Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
523001
  Шама О. "Застрелитися ніяк не можу. Очевидно, боягуз я великий, нікчема" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 18 (171). – С. 54-57


  Голод в Україні та початок арештів друзів зруйнували емоційний стан Миколи Хвильового.
523002
  Дзюба І.М. "Застукали сердешну волю..." : Шевченків "Кавказ" та тлі непроминального минулого / І.М. Дзюба. – Київ : Дніпро, 1995. – 62 с.
523003
  Верховской П.В. "Затейка" Верховников в чин молебна : доклад, прочитанный 19-го октября 1912 г. в Обществе истории, филологии и права при Императорском Варшавском университете / П.В. Верховской, проф. имп. Варш. ун-та. – Берлин, 1913. – 23 с. – Отд. оттиски: Церковная правда, 1913, № 16-17
523004
  Джонсон П. "Затерянный остров" и другие истории / Джонсон П. – Москва, 1988. – 188 с.
523005
   "Затишніша" і "без штормів" професія В"ячеслава Засенка // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 8
523006
  Светлова Е. "Зато мы делали ракеты..." // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Наталья Королева, дочь легендарного конструктора: "Если бы отец не умер, возможно, мы американцам не отдали Луну!" Первый искусственный спутник Земли, первый запуск собаки на орбиту, первый полёт человека в космос - этими победами мир обязан Сергею ...
523007
  Портнягина Н.А. "Зато у нас есть Вера Фигнер": революционный терроризм начала XX в. глазами женщин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – 24-30. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Віра Миколаївна Фігнер (по чоловікові Філіппова - російська революціонерка , терористка , член Виконавчого комітету « Народної волі », пізніше есерка .
523008
  Пищева Т.Н. "Затрудненное общение" (Барьеры в восприятии образов политиков) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.158-170. – ISSN 0321-2017
523009
  Степула Н. "Затулені часами імена" (Ігор Качуровський про забутих та невідомих українських письменників повоєнних літ) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 76-86. – ISBN 966-7379-16-7
523010
  Канівець А. "Захар Беркут" по-голлівудському // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 16


  "9 жовтня в кінотеатрі "Київська Русь" відбулася гала-прем"єра українського історичного екшену "Захар Беркут". Режисери стрічки - Ахтем Сеїтаблаєв, Джон Вінн, у головних ролях - Роберт Патрік, Алекс МакНіколл, Поппі Дрейтон, Томмі Фленаган, Цегмід ...
523011
  Пащенко А. "Захар Беркут": свобода як цивілізаційний вибір // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (141). – С. 8-10. – ISSN 1562-3238
523012
  Теотокіс К. [Засуджений / Константінос Теотокіс ; за ред. Спіроса Кокіноса. – Афіни : Естія. – 167 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 203]). – ISBN 960-05-0480-6
523013
  Пангалос Г.Е. [Зауваження у вигляді протесту та відповіді на порушення справедливості / Георгіос Еммануїлос Пангалос. – Афіни : Б.в., 1953. – 110, [1] c. – Книга містить викладення автором аргументів на захист його наукової праці "Про діалект Криту в порівнянні з відповідними мовними особливостями решти Греції"
523014
  Чаплинський К.О. Застосуванні примусу під час проведення освідування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 223-229
523015
  Бондаренко В.Л. Застосування "правила Г. Жеза" при дослідженні структури асигнувань на розвиток міста : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 20-27 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
523016
  Жиров Г.Б. Застосування GPS-технологій для формування і геодезичних мереж / Г.Б. Жиров, В.В. Слюсаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 381-387


  У роботі описуються методика і технологія проведення і обробки GPS-спостережепь, прив"язки GPS-пункту до систем координат WGS-84, EUREF, Описується методика трансформації координат між системами координат СК ПЗ-90 - СК-42 - WGS-84 - EUREF, Приводяться ...
523017
  Діордіца І. Застосування адміністративними судами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. і практики Європейського Суду з прав людини при вирішенні деяких соціальних спорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 110-115
523018
  Федоренко В. Застосування адміністративними судами фінансових санкцій за зайняття гральним бізнесом: за матеріалами судової практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 79-84. – ISSN 2308-9636


  Розглянуто найбільш поширені проблеми, з якими стикаються адміністративні суди при розгляді справ про застосування фінансових санкцій за організацію та проведення азартних ігор.
523019
  Ліндер А. Застосування адміністративними судами Швеції Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 262-265. – ISBN 978-966-8909-91-7
523020
  Манжула А. Застосування адміністративно-запобіжних заходів працівниками міліції у сфері забезпечення охорони громадського порядку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 91-94
523021
  Клім С. Застосування аналогії закону у сфері реалізації цивільно–правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 14-18
523022
  Мокродій Д. Застосування аналогії права і закону у цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 418-420. – ISBN 978-617-7069-17-0
523023
  Олійник Л.М. Застосування базових сервісів google у системі післядипломної педагогічної освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 93-102. – ISSN 1998-6939


  Представлено досвід застосування базових сервісів Google у роботі викладачів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із слухачами курсів підвищення кваліфікації з метою організації змішаного навчання та підвищення їх ІКТ-компетентності.
523024
  Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 148 л. – Видання дефектне: відсутній л. 135. – Бібліогр.: л. 136-148
523025
  Хижняк С.В. Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки / С.В. Хижняк, В.М. Войціцький, О.В. Кисіль // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 221-234. – ISBN 978-966-187-005-4
523026
  Герасименко В.С. Застосування бюджетування для формування інформаційної бази управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 115-118. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
523027
  Бершов Г. Застосування в адміністративному судочинстві України принципу верховенства права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 287-298. – ISBN 978-966-8909-91-7
523028
  Григораш Г.Ф. Застосування відео та телебачення для розвитку навичок різних видів мовленнєвої діяльності студентів (із досвіду Інституту журналістики: рекомендації та вправи) / Г.Ф. Григораш, Е.Я. Кутуєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-78. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Розглядається один із методів інтенсифікації навчального процесу - застосування відео та телебачення у вивченні іноземних мов. Аналізуються конкретні вправи з погляду їхньої ефективності, а також подаються методичні рекомендації щодо їхнього ...
523029
   Застосування гелфізичних технологій при вирішенні різноманітних завдань техногенної безпеки / П.Г. Пігулевський, В.К. Свистун, С.П. Пахомов, О.К. Тяпкін, О.С. Кирилюк // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 52-59 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
523030
  Білоконь І.В. Застосування генетичних алгоритмів для оптимізації конфігурацій обчислювального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин / І.В. Білоконь, С.Д. Погорілий // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 33-36. – (Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 1 (17)). – ISSN 1996-1588
523031
  Юзьков Л.П. Застосування графічних методів дослідження в науці управління // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
523032
  Скуратовський Р.В. Застосування групових структур і операції зсуву на розфарбованих графах до побудови блочних шифрів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 157-166. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
523033
  Клапків Л.М. Застосування деривативів страховиками в управлінні фінансовими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-26
523034
  Овєчкіна О. Застосування детермінованого аналізу синергетичних ефектів взаємодії ресурсних елементів інноваційного потенціалу економічних систем // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 31-36. – ISSN 1728-9343
523035
  Ткачук Ю. Застосування деяких видів покарання при конструюванні альтернативних кримінально-правових санкцій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 84-87
523036
  Ніколаєнко Т.Б. Застосування джерел кримінально-роцесуального права міжнародного рівня та їх співвідношення з національним законодавством // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 151-159
523037
  Язлюк Б. Застосування диверсифікації при реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 198-202. – ISSN 1818-2682
523038
  Задоя К.П. Застосування дидактичного принципу систематичності та послідовності при викладанні нормативного курсу "кримінальне право. Особлива частина" (на прикладі теми "злочини проти основ національної безпеки") // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 507-509. – ISSN 1563-3349
523039
  Скуратовський Р.В. Застосування дискретних структур і числових послідовностей до блочних кодів / Р.В. Скуратовський, О.І. Трембовецька // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – № 6 (98) : Технічні науки. – С. 68-75. – ISSN 1810-0546


  The purpose to compress information using composition of universal codes with the recursive algorithm of original data recovery was achieved in this work. It obtains compression coefficient higher than in symbolic coding. Proposed method of time coding ...
523040
  Неліпа Д.В. Застосування дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу в політології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено специфіку використання дискримінантного аналізу при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів. Виокремлено головні переваги та недоліки цієї технології математичного моделювання та наведено приклади її практичного ...
523041
  Коваль І.О. Застосування діалової моделі у взаємодії "влада-медіа" як аспект забезпечення інформаційної безпеки // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 65-68. – ISBN 978-966-2439-41-0
523042
  Марюта О.М. Застосування діапазонних моделей в економічній статистиці / О.М. Марюта, Ю.А. Маріщук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
523043
  Стеблюк М.І. Застосування дозиметричних приладів - гарант безпеки життєдіяльності при радіоактивному забрудненні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 20-24. – Бібліогр.: 5 назв
523044
  Вишиванюк М.В. Застосування досвіду ЄС при стратегічному плануванні розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 92-94 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
523045
  Ляхоцька Л. Застосування електронних технологій навчання у підвищенні кваліфікації керівників освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 58-65
523046
   Застосування електронного навчання для підготовки й підвищення кваліфікації фахівців IT-галузі у вищих навчальних закладах : монографія / А.В. Васильєв [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 137, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-137. – ISBN 978-966-657-493-3
523047
  Дудник Застосування емпіричних даних при визначенні субстанціальних параметрів сегментів мовлення / Дудник, 3. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Вміщено класифікацію основних артикуляційних умов породження мовлення, яка базується на субстанціальних ознаках активності органів. Класифікацію можна використовувати в моделях комп"ютерного аналізу мовлення.
523048
  Авдієнко К.В. Застосування європейського досвіду мовлення у створенні суспільного мовника в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 193-200


  У статті аналізується досвід шести європейських країн, на теренах яких функціонують суспільні мовники. Виокремлюються функції суспільного мовлення, його принципи, способи фінансування, досліджуєтьсяорганізація роботи загалом задля використання під час ...
523049
  Маркова Н.С. Застосування європейського досвіду при формуванні сталого розвитку в Укпраїні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 25-29. – ISSN 2306-6814
523050
  Соловйов О.В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соловйов О.В. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
523051
  Волинець С. Застосування Європейської Конвенції у практиці Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 88-90. – ISBN 978-617-7069-14-9
523052
  Коцюба О. Застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати при обчисленні пенсії / О. Коцюба, Т. Присяжнюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 37-42. – Бібліогр.: 10 назв
523053
  Сивовід Є.О. Застосування єдиної системи нарахування пенсійних виплат // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 49-53. – ISSN 1993-0259
523054
  Здоровко С.Ф. Застосування загальноприйнятих принципів та норм міжнародного права, спрямованих на боротьбу з транснаціональною злочинністю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 15-20. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 4 ; т. 2 : Юридичні науки (Міжнародне право)). – ISSN 2310-9513
523055
  Горпинич О.В. Застосування зарубіжного досвіду в державному регулюванні економіки АПК в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 31-35. – ISSN 1997-4167
523056
  Боярчук Л.В. Застосування зарубіжного досвіду в роботі державної служби зайнятості в Україні // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 65-70. – ISSN 2410-9576
523057
  Теслюк Н.П. Застосування зарубіжного досвіду формування споживчого кошика у підвищенні якості життя українця / Н.П. Теслюк, І.В. Горобінська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 142-148. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Стаття присвячена розрахунку "споживчого кошика", що відповідав би реальним умовам проживання. Дослідження проводилося на прикладі середньостатистичної сім"ї, що складається з двох працюючих дорослих середнього віку та однієї дитини - школяра.
523058
  Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру : монографія / А.М. Ященко ; М-во внутріш. справ України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : НікаНова, 2014. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-385 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-87-5
523059
  Дрозд Н. Застосування заходів фіскальної консолідації в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-60. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  Визначено можливості застосування механізмів фіскальної консолідації в Україні та зарубіжних країнах, їх особливості та проблеми. В даному аспекті особливу увагу приділено сутності фіскальної консолідації та її видам, особливостям проведення заходів ...
523060
  Міхно О.Г. Застосування і геоінформаційних технологій для створення бойових графічних документів / О.Г. Міхно, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 268-271


  У статті розглядається можливість використання геоінформаційних технологій для створення та ведення бойових графічних документів нового покоління, на яких пропонується відображати результати геопросторового аналізу місцевості. Наведені види бойових ...
523061
  Мазуренко В.П. Застосування індексного аналізу для оцінки темпів та пропорцій економічного розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 168-178. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
523062
  Авєршин А.О. Застосування інноваційних педагогічних технологій в процесі методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / А.О. Авєршин, Т.В. Яковенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 338-343. – (Педагогіка ; № 3)
523063
  Кубко А. Застосування іноземного права при регулюванні трудових відносин в Україні: деякі теоретичні питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 22-28
523064
  Бойченко Н.М. Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 67-77. – ISSN 2072-1692
523065
  Жук В.М. Застосування інституціональної теорії для розв"язання проблем розвитку бухгалтерського обліку : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 115-123 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
523066
  Козенко А. Застосування інструментів вертикального фінансового вирівнювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено інструменти вертикального фінансового вирівнювання для збалансування бюджетної системи України. Розглянуто розподіл дохідних і видаткових повноважень в Україні та виокремленні проблеми у такому розподілі. В статье исследованы ...
523067
  Білоконь В.М. Застосування інструментів сталого розвитку та "зеленої" економіки в рамках реалізації нової державної екологічної політики України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 21-24
523068
  Борисова Н. Застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу "ділова іноземна мова" на немовних факультетах // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 33-37. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті розглядається застосування інтерактивних методів у процесі вивчення курсу "Ділова іноземна мова". Звертається увага на різні класифікації інтерактивних методів. Аналізується основна спрямованість та зміст таких інтерактивних методів навчання, ...
523069
  Затула В. Застосування інтерполяційних поліномів Лагранжа для обчислення середніх дат переходу температури повітря через певні рівні в Україні / В. Затула, Д. Затула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто недоліки існуючих методів обчислення дат переходу температури повітря через певні рівні та запропоновано новий метод їх визначення на основі застосування інтерполяційних поліномів Лагранжа. Для 29 метеорологічних станцій України обчислено ...
523070
  Шкуліпа П.А. Застосування інформаційних технологій для розробки узагальненої методики діагностування блоків РЕТ автономною автоматизованою системою технічного діагностування / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2012. – № 2 (14). – С. 65-70


  Розглядається застосування інформаційних технологій для побудови автономної автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронних блоків. Розроблена узагальнююча методика діагностування автономної автоматизованої системи технічного ...
523071
  Гарбич-Мошора Застосування інформаційних технологій під час вивчення дисциплін математичного циклу при підготовці програмістів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 11 (106), листопад. – С. 110-113. – ISSN 2308-4634
523072
  Масич В.В. Застосування інформаційних технологій у процесі проблемного навчання фізиці у вищому навчальному закладі / В.В. Масич, І.М. Безугла // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 297-302. – ISSN 2074-8922
523073
  Лиходєєва Г.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні самостійною роботою студентів при вивченні вищої математики / Г.В. Лиходєєва, К.Ю. Пастирєєва // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2012. – С. 175-181. – (Педагогічні науки ; № 4)


  У статті розглядається значення самостійності та активності в навчальній і професійній діяльності.
523074
  Степул А. Застосування іронічних порівнянь у статті поки що право журналіста // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 60-61
523075
  Савчук І.Г. Застосування картографічного методу при дослідженні загальнонаціональних виробів в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 272-275


  Викладено концепти головних теорій електоральної географії у рамках парадигми географічного детермінізму (геологічна концепція, концепція "ґрунтовства" і концепція пасіонарності) і посибілізму (історична концепція). Перевірена достовірність цих ...
523076
  Шульженко Ю. Застосування категоріального підходу при перекладі інтертекстуальних драматичних творів (на матеріалі драми Т. Стоппарда "Розенкранц і Гільденстерн мертві") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 433-438. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
523077
  Іванік О. Застосування класичних методик структурно-морфометричного аналізу для реконструкції новітнього тектогенезу на основі ГІС / О. Іванік, Л. Тустановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Визначено методичні підходи до реконструкції геоморфогенезу та новітнього тектогенезу на основі застосування структурно-морфометричного аналізу. Адаптовано класичну методику морфометричних досліджень до середовища ГІС із застосуванням функціональних ...
523078
  Скнарь А. Застосування класичного контролінгу в сучасних економічних умовах: приклад Нової Зеландії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 56-66. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
523079
  Неліпа Д.В. Застосування кластерного аналізу при проведенні системного аналізу в політології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сутність кластерного аналізу як технології математичного моделювання при проведенні системного аналізу в політології. Охарактеризовано алгоритм застосування та наведено приклади його практичного використання для дослідження ...
523080
  Серняк О.М. Застосування колективних форм організації навчання у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу у вищому навчальному закладі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 141-147. – (Педагогіка ; № 2)
523081
   Застосування кольорових індикаторів для екстракційно-фотометричного визначення нікелю в сталях / В.Ф. Горлач, Т.В. Табенська, А.К. Боряк, З.І. Логвін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 63-67. – (Хімія ; Вип. 32)


  Вивчено екстракцію нікелю у вигляді комплексу метал-бензиламін-хлорфеноловий червоний, який повністю вилучається хлороформом при рН 9,0-10,0 у вигляді сполуки NiBmX, де Bm - молекула бензиламіну, X - дворозрядний аніон хлорфенолового червоного. ...
523082
  Сірук О. Застосування комп"ютенного інструментарію для опрацювання діалектних даних // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 93-105. – ISSN 0320-3077


  Стаття присвячена огляду зарубіжного досвіду застосування комп"ютерного інструментарію для оброблення діалектних даних та вітчизняним здобуткам у цій царині. Спеціальну увагу приділено "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) та "Електронній ...
523083
  Сірук О.Б. Застосування комп"ютерних тезаурусів для вивчення української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.138-144. – Бібліогр.: Літ.: с. 143-144; 13 назв. – ISSN 1729-360Х
523084
  Гаврищак Г.Р. Застосування комп"ютерно-орієнтованих технологій навчальної графічної діяльності студентів педагогічних вузів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 226-230. – (Педагогіка ; № 3)
523085
  Власюк А.П. Застосування комплексного методу граничних елементів до розв"язання крайових задач для лінійних рівнянь параболічного типу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 181-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Застосовано комплексний метод граничних елементів до розв"язання крайової задачі для двовимірного лінійного рівняння параболічного типу. Це здійснено шляхом використання методу Роте і приведенням параболічного рівняння до неоднорідного модифікованого ...
523086
  Мирошник Р. Застосування комунікативних методик у викладанні граматики японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  З середини 90-х років комунікативні методики навчання іноземних мов, які не включають в себе формальне вивчення граматики і виправлення помилок учнів, почали набувати неабиякої популярності. Вважається, що вивчення граматики у перекладний ...
523087
  Клименко А.О. Застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному процесі України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 3 (16). – С. 64-68
523088
  Сніжко М.Б. Застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 122-130
523089
  Чебаненко А.М. Застосування Конституції України при оскарженні бездіяльності органів прокуратури / А.М. Чебаненко, Д.О. Кацук // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 7-9
523090
  Медведєва М.О. Застосування контрзаходів і санкцій у міжнародному праві навколишнього середовища // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 451-457. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються міжнародно-правові санкції, які здійснюються в порядку самодопомоги та застосовуються в рамках міжнародних організацій, на прикладі міжнародного права навколишнього середовища. Доведено, що в в певних випадках санкції виявляються єдино ...
523091
  Мохначук С.С. Застосування кореляційного аналізу до вивчення ефективності праці в сільському господарстві : галузі господарства / С.С. Мохначук, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 59-67 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
523092
  Капацина А.О. Застосування коучингу для розвитку професійних компетенцій фахівців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 37-41. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
523093
  Кукса Т.І. Застосування краєзнавчого принципу у вивченні географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 34-42 : фото, табл.
523094
  Коновалов Ю.О. Застосування краудсорсінгу в процесі оцінювання ефективності митних процедур // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 141-147. – (Економічні науки ; № 4 (24))
523095
   Застосування лазерного сканування для дослідження параметрів р-n переходів / С.В. Литвиненко, Л.М. Ільчечко, С.С. Кильчицька, С.О. Коленов, В.А. Скришевський, Є.М. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-59. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Наведено оригінальні методи дослідження розподілених параметрів р-n переходів: шарового та шунтувального опору, локального потенціалу. Для дослідження дефектів шунтувального опору був розвинений підхід динамічної оптичної термографії, що набуває нових ...
523096
  Монюк Є Б. Застосування лазерного трекера для визначення геометричних параметрів поверхонь антен радіотелескопів // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (87). – С. 10-13 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
523097
  Голубцов О.Г. Застосування ландшафтного планування для створення проекту Канівського біосферного резервату / О.Г. Голубцов, М.Г. Чорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 10-17 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
523098
  Прима О.І. Застосування лінгвістичних категорій аксіологічності та категорії оцінки в процесі дослідження турецького медіа-політичного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 158-161. – Бібліогр.: Літ.: С. 161; 6 назв
523099
  Хромов О.П. Застосування логістики в будівництві станцій мобільного зв"язку / О.П. Хромов, Ю.В. Гончаренко // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 62-67 : табл., рис.
523100
  Кучер Т.М. Застосування логічних моделей доведення адвокатами у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 175-179


