Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
524001
  Андрущенко В. " Закон визначає тенденції" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 5


  Дискус яким бути закону " про вищу освіту". Ректор НПУ імені М.П.Драгоманова висловлює свою думку.
524002
  Гребенюк С. "Закон АнтиСавченко" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 38
524003
  Костомаров М. "Закон Божий" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 160-172. – ISBN 978-966-500-300-7
524004
  Шевченко А. "Закон про вибори Президента дозволяє провести чесне волевиявлення громадян" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 36.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
524005
  Шаповал В. "Закон про вибори Президента України Юридично правильний" // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
524006
  Мірошниченко М. "Закон про національно-персональну автономію" Української Народної Республіки: історичне значення для сучасної конституційно-правової практики України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1026-9932
524007
  Кирилюк В.В. "Закон про національно-персональну автономію" УНР від 9 січня 1918 р.: основні положення та історичне значення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 274-276. – ISBN 978-617-7777-14-3
524008
  Тужанський Д. "Закон про освіту - лише вершина айсберга дуже чутливих тем" / розмову вела Тетяна Когутич // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 187). – С. 7


  "...Як розвиватиметься ситуація довкола закону далі? Чи маємо очікувати протестних акцій від угорської меншини? Які аргументи варто використовувати для конструктивного діалогу з сусідами і чому, власне, так важливо вести цей діалог, - говоримо з ...
524009
  Романець Н.Р. "Закон про п"ять колосків": особливості застосування в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 17-21. – ISSN 2077-1800
524010
  Бедик Я. "Закон про п"ять колосків": причини появи та реалізація // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 87-94
524011
  Бедик Я. "Закон про п"ять колосків": причини появи та реалізація // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 58-61
524012
  Макарычев А.И. "Закон силы" в учении с высшей нервной деятельностью / А.И. Макарычев. – М, 1947. – 132с.
524013
  Шлапак І.М. "Закон співуяви" у творчості Дж. Джойса: антропонім-асоціація і проблема семантики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 219-230. – (Мовознавство ; Вип. 17). – ISSN 1992-9196
524014
  Полякова Н.В. "Закон Термидора": традиции и новации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 98-106. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  Статья посвящена исследованию политико-философского значения феномена Термидора. Термидор рассматривается как один из концептов современной политической лексики, позволяющих выявлять дополнительные смысловые пласты и мировоззренческие аспекты. ...
524015
  Мариан Б. Закон -Тайга / Борис Мариан, Михаил Лупашко. – Кишинэу : [б. и.], 2011. – 23 с. – ISBN 978-9975-106-63-4


  У пр. № 4217BR напис: Дорогому Владимиру Ивановичу от автора - с искренними чувствами дружбы.Б. Мариан. 16.ХІ.2012. Київ
524016
  Чорноморов А. Закон № 7632: хто отримає пільги зі сплати податків за нерухоме майно? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-30 квітня (№ 15/16). – С. 21. – ISSN 1992-9277


  Напередодні Верховна Рада України ухвалила законопроект (№ 7632) "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно".
524017
  Колінько А. Закон №1349-IX: новації на ринку небанківських фінпослуг // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 28
524018
  Леонтович А.В. Закон Weber-Fechner"a при раздражении кожи человека индукционными токами. – [Киев] : [Тип. Императорского Университета Св. Владимира], 1907. – 40 с. : табл., черт.
524019
  Столяров Ю.Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям внешней среды // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 21-34. – ISSN 0130-9765
524020
  Рустамзаде А.Х. Закон Азербайджанской Республики "О судах и судьях" в качестве правовой основы деятельности судебной системы // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 150-154. – ISSN 2220-1394
524021
  Шумилов В.Н. Закон Архимеда и землятрясения / В.Н.Шумилов. – Киев : Ника-Принт, 2005. – 304с. – (О природе - просто). – ISBN 966-8578-01-5
524022
  Мелешко В.В. Закон асимптотических выражений Бубнова-Кояловича / В.В. Мелешко, С.О. Папков // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 19, № 5. – С. 164-173. – (Механіка ; вип. 15, т. 2). – ISSN 9125-0912


  Представлен короткий анализ подхода И.Г. Бубнова и Б.М.Кояловича к рассмотрению асимптотики поведения неизвестных в бесконечной системе линейных алгебраических уравнений, возникающей при решении методом суперпозиции классической задачи об изгибе жестко ...
