Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
525001
  Евлампиев И.И. "Записки из мертвого дома" Ф. Достоевского: метафизика человека // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 63-75. – ISSN 0235-1188
525002
  Наєнко М. "Записки из мертвого дома": имперские корни и украинская крона // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 186-193. – ISBN 978-617-7480-77-7


  "Записки из Мертвого дома" - произведение Федора Достоевского, написанное в 1860-1861 годах. Состоит из одноименной повести в двух частях, а также нескольких рассказов. Создано под впечатлением от заключения в Омском остроге в 1850-1854 годах.
525003
   "Записки Інститутут хімії" Академії наук УРСР : алфавітний і предметний покажчик до томів I-IX за 1934-1948 рр. – Київ, 1957. – 68 с.
525004
  Боярчук О. "Записки кирпатого Мефістофеля" В. Винниченка і "Доктор Серафікус" В. Домонтовича - "експериментальна проза: особливості сюжетотворення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 28-33. – ISBN 966-594-246-8
525005
  Беркович Г. "Записки медбрата" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 5/6. – С. 17-32. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Рассказы дипломантов премии И. Бабеля (2022). Проза (Германия).
525006
  Рослий Д. "Записки наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка" як джерело з історії українського козацтва // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 46-47
525007
  Проців З. "Записки Наукового товариства імені Шевченка" - важлива трибуна наукової думки в Україні // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 91-105. – ISSN 1561-6224
525008
   "Записки Новороссийского общества естествоиспытателей" и "Записки математического отделения Новороссийского общества естествоиспытателей" : сист. указ. ст. / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Р.Я. Брик, Л.И. Шекера ; [науч. ред. Н.А. Шалимов]. – Одесса : ОННБ им. М.Горького, 2013. – 143, [1] с. – Указ.: с. 129-141
525009
  Конта Р. "Записки НТШ" як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товарисві ім. Шевченка (кінець XIX - початок XX ст) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 5-12. – ISSN 2222-5250


  У статті розглядається питання висвітлення на сторінках "Записок НТШ" )за 1899 - 1905 рр.) розвитку української етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка.
525010
  Шаталов С.Е. "Записки охотника" И.С.Тургенева / С.Е. Шаталов. – Сталинобад, 1960. – 284с.
525011
   "Записки охотника" И.С.Тургенева (1852-1952). – Орел, 1955. – 458с.
525012
  Ковалев В.А. "Записки охотника" Тургенева : вопросы генезиса / В.А. Ковалев. – Ленинград : Наука, 1980. – 133с.
525013
  Белова Н.М. "Записки охотника" Тургенева и русская литература 40-50-х годов XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Белова Н.М. ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1965. – 20 с.
525014
  Лебедев Ю.В. "Записки охотника"И.С.Тургенева / Ю.В. Лебедев. – Москва, 1977. – 80 с.
525015
  Битюк І. "Записки писателя" М. Арцибашева як жанр публіцистики // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 44-46
525016
  Каллаш В.В. "Записки путешествия в Сибирь" А. Н. Радищева / В.В. Каллаш. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1907. – 21 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1906, т. 11, кн. 4, с. 379-399
525017
  Кононович Л. "Записки українського самашедшего" - політичний памфлет Ліни Костенко // Українське слово. – Париж, 2011. – 01.03.2011 (число 3009). – С. 6
525018
  Кучеренко Ю. "Записки українського самашедшего" : інтертекстуальний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 167-172. – ISSN 1728-9572
525019
  Галич О. "Записки українського самашедшего" Ліни Костенко як імітація документального твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 105-111. – ISSN 0236-1477
525020
  Петронецька Н. "Записки українського самашедшего" Ліни Костенко як постмодерний роман-щоденник // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 110-111. – ISBN 978-966-600-646-5
525021
  Аландский П.И. [Записки по истории Греции] [История Греции], 1885. – 216, 64 с. – Написано от руки. Литогр.


  История Греции», Киев, 1885 — посмертное сочинение, изданное по распоряжению историко-филологического факультета Университета св. Владимира под редакцией проф. Кулаковского и Козлова
525022
  Тютюнник Ю. Записки генерал-хорунжого / Юрко Тютюнник. – Київ : Книга Роду, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-2186-20-8
525023
   Записки генерала Ермолова во время управления Грузиею // Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. / А.П. Ермолов. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*), 1868. – Ч. 2 : 1816-1827. – с. 1-192
525024
   Записки генерала Ермолова о посольстве в Персию в 1817 году // Записки Алексея Петровича Ермолова : с приложением : в 2 ч. / А.П. Ермолов. – СПб. : Изд. Н.П. Ермолова, В унив. тип. (Катков и К*), 1868. – Ч. 2 : 1816-1827. – II, 1-74 с.
525025
   Записки Географического общества / Всесоюзное географическое общество СССР. – Львів : Львовский университет
Т. 20 : Геренчук К.И. Тектонические закономерности в орографии и речной сети русской равнины. – 1960. – 242c. – (Новая серия)
525026
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 2. – 1835. – 401, VIII с.
525027
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : В тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 3. – 1835. – 384, VIII с.
525028
  Абрантес Л. д" Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / пер. с фр. Ксенофонтом Полевым. – Москва : Тип. А. Семена при Имп. Медико-хирургической академии
Т. 6. – 1836. – 366, VII с. : рис.
525029
  Абрамович-Блэк Записки гидрографа / С. Абрамович-Блэк. – Москва : Советский писатель
Кн. 1-2. – 1936. – 432, [8] с.
525030
  Гиппиус А. Записки главноуговаривающего 293 пехотного ижорского полка / А. Гиппиус. – М.-Л., 1930. – 116с.
525031
  Мирбо Октав Записки горничной. / Октав Мирбо ; пер. В. Соловьева. – Киев : Изд. "Жизнь" ; [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1906. – 23 с.
525032
  Толль Г. Записки Гр. Толля
525033
  Комаровский Е.Ф. Записки графа Е.Ф. Комаровского / Ред. П.Е. Щеголева ; вступ. заметка Е.А. Ляцкого. – Санкт-Петербург : Изд. "Огни", 1914. – XII, 279 с., 1 л. портр. – Экз. № 47297 деф., без ориг. тит. л. и обл., отсутств. 1 л. портр. – (Библиотека мемуаров издательства "Огни". / Ред. П.Е. Щеголева ; Серия 1)


  Из предисл.: Впервые записки были напечатаны в 1897 г. по подлинным рукописям на страницах "Исторического вестника" Авт. предисл.: Ляцкий, Евгений Александрович (1868-1942) Ред.: Щеголев, Павел Елисеевич (1877-1931)
525034
  Сегюр Л.Ф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II : Пер. с фр. с примеч. пер. – Санкт-Петербург : Тип. В.Н. Майкова, 1865. – 386, III с.
525035
  Гроссман Л.П. Записки д"Аршиака : Петербургская хроника 1836 года / Леонид Гроссман. – Харьков : Пролетарий, 1939. – 381 с.
525036
  Гроссман Л.П. Записки д"Аршиака; Пушкин в театральных креслах / Л.П. Гроссман. – Москва : Художественная литература, 1990. – 460 с.
525037
  Розен А.Е. Записки декабриста : с портр. и прилож. / А.Е. Розен, барон [(декабрист)] ; [предисловие к изданию П. Щеголева]. – Москва : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1907. – XVI, 464, [2] с., 1 л. портр. – Перед текстом: "Любезным моим соузникам и соизгнанникам посвящает сочинитель". - Указатель собственных имен: с. 457-464


  На тит. л. № 48169 автограф Н. Василенко; № 49165, єкслибрис переплетной. Екатеринбург
525038
  Поджио А.В. Записки декабриста / А.В. Поджио. – М, 1930. – 119с.
525039
  Лорер Н.И. Записки декабриста / Н.И. Лорер. – Иркутск, 1984. – 416с.
525040
  Завалишин Д.И. Записки декабриста Д.И. Завалишина : [в 2 т.]. – Munchen : Dr. J. Marchlewski & C*
[Т. 1]. – 1904. – 380 с., 2 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Список статей Д.И. Завалишина, которые могут служить дополнением к "Запискам декабриста" с. 445-446
525041
  Завалишин Д.И. Записки декабриста Д.И. Завалишина : [в 2 т.]. – Munchen : Dr. J. Marchlewski & C*
[Т. 2]. – 1904. – 446 с., 2 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Список статей Д.И. Завалишина, которые могут служить дополнением к "Запискам декабриста" с. 445-446
525042
  Горбачевский И.И. Записки декабриста И.И. Горбачевского : с приложением и вступительной статьей ["И.И. Горбачевский и его "Записки"] Б.Е. Сыроечковского. – Москва : Задруга ; [Тип. Т-ва Рябушинских], 1916. – XXXIV, [2], 324 с. портр. – (Бибилиотека мемуаров ; Вып. 2)


  Вступ. ст.: Сыроечковский, Борис Евгеньевич (1881-1961)
525043
  Трубецкой С.П. Записки декабриста князя С.П. Трубецкого. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Всемир. вестн.", 1906. – [2], 42 с. – Отт. янв. кн. журн. "Всемир. вестн." 1906. – (Серия неизданных в России сочинений ; № 6)
525044
  Лорер Н.И. Записки декабриста Н.И. Лорера / Н.И. Лорер. – М, 1931. – 448с.
525045
  Завалишин Д.И. Записки декабриста. / Д.И. Завалишин. – 2-е русск. изд. – С-Пб.-М. – 464с.
525046
  Розен А.Е. Записки декабриста. / А.Е. Розен. – Иркутск, 1984. – 479с.
525047
  Докукин В.А. Записки депутата / В.А. Докукин. – М., 1958. – 87с.
525048
  Золотарь И.Ф. Записки десантника / И.Ф. Золотарь. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 240 с.
525049
  Золотарь И.Ф. Записки десятника / И.Ф. Золотарь. – М., 1960. – 320с.
525050
  Барто А.Л. Записки детского поэта / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1976. – 335 с. : ил.
525051
  Барто А.Л. Записки детского поэта / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1978. – 351 с. : ил.
525052
  Гримальди Д. Записки Джозефа Гримальди / Д. Гримальди. – Москва : Искусство, 1979. – 335 с.
525053
  Желтов А.К. Записки директора школы / А.К. Желтов. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 128 с.
525054
  Яковлев Н.С. Записки директора школы / Н.С. Яковлев. – Москва, 1987. – 111с.
525055
  Ветров М Я. Записки директора школы интерната / М Я. Ветров, . – Москва, 1960. – 47с.
525056
  Пазовский А.М. Записки дирижера / А.М. Пазовский. – Москва : Музыка, 1966. – 562 с.
525057
  Пазовский А.М. Записки дирижера / А.М. Пазовский. – 2-е. – Москва : Советский композитор, 1968. – 558 с.
525058
   Записки для сельских хозяев, заводчиков и фабрикантов / изд. М. Павловым. – Москва : В тип. С. Селивановского
Ч. 1. – 1829. – 337, IV c.
525059
   Записки для сельских хозяев, заводчиков и фабрикантов / изд. М. Павловым. – Москва : В тип. С. Селивановского
Ч. 2. – 1829. – 269, III c.
525060
  Свербеев Д.Н. Записки Дмитрия Николаевича : (1799-1826) ; в 2 т. – Москва : [Изд. Софьи Свербеевой] ; Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°
Т. 1. – 1899. – X, 525 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – С. I-X: Несколько слов о Дмитрии Николаевиче Свербееве / Д.Х. - В части тиража на тит. л. ошибочно: Записки Дмитрия Ивановича Свербеева
525061
  Свербеев Д.Н. Записки Дмитрия Николаевича : (1799-1826) ; в 2 т. – Москва : [Изд. Софьи Свербеевой] ; Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°
Т. 2. – 1899. – [2], 436 с. – С. I-X: Несколько слов о Дмитрии Николаевиче Свербееве / Д.Х. - В части тиража на тит. л. ошибочно: Записки Дмитрия Ивановича Свербеева
525062
  Франс А. Записки добровольца : рассказы / Анатоль Франс ; Пер. с фр. В. Кошевич. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека", 1915. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 1058)
525063
  Сенковский О.И. Записки домового : Фантастические повести / О.И. Сенковский. – Москва : Правда, 1990. – 413с. – ISBN 5-253-00032-1
525064
  Краснянский М.Б. Записки донского археолога : Материалы по истории гор. Ростова на Дону и его окрестностей, извлеченные из I, II и III-го томов Записок Ростовского на Дону Общества Истории, Древностей и Природы за 1912, 1914 и 1916 годы / М.Б. Краснянский. – Ростов -на-Дону
Том 1. – 1920. – 125с.
525065
  Шарончиков И.Я. Записки друга / И.Я. Шарончиков. – Тула, 1978. – 267 с.
525066
  Чхеидзе А.А. Записки дунайского разведчика / А.А. Чхеидзе. – М, 1982. – 159с.
525067
  Чхеидзе А.А. Записки дунайского разведчика / А.А. Чхеидзе. – М, 1989. – 349с.
525068
  Яков Бервик-и-Лирия Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при императорском российском дворе в звании посла короля испанского. 1727-1730 годов / Пер. с фр. Д. Языкова. – Санкт-Петербург : Гутенберг. тип., 1845. – [4], IV, 217 с.
525069
  Рубинштейн С. Записки еврейского фольклориста / С. Рубинштейн. – Вильно, 1939. – 120 с.
525070
  Богров Г.И. Записки Еврея : в 2-х ч. / Г.И. Богров. – 2-е изд., посмертное. – Одесса : Книгоиздатель Шермана
Т. 3. – 1912. – 307 с. – Общ. тит. л.: Собрание сочинений : с портр. и биогр. автора : Т. 3 - Экз. деф, отсутств. с. 303-307
525071
  Хвостова Е.А. Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожденной Сушковой 1812-1841 : материалы для биографии М. Ю. Лермонтова. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Типо-лит. В.Ф. Рихтер, 1870. – XVI, 259 с.


  На тит. л. и на л.III штемпель: Библиотека 20-го Галицкого полка
525072
  Бахарев А.Н. Записки естествоиспытателя // Сочинения : в 4-х т. / И.В. Мичурин. – 2-е изд., доп. – Москва : Сельхозиздат, 1948. – Т. 3
525073
  Спиридович А.И. Записки жандарма / А.И. Спиридович. – М., 1991. – 263с.
525074
  Спиридович А. Записки жандарма / А. Спиридович. – Киев : Книга Роду, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-2186-02-4
525075
  Желябужский И.А. Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1709 / [Предисл.: Д. Языков]. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Рос. акад., 1840. – [4], IV, 314, [31] с.


