Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
520001
  Кушнірук О. "Зарубіжні співаки в Україні": новий довідник Івана Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня - 3 липня (№ 26). – С. 12-13
520002
  Галібаренко Н. "Заручники Путіна" - у Вестмінстерському палаці / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 березня (№ 46). – С. 10-11


  "У день голосування за угоду про Брекзіт у британському парламенті показали фільм про "бранців Кремля". Враженнями поділилися з "Днем" посол України у Великобританії та продюсерка стрічки."
520003
  Шепель Л. "Засвіти мене і повінчай..."; Легенда про Явора й Тополю; "Нагодувала голуба з руки..."; Твої прокльони мене спинять..."; "Проростаю, росту, вростаю..."; // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 63-68


  Продовження нази: "Проростаю, росту, вростаю..."; "Стікає з неба зимоцвіт снігів..."; "Проростаю, росту, вростаю..."; "Стікає з неба зимоцвіт снігів..."; Виставка картин; Народження мавки; "Вдихаю вітер і дощ допиваю..."; "Переливаю-ллю молочний ...
520004
  Кузнецов А.И. "Засилье" иностранцев на дипломатической службе Российской империи: миф и реальность // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 0130-3864
520005
  Яременко В.В. "Засів" (- щотижневик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 343. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520006
  Левченко О. "Заслуговує на увагу. Але..." / розмову вів Сергій Зятьєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 грудня (№ 232). – С. 4-5


  "Надзвичайний і Повноважний посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговини протягом 2010 - 2017 рр. Олександр Левченко - про реальність "хорватського сценарію" для України та реалізацію Мінських угод."
520007
   [Засідання кафедри теорії літератури та компаративістики філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  10 листопада 1995 р. кафедра теорії літератури та компаративістики провела на філологічному факультеті віршознавчі читання, присвячені 75-річчю від дня народження відомого українського вченого, теоретика літератури, віршознавця, професора Київського ...
520008
  Журавська І.Ю. Зарубіжний антифашистський роман / І.Ю. Журавська. – Київ : Дніпро, 1976. – 340 с.
520009
  Бездрабко В.В. Зарубіжний архівний менеджмент в освітній системі: походження, зміст, перспективи // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 246-266. – ISSN 0320-9466
520010
   Зарубіжний детектив. – Київ : Молодь, 1982. – 336 с.
520011
   Зарубіжний детектив : пер. з рум. та польск. – Киев : Молодь, 1990. – 364 с.
520012
   Зарубіжний детектив : Романи. – Київ : Молодь, 1991. – 384с. – ISBN 5772005537
520013
  Слободянюк О.В. Зарубіжний досвід аграрного страхування: рекомендації для України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 27-33. – ISSN 2306-6792
520014
  Савицька Н.А. Зарубіжний досвід адміністративно-правових засад взаємодії нотаріату з органами виконавчої влади на прикладі Литовської Республіки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 154-159. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
520015
  Кобець М.П. Зарубіжний досвід адміністративно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 97-103. – ISSN 2072-8670
520016
  Калайда А. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 115-119. – ISSN 2663-5313
520017
  Ментух Н. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання діяльності органів юстиції / Н. Ментух, О. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 23-27. – ISSN 2524-0129
520018
  Кожушко О.О. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання порядку створення і діяльності благодійних організацій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 140-146. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
520019
  Чишко К. Зарубіжний досвід адміністративно-правової кваліфікації правопорушень // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 185-191. – ISSN 2663-5313
520020
  Марцеляк О.В. Зарубіжний досвід адміністрування виборів як приклад для України // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 82-88. – ISBN 978-617-7404-86-5
520021
   Зарубіжний досвід акредитації вищої освіти для України / В.В. Козик, Войцеховська, , А.В. Симак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 422-426. – ISSN 0321-0499


  Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що роль акредитації вищої освіти як одного із видів забезпечення якості процесу надання навчальних послуг зростає. Про це свідчить досвід таких високорозвинених країн як США, Канади, Франції, Німеччини, адже без ...
520022
  Антонюк Н. Зарубіжний досвід антикризового управління національною економікою для України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 2 (254). – C. 5-22. – ISSN 2409-9260
520023
  Донченко Т.В. Зарубіжний досвід банківського кредитування інноваційних проектів / Т.В. Донченко, Т.І. Юхименко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/3. – С. 15-17. – ISSN 2409-1944
520024
  Ступень Н. Зарубіжний досвід басейнового управління водними ресурсами / Н. Ступень, Р. Ступень, С. Радомський // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 1/2. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – ISSN 2313-3627
520025
  Ворона П.В. Зарубіжний досвід боротьби з політичною корупцією (на прикладі Ізраїлю) // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 15-18
520026
  Перепелиця К. Зарубіжний досвід боротьби зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 82-87.
520027
  Дрозд І. Зарубіжний досвід бухгалтерського обліку податкових різниць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-21. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано міжнародні стандарти фінансової звітності щодо відображення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов"язань, розглянуто міжнародну практику обліку та звітності податкових різниць, розроблено напрями використання ...
520028
  Заборовець О.П. Зарубіжний досвід вдосконалення фінансового планування підприємства // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 200-205. – ISSN 2310-5534
520029
  Рудешко В.В. Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 146-150
520030
  Сухина В.М. Зарубіжний досвід ведення обліку касових операцій / В.М. Сухина, О.В. Кулаківська // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 117-119. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
520031
  Козенко А.О. Зарубіжний досвід вертикального фінансового вирівнювання та його застосування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 266-272. – ISSN 2305-7491


  Розглядаються теоретичні аспекти вертикального фінансового вирівнювання та вертикальних дисбалансів. Проаналізовано та узагальнено досвід організації системи вертикального фінансового вирівнювання за кордоном. Розглядаються шляхи подолання вертикальних ...
520032
  Салієнко О. Зарубіжний досвід взаємодії парламенту та уряду в законодавчому та бюджетному процесах // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 29-38
520033
  Полянський А. Зарубіжний досвід взаємодії судово-експертних установ між собою та з правоохоронними органами й можливості його використання в Україні / А. Полянський, Юодкайте-Гранскіенє // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 26-51. – ISSN 1993-0917
520034
  Трофімов С.А. Зарубіжний досвід визнання організації терористичною та притягнення її до відповідальності // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 119-122
520035
  Залєвська А.Д. Зарубіжний досвід визначення конкурентоспроможності економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 59-62
520036
  Шитікова Т.В. Зарубіжний досвід визначення привабливості сфери туризму в іноземних країнах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 82-87. – ISSN 2222-4459
520037
  Завгородній В.А. Зарубіжний досвід виконання рішень Європейського Суду з прав людини (на прикладі деяких країн Європейського Союзу) // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 57-64. – ISSN 2078-3566
520038
  Коневщинська О.Е. Зарубіжний досвід використання "Minecraft: Education Edition" у проектній діяльності // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 3 (32). – С. 86-97. – ISSN 1998-6939
520039
  Крикунова В.М. Зарубіжний досвід використання економічних інструментів "зеленого" зростання / В.М. Крикунова, Г.В. Жосан // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 53-61. – ISSN 2524-003X
520040
  Науменко С.О. Зарубіжний досвід використання електронних освітніх ресурсів як інструменту підготовки здобувачів базової середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 192-207. – ISBN 978-966-644-526-4. – ISSN 2411-1309
520041
  Височанська М.Я. Зарубіжний досвід використання земельних ресурсів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 67-72. – ISSN 2306-6792
520042
  Гула А.С. Зарубіжний досвід використання кооперативних банків в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 226-230. – ISSN 2222-4459
520043
  Степура Ю. Зарубіжний досвід використання педагогічної логотерапії у професійній діяльності педагогів початкової школи // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 3. – С. 130-135. – ISSN 2308-4081
520044
  Кондратенко Н.О. Зарубіжний досвід використання системи мотивації та стимулювання персоналу організації / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова, М.А. Магомедова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 414-420. – ISSN 2222-4459
520045
  Поворознюк І.М. Зарубіжний досвід використання соціальних виплат найманим працівникам // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бовкун О.А. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 2522-9273
520046
  Лещенко М. Зарубіжний досвід використання теорії множинного інтелекту Говарда Гарднера в навчальному процесі / М. Лещенко, В. Гринько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 113-131. – ISSN 2312-5993
520047
  Вєннікова В.В. Зарубіжний досвід вирішення спорів у сфері соціального забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 127-136. – ISSN 2617-5967
520048
  Моісєєв В.В. Зарубіжний досвід військово-патріотичного виховання студентської молоді. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 188-193. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
520049
  Фесянов П.О. Зарубіжний досвід демократизації суспільно-політичних відносин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 59-62. – ISSN 2306-6814
520050
  Шутаєва О.В. Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства і можливості його адаптації в Україні / О.В. Шутаєва, В.О. Побірченко, М.О. Гріщенко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 47-54. – ISSN 2312-4903
520051
  Малишева Н.Р. Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства та можливості його впровадження у космічній галузі України / Н.Р. Малишева, А.М. Гурова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 155-164. – ISSN 2524-0323
520052
  Федорук А.П. Зарубіжний досвід державного внутрішнього фінансового контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 127-130 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
520053
  Лиховей В.В. Зарубіжний досвід державного контролю за банківською діяльністю / В.В. Лиховей, Л.М. Доля // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.86-93. – ISSN 1609-0462
520054
  Рябченко Т.О. Зарубіжний досвід державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування / Т.О. Рябченко, А.І. Малус // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 7-13. – ISSN 2519-2353
520055
  Куріна Тетяна Зарубіжний досвід державного регулювання благодійності і меценатства // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 44-49
520056
  Водянка Л.Д. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності / Л.Д. Водянка, В.С. Підгірна, К.В. Сироїжко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 77-82. – ISSN 2306-6814
520057
  Худошина О.В. Зарубіжний досвід державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників у контексті пропозицій реформування медичної сфери в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 102-106. – ISSN 2306-6814
520058
  Омельчак Т.О. Зарубіжний досвід державного регулювання природних монополій та напрями його використання в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 58-62. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
520059
  Шостак С.В. Зарубіжний досвід державного регулювання природокористування й охорони навколишнього природного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 82-86. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
520060
  Братко Б.Е. Зарубіжний досвід державного регулювання ринку нерухомості // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 95-101. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
520061
  Криничко Л.Р. Зарубіжний досвід державного регулювання ринку приватних медичних закладів / Л.Р. Криничко, О.Д. Крикун, Ю.М. Малігон // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 159-164. – ISSN 2306-6814
520062
  Пастух К. Зарубіжний досвід державного регулювання соціально-економічного регіонального розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 97-103. – ISSN 2414-4436
520063
  Голоха Л. Зарубіжний досвід державного управління бібліотечною справою // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (35). – С. 49-59
520064
  Ажажа М.А. Зарубіжний досвід державного управління модернізацією вищої освіти // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – С. 63-73. – (Серія "Державне управління")
520065
  Терещенко Д.А. Зарубіжний досвід державного управління процесами формування людського капіталу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 128-134. – ISSN 2306-6814
520066
  Єременко А.О. Зарубіжний досвід державного управління фінансовою системою // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 221-226. – ISBN 978-617-7364-24-4
520067
  Затонацька Т.Г. Зарубіжний досвід державного фінансування університетів та їх автономія // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 101
520068
  Лобас І. Зарубіжний досвід державної підтримки венчурного інвестування інноваційної діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 196-203
520069
  Лобунець В.І. Зарубіжний досвід державної підтримки інноваційної діяльності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 49-53
520070
  Прощаликіна А.М. Зарубіжний досвід державної підтримки суб"єктів малого аграрного підприємництва та можливості його застосування в Україні / А.М. Прощаликіна, О.С. Дудник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 9-14. – ISSN 2306-6792
520071
  Красівський Д.О. Зарубіжний досвід державної політики у сфері забезпечення права на інформацію // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 85-90. – (Серія: Державне управління ; № 3 (19)). – ISSN 2617-0515
520072
  Архипенко І. Зарубіжний досвід децентралізації влади: уроки для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 7-15. – ISSN 2414-4436
520073
  Демчак Р.Є. Зарубіжний досвід децентралізації державного управління: аналіз та можливості застосування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 15-20
520074
  Котляренко О.П. Зарубіжний досвід діяльності військової поліції та передумови її запровадження в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 95-104. – ISSN 2227-796X
520075
  Цьвок М.С. Зарубіжний досвід діяльності недержавних громадських організацій та його застосування в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 326-332. – ISSN 2306-9082
520076
  Окопник О.М. Зарубіжний досвід діяльності поліції та особливості втілення його у реформування правоохоронних органів (міліції) України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 118-124. – (Серія "Право" ; вип. 2)
520077
  Ворона П.В. Зарубіжний досвід діяльності префектур та українські реалії (уроки для України) / П.В. Ворона, М.І. Дрогомирецька // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 111-118. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
520078
  Гафич І.І. Зарубіжний досвід діяльності прокурора щодо закриття кримінального провадження // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7627-30-1
520079
  Чомахашвілі О.Ш. Зарубіжний досвід діяльності системи виконання покарань / О.Ш. Чомахашвілі, І.М. Микитась // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 133-139
520080
  Александрова Б.В. Зарубіжний досвід діяльності торгово-промислових палат та перспективи його застосування в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 73-77. – ISSN 2222-4459
520081
  Поліщук В.А. Зарубіжний досвід діяльності Університетів третього віку / В.А. Поліщук, О.Ю. Пришляк, А.А. Богуцька // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 174-178. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
520082
  Жихарцева О.О. Зарубіжний досвід діяльності фінансово-промислових груп та можливості його використання в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 196-203. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
520083
  Гаращук О. Зарубіжний досвід допоможе // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2 лютого (№ 5). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Чи можна використати досвід різних країн для підвищення якості української вищої освіти і прискорити процес її входження до єдиного європейського науково-освітнього простору? Своїми думками ділиться доктор економічних наук, завідувач сектора взаємодії ...
520084
  Гривко А. Зарубіжний досвід дослідження особливостей зовнішньоорганізованих конструктів педагогічних тестів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 31-33. – ISBN 978-617-7263-79-0
520085
  Боженко Н.В. Зарубіжний досвід досудового врегулювання адміністративних спорів // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 14-19. – ISSN 2309-818X
520086
  Шило С.В. Зарубіжний досвід еколого-економічного управління природокористуванням // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 145-148. – ISSN 2221-1055
520087
  Колосюк Г.В. Зарубіжний досвід економіки і управління соціальною інфраструктурою депресивних міст // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 166-170
520088
  Попова Ю. Зарубіжний досвід економічного розвитку територій / Ю. Попова, Т. Рибаченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 261-267. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
520089
  Савіна Н.Б. Зарубіжний досвід ефективної моделі функціонування наукової сфери / Н.Б. Савіна, М.К. Яворська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 202-211. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478


  Наука в зарубіжних країнах: країни Європи (Німеччина, Франція, Італія, Швеція, Фінляндія, Польща), країни Північної Америки (США, Канада), країни Азії (Японія, Китай).
520090
  Мітцель О. Зарубіжний досвід з протидії корупції: аналіз і можливість використання в Україні / О. Мітцель, В. Краєвська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 55-63
520091
  Поколодна М.М. Зарубіжний досвід забезпечення безпеки учасників оперативної розробки // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 241-251. – ISSN 2524-0323
520092
  Нікітенко О.І. Зарубіжний досвід забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами та можливості його застосування в Україні // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 63-68
520093
  Гбур З.В. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 111-115. – ISSN 2306-6814
520094
  Мельник В.І. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави (на прикладі країн Східної та Центральної Європи) // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 55-57. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
520095
  Стадницька О. Зарубіжний досвід забезпечення охорони земель приватної власності // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 138-145. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
520096
  Гасанов С.С. Зарубіжний досвід забезпечення прозорості операцій у фіскальній сфері та його використання в Україні / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 11 (240). – С. 22-42. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
520097
  Косянчук В.В. Зарубіжний досвід забезпечення якості продукції // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 67-76


  Стаття присвячена дослідженню закордонного досвіду забезпечення якості продукції, вивчення особливостей систем управління якістю продукції в різних країнах, основних закордонних стандартів та систем забезпечення якості продукції. В статті розглянуто ...
520098
  Богонюк Г. Зарубіжний досвід законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за законодавством держав колишнього СРСР // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 173-178. – ISSN 1561-4999
520099
  Гаєвська Л.А. Зарубіжний досвід залучення громадськості до управління освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 195-200. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
520100
  Канавець М.В. Зарубіжний досвід залучення громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 126-134. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
520101
   Зарубіжний досвід залучення інвестицій в інтелектуальний капітал / Є.В. Остропольська, Я.В. Ашиткова, В.Е. Черенкова, Я.П. Гоптар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 12-16. – ISSN 2306-6814
520102
  Хабарова Т.В. Зарубіжний досвід запобігання корупції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 71-77. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
520103
  Гумін О. Зарубіжний досвід запобігання сімейно-побутовим насильницьким злочинам щодо жінок правоохоронними органами / О. Гумін, Г. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 502-509. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
520104
  Григор"єв Р.Г. Зарубіжний досвід запобігання службовій корупції // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 103-109. – (Юридичні науки ; № 2)
520105
  Баран А. Зарубіжний досвід запровадження медіації як альтернативного способу вирішення конфліктів (на прикладі Німеччини) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – C. 5-11. – ISSN 2524-0129
520106
  Берназюк О.О. Зарубіжний досвід запровадження системи електронного судочинства: можливості застосування в Україні // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 133-136. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
520107
  Ювженко Н.М. Зарубіжний досвід застосування автоматизованих систем бюджетування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 106-111. – ISSN 2306-6806
520108
  Махінчук В.М. Зарубіжний досвід застосування доктрини зняття корпоративної вуалі та перспективи останньої в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 106-117. – ISSN 2413-1342
520109
  Горелкіна К.Г. Зарубіжний досвід застосування запобіжних заходів // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 134-144. – ISSN 2523-4552
520110
  Фрадинський О.А. Зарубіжний досвід застосування митних інформаційних технологій / О.А. Фрадинський, А.І. Бренда // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 168-175. – ISSN 2309-1533
520111
  Бочек О.І. Зарубіжний досвід застосування поліцейських заходів примусу // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 22-28. – ISSN 2072-8670
520112
  Затонацька Т.Г. Зарубіжний досвід застосування проектного менеджменту у сфері державного управління / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 106-116


  У процесі дослідження зарубіжного досвіду системи посткризового державного управління проаналізовано впровадження методів проектного менеджменту у країнах ЄС, СІЛА, Канаді й Росії, визначено передумови, особливості застосування такого менеджменту в ...
520113
  Плескач В. Зарубіжний досвід застосування середньострокового бюджетного планування / В. Плескач, Н. Конопацька // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 3-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-2005
520114
  Слободчикова Ю.В. Зарубіжний досвід захисту підприємництва на основі антимонопольної політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 79-81. – Бібліогр.: 4 назви
520115
  Соколенко О. Зарубіжний досвід захисту прав громадян у діяльності поліції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-30. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз зарубіжного досвіду захисту прав громадян у діяльності поліції, встановлено позитивні і негативні риси адміністративно-правового регулювання та практики правозахисної діяльності поліції, а також визначено можливості та пріоритетні ...
520116
  Коблик І.І. Зарубіжний досвід здійснення державних запозичень та можливості його застосування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 113-118. – ISSN 2306-6814
520117
  Дмитрієв А. Зарубіжний досвід здійснення децентралізації влади // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 65-68. – ISBN 978-617-7638-06-2
520118
  Катроша Л.В. Зарубіжний досвід здійснення фінансового контролю у сфері державних закупівель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 48-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
520119
  Донченко В.І. Зарубіжний досвід здоров"язбереження - погляд у минуле // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2018. – № 1 (63). – С. 180-183. – ISSN 2079-8334
520120
  Пилипів Н.І. Зарубіжний досвід зміцнення фінансової стійкості банків / Н.І. Пилипів, І.Д. П"ятничук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 122-128. – ISSN 2071-4653
520121
  Жовнірчук Я.Ф. Зарубіжний досвід і вітчизняні традиції здійснення інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 92-97. – ISSN 2306-6814
520122
  Присенко М.О. Зарубіжний досвід і деякі проблемні питання дії акредитаційних процедур та рейтингування вищих навчальних закладів в Україні / М.О. Присенко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 150-157. – ISSN 1818-5797
520123
  Сікора В.Д. Зарубіжний досвід і особливості залучення іноземних інвестицій підприємницькими структурами України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 8. – С.48-50
520124
  Лавренюк В. Зарубіжний досвід ідентифікації системно важливих банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9/10 (129). – С. 75-86. – ISSN 1605-2005
520125
  Клунко Н. Зарубіжний досвід імпортозаміщення у фармацевтичній галузі як приклад для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 24-29. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
520126
  Зубков Р.С. Зарубіжний досвід інвестиційно-інноваційного розвитку регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 10, травень. – C. 11-16. – ISSN 2306-6814
520127
  Постний А. Зарубіжний досвід інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів: уроки для України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 8 (334), серпень. – С. 36-38. – ISSN 1810-3944
520128
  Левандівський О.Т. Зарубіжний досвід інвестування сільськогосподарського виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6806
520129
  Филюк Зарубіжний досвід інституційно-правового регулювання природних монополій / Филюк, Ґ.М. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-34. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Наведено порівняльну характеристику особливостей регулювання природних монополій у країнах з розвиненою ринко-вою економікою. Подано рекомендації щодо впровадження ефективної регуляторної політики на ринках природних монопо-лій в Україні. It was made ...
520130
  Довгаль К.М. Зарубіжний досвід кодифікації господарського законодавства на прикладі Республіки Казахстан / К.М. Довгаль, Н.М. Кондрашина // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 121-127
520131
  Гаврилюк М.І. Зарубіжний досвід конституційного регулювання права власності на землю // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 31-36. – ISSN 2220-1394
520132
  Жмурко Н.В. Зарубіжний досвід країн Європейського Союзу у сфері удосконалення системи оподаткування та доцільність його застосування в Україні / Н.В. Жмурко, І.П. Парфенюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 209-214. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
520133
  Стрілець В.Ю. Зарубіжний досвід кредитування малого бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 44-50. – ISSN 2222-4459
520134
  Цитряк В.Я. Зарубіжний досвід криміналізації активного підкупу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 441-445. – ISSN 1563-3349
520135
  Івахненко О.А. Зарубіжний досвід криміналізації хуліганських діянь // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 257-260. – ISSN 2219-5521
520136
  Заліско О.І. Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони правосуддя // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 255-261. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
520137
  Бокша В. Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії порушенням прав споживачів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 138-143
520138
  Сакун А.В. Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за умисне знищення відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 82. – С. 19-23
520139
  Цимбалюк В. Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності юридичних осіб та перспективи України // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 112-116
520140
  Пухальська Я.П. Зарубіжний досвід логістичного управління підприємством та його адаптація // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 56-62. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
520141
  Михайленко Л.Ф. Зарубіжний досвід методичної підготовки вчителів математики // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 83-90. – ISSN 2413-1571
520142
  Полинюк Н.І. Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин та можливість його використання в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 269-275. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
520143
  Гук О.Ф. Зарубіжний досвід модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 208-212. – ISBN 978-966-171-498-3