  Стаття присвячена розгляду процедури доведення при розгляді цивільних справ із застосуванням аналогічного інституту в логіці як фундаментальній науці про мислення з притаманним йому поняттями, видами та формами.
523101
  Паршикова Т.В. Застосування мiкроелементiв для оптимiзацiї мiнерального живлення за промислового культивування мiкроскопiчних водоростей / Т.В. Паршикова, В.О. Третяков, Е.В. Пацко // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 403-413. – ISSN 0522-9310


  Проаналізовано й узагальнено світовий досвід з оптимізації складу поживних середовищ за індустріального культивування промислово цінних видів мікроскопічних водоростей з урахуванням основних фізіологічно необхідних мікроелементів (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, ...
523102
  Зайцев Р.В. Застосування магнітного поля для підвищення ККД кристалічних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Зайцев Роман Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
523103
  Бей Г.А. Застосування математичного моделювання в політичному аналізі та прогнозуванні (проблеми та перспективи) // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 19-20
523104
  Голік А.О. Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів / А.О. Голік, В.С. Донченко // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-114. – ISSN 1681-6048


  Представлено підхід до розв"язання задачі розпізнавання дактильної мови жестів. У повному обсязі реалізовано всі основні етапи розпізнавання: пошук та виділення на зображенні контуру долоні, пошук опуклої оболонки та "дефектів" для цього контуру, ...
523105
  Євтушевський О.М. Застосування металізованих сферичних відбивачів для калібрування яскравості світних іоносферних утворень / О.М. Євтушевський, В.О. Кравченко, Г.П. Міліневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 96-100. – (Астрономія ; вип. 33)


  Викладена методика калібрувань енергії оптичного випромінювання штучних іоносферних утворень, яка ґрунтується на застосуванні дзеркально відбиваючих сферичних оболонок, освітлених Сонцем. Розрахована яскравість сферичних відбивачів, що слугували ...
523106
  Михайлов В.А. Застосування методик геолого-економічного аналізу при комплексних оцінках геологічних пам"яток Волино-Поділля / В.А. Михайлов, М.М. Курило, Ю.О. Бондар // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2011. – № 9. – С. 43-47. – ISSN 2219-7516
523107
  Ільяшенко В.А. Застосування методики розрахунку рівня продовольчого самозабезпечення регіону з урахуванням соціально-економічних факторів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 92-95. – Бібліогр.: 3 назви
523108
  Соловей Т.В. Застосування методів дистанційного зондування для ідентифікації перезволожених територій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 164-171
523109
  Надрага В. Застосування методів імітаційного мікромоделювання для оцінювання соціальних ризиків // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-24
523110
  Дробязко А.О. Застосування методів кластеризації до прогнозування фінансової стійкості банків / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (3), квітень - червень. – С. 92-103. – ISSN 2409-8876
523111
  Балабанов О.М. Застосування методів лінійної редукції матричного алгебраїчного рівняння ріккаті в задачах оптимізації систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Балабанов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
523112
  Марченко О.О. Застосування методів невід’ємної факторизації тензорів для визначення стійких семантичних відношень при обробці великих текстових корпусів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі досліджується метод розкладу тензорів, що має назву невід’ємна тензорна факторизація. З його допомогою побудована модель багатосторонньої сполучності об’єктів. Даний підхід був застосований до задачі виведення семантичних відношень. Результати ...
523113
   Застосування методів нелінійної просторово-часової регуляризації для аналізу даних метеорологічних спостережень / Ю.В. Костюченко, Ю.Г. Білоус, Д.М. Мовчан, І.М. Копачевський, М.В. Ющенко, І.Г. Артеменко, Л.В. Попадюк // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 5 (84). – С. 42-49. – ISSN 1561-8889


  На основі аналізу особливостей розподілу досліджуваних показників було запропоновано метод статистичного аналізу даних спостережень, у тому числі архівних записів та спостережень з різних джерел, що дозволяє отримувати розподіли в одиницях, ...
523114
  Кобилянський О. Застосування методів цифрової обробки зображень при дослідженні об"єктів криміналістичних експертиз // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 14-17
523115
  Станкевич І. Застосування методології QFD в управлінні послугами поштового зв"зку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 32-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
523116
   Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання задач із багатьма просторовими змінними : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.Б. Романенко, В.Г. Самойленко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 77-78. – ISBN 978-966-439-474-8
523117
  Зайцев О. Застосування методу годографа при дослідженні просторового обтікання конічних тіл із вдувом / О. Зайцев, О. Хорошилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  При дослідженні надзвукового обтікання невісесиметричних конічних пористих тіл, скрізь поверхню яких здійснюється сильний вдув газу, для попереднього аналізу початкових параметрів застосовується графічна інтерпретація отриманих даних у площині ...
523118
  Хилько М. Застосування методу контент-аналізу в журналістикознавчих дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-34. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено екскурс в історію становлення й розвитку методу контент-аналізу. Автор наводить переваги методу для журналістикознавчих досліджень та окреслює його перспективи. Подан экскурс в историю становления и развития метода контент-анализа. Автор ...
523119
  Кудін В.І. Застосування методу малого параметру при дослідженні слабонелінійних схем / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються властивості компонент моделі і лінійного програмування при малих збуреннях параметрів системи.
523120
  Малик Г. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 70-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
523121
  Козак П. Застосування методу Монте-Карло для уточнення швидкості метеора з телевізійних спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-58. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Застосовано метод Монте-Карло до кінематичної обробки результатів двохсторонніх телевізійних спостережень метеорів. За допомогою опрацювання безпосередньо статистичних розподілів кінематичних параметрів метеора запропоновано ідею підняти точність ...
523122
  Ловінська Л.Г. Застосування методу нарахування в контексті реформування бухгалтерського обліку державного сектору / Л.Г. Ловінська, Є.В. Калюга // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 84-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
523123
  Гужевий В.С. Застосування методу нечітких шляхів та перетинів для оцінки ефективності складних систем / В.С. Гужевий, В.А. Заславський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 201-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Пропонується метод нечітких шляхів та перетинів для оцінки ефективності складних систем.
523124
  Нагач М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 235-238. – (Серія : Педагогічні науки)
523125
  Лобовик Б.С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лобовик Борис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 198 л. – Бібліогр.: л. 182-198
523126
  Антонович М. Застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США: порівняльний аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 40-46


  У статті аналізується практика застосування міжнародних норм з прав людини судами України та США.
523127
  Кузнецова Ю. Застосування міжнародних стандартів Конституційним Судом України: методологія та цільове призначення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 103-107
523128
  Лазорик М. Застосування мікробіологічного дослідження для наукового обгрунтування безпечності продуктів мироточіння // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 525-528
523129
  Губень О.І. Застосування мікрохвильової резонансної терапії для лікування очних хвороб / О.І. Губень, В.І. Губень // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 119-122. – ISSN 1023-2427
523130
  Кулик А.Б. Застосування моделі Тобіна для аналізу еокономічних процесів в Україні / А.Б. Кулик, Д.Г. Хлхич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 37-48
523131
  Шевченко Г.Г. Застосування моделювання, алгоритмів і матриць до процесів мислення і мови // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
523132
  Малицький Д.В. Застосування модифікацій матричного методу для моделювання хвильових процесів у шаруватому півпросторі / Д.В. Малицький, О.І. Хитряк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 129-137 : табл. – Бібліогр.: с. 137. – ISSN 0203-3100
523133
  Лавренюк М.В. Застосування модифікованого методу граничних елементів до задач теорії пружності кусково-однорідних анізотропних середовищ // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2013. – Т. 56, № 4. – С. 110-117. – ISSN 0130-9420
523134
  Великанов В.А. Застосування морфоструктурного аналізу для структурно-тектонічного вивчення осадочного чохла Подільського Придністров"я / В.А. Великанов, В.Я. Іванченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 15-23 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
523135
  Безверхий К. Застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств: реалії сьогодення та вимоги часу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
523136
  Царенко М.О. Застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики / М.О. Царенко, І.Ю. Нікуліна // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 130-137. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У роботі розроблено й обгрунтовано технологію реалізації концепцій методичної компе тентності на засадах застосування мультимедіа як сукупності предметної, асихолого-педагогічної, інформаційнотехнологічної та комунікативної компонент, які визначають ...
523137
  Білоус Н. Застосування мультимедійних технологій під час вивчення кіноповісті О. Довженка "Україна в огні" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 28-30
523138
  Панченко В.В. Застосування мультимедійних технологій під час викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" / В.В. Панченко, Т.В. Погосян // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 33-34. – Бібліогр.: 8 назв
523139
  Прокопець В.М. Застосування наближення Максвелла-Гарнета для ефективної діелектричної функції до моделювання оптичних влативостей нанокомпозита AU/PTFE // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 139 : Фізико-математичні науки. – С. 34-37. – ISSN 1996-5931
523140
   Застосування наночастинок у біомедицині / П.Г. Телегєєва, Д.С. Єфременко, Г.Д. Телегєєв, С.С. Малюта // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 2. – С. 21-32. – ISSN 1995-5537


  В огляді висвітлено досягнення в галузі нанотехнологій, зокрема застосування їх у біомедицині.
523141
  Войцишин В. Застосування насильства з боку правоохоронців: це засіб розкриття злочинів? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 6-13
523142
  Порхун О.В. Застосування нейронних мереж до задачі вибору оптимальної енергетичної стратегії України / О.В. Порхун, І.О. Березань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 186-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглянуто застосування нейронних мереж для розв"язку задачі визначення кількісних складових оптимальної енергетичної стратегії держави: загального обсягу виробництва енергії, його структурного розподілу, а також відсотку відновлювальної ...
523143
  Гнера В.А. Застосування нових методів дослідження в історико-меморіальній роботі на місцях боїв Великої Вітчизняної війни // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 54-60. – ISSN 2077-9496
523144
  Гурвич М.А. Застосування норм права за поглядами деяких буржуазних юристів // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
523145
  Вишняков В.Ю. Застосування онтологічного підходу при створенні інструментів геоінформаційних систем на прикладі визначення температурних процесів на території України за даними космічної зйомки / В.Ю. Вишняков, О.Є. Стрижак, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 96-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
523146
  Бахуринська М.М. Застосування органами екологічного контролю методик, такс та інших документів при обчисленні розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог екологічного законодавства та передача матеріалів до судових органів. // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 354-360. – ISBN 978-617-566-151-2


  "... у справах про компенсацію шкоди навколишньому природному середовищу".
523147
  Терентьєва Н.О. Застосування освітньої технології "Метод проектів" : навч. посібник / Н.О. Терентьева // Запровадження освітньої технології "Портфель учня" : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – С. 1-51 : табл. – Бібліогр.: с. 49. – ISBN 978-966-630-033-4
523148
  Веренкіотова О. Застосування оціночних понять права в українському законодавстві: окремі аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 22-26
523149
  Дмітрієва О. Застосування перекладацьких трансформацій при перекладі шекспіризмів // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 52-56
523150
  Солод І.В. Застосування позасудового захисту прав та інтересів суб"єктів господарювання // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 170-175
523151
  Сахнюк С. Застосування покарання та звільнення від його відбування за кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством України: проблеми узгодженності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 32-34
523152
  Ковтун Н. Застосування покарання у виді конфіскації майна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 56-59
523153
  Котис О. Застосування понять "культурні цінності" та "культурна спадщина" у міжнародному праві та праві Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 189-197. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
523154
  Гнатієнко Г.М. Застосування послідовного аналізу в задачі визначення лінійного квазіпорядку по заданому нетранзитивному відношенню // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 106-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Пропонується формалізація відомої в теорії прийняття рішень задачі знаходження квазіпорядку, найближчого до заданого нетранзитивного бінарного відношення в класі моделей дискретного аддитивного програмування. Описуються алгоритми послідовного аналізу ...
523155
  Вдовічена Л.І. Застосування правових презумпцій в механізмі уникнення міжнародного подвійного оподаткування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 109-113. – (Правознавство ; Вип. 518)


  В статті проведено дослідження застосування правових презумпцій як одного із елементів правового регулювання усунення міжнародного подвійного оподаткування. Правові презумпції безпосередньо не визначають правових наслідків, а служать лише основою для ...
523156
   Застосування прикладної фотограметрії в археології : географія / В.О. Катушков, В.Д. Бараноський, Б.А. Садовець, О.О. Паршина // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 74-78 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
523157
  Демська-Кульчицька Застосування принципів TEI до побудови електронного заголовка украаїнського корпусу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 112-117. – ISBN 966-7825-79-5
523158
  Пахненко О.М. Застосування принципів мікрострахування на вітчизняному страховому ринку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 31-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
523159
  Краснодемська І. Застосування принципу системності в українознавчих дослідженнях // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 118-133
523160
  Януль І.Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 19-21 : Табл.
523161
  Ільєнко Н. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-37. – Бібліогр.: 4 назв.
523162
  Кохан С.С. Застосування просторових поліпшувальних перетворень космічних знімків та формування похідних зображень для дослідження агроресурсів : фотограмметрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-27 : Мал. – Бібліогр.: 10 назв
523163
  Хомяков О.М. Застосування просторових режекторних фільтрів у РЛС маловисотних цілей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 149-152


  Розглядаються алгоритми побудови РЛС маловисотних цілей (МВЦ) на базі лінійних антенних решіток з цифровою обробкою сигналів, що дозволяють підвищити ефективність радіолокації маловисотних цілей. Рассматриваются алгоритмы построения РЛС маловысотных ...
523164
   Застосування протекціоністських заходів в умовах кризових потрясінь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 52-55
523165
  Гущин О.О. Застосування процедурних норм у міжнародних миротворчих операціях (актуальні питання на рівні національного законодавства) // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 68-71
523166
  Лисиченко В.К. Застосування радіоактивних індикаторів при криміналістичному дослідженні документів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 52-56. – (Серія права ; № 6)


  Вопрос об установлении относительной давности исполнения различных частей текста, имеющий большое значение для обнаружения подделок в документах, в криминалистике разработан недостаточно. По методу С.Ш. Касимовой возможно установить относительную ...
523167
  Кібальник Л.О. Застосування регресійно-кореляційного аналізу при дослідженні трансформації ролі країн з ринками, що формуються у геоекономічному просторі // Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. праць [V міжнар. наук.-практ. конф.], 15-16 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.] ; [редкол.: Вітлінський В.В. та ін. ; відп. за вип. Соловйов В.М.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 75-84
523168
  Гольдфельд І.А. Застосування результатів структурно-геоморфологічного та неотектонічного аналізу в практиці розшукових робіт на нафту та газ / І.А. Гольдфельд, С.І. Проходський, І.Г. Черваньов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 69-75. – Бібліогр.: 17 назв
523169
  Марченко О.О. Застосування семантично-синтаксичної моделі для поліпшення розпізнавання рукописних текстів / О.О. Марченко, О.В. Дерев"янченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 200-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В даній статті запропонований новий підхід до задачі розпізнавання рукописних текстів. Він полягає у використанні таких технологій штучного інтелекту, як семантико-синтаксичний аналіз та моделі "розуміння" текстів природньої мови. Задача розпізнавання ...
523170
  Лещенко І.Ч. Застосування системи "Піраміда-V" для розв"язання задач прогнозування розвитку газової галузі України / І.Ч. Лещенко, А.І. Спітковський // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (21). – С. 25-31. – ISSN 1562-8965
523171
  Неліпа Д.В. Застосування системного аналізу в процесі розв"язання політичних проблем сучасної України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
523172
  Кашуба Я.М. Застосування системного підходу при управлінні розвитком підприємництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 110-114. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
523173
  Чабаненко М.В. Застосування слайд-шоу в рубриках новин популярних інтернет-видань як один із напрямів розвитку мультимедійності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 83-87. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
523174
  Кухарєв О. Застосування спадкової трансмісії в спадковому праві України // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 2 (80). – С. 66-70
523175
  Оніщук Ю.М. Застосування спектрометричних властивостей твердотільних трекових детекторів типу CR-39 для реєстрації швидких нейтронів / Ю.М. Оніщук, В.М. Петришин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 401-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено дослідження можливості застосування спектрометричних властивостей твердотільних трекових детекторів типу CR-39 для реєстрації низьких потоків нейтронів. Ці властивості дозволяють відокремлювати акти реєстрації швидких нейтронів за протонами ...
523176
  Діанова Т.В. Застосування сплайн-функцій при розв"язуванні задач з вільною границею / Т.В. Діанова, В.В. Попов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядаються нелінійні крайові задачі теорії гармонічних функцій в області з вільною границею. Шукана функція знаходиться через застосування метода граничних інтегральних рівнянь, методів теорії сплайн-функцій та чисельних методів лінійної алгебри.
523177
  Петрова О.А. Застосування стабілізованих ПАР емульсій для концентрування та визначення суданів / О.А. Петрова, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 235
523178
  Дюканова Н.М. Застосування статистичних методів у семантичному вналізі / Н.М. Дюканова, О.М. Іваницька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 21-25. – ISSN 1729-360Х
523179
  Башняков О.М. Застосування структурного підходу до розв"язування недиференційованих задач оптимального керування пучком траєкторій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 78-84. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається задача оптимального керування пучком траєкторій з недиференційованим критерієм якості. На основі теоретичних результатів, отриманих при застосуванні структурного підходу, побудовано чисельний метод. The optimal control problems of bunch ...
523180
  Чан Тхе Вінь Застосування сум Клостермана в криптографії і кодуванні : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Чан Тхе Вінь ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
523181
  Свіржевський М.П. Застосування сучасних технологій навчання в процесі формування творчих здібностей студентів / М.П. Свіржевський, О.В. Стецишина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 301-303
523182
  Пищуліна О.М. Застосування теорії "інституційної пастки" для аналізу макроекономічної політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 85-91
523183
  Ястремський О. Застосування теорії загальної рівноваги до аналізу податкового портфеля // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 14-13 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
523184
  Голованенко М. Застосування теорії кооперативних ігор для розвитку корпоративної соціальної відповідальності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
523185
  Буй Д.Б. Застосування теорії мультимножин / Д.Б. Буй, Ю.О. Гришко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 5 (64). – С. 204-209. – ISSN 1814-4225