  Авт. предисл.: Языков, Дмитрий Иванович (1773-1845)
525076
  Достоєвський Ф.М. Записки з Мертвого дому / Ф.М. Достоєвський. – Київ, 1971. – 559 с.
525077
  Крапівін С.Г. Записки з методики хімії / С.Г. Крапівін. – К.-Х., 1937. – 215с.
525078
   Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 1999-
Вип. 16. – 2013. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525079
   Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1999-. – ISSN 2410-3373
Вип. 19. – 2016. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525080
   Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1999-. – ISSN 2410-3373
Вип. 21. – 2018. – 222, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525081
   Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 1999-. – ISSN 2410-3373
Вип. 22. – 2019. – 155, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525082
   Записки з романо-германської філології : збірник наукових праць факультету романо-германської філології Одеського державного уныверситету. – Одеса. – ISBN 966-7553-07-8
№ 5. – 1999
525083
   Записки з романо-германської філології : збірник наукових праць факультету романо-германської філології ОДУ. – Одеса. – ISBN 966-7553-21-3
№ 6. – 2000
525084
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-
Вип. 2 (31). – 2013. – Резюме рос., укр., англ. мовами
525085
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-
Вип. 1 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525086
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
Вип. 2 (33). – 2014. – Резюме рос., укр., англ. мовами
525087
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
Вип. 1 (34). – 2015. – 221 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
525088
   Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : КП ОМД, 1997-. – ISSN 2307-4604
Вип. 2 (35). – 2015. – 200 с. – Резюме рос., укр., англ. мовами
525089
   Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004-
вип. 20. – 2013. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525090
   Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт
вип. 21. – 2014. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525091
   Записки Забайкальского филиала географического общества СССР. – Чита
Вып. 106. – 1979
525092
   Записки Забайкальского филиала географического общества СССР. – Чита
Вып. 10. – 1981
525093
  Куприн М.Я. Записки завуча школы / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1971. – 208с.
525094
  Рассказов П.П. Записки заключенного / П.П. Рассказов. – Архангельск, 1950. – 104 с.
525095
  Мирек А.М. Записки заключенного / А.М. Мирек. – М., 1989. – 285с.
525096
  Танцюра Г.Т. Записки збирача фольклору / Г.Т. Танцюра. – Київ, 1958. – 100 с.
525097
  Котов К. Записки землевладельца / К. Котов. – Кременчуг, 1925. – 148с.
525098
  Веретенникова А.И. Записки земского врача / А.И. Веретенникова. – Уфа, 1984. – 136с.
525099
   Записки и воспоминания русских женщин XVIII - первой половины XIX века. – М, 1990. – 538с.
525100
  Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877) : с портр. авт. : Т. 1-3 / [соч.] А.В. Никитенко. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина. – (Исторический отдел ; № 12)
Т. 2 : [Дневник : 1855-1864 гг.]. – 1893. – [10], 498 с. – На первых л. загл.: Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был


  2-е изд., испр. и доп. по рукописи под ред., с примеч., [предисл.] и алф. указ. М.К. Лемке
525101
  Никитенко А.В. Записки и дневник (1826-1877) : с портр. авт. : Т. 1-3 / [соч.] А.В. Никитенко. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина. – (Исторический отдел ; № 12)
Т. 3 : [Дневник : 1861-1877 гг.]. – 1893. – [10], 458 с. – На первых л. загл.: Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был


  2-е изд., испр. и доп. по рукописи под ред., с примеч., [предисл.] и алф. указ. М.К. Лемке
525102
  Гофман Макс Записки и дневники 1914-1918 : пер. с нем. / генерал Макс Гофман ; ; предисл. начальника Военной акад. им. Фрунзе Р. Эйдемана. – Ленинград : Изд. "Красная газета", 1929. – 264 с.
525103
  Домонтович М. Записки и заметки ген. М. Домонтовича (около 1885 г.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 33-35. – ISBN 5-7707-1062-4
525104
  Горбачевский И.И. Записки и письма декабриста И.И.Горбачевского / И.И. Горбачевский. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Москва, 1925. – 400с.
525105
  Кюстин А. Записки и путешествия, или Письма из Швейцарии, Калабрии, Англии и Шотландии, где автор побывал в различные эпохи своей жизни : главы из книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 216-240. – ISSN 1130-6545
525106
   Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 1. – 1815. – СL, 163, [3] c., 8 грав.
525107
   Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 1. – 1815. – 165, СL, [2] c.
525108
   Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 1. – 1815. – СL, 163, [3] c., 8 грав.
525109
   Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1824. – 112, 238, [2] c., 4 грав.
525110
   Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1824. – 238, [2] c.
525111
   Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1824. – 112, 238, [2] c.
525112
   Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1824. – 112, 238, [2] c.
525113
   Записки и труды Общества истории и древностей российских, учрежденного при Императорском Московском университете. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1824. – 238, [2] c.
525114
  Якушкин И.Д. Записки И.Д. Якушкина. – Москва : Тип. о-ва распр. пол. кн., 1905. – VIII, 201 с. : ил.
525115
  Якушкин И.Д. Записки И.Д. Якушкина : Полное, без выпусков изд. – Москва : Б-ка декабристов, 1908. – 163 с., 2 портр. : ил. – (Библиотека декабристов ; Вып. 7)
525116
   Записки И.Д. Якушкина // Обозрение проявлений политической жизни в России и другие статьи М.А. Фонвизина. Проект конституции Н. Муравьева / М.А. Фонвизин. – Москва, 1907. – 163 с., 2 портр.
525117
  Пущин И.И. Записки И.И. Пущина о Пушкине. – Санкт-Петербург : Тип. "Сириус", 1907. – [4], 96 с., 1 л. портр. – Вступ. ст. и "Воспоминание об И.И. Пущине" / Е. Якушкин, с. 83-96


  Якушкин, Евгений Иванович (1826-1905)
525118
  Матвеев А.А. Записки Ивана Афанасьевича Желябужского // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-IV, 1-116
525119
  Сбитнев И.М. Записки Ивана Матвеевича Сбитнева : (Из времени учреждения на Волыни и Подолии, после возстания 1831 г., русских школ, в замен польских). – Киев : Типография А. Давиденко, 1887. – 94 с.
525120
  Сбитнев И.М. Записки Ивана Матвеевича Сбитнева : (Из времени учреждения на Волыни и Подолии, после восстания 1831 г., руських школ взамен польских). – [Киев] : [Тип. А. Давиденко], 1887. – 94 с. – Отд. Оттиск: Киевская старина, 1887, т. 17, № 2, с. 285—312; № 3, с. 439—468; № 4, с. 649—666; т. 18, № 5, с. 52—72.
525121
  Амосов Н.М. Записки из будущего : науч.-фантаст. роман / Н.М. Амосов. – Москва : Знание
[Ч. 1]. – 1967. – 198 с. : ил.
525122
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1935. – 391с.
525123
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Омск, 1956. – 300с.
525124
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1965. – 323с.
525125
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Иркутск, 1981. – 462с.
525126
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Омск, 1982. – 300с.
525127
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Красноярск, 1983. – 293с.
525128
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1983. – 416с.
525129
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – М, 1984. – 479с.
525130
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Новосибирск, 1986. – 284с.
525131
  Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома / Ф.М. Достоевский. – Л, 1990. – 573с.
525132
  Чжан Тянь-и Записки из мира духов / Чжан Тянь-и. – М., 1972. – 288с.
525133
  Лопухин И.В. Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора И.В. Лопухина составленный им самим / с предисл. Искандера. – Лондон : Trubner & C°, 1860. – [2], VIII, 212 с. 2


  Авт. предисл.: Герцен, Александр Иванович (1812-1870)
525134
  Левин К. Записки из плена / К. Левин. – Москва, 1934. – 263с.
525135
  Левин К.Я. Записки из плена. / К.Я. Левин. – 3-е изд., доп. – Москва, 1931. – 220с.
525136
  Рошаль М.Г. Записки из прошлого. / М.Г. Рошаль. – М, 1969. – 216с.
525137
  Тургенев Н.И. Записки изгнанника / Н.И. Тургенев. – Спб., 1907. – 171с.
525138
  Кутузов Н.И. Записки изыскателя / Н.И. Кутузов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 270 с., [5] л. ил.
525139
   Записки Императорскаго Русскаго Географическаго общества : по общей географии / Императорское Русское Географическое общество; иссл. А.Н.Краснова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад.наук
Т. 19 : Опыт истории развития флоры Южной части Восточного Тянь-Шаня. – 1888. – 413, (8) с. : карта, рис., табл.
525140
   Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества : по общей географій / Русское географическое общество; подь ред. М.Рыкачева. – Санктпетербургъ : Тип. Императорской акад. наук
Т. 6, кн.1. – 1875. – 276, (7) с. : табл., карти
525141
   Записки Императорского Русского географического общества. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
К. 11. – 1856. – 461 с.
525142
   Записки Императорского Русского географического общества. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и комп.
К. 2. – 1861. – 178, 36, 8, [4] с.
525143
   Записки Императорского Русского географического общества. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и комп.
К. 3. – 1861. – 186, 10, 12 с.
525144
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. Р.Э. Ленца. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 8 : Общий очерк теории постоянных морских течений. – 1879. – 416, (1) с. : карти, черт.
525145
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. Р.Э. Ленца. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 9 : Низовья Аму-Дарьи описанные по собстенным исследованиям в 1873 г. – 1881. – 630 с. : 1-ю картою и 1-м чертежемъ
525146
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. Н.А. Северцов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 13 : Орографическій очерк Памирской горной системы. – 1886. – 670, [24] с. : 23 фото, карта, портрет
525147
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. А.А. Тилло, Р.Э. Ленца и И.В. Мушкетова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 15, кн. 1-8. – 1888. – 44,40,48,59,37,15,57,37 с. : карти, таблиці, черт.
525148
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географи / Императорское Русское географическое общество; под ред. Е.В. Бретшвейдера, О.Р. Остеп-Сакева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 22, кн.1-3 : Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг.; У-Тай, его прошлое и настоящее ; Наблюдения над снежным покровом в России в 1888-89 гг. – 1892. – 238, 152, 36 с. : табл., карта
525149
  Императорское Русское географическое общество Записки Императорского Русского географического общества / Императорское Русское географическое общество; под ред. И.Мушкетова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 26 : Каталог землетрясений Российской империи. – 1893. – 582, [9] с. : табл., карта
525150
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; обраб. Б.К.Польновым, М.Н.Миклухо-Маклай. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 18, кн.1-2 : Дневник Витимской экспедициции. 1865 г.; Дневник Туруханской экспедиции 1866 г. / И.А. Лопатин. – 1895. – 283 (1) ,191 (3) с. : карт., рис., черт.
525151
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское географическое общество; под ред. И.В. Мушкетова, Ф.Б. Шмидта и Ю.М. Шокальскаго. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 20, кн. 1-.3 : Дневник экспедиций А.Л.Чекановского по рекам Нижией Тунгуске, Оленеку и Лене в 1873-75 г.; Об изменений уровня Каспийского моря ; Закаспийская Низменность. – 1896. – 298, 112, 260 с. : карти, таблиці, черт., портрет
525152
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географии / Императорское Русское гографическое общество; под ред. И.В. Мушкетова, Г.Б. Шпиндлера и А.А. Тилло. – Санкт-Петербург : Тип. Имп.акад. наук
Т. 33, кн.1-2 : Разъяснение вопроса о древнем течении Аму-Дарьи ; Мраморное море, экспедиция Императорского Русского географического общества в 1894 г. – 1898. – 256,180, (19) с. : плани, карти, табл.
525153
   Записки Императорского Русского географического общества : по общей географій / Императорское Русское географическое общество; подь ред. А.А. Тилло, Ю.М. Шокальскаго и Е.А.Гейнцъ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 31, кн.1-2 : Орографическій очерк Северной Сибири ; Каталог высот Азиатской России и некоторых прилегающих стран Азии. – 1901. – 62, 492 с.
525154
   Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество; ред. П.В. Охочинский. – Санкт-Петербург : Типография Министерства внутренних дел
Т. 6. – 1889. – 433 с.
525155
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица). – Репринтное воспроизвед. изд. 1907 г. – Москва : Орбита, 1989. – 748 с. : с 12 портр. и 5 автогр. – Вых. дан. ориг.: СаНкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1907
525156
  Екатерина Записки императрицы Екатерины Второй / Екатерина, ІІ (императрица); Отв. ред. Е.Л. Рудницкая. – Репринтн. воспроизведение изд. 1859, Лондон. – Москва : Наука, 1990. – VIII, 277 с. – (Россия XVIII века в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева). – ISBN 5-02-009548-6
525157
  Сидельников О.В. Записки Инкогнитова / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1983. – 256с.
525158
  Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории осовбодительной войны украинского народа 1648-1654 гг. : учебное пособие / Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск, 1985. – 84с.
525159
  Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Украины (вторая половина 16-середина 17 в) / Ю.А. Мыцык. – Днепропетровск
1. – 1981. – 72с.
525160
   Записки иностранцев о восстании Степана Разина. – Л, 1968. – 176с.
525161
   Записки института геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева / Всесоюзного Узбекистанского отделения минералогического общества. Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент : Фан
Вып. 2 : Геология, минералогия и геохимия Узбекистана. – 1972. – 228с
525162
   Записки ирскутских жителей. – Иркутск, 1990. – 540с.
525163
  Федерико Ж. Записки испанского юноши / Ж. Федерико. – Москва, 1939. – 147 с.
525164
  Манштейн К.Г. Записки историческия, гражданския и военныя о России с 1727 по 1744 год, с дополнением достаточного сведения о войске, о флоте, о торговле и проч. сей обширной империи / писанная на франц. языке генералом Манстеином, с жизнью его, описанною Г. Губером в Лейпциге 1771 г. С подлинника переведены в точности ... Тимофеем Мальгиным. – Москва : В типографии Августа Семена при Императорской медико-хирург. акад.
Ч. 2. – 1823. – 354 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець та куточки зі шкіри.
525165
  Горбачевский І.І. Записки і листи декабриста І.І.Горбачевського / І.І. Горбачевский, 1933. – 348с.
525166
  Рахно К.Ю. Записки іноземних мандрівників XVI століття про поховальні звичаї південних слов"ян (до питання іранського субстрату) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 117-122. – ISSN 1608-0599
525167
  Павленко С.Ф. Записки іноземців / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 144-145. – ISBN 966-642-073-2
525168
  Петров М. Записки іноземців XV-XVIII ст. - важливе джерело з історії Кам"янця-Подільського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 281-305
525169
  Петров М. Записки іноземців ХV-ХVІІІ ст. як важливе джерело з історії Кам"янця-Подільського // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 197-212. – ISSN 0130-5247
525170
   Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне товариство Андрія Білецького; Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін.]. – Київ : Прайм
Вип. 2. – 1998. – 219 с.
525171
   Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне товариство Андрія Білецького. – Київ : Прайм
Вип. 3. – 1999. – 48 с.
525172
   Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. – Київ
Вип. 1. – 1997. – 187 с.
525173
   Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-047-8
Вип. 23. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525174
   Записки історичного факультету / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 25. – 2015. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525175
   Записки історичного факультету / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.Г. Кушнір, О.А. Бачинська, О.М. Дзиговський [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 26. – 2015. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Вип. присвячується 150-річчю Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
525176
   Записки історичного факультету / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Історичний ф-т ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 27. – 2016. – 500 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525177
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 28. – 2017. – 438, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
525178
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 29. – 2018. – 235, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
525179
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 29. – 2019. – 424, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
525180
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 30. – 2019. – 424, [1], с. – Резюме укр., англ. мовами
525181
   Записки історичного факультету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; редкол.: В.Г. Кушнір, П.І. Барвінська, О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISSN 2312-6825
Вип. 31. – 2020. – 220, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
525182
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.6 : З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський /Хмарський В.М./. – 1998
525183
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.8. – 1999
525184
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.9. – 1999
525185
   Записки історичного факультету Одеського державного університету / Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова. – Одеса
Вип.10. – 2000
525186
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.11. – 2001
525187
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.12. – 2002
525188
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.13. – 2003
525189
   Записки історичного факультету Одеського національного університету / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса
Вип.14. – 2003
525190
  Скульская Е.Г. Записки к №... / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1996. – 250с.
525191
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Казань, 1966. – 200с.
525192
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Казань, 1979. – 200с.
525193
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы / Н.А. Дурова. – Ижевск, 1984. – 326с.
525194
  Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы // Сочинения / Д.В. Давыдов. – Москва, 1987. – С. 323-624
525195
   Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества. – Тифлис : Тип. Канцелярии Наместника Кавказского
К. 2. – 1853. – 296 с.
525196
   Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. – М.-Л., 1985. – 220с.
525197
   Записки капитана Филиппа Иоганна Стралленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. – М.-Л., 1986. – 46с.
525198
  Хоецкий К.Л. Записки Карла Хоецкого (1768-1776 г.) / [Предисл.: В.А.]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 66 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Киев. старина. 1883
525199
   Записки касательн российской истории. – Часть 4. – С-Пб, 1787. – 424с.
525200
   Записки касательн российской истории. – Часть 5. – С-Пб, 1787. – 424с.
525201
   Записки касательна российской истории. – Часть-3. – С-Пб, 1787. – 397с.
525202
   Записки касательно российской истории. – Спб.
ч. 1. – 1787. – 416с.
525203
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории. – СПб.
Ч. 2. – 1787. – 375 с.
525204
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории / сочинение Государыни Императрицы Екатерины II. – В Санкт-Петербурге : печатано в Императорской Типографии
Ч. 1-2. – 1801. – 416,375с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра, корінець з тисненням, заставка, кінцівка.
525205
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории : сочинение государыни императрицы Екатерины II. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : печ. в Имп. тип.
Ч. 1-2. – 1801. – [4], 416, 375 с.
525206
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно Российской истории : сочинение Государыни Императрицы Екатерины II. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : печ. в Имп. тип.
Ч. 3-4. – 1801. – 397, 424 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра, корінець з тисненням,заставка, кінцівка.
525207
  Екатерина ІІ (императрица) Записки касательно российской истории. Эпоха третья. От 1224 по 1462 год. – С.-Пб
ч. 6. – 1794. – 293с.
525208
  Соболь А. Записки каторжанина / А. Соболь. – М - Л. – 111с.
525209
  Іваничук І Є. Записки каторжанина / І Є. Іваничук, . – К., 1993. – 288с.
525210
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : В университетской типографии
Т. 1, вып. 3. – 1870. – 426 с. – с табл. 1-3
525211
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : В университетской типографии
Т. 2, вып. 1. – 1871. – 157 с. – с табл. 1-3
525212
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : В университетской типографии
Т. 3, вып. 1. – 1872. – 72, [6] с.
525213
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : В университетской типографии
Т. 4, вып. 3. – 1875. – [15] с.
525214
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира
Т. 19. – 1905. – 128 с.
525215
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира
Т. 20 вып. 1. – 1905. – 184 с. – с табл. 1-3
525216
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира
Т. 21, вып. 3. – 1910. – 128 с.
525217
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира
Т. 24 вып. 4. – 1915. – 184 с. – с табл. 1-3
525218
   Записки Киевского общества естествоиспытателей. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира, 1962. – [15] с.
525219
  Київський Записки Київського інституту народної освіти / Київський, інститут народної освіти. – Київ : Видання Київського І.Н.О.
Кн. 3. – 1928. – 255, [1] c.
525220
  Київський Записки Київського інституту народної освіти : видання Київського І.Н.О. / Київський, інститут народної освіти. – Київ : Видання Київського І.Н.О.
Кн. 4. – 1930. – 209, [2] c.
525221
  Гославская С.Е. Записки киноактрисы / С.Е. Гославская. – М, 1974. – 199с.
525222
  Андриканис Е.Н. Записки кинооператора : из опыта работы над фильмом "Великий воин Албании Скандербег" / Андриканис Е.Н. – Москва : Искусство, 1956. – 218 с., [5] л. ил. : ил
525223
  Горданов В. Записки кинооператора // Кинооператор Вячеслав Горданов. – Ленинград, 1973. – 256с.
525224
  Богоров А.Л. Записки кинохроникера : время, запечатленное кинообъектом / А.Л. Богоров. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 248 с. : ил.
525225
  Винниченко В.К. Записки кирпатого Мефістофеля : Роман / Володимир Винниченко; НАНУ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка; Упор. І.О. Кошова; Передм. М.Г. Жулинського. – Київ : Брама-Україна, 2005. – 264с. + 1 брош. з іл. – Додаток: Володимир Винничеко: Повернення....2005 / Інна Кошова, Олександр Третяков. – ISBN 966-8645-17-7
525226
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого мефістофеля / В.К. Винниченко : Книгоспілка, 1949. – (Літературна б-ка)
525227
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля / В.К. Винниченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 294с. – (Літературна б--ка)
525228
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман, повість, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко. – Харків : Фоліо, 2006. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3623-3
525229
  Винниченко В.К. Записки Кирпатого Мефістофеля : роман, повість, оповідання, п"єса / Володимир Винниченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4601-7
525230
  Винниченко В. Записки Кирпатого Мефістофеля [Електронний ресурс] : роман / Володимир Винниченко; студія "Книга вголос", звукорежисер А. Кобрін; читає актор Олександр Форманчук. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ Audio CD, 9,44 годин
525231
  Петряев Е.Д. Записки книголюба. / Е.Д. Петряев. – Киров, 1978. – 279с.
525232
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Дашковой : перевод с французскаго по изданию, сделанному с подлинной рукописи : c приложением 4-х портретов, разных документов и писем и указателя / Под ред. и с предисл. Н. Д. Чечулина. – Санкт-Петербург : Изд. Суворина А. С., 1907. – VIII, 366 с.
525233
   Записки княгини Дашковой. Письма сестер Вильмот из России. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия, 1991. – 592с.
525234
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е.Р. Дашковой / Пер. с англ. яз. [Г.Е. Благосветлова]. – Лондон : Trubner & C°, 1859. – XVI, 511, [1] с. – Экз. деф., без тит. л. и предисловия (с. I-XVI). - Л. напеч. на ксероксе