524023
  Бабко А.К. Закон Беpа и диссоциация окpашенных комплексных соединений / А.К. Бабко; Заводская лаборатория. Кафедра аналитической химии. – Киев
1. – 1947. – 9-19с. – Отдельный оттиск
524024
  Башкирова Г.Б. Закон бегуна / Г.Б. Башкирова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224с.
524025
  Стойко О. Закон без перламенту: турборежим для виконавчої влади у Франції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 квітня (№ 13/14)


  Уже понад два місяці у Франції тривають протести, спровоковані намірами уряду провести пенсійну реформу, що підвищить пенсіний вік на два роки - до 64-х.
524026
  Владимиров В.В. Закон Беркулли. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1979. – 358с.
524027
  Владимиров В.В. Закон Бернулли / В.В. Владимиров. – Москва, 1983. – 304 с.
524028
  Котницкий Г.П. Закон Благодарности. / Г.П. Котницкий. – Магадан, 1988. – 100с.
524029
  Ростан Ж. Закон богачей / Ж. Ростан; Пер. В. Л. Галяшкина ; Под ред. А. Н. Горлина. – Москва : Госиздат, 1923. – 79 с.
524030
  Антонович П. Закон божий : перший рік навчання : [для дітей мол. шк. віку] / уложив священик Петро Антонович. – Київ : Друкар, 1918. – 40 с. : іл.


  Антоний, казански архиепископ (в миру Амфитеатров Яков Гаврилович; 1815–1879). Догматическо богословие на Православна?та Кафолическа Восточна Църква с притурка на общо?то введение в краг?т на богословскы?те наукы / Съставил ректор?т на Киевска-та ...
524031
   Закон Божий : первая книга о православной вере. – 4-е факсимильное изд. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 724с.
524032
   Закон Божий. – Репринтное изд. – Москва : Советский писатель. – ISBN 5-265-02228-7
Кн. 1. – 1990. – 273с.
524033
  Костомаров М.І. Закон Божий : Книга буття українського народу / М.І. Костомаров ; [Сост. И.И. Глызь]. – Київ : Либідь, 1991. – 40 с. – Тит. арк. і текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 5-325-00119-1
524034
   Закон Божий. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1991. – 273с.
524035
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Интербук
Кн. 2. – 1991. – 237с.
524036
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-019-1
Кн. 3. – 1991. – 263с.
524037
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-020-5
Кн. 4. – 1991. – 313с.
524038
   Закон Божий : [в 5 кн.]. – Репринтное изд. – Москва : Терра. – ISBN 5-85255-021-3
Кн. 5. – 1991. – 349с.
524039
  Серафим Слобідський Закон Божий : Підручник для сім"ї та школи / Серафим Слобідський. – 3-є вид. – Київ : УПЦ КП, 2003. – 654с. – ISBN 966-7567-11-7
524040
  Кикнадзе А.В. Закон больших игр / А.В. Кикнадзе. – М, 1975. – 167с.
524041
  Каугвер Р.А. Закон больших чисел : роман / Р.А. Каугвер. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 303 с.
524042
  Золотарев В.М. Закон больших чисел / В.М. Золотарев. – Москва, 1987. – 45 с.
524043
  Новикова О.М. Закон больших чисел и его роль в статистическом исследовании : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Новикова О.М. ; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. теории статистики. – Москва, 1969. – 35 с.
524044
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и закономерности массового процесса / И.С. Пасхавер. – Москва, 1966. – 207 с.
524045
  Пасхавер И.С. Закон больших чисел и статистические закономерности. / И.С. Пасхавер. – М., 1974. – 152с.