  У даній статті розглянуті питання застосування теорії мультимножин в табличних базах даних та ДНК-обчисленнях. Наведені основні означення теорії мультимножин. Введені операції над мультимножинами та досліджено основні власивості цих операцій. ...
523186
  Марховська А.Ю. Застосування теорії універсалів у перекладацькому аналізі (на прикладі відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 117-129. – ISSN 2311-2697
523187
  Гарчу Г. Застосування термінів "мале підприємництво", "суб"єкт малого підприємництва", "спрощена система оподаткування" в українськомму законодавстві з прийняттям Податкового кодексу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 14-18. – ISSN 1728-9343
523188
  Черняк О.І. Застосування техніки вибіркових досліджень для оцінки капіталу комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-29. – (Економіка ; Вип. 49)


  Запропоновано різні методи оцінки середнього та сумарного капіталу українських банків у 2000 р.
523189
   Застосування технології МІМО при побудові базових станцій систем мобільного зв"язку / Д.І. Могилевич, В.В. Правило, В.С. Явіся, С.І. Глухов, С.М. Семеха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 128-131


  Розглянуті основні особливості побудови мереж мобільного зв"язку стандарту CDMA та запропонований метод збільшення абонентської ємкості базових станцій за рахунок використання технології МІМО і адаптивних антен при формуванні діаграми спрямованості
523190
  Третьякова Ю. Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-71. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено основні характеристики дистанційного навчання, як освіти без кордонів, розглянуті основні моделі відкритого, заочного та дистанційного навчання. Представлена класифікація інформаційних технологій подання навчального матеріалу при ...
523191
  Погорецький М.А. Застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях про злочини, учинені організованими злочинними угрупуваннями / М.А. Погорецький, О.І. Коровайко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 234-241. – ISSN 1609-0462


  У статті досліджуються проблемні питання застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадження про злочини, учинені організованими злочинними угрупуваннями.
523192
  Замковий О.В. Застосування типізації веб-простору та агентного підходу для покращення результатів пошуку в Інтернет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній статті продемонстровано, що пошук інформації в Інтернет засобами Google та Яндекс не завжди дає потрібний результат. Для покращення результатів пошуку запропоновано мультиагентну структуру для пошукової системи, яка дозволить перейти від ...
523193
  Трохименко А.Ю. Застосування тіоціанатів у хімічному аналізі / А.Ю. Трохименко, О.А. Запорожець // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 114 -118. – ISSN 1991-0290


  Проаналізовано публікації із застосування тіоціанатів у хімічному аналізі. Показано, що тіоціа-нат використовують для визначення металів (Fe, Mo, W, V, Co, Zn, Re, Zr, Ti, U, Y, Cr, Nb, Bi, Mn, Ru, Pb, Ir, Ag, Cu, Au), аніонів (NO2-, I-, IO3-, Cl-, ...
523194
  Сліденко І.Д. Застосування тлумачення федеральної конституції та конституцій штатів: причини відмінностей // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 72-74
523195
  Яндола К.О. Застосування тренінгу при підготовці менеджерів у вищихнавчальних закладах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 118-120. – ISSN 1683-1942
523196
  Дудич Г. Застосування у сільському господарстві України зарубіжного досвіду удосконалення земельних відносин // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 101-107. – Бібліогр.: 21 назв.
523197
  Талавіра Є.В. Застосування фінансово-правових механізмів детінізації фінансових ринків в Україні // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – С. 255-261. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 28)
523198
  Ровинський Ю. Застосування фінансово-правового примусу під час виявлення правопорушень у сфері міжбюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 60-64
523199
  Палєй С. Застосування фінансової і податкової звітності для оцінки податкового тягаря // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
523200
  Шумлянська Г.О. Застосування фур"є-подібних перетворень у сейсмічній голографії : геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 92-97. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
523201
  Гомеля М.Д. Застосування хімічних допоміжних речовин для забезпечення ресурсозбереження у виробництві паперу та картону / М.Д. Гомеля, О.С. Коваль, Т.О. Шаблій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 14-19 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
523202
  Нєкрасова О.В. Застосування цивільного законодавства до регулювання сімейних відносин: теорія і практика // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 7-13. – ISSN 2227-7048
523203
  Агаджанян А.Р. Застосування частотно-часових методів до обробки нестаціонарних сигналів в реальному масштабі часу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Агаджанян А.Р. ; М-во інфраструктури України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 25 с. – Бібліогр. : 11 назв.
523204
  Вакал Є.С. Застосування чебишовських наближень до розв"язання задач теплопровідності в кругових областях / Є.С. Вакал, Л.П. Вакал // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 40
523205
  Омельченко Т.В. Застосування штучних нейронних мереж для обробки даних газогеохімічних досліджень // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 119-121
523206
  Михайловська О. Застосування явища інформаційної атракції інвестицій для прогнозу розвитку глобального потоку ПII в регіональному розрізі : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 38-41 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
523207
  Кукшина Т. Застосувати неможливо, змінити? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 23-26
523208
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1925. – 85 с.
523209
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 107 с.
523210
  Юровська В.В. Застрахована особа як суб"єкт правовідносин з соціального страхування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 103-109
523211
  Магай Юлія Застраховане майно - спокійний відпочинок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44 : фото
523212
  Новокшенов И.М. Застрельщики: Повести / И.М. Новокшенов. – Иркутск, 1982. – 432с.
523213
  Галата С. Застрибнути до "наукового потяга" // Світ. – Київ, 2021. – Жовтень (№ 37/38)


  "Як рухається украънська наука до Європейського дослідницького простору (ЄДП)? Чи ефективний цей рух? Що потрібно зробити, щоб прискоритись? І чи встигне українська наукова спільнота "до цього потяга"? Відповісти на ці запитання спробували науковці, ...
523214
  Заремба Б.В. Застройка городов / Б.В. Заремба. – М, 1985. – 238с.
523215
  Трубникова Н.М. Застройка жилых районов в городах СССР / Н.М. Трубникова. – Москва, 1974. – 50 с.
523216
  Яковлев А.В. Застройка и благоустройство северных населенных мест / А.В. Яковлев. – Москва, 1976. – 55 с.
523217
  Зорин А.Н. Застройка и экология малых городов / А.Н. Зорин. – Казань, 1990. – 277с.
523218
  Белицкая Ада Застройщики срубили пальмы и завезли голубей. Похищение Европы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 58-66 : фото
523219
  Боков В.Ф. Заструги / В.Ф. Боков. – Москва, 1958. – 287с.
523220
  Гайдай Ю. Застряглі в процесі. Яких гучних вироків чекати у 2013 році? // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 14


  Думки Л.М. Толстого про справжнє значення права. Український переклад цього листа спеціально для "ЗІБ" підготували судді Конституційного Суду у відставці Іван Тимченко і Володимир Тихий.
523221
  Карпенко Микола Заступила чорна хмара та білую хмару : Епітафіон і тренос від Луки / Карпенко Микола. – Київ : Вадим Карпенко, 2002. – 408с. – ISBN 966-7833-37-2
523222
  Мушкетик Ю. Заступила чорна хмара... : історичний нарис // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
523223
  Столповский П.М. Заступник / П.М. Столповский. – Сыктывкар, 1988. – 394с.
523224
   Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Готтемьоллер у КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 2


  6 квітня 2017 року заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Роуз Готтемьоллер провела зустріч зі співробітниками, студентами і курсантами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її ...
523225
  Божик В. Заступник голови Комітету ВР з питань правової політики Валерій Божик: "Мін"юст мав би прагнути працювати над тим, щоб виконувалися 99% рішень" / розмову вела Вікторія Якуша // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)
523226
  Бровченко І. Заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Ігор Бровченко: "В Україні є всі ознаки того, що вона проходить пологовий піковий період" / інтерв"ю брала Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Травень (№ 13/14). – С. 1


  Про прогноз розвитку епідемії методом математичного моделювання.
523227
   Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха: "Евакуйовані виші працюють і досягають добрих результатів" / розмову вела Ірина Ніколайчук // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 1, 2
523228
  Гордійчук М. Заступник Табачника чинить тиск на студентів, які беруть участь у євромайдані // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 грудня (№ 49). – С. 7


  "...Страйковий комітет КНУ імені Тараса Шевченка висловлює занепокоєння діями першого заступника міністра освіти і науки Євгена Сулими".
523229
  Шишаев Б.М. Заступники / Б.М. Шишаев. – М, 1989. – 234с.
523230
  Смирнов И. Заступники народные: И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов. – Москва, 1908. – 273 с.
523231
  Власов В.А. Заступники свободы / В.А. Власов. – Тула, 1991. – 189с.
523232
  Немченко Г.Л. Заступница: повесть, роман, рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1991. – 459с.
523233
  Уварова О.О. Заступницька політика османським християнам в контексті зовнішньополітичного курсу Російської імперії (остання чверть XVIII - початок XIX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 200-211. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Одним з невивчених напрямів у розвитку Східного питання є заступництво Росії християнам Османської імперії. Остання чверть XVIII — початок ХІХ ст. — період активізації взаємозв’язків між Російською імперією і турецько-підданими християнськими ...
523234
  Шаньков Ю.И. Застывшие вздохи земли / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1985. – 304с.
523235
  Авсюк Г.А. Застывший холод / Г.А. Авсюк, В.А. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 77с. – (Наука - народу)
523236
  Тороповський М.М. Засуджений до страти втік : нариси / Микола Тороповський. – Львів : Каменяр, 1974. – 144 с.
523237
  Шуйський І. Засуджений за УНР // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 15


  "...Український економіст, професор, член партії українських соціалістів-революціонерів Сергій Степанович Остапенко волею долі за короткий час подолав шлях від народного вчителя до голови Ради народних міністрів УНР у 1919 році. Його державницька ...
523238
  Берзін П.С. Засуджений на смерть (Стефан Гнатович Борисенок) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С.1028-1039. – ISBN 978-617-7020-05-8
523239
  Колб О. Засуджений як суб"єкт реформування кримінально-виконавчої системи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.77-80
523240
  Кубрак Р.М. Засуджені з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк: стан, тенденції, перспективи : монографія / Р.М. Кубрак, В.В. Лень ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". – Дніпро : Біла К.О., 2019. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-356 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-645-350-5


  У пр. № 1728238 напис: Читачам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від авторів. Підпис. Р.М. Кубрак. 07.07.2019 р.
523241
  Грушовець Є. Засуджені на чужині: до чого готуватись захиснику // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
523242
  Захаров Є.Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Євген Захаров. – Харків : Права людини, 2013. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-115-7
523243
  Гонтарук О. Засудження рабства в романі Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2. – С. 50-53
523244
  Нива Ю. Засудження росії в унісон: як митці за кордоном підтримують Україну // Україна молода. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 10). – С. 12-13


  Культура важлива у питанні формування національної безпеки країни. Для інформаційного фронту вона - як наявність сучасного озброєння на полі спротиву повномасштабній воєнній агресії росії. Чи розуміють це українські чиновники і посадовці? Здається, ...
523245
  Шарговська О. Засудили 45 осіб, а Петрова відпустили. Навіть не звільнили з роботи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 39 (242). – С. 54-57


  Віктора Петрова радянські спецслужби готували на посаду голови українського уряду під час німецької окупації.
523246
  Танасійчук М. Засудили за зв"язки з Михайлом Грушевським // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 5 (508), 6 лютого 2020. – С. 48-50 : фото надані А. Коржовою
523247
   Засуженный деятель искусств РСФСР Евгений Иванович Востоков. – Москва, 1983. – 10с.
523248
  Білецький М.С. Засукавши рукава / М.С. Білецький. – Київ : Молодь, 1963. – 100 с.
523249
  Грибанов В.И. Засурье / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1958. – 76с.
523250
  Максимов С.А. Засуха / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 36с.
523251
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1978. – 271с.
523252
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – М, 1986. – 282с.
523253
  Делиникайтис С.А. Засуха и борьба с ней / С.А. Делиникайтис. – Москва, 1949. – 20с.
523254
  Заварина М.В. Засуха и борьба с ней / М.В. Заварина. – Москва : Географгиз, 1954. – 87с.
523255
  Вербин А.А. Засуха и борьба с ней в степи Украины / А.А. Вербин. – Одесса : Одесское областное изд-во, 1948. – 162с.
523256
  Сверлова Л.И. Засуха и лесные пожары на Дальнем Востоке / Л.И. Сверлова, Т.В. Костырина. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1985. – 120 с. – Библиогр.: с. 112-117
523257
  Бучинский И.Е. Засуха и суховеи / И.Е. Бучинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 214с.
523258
  Полтараус Б.В. Засуха на территории Воронежской и Тамбовской областей и роль полезащитных лесных полос в борьбе с ней : Автореф... кандид. географ.наук: / Полтараус Б.В.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 11 с.
523259
   Засухи в СССР их происхождение, повторяемость и влияние на урожай.. – Ленинград, 1958. – 208с.
523260
  Дроздов О.А. Засухи и динамика увлажнения / Дроздов О.А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 96 с. – Библиогр.: с. 92-94
523261
  ЛогиновВ.Ф Засухи, ихвозможные причины и предпосылки предсказания / ЛогиновВ.Ф. – Обнинск, 1976. – 72с.
523262
  Петрищева П.А. Засухостойчивость водных стадий Anopheles / П.А. Петрищева и С.Г.Г ребельский. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1936. – С. 158-142 : ил. – (Библиотека Свободного воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. LXXV ; Передовые школы и воспитательные учреждения вропы и Америки. Кн. 6)
523263
  Тетенева Т.Р. Засухостойчивость сеянцев древеных растений и пути ее повышения в условиях Донбасса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.012 / Тетенева Т. Р.; МВССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 26л.
523264
  Культиасова Г.М. Засухоустойчивость и экологический режим многолетних трав в кормовых севооборотах в Каменной степи : Автореф... канд. биол.наук: / Культиасова Г.М.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева Акад. наук СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
523265
  Назаренко С.И. Засухоустойчивость растений в зависимости от условий выращивания семян / С.И. Назаренко, 1941. – С. 72-79. – Отд. оттиск
523266
  Генкель П.А. Засухоустойчивость растений и способы ее повышения / П.А. Генкель. – Москва, 1954. – 39с.
523267
  Удольская Н.Л. Засухоустойчивость сорто яровой пшеницы / Н.Л. Удольская. – Омск, 1936. – 124с.
523268
  Заблуда Г.В. Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фазы их развития. / Г.В. Заблуда. – Свердловск, 1948. – 132с.
523269
  Стефановский И.А. Засухоустойчивость яровых пшениц. / И.А. Стефановский. – М-Л, 1950. – 224с.
523270
  Белецкий М. Засучивши рукава : сатирические стихи / Белецкий М. ; пер. с укр. Н. Анциферова. – Москва : Советский писатель, 1965. – 51 с. : ил.
523271
  Уильямс А.Р. Засушеная голова на память // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 44-45 : фото
523272
   Засчитывается ли период обучения в трудовой стаж? // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 23, декабрь. – С. 3
523273
  Іванченко Р. Засяяли вічні стожари / Раїса Іванченко. – Київ : Київський міжнародний університет, 2006. – 50с.
523274
  Бриних М. ЗАТ "Українські літературні премії" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 6/8. – С. 84-85. – ISSN 0130-321Х
523275
  Гоманюк М. Затаврований Південь: від Геродота до декомунізації // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-7
523276
  Вудхаус Пелем Гренвіл Затаєне мистецтво : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 132-139. – ISSN 0320 - 8370
523277
  Мошик М.М. Затамували подих небеса / М.М. Мошик. – Суми : Козацький вал, 1998. – 60с. – ISBN 966-589-062-Х
523278
  Павлов В.В. Затвердевание и его молекулярная модель / В.В. Павлов. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
523279
  Мадянов А.М. Затвердевание и новые способы разливки стали / А.М. Мадянов. – М, 1962. – 111с.
523280
  Оно А. Затвердение металлов / А. Оно. – Москва : Металлургия, 1980. – 152 с.
523281
   Затвердження Змін до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства : наказ Міністерства освіти і науки від 12 жовтня 2020 р. № 1265 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 69-70
523282
   Затверджено 100 стандартів вищої освіти // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 3
523283
   Затверджено вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
523284
   Затверджено графік ЗНО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 2
523285
   Затверджено новий порядок атестації наукових установ // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 27/28). – С. 1


  Відтепер оцінювати результати діяльності наукових установ будуть не міністерства та президії академій наук, а незалежні експертні групи. Методику та критерії оцінювання найближчим часом підготують в МОН.
523286
   Затверджено новий склад колегії МОН // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 9-16 квітня (№ 15/16). – С. 2


  "...Міністр освіти і науки Сергій Квіт підписав наказ від 16.04.2014 р. № 459 "Про новий склад колегії Міністерства освіти і науки України". Відповідно до наказу, головою колегії МОН є Міністр Сергій Квіт. <...> Губерський Леонід Васильович президент ...
523287
  Кручик В. Затверджено нові професійні стандарти // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 4). – С. 3
523288
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
523289
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
523290
   Затверджено перелік найважливіших науково-технічних розробок на 2021-2022 роки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 4. – ISSN 1682-2366
523291
   Затверджено програми для тестів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  Міністерство освіти і науки затвердило всі програми для проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури за спеціальностями галузей знань "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", ...
523292
   Затверджено Програму забезпечення якості освіти в КНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Вчена рада університету затвердила Програму заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, що спрямована на підтримку цінностей, традицій, норм, які й визначають ефективність функціонування ...
523293
   Затверджено столичний бюджет - 2001 // Вісник законодавства України. /Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації : Київ, 2001
523294
   Затверджено умови прийому до ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Про нові Умови прийому до ВНЗ України у 2013 році розповідає заст. директора Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту М. Фоменко.
523295
   Затверджено умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366
523296
   Затвердити Концепцію дуальної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793
523297
  Заказнов Н.П. Затворы аэрофотоаппаратов / Н.П. Заказнов; ред. С.П. Шокин. – Москва : Недра, 1965. – 87 с.
523298
  Бойчук Б. Затемнена сторона місяця // Критика. – Київ, 2000. – Жовтень, (число 10). – С. 27-28


