Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
520001
  Ніколаєнко В. "...Зле, коли нема ніякого бога": Катаклізми історії в повісті М. Матіос "Черевички Божої Матері" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 126-132. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
520002
  Паливода Т. "Зібрати роздвоєну психологію в щось єдине" : за новелою "Intermezzo" Михайла Коцюбинського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 2-9. – ISSN 0130-5263
520003
  Козіна Т.Ф. "Зів"яле листя" І. Франка. Поезія кохання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 13 (269). – С. 13-19
520004
  Теплий І. "Зів"яле листя" Івана Франка англійською мовою: проблеми перекладу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 36-65. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
520005
  Соболь В. "Зів"яле листя" Івана Франка в польськомовних перекладах: теоретичні та практичні аспекти // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 260-272
520006
  Наєнко М. "Зів"яле листя" як "Украдене щастя" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 218-224. – ISBN 978-966-439-809-8
520007
  Кралюк П. "Зійдемося до Києва й встановимо закон..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Політичний проект Романа Мстиславича.
520008
  Самойлов Юрій "Зірки" з неба не падають... // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
520009
  Курилас Оксана "Злі вівці" - міжнародна зустріч перекладачів у Берліні та на Ляйпцизькому книжковому ярарку // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 245-249. – ISSN 0320 - 8370
520010
  Малаш О. "Злі історії з добрим фіналом" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 163-169. – ISSN 08-68-4790-1
520011
  Роменський О. "Злі та добрі жінки" Володимира Святого: до пояснення літописного сюжету про женолюбство Христителя Русі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 3-16. – ISSN 0869-3595


  В статті розглядається питання про архетипи середньовічної свідомості, що вплинули на літописний образ князя Володимира-жонолюбця.
520012
  Кужільна Л. "Злість гармонії не порве" : (національне "я" В. Симоненка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 92-99. – (Філологічні науки)
520013
  Серьогін С.Ю. "Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект)" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Серьогін Станіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221 арк. – Додатки: арк. 207-221. – Бібліогр.: арк. 192-206
520014
  Кулинич С. "Зловісні плями" в дитячих страшних історіях як психологічний і культурний архетип // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 62-67.
520015
  Шевченко Сергій "Злодеяние лаврских монахов" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-41. – ISSN 0130-5212
520016
  Кордонець О. "Зломані крила" Богдана Лепкого як зразок модерної повісті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 88-92. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
520017
  Брайко О. "Злочин і кара" Ф. Достоєвського і "Заповіт батьків" В. Винниченка: стратегії перекодування класичного дискурсу
520018
  Чисніков В. "Злочин і покарання ростуть на одній стеблині", або Як київський адвокат Гольденвейзер в гостях у Льва Толстого перебував // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 22. – ISSN 1992-9277
520019
  Кіпіані В. "Злука" очима МВС, КДБ і Компартії // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 31 січня (№ 5). – С. 9. – ISSN 0027-8254
520020
  Бусол О. "Зменшення рівня корупції не залежить3від створення чисельних спеціалізованих інституцій, а від бажання й політичної волі влади" / спілкувався Максим Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
520021
  Постів-Яруга "Змиєвы валы" пролягли поміж лемками // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 24 лютого (№ 8)
520022
  Сайковська О.Ю. "Зміїний" цикл Ніколая Теллалова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 264-274. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена творам так званого "зміїного" циклу Ніколая Теллалова, які є показовими для сучасної болгарської фантастики, оскільки об"єднують НФ, фентезі, сучасну казку, міфологізм, альтернативну історію, утопію, детектив. Статья посвящена ...
520023
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Прозові твори. 1923-1930. – 1964. – 459с.
520024
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Прозові твори. 1927-1933. – 1964. – 411с.
520025
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : у 10-ти томах / Нечуй-Левицький; [Ред. тома М.Є. Сиваченко]. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Прозові твори. – 1965. – 379 с.
520026
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : У 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Прозові твори. – 1965. – 391с.
520027
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : У 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Прозові твори. – 1965. – 447с.
520028
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Нариси. Фейлетони. Поезія. – 1965. – 401с.
520029
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Драматичні твори. 1923-1932. – 1965. – 515с.
520030
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Драматичні твори. 1932-1937. – 1965. – 355с.
520031
  Микитенко І.К. Зібрання творів : У 6-ти т. / І.К. Микитенко. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Критика. Публіцистика. Вибрані листи. 1923-1937. – 1965. – 552с.
520032
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : У 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Прозові твори. – 1966. – 399с.
520033
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : у 10 т. / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Прозові твори. – 1966. – 455 с.
520034
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : У 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 6. – 1966. – 467с.
520035
  Нечуй-Левицький Зібрання творів : у 10-ти томах / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Прозові твори. – 1966. – 460 с.
520036
  Нечуй-Левицький Зібрання творів / Нечуй-Левицький. – Київ
8. – 1967. – 491с.
520037
  Нечуй-Левицький Зібрання творів / Нечуй-Левицький. – Київ : Наукова думка
Т. 9 : Прозові й драматичні твори. – 1967. – 475 с.
520038
  Мирний П. Зібрання творів : у 7 т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Повісті та оповідання. – 1968. – 559 с.
520039
  Нечуй-Левицький Зібрання творів / Нечуй-Левицький. – Київ
Т. 10. – 1968. – 587с.
520040
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Повісті та оповідання. – 1969. – 452с.
520041
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Хіба ревуть воли, як ясла повні?. – 1969. – 452с.
520042
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Незавершена проза. – 1970. – 519с.
520043
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 5 : Незавершена проза. – 1970. – 431с.
520044
  Мирний П. Зібрання творів : У 7-ми т. / П. Мирний. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Драматичні твори. – 1970. – 799с. – Справжнє ім"я: П.Я. Рудченко
520045
  Мирний П. Зібрання творів : у 7 т. / Панас Мирний ; гол. ред. кол. М.Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Поезія, публіцистика, епістолярій / [упорядкув. та прим. В.І. Мазного ; ред. тому Н.О. Вишневська]. – 1971. – 663 с.
520046
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти т. / Українка Леся. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Поеми. Поетичні переклади. – 1975. – 367 с.
520047
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Поезія. – 1976. – 502 с.
520048
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Поезія. – 1976. – 542с.
520049
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 3 : Поезія. – 1976. – 447с.
520050
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Поезія. – 1976. – 567с.
520051
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти томах / Українка Леся; [Ред. тому Н.О. Вишневська]. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Прозові твори. Перекладна проза. – 1976. – 567 с.
520052
  Українка Л. Зібрання творів : у 12-ти т. / Л. Українка; (Ред. тому П.Й. Колесник). – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Літературно-критичні статті. – 1977. – 314 с.
520053
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Поетичні переклади та переспіви. – 1977. – 639с.
520054
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 9 : Поетичні переклади та переспіви. – 1977. – 527с.
520055
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 10 : Поетичні переклади та переспіви. – 1977. – 479с.
520056
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти томах / Українка Леся. – Київ : Наукова думка
Т. 10 : Листи (1876-1897). – 1978. – 542 с.
520057
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти томах / Українка Леся. – Київ
Т. 11. – 1978. – 478с.
520058
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 13 : Поетичні переклади та переспіви. – 1978. – 663с.
520059
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 14 : Повісті та оповідання/1875-1878/. – 1978. – 478с.
520060
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 15 : Повісті та оповідання (1878-1882). – 1978. – 511с.
520061
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 16 : Повісті та оповідання (1882-1887). – 1978. – 511с.
520062
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 18 : Повісті та оповідання (1888-1892). – 1978. – 488с.
520063
  Українка Леся Зібрання творів : у 12-ти томах / Українка Леся. – Київ
Т. 12. – 1979. – 694с.
520064
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 17 : Повісті та оповідання (1887-1888). – 1979. – 503с.
520065
  Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 19 : Повісті та оповідання (1892-1896). – 1979. – 500 с.
520066
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 20 : Повісті та оповідання (1896-1900). – 1979. – 486с.
520067
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 21 : Оповідання (1898-1904). – 1979. – 501с.
520068
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 22 : Повісті та оповідання (1904-1913). – 1979. – 519с.
520069
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 23 : Драматичні твори. – 1979. – 389с.
520070
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 24 : Драматичні твори. – 1979. – 445с.
520071
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 25 : Прозові переклади (1877-1913). – 1980. – 607с.
520072
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 26 : Літературно-критичні праці (1876-1885). – 1980. – 462с.
520073
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 27 : Літературно-критичні праці (1886-1889). – 1980. – 464с.
520074
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 28 : Літературно-критичні праці. – 1980. – 439с.
520075
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 31 : Літературно-критичні праці (1897-1899). – 1981. – 596 с.
520076
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 32 : Літературно-критичні праці (1899-1901). – 1981. – 518с.
520077
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 34 : Літературно-критичні праці. – 1981. – 560с.
520078
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 33 : Літературно- критичні праці (1900-1902). – 1982. – 528с.
520079
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 35 : Літературно-критичні праці (1903-1905). – 1982. – 512с.
520080
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 36 : Літературно-критичні праці (1905-1906). – 1982. – 488с.
520081
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 37 : Літературно-критичні праці (1906-1908). – 1982. – 670с.
520082
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 38 : Літературно-критичні праці (1896-1911). – 1983. – 619с.
520083
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 39 : Літературно-критичні праці (1913-1914). – 1983. – 702с.
520084
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 40 : Літературно-критичні праці. – 1983. – 559с.
520085
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Поезії (1949-1964). – 1984. – 423 с.
520086
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 6 : Поетичні переклади. – 1984. – 439 с.
520087
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890-1910). – 1984. – 683 с.
520088
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 42 : Фольклористичні праці. – 1984. – 598 с.
520089
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 44, кн. 1 : Економічні праці (1878-1887). – 1984. – 694с.
520090
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 7 : Поетичні переклади. – 1985. – 379 с.
520091
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 8 : Поетичні переклади. – 1985. – 327с.
520092
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 10 : Поетичні переклади. – 1985. – 567 с.
520093
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 11 : Поетичні переклади. – 1985. – 343 с.
520094
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 44, кн. 2 : Економічні праці (1888-1907). – 1985. – 767с.
520095
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 46, кн. 1 : Історичні праці (1883-1890). – 1985. – 671с.
520096
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 12 : Літературно-критичні статті. – 1986. – 534 с.
520097
  Рильський М.Т. Зібрання творів : в 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 13 : Літературно-критичні статті. – 1986. – 622 с.
520098
  Рильський М.Т. Зібрання творів : у 20-ти томах / М.Т. Рильський. – Київ : Наукова думка
Т. 14 : Літературно-критичні статті. – 1986. – 526 с.
520099
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 43 : Фольклористичні та літературно-критичні праці. – 1986. – 482с.
520100
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 45 : Філософські праці. – 1986. – 574с.
520101
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 46, кн. 2 : Історичні праці (1891-1897). – 1986. – 438с.
520102
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 47 : Історичні праці (1898-1913). – 1986. – 765 с.
520103
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 48 : Листи (1874-1885). – 1986. – 767с.
520104
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 49 : Листи (1886-1894). – 1986. – 810с.
520105
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка
Т. 50 : Листи (1895-1916). – 1986. – 703с.
520106
  Франко І.Я. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.] ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1988. – 328с.
520107
  Леонтович В.М. Зібрання творів : [у 4 т.] / Володимир Леонтович ; [упоряд. Олена Леонтович]. – Київ : Сфера. – (Бібліотека газети "Рада"). – ISBN 966-8782-28-3
Т. 4. – 2006. – 480 с.
520108
  Гоголь М.В. Зібрання творів : у 7 т. / Микола Гоголь ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ упоряд. П.В. Михед ; редкол. : М.Г. Жулинський, П.В. Михед, А.Я. Бельдій та ін. ; вступне слово М.Г. Жулинського ; передмова П.В. Михеда ; коментарі : П.В. Михеда, Т.В. Михед ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0895-3
Т. 1 : Вечори на хуторі біля Диканьки. – 2008. – 256 с. : 1 л. портр. – До 200-ліття від дня народження
520109
  Гоголь М.В. Зібрання творів : у 7 т. / Микола Гоголь ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : М.Г. Жулинський, П.В. Михед, А.Я. Бельдій та ін. ; упоряд. П.В. Михед ; коментарі П.В. Михеда, Т.В. Михед ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0900-3
Т. 2 : Миргород. – 2008. – 240 с. : 1 л. портр.
520110
  Стус В. Зібрання творів : у 12 томах / Василь Стус ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : Д. Стус, Г. Бурлака, В. Герасим"юк та ін. ; упоряд. : Г. Бурлака, Д. Стус ]. – Київ : Факт. – (Бібліотека журналу "Київська Русь"). – ISBN 978-966-359-308-1
Т. 3 : Час творчості. Dichtenszeit / [ ред. тому : Г. Бурлака, Д. Стус ]. – 2008. – 752 с.
520111
  Гоголь М.В. Зібрання творів : у 7 т. / Микола Гоголь ; [ упоряд. : П.В. Михед, Н.Р. Мазепа ; редкол. : М.Г. Жулинський, П.В. Михед, А.Я. Бельдій та ін. ; коментарі : Н.О. Колосової, Н.Р. Мазепи ]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0905-4
Т. 3 : Драматичні твори. – 2008. – 200 с. : 1 л. портр. – До 200-ліття від дня народження
520112
  Стус В. Зібрання творів : у 12 томах / Василь Стус ; НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [ редкол. : Д. Стус, Г. Бурлака, В. Герасим"юк та ін. ; упоряд. та коментарі : Д. Стус, А. Шацька ]. – Київ : Факт. – (Бібліотека журналу "Київська Русь"). – ISBN 978-966-359-314-2
Т. 4 : Вірші 1960-х років (поза збірками). Вірші початку 1970-х років (поза збірками) / ред. тому Д. Стус. – 2008. – 480 с.
520113
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
2. – 1950. – 108с.
520114
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
12. – 1950. – 96с.
520115
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
10. – 1951. – 92с.
520116
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
3. – 1952. – 192с.
520117
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
11. – 1952. – 123с.
520118
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
13. – 1952. – 295с.
520119
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
14. – 1952. – 155с.
520120
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
1. – 1953. – 108с.
520121
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
4. – 1953. – 387с.
520122
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
18. – 1953. – 226с.
520123
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
9. – 1954. – 231с.
520124
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
17. – 1954. – 167с.
520125
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
7. – 1955. – 260с.
520126
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
16. – 1955. – 124с.
520127
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
5. – 1956. – 254с.
520128
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
15. – 1956. – 248с.
520129
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
6. – 1957. – 460с.
520130
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
19. – 1958. – 164с.
520131
  Лисенко М.В. Зібрання творів в 20-ти томах / М.В. Лисенко. – Київ
8. – 1959. – 399с.
520132
  Українка Леся Зібрання творів у 12-ти томах / Українка Леся. – Київ
9. – 1977. – 432с.
520133
  Українка Леся Зібрання творів. : у 12-ти т. / Українка Леся; [Упорядк. та прим. Н.О. Вишневської]. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Поезії. – 1975. – 447 с.
520134
  Українка Леся Зібрання творів. У 12-ти т. / Українка Леся. – Київ
Т. 3. – 1976. – 399с.
520135
  Українка Леся Зібрання творів. У 12-ти т. / Українка Леся. – Київ
4. – 1976. – 351с.
520136
  Українка Леся Зібрання творів. У 12-ти т. / Українка Леся. – Київ
5. – 1976. – 335с.
520137
  Українка Леся Зібрання творів. У 12-ти т. / Українка Леся. – Київ
6. – 1977. – 415с.
520138
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7752-25-9
Том 2, кн. 1 : Січень - липень 1992 р. – 2002. – 660с.
520139
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-056-3
Том 2, кн. 2 : Серпень - грудень 1992 р. – 2003. – 680с. + 1 CD-ROM
520140
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-182-9
Том 3, кн. 2 : Липень - грудень 1993 р. – 2004. – 736с. + 1 CD-ROM
520141
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-117-9
Том 3, кн. 1 : Січень - червень 1993 р. – 2004. – 856с. + 1 CD-ROM
520142
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-246-9
Том 4, кн. 1 : Січень - червень 1994 р. – 2004. – 812с. + 1 CD-ROM
520143
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-182-9
Том 4, кн. 2 : Липень - грудень 1994 р. – 2004. – 812с. + 1 CD-ROM
520144
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-141-1
Том 5, кн. 1 : Січень - червень 1995 р. – 2006. – 784с. + 1 CD-ROM
520145
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-141-X
Том 5, кн. 2 : Липень - грудень 1995 р. – 2006. – 704с. + 1 CD-ROM
520146
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-329-5
Том 6, кн. 1 : січень - червень 1996 р. – 2006. – 880с. + CD-ROM
520147
   Зібрання чинних міжнародних договорів України. – Офіційне видання. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-313-330-9
Том 6, кн. 2 : липень - грудень 1996 р. – 2006. – 744с. + CD-ROM
520148
  Фесенко Н.Р. Зів"ю віночок : [зб. поезій] / Ніна Фесенко. – Дніпро : Ліра, 2020. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-981-295-7
520149
  Франко І.Я. Зів"яле листя : Лірична драма / Іван Франко. – 2-е вид. – Київ : Накл. Укр.-руськ. видав. спілки ; Друкарня С.В. Кульженко, 1911. – 112 с.
520150
  Франко І.Я. Зів"яле листя : Лірична драма / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1927. – 102с.
520151
  Франко І.Я. Зів"яле листя : Лірична драма / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1985. – 102с.
520152
  Франко І.Я. Зів"яле листя : Лірична драма / І.Я. Франко; Пер. на груз. мову Р. Чілачави. – Львів; Тбілісі : Каменяр; Сабчота Сакартвело, 1988. – 196с.
520153
  Рудяченко О. Зів"ялий гранат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 11


  "Георгій Нарбут не був із числа тих, хто киває на обставини, принаймні він устиг розпочати, виконавши одну-єдину ілюстрацію до "Енеїди" із запланованих дванадцяти".
520154
  Франко Іван Зівяле листє [Зів"яле листя] : Лірична драма Івана Франко / [Вінєта pоботи П. Ковжуна]. – Львів : З друкарні Інститута Ставропігійського ; Накладом автора, 1896. – 112 с.
520155
  Франко І.Я. Зівяле листя : лірична драма / Іван Франко ; [Вінєта pоботи П. Ковжуна]. – 3-є вид. – Львів ; Київ : Hакладом Укp. Пед. Т-ва і Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 76 с. – В кн. пеpедм. авт. до 1-го вид. (1897 p.) та 2-го вид. (1910 p.)
520156
  Предко Д.Є. Зігмунд Фройд про амбівалентний характер релігії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 104-105
520157
  Солодовник Анастасія Зігріти і зцілити, або 5 запитань про термальні води // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 58-61 : фото
520158
  Іващенко Микола Зігріти Карпати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 132-138 : фото
520159
  Дячишин Б. Зігріти пам"яттю думки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 10


  До 80-річчя від дня народження та 55-річчя перекладацької діяльності Андрія Содомори.
520160
  Левченко І. Зігріти словом Україну // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
520161
  Якименко Л. Зігріті поезією : Надія Суровцова про Олександра Олеся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263


  Автор аналізує спогади Н. Суровцової, які є важливим джерелом як для вивчення біографії поета, так і для повнішого висвітлення історії української еміграції після поразки української революції 1918-1920 рр.
520162
  Муліш Гаррі Зігфрід = Siegfried : Роман / Гаррі Муліш; З нідерландської переклав Я. Довгополий. – Київ : Юніверс, 2005. – 224с. – ISBN 966-8118-29-4
520163
  Звонок Г. Зізнання : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 161-169. – ISSN 0868-4790-8
520164
  Волошенюк М. Зійтися у хімічному двобої / М. Волошенюк, Д. Барахтій // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Від 1992 року в Україні відбувається Турнір юних хіміків серед школярів. Мабуть, багато хто чув, а можливо, і брав участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії, фізики або іншого предмета. Маючи спільну мету, ці два змагання абсолютно різні за своєю ...
520165
  Васильченко С.В. Зіля Королевич : Етюд на 1-у дію / С. Васильченко. – [Київ] : Вид. т-во "Кpиниця" ; [Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 24 с.
520166
  Васильченко С.В. Зіля Королевич : Етюд на 1-у дію / С. Васильченко. – Київ : Вид. Київ. губсоюзу, 1922. – 20 с.
520167
  Васильченко С. Зіля Королевич : Етюд на одну дію / С. Васильченко. – Харків : Рух, 1925. – 24с. – (Театральна б-ка ; Ч. 51)
520168
  Шашкевич В.М. Зільник. / В.М. Шашкевич. – Львів, 1965. – 111с.
520169
  Стадільна Я. Зім"ята стрічка Євромайдану / Я. Стадільна, Т. Романюк // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 8-9. – ISSN 2313-559X
520170
  Вітович І. Зімбабве в пащі Крокодила // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 17-18 листопада (№ 138). – С. 13


  Військові відсторонили від влади президента країни Роберта Мугабе.
520171
  Зорін Віталій Зімбабве. Політ над Вікторією // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 102-105 : фото
520172
  Доброхлоп Єгор Зімбабве. Як спіймати брима // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 44-46 : фото
520173
  Доброхлоп Єгор Зімбабве. Як Україна, тільки клімат кращий : Зімбабве / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 10-15 : Фото
520174
  Бєлоколос О. Зімбабве: "Лакост" проти "Гуччі". Тиран упав, та чи впала тиранія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 5


  "... Військові перевороти і заколоти — для Африки давно не новина, а часто-густо звичайний шлях зміни владної еліти. Однак вони вкрай рідко означали зміни на краще саме для населення тієї чи іншої країни. Адже для отих капітанів і генералів, які ...
520175
  Мартинов А. Зімбабвійський демократичний експеримент // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4


  "У Зімбабве відбулися перші президентські вибори після завершення історії диктатури Роберта Мугабе. Передісторія їхнього проведення досить цікава. 19 листопада 2017 року внаслідок вдалої спроби військового перевороту «батько» зімбабвійської ...
520176
  Гарбар Р. Зімбабвійський прецедент, або Кінець ери Мугабе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 209). – С. 11


  Як багату країну одна людина під патріотичними гаслами може довести до зубожіння.
520177
  Парфенцева Н.О. Зімкнення рядів динаміки ВВП для статистичного аналізу національної економіки / Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-53. – Бібліогр. в кінці ст.