524046
  Скригонюк М. Закон боротьби за мир і державотворчі процеси в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 427-428
524047
  Богдановская И.Ю. Закон в английском праве / И.Ю. Богдановская ; отв. ред. Н.С. Крылова; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1987. – 141, [2] с.
524048
   Закон в борьбе с нетрудовыми доходами. – Кишинев, 1989. – 111с.
524049
  Богданова Светлана Закон в вопросах и ответах : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-57 : Фото
524050
  Голов С. Закон в Європу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 2-12


  Розглянуті зміни, внесені до законодавства України про бухгалтерський облік. Визначено невідповідність окремих змін міжнародним стандартам фінансової звітності та законодавству ЄС.
524051
  Друянов А Л. Закон в системе философских категорий / А Л. Друянов, . – Москва, 1973. – 63 с.
524052
  Язев В.А. Закон в советской торговле. / В.А. Язев. – М., 1987. – 237с.
524053
  Кундзич Г.А. Закон Вавилова о постоянстве квантового выхода фотолюминесценции в случае паров органических веществ / Г.А. Кундзич, А.А. Шишловский, 1954. – С. 429-432
524054
  Балацкий Е. Закон Вагнера, кривая Арми-Рана и парадокс богатства // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 80-97. – ISSN 0207-3676
524055
  Ястремський І.С. Закон вартості та його використання в економічних зв"язках між державою та колгоспом / І.С. Ястремський. – Київ, 1966
524056
  Мацак І.К. Закон великих чисел для схеми максимуму в банахових гратках // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 100-105. – ISSN 0868-6904
524057
   Закон Венгерской Народной Республики о кооперативах. – Будапешт, 1971. – 75 с.
524058
  Колычев О.Я. Закон весны / О.Я. Колычев. – М., 1962. – 126с.
524059
  Мацковский М.С. Закон весов, или об эмоциональном и рациональном в семейной жизни / М.С. Мацковский, Т.В. Золотова. – Москва, 1980. – 64с.
524060
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Советский писатель, 1980. – 80 с.
524061
  Думбадзе Н. Закон вечности : роман / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Художественная литература, 1984. – 207 с.
524062
  Думбадзе Н. Закон вечности : роианы, повесть, рассказы, публицистика / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 335 с.
524063
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть. рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва, 1988. – 286 с.
524064
  Думбадзе Н. Закон вечности : романы, повесть, рассказы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1988. – 589 с.
524065
  Думбадзе Н.В. Закон вечности : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 557 с. – В изд. также: Год активного солнца / Г. Панджикидзе. – (Библиотека советского романа)
524066
  Думбадзе Н.В. Закон вечности. Белые флаги : романы / Нодар Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани. – Москва : Советский писатель, 1980. – 358 с.
524067
  Вязовкин В.С. Закон взаимного перехода количества и качества в реакциях макромолекулярной химии : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Вязовкин В.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Казань, 1967. – 27л.
524068
  Гей В.С. Закон вірності : поезії / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 59 с.
524069
  Зінчук С. Закон вірності : поезії / С. Зінчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 157с.
524070
  Думбадзе Н. Закон вічності : романи і повісті / Нодар Думбадзе; пер. з груз. – Київ : Дніпро, 1981. – 191 с.
524071
  Цирка К. Закон воды / К. Цирка. – М., 1978. – 112с.
524072
  Белоусов В.М. Закон возвышения личных потребностей при социализме: сущность и формы проявления : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Белоусов В.М.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
524073
  Клинков Ю.Л. Закон возвышения потербностей в сфере международных социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Клинков Ю.Л.; Киев. ин-тут нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1987. – 21л.
524074
  Калинков Юрий Леонидович Закон возвышения потребностей в сфере международных социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.01 / Калинков Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1987. – 21л.
524075
  Тарасенко Г.Д. Закон возвышения потребностей и жизненный уровень трудящихся. / Г.Д. Тарасенко. – Киев, 1977. – 191с.
524076
  Малыхин Вячеслав Васильевич Закон возвышения потребностей и закономерности структуры личного протребления (на примере потребления населения СССР за 1965-1977 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыхин Вячеслав Васильевич; АН Сиб. отд. Ин-т экон. и организации промышленного производства. – Новосибирск, 1979. – 18л.