  Пер.: Благосветлов, Григорий Евлампиевич (1824-1880)
525235
  Дашкова Е.Р. Записки княгини Е.Р. Дашковой : 1859, Лондон / Е.Р. Дашкова; [Акад. наук СССР, Ин-т истории ; отв. ред. Рудницкая Е.Л.]. – Репринт. изд. – Москва : Наука, 1990. – 511, [1] с. – Вых. дан. ориг.: Лондон: Trubner & Co., 1859. – (Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева). – ISBN 5-02-009551-6
525236
  Улюра А. Записки княгини Е.Р. Дашковой // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 297- 302
525237
  Волконская М.Н. Записки княгини М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Ленинград, 1924. – 72с.
525238
  Волконская М.Н. Записки княгини М.Н.Волконской / М.Н. Волконская. – Чита, 1956. – 160с.
525239
  Волконская М.Н. Записки княгини Марии Николаевны Волконской / С предисл. и прил. издателя кн. М.С. Волконского. – 2-е изд., доп. и удешевленное. – Санкт-Петербург : Тип. А. Бенке, 1906. – XXV, 217 с., [9] л. ил., портр. – Текст на рус. и фр. яз.
525240
  Волконская М.Н. Записки княгини Марии Николаевны Волконской / пер. с фр. ориг. А.Н. Кудрявцевой; Биогр. очерк и примеч. П.Е. Щеголева. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1914. – VIII, 9-209 с., [8] л. ил., портр. – Текст записок на рус. и фр. яз.


  Биограф.: Щеголев, Павел Елисеевич 1877-1931
525241
  Долгорукая Н.Б. Записки княгини Н.Б. Долгорукой : Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая : Поэма И.И. Козлова; Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая : "Дума" К.Ф, Рылеева : с портр. кн. Н.Б. Долгорукой. – Санкт-Петербург : Изд. акц. о-ва тип. д. в СПб., 1912. – [2], IV, 7-64 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Всебщая библиотека ; № 47)
525242
  Трубецкой С.П. Записки князя С.П. Трубецкого / [Предисл.: З.С. Свербеева]. – Санкт-Петербург : Издание его дочерей, 1906. – 210, VI с., 1 л. портр., 3 л. ил.
525243
  Трубецкой С.П. Записки князя Трубецкого. – Лейпциг : Изд. Э.Л. Каспровича, 1874. – 42 с.
525244
  Шаховской Я.П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, писанные им самим. – Москва, 1810. – 259с.
525245
   Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ : Держ. видав. України
Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – 1928. – 328 с.
525246
  Конев І.С. Записки командуючого фронтом 1943-1945 / І.С. Конев. – Київ, 1983. – 620с.
525247
  Конев И.С. Записки командующего фронтом / И.С. Конев. – М., 1991. – 600с.
525248
  Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И.С. Конев. – 2-е. – Москва : Воениздат, 1981. – 559с.
525249
  Конев И.С. Записки командующего фронтом 1943-1945 / И.С. Конев. – М., 1989. – 520с.
525250
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – М., 1982. – 559с.
525251
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – 4-е изд. – М., 1985. – 525с.
525252
  Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1945 / И.С. Конев. – К., 1987. – 622с.
525253
  Конев И.С. Записки командующего фронтом. 1943-1944 / И.С. Конев. – Москва, 1972. – 368с.
525254
  Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. / П.Д. Мальков. – Москва, 1987. – 365с.
525255
  Мальков П.Д. Записки коменданта Московского Кремля / П.Д. Мальков. – Москва, 1959. – 288 с.
525256
  Шолом-Алейхем Записки комівояжера : повісті, оповідання / Шолом-Алейхем. – Київ : Дніпро, 1983. – 310 с.
525257
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Житомир, 1928. – 222 с.
525258
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1935. – 311 с.
525259
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1937. – 176 с.
525260
  Шолом-Алейхем Записки коммивояжера / Шолом-Алейхем. – Киев, 1939. – 221 с.
525261
  Аносов П.А. Записки коммуниста / П.А. Аносов. – Москва : Политиздат, 1967. – 208 с.
525262
  Яковлев А.С. Записки конструктора / А.С. Яковлев. – Москва, 1979. – 304 с.
525263
  Кулик І.Ю. Записки консула. / І.Ю. Кулик. – К., 1958. – 240с.
525264
  Кулик И.Ю. Записки консула. / И.Ю. Кулик. – М., 1964. – 240с.
525265
  Хамадан А.М. Записки корреспондента / А.М. Хамадан. – Москва, 1968. – 288 с.
525266
  Чернухин А.А. Записки краеведа / А.А. Чернухин. – Саранск, 1960. – 86с.
525267
   Записки краеведов. – Горький, 1973. – 183с.
525268
   Записки краеведов. – Горький, 1975. – 162с.
525269
   Записки краеведов. – Горький, 1979. – 200с.
525270
   Записки краеведов (1977). – Горький, 1977. – 160с.
525271
   Записки краеведов (1981). – Горький, 1981. – 192с.
525272
   Записки краеведов (1983). – Горький, 1983. – 199с.
525273
   Записки краеведов (1985). – Горький, 1985. – 237с.
525274
   Записки краеведов (1991). – Нижний Новгород, 1991. – 271с.
525275
  Огульчанський О. Записки краєзнавця / О. Огульчанський. – Київ : Молодь, 1955. – 159с.
525276
  Васильева М.Е. Записки крепостной девки / М.Е. Васильева. – Новгород : Тип. Л.С. Селивановой, 1912. – 122 с.
525277
  Рыбаков А.Н. Записки Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 363с.
525278
  Рыбаков А.Н. Записки Кроша / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 363с.
525279
  Полевой К.А. Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого / К.А. Полевой. – Санкт-Петербург : Издание А.С. Суворина, 1888. – VIII, 588, IV с.
525280
  Буланцов Записки лазутчика, во время усмирения мятежа в Польше, в 1863 году / Буланцов. – С.-Петербург : В типографии Гогенфельдена и К, 1868. – 154 с.
525281
  Коробков Г.В. Записки легкоатлета / Г.В. Коробков. – М, 1971. – 238с.
525282
  Поляновский Г.А. Записки лектора. / Г.А. Поляновский. – Москва, 1962. – 200с.
525283
   Записки Ленинградского горного института / Ленинградский горный институт. – Ленинград
Т. 74, вып. 2. – 1977
525284
   Записки Ленинградского горного института / Ленинградский горный институт. – Ленинград
Т. 73, вып. 2. – 1978
525285
   Записки Ленинградского горного института / Ленинградский горный институт. – Ленинград
Т. 76. – 1978
525286
   Записки Ленинградского горного института / Ленинградский горный институт. – Ленинград
Т. 85. – 1981
525287
   Записки Ленинградского горного института / Ленинградский горный институт. – Ленинград
Т. 89. – 1981
525288
   Записки Ленинградского горного института / Ленинградский горный институт. – Ленинград
Т. 93. – 1982
525289
   Записки Ленинградского горного института. – Ленинград
Т. 97. – 1982
525290
   Записки Ленинградского горного института. – Ленинград
Т. 98. – 1983
525291
  Ионов П.П. Записки летчика-наблюдателя, 1918-1920 гг. / Петр Ионов. – Москва : Воениздат, 1991. – 206 с. – В изд. также: Летчик-испытатель / Джимми Коллинз. – (Круг занимательного чтения). – ISBN 5-203-01136-2
525292
  Сеидмамедова З.Г. Записки летчицы / З.Г. Сеидмамедова. – Баку, 1969. – 92с.
525293
  Окунев В.И. Записки лимитчика. Тацитов. Человек из оргнабора / В.И. Окунев. – Челябинск, 1990. – 315с.
525294
  Савельев С. Записки литературного следопыта / С. Савельев. – М, 1969. – 255с.
525295
  Савельев С. Записки литературного следопыта / С. Савельев. – 2-е,дополненное издание. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304 с.
525296
  Вересаєв В.В. Записки лікаря / В.В. Вересаєв. – Харків, 1929. – 207 с.
525297
  Энгельгардт Л.Н. Записки Льва Николаевича Энгельгардта : 1766-1836 / С примеч. [М.Н. Лонгинова и Н.В. Путяты] и указателем. – Москва : Издание "Русского архива", 1867. – [6], II, 240, VII с.
525298
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів
Вип. 4. – 1994
525299
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 5-7702-1242-Х
Вип. 6. – 1998
525300
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-0834-0
Вип. 7/8. – 2000
525301
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-1903-2
Вип. 9/10. – 2002
525302
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 966-02-2797-3; 966-02 2799-Х (Вип.11)
Вип. 11. – 2003
525303
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISSN 1561-6223
Вип. 12. – 2004
525304
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISSN 1561-6223
Вип. 13. – 2005
525305
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
Вип. 14. – 2006
525306
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць. – Львів. – ISSN 1591-6223
Вип. 1 (16). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
525307
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 7 (23). – 2015. – 740 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525308
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 8 (24). – 2016. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525309
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; голов. ред. М.М. Романюк ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 9 (25). – 2017. – 658 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525310
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; голов. ред. М.М. Романюк ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 10 (26). – 2018. – 637, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
525311
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України ; голов. ред. М.М. Романюк ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 11 (27). – 2019. – 563, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
525312
   Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць, підгот. за доп. учасників Міжнар. наук. конф. "Отець Климентій Шептицький (1869-1951): життєвий і дух. шлях Блаженного Католицької Церви", 15-16 листопада 2019 р... / НАН України ; голов. ред. М.М. Романюк ; редкол.: Н.В. Антонюк, М.І. Гнатюк, Л.О. Зашкільняк [та ін.]. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, 1992-. – ISSN 2524-0315
Вип. 12 (28). – 2020. – 403, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28) - Резюме укр., англ. мовами
525313
  Данинос П. Записки майора Томпсона / П. Данинос. – Ленинград, 1971. – 150с.
525314
  Данинос П. Записки майора Томпсона. Некий господин Бло : повести / Пьер Данинос ; пер. с фр. Р. Закарьян и Г. Сафроновой. – Москва : Прогресс, 1970. – 318 с. : ил.
525315
  Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридса Бригге / Р.М. Рильке. – М, 1988. – 221с.
525316
  Манштейн К. Записки Манштейна о России 1727-1744 : перевод [В. В. Тимощук] с франц., с подлинной рукописи Манштейна / [предисл. Мих. Семевского]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1875. – 398 с. разд. паг., 1 л. ил. – 1 л. ил. отсутствует


