Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
523001
  Таньшина Н.П. "Заметки о России" французского дипломата барона де Баранта // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 2. – С. 184-204. – ISSN 0130-3864
523002
  Мурзанов Н.А. "Заметки" / Н.А. Мурзанов. – Москва : Историко-родословное о-во
[Вып.] 2 : [Девица Марфа Павловна Мусина-Юрьева]. – 1909. – 19 с.
523003
  Чебанюк О. "Заміж не йшли, доки не вбивали трьох ворогів" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 14 (617), 5 травня 2022. – С. 47-50


  Дівчата видавали себе за хлопців, щоб прийняли на Січ.
523004
  Гандзій О. "Замість іти на своє весілля, я з батьком волів би краще лягти спати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 12 (515), 26 березня 2020. – С. 47-50


  "Художник Марк Шагал писав картини в кухні на грубці".
523005
  Орел А. "Заміська історія" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 115-117


  Оповідання.
523006
  Романова В.Ю. "Замічений антирадянськими елементами..." (Московський історико-архівний інститут у 30-ті рр.) / В.Ю. Романова, Т.І. Хорхордіна // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 62-82. – ISSN 0320-9466
523007
  Прокопов Д.Є. "Замкнена торгова держава" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 424-427. – ISBN 966-316-069-1
523008
  Лавринович Л.Б. "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя: форми художнього втідення авторської аксіології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 71-77. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано поетики збірки новел "Замовляння невидимих крил" Юрія Гудзя в ракурсі системи авт. аксіології. Увагу зосереджено на композиційних та оповідних особливостях збірки і їх проекції на ідейне звучання книги.
523009
  Ісаюк О. "Замовні вбивства" від НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ: параноя лідерів чи атрибут Системи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 15


  Однією з причин, через які Сталін зажив слави параноїка, є звичка радянських спецслужб переслідувати і вбивати політичних противників не тільки в межах країни, а й поза ними. Список тих, кого вистежували і врешті-решт знищували, широкий — від Симона ...
523010
  Кушнір Л. "Заможне суспільство" для професора. До викладачів вишів теж докотилося "покращення" - їх очікує більше навантаження або звільнення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 24 квітня (№ 62). – С. 3


  Щодо програми економічних реформ на 2010-2014 рр. Пунктом 39.2 цього указу передбачено "приведення у відповідність з європейськими стандартами норм навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів" і, зокрема, "збільшення показника ...
523011
  Рудницький Ю. "Замок Радомисль". Повернення до себе через ламання стереотипів // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 64-69. – ISSN 1819-7329
523012
  Глухова Л. "Замок света" как воплощение идеи современной национальной библиотеки / Людмила Глухова, Вера Ялышева // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 9 (243). – С. 36-41. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена Национальной библиотеке Латвии (г. Рига), ее новому зданию - "Замку света".
523013
  Тангі А. "Заморожені конфлікти - це інструмент впливу Росії" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 14 (490), 7-13.04.2017 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Розмова із французьким політологом та істориком Анн де Тангі про радянські практики, які дублює і відтворює сучасна Росія.
523014
  Савчин Л. "Заморожені конфлікти": виклики та перспективи врегулювання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 48-49
523015
  Клименко В.С. "Заморожені" конфлікти на пострадянському просторі в геополітиці Російської Федерації / В.С. Клименко, І.П. Козинець, О.Ю. Дерікот // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 173-182. – ISBN 978-966-02-9738-8
523016
  Федулова Надежда Георгиевна "Замороженные" конфликты в СНГ и позиция России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 1. – С. 57-67. – Бібліогр.: с. 59-67. – ISSN 0131-2227
523017
  Худицький В. "Заморозки" в тепличному бізнесі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "У радянські часи рентабельність тепличних господарств перевищувала 100—150%. Це було результатом дешевих енергоносіїв. Нині охочих вкладати кошти у розвиток тепличних господарств украй мало. Навіть іноземці, які торік інвестували в цю галузь, не ...
523018
  Чорна Н. "Занадто ліберальний". Чим примітний новий Трудовий кодекс? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 1992-9277
523019
  Вріоніс С. [Занепад середньовічної грецької культури в Малій Азії та процес ісламізації з XI по XV століття / Спірос Вріоніс ; переклад К. Галатаріону ; Освітня установа Національного банку. – Афіни : Освітня установа Національного банку, 1996. – [8], 664 с. – Видання новогрецькою мовою, - На тит. арк.автор : Speros Vryonis, Jr. – ISBN 960-250-117-0
523020
  Тертычный Александр Заметка-жанр заметный // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.71-73. – ISSN 0130-3589
523021
  Багрий А.В. Заметка о "душевном деле" Гоголя / А.В. Багрий. – С. 1-12. – Отд. оттиск
523022
  Тихий М.И. Заметка о Caprellidae Черного моря. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1911. – С. 1125-1134. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 1911 г.
523023
  Лучник В.Н. Заметка о Cicindela festina Motsch (Coleoptera, Carabidae) / Лучник В. (Киев) // Заметка об урмийском диком баране (Ovis orientalis urmiana Guenther) : (II табл.) / Н.А. Смирнов. – Тифлис, 1916. – С. 325-326
523024
  Соловьев П.Ф. Заметка о Clavellaria Leach (Hymenoptera, Tenthredinidae), 1910. – 5 с. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", № 4, 1910 г.
523025
  Чернавин В.В. Заметка о Diptychus Oshanini (Berg) / В.В. Чернавин. – 227-235с.
523026
  Плавильщиков Н.Н. Заметка о Dorcadion (s. str.) striolatum Kr и D. (s. str.) tristriatum Suvor. (Coleoptera, Cerambycidae) / Н.Н. Плавильщиков (Москва) ; Из Зоологического Музея Московского университета // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 225-226
523027
  Семенов А. Заметка о Dromius longulus Friv. (Coleoptera, Carabidae), в новом для русской фауны виде, 1904. – С. 167-169. – Отд. оттиск из: "Русск. Энтом. Обозр.", № 4, 1904 г.
523028
  Алфераки С.Н. Заметка о Pieris manni Mayer (Lepidoptera, Pieridae) / С. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 2 с.
523029
  Яковлев В.Е. Заметка о Stibaropus henkei jak. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) / В.Е. Яковлев (Евпатория) // Компакт - 252396 / В.Е. Яковлев. – 3 с.
523030
  Тутковский П.А. Заметка о базальте и третичных песчаниках Луцкого уезда / П.А. Тутковский. – Житомир. – 101-113 с.
523031
  Бережков Р.П. Заметка о белополосой кобылке (Chorthippus albomarginatus Dg.) / Р.П. Бережков. – Томск, 1929. – С. 75-84 с. – (Томская стангия защиты растений)
523032
  Бирштейн Я.А. Заметка о бокоплавах Алтая / Я.А. Бирштейн. – Томск : [б. и.], 1950. – С. 113-117. – Библиогр. : с. 117
523033
  Ризположенский Р.В. Заметка о болотных железных рудах, залегающих близь д. д. Фатьянова и Коровина, Кологривского уезда, Костромской обл. / Р. Ризположенский // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 3 с.
523034
  Бируля А. Заметка о видах рода Amphicteis Grube, водящихся в Черном и Каспийском морях : (доложено в заседании физико-математического отд. 30 апреля 1897 г.) / А. Бируля ; Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1897. – С. 9-26. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, т. 7, № 1, 1897 г.
523035
  Вейнберг Б.П. Заметка о влиянии температуры на внутреннее трение твердых тел / Б.П. Вейнберг. – Одесса : Экономическая тип., 1906. – [2], 28 с.
523036
  Герасимов А.М. Заметка о вредиталях кендыря / А.М. Герасимов, Ф.Н. Герасимова. – 281с.
523037
  Шелковников А.В. Заметка о гадах Арешского уезда Елисаветпольской губ. (Имение Геок-тапа Арешского уезда) / А.В. Шелковников // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 217-240
523038
  Семенов А. Заметка о географическом распространении в России видов рода Brychius C.G.Thoma. (Coleoptera, Haliplidae). – Москва : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1897. – С. 511-514. – Отд. оттиск
523039
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметка о географическом распространении в России видов рода Brychius C.G.Thoma. (Coleoptera, Haliplidae) / [соч.] Андрея Семенова. – Москва : Тип. И.Н.Кушнерев и Ко, 1897. – 4 с. – Отд. оттиск
523040
  Сущинский П.П. Заметка о геологическом строении некоторых новых месторождений вольфрамита в южном Забайкалье / П.П. Сущинский. – Птгр, 1917. – 567-590с.
523041
  Романовский Г. Заметка о геолого-палеонтологической монографии Артинского песчаника П.И. Кротова и о так называемых, пермо-карбоновых образованиях Небраского яруса : [опубликованной в Трудах Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском ун-те, т. 13, вып. 5, 1885] / Генн. Романовский // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 32 с.
523042
  Гадд Г. Заметка о гермафродитизме у Strongylocentrotus droebachiensis O.F. Mull : (с 1 табл.) / Г. Гадд. – С. 211-219, 1 л. ил. : ил. – Текст на рус. и нем. яз. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск


  зоолог, сотр. "Труд. имп. СПб. общ. естествоисп." 1902 г.
523043
  Зверезомб-Зубовский Заметка о годах массового появления на Дону вредных саранчевых / Зверезомб-Зубовский, 1926. – С. 63-68
523044
  Чирвинский П.Н. Заметка о грязевых сопках Керченкого полуострова. – Киев : Тип.Императ.Ун-та Св.Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1908. – 7с. – Отд.оттиск из Т.ХХ "Записок Киевск.О-ва Естествоиспыт."
523045
  Чернавин В.В. Заметка о диких баранах Западного Тянь-Шаня : (с 4 рис. в тексте) : (Представлено 14 октября 1915 г.) / [соч.] В.В. Чернавина. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1916. – 14 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Императорской Академии наук, 1916, т. XXI, с. 200-213


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Андрею Петровичу Семенову Тян-Шанскому от автора. 16.III.1919
523046
  Городцов В.А. Заметка о доисторических стоянках побережья Белого моря / В.А. Городцов. – Москва : Товарищество Типографии А.И. Мамонтова, 1901. – 7 с.
523047
  Данилевич В. Заметка о древностях в окрестностях Д. Кекенеиз, Ялтинского уезда / В. Данилевич. – 5 с.
523048
  Болсуновский К. Заметка о загадочной фигурена монетах Великого Княжества Киевского. – Киев : Тип. В.И. Завадского, 1889. – 10 с.
523049
  Раушенбах Вл.А., Бенинг А.Л. Заметка о зимнем планктоне реки Волги под Саратовом / Вл.А. Раушенбах и А.Л. Бенинг. – Саратов : Тип. Губ. земства, 1912. – [2], 56 с., 2 л. ил. – Авт., загл. и наимен. сер. на рус. и нем. яз.; резюме на нем. яз. – (Труды Саратовского общества естествоиспытателей и любителей естествознания : серия: Работы Волж. биол. станции. ; Т. 4, № 1)
523050
  Вагнер Ю.Н. Заметка о интерсегментальных лопастях измененных сегментов у самцев блох / Ю. Вагнер. – Белград, 1932. – С. 227-237 : ил. – Без тит. л. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки русского научного ин-та в Белграде. Вып. 6
523051
  Совинский В.В. Заметка о кавказских расах Lycaena damon Schiff (Lepidoptera, Lycaenidae) / В. Совинский. – [Санкт-Петербург], 1915. – 8 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу... - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1915, т. 15, № 3, с. 383-391. - Пар назв. на франц. яз.
523052
  Турцевич И.Г. Заметка о картинной галлерее Института князя Безбородко в Нежине / И Турцевич // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 49 с.
523053
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, из Измаильского у. Бессарабской губ. : (с 8 рис.) / А.В. Мартынов. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа, 1912. – 111, [4] с., 9 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Лабораторий Зоологического кабинета Варшавского унив. 1912
523054
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, Кавказского музея / А.В. Мартынов (Варшава) // Насекомые - [Компакт - 252388]. – 7 с.
523055
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, Кавказского музея / А.В. Мартынов (Варшава) // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – 7 с.
523056
  Мартынов А.В. Заметка о коллекции Trichoptera, собранной Алтайской экспедицией проф. П.П. Сушкина в 1912 году : (с 11 рис.) / А.В. Мартынов (Варшава) // Компакт - 259128 / А.В. Мартынов. – 13 с.
523057
  Грацианов В.И. Заметка о коллекции рыб Минской экспедиции. – 5 с.
523058
  Киселева Е.Ф. Заметка о короедах окрестностей г. Томска : Доложено на заседании Секции Естествоиспытателей (при Об-ве Естествоиспытателей и врачей Том. унив.) в апреле 1927 г. / Е.Ф. Киселева, преп. зоологии Томского ун-та : (Из зоологического кабинета Томского ун-та). – [Томск], 1928. – С. 243-246. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Томского ун-та. Вып. 4 (биологический). 1928, т. 79, - Конволют. - Пер.: К фауне листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) окрестностей г. Томска / Е.Ф. Киселева


  .
523059
  Федоров Е.С. Заметка о кунгурских пещерах / Е.С. Федоров. – 219-243с.
523060
  Пресняков А.Е. Заметка о лицевых летописях / А.Е. Пресняков. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1902. – [2], 10 с. – Отт. из "Изв. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук". Т. 6, (1901 г.), кн. 4, с. 295-304
523061
  Алфераки С.Н. Заметка о ловле хариусов на Неве / [С. Алфераки] // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 9 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Н.Я. Кузнецову. автор
523062
  Дерюгин К.М. Заметка о массовом появлении в Северной Лапландии пяденицы Larentia dilutata B k h. var. sandbergi Lampa (Lepidoptera, Geometridae) / К.М. Дерюгин (С.-Петербург) // Компакт - 252287 / К.М. Дерюгин. – [Санкт-Петербург]. – 2 с.
523063
  Сидоренко М. Заметка о местонахождении ископаемых костей при дер. Широкой Одесского уезда = (Notiz uber den Fudort den fossilien Knochen am Dorfe Schirokaja in Odessaer Bezirk) : ( Отчет Новороссийскому Обществу Естествоиспытателей) / M. Sidorenko // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 3 с.
523064
  Прендель Р.А. Заметка о метеорите "Цмень" // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 4 с.
523065
  Ковалевский В. Заметка о моем магистерском экзамене / [соч.] Владимира Ковалевского, д-ра геологии Иенского ун-та. – Киев : У университетской тип., 1874. – [2], 40 с.


  Глибокошановному Павлу .... з подякою автор
523066
  Иверсен Ю.Б. Заметка о Молодинском кладе 1878 года / [Соч.] Ю.Б. Иверсена. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1900. – [4], 95-104 с. – Отт. из "Зап. Имп. Акад. наук". 1884 г.
523067
  Семенов-Тян-Шанский Заметка о морфологических особенностях Agabus kessleri Hochh. (Coleoptera, Dyticidae) / [соч.] Андрея Семенова // Жуки. [Компакт - 252298]. – С.510-514
523068
  Семенов-Тян-Шанский Заметка о морфологических особенностях Agabus kessleri Hochh. (Coleoptera, Dyticidae) / [соч.] Андрея Семенова // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – 5 с.
523069
  Рузский М. Заметка о мухе Вольфарта / Печатано по определению Совета Казанского Ветеринарного Института. – Казань : Тип. Б.Л. Домбровского, 1897. – 8 с. – Отд. оттиск из: Ученые записки Казанского Ветеринарного Института, т. 14, 1897 г.
523070
  Мейер Н.Ф. Заметка о наездниках (Hymenoptera Ichneumonidae) Минской губернии / Н.Ф. Мейер // Компакт - 252272 / Н.Ф. Мейер, 1924. – С. 213-216


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому (Многоуважаемому) Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
523071
  Лепешкин В.Д. Заметка о направляющем и желточном теле в развивающемся яйце Moina rectirostris : с 1 табл. – Москва : Унив. тип., 1900. – 7 с. – Отд. оттиск: Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 98, из дневника Зоолог. отд. О-ва любителей естествознания, т. 3, № 1


  Ключевые слова: Moina rectirostris; биология; ветвистоусые раки; зоология; размножение; ракообразные; строение; членистые; яйцо. На обл. дарственная надпись от автора Совинскому
523072
  Римский-Корсаков Заметка о насекомых окресностей Вилла-Франки / М.Н. Римский-Корсаков (С.-Петербург) // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – 5 с..
523073
  Римский-Корсаков Заметка о некоторых бескрылых представителях сеноедов (Copeognatha) / М.Н. Римский-Корсаков // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С. 20-21
523074
  Давыдов К.Н. Заметка о некоторых видах скорпионов Палестинской фауны : (Доложено 4 февраля 1898) / [соч.] К.Н. Давыдова // Паукообразные - 252380. – С. 39-51


  На с. 645 [1] дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора на память
523075
  Сосновский Д.И. Заметка о некоторых кавказских представителях сем. Lythraceae // Ботаника [Конволют]. – С. 165-170
523076
  Мартынов А.В. Заметка о некоторых новых материалах Trichoptera, Кавказского Музея : (с 16 рис.) / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 185-202
523077
  Мартынов А.В. Заметка о некоторых новых формах Trichoptera из разных местностей : (с 9 рис. в тексте) : (Представлено 4 сентября 1913 г.) / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 165-199
523078
  Мартынов А.В. Заметка о некоторых новых формах Trichoptera из разных местностей : (с 9 рис. в тексте) : (Представлено 4 октября 1913 г.) / [соч.] А.В. Мартынова // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 125-133 : ил.
523079
  Щербаков Ф.С. Заметка о непарном шелкопряде (Lymantria dispar L.) / Ф.С. Щербаков. – Симферополь : Тип. Тавр. Губерн. земства, 1914. – 34 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Естественно-исторического музея Таврического Губернского земства. 1914, т. 3


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевич Кузнецову от искренне-преданного автора
523080
  Яцко И.Я. Заметка о новых данных для сармата окрестностей гор. Рыбницы / И.Я. Яцко. – 341-346с.
523081
  Бируля А.А. Заметка о памирской выдре Lиlra lutra oxiana п. subsp. / А. Бируля // Компакт - 252283 / А.А. Бируля. – С. XXI-XXVI


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. -СПб : Тип. Императ. Акад. наук. Т.19, №3 : (С таблицей IV и 49 рисунками в тексте). -1914.-437 с.
523082
  Ешевский С. Заметка о пермских древностях / С. Ешевский. – 11с.
523083
  Яхонтов А.А. Заметка о повторных поколениях у некоторых видов дневных быбочек (Lepidoptera Rhopalocera) / А.А. Яхонтов (Нижний-Новгород) // Компакт - 252285 / А.А. Яхонтов. – С. 252-253
523084
  Фильд А. Заметка о попадавшихся в последние годы в окрестностях Петербурга чешуекрылых : (Сообщена в общем собрании 7 апреля 1869 года) / [соч.] А. Фильда // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – С. 127-160
523085
  Рейнгард Л. Заметка о приборе С.С.Wallich"а для собирания организмов на дне моря. / Л. Рейнгард. – 3, [1] с.
523086
  Вальц Я. Заметка о развитии зооспор у водорослей / Я. Вальц. – 7с. – Из "Сборника 1-го Съезда Русских Естествоиспытателей
523087
  Бируля А.А. Заметка о распространении некоторых видов скорпионов на Кавказе / А. Бируля // Компакт - 252283 / А.А. Бируля. – 4 с.
523088
  Криштофович А.Н. Заметка о растительных отпечатках из окрестностей озера Ихэ-Тухум-Нора в Монголии, собранных почвенно-геолографической экспедицией 1926 года / А.Н. Криштофович. – Б. м., 1927. – [2] с., 1 л. ил.
523089
  Бируля А.А. Заметка о редкой цветовой морфе Felis caudata Gray / А. Бируля // Компакт - 252283 / А.А. Бируля. – С. I-IV


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук. -СПб : Тип. Императ. Акад. наук. Т.19, №3 : (С таблицей IV и 49 рисунками в тексте). -1914.-437 с.
523090
  Коржинский С.И. Заметка о родоначальной форме обыкновенного миндаля и близких видах. / С.И. Коржинский
14. – 85-94с.
523091
  Мартынов А.В. Заметка о ручейниках (Trichoptera) Минусинского края / А.В. Мартынов, 1924. – С. 62-98
523092
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе насекомых летом 1913 г. в Вятской губ. / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1913. – 1 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1913, т. XIII, № 3-4, с. 574
523093
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых в Вятской губернии летом 1912 года / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1913. – 2 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1913, т. XIII, № 1, с. 101-102
523094
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых в Вятской губернии летом 1912 года / Л. Круликовский (Сарапул) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 2 с.
523095
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1901 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.


