Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
521001
  Коваленко В. "… Загруз я по серце у землю в"язко. Вона мене цупко трима" (психобіографічні осяги літературної творчості Василя Симоненка) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 123-137. – ISBN 978-966-493-187-5


  Авторка заявленої статті (однієї з циклу статей про психологію творчості поета-шістдесятника Василя Симоненка) аналізує психо-біографічні джерела літ. праці відомого поета, починаючи від перших проявів його творчих здібностей і до становлення ...
521002
  Чумак К. "Заговори, щоб я тебе побачив..." Промова на захист ораторського мистецтва / К. Чумак, А. Бровко // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 31
521003
  Кондратенко М. "Заговорив українською. Се утворило таку сенсацію, що присутні втратили всяку рівновагу" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 2 (405), 18 січня 2018. – С. 46-50


  Український письменник Григорій Коваленко. Підписував свої твори "К. Вільний".
521004
  Пащинская И. "Загорелись небо и воды!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 : Эпоха Павла и Александра. – С. 116-120. – ISSN 0235-7089


  Ежегодный праздник в честь Марии Федоровны в Петергофе.
521005
  Абрамова І.В. "Загородные дома" київських митрополитів у 1786 - середині XIX ст. / І.В. Абрамова, І.В. Нетудихаткін // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 73-82. – ISSN 2078-0133
521006
  Заремба О.В. "Загрожені культури": теоретичні підходи у етнополітичному контексті пострадянської Росії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 327-334
521007
  Вітович І. "Загроза" в нашій кишені: США запровадили надзвичайний стан у телекомунікаційній сфері // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 54). – С. 13


  "Президент США Дональд Трамп у середу, 15 травня, підписав указ про запровадження надзвичайного стану в сфері телекомунікацій та заборону на використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, яке виробляють фірми, що становлять ...
521008
  Вівчаренко О. "Загрози" - універсальний спосіб визначення заборон і обов "язків у сфері правової охорони // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 279-284. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Проаналізовано особливості визначення обов"язків і заборон у сфері охорони земель відповідно до Земельного кодексу України. Зазначено, що правова природа "загроз", як елемента в структурі норм земельного законодавства, що опосередкує певні заборони і ...
521009
  Ключковська І. "Загублена в снігах Сибіру...Повернення в Україну" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 121-129. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Антоніна Певна (Ніна Машкевич) — українська співачка (меццо-сопрано), театральна акторка. Чоловік її розстріляний, на початку 1940-х років репресована й вона, опинилася в селищі Перегребному, де прожила понад 40 років і вже ніколи не повернулася в ...
521010
  Ключник В.Р. "Загублений рай" Джона Мільтона: історико-літературна дискусія / В.Р. Ключник, О.А. Воєводіна // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 102-105. – ISBN 978-966-921-000-5
521011
  Бут О. "Загублений рай" українця Миколи Гоголя // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (83). – С. 34-35. – ISSN 1562-3238
521012
  Клімашевський А. "Загублений світ" верховинців Карпат: за порогом однієї львівської брами / А. Клімашевський, О. Герій // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 124-139. – ISSN 2225-3246
521013
  Попушой И.С. Загнивание желудей дуба в Молдавской ССР и меры его предупреждения. : Автореф... канд. биол.наук: / Попушой И.С.; Кишинев. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет, каф. низших растений и фитопатологии. – Кишинев, 1953. – 16 с.
521014
  Савинский П.И. Загнивание и увядание кок-сагыза и обоснование мер борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Савинский П. И.; МСХ УССР, УНИИ социалист. земледел. – Киев, 1951. – 10 с.
521015
   Загнітко Василь Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 157-158. – ISBN 978-966-439-754-1
521016
   Загнітко Василь Миколайович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 176-177. – ISBN 978-966-933-054-3
521017
  Романівська М.М. Загнуздані хмари : повість / М.М. Романівська. – Харків, 1936. – 162 с.
521018
  Гудайтис-Гузявичус Заговор : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. авт. и И.Капланаса. – Вильнюс : Vaga
1. – 1967. – 611 с.
521019
  Гудайтис-Гузявичус Заговор : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. Б.Залесской и Б.Герасимова. – Вильнюс : Vaga
2. – 1967. – 776 с.
521020
  Панюков В.Н. Заговор / В.Н. Панюков, А.Ф. Пляченко. – Казань, 1971. – 240с.
521021
  Кириллов О.Е. Заговор : роман / О.Е. Кириллов. – Москва, 1988. – 541с.
521022
  Алданов М.А. Заговор : роман / М.А. Алданов // Деды / В.В. Крестовский. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 412-722 : портр. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-048-9
521023
  Рабб Д. Заговор : роман / Джонатан Рабб ; [пер. с англ. В.Ф. Мисюченко]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 512 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-024144-5


  Эпидемия ТЕРРОРА и всеобщий ХАОС - наименьшие из бед, которые разразятся, если не будет найден САМЫЙ ОПАСНЫЙ документ из всех, когда- либо созданных человеком. Документ, который давно должны были УНИЧТОЖИТЬ, как уничтожили тех, кто мог знать о его ...
521024
  Ладлэм Р. Заговор "Аквитания" / Р. Ладлэм; (Пер. с английского М.А. Брухнова). – Москва : Международные отношения, 1989. – 620 с.
521025
  Чернышев В.П. Заговор "мумий" / В.П. Чернышев. – Москва : Политиздат, 1974. – 222с.
521026
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – М., 1962. – 304с.
521027
  Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 года в Германии / Д.Е. Мельников. – Изд. 2-е ,перераб. – М., 1965. – 299с.
521028
  Финкер К. Заговор 20 июля 1944 года. Дело полк. Штауффенберга / К. Финкер. – Москва : Прогресс, 1975. – 338с.
521029
  Щеголев П.П. Заговор Бабефа / П.П. Щеголев. – Ленинград. – 206с.
521030
  Боровик Г.А. Заговор в Букиттинги / Г.А. Боровик. – Москва : Знание, 1963. – 111 с. – (Прочти, товарищ!)
521031
  Мар В. де Заговор в Ватикане / В. де Мар. – Москва, 1992. – 494с.
521032
  Свобода А. Заговор Ватикана против Чехословацкой республики. / А. Свобода. – М., 1950. – 276с.
521033
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства / Ф. Буонарроти. – Москва
Т. 1. – 1963. – 428с.
521034
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1948. – 426 с.
521035
  Буонарроти Ф. Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа / Ф. Буонарроти. – Москва -Ленинград
Т. 2. – 1948. – 399 с.
521036
  Кривенков И.С. Заговор генерала Корнилова против революции и его разгром. : Автореф... канд. истор.наук: / Кривенков И.С.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 15 с.
521037
  Капустин М.И. Заговор генералов / М.И. Капустин. – Москва, 1968. – 261с.
521038
  Ермаков В.А. Заговор генералов / В.А. Ермаков, Л.С. Колосов. – Москва, 1969. – 96с.
521039
  Понизовский В.М. Заговор генералов : роман / В.М. Понизовский. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 509 с.
521040
  Незнанский Ф. Заговор генералов : Роман / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ. Олимп, 2002. – 384с. – (Марш Турецкого ; Вып. 29). – ISBN 5-17-006801-8
521041
   Заговор губернатора : Сборник зарубежной фантастики. – Москва : Профиздат, 1991. – 256с. – (Антология мировой фантастики и приключений). – ISBN 5-255-00547-9
521042
  Штрайх С.Я. Заговор и восстание декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 63с.
521043
  Саллюстий Заговор Катилины : с введением, примечаниями, 5 рис., географическою картою и планами Рима и Римского форума / Гай Саллюстий Крисп ; объяснил Д. Нагуевский, проф. Казан. ун-та. – Санкт-Петербург : Царское село ; [Тип. В. Безобразова и К°]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями / ред. Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Ч. 1: Текст на лат. яз. Ч. 2: Комментарий. – 1892. – Текст на латинском языке


  Нагуевский, Дарий Ильич, 1845-1920 Катилина - рим. претор, 108-62 до н. э.
521044
  Саллюстий К.Г. Заговор Катилины. / К.Г. Саллюстий, 1892. – 51с.
521045
  Саллюстий К.Г. Заговор Катилины. / К.Г. Саллюстий. – С.-Петербург, 1898. – 59с.
521046
   Заговор Катилины.. – М.-Л., 1934. – 476с.
521047
  Саллюстий Г К. Заговор Катилины. / Г К. Саллюстий, . – М., 1947. – 87с.
521048
  Саллюстий Заговор Катилины; Югуртинская война / Саллюстий ; Пер. со вступ. ст. ["Кай Саллюстий Крисп"] и примеч. Н.Б. Гольденвейзера. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К], 1916. – XXVI, 180 с. – (Памятники мировой литературы : Античные писатели)
521049
  Литвинова А.В. Заговор небес : Роман / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448 с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005476-9
521050
  Шамрай Т. Заговор обезьян : [роман] / Тина Шамрай. – Прага : VT- World communication agency, 2010. – 684, [4] с. – ISBN 978-966-97119-0-8
521051
  Вирта Н. Заговор обреченных / Н. Вирта. – Москва, 1949. – 12 с.
521052
  Веснин С М. Заговор обреченных / С М. Веснин. – Москва, 1950. – 68с.
521053
  Шпарман Анке Заговор полуострова Нойдарт : тема номера / Шпарман Анке, Маклеод Мардо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 94-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
521054
  Маклярский М.Б. и др. Заговор послов / М.Б. и др. Маклярский. – Москва, 1967. – 150с.
521055
  Егоров В.Г. Заговор против "Эврики" / В.Г. Егоров. – М, 1968. – 191с.
521056
  Скаржинская В.Д. Заговор против будущего. / В.Д. Скаржинская. – М., 1982. – 223с.
521057
  Мильштей М.А. Заговор против Гитлера. / М.А. Мильштей. – М, 1962. – 128с.
521058
  Мартынов В.А. Заговор против Конго / В.А. Мартынов. – Москва, 1960. – 59 с.
521059
  Парнов Е.И. Заговор против маршалов : Роман / Е.И. Парнов. – Москва : Политиздат, 1991. – 574с. – (История. Политика. Детектив)
521060
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 160с.
521061
  Паркер Р. Заговор против мира / Р. Паркер. – М., 1949. – 64с.
521062
  Кан А. Заговор против мира. / А. Кан. – М, 1961. – 264с.
521063
   Заговор против мира. Как была развязана империалистич. война в 1914 г. Факты и документы.. – М., 1934. – 164с.
521064
  Булычев И.М. Заговор против народов Центральной Америки. / И.М. Булычев. – М., 1984. – 127с.
521065
  Арто Рене Заговор рабовладельцев / Арто Рене ; перев. с франц. И. Тихомировой. – Москва : Иноиздат, 1952. – 80 с.
521066
  Робертс Н. Заговор смерти : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – Москва : Эксмо, 2009. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-37384-0
521067
  Новиков А.И. Заговор справедливых : Очерки. / А.И. Новиков. – 2-е изд., перераб. – Л., 1977. – 208с.
521068
  Басманова Е. Заговор стервятников : [роман] / Елена Басманова. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 320 с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-2611-5
521069
  Алданов М.А. Заговор. Святая Елена, маленький остров : романы / М.А. Алданов. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 400 с.
521070
  Алданов Марк Заговор. Святая Елена, маленький остров: (тетралогия-Мыслитель) / М. Алданов. – Москва-Харьков : АСТ, Фолио, 1998. – 496 с. – ISBN 5-15-000890-7; 966-03-0202-9
521071
  Еремин Ю.В. Заговор: Буржуаз. идеология и молодежь / Ю.В. Еремин. – М., 1978. – 286с.
521072
  Кириллов О.Е. Заговор: Роман. / О.Е. Кириллов. – Москва : Военное издательство, 1989. – 541с.
521073
   Заговоренный бубен: повести и рассказы уйгур. сов. писателей. – М., 1990. – 171с.
521074
  Есенберлин И. Заговоренный меч : ист. роман-хроника / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 303 с.
521075
  Калинаускас Й. Заговори, птица / Й. Калинаускас. – М., 1988. – 124с.
521076
  Салимов Б.Н. Заговори, чунгур! : стихи / Байрам Салимов : пер. с лезг. А.Павлова. – Москва : Современник, 1979. – 79 с.
521077
  Козицька А. Заговори, щоб я тебе побачив // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Дебатний клуб ІМВ, який діє з 2007 р. , успішно продовжує традиції дебатного руху, що виник в Європі, передусім - у Великій Британії. На заняттях збирається багато активних студентів, які тренують і вдосконалюють свою риторику перед публікою.
521078
  Василашко В. Заговори, щоб я тебе побачив : вірші / Василь Василашко ; худож. Валерій Франчук. – Київ : Веселка, 2014. – 167, [9] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0595-9
521079
  Василашко В.Ф. Заговори, щоб я тебе побачив : вірші / Василь Василашко ; художник Валерій Франчук. – Київ : Веселка, 2019. – 178, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-01-6049-1
521080
  Лурье С.Я. Заговорившие таблички. / С.Я. Лурье. – М., 1960. – 141с.
521081
  Остапенко В.Г. Заговорили обелиски / В.Г. Остапенко. – Ставрополь, 1976. – 231с.
521082
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Москва, 1951. – 800с.
521083
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Изд. новое переработ. и доп. – Москва
Кн.1. – 1952. – 449с.
521084
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Москва
Кн.2. – 1952. – 633с.
521085
  Шпанов Н. Заговорщики / Н. Шпанов. – Новосибирск, 1954. – 1052с.
521086
  Махеек В. Заговорщики / В. Махеек. – М., 1974. – 218с.
521087
  Соловьев В. Заговорщики в Кремле : от Андропова до Горбачева / В. Соловьев, Е. Клепикова. – Москва : Моск. центр искусства, 1991. – 302 с., [8] л. ил.
521088
  Кирова К.Э. Заговорщики и народ / К.Э. Кирова. – М., 1991. – 157с.
521089
  Сумцов Н.Ф. Заговоры : (Библиогр. указ.) / Проф. Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. К. Счасни, 1892. – [2], 16 с.
521090
  Сумцов Н.Ф. Заговоры : (библиографический указатель) / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 16 с.


  На тит. стр. оттиска надпис: П.А. Кулаковскому
521091
  Яворский Ю.А. Заговоры и апокрифические молитвы по карпато-русским рукописям XVIII-го и нач. XIX-го в. / Ю.А. Яворский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр.
1-4. – 1915. – [2], 31 с. – Отд. отт. из: Рус. филол. вестн. 1915
521092
   Заговоры ЦРУ. – М., 1979. – 376с.
521093
  Красавіна В. Заголовки-експресиви в сучасних інтернет-виданнях // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 214-222. – ISSN 0201-419
521094
  Дмитрук О.В. Заголовки інтернет повідомлень як засіб маніпуляції свідомістю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 117-121


  Стаття присвячена дослідженню мовних засобів, що використовуються англомовними мас медіа для маніпулювання свідомістю адресата при формулюванні заголовків статей. Розглядаються вербальні та невербальні засоби маніпулювання свідомістю. Статья посвящена ...
521095
  Головня С. Заголовки медиатекстов как ресурс речевого воздействия // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 71-80. – (Бібліотека інституту філології)


  Работа посвящена воздействующему потенциалу заголовка как сильной позиции текста. На основе выборки из новостных порталов Интернета и печатных периодических изданий экономического и политического дискурсов Украины был проведен анализ стилистических ...
521096
  Лебедь І. Заголовки публікацій у ЗМІ на прикладі газети "День" і журналу "Країна" / І. Лебедь, Х. Білограць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 63-67. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 4). – ISSN 2663-9793
521097
  Шевченко В.Е. Заголовковий комплекс журналу як комунікативна система ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 120-126


  У статті розкриваються функції заголовкового комплексу журнального видання, його комунікативні властивості. Зміст та оформлення, склад, структура заголовкового комплексу є єдиною нерозривною системою. The functions of heading complex of a magazine, ...
521098
  Михайленко В.М. Заголовковий комплекс як базовий елемент журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 239-244


  У статті розглядається заголовковий комплекс як основа журналістського тексту, окреслено його роль, функції та особливості побудови у текстах публіцистичного жанру, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. In the article it is examined ...
521099
  Шевченко В. Заголовний комплекс сучасної молодіжної газети - важливий засіб її змістового спрямування // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 197-207
521100
  Крупко О.І. Заголовний комплекс тексту інтерв"ю як виду соціально-спрямованої комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 169-172.
521101
  Фульмес В.С. Заголовні літери "Тріоді цвітної" 1631 року // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 1 (27). – С. 61-75. – ISSN 2707-3335
521102
  Калинина Г.П. Заголовок библиографической записи // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 11. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726
521103
  Устіннікова О. Заголовок бібліографічного запису / матеріал підгот. Ольга Устіннікова, Ольга Рудич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 36-38
521104
  Толкачев Е.В. Заголовок в газете / Е.В. Толкачев. – Москва, 1959. – 62 с.
521105
  Лазарева Э.А. Заголовок в газете / Лазарева Э.А. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. – 94, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 92-95
521106
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала XX века: Содержание и функции : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 170л. – Бібліогр.:л.140-150
521107
  Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна Заголовок в киевских газетах второй половины XIX - начала ХХ века: содержание и функции : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Сибиренко-Ставрояни Елена Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
521108
  Кулаков А.Н. Заголовок и его оформление в газете. / А.Н. Кулаков. – Л., 1982. – 87с.
521109
  Доценко М.Ю. Заголовок и смысловая структура текста // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 37-39. – ISSN 1811-1629
521110
  Єлісовенко Ю.П. Заголовок і лід в українських теленовинах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 36-43


  У статті розкрито суть, первинну теорію, сучасні дослідження й практичне застосування заголовку й ліду:від Арістотеля до наших днів. Зокрема, проаналізовано застосування цього досвіду в телевізійних новинах. The article concerns the history of ...
521111
  Єлісовенко Ю. Заголовок і лід в українських теленовинах // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 103-107. – ISBN 978-966-01-0468-6
521112
  Волковинський О.С. Заголовок і текст публіцистичного твору: взаємообумовленість рівнем інформативності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 73-77


  У статті розглядається аксіологічна сутність парадоксальних текстів - тих матеріалів, в яких наявна суперечливість оцінного знаку. Як правило, це такі мас-медійні тексти, оцінність яких виявляє двоїсту, антиномічну сутність: з різних точок зору одне і ...
521113
  Лакомська І. Заголовок мас-медіа у площині лінгвістичного аналізу // Діалог. Медіастудії : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 26. – С. 84-95. – ISSN 2308-3255
521114
  Бідасюк Н. Заголовок наукової статті англійською мовою без помилок // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
521115
  Мозгова Я.О. Заголовок репортажу як засіб створення експресії (на матеріалі німецької журнальної публіцистики) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 226-229
521116
  Шахова К. Заголовок роману ЛіниКостенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 158-166. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядається заголовок роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" як інтертекстуальний маркер, що актуалізує міжтекстові зв"язки твору з "Записками божевільного" М. Гоголя та одноіменною повістю Л. Толстого, що розгортає ...
521117
  Сорокін С.В. Заголовок та зачин турецького газетно-інформаційного повідомлення як перекладознавча проблема / С.В. Сорокін, В.В. Фармагей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості конструювання заголовків і зачинів турецьких газетно-інформаційних повідомлень та принципи їх перекладу українською мовою.
521118
  Захарченко Н.В. Заголовок твору і відображення головної ідеї автра (на матеріалі полімічного трактату Мартіна Лютера) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 208-213
521119
  Павлюк Л. Заголовок у дискурсі мас-медіа: семантико-змістові риси і функціонально-структурні типи // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 285-293. – Бібліогр.: Літ.: с. 292; 10 назв. – ISSN 2078-1911
521120
  Яхонтова Т. Заголовок у науковому тексті: структурні, семантичні та стилістичні особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 24-31. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
521121
  Мержвинський В. Заголовок у системі поетики драматичного твору // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 85-88
521122
  Шевченко С. Заголовок у сучасних інтернет-виданнях // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 241-247


