Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
526001
  Ряба Л.О. "Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 418-419. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
526002
  Ярошинський О.Б. "Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства" у 2003-2009 рр. Бібліографічний покажчик // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 431-504
526003
   Збірник завдань 2 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Українська мова" 2006-2008 рр. / МОНУ ; Донецький національний ун-т ; [ гол. ред. Лукаш Г.П. ]. – Донецьк, 2008. – 60 с.
526004
  Литвиненко Г.М. Збірник завдань для екзамену з математеки на атестат про середню освіту / Г.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко, В.О. Швець. – 2-е вид. – Львів : ВНТЛ. – ISBN 966-7148-35-1
ч.2 : Геометрія. – 1999. – 70 с
526005
  Литвиненко Г.М. Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту / Г.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко, В.О. Швець. – 2-е вид. – Львів : ВНГЛ. – ISBN 966-7502-02-03
Ч.1 : Алгебра та початки аналізу. – 1999. – 93с.
526006
  Литвиненко Г.М. Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту / Г.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко, В.О. Швець. – Харків : ББН. – ISBN 966-7502-02-03
Ч. 1-2 : Алгебра та початки аналізу (ч.1). Геометрія (ч.2). – 2000. – 172 с.
526007
   Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.І. Гургула [та ін.] ; за ред. : С.І. Гургули, В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 451 с. – Бібліогр.: с. 450. – ISBN 978-966-694-123-0
526008
   Збірник завдань з загальної психології. – Київ, 1977. – 231 с.
526009
   Збірник завдань з історичної граматики чеської мови. – Львів, 1965. – 64с.
526010
   Збірник задач для розрахункових робіт з теоретичної механіки : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Івано-Франківськ : Факел, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-292. – ISBN 966-694-048-5
526011
  Вишенський В.А. Збірник задач для учасників олімпіад юних математиків / В.А. Вишенський. – Київ : Радянська школа, 1963. – 110 с.


  В книзі розміщено 367 цікавих задач, які вимагають для свого розв"язання глибоких знань.
526012
   Збірник задач з актуарної математики : для студентів механіко-математичного та економічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2005. – 67с.
526013
  Барсуков О.М. Збірник задач з алгебри : для пед. училищ. / О.М. Барсуков. – Пер. з 2-го рос. вид. Учпедгізу. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1949. – 152 с.
526014
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Київ, 1951. – 288 с.
526015
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 3-е. – Київ, 1953. – 288 с.
526016
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 3-е. – Київ, 1953. – 256 с.
526017
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 4-е. – Київ, 1954. – 288 с.
526018
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 5-е. – Київ, 1955. – 224 с.
526019
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 5-е. – Київ, 1955. – 256 с.
526020
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 6-е. – Київ, 1956. – 224 с.
526021
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 6-е. – Київ, 1956. – 132 с.
526022
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 7-е. – Київ, 1957. – 240 с.
526023
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Київ, 1958. – 64 с.
526024
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 8-е. – Київ, 1958. – 228 с.
526025
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 10-е. – Київ, 1960. – 240 с.
526026
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 5-е. – Київ, 1962. – 64 с.
526027
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 13-е. – Київ, 1963. – 255 с.
526028
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 12-е. – Київ, 1963. – 279 с.
526029
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 13-е. – Київ, 1964. – 274 с.
526030
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 15-е. – Київ, 1965. – 256 с.
526031
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – Вид. 16-е. – Київ, 1966. – 279 с.
526032
  Ларичев П.О. Збірник задач з алгебри / П.О. Ларичев. – К, 1970. – 278с.
526033
  Шунда Н.М. Збірник задач з алгебри для 6-8 класів / Н.М. Шунда. – Київ, 1987. – 188 с.
526034
  Грабова Н.М. Збірник задач з аналізу виробничо-фінансової діяльності сільсько-господарський підприємств / Н.М. Грабова. – К, 1964. – 399с.
526035
   Збірник задач з аналітичної геометрії. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2001. – 92 с.
526036
   Збірник задач з аналітичної геометрії : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Математика". – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2005. – 228с. – ISBN 966-8642-32-5
526037
   Збірник задач з аналітичної геометрії : Навчальний посібник. – 2-е вид., допов. і виправл. – Київ : Київський університет, 2006. – 212с. – ISBN 966-594-854-7
526038
   Збірник задач з аналітичної геометрії : навч. посіб. для студ. мат. ф-тів ун-тів / [уклад.: В.М. Бабич та ін.] ; за ред. В.В. Кириченка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 3-тє, перероб. та випр. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 199, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 195-199. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-496-248-0
526039
   Збірник задач з аналітичної геометрії : навч. посібник для студентів математичних ф-тів ун-тів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В.В. Кириченка ; [уклад.: В.М. Бабич, С.В. Білун, В.М. Журавльов та ін.]. – Вид. 4-те, стер. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 199, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 195-199. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-496-320-3
526040
  Ігнатьєв В.А. Збірник задач з арифметики : посіб. пед. уч. / В.А. Ігнатьєв. – перекл. з рос. вид. – К.-Львів, 1952. – 356 с.
526041
  Ігнатьєв В.А. Збірник задач з арифметики : посіб. пед. уч. / В.А. Ігнатьєв. – перероб. з 2-го вид. рос. – Київ, 1955. – 352 с.
526042
  Брен И.Л. Збірник задач з бухгалтерського обліку в державній торгівлі / И.Л. Брен, Г.Г. Кочевський. – К, 1966. – 168с.
526043
  Рашковський І.Ф. Збірник задач з бухгалтерського обліку в сільському господарстві (при журнально-ордерній і таблично-первокартковій формах обліку) / І.Ф. Рашковський, М.М. Дзядик. – Київ, 1979. – 295с.
526044
  Моклячук М.П. Збірник задач з варіаційного числення та методів оптимізації : навч. посібник / М.П. Моклячук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255. – ISBN 978-966-439-729-9
526045
   Збірник задач з векторного та тензорного числення : навчальний посібник для студ. фізичних факультетів ун-тів / М.Ф. Ледней [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 129 с. – ISBN 978-966-439-320-8
526046
  Фадєєв Д.К. Збірник задач з вищої алгебри / Д.К. Фадєєв. – Київ : Вища школа, 1971. – 320 с.
526047
   Збірник задач з вищої математики. – Київ : Київський университет, 1967. – 352с.
526048
  Лютий О.І. Збірник задач з вищої математики : Навчальний посібник / О.І. Лютий, О.І. Макаренко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 305 с. – ISBN 966-574-532-8
526049
  Ніколайчук В.І. Збірник задач з генетики : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.І. Ніколайчук, Б.Б. Надь; МОНУ; УНУ. – Ужгород, 2001. – 177с. – ISBN 966-7400-14-0
526050
  Ніколайчук В.І. Збірник задач з генетики : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.І. Ніколайчук, Б.Б. Надь; МОНУ; УДУ. – Ужгород, 2002. – 110с. – ISBN 966-7400-08-7
526051
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – Київ; Львів, 1949. – 104 с.
526052
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – 18-е вид. – Київ, 1953. – 96 с.
526053
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1954. – 96 с.
526054
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – 20-е вид. – Київ, 1955. – 104 с.
526055
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – 20-е вид. – Київ, 1955. – 88 с.
526056
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – Київ, 1956. – 88 с.
526057
  Рибкін Н.А. Збірник задач з геометрії / Н.А. Рибкін. – Київ, 1957. – 112 с.
526058
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1957. – 88 с.
526059
  Нікітін М.Н. Збірник задач з геометрії / М.Н. Нікітін, Г.Г. Маслова. – Київ
1. – 1958. – 63 с.
526060
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1959. – 88 с.
526061
  Нікітін М.Н. Збірник задач з геометрії / М.Н. Нікітін, Г.Г. Маслова. – Київ, 1961. – 162 с.
526062
  Рибкін Н. Збірник задач з геометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1962. – 88 с.
526063
  Нікітін М.Н. Збірник задач з геометрії / М.Н. Нікітін, Г.Г. Маслова. – Київ, 1963. – 162с.
526064
  Рибкін М.О. Збірник задач з геометрії / М.О. Рибкін. – Київ, 1966. – 88 с.
526065
  Рибкін М.О. Збірник задач з геометрії / М.О. Рибкін. – Вид. 35-е. – К., 1970. – 88с.
526066
  Рибкін М.О. Збірник задач з геометрії / М.О. Рибкін. – Вид. 37. – К., 1972. – 88с.
526067
  Рибкін М.О. Збірник задач з геометрії : 9 клас / М.О. Рибкін. – Київ, 1974. – 88с.
526068
  Лоповок Л.М. Збірник задач з геометрії для 10-11 класів / Л.М. Лоповок. – К, 1993. – 160с.
526069
  Лоповок Л.М. Збірник задач з геометрії для 9-10 класів / Л.М. Лоповок. – К, 1984. – 120с.
526070
  Трохимчук Р.М. Збірник задач з дискретної математики / Р.М. Трохимчук. – Київ, 1997. – 70с.
526071
  Трохимчук Р.М. Збірник задач з дискретної математики : розділ "Множини і відношення" для студ. фак-ту кібернетики / Р.М. Трохимчук; КУ. – Київ : Київський університет, 1997. – 69с.
526072
  Кривий Л С. Ходзінський Збірник задач з дискретної математики : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.Л. Кривий, О.М. Ходзінський ; МОНУ ; НАНУ. – Київ : Бізнесполіграф, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-1517-01-0
526073
   Збірник задач з дисципліни "Інформатика та програмування" : для студ. механіко-математичного факультету. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2006. – 94 с.
526074
  Перестюк М.О. Збірник задач з диференціальих рівнянь : Навч. посіб. для студ. ун-тів та технічних взо / М.О. Перестюк, М.Я. Свищук. – Київ : ТВіМС, 2004. – 234 с. – ISBN 966-95255-3-5
526075
  Гудименко Ф.И. Збірник задач з диференціальних рівнянь / Ф.И. Гудименко, І.А. Павлюк, В.О. Волкова; МВ ССО УРСР, КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1962. – 168 с.
526076
  Гудименко Ф.С. Збірник задач з диференціальних рівнянь : навчальний посібник / Ф.С. Гудименко, І.А. Павлюк, В.О. Волкова. – вид.2-ге, перер. і допов. – Київ : Вища школа, 1972. – 156 с.
526077
  Перестюк М.О. Збірник задач з диференціальних рівнянь : Навч.посіб.для студ.університетів та ТВЗО / М.О. Перестюк, М.Я. Свіщук. – Київ : Либідь, 1997. – 190 с. – ISBN 5-325-00826-9
526078
  Перестюк М.О. Збірник задач з диференціальних рівнянь : навч.. посібник для студентів ун-тів та техн. вищ. закл. освіти / М.О. Перестюк, М.Я. Свіщук. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 221, [1] с. – Бібліогр.: с. 222. – ISBN 978-966-496-313-5
526079
  Головач Г.П. Збірник задач з диференціальних та інтегральних рівнянь : Навчальний посібник / Г.П. Головач, О.Ф. Калайда. – Київ : Техніка, 1997. – 288с. – ISBN 966-575-050-Х
526080
  Гудименко Ф.С. та інші Збірник задач з диференційних рівнянь / Ф.С. та інші Гудименко. – Київ, 1962. – 168с.
526081
  Нечипоренко Н.Д. Збірник задач з економічної статистики / Н.Д. Нечипоренко. – Київ, 1974. – 128 с.
526082
  Боровий М.О. Збірник задач з електрики та магнетизму : для студентів природничих факультетів / М.О. Боровий, О.Я. Оліх ; КНУТШ. – Київ : Освіта України, 2009. – 66с. – ISBN 978-966-188-104-3
526083
   Збірник задач з електрики, оптики і квантової фізики : для студентів біологічного факультету / В.А. Макара, В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 104, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 966-594-877-6
526084
  Обуховський В.В. Збірник задач з електродинаміки : Навчальний посібник / В.В. Обуховський; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 114с. – ISBN 966-594-472-X
526085
  Смик Н.І. Збірник задач з електрохімічних методів аналізу : навч. посібник / Н.І. Смик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 80 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 68
526086
  Стрелков С.П. Збірник задач з загального курсу фізики / С.П. Стрелков. – Київ
1. – 1954. – 312 с.
526087
  Якуба К.І. і Якуба А.Л. Збірник задач з загальної та сільськогосподарської статистики / К.І. і Якуба А.Л. Якуба. – К., 1966. – 263с.
526088
  Ушакова Д.В. Збірник задач з загальної теорії статистики. / Д.В. Ушакова. – Х., 1962. – 190с.
526089
   Збірник задач з інженерної та комп"ютерної графіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; За ред. В.Є. Михайленка. – Київ : Вища школа, 2002. – 159с. – ISBN 966-642-051-1
526090
   Збірник задач з інженерної та комп"ютерної графіки : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан; За ред.: В.Є. Михайленка. – Київ : Вища школа, 2003. – 159с. – ISBN 966-642-051-1
526091
   Збірник задач з інтегральних рівнянь для студентів радіофізичного факультету. – Київ, 1997. – 63 с.


  У навчальному посібнику вміщено понад дві тисячи задач,тематика яких охоплює всі розділи математики, що вивчаються в середній школі. Викладено методи розв"язання задач та основні теоретичні відомості. До переважної більшості задач подано рекомендації ...
526092
  Венгер Є.Ф. Збірник задач з квантової механіки : Навч. посібник для студ. фіз.-матем. спеціальн. вищ. педагогічних навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2003. – 230 с. – ISBN 966-642-199-2


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
526093
  Зависляк І.В. Збірник задач з курсу "Електродинаміка НВЧ" : Навчальний посібник / І.В. Зависляк, Є.В. Мартиш; КНУТШ. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 2002. – 80с.
526094
   Збірник задач з курсу "Інформатика та програмування" : Для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 93с.
526095
  Козаченко І.В. Збірник задач з курсу "Теоретична і математична статистика" / І.В. Козаченко, А.Ф. Кондратюк. – Київ, 1976. – 80с.
526096
  Лис Р.М. Збірник задач з курсу "Фізичні основи твердотільної мікроелектроніки" : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Р.М. Лис, Б.В. Павлик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-617-10-0527-3
526097
  Палій Т.М. Збірник задач з курсу загальної теорії статистики / Т.М. Палій. – Київ, 1968. – 96с.
526098
  Берман Г.М. Збірник задач з курсу математичного аналізу : посіб. для вищ. учбових закладів / Г.М. Берман ; під ред. О.Ф. Берманта ; пер. з 5-го рос. вид. Л. Довгань. – Київ : Держтехвидав, 1954. – 528 с.
526099
   Збірник задач з курсу фізики : для студентів біол. ф-ту / Л.М. Корочкіна, В.І. Оглобля, М.Я. Горідько, В.І. Лозовий. – Київ : Київський університет, 1998. – 128 с.
