Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
523001
  Томкевич И.Г. "Знамя Октября" / И.Г. Томкевич. – Ленинград, 1972. – 211с.
523002
  Нестеров А.Ю. "Знание-по-описанию" и проблема понимания в контексте семиотики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 8. – С. 122-132. – ISSN 0235-1188
523003
  Козирєва Т. "Знаний у всій Україні та за її межами" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 липня (№ 125). – С. 7


  Виставка до 100-річчя Зеновія Кецала у Львові.
523004
  Прокоп"юк О.Б. "Знаний" і "незнаний" дослідник історії Київської митрополії другої половини 18 ст. о. Микола Шпачинський, доробок студентів КДА // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 238-255
523005
  Саєнко Н. "Знати, берегти, любити". Художньо-меморіальний музей "Садиба народного художника України Олександра Саєнка" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-22 листопада (№ 43/44). – С. 16-17
523006
  Рубашкин А. "Знать лично... огромная радость" : (К 120-летию Самуила Маршака) // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 210-214. – ISSN 0321-1878
523007
  Наєнко М. "Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди". Чому в "в колотнечу біля підніжжя Шевченкової гори" потрапляє книжка загалом освіченого літературознавця Станіслава Росовецького // Україна молода. – Київ, 2021. – 9 червня (№ 57). – С. 10-11


  Так уже склалося, що і в природі, і в людській цивілізації є просто авторитети, а є й святині. Світил і планет у небесах мільйони чи й мільярди, але Сонце серед них є саме святинею. Бо завдяки йому існує все живе на нашій планеті. Хоча астрономи й ...
523008
  Бондар М. "Знать, од Бога і голос той, і ті слова...": пісня як жанр поетичної творчості Т. Шевченка
523009
  Симоненко О. "Знахідка століття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 19-20 червня (№ 113/114). – С. 17


  Скіфська пектораль - спадщина українських предків, яка вражає світ.
523010
  Забілий Р. "Знахідка століття": львівські історики знайшли картотеку Служби безпеки ОУН / розмову вела Андріана Гринишин // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 3
523011
  Скоробогатов О.Ю. [Значення ]-олiгоаденiлати змiнюють вторинну структуру та функцiональну активнiсть бiлка S100A1 людини / О.Ю. Скоробогатов, І.Ю. Жуков, З.Ю. Ткачук // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
523012
  Рыбак Н.С. Знамя / Н.С. Рыбак, 1942. – 32с. – (Фронт и тыл)
523013
  Дрда Я. Знамя / Я. Дрда. – Москва, 1953. – 232с.
523014
  Исбах А.А. Знамя / А.А. Исбах. – М, 1959. – 48с.
523015
   Знамя. – Москва
№ 6. – 1974
523016
   Знамя. – Москва
№ 1. – 1995
523017
   Знамя. – Москва
№ 3. – 1995
523018
   Знамя. – Москва
№ 4. – 1995
523019
   Знамя. – Москва
№ 5. – 1995
523020
   Знамя. – Москва
№ 6. – 1995
523021
   Знамя. – Москва
№ 7. – 1995
523022
   Знамя. – Москва
№ 8. – 1995
523023
   Знамя. – Москва
№ 9. – 1995
523024
   Знамя. – Москва
№ 10. – 1995
523025
   Знамя. – Москва
№ 11. – 1995
523026
   Знамя. – Москва
№ 12. – 1995
523027
   Знамя. – Москва
№ 1. – 1996
523028
   Знамя. – Москва
№ 2. – 1996
523029
   Знамя. – Москва
№ 3. – 1996
523030
   Знамя. – Москва
№ 4. – 1996
523031
   Знамя. – Москва
№ 5. – 1996
523032
   Знамя. – Москва
№ 6. – 1996
523033
   Знамя. – Москва
№ 7. – 1996
523034
   Знамя. – Москва
№ 8. – 1996
523035
   Знамя. – Москва
№ 9. – 1996
523036
   Знамя. – Москва
№ 10. – 1996
523037
   Знамя. – Москва
№ 11. – 1996
523038
   Знамя. – Москва
№ 12. – 1996
523039
   Знамя. – Москва
№ 1. – 1997
523040
  Маслов Н.Н. Знамя борющейся партии: очерк истории Программы КПСС / Н.Н. Маслов. – М., 1986. – 204с.
523041
  Кузнец Ю.Л. Знамя борьбы миллионов / Ю.Л. Кузнец, 1961. – 19 с.
523042
  Кулешов А.А. Знамя бригады : поэма и стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 54 с.
523043
  Кулешов А.А. Знамя бригады : поэма / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Правда, 1946. – 47 с.
523044
  Кулешов А.А. Знамя бригады : стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. М.Исаковского. – Москва : Воениздат, 1948. – 65 с.
523045
  Кулешов А.А. Знамя бригады : поэма и стихи / А.А. Кулешов; пер. с белорус. – Москва : Воениздат, 1962. – 158 с.
523046
  Зернит Б. Знамя в бою / Б. Зернит. – Казань, 1948. – 51с.
523047
  Абилев Д. Знамя в горах : Роман в стихах. Судьба любви : поєма / Д. Абилев. – Алма-Ата : ГИХЛ, 1961. – 195 с. : портр.
523048
   Знамя века : стихи / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 134, [8] с. : ил. ; 8х6 см. – Миниатюрное издание
523049
  Плющ Ф. Знамя весны. / Ф. Плющ. – Краснодар, 1961. – 64с.
523050
  Левашов М.А. Знамя вручают смелым / М.А. Левашов. – М., 1964. – 207с.
523051
  Мамин Н.И. Знамя Девятого полка / Н.И. Мамин. – Красноярск, 1976. – 208с.
523052
  Рашидов Ш.Р. Знамя дружбы / Ш.Р. Рашидов. – Москва, 1967. – 230с.
523053
   Знамя и солнце. – Баку, 1978. – 272 с.
523054
  Крупская Н.К. Знамя Ленина / Н.К. Крупская. – Л, 1925. – 40с.
523055
   Знамя мира : [сборник]. – [2-е изд. доп. и перераб.]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2005. – 643, [3] с. – Указ.: c. 595-635. – Библиогр.: c. 580-594. – (Большая Рериховская библиотека / редкол.: Т.О. Книжник [и др.]). – ISBN 5-86988-161-7
523056
  Цапанов В.И. Знамя мира и социализма на немецкой земле. / В.И. Цапанов. – М., 1969. – 48с.
523057
  Березко Г.С. Знамя на холме / Г.С. Березко. – М, 1967. – 456с.
523058
  Наровчатов С.С. Знамя над высотой : Стихотворения и поэмы / С.С. Наровчатов. – Москва : Воениздат, 1974. – 350с.
523059
  Борзунов С.М. Знамя над городом / С.М. Борзунов. – М., 1984. – 270с.
523060
  Борзунов С. Знамя над городом / С. Борзунов. – М., 1987. – с.
523061
  Пирогов Р.А. Знамя над Митридатом. Воспоминания старого большевика. / Р.А. Пирогов. – Симферополь, 1973. – 142с.
523062
  Лясота Ю.Л. Знамя над океаном / Ю.Л. Лясота. – М., 1982. – 206с.
523063
  Шатилов В.М. Знамя над рейхстагом / В.М. Шатилов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1975. – 350с.
523064
   Знамя над рейхстагом. – Алма-Ата, 1985. – 365 с.
523065
  Исаакян А.С. Знамя надежды : рассказы / А.С. Исаакян; пер. с арм. Я.С.Хачатрянц. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
523066
  Арустамов С.Б. Знамя нашей борьбы. (Марксистско-ленинская теория освещает путь практике) / Арустамов С.Б. – Москва : Политиздат, 1964. – 72 с. – (Б-чка молодого коммуниста)
523067
  Кириленко А.П. Знамя Октября - знамя мира и созидания: Докл. на Торж.заседании посвящ.62-й год. Вел.Окт.рев.в Крем.Дв.съездов 6 ноября 1979 г. / А.П. Кириленко. – Москва, 1979. – 31с.
523068
  Жигалов И.М. Знамя отцов / И.М. Жигалов. – Москва, 1977. – 159с.
523069
  Шаповалов Е.А. Знамя парижских коммунаров / Е.А. Шаповалов. – М., 1975. – 126с.
523070
  Толстой И.И. Знамя первых наших христианских великих князей / [Соч.] Гр. И.И. Толстого. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1886. – 5 с. : ил. – Без тит. л.
523071
  Сбойчаков М.И. Знамя победы над рейстагом / М.И. Сбойчаков. – Москва, 1960. – 103с.
523072
  Полевой Б.Н. Знамя полка / Б.Н. Полевой. – Москва, 1968. – 64с.
523073
  Шутов Л. Знамя полка. / Л. Шутов. – К, 1940. – 255с.
523074
   Знамя предков. – Москва, 1942. – 128с.
523075
  Новоселова К.И. Знамя пророка. Повесть / К.И. Новоселова. – Ташкент, 1968. – 176с.
523076
   Знамя Сталина. – Пхеньян, 1953. – 191 с.
523077
  Скорбин Б. Знамя. / Б. Скорбин. – М, 1958. – 160с.
523078
  Скорбин Б.П. Знамя. / Б.П. Скорбин. – М, 1963. – 190с.
523079
  Кушнаренко Н. Знана постать в історії бібліотечної науки й освіти України (до 100-річчя від дня народження Є. Тамма) / Н. Кушнаренко, В. Сєдих // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  Розкрито внесок Є. Тамма в розвиток бібліотечного фондознавства, каталогознавства, бібліотечної історіографії, бібліотечної освіти та професійної періодики в Україні, проаналізовано наукові праці вченого з означених напрямів
523080
  Каністратенко М. Знана постать культурно-мистецької науки й освіти України / М. Каністратенко, Н. Кушніренко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 12 травня (№ 19). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  Василь Миколайович Шейко - український культуролог, ректор Харківської державної академії культури, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України.
523081
  Калинець І. Знане і незнане про Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 10 (792). – С. 111-123. – ISSN 0868-4790
523082
  Калинець І. Знане і незнане про Антонича : матеріяли до біографії Богдана Ігоря Антонича / Ігор Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2-е вид., випр. і допов. – Львів : Друкарські куншти, 2011. – 272, [4] с., [24] арк. фотогр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
523083
  Ручка А. Знанецький Флоріан Вітольд / А. Ручка, Л. Скокова // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 143-146. – ISBN 978-966-418-286-4
523084
  Овчинников Н.Ф. Знание - болевой нерв философской мысли (к истории концепций знания от Платона до Поппера) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.83-113. – ISSN 0042-8744
523085
  Овчинников Н.Ф. Знание - болевой нерв философской мысли (к истории концепций знания от Платона до Поппера) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.124-152. – ISSN 0042-8744
523086
   Знание - сила : книга для чтения на нем. яз. в 7-8 кл. школ с углуб. изучением нем. яз. – Москва : Просвещение, 1988. – 128 с.
523087
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 1992
523088
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 1995
523089
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 1995
523090
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 1995
523091
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 1995
523092
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 1995
523093
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 1995
523094
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 7. – 1995
523095
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 8. – 1995
523096
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 9. – 1995
523097
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 10. – 1995
523098
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 1995
523099
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 12. – 1995
523100
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 1996
523101
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 1996
523102
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 1996
523103
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 1996
523104
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 1996
523105
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 1996
523106
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 7. – 1996
523107
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 8. – 1996
523108
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 9. – 1996
523109
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 10. – 1996
523110
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 1996
523111
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 12. – 1996
523112
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 1997
523113
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 1997
523114
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 1997
523115
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 1997
523116
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 1997
523117
   Знание - сила. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 1997
523118
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 2001
523119
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва
№ 2. – 2001
523120
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва
№ 3. – 2001
523121
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва
№ 4. – 2001
523122
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва
№ 5. – 2001
523123
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-
№ 6. – 2001
523124
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва
№ 7. – 2001
523125
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва
№ 8. – 2001
523126
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-
№ 9. – 2001
523127
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-
№ 10. – 2001
523128
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-
№ 11. – 2001
523129
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-
№ 12. – 2001
523130
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 2002
523131
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 2002
523132
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 2002
523133
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 2002
523134
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 2002
523135
   Знание - сила : Научно-популярный инаучно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 2002
523136
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7. – 2002
523137
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8. – 2002
523138
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9. – 2002
523139
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10. – 2002
523140
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 2002
523141
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12. – 2002
523142
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 2003
523143
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 2003
523144
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 2003
523145
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 2003
523146
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 2003
523147
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 2003
523148
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7. – 2003
523149
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8. – 2003
523150
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9. – 2003
523151
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10. – 2003
523152
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 2003
523153
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12. – 2003
523154
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 2004
523155
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 2004
523156
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 2004
523157
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 2004
523158
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 2004
523159
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 2004
523160
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7. – 2004
523161
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8. – 2004
523162
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9. – 2004
523163
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10. – 2004
523164
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 2004
523165
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12. – 2004
523166
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 2005
523167
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 2005
523168
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 2005
523169
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 2005
523170
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 2005
523171
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 2005
523172
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7. – 2005
523173
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8. – 2005
523174
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9. – 2005
523175
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10. – 2005
523176
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 2005
523177
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12. – 2005
523178
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 2006
523179
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 2006
523180
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 2006
523181
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 2006
523182
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 2006
523183
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 2006
523184
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7. – 2006
523185
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8. – 2006
523186
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9. – 2006
523187
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10. – 2006
523188
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 2006
523189
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12. – 2006
523190
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 2007
523191
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 2007
523192
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 2007
523193
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 2007
523194
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 2007
523195
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 2007
523196
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7. – 2007
523197
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8. – 2007
523198
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9. – 2007
523199
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10. – 2007
523200
   Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 2007
523201
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12. – 2007
523202
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1. – 2008
523203
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2. – 2008
523204
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3. – 2008
523205
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4. – 2008
523206
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5. – 2008
523207
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6. – 2008
523208
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7. – 2008
523209
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8. – 2008
523210
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9. – 2008
523211
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10. – 2008
523212
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11. – 2008
523213
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12. – 2008
523214
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1 (979). – 2009
523215
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2 (980). – 2009
523216
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3 (981). – 2009
523217
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4 (982). – 2009
523218
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5 (983). – 2009
523219
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6 (984). – 2009
523220
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7 (985). – 2009
523221
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8 (986). – 2009
523222
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9 (987). – 2009
523223
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10 (988). – 2009
523224
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11 (989). – 2009
523225
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12 (990). – 2009
523226
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1 (991). – 2010
523227
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2 (992). – 2010
523228
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3 (993). – 2010
523229
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4 (994). – 2010
523230
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5 (995). – 2010
523231
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6 (996). – 2010
523232
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7 (997). – 2010
523233
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8 (998). – 2010
523234
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9 (999). – 2010
523235
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10 (1000). – 2010
523236
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11 (1001). – 2010
523237
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12 (1002). – 2010
523238
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1 (1003). – 2011
523239
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2 (1004). – 2011
523240
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3 (1005). – 2011
523241
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4 (1006). – 2011
523242
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5 (1007). – 2011
523243
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журнала "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6 (1008). – 2011
523244
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7 (1009). – 2011
523245
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8 (1010). – 2011
523246
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9 (1011). – 2011
523247
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10 (1012). – 2011
523248
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11 (1013). – 2011
523249
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12 (1014). – 2011
523250
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1 (1015). – 2012
523251
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2 (1016). – 2012
523252
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3 (1017). – 2012
523253
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4 (1018). – 2012
523254
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5 (1019). – 2012
523255
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6 (1020). – 2012
523256
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7 (1021). – 2012
523257
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8 (1022). – 2012
523258
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9 (1023). – 2012
523259
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10 (1024). – 2012
523260
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11 (1025). – 2012
523261
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12 (1026). – 2012
523262
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1 (1027). – 2013
523263
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2 (1028). – 2013
523264
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3 (1029). – 2013
523265
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4 (1030). – 2013
523266
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5 (1031). – 2013
523267
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6 (1032). – 2013
523268
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 7 (1033). – 2013
523269
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 8 (1034). – 2013
523270
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 9 (1035). – 2013
523271
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 10 (1036). – 2013
523272
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 11 (1037). – 2013
523273
   Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 12 (1038). – 2013
523274
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / / Т.А. Алексеева. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 1 (1039). – 2014
523275
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / Т.А. Алексеева. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 2 (1040). – 2014
523276
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / Т.А. Алексеева. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 3 (1041). – 2014
523277
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / Т.А. Алексеева. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 4 (1042). – 2014
523278
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / Т.А. Алексеева. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 5 (1043). – 2014
523279
   Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / Т.А. Алексеева. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
№ 6 (1044). – 2014
523280
  Либкнехт В. Знание - сила, сила - знание / В. Либкнехт. – Москва, 1919. – 59с.
523281
  Лиотар Ж.-Ф. Знание в постиндустриальном обществе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 0321-0383


  Книга известного философа Жана-Франсуа Лиотара (р. 1924 г.) "Состояние постмодерна" за годы, прошедшие со времени ее первой публикации, стала классической. В ней описываются природа и статус знания, модели его легитимации в постсовременную эпоху - ...
523282
  Лиотар Ж.-Ф. Знание в постиндустриальном обществе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 0321-0383


  Книга известного философа Жана-Франсуа Лиотара (р. 1924 г.) "Состояние постмодерна" за годы, прошедшие со времени ее первой публикации, стала классической. В ней описываются природа и статус знания, модели его легитимации в постсовременную эпоху - ...
523283
  Лиотар Ж.-Ф. Знание в постиндустриальном обществе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 0321-0383


  Книга известного философа Жана-Франсуа Лиотара (р. 1924 г.) "Состояние постмодерна" за годы, прошедшие со времени ее первой публикации, стала классической. В ней описываются природа и статус знания, модели его легитимации в постсовременную эпоху - ...
523284
  Прокофьев В.И. Знание и вера в бога / В.И. Прокофьев. – М., 1959. – 155с.
523285
  Хвольсон О.Д. Знание и вера в физике : Вступительная лекция, прочитанная в начале осеннего семестра 1915 г. / О.Д. Хвольсон, засл.проф. Петрогр. ун-та. – Петроград : Тип. Ф.К. Феттерлейна, 1916. – [2], 16 с.
523286
  Коротенков Ю.Г. Знание и данные как объекты науки и образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 8 (247). – С. 3-8. – ISSN 0234-0453