  Полемічні нотатки на статтю Ю. Тарнавського "Темна сторона місяця" щодо книжки Соломії Павличко "Дискус модернізму в українській літературі".
523299
  Пристли Д.Б. Затемнение в Грэтли : повести, рассказы, пьесы. / Д.Б. Пристли. – Москва : Правда, 1988. – 576 с.
523300
  Єфименко В.М. Затемнення (- астрономічне явище) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 357-358. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
523301
  Возіянов М.К. Затемнення сонця : етюди пам"яті / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2015. – 66, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-624-3
523302
  Семейкін Б.Є. Затемнення Сонця і Місяця (до сонячного затемнення 19 червня 1936 р.) / Б.Є. Семейкін. – Харків : ДНТВУ, 1936. – 61 с.
523303
  Конончук Т.І. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932-1933 років у фольклорі України : монографія / Тетяна Конончук. – Київ : Твім інтер, 1998. – 216 с. – ISBN 966-95037-9-5
523304
  Томенко М. Затемнилося // Дзеркало тижня, 2002. – 7-13 вересня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова й інформації щодо діяльності ЗМІ в Україні
523305
  Репин Л.Б. Затерявшиеся в тайге / Л.Б. Репин. – Москва : Мысль, 1980. – 158с. – (Путишествия. Пририключения. Поиск)
523306
  Коннел Эван Затерявшийся в Индиях : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.30-47. – ISSN 1130-6545
523307
   Затерянная земля : сборник. – Новгород, 1995. – 528 с. : іл. – (На зере времен)
523308
  Альберти Р Затерянная роща / Р Альберти. – Москва, 1968. – 367с.
523309
   Затерянная улица. Соврем. канад. новелла.. – Москва : Прогресс, 1971. – 287с.
523310
  Просекин М.М. Затерянное поле. / М.М. Просекин. – Иркутск, 1978. – 168с.
523311
  Кирш Майке Затерянные в пустыне : Неизвестная Австралия. Опалы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 116-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
523312
  Альбанов В.И. Затерянные во льдах : записки В.И.Альбанова о путешествии по дрейфующим льдам Северного Ледовитого Океана летом 1914г. / В.И. Альбанов. – Уфа, 1978. – 206с.
523313
   Затерянные во льдах. Полярная экспедиция Г.Л.Брусилова на зверобойном судне "Св. Анна".. – Ленинград, 1934. – 282с.
523314
  Чехов А.П. Затерянные произведения / А.П. Чехов. – Л, 1925. – 304с.
523315
  Малов В.И. Затерянные экспедиции : Школьникам об истории геогр. открытий. / В.И. Малов. – Москва : Просвещение, 1980. – 127с.
523316
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Киев : Молодь, 1956. – 344с.
523317
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Москва, 1956. – 247с.
523318
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Москва, 1956. – 206с.
523319
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Воронеж, 1957. – 215с.
523320
  Дойль А.К. Затерянный мир : книга для чтения на английском языке для студентов II курса педагогических институтов / А.К. Дойль. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 188 с.
523321
  Дойль А.К. Затерянный мир : научно-фантастические произведения / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл ; [Пер. с англ. Н. Волжиной]. – Киев : Молодь, 1981. – 320 с. : ил.
523322
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Грозный, 1982. – 176с.
523323
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ростов -на-Дону, 1986. – 224с.
523324
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Алма-Ата, 1987. – 317с.
523325
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Минск, 1989. – 173с.
523326
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ашхабад, 1989. – 493 с.
523327
  Дойль А.К. Затерянный мир : фантастические произведения ; [пер. с англ.] / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл ; [Посл. М. Урнова]. – Москва : Правда, 1990. – 508 с. – ISBN 5-253-00166-2
523328
  Генис А. Затерянный мир // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.268-271. – ISSN 1130-6545


  О книгах: Малявин В. Китайская цивилизация .- М.:Изд-во АСТ,2001. Малявин В.Сумерки Дао. - М.:Изд-во АСТ,2000.
523329
  Бородина Татьяна Затерянный мир // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 106-111 : фото
523330
  Бьерре Йенс Затерянный мир Калахари / Бьерре Йенс. – Москва : Географгиз, 1963. – 190с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
523331
  Бьерре Й. Затерянный мир Калахари / Й. Бьерре. – Москва : Географической литературы, 1968. – 190с : ил. – (Путешествия Приключения Фантастика)
523332
  Дойль А.К. Затерянный мир. Отравленный пояс / А.К. Дойль. – Калининград, 1992. – 288с.
523333
  Дойл А.К. Затерянный мир. Фантастические произведения : [пер. с англ.] / Артур Конан Дойл ; [Посл. М. Урнова]. – Москва : Правда, 1986. – 508 с. – (Мир приключений)
523334
  Пессель М. Затеряный мир Кинтана-Роо : [Пер. с англ.] / [М. Пессель ; Отв. ред и автор послесл. Р.В. Кинжалов]. – Москва : Мысль, 1969. – 287 с., 4 л. ил. – На обороте тит. л.: Michel Peissel. The lost world of Quintana Roo. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
523335
  Хаткевич Василий Затеряный мир... в Антарктиде : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 5 : Іл.
523336
  Астафьев В.П. Затеси : кн. коротких рассказов / В.П. Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 238 с.
523337
  Астафьев В.П. Затеси : рассказы / В.П. Астафьев. – Красноярск : Книжное издательство, 1982. – 325 с.
523338
   Затилков В"ячеслав Федорович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Некролог
523339
  Муцько М. Затиснута в серці пісня : поезії / Микола Муцько. – Іваничі, 2008. – 76с. – ISBN 978-966-361-326-0
523340
  Смірнова Алла Затишний сад з таємною зоною // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 74-78 : фото
523341
   Затишок центру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 110-111 : фото
523342
  Урнявичюте Д. Затишье - 2 км : драма в 2-х ч. / Даля Урнявичюте ; авториз. пер. с лит. Ф.Дектора. – Москва, 1973. – 64 с.
523343
  Тургенев И.С. Затишье / И.С. Тургенев. – М., 1950. – 79с.
523344
  Цвейг А. Затишье / А. Цвейг. – Москва, 1959. – 367с.
523345
  Крашенинников А.Д. Затишье / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1969. – 328с.
523346
  Парфенов В.К. Затишье: повести и рассказы / В.К. Парфенов. – Л., 1978. – 255с.
523347
  Тендряков В.Ф. Затмение : Повести / В.Ф. Тендряков. – Москва : Современник, 1986. – 683с.
523348
  Паушкин Г.А. Затмение / Г.А. Паушкин. – Казань, 1990. – 158с.
523349
  Майер С. Затмение / Стефани Майер ; [ пер. с англ. О. Василенко]. – Москва : АСТ, 2009. – 447, [5] с. – На обл.Самая знаменитая вампирская сага 21 века "Сумерки", "Новолуние", Затмение". – ISBN 978-5-17-051077-1
523350
  Щербаков В.Н. Затмение в солнечный день : [повести и рассказы] / Валентин Щербаков. – Москва : Современник, 1981. – 287с.
523351
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – Улан-Удэ, 1971. – 178 с.
523352
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – Москва, 1980. – 189 с.
523353
  Мансуров Е.А. Затмение на Олимпе: Пробл. "Шахмат. слепоты" / Е.А. Мансуров. – М., 1991. – 174с.
523354
  Щеглов В.П. Затмение Солнца 31 июля 1981 года. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1981. – 31с.
523355
  Шистовский К. Затмение Солнца и Луны / К. Шистовский. – Москва, Ленинград : Детгиз, 1945. – 24 с.
523356
  Мартынов Д.Я. Затменные переменные звезды / Д.Я. Мартынов. – Москва; Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 150 с.
523357
   Затменные переменные звезды. – Москва : Наука, 1971. – 352с.
523358
  Ендрюс Дж. Затока заперечення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 липня (№ 115). – С. 3


  Про те, що може допомогти уникнути війни на Близькому Сході.
523359
  Штонь Григорій Затока лун : Поезії / Штонь Григорій. – Київ : Дніпро, 1999. – 184с. – ISBN 5-308-01739-5
523360
  Ильин В.А. Затон : повесть / В.А. Ильин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 222с.
523361
  Соколов В.В. Затонський В.П. - учений-хімік // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний журнал товариства "Знання" Української РСР. – Київ : Радянська Україна, 1980. – № 1
523362
   Затонський Дмитро Володимирович (1922-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 164. – ISBN 978-966-439-754-1
523363
   Затонський Дмитро Володимирович (1922-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 182. – ISBN 978-966-933-054-3
523364
  Белая Г.А. Затонувшая Атлантида : [сборник] / Г.А. Белая. – Москва : Журнал "Огонек", 1991. – 46, [2] с. – (Библиотека "Огонек"). – ISSN 0132-2095; № 14
523365
  Уокоп Р. Затонувшие материки и тайны исчезнувших племен / Р. Уокоп. – М, 1966. – 151с.
523366
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто, Ф. Диоле. – Москва : Прогресс, 1975. – 206с.
523367
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища : Жак Ив Кусто. Мир без солнца. Жак Ив Кусто. Филинн Диолле. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто. – Москва : Армада, 1998. – 362с. – (Зеленая серия. ; Вокруг света). – ISBN 5763206509
523368
  Варламов А.Н. Затонувший ковчег / А.Н. Варламов. – Москва : Молодая гвардия, 2002. – 448с. – (Проза века). – ISBN 5-235-02443-5
523369
  Акімочкіна Олександра Затонуле місто, римський санаторій та полювання на акул : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 96-99 : Фото
523370
  Ревега Н.М. Затоплене село Комарівка на Переяславщині у світлинах із родинних архівів його мешканців та фондового зібрання Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 441-444. – ISSN 2218-4805


  У статті досліджуються світлини з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», висвітлюється питання пошуку та вивчення світлин із родинних архівів колишніх жителів с. Комарівки.
523371
  Гауптман Г. Затоплений дзвін : німецька дpама-казка / Гергарт Гавптман ; Пеpеклав Микола Голубець. – вид. 2-е. – Київ ; Львів : Hакладом вид-ва "Сеpп і Молот" ; [Львів: Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1918. – 135 с. – (Белєтpистична)
523372
  Белей Л. Затоплені асиміляцією // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Історія українців Словаччини: від незнання до безпам"ятства.
523373
  Сальваладжо Н. Затопленная площадь / Н. Сальваладжо. – М, 1981. – 160с.
523374
  Канивец В. Затопленный остров / В. Канивец. – Рига, 1963. – 95с.
523375
  Маковій Г. Затоптаний цвіт : народознавчі оповідки / Г. Маковій. – Київ : Український письменник, 1993. – 205 с. – ISBN 5-333-01269-5
523376
  Даник В. Затопчу неволю босими ногами = Тарас Шевченко як поет-пісняр // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 240-250. – ISBN 978-966-493-489-0
523377
  Даник В. Затопчу неволю босими ногами. Тарас Шевченко як поет-пісняр // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 9/10. – С. 2-8. – ISSN 0208-0710
523378
  Чернышевич А.Д. Затор на двадцатом : рассказы / Аркадий Чернышевич; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1964. – 238 с.
523379
  Булгакова Н. Затор на переходе. Университеты тормозит неясность целей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 6


  Российская система высшего образования находится в процессе серьезной трансформации. Многие страны, столкнувшиеся с необходимостью перестраивать структуру высшей школы в связи с изменившейся общественно-политической ситуацией, успешно это сделали, ...
523380
  Мумжиева Нина Геннадьевна Заторможенное внутреннее вращение относительно связи Csp3-P в ряду производных четырехкоординированного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мумжиева Нина Геннадьевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
523381
  Булгакова Н. Заточка инструмента. РГНФ совершенствует систему оценки заявок. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  В ближайшее время будет формироваться единая государственная программа фундаментальных исследований РФ. Ее цель - снизить, а может, даже устранить барьеры между академической, вузовской, отраслевой, “фондовой” наукой. Мы должны сделать программу, ...
523382
  Іванішин К.І. Затрати на підприємстві та шляхи їх мінімізації / К.І. Іванішин, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 100-102. – ISBN 978-617-645-227-0
523383
  Куліков Г.Т. Затрати на утримання робочої сили та її вартість: поняття, тенденції, показники // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 3-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
523384
  Дієсперов В. Затрати праці в господарствах населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-7
523385
   Затрати праці і собівартості сільско-господарської продуції в колгоспах.. – Київ, 1956. – 80с.
523386
  Родионенков П.А. Затраты и результаты производственных исследований и разработок / П.А. Родионенков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 144 с.
523387
  Аврех Г.Л. Затраты и результаты: беседы об экономике / Г.Л. Аврех, Н.П. Федоренко, Е.П. Щукин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 191, 2 с. : граф. – (Экономика социализма). – ISBN 5-02-011922-9
523388
  Могильчак Е.Л. Затраты и трудности на пути к высшему образованию // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-142. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты социологического анализа интеллектуальных, организационных и финансовых затрат студентов и их родителей при поступлении в университет и в процессе учёбы в нём. Анализ проведен на основе эмпирического исследования.
523389
   Затраты меньше -- отдача больше. Материалы Харьк. гор. экон. конференции "Пути повышения рентабельности пром. предприятий, строек и транспорта", состоявшейся 21-22 июня 1965 г.. – Х., 1965. – 220с.
523390
  Колесников А.В. Затраты на производство : избр. науч. труды / А.В. Колесников ; Укр. гос. акад. ж.-д. транспорта. – Харьков : УкрГАЖТ, 2013. – 338, [1] с. : ил., табл. – На обкл. також.: Українська державна академія залізничного транспорту. – Библиогр.: с. 290-304. – ISBN 978-617-654-007-6


  У пр. № 1711402 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко. С уважением автор. 30.12.2016 Киев
523391
  Золотарев М.Г. Затраты промышленных предприятий / М.Г. Золотарев. – Ярославль, 1979. – 75с.
523392
  Легкий О.В. Затримання в кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7363-14-8
523393
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – ISSN 0132-1331
523394
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
523395
  Курільчук І.Г. Затримання осіб для їх екстрадиції: повноваження прокурора та суду // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 507-512. – ISSN 1563-3349
523396
  Бузницька С.В. Затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину: проблеми та пропозиції / С.В. Бузницька, А.І. Щербина // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 28-34
523397
  Фаринник В. Затримання особи на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 6-12 жовтня (№ 40)
523398
  Юдківська Г.А. Затримання особи та взяття під варту у світлі вимог презумпції невинуватості // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 12-22.
523399
  Лук"яненко Ю.В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження : монографія / Ю.В. Лук"яненко, О.О. Юхно ; [за заг ред. О.О. Юхна] ; М-во внутр. справ України, Нац. поліція України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2016. – 262, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 219-252 та в підрядк.прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-73-5
523400
  Чернова А. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 79-84


  Етапи становлення законодавства
523401
  Слінько С. Затримання особи, яка підозрюється в скоєнні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.67- 69
523402
   Затримання особи. Законодавство. Роз`яснення. Судова практика : [збірка] / Союз юристів України, Київ. міська орг. ; Асоц. процесуалістів України ; [уклад.: С.В. Онищенко] ; за заг. ред. М.Є. Шумила, чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 306, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-687-3
523403
  Фаринник В.І. Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 85-94
523404
  Назаров В.В. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: проблеми та реальність // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 89-93
523405
  Погорецький Затримання підозрюваного: проблеми обгрунтування рішення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 92-97.
523406
  Керевич О.В. Затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7220-71-7
523407
  Василенко Д.Л. Затримання як захід процесуального примусу в контексті обмеження прав громадян // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 92-99.
523408
  Кодунов М. Затримка на вимогу // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 15


  "За відсутності згоди щодо особливого договірного режиму обопільної затримки наслідки розгляду спору визначатимуться матеріальним правом, яке застосовується до договору будівельного підряду".
523409
  Коростіль М.О. Затримка росту плода при доношеній і недоношеній вагітності / М.О. Коростіль, О.О. Чорна // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 20-23. – ISSN 2413-550Х
523410
  Ошуркевич О.Ф. Затрубили труби : З історії народних музичних інструментів / Олекса Ошуркевич. – Луцьк : Надстир`я, 1993. – 23, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 23
523411
  Койнаков И. Затуй им пеят песента / И. Койнаков. – Пловдив, 1982. – 199с.
523412
   Затула Василь Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 86-87 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
523413
   Затула Василь Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 92-93. – ISBN 978-966-439-961-3
523414
   Затула Василь Іванович (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 49-50. – ISBN 966-95774-3-5
523415
  Жадько В. Затуливітер Володимир Іванович (- поет,прозаїк, перекладач, журналіст ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 331. – ISBN 978-966-8567-14-8
523416
  Сопронюк О. Затуливітрів день: "Спинились на сьогоднішнім числі зловтіхи календарні..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-13 березня (№ 10). – С. 13
523417
   Затулі Василю Івановичу - 50! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 86-87. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  15 червня 2016 року виповнюється 50 років з дня народження доцента кафедри метеорології та кліматології, кандидата географічних наук Затули Василя Івановича.
523418
  Гегузина С.Я. Затухание и дисперсия упругих, электрических и магнитных колебаний при фазовых превращениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Гегузина С.Я.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 24л.
523419
  Прокопенко Г.И. Затухание ультразука на дислокациях в предварительно деформируемых монокристаллах молибдена и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Прокопенко Г.И.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1970. – 21л.
523420
  Мордюк Н.С. Затухание упругих колебаний при фазовых превращениях в сплавах на основе меди и кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мордюк Н.С. ; Объедин. учен. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 20 с.
523421
  Касьян А.А. Затухающий сигнал: идеологические дискуссии в советской науке середины XX века в региональном контексте / А.А. Касьян, С.В. Куревина, Н.Е. Петрова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-95. – ISSN 0205-9606


  В статье рассмотрены научно-идеологические дискуссии, проходившие в ряде областей отечественной науки в середине XX в., и сделана попытка преодолеть стереотипы прошлого (апологетизм и нигилизм), характерные для их оценок. Значительное внимание уделено ...
523422
   Затушёванные на книгах имена как затушёванные страницы истории // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Рассказ о репрессиях библиотекарей в 30-е годы будет неполным без упоминания о судьбах основателей советской библиотечной системы.
523423
  Макаенок А.Е. Затюканный апостол. / А.Е. Макаенок. – М, 1974. – 280с.
523424
  Макаенок А.Е. Затюканый апостол. : трагикомедия / Андрей Макаенок ; пер. с белорус. – Москва : Искусство, 1973. – 49 с.
523425
  Савчук Ю. Затягування судового розгляду кримінальної справи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 381-382. – ISBN 978-617-7069-17-0
523426
  Тимченко В.В. Затяжна ангіна: Журналіст. конфлікти часів безгасності і після них / В.В. Тимченко. – Київ : Молодь, 1989. – 128с.
523427
  Моргун Ф.Т. Затяжна війна агрономів / Федір Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 2004. – 48, [4] с. : іл. – ISBN 966-8304-30-6
523428
  Дітц А. Затяжна реформа російського авторського права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-50. – ISSN 1608-6422
523429
  Петров М.Г. Затяжная весна / М.Г. Петров. – М., 1986. – 237с.
523430
  Маляков Л.И. Затяжная весна. / Л.И. Маляков. – Л., 1990. – 444с.
523431
  Форостина О. Затяжний бій із довгою тінню // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Липень - серпень (число 7/8). – С. 24-32