  В статті проведено аналіз модернізації навчально-виховного процесу у зарубіжних вищих навчальних закладах.
520144
  Братковський М.Л. Зарубіжний досвід моніторингу регуляторної політики // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 116-117. – (Право. Економіка. Управління)
520145
  Андрійчук Ю.А. Зарубіжний досвід мотивації персоналу в розрізі японської моделі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 846 : Присвячується 200-літтю Львівської політехніки. – С. 11-15. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
520146
  Колобердянко І.І. Зарубіжний досвід мотивації персоналу в умовах діяльності транснаціональних корпорацій / І.І. Колобердянко, О.Ю. Дубина // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 138-143. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
520147
   Зарубіжний досвід мотивації персоналу підприємства / С.В. Васильчак, М.П. Дубина, С.Б. Соловій, О.М. Вівчарук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 69-75


  Предмет дослідження - теоретико-методологічні та практичні засади формування моделей мотивації персоналу в зарубіжних країнах та використання їх практики в сучасних реаліях розвитку українського суспільства. Мета роботи - вивчення та аналіз зарубіжного ...
520148
  Заярна Н.М. Зарубіжний досвід мотивації праці та доцільність його застосування в Україні / Н.М. Заярна, І.О. Шевчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 352-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
520149
  Тихонова Д.С. Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 70-75. – ISSN 1727-1584
520150
  Тригубенко М.В. Зарубіжний досвід надання грантів як засобу підтримки наукових досліджень // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 220-229. – ISSN 2072-8670
520151
  Першко Л.О. Зарубіжний досвід недержавних пенсійних фондів в аспекті формування і використання фінансових ресурсів / Л.О. Першко, А.О. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 2. – С. 203-210
520152
  Остапович С.В. Зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання запобігання та протидії корупційним правопорушенням // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 144-152. – ISSN 2072-8670
520153
  Чернушкіна О.О. Зарубіжний досвід нормування праці та можливість його застосування на підприємствах України / О.О. Чернушкіна, В.Ю. Царук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 85-90. – ISSN 2309-1533
520154
  Рогальчук Л. Зарубіжний досвід обліку та каталогізації книжкових пам"яток // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 30-33


  Автор аналізує досвід роботи бібліотек Іспанії, Італії та Польщі у виявленні, охороні, збереженні, популяризації історичної культурної спадщини, зокрема і книжкових пам’яток
520155
  Ігнатишин М.В. Зарубіжний досвід обмеження готівкових розрахунків як приклад удосконалення організації готівкового обігу в Україні / М.В. Ігнатишин, І.Є. Ковальчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 274-279. – ISSN 2311-8164
520156
  Корнєва П.М. Зарубіжний досвід оплати листка тимчасової непрацездатності // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 397-401. – ISBN 978-617-7450-09-1
520157
  Соколенко Л.Ф. Зарубіжний досвід оподаткування аграрного сектора економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 55-60. – ISSN 2222-4459
520158
  Боровик П.М. Зарубіжний досвід оподаткування доходів громадян та перспективи його запровадження в Україні / П.М. Боровик, В.М. Мусієнко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 8-10
520159
  Крівцов О.О. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 18-28
520160
  Слєпцова Н.В. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та реалії адміністрування ПДФО в Україні / Н.В. Слєпцова, Л.В. Кочура // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – C. 82-85. – ISSN 2306-6806
520161
  Абрамченко Н.А. Зарубіжний досвід оподаткування фізичних осіб: минуле та сучасність // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015
520162
  Супрун В. Зарубіжний досвід організації взаємодії органів законодавчої і виконавчої влади // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 121-125. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
520163
  Печуляк В. Зарубіжний досвід організації державного управління лісовим господарством і перспективи його використання в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 12 (180). – С. 55-59
520164
  Піхоцький В. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та можливість його використання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 31-34. – ISSN 1810-3944
520165
  Бабяк Н.В. Зарубіжний досвід організації діяльності адміністративних судів і можливості його використання в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 141-150. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
520166
  Ворона Д. Зарубіжний досвід організації діяльності міграційних служб у сфері протидії нелегальній міграції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 209-214. – ISSN 1026-9932
520167
  Смоляр Ю. Зарубіжний досвід організації заощаджень населення та можливості його використання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.80-87. – ISSN 1605-2005
520168
  Поліщук В. Зарубіжний досвід організації інфраструктури земельної іпотеки для розвитку сільськогосподарського землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-19
520169
  Клименко В.М. Зарубіжний досвід організації підготовки поліцейських та його імплементація в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 29-36. – ISSN 2072-8670


  Акцентовано увагу на системі професійної поліцейської освіти Німеччини, що є багатомірною структурою, яка визначається рівнями поліцейської ієрархії та рівнями професійної освіти.
520170
  Науменкова С.В. Зарубіжний досвід організації систем регулювання й нагляду за діяльністю фінансових установ : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 20-27 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
520171
  Гуменюк Т.І. Зарубіжний досвід організації та функціонування державної служби // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 43-51. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
520172
  Головко С. Зарубіжний досвід організаційно-методичного забезпечення підсумкової атестації здобувачів гімназійної освіти у формі зовнішнього оцінювання // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 105-107. – ISBN 978-617-7263-79-0
520173
  Сас О.С. Зарубіжний досвід організаційного забезпечення роботи парламентів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 61-64. – ISSN 2220-1394


  У статті висвітлено структуру та організаційне влаштування роботи парламентів світу. Проаналізовано основні завдання та види роботи апаратів представницьких органів у світлі світового досвіду та практики управління персоналом.
520174
  Данилова М.В. Зарубіжний досвід організаційноуправлінських відносин у трудовому праві // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (10). – С. 9-18. – ISSN 2523-4889
520175
  Зуб В. Зарубіжний досвід охорони праці бібліотекарів - важливий чинник удосконалення нормативно-правового забезпечення безпечної трудової діяльності у бібліотеках України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 46-49. – ISSN 2076-9326
520176
  Зуб В. Зарубіжний досвід охорони праці бібліотекарів - важливий чинник удосконалення нормативно-правового забезпечення безпечної трудової діяльності у бібліотеках України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто нормативно-правові документи з питань безпеки праці, охорони життя співробітників зарубіжних бібліотек та шляхи удосконалення документного ресурсу з охорони праці у вітчизняних бібліотечних установах.
520177
  Максим Сліпченко Зарубіжний досвід охорони режиму державного кордону органами внутрішніх справ і можливості його використання в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 27-30.
520178
  Лихогруд О.М. Зарубіжний досвід оцінки земель у межах урбанізованих територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 78-82
520179
  Супрун А. Зарубіжний досвід оцінювання діяльності персоналу у сфері державної служби // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 240-247.
520180
  Медведєва А. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності наукової діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 49-51. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто головні напрями оцінювання наукової діяльності в зарубіжних країнах.
520181
  Сергєєва О. Зарубіжний досвід оцінювання публічної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 36-47
520182
  Олексійко В.С. Зарубіжний досвід пенсійного захисту населення // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 165-171. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
520183
  Левандівський О.Т. Зарубіжний досвід підвищення інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 10-16. – ISSN 2306-6792


  "Узагальнення результатів дослідження дозволяє виділити три основні напрями підвищення привабливості та активності інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах: зміна обсягів і структури інвестицій, підвищення рентабельності ...
520184
  Горохівська Т.М. Зарубіжний досвід підвищення кваліфікації викладачів вищої школи як форми розвитку їх професійно-педагогічної компетентності // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 276-280. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
520185
  Стрельніков М. Зарубіжний досвід підготовки магістрів спеціальності "Бізнес-адміністрування" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 34-39. – ISSN 2075-1478
520186
  Глущенко К.С. Зарубіжний досвід підготовки фахівців у сфері державного PR // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 85-88. – ISSN 2306-6814
520187
  Стрєлкова Ю. Зарубіжний досвід підтримки обдарованості на прикладі КНР // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 108-109. – ISBN 978-966-644-324-6
520188
  Бобров Ю. Зарубіжний досвід побудови і діяльності військових судів: можливості та перспективи його впровадження в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 154-160. – ISSN 2306-9082
520189
  Струкова К.О. Зарубіжний досвід побудови та діяльності системи безоплатної правової допомоги // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 85-91. – ISSN 2413-6433
520190
  Ріппа М. Зарубіжний досвід податкового регулювання соціально-економічних процесів та можливості його використання в Україні / М. Ріппа, Т. Тучак // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 38-53. – ISSN 1818-5754
520191
  Тригубенко М.В. Зарубіжний досвід правового забезпечення державного регулювання наукової діяльності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (52). – С. 80-87. – ISSN 2072-8670
520192
  Лавренов Д.А. Зарубіжний досвід правового забезпечення лобізму та його адаптація до українських політичних реалій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 452-459
520193
  Удовенко К.В. Зарубіжний досвід правового забезпечення процесів муніципального програмування // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 146-153.
520194
  Джавага А.В. Зарубіжний досвід правового регулювання валютного контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 28-33. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х


  У статті досліджено сутність відносин у сфері валютного контролю, еволюцію систем валютного контролю в країнах із розвинутою економікою, проаналізовано українське валютне законодавство.
520195
  Денисевич А.Ю. Зарубіжний досвід правового регулювання випробування при прийнятті на роботу // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7069-63-7
520196
  Запара С.І. Зарубіжний досвід правового регулювання вирішення трудових спорів // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 40-43. – ISBN 978-617-7625-74-1
520197
  Радзивілюк В.В. Зарубіжний досвід правового регулювання досудових процедур запобігання банкрутству (неспроможності) та вдосконалення національного законодавства // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 116-123
520198
  Мельник В.О. Зарубіжний досвід правового регулювання органічного виробництва (порівняльно-правовий аспект) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 79-90. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
520199
  Чиж Ю.В. Зарубіжний досвід правового регулювання орендно-земельних відносин // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 5. – С. 61-68
520200
  Жиган Д.Ф. Зарубіжний досвід правового регулювання політичних технологій як елемента виборчого процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 164-173. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
520201
  Гапон О. Зарубіжний досвід правового регулювання часу відпочинку працівників // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 163-169. – ISSN 2306-9082
520202
  Булайчук І. Зарубіжний досвід правової охорони диких тварин від жорстокого поводження: проблеми юридичної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 351-353. – ISBN 978-617-7069-28-6
520203
   Зарубіжний досвід практики розвитку "зеленої економіки" / Т.В. Черемісіна, К.М. Леміш, Г.В. Казачковська, Н.І. Бабіна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 83-88. – ISSN 1997-4167


  "Проведено аналіз зарубіжного досвіду практики розвитку та впровадження елементів «зеленої економіки» розвинутих країн світу. Аналіз зарубіжного досвіду практики розвитку та впровадження «зеленої економіки» свідчить про дуже стрімкий розвиток цього ...
520204
  Харчук О. Зарубіжний досвід практичного застосування та розвитку логістики в Україні / О. Харчук, С. Козак // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 328-332. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
520205
  Слободяник А.М. Зарубіжний досвід практичної реалізації антикризових інструментів управління підприємством // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 351-359. – (Економічні науки)
520206
  Юношев О. Зарубіжний досвід примусового лікування від наркоманії: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 117-120
520207
  Коллер Ю.С. Зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих у автоматичному режимі / Ю.С. Коллер, А.В. Бурбій // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 109-115. – ISSN 2072-8670
520208
  Гусєв Ю.В. Зарубіжний досвід проведення економічних реформ у країні та її регіонах / Ю.В. Гусєв, Н.В. Бєлікова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 46-52. – ISSN 2222-4459
520209
  Чумак О. Зарубіжний досвід прогнозування показників ринку праці для сфери вищої освіти / О. Чумак, О. Бринюк // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 46-55
520210
  Гринасюк А. Зарубіжний досвід проектування туристичних маршрутів за універсальним дизайном / А. Гринасюк, М. Нечипорук, І. Єрко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 142-149. – (Серія: Географічні науки ; № 1 (385)). – ISSN 1729-360Х
520211
  Лисенко В.В. Зарубіжний досвід протидії корупції при адмініструванні податку на додану вартість / В.В. Лисенко, П.І. Заруба, С.І. Федчук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.
520212
  Крутов В. Зарубіжний досвід протидії негативним проявам рейдерства, шляхи його застосування в Україні / В. Крутов, Ю. Берлач // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 76-79
520213
  Черниш М.О. Зарубіжний досвід протидії організованій злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 147-148
520214
  Лихач Ю. Зарубіжний досвід професійного навчання державних службовців та його імплементація в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 145-156. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
520215
   Зарубіжний досвід професійного розвитку науково-педагогічних працівників в системі післядипломної освіти / Г.В. Капосльоз, В.М. Невмержицький, О.О. Рибчук, О.Д. Розумний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 93-102
520216
  Чорногор Н. Зарубіжний досвід професійної підготовки у Франції для майбутніх менеджерів в контексті єдиного європейського освітнього простору // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 291-295. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті досліджено професійну підготовку менеджерів у Франції в контексті побудови єдиного європейського освітнього простору. Визначено основні протиріччя даного процесу. Увага акцентована на особливості змісту освітніх програм у французьких вищих ...
520217
  Романюк Р.В. Зарубіжний досвід процесів реформування регіональних ринків електроенергетики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 113-118. – ISSN 2222-0712
520218
  Підбережник Н. Зарубіжний досвід публічного управління етнополітичними процесами // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 2 (33). – С. 34-41. – ISSN 2414-4436
520219
  Неділько А.І. Зарубіжний досвід публічного управління на місцевому рівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 82-86. – ISSN 2306-6814
520220
  Гуськова М.М. Зарубіжний досвід публічної служби // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 171-173. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
520221
  Муравська В.А. Зарубіжний досвід реалізації державної кадрової політики // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 104-106
520222
  Ткачук Г.В. Зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 98-102. – ISSN 2413-1571


  Охарактеризовано досвід США та окремих європейських країн, зокрема Фінляндії, Німеччини, Великобританії, Швеції, Бельгії, Швейцарії, Китаю тощо. Виявлено, що змішане навчання утворилось на основі дистанційного навчання, а проведені численні дослідження ...
520223
  Байлов А.В. Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров"я дітей / А.В. Байлов, Р.Р. Шеремета // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 15-25. – ISSN 2304-4556
520224
  Медведєв Д. Зарубіжний досвід регулювання діяльності з перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 92-95.
520225
  Горин В. Зарубіжний досвід регулювання доходів державного бюджету в умовах економічної нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 186-199. – ISSN 1818-5754
520226
  Денисенко М.П. Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки / М.П. Денисенко, П.Т. Колісніченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 15-19. – ISSN 2306-6814
520227
  Купянська Н.О. Зарубіжний досвід регулювання забезпечення військовослужбовців жилтом // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 337
520228
  Стопчак А.Ю. Зарубіжний досвід регулювання інвестиційних процесів та можливості його використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-14. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо регулювання інвестиційних процесів як на рівні держави в цілому, так і на рівні окремих регіонів. Запропоновано підходи до розробки інвестиційної політики в Україні.
520229
  Неколяк Р.В. Зарубіжний досвід регулювання наукової діяльності // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 470-479. – ISSN 0869-2491


  Проаналізовано світовий досвід регулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Визначено особливості реалізації наукової політики на прикладі кількох країн. Досліджено стан фінансування наукових досліджень у країнах з розвинутою ...
520230
  Манівчук В.Д. Зарубіжний досвід регулювання охорони навколишнього природного середовища // Правникъ : науково-практичний юридичний журнал : актуальні проблеми юридичної науки та практики / редкол.: В"юник М.С., Курцев О.Ю., Автухов К.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (осінь). – С. 209-211. – ISSN 2410-244Х
520231
  Мартинишин Г. Зарубіжний досвід регулювання питання призначення покарання за сукупністю вироків // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 236-244. – (Серія юридична ; Вип. 49)
520232
  Фера-Клемонца Зарубіжний досвід регулювання продовольчого забезпечення // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 44-53. – ISSN 2071-4653
520233
  Гірман А. Зарубіжний досвід регулювання ринку праці в реалізації євроінтеграційної стратегії України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 45-49. – Бібліогр.: 4 назв.
520234
  Легеза Є.О. Зарубіжний досвід Республіки Молдова та прибалтійських держав (Естонської Республіки, Литовської Республіки) щодо надання публічних послуг та шляхи їх імплементації у вітчизняне законодавство // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 54-60. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
520235
  Нападовська Г.Ю. Зарубіжний досвід реформи адміністративно-територіального устрою // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 124-126. – ISBN 978-617-7069-75-8
520236
  Онуфрик С.Я. Зарубіжний досвід реформування органів державного управління у сфері доходів і зборів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 40-45. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
520237
  Палійчук М.М. Зарубіжний досвід реформування системи оподаткування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 92-93. – ISBN 978-966-188-219-4
520238
  Карпук А.І. Зарубіжний досвід ринкового регулювання лісокористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 159-163. – ISSN 2221-1055
520239
  Вашуленко О.С. Зарубіжний досвід роботи з науковою молоддю на прикладі молодіжних академій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 61-72. – ISSN 0374-3896
520240
  Філіппов В.Ю. Зарубіжний досвід розвитку бізнес-інкубаторів: можливості та обмеження застосування в Україні // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 57-62. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
520241
  Таратула Р.Б. Зарубіжний досвід розвитку земельно-кадастрових систем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 17-21. – ISSN 2306-6792
520242
  Маслюк І.О. Зарубіжний досвід розвитку інвестиційного потенціалу сільськогосподарського виробництва країн / І.О. Маслюк, В.Г. Маргасова // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 76-84. – ISSN 2410-9576
520243
  Рібун Л.В. Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу / Л.В. Рібун, Г.А. Лех, І.М. Васькович // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 230-235. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
520244
  Алєщенко Л.О. Зарубіжний досвід розвитку молодіжного підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 86-90. – ISSN 2306-6792
520245
  Кушнерук А.С. Зарубіжний досвід розвитку підприємств на засадах промислового маркетингу із застосуванням інформаційних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 134-141 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
520246
  Обушна О.М. Зарубіжний досвід розвитку ринку ломбардних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 94-97. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку ринку ломбардних послуг. Сформульовано напрями розвитку ринку ломбар-дних послуг в Україні. The abroad experience of development of pawnshop"s services market is analyzed. The directions of development of ...
520247
  Забуранна Л.В. Зарубіжний досвід розвитку сільського зеленого туризму // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 178-183. – ISSN 2221-1055
520248
  Іванов С.В. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / С.В. Іванов, М.Є. Рогоза, О.К. Кузьменко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 53-59. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
520249
  Ігнатович Н. Зарубіжний досвід розвитку соціального підприємництва / Н. Ігнатович, В. Гура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти формування і реалізації концепції соціального підприємництва у світовій економіці. Виділено основні ознаки соціального підприємництва. На основі узагальнення зарубіжного досвіду здійснення соціального ...
520250
  Вакалюк Т.А. Зарубіжний досвід розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища вищого навчального закладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 16-23. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 2). – ISSN 2519-254X
520251
  Тимченко О.М. Зарубіжний досвід сегментації податкових боржників та можливості його імплементації в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 20-31. – Бібліогр.: Ббліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
520252
  Романовська Л.І. Зарубіжний досвід соціально-правової та соціально-педагогічної підтримки материнства та дитинства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 160-164. – Бібліогр.: с. 162-163. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
520253
  Балашов А.М. Зарубіжний досвід соціального партнерства як фактор суспільного розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 180-184. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
520254
  Ортікова Н. Зарубіжний досвід соціальної та професійної реадаптації ветеранів бойових дій (на прикладі Данії, США, Ізраїлю) // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 135-139
520255
  Андрєєв П.П. Зарубіжний досвід становлення державного внутрішнього фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 59-64
520256
  Северин О. Зарубіжний досвід становлення державної політики у сфері захисту прав споживачів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 130-138.
520257
  Андрощук Г. Зарубіжний досвід стимулювання IT-компаній // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 43-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
520258
  Жарінова А.Г. Зарубіжний досвід стимулювання розвитку інтелектуального капіталу і перспективи його застосування в економіці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 64-67