  У статті досліджуються структурні й семантичні типи заголовків сучасних україномовних інтернет-видань, виявлено загальні закономірності їх використання, аналізуються текстотвірні й стилістичні функції заголовкових комплексів, їх синтаксичні ...
521123
  Булавацька Х.В. Заголовок у сучасному публіцистичному дискурсі / Х.В. Булавацька, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 57-61. – ISBN 978-966-285-302-5
521124
  Мастилко Н. Заголовок як актуалізатор прагматичної настанови казкового тексту // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 24. – С.67-73


  Матеріал подано з іспанської мови
521125
  Євграфова А.О. Заголовок як актуалізатор текстової інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 141-149


  У статті крізь призму категорій тексту розглядається роль заголовка як конденсату текстової прагматичної інформації. The present article deals with the role of title the rule of a condensate of the textual pragmatic information through the prizm of ...
521126
  Рарицький О.А. Заголовок як виразник художнього коду в текстах шістдесятників // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 91-92
521127
  Мойсієнко А. Заголовок як конструктивний елемент сонетного тексту // Мова: класичне - модерне - постмодерне : науковий журнал : щорічник / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Н. Кобченко, Н. Ясакова, Л. Васильєва [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С 22-34. – ISSN 2522-9281
521128
  Артемова Л.В. Заголовок як маркер експресивності сучасної аналітичної статті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 3-6. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
521129
  Ачкан В.Ю. Заголовок як основа журналістського матеріалу / В.Ю. Ачкан, І. Пуцята // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 5-7. – ISBN 978-966-941-731-2
521130
  Ленська С. Заголовок як структурний елемент в українській малій прозі "розстріляного відродження" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 26-29
521131
  Палійчук А.В. Заголовок як структурний елемент сучасного видання (на прикладі журналів "Універсум" та "Український тиждень") . / А.В. Палійчук, Н.Є. Пахайчук // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 61-63


  У статті розглянуто класифікацію заголовків. Проаналізовано взаємозв"язок заголовка зі структурою періодичного видання. На прикладі журналів "Універсум" та "Український тиждень" простежено вплив різних видів заголовків на читача. Classification of ...
521132
  Дядечко Л.П. Заголовочная функция как фактор эптонимизации (на материале крылатых выражений Л. Толстого) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 111-116. – ISBN 966-594-499-1
521133
  Погребенков Валерий Иванович Заголовочный комплекс в американской военной газете: структура и функции : Автореф... канд. филол.наук: / Погребенков Валерий Иванович; МГУ. – Москва, 1977. – 26л.
521134
  Дедова О.В. Заголовочный комплекс в электронной коммуникации / О.В. Дедова, М.С. Куприенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 61-70. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье обосновывается понятие электронный заголовочный комплекс и рассматриваются элементы, его составляющие. Делается вывод о том, что технология интернет-текста продуцирует инновационные формы текст. названий (наиболее значимые и распространенные - ...
521135
  Крупеньова Т. Заголовча лексема у творах М.Хвильового // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.385-389. – ISBN 966-7053-09-1
521136
  Гатти А. Загон. Киносценарий. / А. Гатти, П. Жоффрой. – М., 1963. – 110с.
521137
  Фраунбергер Рихард Загора : Путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 50-61 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
521138
  Мищенко Ю.А. Загоризонтная радиолокация / Ю.А. Мищенко. – Москва, 1972. – 96 с.
521139
  Парфанович С. Загоріла полонина. : Бойківські оповідання / Софія Парфанович. – Авгсбург, 1948. – 88 с.
521140
  Комов В.Е. Загородная прогулка / В.Е. Комов. – М., 1961. – 110с.
521141
   Загородній Анатолій Глібович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 247
521142
   Загородній Анатолій Глібович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 158. – ISBN 978-966-439-754-1
521143
   Загородній Анатолій Глібович (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 176. – ISBN 978-966-933-054-3
521144
   Загородній Володимир Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
521145
   Загородніков Микола Іванивич // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР, заслужений співробітник ОВС СРСР, заслужений юрист РРФСР.
521146
  Скрыль Маргарита Загородный дом и целевое назначение земельного участка // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
521147
  Сычева А.В. Загородный отдых детей /планировка и застройка учреждений отдыха/ / А.В. Сычева. – Москва, 1971. – 128 с.
521148
   Загороднюк Сергій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 248 : фото
521149
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин. – Москва : Госстройиздат, 1958. – 155 с. – Библиогр.: с. 153. – (Архитектура городов СССР)
521150
  Маторин М.В. Загорск : памятники древнего зодчества / М.В. Маторин. – Москва : Советский художник, 1968. – 20 с.
521151
  Ильин М.А. Загорск / М.А. Ильин. – Ленинград, 1971. – 135с.
521152
  Балдин В.И. Загорск / В.И. Балдин ; Гос. научно-иссл. музей архитектуры. – Москва : Планета, 1971. – 40 с.
521153
  Балдин В.И. Загорск : история города и его планировки / В.И. Балдин. – Москва : Стройиздат, 1981. – 157 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-155. – (Памятники зодчества)
521154
  Балдин В.И. Загорск = Zagorsk / В.И. Балдин. – Москва : Искусство, 1984. – 285 с. : ил. – Библиогр.: с.276-277
521155
  Балдин В.И. Загорск = Zagorsk / В.И. Балдин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1989. – 325 с. – Библиогр.: с. 316-317
521156
   Загорск. Памятники архитектуры. – Москва, 1974. – 127 с.
521157
   Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – Москва, 1957. – 103 с.
521158
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. – Москва, 1968. – 168 с.
521159
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : советское декорат.-приклад. искусство. – Москва, 1973. – 174с.
521160
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : путеводитель. – 5-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 254 с.
521161
   Загорский историко-художественный музей-заповедник : фотопутеводитель. – Москва : Планета, 1988. – 159 с.
521162
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 184 с.
521163
   Загорский историко-художественный музей-заповедник. : путеводитель. – 4-е изд., доп. – Москва, 1975. – 263 с.
521164
   Загорский Константин Иванович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 20с.
521165
  Снегирев В. Загорский музей-заповедник / В. Снегирев, Н. Соболевский. – Москва, 1952. – 148с.
521166
   Загорский музей-заповедник : Типография ЦБТИ Мособлсовнархоза, 1959. – 32 с.
521167
  Гай-Нижник Загостення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму
521168
  Осадчук П.І. Загострене чуття провини : лірико-публіцист. кардіограма часу / Петро Осадчук. – Київ : Світ Успіху, 2013. – 494, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8352-74-4
521169
  Семеніст І. Загострення американсько-японських суперечностей в торговельно-економічній сфері на рубежі 1980-х-1990-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює загострення американсько-японських відносин в економічній сфері; аналізує вплив суперечностей на розвиток співробітництва у військово-політичній сфері. The paper analysis the deterioration in US-Japanese economic relations; it studies ...
521170
  Спицький В.Є. Загострення боротьби українського робітничого класу на початку пролетарського етапу визвольного руху в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 10-16. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на широком историческом материале показано, что в 1903 г. рабочее движение на Украине достигло наивысшего развития по сравнению со всеми предыдущими годами пролетарского этапа освободительного движения в России.
521171
  Андрусяк Я.Я. Загострення внутрішніх протиріч у Чеському королівстві після смерті Їржі із Подебрад // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 72-78. – (Історія ; Вип. 19)
521172
  Слюсаренко В.В. Загострення геополітичної ситуації в Україні на початку 60-х рр. XVII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 72-76. – ISBN 978-966-920-241-3
521173
  Чирва Ю.І. Загострення грузинсько-абхазьких суперечностей як фактор встановлення російської присутності в Закавказзі // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 171-177. – ISBN 978-966-353-452-7
521174
  Прокопенко Й.І. Загострення економічних суперечностей світового імперіалізму. / Й.І. Прокопенко. – К, 1973. – 45с.
521175
  Кириченко В. Загострення економічної кризи в Латинській Америці: крах моделей розвитку чи результат рекомендацій МВФ? // Дослідження світової політики : Збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2002. – № 19. – С.3-16. – ISBN 966-8397-07-5
521176
  Мартиненко А.К. Загострення імперіалістичних суперречностей в Західній Європі / А.К. Мартиненко. – Київ, 1960. – 40с.
521177
  Гулай В.В. Загострення міжетнічних відносин в Західній Україні на початковому етапі Німецько-радянської війни в контексті етнонаціональної політики тоталітарних режимів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 99-104. – ISSN 2076-1554
521178
  Мельник І.А. Загострення мовно-етнічних конфліктів на території СРСР у період перебудови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 166-170. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Міжнаціональні суперечності в СРСР набрали особливої гостроти в духовній сфері, зокрема в питаннях мови. Нереальність нової історичної, соціальної та інтернаціональної спільноти під назвою "радянський народ" з російською мовою спілкування ставала ...
521179
  Колесник В.Ф. Загострення німецької проблеми. Рурська криза 1923 року / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 92-112
521180
  Черінько І.П. Загострення політичного конфлікту навколо зовнішньополітичної орієнтації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 164-172. – ISBN 978-966-02-5021-5
521181
  Ачкіназі Б.О. Загострення політичної ситуації у Франції після закінчення Першої світової війни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 5. – С.91-107. – ISSN 0130-5247
521182
  Галака С.М. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.42-48
521183
  Галака С.П. Загострення проблеми набуття Україною без"ядерного статусу у 1993 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.42-48
521184
  Кузнецова О.Ю. Загострення психосоматичних захворювань у підлітковому віці // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 33-37
521185
  Машевський О.П. Загострення російсько-німецьких суперечностей у Османській імперії напередодні Першої світової війни // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 108-117
521186
  Мордвінцев В. Загострення російсько-румунських взаємин у січні-березні 1878 року і місія генерала М.П. Ігнатьєва до Бухаресту / В. Мордвінцев, О. Пономарьов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-33. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто російсько-румунські відносини у 1878 р., причини виникнення "бессарабського питання". Особлива увага приділяється ролі М. Ігнатьєва у вирішенні цього питання. The article deals with the russian-romanian of 1878, the reasons for rising of ...
521187
  Райков А. Загострення російсько-українського конфлікту у 2021 році : ризик повномасштабної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 26-29. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто чергове загострення російсько-українського збройного конфлікту , що відбулося наприкінці 2021 р ., а також проаналізовано його вплив на двосторонні відносини між Сполученими Штатами Америки та Російською Фе - дерацією як головними ...
521188
   Загострення ситуації: прогнози вчених КПІ // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 серпня (№ 32). – С. 6. – ISSN 2219-5793
521189
  Підлипна Р.П. Загострення соціальних ризиків в Україні в контексті пандемії COVID-19 // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2021. – Т. 31, № 2. – С. 57-62. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
521190
  Атаян С.С. Заготавливаем впрок / Атаян С.С. – Кишинев : Тимпул, 1990. – 126, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 123. – (Сер. "Приусадеб. хоз-во")
521191
  Соловєй Д. Заготівля та збут хліба на Україні року 1925-26 / Д. Соловєй, І. Лебединський. – Харків, 1928. – 75 с.
521192
  Соловєй Д. Заготівля та збут хліба на Україні року 1926-27 / Д. Соловєй, І. Лебединський. – Харків, 1929. – 84 с.
521193
  Бузин Н.П. Заготовка виноградных черенков и посадка их в школку / Н.П. Бузин. – Ялта, 1948. – 38с.
521194
  Волчкова Н. Заготовка для рывка. РАСН предложила свой сценарий развития науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 декабря (№ 50)


  “Материалы к вопросу о состоянии российской науки” - так называется доклад, недавно выставленный на сайте Российской ассоциации содействия науке (РАСН). Это первый стратегический документ, подготовленный организацией, которая была создана год назад ...
521195
  Новиков П. Заготовка жернова на собственную шею / П. Новиков, А. Романов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0235-7089


  Приключения борцов за советскую власть в Сибири и на Дальнем востоке.
521196
  Сальников А.Н. Заготовка и переработка овощей / А.Н. Сальников, П.Г. Левченко. – Донецк, 1988. – 127с.
521197
  Протанский В.В. Заготовка и транспорт леса. / В.В. Протанский, С.А. Сыромятников. – Архангельск, 1932. – 464с.
521198
  Казаков Н.А. Заготовка плодов и ягод / Н.А. Казаков, Г.П. Привалов. – М, 1938. – 196с.
521199
  Лукьянов А.В. Заготовка продуктов впрок / А.В. Лукьянов, 1991. – 60с.
521200
  Танчаева Р.А. Заготовка продуктов впрок / Р.А. Танчаева. – Воронеж, 1991. – 191с.
521201
  Кондратенко П.Т. Заготовка, выращивание и обработка лекарственных растений / П.Т. Кондратенко. – М., 1965. – 346 с.
521202
  Круглякова Г.В. Заготовки, ранение и переработка дикорастущих якод и грибов / Г.В. Круглякова. – М, 1990. – 158с.
521203
  Круглякова Г.В. Заготовки, хранение и переработка дикорастущих ягод и грибов / Г.В. Круглякова. – Москва : Экономика, 1987. – 127с.
521204
  Веретенников В. Заграва : роман / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2009. – 304 с. : фот. – ISBN 978-966-580-289-1
521205
  Веретенников В.А. Заграва : роман / Віктор Веретенников. – Киев : Академия, 2010. – 306 [6] с., [19] л. ил. : ил., портр. – ISBN 978-966-580-324-9
521206
  Уланьбагань Заграва в степу / Уланьбагань. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 364 с.
521207
   Заграва волі : З історії Ком. партії Зах. України. – Львів : Каменяр, 1970. – 290 с.
521208
  Коултер К. Заграва кохання : проза: роман / закінчення. Поч. в № 9-10, 2010 // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 131-213. – ISSN 0320 - 8370
521209
  Кирик Л. Заграва над Батурином (300 років знмщення гетьманськоїстолиці) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 128-137. – ISBN 966-628-104-X
521210
  Довбня О.Т. Заграва над Боровою / О.Т. Довбня. – Х, 1968. – 176с.
521211
  Ребро П.П. Заграва над Хортицею : драматична поема / П.П. Ребро. – Київ : Молодь, 1980. – 128 с.
521212
  Куштенко І.Ф. Заграва. / І.Ф. Куштенко. – К., 1965. – 199с.
521213
   Заграва: Із світ. поезії ХХ сторіччя. – К., 1989. – 283с.
521214
  Короткий В. Загравання з Рожавою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 6


  Сирійський конфлікт на п"ятий рік свого існування набув різкої динаміки. Не в останню чергу через відкрите втручання в нього Росії.Та попри браваду росіян та удари їхньої авіації припинити кровопролиття в Сирії вдасться, скоріш за все, за рахунок ...
521215
  Одудько Т. Заграви / Т. Одудько. – Львів, 1968. – 220с.
521216
  Малицький Ф.М. Заграви над Бугом : повість, оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ : Дніпро, 1970. – 318 с.
521217
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – Х, 1926. – 130с.
521218
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – вид. 2-е. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 196 с.
521219
  Юрезанський В.Т. Заграви над ланами / В.Т. Юрезанський. – К, 1955. – 300с.
521220
  Шевченко В.З. Заграви над Пслом / В.З. Шевченко. – К, 1968. – 155с.
521221
  Гончар Г.М. Заграви над Тясьмином / Г.М. Гончар. – К., 1978. – 216с.
521222
  Рубцов Ю.В. Заградительные отряды в РККА в годы Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3 (42). – С. 85-95
521223
  Федюнини В.В. Заградительный отряд Западного фронта на территории БССР в начале Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 139-141. – ISSN 2070-9773
521224
  Бахурин Ю.А. Заградотряды русской армии в Первую мировую войну - правда или вымысел? // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 158-165. – ISSN 1606-0219
521225
  Васильев С.А. Заграница / С.А. Васильев. – Москва, 1965. – 32с.
521226
  Горталов Н. Заграничная поездка учеников Императорской Казанской 1-й гимназии летом 1899 года : Извлеч. из сообщ. Н.К. Горталова. – Казань : Тип. Ун-та, 1900. – 19 с.
521227
  Петров В.Ф. Заграничная служба Великобритании / В.Ф. Петров. – М., 1958. – 147с.
521228
  Бланке У.У. Заграничная служба США : [перевод с англ. С.Т. Логинова ; ред. и вступ. ст. [с. 5-20] Ю.А. Шведкова / У.У. Бланке. – Москва : Прогресс, 1974. – 320 с.
521229
  Павлов П. Заграничные музеи : (из писем русского за границей) / [П. Павлов] // Вырезки из "Современника" / Н.И. Костомаров. – [Б. м. : б. и. – [20] с.
521230
  Павлов П. Заграничные музеи : (Из писем русского за границей) ; Берлинский новый музей. – С. 327-348. – Отд. оттиск
521231
  Рубанов А.А. Заграничные наследства : отношения между социалистическими и капиталистическими странами / А.А. Рубанов; АН СССР ; Ин-т гос-ва и права. – Москва : Наука, 1975. – 276с.
521232
  Якушина А.П. Заграничные организации РСДРП. / А.П. Якушина. – М., 1967. – 132с.
521233
   Заграничные походы 1813-1814 годов // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 7 (1009). – С. 72-80. – ISSN 0130-1640


  Впечатления русского человека от Европы.
521234
   Заграничные центральные газеты РСДРП и сибирское социал-демократическое подполье 1907-1917. – Омск, 1990. – 173с.
521235
   Загранпаспорта подорожали и вновь станут дефицитом // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 8. – Библиогр.: Фото
521236
  Хомутецкий Н.Ф. Загреб / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1978. – 71 с.
521237
  Пащенко Є.М. Загреб (- столиця Хорватії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 94. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
521238
  Макова Е.С. Загреб в XVI веке / Е.С. Макова. – М., 1976. – 208с.
521239
  Маркс Ліляна Загреб у фольклорі та літературі // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 16-27. – Бібліогр.: Літ.: С. 26-27; 57 назв. – ISSN 0130-6936
521240
  Михайлова Наталія Загреб. Столиця сердець // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 50-56 : фото
521241
  Загребельний П. Загребельний П.: "Ми єдині й неповторні на світі" / бесіду вів М. Славинський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 15/16 (371/372). – С. 52-54


  Уперше подається повний текст рукописних відповідей видатного прозаїка П. Загребельного на запитання лауреата Міжнародної премії імені Володимира Винниченка Миколи Славинського.
521242
  Попович М. Загребська україністика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 134-143. – ISSN 2075-437X


  Стаття презентує ретроспективний огляд становлення й розвитку різних напрямів україністики у найкрупнішому центрі вищої освіти Республіки Хорватії - Загребському університеті
521243
  Попович М. Загребська україністика // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 160-168. – ISSN 2075-437X