  На с. 1 дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
523096
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1902 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
523097
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1903 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
523098
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1904 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
523099
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1906, т. VI, № 1-2, (июнь), с. 60-63. - Конволют. - Перпл. с


  Содержание конфолюта: 1. [Записка Уральского Общества Любителей естествознания] / о.л.е.(. Уральское 2. Заметка о сборе чешуекрылых в Вятской губернии летом 1912 года / Л. Круликовский (Сарапул) 3. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1901 года в ...
523100
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1906, т. VI, № 1-2, (июнь), с. 60-63
523101
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1906 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1908. – 7 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 1, (декабрь), с. 8-14
523102
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1906 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 7 с.
523103
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1907 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 4 с.
523104
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1907 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л. Круликовский (Уржум). – [Санкт-Петербург], 1908. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VII, № 2-3, (февраль 1908 г.), с. 102-105
523105
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1908 года в Вятской губернии / Л. Круликовский (Сарапул) // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 5 с.
523106
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1908 года в Вятской губернии / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1909. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. VIII, № 3-4, (январь 1909 г.), с. 240-244
523107
  Круликовский Л.К. Заметка о сборе чешуекрылых летом 1909 года в Осинском уезде Пермской губернии / Л. Круликовский (Сарапул). – [Санкт-Петербург], 1910. – 4 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, т. IX, № 3, (ноябрь 1909 г.), с. 264-267
523108
  Соколов Н. Заметка о системах счисления с переменным основанием // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 6с.
523109
  Илиади А. Заметка о славянском словообразовании // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 63-73. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
523110
  Лопарев Х.М. Заметка о сочинениях преп. Максима Грека : (Посвящается проф. В.С. Иконникову) / [Хр. Лопарев]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Я. Башмакова и К*], 1917. – 21 с. – Ав. указ. в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Библиографическая летопись. Петроград, 1917, т. 3, с. 50–70
523111
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах / А.Н. Бартенев. – Екатеринбург : Тип. В.Н.Алексеева, П.Н.Галина и Ко, 1909. – С. 142-144. – Отд. оттиск из: Записки Уральского Общества Любителей Естествознания, т. 29
523112
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах окрестностей Сигнаха Тифлисской губернии / А.Н. Бартенев (Ростов-на-Дону). – [Петроград], 1916. – С. 343-345. – Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1916, Т. XVI, № 3-4
523113
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев, 1912. – С. 74-80 : ил., 6 л. ил. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 12, № 1, 1912 г.
523114
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев (Варшава). – [Санкт-Петербург], 1913. – 5 с. : ил. – Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1912, Т. XII, № 1, с. 76-80


  Дарстве. надпись от автора....?
523115
  Бартенев А.Н. Заметка о стрекозах Черногории / А.Н. Бартенев (Варшава) // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 76-80 : ил.


  Дарстве. надпись от автора....?
523116
  Митрофанов П.И. Заметка о строении и образовании желточного покрова на яйцах птиц / [соч.] П.И. Митрофанова. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1898. – [2], 23 с. : ил. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1898, № 4. – (Работы из Зоотомической лаборатории Варшавского университета ; VI)


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Василию Карловичу Совинскому На экз. № 300620 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко. автор
523117
  Холодковский Н.А. Заметка о тополевой тле (Schizopeura, passerinii Signoret) / Н.А. Холодковский. – Петроград, 1919. – 6с.
523118
  Сташевский Е.Д. Заметка о торговле Нижняго-Новгорода в первой половине XVIII в.. – Київ, 1911. – 3с. – Отд. оттиск


  Дарственная надпис от автора № 48562 - Полонской; № 48561 - проф. В. З. Завиткевичу
523119
  Круликовский Л.К. Заметка о фауне Macrolepidoptera окрестностей г. Уфы : Журнал общего собрания членов Общества Естествоиспытателей и Любителей естествознания 7 января 1897 г. // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 6 с.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
523120
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов. – Петроград : Тип. Императорской Академии наук, 1916. – 35 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Российской Академии наук, 1916, т. XXI, с. 165-199
523121
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов // Компакт - 259128 / А.В. Мартынов. – 35 с.
523122
  Мартынов А.В. Заметка о фауне Trichoptera Крыма : (с 22 рис. в тексте) : (Представлено 20 января 1916 г.) / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 165-199
523123
  Тутковский П.А. Заметка о фауне пестрых глин с. Чаплинки (Киевской губернии) / [соч.] П.А. Тутковского. – Киев : Тип. И.Н. Кушнерев и К*, 1886. – 11 с., 2 л. ил. табл. – Отд. оттиск: Из геологического кабинета Университа Св. Владимира


  На обл. дарственная надпись: Дорогому Василию Карловичу Совинскому от автора
523124
  Мартынов А.В. Заметка о фауне ручейников (Trichoptera), Анадырского и Чукотского края и ее образования / А.В. Мартынов // Компакт - 252382 / А.В. Мартынов. – С. 179-194


  На с. 1 дарств. надп.: Дороому Николаю Яковлевичу Кузнецову с искренним уважением и симпатией. автор
523125
  Пфейффер Г.В. Заметка о функциях Бернулли / [соч.] Г.В. Пфейффера. – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого], 1905. – 5 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1905, № 11
523126
  Гадд Г. Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд (Харьков). – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 141-145, : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обзрение. 1908, т. 8., № 2. - Конволют. - В одном переплете два одинаковых оттиска
523127
  Гадд Г. Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд (Харьков) // Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 141-144 : ил.
523128
  Круликовский Л.К. Заметка о чешуекрылых Восточной Сибири / Л. Круликовский (Сарапул). – [Петроград], 1916. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1915, т. XV, № 4, с. 613-617
523129
  Дьяконов А.М. Заметка о чешуекрылых Мурманского побережья / А.М. Дьяконов (Зоологический Музей Академии наук). – Санкт-Петербург, 1912. – 5 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое Обозрение. 1911, т. IX, № 1, с. 13-17


  На обл. дарств. надп.: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от признательного Ал. Дьяконова
523130
  Круликовский Л.К. Заметка о чешуекрылых окрестностей города Саратова : Журнал общего собрания членов Общества Естествоиспытателей и Любителей естествознания 7 января 1897 г. // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 6 с.


  Глубокоуважаемому Сергею Николаевичу Алфераки от автора
523131
  Сольский С.М. Заметка о чешуекрылых окрестностей Петербурга / О. Сольский // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – С. 109-110
523132
  Вагнер Ю.Н. Заметка об Aphaniptera Крымского полуострова / Ю.Н. Вагнер // Насекомые - [Компакт - 252388]. – 6 с. : ил.
523133
  Чернышев Ф.Н. Заметка об артинских и каменноугольных губках Урала и Тимана : [доложено в заседании Физ.-мат. отд. 10-го дек. 1897 г.] // Lensch und Eiszeit / A. Penck. – Braunschweig, 1884. – 36 с., 5 л. табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
523134
  Багалей Дм. Заметка об архиве малороссийской коллегии, находящемся при Историко-филологическом обществе Харьковского университета / Дм. Багалей. – Киев : Ун-кая тип. – 11 с. – Перепл. с оттиском: Багалей Д. Записки о Московии Иоанна Пернштейна ...
523135
  Бодуэн-де-Куртенэ И. Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончаний. – Санкт-Петербург, 1885. – 15 с.
523136
  Бодуэн-де-Куртенэ Заметка об изменяемости основ склонения, в особенности же об их сокращении в пользу окончания / И. Бодуэн-де-Куртенэ. – [Б. м. : б. и.]. – 15 с. – Оттиск
523137
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 3 с.


  На с. 1 дарственная надпись Косоногову от автора
523138
  Пфейффер Г.В. Заметка об интегрировании дифференциальных уравнений первого порядка с линейными коэффициентами / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 3 с.
523139
  Добиаш А.В. Заметка об основной библиотеке Историко-филологического института князя Безбородько, составленній по случаю реорганизации библиотеки / А. Добиаш // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 39 с.
523140
  Пантелеевский М.Н. Заметка об особенности анатомического строения Anastatica hierochuntica L. / [соч.] М.Н. Пантелеевского. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [9] с., 2 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20, с. 185-190


  Сверхштат. лаборант при ботанико-физиологической лаборатории с 14 февраля 1905
523141
  Кахадзе И.Р. Заметка об угленосных отложениях Мингрелии и Абхазии. / И.Р. Кахадзе, 1943. – с.
523142
  Смирнов Н.А. Заметка об урмийском диком баране (Ovis orientalis urmiana Guenther) : (II табл.) / Нестор Смирнов (Тифлис). – Тифлис, 1916


  Содержание конволюта: 1. Критико-библиографический отдел Содержание: Нестеров П.В. Три новых хвостатых амфибии из Курдистана; Царевский С.Ф. Новые формы гадюк из пределов Российской Империи: Берг Л.С. О нахождении Zeus faber L. в Черном море - ...
523143
  Кеппен Н. Заметка об эмбриональных шарах Podophrya quadripartita. – 2 с.
523144
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 10 с.
523145
  Белянкин И.И. Заметка по алгебре / Иван Белянкин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1907. – 10 с. – Отд. оттиск из Известий Киевского политехн. ин-та. Перепл. с: Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел/В.Ермаков
523146
  Зинченко И. Заметка по атомистической теории строения тела / [соч.] И. Зинченко, проф. в Одессе. – Одесса : Тип. Бланкоиздательства М. Шпенцера, 1901. – 5 с. – Отд. оттиск: Вестник опытной физики и элементарной математики


  На с. 1 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу Шиллеру от автора
523147
  Перетц В.Н. Заметка по поводу издания "Русские повести XVII-XVIII вв." I. 1905. Под ред. В.В. Сиповского / Акад. В.Н. Перетц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – 7с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. Наук, т.10, кн. 3, 1905г., с. 428-434


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці житія та п’ятдесятих роковин наукової діяльності. — К.: Укр. Ак. Наук, 1927, т. 1, с. 161–166
523148
  Кеппен Ф. Заметка по поводу напечатанного О.А. Гриммом списка насекомых, вредивших до сих пор нашему сельскому хозяйству // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. II: К - М]. – С. 71-77
523149
  Шиллер Н.Н. Заметка по поводу одного термодинамического вывода Вл. А. Кистяковского : (Доложено на XI съезде Русских естествоиспытателей 24 декабря 1901 г. в С.-Петербурге) / [соч.] Н.Н. Шиллера. – [Киев] : [Тип. Имп. У-та Св. Владимира; Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1898. – 7 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1898, декабрь, с. 15-21 - Экз. без обл. и тит. л.
523150
  Грдина Я.И. Заметка по поводу статьи L. De la Rive"а "Hypothese sur le mouvement de l"ether dans le voisinage de la terre" : [Л. Делярив "Гипотеза о движении эфира вблизи земли"] / [соч.] Проф. Я.И. Грдины ; Екатериносл. горн. ин-т имп. Петра I. – Екатеринослав : Типо-цинкор и перепл. Г.Г. Берс, 1916. – 13 с.
523151
  Блёкер Г.Ф. Заметка по поводу статьи Т.И. Юринского "Материалы к изучению лепидоптерологической фауны окрестностей Иркутска" / Г. Блёкер (Житомир) // Чешуекрылые. Т. I (А - В) - компакт. – 2 с. – Библиогр.: ил.
523152
  Осипов И. Заметка по поводу теплот горения кислот фумаровой и малеиновой. – С.-Пб, 1890. – 6с.
523153
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 227-238
523154
  Бутовский А.Н. Заметки : Утверждение акта и выдача выписки // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 212-222
523155
  Бутовский А.Н. Заметки : 1. Из практики по делам железнодорожным // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 158 -163
523156
  Самсонов Б. Заметки беспокойного / Б. Самсонов. – Москва-Л., 1926. – 29с.
523157
  Соболевский А.И. Заметки в области русской диалектологии : критические заметки по истории русского языка. Орд. акад. И.В. Ягича. Спб. 1889 : [рец.] / А. Соболевский. – Б. м., 1906. – 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Русский филологический вестник 1906, т. 3-4, с. 218-234
523158
  Тарасенко-Отрешков Н.И. Заметки в поездку во Францию, С. Италию, Бельгию и Голландию / Н.И. Тарасенко-Отрешков. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1871. – XII, 503 с.
523159
  Тоичкина А.В. Заметки Д.И. Чижевского о Достоевском и Н.Н. Страхове // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 104-109. – ISSN 0042-8744
523160
  Канетти Э. Заметки для Мари-Луизы // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 184-193. – ISSN 1130-6545
523161
  Маркович Д. Заметки и воспоминания об Афанасии Васильевиче Марковиче / [Соч. Дмитрия Марковича]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1893. – 28 с. – Отд. оттиск: Киевская Старина, 1893, т. 41, № 4, с. 50-77
523162
  Александренко В. Заметки и известия : Учение Монро / В. Александренко. – С. 37-46
523163
  Черепахов М.С. Заметки и корреспонденция. / М.С. Черепахов. – Москва, 1954. – 60с.
523164
  Лихачев Д.С. Заметки и наблюдения : из записных книжек разных лет / Д.Лихачев. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 605 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-265-00585-4
523165
  Ефременков В. Заметки из истории славянофильства / В. Ефременков. – Воронеж : Типо-литогр. В.д. Колесникова, 1902. – [2], 50 с. – Экз. без обл.
523166
  Цзи Ю. Заметки из хижины "Великте о малом" / Ю. Цзи. – М, 1974. – 588с.
523167
  Зенгер Г.Э. Заметки к "" Этне и Сташевым "Сильвам" : памяти В.К. Ернштедта / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1903. – 48 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, 1903, с. 433-478
523168
  Мажюлис В. Заметки к вопросу о древнейших оношениях балтийских и славянских языков / В. Мажюлис. – Вильнюс, 1958. – 20с.
523169
  Зенгер Г.Э. Заметки к второй книге Стациевых "Сильв" / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 32 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
523170
  Зенгер Г.Э. Заметки к Горацию и Проперцию / Г.Э. Зенгер, 1898. – [29] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
523171
  Чиркин В.Е. Заметки к дискуссии о юридическом лице публичного права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 23-30. – ISSN 0132-0769
523172
  Сперанский М.Н. Заметки к истории "Энеиды" И. П. Котляревского / М.Н. Сперанский. – Львов : Изд. "Галицко-русской Матицы" ; Уделовая тип., 1902. – 16 с. – Отд. оттиск: Научно-литературный сборник Галицко-русской матицы. 1902, т. 2, кн. 2
523173
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским поэтам / Г.Э. Зенгер. – [7] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
523174
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [12] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
523175
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [18] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск
523176
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Григорий Зенгер. – Варшава : Тип. К. Ковалевского
Вып. 2. – 1887. – [2], 60 с. – Отд. оттиск из: Варшавские университетские известия, 1887
523177
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 38 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1904
523178
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам / Г.Э. Зенгер. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.], 1904. – 42 с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, нояб. 1904
523179
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1909. – С. 120-154. – Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
523180
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Вып. 1-10 / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1913. – С. 224-278. – Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
523181
  Зенгер Г.Э. Заметки к латинским текстам : Памяти П.В. Никитина / Г.Э. Зенгер. – [Нежин], 1916. – С. 353-398. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Изв. Нежинского ист.-филол. ин-та кн. Безбородко
523182
  Зенгер Г.Э. Заметки к первой книге "Сильв" Стация : Посвящается В.В. Латышеву к 31 мая 1901 г. / Г.Э. Зенгер, 1901. – [8] с. – На рус., лат., греч. яз. - Отд. оттиск из: Журнала Министерства Народного Просвещения, октябрь, 1904
523183
  Косоногов И.И. Заметки к работе Левшинина "О сопротивлении древесины при фильтрации в связи с теорией движения воды в растениях". Киев 1910 / И.И. Косоногов. – [Киев] : [Тип. Имп. ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1911. – 10 с.
523184
  Фоменко К. Заметки к уразумению месяце слова. – К, 1896. – 25с.
523185
  Логачев Е.Д. Заметки к фауне жесткокрылых Омской и Северо-Казахстанской областей. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1949. – 9с.
523186
  Панова В.Ф. Заметки литератора. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1972. – 238с.
523187
  Коробка П.С. Заметки мирового судьи / П.С. Коробка. – Чернигов : Тип. Губ. земства
[Ч.] 6 : Как нужно устроить местный суд?. – 1909. – 39 с.
523188
  Энтелис Л.А. Заметки на нотных страницах / Л.А. Энтелис. – Ленинград, 1974. – 184с.
523189
  Овечкин В. Заметки на полях / В. Овечкин. – Москва : Советская Россия, 1973. – 134 с.
523190
  Эко У. Заметки на полях "Имени розы" = Postille al nome della Rosa / Умберто Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович ; [глав. ред. В. Горностаева]. – Москва : Астрель; Corpus, 2012. – 157, [3] с. – Парал. тит. л. на итал. языке. – ISBN 978-5-271-36786-1


  Умберто Эко написал шесть романов: планетарный бестселлер "Имя розы", известнейшие "Маятник Фуко", "Остров Накануне", "Баудолино", "Таинственное пламя царицы Лоаны" и "Пражское кладбище". Книги эти считаются занимательными, но и сложными; ясными, но и ...
523191
  Рицос Я. Заметки на полях времени / Я. Рицос. – М, 1985. – 566с.
523192
  Хорев В.А. Заметки на полях книги Марека Радзивона "Ивашкевич. Писатель после катастрофы" // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 84-92. – ISSN 0132-1366
523193
  Глезер Д. Заметки на полях Собрания сочинений А. Упита // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 296-316
523194
  Пристли Д.Б. Заметки на полях: художественная публицистика / Д.Б. Пристли. – Москва, 1988. – 472с.
523195
  Мантейфель П.А. Заметки натуралиста. / П.А. Мантейфель. – Москва : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1961. – 191с.
523196
  Лесков Н.С. Заметки неизвестного / Н.С. Лесков. – Москва, 1989. – 507с.
523197
   Заметки о "Драматических сценах" / [соч.] С. Ч.....ова. – Москва : Типо-лит. И.Е. Ермакова, 1898. – 63 с.