  Запропоновано та обгрунтовано пріоритетні напрями застосування даної практики для вітчизняної економічної системи.
520259
  Слободянюк Н.О. Зарубіжний досвід стратегічного державно-приватного партнерства в інвестиціній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13, липень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
520260
  Клеп Є.В. Зарубіжний досвід стратегічного планування сталого розвитку старопромислових міст та можливості його використання в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 63-65
520261
  Нестор О. Зарубіжний досвід стратегічного фінансового планування та його значення для суб"єктів господарювання України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 39-45. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто досвід стратегічного фінансового планування суб"єктів господарювання розвинених країн на прикладі Німеччини, США та Японії, виокремлено основні напрями його впровадження у вітчизняну практику. Під час дослідження світового досвіду ...
520262
  Жукевич І.В. Зарубіжний досвід судового контролю за виконанням рішень у цивільному судочинстві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 127-132. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
520263
  Бурбика М.М. Зарубіжний досвід та напрями удосконалення фінансової системи України в контексті євроінтеграції / М.М. Бурбика, Н.Ю. Заїка // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 66-71. – ISSN 2519-2353
520264
  Цуркан О. Зарубіжний досвід та перспективи запровадження інституту альтернативного вирішення адміністративних спорів в Україні // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 50-63
520265
  Шупік Б.В. Зарубіжний досвід у регулюванні туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-207. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
520266
  Харечко Д.О. Зарубіжний досвід у сфері державного управління забезпечення права громадян на житло // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 108-115
520267
  Овчинніков О.В. Зарубіжний досвід у сфері державного фінансування та стимулювання інноваційного розвитку регіонів: напрямки його використання в У країні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 83-87


  Визначено найбільш прийнятні для застосування в Україні методи державного фінансування та стимулювання інвестиційно-інноваційної активності економічних суб"єктів.
520268
  Мельник О.М. Зарубіжний досвід у сфері протидії корупції та можливість його використання в Україні // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 93-100. – ISSN 2414-05-62
520269
  Задихайло О.А. Зарубіжний досвід узгодження норм трудового та адміністративного права державної служби та напрями його використання в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 464-467. – ISBN 978-617-7450-09-1
520270
  Дрозд О.Ю. Зарубіжний досвід узгодження та розмежування публічно-правового й приватноправового регулювання проходження державної служби й можливості його використання в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 72-78. – (Юридичні науки ; № 4)
520271
   Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом і перспективи його імплементації в Україні / М.О. Кнір, Н.А. Плєшакова, О.А. Плєшакова, Я.В. Криворучко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 70-75. – ISSN 2222-4459
520272
  Бойченко М.А. Зарубіжний досвід управління талантами у вищому навчальному закладі: витоки й сучасність // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 433-443. – ISSN 2312-5993
520273
  Самойлов О.О. Зарубіжний досвід управління твердими побутовими відходами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 45-50. – ISSN 2306-6814
520274
  Свистун В.І. Зарубіжний досвід управлінської підготовки майбутніх фахівців // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 178-183


  У статті проаналізовано підходи до управлінської підготовки фахівців в країнах-фундаторах основних управлінських культур. В статье проанализированы подходы к управленческой подготовке специалистов в странах-учредителях основных управленческих ...
520275
  Алієв Х.М. Зарубіжний досвід упровадження дистанційного навчання в університетах // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 11-17. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
520276
  Шкура І. Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні / І. Шкура, Ю. Шулик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 114-127. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
520277
  Артеменко І. Зарубіжний досвід участі інститутів громадянського суспільства у формуванні і реалізації державної молодіжної політики // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 6-13. – ISSN 2414-4436
520278
  Овчарова Л.П. Зарубіжний досвід фінансових інновацій / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 96-106. – ISSN 2310-5534
520279
  Герус Ю.В. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування і можливості його застосування в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 224-232. – ISSN 2222-4459
520280
  Кульчицька Н. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення муніципальної освіти та можливості його адаптації до вітчизняних реалій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 69-86. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
520281
  Данканіч О.М. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в регіоні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 71-79. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
520282
  Кузькін Є.Ю. Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи їх розв"язання / Є.Ю. Кузькін, Я.В. Котляревський, О.В. Шишко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 63-72 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
520283
  Рожко Д. Зарубіжний досвід формування бюджету та можливості його використання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 43-46. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості формування бюджетів зарубіжних країн та визначено можливості використання зарубіжного досвіду в Україні. The features of formation of budgets of foreign countries are considered and application possibilities in Ukraine ...
520284
  Головко М. Зарубіжний досвід формування гімназійного курсу фізики на компетентнісних засадах // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7263-79-0
520285
  Гретченко О. Зарубіжний досвід формування інноваційної політики // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 49-54. – ISSN 1608-6422
520286
  Семенова В.Г. Зарубіжний досвід формування інтелектуальної власності // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 17-21. – ISSN 2226-8820
520287
  Дороніна О.А. Зарубіжний досвід формування корпоративної кадрової політики // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 129-134
520288
  Голдобіна Ю.В. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів / Ю.В. Голдобіна, М.П. Хохлов // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 32-35. – ISSN 2409-1944
520289
  Резнік Н. Зарубіжний досвід формування моделей депозитарних систем // Проблеми сучасного управління : економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : зб. наук. пр. за матеріалами XII Всеукр. наук.-практ. конф., 24-26 листоп. 2016 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [редкол.: Чернецька-Білецька Н.Б. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2016. – С. 11-14. – ISBN 978-966-2710-81-6
520290
  Бойко А.В. Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем та його використання в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-103 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
520291
  Чорна Г.В. Зарубіжний досвід формування національних ціннісних орієнтацій студентів закладів вищої освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 80-85. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
520292
  Томашевська Т.В. Зарубіжний досвід формування політико-управлінської еліти // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 101-107
520293
  Шостак Л.В. Зарубіжний досвід формування потенціалу підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 449-454. – ISSN 0321-0499
520294
  Стеблюк С. Зарубіжний досвід формування професійної компетентності в майбутніх фахівців з підприємництва в закладах вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 180-191. – ISSN 2312-5993
520295
  Бенедик Я. Зарубіжний досвід формування систем декларування статків суддями / Я. Бенедик, В. Бенедик // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (301). – С. 161-168. – ISSN 2663-5313
520296
  Залізнюк В.П. Зарубіжний досвід формування системи статистичних показників для спостереження стану науково-технічної та інноваційної сфери (на прикладі ОЕСР та ЄС) / В.П. Залізнюк, С.І. Ліхолет // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 20-26. – ISSN 2306-6814
520297
  Хвищун Н.В. Зарубіжний досвід формування стратегії розвитку міста // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 18-20. – Бібліогр.: 11 назв
520298
  Слободяник Н.С. Зарубіжний досвід формування суддівського корпусу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 300-310. – ISSN 2227-796X


  The article highlights the main approaches to the formation of the judicial corps in foreign countries. The emphasis is made on the research of foreign experience. It analyzes current models of selection of judges and their dismissal. On this basis, ...
520299
  Тульчинська С.О. Зарубіжний досвід формування та реалізації антикорупційної політики в контексті забезпечення економічної безпеки / С.О. Тульчинська, В.В. Чорній // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 11-16. – ISSN 2306-6814
520300
  Демчук А.М. Зарубіжний досвід формування та розвитку доктрини цивільного процесуального права / А.М. Демчук, Н.С. Міліщук // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 43-47. – ISBN 978-966-7166-36-6
520301
  Гавриляк Т.С. Зарубіжний досвід формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності страхових компаній // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 251-257. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
520302
  Котляренко О.П. Зарубіжний досвід функціонування військової поліції як рецепт для України // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 134-140. – ISBN 978-617-7293-17-9
520303
  Сарна О.І. Зарубіжний досвід функціонування державних цільових фондів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 179-182
520304
  Трубіна М.В. Зарубіжний досвід функціонування єдиного казначейського рахунку в управлінні бюджетними коштами // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 34-36
520305
  Мегей В.В. Зарубіжний досвід функціонування інститутів спільного інвестування // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 62-70. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
520306
  Булавіна Л.О. Зарубіжний досвід функціонування інституту адміністративних послуг / Л.О. Булавіна, Нашинець-Наумова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 71-75
520307
  Акімова А.О. Зарубіжний досвід функціонування недержавних пенсійних фондів // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 163-166
520308
  Воронченко О.В. Зарубіжний досвід функціонування оптового ринку сільськогосподарської продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 137-141
520309
  Шевченко А.Ю. Зарубіжний досвід функціонування органів банківського нагляду // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 107-114. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються особливості наглядової діяльності в розвинутих країнах та країнах, що розвиваються. Автором виділено країни, в яких наглядову діяльність віднесено виключно до компетенції Центрального банку, та країни, в яких нагляд здійснюється ...
520310
  Терещук Г. Зарубіжний досвід функціонування основних моделей ювенальної юстиції // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 116-120. – ISSN 2524-0129
520311
  Скірка А. Зарубіжний досвід функціонування світової системи гарантування вкладів: уроки для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 74-85. – ISSN 1818-5754
520312
  Тлуста Г. Зарубіжний досвід функціонування та розвитку інтернет-страхування / Г. Тлуста, В. Ерастов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-62. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається розвиток Інтернет-страхування в зарубіжних країнах. Вивчаються основні умови та тенденції розвитку ринку Інтернет-страхування в процесі інформатизації класичного страхового ринку через дослідження розвитку електронного ...
520313
  Джужа А.О. Зарубіжний досвід функціонування центрів реабілітації жертв домашнього насильства // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 16-24
520314
  Джужа А.О. Зарубіжний досвід функціонування центрів реабілітації жертв домашнього насильства // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 20-31. – ISSN 2304-4556
520315
  Дубич К.В. Зарубіжний досвід щодо стандартизації соціальних послуг як ефективного державно-управлінського інструменту // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 6-13. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
520316
  Скуленко М. Зарубіжний досвід: правила журналістського мовлення у США // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 34-38. – ISBN 978-966-01-0468-6
520317
  Хринюк О.С. Зарубіжний і вітчизняний досвід оцінки фінансової стійкості підприємства на прикладі ПрАТ "Фармацевтична фірма Дарниця" / О.С. Хринюк, В.О. Крижня // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 197-204. – ISSN 2310-5534
520318
   Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністративно-територіального устрою / Л.Т. Шевчук, В.С. Кравців, М.І. Вовканич, С.О. Мельник, А.В. Цапок; Л.Т. Шевчук Л.Т., Кравців В.С., Вовканич М.І., Мельник С.О., Цапок А.В.;Наук. ред. Л.Т. Шевчук; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 254с. – ISBN 978-966-02-4366-8
520319
  Мороз Б.О. Зарубіжний і вітчизняний досвід трансформації відносин власності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 41-44
520320
  Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм / В.М. Шаповал. – Київ : Основа, 1993. – 143с.
520321
  Калакура Я.С. Зарубіжний світ як предмет дослідження новітньої української історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 120-134. – ISSN 0130-5247
520322
  Филюк Г. Зарубіжний та вітчизняний досвід державної підтримки сільськогосподарських виробників / Г. Филюк, О. Піменова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Визначено роль державної підтримки у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки. Проаналізовано механізми державної підтримки Німеччини. Обґрунтовано необхідність використання цільової фінансової підтримки із запровадженням системи ...
520323
  Огуй С.В. Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки фахівців сфери обслуговування // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 215-220. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
520324
  Шлапко Т.В. Зарубіжний та вітчизняний досвід правового регулювання обігу електронних грошей / Т.В. Шлапко, П.Ф. Миронов // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 113-119. – ISSN 2519-2353
520325
  Волохова І. Зарубіжний та вітчизняний досвід реформування пенсійної системи // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 50-58. – ISSN 2409-9260
520326
  Юрчик Г. Зарубіжний та вітчизняний досвід соціального підприємництва / Г. Юрчик, Р. Пилипчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-6912
520327
  Троханяк Н. Зарубіжний та вітчизняний досвід становлення і розвитку медіаосвіти. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 55-62. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
520328
  Чернявський Б.Р. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування іншомовної компетентності майбутніх економістів. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 139-146. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
520329
  Доскалов І.С. Зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування системи публічного управління в умовах становлення інформаційного суспільства / І.С. Доскалов, Н.С. Ручинська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 21, листопад. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
520330
  Герасимов О. Зарубіжний та міжнародний досвід забезпечення соціальної справедливості у суспільстві / О. Герасимов, К. Мілованова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 43-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
520331
  Олійник О.О. Зарубіжний фондовий ринок як складова фінансово-кредитної системи аграрного сектору економіки України / О.О. Олійник, В.В. Адаменко, Д.А. Конюхов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 32-37. – ISSN 2306-6792
520332
  Бондарук Т.Г. Зарубіжним досвід використання місцевих податків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 42-46.
520333
  Катаргіна Т.І. Зарубіжні бібліотеки як пам"ятки української історико-культурної спадщини // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 278-289. – ISSN 2078-0133


  Стаття прсвячена питанням культурологічної цінності закордонних бібліотек україніки та визначення їх як українських пам"яток історії та культури. Автор згадує М. Драгоманова, Б. Кістяківського, І. Лучицького.
520334
  Сохацька О.М. Зарубіжні біржові ринки : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 59-66
520335
  Брижицька С. Зарубіжні відвідувачі Тарасової Гори про Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (758), травень. – С. 42-47
520336
   Зарубіжні гості про нас. – Ужгород : Карпати, 1971. – 135 с.
520337
  Єгоров Ю.Є. Зарубіжні гості про Радянську Україну / Ю.Є. Єгоров. – Київ, 1962. – 56с.
520338
   Зарубіжні діячі про Київський університет // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 61 : Фото
520339
  Казьмирчук М.Г. Зарубіжні дослідження з соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 404-407. – ISSN 2218-4805
520340
   Зарубіжні зносини Богдана Хмельницького (Хроніка 1648-1657 років) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 58-112. – ISSN 0869-3595
520341
  Левчук Т.В. Зарубіжні зустрічі / Т.В. Левчук. – К : Мистецтво, 1976. – 149 с.
520342
  Березниченко Наталія Олександрівна Зарубіжні інвестиції в системі факторів економічної модернізації України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук608.05.01 / Березниченко Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с.
520343
  Березніченко Наталія Олександрівна Зарубіжні інвестиції в системі факторів економічної модернізації України : Дис. канд. економ. наук: 08.05.01 / Березніченко Наталія Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 199 л. + Додатки: л.184-199. – Бібліогр.: л.167-184
520344
  Березніченко Наталія Олександрівна Зарубіжні інвестиції в системі факторів економічної модернізації України : Автор. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Березніченко Н.О.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21 с.
520345
  Березніченко Н.О. Зарубіжні інвестиції в системі факторів модернізації економіки України наприкінці ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 56-63. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
520346
  Гостюк М. Зарубіжні інвестиції та економічні інтереси іноземних інвесторів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 81-90. – ISSN 0131-775Х
520347
  Березніченко Н.О. Зарубіжні інвестиції у системі факторів модернізації економіки України наприкінці XIX - початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Проаналізовано процес імперської моделі модернізації економіки України на зламі XIX-XX ст. Підкреслено її екзогенний, неорганічний, незавершений, а тому і глибоко суперечливий характер. Увагу акцентовано на необхідності вивчення досвіду першої спроби ...
520348
   Зарубіжні інтернаціоналісти в рядах борців за владу Рд на Україні. – К, 1967. – 344с.
520349
  Рибчинська Н. Зарубіжні іншомовні бібліографічні видання як джерело до репертуару західноукраїнської та української еміграційної книги 1914–1939 рр. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – C. 84-97. – ISSN 2524-0315
520350
  Комарніцький О.Б. Зарубіжні історики про студентство педагогічних вишів України у 1920 - 1930-х рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 22-23


  У статті аналізуються праці зарубіжних дослідників українського походження та російських науковців, у яких міститься інформація про студентську молодь вишів України у 20 - 30-х рр. XX ст. Серед досліджень виокремлено працю С. Маслова, який навів ряд ...
520351
  Сиваненко Г.П. Зарубіжні методи стимулювання інноваційного інвестування вищої освіти / Г.П. Сиваненко, В.М. Торопков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 64-70. – ISSN 1993-6788


  До питання про ефективність санкцій ООН: на прикладі Ірану
520352
  Чуйко О.В. Зарубіжні моделі психосоціальної реабілітації дітей, травмованих війною // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 192-203. – ISSN 2520-6265


  У статті проводиться аналіз зарубіжних моделей роботи з дітьми, які зазнали психотравмуючого впливу війни. В представлених моделях (грузинській, нідерландській та американській) наводяться головні чинники психосоціальної реабілітації дітей та ...
520353
  Пйонтко Н.Б. Зарубіжні моделі фінансового вирівнювання та перспективи їх упровадження в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 43-54. – ISSN 2222-4459
520354
  Соколовська А.М. Зарубіжні моделі фінансування науки / А.М. Соколовська, Я.В. Петраков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (267 ). – С. 48-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
520355
  Дмитрієва О. Зарубіжні науковці про поняття "здров"я" та "здоровий спосіб життя" // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 145-153. – ISSN 2077-1827


  Автором розкрито сутність поняття "здоров"я" та "здоровий спосіб життя" в зарубіжній науковій літературі", розглянуто генезис слова "здоров"я" ("health") та "формування здорового способу життя", "сприяння покращенню здоров"я" ("health promotion"), ...
520356
   Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005-2006 рр.) : науково-інформаційний систематичний покажчик / НАНУ ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського ; [ укл. : Р.Л. Красій , Н.І. Малолєтова, О.В. Полякова ; відп. ред. Н.В. Стрішенець ]. – Київ, 2008. – 278 с. – ISBN 978-966-02-4609-6
520357
   Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2011-2012 рр.) : наук.-інформ. систематичний покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: Р.Л. Красій, А.М. Лямець, Н.І. Малолєтова та ін. ; відп. ред. О.П. Бодак]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 255, [3] с. : табл. – ISBN 978-966-02-7054-1
520358
   Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2015-2016 рр.) : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: І.А. Лавриненко, Є.А. Рибак, О.Б. Вихристюк ; відп. ред. О.М. Василенко]. – Київ : НБУВ, 2018. – 224 с. : табл. – Алф. покажч. назв журналів: с. 162-214. – ISBN 978-966-02-8472-2
520359
   Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник. В 2-х томах. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 966-692-578-8
Т. 1 : А-К. – 2005. – 824 с.
520360
   Зарубіжні письменники : Енциклопедичний довідник. У 2-х томах. – Тернопіль : Богдан. – ISBN 966-692-744-6
Т.2 : Л-Я. – 2006. – 864 с.
520361
  Ляшко У. Зарубіжні письменники в журналі "Оtrok.ua":християнські джерела творчості // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Розглядаються християнські джерела творчості зарубіжних письменників у різноманітних літературно-художніх матеріалах, які використовує періодичне видання "Отрок.ua". The article deals in the Christian concept of the foreign writers in various ...
520362
  Павлюк І. Зарубіжні письменники в українськомовній пресі Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя XX ст.: ідеологічний контекст // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 26-36