  Згадуються науковці Університету: В. Скопенко, П. Бех, Г. Семенюк, М. Наєнко, О. Паламарчук.
521244
  Соболев А.Н. Загробный мир по древне-русским представлениям : (Литературно-исторический опыт исследования древне-русского народного миросозерцания) / А.Н. Соболев. – Москва : Типография Вильде, 1913. – 206, [2] с.
521245
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 44с.
521246
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 44 с.
521247
  Ленін В.І. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 58с.
521248
  Занько М. Загроза банкрутства - нові, поки що не використані можливості // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 13
521249
  Коваленко О.В. Загроза банкрутства промислових підприємств як наслідок економічної кризи / О.В. Коваленко, К.В. Пралічен // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 100-103. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
521250
  Соломійчук Михайло Загроза борщівника Сосновського в Чернівецькій області та шляхи її подолання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень. – Бібліогр.: 16 назв.
521251
  Трошина Світлана Загроза від спалювання сухої трави та сміття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 26-27 : фото
521252
  Храмов В.Ф. Загроза війни та наша фінансова самооборона. / В.Ф. Храмов. – Х., 1930. – 64с.
521253
  Красота О. Загроза глобального спаду економіки як результат дії "принципу доміно" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-35. – (Економіка ; вип. 11 (176)). – ISSN 1728-3817


  Визначено еволюцію та головні ознаки світових післявоєнних економічних спадів в країнах Північної Америки, Західної Європи, Японії та в Україні з 2-ої половини ХХ ст. до нинішнього етапу; з"ясовано причини, які зіштовхнули одну з найпотужніших світових ...
521254
  Паливода А. Загроза з півночі. Росія намагається мілітаризувати Білорусь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 5


  "За останні кілька тижнів сталася низка подій, які свідчать про те, що Кремль вирішив не обмежуватися "спільно-оборонними" договорами з Мінськом, а по-справжньому мілітаризувати "білоруський балкон". Ідеться про створення в Білорусі спочатку однієї ...
521255
  Стеблюк М.І. Загроза і ліквідація хімічного зараження // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 3-7. – Бібліогр.: 6 назв
521256
  Тимінська К.О. Загроза інформаційного тероризму глобальному співробітництву держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 451-460
521257
  Зінченко Н. Загроза йде від влади. // Свобода, 2004


  [Дії органів влади та деяких політ. сил в ході президент. вибор. кампанії, які становлять загрозу нац. безпеці України]
521258
  Мафтин Наталя Загроза людяного в людині : еросно-танатосна парадигма фройдизму як генеральний алгоритм побудови новелістичного сюжету: В. Підмогильний "Ваня" - І Чернява "Екзекуція" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 130-137. – Бібліогр. в кінці ст.
521259
  Ліпкан В. Загроза національної безпеці як критерій систематизації заходів адміністративно-правового примусу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 19-25
521260
  Вінтер П. Загроза нової війни. Міжнародний стан. Капіталістичний світ і СРСР. Завдання світового пролетаріату / П. Вінтер. – Харків, 1930. – 76с.
521261
  Пугачов С. Загроза нової інтервенції / С. Пугачов. – Х, 1931. – 84с.
521262
  Пінчук Є.А. Загроза перетворення на глобальну інтелектуальну периферію: пошук стратегії подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 15-18. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню негативного впливу процесу "витоку мізків" із української науки і системи освіти. Для сучасної України все актуальніше стає загроза відтиснення на глобальну периферію і втрати значущості на світовому ринку. Економічна ...
521263
  Міщенко Т.М. Загроза проникнення корумпованих зв"язків організованої злочинності до органів влади та управління: сучасні реалії в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 9-15. – ISSN 2519-2353
521264
  Ігнатьєв В.А. Загроза релігійного націоналізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 54-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Автор статті проводить думку, що відношення "нація - релігія" на сьогодні та в найближчому майбутньому може становити найбільш складну суспільну проблему, яка здатна проявлятись як боротьба між релігійними націоналізмами. Вирішення цих проблем, на ...
521265
  Вудс Н. Загроза референдуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 грудня (№ 231). – С. 3


  "Велика Британія, можливо, наважиться провести нове голосування - до того ж, із вельми серйозними наслідками"
521266
  Куліш І.М. Загроза сільським територіям від техногенної діяльності: світові уроки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 121-129. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1562-0905
521267
  Ростов Є.Ф. Загроза технологічної залежності: виклик економічній безпеці / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Домінування протягом досить тривалого часу специфічної планової моделі внутрішнього і зовнішнього трансферу технологій призвели до фактичної відсутності інфраструктури трансферу та до посилення неконтрольованого переносу технологій і підриву ...
521268
  Паливода Валентин Загроза фінансової кризи в Україні в контексті порівняння з Казахстаном / Паливода Валентин, Гайдуцький Павло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17. – ISSN 1810-3944
521269
  Обіход Т.В. Загроза ядерного тероризму та боротьба з ним за допомогою ядерної криміналістики // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 33-38. – ISBN 978-617-7363-14-8
521270
  Коппель О.А. Загрози безпеки Перської затоки: методологічні основи аналізу та оцінки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Досліджене одне з найактуальніших питань розвитку ситуації в сфері безпеки в районі Перської затоки та її впливу на загальний стан міжнародних відносин, проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на регіональну безпеку. Особливу увагу ...
521271
  Баглай Р.О. Загрози безпеки хмарних технологій для банків // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 127-135. – ISSN 1681-7710
521272
  Кулішенко С.А. Загрози безпеці веб-ресурсів та способи захисту від них / С.А. Кулішенко, І.І. Пархоменко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 281-282
521273
  Белоусов Є. Загрози безпеці господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.67-69. – Бібліогр.: 8 н.
521274
  Демиденко Л.Г. Загрози біорізноманіттю та економічні підходи розвитку землекористування щодо його збереження // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 92-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
521275
  Бурак М.В. Загрози в екологічній сфері України // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 71-73. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
521276
  Райхель Ю. Загрози від іранських санкцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 119). – С. 8


  По кому вдарить перекриття Ормузької протоки.
521277
  Князєв С. Загрози від несанкціонованого витоку інформації: сучасні світові тенденції // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – C. 89-93. – ISBN 978-617-7814-10-7
521278
  Шамов С.О. Загрози діяльності брокерських компаній / С.О. Шамов, А.О. Сарбаш // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 112-117. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
521279
  Коцовська О. Загрози для орендодавця: міфи та реальність // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 18-19
521280
  Романченко Т. Загрози до орендодавця: міфи та реальність / Т. Романченко, М. Кострома // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
521281
  Світлоока В.Ф. Загрози економічній безпеці країни та роль економічної експертизи в їх зменшенні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
521282
  Пашнюк Л. Загрози економічній безпеці підприємства та засоби їх нейтралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено підходи до трактування сутності поняття "економічна безпека підприємства". Розглянуто сутність поняття "загроза" та проаналізовано існуючі підходи до класифікації загроз економічній безпеці підприємства. Визначено можливі засоби їх ...
521283
  Власюк О.С. Загрози економічній безпеці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 210-212
521284
  Чорнодід І.С. Загрози економічній безпеці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 275-280


  Стаття присвячена проблемі визначення загроз економічній безпеці держави. Дано визначення економічної безпеки, класифікація загроз за параметрами, визначені основні складові внутрішніх та зовнішніх загроз. This article is devoted to the problem of the ...
521285
  Мартиненко В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
521286
  Литовченко М.В. Загрози економічній безпеці України в результаті процесів злиття і поглинання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 75-78 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
521287
  Шевчук І.В. Загрози економічній безпеці України в умовах політико-економічних реалій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 175-185. – ISSN 2078-9165
521288
  Тульчинська С.О. Загрози економічної безпеки малого підприємництва / С.О. Тульчинська, Т.П. Ткаченко, М.В. Гращенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 31-33. – ISSN 2306-6814
521289
  Матвійчук Н. Загрози енергетичній безпеці України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 118-125. – ISSN 2411-4014
521290
  Здіорук С.І. Загрози і виклики "руського міра" та московського патріархату для національної безпеки української держави // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 277-298. – ISSN 2518-7546
521291
  Гук О.І. Загрози і виклики Українській державності в умовах глобалізації // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 111-118
521292
  Чорноморденко І. Загрози і переваги комунікації з "комп"ютерними моніторами" // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 118-120. – ISBN 978-966-423-670-3
521293
  Рижкова Г.В. Загрози і перспективи розвитку кредитування банками проектів підвищення енергоефективності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 226-231 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
521294
  Валуєв Б.І. Загрози і ризики зовнішньоекономічної діяльності у світовій економіці: класифікаційний аспект / Б.І. Валуєв, Ю.Б. Валуєв // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – Вип. 51 : Потенціал підприємництва в парадігмі сталого розвитку регіонів України. – С. 64-72
521295
  Засадко В.В. Загрози і ризики інфраструктурного забезпечення та їх пвлив на гарантування економічної безпеки міст України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 30-41. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
521296
  Дацко Т. Загрози інвазії рудого іспанського слимака / Т. Дацко, Н. Качмар, А. Дидів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 21-22 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
521297
  Золотар О.О. Загрози інформаційній безпеці людини // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 70-79
521298
  Поліщук І. Загрози інформаційній безпеці України на прикладі США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 149-152
521299
  Бехтер Л.А. Загрози інформаційної безпеки та захист інформації як складова економічної безпеки сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 66-70 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
521300
  Ландовський Ю.В. Загрози інформаційної безпеці від технології Deepfake та методи нейтралізації даної проблеми / Ю.В. Ландовський, В.С. Наконечний // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 283-284
521301
  Бабій Л.В. Загрози контрактного виробництва національній економічній безпеці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 64-65
521302
  Франчук В.І. Загрози корпоративній безпеці як об"єкт дослідження : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
521303
  Кісь Р. Загрози маргінесу : Інтерв"ю / Роман Кісь ; [інтерв"ю взяла] Анна Черевко] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 вересня (№ 169/170)


  Якщо машина русифікації продовжуватиме працювати в такому ж темпі, то в найближчі 30 років ми можемо зникнути як реальна спільнота. Інтерв"ю з науковим співробітником Інституту народознавства НАН України, етнолінгвістом та філософом.
521304
  Солана Хав"єр Загрози мілітаризації, або Багатополярність повернулася, а разом з нею й стратегічне суперництво між великими державами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 32). – С. 3
521305
  Штангрет А.М. Загрози на шляху України до економіки знань стан та ключові проблеми освіти / А.М. Штангрет, О.В. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 24-30
521306
  Ситник Г.П. Загрози національним інтересам у контексті достатності потенціалу системи забезпечення національної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 294-300. – (Право. Економіка. Управління)
521307
  Левик Б.С. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 145-151
521308
  Вишневський А.І. Загрози національній безпеці при формування громадянської думки з використанням Internet-технологій // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 275-289. – ISSN 2221-5719
521309
  Газізова О. Загрози національній безпеці у сфері ідентичності етнічних груп Криму (початок XX століття) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 156-161


  "Зроблено аналіз специфіки формування ідентичності етнічних груп Автономної Республіки Крим, особливу увагу акцентовано на мовно-культурній та соціальній самоідентифікації мешканців півострова на початку ХХІ століття з огляду на загрози національній ...
521310
  Остапчук І. Загрози національній безпеці України в економічній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 269-272
521311
  Драчук С. Загрози національній безпеці України у сфері функціонування вітчизняного фондового ринку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-112.
521312
  Кабаненко І.В. Загрози національній безпеці України, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 10-15.


  Аналізуються асиметричні загрози національній безпеці держави, пов"язані з новою архітектурою азово-чорноморських транспортних коридорів
521313
  Червякова О. Загрози національній економіці в умовах посилення глобалізаційних тенденцій // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 186-192. – ISBN 978-617-7638-06-2
521314
  Кухарська Н.О. Загрози національній економічній безпеці України на сучасному етапі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
521315
  Мірошниченко А.М. Загрози парцелярії земельного фонду в аграрній сфері / А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30.
521316
  Лукіна Т.О. Загрози реалізації державної політики протидії обмеженню рівного доступу до освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 10-33. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
521317
  Ткач О.І. Загрози релігійній безпеці як виклик політичній стабільності у країнах Латинської Америки // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 33-41. – ISSN 2521-6570
521318
  Дмитренко В.І. Загрози розвитку підприємств будівельної галузі: теоретичний аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 136-140 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
521319
  Калашнікова Л. Загрози соціальній безпеці населення на Півдні України: нові виклики та шляхи мінімізації / Л. Калашнікова, О. Лісеєнко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1, січень-березень. – С. 56-76. – ISSN 1563-3713
521320
  Тиханович Є.Є. Загрози стихійних природних явищ / Є.Є. Тиханович, В.І. Біланюк // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 384-424. – ISBN 978-617-7770-24-3
521321
  Власюк Т.О. Загрози та виклики внутрішньому ринку України, що генеруються у сфері зовнішньоторговельних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 71-82. – ISSN 2222-4459
521322
  Конах В.К. Загрози та виклики національним інтересам України в інформаційній сфері в умовах глобалізації / В.К. Конах, О.А. Лазоренко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 73-78. – ISSN 2306-5664
521323
  Мариняк С. Загрози та виклики Північноамериканської системи безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 59-60
521324
  Новікова А.М. Загрози та індикатори економічної безпеки транспорту України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.49-59
521325
  Буднікевич І.М. Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій у сучасних умовах: маркетинговий аспект / І.М. Буднікевич, Д.С. Баранюк, І.А. Крупенна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 42-48. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
521326
  Лимонова Е.М. Загрози та негативні наслідки розвитку ІТ-аутсорсингу для економіки України / Е.М. Лимонова, О.С. Нестеченко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 144-148. – ISSN 2074-5354
521327
  Горак О.В. Загрози та принципи безпеки економічного розвитку підприємства в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджено погрози, які має підприємство, забезпечуючи безпеки економічного розвитку підприємств.
521328
  Лицур І.М. Загрози та ризики імплементації просторової моделі управління природно-ресурсними активами / І.М. Лицур, В.В. Микитенко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 11-20. – ISSN 2310-4678
521329
  Котик О.В. Загрози та ринки фінансової безпеки банків та шляхи їх усунення / О.В. Котик, М.М. Любовська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 111-124. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
521330
  Заєць В.І. Загрози у кіберпросторі / В.І. Заєць, І.М. Кобилянська // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 99-101. – ISBN 978-966-641-732-2
521331
  Користін О.Є. Загрози у сфері кібербезпеки в Україні / О.Є. Користін, О.О. Користін // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (55). – С. 119-126. – ISSN 2072-8670
521332
  Хмільовська О. Загрози Українській державі внаслідок діяльності Російської православної церкви // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 434-440. – ISSN 2524-0137
521333
  Варналій З. Загрози фінанcовій бeзпeці України в умовах гібридної війни / З. Варналій, Т. Томашевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Дослiджено тeорeтичні, мeтодичні та прикладні аcпeкти зміцнeння фінанcової бeзпeки України в умовах гібридної війни. Визначено, що фiнансова безпека є одним iз ключових елементiв економiчної безпеки, стан фiнансiв у державi напряму залежить вiд стану ...
521334
  Варналій З. Загрози фінанcовій бeзпeці України в умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Дослiджено тeорeтичні, мeтодичні та прикладні аcпeкти зміцнeння фінанcової бeзпeки України в умовах гібридної війни. Визначено, що фiнансова безпека є одним iз ключових елементiв економiчної безпеки, стан фiнансiв у дер- жавi напряму залежить вiд ...
521335
  Дмитренко Е. Загрози фінансовій безпеці держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.57-60
521336
  Макарюк О.В. Загрози фінансовій безпеці держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 32-35. – (Економічні науки)
521337
  Варналій З. Загрози фінансовій безпеці суб"єктів підприємництва України та шляхи їх запобігання / З. Варналій, А. Мехед // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 13-18. – (Економіка ; вип. 4 (221)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є визначення загроз фінансовій безпеці суб"єктів підприємництва України та формування напрямів їх запобігання на мікрорівні. Розглянуто комплекс чинників екзогенного й ендогенного середовища, що впливають на стан фінансової безпеки на ...
521338
  Заросило В.О. Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 2 (2), грудень. – С. 26-34. – ISSN 2617-9660
521339
  Барановський О.І. Загрози фінансовій безпеці фондового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 15-33. – ISSN 2305-7645
521340
  Бойко В.В. Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 195-204. – ISSN 1993-6788
521341
  Жабинець О.Й. Загрози функціонування в Україні агрохолдингових компаній та основні напрями їх нейтралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 97-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
521342
  Наконечна О.В. Загрозлива весна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-38
521343
  Науменко Н.С. Загрозливі тенденції зростаючого безробіття на національному та європейському ринках праці в умовах поширення світової економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 36-39
521344
  Гуцалюк М.В. Загрозливі тенденції організованої кіберзлочинності // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 88-98. – ISSN 2616-6798
521345
   Загрузка знаний // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
521346
  Новиков Ю.В. Загрязнение -- враг живого / Ю.В. Новиков. – Москва, 1975. – 144с.
521347
   Загрязнение атмосферы и почвы. – М., 1991. – 248с.
521348
  Уорк К. Загрязнение воздуха / К. Уорк, С. Уорнер. – М, 1980. – 539с.
521349
   Загрязнение воздуха и жизнь растений. – Ленинград, 1988. – 534с.
521350
  Гудериан Р. Загрязнение воздушной среды = Air pollution / Р. Гудериан; пер. с англ.: Н.С.Гельман; Под ред.: Г.М.Илькуна. – Москва : Мир, 1979. – 200 с.
521351
  Ахметьева Н.П. Загрязнение грунтовых вод удобрениями / Н.П. Ахметьева, М.В. Лола, А.Г. Горецкая ; отв. ред. Никитин М.Р. ; АН СССР, Ин-т вод. пробл. – Москва : Наука, 1991. – 99, [1] с. : табл., 15 ил. – Библиогр.: с. 79-81 (52 назв.). – ISBN 5-02-003491-6
521352
  Вдовенко М.И. Загрязнение и износ поверхностей нагрева парогенераторов / М.И. Вдовенко, А.Я. Баяхунов, Н.Я. Чурсина ; Каз. НИИ энергетики. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 133 с. – Библиогр.: с. 125-131
521353
   Загрязнение космического пространства. – Санкт-Петербург, 1992. – 129с.
521354
  Герлах Загрязнение морей. Диагноз и терапия / Герлах, , А. Себастьян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 264с.
521355
  Хакапаа К. Загрязнение морской среды и международное право / К. Хакапаа. – Москва, 1986. – 419 с.
521356
  Зубенко И.Б. Загрязнение некоторых водоёмов городской зоны Киева хромом (ІІІ) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 87-89. – Бібліогр.: 3 назви
521357
  Меренюк Г.В. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. / Г.В. Меренюк. – Кишинев, 1984. – 144с.
521358
  Лукин В.А. Загрязнение окружающей среды свинцом и его влияние на протекание и лечение инфекционных кишечных заболеваний человека // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 79-88 : Рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1726-5428
521359
   Загрязнение поверхностей за счет ветрового подъема радиоактивных аэрозолей : совмес. экспериментальный проект. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 148 с. – ISBN 9282751945
521360
  Фрид Ж. Загрязнение подземных вод / Ж. Фрид. – М., 1981. – 304с.
521361
  Алексеев В.С. Загрязнение подземных вод городскими стоками и бытовыми отходами : Гидрогеология и инженерная геология / В.С. Алексеев, Е.А. Ананьева. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 42с.
521362
  Водяницкий Ю.Н. Загрязнение почв и почвенно-грунтовых вод новыми органическими микрополлютантами (обзор) / Ю.Н. Водяницкий, А.С. Яковлев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 609-619 : табл. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 0032-180Х
521363
   Загрязнение природной среды кальцийсодержащей пылью. – Рига : Зинатне, 1985. – 214 с.
521364
  Ахметьева Н.П. Загрязнения грунтовых вод удобрениями / Н.П. Ахметьева. – Москва, 1991. – 99с.
521365
  Баттан Л.Д. Загрязненное небо = The unclean sky / Л.Дж. Баттан ; под ред. и с предисл. Е.Н. Теверовского ; пер. с англ. В.Л. Левина. – Москва : Мир, 1967. – 124 с. : ил. – (В мире науки и технике)
521366
  Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения / Г.М. Илькун. – Киев : Наукова думка, 1978. – 247с.
521367
  Капелюшний В.П. ЗАГС (- Запис актів громадянського стану) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 91-92. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
521368
  Крамар О. Загублена "сестра" України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 16 (181). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Чому не вдався державницький проект Кубані.
521369
   Загублена арфа. Антологія німецької поезії Буковини = Die verlorene Harfe. Eine Anthologie deutschsprachiger Lyrik aus der Bukowina. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – 543, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. нім. - На обкл. дані нім., укр. - Текст парал. нім., укр. - Бібліогр. довідки: с. 503-532. – ISBN 966-8029-12-7