  Содержание: Сцена из Фауста Скупой рыцарь Моцарт и Сальери Каменный гость Пир во время чумы
523198
  Люкс Л. Заметки о "революционно-традиционалистской" культурной модели "евразийцев" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.23-35. – ISSN 0042-8744
523199
  Костюк П.Д. Заметки о 150-летнем юбилее Харьковского университета // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 142-160. – ISBN 966-544-344-5
523200
  Сырейщиков Д.П. Заметки о Cytisus ratisbonensis Schaeffer и Cytisus ruthenicus Fischer // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – С.207-210
523201
  Константинов А.И. Заметки о бережливости / А.И. Константинов. – Сталинград, 1957. – 60с.
523202
  Емельянов Ю.В. Заметки о Бухарине / Ю.В. Емельянов. – Москва, 1989. – 318 с.
523203
  Кизевветтер Е.Я. Заметки о В.О. Ключевском. 1911 год // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 46-48. – ISSN 2070-9773


  Отрывки из дневника. Подготовка текста к печати Н.В. Гришиной.
523204
  Холкин В. Заметки о Вельтмане и Кюхельбекере // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 341-366. – ISSN 0042-8795
523205
  Чечулин Н.Д. Заметки о внешней политике России в начале царствования Екатерины II / [Соч.] Н.Д. Чечулина. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К°, 1895. – [2], 56 с.
523206
  Энгельс Ф. Заметки о войне : статьи о франко-прусской войне 1870-1871 гг. / Ф. Энгельс. – Москва : Гос. изд-во политич. литературы, 1940. – 247 с. + карты
523207
  Энгельс Ф. Заметки о войне / Ф. Энгельс. – Москва, 1941. – 247 с.
523208
  Бережков Р.П. Заметки о вредных сибирских насекомых : Отдельный оттиск из Трудов Биологического НИИ, том 4, 1937 г. / Р.П. Бережков. – Томск, 1937. – С. 167-173
523209
  Кеппен Ф.П. Заметки о географическом распространении севернорусских жуков : (Сообщены в Общем собрании 3 апреля 1867 года) / [соч.] Ф.П. Кёппена // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 29-60
523210
  Рокитянский И.И. Заметки о геоэлектрике // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 235-244. – Библиогр.: с. 243-244. – ISSN 0203-3100
523211
  Каллаш В.В. Заметки о Гоголе : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 679--685


  Содержани сборника:
523212
  Бутурлин С.А. Заметки о группах белоспинных дятлов и каменных поползней. Кавказский и Туркестанский жуланы / С.А. Бутурлин. – Тифлис : Тип. Канцелярии Наместника Его Имп. Величества на Кавказе, 1907. – С. 45-80. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Кавказского музея. Т. III, вып. 1


  На обл. обоих экз дарвт. надпись автора: Н.Я. Кузнецову и Борису Алексеевичу Федченко
523213
  Баровский В.В. Заметки о двух новых для фауны нашей страны видах жуков и описание мало известного представителя рода Xylobanuss Ch. waterh. (Coleoptera, Malacodddermata) : доложено 19 IX 1931 и ЗМ / В.В. Баровский // [Компакт. 2, № 259136] / В.В. Баровский. – С. 363-364
523214
  Баровский В.В. Заметки о двух новых для фауны нашей страны видах жуков и описание малоизвестного представителя рода Xylobanuss Ch. Watterh/ (Coleoptera, Malocadermata) : доложено 19 IX 1930 и ЗМ / В.В. Баровский // [Компакт. 1, № 252346] / В.В. Баровский. – С. 363-364
523215
  Баруздин С.А. Заметки о детской литературе / Сергей Баруздин. – Москва : Детская литература, 1975. – 366 с.
523216
  Яхонтов А.А. Заметки о дневных бабочках Кавказа по материалам Кавказского Музея / А.А. Яхонтов. – Тифлис : Тип. Канцелярии Его Импеаторского Величества на Кавказе, 1911. – 26 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Извенстия Кавказского Музея т. V


  На обл. дарств. надпись: Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак искреннего уважением от автора
523217
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых (Coleoptera) Европ. России и Кавказа / [соч.] Андрея Семенова. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев К*
1-L. – 1898. – 50 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Bulletin des Natur. de Moscou. 1898, № 1, с. 68-115


  На обл. экз. № 421859 дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому с уважением от автора XI-98 На тит.л. № 251189 фамилия: Н. Богданов-Катьков
523218
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. I-X / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1901. – 9 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1901, т. I, № 4-5 (октябрь), с. 137-145
523219
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. XI-XX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Ярославль] : [Типо-лит. Э.Г. Фальк], 1902. – 7 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1902, т. II, № 1 (февраль), с. 16-22
523220
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. XI-XX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – 7 с.
523221
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. XXI-XXX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – С. 111-116
523222
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа : Новая серия. XXI-XXX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – 6 с.
523223
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европ. России и Кавказа / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 111-116
523224
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа : Новая серия. XXXI-XL / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Типо-лит. "Герольд"], 1904. – 9 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1904, т. IV, № 6 (декабрь), с. 300-308
523225
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа : Новая серия. XXXI-XL / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – С. 300-308
523226
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа : Новая серия. XLI-LX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. "Герольд"], 1905. – 12 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1905, т. V, № 3-4 (август), с. 127-138
523227
  Семенов-Тян-Шанский Заметки о жесткокрылых Европейской России и Кавказа : Новая серия. XLI-LX / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – С. 127-138
523228
  Лучник В.Н. Заметки о жесткокрылых Кавказа / [соч.] В. Лучника (Ставрополь-Кавказский) // Компакт - 252273 / В.Н. Лучник. – 3-5 с.
523229
  Зайцев Ф.А. Заметки о жесткокрылых Кавказа и сопредельных стран I / Ф.А. Зайцев (Тифлис) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – С. 249-253


  Кавказский музей (Тифлис) Известия Кавказского музея / Издаваемые под редакцией д-ра Г.И. Радде, Директора Кавказского музея и Публичной библиотеки в Тифлисе. - Тифлис, 1897-1919. - К "Известиям" прилагаются годичные отчеты по Кавказскому музею и ...
523230
  Лучник В. Заметки о жужелицах палеарктической фауны (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1915. – 4 с. – Отд. оттиск
523231
  Яцентковский Е.В. Заметки о жуках-стафилинах русской фауны / Е. Яцентковский (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : Тип. Кюгельген, Глич и Ко, 1913. – 16 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1912, т. XII,, № 3, с. 452-467
523232
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках-усачах Кавказа (Coleoptera, Cerambycidae) / Н.Н. Плавильщиков (Москва) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 243-251
523233
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках-усачах палеарктической области (Coleoptera, Cerambycidae). – 5 с. – Отд. оттиск
523234
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о жуках Кавказа (Coleoptera) : Тип. Канц. ОсобогоЗакавк. Комиссариата. – 4 с.
523235
  Яхонтов А.А. Заметки о кавказских Lepidopteгa Rhopalocera / А.А. Яхонтов (Нижний-Новгород). – [Санкт-Петербург] : Типо-литограф. "Герольд", 1909. – 11 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1907, т. VIII, № 3-4, (январь 1909 г.), 282-292
523236
  Каландарова М.С. Заметки о Колкате // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 70-72. – ISSN 0321-5075


  Город Колката до января 2001 г. назывался Калькуттой.
523237
  Соллертинский И.И. Заметки о комической опере / И.И. Соллертинский. – Москва : Музгиз, 1963. – 24 с.
523238
  Янцен В. Заметки о лексике переводов русской и немецкой философской литературы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
523239
  Сильман Т.И. Заметки о лирике / Т.И. Сильман; Тамара Сильмаг. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 223 с. : 1 л. портр.
523240
  Городской Я.З. Заметки о литературе / Я.З. Городской. – Львов, 1941. – 228с.
523241
  Ибрагимов А М. Заметки о литературе / А М. Ибрагимов. – Москва, 1971. – 456с.
523242
  Фурманов Д.А. Заметки о литературе. / Д.А. Фурманов. – Москва, 1979. – 162с.
523243
  Зивельчинская Л.Я. Заметки о литературном матерстве / Л.Я. Зивельчинская. – Москва, 1962. – 195с.
523244
  Мамаев С.Г. Заметки о М.И. Глинке (окончание) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2006. – № 6. – С. 59-62.
523245
  Плигинский В.Г. Заметки о майках (Coleoptera, Meloi L.) / В.Г. Плигинский (Севастополь) // Компакт - 252317 / В.Г. Плигинский. – 3 с.
523246
  Плигинский В.Г. Заметки о майках (Coleoptera, Meloidae) II / В.Г. Плигинский (Севастополь) // Компакт - 252317 / В.Г. Плигинский. – 2 с.
523247
  Сумцов Н.Ф. Заметки о малорусских думах и духовных виршах / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 21 с.
523248
  Чубинов Н Г. Заметки о Манглисском храме / Н Г. Чубинов, , 1921. – 62 с.
523249
  Севастьянов В.С. Заметки о мастерстве оратора. / В.С. Севастьянов. – М., 1971. – 152с.
523250
  Багалей Д.И. Заметки о материалах по истории Слободской Украины / Д.И. Багалей. – Харьков : Тип. Губ. Правл., 1893. – 176 с.
523251
  Гаджиев Камалудин Серажудинович Заметки о метаморфозах либеральных ценностей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 14-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
523252
  Гарднер М.М. Заметки о методике преподавания гистологии и эмбриологии в Германских университетах / М.М. Гарднер. – Москва : Т-во Печатня С.П. Яковлева, 1901
523253
  Мясников В.С. Заметки о методологии современных исследований по Китаю // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 184-188. – ISSN 1608-0599


  Доповідь на ХІІ читаннях А. Кримського, Інститут сходознавства НАН України, Київ, 2-3 жовтня 2008 р.
523254
  Фенюк Заметки о миграциях мышевидных грызунов под влиянием "инстинкта дома" / Фенюк, А.А. Попова. – 120с.
523255
  Гуреев А.А. Заметки о млекопитающих Керкинского округа / А.А. Гуреев // Млекопитающие. Компакт - 252381. – С. 357-370
523256
  Круликовский Л. Заметки о млекопитающих южных уездов вятской губернии / Л. Круликовский. – 10 с.
523257
  Бианки В.Л. Заметки о млекопитающих, водящихся в береговой полосе Петергофского уезда между деревнями Лебяжья и Черная Лахта : (Представлено 4 февраля 1909 г.) / В. Бианки. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акад. Наук, 1909. – С. 107-118. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического музея Российской Академии наук. [Annual Report of the Zoological Museum of the Russian Academy of Sciences], 1909, т. XIV, № 1—2. 3
523258
  Гибу Н. Заметки о молдавском кино / Н. Гибу. – Кишинёв, 1968. – 122с.
523259
  Гершуни Е.П. Заметки о музыкальной эстраде / Е.П. Гершуни. – Л., 1963. – 58с.
523260
  Михеев С.М. Заметки о надписях-граффити новгородского Софийского собора. Часть II // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 74-84. – ISSN 2071-9574
523261
  Михеев С.М. Заметки о надписях граффити новгородского Софийского собора. часть 1. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 2 (40). – С. 91-102. – ISSN 2071-9574
523262
  Сумцов Н.Ф. Заметки о народной словесности / Н.Ф. Сумцов. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1905. – 23 с. – Отд. оттиск из: Русский филологический вестник, 1905, № 1
523263
  Кеппен Ф.П. Заметки о насекомых Таврической губернии, преимущественно о вредных / [соч.] Ф. Кеппен. – Санкт-Петербург, 1866. – 16 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды русского энтомологического общества. 1866, т. III
523264
  Терещенко В. Заметки о науке поведения / В. Терещенко. – Алма-Ата, 1968. – 12с.
523265
  Ячевский Т.Л. Заметки о некоторых Corixidae (Heteroptera) из СССР / Т.Л. Ячевский, 1962. – 545-647с.
523266
  Щелкановцев Я.П. Заметки о некоторых Locustodea в коллекциях Кавказского Музея : (с 3 рис. в тексте) / Я.П. Щелкановцев (Варшава). – Тифлис : Тип. Канцелярии наместиника Его Имп. Величества на Кавказе, 1914. – [2], 32 с. – Текст на рус. и нем. яз. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Кавказского Музея. 1914, т. VIII


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
523267
  Петерсен В.Э. Заметки о некоторых бабочках Голубцовской коллекции Екатеринбургского музея / [соч.] Вильг. Эраст. Петерсена, дир-ра Ревельского реального училища // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – 4 с.
523268
  Янишевский Д.Э. Заметки о некоторых видах Rannuculus Юго-Восточной России : (R. pedatus W. K. R. Oxyspermus M. B. u R. polyrhizus Steph) : (с 2-мя таблицами рис.). – Саратов : Тип. К.И. Витковской, 1917. – 19 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в вступ. статье
523269
  Синцов И. Заметки о некоторых видах неогеновых окаменелостей, найденных в Бессарабии / И. Синцов. – 51-72с.
523270
  Плавильщиков Н.Н. Заметки о некоторых видах рода Cortodera Mulz / Н.Н. Плавильщиков, 1927. – [5] с. – Отд.оттиск из : Изв. Ставр. Энтом. Об-ва, III, №2,1927, [c. 42-46]
523271
  Гезе В. Заметки о некоторых киевских древностях / В. Гезе. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1901. – 8 с.
523272
  Берг Л.С. Заметки о некоторых палеарктических видах р. рода Phoxinus / [соч.] Л.С. Берга // Компакт - 252274 / Л.С. Берг. – С. 106-212, 1 л. табл.
523273
  Коржинский С.И. Заметки о некоторых растениях Европейской России : (Читано в заседании физико-математического отделения 11 мая 1894 года) / [соч.] С. Коржинского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1894. – С. 101-111 : ил. – Отд. оттиск: Известия Имп. Академии наук. 1894, № 1 (сентябрь)


  На обл. дарвт. надпись: Александру..... в знак уважения автор
523274
  Петухов Е.В. Заметки о некоторых рукописях, хранящихся в библиотеке Историко-филологического Института кн. Безбородко / Е.В. Питухов // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – [6], 56 с.
523275
  Бычков И.А. Заметки о некоторых старопечатных, 1888
523276
  Воронов Юр. Заметки о новых и малоизвестных растениях Кавказской флоры // Ботаника [Конволют]. – С. 334-338
523277
  Покровский Н.В. Заметки о памятниках Псковской церковной старины1914 / Н.В. Покровский, проф. – Москва : Изд. журнала "Светильник", 1914. – 39 с., XXIII л. табл. : ил.
523278
  Цильштейн А.И. Заметки о партийной работе в школе. / А.И. Цильштейн. – М, 1955. – 64с.
523279
  Алпатов В.М. Заметки о переводах с японского языка и на японский язык // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 93-99. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  "Развитая система форм вежливости (кэйго) и значительное число звукоподражаний - хорошо известные особенности японского языка. Попытки буквального перевода кэйго не бывают успешными. Предпочтительнее использование этикетных форм других языков, даже ...
523280
  Пастернак Б. Заметки о переводе // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 105-110


  О Шекспире.
523281
  Перетц В.Н. Заметки о песнях XVIII в. / В.Н. Перетц. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1907. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из жур.: Русский филологический вестник, 1907, № 1
523282
  Синцов И.Ф. Заметки о пластах конгерий / [соч.] И.Ф. Синцова. – Одесса : Экономическая тип., 1900. – [2], 10 с. – Отд. оттиск: Записки Новороссийского университета. Т. 79
523283
  Тярин Н. Заметки о поезде на нижегородскую ярмарку, 1827
523284
  Тярин Н. Заметки о поездке на нижегородскую ярмарку, 1827
523285
  Яблоков М.Н. Заметки о полиграфии США. / М.Н. Яблоков. – М., 1975. – 238с.
523286
  Такин Ч.М. Заметки о политической жизни Бирмы / Ч.М. Такин. – М., 1976. – 296с.
523287
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Заметки о Полтавском ярусе / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Киев, 1939. – 57-62с.
523288
  Яковлев В.Е. Заметки о полужесткокрылых (Hemiptera-Heteroptera) / [соч.] В.Е. Яковлева // Компакт - 252396 / В.Е. Яковлев. – С. 517-523
523289
  Кириченко А.Н. Заметки о полужесткокрылых (Hemiptera -Heteroptera) русской фауны, 1911. – С. 40-43. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 11, № 1, 1911 г.
523290
  Михалек Б. Заметки о польском кино / Б. Михалек. – Москва, 1964. – 304 с.
523291
  Мартынов М.Ю. Заметки о понятиях "национализм" и "патриотизм" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.138-141. – ISSN 0132-1625
523292
  Костин В.Н. Заметки о посещении предприятий цветной металлургии ФРГ / В.Н. Костин, В.А. Наумов. – Алма-Ата, 1959. – 58с.
523293
  Васильев А.В. Заметки о послеоктябрьском творчестве А.М.Горького / А.В. Васильев. – Пятигорск, 1957. – 260 с.
523294
  Лакоба Н.П. Заметки о поэзии Д.И. Гулиа / Н.П. Лакоба. – Сухуми, 1985. – 64с.
523295
  Котов М.П. Заметки о поэзии. / М.П. Котов. – Саратов, 1954. – 84 с.
523296
  Лапин Е. Заметки о правовых взглядах В.Г. Белинского. (К 190-летию со дня рождения) // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.24-27
523297
  Ленц Э. Заметки о предметах вооружения из раскопок 1903 г. близ с. Журовки, Киевской губернии / Э. Ленц : Типография Императорской Академии Наук (В. О.). – 15 с.
523298
  Дубровин А.Г. Заметки о прекрасном / А.Г. Дубровин. – М, 1967. – 32с.
523299
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе Пушкина / В.Б. Шкловский. – Москва : Советский писатель, 1937. – 144 с.
523300
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков / В.Б. Шкловский. – Москва, 1953. – 324с.
523301
  Шкловский В.Б. Заметки о прозе русских классиков / В.Б. Шкловский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1955. – 460с.
523302
  Вайсбург А.В. Заметки о профессиональной подготовке социологов // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 130-133. – ISSN 0132-1625
523303
  Бутурлин С.А. Заметки о птицах восточной Лифляндии / С.А. Бутурлин; Печатано по постановлению Совета Императорского Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. – Москва : Университетская тип., 1902. – 7 с. – Отд. оттиск из: Дневник Зоологического отделения Императорского Отделения, т. 3, № 3
523304
  Браунер Александр Александрович (1857-1941) Заметки о птицах Крыма. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1898. – 44с.
523305
  Браунер А.А. Заметки о птицах Херсонской губернии / А. Браунер. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1894. – [2], 93 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского Общества Естествоиспытателей. 18, вып. 2 [!т. 19, вып. 1]
523306
  Страхов Н. Заметки о Пушкине / Н. Страхов. – Санкт-Петербург : Тип. брат. Пантелеевых, 1888. – XX, 247 с. – Экз. без ориг. обл.


  Содержание: Предисл.; Пушкин; Некрасов и Полонский; Майков; Гр. А.К. Толстой; А.А. Фет; Гр. А.А. Голенищев-Кутузов; Ф.И. Тютчев; Д.Д. Минаев
523307
  Климов А. Заметки о работе пропагандиста / А. Климов. – Ставрополь, 1952. – 56с.
523308
  Инал-Ипа Заметки о развитии абхазской литературы. К 50-летию Великого Октября / Инал-Ипа. – Сухуми, 1967. – 196с.
523309
  Михайлова О.В. Заметки о рисовании человека : рисунок головы / О.В. Михайлова. – Москва : Искусство, 1950. – 64, [36] с.
523310
  Бах А.Н. Заметки о роли науки в социалистическом хозяйстве / Бах А.Н. – Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1939. – 20 с.
523311
  Бицилли П.М. Заметки о роли фольклора в развитии современного русского языка и русской литературы = Бележки въерху ролята на фольклора въ развитието на съвремения руски езикъ и руска литература / П. Бицилли ; Годишникъ на университета Св. Климентъ Охридски - Софи историко-филологически факультет. – Т. 11, 1943/1944. – София : Университетская печатница, 1944. – 53 с. – Отд. оттиск из: Годишник на Университета св. Климент Орхидски, Историко-филологический факультет (София), т. 40, 1943-44
523312
  Асадуллаев С.Г. Заметки о романе / Сейфулла Гудрат оглы Асадуллаев. – Баку : Гянджлик, 1978. – 160 с.
523313
  Алфераки С.Н. Заметки о росте животных и о музеях / [С. Алфераки] // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 20 с.
523314
  Алфераки С. Заметки о росте животных и о музеях / С. Алфераки, 1909. – 20 с. – Отд. оттиск
523315
  Радченко К.Ф. Заметки о рукописях хранящихся в болгарской митрополии г. Скопья, с приложением службы Константину Философу по средне-болгарскому списку XIII века // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 147-162
523316
  Лихачев Д.С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – Москва, 1981. – 71с.
523317
  Лихачев Д.С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1984. – 62 с.
523318
  Боровков А. Заметки о русском авангарде : книги, открытки, графика / Анатолий Боровков. – Москва : Любимая книга, 2007. – 208 с. : илл. – ISBN 978-5-903228-09-6
523319
  Рачинский С.А. Заметки о сельских школах / [соч.] С. Рачинского. – Санкт-Петербург : В синод. тип., 1883. – [4], 123 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
523320
  Рябинин В. Заметки о силурийских строматопороидеях / В. Рябинин. – Ленинград : Геологический комитет, 1929. – С.1041-1054. – Отдельный оттиск из т.48, №9-10 Известий Геологического комитета
523321
  Самко К.П. Заметки о скакунах и жужелицах (Coleoptera, Cicindelidae et Carabtdae) Тобольской фауны. [Ч. 2] / К.П. Самко // [Энтомофауна] : [папка с вырезками и отд. оттисками по энтомологии]. – [Б. м.], 1920. – 7 с.


  На тит. л. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. Г. Тобольск 4/III-1931
523322
  Лучник В. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник, 1911. – 2 с. – Отд. оттиск
523323
  Лучник В. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник, 1912. – 2 с. – Отд. оттиск
523324
  Лучник В.Н. Заметки о скакунах и жужелицах русской фауны (Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae) / В. Лучник // Компакт - 252273 / В.Н. Лучник. – 2 с.
523325
  Гуревич Л. Заметки о современной литературе : Мечты и мысли о новой драме : памяти Комиссаржевской / Л. Гуревич // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [17] с.
523326
  Чернышевский Н.Г. Заметки о современной литературе 1856-1862 гг. : ("Современник" 1856-1862 гг.). – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1894. – [2], VI, 444 с. – Авт. в кн. не указан
523327
  Фриче В.М. Заметки о современной литературе. / В.М. Фриче. – М-Л, 1928. – 165с.
523328
  Иващенко А.Ф. Заметки о современном реализме / А.Ф. Иващенко. – М, 1961. – 204с.
523329
  Иващенко А.Ф. Заметки о современном реализме / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1967. – 275с.
523330
  Кокошин А.А. Заметки о создании " Российской инновационной Армии " // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 29-36. – ISSN 0321-2017
523331
  Осадчая Г.И. Заметки о социологическом образовании в России : рефлексия новых требований общества // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.102-106. – ISSN 0132-1625
523332
  Рыстенко А.В. Заметки о сочинении Алексея Ремизова : очинения Алексея Ремизова, тт. 1-8, издательство: "Шиповник", СПб., 1911-1912 г. / А.В. Рыстенко, проф. – Одесса : "Экономическая" тип., 1913. – 114 с.