  В статье знания определяются как закономерности данных или знаний нижнего по отношению к ним уровня, как метасистема знаний, образованная системами знаний различных уровней. Рассматриваются проблемы обучения информатике и другим предметам в аспекте ...
523287
  Пушкарева Е.А. Знание и информация в современном обществе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 54-61. – ISSN 1811-0916
523288
  Касавин И.Т. Знание и коммуникация: к современным дискуссиям в аналитической философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 46-57. – ISSN 0042-8744
523289
  Якиманская И.С. Знание и мышление школьника / И.С. Якиманская. – М, 1985. – 78с.
523290
  Пигалев А.И. Знание и образование при переходе от модерна к постмодерну // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 15-28. – ISSN 2073-8528
523291
  Терещенко Алексей Знание и прибыль : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 16 : Фото
523292
  Жаворонков А. Знание и с оциальный статус личности у Гомера и Гесиода // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С. 99-115. – ISSN 2071-9788
523293
  Рокмор Т. Знание и философский диалог // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.25-31. – ISSN 0042-8744
523294
  Гинецинский В.И. Знание как категория педагогики: Опыт пед. когитологии. / В.И. Гинецинский. – Л., 1989. – 142с.
523295
  Марков В.Н. Знание как недостаток сочувствия (сущностные характеристики знания как социального феномена) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 37-50. – ISSN 2073-8528
523296
  Анисимов О.С. Знание как предмет постижения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С.- 28-37. – ISSN 2073-8528
523297
  Флоренский П.А. Знание как система актов различения (потенции сознания) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С. 92-97. – ISSN 0235-1188
523298
   Знание конкретной экономики - каждому. – Свердловск, 1961. – 8с.
523299
   Знание о Боге - наиважнейшее из знаний / Духовное управление мусульман Украины. – 8-е изд. – Киев : Аль-Иршад, 2010. – 64 с. – (Основы истинного убеждения)
523300
  Дадабаева Ш. Знание о труде и отношение к нему, как факторы формирования личности младшего школьника : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Дадабаева Ш. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.М. Герцена. – Ленинград, 1967. – 20 с.
523301
  Хитрова И.В. Знание особенностей legalese как основа перевода юридических текстов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – C/ 111 - 115. – ISSN 1684-2618
523302
  Хитрова И.В. Знание особенностей legalese как основа перевода юридических текстов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 111-115. – ISSN 1684-2618
523303
  Володина М.Н. Знание сквозь призму терминологической информации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 136-145. – Библиогр.: Лит.: С. 145; 15 назв. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
523304
  Кутанов И.П. Знание структуры и характера заместителей в органических кислотах для их адсорбции из одинарных и смешанных сред : Автореф... канд. хим.наук: 07.00.01 / Кутанов И.П.; АН БССР. Ин-т химии. – Минск, 1950. – 10 с.
523305
  Кирпичев В.Л. Знание фантазии для инженеров // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 2 (106). – С. 3-6
523306
   Знание экономики- жизненная потребность. – Москва, 1980. – 68 с.
523307
   Знание языка и языкознание. – М, 1991. – 182с.
523308
  Невважай И.Д. Знание, вера, доверие и научное образование // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
523309
  Героименко В.А. Знание, компьютер, общество. / В.А. Героименко. – Минск, 1992. – 149,2с.
523310
  Шри Знание, которые приближает человека к Кришне, Верховной Личности Бога / Шри, , Ишопанишад, 1990. – 176с.
523311
  Клименюк А.В. Знание, познание, когниция / Клименюк А.В. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 303, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 296-302. – ISBN 978-966-07-1768-8
523312
   Знание, понимание, действетельность. – Фрунзе, 1986. – 75с.
523313
   Знание: семантика и прагматека : сб. науч. тр. – Фрунзе, 1991. – 89 с.
523314
   Знаний вчений, педагог, організатор підготовки юридичних кадрів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 154-155. – ISSN 0132-1331
523315
   Знаний вчений, педагог, організатор підготовки юридичних кадрів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 154-155. – ISSN 0132-1331
523316
   Знаний вчений, педагог, організатор підготовки юридичних кадрів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 154-155. – ISSN 0132-1331
523317
  Буравченков А. Знаний і незнаний академік В. Іконников / А. Буравченков, Є. Стуканов // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 206-208
523318
  Гундорова Т. Знаний і незнаний Іван Франко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 17/18, вересень. – С. 6-9


  31 серпня літературознавиця Тамара Гундорова у книгарні "Є" в Києві прочитала лекцію "Який Франко потрібен нам сьогодні?", приурочену 160-річчю письменника, де розповіла про різні міфи навколо Івана Франка, які почали формуватися ще протягом його життя.
523319
  Гнатюк М.М. Знаний і незнаний Михайло Семенко: на матеріалах родинного архіву // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 91-100
523320
  Гнатюк М. Знаний і незнаний Михайль Семенко: на матеріалах родинного архіву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі родинного архіву розглянуто естетичні погляди й життєве кредо Михайля Семенка, особливості їх рецепції та інтерпретації сином - Ростиславом Семенком. The article deals with aesthetic views and the credo of life by Michajlo Semenko ...
523321
  Дупляк П. Знаний і незнаний Тарас Шевченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 10-11


  "Презентація роману-трилогії Антонії Цвід "Возлюбленик муз і грацй. Кохані жінки Тараса Шевченка", якій передувала прес-конференція в Укрінформі. Активну участь у них узяли відомі письменники і літературознавці, зокрема шевченківські лауреати — ...
523322
  Наєнко М. Знаний незнаний Яновський // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 157-160
523323
   Знаний педагог і наставник учителів : До 70-річчя від дня народження А.Й. Сиротенка // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 53
523324
  Трембіцький А. Знаний педагог української діаспори Іван Юрченко - випускник Вінницької учительської семінарії / А. Трембіцький, А. Трембіцький // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 71-75
523325
   Знаний учений-історик, поділлєзнавець, ректор / О.П. Реєнт, Л.В. Баженов, В.А. Дубінський, О.М. Завальнюк, О.Б. Комарнійцький, В.С. Степанков, Філінюк, , Ю.І. Блажевич // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 12. – С. 179-181


  Професору Сергію Анатолійовичу Копилову - 55.
523326
   Знания- молодежи. – Ленинград, 1969. – 272с.
523327
   Знания- молодежи. – Ленинград, 1970. – 231с.
523328
   Знания- молодежи. – Ленинград, 1971. – 229с.
523329
   Знания- народу. – Алма-Ата, 1970. – 72 с.
523330
  Рубин Э. Знания в конверте // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 33 (345), 16 августа. – С. 34. – ISSN 2075-7093


  Украинские вузы смогут стать конкурентными и избавиться от взяточничества, только получив экономическую свободу.
523331
  Кравцов И.В. Знания гражданской обороны - каждому : Пособие для массовых библиотек / И.В. Кравцов. – Москва : Книга, 1968. – 47 с.
523332
  Махлин М.Д. Знания для родителей / М.Д. Махлин. – М., 1976. – 56с.
523333
  Ельницкий Л.А. Знания древних о северных странах / Л.А. Ельницкий. – Москва : Географгиз, 1961. – 224 с.
523334
   Знания и интеллектуальная собственность в экономике знаний / Н.В. Тихомирова, Н.С. Мальченко, С.Н. Мальченко, А.П. Якимахо // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 1 (90). – С. 71-78. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены роль и место информации,знаний и интеллектуальной собственности в экономике знаний.Приведены особенности создания кластера по производству знаний
523335
  Коновалова Л.В. Знания и нравственность / Л.В. Коновалова. – Москва, 1974. – 64с.
523336
  Эггертссон Т. Знания и теория институциональных изменений // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 4-16. – ISSN 0042-8736
523337
  Щенникова Е.С. Знания как объект управления: к вопросам трактовки // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 75-78.


  Управление знаниями рассматрвается как межфункциональная дисциплина.
523338
  Москвичев Л.Н. Знания о мире и мир знаний / Л.Н. Москвичев. – М, 1989. – 127с.
523339
  Табатабаи Сеид Мухаммед Хусейн Знания о религии : Постижение религии, мораль и предписания; воззрения / Табатабаи Сеид Мухаммед Хусейн; Составитель: Сеид Мехди Аятооллахи (Дадвар). – Кум. – 233с. – На обкл.: Знакомство с исламской религией; на додатк. тит.арк.: Воззрения. Знания о религии /Сеид Мухаммед Хусейн Табатабаи. – ISBN 964-8121-29-х
523340
  Пирогова М. Знания проверим в марте // Сегодня. – Киев, 2018. – 19-21 октября (№ 189). – С. 5


  Уже в марте следующего года выпускники школ, будущие абитуриенты и все желающие смогут проверить свои знания в пробном ВНО. Об этом на днях заявили в Украинском центре оценивания качества образования.
523341
   Знания учителей начальной школы на тему псимоторных нарушений у детей / Новак Агата, Романовска-Толлочко Анна, , Книсак Моника // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 52-57 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
523342
  Гринюк О. Знания, адресованные всем, но востребованные немногими / Оксана Гринюк // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 45-46. – ISSN 0869-4915


  О культуре чтения и причинах снижения потребности читателей в качественной литературе.
523343
  Пономарев Я.А. Знания, мышление и умственное развитие / Я.А. Пономарев. – Москва : Просвещение, 1967. – 264с.
523344
  Смирнов К.Н. Знания, убеждения, жизнь / К.Н. Смирнов. – Москва, 1977. – 144с.
523345
   Знания, умения, творчество. – М, 1986. – 106с.
523346
  Сильдмяэ И.Я. Знания: (Когитология) / И.Я. Сильдмяэ. – Таллин, 1987. – 128с.
523347
  Горкуша О. Знані постаті українського релігієзнавства радянського часу - Б. Лобовик, В. Танчер, П. Косуха / О. Горкуша, А. Колодний, О. Бучма // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 410-435. – ISBN 978-966-02-6706-0
523348
   Знаннєва економіка та сталий розвиток: моделювання та порівняння / Б.А. Карпінський, І.М. Васильків, А.Б. Шевців, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 223-234. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
523349
  Тарнавський Ю. Знаннєва семантика : теорія семантики, базована на знанні / Юрій Тарнавський ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 290, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 246-248. - Слов. техн. термінів та висловів. – Бібліогр.: с. 237-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-74-7
523350
  Филипчук Г. Знаннєве суспільство: національний і глобальний контекст // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 70-82. – ISSN 2616-3241
523351
  Савченко В. Знаннєвий пріоритет у розвитку економіки як один із факторів сучасної освіти / В. Савченко, О. Маклюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 51-64. – ISSN 1682-2366
523352
  Федулова Л.І. Знаннєвий ресурс та якість життя регіонів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 68-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
523353
  Лобузіна К.В. Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
523354
  Мукан Н. Знаннєво-змістова компонента готовності фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи до професійної діяльності / Н. Мукан, І. Миськів, О. Кухтяк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 11-16. – ISSN 2308-4634
523355
  Яворовенко Н. Знання - в пріоритеті / розмову вела Олена Бережнюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2/3). – С. 19


  "Навіще вінничанка Надія Яворовенко здобула дев"ять дипломів про вищу освіту".
523356
  Стрижак О.Є. Знання - орієнтовні інструменти підтримки діяльності експерта // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 114-134 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
523357
  Керда О.М. Знання - основа життя / Ольга Керда. – [Б. м. : б. в.], 2011. – 579, [1] с. – На тит. арк зазнач. також: Дарує автор книги
523358
   Знання - проти хвороби. – К, 1963. – 11с.
523359
  В"язовська М. Знання – від людини до людини / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 3


  "Володарка шанованих у математичному світі премій (Салема, Інституту Клея, Рамануджана, Рут Літл Саттер) Марина В’язовська виступила не тільки на відкритті EGMO-2019, а й перед викладачами та студентами своєї alma mater на механіко-математичному ...
523360
  Локтєв В.М. Знання — сила? // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 75-85. – ISSN 1027-3239


  Зроблено спробу проаналізувати сучасний стан науково-освітньої галузі в Україні з акцентом насамперед на проблемах фундаментальної науки і природничої освіти. Наведено основні, на думку автора, причини важкої ситуації, що склалася на сьогодні у цій ...
523361
   Знання арго — складова професійної підготовки слідчого / Р.Х. Сибірна, В.М. Бараняк, Р.М. Безхлібник, Є.Л. Пряхін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 243-249. – (Юридична ; Вип. 2)
523362
  Каленюк І.С. Знання в глобальному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 33-38.


  В статті досліджується нова роль знань у сучасних умовах глобалізації, їх вплив на соціально-економічні відносини в суспільстві. In article the new role of knowledge in the modern conditions of globalisation, their impact to socio ...
523363
  Юрчак Войтех Знання в області безпеки - складова частина університетської освіти // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 12. – Бібліогр.: 6 назв
523364
  Найдьонов О.Г. Знання в умовах інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 258-264. – ISSN 2076-1554
523365
   Знання віків і сьогодення / The Economist Newspaper Limited // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 41 (413), 16-22.10.2015 р. – C. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Кого і за що цьогоріч відзначили Нобелівськими преміями в царині науки.
523366
  Моісеєва Т. Знання за гроші не купити. Міносвіти залучає до розслідування корупційних схем щодо іноземців-контрактників Службу безпеки // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 28 вересня (№ 178). – С. 2
523367
  Железняк М.Г. Знання заради гідності. Від Енциклопедії українознавства до ЕСУ / розмовляв Андрій Топачевський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 12


  Про видання "Енциклопедії сучасної України" (ЕСУ) розповідає керівник інституту енциклопедичних досліджень НАНУ М. Железняк.
523368
  Кушерець В.І. Знання і духовність. Адаптація наукової діяльності в контексті національної ідеї України // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 11/12. – С.14-17. – ISSN 0868-8117
523369
  Сакун А.В. Знання і навчання в синергетичній парадигмі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 276-279. – ISSN 2076-1554
523370
  Губенко В.І. Знання і перетворення дійсності / В.І. Губенко. – Київ, 1968. – 172с.
523371
  Маринич О.М. Знання і праця поруч ідуть / О.М. Маринич. – Київ, 1977. – 144 с.
523372
  Калакура Я.С. Знання історичне / Я. Калакура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 146-147. – ISBN 966-642-073-2
523373
  Шейко В.М. Знання й освіта в інформаційній цивілізації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 4-19. – ISBN 966-7352-66-8
523374
  Чирков О. Знання про етнокультурний складник історичного процесу в атласі "Україна. Хроніка історичних подій" // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 84-92. – ISSN 2522-4611
523375
  Васьківська Г. Знання про людину як основа формування соціальної компетентності


  Стаття аналізує проблему формування соціальної компетентності старшокласників, зокрема на уроках літератури.Засвоєння знань про людину розглядається як основний компонент формування соціальної компетентності учнів.
523376
  Чирков О. Знання про минуле України XV - XVIII ст. у вільній енциклопедії - Вікіпедії // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 612-733
523377
  Галалюк Наталія Знання про рельєф у шкільному курсі географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-26 : Іл. – Бібліогр. 6 назв
523378
  Костенко Н. Знання про смисли: методології глибини та поверхні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 3-31. – ISSN 1563-3713
523379
  Брюховецький М.М. Знання та інформація як елементи процесу праці в теорії інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 28-30
523380
  Рижко Л.В. Знання та інформація: епістемологічна диспозиція // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 7-26
523381
  Давидова І. Знання та організаційна пам"ять у системі інформаційного менеджменту // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С.35-37. – ISSN 2076-9326


  Перспективою подальшого розвитку інформаційного менеджменту в сучасному суспільстві є розгортання в напрямі менеджменту знань. Ця тенденція закономірна і пов"язана передусім з узагальнювальним характером процесу інформатизації соціуму. Розглянуто ...
523382
   Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ : Молодь, 1929-. – ISSN 0130-1632
№ 10 (500), жовтень. – 1981. – 32 с.
523383
   Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ : Молодь, 1929-. – ISSN 0130-1632
№ 3 (517), березень. – 1983. – 32 с.
523384
   Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ : Молодь, 1929-. – ISSN 0130-1632
№ 7. – 1984. – 32 с.
523385
  Рижкова Світлана Анатоліївна Знання та технології в історичних просторах культури : Автореф. дис. ... доктора філософських наук: 09.00.02 / Рижкова С.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 53 назв.
523386
  Рижкова Світлана Анатоліївна Знання та технології в історичних просторах культури : Дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.02 / Рижкова С. А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 343л. – Бібліогр.: л.336-343
523387
  Дубєй Ю.В. Знання та технології як суспільні блага // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 273-278. – ISSN 2222-0712
523388
  Шпекторенко І.В. Знання уміння навички у структурі професійної мобільності і державного службовця // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 310-314. – (Право. Економіка. Управління)
523389
  Комаха Л. Знання як "онтологічна реальність": аргумент від "апріорного" // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 43-47. – ISSN 1810-2131


  У статті досліджується проблема “апріорного” в концептуальному прагматизмі К.С. Льюїса. Використання “апріорного” як аргументу американський філософ розповсюджує на дослідження елементу “даності” пізнавального досвіду. Доводиться, що у сфері зрілого ...
523390
  Кушерець В. Знання як відповідь на виклики часу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 22 червня (№ 25). – С. 10-13. – ISSN 2519-4429


  З нагоди 70-річчя Товариства "Знання" України. Згадуються: В. Г. Кремінь, В. І. Сергійчук, П. С. Єщенко.
523391
  Кисіль В. Знання як гроші // Український юрист : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2008. – № 1. – С. 88. – ISSN 1726-3077
523392
  Турський І.В. Знання як детермінанта трансформації моделей економічного розвитку регіонів і країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 43-49. – ISSN 2306-6814
523393
  Горбунова Т.В. Знання як джерело багатства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 59-60. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу сучасних тенденцій світового економічного розвитку обґрунтовується висновок, що знання, людський інтелект стають сьогодні головною продуктивною силою, джерелом багатства окремої людини та суспільства. Conclusion proves, that ...
523394
  Атанов Г.О. Знання як засіб навчання / Г.О. Атанов. – Київ : Кондор, 2008. – 236с. – ISBN 978-966-351-113-9
523395
  Матвіїв М. Знання як інвестиції в майбутнє // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 395-405. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
523396
  Скиба І.П. Знання як інструмент діяльності людини // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 93-97. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
523397
  Ковальчук І.А. Знання як категорія міждисциплінарних досліджень // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 41-47
523398
  Гриньов А.В. Знання як основний ресурс сучасної економіки / А.В. Гриньов, Компанієць // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 16-21. – ISSN 2074-5354
523399
  Калуга В.Ф. Знання як результат активності людини, особливості його набуття і верифікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 27-36


  Питання природи та суті пізнання залишається відкритим і практично мало дослідженим, попри колосальний науковий і дослідницький багаж в царині гносеоло-гії чи епістемології. В статті відбувається осмислення суті, причин та наслідків мимовільного ...
523400
  Кушерець Василь Знання як святість. Наукове та духовне просвітництво професора Володимира Шинкарука // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 5-12. – ISSN 1810-2131
523401
  Брюховецький М.М. Знання як соціально-економічний чинник розвитку інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 71-75. – ISSN 2076-1554
523402
  Сафонова В.Є. Знання як стратегічний ресурс "нової економіки": еволюція поглядів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 43-51. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1811-3141
523403
  Кушерець В.І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій / В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2004. – 247с. – ISBN 966-7999-59-9
523404
  Красовська О.Ю. Знання як сучасна тенденція світогосподарського розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 108-113. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
523405
  Солодовникова І.І. Знання як фактор виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Економіка ; вип. 44)