  У статті досліджено публікації про зарубіжних письменників в українськомовній пресі історичної Волині, Холмщини та Підляшшя на різних етапах їх співіснування з іншими українськими етнографічними територіями та в контексті загальносвітових історичних ...
520363
   Зарубіжні письменники про Київ // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.106-108
520364
  Авшенюк Н.М. Зарубіжні підходи до моделювання структури транснаціональної вищої освіти // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (6) : До 20-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної Академії педагогічних наук України. – С. 96-104. – ISSN 2308-4081


  Проаналізовано чотири моделі структурування транснаціональної вищої освіти, розроблені експертами з Австралії, США, Канади.
520365
  Майборода О.М. Зарубіжні підходи до проблем етнонаціональної політики / О.М. Майборода, М.І. Обушний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється теоретико-методологічний аналіз зарубіжних підходів до проблем етнонаціональної політики у працях авторитетних західних учених, таких як А. Сміт, П. ван дер Берг, Дж. Ротшильд, П. Брасс та інші. Встановлюється специфічна для ...
520366
  Гриндей О.І. Зарубіжні практики міжмуніципального співробітництва // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 221-227
520367
  Коротя-Ковальська Зарубіжні та вітчизняні дослідники українського фольклору // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 261-266
520368
   Зарубіжні українці. – Київ, 1991. – 251с.
520369
  Гозбенко Л.О. Зарубіжні фахівці про Податковий кодекс України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 11-15
520370
  Юринець З.В. Зарубіжніїіі досвід розбудови систем державного регулювання рекламних ринків: перспективи функціонування в Україні / З.В. Юринець, О.А. Леськів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 97-109. – ISSN 1993-6788
520371
  Ковальчук С. Зарубіжній досвід адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 101-104. – ISSN 2663-5313
520372
  Сальников П.Г. Зарубка / П.Г. Сальников. – Тула, 1961. – 96с.
520373
  Чепіга В.З. Зарубка / В.З. Чепіга. – К, 1986. – 80с.
520374
  Смородинов М. Зарубки : стихи / М. Смородинов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 96 с.
520375
  Сумманен Т.К. Зарубки : стихи / Тойото Сумманен; пер. с фин. Э. Балашова. – Москва : Современник, 1978. – 95 с.
520376
  Лопатин В.В. Зарубки / В.В. Лопатин. – Харьков, 1978. – 118с.
520377
  Дятала А.Н. Зарубки : стихи / Александр Дятала; пер. с ульчского А.Аквилева. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 61 с.
520378
  Григориади Г.Ф. Зарубки в памяти / Г.Ф. Григориади. – Алма-Ата, 1979. – 71с.
520379
  Радзієвський В.А. Зарубки на пам"ять (про події - давні та не дуже) = Reminders for memory (about events - old and latter) : вибрані поезії / В.А. Радзієвський. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 427, [1] с. : портр. – Дані тит. арк. парал. англ. - Вірші укр. та англ. – (Поезії аматора). – ISBN 978-617-571-100-2
520380
  Васильев С.А. Зарубки на память / С.А. Васильев. – Москва, 1975. – 575с.
520381
  Головко В. Зарубки на память снайпера Номоконова // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  Номоконов Семен Данилович (1900-1973) - советский снайпер. Во время Великой Отечественной войны уничтожил 360 немецких солдат и офицеров, в том числе одного генерал-майора. Во время советско-японской войны уничтожил 8 солдат и офицеров Квантунской ...
520382
  Тюриков В. Зарубки на прикладе // Батарея звуковой разведки / И. Сизов. – Ташкент : Ёш гвардия, 1982. – С. 61-109
520383
   Зарубки на прикладе. – Днепропетровск, 1989. – 237с.
520384
  Глинка Т.М. Зарубки на притолоке / Т.М. Глинка. – М, 1981. – 70с.
520385
  Кросс П. Зарубки на скалах : стихи / П. Кросс; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1962. – 104 с.
520386
  Сергійчук В. Зарудинці: завантаження рівно о першій ночі // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 38-42


  Депортації українських хліборобів у віддалені райони СРСР.
520387
  Мандзоні А. Заручені / А. Мандзоні. – К., 1985. – 606с.
520388
  Мандзоні А. Заручені = I promessi sposi : роман / Алессандро Мандзоні ; пер. з італ. П. Соколовського ; передм. О. Пахльовської ; Італ. ін-т культури в Україні ; Нац. акад. наук в України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2009. – 656, [4] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2005 р. - Другий тит. арк. італ. - На обкл. назва сер.: Італійська література. – (Бібліотека італійської літератури = Biblioteca di litteratura italiana / [під ред. Ніколи Франко Баллоні і Миколи Жулинського ; редкол.: Н. Франко та [ін.]). – ISBN 978-966-03-4686-4
520389
  Мандзоні А. Заручені = I promessi sposi : роман / Алессандро Мандзоні ; Пер. з іт. П. Соколовського ; передмова О. Пахльовської. – Харків : Фоліо, 2009. – 672 с. – (Бібліотека італійськоїї літератури = Biblioteca di litteratura Italiana / під ред. Николи Франко Баллоні, Миколи Жулинського). – ISBN 978-966-03-4686-7
520390
  Мандзоні А. Заручені = I promessi sposi : роман / Алессандро Мандзоні ; пер. з італ. П. Соколовського ; передмова О. Пахльовської ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2009. – 672 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4685-7
520391
  Гончаренко І.І. Заручини : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ, 1950. – 91 с.
520392
  Чернецький І. Заручини : поезії / І. Чернецький. – Львів : Каменяр, 1969. – 36 с.
520393
  Макаль П.М. Заручини / Петрусь Макаль ;. – Киев, 1983. – 168 с.
520394
  Астаф"єв О.Г. Заручини : вірші, поема / Астаф"єв О.Г. – Київ : Молодь, 1988. – 64 с.
520395
  Михайловський В. Заручник мішаної монархії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 30 (714), 30.07- 05.08.2021. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561


  Як король Ян ІІІ Собеський переміг османів під Віднем, але програв магнатам у власній країні.
520396
  Трубай В. Заручники : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 52-104
520397
  Трубай В. Заручники : проза: гостросюжетна п"єса // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 72-111. – ISSN 0130-321Х
520398
  Сокирко О. Заручники "освобождєнія" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 7 (172). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  150 років тому відбулася реформа, яка розкріпачила селян у Росії, натомість в Україні спричинила збідніння та масову еміграцію вглиб імперії.
520399
  Онищенко О. Заручники "ставкоцентризму". Чи гальмується імплементація Закону про вищу освіту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 січня (№ 2). – С. 12


  Реформаторські кроки у сфері вищої освіти, спричинені процесом імплементації нового Закону України "Про вищу освіту" Про небажання вишівської спільноти скористатися можливостями автономії.
520400
  Толкачова О. Заручники війни: остарбайтери // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 125-132
520401
  Бурлакова В. Заручники влади // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 50 (318). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  У масових заворушеннях під час Євромайдану звинувачують випадкових людей. На думку правників, це робиться з метою залякування.
520402
  Романюк О.М. Заручники інформації : посібник з безпеки для українських журналістів / О.М. Романюк. – Київ : Такі справи, 2007. – 168 с. : іл. – ISBN 978-966-7208-41-7
520403
  Іванишин П. Заручники нігілізму та творці буття: роздуми про постмодерн і літературу // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 6-12


  У статті автор порівнює постмодерну літературу ("письмо") як нігілістичний феномен та художню літературу як буттєвий феномен
520404
  Баркар С. Заручники радянської влади // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 1, 3


  До дня пам"яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
520405
  Куропятник О. Заручники репутації. Праві Іспанії рвуться до влади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23 лютого - 1 березня (№ 7). – С. 4


  "15 лютого ц.р. уряд меншості Педро Санчеса наважився на розпуск парламенту і проведення 28 квітня дострокових виборів. Це рішення стало наслідком провалу напередодні зусиль соціалістів знайти через політичний компроміс вихід із затяжної конституційної ...
520406
  Горак Г. Заручники Ялти // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 9/10 (863/864). – С. 174-212. – ISSN 0868-4790
520407
  Вєдєнєєв Д.В. Заручниця глобального протистояння. Трагедія Великого Голоду 1932-1933 рр. в Україні у контексті "холодної війни" (1945-1991 рр.) / Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. – Київ : Дорадо-Друк, 2013. – 230, [2] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Таємні війни: історія та сучасність" ; кн. 9). – ISBN 978-966-2077-60-5
520408
  Поліщук Т. Заручниця часу... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 вересня (№ 165/166). – С. 22-23


  " Про Наталію Ужвій, якій виповнилося би 120 років, згадували її колеги-франківці, театрознавці й шанувальники творчості легендарної актриси."
520409
  Манамс А. Зарэмка : Удивительная история. Сказка-новелла / А. Манамс. – Київ : ВПП "Компас", 2001. – 96с. – Шифр дубл. – ISBN 966-95743-5-8
520410
  Куренной Е.Г. Зарю встречают в море. / Е.Г. Куренной. – Калининград, 1962. – 115с.
520411
  Павлюхин А Заря-веснянка / А Павлюхин. – Харьков, 1967. – 40 с.
520412
  Елисеев Е.С. Заря-заряница / Е.С. Елисеев. – Москва, 1968. – 103с.
520413
  Жоголев Н.Ф. Заря-заряница / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1975. – 126с.
520414
   Заря-заряница. – Горький, 1982. – 238с.
520415
  Лаптев Ю.Г. Заря / Ю.Г. Лаптев. – М, 1948. – 260с.
520416
  Лаптев Ю.Г. Заря / Ю.Г. Лаптев. – М, 1949. – 246с.
520417
  Лаптев Ю.Г. Заря / Ю.Г. Лаптев. – М, 1949. – 246с.
520418
  Лаптев Ю.Г. Заря / Ю.Г. Лаптев. – М, 1949. – 246с.
520419
  Лаптев Ю.Г. Заря / Ю.Г. Лаптев. – М, 1950. – 246с.
520420
  Лаптев Ю.Г. Заря / Ю.Г. Лаптев. – Москва, 1951. – 260с.
520421
  Сароян А.Н. Заря : стихи / Аршалуйс Сароян ; пер. с арм. А.Гарнакерьяна. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 48 с.
520422
  Волкенштейн Д.И. Заря : роман / Давид Волкенштейн; пер. с евр. А.Нусинова. – Москва : Советский писатель, 1960. – 259 с.
520423
  Лордкипанидзе К.А. Заря : роман / К.А. Лордкипанидзе. – Москва, 1982. – 280 с.
520424
  Бикбаев Р.Т. Заря : стихи / Р.Т. Бикбаев; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1982. – 79 с.
520425
  Хостикоева З.А. Заря в моем окне / З.А. Хостикоева. – М, 1962. – 64с.
520426
  Катанов В.М. Заря в окне / В.М. Катанов. – Тула, 1979. – 118с.
520427
  Клаз И.С. Заря вишневая / И.С. Клаз. – Минск, 1973. – 206с.
520428
  Сафаров Н. Заря Востока : пьеса / Назир Сафаров ; пер. с узб. Б.А.Лавренева. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1956. – 116 с.
520429
  Лю Бай-юй Заря впереди / Лю Бай-юй. – М., 1951. – 116с.
520430
   Заря впереди. – М, 1957. – 248с.
520431
   Заря зазорила. – М, 1978. – 207с.
520432
  Аптекер Б. Заря занимается : Суд над Анжелой Дэвис / Б. Аптекер ; пер. с англ. Н. Алипова, В. Павлова. – Москва : Прогресс, 1980. – 317 с.
520433
  Орлов С.С. Заря и дым / С.С. Орлов. – Москва, 1980. – 303с.
520434
  Лордкипанидзе К.А. Заря Колхиды : роман, рассказы / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 344 с.
520435
  Лордкипанидзе К.А. Заря Колхиды : роман / К.А. Лордкипанидзе. – Москва : Заря Востока, 1953. – 488 с.
520436
  Лордкипанидзе К.А. Заря Колхиды : роман / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. Э.Ананиашвили. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 271 с.
520437
  Лордкипанидзе К.А. Заря Кохиды : роман, повести, рассказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1979. – 560 с.
520438
  Шевченко Т. Заря моя вечерняя / Т. Шевченко. – Киев, 1964. – 16с.
520439
   Заря мысли : Литературно-художественный сборник / авт.: А. Костецкий, А. Шамринский, И. Гейвенман, С. Груферман, Макс Л., Л. Т., Эрна З., С. Ременников, Л. Уманский, Фрида В., Л. В., Яго, N., Z. – Бердичев : Изд. учащихся ср. школ ; Тип. М. Собеля, 1917. – 66 с.
520440
  Коваль-Волков Заря на крыльях / Коваль-Волков. – М, 1961. – 48с.
520441
  Кравець О. Заря на Ханьпу / О. Кравець. – Москва ; Ленинград : Детиздат, 1952. – 472 с.
520442
  Галсанов Ц. Заря над Азией : Стихи о мире, о новом Китае и Корее / Цэдэн Галсанов. – Улан-Удэ : Бурмонгиз, 1950. – 76 с .
520443
  Гулям Х. Заря над Алжиром : очерк / Х. Гулям; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во "Ташкент", 1964. – 37 с.
520444
  Аймурзаев Д. Заря над Аму : стихи / Джолмурза Аймурзаев; пер. с каракалп. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1956. – 56 с.
520445
   Заря над Араксом. – Баку, 1964. – 95 с.
520446
  Мансисидор Х. Заря над бездной. Роман / Х. Мансисидор. – Москва, 1958. – 206с.
520447
  Черненко А.И. Заря над Волгой / А.И. Черненко. – Астрахань, 1955. – 171с.
520448
  Давтян М.Д. Заря над городом : роман / М.Д. Давтян; пер. с арм. Е.Войскунского. – Баку : Азернешр, 1964. – 195 с.
520449
  Федоров И.Ф. Заря над Доном / И.Ф. Федоров. – Ростов -на-Дону, 1958. – 64с.
520450
  Керимов А И. Заря над Каспием : сборник рассказов / А И. Керимов, . – Москва, 1979. – 247 с.
520451
   Заря над Кубой. – М, 1962. – 255с.
520452
  Чичков В.М. Заря над Кубой. / В.М. Чичков. – М., 1961. – 144с.
520453
  Джантуаров С.Б. Заря над степью / С.Б. Джантуаров. – Фрунзе, 1958. – 276с.
520454
  Жантуаров С.Б. Заря над степью / С.Б. Жантуаров. – Алма-Ата, 1959. – 132с.
520455
  Ринчен Б. Заря над степью / Б. Ринчен. – М., 1972. – 554с.
520456
  Шомахов А. Заря над Тереком / А. Шомахов. – Нальчик, 1972. – 288с.
520457
  Солнцева В.П. Заря над Уссури / В.П. Солнцева. – М., 1968. – 704с.
520458
   Заря над Эльбрусом. – М, 1956. – 405 с.
520459
   Заря надежды. – Л, 1982. – 382с.
520460
  Яковлев Ю.Я. Заря не гаснет / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1957. – 139с.
520461
  Алексеев Н.А. Заря не гаснет / Н.А. Алексеев; Маляков. – Псков, 1973. – 1884с.
520462
  Лелюшенко Д.Д. Заря победы / Д.Д. Лелюшенко. – Москва, 1966. – 142с.
520463
  Чалидзе В. Заря правовой реформы / В. Чалидзе. – М, 1990. – 271с.
520464
  Халфин Н.А. Заря свободы над Кабулом / Н.А. Халфин. – М., 1985. – 320с.
520465
  Лаптев Ю.Г. Заря. / Ю.Г. Лаптев. – М., 1948. – 260с.
520466
  Лаптев Ю.Г. Заря. / Ю.Г. Лаптев. – Москва, 1948. – 268с.
520467
  Лаптев Ю.Г. Заря. / Ю.Г. Лаптев. – Воронеж, 1949. – 228с.
520468
  Лаптев Ю.Г. Заря. / Ю.Г. Лаптев. – Красноярск, 1949. – 253с.
520469
  Лаптев Ю.Г. Заря. / Ю.Г. Лаптев. – М., 1949. – 272с.
520470
  Лаптев Ю.Г. Заря. / Ю.Г. Лаптев. – Тула, 1949. – 248с.
520471
  Лаптев Ю.Г. Заря. / Ю.Г. Лаптев. – М., 1950. – 248с.
520472
  Малєй Антоніна Заряд екзотики : хіт-парад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-71 : Фото
520473
  Мамалига А. Заряд патріотизму й мужності // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 8


  Університетська організація ветеранів війни і праці приділяє значну увагу виховній роботі серед студентів. Рада ветеранів Університету, розвиваючи традиції патріотичного виховання студентської молоді, започаткувала спільно з газетою “Київський ...
520474
  Маринат А.Р. Заряд соли / Алексей Маринат ;. – Кишинев : Издат. ЦК КП Молдавии, 1970. – 95 с.
520475
  Болотовский Б.М. Заряд, среда, излучение / Б.М. Болотовский, В.А. Давыдов. – Москва : Знание, 1989. – 61 с.
520476
  Чадюк М. Зарядитись енергією України // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Результати дослідження сприйняття нашої держави в Німеччині, Польщі, Угорщині та Франції.
520477
  Блях В.А. Зарядка в школі / В.А. Блях. – Київ, 1931. – 38 с.
520478
  Остер Г.Б. Зарядка для хвоста / Г.Б. Остер. – Москва, 1982. – 111с.
520479
  Чиженко И.М. Зарядные устройства емкостных накопителей энергии / И.М. Чиженко, Г.С. Бердинских. – Киев : Наукова думка, 1980. – 149 с.
520480
  Сушков А.В. Зарядово-обменные и гексадекапольные возбуждения в деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Сушков А.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1987. – 8л.
520481
  Антонец С.И. Зарядовое упорядочение в кристаллах / Антонец С.И., Тимочко Б.М., Томчук П.М. ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев : ИФ АН УССР, 1979. – 45 с. – Библиогр.: с. 42-45. – (Препринт ; № 6)
520482
  Пилипенко Владимир Владиславович Зарядовообменные реакции с участием нуклонов и легких ионов в обсати промежуточных энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Пилипенко Владимир Владиславович; ХГУ. – Х., 1984. – 19л.
520483
  Мительман М.Г. Зарядовые детекторы ионизирующих излучений / М.Г. Мительман, Н.Д. Розенблюм. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 77 с.
520484
  Гурский Л.И. Зарядовые свойства МОП-структур / Л.И. Гурский, Н.В. Румак, В.В. Куксо. – Минск, 1980. – 200 с.
520485
  Прибылов Н.Н. Зарядовые состояния и диффузия переходных элементов группы железа в фофиде галлия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Прибылов Н.Н.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1981. – 19л.
520486
   Зарядовый транспорт в переходах Джозефсона с неоднородным распределением прозрачности слабой связи / В.Е. Шатерник, А.П. Шаповалов, В.П. Блощицкий, Д.С. Жабко, Е.В. Кудря, А.В. Прокопенко, Р.А. Кузнецов // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 275-282. – ISSN 1024-1809
520487
  Антипин Г.Г. Зарядье : проспект-путеводитель / Г.Г. Антипин. – Москва : Реклама, 1973. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 62-63
520488
  Боев С.Г. Заряжение диэлектриков электронным облучением и формирование радиоэлектронного эффекта : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Боев С. Г.; Лен. электротехн. ин-т. – Ленинград, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.19-20
520489
  Божко О.І. Зарян Наїрі (- вірменський письменник) / О.І. Божко, О. Айвазян // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 339. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520490
  Маляков Л.И. Заряна-печальница. / Л.И. Маляков. – Л., 1969. – 119с.
520491
  Домбровский А.И. Зарянка / А.И. Домбровский. – Алма-Ата, 1968. – 96с.
520492
  Андреев К.Г. Засада / Андреев К.Г. – Москва : Военгиз, 1943. – 72 с. – (Библиотека разведчика)
520493
  Гроссман М.С. Засада / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1975. – 128с.
520494
  Червинский П. Засада : повесть / П. Червинский. – Москва : ДОСААФ СССР, 1983. – 69 с.
520495
  Котюк І. Засада верховенства права як світоглядний орієнтир визнання діяння правопорушенням (постановка проблеми) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22 листопада - 5 грудня (№ 47/48). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
520496
  Піх Ю. Засада встановлення матеріальної правди (істини) у світлі реформ Кримінального процесуального законодавства Республіки Польща
520497
  Король Володимир Володимирович Засада гласності та ії обмеження в кримінальному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук: 112.00.09 / Король Володимир Володимирович; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Кафедра кримінального процесу та криміналістики. – Львів, 2002. – 205л. + Додаток: л.204-205. – Бібліогр.: л.185-204
520498
  Король В.В. Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Король Володимир Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
520499
  Навроцька В.В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України : Дис. ... д-ра юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Навроцька В.В.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 255л. + Додатки: л. 235 - 255. – Бібліогр.: л. 199 - 234
520500
  Навроцька В.В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Навроцька В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 15 назв
520501
  Трохлюк О.П. Засада забезпечення доведеності вини крізь призму практики Європейського суду з прав людини // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 167-172. – (Юридичні науки ; № 3)
520502
  Кучинська О.П. Засада кримінального провадження забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародних стандартів у галузі прав людини // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 74-79