  На тит. л.: Из книг П.П. Кудрявцева....? написан от руки
523333
  Артоболевский Г.В. Заметки о стрекозах Полтавской губернии / Г.В. Артоболевский. – [Киев], 1917. – С. 17-34. – Отд.оттиск
523334
  Браунер А.А. Заметки о стрекозах Херсонской губернии и Крыма / А. Браунер. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1902. – [2], 73-102 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского Общества Естествоиспытателей. Т. XXIV, вып. 2


  На обл. дарств. надпись: П.П. Сушкину в знак уважения от автора X. [19]04
523335
  Верещагин А. Заметки о судебном нормотворчестве // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 136-145. – ISSN 1812-7126
523336
  Толченова Н.П. Заметки о театральном сезоне / Н.П. Толченова. – М., 1964. – 47с.
523337
  Мочалов П.С. Заметки о театре, письма, стихи и пьесы / П.С. Мочалов. – М, 1953. – 440с.
523338
  Селиванкин С.А. Заметки о торговле в Китае / С.А. Селиванкин. – М, 1959. – 70с.
523339
  Марр Н.Я. Заметки о турецком языке окрестностей Абстумиани / Н.Я. Марр, Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1937. – 31с.
523340
  Асадов А.И. Заметки о философском статусе понятия "мышление" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 169-172. – ISSN 0042-8744
523341
  Гроссгейм А.А. Заметки о флоре Колхиды // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – 4 с.
523342
  Сиротина В.А. Заметки о фразеологии публицистических статей А.М. Горького: (советского периода) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 30-32
523343
  Каулбарс Н. Заметки о Черногории составлены из пометок, сделанных в полевом дневнике / Н. Каулбарс. – Санкт-Петербург : Типография Министерства Путей Сообщения (А. Бенке), 1881. – III, 154 с.
523344
  Внуковский В.В. Заметки о чешуекрылых восточной Сибири / В.В. Внуковский // Чешуекрылые. Т. I (А - В) - компакт. – С. 150-152


  На с. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлечу Кузнецову от автора 7. II.27
523345
  Варшавский А.С. Заметки о Югославии / А.С. Варшавский. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 78с.
523346
  Колосова М.А. Заметки о языке и народной поэзии в области Северно-великорусского наречия / М.А. Колосова. – Санктпетербург : Типография Императорской акад. наук, 1876. – 190, [2] с.
523347
  Колосова М.А. Заметки о языке и народной поэзии в области Северно-великорусского наречия / М.А. Колосова. – Санктпетербург : Типография Императорской акад. наук, 1877. – 343 с.
523348
  Глускина А.Е. Заметки о японской литературе и театре / А.Е. Глускина. – М, 1979. – 296с.
523349
   Заметки об американских библиотеках // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 2. – С. 62-71.
523350
  Редикорцев В В. Заметки об асцидиях Белого моря / В. Редикорцев // Хордовые - Компакт - 252340. – 4 с.
523351
  Лециус И.А. Заметки об аттических филах // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 18-36
523352
  Никитский А. Заметки об издании Новгородских писцовых книг / [А. Никитский], 1880. – 268-296 с. – Из жур. "Министерства народного просвещения". 1880. Кн. 12. 45-101 с.. ; Авт. указан в конце текста. ; Без обл. и тит. л.


  Журнал Министерства народного просвещения
523353
  Гришина Р.П. Заметки об изданиях, посвященных 130-летию русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Освобождению Болгарии // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0132-1366
523354
  Назаревский А.А. Заметки об имени автора и списках / А.А. Назаревский, 1916
523355
  Белянкин И.И. Заметки об интегрировании дифференциальных биномов / Иван Белянкин. – Киев : [б. и.], 1905. – 4 с. – Отд. оттиск: Известия Киевского Политехнического ин-та
523356
  Пальгунов Н.Г. Заметки об информации / Н.Г. Пальгунов. – Москва, 1967. – 104с.
523357
  Янгфельдт Б. Заметки об Иосифе Бродском // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 96-120. – ISSN 0321-1878
523358
  Шварц А.Н. Заметки об орнаментации саркофага, наденного около Анапы / А.Н. Шварц. – Москва : Университетсткая тип., 1893
523359
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Заметки об уховертках (Dermatoptera) русской фауны / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург-Ярославль] : [Типо-литогр. "Герольд"], 1903. – 4 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение= Revие Russe d"Entomological. 1903, т. III,, № 3-4 (август)
523360
  Браунер А. Заметки об экскурсиях, совершенных в 1905 году в Ставропольской губ. и в Крыму, 1907. – С. 113-126. – Отд. оттиск
523361
  Юдин А.А. Заметки об эстетике М.Хайдеггера в связи с понятием автора // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 6-18. – ISBN 966-72-77-79-8
523362
  Кесслер К.Ф. Заметки относительно фауны озер Северной России : (Читано в Общем собрании 8 ноября 1865 г.) / [соч. проф. К.Ф. Кесслера] // Гидробиология [компакт]


  Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
523363
  Романюк В.Г. Заметки парашютиста-испытателя / В.Г. Романюк. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М., 1953. – 132с.
523364
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – Москва : Советский писатель, 1962. – 371 с.
523365
  Канторович В.Я. Заметки писателя о современном очерке / В.Я. Канторович. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1973. – 543 с.
523366
  Корецкий В.Б. Заметки плакатиста / В.Б. Корецкий; ред.: В. Тиханова. – Москва : Советский художник, 1958. – 178с .
523367
  Поповский И.С. Заметки по анатомии / [И. Поповский], 1890. – 91 с.
523368
  Данилевич В.Е. Заметки по археологии и нумизматике / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело кн. К.Н. Гагарина, 1905. – 21 с.
523369
  Данилевич В.Е. Заметки по археологии и нумизматике / В.Е. Данилевич // Русские монетные гривны, их формы и происхождение / К.В. Болсуновский. – Киев, 1903. – [2], 21 с. : ил.
523370
  Ласкарев В.Д. Заметки по вопросу о тектонике южнорусской кристаллической площади / В.Д. Ласкарев, 1905. – 295с.
523371
  Майков Л.Н. Заметки по географии Древней Руси : по поводу сочинения Н.П. Барсова " Очерки русской исторической географии : география начальной летописи. Варшава, 1873 // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 53 с.
523372
  Бурачков П. Заметки по древней географии Новороссийского края : Письма к проф. Ф.К. Бруну, по поводу статьи Л.Н. Майкова о древней географии России). – [Санкт-Петербург] : [Тип. В. Безобразова и К°], 1896. – 22 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Отдельно отпеч. из Известий И. Р. Г. О., т. 11, вып. 5. – Библиогр. в подстроч. примеч.
523373
  Браунер А.А. Заметки по зоогеографии Крыма / А. Браунер. – Одесса : "Центральная" тип. М. Лемберга, 1916. – 7 с. : ил. – Отд. оттиск: "Юбилейный сборник" Кр.-Кавказского Горного Клуба
523374
  Лященко А.И. Заметки по изучению современной народной песни / А. Лященко. – Санкт-Петербург : Тип. С.Н. Худекова
[Ч.] 1 : Отзыв о сочинении В.Н. Перетца "Современная русская народная песня; Сравнительные этюды. С.-Петербург, 1893 г. – 1894. – 17 с.
523375
  Спекторський Е.В. Заметки по истории государственного права, политических учений, философии Англии и США. (Рукопис) // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 445-463. – ISBN 978-617-7133-95-6
523376
  Стратонов И.А. Заметки по истории земских соборов Московской Руси / И.А. Стратонов. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1905. – 162, [2], VI, III с. – На обл. дата: 1912
523377
  Жидков Н.П. Заметки по истории и методологии прикладной математики / Н.П. Жидков. – Москва, 1985. – 70с.
523378
  Дашкевич Н.П. Заметки по истории Литовско-Русского государства. – Киев : Тип.Императорского университета Св.Владимира, 1885. – 192с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
523379
  Ведель Г.Е. Заметки по истории методов обучения и иностранным языкам / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1968. – 36с.
523380
  Генри Э. Заметки по истории современности / Э. Генри. – Москва, 1970. – 430с.
523381
  Барвинский В.А. Заметки по истории финансового управления в Гетманщине / В.А. Барвинский. – Харьков : Типография "Печатное дело", 1914. – 18 с.
523382
  Бурачков П. Заметки по исторической географии Южно-Русских степей / [Пл. Бурачков]. – [Киев] : [Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом], 1886. – 25 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Отт. из апр. кн. "Киев. старины", 1886 г. – Библиогр. в подстроч. примеч.
523383
  Варпаховский Н.А., Герценштейн тС. Заметки по ихтиологии бассейна р. Амура и прилежащих стран / [Соч.] Н.. Варпаховского и С. Герценштейна. – Санкт-Петербург : Тип. В.. Демакова, 1889. – 58 с., 1 л. ил. : ил. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз.; резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей по Отделению зоологии. Т. XVIII


  Авт.: Герценштейн, Соломон Маркович (1854-1894) На обл. дарсвт. надпись: Мноуважаемому Василию Карловичу Совинскому от автора
523384
  Линдон Р. Заметки по логике : пер. с англ. / Р. Линдон. – Москва : Мир, 1968. – 128 с.
523385
  Зайцев М.И. Заметки по методике обучения иностранным языкам (на материале немецкого языка) / М.И. Зайцев. – Вологда, 1970. – 48с.
523386
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп.У-та Св.Владимира; Тип. В.И. Завадского, 1895. – 38 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1895. - Один экз. без обл. и тит. л.
523387
  Шиллер Н.Н. Заметки по методологии учения о двойном преломлении / Н. Шиллер, 1900. – 9 с. – Отд.оттиск: Физическое обозрение. - Экз. без обл. и тит. л.
523388
  Чирвинский П.Н. Заметки по минералогии России / Из каб.Прикладной геологии и минералогии Донского Политех.ин-та. – Новочеркасск : Тип.Т-ва"Время", 1919. – 61с. – Отд.оттиск из "Изв. Донского Политехн. ин-та", 1919 г., Т.7, отд.2
523389
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada : (Предварительное сообщение)
ч. 1 : Строение тела Cercyra papillisa Uljanin 1870. – 15 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 179
523390
  Забусов И. Заметки по морфологии и систематике Triclada / Печатано по определению Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те. – Казань : Типо-литография Университета
ч. 2 : О планариях Онежского озера. – 18 с. – Отд. оттиск. Приложение к протоколам заседания Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском Ун-те, № 191
523391
  Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Ф. Соссюр. – Москва : Прогресс, 1990. – 280 с. – (Языковеды мира). – ISBN 5-01-002078-5
523392
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Дополнения и исправления к сообщению 1. Неворобьинообразные (Non-Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 126-127. – ISSN 1727-0200
523393
  Пекло А.М. Заметки по орнитофауне Туркменистана. Сообщение 2. Воробьинообразные (Passeriformes) // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 107-125. – ISSN 1727-0200
523394
  Бурачков П. Заметки по поводу мнения В.В. Латышева о местонахождении Ипполаева мыса / [Пл. Бурачков]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.С. Балашева], 1887. – 8 с. – Без тит. л. и обл.. - Автор указан в конце текста. - Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос.", апр., 1887 г.
523395
  Бубенок О.Б. Заметки по поводу обстоятельств и времени основания города Судака // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – C. 15-22. – ISSN 1608-0599
523396
  Берг Л.С. Заметки по систематике байкальских Cottidae / Л.С. Берг. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1903. – 16 с. – Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Акад. Наук, т. 8, 1903 г.
523397
  Четвериков С.С. Заметки по систематике ночниц (Lepidoptera, Noctuidae) Минусинского края / С.С. Четвериков (Москва) // Компакт- 252367 / С.С. Четвериков. – С. 53-58


  На с. [1] дарств. надпись: Дорогому Никоалю Яковлевичу Кузнецову от автора. 13.XI.1925
523398
  Букреев Б.Я. Заметки по теории рядов / Б.Я. Букреев. – Киев. – 6 с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф
523399
  Яхонтов А.А. Заметки по фауне Lepidoptera Средней России / А.А. Яхонтов (Нижний-Новгород) // Компакт - 252285 / А.А. Яхонтов. – 6 с.
523400
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск
вып.17. – 1953. – 74с.
523401
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск
вып.18. – 1955. – 96с.
523402
   Заметки по фауне и флоре Сибири. – Томск : Томский ун-т, 1984. – 142 с.
523403
  Огнев С.И. Заметки по фауне летучих мышей (Chiroptera) и насекомых (Insectivora) Уссурийского края : (с табл. XII) : Представлено 6 марта 1913 г. / [соч.] С.И. Огнева. – [Москва] : Книгоиздат. и тип. Т-ва И.Д. Сытина ; Отд. сред. шк., 1914. – С. 401-419, 1 л. табл. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея. 1913, т. XVIII
523404
  Щербаков Ф.С. Заметки по фауне уховерток (Dermatoptera), трипсов (Thysanoptera) и сетчатокрылых (Neuroptera) Российской Империи : Notices sur la faune des Dermatopteres, des Thysanopteres et des Neuropteres de la Russie /Th. Stsherbakov (Simferopol) / Ф.С. Щербаков (Симферополь) // Компакт - 252339 / Ф.С. Щербаков. – 6 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Высокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от преданного автора
523405
  Нефедов Н.И. Заметки по фенологии саранчевых. / Н.И. Нефедов ; (Троицкий лесо-степной заповедний Пермского биологического института и Казанское отделение О. Б. В.). – [Пермь], 1933. – С. 189-204. – Библиогр.: Литература с. 202 (9 назв.)


  На с. [1] экз. № 134138 дарств. надпись: Многоуважаемому Г.Ф. Гаузе от автора 19 IX 33
523406
  Богородицкий В.А. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. 1 / В.А. Богородицкий // Курс грамматики русского языка / В.А. Богородицкий. – Варшава : В тип. М. Земкевича, 1887. – Ч. 1 : Фонетика. – 31 с.
523407
  Цвиич И. Заметки по этнографии македонских славян / И. Цвиич. – Перевод со втор. доплненн. изд. 1906 г. А.О. – С.-Петербург : Типография Д.В. Чичинадзе, 1906. – 60 с.
523408
  Каликов Н.В. Заметки пропагандиста / Н.В. Каликов. – Омск, 1949. – 32с.
523409
  Генри Э. Заметки публициста. / Э. Генри. – М, 1988. – 312с.
523410
  Томский Н. Заметки скульптора. / Н. Томский. – М., 1965. – 144с.
523411
  Беляев С. Заметки советского врача / Сергей Беляев. – Ленинград : Изд-во "Прибой", 1926. – 135 с.
523412
  Малинин М.В. Заметки советского диссидента о правах человека / М.В. Малинин. – Нью-Йорк, 2005. – 331 с.
523413
  Сулима Семен Заметки старого киевлянина : (Киев в 1812 и 1824 году). // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.614-624
523414
  Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 287с.
523415
  Петрищев А.Б. Заметки учителя / Аф. Петрищев. – Санкт-Петербург : Знание, 1905. – [4], 411 с.


  1. До смутного времени. 2. Смутное время. 3. Михаил Федорович и Алексей Михайлович. 4. Петр Великий. 5. Наследники Петра I. 6. Петр III и его супруга. 7. Павел Петрович и его дети. 8. Интеллигенция и народ. 9. Борьба из-за конституции. 10. Временное ...
523416
  Стрижев А.Н. Заметки фенолога / А.Н. Стрижев. – Москва, 1975. – с.
523417
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – М, 1962. – 112с.
523418
  Чуйков С.А. Заметки художника / С.А. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1967. – 143с.
523419
  Набатов И. Заметки эстрадного сатирика. / И. Набатов. – М., 1957. – 155с.
523420
  Воробьев К.Д. Заметы сердца : (Из арх. писателя) / Константин Воробьев; [Сост. и послесл. В. В. Воробьевой; Предисл. В. Смирнова. – Москва : Современник, 1989. – 236,[2] с. ; 21 см. – ISBN 5-270-00778-9.
523421
  Малышев А.В. Заметы: рассказы, повесть / А.В. Малышев. – Москва, 1987. – 287с.
523422
  Давыдов Д. Замечание на некрологию Н.Н. Раевского. – Москва : В тип. Августа Семена, 1832. – 89 с.
523423
  Толчельникова С.А. Замечание о методах определения расстояний // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 6-12. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
523424
  Бекташов С. Замечание о статистической эргодичности однородных случайных полей / С. Бекташов, М.И. Ядренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 13-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Досліджується зв"язок між статистичною ергодичністю однорідного випадкового поля і відповідного йому квантового випадкового поля.
523425
  Минлос Р.А. Замечание о характере убывания корреляции в термодинамической системе. / Р.А. Минлос, Я.Г. Синай. – М., 1971. – 12с.
523426
  Лавровский П.А. Замечание об этимологических особенностях старинного языка польского // Краткая фонетика и морфология болгарского языка / Р. Брандт. – Москва, 1901
523427
  Люти Г. Замечание по поводу одной из проблем британско-индийской истории к вопросу об "имперском партнерстве" в годы первой мировой войны и после ее окончания / Г. Люти. – М., 1970. – 5с.
523428
   Замечания для приготовленя молодых офицеров к военным действиям. Изданы при Главном штабе 1-й Армии
ч. 1. – 1819. – 245с.
523429
   Замечания до Малой России принадлежащия. – Москва, 1848
523430
  Золотаревский М. Замечания к еврейской истории / Марк Золотаревский. – Иерусалим : Скопус, 2009. – 108 с. – ISBN 978-965-7129-53-1
523431
  Всехсвятский С.К. Замечания к работам Я. Форта, посвященным вопросам происхождения и эволюции комет : Відбиток / С.К. Всехсвятский : АН СССР, 1955. – 537-543 с.
523432
  Цявловский М. Замечания М.П. Погодина на "Материалы для биографии Пушкина" П.В. Анненкова // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 348-356


  "В архиве М.П. Погодина, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, имеется черновик письма Погодина к П.В. Анненкову; он заключает в себе замечания на присланные последним «Материалы для биографии Пушкина» - первый том собрания ...
523433
   Замечания на 3 том Истории Русского Народа, сочиненной Николаем Полевым. – Москва, 1831. – 64 с.
523434
  Любомиров П.Г. Замечания на исследование П.Г. Любомировича: Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. [Рецензия Л.М. Сухотина]. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Синодальная тип., 1915. – 16 с. – Отд. оттиск: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1915, кн. 3


  Рец.: Сухотин, Лев Михайлович (1879-1948)
523435
  Вяземский П.П. Замечания на исследования Слово о полку Игореве. – Москва. – 66 с.
523436
  Лазаревский А.М. Замечания на исторические монографии Д.П. Миллера о малорусском дворянстве и о статутовых судах : (Рец. на соч. Д.П. Миллера: Очерки из истории и юрид. быта старой Малороссии. 1). Суды земские, городские и подкоморские в XVIII в. Харьков, 1896, in 8°, 188 с. 2). Превращение казацкой старшины в дворянство. Киев, 1897, in 8°, 133 с.) / А.М. Лазаревский. – Харьков : Тип. А. Дарре, 1898. – 82 с. – Без тит. л. и обл.. - Отт. из "Отчета Ком. по присуждению премий в память двадцатипятилетия царствования имп. Александра II"
523437
  Руссов С. Замечания на историю ...соч. Н. Полевым : [Полевой Н.], 1830
523438
  Ленин В.И. Замечания на книгу Клаузевица "О войне и ведении войн" / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 35с.
523439
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н. Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – Ленинград, 1931. – 64 с.
523440
  Ленин В.И. Замечания на книгу Н.Бухарина "Экономика переходного периода" / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Партийное издательство, 1932. – 64 с.
523441
   Замечания на Проект уголовного уложения : (Имущественные посягательства) ; Мнение Юрид. факультета Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1887. – 52 с. – Экз. в разных тип. переплетах
523442
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 1. – 1862. – 591 с. разд. паг.
523443
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова и К°
Ч. 2. – 1862. – [2], II, 635 с.
523444
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 3. – 1862. – IV, 574 с.
523445
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова
Ч. 4. – 1862. – [2], IV, 606 с.
523446
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 5. – 1862. – VI, 627 с.
523447
   Замечания на Проект устава общеобразовательных учебных заведений и на Проект общего плана устройства народных училищ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 6. – 1862. – VI, 654, VI с.
523448
  Вяземский Павел Петрович Замечания на Слово о полку Игореве. – Санкт-Петербург, 1875. – 105 с.
523449
  Ленин В.И. Замечания на сочинения Клаузевица "О войне " / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 40 с.
523450
  Ленин В.И. Замечания на статьи Бухарина о государстве / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 48с.
523451
   Замечания о знаниях абитуринтов на вступительных экзаменах по физике в ПЭТИ в 1966-1967 гг.. – Новосибирск, 1968. – 28с.
523452
  Магазов С.С. Замечания о метафорах в работах Хайдеггера "Бытие и время" и "Время и бытие" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 163-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
523453
   Замечания о недостатках действующих гражданских законов : (Мысли и факты) / Сост.] А.Б. – Санкт-Петербург : Изд. ред. коммис. по сост. проекта Гражд. уложения ; [В гос. тип.], 1891. – [4], 792, VI с. – Экз. в разных тип. переплетах
523454
  Лучник В. Замечания о некоторых видах рода Platysmma (Bon.) Tschitsch. палеарктической фауны (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник, 1913. – 7 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 3, № 3-4, 1913 г.
523455
  Сементовский К. Замечания о праздниках у малороссиян / К. Сементовский, 1843. – 74 с.
523456
  Струминский Б.В. Замечания о распаде n - 3П. / Б.В. Струминский. – К., 1968. – 7с.
523457
  Хандриков М. Замечания о сочинении Г.Оппольцера / М. Хандриков. – Б.м. – С.189-201
523458
  Дубовенко Ю.И. Замечания о стратегии создания цифровых баз данных гравиметрии в Украине // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 65-74 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
523459
  Ладынин И. Замечания о схеме египетской истории в труде Манефона Севеннитского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья представляет опыт интерпретации концепции истории Египта в ее знаменитом очерке, созданном Манефоном Севеннитским (III в. до н.э.), с особым вниманием к переходным периодам между ее крупными эпохами, соответствующими частям этого труда ...
523460
  Срезневский И.И. Замечания об изучении русского языка и словесности в средних учебных заведениях / [соч. И. Срезневского]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1871. – 23 с.
523461
  Векуа И. Замечания об общем представлении решений дифференциальных уравнений эллиптического типа / И. Векуа, 1943. – 392с.
523462
  Радченко К.Ф. Замечания относительно отдельных мест книги Иоанна Боголова по списку изданному Деллингером / К. Радченко. – Санкт-Петербург : Титп. имп. Акад. наук, 1904. – [2], 8 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению, 1. – Библиогр. в примеч.