526100
   Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Діскант, Л.Р. Береза, О.П. Грижук, Л.М. Захаренко; [Діскант В.І., Береза Л.Р., Грижук О.П., Захаренко Л.М.]. – Київ : Вища школа, 2001. – 303 с. – ISBN 966-642-030-9
526101
   Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : для студ.базових напрямків інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 256с. – ISBN 966-96071-0-8
526102
  Лубенська Т.В. Збірник задач з лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.В. Лубенська, Л.Д. Чупаха. – Київ : НАУ, Книжкове видавництво, 2005. – 212с. – ISBN 966-598-236-2
526103
  Бородін О.І. Збірник задач з математики / О.І. Бородін. – Київ, 1963. – 147 с.
526104
  Самойленко А.М. Збірник задач з математики / А.М. Самойленко. – Київ, 1982. – 334с.
526105
  Вишенський В.А. Збірник задач з математики : Навчальний посібник для вступників до вузів / В.А. Вишенський. – Київ : Либiдь, 1990. – 328 с. – ISBN 5-11-001702-6


  У навчальному посібнику вміщено понад дві тисячи задач,тематика яких охоплює всі розділи математики, що вивчаються в середній школі. Викладено методи розв"язання задач та основні теоретичні відомості. До переважної більшості задач подано рекомендації ...
526106
  Вишенський В.А. Збірник задач з математики : Посіб. для вступ. до вузів / В.А. Вишенський. – 2-е вид. – Київ : Либiдь, 1993. – 344 с. – ISBN 5-325-00421-2


  У навчальному посібнику викладено основні методи розв"язання і дослідження задач курсу шкільної математики. Збірник складається з 19-ти параграфів. У параграфах подано геометричні задачі, що не потребують теоретичного матеріалу. Для їх розв"язання ...
526107
  Вишенський В.А. Збірник задач з математики : Навч. посібник / В.А. Вишенський, М.О. Перестюк, А.М. Самойленко. – 3-є вид., виправл. та доп. – Київ : ТВіМС, 2000. – 320с. – ISBN 966-95255-2-7


  У навчальному посібнику викладено основні методи розв"язання і дослідження задач курсу шкільної математики. Збірник складається з 19-ти параграфів. У параграфах подано геометричні задачі, що не потребують теоретичного матеріалу. Для їх розв"язання ...
526108
   Збірник задач з математики : пер. з рос. / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський, Т.М. Маслова, І.Ф. та ін. Орловська; [В.К. Єгерев та ін.] ; за ред. М.І. Сканаві. – Київ : Онікс, 2005. – 605, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Для вступників до вузів). – ISBN 966-8322-13-4
526109
   Збірник задач з математики для вступників до втузів. – Київ : Вища школа, 1992. – 445с. – ISBN 5-11-004003-6
526110
   Збірник задач з математики для вступників до втузів / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський, Т.М. Маслова, І.Ф. [ та ін. ] Орловська; Єгерев В.К. [ та ін. ] ; за ред. М.І. Сканаві ; пер. з рос. Є.В. Бондарчук, Ю.Ю. Костриця, Л.П. Оніщенко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 1994. – 445 с. – ISBN 5-11-004484-8
526111
   Збірник задач з математики для вступників до втузів. – К., 1996. – 448с.
526112
   Збірник задач з математики для вступників до втузів. – 3-те вид., стереотипне. – Київ : Вища школа, 1996. – 528с. – ISBN 5-11-004701-4
526113
   Збірник задач з математики для вступників до втузів / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський, Т.М. Маслова, І.Ф. [та ін.] Орловська; [Єгерев В.К. та ін.] ; за ред. М.І. Сканаві ; переклали з рос. : Є.В. Бондарчук, Ю.Ю. Костриця, Л.П. Оніщенко. – 6-те вид., стереотипне. – Харків : Учбова книга, 2004. – 480, [5] с. : іл. – ISBN 5-11-004701-4
526114
  Карагодова О.О. Збірник задач з математики з аналізом розв`язків : Посіб. для старшокласників та абітурієнтів / О.О. Карагодова, О.І. Черняк. – Київ : Знання, 2000. – 332с. – ISBN 966-7293-57-2
526115
   Збірник задач з математичного аналізу. – Київ : Київський університет
Ч. 1 : Функції однієї змінної / М.О. Денисьєвський, О.О. Курченко, В.Н. Нагорний [та ін.] ; за ред. М.О. Денисьєвського. – 2005. – 256 с. : іл.
526116
   Збірник задач з математичного аналізу. Функції однієї змінної. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – ISBN 966-594-625-0
526117
   Збірник задач з математичної економіки : для студентів мех.-мат. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О.Д. Борисенко]. – Київ : Київський університет, 2015. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 83
526118
  Маринець В.В. Збірник задач з математичної фізики : навчальний посібник для студ. матем. факультетів ун-тів / В.В. Маринець., М.О. Перестюк, В.Л. Рего. – Київ : [ТВіМС], 2009. – 245 с.
526119
  Перестюк М.О. Збірник задач з математичної фізики : навч. посіб. для студ. мат. ф-тів ун-тів та вищ. техн. навч. закл. / М.О. Перестюк, В.В. Маринець, В.Л. Рего. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 249, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-496-213-8
526120
   Збірник задач з методів обчислень / І.П. Гаврилюк, М.П. Копистира, В.Л. Макаров, М.М. Москальков; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-134-8
Ч.1. – 2000. – 204с.
526121
   Збірник задач з методів обчислень / І.П. Гаврилюк, М.П. Копистира, В.Л. Макаров, М.М. Москальков; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-134; 966-594-267-0 (Ч.2)
Ч.2. – 2002. – 165с.
526122
  Копійка К.М. Збірник задач з механіки : Навчальний посібник / К.М. Копійка, Д.Д. Поліщук; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. націон. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 100с. – ISBN 966-549-594-1
526123
   Збірник задач з механіки, молекулярної фізики і термодинаміки для студентів біологічного факультету : Збірник задач / В.А. Макара, В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська; КНУТШ; В.А. Макара, В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.П. Цареградська. – Київ : Київський університет, 2007. – 84с. – ISBN 966-594-877-6
526124
  Клим М.М. Збірник задач з молекулярної фізики : навч. пос. / М.М. Клим. – Київ : НМК ВО, 1990. – 170 с.
526125
  Рудаєв А.К. Збірник задач з начертательной геометрії / А.К. Рудаєв. – Київ, 1953. – 370 с.
526126
  Тимошенко С.П. Збірник задач з опору матеріалів / С.П. Тимошенко. – 2-е вид. – Харків - Одеса, 1931. – 264 с.
526127
  Миронець І.М. Збірник задач з основ радянського права / І.М. Миронець, В.З. Янчук. – К., 1966. – 56с.
526128
   Збірник задач з прикладної статистики : навч. посібник для студ. ВНЗ / Лебєдєв Є.О. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 116 с. : іл.
526129
  Павлов В.О. Збірник задач з проективної геометрії / В.О. Павлов. – Київ, 1971. – 164с.
526130
  Павлов В.О. Збірник задач з проективної геометрії / В.О. Павлов. – Вид. 2-е. – К., 1974. – 163с.
526131
   Збірник задач з проектування баз даних. – Київ, 1992. – 192 с.
526132
  Шамне А.В. Збірник задач з психології : навч. посібник / А.В. Шамне. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 238 с. – Бібліогр.: с. 234-235 та на початку тем. – ISBN 978-617-696-550-3
526133
  Мунтян В.Л. Збірник задач з радянського земельного права / В.Л. Мунтян. – Київ, 1972. – 29с.
526134
  Заворотько П.П. Збірник задач з радянського цивільно-процесуального права. / П.П. Заворотько, М.И. Штефан. – К., 1961. – 100с.
526135
  Гринців Н.М. Збірник задач з рівнянь у частинних похідних / Н.М. Гринців, М.І. Іванчов, Н.В. Пабирівська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 238, [2] с. – Предм. покажч.: с. 236-237. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-613-835-7
526136
  Мещерський І.В. Збірник задач з теоретичної механіки / І.В. Мещерський. – Харків; Дніпропетровськ, 1932. – 159с.
526137
  Мещерський І.В. Збірник задач з теоретичної механіки / І.В. Мещерський. – Київ, 1957. – 384 с.
526138
  Березова О.А. Збірник задач з теоретичної механіки / О.А. Березова. – 2-е, перероб. і доп. – К., 1975. – 326 с.
526139
  Гречко Л.Г. Збірник задач з теоретичної фізики. Класична механіка : [навч. посібник] / Л.Г. Гречко, М.В. Макарець ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 130, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISBN 978-966-439-464-9
526140
  Томасевич О.Ф. Збірник задач з теоретичної фізики. Статистична фізика, термодинаміка та теорія електрики : учб.посібник / О.Ф. Томасевич. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1958. – 96 с.
526141
  Трохимчук Р.М. Збірник задач з теорії булевих функцій : Навчальний посібник / Р.М. Трохимчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 104с.
526142
   Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань : навчальний посібник для студ. університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / [Д.В. Гусак та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387-392. – ISBN 978-966-439-144-0
526143
   Збірник задач з теорії випадкових процесів та її застосувань у фінансовій математиці та теорії ризику / Д.В. Гусак, О.М. Кулик, Ю.С. Мішура, А.Ю. Пилипенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 287с. – ISBN 978-966-439-013-9


  Збірник містить задачі з основних розділів теорії ймовірностей та математичної статистики відповідно до програми цього курсу. Наводяться також відомості з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики. До всіх задач подано відповіді, до більш ...
526144
   Збірник задач з теорії ймовірностей : Навчальний посібник / Є.О. Лебєдєв, О.А. Чечельницький, М.М. Шарапов, М.С. Братійчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 89с.


  Збірник містить задачі з основних розділів теорії ймовірностей та математичної статистики відповідно до програми цього курсу. Наводяться також відомості з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики. До всіх задач подано відповіді, до більш ...
526145
  Валєєв К.Г. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / К.Г. Валєєв, Джалладова І.А. ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 352 с. – ISBN 966-574-855-6
526146
  Голомозий В.В. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник / В.В. Голомозий, М.В. Карташов, К.В. Ральченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 366, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-439-853-1
526147
  Головащук Н.С. Збірник задач з теорії кілець : (базовий курс) : навч. посібник для студентів мех.-мат. ф-тів ун-тів / Н.С. Головащук, Є.А. Кочубінська, С.А. Овсієнко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 79
526148
  Мащенко С.О. Збірник задач з теорії прийняття рішень : навч. посібник / С.О. Мащенко. – Київ : Видавництво Людмила, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-191. – ISBN 978-617-7638-05-5
526149
  Рибкін Н.А. Збірник задач з тригонометрії / Н.А. Рибкін. – 14-е вид. – Київ, 1949. – 100 с.
526150
  Рибкін Н.А. Збірник задач з тригонометрії / Н.А. Рибкін. – 18-е вид. – Київ, 1953. – 120с.
526151
  Позойський Р.І. Збірник задач з тригонометрії / Р.І. Позойський. – Київ, 1953. – 148 с.
526152
  Рибкін Н. Збірник задач з тригонометрії / Н. Рибкін. – Київ, 1954. – 120 с.
526153
  Рибкін Н. Збірник задач з тригонометрії / Н. Рибкін. – 21-е вид. – Київ, 1956. – 102 с.
526154
  Стратілатов П.В. Збірник задач з тригонометрії : для 9-10 класів середньої школи / П.В. Стратілатов. – Київ : Радянська школа, 1958. – 112 с.
526155
  Стратілатов П.В. Збірник задач з тригонометрії : для 9-го і 10-го класів сер. школи / П.В. Стратілатов. – Вид. 2-е. – Київ, 1959. – 110 с.
526156
  Стратілатов П.В. Збірник задач з тригонометрії : для 9-10 класів середньої школи / П.В. Стратілатов. – Пер. з 4-го рос. вид. Учпедгізу. Вид. 6-е. – Київ, 1963. – 111с.
526157
  Стратілатов П.В. Збірник задач з тригонометрії : для серед. школи / П.В. Стратілатов. – Вид.7-е. – Київ, 1964. – 110 с.
526158
  Волкова К.А. Збірник задач з фізики / К.А. Волкова, Н.Н. Демідов, М.Д. Федоров. – 3-е вид. – Харків, 1936. – 147 с.
526159
  Сахаров Збірник задач з фізики / Сахаров, І.С. Космінков. – Київ, 1949. – 240 с.
526160
  Демкович В.П. Збірник задач з фізики : для 8-10 кл. сер.шк. / посібник для вчителів / В.П. Демкович, Л.П. Демкович. – 3-тє вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 240 с.
526161
  Демкович В.П. Збірник задач з фізики / В.П. Демкович, Л.П. Демкович. – К, 1976. – 240с.
526162
  Римкевич А.П. Збірник задач з фізики : для 9-11 кл. серед. шк. : пер. з рос. / А.П. Римкевич. – 10-те вид., доопр. – Київ : Радянська школа, 1991. – 239 с. – ISBN 5-330-01066-7
526163
  Гаркуша І.П. та ін. Збірник задач з фізики / І.П. Гаркуша та ін. – Київ : Вища школа, 1995. – 330 с.
526164
  Атаманчук П.С. Збірник задач з фізики : Навчальний посібник / Під ред. П.С. Атаманчука; МОУ; ІСДОУ; Кам"янець-Подільський державний педагог. ін-т. – Київ : Школяр, 1996. – 304 с. – шифр дубл 53(Атам). – ISBN 966-7201-01-5
526165
  Вайданич В.І. Збірник задач з фізики : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Вайданич, Г.М. Пенцак. – Львів : Національний лісотехнічний університет України, 2008. – 388 с. – ISBN 5-7763-0226-9
526166
  Чернова М.Є. Збірник задач з фізики : навчальний посібник / М.Є. Чернова, Т.О. Кріцак ; за заг. ред. Б.О. Чернова ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 392 с. : табл. – Бібліогр.: с. 389. – ISBN 978-966-694-139-1
526167
  Устинських В.В. Збірник задач з фізики для 6-7 класів. / В.В. Устинських. – К., 1969. – 152с.
526168
  Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 8-10 кл. серед. шк. / А.П. Римкевич. – 8-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1987. – 176с.
526169
  Демкович В.П. Збірник задач з фізики для 8-10 класів середньої школи : Посібник для вчителів / В.П. Демкович, Л.П. Демкович. – 5- е вид. – Київ : Радянська школа, 1977. – 240 с.