  Методика досягнення порівнянності рядів динаміки призначена для вивчення наскрізних структурних зрушень у національній економіці, інвестиційних процесів, визначення ступеня розвитку окремих видів економічної діяльності. Аналіз здійснюється у ...
520178
  Трохліб В.В. Зімкнулися крони : поезії / В.В. Трохліб. – Одеса : Маяк, 1981. – 40 с.
520179
  Будько Євген Зімкнути ряди : мандрівний ряд / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 140-141 : Фото
520180
  Решетник М.Д. Зіммель (Simmel) Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 595-598. – ISBN 966-316-069-1
520181
  Винниченко В.К. Зіна / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 20с.
520182
  Кирилюк Зінаїда Зінаїда Кирилюк: культурологія на уроці літератури не самоціль, а лише спосіб її глибшого осягнення : бесіда кореспондента журналу з доктором філологічних наук, професором Зінаїдою Кирилюк / Кирилюк Зінаїда, Ненько Ігор; розмову вів І. Ненько // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 4-7
520183
  Ходак І. Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до характеристики повоєнного покоління академічних мистецтвознавців (з нагоди століття від дня народження) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 92-116. – ISSN 1728-6875
520184
   Зінаїда Олександрівна Ковальчук (1929-2016) // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 592-594. – ISSN 0130-2655
520185
   Зінаїда Павлівна Тулуб (1890-1964) : біобібліографічний покажчик / [уклад. : А.М. Колесніченко, Н.І. Моісеєнко, Т.В. Добко та ін. ; редкол. О.С. Онищенко (голова), Т.В. Добко, М.Ю. Нещерет та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ ; Київ-Париж-Дакар, 2012. – 144, [4] с., [16] с. фотоіл. : портр. – ISBN 978-966-97236-1-1
520186
  Пастушенко А.Ю. Зінаїда Святецька. / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1966. – 19с.
520187
   Зінаїда Семенівна Меленевська (1938-2016) // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 589-590. – ISSN 0130-2655
520188
  Сиротюк М.Й. Зінаїда Тулуб / М.Й. Сиротюк. – К, 1968. – 219с.
520189
  Жулинський М. Зінаїда Тулуб: шлях крізь пекло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18-19 травня (№ 83/84)
520190
  Жулинський М. Зінаїда Тулуб: шлях крізь пекло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)
520191
  Рябий В.М. Зіниця на крилі метелика / В.М. Рябий. – К., 1997. – 78с.
520192
   Зінін Микола Миколайович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 72-87. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
520193
  Короткий В.А. Зінін Микола Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 121. – ISBN 966-06-0393-2
520194
   Зіновій Олександрович Гурський : Біобібліографічний покажчик. – Львів, 2004. – 30с. – (Бібліографія українських вчених)
520195
   Зіновчуку Віталію Володимировичу - 60 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 101-102. – ISSN 2221-1055
520196
  Дімаров А.А. Зінське щеня. Сільські історії : повісті / А.А. Дімаров. – Київ, 1969. – 270 с.
520197
  Піскун В.М. Зінченко Арсенк Лнонідович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 597. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520198
  Зінченко Н. Зінченко готує вибори. // Свобода, 2004


  Бесіда з керівником вибор. кампанії кандидата на посаду Президента України В.Ющенка
520199
  Овдієнко Марія Зіпруся, слово, на твоє плече // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 10-11. – ISSN 0868-9644


  Овдієнко Марія Григорівна народилася 1948 року в с. Требухів Броварського району на Київщині. За фахом філолог. 1972 р. за участь у русі опору тоталітарному режимові зазнала репресії в адміністративному порядку. З 1995 р. очолює Броварську ...
520200
  Куюн С. Зіпсована "Дружба". Проблеми з російською нафтою можуть відкрити для України нові можливості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1, 9


  "Різке погіршення якості російської нафти призвело до паралічу нафтопроводу "Дружба". За різними оцінками, у трубах і резервуарах нафтопереробних заводів (НПЗ) накопичено від 3 до 5 млн т нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук (хлороформу, ...
520201
  Палієнко Сергій Зіпсований археологічний матеріал // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
520202
  Ковальчук В. ЗіПСОваний ринок: як розібратися в купі енергетичних проблем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 1, 9


  "Початок роботи нової моделі ринку електричної енергії став приводом для публічних дискусій навколо актуальних проблем".
520203
  Антонов В.М. Зір та комп"ютер / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 152-163
520204
  Гирич Я. Зірваний "церковний аншлюс" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Як у третій чверті ХVII століття українську церкву схиляли до унії з Москвою і чому тоді російський план форсованого поглинання провалився.
520205
  Гайовий Г. Зірвані квіти : рання проза : (повість, кіносценарій, новели, оповідки, нариси) / Гриць Гайовий ; в авторській редакції. – Київ : Гарт, 2012. – 132 с. : іл. – ISBN 978-966-2964-04-2
520206
  Мушкетик Ю. Зірвати ягідку : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 7-10
520207
  Соколовська К. Зірка : [Збіpка поезій] / компонування Катеpини Соколовськоі. – С-Петербург : [Тип. М. Федоpова], 1871. – 89 с
520208
  Казакевич Е.Г. Зірка / Е.Г. Казакевич. – К : Художньої літератури, 1953. – 76 с.
520209
  Корній Д. Зірка для тебе / Дара Корній. – Харків : Vivat, 2019. – 318, [2] с. – Сер. засн. 2018 р. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-942-946-9
520210
  Нечай П.Є. Зірка Єгорова / П.Є. Нечай. – Київ, 1971. – 205с.
520211
  Нечай П.Є. Зірка Єгорова / П.Є. Нечай. – 2-е вид. – К., 1987. – 181с.
520212
  Підлужна А. Зірка з Коломиї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 вересня (№ 177). – С. 11


  До 100-річчя від дня народження видатного українського актора, режисера і кіноактора Василя Симчича.
520213
  Лук"яненко Є. Зірка і життя Бориса Олійника // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 11/12. – С. 173-176. – ISSN 0208-0710
520214
  Бєляєв А.Р. Зірка КЕЦ / А.Р. Бєляєв. – К., 1936. – 241с.
520215
  Бєляєв О.Р. Зірка КЕЦ / О.Р. Бєляєв. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури УРСР, 1964. – 151 с.
520216
  Будько Євген Зірка мирного неба // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 18-23 : фото
520217
  Тарасенко Л. Зірка на ім"я Людмила Монастирська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 липня (№ 118). – С. 11


  Знаменита українська співачка, примадонна Ковент-Гарден, Ла Скала і Метрополітен-опера під завісу театрального сезону виступає у двох знакових виставах Національної опери.
520218
  Будько Євген Зірка на ім"я Стелла : Vip-Клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-14 : Фото
520219
  Сапон В.М. Зірка на пілотці / В.М. Сапон. – К., 1985. – 70с.
520220
  Михайлов М.І. Зірка першої величини / М.І. Михайлов. – К, 1959. – 279с.
520221
  Матяш І. Зірка першої величини. Життєпис К.М. Грушевської / І. Матяш; НАНУ; Ін-т українськ. археограф. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2002. – 232 с. – ISBN 966-02-2287-4
520222
  Шелкопляс Т.О. Зірка правди Василя Петринюка / Тетяна Шелкопляс. – Київ : АГРОМЕДІА-ПРО, 2012. – 271, [1] с. : фотоіл. – До 60-річчя Василя Андрійовича Петринюка. – ISBN 978-966-97144-2-8
520223
  Сліпушко О Зірка Ренесансу в Україні / О Сліпушко, О. Кльосова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 21


  Павло Русин - європейський поет-гуманіст.
520224
  Шлапак Я. Зірка світової культури // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 13


  160 років від дня народження Вікторія Марії Костянтинівни Башкирцевої (1858 - 1884), української художниці і письменниці.
520225
   Зірка світової славістики // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 439-444. – ISBN 966-505-054-0
520226
  Мороз Л. Зірка серед людей // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11червня (№ 22). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429


  Творчість Рауля Чілачави.
520227
  Мороз Л. Зірка серед людей. Раулеві Чілачаві - 70! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 13


  "Рауль Чілачава прийшов у цей світ поетом - людиною словесної, книжної культури, лише так можна пояснити його відданість Слову, його титанічну, без перебільшення, працю на ниві літератури."
520228
  Атаян Г. Зірка, яка не згасне / розмову вів Роман Ратушний // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 11). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  Спогадами про Тетяну Яблонську ділиться її наймолодша донька Гаяне Атаян, теж живописець, яка порядкує у майстерні матері.
520229
  Лизанчук В. Зірке око і щире серце публіциста Лозинського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 4
520230
   Зірки "Червоної Рути". – К, 1993. – 140с.
520231
  Кагадій О.Е. Зірки балетної трупи Харківського академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 204-211
520232
   Зірки в серці Зельдена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 24-30 : фото
520233
  Дембіцький Станіслав Зірки героїв на гімнастерках // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 185-189. – ISSN 0869-3595
520234
  Горобець Ірина Зірки для Парацельса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 22-27 : фото
520235
   Зірки до зірок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 142-143 : фото
520236
  Гардоні Г. Зірки Егера / Г. Гардоні. – К, 1987. – 480с.
520237
  Олейко В.І. Зірки і звуки / В.І. Олейко. – Львів, 1989. – 69с.
520238
   Зірки і терми // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 46-47 : фото
520239
  Стріха М. Зірки і терни професора Стріхи. Комп"ютери й побутову техніку принесла людям саме фізика напівпровідників, яку вивчав відомий український вчений // Україна молода. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 56). – С. 10-11


  Науковцеві, педагогу, громадському діячеві професорові Віталію Стрісі (1931-1999) цьогоріч 30 травня виповнилося б 90 років. Як це ведеться в науковому середовищі, напередодні колеги вшанували пам’ять ученого урочистою сесією заснованої ним Академії ...
520240
  Савчук М.В. Зірки й терни Ярослава Шовкового / Микола Савчук. – Косів : Писаний Камінь, 2015. – 67, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 66. – (Бібліотека Коломийщини / ред.-вид. ком.: М. Васильчук [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-97446-5-4


  В пр. №1702941 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - з повагою автор. (Підпис) 23.12.2015 р. м. Коломия
520241
  Підлуцький О. Зірки Київського політеху / Олекса Підлуцький. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 79, [1] с. – ISBN 978-966-622-825-6
520242
  Брага М.А. Зірки на комбайні / М.А. Брага. – Київ, 1979. – 200с.
520243
   Зірки над містом : Збірка поезій №1/2001. – Луганськ : СНУ, 2001. – 196с.
520244
   Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс України : [інформ.-аналіт. вид.] / [авт. ідеї та кер. проекту Т. Шелкопляс ; літ. ред. Н. Панфілова]. – Київ : Агромедіа-Про, 2010. – 350, [1] с. : фотоіл. – За матеріалами укр. тижневика ділової інформації - газ. "Агропрофі". – ISBN 978-966-97144-0-4
520245
  Мосенкіс Ю. Зірки, віддзеркалені в слові… // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  У статті мова йде про спостереження неба та астрономічну інформацію, яка закодована в прадавніх фольклорних і літературних текстах.
520246
  Сторчай О. Зіркова плеяда перших студентів Української академії мистецтва: Марія Трубецька. Сторінки творчої автобіографії // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 85-88. – ISSN 0130-1799
520247
  Кальницький М. Зіркове подружжя з Київської опери // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2020. – № 2 (116) : ЦДАМЛМ України: Архів людських доль. – С. 98-105. – ISSN 2222-436X


  Постійний оперний театр у Києві існує вже понад півтора століття - з 1867 року. Впродовж цього часу на його сцені виступали сотні визначних співаків і співачок. Їхні імена збереглся на театральних афішах, у рецензіях і спогадах, проте знайти архівні ...
520248
   Зіркове тепло Абано // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 56-58 : фото
520249
  Чавус Л.І. Зірковий заклад // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 31-32
520250
   Зірковий релакс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 50-53 : фото
520251
  Сидоренко Віктор Зіркові канікули : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 130 : Фото
520252
   Зіркові канікули у "Світі талантів" = І Всеукраїнський дитячий конгрес : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 128-129 : Фото
520253
   Зірниці. – Дніпропетровськ, 1972. – 191с.
520254
  Горлач Л.Н. Зірниці : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 55 с.
520255
  Чернецький І.І. Зірниці : поезії / І.І. Чернецький. – Львів : Каменяр, 1985. – 70 с.
520256
  Цмокаленко Д.Г. Зірниці над Дніпром : нариси та оповідання / Д.Г. Цмокаленко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1952. – 196 с.
520257
  Лялько М.П. Зірниці надії. / М.П. Лялько. – Ужгород, 1978. – 246с.
520258
  Засенко П.П. Зірниця / П.П. Засенко. – К., 1962. – 83с.
520259
  Конвісар В.Т. Зірниця : роман / В.Т. Конвісар. – Київ : Молодь, 1971. – 271 с.
520260
  Лиша Р. Зірнула зірниця : вибране і недруковане / Раїса Лиша ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 334, [1] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-2151-42-8
520261
  Боднар Анастасія Зірочки на канікулах : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 166 : Фото
520262
  Крокіс А.М. Зіставлення грецького тексту Нового Завіту та його українського перекладу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 84-90. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
520263
  Матчинська С.Ф. Зіставлення інтегральних оцінок якості води за різними методами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 9-13. – Бібліогр.: 8 назв
520264
  Верес К.О. Зіставлення інтегральних оцінок якості води малих річок сильно урбанізованих територій за різними методиками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 48-54.
520265
  Любчик О. Зіставлення критеріїв визначення та ознак класифікації запасів і ресурсів підземних вод у вітчизняній та міжнародній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 74-79. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Мета даної роботи полягає в дослідженні міжнародної та вітчизняної практики класифікації запасів та ресурсів підземних вод та аналізу тенденцій їх розвитку. Проаналізовано найпопулярніші міжнародні системи класифікації запасів та ресурсів корисних ...
520266
  Романова В.В. Зіставлення методологій демократичного врядування та децентралізації влади з огляду на національну безпеку держави // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 20-24. – ISSN 1996-9872
520267
  Кравченко В.О. Зіставлення наземних та супутникових вимірювань загального вмісту озону над антарктичними станціями // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2007. – № 6/7. – С. 135-142. – ISSN 1727-7485
520268
   Зіставлення рівнянь критичної в"язкості на основі теорії динамічного скейлінгу та з урахуванням просторової дисперсії системи / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков, А.В. Войтешенко, О.І. Білоус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
520269
  Куконіна Наталія Анатоліївна Зіставлення словника перекладу із словником оригіналу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів шекспірівського "Гамлет") : Автореф. дис. канд. філологічних наук: 10.02.16. / Куконіна Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
520270
  Куконіна Наталія Анатоліївна Зіставлення словника перекладу із словником оригіналу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів шекспірівського "Гамлета") : Дис.. канд. філологічних наук:10.02.16 / Куконіна Наталія Анатоліївна; Чернівецький нац-ний ун-тет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2002. – 204 л. + Додаток А. Діференціальний словник стилістично забарвленої лексики ... – Бібліогр.:л.198-204
520271
  Вовк П. Зіставлення споріднених слів української й російської мов за формою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 57-60
520272
  Костенко Н.В. Зіставлення та петрогеохімічна кореляція однотипних гранітоїдних утворень Західного Забайкалля та Українського щита / Н.В. Костенко, М.І. Толстой // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-28 : рис. – Бібліогр.: с. 27-28. – ISSN 0367-4290
520273
  Карпова К.С. Зіставлення ціннісної системи американської нації ХХ - початку ХХІ століття (на матеріалі промови Мартіна Лютера Кінга "I have dream" та інавгураційної промови Барака Обами) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 237-243


  Статтю присвячено контрастивному аналізу ключових американських цінностей ХХ - початку ХХІ століття. Лінгвістичне дослідження проведено на матеріалі однієї зі знакових публічних промов минулого століття "I have dream" Мартіна Лютера Кінга та ...
520274
  Любчук Н.В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.В. Любчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 162 с. – Бібліогр.: с. 157-161. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-405-2
520275
  Колеснікова І. Зіставна ідеографічна характеристика фразеологічної мікросистеми на позначення хитрості (на матеріалі української, англійської та кримськотатарської мов) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 98-103. – ISBN 978-966-2248-36-4
520276
  Семегин Т.С. Зіставна концептологія: сучасний стан і перспективи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 336-342. – Бібліогр.: Літ.: с. 339-342; 52 назв.