  Ред: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
523463
  Незабитовский В.А. Замечания по вопросу о чиншевом владении в Западных губерниях / [Соч.] Проф. В. Незабитовского. – Киев : В университетской тип., 1883. – [2], 87 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия. К. 1883. – Библиогр. в примеч.


  1846-1853 роках викладав історію права, державне право та фінансове право в Ніжинському лицеї. У 1853 році став завідуючим кафедрою міжнародного права Київського університету, пізніше — деканом юридичного факультету, був проректором Університету Св. ...
523464
  Герцрикен С.Д. Замечания по поводу статьи Ф.А.Санталова: "Преобразование и его влияние на скорость отгонки летучего компонента из сплава" / С.Д. Герцрикен, И. Дехтяр, 1951. – С. 375-377
523465
   Замечания правительства СССР по поводу проекта США мирного договора с Японией, 1951. – 6с.
523466
  Руссов С.В. Замечания Степана Руссова на II том Истории русского народа, сочиненной Николаем Полевым. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отд. корпуса внутр. стражи, 1830. – 64 с.
523467
  Нюрина Ф.Е. Замечательная дочь великого народа. / Ф.Е. Нюрина, А.М. Куртик. – М., 1937. – 136с.
523468
  Назаровский Б.Н. Замечательное дело / Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1970. – 188с.
523469
  Карнович Е.П. Замечательные богатства : экономическо-историческое исследование Е.П. Карновича. – Санкт-Петербург : Тип. К.Н. Плотникова, 1874. – VIII, 380 с.
523470
  Бескин Н.М. Замечательные дроби : [для детей] / Н.М. Бескин. – Минск : Вышэйш. школа, 1980. – 124 с. : ил. – Библиогр.: с. 120-121
523471
  Иванов Л. Замечательные женщины : Античность - Средние века - Реформация - век Людовика Великого / Лев Иванов. – Запорожье : Берегиня, 1997. – 254, [2] с. : ил. – ISBN 5-86842-044-6
523472
  Иванов Л.Л. Замечательные женщины с древнейших времен / Л.Л. Иванов, 1906
523473
  Карнович Е.П. Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. -- (Репринт. воспроизведения). / Е.П. Карнович. – Л., 1990. – 520с.
523474
  Никольский А. Замечательные и невезучие // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 42-46. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення паровозів
523475
  Мордовцев Д.Л. Замечательные исторические женщины на Руси от княгини Ольги до наших времен : популярные рассказы из истории русской земли : Описание 120-ти лиц, их жизни и деятельности : в 4-х т. (7ч.) / соч. Д.Л. Мордовцева. – 4-е изд., испр. и доп. – Петербург : Изд. "Русского книгоизд." И.П. Перевозникова. – (Первое полное (удешевл.) собрание сочинений Даниила Лукича Мордовцева : из 60 т. - 75 книг(3-я серия в каждой по 20 т. ) ; Т. 52 (3 серия, Т. 12))
Т. 2 : Русские женщины первой половины 18-го столетия : в 2 ч. – 1911. – [4], 347, [4] с. – Передм. рос. м. - Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу авт. - Hа обкл. поpтp. авт. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії
523476
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – Москва-Ленинград, 1951. – 32 с.
523477
  Маркушевич А.И. Замечательные кривые / А.И. Маркушевич. – М, 1978. – 48с.
523478
  Джумалиев К. Замечательные люди : воспоминания. / К. Джумалиев; пер. с каз. и предисл. К.Алтайского. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 207 с.
523479
  Яковкина Е.И. Замечательные люди на Кавказских Минеральных Водах / Е.И. Яковкина. – Ставрополь, 1962. – 136с.
523480
  Беннеян А.О. Замечательные люди Франции. Адаптация = Gloires de France / А.О. Беннеян ; комент. и словарь А.О. Беннеяна. – Москва : Просвещение, 1969. – 96 с. : ил.
523481
  Храбровицкий А. Замечательные места Пензенской области. / А. Храбровицкий. – Пенза, 1943. – 40с.
523482
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Из записной книжки минералога / В.И. Соболевский. – Москва- Лениград : Госгеолиздат, 1940. – 224с.
523483
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – Москва- Ленинград : Госгеолиздат, 1949. – 221с.
523484
  Соболевский В.И. Замечательные минералы / В.И. Соболевский. – М, 1971. – 182с.
523485
  Соболевский В.И. Замечательные минералы : Книга для учащихся / В.И. Соболевский. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 191с.
523486
  Кулябко Е.С. Замечательные питомцы академического университета. / Е.С. Кулябко. – Ленинград : Наука, 1977. – 229 с.
523487
   Замечательные полотна. – Л., 1961. – 379с.
523488
   Замечательные полотна. – Л., 1962. – 379с.
523489
   Замечательные полотна. – Л., 1964. – 405с.
523490
  Уфимцев Г.Ф. Замечательные природные объекты Китая : Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 23-27 : Фото. – ISSN 0016-7207
523491
  Лобач-Жученко М Б. Замечательные путешествия и географические открытия / М Б. Лобач-Жученко. – Москва, 1926. – 88с.
523492
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия / Лобач-Жученко. – Москва
Вып.3. – 1926. – 168с.
523493
  Лобач-Жученко Замечательные путешествия и географические открытия / Лобач-Жученко. – Москва, 1927. – 136с.
523494
  Вирганский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Вирганский. – Москва, 1950. – 152с.
523495
  Виргинский В.С. Замечательные русские изобретатели Фроловы / В.С. Виргинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Машгиз, 1952. – 24с.
523496
   Замечательные русские исторические деятели : чтение для наро=дных учителей и пособие при уроках русской истории в учительских семинариях / сост. И. Б-ъ [И.Н. Божерянов]. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. И.И. Глазунова, 1878. – [2], II, 178, II с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов / Масанов. М., 1956, т. 1
523497
  Локшин Д.Л. Замечательные русские хоры и их дирижеры / Д.Л. Локшин. – М., 1963. – 212с.
523498
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Москва, 1965. – 91с.
523499
  Маркушевич А.И. Замечательные синусы / А.И. Маркушевич. – Изд. 2-е. – М, 1974. – 95с.
523500
   Замечательные ученые. – Москва : Наука, 1980. – 192 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 9)
523501
  Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы / М.И. Пыляев. – Москва, 1990. – 760с.
523502
  Оре О. Замечательный математик Нильс Хенрик Абель [1802-1829] / О. Оре ; [Пер. с англ. Ю. С. Родман ; Под ред. А. М. Яглома]. – Москва : Физматгиз, 1961. – 343 с., [9] л. ил.
523503
  Андреев Д.Л. Замечательныые исследователи горной Средней Азии / Андреев Д.Л., Матвеев С.Н. ; под ред. Н.Г. Фрадкина. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 96 с. – Библиогр.: с. 95-96. – (Русские путешественники)
523504
  Кобков В.П. Замещение в английском языке / В.П. Кобков. – Новосибирск, 1964. – 56с.
523505
  Фишелев Я.Р. Замещение зрительных функций при обучении слепых детей с использованием фотоэлектрических приборов : Автореф... канд. пед.наук: / Фишелев Я.Р.; Акад. пед. наук РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – Свердловск, 1959. – 16л.
523506
  Жаров Б.С. Замещение как языковое явление / Б.С. Жаров. – Л., 1984. – 116с.
523507
  Полонская И.П. Замещение прагматического содержания высказывания в опосредствованном типе речевой коммуникации // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 48-50. – (Серія: Філологія ; вип. 11, т. 2)
523508
  Мащенко Валентина Васильевна Замещенные 2, 2", 4" - триоксиазобензола как аналитические реагенты: взаимодействие с металлами, фотометрическое определение алюминия : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.02 / Мащенко Валентина Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с.
523509
  Дорогов В.В. Замещенные арил-пиридил-метаны, арил-пиперидил-метаны, и бензо изохинолины : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дорогов В.В.; Ун-т дружбы народов. – М., 1970. – 20л.
523510
  Голубева Инесса Владимировна Замещенные висмутовые и таллиевые купраты со свойствами высокотемпературных сверхпроводников : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Голубева Инесса Владимировна; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
523511
  Иоанну А.Р. Замещенные пиридины и 2(4)-азафлуорены в синтезах индолизинов, инденоинодолизинов и инденидпиридиниев. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иоанну А.Р.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1978. – 22л.
523512
  Возіянов М.К. Заміж до Європи : гумор / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2004. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-8478-31-2


  Підпис.
523513
  Черепков В. Заміжня вдова : Поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 2-13. – ISSN 0131-2561
523514
  Лівар Ю.О. Заміна адміністративних стягнень у провадженні по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 110-113. – ISSN 2219-5521
523515
  Рябоконь Є.О. Заміна боржника у зобов"язальних правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 188-195. – ISSN 2219-5521
523516
  Ус О. Заміна довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк у разі незастосування судом давності виконання обвинувального вироку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 214-221. – ISSN 1993-0909
523517
  Маленко О. Заміна заставодавця в кримінальному провадженні: процесуальний закон судова практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 22. – ISSN 1992-9277
523518
  Кур"янова М.О. Заміна іменника вказівним займенником у німецькому реченні науково-технічного контексту та знаходження відповідників цьому явищу в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 227-229. – ISBN 966-8188-07-1
523519
  Каліта Т. Заміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин / Т. Каліта, Оканенко, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Методом тонкошарової хроматографії досліджено ліпідний вміст вегетативних органів видів роду Rhododendron L культивованих в природних умовах Лісостепу України. Проведено визначення кількісного вмісту гліколіпідів протягом вегетаційного періоду. ...
523520
  Петренко Є. Заміна на імператорському троні // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 4


  "Сто двадцять шостим імператором Японії офіційно стає 59-річний Нарухіто. Попередня імператорська епоха правління його батька Акіхіто мала назву «Хенсей» - «Замирення». Нова імперська епоха названа «Рейва», тобто «Порядок і гармонія». Звичайно, за ...
523521
  Ус О. Заміна невідбутої частини покарання більш м"яким // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 182-191. – ISSN 1993-0909
523522
  Навроцька В.В. Заміна неналежного відповідача при розгляді цивільного позову // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 29-34.
523523
  Герасименко В.П. Заміна покарання в стадії його призначення // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 204-212.
523524
  Герасименко В. Заміна покарання як інститут кримінального права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 276-284. – ISSN 1993-0909
523525
  Маркова С.В. Заміна полівождизму сталінською автократією (20-ті - 30-ті рр.): сучасні тенденції розробки теми у російській історіографії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 67-74. – (Історичні науки ; Вип. 5)
523526
  Грицанчук О.О. Заміна присудка на інший член речення в англо-українському перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 296-299
523527
  Ковтун М. Заміна свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю: порядок та особливості // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 3 (11), березень. – С. 20-21
523528
  Задоя К. Заміна смертної кари довічним позбавленням волі. Коментар до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Рубан проти України" (2016 р.) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
523529
  Спіцина Л. Заміна сторін у договорі оренди землі: підстави, порядок, наслідки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 30-39
523530
  Новохатська Я.В. Заміна сторін у зобов"язанні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 29-39. – ISSN 0201-7245
523531
  Куліш П. Заміна університетських лекцій народовивченням // Повість про Український народ : Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / П. Куліш. – Київ : Український Світ, 2005. – С. 200-229. – ISBN 966-7586-09-X


  П. Куліш збирав матеріали з історії української державності і культури. У цьому розділі книги автор висловлює своє ставлення до викладачів Київського університету, його першого ректора М. Максимовича.
523532
  Лисенко Ф.К. Замінники просяться в цехи / Ф.К. Лисенко. – Київ, 1968. – 48с.
523533
  Короденко М. Замір якості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В Україні фінішує Міжнародне моніторингове дослідження якості освіти PISA/
523534
  Гнатюк М. Заміри глибини : До 155-річчя Івана Франка // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 138-143. – ISSN 0130-321Х
523535
  Автухов К.А. Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід / К.А. Автухов, А.В. Байлов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 173-183. – ISSN 2304-4556
523536
  Кліх О. Замісник судового пристава // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 29-35. – ISBN 978-966-8830-75-4
523537
  Коваль О. Замість батога й пряника - пояс і шлях. Китай пропонує світові підтримати свою концепцію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  14-15 травня у Пекіні відбувся форум високого рівня з міжнародного співробітгництва "Пояс і шлях". "Оголосивши свою ініціативу "Пояс і шлях" проектом століття, китайський лідер підкреслив, що ініціативу буде реалізовано лише в тому разі, якщо її ...
523538
  Портянко В. Замість весілля - каземат // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 квітня (№ 16). – С. 10


  Про автора: "Володимир Костянтинович Портянко, інженер-будівельник за проф., захопився колекціонуванням "Кобзарів" понад 35 р. тому, коли серед зібраної сином макулатури несподівано знайшов ротопринтне видання "Кобзаря" 1840 р. Нині в київській ...
523539
  Корчак-Городинський Замість вигадок / Корчак-Городинський. – Івано-Франковськ, 1994. – 199с.
523540
  Вахній О. Замість вінка на могилу героя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 лютого (№ 3)


  Пам"яті Анатолія Лупиноса - українського політичного та громадського діяча УНА-УНСО, поета.
523541
  Первомайський Л.С. Замість віршів про кохання : оповідання / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 446 с.
523542
  Осипчук Н. Замість вступних екзаменів - тестування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Нотатки з Колегії МОН України. Згадується ректор КНУ імені Тараса Шевченка В. Скопенко щодо надання пільг медалістам.
523543
  Корнієнко О.М. Замість вступу: роль випадкових подій у великих відкриттях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 2-3
523544
  Александрович В. Замість дифірамбу... "Модерна концепція" львівського мистецтва? // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 131-137. – ISSN 08-68-4790-1


  Мистецтво Львова.
523545
  Тітамір О. Замість Енергетичного омбудсмена - штрафи за "необгрунтовані" скарги споживачів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 1, 10


  "Відмова від інституту Енергетичного омбудсмена і створення натомість Державної житлово-комунальної інспекції сигналізує про те, що споживачам житлово-комунальних послуг годі сподіватися на ефективний державний механізм захисту їхніх прав. Чому так? ...
523546
  Крюков В. Замість етнічної державності - громадянська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 березня (№ 38/39)


  На захист"деяких тез львівського історика Ярослава Грицака".
523547
  Лиховид І. Замість звіту - позов до суду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 58)


  МОЗ розриває контракт із ректоркою НМУ імені Богомольця Катериною Амосовою, але кінця конфлікту наразі не видно.
523548
  Бугров В. Замість імперської моделі. Куди рухається українська освіта // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 72-73. – ISSN 1996-1561
523549
  Матвієнко М. Замість меморіальної дошки - афіша ?.. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 13
523550
  Тимошик М. Замість наукової полеміки - відверта українофобія // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2007. – № 4 : вересень - листопад. – С.20-40.


  Що стоїть за берегами організованої на сторінках " Вісника Книжкової палати" нової полеміки довколо старої проблеми: "Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова?"
523551
  Тимошик М. Замість наукової полеміки - відверта українофобія // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 19-36
523552
  Семена М. Замість нових законів - новий тип навчального закладу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 104)


  Мовною ситуацію у Криму незадоволені практично всі національно-культурні групи автономії. Кримські експерти шукають вихід із цієї ситуації.
523553
  Коваль Л. Замість парт - прилавки // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 5 (61), листопад - грудень. – С. 12


  Спробу (В.В. Скопенка) перепрофілювання навчальних приміщень, що перебувають на балансі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на комерційні об"єкти зупинили працівники столичної прокуратури.
523554
   Замість післямови // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 139-147
523555
  Дроздовський Д. Замість післямови // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 листопада (№ 44)


  Про поезію Фетхуллаха Гюлена.
523556
  Лімборський І.В. Замість післямови, або Що вивчатиме завтра учень на уроках літератури // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 183=199
523557
  Андрущенко В. Замість післямови. Педагогічне покликання філософії // Alma mater : до 185-річчя від дня заснування Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / В.П. Андрущенко. – Київ : Людмила, 2019. – С. 161-165. – ISBN 978-617-7638-00-0
523558
  Бріцина О. Замість післямови: Дещо про сучасну джерельну базу тиа методологію етнографічного студіювання народної медициним // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 158-160
523559
  Шандор В. Замість рецензії на книжку Дж. Кеннана // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 108-121
523560
  Тичина П.Г. Замість сонетів і октав / П. Тичина. – Київ : Вид[авн.] Т-во "Дpукаpь" ; [Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь"], 1920. – 29, [2] с. – Hа окp. аpк.: Гpигоpію Савичу Сковоpоді пpисвячую Автоp
523561
   Замість спростування : Про кримінальну справу порушену у 1973 році проти Віктора Медведчука. Документи і матеріали. – Броди : Просвіта, 2003. – 47с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 3). – ISBN 966-7544-15-Х
523562
   Замість стихійних ринків та несанкціонованих сміттєзвалиш - комфортні парки та сквери // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 6. – С. 17 : фото
523563
  Хаустов В. Замість фабрик - ФОПи, замість вишів - ПТУ? Наукові заклади країни стоять на порозі ліквідації, а технічні університети - на межі закриття. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 212). – С. 6
523564
  Сергійчук В. Замість хліба - репресії // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 157-165. – ISBN 978-617-7837-21-2


  До 75-річчя Голодомору 1946 - 1947 років.
523565
  Пастух Б. Замість хреста - калина // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 31-33. – ISSN 0130-5263
523566
  Гогоцький С.С. Замітка на статтю "Современника" "Національна безтактність" // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 246-250. – ISBN 966-613-240-0
523567
  Лепікаш Л.А. Замітка про геологічні умови знахідки давнього палеоліту в околицях с. Старий Кодак на Дніпропетовщині / Л.А. Лепікаш. – 71-77с.
523568
   Замітка про праці Михайла Кравчука. – Київ, 1929. – 20 с.
523569
  Пфейфер Г.В. Замітка про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції = Note sur les conditions que le systeme dлquations lineaires aux derivees parttielles du premier ordre dьne fonction inconnue soit complet : докладено 8-XII-1922 / [доп.] акадю Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [5] с.
523570
  Мелещенко О. Замітка у пресовій і фотожурналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 48-69. – ISSN 2522-1272
523571
  Чекалюк В.В. Замітка як приклад лаконічності в сучасних медіа // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 10-12


  З появою масового доступу до інтернету перед сучасною журналістикою постає неминуча потреба опановувати нові способи інформування. Авторка зосередила увагу на інформаційних жанрах, найпопулярнішим серед яких є замітка, та способах викладу новин, до ...
523572
  Дрозд Н.С. Замітка як провідний жанр новинної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 182-188


  У статті йдеться про жанрові можливості замітки, ті різновиди та структуру. The article concerns genre capabilities of a paragraph, its types and structure. В статье идет речь о жанровых возможностях заметки, ее разновидностях и структуре.
523573
  Попов П.М. Замітки до історії українського письменства XVII-XVIII вв. / Українська Академія Наук. – Київ : Друкарня Української Академії Наук
Ч.1-3. – 1923. – 23 с. – Окр. від. з " Записок Історико-філолог. від-лу", кн.4 (1923), стор.213-233
523574
  Пачовський М. Замітки до науки рускої мови в середних школах / Подав др. Михайло Пачовский. – Львів : Накл. ред. "Учителя" ; З друк. НТШ під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 48 с.