  У пр. № 1739118 напис: Дорогій Кірі Олександрівні - з "Таємної столиці німецької літератури". Щиро Петро Рихло. Київ. 23.01.2003. У змісті авт.: І. Шрайер, Г. Шаффер, В. Віттнер, Е. Зінгер, А Маргул-Шпербкр, Й. Кальмер, Д. Чара-Розенкранц, Г. ...
521370
  Гоголь М.В. Загублена грамота / М.В. Гоголь. – Київ, 1918. – 14с.
521371
  Грегуль Г. Загублена доля в життєвих (не)правдоподібностях доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
521372
  Захарченко І.К. Загублена дорога : оповідання, повість, казки / Іван Захарченко. – Київ : Український письменник, 2008. – 269, [3] с. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-579-165-6


  Дмитрові Міщенку від Захарченко Івана, з прихильністю та приязню. Будьмо! Підпис.
521373
  Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4733-5
521374
  Фіськова С. Загублена між світами. До інтерпретації чужого часо-простору в романі К. Вольф "Медея. Голоси" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 236-242.
521375
  Шалуташвілі Надія Загублена могила Мирона Хархелі / Шалуташвілі Надія, Марджанішвілі Валентина; пер. і підгот.: Т. Гугушвілі, О. Куртанідзе, В. Марджанішвілі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
521376
  Харишин М.В. Загублена руна : вибране / Михайло Харишин. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-457-249-8
521377
   Загублена совість : казка / В.М. – Кpеменчук : Дpук. Д. Жолковського, 1906. – 10 с.
521378
  Федорук Я. Загублена стаття Василя Дубровського "Богдан Хмельницький і Туреччина: (З приводу статей проф. Яна Рипки)" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 582-593. – (Нова серія ; вип. 19/20)
521379
  Гуменюк Надія Загублена у голубих дощах : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 107-119. – ISSN 0208-0710
521380
  Шевчук В. Загублена українська культура за тисячу років : [лекція] / Валерій Шевчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 74 с. – ISBN 978-966-518-479-9
521381
  Лемкевич М. Загублена українська людина / М. Лемкевич. – К., 1992. – 168с.
521382
  Шлемкевич М. Загублена українська людина / Микола Шлемкевич. – Київ : Фенікс, 1992. – 168 с. – ISBN 5-87534-021-5
521383
  Шлемкевич М. Загублена українська людина // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 326-327. – ISBN 978-966-668-480-9


  Шлемкевич намагався давати науковий аналіз формуванню українського характеру у класичному трикутнику релігія-світогляд-мистецтво і вважав, що найбільший вплив на українську душу зробили саме релігійний світогляд і мистецтво. Він дає яскравий ...
521384
  Плохій С.М. Загублене царство : Історія "Русского мира" з 1470 року до сьогодні / Сергій Плохій ; [пер. з англ. В. Євменова, Є. Євменова]. – Харків : Бібколектор, 2019. – 306, [4] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 298-307. – ISBN 978-617-7013-98-2
521385
  Трайхель Загублений : роман / Трайхель, Ганс-Ульріх // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 8-49. – ISSN 0320 - 8370
521386
  Огієнко І.І. Загублений крем"янецький стародрук: "Синод Луцький" 1638 р. / Іван Огієнко. – Варшава : Друкарня Синодальна, 1931. – С. 86-95


  На тит. с. дарчий надп.: Проф. Н.К. Грунському
521387
  Левченко О. Загублений початок (Пошепки малюючи цей світ) // Мова та історія : збірник наукових праць / акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; Акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) ; ред. вип.: Ю. Мосенкіс, К. Вітько. – Київ, 2013. – Вип. 235 : Спеціальний випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Наталії Віталіївни Слухай. – С. 201-215
521388
  Калініченко М. Загублений сміх Генрі Дейвіда Торо // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 6-12. – ISSN 2307-2261
521389
  Веремійчик О. Загублений талант. Надія Суровцева // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 листопада (№ 43/44)
521390
   Загублений талант. Сергій Кушніренко: біографічний нарис, твори, документи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Н. Миронець]. – Дрогобич : Коло, 2013. – 257, [1] с., 40 арк. фотоіл. : фотоіл. – Назв. обкл.: Загублений талант. Сергій Кушніренко: твори, документи. – Бібліогр. в прим.: c. 168-186. – ISBN 978-617-642-101-6
521391
  Горбатюк Василь Загублений у невідомості : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 123-129. – ISSN 0130-1608
521392
  Суржик Л. Загублений фонд. На грантове фінансування науки у 2019 році заплановано майже втричі менше, ніж рекомендували експерти ЕС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 1, 12


  " "Ганьба! Зрада! Саботаж!" - перша реакція науковців після ознайомлення з проектом Державного бюджету на 2019 рік. Реакція хоча й емоційна, а, втім, цілком виправдана, зважаючи на заяви очільника уряду. "Наше завдання - змінити ставлення до науки. Щоб ...
521393
  Грицюк М. Загублені // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 31


  Побачила світ нова книжка Степана Процюка "Пальці поміж піском".
521394
  Наунтон Кріс Загублені знайдені фараони // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 22-33
521395
  Кістерська Л.Д. Загублені президенти / Л.Д. Кістерська, Л.В. Матвєєва. – К, 1991. – 41с.
521396
  Карпентьєр А. Загублені сліди : роман / А. Карпентьєр; Алехо Карпеньєр ; з ісп. пер. Петро Соколовський та Юрій Нєгін. – Київ : Дніпро, 1978. – 263 с. : іл. – (Серія "Дружба")
521397
  Дмитришин Л.Ю. Загублені у світах = Lost in daydreams : роман / Любов Дмитришин ; [худож. оформлення Е. Слуцька]. – Ужгород ; Нью Йорк : Українська книжка : ТІМРАNI, 2019. – 351, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7372-39-3
521398
  Шерфиг Х. Загубленная весна / Х. Шерфиг. – М, 1960. – 191с.
521399
  Караджале Й.Л. Загудлений лист / Й.Л. Караджале. – К, 1952. – 112с.
521400
   Загул Дмитро Юрійович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 129-140
521401
  Підсуха О.М. Загули бори : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 116 с.
521402
  Смоляк Б. Загуменки. Зі щоденникових записів 2022 року // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Травень (№ 5). – С. 11


  Публіцистика.
521403
  Халов Д. Зад решетките на фашистките затвори. / Д. Халов. – София, 1961. – 352с.
521404
  Задорожний В. Задавнена звичка не розуміти Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (768), березень. – С. 41-48