524077
  Булочникова Л.А. Закон возвышения потребностей и формирование работника нового типа / Л.А. Булочникова. – М., 1984. – 76с.
524078
  Новашина Т.С. Закон возвышения потребностей: методология исследования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Новашина Т. С.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1981. – л.
524079
  Мезенцева Нина Семеновна Закон возмещения затрат рабочей силы и его проявления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мезенцева Нина Семеновна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 19л.
524080
  Штаєрман І.Я. Закон всесвітнього тяжіння : додаток до журналу "Більшовик України" / І.Я. Штаєрман. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б) У, 1941. – 24 с.
524081
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости : Доклад на 3-ем Всероссийском Селекционном С"езде в г. Саратове 4 июня 1920 г. / Н.И. Вавилов. – Саратов, 1920. – 16 с.
524082
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд. – Ленинград, 1935. – 56с.
524083
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – 2-е изд., перераб. и расш. – Москва-Ленинград : Гос. из-во, 1935. – 56 с.
524084
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1987. – 256 с.
524085
  Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости: Линнеевский вид как система / Н.И. Вавилов. – Ленинград : Наука, 1967. – 92 с.
524086
  Алиева Ф.Г. Закон гор : стихи и поэмы : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 136 с.
524087
  Алиева Ф.Г. Закон гор : избранное : пер. с авар. / Фазу Алиева ; вступ. ст. В. Туркина. – Москва : Художественная литература, 1977. – 414 с. : ил.
524088
  Абрамов М.А. Закон границы : [Рассказы] / М.А. Абрамов. – Москва : Знание, 1960. – 61 с. : ил. – (Прочти, товарищ! / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний)
524089
  Курбатов В.Я. Закон Д.И.Менделеева. / В.Я. Курбатов. – Ленинград, 1925. – 454 с.
524090
  Алексеев В.А. Закон движения / В.А. Алексеев. – Иркутск : Книжное издательство, 1962. – 33 с.
524091
  Ласточкина Екатерина Закон действует : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 16 : Фото
524092
  Бойкова О. Закон действует: особенности применения / Ольга Бойкова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 5 (83). – С. 10-27. – ISSN 1608-4071


  В статье излагаются комментарии к российскому законодательству о противодействии экстремистской деятельности, а также методические рекомендации по его применению в библиотеках.
524093
  Богданова Светлана Закон действует: от анархии сговора - к демократии закона : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 18-21 : Фото
524094
  Атлас З.В. Закон денежного обращения : сущность закона и его действиев досоциалистич. формациях и при социализме / Атлас З.В. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 71 с. – (Серрия 3 ; № 7, 8)
524095
  Лиховид І. Закон для вишів-переселенців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 листопада (№ 223). – С. 9


  У Міністерстві освіти та науки підготували законопроект, який гарантуватиме право на освіту тим, хто лишився в зоні АТО, і тим, хто звідти виїхав.
524096
   Закон для всех один. – Саранск, 1988. – 184 с.
524097
  Рабец А.М. Закон для семьи / А.М. Рабец. – Кемерово, 1991. – 126 с.
524098
   Закон для человека. – Москва, 1988. – 238 с.
524099
  Соколова Ф.А. Закон добра / Ф.А. Соколова. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 301с.
524100
  Решетник М.Д. Закон достатньої підстави // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 594-595. – ISBN 966-316-069-1
524101
  Гусляров Е. Закон Достоевского и "Фуриозная эманципантка". К 190-летию Ф.М. Достоевского // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 223-240. – ISSN 0027-8238
524102
  Семенов А.И. Закон дружбы / А.И. Семенов. – Хабаровск, 1954. – 152с.
524103
  Воронов Н.П. Закон души / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1973. – 328с.