  Розглядається сучасний стан та перспективні напрями концептології як окремої галузі мовознавства. Щсоблива увага присвячена дослідженню концептів у зіставному аспекті.
520277
  Бондаренко К.Л. Зіставна лексикологія : (гендерний та соціолінгвістичний аспекти) : навч. посіб. для студ. ф-тів інозем. мов. / К.Л. Бондаренко, О.С. Бондаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 129-131. – Бібліогр.: с. 114-128. – ISBN 978-966-382-322-5
520278
  Любчук Н.В. Зіставна лексикологія німецької та української мов : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Любчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 335, [1] с. – Укр.-нім. слов. лінгвіст. термінів: с. 279-285. – Бібліогр.: с. 286-331. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-676-6
520279
  Асадчих О.В. Зіставна лінгвістика як теоретична база для розробки методик навчання японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 14-18
520280
  Юсип-Якимович Зіставна фоностилістика: слов"янські фоностильові паралелі в поезії періоду модернізму // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 101-106. – (Філологія ; Вип. 18)
520281
  Павличко О.О. Зіставна фразеологія німецької і української мов як складова навчального плану з германістіки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С.64-68
520282
  Суарес Куадрос Зіставна фразеологія: корпус зооморфізмів в українській та іспанській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 292-301


  У статті зіставляються фразеологічні одиниці в українській та іспанській мовах. Розроблено класифікацію зооморфізмів на основі корпусу фразеологізмів в українській та іспанській мовах. Описано метод дослідження фразеологізмів-зооморфізмів і розглянуто ...
520283
  Дем"яненко Н.Б. Зіставна характеристика зоореалій у фразеологічних комплексах польської, української та російської мов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 205-209
520284
  Басиров Ш.Р. Зіставне дослідження близькоспоріднених мов // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 221-225
520285
  Потапенко С.І. Зіставне дослідження мас-медійного дискурсу: лінгвокогнітивні принципи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 153-157. – Бібліогр.: Літ.: С. 157; 8 назв
520286
  Попов Ю.В. Зіставне дослідження семантичної деривації в сучасних та англійських мовах (в аспектах концептуально-мовної картини світу). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.15 / Попов Ю.В.; Одеський держ. ін-т. – Одеса, 1996. – 16л.
520287
   Зіставне дослідження української,чеської та російської мов. – К, 1987. – 180с.
520288
  Левицький А.Е. Зіставне мовознавство та міжкультурна комунікація: аспекти взаємодії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 434-441
520289
  Дробаха Л. Зіставний аналіз вживання міфологічних антропонімів в українській, німецькій, англійській та французькій мовах // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 218-225. – ISSN 2078-340X
520290
  Каракевич Р.О. Зіставний аналіз зооідіом-лінгвокультурем у німецькій та українській мовних картинах світу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 84-90. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
520291
  Снісаренко Я. Зіставний аналіз лексики на позначення політем передвиборчих кампаній в українській та англійській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 104-108. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
520292
  Жеребчук С. Зіставний аналіз лексики та проблема статусу сучасних малайської та індонезійської мов


  У статті аналізуються основні відмінності у вимові, орфографії, морфології між малайською та індонезійською мовами. Малайська та індонезійська мови між собою подібні, що на перший погляд можуть здатися майже ідентичними., а розбіжності незначними. ...
520293
  Шевченко Н.С. Зіставний аналіз образів Олександра Македонського в романі "Александрія" та козака Голоти у "Думі про козака Голоту" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 432-435


  У статті аналізуються історичні образи героїв у фольклорі та перекладній літературі. За основу взято образи Олександра Македонського та козака Голоти, котрі демонструють взаємодію народної та книжної літератури. В статье анализируются ...
520294
  Ткаченко Н.Д. Зіставний аналіз семантичних парадигм британських та американських номінацій простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 162-170. – ISSN 2413-5593
520295
  Кучурян Л.І. Зіставний аналіз словосполучень української та румунської мов при перекладі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 515-521
520296
  Гончар Н.М. Зіставний аналіз фразеологізмів російської та болгарської мов у лінгвокультурологічному аспекті // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 41-47. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується проблема порівняльного аналізу та перекладу фразеологічних одиниць болгарської та російської мов у лінгвокультурологічному аспекті. Особлива увага звернута на те, як у фразеологізмах віддзеркалюються національні особливості ...
520297
  Вікторова Л.В. Зіставний лексико-семантичний аналіз номінативної лексики в румунській, українській та російській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 31-37. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються лексичні одиниці пов"язані з номінацією особи в румунській, українській та російській мовах. Досліджуються лексико-граматична група іменників, оцінні параметри якої експлікуються досить активно. В статье анализируются ...
520298
  Терехова Д.І. Зіставний психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів східнослов"янських мов // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 53-63
520299
  Собецька О. Зіставні аспекти наукових досліджень фольклористики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 154-157
520300
  Заоборна М. Зіставні конструкції сучасної української мови в контексті опозиції концептів розум і серце // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 68-71. – ISSN 0320-3077
520301
  Приходько А.П. Зіставність чи протиставність? // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 388-389; 16 назв
520302
  Приходько А.М. Зіставність чи протиставність? // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 381-389. – ISBN 966-7890-03-1
520303
  Дяченко В.І. Зіткнення гуманітарно-правових концепцій ведення війн у Європі першого тисячоліття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 155-159.
520304
  Ковальова О. Зіткнення двох версій перуанської правиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 99). – С. 3


  Перу: Про особливості виборів у латиноамериканській країні та український інтерес.
520305
  Яшна Н.О. Зіткнення інтересів провідних держав світу в Арктичному регіоні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 136-141. – ISSN 2077-1800
520306
  Пустовойт Є. Зіткнення корпоративних поглядів як інструмент перерозподілу власності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 178-180.
520307
  Саїд Е. Зіткнення невігласів // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 7-8


  Теорія Семюела Гантінгтона про зіткнення цивілізацій в сучасну епоху.
520308
  Тиндикевич І. Зіткнення неповторності й буденноості в поезії Ліни Костенко "Кольорові миші"
520309
  Орлова Т.В. Зіткнення цивілізацій на пострадянському просторі і Україна // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 39-47. – ISBN 978-966-02-7888-2
520310
  Демченко Н.В. Зкологический императив и ценности XXI века // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 110-116. – ISSN 1993-6788
520311
  Хацкевич Г.А. Зконометрическое моделирование уровня инфляции в зкономике Республики Беларусь / Г.А. Хацкевич, А.М. Картун // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 76-86.
520312
   Зкономико-географические аспекты природопользования : (охрана природы и интенсификация производства). – Саранск : Мордовский гос. ун-т, 1990. – 125 с.
520313
  Глущенко Ю. Зкономический кризис жилищно-коммунального хозяйства Украины // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 318-322. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
520314
  Сискос Е. Зкономический кризис и приоритеты структурних реформ мировой зкономики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C.32-42. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проанализирована долговременная динамика мирового ВВП и показано, что до начала кризиса в 2007 г. все группы развитых, развивающихся и переходных экономик находились в восходящих фазах длинных и коротких хозяйственных циклов. Ускорение технологической ...
520315
  Авсянский В.Н. Зкономический кризис как необходимость разработки альтернативной теории // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 13-14. – ISBN 978-617-7069-02-6
520316
   Зконы Вахтанга VI. – Тбилиси, 1980. – 335с.
520317
  Микляева О.В. Зкспертиза следов, свидетельствующих о ношений огнестрельного оружия // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 317-323. – ISBN 966-8467-20-5
520318
  Некрасова Е.В. Зкстремизм и его особенности в молодежной среде // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 432-439. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
520319
   Зкусило Олег Каленикович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 19. – ISBN 966-8352-11-4
520320
  Гончарук З.В. Злагода : поезії / З.В. Гончарук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 160 с.
520321
   Злагода = Concordia : Віросповідання Євангельської Лютеранської Церкви. – Київ : Укр. Лютеранська Церква, 2005. – 804с.
520322
  Рожевиц Р.Ю. Злаки / Р.Ю. Рожевиц. – М.Л., 1937. – 638с.
520323
  Липа О.Л. Злаки з часів трипільської культури на Україні / О.Л. Липа. – 174с.
520324
  Нгуен Тхи То-Куен Злаки Северного Вьетнама и их флорогенетические связи : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Нгуен Тхи То-Куен; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Биол.-почв. фак. – Л., 1969. – 19л.
520325
   Злаки средней России, 1891
520326
  Маевский П.Ф. Злаки Средней России : иллюстрированное руководство среднерусских злаков / сост. П. Маевский. – Москва : Типо-лит. Высоч. утвер. Т-ва И.н. Кушнерев и К*, 1891. – [2], 157 с. : ил.


  На тит.л. дарств. надпись: От О. Радзиевский для биб-ки Киев. ун-та
520327
  Цвелев Н.Н. Злаки СССР / Н.Н. Цвелев. – Л., 1976. – 788с.
520328
   Злаки Украины. – Киев : Наукова думка, 1977. – 518с.
520329
  Мамонтова В.О. Злакові попелиці України / В.О. Мамонтова; Теленга М. А. – Київ, 1959. – 94с.
520330
  Ревердатто В.В. Злаковые - Gramineae. / В.В. Ревердатто. – Томск, 1964. – 1-139с.
520331
  Нарчук Э.П. Злаковые мухи, их система, эволюция и связи с растениями. / Э.П. Нарчук. – Л., 1987. – 278с.
520332
  Дмитриева М.И. Злаковые трипсы Повлжья и биологическое обоснование мер борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Дмитриева М.И.; Саратов с-х.ин-т. – Саратов, 1972. – 23л.
520333
  Шевчук В.А. Злам / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 253 с.
520334
  Гущак І.В. Злам : поема / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1990. – 108 с.
520335
  Бойко В. Злам Еллана-Блакитного // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 6. – С. 48-56


  Про М. Василенка. - С. 56.
520336
  Абдуллаєва Д. Зламай цигарку ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Нещодавно в університеті проходив Міжнародний день відмови від паління.
520337
  Поваляєва В. Зламана гілка : Від самогубств в Україні щорічно гине більше, ніж аварій на дорогах // Надзвичайна ситуація : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2008. – № 8. – С. 40-41.
520338
  Зленко Григорій Зламана доля. Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 18-19
520339
  Черниш О. Зламаний механізм, або Чому не запроцювало заочне правосуддя в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 серпня (№ 33). – С. 4. – ISSN 1992-9277
520340
  Касимбеков Т. Зламаний меч / Т. Касимбеков. – К., 1978. – 413с.
520341
  Гончарук П.С. Зламані долі // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 93-115. – ISBN 978-966-452-148-9
520342
  Скворцов А.В. Злат венец. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1974. – 92с.
520343
  Горобець Марися Злата Огневич. Золото голосу, вогонь почуттів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 16-21 : фото
520344
  Гончар О. Злата Прага / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 146с.
520345
  Гончар О. Злата Прага / О. Гончар; Пер. с укр. Л. Шапиро. – Москва : Военгиз, 1949. – 148с. – (Б-ка солдата и матроса)
520346
  Гончар А. Злата Прага : Роман "Знаменоносцы" / А. Гончар. – Челябинск : Челябоблгиз
Кн. 3-я. – 1949. – 127с.
520347
  Волкова Е. Злата Прага не такое уж спокойное место / Е. Волкова, Д. Студнев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 36-37. – ISSN 0234-1670
520348
  Грозев А. Златан Дудов / А. Грозев. – М, 1975. – 145с.
520349
  Шеноа А. Златарово злато / А. Шеноа. – Београд, 1955. – 393с.
520350
  Иванов М. Златарските произведения от XVI-XI вв. в музея на Бачковския манастир. / М. Иванов. – София, 1967. – 136с.
520351
  Друмев Д. Златарско изкуство = ORFEVRERIE / Д. Друмев. – София : Българската Академия на науките, 1976. – 648 с. : илл. – (Българско художествено наследство ; Том 4)
520352
  Буртовой А. Златая цель / А. Буртовой, В. Шеретько // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 22 мая (№ 21). – С. 16-17. – ISSN 1563-6755


  Как изменить целевое назначение земель с учетом последних законодательных новаций - золотые правила.
520353
  Бондарин С.А. Златая цепь / С.А. Бондарин. – Москва, 1971. – 334с.
520354
  Селезнев Ю. Златая цепь / Ю. Селезнев. – М, 1985. – 415с.
520355
  Иванов В.Д. Златая цепь времен / В.Д. Иванов. – Москва, 1987. – 379с.
520356
  Зверезомб-Зубовский Златка Agrilus hastulifer ratzeb, образ жизни и борьба с ней / Зверезомб-Зубовский. – Петроград, 1915. – 8 с.
520357
  Алексеев А.В. Златки рода Agrilus Curtis Европейской части СССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алексеев А. В. ; Зоол. ин-т АН СССР, уч. совет. – Ленинград, 1967. – 17с. – Бібліогр.:с.16-17
520358
  Павличко Д. Златна ябълка : (12 любовни стихотворения) / Дмитро Павличко ; прев. от укр.: Ваня Петкова ; [лингв.- преводач Оля Садик Ал-Ахмед ; ил. Юсеф Ал-Ахмед]. – [София : Демакс], 2010. – 32 с. : ил. – ISBN 978-954-479-025-7
520359
  Милев К. Златната жила: Повести. / К. Милев. – София, 1990. – 228с.
520360
  Цесарец А. Златни младиъ и ньего жртве. / А. Цесарец. – Београд, 1955. – 392 с.
520361
  Гуляшки А. Златният век / А. Гуляшки. – София, 1973. – 660с.
520362
   Злато слово. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 459 с.
520363
  Чхартишвили А.А. Златовоятель Мамне и реалистические тенденции в позднефеодальном искусстве чеканки Грузии (XVI век.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Чхартишвили А.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
520364
  Шарков Е.В. Златогорский дифференцированный плутон основных и ультраосновных пород в Северном Казахстане : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Шарков Е.В. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1966. – 21 с.
520365
  Добровольский Б.В. Златогузка на Дону и Северном Кавказе : труды биологического факультета / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону
т. 15, вып. 6. – 1949. – 35-45 с.
520366
  Лучник В.Н. Златогузка, вред ею наносимый и меры борьбы с нею / В.Н. Лучник. – 3с.
520367
  Есенин С.А. Златой посев : Лирика, поемы / С.А. Есенин. – Москва : Воениздат, 1976. – 270с.
520368
  Есенин С.А. Златой посев / С.А. Есенин. – М., 1989. – 285с.
520369
  Туаев Д. Златокудрые. / Д. Туаев. – Орджоникидзе, 1956. – 68с.
520370
  Северянин И. Златолира. Поэзы / Игорь Северянин. – 3-е изд. – Москва : Изд. Гриф ; [Тип. В.Н. Саблина], 1914. – 131, [5] с. – Библиогр.: с. I-III
520371
  Бартонек А. Златообильные Микены : пер. с чеш. / А. Бартонек ; отв. ред. и авт. послесл. А.И. Немировский (с. 295-312) ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1991. – 351, [2] с. : ил.; 12 л. ил. – Библиогр.: с. 291-294. – (По следам исчезнувших культур Востока). – ISBN 5-02-016573-5
520372
  Король О. Златопільська гімназія: наша історія та сучасність // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 98-102
520373
  Филипович О. Златопільські роки в житті М.К. Зерова / Олександр Филипович // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 131-136. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
520374
   Златоструй : Древняя Русь 10 - 13 веков. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 304 с. – (Дороги человеческой жизни). – ISBN 5-235-01092-2
520375
  Милтенов Я. Златоструй: старобългарски хомилетичен свод, създаден по инициатива на българския цар Симеон : текстологическо и извороведско изследване / Явор Милтенов. – София : Авалон, 2013. – 551, [1] с. – Текст болг., староболг., давньогрец. – Бібліогр.: с. 507-529. – ISBN 978-954-9704-31-0
520376
  Астафьев А. Златоуст : (краткий очерк) / А. Астафьев. – Челябинск : ОГИЗ : Челябгиз, 1947. – 92 с.
520377
  Тряпкин Н.И. Златоуст : Избранные стихи / Н.И. Тряпкин. – Москва : Художественная литература, 1971. – 223с.
520378
  Державин В.В. Златочекан / В.В. Державин. – Ташкент, 1968. – 352с.
520379
  Манукян А.М. Златые врата начала XIII в.собора Рождества Богородицы в Суздале: особенности конструкции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 118-130. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируются особенности конструкции южных и западных дверей церкви Рождества Богородицы в Суздале. Можно выделить два главных течения в производстве храмовых дверей 10-13 вв., эпохи, соответствующей домонгольскому периоду искусства Древней ...
520380
  Артемов Станислав Златые горки // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 144 : фото
520381
  Копытин В.Я. Златые горы. / В.Я. Копытин. – Алма-Ата, 1960. – 104с.
520382
  Лавренов Ц. Златю Бояджиев / Ц. Лавренов. – София, 1958. – с.
520383
  Милль Пьер Злая жизнь : рассказы / Пьер Милль ; пер. с франц. Т. Хитрово ; Под ред. и с пред. Е.Г. Линдберга. – Москва : Революционный социализм, 1918. – 96 с. – (Рабоче-крестьянская библиотека)
520384
  Ходза Н.А. Злая звезда / Н.А. Ходза. – Л., 1976. – 382с.
520385
  Арльт Р. Злая игрушка : романы, рассказы / Роберто Арльт ; [сост. и вступ. ст. В. Симонова]. – Москва : Художественная литература, 1984. – 391 с.
520386
  Жуков Л.В. Злая фортуна / Л.В. Жуков. – Москва, 1990. – 269с.
520387
  Приймак Т.М. Злегка вузький розріз очей? Українці, турки і татари // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (1061/1062). – С. 198-201. – ISSN 0320-8370


  "Як стверджують археологи та мовознавці, найбільш вірогідним є те, що Україна становила щонайменше частину прабатьківщини відомих нам, але разом з цим і певною мірою суперечливих "індоєвропейців", мова яких була перенесена на захід та південь для ...
520388
  Кудрин А.Н. Злейший враг / А.Н. Кудрин, Н.П. Скакун. – Москва, 1990. – 62с.
520389
  Иванова М.П. Злектрофизиологическое исследование произвольных движений у человека / М.П. Иванова. – М, 1978. – 168с.
520390
  Железняк М.Г. Зленко Анатолій Максимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 616. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520391
  Хорунжий Ю.М. Злет і заземлення Григорія Полетики : Іст.-сучасний роман / Ю.М. Хорунжий; Юрій Хоружний. – Київ : Український письменник, 1994. – 287 с.
520392
  Лєсной В. Злет і занепад етносів, або Ще раз про Льва Гумільова та євразійство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 9
520393
  Кравчук Олександр Злет і занепад Руху: плани, результати та уроки // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 5/6 (187/188). – С. 13-16
520394
  Цимбал Я. Злет і падіння "Авангарду" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 30 (454), 29.07-4.08.2016 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Групу митців "Авангард" ліквідували як класового ворога - за хуліганство та порнографію.
520395
  Грибовський В. Злет і падіння кримського сокола. Як останній кримський хан став заручником геополітичної гри // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 14 (594), 5-11.04.2019. – С. 49-53. – ISSN 1996-1561
520396
  Чернявський М.А. Злети : поезії / М.А. Чернявський. – Київ, 1970. – 128 с.
520397
  Трінчук Я. Злети і падіння гетьмана / Я. Трінчук, В. Мороз, Т. Наконечний // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 10 (816). – С. 94-104. – ISSN 0868-4790
520398
  Гнатюк М. Злети і падіння професора Якова Головацького // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 118-122. – ISSN 0868-4790
520399
  Сюндюков І. Злети і трагедії генія // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 20


  До 150-ліття від дня народження Агатангела Кримського.
520400
  Сюндюков І. Злети і трагедії генія // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 20


  До 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського.
520401
  Сюндюков І. Злети і трагедії генія // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 20


  До 150-ліття від дня народження Агатангела Кримського.
520402
  Сюндюков І. Злети й падіння давньої столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 20


  Володимир-Волинський на тлі буремних століть.
520403
  Хасанов В. Злети й падіння Джона Ло, або Хто винайшов паперові гроші // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 15