526170
  Федишин Я.І. Збірник задач з фізики із розв"язками : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів освіти / Я.І. Федишин, В.М. Когут, С.О. Вакарчук; М-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 310с. – ISBN 966-613-366-0
526171
  Іванов О.С. Збірник задач з фізики на базі транспортної техніки / О.С. Іванов. – Київ, 1963. – 108 с.
526172
  Пека Г.П. Збірник задач з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів : Навчальний посібник / Г.П. Пека, О.В. Третяк, В.В. Кислюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 89с. – ISBN 966-594-318-9
526173
  Філенко О.Г. Збірник задач з фізичної хімії / О.Г. Філенко. – К, 1973. – 183с.
526174
  Сазонова В.Ф. Збірник задач з фізичної хімії : навч. посібник для студ. хім. та біол. спец. вищих навч. закладів / В.Ф. Сазонова, Л.О. Сінькова, В.В. Менчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – ISBN 978-617-689-023-2
Ч. 1 : Основи та застосування хімічної термодинаміки. – 2012. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 175
526175
   Збірник задач з фінансового аналізу : для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 108с.
526176
   Збірник задач з фінансової математики : для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2005. – 91с.
526177
   Збірник задач з фінансової математики : навчальний посібник / О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, Радченко, М, , Г.М. Шевченко; О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, В.М. Радченко, Г.М. Шевченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 251с. – ISBN 966-594-933-0
526178
   Збірник задач з фінансової математики : навчальний посібник для студентів університетів, які навчаються за спеціальністями "Математика", "Статистика" / О.Д. Борисенко, Ю.С. Мішура, Радченко, М, , Г.М. Шевченко; Борисенко О. Д., Мішура Ю. С., Радченко В. М, Шевченко Г. М. – Київ : Техніка, 2007. – 256с. – ISBN 966-575-168-9
526179
   Збірник задач з фінансової математики / О.Д. Борисенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. й допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 255, [1] с. : табл. – Короткий англ.-укр. слов. фінанс. та економ. термінів: с. 240-249. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 978-966-439-011-5
526180
   Збірник задач з функціонального аналізу : для студ. мех.-мат. ф-ту. – Київ : Киевский университет. – ISBN 966-594-502-5
Ч. 1. – 2004. – 124 с.


  Збiрник мiстить задачi з усiх основних роздiлiв курсу функцiонального аналiзу. Кожен роздiл складається з коротких теоретичних вiдомостей, прикладiв розв’язання простих типових задач та задач для самостiйного розв’язання. Вмiщено як стандартнi задачi, ...
526181
   Збірник задач з функціонального аналізу : (розділи: "Компактні оператори", "Інтегральні рівняння", "Узагальнені функції") : для студ. мех.-мат. ф-та. – Київ : Київський університет, 2005. – 126 с. – ISBN 966-594-589-0
526182
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 7-е вид. – Київ. – 263 с.
526183
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 2-е вид. – Київ, 1955. – 240 с.
526184
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 5-е вид. – Київ, 1958. – 240 с.
526185
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 6-е вид. – Київ, 1959. – 240 с.
526186
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 8-е вид. – Київ, 1961. – 256 с.
526187
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 10-е вид. – Київ, 1963. – 255 с.
526188
  Пономарьов С.О. Збірник задач і вправ з арифметики / С.О. Пономарьов, М.І. Сирнєв. – 15-е вид. – К., 1970. – 256с.
526189
  Березанська Є.С. Збірник задач і вправ з арифметики для 5-6 класів семирічної і середньої школи / Є.С. Березанська. – Вид. 14-те. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1949. – 280 с.
526190
  Михаловський М. Збірник задач і вправ з вищої математики на базі сільского господарства. Посібник для студентів-агрономів / М. Михаловський. – Харків, 1930. – 79 с.
526191
  Горощенко В.П. Збірник задач і вправ з географії СРСР : навчальний посібник для педучилищ / В.П. Горощенко, М.Я. Павлов. – Київ : Радянська школа, 1952. – 131с.
526192
  Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з дискретної математики : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-439-056-6
526193
  Гаращенко Ф.Г. Збірник задач і вправ з диференціальних рівнянь / Ф.Г. Гаращенко, І.І. Харченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 162 с. – ISBN 966-594-405-3
526194
  Василенко І.А. Збірник задач і вправ з екології та хімії навколишнього середовища : навч. посібник для студентів технол. спец. ВНЗ : [більше 460 задач та вправ] / І.А. Василенко, О.А. Півоваров, С.О. Куманьов. – Вид. 3-тє перероб. і допов. – Дніпропетровськ : Акцент, 2015. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-173. – ISBN 978-617-7109-78-4
526195
  Трубач В.І. Збірник задач і вправ з креслення / В.І. Трубач, В.В. Забронський. – К., 1964. – 143с.
526196
  Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з математичної логіки : навч. посібник / Р.П. Трохимчук ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 114, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 113. – ISBN 978-966-608-854-6
526197
   Збірник задач і вправ з органічної хімії. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 80с. – ISBN 966-7520-05-6
526198
  Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з теорії множин і відношень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 125, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125. – ISBN 978-966-439-522-6
526199
  Счастнєв П.М. Збірник задач і вправ з фізичної географії : Посібник для педагогічних училищ та вчителів середньої школи / П.М. Счастнєв. – Київ : Радянська школа, 1950. – 144с.
526200
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ з химії / Я.Л. Гольдфарб. – 5-те вид. – Київ, 1989. – 176с.
526201
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ з химії: Навч. посібник для учнів 7-10-х кл. серед. шк. / Я.Л. Гольдфарб. – 4-те вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 175 с.
526202
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ з хімії / Я.Л. Гольдфарб, Ю.В. Ходаков. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 215 с.
526203
  Ярошенко О.Г. Збірник задач і вправ з хімії / О.Г. Ярошенко, В.І. Новицька. – 2-е вид. – К., 1996. – 143с.
526204
  Астахов О.І. Збірник задач і вправ з хімії (Для шкіл робітничої та сільської молоді) : для шкіл робітничої та сільскої молоді / О.І. Астахов, Г.М. Ніколаєва, О.М. Русько ; МО УРСР. Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР. – Київ : Радянська школа, 1963. – 124 с.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
526205
  Астахов О.І. Збірник задач і вправ з хімії для шкіл робітничої та сільської молоді / О.І. Астахов. – Київ, 1963. – 124с.
526206
  Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії. / І.Г. Хомченко. – Київ, 1992. – 245с.
526207
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ з хімії: 8-10-ті кл. / Я.Л. Гольдфарб. – Київ : Радянська школа, 1984. – 175 с.
526208
  Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології / С.О. Овчинніков. – Харків : Основа, 2003. – 144с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.10). – ISBN 966-8245-64-4
526209
  Гольдфарб Я.Л. Збірник задач і вправ по хімії / Я.Л. Гольдфарб. – 6-те вид. – Київ, 1991. – 175с.
526210
   Збірник задач із бухгалтерського обліку : Навчальний посібник. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 64с. – ISBN 966-7411-46-Х
526211
  Висоцький В.І. Збірник задач із квантової механіки : навч. посібник / В.І. Висоцький, М.В. Максюта, І.О. Ястремський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 287. – ISBN 978-966-439-992-7
526212
  Афанасьєв Д.В. Збірник задач із курсу фізики. З елементами найпростіших технічних розрахунків : посіб. для технікумів / Д.В. Афанасьєв. – Харків ; Київ : ДВОУ Технічне вид-во, 1932. – 107 с.
526213
  Денисьєвський М.О. Збірник задач із математичного аналізу : функції кількох змінних : навч. посібник / М.О. Денисьєвський, А.В. Чайковський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 287. – ISBN 978-966-439-528-8
526214
  Гречко Л.Г. Збірник задач із теоретичної фізики. Квантова механіка / Л.Г. Гречко, С.М. Єжов, В.О. Сугаков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-215
526215
  Трохимчук Р.М. Збірник задач із теорії графів / Р.М. Трохимчук. – Київ : Київський університет, 1998. – 43с. – ISBN 966-594-045-7
526216
  Трохимчук Р.М. Збірник задач із теорії графів: навч. посіб. / Р.М. Трохимчук. – Київ, 1998. – 58 с.
526217
  Слюсарчук В.Ю. Збірник задач із функціонального аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Слюсарчук В.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2011. – 123, [1] с. – Предм. покажч.: с. 117–122. – Бібліогр.: с. 114–116. – ISBN 978-966-327-185-9
526218
   Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння" : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / під ред. М.О. Перестюка ; КНУТШ ; [ упорядники: Капустян О.В., Касьянов В.П. та ін. ]. – Київ : ТвіМС, 2009. – 62 с.
526219
   Збірник задач підвищеної складності з курсу "Диференціальні рівняння" : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за напрямом підгот. "Математика" / за ред. М.О. Перестюка ; [ упорядники : Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 79 с. : іл. – Бібліогр.: с. 78-79. – ISBN 978-966-439-373-4
526220
   Збірник задач республіканських математичних олімпіад. – Київ, 1969. – 119 с.
526221
   Збірник задач республіканських математичних олімпіад. – Вид. 3-є, доп. і перероб. – К., 1975. – 174с.
526222
   Збірник задач республіканських математичних олімпіад. – 4-е, перероб. і доп. – Київ, 1979. – 264 с.
526223
  Гончаренко С.У. та ін. Збірник задач республіканських фізичних олімпіад / С.У. та ін. Гончаренко. – Київ : Вища школа, 1971. – 159 с.
526224
   Збірник задач республіканських фізичних олімпіад. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 191 с.
526225
   Збірник задач республіканських фізичних олімпіад / кер. автор. кол. Гончаренко С.У. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1982. – 232 с.
526226
  Василенко І.А. Збірник задач та вправ для вивчення термодинамічних процесів : навч. посіб. для учнів спеціаліз. коледжів та студентів ВНЗ III- IV рівня акредитації : [більше 600 задач та вправ] / І.А. Василенко, С.О. Куманьов, О.А. Півоваров. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 248, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-617-7109-44-9
526227
   Збірник законів СРСР і указів Президії Верховної Ради СРСР. 1938 - червень 1944 р.. – М., 1944. – 336с.
526228
   Збірник законів України про працю : [ Закони подаються станом на 1 липня 2002 року ]. – Київ : Вікар, 2002. – 300с. – ISBN 966-7131-43-2
526229
   Збірник законів України про працю. – Київ : Знання, 2006. – 349с. – ISBN 966-346-138-1
526230
   Збірник законів України про працю / [ упоряд. Н.Б. Болотіна ]. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 349с. – ISBN 978-966-346-425-1
526231
   Збірник законів Української РСР і указів Президії Верховної Ради Української РСР. 1938-1973. – К.
1. – 1974. – 739с.
526232
   Збірник законів Української РСР і указів Президії Верховної Ради Української РСР. 1938-1973. – К.
2. – 1974. – 734с.
526233
   Збірник законів, розпоряджень та обіжників у справі земельної реєстрації. – Х., 1926. – 132с.
526234
   Збірник законодавства з підприємницького права України. : Збірник нормативних актів станом на 1 серпня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 1152с. – ISBN 966-7714-20-9
526235
   Збірник законодавства про охорону материнства і дитинства. – К., 1959. – 448с.
526236
   Збірник законодавчих актів. – К., 1967. – 998с.
526237
   Збірник законодавчих актів (1941-1943 рр.). – Київ-Харків, 1944. – 97с.
526238
   Збірник законодавчих актів на допомогу працівникам селищних і сільських Рад народних депутатів. – Київ, 1982. – 684с.
526239
   Збірник законодавчих актів по охороні природи. – Київ, 1969. – 226 с.
526240
   Збірник законодавчих актів про працю : станом на 10 січня 2013 р. : [зб. нормативних актів] / [упоряд. : Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, О.В. Черкасов]. – Харків : Право, 2013. – 511, [1] с. – ISBN 978-966-458-440-8
526241
   Збірник законодавчих актів України з питань господарської діяльності : На допомогу керівникам підприємств, об`єднань, установ та організацій. – Київ : Техніка, 1992. – 350 с. – ISBN 5-335-01197-1
526242
   Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. – Чернівці : Зелена Буковина. – ISBN 966-8410-31-9
Т.10 (Спец. випуск). – 2004. – 568с.
526243
   Збірник законодавчих і нормативних документів у науково-технічній сфері. – Київ : УкрІНТЕІ, 2005. – 344с. – ISBN 966-7505-49-9
526244
   Збірник законодавчих матеріалів про реєстрацію актів громадянського стану в Українській РСР. – К., 1971. – 104с.
526245
   Збірник запитань і задач з фізики : для 8-10 кл. середн. школи. – Вид. 6-е. – Київ, 1956. – 188 с.
526246
   Збірник запитань і задач з фізики : для 8-10 кл. середн. школи. – Вид. 8-е. – Київ, 1958. – 188 с.
526247
   Збірник запитань і задач з фізики. – Вид. 10-е. – Київ, 1960. – 188 с.
526248
  Демкович В.П. Збірник запитань і задач з фізики / В.П. Демкович. – К, 1967. – 232с.
526249
  Івах І.В. Збірник запитань і задач з фізики : для 6-8 класів/ посібник для вчителів / І.В. Івах, М.А. Килимник. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1968. – 192 с.
526250
  Демкович В.П. Збірник запитань і задач з фізики / В.П. Демкович. – К, 1970. – 232с.
526251
  Гольдфарб Н.І. Збірник запитань і задач з фізики : навч.посібник для слухачів підг.відділень / Н.І. Гольдфарб. – Київ : Вища школа, 1986. – 311с.
526252
   Збірник запитань і задач з фізики для 8-10 класів середньої школи : пер. з рос. / П.О. Знаменський, С.С. Мошков, М.Ю. Піотровський, П.О. Римкевич, І.М. Швайченко. – Київ : Радянська школа, 1950. – 188 с.
526253
   Збірник запитань і задач з фізики для 8-10 класів середньої школи : пер. з рос. / П.О. Знаменський, С.С. Мошков, М.Ю. Піотровський, П.О. Римкевич, М І. Швайченко. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1955. – 188 с.
526254
  Мєняйлов М.Є. Збірник запитань і задач з фізики для середньої школи : посібник для вчителів / М.Є. Мєняйлов. – Київ : Радянська школа, 1964. – 211 с.
526255
  Корсак К.В. Збірник запитань та якісних задач з механіки / К.В. Корсак. – Київ : Радянська школа, 1988. – 109 с.
526256
   Збірник заходознавства : Виданий на Пошану Академика Михайла Сергієвича Грушевського, з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. – [Киів] : Держвидав України, 1929. – [8], 160 с., 1 л. портр. – (Всеукраїнська Академія наук, Комісія Заходо- й Америкознавства : Збірник заходознавства ; Вип. 1 : Історія, економіка, література, лінгвістика)


  Зміст: 1. Є. Тимченко, Ф. Савченко. Високошановний Ми- хайле Сергієвичу!, 2. А. Кацевалов. Нариси з історії економічного життя грецьких колоній "на північному узбережжі Чорного моря, 3. В. Warnecke. De comoedia antiquae partibus Epicis, 4. I. IH ...