  Книга Миколи Рябчука "Долання амбівалентності. Дихтомія української національної ідентичності - історичні причини та політичні наслідки. - Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. - 252 с.
523432
  Азольский А.А. Затяжной выстрел : роман / А.А. Азольский. – Москва : Современник, 1988. – 287 с. – (Новинки "Современника")
523433
  Азольский А.А. Затяжной выстрел : романы / А.А. Азольский. – Москва : Правда, 1989. – 478, [2] с. – (Библиотека журнала "Знамя")
523434
  Власенко В.И. Затяжной дождь / В.И. Власенко. – Иркутск, 1973. – 31с.
523435
  Балин А. Затяжной прыжок : стихи / А.И. Балин ; ил.: Б. Щляпугин. – Москва : Современник, 1975. – 125 с. : ил.
523436
  Алшутов А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Алшутов. – Коми, 1987. – 111 с.
523437
  Розенбаум А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Розенбаум. – Л., 1990. – 141с.
523438
  Суслов В. Затяжной прыжок. / В. Суслов. – Алма-Ата, 1971. – 55с.
523439
  Яковенко В.П. Затяжные дожди. / В.П. Яковенко. – Москва, 1977. – 32с.
523440
  Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление / Г.А. Арбатов. – Москва, 1991. – 398с.
523441
   Затянувшийся раунд. Рассказы.. – М., 1969. – 32с.
523442
  Мегрели Б.Я. Затянутый узел : Романы / Б.Я. Мегрели. – Москва : Советский писатель, 1989. – 632с.
523443
  Федорук О. Зауваги до автографів Шевченка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 0236-1477
523444
  Рицар Б. Зауваги до внормування термінології інформаційних технологій: із досвіду експертування проектів згармонізованих ДСТУ / Б. Рицар, Р. Мисак, Р. Микульчик // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 29-37. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "На основі досвіду виконання низки експертиз національних стандартів на терміни та визначення понять з інформаційних технологій, гармонізованих із міжнародними стандартами, проаналізовано типові термінологічні помилки як фахівців з цієї, так і з ...
523445
  Різун В. Зауваги до основних термінів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про зауваги до основних термінів, вироблені науковою школою інституту журналістики. Идет речь о замечания к основных терминов, произведенные научной школой института журналистики. The article deals with main terms developed by the scientific ...
523446
  Кирчгв Р. Зауваги на полях студій Григорія Нудьги над поширенням української пісенності у світі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 19-23. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Йдеться про фактологічне, методологічне й інтерпретаційне значення праць Григорія Нудьги для подальшого дослідження проблеми "Українська пісня в світі", розширення її предметного поля і поглибленого осмислення її різних аспектів
523447
  Попович А. Зауваги про безперервне вивчення стилістики української мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 56-64. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
523448
  Михайличенко Н. Зауваги про вживання термінів-англіцизмів у медійному науковому дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 17-22. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
523449
  Бессараб А.О. Зауваги редактора щодо назв періодичних наукових фахових видань України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано назви періодичних наукових фахових видань України й виявлено типові помилки. За симантикою складових назви видання виділено такі групи: вид видання; його тематика; назва установи - засновника видання.
523450
  Сич З. Зауваги щодо використання стандартів у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 3 (137). – С. 37-38.
523451
  Лучик А.А. Зауваги щодо створення граматики мовних процесів // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 48-52. – ISSN 1996-9872
523452
  Шидивар Ж. Зауваги щодо чужомовних перекладів термінів ДСТУ 3437-96 "Нафтопродукти. Терміни та визначення" // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 42-47. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Розглянуто переклади німецькою, англійською та французькою мовою термінів і визначень у нафтовій галузі. Зазначено низку помилок i пропоновано виправлення цих помилок".
523453
  Сегедін В. Зауваження до проекту КПК. Скорочене досудове провадження потребує удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-45
523454
  Ленін В.І. Зауваження на твори Клаузевіца "Про війну" / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 35 с.
523455
  Закусило О.К. Зауваження про знаходження числових характеристик систем масового обслуговування M/D/c // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 213-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показано, що корені рівняння 1 - z[верхній індекс c]e[верхній індекс [лямбда](1 - z)] = 0, важливого при вивченні систем масового обслуговування M/D/c, можуть бути знайдені деяким методом послідовних наближень.
523456
  Закусило О.К. Зауваження про характеризацію глобальної поведінки процесу з незалежними приростами // Укр. мат. журн., 2000. – № 9
523457
  Безпаленко А.М. Зауваження стосовно "семантичного трикутника " (або І. Павлов у компанії Фреге, Огдена з Річардсом та Сосюра?) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 25-28
523458
  Гарань Л.М. Зауваження стосовно теоретичних досліджень у граматиці // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 21-22
523459
   Зауваження та пропозиції Всеукраїнської екологічної ліги щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації ТОВ "Надра Юзівська" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
523460
  Горнісевич А. Зауваження та пропозиції до законопроекту про Митний кодекс України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 64-68. – ISSN 1608-6422
523461
  Дунаєвська Л.Г. Зауваження та пропозиції щодо окремих положень проекту кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 38-40. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
523462
  Іксанов О.М. Зауваження щодо доведень деяких результатів про саморозкладність в банахових просторах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що ряд результатів, пов"язаних із саморозкладними ймовірностями розподілами в банахових просторах, дозволяє просте доведення, що оперує лише функціями однієї дійсної змінної. Увагу, зокрема, приділено саморозкладним законам, що є згортками ...
523463
  Хлобистов В.В. Зауваження щодо розв"язності L-проблеми на множині операторних поліномів в гільбертовому просторі з мірою // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 250-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В гільбертовому просторі з мірою розглянуто деякі питання щодо розв"язності L-проблеми - про існування неперервного інтерполяційного операторного полінома, норма якого не перевищує L.
523464
  Пухтецька А.А. Зауваження щодо самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з "Адміністративного права України" та "Адміністративного процесу" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 93-99. – ISSN 2219-5521
523465
  Леонова Ю. Заувваження до проекту нового Трудового кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.101-104. – ISSN 0132-1331
523466
  Панов М.В. Заударный вокализм современного русского литературного языка : Автореф... канд. филолог.наук: / Панов М.В.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 16 с.
523467
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – Москва, 1985. – 592с.
523468
  Смирнов В.В. Заулки : Повести / В.В. Смирнов. – Москва : Современник, 1986. – 591с.
523469
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – Москва, 1989. – 111с.
523470
  Горелов С.К. Заунгузские Каракумы : ( развитие рельефа и вопросі рационального землепользования) / С.К. Горелов. – Москва, 1989. – 120 с.
523471
  Услар П.А. Заупокойная месса : Роман / П.А. Услар. – Москва : Радуга, 1984. – 300с.
523472
  Пляхин А.М. Зауралье мое. / А.М. Пляхин. – Курган, 1960. – 32с.
523473
  Борзунов В.А. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков / В.А. Борзунов. – Екатеринбург, 1992. – 187с.
523474
  Ткалич Д.И. Зауральские были. Записки архивиста. / Д.И. Ткалич. – Свердловск, 1972. – 62с.
523475
  Спицын А.А. Зауральские древние городища / Спицын А.А. // Майданы / А.А. Спицын. – [Б. м.]. – 15 с.
523476
  Сергеев-Ценский Зауряд-полк / Сергеев-Ценский. – Москва, 1935. – 279с.
523477
  Квициани А.М. Заурядное дело / А.М. Квициани. – Сухуми, 1973. – 158с.
523478
   Заусаев А.А. Каталог выставки.. – Свердловск, 1962. – 6с.
523479
   Заусаев Алексей Александрович. Альбом репродукций.. – Свердловск, 1971. – 38с.
523480
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1981. – 254с.
523481
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 269с.
523482
  Наджафов Г.Д. Зафар Нейматов / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1965. – 48 с.
523483
  Стуканова М. Зафіксувати теперішнє, щоб відкрити майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 26)


  20 голосів про Маріуполь.
523484
  Білецький О.І. Захiдно-євpопейська лiтеpатуpа : Хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1939. – 382с.
523485
  Костина-Кассанелли Заха Хадид и ее барьеры // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
523486
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 5-8104-0042-6
Вип. 2. – 1995. – 112с.
523487
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – 3-е вид. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 966-513-040-4
Вип. 1. – 1997. – 112с.
523488
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – [3-є вид.]. – Київ : Обереги, 1993. – 110 с. – (Бібліотека АТ "Обереги" ; вип. 1)
523489
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – Вид. 2-е. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ "Обереги"). – ISBN 5-8104-0041-8
Вип. 1. – 1994. – 112 с.
523490
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 430 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
523491
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1902. – 224 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
523492
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в ХIII віці / Іван Франко ; [Пеpедм. В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – Київ ; Ляйпціг : Укp. Hакладня, Коломия: Галицька накл. ; [Дpук. О. Дpевіца], 1919. – 254 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Фpанко: Бібліогp. твоpів. 1874-1964 / Склав М.О. Моpоз. К., 1966. - В кн. пеpедм. авт. до 1-го та 2-го вид
523493
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко; Пер. с укр. В. Россельса. – Новосибирск : ГИХЛ, 1942. – 160с.
523494
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – б.м. : Укрвидав, 1944. – 147с.
523495
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко. – Москва; Ленінград : Детгиз, 1946. – 176 с. : С портр.
523496
  Франко І.Я. Захар Беркут : іст. повість / Іван Франко. – Регенсбург : Українське Слово, 1946. – 158 с. – Вид. пошкоджене
523497
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – Ужгород, 1949. – 146с.
523498
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 156с.
523499
  Франко И.Я. Захар Беркут : Картина общественной жизни Карпатской Руси в 13-м в. / И.Я. Франко. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 160с.
523500
  Франко І.Я. Захар Беркут / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 159с.
523501
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громад. життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1965. – 154с.
523502
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в 13-му ст. / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1968. – 226 с.
523503
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1974. – 171с.
523504
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці / Іван Франко. – Київ : Довгань, 1979. – 158 с.
523505
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 18 віці / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1986. – 127с.
523506
  Франко І.Я. Захар Беркут : роман / Іван Франко. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 308 с. – У вид. також: Чернігівка / М. Костомаров. – (Український історичний роман). – ISBN 5770753900
523507
  Франко І. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13 віці / Іван Франко. – Київ : Велес, 2007. – 240с. – (Класика української літератури). – ISBN 966-7263-24-3
523508
  Франко І.Я. Захар Беркут : повість / Іван Франко ; [упоряд., передм., пояснення слів: Р.П. Іванченко ]. – Перевид., переробл. – Київ : Дніпро, 2016. – 177, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-578-257-5
523509
  Франко І.Я. Захар Беркут. Борислав сміється / Іван Франко ; [передм. В. Яременка]. – Київ : Персонал, 2010. – 443, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 14). – ISBN 978-617-02-0023-5
523510
  Гжицький В.З. Захар Вовгура / В.З. Гжицький. – Х.-К., 1932. – 300с.
523511
  Циркин С.О. Захар Федорович Дорофеев / С.О. Циркин. – Саранск, 1986. – 113с.
523512
  Забіла П. Захаренківські ідеї обговорили науковці з усієї України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 1


  Шістнадцяті Всеукраїнські Захаренківські читання пройшли в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Цьогоріч педагогічна спільнота відзначає 80-річчя від дня народження Олександра Антоновича Захаренка - видатного ...
523513
   Захаренко Микола Іванович (1954-2013) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 164. – ISBN 978-966-439-754-1
523514
   Захаренко Микола Іванович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 183. – ISBN 978-966-933-054-3
523515
  Шелест Б.П. Захаржевська Вікторія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 215--216. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1954) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1980 р. викладала на кафедрі слов"янської філології філологічного факультету КДУ ім.Т.Г. Шевченка
523516
  Шелест Б.П. Захаржевська Вікторія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 197-198. – ISSN 2075-437X
523517
  Островский Г.С. Захарий Зограф: болг. живописец / Г.С. Островский. – Л., 1987. – 190с.
523518
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – М., 1958. – 235с.
523519
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 229с.
523520
  Цулукидзе А.Г. Захарий Палиашвили / А.Г. Цулукидзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1971. – 52 с.
523521
  Щербатюк О. Захарія Голубовський, 1786 рік в історії Лаври й "Зима українського бароко" // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
523522
  Ковальський М. Захарія Копистенський // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 94-97. – ISBN 966-7631-05-2
523523
  Степенькіна П. Захарія Копистенський // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 67-81. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
523524
  Аркин Д.Е. Захаров и Воронихин / Д.Е. Аркин. – Москва : Гос. изд. лит. по строительству, 1953. – 78 с. – (Цикл лекций "Мастера русского зодчества")
523525
  Фурса С.Я. Захарова Олена Семенівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 39-40. – ISBN 978966-97130-0-1
523526
  Карпов А.А. Захарово поле / А.А. Карпов. – 2-е изд. доп. – Х., 1990. – 173с.
523527
   Захаровская художественная картинная галерея : экспозиция. – Москва : Советский художник, 1984. – [33] с.
523528
  Руденко Л.Г. Захарченко Володимир Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 381. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
523529
   Захарченко Володимир Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 19-20. – ISBN 978-617-7069-48-4
523530
   Захарченко Ігор Віталійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42
523531
   Захарченко Марко Васильович (1938-2015) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 164. – ISBN 978-966-439-754-1
523532
   Захарченко Марко Васильович (1938-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 183. – ISBN 978-966-933-054-3
523533
   Захарченко Петро Павлович (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 183. – ISBN 978-966-933-054-3
523534
  Віднянський С.В. Захасник малих народів у новій Європі. Томаш Гарріг Масарик / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 41-70. – ISBN 978-966-02-5494-7
523535
  Сенекина Захват Австрии гитлеровской Германии в марте 1938 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенекина; Акад.общевтв.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
523536
  Чишвиц Фон Захват Балтийских островов Германией в 1917 г. / Чишвиц Фон. – М., 1937. – 179с.
523537
  Никитина И.А. Захват бурских республик Англией / И.А. Никитина. – Москва, 1970. – 214 с.
523538
  Никитина И.А. Захват бурских республик Английей в 1899-1902 гг. : Автореф... докт. ист.наук: / Никитина И. А.; Моск. пед. инзт. – Москва, 1967. – 26 с.
523539
  Куропятник Г.П. Захват Гавайских островов США / Г.П. Куропятник. – М, 1958. – 247с.
523540
  Грицких Д. Захват Гонконга Великобританией: частный интерес и государственная политика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-19. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено системну цілісність британської колоніальної політики при захопленні Гонконгу, яке здійснювалося з урахуванням державних і приватних інтересів. The system integrity of the British colonial policy at capture of Hong Kong, which was showed in ...
523541
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – М.-Л, 1925. – 308с.
523542
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – 2-е. – М., 1959. – 366с.
523543
  Енглунд П. Захват і біль битви. Перша світова у 211 епізодах = Stridens skonhet och sorg / Петер Енглунд ; [пер. Н.В. Третякової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 554, [3] с. : іл. – Пер. вид.: Stridens skonhet och sorg / Peter Englund. - Покажчик: с. 517-522. – Бібліогр.: с. 511-516. – ISBN 978-966-03-7506-2
523544
  Шпаро О.Б. Захват Кипра Англией / О.Б. Шпаро; АН СССР. Институт востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 282с. – Библиогр.: с.279-281
523545
  Эрамжян Р.А. Захват м-мезонов легкими ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эрамжян Р.А.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
523546
  Доготарь Г.Ф. Захват мюонов легкими атомными ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Доготарь Г.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
523547
  Крещук Л.Н. Захват носителей на притягивающие центры в полупроводниках в сильных электрических и магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Крещук Л.Н.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1979. – 22л.
523548
  Николс Ч. Захват Окинавы. / Ч. Николс, Г. Шоу. – М, 1959. – 310с.
523549
  Рапопорт Л.П. Захват ядром орбитальных электронов в "особых зонах". : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рапопорт Л.П.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1951. – 11 с.
523550
  Базиянц А Захватническая политика англо-американского империализма в Баку и Азербайджане (ноябрь 1918 г - апрель 1920 г) : Автореф... канд.ист.наук: / Базиянц А,П.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 15л.
523551
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. (Ч. 1) : Дис... док. ист.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 567л.
523552
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. Ч.-2 : Дис... док. историч.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 568-956л. – Бібліогр.:л.931-956
523553
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Автро-Венгрии на востоке в 1914-1918 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Теодорович И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 50 с. – Бібліогр.:с.48-50
523554
  Ахтамзян А.А. Захватническая политика германского империализма в отношении Советской России в период Бреста (ноябрь 1917 г. - ноябрь 1918 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений, Каф. ист. стран Запада. – Москва, 1960. – 20 с.
523555
  Нотович Ф.И. Захватническая политика германского империализма на Востоке в 1814-1918 гг. / Ф.И. Нотович. – Ленинград, 1947. – 236 с.
523556
  Кулинич И.М. Захватническая политика германского империализма по отношению к Украине в конце XIX - начале XX века : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 573 / Кулинич И.М. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1970. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
523557
   Захваты промышленных роботов. – Новосибирск, 1991. – 506с.
523558
  Мезенцева Н.І. Захворюваність і здоров"я населення в Україні: суспільно-географічний вимір : монографія / Наталія Мезенцева, Світлана Батиченко, Костянтин Мезенцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт Сервіс, 2018. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7069-72-2
523559
  Капустинська О.А. Захворюваність на непухлинні хвороби органів травлення в осіб 18 років і старших, евакуйованих із 30-кілометрової зони ЧАЕС у післяаварійний період (1992-2016) / О.А. Капустинська, К.Є. Прикащикова, Ж.С. Ярошенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 24-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
523560
   Захворюваність на непухлинні хвороби, інвалідність, смертність дорослого населення радіоактивно забруднених територій України / К.Є. Прикащикова, Ж.С. Ярошенко, Г.В. Костюк, В.І. Сировенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 22-29 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
523561
   Захворюваність на рак молочної залози і роль стійких хлорорганічних забруднювачів навколишнього середовища (аналіз даних літератури) / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко, В.Ф. Бабій, Д.О. Главачек // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 53-59 : фото. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2077-7477
523562
   Захворюваність на рак молочної залози і роль хімічних забруднювачів довкілля (аналіз даних літератури) / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко, В.Ф. Бабій, Д.О. Главачек // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 52-60 : фото. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2077-7477
523563
  Черниченко І.О. Захворюваність на рак передміхурової залози та вплив на її формування хімічного забруднення навколишнього середовища / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 64-75. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2077-7477
523564
  Черниченко І.О. Захворюваність на рак яєчників і вплив на їх формування хімічного забруднення довкілля (аналіз даних літератури) / І.О. Черниченко, Н.В. Баленко, О.М. Литвиченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 70-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 2077-7477
523565
  Орєхова О.В. Захворюваність працівників гірничо-металургійної галузі за результатами періодичних медичних оглядів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 62-67 : табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
523566
   Захворюваність у спорті високих досягнень. Основи профілактики / О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин, В.Є. Кондратюк, О.Ю. Алексійчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 69-74 : фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-7477
523567
  Треніна А.С. Захворювання викликає не холод, а вірус // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 5
523568
  Карлова О.О. Захворювання гепатобіліарної системи при експозиції свинцем // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
523569
  Перегудова О.С. Захворювання дикорослих рослин EPIPACTIS HELLEBORINE та PLATANTHERA BIFOLIA / О.С. Перегудова, Г.В. Коротєєва, Т.А. Компанець // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58-60
523570
  Товкай О.А. Захворювання надниркових залоз та їх хірургічне лікування із застосуванням відео-ендоскопічних операцій : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Товкай Олександр Андрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 44 назви
523571
  Денисюк В.Г. Захворювання печінки та жовчних шляхів / В.Г. Денисюк. – Київ, 1987. – 32с.
523572
  Курпас Алексей Захер: ругательство или блюдо? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 24-27 : фото
523573
  Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов"язань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 215-221. – ISSN 0132-1331
523574
  Кацавець Р.С. Захисна промова: зміст та структура // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 11-14.
523575
  Бек М. Захисна реакція на захисний механізм // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Аналіз правових наслідків ЗУ "Про захист персональних даних" у порівнянні з міжнародним законодавством ".
523576
  Рак А.Ю. Захисна роль і стійкість лісів Горган : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.03 / Рак Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
523577
  Чубатий О.В. Захисна роль карпатських лісів / О.В. Чубатий. – Ужгород, 1968. – 136 с.
523578
  Жук І. Захисна роль оксиду азоту за дії високотемпературного стресу на рослини пшениці / І. Жук, А. Капустян, М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 69-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Показано, що оксид азоту збільшує активність пероксидаз листків озимої пшениці за дії та післядії високотемпературного стресу. It is shown that nitrogen oxide increases peroxidase activity of winter wheat leaves under influence and after-effects of ...
523579
  Денисова Т.А. Захисна функція кримінального покарання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 207-214
523580
  Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-103.
523581
  Штанько А. Захисна функція цивільного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 39-45. – ISSN 2311-6676
523582
  Воронов Р. Захисний дефект // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Для забезпечення захисту суб’єктів господарювання від необґрунтованого звинувачення в економічних злочинах необхідно підвищити ефективність правового регулювання".
523583
  Ноздренко Д. Захисний ефект фуллерену C60 на розвиток процесів втоми в muscle soleus щура після штучної ішемізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-88. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу C60FAS при дозі 1мг/кг на ішемічно пошкоджений м"яз m. soleus щура. Досліди проводили після 5 денної часткової ішемізації. Скорочення м"яза реєстрували при внутрішньовенному та внутрішньом"язовому введенні препарату. ...
523584
  Онищенко В.О. Захисний підхід до визначення економічної безпеки регіону / В.О. Онищенко, О.М. Бондаревська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 158-164. – ISSN 2222-0712
523585
  Погорецький М. Захисник - суб"єкт доказуванні на досудовому провадженні за чинним КПК України: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 479-482. – ISBN 978-617-7069-15-6
523586
  Овсяник Д.В. Захисник в кримінальному провадженні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7363-14-8
523587
  Дільна З. Захисник засудженого в стадії виконання судових рішень: питання теорії та практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 140-145. – ISSN 2308-9636
523588
  Маньковська Р. Захисник національної спадщини // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 11-15