  У статті привернуто увагу до того, що у творах Тараса Шевченка ми кілька разів натрапляємо на слово москва, вжите на позначення народу, який у нашій національній традиції впродовж тривалого історичного часу був відомий як москалі, а згодом – росіяни. ...
521405
  Станковски Б. Зададен и изминат пат / Б. Станковски. – Скопjе : Комунист, 1983. – 480 с.
521406
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1973. – 118с.
521407
  Дубровский Э.Б. Задание / Э.Б. Дубровский. – М, 1982. – 142с.
521408
  Родионов С.В. Задание / С.В. Родионов. – Л., 1988. – 206с.
521409
   Задание 2 "Проекционное черчение". – Новосибирск, 1965. – 19с.
521410
   Задание 2.. – Саратов, 1971. – 21с.
521411
   Задание 3 по географии для заочников 5-го класса средн. школы взрослых.. – Москва, 1939. – 14с.
521412
  Кошелевич В.Н. Задание вариационного исчисления на совокупности разрывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010101 / Кошелевич В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 12л.
521413
  Вайда А.Г. Задание выполнено / А.Г. Вайда. – Москва, 1960. – 174с.
521414
  Церковер Э.М. Задание выполнено. / Э.М. Церковер. – М, 1987. – 192с.
521415
  Прохорская Н.Ф. Задание для заочного обучения стенографии №3 : Основной курс. Упрощенный вариант государственной единой системы / Н.Ф. Прохорская, Н.П. Скородумова, А.М. Юрковский ; Мин-во просвещения РСФСР ; Гос. центральные курсы заочного обучения стенографии "ГЗОС". – Москва, 1970. – 35 с.
521416
  Жукова Е.А. Задание для заочного обучения стенографии. №3. Основной курс. Усовершенствованная государственная система русской стенографии. / Е.А. Жукова, В.В. Музыковская. – М., 1975. – 56с.
521417
   Задание для самостоятельной работы по курсу "Счетно-вычислительные машины и их использование в учете". – Х., 1966. – 15с.
521418
  Тихонов Владимир Иванович Задание и методические указания по составлению техпрофинплана / Тихонов Владимир Иванович. – Куйбышев
Часть 1. – 1974. – 148с.
521419
  Сураго В.И. Задание и методическое руководство к лабораторной работе № 8 / В.И. Сураго. – Одесса, 1964. – 20с.
521420
  Беловашина Н.М. Задание к учебно полевой практике по физиологии растений на межсессионный период / Н.М. Беловашина, А.В. Дубровина. – М, 1965. – 80с.
521421
  Буханцев С.Г. Задание командующего / С.Г. Буханцев. – Ярославль, 1962. – 284с.
521422
  Хакимов А.Х. Задание на всю жизнь : повесть / А.Х. Хакимов. – Ташкент, 1969. – 160 с.
521423
  Ломака М.Г. Задание на лето : В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 71. – ISSN 0016-7207
521424
  Шамшур П.П. Задание особой важности : Повесть / П.П. Шамшур. – Москва : Воениздат, 1972. – 152с.
521425
  Иванов Ю.Н. Задание особой важности / Ю.Н. Иванов, . – Москва, 1979. – 207 с.
521426
   Задание по гидравлике для самостоятельной работы студентов. – Свердловск, 1955. – 20 с.
521427
  Домбровская Е.И. Задание по лексике английского языка / Е.И. Домбровская. – М., 1976. – 37с.
521428
  Богданова И.И. Задание по методике обучения немецкому языку в средней школе : для студ. 2 курса заоч. отд. пед. ин-тов иностран. яз. / И.И. Богданова ; под ред. И.Д. Салистра ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Науч.-метод. каб. по заоч. обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 79 с.
521429
  Лакшин М.Г. Задание по немецкому языку / М.Г. Лакшин, Е.А. Никаев. – Ленинград, 1975. – 50с.
521430
  Попов Н.И. Задание Чека: повесть / Н.И. Попов. – Новосибирск, 1977. – 84с.
521431
  Станчик М.К. и др. Задания 1-2 по грамматике немецкого языка / М.К. и др. Станчик. – М., 1957. – 52с.
521432
   Задания I (теоретического) тура / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, А.В. Лысенко, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 49-58. – ISSN 0016-7207
521433
   Задания I тура XI Всероссийской олимпиады по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.И. Даньшин, О.А. Климанова, П.Л. Кириллов, А.В. Панин, А.С. Наумова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-69 : Схема, табл., карта
521434
   Задания I тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа / А.С. Наумов, А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, О.А. Климанова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 68-70 : Схеми. – ISSN 0016-7207
521435
  Кириллов П.Л. Задания II тура XII Всероссийской олимпиады школьников по географии : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – ISSN 0016-7207
521436
   Задания № 1-4 по фонетике англ. языка. Для студ.-заоч. 1 курса ин-тов ин. яз.. – 2-е изд. – М., 1959. – 159с.
521437
  Толстых Т.Н. Задания № 1 - 4 по грамматике английского языка / Т.Н. Толстых, Т.Н. Осипова, З.А. Шейнман. – Москва, 1958. – 260 с.
521438
  Горышник Л.А. Задания №1-4 по фонетике английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1959. – с.
521439
  Кузнецова О.Ф. Задания №1 и №2 по грамматике немецкого языка / О.Ф. Кузнецова, М.К. Станчик. – М., 1957. – 112с.
521440
   Задания №№ 11-20 по практике устной и письменной речи испанского языка для 1 курса фак. испанского языка. – К., 1963. – 109с.
521441
   Задания №№1 и 2 по географии частей света и важнейших капиталистических государств : Для заочников 6 класса средней школы взрослых. – Москва : Учпедгиз, 1939. – 37с.
521442
   Задания второго (практического) тура 2010 г. : всероссийская олимпиада школьников по географии / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 49-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
521443
   Задания для выполнения лабораторных работ на персональных компьютерах по курсу "Экономическая информатика и вычислительная техника".. – Л., 1990. – 91с.
521444
  Гурская С.М. Задания для заочного обучения станографии / С.М. Гурская. – М., 1977. – 224с.
521445
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стенографии / Н.Ф. и др. Прохоровская. – 4-е. – М., 1970. – 72с.
521446
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стенографии №1-2 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – М., 1967. – 72с.
521447
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стеногрфии №4 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – 4-е. – М., 1967. – 48с.
521448
  Прохоровская Н.Ф. и др. Задания для заочного обучения стеногрфии №5-6 / Н.Ф. и др. Прохоровская. – Москва, 1970. – 96 с.
521449
  Маматова Л.А. Задания для индивидуальной работы по теории анализа хозяйственной деятельности / Л.А. Маматова, И.М. Лоханина. – Ярославль, 1991. – 47с.
521450
  Разумовский В.Г. Задания для контроля знаний учащихся по физике. 8 класс. Механика : пособие для учителя / В.Г. Разумовский. – Москва : Просвещение, 1976. – 80с.
521451
  Савицкая А.Н. Задания для контрольных и курсовых работ по советскому гражданскому праву для студентов-заочников юрид. ф-та. / А.Н. Савицкая. – Львов, 1956. – 27с.
521452
   Задания для контрольных работ по курсу "Советское гражданское процессуальное право" для студ. заоч. отд. юрид. фак.. – К., 1986. – 7с.
521453
   Задания для контрольных работ по курсу "Финансы и кредит СССР" для студентов-заочников 4 курса по специальности "Экономика торговли" и "Бухгалтерский учет",. – Львов, 1965. – 15с.
521454
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1967. – 24с.
521455
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1972. – 40с.
521456
   Задания для контрольных работ по политической экономии. – М., 1973. – 31с.
521457
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч. технических и сельскохоз. средних. учеб. заведений. – М., 1967. – 20с.
521458
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч. технических и сельскохоз. средних. учеб. заведений. – М., 1968. – 16с.
521459
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч.эконом.техникумов и эконом.отд.заоч.сред.спец.учеб.заведений., 1963. – 21с.
521460
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заоч.эконом.техникумов и эконом.отд.заоч.сред.спец.учеб.заведений.. – М., 1965. – 24с.
521461
   Задания для контрольных работ по политической экономии для заочных технических и сельскохозяйственных средних специальных учебных заведений. – М., 1974. – 32с.
521462
   Задания для контрольных работ по политической экономии.. – М., 1977. – 32с.
521463
   Задания для контрольных работ по советскому уголовному праву. – Ташкент, 1986. – 44с.
521464
   Задания для курсовых и контрольных работ, планы семинарских и практических занятия для студентов 2 курса ВЮЗИ на 1960/61 учебный год.. – М., 1960. – 126с.
521465
   Задания для курсовых робот по теории государства и права для студентов 1 курса ВЮЗИ на 1953/54 учебный год.. – М., 1953. – 15с.
521466
  Неклюкова Н.П. Задания для лабораторных занятий по общему землеведению / Н.П. Неклюкова. – Москва : Просвещение, 1969. – 136с.
521467
  Корж Э.Д. Задания для машинного и безмашинного программированного контроля по физике в средних профтехучилищах : метод. пособие / Э.Д. Корж, Д.И. Пеннер. – Москва : Высшая школа, 1978. – 128 с.
521468
   Задания для практических занятий по логике. – Свердловск, 1958. – 40с.
521469
   Задания для практических занятий по советскому уголовному процессу. – Х., 1962. – 52с.
521470
   Задания для практических занятий по теоретической статистике. – М., 1960. – 68с.
521471
  Власова Т.А. Задания для практических работ по курсу "Физическая география частей света" : Учебное пособие / Т.А. Власова. – Москва : Просвещение, 1966. – 72с.
521472
  Герасимова Т.П. Задания для проверки знаний учащихся по курсу физической географии 5 класса / Т.П. Герасимова, Л.П. Сафонов. – М, 1975. – 96с.
521473
  Макарова С.В. Задания для проверки обязательного уровня усвоения знаний и умений по географии за I полугодие в VIII, IX , X классах : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 56-61. – ISSN 0016-7207
521474
  Корж Э.Д. Задания для программированного контроля по физике в средних профтехучилищах : учеб. пособие / Э.Д. Корж, Д.И. Пеннер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 160 с.
521475
   Задания для самостоятельного изучения курса "Бухгалтерский учет в колхозах". – Харьков, 1966. – 20 с.
521476
   Задания для самостоятельного изучения курса "Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях". – Харьков, 1966. – 20 с.
521477
  Бред А.А. Задания для самостоятельной подготовки к сдаче вступительных экзаменов по географии / А.А. Бред ; МВ и ССО ЛатССР, Латв. ун-т им. П. Стучки, Подгот. курсы. – Рига : ЛГУ, 1986. – 38 с.
521478
  Шевченко К.В. Задания для самостоятельной работы над юридическими текстами / К.В. Шевченко. – Х, 1967. – 86с.
521479
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории в 8 классе / Г.М. Донской. – М., 1983. – 143с.
521480
  Бахтина О.И. Задания для самостоятельной работы по истории древнего мира : пособие для учителя / Бахтина О.И. – Москва : Просвещение, 1988. – 93, [2] с.
521481
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков / Г.М. Донской. – М., 1987. – 124с.
521482
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по истории средних веков / Г.М. Донской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1992. – 80с.
521483
  Лернер И.Я. Задания для самостоятельной работы по истории СССР : 8 класс. Пособие для учителя / И.Я. Лернер. – Москва : Просвещение, 1989. – 111 с.
521484
   Задания для самостоятельной работы по курсу "Основы советского государства и права". – Москва, 1987. – 111с.
521485
  Грибов В.С. Задания для самостоятельной работы по новой истории в 10 классе / В.С. Грибов. – М., 1991. – 95с.
521486
  Донской Г.М. Задания для самостоятельной работы по новой истории: 9 класс / Г.М. Донской. – М., 1989. – 124с.
521487
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: 10-й кл.: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. / Н.В. Мишина. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 111с.
521488
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. 10-й кл. / Н.В. Мишина. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 63с.
521489
  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии: Пособие для учащихся веч. (смен.) и заоч. шк. 11-й кл. / Н.В. Мишина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 63с.
521490
   Задания для самостоятельной работы по общей физике : учеб. пособие / В.В. Харитонов, З.В. Гончарова, З.Д. Егорова, Р.Г. Пинчук. – Минск : Вышейшая школа, 1984. – 156 с.
521491
  Бирман А.М. Задания для самостоятельной работы по основам экономических знаний : пособ. для учителя / А.М. Бирман, Л.Я. Осипович. – Москва : Просвещение, 1988. – 159, [1] с. – ISBN 5-09-000280-0
521492
  Черняк Г.В. Задания для самостоятельной работы по химии / Г.В. Черняк. – М, 1981. – 64с.
521493
  Гаврусейко Н.П. Задания для самостоятельной работы учащихся по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – Минск, 1979. – 159с.
521494
   Задания для самостоятельных занятий по курсу "Бухгалтерский учет в совхозах". – Харьков, 1966. – 12 с.
521495
  Гевуркова Е.А. Задания для самостоятельных работ по истории СССР / Е.А. Гевуркова. – М, 1991. – 111с.
521496
  Нечаева А.И. и др. Задания для студентов-юристов по русскому языку / А.И. и др. Нечаева. – Ташкент, 1975. – 35 с.
521497
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 7 класс. – Москва, 1948. – 63 с.
521498
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1957. – 80 с.
521499
   Задания для учащихся заочной средней школы : физика. 10 класс. – 9-е изд.. – Москва, 1957. – 119 с.
521500
   Задания для учащихся заочной средней школы. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 96 с.
521501
   Задания для учащихся заочной средней школы ( Физика 10 класс). – 6-е изд. – Москва, 1953. – 79 с.
521502
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы : География. 6 класс. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1964. – 84с.
521503
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Арифметика. 5-6 класс. – 14-е изд.. – Москва, 1962. – 168 с.
521504
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Зоология. 6 класс. – 3-е изд., перераб. – М., 1964. – 48с.
521505
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. История средних веков. 6 класс. – 2-е изд.. – М., 1964. – 72с.
521506
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Русский язык. 5 класс. – М., 1962. – 68с.
521507
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Черчение. 8 класс. – М., 1962. – 60с.
521508
   Задания для учащихся заочной средней школы заочного отделения средней общеобразовательной школы. Черчение. 9 класс. – 2-е изд.. – М., 1964. – 40с.
521509
  Таиров В.А. Задания для учащихся заочной средней школы и заочн. отд. сред. общеобразоват. школы / В.А. Таиров, Е.В. Баляева. – Москва, 1962. – 83 с.
521510
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геом. 8 класс. – М., 1949. – 64с.
521511
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 6 класс. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 100 с.
521512
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – Москва, 1948. – 56 с.
521513
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 7-е изд.. – Москва, 1953. – 80 с.
521514
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 10-е изд. – Москва, 1956. – 84 с.
521515
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 7 класс. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 104 с.
521516
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – Москва, 1947. – 63 с.
521517
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 6-е изд. – Москва, 1954. – 88 с.
521518
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 88 с.
521519
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 100 с.
521520
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 9 класс. – 10-е изд. – Москва, 1956. – 79 с.
521521
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. 9 класс. – Москва, 1958. – 88 с.
521522
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – Москва, 1952. – 128 с.
521523
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 5-е изд. – Москва, 1957. – 128 с.
521524
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 6-е изд. – Москва, 1958. – 124 с.
521525
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 10 класс. – 8-е изд. – Москва, 1960. – 125 с.
521526
   Задания для учащихся заочной средней школы. Алгебра и геометрия. Тригонометрия. 9 класс. – Москва, 1946. – 76 с.
521527
   Задания для учащихся заочной средней школы. Анатомия и физиология человека.. – М., 1948. – 31с.
521528
   Задания для учащихся заочной средней школы. Англ. язык. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1958. – 68с.
521529
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 56 с.
521530
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 52 с.
521531
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 4-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 48 с.
521532
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 7-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 52 с.
521533
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 9-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 56 с.
521534
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1963. – 56 с.
521535
   Задания для учащихся заочной средней школы. Астрономия. 10 класс. – 13-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1964. – 56 с.
521536
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника.. – М., 1948. – 31с.
521537
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 4-е изд. – Москва, 1952. – 28с.
521538
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 5-е изд. – Москва, 1953. – 32с.
521539
   Задания для учащихся заочной средней школы. Ботаника. 5 класс. – 16-е изд. – Москва, 1954. – 30с.
521540
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 5 класс. – Москва, 1948. – 56с.
521541
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 6 класс.. – Москва, 1948. – 44с.
521542
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 7 класс.. – 7-е изд. – М., 1956. – 62с.
521543
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 8 класс. – 4-е изд. – Москва, 1960. – 64с.
521544
   Задания для учащихся заочной средней школы. География. 9 класс. – 5-е изд. – Москва, 1954. – 63с.
521545
   Задания для учащихся заочной средней школы. Геометрия и тригонометрия. 10 класс. – Москва, 1948. – 64 с.
521546
   Задания для учащихся заочной средней школы. Задания с Пособием по франц. яз. для 5-8 классов. – М., 1964. – 76с.
521547
   Задания для учащихся заочной средней школы. Зоология.. – М., 1948. – 38с.
521548
   Задания для учащихся заочной средней школы. История древнего мира. 5-6 класс. – 3-е изд. – Москва, 1953. – 68с.
521549
   Задания для учащихся заочной средней школы. История древнего мира. 5-6 класс.. – 3-е изд. – М., 1956. – 56с.
521550
   Задания для учащихся заочной средней школы. История средних веков. 6-7 класс. – М., 1948. – 48с.
521551
   Задания для учащихся заочной средней школы. История средних веков. 6-7 класс. – 11-е изд. – М., 1960. – 56с.
521552
   Задания для учащихся заочной средней школы. История СССР. 8 класс. – М., 1948. – 40с.
521553
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литерат. чтение. 5 класс. – 6-е изд. – Москва, 1954. – 64с.
521554
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литерат. чтение. 5 класс. – 9-е изд. – Москва, 1957. – 68с.
521555
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 60с.
521556
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 56с.
521557
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 56с.
521558
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс. – 10-е изд. – Москва, 1959. – 52с.
521559
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 10 класс... – 5-е изд. – Москва, 1954. – 64с.
521560
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – 5-е изд. – Москва, 1954. – 52с.
521561
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – Москва, 1957. – 54 с.
521562
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 54с.
521563
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 8 класс.. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 60с.
521564
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 92с.
521565
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 71с.
521566
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 8-е изд. – Москва, 1957. – 80с.
521567
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 80с.
521568
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 10-е изд. – Москва, 1959. – 84с.
521569
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литература. 9 класс. – 11-е изд. – Москва, 1960. – 84с.
521570
  Федосенко А.Ф. Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс / А.Ф. Федосенко. – М., 1948. – 32 с.
521571
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 3-е изд. – Москва, 1951. – 64с.
521572
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 4-е изд. – Москва, 1952. – 72с.
521573
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 10-е изд. – Москва, 1958. – 68с.
521574
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 5 класс. – 11-е изд. – Москва, 1959. – 67с.
521575
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – М., 1948. – 34с.
521576
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 64с.
521577
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 5-е изд. – Москва, 1954. – 64с.
521578
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 7-е изд.. – Москва., 1956. – 46с.
521579
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 8-е изд. – Москва, 1957. – 56с.
521580
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 10-е изд. – Москва, 1959. – 55 с.
521581
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 6 класс. – 11-е изд. – Москва, 1960. – 55с.
521582
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – М., 1948. – 32с.
521583
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 71с.
521584
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 7-е изд. – Москва, 1956. – 32с.
521585
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 36 с.
521586
   Задания для учащихся заочной средней школы. Литературное чтение. 7 класс. – 9-е изд. – Москва, 1958. – 36с.
521587
   Задания для учащихся заочной средней школы. Логика. 10 класс. – 2-е изд., испр. – Москва, 1953. – 76с.
521588
   Задания для учащихся заочной средней школы. Нем. яз. 6 класс. – 4-е изд. – М., 1955. – 64с.
521589
   Задания для учащихся заочной средней школы. Новая история. 8-9 класс. – 9-е изд. – М., 1960. – 136с.
521590
   Задания для учащихся заочной средней школы. Основы дарвинизма. 9 класс. – 2-е изд.. – Москва, 1952. – 60с.
521591
   Задания для учащихся заочной средней школы. Психология. 9 класс. – Москва, 1954. – 79с.
521592
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. 7 класс. – 3-е изд. – М., 1948. – 48с.
521593
   Задания для учащихся заочной средней школы. Русский язык. Арифметика. 5 класс. – М., 1947. – 95с.
521594
   Задания для учащихся заочной средней школы. Физика. 7 класс. – 2-е изд. – М., 1949. – 7с.
521595
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 3-е изд. – Москва, 1950. – 44с.
521596
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 4-е изд. – Москва, 1951. – 47с.
521597
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 6-е изд. – Москва, 1953. – 47с.
521598
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 10 класс. – 13-е изд. – М., 1960. – 44с.
521599
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 7 класс. – 4-е изд. – Москва, 1952. – 32с.
521600
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 8 класс. – 4-е изд., перераб. – Москва, 1952. – 31с.
521601
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 9 класс. – 3-е изд.. – Москва, 1950. – 36с.
521602
   Задания для учащихся заочной средней школы. Химия. 9 класс. – 10-е изд. – М., 1957. – 28с.
521603
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение .8 класс. – 3-е изд., перераб. – М., 1956. – 48с.
521604
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение 8 класс. – 7-е изд.. – М., 1960. – 48с.
521605
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – Москва, 1954. – 28с.
521606
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 3-е изд.. – М., 1956. – 28с.
521607
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 5-е изд.. – М., 1959. – 43с.
521608
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 10 класс. – 6-е изд. – М., 1960. – 43с.
521609
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 2-е изд. – Москва, 1954. – 36с.
521610
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 4-е изд. – М., 1956. – 46с.
521611
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 7 класс. – 7-е изд.. – М., 1960. – 48с.
521612
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – М., 1954. – 36с.
521613
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – 5-е изд. – М., 1959. – 52с.
521614
   Задания для учащихся заочной средней школы. Черчение. 9 класс. – 6-е изд. – М., 1960. – 52с.
521615
   Задания для учащихся заочной средней школы. Экономическая география СССР. 8 класс. – 3-е изд.. – Москва, 1951. – 56с.
521616
  Кошелева Е.С. Задания и вопросы по курсу экономической географии зарубежных стран / Е.С. Кошелева. – М., 1975. – 64с.
521617
   Задания и метод. указания к выполнению контр. работ по курсу "Советское гражданское процессуальное право" для студ. заоч. ф. обучения юрид. фак-та. – М., 1984. – 6с.
521618
   Задания и метод. указания к семинарским занятиям по сов. государственному праву. – М., 1984. – 50с.
521619
   Задания и методические указания к выполнению контрольных работ по курсу "Советское гражданское процессуальное право" : для студ.заочн.формы обучения юр.ф-та. – Киев : КГУ, 1984. – 7 с.
521620
   Задания и методические указания к практическим и семинарским занятиям по курсу "Физическая география материков и океанов" : для студ.3 курса географич. отд. Евразия. – Харьков, 1978. – 46с.
521621
  Ганф Т.А. Задания и методические указания по английскому языку / Т.А. Ганф. – Ленинград, 1974. – 74 с.
521622
   Задания и упражнения к разговорным темам для студ 1-3 курсов неспециальных фак-тов заоч. формы обуч. (франц. яз.). – Черновцы, 1981. – 34с.
521623
   Задания ІІ (практического) тура / А.И. Даньшин, П.Л. Кириллов, Д.В. Соколова, А.С. Наумов, А.В. Лысенко, И.А. Лев, В.А. Усков // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 48-52 : Табл. – ISSN 0016-7207
521624
   Задания ІІ (районного/городского) этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников 2007/08 учебный год : методика и опыт. Готовимся к олимпиаде / М.Б. Иванова, Н.Г. Циберкин, Д.А. Постников, А.Г. Орлова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 46-49. – ISSN 0016-7207
521625
   Задания к зачетам по русскому языку, химии, физике. 9 класс. – М., 1974. – 88с.
521626
  Кодухов В.И. Задания к контрольным работам по курсу "Введение в языкознание" / В.И. Кодухов. – Л., 1963. – 44с.
521627
  Кодухов В.И. Задания к контрольным работам по курсу "Введение в языкознание" / В.И. Кодухов, И.С. Куликова. – Л., 1971. – 48с.
521628
   Задания к лаборат. работам по курсу "Исследование операций". – К., 1983. – 35 с.
521629
   Задания к лабораторным работам по англ. яз. (тема "Киев") для студ. биол. фак-та. – Киев, 1981. – 18 с.
521630
   Задания к лабораторным работам по курсу "Математический анализ" для студентов специальностей "математика". – Киев, 1986. – 100 с.
521631
  Спиридонова И.Е. Задания к лабораторным работам по курсу: "Основы промышленной электроники" с использованием учебно-тренировочных специализированных устройств / И.Е. Спиридонова. – М., 1966. – 27с.
521632
  Кодухов В.И. Задания к практическим занятиям и контрольная работа по "Введению в языкознание" / В.И. Кодухов. – М., 1976. – 104с.
521633
  Кодухов В.И. Задания к практическим занятиям и контрольным работам по "Введению в языкознание" : Учебн. пособ. для студ.-заочн. фак-тов русск. языка и литера. пед. ин-в / В.И. Кодухов; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1976. – 104 с.
521634
   Задания к практическим занятиям по курсу "Физика". – Рига : РПИ
раздел 3. Электростатика; раздел 4. Постоянный ток. – 1988. – 32 с.
521635
   Задания к практическим занятиям по сов. судеб. статистике. Для студ. 1 курса днев. отд.. – Иркутск, 1971. – 16с.
521636
   Задания к практическим занятиям по сов. судеб. статистике. Для студ. 2 курса вечернего отд.. – Иркутск, 1971. – 11с.
521637
   Задания к практическим занятиям по советскому гражданскому процессуальному праву : для студ. 4 курса юрид. фак. – Киев : КГУ, 1986. – 12 с.
521638
   Задания к практическим занятиям по территориальному планированию : для географ. ф-та. – Киев : КДУ, 1978. – 27 с.
521639
   Задания к программированному коллоквиуму по логике (темы "Умозаключение", "Доказательство"), для студ. философского фак-та. – К., 1982. – 12с.
521640
   Задания к программированному коллоквиуму по логике для студ. философского фак-та. – К., 1980. – 12с.
521641
  Голосунов Н.И. Задания к работе по проекционному черчению / Н.И. Голосунов. – Горький, 1964. – 80с.
521642
  Полянский С.Н. Задания к специальному семинару по педагогике / С.Н. Полянский. – М., 1953. – 72с.
521643
  Вольштейн С.Л. Задания к фронтальным лабораторным работам по физике 6-10-е классы : пособие для учителя / С.Л. Вольштейн. – Минск : Народна асвета, 1984. – 112 с.
521644
   Задания на английском языке для студентов-юристов. – Ташкент, 1986. – 40с.
521645
   Задания первого (теоретического) тура 2010 г. / А.И. Даньшин, А.Г. Жеренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 52-58 : Карти, рис., табл. – ISSN 0016-7207
521646
  Черненко Н.В. и др. Задания по английскому языку / Н.В. и др. Черненко. – К.
№ 2. – 1976. – 79с.
521647
   Задания по английскому языку (метод. пособие). – Орджоникидзе, 1980. – 44с.
521648
  Василевский А.Б. Задания по внеклассной работе по математике / А.Б. Василевский. – Минск, 1988. – 172 с.
521649
  Баум И.В. Задания по геометрии для 9 и 10 классов : метод. пособие / И.В. Баум, К.Н. Брызгалов, Т.А. Горзий. – Киев : Радянська школа, 1987. – 94, [1] с.
521650
  Боголюбов С.К. Задания по деталированию : учеб. пособие для спец. учеб. завед. / С.К. Боголюбов. – Москва : Машгиз, 1961. – 63 с.
521651
   Задания по курсовым работам технич. черчения и СЧХ. Руководство к выполнению курсовых работ №5, 6. – Таганрог
ч. 3. – 1965. – 84с.
521652
  Вайкулис Я.Я. Задания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности и промышленных предприятий" / Я.Я. Вайкулис. – Рига, 1979. – 64с.
521653
   Задания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности". Анализ хоз. деят. пром. предприятий.. – Одесса
ч. 1. – 1974. – 94с.
521654
  Бабаян С.А. Задания по курсу дарвинизма : для студентов-заочников фак-тов естествознания пед. ин-тов / С.А. Бабаян ; Москов. гос. заочн. пед. ин-т. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 20 с.
521655
  Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения : основы черчения и начертат. геометрии для техникумов / С.К. Боголюбов. – Москва : Высшая школа, 1978. – 168 с. : черт. – Библиогр.: с. 168
521656
  Гроссман Е.Я. и др. Задания по лексике английского языка для студентов-заочников V курса факультетов и педагогических ин-тов иностран. языков / Е.Я. и др. Гроссман. – М., 1967. – 155с.
521657
  Пахомова М.Н. Задания по немецкому языку для студентов-заочников I и II курсов / М.Н. Пахомова. – Казань, 1966. – 104с.
521658
  Жозеф М.М. Задания по немецкому языку для студентов 4 курса заочного отделения / М.М. Жозеф, Д.А. Халдина. – М, 1967. – 46с.
521659
   Задания по общей части советского уголовного права: уч. пособие для студ. юрид. вузов. – Саратов, 1988. – 126с.
521660
  Додон Л.Л. Задания по педагогике. Пособие для уч-ся / Л.Л. Додон. – М., 1968. – 223с.
521661
   Задания по практической стилистике русского языка для студ.-заоч. филолог. фак-та. – Одесса, 1972. – 57с.
521662
  Натанзон Э.Ш. Задания по психологии / Э.Ш. Натанзон. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1965. – 200с.
521663
  Агаханян Т.М. Задания по разделам "усилители специального назначения и источники питания" курса ЭУИП / Т.М. Агаханян. – Москва, 1978. – 52с.
521664
   Задания по русскому языку (орфография) для студ. фак-та журналистики. – К., 1986. – 16с.
521665
  Крючков С.Е. и Светлаев М.В. Задания по русскому языку № 1, 2, 3 и 4 / С.Е. и Светлаев М.В. Крючков. – Москва, 1939. – 32с.
521666
   Задания по физ. химии для м. контроля. – М.
ч. 1. – 1976. – 83с.
521667
  Марон А.Е. Задания по физике для учащихся 10 класса вечерней средней школы / А.Е. Марон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 63 с.
521668
  Марон А.Е. Задания по физике для учащихся 11 классов вечерней /заочной/ вечерней школы / А.Е. Марон. – М, 1988. – 64 с.
521669
   Задания по физической химии. – вып. 1. – М., 1976. – 39с.
521670
   Задания по франц. языку. – Л., 1973. – 38с.
521671
   Задания по французскому языку. – Л., 1964. – 20с.
521672
   Задания по французскому языку. – Л., 1967. – 21с.
521673
  Суровцева Р.П. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся / Р.П. Суровцева. – Москва, 1977. – 176с.
521674
  Василенко Е.А. Задания по черчению на преобразования / Е.А. Василенко, Л.Н. Коваленко. – Минск, 1989. – 112с.
521675
  Голоенко Л.К. Задания по черчению: 7 - 8-й кл. / Л.К. Голоенко. – Минск, 1985. – 96с.
521676
  Климанова О.А. Задания практического тура XI Всероссийской олимпиады школьников: география города : Методика и опыт. Внеурочная работа / О.А. Климанова, В.В. Климанов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 70-72
521677
   Задания студентам по советской судебной статистике. – Х., 1966. – 60с.
521678
  Иванова Галина Всеволодовна Задания тестового типа как один из способов проверки знаний и умений учащихся (на материале английского языка) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Иванова Галина Всеволодовна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 27л.
521679
   Задания третьего (тестового) тура Всероссийской олимпиады школьников по географии 2010 г. : Всероссийская олимпиада школьников по географии / А.И. Даньшин, А.Г. Жаренков, П.Л. Кириллов, Н.В. Мазеин, А.С. Наумов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 59-61. – ISSN 0016-7207
521680
  Фридлянд С.О. Задания, методический и справочный материал для слушателей второго года обучения отделения фоторепортажа / С.О. Фридлянд. – Москва, 1963. – 48с.
521681
  Милютин В.И. Заданный курс. / В.И. Милютин. – М, 1961. – 48с.
521682
  Будько Євген Задар. Музика стихій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 94-99 : фото
521683
  Костецкий В.В. Задать шпоры коню - это не насилие, но быстрая езда. О проблеме насилия в образовании // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 11-13
521684
  Донченко В.С. Задачi групування iнформацiї для матричних представникiв та концепцiя кортежностi у її розв"язаннi / В.С. Донченко, Т.П. Зінько // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  Розглядаються задачi групування iнформацiї, якi включають в себе задачу вiдновлення функцiй, представлених своїми значеннями та задачi класифiкацiї, кластеризацiї, та розпiзнавання образiв. Основна увага придiляється проблемi визначення критерiїв ...
521685
  Івохін Е.В. Задачi дослiдження динамiки нечiтких рiзницевих систем // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 105-125. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
521686
  Салуквадзе М.Е. Задача А.М.Летова о синтезе оптимальных систем автоматического управления / М.Е. Салуквадзе. – Тбилиси, 1988. – 285с.
521687
  Дубовенко Ю.І. Задача Алексідзе для відновлення потенціалу сили тяжіння : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 132-139. – Список літ.: с. 139. – ISSN 0203-3100
521688
  Цирульский А.В. Задача аналитического продолжения и некоторые вопросы теории интерпретации потенциальных геофизических полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 051 / Цирульский А.В. ; Урал. филиал АН СССР , Ин-т геофизики. – Свердловск, 1969. – 12 с.
521689
  Александров В.В. Задача Б.В. Булгакова о накоплении возмущений : Автореф. дис. ... кан. физ.-мат. наук / Александров В.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1969. – 9 с. – Бібліогр. : с. 9
521690
  Мащенко С.О. Задача багатокритеріальної оптимізації з нечіткою множиною критеріїв / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 193-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача багатокритеріальної оптимізації з нечіткою множиною критеріїв. Досліджується поняття об"єднання нечіткої множини чітких відношень, які породжуються критеріальними функціями. Визначаються поняття нечіткої множини слабко ефективних ...
521691
  Гаврилин Е.В. Задача будущего / Е.В. Гаврилин, И.М. Мирошник. – М., 1996. – 68с.
521692
   Задача Булгакова в максимальном отклонении и ее применение: русско-кубинский сборник науч. статей. – Москва : Московский университет, 1993. – 145 с.
521693
  Победря Б.Е. Задача в напряжениях / Б.Е. Победря. – Ташкент, 1988. – 200 с.
521694
  Бобочко В.Н. Задача Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Бобочко В.Н.; АН УССР. – Киев, 1977. – 14л.
521695
  Кулян А.В. Задача векторизації доріг на основі растрових карт / А.В. Кулян, О.С. Прокопюк // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 53-55
521696
  Мащенко С.О. Задача вибору альтернатив з нечіткою множиною чітких цілей / С.О. Мащенко, О.М. Бовсунівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача раціонального вибору альтернатив, у якій ціль особи, що приймає рішення, задана нечіткою множиною чітких цільових множин. Розглядається поняття перетину нечіткої множини чітких множин та досліджуються його властивості. The problem ...
521697
  Семесенко М.П. Задача вибору моделі вимірів в інформаційно-керуючих системах / М.П. Семесенко, О.О. Тимашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 306-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається постановка задачі оцінювання процесу спостереження і вибору моделі вимірів в інформаційно-керуючих системах. Ключові слова: динамічні системи управління, стохастичні процессы системи, канали вимірів. In the article the ...
521698
  Рагуліна О.Ю. Задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в класичній моделі ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в динамічній постановці в класичній моделі ризику з точки зору максимізації ймовірності небанкрутства на нескінченному проміжку часу. Виводиться рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана для ...
521699
  Аджубей Л.Т. Задача вибору оптимальної стратегії інвестування малого підприємства // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 27-28
521700
  Мамчич Я.М. Задача геометричного програмування з випадковими показниками степенів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-77. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджується розподіл координат максимізую чого вектора двоїстої функції задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів.
521701
  Донченко В. Задача групування інформації: матричні еліпсоїдальні відстані відповідності / В. Донченко, Т. Зінько // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 84-86. – ISBN 978-966-8725-10-4
521702
  Пташник Б.Й. Задача Дiрiхле-Неймана для лiнiйних неелiптичних рiвнянь з частинними похiдними зi сталими коефiцiєнтами / Б.Й. Пташник, С.М. Репетило // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
521703
  Трускова Надежда Федоровна Задача двух центров квантовой механики и представления некомпактных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трускова Надежда Федоровна; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 12л.
521704
  Доценко С.І. Задача Джонсона з випадковими часами виконання робіт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система конвейерного типу з двох машин в припущенні, що часи виконання робіт є випадковими величинами з заданою функцією розподілу. Для деяких частинних випадків знайдено оптимальний алгоритм впорядкування робіт та формули для ...
521705
  Мащенко С.О. Задача диз"юнктивного програмування з нечіткою множиною обмежень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Пропонується метод розв"язку задачі диз"юнктивного програмування з нечіткою множиною індексів обмежень. Побудовано відображення належності нечіткої множини типу 2, яка є множиною допустимих альтернатив. Досліджені властивості цієї множини і розглянутий ...
521706
  Терещенко В.М. Задача динамічної локалізації точки на незв"язному графі / В.М. Терещенко, В.І. Пузирей // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2012. – № 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – С. 52-59. – ISSN 1028-9763
521707
  Власов В.И. Задача Дирихле в круге с угловым вырезом / В.И. Власов, Д.Б. Волков. – Москва, 1986. – 39с.
521708
  Скрыпник А М. Задача Дирихле для линейной системы управлений эллиптического типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скрыпник М.А,; АН УССР.Ин-т матем. – Киев, 1978. – 14л.
521709
  Антохин Ю.Т. Задача Дирихле для уравнений второго порядка в неограниченной области : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Антохин Ю.Т. ;. – Москва, 1965. – 3 с.
521710
  Меликсетян Э.П. Задача Дирихле для эллиптических систем дифференциальных уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными, когда граничные условия принадлежат классам С и 1 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Меликсетян Э.П.; АН Арм.ССР.Ин-т математики. – Ереван, 1981. – 13л.
521711
  Авазашвили Д.З. Задача диффракции электромагнитных колебаний : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Авазашвили Д.З. ; Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1957. – 14 с.
521712
  Репетило С.М. Задача Діріхле–Неймана для рівнянь із частинними похідними високого порядку зі сталими коефіцієнтами / С.М. Репетило, М.М. Симотюк // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 147-153. – ISSN 1810-3022
521713
   Задача Діріхле для узагальненого осесиметричного рівняння Гельмгольця у півсмузі / І.М. Александрович, О.Г. Кочулова, В.І. Ляшко, В М. Сидоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 119-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено крайові задачі для рівняння Гельмгольця у нескінченній області, на границі якої існують точки, де оператор вироджується. Встановлено обмеження на деякі параметри крайових умов, при яких розв"язок існує та єдиний. Ключові слова: единість ...
521714
  Мирзаян Г. Задача для Мушаррафа // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 32. – С. 42-44