  Изд.: Семевский, Михаил Иванович (1837-1892) Пер.: Тимощук, Вера Васильевна (1853-?) Пер. также под загл.: Записки исторические, политические и военные о России с 1727 по 1744 год, Манштейновы современные записки о России
525317
  Махова К.В. Записки матери. / К.В. Махова. – М.-Л., 1948. – 40с.
525318
  Дриянский Е.Э. Записки мелкотравчатого / Е.Э. Дриянский. – Москва : Советская Россия, 1985. – 208с.
525319
  Птицына Т. Записки методиста / Т. Птицына. – Кострома, 1953. – 32с.
525320
  Зверев А.Г. Записки министра / А.Г. Зверев. – Москва, 1973. – 270с.
525321
  Тургенєв І.С. Записки мисливця / І.С. Тургенєв. – К.-Х., 1935. – 411с.
525322
  Тургенєв Іван Сергійович Записки мисливця / Тургенєв Іван Сергійович. – Київ, 1963. – 347с.
525323
  Тургенєв Іван Сергійович Записки мисливця / Тургенєв Іван Сергійович. – Київ, 1981. – 223с.
525324
  Тургенєв І.С. Записки мисливця. Батьки і діти / І.С. Тургенєв. – Київ, 1949. – 451с.
525325
  Приставкин А.И. Записки моего современника. Сиб. повести. / А.И. Приставкин. – М., 1964. – 319с.
525326
  Горбоносов Н.И. Записки молодого завуча / Н.И. Горбоносов. – М, 1962. – 95с.
525327
  Симонов К.М. Записки молодого человека : Три повести почти о том же: Кн. в 2-х ч. / К.М. Симонов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 335с.
525328
  Броневский В. Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под нач. вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. – С.-Пб.
ч. 1. – 1818. – 329(12), 1 кас.
525329
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – Спб.
ч. 2. – 1819. – 263с.
525330
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – Спб.
ч. 3. – 1819. – 262с.
525331
   Записки морского офицера, в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Синявина от 1805 по 1810 год.. – СПб.
ч. 4. – 1819. – 330, (8), рис
525332
  Музалевский В.И. Записки музыканта / В.И. Музалевский. – Л., 1969. – 216с.
525333
  Басаргин Н.В. Записки Н. В. Басаргина / Н.В. Басаргин ; ред. и вступ. ст. П.Е. Щеголева. – Петроград : Огни, 1917. – LII, [2], 294, [1] с. – Процесс Н.В. Басаргина, с. XVII-LII. - Назв. сер. на отд. тит. л. – (Библиотека мемуаров издательства "Огни" ; Серия 1)
525334
  Берг Н.В. Записки Н.В. Берга о польских заговорах и восстаниях : 1831-1862. – Москва : Изд. "Русского архива" ; Тип. Грачева и К*, 1873. – 3-382, 9-68, [2] с.
525335
  Ковачев С. Записки на генерала от пехотата / С. Ковачев. – София, 1992. – 197 с.
525336
  Тургенев Иван Сергеевич Записки на ловеца / Тургенев Иван Сергеевич. – София, 1976. – 306с.
525337
  Булгаков М.А. Записки на манжетах / М.А. Булгаков. – Москва, 1988. – 45с.
525338
  Булгаков М.А. Записки на манжетах / М.А. Булгаков. – Москва, 1988. – 204с.
525339
  Македонски Х. Записки на Христо Н.Македонски / Х. Македонски. – София, 1983. – 264с.
525340
  Рязанцев В.А. Записки нарколога / В.А. Рязанцев. – Киев : Здоров"я, 1987. – 192с.
525341
  Курочкин В.А. Записки народного судьи Семена Бузыкина : повести и рассказы / В.А. Курочкин. – Москва : Современник, 1990. – 334 с.
525342
  Курочкин В. Записки народного судьи Семена Бузыкина : повести и рассказы / В. Курочкин. – Москва : Современник, 1990. – 334 с.
525343
  Иванов Г.В. Записки народного судьи. / Г.В. Иванов. – М., 1949. – 48с.
525344
  Бах А.Н. Записки народовольца / Бах А.Н. ; Революционное движение России в мемуарах современников ; под ред. П. Анатольева. – Москва ; Ленинград : Молгвардия, 1929. – XXIII, 255 с.
525345
  Прибылев А.В. Записки народовольцам / А.В. Прибылев. – М, 1930. – 307с.
525346
  Киселев Ф.А. Записки натуралиста / Ф.А. Киселев. – Симферополь, 1950. – 96с.
525347
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Москва. – (Среди природы ; 25)
Кн. 1. – 1950. – 236с.
525348
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Книга 2. – Москва
Книга 2. – 1951. – 248 с.
525349
  Иванаускас Т. Записки натуралиста / Т. Иванаускас. – Вильнюс, 1956. – 240с.
525350
  Беме Л.Б. Записки натуралиста / Л.Б. Беме ; АН СССР. – Москва : Академия наук СССР, 1960. – 172 с. : ил. – (Научно-популярная серия)
525351
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – М, 1964. – 706с.
525352
  Водяницкий В.А. Записки натуралиста / В.А. Водяницкий. – Москва : Наука, 1975. – 193 с. – (Научные биографии и мемуары ученых)
525353
  Рашкевич Н.А. Записки натуралиста / Н.А. Рашкевич. – Грозный, 1976. – 51с.
525354
  Спангенберг Е.П. Записки натуралиста / Е.П. Спангенберг. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 288с.
525355
   Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя. – ISBN 966-7089-17-7
№ 6 : Південна Україна 18-19 століття. – 2001
525356
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж
Т. 161 : Збірник Філологічної Секції, т. 24. – 1953
525357
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoires de la societe scientifique Sevcenko / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.]
Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – 1962. – Назва парал. також англ. та нім. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
525358
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 176 : Тарас Шевченко. Збірник доповідей Світового конгресу української вільної науки для вшанування сторіччя смерті патрона НТШ. – 1962
525359
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 177 : На пошану сімдесятиріччя народин Романа Смаль-Стоцького. – 1963
525360
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 179 : Т. Шевченко (інтерпретації) / Смаль-Стоцький С. – 1965
525361
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 180 : Шевченко і ми. Збірник доповідей для відзначення 150-річчя з дня народження тараса Шевченка. – 1965
525362
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko-gesellschaft der wissenschaften / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто : Hакладом Наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА
Т. 182, ч. 1 : Іван Франко: збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. – 1967. – 203 с. – (Збірник філологічної секції ; т. 32)
525363
  Наукове Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko-gesellschaft der wissenschaften / Наукове, ім. Шевченка товариство. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто : Hакладом Наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА
Т. 184, ч. 2 : Іван Франко: збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерті Івана Франка. – 1968. – 176 с. – (Збірник філологічної секції ; т. 33)
525364
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
Т. 185. – 1969. – (Філологічна секція ; т. 34)
525365
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто
Т. 187 : Доповіді Наукового конгресу для відзначення сторічч НТШ. – 1976. – (Філологічна секція)
525366
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто
Т. 192. – 1976. – (Секція історії України і члени Історично-філософічної Секції)
525367
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoirs ode la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Schewtchenko Gesellschaft der Wissenschaten / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : [б. в.]
Т. 193 : Богдан Лепкий 1872-1941. Життя і творчість / д-р Василь Лев. – 1976. – (Філологічна секція / директор: проф., д-р Василь Лев)
525368
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т. 170. – 1978
525369
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoirs ode la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Schewtchenko Gesellschaft der Wissenschaten / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : [б. в.]
Т. 196 : Праці наукової конференції хемічно-біологічно-медичної секції Наукового товариства ім. Шевченка і відділу природничих і медичних наук Української Вільної академії наук. – 1978. – (Хемічно - біологічно - медична секція)
525370
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Ню-Йорк та ін.
Т. 197 : Михайло Драй-Хмара. З літературно-наукової спадщини. – 1979. – (Філологічна секція)
525371
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevcenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko Gesellschaft der Wissenschaften / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж ; Нью-Йорк ; Мюнхен : [б. в.]
Т. 201 : Сутність філософії / М. Шлемкевич. Введення в проблематику сутности філософії / О. Кульчицький. – 1981. – (Праці історично-філософічної секції = Works of the historico-philosophical section)
525372
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж ; Нью-Йорк ; Сидней ; Торонто
Т. 202 : Студії з історії України / Сонецький Л. – 1982. – (Історично-філософічна секція)
525373
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society = Memoirs ode la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Schewtchenko Gesellschaft der Wissenschaten / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк ; Філядельфія : [б. в.]
Т. 204 : Архітектура Бойківської церкви / Кармазин-Каковський В. – 1987. – (Історично-Філософічна Секція)
525374
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т.209. – 1990. – (Історично-філософічна секція. Правнича комісія ; 5)
525375
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк
Т.210 : Володимир Старосольський, 1878-1942. – 1991. – (Історично-філософічна секція)
525376
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк. – ISBN 0-88054-170-9
Т. 214 : Світи Тараса Шевченка. – 1991. – (Філологічна секція = Philological section ; Бібліотека "Прологу і сучасності" ; ч. 191.4)
525377
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка = Memoirs of the Shevchenko scientific society / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк. – ISBN 0-88054-140-7
Т. 215 : Світи Тараса Шевсченка / Т. 2. – 2001. – (Філологічна секція = Philological section)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
525378
   Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Філологічна секція : літературно-науковий вісник / Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Нью Йорк : Смолоскип, 1900-. – ISBN 0-88054-137-7
Т. 213 : Покажчик змісту Т. 1/109 (1898-1932). – 2000
525379
   Записки наукового товариства ім.Т. Шевченка. – Львів
Т. 222 : Праці історико-філософської секції. – 1991. – 470с. – В наук фонді видання належить до періодики
525380
   Записки Наукового товариства імени Шевченка = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Memoirs of the scientific Sevcenko society = Mitteilungen der Sevcenko Gesellschaft der Wissenschaften / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен : [б. в.]
Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – 1958. – (Праці філологічної секції)
525381
   Записки Наукового товариства імени Шевченка = Memoirs of the Shevcenko scientific society = Memoires de la societe scientifique Sevcenko = Mitteilungen der Sevcenko Gesellschaft der Wissenschaften / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто : ООЧСУ
Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – 1960. – (Праці історично-філософічної секції = Works of the historico-philosophical section)
525382
  Світлик Н.М. Записки Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка як джерело вивчення наукових контактів Закарпаття і Галичини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 172-178. – (Історія ; Вип. 21)
525383
   Записки Наукового товариства імені Шевченка виходять у Львові що два місяці / під ред. М. Грушевського. – Б.м. : Друк. Наукового товариства імені Щевченка
Рік VI. Кн. 4, т. 18. – 1897. – [192 с.] окр. паг.
525384
   Записки Наукового товариства імені Шевченка виходять у Львові що два місяці / під ред. М. Грушевського. – Б.м. : Друк. Наукового товариства імені Щевченка
Рік VII. Кн. 1, т. 21. – 1898. – [176 с.] окр. паг.
525385
   Записки научного семинара. – Ленинград
Т. 123. – 1983
525386
   Записки научных семинаров Ленинградского математического института / Ленинградский математический институт. – Ленинград
Т. 82. – 1979
525387
   Записки научных семинаров Ленинградского математического института / Ленинградский математический институт. – Ленинград
Т. 85. – 1979
525388
   Записки научных семинаров Ленинградского математического института / Ленинградский математический институт. – Ленинград
Т. 93. – 1980
525389
   Записки научных семинаров Ленинградского математического института / Ленинградский математический институт. – Ленинград
Т. 104. – 1981
525390
   Записки научных семинаров Ленинградского математического института / Ленинградский математический институт. – Ленинград
Т. 105. – 1981
525391
   Записки научных семинаров Ленинградского математического института / Ленинградский математический институт. – Ленинград
Т. 106. – 1981
525392
   Записки научных семинаров Ленинградского математического института / Ленинградский математический институт. – Ленинград
Т. 113. – 1981
525393
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 101. – 1981
525394
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 110. – 1981
525395
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 107. – 1982
525396
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 114. – 1982
525397
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 115. – 1982
525398
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 116. – 1982
525399
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 118.1. – 1982
525400
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 119. – 1982
525401
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 120. – 1982
525402
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 122. – 1982
525403
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 123. – 1982
525404
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 121. – 1983
525405
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 126. – 1983
525406
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 127. – 1983
525407
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 128. – 1983
525408
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 129. – 1983
525409
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 130. – 1983
525410
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 131. – 1983
525411
   Записки научных семинаров ЛОМИ / Ленинградское отделение математического института имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 132. – 1983
525412
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 73. – 1977
525413
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 74. – 1977
525414
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 75. – 1978
525415
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 77. – 1978
525416
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 78. – 1978
525417
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 79. – 1978
525418
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 81. – 1978
525419
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 83. – 1979
525420
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 84. – 1979
525421
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 86. – 1979
525422
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 95. – 1980
525423
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 96. – 1980
525424
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 97. – 1980
525425
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 98. – 1980
525426
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 99. – 1980
525427
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 100. – 1980
525428
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 102. – 1980
525429
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 103. – 1980
525430
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 106. – 1981
525431
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 108. – 1981
525432
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 109. – 1981
525433
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 112. – 1981
525434
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 113. – 1981
525435
   Записки научных семинаров Математического института / Матемтатический институт. – Ленинград
Т. 117. – 1981
525436
   Записки научных семинаров Поми, том 201 / Математический институт им. В.А. Стеклова. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0373-2703
том. 201 : Исследования по линейным операторам и теории функций.20. – 1992
525437
  Филеев П. Записки начальника Политотдела : Записки. Заметки. Дневник. Письма / П. Филеев. – Ростов-на-Дону : Азово-Черноморск. краев. кн-во, 1934. – 116 с.
525438
  Сафонов М.И. Записки начальника штаба / М.И. Сафонов. – Саратов, 1982. – 104с.
525439
  Георгиев Здравко Записки начальника штаба зоны / Георгиев Здравко. – М, 1976. – 189с.
525440
  Проханов А.А. Записки не броне / А.А. Проханов. – М., 1988. – 458с.
525441
  Эткинд Е. Записки незаговорщика / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 369, [3] с. – Имен. указ.: с. 355-367. – ISBN 978-617-587-088-4
525442
  Бандрівський Д.Г. Записки незнайомого : повість / Д.Г. Бандрівський. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 159 с.
525443
  Мкртчян А.Г. Записки неизвестного солдата / А.Г. Мкртчян. – М, 1986. – 653с.
525444
  Прохода В. Записки непокірливого / Василь Прохода. – Київ : Смолоскип. – ISBN 0-914834-89-4
Кн. 3. – 1996. – 222 с.
525445
   Записки Ніжинського інституту Народної освіти : у 12 кн. – 1925–1932. – Ніжин : [Друк. Н. І. Н. О. : Стеклограф № 340]
Кн. 2-3. – 1925. – XXIV, 316 с., 12 с. ил.


  Зміст: Леннінізм, педагогіка та революція / Грузінський; 1. Перші кроки Дальтон-системи навчання на Робфакові Ніжинського ІНО / М.П. Данчевський:; 2. Семінар по антирелігійній пропаганді в пед Вузі / К.Ф. Штепа; 3. От привиллегированного Лицея к ...
525446
   Записки Ніжинського інституту Народної освіти : у 12 кн. – 1925–1932. – Ніжин : [Друк. Н. І. Н. О. : Стеклограф № 340]
Кн. 4-5. – 1925. – [4], 336 с. : табл.
525447
  Матвеев А.А. Записки Новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-X, 1-128
525448
  Филиппов И.Ф. Записки о "Третьем рейхе" / И.Ф. Филиппов. – М, 1966. – 254с.
525449
  Филиппов И.Ф. Записки о "Третьем рейхе" / И.Ф. Филиппов. – изд. 2-е. – Москва : Международные отношения, 1970. – 248 с.
525450
  Глинка С.Н. Записки о 1812 годе. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Рос. акад., 1836. – [401] с. разд. паг.
525451
  Чуковская Л.К. Записки о Анне Ахматовой / Л.К. Чуковская. – М
1. – 1989. – 269с.
525452
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – Москва, 1953. – 728с.
525453
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – София, 1976. – 215с.
525454
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М.
1. – 1978. – 454с.
525455
  Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. / З. Стоянов. – М.
2. – 1978. – 596с.
525456
  Садуль Ж. Записки о большевистской революции (окт. 1917- янв. 1919) / Ж. Садуль. – М., 1990. – 400с.
525457
   Записки о Бухарском ханстве. – М., 1983. – 149с.
525458
  Кавальеро У. Записки о войне : Дневник начальника итальянского генерального штаба / У. Кавальеро. – Москва : Военное издательство, 1968. – 286 с.
525459
  Цезарь Гай Юлий Записки о войне Галлами / Цезарь Гай Юлий. – Москва, 1946. – 192 с.
525460
  Цезарь Гай Юлий Записки о войне Галлами / Цезарь Гай Юлий. – Москва
3,4. – 1946. – 106 с.
525461
  Цезарь Гай Юлий Записки о войне с Галлами / Цезарь Гай Юлий. – Москва : Изд-во литературы на иностранных языках
Кн. 2. – 1946. – 80 с.
525462
  Бычков И.А. Записки о вступлении на Новгородскую митрополию митрополитов Иоакима и Евфимия. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1913. – 8 с. – на тит. л. автограф
525463
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Одесса. – 71с.
525464
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий
1-7
525465
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Одесса
7-8. – 224с.
525466
  Цезарь Гай Юлий Записки о Галльской войне / Цезарь Гай Юлий. – Х.
1. – 1919. – 31с.
525467
  Носке Г. Записки о германской революции / Г. Носке. – М, 1922. – 176с.
525468
  Каменев С.С. Записки о гражданской войне и военном строительстве. Изб. статьи. / С.С. Каменев. – М., 1963. – 262с.
525469
  Тихомиров Д.И. Записки о Губернских краткосрочных педагогических курсах в Твери 1896 г / Д.И. Тихомиров. – Москва : Изд. ред. журн. "Дет. чтение", 1896. – VI, 280 с.
525470
   Записки о дворовых людях, поданные в секретный комитет 1844 года / [нап. С.В. Лазаревский]. – [Нижний Новгород] : [Тип. "Нижегородское печ. дело" З.А. Остафьевой], 1912. – С. 137-164. – Отд. оттиск: Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Том X. Сборник :в память 19 февраля 1861 года. - Две статьи в одном переплете. - Автор указ. в конце каждой статьи


  На с. 1 (137) дарственная надпись Стащевскому от ред.
525471
   Записки о добрых деяниях и благородных сердцах. – Л., 1985. – 464с.
525472
  Грибовский А.М. Записки о Екатерине Великой, состоявшего при ее особе статс-секретаря и кавалера Адриана Моисеевича Грибовского : с присоединением отрывков из его жизни. – Москва : В унив. тип., 1847. – 110 с.
525473
  Го Записки о живописи / Го, Жо-Сюй. – М., 1978. – 240с.
525474
  Свиньин П.П. Записки о жизни генерал-фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова / Изданные Павлом Свиньиным. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 122 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра
525475
   Записки о жизни и работе на ледокольном пароходе "Георгий Седов", дрейфовавшем с 23 октября 1937 г. по 13 января 1940 г. в Северном Ледовитом океане. – Москва-Л.
2. – 1940. – 477с.
525476
  Бибиков Записки о жизни и службе Александра Иллича Бибикова. – С.-Пб., 1817. – 325, XXIIс.
525477
  Бибиков А.А. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова : сыном его сенатором Бибиковым / А.А. Бибиков. – Москва : В унив.типографии (Катков и К°), 1865. – XIV, 144, 138 с. – Конволют. - Перепл.: Действия Бибикова в Пугачевщину / Д.А. Анучин
525478
  Бибиков А.А. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова : сыном его сенатором Бибиковым / А.А. Бибиков. – Москва : В унив.типографии (Катков и К°), 1865. – XIII, 144, 494, 68, 487-531 с. – Конволют. - Перепл.: Действия Бибикова в Пугачевщину / Д.А. Анучин
525479
  Лонгинов М.Н. Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова, изданная сыном его, сенаторос Бибиковым : [статья] // Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова : сыном его сенатором Бибиковым / А.А. Бибиков. – Москва : В унив.типографии (Катков и К°), 1865. – С. 738-748
525480
  Кулиш П. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : в 2 т. – Санкт-Петербург : В типографии Александра Якобсона
Т. 1. – 1856. – [4], 339, [1] с. – Имя автора/составителя в книге не указано


  На титульном листе экслибрис: "Из книг Артюховой Александры Николаевны"
525481
  [Кулиш П.А.] Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Якобсона
Т. 1. – 1856. – [6], 8, 340 с., 1 л. фронт. (портр.). – Авт. на кн. не указ. - Конволют. - Пер.: Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. 2


  На обл. дарств. надпись: Милому бесценному моему другу Саше, которая вспять больше интересуется моими трудами П. Кулишь На тит. л. печ.: Музей П.О. Кулиша
525482
  [Кулиш А П. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. Т. 2 : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. // Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : с портр. Н.В. Гоголя : В 2 т. / А П. [Кулиш. – Санкт-Петербург : В тип. Александра Якобсона, 1856. – Т. 1. – 303, 9 с.