  Діяльність на музейницькій ниві видатного вченого, голови Національної спілки краєзнавців України, академіка НАН України П. Т. Тронька.
523589
  Матвієнко А. Захисник нашої пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Український етнограф і лексикограф Михайло Левченко.
523590
  Гоменюк В.М. Захисник пам"яток (до 65-річчя Олени Миколаївни Титової) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 68-69. – ISSN 2077-9496
523591
  Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 90-95
523592
  Коломоєць Т.О. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення : монографія / Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОНУ. – Київ : Істина, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-8909-22-1
523593
  Кулик Н. Захисник української справи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 1, 14-15 : фото. – ISSN 2219-5793


  Про українського правознавця і громадського діяча, теоретика правової держави, одного з організаторів Національної академії наук Богдана Кістяківського. Викладав у новоствореному Українському народному університеті (Київському університетві): з березня ...
523594
  Рибалка О.В. Захисник як суб"єкт доказування в кримінальній справі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 35-40
523595
  Ляш А.О. Захисник як суб"єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу / А.О. Ляш, В.С. Благодир // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 19-21
523596
  Лань О.Ю. Захисник як суб"єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лань Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
523597
  Лань О.Ю. Захисник як суб"єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лань Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 226 арк. – Додатки: арк. 200-226. – Бібліогр.: арк. 171-199
523598
   Захисникам України - Слава! = Glory to the defenders of Ukraine : поет. альм. із присвятою звитязі й мужності героїв АТО / Нац. акад. Служби безпеки України ; [редкол.: Голіченко Л.М. та ін. ; пер.: В. Ведута та ін.]. – Київ : Національна академія Служби безпеки України, 2016. – 150, [2] с. – Рез. укр., англ. мовами. - Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. різними мовами. – ISBN 978-966-8916-53-3
523599
  Хлопик О.П. Захисні властивості нових екологічно безпечних інгібіторів корозії на свіжоутвореній поверхні алюмінієвих сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Хлопик Ольга Петрівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
523600
  Олійник Н. Захисні дії в купальській обрядовості українців Харківсько-Бєлгородської етноконтактної зони (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 27-32. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті на основі польових матеріалів розглянуто основні компоненти Купальського свята: вогонь, вода, рослинність, лялька Маринонька та діїз ними, що спрямовані на контроль над майбутнім. У статті йдеться про купальську обрядовість етнічних українців ...
523601
  Лавров В.В. Захисні лісові насадження у зонах можливих конфліктів транспортної та екологічної мереж / В.В. Лавров, А.В. Житовоз, Т.Ю. Сагдєєва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 15-24 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
523602
  Ускова А.К. Захисні механізми "спрацювання": інтелектуалізація та раціоналізація, їх функції // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 278-281
523603
  Хандожко С.І. Захисні покриття на основі алмазоподібних плівок для забезпечення стійкості деталей оптики та електроніки до дії зовнішнього середовища. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Хандожко С.І. ; НАН Укр. Ін-т. надтвердих матеріалів. – Київ, 1998. – 16 с.
523604
  Аршинніков Д.І. Захисні покриття на основі модифікованих осадових крейд та поліметилфенілсилоксана : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Аршинніков Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки Укрїни, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
523605
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / В.Н. Белава. – Київ : [б. в.], 2010. – 161 с. – Бібліогр.: л. 135-161
523606
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Белава В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
523607
  Щур Едуард Захисні редути просять допомоги! : Пощадити, захистити, відновити, або ж Три складових сучасного грамотно-виваженого нефрологічного підходу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 4-6 : Фото
523608
  Крютченко О.О. Захисні споруди скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Крютченко Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
523609
  Рогач О.І. Захисні стратегії транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні мотиви зарубіжних операцій транснаціональних фірм. Проаналізовано основні види захисних стратегій корпорацій та їх специфіку для різних типів фірм. The article investigates main motives for transnational corporations to operate ...
523610
  Вертузаєв М.С. Захист iнформацiї в комп"ютерних системах від несанкцiонованого доступу : Навч. посібник / М.С. Вертузаєв, О.М. Юрченко ; Європейський ун-т ; за ред .С.Г. Лаптєва. – Київ : Європейський університет, 2001. – 321 с. – (Безпека. Правопорядок. Бізнес). – ISBN 966-7942-09-0
523611
  Кім Ю. Захист vs обвинувачення: паритет неможливий? Як адвокати прокурорів у гості запросили й що з цього вийшло // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 22-28 червня (№ 25). – С. 14


  Про круглий стіл, який відбувся в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Обговорили особливості застосування нового Кримінального процесуального кодексу.
523612
  Бажан М. Захист авторських і суміжних прав у мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 25-27


  "... Україна знову стала "піратом № 1" у світі ".
523613
  Коноваленко К. Захист авторських прав на інформаційний блог // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 313-314
523614
  Дашко М. Захист авторських прав на кінематографічний твір є конституційне право // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 422-424. – ISSN 2413-6433
523615
  Семенових Є. Захист авторських прав на персонажі: українська та зарубіжна практика // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 331-332
523616
  Корнієнко О.М. Захист авторських прав на твори, розміщені в Інтернеті // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 74-76. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
523617
  Зеров К.О. Захист авторських прав на твори, розміщені в цифровому середовищі, в Японії // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 77-83. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
523618
  Римаренко І.В. Захист авторських прав та творів, розміщених в Інтернеті // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 51-55. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
523619
  Горецька М. Захист авторських прав у мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 44
523620
  Дроб"язко В.С. Захист авторських прав у Сполучених Штатах Америки // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 66-76. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
523621
  Афанасьєва К.О. Захист авторських прав у суді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються способи захисту авторських прав у порядку цивільного, адміністративного та кримінального судочинства.
523622
  Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 246-250. – ISSN 2219-5521
523623
  Горкуша М. Захист авторських та суміжних прав, порушених в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 36-46. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1608-6422
523624
  Рассомахіна О.А. Захист авторського права в електронних публікаціях // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 14-16. – ISBN 978-966-2609-60-8
523625
  Чукаєва А. Захист авторського права за законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 170-188
523626
  Бондар О. Захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Бондар, Ю. Гандзюк, М. Сосновський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 6-11. – ISSN 1608-6422
523627
  Бойченко А. Захист авторського права й суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 6. – С. 38-44. – ISSN 1608-6422
523628
  Зеров К. Захист авторського права на комп"ютерні програми // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
523629
  Бойченко А. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 7. – С. 37-41. – ISSN 1608-6422
523630
  Гетманцев Д. Захист активів компанії від наслідків незаконного збільшення податкових зобов"язань за рішенням податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 156-161
523631
  Заболотна І. Захист акціонерних товариств від протиправного поглинання – рейдерства та шляхи подолання за допомогою удосконалення господарського законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 173-174. – ISBN 978-617-7069-14-9
523632
  Харченко В.В. Захист атмосфери від газопилових забруднень автотранспортом // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 29-35. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто проблему використання альтернативного палива, зокрема біоетанолу. Аналізується ефективність палива такого типу. Екологічні показники відпрацьованих газів автомобілів представлені при використанні в якості палива спирто-бензинових ...
523633
  Громико А.В. Захист атмосфери від забруднення двигунами внутрішнього згоряння при застосуванні озоно - каталітичних процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Громико А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв.
523634
  Кудлай О.С. Захист Батьківщини - священний обов"язок громадян СРСР / О.С. Кудлай. – Київ, 1955. – 36с.
523635
  Кукурудза А. Захист батьківщини у вченні РУН віри та її носіїв в Україні (на пркладі АТО) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 624-633
523636
  Ханін С. Захист бізнесу як спосіб залучення інвестицій // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
523637
  Паладій М. Захист біотехнологічних винаходів в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.7-10. – ISSN 1608-6422
523638
  Навроцька В. Захист близькими родичами померлого від злочину своїх процесуальних інтересів у справах публічного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 60-64
523639
  Крамаренко Л.К. Захист боржника проти примусового виконання в законодавстві Польської Народної Республіки. (Противиконавчий позов) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 54-59. – (Серія права ; № 14)


  В статье рассматривается природа противоисполнительного иска, направленного на лишение такого качества законной силы судебных решений, как исполнимость, а также основания и порядок его предъявления. Автор делает вывод о возможности систематизации ...
523640
  Чечерський В. Захист бюджету - пріоритет у діяльності прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 37-42
523641
  Бевзенко В.М. Захист в адміністративному судочинстві України прав платників податків від дій органів Державної податкової служби // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 122-135. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються деякі особливості публічно-правових відносин за участю платників податків і органів державної податкової служби. Аналізуються зміст та способи захисту прав платників податків у разі їх порушення органами державної податкової ...
523642
  Оксіюк О.Г. Захист веб-сайтів від атак типу спуфінг / О.Г. Оксіюк, Р.В. Огієвич // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 293-294
523643
  Третьяков Д.М. Захист виборчих прав внутрішньо переміщенних осіб // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 100-105. – ISBN 978-966-136-491-1
523644
  Писаренко А. Захист виборчих прав громадян, які балатуються у кандидати на посаду сільських, селищних, міських голів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-49
523645
  Карпова О. Захист викривачів корупції // Юридична газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 19). – С. 20
523646
  Падучак О. Захист викривачів. Перший крок // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 38


  Викривач італійської мафії Роберто Савіано з 2006 р. перебуває під цілодобовою охороною поліції. Мафія оголосила на нього полювання після виходу книги "Гоморра". Видання стало світовим бестселером, було перекладене 52 мовами та отримало низку ...
523647
  Калітенко О. Захист викривачів: що (не) змінилося? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
523648
  Захматов В.Д. Захист висотних будівель, ангарів, торгових центрів, стелажних складів великого розміру і об"єкта "Укриття" / В.Д. Захматов, А.В. П"ятова, М.В. Щербак // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-23 : фото, табл. – Бібліогр.: 3 назв.
523649
  Шестак Я.В. Захист від SQL-ін"єкцій / Я.В. Шестак, Кашперук-Карпюк // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 152-155
523650
   Захист від гендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів : звіт за результатами моніторингу / Харків. обл. фундація "Громад. альтернатива" ; [підгот.: О. Уварова, М. Ясеновська]. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Справедливе правосуддя"). – ISBN 978-617-7256-49-5
523651
  Козуб І. Захист від дискримінації у сфері праці за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 121-126. – ISSN 2663-5313
523652
   Захист від дії випромінювання мобільного телефону // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 40 : рис.
523653
  Васильєв А. Захист від зловживань монопольним становищем на ринках транспортних послуг // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 30-31
523654
  Нікіфоров М.М. Захист від інформаційно-психологічного впливу як складова частина морально-психологічного забезпечення службово-бойових завдань в зоні АТО / М.М. Нікіфоров, Ю.В. Турченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 235-242. – ISSN 2524-0056
523655
  Васильєва С.М. Захист від корозії теплообмінного обладнання в умовах накипоутворення із застосуванням ультразвукової обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Васильєва Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 21 с., з обкл. – Бібліогр.: 17 назв
523656
  Бикадоров В.М. Захист від нападу собак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-30 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.
523657
  Пекар А.О. Захист від недобросовісного використання засобів індивідуалізації: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пекар Анастасія Олексіївна ; Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
523658
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208л. – Бібліогр. : л.203-208
523659
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
523660
  Євтушенко Є.В. Захист від недобросовісної конкуренції: нормативно-правовий та інформаційний аспекти / Є.В. Євтушенко, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 98-103. – ISSN 2616-6798
523661
  Толюпа С.В. Захист від несанкціонованого доступу в масштабах організації за допомогою використання можливостей мережевої інфраструктури на прикладі СІSСО / С.В. Толюпа, М.В. Розум"як // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-28. – ISSN 2409-7292
523662
   Захист від прихованих загроз в середовищі хмарних обчислень / І.В. Муляр, О.В. Мірошніченко, А.В. Краснік, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 115-126. – ISSN 2524-0056
523663
  Оніщук О. Захист від рейдерства: оптимізація державних механізмів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 20-21
523664
  Дудка Т.М. Захист від цілеспрямованих мережевих атак / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 36-37 : фото
523665
  Малкова Н. Захист військових - справа самих військових // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.46-49
523666
  Вадимов Д. Захист Вітчизни-священний обов"язок громадян СРСР / Д. Вадимов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1951
523667
  Юдіцький О.Л. Захист вітчизняного товаровиробника при здійсненні державних закупівль: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 391-398. – ISSN 1563-3349
523668
  Веретюк О. Захист власної ідентичності, ксенофобія та автизм як рецидиви колоніалізму (на прикладах сучасної слов"янської прози) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 260-267. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
523669
  Карнаух Б. Захист власності Європейським судом з прав людини і горизонтальний ефект // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5. – С. 149-166. – ISSN 1026-9932
523670
  Орловський Б.М. Захист власності при необхідній обороні: зарубіжний досвід та сучасне кримінальне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 220-226. – ISSN 1563-3349


  Досліджено механізм кримінально-правового захисту власності при необхідній обороні у кримінальному праві України. Розглядаються нормативні положення про захист власності у кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн. Автором формулюються ...
523671
  Мілюс В. Захист власності у доктрині Конституційного Суду Литовської Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
523672
  Рум"янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.38-40. – ISSN 0132-1331
523673
  Боднарук О. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 106-112
523674
  Федорова А.Л. Захист внутрішньо переміщених осіб: стандарти Ради Європи та законодавство України // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 271-285. – ISBN 978-617-7624-26-3
523675
  Корнієнко І.М. Захист водних об"єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Корнієнко І.М.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
523676
  Бутенко Е.О. Захист водних об"єктів шляхом використання синтетичних аніонних глін (на прикладі м. Маріуполя) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бутенко Е.О. ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
523677
  Люшненко М. Захист водних ресурсів держави // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.26-30


  Прокурорська практика
523678
  Бєличенко Ю.П. Захист водних ресурсів. / Ю.П. Бєличенко, В.М. Дражнер, В.М. Чередниченко. – Київ : Будівельник, 1990. – 94 с. – Бібліогр.: с. 93 (19 назв). – (Охорона навколишнього середовища: Сер. засн. у 1979 р.)
523679
  Петриченко А.І. Захист водойм від забруднення сполуками азоту та фосфору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петриченко Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
523680
  Дудін В.М. Захист вразливих категорій працівників: досвід ЄС // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 320-323. – ISBN 978-617-7450-09-1
523681
  Коптілін С. Захист географічних зазначень згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 20-21
523682
  Кампо В. Захист гідності та прав людини в культурологічній доктрині академіка Івана Дзюби // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 22 січня (№ 11). – С. 4
523683
  Футей Б. Захист голосів: погляд із Сполучених Штатів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 23-28
523684
  Філіпповський В.М. Захист громадою свого життєвого середовища від незаконної забудови / В.М. Філіпповський, В.В. Щербаченко, М.С. Кружилін; Східноукр. центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії". – Луганськ : Янтар, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-678-235-2
523685
  Сакара Н. Захист громадського інтересу в цивільному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.96-101
523686
  Середа Ю. Захист громадян за новим Кримінально-процесуальним кодексом України / Ю. Середа, Р. Прихода // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Дослідження та порівняння норм законодавства".
523687
  Святун Олексій Захист громадян України за кордоном: головні підходи до визначення та стандартів // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор предпринимает попытку обозначить главные подходы к определению стандартов и границ консульской и дипломатической защиты прав граждан за границей. В статье рассмотрены общие теоретические тенденции эволюции определения понятия и границ консульской ...
523688
  Дір І.Ю. Захист громадянських прав національних меншин в Україні згідно з міжнародними стандартами Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 193-195. – ISSN 1563-3349
523689
  Долгілевич М.Й. Захист грунтів від вітрової ерозії на Україні. / М.Й. Долгілевич. – Львів, 1967. – 122с.
523690
   Захист грунтів від ерозії. – Одеса, 1974. – 112с.
523691
   Захист грунтів від ерозії. – Київ, 1986. – 240с.
523692
  Тимкович І.І. Захист грунтів та води від забруднення стоками аеропортів : еколого-правові вимоги / І.І. Тимкович, Д Д. Кальницька // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 25-30. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
523693
  Лук"яновД.О Захист групових комунікацій з використанням асиметричних ключів за схемою Ель-Гамаля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-167. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується математична модель застосування криптосистеми Ель-Гамаля для захисту групової комунікації.
523694
  Блажівська Н. Захист гудвілу та клієнтури відповідно до практики Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 224-238. – ISSN 1026-9932
523695
  Гоголкіна А.О. Захист даних в сферi телекомунiкацiйних послуг // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 196-198. – ISBN 978-966-641-732-2
523696
  Горпинюк О. Захист даних у суспільному устрої та правовому порядку / О. Горпинюк, О. Броневицька // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 201-203. – ISBN 978-3-8305-3271-2
523697
   Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб : IV міжн. конф. 19 квітня 2011 р. : зб. конкурс. творч. робіт студ., курсантів та молодих вчених / Служба безпеки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. служби безпеки України ; [упоряд.: А.П. Гетьман, С.Є. Кучерина, С.О. Гриненко]. – Київ : Право, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-458-237-4
523698
  Кичко І.І. Захист депозитів населення : фінансовий механізм / І.І. Кичко, Н.В. Шаркаді // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.122-128. – Бібліогр.: 12 назв
523699
  Петров С.Г. Захист державних електронних інформаційних ресурсів України // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 62-68. – ISSN 2616-6798
523700
  Кубко А.Є. Захист державних інтересів і відповідальність держави (деякі теоретичні питання) // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 170-175. – ISSN 2524-017X
523701
  Андрєєва О.М. Захист державнихінтересів в системі національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 74-79
523702
  Антонов В.О. Захист державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави як стратегічна мета політики національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 159-163. – ISSN 1563-3349
523703
  Задорожній О.В. Захист дипломатичний // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 386. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
523704
  Князев В. Захист дисертацій в Українській Академії державного управління при Президентові України(1997-2000 рр.) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-27. – ISBN 966-73-53-51-Х
523705
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 107. – (Серія права ; № 10)
523706
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 97-98. – (Серія права ; № 11)
523707
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 101. – (Серія права ; № 13)
523708
   Захист дисертацій працівниками факультету в 1970 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 109. – (Серія права ; № 12)
523709
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 94. – (Серія права ; № 14)
523710
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 101. – (Серія права ; № 15)
523711
  Прокопенко М. Захист дисертацій чи профанації захистів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 14-15


  Така дилема стоїть перед Міносвіти щодо скандальної спецради Луганського державного медичного університету.
523712
  Вороненко Юрій Васильович Захист дисертаційних робіт з використанням сучасних інформаційних технологій / Вороненко Юрій Васильович, Мінцер Озар Петрович // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-17