  Політична боротьба у Пакистані
521715
  Дубовецька І. Задача екстраполяції функціоналів від періодично корельованої послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Вивчається задача оцінювання лінійного функціонала від невідомих значень періодично корельованої послідовності за спостереженнями, які забруднені шумом. У випадку відомих спектральних щільностей знайдено формули для обчислення середньоквадратичної ...
521716
  Зінько Т.П. Задача згортання структури білка // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 200-202
521717
  Сергеевич В.И. Задача и методы государственных наук : очерки современной политической литературы В.Сергеевича. – Москва : Тип. Грачова и К*, 1871. – VIII, 231, [1] с. – Библиогр. в примеч.
521718
  Рисов Д.А. Задача и направления романа в историческом его развитии / Ст. Д. Рисова, препод. 3-го Александровского воен. училища // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 23 с.
521719
  Щербина А.М. Задача и постановка преподавания логики на одногодичных курсах / А.М. Щербина. – с.
521720
  Павлюченко Ю.В. Задача изгибания точечных соответствий между проективными пространствами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Павлюченко Ю.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 8л.
521721
  О Ен Ден Задача измерения магнитоного поля в верхней атмосфере солнца и интерференционных магнитограф измиран : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.03.02 / О Ен Ден ; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростран. радиоволн. – Москва, 1980. – 9 с.
521722
  Бабенко В.О. Задача ідентифікації параметрів моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 43-50. – ISSN 2077-8031
521723
  Семеновська Н.В. Задача інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля зі спектральною функцією певного вигляду за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні. Ключові слова: випадкове поле, ...
521724
  Семеновська Н. Задача інтерполяції однорідного та ізотропного за простором та стаціонарного за часом випадкового поля за спостереженнями на нескінченній циліндричній поверхні. І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 137-145. – ISSN 0868-6904
521725
  Плинер Р.И. Задача как метод обучения в начальной школе : Автореф... канд.педаг.наук: / Плинер Р.И. – Москва. – 8 с.
521726
  Пацко В.С. Задача качества в линейных дифференциальных играх второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Пацко В.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
521727
  Кіт Л. Задача Кеплера отримала український розв"язок // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 3


  Наприкінці березня світове наукове середовище сколихнула новина: український математик Марина Вязовська опублікувала розв’язання задачі оптимального розміщення сфер у 8-вимірному просторі, яку для 3-вимірного простору ще в 1611 році розглядав відомий ...
521728
  Волощук С.Д. Задача керування лінійною системою з неповно визначеними дискретизованими початково-крайовими умовами / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 82-83
521729
  Волощук С.Д. Задача керування параболічною системою в умовах невизначеності початково-крайових умов / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 79-80
521730
  Кособуцький П. Задача Коллатца // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 56-61. – ISSN 1819-7329
521731
  Сигал И. Задача коммивояжера большой размерности / И. Сигал. – Москва, 1986. – 23 с.
521732
  Погурельський О.С. Задача комплексної обробки інформації глобальної навігаційної супутникової системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Погурельський Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
521733
   Задача кооперативного керування групою безпілотників / В.О. Яценко, Ф.Г. Гаращенко, В.М. Петрович, Н.М. Требіна // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 159-160. – ISBN 978-617-7021-58-1
521734
  Парусников Н.А. Задача коррекции в инерциальной навигации / Н.А. Парусников. – М., 1982. – 174с.
521735
  Парусников Н.А. Задача коррекции в инерциальной навигации и механика инерциальных навигационных систем : Автореф... доктора физ-мат.наук: 01.02.01 / Парусников Н.А.; МГУ. – Москва, 1979. – 22л.
521736
  Прощенко Т.М. Задача кососиметричного деформування трансверсально-ізотропного шару при змішаних умовах на торцях // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 193-195. – ISBN 978-617-7021-27-7
521737
  Сливка-Тилища Задача Кошi для рiвняння теплопровiдностi на площинi звипадковою правою частиною з простору Орлiча / Сливка-Тилища, М.М. Михасюк, О.О. Погоріляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 103-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
521738
  Веселин М.П. Задача Коши для гиперболических операторов с кратными характеристиками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мт. наук : 01.003 / Веселин М.П. ; Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с.
521739
  Раскин В.Г. Задача Коши для дифференциальных уравнений второго порядка в банаховых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Раскин В.Г.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 7л.
521740
  Сигалов И.Е. Задача Коши для квазипараболических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Сигалов И.Е. ; МГУ. – Москва, 1974. – 13 с.
521741
  Автушко Т.С. Задача Коши для линейных дифференциальных уравнений второго порядка с обобщенными коэффициентами в алгебре мнемофункций : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Автушко Татьяна Сергеевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2013. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
521742
  Адамар Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными гиперболического типа / Ж. Адамар ; пер. с фр. Ф.В. Шугаева ; под ред. О.М. Белоцерковского. – Москва : Наука, 1978. – 351 с. : ил. – Список лит.: с. 350-351
521743
  Николенко В.Н. Задача Коши для некоторых классов интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николенко В. Н.; МВО СССР, Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 4 с.
521744
  Дринь Ярослав Михайлович Задача Коши для некоторых классов параболических псевдодифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дринь Ярослав Михайлович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1979. – 16л.
521745
  Круглова С.П. Задача Коши для некоторых классов эллиптических уравнений высших порядков и р-полианалитические функции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Круглова С.П.; КГУ. – К., 1971. – 12л.
521746
  Голец Б.И. Задача Коши для некоторых корректных по И.Г.Петровскому систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голец Б.И.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1965. – 12л.
521747
  Иврий Виктор Яковлевич Задача Коши для нестрого гиперболических операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Иврий Виктор Яковлевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 14л.
521748
  Жибер А.В. Задача Коши для одного класса полулинейных систем дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Жибер А.В.; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.11
521749
  Алиев Ф.С. Задача Коши для систем интегно-дифференциальных уравнений содержащих сингулярный оператор : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алиев Ф. С.; Ком. ВССО СМ Аз.ССР, АзГУ им. Кирова, мех.-мат. фак. – Баку, 1961. – 6л.
521750
  Глузберг Е.И. Задача Коши для счетной системы дифференциальных уравнений с частными производными и устойчивость ее решения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Глузберг Е.И.; АН Каз.ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
521751
  Видыбида А.К. Задача Коши для цепочки уравнений Боголюбова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Видыбида А.К. ; АНУССР, Ин-т теорет.физики. – Киев, 1975. – 14 с.
521752
  Городецький В.В. Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку / В.В. Городецький, О.М. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлена коректна розв"язність задачі Коші для одного класу еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку і початковими умовами, які є узагальненими функціями нескінченного порядку з просторів (W П М)1 [подано формулу].
521753
  Чайковський А.В. Задача Коші для нелінійного диференціального рівняння з G-секторіальним оператором коефіцієнтом // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ : Інститут математики НАН України, 2011. – Т. 14, № 1
521754
  Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Доведено існування та встановлено оцінки розв"язку задачі Коші параболічного псевдодифе-ренціального рівняння вищого порядку по t. The was proved and estimated the solution of the solution of the Cauchy problem of parabolic pseudodifferential equation ...
521755
  Лучко В.М. Задача Коші для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу Коші для параболічного псевдодиференційного рівняння вищого порядку no t з імпульсним впливом. Для такої задачі побудовано матрицант, за допомогою якого як обернене, перетворення Фур"є визначається фундаментальна система ...
521756
  Яременко М. Задача Коші для рівняння еволюційного типу з неперервною еліптичною матрицею в просторах Лебега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еліптичне рівняння спеціального вигляду в просторі Соболева, введено звуження відповідних операторів на просторах Лебега, описано деякі топологічні конструкції в Llp (Rl, dl x) ([0, t]) , завдяки яким доведено аналоги теорем ...
521757
   Задача Коші та задача Гурса для рівнянь з частинними похідними : метод. вказівки до практич. занять та самостійної роботи з курсу "Рівняння математичної фізики" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 55 с.
521758
  Дрінь Я.М. Задача Коші та нелокальна багатоточкова за часом задача для диференціально-операторних рівнянь у зліченно-нормованих просторах : монографія / Я.М. Дрінь, В.В. Городецький ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 252 с. – Бібліогр.: с. 238-252. – ISBN 978-966-423-502-7
521759
  Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв
521760
  Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 354 арк. – Бібліогр.: арк. 329-354
521761
  Оликер В.И. Задача Кристоффеля для незамкнутых поверхностей : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Оликер В. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
521762
  Максименко Л.А. Задача Лагранжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максименко Л. А.; КГУ. – К., 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
521763
  Максименко Л.А. Задача Лагранжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Максименко Л.А.; КГУ. – К., 1969. – 223л. – Бібліогр.:л.12-133
521764
  Максименко Д.А. Задача Лагрнжа о нестационарном движении газа с учетом химических реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максименко Д. А.; КГУ. – 16л.
521765
  Поштару А.И. Задача Ламе на графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Поштару А.И.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1978. – 14л.
521766
  Продан Н.В. Задача линейного синтеза с квадратным функционалом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Продан Н.В.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 10л.
521767
  Мащенко С.О. Задача математического программирования с нечетким множеством индексов ограничений // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2013. – № 1. – С. 73-81. – ISSN 0023-1274
521768
  Тарасова О. Задача медіапланування як задача розміщення з обмеженнями // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 212
521769
  Спасов А. Задача на денот / А. Спасов, 1979. – 79с.
521770
  Капустян О. Задача наближеного синтезу для еволюційного включення субдиференціального типу / О. Капустян, В. Ясинський // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 92-93. – ISBN 978-966-188-137-1
521771
  Капустян О.А. Задача наближеної стабілізації для параболічного включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 62-67. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В данiй роботi доведена близькiсть наближеного керу вання задачi оптимальное стабiлiзацiї для параболiчного включення до оптимального регулятора для незбуреної [формула] задачi, а також доведена близькiсть цiльових функцiоналiв на цих керуваннях.
521772
  Капустян О.А. Задача наближеної стабілізації для параболічного включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 62-67. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В данiй роботi доведена близькiсть наближеного керування задачi оптимальної стабiлiзацiї для параболiчного включення до оптимального регулятора для незбуреної [формула] задачi, а також доведена близькiсть цiльових функцiоналiв на цих керуваннях.
521773
  Березовский Б.А. Задача наилучшего выбора / Б.А. Березовский, А.В. Гнедин ; отв. ред. Э.А. Трахтенгерц ; Ин-т пробл. управления. – Москва : Наука, 1984. – 190 с. – Библиогр.: с. 187-190
521774
  Полтораченко Наталія Іванівна Задача нечіткої прив"язки споживачіва до мереж різних категорій // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 142-146. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-5300
521775
  Батурин Ю.М. Задача о "взвешивании ученых" как стратегическая операция (Интервью с членом-корреспондентом РАН Ю. М. Батуриным) / интервью вел Борис Малицкий // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 66-77. – ISSN 0374-3896
521776
  Третьяков В.Е. Задача о встрече движений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьяков В.Е.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
521777
  Петров Н.М. Задача о движении двух нуклонов для потенциалов гауссовского типа / Н.М. Петров. – К., 1971. – 20с.
521778
  Бауер В.О. Задача о движении системы двух соосных роторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бауер В.О. ; Моск. гос. ордена Ленина и ордена Труд. Красного Знамени ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1958. – 5 с.
521779
  Мудров В.И. Задача о коммивояжере / В.И. Мудров. – Москва, 1969. – 58с.
521780
  Рубинштейн Г.Ш. Задача о крайней точке пересечения оси с ограниченным выпуклым многогранником и некоторые ее приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рубинштейн Г.Ш.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра матем. анализа. – Ленинград, 1955. – 10л.
521781
  Янушаускас А.И. Задача о наклонной производной теории потенциала / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1985. – 262 с.
521782
   Задача о поршне в газе с источниками и стоками (Автомодельные решения). – Тбилиси, 1986. – 239с.
521783
  Порхаев А.П. Задача о температурных колебаниях в почвах и грунтах / А.П. Порхаев, М.С. Смирнов. – Москва, 1958. – 8 с.
521784
  Зелинский Ю.Б. Задача о тени для шаров фиксированного радиуса / Ю.Б. Зелинский, И.Ю. Выговская, Х.К. Дакхил // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Слов"янськ, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 599-603. – ISSN 1810-3200