526257
   Збірник заходознавства. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 264 с. – Без. обкл. та тит. л. – (Всеукраїнська Академія наук, Комісія Заходо- й Америкознавства ; Вип. 2)
526258
   Збірник інструкцій з техніки при роботі в хімічних лабораторіях. – К., 1969. – 31с.
526259
   Збірник Історико-філологічного відділу / Українська, академія наук, Історико-філологічний, відділ. – Київ
№ 62 : Автобіографія. П"ядесят літ на сторожі української науки та культури/ Багалій Д. – 1927
526260
   Збірник керівних матеріалів з питань політосвітньої роботи (Положення та інструкції). – К., 1941. – 36с.
526261
   Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. – Київ : Дніпро, 2006. – 976с. : іл. – Шифр. дубл. 9у1 Збір (доп. карт. по фак.). – ISBN 966-578-147-2
526262
   Збірник конвенційних цін та норм операційних і адміністративно-управлінських видатків. – К., 1934. – 60с.
526263
   Збірник конкурсних завдань Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Електромеханіка" : навч. посібник / [уклад.] : Ю.В. Ромашихін, Ю.В. Зачепа, О.П. Чорний [та ін.] ; [за заг. ред. О.П. Чорного]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 161, [3] с. : іл., табл. – На тит арк. та обкл. уклад. зазнач. як автори. – ISBN 978-617-639-067-1
526264
   Збірник конкурсних завдань з математики / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, В.І. Горгула, М.М. Осипчук, Б.С. Сікора; В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, В.І. Горгула, М.М. Осипчук, Б.С. Сікора. – Івано-Франківськ : ДКД, 2004. – 610с. – ISBN 966-94-025-6
526265
   Збірник конкурсних завдань з математики / В.М. Мойсишин [та ін.] ; [за заг. ред. : В.М. Мойсишина, С.І. Гургули]. – Вид. 2-ге, допов. – Івано-Франківськ : Факел ; ІФНТУНГ, 2010. – 624 с. : іл. – Бібліогр.: с. 622. – ISBN 978-966-694-110-0
526266
  Горделадзе Ш.Г. Збірник конкурсних задач з математики : посібник конкурсних задач з математики / Горделадзе Ш.Г. – Київ : Вища школа, 1973. – 323 с.
526267
  Горделадзе Збірник конкурсних задач з математики / Горделадзе, Кухарчук, Ф.П. Яремчук; Яремчук Ф.П. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 322 с.
526268
  Горделадзе Збірник конкурсних задач з математики / Горделадзе, Кухарчук, Ф.П. Яремчук; Яремчук Ф.П. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1988. – 324 с.
526269
   Збірник конкурсних задач з математики. – Київ, 1993. – 123 с.
526270
  Підручна В.М. Збірник конкурсних задач з математики для вступників у середні навчальні заклади / В.М. Підручна, Г.М. Янченко. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. – 96 с. – ISBN 966-562-036-3
526271
  Островський Г.Г. Збірник конкурсних задач з математики для вступників у технікуми / Г.Г. Островський, Л.І. Капіца. – Харків, 1968. – 172с.
526272
  Островський Г.Г. Збірник конкурсних задач з математики для вступників у технікуми / Г.Г. Островський, Л.І. Капіца. – Вид. 2-е, стереотип. – Х., 1972. – 164с.
526273
   Збірник конкурсних і олімпіадних задач з математики / О.Г. Бодрик, О.В. Вознюк, В.Ф. Кузенко, С.І. Ляшко, Л.М. Савченк; Закусило О.К. (ред.). – Київ : Діалектика, 1995. – 192с. – ISBN 5-7707-6990-4
526274
   Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс з можливістю копіювання. – Київ : Сплайн, 2000. – 72с. – ISBN 966-95329-0-6; 966-7640-01-9
526275
  Головчинська Л.С. Збірник коротких оповідань сучасних англійських і американських авторів / Л.С. Головчинська. – Київ : Радянська школа, 1965. – 138 с.
526276
   Збірник коротких характеристик робіт, представлених на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки : черв. 2012 р. / Ком. з держ. премій України в галузі науки і техніки. – Київ : [б. в.], 2012. – 60 с.
526277
  Харитонова І.Я. Збірник лабораторних робіт з німецької мови для аудіювання та розвитку навичок спонтанного мовлення. / І.Я. Харитонова, Е.В. Різванова. – К., 1969. – 54с.
526278
   Збірник лабораторних робіт із моделювання первинних радіаційних пошкоджень у кристалах під опроміненням : Для студентів фізичних факультетів. – Київ : Київський університет, 1998. – 21с.
526279
   Збірник лінгвістичних праць : До 60-річчя О.А. Колесникова. – Ізмаїл, 2000. – 118с.
526280
   Збірник матеріалів 11 науково-технічної конференції "Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах" : 8-9 верес. 2011 р. / М-во оборони України, Держ. наук.-випробув. центр Збройних Сил України ; [редкол.: В.Г. Башинський та ін.). – Феодосія : [б. в.], 2011. – 419 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
526281
   Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" = Conference proceedings "Socialization and re-socialization of personality in modern society" : 11-12 листоп. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка та ін. ; редкол.: Данилюк І.В. та ін. ; за заг. ред. Власової О.І. та ін.]. – Київ : Віваріо, 2016. – 182 с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
526282
   Збірник матеріалів VII З"їзду Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів за міжнародною участю : пам"яті Патона Б.Є. (1918-2020) : [до 180-річчя НМУ, 25-річчя Асоціації] / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Каф. хірург. стоматології та щелеп.-лиц. хірургії за підтримки НАН України та Нац. акад. мед. наук України [та ін. ; заг. ред. В.О. Маланчука]. – Київ : [б. в.], 2021. – 211 с. : іл., табл. – Шифр дубл. 61 Збір
526283
   Збірник матеріалів Всеукраїнського семінару-наради "Робота органів виконавчої влади з питань молодіжної та сімейної політики, фізичної культури, спорту і туризму щодо забезпечення ..." : Донецьк, 27-28 квітня 2000 року. – Київ, 2000. – 131с.
526284
   Збірник матеріалів Губнаросвіти Київщини за час від червня 1920 р. до січня 1921 р. / Зложений ред. кол. в складі: В. Гадзінського, М. Харитонеску і М. Запорожець. – Київ : 10-а Радянська друкарня, 1921. – 147 с.
526285
  Чу Ігуй Збірник матеріалів дискусії з теорії та практики політики, юриспруденції, релігії / Чу Ігуй. – 4е вид. – Тайбей : Чженчжуншу, 1983. – 550с. – Видання китайською мовою
526286
   Збірник матеріалів з педагогічної практики (інструктивний матеріал). – Станіслав, 1957. – 55с.
526287
   Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія" : 20 листоп. 2017 р. м. Тернопіль / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ. – ISBN 978-966-654-475-2
Т. 1 : / [редкол.: S. Bartosiewicz и др.]. – 2017. – 219, [1] с. : іл., табл. – Ст. англ., пол., рос., укр. – Бібліогр. в кінці ст.
526288
   Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права [та ін.] ; [відп. ред.: Є.О. Харитонов та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 278, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-304-4
526289
   Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ України" : 30 жовт. 2020 р. : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т права, психології та інновац. освіти, Каф. журналістики та засобів мас. комунікації ; [упоряд. Ю.Р. Казімова ; редкол.: З.В. Галаджун (голова) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 119, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-941-511-0
526290
   Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – 321, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7166-36-6
526291
   Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії права та держави юрид. ф-ту ; [редкол.: І.С. Гриценко, М.І. Мірошниченко, П.П. Захарченко та ін.]. – Київ : Маслаков, 2019. – 420, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7777-14-3
526292
   Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Юність науки - 2014" : 17-18 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. [та ін. ; редкол.: Гонта О.І. (голова) та ін.]. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ, 2014. – 226 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-50-9
526293
   Збірник матеріалів наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації "Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навч. процесу на сучасному рівні" : м. Дніпропетровськ, 12-13 лютого 2007 р. / Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному рівні; МОНУ ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; Дніпропетр. нац. ун-т ; [уклад.: А.В. Кудін, К.М. Левківський, І.М. Федорова та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2007. – 79с.
526294
   Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 6. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
526295
   Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 7. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
526296
   Збірник матеріалів науково-практичних заходів науково-дослідного інституту фінансового права / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фінанс. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 221, [3] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-264-9
526297
   Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / Каф. історії права та держави юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Гриценко І.С., Мірошниченко М.І., Захарченко П.П. та ін.]. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – 217, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-97457-5-0
526298
   Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 258, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-269-6
526299
   Збірник матеріалів по перевиборах партійних органів Чернігівської області. – Чернігів, 1933. – 23 с.
526300
   Збірник матеріалів про підготовку до Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1939-1940 років. – Київ-Харків, 1939. – 144с.
526301
   Збірник матеріялів = A collection of papers : наук. конф. в 1000-ліття Хрещення Руси-України Укр. Католиц. Ун-ту ім. св. Климента папи / редкол.: проф. П. Цимбалістий, др. С. Франклін, о. І. Музичка [та ін.]. – Рим ; Львів ; Лондон : Філія Укр. Католиц. Ун-ту ім. св. Климента папи, 2008. – 272 с. : іл., фотогр. – На обкл. та авантит. назва: Ювілейний збірник матеріялів наукової конференції у 1000-ліття Хрещення Руси-України. На корінці в назві також: в Лондоні. На авантит. та корінці зазнач.: 988-1988-2008 .- Рез. англ. та укр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0-902322-54-7
526302
   Збірник матеріялів і документів у 25-ліття діяльності КУК:1940-1965. – Вінніпег : КУК, 1965. – 310с. : іл.
526303
   Збірник матеріялів Одеської краєвої комісії для охорони пам"яток матеріяльної культури та природи. – Одеса : Друга Держдрукарня ім.Леніна, 1927. – 46 с.
526304
   Збірник методичних матеріалів. – Х.
4. – 1940. – 100с.
526305
   Збірник методичних матеріалів (обмін педагогічним досвідом). – Львів, 1946. – 148с.
526306
   Збірник методичних матеріалів по вивченню "Капітала" К.Маркса. – К., 1970. – 219с.
526307
   Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах : багатосторонні договори. – Київ : Фенікс, 2006. – 799, [1] с. : іл., табл. – ISBN 966-651-337-4
526308
   Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах : багатосторонні договори / [ упорядники: А.Я. Гнатів, С.Ф. Кравчук, О.В. Приходько, О.А. Томєєв]. – 2-е вид., доп. – Київ : Фенікс, 2009. – 1080 с. – ISBN 978-966-651-718-3
526309
   Збірник міжнародних правових документів, законодавчих актів і нормативних документів України з питань соціально-правового захисту дітей. – Київ : Столиця, 1998. – 516с. – ISBN 966-7395-02-2
526310
   Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – 2-е вид., доп. – Екоправо-Львів : Норма, 2002. – 416с. – ISBN 966-7775-00-03
526311
   Збірник молодих сербістів = Зборник младих србиста / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-617-7480-27-2
Т. 1. – 2017. – 156, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
526312
   Збірник на пошану о. Еміліяна Ковча. – Саскатун : Містер Зип Інстант Прінтінг, 1994. – XI, 149, [1] с. : фот., портр. – Загол. обкл.: За божі правди і людські права Блаженний священномученник Еміліян Ковч
526313
   Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина = Collected essays in honour of professor Alexander Ohloblyn, Ph. D. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США, 1977. – 486с. – На обкл.: Олександрові Оглоблинові. – (Науковий збірник / Укр. вільна акад. наук у США ; 3)
526314
   Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова = Symbolae in honorem Georgii Y. Shevelov / [ Редкол. : В. Е. Гаркінз, О. Горбач, Я. Гурський ] // Науковий збірник / Вільний університет. Філософічний Український, факультет. – Мюнхен, 1971. – Т. 7 : Збірник на пошану проф. д-ра Юрія Шевельова. – С. 1-504, [ 2 ], карта
526315
   Збірник навчальних планів шкіл УРСР на 1960/61 навчальний рік. – К., 1960. – 103с.
526316
   Збірник найважливіших законів, указів Президії Верховної Ради та постанов і розпоряджень Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – К., 1946. – 263с.
526317
   Збірник найважливіших рішень по сільському господарству. – Київ, 1959. – 112с.
526318
   Збірник найважливіших рішень по сільському господарству (1953-1955 рр.). – Київ, 1955. – 400с.
526319
   Збірник наказів та обіжників по протипожежній охороні промисловості України. – Х., 1929. – 115с.
526320
   Збірник наказів, розпоряджень та інструкцій по Київському Губземвідділу / Укр. Соц. Рад. Респ. – Київ : Вид. Видавн. Секції Київ. Губземвідділу ; [7-а Рад. друк]
Вип. 1 : Січень-лютий. – 1920. – 64 с. – Прим..№ 114712 дефектний, відсутні с. 62-64
526321
   Збірник наказів, розпоряджень та інструкцій по Київському Губземвідділу / Укр. Соц. Рад. Респ. – Київ : Вид. Видавн. Секції Київ. Губземвідділу ; [7-а Рад. друк]
Вип. 2. – 1920. – 125, [3] c.: табл.
526322
   Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / [уклад.: М.Я. Сегай ; за заг. ред. В.Я. Тація]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 191, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-187-053-5
526323
   Збірник наукових прaць аспирантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 1, ч. 1. – 1997
526324
   Збірник наукових прaць аспирантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 1, ч. 2. – 1997
526325
   Збірник наукових праць / Геологічний інститут Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995
526326
  Геологічний Збірник наукових праць / Геологічний, інститут Київського, університету, 1995-
№ 1. – 1995
526327
  Геологічний Збірник наукових праць / Геологічний, інститут Київського, університету, 1995-
№ 2. – 1995
526328
   Збірник наукових праць : [тези доп., наук. статті учасників круглих столів] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т фін. права ; [редкол.: Воронова Л.К. та ін.]. – Київ : Алерта, 2011. – 398, [1] с. – В змісті: Матеріали круглих столів : "Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні", "Інформаційне сховище даних ДПС України: міжнародний досвід та національні тенденції", "Адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-130-7


  В книзі також: Матеріали круглих столів: "Адміністрування облікових та звітних показників надходження податків та зборів в органах ДПС України", "Стан та перспективи протидії діяльності суб"єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності"
526329
  Харківська Збірник наукових праць / М-во культури України. – Харків
Вип. 6. – 2012. – 133 с. – Резюме укр., рос. мовами
526330
  Харківська Збірник наукових праць / М-во культури України. – Харків
Вип. 7. – 2012. – 140 с. – Резюме укр., рос. мовами
526331
   Збірник наукових праць : за результатами II Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Організаційно-управлінські та соціально-психологічні аспекти функціонування ринку праці України в умовах інституційних трансформацій" (19 квітня 2013 р., м. Київ) / Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 302, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-021-0
526332
   Збірник наукових праць : за результатами III Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти функціонування сучасного ринку праці України в умовах інституційних трансформацій" (28 берез. 2014 р., м. Київ ) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 266 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-028-9
526333
   Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 239 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-034-0
526334
   Збірник наукових праць. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.В. Бережна, Л.М. Плиско, А.В. Губа [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 56. – 2019. – 127, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526335
   Збірник наукових праць. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.В. Бережна, Л.М. Плиско, А.В. Губа [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 57. – 2020. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526336
   Збірник наукових праць. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.В. Бережна, О.С. Гончарова, А.В. Губа [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 58. – 2020. – 158, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526337
   Збірник наукових праць (Держ. публічної бібліотеки УРСР). – К., 1958. – 140с.