  Розглянуто питання впровадження нових інформаційних технологій у процедурах захисту дисертаційних робіт. Зокрема висвітлюється перший досвід спеціалізованої вченої ради щодо використання технології відеоконференцзв"язку під час захисту дисертацій. ...
523713
  Поєдинок О.Р. Захист дітей-біженців у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 191-197
523714
  Байдарова О.О. Захист дітей в системі забезпечення соціальної безпеки // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 7-9. – ISBN 978-617-7069-63-7
523715
  Шуба В. Захист дітей від експлуатації - першочергове завдання прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.90-93
523716
  Петращук О.П. Захист дітей від найгірших форм праці в законодавстві України / О.П. Петращук, В О. Соловйов // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.36-38
523717
  Харченко В.В. Захист довкілля від негативного впливу традиційної енергетики // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 59-66. – ISSN 0868-6939
523718
   Захист довкілля та екобезпека як системна функція соціуму / П.С. Гнатів, Т.М. Дацко, А.Д. Шовган, Н.Я. Лопотич // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 191-197 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1991-606X
523719
  Підюков П.П. Захист доказів і доказового провадження в кримінальному процесі України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 382-385. – ISBN 978-966-301-169-1
523720
  Голуб Ю. Захист доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-89.
523721
  Барановська Н.П. Захист докторських дисертацій // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 157
523722
  Кузьменко В. Захист доходів найманих працівників у період фінансової кризи: досвід Німеччини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-51
523723
  Томенко М. Захист духовності, а не боротьба : відкритий лист [голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] головним редакторам газет "Факты", "Столичка", "Бульвар" та інших // Голос України, 2004. – 3 лютого


  В зв"язку з рішенням парлам. комітету звернутися до Держ. ком. телебачення і радіомовлення України з вимогою попередити друк. ЗМІ про необхідність дотримання норм Закону про захист суспіл. моралі
523724
  Андрусевич А. Захист екологічних прав у практиці Європейського Суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.303-309. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
523725
  Притика Д. Захист економічних прав та інтересів суб"єктів господарської діяльності та держави - функція господарських судів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.8-15. – ISSN 0132-1331
523726
  Сульженко Ю. Захист економічних прав та свобод людини й громадянина в Україні як один з основних чинників становлення і розвитку правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 29-32
523727
  Мармазов В.Є. Захист економічних та соціальних прав у практиці Європейського Суду з прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-35. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядається механізм захисту економічних та соціальних прав у практиці Європейського Суду з прав людини. Issued related to the mechanism of economic and social rights protection in the case law of the European Court of Human Rights are dealt with.
523728
  Костусєв А. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 13-19. – ISSN 0131-775Х
523729
  Мартин А. Захист економічної конкуренції у сільськогосподарському землекористуванні: переваги і недоліки агрохолдингів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 26-32
523730
  Туряниця С. Захист етнонаціональних меншин Німеччини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 452-461. – ISBN 966-02-4186-0
523731
  Калюжний В.В. Захист житлових прав та інтересів осіб: підстави, сутність, проблема вибору форм та способів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 58-70. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
523732
  Кармаза О.О. Захист житлових прав у цивілістичному процесі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 215-227. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
523733
  Чадов Е.А. Захист життя та здоров"я дітей дошкільного віку / Е.А. Чадов, О.Ф. Ткачов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 8-10 : фото
523734
  Шевченко Т. Захист журналістських джерел // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 16-19.
523735
  Коваль О. Захист законними представниками права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 184-185. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
523736
  Личенко І.О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження : монографія / І.О. Личенко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 362-415. – ISBN 978-617-511-157-4
523737
  Підлубна Т.М. Захист законного інтересу за допомогою категорії абстрактних збитків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 67-72. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Саме абстрактні збитки дають змогу захистити законний інтерес, оскільки мова йде про створення абстрактної можливості несприятливих наслідків, тобто можливу загрозу інтересам, що підлягають захисту, на відміну від категорії відшкодування збитків в їх ...
523738
  Гаврильців М.Т. Захист законного інтересу як передумова на звернення до адміністративного суду: поняття, сутність, види // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 161-171. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
523739
  Малік М. Захист заощаджень населення в банківській системі як напрям підвищення стабільності кредитних установ України / М. Малік, В. Харабара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто існуючу ситуацію розвитку заощаджень населення. Висвітлено основні проблеми заощаджень населення та виділено тенденції їх в Україні. The existent situation of population"s savings development is considered in this article. The basic ...
523740
  Новак І. Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-13 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
523741
  Любич В. Захист засівів від бур"янів та шкідників / В. Любич. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 32с.
523742
  Палієнко Е.Т. Захист земельних ресурсів / Е.Т. Палієнко. – Київ : Знання, 1984. – 48с.
523743
  Хоменко Іван Іванович Захист зерняткових садів у центральному лісостепу України : Автореф... доктора сільськогоспод.наук: 06.00.02 / Хоменко Іван Іванович; Національний аграрний ун-тет. – К., 1997. – 40л.
523744
   Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей : Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року. – Київ, 2002. – 160с. – ISBN 966-7902-31-5
523745
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірни к / Нац. ак. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 58. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523746
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 59. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523747
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 60. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523748
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 61. – 2015. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523749
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 62. – 2016. – 388 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523750
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 63. – 2017. – 279, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523751
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 64. – 2018. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523752
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих (голов. ред.), С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 65. – 2019. – 240 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523753
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: Н.О. Козуб, О.І. Борзих, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 66. – 2020. – 247, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523754
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: Н.О. Козуб, О.І. Борзих, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ : Інститут захисту рослин НААН, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 67. – 2021. – 367, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523755
  Пилипенко А. Захист ІВ на митному кордоні: що змінилося // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 23
523756
  Літавський Т. Захист ІВ у мережі Інтернет: як це теоретично має працювати? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 42-43
523757
  Теряєв Р. Захист інвестицій в криптовалюту // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 37


  Як повернути дитину, яка була незаконно переміщена іншим із подружжя через державний кордон.
523758
  Шапран Н.С. Захист інвесторів на ринку цінних паперів: досвід США // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 159-171. – ISSN 2310-9734
523759
  Шестаокв В. Захист іноземних інвестицій в Україні: теорія та практика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – C. 21-25
523760
  Поєдинок В.В. Захист іноземних інвестицій у сфері енергетики // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 43-66. – ISBN 978-617-7087-39-6
523761
  Шкурупій О.В. Захист інтелектуальної власністі: світова практика та проблеми України / О.В. Шкурупій, Ю.С. Радченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 5-8. – (Економічні науки)
523762
  Марущак Т.О. Захист інтелектуальної власності // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 339-341. – ISBN 978-966-301-172-1
523763
  Костира А. Захист інтелектуальної власності в e-commerce: полювання на привидів // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 12-13
523764
  Манів С.З. Захист інтелектуальної власності в інвестиційно-інноваційному розвитку держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-83.
523765
  Кепко О.І. Захист інтелектуальної власності в контексті взятих на себе Україною міжнародних зобов"язань / О.І. Кепко, В.О. Кепко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 91-94. – ISSN 2306-6806
523766
  Кругових С.О. Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 148-155. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються проблеми захисту інтелектуальної власності в комп"ютерному середовищі, розширення сфери чинного законодавства та розробка нових правових механізмів регулювання правових взаємовідносин у мережі Інтернет.
523767
  Таран О.В. Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет / О.В. Таран, В.Д. Гавловський // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 73-81. – ISSN 2616-6798
523768
  Афанасьєва К.О. Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі : навч. посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : ВАІТЕ, 2009. – 255, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 255. – Бібліогр.: с. 252-254 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96646-6-2
523769
  Ізбаш О.О. Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається у системі освіти // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – C. 256-262


  "Завдання будь-якого ВНЗ й держави в цілому - створити умови для ефективного функціонування системи вузівської захисту інтелектуальної власності. Необхідно пам"ятати, що саме інтелектуальна власність розглядається як найважливіший ресурс ВНЗ, який може ...
523770
  Верещагін П. Захист інтелектуальної власності у зовнішньо-економічній діяльності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 3. – С.38-44
523771
  Ромат Т.Є. Захист інтелектуальної власності як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 106-109. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
523772
  Смерницький Д.В. Захист інтелектуальної власності, створеної за кошти Державного бюджету України: аналіз нормативно-правової бази // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 192-197
523773
  Кононенко С. Захист інтелектуальної власності: європейські стандарти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 22-27
523774
  Драчевська О. Захист інтелектуальної власності: міф чи реалії українського суспільства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 31
523775
  Мошиченко Ю. Захист інтелектуальної власності: оцінка незадовільна // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 31-33
523776
  Кірєєва О. Захист інтелектуальної власності: управлінські аспекти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 181-195.
523777
  Гаврилюк М. Захист інтересів громадян і держави в галузі земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 15-20
523778
  Федунець З. Захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 16-20.
523779
  Стеценко С. Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві як наукова та практична проблема / С. Стеценко, В. Щавінський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 77-91. – ISSN 1026-9932
523780
  Мельниченко А. Захист інтересів держави прокурорами: від абстрактного до реального // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
523781
  Нецька Л.С. Захист інтересів держави у зв"язку зі збройним конфліктом на сході України та окупацією півострова Крим // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. – ISBN 978-617-7220-88-5
523782
  Зайківський О.Б. Захист інтересів держави щодо інтелектуальної власності // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 50-63. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
523783
  Данилів Н. Захист інтересів єврейських переселенців із СРСРв імміґраційному законодавстві США (1965-1989 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 310-322. – ISSN 2078-6077
523784
  Паламарчук С.М. Захист інтересів закритих корпорацій за правом США. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Паламарчук С.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 24л.
523785
  Паламарчук Сергій Михайлович Захист інтересів інвесторів закритих корпорацій за правом США : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Паламарчук Сергій Михайлович; МВО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 138л. – Бібліогр.:л.131-138
523786
  Бербат Н. Захист інтересів інвесторів у суді: чи змінюється судова практика? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 28-29
523787
  Святюк С. Захист інтересів інвесторів у суді: чи змінюється судова практика? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 23). – С. 20-21
523788
  Лемешко О.М. Захист інтересів потерпілої особи в кримінальному законі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 288-290


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
523789
  Руденко Т.В. Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 62-67
523790
  Зверева О.В. Захист інтересів споживачів та товаровиробників у світлі вступу до СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 349-355. – ISSN 1563-3349
523791
  Кузміна С.А. Захист інтересів суб"єктів господарювання від недобросовісної конкуренції // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 116-119.
523792
  Венедіктова І. Захист інтересів у правовідносинах щодо здійснення особистих немайнових прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 38-44
523793
  Венедіктова І. Захист інтересів у спадкових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 16-19
523794
  Хамардюк Й Захист інформації - проблеми та застереження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.118-123
523795
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523796
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 3. – 2015. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523797
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 4. – 2015. – С. 264-328. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523798
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 1. – 2016. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523799
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 2. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523800
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 3. – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523801
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 4. – 2016. – С. 250-350. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523802
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. Корченко. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 1. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523803
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков, Халіль Аль-Саід [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 2. – 2017. – С. 108-192. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523804
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков, Халіль Аль-Саід [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 3. – 2017. – С. 196-249. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523805
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 4. – 2017. – С. 252-321. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523806
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 3. – 2018. – С. 130-200. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523807
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 4. – 2018. – С. 203-282. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523808
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 2. – 2018. – С. 70-127. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523809
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 20, № 1. – 2018. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523810
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 1. – 2019. – 59 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523811
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 2. – 2019. – С. 63-137. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523812
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 4. – 2019. – C. 207-258, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
523813
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 21, № 3. – 2019. – 202 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
523814
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 1, січень - березень. – 2019. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523815
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 2. – 2020. – C. 64-141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523816
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 3. – 2020. – C. 147-199, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523817
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 22, № 4. – 2020. – C. 201-272, [13] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523818
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 23, № 1. – 2021. – 60, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523819
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ : НАУ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 23, № 2. – 2021. – C. 64-130, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
523820
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах : навчальний посібник / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Король О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 511 с. – Бібліогр.: с. 498-505. – ISBN 978-966-676-442-6
523821
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах. Методи традиційної криптографії : навч. посіб. / Кузнецов О.О. [та ін.] ; МОНУ, Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 360с. – ISBN 978-966-676-382-5
523822
  Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 100-103. – ISSN 0132-1331
523823
  Хорошко В.О. Захист інформації від загроз зі сторони легальних користувачів центрів обробки інформації / В.О. Хорошко, Я.В. Невойт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 120-125
523824
  Бльок Олег Володимирович Захист інформації від промислового шпигунства у сучасному інформаційному просторі / Бльок Олег Володимирович, Живко Олена Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні аспекти захисту інформації в бізнесі та суть і особливості промислового шпигунства, їхній взаємозв"язок і протидія. Проаналізовано недоліки законодавчого забезпечення захисту інформації та доступу до відкритої інформації.
523825
  Собина В.О. Захист інформації відомчої інформаційно-телекомунікаційної мережі за допомогою парольної системи / В.О. Собина, Д.В. Тарадуда, М.О. Демент // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – C. 197-207. – ISSN 2524-0226
523826
  Баскаков В. Захист інформації з обмеженим доступом: розвиток вітчизняного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 126-128
523827
  Мехед Д.Б. Захист інформації на підприємстві // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : науковий збірник / Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів, 2014. – С. 143-148. – (Серія "Технічні науки" ; № 2 (73)). – ISSN 2225-7551
523828
  Кардаш А. Захист інформації про публічних осіб в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 84-90. – ISSN 2306-9082
523829
  Кузнецов О.О. Захист інформації та економічна безпека підприємства : монографія / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с. – ISBN 978-966-676-305-4
523830
  Мотлях О.І. Захист інформації у комп"ютерних системах: актуальність та новизна підходів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.58-62. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-614-021-7
523831
  Уханова Н.С. Захист інформаційного простору від терористичних посягань та негативних інформаційно-психологічних впливів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 99-105
523832
  Кравченко О. Захист інформаційної інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 217-226.
523833
   Захист картоплі від хвороб і шкідників в агроценозі малопродуктивних земель Полісся : Навч. посіб. для підготовки фахівців у вищих агр. закл. освіти 2-4 рівнів акредитації за спец. "Агрономія", "Агроекологія", "Насінництво", "Селекція і генетика сільськогосподарських культур". – Київ, 2002. – 200с. – ISBN 966-7683-26-5
523834
  Капіца Ю. Захист комерційної таємниці в європейських країнах та Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С.16-21.
523835
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 56-62
523836
  Гороховська О.В. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк
523837
  Гороховська О.В. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 86-91. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
523838
  Андрощук Г.О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 80-95. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто економіко-правові аспекти захисту комерційної таємниці. Дається визначення понять економічна розвідка, промислове шпигунство, аналіз Закону про економічне шпигунство (Economic Espionage Act), економіко-статистичні показники стану, виявлення, ...
523839
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-31. – ISSN 1608-6422
523840
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів (частина 3) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-34. – ISSN 1608-6422
523841
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів(ч. 1) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-33. – ISSN 1608-6422
523842
  Стрельцов Л.Є. Захист комп"ютерних програм у праві Всесвітньої організації інтелектуальної власності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2. – C. 119-128. – (Серія : Правознавство). – ISSN 2304-1587


  В статті аналізується комплекс публічно-правових зобов"язань країн учасниць Бернської конвенції та Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право у сфері авторсько-правового захисту комп"ютерних програм.
523843
  Нікітенко Р. Захист комп"ютерного програмного забезпечення авторським та патентним правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 257-258. – ISBN 978-617-7069-14-9
523844
  Яновська О. Захист конвенційних прав у кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
523845
  Дідківська Л.І. Захист конкуренції в Європейському Союзі та сучасні новації : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 117-123. – Бібліогр.: 10 назв
523846
   Захист конкуренції у процесі приватизації // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.232-268
523847
  Занфіров В. Захист конституційних прав громадян - основне із завдань у діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 3-18
523848
  Гураль В. Захист конституційних прав громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 39-42.
523849
  Воєвода Ю.Л. Захист конституційних прав громадян судами адміністративної юстиції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 151-153. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
523850
   Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень : монографія / [С.П. Козодаєв та ін. ; уклад. В.В. Коцкулич] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Херсон : Гельветика, 2018. – 177, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 154-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-504-6
523851
  Зелений В. Захист конституційних прав людини під час реалізації заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистї свободи громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 34-39
523852
  Соколова В.В. Захист конституційного права громадян на підприємницьку діяльність органами виконавчої влади // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-22.
523853
  Очиченко О. Захист конфіденційної інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 24-28.
523854
  Андрощук Г. Захист конфіденційної інформації в системі економічної безпеки підприємства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 30-32. – ISSN 1608-6422
523855
  Романюк Т.В. Захист корисних моделей за законодавством Китаю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 264-266. – ISSN 2219-5521
523856
  Підоплічка І.Г. Захист корисних птахів / І.Г. Підоплічка. – К, 1935. – 28с.
523857
  Браіловський М.М. Захист корпоративних мереж методом інкапсуляції даних за допомогою докер-контейнерів / М.М. Браіловський, А.І. Грановська // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 80-81
523858
  Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури в безпековій політиці країн ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 118-125. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
523859
  Рабченюк С.І. Захист критичної інфраструктури від атак в умовах стороннього кібервпливу / С.І. Рабченюк, С.В. Толюпа // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 335-338
523860
  Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : аналіт. доповідь / [Бірюков Д.С., Кондратов С.І.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 92, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-183-7
523861
  Суходоля О.М. Захист критичної інфраструктури:сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 50-80. – ISSN 2415-7732
523862
  Мяловицька Н.А. Захист культурних прав і свобод громадян як складова розвитку громадянського суспільства в Україні // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 138-140
523863
  Басарабська Е.С. Захист культурних рослин від шкідників та хвороб / Е.С. Басарабська, О.Д. Гетманенко, В.І. Горденко. – Ужгород, 1973. – 151с.
523864
  Бусол К. Захист культурної спадщини у різих галузях міжнародного права // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 155-158. – ISSN 1561-4999


  Проаналізовано основні норми міжнародного права, які впливають на захист культурних цінностей.
523865
  Мошківська Л.В. Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з вродженими вадами серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Мошківська Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
523866
  Данильченко Д.О. Захист ліній електропередавання з захищеними проводами від прямих ударів блискавки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Данильченко Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
523867
  Стоєцький Валентин Захист лісів від пожеж - справа державної ваги (Інтерв"ю з начальником відділу охорони і захисту лісів Державного агенства лісових ресурсів України Ігорем Будзінським) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 20-23 : табл.
523868
   Захист лісу. – Київ-Полтава, 1936. – 111с.
523869
  Повстень В.О. Захист людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях різного призначення / В.О. Повстень, М.М. Коршун, Т.І. Дмитруха // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 95-100. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
523870
  Трунова Г. Захист людини від психосоціальних ризиків у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 189-198. – ISSN 1026-9932
523871
  Левчук І.О. Захист людського потенціалу в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Левчук Інна Олександрівна ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
523872
  Лазаренко М.М. Захист майнових прав іноземного інвестора в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лазаренко Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 209 арк. – Додатки: арк. 207-209. – Бібліогр.: арк. 9-11, 181-206 та в додатках: арк. 207-208
523873
  Лазаренко М.М. Захист майнових прав іноземного інвестора в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лазаренко Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
523874
  Сиротяк М.Р. Захист майнових прав потерпілої особи в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 197-202. – (Право. Економіка. Управління)
523875
  Яценко С.С. Захист майнових прав та законних інтересів усунутих учасників у процедурі націоналізації господарського товариства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 28-34. – ISSN 2308-9636
523876
  Маковецький П.В. і Новіков І.К. Захист металевих поверхонь від корозії інгібіторами і мастилами / П.В. і Новіков І.К. Маковецький. – К., 1977. – 48с.
523877
  Чоломбитько М.І. Захист миру - всенародна справа. / М.І. Чоломбитько. – К., 1974. – 48с.
523878
  Суслов М.А. Захист миру і боротьба з паліями війни / М.А. Суслов. – Київ, 1950. – 32с.
523879
  Кармазін В.Д. Захист міського повітряного басейну / В.Д. Кармазін. – К, 1977. – 32с.
523880
  Невара Л.М. Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Невара Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Бібліогр.: л. 197-223
523881
  Невара Л.М. Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Невара Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
523882
  Приходько О.Д. Захист моралі по-українськи в контексті європейських прав і свобод // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 38-42