  У статті проаналізовано норми міжнародно-правових документів (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, а також Конвенція Співдружності Незалежних ...
520503
  Рябчиков Е.И. Засада на черной тропе / Е.И. Рябчиков. – Москва, 1964. – 158с.
520504
  Нікіфорова М.О. Засада пріоритетності застосування положень податкового законодавства в правовому механізмі оподаткування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нікіфорова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 239 арк. – Додатки: арк. 236-239. – Бібліогр.: арк. 200-235
520505
  Нікіфорова М.О. Засада пріоритетності застосування положень податкового законодавства в правовому механізмі оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нікіфорова Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
520506
  Головко Л. Засада публічності в правовому регулюванні кадастру нерухомості у Словаччині та Чехії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 136-137
520507
  Савчук О. Засади "добровольності" переселенської політики СРСР та Польщі щодо українців 1944-1945 років // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 406-412. – ISBN 978-966-02-5080-2
520508
  Полянський А.О. Засади (принципи) кримінального провадження: сутність, значення, система і важливість унормування // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 111-117. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
520509
  Ткаченко К.О. Засади адвокатської етики в сучасній Німеччині // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 237-240. – ISSN 2076-1554
520510
  Худолей В.Ю. Засади альтернативного енергозабезпечення засобами інноваційної підтримки підприємств нафтогазового сектору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 103-106.
520511
  Пиріг Любомир Засади біоетики і система охорони здоров"я країни // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 12
520512
  Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-19.
520513
  Сай І.А. Засади вдосконалення державної служби в контексті проведення адміністративної реформи в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 115-119
520514
  Похильченко О.А. Засади взаємовідносин у структурі кластера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 108-113. – ISSN 0321-0499
520515
  Чекаленко Л. Засади взаємовідносин України і Росії: Крим // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 6 (362). – С. 14-16
520516
  Гаєва Н.П. Засади взаємодії органів державної влади і об"єднань громадян: теоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 2219-5521
520517
  Патик А.А. Засади взаємодії слідчихта оперативно-розшукових підрозділів при розкритті й розслідуванні майнових злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 241-249
520518
  Жванія Л.В. Засади вибору героя у творчості Т. Шевченка і Лесі Українки (окремі аспекти трансформування теми античності) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – C. 175-187. – (Б-ка Ін-ту філології)
520519
  Ковальчук О.Б. Засади виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 85-89. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
520520
  Дудко О.С. Засади вивчення прояву ефектів зони вільної торгівлі під час розвитку країн-членів зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 78-79
520521
  Гультай М. Засади вітчизняного конституціоналізму за козацької доби // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 198-207. – ISSN 2310-6158
520522
  Гультай М. Засади вітчизняного конституціоналізму за козацької доби // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 92-103. – ISSN 2310-6158
520523
  Кулик Н. Засади впровадження системи менеджменту якості у педагогічному університеті // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 68, ч. 1. – С. 40-45. – ISSN 2077-1827
520524
  Красносільська А.О. Засади градуалістичного підходу до визначення консолідації демократії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 5 (61), вересень - жовтень. – С. 176-187
520525
  Слісаренко І. Засади громадського мовлення / Ігор Слісаренко // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 68-74
520526
  Слісаренко І.Ю. Засади громадського мовлення.Світовий досвід та перспективи для України : Матеріали до лекцій зі спец.."Міжнар.журналістика" для студ.Ін-ту журналістики / І.Ю. Слісаренко; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 27с.
520527
  Томкіна О.О. Засади гуманізму як принципу діяльності державного апарату України: європейський контекст // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 54-62. – ISSN 2306-9082
520528
  Пачос Ю. Засади двостороннього культурного співробітництва України та Польщі на сучасному етапі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 143-148. – ISSN 2077-7280
520529
  Кудряченко А.І. Засади демократичного сходження ФРН // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 83-98
520530
  Литвинов О.М. Засади демократичної організації влади та республіканської форми правління в Україні в правових позиціях Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 32-38
520531
  Марчук М.І. Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 35-41. – ISSN 1727-1584
520532
  Іляш О.І. Засади державного регулювання і енергетичній сфері України / О.І. Іляш, І.С. Мазярко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 43-47. – ISSN 2222-4459
520533
  Тимощук О.В. Засади державного регулювання страхової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 190-196
520534
  Горб В. Засади державного регулювання технічного забезпечення агропромислового виробництва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 157-163
520535
  Гонтар З.Г. Засади державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту / З.Г. Гонтар, О.В. Повстин, М.Я. Купчак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – С. 166-172. – ISSN 2078-4643


  "Стаття присвячена основним проблемним питанням державного управління підготовкою фахівців служби цивільного захисту в сучасних умовах."
520536
  Халецька А.А. Засади державної політики у сфері соціального захисту населення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 174-178. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
520537
  Гусак І.В. Засади державної політики у сфері управління персоналом органів влади в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Гусак Ірина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
520538
  Стасів О.Ф. Засади державної політики формування доходів сільського населення в Польщі: висновки для України / О.Ф. Стасів, Н.М. Котько, Л.М. Магас // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 62-69. – ISSN 2306-6806
520539
  Пухтинський М. Засади децентралізації публічної влади // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 29-31. – ISSN 2313-559X
520540
  Бринццев В. Засади діяльності органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України / В. Бринццев, І. Буравльов // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 167-177
520541
  Рибалка Н. Засади діяльності прокуратури // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 1026-9932
520542
  Малюга В. Засади діяльності прокуратури: система та класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-44. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання системи засад діяльності прокуратури України та підходи до їх класифікації. В статье рассматриваются вопросы системы принципов деятельности прокуратуры Украины и подходов их классификации. In the article deals with the ...
520543
  Юрчишин В.М. Засади діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 159-167
520544
  Зінь О.І. Засади енергоощадної кавітаційної технології очищення стічних вод від ароматичних сполук : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Зінь Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
520545
  Кудрявець Є.В. Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої взаємодії з Україною // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 64-72. – ISSN 2306-6814
520546
  Маленко Я.В. Засади європейської політики щодо регулювання територіального планування для збереження довкілля: досвід для України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 386-397. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
520547
  Сідак М.В. Засади здійснення монетарної політики європейським центральним банком в ЄС: правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 60-63. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
520548
  Цікало В. Засади здійснення та захисту корпоративних прав: поняття й види // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – C. 61-65. – ISSN 2663-5313
520549
  Шваб А.Г. Засади зовнішньої колонізаційної політики Другої Речі Посполитої // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 117-122. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
520550
  Маркуш М.А. Засади інституту конституційної скарги в контексті гарантій захисту прав особи у кримінальному процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 22-31. – ISSN 2220-1394
520551
  Ушневич-Штанько Засади інтелектуалізму в структурі художнього мислення В. Домонтовича // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 245-250. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
520552
  Богачов А.Л. Засади й апорії Дильтаєвої герменевтики // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 147-152. – ISBN 966-7943-03-8


  В.статті проаналізовані засади Дильтаєвої герменевтики та показані суперечності його методології гуманітарних наук. Визначено чотири основні апорії Дильтаєвої герменевтики. Представлена можливість подолання цих апорій у філософській герменевтиці ...
520553
  Мамалига А.І. Засади й джерела наукових відкриттів професора Володимира Різуна на теренах журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 71-74


  Розглядаються дослідницькі напрями наукової діяльності проф.Володимира Різуна на теренах сучасного українського журналістикознавства й журналістської освіти.
520554
  Кузнецова М.О. Засади й параметри функціонування науково-популярного контенту в українському телепросторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 201-208. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Визначено поняття «науково-популярний контент», досліджено характеристики, якими воно наділене в межах українського телепростору. Проаналізовано такі поняття, як «контент»,«наука» і «науковий»,«популярний»,«телепростір». Досліджено позицію вчених щодо ...
520555
  Казмиренко В.П. Засади когнітивної психології спілкування // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 140-164. – ISBN 978-966-8063-84-3
520556
   Засади когнітивної психології спілкування : монографія / [Бєлоножко Є.В. та ін.] ; за ред. В.П. Казміренка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 389, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-168-4
520557
  Манжула А. Засади кодифікації законодавства України про громадський порядок як складова правопорядку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 66-70
520558
  Сошенко С.М. Засади компетентісного підходу підготовки фахівців у системі вищої освіти / С.М. Сошенко, А.С. Шмельова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 4 (117). – С. 20-25. – ISSN 1995-0519
520559
  Люльчак З.С. Засади консолідації підприємств у паливно-енергетичному комплексі України / З.С. Люльчак, О.П. Карпій, Г.І. Ільчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 109-120. – ISSN 0321-0499
520560
  Чехович С.Б. Засади конституційно-правового режиму свободи пересування в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / [Чехович С.Б., Любченко М.О.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А.М. Подоляки. – Київ : АДЕФ-Україна, 2018. – 270, [2] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7393-82-4
520561
  Прієшкіна О.В. Засади конституційного ладу України: системний підхід та змістовне наповнення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 139-144. – ISSN 1563-3349
520562
  Кияк Т. Засади концепції Українського вільного університету в Мюнхені // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 197-198. – ISBN 966-7586-04-09
520563
  Стрижеус А.В. Засади красномовства у радіожурналістській майстерності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 50-52


  Розглядається проблематика мистецтва мовлення у радіожурналістиці початку XXI століття з огляду на потреби і можливості сьогодення.
520564
  Беспалько І.Л. Засади кримінального провадження як вимоги, що пред"являються до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб (проблеми нормативного регулювання) // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 86-98. – ISSN 1993-0909
520565
  Котюк О.І. Засади кримінального провадження: проблеми визначення та змістовного наповнення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 550-555. – ISSN 1563-3349


  На основі аналізу Конституції України, Кримінально процесуального кодексу України та спеціальної літератури автор дає визначення і вносить пропозиції щодо вдосконалення конституційних і галузевих засад кримінального судочинства.
520566
  Молдован А. Засади кримінального процесу в Україна та ФРН // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 24-26
520567
  Середа Ю. Засади кримінального процесу у зарубіжних країнах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 295-296
520568
  Чистяк Д.О. Засади лінгвопоетичного аналізу символу й міфу в ранній творчості Моріса Метерлінга // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 315-320. – (Бібліотека Інституту філології)
520569
  Чистяк Д.О. Засади лінгвопоетичного аналізу символу й міфу в ранній творчості Моріса Метерлінка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 185-190


  Стаття присвячена розгляду концепцій міфу та символу в ранній творчості М.Метерлінка. Аналіз тестів засвідчує, що символ був авторським терміном на позначення структур несвідомого в тексті з потужним міфічним субстратом. Пропонується провести аналіз ...
520570
  Тичкова О. Засади локального регулювання корпоративних відносин // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 58-62. – ISSN 0132-1331
520571
  Темиргалієв Р.І. Засади методологічного підходу до визначення пріоритетних галузей промислового комплексу України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 216-221. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
520572
  Білоцький С. Засади міжнародно-правового регулювання енергоефективності в практиці міжнародних організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується сучасний стан міжнародно-правового регулювання енергоефективності. Встановлено переважно рекомендаційний характер відповідних міжнародно-правових норм. Розглянуті акти прийняті в рамках ДЕХ, ЄС, МЕА, G8. Виявлені проблеми ...
520573
  Андрусенко О. Засади міжнародного співробітництва розвідувальних органів у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 73-76.
520574
  Ліщишин О.Л. Засади міжнародного фінансування охорони довкілля // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 70-73
520575
  Костюк І. Засади міфологізації особистості в контексті тоталітарного суспільства // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 40. – С. 25-30. – ISSN 0236-4832
520576
  Боярська Л. Засади міфологічної критики та перспективи її розвитку в українському літературознавстві // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.66-73
520577
  Корабльова О. Засади міфопоетики художньої версії самотності у прозі Галини Пагутяк // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 15-20. – ISSN 1728-9572
520578
  Руда О.Г. Засади мовної політики держави: мовна самоідентифікація чи мовні преференції? // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 92-104. – ISBN 978-966-1673-17-4
520579
  Кияк Т. Засади мовної політики: світовий досвід та українські реалії // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 30-39. – ISBN 978-966-489-161-2
520580
  Кияк Т. Засади мовної політики: світовий досвід та українські реалії // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 64-71
520581
   Засади модернізації виробничої інфраструктури України : колективна монографія / [І.К. Чукаєва та ін.] ; за заг. ред. Б.З. Піріашвілі, О.І. Никифорук ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 275, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7192-0
520582
  Кушнір В. Засади музейництва та завдання музейної мережі України у працях музеєзнавців УРСР 1920-х рр. / В. Кушнір, Т. Марискевич // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 255-269. – ISSN 2078-6077
520583
  Райт Е.О. Засади неомарксистського класового аналізу / Ерик Олін Райт // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 9-31. – ISSN 1563-3713
520584
  Юревич І.В. Засади неупередженості і об"єктивності у діяльності органів прокуратури України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 279-281. – ISBN 978-617-7096-97-8
520585
  Зарінова М. Засади нормування лексичної системи мови в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. і художня практика // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 176-185. – ISSN 0201-419


  Згадуються філологи-дослідники Є. Тимченко, І. Огієнко, А. Кримський.
520586
   Засади обстеження грунтово-меліоративного стану зрошуваних земель / С.А. Балюк, О.А. Носоненко, М.А. Захарова, Л.І. Воротинцева, О.М. Дрозд // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 93-99 : табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 0587-2596
520587
  Дубчак Л.М. Засади організації в"язничної служби Республіки Польща // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 43-50
520588
  Пантелеєв В.П. Засади організації внутрішнього контролю підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 15-22. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
520589
  Джолос О.В. Засади організації та функціонування суспільного телерадіомовлення: європейський досвід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті проаналізовано європейський досвід щодо організації, адміністрування, фінансування та програмної концепції суспільного телерадіомовлення. Акцентовано увагу на засадничих нормах, які забезпечують незалежність суспільного мовника від впливу ...
520590
  Захаревич М. Засади організаційної діяльності Гната Юри в Київському державному академічному драматичному театрі імені Івана Франка // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 433-441. – ISSN 1997-4264
520591
  Білоусова О.С. Засади оцінки фіскальних наслдків глобальних торгових війн // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4(95). – С. 13-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2519-1853
520592
  Досенко А.К. Засади паблік рилейшнз: сутність стратегій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 118-121. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
520593
  Енгельс І.О. Засади підвищення ефективності використання ресурсів підприємства за рахунок оптимізації структури витрат // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 52-57 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
520594
  Бабенко О. Засади підготовки військових тележурналістів України в умовах гибридної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 12-18. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
520595
  Бабенко О. Засади підготовки військових тележурналістів України в умовах гібрідної війни
520596
  Кравченко С.О. Засади планування реформи державного управління // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 79-92.
520597
  Городовенко В. Засади побудови судової системи України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 78-86
520598
  Кресін О. Засади позитивістської юридичної науки у вченнях варшавських юристів першої третини XIX ст. // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 113-129. – ISSN 2227-7153
520599
  Ситник О.І. Засади політичної доктрини В. Липинського // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 83-85
520600
  Данилко Н.І. Засади правового регулювання викупу земельних ділянок для суспільних потреб органами місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 399-404. – ISSN 1563-3349
520601
  Гетьман І.В. Засади правового спілкування в конституційному законодавстві України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 3-8. – ISSN 0201-7245
520602
  Гетьман І.В. Засади правового спілкування у правозастосовній діяльності органів державної влади України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
520603
  Костюк В. Засади правового статусу державного службовця: науково-теоретичний аспект / В. Костюк, І. Воробйова // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 134-142. – ISSN 2306-9082
520604
  Ткаченко Л.Г. Засади прогнозування розвитку ринку праці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 129-137 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
520605
  Дейнеко Л.В. Засади промислових політик країн світу з різним рівнем розвитку: уроки для України / Л.В. Дейнеко, О.О. Ципліцька // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 99-110. – ISSN 2306-546X
520606
  Ажнюк Б.М. Засади протекціонізму в мовній політиці і екологія мовного середовища // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 20-31


  У статті досліджується історія становлення екології мови та сучасні проблеми дисципліни. Зокрема, автор розглядає сенс застосування еколінгвістичного підходу до діагнозу мовної ситуації в Україні. This article touches upon historical and current ...
520607
  Чабаненко Н.А. Засади професійної майстерності бандуристів в умовах сучасного культурного розвитку // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 247-252. – ISSN 2312-4679
520608
  Ігнатченко І. Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки України як складники адміністративно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 127-134. – ISSN 2307-8049
520609
  Кройтор В. Засади публічності в римському цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 68-70
520610
  Денисенко К.Ю. Засади регіональної геополітики у Франції // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 169-179
520611
  Дубчак Л.М. Засади реформування кадрової політики в пенітенціарній системі України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 144-146
520612
  Федоренко Р.М. Засади розвитку системи оборонного планування в Україні : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 141-146 : Рис. – Бібліогр.:11 назв
520613
  Закаулова Ю.В. Засади розвитку системи професійної освіти Бельгії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 25-28. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
520614
   Засади розподілу (перерозподілу) земель при плануванні просторового розвитку територіальних громад / Б.О. Аврамчук, Є.В. Бутенко, Ю.А. Лошакова, О.М. Кравченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
520615
  Чайка Т.О. Засади симетрії й асиметрії у стосунках до іншого: до типології етики спілкування // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.53-56. – (Філософські науки)
520616
  Сабалья Гомес Засади синтезу природничих і соціальних наук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 43-54


  Розглянуто можливість наукового синтезу новітньої дисципліни еволюційної психологи, а також класичної соціологічної теорії. Показано, що ключовим елементом синтезу є розуміння людського суспільства як біологічної адаптації, визначеної природним ...
520617
  Сорочинська Є.О. Засади спадкування в європейських правових системах // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 180-183. – ISBN 978-966-419-299-3
520618
  Крисько В.Ф. Засади справляння земельного податку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 74-77
520619
  Михальчишин Н.Л. Засади сталого розвитку підприємств в умовах жорсткої конкуренції // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 31-33. – ISBN 978-617-645-232-4
520620
  Попович М. Засади становлення вітчизняного інноваційно-інвестиційного підприємництва: взаємодія задля розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню економічних та суспільно-політичних аспектів становлення вітчизняного підприємництва як невід"ємної складової інноваційно-інвестиційного процесу розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації. Уточнено існуючі ...
520621
  Губарев М.К. Засади створення акустичного атласу звуків сучасної української літературної мови / М.К. Губарев, Л.М. Хоменко // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 195-209. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Обгрунтовано доцільність створення акустичного атласу звуків сучасної української літературної мови, запропоновано методику виділення акустичних інваріантів голосних, які будуть представлені в ньому. Визначено, що основою для розпізнавання та ...
520622
  Другов О. Засади створення в Україні спеціалізованої установи з викупу проблемних банківських позик : до дискусії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 56-58 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
520623
  Сохнич А. Засади створення геоінформаційних систем на регіональному рівні / А. Сохнич, С. Сохнич // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 10-13. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
520624
  Горбачова Л.О. Засади створення ГІС мережі гідрологічних спостережень України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 36-42. – Бібліогр.: 8 назв
520625
  Цілуйко К.К. Засади створення національного атласа гідронімії / К.К. Цілуйко. – Київ, 1968. – 21 с.
520626
  Длугунович Н.А. Засади створення системи комунікаційної взаємодії при розробці програмного забезпечення / Н.А. Длугунович, Ю.В. Форкун, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 78-85. – ISSN 2524-0056
520627
  Дудченко О.С. Засади створення та функціонування консультативно-дорадчих рганів місцевих державних адміністрацій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 134-138. – ISSN 1563-3349
520628
  Кудряченко А.І. Засади суспільної консолідації ФРН // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 19-23. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
520629
  Тернавська В.М. Засади сучасної конституційно-правової політики України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 78-81. – ISBN 978-966-916-708-8
520630
  Борисов В.І. Засади сучасної кримінально-правової політики України / В.І. Борисов, П.Л. Фріс // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 30-38. – ISSN 2079-6242
520631
  Дубічинський В. Засади сучасної української термінографії // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 544-556. – ISBN 978-966-2057-28-7
520632
  Щелкунов В.І. Засади та застосування інструментів державного маркетингу в публічному адмініструванні / В.І. Щелкунов, В.П. Залізнюк, С.А. Сіволап // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (232). – С. 52-63. – ISSN 2522-1620
520633
  Чернушкіна О.О. Засади та інструменти формування позитивної корпоративної культури на підприємствах України / О.О. Чернушкіна, В.Ю. Царук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 91-96. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
520634
  Осика С.Г. Засади та особливості антидемпінгового законодавства України / С.Г. Осика; Ін-т законодавства Верховної Ради України; Акад. правових наук України. – Київ, 2005. – 224с. – ISBN 966-8039-66-1
520635
  Мех О.А. Засади та проблеми соціалізації науки, техніки і технологій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (83). – С. 21-31. – ISSN 0374-3896
520636
  Богачов А.Л. Засади та суперечності гусерлевої феноменології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 3-13


