Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
520001
  Третьякова В.Г. "Загальна декларація про біоетику та права людини" як універсальне джерело міжнародного біоетичного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 171-174. – ISSN 2220-1394
520002
  Булдакова О. "Загальне наставляння" та його роль у розбудові християнської держави Карла Великого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу історичного джерела - капітулярія, створеного в канцелярії франкського короля Карла Великого у 789 р. Цей документ відіграв суттєву роль в процесі державотворення франків у доімперський період. The article is devoted to the ...
520003
  Домбровський С. "Загальний нагляд". Яким він є? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6.
520004
  Барановський А. "Загальні принципи військового мистецтва" Раймундо Монтекукколі як історичне джерело // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-793-9
520005
  Рябініна Л. Загальна відкрита валютна позиція банку, її сутність, необхідність і дії НБУ щодо її визначення та використання : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0131-775Х
520006
  Казарновська А.Б. Загальна вікова і педагогіна психологія : збірник завдань / А.Б. Казарновська, О.П. Долина. – Київ : Вища школа, 1990. – 142 с.
520007
  Гудзь С.П. Загальна вірусологія : навчальний посібник / С.П. Гудзь, Т.Перетятко, Ю.О. Павлова ; МОНУ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2010. – 264 с. – (Біологічні Студії). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія); 978-966-613-753-4
520008
  Калита Л.М. Загальна геогpафiя : Hавч.посібник для учнів серед.загальноосвітн.шкіл / Л.М. Калита, М.Р. Калита, В.Ї. Любченко; МФ "Відродження".Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : АртЕк, 1998. – 240 с. – ISBN 9665051601
520009
  Скуратович О.Я. Загальна географія : Підручник для 6 класу середньої школи / О.Я. Скуратович, Р.Р. Коваленко. – 2-ге перероб. і доп.видання. – Київ : Зодиак-Эко, 1998. – 221 с.
520010
  Масляк П.О. Загальна географія : Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навч. закладів / П.О. Масляк. – Київ : Вежа, 2002. – 168с. – ISBN 966-7091-45-7
520011
  Кобернік Сергій Загальна географія : Програма для профільного навчання.11 клас (35/70 год, 1 або 2 год на тиждень) / Кобернік Сергій, Коваленко Роман // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 14-19
520012
  Кобернік С.Г. Загальна географія. Навчальна програма курсу за вибором для учнів 11 класу закладів загальної середньої освіти / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 7-13 : табл.
520013
  Кобернік С.Г. Загальна географія. Програма для профільного навчання у старшій школі, 11 клас (35 год, 1 год на тиждень) / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 7-12. – Бібліогр.: 3 назв.
520014
  Кобернік Сергій Загальна географія. Програма для профільного навчання, 11 клас (35 год, 1 год на тиждень) / Кобернік Сергій, Коваленко Роман // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 7-12
520015
   Загальна географія. Програма для учнів 6 класу 12-річної школи (70 год, 2 год на тиждень) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 18-21
520016
  Безуглий А.М. Загальна геологiя / А.М. Безуглий, О.В. Іванніков, В.О. Коваль. – Київ : Київський університет, 1958. – 231с.
520017
  Паранько І.С. Загальна геологія : Навчальний посібник / І.С. Паранько, А.О. Сіворонов, В.Д. Євтєхов. – Кривий Ріг : Мінерал, 2003. – 464 с. – ISBN 966-822.4-01-9
520018
   Загальна геологія. Практикум : Навчальний посібник для студентів геологічних спеціальностей вищіх навчальних закладів / В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова; В.В. Шевчук, О.М. Іванік, М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 120с. – ISBN 966-594-634-X


  Викладені в практичному аспекті положення екологічного права, а саме - на законодавчому рівні конкретизує їхнє застосування до конкретних екологічних порушень з метою юридичного захисту навколишнього середовища України.
520019
   Загальна геологія. Програма та метод. вказівки до вивчення курсу. Для студ.-заоч.. – Київ, 1974. – 60с.
520020
  Хрущов Д.П. Загальна геолого-промислова оцінка соляних ресурсів Карпатського регіону України / Д.П. Хрущов, Л.П. Босевська, Ю.В. Кирпач // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 137-148 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 147-148. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
520021
  Ізмайлова Н.В. Загальна геоморфологія / Н.В. Ізмайлова. – Львів
1. – 1962. – 124с.
520022
  Шевчук В.В. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки : Підручник для студ. геолог. спец. внз / В.В. Шевчук, В.А. Михайлов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 212с. – ISBN 966-594-402-9
520023
  Шевчук В.В. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки : Підручник / В.В. Шевчук, В.А. Михайлов; КНУТШ. – 2-е вид., виправлене. – Київ : Київський університет, 2005. – 328с. – ISBN 966-594-643-9
520024
  Совєтов С.О. Загальна гідрологія / С.О. Совєтов. – Київ-Харків : Радянська школа, 1937. – 375с.
520025
  Пустовойт С.П. Загальна гідрологія : Учб.-метод. пос. для студентів геогр. фак. ун-в / С.П. Пустовойт; М-во вищ. і серед. освіти УРСР; Київськ. держ. ун-т. Геогр. фак. – Київ
Вип. 1. – 1966. – 118с. : Іл.
520026
  Пустовойт С.П. Загальна гідрологія : /Учбов. пос. для студентів геогр. фак. ун-тів/ / С.П. Пустовойт; М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР; Київськ.держ. ун-т; Геогр.фак. – Київ
Вип. 2. – 1966. – 118с. : Іл.
520027
  Левківський С.С. Загальна гідрологія : Підручник для студ.ВНЗ / С.С. Левківський, В.К. Хільчевський, Г О. ін. Ободовський; За ред. С.М. Лисогора. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 264с. – ISBN 966-7459-57-8
520028
   Загальна гідрологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, С.О. Афанасьєв, С.С. Дубняк та ін. ; КНУТШ ; за ред. В.К. Хільчевського та О.Г. Ободовського. – Київ : Київський університет, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-439-016-0
520029
   Загальна гідрологія. Програма і робочі плани. – Х.
В. 1. – 1963. – 16с.
520030
  Пелешенко В.І. Загальна гідрохімія : Підручник для студ.геогр.,геолог.,біол.та гідрометеоролог.фак.ВЗО / В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський. – Київ : Либідь, 1997. – 382с. – Бібл.:с.378-379. – ISBN 5-325-00796-3
520031
  Пономаренко В.П. Загальна декларація мовних прав і права мовних меншин // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 42-48. – ISSN 0027-2833
520032
  Добрянський С.П. Загальна декларація прав людини - передвісник Хартії основоположних прав Європейського Союзу // Вісник Національної академії правових наук України / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 3. – С. 78-89. – ISSN 1993-0909
520033
  Карабань М. Загальна декларація прав людини // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (131), грудень. – С. 30-32
520034
  Мартинов А.Ю. Загальна декларація прав людини 1948 // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 65-66. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520035
  Лисодєд О.В. Загальна декларація прав людини і міжнародні стандарти поводження із засудженими // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 140-146. – ISSN 0201-7245
520036
  Вітик І.Р. Загальна декларація прав людини і питання імплементації міжнародно-правових стандартів прав людини, що містяться у ній у національне законодавство України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 216-222.
520037
  Савонюк Р.Ю. Загальна декларація прав людини та проблеми забезпечення прав суб"єктів кримінального процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 51-57
520038
  Деревянко Б.В. Загальна декларація прав людини у проголошенні права на страйк / Б.В. Деревянко, В.Ю. Квач // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7364-24-4
520039
  Деревянко Б.В. Загальна декларація прав людини як джерело права України / Б.В. Деревянко, Л.В. Лященко // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 12-16. – ISBN 978-617-7364-24-4
520040
  Кузенко У.І. Загальна декларація прав людини як джерело універсальних міжнародно-правових стандартів прав людини // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 36-42. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
520041
  Рабінович С. Загальна декларація прав людини як основа міжнародної концепції допустимих обмежень основоположних прав // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 151-166. – ISSN 1026-9932
520042
  Проценко Т.О. Загальна декларація прав людини як основоположний акт міжнародного права у сфері забезпечення прав людини // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 32-36. – ISBN 978-617-7364-24-4
520043
  Гнатовський М.М. Загальна декларація прав людини як частина загального звичаєвого міжнародного права / М.М. Гнатовський, О.Р. Поєдинок // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 17-26


  Стаття присвячена розгляду процесу перетворення положень Загальної декларації прав людини 1948 р. на частину загального звичаєвого міжнародного права. Проаналізовані відповідна практика держав, рішення Міжнародного Суду ООНта доктринальні погляди. ...
520044
  Батраченко Б.А. Загальна декларація прав людини. Правознавство. 9 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 30 (454), жовтень 2016 р. – С. 9-13
520045
  Рабінович С. Загальна декларація прав людини: до характеристики цінносно-нормативних витоків // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 86-95. – ISSN 1993-0909
520046
  Денисов В.Н. Загальна декларація прав народів 1976 (- неформальний акт кодифікації прав народів з метою сприяння визхнвнню їх суб"єктами міжнародного права) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 66-67. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520047
  Домша О.В. Загальна діагональна редукція матриць над кільцями стабільного рангу 1 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Домша Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
520048
  Злобін Ю.А. Загальна екологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2003. – 416с. – ISBN 966-680-060-8


  Викладено основні положення і концепції сучасної загальної екології. Для студентів вузів
520049
  Руденко С.С. Загальна екологія : практ. курс для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-633-1
Ч. 1. – 2003. – 319, [1] с. : табл., іл. – Предм. покажч.: с. 299-304. – Бібліогр.: с. 305-312
520050
  Злобін Ю.А. Загальна екологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. – 2-е вид. стер. – Суми : Університетська книга, 2005. – 416с. – ISBN 966-680-060-8
520051
  Кучерявий В.П. Загальна екологія : підручник для студентів ВНЗ / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2010. – 518, [2] с. : іл., табл. – Предмет. покажчик: с. 498-511. – Бібліогр.: с. 496-497. – ISBN 978-966-603-561-8
520052
  Соломенко Л.І. Загальна екологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Олді-Плюс, 2012. – 287, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 978-966-2393-64-4
520053
  Соломенко Л.І. Загальна екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2393-64-4
520054
  Злобін Ю.А. Загальна екологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2014. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 413-414. – ISBN 978-966-680-060-8
520055
  Соломенко Л.І. Загальна екологія : підручник / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов, А.М. Волох ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-218-5
520056
   Загальна екологія та неоекологія : навч. посіб. для перепідгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 164, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 153-162. – Бібліогр.: с. 163-164. – ISBN 978-966-2393-41-5
520057
   Загальна економіка : Підручник для лицеїв та гімназій. – Київ : Заповіт, 1995. – 370с. – (Трансформація гуманіт.овіти в Україні). – ISBN 5770710748
520058
   Загальна економіка : Навчальне видання.Підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів. – 2-ге вид.,доп.і перероб. – Київ : А.П.Н., 2000. – 392с. – ISBN 966-95673-3-5
520059
  Вартабедян В.А. Загальна електротехніка / В.А. Вартабедян. – Київ, 1971. – 358 с.
520060
   Загальна електротехніка. – Київ, 1976. – 200 с.
520061
  Вартабедян В.А. Загальна електротехніка : Навчальний посібник для студ. фіз.-мат. і загальнотехн. фак-тів пед. ін-тів / В.А. Вартабедян. – 4-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1986. – 359с.
520062
  Паначевний Б.Г. Загальна електротехніка : Теорія і практикум: Навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / Б.Г. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. – Київ : Каравела, 2003. – 344с. – ISBN 966-8019-06-7
520063
  Надольська В.В. Загальна етнологія: понятійно-термінологічний апарат : Методичні рекомендації на допомогу студентам історичного факультету / В.В. Надольська; Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 1999. – 62c.
520064
   Загальна і молекулярна генетика : Практикум. – Київ : Вища школа, 1995. – 280с.
520065
   Загальна і молекулярна генетика : практикум / С.В. Демидов, В.Ф. Безруков, А.В. Сиволоб, І.А. Козерецька, Л.М. та ін. Лазаренко; С.В. Демидов, В.Ф. Безруков, А.В. Сиволоб, І.А. Козерецька, Л.М.Лазаренко та ін. ; КНУТШ ; [ за ред. С. В. Демидова ]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 280с. – ISBN 966-306-097-2
520066
  Федоренко В.Л. Загальна і особлива частини як основні складові системи національного конституційного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 5-15.
520067
  Бідій О.І. Загальна і сільськогосподарська статистика : учб. посібник для с.-г. технікумів ; пер. з рос. / О.І. Бідій. – Київ : Урожай, 1968. – 314 с.
520068
  Гончаренко В.Г. Загальна і спеціалізована юридична освіта // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
520069
  Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів спец. "Вид. справа та редагування" / М.М. Романюк. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Світ, 2003. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-94 та в тексті. – ISBN 966-603-195-7
520070
  Вернигора Н.М. Загальна і спеціальна бібліографія : Навчально-методичний комплекс / КНУТШ; Ін-тут журналістики; Ніна Вернигора. – Київ, 2004. – 27с.
520071
  Вернигора Н.М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів, які навчаються за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / Н.М. Вернигора; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 128с. – ISBN 966-594-773-7
520072
  Женченко М.І. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255, [1] с. – ISBN 978-966-2057-05-08
520073
  Канівець В.І. Загальна і четвертинна геологія та геоморфологія : навч. посібник для [студентів спец. 6.090101 "Агрономія"] / В.І. Канівець, М.М. Пархоменко ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 79, [1] с., [1] арк. схем. : іл., табл. + 1 мапа (1 арк. склад. вчетверо). – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-617-7323-26-5
520074
   Загальна інформація і кваліфікація [статистика] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 11. – ISSN 2219-5793
520075
  Стельмах С.П. Загальна історія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 67. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520076
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посібник / В.С. Макарчук. – Вид.3-тє, доповнене. – Київ : Атіка, 2001. – 624с. – ISBN 966-7714-84-5
520077
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посібник / В.С. Макарчук. – Київ : Атіка, 2001. – 592с. – ISBN 966-7714-41-1
520078
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.С. Макарчук. – 4-те вид., доп. – Київ : Атіка, 2004. – 616с. – ISBN 966-7714-84-5
520079
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.С. Макарчук. – 5-е вид., допов. – Київ : Атіка, 2006. – 680 с. – ISBN 966-326-142-0
520080
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук. – 6-е вид., допов. – Київ : Атіка, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-326-267-3
520081
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-е, доп. – Київ : Атіка, 2008. – 624с. – ISBN 978-966-326-267-3
520082
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-те, доп. – Київ : Атіка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-326-267-3


  Висвітлено історію виникнення і становлення історичних форм держави та правових систем Стародавнього Сходу, Античного світу, провідних країн Європи, Азії і США. Для студентів вузів
520083
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-те, доп. – Київ : Атіка, 2010. – 624 с. + Додатки: с. 585-617. – ISBN 978-966-326-267-3
520084
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / В.С. Макарчук, В.М. Процик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права і психології. – Вид. 7-ме. – Київ : Атіка, 2013. – 339, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-326-471-4
520085
  Неділько С.А. Загальна й неорганічна хімія: задачі та вправи : Навч. посібник для студ. хімічних спец. вищих навч. закладів / Неділько С.А., Попель П.П. – Київ : Либідь, 2001. – 400 с. – ISBN 966-06-0096-8


  Посібник містить задачі, вправи і запитання з усіх розділів загальної та неорганічної хімії, до кож-ного з них подано короткі теоретичні відомості та приклади розв"язання типових задач і вправ. Навчальний посібник для студентів хімічних ...
520086
  Ловейкін Ю.В. Загальна КАМ-теорема для коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем / Ю.В. Ловейкін, І.О. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-58. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Вивчається проблема збурень квазіперіодичних рухів на коізотропних інваріантних торах гамільтонових систем. Доведено КАМ-теорему, яка узагальнює попередні результати, охоплює вироджений і невироджений випадки незбуреного гамільтоніана.
520087
  Горобець В.Й. Загальна канцелярська документація ХVІІІ ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 72-80
520088
  Гамшеєва В.М. Загальна картина основних принципів підприємницької етики старообрядництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 14-16
520089
  Швецова-Водка Загальна класифікація документа: зміни та доповнення // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 143-164. – ISSN 2707-3335


  Стаття присвячується розгляду однієї з найважливіших проблем типології документа: загальній класифікації документа. Мета дослідження полягає в тому, щоб оптимізувати схему загальної класифікації документа, уточнити деякі терміни та запропонувати ...
520090
  Палеха Ю. Загальна класифікація документа: пропозиції щодо вдосконалення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 3. – С. 37-49. – ISSN 2409-9805
520091
  Мороз С.А. Загальна класифікація нормативно-правових актів щодо державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11/12 (25/26). – C. 53-60. – ISSN 2311-6420


  В основу організації наукового дослідження було покладено існування в межах наукової думки підходів щодо розподілу нормативно-правових актів за окремими класифікаційними групами.
520092
  Щербань М.І. Загальна кліматична характеристика Канівського району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 68-73. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
520093
  Ковалишин У.В. Загальна концепція економічного регулювання діяльності господарюючого суб"єкта // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 192-196. – Бібліогр.: на 7 пунктів
520094
  Пономаренко В.С. Загальна концепція побудови інформаційної системи онлайн-анкетування / В.С. Пономаренко, С.О. Стипуріна // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 101-108. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Положення концепції та принципи побудови системи онлайн-анкетування.
520095
  Минькович Слободяник Загальна концепція правової політики України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 90-97. – ISSN 1563-3349
520096
  Лисенко В.Й. Загальна концепція токсичного дисгомеостазу та критичного стану при хімічній травмі // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – C. 7-15. – ISSN 2224-0586
520097
  Гуйван П.Д. Загальна концепція щодо часу реалізації права на захист // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 112-118. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
520098
  Браславський Й.М. Загальна криза капіталізму та її поглиблення в результаті другоі світовоі війни : Стенограма лекції / Й.М. Браславський; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1951. – 32с.
520099
  Нестеренко О.О. Загальна криза капіталізму та поглиблення її після... / О.О. Нестеренко. – К., 1948. – 72с.
520100
  Молдавчук В.С. Загальна культура українського офіцера внутрішніх військ як наукова проблема // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 154-162


  "Розглянуто сутність поняття загальної культури українського офіцера та обґрунтовано шляхи її розвитку. Розкрито питання про вплив загальної культури офіцерів внутрішніх військ на формування інституційного іміджу".
520101
  Качан Б. Загальна лінгвістична характеристика термінологічної лексики фахової мови педіатрії у порівняльному аспекті щодо їх утворення / Б. Качан, О. Остапчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 7-10. – ISSN 2311-9896
520102
  Радіонова І. Загальна макроекономічна нерівновага: зміст теорії та можливості застосування // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
520103
  Максименко Н.В. Загальна метеорологія і кліматологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Максименко, І.В. Бєляєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування НМР МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Донец. нац. техн. ун-т. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 254, [1] с., [6] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога"). – ISBN 978-966-623-778-4
520104
  Пастернак М.М. Загальна методика аналізу Звіту про фінансові результати // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 313-317. – ISSN 2222-4459
520105
  Верзілін М.М. Загальна методика викладання біології / М.М. Верзілін. – Київ, 1980. – 351с.
520106
  Реп"єв В.В. Загальна методика викладання математики / В.В. Реп"єв. – Київ, 1960. – 25 с.
520107
  Де-Метц Загальна методика викладання фізики : Теорія та практика викладання / Г.Г. Де-Метц. – Київ : Держвидав, 1929. – 301 с. – Бібліогр.: с.271-295
520108
   Загальна методика навчання біології : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар, Н.Й. Міщук, Л.С. Барна, Г.Я. Жирська; Мороз І.В., Степанюк А.В., Гончар О.Д., Міщук Н.Й., Барна Л.С., Жирська Г.Я.; За ред. І.В. Мороза. – Київ : Либідь, 2006. – 592с. – ISBN 966-06-0421-1