  На тит. арк. власницький напис: Сергій Канюка уч. народ. На передньому форзаці наклейка-екслібрис: Із бібліотеки Сергівя Канюка ч. 221
523575
  Гладилін В.М. Замітки до трипільської культури // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 119-122. – ISSN 0235-3490
523576
  Булавінов А.Н. Замітки з семантики пропозиційної інтуїціоністської логіки / А.Н. Булавінов, П. Штайнаккер // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
523577
  Ямпольський І.Г. Замітки про Куліша / І.Г. Ямпольський. – Київ, 1928. – 224-241с. – Окр. відбиток
523578
  Бутевич В. Замітки про один вірш Збігнєва Герберта у ніцшеанському контексті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 137-144
523579
  Пфейфер Г.В. Замітки про умови повноти системи лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку однієї невідомої функції : докладено 8-XII-1922
523580
  Горощенко Ю. Замітки про фауну Trichoptera річки Дніпра / Ю. Горощенко, 1926. – 39-41с.
523581
  Спасибо-Фатєєва Замітки цивіліста про тенденції пізнання права власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню значення інституту приватної власності для становлення громадянського суспільства. Статья посвящена исследованию значения института частной собственности для становления гражданского общества.
523582
  Наливайко Дмитро Замітки щодо генези й типології соціалістичного реалізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 46-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються зв"язки соцреалізму з пролетарською літературою та її художніми джерелами. Висвітлюється роль натуралізму у формуванні категорії "творчого методу" в соцреалістичній естетиці. Засадничі принципи реалізму протиставляються ...
523583
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рідкісноземельних елементів : дис. ... канд. хім. наук : 00.02.01 / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 142 л. – Бібліогр. : л. 123-142
523584
  Левицька К.Є. Заміщені високотемпературні надпровідники типу R123 та R124 на основі купратів рфдкісноземельних елементів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Левицька К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 16 назв
523585
  Неділько С.А. Заміщені купрати вісмуту та рідкісноземельних елементів : хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 4)
523586
  Толмачова В.С. Заміщені та гетареноконденсовані 1,3/3-триметил-2-метилен-1 1,2,3,3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Толмачова В.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 20 с.
523587
  Толмачова Валентина Сергіївна Заміщені та гетареноконденсовані 1.3.3-триметил-2-метилен-1 1.2.3.3-тетраметиліндоліни та барвники на їх основі. : Дис... канд. хім.наук: 02.00.03 / Толмачова Валентина Сергіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 181л. – Бібліогр.:л.164-178
523588
  Неділько С.А. Заміщені хроміти рідкісноземельних елементів = хімія / С.А. Неділько, Г.В. Панченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 19-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
523589
  Войтенко Т. Заміщення Ba2+/Ln3+ в системі GdBa2Cu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) < X < 0,6 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-7. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу GdLnxBa2-xCu3O7+z (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd 0< X <0,6). Досліджено залежність параметрів, виду симетрії кристалічної гратки систем та кисневої стехіометрії від ступеня заміщення х. Встановлено, що для ...
523590
  Ольхов А.В. Заміщення ітрію на елементи зі змінним ступенем окиснення у ВТНП кераміці складу [хімічна формула] / А.В. Ольхов, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 24
523591
  Вирва О.Є. Заміщення післярезекційних дефектів стегнової кістки у лікуванні хворих з метастатичними ураженнями / О.Є. Вирва, Я.О. Головіна, І.А. Суббота // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 73-79. – ISSN 0030-5987
523592
  Чубай О. Заміщення приватного нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 62-65
523593
   Заміщення природного газу альтернативними паливами / І.М. Карп, Є.Є. Нікітін, К.Є. П"яних, К.К. П"яних ; НАН України, Ін-т газу. – Київ : Наукова думка, 2019. – 229, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-227. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1679-8
523594
  Хансен Эрик Замки = В поисках рыцарей : Архитектура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 118-131 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
523595
  Ткачев М.А. Замки Белоруссии / М.А. Ткачев. – Минск, 1987. – 220 с.
523596
  Поліщук Т.О. Замки долини Луари // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 224-228
523597
  Степанчук В.В. Замки Закарпаття як туристичні атракції : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Степанчук Вікторія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
523598
  Савельев Владимир Замки и воды Германии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 38-40
523599
  Вирт З. Замки и дворцы в Чехии и Моравии / З. Вирт. – Прага, 1960. – 136 с.
523600
  Араньоши Замки и крепости Венгрии // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 262-289. – ISBN 978-966-579-271-0


  Будапешт. Здание Парламента.
523601
  Захар"єв В.А. Замки і фортеці з-понад Кучманського шляху : присвяч. П.А. Болтанюку, І.В. Олійнику, Р.В. Палашу, Р.В. Йолтуховському, та ін. історикам, археологам, пам"яткоохоронцям і краєзнавцям, які обороняли і боронять незалежність України / Володимир Захар"єв, Сергій Шпаковський ; Від. охорони пам"яток історії та культури у Хмельниц. обл., Держ. архів Хмельниц. обл., Центр дослідження історії Поділля [та ін.]. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 103, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 76-79. – ISBN 978-617-513-343-9
523602
  Мацюк О. Замки і фортеці Західної України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 251-261. – ISBN 978-966-579-271-0


  Оборонні споруди Закарпаття.
523603
  Дубас О.А. Замки Люблінського воєводства як популярні туристичні місця Польщі // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 141-144
523604
  Ситухо О. Замки на піску. Навіщо пострадянські держави легалізують криптовалюти і створюють фінансові центри // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 1, 7


  "...Новина про легалізацію криптовалют у Білорусі сколихнула громадськість. Що це? Підтвердження тези про те, що економічна свобода - не безумовний наслідок демократії? Батька теж майнить? Чи щось іще? Факт сприйняли болісно ще й тому, що українські ...
523605
  Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В. Лесик. – Львів, 1993. – 176 с.
523606
   Замки та фортеці = Castles and fortresses. – Київ : Мистецтво, 2007. – 352с. : іл. – Текст укр., англ.; рез. та перелік іл. рос. і фр. – (Архітектурні перлини України). – ISBN 978-966-577-078-7
523607
  Вечерський В. Замки та Фортеці України / Віктор Вечерський ; [основна фотозйомка С. Тарасова]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 151, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-79-2
523608
  Колодій М. Замки Тернопілля // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-17


  В місті Збаражі існує Національний Заповідник "Замки Тернопілля"
523609
   Замки України [Електронний ресурс] : історія, фотогалерея, легенди і таємниці. – Київ : АТЛАНТІК, 2006. – 1 CD. – Систем. вимоги : Microsoft Windows 98/2000/XP, 300 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.- Рекомендовані вимоги : Microsoft Windows XP, 1000 Мгц, інтегроване відео, 128 Мб RAM, мишка.-заголовок з етикетки диску. – (Atlantic project)


  Диск разрахований на широкий загал українців та іноземних туристів. Ви ознайомитесь з істрією виникнення, зовнішним описом та сучасним станом замків України.
523610
  Петринка Л.В. Замки України: Львівщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 37-42 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
523611
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 56-60 : Фото
523612
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51 : Фото
523613
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-39 : Фото
523614
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-53 : Фото
523615
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-63 : Фото
523616
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-55 : Фото
523617
  Швець Микола Замки, палаци і фортеці України. Продовження : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-55 : Фото
523618
  Ткачоу М.А. Замкі і людзі / М.А. Ткачоу. – Минск, 1991. – 184с.
523619
  Шевал М. Замкнена кімната : роман / Май Шеваль, Пер Вале ; [Зі швед. пер. О. Д. Сенюк] // У пастці : роман / Д. Френсіз. – Київ : Молодь, 1984. – С. 191-406
523620
  Ліщинська Н. Замкнений чужий простір як тло моральної деградації особистості у філософсько-психологічному романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 161-169. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
523621
  Будницька Н. Замкнені 1-форми з ізольованими нулями на замкнених двовимірних багатовидах / Н. Будницька, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи вкладення графів у двовимірні багатовиди, подано топологічну класифікацію замкнених 1-форм, в яких усі рекурентні інтегральні криві замкнені, на замкнених двовимірних багатовидах. Обчислено кількість топологічно нееквівалентних 1-форм, ...
523622
  Білун С.В. Замкнені 1-форми Морса на замкнених поверхнях / С.В. Білун, О.О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-81. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Установлено критерії топологічної еквівалентності 1-форми Морса із замкненими рекурентними траєкторіями замкненій формі. Для таких форм побудовано повний топологічний інваріант і доведено критерій їх топологічної еквівалентності.
523623
  Волошина Т.В. Замкнені інверсні піднапівгрупи моногенних інверсних напівгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі описуються усі замкнені інверсні піднапівгрупи інверсної напівгрупи з скінченною піднапівгрупою ідемпотентів. Цей опис використовується для дослідження замкнених інверсних піднапівгруп моногенних інверсних напівгруп типу (k,l) та (k,w). ...
523624
  Татаров О. Замкнута система. Деякі неупереджені міркування щодо створення Вищого антикорупційного суду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 1992-9277
523625
   Замкнутая система: человек - высшие растения : (четырехмесячный эксперемент). – Новосибирск : Наука, 1979. – 160 с.
523626
  Охрімович А. Замкнутий простір / А. Охрімович. – Коломия, 1993. – 64с.
523627
  Вакуленко Т.О. Замкнуті питальні речення фразеологізованої структури – констативні мовленнєві акти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 65-71


  У статті подається дослідження особливостей функціонування замкнутих питальних речень фразеологізованої структури (ПРФС) в контексті констативних мовленнєвих актів. Проаналізовано залежність усталеності прагматичних характеристик ПРФС від ступеню ...
523628
  Левицька Ж. Замкнутість світу і трагізм життя у фільмах Робера Брессона // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 35-39. – ISSN 1562-3238
523629
  Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство : Философский проект, служащий дополнением к науке о праве и попыткой построения грядущей политики / И.Г. Фихте. – Москва, 1923. – 175 с.
523630
  Слепова Людмила Михайловна Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Людмила Михайловна; Гомельский гос. ун-тет. – Гомель, 1979. – 95л. – Бібліогр.:л.91-95
523631
  Слепова Л.М. Замкнутость формаций конечных групп относительно операций расширения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Слепова Л.М.; КГУ. – Киев, 1981. – 9л.
523632
  Князев Г.И. Замкнутые и фрагментальные рудные пояса / Г.И. Князев; Отв. ред. Скаржинский В.И. – Киев : Наукова думка, 1973. – 258с.
523633
  Арцимович Л.А. Замкнутые плазменные конфигурации / Л.А. Арцимович. – Москва : Наука : Глав. ред. физ.-мат. лит-ры, 1969. – 160 с. – (Современные проблемы физики)
523634
  Унегова Т.А. Замкнутые поверхности с данной средней кривизной в пространствах постоянной кривизны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Унегова Т.А.; Одесс. гос. ун-т им И.И. Мечникова. – Одесса, 1978. – 11л.
523635
  Роткоп Л.Л. Замкнутые систем импульсного регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей : Автореф... канд. тхен.наук: / Роткоп Л.Л.; Моск. энергет. ин-т. – Москва, 1960. – 15л.
523636
  Гордин И.В. Замкнутые системы аграрно-промышленного водопользования / И.В. Гордин, П.П. Марков. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 272 с. : табл. 62, ил. 56, библиогр. 37 назв.
523637
  Алферова Л.А. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов / Л.А. Алферова, А.П. Нечаев. – Москва, 1984. – 272с.
523638
  Беличенко Ю.П. Замкнутые системы водообеспечения химических производств / Ю.П. Беличенко. – Москва : Химия, 1989. – 207, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 203-204
523639
  Гостев В.И. Замкнутые системы с периодически изменяющимися параметрами / В.И. Гостев. – М, 1979. – 272с.
523640
  Волков В.Ф. Замкнутый круг / В.Ф. Волков. – Горький, 1971. – 192с.
523641
  Кедров Н.Г. Замкнутый круг российской историографии коллективизации крестьянства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 154-171. – ISSN 0042-8779


  Историография коллективизации рассматривается автором как череда сменяющих друг друга исследовательских программ.
523642
  Рутинський М.Й. Замковий туризм в Україні : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Й. Рутинський; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 432с. – Шифр дубл.796 Рути.Доп.карт.гр. – ISBN 966-364-363-3
523643
  Куліш І.М. Замковий туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 113-115
523644
  Поліщук В. Замкові книги волинських урядників як джерело з історії руського регіоналізму у Великому князівстві Литовському другої третини XVI ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 74-88
523645
  Лазарук І.А. Замкові комплекси Волинської та Рівненської областей та їх використання у туризмі // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 259-262
523646
  Шпарага Т.І. Замкові комплекси України як об"єкт туристичної діяльності / Т.І. Шпарага, І.В. Ломачук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
523647
  Золотов В.А. Замковый камень / В.А. Золотов. – Рига, 1968. – 332с.
523648
  Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 202. – ISBN 96966-8060-04-0
523649
   Замлинський Володимир Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 183-184. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
523650
  Стрельський Г. Замлинський Володимир Олександрович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 71-72. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
523651
  Войцехівська І.Н. Замлинський Володимир Олександрович (-історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 214-215. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
523652
   Замлинський Володимир Олександрович (1930-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161. – ISBN 978-966-439-754-1
523653
   Замлинський Володимир Олександрович (1930-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 179. – ISBN 978-966-933-054-3
523654
  Форсайт Фредерік Замовлення : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 98-100. – ISSN 0320 - 8370
523655
  Герасименко С.С. Замовлення на інформацію - основний чинник її надійності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 156-161. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
523656
  Павлов О.Д. Замовлення як вербальная магія. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Павлов О.Д.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 28л.
523657
  Короненко С. Замовлення...від асиміляйії / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 28-29 лютого (№ 37/38). – С. 30-31


  "Якщо нам пощастить на повен голос заявити про себе в цьому загалом байдужому до нас світі, то це ми зробимо саме культурою і літературним словом" - Світлана Короненко.
523658
   Замовляння. – Київ : Микола Дмитренко, 2007. – 121, [3] с. – Сер. засн. 2000 р. – (Народна творчість ; кн. 9). – ISBN 966-7421-38-4
523659
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.09 / Антонюк В.Г. ; КГУ. – Київ, 1994. – 23 с.
523660
  Антонюк В.Г. Замовляння в мовноінтонаційній системі української народної поезії та побутовому вжитку. : Дис... канд. філол.наук: / Антонюк В.Г.; КУ ім.Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 163л. – Бібліогр.:л.153-163
523661
  Колодюк І. Замовляння в системі духовної культури українців Полісся // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 57-64
523662
  Гудзенко О.П. Замовляння епохи. Стильова домінанта творчості Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 153-157. – (Б-ка Ін-ту філології)
523663
   Замовляння крові : антологія оповідань журналу "Київ" / упоряд. Теодозія Зарівна. – Київ : Фенікс, 2017. – 318, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-457-7


  До книги увійшли твори авторів: О. Балабко, В. Горбатюк, В. Гук, І. Гургула, В. Медвідь, Ю. Мушкетик, Н. Поклад, А. Сіренко, Й. Струцюк, Л. Таран, В. Терен
523664
  Павлов Олег Данилович Замовляння як вербальна магія : 10.01.07 : Дис. ... канд. філолог. наук / Павлов Олег Данилович; КУ ім Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 172 л. – Бібліогр. : л. 161-172
523665
  Крушевський М. Замовляння як вид російської народної поезії = Заговоры как вид русской народной поэзии / М. Крушевський; Упоряд. перекл., вступ. стаття, додатки З.О.Пахолок. – Луцьк : Вісник і К, 2002. – 192 с. – ISBN 966-96095-3-4
523666
  Федоренко Тетяна Замовляти і одержувати // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 27. – ISSN 0130-5212
523667
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
523668
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
523669
  Сванідзе Лері Георгійович Замовник - Бог : [інтерв"ю з Л.Г. Сванідзе] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 33-34
523670
  Іванова О.А. Замовник копенгагенського Євангелія: історичний контекст створення рукопису // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 356-369. – ISSN 2222-4203
523671
  Самбор М. Замовник, як сторона договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз чинного законодавства України щодо поглядів на замовника, як сторону договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку. Автором досліджуються існуючі погляди на найменування сторони замовника у договорі про надання ...
523672
  Волощенко С. Замовники рукописних кодексів ранньомодерного часу: персоналії, соціальний статус, мотиви (на прикладі Єрусалимських Уставів) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 122
523673
  Руссова В. Замовчуваний миколаївцями письменник // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – С. 13


  До 100-х роковин Богдана Йосиповича Когута.
523674
  Плачинда Сергій Замовчуваний, обійдений, забутий... // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 18-20


  Олександр Чертков - учений-енциклопедист, історик-антикознавець.
523675
  Поляковська Ю.В. Замовчування і натяк як засоби вираження непрямої інформації // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 164-172
523676
  Калакура Я. Замовчування і спотворення правди про голодомори як складова гібридних воєн Росії проти України // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 244-256


  Згадуються праці професора КНУТШ Володимира Сергійчука. (стор. 249)
523677
  Калакура Я. Замовчування і спотворення правди про Голодомори як складова гібридних воєн Росії проти України // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 129-135
523678
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Фоліо, 2014. – 793, [4] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiблiотека свiтової лiтератури). – ISBN 978-966-03-7019-7
523679
  Шатобріан Ф.Р. де Замогильні записки : [мемуари] / Франсуа Рене де Шатобріан ; [пер. з фр. В.М. Верховня ; передм. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 793, [4] с. – ISBN 978-617-7013-29-6
523680
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Калинин, 1932. – 189с.
523681
  Печерин В.С. Замогильные записки / В.С. Печерин. – Москва, 1932. – 15-189с.
523682
  Диккенс Ч. Замогильные записки Пикквикского клуба, или подробный и достоверный рапорт о странствованиях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов-корреспондентов покойного клуба : иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 2-х т. – Изд. 5-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; ["Русская" типо-литогр.]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1 и 2 : Замогильные записки Пикквикского клуба, или Подробный и достоверный рапорт о странствованиях, опасностях, путешествиях, приключениях и забавных действиях ученых членов корреспондентов покойного клуба. – 1898. – [2], II с., 898 стб. ил.
523683
  Печерин В.С. Замогильные записки. / В.С. Печерин, 1932. – 15-129с.
523684
  Лазуренко В.М. Заможне селянство України в умовах НЕПУ / В.М. Лазуренко. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. – 160с. – ISBN 966-693-026-9
523685
  Морозов А.Г. Заможне селянство України напередодні колективізації / А.Г. Морозов, В.М. Лазуренко // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 88-91. – (Серія "Історичні науки")
523686
  Бондарук В.О. Замойська академія (1594-1784) у європейському пізньосередньовічному освітньо-правовому просторі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 529-534. – ISSN 0869-2491