  На тит. л. печ.: Музей П.О. Кулиша
525483
  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. / А.В. Благодатов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука : Глав. ред. восточ. лит-ры, 1970. – 250 с. : ил.
525484
  Благодатов А.В. Записки о китайской революции 1925-1927 гг. / А.В. Благодатов ; [предисл. М.Ф. Юрьева] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1975. – 277 с. : ил.
525485
  Шэ Лао Записки о кошачьем городе : Роман и рассказы / Шэ Лао. – Москва : Наука, 1977. – 259с.
525486
  Лао Шэ Записки о Кошачьем городе / Лао Шэ. – Москва : Наука, 1969. – 200 с.
525487
  Лао Шэ. Записки о Кошачьем городе: Роман и рассказы. / Шэ. Лао. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 261с.
525488
  Греч Н.И. Записки о моей жизни : с портретом / [соч.] Н.И. Греча. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1886. – 504, XLVIII, VI, 26 с. 1 л. портр.
525489
  Греч Н.И. Записки о моей жизни / Н.И. Греч. – М.-Л., 1930. – 896с.
525490
  Греч Н.И. Записки о моей жизни / Н.И. Греч. – Москва : Книга, 1990. – 392с. – ISBN 5-212-00282-6
525491
  Герберштейн Сигизмунд Записки о Московии : [Пер. с латин. и нем.] / Сигизмунд Герберштейн; [Вступ. ст. А.Л.Хорошкевич; Примеч. С.В.Думина и др.]. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 430с. – В прил.: Дипломатические документы о посольствах Герберштейна в Русское государство. – Библиогр.: с.389-396. – ISBN 5-211-00183-4 (в пер.)
525492
  Горсей Джером Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея / пер. с англ. Н. А. Белозерской ; с предисл. и примеч. Н.И. Костомарова. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1909. – 159 с. – (Россия в конце шестнадцатого века)


  Пер.: Белозерская, Надежда Александровна (1838-1912)
525493
  Багалей Д.И. Записки о Московии Иоанна Пернштейна и принца Даниила фон-Бухау / Д.И. Багалей. – [Киев] : [Унив. тип.], 1879


  Содержание: 1
525494
  Гейденштейн Р. Записки о московской войне (1578-1582) : пер. с латинского / [Соч.] Рейнгольда Гейденштейна. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. комис. ;.Тип. Мин. внутр. дел, 1889. – [4], LXXXVI, 312 с., 28 стб.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
525495
  Давыдов Ю.Л. Записки о П.И. Чайковском / Ю.Л. Давыдов. – Москва : Музгиз, 1962. – 116 с.
525496
  Виллиамс Записки о Петре Великом / Пер. В.Н. Олин. – Санкт-Петербург : Тип. К. Вингебера
Т. 1. – 1835. – VII, 281, [3], 35 с.
525497
  Лазарев А.П. Записки о плавании военного шлюпа "Благонамеренного" в Берингов пролив и вокруг света для открытий в 1819, 1820, 1821 и 1822 годах / А.П. Лазарев. – Москва, 1950. – 476с.
525498
  Ганина М.А. Записки о пограничниках / М.А. Ганина. – М., 1969. – 175с.
525499
  Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках / В.Е. Бучневич. – 2-е испр. и доп. изд. – Полтава : Типо-литография губернского правления, 1902. – 449 с.
525500
   Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя : в 2 ч. / [В. С. Норов]. – Санкт-Петербург : В тип. Конрада Вингебера
Ч. 1. – 1834. – 158, III с. – Авт. установлен по изд. : Восстание декабристов / П. К. Ченцов (М., 1929). - Конволют. - Пер.: Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя, ч. 2
525501
   Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя. Ч. 2 : в 2 ч. / [В. С. Норов] // Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульминского боя : в 2 ч. / [В. С. Норов]. – Санкт-Петербург : В тип. Конрада Вингебера, 1834. – Ч. 1. – 103 с.
525502
  Михайловский-Данилевский А.И. Записки о походе 1813 года / [Соч.] А. Михайловского-Данилевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : тип. Рос. акад., 1836. – [4], X, 559 с., 6 л. карт., план. : карт., план.
525503
  Неверов Т.И. Записки о прошлом. / Т.И. Неверов. – Новосибирск, 1956. – 222с.
525504
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1934. – 256с.
525505
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1937. – 223с.
525506
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва-Л, 1943. – 96с.
525507
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1956. – 495с.
525508
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1956. – 62с.
525509
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1969. – 63с.
525510
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – М, 1979. – 141с.
525511
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Красноярск, 1981. – 156с.
525512
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва, 1988. – 559 с.
525513
  Пущин И.И. Записки о Пушкине / И.И. Пущин. – Москва : Правда, 1989. – 576с.
525514
  Пущин И.И. Записки о Пушкине и письма / И.И. Пущин. – М, 1925. – 368с.
525515
  Пущин И.И. Записки о Пушкине и письма / И.И. Пущин. – М.-Л, 1927. – 224с.
525516
  Суханов Н.И. Записки о революции. – Петербург : Изд. З. И. Гржебина
Кн.1. – 1919. – 264с.
525517
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
1. – 1991. – 382с.
525518
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
2. – 1991. – 398с.
525519
  Суханов Н.Н. Записки о революции / Н.Н. Суханов. – М.
3. – 1992. – 415с.
525520
  Горсей Дж. Записки о России. XVI - начало XVII в. / Дж. Горсей. – Москва : МГУ, 1990. – 288с. – ISBN 5-211-002912-1
525521
  Идес И. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695) / И. Идес, А. Кранд. – Москва, 1967. – 404с.
525522
  Макаров И.К. Записки о семье художников Макаровых / И.К. Макаров. – Саранск, 1974. – 167с.
525523
  Палеолог Г.Н. Записки о современных вопросах России. – Санкт-Петербург : Тип. Мор. м-ва, 1869. – V, 260 с.
525524
   Записки о театре. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1958. – 256 с.
525525
   Записки о театре. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1960. – 432 с.
525526
  Кашкаров А. Записки о финской литературе и литераторах // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 331-339. – ISSN 0042-8795
525527
  Хан-Гирей Записки о Черкесии / Хан-Гирей. – Нальчик, 1978. – 335 с.
525528
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Куйбышев, 1956. – 428с.
525529
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Москва, 1978. – 623с.
525530
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Ставрополь, 1978. – 544 с.
525531
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва, 1979. – 623 с.
525532
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе : рассказы и повести ; пер. с англ. / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 622 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
525533
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Красноярск, 1981. – 181с.
525534
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Пер. с англ. под ред. К. Чуковского. – Москва : Недра, 1981. – 575с. – (Б-ка приключений ; Т. 5)
525535
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Минск, 1981. – 576с.
525536
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Душанбе, 1982. – 297с.
525537
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва, 1983. – 608с.
525538
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Казань, 1984. – 192 с.
525539
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Л., 1984. – 623с.
525540
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Фрунзе, 1984. – 512 с.
525541
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Устинов, 1987. – 256с.
525542
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Чебоксары, 1989. – 351с.
525543
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Казань, 1991. – 320с.
525544
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль. – Иркутск, 1991. – 558с.
525545
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Москва
1. – 1991. – 301 с.
525546
  Дойль А.К. Записки о Шерлоке Холмсе. Рассказы и повесть / А.К. Дойль; Дойл А.К. – Баку : Язычы, 1990. – 560 с.
525547
  Кулиш П.А. Записки о Южной Руси : Т.1[конволют] / Издал П. Кулиш. – Санкт-Петербург : [В тип. А. Якобсона]
Т. 1. – 1856. – XXVI, 322 с.
525548
  Кулиш П.А. Записки о Южной Руси / Издал П. Кулиш. – Санкт-Петербург : [В тип. А. Якобсона]
Т. 1 : Майор. Потомки Заднепровских Гайдамак. – 1856. – XXVI. 322 с.
525549
  Кулиш П.А. Записки о Южной Руси : Т.2 / издал П. Кулиш. – Санкт-Петербург : [В тип. А. Якобсона]
Т. 2. – 1857. – XIII, 354 с.
525550
  Кулиш П.А. Записки о Южной Руси. Т. 2 / издал П. Кулиш // Записки о Южной Руси : Т.1[конволют] / П.А. Кулиш. – Санкт-Петербург : [В тип. А. Якобсона], 1856. – Т. 1. – XIII, 354 с.
525551
  Вениаминов И. Записки об Атхинских Алеутах и Колошах / И Вениаминов . – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Российской Академии
Записки об островах Уналашкинского Отдела. – 1840. – 154, [1] с.
525552
  Гюго Клод Записки об Индии / Гюго Клод; Пер. с франц. рукопис, примеч. и вступ. статья К.А. Антоновой. – Москва : Наука, 1977. – 224с.
525553
  Берг Н.В. Записки об осаде Севастополя : в 2 т. / [Соч.] Н. Берга. – Москва : Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина ; В тип. Каткова и К*
Т. 1. – 1858. – 264 с. + План-карта


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву от автора
525554
  Чолакович Родолюб Записки об освободительной войне. / Чолакович Родолюб. – Москва, 1963. – 790с.
525555
  Чолакович Родолюб Записки об освододительной войне в Югославии. / Чолакович Родолюб. – Москва, 1965. – 780с.
525556
   Записки об ученых трудах действительных членов Академии наук СССР по отделению общественных наук. избранных в 1931 и 1932 годах. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1932. – 47 с.
525557
  Долинов В.И. Записки об Эфиопии / В.И. Долинов. – Москва, 1955. – 38с.
525558
   Записки обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. – Кіровоград, 1994. – 48с.
525559
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 2. – 2000
525560
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 3. – 2000
525561
   Записки общества геоэкологов. – Симферополь
Вип. 4. – 2000
525562
   Записки Одесского общества истории и древности. – Одесса : Городская типография
Т. 2. – 1850. – С. 405-842. – Видання старою орфографією
525563
  Соболев П.А. Записки олимпийского атташе / П.А. Соболев. – М, 1962. – 120с.
525564
  Левик С.Ю. Записки оперного певца / С.Ю. Левик. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Искусство, 1962. – 714 с.
525565
  Левик С.Ю. Записки оперного певца. Из истории русской оперной сцены / С.Ю. Левик. – Москва, 1955. – 474 с.
525566
  Задорожный Олег Записки опытного фаранга // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 92-101 : фото
525567
  Воробьев К.А. Записки орнитолога / К.А. Воробьев. – Москва, 1973. – 177с.
525568
   Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську; Дніпропетровський нац. ун.; Дніпропетровський обл. центр з охорони історико-культурних цінностей. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту
Вип. 1. – 2007
525569
  Долгорукая Н.Б. Записки оставшиеся по смерти княгини Натальи Борисовны Долгорукой : Завет нынешнему поколению из времен первой половины 18-го века / [под ред. и ввод. ст. П.П. Смирнова]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.М. Усова ; Синода. тип., 1912. – [2], XLII, 71 с., 5 л. ил. (портр.). – Текст записок печатался в журн. Друг юношества, изд. М. Невзоровым, 1810 г.
525570
  Кэнко-хоси Записки от скуки / Кэнко-хоси. – М., 1970. – 255с.
525571
  Некрасов Записки отдела рукописей / Некрасов, Д.И. Писарев. – Москва, 1940. – 92 с.
525572
   Записки отдела рукописей. – Москва
Вып. 39. – 1978
525573
   Записки отдела рукописей. – Москва
Вып. 41. – 1980
525574
   Записки отдела рукописей. – Москва
Вып. 42. – 1981
525575
   Записки отдела рукописей. – Москва
Вып. 43. – 1982
525576
   Записки отдела рукописей. – Москва
Вып. 44. – 1983
525577
  Веселов В.В. Записки отличника / В.В. Веселов. – Челябинск, 1983. – 232с.
525578
  Вайян-Кутюрье Записки отпускника / Вайян-Кутюрье. – Москва, 1938. – 48с.
525579
  Карданов Б.М. Записки офицера / Буба Карданов; пер. с кабард. авт. – Нальчик : Эльбрус, 1974. – 185 с.
525580
  Черкасов А.А. Записки охотника-натуралиста / А.А. Черкасов. – Москва, 1962. – 504с.
525581
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Воронеж, 1937. – 404с.
525582
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1937. – 415с.
525583
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Л., 1945. – 335с.
525584
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Куйбышев, 1947. – 325с.
525585
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Смоленск, 1948. – 328с.
525586
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Кострома, 1949. – 360с.
525587
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев, 1949. – 359с.
525588
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – Киев, 1953. – 192с.
525589
  Тургенев И.С. Записки охотника / И.С. Тургенев. – М., 1966. – 447с.
525590
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1968. – 254с.
525591
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1969. – 224с.
525592
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Ленинград, 1972. – 191с.
525593
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1975. – 222с.
525594
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на сербскохорватском языке / И.С. Тургенев. – Москва, 1976. – 232 с.
525595
  Тургенев И.С. Записки охотника : Кн. для чтения для говорящих на англ. яз. / И.С. Тургенев. – Москва, 1976. – 287 с.
525596
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1977. – 285с.
525597
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на финском языке и словарем / И.С. Тургенев. – Москва : Русский язык, 1978. – 279 с. – Пар. тит. л. на финском языке
525598
  Тургенев И.С. Записки охотника : Книга для чтения с комментарием на нидерландском языке и словарем / И.С. Тургенев. – Москва : Русский язык, 1979. – 280 с. – Пар. тит. л. на нидерландском языке
525599
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1979. – 607с.
525600
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 224с.
525601
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1984. – 448с.
525602
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1984. – 127с.
525603
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1984. – 254с.
525604
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – Ужгород, 1984. – 188с.
525605
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1985. – 256с.
525606
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 124с.
525607
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1991. – 675с.
525608
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. / А.А. Черкасов. – Иркутск, 1950. – 240с.
525609
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. / А.А. Черкасов. – Чита, 1958. – 352с.
525610
  Черкасов А.А. Записки охотника Восточной Сибири. (1856-1863) : с рис. в тексте / [соч.] А. Черкасова. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод С.В. Звонарева ; В тип. Карла Вульфа, 1867. – [4], VIII, 707 с.
525611
  Тургенев И.С. Записки охотника. Накануне. Отцы и дети / И.С. Тургенев. – М., 1971. – 672с.
525612
  Тургенев И.С. Записки охотника. Повести и рассказы / И.С. Тургенев. – Москва : Художественная литература, 1979. – 607 с.
525613
  Тургенев И.С. Записки охотника. Полное собрание очерков и рассказов. 1847-1876 / И.С. Тургенев. – Птрг., 1918. – 424с.
525614
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1977. – 591с.
525615
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1981. – 735 с.
525616
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1986. – 444с.
525617
  Тургенев Иван Сергеевич Записки охотника; Рудин / Тургенев Иван Сергеевич. – Л., 1979. – 296с.
525618
   Записки очевидца. – М., 1989. – 718с.
525619
   Записки очевидца. – М., 1991. – 698с.
525620
   Записки очевидца : Воспоминания, дневники. – Москва : Современник, 1991. – 701с.
525621
  Подвысоцкий А. Записки очевидца о событиях в Варшаве в 1861 и 1862 годах / сост. по док. А. Подвысоцкий. – Санкт-Петербург : Печ. в Воен. тип., 1869. – [2], 152 с. стб. – Отд. оттиск: "Русский инвалид", 1868, с допечаткой 2 глав
525622
  Ежов В.Д. Записки очевидца. / В.Д. Ежов. – М, 1971. – 176с.
525623
  Черевин П.А. Записки П.А.Черевина. / П.А. Черевин. – Кострома, 1918. – 42с.
525624
  Гребнев П. Записки П.Гребнева / П. Гребнев. – Кострома, 1918. – Х,79с.
525625
  Ильинский Ю.Б. Записки Павла Курганова / Ю.Б. Ильинский. – Москва, 1958. – 56с.
525626
  Верещагин Н.К. Записки палеонтолога. По следам предков / Н.К. Верещагин; Отв.ред.Соколов В.Е. – Ленинград : Наука, 1981. – 166с.
525627
  Сторчиенко П.А. Записки парашютиста / П.А. Сторчиенко. – Москва, 1974. – 111с.
525628
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Москва - Ленинград, 1925. – 107 с.
525629
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – Л., 1946. – 304с.
525630
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – Москва
кн. 2, 3. – 1947. – 504с.
525631
  Линьков Г.М. Записки партизана / Г.М. Линьков. – Москва, 1949. – 139с.
525632
  Игнатов П.К. Записки партизана / П.К. Игнатов. – Москва, 1973. – 695с.
525633
  Давыдов Д.В. Записки партизана / Д.В. Давыдов. – М., 1984. – 317с.
525634
  Яковенко В.Г. Записки партизана / В.Г. Яковенко. – Красноярск, 1988. – 157с.
525635
  Игнатов П.К. Записки партизана, и др. / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1947. – 260с.
525636
  Титова Зинаида Михайловна Записки партизанки / Титова Зинаида Михайловна. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1966. – 155с.
525637
  Цессарский А.В. Записки партизанского врача / А.В. Цессарский. – Москва, 1956. – 348с.
525638
  Цесарский А.В. Записки партизанського лікаря. / А.В. Цесарский. – Вінниця, 1962. – 349с.
525639
  Парыгина Н.Д. Записки педагога / Н.Д. Парыгина. – Кемерово, 1954. – 234с.
525640
  Дмитревский П. Записки переводчика, составленные переводчиком при окружном управлении на острове Цусим Отано Кигоро / П. Дмитревский. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1884. – [4], VIII, 329 с.
525641
   Записки Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів
Т. 3. – 2002
525642
  Черкасов В. Записки песионера // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 3. – С. 34-38.
525643
  Симонович-Ефимова Записки петрушечника и статьи о театре кукол / Симонович-Ефимова. – Л., 1980. – 271с.
525644
  Оэ К Записки пинчраннера / К Оэ. – Москва : Радуга, 1983. – 316с.
525645
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Москва, 1948. – 351с.
525646
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Москва, 1953. – 380с.
525647
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Москва, 1966. – 384с.
525648
  Телешов Н.Д. Записки писателя / Н.Д. Телешов. – Саратов, 1987. – 358с.
525649
  Лундберг Е.Г. Записки писателя. 1920-1924 / Е.Г. Лундберг. – Л.
2. – 1930. – 319с.
525650
  Телешов Н.Д. Записки писателя. Рассказы / Н.Д. Телешов. – Москва : Правда, 1987. – 464 с.
525651
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – Харків, 1932. – 132с.
525652
  Тарасов П.Н. Записки підпільщика. / П.Н. Тарасов. – 2-е вид. – Харків, 1935. – 180с.
525653
  Мошковський Я. Записки пілота / Я. Мошковський. – Київ, 1938. – 163с.
525654
  Кусраев А.Г. Записки по булевозначному анализу / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1984. – 80с.
525655
  Чижов Н.Е. Записки по вексельному праву / сост. Н.Е. Чижов, орд. проф. Имп. Новорос. ун-та и преп. Одесск. коммерч. уч-ща. – 3-е изд., вполне перераб., применит. к Уставу о векселях 27 мая. – Одесса : Экономическая тип., 1903. – [4], 58 с. – (Законоведение ; Вып. 4)
525656
  Кутателадзе С.С. Записки по геометрии и топологии векторных пространств / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1982. – 84с.
525657
  Чижов Н.Е. Записки по государственному праву / сост. Н.Е. Чижов, орд. проф. Имп. Новорос. ун-та и преп. Одесск. коммерч. уч-ща. – 2-е изд., спр. и доп. – Одесса : Экономическая тип., 1902. – VI, 87 с. – Без обл. – (Законоведение ; Вып. 1)
525658
  Стороженко А.Я. Записки по делам польским с 1833 по 1848 год, / [Соч.] пред. Следственной комис. в Варшаве А.Я. Стороженка, сенатора варшавск. департаментов // Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко. – Киев, 1884. – [4], 78 с.
525659
  Огородников Г.И. Записки по законоведению / Г.И. Огородников. – Житомир
2. – 1918. – 81-155с.
525660
  Дурново Н.Н. Записки по истории звуков русского языка / Н.Н. Дурново. – Харьков : Типо-Литография С.Иванченко, 1914. – 215 с.
525661
  Дурново Н. Записки по истории русского языка / Н.Дурново. – Б.М.И
Вып.2-й. – 44 с.
525662
  Дурново Н.Н. Записки по истории русского языка / Н.Н. Дурново. – Харьков : Типо-Литография С.Иванченко
Ч.1 : Фонетика и диалектология. – 1912. – 215 с.
525663
  Кузьмин А. Записки по истории торпедных катеров / А. Кузьмин. – М.-Л, 1939. – 136с.
525664
  Стефанович И. Записки по количественному анализу / И. Стефанович. – Ленинград : Типо-Литография Артакадемии, 1925. – 53 с.
525665
   Записки по краеведению Омской бласти. – Омск, 1972. – 84с.
525666
  Баршай И.А. Записки по курсу геодезии. Уравнивание триангуляции / И.А. Баршай; Военно-Москва академия кораблестроения и вооружения; Ред. Ющенко А.П. – Ленинград : Углетехиздат
Ч. 1 : Уравнивание триангуляции с условными уравнениями. – 1955. – 198с.
525667
  Лукин С.М. Записки по курсу геодезии. Уравнивание триангуляции / Военно-морская академия кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова ; С.М. Лукин. – Ленинград : Углетехиздат
Ч. 2 : Уравнивание с уравнениями погрешностей. – 1955. – 195 с.
525668
  Куперштейн В.М. Записки по методике арифметики / В.М. Куперштейн, Е.Г. Шалыт. – Птгр, 1923. – 160с.
525669
  Марков Д.А. Записки по методике истории и географии / Д.А. Марков, преп. Феодос. учит. ин-та. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – [4], 141 с. – Библиогр. с. 136-138
525670
  Крапивин С.Г. Записки по методике химии / С.Г. Крапивин. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 334 с.
525671
  Рахманинов И.И. Записки по механике. Начала статистики : Динамика системы митных точек; Гидродинамика. – Стеклографическое изд. – 162, 197, 9с. – (Записки по механике)
525672
  Рахманинов И.И. Записки по механике. Начала статистики. – Стеклографическое изд. – 119, 44, 110-184
525673
  Попов Й. Записки по небългарските въстания : (Спомени от септемврийските събития 23.IX. - 28.IX. 1923 год., станали в гр. Фердинанд и околията) / Й. Попов. – София : Св. Георги Победоносец, 1992. – 72 с.
525674
  Григорович И.И. Записки по новейшей истории (1815-1856) / сост. Ив. Григорович. – 2-е изд. (испр.). – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразоваи комп., 1869. – [2], VI, 333 с.