  Розкрито особливості наукового пізнання в педагогічному дослідженні, сучасні методи педагогічного дослідження. Викладено питання організації та проведення педагогічного експерименту, опрацювання, узагальнення та оформлення його результатів, ...
520109
  Топузов О.М. Загальна методика навчання географії : підручник / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – Київ : Картографія, 2012. – 511, [1] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 471-483. – Бібліогр.: с. 484-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-670-129-3
520110
  Зелений О. Загальна методика розлідування незаконного використання інсайдерської інформації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 57-63
520111
  Богуславська О.В. Загальна методологія оцінювання захищеності веб-додатків щляхом часткового моделювання дій зовнішніх зловмисників / О.В. Богуславська, А.О. Корнієвський // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 279-280
520112
  Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика : монографія / Л.М. Масол ; Академія педагогічних наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Промінь, 2006. – 592с. – ISBN 966-8512-14-6


  ї
520113
  Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Д.В. Леонтьєв, О.В. Акулов. – Харків : Основа, 2007. – 228с. – ISBN 978-966-495-040-1
520114
  Пирог Т.П. Загальна мікробіологія : підручник для студентів біол. спец. ВНЗ / Т.П. Пирог ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчю технологій. – 2-ге вид., доп. й перероб. – Київ : НУХТ, 2010. – 631, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 620-622. – ISBN 978-966-612-103-8
520115
  Бандура О. Загальна модель економічних циклів - модель кумулятивної неефективності ринків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
520116
  Мановицька Д.О. Загальна модель задачі управління змінами / Д.О. Мановицька, Г.О. Доленко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 23-29. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The contemporary problems of decision making on change management in organizational systems are characterized by: multicriteria usage; the necessity for a targeted change of the range of permissible alternatives and criteria parameters; multilevelness ...
520117
  Дрозд А.О. Загальна модель ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів / А.О. Дрозд, В.О. Капустян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 47-51. – ISSN 2222-4459
520118
  Федорець М. Загальна музична освіта в умовах глобальної пандемії: досвід та проблеми / М. Федорець, Ян Цзе // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 140-149. – ISSN 2312-5993
520119
  Дністрянський С. Загальна наука права і політики // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 112. – ISBN 978-966-668-480-9


  Шлемкевич намагався давати науковий аналіз формуванню українського характеру у класичному трикутнику релігія-світогляд-мистецтво і вважав, що найбільший вплив на українську душу зробили саме релігійний світогляд і мистецтво. Він дає яскравий ...
520120
  Якубовський В.В. Загальна нейромережева модель порівняльного підходу вартісної оцінки матеріальних та нематеріальних активів / В.В. Якубовський, О.С. Бичков // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – С. 144-151. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтована доцільність використання методології штучних нейронних мереж до розв"язання питань вартісної оцінки матеріальних та нематеріальних активів. Запропоновано загальну структуровану нейромережеву модель найбільш поширеного ...
520121
   Загальна оцінка країни Україна. – Київ, 2004. – 136с.
520122
  Сімсон О. Загальна оцінка процесів реформування у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 115-117. – ISSN 1026-9932
520123
  Станицький К. Загальна оцінка стратегії надання Світовим банком допомоги Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.168-173. – ISBN 966-73-53-51-Х
520124
  Паянок Т.М. Загальна оцінка фінансового стану підприємства: теоретичні та практичні підходи / Т.М. Паянок, А.М. Савченко, А.М. Морозюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 88-94. – ISSN 2306-6806
520125
  Громико І. Загальна парадигма захисту інформації: визначення термінів // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 130-137.
520126
   Загальна паразитологія / К. Невядомська, Т. Пойманська, Б. Магніцька, А. Чубай; НАНУ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена; К. Невядомська, Т. Пойманська, Б. Магніцька, А. Чубай; Пер. з польської Є.К. Харченко. – Київ : Наукова думка, 2006. – 484с. – ISBN 966-00-0815-5
520127
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология=General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2006-
Т. 7, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
520128
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология = General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
Т. 7, № 4 (дод. Б). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
520129
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология = General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
Т. 7, № 4 (дод. А). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
520130
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология=General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
Т. 8, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
520131
  Максимчук Загальна педагогізація українського суспільства – реальна необхідність і нагальна вимога нашого часу. / Максимчук, С // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 174-182. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
520132
   Загальна педагогіка : Методичні вказівки до вивчення курсу. – Харків : ХДІК, 1998. – 22 с.
520133
  Мартиненко С.М. Загальна педагогіка : Навчальний посібник / С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружа; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 176с. – ISBN 966-608-172-5
520134
  Сисоєва С. Загальна педагогіка в сучасному науковому дискурсі // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 7-14. – ISSN 2078-1687
520135
   Загальна педагогіка та історія педагогіки : підруч. для студентів ВНЗ / К. В. Аймедов [та ін.] ; Одес. нац. мед. ун-т. – Київ : Слово, 2014. – 348, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 342-347. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-194-198-3
520136
   Загальна програма Народної політичної консультативної ради Китаю. (прийнята 1-ю сесією Нар. політ. консульт. ради Китаю 29 вер. 1949 р.). – К., 1950. – 20с.
520137
  Повар П.О. Загальна процедура ліквідації суб"єктів господарювання: новели законодавства та актуальні проблеми правового регулювання // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 133-141
520138
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навч. посібник / П.А. М"ясоїд; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни. – Київ : Вища школа, 1998. – 479с. – ISBN 5-11-004780-4
520139
   Загальна психологія : Навчальне видання. – Київ : А.П.Н., 1999. – 463с. – ISBN 966-965-73-0-1
520140
  Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 256с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-012-5
520141
   Загальна психологія : Підручник для студ. вищ.навч. закладів / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко; За заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Форум, 2000. – 543с. – ISBN 966-7786-03-Х
520142
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навчальний посібник для студ.вищих педагог.закладів освіти / П.А. М"ясоїд. – Київ : Вища школа, 2000. – 479 с. – ISBN 5-11-004780-4
520143
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навчальний посібник для студ. вищ. педаг. навч. закл. / П.А. М"ясоїд. – 2-ге вид. доповн. – Київ : Вища школа, 2001. – 487с. – ISBN 966-642-077-5
520144
  Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2001. – 256с. – ISBN 966-608-124-5
520145
   Загальна психологія : Навчальне видання. – Київ : А.П.Н., 2002. – 464с. – ISBN 966-965-73-0-1
520146
  Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібникдля студ. вищих навч. закл. / С.Д. Максименко; Мін-во освіти і науки України; Нац. медичний ун-тет ім.О.О.Богомольця. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с. – ISBN 966-8568-54-0
520147
   Загальна психологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, М.В. Папуча, В.О. Соловієнко; За заг. ред.: С.Д. Максименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704с. – ISBN 966-7786-03-Х
520148
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / П.А. М"ясоїд. – 3-тє вид., випр. – Київ : Вища школа, 2004. – 487 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-212-3
520149
   Загальна психологія : навчальний посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук, Т. Зелінська, Т. [ та ін. ] Лисянська; Скрипченко О. [ та ін. ]. – Київ : Просвіта, 2005. – 464с. – ISBN 966-7115-63-1
520150
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Л. Макарова, В.М. Синельнікова; МОНУ; Макіївський економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 200с. – ISBN 966-364-018-9
520151
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навч. посібник ля студ. вищ. навч. закладів / П.А.М"ясоїд. – 4-те вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 487с. – ISBN 966-642-279-4
520152
   Загальна психологія : Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук, Т.М. Лисянська; О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук, Т.М.Лисянська та ін. – Київ : Либідь, 2005. – 464с. – Шифр дубл.15 Зага.Доп карт.бл.,в.ин-т,гр,жур,киб,м.в.,м.м.,ст. – ISBN 966-06-0382-7
520153
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : навч. посібник для студетів ВНЗ / П.А. М"ясоїд. – 5-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 487 с. – ISBN 966-642-312-X
520154
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко ; МАУП. – 3-тє вид., стер. – Київ : МАУП, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-608-804-1
520155
  Партико Т.Б. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Т.Б. Партико ; МОНУ ; Львіський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-313-374-4
520156
   Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студ.вищих навч. закладів / [ упорядники О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднічук та ін. ]. – Київ : Каравела, 2008. – 640с. – ISBN 966-8019-84-9
520157
  Навроцький О.І. Загальна психологія : навчально-методичні рекомендації для студентів заочного відділення соціологічного факультету / О.І. Навроцький, О.Є. Поліванова ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 80 с.
520158
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Максименко; Мін-во освіти і науки України. – 3-тэ вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – Шифр дубл.15 Макс.Доп карт всем каб. – ISBN 978-966-364-609-1
520159
  Варій М.Й. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Варій ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 3-є вид., виправ. та доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 1008 с. – ISBN 978-966-364-817-0


  У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише ...
520160
  Павелків Р.В. Загальна психологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Р.В. Павелків. – 3-є вид. допов. – Київ : Кондор, 2009. – 570, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-351-281-5
520161
   Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Скрипченко О.В. [ та ін. ]. – Київ : Каравела, 2009. – 464с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-96914-2-2
520162
   Загальна психологія : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2011. – 463, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-966-96914-2-2
520163
   Загальна психологія : практикум : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – 4-е вид. – Киев : Каравела, 2011. – 280с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
520164
  Савчин М.В. Загальна психологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Альма-матер, ISSN 978-966-8226-89-2). – ISBN 978-617-572-011-0 (978-966-8226-89-2 серія)


  Висвітлено предметну специфіку загальної психології, сутність і функції психіки.ю основні аспекти психології особистості (індівідуально-психологічні властивості, самосвідомість, спонукальну, інтелектуальну, емоційно-вольову сфери)
520165
   Загальна психологія : хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.]. – Київ : Каравела, 2012. – 639, [1] с. – Статті укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-84-9
520166
   Загальна психологія : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 463, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-28-8
520167
   Загальна психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Сергєєнкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 295, [25] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0267-4
520168
  Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2012. – 461. [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-011-0
520169
   Загальна психологія : підручник для студ. ВНЗ / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2013. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-222-928-8
520170
  Варій М.Й. Загальна психологія : підручник / М.Й. Варій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – 4-те вид., випр. та доповн. – Київ : Знання, 2014. – 1047, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0130-5


  У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише ...
520171
   Загальна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-222-928-8
520172
   Загальна психологія : хрестоматія : [у 3 ч.] / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології ; [авт.-упоряд.: Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ
Ч. 1. – 2014. – 295, [1] с. : іл. – Укладачі на обкл. зазнач. як авт. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520173
   Загальна психологія : хрестоматія : [у 3 ч.] / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології ; [авт.-упоряд.: Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ
Ч. 2. – 2014. – 295, [1] с. : іл. – Укладачі на обкл. зазнач. як авт. - Текст укр., рос.
520174
   Загальна психологія : хрестоматія : [у 3 ч.] / Нац. акад. внутр. справ України, Навч.-наук. ін-т права та психології ; [авт.-упоряд.: Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ
Ч. 3. – 2014. – 159, [1] с. : табл. – Укладачі на обкл. зазнач. як авт. - Текст укр., рос. – Бібліогр. на початку частин
520175
  Бондар Л.В. Загальна психологія : навч. посібник / Л.В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-932-095-7
520176
   Загальна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Вид. 5-те. – Київ : Каравела, 2018. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник: с. 449-463. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-28-8
520177
  Савчин М.В. Загальна психологія : підручник / Мирослав Савчин. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академія, 2018. – 342, [2] с. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 332-340. – Бібліогр.: с. 341-343. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-546-5
520178
   Загальна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 463, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-28-8
520179
   Загальна психологія : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – 7-ме вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 280 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – ISBN 966-8019-48-7
520180
   Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 639, [1] с. : іл., табл. – Текст частково рос. – Бібліогр. в тексті. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
520181
  Москалець В.П. Загальна психологія : підручник / В.П. Москалець ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Ліра-К, 2020. – 562, [2] с. – Бібліогр.: с. 558-562. – ISBN 978-617-7748-90-7
520182
   Загальна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 7-ме вид., випр. та допов. – Київ : Каравела, 2021. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник: с. 449-463. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-28-8
520183
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.Д. Максименко ; М-во освіти і науки України. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2021. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1038-9
520184
  Косма Т.В. Загальна психологія. Метод. вказівки для студентів-заочників ун-тів / Т.В. Косма. – Львів, 1962. – 75с.
520185
   Загальна психологія: практикум : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук; В.В. Волошина [та ін.]. – Київ : Каравела, 2007. – 280 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
520186
   Загальна психологія: Практикум : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук; В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук. – Київ : Каравела, 2006. – 280с. – Шифр дубл15 Зага.Доп.карт соц,ст. – ISBN 966-8019-48-2
520187
  Гончарук П.А. Загальна психологія: пропедевтика : (модульний підхід) : [ навчальний посібник ] / П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська ; Вищ. навч. заклад Університет економіки та права "Крок". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-7735-17-3
520188
   Загальна психологія: хрестоматія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Каравела, 2007. – 640 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-8019-84-9
520189
  Толстой М.І. Загальна радіоактивність та розподіл урану в гірських породах одного з районів Казахстану / М.І. Толстой, І.М. Остафійчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 66-74 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
520190
  Горбачук В. Загальна рівновага на основі функцій попиту / В. Горбачук, Н. Гаркуша // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 65-66. – ISBN 978-966-188-137-1
520191
  Юр"эв В.Я. Загальна селекція і насінництво польових культур / В.Я. Юр"эв. – Київ, 1952. – с.
520192
   Загальна селекція і насінництво польових культур. Посібник для агроном. фак.. – К., 1952. – 436с.
520193
  Сисоєва Є. Загальна семантична характеристика англійських оцінних антропонімів // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 219-223. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
520194
  Олійник Я.Б. Загальна середня освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 131-137. – ISSN 2308-135X
520195
   Загальна середня та дошкільна освіта : інформаційні матеріали до підсумкової колегії: про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [за заг. ред. Д.В. Табачника ; уклад.: Жебровський Б.М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 72 с. : іл., табл.
520196
  Шаманська О.І. Загальна система формування економічного потенціалу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
520197
  Вовк С.О. Загальна соціальна дезорганізація, деформація моральності, освіти й культури як наслідок громадянської війни


  Соціальний аспект наслідків громадянської війни досить складний. В статті розкриваються моменти, пов"язані з впливом внутрішньої війни на соціальну організацію суспільства, на мораль його членів, культуру. Социальный аспект последствий гражданской ...
520198
  Вовк С.О. Загальна соціальна дезорганізація, деформація моральності, освіти й культури як наслідок громадянської війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 412-421


  Соціальний аспект наслідків громадянської війни досить складний. В статті розкриваються моменти, пов"язані з впливом внутрішньої війни на соціальну організацію суспільства, на мораль його членів, культуру. Социальный аспект последствий гражданской ...
520199
  Шаповал М. Загальна соціологія / М. Шаповал. – Видання трете. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 368с. – ISBN 966-7009-04-1
520200
  Примуш М.В. Загальна соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Примуш; МОіНУ. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 592с. – ISBN 966-8556-39-9
520201
  Рущенко І.П. Загальна соціологія : Підручник для ВНЗ МВС України / І.П. Рущенко; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 524с. – ISBN 966-610-120-3
520202
   Загальна соціологія : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т ; [концепція, упоряд., пер. А.В. Фурман, В.С. Біскуп, О.С. Морщакова]. – Київ : Ліра-К, 2020. – 353, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7748-61-7
520203
  Кушнір В.С. Загальна споживча цінність та загальні витрати, граничні цінність та витрати у неокласичній теорії ціни // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-13. – ISSN 1993-6788
520204
  Ковтуненко Володимир Загальна стереохімія : Підручник для студентів хімічних та біологічних спеціальностей вузів / Ковтуненко Володимир. – Київ : Нетес, 2001. – 340с. – ISBN 966-7913-14-7
520205
  Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія : Підручник для студентів вищих навч. ззакладів / Володимир Ковтуненко. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2005. – 366с. – ISBN 966-7982-78-5
520206
  Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія : підручник для студ. ВНЗ / Володимир Ковтуненко. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2009. – 364, [1] с., [1] арк. потр. : портр., іл., табл. – Покажч.: с. 356-364. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-78-5
520207
   Загальна та біонеорганічна хімія : підруч. для підгот. фахівців із с.-г. спец. у вищих аграр. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копілевич; О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копілевич. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 543, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 532-540. – Бібліогр.: с. 530-531. – ISBN 966-7890-46-5
520208
  Кирієнко О.Ю. Загальна та військова цензура в Російській імперії (XVIII - початок XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 83-98. – ISSN 0130-5247
520209
   Загальна та експериментальна фонетика : Збірник наукових праць і матеріалів. – Київ : Соборна Україна, 2001. – 320с. – ISBN 966-7398-02-3
520210
  Суярко В.Г. Загальна та нафтогазова геологія : навч. посібник / В.Г. Суярко, О.О. Сердюкова, В.В. Сухов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 200-211. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-623-981-8
520211
  Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія : навч. посібник / А.М. Голуб. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1968. – 443 с.
520212
  Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія : навч. посібник / А.М. Голуб. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1971. – 414 с.
520213
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія / Н.В. Романова, І.П. Малюшицький. – Практикум. – Київ : Вища школа, 1977. – 191 с.
520214
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія / Н.В. Романова. – Київ : Вища школа, 1988. – 430 с.
520215
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : Підручник для вищих навч. закладів / Н.В. Романова. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 480с. – ISBN 966-569-106-6
520216
  Левітін Є.Я. Загальна та неорганічна хімія : Підручник для студ. вищ. фармацевт закл. освіти та фармацевт. фак-тів вищ. мед. закл. освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації / Мін-во охорони здоров"я України. Нац. фармацевт. акад. України; За заг. ред. Є.Я. Левітіна. – Харків : Прапор, 2000. – 464 с. – ISBN 5-7766-0784-1
520217
   Загальна та неорганічна хімія : У 2-х частинах. Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських, С.В. Іванов. – Київ : Педагогічна преса. – ISBN 966-7320-13-8
Ч.2. – 2000. – 784с.
520218
  Перепелиця О.П. Загальна та неорганічна хімія : Методичні вказівки до вивчення екологізованого курсу дисципліни і контрольні завдання для визначення початкового рівня знань студ.спец.7.091709"Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / О.П. Перепелиця; МОНУ; Український держ. ун-тет харчових технологій. – Київ : Екохім, 2001. – 39с. – Бібліогр.:с.36-37. – ISBN 966-612-013-5
520219
  Нагорний П.Г. Загальна та неорганічна хімія : Учбовий посібник з хімії / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 144с. – ISBN 966-7459-97-7
520220
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : Підручник для студентів вузів / Н.В. Романова. – Київ, Ірпінь : Перун, 2002. – 480с. – ISBN 966-569-106-6
520221
   Загальна та неорганічна хімія : У 2-х частинах: Підручник для студентів вузів / О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських, С.В. Іванов; О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських, С.В. Іванов. – Київ : Педагогічна преса. – ISBN 955-7320-18-9
Ч.1. – 2002. – 520с.
520222
   Загальна та неорганічна хімія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Копілевич, О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, М.С. Слободяник, С.І. Скляр, К.О. Чеботько; КНУТШ. – Київ : Фенікс, 2003. – 752с. – ISBN 966-651-034-0
520223
   Загальна та неорганічна хімія : Практикум: Навч. посібник для студ. хімічних і нехімічних спеціальн. вищ. навч. закл. / М.С. Слободяник, Н.В. Улько, К.М. Бойко, В.М. Самойленко; За ред. М.С.Слободяника. – Київ : Либідь, 2004. – 336с. – ISBN 966-06-0314-2


  Загальна й неорганічна хімія. Практикум. У практикумі особливу увагу приділено техніці виконання практичних робіт з роз-ділів загальної і неорганічної хімії, проведенню дослідів з вивчення властивостей елементів та найважливіших сполук. Кожний ...
520224
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Н.В. Романова. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 480 с. : іл. – ISBN 966-569-106-6
520225
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студентів ВНЗ / Н.В. Романова. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. – 480 с. : іл. – ISBN 966-569-106-6
520226
  Дмитрів Г.С. Загальна та неорганічна хімія : навчальний посібник / Г.С. Дмитрів, В.В. Павлюк ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-613-625-4
520227
   Загальна та неорганічна хімія (Метали. Екохімія) : конспект лекцій для студентів напрямів підгот. "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та "Біологія" ден. та заоч. форм. навчання / В.В. Малишев [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 109, [1] с. – Бібліогр.: с. 109. – ISBN 978-966-388-342-7
520228
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. Практикум : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. нав. закладів / Н.В. Романова. – Київ : Либідь, 2003. – 208с. – ISBN 966-06-0300-2