  Визначено ключові моменти європейського освітньо-правового простору в їхній динаміці. Серед них вирізнено ієрархічно-універсальний християнський чинник та університетський рух, з яким автором пов"язується становлення і розвиток освітнього простору як ...
523687
  Шапіро І. Замойська академія та її роль у розвитку медичної освіти на західноукраїнських землях // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 210-224.
523688
  Онищук Ігор Замойський синод 1720 р. - вимога часу чи порятунок Київської Церкви? // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 50-77
523689
  Левицький Олександр Замойський Синод як законодавче тіло УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 21-39
523690
  Кафка Ф. Замок / Ф. Кафка. – Москва, 1990. – 221с.
523691
  Кафка Франц Замок : Роман. Новеллы / Кафка Франц; Пер.с нем. – Київ : Борисфен, 1995. – 479с. – (Библиотека полуночника). – ISBN 5-7707-7628-5
523692
  Кафка Ф. Замок : роман / Ф. Кафка; [Пер. с нем. и прим. Г.Ноткина]. – Санкт-Петербург : Амфора, 1999. – 415 с. – (Millenium). – ISBN 5-8301-0012-6; 5-8301-0003-7
523693
  Кафка Франц Замок : Роман; Рассказы / Кафка Франц. – Ростов-на-Дону. Харьков : Феникс. Фолио., 1999. – 352с. – (Классики ХХ века). – ISBN 966-03-00547-8
523694
  Кафка Франц Замок / Кафка Франц; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 480с. – (Азбука-2000). – ISBN 5-267-00307-7
523695
  Кафка Ф. Замок : Роман / Франц Кафка; Пер. с немецкого Р.Райт-Ковалевой. – Москва : Профиздат, 2005. – 288с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01457-5
523696
  Вилсон Замок = The keep : роман / Вилсон Ф. Пол ; [пер. с англ. О.Г. Косовой ]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 430, [2] с. : ил. – Пер. с изд.: The keep / P. Wilson. 1981. - Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-1464-8
523697
  Кафка Ф. Замок : Роман / Ф.Кафка; Пер. з нім. передмова та приміт. Н.Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / Інститут літ. ім. Т.Г.Шевченка, НАН України; Редкол.: Т.Денисова, Р.Доценко, І.Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3136-3
523698
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка; пер. з нім., передмова та примітки Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2006. – 317с. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 966-03-3137-1
523699
  Кафка Ф. Замок : роман / Франц Кафка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з німецької Н. Сняданко. – Харків : Фоліо, 2008. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4693-2
523700
  Кафка Ф. Замок : роман, рассказы / Франц Кафка ; [пер. с нем. : Р. Райт-Ковалева, Р. Гальперина, И. Татаринова и др.]. – Москва : Эксмо, 2011. – 542, [2] с. : портр. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-37872-2


  Франц Кафка - один из тех писателей, кто оказал мощное влияние на литературу XX века. Роман "Замок" для многих поколений стал культовой книгой, до сих пор завораживающей причудливым переплетением правды и вымысла.
523701
  Баженова С.Е. Замок XVI-XVII ст. у Жванці як туристичний об"єкт // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 5-6


  Жванецький замок - споруджено у XV столітті, неодноразово перебудовано у XVI–XVII століттях. Значно зруйнований протягом XX століття. Розташований на березі річки Жванчик між Кам"янцем-Подільським і Хотином у селі Жванець, Кам"янець-Подільського ...
523702
  Фіцич Наталка Замок Амбуаз. Обитель да Вінчі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 36-41 : фото
523703
  Пермяк Е.А. Замок без ключа / Е.А. Пермяк. – Москва, 1982. – 64с.
523704
  Горак Й. Замок Бецків / Й. Горак. – К., 1972. – 173с.
523705
  Брежнева Алла Замок Блуа - "Версаль Ренессанса" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 74-97. – ISSN 1812-867Х
523706
  Фіцич Наталка Замок Блуа. Стилі та долі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 34-39 : фото
523707
  Алтофф Ф. Замок Бойнице / Ф. Алтофф, И. Швец, В. Тотова. – Братислава : Обзор, 1986. – 52 с.
523708
  Коган А. Замок братьев Сенарега / А. Коган. – Кишинёв, 1979. – 327с.
523709
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1956. – 664с.
523710
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1957. – 611с.
523711
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Л, 1980. – 560с.
523712
  Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Кишинев, 1986. – 766с.
523713
  Кронин А. Замок Броуди : роман / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Киев : Вища школа, 1989. – 511с. – ISBN 5-11-000454-4
523714
  Кронин А.Дж. Замок Броуди : Роман / А.Дж. Кронин. – Москва : Правда, 1990. – 591с.
523715
  Гордер Ю. Замок в Піренеях = Slottet i Pyreneene / Юстейн Гордер ; пер. з норвез. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2009. – 243, [1] с. – Парал. тит. арк. норвез. – ISBN 978-966-7007-80-5


  Це роман інтелектуальних ідей на тлі зворушливої історії кохання, духовну глибину якого читач віднаходить у форматі електронного листування. Це сучасна історія одвічного конфлікту між ідеалізмом і матеріалізмом, вірою та безвір"ям, який спонукає ...
523716
  Кіріце К. Замок дівчини в білому: Роман. / К. Кіріце. – К., 1980. – 344с.
523717
  Ленченко В. Замок Дмитра Вишневецького // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-51. – ISSN 0131-2685
523718
  Екаут Ж. Замок Ескаль-Вігор : [роман-революція? Роман-еволюція!] : роман / Жорж Екаут ; пер. з фр. Івана Рябчія. – Київ : Саміт-Книга, 2011. – 213, [3] с. : іл. – На обкл. напис: Роман-революці? Роман-еволюція!. – (Тіні. Бельгія ) ( САММІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-7889-76-0
523719
  Попов В. Замок Железного рыцаря / В. Попов. – Краснодар : Краснодарское краевое кн. изд., 1947. – 60 с.
523720
  Терешина Ярослава Замок Жозефины : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 42-47 : Фото, схема
523721
  Будько Євген Замок її душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 10-16 : фото
523722
  Прищепа Б.А. Замок князів Чорторийських у Клевані: етапи становлення, планування та забудова // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 111-120. – ISSN 2227-4952
523723
  Завитневич В.З. Замок князя Семена Олельковича и летописный Городец под Киевом. / В.З. Завитневич. – 8с.
523724
  Гошкевич В. Замок князя Симеона Олельковича и летописный Городец под Киевом. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1890. – 27 с.
523725
  Алуве К.Э. Замок Курессааре : пер. с эст. / Алуве К.Э. – Таллин : Ээсти раамат, 1979. – 63 с. : ил. – (Своими глазами)
523726
  Троневич П. Замок Любарта в Луцьку // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 46-51
523727
  Моффітт І. Замок між вербами // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 8-9


  Український письменник в Австралії. В англомовній газеті "Австралієць" була надрукована стаття про українського письменника Сергія Домазара, автора роману "Замок над Водаєм".
523728
   Замок Монсальват: легенды европейского средневековья. – М., 1994. – 352с.
523729
  Дубчак Валерия Замок на воде : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 36-41 : Фото
523730
  Лисак Л. Замок на вулиці Мейн = Castle on main street : Оповідання / Леся Лисак. – Торонто ; Онтаріо : Гомін України, 1976. – 186, [4] с. : портр.
523731
  Почепцов Г.Г. Замок на загадочной планете / Г.Г. Почепцов. – К, 1989. – 249с.
523732
  Мэрдок А. Замок на песке / А. Мэрдок. – Ленинград : Просвещение, 1975. – 216с.
523733
  Абрамов А.С. Замок на реке Грон : [докум. повесть : О С.Ф. Кырчанове] / А.С. Абрамов ; [худож. В. Дьяченко]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. – 176 с., [8] л. ил. – (Верны подвигу отцов)
523734
  Абрамов А.С. Замок на реке Грон. Не ради славы : [док. повести о летчике-истребителе С.Ф. Кырчанове и Герое Сов. Союза П.А. Пологове] / А.С. Абрамов ; [ил.: В. Бубенщиков]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1974. – 295 с. : ил. – ([Люди, события, годы])
523735
  Лещук Т.Й. Замок над прірвою : документальна повість про Раву Руську і Равщину (від найдавніших часів до сьогодення) / Тихон Йосипович Лещук. – Львів ; Рава Руська : Сполом, 2008. – 615 с. – ISBN 966-665-571-7
523736
  Уолпол Г. Замок Отранто / Г. Уолпол. – Ленинград : [б. и.], 1967. – 294 с.
523737
  Уолпол Г. Замок Отранто // Адские чары / В.И. Крыжановская. – Симферополь : Бизнес Информ, 1993. – С. – (Библиотека старинного любовного романа). – ISBN 5-87106-030-7
523738
  Костюченко А. Замок Радзивілів // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – С. 80-81
523739
  Эджворт М. Замок Рэкрент. Романы / М. Эджворт. – М., 1972. – 399с.
523740
  Рязанова Е.М. Замок с секретом / Е.М. Рязанова. – Саратов, 1958. – 168с.
523741
  Буало П. Замок спящей красавицы / П. Буало, Т. Нарсежак, 1992. – 286с.
523742
  Раадик Э. Замок Тоомпеа / Э. Раадик. – Таллин, 1973. – 32 с.
523743
  Кантор Жужа Замок у зошиті. / Кантор Жужа. – К., 1981. – 54с.
523744
  Будянська Т.М. Замок у Кам"янець-Подільському / Т.М. Будянська. – Київ, 1961. – 16 с.
523745
  Верн Ж. Замок у Карпатах / Ж. Верн. – Львов, 1992. – 105с.
523746
  Гордієнко З. Замок у Курнику - історична пам"ятка Польщі // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 6 (266). – С. 12-13. – ISSN 2308-8095
523747
  Брежнева А. Замок французских королей // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-99. – ISSN 1812-867Х


  Королівський замок Фонтенбло
523748
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М, 1964. – 480с.
523749
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг; Пер. А. Кобецкой И Н. Крымовой. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1965. – 95 с.
523750
  Шерфиг Х. Замок Фрюденхольм / Х. Шерфиг. – М
2. – 1965. – 112с.
523751
  Донцова Д.А. Замок храпящей красавицы : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2011. – 348, [1] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив / оформ. сер. В. Остапенко). – ISBN 978-5-699-47984-9
523752
  Прокофьева С. Замок Черной Королевы. Ученик волшебника : [ повести-сказки ] / Софья Прокофьева ; [ ил. А. Власовой ]. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2007. – 320, [6] с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-038587-4
523753
  Руднєва А. Замок Читтор - видатна пам"ятка індійського оборонного зодчества / А. Руднєва, І. Смирнов // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 194-199. – ISBN 978-617-674-060-5
523754
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс : часть IV. "Желая сохранить для Франции" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 16-47. – ISSN 1812-867Х


  Шантийи - одна из наиболее значительных аристократических резиденций Франции эпохи старого порядка. Находится недалеко от Парижа в коммуне Шантийи (департамента Уаз), в долине реки Нонетт, притока реки Уазы.
523755
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль-де-Франс. Часть I. Резиденция Монморанси" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 68-87. – ISSN 1812-867Х


  Среди многочисленных замков Франции особенно славится Шантийи, расположенный в небольшом городке к северу от Парижа. Некогда он принадлежал баронам Монморанси и принцам Конде, превратившим средневековую крепость в пышную резиденцию, известную во всей ...
523756
  Брежнева А. Замок Шантийи - "жемчужина" Иль - де - Франс : Часть 2. Усадьба Великого Конде // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 10 (82 ). – С. 34-55. – ISSN 1812-867Х
523757
  Кафка Ф. Замок. Превращение : [роман, рассказы] ; пер. с нем. / Ф. Кафка ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 506, [3] с. : ил., портр. – Сер. осн. в 2008 г. - Содерж.: Замок ; Превращение ; Сборник "Созерцание ; Сборник "Кары" ; Голодарь. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4541-6
523758
  Нагибин Ю.М. Замолчавшая весна: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1979. – 48с.
523759
   Замораживание гоных пород при проходке стволов шахт. – М., 1961. – 219с.
523760
  Белоус А.М. Замораживание и криопротекция : учеб. пособ. для студ. биол. и метод. спец. высш. учеб. заведений / А.М. Белоус, Е.А. Гордиенко, Л.Ф. Розанов. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Биохимия мембран. – 1987. – 77 с.
523761
   Заморій Петро Костянтинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 84-85 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
523762
  Палієнко Е.Т. Заморій Петро Костянтинович (-геолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 216. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
523763
   Заморій Петро Костянтинович (1906-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 161. – ISBN 978-966-439-754-1
523764
   Заморій Петро Костьович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 45-47
523765
   Заморій Петро Костьович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 66. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
523766
   Заморій Петро Костьович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 89-90. – ISBN 978-966-439-961-3
523767
   Заморій Петро Костьович (1906-1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 47-48. – ISBN 966-95774-3-5
523768
   Заморій Петро Костьович (1906-1975) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 180. – ISBN 978-966-933-054-3
523769
  Кравченко В. Заморожена незалежність. В Іракському Курдистані вирішили почекати з виходом з Іраку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 5


  "Іракські курди програли раунд у боротьбі за свою незалежність. Влада Іракського Курдистану, жителі якого місяць тому проголосували за від"єднання регіону від Іраку, запропонувала Багдадові заморозити результати референдуму, якщо центральний уряд ...
523770
  Белькампо Заморожений феєрверк = Bevroren vuurwerk / Белькампо ; з нідерланд. переклав Я. Довгополий. – Київ : Юніверс, 2006. – 197, [3] с. – Справж. ім"я авт.: Герман Пітер Шенфельд Віхерс. - Дані тит. арк. частково парал. нідерланд. - Зміст: Погребання ; Американські гірки ; Музей ; Диктатура речей ; Розповідь Остергойса ; Велика подія ; Потрійний стрибок ; Бедлам ; Зізнання. – (Нідерландська література XX сторіччя). – ISBN 966-8118-37-5


  Зміст: Погребання ; Американські гірки ; Музей ; Диктатура речей ; Розповідь Остергойса ; Велика подія ; Потрійний стрибок ; Бедлам ; Зізнання
523771
  Галина М. Замороженная вода : поезия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-5. – ISSN 0130-7673
523772
  Сливкин Е. Замороженный сигнал : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 85-89. – ISSN 0130-7673
523773
  Ярославцев И.М. Заморозки / И.М. Ярославцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1948. – 26с.
523774
  Чудновский А.Ф. Заморозки / А.Ф. Чудновский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 124с.
523775
  Жилкина Е.В. Заморозки / Е.В. Жилкина. – М, 1986. – 109с.
523776
  Каушила К.А. Заморозки в Литовской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Каушила К.А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 15л.
523777
  Павлова М.Д. Заморозки в Луганской обл. / М.Д. Павлова. – Луганск, 1958. – 27с.
523778
  Копачевська М.Н. Заморозки на Україні : Заморозки на Україні / М.Н. Копачевська. – Київ : УАСГН, 1961. – 67с.
523779
  Попов С.Р. Заморозкоустойчивость растений в условиях многолетней мерзлоты / С.Р. Попов. – Новосибирск, 1982. – 97с.
523780
  Мутовин И.И. Заморская волна / И.И. Мутовин. – Краснодар, 1980. – 191с.
523781
   Заморская курица. – М., 1967. – 120с.
523782
  Абрамовская К. Заморская наука. Образование за рубежом уже не привилегия детей миллионеров. // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 33 (345), 16 августа. – С. 30-33. – ISSN 2075-7093


  Европейские вузs по карману украинцам среднего класса, а получаемые знания дают широкие возможности для трудоустройства.
523783
  Шейнин Л.Р. Заморские гости / Л.Р. Шейнин. – М, 1955. – 87с.
523784
  Гарсиа М. Заморские похождения дона Антолина из Корохо и открытие Нового Света Славянином / М. Гарсиа, М. Луис. – Москва, 1990. – 220с.
523785
  Лотовский Я. Заморские рассказы о старом Киеве // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 5/6. – С. 11-35. – ISSN 0131-8136
523786
  Туулик Ю. Заморское дело : рассказы и повести / Юло Туулик ;. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 240 с. – (Молодые писатели)
523787
  Шпет Г.И. Заморы, их причины, последствия и меры предупреждения / Г.И. Шпет. – М., 1963. – 11с.
523788
  Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке : опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси / Ю. Готье. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. – VIII, 603 с., 1 л. карт. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. фамилия-подпись Н Полонская 1915, V.
523789
  Готье Ю.В. Замосковский край в XVII веке : опыт исслед. по истории экон. быта Моск. Руси / Ю.В. Готье. – 2-е изд. – Москва : Соцэгиз ; Тип. арт "Печатня" [в Лгр.], 1937. – [III], 411 с.
523790
  Мечетная Н. Замочили в эфире // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 29 (417). – С. 38-40


  Между Россией и Беларусью разразилась информационная война. Некогда главный друг Кремля Лукашенко теперь в опале.
523791
  Зорин Виталий Замочить Фиджи : the adventures / Зорин Виталий, Цыганков Александр // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 94-101 : Фото
523792
  Єременко В.Н. Замочування рідкими металами поверхень тугоплавких сполук / В.Н. Єременко, Ю.В. Найдич. – Київ : АН УССР, 1958. – 60 с.
523793
  Мечетная Н. Замужем за смертью // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 31. – С. 48-49


  Жительки Близького Сходу поспішають приміряти пояс шахіда. Смертниці - зброя Аль-Каїди
523794
  Прево Марсель Замужество Жюльены / Прево Марсель. – М. – 63с.
523795
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – М, 1964. – 92с.
523796
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – Л, 1964. – 290с.
523797
  Дементьев Н.С. Замужество Татьяны Беловой / Н.С. Дементьев. – Л, 1977. – 384с.
523798
  Кремінь Д. Замурована музика : лірика, симфонії, поеми / Дмитро Кремінь ; [передм.: В. Базилевський ; іл.: А. Антонюк ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 359, [1] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-002-5


  У новій книзі відомого поета, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка, зібрано кращі лірико-філософські твори та вірші про кохання в їх емоційній глибині та стильовому розмаїтті. Вперше в одному форматі зібрано поетичні симфонії Дмитра ...
523799
  Ніколаєнко С. Замурована освіта // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 лютого (№ 3). – С. 12


  Якість освіти в Україні низька, і це вже не підлягає сумніву. 2013 р. не приніс нічого видатного в історію укр. освіти. Галузь просто виживає. Мінімум держ. фінансів, безгрошів"я, постійні втручання влади в освітній процес, блокування рахунків навч. ...
523800
  Черкаська Г. Замурований заживо за слово правди // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 14


  Саму царицю Катерину II звинуватив у порушенні прав Української Православної Церкви українець-митрополит Арсеній Мацієвич. За це він був живцем замурований у ревельській в"язниці-фортеці, де промучився чотири роки.
523801
  Мордовцев Д.Л. Замурованная царица : Романы / Д.Л. Мордовцев. – Москва, 1991. – 367с.
523802
  Белоусов В.Н. Замурованные письма : повесть и рассказы / В.Н. Белоусов. – Тула : Приокское книжное изд-во, 1965. – 127 с.
523803
  Гаврилюк Іван Замурувати демона : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 11-62. – ISSN 0130-321Х
523804
  Сидор І. Замучений правди ради Митрополіт Арсеній // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 05 (317), березень. – С. 6-7