  Розглядаються знання як інформація, засвоєна людиною, яка не існує поза його свідомістю. Знання виступає як ресурс, характерний для постіндустріального суспільства. У той же час знання не мають нічого спільного із традиційними факторами виробництва.
523406
  Клічук А.В. Знання як цінність і цінність знання у професії педагога // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 165-167
523407
  Головань К.В. Знанняорієнтовані моделі автоматизованого робочого місця диспетчерського управління магістральним трубопровідним комплексом : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Костянтин Владиславович Головань; МОНУ; Нац. аерокосм. ун-т ім. С.М.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
523408
  Петренко Тарас Юрійович Знанняорієнтовані моделі й алгоритми прийняття виробничих рішень при нехватці та нечіткості даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Петренко Тарас Юрійович; Мін-во освіти України. Харків. авіац. ін-тут ім. М.Є.Жуковського. – Харків, 1998. – 17 с.
523409
  Тимошик М. Знаряддя боротьби - правда про Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 17, 20


  Як пресове бюро Дипломатичної місії Української Народної Республіки в Римі працювало на авторитет своєї держави.
523410
  Горбаненко С.А. Знаряддя землеробства кінця I тис. до н.е. - I тис. н.е. Порівняльний аналіз // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 46-60. – ISSN 0235-3490
523411
  Кабачій Р. Знаряддя імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 37 (150). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Сталін як "собіратєль земель українських" лише використав український фактор для утвердження своєї влади в Європі.
523412
  Клусов Є.П. Знаряддя неоколоніалізму США / Є.П. Клусов. – Київ, 1964. – 41с.
523413
  Ченцов Я.М. Знаряддя праці для обробки грунту салтово-маяцької культури Хазарського каганата VIII-IX століть // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 55-62. – ISBN 978-617-689-216-8
523414
  Файзулін Я. Знаряддя провокації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 40 (205). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Заманивши генерала УНР Юрія Тютюнника в СРСР, більшовики використали його зв"язки і знання, а згодом розстріляли як "спрацьований матеріал".
523415
  Романівка З.Є. Знаряддя та засоби вчинення злочину за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Романівка Зеновій Євгенович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
523416
  Ле И. Знатеный горняк Семен Голубарь : Очерк / И. Ле. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 96с. – (Знатные люди Советской Украины)
523417
   Знати більше про НАТО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В рамках Днів НАТО в Україні до Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка завітала делегація НАТО на чолі із заступником начальника штабу Стратегічного командування НАТО з питань планування генерал-майором Єжи Біжевськи та радником Верховного ...
523418
  Томенко М. Знати і шанувати свою Малу Батьківщину // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7399-17-8
523419
  Ващенко В. Знати санкції // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 11/12) : Банкрутство. – С. 12
523420
   Знати, вміти, відчувати. – К, 1963. – 13с.
523421
  Янівський В.П. Знати, щоб пишатися // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
523422
  Басби Ш. Знатная плутовка / Ш. Басби. – Москва : АСТ, 1997. – 528с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000464-2
523423
  Шумило Н.М. Знатная свинарка Ульяна Баган / Н.М. Шумило. – Киев : [Б. и.], 1951. – 84 с.
523424
  Ромашов Б.С. Знатная фамилия / Б.С. Ромашов. – М Л., 1946. – 139с.
523425
  Ромашов Б.С. Знатная фамилия / Б.С. Ромашов. – М, 1951. – 108с.
523426
  Короленко І.І. Знатний механізатор / І.І. Короленко. – К, 1954. – 10с.
523427
  Нуайме М. Знатні / М. Нуайме. – К, 1958. – 96с.
523428
   Знатні люди Львова : (Нариси про лауреатів Сталінських премій). – Лбвів, 1952. – 40 с.
523429
   Знатные женщины текстильного края. – Иваново, 1948. – 111с.
523430
   Знатные люди Подмосковья. – М, 1960. – 8с.
523431
   Знатные люди страны советов о религии. – Москва, 1939. – 128 с.
523432
  Жанлис С.Ф. де Знатные не по породе, или Добродетель во всяком звании найти можно : записки Жюльеня Дельмура, писанные им самим / сочинение г - жи Жанлис. – Москва : В Университететской типографии
Ч. 3. – 1822. – 250, [2] с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
523433
  Жанлис С.Ф. де Знатные не по породе, или Добродетель во всяком звании найти можно : записки Жюльеня Дельмура, писанные им самим / сочинение г - жи Жанлис. – Москва : В Университететской типографии
Ч. 5. – 1822. – 224, [3] с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
523434
  Жанлис С.Ф. де Знатные не по породе, или Добродетель во всяком звании найти можно : записки Жюльеня Дельмура, писанные им самим / сочинение г - жи Жанлис. – Москва : В Университететской типографии
Ч. 6. – 1822. – 230, [4] с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
523435
   Знатные рязанцы. – Рязань, 1959. – 248с.
523436
  Гетьман А. Знатный выпускник. Въетнамский президент выступил в родном вузе // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 8 апреля. – С. 6


  З офіційним візитом в Україні президент В"єтнаму Чан Дик Ліонт відвідав КНУ імені Тараса Шевченка , він - випускник радіофізичного факультету університету. С официальным визитом в Украине президент Вьетнама Чан Дык Лионт посетил КНУ имени Тараса ...
523437
  Эса Знатный род Рамирес / Эса, де Кейрош. – М, 1965. – 359с.
523438
  Кейрош Эса Знатный род Рамирес : Роман / Кейрош Эса. – Москва : Художественная литература, 1965. – 356с.
523439
   Знатный свинарь-механизатор Дона Г.П. Плотников : Краткий рекомендат. указатель лит-ры. – Ростов на /Д : Ростов. гос. науч. б-ка, 1962. – 8 с. – (Равняясь на маяки ; Вып. 1)
523440
  Бигаева Ольга Знаток символистов,защитник голодающих ! // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0869-4915
523441
  Долгова А.И. Знать и исполнять закон / А.И. Долгова. – М, 1987. – 222с.
523442
  Самсонов А.М. Знать и помнить / А.М. Самсонов. – Москва, 1988. – 367с.
523443
  Самсонов А.М. Знать и помнить : диалог историка с читателем / А.М. Самсонов. – М. : Политиздат, 1989. – 368 с. – ISBN 5-250-01-001-6
523444
   Знать и соблюдать советский закон. – М, 1986. – 112с.
523445
  Светлов А.Я. Знать и строго соблюдать / А.Я. Светлов, Д.П. Фиолевский. – К., 1984. – 159с.
523446
  Попова Л.В. Знать книгу, уметь работать с ней / Л.В. Попова, Т.А. Сергеева. – Л., 1961. – 54с.
523447
  Ломоносов В.Г. Знать конкретную экономику / В.Г. Ломоносов, А.И. Клементьева. – М., 1957. – 60с.
523448
  Смолич Ю.К. Знать прошлое, видеть будущее : Статьи, очерки, выступления / Ю.К. Смолич. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 271 с. – (Писатель, молодежь, жизнь)
523449
  Славина Л.С. Знать ребенка, чтобы воспитывать / Л.С. Славина. – Москва, 1976. – 64с.
523450
  Деркачева Светлана Знать свои права // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 32-33. – ISSN 0869-4915
523451
  Лацис О. Знать свой маневр / Отто Лацис // Формула милосердия / А.И. Левиков. – Москва : Правда, 1988. – С. 253-512. – (Библиотека журнала "Знамя" : БЗ)
523452
  Горохов В.Г. Знать чтобы делать: История инженерной профессии и ее роль в современной культуре. / В.Г. Горохов. – Москва : Знание, 1987. – 176 с.
523453
  Кардашенко Б.Я. Знать, что бы не оступиться... / Б.Я. Кардашенко. – М, 1986. – 160с.
523454
  Ульева Л. Знать, чтобы действовать : социологические исследования как инструмент для выявления перспективных направлений развития библиотеки / Людмила Ульева // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 51-56. – ISSN 0869-4915
523455
  Гаман В. Знахар : Романи / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1997. – 537с. – ISBN 5-333-01456-6
523456
  Рахно К. Знахар Грицько Пайдун: слідами однієї слобожанської легенди // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 42-48


  У статті розглядається сюжет однієї легенди з Харківщини, присвяченої взаєминам між гончарем та упирем. Отримавши від померлого чаклуна свої магічні знання, гончар провокує конфронтацію з місцевим знахарем, аби самому утвердитися в його становищі. ...
523457
  Горький Максим Знахарка : Оповідання / Горький М. – Київ : ДЛВ, 1958. – 40 с. – Пер. з рос.
523458
  Горький Максим Знахарка, и другие рассказы / Горький М. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 88 с. – (В вып. дан. : Массовая серия)
523459
   Знахарские рецепты. – Алма-Ата, 1990. – 136с.
523460
  Минько Л.И. Знахарство. / Л.И. Минько. – Минск, 1971. – 120с.
523461
  Седов Б.К. Знахарь. Путевка в "Кресты" : Роман / Б.К. Седов. – Санкт-Петербург : Нева, 2003. – 383с. – ISBN 5-7654-2648-4
523462
  Седов Б.К. Знахарь.Рывок на волю : Роман / Б.К. Седов. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 383с. – ISBN 5-7654-2649-2
523463
  Пономаренко Любов Знахідка : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 25-33. – ISSN 0130-1608
523464
  Філевич Н. Знахідка // Єврейська культурна спадщина України : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 26-27 жовт. 2016 р. / [наук. ред. та упоряд. О. Пашко]. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 157-159. – ISBN 978-966-378-592-9
523465
  Безсмертна О.О. Знахідка Marsilea guadrifolia (Marsileaceae) у Київській області / О.О. Безсмертна, О.А. Соколенко, М.М. Перегрим // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 555-558. – ISSN 0372-4123
523466
   Знахідка антропологів змінила уявлення про виникнення розумного життя // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 15. – ISSN 1814-5078


  Знахідка у Єгипті дуже добре збереженого черепа
523467
  Остапенко М.А. Знахідка меча X ст. біля Хортиці : до питання про похід Святослава "в пороги" 972 р.) / М.А. Остапенко, В.Д. Саричев // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 49-64. – ISSN 0235-3490
523468
  Огульчанський О.Я. Знахідка на все життя / О.Я. Огульчанський. – Київ : Веселка, 1982. – 256 с.
523469
  Ратєхін Є.О. Знахідка носорога в пліоценових відкладах південно-західної частини Криму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 16-18 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 7)
523470
  Зеров Д.К. Знахідка середземноморського печіночника - Oxymitra paleacea Bisch в околицях Канева / Д.К. Зеров, 1954. – С. 80-81
523471
  Горобець Л.В. Знахідка субфосильних решток spermophilus superciliosus на Канівщині: коли ж насправді вимерла тундро-степова фауна? / Л.В. Горобець, Л.В. Попова // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 129-132. – ISBN 978-966-02-6827-2


  Про знахідки на Канівщині субфосильних решток крупних пустельно-степових ховрахів підроду Colobotis, що належать до вимерлого виду. І. Г. Підоплічко раніше шукав їх по сторінкам літописів як доказ опортуністичної поведінки цих видів в голоценових ...
523472
  Добровольский А. Знахідка талькових лив"ярських матриць мідяно-бронзової доби на Херсонщині / А. Добровольский. – Херсон, 1930. – 12 с.
523473
  Вішка О. Знахідка у варшавській бібліотеці: списoк пoлoнeних стaршин УГА в тaбoрі Тухоля (1920-1922) / О. Вішка, І. Срібняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 56-74. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  Публікацією повного списку полонених старшин Української Галицької Армії (УГА), які перебували в таборі Тухоля у другій половині 1920-1921 рр. автори статті намагались повніше і точніше реконструювати обставини їх перебування у згадуваному таборі, ...
523474
  Тимченко Ю. Знахідки діатомових виду Terpsinoе americana (Bailey) Ralfs у голоценових відкладах Чорного Моря / Ю. Тимченко, О. Ольштинська // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 21-27. – ISSN 0131-2634


  У ході вивчення діатомових водоростей з голоценових осадів північно-західного шельфу Чорного моря в складі комплексів виявлено вид Terpsinoе americana (B a I l e y) Ralfs, який раніше в регіоні фіксувавали тільки у відкладах міоцену. Водночас у ...
523475
  Головко Т. Знахідки з архівів про митців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 15


  Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМУ) спільно з київським ввидавництвом "Кліо" підготували довідкове видання "Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів", яке приурочили до 200-річчя від дня народження Кобзаря.
523476
  Мезенцева Г.Г. Знахідки з розкопок древньоруського міста Родня за останні роки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 59-69. – (Серія історії та права ; № 8, вип. 1)
523477
  Оліфіренко В. Знахідки і втрати українського підручникотворення у ХІХ ст. // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 32-45. – ISBN 966-7804-58-5
523478
  Володарець-Урбанович Знахідки І тис. н. е. у Полтавському Поворсклі: за матеріалами робіт 2016 р. / Володарець-Урбанович, Ю.О. Пуголовок, А.Л. Щербань // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 98-112. – ISSN 0235-3490
523479
  Орлик В. Знахідки монет Понтійської держави Мітрідата Євпатора на території Дніпровського Правобережного Лісостепу // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 93-103. – ISSN 0130-5247


  Аналіз знахідок 26 монет Понтійської держави на зазначеній території дозволяє виокремити три пункти їх зосередження, зокрема м. Канів, с. Мошни, с. Кумейки. Висловлюється припущення про функціонування цих монет у товарно-грошових відносинах місцевого ...
523480
   Знахідки пломб дрогичинського типу з Києва / Г.Ю. Івакін, Д.В. Бібіков, В.Г. Івакін, В.І. Баранов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 101-117. – ISSN 0235-3490
523481
  Мєнасова А.Ш. Знахідки подільських вендіат та аналіз їх тафономії : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / А.Ш. Мєнасова, В.П. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Йдеться про існуючі класифікаційні системи для опису викопних решток венду, а також про деякі результати тафономічних та палеоекологічних досліджень.
523482
  Мизгін К.В. Знахідки римських монет на Волині: основні категорії та особливості розповсюдження (до проблеми регіонального вивчення) // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 30-42. – ISSN 2227-4952
523483
  Тротнер Знахідки рідкісних видів рослин на Криворіжжі / Тротнер, (Приймачук) // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 60-67 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
523484
  Кулешов С. Знахідки фальшивих денаріїв англійського короля Етельреда II на території України / С. Кулешов, Бойко-Гагарін // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 163-167. – ISSN 2306-4250
523485
  Гулько Г. Знахідки християнської атрибутики часів Першої світової війни на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 54-60
523486
   Знаходження власних значень оператора Гамільтона з потенціалом виду Гауса на основі використання системи символьної математики / Р.М. Пелещак, І.І. Лазурчак, О.В. Шаповаловський, Ю.М. Галь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 326-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі k[з верхньою рисочкою]-представлення розв"язано рівняння Шредінгера з притягуючим потенціалом гаусівського виду. Обговорюються питання алгоритмічної реалізації з допомогою системи символьної математики Mathematica 3.0.
523487
  Гординський Л.Д. Знаходження електромагнітного поля в неоднорідному каналі варіаційним методом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто варіаційний метод знаходження електромагнітного поля в термінах векторного та скалярного потенціалів, який дає можливість врахувати тривимірність поля, розриви компонент поля на границях різнорідних середовищ, геометричні форми областей.
523488
  Назарага І.М. Знаходження коефіцієнта еластичності при витратах праці методом Ньютона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 125-129. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У статті описано покроковий алгоритм знаходження коефiцiєнта еластичностi при витратах працi для виробничої функції Кобба - Дугласа у формі Тінбергена, що ґрунтується на застосуванні методу Ньютона. Такий підхід передбачає використання комплексної ...
523489
  Вакал Л.П. Знаходження оптимальних параметрів емпіричних формул декількох змінних за допомогою еволюційних алгоритмів / Л.П. Вакал, Є.С. Вакал // Математичні машини і системи : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв, О.А. Летичевський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 109-116. – ISSN 1028-9763
523490
  Черняк О.І. Знаходження оптимальних розмірів вибірок при стратифікованому відборі з опуклими функціями витрат / О.І. Черняк, А.В. Ставицький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 39)


  Запропоновано алгоритм пошуку оптимальних обсягів вибірок при проведенні вибіркових соціально-економічних досліджень у випадку опуклих функцій витрат.
523491
  Нікітін А.В. Знаходження оптимального розв"язку узагальненого матричного рівняння Сильвестра з векторними вінеровим процесом та пуассоновою мірою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 148-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Побудовано оптимізаційну процедуру розв"язання узагальненого матричного рівняння Сільвестра для векторних систем диференціальних рівнянь Іто-Скорохода. Optimization procedure of decision of the generalized matrix equation of Sylvester is built for the ...
523492
  Война А.О. Знаходження оптимальної стратегії проведення контральованої рекламно-маркетингової кампанії одночасно на різних географічних сегментах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 80-82
523493
  Герасименко Є. Знаходження поза межами країни походження як критерій визнання біженцем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання теоретичного та законодавчого закріплення такого критерію поняття біженця як знаходження поза межами країни походження за міжнародними стандартами та законодавством України, визначено основні проблеми в цій сфері та можливі шляхи їх ...
523494
  Блудова Т.В. Знаходження сукупного індексу структурних змін з урахуванням чинників впливу формування валової доданої вартості за деякими видами економічної діяльності / Т.В. Блудова, С.О. Пашков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 71-77.
523495
  Ніконова В.В. Знаходження та аналіз парціальних коефіцієнтів взамодифузії для бінарних розчинів з хлороформом на основі комплексно-асоціативної моделі / В.В. Ніконова, В.В. Обуховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 94-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
523496
  Тегза А.М. Знаходження точності та надійності моделі гауссових процесів з неперервним спектром // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудована узагальнена модель гауссових стаціонарних процесів, що наближає ці процеси з заданою точністю та надійністю в C([0, T]).
523497
   Знаходимо нестандартні рішення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – С. 1 : фото