  Містить лабораторні роботи, які охоплюють основні теми курсу загальної та неорганичної хімії: хімічну термодинаміку, хімічну кунетику, електролітичну дисоціацію, окисно-відновні реакції, основні класи неорганічних сполук
520229
  Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: як допомгти собі та іншим : Курс лекцій. Навчальний посібник / Т.Ф. Цигульська. – Київ : Наукова думка, 2000. – 192с. – ISBN 966-00-0569-5
520230
  Васянович О. Загальна та регіональна характеристика короткотермінових метерологічних знань українців Середнього Полісся // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 421-451. – (Серія історична ; Вип. 43)
520231
  Сєчка С. Загальна та семантична характеристика феномену сленгу в сучасній англійській мові / С. Сєчка, Ю. Карташова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 106-112. – ISSN 2411-6548
520232
  Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. / П.П. Німчинов. – К., 1977. – 240с.
520233
  Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Пономаренко Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 72 назви
520234
  Порохня В.М. Загальна теорія відносності економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 153-160. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
520235
  Жданов В.І. Загальна теорія відносності, релятивістська астрофізика та космологія в АО КНУ / В.І. Жданов, В.Ю. Караченцева, С.Л. Парновський // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 324-333
520236
   Загальна теорія відносності: випробування часом / Я.С. Яцків, О.М. Александров, І.Б.Вавилова, В.І.Жданов; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія; КНУТШ; Астрономічна обсерваторія. – Київ, 2005. – 288с. – ISBN 966-02-3728-6
520237
   Загальна теорія відносності: горизонти випробувань / Я.С. Яцків [та ін.] ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; М-во освіти і науки України, Астроном. обсерваторія Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Астроном. обсерваторія Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова. – Київ : ГАО НАН України, 2013. – 262, [2] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 221-259. – ISBN 978-966-02-6940-8


  У пр. №1713739 напис: Дорогому Василеві Миколайовичу від одного із співавторів. Підпис, 26.06.2014. На добру пам"ять
520238
  Колодій А.М. Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков; МОУ. НПУ ім. М.П.Драгоманова. За ред. Копейчикова В.В. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 320с. – ISBN 966-7059-06-05
520239
  Колодій А.М. Загальна теорія держави і права : Навч. посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков; За ред. В.В.Копєйчикова; МОУ, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 320с. – ISBN 966-7059-06-05
520240
   Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / МОУ. НПУ ім. М.П.Драгоманова. А.М.Колодій, В.В.Копейчиков та інші. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 312с. – ISBN 966-7302-67-9
520241
   Загальна теорія держави і права : Навч. посібник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 312с. – ISBN 966-7784-43-6
520242
   Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / МОНУ. НПУ ім.М.П.Драгоманова; За ред. В.В.Копєйчикова; Авт.кол.: А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.П.Пастухов. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 320с. – ISBN 966-7784-88-6
520243
   Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних спец. вищих навч. закладів освіти / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова, О.В. Петришин, В.Д. [та ін.] Ткаченко; [Цвік М.В. та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина ; МОНУ ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2002. – 427, [4] с. – ISBN 966-7146-71-5
520244
  Котюк В.О. Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / В.О. Котюк. – Київ : Атіка, 2005. – 592 с. – ISBN 966-8074-94-7
520245
  Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права : навч. посібник / С.Л. Лисенков; МОНУ. – Київ : Юрисконсульт, КНТ, 2006. – 355 с. – ISBN 966-96571-8-0
520246
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищ. навчальн. закл. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – Київ : Кондор, 2006. – 477с. – ISBN 966-7982-99-8
520247
   Загальна теорія держави і права : навч. посібник / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша; [Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 293, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-027-8
520248
   Загальна теорія держави і права : (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) / Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Оніщенко Н.М. та ін.; МОНУ; [за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-667-290-5
520249
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищих навчальних закладів / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – Київ : Кондор, 2008. – 477с. – (Юридична книга). – ISBN 966-7982-99-8
520250
   Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юрид. спец. ВНЗ / М.В. Цвік [та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки країни, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 584 с. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
520251
   Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / [Цвік М.В. та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 584с. – Авт зазнач. на c. 583. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
520252
   Загальна теорія держави і права : підручник для студ. юрид. спец. ВНЗ / [М.В. Цвік та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 583, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 583. - Покажч.: с. 578-582. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
520253
  Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів ВНЗ / О.Г. Мурашин ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2014. – 561 с. : табл. – Бібліогр.: с. 547-560. – ISBN 978-966-388-503-2
520254
   Загальна теорія держави і права : (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посібник / [Копиленко О.Л. та ін. ; відп. ред. О.В. Зайчук ; наук. ред. Н.М. Оніщенко] ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 397, [3] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 397. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 376-387 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-662-0
520255
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : Підручник / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 584с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
520256
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : Підручник для студ вищих навч. закладів / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 584с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
520257
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : підручник для студ. вищих навч. закладів / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ - 2000, 2005. – 581, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 572-577. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
520258
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : підручник для студентів вищих навч. закладів / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 581, [3]с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
520259
  Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. (за кредит.-модульною системою) / Л.А. Луць. – Київ : Атіка, 2007. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-326-265-9
520260
  Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою) / Л.А. Луць. – Київ : Атіка, 2008. – 412с. – ISBN 978-966-326-265-9
520261
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : підручник для студентів вищ. закл. освіти / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 581, [2] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 572-577. – ISBN 966-7827-25-9
520262
  Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-модульної системою) / Л.А. Луць. – Київ : Атіка, 2013. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-326-265-9
520263
  Швецова-Водка Загальна теорія документа і книги як основа документології // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 95-98. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
520264
  Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки. Теоретична економіка / В.М. Ковальчук. – Тернопіль : Танг-Астон, 1998. – 368с.
520265
  Журавель В.А. Загальна теорія криміналістики: підходи до формування та розуміння // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 21. – С. 7-24. – ISSN 1993-0917
520266
  Івашина О. Загальна теорія культури : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Івашина ; Національний ун-т" Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 215 с. – ISBN 978-966-518-466-9
520267
  Буткевич О.В. Загальна теорія міжнародного і національного права та співвідношення цих систем: поява нової концепції у світлі примату міжнародного права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 484-493. – ISSN 0869-2491
520268
  Панов М. Загальна теорія науки кримінального права: проблеми обгрунтування і формування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 31-51. – ISSN 1026-9932
520269
  Гавловський В.Д. Загальна теорія організації інформаційної безпеки щодо захисту інформації в автоматизованих системах від злочинних посягань // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.192-200. – ISSN 1609-0462
520270
  Арбузніков Валенктн Олександрович Загальна теорія параметричних кіл та її застосування для моделювання параметричних відеопідсилювачів : Автореф... д-ра техн.наук: 05.12.17 / Арбузніков Валенктн Олександрович; Украінська держ. Академ. зв`язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1998. – 32л.
520271
   Загальна теорія перекладу : для першого (бакалавр.) рівня : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [уклад.]: Т.С. Володіна, О.П. Рудківський. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. – 295, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 287-296 та в кінці завдань в додатках
520272
   Загальна теорія права : підручник / [М.І. Козюбра та ін.] ; за заг. ред. М.І. Козюбри. – Київ : Ваіте, 2015. – 391, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. зазнач. лише 1-й авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-40-5
520273
  Кельман М.С. Загальна теорія права : підручник / М.С. Кельман, В.М. Стратонов. – Вид. 6-те допов. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 741, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-348-9
520274
   Загальна теорія права : нормативний курс / [В.В. Костицький, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник та ін.] ; за ред. С.В. Бобровник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 592, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-772-6


  У пр. № 1738691 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з глибокою повагою та найкращими побажаннями від авторського колективу. Щиро С. Бобровник /Підпис/
520275
   Загальна теорія права : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [О.В. Петришин та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., дійсного чл. (академіка) НАПрН О.В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2021. – 564, [4] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 555-563. – Бібліогр.: с. 551-554, в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-937-993-1
520276
   Загальна теорія права : нормативний курс : [підручник для студентів-юристів] / [В.В. Костицький, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник та ін.] ; за ред. С.В. Бобровник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Юрінком Інтер, 2022. – 592, [5] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-772-6
520277
   Загальна теорія права : нормативний курс / [В.В. Костицький, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник та ін.] ; за ред. С.В. Бобровник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Юрінком Інтер, 2023. – 592, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - Вип. дані: Світлана Василівна Бобровник. Загальна теорія права. Нормативний курс. Підручник. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-772-6


  У пр. № 1738691 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з глибокою повагою та найкращими побажаннями від авторського колективу. Щиро С. Бобровник /Підпис/
520278
  Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : Підручник для студ. вищ. навчальн. закл. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2002. – 353с. – ISBN 966-7982-06-8


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
520279
  Скакун О.Ф. Загальна теорія права і держави: проблематизація та переосмислення метатеорії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 27
520280
  Буткевич В. Загальна теорія права майбутнього: механічне розширення чи конкретизація предмета (об"єкта) дослідження // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 394-416. – ISSN 2227-7153
520281
  Рабінович П. Загальна теорія права та держави: стан, тенденції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 364-374. – ISSN 1026-9932
520282
  Малишев Б.В. Загальна теорія права та філософія права: змагання у пошуку сутності права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 19-22. – ISBN 978-617-7638-01-7
520283
  Лемак В. Загальна теорія права: між зміною парадигми і пошуком структури // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 40-48. – ISSN 2306-9082
520284
  Василенко В.С. Загальна теорія проведення ДНК-експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 460-461
520285
  Остапенко С.В. Загальна теорія системи і кібернетика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
520286
  Якуба К.І. Загальна теорія статистики / К.І. Якуба. – К., 1967. – 110с.
520287
  Ковтун Н.В. Загальна теорія статистики : Курс лекцій / Н.В. Ковтун, Г.С. Столяров. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 137с. – ISBN 966-529-035-5
520288
  Ветрова Н.М. Загальна теорія статистики : Навчальний посібник. / Мін-во освіти і науки України; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва; Н.М. Ветрова, О.Л. Ривкіна. – Сімферополь : Таврія, 2006. – 248с. – ISBN 966-572-980-2
520289
  Уманець Т.В. Загальна теорія статистики : Навч. посіб. / Т.В. Уманець. – Київ : Знання, 2006. – 239с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-049-0
520290
  Ткач Є.І. Загальна теорія статистики : підручник для студентів ВНЗ / Є.І. Ткач, В.П. Сторожук. – 3-є вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 440, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 435-437 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-892-7
520291
  Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Exсel : Навчальний посібник / Ю.А. Толбатов; МОУ. Академія муніципального управління. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 212с. – ISBN 966-529-047-9
520292
  Козаченко І.В. Загальна теорія статистики. / І.В. Козаченко. – К., 1975. – 236с.
520293
   Загальна теорія статистики. Програма метод. вказівки і контр. завдання. – К., 1973. – 78с.
520294
   Загальна теорія статистики. Програма, методичні вказівки і контр. завдання для студ.-заоч.. – К., 1967. – 64с.
520295
  Самохвалов В.П. Загальна теорія судової влади: системно-правові аспекти розвитку : навч. посібник для студентів ВНЗ України / Віктор Самохвалов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юстініан, 2010. – 135, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-130 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8257-79-7


  У пр. №1739229 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з повагою та вдячністю за допомогу. Підпис. 9.09.2010 р.
520296
  Сімакова-Єфремян Загальна теорія судової експертизи як основа методології проведення комплексних судово-експертних досліджень // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 225-235.
520297
   Загальна теорія цивільного права. – Київ, 1992. – 453с.
520298
  Швець І.Т. Загальна теплотехніка та теплові двигуни. / І.Т. Швець, Ф М. Кіраковський. – К, 1977. – 272с.
520299
  Небір В.В. Загальна технологічна схема створення цифрових карт / В.В. Небір, І.С. Кащин // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 386
520300
  Попова І.С. Загальна типологія синтаксичних зв"язків сучасної української мови // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 93-99. – ISSN 2313-4593
520301
   Загальна топологія в задачах і прикладах / [уклад.]: В"ячеслав Бабич, Василь Пєхтєрєв. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Уклад. на обкл. та тит. арк. зазнач. як авт. - Покажч.: с. 204-207. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 978-966-496-333-3
520302
  Пясецька С.І. Загальна тривалість випадків відкладень ожеледі категорії СГЯ (стихійні) на території України у місяці холодного періоду року протягом 1991-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 36-49. – ISSN 0868-6939


  The article describes the nature of the distribution of cases of black ice in the category of SHP (spontaneous) in Ukraine during the periods of 1991-2000, 2001-2010 and 2011-2016. The total duration of such events in individual gradations has been ...
520303
  П"ятаха Н. Загальна трудова повинність в Українській СРР в 1918 - 1920рр.: історіографчний огляд // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 25
520304
  П"ятаха Н. Загальна трудова повинність в Українській СРР в 1919-1920 рр.: історіографічний огляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено історіографічний огляд та аналіз джерел та літератури, що стосуються економічної політики УСРР, в якій розвивалося введення загальної трудової повинності. In article was made historiography review and analysis of the sources and ...
520305
  Яремчук В. Загальна Українська Рада (1915-1916 рр.) як вияв системних дій українських політичних сил Наддніпрянської та Наддністрянської України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 23-41. – ISBN 978-966-02-5322-3
520306
  Білий М.У. Загальна фiзика. Оптика / М.У. Білий, А.Ф. Скубенко. – Київ : Вища школа, 1987. – 374 с. : 262. – Bibliogr.: 19 назв.


  У книзi викладаються фундаментальнi основи оптики, якi не зазнали iстотних змiн. Особлива увага пpидiляється pозгляду дiї сучасних оптичних систем, їхнiх можливостей пpи виpiшеннi конкpетних задач.
520307
  Ілляшенко Г.Ю. Загальна фізика / Г.Ю. Ілляшенко. – Київ : Вища школа
Ч. 3. – 1978. – 38 с.
520308
  Дущенко В.П. Загальна фізика : навч. посібник / В.П. Дущенко, І.М. Кучерук. – Київ : Вища школа, 1987. – 430 с.
520309
   Загальна фізика : лабораторний практикум; навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1992. – 509 с. – ISBN 5-11-002569-X
520310
   Загальна фізика : збірник задач; навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1993. – 359 с. – ISBN 5-11-004038-9
520311
  Дущенко В.П. Загальна фізика / В.П. Дущенко, І.М. Кучерук. – 2-е вид. перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1993. – 431с.
520312
  Михайленко В.І. Загальна фізика : Навч. посібник для студ.вищих технічн.навчальн. закладів / В.І. Михайленко, В.М. Білоус, Ю.М. Поповський; МОУ.Ін-тут системних дослід.освіти.Одеська держ.морська академія. – Київ : ІСДО, 1994. – 528 с. – ISBN 5-7763-2206-5
520313
  Кушнір Р.М. Загальна фізика : Механіка. Молекулярна фізика:Навчальний посібник для студ. нефізичних спеціальностей вузів / Р.М. Кушнір. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 404с. – ISBN 966-613-273-7
520314
  Антоняк О.Т. Загальна фізика : основи електрики і магнетизму / О.Т. Антоняк ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-613-664-3
520315
  Фелінський Г.С. Загальна фізика : підручник / Г.С. Фелінський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Каравела, 2018. – 655, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-644. – ISBN 978-966-8019-93-7
520316
   Загальна фізика для біологів. Збірник задач : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / [В.А. Макара та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 240 с. : табл. – Бібліогр.: с.239. – ISBN 978-966-439-481-6
520317
  Коваленко В.Ф. Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях : механіка : навчальний посібник [для студентів фізичних спеціальностей університетів] / В.Ф. Коваленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 222-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-382-6
520318
   Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навчальний посібник [для студ. фіз. спец. ун-тів] / [В.Ф. Коваленко, І.М. Халімонова, Н.П. Харченко, В.М. Стецюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 442-443. – ISBN 978-966-439-456-4
520319
  Мєняйлов М.Є. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : посібник / М.Є. Мєняйлов. – Київ : Вища школа, 1974. – 391 с.
520320
  Кучерук І.М. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : навч. посібник / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. – Київ : Вища школа, 1990. – 367 с.
520321
  Кучерук І.М. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : Підручник / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1995. – 392с. – ISBN 5-11-004500-3
520322
  Кучерук І.М. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика : навчальний посібник / І.М. Кучерук, В.П. Дущенко. – Київ : Вища школа, 1991. – 463 с.
520323
   Загальна фізична географія. – Київ : Радянська школа, 1949. – 173 с. – (Університет на дому)
520324
  Половінкін О.О. Загальна фізична географія : Підручник для учительських інститутів / О.О. Половінкін. – Київ : Радянська школа, 1950. – 384с. : Іл. + 5л. карт. – Бібліогр.: с.381-382
520325
  Медина В.С. Загальна фізична географія : Посібник для вчителя / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1974. – 215 с. : Ил. + 1л. карт.
520326
   Загальна фізіотерапія : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Федорів, Я.-Р.М, А.Л. Філіпюк, Р.Ю. Грицко; Я.-Р.М. Федорів, А.Л. Філіпюк, Р.Ю. Грицко. – Київ : Здоров"я, 2004. – 222, [2] с. : іл., табл. – Слов.-довідник з фізіотерапії: с. 184-220. – Бібліогр.: с. 221-223. – ISBN 5-11-000822-1
520327
  Кониський Георгій Загальна філософія, поділена на чотири відділи, які вміщують логіку, етику, фізику та метафізику : викладена в Київській академії, очолюваній паном митрополитом Тимофієм Щербацьким..., 1794 року / Кониський Георгій. – 434-716с. – Книга передрукована на друк.машинці
520328
  Баліцька В.В. Загальна фінансова позиція суб"єктів господарювання України: статистична оцінка // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
520329
   Загальна характеристика : географія сільського господарства / М.Д. Пістун, Н.П. Дугіна, С.І. Ігнатенко, В.Г. Мазур, Т.Я. Ярова, С.Ф. Хмелюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 109-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
520330
  Худоба Н. Загальна характеристика австрійського діловодства в адміністративних установах Галичини (1772–1918 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 97-103. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
520331
  Литвин В.В. Загальна характеристика адміністративного провадження в Україні // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 196-198. – ISBN 978-617-616-075-5
520332
  Шологон Л.І. Загальна характеристика актуалізованих джерел з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини 19-го - початку 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 188-195. – ISSN 2312-1165


  "У статті подана характеристика актуалізованих джерел з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., тобто тих, що оприлюднені у вигляді документальних збірників або виявлені і вивчені дослідниками, а ...
520333
  Жиров Г.Б. Загальна характеристика алгоритмів перетворення інформації цифровими фільтрами // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 24-27


  У статті розглядаються питання пошуку ефективних обчислювальних процедур і принципів реалізації алгоритмів цифрових фільтрів, що дозволяють розширити області доцільного застосування цифрових фільтрів за рахунок більш ефективного використання наявних ...
520334
  Пазюра Н.В. Загальна характеристика альтернативної педагогічної підготовки в США // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 92-98. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
520335
  Середюк В.Ю. Загальна характеристика базових принципів тлумачення норм права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 4 (100). – С. 37-46. – ISSN 2524-0323
520336
  Лембік С.О. Загальна характеристика безсполучникових складних речень сучасної французької мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 122-126. – ISSN 1729-360Х
520337
  Воронцова К. Загальна характеристика вищої юридичної освіти Великої Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 151-156. – ISSN 2308-4634
520338
  Винарчук О.О. Загальна характеристика водокористування та водовідведення в басейнах річок лівобережного лісостепу (річки Сула, Псел та Ворскла) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 169-178