  Священномученик Арсеній Мацієвич.
523805
  Коломійченко М.І. Замучений тяжкою неволею / М.І. Коломійченко, В.З. Гарін. – Київ, 1961. – 31с.
523806
  Крещик В.А. Замыканье / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1976. – 104с.
523807
  Булыгин И.А. Замыкательная и редепторная функции вегетативных ганглиев / И.А. Булыгин. – Минск : Наука и Техника, 1964. – 228с.
523808
  Рабинович М.Я. Замыкательная функция мозга / М.Я. Рабинович. – Москва : Медицина, 1975. – 248с.
523809
  Мухин А.В. Замыкающие затраты на минеральное сырье и их динамика / А.В. Мухин. – Москва : Наука, 1991. – 91с.
523810
  Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа, человек, технология. / Б. Коммонер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 279с.
523811
  Ефимов Э.М. Замысел - фильм - зритель / Э.М. Ефимов. – М, 1987. – 269с.
523812
  Бек Т.А. Замысел : стихи / Татьяна Бек ; [худож. В. Локшин]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 126, [1] с. : ил.
523813
  Денисенко Я Г. Замысел / Я Г. Денисенко, . – Львов, 1990. – 105с.
523814
  Хижняк Л.М. Замысел бизнес-образования и проблемы его реализации на различных этапах // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 310-315. – ISSN 2073-9591
523815
  Юдин А.А. Замысел и/или текст: теоретические и практические заметки о повести "Капианская дочка" А.С. Пушкина и в связи с ней // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 3 (33). – С. 15-25.
523816
   Замысел. труд, воплощение. – Москва : МГУ, 1977. – 240 с.
523817
  Соловьев С.П. Замыслы и планы / С.П. Соловьев. – М., 1964. – 336с.
523818
  Пухов Ю.С. Замыслы и свершения. / Ю.С. Пухов. – М. : Современник, 1979. – 304 с.
523819
  Кашен М. Замыслы французских империалистов против СССР / М. Кашен. – Москва ; Ленинград, 1928. – 47 с.
523820
  Шавырин Ю.М. Замять / Ю.М. Шавырин. – М, 1974. – 79с.
523821
  Науменко Я И. Замять желтолистья : повести / Иван Науменко ;. – Москва, 1978. – 296 с.
523822
  Науменко Я И. Замять желтолистья : повести / Я И. Науменко. – Москва : Художественная литература, 1979. – 85 с.
523823
  Кочетов А.Н. Занавес не опускается / А.Н. Кочетов. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. – 100 с.
523824
  Пименов В.Ф. Занавес не опущен / В.Ф. Пименов. – М : Московский рабочий, 1968. – 174 с.
523825
  Марш Н. Занавес опускается : роман / Найо Марш. – Москва : Радуга, 1990. – 448 с. – В изд. также: Кураж : роман / Дик Френсис. – (Зарубежный детектив). – ISBN 5-05-002717-9
523826
  Колесников Ю.А. Занавес приподнят / Ю.А. Колесников. – М., 1984. – 591с.
523827
  Колесников Ю.А. Занавес приподнят: Роман. / Ю.А. Колесников. – М., 1979. – 623с.
523828
  Ворфоломеев М.А. Занавески / М.А. Ворфоломеев. – Москва, 1990. – 334с.
523829
  Орел І.. Занадто великий, щоб - упасти // Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, В. Кіщак [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, серпень - вересень. – С. 68-73. – ISSN 2708-3268
523830
  Грабал Б. Занадто гучна самотність : [роман] / Богуміл Грабал ; пер. з чес. Ірина Забіяка. – Київ : КОМОРА, 2020. – 138, [4] с. : іл. – Пер. за вид.: Prilis hlucna samota / Bohumil Hrabal. Mlada fronta, 2012. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7286-62-1
523831
  Мозговий Віктор Занадто людяний герой / Мозговий Віктор, Дзюба Сергій // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-55. – ISSN 0130-5212
523832
  Іванко А.Б. Занапащена Кліо (сторінки біографії М.І. Марченка) // Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – С. 352-366. – ISBN 966-583-076-7
523833
  Лурье Нотэ Занвл "Ноги" / Лурье Нотэ; пер. с евр. – Київ ; Харків : Література і мистецтво, 1931. – 47 с.
523834
  Хлебников В. Зангези / В. Хлебников. – Москва, 1922. – 35с.
523835
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. – Баку : Детюниздат
1-2. – 1959. – 534 с., 435 с. : ил.
523836
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. А.М. Микаил-заде. – Баку : Детюниздат
2. – 1959. – 436 с. : ил.
523837
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. А.М. Минчковского. – Баку : Язычы
1. – 1988. – 448 с. : ил.
523838
  Абасов Э. Зангезур : роман / Э. Абасов; пер. с азерб. А.М. Микаил-заде. – Баку : Язычы
2. – 1988. – 351 с. : ил.
523839
  Шагинян М.С. Зангезурская медь / М.С. Шагинян. – М-Л, 1927. – 56с.
523840
  Айвазян С.Б. Зангезурские рассказы / С.Б. Айвазян ; пер. М. Геворкяна. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 165 с. : портр.
523841
  Бехбудов С.М. Зангеланский говор азербайджанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бехбудов С.М.; Ин-т литературы и яз. – Баку, 1966. – 25л.
523842
  Микалауская А. Зандры Юго-Восточной Литвы : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Микалауская А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
523843
  Лазарева А. Занепад біпартизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 42 (414), 23-29.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Які тенденції продемонстрували недавні місцеві вибори у Франції та Іспанії.
523844
  Півторак Г.П. Занепад зредукованих Ъ, Ь і його вплив на формування фонологічних систем слов"янських мов // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 245-261. – ISBN 978-966-439-859-3
523845
  Райхель Ю. Занепад лівої зірки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 квітня (№ 72)


  Із наближенням з"їзду Компартії Китаю в керівництві посилюється боротьба.
523846
  Коцур Ю. Занепад народних ремесел та промислів на Роменщині в 30-х роках XX століття // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 292-293. – ISBN 978-966-623-745-6
523847
  Данилова Валентина Васильевна Занечение практических действий с совокупностями объектов для умственного развития детей полутора-трех лет : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилова Валентина Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 22л.
523848
  Котлоу Л. Занзабуку. / Л. Котлоу. – Москва, 1960. – 240с.
523849
  Бальме Алена Занзибар. Все на Занзибар! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 1. – С. 74-77 : фото
523850
  Рубанов Сергей Занзибар. Рай по-африкански / Рубанов Сергей, Осина Анна // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 68-73 : фото
523851
  Горобець Ірина Занзібар. Останнє шоу Шахразади / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 92-105 : фото
523852
  Черняк Ю.Л. Занимаемой должности не соответствует... / Ю.Л. Черняк. – М., 1988. – 79с.
523853
  Бахнов В.Е. Занимайте ваши места! : сатирические стихи / Бахнов В.Е., Костюковский Я.А. – Москва : Советский писатель, 1954. – 83 с. : ил.
523854
  Зверев В.П. Занимайтесь велосипедным спортом / В.П. Зверев. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1953. – 39с.
523855
  Гибнер Б.Г. Занимайтесь водно-моторным спортом / Б.Г. Гибнер, Р.И. Жемарин. – М., 1965. – 109с.
523856
  Кабанов Е.Л. Занимайтесь гребным спортом. / Е.Л. Кабанов. – М, 1955. – 52с.
523857
  Коробков Г.В. Занимайтесь легкой атлетикой / Г.В. Коробков. – М, 1953. – 52с.
523858
  Фирсов З.П. Занимайтесь лечебной гимнастикой / З.П. Фирсов. – М-Л, 1942. – 72с.
523859
  Фирсов З.П. Занимайтесь плаванием / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 56с.
523860
  Иванова О.А. Занимайтесь ритмической гимнастикой / О.А. Иванова, И.Н. Шарабарова. – М, 1988. – 63с.
523861
  Колосова Е.Е. Занимайтесь туризмом! / Е.Е. Колосова. – М., 1955. – 84с.
523862
  Серый П Н. Занимайтесь утренней гимнастикой. / П Н. Серый, . – М, 1952. – 40с.
523863
  Беляков Б.И. Занимайтесь фехтованием / Б.И. Беляков. – Москва : Физкультура и спорт, 1957. – 31 с. : ил.
523864
  Юдович М.М. Занимальные шахматы. / М.М. Юдович. – М, 1966. – 176с.
523865
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – Москва : Книга, 1978. – 142 с.
523866
  Моргенштерн И.Г. Занимателная библиография / И.Г. Моргенштерн, Б.Т. Уткин. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Книжная палата, 1987. – 255 с.
523867
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – Москва, 1980. – 159 с.
523868
  Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов / В.В. Мацкевич. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1988. – 128 с.
523869
  Комаров В.Н. Занимательная астрофизика / В.Н. Комаров, Б.Н. Пановкин. – Москва : Наука, 1984. – 191 с.
523870
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – Москва : Знание, 1983. – 184с.
523871
  Морозов В.П. Занимательная биоакустика / В.П. Морозов. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва : Знание, 1987. – 208с. + 32с. вкл. – (Б-ка "Знание")
523872
  Микулич И.Н. Занимательная биология / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 228с.
523873
  Лункевич В.В. Занимательная биология / В.В. Лункевич. – Москва : Наука, 1965. – 273 с. : 1 порт. ил.
523874
  Сарычева З.А. Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – 99, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 96-100. – ISBN 966-306-113-7
523875
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 1. – Москва, 1960. – 80 с.
523876
  Одноралов Н.В. Занимательная гальванотехника / Н.В. Одноралов. – 2-е изд. – М., 1965. – 92с.
523877
  Лаптев Ю.П. Занимательная генетика / Ю.П. Лаптев. – Москва : Колос, 1982. – 127 с. : ил.
523878
  Ярошенко П.Д. Занимательная геоботаника / П.Д. Ярошенко, А.Х. Кушхов. – Нальчик, 1972. – 155с.
523879
  Студенцов Н.Н. Занимательная география / Н.Н. Студенцов. – 2-е перераб. изд. – Саратов, 1951. – 92с.
523880
  Микулич И.Н. Занимательная география / И.Н. Микулич. – Махачкала, 1962. – 256с.
523881
   Занимательная география. – Изд. 2-е, доп. – Минск, 1974. – 207с.
523882
  Косолапова Л.В. Занимательная география : Методика и опыт / Л.В. Косолапова, А.Б. Косолапов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 55-56. – ISSN 0016-7207
523883
  Скарлато Г. Занимательная география для детей и взрослых / Г. Скарлато. – Киев, 1996. – 415с.
523884
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – Москва : АН СССР, 1961. – 367с.
523885
  Обручев В.А. Занимательная геология / В.А. Обручев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 344с.
523886
  Франтов Г.С. Занимательная геофизика / Г.С. Франтов, Ю.С. Глебовский. – Москва : Недра, 1987. – 126с.
523887
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1948. – 303с.
523888
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – М.-Л., 1950. – 312с.
523889
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 3-е, испр. – Москва, 1958. – 488с.
523890
  Ферсман А.Е. Занимательная геохимия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – Москва, 1959. – 399с.
523891
  Ларионов А.К. Занимательная гидрогеология / А.К. Ларионов. – Москва : Недра, 1979. – 157с.
523892
  Пронин Л.А. Занимательная гравитация. / Л.А. Пронин. – Свердловск, 1989. – 317с.
523893
  Макаров А.П. Занимательная грамматика / А.П. Макаров. – Ульяновск, 1959. – 64 с.
523894
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Изд. 2-е. – Минск : Народна асвета, 1964. – 252 с. : ил.
523895
  Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – Изд. 3-е. – Минск : Народна асвета, 1965. – 252 с. : ил.
523896
  Нуртазина Р.Б. Занимательная грамматика / Р.Б. Нуртазина. – Алма-Ата, 1966. – 96с.
523897
  Леонова Л.А. Занимательная грамматика / Л.А. Леонова. – Калинин, 1974. – 120с.
523898
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. (Для учащихся 5-8-х классов). / Е.К. Мережинская. – К., 1968. – 231с.
523899
  Мережинская Е.К. Занимательная грамматика. Материалы для работы по рус. яз. на уроке и во внеклассное время. / Е.К. Мережинская. – К., 1964. – 154с.
523900
  Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. / М.Л. Гаспаров. – М., 1995. – 383с.
523901
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – М, 1961. – 236с.
523902
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1968. – 231с.
523903
  Ларионов А.К. Занимательная инженерная геология / А.К. Ларионов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 280с.
523904
  Сабунаев В.Б. Занимательная ихтиология / В.Б. Сабунаев. – Ленинград : Детская литература, 1967. – 255с.
523905
  Куприн А.М. Занимательная картография : книга для учащихся 6-8 кл. сред. шк. / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1989. – 188 с. – ISBN 5-09-001479-5
523906
  Зигель Ф.Ю. Занимательная космонавтика / Ф.Ю. Зигель. – М, 1970. – 304с.
523907
   Занимательная криминалистика. – Х, 1995. – 287с.
523908
  Девкин В.Д. Занимательная лексикология : Worthumor/язык и юмор. Пособие для развлекательного чтения и лингвистического анализа / В.Д. Девкин. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. – 312с. – ISBN 5-691-00059-4
523909
  Кольман Э.Я. Занимательная логика / Э.Я. Кольман, О. Зих. – Москва, 1966. – 127с.
523910
   Занимательная математика. – М, 1987. – 112с.
523911
  Косневски Ч. Занимательная математика и персональный компьютер / Ч. Косневски; Баяковский Ю.М. – Москва : Мир, 1987. – 192 с.
523912
  Мезенин Н.А. Занимательная металургия / Н.А. Мезенин. – Свердловск, 1967. – 132с.
523913
   Занимательная микробиология. – М, 1967. – 192с.
523914
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е, доп. – Л., 1935. – 252с.
523915
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1937. – 240 с.
523916
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 2-е. – Москва-Л., 1945. – 251с.
523917
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Изд-во детской л-ры, 1953. – 271с.
523918
  Ферсман А.Е. Занимательная минералогия / А.Е. Ферсман. – 4-е. – Л., 1975. – 238с.
523919
  Лисица М.П. Занимательная оптика : 90-летию Нац. акад. наук Украины посвящается / М.П. Лисица, М.Я. Валах. – Киев : Логос. – ISBN 978-966-171-067-1
Т. 4 : Физиологическая оптика. Биолюминесценция. – 2008. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-161


  В популярной форме рассмотрены часто наблюдаемые атмосферные оптические явления
523920
  Панов М.В. Занимательная орфография : кн. для внекл. чтен. учащ. 7-8 кл. / М.В. Панов. – Москва : Просвещение, 1984. – 159 с.
523921
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – Москва, 1987. – 126с.
523922
  Левицкая Г.К. Занимательная орфография / Г.К. Левицкая, Г.А. Козлова. – М., 1989. – 126с.
523923
  Губин Д. Занимательная политология / Дмитрий Губин. – Харьков : Фолио, 2008. – 317 с. – ISBN 978-966-03-4687-1
523924
  Фридман Э.П. Занимательная приматология / Э.П. Фридман. – Москва : Знание, 1985. – 192с.
523925
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1964. – 381с.
523926
  Платонов К.К. Занимательная психология / К.К. Платонов. – 4-е изд., перераб. – Москва, 1986. – 222с.
523927
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – М.Л., 1956. – 264с.
523928
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 264 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 454)
523929
  Кубаркин Л.В. Занимательная радиотехника / Л.В. Кубаркин, Е.А. Левитин. – 3-е изд. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
523930
  Никитин Ю.З. Занимательная самопроверка / Ю.З. Никитин. – Минск, 1991. – 238с.
523931
  Белоусов В.М. Занимательная стандартизация / В.М. Белоусов. – Л, 1974. – 127с.
523932
   Занимательная статистика. – М, 1980. – 120с.
523933
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва : Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. – 147 с.
523934
  Вальдман Э.К. Занимательная телеграфия и телефония / Э.К. Вальдман. – Москва, 1964. – 174 с.
523935
  Лебедев В.И. Занимательная техника в прошлов / В.И. Лебедев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л.
1. – 1933. – 210с.
523936
  Рюмин В.В. Занимательная техника наших дней / В.В. Рюмин. – Л., 1934. – 144с.
523937
  Куприн А.М. Занимательная топография : пособие для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1977. – 112 с.
523938
  Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика / Г.П. Смолицкая. – М., 1990. – 126с.
523939
  Разумович М.Б. Занимательная физиология / М.Б. Разумович. – Минск, 1962. – 173с.
523940
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 336с.
523941
  Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология / Б.Ф. Сергеев. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 303с.
523942
  Дягилев В.В. Занимательная философия : Экспериментальное учебное пособие для учащ.старших классов гимназий,лицеев,колледжей и школ гуманитарного профиля / В.В. Дягилев. – Москва : Издательский центр, 1996. – 176 с. – (Новое в образование). – ISBN 5-88895-011-2
523943
  Рюмин В.В. Занимательная химия / В.В. Рюмин. – Ленинград : коопер. изд. "Время". – 176 с.
523944
  Левашов В.И. Занимательная химия / В.И. Левашов. – М., 1962. – 132с.
523945
  Леденцов Н.И. Занимательная хрестоматия о животных / Н.И. Леденцов. – Саратов, 1964. – 148с.
523946
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на дому и самодельные электрические приборы : с 43 рисунками / В.В. Рюмин. – Ленинград : Время, 1927. – 144 с.
523947
  Рюмин В.В. Занимательная электротехника на стройке : с 74 рисунками / В.В. Рюмин. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1933. – 232 с.
523948
  Вальдгард С.Л. Занимательная электротехника. / С.Л. Вальдгард. – Москва, 1961. – 275с.
523949
  Злотин А.З. Занимательная энтомология / А.З. Злотин, А.П. Галкин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160 с. : ил.
523950
  Вишневецкий И. Занимательная энтомология : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 8 (1048). – С. 101-105. – ISSN 0130-7673
523951
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 272 с.
523952
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 2-е изд,. переработ. и доп. – Москва : Атомиздат, 1972. – 296 с.
523953
  Мухин К.Н. Занимательная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1985. – 311с.
523954
  Малахов А.А. Занимательно о геологии / А.А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240с. – (Эврика)
523955
  Мезенин Н.А. Занимательно о железе / Н.А. Мезенин. – 2-е изд. – М, 1977. – 151с.
523956
  Томилин А.Н. Занимательно о космологии / А.Н. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 335 с. – (Эврика)
523957
  Иванова В.А. и др. Занимательно о русском языке / В.А. и др. Иванова. – Л, 1990. – 251с.
523958
   Занимательно о физике и математике. – Москва : Наука, 1987. – 144 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 50)
523959
  Власов Л.Г. Занимательно о химии / Л.Г. Власов, Д.Н. Трифонов. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 254с.
523960
  Томилин А. Занимательно об астрономии / А. Томилин. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304 с.
523961
  Куприн А.М. Занимательно об ориентировании : пособ. для учащихся / А.М. Куприн. – Москва : Просвещение, 1980. – 96 с.
523962
  Седов Е.А. Занимательно об электронике / Е.А. Седов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 352 с.
523963
  Чирков Ю.Г. Занимательно об энергетике / Ю.Г. Чирков. – М., 1981. – 206с.
523964
   Занимательное азбуковедение. – М, 1991. – 368с.
523965
  Ларионов А.К. Занимательное грунтоведение / А.К. Ларионов. – М., 1984. – 136с.
523966
  Соколов Н.А. Занимательное из жизни птиц / Н.А. Соколов. – Минск, 1974. – 143с.
523967
  Борисов В.И. Занимательное краеведение / В.И. Борисов. – Краснодар, 1969. – 96с.
523968
   Занимательное природоведение. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Знание, 1978. – 95с.
523969
  Григорьев Г.П. Занимательное пчеловодство. / Г.П. Григорьев. – Донецк, 1968. – 392с.
523970
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1956. – 128с.
523971
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1960. – 130с.
523972
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1969. – 129с.
523973
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1977. – 192с.
523974
  Воротников И.А. Занимательное черчение / И.А. Воротников. – Москва, 1990. – 222с.
523975
  Щетинина А Занимательное чтение. / А Щетинина. – М., 1967. – 64с.
523976
  Злотин А.З. Занимательное шелководство / А.З. Злотин. – К., 1973. – 58с.
523977
  Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание / В.Г. Ветвицкий. – Москва-Ленинград, 1966. – 159с.
523978
  Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в средней школе. : книга для учителя / И.Л. Юфанова. – Москва : Просвещение, 1990. – 157с.
523979
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии / Н.Х. Гробштейн. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 62 с.
523980
  Гробштейн Н.Х. Занимательные вопросы по географии : Из опыта работы / Н.Х. Гробштейн. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 104 с.
523981
  Завьялов А.И. Занимательные вопросы юного географа / А.И. Завьялов. – Москва, 1960. – 45с.
523982
  Нагорный Б.А. Занимательные географические вопросы / Б.А. Нагорный. – Москва, 1968. – 136с.
523983
  Студенцов Н.Н. Занимательные географические задачи и вопросы : Пособие для учителей / Н.Н. Студенцов. – изд. 3-е. – Москва, 1956. – 80с.
523984
   Занимательные географические задачи и вопросы. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 128с.
523985
  Беррондо М. Занимательные задачи / М. Беррондо ; пер. с фр. Ю.Н. Сударева ; под ред. [и с предисл.] И.М. Яглома. – Москва : Мир, 1983. – 229 с. : ил.
523986
  Линдгрен Г. Занимательные задачи на разрезание / Г. Линдгрен; Пер. с англ. Ю.Н.Сударева; Под ред. И.М. Яглома. – Москва : Мир, 1977. – 256 с.
523987
  Рассохин В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В. Рассохин, Н. Целинский. – [S. l.] : Государственное изд-во технико-теорет. лит-ры, 1951. – 77 c.
523988
  Рассохин В.В. Занимательные задачи по проекционному черчению / В.В. Рассохин. – Москва-Свердловск, 1962. – 168 с.
523989
  Мусабеков Ю.С. Занимательные истории из жизни ученых / Ю.С. Мусабеков. – Ярославль, 1967. – 140с.
523990
  Гик Е.Я. Занимательные математические игры / Е.Я. Гик. – М., 1982. – 144с.
523991
  Гик Я Е. Занимательные математические игры / Я Е. Гик, . – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1987. – 157с.
523992
  Ушаков Н.Н. Занимательные материалы к урокам русского языка в начальных классах. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1967. – 207с.
523993
  Шкурко М.И. Занимательные опыты по химии / М.И. Шкурко. – Минск, 1968. – 64с.
523994
  Бирбрагер И. Занимательные шахматы / И. Бирбрагер. – Ташкент : "Еш гвардия", 1961. – 120 с. : ил.
523995
  Юдович М.М. Занимательные шахматы / М.М. Юдович. – Москва, 1976. – 232с.
523996
  Вдовикин А.И. Занимательные электронные устройства / А.И. Вдовикин. – Москва, 1981. – 80 с.
523997
  Махлин М.Д. Занимательный аквариум / М.Д. Махлин. – М., 1975. – 288с.
523998
   Занимательный алфавит. – 2-е изд. – М, 1986. – 126с.
523999
  Кирюшкин В.В. Занимательный рейс / В.В. Кирюшкин. – Хабаровск, 1957. – 128с.
524000
   Занимательный французский. – М, 1992. – 143с.
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,