  С 4-го изд. загл.: Очерки новейшей истории
525675
  Скворцов И.М. Записки по нравственной философии // Сборник из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии, архимандрита Иннокентия, протоиерея И.М. Скворцова, П.С. Авсенева (архимандрита Феофана) и Я.К. Амфитеатрова, изданных Академиею по случаю пятидесятилетнего юбилея (1819-69) ее. – Киев : В тип. Губ. упр., 1869. – VIII, 83 с.
525676
  Шилов Н.А. Записки по объемному анализу : Пособие при первонач. изуч. методов титрования / Сост. Н.А. Шилов, магистр химии, прив.-доц. Моск. ун-та и преп. Моск. инж. уч-ща. – Москва : Скл. изд. у авт., 1908. – VIII, 131 с., 1 л. табл.
525677
  Скворцов И.В. Записки по педагогике / Сост. И.В. Скворцов, пом. нач. С.-Петерб. жен. гимназий. – 3-е изд. (Со 2-го без перемен). – Санкт-Петербург : Тип. А.Л. Трунова
Ч. 2 : Общая дидактика. – 1903. – [2], VI, 116 с.
525678
  Скворцов И.В. Записки по педагогике / Сост. И.В. Скворцов, пом. нач. С.-Петерб. жен. гимназий. – 4-е изд. (Со 2-го без перемен). – Санкт-Петербург : Тип. А.Л. Трунова и К8
Ч. 2 : Общая дидактика. – 1904. – [2], III, 116 с.
525679
  Скворцов И.В. Записки по педагогике / Сост. И.В. Скворцов, пом. нач. С.-Петерб. жен. гимназий. – 6-е изд. (Со 2-го без перемен). – Санкт-Петербург : Изд. бр. Башмаковы
Ч. 2 : Общая дидактика. – 1909. – VIII, 110 с.
525680
  Скворцов И.В. Записки по педагогике / Сост. И.В. Скворцов, нач. С.-Петерб. жен. гимназий. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К*
Ч. 2 : Общая дидактика. – 1914. – VIII, 106 с
525681
  Скворцов И.В. Записки по педагогике / И.В. Скворцов, нач. Петроград. жен. гимназий. – 13-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К*
Ч. 2 : Общая дидактика. – 1917. – [4], 108 с.
525682
  Скворцов И.В. Записки по педагогике, применительно к программе педагогики в женских гимназиях, институтах и других средних учебных заведениях / И.В. Скворцов, пом. нач. С.-Петерб. жен. гимназий. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.Л. Трунова
Ч. 1 : Общая педагогика. – 1903. – XII, 191 с.
525683
  Скворцов И.В. Записки по педагогике, применительно к программе педагогики в женских гимназиях, институтах и других средних учебных заведениях / И.В. Скворцов, нач. Петроград. жен. гимназий. – 19-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К*
Ч. 1 : Общая педагогика. – 1915. – XVI, 203 с.
525684
  Скворцов И.В. Записки по педагогике, применительно к программе педагогики в женских гимназиях, институтах и других средних учебных заведениях / И.В. Скворцов, нач. Петроград. жен. гимназий. – 20-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К*
Ч. 1 : Общая педагогика. – 1916. – XVI, 203 с.
525685
  Карцов Н.С. Записки по педагогической психологии : для начинающих заниматься вопросами воспитания : с приложением общих основ дошкольнаго обучения / Н.С. Карцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. "Родник", 1912. – VI, 174 с.
525686
   Записки по предмету закона Божія для 3, 4, и 5 классов мужских гимназий. – К., 1993. – 263с.
525687
  [Скворцов И.М.] Записки по церковному законоведению. – 4-е изд. – Киев : В тип. Киевскаго губернскаго управления, 1871. – 235, VIII с.
525688
  Ханыков Н.В. Записки по этнографии Персии / Н.В. Ханыков. – Москва, 1977. – 151 с.
525689
  Андрощук М.А. Записки повстанця / Микола Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор Марчук // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2011. – С. 1-115 : іл., портр. – (Події і люди ; кн. 13). – ISBN 978-966-2105-27-8(Ukr.) ; 978-1-897431-28-3(Can.)
525690
  Андрощук-"Вороний" Записки повстанця / Микола Андрощук-"Вороний" ; ред. Ігор Марчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 115, [1] с. : іл., портр. – Покажчик: с. 97-112. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1910-8
525691
  Бузыцков И.Д. Записки пограничника / И.Д. Бузыцков. – Кишинев, 1976. – 111с.
525692
  Иосселиани Я.К. Записки подводника / Я.К. Иосселиани. – Москва, 1954. – 288с.
525693
  Иосселиани Я.К. Записки подводника. / Я.К. Иосселиани. – Москва, 1952. – 184с.
525694
  Элеш В.М. Записки подпольщика / В.М. Элеш. – Владивосток, 1965. – 222с.
525695
  Геласимова А.Н. Записки подпольщицы / А.Н. Геласимова. – Москва, 1967. – 304с.
525696
  Булгаков М.А. Записки покойника / М.А. Булгаков. – Ташкент, 1990. – 653с.
525697
  Шмонов А.А. Записки полкового разведчика / А.А. Шмонов. – Л., 1986. – 190с.
525698
  Кобець О. Записки полоненого = Пригоди і вражіння учасника Першої світової війни : проза: спадщина // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 100-133. – ISSN 0130-1608
525699
  Пинегин Н.В. Записки полярника / Н.В. Пинегин. – Москва : Географгиз, 1952. – 496с.
525700
  Муров М.С. Записки полярника / М.С. Муров. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 200с.
525701
  Бейлін П.Е. Записки польового хірурга / Павло Бейлін. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 170 с.
525702
   Записки помощника присяжного поверенного : (Мысли и факты) / Сост.] А.Б. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1913. – X, 233 с.
525703
  Луи Ж. Записки посла. / Ж. Луи. – М., 1925. – 88с.
525704
  Титов Юрий Евлампиевич Записки президента: О Междунар.федерации гимнастики / Титов Юрий Евлампиевич. – Москва : Советская Россия, 1983. – 175с. : 17 л.ил.
525705
  Никифоров П.М. Записки премьера ДВР / П.М. Никифоров. – Москва, 1963. – 287с.
525706
  Никифоров П.М. Записки премьера ДВР / П.М. Никифоров. – Москва, 1974. – 191с.
525707
  Борейко В. Записки природоохранника / В. Борейко ; Киевский эколого-культурний центр. – Київ : [Б. и.], 2000. – 208 с. – (История охраны природы ; Вып. 20). – ISBN 966-7555-13-5
525708
  Вовчок Марко Записки причетника / Вовчок Марко. – Киев : ГИХЛ, 1955. – 388с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка укр. романа та повісті)
525709
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Молодь
Ч. 1. – 1957. – 355с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
525710
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Політвидав України, 1966. – 342с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
525711
  Вовчок Марко Записки причетника : Роман / Вовчок Марко. – Киев : Дніпро, 1985. – 342с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
525712
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Коментарі склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. Київський держуніверситет ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Кн. 4. – 1950. – 47с. – На обклю: C. Iulius Caesar, Commentarii de bello Gallico
525713
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Комент. склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 6. – 1950. – 52с. – На обкл.: Caesar C. Iulius, Commentarii de bello Gallico. Lib.6, 1951
525714
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну : Текст і коментарі / Цезар Гай Юлій; МВО СРСР. Київський держуніверситет ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Кн. 2. – 1951. – 66с. – На обкл.: C. Iulius Caesa, Commentarii de bello Gallico
525715
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Комент. склав І.М.Кириченко; МВО СРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Кн. 5. – 1951. – 53с. – На обкл.: Caesar C. Iulius, Commentarii de bello Gallico. Lib. 5, 1951
525716
  Цезар Гай Юлій Записки про Галльську війну / Цезар Гай Юлій; Вступ. стаття та заг. ред.А.О.Білецького; Комент. опрац. К.М.Трюта; МВО СРСР; КДУ. Кафедра класичної філології. – Київ : Вид-во КДУ
Книга 1. – 1957. – 140с. – На обкл.: C. Julius Caesar, Commentarii de bello Gallico
525717
  аль-Хаким Тауфик Записки провинциального следователя : пер. с араб. / Тауфик аль-Хаким. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 136 с.
525718
  Фисанович И.И. Записки проводника / И.И. Фисанович. – М, 1944. – 59с.
525719
  Потапенко В.А. Записки продотрядника / В.А. Потапенко. – Воронеж, 1973. – 160с.
525720
  Крашапс Л. Записки прокурора / Л. Крашапс. – Рига, 1946. – 85с.
525721
  Антоненко Б.Т. Записки прокурора / Б.Т. Антоненко. – Івано-Франківськ : Книжково-газетне видання, 1962. – 140 с.
525722
  Разумовский Н.И. Записки прокурора / Н.И. Разумовский, З М. Тиморшин, . – Алма-Ата, 1964. – 120с.
525723
  Безуглов А.А. Записки прокурора / А.А. Безуглов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 285 с.
525724
  Безуглов А.А. Записки прокурора : сборник / А.А. Безуглов. – Москва : Легпромбытиздат, 1991. – 317 с.
525725
  Фельдшеров П.Е. Записки промышленного социолога / П.Е. Фельдшеров. – Волгоград, 1989. – 101с.
525726
  Аверченко А.Т. Записки простодушного : (эмигранты в Константинополе) / Аркадий Аверченко. – Москва : Изд. Н.С. Шуленина., 1922. – 119 с.
525727
  Аверченко А.Т. Записки Простодушного : [сборник] / А.Т. Аверченко; Аркадий Авер[ченко; [сост., послесл., примеч. О.В. Сергеева]. – Москва : Книга и бизнес, 1992. – 364 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 331-340
525728
  Горький Максим Записки проходящего : Очерки / Горький М. – Берлин
Ч. 1. – 160 с. : портр.
525729
  Иванов Б.И. Записки прошлого / Б.И. Иванов. – Москва
1. – 1919. – 80с.
525730
  Богданович Л.А. Записки психиатра / Л.А. Богданович. – Москва : Медгиз, 1956. – 180 с. : ил.
525731
  Ерофеев В. Записки психопата. Москва - Петушки / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2003. – 239 с. – ISBN 5-264-00261-4
525732
  Ерофеев В. Записки психопота. Москва - Петушки / Венедикт Ерофеев. – Москва : Вагриус, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-9697-0499-2
525733
  Боков Х.Х. Записки публициста : [повесть] / Х.Х. Боков. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1973. – 251 с. : 4 л. ил.
525734
  Диккенс Ч. Записки путешественника / Ч. Диккенс; пер. Я.И. Ясинского; под ред. М.А. Орлова. – [Санкт-Петербург : П.П. Сойкин, 1909. – 192 с. – Экз. дефектный, опис. по ЭК РГБ. – (Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса : [в 46 кн.] ; [Кн. 46])
525735
  Непомнящий А.А. Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крима : ( Последняя треть ХVIII- начало ХХ века ) / А.А. Непомнящий; НАНУ. Ин-тут укр. архиографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. – Киев, 1999. – 212с. – ISBN 966-02-0865-0
525736
  Пэн Бай Записки Пэн Бая / Пэн Бай. – М., 1936. – 143с.
525737
  Пэн Бай Записки Пэн Бая / Пэн Бай. – М., 1938. – 276с.
525738
  Соловьев Д.В. Записки рабочего / Д.В. Соловьев. – Ижевск, 1978. – 96с.
525739
  Свирский А.И. Записки рабочего. / А.И. Свирский. – 5-е изд. – Москва-Л., 1925. – 95с.
525740
  Алексеев А. Записки разведчика / А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Облкнигоиздат, 1951. – 215 с. : ил.
525741
  Зубцов А.Н. Записки разведчика / А.Н. Зубцов. – Куйбышев, 1959. – 203с.
525742
  Белокопытов В.И. Записки разведчика / В.И. Белокопытов ; [Лит. обраб. К. Попова]. – Красноярск : Книжное изд-во, 1980. – 125 с. : ил.
525743
  Чхеидзе А.А. Записки разведчика / А.А. Чхеидзе. – Москва, 1981. – 142 с.
525744
  Бережной И.И. Записки разведчика. / И.И. Бережной. – Горький, 1971. – 520 с.
525745
  Бородкина А.Г. Записки разведчицы / А.Г. Бородкина. – Тула, 1967. – 160с.
525746
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П. Кропоткин ; с предисл. Георга Брандеса ; С английского перевод Дионео под редакцией автора. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" ; [Тип. "Север"]
Т. 1. – 1906. – XVI, 471 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Единственное издание, разрешенное для России автором, пересмотренное и дополненное им. Георг Мориц Коэн Брандес (1842-1927), датский литературный критик, - автор предисловия. Дионео (псевдоним, настоящее имя Исаак Владимирович Шкловский) (1865-1935), ...
525747
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М-Л, 1933. – 224с.
525748
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М-Л, 1933. – 366с.
525749
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1966. – 504с.
525750
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1988. – 544с.
525751
  Кропоткин П.А. Записки революционера / П.А. Кропоткин. – М, 1990. – 526с.
525752
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин. – Пб-М, 1920. – 399с.
525753
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин
1. – 1929. – 408с.
525754
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин, 1932. – 276с.
525755
  Кропоткин П.А. Записки революціонера / П.А. Кропоткин, 1932. – 276с.
525756
   Записки Религиозно-философских Собраний в СПб.. – СПб., 1903. – 322с.
525757
  Глущенко Ф. Записки робітника підпільника / Ф. Глущенко. – Харків, 1932. – 100с.
525758
  Февральский А.В. Записки ровесника века / А.В. Февральский. – Москва, 1976. – 391с.
525759
  Савицкий В.Д. Записки ровесника: повесть. / В.Д. Савицкий. – Л., 1983. – 343с.
525760
   Записки россиянина, путешествовавшаго по Европе с 1824 по 1827 год. – Москва : В типографии князя Львова
Книжка первая. – 1831. – 443с. – Видання старою орфографією


  Фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
525761
  Аксакова С.Т. Записки ружейнаго охотника Оренбургской губернiи / С.Т. Аксакова. – 6-е изд. – Москва, 1877. – 335с.
525762
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии : c прибавл. статьи С.Т. Аксакова: "Замечания и наблюдения охотника брать грибы" / [соч.] С.Т. Аксакова $ c политипажами и примеч. К.Ф. Рулье. – 7-е изд. – Москва : Тип. Т.И. Гаген, 1885. – [8] 344, III с.


  Ил.: Рулье Карл Францевич (1814-1858)
525763
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии / С.Т. Аксаков. – Чкалов, 1949. – 383с.
525764
  Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии / Аксаков С.Т. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1985. – 560 с.
525765
   Записки русских людей : События времен Петра Великого / [С предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : В тип. Сахарова
[Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева. – 1841. – 512 с. разд. паг.


  Содержание: Записки новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина / Крекшин, Петр Никифорович; Записки Ивана Афанасьевича Желябужского / Желябужский, Иван Афанасьевич; Записки Сильвестра Медведева / Сильвестр (Коссов,)
525766
   Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова
[Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – 1841. – 512 с. разд. паг. – Экз. без обл. и тит. л. - Описан по ген. каталогу
525767
  Сахаров И. Записки русских людей : события времен Петра Великого / [С предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : В тип. И. Сахарова
[Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева. – 1841. – 512 с. разд. паг.


  Содержание: Записки новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина / Крекшин, Петр Никифорович; Записки Ивана Афанасьевича Желябужского / Желябужский, Иван Афанасьевич; Записки Сильвестра Медведева / Сильвестр (Коссов,)
525768
   Записки русских путешественников ХVI-XVII вв. – М., 1988. – 525с.
525769
  Переладов В.Я. Записки русского гарибальдийца / В.Я. Переладов. – Новосибирск, 1988. – 220с.
525770
   Записки Русского географического общества. – Санкт-Петербург : Тип. Второго отделения собственной Е.И.В.Канцелярии
К. 1, 2. – 1861. – 360, 59 с.
525771
  Штейнгарт Г. Записки русского дебютанта : Главы из книги // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 8. – С. 182-193. – ISSN 0321-1878
525772
  Глаголев А. Записки русского путешественника / А. Глаголев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В Типографии К. Жернакова
Ч. 2 : Тироль. Швейцария. Лион. Гренобль. – 1845. – VIII, 362 с.
525773
   Записки русской истории для русских. – Санкт-Петербург : В тип. Аполлона Фридрихсона, 1857. – 122, IV с.
525774
  Гутгарц Н.М. Записки рядового / Н.М. Гутгарц. – М., 1990. – 64с.
525775
  Гаврилова Ф. Записки рядового партийца / Ф. Гаврилова. – М., 1940. – 156с.
525776
  Машадо Записки с того света / Машадо, Ассиз Ж. де. – Москва, 1968. – 280с.
525777
  Машадо Записки с того света. Роман / Машадо, де Ассиз. – Москва, 1974. – 239 с.
525778
  Мрый А. Записки Самсона Самуся : роман, рассказы / Андрей Мрый ; пер. с белорус. И.Киреенко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 253 с.
525779
  Лебедев А.Г. Записки сапера / А.Г. Лебедев. – Москва, 1966. – 158с.
525780
  Борисов Б.А. Записки секретаря горкома / Б.А. Борисов. – Москва, 1964. – 304с.
525781
  Казанин М.И. Записки секретаря миссии / М.И. Казанин. – М, 1963. – 159с.
525782
  Погребняк Я.П. Записки секретаря ЦК КП Украины (1971-1987 гг.) / Яков Погребняк. – Київ : "Профінформ" ФПУ, 2006. – 312 с., [ 16 с. илл. ]. – ISBN 966-7246-08-6
525783
  Кочин Н.И. Записки селькора / Николай Кочин. – 2-е изд. – Москва : Изд. "Федерация" ; [Тип. газеты "Правда"], 1930. – 128 с. – (Массовая библиотека)
525784
  Янтарев А.И. Записки сельского врача / А.И. Янтарев. – Ставрополь, 1958. – 354 с.
525785
  Залипаев В.П. Записки сельского учителя / В.П. Залипаев. – М, 1982. – 94с.
525786
  Артамонов М.П. Записки сельскора / Артамонов М.П. – Омск : Омское кн. изд-во, 1962. – 44 с.
525787
  Аптекман О.В. Записки семидесятника
525788
  Лопухин И.В. Записки сенатора И.В. Лопухина / И.В. Лопухин. – М, 1990. – 211с.
525789
  Тучков С.В. Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766-1808 / под ред. и со вступ. ст. "Сергей Алексеевич Тучков" ; [биогр. очерк / К.А. Военского]. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Т-ва "Свет", 1908. – VIII, 287 с.
525790
  Волконский С.Г. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста) / Изд. [и послесл.] М. С. Волконского. – Санкт-Петербург : Изд. кн. М.С. ВолконскогоСиноидальная тип., 1901. – VIII, 546 с., 3 л. портр. – Экз. дефектный, 3 л. портр. отсутств.
525791
  Волконский С.Г. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста) / Изд. [и послесл.] М. С. Волконского. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. кн. М.С. ВолконскогоСиноидальная тип., 1902. – VIII, 548 с., 3 л. портр. – Указатель личных имен: с. 525-548.. - Экз. дефектный, 1 л. портр. отсутств.
525792
  Соловьев С.М. Записки Сергея Михайловича Соловьева / С.М. Соловьев. – Петроград : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1915. – 174 с., 4 л. портр.
525793
  Глинка Записки Сергея Николаевича Глинки. – Санкт-Петербург : Изд. ред. жур. "Русская старина", 1895. – [8], 380, [4] с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., 1 л. портр. отсутств.
525794
  Сердюк Н.П. Записки Сердюка Николая Павловича. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 384 с. : ил., портр. – На тит. л.: 317724, Кировоградская обл., Долинский район, с. Кирово, ул. Ленина, 6. – (Серія "Родовід Сердюків"). – ISBN 978-617-646-165-4
525795
  Леви А. Записки серого волка / А. Леви. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 239с.
525796
  Леви А. Записки Серого Волка / А. Леви. – Москва, 1969. – 239с.
525797
  Матвеев А.А. Записки Сильвестра Медведева // Записки русских людей : события времен Петра Великого / [с предисл. И. Сахарова]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Сахарова, 1841. – [Ч. 1] : Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева ... – С. I-VIII, 1-126
525798
  Меркуров С.Д. Записки скульптора / С.Д. Меркуров. – М., 1953. – 100с.
525799
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Душанбе, 1962. – 567с.
525800
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Душанбе, 1963. – 632с.
525801
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1965. – 589с.
525802
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1968. – 464с.
525803
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Ташкент, 1969. – 560с.
525804
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Ташкент, 1972. – 560с.
525805
  Ромашов А.М. Записки следователя / А.М. Ромашов. – М, 1974. – 77с.
525806
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Кызыл, 1981. – 440с.
525807
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Сахалин, 1985. – 223с.
525808
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Алма-Ата, 1986. – 571с.
525809
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – Кишинев, 1987. – 734с.
525810
  Шейнин Л.Р. Записки следователя / Л.Р. Шейнин. – М, 1987. – 477с.
525811
  Владимиров С. Записки следователя гестапо / С. Владимиров. – Москва : Московская правда, 1970. – 79 с.
525812
  Маг Б. Записки следователя из Будапешта / Б. Маг. – М., 1979. – 248с.
525813
  Прянишников Н.Е. Записки словесника / Н.Е. Прянишников. – Оренбург, 1963. – 143 с.
525814
  Порошин С.А. Записки служащие к истории Его Императорского Высочества, благоверного государя цесаревича и Великого Князя Павла Петровича / [Соч.] Семена Порошина. – 2-е изд., испр. и значит. доп. по рукописям принадлежащим. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1841. – [2], IV с., 636, 100 стб.
525815
  Порошин С. Записки служащие к истории Его Императорского Высочества, благоверного государя цесаревича и Великого Князя Павла Петровича. Наследника престола Российского / С. Порошин. – Санкт-Петербург, 1844. – 563с.
525816
  Зайцев В.Г. Записки снайпера / В.Г. Зайцев. – Владивосток, 1956. – 83с.
525817
  Сидоров А.А. Записки собирателя : книга о рисунках старых и новых / А.А. Сидоров. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 238, [2] с.
525818
  Черкасов Н.К. Записки советского актера / Н.К. Черкасов. – Москва, 1953. – 392с.
525819
  Киселев К.В. Записки советского дипломата / К.В. Киселев. – М, 1974. – 527с.
525820
  Комзин И.В. Записки советского энергетика / И.В. Комзин. – Москва, 1960. – 110 с.
525821
  Лежнев И.Г. Записки современника / И.Г. Лежнев. – Москва
1. – 1934. – 275с.
525822
  Лежнев И.Г. Записки современника / И.Г. Лежнев. – 3-е испр. изд. – Москва
1. – 1936. – 295с.
525823
  Жихарев С.П. Записки современника / С.П. Жихарев. – Москва-Ленинград, 1955. – 836с.
525824
  Соловьев А.Г. Записки современника / А.Г. Соловьев. – Москва, 1964. – 355с.
525825
  Жихарев С.П. Записки современника. Дневник студента. Дневник чиновника / С.П. Жихарев. – М.-Л.
1. – 1934. – 472с.
525826
  Жихарев С.П. Записки современника. Дневник чиновника / С.П. Жихарев. – М.-Л.
2. – 1934. – 612с.
525827
  Шеф Г.В. Записки совсем молодого инженера / Г.В. Шеф. – Л., 1968. – 216с.
525828
  Брэдли О.Н. Записки солдата / О.Н. Брэдли. – М., 1957. – 608с.
525829
  Багмут І.А. Записки солдата : повість / Іван Багмут. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 125 с.
525830
  Багмут И.А. Записки солдата : [повесть] / И.А. Багмут ; пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Воениздат, 1964. – 110 с. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
525831
  Кавтарадзе Г. Записки солдата / Г. Кавтарадзе. – Тбилиси, 1969. – 199 с.
525832
  Багмут І.А. Записки солдата : повісті, оповідання, нариси / І.А. Багмут ; [Іл. В.І. Лопата]. – Київ : Дніпро, 1975. – 504 с. : іл.
525833
  Багмут И.А. Записки солдата : повести и рассказы / Иван Багмут ; [худож. А.И. Гольдман]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 320 с. : ил.
525834
  Багмут И.А. Записки солдата : повести и рассказы / Иван Багмут ; [предисл. Ю. Герасименко]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 494 с. : портр.
525835
  Оськин Д. Записки солдата. / Д. Оськин. – М., 1929. – 55с.
525836
  Оболенцев Н.И. Записки сотрудника милиции. / Н.И. Оболенцев. – Чебоксары, 1970. – 152с.
525837
  Мартов Ю. Записки социал-демократа / Ю. Мартов. – М, 1924. – 414с.
525838
  Кулешов А.П. Записки спортивного журнала / А.П. Кулешов. – М., 1960. – 256с.
525839
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – М., 1952. – 168с.
525840
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – 2-е изд., доп. и переработ. – Москва, 1953. – 236с.
525841
  Полосухин П.П. Записки спортсмена -- воздухоплавателя и парашютиста. / П.П. Полосухин. – 3-е изд., доп. и переработ. – М., 1958. – 232с.
525842
  Шотман А.В. Записки старого большевика / А.В. Шотман. – 3-е изд. – Л., 1963. – 200с.
525843
  Шотман А.В. Записки старого большевика / А.В. Шотман. – Л., 1983. – 208с.
525844
  Вержбицкий Н.К. Записки старого журналиста. / Н.К. Вержбицкий. – Москва, 1961. – 247с.
525845
  Радунский И.С. Записки старого клоуна / И.С. Радунский. – М : Искусство, 1954. – 158 с.
525846
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника / Ф.Г. Шилов. – 2-е изд. – М., 1965. – 160 с.
525847
  Осетров Е.И. Записки старого книжника / Е.И. Осетров. – М, 1984. – 351с.
525848
  Осетров Е.И. Записки старого книжника / Е.И. Осетров. – М, 1984. – 48с.
525849
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника / Ф.Г. Шилов. – Москва : Книга, 1990. – 560 с. – В изд. также: Полвека в мире книг / П.Н. Мартынов. – (Записки прошлого). – ISBN 5-212-00109-9
525850
  Шилов Ф.Г. Записки старого книжника. / Ф.Г. Шилов. – М., 1959. – 164с.
525851
  Ягунов А.Г. Записки старого комсомольца / А.Г. Ягунов. – Куйбышев, 1958. – 139 с.
525852
  Ахпателов К.И. Записки старого комсомольца / Ахпателов К.И. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 123 с., [4] л. ил.
525853
  Шнейдер И. Записки старого москвича / И. Шнейдер. – М., 1970. – 208с.
525854
  Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя / Н.М. Карамзин. – Москва, 1986. – 525с.
525855
  Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя / Н.М. Карамзин. – Москва, 1988. – 527с.
525856
  Успенский Л.В. Записки старого петербуржца. / Л.В. Успенский. – Л., 1970. – 512с.
525857
  Биязи Н.Н. Записки старого спортсмена / Н.Н. Биязи. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 111 с. : портр.
525858
  Файко А.М. Записки старого театральщика / А.М. Файко. – М, 1978. – 279с.
525859
  Лясоцкий И.Е. Записки старого томича / И.Е. Лясоцкий. – Томск, 1954. – 160с.
525860
  Пандул И.С. Записки старого топографа // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 0016-7126
525861
  Фомин Ф.Т. Записки старого чекиста / Ф.Т. Фомин. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1964. – 255с.
525862
  Исарова Л.Т. Записки старшекласницы / Л.Т. Исарова. – М, 1977. – 143с.
525863
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1883. – 279с.
525864
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – Воронеж, 1949. – 264с.
525865
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – Воронеж, 1958. – 379 с.
525866
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – М, 1958. – 612с.
525867
  Эртель А.И. Записки Степняка / А.И. Эртель. – М, 1989. – 493с.
525868
  Бобров С.П. Записки стихотворца / Сергей Бобров. – Москва : Издательство "Мусагет", 1916. – 92, [3] с. – На тит. л.: MDCCCCXVI