524104
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы противоположностей / К.В. Мороз; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 47 с. ; Серия 2№ 21
524105
  Мокров И.Ф. Закон единства и борьбы противоположностей : (Пособие для студентов) / И.Ф. Мокров; М-во высш. образования СССР. Воронежский инж.-строит. ин-т. Кафедра истории КПСС, диалектич. и ист. материализма. – Воронеж : Б. и., 1958. – 40 с. – Библиогр.: с. 38-39
524106
  Карабанов Н.В. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.В. Карабанов. – Москва, 1958. – 68с.
524107
  Зорин Н.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Н.И. Зорин. – Москва, 1960. – 32с.
524108
  Свердлов М.А. Закон единства и борьбы противоположностей : (Лекция в помощь заочникам физ.-мат. фак.) / Свердлов М.А., канд. филос. наук ; Тирасп. гос. пед. ин-т им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь : [Б. и.], 1961. – 27 с.
524109
  Полищук И.П. Закон единства и борьбы противоположностей : (Пособие для студентов-заочников) / И.П. Полищук ; Гл. упр. гражд. воздуш. флота при Совете Министров СССР. Киевский ин-т гражд. воздуш. флота. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев : [Б. и.], 1962. – 28 с.
524110
  Дудель С.П. Закон единства и борьбы противоположностей : [cпец. курс для аспирантов, студентов гуманитарных фак. ун-тов и пед. ин-тов] / Дудель С.П., Штракс Г.М. – Москва : Высш. школа,, 1967. – 247 с.
524111
  Злотина М.Л. Закон единства и борьбы противоположностей / М.Л. Злотина. – Киев, 1968. – 37с.
524112
  Суханов В.И. Закон единства и борьбы противоположностей / В.И. Суханов. – Саратов, 1969. – 78 с.
524113
  Штракс Г.М. Закон единства и борьбы противоположностей / Г.М. Штракс. – Москва, 1973. – 32 с.
524114
  Востоков Б.И. Закон единства и борьбы противоположностей / Б.И. Востоков. – Москва, 1975. – 51с.
524115
  Гвоздик И.Е. Закон единства и борьбы противоположностей / И.Е. Гвоздик. – Киев, 1977. – 39с.
524116
  Жданов Ю.А. Закон единства и борьбы противоположностей как суть, как ядро диалектики / Ю.А. Жданов. – М, 1967. – 83с.
524117
  Мартьянова Л.П. Закон единства и борьбы противоположностей. / Л.П. Мартьянова. – М, 1967. – 34с.
524118
  Мороз К.В. Закон единства и борьбы пртивоположностей / К.В. Мороз. – Москва, 1963. – 64с.
524119
   Закон единства противоположностей. – К, 1991. – 453с.
524120
  Безуглов А.А. Закон есть закон : записки прокурора / А.А. Безуглов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 176 с. – (Закон обо мне и мне о законе)
524121
  Чебан И.И. Закон есть мера политическая / И.И. Чебан. – Кишинев, 1974. – 128 с.
524122
  Савенко Я.М. Закон єдності і боротьби протилежностей / Я.М. Савенко. – Київ, 1959. – 87с.
524123
  Лондон Д. Закон жизни / Д. Лондон. – Хабаровск, 1987. – 493с.
524124
  Водолазский А.Ф. Закон жизни партии : (Борьба Маркса, Энгельса, Ленина за коллективность партийного руководства) : Очерки истории парт. стр-ва / А.Ф. Водолазский. – Москва : Политиздат, 1975. – 335 с.
524125
  Кулида С. Закон жизни. Ошельмованный в 1940 году советским вождем, писатель Александр Авдеенко до конца своих дней оставался "верным сталинистом" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42
524126
  Сергієнко О. Закон житлово-комунального кріпацтва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "... 9 листопада Верховна Рада після другого (!) повторного читання прийняла в цілому нову редакцію закону "Про житлово-комунальні послуги" (№ 1581-д). У лютому 2016-го DT.UA опублікувало аналіз цього закону, прийнятого в першому читанні, під назвою ...
524127
  Єфімов В.Т. Закон життя будівників комунізму / В.Т. Єфімов. – Київ, 1963. – 68с.
524128
  Шевченко В.Ф. Закон життя партії / В.Ф. Шевченко. – К, 1987. – 46с.