  25 вересня під час засідання Колегії Міністерства освіти і науки України було розглянуто питання облаштування студентів та викладачів з Донецької та Луганської областей.
523498
  Лобода О. Знаходимо, підтримуємо і плекаємо таланти // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Директор Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка розповідає про відкриття ліцею, навчальний процес, його вихованців і випускників тощо.
523499
  Угринова-Скаловска Значената на глаголските / Угринова-Скаловска. – Скопье, 1960. – 128с.
523500
  Шувалова А.Г. Значение агитации и пропаганды Коммунистической партии в мобилизации советского народа на разгром первого похода Антанты. (На матер. Петрогр. парт. организации) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шувалова А.Г. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1954. – 16 с.
523501
   Значение агрегатного состояния и элетрохимических свойств электродов при исследовании двойного электрического слоя метдом измерения импеданса : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Севастьянов С. Э,; Севастьянов С.Э. ; АН СССР, Ин-т электрохим. – Москва, 1964. – 12 с.
523502
  Абдуллаева Э.А. Значение АКТГ гипофиза и функционального состояния ретикулярной формации ствола мозга в интеграции интероцептивных и экстероцептивных сигнализаций. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Абдуллаева Э.А.; АН АзССР. – Баку, 1969. – 21л.
523503
  Богачев В.И. Значение анализа экономической безопасности регионов Украины / В.И. Богачев, Е.В. Коваленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 10-17
523504
  Пантюхов И.И. Значение антропологических типов в русской истории. / И.И. Пантюхов. – Киев : Тип. "Просвещение", 1909. – 84с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
523505
  Юсуфова З.А. Значение атерины в использовании кормовой базы Каспийского моря : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Юсуфова З.А.; АН Азер.ССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1969. – 18л.
523506
  Третяк Н.Н. Значение аутоаллергического компонента в патогенезе нейродистрофий : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 765 / Третяк Н.Н. ; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев, 1971. – 20 с.
523507
  Келль Н.Г. Значение аэрометодов в геолого-географических исследований / Н.Г. Келль. – Л, 1960. – 17с.
523508
   Значение биогеографии для мелиорации. – М, 1979. – 144с.
523509
  Шайтан И.М. Значение биологических особенностей плодовых растений при отдаленной гибридизации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шайтан И.М. ; АН УССР , Ботанич. сад. – Киев, 1949. – 8 с.
523510
  Шайтан И.М. Значение биологических особенностей плодовых растений при отдаленной гибридизации. : Дис... канд. биологич.наук: / Шайтан И.М.; АН ССР. Ботанич. сад. – К., 1949. – 57л.
523511
   Значение биосферы в геологических процессах : Вопросы взаимосвязи палеонтологии и тектоники; Труды 5 и 6 сессии всес. палеонтологического общества. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 247с.
523512
  Катанская Г.А. Значение биохимических методов исследований для оценки качественного состава накоторых растений и для изучения жизнедеятельности микроорганизмов : Автореф. дис. ... канд. биол .наук / Катанская Г.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Каф. ботаники. – Ленинград, 1964. – 23 с.
523513
  Виноградова А.П. Значение боковых побегов /пасынков/ для роста и развития растений кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Виноградова А.П. ; М-во сел. хозяйства СССР , Всесоюз. науч.-исслед. ин-т кормов. – Москва, 1963. – 19 с.
523514
  Волков А.Н. Значение боксита в народном хозяйстве / А.Н. Волков. – Москва, 1932. – 40с.
523515
   Значение болот в биосфере : Гидрологические аспекты. – Москва : Наука, 1980. – 175с.
523516
  Каталымов М.В. Значение бора в земледелии СССР / М.В. Каталымов. – Москва, 1948. – 136с.
523517
  Спиртус Б.Д. Значение борьбы с механицизмом для развития марксистско-ленинской философии в СССР в условиях переходного периода от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Спиртус Б.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 20 с.
523518
  Шулипа Ю. Значение Будапештского меморандума и последствия его нарушения // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 20-31. – ISBN 978-1-6921-2551-6
523519
  Васильев Л.М. Значение в его отношении к системе языка / Л.М. Васильев. – Уфа, 1985. – 61с.
523520
  Авоян Р.Г. Значение в языке : филос. анализ / Р.Г. Авоян. – Москва : Высшая школа, 1985. – 103 с. – Библиогр. с.: 97-102
523521
   Значение в языке и речи. – Волгоград, 1975. – 193с.
523522
  Некрасов К.Г. Значение вариативности условий обучения в развитии точности метательных движений у младших школьников. (На примере баскетбола) : Автореф... канд. пед.наук: 735 / Некрасов К.Г.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 16л.
523523
  Завитневич В.З. Значение Великой Московской смуты в общем ходе политического развития до-Петровской Руси / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – 65 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1908. т. 2, № 5, с. 52-92; № 6, с. 208-323
523524
  Зюлькина В.Я. Значение взвешенных насосов в самоочищении вод р. Селенги от фенолов и нефтепродуктов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.12 / Зюлькина В.Я.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 32л.
523525
  Гасюнас Значение вида дефибриллирующих импульсов в терапевтическом и повреждающем действии тока на сердце : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гасюнас Витаутас-Костантинас Костантино; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.25-27
523526
  Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении / Б.С. Антимонов ; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – Москва : Госюрздат, 1950. – 276 с.
523527
  Вотчал А.Е. Значение витамина для жизни растений / А.Е. Вотчал. – Казань, 1920. – 54с.
523528
  Павленко Л.В. Значение вкуса и обоняния у сусликов, мышей и полевок при разыскивании и поедании ими пищевых приманок : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Павленко Л.В. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1956. – 13 с.
523529
  Грасмане И.Э. Значение водного пути по Даугаве для рижской экспортной торговли в конце XVIII и в первой половине XIX вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Грасмане И. Э.; АН Латв.ССР, Ин-т истории. – Рига, 1967. – 36л.
523530
  Ожеледа В. Значение воззрений И. Канта для построения правового государства в Украине // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 93-94
523531
  Кожанчиков И.В. Значение возрастных изменений листьев дуба в питании гусениц Antheraea pernyi guer. (Insecta Attacidae) : (Представлено акад. Л.А. Орбели 28. .X.I.1946) / И.В. Кожанчиков. – [Москва], 1947. – С. 85-88. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Доклады Академии наук. Зоология. / акад. С.И. Вавилов. 1947, т. LVII, № 1


  На с. [1] Дорогому Н.Я. Кузнецову от автора
523532
  Харченко О.А. Значение волевых качеств офицера при организации деятельности по педагогической профилактике противоправного поведения военнослужащих // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 92-99. – ISSN 1811-0916
523533
  Швидько А.К. Значение воссоединения Украины с Россией для экономического развития городов Левобережной Украины. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1985. – 100с.
523534
  Гоц. С Значение высокопроизводительного использования техники для повышения экономического плодородия почвы (На матер. Башк. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Гоц. С, Ф.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1968. – 20л.
523535
  Юсумов Кахрамов Нишанбаевич Значение гексокинозного теста в определении эффективности комплексной терапии рака желудка : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.04 / Юсумов Кахрамов Нишанбаевич ; АН УССР, Ин-т проблем онкологии. – Киев, 1976. – 24 с.
523536
   Значение геологии, экспериментальной петрологии и сейсмотомографии для комплексной оценки субдукционных процессов / Н.Л. Добрецов, И.Ю. Кулаков, К.Д. Литасов, Е.В. Кукарина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 21-55 : рис. – Библиогр.: с. 49-55. – ISSN 0016-7886
523537
   Значение геологических данных при планировании гидроразрывов пластов / Г.И. Рудько, Е.М. Старосельский, Н.Я. Мармалевский, В.О. Типусяк, Е.Р. Авакян // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 45-47. – ISSN 1682-721Х


  "Рассмотрены научные и методологические аспекты разработки месторождений нефти и газа при использовании гидроразрыва пластов. Проанализированы причины неудовлетворительных результатов при проведении гидроразрывов, а также факторы, которые надо ...
523538
  Сигов А.П. Значение геоморфологии при поисках мезозойских и кайнозойский гипергенных месторождений Урала / А.П. Сигов. – М, 1960. – 11с.
523539
  Рожков И.С. Значение геоморфологического районирования при поисках россыпей / И.С. Рожков. – М, 1960. – 23с.
523540
  Фейзуллаева Т.А. Значение гипофиза в осуществлении интероцептивных гликемических рефлексов. : Автореф... канд. биол.наук: / Фейзуллаева Т.А.; АН АзССР. Отд. биол. наук. Объед. совет. – Баку, 1967. – 18л.
523541
  Соколова А.С. Значение гипофиза в противоопухолевом и общетоксическом действии дипина : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Соколова А.С. ; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Москва, 1967. – 17с.
523542
  Покровская Г.А. Значение глагола и контекст в английском языке. (На материале глаголов, выражающих понятия "давать" и "получать") : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Покровская Г.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1968. – 22л.
523543
  Кистяковский В.Ф. Значение гликогена в тканях зародышей и взрослых животных / В.Ф. Кистяковского, д-ра мед. // Отделительные процессы пищеварительных органов у зародышей жвачных животных. Значение гликогена в тканях зародышей и взрослых животных / В.Ф. Кистяковский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1898. – 4 с.
523544
  Целыковская Е.А. Значение государственной розничной торговли в выполнении требований основгого экономического закона социализма (По матер. торг. г. Ленингр. в послевон. период) : Автореф... канд. экон.наук: / Целыковская Е. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 16л.
523545
  Архангельский А.Д. Значение гравиметрии в геологии и проблема изучения Западносибирской низменности / Архангельский А.Д. ; Акад. наук СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1932. – 14 с. – (Труды июньской сесии посвященной проблемам урало-кузнецкого комбината)
523546
  Розов В.А. Значение грамот XIV и XV веков для истории малорусского языка : [Пробная лекция, чит. для приобретения звания прив.-доц.] / В.А. Розов // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – [2], 20 с.
523547
  Розов В.А. Значение грамот XIV и XV веков для истории малорусского языка : [Пробная лекция, чит. для приобретения звания прив.-доц.] / В.А. Розов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 20 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1907
523548
  Пчелкин В.У. Значение гранулированных удобрений в повышении урожайности / В.У. Пчелкин. – М., 1954. – 32 с.
523549
  Правдин А.Б. Значение дательного падежа в древнерусском языке (XII-XVII вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Правдин А.Б. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
523550
  Бурдыга Ф.В. Значение двухвалентных ионов и интенсивности работы N 2, К-насоса в реализации влияний ацетилхолина и катехоламнов на электрофизиологические свойства и сокращение-расслабление гладких мышц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Бурдыга Ф. В. ; КГУ. – Киев, 1978. – 24 с.
523551
  Бурдыга Ф.В. Значение двухвалетных ионов и интенсивности работы а, к-насоса в реализации влияний ацетилхолина и катехоламинов на электрофизиологические свойства и сокращение-расслабление гладких мышц : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Бурдыга Ф. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 137л.
523552
  Шугаев А.С. Значение демократизации избирательной системы для завоевания рабочим классом большинства в парламенте. / А.С. Шугаев. – М., 1956. – 31с.
523553
  Репухова А.Е. Значение детского труда в колхозах Украины в послевоенный период : Дис... канд.эконом.наук: / Репухова А.Е.; КГУ. – К, 1953. – 274л. – Бібліогр.:л.264-274
523554
  Вивальнюк Л.Н. Значение деятельности профессора Киевского университета академика Д.А.Граве для развития алгебры в Советском Союзе. : Автореф... канж. физ.-мат.наук: / Вивальнюк Л.Н.; Объединен. учен. совет ин-тов математики, физики и металлофизики АН УССР. – Киев, 1960. – 14л.
523555
   Значение дисциплинарных правил или так называемой школьной дисциплины в деле воспитания : речь, чит. директором Коллегии Павла Галагана Н.М. Шульженко на акте 1-го октября 1877 года // Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1875 г. по 1-е окрября 1876 г. / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876. – С. 15-28
523556
  Зборомирский В.В. Значение дозированной физической нагрузки для раннего выявления недостаточности сократительной функции миокарда у больных с комбинированными митральными и аортальными пороками сердца : Автореф... канд. мед.наук: 14.754 / Зборомирский В.В.; Ужгородский гос. ун-т. Мед. фак-т. – Ужгород, 1971. – 24л.
523557
  Клячин В.П. Значение дореволюционной эпохи истории Франции в XVIII в. : вступительная лекция пр.-доц. В. Клячина. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира, В. Завадского, 1893. – [2], 23 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1893
523558
  Мещерский Н.А. Значение древнеславянских переводов для восстановления их архетипов / Н.А. Мещерский. – М, 1958. – 42с.
523559
  Дирин Р.А. Значение естественных монополий при обеспечении экономической безопасности России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 39-43. – ISSN 1728-8878
523560
  Дробков А.А. Значение естественных радиоактивных элементов в жизни растений и их влияние на углеводный обмен : Автореф... докт. биологич.наук: / Дробков А.А.; Академия наук СССР. Институт геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского. – Москва-Ленинград, 1950. – 25 с.
523561
  Репухова А.Е. Значение женского труда в колхозах Украины в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Репухова А.Е. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. Кафедра политиче. – Киев, 1953. – 14 с.
523562
  Вартанян Сурен Левонович Значение журнала "Bulletin de l`Association des Professeurs des Mathtmatiques de l`Ensigment Public в усовершенствовании школьного математического образования в Франции за шестьдесят лет его сущ-ния : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Вартанян Сурен Левонович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1973. – 30л.
523563
  Кармин М.М. Значение занятых паров в повышении урожайности в борьбе с сорняками в севообороте : Автореф... канд. с. х.наук: / Кармин М.М.; АН ЭССР, От-ние биол. и мед. наук. – Тарту, 1962. – 34л.
523564
  Гордина А.Д. Значение зарослевых биоценозов в воспроизводстве запасов рыб Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Гордина А. Д.; АН УССР, Ин-т биолог. южн. морей. – Севастополь, 1974. – 23л.
523565
  Некрутенко Ю.П. Значение зоогеографических исследований для палеобиогеографических реконструкций / Ю.П. Некрутенко, 1965. – C. 114-121. – Отд. оттиск
523566
   Значение и его варьирование в тексте. – Волгоград, 1987. – 190с.
523567
  Лукьянович Ф.К. Значение и задачи изучения кормовых отношений растительноядных насекомых / Ф.К. Лукьянович // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. II: К - М]. – 23 с. – Библиогр.: с. 23-24
523568
   Значение и задачи общего языкознания. – Нежин, 1970. – 27с.
523569
  Веретевская А.В. Значение и значимость мультикультурализма // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2010. – № 1 : Формирование государства в условиях этнокультурной разнородности. – С. 29-45
523570
  Аллендорф К.А. Значение и изменение значений слов : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Аллендорф К. А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1966. – 30 с.
523571
  Алесина Н.М. Значение и лексико-синтаксическая сочетаемость прилагательных (на материале испанского языка Испании, Мексики, Кубы и Аргентины ) : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.05 / Алесина Н. М. ; КГУ. – Киев, 1976. – 23 с.
523572
  Алесина Н.М. Значение и лексико-синтаксическая сочетаемость прилагательных hermoso bello bonito (на материале испанского языка Испании, Мексики, Кубы и Аргентины) : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05 / Алесина Наталья Михайловна ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1976. – 177 л. – Библиогр.: л. XXXIII-XVIII
523573
  Карнап Р. Значение и необходимость : Исследование по семантике и модальной логике / Р. Карнап; Общ. ред. Д.А.Бочвара. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 382с.
523574
  Боцян Ц.В. Значение и особенности договорных отношений колхозов с государственными организациями. : Дис... канд. юрид.наук: / Боцян Ц.В.; КГУ им.Т.Шевченко. Сектор госуд. и права АН УССР. – К., 1956. – 368л. – Бібліогр.:л.1-33
523575
  Боцян Ц.В. Значение и особенности договорных отношений колхозов с государственными организациями. / Ц.В. Боцян. – Киев, 1957. – 152с.
523576
  Самсонов В.Ф. Значение и перевод / В.Ф. Самсонов. – Челябинск, 1978. – 54с.
523577
  Гоцев Г.И. Значение и перспективы международного туризма (На примере Нар. Республике Болгарии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гоцев Г.И. ; МИМО. – Москва, 1967. – 21с.
523578
  Темкина И.М. Значение и пути использования закона спроса и предложения в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Темкина И. М.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1964. – 19л.
523579
  Ефимов С. Значение и роль маркетолога на современном украинском предприятии // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 5. – С. 42-45.
523580
  Гайсина Р.М. Значение и синтагматика глаголов / Р.М. Гайсина. – Уфа, 1980. – 79с.
523581
   Значение и смысл речевых образований. – Калинин, 1979. – 173с.
523582
   Значение и смысл синтаксических структур в контексте. – Грозный : Чечено-Ингушский гос. ун-т им. Л.Н. Толстого, 1983. – 195 с.
523583
   Значение и смысл слова. – М, 1987. – 195с.
523584
  Чепурных В.И. Значение и стилистические науки функции графически выделенных лексических единиц в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чепурных В.И. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Ленинград, 1986. – 16 с.
523585
  Кирсанова Н.А. Значение и структура фразеологической единицы: Для студентов заоч. отд-ния филол. фак. ун-тов. / Н.А. Кирсанова. – Саратов, 1979. – 65с.
523586
  Чейф Уоллес Значение и структура языка. / Чейф Уоллес. – Москва : Прогресс, 1975. – 432с.
523587
  Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. / Р.О. Халфина. – М., 1954. – 240с.
523588
  Крупский Н.К. Значение и техника осолонцевания грунтов / Н.К. Крупский. – М., 1950. – 32с.
523589
  Крупский Н.К. Значение и техника осолонцевания грунтов. / Н.К. Крупский. – М., 1950. – 32с.
523590
  Заяц Б.Б. Значение и употребление артиклей в немецом языке по сравнению с английским : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Заяц Б.Б.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 27л.
523591
  Бернадишене П. Значение и употребление возвратных глаголов в современном литовском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бернадишене П.; М-во высш.и сред.спец образования СССР. – Вильнюс, 1962. – 16л.
523592
  Кирина Л.Я. Значение и употребление временных форм глагола в русском литературном языке первой трети XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: / Кирина Л.Я.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 23л.
523593
  Кирина Л.Я. Значение и употребление временных форм глагола в русском литературном языке первой трети XVIII века : Автореф... канд. филол.наук: / Кирина Л.Я.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 24л.
523594
  Формановская Н.И. Значение и употребление глаголов настоящего времени в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Формановская Н.И. ; МГУ. – Москва, 1955. – 15 с.
523595
  Ивченко Лианна Леонидовна Значение и употребление глаголов объемной семантики в современном английском языке (семантика английского глагола to take) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ивченко Лианна Леонидовна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
523596
  Степанов Н.И. Значение и употребление древнегреческого перфекта в послеклассическую эпоху : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 673 / Степанов Н.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 15 с.
523597
  Попова В.С. Значение и употребление конструкций с дательным падежом в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова В.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
523598
  Оганджанян Г Ф. Значение и употребление конутрукций Sin (werden)+причастие II переходного (частично непереходного) глагола в немецком языке 12-13 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Оганджанян Ф.Г. ; Лен. пед. гос. ин-т, Каф. герм. филол. – Ленинград, 1964. – 26 с. – Бібліогр.:с.23-26
523599
   Значение и употребление лексем after и before в современном английском языке. – Одесса, 1984. – 25 с.
523600
  Федоров А.К. Значение и употребление подчинительных союзов "что" и "чтобы" в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Федоров А.К. ; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н. Покровского. – Ленинград, 1951. – 20 л.
523601
  Тер-Авакян Значение и употребление предлогов во французском языке / Тер-Авакян. – Москва : Высшая школа, 1983. – 240с.
523602
  Валюлите Е. Значение и употребление предлогов с винительным падежом в современном литовском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Валюлите Е. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
523603
  Задорожный Б.М. Значение и употребление причастий в германских языках : Автореф. дис. ... док. филол. наук / Задорожный Б.М. ;. – Москва, 1964. – 32 с.
523604
  Думашюте З.М. Значение и употребление простого настоящего времени глагола в современном литовском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Думашюте З.М,; М-во высш.и спец.образования СССР. – Вильнюс, 1961. – 15л.
523605
  Протопопова У Значение и употребление существительных в предложном падеже с предлогами "в", "на", "при" и "по" в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Протопопова У.М. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
523606
  Князевский Б.Н. Значение и употребление философской лексики в драме "Гамлет" В.Шекспира. : Автореф... канд. филолог.наук: / Князевский Б.Н.; Львов. гос. ун-тет им. И.Я.Франко. – Львов, 1963. – 17л.
523607
   Значение и форма слова. – Калинин, 1988. – 137с.
523608
   Значение и функции некоторых внешне идентичных слов и грамматических конструкций. – Москва : Наука, 1969. – 213 с.
523609
  Зиннатуллина Р.М. Значение и функции ненормативной лексики в театре "Новой драмы" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 168-170
523610
  Новоселова Л.А. Значение и функции регистрации авторских прав в Российской Федерации и за рубежом / Л.А. Новоселова, О.А. Рузакова // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 334-349. – ISSN 1995-4190