  Главная цель работы - решение задачи о тени для шаров фиксированного радиуса в n-мерном евклидовом пространстве. Широкий спектр таких задач исследовался в работах одного из авторов и его учеников. Эту задачу можно рассматривать как нахождение ...
521785
  Зелинский Ю.Б. Задача о тени и смежные задачи / Ю.Б. Зелинский, И.Ю. Выговская, Х.К. Дакхил // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Odessa, 2016. – Vol. 9, n. 3/4. – C. 50-58. – ISSN 2072-9812
521786
  Калмыков Н.Н. Задача о флюктуациях ядерного каскада и широкие атмосферные ливни : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Калмыков Н.Н. ; Моск. гос. ун-т, Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1965. – 10 с. – Бібліогр. : с. 9-10
521787
  Китова О.В. Задача об оптимальном выборе комплексов технических средств для решения заданного набора функциональных задач / О.В. Китова. – Москва, 1988. – 21 с.
521788
  Любимов В.М. Задача об упругом равновесии кольцевого кругового сектора. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Любимов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 3л.
521789
  Вапник В.Н. Задача обучения распознаванию образов / В.Н. Вапник. – Москва, 1971. – 60с.
521790
  Готман Э.Г. Задача одна - решения разные / Э.Г. Готман. – К., 1988. – 175 с.
521791
  Винярський Я.Я. Задача оперативногооцінювання стану безпеки державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 154-158


  У статті досліджена задача оперативного оцінюваня стану безпеки державного кордону, яка може знайти реалізацію за допомогою алгоритмів, побудованих з використанням чітких математичних методів, розглянутих при викладенні основного матеріалу. Реалізація ...
521792
  Сушко О.М. Задача оптимального керування в моделі вирощування плодових тіл печериць з врахуванням вірусної інфекції / О.М. Сушко, Ю.В. Загородній // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 113-114
521793
  Акіменко В.В. Задача оптимального керування в моделі клітинних угрупувань з неперервним віком / В.В. Акіменко, Ю.В. Загородній // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 51-51
521794
   Задача оптимального керування диференціальним включенням із швидкоколивними коефіцієнтамина півосі / О.Д. Кічмаренко, О.А. Капустян, Н.В. Касімова, Т.Ю. Жук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. О.А. Бойчук ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 24, № 3. – С. 363-372. – ISSN 1562-3076
521795
  Задоянчук Н.В. Задача оптимального керування для виродженої параболічної варіаційної нерівності: теорема існування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 17-38. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
521796
  Капустян В.О. Задача оптимального керування для елiптичного рiвняння з нелокальними крайовими умовами в круговому секторi / В.О. Капустян, О.А. Капустян, О.К. Мазур // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – C. 3-9. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглядається нелокальна крайова задача для оператора Лапласа в круговому секторi з рiвнiстю потокiв на радiусах i умовою Дiрiхле на одному з радiусiв та керуванням у правiй частинi рiвняння. Для квадратичного критерiю якостi за допомогою ...
521797
  Єфіменко А.А. Задача оптимального керування екстенсивним розвитком мережі інформаційно-комунікаційного підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі побудовано чисельний алгоритм розв"язання задачі оптимального керування екстенсивним розвитком мережі інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах обмеженого фінансування. The article presents a result of development of optimal control ...
521798
  Аджубей Л.Т. Задача оптимального керування односекторної економічної системи // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 26. – ISBN 978-966-188-227-9
521799
  Акіменко В.В. Задача оптимального керування процесом підтоплення територій для початково-крайової задачі для квазілінійного рівняння параболічного типу / В.В. Акіменко, С.О. Митрохін // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 52-52
521800
  Аджубей Л. Задача оптимального керування розвитком інноваційних технологій / Л. Аджубей, К. Левко // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 37. – ISBN 978-966-188-137-1
521801
  Мацяшик К. Задача оптимального распределения программы на параллельно работающих вычислительных устройствах / К. Мацяшик, Д.А. Поспелов. – К., 1964. – 26-37с.
521802
  Дуда Н. Задача оптимального розподілу бюджетних коштів між регіонами україни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 252-256. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
521803
  Ягуб Г. Задача оптимального управления для одномерного нелинейного уравнения Шрёдингера со специальным градиентным слагаемым / Г. Ягуб, Н.С. Ибрагимов, М. Зенгин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, М.М. Войтович [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (131). – C. 49-66. – ISSN 0868-6912
521804
  Мішура Ю.С. Задача оптимальної зупинки випадкових блукань з поліноміальними функціями виплат / Ю.С. Мішура, В.В. Томашик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 138-149. – ISSN 0868-6904


  An optimal stopping problem for random walk with the drift to the left and with polynomial reward function is studied using the Appel polynomials. An explicit form of optimal stopping times is obtained.
521805
  Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки для процесів Леві / А.Г. Мороз, Г.М. Шевченко // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 78-79
521806
  Івасюк А.В. Задача оптимальної зупинки та її застосування до моделювання фінансових ринків з двовимірними пакетами активів / А.В. Івасюк, Ю.С. Мішура // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005. – № 1/2. – С. 71-85.
521807
  Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мороз Анна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
521808
  Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Мороз Анна Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 119 л. – Бібліогр.: л. 109-119
521809
  Капустян О.А. Задача оптимальної стабілізації для параболічного включення // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 110-111. – ISBN 978-966-188-227-9
521810
  Мащенко С.О. Задача оптимизации с нечетким множеством нечетких ограничений // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 4, июль - август. – С. 47-57. – ISSN 0572-2691
521811
  Меркулова Е.П. Задача оптимизации систем автоматического регулирования, содержащих существенно нелинейные элементы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Меркулова Е.П.; Моск.гос.ордена Ленина и Труд.Красного Знамени ун-т. – Москва, 1960. – 6л.
521812
  Мищенко Г.П. Задача особой важности : (партизанская разведка. 1941-1945 г.) / Г.П. Мищенко, Г.П. Мигрин. – Киев : Вища школа, 1985. – 207 с.
521813
  Гончаренко В.А. Задача П.В. Воронца для точки на плоскости // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу П.В. Воронця для руху точки по похилій площині з урахуванням сухого тертя. Шляхом аналізу характерних властивостей руху цієї системи отримано її розв"язок. Досліджено вигляд множини граничних станів.
521814
   Задача по анализу и планированию издержек обращения в торговле и заготовках в организациях потребительской кооперации. Для студ. эконом. и товаровед. фак-тов. – Львов, 1965. – 47с.
521815
  Меркулов М.А. Задача по бухгалтерскому учету в промышленности / М.А. Меркулов, С. Селезнев. – 2-е изд. пер. – М., 1953. – 219с.
521816
  Русаловский Н.Г. Задача по журнально-ордерной форме учета в промышленных предприятиях. / Н.Г. Русаловский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 95с.
521817
  Ишханов В.В. Задача погружения в теории Галуа / В.В. Ишханов. – Москва, 1990. – 269 с.
521818
  Соломянюк І.Г. Задача полосної класифікації цифрової інформації // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 80
521819
  Хомин Александр Васильевич Задача преследования для дискретных конфликтноуправляемых процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Хомин Александр Васильевич ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
521820
  Хомин Александр Васильевич Задача преследования для дискретных конфликтноуправляемых процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хомин Александр Васильевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев, 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.117-125
521821
  Фаермак Д.С. Задача пришла с картины / Д.С. Фаермак. – М, 1973. – 150с.
521822
  Фаермарк Д.С. Задача пришла с картины / Д.С. Фаермарк. – М., 1973. – 160 с.
521823
  Фаермарк Д.С. Задача пришла с картины / Д.С. Фаермарк; АН СССР. – Москва : Наука, 1974. – 159 с. – (Сер."Из истории мировой культуры")
521824
  Губська В.В. Задача про вимушені нелінійні коливання резервуару у формі усіченого конуса, частково заповненого рідиною / В.В. Губська, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача виходу системи на усталений режим. Система складається з резервуара у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею. Поведінка системи розглядається в рамках нелінійної моделі на тривалому проміжку часу при гармонічному ...
521825
  Лимарченко В.О. Задача про вимушені нелінійні коливання трубопроводу з швидкісною течією рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 79-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується задача коливань трубопроводу з рідиною на вібруючій основі. Система складається з труби кругового перетину, що консольно закріплена на рухомій основі. Поведінка системи розглядається в рамках нелінійної моделі при гармонічному збудженні ...
521826
  Кулян В.Р. Задача про диверсифікацію інвестиційного портфеля / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова, В.В. Рутицька // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 122-122
521827
  Кривий С.Л. Задача про математичний сейф та її розв"язання (Ч. 1) / С.Л. Кривий, Г.І. Гогерчак // Кібернетика та комп"ютерні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4. – С. 15-38. – ISSN 2707-4501
521828
  Кривий С.Л. Задача про математичний сейф та її розв"язання (Ч. 2) / С.Л. Кривий, Г.І. Гогерчак // Кібернетика та комп"ютерні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1. – С. 16-28. – ISSN 2707-4501
521829
  Вайсфельд Н.Д. Задача про напружений стан суцільного зрізаного конуса при впливі на нього ударного навантаження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
521830
  Ядренко В.М. Задача про розорення гравця // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 56-60. – ISSN 1029-4171
521831
  Братійчук М.С. Задача про розорення для процесу ризика на інтервалі / М.С. Братійчук, О.В. Лукович // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 73-74. – ISBN 978-966-8725-10-4
521832
  Онишкевич В.М. Задача про термопружний контакт півплощини з прямокутним штампом за теплоутворення від тертя / В.М. Онишкевич, Г.Т. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглядається плоский штамп деякої висоти, який втискується заданою силою у пружну півплощину і рухається прямолінійно уздовж поверхні з деякою швидкістю. На верхній межі штампа відбувається конвективний теплообмін із зовнішнім середовищем. Між бічними ...
521833
  Кузьмина Р.П. Задача равновесия нерастяжимых пленок под гидростатическим давлением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.020 / Кузьмина Р.П.; МГУ. – М, 1972. – 14л.
521834
  Абдулаев А.Х. Задача размещения сельскохозяйственного производства в объединении хозяйств мелиоративной системы : сообщения по прикладной математике / А. Х. Абдулаев, В. Г. Киселев ; АН СССР, Вычисл. центр. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 26 с.
521835
  Бронников К.А. Задача Райснера-Нордстрема в присутствии скалярного поля / К.А. Бронников. – К., 1972. – 13 с.
521836
  Ковалевский В.А. Задача распознавания образов с точки зрения математической статистики / В.А. Ковалевский. – К., 1965. – 43с.
521837
  Сенько О.В. Задача распознания при одном способе описания сложных объектов / О.В. Сенько. – М., 1988. – 18 с.
521838
  Эскина М.С. Задача рассеяния для частно-разностных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Эскина М.С. ; Ин-т математики АН УССР. – Киев, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
521839
  Ефимчук М.О. Задача рассеяния при наличии плоской границы раздела сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Ефимчук М.О.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1971. – 12л.
521840
  Круглов В.Е. Задача Римана на римановых поверхностях алгебраических функций и некоторые ее приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Круглов В.Е.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
521841
  Векуа Н.П. Задача Римана с разрывными коэффициентами для нескольких неизвестных функций / Н.П. Векуа, 1944. – 10с.
521842
   Задача Рік"є для одного модельного рівняння гіперболічного типу 4-го порядку / І.М. Александрович, С.І. Ляшко, В.І. Ляшко, Н.І. Ляшко, В М. Сидоров // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 8-12. – ISSN 2706-9680
521843
  Тарасова О.В. Задача розміщення ефірних подій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті запропоновано варіант формалізації задачі медіапланування ефірних подій за умов обмеженого розміщення. На прикладі описано чотирикроковий алгоритм розв"язку задачі. The formalization variant of the problem of media planning of television ...
521844
  Альбощій О.В. Задача розподілу предметів речового майна та продовольчого забезпечення в елементах комплексу бойового екіпірування військовослужбовця Національної гвардії України / О.В. Альбощій, С.М. Суконько, С.О. Павленко // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2023. – Вип. 1 (41). – С. 5-13. – ISSN 2409-7470


  У статті розглянуто формалізацію задачі розподілу (ешелонування) предметів речового та продовольчого забезпечення у складі комплексу бойового екіпірування військовослужбовця залежно від завдань, які виконують підрозділи Національної гвардії України.
521845
  Хусаінов П.В. Задача розробки математичної моделі об"єкту технічного діагностування // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (11). – С. 65-72. – ISSN 2412-5288
521846
  Васильев П.А. Задача с двумя неизвестными / П.А. Васильев. – Ленинград, 1975. – 95с.
521847
  Соломянюк І.Г. Задача смугової класифікації цифр та букв українського алфавіту // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 72-75
521848
  Исарова Л.Т. Задача со многими неизвестными : невыдуманные истории из школьной жизни / Л.Т. Исарова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 175с.
521849
  Пойя С. Задача со многими неизвестными // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 10-14. – ISSN 0321-5075


  Ситуация в Афганистане после выборов президента страны.
521850
  Шевченко В.И. Задача совпадения минимального и максимального операторов для дифференциальных систем в области ее приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Шевченко В. И.; АН УССР, Ин-т прикл. матем. и механ. – Донецк, 1979. – 12л.
521851
  Кожанов А.И. Задача сопряжения для некоторых неклассических дифференциальных уравнений высокого порядка / А.И. Кожанов, Е.Ф. Шарин // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАН України ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко А.М. – Донецьк, 2014. – Т. 11, № 2. – C. 181-202. – ISSN 1810-3200
521852
  Саянкін О.О. Задача спостереження для одного класу нелінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 250-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача спостереження для нелінійних систем з малим параметром. Побудована методика відновлення початкового стану системи за наявними спостереженнями. Ключові слова: спостереження, початковий стан, нелінійність з малим параметром. The ...
521853
  Науменко К.И. Задача стабилизации фазовых координат объекта одним управляющим воздействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Науменко К.И.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1970. – 15л.
521854
  Вернадский И.В. Задача статистики // Хрестоматия по истории русской статистики : (история теоретических взглядов) / Н.К. Дружинин. – Москва : Госстатиздат, 1963. – С. 221-238
521855
  Мейрманов А.М. Задача Стефана / А.М. Мейрманов. – Новосибирск, 1986. – 238с.
521856
  Шевчук В.А. Задача термопружності для циліндра з тонким багатошаровим покриттям // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 117-129. – ISSN 0130-9420
521857
  Пташник Б.И. Задача типа Валле Пуссена и некоторые краевые задачи для линейных гиперболических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пташник Б.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1967. – 11л.
521858
  Тахиров Ж.О. Задача типа Флорина для параболического уравнения со степенной нелинейностью // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 554-566. – ISSN 1562-3076
521859
  Харченко В.Ф. Задача трех нуклонов с потенциалом прямоугольной формы / В.Ф. Харченко, А С. Строрженко, . – К, 1969. – 12с.
521860
  Шкурба В.В. Задача трех станков / В.В. Шкурба. – М., 1976. – 95с.
521861
  Зу Гван Хви Задача убегания в дифференциально-разностных играх : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Зу Гван Хви; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 105л. – Бібліогр.:л.98-105
521862
  Ливанов Ю.В. Задача управления технологической системой с учтом надежности / Ю.В. Ливанов. – М., 1987. – 19с.
521863
  Жук П.В. Задача управління потоками даних в перспективних мобільних радіомережах військового призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 108-118
521864
  Лангенбах А. Задача упруго-пластического кручения стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лангенбах А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1955. – 7л.
521865
  Золота А.В. Задача фільтрації випадкових полів за спостереженнями на кривих // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано задачу "горизонтальної" та "вертикальної" фільтрації сигнала за спостереженнями вінерівського поля на зростаючій кривій в площині.
521866
  Тарасюк И.С. Задача хозяйственная и политическая. / И.С. Тарасюк. – Симферополь, 1985. – 47с.
521867
  Кузьмичев В.Е. Задача четырех ядерных частиц в интегральной формулировке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Кузьмичев В.Е.; АН УССР. – К, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
521868
  Присакару К.Ф. Задача Штейнера для графов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Присакару К.Ф.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
521869
  Ицкович И.А. Задача эквивалентности в теории двумерных сингулярных интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ицкович И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 3 с.
521870
  Спекторский Е.В. Задача энциклопедии права : вступительная лекция прочитаннная 16 сентября 1914 года в Университете Св. Владимира / Е.В. Спекторский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 17 с.
521871
  Савулеску Т. Задачи агробиологической науки в социалистическом преобразовании сельского хозяйства Румынской народной республики / Т. Савулеску, 1951. – 66с.
521872
   Задачи адвокатуры в свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов. Тезисы докл. науч.-практ. конф. Февр. 1971 г.. – Л., 1971. – 35с.
521873
  Уколов А.Т. Задачи активного гашения волновых полей. : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Уколов А.Т.; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
521874
  Хатиашвили Г.М. Задачи Альманзи-Митчелла для однородных и составных тел / Г.М. Хатиашвили. – Тбилиси : Мецниереба
Ч. 1. – 1983. – 236с.
521875
  Хатиашвили Г.М. Задачи Альманзи-Митчелла для однородных и составных тел / Г.М. Хатиашвили. – Тбилиси
2. – 1985. – 184с.
521876
  Коваленко В.Е. Задачи анализа, планирования и оптимизации в АСУ ВУЗ / [В.Е. Коваленко, к. т. н. Е.А. Ремизова, к. т. н.]. – Москва : НИИВШ, 1980. – 40 с. : схем. – Библиогр.: с. 40. – (Управление, экономика и прогнозирование высшей и средней специальной школы / отд. науч. информ. НИИ пробл. высш. школы ; вып. 2)
521877
  Усольцев Л.П. Задачи аналитической теории чисел, связанные с показательной функцией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Усольцев Л.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 6л.
521878
  Биргер Б.И. Задачи анизотропной термоупругости для сферических и цилиндрических тел : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 023 / Биргер Б.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1972. – 14л.
521879
  Мейер В. Задачи атомистики : Речь, произнес. на 2 общ. заседании 67 Съезда герман. естествоиспытателей и врачей в Любеке 18 сент. 1895 г. д-ром Виктор Мейер / Пер. со 2 нем. изд. И.А. Мейерович. – Рига : Изд. Н. Киммеля, 1896. – 39 с.
521880
  Линниченко И.А. Задачи библиографии : Речь, произнес. в собр. Одес. библиогр. о-ва при Новорос. ун-те 14 мая 1911 г. / Проф. И.А. Линниченко. – Одесса : Центр. тип., 1911. – 12 с.
521881
  Лиховид Ф.Я. Задачи библиотек в свете решений 25 съезда КПСС / Ф.Я. Лиховид. – М., 1977. – 48 с.
521882
   Задачи библиотек в свете решений XXVI съезда КПСС. – М., 1981. – 69с.
521883
  Крупская Н.К. Задачи библиотечной работы. / Н.К. Крупская. – М, 1934. – 64 с.
521884
  Вислый А.И. Задачи библиотечной статистики на современном этапе // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2002. – № 3. – С. 5-10