  Автор аналізує основи феноменології Гуссерля, а також розглядає протиріччя гусерлевого трансценденталізму. Можливості подолання цих протеріч представлені у філософії Хайдеггера.
520637
  Кірносова Н.А. Засади транскрибування китайської лексики українською мовою // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 38-57. – ISSN 1682-671Х
520638
  Богачевська-Хомяк Засади українського гендеру // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 14-16
520639
  Лизанчук В. Засади української національної ідентичності в концепції Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 97-109
520640
  Веклич О.О. Засади уніфікації структури вітчизняного екологічного оподаткування відповідно до класифікаційних стандартів Євростату // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 31-50. – ISSN 2305-7645
520641
  Дзвінчук Д. Засади управління і вибір цілей діяльності освітньої системи в контексті європейського виміру / Д. Дзвінчук // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-27
520642
  Фіночко Ф.Д. Засади управлінської діяльності у Стародавній Греції // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 37-45. – ISSN 0201-7245
520643
  Первомайський О. Засади участі держави Україна в договірних відносинах: цивільно-правовий аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 5 (125). – С. 54-58
520644
  Ципко В.В. Засади філософського виміру освітніх інновацій в рамках Болонського процесу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2012. – Вип. 71. – С. 92-95


  У статті розглядаються освітні інноваційні процеси, які узгоджують та поєднують національні компоненти вищої освіти з вимогами Болонського процесу задля створення єдиної зони європейської вищої освіти.
520645
  Фалькевич Засади фінансового, торгівельно-промислового кооперативного та страхового законодавства / І. Фалькевич , І. Житловський. – Харків : Держвидав України, 1930. – 309, [3] с.
520646
  Салтовський О.І. Засади формування державницької ідеології доби Київської Русі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Аналізується використання тріади "герої-мученики-святі" як основи для консолідації суспільства в києво-руську добу. Основы формирования государственнической идеологии эпохи Киевской Руси. В статье анализируется использование триады ...
520647
  Салтовський О.І. Засади формування державницької ідеології князівської доби // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 143-144
520648
  Плотніченко І.Б. Засади формування ефективного внутрішнього контролю у сфері електронного бізнес-середовища // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 211-221. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
520649
  Онищенко С. Засади формування ефективної державної політики, орієнтованої на забезпечення бюджетної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-85. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано та визначено пріоритети державної політики, які дозволяють підвищити рівень бюджетної безпеки України. Акцентована увага щодо проблем дефіцитної незбалансованості та тенденцій накопичення державного боргу. Проведено детальний ...
520650
  Кіндзерський Ю. Засади формування ефективної моделі банку розвитку в Україні : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 41-53 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
520651
  Дудченко О. Засади формування і діяльності колегій районних державних адміністрацій в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 138-143. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
520652
  Папка О.С. Засади формування інституційного середовища інвестиційної діяльності в Україні / О.С. Папка, Р.А. Клим // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 251-254. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
520653
  Дем"яненко С.І. Засади формування інструментів інвестиційної діяльності аграрних підприємств / С.І. Дем"яненко, В.М. Коваль // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (639). – С. 61-69 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
520654
  Білецька К. Засади формування креативного лідера як менеджера нового покоління // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 58-64. – ISSN 2411-4014
520655
  Шандрівська О. Засади формування ринку персональних даних громадян: безпековий зріз // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 246-254. – ISSN 2411-5215
520656
  Ткаченко Т.П. Засади формування системи якості бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 120-128


  Розглядаються методологічні засади формування та впровадження системи менеджменту якості бібліотеки та її елементи.
520657
  Зверук Л.А. Засади формування стратегії управління кредитним ризиком банків / Л.А. Зверук, С.О. Іванюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 279-284. – ISSN 2222-4459
520658
  Клюєв М.М. Засади формування структури та змісту програми запобігання злочинності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 9-17
520659
  Телишевська Л.І. Засади формування та використання фінансових ресурсів підприємства / Л.І. Телишевська, А.В. Голованова, Р.С. Яско // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 24-27. – ISSN 2409-1944
520660
  Артус М.М. Засади формуваня фінансової парадигми в сучасних умовах розвитку ринкової економіки України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 63-70
520661
  Малолєпши П. Засади функціонування іпотечного кредиту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 323-331. – ISSN 0321-0499
520662
  Бортник С.М. Засади функціонування місцевого самоврядування в європейських країнах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 275-280
520663
  Лизанчук В.В. Засади функціонування національного інформаційного простору в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Розглянуто проблеми формування українського національного інформаційного простору - важливої скла- дової національної безпеки України. Дано визначення українського національного інформаційного простору. The author has considered the problem of ...
520664
  Бережницька У.Б. Засади функціонування організацій підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 143-159. – ISSN 1605-7988
520665
  Кодинець А. Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов"язань: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 72-80. – ISSN 1026-9932
520666
  Спіжов В.В. Засади цивільно-правової відповідальності банку за договором банківського вкладу (депозиту) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-149.
520667
  Грица Т. Засади, форми, технології побудови системи підготовки кадрів поліції розвинутих зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.25-28
520668
  Борисенко В. Засаднича кафедра / В. Борисенко, Т. Мелещенко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 20-28 травня (№ 17/20). – С. 4


  185-річчя з часу заснування Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова зустрічає вагомими здобутками. Це, зокрема, ілюструють і досягнення історичного факультету, якому вже 50 років. А першій в педвузах України кафедрі історії України ...
520669
  Стасів О. Засаднича роль Конституції України для розвитку трудового права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 199-204. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
520670
  Кульчицький С. Засадниче питання без емоцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 20-21


  Чи була радянська влада в Україні окупаційною?
520671
  Семеновська Л. Засадничі аспекти дидактичного вчення М. Остроградського // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 89-96. – ISSN 2075-1478


  "...Важливе значення для продукування сучасного педагогічного знання має спадщина М. Остроградського КУ) - геніального українського ученого-математика, видатного педагога та громадського діяча XIX ст."
520672
  Лукашенко Віктор Засадничі аспекти загальнодержавної сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зроблено висновок про застосування в освіті України зовнішнього стандартизованого тестування на загальнодержавному рівні. Сформульовані проблемні питання, визначені можливі напрямки вдосконалення української моделі зовнішнього моніторингу на прикладі ...
520673
  Семеновська Л. Засадничі аспекти просвітницько-виховної діяльності земств Полтавської губернії (друга половина XIX- початок XX століття) / Л. Семеновська, С. Кікто // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 64-69. – ISSN 2075-1478
520674
  Сібекіна А.Ю. Засадничі вимоги щодо гармонізації сертифікаційно-стандартизованої системи, передбачених ЗВТ+ та оцінка процесів її імплементації в Україні // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [30-33]
520675
  Татаров Р.М. Засадничі відмінності онтології та філософської антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)


  В статті показано, що онтологія М. Гайдеггера і філософська антропологія М. Шелера відмінні у феноменологічному розгляді людини.
520676
  Кудряченко А. Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 2 (382). – С. 3-7. – ISSN 2313-559X
520677
  Рудюк Д.В. Засадничі ідеї концепції безвладного суспільства Петра Кропоткіна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 111-113
520678
  Гамова О.В. Засадничі імперативи сутності економічної системи суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
520679
  Головкін Б.М. Засадничі положення запобігання корисливій насильницькій злочинності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 160-165. – ISSN 2224-9281
520680
  Зозуляк-Случик Засадничі положення системи формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 153-156. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
520681
  Стеценко Р.О. Засадничі принципи домінуючих теорій політичного реалізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 231-239


  Автор аналізує основні концепції і підходи до розуміння політичного реалізму, що домінують як в світі, так і на пострадянському просторі протягом останніх років. Ключові слова: політичний реалізм, неореалізм, геополітика, національні інтереси, ...
520682
  Макаруха З.М. Засадничі принципи заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 180-191
520683
  Абакумова О.О. Засадничі принципи і досвід дистанційної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 333-337. – ISSN 2076-1554


  Стаття присвячена філософському осмисленню такого глобального явища освітньої та інформаційної культури як дистанційна освіта.
520684
  Кияк І. Засадничі принципи та структура епістемологічної проблематики фантастики і футурології Станіслава Лема // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У роботі акцентується увага на оцінках проблемного поля творів Ст. Лема і на його теоретичних підходах у побудові фантастики і футурології. Дослідження творів Станіслава Лема базується на розроблених ним чотирьох цілісних структурах. Проаналізовано ...
520685
  Юзюк Н. Засадничі принципи формування музиканта в класі фортепіано Ольги Качевої (до 80-річчя від дня народження педагога) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 138-148. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Окреслено засадничі педагогічні принципи підготовки молодих піаністів у класі доцента ЛНМА ім. М. В. Лисенка О. Качевої. Розвідка є даниною пам’яті автора своєму Вчителеві – відомій піаністці-педагогу, якій у жовтні 2017 року мало би виповнитися 80 ...
520686
  Колодійчук І.А. Засадничі принципи формування системи поводження з відходами // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 80-88. – ISSN 1562-0905
520687
  Чорнобай О. Засадничі принципи юридичної аргументації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 126-131. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
520688
  Матоліч І.Я. Засадничі риси функціонування кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 117-124. – ISSN 2225-7586


  "Методологія дослідження грунтується на застосуванні пошуково-бібліографічного аналізу, що передбачає вивчення та систематизацію бібліотечних та архівних фондів; історичного підходу – при розгляді процесів і явищ, що відбувалися впродовж досліджуваного ...
520689
  Фурман А. Засадничі умови виникнення наукових шкіл // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 49-58. – ISSN 1810-2131


  Порівняльному аналізу піддані логічні структури дослідницьких програм, що обгрунтовані в методологічних концепціях Імре Лакатоше і Михайла Ярошевського.
520690
  Михалюк Ю.М. Засадні концепти становлення соціальної історії як наукового напрямку в російській імперській історіографії XIX - початку XX ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 31-38. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
520691
  Грек Александр Засветить в небо : северный свет / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 104-117 : Фото
520692
  Бондарев Н.И. Засвидетельсвование верности копий документов / Н.И. Бондарев. – М, 1960. – 73с.
520693
  Мегелик Д.Т. Засвистали козаченьки : поезії / Д.Т. Мегелик. – Київ : Молодь, 1959. – 64 с.
520694
  Піляй А.О. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та виписок з них підприємствами, установами та організаціями // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 388-395. – ISSN 1563-3349
520695
  Вінниченко Оксана Володимирівна Засвідчення і свідки шляхетських тестаментів першої половини XVIII ст. : (за матеріалами Львівського гродського суду) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 68-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті здійснено аналіз шляхетських заповітів, які в першій половні XVIII ст. були вписані до реляційних книг Львівського гродського суду, зокрема розглянуто способи засвідчення заповітів - субскрипції тестаторів та свідків у текстах актів, ...
520696
  Струцюк Й.Г. Засвідчення. Поезії. / Й.Г. Струцюк. – К., 1960. – 79с.
520697
  Годованець Анатолій Засвідчено підписом Микити Годованця // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 22
520698
  Павличко Д.В. Засвідчую життя / Дмитро Павличко. – Львів : Світло й тінь, 2000. – 140, [4] с. – ISBN 966-7594-11-4


  У пр. № 1734911 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
520699
  Мицик Ю.А. Засвіт встали козаченьки : нариси / Ю.А. Мицик, І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 136с. : іл. – (Давно се діялось колись). – ISBN 5-7775-0333-0
520700
  Химко І А. Засвіти : історичний роман / Андрій Химко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 446 с.
520701
  Ламонова О. Засвітити вікно серед ночі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 187-188. – ISSN 0208-0710


  Художник-постановник Інна Биченкова в інтер"єрі національної кіностудії.
520702
  Дегтярьова Г. Засвітити світ правди : (Мультимедійний урок-дослідження) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (100/101). – С. 36-46
520703
  Сацюк О.В. Засвоєння державно-управлінських термінів грецького походження в румунській та українській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 157-162. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються державно-управлінські терміни грецького походження в українській та румунській мовах. Досліджуються морфолого-фонетичні зміни, що сталися із цими запозиченнями при адаптації в румунській та українській мовах й робиться ...
520704
  Зимомря М. Засвоєння доробку Тараса Шевченка у силовому полі німецькомовного культурного простору / М. Зимомря, І. Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 315-328. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
520705
  Бугайов Є.В. Засвоєння елементів техніки змагальних вправ важкоатлетами 10-12 років у процесі розвитку рухових якостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Бугайов Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
520706
  Эверак П. Заседание балерин / П. Эверак. – Бухарест, 1980. – 47с.
520707
   Заседание в Книжной палате 18-го февраля 1627 года по поводу исправления катихизиса Лаврентия Зизания : Н.С. Лесков; Его личная жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем : с редким портретом / А.И. Фаресов. – Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1878. – 8, 46 с.,. – 46 с. текста Катихизиса. - Отд. оттиск: Об-во любителей древней письменности. Вып. XVII. СПб., 1878, с. 15-16, 18
520708
   Заседание Верховного Совета Мордовской АССР шестого созыва / Мордовская, АССР Верховный, Созыв совет., Сессия 6-й., 5-я. – Саранск, 1965. – 95с.
520709
  Бурмантов Г.Г. Заседание Красноярского Приаграрья в связи с его промышленными посевами : Автореф... канд. геогр.наук: / Бурмантов Г. Г.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1969. – 19л.
520710
  Столяров Ю.Н. Заседание общетеоретической секции на Крымском форуме 2005 года // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 3. – С. 5-12. – ISSN 0130-9765
520711
  Дорнеманн Л. Заседание рейхстага объявляю открытым : Жизнь и деятельность Клары Цеткин / Л. Дорнеманн; [Пер. с нем. И.Е. Зильбертана]. – Москва : Политиздат, 1976. – [4], 518 с., 14 л. ил. : ил.
520712
  Дорнеман Л. Заседание рейхстага объявляю открытым : Жизнь и деятельность Клары Цеткин / Л. Дорнеман. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1980. – [1], 518 с., 15 л. ил. : ил.
520713
   Заседание Совета по политологии Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 116-117. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385


  31 марта 2012 г. в Сочи прошло выездное заседание Совета по политологии Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию (УМО). К участию в заседании были приглашены члены Национальной коллегии политологов-преподавателей , ...
520714
   Заседание ученого совета Географического общества 19 апреля 1968. – Ленинград, 1938. – 42с.
520715
   Заседание ученого совета Географического общества 21 марта 1966. – Л, 1966. – 28с.
520716
   Заседание ученого совета Географического общества 22 апреля 1969. – Ленинград, 1969. – 35с.
520717
   Заседание ученого совета Географического общества 6-7 марта 1967. – Ленинград, 1967. – 51с.
520718
  Латыш Ю. Заседание Ученого совета Института проблем социолизма // Политическое просвещение : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 1 (72). – С. 134-136