526338
   Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди]. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків
  вип. 47. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526339
   Збірник наукових праць 6-ї науково-методичної конференції / Людина та навколишнє середовище - проблеми безперервної екологічної освіти в вузах; Одеська державна академія холоду. – Одеса : ОДАХ, 1999. – 145 с. – ISSN 0453-8307
526340
   Збірник наукових праць 7-ї науково-методичної конференції / Людина та навколишнє середовище - проблеми безперервної екологічної освіти в вузах; МОНУ ; Наук.-метод.центр вищої освіти ; ред.: В.Б. Владимирова, В.Ф. Гаврик, В.П. Оніщенко. – Одеса : ОДАХ, 2000. – 144 с. – ISSN 0453-8307
526341
   Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / Рада Нац. безпеки України, Ін-т проблем нац. безпеки ; НАН України [та ін.]. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – 343, [1] с. : іл., табл. – (Посвідчення Укр ІНТЕІ №200 від 7 квітня 2008 р.), Автономна республіка Крим. Селище Рибаче, спорт.-оздоровча база "ІКАР" Національного аерокосмічного ун-ту ім. М.Є. Жуковського (ХАІ). - Ст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-187-005-4
526342
   Збірник наукових праць IV Міжнародної науково-технічної конференції ТК-2016 "Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів" : 26-28 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Акад. наук вищої освіти України, Луцький нац. техн. ун-т [та ін.]. – Луцьк : [б. в.], 2016. – 79, [2] с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр. в кінці ст.
526343
   Збірник наукових праць аспірантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка.Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 3, ч. 2. – 1997
526344
   Збірник наукових праць аспірантів та студентів ІМВ / Київський університет ім.Тараса Шевченка.Інститут міжнародних відносин. – Київ
Вип. 3, ч. 1. – 1997
526345
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526346
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526347
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України. – Бердянськ : БДПУ
  № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526348
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ
  № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526349
   Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України. – Бердянськ : БДПУ
  № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526350
   Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – 467, [1] с. : портр., іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 8-12 та в кінці статей. – ISBN 978-966-8558-97-4
526351
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 1. – 2005. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526352
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 2. – 2006. – 216 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526353
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 3. – 2006. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526354
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 4. – 2006. – 260 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526355
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 5. – 2006. – 235 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526356
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 6. – 2007. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526357
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 7. – 2007. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526358
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 8. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526359
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 9. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526360
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2000-
Вип. № 11. – 2008. – 246 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526361
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ
Вип. № 12. – 2008. – 225 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526362
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ
Вип. № 14. – 2008. – 239 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526363
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ
Вип. № 15. – 2008. – 268 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526364
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 16. – 2008. – 304 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526365
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 17. – 2009. – 286 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526366
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 19. – 2009. – 314 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526367
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 20. – 2009. – 304 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526368
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 21. – 2009. – 332 с,. – резюме укр., рос., англ. мовами
526369
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 22. – 2009. – 366 c. – резюме укр., рос., англ. мовами
526370
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 24. – 2009. – 348 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526371
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 25. – 2010. – 414 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526372
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 26. – 2010. – 395 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526373
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 27. – 2010. – 366 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526374
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 28. – 2010. – 347 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526375
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 30. – 2011. – 386 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526376
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 32. – 2011. – 300 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526377
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 33. – 2011. – 366 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526378
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 35. – 2012. – 317 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526379
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 36. – 2012. – 353 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526380
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 38. – 2012. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526381
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Військ. ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 39. – 2013. – 361 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526382
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військ. ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 41. – 2013. – 294 с. – Резюме рос., англ. мовами
526383
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 42. – 2013. – 293 с. – Резюме рос., англ. мовами
526384
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 43. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526385
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 44. – 2013. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526386
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 45. – 2014. – 317 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526387
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 46. – 2014. – 354 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526388
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 47. – 2014. – 267 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526389
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 49. – 2015. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526390
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2005-
Вип. № 50. – 2015. – 384 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526391
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Білик Л.І., Вишнівський В.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 51. – 2015. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526392
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Білик Л.І., Вишнівський В.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 52. – 2015. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526393
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 53. – 2016. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526394
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 54. – 2016. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526395
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 55. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526396
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 56. – 2017. – 261 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526397
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 57. – 2017. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526398
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 58. – 2017. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526399
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 59. – 2018. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526400
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 61. – 2018. – 215, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526401
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 62. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526402
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В, Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 63. – 2019. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526403
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Барабаш О.В., Білик Л.І. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 64. – 2019. – 120 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526404
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В., Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 65. – 2019. – 119, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526405
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В., Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 66. – 2019. – 137, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526406
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В., Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 67. – 2020. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526407
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В., Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 68. – 2020. – 131, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526408
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Лєнков С.В., Анісімов А.В., Барабаш О.В. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 69. – 2020. – 133, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526409
   Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / голов. ред. Лєнков С.В. ; редкол.: Анісімов А.В., Барабаш О.В., Гунченко Ю.О. [ та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2005-. – ISSN 2524-0056
Вип. № 70. – 2021. – 123, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526410
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації / М-во оборони України. – Київ
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526411
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації = Collection of scientific papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Креденцер Б.П., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : ВІТІ
Вип. № 1. – 2019. – 121 с. – Резюме укр., англ. мовами
526412
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації = Collection of scientific papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Креденцер Б.П., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : ВІТІ
Вип. № 2. – 2019. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
526413
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації = Collection of scientific papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Креденцер Б.П., Гришенко Н.О. [та ін.]. – Київ : ВІТІ
Вип. № 3. – 2019. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526414
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації = Collection of scientific papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Креденцер Б.П., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : ВІТІ
Вип. № 1. – 2020. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526415
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / М-во оборони України. – Київ
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526416
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Самойлов І.В., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : Друкарня ВІТІ
Вип. № 1. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526417
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Самойлов І.В., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : ВІТІ
Вип. № 4. – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526418
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій = Collection of Scientific Papers / М-во оборони України ; редкол.: Романюк В.А., Самойлов І.В., Гришенко Н.О. [та ін. – Київ : МІТІ
Вип. № 1. – 2018. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526419
   Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" / М-во оборони України. – Київ : НТУУ "КПІ"
Вип. 1. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526420
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки / М-во оборони України. – Одеса : Військова академія
  № 1 (1). – 2014. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526421
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України. – Одеса : Вид-во Військової академії
  № 2 (2). – 2014. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526422
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки / М-во оборони України. – Одеса : Військова академія
  № 1 (3). – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526423
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 2 (4). – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526424
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 1 (5). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526425
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 2 (6). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526426
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 1 (7). – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526427
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Скачков В.В., Кравчук О.І., Дем"янчук Б.О. [та ін.]. – Одеса : Військова академія
  № 1 (11). – 2019. – 173, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.11 - Резюме укр., рос., англ. мовами
526428
   Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Скачков В.В., Кравчук О.І., Дем"янчук Б.О. [та ін.]. – Одеса : Військова академія
  № 2 (12), ч. 1. – 2019. – 168, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2019.12.1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
526429
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. та укр. мовами
526430
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 2 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
526431
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 3 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
526432
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця
Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – 2010. – резюме рос., англ. мовами
526433
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки : М-во аграрної політики та продовольства України / М-во аграрної політики та продовольства України. – Вінниця : ВНАУ
  вип. 1 (76). – 2013. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526434
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки : М-во аграрної політики та продовольства України / М-во аграрної політики та продовольства України. – Вінниця : ВНАУ
  вип. 2 (77). – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526435
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки : М-во аграрної політики та продовольства України / М-во аграрної політики та продовольства України. – Вінниця : ВНАУ
  вип. 3 (80). – 2013. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526436
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки : М-во аграрної політики та продовольства України / М-во аграрної політики та продовольства України. – Вінниця : ВНАУ
  вип. 4 (81). – 2013. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526437
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця
  вип. 1 (87). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526438
   Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця
  вип. 2 (88). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526439
   Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – Київ
Вип. 1. – 2008
526440
   Збірник наукових праць ВНЗ "Інституту Тутковського". – Київ
№ 1 (2). – 2011. – 95 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
526441
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ
  вип. 20. – 2012. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526442
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 21/22, ч. 2. – 2012. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526443
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 23/24. – 2013. – 385 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526444
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 25. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526445
  Державний Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 26. – 2013. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526446
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 28. – 2014. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526447
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 27. – 2014. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526448
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 30. – 2014. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526449
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 29. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526450
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 32. – 2015. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526451
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України ; редкол.: М.В. Макаренко, Б.В. Буркинський, Н.М. Колесникова [та ін.]. – Київ : ДЕТУТ
  вип. 33. – 2015. – 414 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526452
   Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Економіка і управління" / М-во освіти і науки України. – Київ
  вип. 31. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526453
  Державний Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Харченко. – Київ, 1997-
Вип. № 12 (19). – 2016. – 245 с.
526454
  Державний Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Харченко. – Київ, 1997-
Вип. № 13 (20). – 2017. – 195 с.
526455
  Державний Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / М-во оборони України ; голов. ред. О.В. Харченко ; редкол.: Л.М. Артюшин, І.О. Гепко, Ю.К. Зіатдінов [та ін.]. – Київ : Державний науково-дослідний інститут авіації, 1997-
Вип. № 14 (21). – 2018. – 168 с.
526456
   Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія "Економіка і управління" : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.М. Боняр, В.П. Яновська, О.Є. Бабина [та ін.]. – Київ : ДУІТ
  вип. 41 (1). – 2018. – 229, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526457
   Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія "Економіка і управління" : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.М. Боняр, В.П. Яновська, О.Є. Бабина [та ін.]. – Київ : ДУІТ
  вип. 42 (2). – 2018. – 165, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526458
   Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія "Економіка і управління" : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.М. Боняр, В.П. Яновська, О.Є. Бабина [та ін.]. – Київ : ДУІТ
  вип. 43/44. – 2019. – 161, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526459
   Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія "Економіка і управління" : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.М. Боняр, В.П. Яновська, Л.О. Бакаєв [та ін.]. – Київ : ДУІТ
  вип. 46. – 2019. – 163, [1] c. – DOI: 10.32703/2664-2964-2019-46 - Резюме укр., рос., англ. мовами
526460
   Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія "Економіка і управління" : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: С.М. Боняр, В.П. Яновська, Л.О. Бакаєв [та ін.]. – Київ : ДУІТ
  вип. 49. – 2021. – 113, [1] c. – DOI: 10.32703/2664-2964-2021-49 - Резюме укр., англ. мовами
526461
   Збірник наукових праць ДНБС = Сборник научных трудов ГНБС / Нац. акад. аграрних наук України ; Нікітський бот. сад-нац.наук. центр. – Ялта
Т. 135 : Інвентаризація біорізноманіття в межах природно-заповідного фонду. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526462
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences, section "Education") : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – 2017. – 246 с.
526463
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences, section "Education") : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (31). – 2017. – 176 с.
526464
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences, section "Education") : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 1 (32). – 2018. – 194, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526465
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (33). – 2018. – 166, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
526466
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 1 (34). – 2019. – 213, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
526467
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (35). – 2019. – 181, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526468
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В.В. Перемітько ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Тематичний випуск : Теорія, технологія та машини обробки металів. – 2020. – 132, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526469
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 1 (36). – 2020. – 187, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526470
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В.В. Перемітько ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (37). – 2020. – 194, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
526471
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Перемітько В.В., Волошин М.Д., Гулєша О.М. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 1 (38). – 2021. – 180, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
526472
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk state technical university (technical sciences) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Перемітько В.В., Авер"янов В.С., Альохіна С.В. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (39). – 2021. – 142, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526473
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки) = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-. – ISSN 2519-2884
Тематичний випуск : Машини і пластична деформація металу. – 2018. – 306, [1] с.
526474
   Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") = Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences, section "Education") : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське : Дніпровський державний технічний університет, 1999-. – ISSN 2519-2884
Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – 2017. – 157 с.
526475
  Дніпродзержинський Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) = Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) : щорічний науково-технічний збірник. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 1999-
Вип. 2 (27). – 2015. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526476
  Дніпродзержинський Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) = Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) : щорічний науково-технічний збірник. – Кам"янське : ДДТУ, 1999-
Вип. 1 (28). – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526477
   Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки) = Сборник научных трудов Днепродзержинского государственного технического университета (технические науки) : щорічний науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.В. Садовой ; редкол.: О.О. Бейгул, М.Д. Волошин, І.С. Долгополов [та ін.]. – Кам"янське, 1999-. – ISSN 2519-2884
Вип. 2 (29). – 2016. – 213 с.