524129
   Закон за Българската Академия на науките. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1949. – 21 с.
524130
  Злотіна М.Л. Закон заперечення заперечення / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 48с.
524131
  Тарнашинська Л. Закон збереження добра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 11


  Знаній літературознавцю, перекладачці і правозахисниці Анні-Галі Горбач минуло б 90 років.
524132
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
524133
  Коротич В.О. Закон землі : поезії / В.О. Коротич. – Дніпропетровськ, 1979. – 215 с.
524134
  Гетьман Володимир Закон земної рівноваги, або хто воює з природою, той програє // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 7
524135
  Мазлумян В.С. Закон Зиверса и проблема индоевропейского слога : Автореф... канд. филол.наук: / Мазлумян В.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1967. – 28л.
524136
  Сергєєва С. Закон змінить вектор розвитку медіації в Україні / С. Сергєєва, Л. Романадзе // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 32
524137
  Ткаченко А. Закон зозулиних яєць, або канцелярит і кальки у ... філологів // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 309-319. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті йдеться про засміченість нашої мови кальками та канцеляритом, які відіграють роль зозулиних яєць стосовно багатих питомих синонімічних гнізд. Приклади взято переважно з аворефератів, статей, посібників, підручників, написаних філологами.
524138
  Палиенко Н.И. Закон и административное распоряжение : пробная лекция магистра Н.И. Палиенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [2], 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1898, № 12
524139
  Обнинский П.Н. Закон и быт : очерки и исследования в области нашего реформируемого права. – Москва : Тип. А.И. Снегиревой
Вып. 1 : Предварительное следствие; Судебные прения; Адвокатура; Юридические вопросы. – 1891. – [2], IV, IV, 424 с.
524140
  Хоменок Ф.А. Закон и воинская обязанность. / Ф.А. Хоменок. – М., 1986. – 101с.
524141
  Ермошин Г.Т. Закон и государственном предприятии / Г.Т. Ермошин. – М., 1989. – 188с.
524142
  Король Н.М. Закон и дисциплина / Н.М. Король. – К, 1985. – 77с.
524143
  Глазырин В.В. Закон и дисциплина труда / В.В. Глазырин, В.И. Никитский. – М, 1980. – 94с.
524144
  Тарасов А.А. Закон и долг / А.А. Тарасов. – Москва, 1981. – 208 с.
524145
  Спасов Б.П. Закон и его толковатие / Б.П. Спасов. – М, 1986. – 246с.
524146
  Волжин В.А. Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника
Т. 1. – 1891. – IV, 420 с. – Конволют. - Перепл.: Закон и жизнь. Т. 2 / В.А. Волжин
524147
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 6. – 2003
524148
   Закон и жизнь : Научно-популярный журнал. – Кишинёв, 1945-
№ 8. – 2003
524149
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2004
524150
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2004
524151
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2004
524152
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7. – 2006
524153
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8. – 2006
524154
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2006
524155
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10. – 2006
524156
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 5. – 2007
524157
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 6. – 2007
524158
   Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9. – 2007
524159
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12. – 2007
524160
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2. – 2008
524161
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4. – 2008
524162
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (205). – 2008
524163
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (206). – 2009
524164
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 2 (207). – 2009
524165
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (209). – 2009
524166
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 7 (212). – 2009
524167
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 8 (213). – 2009
524168
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (227). – 2010
524169
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 10 (228). – 2010
524170
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 11 (229). – 2010
524171
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 12 (230). – 2010
524172
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 1 (231). – 2011. – 58 с.
524173
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 4 (234). – 2011. – 58 с.
524174
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 9 (237). – 2011. – 58 с.
524175
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (241). – 2012. – 58 с.
524176
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 2 (242). – 2012. – 58 с.
524177
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-308X
№ 3 (243). – 2012. – 58 с.
524178
   Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 4 (244). – 2012. – 58 с. – мова рез. англ., рос.
524179
   Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журнал / М-во юстиции Респ. Молдова [и др.]. – Кишинёв, 1991-. – ISSN 1810-3081
№ 1 (264). – 2014
524180
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – М, 1965. – 80с.