  Вплив господарської діяльності на водня ресурси проявляється, в першу чергу, у зміні гідролого-гідрохімічного режиму та якості поверхневих та підземних вод басейнів річок Сула, Псел та Ворскла як безпосередньо, так і через геосистемні взаємодії. ...
520339
  Бойко Ю.О. Загальна характеристика впливу давньокорейської мови доби князівства Пекче на давньояпонську мову // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-5. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Простежено основні гіпотези японських і корейських вчених щодо масового переселення у давні часи на японські острови етносу невизначеного континентального походження. Наведено приклад історико-лінгвістичного дослідження, результат якого конкретно ...
520340
  Морозюк С. Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 168-172. – ISSN 2307-8049
520341
  Єремєєв А. Загальна характеристика господарсько-правового трасту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 55-61. – ISSN 2663-5313
520342
  Блажівська О.Є. Загальна характеристика деліктних зобов"язань згідно з Галицьким цивільним кодексом 1797 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 60-68. – ISSN 2078-9165
520343
  Матат А.В. Загальна характеристика джерел виборчого права України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 366-371. – ISBN 978-617-7069-57-6
520344
  Григор"єва Марина Загальна характеристика джерел з історії студентських земляцтв університетів України другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С.179-185
520345
  Спіцина Г.О. Загальна характеристика джерел правового регулювання трудових відносин у Французькій Республіці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 135-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
520346
  Венедіктов С.В. Загальна характеристика джерел трудового права Сполучених Штатів Америки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 73-82
520347
  Ріхтер О.О. Загальна характеристика дієслів руху в німецькій мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 170-175
520348
  Андрійко О.Ф. Загальна характеристика діяльності прокуратури Англії, Канади та Австрії // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 261-262. – ISBN 978-966-301-172-1
520349
  Мазаракі Н. Загальна характеристика договорів, що укладаються у сфері медіації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 171-175. – ISSN 2307-8049
520350
  Федорченко Н.В. Загальна характеристика договору доручення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.50-57
520351
  Бажанов В. Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена загальній характеристиці договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві; аналізу істотних умов та змісту даного договору. Публикация посвящена общей характеристике договора об ...
520352
  Чайка М. Загальна характеристика договору про участь у ФФБ // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 194-219. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
520353
  Пучковська І.Й. Загальна характеристика договору ренти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 86-95. – ISSN 0201-7245
520354
  Діковська І. Загальна характеристика договору транспортного експедирування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-57.
520355
  Довгуша М.П. Загальна характеристика договору транспортного експедирування // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 116-127. – ISSN 2224-9281
520356
  Юрчишин В. Загальна характеристика досудового провадження, роль і місце прокуратури в ньому // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 176-180
520357
  Кугот Д.В. Загальна характеристика житлових правовідносин, які виникають в результаті користування житловими приміщеннями у гуртожитках // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 396-399. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості житлових правовідносин, які виникають у результаті користування житловим приміщенням громадянами в гуртожитку. Досліджується склад таких відносин, окреслюються проблеми та шляхи їх вирішення. Звертається увага на ...
520358
  Белей Л.М. Загальна характеристика за стрімкістю схилів кризових ділянок зі всиханням дерев ялини європейської (смереки) природно-заповідного фонду Карпатського національного природного парку // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 175-176. – ISSN 2306-5680
520359
  Лисенко Валерій Загальна характеристика загальних ландшафтних комплексів Запорізької області / Лисенко Валерій, Чебанова Юлія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 16-24 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
520360
  Машкова О.В. Загальна характеристика закладів системи розваг Херсонської області // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 156-159
520361
  Турчак І.О. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму / І.О. Турчак, П.В. Мельник // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 146-156. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
520362
  Климчук С. Загальна характеристика законодавства про інформаційну безпеку ЄС, США та Канади / С. Климчук, В. Артемов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 46-49.
520363
  Берзін П.С. Загальна характеристика законодавства про проступки Боснії і Герцеговини // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 95-107. – ISSN 2227-796X


  У статті наводиться переклад та загальна характеристика законодавства про проступки, що було прийняте в державі, яка утворилася на теренах колишньої Югославії (Боснія і Герцеговина). Визначається зміст та структура таких положень зазначеного ...
520364
  Долинська М.С. Загальна характеристика Закону Речі Посполитої "Право про нотаріат" 1933 року як джерела правового регулювання нотаріальної діяльності на теренах Галичини // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 112-121. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
520365
  Ситнік О.І. Загальна характеристика залежності просторового розподілу деяких видів ящірок від характеру біотопу та міжвидових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Біологія ; Вип. 34)


  Розглянуто основні типи просторової структури популяцій трьох видів ящірок у районі Канівського природного заповідника, які пов"язуються з стабільно-біотопічними умовами, а також конкурентними відносинами між видами. Вказується наявність потенційної та ...
520366
  Кучинська О. Загальна характеристика засади кримінального провадження: "Повага до людської гідності" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 463-465. – ISBN 978-617-7069-15-6
520367
  Блажівська Н. Загальна характеристика захисту прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 83-92. – ISSN 2308-0361
520368
  Кравченко С. Загальна характеристика злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 249-259. – ISSN 1026-9932
520369
  Рогатинська Н. Загальна характеристика злочинності у митній сфері // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 113-118. – ISSN 2524-0129
520370
  Медвідь А.Б. Загальна характеристика змін, внесених до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод протягом перших тридцяти років її функціонування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 26-32. – ISSN 2220-1394
520371
  Данилова М.В. Загальна характеристика змісту організаційно-управлінських відносин в трудовому праві // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 96-105. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
520372
  Гончаров І.М. Загальна характеристика зобов"язань із безпідставного збагачення відповідно до принципів європейського приватного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 118-125. – ISSN 2078-9165
520373
  Дзюба С.Г. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 144-156 : рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
520374
  Булкат М. Загальна характеристика зовнішньоекономічної функції України і суб"єкти її реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зовнішньоекономічна функція України, її зміст, принципи та суб"єкти реалізації, а також місце в системі функцій нашої держави. В статье исследуется внешнеэкономическая функция Украины, ее содержание, принципы и субъекты ...
520375
  Рудавка А. Загальна характеристика і основні етапи еволюції американсько-австрійських відносин в 1951 - 1991 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 353-356. – ISBN 978-966-171-783-0
520376
  Корнієнко В.В. Загальна характеристика і шляхи вдосконалення відомчої правотворчості Національної поліції України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 74-78. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
520377
  Колісникова Г. Загальна характеристика інституту "захисту прав споживачів" та його місце у системі права і в системі законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 189-193. – ISSN 0132-1331
520378
  Джафарова М. Загальна характеристика інституту процесуального представництва в адміністративному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 148-157. – ISSN 2663-5313
520379
  Сивак В. Загальна характеристика інтер"єру народного житла українців Карпат кінця XIX - першої половини XX ст. (спільні риси, локальна специфіка, динаміка розвитку) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1281-1306. – ISSN 1028-5091


  "З’ясовується історичний розвиток облаштування інтер’єру народного житла Українських Карпат. Аргументовано доведений вплив різних типів обігрівальних пристроїв на еволюцію предметів облаштування житлової частини помешкання. Проаналізовані спільні риси ...
520380
  Павлович-Сенета Загальна характеристика й історичні форми державної політики у сфері державної митної справи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 254-261. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
520381
  Романюк М. Загальна характеристика й основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 24-29
520382
  Бахуринська М.М. Загальна характеристика каральної форми екологічного контролю (застосування заходів державно-правового впливу до порушників екологічного законодавства під час здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 331-332. – ISBN 978-617-566-151-2
520383
  Оганесян М.С. Загальна характеристика карбонатів кальцію в чорноземних грунтах степової цілини Присамар"я Дніпровського / М.С. Оганесян, А.А. Михайліченко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 85-90 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2073-8331
520384
  Литвиненко Є.Ю. Загальна характеристика кодифікації адміністративного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 105-110. – ISSN 2219-5521
520385
  Перехристюк О. Загальна характеристика колективізації сільського господарства // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 19-20
520386
  Павлюк Л. Загальна характеристика компетентнісного підходу в системі технологічної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 160-171. – ISSN 2077-1827
520387
  Муртіщева А. Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 138-146. – ISSN 1993-0909
520388
  Годованик Є.В. Загальна характеристика конституційно-правової норми як елемента сучасної правової системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 140-147. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
520389
  Ал Сувеїлан Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії (огляд визначень). // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.60-70.
520390
  Дітріх О. Загальна характеристика корисливих посягань на власність із застосуванням насильства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 117-122.
520391
  Бринзанська О.В. Загальна характеристика кримінально-правового захисту режиму відбування покарань у виправних установах // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-22.
520392
  Яценко С.С. Загальна характеристика кримінального законодавства країн Європи щодо відповідальності за торгівлю людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 126-130. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми відповідно до законодавства країн Європи у зіставленні з положеннями міжнародно-правових актів. The issue of criminal responsibility for trade in human beings is dealt with in ...
520393
  Яценко С.С. Загальна характеристика кримінального законодавства країн Європи щодо відповідальності за торгівлю людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 157-161. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми відповідно до законодавства країн Європи у співставленні з положеннями міжнародно-правових актів. The issue of criminal responsibility for trade in human beings is dealt with in ...
520394
  Бантишев О. Загальна характеристика кримінального законодавства Республіки Білорусь / О. Бантишев, С. Кузьмін, І. Зозуля // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
520395
  Бантишев О. Загальна характеристика Кримінального кодексу Російської Федерації / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 93-96.
520396
  Мехальчук В.П. Загальна характеристика Кримінального кодексу Туреччини 1926 р. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 233-237. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
520397
  Сахнюк С. Загальна характеристика кримінальної відповідальності як основної категорії кримінального права України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 71-79
520398
  Панасенко Р.А. Загальна характеристика кримінологічної детермінації незаконних захоплень підприємств в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 160-166
520399
  Копецька Н.Г. Загальна характеристика лексичної групи на позначення розумової діяльності людини в староукраїнській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 117-123. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Здійснено спробу визначити місце і питому вагу лексики на позначення розумових процесів людини в староукраїнській мові. Описано структурно-семантичні особливості зазначених лексем.
520400
  Мисюкевич О. Загальна характеристика лісогосподарської діяльності в Хмельницькому обасному регіоні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 249-254 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
520401
  Нагорна О.О. Загальна характеристика магістерської програми за спеціалізаціями "Судовий розгляд цивільних справ та вирішення спорів" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 187-191 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 190. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
520402
  Різун В.В. Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності / В.В. Різун; КНУТШ. – Київ, 2000. – 34с. – (Лекційний фонд Інституту жрналістики ; Лекція 1)
520403
  Котюк І.І. Загальна характеристика методів логіки і заснованих на них тактичних прийомів, які застосовуються в сфері судочинства // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-94.
520404
  Котюк І.І. Загальна характеристика методів психологічного впливу, що використовуються у сфері судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-62. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика методів психологічного впливу, що використовуються у сфері судочинства. The general characteristics of psychological influence methods, which are used in the sphere of legal procedure, is given.
520405
  Пилипенко І. Загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу "центр - периферія" // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 47-51. – ISSN 2076-1333


  В статті проаналізовано та узагальнено методи суспільно-географічного аналізу систем типу "центр-периферія". Центро-периферійна організація геопростору - результат самоорганізації, міра його розвитку і обов"язкова передумова формування геосистем і ...
520406
  Настюк В.Ю. Загальна характеристика митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
520407
  Мельник І.В. Загальна характеристика міграції у міжнародному контексті // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 69-72.
520408
  Матруновський Ю. Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання співробітництва держав з використання ядерної енергії // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 67-75. – ISSN 1814-3385
520409
  Гафурова О.В. Загальна характеристика міжнародного законодавства у сфері моніторингу земель / О.В. Гафурова, К.Ю. Федосенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 96-101. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
520410
  Яценко І.І. Загальна характеристика міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи: адміністративно-правовий аспект // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 142-147. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
520411
  Танько А.В. Загальна характеристика морально-психологічних якостей особистості насильницького злочинця // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 200-211. – ISSN 2312-1548
520412
  Лялюк О.Ю. Загальна характеристика муніципально-правової відповідальності за законодавством України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 76-83. – ISSN 0201-7245
520413
  Іващук А.С. Загальна характеристика навчальних планів і звітів з французької мови в Галичині (1890-1918 рр.) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 43-48. – ISSN 1817-8510


  Розглянуто навчальні плани та звіти із французької мови у школах Галичини (1890-1918). Проаналізовано зміст та структуру навчальних планів і звітів із французької мови для Вищої реальної, п’ятикласної та шестикласної жіночих шкіл та Гімназії № 5 міста ...
520414
  Прозар В М. Лісенчук Загальна характеристика навчальної програми з фізичної для закладів загальної середньої освіти 5-9 класів для вивчення варіативного модуля "настільний теніс" // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 125-130. – Бібліогр.: 12 назв.
520415
  Муравська С.М. Загальна характеристика найменувань зі сфери авіації в англійській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 93-99. – ISSN 2305-3852
520416
  Дітріх О.І. Загальна характеристика насильства в кримінальному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 15-16
520417
  Фурман А. Загальна характеристика наслідків впровадження Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та основні напрями удосконалення адміністрування податку на прибуток // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.38-48


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
520418
  Міхневич Л.В. Загальна характеристика наукових юридичних досліджень // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 101-114. – ISBN 978-966-483-563-0
520419
  Задорожна О.С. Загальна характеристика науково-популярних журналів в Україні: класифікація видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 186-189


  У статті розглядаються науково-популярні періодичні часописи України. Зроблено спробу їх класифікації. The article deals with the popular science periodicals Ukraine. An attempt was made to classify them. В статье рассматриваются научно-популярные ...
520420
  Демидова К. Загальна характеристика незаконної трапсплантаціі органів або тканин людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 105-107.
520421
  Беньківський В.О. Загальна характеристика некаузальних зв"язків у кримінальному праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 253-262. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
520422
  Сисуєв С. Загальна характеристика непоіменованого договору в підприємницькому праві України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 15)


  "... Практичний погляд ".
520423
  Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-87. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика норм кримінальних кодексів багатьох європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм (терористичний акт): підстав такої відповідальності, її диференціації, спеціальних підстав звільнення від кримінальної ...
520424
  Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика норм кримінальних кодексів багатьох європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм (терористичний акт): підстав такої відповідальності, її диференціації, спеціальних підстав звільнення від кримінальної ...
520425
  Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 102-106. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика норм кримінальних кодексів багатьох європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм (терористичний акт): підстав такої відповідальності, її диференціації, спеціальних підстав звільнення від кримінальної ...
520426
  Трубін І. Загальна характеристика норм кримінально-правової охорони бюджетних відносин в Україні в XVIII-XIX ст. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-19.
520427
  Бервенко С. Загальна характеристика норм Цивільного кодексу України, що регулюють догоавірні відносини // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 39-44
520428
  Голубєва В.О. Загальна характеристика нормативно-правового регулювання електронної комерції в Україні / В.О. Голубєва, А.О. Голубєва // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 15-26. – ISSN 2310-9769
520429
  Петришина М. Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 329-335. – ISSN 0132-1331
520430
  Сміх В.В. Загальна характеристика об"єктивної сторони злочинів, що порушують право особи на правову допомогу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 308-318. – (Юридична ; Вип. 3)
520431
  Хижнякова Н.О. Загальна характеристика об"єктів екологоорієнтованого управлінського впливу в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 180-185. – ISSN 2309-1533
520432
  Різак М.В. Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 6-11. – ISSN 1727-1584
520433
  Макаренко Н.К. Загальна характеристика обставин, що підлягають доказуванню, у справах про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 177-184. – ISSN 1993-0917
520434
  Невойт В.І. Загальна характеристика однієї з лексичних груп давньоруської мови // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 98-102. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Здійснено спробу визначити місце і питому вагу назв їжі та продуктів харчування у давньоруській лексичній системі. Описані семантико-стилістичні особливості зазначених лексем та представлена характеристика шляхів формування і структурної специфіки того ...
520435
  Федоришин О. Загальна характеристика окремих видів облігацій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 22-27
520436
  Неборський Є. Загальна характеристика окремих суб"єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 54-58. – ISSN 2524-0129
520437
  Корчинська Н. Загальна характеристика організації професійно-технічного навчання молоді в Туреччині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 139-142 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
520438
  Проскурякова К.С. Загальна характеристика організації та правового забезпечення управління державною службою в зарубіжних країнах (сучасний стан і підходи до реформування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 53-55. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто ключові моменти реформування публічної адміністрації в Україні через аспект підвищення кадрового забезпечення діяльності публічної адміністрації до європейських стандартів. Наводяться приклади застосування європейських програм в ...
520439
  Кравченко А. Загальна характеристика освіти в Сумському повіті та будівництво і відкриття училища першого розряду в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва (1886–1888 роки). // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 46-54. – ISSN 2312-5993
520440
  Бідюк Н.М. Загальна характеристика освітніх програм підготовки магістрів гуманітарних наук з лінгвістики у провідних країнах Європи / Н.М. Бідюк, О. Комочкова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 123-129. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-586Х
520441
  Головатий М.Ф. Загальна характеристика освітянського простору України // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 112-116. – ISBN 966-594-559-9
520442
  Дудка М.О. Загальна характеристика основних ознак індуської правової системи // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 10-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
520443
  Резнік Г. Загальна характеристика особистих немайнових прав дітей // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 64-69
520444
  Прозар М.В. Загальна характеристика особливостей фізичного виховання у ВНЗ / М.В. Прозар, Г.А. Лісенчук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 127-132
520445
  Теремецький В. Загальна характеристика охорони бази персональних даних за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 3-5
520446
  Списаренко К. Загальна характеристика підстав та способів набуття права власності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-88. – ISSN 2220-1394
520447
  Акімова Л.М. Загальна характеристика податкових систем країн Північної Європи: переваги та недоліки / Л.М. Акімова, Г.В. Яркевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 3-13. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
520448
  Шило О.Г. Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні. - C. 151-156 // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 151-156
520449
  Дашо Т.Ю. Загальна характеристика поняття "громадянське суспільство" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 49-58. – (Юридична ; Вип. 2)
520450
  Шаблієнко А. Загальна характеристика поняття "електронна комерція" та супутніх понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 200-201
520451
  Филь С.П. Загальна характеристика порушення митних правил при переміщенні товарів, що порушують права інтелектуальної власності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 215-220. – ISSN 2072-8670
520452
  Проценко В. Загальна характеристика посередництва в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 11-15
520453
  Зубрицький М.І. Загальна характеристика появи та розвитку законодавства про злочини проти життя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 482-491. – ISSN 1563-3349
520454
  Зубрицький М. Загальна характеристика появи та розвитку законодавства та злочини проти життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 107-118
520455
  Шаповал В.Д. Загальна характеристика права громадян на правову допомогу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 83-87. – ISSN 2219-5521
520456
  Носік Ю.В. Загальна характеристика права на таємницю кореспонденції // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 72-74. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
520457
  Дубчак Н.С. Загальна характеристика правових послуг, що надаються юридичними клініками // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 73-77. – ISSN 1563-3349
520458
  Дутко А.О. Загальна характеристика правовідносин батьків і дітей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 99-102. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
520459
  Гринько С.В. Загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-125. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації прав на землю. Розглядаються характерні риси та структура цих правовідносин. General characteristic of legal relations in the sphere of state registration of rights to land are ...
520460
  Шутенко О. Загальна характеристика правовідносин, що виникають при здійсненні правосуддя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-63.
520461
  Чучковська А.В. Загальна характеристика правовідносин, які виникають у сфері електронної комерції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-64.
520462
  Пушкарьов В.В. Загальна характеристика правового регулювання експорту в Європейському Союзі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 595-600. – ISSN 1563-3349
520463
  Ониськів О. Загальна характеристика правового режиму земель смуг відведення залізниць // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 285-290. – ISSN 0132-1331
520464
  Лесько Н.В. Загальна характеристика правового статусу уповноваженого Президента України з прав дитини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 74-78. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
520465
  Левченко А. Загальна характеристика правової охорони дітей в умовах розвитку інформаційного суспільства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 93-95. – ISBN 978-617-7069-28-6
520466
  Шумило Н.М. Загальна характеристика правової природи неспроможності (банкрутства) за законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 430-436. – ISSN 1563-3349
520467
  Спіцина Г.О. Загальна характеристика правого регулювання трудових відносин у Королівстві Іспанія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 129-132. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
520468
  Задоя К.П. Загальна характеристика предмету злочинів проти власності і потерпілого // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 23-33. – ISBN 978-617-7020-87-4
520469
  Теуш С.К. Загальна характеристика приватно-правових конвенцій Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Окреслено коло приватноправових конвенцій, розроблених та прийнятих у рамках РЄ, подано їхню класифікацію, відзначено деякі спільні риси, юридико-технічні властивості конвенцій, зумовлені юридичною природою, цілями та завданнями Ради Європи. This ...
520470
  Денисенко Г.В. Загальна характеристика приватного обвинувачення та окремі аспекти вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 143-150. – ISSN 2519-2299
520471
  Соколова А.К. Загальна характеристика принципів флористичного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 107-114. – ISSN 0201-7245
520472
  Стаднік О.М. Загальна характеристика принципу загального виборчого права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 127-132
520473
  Луцкова О. Загальна характеристика провадження у цивільних справах, що виникають з оскарження діяльності державної виконавчої служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 221-222
520474
  Шипович Є.Й. Загальна характеристика промисловості : географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 38-43 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
520475
  Барановський Микола Загальна характеристика промисловості України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-9 : Таб, діагр
520476
  Смоков С. Загальна характеристика процесуальних гарантій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 89-95
520477
  Джолос Ю. Загальна характеристика ранньої романної прози Луїзи Ердріх (роман-тетралогія "Ліки-кохання") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 30-47. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 966-7773-70-1
520478
  Кукіна З.О. Загальна характеристика регулювання діяльності засобів масової інформації в рамках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 94-98. – ISSN 2308-6912