  Про первое заседание Ученого совета ИПС, которое состоялось 28 декабря 2012 года. Среди выступающих: В. Солдатенко (до 1976 р. работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом в КГУ имени Т.Г. Шевченка).
520719
   Заседание Центрального бюро Краеведения с участием М.Горького. – Москва, 1928. – 32с.
520720
   Заседание Центрального Комитета ВРСП от 14-15 июня 1972. – М, 1972. – 63с.
520721
   Заседание экологического комитета 8 марта 1934. – 36с.
520722
   Заседание экологического комитета 8 марта 1934, 1934. – 36с.
520723
  Гордеева О.В. Заседание, посвященное памяти А.В. Брушлинского и O.K. Тихомирова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 172-175. – ISSN 0042-8841
520724
   Заседания Верховного Совета АрмССР восьмого созыва (пятая сесия) 24-25 мая 1973 г. : стенографический отчет / Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 5-я; Заседания ВС АрмССР (24-25 мая 1973 г.). – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1973. – 178 с.
520725
   Заседания Верховного Совета АрмССР восьмого созыва (шестая сессия) 25-26 декабря 1973 г. : Стенографический отчет / Армянская ССР. Верховный Совет. Созыв 8-й. Сессия 6-я; Заседания ВС АрмССР (25-26 декабря 1973 г.). – Ереван : Изд-во ВС Арм. ССР, 1974. – 137 с.
520726
   Заседания Верховного Совета Армянской ССР девятого созыва (шестая сессия) 20-21 дек. 1977 г. / Арм, Верховный Совет. Созыв ССР, Сессия 9-й., , 6-я. – Ереван, 1978. – 265с.
520727
   Заседания Верховного Совета Армянской ССР девятого созыва третья сессия (24-25 декабря 1976 г.) / Армянская, Верховный Совет. Созыв ССР, Сессия 9-й., , 3-я. – Ереван, 1976. – 231с.
520728
  Армянская Заседания Верховного Совета Армянской ССР седьмого созыва пятая сессия (17-18 июля 1969 г.) / Армянская, Верховный Совет. Созыв 7-й. Сессия ССР, 5-яю. – Ереван, 1969. – 239с.
520729
   Заседания Верховного Совета Башкирской ССР пятого созыва. – Уфа, 1961. – с.
520730
   Заседания Верховного Совета Мордовской АССР девятого созыва (вторая сессия) 19 дек. 1975 г. / Мордовская, АССР Верховный, Созыв совет., Сессия 9-й., 1. – Саранск, 1976. – 112с.
520731
   Заседания Верховного Совета СССР восьмого созыва. Пятая сессия 18-19 декабря 1872 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1973. – 238 с.
520732
   Заседания Верховного Совета СССР восьмого созыва.Третья сессия , 24-26 ноября 1971 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1972. – 374 с.
520733
   Заседания Верховного Совета СССР второго созыва. Вторая сессия, 15-18 мая 1946 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1946. – 350 с.
520734
   Заседания Верховного Совета СССР второго созыва. Первая сессия, 12-19 марта 1946 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1946. – 455 с.
520735
   Заседания Верховного Совета СССР второго созыва. Пятая сессия, 10-14 марта 1949 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1949. – 391 с.
520736
   Заседания Верховного Совета СССР второго созыва. Третья сессия, 20-25 февраля 1947 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1947. – 406 с.
520737
   Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва. Пятая сессия, 5-7 мая 1960 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1960. – 320 с.
520738
   Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва. Седьмая сессия , 6-8 декабря 1961 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1962. – 552 с.
520739
   Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва. Шестая сессия, 20-23 декабря 1960 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1961. – 558 с.
520740
   Заседания Верховного Совета СССР третьего созыва. Первая сессия, 12-19 июня 1950 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1950. – 426 с.
520741
   Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва, 3-9 февраля 1955 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1955. – 536 с.
520742
   Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва. Седьмая сессия 7-10 мая 1957 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1957. – 314 с.
520743
   Заседания Верховного Совета СССР шестого созыва. Вторая сессия , 10-13 декабря 1962 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1962. – 120 с.
520744
   Заседания Верховного Совета СССР шестого созыва. Первая сессия , 23-25 апреля 1962 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1962. – 264 с.
520745
   Заседания Верховного Совета СССР шестого созыва. Пятая сессия, 9-11 декабря 1964 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1965. – 512 с.
520746
   Заседания Верховного Совета СССР шестого созыва. Третья сессия, 16-19 декабря 1963 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1964. – 578 с.
520747
   Заседания Верховного Совета СССР шестого созыва. Четвертая сессия, 13-15 июля 1964 г. : стенографический отчет. – Москва : Изд. Верховного Совета СССР, 1964. – 424 с.
520748
   Заседания Верховного Совета Татарской АССР (третья сессия) 11 февраля 1956 года. – Казань, 1956. – 88с.
520749
   Заседания Верховного Совета Татарской АССР девятого созыва, восьмая сессия, 28 дек. 1977 г. / Татарская, Верховный Совет. Созыв АССР, Сессия 9-й., , 8-я. – Казань, 1978. – 104с.
520750
  Татарская Заседания Верховного Совета Татарской АССР. Шестая сессия 21-22 февраля 1958 года / Татарская, Верховный Совет. Сессия 6 АССР. – Казань, 1958. – 112с.
520751
  Татарская Заседания Верховного Совета ТатАССР 5-го созыва. Первая сессия. (12-13 марта 1959 года) / Татарская, Верховный Совет. 5-й соз. 1-я сес. АССР. – Казань, 1959. – 132с.
520752
   Заседания Верховного Совета Украинской ССР, (вторая сессия), 26-28 марта 1952 г. : стенографический отчет. – Киев : Государственное издательство политической литературы УССР, 1952. – 183 с.
520753
   Заседания Верховного Совета Украинской ССР, (первая сессия), 17-20 апреля 1951 г. : стенографический отчет. – Киев : Государственное издательство политической литературы УССР, 1951. – 220 с.
520754
   Заседания Верховного Совета Украинской ССР, (третья сессия), 10-12 сентября 1953 г. : стенографический отчет. – Киев : Государственное издательство политической литературы УССР, 1954. – 173, [3] с.
520755
   Заседания Верховного Совета Украинской ССР, (четвертая сессия), 11-13 марта 1948 г. : стенографический отчет. – Киев : Украинское издательство политической литературы, 1949. – 171 с.
520756
   Заседания Верховного Совета УССР 10-й созыва. Сессия 1, 25-26 марта 1980 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературы Україны, 1980. – 270 с.
520757
   Заседания Верховного Совета УССР 10-й созыва. Сессия 4. – К., 1982. – 250с.
520758
   Заседания Верховного Совета УССР 11-й созыва. Сессия 3, 12 июля 1986 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературы Украины, 1986. – 133 с.
520759
   Заседания Верховного Совета УССР 11-й созыва. Сессия 4. – К., 1987. – 214с.
520760
   Заседания Верховного Совета УССР 4-го созыва. Сессия 1. – К., 1959. – 263с.
520761
   Заседания Верховного Совета УССР 4-го созыва. Сессия 2. – К., 1956. – 176с.
520762
   Заседания Верховного Совета УССР 4-го созыва. Сессия 6. – К., 1958. – 215с.
520763
   Заседания Верховного Совета УССР 5-го созыва. Сессия 2. – К., 1960. – 299с.
520764
   Заседания Верховного Совета УССР 5-го созыва. Сессия 6. – К., 1962. – 208с.
520765
   Заседания Верховного Совета УССР 6-го созыва. Сессия 11. – К., 1967. – 196с.
520766
   Заседания Верховного Совета УССР 6-го созыва. Сессия 2. – К., 1963. – 204с.
520767
   Заседания Верховного Совета УССР 6-го созыва. Сессия 7. – К., 1966. – 155с.
520768
   Заседания Верховного Совета УССР 6-го созыва. Сессия 9. – К., 1966. – 199с.
520769
   Заседания Верховного Совета УССР 7-го созыва. Сессия 5. – К., 1969. – 168с.
520770
   Заседания Верховного Совета УССР 7-го созыва. Сессия 8. – К., 1971. – 199с.
520771
   Заседания Верховного Совета УССР 8-го созыва. Сессия 1. – К., 1971. – 364с.
520772
   Заседания Верховного Совета УССР 8-го созыва. Сессия 5. – К., 1973. – 182с.
520773
   Заседания Верховного Совета УССР 8-го созыва. Сессия 9. – К., 1975. – 228с.
520774
   Заседания Верховного Совета УССР 9-й созыва. Сессия 1. – К., 1975. – 128с.
520775
   Заседания Верховного Совета УССР 9-й созыва. Сессия 10. – К., 1979. – 195с.
520776
   Заседания Верховного Совета УССР 9-й созыва. Сессия 2, 11-12 декабря 1975 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературі Украины, 1976. – 172 с.
520777
   Заседания Верховного Совета УССР 9-й созыва. Сессия 3, 24-25 июня 1976 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературы Украины, 1976. – 224 с.
520778
   Заседания Верховного Совета УССР 9-й созыва. Сессия 5. – К., 1977. – 111с.
520779
   Заседания Верховного Совета УССР 9-й созыва. Сессия 6. – К., 1978. – 222с.
520780
   Заседания Верховного Совета УССР 9-й созыва. Сессия 9, 18-19 декабря 1978 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературы Украины, 1979. – 224 с.
520781
   Заседания Верховного Совета УССР восьмого созыва. Вторая сессия, 9-10 декабря 1971 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературы Украины, 1972. – 292 с.
520782
   Заседания Верховного Совета УССР девятого созыва. Четвертая сессия, 18-19 ноября 1976 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературі Украины, 1977. – 199 с.
520783
   Заседания Верховного Совета УССР пятого созыва. Третья сессия 29-30 июня 1960 года : стенографический отчет. – Киев : Государственное издательство политической литературы УССР, 1960. – 267 с.
520784
   Заседания Верховного Совета УССР пятого созыва. Четвертая сессия 27-28 декабря 1960 г. : стенографический отчет. – Киев : Государственное издательство политической литературы УССР, 1961. – 224с.
520785
   Заседания Верховного Совета УССР седьмого созыва. Четвертая сессия, 18-19 1968 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературы Украины, 1969. – 207 с.
520786
   Заседания Верховного Совета УССР седьмого созыва. Шестая сессия, 25-26 декабря 1969 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературы Украины, 1970. – 228 с.
520787
   Заседания Верховного Совета УССР четвертого созыва. Первая сессия 29-31 марта 1955 г. : стенографический отчет. – Киев : Государственное издательство политической литературы УССР, 1955. – 216 с.
520788
   Заседания Верховного Совета УССР шестого созыва. Восьмая сессия, 21-22 декабря 1965 года : стенографический отчет. – Киев : Издательство политической литературы Украины, 1966. – 224 с.
520789
   Заседания Верховного Совета УССР шестого созыва. Первая сессия 11-12 апреля 1963 года : стенографический отчет. – Киев : Государственное издательство политической литературы УССР, 1963. – 263 с.
520790
   Заседания Верховного Совета УССР, (пятая сессия), 12-14 мая 1949 г. : стенографический отчет. – Киев : Государственное издательство политической литературі УССР, 1949. – 199 с.
520791
   Заседания Верховного Совета УССР. 5 сессия юбилейная. – К., 1954. – 163с.
520792
   Заседания Верховного Совета УССР. 7 сессия. – К., 1950. – 131с.
520793
   Засеко Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 250-251 : фото
520794
  Згуровський М.З. Засекречений конструктор В.М. Челомей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
520795
  Згуровський М.З. Засекречений конструктор. До 95 річчя від дня народження Володимира Челомея // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 307-320. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
520796
   Засекречені надбавки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 27 січня (№ 11). – С. 9


  Міносвіти відмовило надати інформацію про контракти 10 ректорів ВНЗ України на запит журналіста Олексія Братущака. У листі-відповіді директор департаменту персоналу Ігор Кабанов вказав, що " <...> у контракті із ректорами ВНЗ присутня норма, що ...
520797
  Наковалова Ольга Засекреченный оптимизм // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 14-15 : фото
520798
  Дринов М. Заселение Балканского полуострова славянами : сочинение / соч. М.С. Дринов. – Москва : Имп. О-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1873. – 174, [2] с. – Библиогр. в примеч.
520799
  Дринов М.С. Заселение Балканского полуострова славянами. Южные славяне и Византия в X веке : сочинение / М.С. Дринов. – Прага, 1875. – 174, [2], [3], 152, [1] с.
520800
  Рахматуллин Урал Хамитович Заселение Башкирии (30-90-е гг. XVIII в.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Рахматуллин Урал Хамитович ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва, 1975. – 21 с.
520801
  Колесников А.Д. Заселение и освоение Среднего Прииртышья в XVIII - первой половине XIX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Колесников А.Д.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1967. – 19л.
520802
  Оборин В.А. Заселение и освоение Урала в конце XI -- начале XVII века. / В.А. Оборин. – Иркутск, 1990. – 167с.
520803
  Гроссман Г.Р. Заселение и хозяйственное освоение Забайкалья с конца XVII в. до 90-х годовXIX : Автореф... канд. ист.наук: / Гроссман Г.Р.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1954. – 25л.
520804
  Шергилова К.Ф. Заселение и экономическое освоение Русского Дальнего Востока в 50-х -- 80-х годах XIX века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шергилова К.Ф. ; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
520805
  Кабузан В.М. Заселение Новороссии / В.М. Кабузан. – М., 1976. – 306с.
520806
  Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII в. / Г.Ф. Быконя. – Новосибирск, 1981. – 248с.
520807
  Покшишевский В.В. Заселение Сибири. / В.В. Покшишевский. – Иркутск, 1951. – 208с.
520808
  Багалей Д.И. Заселение Харьковского края и общий ход его культурного развития до открытия университета : речь, сказанная на акте в Императорском Харьковском университете 17 января 1889 г. проф. Д.И. Багалеем / Д.И. Багалей. – Харьков : Тип. М.Ф. Зильберберга, 1889. – С. II, 43 с.
520809
  Бойко Я.В. Заселение Южной Украины 1860-1890 гг. / Я.В. Бойко. – Черкассы, 1993. – 255 с.
520810
  Прокопа І.В. Заселеність сільських територій: деструктивні зміни і загрози / І.В. Прокопа, О.Л. Попова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-84 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
520811
  Земцов Ю.К. Заселенность уровней атомов и ионов в плазме : Автореф. дис. ... канд. физ-.мат. наук : 047 / Земцов Ю.К. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1971. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
520812
  Пірко В.О. Заселення Донеччини у XVI-XVIII ст. : (короткий історичний нарис і уривки з джерел) / Пірко В.О. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; Укр. культуролог. центр. – Донецьк : Сх. видавн. дім, 2003. – 180, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 105-111. – ISBN 966-7804-56-9
520813
  Котович В.В. Заселення Дрогобични за даними ойконімії // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 244-251. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
520814
  Тернавський М. Заселення Кубані і становлення культуи козацтва // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 204-217. – ISSN 1728-9572
520815
  Баранков О. Заселення німцями Чернігівщини у XVIII столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 6-12


  Досліджується процес заселення німцями північних територій Російської імперії, зокрема Чернігівщини, у ХVІІІ ст. У зв"язку з адміністративно-територіальними перетвореннями в кінці ХVІІІ ст. було підготовленотопографічні описи Чернігівського, ...
520816
  Школьна Л.С. Заселення оранжерейних рослин попелицями у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено видовий склад попелиць, їх заселення в оранжереях Ботанічного саду та найбільш шкідливі види у відсотках. Відмічено два види попелиць, які в наших оранжереях ще не зустрічалися: Acyrhosiphon chelidonii Kalt, Dysaphis tulipae B.d.F.
520817
  Багалій Д.І. Заселення Південної України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її культурного розвитку / Д.І. Багалій. – Харьків : Вид-во "Союз" Харьків. Кредит. Союзу Кооперативів ; [Друк. "Центросоюз"], 1920. – 129 с. : іл. ; 2 карти. – (Культурно-історична бібліотека / під ред. Д.І. Багалія)
520818
  Стешенко Н.Л. Заселення Південної України XVI-XVIII ст. в історіографії 1940-1950-х рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 132-137. – ISSN 1728-3671
520819
  Залізняк Л. Заселення Півночі Східної Європи за даними археології // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 4-9
520820
  Рудь М. Заселення слов"янами території Полаб"я та їх етнокультурний розвиток у VI-VIII ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 154-160
520821
  Пірко В. Заселення Степової України в 16-18 ст. / Василь Пірко; Донецький держ. ун-т; Донецьке відділення Наукового тов-ва ім. Т. Шевченка. – Донецьк : Український Культурологічний Центр, 1998. – 124с. – ISBN 966-95347-7-1
520822
  Ситник Олексій Заселення та розвиток форм господарювання на території міжзонального геоекотону "лісостеп-степ" правобережної України / Ситник Олексій, Безлатня Любов // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 101-112. – Бібліогр.: 28 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
520823
  Апонюк М.В. Заселення українцями Буджаку: історичні джерела і родинні перекази // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 302-304
520824
  Астаф"єв О.Г. Засенко Петро Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 341. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520825
   Засентябрило: лучшие пляжи бархатного сезона : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 102-108 : Фото
520826
  Сторожев В. Засечные книги как историко-географический и археологический источник / В. Сторожев. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Библиограф" (Н.М. Лисовского) : Тип. В.С. Балашева, 1892. – 13 с.
520827
  Дроздовський Д.І. Засипаючи пам"ять... над сторінкою забутої України // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 23-25. – ISBN 978-966-2171-97-6


  Про національну культуру і про Шевченківський національний заповідник у Каневі.
520828
  Свецов М.М. Засисимость скорости сползания доменных границ и процессов перемагничивания тонких ферромагнитных пленок от напряжений и температуры : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свецов М. М.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
520829
  Черноволик Г.О. Засіб автоматизованого неруйнівного вимірювального контролю спектрофотометричних параметрів біотканин : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Черноволик Г.О. Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
520830
  Смішний С.М. Засіб вимірювального контролю концентрації газу на основі волоконно-оптичних вимірювальних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Смішний Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
520831
  Прищепа Є.А. Засіб підвищення ефективності обслуговування корпоративних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Прищепа Євгеній Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 21 назва
520832
  Поперешняк С.В. Засіб тайм-менеджменту в динамічному планувальнику задач / С.В. Поперешняк, Ю.В. Педаш // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 36-37
520833
  Гетьманцева Н.Д. Засіб, спосіб і форма захисту трудових прав / Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 11 (110). – С. 37-42
520834
   Засів і сходи (до 100-річчя від дня народження В.С. Костенка) : збірник статей, есе, художньої прози, публіцистики, спогадів і листів / [упоряд. Н.В. Костенко]. – Київ : Світогляд, 2012. – 400 с. : фотогр. – Імен. покажч.: с. 380-390. – Бібліогр.: с. 391-400 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8837-23-04
520835
  Самійленко Л. Засівати добро словом і ділом // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)


  Ювілейний творчий вечір народної артистки України Ади Роговцевої.
520836
  Швец. М.О. Засідання "Клубу знаменитих капітанів" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 14-15
520837
   Засідання "Круглого столу" з міжнародною участю "Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього" (21 вересня 2017 р., м. Київ) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 7-31. – ISSN 0320-9466
520838
   Засідання в рамках Болонського процесу відбулися у форматі онлайн // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
520839
  СРСР Верховна Рада. Сесія /4 ; 1953/ Засідання Верховної Ради СРСР 15 березня 1953 р. / Верховна Рада. Сесія /4 ; 1953/ СРСР. – Стенографічний звіт. – М, 1953. – 36с.
520840
   Засідання Верховної Ради СРСР 9-го скликання. Третя сесія 8-9 липня 1975 р.. – Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1975. – 208 с.
520841
   Засідання Верховної Ради СРСР VII скликання. П"ята сесія, 10-13 грудня 1968 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1969. – 412 с.
520842
   Засідання Верховної Ради СРСР восьмого скликання. Друга сесія, 8-10 грудня 1970 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1971. – 364 с.
520843
   Засідання Верховної Ради СРСР восьмого скликання. Перша сесія, 14-15 липня 1970 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1970. – 316 с.
520844
   Засідання Верховної Ради СРСР восьмого скликання. Сьома сесія 12-14 грудня 1973 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1974. – 309 с.
520845
   Засідання Верховної Ради СРСР восьмого скликання. Четверта сесія , 19-20 1972 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1972. – 264 с.
520846
   Засідання Верховної Ради СРСР дев"ятого скликання. П"ята сесія, 27-29 жовтня 1976 р.. – Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1977. – 376 с.
520847
   Засідання Верховної Ради СРСР дев"ятого скликання. Перша сесія 25-26 липня 1974 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1974. – 258 с.
520848
   Засідання Верховної Ради СРСР дев"ятого скликання. Шоста сесія, 16-17 червня 1977 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1977. – 213 с.
520849
   Засідання Верховної Ради СРСР п"ятого скликання . Друга сесія 22-25 грудня 1959 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1959. – 670, [9]с.
520850
   Засідання Верховної Ради СРСР п"ятого скликання. Перша сесія 27-31 березня 1958 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Рад СРСР, 1958. – 416 с.
520851
   Засідання Верховної Ради СРСР п"ятого скликання. Третя сесія 27-31 жовтня 1959 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1959. – 696 с.
520852
   Засідання Верховної Ради СРСР п"ятого скликання. Четверта сесія 14-15 січня 1960 р. : стенографічний звіт. – Москва : Виданння Верховної Ради СРСР, 1960. – 196 с.
520853
   Засідання Верховної Ради СРСР сьомого скликання. Друга сесія, 15-19 грудня 1966 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1967. – 394 с.
520854
   Засідання Верховної Ради СРСР сьомого скликання. Перша сесія 2-3 серпня 1966 : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1966. – 268 с.
520855
   Засідання Верховної Ради СРСР сьомого скликання. Третя сесія, 10-12 жовтня 1967 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1967. – 460 с.
520856
   Засідання Верховної Ради СРСР сьомого скликання. Четверта сесія 25-27 червня 1968 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1968. – 308 с.
520857
   Засідання Верховної Ради СРСР сьомого скликання. Шоста сесія, 10-11 липня 1969 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1969. – 208 с.
520858
   Засідання Верховної Ради СРСР четверного скликання. Дев"ята сесія 12-21 грудня 1957 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1958. – 336 с.
520859
   Засідання Верховної Ради СРСР четвертого скликання, шоста сесія 5-12 лютого 1957 : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1957. – 707 с.
520860
   Засідання Верховної Ради СРСР четвертого скликання. П"ята сесія 11-16 липня 1956 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1956. – 365 с.
520861
   Засідання Верховної Ради СРСР четвертого скликання. Перша сесія 20-27 квітня 1954 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1954. – 539 с.
520862
  СРСР Верховна Рада. Скликання 4-е. Сесія Засідання Верховної Ради СРСР четвертого скликання. Сьома сесія 7-10 травня 1957 / Верховна Рада. Скликання 4-е. Сесія СРСР, 7. – Стенографічний звіт. – М, 1957. – 285с.
520863
   Засідання Верховної Ради СРСР четвертого скликання. Четверта сесія 26-29 грудня 1955 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1956. – 448 с.
520864
   Засідання Верховної Ради СРСР шостого скликання. Сьома сесія 7-9 грудня 1965 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1966. – 454 с.
520865
   Засідання Верховної Ради СРСР шостого скликання. Шоста сесія 1-2 жовтня 1965 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1965. – 264 с.
520866
   Засідання Верховної Ради СРСР, (друга сесія), 6 - 12 березня 1951 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1951. – 356 с.
520867
   Засідання Верховної Ради СРСР, (п"ята сесія), 10 - 14 березня 1949 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1949. – 368 с.
520868
   Засідання Верховної Ради СРСР, (п"ята сесія), 5-8 серпня 1953 р. : стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1953. – 309 с.
520869
   Засідання Верховної Ради СРСР, (третя сесія), 5-8 березня 1952 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1952. – 256 с.
520870
   Засідання Верховної Ради СРСР, 15 - 18 жовтня 1946 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1946. – 336 с.
520871
   Засідання Верховної Ради СРСР, 30 січня - 4 лютого 1948 р.. – Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1948. – 340 с.
520872
  Журба С.О. Засідання Верховної Ради України та її органів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-79
520873
   Засідання Верховної Ради УРСР 7-го скликання. 4 сесія. – К., 1969. – 200с.
520874
   Засідання Верховної Ради УРСР восьмого скликання. Восьма сесія, 27-28 червня 1974 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1974. – 200 с.
520875
   Засідання Верховної Ради УРСР восьмого скликання. Дев"ята сесія, 24-25 грудня 1974 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1975. – 205, [6] с.
520876
   Засідання Верховної Ради УРСР восьмого скликання. П"ята сесія, 26-27 грудня 1972 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1973. – 176 с.
520877
   Засідання Верховної Ради УРСР восьмого скликання. Перша сесія, 14-15 липня 1971 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1971. – 348 с.
520878
   Засідання Верховної Ради УРСР восьмого скликання. Сьома сесія, 20-21 грудня 1973 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1974. – 174 с.
520879
   Засідання Верховної Ради УРСР восьмого скликання. Третя сесія, 8-9 червня 1972 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1972. – 240 с.
520880
   Засідання Верховної Ради УРСР восьмого скликання. Четверта сесія, 28 липня 1972 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1972. – 104 с.
520881
   Засідання Верховної Ради УРСР восьмого скликання. Шоста сесія, 29 червня 1973 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політично літератури Украни, 1973. – 139 с.
520882
   Засідання Верховної Ради УРСР п"ятого скликання. Восьма сесія 25-26 грудня 1962 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літературиУРСР, 1963. – 183 с.
520883
   Засідання Верховної Ради УРСР п"ятого скликання. Друга сесія 18-20 листопада 1959 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літературиУРСР, 1960. – 288 с.
520884
   Засідання Верховної Ради УРСР п"ятого скликання. П"ята сесія 28-29 червня 1961 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літературиУРСР, 1961. – 184 с.
520885
   Засідання Верховної Ради УРСР п"ятого скликання. Перша сесія 15-17 квітня 1959 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літературиУРСР, 1959. – 257с.
520886
   Засідання Верховної Ради УРСР п"ятого скликання. Сьома сесія 4-5 липня 1962 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літературиУРСР, 1962. – 196 с.
520887
   Засідання Верховної Ради УРСР п"ятого скликання. Четверта сесія 27-28 грудня 1960 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літературиУРСР, 1961. – 211 с.
520888
   Засідання Верховної Ради УРСР п"ятого скликання. Шоста сесія,26-27 грудня 1961 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. – 199 с.
520889
   Засідання Верховної Ради УРСР сьомого скликання. Восьма сесія, 22-23 грудня 1970 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1971. – 196 с.
520890
   Засідання Верховної Ради УРСР сьомого скликання. Друга сесія,19-20 жовтня 1967 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1967. – 187 с.
520891
   Засідання Верховної Ради УРСР сьомого скликання. П"ята сесія, 19-20 червня 1969 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1969. – 160 с.
520892
   Засідання Верховної Ради УРСР сьомого скликання. Перша сесія, 11-12 квітня 1967 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1967. – 226 с.
520893
   Засідання Верховної Ради УРСР сьомого скликання. Сьома сесія, 7-8 липня 1970 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1970. – 160 с.
520894
   Засідання Верховної Ради УРСР сьомого скликання. Третя сесія, 1-2 липня 1968 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1968. – 248 с.
520895
   Засідання Верховної Ради УРСР четвертого скликання. Сьома сесія,29-30 грудня 1958 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літературиУРСР, 1959. – 188 с.
520896
   Засідання Верховної Ради УРСР четвертого скликання. Третя сесія, 13-15 березня 1957 р. : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1957. – 301 с.
520897
   Засідання Верховної Ради УРСР четвертого скликання. Четверта сесія, 30-31 травня 1957 р. : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літературиУРСР, 1957. – 171 с.
520898
   Засідання Верховної Ради УРСР четвертого скликання. Шоста сесія, 28-29 січня 1958 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1958. – 207 с.
520899
   Засідання Верховної Ради УРСР шостого скликання. Дев"ята сесія, 28-29 червня 1966 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1966. – 187с.
520900
   Засідання Верховної Ради УРСР шостого скликання. Друга сесія17-18 липня 1963 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літературиУРСР, 1963. – 192 с.
520901
   Засідання Верховної Ради УРСР шостого скликання. П"ята сесія 22-23 грудня 1964 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1965. – 224 с.
520902
   Засідання Верховної Ради УРСР шостого скликання. Третя сесія 27-28 грудня 1963 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1964. – 188 с.
520903
   Засідання Верховної Ради УРСР шостого скликання. Шоста сесія 29-30 червня 1965 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1965. – 232 с.
520904
   Засідання Верховної Ради УРСР шостогого скликання. Десята сесія, 23-24 грудня 1966 року : стенографіний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1967. – 184 с.
520905
   Засідання Верховної Ради УРСР шостогого скликання. Сьома сесія, 22-23 жовтня 1965 року : стенографічний звіт. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1965. – 148 с.
520906
   Засідання Верховної Ради УРСР, (п"ята сесія), 12 - 14 травня 1949 р. : Стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1949. – 190 с.
520907
   Засідання Верховної Ради УРСР, (шоста сесія), 16-17 червня 1954 р. : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР., 1954. – 140 с.
520908
   Засідання Верховної Ради УРСР. Четвертого скликання. Друга сесія, 23-24 січня 1956 року : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1956. – 164с.
520909
   Засідання Верховноїх Ради УРСР, (сьома сесія), 3-5 липня 1950 р. : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1950. – 124 с.
520910
   Засідання Верховноїх Ради УРСР, (шоста, ювілейна сесія), 29 жовтня 1949 р. : стенографічний звіт. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1950. – 45 с.
520911
  Савлук Г.І. Засідання географічного клубу на тему "Кава крокує планетою" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 21-24
520912
   Засідання Громадської ради // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 12 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбулося засідання Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України. Учасники розглянули питання змін до організаційної структури ради, затвердили склад правління, заслухали звіт про проміжні результати моніторингових груп у КНУ імені Тараса ...
520913
  Тищенко О.М. Засідання Комісії з лексикології й лексикографії при Міжнародному комітеті славістів: Варшава, 2021 // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 141-145. – ISSN 1682-3540