  "Статья посвящена сравнительному анализу систем регистрации авторских прав в Российской Федерации и зарубежных странах. Регистрация объектов авторских прав не является условием для их использования и осуществления, однако существуют различные системы ...
523611
  Коптилина Л.А. Значение и функционирование некоторых суффиксных форм глагола (пассивной, каузативной; направительной, стативной, взаимной) в языке суахили : Автореф... канд. филол.наук: 671 / Коптилина Л.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Фак. междунар. отношений. Кафедра афр. яз. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.26-28
523612
  Цьовх А.Г. Значение и функционирование прилагательных fine-coarse, quick-slow tight-loose в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цьовх А. Г.; МВССО УРРС, Льв.ГУ. – Львов, 1980. – 18 с.
523613
  Любина Н.Г. Значение и функционирование слов типа ALIVE в английском языке в историческом освещении : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Любина Н. Г.; Львов. торг. экон. ин-т. – Львов, 1985. – 219л. – Бібліогр.:л.148-175
523614
  Любина Г Н. Значение и функционирование слов типа Alive в английском языке и историческом освещении. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Любина Н.Г,; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 21л.
523615
  Грунский Н.К. Значение и цели воспитания : Актовая речь / [Н. Грунский]. – Б. м. : б. и. – С. 11-22. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск
523616
  Фирсова К.И. Значение и эффективность электрификации сельского хозяйства (по материалам колхозов Московской области) : Автореф... канд. экон.наук: / Фирсова К.И.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра политической экономии. – Москва, 1951. – 17 л.
523617
  Григорьев А.А. Значение идей и научного творчества Д.Н. Анучина для развития отечественной географии // Географические работы / Д.Н. Анучин. – Москва : Географгиз, 1954. – С. 5-23
523618
  Павленко А.А. Значение идеологической работы КПСС в решении экономических задач / А.А. Павленко. – М., 1983. – 64с.
523619
  Кореева Н.П. Значение икусственного заражения микроорганизмами почв в целях окультуривания / Н.П. Кореева, И.И. Канивец. – с.
523620
  Москаленко Ф.Я. Значение индуктивного метода в научном познании // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
523621
  Сорокин Г.М. Значение индустриализации для судеб нашей страны / Г.М. Сорокин. – Москва, 1945. – 31с.
523622
  Имангулова В Т. Саванчиева Значение инновационных технологий в учебном процессе // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 63-65. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
523623
  Лужикова Е.А. Значение института международных избирательных стандартов в демократических государствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-64. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  В статье производится попытка концептуализации института международных избирательных стандартов как источника реализации фундаментальных политических прав человека и дается оценка его значения для мирового сообщества. Материал также содержит информацию ...
523624
  Александрова В.Г. Значение интеграции в содержании современного образования // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 32-37. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья раскрывает особенности формирования инновационного творческого потенциала в организации жизнедеятельности школы и вуза. Поиск нового содержания образования остро ставит проблему осознания значения интеграции как сущностной основы всех ...
523625
  Казарян В.О. Значение интенсивности света в световой стадии развития растения / В.О. Казарян. – Ереван, 1949. – 64с.
523626
  Кузнецов В.И. Значение интероренцепторов сычуга и тонкого отдела кишечника в развитии аллергической реактивности у овец. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузнецов В.И.; Сарат.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Саратов, 1961. – 18л.
523627
  Чуканова С. Значение информологии как дисциплины при профессиональной подготовке будущих библиотекарей в вузах США // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – C. 4-6
523628
  Пандре Р.В. Значение искусства для преодоления религиозных пережитков : Автореф... канд. филос.наук: / Пандре Р.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
523629
  Канивец И.И. Значение искусственного заражения микроорганизмами почв в целях окультуривания / И.И. Канивец, Н.П. Корнеева, 1938. – 29с. – Отд. оттиск из: "Микробиология", 1938, Т.7, вып. 3
523630
  Бузаров А.И. Значение ислама в процессе демократизации общества в арабских странах // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 196-201. – ISSN 1728-3671
523631
  Бузаров А.И. Значение ислама в процессе демократизации общества в арабских странах // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 196-201. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье анализируется роль и значение ислама как религии в трансформации современного арабского общества в сторону демократического направления. Отмечается, что любая поистине демократическая трансформация арабского общества должна происходить с ...
523632
  Барановский Б.А. Значение исследований на научных стационарах для определения экоморф видов сосудистых растений // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 10-15 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
523633
  Сухушин Д.В. Значение историко-философской реконструкции для философствования Л. Шестова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
523634
  Самухин В.П. Значение исторического опыта КПСС для зарубежных коммунистических и рабочих партий / В.П. Самухин. – Л, 1956. – 59с.
523635
  Колесников Сергей Владимирович Значение исторического опыта строительства партии большевиков для укрепления коммунистического интернационала : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Колесников Сергей Владимирович; МГУ. – М., 1979. – 27л.
523636
  Ильина В.А. Значение как структурный компонент содержания слова в языковом сознании // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 61-66. – ISSN 1684-2618
523637
   Значение кали в культуре сахарной свекловицы по работам профессора Вильфарт ве Бернбург. – Санкт-Петербург, 1903. – 9 с.
523638
  Петербургский А.В. Значение калийных удобрений в повышении урожая / А.В. Петербургский. – Москва, 1953. – 31с.
523639
  Горак С.В. Значение каменноугольных остракод большого Донбасса для решения проблем палеоэкологии, палеогезоогеографии и биостратиграфии : Автореф. дис. ... докт. геол. минер. наук : 04.00.09 / Горак С.В. ; АН УССР, Ин-т геол. наук. – Киев, 1974. – 40 с. – Бібліогр.:с.38-40
523640
  Томсинов В.А. Значение категории "правовая культура" для историко-правовых наук // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 27-30. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
523641
  Борзенков В.Г. Значение категории "случайность" в познании биологических явлений : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Борзенков В.Г.; МГУ. Филос. фак-т. – Москва, 1970. – 18л.
523642
  Крючкова О.Н. Значение качества жизни и психофизиологического профиля пациентов как интегральных показателей эффективности антигипертензивной терепии у пациентов, перенесших ишемический инсульт / О.Н. Крючкова, Э.Ю. Турна // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 28-36


  Целью нашей работы было изучение динамики показателей качества жизни и психологического профиля пациентов с АГ, перенесших ИИ, на фоне различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии. Комбинация олмесартана и амлодипина в лечении АГ у ...
523643
  Строгонов Б.П. Значение качества засоления в солеустойчивости растений. : Автореф... Доктора биол.наук: / Строгонов Б.П.;. – Алма-Ата, 1961. – 40л. – Бібліогр.:с.36-40
523644
  Мельник Л.Г. Значение Киева в истории нашей Родины / Л.Г. Мельник. – Киев : Знание, 1980. – 26 с.
523645
  Туманишвили Г.Д. Значение кинестетических и лабиринтных раздражений для смены состояния сна и бодрствования : Автореф... канд. биологич.наук: / Туманишвили Г.Д.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 14 с.
523646
  Черепнин А.И. Значение кладов с куфическими монетами, найденных в Тульской и Рязанской губерниях / А.И. Черепнин ; Издание Рязанской Ученой Архивной Комиссии. – Рязань : Тип. Губ. Правления, 1892. – 41с., 1 л.
523647
  Пискунова Л.Т. Значение клинических и некоторых инструментальных методов исследования в диагностике сократительной функции миокарда : Автореф... канд. мед.наук: 757 / Пискунова Л.Т.; Киевск. мед. ин-т. – К., 1967. – 18л.
523648
  Арутюнов В.Х. Значение книги В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм" для критики буржуазной философии в современных условиях // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
523649
   Значение книги Л.И. Брежнева "Воспоминания" для дальнейшего совершенствования идейно-политического, трудового и нравственного воспитания трудящихся : Материалы респ. науч.-практ. конф., 19 янв. 1982 г., Киев. – Киев : Политиздат Украины, 1982. – 79 с. : ил.
523650
  Григорьев А.А. Значение количественных и качественных показателей для физико-географического районирования и физико-географических характеристик : доклады советской делегации / А.А. Григорьев. – Москва, 1934. – 7с
523651
  Подольская О.В. Значение комплексных соединений адреналина и норадреналина с гепарином в регуляции жидкого состояния крови при реакциях напряжения : Автореф... канд. биол.наук: 102.093 / Подольская О.В.; МГУ. – Москва, 1972. – 22л.
523652
   Значение конечных народнохозяйственных результатов в повышении эффективности общественного производства. – Горький, 1986. – 66 с.
523653
  Кожевников Г. Значение Косинского заповедника / Г. Кожевников. – 5с.
523654
  Ефремов Ю.К. Значение краеведения для советской географии / Ю.К. Ефремов, Ф.П. Калинин, И.С. Юньев. – Ленинград, 1959. – 24 с.
523655
  Светлов П.Я. Значение креста в деле Христовом : Опыт изъяснения догмата искупления / [соч.] П. Светлова, Законоучителя Нежин. ист.-филол. ин-та кн. Безбородко свящ. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1893. – XXXVIII, 446, IV с.
523656
  Фурман И.М. Значение культурной революции для преодоления религиозных пережитков в сознании людей : Дис... канд. философ.наук: / Фурман И.М.; Киевский технологич. ин-т пищевой промышленности. – К., 1967. – 304л. – Бібліогр.:л.1-32
523657
  Фурман И.М. Значение культурной революции для преодоления религиозных пережитков в сознании людей. (На материалах Украины) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 622 / Фурман И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
523658
  Артюхина Л.В. Значение культуры общения в современной корпоративной среде // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 5 (55 ). – С. 101-103. – ISSN 1684-2618
523659
  Юнусова М.С. Значение курса "Профессионально направленная информатика" для подготовки юристов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 54-58. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается методика преподавания дисциплины «Профессионально направленная информатика» в вузе. Показана необходимость применения в учебном процессе различных автоматизированных и информационных систем, используемых в соответствующей ...
523660
  Губкин И.М. Значение курской магнитной аномалии как третьей металлургической базы СССР / И.М. Губкин. – Воронеж, 1931. – 46с.
523661
  Выхованец Г.В. Значение ландшафтной структуры в развитии песчаных аккумулятивных форм рельефа береговой зоны морей / Г.В. Выхованец, И.И. Волкова, О.И. Рябкова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 21-32 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
523662
  Глухова А.А. Значение ленинского анализа революции в физике для борьбы против "физического" идеализма и механицизма / А.А. Глухова, А.М. Джигкаев. – М, 1962. – 259с.
523663
  Задорнова Э. Значение ленинского наследия для критики буржуазных теорий воспроизводства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Задорнова Э. ;. – Москва, 1965. – 15 с.
523664
   Значение ленинской идеи о всеобности отражения для естествознания. – Москва, 1968
523665
  Тимошенко Р.Н. Значение ленинской критики "левого коммунизма" для построения социализма в СССР / Р.Н. Тимошенко. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1966. – 31с.
523666
  Керимов В.М. Значение ленинской критики "физического" идеализма в борьбе против идеализма в современной физике : Автореф... канд. филос.наук: / Керимов В.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 23л.
523667
  Ратников В.С. Значение ленинской критики теории иероглифов для понимания роли символов в физико-математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
523668
  Молчанов М.И. Значение липоидных соединений в синтезе белка ламелл хлоропластов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Молчанов М.И. ; АН СССР , Ин-т биохимии. – Москва, 1967. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
523669
  Гордиевская Н.А. Значение литературной зоны дыхательного центра в организации дыхательного акта : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гордиевская Н. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1981. – л.
523670
  Константинов Ф Значение личных способностей и труда при социализме / Ф Константинов. – М., 1938. – 40с.
523671
  Карский Е.Ф. Значение М.В. Ломоносова в развитии русского литературного языка : речь, произнесенная 13 ноября 1911 г. в Торжественном Собрании Имп. Варшавского Университета в память 200-летия со дня рождения Ломоносова / Е.Ф. Карский. – Варшава : Тип. Варшавского учеб. округа, 1912. – 17 с.
523672
  Павлов А.П. Значение М.В.Ломоносова в истории почвоведения. / А.П. Павлов. – 12с.
523673
  Ермилова Л.Я. Значение М.Ю.Лермонтова в развитии русской реалимтической критики : Автореф... канд. филос.наук: / Ермилова Л.Я.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 17л.
523674
  Савастенко А Значение марксистско-ленинской теории классов и классовой борьбы для исследования современного капиталистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Савастенко А А.; БГУ, Каф. диалект. и ист. материал. – Минск, 1966. – 19л.
523675
  Лакизо А.С. Значение марксистско-ленинской философии для эстетики : Автореф... канд. философ.наук: / Лакизо А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 25 л.
523676
  Лутай В.С. Значение марксистской диалектики для материалистического понимания законов естествознания. : Автореф... канд. филос.наук: / Лутай В.С.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1956. – 19л.
523677
  Игошина Н.М. Значение математического образования в формировании профессиональной компетентности курсантов военных институтов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 63-65. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема математического образования курсантов военного института внутренних войск МВД России. Перечислены профессиональные и военно-профессиональные компетенции, на формирование которых нацелено изучение математических дисциплин. ...
523678
  Посысоев В.А. Значение машиностроительной промышленности Донбасса в создании материально-технической базы коммунизма в СССР.. : Автореф... канд. экон.наук: / Посысоев В.А.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
523679
  Посысоев В.А. Значение машиностроительной промышленности Донбасса вс оздании материально-технической базы коммунизма в СССР : Дис... канд. эконом.наук: / Посысоев В.А.; КГУ. – Киев, 1953. – 288л. – Бібліогр.:л.266-288
523680
  Буроменский М.В. Значение международной уголовно-правовой юрисдикции в борьбе с организованной преступностью // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.48-66. – ISBN 966-7146-60-Х
523681
  Хренова Г.С. Значение международных периодических изданий для повышения цитируемости отечественных публикаций / Г.С. Хренова, В.И. Ярощук // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 219-227. – ISSN 2224-1825


  Рассматриваются возможности созданного на информационном сайте Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси раздела "Публикационная активность ученых Беларуси" в содействии повышения цитируемости статей белорусских авторов.
523682
  Красин А.Г. Значение местных удобрений в повышении урожайности / Красин А.Г. – Новгород, 1954. – 24 с.
523683
  Бабушкин В.В. Значение метаболической терапии в профилактике фибриляции предсердий. Курсовой прием кверцетина после катетерной деструкции аритмогенного очага // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 1/2 (04). – С. 125-137


  В статье обсуждаются вопросы выбора средств метаболической коррекции аритмии, оценки их клинической эффективности, методики применения, в чатности, при персистентной форме фибрилляции предсердий. Приведен клинический случай положительного эффекта ...
523684
  Сухарева Н.Б. Значение метода посредника в связи с использованием отдаленной гибридизации в селекции земляники : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сухарева Н.Б. ; АН МолдССР. – Кишинев, 1966. – 18 с.
523685
  Сухов Д.Б. Значение методологии австрийской школы экономики для социальной философии // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 133-135
523686
  Ротмистров М.Н. Значение микробов в природа и в хозяйственной деятельности человека / М.Н. Ротмистров. – Киев, 1957. – 51с.
523687
  Гельцер Ф.Ю. Значение микроорганизмов в образовании перегноя и прочности структуры почвы / Ф.Ю. Гельцер. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 120 с.
523688
  Чельцова Н.А. Значение микроструктуры раковины меловых устриц для их систематики / Н.А. Чельцова; АН СССР; Научный Совет по пробл. "Пути и закономерности исторического развития животн. и раст. организмов"; Отв. ред. Невесская Л.А. – Москва : Наука, 1969. – 88с.
523689
  Школьник М.Я. Значение микроэлементов в жизни растений и в земледелии / М.Я. Школьник. – М-Л, 1950. – 512с.
523690
  Войнар А.О. Значение микроэлементов в организме человека и животных / А.О. Войнар. – Москва, 1955. – 24с.
523691
  Абуталыбов М.Г. Значение микроэлементов в растениеводстве / М.Г. Абуталыбов ; Азерб. гос. ун-т. – Баку : Азерношр, 1961. – 251 с. – Библиогр.: с. 241-249
523692
  Хейне М. Значение многостороннего договора универсального характера для мира, безопасности и разоружения // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 55-58. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
523693
  Хецуриани Джони Григорьевич Значение моральных норм в советском гражданском праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Хецуриани Джони Григорьевич; Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1977. – 17л.
523694
   Значение на уровне грамматики, стилистики и словообразования во французском языке. – Москва, 1984. – 116 с.
523695
  Леше Л.О. Значение наглядности при преподавании новых языков : (По поводу статьи г-на Фот "" Натуральный метод и новые языки". Педагогический сб., январь, 1902). – [Киев], 1902. – [18] с. – Авт. указ. в конце статьи. - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Педагогический сборник, ч. неофициальная, № 11, с. 283-300
523696
  Потеружа И.И. Значение надзорного производства уголовных дел в укреплении законности / И.И. Потеружа. – Минск, 1985. – 141с.
523697
  Дей А.И. Значение народного творества в формировании критического реализма Ивана Франко : Автореф... канд. филол. наук : / Дей А.И.; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – Киев, 1950. – 18л.
523698
  Хвольсон О.Д. Значение науки для человечества / О.Д. Хвольсон. – Петроград, 1919. – 18 с.
523699
  Казанцев Л.Н. Значение науки римского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. 205-218. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
523700
  Казанцев Л.Н. Значение науки римского права // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 324-336. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
523701
  Семенова Л.С. Значение научного наследия Ильи Ильича Мечникова для развития медицины / Л.С. Семенова, Е.В. Николаева // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 4. – С. 174-176. – ISSN 2307-0404