  Євроінтеграція – пріоритетний напрям зовнішньої політики України. Першочерговим завданням в цьому напрямку є гармонізація національного законодавства з європейським. З метою такої гармонізації необхідно провести аналіз європейської нормативно-правової ...
520479
  Коротюк О.В. Загальна характеристика реквізитів векселя // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 80-96. – ISSN 2523-4889
520480
  Білоус І.М. Загальна характеристика релігійних організацій, діяльність яких побудована на деструктивних ідеологіях // Вісник Академії адвокатури України : науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 124-130
520481
  Безклубий І.А. Загальна характеристика римського приватного права // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 9-22. – ISBN 978-617-566-656-2
520482
  Зварич І. Загальна характеристика розвитку вищої освіти в Іспанії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 8 (127), серпень. – C. 13-19. – ISSN 2308-4634
520483
  Журавльова З. Загальна характеристика світових систем охорони здоров"я // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 42-47. – ISSN 2524-0129
520484
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 14-17
520485
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з географії зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 28-29
520486
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з іспанської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 23-26
520487
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 12-14
520488
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з математики зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 26-28
520489
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з німецької мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 18-20
520490
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 9-11
520491
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 31-33
520492
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з французької мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 21-23
520493
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 33-34
520494
  Пилип"юк Л. Загальна характеристика системи державних органів влади, що забезпечують ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 119-125. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
520495
  Скирта Д. Загальна характеристика системи державного фінансового контролю Європейського Союзу у сфері державних закупівель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 127-131. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється дослідження системи правового регулювання державного фінансового контролю Європейського союзу у сфері державних закупівель, директив та інших комунітарних нормативно-правових джерел ЄС, правового становища контролюючих суб"єктів ...
520496
  Муляр Г. Загальна характеристика системи епідеміологічного нагляду в Україні / Г. Муляр, Г. Шуст // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 84-90. – ISSN 2524-0129
520497
  Пузирна Н.С. Загальна характеристика системи романо-германського права / Н.С. Пузирна, В.В. Пророченко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 1 (6). – С. 13-18. – ISSN 2415-3095
520498
  Швець А.А. Загальна характеристика сімейних договорів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 175-178. – ISBN 978-617-673-442-0
520499
  Кравченко І. Загальна характеристика складів адміністративних правопорушень що посягають на право інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-70.
520500
  Кортков П.В. Загальна характеристика соціально-психологічних розладів молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 171-177. – (Серія : Психологічні науки)
520501
  Дідківська Г. Загальна характеристика соціального середовища та взаємодії з ним неповнолітніх злочинців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 120-123.
520502
  Бервено С.М. Загальна характеристика стадії виконання договору // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 53-58. – (Правознавство ; Вип.306)
520503
  Григор"ева В. Загальна характеристика стадій господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 84-86
520504
  Ревака В. Загальна характеристика стадій кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 78-86
520505
  Савчук С.П. Загальна характеристика становлення та розвитку міжнародного регулювання праці // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 93-101. – ISSN 2617-5967


  "У статті розглядаються особливості міжнародного регулювання праці. Звертається увага на значення міжнародних норм для регулювання трудових правовідносин. Досліджуються зовнішні пріоритети для розвитку трудового права України надалі, серед яких автор ...
520506
  Політанський В.С. Загальна характеристика становлення та розвитку права на інформацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-79
520507
  Литвин О. Загальна характеристика стану злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 49-63
520508
  Литвин О. Загальна характеристика стану злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 49-63
520509
  Плутицька К. Загальна характеристика статевої злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 77-81
520510
  Крат В. Загальна характеристика строку договору найму // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 64-69
520511
  Пікінер К. Загальна характеристика суб"єктивних цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.94-97
520512
  Шишка Ю.М. Загальна характеристика суб"єктів адміністративних правовідносин у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 60-68. – ISSN 2227-796X


  Визначено коло суб"єктів адміністративних правовідносин у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет. На основі аналізу матеріалів практики зроблено висновок про ефективність використання органами публічної адміністрації наданих їм законом ...
520513
  Рогатюк А.В. Загальна характеристика суб"єктів бюджетного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 102-107. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
520514
  Коритко Л.Я. Загальна характеристика суб"єктів господарювання у Східній Галичині та в Буковині, що здійснювали фінансову діяльність в австро-угорський період (1867-1918) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 387-393. – ISSN 1563-3349
520515
  Павлов Д.М. Загальна характеристика суб"єктів забезпечення природно-техногенної безпеки, їх місце у системі цивільного захисту // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 64-70. – (Серія "Право" ; вип. 1)
520516
  Ісмаілова У.Ш. Загальна характеристика суб"єктів збереження лікарської таємниці і суб"єктів, яких стосуються відомості, що становлять лікарську таємницю // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 84-88. – ISBN 978-966-927-199-0
520517
  Майданик Р. Загальна характеристика судового прецеденту в праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 41-50
520518
  Вітюк І. Загальна характеристика сучасних освітніх технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 4 (147), квітень. – С. 159-163. – ISSN 2308-4634
520519
  Курбан О.В. Загальна характеристика сучасного інтернет-простору в контексті використання соціальних онлайн-мереж // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 216-225. – ISSN 0554-4866
520520
  Бантишев О. Загальна характеристика сучасного кримінального законодавства Республіки Вірменія / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 82-86
520521
  Бантишев О. Загальна характеристика сучасного кримінального законодавства Республіки Казахстан / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 87-93
520522
  Семенюк О. Загальна характеристика сучасного тероризму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-143.
520523
  Третько В.В. Загальна характеристика сучасної системи професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 33-41. – ISSN 2312-5993
520524
  Опалек К. Загальна характеристика сучасної теорії права в США // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
520525
  Іващук Н.Л. Загальна характеристика та види варантів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-20.
520526
  Демидова К.В. Загальна характеристика та види трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 171-172. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
520527
  Ткаченко В. Загальна характеристика та класифікація комплексу джерел з писанкарства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 135-140. – ISSN 1998-4634
520528
  Вацик Н.О. Загальна характеристика та класифікація методів аналізування та оцінювання витрат на експортну діяльність // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 78-82 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
520529
  Терещенко Г.І. Загальна характеристика та окремі результати вибіркового обстеження рівня заробітної плати в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 6 назв
520530
  Романюк М. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 7 назв
520531
  Зливко С. Загальна характеристика та особливості заходів адміністративного примусу в установах виконання покарань / С. Зливко, М. Сикал // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 53-58. – ISSN 2524-0129
520532
  Харитонов А. Загальна характеристика та особливості цивільного процесу в Японії // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 538-545. – ISBN 978-617-7020-61-4
520533
  Онац О.М. Загальна характеристика та переклад "бельгіцизмів" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 126-130


  У статті розглянуто поняття бельгіцизму, його складові та проаналізовано чинники появи мовної варіативності у Бельгії. Виявлено основні лексичні, граматичні та фонетичні характеристики бельгійських варіантних одиниць, які потребують урахування при ...
520534
  Нижник В.В. Загальна характеристика та фізичні стани полімерів / В.В. Нижник, Т.Ю.Нижник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 68с.
520535
  Котюк І.І. Загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах наукової організації праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-101. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах наукової організації праці, що використовуються у сфері кримінального судочинства. The general characteristics of tactical devices, based on labor scientific organization ...
520536
  Котюк І.І. Загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу, які використовуються у сфері судочинства. The general characteristics of tactical devices, based on psychological influence methods, which are used in the ...
520537
  Семеніст І. Загальна характеристика теорії фізичних основ історичного процесу // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 126-128
520538
  Пономаренко О.В. Загальна характеристика технології підготовки майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 153-161. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
520539
  Коссе Д.Д. Загальна характеристика типів правових режимів в сфері економіки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 229-238. – ISSN 1563-3349
520540
  Шкуренко Кирило Загальна характеристика тонкозернистої речовини примітивних хондритів // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 142-145 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
520541
  Клепікова О.В. Загальна характеристика торговельного мореплавства як виду господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються історія виникнення торговельного мореплавства та становлення законодавства про торговельне мореплавство, окремі питання визначення торговельного мореплавства як виду господарської діяльності. The history of the development trade ...
520542
  Мулярчук О.В. Загальна характеристика тромбоцитів: історичні аспекти / О.В. Мулярчук, С.В. Видиборець // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 289-295
520543
  Фещенко В.М. Загальна характеристика української економічної думки пореформеного періоду // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 388-399. – ISBN 978-966-483-278-3
520544
  Розенфельд Н. Загальна характеристика умисних комп"ютерних злочинів. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.88-93. – ISSN 0132-1331
520545
  Артеменко О.В. Загальна характеристика управління природокористуванням у регіонах // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 22-26. – ISBN 966-614-021-7
520546
  Алфьоров М. Загальна характеристика урбанізаційних процесів в Україні в 1950-х - середині 1960 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 76-79. – ISSN 1728-9343
520547
  Погарченко Т.В. Загальна характеристика факторів, що детермінують злочини у сфері господарської діяльності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (72). – C. 97-104. – ISSN 2222-5374
520548
  Регурецька О. Загальна характеристика форм існування акцій та документів, що підтверджують право власності на акції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 122-126
520549
  Школяренко В.І. Загальна характеристика фразеологічної картини світу 8-17 століть (на матеріалі німецької мови) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 247-256. – ISBN 978-966-188-046-6
520550
  Соловйов А. Загальна характеристика цивільно-правових гарантій права людини на життя // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-10.
520551
  Попова І.М. Загальна характеристика шахрайств, пов"язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 176-184
520552
  Сьобко Д.В. Загальна характеристика юридичного механізму вирішення виборчих спорів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 86-88. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
520553
  Майданик Н.Р. Загальна характеристика юридичної техніки вирішення цивільного спору судом // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 61-63. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
520554
  Пістун М.Д. Загальна характеристика, оцінка природних і економічних передумов : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 110-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
520555
  Балабін В.В. Загальна характеристика, склад і функції сучасного українського військового сленгу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 11-15. – ISBN 966-581-295-5
520556
  Калюжний Р.А. Загальна характериститка законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку / Р.А. Калюжний, А.С. Ластовецький // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 4. – С.48-54
520557
  Венедиктов С.В. Загальна харктеристика джерел права Сполученого Королівства Великобританії та Пвінічної Ірландії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-15. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
520558
  Лопатюк К.Ю. Загальна харктеристика земельних правовідносин в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 174-177. – (Право). – ISSN 2222-5226
520559
   Загальна хімічна технологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 552с. – ISBN 966-553-466-1
520560
   Загальна хімічна технологія : підручник для студентів ВНЗ / В.Т. Яворський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 551, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 543-550. – Бібліогр.: с. 551. – ISBN 978-966-553-822-6
520561
  Знак З.О. Загальна хімічна технологія : (окремі розділи) : навч. посібник / З.О. Знак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 142, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-941-684-1
520562
  Астахов О.І. Загальна хімія : підручник для вчительських інститутів / О. Астахов, О. Русько. – Київ : Радянська школа, 1951. – 452 с.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
520563
  Глінка М.Л. Загальна хімія / М.Л. Глінка. – Київ : Вища школа, 1955. – 660 с. : іл.
520564
  Астахов О.І. Загальна хімія / О. Астахов, О. Русько. – Київ : Радянська школа, 1958. – 532 с.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
520565
  Астахов О.І. Загальна хімія / О.І. Астахов, О. Русько. – Київ, 1958. – 332с.
520566
  Рисс Й.Г. Загальна хімія / Й.Г. Рисс. – Київ : Вища школа, 1973. – 294 с.
520567
  Глінка М.Л. Загальна хімія : навч. посібник / М.Л. Глінка; За ред. В.А. Рабиновича. – Вид. 4-е. – Київ : Вища школа, 1976. – 622 с.
520568
  Григор"єва В.В. Загальна хімія : Підручник / В.В. Григор"єва, В.М. Самійленко, А.М. Сич. – Київ : Вища школа, 1979. – 360с. : Іл.84 + Табл.46. – Бібл.:25 назв.
520569
  Поліщук Ф.Т. Загальна хімія / Ф.Т. Поліщук. – Київ, 1980. – 224с.
520570
  Глінка М.Л. Загальна хімія / М.Л. Глінка. – 5-е вид. – Київ : Вища школа, 1982. – 608с.
520571
  Григор"єва В.В. Загальна хімія : Підручник / В.В. Григор"єва, В.М. Самійленко, А.М. Сич. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1991. – 431с. – ISBN 5-11-003667-5
520572
  Хомченко І.Г. Загальна хімія : Підручник / І.Г. Хомченко. – Київ : Вища школа, 1993. – 424 с. – ISBN 5-11-003851-1
520573
  Кириченко В.І. Загальна хімія : Навчальний посібник для студ. інженерно-технічних спеціальностей вузів / В.І. Кириченко. – Київ : Вища школа, 2005. – 640с. – ISBN 966-642-182-8
520574
   Загальна хімія : Підручник / О.І. Карнаухов, В.А. Копілевич, Д.О. Мельничук, М.С. та ін. Слободяник; За ред. В.А. Копілевича. – Київ : Фенікс, 2005. – 840 с. – ISBN 966-651-267-X


  Подано навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення, що створюють інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу за модульним принципом та задачі і вправи з курсу загальної хімії
520575
  Вдовенко О.П. Загальна хімія : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Вдовенко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 288с. – ISBN 966-8609-11-5
520576
   Загальна хімія : практичні заняття з неорганічної хімії. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-318-809-6
Ч.1 : Начально-методичний посібник для студентів I курсу хімічного факультету / [уклад.: Т.Л. Ракитська та ін.]. – 2007. – 210, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-210
520577
   Загальна хімія : підручник для студ. нехім. спец. вищих навч. закл. / В.В. Григор"єва, В.М Самійленко., А.М. Сич, О.А. Голуб ; за ред. О.А. Голуба. – Київ : Вища школа, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-642-428-3
520578
  Жак О.В. Загальна хімія : навчальний посібник / О.В. Жак, Я.М. Каличак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 367, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 359-367. – Бібліогр.: с. 344. – ISBN 978-966-613-765-7
520579
   Загальна хімія : навч.-метод. посібник / Вакулюк П.В., Забава Л.К., Бабич Н.М., Бурбан А.Ф. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 268 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-265. – ISBN 978-966-2410-69-3
520580
   Загальна хімія : навч.-метод. посібник / Вакулюк П.В., Забава Л.К., Бабич Н.М., Бурбан А.Ф. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 2-ге вид., допов. – Київ : НаУКМА, 2021. – 274, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274. – ISBN 978-617-7668-32-8
520581
  Цвєткова Л.Б. Загальна хімія для майбутніх студентів-медиків : теорія і задачі (заг. теорія, приклади розв"язування тип. вправ та задач, задачі для самоконтролю, цікаві питання, досліди та роз"яснення до них) : навч. посібник / Л.Б. Цвєткова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-969-7585-7-6
520582
   Загальна хімія. Лаб. і практ. работи.. – К., 1974. – 115с.
520583
   Загальна хмарність в Україні до середини XXI ст. за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей / С.В. Краковська, Л.В. Паламарчук, А.К. Былозерова, Т.М. Шпиталь // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 56-64. – ISSN 1684-2189
520584
  Ісіченко Ігор Загальна Церковна Історія : Курс лекцій для вищих духовних шкіл / Ісіченко Ігор. – Харків : Акта, 2001. – 608с. – ISBN 966-7021-74-2
520585
  Воронов Г.С. Загальна циркуляція атмосфери й океану (короткий теоретичний курс) : Навчальний посібник / Г.С. Воронов, Т.В. Булгач, С.П. Воронецький; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2005. – 254с.
520586
   Загальна цитологія : підручник / [М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, А.С. Пустовалов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 639, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 617-630. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-030-7
520587
   Загальна цитологія і гістологія : підручник / Дзержинський М.Е. [та ін.] ; КНУТШ; [за ред.: М.Е. Дзержинського ; упоряд.: Н.В. Скрипник]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-159-4
Ч.1. – 2010. – 575 с.
520588
   Загальна цитологія та гістологія : Навчальний посібник для студ. біолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна, Г.В. Островська, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, ін. та; КНУТШ; М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна, Г.В. Островська, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов та ін. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-752-4
Ч. 1 : Загальна цитологія. – 2006. – 272с.
520589
   Загальна цитологія та гістологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Дзержинський М.Е. [та ін.] ; [за ред. М.Е. Дзержинського ; упоряд.: Н.В. Скрипник] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-403-8
Ч. 2 : Гістологія. – 2011. – 224 с., [32] с. іл. : іл., табл. – Бібліогр.:с. 213-215
520590
   Загальна цитологія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Е. Дзержинський, О.К. Вороніна, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна, Л.М. Пазюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 119-121. – ISBN 978-966-439-478-6
520591
  Старовойтова Ю.Г. Загальна частина кримінального права Англії та США : навч. посібник / Ю.Г. Старовойтова. – Київ : Атіка, 2012. – 102, [2] с. – Бібліогр.: с. 99 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-454-7


  У пр. № 1728435 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну з щирою повагою та подякою від автора. Підпис.
520592
   Загальна, вікова і педагогічна психологія : Практикум. – К., 1980. – 208с.
520593
  Січевлюк В.А. Загальна, універсальна, спеціальна та виключна правосуб"єктність:теоретичні аспекти та прикладні вияви // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 4-15. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
520594
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право : навч. посібник / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко ; за заг. ред. Р.С. Мельника. – Київ : Ваіте, 2014. – 375, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-10-8
520595
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 565, [3] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-та ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
520596
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 565, [3] с. : табл. – Алф.-предм. покажч.: с. 544-554. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 180 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
520597
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 565, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 544-554. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
520598
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посібник / Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 307, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-710-8
520599
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посібник / Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-710-8
520600
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посібник / Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-710-8
520601
  Шмідт-Ассманн Загальне адміністративне право як ідея врегулювання = Das allgemeine verwaltungsrecht als ordnungsidee. Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen systembildung : основні засади та завдання систематики адміністративного права / Ебергард Шмідт-Ассманн ; [пер. з нім. : Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов ; відп. ред. О. Сироїд ; наук. ред. : Р. Куйбіда, О. Сироїд, В. Тимощук]. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : К.І.С., 2009. – 523, [1] c. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-966-2141-38-2
520602
  Палагицька Г.С. Загальне виборче право в системі засад виборчого права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 179-186. – ISSN 2617-5967
520603
  Оробець К.М. Загальне визначення комерційного посередництва у господарському праві і його співвідношення з цивільно-правовим розумінням представництва // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-17.
520604
  Костицький М. Загальне вчення про право крізь призму діалектики [рецензія] / М. Костицький, Кушакова-Костицька // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 275-278. – ISSN 1026-9932


  "... рецензована монографія О. Ющика перегукується зі спеціфікою наукової праці вчених-юристів, які працювали в Київському університеті Св. Володимира, Харківському...".
520605
   Загальне геоморфологічне районування території України / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, С.Ю. Бортник, Є.Т. Палієнко, Б.О. та ін. Вахрушев // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 3-11 : карт. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
520606
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2008. – 394, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-0-8


  Бібліотеці Ін-ту журналістики від студентів-магістрів Підпис.
520607
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-96938-0-8
520608
  Кулешов С.Г. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Г. Кулешов ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 122, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 117-122 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-603-8
520609
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2012. – 431, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2609-13-4
520610
  Кириленко Олександр Загальне документознавство як синергетична наука про документ : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
520611
  Кириленко Олександр Загальне документознавство як синергетична наука про документ : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
520612
  Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5.