  20 травня 2021 р. в межах XV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми лексикографії» у Варшавському університеті (Варшава, 20-21 травня 2021) відбулося чергове засідання Комісії з лексикології та лексикографії при Міжнародному комітеті ...
520914
   Засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики "Екологічні проблеми Донбасу: наслідки воєнних дій та шляхи їх розв"язання" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 7
520915
   Засідання Конкурсної комісії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)


  Відбулося перше засідання Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), склад якої затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 419.
520916
   Засідання Конституційної Асамблеї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 434


  21 вересня 2012 р. в приміщенні КНУ імені Тараса Шевченка відбулося засідання Конституційної Асамблеї, членом якої був ректор Л.В. Губерський. Метою засідання було затвердження плану роботи Асамблеї на вересень-грудень 2012 року.
520917
  Сич М. Засідання круглого столу "Зміцнення української державності як тема і як завдання ЗМІ" // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 49
520918
  Савченко Григорій Засідання круглого столу "Уряди Української Центральної Ради" / Савченко Григорій, Боровик Микола // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 125-127
520919
  Савченко Г. Засідання круглого столу "Уряди Української Центральної Ради" / Г. Савченко, М. Боровик // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 125-127.
520920
   Засідання круглого столу з експертного обговорення нового КПК України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 383-388. – ISSN 1026-9932
520921
  Кузьменко Ю. Засідання літературної студії імені Максима Рильського за участю Кирила Стеценка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 35-37. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Скрипка вважається царицею музики, адже їїзвучання найбільш подібне до голосу людини. Вона не просто грає, вона промовляє! І директор Центру літературної творчості ІФ, професор Михайло Кузьмович Наєнко слушно зауважив, що філологи повинні так само ...
520922
   Засідання Міжвідомчої Ради з координації фундаментальних досліджень 3 грудня 2014 року / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 22-25. – ISSN 0372-6436


  У засіданні взяв участь президент Спілки ректорів ВНЗ України академік НАН України і НАПН України Л.В. Губерський.
520923
  Вірченко Т. Засідання науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Полтавської області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
520924
   Засідання Науково-технічної ради Корпорації // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  Про засідання Науково-технічної ради Корпорації. На ньому Генеральний директор Корпорації В.І. Чернюк доповів про виконання протокольних рішень попереднього засідання Науково-технічної ради Корпорації від 11 червня 2014 року. Під час засідання ...
520925
   Засідання наукової ради журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 142-143. – ISSN 0132-1331
520926
  Дмитрук В. Засідання Президії Національної спілки краєзнавців України (20 лютого 2018 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 212-214. – ISSN 2222-5250


  У засіданні взяли участь О. П. Гончаров та Г. П. Савченко. Було заплановано підготовку та видання збірки "Літопис НСКУ" у 2025 р. (до 10-річчя надання Всеукраїнській спілці краєзнавців статусу національної).
520927
   Засідання Президії НСКУ 14 лютого 2019 р // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 123. – ISSN 2222-5250


  Національна спілка краєзнавців України: панорама сучасного життя .
520928
  Шевчук П.М. Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у IV кварталі 2010 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 52-54
520929
  Шевчук П.М. Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у І кварталі 2011 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 42-44
520930
  Шевчук П.М. Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у ІІ кварталі 2011 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 45-46
520931
  Шевчук П.М. Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у ІІІ кварталі 2011 р. : робота громадських організацій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 49-50
520932
  Шевчук П.М. Засідання президії правління Українського товариства геодезії і картографії у першому півріччі 2012 р. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (79). – C. 48-50 : фото
520933
  Вусик Г. Засідання Ради Наукового товариства ім. Шевченка (27 січня 2017 року) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 12-13. – ISSN 1563-3977
520934
   Засідання робочої групи Конституційної Комісії з напрацювання пропозицій щодо конституційного регулювання прав, свобод та обов"язків людини і громадянина // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 405-406. – ISSN 2219-5521


  У Київському інституті права НАН України відбулося засідання робочої групи Конституційної Комісії з напрацювання пропозицій щодо конституційного регулювання прав, свобод та обов"язків людини і громадянина. Метою форуму стало громадське обговорення ...
520935
  Гуцуляк Микола Засідання розширеної ради територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 9-12 : фото
520936
   Засідання Спілки ректорів ВНЗ України / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 1 : фото


  "...25 березня у Київському національному університеті відбулося засідання Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Вступним словом засідання відкрив президент Спілки - ректор КНУ академік Л. В. Губерський. Міністр освіти і науки ...
520937
  Білокінь І.П. Засідання Українського ботанічного товариства, присвячена 75-річчю з дня народження М.Г.Холодного / І.П. Білокінь, 1958. – 2с.
520938
  Конвісар В.Т. Засіяне поле : повість / В.Т. Конвісар. – Львів : Каменяр, 1965. – 299 с.
520939
  Пессель М. Заскар : Забытое княжество на окраине Гималаев / М. Пессель. – Москва : Мысль, 1985. – 190 с.
520940
  Ольховик Ю.О. Заскловування лавоподібних паливовмісних матеріалів об’єкта "Укриття" // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 52-56. – ISSN 1813-3584


  "Розглянуто можливість кондиціювання лавоподібних паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття» шляхом застосування індукційного плавника «холодний тигель» з утворенням боросилікатного скла, стійкого до впливу самоопромінення і до дії факторів ...
520941
  Перец Павел Заскок Петра Великого /Копенгаген : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 8-17 : Фото
520942
  Тесленко І. Заславська замкова книга як джерело до історії Південно-Східної Волині // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 233-257
520943
   Заславський Володимир Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 163. – ISBN 978-966-439-754-1
520944
  Анисимов А.В. Заславський Володимир Анатолійович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 345. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520945
   Заславський Володимир Анатолійович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 181-182. – ISBN 978-966-933-054-3
520946
  Короткий В. Заславський Давид Йосипович (1880-1965) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 414. – ISBN 5-7707-1062-4
520947
   Заславський Ісай Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 352. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
520948
   Заславський Ісай Якович (1915-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 163. – ISBN 978-966-439-754-1
520949
   Заславський Ісай Якович (1915-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 182. – ISBN 978-966-933-054-3
520950
  Мамалага В. Засланий за любов до свободи й України. Віхи тридцяти років гетьмана Дем"яна Ігнатовича у російському вигнанні // Україна молода. – Київ, 2020. – 13 травня (№ 40). – С. 8


  "Дем’яна Ігнатовича, який гетьманував в Українській козацькій державі у 1668-1672 роках, внаслідок заколоту було заарештовано та відіслано до Москви. Там гетьмана жорстоко катували та бездоказово засудили до страти. Щоправда, в останній момент, коли ...
520951
  Буда С. Заслання Мик. Вас. Ковалевського (Ненадрукована стаття і листи М.В. Ковалевського) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 200-223
520952
  Занфіров В. Заслін "прихованій" приватизації // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С.39-44
520953
  Шиоргун О. Заслін контрабанді без прийняття міжнародних договорів неефективний // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-9.
520954
  Канетті Е. Засліплення = Die blendung : Роман / Еліас Канетті; З нім. пер. О.Логвиненко. – Київ : Юніверс, 2003. – 512 с. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-7305-85-6


  Трагічна історія знаменитого професора-синолога Петра Кіна, його безглуздне одруження на власній економці Терезі, яка обертає йому життя на пекло, як відчужденість і взаємне нерозуміння людей призводять до катастрофи
520955
  Антонова Л.И. Заслон : роман : для ст. шк. возраста / Л.И. Антонова ; ил. Э.В. Шевелев. – Хабаровск : Книжное издательство, 1973. – 400 с. : ил. – (Дальневосточная героика)
520956
  Козлов В.А. Заслон / В.А. Козлов. – К., 1979. – 248с.
520957
  Беляев А.П. Заслон : повесть, роман / Александр Беляев ; [худож. В. Корольков]. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 525, [2] с. : [1] л. портр., ил.


  Содерж.: Заслон; Взлетная полоса
520958
  Третьяков Ф.А. Заслон героев / Ф.А. Третьяков. – М., 1969. – 48с.
520959
  Заседа И. Заслон у Орлиной тропы / И. Заседа. – К, 1961. – 233с.
520960
  Михайлюченко М.Т. Заслон эрозии / М.Т. Михайлюченко, Ю.К. Телешек. – К, 1987. – 148с.
520961
  Раковский Л.И. Заслонов. / Л.И. Раковский. – Минск, 1949. – 186с.
520962
  Стрельченко О.Г. Заслуга як основна підстава заохочення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-104.
520963
  Обручев В.А. Заслуги Г.Н.Потанина как исследователя Центральной Азии. / В.А. Обручев. – Москва, 1948. – 11-18с.
520964
  Беритов И.С. Заслуги И.М. Сеченова в изучении центральной нервной деятельности / И.С. Беритов. – Тбилиси : Тбилисский гос. ун-та, 1937. – 499 с. – Библиогр.: с. 499. – (Труды института физиологии им. И. Бериташвили / Тбилисский гос. ун-т ; под ред. И. Бериташвили ; № 3)
520965
  Пирожишин Р. Заслуги та винагородження працівників районних і міських відділень НКДБ – МДБ у Тернопільській області в 1945–1948 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 70-72. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
520966
  Берг Л.С. Заслуги Э.Х. Ленца в области физической географии / Л.С. Берг. – Ленинград, 1950. – 464 с.
520967
   Заслужена нагорода // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Науковець Ужгородського національного університету - директор Науково-дослідного інституту державно-конфесійного права та державно-церковних відносин, заступник декана юридичного факультету з міжнародних зв"язків, кандидат юридичних наук, доцент ...
520968
  Дмитренко О. Заслужена нагорода // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "Родич Т.Г. Шевченка по родинній лінії брата Йосипа Микола Павлович Лисенко, розуміючи, що власна щаслива доля родинного затишку оминула Поета, поставив собі за мету зібрати всі матеріали по лінії братів і сестер Тараса і видати книгу. Близько тридцяти ...
520969
  Древентяк М.І. Заслужена хорова капела УРСР Старо-Краматорського ордена Труд.Черв.Прапора машинобдівного заводу / М.І. Древентяк. – К., 1965. – 24с.
520970
  Туров В.В. Заслужене визнання видатного внеску в науку. Про присудження почесного звоння honorius causa прфесору В.М. Гуньку / В.В. Туров, Р. Лебода // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 110-113. – ISSN 0372-6436


  25 вересня 2013 р. на засіданні Сенату Ун-ту М. Кюрі-Складовської (Люблін, Польща) було прийнято постанову про присудження зав. відділу аморфних і структурно впорядкованих оксидів Ін-ту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України проф. В.М. Гуньку титулу ...
520971
   Заслужений ансамбль республіки державний квартет імені Вільома. – Х., 1933. – 24с.
520972
  Ткаченко О. Заслужений гусак : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 111-122


  Опубліковано гумористичні вірші: "Хоробрі боягузи", "Рябко та пудель", "Козел-депутат", "Рідна" свиня", "Вовк та ягня", "Півник-графоман".
520973
  Кривень П.В. Заслужений діяч мистецтв, орденоносець академік Микола Семенович Самокиш (1860-1940). Ювіл. виставка творів в зв,язку з 80-річчям з дня народж. і 55-річчям худ.-пед. діяльності. / П.В. Кривень. – Х.-К., 1940. – 35с.
520974
  Надель Х.С. Заслужений діяч науки УРСР, професор доктор історичних наук Андрій Петрович Ковалівський / Х.С. Надель, Р.А. Ставінська. – Х., 1966. – 34с.
520975
   Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новиков Микола Миколайович, (1933-2007) : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1956-2008 роки: до 75-річчя від дня народження / Асоціація бібліотек України; Держ. наукова сільськогосподарська б-ка Української академії аграрних наук; [ укладачі: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко та ін.; наук. ред. В.А. Вергунов ]. – 2-е вид., доп. – Київ, 2008. – 194 с.
520976
  Шабатура О. Заслужений професор Київського університету Толстой Михайло Іванович – геолог-геофізик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 99-103. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  Описано наукову, педагогічну та організаційну діяльність видатного українського науковця, організатора наукової структури Київського університету, відомого геолога-геофізика, заслуженого професора М. І. Толстого. Висвітлюється його еволюція від ...
520977
   Заслужений професор Сумського державного університету Володимир Альбінович Марцинковський : до 85-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик наук. пр. за 1958-2011 роки / Сумський держ. ун-т, Каф. загальої механіки і динаміки машин, Бібліотека ; [уклад.: В.С. Рудецька, І.Є. Булига]. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 103, [1] с. : іл. – (Біобібліографія вчених університету ; вип. 5)
520978
   Заслужений професор Сумського державного університету Ігор Олександрович Ковальов : до 70-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1968-2011 роки / Сумський держ. ун-т, Каф. прикладної гідроаеромеханіки, Б-ка ; [уклад. : І.Є. Булига, В.С. Рудецька ; відп. ред. : Н.А. Гавриленко]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 68 с. : іл. – (Біобібліографія вчених університету ; Вип. 3)
520979
   Заслужений професор Сумського державного університету Олена Григорівна Ткаченко : до 55-річчя від дня народження : біобібліогр. покажчик наук. пр. за 1992-2011 роки / Сумський держ. ун-т, Каф. журналістики та філології, Бібліотека ; [уклад. : І.Є. Булига, О.А. Крамаренко]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 53, [1] с. : фотоіл. – (Біобібліографія вчених університету ; вип. 4)
520980
   Заслужений професор Сумського державного університету Світлана Олексіївна Швачко : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969-2015 р. / Сум. держ. ун-т, Каф. герман. філології , Бібліотека ; [уклад. І.Є. Булига ; відп. за вип. Т.В. Слабко]. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 185, [1] с. : фот. – До 80-річчя від дня народження. - Імен. покажч.: с. 158-162. – (Біобібліографія вчених університету ; вип. 10)
520981
  Вергунов В.А. Заслужений професор Університету Святого Володимира С.М. Богданов (1859-1920) - видатний вчений-аграрій та освітянин (до 160-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 16-19
520982
  Вергунов В.А. Заслужений професор Університету Святого Володимира С.М. Богданов (1859-1920) - видатний організатор науково-освітньої агрономії на українських землях (до 160 річчя від дня народження) : (до 160 річчя від дня народж.) : наук. доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : НААН : ННСГБ, 2019. – 42, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520983
   Заслужений художник РСФСР Александр Николаевич Кирчанов: Живопись. Каталог.. – М., 1980. – 10с.
520984
   Заслужений художник РСФСР Николай Андрияка, 1905-1977 : живопись, графика, каталог выставки / Андрияка Николай Иванович. Выставка произведений; Союз художников РСФСР. – Москва : [б. и.], 1985. – 21 с., [8] л. ил. : цв. ил.
520985
   Заслужені визнання з нагоди ювілею Михайла Наєнка // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 550. – ISBN 978-617-7993-01-7
520986
   Заслужені нагороди молодим ученим // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 2


  Верховна Рада України присудила премії найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік.
520987
   Заслужені юристи України на Запоріжжі : [інформаційно-довідкове видання] / М-во внутрішніх справ України ; Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутрішніх справ ; [уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко] ; за заг. ред. Алфьорова С.М. – Запоріжжя : Кераміст, 2011. – 77 с. : фото. – ISBN 978-966-599-350-6
520988
  Франгопуло М.Х. Заслуженная артистка РСФСР лауреат Сталинской премии Нина Александровна Анисимова / М.Х. Франгопуло. – Л., 1951. – 58с.
520989
  Кремшевская Г.Д. Заслуженная артистка РСФСР лауреат Сталинской премии Татьяна Михайловна Вечеслова. / Г.Д. Кремшевская. – Л., 1951. – 62с.
520990
  Риф И.А. Заслуженная артистка РСФСР М.Г.Викс / И.А. Риф. – Свердловск, 1961. – 56с.
520991
   Заслуженная хоровая капелла УССР старокраматорского оредана Трудового Красного Знамени машиностроительного завода имени Орджоникидзе. – К., 1965. – 24с.
520992
   Заслуженные учителя Молдавской ССР. – Кишинев, 1960. – 351с.
520993
   Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР Джавад Мирджавадов. – Москва, 1988. – 18с.
520994
   Заслуженный деятель искусств Дагенстанской АССР Анатолий Михайлович Ягудаев. – М., 1986. – 11с.
520995
   Заслуженный деятель искусств Дагестанской АССР Тамара Мусаханова. – М., 1990. – 47с.
520996
   Заслуженный деятель искусств И.И.Бродский. – Л., 1941. – 48с.
520997
   Заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР Алексей Иванович Кетов. – М., 1986. – 48с.
520998
   Заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР Владимир Савельевич Васькин. – М., 1990. – 40с.
520999
   Заслуженный деятель искусств РСФСР Андриан Алексеевич Борцов. – М., 1991. – 35с.
521000
   Заслуженный художник РСФСР Николай Крапивин. Живопись : Каталог выставки. – М. : Советский художник, 1988. – с. : илл.
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,