  "Париж знемагав від спеки. Перехожі мляво рухалися в пошуку затінку. На площах з"явилися люди, які торгують мішечками з льодом, і за чималі гроші обливали публіку прохолодною водою. Тільки біля парадного входу до бюро генерального контролера фінансів ...
520404
  Михайлова О. Злети й падіння політичної кар"єри Джеймса Рамзі Макдональда: спроба переосмислення // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 53-56
520405
  Денисенко А. Злети та падіння Василя Каразіна
520406
  Гомотюк Оксана Злети, падіння й розвій українознавства : історичні уроки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.11-24. – ISSN 1810-2131
520407
  Кулиниченко Б.П. Злива / Б.П. Кулиниченко. – К., 1962. – 35с.
520408
  Лопіш М. Злива / М. Лопіш. – М.-К, 1977. – 374с.
520409
  Красуцький М. Злива : фрагменти з роману // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.27-36. – ISSN 0131-2561
520410
  Булах Г.І. Злива. / Г.І. Булах. – Київ, 1982. – 192с.
520411
  Фаріон І. Зливання національного складника освіти в післямайданний час // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 січня (№ 3). – С. 1-2


  "...Так звані реформи в освіті мають за основне завдання послідовно вилучати національний складник з її змісту та переключати увагу суспільства на декор попсової форми. Словом, евроремонт зі знищенням власного дому. І ось чому".
520412
  Вишневський П.Ф. Зливи і зливовий стік на Україні. / П.Ф. Вишневський. – Київ : Наукова думка, 1964. – 291с.
520413
  Гопченко Є.Д. Зливові опади на території Півдня України / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кічук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 94-99 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
520414
  Сварог В. Злигодні Голубої Долини // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 218, березень : березень. – С. 8-12


  Творчість Юрія Мушкетика.
520415
  Лавнікевич Д. Злигодні українців у Білорусі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 4


  "Події на Сході країни призвели до того, що з України у Білорусь починаючи з 2014 року переїхало понад 160 тисяч людей, які тікали від війни. У Білорусі вони отримали чималі преференції від держави, але практично ніхто не має статусу біженця, тобто ...
520416
  Поппер К. Злиденність історицизму. / К. Поппер. – К., 1994. – 184с.
520417
  Маркс К. Злиденність філософії. Відповідь на "Філософію злиднів" пана Прудона / К. Маркс. – Київ, 1986. – 227с.
520418
  Дорофеев В.М. Злидні й голод-злочини імперіалізму / В.М. Дорофеев. – К, 1987. – 47с.
520419
  Зейкан Я.П. Злидні українського правосуддя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 10-12


  Про судовий процес над Ю. Тимошенко.
520420
  Тирманд Леопольд Злий : Пригодницький роман / Тирманд Леопольд. – К. : Радянський письменник, 1959. – 496с.
520421
  Федосєєв Г.О. Злий дух Ямбую / Г.О. Федосєєв. – Київ : Молодь, 1970. – 296с.
520422
  Федосєєв І.А. Злий дух Ямбую / І.А. Федосєєв. – К, 1981. – 296с.
520423
   Злин. – Прага, 1947. – 99с.
520424
  Ібрагімов М.А. огли Злиття вод / М.А. огли Ібрагімов. – К., 1969. – 461с.
520425
  Шабліна Я.В. Злиття і поглинання в Україні / Я.В. Шабліна, Ю.В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 120-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
520426
  Лагутіна К. Злиття і поглинання у контексті розвитку корпоративних фінансів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто фінансові проблеми здійснення злиття, поглинання і приєднання в корпоративному секторі економіки України. Виділено перспективи розвитку вітчизняних корпоративних фінансів. Запропоновано шляхи вдосконалення фінансового механізму ...
520427
  Андрущенко І.Г. Злиття і поглинання фінансових установ в умовах інтеграції фінансових ринків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 82-85
520428
  Семенов А.А. Злиття і поглинання як спосіб корпоративного переділу економічних об"єктів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 31-34
520429
  Заворотній Р.І. Злиття й поглинання як метод залучення капіталу в будівництво // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено найбільш поширені методи корпоративних злиттів і поглинань. Консолідація активів розглядається як перспективний метод залучення капіталу до вітчизняного будівництва. Також визначено основні цілі консолідації активів підприємств ...
520430
  Заворотній Роман Ігоревич Злиття й поглинання як метод залучення капіталу в будівництво // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті узагальнено найбільш поширені методи корпоративних злиттів і поглинань. Консолідація активів розглядається як перспективний метод залучення капіталу до вітчизняного будівництва. Також визначено основні цілі консолідації активів підприємств ...
520431
  Глинська Г.Я. Злиття підприємств як фактор підвищення їхньої конкурентоспроможності на міжародному ринку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 47-52. – ISSN 0321-0499
520432
  Коломієць-Людвіг Злиття суб"єктів господарювання в державному та приватному секторах економіки // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 189-200
520433
  Герасименко В.В. Злиття та поглинання банків як метод концентрації банківського капіталу: методологічний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 112-118
520434
  Криклій А.С. Злиття та поглинання банків: методи оцінки вартості бізнесу та досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 6-9.
520435
  Оксак А.О. Злиття та поглинання в національній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Оксак Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 217 арк. – Додатки: арк. 195-217. – Бібліогр.: арк. 173-194
520436
  Оксак А.О. Злиття та поглинання в національній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Оксак Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
520437
  Уманців Ю. Злиття та поглинання компаній у контексті фінансово-економічної кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 48-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
520438
  Абакуменко О.В. Злиття та поглинання на світовому фінансовому ринку / О.В. Абакуменко, Р.О. Бистров // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 111-117. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
520439
  Твердомед О.М. Злиття та поглинання у період фінансово-економічної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 76-79
520440
  Максименко І.Я. Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи в Україні // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 43-50. – ISSN 2073-9982
520441
  Семенов А.А. Злиття та поглинання як спосіб корпоративного переділу економічних об"єктів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 37-40
520442
  Сліпченко Н.Є. Злиття та поглинання як сучасні механізми об"єднання компаній // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 46-49
520443
  Безверха О.С. Злиття та поглинання як фактор посилення конкурентоспроможності ТНК країн БРІКС на глобальних ринках // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 71-82
520444
  Коломієць-Людвіг Злиття та поглинання: аналіз зарубіжного правового досвіду та перспективи його застосування в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 124-129.
520445
  Подимако Н. Злиття та поглинання: правове регулювання в ЄС та можливості рецепції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 122-124
520446
  Башлай С.В. Злиття та приєднання в банківському секторі України / С.В. Башлай, О.В. Мірошніченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 131-138. – ISSN 1993-6788
520447
  Ральченко О.Г. Злі духи в контексті української міфології // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 106-107
520448
  Руйє-Віллоубі Злі/добрі чужинці: євреї та цигани в російських народних легендах // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 42-45. – ISSN 0130-6936
520449
  Франк Л. Зліва, де серце : Роман. Карл і Анна: Повість. Оповідання / Л. Франк. – Київ : Дніпро, 1975. – 367с.
520450
  Якуша В. Зліпи себе сам // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 15-29 січня (№ 3/4)


  Як студенту-юристу не впасти у відчай і чому адвокатом потрібно ставати, починаючи з другого курсу?
520451
  Коваль Л.В. Злісна непокора представникам органів охорони громадського порядку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 73-77. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджується склад адміністративного правопорушення - злісна непокора представникам органів охорони громадського порядку. На конкретних прикладах аналізуються підстави для застосування ст. 185 КпАП УРСР.
520452
  Франко І.Я. Злісний Сидір : Із давніх споминок молодости / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1930. – 15с.
520453
  Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування = The Rise and Fall of Strategic Planning / Генрі Мінцберг ; переклад з англ. К. Сисоєвої. – Київ : Олексій Капуста, 2008. – 24 с., 390 с. – ISBN 978-966-8961-14-4
520454
  Попович М. Зліт на крилах літ // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 31 травня (№ 16)


  Відомий поет Юрій Шип відзначив 75-річчя.
520455
  Синенко Злітають проти вітру / Синенко, І. – К., 1964. – 447с.
520456
  Синенко Злітають проти вітру / Синенко, І. – К., 1970. – 415с.
520457
  Глущак А.С. Злітне поле / А.С. Глущак. – Одеса, 1974. – 76 с.
520458
  Недокіс В.А. Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 - диференц. рівняння / Володимир Адамович Недокіс; МОН України; Кам"янець-Подільський держ. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2006. – 142л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л. 131-142
520459
  Недокіс В.А. Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Володимир Адамович Недокіс; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
520460
  Дмитренко Я. Зло-качественное образование // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 ноября (№ 44). – С. B 4


  "... Принятие Верховной Радой и подписание президентом в конце сентября закона «Об образовании» будет способствовать не только школьной реформе, но и переделу сфер влияния в системе образования. В Днепре менее чем за месяц после вступления в силу ...
520461
  Баграт Людмила Зло : роман / Людмила Баграт. – Львів : Кальварія, 2002. – 288 с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-048-6; 966-663-034-6
520462
  Загребельний П.А. Зло : роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4489-1


  Внучка Ярослава Мудрого київська княжна Євпраксія виходить заміж за Генріха IV і стає германською імператріцею
520463
  Куннас Т. Зло = Рана : розкриття сутності зла у літературі та мистецтві / Тармо Куннас ; пер. з фін. Ірини Малевич та Юлії Стояновської. – Львів ; Київ : Видавництво Аннети Антоненко : Ніка-Центр, 2015. – 287, [1] с., [12] арк. кольор. іл. : іл. – Парал. тит. арк.фін. ориг. - Пер. видання: Tarmo Kunnas. Paha. Mita kirjallisuus ja taide paljastavat pahuuden olemuksesta. Jyvaskyla: Atena. - Імен. покажчик: с. 284-286. – Бібліогр.: с . 279-283. – ISBN 978-617-7192--50-5 ; 978-966-521-659-9
520464
  Абдуллаев Ч. Зло в имени твоем, женщина : роман / Чингиз Абдуллаев. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1996. – 413 с. – (Серия "Схватка без правил")
520465
  Дробжев М.И. Зло и грех в русской религиозной антропологии // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.41-56
520466
  Морозов А.Ю. Зло как проблема экзистенциальной усталости самости: этико-богословские аспекты // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 39-41
520467
  Гринь В. Зло на цыпочках : роман в 3 новеллах / Владислав Гринь. – Донецк : ЛАНДОН- XXI, 2014. – 303, [1] с. – ISBN 978-617-704-965-3
520468
  Підгаєвська Т. Зло під маскою блага // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2010. – № 05 (269), березень. – С. 7


  Про феномен відродження окультизму в Україні.
520469
  Кристи А. Зло под солнцем / А. Кристи. – Москва, 1991. – 205с.
520470
  Значков Борис Зло под солнцем / Значков Борис, Рудаков Андрей, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 138-144 : рис., фото
520471
  Музичко О. Зло поряд і всередині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 61). – С. 5


  Українці мають навчитися використовувати українофобію як один із засобів подолання власного малоросійства. 28 березня 2013 р. у Львові у рамках XXIV наукової сесії Наукового товариства ім. Шевчека відбувся III Всеукраїнський семінар "Українофобія як ...
520472
  Лалич М. Зло пролетело / М. Лалич. – Белград, 1974. – 386с.
520473
  Загородній В. Зло, яке слід подолати // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.84-87
520474
  Кривицкий А.Ю. Злоба дня и вечность / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1984. – 47с.
520475
   Злобіна Олена Геннадіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 167-168. – ISBN 978-966-439-754-1
520476
   Злобіна Олена Геннадіївна (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 186. – ISBN 978-966-933-054-3
520477
  Стрепетов В.И. Зловещая паутина / В.И. Стрепетов. – Л., 1965. – 200с.
520478
   Зловещая эстафета. – М., 1982. – 222с.
520479
  Сюндюков И. Зловещее превращение // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 146-153. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Как история Украины-Руси стала частью истории "общерусской".
520480
  Николаев П.А. Зловещий альянс / П.А. Николаев. – Л., 1980. – 181с.
520481
  Жарков В.В. Зловещий молох / В.В. Жарков. – М., 1987. – 379с.
520482
   Зловещий оскал милитаризма. – М., 1984. – 220с.
520483
  Климовский Д.С. Зловещий пакт. Из истории германско-польских отношений межвоенного двадцатилетия / Д.С. Климовский. – Минск, 1968. – 176с.
520484
  Семенюк В.А. Зловещинй альянс. / В.А. Семенюк. – Минск, 1972. – 136с.
520485
  Баранецька О. Зловживання владою або службовим становищем як елемент економічної злочинності / О. Баранецька, О. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 93-98. – ISSN 2524-0129
520486
  Биков К.Г. Зловживання владою або службовим становищем як спосіб вчинення корупційних злочинів та окремий склад злочину // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 172-183. – ISSN 2304-4556
520487
  Кобан Ж. Зловживання владою або службовим становищем як спосіб посягання на права людини // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.67-72
520488
  Політова А.С. Зловживання владою або службовим становищем: корупційний злочин чи злочин у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 136-145. – ISSN 2524-0323
520489
  Лизогуб Ярослав Зловживання впливом (ст. 369 КК України): проблеми мовної конструкції юридичного складу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 36-38.
520490
  Дудоров О. Зловживання впливом: проблеми кваліфікації (судова практика) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
520491
  Дудоров О. Зловживання впливом: проблеми кваліфікації (судова практика) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 7-13 червня (№ 23). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
520492
   Зловживання державною посадою. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 37с.
520493
  Куценко С. Зловживання довірою - не просто "несправедливість", це стаття за шахрайство // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 19-25 липня (№ 29). – С. 14. – ISSN 1992-9277
520494
  Наконечний В. Зловживання з боку профспілок: проблема репрезентативності та стратегії захисту // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 29/30). – С. 11
520495
  Каменський Д.В. Зловживання інсайдерською інформацією за кримінальним законодавством України та США // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 160-167
520496
  Кожемякіна Н. Зловживання корпоративним правом шкодить здоров"ю товариства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "...Практика та рекомендації".
520497
  Пашутіна В.Ю. Зловживання корпоративними правами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пашутіна Віолетта Юріївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
520498
  Костенко О. Зловживання кримінальним законом: поняття і шляхи протидії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 72-74. – ISSN 0132-1331
520499
  Саніахметова Н Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб"єкта господарювання на ринку: поняття та види / Н Саніахметова, С. Мельник // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.3-6
520500
   Зловживання на ринку капіталів : екон.-прав. аспекти / [К.В. Ануфрієва, Л.М. Бєлкін, А. Блахньо-Пажих та ін.] ; за ред. О.Г. Кошового, д-ра юрид. наук, проф. В.М. Тертишника та д-ра екон. наук, проф. Н.М. Шелудько ; Асоц. "Укр. фондові торговці". – Дніпро : Ліра, 2019. – 531, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Передм., висновки та пропозиції, післямова укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-240-7
520501
  Євтєєва Д.П. Зловживання опікунськими правами (злочин, передбачений ст. 167 КК України): види суспільно небезпечних діянь // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 548-551. – ISBN 978-966-458-403-3
520502
  Бобченко Н. Зловживання посадових осіб, які ведуть кримінальний процес як одна з підстав для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.538-546. – (Серія юридична ; Вип. 38)
520503
  Оджиковський В. Зловживання правами / В. Оджиковський, М. Гринькевич // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 9, 14-15


  Чому проведення перевірок з 1998 р. не відповідає вимогам українських законів.
520504
  Полянський Т.Т. Зловживання правом (загальнотеоретичне дослідження) : монографія / Т.Т. Полянський ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України, Львів. лаб. прав людини і громадянина. – Київ ; Харків : Редакція журналу "Право України" ; Право, 2013. – 375, [1] с. : іл. – Присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України. – Бібліогр.: с. 329-375 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження"" : дод. до журн. "Право України" ; [вип. 34]). – ISBN 978-966-458-615-0
520505
  Полянський Т. Зловживання правом в інтерпретації Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 32-38. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
520506
  Катющенко Н. Зловживання правом в Україні: теоретичні та практичні виміри // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 28-30
520507
  Кравчук В.М. Зловживання правом громадського контролю за діяльністю органів публічної влади: теоретико-правовий аналіз // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 224-232. – ISSN 2306-9082
520508
  Гришко О. Зловживання правом і порушення договірного зобов"язання: співвідношення понять // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 41-46
520509
  Молчанов Р. Зловживання правом на ім"я // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 22-27. – ISSN 2308-9636
520510
  Борейко Г.Д. Зловживання правом сторонами кримінального провадження на етапі завершення досудового розслідування // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 61-68. – ISSN 2617-4162
520511
  Карнаух Б. Зловживання правом та його правові наслідки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 31-36. – ISSN 2663-5313
520512
  Кучерук Ю.М. Зловживання правом у конституційному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 389-392
520513
  Кучмієнко О.В. Зловживання правом у корпоративних правовідносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучмієнко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 193-230
520514
  Кучмієнко О.В. Зловживання правом у корпоративних правовідносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучмієнко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
520515
  Кучерук Ю. Зловживання правом у кримінальному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 537-539
520516
  Веніславський Ф. Зловживання правом у публічно-правовій сфері як державно-правова проблема // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 249-257. – ISSN 0132-1331
520517
  Серьогін С. Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 190-192
520518
  Серьогін С.Ю. Зловживання правом у сфері корпоративних відносин (порівняльно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Серьогін Станіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
520519
  Вавженчук С. Зловживання правом у трудових правовідносинах: сучасний стан і тенденції правового регулювання / С. Вавженчук, В. Довгопол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 14-17
520520
  Волощук О. Зловживання правом шляхом умисного спотворення фактів у разі звернення до ЄСПЛ / О. Волощук, М. Гетманцев // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 302-309. – ISSN 2663-5313
520521
  Забродський А. Зловживання правом як загальна тенденція процесу // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 26-28.
520522
  Рубащенко М. Зловживання правом як загальноправова категорія: допустимість, сутність, кваліфікація // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 42-51
520523
  Полуектов І. Зловживання правом як порушення засад цивільного законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-41.
520524
  Полянський Т. Зловживання правом: (загальнотеоретичний аналіз) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 128-133. – ISSN 0132-1331
520525
  Мілетич О.О. Зловживання правом: загальнотеоретичний аспект. Феномен свободи у праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 55-60. – ISSN 1563-3349
520526
  Українчук О.О. Зловживання правом: історико-правовий екскурс // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 28-32.
520527
  Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Рогач О.Я. ; ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2011. – 429 л. – Бібліогр.: л. 391-429
520528
  Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Рогач Олександр Янович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр. : 38 назв
520529
  Рогач О.Я. Зловживання правом: теоретико-правове дослідження / О.Я. Рогач. – Ужгород : Ліра, 2011. – 366, [2] с. – Бібліогр.: с. 336-366. – ISBN 978-617-596-055-4
520530
  Дідич Т.О. Зловживання правотворчою діяльністю як теоретико-правовий феномен // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – 150-153
520531
  Базилевський С. Зловживання процесуальними правами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 13-23. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
520532
  Базилевський С. Зловживання процесуальними правами в адміністративному процесі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 70-81. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
520533
  Настюк В. Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві як прояви корупційних ризиків // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 45-53. – ISSN 1026-9932
520534
  Абрамова О. Зловживання процесуальними правами в господарському процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 270-271. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
520535
  Харківська П. Зловживання процесуальними правами в господарському процесі: причини та способи протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 152-153
520536
  Рєзнікова В. Зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві: поняття, ознаки, види // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-36. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено актуальній на сьогодні для господарського судочинства проблемі зловживання процесуальними правами. Висвітлено існуючі в науковій літературі погляди та підходи щодо досліджуваної проблематики. Визначено поняття, ознаки та види ...
520537
  Ткачук А. Зловживання процесуальними правами в контексті фіктивності дій учасників судового процесу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 250-252
520538
  Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 27-29. – Бібліогр.: с. 27. – ISSN 0132-1331
520539
  Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 27-29. – Бібліогр.: с. 27. – ISSN 0132-1331
520540
  Ткачук А. Зловживання процесуальними правами за проектом нової редакції Цивільного процесуального кодексу України: поняття, ознаки, шляхи протидії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 205-214. – ISSN 1026-9932
520541
  Кузнець О.М. Зловживання процесуальними правами сторонами виконавчого провадження, їх представниками та державним виконавцем // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 178-183. – ISSN 2219-5521
520542
  Ковалишин О. Зловживання процесуальними правами у корпоративних спорах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 155-158
520543
  Крижанівський В.В. Зловживання процесуальними правами у цивільному процесі // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 197-200. – ISBN 978-617-7020-48-5
520544
  Ткачук А.О. Зловживання процесуальними правами у цивільному процесі України : дис. ... д-ра філософії в галузі юрид. наук : 081 / Ткачук Анжеліка Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 216, [3] арк. – Додатки: арк. 207-216, [3]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 182-206
520545
  Хохлова Т.С. Зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7096-97-8
520546
  Кузьміних А. Зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 277-286. – ISBN 978-617-7768-14-1
520547
  Ткачук А.О. Зловживання процесуальними правами, вчинене шляхом приховування відомостей про учасника справи / А.О. Ткачук, О.С. Захарова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 48-49. – ISSN 2308-9636
520548
  Рєзнікова В. Зловживання процесуальними правами: господарсько-процесуальний аспект проблеми // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 3 (4). – С. 124-137
520549
  Лазовський О. Зловживання процесуальними правами: нові тренди та шляхи боротьби // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 20-21
520550
  Шевердін М. Зловживання процесуальними правами: як запобігти? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 30-31
520551
  Журба І. Зловживання сторонами процесуальними правами у цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інституту зловживання процесуальними правами сторонами, приведено приклади судової практики, запропоновано критерії класифікації зловживання процесуальним правами та санкції за такі зловживання із закріпленням їх у ...
520552
  Афанасьєва М. Зловживання суб"єктивним виборчим правом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 144-149. – ISSN 1026-9932
520553
  Мироненко І.В. Зловживання суб"єктивним майновим правом: зміст та особливості відповідальності // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 161-165
520554
  Малышев Б.В. Зловживання суб"єктивним правом як порушення мети норми права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 39-42