  Рец. на кн.: Палеха Ю.І. Загальне документознавство: навч. посіб. / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш.- К.: Ліра-К, 2008.-395 с.
520613
  Медина В.С. Загальне замлезнавство / В.С. Медина. – Х, 1964. – 44с.
520614
  Тутковский П. Загальне землезнавство / П. Тутковский. – К., 1927. – 494с.
520615
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : Підручник для географ. фак. держ. ун-тів і пед. ін-тів / А.А. Крубер. – 3, переробл. – Київ ; Харків : Радянська школа
Ч. 1 : Загальні відомості про землю. Океанографія і морфологія суш. – 1937. – 242 с.
520616
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : Підручник для географ. фак. держ. ун-тів і пед. ін-тів / А.А. Крубер. – 3, переробл. – Київ ; Харків : Радянська школа
Ч. 2 : Атмосфера і клімат. Гідрологія суші. Карст. Льодовики. Ландшафт пустинь. – 1937. – 242 с.
520617
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : (Фізична географія): Підручник для вищих пед. навчальн. закладів / А.А. Крубер. – Переклад з 5-го переробл. вид. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1938. – 455 с.
520618
  Счастнєв П.М. Загальне землезнавство / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – К., 1948. – 320с.
520619
  Медина В.С. Загальне землезнавство : Посібник з факультативного курсу для учнів середньої школи / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1971. – 240с.
520620
   Загальне землезнавство : Практикум: Навч. посібник для студ. пед. ін-тів. – Київ : Вища школа, 1981. – 247с.
520621
  Федорищак Р.П. Загальне землезнавство : Навч.посібн. / Р.П. Федорищак. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
520622
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : Навч. посіб. / Я.Б. Олійник, Р.П. Федорищак, П.Г. Шищенко; КНУТШ. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 247с. – ISBN 966-7767-87-6
520623
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : підручник / Я.Б. Олійник, Р.П. Федорищак, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 342с. – ISBN 978-966-311-071-4


  У посібнику відображено історію географічних відкриттів і дослі­джень, розглянуто загальнопланетарні властивості Землі. Значне місце приділено характеристиці наукових даних про будову літосфери, атмо­сфери, гідросфери та біосфери. Описані антропогенні ...
520624
   Загальне землезнавство. Програма і робочі плани. – Харків
вип. 1. – 1963. – 20с.
520625
  Рубін С.С. Загальне землеробство. / С.С. Рубін. – Київ, 1976. – 432с.
520626
  Хрущов М.С. Загальне і повне роззброєння-гарантія миру й безпеки всіх народів / М.С. Хрущов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 42 с.
520627
  Саустян К.Ю. Загальне і специфічне у функціонування зв"язків з громадскістю в Східних і Західних цивілізаціях // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 247-257. – ISBN 978-617-689-193-2
520628
  Галич О.А. Загальне літературознавство : Hавчальний посібник для вузів / О.А. Галич, В.М. Hазарець, Ї.М. Васильїв. – Рівне, 1997. – 544 с.
520629
  Ковалик І.І. Загальне мовознавство / І.І. Ковалик, С.П. Самійленко. – Київ : Вища школа, 1985. – 216с.
520630
  Семчинський С.В. Загальне мовознавство / С.В. Семчинський. – Київ, 1988. – 327с.
520631
  Семчинський С.В. Загальне мовознавство : Підручн. для студ. філол. фак. ун-тів / С.В. Семчинський. – 2, перероб. і доп. – Київ : Око, 1996. – 416 с. – ISBN 5-7763-2658-3
520632
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 1999. – 288с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-063-9
520633
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2003. – 464с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-161-9
520634
  Дорошенко С.І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С.І.Дорошенко; МОН України; Харьк. нац. пед. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с. – ISBN 966-364-257-2
520635
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ : Академія, 2006. – 464с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-161-9
520636
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2008. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-266-2


  Основні питання курсу "Загальне мовознавство" з урахуванням сучасного стану науки про мову.Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,функціонуванню і розвитку мови,а також на різні методи і прийоми лінгв.аналізу
520637
  Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навч. посібник / А.С. Зеленько. – Київ : Знання, 2010. – 380 с. – ISBN 978-966-346-540-1
520638
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2010. – 463, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Покажч.: с. 443-463. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-266-2


  Основні питання курсу "Загальне мовознавство" з урахуванням сучасного стану науки про мову.Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,функціонуванню і розвитку мови,а також на різні методи і прийоми лінгв.аналізу
520639
  Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навчальний посібник / А.С. Зеленько. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 380, [2] с. : табл., портр. – Бібліогр.: с. 376-380 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-910-2
520640
  Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень : навч. посібник / Г.М. Удовиченко. – Київ : Вища школа, 1980. – 215 с.
520641
  Супрун Л.В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посібник / Л.В. Супрун. – Київ : Знання, 2012. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 334-335 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-346-638-5
520642
  Черкашин Л.В. Загальне навчання в Українській РСР (1917-1957 рр.) / Л.В. Черкашин. – Київ : Радянська школа, 1958. – 63 с.
520643
   Загальне обов"язкове навчання та політехнізація школи. – Харків : Радянська школа, 1931. – 72 с.
520644
   Загальне обов"язкове навчання та політехнізація школи. – Х., 1931. – 71с.
520645
  Корчак Н. Загальне положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.7-10
520646
  Осьмак С.Г. Загальне поняття "державний примус" у теорії права // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 131-137. – ISSN 2072-8670
520647
  Кононенко В.П. Загальне право як джерело прецеденту Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 206-211. – ISSN 0201-7245
520648
  Пащенко М.О. Загальне правове регулювання: наукові підходи до визначення // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 65-67. – ISBN 978-966-940-085-7
520649
  Дудаш Т. Загальне праворозуміння крізь призму закономірностей правоназивання (за матеріалами дослідження фіно-угорської мовної сім"ї) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24
520650
  Партико З.В. Загальне редагування : Нормативні основи: Навчальний посібник / З.В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 416с. – ISBN 966-7760-07-3
520651
  Партико З.В. Загальне редагування : Нормативні основи: Навчальний посібник / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2006. – 416с. – ISBN 966-7760-07-3
520652
  Докаш В.І. Загальне релігієзнавство : Навчальний посібник / В.І. Докаш, В.Ю. Лешан. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – 376с. – ISBN 966-8653-24-6
520653
  Анісімова Л.А. Загальне управління якістю - ефективний спосіб управління бізнесом / Л.А. Анісімова, Н.В. Аланова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-36. – ISBN 966-614-021-7
520654
  Прилепа Н.В. Загальне управління якістю в системі державного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 44-47. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
520655
  Ткач О. Загальне, особливе та одиничне у формуванні національної свідомості латиноамериканців / О. Ткач, А. Ткач // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 258-262


  В статті здійснено порівняльний аналіз національної та цивілізаційної специфіки самовизначення латиноамериканців.
520656
  Іванніков Д.А. Загальний алгоритм застосування прийомів масової маніпуляції у ЗМІ / Д.А. Іванніков, Ю.В. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 82-86


  Визначено й проаналізовано універсальні маніпулятивні прийоми впливу на свідомість. З"ясовано загальний алгоритм їх застосування в мас-медіа. Определены и проанализированы универсальные манипулятивные приемы воздействия на сознание человека. Описан ...
520657
  Давидович І.І. Загальний алгоритм та особливості призначення окремих видів покарань // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 126-131. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
520658
  Гришин С.П. Загальний аналіз воєнної безпеки систем енергетики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 92-97


  Небезпека об"єктів енергетики у сучасних умовах стає надзвичайно великою саме через максимально високу концентрацію електричної та теплової енергії на об"єктах її генерування, та хімічної енергії безпосередньо у енергоносіях, яка ...
520659
  Костенюк Л.В. Загальний аналіз гідрологічного режиму річок басейну Черемошу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 131-137. – Бібліогр.: 4 назви
520660
  Коблан Л.Б. Загальний аналіз правового регулювання воєнних дій: міжнародне та національне законодавство // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 151-158. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
520661
  Чолій С. Загальний військовий обов"язок в Австро-Угорській імперії та його вплив на демографічну ситуацію та національно-визвольний рух українців Галичини (1869-1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду впливу загального військового обов"язку на демографічну ситуацію в Галичині та наслідків цього явища для українського національно-визвольного руху. The article is devoted to the review of the influence of conscription on the ...
520662
  Іваніга О. Загальний вміст озону над антарктичною станцією "Академік Вернадський": наземні та супутникові вимірювання / О. Іваніга, А. Грицай, Г. Міліневський // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 237-238
520663
  Грицай А.В. Загальний вміст озону над станцією Київ-Голосіїв за наземними та супутниковими вимірюваннями у 2010-2015 рр. / А.В. Грицай, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 40-54. – ISSN 1561-8889
520664
  Ободовський О. Загальний гідроенергетичний потенціал річок Українських Карпат / О. Ободовський, К. Данько, О. Почаєвець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-28. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати визначення загального гідроенергетичного потенціалу річок Українських Карпат. Загальний гідроенергетичний потенціал річок обчислювався для характерних ділянок водотоків, межі яких визначалися за зміною гідравлічних характеристик ...
520665
  Тищенко В.Г. Загальний доарбітражний порядок врегулювання господарських спорів і шляхи його вдосконалення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 135-143
520666
   Загальний догляд за дітьми. – Київ, 1993. – 117с.
520667
  Гагунова О.Я. Загальний догляд за хворим / О.Я. Гагунова. – вид. 2-е. – К., 1972. – 296с.
520668
  Семенов В.Ф. Загальний курс агробізнесу : Навч. посібник / За ред.В.Ф.Семенова,І.Ю.Сіваченка. – Київ : Знання, 2000. – 304с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-009-0
520669
  Підшевкин В.П. Загальний курс математики / В.П. Підшевкин. – Х
1. – 1932. – 649 с.
520670
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства : навч. посібник / І.С. Загоруй, Л.М. Загоруй ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєверодонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 3] : (Основи галузі права України). – 2017. – 501, [1] с. : табл. – Предм. покажчик: с. 485-491. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520671
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства (Основи конституційного права України) : навч. посібник / І.С. Загоруй [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ ; Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 2]. – 2014. – 411, [1] с. – Предм. покажч.: с. 398-405. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520672
  Ландсберг Г.С. Загальний курс фізики : навч. посібник / Г.С. Ландсберг. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Оптика. – 1961. – 732 с.
520673
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Hавч. посібник / За ред. проф. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-017-8
т.1 : Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка. – 1999. – 536с.
520674
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Навч. посібник / За ред. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-196-4; 966-575-172-7
т.3 : Оптика. Квантова фізика. – 1999. – 515с.
520675
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Hавч. посібник / За ред. проф. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-183-2
т.2 : Електрика і магнетизм. – 2001. – 452с.
520676
   Загальний курс фізики : Збірник задач: Навчальний посібник для студ. інженерно-технічних і педагогічних спеціальностей вищ. навч. закл. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Техніка, 2004. – 560с. – ISBN 966-575-147-1


  Збірник містить близько 2200 задач з усіх розділів курсу, які мають широкий діапазон рівня складності. Відповіді до найскладніших задач супроводжуються вказівками та розв"язанням.
520677
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищих техн. і пед. навч. закладів / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик; за ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-193-X (т.1)
Т. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2006. – 532 с.


  Викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і ...
520678
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах: Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних навчальних закладів / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.; За ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-198-0 (т.3)
Т.2 : Електрика і магнетизм. – 2006. – 452с. – 53 Куче.Доп.карт. всем каб.


  Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасному розумінню основних законів, принципів і понять електричних та магнітних явищ, поясненню їх єдності та відносності проявів; вивченню електричних і магнітних властивостей речовини та ...
520679
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Навч. посіб. для студ. вищих техн. і пед. навч. закладів / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук; За ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-004-6 (т.3)
Т.3 : Оптика. Квантова фізика. – 2006. – 518с.
520680
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії / М.М. Шахрова. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 212с.
520681
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії. / М.М. Шахрова. – К., 1972. – 212с.
520682
  Калайда О.Ф. Загальний метод побудови квадратурних формул підвищеної точності // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7021-28-4
520683
  Трощенко І.О. Загальний механізм та сфера застосування регламенту "РИМ II" як новітній етап розуміння природи недоговірних зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 305-306. – ISSN 2219-5521
520684
  Бондаренко О. Загальний нагляд на стадії становлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-63
520685
  Солодаренко М.А. Загальний нагляд прокуратури -як засіб забезпечення законності у державному управлінні: до питання про невизначеність предмета // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 321-333. – ISSN 1563-3349
520686
  Москалюк М.М. Загальний нарис промислового розвитку України в другій половині 19 на початку 20 ст. / М.М.Москалюк. – Тернопіль, 2007. – 257с. – ISBN 966-7425-72-X
520687
  Зеркаль О.В. Загальний нарис розвитку співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 11-17
520688
  Пфейфер Г.В. Загальний огляд дослідів, що іх перевів проф. Г.В. Пфейфер у царині інтегрування рівнань з частоковими похідними першого порядку однієї та багатьох невідомих функцій за час з р. 1914 до р. 1920 / Георг Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [10] с.
520689
  Лукач І. Загальний огляд конкурентних правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються конкурентні правопорушення, особливості їх складу та класифікація. Окремо дається аналіз обмежувальної діяльності та недобросовісним конкурентним діям. В статье исследуются конкурентные правонарушения, особенности их состава и ...
520690
  Шарович Д.Я. Загальний огляд концепції прав людини в мусульманському світі / Д.Я. Шарович, І.І. Маринів // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 36-51. – ISSN 2311-4894


  У даній роботі, автор наводить загальний огляд прав людини в ісламському світі. Проаналізовано питання прав людини у різних країнах, де шаріат має визначний вплив на їхні системи права, а саме: Пакистан, Саудівська Аравія та Іран. Досліджено діяльність ...
520691
  Алкан Туран Ахмет Загальний огляд культурних процесів Туреччини // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 376-381. – ISBN 978-966-579-439-4
520692
  Галущенко Г.В. Загальний огляд мультилатерального та унілатерального методів вибору іноземного права // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 24-28. – ISSN 2312-1831
520693
  Тісецька А. Загальний огляд особливостей застосування статей 70, 71, 72 ККУ // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 42-43


  "... Проблемні питання, що виникають у судовій практиці під час призначення покарання за сукупністю вироків та сукупністю злочинів".
520694
  Каблова Т.Б. Загальний огляд підходів до тлумачення феномену "золотого перетину": від давнини до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 132-139


  Досліджено галузі науки і мистецтва (музичне мистецтво), що вивчають означений феномен 20 ст.
520695
  Назимко Є.С. Загальний огляд політико-правових процесів установлення міри покарання в криміінально-правових санкціях // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 67-73
520696
  Галущенко Г.В. Загальний огляд практики застосування іноземного права в країнах ЄС // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 37-42. – ISSN 2312-1831
520697
  Фурса Є.І. Загальний огляд сайту ЦВК, присвяченого виборам 2006 // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 31-38
520698
  Яковець І.С. Загальний огляд системи виконання покарань та підготовки тюремного персоналу у Федеративній Республіці Німеччина / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 17-30. – ISSN 2079-6242
520699
  Гарна-Іванова Загальний огляд системи повноважень суб"єктів здійснення міграційного контролю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 129-136. – ISSN 1999-5717
520700
  Берзін П.С. Загальний огляд складу викладачів кримінального права в Київському університеті та їх наукових доробків періоду 1834-1960 років у працях сучасних українських вчених // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 111-132. – ISBN 978-617-7020-05-8
520701
  Барвінок В. Загальний огляд стародруків Київських бібліотек / В. Барвінок ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ : [б. в.], 1924. – 20 с.
520702
  Семеній О. Загальний огляд та класифікація суб"єктів публічної адміністрації. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 270-272
520703
  Сошинська Я. Загальний огляд українських видань з економічної проблематики (друга половина XIX - початок XX ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 98-102. – ISBN 966-625-052-7
520704
  Куленча І.І. Загальний огляд української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 12-16.
520705
  Дружина Т.А. Загальний огляд фольклорного дискурсу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 90-95. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Статтю присвячено всебічному дослідженню фольклорного дискурсу в сучасній мовознавчій науці. Встановлено приналежність фольклорного дискурсу до інституційного (субкультурного) типу дискурсу та визначено складність опису фольклорного дискурсу; ...
520706
  Коломієць І. Загальний підхід до вивчення українського етносу / І. Коломієць, Н. Ісікова, В. Войцех // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVII Міжнар. наук.-практ. конференції, 19 листоп. 2021 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 136-141. – ISBN 978-617-7768-28-8
520707
  Вишнівський В.В. Загальний підхід до визначення параметрів технічного обслуговування об"єктів РЕЗО з резервом часу в умовах апріорної невизначеності вихідних даних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У якості одного з доцільних шляхів забезпечення достовірної оцінки надійності й на її основі побудови раціональної системи технічного обслуговування в цій ситуації пропонується використовувати верхні й нижні границі (гарантовані оцінки) комплексних ...
520708
  Шкуліпа П.А. Загальний підхід до діагностування радіоелектронних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій / П.А. Шкуліпа, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2012. – № 3 (15). – С. 59-64


  В роботі приведено загальний підхід до діагностування динамічних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій.
520709
  Куценко А.Г. Загальний підхід до дослідження явища поширення хвиль згину в двоякоперіодичних платівках // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 95-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий підхід до побудови "вікон прозорості" в задачах проходження хвиль згину в двоякоперіодичних платівках. Використовуючи метод граничних елементів (МГЕ), знаходиться відповідна матриця впливу, що дозволяє звести задачу до ...
520710
  Шкуліпа П.А. Загальний підхід до побудови перевіряючих тестів для проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Вінниц. нац. техн. ун-т ; М-во освіти інауки , молоді та спорту України ; Акад. інженер. наук ; [та ін.] ; голов. ред. Кожем"яко В.П. – Вінниця, 2012. – № 2 (24). – С. 45-49. – ISSN 1681-7893
520711
  Трачук Т.А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – C. 5-9


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 1990-х років. На початку 2000-х років постала гостра потреба визначити теоретичні та методичні засади вивчення масової комунікації. Навчальну дисципліну "Теорія ...
520712
  Трачук Т.А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства протягом 90-х років ХХ століття // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – C. 5-8