  Закон України "Про захист суспільної моралі" був прийнятий усупереч висновкам і рекомендаціям вітчизняних та закордонних експертів. Допоки цей закон не мав за собою конкретних практичних наслідків, він не мав також і гучного суспільного резонансу. ...
523883
  Панасюк С.А. Захист муніципальних прав громадян у Європейському суді з прав людини: реалії та перспективи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 67-71
523884
  Іванюта Н.В. Захист на гарантії прав відповідача в процесі реалізації забезпечення позову в господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 188-191
523885
  Пташник І.Р. Захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів: ситуація de-jure та de-facto // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 59-65. – ISSN 2413-7189
523886
   Захист населення і територій України від надзвичайних ситуацій : Річна доповідь за 1997 рік. – Київ, 1998. – 84с.
523887
  Стеблюк М.І. Захист населення при ядерній аварії // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22 : табл., рис., фото. – Бібліогр.: 6 назв
523888
  Глоба К.П. Захист національних інтересів у ході приватизації (досвід Франції) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 194-198.
523889
  Нор В. Захист незалежності судів і самостійності суддів у діяльності Національної Ради Судівництва Республіки Польща: досвід для України / В. Нор, С. Білостоцький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 442-451. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
523890
  Косенко С. Захист неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.35-39. – ISSN 0132-1331
523891
  Косенко С. Захист новим кримінальним законом неповнолітніх від статевих злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
523892
  Фурса Є.Є. Захист нотаріальних документів та його вплив на права громадян, юридичних осіб: діяльність нотаріусів та консулів // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 20-25
523893
  Шпонтак І.М. Захист об"єктів довкілля від шуму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-35 : рис., табл.
523894
  Бачун О. Захист об"єктів інтелектуальної власності в господарських судах України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.44-48. – ISSN 0132-1331
523895
  Лунячек В.Е. Захист об"єктів інтелектуальної власності в закладах загальної середньої освіти: проблеми на сучасному етапі / В.Е. Лунячек, Н.Л. Кравчук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 36-44. – ISSN 2074-8922


  "Розглянуті актуальні проблеми захисту прав інтелектуальної власності в закладах загальної середньої освіти на основі аналізу їх діяльності, зокрема на основі роботи вчителів у рамках навчально-виховного процесу. Проаналізовано праці вчених з даного ...
523896
  Андрієнко В. Захист об"єктів інтелектуальної власності у Господарському суді міста Києва // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.20-24. – ISSN 1608-6422
523897
  Пастухов В.Ю. Захист об"єктів Інтернету речей у кібернетичному просторі / В.Ю. Пастухов, І.І. Пархоменко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 296-297
523898
  Менська О.А. Захист об"єктів культурної спащини у суді // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (39). – С. 158-170. – ISSN 2310-6166
523899
  Дьомін Ю. Захист органами прокуратури економічних інтересів України на митному кордоні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-90.
523900
  Головін А. Захист основоположних прав людини і громадянина під час надання Конституційним судом України офіційного тлумачення положень Конституції та законів України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 13-16
523901
  Комарова Т. Захист основоположних прав людини Судом справедливості Європейського Союзу: межі юрисдикції // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 112-116. – ISSN 1814-3385


  Юрисдикція Суду справедливості ЄС щодо захисту прав людини є суттєво обмеженою через розподіл повноважень між Союзом та державами-членами та неможливістю порушення принципу субсидіарності. Суд справедливості ЄС має юрисдикцію лише стосовно тих дій ...
523902
  Тімуш І.С. Захист особистих немайнових прав батьків як учасників сімейних правовідносин. / І.С. Тімуш, О.М. Братіца // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 26-29. – ISSN 2304-5809
523903
  Лавріненко О.В. Захист особистих немайнових трудових прав найманих працівників: напрями удосконалення спеціального законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-36.
523904
  Онищук М.І. Захист особистості від деструктивних інформаційно-психологічних впливів в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-94. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про інформаційно-психологічну безпеку особистості в сучасних умовах, механізми вербального і невербального інформаційного впливу, а також про розробку і впровадження новітніх форм, способів і технологій інформаційно-психологічного ...
523905
  Чередниченко О.І. Захист офіційної мови в національній державі: досвід Франції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-36. – ISSN 0027-2833
523906
  Чередниченко О. Захист офіційної мови в національній державі: досвід Франції // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 95-106


  "У статті висвітлено еволюцію французької мовної політики, спрямованої на захист державної мови, починаючи з XVI ст. Проаналізовано роль академічних, урядових і неурядових організацій, які опікуються функціонуванням і поширенням французької мови. ...
523907
  Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Венедіктова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
523908
  Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Венедіктова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 430 л. – Бібліогр.: л. 380-430
523909
  Венедіктова В І. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : монографія / І.В. Венедіктова. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-287. – ISBN 978-966-667-598-2
523910
  Ортинська М. Захист патентних прав у сфері інформаційних технологій // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 31


  "... Територіальна природа патенту в позатериторіальному світі Інтернету".
523911
  Кириленко О.П. Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів / О.П. Кириленко, Г.І. Козак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 38-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
523912
  Князькова М Л. Захист пенсійних прав працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.34-40
523913
  Круть В. Захист персональних даних в державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 122-123
523914
  Баранов О.А. Захист персональних даних в сфері Інтернет речей / О.А. Баранов, В.М. Брижко // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 85-91


  Про правові проблеми захисту персональних даних в сфері Інтернет речей в умовах становлення інформаційної індустрії електронно-цифрових технологій та інформаційних ресурсів.
523915
  Бездітний В. Захист персональних даних в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Перша практика: ризики та недопроцювання".
523916
  Маринів А. Захист персональних даних в Україні: досягнення, проблеми, перспективи // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 189-191. – ISBN 978-3-8305-3271-2
523917
  Бруско Ю. Захист персональних даних в умовах війни. Вплив воєнного стану на прво на приватне життя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
523918
  Андрушків І.П. Захист персональних даних клієнтів: нормативні вимоги України та Європейського Союзу / І.П. Андрушків, Б.М. Мушинський // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 204-209. – ISSN 2308-1988
523919
  Вінніков О. Захист персональних даних на робочому місці. Деякі дороговкази Європейського суду з прав людини // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
523920
  Мороз В. Захист персональних даних особи під час виборчого процесу. Щодо порівняння норм законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 36)
523921
  Дробиш Є. Захист персональних даних пацієнта в умовах розвитку програм електронного здоров"я // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 261-263
523922
  Богатир В. Захист персональних даних при веденні ЄРДР // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 25-31січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 1992-9277
523923
  Козак В. Захист персональних даних та правила приватності при дослідженнях в Інтернет // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 49-70. – ISSN 1606-3732
523924
  Трофименко М. Захист персональних даних та право інтелектуальної власності в Інтернеті // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
523925
  Дідікін А. Захист персональних даних у російскому законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 55-57
523926
  Дідікін А. Захист персональних даних у російському законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 41-43
523927
  Крилова Ю.І. Захист персональних даних: вітчизняний та зарубіжний досвід // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 57-63
523928
  Войтенко Ю. Захист персональних даних: міжнародні стандарти та Україна // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 479-482. – ISBN 978-966-301-169-1
523929
  Бем М. Захист персональних даних: правове регулювання та практичні аспекти : наук.-практ. посібник / Маркіян Бем, Іван Городиський. – Київ : К.І.С., 2021. – 157 с. – Бібліогр.: с. 152-157 та в підрядк. прим.
523930
  Брижко В.М. Захист персональніх данніх в умовах розвитку інформаційного суспільства // Винахідник України : науково-практичний журнал. – Київ, 2001. – № 2"2000/1"2001. – С.7-19
523931
  Абакумов В.Г. Захист пластикових документів масового використання / В.Г. Абакумов, С.Г. Антощук, Л.В. Ратомська // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 126-132. – ISSN 1561-5359
523932
  Валендюк О. Захист платників податків // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-36
523933
  Рисухін В.В. Захист поверхневих водойм від забруднення мінералізованими стоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рисухін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України,Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
523934
  Збінський Є.Ф. Захист податкої таємниці як складова інформаційної безпеки // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 84-85. – ISBN 978-966-2439-41-0
523935
  Микитин В. Захист порушених прав на об"єкти інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 15-20
523936
  Морозов Є. Захист порушеного права в разі пропущення строків позовної давності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-11 лютого (№ 5). – С. 14. – ISSN 1992-9277
523937
  Гарагонич О. Захист прав акціонерів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 261-263. – ISBN 978-617-7069-28-6
523938
  Камінська Н.В. Захист прав біженців, внутрішнє переміщених осіб і мігрантів : монографія / Камінська Наталія Василівна, Сьох Катерина Ярославівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : КНТ, 2019. – 259, [1] с. – На обкл. зазнач. лише один автор: Камінська Н.В. – Бібліогр.: с. 229-259. – ISBN 978-966-373-872-7
523939
   Захист прав власності шляхом скасування свідоцтва про власність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 18-24 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 1992-9277
523940
  Гаврилюк М. Захист прав громадян -завдання прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.38-41
523941
  Перестюк І.М. Захист прав громадян на приватну власність: аналіз діяльності вищих органів публічної влади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 94-102. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
523942
  Айсел Азад кизи Омарова Захист прав дітей в Україні, Азербайджані та Туреччині // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 43-50. – ISSN 2224-9281
523943
  Дунаєвська С. Захист прав дітей чи бюрократія? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 34-35


  Згода органу опіки та піклуання на вчинення правочину.
523944
  Дунаєвська С. Захист прав дітей чи бюрократія? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 24-25


  Згода органу опіки та піклування на вчинення правочину.
523945
  Іванюченко А.Б. Захист прав землевласника (деякі питання паювання землі та майна сільгосппідприємств) / А.Б. Іванюченко, В.П. Паліюк, М.О. Совщак; МВС України.Одеський ін-т внутрішніх справ. – Одеса, 1998. – 32с.
523946
  Вітвіцький С.С. Захист прав і законних інтересів держави від порушень, що вчиняються суб"єктами господарювання державного сектору економіки : наук. нарис / С.С. Вітвіцький, А.М. Захарченко, А.Г. Бобкова ; Донец. юрид. ін-т МВС України, Наук.-дослід. лаб. публ. безпеки громад. – Київ : Дакор, 2021. – 103, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Освітні традиції перевірені часом). – ISBN 978-617-7679-77-5
523947
   Захист прав і свобод людини: досягнення, проблеми та перспективи : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (14 квіт. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – 100, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Ст. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-44-2
523948
  Хрімлі О.Г. Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект : монографія / О.Г. Хрімлі ; НАН України, Ін-т екон.-правових дослідж. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-319. – ISBN 978-966-667-677-4
523949
  Хрімлі Г О. Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект : монографія / О.Г. Хрімлі ; НАН України, Ін-т економіко-прав. дослідж. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 328, 328 с., [2] арк. портр. : іл. – Книга переверт. – Бібліогр.: с. 282-327. – ISBN 978-966-667-688-0
523950
  Зельдіна О. Захист прав інвесторів як складник інвестиційної привабливості України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 51-55. – ISSN 2307-8049
523951
  Шеїн К. Захист прав інтелектуальної власності в доменних спорах // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
523952
  Орлюк О.П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 58-74. – ISSN 1993-0909
523953
  Мамка О.Г. Захист прав інтелектуальної власності в контексті інновацій // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 140-144. – ISBN 978-966-999-024-2
523954
  Кодинець А. Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 9-13. – ISSN 2307-8049
523955
  Тарасенко Л. Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 247-257. – ISSN 2082-4939
523956
  Каращук О.О. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 82-84. – ISBN 978-966-999-024-2
523957
  Филь С.П. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України в аспекті гармонізації митного законодавства до норм Європейського Союзу // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 292-298. – ISSN 2072-8670
523958
  Филь С.П. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України з позиції національної безпеки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 271-279. – ISSN 2072-8670
523959
  Компанієць С. Захист прав інтелектуальної власності на об"єкти, що розміщені в мережі Інтернет // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 333-335
523960
  Дьомін Ю. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні об"єктів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.75-78. – ISSN 0132-1331
523961
  Кулаковський О.М. Захист прав інтелектуальної власності у закладах вищої освіти України: специфіка і проблеми // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Україн. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 65. – С. 59-68. – ISSN 2074-8922
523962
  Білоус І.М. Захист прав інтелектуальної власності: український і зарубіжний досвід // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 20-27. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
523963
  Басиста А.В. Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Басиста Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2016. – 243 арк. – Бібліогр.: арк. 201-243
523964
  Басиста А.В. Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Басиста Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
523965
  Попрошаєва О.А. Захист прав людини в інтернеті: керівні принципи Ради Європи, що стосуються інтернет-посередників // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 47-60. – ISSN 1993-0941
523966
   Захист прав людини в контексті формування принципу верховенства права: міжнародний аспект / О.М. Омельчук, С.Д. Гринько, А.М. Івановська, А.Л. Місінкевич // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 51-73. – ISSN 1993-0909
523967
  Булавіна С.Є. Захист прав людини в парадигмі верховенства права та демократії / С.Є. Булавіна, Т.О. Давидова // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 14-15. – ISBN 978-966-940-085-7
523968
  Прудкий О. Захист прав людини: ЄСПЛ vs. ВС / О. Прудкий, Х. Деркач // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 20-21
523969
  Галянтич М.К. Захист прав на засоби індивідуалізаці виробників товарів і послуг цивільно, кримінально, адміністративно правовими засобами (про систему та взаємодію) // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 71-83
523970
  Роговик М. Захист прав на комерційну таємницю за законодавством про захист від недобросовісної конкуренції // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 418-419
523971
  Кириченко І. Захист прав на об"єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
523972
  Максимова Н.Ю. Захист прав неповнолітніх засуджених: ресоціалізаційний потенціал / Н.Ю. Максимова, Ю.М. Красілова // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 1 (11). – C. 81-89. – ISSN 2523-4552
523973
  Хобор Р.Б. Захист прав осіб з інвалідністю: принципи конвенції та національне судочинство // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Агієвець С.В., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (28). – С. 86-94. – ISSN 2072-084X
523974
  Драчук А. Захист прав осіб, які перебувають у фактичному шлюб // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 273-274. – ISBN 978-966-301-169-1
523975
  Саламандик А.І. Захист прав особи на одержання публічної інформації: судовий аспект // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 116-121. – ISBN 978-617-7096-88-6
523976
  Винокуров О.В. Захист прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Винокуров Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
523977
  Селезень П.О. Захист прав платників податків в Європейському суді з прав людини // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 181-183. – ISBN 978-966-600-475-1
523978
  Горблянський В.Я. Захист прав споживачів за договором про надання послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горблянський Володимир Ярославович ; М-во освіти і науки України, Навч.-наук. юрид. ін-т ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
523979
  Приймак В. Захист прав споживачів на кредитному ринку України / В. Приймак, І. Верба, С. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 138-144. – ISSN 2078-5860


  Досліджено процес формування та розвитку системи захисту прав споживачів кредитних послуг в Україні. Основна увага зосереджена на вивченні позитивних і негативних сторін цієї системи, її економічного, правового та іншого забезпечення. Коротко ...
523980
  Завальна Ж.В. Захист прав споживачів у договорах про надання фінансових послуг: правові обмеження / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 56-62. – ISSN 2519-2353
523981
  Демчук А.М. Захист прав споживачів у результаті порушення гарантії захисту інформації, умов використання персональних даних та пов"язаних з цим шахрайських дій в мережі / А.М. Демчук, Р.М. Ширшикова // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 242-243. – ISBN 978-966-940-085-7
523982
  Хаустова А.К. Захист прав споживачів у сфері реклами та послуг в Інтернеті / А.К. Хаустова, В.Л. Смєсова // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 81-82. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
523983
   Захист прав споживачів: соціально-правовий аспект. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 312с. – ISBN 966-629-019-7
523984
   Захист прав та безпеки людини в інформаційному суспільстві / [уклад.: Пилипчук В.Г., В.М. Брижко, А.П. Дзьобань та ін. ; за заг. ред. В.Г. Пилипчука] ; Держ. наук. установа "Ін-т інформ. безпеки і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2021. – 240 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-762-5
523985
  Краглевич В. Захист прав та інтересів фізичних осіб - вкладників від знецінення гарантованої суми відшкодування за вкладами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 43-48. – ISSN 2663-5313
523986
  Мармазов В.Є. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини : Навчально-практичний просібник / В.Є. Мармазов, П.В. Пушкар; За ред. М.В. Оніщука. – Київ : Юридична книга, 2001. – 160с. – ISBN 966-7791-11-4
523987
  Кіндюк Б.В. Захист прав української мови К. Левицьким у II Речі Посполитій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 8-18. – ISSN 2224-9281
523988
  Романюк Я.М. Захист права власності в умовах окупації та проведення АТО: сучасні виклики для України
523989
  Романюк Я.М. Захист права власності в умовах окупації та проведення АТО: сучасні віклики для України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2016. – № 7 (191). – С. 3-9
523990
  Новіков Д.В. Захист права власності Європейським судом з прав людини: досвід для правової системи та судової практики України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Новіков Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 186-211
523991
  Гнатів О. Захист права власності на об"єкти нерухомості у договірних зобов"язаннях шляхом визнання правочинів недійсними // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 106-109. – ISSN 2524-0129
523992
   Захист права власності українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України : матеріали I Щорічної міжнар. наук.-практ. конф., 22 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В., Байдачна І.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 224, [2] с. : іл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-77-9
523993
  Чайковська Н.П. Захист права людини на безпечні умови життєдіяльності : основні завдання та повноваження державних органів : навч.- практ. посібник / Н.П. Чайковська ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 196, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-172, в додатках: с. 173-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-14-7
523994
  Сідей О.В. Захист права на здоров"я на Європейському та національному рівнях // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 72-76. – ISSN 2306-9082
523995
  Василенко А.І. Захист права на конфедиційність біометричних даних як умова забезпечення кібербезпеки людини // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 108-111. – ISBN 978-966-916-903-7
523996
  Чернецова Є. Захист права на конфіденційність персональних даних про стан здоров"я європейським судом з прав людини // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 318-319
523997
  Фартушок Т.Б. Захист права працівників на оплату праці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Фартушок Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
523998
  Фартушок Т.Б. Захист права працівників на оплату праці : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Фартушок Тарас Богданович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2017. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 173-194
523999
   Захист правосуддя. Законодавство. Коментар. Судова практика / Нац. школа суддів України ; за ред. М.В. Оніщука, Ректора Нац. шк. суддів України ; [наук. ред. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2018. – 485, [3] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим,. – (Правозастосування : інформ. вид.). – ISBN 978-966-97767-2-3
524000
  Багрій М.М. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів з використанням новітніх текстильних композиційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 ; 263 / Багрій Марія Михайлівна ; Держ. служба України з питань праці, Держ. установа "Нац. НДІ промисл. безпеки та охорони праці". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,