  Автор статті доводить, що зловживання суб"єктивним правом - це не правопорушення, що характеризується використанням суб"єктом законних засобів, які встановлені уповноважуючою нормою права, для досягнення мети, яка не передбачена вказаною нормою.
520555
  Кожевникова В. Зловживання суб"єктивним сімейним правом / В. Кожевникова, Ю. Кабенок // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (112). – С. 5-15. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
520556
  Панасюк О. Зловживання суб"єктивними трудовими правами: постановка проблеми
520557
  Нагорний О. Зловживання та змови: що приніс 2020 рік? / О. Нагорний, М. Сус // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 26-27
520558
  Лубенець Ірина Зловживання та інші правопорушення, що мають місце під час емісії акцій акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 16-19
520559
  Фещенко Н. Зловживання у сфері вексельного обігу та заходи щодо їх попередження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 162-166.
520560
  Кушнір Т.М. Зловживання у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-50. – Бібліогр.: 7 назв
520561
  Коваленко Ю.М. Зловживання у сфері рейтингових послуг на фінансовому ринку і можливості їх усунення // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 29-32
520562
  Бєліков О. Зловживання у сфері рекламних послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 129-136
520563
  Штефан А. Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний юридичний факт // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 62-70. – ISSN 2308-0361
520564
  Трощинський В.П. Зловісне обличчя неофашизму. / В.П. Трощинський. – К., 1983. – 168с.
520565
  Сюндюков І. Зловісне перетворення. Як історія України-Руси стала частиною історії "загальноруської" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 641-549. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
520566
  Сюндюков І. Зловісне перетворення. Як історія України-Русі стала частиною історії "загальноросійської" // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 142-149. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
520567
  Добрецова В.В. Зловісний союз українського буржуазного націоналізму та уніатської церкви / В.В. Добрецова, Л.П. Маянська. – К., 1979. – 46с.
520568
  Русин П.В. Зловісний союз хреста і тризуба / П.В. Русин. – Київ, 1970. – 32с.
520569
  Баран Є. Зловлена Світлом... // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 164-165. – ISSN 0131-2561
520570
  Чехов А.П. Зловмисник. Хамелион / А.П. Чехов. – К, 1936. – 16с.
520571
  Лангер Фред Злодейство гения. Лаборант дьявола // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 108-113 : фото. – ISSN 1029-5828
520572
  Дубина К.К. Злодеяние немцев в Киеве. / К.К. Дубина. – Москва, 1945. – 47с.
520573
   Злодеяния американских империалистов. – Пхеньян, 1951. – 90с.
520574
  Овсянникова М.Д. Злодеяния американско-английских интервентов в Корее / М.Д. Овсянникова. – Москва, 1951. – 24 с.
520575
  Матуваль Симон [Матавуль Симо] Злодеяния дрозда : Рассказ Симона Мауваля ; (с сербского) // Поездка в Черногорию / Лоти Пьер. – [Спб.], 1892. – С. 153-168
520576
  Алексеев Н.С. Злодеяния и возмездие / Н.С. Алексеев. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 400 с.
520577
  Дезессар Никола Туссен Злодеяния Робеспиера и главных его сообщников Марата, Кутона, Сент- Жюста и прочих : Перевод с французскаго, со втораго издания в Париже 1802 года, дополненнаго кратким историческим начертанием жизни и картины злодеяний бывшаго герцога Орлеанскаго, : С присовокуплением подробностей следственнаго его дела и казни / Сочинение г. Дез-Эссара. – Санктпетербург : в Императорской типографии
Ч. 3-4. – 1802. – 100, 66, [1, 9-15] с. : 1 портр.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, корінець та кутки зі шкіри Предисл. авт. на с. I - III ч. 1. Имеются подстроч. примеч. Портр. М.М.И. Робеспьера, Ж. Кутона, Ж.П. Марата, ...
520578
  Кисельов В.Л. Злодії в хаті / В.Л. Кисельов. – Київ, 1963. – 318с.
520579
  Мірбо Октав Злодій : П"єса на 1 дію / Октав Мірбо ; [Пеp. М.К. Воpоного]. – Київ : Видавн. Т-во "Дзвін". Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня", 1918. – 20 с. – (Унівеpсальна Бібліотека № 4)
520580
  Темченко П. Злодій. – Полтава, 1918. – 19с.


  Книга без обкладанки Полтава: [Вид. Пед. Бюpо Полтав. Губеpн. Hаp. Упpави. Дpук. І.Л. Фpішбеpга], 1918. – 19 с. – (Кн. для читання в клясі; Hизка 2, вип.(дані по спискам із бібліотеки АНУ)
520581
  Кондратюк А. Злодій Заводовий : із циклу "Новели нашого хутора" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 4-49.
520582
  Лусінян Р.Г. Злодій і скрипка. / Р.Г. Лусінян. – Львів, 1968. – 172с.
520583
  Лизанчук В. Злодійський геополітичний розбій набирає обертів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 5-11 серпня (№ 31). – С. 4
520584
  Лизанчук В. Злодійський геополітичний розбій набирає обертів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 3


  Новітній "історик" Путін опублікував статтю "Про історичну єдність росіян і українців".
520585
  Черемшина Марко Злодія зловили / Черемшина Марко. – Київ, 1953. – 16с.
520586
  Гуржій І.О. Злодіяння іноземних інтервентів на Україні / І.О. Гуржій, М.Н. Лещенко. – Київ, 1953. – 24с.
520587
  Черных И.В. Злой ветер афганец / И.В. Черных. – Москва, 1990. – 368с.
520588
  Млечин Л. Злой гений войны и мира // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 35 (1240). – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
520589
  Колодочкина Е. Злой гений или необыкновенная жизнь Эжен-Франсуа Видока // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 84-97. – ISSN 1812-867Х
520590
  Ширванзаде А.М. Злой дух : повести и рассказы / Александр Ширванзаде; пер. с арм. Я.Хачатрянца. – Москва : Художественная литература, 1959. – 191 с.
520591
  Федосеев Г.А. Злой дух Ямбуя / Г.А. Федосеев. – М, 1966. – 350с.
520592
  Федосеев Г.А. Злой дух Ямбуя / Г.А. Федосеев. – М, 1966. – 112с.
520593
  Федосеев Г.А. Злой дух Ямбуя / Г.А. Федосеев. – Хабаровск, 1969. – 320с.
520594
  Федосеев Г.А. Злой дух Ямбуя / Г.А. Федосеев. – Хабаровск, 1983. – 320с.
520595
  Гусев-Оренбургский С.И. Злой дух; Рахиль; Козелихинский дьякон; Не от мира сего : [рассказы] / С.И. Гусев-Оренбургский. – [3-е изд.]. – Москва : Акц. о-во "Универсальная библиотека", 1916. – 88 с. – (Универсальная библиотека ; № 1074)
520596
  Федоров Л.А. Злой Сатурн / Л.А. Федоров. – Свердловск, 1987. – 349с.
520597
  Федоров Л.А. Злой Сатурн; Конец Гиблой елани / Л.А. Федоров. – Свердловск, 1981. – 350с.
520598
  Стил Д. Злой умысел / Д. Стил. – Москва, 1996. – 432с.
520599
  Беспалова Н. Злоключения "Марсианского крота" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 2 (176). – С. 30-31
520600
  Майдачевский Д.Я. Злоключения "экономической истории" в высшей школе современной России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 39-44. – ISSN 0869-3617


  Экономическая история, прежде неотъемлемая составляющая образовательных программ подготовки экономистов, ныне фактически исчезла из учебных планов вузов в силу «избыточности» в них истории. Стратегии поддержания ее дисциплинарного статуса должны быть ...
520601
  Жебунев Л. Злоключения галицийских сичей / Л. Жебунев. – 1с.
520602
  Френкел Г. Злоключения идей : Критика философии Уайтхеда / Г. Френкел; Перев. с англ. – Москва, 1959. – 103 с.
520603
  Стэною Дамиан Злоключения отца Гедеона. - Выборы игуменьи. / Стэною Дамиан. – М., 1964. – 294с.
520604
  Пармузин Б.С. Злость чужих ветров / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1981. – 184с.
520605
  Корольов П.А. Злотий фонд парії / П. Корольов. – Ужгород : Карпати, 1974. – 148 с.
520606
  Бухтоярова Ю. Злоті за навчання. Як і чому українці стають студентами польських університетів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 21 серпня (№ 119). – С. 8
520607
   Злотіна Марія Львівна (1921-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 168. – ISBN 978-966-439-754-1
520608
   Злотіна Марія Львівна (1921-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 186-187. – ISBN 978-966-933-054-3
520609
  Гук О.М. Злоупотребление властью или служебным положением и халатность / О.М. Гук, Ю.А. Алименко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 58-62. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  В статье на основе анализа таких составов преступлений, как злоупотребление властью или служебным положением и халатность, а также судебной практики устанавливаются критерии разграничения этих преступлений.
520610
  Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: постановка проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 190-206. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
520611
  Сунцева П.В. Злоупотребления налоговых органов и злоупотребления налогоплательщиков в публичном праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 82-94. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
520612
  Брагар А. Злочин - еволюціонування та детермінація суспільством // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 4-5
520613
   Злочин. – Київ, Мельбурн : Фортуна, 2003. – 555с.
520614
   Злочин. – 2-е вид. – Мельбурн; Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2005. – 560с. : іл. – На титул. аркуші: На вічну пам"ять мільйонам дочок і синів української землі, котрих замордувала, убила, знищила у катівнях і голодоморами комуно-большевицька влада у 20 ст. – ISBN 966-7601-63-3
520615
  Волощук О.Т. Злочин агресії в міжнародному праві: проблеми прoцecу розробки та прийняття унiфiкoвaнoгo визнaчeння // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 271-276. – ISSN 2219-5521
520616
  Станку З. Злочин банкира Другана / З. Станку. – К., 1973. – 366с.
520617
   Злочин банкіра другана : роман. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 363 с.
520618
  Станку З. Злочин банкіра Другана / З. Станку. – К., 1963. – 356с.
520619
  Станку З. Злочин банкіра Другана / З. Станку. – К., 1970. – 365с.
520620
  Захаров Є. Злочин без кари // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-39.


  Голодомор не тільки фізично знищив десяту частину українців, а й зруйнував соціальну, політичну та громадську активність живих, посіяв страх перед владою, призвів до сучасної "слухняности" й угодства.
520621
  Головченко І.П. Злочин без покари : роман / Іван Головченко. – Київ : Київська правда, 2011. – 287, [1] с. : портр. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-7270-16-5
520622
  Кель М.Л. Злочин Василя Крижня, аспіранта / М.Л. Кель. – Київ, 1969. – 165с.
520623
  Гончаренко В.Г. Злочин викриває наука / В.Г. Гончаренко. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1973. – 48с. ; №4Сер. 9
520624
  Удовиченко В. Злочин геноциду в Україні 1932-1933 рр. як складник політики державного терору Кремля // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 334-341
520625
  Удовиченко В. Злочин геноциду в Україні 1932 - 1933рр. як складник політики державного терору Кремля // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 653-668
520626
  Костенко О. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 31-39. – ISSN 0132-1331
520627
  Гричук Р.І. Злочин і його викриття (Процесуальний порядолк попереднього розслідування кримін. справ) / Р.І. Гричук. – Київ, 1976. – 48с.
520628
  Достоєвський Ф.М. Злочин і кара : роман на 6 ч. з епілогом / Федір Достоєвський ; [пер. з рос. І.М. Сергєєва ; упоряд., авт. ст. та приміток В. Звиняцьковський ; іл. С. Якутовича]. – Київ : Либідь, 2014. – 668, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0687-6
520629
  Достоєвський Ф.М. Злочин і кара : роман на 6 ч. з епілогом / Федір Достоєвський ; [упоряд. тексту, авт. ст. та прим.: В. Звиняцьковський ; худож.: С. Якутович]. – Київ : Либідь, 2015. – 668, [4] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 599-633. – ISBN 978-966-06-0687-6
520630
  Достоєвський Ф.М. Злочин і кара : роман на 6 ч. з епілогом / Федір Достоєвський ; [пер. з рос. І.М. Сергєєва ; упоряд., авт. ст. та приміток В. Звиняцьковський ; іл. С. Якутовича]. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2017. – 668, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-06-0687-6
520631
   Злочин і кара в українській прозі : збірник творів: Іван Франко, Ольга Кобилянська, Олекса Стороженко, Володимир Винниченко / упоряд. Л.Ф. Ковальська; вступ. ст. В.С. Ковальського. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 648с. – ISBN 978-966-667-295-0
520632
  Мороз І. Злочин і кара, або Дещо про авторитет державних органів та цінність людського життя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 9-15 серпня (№ 32). – С. 10. – ISSN 1992-9277
520633
  Крьока С. Злочин і кара. Як в Україні судитимуть воєнних злочинців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 11


  " Колишній боєць батальйону "Донбас" Ігор Чайківський потрапив у полон при виході з Іловайського котла. Його разом з іншими вояками взяли в полон російські військові, які дали слово офіцера, що потім передадуть полонених Міжнародному Червоному Хресту. ...
520634
  Швець А.І. Злочин і катарсис : Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка / НАНУ. Львів. відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г.Шевченка; Алла Швець. – Львів, 2003. – 236 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 5). – ISBN 966-02-2900-3
520635
  Фріс П. Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного закріплення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 42-49. – ISSN 0132-1331
520636
  Стуліна А. Злочин і покарання // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 15/16) : Захист економічної конкуренції. – С. 28
520637
  Крисюк Ю. Злочин і покарання в релігійній доктрині християнства // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 36-40. – ISSN 2409-4544
520638
  Ряшко О.В. Злочин і покарання в філософсько-правових концепціях Гегеля / О.В. Ряшко, І.М. Коваль, Р.В. Орнат // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 46-54. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
520639
  Питер М. Злочин і покарання у середньовічній Польщі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 262-269. – ISSN 0132-1331
520640
  Ніколаєвська І. Злочин і покарання. Порушення захисту персональних даних інтернет-гігантами / І. Ніколаєвська, Ю. Палайда // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 1, 20-21
520641
  Стрельцов Є. Злочин і покарання: зовсім не апологетичні роздуми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 11. – ISSN 1992-9277
520642
  Стрельцов Є.Л. Злочин і покарання: зовсім не апологетичні роздуми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
520643
  Федянін В. Злочин і торги навколо нього // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 4


  "Міжнародна спільнота продовжує уважно спостерігати за розвитком подій навколо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашугджі. Щороку у світі під час виконання службових обов"язків і від рук кілерів гинуть десятки репортерів. Усі такі випадки ...
520644
  Костицький М.В. Злочин можна попередити / М.В. Костицький. – К., 1989. – 47с.
520645
   Злочин москалів у роки Другої світової війни // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 16-17
520646
  Колошша І. Злочин на мості Маргіт / І. Колошша. – К., 1966. – 144с.
520647
  Письменна Л.М. Злочин Надії Поліщук / Л.М. Письменна. – Київ, 1961. – 290с.
520648
  Письменна Л.М. Злочин Надії Поліщук / Л.М. Письменна. – Київ, 1964. – 310с.
520649
  Письменна Л.М. Злочин Надії Поліщук : Живі зустрічають світанок: Роман-дилогія / Л.М. Письменна. – Київ : Дніпро, 1973. – 456с.
520650
  Коптюк Л.М. Злочин проти здоров"я / Коптюк Л.М. – Київ : Політвидав, 1988. – 62 с. – (Бесіди з вірующими)
520651
  Акуленко В.І. Злочин проти пам"яті : про нищення культурних цінностей на Україні (1927-1941 рр.) / В.І. Акуленко. – Київ : Знання, 1991. – 48 с. – (Серія 1 "Час і суспільство" / Т-во "Знання" України ; № 5)
520652
  Шевчук Ю. Злочин сталінського тоталітарного режиму проти німців-освітян Житомирщини в першій половині 30-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 216-227
520653
  Лук"янчиков Б.Є. Злочин та його характеристики / Б.Є. Лук"янчиков, Є.Д. Лук"янчиков // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-28
520654
  Лясковська С. Злочин та покарання: політико-правові підходи у правозастосовній практиці в роки непу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 106-107
520655
  Подкур Роман Злочин тоталітарного режиму // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 32-33. – ISSN 0868-9644