526478
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Алчевск, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (42). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2014 р. назв. журн. рос. мовою
526479
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Алчевськ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 2 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2014 р. назв. журн. рос. мовою
526480
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Лисичанськ : ДонДТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (44). – 2015. – 96 с. – На обкл. назв. "Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета". До 2015 р. назва ж-лу рос. мовою. - Резюме укр., рос., англ. мовами
526481
  Донбаський Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU. – Лисичанськ : ДонГТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (45). – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526482
  Донбаський Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU / голов. ред. М.І. Антощенко ; редкол.: Семірягін С.В., Заблодський М.М., Смірнов О.М. [та ін.]. – Лисичанськ : ДонГТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (46). – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526483
   Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету = Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета = Collection of scientific papers of DonSTU / голов. ред. М.І. Антощенко ; редкол.: Семірягін С.В., Заблодський М.М., Смірнов О.М. [та ін.]. – Лисичанськ : ДонГТУ, 1999-. – ISSN 2077-1738
Вип. 1 (47). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526484
   Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк : Донецький державний технічний університет, 1920-. – ISBN 966-7559-25-4
Вип. 17. – 2000. – До в.17 дивись "Сборник. – (Електротехніка)
526485
   Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк : Дон ДТУ. – ISBN 966-7559-29-7
Вип. 21. – 2000. – (Електротехніка і енергетика)
526486
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; редкол.: Поважний С.Ф., Пілюшенко В.Л., Дорофієнко В.В. [та ін.]. – Донецьк : ДонДУУ. – ISBN 966-7917-00-2
Т. 13, вип. 243 : Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – 2012. – 258, [1] с. – (Серія "Державне управління")
526487
  Донецький Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України. – Маріуполь
Т. 16, вип. 296 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2015. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назв. вип. серії: Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – (Серія "Економіка" ; вип. 296)
526488
  Донецький Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – 2015. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Державне управління")
526489
  Донецький Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2016. – 314 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
526490
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Державне управління")
526491
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 302 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – 2017. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Державне управління")
526492
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 304 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2017. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
526493
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – 2017. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Державне управління")
526494
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2017. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
526495
  Донецький Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 18, вип. 301 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
526496
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 309 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2018. – 173, [2] с. – (Серія "Економіка")
526497
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 308 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2018. – 186, [2] с. – (Серія "Економіка")
526498
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 307 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – 2018. – 162, [2] с. – (Серія "Державне управління")
526499
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – 2018. – 222, [2] c. – (Серія "Державне управління")
526500
   Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
Т. 19, вип. 306 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – 2018. – 212, [2] с. – (Серія "Економіка")
526501
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
Вип. 1. – 2000
526502
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
Вип. 2. – 2000
526503
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 3/4. – 2001
526504
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 5/6. – 2002
526505
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2000-
№ 9. – 2004
526506
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ, 2000-
Вип. 23. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526507
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; редкол.: Белєвцев Р.Я., Бондаренко Г.М., Верховцев В.Г. [та ін.]. – Київ, 2000-
Вип. 24. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526508
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; редкол.: Белєвцев Р.Я., Бондаренко Г.М., Верховцев В.Г. [та ін.]. – Київ, 2000-
Вип. 25. – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526509
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / Нац. акад. наук України ; редкол.: Белєвцев Р.Я., Бондаренко Г.М., Верховцев В.Г. [та ін.]. – Київ, 2000-
Вип. 26. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526510
   Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Института геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of environmental geochemistry / НАН України ; редкол.: Белєвцев Р.Я., Бондаренко Г.М., Верховцев В.Г. [та ін.]. – Київ : НВП"Інтерсервіс", 2000-. – ISSN 2616-7735
Вип. 27. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526511
   Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – Київ
Вип. 64. – 2012
526512
   Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці. – Київ
Вип. 65. – 2012
526513
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ : Times
Вип. 66. – 2013. – 194 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526514
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ : Times
Вип. 67. – 2013. – 201 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526515
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 68. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526516
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 69. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526517
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 70. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526518
   Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Нац. акад. наук України. – Київ. – ISSN 2309-7655
Вип. 71. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526519
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2000
526520
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2000
526521
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2001
526522
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2001
526523
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2001
526524
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 4. – 2001
526525
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2002
526526
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2002
526527
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2003
526528
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2003
526529
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2003
526530
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
526531
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
526532
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 1. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
526533
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
526534
   Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАНУ = Scientific papers of the institute for nuclear research / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ. – ISSN 1606-6723
№ 3. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
526535
  Інтитут Збірник наукових праць Інтитуту геохімії навколишнього середовища = Сборник научных трудов Ин-та геохимии окружающей среды = Collected papers Institute of Environmental Geochemistry / Нац. акад. наук України. – Київ
Вип. 22. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526536
   Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії. – Ірпінь
Вип. 2 : Економіка. Право. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
526537
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський
Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)
526538
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – 2013. – 358 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 19)
526539
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю. – 2014. – 317 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 20)
526540
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання. – Кам"янець-Подільський. – ISSN 2307-4507
Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – 2015. – 355 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Серія педагогічна ; Вип. 21)
526541
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / М-во освіти і науки України ; редкол.: Атаманчук П.С., Бендера І.М., Величко С.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 22. – 2016. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526542
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / М-во освіти і науки України ; редкол.: Атаманчук П.С., Бендера І.М., Величко С.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 1993-. – ISSN 2307-4507
Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія педагогічна ; вип. 23)
526543
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / М-во освіти і науки України ; редкол.: Атаманчук П.С., Берика В.Є., Величко С.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 1993-. – ISSN 2307-4507
Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – 2018. – 193, [1] с. – Назва вип. "Stem - інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти. - Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія педагогічна ; вип. 24)
526544
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна = Collection of Research Papers Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University / М-во освіти і науки України ; редкол.: Атаманчук П.С., Богданов І.Т., Губанова А.О. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
  вип. 25. – 2019. – 165, [1] с. – DOI: 10.32626/2307-4507.2019-25 - Назва вип. "Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти" - Резюме укр., рос., англ. мовами
526545
   Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна = Collection of Research Papers Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University / М-во освіти і науки України ; редкол.: Опанасюк С.В., Атаманчук П.С., Богданов І.Т. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
  вип. 26. – 2020. – 159, [1] c. – DOI: 10.32626/2307-4507.2020-26 - Резюме укр., англ. мовами
526546
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 6 : Технічні науки. – 2000
526547
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 7. – 2000
526548
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 8 : Економічні науки. – 2000
526549
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 9. – 2001. – (Біологічні науки)
526550
   Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999-
№ 11 : До 80-річчя ВУЗу. – 2001. – (Сільськогосподарські науки)
526551
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 32. – 2003
526552
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-08-Х
  № 33/45. – 2004. – резюме укр., рос. мовами
526553
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-9310-07-1
  № 33(45). – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
526554
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-09-8
  № 34/46. – 2004
526555
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Ветеринарні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-10-1
  № 35/47. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
526556
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сільськогосподарські науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-11-Х
  № 36/48. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
526557
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-12-8
  № 37/49. – 2004
526558
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Економічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-12-8
  № 38/50. – 2004
526559
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ. – ISBN 966-8310-14-4
  № 39/51. – 2004
526560
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-15-2
  № 40/52. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
526561
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 32. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
526562
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ. – ISBN 966-8310-20-9
  № 43 (55). – 2004. – резюме рос., англ. мовами
526563
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ. – ISBN 966-8310-21-7
  № 44 (56). – 2004
526564
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ
  № 45 (68). – 2005
526565
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 65 (88). – 2006. – резюме рос., укр., англ. мовами
526566
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 70 (93). – 2007. – резюме рос., укр., англ. мовами
526567
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Технічні науки (Будівництво) / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 72 (95). – 2007. – резюме рос., укр., англ. мовами
526568
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету : спеціальний випуск / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : Элтон-2
Ботанічні і генетичні дослідження в Луганському НАУ. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами. – (Біологічні науки ; № 74 (97))
526569
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Біологічні науки : спеціальний випуск / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : Елтон-2
  № 75 (98). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
526570
   Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Сільськогосподарські науки / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ : ЛНАУ
  № 77 (100). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
526571
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ, 1997. – 82с.
526572
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ, 1997. – 82с. – (Біологічні науки)
526573
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту. – Луганськ
2. – 1997. – 82с.
526574
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту : Технічні науки. – Луганськ : ЛСГІ, 1998. – 218с.
526575
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : Апріорі. – ISBN 966-8256-57-3
  Вип. 1. – 2006
526576
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ. – ISBN 978-966-8256-85-1
  Вип. 2. – 2007
526577
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки. – Львів : ЛДІНТУ
  Вип. 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
526578
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки : науковве видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-007-3
  Вип. 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
526579
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Фізико-математичні та технічні науки : наукове видання. – Львів. – ISBN 978-966-199-012-7
  Вип. 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
526580
   Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Юридичні науки. – Львів : ЛДІНТУ
  Вип. 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
526581
   Збірник наукових праць Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000-. – ISBN 966-613-083-1
№ 1 : Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. – 2000. – (Проблеми світової літератури)
526582
   Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся" = Collectiion of scientific works of the "Geological, hydrological and biological diversities pf the Polisia" : до 130-річчя від дня народж. видат. пол. дослідника Полісся Станіслава Малковського та у рамках проведення Водного форуму до 105-річчя НУВГП : 13 жовт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування [редкол.: Деревська К. І. (відп. ред.) та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2020. – 309, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк. парал. укр., англ. мовами. - Ст. укр., рос. англ. – Бібліогр в кінці ст. – ISBN 978-966-327-486-7
526583
   Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східнєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [ред.: В.Є. Сикора та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – 215, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-600-659-5
526584
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2014. – 163 с. – Резюме укр., англ. мовами
526585
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 6. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
526586
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 7. – 2016. – 173 с. – Резюме укр., англ. мовами
526587
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 8. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
526588
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білик Р.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 9. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526589
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білецька Т.В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 10. – 2019. – 105, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526590
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Віннічук О.В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 11. – 2020. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
526591
   Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Плахтій М.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 12. – 2021. – 97, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526592
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" / М-во освіти і науки України. – Кривій Ріг : НДГРІ ДВНЗ "КНУ"
№ 54. – 2013. – 292 с. – Резюме укр, рос., англ. мовами
526593
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бабець Є.К., Цариковський В.В., Ковальчук В.А. [та. ін.]. – Кривій Ріг : НДГРІ ДВНЗ "КНУ"
№ 55. – 2015. – 316 с. – Резюме укр, рос., англ. мовами
526594
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бабець Є.К., Цариковський В.В., Ковальчук В.А. [та. ін.]. – Кривій Ріг : НДГРІ ДВНЗ "КНУ"
№ 56. – 2016. – 253 с. – Резюме укр, рос., англ. мовами
526595
  Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України. – Київ
№ 2 : Актуальні питання прикордонної безпеки. Сучасний стан та перспективи розвитку. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Державне управління та військові науки)
526596
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 1 : Українознавство: теорія, методологія, практика. – 2003
526597
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 2 : Українознавство в розбудові національної освіти України 21 століття: проблеми та перспективи розвитку. – 2004
526598
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ
Т. 3 : Українознавство в розбудові громадського суспільства в Україні. – 2004
526599
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 4. – 2005
526600
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 5. – 2005
526601
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 6. – 2005
526602
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 7. – 2005
526603
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : бібліографічний покажчик (тт. 1-10) / Науково-дослідний інститут українознавства; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : Фоліант, 2006
526604
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : Бібліографічний покажчик / Упор. О.Б. Ярошинський; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Фоліант
Тт. 1-10. – 2006. – 64с.
526605
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 8 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
526606
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 9 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
526607
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 10 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – 2006
526608
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – 2006
526609
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 12. – 2006
526610
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 13 : Українська освіта у світовому просторі. – 2007
526611
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – 2007
526612
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – 2007
526613
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – 2007
526614
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 17 : На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко. – 2007
526615
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ : Фоліант, 2003-
Т. 18. – 2007
526616
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 19. – 2008
526617
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 20. – 2008
526618
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 21. – 2008
526619
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – 2008
526620
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 23. – 2009
526621
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 24. – 2009
526622
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 25. – 2009
526623
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ : Рада, 2003-
Т. 26. – 2009. – за 2011р. див. автора "Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії"
526624
   Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту фінансового права : [за 2012 рік] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, НДІ ін-т фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-185-7
526625
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of national mining university / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 48. – 2015. – 325 с. – Резюме англ. рос., укр. мовами
526626
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university : М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 49. – 2015. – 328 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526627
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Собко Б.Ю., Дриженко А.Ю., Четверик М.С. [та ін.]. – Дніпро : Держ. ВНЗ ГНУ, 1999-
№ 50. – 2017. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526628
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Собко Б.Ю., Дриженко А.Ю., Четверик М.С. [та ін.]. – Дніпро : Держ. ВНЗ ГНУ, 1999-
№ 51. – 2017. – 253 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526629
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Собко Б.Ю., Дриженко А.Ю., Четверик М.С. [та ін.]. – Дніпро : Держ. ВНЗ НГУ, 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 52. – 2017. – 405 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526630
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Собко Б.Ю., Дриженко А.Ю., Четверик М.С. [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 53. – 2018. – 329 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526631
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Б.Ю. Собко ; редкол.: Дриженко А.Ю., Четверик М.С., Прокопенко В.І. [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 54. – 2018. – 406 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526632
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 55. – 2018. – 412 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526633
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 56. – 2018. – 272, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526634
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 57. – 2019. – 210, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526635
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 58. – 2019. – 231, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526636
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 59. – 2019. – 171, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526637
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 60. – 2020. – 247, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526638
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 61. – 2020. – 225, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526639
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; ред. реда: Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, Р.О. Дичковський [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 62. – 2020. – 214, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526640
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Півняк Г.Г., Бешта О.С., Собко Б.Ю. [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 63. – 2020. – 162, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526641
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Півняк Г.Г., Бешта О.С., Собко Б.Ю. [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 64. – 2021. – 282, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526642
   Збірник наукових праць Національного гірничого університету = Collection of research papers of National mining university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Півняк Г.Г., Бешта О.С., Собко Б.Ю. [та ін.]. – Дніпро : НТУ "Дніпровська політехніка", 1999-. – ISSN 2071-1859
№ 65. – 2021. – 229, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526643
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Research Papers National Research Institute of Ukrainoznavstvo and World History. – Київ : Рада, 2003-
Т. 27. – 2011. – до 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства"
526644
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Research Papers National Research Institute of Ukrainoznavstvo and World History. – Київ : Рада, 2003-
Т. 28. – 2011. – до 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства"
526645
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Scientific papers collection of the National research institute of ukrainoznavstvo and world history : М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : ННДІУВІ, 2003-
Т. 29. – 2012. – До 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства". - Резюме укр., англ. мовами
526646
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Scientific papers collection of the National research institute of ukrainoznavstvo and world history : М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : ННДІУВІ, 2003-
Т. 30. – 2012. – До 2011р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства". - Резюме укр., англ. мовами
526647
   Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії = Scientific papers collection of the National research institute of ukrainoznavstvo and world history : М-во освіти і науки України. – Київ : ННДІУВІ, 2003-
Т. 31. – 2013. – До 2011 р. див. автора "Науково-дослідний інститут українознавства". - Резюме укр., англ. мовами
526648
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 2. – 2015. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526649
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН". – Київ : Едельвейс
Вип. 4. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526650
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 2. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526651
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 3/4. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526652
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 1. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526653
  Національний Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 2. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526654
   Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 3. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526655
   Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 4. – 2017. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526656
   Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, О.З. Щербина [та ін.]. – Київ : Едельвейс
Вип. 1. – 2018. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526657
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
526658
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
526659
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
526660
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
526661
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
526662
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
526663
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2007. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526664
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2007. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526665
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2008. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526666
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2008. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526667
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2009. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526668
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2009. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526669
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2010. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526670
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2010. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526671
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2011. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526672
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2011. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526673
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2012. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526674
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2012. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526675
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2013. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526676
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2, 2013. – 2014. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526677
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2015. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526678
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2015. – 151 с. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526679
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2016. – 204 с. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.