  Содержание: Дерптские письма Н. М. Языкова - Любовь к Пушкину - Недалекое будущее - Учебник стихотворца - Рифма и ассонанс - Теория барона Гинцбурга - Две статьи по ритму. Еще о трехдольном паузнике - Согласные в стихе
525869
  Анчаров М.Л. Записки странствующего энтузиаста : роман / Михаил Анчаров ; худож. А. Озеревская А. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 332, [2] с. : ил. – ISBN 5-235-00147-8
525870
  Комаровский А.Н. Записки строителя / А.Н. Комаровский. – Москва, 1972. – 263 с.
525871
  Гребенка Е.П. Записки студента
525872
  Гребенка Е.П. Записки студента. Путевые записки зайца.. – Москва : Издание книгопродавца М.В.Клюкина, 1901. – 119 с.
525873
  Фурман М.А. Записки судебно-медицинского эксперта / М.А. Фурман. – Ярославль, 1991. – 139с.
525874
  Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего. – Санкт-Петербург. – 48 с. – (1809-1852)
525875
  Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего / Н.В. Гоголь. – М, 1985. – 79с. – (1809-1852)
525876
  Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего : [повесть] / Гоголь ; худож. Юрий Чарышников. – Киев : Грани-Т, 2011. – 41, [5] с. в картон. папке : ил. – Частично альбомное расположение текста на странице. – ISBN 978-966-465-327-2
525877
  Білоцерківський Л.Г. Записки суфлера : [спогадиодного з найстаріших працівників Київського держ. акад. укр.драм. театру ім. І. Франка] / Л.Г. Білоцерківський ; літ. ред. Б. Антоненко-Давидовича. – Київ : держ. вид. образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1962. – 266 с., [6] л. іл.
525878
  Беспрозванный Л. Записки театрального администратора / Л. Беспрозванный. – Новосибирск : Западно-сибирское книжное издательство, 1969. – 144 с. : фотогр.
525879
  Ельянов З.С. Записки технического инспектора / З.С. Ельянов. – М., 1958. – 138с.
525880
  Подмайстрович В.И. Записки тихони / В.И. Подмайстрович. – К, 1969. – 200с.
525881
  Дмитриев И.Д. Записки товарища Д. / И.Д. Дмитриев. – Л., 1969. – 440с.
525882
  Жданов Н.Г. Записки Тони Тростниковой / Н.Г. Жданов. – М, 1966. – 105с.
525883
  Чистовский О.Г. Записки топографа / О.Г. Чистовский. – Москва, 1955. – 128 с.
525884
  Карнеев В.И. Записки тренера. / В.И. Карнеев. – М., 1957. – 64с.
525885
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья / Сэй-Сенагон. – Москва, 1975. – 366с.
525886
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья : Классическая японская проза XI - XIV веков / Сэй-Сенагон. – Москва : Художественная литература, 1988. – 477с.
525887
  Сэй-Сенагон Записки у изголовья. / Сэй-Сенагон. – М., 1983. – 333с.
525888
   Записки Узбекистанского отделения Всесоюзного минералогического общества / Узбекистанское отделение Всесоюзного минералогического общества. – Ташкент
№ 31. – 1978
525889
   Записки Узбекистанского отделения Всесоюзного минералогического общества / Узбекистанское отделение Всесоюзного минералогического общества. – Ташкент
№ 33. – 1980
525890
   Записки Узбекистанского отделения Всесоюзного минералогического общества / Узбекистанское отделение Всесоюзного минералогического общества. – Ташкент
№ 34. – 1981
525891
   Записки Узбекистанского отделения Всесоюзного минералогического общества / Узбекистанское отделение Всесоюзного минералогического общества. – Ташкент
№ 35. – 1982
525892
   Записки Узбекистанского отделения Всесоюзного минералогического общества / Узбекистанское отделение Всесоюзного минералогического общества. – Ташкент
№ 36. – 1983
525893
   Записки Украинского отделения Всесоюзного минералогического общества. – К., 1962. – 188с.
525894
  Чалый М.К. Записки украинца из времени польского восстания 1861-1864 года. : С портретом волостных старшин Шадуры и Щербака. – В университетской типографии. – Киев, 1869. – 61 с.
525895
  Гаврилюк А. Записки українського мандрівника, або П"ять проблем вітчизняної туристичної індустрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 жовтня (№ 182). – С. 9
525896
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 9. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525897
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525898
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525899
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 12. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525900
   Записки Українського мінералогічного товариства = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал / голов. ред. В.М. Квасниця. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
Т. 13. – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
525901
  Дмитрик І. Записки українського повстанця (в лісах Лемківщини) : (в лісах Лемківщини) / Іван Дмитрик. – Львів : Червона Калина, 1992. – 159, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Історична бібліотека ; ч. 6). – ISBN 5-7707-0698-8-6
525902
  Костенко Л.В. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. – [Вид. 5-те]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА ; XXI століття, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури). – ISBN 978-966-7047-88-7
525903
   Записки Української академія наук : збірник статей / Українська академія наук, Історична секція. – Київ : Державне видавництво України
Вип. 22 : Київ та його околиця в історії і пам"ятках. – 1926
525904
  Круть С. Записки українця з побуту між полудневими Славянами / С. Круть. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1905. – 199 с.
525905
  Буслаев А.Н. Записки укротителя львов / А.Н. Буслаев. – Москва : Искусство, 1965. – 135 с.
525906
  Бирюков В.П. Записки уральского краеведа / В.П. Бирюков ; [предисл. А. Шмакова]. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1964. – 141 с. : ил.
525907
  Сазонов Н.С. Записки уральского художника / Н.С. Сазонов. – Л., 1966. – 164с.
525908
  Сазонов Н.С. Записки уральского художника. / Н.С. Сазонов. – Ленинград, 1966. – 164 с.
525909
  Голицын С.М. Записки уцелевшего / С.М. Голицын. – М, 1990. – 731с.
525910
  Булочников М.Г. Записки участника трех революций. / М.Г. Булочников. – Чебоксары, 1961. – 180с.
525911
  Соколов К.Н. Записки учителя-биолога. / К.Н. Соколов. – М., 1950. – 120с.
525912
  Соколов К.М. Записки учителя-биолога. / К.М. Соколов. – К., 1951. – 108с.
525913
  Белозерский Н. Записки учителя : в 2-х ч. / Н. Белозерский. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова
Ч. 1-2 : Ч. 1. Записки учителя гимназии ; Ч. 2. Записки домашнего учителя. – 1905. – 187 с.
525914
  Головин Н.М. Записки учителя / Н.М. Головин. – Ярославль, 1949. – 112с.
525915
  Гатько Е.Е. Записки учителя. / Е.Е. Гатько. – Краснодар, 1968. – 48с.
525916
  Вигдорова Ф.А. Записки учительницы / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1949. – 80с.
525917
  Даминова М.П. Записки учительницы / М.П. Даминова. – М, 1955. – 44с.
525918
  Даминова М.П. Записки учительницы / М.П. Даминова. – М, 1958. – 47с.
525919
   Записки Ф.А. Оссендовского как источник по истории Монголии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 97-110. – ISSN 0869-1908
525920
  Миних Б. Записки фельдмаршала графа Миниха : Пер. с фр. : с прил. портр. гр. Миниха / ред. изд. и примеч. С.Н. Шубинского ; [Предисл.: К. Бестужев-Рюмин]. – Санкт-Петербург : Изд. Я.А. Исакова, 1874. – XXX, 406 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. деф., без обл. – (Записки иностранцев о России в XVIII столетии ; Т. 2)


  Ред.: Шубинский, Сергей Николаевич (1834-1913); Авт. предисл.: Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич (1829-1897)
525921
  Вигель Ф.Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля. – Изд. "Рус. архива" (доп. с подл. рукописи). – Москва : Унив. тип.
Ч. 1. – 1891. – 224, 240 с., разд. паг.
525922
  Вигель Ф.Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля. Ч. 2 // Записки Филипа Филиповича Вигеля / Ф.Ф. Вигель. – Изд. "Рус. архива" (доп. с подл. рукописи). – Москва : Унив. тип., 1891. – Ч. 1. – С. 1-240
525923
  Головнин В.М. Записки флота капитана Головнина : в трех частях / В.М. Головнин; под ред. Э.Ю. Петри. – С.-Петербург : Типография Е. Евдокимова
Ч. 1, 2, 3. – 1894. – XIV, 137, 100, 76 с.
525924
  Головнин В.М. Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе / В.М. Головнин. – Хабаровск, 1972. – 52 6с.
525925
  Песков В.И. Записки фоторепортера / В.И. Песков. – М., 1960. – 112с.
525926
  Эрбург И. Записки французской школьницы / И. Эрбург. – М, 1936. – 208с.
525927
  Угрюмов Записки фронтового лікаря / Угрюмов, б.Л. – 2-е вид. – К, 1985. – 150с.
525928
  Федотов Г.И. Записки футболиста. / Г.И. Федотов. – М., 1952. – 187с.
525929
  Федотов Г.И. Записки футболиста. / Г.И. Федотов. – М., 1959. – 118с.
525930
  Троицкий В.А. Записки Харитона Лаптева : Замечательные географы и путешественники / В.А. Троицкий. – Москва : Мысль, 1982. – 144с.
525931
  Забелин И.М. Записки хроноскописта / И.М. Забелин. – Москва, 1969. – 380с.
525932
  Буров К.М. Записки художественного редактора / К.М. Буров. – Москва : Книга, 1987. – 272 с.
525933
  Кацман Е.А. Записки художника / Е.А. Кацман. – М, 1962. – 124с.
525934
  Рождественский В.В. Записки художника / В.В. Рождественский. – Москва : Советский художник, 1963. – 219 с.
525935
  Дорозов К.Г. Записки художника / К.Г. Дорозов. – Москва, 1974. – 127с.
525936
  Симонович-Ефимова Записки художника / Симонович-Ефимова. – Ленинград, 1982. – 379с.
525937
  Джапаридзе В.Н. Записки художника. / В.Н. Джапаридзе. – Тбилиси, 1989. – 164с.
525938
  Попов А.Н. Записки Цезаря о Галльской войне. / А.Н. Попов. – М, 1938. – 168с.
525939
  Джерманетто Д. Записки цирульника. / Д. Джерманетто. – Х-К, 1931. – 183с.
525940
  Джерманетто Д. Записки цирюльника / Д. Джерманетто. – Москва, 1966. – 355 с.
525941
  Головченко И.Х. Записки чекиста / И.Х. Головченко. – К., 1958. – 259с.
525942
  Аскеров Л.М. Записки чекиста / Л.М. Аскеров. – Баку : Язычы, 1981. – 96 с.
525943
  Ліпман Н. Записки червоноармійця далекосхідника. / Н. Ліпман. – Х., 1931. – 184с.
525944
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Vol. 1. – 1952. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
525945
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1953. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belarussiae. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953))
525946
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol. 1. – 1953. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Сatholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
525947
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.3. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
525948
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belarussiae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
525949
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1954. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075-1953))
525950
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Vol. 3. – 1954. – (Секція 1 : Праці=Opera)
525951
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
525952
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.4. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
525953
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.5. – 1955. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Acta S.Congregationis de propaganda fide)
525954
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.1. – 1956. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Congregationes particulares)
525955
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1957. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta litterae et decreta Sacrarum Congregationum. Congregationes particulares)
525956
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 3 (9), Вип.3 - 4. – 1960. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectania, miscellanea, bibliographia)
525957
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1960. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
525958
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1962. – (Секція 3: : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
525959
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.1. – 1963. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum. Audientiae sanctissimi de rebus Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Bielarusjae)
525960
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 4 (10), Вип.1/2. – 1963. – (Секція 2: : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
525961
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 17. – 1963. – (Секція 1 : Праці=Opera)
525962
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 4 (10), Вип.3/4. – 1963. – (Секція 2: : Articuli documenta collectanea miscellanea bibliographia)
525963
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.3. – 1965. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Litterae nuntiorum, secretariatuum, offitiorum etc. Supplicationes Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae)
525964
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol.2. – 1965. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Documenta Pontificum Romanorum. Audientiae sanctissimi de rebus Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Bielarusjae)
525965
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Roma : PP. Basiliani
  Том 6 (12), Вип.1/4. – 1967. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
525966
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.3. – 1967. – (Секція 3 : Documenta Ecclesiae Unitae in terris Ucrainae et Belorussjae. Bio- et hagiographica. S. Josaphat hieromartyr)
525967
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Roma : PP. Basiliani
  Том 5 (11), Вип.1/4. – 1967. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
525968
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Vol. 23. – 1968. – (Секція 1 : Праці= Opera)
525969
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Том 7 (13), Вип.1/4. – 1971. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
525970
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 1. – 1972. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
525971
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 2. – 1973. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
525972
   Записки ЧСВВ. Сeрія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 8 , Вип.1/4. – 1973. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
525973
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 3. – 1974. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
525974
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  Том 9 (15), Вип.1/4. – 1974. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
525975
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : PP. Basiliani
  т. 33. – 1975. – Заголовок тому: Джерела і бібліографія історії української церкви / Ісидор І. ПатрилоСекція 1
525976
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 4. – 1976. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
525977
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 38. – 1978. – (Секція 1 : Праці = Opera)
525978
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.1. – 1979. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta Basilianorum etc. Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae)
525979
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 10 (16), Вип.1/4. – 1979. – (Секція 2 : Articuli, documenta collectanea, miscellanea, bibliographia)
525980
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol.2. – 1979. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Acta Basilianorum etc. Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusjae)
525981
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин Святого Василія Великого. – Romae : PP.Basiliani
  Vol. 5. – 1981. – (Секція 3 : Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in terris Ucrainae et Bielarusjae. Epistolae Metropolitarum, Archiepiscoporum et Episcoporum. Litterae Episcoporum: Historiam Ucrainae illustrantes (1600-!900))
525982
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 41. – 1981. – (Секція 1 : Праці - Opera)
525983
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 11 (17), Вип.1/4. – 1982. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea)
525984
   Записки ЧСВВ. Серія 2 / Чин святого Василія Великого. – Rome : PP. Basiliani
  Vol. 42. – 1983. – (Секція 1 : The cossacks in the thirty years war; vol. 2: 1625-1648 /A.Baran,G. Gajecky)
525985
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 12 (18), Вип.1/4. – 1985. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
525986
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 13 (19), Вип.1/4. – 1988. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
525987
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  т. 46, vol. 2. – 1988. – Заголовок тому: Джерела і бібліографія історії української церкви / Ісидор І. ПатрилоСекція 1
525988
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  Том 14 (20), Вип.1/4. – 1992. – (Секція 2 : Articuli, documenta, miscellanea, bibliographia)
525989
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Рим : Вид-во ОО.Василіян
  Том 48. – 1992. – (Секція 1 : Праці - Opera)
525990
   Записки ЧСВВ. Серія 2 = Analecta Ordinis S. Basilii Magni / Чин святого Василія Великого. – Romae : Sumptibus PP. Basilianorum
  т. 49, vol. 3. – 1995. – Заголовок тому: Джерела і бібліографія історії української церкви / Ісидор І. ПатрилоСекція 1
525991
  Эфрос Н.М. Записки чтеца / Н.М. Эфрос. – М, 1980. – 249с.
525992
  Котов А.А. Записки шахматиста / А.А. Котов. – М, 1957. – 334с.
525993
  Котов А.А. Записки шахматиста. / А.А. Котов. – Тула, 1960. – 320с.
525994
  Ларри Я.Л. Записки школьницы / Я.Л. Ларри. – Л, 1961. – 304с.
525995
  Новорусский М.В. Записки шлиссельбуржца. 1887-1905 / М.В. Новорусский. – Пб., 1920. – 247с.
525996
  Раскова М.М. Записки штурмана / М.М. Раскова. – Москва, 1939. – 80с.
525997
  Раскова М.М. Записки штурмана / М.М. Раскова. – Москва, 1939. – 80с.
525998
  Штепенко А.П. Записки штурмана / А.П. Штепенко. – М, 1953. – 200с.
525999
  Заяць М.Р. Записки штурмана / М.Р. Заяць. – Львів, 1962. – 116с.
526000
  Раскова М.М. Записки штурмана / М.М. Раскова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1976. – 368с.
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,