  Голодомор 1932-1933 рр.
520656
  Микитчик О.В. Злочин як предмет філософсько-правового аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Ідеться про багатовимірність злочину як соціального явища і необхідність світоглядного філософсько-правового аналізу його предметного дослідження кримінальним правом.
520657
  Денисенко Є. Злочин як прояв трансцендентного // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 217-219
520658
  Горбашов Л.Н. Злочин, за який не судять / Л.Н. Горбашов. – К, 1964. – 86с.
520659
  Галл М. Злочин. / М. Галл. – К., 1960. – 232с.
520660
  Іщенко Н. Злочинець в історичному контексті // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Гаазький трибунал виніс остаточний вирок Ратко Младичу.
520661
  Діденко В.П. Злочини - як покарання, а покарання - як злочини : (нариси з укр. класичної літ.) : [навч. посібник] / Діденко В.П. ; Міжнар. акад. фундамент. основ буття, Міжнар. фонд акад. П.Н. Михайленко. – Київ : Аванпост-прим, 2015. – 123, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-502-078-4
520662
  Ковальчук В. Злочини без кари : оповіді, вірші, світлини / В. Ковальчук, Л.Стойкова. – Київ : Український рейтинг, 2011. – 168 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-97103-3-8
520663
  Одегов О. Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України / [Олександров Одегов, Наталія Гриценко ; за заг. ред. В. Щербаченка ; ГО "Східноукр. центр громад. ініціатив" ; ГО "Правозахисна Група "Січ" ; Громад. ком. захисту конституц. прав та свобод громадян]. – Київ : Східноукраїнський центр громадських ініціатив, 2018. – 63, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-929-751-8
520664
  Токарська А.С. Злочини в інформаційній війні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 136-344. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
520665
  Скляр Н.В. Злочини вчинені на тлі расової, національної та релігійної ворожнечі // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 347-349. – ISBN 978-617-7364-24-4
520666
  Хавронюк М. Злочини із складною виною у Кримінальному кодексі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.9-18
520667
   Злочини комуністичної Москви в в Україні вліті 1941року. – Факс. вид. – [ Дрогобич : Відродження, 1991. – 95, [ 1 ] с. : фотодок. – Вих. дан. ориг.: Нью-Йорк: Пролог, 1960. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 10)
520668
   Злочини на грунті ненависті : новий кримінальний феномен світового суспільства : [науково-практичне видання] / за ред. Дж. Перліна ; наук. ред.: О.А. Мартиненко та Ю.Л. Бєлоусов. – Львів : Астролябія, 2011. – 523, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-74-0
520669
  Бегма В.А. Злочини німців і народна боротьба на Ровенщині / В.А. Бегма. – К.-Х., 1945. – 35с.
520670
  Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині / Олександр Денищук. – Рівне. – ISBN 966-96174-4-8
Кн.1 : Рівненська область. – 2003. – 352с.
520671
  Мартиненко О.А. Злочини працівників органів внутрішніх справ України: аналіз тенденцій 1992–2009 рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 71-77
520672
  Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика : [монографія] / П.П. Андрушко. – Київ : КНТ, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-373-333-3
520673
  Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: об"єкт і система // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 12. – С. 3-63.
520674
  Люблінський П.І. Злочини проти виборчого права (закінчення) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 61-74.
520675
  Люблінський П. Злочини проти виборчого права (продовження) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 113-120.
520676
  Запоточний О. Злочини проти віри за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 94-95


  Є посилання на работу науковців КНУ імені Тараса Шевченка - Історія українського права: Посібник / І.А. Безклубий, І.С. Гриценко, О.О. Шевченко та ін.; - Київ: Грамота, 2010. – 336 с.
520677
   Злочини проти власності // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 2. – С. 106-121
520678
  Навроцький В.О. Злочини проти власності: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 80с.
520679
   Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : навч. посібник / [Анісімов Г.М. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Панова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 183, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-267-1
520680
  Карпенко М.І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : теоретичні та прикладні аспекти : монографія / М.І. Карпенко ; за заг. ред. В.К. Матвійчука ; Нац. акад. управління. – Київ : ВНЗ "Національна академія управління", 2018. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7386-16-1
520681
  Навроцький В.О. Злочини проти громадської безпеки громадського порядку та народного здров"я: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 52с.
520682
  Савченко А. Злочини проти громадської безпеки у США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-21.
520683
  Лихова Софія Яківна Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за кримінальним кодексом України ( теоретико-правове дослідження ) : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук; 12. 00. 08 / Лихова С. Я.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 30 назв
520684
  Лихова С.Я. Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження) : Дис. ...д-ра юрид. наук: Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право / Софія Яківна Лихова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 471л. – Бібліогр.: л. 416-471
520685
  Кісілюк Е.М. Злочини проти держави в період українського державотворення (1917-1921 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.17-19. – Бібліогр.: 10 н.
520686
  Навроцький В.О. Злочини проти держави: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 48с.
520687
   Злочини проти екологічної безпеки: проблемні питання систематизації / Ю.А. Турлова, Г.С. Поліщук, Л.Г. Козлюк, О.О. Пєнязькова // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (90). – С. 42-51. – ISSN 2073-6231
520688
  Литвин О.П. Злочини проти життя : навчальний посібник / О.П. Литвин ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2002. – 232с. – ISBN 966-7942-96-1


  Дається кримінально-правова та кримінологічна характеристика вбивств за кваліфікаційними ознаками і обтяжуючими обставинами, їх історичні джерела, соціально-політичні, психологічні та економічні основи
520689
  Старко О. Злочини проти життя та здоров"я особи: кількісно-якісні показники за 2013-2019 рр. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 106-110. – ISSN 2409-4544
520690
  Балабко В.В. Злочини проти життя та здоров"я особи: кримінальна віповідальність медичних працівників : монографія / В.В. Балабко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-267. – ISBN 978-617-573-128-4
520691
  Фесенко Є.В. Злочини проти здоров"я населення та системи заходів з його охорони : Монографія / Є.В. Фесенко. – Київ : Атіка, 2004. – 280с. – ISBN 966-326-003-3
520692
  Фесенко Є.В. Злочини проти здоров"я населення, не пов"язані з наркотизмом: науково-практичний коментар // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-36.
520693
  Савченко А.В. Злочини проти інтелектуальної власності в Україні та США: порівняльний аналіз / А.В. Савченко, Т.П. Трембовецька, О.В. Кохановська // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 131-140
520694
  Новіков О.В. Злочини проти інтелектуальної власності: поняття, види, сучасний стан та тенденції розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 234-239. – ISSN 2219-5521
520695
  Гнатовський М. Злочини проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві: характеристика окремих діянь // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 26-44. – ISSN 1814-3385
520696
  Гнатовський М. Злочини проти людяності: поняття та загальна характеристика у сучасному міжнародному кримінальному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 34-42. – ISSN 1814-3385
520697
  Романюк Б.В. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку : монографія / Романюк Б.В., Бантишев О.Ф. ; [наук. ред. М.В. Костицький]. – Київ : Крок, 2018. – 234, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-692-492-0
520698
  ТуренокА.М Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: кримінально-правова характеристика // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 271-273. – ISBN 966-660-151-6
520699
  Матвійчук В.К. Злочини проти навколишнього природного середовища як соціальне й правове явище // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 112-116
520700
  Чуваков О.А. Злочини проти основ національної безпеки України : проблеми кримінально-правової теорії і практики : монографія / О.А. Чуваков ; М-во науки і освіти України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2017. – 360, [2] с. – Бібліогр.: с. 340-360. – ISBN 978-966-928-105-0
520701
  Матвійчук В.К. Злочини проти основ національної безпеки: деякі положення загальної характеристики // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 136-138. – ISBN 978-966-2456-11-0
520702
  Стрельцов Л.Є. Злочини проти основ світового правопорядку // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 400-412. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
520703
  Антонюк А. Злочини проти особи у роз"ясненнях пленуму Верховного Суду України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 298--307. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено положення, що стосуються злочинів проти особи, викладених у постановах чи проектах постанов Пленуму Верховного Суду України відповідно до теорії кримінального права. Звернуто увагу на шляхи усунення виявлених недоліків.
520704
  Навроцький В.О. Злочини проти особи: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 48с.
520705
  Навроцький В.О. Злочини проти політичних і трудових прав громадян: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 36с.
520706
  Артеменко О.М. Злочини проти порядку проходження військової служби: кримінологічне дослідження : монографія / О.М. Артеменко ; [наук.-ред. В.В. Голіна] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2019. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-223 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-643-5


  У пр. № 1726738 напис: У дар бібліотеці від автора. Підпис.
520707
  Навроцький В.О. Злочини проти порядку управління: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 40с.
520708
  Савченко А. Злочини проти правосуддя в Україні та США (на рівні федерації): порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 145-150
520709
  Мірошниченко С. Злочини проти правосуддя за кримінальними кодексами радянської доби (історико-правовий аналіз) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 55-59
520710
  Вербицька Н.В. Злочини проти правосуддя на ранніх етапах розвитку вітчизняного законодавства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 50-54. – (Юридичні науки ; № 4 (1))


  Статтю присвячена дослідженню історії розвитку вітчизняного законодавства про злочини проти правосуддя. Визначено особливості еволюції цього інституту в різних документах, зокрема Руській Правді, Уложенні про покарання карні й виправні 1845 року тощо.
520711
  Кальман О. Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин / О. Кальман, С. Мірошниченко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-24.
520712
  Навроцький В.О. Злочини проти правосуддя: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 48с.
520713
  Маломуж А.І. Злочини проти правосуддя: окремі проблемні питання кваліфікації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 231-236. – ISSN 2219-5521
520714
  Навроцький В.О. Злочини проти природи: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 56с.
520715
  Мартьянова Т. Злочини проти релігійних свобод громадян: зарубіжний досвід // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 135-140. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
520716
  Панасюк О.О. Злочини проти системи опадкування // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 36-37
520717
  Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. посібник / О.О. Дудоров ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-081-6
520718
  Холод О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: історичний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 396-401. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті за допомогою використання історико-правового методу дослідження було проаналізовано історію розвитку вітчизняного кримінального законодавства у частині, що стосується статевих злочинів.
520719
  Лихова С.Я. Злочини проти трудових правовідносин (проблемні питання ) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 140-148. – ISSN 2306-9082
520720
  Підгородинський В.М. Злочини проти честі та гідності особи (теоретичне порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Підгородинський Вадим Миколайович ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
520721
  Мартиненко О. Злочини серед персоналу ОВС України: перспективні напрями відомчої превенції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 0132-1331
520722
  Савченко А.В. Злочини та злочинність у США: Загальний кримінально-правовий, кримінологічний і порівняльний аналіз // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 9. – С.28-32. – Бібліогр.: 7 н.
520723
  Кравчук А. Злочини та інциденти ненависті в Україні / Андрій Кравчук ; Правозахист. ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Наш світ, 2018. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
520724
  Ємельянов В.П. Злочини терористичної спрямованості / В.П. Ємельянов. – Харків : Рубікон, 1997. – 160с. – ISBN 966-7152-07-03
520725
  Коваленко В. Злочини у правоохоронній сфері. Застосування кримінального законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.89-92
520726
  Сухачов О. Злочини у сфері банківського кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 111-114. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблемні питання визначення окремих видів злочинів в сфері банківського кредитування. В статье рассматриваются проблемные вопросы определения отдельных видов преступлений в сфере банковского кредитования. The article examines ...
520727
  Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження) : Навчальний посібник / С.С. Чернявський; МОіНУ; За ред.: О.М. Джужи. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 264с. – ISBN 966-667-105-0
520728
  Карчевський М.В. Злочини у сфері використання комп"ютерної техніки : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Карчевський ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 168 с. – Бібліогр.: с. 148-153. – ISBN 978-966-326-353-3


  Досліджуються ознаки складів злочинів, передбачених розділом ХVІ КК України, висвітлюються питання відмежування комп"ютерних злочинів від суміжниих, пропонуються для обговорення можливі зміни до чинного кримінального законодавства
520729
  Опалінський Ю.В. Злочини у сфері господарської діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 79-82.
520730
  Киричко В.М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці : науково-практичний коментар / В.М. Киричко, О.І. Перепелиця ; за заг ред. В.Я. Тація ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 784 с. – ISBN 978-966-458-151-3
520731
  Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика : Монографія / О.О. Дудоров. – Київ : Юридична практика, 2003. – 924с. – ISBN 966-8042-02-6
520732
  Гула Л. Злочини у сфері інтелектуальної власності та засоби їх виявлення / Л. Гула, У. Олеярник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 143-148. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
520733
  Азаров Д.С. Злочини у сфері комп"ютерної інформації (кримінально-правове дослідження) / Азаров Денис Сергійович; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Державний науково-дослідний ін-т МВС України. – Київ : Атіка, 2007. – 304с. – ISBN 966-326-230-3
520734
   Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності = Financsal and banking-related crimes. – Харків, 2000. – 123с.
520735
  Хімченко С.А. Злочини у сфері медичної діяльності // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 348-366. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
520736
  Козак Н.С. Злочини у сфері мобільного (стільникового) зв"язку // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 387-389. – ISBN 978-966-301-169-1
520737
  Данилевська Ю.О. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров"я населення: проблеми кримінально-правової кваліфікації : практ. посібник / Ю.О. Данилевська, Д.В. Каменський ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 286, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-043-4


  У пр. № 1728432 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з найкращими побажаннями від авторів. Підпис.
520738
  Дудоров О.О. Злочини у сфері підприємництва : Навчальний посібник / О.О. Дудоров, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк; За ред. Хавронюка М.І. – Київ : Атіка, 2001. – 608с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7714-28-4
520739
  Заруба П.І. Злочини у сфері приватизації: проблеми застосування кримінально-правових норм // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 204-207. – ISBN 966-660-151-6
520740
  Письменський Є.О. Злочини у сфері професійної діяльності журналістів у контексті забезпечення потреб українського суспільства на сучасному етапі його розвитку // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 90-103. – ISSN 2304-4556
520741
  Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина : (розділ 5 Особливої частини КК України): монографія / С.Я. Лихова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 573с. – ISBN 966-594-824-5
520742
  Крижна Л.В. Злочини у сфері сімейно-побутових відносин (кримінологічний аспект) : Монографія / Л.В. Крижна; МВС України; Київський ін-т внутр. справ при нац. академії внутр. справ України. – Київ, 2003. – 105с.
520743
  Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації) : Навчальний посібник / О.Ф. Бантишев; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 128с. – ISBN 966-608-209-8
520744
  Савченко А.В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов"язаної з наданням професійних послуг : наук.- практ. коментар до розд. XVII Особливої частини Кримінал. кодексу України / Савченко А.В., Кришевич О.В. ; [за заг. ред. В.І. Шакуна] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Алерта, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 156-159. – ISBN 978-617-566-120-8
520745
  Тютюгін В.І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов"язаної з наданням публічних послуг : навч.-практ. посібник / В.І. Тютюгін, Ю.В. Гродецький, С.В. Гізимчук ; за ред. проф. В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 227, [3] с. – Бібліогр.: с. 226-228. – ISBN 978-966-458-692-1


  У прим. №1693589 напис: Шановному Сергію Дмитровичу Шапченку, з повагою від авторів. Підписи
520746
  Андрушко П.П. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика : навч. посібник / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська. – Київ : Юристконсульт, 2006. – 342 с. – ISBN 966-2968-07-5
520747
  Мусієнко А. Злочини у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 115-118.
520748
  Бондарчук М. Злочини у сфері трансплантації органів або тканин людини або, так звана, "Чорна трансплантологія"
520749
  Бондарчук М. Злочини у сфері трансплантації органів або тканин людини або, так звана, "Чорна трансплантологія" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 330-331. – ISBN 978-617-7069-17-0
520750
  Леньо П.Ю. Злочини червоноармійців в період превентивної радянізації Закарпатської України // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 104-108. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті, на основі архівних матеріалів, розкривається маловідома проблема злочинних діянь червоноармійців на території Закарпатської України. Серед документів : скарги цивільного населення, реляції органів влади, розслідування обставин справи. ...
520751
  Волинець Р.А. Злочини чи проступки: кримінальні правопорушення у сфері фондовому ринку // Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24 травня 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Каф. кримін. права [та ін. ; редкол.: Є.Л. Стрельцов та ін. ; передм. С.В. Ківалова ; відп. за вип. Є.Л. Стрельцов]. – Одеса : Юридична література, 2019. – C. 68-70. – ISBN 978-966-419-365-5
520752
  Зятьєв С. Злочини"червоноготерору" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 7
520753
  Фролова О.Г. Злочини, пов"язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова характеристика : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 08 / Фролова О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібл.: 7 назв
520754
  Фролова О.Г. Злочини, пов"язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова характеристика : [Дисертація...] / Фролова О.Г.; Олена Григорівна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 211л. – Бібліогр.: л. 180-211
520755
  Титаренко О. Злочини, пов"язані з незаконним використанням бюджетних коштів: визначення поняття / О. Титаренко, В. Руфанова // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 99-103
520756
  Кіріленко Ф.О. Злочини, пов"язані з порушенням правил безпеки дорожнього руху у 1960-2018 роках // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 231-246. – ISSN 2072-8670
520757
  Беспаль О.Л. Злочини, учинені у сфері сімейних відносин: особливості окремих понять // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 146-154. – ISSN 2410-3594
520758
  Ліховіцький Я.О. Злочини, що вчиняються персоналом державної кримінально-виконавчої служби України: кримінологічна характеристика та запобігання : (монографія) / Ліховіцький Ярослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. НДІ МВС України. – Київ : Іванюк В.П., 2017. – 582, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 455-567 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-517-846-0


  У пр. №1717290 напис: Від автора Тетяні Олександрівні з найкращими побажаннями. Я. Ліховіцький. 06.02.2018 р.
520759
  Митич С.П. Злочини, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Митич Сергій Павлович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
520760
  Ахмедов В.А. Злочини, які порушують принцип невідворотності юридичної відповідальності за законодавством Азербайджанської Республіки та України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 226-236. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
520761
  Швець Н.Л. Злочини. пов"язані з порушенням прав споживачів: криміналістичний аналіз // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.129-139
520762
  Ющук І. Злочинна антидержавна сутність закону "Про засади державної мовної політики" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 грудня (№ 51). – С. 4-5
520763
  Гук Б. Злочинна армія // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  До історії Війська польського у Бірчі в 1945 р.
520764
  Карпов Н.С. Злочинна діяльність : Монографія / Н.С. Карпов; МВСУ; НАВСУ; Під ред.В.П.Бахіна. – Київ, 2004. – 310 с. – ISBN 966-8426-03-7
520765
  Старушкевич А.В. Злочинна діяльність у сфері поширення "дитячої" порнографії: проблеми моделювання з метою протидії // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19, № 1 : Юридические науки. – С. 99-109. – ISSN 1606-3715
520766
  Шапарь О.М. Злочинна діяльність фіктивних суб"єктів підприємництва, що здійснюється через банківські установи // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 22-27. – ISBN 966-594-145-Х
520767
  Іваненко І.В. Злочинна організація: окремі аспекти сучасного розуміння та відмінність від організованої групи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 144-148
520768
  Голибард Є.І. Злочинна рука Росії в Україні : фрагмент сучасного літопису (1994 - початок 2015 рр.) : факти, особи, коментарі / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2015. – 409, [1] с. : іл. – На обкл. також. зазнач.: Хроніка так званого "стратегічного партнерства" в умовах залежної "незалежності", з екскурсом у минуле і майбутнє. – ISBN 978-966-136-231-3
520769
  Лук"яненко Л. Злочинна суть КПРС- КПУ. Нюрнберг-2 / Левко Лук"яненко; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 124с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-403-1
520770
  Шеклі Р. Злочинна цивілізація / Р. Шеклі. – К, 1991. – 238с.
520771
  Фуркало В.В. Злочинний бізнес: торгівля зброєю - знарряддя імперіаліст. політики глобал. тероризму / В.В. Фуркало. – Київ, 1985. – 48с.
520772
  Половинський Леонід Злочинний механізм хабарництва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-25
520773
  Федорак Л.М. Злочинний намір у кримінальному праві України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 11 (183). – С. 44-48
520774
  Левицький М.П Злочинниця : оповідання Модеста Левицького. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – Конволют.Переплетено 10 іншими авторами. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)


  Зміст конволюту: 1. Левицький М.П. Злочинниця:оповідання Модеста Левицького.- У Київі (Київ):Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], [1908].- 16 с.- (Видавництво "Час".;Сер. 1 ; № 1 2. Телешков М.Д. Скрута:оповідання Миколи Телешова.- ...
520775
  Лазаренко О. Злочинні групи підлітків // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 40-46
520776
  Берзін П. Злочинні діяння, пов"зані з незаконним одержанням і використанням субвенцій, за кримінальним законодавством Федеративної Республіки Німеччини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 70-74