526680
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Редкол.: Савков А.П., Демедишина Н.І., Мороз В.В. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2016. – 288 с. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр. Резюме укр., рос., англ. мовами
526681
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / редкол.: Савков А.П., Демедишина Н.І., Мороз В.В. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 1. – 2017. – 166 с. – До № 2, 2003 р.Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр. Резюме укр., рос., англ. мовами
526682
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / редкол.: Савков А.П., Петроє О.М., Хаджирадєва С.К. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2002-
Вип. 2. – 2017. – 288 с. – До № 2, 2003 р. назва журн. "Збірник наукових праць Української академіїї держ, управління при През.Укр.". - Резюме укр., рос., англ. мовами
526683
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Collection of Scientific Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / редкол.: Савков А.П., Петроє О.М., Хаджирадєва С.К. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 200229472-
№ 2. – 2018. – 278, [2] с. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
526684
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Journal of Research Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / редкол.: Савков А.П., Петроє О.М., Хаджирадєва С.К. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 200229472-
№ 1. – 2019. – 141, [1] с. – DOI 10.36.030/2664-3618-2019-1
526685
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Journal of Research Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / редкол.: Р. Науменко, А. Савков, О. Петроє [та ін.]. – Київ : НАДУ, 200229472-. – ISSN 2664-3618
№ 2. – 2019. – 163, [1] c. – DOI 10.36.030/2664-3618-2019-2
526686
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Journal of Research Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / редкол.: З. Бурик, А. Савков, О. Петроє [та ін.]. – Київ : НАДУ, 1998-. – ISSN 2664-3618
№ 1. – 2020. – 137, [1] c. – DOI 10.36.030/2664-3618-2020-1
526687
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Journal of Research Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / редкол.: З. Бурик, А. Савков, О. Петроє [та ін.]. – Київ : НАДУ, 1998-. – ISSN 2664-3618
№ 2. – 2020. – 181, [1] с. – DOI 10.36.030/2664-3618-2020-2
526688
   Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України = Journal of Research Papers of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine / голов. ред. А. Савков ; редкол.: Н. Васюк, В. Гошовська, І. Грищенко [та ін.]. – Київ : НАДУ, 1998-. – ISSN 2664-3618
№ 1. – 2021. – 141, [1] c. – DOI 10.36.030/2664-3618-2021-1
526689
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (24). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526690
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (25). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526691
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (26). – 2015. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526692
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (27). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526693
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Голов. ред.: О.О. Морозов [та ін.]. – Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (28). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526694
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Голов. ред.: О.О. Морозов [та ін.]. – Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (29). – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526695
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред.: О.О. Морозов. – Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (30). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526696
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: Морозов О.О., Кондратенко О.П., Крюков О.М. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (31). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526697
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: Морозов О.О., Кондратенко О.П., Крюков О.М. [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (32). – 2018. – 79, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526698
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: О.І. Біленко, Р.О. Кайдалов, М.А. Подригало [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (33). – 2019. – 79, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526699
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: О.І. Біленко, О.М. Крюков, Р.О. Кайдалов [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (34). – 2019. – 67, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526700
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: О.І. Біленко, О.М. Крюков, Р.О. Кайдалов [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (35). – 2020. – 111, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526701
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: О.І. Біленко, О.М. Крюков, Р.О. Кайдалов [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (36). – 2020. – 71, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526702
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / редкол.: О.О. Морозов (голов. ред.), М.М. Медвідб, М.Ю. Яковлев [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 1 (37). – 2021. – 111, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526703
   Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / голов. ред. О.О. Морозов ; редкол.: О.О. Морозов, М.М. Медвідь, М.Ю. Яковлев [та ін.]. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Вип. 2 (38). – 2021. – 103, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526704
   Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
526705
   Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / редкол.: Савков А.П., Петроє О.М., Хаджирадєва С.К. [та ін.]. – Київ, 200229472-
№ 1. – 2018. – 233 с. – До № 2,2003 р.Збірник наукових працьУкраїнської академіїї держ, управління при През.Укр.
526706
   Збірник наукових праць Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, присвячений тридцятій річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції : Праці Одеського Державного університету ім. І.І. Мечникова. Рік 27-й. Т. 1(52). – Одеса
Т. 1 : Гуманітарні науки: Вип. 1: Філософія, педагогіка, психологія. – 1948. – 68с.
526707
  Одеська Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 1 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526708
  Одеська Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 2 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526709
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 1 (4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526710
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 2 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526711
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса, 2012-
Вип. 1 (6). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526712
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (7). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526713
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (8). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526714
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Андрієнко М.М. [та ін.]. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (9). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526715
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Андрієнко М.М. [та ін.]. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (10). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526716
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Андрієнко М.М. [та ін.]. – Одеса, 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (11). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526717
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (12). – 2018. – 74, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526718
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (13). – 2018. – 58, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526719
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (14). – 2019. – 67, [1] с. – DOI 10.32684/2412-5288-2019-1-14 - Резюме укр., рос., англ. мовами
526720
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (15). – 2019. – 69, [1] с. – DOI 10.32684/2412-5288-2019-2-15 - Резюме укр., рос., англ. мовами
526721
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (16). – 2020. – 50, [1] с. – DOI 10.32684/2412-5288-2020-16 - Резюме укр., рос., англ. мовами
526722
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 2 (17). – 2020. – 47, [1] c. – DOI 10.32684/2412-5288-2020-2-17 - Резюме укр., рос., англ. мовами
526723
   Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Коломієць Л.В., Братченко Г.Д., Аніскін О. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2012-. – ISSN 2412-5288
Вип. 1 (18). – 2021. – 55, [1] c. – DOI 10.32684/2412-5288-2021-1-18 - Резюме укр., рос., англ. мовами
526724
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" / ПАТ "Український наук.-досл. ін-т вогнетривів імені А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 112. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526725
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" = Collection of scientific papers of PJSC "The URIR named after A.S. Berezhnoy" / ПАТ "Український наук.-досл. ін-т вогнетривів імені А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 113. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526726
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" = Collection of scientific papers of PJSC "The URIR named after A.S. Berezhnoy" / ПАТ "Український н.-д. ін-т вогнетривів ім. А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 114. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526727
   Збірник наукових праць ПАТ "УКРНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного" = Collection of scientific papers of PJSC "The URIR named after A.S. Berezhnoy" / ПАТ "Український н.-д. ін-т вогнетривів ім. А.С. Бережного". – Харків, 1927-. – ISSN 2225-7748
№ 115. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526728
   Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 22, т. 2. – 2014. – 289 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
526729
   Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 23. – 2015. – 379 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
526730
   Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 24, ч. 3. – 2016. – 262 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
526731
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ (2) 6. – 1999. – (Філологічні науки)
526732
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 2. – 2001. – (Фізико-математичні науки ; № 2)
526733
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 3. – 2001. – (Екологія. Біологічні науки.)
526734
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-
№ 6/7. – 2001. – (Педагогічні науки)
526735
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Екологія. Біологічні науки / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
  Вип. 6 (58). – 2007. – резюме рос., англ. мовами
526736
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526737
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526738
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. Екологія. Біологічні науки. – Полтава
  Вип. 5 (63). – 2008. – резюме рос., англ. мовами
526739
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2000
526740
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4. – 2000. – (Екологія. Біологічні науки)
526741
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4/5. – 2000
526742
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2001. – (Педагогічні науки)
526743
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 1. – 2002. – (Фізико-математичні науки)
526744
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 2. – 2002. – (Педагогічні науки)
526745
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
№ 4. – 2002. – (Філологічні науки)
526746
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 1/2 : Педагогічні науки. – 2003
526747
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3 : Філологічні науки. – 2003
526748
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-10-9
Вип. 4. – 2003. – (Екологія. Біологічні науки)
526749
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-10-7
Вип. 5. – 2003. – (Педагогічні науки)
526750
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-11-2
Вип. 6. – 2003. – (Фізико-математичні науки)
526751
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-75-653-13-1
Вип. 1. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Філологічні науки)
526752
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-13-4
Вип. 2. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526753
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-13-6
Вип. 3. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526754
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-15-2
Вип. 4. – 2004. – (Екологія. Біологічні науки)
526755
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава. – ISBN 966-7653-16-2
Вип. 5. – 2004. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526756
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1994-. – ISBN 966-7653-15-2
Вип. 6. – 2004. – (Фізико-математичні науки)
526757
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 4. – 2005. – (Екологія. Біологічні науки)
526758
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526759
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526760
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 7. – 2005. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526761
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 1/2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Філологічні науки)
526762
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526763
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526764
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 5. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Екологія. Біологічні науки)
526765
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6. – 2006. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526766
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3/4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526767
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 3 (61). – 2008. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526768
   Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. – Полтава
Вип. 6 (64). – 2008. – резюме рос., англ. мовами. – (Педагогічні науки)
526769
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника : філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-32-8
№ 3, ч. І. – 1999
526770
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-74-6
Т. 4, ч. 1. – 2000
526771
   Збірник наукових праць Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філософія, соціологія, психологія / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISBN 966-7365-74-6
Т. 4, ч. 2. – 2000
526772
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред.: В.М. Соколов. – Одеса : СГІ - НЦНС, 1956-
Вип. 22 (62). – 2013. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
526773
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред.: В.М. Соколов. – Одеса : СГІ - НЦНС, 1956-. – ISSN 2409-5524
Вип. 23 (63). – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
526774
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред.: В.М. Соколов. – Одеса : СГІ - НЦНС, 1956-. – ISSN 2409-5524
Вип. 25 (65). – 2015. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
526775
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред.: В.М. Соколов. – Одеса : СГІ - НЦНС, 1956-. – ISSN 2409-5524
Вип. 26 (66). – 2015. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
526776
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : СГІ - НЦНС, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 27 (67). – 2016. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
526777
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : СГІ - НЦНС, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 28 (68). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
526778
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 29 (69). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
526779
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 30 (70). – 2017. – 137, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
526780
   Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Нац. акад. аграрних наук України ; відп. ред. В.М. Соколов ; редкол.: Литвиненко М.А., Бабаянц О.В., Бєлоусова А.О. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1952-. – ISSN 2409-5524
Вип. 31 (71). – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Змінено назву з 2002 року
526781
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-111-4
Вип.7. Кн.2. – 1998. – 952с.
526782
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : Вип.7. В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-111-4
Вип.7. Кн.1. – 1998. – 852с.
526783
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-166-1
Кн.1. – 1999. – 632с.
526784
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-174-2
Вип.8. Кн.2. – 1999. – 554с.
526785
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-204-8
Вип.9.Кн.1. – 2000. – 692с.
526786
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ. – ISBN 966-573-204-8
Вип.9. Кн.2. – 2000. – 888с.
526787
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика : В 2-х кн. – Київ : КМАПО ім.П.Л.Шупика. – ISBN 966-7652-06-8
Вип.10, Кн.2. – 2001. – 932с.
526788
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. – ISBN 966-7652-08-4
Вип.10. Кн.3. – 2001. – 1352с.
526789
   Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. – ISBN 966-7652-07-6
Вип.10. Кн.1. – 2001. – 872с.
526790
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Г.В. Бекетова, В.В. Бережний, В.І. Біда [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 21, кн. 4. – 2012. – 677 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526791
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 23, кн. 1. – 2014. – 658 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526792
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: О.М. Барна, О.О. Біляєва, Н.О. Ветютнева [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 23, кн. 2. – 2014. – 642 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526793
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Ю.І. Бандажевський, Г.В. Бекетова, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 23, кн. 3. – 2014. – 708 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526794
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: А.А. Бабанін, Т.М. Бабкіна, Г.В. Бекетова [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 23, кн. 4. – 2014. – 582 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526795
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Абизов Р.А., Анкін М.Л., Апанасенко Г.Л. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 25. – 2016. – 670 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526796
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Бекетова Г.В., Бережний В.В., Біда В.І. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 26. – 2016. – 654 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526797
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Апанасенко Г.Л., Бекетова Г.В., Біляєва О.О. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 27. – 2017. – 484 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526798
  Національна Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Абизов Р.А., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 28. – 2017. – 560 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526799
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Анкін М.Л., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 29. – 2018. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526800
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Абизов Р.А., Бабкіна Т.М., Бекетова Г.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 30. – 2018. – 708 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526801
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Абизов Р.А., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 32. – 2018. – 474 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526802
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Анкін М.Л., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 33. – 2019. – 234, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526803
   Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика = Collection of scientific works of staff members of NMAPE / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Анкін М.Л., Бекетова Г.В., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2227-7404
Вип. 34. – 2019. – 310, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526804
   Збірник наукових праць студентів економічного факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 153 с.
526805
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 7. – 2013. – 179 с. – Резюме укр., англ. мовами
526806
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2014. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
526807
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 8. – 2014. – 171 с. – Резюме укр., англ. мовами
526808
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 9. – 2015. – 179 с. – Резюме укр., англ. мовами
526809
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки : наукове видання / М-во освіти і науки України. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
526810
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білик Р.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
Вип. 10. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
526811
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Б.О. Коваленко, Т.О. Джурбій, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
526812
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білик Р.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
Вип. 11. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
526813
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Б.О. Коваленко, Т.О. Джурбій, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 11 : Філологічні науки. – 2018. – 82 с. – Резюме укр. мовою
526814
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Білик Р.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 12. – 2018. – 223, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526815
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Віннічук О.В. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 13. – 2019. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
526816
   Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / М-во освіти і науки України ; редкол.: Копилов С.А., Конет І.М., Плахтій М.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка
Вип. 14. – 2020. – 165, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526817
   Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ
Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – 2013. – 387, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Молода Наука. - Деякі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
526818
   Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ
Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – 2014. – 364, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Молода Наука - 2014. – Бібліогр. в кінці ст.
526819
   Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ
Ч.1 : Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, довузівська підготовка-Мала академія наук України, науковці - підприємствам і установам регіону. – 2002. – 260с.
526820
   Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ
Ч.2 : Науковці - підприємствам і установам регіону. – 2002. – 312с.