  "...Илья Ильич Мечников (1845-1916) - известный биолог и патолог, зоолог и эмбриолог, создатель эволюционной эмбриологии, фагоцитарной теории иммунитета, основатель мировой геронтологии - оставил огромное научное наследие потомкам."
523702
  Абулгазиев А.У. Значение национального парка Алтынемель в развитии рекреационной географии Казахстана / А.У. Абулгазиев, А.С. Саванчиева // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 6-9. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
523703
  Рыбальченко Ф.М. Значение национальной политики Коммунистической партии в достижении победы советского народа над интервентами и белогвардейцами в период гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рыбальченко Ф.М. ; Высш. воен.-пед. ин-т. – Ленинград, 1957. – 27 с.
523704
  Недошопа Г.Н. Значение некоторых загрязнений воды при хлорировании ее на очистных сооружениях водопроводов : Автореф... канд. техн.наук: 483 / Недошопа Г.Н.; Новочеркасский политех. ин-т. – Новочеркасск, 1969. – 15л.
523705
  Струве В.В. Значение некоторых из демотических папирусов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина для истории и культуры Птолемеевского Египта / В.В. Струве. – М, 1955. – 57с.
523706
  Михайлова Н.Л. Значение некоторых лимбических стркутур в регуляции деятелности дыхательного центра. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Михайлова Н.Л.; МГУ им. Ломоносова. – М., 1985. – 17л.
523707
  Мусиенко А.А. Значение некоторых морфологических особенностей и физико-механических свойств семян сахарной свеклы в улучшении их посевных качеств. : Автореф... Канд.лс-х.наук: / Мусиенко А.А.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т.сахарной свеклы. – К, 1966. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
523708
  Красикова Н.В. Значение некоторых признаков при классификации представителей различных родов Actinomycetes : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Красикова Н.В.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 15л.
523709
  Федорова Н.М. Значение некоторых функциональных проб в ранней диагностике гипертонической болезни : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Федорова Н.М. ; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград, 1962. – 25 с.
523710
  Мерк Б. Значение немецкого правоведения для формирования Европы: Болонья - начало и конец? = Die Bedeutung der deutschen Rechtswissenschaft fur die Gestaltung Europas-Bologna-Anfang und Ende? : речь Гос. министра юстици Баварии д-ра Б. Мерк на 85-м Дне нем. юрид. фак. в Мюнхене 2 июня 2005 г. / Д-р Беате Мерк ; [пер. с нем. Г.Г. Мошак]. – Одесса : Астропринт, 2007. – 33, [3] с. – Текст парал. рус., нем. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-318-742-6
523711
  Топчиев А.В. Значение нефти в производстве современных синтетических материалов / А.В. Топчиев. – М, 1959. – 128с.
523712
  Перетц Л.Г. Значение нормальной микрофлоры для организма человека. / Л.Г. Перетц. – М., 1955. – 436с.
523713
  Данилевич В.Е. Значение нумизматики в изучении русской истории : (пробная лекция, протитанная 20 февраля 1903 года) / В.Е. Данилевич. – Харьков : Тип.и литогр.М.Зильберберг и С-вья, 1903. – 33 с. – Отд.оттиск: Записки Императорского Харьковского университета, 1903. – Библиогр. в прим.


  На обл. дарственная надпись: Вісокоуважаемой Екатерине Николаене Антонович на добрую. память от искренне преданного автора
523714
  Новикова Н.Г. Значение обрядовой поэзии и музыки в процессе нравственно-эстетического воспитания трудящисхя. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Новикова Н.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
523715
  Кузнецова Н.Ф. Значение общественной опасности деяний для их криминализации и декриминализации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 67-75. – ISSN 0132-0769
523716
  Мишкинис И. Значение общественных фондов потребления в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мишкинис И. ; Вильнюс. гос. ун-т , Каф. полит. экономии. – Вильнюс, 1966. – 18 с.
523717
  Гарина В.И. Значение общественных фондов потребления для повышения благосостояния трудящихся. (На примере Эстон. ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гарина В.И. ; Моск. гос. ун-т. Экон. фак. – Москва, 1965. – 15 с.
523718
  Умарова М.А. Значение обычаев и традиций в развитии национальных отношений. : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.11 / Умарова М.А.; АН Республики Узбекистан. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1994. – 25л.
523719
  Бутырин Григорий Николаевич Значение ограничений и норм в управлении // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 74-89. – Бібліогр.: с. 74-88. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
523720
  Захарченко Н.Л. Значение окислителей для повышения устойчивости дубового шелкопряда к желтухе (профилактика желтухи дубового шелкопряда) : Автореф... канд. биол.наук: / Захарченко Н.Л.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1953. – 15 с.
523721
  Паткуль А.Б. Значение оппозиции рационального и иррационального в философии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 34-39. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
523722
  Кукшанов В.В. Значение определенности мышения в познании и практической деятельности людей. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кукшанов В.В.; М-во высш.образования СССР. – Свердловск, 1955. – 16л.
523723
  Щерба С.П. Значение опыта Великой Октябрьской социалистической революции для разрешения демократических и социалистических задач в народно-демократических странах Европы : Автореф... Канд.филос.наук: 30.05.81 / Щерба С.П.; АН СССР.Ин-т философии. – Москва, 1970. – 20л.
523724
  Панькова Н.А. Значение опыта Европейского союза и ЕАСТ для становления, развития и расширения Таможенного союза ЕврАзЭС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 44-49. – ISSN 2074-6040
523725
  Леднев Н.И. Значение опыта и помощи ЕПСС в повышении идейно-политического уровня работы Болгарской Компартии (1948-1952 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Леднев Н. И. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. КГУ. – Киев, 1955. – 20 с.
523726
  Леднев Н.И. Значение опыта и помощи КПСС в повышении идейно-политического уровня работы Болгарской компартии (1948-1952 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Леднев Н. И.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1955. – 290л. – Бібліогр.:л.I-XV
523727
  Дзюбко И.С. Значение опыта КПСС в борьбе Коммунистической партии Чехословакии за разрешение национального вопроса : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дзюбко И.С. ; М-во высш. образования СССР. – Киев, 1955. – 16 с.
523728
  Абраам А.Л. Значение опыта кубинской революции для развития революционного процесса в Латинской Америке : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Абраам А.Л. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – 24 с.
523729
  Армас Луис Абраам Значение опыта кубинской революции для развития революционного процесса в Латинской Америке : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Армас Луис Абраам ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
523730
  Абраам Армал Луис Значение опыта Кубинской революции для развития революционного процесса в Латинской Америке : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Абраам Армал Луис;. – Киев, 1986. – 176л. – Бібліогр.:л.144-166
523731
  Богданов Е.А. Значение опытов с обыкновенной синей мясной мухой для разрешения вопроса об унаследовании приобретенных признаков / Е.А. Богданов. – Москва, 1928. – 68 с.
523732
  Исмаилов Н.М. Значение организации учета и анализа финансовых результатов в укреплении и наращивании экономического потенциала компаний // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 49-54. – Библиогр.: 25 назв
523733
  Шакиров Г. Значение освоения космоса в атеистическом воспитании трудящихся. (На матер. УзССР). : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Шакиров Г.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
523734
  Смирнова-Замкова Значение основного аргирофильного вещества в патогенезе гипертоний / Смирнова-Замкова, 1945. – С.46-52. – Отд. оттиск
523735
  Волынкин А.А. Значение отделных типов корней яровой пшеницы и условия их развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Волынкин А.А. ; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1951. – 19 с.
523736
  Азми Д.М. Значение отраслевого деления права. Критерии выделения и иерархия отраслей права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 86-90. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
523737
  Кириченко В.Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву. / В.Ф. Кириченко. – М., 1952. – 96с.
523738
  Горбатова Л.С. Значение павловской физиологии для марксистсколенинской теории отражения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Горбатова Л. С.; АН УССР, Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1955. – 16 с.
523739
  Павловская Г.В. Значение падежей в языке памятников русской письменности XVI века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павловская Г.В.; МВО УССР. Харьков. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1959. – 20л.
523740
  Павлова М. Значение палеонтологии // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 340-343
523741
  Пелипенко Ю.М. Значение палинологических исследований для стратиграфии нижне- и среднепалеогеновых отложений северо-восточной части Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 128 / Пелипенко Ю.М. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 21 с.
523742
   Значение палинологического анализа для стратиграфии и палеофлористики. – Москва : Наука, 1966. – 270с.
523743
  Завитневич В. Значение первых славянофилов в деле уяснения идей народности и самобытности / В. Завитневич. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 45 с.
523744
  Ага-Али-заде Значение передней области лимбической коры головного мозга для интероцептивных гликемических рефлексов в постнатальном онтогенезе. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Ага-Али-заде Т.И.; Ан АЗССР. – Баку, 1968. – 23л.
523745
  Антоненко В.Г. Значение передового мировоззрения в творчестве писателей : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Антоненко, Владимир Григорьевич ; Акад. наук Укр. ССР, Отд-ние обществ. наук. – Киев, 1954. – 16 с.
523746
  Орлачева К.А. Значение перелетов свекловичного долгоносика в связи с его размножением. : Автореф... Канд.биол.наук: / Орлачева К.А.; Акад.наук Укр.ССР. – Киев, 1952. – 13 с.
523747
  Ван Ци-жун Значение перестройки управления промышленностью и строительством для дальнейшего подъема экономики СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ван Ц-ж. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1960. – 18 с.
523748
  Байло В.Д. Значение перитониального диализа для проведения антибактериальной терапии при острой почечной недостаточности /Экспериментально-клиническое исследование/ : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.777 / Байло В.Д. ; Винницкий гос. мед. ин-т. – Винница, 1970. – 20 с.
523749
  Воронцова Г.Н. Значение перфекта (present perfect) в современном английском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Воронцова Г.Н. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва, 1953. – 32 с.
523750
  Бодренкова Н.Г. Значение перфектного инфинитива в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бодренкова Н. Г.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
523751
  Сиповский В.В. Значение Петра Великого в истории русской литературы. – Санкт-Петербург, 1903. – 47 с.
523752
  Айвазян Л.А. Значение печени и селезенки в активизации паратгормона : Автореф... канд. биол.наук: / Айвазян Л.А.; МВО СССР. Азербайджанский гос. университет им. С.М.Кирова. Кафедра физиологии человека и животных. – Баку, 1951. – 18 с.
523753
  Пулатова Ш. Значение писем Мирзы Галиба в развитии прозы урду : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пулатова Ш. ; АН СССР, ИН-т народов Азии. – Москва, 1963. – 18 с.
523754
  Журавлева Л.В. Значение показателей липидного обмена в прогнозировании атеросклеротического поражения коронарных сосудов / Л.В. Журавлева, Н.А. Лопина // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 40-49. – ISSN 1605-7295
523755
  Протасов А.Н. Значение полезащитного лесоразведения в подъеме сельского хозяйства. / А.Н. Протасов. – Алма-Ата, 1949. – 36с.
523756
  Уледов А.К. Значение политического воспитания советского народа для строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд.филос. наук / Уледов А.К. – Москва, 1951. – 15 с.
523757
  Вабищевич С.С. Значение понятий добросовестность и "недобросовестность" в сфере гражданско-правового регулирования // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 19-27. – ISSN 2306-255Х
523758
  Сухих Н.И. Значение понятия "информация" в концепциях неклассической науки на примере работ И.И. Шмальгаузена // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 86-88
523759
  Воронец П.В. Значение понятия о геометрической производной в кинематике точки / [соч.] П. Воронеца // Каникулярные курсы при Университете Св. Владимира для преподавателей физики Киевского Учебного Округа 2-5 января 1907 г. / Киевский учеб. окр. Каникулярные курсы для преподавателей физики. – Киев : Тип. Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1908. – С. 1-16
523760
  Воронец П.В. Значение понятия о геометрической производной в кинематике точки / [соч.] П. Воронеца. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – 16 с. – Отд. оттиск: Университетские известия за 1908 г.


  На обл. дарственная надпись Косоногову от автора
523761
  Пасечник П.И. Значение поперечной томографии в рентгендиагностике опухолей и опухолевидных образований легких и средостения : Автореф... Канд.мед.наук: / Пасечник П.И.; Одес.гос.мед.ин-т. – Киев, 1960. – 17л.
523762
  Толмачев Н.И. Значение постановления ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 года "О начальной и средней школе" в развитии советской школы и педагогики : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Толмачев Н.И. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1955. – 16 с.
523763
  Бережков В.М. Значение Постдамских решений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 10-12. – ISSN 0321-2068
523764
  Борткевич Н.А. Значение постоянно действующих факторов в Великой Отечественной войне Советского Союза : Автореф... канд. философ.наук: / Борткевич Н.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. – Москва, 1953. – 15 с.
523765
   Значение поэзии А.В. Кольцова, как народного певца : Речь, произнес. Е.Л. Марковым на лит. вечере в Воронеже в воспоминание исполнившегося 50-летия со дня смерти поэта Кольцова // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – [2], 20 с.
523766
  Бурчак В. Значение поэзии Н.В. Гоголя : Доклад Председателя Педагоги. Совета В. Бурчака. – Б. м. – 14 с.


  На обл. подпись Петр Кудрявцев
523767
  Хотько О.А. Значение правовой интеграции при установлении подходов к сущности ограничений и обременений прав на земельные участки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 158-164. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Дається порівняльно-правова характеристика регулювання обмежень і обтяжень прав на земельні ділянки в законовидавництві Республіки Білорусь та сусідніх країнах. особливу увагу приділено питанню необхідності встановлення єдиного підходу при їх ...
523768
  Иванов В.И. Значение правовой культуры для совершенствования правоприменительной деятельности органов советского правосудия. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Иванов В.И.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1973. – 21л.
523769
  Бондаренко С.А. Значение правовой подготовки в формировании профессиональных компетенций менеджеров // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 12. – С.21-27. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается анализ правового компонента в профессиональной подготовке менеджера. Показана роль права в управленческой деятельности
523770
  Ситас А.В. Значение правовой природы залога для коллизионного регулирования залоговых правоотношений // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 114-117. – ISSN 0132-0769
523771
  Беловолова Е.А. Значение практических работ в реализации компетентностного подхода : приглашаем к дискуссии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 66-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7207
523772
  Богданович К.И. Значение практической или экономической геологии в промышленной жизни страны / К.И. Богданович. – Петроград, 1920. – 44с.
523773
  Зуткис А.А. Значение предварительной подготовки в условиях общеобразовательной школы для отбора юных плавцов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Зуткис А.А.; Киев. гос. ин-тут физич. культуры. – К., 1981. – 21л.
523774
  Дмитриева Т Значение предоктябрьской конференции местных организаций РСДРП(б) для мобилизации масс на борьбу за власть Советов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дмитриева Т,Т.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
523775
  Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности / Н.Ф. Кузнецова. – М., 1958. – 219с.
523776
  Глазкова М.Е. Значение прецендентной практики Европейського суда по правам человека для отправления правосудия по гражданским делам в Российской Федерации // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 153-162. – ISSN 1991-3222
523777
  Селевко Ю. Значение приданого в жизни римлянки в эпоху Поздней республики // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 124-133. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
523778
  Козодоев И.И. Значение призводства и распределения прибавочного продукта для сближения колхозной собственности с общенародной / И.И. Козодоев. – М, 1960. – 15с.
523779
  Тукова И.Г. Значение принципа детерминизма в организации музыкального языка нового времени (на примере клавирных фантазий В.-Ф. Баха) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 11-22. – ISSN 2226-2180