  Стаття присвячена аналізу деяких типів незаконного використання субвенцій за кримінальним законодавством Федеративной Республіки Німеччини. Розкривається кримінально-правовий зміст складів діянь, передбачених ст. 264 Кримінального кодексу Федеративної ...
520777
  Берзін П.С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08.. / Берзін П.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
520778
  Берзін П.С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Берзін П.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 483 л. + Додатки : л. 410-433. – Бібліогр.: л. 434-483
520779
  Чебан О.М. Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чебан Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 256 л. – Додатки: л. 230-256. – Бібліогр.: л. 209-229
520780
  Чебан О.М. Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чебан Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
520781
  Нежурбіда С.І. Злочинність в зарубіжних країнах як об"єкт порівняльної кримінології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У статті автор обгрунтовує віднесення злочинності в зарубіжних країнах до об’єкта порівняльної кримінології, необхідність отримання знань про злочинність в зарубіжних країнах для проведення порівняльних кримінологічних досліджень, кінцева мета яких - ...
520782
  Мірошниченко С.С. Злочинність в зоні АТО: соціологічно-правовий аспект / С.С. Мірошниченко, О.Г. Бондарчук // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 64-68. – ISSN 2413-6433
520783
  Кандричин С. Злочинність в ореалі "зіткнення цивілізацій" : приклад України та Білорусі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 71-83. – ISSN 1563-3713
520784
   Злочинність в Україні : Основні показники стану та структури злочинності за 2001-2005 роки: Статистичний збірник. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр МВС України, 2006. – 201с.
520785
  Баганець О. Злочинність в Україні: статистичні маніпуляції правоохоронців // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277


  Аналіз стану злочинності, її структури і динаміки на території країни за 2017 рік (у порівнянні зі статистичними даними за 2009, 2010, 2013-2016 роки). Частина 1.
520786
  Буржинський В.А. Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінація / В.А. Буржинський, Ф.О. Кіріленко // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 187-190. – ISSN 2312-928X
520787
  Кулик О.Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання : монографія / О.Г. Кулик ; М-во внутр. справ України ; Держ. НДІ МВС України. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 288 с. : табл. – Бібліогр.: с. 274-287. – ISBN 978-966-667-508-1
520788
  Греченко В.А. Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років / В.А. Греченко, А.М. Клочко // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 88-94. – ISSN 1727-1584
520789
  Черних Г. Злочинність і параметри насилля в українському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 32-37. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується зміст поняття злочинності як фактору впливу на якість життя в українському суспільстві на основі аналізу соціологічних теорій девіантної поведінки та злочинності: теорія диференційної асоціації Е. Сазерленда, теорія девіацій ...
520790
  Черняєв Ю.Б. Злочинність і правоохоронна діяльність як об"єкти економічного аналізу / Ю.Б. Черняєв, В.П. Мазуренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 297-304 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
520791
  Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко- математичних методів) : Навч. посібник / О.Г. Фролова. – Київ : АртЕк, 1997. – 208с. – ISBN 966-505-055-9
520792
  Калініна А.В. Злочинність іноземців та осіб без громадянства в Україні: кримінологічна характеристика і стратегія запобігання : монографія / А.В. Калініна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-222. – ISBN 978-966-937-827-9
520793
  Литвак О.М. Злочинність її причини та профілактика / О.М. Литвак. – Київ : Укpаїна, 1997. – 165с. – ISBN 9665240498
520794
  Дубчак Л. Злочинність неповнолітніх як відзеркалення недоліків шкільного та вузівського виховання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-50
520795
  Головкін Б.М. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 204-217. – ISSN 2224-9281
520796
  Юзікова Н.С. Злочинність неповнолітніх: особливості, сучасні тенденції та заходи запобігання і протидії їй / Н.С. Юзікова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Біла К.О., 2016. – 509, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 429-463. – ISBN 978-617-645-241-6
520797
  Богатирьов А.І. Злочинність серед засуджених у місцях несвободи: кримінологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Богатирьов Андрій Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
520798
  Свиридов Б. Злочинність та засоби її подалання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 18-24 червня (№ 24). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
520799
  Свірін М.О. Злочинність та її негативні наслідки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 182-189. – ISSN 2072-8670
520800
  Балабан І.М. Злочинність та міжнародне співробітництво з питань боротьби з нею // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 19-25. – ISSN 2227-7048
520801
   Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / [Б.М. Головкін та ін.] ; за заг. ред. Б.М. Головкіна ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2013. – 243, [3] с. – Бібліогр.: с. 225-242. – ISBN 978-966-458-415-6
520802
  Тимчук О.Л. Злочинність у сучасному світі: кримінологічний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 84-91
520803
  Білецький І. Злочинність у сфері виборчого процесу: проблеми визначення і класифікації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 77-80. – ISSN 0132-1331
520804
  Біленчук П. Злочинність у сфері високих технологій - глобальна проблема тисячоліття // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 106-111.
520805
  Гук В.С. Злочинність у сфері інформаційних технологій // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 13-14
520806
  Андрушко А.В. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А.В. Андрушко, І.А. Нестерова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : ІВА, 2016. – 218, [2] с. – Бібліогр.: с. 166-216. – ISBN 978-617-501-118-8


  У пр. №1711898 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича від авторів. Підпис
520807
  Іванов Є.В. Злочинність як наслідок дисбалансу функцій соціального управління: український досвід 1991-2016 рр. // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 124-129. – ISSN 2077-1800
520808
  Сосніна О.В. Злочинність як об"єкт кримінологічного дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 379-386


  Статтю присвячено аналізові нормативно-правових актів, що становлять систему європейського права, та доведення важливості врахування їхніх особливостей у процесі адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС.
520809
  Дячук Д.О. Злочинність як продукт соціальної нерівності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 38-40
520810
  Кулик О.Г. Злочинність як соціальне явище: суттєві ознаки та визначення поняття // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 125-132. – ISSN 2072-8670
520811
  Сосніна О.В. Злочинність як суспільно небезпечна поведінка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 335-338
520812
   Злочинність: поняття та види / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.Т. Задояний, Л.В. Мошняга // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 11. – С. 28-31
520813
  Савцов В.Я. Злочином і облудою: ізраільський неоколоніалізм. / В.Я. Савцов. – К., 1983. – 160с.
520814
  Іонов О.В. Злочинства німців у Донбасі. / О.В. Іонов. – К., 1946. – 39с.
520815
  Фальберг Г.З. Злочинця викривають зорі / Г.З. Фальберг. – К, 1958. – 211с.
520816
  Шилюк А.В. Злука УНР і ЗУНР - втілення ідеалу української соборності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 408-410. – ISBN 978-617-7777-14-3
520817
  Тимченко Р. Злука УНР і ЗУНР в історичній ретроспективі // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 158-168. – ISBN 978-966-355-019-0
520818
  Костюк С. Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 2 (263). – С. 12-16
520819
  Селянкин О.К. Злыдень / О.К. Селянкин. – Пермь, 1959. – 38с.
520820
  Манн Г. Злые / Г. Манн. – Москва. – 67с.
520821
  Зангезуров Г.И. Злые ветры / Г.И. Зангезуров. – М, 1979. – 408с.
520822
  Шифрин Михаил Злые птички / Шифрин Михаил, Розов Георгий, Носаченко Галина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 196-203 : фото
520823
  Немов М. Злые соблазны : рассказы / М. Немов [псевд.]. – Москва : Основа ; [Тип. "Общественная польза"], 1910. – 239 с.
520824
  Машкин В.К. Злым ветрам наперекор: Повествование о чилийском сопротивлении / В.К. Машкин. – М., 1982. – 225с.
520825
  Адамов А.Г. Злым ветром : роман / Аркадий Адамов ; ил.: А. Голицын. – Москва : Мол. гвардия, 1975. – 351с. – (Стрела)
520826
  Янко Д. Злютовані одним болем // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 161-167. – ISBN 978-966-171-250-7


  Коломієць Олексій Федотович (1919-1994).
520827
  Галайба В. Злякалися Тараса // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 березня (№ 12). – С. 13


  Уперше питання про всенародне вшанування Тараса Шевченка у зв"язку з 50-річчям від дня смерті й 100-річчям із дня народження, що наближалися, представники прогресивної української громадськості порушили ще 1905 року, а Полтавська губернська земська ...
520828
  Булавін Л.А. Змiна ентропiї рiдинної системи пiд дiєю радiацiйного опромiнення / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, К.В. Тарадій // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 56-64. – ISSN 1025-6415
520829
  Цибуля Д. Змагалися економісти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  На базі економічного факультету пройшла науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі "Бухгалтерський облік та аудит". Очолив конкурсну комісію декан фак-ту В.Д. Базилевич. Серед переможців є студенти ...
520830
  Томчук-Пономаренко Змагалися економісти // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  На економічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії. На церемонії закриття олімпіади з вітальним словом виступив заступник голови Оргкомітету, декан економічного факультету ...
520831
   Змагалися з чемпіонкою світу // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 8


  Про сеанс одночасної гри в шашки з чемпіонкою світу та Європи В. Кришталь, який відбувся в Інституті міжнародних відносин.
520832
   Змагалися знавці східних мов // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 6


  Уже три роки поспіль під патронатом Міністерства освіти і науки України в Інституті філології відбувається Всеукраїнська студентська олімпіада з іноземних мов.
520833
   Змагалися тенісисти // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8


  У спортивному комплексі університету відбулися змагання з настільного тенісу в рамках Спартакіади "Бадьорість та здоров"я" серед професорів та викладачів. У чоловічій першості бронзовим призером став Олег Оліх (фізичний факультет), друге місце посів ...
520834
   Змагалися шахісти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В Запоріжжі видбулися II спортивні ігри України з шахів серед вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації. Університетом здобуто перше місце.
520835
   Змагалися шахісти // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 8


  У спорткомплексі університету відбулися змагання ХІ Універсіади серед студентів ВНЗ Ш-VI рівня акредитації з шахів. Команда нашого університету посіла І місце (з 11 команд). Переможці: Ірина Петрова, Ілля Голиченко (мех.-мат.); Віктор Скляров ...
520836
   Змагалися юні історики // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІ Міжнародна учнівська олімпіада з історії. Учасників привітали преректор з наук.-педаг. роботи В.А.Бугров та заст. голови журі олімпіади, декан історичного ф-ту В. Колесник. Переможців мітали в Мистецькому ...
520837
   Змагались юні математики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 3 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  "...I тур III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади відбувся 26 січня 2014 року у КУ імені Бориса Грінченка й КНУ імені Тараса Шевченка. <...> На відкритті юних математиків привітав голова журі, доктор фізико-математичних наук, професор КНУ імені ...
520838
   Змагальна біологія // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Успішно завершилася Всеукраїнська студентська олімпіада ННЦ «Інститут біології та медицини». Цьогоріч вона вперше проводилася за 6-ма напрямками: «Лісове і паркове господарство», спеціальностями «Біологія», «Екологія» (загальна) та «Екологія» ...
520839
  Грабовська О.О. Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Аналізується правова природа й зміст змагальної моделі цивільного судочинства, надається порівняльна характеристика змагального процесу і слідчого (інквізіційного). Робиться висновок про сутність цивільного процесу України. Проанализирована правовая ...
520840
  Фазикош Г. Змагальний тип цивільного судочинства та вплив змагальних процедур на судове рішення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.27-33. – ISSN 0132-1331
520841
  Яновська О. Змагальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 8 (128). – С. 77-82


  Стаття присвячена дослідженню змагальних засад процесу доказування в кримінальному провадженні відповідно до нового КПК України. Автор приділяє увагу нормативному забезпеченню рівноправності сторін у процесі збирання доказів та представлення їх судові.
520842
  Сисоєнко Г.І. Змагальність і правова позиція у кримінальному провадженні // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 105-111. – ISSN 2310-9769
520843
  Скотинюк Я. Змагальність сторін у заочному провадженні кримінального процесу Англії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 130-133


  У статті розглядаються особливості здійснення спорів у заочному провадженні кримінального процесу Англії.
520844
  Маляренко В. Змагальність сторін у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.15-22
520845
  Півненко В.П. Змагальність сторін у кримінальному судочинстві України: проблеми і шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 99-103. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
520846
  Алєксєєва А.О. Змагальність та об"єктивна істина в контексті участі народу в судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 257-263. – ISSN 2310-9769
520847
  Короєд С.О. Змагальність у цивільному судочинстві як форма реалізації принципів вини і добросовісності в цивільному праві // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 56-61
520848
  Бочаров Д. Змагальність як ігрова засада процесуальної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 50-52.
520849
  Грицаєнко Л.Р. Змагальність, диспозитивність, рівність сторін - принципи кримінального процесу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 188-194. – ISSN 1563-3349
520850
  Васькович Г. Змагання "Громад" за освіту і рідну мову в школах // Studien zu Nationalitatenfragen / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen, 1988. – Nr. 4 : In memoriam Georgii Panejko. – С. 123-132
520851
  Мосолов Олександр Змагання "Життя в безпеці" у дитячо-юнацькому оздоровчому комплексі "Чайка" / Мосолов Олександр, Мальнєв Юрій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 13 : фото
520852
  Гольц І.С. Змагання в колективі фізкультури. / І.С. Гольц, М.М. Подольський. – К., 1963. – 133с.
520853
  Гольц І. Змагання в колективі фізкультури. / І. Гольц, М. Подольський. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1969. – 175с.
520854
  Биков Г.М. Змагання двох свiтових суспiльних систем / Г.М. Биков. – Київ : Знання, 1986. – 48с. – Bibliogr.: с.47. – (Т-во "Знання" УРСР ; 4 ; 2 : Міжнародна)


  Розкpиваються основнi напpями змагання двох суспiльних систем в умовах загостpення мiжнаpодного становища у 80-тi pоки.
520855
   Змагання з плавання // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 6


  У басейні спорткомплесу КНУ імені Тараса Шевченка відбулися спортивні змагання з плавання серед збірних команд студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Голосіївського району міста Києва. Перемогу здобула збірна команда ...
520856
  Сас Віталій Змагання за кубок України з пожежно-прикладного спорту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 12 : фото
520857
  Добржанський О. Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.) : документи і матеріали / Олександр Добржанський, Володимир Старик. – Чернівці : Чернівецька обл. друкарня, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-2390-00-1
520858
  Кралюк П. Змагання за Ярослава Мудрого // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 15


  "Постать Ярослава Мудрого в нашій історії доволі цікава. Саме цей князь створив Русь як державний організм, розбудував Київ (який навіть почав змагатися з Константинополем), став автором перших писаних законів у своїй державі — Руської правди. А також ...
520859
  Литвин Т. Змагання знавців правил безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 3
520860
  Кощєєв Олександр Олександрович Змагання і економія ресурсів / Кощєєв Олександр Олександрович. – К., 1988. – 48с.
520861
  Богданова Н. Змагання і перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Відбулися змагання в рамках Спартакіади серед студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, розташованих на території Голосіївського району м.Києва. Вітаємо призерів і переможців змагань КНУ імені Тараса Шевченка !
520862
  Торбаков І. Змагання із глобальним Великим Братом // Критика. – Київ, 2004. – Листопад, (число 11). – С. 22-27


  "...питання про потенційне зіткнення між Американською та Російською імперіями..."
520863
   Змагання лідерів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 3


  У Київському Палаці дітей та юнацтва відбулась Сьома Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти" та Третя Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "World Edu". Організувала і провела виставку Компанія "Виставковий Світ" за підтримки та ...
520864
  Черкасова С.І. Змагання народних мас - метод виховання комуністичного ставлення до праці / С.І. Черкасова. – Київ : Видавництво Київського університету, 1966. – 168 с.
520865
   Змагання пам"яті Кіборга // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 6


  "Нещодавно у спортивному комплексі КНУ відбулися змагання з прикладного багатоборства пам"яті студента Інституту філології, "кіборга" Святослава Горбенка, на приз ректора Університету та Профкому. У ході напруженої боротьби до фіналу дійшли лише ...
520866
  Благініна С. Змагання парадигм у вищій освіті Німеччини (до 500-річчя Реформації) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 102-111. – ISSN 1682-2366
520867
  Гриневич В. Змагання переможців // Критика. – Київ, 2007. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 30-32


  Політичне протистояння навколо оцінок історії Другої світової війни.
520868
   Змагання програмістів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 5 червня (№ 22). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У США завершилися змагання з програмування серед студентських команд ACM-ICPC World Finals 2017, у яких взяли участь 128 студентських команд з усього світу. До фіналу турніру потрапили і три українські команди. За підсумками конкурсу українські команди ...
520869
  Соловйов С. Змагання равликів // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 22-25. – ISSN 0585-8365
520870
  Баган О. Змагання титанів і епох: (До теми: "Іван Франко і Михайло Драгоманов") // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 62-68. – ISSN 0042-9422
520871
  Вовченко Н.О. Змагання юних рятувальників на Вінниччині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 13-14 : фото
520872
  Вірченко Т. Змагання юних рятувальників Полтавщини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 16 : фото
520873
  Соболєва О. Змагання, ігри та бешкети в структурі кримськотатарської традиційної весільної обрядовості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 106-113


  Стаття присвячена вивченню ігрового та антиповедінкового компонентів у структурі весільних обрядів кримських татар. На основі аналізу опублікованих джерел та результатів польових досліджень подається огляд весільних ритуалів із символікою протиборства ...
520874
  Бучинський Б. Змаганя до Унїї Руської Церкви з Римом в р. 1498-1506 / Б. Бучинський. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1909. – 113 с. – Окр. відбиток з: Зап. Укр. Наук. Т0ва в Києві, кн. 4-6, 1909
520875
  Конотоп В.І. Змагаються побратими / В.І. Конотоп, В.М. Цибулько. – М., 1979. – 66с.
520876
  Андрєєва К. Змагаючись за змагальність // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.119-120


  Змагальність сторін у Кримінально - процесуальному праві України
520877
  Федака С. Змазаний ювілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 13


  Жовтень 1944-го в долі України і Закарпаття.
520878
  Коломієць В. Змалювання героїчного минулого українського народу в історичній драматургії Бориса Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Історична драматургія Б. Грінченка ("Ясні зорі", "Степовий гість", "Серед бурі") розглядається під кутом зору провідної проблеми - герой і народ. Досліджується також сценічна "біографія" п"єс Б. Грінченка.
520879
  Рязанцева Т. Змалювати думку... : (Консептизм як напрям метафізичної поезії в літературі Європи доби Барокко) / Т. Рязанцева; Академія наук України. – Київ, 1999. – 144с. – ISBN 966-02-1215-1
520880
  Вольвач П. Змарноване десятиліття // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 5