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 1990-х років. В статье определены особенности развития исследований в сфере украинского журналистиковедения на протяжении 1990-х годов. The article ...
520713
  Лихацький Д. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-98
520714
  Думич Х. Загальний порядок судочинства у Галичині за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 96-101
520715
  Мяснянкіна К. Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб із надзвичайних ситуацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 135-138. – ISSN 2307-8049
520716
  Улітко О.І. Загальний розв"язок задачі про планарні коливання п"єзокерамічного диску, який знаходиться в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-70. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Подано загальний розв"язок задачі про усталені коливання п"єзокерамічного диску, що знаходиться в обертовому русі, через два хвильові потенціали. Встановлено, що на відміну від задачі для нерухомого диску, хвильові потенціали визначаються при ...
520717
  Супрун А.Д. Загальний розв"язок задачі теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю рівняння / А.Д. Супрун, Л.В. Шмельова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 480-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі рівняння теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю розглянуті загальна задача переносу математичної фізики II роду. Неоднорідність задана у вигляд рівняння Ламберта. Було отримано точний аналітичний розв"язок, придатний для будь-якої ...
520718
   Загальний розв"язок задачі термінального керування лінійної дискретної системи / В.Т. Матвієнко, В.В. Пічкур, Д.І. Черній, Є.О. Демківський // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 83-90. – ISSN 2706-9680
520719
  Іванов С.М. Загальний розв"язок та адаптація до параметричного оцінювання SIR моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
520720
  Дворщенко К. Загальний склад білків і рівень сукцинатдегідрогенази в мітохондріях клітин слизової шлунка при етаноловій виразці / К. Дворщенко, О. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Визначено склад білків у мітохондріяж клітин слизової оболонки шлунка на ранньому етапі розвитку етанолової виразки. Виявлено деградацію фракції білків з молекулярною масою 113 кДа. Показано одночасне зниження ферментативної активності ...
520721
  Моісеєнко С.О. Загальний стан воєнного мистецтва Німеччини доби Веймарської республіки (1919-1933 рр.) // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2012. – [Вып. 38]. – С. 149-157. – ISBN 978-966-551-322-3
520722
  Царалунга І. Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов"янському мовознавці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 185-191. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
520723
  Гаман М. Загальний стан та проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.76-84
520724
  Бортников І.В. Загальний страйк 1903 року на Півдні Росії / І.В. Бортников. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 120 с.
520725
  Чепур Д.В. Загальний фізичний практикум : Для студ. вечірн. та заочн. відділів фіз.-мат., хім. і загальнотехнічн. фак. вузів / Д.В. Чепур, Є.І. Сірий, Л.М. Роєв; Ужгородський держ. ун-т. – Львів : Львів. ун-ту
Ч. 1 : Механіка. – 1963. – 190 с.
520726
  Сірий Є.І. Загальний фізичний практикум : учб. посібник / Є.І. Сірий. – Львів : Видавництво Львівського університету
Ч. 3 : Електрика і магнетизм. – 1966. – 216 с.
520727
  Сірий Є.І. Загальний фізичний практикум / Є.І. Сірий; за ред. Д.В. Чепура. – Львів : Вища школа
Ч. 4 : Оптика. – 1972. – 162с.
520728
  Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.92-97. – ISSN 0132-1331
520729
  Шпонтак І.М. Загальні аспекти впливу на стан навколишнього природного середовища // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-29
520730
  Пишньов Д.І. Загальні аспекти діяльності прокуратури з протидії правопорушенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
520731
  Дроздова Н.В. Загальні аспекти договору про надання фінансових послуг в сучасному цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-163. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні питання договору надання фінансових послуг з позиції цивільного права України. The article deals with general aspects of a financial services contract in the context of Ukrainian civil law.
520732
  Гільченко Р. Загальні аспекти нормалізації авіаційних термінів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.75-84. – ISBN 966-7773-28-0
520733
  Попрозман О.І. Загальні аспекти оптимізації залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 58-61
520734
   Загальні аспекти організації надання адміністративних послуг : навч.-метод. матеріали / [О І. Васильєва та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом. – Київ : НАДУ, 2012. – 56 с. : рис., табл. – Авт. зазнач на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50-54. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Публічне адміністрування)
520735
  Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 359-364. – ISSN 1563-3349
520736
  Коваль Г.В. Загальні аспекти реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 90-92. – Бібліогр.: 9 назв
520737
  Самофалов П.П. Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено питанням розвитку біржової діяльності в Україні. Розглянуто закони, які регулюють біржову діяльність в Україні. Зазначено, що основними суб"єктами біржового ринку виступають держава, емітенти, біржові посередники, фондові біржі. ...
520738
  Тимчак М.В. Загальні аспекти розвитку жіночого підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 75-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
520739
  Соболь Є.Ю. Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 237-241. – ISSN 1727-1584
520740
  Радіонова Н.Й. Загальні аспекти управління виробничими затратами українських підприємств в умовах економічної кризи // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 77-83. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
520741
  Савич С.С. Загальні аспекти цивільноправової охорони товарних знаків в Україні та республиці Польща (порівняльна характеристика) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 231-234
520742
  Козак О.С. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності: порівняльно-правовий аналіз // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
520743
   Загальні вимоги до індексування документів // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 76-82
520744
  Анохін В.М. Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate. - . / В.М. Анохін, К.О. Ковальова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 37-42. – ISSN 0321-0499


  Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ - закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено ...
520745
  Пфейфер Г.В. Загальні висновки, що випливають з взаємовідносин поміж узагальненою Jacobi-євою системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку багатьох невідомих функцій та відповідною системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого... = Les conclusions generales, qui decoulent des rapports reciproques entre le systeme Jacobien generalise dлquation lineaires aux derivees.. : Доклав 1-ІІ- 1929 р. / Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [4] p.
520746
  Шуліка В.М. Загальні відомості про метали. Розробка теми / В.М. Шуліка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.11 (23)). – ISBN 966-333-113-5
520747
  Шафранська Г. Загальні відомості про українську сорочку // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 130-137. – ISSN 2313-8505
520748
  Лавер О.Г. Загальні втрати українського народу в роки Великої вітчизняної війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 51-60. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
520749
  Половина І.П. Загальні географічні закономірності Землі : Hавчальний посібник / Половина І.П., Затула В.І. – Київ : НПУ імю М.П. Драгоманова, 2003. – 158с. – ISBN 966-660-103-6
520750
  Маджд С.М. Загальні екологічні особливості структурно-функціональних закономірностей розвитку техноприродних систем гирлової ділянки р. Ірпінь // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 110-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
520751
  Гражевська Н. Загальні закономірності глобальних системних трансформацій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 1605-2005
520752
  Пашковський М.В. Загальні закономірності електромагнітної взаємодії в природі / М.В. Пашковський, Д.Л. Футорський; МВіССО УРСР, Львівськ. держ. ун-т. – Львів : ЛДУ, 1981. – 85 с.
520753
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону - новий погляд на давно відомі речі / М.Г. Кравченко, А.В. Авраменко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 32-36
520754
  Кравченко М. Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 118-124. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу історії становлення категорії загальних закономірностей реалізації закону, а також розумінню цієї категорії сучасної юридичної наукою. Автором аналізуються спадщина юристів стародавнього Риму, які першими виявили та ...
520755
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону: поняття, суть, і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 41-46. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються загальні закономірності реалізації закону; їх поняття, суть та ознаки. Исследуются общие закономерности реализации закона: их понятие, суть и признаки. General conformities to law of realization of law are probed: their concept, ...
520756
  Мовчан В.А. Загальні закономірності росту риб / В.А. Мовчан, 1950. – 3с.
520757
  Сидоренко М.В. Загальні закономірності територіальної структури та чинники територіальної диференціації екологічних режимів ландшафтів рівнинної частини території України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 316-321. – Бібліогр.: 3 назв.
520758
  Кочкадан А. Загальні засади взаємодії держави і релігійних об"єднань в Україні: новелізація правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-100. – (Серія юридична ; Вип. 49)
520759
  Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.169-175. – ISBN 966-7784-65-7
520760
  Рябченко Я. Загальні засади використання надр для геологічного вивчення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
520761
  Лукасевич-Крутник Загальні засади відповідальності сторін за порушення зобов"язань, що випливають з договору перевезення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 81-87. – ISSN 2524-0129
520762
  Долинська М.С. Загальні засади вчинення дій, які прирівнювані до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров"я України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 18-25. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 23). – ISSN 2415-3818
520763
  Рябець Н.М. Загальні засади гармонізації господарського законодавства України відповідно до вимог СОТ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 399-403. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості гармонізації господарського законодавства України щодо вимог СОТ на сучасному етапі. Аналізуються позитивні та негативні аспекти гармонізації законодавства. Наведено деякі приклади порушення Україною зобов"язань, ...
520764
  Войцеховська І. Загальні засади державного регулювання перестрахової діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 105-107
520765
  Семенцова І.М. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 46-47
520766
  Семенцова І.М. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 146-147
520767
  Коломієць С.С. Загальні засади звільнення від покарання: на шляху до формування концепції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 91-106. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
520768
  Горох О.П. Загальні засади звільнення від покарання: якими їм бути? // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 261-274. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
520769
  Євдокімова О.В. Загальні засади і спеціальні правила призначення покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 169-174. – ISSN 0201-7245
520770
  Кісілюк Е.М. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / Е.М. Кісілюк, О.В. Процюк // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 168-174
520771
  Корнієнко М.І. Загальні засади конституційного ладу: якими вони мають бути у новій редакції Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 32-35


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
520772
  Городовенко А. Загальні засади конституційної модернізації судової системи як об"єктивного суспільно-правового процесу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 73-79. – ISSN 2524-0129
520773
  Сердюк В.В. Загальні засади міжнародного співробітництва при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: процесуальний аспект / В.В. Сердюк, Р.Ш. Бабанли // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 113-132
520774
  Яновська О.Г. Загальні засади надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 268-274. – ISSN 2078-3566


  Досліджено проблеми реалізації в Україні європейських стандартів надання безо- платної правової допомоги в кримінальному судочинстві. Визначено основні міжнародні засади надання безоплатної правової допомоги. Окрему увагу приділено процедурі залучення ...
520775
  Кучеренко К.В. Загальні засади національного туристичного брендінгу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 290-292. – ISBN 978-617-7069-02-6
520776
  Булкат М. Загальні засади нормативного регулювання у сфері медичної деонтології / М. Булкат, В. Петренко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 169-175. – ISSN 2663-5313
520777
  Казимиров О.І. Загальні засади побудови системи формування корпусу суддів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 150-155. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
520778
  Малютіна І.П. Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
520779
  Медведєва Н. Загальні засади правового регулювання гірничої концесії в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-80.
520780
  Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України : Монографія / Полтавець В.В., МВС України; Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 240с. – (Кримінальне право). – ISBN 966-8129-69-5
520781
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.08 / Тетяна Волеріївна Сахарук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
520782
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тетяна Валеріївна Сахарук ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2006. – 228 арк. – Додаток: л.227-228. – Бібліогр.: арк.197-226
520783
  Шиян Д.С. Загальні засади призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 118-130. – ISSN 2304-4556
520784
  Бервено С.М. Загальні засади принципу свободи в договірному праві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 67-71. – (Правознавство ; Вип.286)
520785
  Король О. Загальні засади принципу співробітництва в цивільному процесі європейських країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; вип. 2 (109)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено принцип співробітництва судді та сторін, які надзвичайно актуалізувалися в теорії цивільного процесуального права. Встановлено, що новий підхід до визначення ролей учасників процесу дозволить подолати основні нагальні проблеми ...
520786
  Кресін О.В. Загальні засади проведення миротворчих операцій ООН // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 111-124. – ISSN 2413-1342
520787
  Протасенко Л.В. Загальні засади регулювання договору франчайзинга // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 41-45


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
520788
  Ботнаренко І.А. Загальні засади розлідування злочинів пов"язаних з терористичною діяльністю, на початковому етапі // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 62-65. – ISBN 978-617-616-075-5
520789
  Ващенко Ю.В. Загальні засади справляння акцизного збору за законодавством Європейського Союзу та України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 87-94. – (Правознавство ; Вип.306)
520790
  Ригіна О. Загальні засади становлення та розвитку інституту усиновлення (удочеріння) у США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 10-13
520791
  Чорновіл Т. Загальні засади та особливості виборчого законодавства в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 36-37.
520792
  Кучер О. Загальні засади укладання шлюбного договору в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 127-129
520793
  Шарата Н.Г. Загальні засади управління вищою освітою в радянський період // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 141-143. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 26). – ISBN 966-7631-15-Х
520794
  Шпенова П.Ю. Загальні засади формування кадрів для апарату суду // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 182-189. – ISSN 2224-9281
520795
  Ромовська З.В. Загальні засади цивільного права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 10-21
520796
  Бервено С. Загальні засади цивільної відповідальності за порушення договірного зобов"язання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-53
520797
  Марченко М.І. Загальні зауваження. Деякі питання біографії і суспільних поглядів М.О. Максимовича // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 317-326. – (Б-ка "Ейдосу")


  Період у житті і творчості М. Максимовича пов"язаний з відкриттям у Києві в 1834 р. університету і призначенням його першим ректором і професором словесності.
520798
  Морозов С. Загальні збори (конференція) працівників, як форма участі працівників в управлінні підприємством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 227-228
520799
  Сушко Є.О. Загальні збори акціонерів у Китаї, Німеччині, Україні: порівняльний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 215-217. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
520800
  Мельниченко О. Загальні збори акціонерів у світлі нового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... У міжнародному інституті бізнесу обговорили основні аспекти діяльності ЗЗА".
520801
  Кравчук В Загальні збори акціонерів. Порядок скликання та проведення / В Кравчук, О. Прочай // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.87-96
520802
  Недзельська В. Загальні збори ветеранів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5


  Відбулися загальні збори президії Ради ветеранів війни і праці університету та учасників наради голів первинних осередків Організації ветеранів України. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Організації ветеранів України П.С. Цибенко. Голова ...
520803
   Загальні збори НАН України підбили підсумки діяльності у 2012 році // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 1. 2


  Вібулася чергова звітна сесія Загальних зборів НАН України. На ній розглянули результати річної роботи академічних установ, проаналізували основні досягнення та проблеми, окреслили напрями подальшої роботи.
520804
   Загальні збори НАН України: підсумки, проблеми, завдання // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Травень (№ 17/18). – С. 1, 4


  Як прожила Національна академія наук країни найважчий для країни та її наукової сфери рік? Як наукові колективи вижили й, попри все, продовжували дослідження, працювали на перемогу, досягали результатів, якими можна і треба гордитися? А також, які нові ...
520805
   Загальні збори національних академій наук України, присвячені 25-й річниці Незалежності України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 1. – ISSN 1819-7329
520806
   Загальні збори Національної академії правових наук України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 332-333. – ISSN 1026-9932
520807
   Загальні збори НТШ в Европі // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 376. – ISSN 0041-6061
520808
   Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України : з промови міністра освіти і науки України Д.В. Табачника // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 20-21
520809
   Загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України. Президент Спілки академік Л.В. Губерський виступив зі звітом про роботу громадського об"єднання за період із 2009 по 2014 роки. Наприкінці зборів відбулися вибори ...
520810
   Загальні збори Спілки ректорів України // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 2


  "28 травня 2021 року в КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Громадської організації "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України". У роботі загальних зборів взяли участь президент Спілки ректорів Леонід Губерський, ректор КНУ імені ...
520811
  Богуш М.К. Загальні збори як учасник корпоративних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 11 (145). – С. 180-187


  У статті досліджується проблематика загальних зборів з точки зору захисту правомочності учасників/акціонерів на участь в управлінні корпорацією.
520812
  Пляцко Р. Загальні звітні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (3 грудня 2016 року) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – C. 11-12. – ISSN 1563-3977
520813
  Мірошниченко М.І. Загальні і особливі закономірності генезису правових систем // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 283-289. – ISSN 2306-9082
520814
  Кондратовець Л. Загальні і спеціальні гарантії забезпечення законності // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін.] ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 38-40. – ISBN 978-966-919-107-6
520815
  Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.130-135. – ISSN 0132-1331
520816
  Бадалова О.С. Загальні історико-правові аспекти боротьби з корупцією // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 149-154
520817
  Приймак Т.М. Загальні історії України, друковані англійською мовою під час Другої світової війни / Т.М. Приймак, Н. Заворотна // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк та ін., 2007. – Т.44/45, N3/4-1/2. – С. 168-186. – ISSN 0041-6061
520818
  Максименко С.Д. Загальні концептуальні засади пропагування психогігієнічного виховання здорового способу життя серед сучасної молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 75-77
520819
  Покрещук О. Загальні концепції врегулювання торгових правовідносин у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.65-69. – ISSN 0132-1331
520820
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
520821
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-100
520822
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 №371 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
520823
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 24-28
520824
  Писаренко В.Г. Загальні критерії та моделі функціонування систем управління якістю підприємств з урахуванням рекомендацій Європейських стандартів ISO 9000 / В.Г. Писаренко, Ю.В. Писаренко // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2019. – № 18. – С. 107-113. – ISSN 1817-9908
520825
  Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Ващенко Г. ; Всеукр. Пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с. – ISBN 966-7060-07-1
520826
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Київ : Радянська школа, 1973. – 264с.


  У книзі розкривається поняття методів навчання, дається їх класифікація, на основі узагальнення практичного досвіду вчителів показано застосування на уроках проблемного навчання, висвітлюється мало з"ясоване в сучасній педагогіці і шкільний практиці ...
520827
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Вид.2, перероблене і доповнене. – Київ : Радянська школа, 1981. – 208с. – (Педагогічна бібліотека)


  Автор розглядає широке коло питань про застосування різноманітних методів навчання в сучасній радянській школі.
520828
  Ляхно М.І. Загальні методичні підходи до прогнозування науково-технічного прогресу (НТП) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 82-87
520829
  Норкіна О. Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 1287-293. – ISSN 1993-0259
520830
  Єресько О.В. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 2-9
520831
  Францевич А. Загальні напрями взаємодії державного бюро розслідувань з органами державної влади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 108-114. – ISSN 2524-0129
520832
  Криволапчук В.О. Загальні напрями зміни парадигми розвитку поліції XXI століття (європейський досвід) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 139-143
520833
  Зеленецький В. Загальні напрями підвищення ефективності діяльності органів кримінального переслідування / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-59. – ISSN 0132-1331
520834
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1972. – 36с.
520835
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1973. – 21 с.
520836
   Загальні наукові збори. – Київ, 1974. – 29 с.
520837
  Демченко І.М. Загальні норми про призначення покарання у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 88-95


  У статті дається огляд загальних норм про призначення покарання, передбачених у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи, визначаються їх подібні риси та особливості.
520838
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-336. – ISBN 978-617-7069-17-0
520839
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 6 (222). – С. 76-80
520840
  Макаренко Н. Загальні обов"язки командувачів, командирів (штабів) щодо врахування вимог міжнародних правових документів під час підготовки та ведення воєнних дій // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-18.
520841
  Головінов О.М. Загальні ознаки державного підприємництва // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 20-23.
520842
  Кузневич Н. Загальні ознаки мовленнєвої ситуації гіпотетичності (на матеріалі французької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 223-227. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
520843
  Герасименко Є.С. Загальні ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 381-382. – ISBN 978-966-667-624-8
520844
  Котюк О. Загальні організаційно-процесуальні умови правомірності слідчих дій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 6 (339). – С. 14-17
520845
  Васянович Г. Загальні основи педагогіки вищої школи й історії вищої освіти // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 6-20. – ISBN 966-7483-11-8
520846
  Заболотська І.О. Загальні основи професійної підготовки фахівця садово-паркового господарства у Франції // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 114-115
520847
  Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : навч. посібник / О.М. Худолій. – Харків : Освіта. Виховання. Спорт, 2007. – 405, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7858-50-2
520848
  Охріменко О.А. Загальні основи теорії проектування черв"ячних фрез : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.01 / Охріменко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 33 назви
520849
   Загальні основи фізики : У двох книгах. Hавч. посіб.для студ.технолог.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; За ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0045-3; 966-06-0044-5
Кн. 1 : Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. – 1998. – 192 с.
520850
   Загальні основи фізики : У 2-х кн. Hавч. посібник для студ.технол.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; за ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0046-1; 966-06-0044-5
Кн. 2 : Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика. – 1998. – 224 с.
520851
  Богацька І.Г. Загальні основи фізики. Механіка : навч. посібник для студ. техн. вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1991. – 103 с. – ISBN 5-11-001767-0
520852
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: електродинаміка / Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1994. – 125с.
520853
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: термодинаміка, молекулярна фізика : Навч. посібник / Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковська. – Київ : Либідь, 1993. – 112 с. – ISBN 5-325-00299-6
520854
  Паламарчук І.В. Загальні особливості адаптації молоді у вищому навчальному закладі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 87-88
520855
  Вискушенко С.А. Загальні особливості двомовного термінологічного словника-тезаурусу (на матеріалі англійської фахової мови тваринництва) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 105-110