  Главная идея статьи заключается в определении общих черт мировосприятия в музыкальном искусстве и естествознании Нового времени. На основе авторской методики анализа, позволяющей сравнивать эти разноплановые сферы интеллектуальной деятельно-сти, ...
523780
  Нысанбаев А. Значение принципа соответствия для раскрытия природы истины в математике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Нысанбаев А. ; АН СССР, Ин-т философии. Сектор философ. вопросов естествознания. – Москва, 1964. – 22 с.
523781
  Хурсин Н.Е. Значение проблемы биологического и социального для формирования сознания и воспитания человека // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
523782
  Бунге Н. Значение промышленных товариществ и условия их распространения / Н. Бунге. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Веймара
Ч. 2. – 1858. – 49 с.
523783
   Значение профессиональной мобильности в процессе становления специалиста технической направленности / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, Е.Г. Огольцова, Э.Г. Скибицкий // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 6-9. – ISSN 1726-667Х
523784
   Значение процессов полимеризации и олигомеризации в эволюции : Сборник научных работ. – Ленинград, 1977. – 107с.
523785
  Ребо В Значение процессуальных гарантий прав личности в юридической практике: теоретико-правовой и отраслевые аспекты // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 24. – С. 14-16. – ISSN 1812-3805
523786
  Джавадов Х.А. Значение процессуальных ресурсов для эффективности гражданского судопроизводства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 167-170. – ISSN 2219-5521
523787
  Сухарев А.И. Значение прочности тыла в достижении победы в современной войне : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сухарев А.И. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1953. – 20 с.
523788
  Малазония С.В. Значение психологической службы в высшем учебном заведении // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 96-97. – ISBN 978-617-7528-36-3
523789
  Вавилов И.Ф. Значение птиц в борьбе с вредными насекомыми крымского плодоводства / И.Ф. Вавилов
3. – 1952. – 240 с.
523790
  Чунихин С.П. Значение птиц в обработыанных акарицидами очагах клещевого энцефалита : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Чунихин С.П. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
523791
  Танфильев Г.И. Значение работ В.В.Докучаева для ботанической географиии России // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 8с.
523792
  Морозов Г.Ф. Значение работ В.В.Докучаева для лесоводства // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 10с.
523793
  Лесовой В.Н. Значение работ заслуженного професора Н.С. Бокариуса в контексте развития отечественной судебной медицины начала ХХ века / В.Н. Лесовой, В.А. Ольховский, В.В. Бондаренко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 574-584. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто позитивні й негативні моменти які виникають у період підготовки і проведення допиту.
523794
  Фирсов Г.П. Значение работы над интонацией для усвоения синтаксиса и пунктуации в школе / Г.П. Фирсов. – М, 1962. – 447с.
523795
  Гавриленко И.Н. Значение работы Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" для критики теории социального действия / И.Н. Гавриленко, Р.И. Федий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
523796
  Крюков В.М. Значение рабочего контроля в подготовлении социалистического уклада в экономике Советского государства. : Автореф... канд. эконом.наук: / Крюков В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 19 с.
523797
  Гринберг В.С. Значение рабочего контроля в программе и тактике большевистской партии : Автореф... канд. ист.наук: / Гринберг В.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации проподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1952. – 19л.
523798
  Дубровин Иван Яковлевич Значение раннего онтогенеза в воспроизводстве запасов азовской хамсы (Engraulis maeoticus pusanov) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Дубровин Иван Яковлевич; АН УССР. Ин-т биологии юж. морей им. А.О.Ковальского. – Севастополь, 1976. – 20л.
523799
  Суконник А.Л. Значение рациональной системы агромероприятий как фактора повышения экономического плодородия почвы (По матер. колхозов Оренб. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Суконник А.Л.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 20л.
523800
  Суконник А.Л. Значение рациональной системы агромероприятий как фактора повышения экономического плодородия почвы (По матер. колхозов Оренб. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Суконник А.Л.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 23л.
523801
  Попова Е.И. Значение режима в воспитании школьника. / Е.И. Попова. – Смоленск, 1970. – 82с.
523802
  Розенталь М.Я. Значение результатов экспертиз микрочастиц при расследовании преступлений : (из следственной практики) // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз : сборник научных трудов / Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз. – Москва, 1976. – Вып. 25 : Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. – С. 102-116
523803
  Рунце А.Б. Значение рейграса однолетнего при закладке культурных пастбищ ускоренным методом : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 538 / Рунце А.Б. ; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1969. – 28 с.
523804
  Белхароев Х.У. Значение римской юриспруденции для формирования и развития права // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 2 (64). – С. 62-64. – ISSN 1680-2721
523805
  Коваленко П.Н. Значение рН начала осаждения гидроокиси галлия и проеделение ее произведения растворимости / П.Н. Коваленко, 1957. – С. 52-58
523806
  Моранькова М.П. Значение родительного падежа имен существительных в русских повестях XVII века сравнительно с современным русским литературным языком : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моранькова М.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1964. – 19 с.
523807
  Замотин И.И. Значение романтизма двадцатых годов XIX ст. в истории русской литературы и общественности. – Казань : Тип. Императорского Университета, 1904. – 15 с. – Отд. оттиск из : Ученые записки
523808
  Корякина А.П. Значение роста и лучшего использования неделимых фондов в дальнейшем развитии общественного хозяйства колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Корякина А.П.; Урал.ГУ. – Свердлоск, 1953. – 16 с.
523809
  Абатуров Б.Д. Значение роющей деятельности крота : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абатуров Б.Д. ; Ин-т экологии растений и животных Уральского филиала АН СССР. – Свердловск, 1967. – 19 с.
523810
  Лященко Т.(Еп. Тимофей) Значение св. Кирилла Александрийского в истории христианского богословия. – Киев : Тип. Акц. о-во "Петр Барский", 1913. – 23 с. – Отд.отт.из жур. "Труды Киевской духовной академии"
523811
  Вачеишвили К.А. Значение свидетельских показаний в суде первой инстанции по советскомууголовному процессу / К.А. Вачеишвили. – Тбилиси, 1966. – 107с.
523812
  Попов А.Д. Значение святого равноапостольного князя Владимира для России / Сост. А.Д. Попов. – Петроград : Синод. тип., 1915. – 32 с.
523813
  Кожанчиков И.В. Значение сезонных изменений листьев кормовых растений в развитии непарного шелкопряда (OCNERIA DISPAR L.) : Додаткові відомості: (Представлено акад. Е.Н. Павловским 22.IV.1949) / И.В. Кожанчиков. – [Москва], 1949. – С. 1203-1206
523814
  Айваян Л.К. Значение симпатической нервной системы в регуляции щитовидной железы и тиреотропной функции гипофиза : Автореф... канд. мед.наук: 773 / Айваян Л.К.; Харьк. мед. ин-т. – Х., 1972. – 21л.
523815
  Давыдов М. Значение слова в языке и речи / М. Давыдов. – М, 1985. – 110с.
523816
  Котелова Н.З. Значение слова и его сочетаемость. / Н.З. Котелова. – Л, 1975. – 164с.
523817
  Круглова Н.П. Значение слова и его употребление в разных функциональных стилях (на матер. слов time и money). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Круглова Н.П.; МГУ. филолог. ф-тет. Каф. англ. яз. – М., 1973. – 22л.
523818
  Медникова Э.М. Значение слова и методы его описания / Э.М. Медникова. – М, 1974. – 202с.
523819
  Кумехова Квгения Зуберовна Значение слова и словосочетания. (На материале словосочетаний "прилагательное+существительное" и "глагол+существительное" в соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кумехова Квгения Зуберовна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1974. – 32л.
523820
  Вишневский С.Н. Значение содопродуктов в народном хозяйстве и нормы их потребления / С.Н. Вишневский. – Москва, 1959. – 75с.
523821
  Березин Я.М. Значение солей кобальта и меди в кормлении сельскохозяйственных животных / Я.М. Березин. – Рига, 1952. – 128с.
523822
  Стрельников И.Д. Значение солнечной радиации в экологии высокогорных насекомых / Стрельников И.Д. – [Б. м. : б. и.], 1940. – С. 218-239
523823
  Фирстов В.А. Значение социалистического соревнования в развитии экономики советского общества в период постепенного перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Фирстов В.А. ; Ленингр. финансово-экон. ин-т. – Ленинград, 1953. – 24 с.
523824
  Французова Н.П. Значение союза философии и естествознания для формирования мировоззрения / Н.П. Французова. – М, 1986. – 38с.
523825
  Елисеев А.В. Значение сравнительного метода : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 54-58. – ISSN 0016-7207
523826
  Адейшвили Г.Г. Значение стахановского движения в строительстве коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Адейшвили Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 22л.
523827
  Сарапуу Л. Значение стимуляции при предпосевном намачивании семян в растворах микроэлементов : Автореф... канд .биол.наук: / Сарапуу Л.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1961. – 31л.
523828
  Разумова А.П. Значение студенческого движения и политической ссылки в русской фольклористике 60-х гг. : Автореф... Канд.филол.наук: / Разумова А.П.; Ин-т русской литерат. – Петрозаводск, 1951. – 18 с.
523829
  Васьковский Е.В. Значение судебной реформы в области гражданского процесса // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 19-48. – ISBN 978-966-927-140-2
523830
  Вахитов Д.Р. Значение сферы образования в процессе сохранения суверенитета государства / Д.Р. Вахитов, Кондратьева, Н.М. Габдуллин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 84-91. – ISSN 1811-0916


  В статье рассмотрены значение и роль сферы образования в социально-экономическом развитии страны, в сохранении суверенитета России. Статья посвящена исследованию возможных последствий влияния внеш-неэкономических факторов на сферу образования, которое ...
523831
  Лобанов Б.Е. Значение творческой производственной деятельности рабочих-новаторов в преодолении существенных различий между умственным и физическим трудом. : Автореф... Канд.филос.наук: / Лобанов Б.Е.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1964. – 19л.
523832
  Януш Я.В. Значение творчества И.К.Карпенка-Карого в истории языка украинской драматургии конца XIX - начала ХХ века : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Януш Я.В. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1971. – 24 с.
523833
  Стрельников И.Д. Значение теплового обмена в экологии роющих грызунов / И.Д. Стрельников. – 276-298 с.
523834
  Стрельников И.Д. Значение теплопродукции при движении и под действием солнечной радиации в экологии высокогорных насекомых / И.Д. Стрельников. – 387-406с.
523835
  Белозерова К. Значение терминов иных отраслей права для определения трудовых прав участников трудовых отношений (на примере уголовно-правового термина "судимость") // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 161-164. – ISBN 978-966-7067-07-6
523836
   Значение типоморфных особенностей породообразующих минералов для петрогенических исследований плутонических образований / В.Ф. Гринченко, Т.Н. Агафонова, Г.Ф. Виноградов, Ю.Л. Гасанов // Вестн. Киев. ун-та. Прикладная геохимия и петрофизика, 1983. – вып. 10
523837
  Кандыба В.И. Значение томографии в оперативном лечении больных туберкулезом позвоночника : Автореф... канд. мед.наук: 768 / Кандыба В.И.; Киевский науч.-исслед. ин-т эксперим. клинич. онкологии МЗ УССР. – К., 1967. – 23л.
523838
  Алауддин А.И. Значение топонимов в изучении средневековий истории Иреванской провинции и Восточной Анатолии // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 152-156. – ISSN 2076-1554
523839
  Половинкин Сергей Михайлович Значение точных наук для обоснования философского знания (до Канта) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Половинкин Сергей Михайлович; МГУ. – Москва, 1974. – 22л.
523840
  Спрышкова Н.А. Значение трофической функции больших полушарий головного мозга в регуляции гормональных реакций. : Автореф... канд. биол.наук: / Спрышкова Н.А.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 16л.
523841
  Островитянов К.В. Значение труда И.В. Сталина "Марксизм и вопрос" / К.В. Островитянов, 1952
523842
  Стечкин О.Я. Значение труда И.В.Сталина "Марксизм и вопросы языкознания" для истории философии как науки : Автореф... кандид. философ.наук: / Стечкин О.Я. – Москва, 1953. – 12 с.
523843
  Телунц А.М. Значение труда И.В.Сталина "О диалектическом и историческом материализме" для истории философии как науки : Автореф... кандид. философ.наук: / Телунц А.М. – Москва, 1953. – 16 с.
523844
  Вильямс В.Р. Значение трудов В.В.Докучаева в развитии почвоведения / В.Р. Вильямс. – Москва-Ленинград, 1949. – 16с.
523845
  Аврорин В.А. Значение трудов И.В. Сталина по языкознанию для развития науки о языке : Стенограмма публичной лекции / В.А. Аврорин ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний, Ленингр. отд. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР ; Ленингр. отд-ние, 1951. – 48 с.
523846
  Калабин Я.Ф. Значение трудов И.П.Павлова о высшей нервной деятельности в естественно-научном обосновании основного вопроса материалистической философии : Автореф... кандид. философ.наук: / Калабин Я.Ф.; Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр. гос.ордена Ленина ун-те им. – Ленинград, 1951. – 16 с.
523847
  Саркисян А.С. Значение трудов Л. А. Орбели для психологии : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Саркисян А. С.; Арм гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 24л.
523848
  Байрамзаде Я. Значение углеводородных запасов Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 77-79. – ISSN 1810-3944
523849
  Голдысяк Мариуш Значение Украины для урегулирования "замороженого" конфликта в Приднестровье // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 65-67
523850
  Лякишева С.И. Значение усадебных масонских библиотек в формировании общественного сознания конца XVIII - начала XIX века // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 3. – С. 144-147. – ISSN 1997-0803
523851
  Ишмаев А.М. Значение условий среды в заболевании дубового шелкопряда желтухой. : Автореф... канд. биол.наук: / Ишмаев А.М.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – К., 1953. – 11л.
523852
  Андреева А.Ф. Значение устава, принятого XIV съездом ВКП(б), в организационном укреплении партии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Андреева А.Ф.; Ин-т повышения квалификации препод. марксизма-ленинизма при Моск. орд. Ленина гос. ун-те им. М.В. Молотова. – Москва, 1952. – 16 с.
523853
  Филиппова М.М. Значение учения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности как естественно-научного обоснования ленинской теории отражения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Филиппова М.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра диалектического исторического материализма. – Москва, 1950. – 27 л.
523854
  Вафина К.Г. Значение учения И.П.Павлова о сигнальных системах отражения действительности : Автореф... канд. филос.наук: / Вафина К.Г.; МГУ. – Москва, 1955. – 16л.
523855
  Плаксина О.И. Значение феномена общения для устойчивого развития современного общества // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 21-30. – ISSN 2077-1800
523856
  Якимов А.Е. Значение феномена повседневности для современного гуманитарного знания // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 71-72
523857
  Мирзаханова М.М. Значение ферментных показателей в оценке функции толстого кишечника при экспериментальном язвенном колите : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Мирзаханова М.М.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 18л.
523858
  Гезехус Н.А. Значение физики как основы естествознания / [Н. Гезехус, проф.]. – Б. м. – 16 с.
523859
  Азизов М.Ж. Значение физических упражнений и электростимуляции в реабилитации больных после эндопротезирования коленного сустава / М.Ж. Азизов, А.П. Алимов, Л.И. Шомансурова // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 101-105. – ISSN 0030-5987
523860
  Кожанчиков И.В. Значение физических условий среды в развитии яиц непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) / И.В. Кожанчиков, д-р ЗИН АН // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – 16 с. – Библиогр.:Литература:с. 15-16


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Н.Я. Кузнецову от автора на память
523861
  Карповиц Э. Значение философских взглядов Менделеева для открытия им периодического закона химических элементов : Автореф... докт. хим.наук: / Карповиц Э.; АН СССР, Ин-т филос. – М.-Рига, 1954. – 34л.
523862
  Дорофеев Д.Ю. Значение философской антропологии Макса Шелера для ранней философии Михаила Бахтина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С.72-88. – ISSN 0235-1188
523863
  Перепелица М.А. Значение финансовой правосубъектности как основного свойства субъекта финансового права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 108-117. – ISSN 0201-7245
523864
  Гулканян В.О. Значение фитотехники в семеноводстве пшеницы / В.О. Гулканян, 1962. – 10 с.
523865
  Гериева В.Д. Значение флюорографии для выявлиния заболеваний молочных желез : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Гериева В.Д.; Киев. науч-иссл. ин-т. эксперем. и клинич. онкологии МЗ УССР. – Киев, 1967. – 16 с.
523866
  Никитина Ф.А. Значение фонетики древнегреческого языка для сравнительно-исторической фонетики индоевропейских языков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никитина Ф.А. ; КГУ, Каф. общ. языковед. и классич. филол. – Киев, 1956. – 16 с.
523867
  Мусиенко В.П. Значение форм императива в русском и украинском языках // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 50-57. – (Філологічні науки)
523868
  Ткачева Г.А. Значение формирования волевых качеств у дошкольников для подготовки к школьному обучению : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ткачева Г.А. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
523869
  Чернова Л.Ф. Значение функционального состояния ретикулярной формации в интероцептивном влиянии на биоэлектрическую активность головного мозга животных разного уровня филогенеза. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Чернова Л.Ф.; АН АзССР. Отд. биол. наук. Объед. совет. – Баку, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
523870
  Мусийко В.А. Значение функциональных групп белка бруцел для его аллергенных свойств. : Автореф... канд.биол.наук: / Мусийко В.А.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1957. – 12л.
523871
  Прощенко Н.Л. Значение холинергических реакций в клинике язвенной болезни. : Автореф... канд. мед.наук: / Прощенко Н.Л.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1966. – 24л.
523872
  Насонов Н.В. Значение хряща в формообразовании у аксолотля / Н.В. Насонов. – 421с.
523873
  Завитневич В.З. Значение царствования Александра III в общем ходе нашей исторической жизни / В.З. Завитневич. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 20 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии. 1895, № 1, с. 3-22
523874
  Иконников В.С. Значение царствования Екатерины ІІ-й : [чит. в Ист. о-ве Нестора летописца 17 нояб. 1896 г.] / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – [2], 104, [1] с. – Отд. оттиск из: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца, кн. 12
523875
  Алиев Г.А. Значение школьных традиций в коммунистическом воспитании учащихся (На материале школ АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Алиев Г. А.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1968. – 32л.
523876
  Кожанчиков И.В. Значение экологических факторов в распространении капустной белянки / И.В. Кожанчиков, 1936. – 40-57с.
523877
  Звейниек Р.Г. Значение экономико-географического положения Латвийской ССР в развитии ее народного хозяйства : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Звейниек Р.Г.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
523878
  Покрытан И. Значение экономических работ В.И. Ленина 90-х годов для революционной борьбы пролитариата : Дис... канд. эконм.наук: / Покрытан И.; КГУ. – К, 1952. – 282л.
523879
  Покрытан А.К. Значение экономических работ В.И.Ленина 90-х годов для революционной борьбы пролетариата : Автореф... кандид. экономич.наук: / Покрытан А.К.; МВО СССР. Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевском гос. ун-те им. – Киев, 1951. – 23 с.
523880
  Лазаренко Е.К. Значение экспериментальной минералогии для общей систематики минералов. / Е.К. Лазаренко, 1964. – С. 243-250
523881
  Лойков В.Г. Значение электрификации в развитии общественного хозяйства колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лойков В.Г.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 19 с.
523882
  Балыбердин Н.М. Значение электрофикации в развитии общественного хозяйства колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Балыбердин Н.М.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1954. – 15л.
523883
  Довнар-Запольский М.В. Значение этнографичческого изучения Гродненской губернии. – Гродна (Гродно) : Тип. Губернкого управления, 1893. – 11 с. – Оттиск из №61 "Неоф. час. Грод. Губ. Вид." за 1893 г. - Конволют


  Зміст конволюту: "Гапон" - повесть в стихах на белорусском языке В. Дунина-Марцинкевича; Белорусская свадьба и свадебные песни; В. Дунин-Марцинкевич и его поэма "Тарас на Парнасе"; Материалы для истории бюджета Разрядного приказа; Мотивы свадебных ...
523884
  Оздамирова Л.М. Значение юридической антропологии в изучении обычного права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5. – С. 43-45. – ISSN 1812-3805


  В статье выделяются и анализируются тенденции, наметившиеся в изучении судебной реформы 1864 г. в России в последние несколько лет.
523885
  Гейгер Л. Значение языка в истории развития человечества / Л. Гейгер ; перевод с немецкого Л.С. Зака. – Одесса : Изд. Южно-Русск. Общество Печатн. Дела, 1897. – 27 с. – (Биб-ка общественных знаний / под ред. Л.С. Зака ; Серия II. вып. 6-й)
523886
  Каменев П.К. Значение языка в теории познания : Автореф... канд. филос.наук: / Каменев П.К.; Акад. наук Укр.ССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1953. – 17л.
523887
  Щаблий С. Значение языкового повтора в организации художественного текста (на примере произведений Д.Г.Лоуренса) // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 147-150
523888
   Значение языкового фактора в современном мире (обзор международного симпозиума) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 97-107. – ISSN 044-748Х