  Стан кримської промисловості та будівельної галузі у перше повоєнне десятиліття.
520881
  Єна О.Г. Змащуючи велосипедний ланцюг // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 58-64. – ISSN 1029-4171
520882
  Петухов Ю. Змееборец : Роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2006. – 320с. – (Приключения, фантастика, ISSN 0869-2726 ; 1 ; Дальний поиск). – ISBN 5-85141-104-X
520883
  Карелин Л.В. Змеелов / Л.В. Карелин. – М, 1983. – 156с.
520884
  Карелин Л.В. Змеелов. Последний переулок : Романы / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1986. – 303 с.
520885
  Карелин Л.В. Змеелов.Последний переулок. Даю уроки / Л.В. Карелин. – М, 1987. – 491с.
520886
  Безуглов А.А. Змееловы / А.А. Безуглов. – М, 1978. – 240с.
520887
  Нейморовец Владимир Змееногая богиня. На Папай за богиней // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 36 : фото
520888
  Компанец В. Змееносцы : новая философия / Владимир Компанец. – Днепр : Середняк Т.К., 2016. – 163, [1] с. – На тит. л.: (Посвящ. возлюбившим свет и ставшим от этого просветл.-ослепленными. Ведь свет физ. на самом деле тьма, затмившая собой множество миров...). – ISBN 978-617-7373-70-3
520889
  Игнатьев А.В. Змеи в метеорологии. – [Одесса], 1908. – С. 27-70. – Отд. оттиск
520890
  Бломберг Р. Змеи гиганты и страшные ящеры / Р. Бломберг. – М, 1966. – 64с.
520891
  Чегодаев А Змеи как они есть. / А Чегодаев. – М., 1990. – 62с.
520892
  Талызин Ф.Ф. Змеи.. / Ф.Ф. Талызин. – М, 1963. – 111с.
520893
  Олексина Марина Змеиная тайна Муйне : Путь к себе // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 72-74 : Фото. – ISSN 1813-4777
520894
  Тимм У. Змеиное дерево : Роман / У. Тимм. – М. : Радуга, 1990. – 354 с.
520895
  Шумаков Олег Змеиное королевство // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
520896
  Магауин М.М. Змеиное лето : повести / Мухтар Магауин ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1984. – 350 с.
520897
  Берлин Джереми Змеиные хитрости : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 50 : Фото
520898
  Вэнс Эрик Змеиные цари майя. Затеряный мир майя / Вэнс Эрик, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 156, сентябрь. – С. 96-113 : фото
520899
  Бердыева А.Т. Змеиные яды, их токсическое действие и меры оказания помощи при укусах змей / А.Т. Бердыева. – Ашхабад, 1974. – 36с.
520900
  Уклеин В.Н. Змеится лентою дорога... / В.Н. Уклеин. – Тула, 1972. – 176 с.
520901
  Шолохов-Синявский Змей-горыныч / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону, 1944. – 36с.
520902
  Опарина Нина Змей Горыныч. Подсчет поголовья / Опарина Нина, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 92-95 : фото
520903
  Иванов Сергей Змей, рожденный летать : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 156-158 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
520904
  Астапенка А. Змена этнічных асаблівасця ў беларусаў у часе і перспектывы ўмацавання беларускай ідэнтычнасці ў мадэрную эпоху // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 48-52. – ISSN 2309-9356


  В статті акцентовано увагу на тому, що вступ Білорусі в епоху інформаційних технологій вносить якісно нову парадигму формування білоруської культури і білоруської нації, так як у всьому світі розпочався якісно новий етап розвитку суспільства, ...
520905
   Зменшення вмісту формальдегіду у фанері, склеєній карбамідоформальдегідними клеями з використанням деревинного волокнистого шламу / П.А. Бехта, Р.Г. Салабай, І.І. Салабай, Г.В. Нощенко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 265-272 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1991-606X
520906
  Чесанов Володимир Леонтійович Зменшення дозового навантаження опромінення людина в приміщеннях будівель за допомогою протирадонових захисних заходів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Чесанов В.Л.; Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
520907
  Нєнно І.М. Зменшення інтегрального ризику банкрутства підприємства за рахунок використання переваг ризик-менеджменту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 27-34. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
520908
  Баранник В.Ф. Зменшення кількості критеріїв ефективності / В.Ф. Баранник, М.М. Маляр // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 345-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається підхід поділу множини критеріїв ефективності на підмножини з певними властивостями.
520909
  Яндульський О.С. Зменшення кількості перемикань системи регулювання під напругою трансформатора в електричній мережі з джерелами розосередженого генерування / О.С. Яндульський, А.Б. Нестерко, Г.О. Труніна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 33-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
520910
  Значкова О. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 16-23.
520911
  Голіна В. Зменшення можливостей вчинення злочинів як стратегія запобігання злочинності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 204-213. – ISSN 1993-0909
520912
  Шемяткін О. Зменшення навантаження на фонд оплати праці та пенсійна реформа - з чого почати? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "Україна не перший рік намагається впровадити накопичувальну пенсійну систему. Однак на заваді є дві проблеми: необхідність фінансувати існуючі видатки на пенсійне забезпечення та відсутність інвестиційних інструментів, які могли б бути використані для ...
520913
  Брус С.І. Зменшення обсягів проблемних кредитів в Україні в умовах обмеженого інструментарію / С.І. Брус, Є.О. Бублик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 76-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
520914
  Іванець В.Г. Зменшення обсягів утворення радіоактивних відходів (РАВ) у технологіях дезактивації спецодягу та засобів індивідуального захисту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іванець Валерій Григорович ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 17 назв
520915
  Андрєєва Т.І. Зменшення пасивного куріння внаслідок удосконалення законодавства: які групи виграють найбільше? // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 77-83. – ISSN 1996-5931
520916
  Максюта М.В. Зменшення похибки при визначенні азимутального кута приходу еліптично поляризованого ННЧ-сигналу за рахунок додаткової фазової затримки / М.В. Максюта, Г.І. Коломієць, С.М. Цяпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-53. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  У результаті проведеного аналізу виміру азимутального кута приходу еліптичного поляризованого сигналу в ННЧ-діапазоні у пристрої фазового типу було показано, що внаслідок введення додаткової фазової затримки в каналі вимірювання компонент ...
520917
  Ліцька Ю.В. Зменшення ризику неповерненості кредитів на основі банківського контролю // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 453-454. – ISBN 978-966-188-219-4
520918
  Ремез Н.С. Зменшення споживання води за рахунок альтернативного знешкодження фізіологічних відходів людини / Н.С. Ремез, А.Г. Бойко // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 158-161. – ISSN 2075-0781


  "Розглянута тема потреби збереження та раціонального використання водних ресурсів, актуальність якої полягає у дефіциті прісної води, що являється однією з найважливіших проблем людства. За основу досліджень взята технологія зменшення споживання водних ...
520919
  Ганошенко О.М. Зменшення тенхногенного навантаження на навколишнє середовище шляхом промивання фільтрувального паперу відпрацьованих автомобільних масляних фільтрів / О.М. Ганошенко, Ю.С. Голік // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 18-24 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2073-5057
520920
   Зменшення техногенного та радіаційного ризиків унаслідок утилізації відходів коксохімічних виробництв / В.О. Васійчук, З.О. Знак, С.М. Мохняк, Д.Р. Уйгелій // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-10
520921
  Шумілін Т.В. Зменшення технологічних втрат нафти при промисловому зборі та підготовці (на прикладі родовищ Передкарпаття) : автореф. дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : 05.15.06 / Шумілін Тарас Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
520922
  Олійник Н.В. Зменшення шкідливого впливу породних відвалів на довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Олійник Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
520923
  Кравченко М.В. Зменшено-емоційні відтінки в семантиці іменників з негативним значенням // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 38-44
520924
  Умрихіна Л.В. Зменшено-пестливі назви як особливості етноментального коду українців (на мовному матеріалі повісті Г. Квітки-Основ"яненка "Маруся") // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 31/32 (431/432). – С. 66-69
520925
  Кіяновська М. Змерехтіння (з книги "До ер") : поезія: вірші // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 6-9
520926
   Зметені вітром історії : збірникстатей, нарисів памфлетів. – Київ : Дніпро, 1978. – 247 с.
520927
   Зметены вытром ысторыъ. – К., 1978. – 245с.
520928
  Дягилев В.Я. Змея и чаша. / В.Я. Дягилев. – М., 1975. – 173с.
520929
  Чернишов А.О. Змив лесових грунтів у районі Канівських дислокацій // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 201-209 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
520930
  Добровольский Л. Змиевы валы вблизи Киева / Л. Добровольский. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера, 1908. – 30, [1] с.
520931
  Кучера М.П. Змиевы валы Среднего Поднепровья / М.П. Кучера. – К., 1987. – 204с.
520932
  Щербаков А.А. Змий / А.А. Щербаков. – Москва, 1990. – 253с.
520933
  Гурвич С.А. Змитрок Бядуля и фольклор : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гурвич С.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1955. – 15 с.
520934
  Кубацький В. ЗМІ - платформа діалогу для емігрантів : Інтерв"ю / взяла інтерв"ю Лариса Осадчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Розмова з головним редактором інтернет-газети "Український Ванкувер", головою місцевого осередку Ліги українців Канади про те, що завдяки Інтернету сьогодні кожен може долучиться до процесу українізації глобального інформаційного поля.
520935
  Ятель Ю.І. ЗМІ в контексті державної інформаційної політики. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 162-166.
520936
  Хоменко Т. ЗМІ в контексті міжкульурнго діалогу доби глобалізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 62-67. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
520937
  Гурицька М.С. ЗМІ в структурі владних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 186-193
520938
  Федосєєва Р.І. ЗМІ в Україні: шляхи до гармонізації стосунків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 73-76
520939
  Крайнікова Т. ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 38-42. – ISSN 2076-9326
520940
  Ланг Яша ЗМІ і вибори : Посібник / Ланг Яша. – Strasbourg : Рада Європи, 2002. – 66p.
520941
  Томенко М. ЗМІ і вибори Президента // Народно газета, 2004. – 1-7 квітня


  Нова редакція Закону України "Про вибори Президента України"
520942
  Городенко Л. ЗМІ і мережеві комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-18. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про термінологічне означення мережевих ЗМІ, трансформацію цих термінів і понять та їх удосконалення. Говорится о терминологическое определение сетевых СМИ, трансформацию этих терминов и понятий и их усовершенствования. This article deals ...
520943
   ЗМІ про "криваве хрещення" в Києві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 3


  "Київ відкрив обійми не лише російським грошам, а й російським формам правління".
520944
  Даниленко С.І. ЗМІ та влада у боротьбі за життєвий простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-70. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Статтю присвячено взаємовідносинам ЗМІ та влади на сучасний період. Розглядаються проблеми намагання влади шляхом законодавства контролювати ЗМІ.
520945
  Дуцик Д. ЗМІ та громадське суспільство // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.4
520946
  Малькова В. ЗМІ та деякі проблеми поліетнічності в російській столиці // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 45-52. – ISSN 0130-6936
520947
  Холод О.М. ЗМІ та імідж політиків : монографія / Холод О.М. ; [за ред. В.В. Різуна] ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Ін-т журналістики Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2004. – 343 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-269. – ISBN 966-594-202-6
520948
  Холод О.М. ЗМІ та іміджування політиків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 106-118


  У статті досліджується формування деяких аспектів іміджу політиків, що базуються на репрезентованому засобами масової інформації мовленні представників політичної верхівки. In the article it is researched the aspects of image of politicians.
520949
  Харкевич О. ЗМІ та їх роль у викритті злочинних організацій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 305-306
520950
  Лізавенко М.А. ЗМІ та органи прокуратури: шляхи налагодження взаємовідносин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 99-103.


  Статтю присвячено комплексному аналізу теоретичних та практичних засад, які мають стати підґрунтям для побудови продуктивної взаємодії між органами прокуратури та ЗМІ. Автор дослідження встановив, чи відповідають взаємовідносини друкованих періодичних ...
520951
  Примаченко О.В. ЗМІ та скандали в ЗМІ як фактор впливу на аудиторію: філософський аспект // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 96-103. – ISSN 2618-1274
520952
  Турченко Ю. ЗМІ як впливовий чинник реалізації політичного процесу // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4 (37). – С. 115-118
520953
  Холод О.М. ЗМІ як діагностичний інструмент утворення іміджу за допомогою аналізу "звукових малюнків" мовлення політиків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 118-123


  Автор статті здійснює аналіз засобів масової комунікації на предмет мовленевих витворів політиків та досліджує яким чином це впливає на формування їхнього іміджу.
520954
  Немилостива С.І. ЗМІ як засіб впливу PR-технологій у період передвиборної агітації на Черкащині // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 90-92
520955
  Пасюта Т.А. ЗМІ як засіб маніпулювання громадською думкою // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 56-57
520956
  Пастух Т.А. ЗМІ як засіб мовної фіксації сленгових одиниць // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 134
520957
  Холод О.М. ЗМІ як засіб формування іміджу політика (текстопрагматиконні особливості відкритого листа політика В. Литвина) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 141-148


  У статті розкривається методика вербальної експлікації іміджу політичного лідера. Уводиться термін “текстопрагматикон". In the article it is researched the methods of verbal explication of image of a political leader. As well it is intro-duced the ...
520958
  Громова А.Ю. ЗМІ як інструмент політичного PR // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 221-226


  У статті розглянуто засоби масової інформації як невіддільний елемент політичних комунікацій. ЗМІ володіють великими можливостями впливу за допомогою політичних PR-технологій на формування гро мадської думки та на відношення громадськості до політичної ...
520959
  Редько В.В. ЗМІ як інструмент політичного маніпулювання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 128-130
520960
  Рой М. ЗМІ як контролери демократії / Михайло Рой // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 59-67
520961
  Кондратенко Н.В. ЗМІ як один з інструментів управління соціальними групами: протистояння панічним настроям, які викликани ЗМІ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (179). – С. 56-61
520962
  Котович І. ЗМІ як суб"єкт інформаційної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 178-179
520963
  Василькевич Г. Змієборство св.Юрія: проблема співіснування двох культур // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 28-36. – Бібліогр.: С. 35-36
520964
  Гаврилов О. Змієві вали // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 12-15. – ISSN 1814-5078
520965
  Безуглов А.О. Змієлови / А.О. Безуглов. – К, 1982. – 246с.
520966
  Будько Євген Змієнавти : технологія дива // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 122-128 : Фото
520967
  Тимошик М.С. Змієнко Всеволод Юхимович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 624. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
520968
  Ярошенко Г. Змії їхнього городу // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 95). – С. 10


  Автор статті відвідала село Великий Кобелячок Новосанжарського району. Її здивували диво-кабачки лагенарії, що вирощує на своєму городі родина Єщенків . "Змії мого городу" - так написала про чудернацькі овочі на своїй сторінці у "Фейсбуці" молода ...
520969
  Добраковова І. Зміїне кубло : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 116-132. – ISSN 0320-8370
520970
  Шаров Володимир Зміїний - острів чи скеля? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-39. – ISSN 0130-5212
520971
  Премчанд Зміїний камінь. / Премчанд. – К., 1960. – 100с.
520972
  Биконя А. Змій та його наречена (мотив "odamaki" японському народному епосі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 41-46


  У статті розглядається мотив нареченої змія в японських легендах та японському легендарному епосі "Кодзікі", соціальне та релігійне підгрунтя образу змія. Даний мотив відображає старовинні форми шлюбу, один з варіантів яких називається tsumadoi-kon ...
520973
  Ваганова О.В. Зміна "правил гри" у царині міжнародних відносин під впливом переходу до медіа-суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 229-236
520974
  Кличков А. Зміна або припинення майнових та особистих немайнових прав як наслідок визнання фізичної особи безвісно відсутньою, зниклою безвісти та оголошення її померлою // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 28-34. – ISSN 2663-5313
520975
  Штефан А. Зміна або припинення правовідношення як спосіб захисту авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 26-32. – Бібліогр.: 7 назв
520976
  Бобошко О.О. Зміна або розірвання договору у зв"язку з істотною зміною обставин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бобошко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
520977
  Онегіна В. Зміна аграрної парадигми та державна аграрна політика у розвинутих країнах : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С.62-72 : Табл. – Бібліогр. 36 назв. – ISSN 0131-775Х
520978
   Зміна агрофізичних показників світло-сірого лісового грунту залежно від способів основного обробітку та удобрення в Правобережному Поліссі / М.М. Кравчук, Р.Б. Кропивницький, Л.Л. Довбиш, О.П. Яковенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 12-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
520979
  Власов Олександр Васильович Зміна активності ферментів та вмісту пластичних речовин в тканинах підщепних чубуків в процесі їх збереження та виробництва щеп : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.02 / Власов Олександр Васильович ; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с.
520980
   Зміна активності фосфоліпази с тонкого кишечника щурів при дії іонізуючого випромінювання : біологія / О.А. Петрик, Т.І. Пархомець, О.М. Васильєв, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 31-34 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
520981
  Бузинар Б.А. Зміна акцентів української політики євроінтеграції від романтизму до виваженого прагматизму / Б.А. Бузинар, І.Й. Сорока // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 37-38
520982
  Андрущенко В.П. Зміна архітектоніки освіти в контексті викликів епохи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 149-156
520983
  Базилевич В. Зміна базової парадигми економічної освіти - основа забезпечення сучасного рівня підготовки спеціалістів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 31-35. – ISSN 1682-2366


  Інтерв"ю з деканом економічного факультету В. Базилевичем.
520984
  Михайліченко О.А. Зміна біометричних показників хвої сосни звичайної в осередках кореневої губки // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 187-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0459-1216
520985
  Алексійова О.А. Зміна в соціальному статусі студентства в умовах переходу до ринкової економіки / О.А. Алексійова, Г.І. Кишенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 87-93. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
520986
  Рождественська І. Зміна взаємовідносин держави і суспільства: історико-філософський контекст // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 30-34. – ISSN 2414-4436
520987
  Іванкевич В. Зміна виду пенсії: як зробити правильний вибір // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-7.
520988
  Кузьменко Б.С. Зміна вимог для суддів - важливий крок у розвитку правосуддя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 343-344. – ISBN 978-617-7096-97-8
520989
  Мороз В.М. Зміна вікової межі, встановленої ждя визначення працездатного віку, як джерело збільшення кількісної складової трудового потенціалу країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 81-85
520990
  Січень І. Зміна влади в Узбекистані. Чи вибухне Центральна Азія? // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 24-29
520991
  Чаплик М.М. Зміна влади та боротьба з корупцією в Україні: погляд крізь призму теореми Томаса // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 29-45. – ISSN 1681-116Х


  Рзглянуто сучасні українські політичні реалії: прихід до влади за результатами президент­ських і парламентських виборів нової політичної сили та її перспективи у боротьбі з коруп­цією. Показано прогноз щодо подальшого розвитку подій у напрямі боротьби ...
520992
  Панасенко Б.Д. Зміна властивостей грунтів та їх структури на півдні давньої дельти Дніпра під впливом зрошення // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 101-105. – Бібліогр.: 10 назв
520993
  Нецик М.В. Зміна властивостей сірого лісового грунту після виведення з обробітку // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 25-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
520994
  Лозовіцький П.С. Зміна властивостей чорноземів південних при тривалому зрошенні мінералізованою водою в умовах глубокого залягання рівня грунтової води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 62-73.
520995
  Вега Н.І. Зміна вмісту лужногідролізованого азоту в темно-сірому опідзоленому грунті під впливом мінерального удобрення ячменю ярого // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 100-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
520996
  Залізовський В.С. Зміна врожайності зерна ячменю та агрохімічних показників орного шару чорнозему типового під впливом різних норм і видів добрив // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: с. 90-91. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
520997
  Щербак Є. Зміна гендерних ролей у сучасних хореографічних практиках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 216-218. – ISSN 2309-9356


  Розглядається трансформаціяї стилю і техніки виконання у сучасному хореографічному мистецтві відповідно до зміни гендерних ролей, зокрема, виконання чоловіками жіночих партій та освоєння жінками техніки, традиційно призначеної ...
520998
  Стоєв В.Л. Зміна географії зовнішньої торгівлі України / В.Л. Стоєв, І.М. Похильченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 65-67. – ISBN 978-617-645-234-8
520999
  Добровольська А.О. Зміна геологічної будови м. Києва з урахуванням техногенного впливу на грунти / А.О. Добровольська, В.Г. Кравець // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 136-142. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
521000
  Кирилюк О. Зміна гідроморфологічних умов та басейнове планування сталого розвитку малих річок Гукова, Дерелую та Виженки // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 61-67 : рис., табл. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,