526821
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 3 (19). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 3 (19))
526822
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 4 (20). – 2012. – 358 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526823
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь
  № 1 (21), т. 1. – 2013. – 406 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526824
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 1 (21), т. 2. – 2013. – 396 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526825
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 1 (21), т. 3. – 2013. – 378 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526826
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 2. – 2013. – 342 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526827
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 3. – 2013. – 364 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526828
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 4. – 2013. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526829
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 5. – 2013. – 314 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526830
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь : Люкс
  № 2 (22), т. 6. – 2013. – 454 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526831
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 2 (22), т. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 1)
526832
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 2 (26))
526833
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 4 (28))
526834
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 3 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 3 (27))
526835
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь
№ 1 (29). – 2015. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 1 (29))
526836
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь : Люкс
№ 1 (30). – 2016. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 1 (30))
526837
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь : Люкс
№ 2 (31). – 2016. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Економічні науки ; № 2 (31))
526838
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки = Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University / голов. ред. Синяєва Л.В. ; редкол.: Кропивко М.Ф., Боравскі П., Легеза Д.Г. [та ін.]. – Мелітополь : Люкс
  № 3 (32). – 2016. – 314 с. – Резюме укр., англ. мовами
526839
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки = Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University / голов. ред. Синяєва Л.В. ; редкол.: Кропивко М.Ф., Боравскі П., Легеза Д.Г. [та ін.]. – Мелітополь : Люкс
  № 1/2 (33/34). – 2017. – 405 с. – Резюме укр., англ. мовами
526840
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки = Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University / голов. ред. Синяєва Л.В. ; редкол.: Кропивко М.Ф., Боравскі П., Легеза Д.Г. [та ін.]. – Мелітополь : Люкс
  № 3 (35). – 2017. – 360 с. – Резюме укр., англ. мовами
526841
   Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки = Scientific papers of Tavria State Agrotechnological University / голов. ред. Синяєва Л.В. ; редкол.: Кропивко М.Ф., Боравскі П., Демчук Н.І. [та ін.]. – Мелітополь : Люкс
  № 1 (36). – 2018. – 320 с. – Резюме укр., англ. мовами
526842
   Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту : Науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 4. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
526843
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2000
526844
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 2000
526845
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 2000
526846
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 3. – 2000
526847
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 4. – 2000
526848
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2001
526849
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2. – 2001
526850
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2002
526851
   Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 2003
526852
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 1. – 1999
526853
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 1. – 1999
526854
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ
№ 2, ч. 2. – 1999
526855
   Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
526856
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 1. – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526857
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 2. – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526858
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 3. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526859
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 4. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526860
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 1. – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526861
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 2. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526862
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 3. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526863
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал / Голов. ред.: С.В. Гошовський ; Редкол.: О.Т. Азімов, О.Б Бобров, Ю.М. Веклич [та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 4. – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526864
  Український Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал / Голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.Т. Азімов, О.Б Бобров, Ю.М. Веклич [та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 1/2. – 2017. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526865
   Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал / голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.Т. Азімов, О.Б Бобров, Ю.М. Веклич [та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 3. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526866
   Збірник наукових праць УкрДГРІ = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал / голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.Т. Азімов, О.Б Бобров, Ю.М. Веклич [та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
№ 1/2. – 2019. – 158 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526867
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Совгіра С.В., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 1. – 2019. – 146, [1] с.
526868
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Совгіра С.В., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 2. – 2019. – 138, [1] с.
526869
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Совгіра С.В., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 3. – 2019. – 207, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526870
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Совгіра С.В., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 4. – 2019. – 220, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
526871
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 1. – 2020. – 253, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
526872
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 2, ч. 2. – 2020. – 175, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526873
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 2, ч. 1. – 2020. – 178, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526874
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 3. – 2020. – 172, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526875
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 4. – 2020. – 143, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
526876
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 1. – 2021. – 197, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526877
   Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / М-во освіти і науки України ; редкол.: Безлюдний О.І., Демченко І.І., Балдинюк О.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2307-4906
Вип. 2. – 2021. – 219, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526878
  Харківський Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 20. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526879
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Історія та географія. – Харків
  вип. 48. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526880
  Харківський Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 13. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526881
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 14. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526882
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 21. – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526883
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України. – Харків
  вип. 50. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526884
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Право / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 22. – 2014. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526885
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України. – Харків
  вип. 51. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526886
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Економіка / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 15. – 2015. – 231 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526887
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України. – Харків : ХНПУ
  вип. 23. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526888
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум
  вип. 52. – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526889
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Я. Білоцерківський, С.В. Бережна, Л.М. Плиско [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 53. – 2016. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526890
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О, Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 25. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526891
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О, Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 24. – 2016. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526892
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Я. Білоцерківський, С.В. Бережна, Л.М. Плиско [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 54. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526893
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О, Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 26. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526894
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О, Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 27. – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526895
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія "Історія та географія" / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Я. Білоцерківський, С.В. Бережна, Л.М. Плиско [та ін.]. – Харків : Колегіум
  вип. 55. – 2018. – 153, [1] с.
526896
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О., Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 28. – 2018. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526897
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О., Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 29. – 2018. – 168, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
526898
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О., Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 30. – 2019. – 157, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526899
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; редкол.: Процевський В.О., Коваленко О.О., Москаленко О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ
  вип. 31. – 2019. – 117, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526900
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.О. Коваленко ; редкол.: Т.В. Колєснік, В.В. Марченко, К.Ю. Мельник [та ін.]. – Харків : [б. в.]
  вип. 32. – 2020. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526901
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.О. Коваленко ; редкол.: Т.В. Колєснік, В.В. Марченко, К.Ю. Мельник [та ін.]. – Харків : [б. в.]
  вип. 33. – 2021. – 145, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526902
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. "Право" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. О.О. Коваленко ; редкол.: Т.В. Колєснік, В.В. Марченко, К.Ю. Мельник [та ін.]. – Харків
  вип. 34. – 2021. – 174, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526903
   Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Історія та географія. – Харків
Вип. 47. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526904
   Збірник наукових праць Харківського центру вивчення організованої злочинності. – Харків
Вип. 1. – 2000
526905
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-60-Х
Вип. 2. – 2001
526906
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-66-9
Вип. 3. – 2002
526907
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7146-72-3
Вип. 4. – 2002
526908
   Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : Спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків. – ISBN 966-7922-80-4
Вип. 9. – 2004
526909
   Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури / М-во освіти і науки України. – Харків, 2014-
Вип. 1 (1). – 2014
526910
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526911
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 1 (7). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526912
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький : ХІСТ
№ 2 (8). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526913
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / М-во освіти і науки України. – Хмельницький : ХІСТ
№ 1 (9). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526914
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: Чайковський М.Є. ; редкол.: Бутенко В.Г., Пометун О.І., Мірошниченко В.І. [та ін.]. – Хмельницький : ХІСТ
№ 10. – 2015. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526915
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: М.Є. Чайковський ; редкол.: В.Г. Бутенко, О.І. Пометун, А.Г. Шевцов [та ін.]. – Хмельницький : Університет "Україна"
№ 12. – 2016. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526916
   Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: Чайковський М.Є. ; редкол.: Бутенко В.Г., Пометун О.І., Шевцов А.Г. [та ін.]. – Хмельницький : Університет "Україна"
№ 17. – 2019. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526917
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (46). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526918
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (47). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526919
  Центр Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (48). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526920
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526921
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (50). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526922
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526923
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526924
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (53). – 2015. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526925
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (54). – 2015. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526926
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (55). – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526927
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (56). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526928
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (57). – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526929
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (58). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526930
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Голов. ред. Тимошенко Р.І. ; редкол.: Артюшин Л.М., Загорка О.М., Катеринчук І.С. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (59). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526931
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / голов. ред. Тимошенко Р.І. ; редкол.: Артюшин Л.М., Загорка О.М., Катеринчук І.С. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 2 (60). – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526932
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / голов. ред. Тимошенко Р.І. ; редкол.: Артюшин Л.М., Загорка О.М., Катеринчук І.С. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 3 (61). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526933
   Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / голов. ред. Загорка О.М. ; редкол.: Артюшин Л.М., Катеринчук І.С., Косевцов В.О. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2304-2699
№ 1 (62). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526934
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 33, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526935
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 33, ч. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526936
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Черкаси
  вип. 35, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526937
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси
  вип. 34, ч. 1. – 2013. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526938
  Черкаський Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси
  вип. 33, ч. 2. – 2013. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526939
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 2, т. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526940
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 2, т. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526941
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 1, т. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526942
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 36, ч. 1, т. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526943
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 38, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526944
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 37, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526945
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси
  вип. 39, ч. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526946
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 39, ч. 2. – 2015. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526947
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 40, ч. 1. – 2015. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526948
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 40, ч. 2. – 2015. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526949
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 40, ч. 3. – 2015. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526950
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 40, ч. 4. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
526951
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 41, ч. 1. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
526952
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 41, ч. 2. – 2016. – 117 с. – Резюме укр., англ. мовами
526953
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 43, ч. 1. – 2016. – 111 с. – Резюме укр., англ. мовами
526954
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 43, ч. 2. – 2016. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
526955
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 42, ч. 1. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
526956
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред.: Коломицев О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 42, ч. 2. – 2016. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
526957
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 44, ч. 1. – 2017. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
526958
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 44, ч. 2. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
526959
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 45, ч. 1. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
526960
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 46. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
526961
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 47. – 2017. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
526962
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія "Економічні науки" / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 48. – 2018. – 133 с. – Резюме укр., англ. мовами
526963
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 51. – 2018. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
526964
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 49. – 2018. – 123 с. – Резюме укр., англ. мовами
526965
   Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коломицева О.В. – Черкаси : ЧДТУ
  вип. 50. – 2018. – 115, [1] с.
526966
   Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики = Proceedings of the XIVth international young scientists" conference on applied physics / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак. радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем ; [ed.: Olexiy Y. Nechyporuk, Andriy V. Netreba]. – Київ : Київський університет, 2014. – 257 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
526967
   Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – ISSN 2312-1246
Вип. 21. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
526968
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 19, ч. 2. – 2014. – 252 с. – Резюме укр., англ. мовами
526969
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 19, ч. 1. – 2014. – 252 с.
526970
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 20, ч. 1. – 2015. – Резюме укр.. англ. мовами
526971
   Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ. – ISSN 2312-1246
Вип. 20, ч. 2. – 2015. – Резюме укр.. англ. мовами
526972
   Збірник наукових робіт,присвячений 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Харків : Вид-во Хаківського держ.ун-ту, 1954. – 291 с.
526973
   Збірник наукових статей студентів юридичного факультету та факультету міжнародних відносин / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Ф-т міжнар. відносин ; [редкол.: М.М. Палінчак, І.Є. Переш, Я.В. Лазур та ін.]. – Ужгород : [б. в.], 2009. – 96 с. – Книга описана за обкл. – Бібліогр. в кінці ст.
526974
   Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція / Наукове товариство імені Шевченка. – Львів
Т. 2 : Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т. 1. – 1899
526975
   Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція / Наукове товариство імені Шевченка. – Львів
Т. 2. – 1900
526976
   Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція / Наукове товариство імені Шевченка. – Львів
Т. 7 : Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Т. 3. – 1906
526977
  Наукове товариство імені Шевченка Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Фільольогічна секція. – Львів : З друк. НТШ, під зарядом К. Беднарського
Т. 7 : Розвідки Михайла Дpагоманова пpо укpаїнську наpодню словесність і письменство. Т. 3 / зладив [та авт. пеpедм.] М. Павлик. – 1906. – VI, 362 с.
526978
   Збірник німецькомовних біблійних параболізмів = Sammlung von deutschsprachigen biblischen Parabolismen : тексти та вправи / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. М.В. Заполовський ; [наук. ред. О.Д. Огуй]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Текст нім. – Бібліогр.: с. 238-239
526979
   Збірник нормативних актів з конституційного права України. – Харків
№ 4. – 1999. – (Конституційне законодавство.)
526980
   Збірник нормативних актів з питань промислової власності. – Київ : Вища школа, 1998. – 486с. – ISBN 5-11-004707-3
526981
   Збірник нормативних актів по реформуванню власності. – К., 1993. – 410с.
526982
   Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі : Довідник для працівників вищ. навч. закл. – Київ : УАЗТ
Вип.1. – 2003. – 420с.
526983
   Збірник нормативних документів "Про вдосконалення системи управління НТУУ "КПІ" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 119, [1] с. – Загол. обкл.: Збірник нормативних документів "Про вдосконалення системи управління Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут"
526984
   Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності : На допомогу керівникам навчальних закладів. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Основа, 2004. – 880с. – ISBN 966-699-073-3
526985
   Збірник нормативних документів по обчисленню прибуткового податку з громадян. – К., 1993. – 83с.
526986
   Збірник нормативних докуметів з безпеки життєдіяльності : На допомогу керівникам навчальних закладів. – Київ : Фенікс, 2000. – 896с. – ISBN 966-7558-60-6
526987
   Збірник нормативних та інструктивних документів з переходу на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку). – Львів : Львовский банковский колледж Национального Банка Украины, 2000. – 112с. – ISBN 966-7646-11-4
526988
   Збірник нормативно-оперативних документів із питань цивільного захисту / [уклад.: Зима О.Г., Фадєєв Д.О.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [відп. за вид. О.Г. Зима] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 166, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 162-164
526989
   Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів : Екоправо, 2004. – 192с.
526990
   Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування / Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права ; [уклад. : Білецька Г.М., Трубін І.О., Раскалей М.А. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 464 с. – ISBN 978-617-566-081-2
526991
   Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. ; [авт.-упоряд.: О.М. Сердюк, Т.А. Бобровський, Л.М. Кириленко]. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2011. – 795, [1] с. : табл. – Тексти нормат. актів станом на черв. 2011 р. – ISBN 978-966-502-507-1
526992
   Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені та вчені звання / МОНУ ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; [ уклад. : В.Д. Шинкарук, Р.В. Бойко, К.М. Левківський, З.І. Логвін, Н.Л. Губерська ; за заг. ред. І.О. Вакарчука ]. – Київ : Знання, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-346-432-9
526993
   Збірник нормативно-правових актів, спрямованих на облаштування та задоволення соціально-культурних потреб осіб, депортованих за національною ознакою, та членів їхніх сімей, які повернулися в Україну... – Київ, 2004. – 151 с. – ISBN 966-531-141-7
526994
   Збірник обов"язкових постанов виданих Луганською міськрадою. – Луганськ, 1930. – 127с.
526995
   Збірник обов"язкових постанов Київського Губерніального Виконавчого Комітету. На рік 1924-25. – К., 1924. – 399с.
526996
   Збірник обов"язкових постанов Київської Міської Ради Р.С. та Ч.Д. чинних на 1936 рік. – К., 1936. – 243с.
526997
   Збірник обов"язкових постанов Харківської Міської Ради. – Х., 1934. – 190с.
526998
  Медведєв М.Г. Збірник олімпіадних задач з програмування / М.Г. Медведєв, В.І. Месюра; МОН України; Наук.-метод. центр вищої освіти; КНУТШ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Київ, 2004. – 117с.
526999
   Збірник олімпіадних задач з теоретичної механіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Івано-Франківськ, 2003. – 139с. – ISBN 966-694-005-1
527000
  Васильєва І.Б. Збірник оповідань, віршів, ігор та пісень / І.Б. Васильєва, О.І. Остапенко. – Київ : Радянська школа, 1964. – 139 с.
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,