  Рассматриваются группы показателей библиотечной статистики.
521885
   Задачи борьбы против империализма на современном этапе и единство действий коммунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистич. сил. Принято междунар. Совещ. комм. и рабоч. партий в Москве 17. – М., 1969. – 48с.
521886
  Орел А.А. Задачи в вариациях трансзвуковых течений газа : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Орел А.А.; МВ и ССО РСФСР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1974. – 16л.
521887
  Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике / Ю.М. Колягин. – М.
1. – 1977. – 110с.
521888
  Салуквадзе М.Е. Задачи векторной оптимизации в теории управления / М.Е. Салуквадзе. – Тбилиси, 1975. – 203с.
521889
  Москвин Д.А. Задачи вероятностной теории чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Москвин Д.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 6л. – Бібліогр.:с.6
521890
  Суша Н.В. Задачи внедрения инноваций в систему высшего образования Республики Беларусь // Экономика. Управление. Право : научно-практический журнал / Минский институт управления. – Минск, 2002. – № 2. – С.19-22
521891
   Задачи воспитательной работы школы на современном этапе (метод. письмо). – К., 1965. – 32с.
521892
  Васильев Н.Б. Задачи всесоюзных математических олимпиад / Н.Б. Васильев, А.А. Егоров. – Вып. 18. – Москва, 1988. – 284с.
521893
   Задачи вступительных собеседований и выпускных экзаменов по математике на подготовительном отделении МГУ (1990-19999 г.г.) / А.Б. Будак, Н.Ю. Капустин, М.М. Потапов, З.Ю. Шонин; Под общ.ред. А.Б.Будака; МГУ им. М.В.Ломоносова, Фак-т вычислит и приклалной математики. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1999. – 192с. – ISBN 5-89407-061-9
521894
   Задачи вступительных экзаменов по матем. и физике. 1968 года.. – Москва, 1970. – 116 с.
521895
  Нестеренко Ю.В. Задачи вступительных экзаменов по математике / Ю.В. Нестеренко. – 2-е изд. доп. – М., 1983. – 448с.
521896
  Нестеренко Ю.В. Задачи вступительных экзаменов по математике / Ю.В. Нестеренко. – Москва : Наука, 1986. – 512 с.
521897
  Кронькалие С. Задачи вступительных экзаменов по математике / С. Кронькалие, Л. Энгельсон. – Рига : Латвийский университет, 1990. – 19с.
521898
   Задачи вступительных экзаменов по физике. – Москва : Бюро Квантум, 2002. – 128с. – (Приложение к журналу КВАНТ N1/2002). – ISBN 5-85843-037-6
521899
   Задачи второго тура 4 традиционной олимпиады по языковедению и математике. Выпускные классы. – М., 1968. – 12с.
521900
  Молотов В.М. Задачи второй пятилетки : Доклад на XVII съезде ВКП(б) 8 февраля 1934 года / В. Молотов. – Москва : Партвидав, 1934. – 80 с.
521901
  Молотов В.М. Задачи второй пятилетки : Доклад на XVII съезде ВКП(б) 8 февраля 1934 года / В. Молотов. – Москва : Партвидав, 1934. – 96 с., 1 л. портр. : портр.
521902
  Якубович Е.Д. Задачи выбора параметров регулируемых систем по заданным характеристикам переходного процесса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Якубович Е.Д. ; Ленингр. электротехнич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 11 с.
521903
  Вернадский В.И. Задачи высшего образования нашего времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 107-113. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
521904
  Овчинников В.А. Задачи высшего профессионального образования в системе Министерства внутренних дел России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 88-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
521905
  Кафтанов С.В. Задачи высшей школы в 1944/45 учебном году / С.В. Кафтанов. – Москва, 1944. – 31с.
521906
  Егоров Ф.И. Задачи вычисления и другие упражнения на дроби, простые и десятичные и на правила: тройное, процентов, пропорциональное давление, смешения и проч. / сост. Ф.И. Егоров, препод. Московского учит. ин-та и Николаевского сиротского ин-та. – Москва : Изд. кн. маг. "Начальная школа2 Е.Н. тихомировой ; Тип. М.Г. Волчанинова, 1891. – [4], 132, [12] с.
521907
   Задачи географов в реализации планов ХІ пятилетки. – Иркутск, 1982. – 160с.
521908
   Задачи геометрии в целом для погруженных многообразий. – Санкт - Петербург, 1991. – 159 с.
521909
  Резников Евгений Леонидович Задачи геометрической сейсмики при априорном ограничении на скорость распространения волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Резников Евгений Леонидович; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – Москва, 1974. – 20л.
521910
   Задачи гидрогеологических и инженерно-геологических исследований Белоруссии. – Минск, 1984. – 188с.
521911
   Задачи гидродинамики при усложненных моделях среды. – Москва, 1985. – 67 с.
521912
   Задачи гидромеханики и тепломассообмена со свободными границами. – Новосибирск, 1987. – 125 с.
521913
  Дамашке А. Задачи городского хозяйства / А. Дамашке. – Москва : Изд. Д.С.Горшкова, 1904. – XVI, 324 с.
521914
  Кулиев Р. Задачи государственной промышленной политики Азербайджана и "голландская болезнь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-34. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Рассматривается роль промышленной политики в развитии экономики Азербайджана и предлагаются основные положения государственной промышленной политики. Отмечается связь между промышленной политикой и диверсификацией производства. Анализируются причины ...
521915
  Анненков К.Н. Задачи губернского земства / К.Н. Анненков. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1890. – 99 с.
521916
  Белецкий А.А. Задачи дальнейшего сравнительно-исторического изучения языков / Белецкий А.А. – [Б. г. : б. и.], 1955. – 27 с.
521917
  Рабинович Н.Р. Задачи деформации однородных анизотропных естественно-закруженных и суженных стержней. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Рабинович Н.Р.; МВ и ССО АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 16л.
521918
   Задачи динамики многомерных механических систем: сб. науч. тр.. – К., 1986. – 127 с.
521919
  Габов С.А. Задачи динамики стратифицированных жидкостей / С.А. Габов, А.Г. Свешников. – Москва : Наука, 1986. – 287 с.
521920
  Кошляков В.Н. Задачи динамики твердого тела и прикладной теории гироскопов : Аналит. методы / В.Н. Кошляков. – М., 1985. – 286 с.
521921
   Задачи динамического управления : Сб. статей. – Свердловск, 1981. – 94 с.
521922
   Задачи динамческих процессов в сплошных средах : Сб. науч. тр. – Свердловск, 1991. – 110 с.
521923
  Винковский О.П. Задачи дифракции электромагнитных волн на конечных периодических структурах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Винковский О.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 17 с.
521924
  Винковский О.П. Задачи дифракции электромагнитных волн на конечных периодических структурах : Дис... канд. физ-мат.наук: 05.13.16 / Винковский О. П.; Львовський политехн. ин-т. – Львов, 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.1-10
521925
  Соколов С.Н. Задачи для радиолюбителей / С.Н. Соколов. – Москва : Энергия, 1970. – 72 с.
521926
  Замбранс А.П. Задачи для самостоятельной работы. Механика / А.П. Замбранс, А.С. Пранч. – Рига, 1988. – 54 с.
521927
  Антюков В.В. Задачи для упражнений по начертательной геометрии : [учеб. пособие] / В.В. Антюков, М.А. Алфионова ; под ред. Н.С. Шибалова ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Моск. ин-т стали и сплавов. – Москва : [б. и.], 1967. – 93 с.
521928
  Антюков В.В. Задачи для упражнений по начертательной геометрии : учебное пособие / В.В. Антюков, М.А. Алфионова ; под ред. Н.С. Шибалова ; Моск. ин-т стали и сплавов, Каф. начетательной геометрии и графики. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : [б. и.], 1968. – 75 с. : рис.
521929
  Ротарь А.В. Задачи для юного космонавта / А.В. Ротарь. – М., 1965. – 75с.
521930
  Липски С. Задачи землеустройства в аграрном секторе на современном этапе // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Росс. акад. сельскохоз. наук ; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 11. – С. 60-64. – ISSN 0235-2443
521931
  Дорохова Е.Н. Задачи и вопросы по аналитической химии / Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова. – Москва : Московский университет, 1984. – 216 с.
521932
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике : закладка-масштаб : 4 табл и 180 рисунков в тексте / А.В. Цингер, преп. Моск. коммерч. ин-та... – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1913. – [6], 295, [11] с. : ил, + цвет. рис.
521933
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике / А.В. Цингер. – 4-е изд. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 274 с.
521934
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике / А.В. Цингер. – Ленинград ; Москва, 1938. – 351 с.
521935
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике : пособие для студентов / А.В. Цингер. – 9-е изд. – Москва : Госучпедагогиздат, 1951. – 312 с.
521936
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике. / А.В. Цингер. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 283 с.
521937
  Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике. / А.В. Цингер. – 5-е изд., просмотр.и доп. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 389с.
521938
  Зайцев О.С. Задачи и вопросы по химии : учебное пособие / О.С. Зайцев. – Москва : Химия, 1985. – 301с.
521939
   Задачи и вопросы по химии окружающей среды : Учебное пособие / Н.П. Тарасова, В.А. Кузнецов, Ю.В. Сметанников, А.В. Малков, А.А. Додонова. – Москва : Мир, 2002. – 368с. – ISBN 5-03-003445-5
521940
   Задачи и деловые игры по сов. строительству: уч. пособие. – М., 1988. – 217с.
521941
  Яровой И.Н. и др. Задачи и задания для олимпиад по техническому труду / И.Н. и др. Яровой. – Киев, 1980. – 134с.
521942
   Задачи и конкретные ситуации : метод. пособие. – Москва, 1984. – 215 с.
521943
   Задачи и конкретные ситуации: метод. пособие. – М., 1981. – 197с.
521944
   Задачи и контрольные вопросы практических и семинарских занятий по советскому гражданскому праву. – Горький, 1974. – 31с.
521945
  Ромазанов С. Задачи и метод кризисного управления / С. Ромазанов, Ф. Шмидель // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 2. – С. 2-8.
521946
   Задачи и метод. приемы битуминологических исследований. – Л., 1986. – 221с.
521947
  Барнгольц С.Б. Задачи и метод. указания по курсу "Анализ хозяйственной деятельности" : учеб. пособ. / С.Б. Барнгольц. – Москва : [Б. и.], 1979. – 198 с.
521948
  Клякотко М.А. Задачи и методика наблюдений Солнца / М.А. Клякотко. – Москва : Наука, 1971. – 60 с.
521949
  Александров Б.И. Задачи и методические указания по математике / Б.И. Александров, И.И. Мельников, В.Ф. Пахомов. – Москва : Издательство МГУ, 1982. – 288 с.
521950
  Батищев Д.И. Задачи и методы векторной оптимизации / Д.И. Батищев ; МВ и ССО РСФСР, Горьковский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : [б. и.], 1978. – 92 с. – Список лит.: с. 89-90
521951
   Задачи и методы гидродинамики подводных крыльев и винтов. – К., 1966. – 160с.
521952
  Фаворский В. Задачи и методы изследующей фотографии / В. Фаворский. – Москва : Типо-литография И.М. Машистова, 1912. – 15 с. – Отд. оттиск из : Вестник фотографии, август, 1912 г.
521953
   Задачи и методы изучения искусств : статьи. – Петербург : Тип. ф-ки Светоч, 1924. – 239 с.
521954
  Страхов Н.М. Задачи и методы исторической геологии / Н.М. Страхов. – Москва-Л., 1932. – 148с.
521955
  Юдин Д.Б. Задачи и методы линейного программирования / Д.Б. Юдин, Е.Г. Гольштейн. – М., 1964. – 736 с.
521956
  Мартыненко В.В. Задачи и методы любительских наблюдений метеоров / В.В. Мартыненко. – Москва : Наука, 1967. – 80 с.
521957
   Задачи и методы механики сплошной среды. – Иркутск, 1985. – 216 с.
521958
  Блонский П.П. Задачи и методы новой народной школы / П. Блонский. – Москва : Задуга, 1917. – 72с. – Библиогр.: с. 78-79. – (Организация школы. Педагогическая библиотека для деятелей по народному образованию П.П. Блонского и И.М. Соловьева)
521959
  Гурин Л.С. Задачи и методы оптимального распределения ресурсов / Л.С. Гурин. – Москва, 1968. – 464 с.
521960
  Кузьмин Ф.И. Задачи и методы оптимизации показателей надежности / Ф.И. Кузьмин. – М, 1972. – 224с.
521961
   Задачи и методы проф. психодиагностики: метод. рекоменд.. – Киев, 1981. – 188с.
521962
  Старобинская Н.Г. Задачи и методы советской библиографии. Сеть библиографических учреждений и библиотек страны. их фонды и каталоги. Виды библиографичкских изданий / Н.Г. Старобинская. – Москва, 1966. – 20 с.
521963
  Гущина В.Н. Задачи и методы статистики производственного оборудования промышленности СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гущина В.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1954. – 16 с.
521964
  Чен Гван-хе Задачи и методы статистики себестоимости промышленной продукции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чен Гван-хе ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экон. ф-тет. – Москва, 1956. – 14 с.
521965
  Юдин Д.Б. Задачи и методы стохастического программирования / Д.Б. Юдин. – Москва, 1979. – 392 с.
521966
  Журженко С.Л. Задачи и методы теории расписаний, применение мх в календарном планировании металлургического производства : Автореф... канд. техн.наук: / Журженко С. Л.; АН СССР, Центр. экон. матем. ин-т. – Москва, 1968. – 22л.
521967
  Костяков А.Н. Задачи и нужды исследований в области мелиораций в России / А.Н. Костяков. – М., 1923. – 140с.
521968
  Морозов П.Т. Задачи и организация планирования народного хозяйства СССР / П.Т. Морозов. – Москва, 1967. – 80с.
521969
  Шехурин Д.Е. Задачи и основные направления деятельности информационных служб организаций и предприятий / Д.Е. Шехурин. – Москва, 1974. – 35 с.
521970
  Бурый-Шмарьян Задачи и основные направления деятельности информационных служб организаций и предприятий / Бурый-Шмарьян. – М., 1974. – 23с.
521971
  Павловский Е.Н. Задачи и основные результаты Прикушкинской паразитологической экспедиции 1933 г. / Е.Н. Павловский ; В.А. Бычков-Орешников // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 7-19 : ил.
521972
  Маринич А.М. Задачи и перспективы географических исследований в Украинской ССР в одиннадцатой пятилетке // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 3-7. – Бібліогр.: 4 назви
521973
   Задачи и перспективы госкредита в СССР. – Москва, 1927. – 252с.
521974
  Оськин Д.П. Задачи и перспективы лесной промышленности. / Д.П. Оськин. – Л., 1928. – 132с.
521975
  Федорович Н.В. Задачи и перспективы Центрального Музея ТР на антирелигиозном фронте / Н.В. Федорович. – Казань, 1931. – 11 с.
521976
  Глазунова А., Разина Е. Задачи и планы для упражнений в письменном изложении мыслей : классное пособие для младших классов средне-учеб. завед. и старших отделений начальных училищ : 2-й курс / А. Глазунова, Е. Разина. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1904. – 79 с.


  Первое изд. этой книги Ученым Ком. Мин. Нар. Просв. допущено к употреблению в начальн. училищах. Учебн. Ком. Вед. Учрежд. Имп. Марии одобрено к употреблению в мл. кл. ср. уч. завед. и ст. кл. низших училищ.
521977
   Задачи и правила изучения и описания опорных стратиграфических разрезов: инструкция. – Л., 1983. – 33с.
521978
   Задачи и правила изучения и описания стратотипов и опорных стратиграфических резервов. Инструкция.. – М., 1963. – 28с.
521979
  Тутковский П.А. Задачи и пределы географии / П.А. Тутковский. – 16с.
521980
  Тутковский П.А. Задачи и пределы географии : Вступ.лекция в Унвер.Св.Владимира 13 сентября 1913 г. – Житомир : Электрич.тип.насл.М.Дененмана, 1914. – 23с.
521981
  Тутковский П.А. Задачи и пределы географии : Вступ.лекция в Унвер.Св.Владимира 13 сентября 1913 г. / [соч.] П.А. Тутковского // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 23 с.
521982
  Кушнир И.А. Задачи и примеры для Вовочки и Веры : Для уч.1-3 кл.и их родителей / И.А. Кушнир, Финкельштейн Леонид Петрович. – Киев : Факт, 1997. – 204с. : ил. – ISBN 966-7274-10-1
521983
  Филиппов А.Ф. Задачи и примеры по дифференциальным уравнениям / А.Ф. Филиппов. – М, 1988. – 47с.
521984
  Кремер И.Я. Задачи и примеры по теоретическим основам радиотехники / И.Я. Кремер, А.М. Воробьев, И.Ф. Струков. – Воронеж, 1988. – 191 с.
521985
  Демидова-Панферова Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике / Демидова-Панферова. – Москва, 1977. – 177 с.
521986
  Демидова-Панферова Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике / Демидова-Панферова, В.Н. Малиновский, Ю.С. Солодов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 190 с.
521987
  Ситдикова Р. Задачи и принципы авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 12. – С. 4-11. – ISSN 0201-7059
521988
  Вытяжков В.Т. Задачи и принципы библиографии / В.Т. Вытяжков. – Харків, 1961. – 42 с.
521989
  Ежкова Р.В. Задачи и принципы грамматического анализа. / Р.В. Ежкова. – К, 1988. – 48с.
521990
   Задачи и процедуры формирования перспективного самолетно-вертолетного парка ПАНХ: сб. статей. – К., 1976. – 27с.
521991
  Гурари Г.Д. Задачи и пути технического прогресса в промышленности СССР. / Г.Д. Гурари. – Ленинград, 1954. – 44с.
521992
  Березин Н. Задачи и работы по географии. Азия, Африка, Америка, Австралия / Н. Березин. – Петроград : Издания Я. Башмакова и Ко, 1915. – 47 с.
521993
  Штейнгауз Г. Задачи и размышления / Г. Штейнгауз. – М., 1974. – 400 с.
521994
  Белоцерковский Г.Б. Задачи и расчёты по курсу "Основы радиотехники и антенны" : [для радиотехн. техникумов] / Г.Б. Белоцерковский. – Москва : Машиностроение, 1966. – 198 с. : ил.
521995
   Задачи и расчеты по электротехнике. – Киев, 1965. – 280 с.
521996
   Задачи и роль средней школы в повышении уровня экономич. воспитания и образования молодежи: тезисы докладов. – Краснодар, 1983. – 122с.
521997
  Скороход Л.К. Задачи и содержание работы по расширению и развитию словаря учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Скороход Л.К.; Куйбыш.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1966. – 15л.
521998
   Задачи и средства уголовно-правовой охраны соц. общественных отношений: сб. науч. тр.. – М., 1983. – 153с.
521999
  Меллингхофф Р. Задачи и статус Федерального конституционного суда Германии и его отношения с другими европейскими судами // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 127-132. – ISSN 1812-7126


  В статье представлена характеристика правового статуса Федерального конституционного суда ФРГ. Автор также рассматривает взаимоотношения между Федеральным конституционным судом Германии и Европейским Судом по правам человека и Судом Европейских ...
522000
  Скопец Задачи и теоремы по геометрии (Планиметрия) / Скопец, В.А. Жаров. – Москва, 1962. – 164 с.
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,