  Стаття присвячена аналізу проблеми загальних особливостей двомовного термінологічного словника-тезаурусу. Зроблено спробу проаналізувати та узагальнити досвід роботи по укладанню двомовних термінологічних словників-тезаурусів
520856
  Сегеда І. Загальні особливості договорів про спільну діяльність в Марокко // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 79-81
520857
  Хіміч С. Загальні особливості договору дарування нерухомого майна та його оформлення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 72-74
520858
  Хітрук М. Загальні особливості розвитку радянського партизанського руху в Україні та СРСР у 1941-1944 рр. // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (136). – С. 44-46
520859
  Павленко Л. Загальні особові назви у творах Івана Вишенського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 155-170. – ISSN 2413-0923
520860
  Баліцька В.В. Загальні параметри грошових потоків підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 121-126.
520861
  Соколов М.О. Загальні передумови впровадження страхової системи фінансування лікувальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-40. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглянуто роль медичного страхування і його вплив на фінансове забезпечення охорони здоров"я.
520862
  Носік Ю.В. Загальні передумови укладення договору купівлі-продажу об"єктів приватизації // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 122-127. – ISBN 978-966-667-341-4
520863
  Чирков О. Загальні переписи населення Австро-Угорщини, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини як джерела дослідження розвитку етнічної структури населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Українознавство ; вип. 4)


  Досліджуються переписні програми та історичні обставини проведення загальних переписів населення, що відбулися в межах сучасної української території в Австро-Угорщині, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини протягом другої половини ХІХ - першої ...
520864
  Шилін Д.В. Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 157-165. – ISSN 2524-0323
520865
  Швидкова О. Загальні питання дотримання права на свободу та особисту недоторканність при провадженні слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 57-60
520866
  Позаченюк К.А. Загальні питання експертології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-9 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто деякі аспекти термінологічного апарату, три блокову структуру експертного методу дослідження, напрямок розвитку класифікації експертиз та загальні вимоги до експертних видів діяльності, які може бути покладено в основу створення загальної ...
520867
  Дьоміна Д.Ю. Загальні питання здійснення митної справи в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 32-35.
520868
   Загальні питання охорони навколишнього середовища під час міжнародних збройних конфліктів // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 136-154. – ISBN 978-966-373-833-8
520869
  Щинова А.Ю. Загальні питання оцінки доказів в умовах застосування механізму міжнародної правової допомоги // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 111-115. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
520870
  Харченко І.О. Загальні питання пенітеціарного провадження у кримінальному судочинстві // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 29-37
520871
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 102-103
520872
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 123-125
520873
  Лукашевич В.Г. Загальні питання фахової підготовки юристів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 152-156. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Погляд на криміналістичну меодику як спеціалізовану навчальну дисципліну
520874
  Бойчук А.Ю. Загальні питання юридичної відповідальності за порушення проти природи, які діяли в часи існування СРСР, та її динаміки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 2219-5521
520875
  Бондарук Т.І. Загальні підвалини механізму (не)реалізації принципу суверенітету в радянській Україні 1922–1991 рр. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 179-189. – ISSN 0869-2491
520876
  Яновицька Г.Б. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 99-104. – (Юридична ; Вип. 1)
520877
  Голубєва Н.Ю. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду: на матеріалах судової практики // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 71-86. – ISSN 2307-3427
520878
  Антипенко В. Загальні підходи в оцінці міжнародно - правових можливостей боротьби з тероризмом та подолання іншимх кризових явищ // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.151-160
520879
  Харь І.О. Загальні підходи для дослідження об"єктивної сторони складу злочину, передбаченного ст.241 КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 289-292
520880
  Андрушків І.П. Загальні підходи до міжнародного медичного страхування в окремих країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 170-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
520881
  Бацуца В.М. Загальні підходи до нормативного врегулювання поняття цифрових активів у законодавстві Сполучених Штатів Америки // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7572-54-0
520882
  Вдовічен А.А. Загальні підходи до оцінки параметрів інклюзивного розвитку економіки: егалітарний зріз для України. / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 64-71. – ISSN 2222-4459
520883
  Лисенко О.І. Загальні підходи до оцінки техногенних змін довкілля від військово-промислової та військової діяльності / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 45-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
520884
  Мазепа В. Загальні підходи до побудови теорії місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-102.
520885
  Фаловська Я. Загальні підходи до поняття та юридичної природи екологічного менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття, теоретичні та правові основи, принципи формування та функції екологічного менеджменту в Україні. В статье рассматриваются понятие, теоретические и правовые основы, принципы формирования и функции экологического менеджмента ...
520886
  Голубєва В.О. Загальні підходи та особливості регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках СОТ // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 108-113. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена аналізу правил та норм міжнародної торгівлі сільгосптоварами ГАТТ-47,94 та Угоди про сільське господарство.
520887
  Барановський М. Загальні підходи, механізми та принципи стимулювання розвитку сільських депресивних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкриті проблемні аспекти у розробці підходів до стимулювання розвитку регіонів. Сформульовані основні принципи активізації сільських депресивних територій. Запропоновані механізми розвитку сільських депресивних територій. Problem aspects in working ...
520888
  Лисенко В.В. Загальні положення використання спеціальних знань у криміналістичній діяльності податкової міліції // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.24-35
520889
  Баулін Ю. Загальні положення державної політики щодо боротьби зі злочинністю в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 228-231. – ISSN 0132-1331
520890
  Завальна Ж. Загальні положення договору еквайрингу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-79
520891
  Козирєва В.П. Загальні положення досудового врегулювання спорів при перевезеннях // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 9 Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7363-09-4
520892
  Блажівська О. Загальні положення зобов"язального права за Литовськими статутами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 94-104
520893
  Кохановська О.В. Загальні положення Книги першої Цивільного кодексу України та їх значення у процесі гармонізації приватно- правового законодавства України із законодавством країн ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 41-44. – ISBN 978-966-316-449-6
520894
  Мирошниченко Ю.М. Загальні положення криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 276-286. – ISSN 2524-0323
520895
  Хавронюк М.І. Загальні положення кримінального права, що містяться у конституціях держав Європи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
520896
  Горбасенко П.В. Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 126-135
520897
  Кочин В.В. Загальні положення механізму цивільно-правової відповідальності учасників відносин у непідприємницьких товариствах та установах // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 99-102
520898
  Трофімов С. Загальні положення організації митних процедур на морському транспорті // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 138-141.
520899
  Сумін В.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.103-109. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
520900
  Даниліна Т.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.177-186. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
520901
  Кедик В.П. Загальні положення повернення обвинувального акта прокурору судом у підготовчому судовому провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 257-258. – ISBN 978-966-419-300-6
520902
   Загальні положення порядку управління підрозділами (TLP) / Д.В. Зайцев, О.А. Прохоров, О.В. Сєлюков, С.М. Семеха, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 31-38. – ISSN 2524-0056
520903
  Рябоконь Є.О. Загальні положення про зобов"язання // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 127-140. – ISBN 978-617-566-656-2
520904
  Кулініч О.О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом у цивільному праві : монографія / О.О. Кулініч. – Одеса : Вид-во Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 244 с. – ISBN 978-966-2070-17-0
520905
  Сибільов М. Загальні положення про надання послуг у проекті нового Цивільного кодексу Україн // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 161-162


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
520906
  Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С. 97-101. – ISSN 0132-1331
520907
  Дзера О. Загальні положення про правочин в новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.24-32. – ISBN 966-667-078-Х
520908
  Майданик Р.А. Загальні положення про речове право // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 80-101. – ISBN 978-617-566-656-2
520909
  Дідух Євген Загальні положення про спадкування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 57-60
520910
  Рябоконь Є.О. Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом і за законом // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 193-208. – ISBN 978-617-566-656-2
520911
  Филь Р.С. Загальні положення про судову експертизу об"єктів права інтелектуальної власності / Р.С. Филь, С.П. Филь // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 121-129. – ISSN 2411-3816
520912
  Різник В. Загальні положення про укладення договорів лізингу у сфері банківської дільності // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31
520913
  Вишновецька С. Загальні положення проекту трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 41-47. – ISSN 0132-1331
520914
  Кіцен Н.В. Загальні положення судового розгляду у суді першої інстанції // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 151-158
520915
  Новіков В. Загальні положення та етапи проведення колективних переговорів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-62
520916
  Романюк Я. Загальні положення тлумачення договорів у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 165-171. – ISSN 1026-9932
520917
  Ковальчук В.В. Загальні положення формування облікового забезпечення управління процесами реалізації договору концесії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 317-322. – ISSN 2222-4459
520918
  Онищенко О. Загальні положення цивільно-правової відповідальності: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 41-50
520919
  Малиновська Т.М. Загальні положення щодо дотримання поліцією України міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини / Т.М. Малиновська, Г.М. Шорохова // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 46-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
520920
  Соляр Л.В. Загальні поняття професійної компетентності майбутнього вчителя // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 316-322
520921
  Вовдюк Л.В. Загальні поради батькам першокласників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 32 : фото
520922
  Ільченко Н. Загальні правила безпечного харчування влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 4 : фото
520923
  Цюра Т. Загальні правила діяльності суду при дослідженні та оцінці доказів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.49-53
520924
  Давидович І.І. Загальні правила кваліфікації насильницьких злочинів / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 14-17


  Статтю присвячено загальним питанням кримінальної відповідальності за насильницькі злочини.
520925
   Загальні правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових типових елементів заміни / В.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.С. Корняков, С.В. Гахович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено й доповнено правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових пристроїв, згідно з якими визначено основні умови й етапи розробки методики формування перевірочних тестів. Правила передбачають використання двох джерел ...
520926
  Дзера О.В. Загальні правові наслідки недійсності правочину за новим Цивільним кодексом України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 162-167
520927
  Хайнекер Х. Загальні правові підходи до визначення сучасної організованої злочинності в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 280-284


  У даній статті мова піде про аналіз загальних правових підходів до сучасного визначення поняття "організованої злочинності" в країнах Європи та Україні. Буде зупинено увагу на проблемі кваліфікації – визначення, коли кримінальну справу можна вважати ...
520928
  Іваанов В. Загальні принципи аналізу документів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 26-31


  В статті дається аналіз принципових підходів до аналізу документів. Особливий наголос робить на якісні, класичні методи
520929
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків в Інтернеті // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 30-34


  Причини, ймовірні наслідки й комунікативні механізми масового афекту, який виник 13 березня 2010 р. внаслідок трансляції програми грузинського телеканалу "Імеді", було прогнозовано ще у 2002 р., в процесі профільних досліджень ІЖ КНУ імені Тараса ...
520930
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 80-85


  В статті розробляється методологічна база для опису та вивчення інформаційних потоків у мережі Інтернет. Вона базується на новому підході до класифікації інформації у потоках, який вирізняє новинну інформацію, ретро-інформацію, суто емоційну інформацію ...
520931
  Григоровський П. Загальні принципи вибору ефективної системи геодезичних спостережень під час експлуатації будівель і споруд з урахуванням критерію уразливості // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 100-102 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
520932
  Грицюта Н.М. Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Аналіз зарубіжного досвіду виокремлює рекламну комунікацію як об"єкт інформаційних правовідносин, що функціонує у монологічному чи полілогічному режимі і має такі характерні риси, як стале розгалужене законодавство; ефективна система органів виконавчої ...
520933
  Жерьобкіна В.А. Загальні принципи діяльності органу конституційної юрисдикції щодо захисту основних прав і свобод людини і громадянина // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 178-182. – ISSN 1563-3349
520934
  Кобрин В.С. Загальні принципи діяльності Прем"єр-міністра України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 90-100. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
520935
  Криворучко С. Загальні принципи етики у їх застосуванні до журналістики // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.34-40
520936
  Вакарюк Л.В. Загальні принципи інститутів фінансового права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 91-96. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
520937
  Кудин О.О. Загальні принципи ісламської теорії міжнародних відносин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
520938
  Лещенко Н.А. Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 203-214. – ISSN 2077-3455
520939
  Наден О. Загальні принципи кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 35-42. – ISSN 0132-1331
520940
  Ринденко В.Г. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета / В.Г. Ринденко, О.Е. Феськов, І.Р. Копитчак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 9-20. – ISSN 2224-0586
520941
  Теремцова Н. Загальні принципи організації місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 61-65. – (Юридичні науки ; вип. 4 (123)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано загальні принципи організації місцевого самоврядування за законом України про місцеве самоврядування. Досліджено, як участь громадян в управлінні може успішно функціонувати лише у разі, якщо вже існують елементи громадянського ...
520942
  Максименко Н.В. Загальні принципи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Іспанії (за матеріалами навчального візиту в Університет Ллейди по проекту "Tempus QANTUS") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1140. – С. 114-125. – (Серія "Екологія" ; вип. 11). – ISSN 1992-4259


  Проведено детальний аналіз організації навчального процесу в університетах Іспанії на прикладі підготовки фахівців екологічного спрямування в Університеті Ллейди. В основу покладено матеріали другого навчального візиту за проектом Темпус "Рамка ...
520943
  Комісаров К. Загальні принципи організації навчання перекладу студентів-японістів у ВНЗ України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 158-168
520944
  Хавронюк А. Загальні принципи права (досвід Європейського Союзу) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 106-110
520945
  Гриняк А. Загальні принципи права в діяльності органів конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз / А. Гриняк, Ю. Молла // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 38-42. – ISSN 2409-4544
520946
  Ткаченко Є.В. Загальні принципи права в правовій системі Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 323-330. – (Право. Економіка. Управління)
520947
  Назаренко О.А. Загальні принципи права ЄС в правовій системі ЄС // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 242-249. – ISSN 2412-8465
520948
  Мережко О.О. Загальні принципи права і Lex mercatoria // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
520949
  Савенкова В. Загальні принципи права та відображення їх у джерелах банківського права Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 299-301
520950
  Уварова О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно правового і позитивістського підходів до права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 244-252. – ISSN 1993-0909
520951
  Нігрєева О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 172-175. – ISBN 978-966-927-199-0
520952
  Мережко О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права та транснаціонального торгового права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 190-193.
520953
  Панкратова В.О. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 111-117. – ISSN 2519-2353
520954
  Балаклицький І.І. Загальні принципи права як сутнісні його характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 71-77. – ISSN 1563-3349
520955
  Матат А.В. Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 426-430. – ISSN 2219-5521
520956
  Єпур М.В. Загальні принципи призначення покарання у писаному литовсько-руському праві XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 145-151. – ISSN 1563-3349
520957
  Науменко О. Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 97-101. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається специфіка прояву загальних принципів права у процесі виконання рішень господарських судів. В работе рассматривается специфика проявления общих принципов права в процессе исполнения решений хозяйственных судов. The thesis ...
520958
   Загальні принципи проведення тестування інформаційної безпеки підприємства / О.А. Курченко, М.В. Бржевський, А.Б. Гребенніков, В.І. Корсун // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (36). – С. 27-34. – ISSN 2409-7292
520959
  Юрченко К. Загальні принципи регулювання міжнародної торгівлі в рамках світової організації торгівлі та підвищення загального економічного розвитку країн, що розвиваються // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 61-63
520960
  Міненко М.А. Загальні принципи створення і діяльності та критерії професійної відповідності виробничих об"єднань в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 22-24 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
520961
  Волошин О.Ф. Загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів. Опис програмного комплексу для рівня кафедри / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 112-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаються загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів на різних рівнях та методи їх вирішення. Пропонується стислий опис програми розподілу навчального ...
520962
  Лисенко В. Загальні проблеми використання інформаційних систем і баз даних у діяльності податкової міліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.138-142
520963
  Лазур Я.В. Загальні проблеми дослідження правовідносин у сфері адміні-стративно-правового забезпечення реалізаціїправ і свобод громадян // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-39
520964
  Чеботарьова Г. Загальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері медичної діяльності за суб"єктивними ознаками // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 48-51
520965
  Мельник І М. Загальні проблеми коментування кримінального закону // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.57-62
520966
  Геберле П. Загальні проблеми конституційного права та юрисдикції конституційного суду на матеріалі "німецької моделі" і з погляду на Україну // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.59-72
520967
  Чеботарьова Галина Загальні проблеми кримінально-правової оцінки тяжкої шкоди як змісту суспільно небезпечних наслідків злочинів у сфері медицини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 131-134
520968
  Мамутов В.К. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
520969
  Барщевський М.Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої // Супутник Київського географічного щорічника : Науковий альманах / НАНУ. Інститут географії. – Київ, 2003. – Вип. 1 : Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої. Барщевський М. Є. – С. 10-357 : Рис., табл. – Бібліогр.: 361 назва. – ISBN 966-95774-1-1
520970
  Сімакова-Єфемян Загальні проблеми призначення та проведення судових експертиз за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – C. 9-14. – ISBN 978-966-342-416-0
520971
  Плохута И Загальні проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні / И Плохута, М. Орда // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 250-259. – ISSN 2617-1775
520972
   Загальні проблеми фразеології : матеріали міжнародної конференції, 15 жовтня 2009 р. / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [ ред. кол.: Волосевич С.П. (гол. ред.), Докашенко, В.І. Теркулов та ін. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 232 с.
520973
  Трубін І. Загальні проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 97-102.
520974
  Левківський Б.К. Загальні проблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім"ї (домашнього насильства) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 171-174
520975
  Щербань О.О. Загальні проблеми: інформаційні технології і учасна освіта // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 69-70
520976
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
520977
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
520978
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
520979
  Краснопольська Н. Загальні рекомендації щодо унормування української термінології менеджменту // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 97-104. – ISSN 1682-3540
520980
  Корнєєв Ю.В. Загальні риси антикорупційної політики в Україні / Ю.В. Корнєєв, В.В. Стоколос // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 18-23. – ISSN 2308-9636
520981
  Ломаєв О.О. Загальні риси геоморфології деяких районів Північного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-41. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
520982
  Павко А.І. Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 99-115. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі вивчення різноманітних джерел, документальних видань розкрито загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів у класичних університетах України в імперську добу : Харківський університет, Університет Св. Володимира, ...
520983
  Андрєєв О.Г. Загальні риси неотектоніки басейну р. Велика Вись // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 100-105
520984
  Кожуріна М.С. Загальні риси поверхні : природні умови та ресурси / М.С. Кожуріна, М.О. Куниця // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 6-10
520985
  Орєхов В.Ю. Загальні риси санкцій у праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.101-103. – ISBN 966-660-151-6
520986
  Пенькова О.Г. Загальні риси стратегічного планування в зарубіжних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 134-140
520987
  Кононюк В. Загальні риси та особливості геоморфологічної будови Повчанської височини / В. Кононюк, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 24-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
520988
  Колісник П.І. Загальні риси температурного режиму повітря і тривалість опалювального сезону на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 130-136 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 8)
520989
  Мельничук О.Б. Загальні розумові здібності в структурі професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 204-212. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
520990
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 26-30
520991
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 32-36
520992
  Миримський Л. Загальні світоглядно - теоретичні підходи до методології законодавчого процесу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.262-269. – ISBN 966-73-53-51-Х
520993
  Іванов В.Ф. Загальні стандарти журналістики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 28-29


  Стаття присвячена основним професійним стандартам журналістики. The article is devoted to the basic professional standards of journalism. Статья посвящена основным профессиональным стандартам журналистики.
520994
  Погрібний С. Загальні та спеціальні норми в цивільному (приватному) праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 166-177. – ISSN 1993-0909
520995
  Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 34-43
520996
  Чаплюк О.І. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 87-93
520997
  Курганська Т.В. Загальні тенденції географічного міжнародного технологічного співробітництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 297-304. – Бібліогр.: 4 назви
520998
  Кисіль В.І. Загальні тенденції кодифікації міжнародного приватного права у XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто форму і характер кодифікації МПрП, їх залежність від особистостей тієї чи іншої правової системи. Окрему увагу приділено питанню визначення національності юридичних осіб, питанням особистого статусу, право- та дієздатності. Зроблений ...
520999
  Ушаков О.М. Загальні тенденції розвитку права, законності та правопорядку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 122-126. – ISSN 1563-3349
521000
  Санченко А.Є. Загальні теоретико-правові характеристики права Ради Європи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 313-319
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,