  В статье представлен обзор выступлений на международном симпозиуме "Язык как экономический и политический фактор международных отношений", который состоялся в Москве в мае 2014 г. В форуме приняли участие российские и зарубежные ученые. В числе ...
523889
   Значение языковых единиц и категорий. – Таллин, 1984. – 91с.
523890
  Бакуменко Д.А. Значение языковых культурных практик в системе современных социальных коммуникаций // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 103-106. – Бібліогр.: с. 103
523891
  Шаин С.С. Значение ярусной разнокачественности при вегетативном размножении многолетних бобовых трав : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шаин С.С. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т кормов им. В.Р. Вильямса. – Москва, 1966. – 19 с.
523892
  Селин А.И. Значеник Н.М. Карамзина в истории русской словесности // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 257-277. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
523893
  Кардашова Е.В. Значения "несвободы" как интегрирующий смысл обыденного дискурса (на материале стереотипных моделей русской лингвокультуры) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 13-23. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Публікацію присвячено пошуку генералізуючих структур буденного дискурсу через звернення до дискурсивної позиції суб"єкта. Пошук чинників, що забезпечують єдність та автономність буденного дискурсу, базується на припущенні, що цілісність дискурсу як ...
523894
  Ауман Р.Дж. Значения для неатомических игр / Р. Дж. Ауман, Л. Шепли ; пер. с англ. А.Я. Кируты [и др.] ; под ред. Н.Н. Воробьева. – Москва : Мир, 1977. – 357 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 338-342
523895
  Ауман Р.Дж. Значения для неотомических игр / Р.Дж. Ауман. – Москва, 1977. – 357с.
523896
  Теліш П.С. Значения Добромильського василіанського монастиря для розвитку паломницького туризму / П.С. Теліш, Д.А. Каднічанський, Т.Б. Завадовський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 182-191
523897
  Эбель А.А. Значения и стилистическое использование префиксальных глаголов в русских былинах. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Эбель А.А.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1970. – 22л.
523898
  Двинская Валентина Тадэушевна Значения и функции предложных конструкций в древневерхненемецкий и средневерхненемецкий период : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Двинская Валентина Тадэушевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1979. – 23л.
523899
  Читалина Н.Ш. Значения имени существительного в форме единственного числа и их применение в различных синтаксических функциях в современном английском языке.. : Автореф... канд. филолог.наук: / Читалина Н.Ш.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1961. – 15л.
523900
  Мышкина Н.Л. Значения необходимости и способы передачи этих значений в оригинальных и переводных текстах немецкой и русской научной речи. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мышкина Н.Л.; МГПИ.ин.яз. – М, 1979. – 25л.
523901
  Власюк П.А. Значения хімії у сільському господарстві / П.А. Власюк. – Київ, 1959. – 40с.
523902
  Семашко Т. Значеннєва площина прикметника великий у структурі етнокультурного стереотипу (на матеріалі української літературної мови XVI - першої половини XVII ст.) / Тетяна Семашко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 60-69. – ISSN 0320-3077


  З огляду на визнання сучасними мовознавчими студіями сенсорно-перцептивного аналізу першим рівнем категоризації дійсності, актом, який задає первинні параметри сприйняття та осмислення світу, важливим видається вивчення динаміки становлення та розвитку ...
523903
  Воробйова Д. Значеннєва строкатість категорії комічного: пошуки "Універсального сміху" у вербальному мистецтві / Д. Воробйова, Т. Матвієнко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 62-65


  Специфіка категорії комічного має надзвичайно тривалу історію розвитку, у якій концепції тлумачення сміхового ефекту у суто естетичному аспекті набули значного розмаїття. Така строкатість поглядів зумовила розмитість термінологічного апарату. ...
523904
  Акуленко А. Значеннєве навантаження прикметників у мовленні дітей молодшого // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 91-95. – ISSN 0320-3077
523905
  Яковенко Н.Л. Значення " Східного партнерства" в реалізації євроінтеграційного курсу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 153-160


  В статті наголошується на пріоритетності євроінтеграційної стратегії України та аналізується її сприйняття з боку Європейського Союзу. Зазначається важливість всіх форм та механізмів співпраці між Україною та Європейським Союзом. Проаналізовано низку ...
523906
  Димінська О.Ю. Значення "Soft Law" для гармонізації договірного права ЄС // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 236-243. – ISSN 2078-9165
523907
  Якимчук О. Значення "національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті" як засадничого документу для української освітньої систем // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 38-43. – ISSN 2078-1016
523908
  Гришко С.В. Значення "Сталінського плану перетворення природи" для степів Східної Європи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 300-306. – Бібліогр.: 7 назв.
523909
  Аснер П. Значення 11 вересня. Політико-філософські міркування про подію // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 253-270
523910
  Галаджій О. Значення Ausfta у австралійсько-американських відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 162-167
523911
  Тесленко Н. Значення або мовний смисл у розрізі займенникової семантики // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 68-85. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 83-85; 30 назв. – ISSN 1728-9572
523912
  Харсун Л.Г. Значення автомобільного транспорту для зовнішньоторговельних зв"язків України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 219-223.
523913
  Комарівська Н.М. Значення агроxолдингів для реалізації агропромислового комплексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 86-92. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
523914
  Авер"янов В.Б. Значення адміністративних процедур у реформуванні адміністративного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 8-14
523915
  Перун Т. Значення адміністративної відповідальності в системі заходів забезпечення інформаційної безпеки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 202-210. – ISSN 1026-9932
523916
  Ярошенко О.М. Значення актів Конституційного Суду України для регулювання трудових відносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 54-63. – ISSN 0201-7245
523917
  Брацюнь С. Значення Акту 30 червня 1941 року // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 10-11
523918
  Пилипів В.І. Значення Акту злуки УНР та ЗУНР для утвердження незалежності України (джерелознавчий аспект) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 51-55.
523919
  Федоренко О.С. Значення алкоголю в мотиваційній структурі чоловіків при позашлюбних статевих стосунках // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.134-137


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
523920
  Жигірь В. Значення аналітичної компетентності у професійній діяльності менеджера освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 6 (113), червень. – С. 22-26. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено аналіз поняття “аналітична діяльність” з позицій різних дослідників; розглянуто особливості аналітичної діяльності менеджера освіти. Результати здійсненого аналізу використовуються для формулювання поняття “аналітична ...
523921
  Сергійко В.Ф. Значення анімаційних послуг в сучасній туристичній діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
523922
  Іванська Н.В. Значення антигенної мімікрії в серологічній діагностиці ВІЛ-інфекції : автореф. дис. ... д-ра медичних наук : 03.00.06 / Іванська Н.В. ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – Київ, 2011. – 42 с. – Бібліогр.: 43 назв.
523923
  Коржик В.П. Значення археологічних і топонімічних матеріалів для вивчення антропічних змін природного середовища (на прикладі Чернівецької області) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 35-40. – Бібліогр.: 11 назв
523924
  Вапцарова Г. Значення архіву академіка Пенчо Райкова для історії хімічної науки / Г. Вапцарова, Д. Ілієва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 59-64. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
523925
  Ващенко І.В. Значення аутсорсингу у системі матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / І.В. Ващенко, А.І. Сизов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена застосуванню аутсорсингу в організації раціонального харчування військовослужбовців в умовах обмеженого фінансування. The article is devoted to the implementation of outsourcing in the rational meal organization of servicemen in of ...
523926
  Горова К.О. Значення аутсорсингу у сучасній економіці // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 13-19. – ISSN 2226-8820
523927
  Пугачевська К.Й. Значення бізнес-планування як чинника господарської діяльності в ринковій економіці / К.Й. Пугачевська, Т.С. Плюш // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 256-260. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
523928
  Крочак М.Д. Значення біогенного кремнезему в осадконакопиченні в пізньокрейдовий час на території північно-західного шельфу Чорного моря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-24. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Мікроструктурне вивчення карбонатних порід верхньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря показало, що породи містять значну частину скелетних решток організмів із кремнієвою функцією - губок, радіолярій, діатомових водоростей, силікофлагелат, ...
523929
  Головко Н.В. Значення біржової торгівлі в закупівлі сільськогосподарської продукції // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 69-74. – ISSN 0201-7245
523930
  Єлманова К. Значення блогосфери у сучасності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  Мета дослідження - виявити значення сучасної блогосфери, її взаємодію з офіційними ЗМІ, рівень довіри читачів до контенту блогів. Показано, що аудиторія довіряє контенту блогів залежно від типу тематики блогу. У більшості випадків аудиторія перевіряє ...
523931
  Гриньова В.М. Значення бренду підприємства в процесі управління персоналом / В.М. Гриньова, О.М. Ястремська // Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис / ТОВ "НІОС". – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-38
523932
  Губський С. Значення Брестського мирного договору (1918 р.) для УНР в сучасній українській історіографії // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 40-51. – ISBN 978-617-7062-24-9
523933
  Травін В.В. Значення бухгалтерського обліку у системі стратегічного управління держави // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 132-138. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
523934
  Височан О.О. Значення бухгалтерської служби як безпосередньо учасника бюджетного процесу у небюджетних неприбуткових організаціях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 25-31. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
523935
  Бутурлакіна Т.О. Значення бюджетного регулювання у соціально-економічному розвитку регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-51. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Визначається значення бюджетного регулювання в соціально-економічному розвитку регіону на прикладі Закарпатської області. Аналізується перерозподіл бюджетних коштів, надходження до бюджетів всіх рівнів в межах області та фактори, що впливають на їх ...
523936
  Нечипоренко А.В. Значення бюджетної політики на сучасному етапі економічного розвитку // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 82-83
523937
  Скоропад І.С. Значення бюджету для фінансової системи держави / І.С. Скоропад, Л.О. Ніконова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 322-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
523938
  Попов Є.Є. Значення валютно-курсового регулювання в економічному зростанні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 20-24. – Бібліогр.: на 8 пунктів
523939
  Мєнасова А.Ш. Значення Вендської біоти опорного розрізу Поділля для розробки загальної шкали розчленування венду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про обґрунтування границь вендської системи, опис і аналіз фауни та флори, що існували в могилівськіи та канилівькій часи; про претендентів на роль еталону вендської системи, аналіз недоліків кожного з них. Пропонується розглянути переваги ...
523940
  Матей В.В. Значення венчурного капіталу для інноваційного розвитку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 112-118.
523941
  Веліканов В.Я. Значення верств конкреційною фосфоритоносністю для стратиграфічних кореляцій розрізів венду і палеоструктурних реконструкцій // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-49 : схема. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
523942
  Богашева Н.В. Значення виборчого законодавства для правової інституціалізації політичних партій в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 29-36. – ISSN 2306-9082
523943
  Калганова О.Д. Значення вивчення історико-правових дисциплін у процесі підготовки спеціалістів - нормопроектантів // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 21-23. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
523944
  БричЛ.П Значення видів об"єкта й таких ознак, як предмет і потерпілий, у розмежуванні складів злочинів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 47-57. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
523945
  Трофімова Л. Значення використання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні спорів вітчизняними судами та формуванні фінансово*правової культури // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 116-123. – ISSN 0132-1331


  Врахування практики ЄСПЛ у діяльності правоохоронних органів, адвокатури та громадських правозахисних організацій України.
523946
  Гринько С.Д. Значення вини в деліктних зобов"язаннях // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 51-57. – (Право. Економіка. Управління)
523947
  Ковал І.Ф. Значення вини порушника для реалізації способів захисту прав на об"єкти інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 155-164
523948
  Ткачук Андрій Леонідович Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних забов"язань : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ткачук А.Л.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 22 с.
523949
  Ткачук Андрій Леонідович Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов"язань : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ткачук Андрій Леонідович; Одеська Нац. юрид. Академия. – Одеса, 2002. – 236 л. – Бібліогр.: л.:217 - 236
523950
  Нікітін Ю. Значення виникнення Галицько-Волинськоі держави для безпеки україських земель // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-7.
523951
  Дишлюк С.М. Значення виробництва ріпаку і продукції його переробки у забезпеченні продовольчої безпеки та економічної стійкості України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 61-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
523952
  Рогатинська Н.З. Значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 479-484. – ISSN 1563-3349
523953
  Сосса Р. Значення виставок стародавніх карт у вивченні історії картографії // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 3-7. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
523954
  Бебко С. Значення вищої освіти у сучасних соціально-економічних трансформаціях // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 71-77. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (350)). – ISSN 1729-360Х
523955
  Нечепоренко Л.С. Значення відкриття кафедри педагогіки. // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 8-17. – ISSN 2074-8167


  В статті розглядається питання відкриття кафедри педагогіки в 1850 р. в Харківському нац. ун-ті ім. В.Н. Каразіна і дається аналіз сучасного стану науково-дослідної і навчально-методичної роботи.
523956
  Титов В.О. Значення відкриття сутності фотосинтезу К.А. Тімірязєвим для обгрунтування матеріалістичного розуміння життя
523957
  Шатілов Є. Значення військово-морського флоту у роботах фундаторів геополітики (кін. XIX - поч. XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 251-253. – ISBN 978-966-171-783-9
523958
  Троцька В. Значення вільного використання творів в умовах розвитку цифрового середовища // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 234-235. – ISBN 978-617-7069-15-6
523959
  Дрель К.О. Значення вітамінів в піднесенні продуктивності тваринництва / К.О. Дрель. – Львов, 1955. – 47с.
523960
  Пінчук Г.П. Значення возз"єднання України з Росіє. Для розвитку народної освіти на Україні. Стенограма публічної лекції / Г.П. Пінчук. – Київ, 1954. – 32 с.
523961
  Сметаніна Н.В. Значення впровадження комплаєнс-програм для зростання прозорості українського бізнесу / Н.В. Сметаніна, Д.І. Попова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 266-269. – ISSN 2219-5521
523962
  Ільченко О.І. Значення вчення В.І.Вернадського про біосферу для сучасної науки // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.45-48


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
523963
  Попов П.М. Значення Г.С.Сковороди в історії української літератури. / П.М. Попов. – 59-69с.
523964
  Соколенко С.В. Значення генетичних факторів крові у формуванні імунореактивності організму за умов психоемоційного навантаження : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.09 / Соколенко С. В.; М-во освіти і науки, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 156 л. – Бібліогр.: л. 131-156
523965
  Соколенко С.В. Значення генетичних факторів крові у формуванні імунореактивності організму за умов психоемоційного навантаження : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Соколенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 28 назв.
523966
  Сопоцько А.О. Значення географічних відкриттів Вітуса-Іонассена Берінга : (за новими документами) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 100-105. – (Серія історії ; № 15)
523967
  Бакаєв М. Значення герменевтики природи для становлення універсальної герменевтики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – С. 106-117. – ISSN 2522-9338
523968
  Хільчевський В.К. Значення гідрологічних і гідроекологічних дисциплін у підготовці географів / В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 211-218 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
523969
  Сіньова Л.М. Значення гуманістичної функції в праві соціального забезпечення // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 219-224. – ISBN 978-617-7069-34-7
523970
  Зеленковський С. Значення даних про особу потерпілого для правильної кваліфікації вбивства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-57.
523971
  Головань Е.О. Значення дейктичності, питальності, неозначеності та інтенсивності: спільні засоби вираження // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 25-34. – ISSN 2075-2970
523972
  Логвиненко О.І. Значення декларації прав людини у становленні інституту європейських стандартів захисту прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 266-268.
523973
  Чернєй А.В. Значення державних закупівель в економіці держави: адміністративно-правовий аспект // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 19-21
523974
  Гаман С.М. Значення державного регулювання у процесі формування інвестиційного клімату в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 48-52. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
523975
  Спасибо-Фатєєва Значення державної реєстрації для набуття права власності на нерухомість // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 124-141. – ISSN 1026-9932
523976
  Спасибо-Фатєєва Значення державної реєстрації для цивільних правовідносин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 159-171. – ISSN 1993-0909
523977
  Черниш Л. Значення деяких словотворчих елементів грецької та латинської мов в німецькій мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 224-228
523978
  Кришталь О.П. Значення дикої рослинності як кормової бази для розмноження шкідливих мух основних злакових культур : Дис... канд. біол.наук: / Кришталь О. П.;. – К., 1939. – 120л. – Бібліогр.:л.112-119
523979
  Гордей О.Д. Значення диференціації доходів громадян у системі фінансового забезпечення рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 175-180
523980
  Мечковська Н.Б. Значення діахронних досліджень для розуміння мови // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 137-144. – ISBN 978-966-439-859-3
523981
  Григор’єва М.Є. Значення дійового каяття як підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 130-141. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
523982
  Журба А.І. Значення діяльності В.Ф. Домбровського у становленні Київської археографічної комісії / А.І. Журба, М.П. Ковальський // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 48-55. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
523983
  Лещенко А.М. Значення діяльності герцога Рішельє для розвитку у Півніного Причорномор"я // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 2 (22). – С. 38-45. – ISSN 2077-9496
523984
  Вдовиченко Є.В. Значення діяльності іноземних спеціалістів у формуванні військово-морського флоту на Півдні України у II половині XVIII ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 39-44. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
523985
  Іванченко Л. Значення діяльності родини Кочубеїв для соціально-економічного розвитку с. Дубовічі Чернігівської губернії: Василь Васильович Кочубей (30) (1829-1878) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 20-24. – ISSN 2415-3567
523986
  Костенко О. Значення діяльності сільськогосподарської кафедри Київського університету в 1834 - 1919 роках / О. Костенко, Н. Красножон // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 273-278. – ISBN 978-966-95419-8-7
523987
  Олянич Л. Значення діяльності товариства "Друзі дітей" у подоланні дитячої безпритульності в УСРР у 1920-1930 рр. XX століття // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 85-90
523988
  Немченко Д.Є. Значення ДНК-експертизи у розслідуванні злочинів // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 461-463
523989
  Лічман Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 96-104. – ISSN 0132-1331
523990
  Святченко Людмила Значення договору контрактації у цукробуряківництві на сучасному етапі розвитку аграрних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 149-152
523991
  Кучма О.Л. Значення доплати ЄСВ для обчислення страхового стажу // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 246-248. – ISBN 978-617-7069-52-1
523992
  Радзивілюк В.В. Значення досвіду правового регулювання відносин банкрутства (неспроможності) в аспекті вдосконалення чинного законодавства України // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 181-184. – ISBN 978-617-7320-15-8
523993
  Бочарова Н.А. Значення досвіду правового регулювання інтелектуальної власності в ЄС для України на шляху до європейської інтеграції // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 110-114.
523994
  Губський С. Значення досвіду українського державотворення (1917-1920 рр.) у відродженні національної пам"яті народу на сучасному етапі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 62-64. – ISSN 2076-1554
523995
  Сабліна Н.В. Значення дослідження темпераменту студентів для оптимізації процесу адаптації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 110-118. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 17). – ISSN 2072-4772
523996
  Костіна Т.О. Значення досліджень з гендерної проблематики у суміжних науках для психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 132-139. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
523997
  Гуменюк І.Л. Значення дослідницьких методів навчання у вивченні фундаментальних дисциплін в умовах інклюзивного навчання / І.Л. Гуменюк, О.В. Шевчук // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 124-131. – ISSN 2617-1112
523998
  Лозинська С.І. Значення доходів населення у формуванні економічного зростання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 104-109. – ISSN 0321-0499
523999
  Дудзяк О.А. Значення екології для розвитку сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 55-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
524000
  Благоразумова О.В. Значення ефективного внутрішнього контролю як елементу системи управління ресурсним потенціалом підприємства / О.В. Благоразумова, Ю.С. Зубатенко, В.Ю. Лесняк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 73-80 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,