524181
  Безуглов А.А. Закон и жизнь человека / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1965. – 80 с. – Библиогр.: с. 78. – (Народны университет. Фак. правовых знаний ; 2)
524182
  Венгеров А.Б. Закон и законность в хозяйственной деятельности / А.Б. Венгеров, А.В. Мицкевич. – Москва, 1973. – 61с.
524183
  Шипов-Шульц [С.А.] Закон и земство : Первые три главы : земское устройство, земский суд и земская полиция. – Санкт-Петербург, 1898. – II, 311 с.
524184
  Гетьманенко Ю.И. Закон и качество продукции. / Ю.И. Гетьманенко. – Киев, 1988. – 47,1с.
524185
  Феофанов Ю.В. Закон и мораль / Ю.В. Феофанов. – М, 1970. – 48с.
524186
  Безуглов А.А. Закон и нравственность / А.А. Безуглов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. Молодежная ; 5)
524187
  Кириченко В.Ф. Закон и общественность в борьбе с хищениями / В.Ф. Кириченко. – Москва, 1971. – 79с.
524188
  Малеин Н.С. Закон и охрана здоровья граждан / Н.С. Малеин, М.Н. Малеина. – М., 1986. – 62с.
524189
  Байсалов Б С. Закон и охрана природы : 100 вопросов и ответов / С. Байсалов, Л. Ильяшенко. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 183 с., 1отд.л. схем.
524190
  Клочков В.В. Закон и религия: от гос. религии в России к свободе совести в СССР / В.В. Клочков. – М., 1982. – 160с.
524191
  Яцкевич В.Н. Закон и родители / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1989. – 142с.
524192
   Закон и рынок. – М, 1992. – 96с.
524193
   Закон и рынок. – М
2. – 1992. – 96с.
524194
  Гильдерман Ю.И. Закон и случай / Ю.И. Гильдерман. – Новосибирск : Наука, 1991. – 197с.
524195
  Белявский А.В. Закон и совесть : [очерки] / А.В. Белявский. – Москва : Советская Россия, 1964. – 175 с.
524196
  Борин А.Б. Закон и совесть: за кулисами известных событий : о судеб. практике во времена культа личности / А.Б. Борин. – Москва : Политиздат, 1991. – 285, [2] с. – ISBN 5-250-01333-3
524197
  Орловский Ю.П. Закон и трудовая дисциплина / Ю.П. Орловский. – М., 1986. – 39с.
524198
  Васкес Абанто Закон и трудовой коллектив в медицине / Васкес Абанто, Васкес Абанто // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 15 (595). – С. 24-26
524199
   Закон и человеческое сердце / Чайковская, Г, , . – Москва, 1969. – 151с.
524200
  Волжин В.А. Закон ижизнь. Т. 2 : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин // Закон и жизнь : Заметки по гражданскому судопроизводству, по судоустройству, уголовному судопроизводству и коммент к статьям Уложения о наказаниях ; Т. 1-2 / В.А. Волжин. – Санкт-Петербург : Тип. А. Мучника, 1891. – Т. 1. – 444 с.
524201
  Горелик Г. Закон имени Ломоносова // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 9 (1011). – С. 85-96. – ISSN 0130-1640


  К 300-летнему юбилею М.В. Ломоносова.
524202
   Закон Индии об оборотных документах 1881 г. (оригинальный текст и русский перевод) / [публ. подгот., предисл., пер. на рус., коммент. В.А. Белов] // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 6-66. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
524203
  Белов В.А. Закон Индии об оборотных документах 1881 г.: общий комментарий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 66-112. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
524204
  Бабаянц М.С. Закон исключенного третьего / М.С. Бабаянц. – Москва : Высшая школа, 1962. – 79 с.
524205
   Закон і бізнес. – Київ, 2000
524206
   Закон і бізнес. – Київ
8-14 липня (№ 28). – 2000. – 6 с. + Вкладка "Бібліотека 3Б", 8-14 липня (№ 28), 10 с.
524207
   Закон і бізнес. – Київ
№ 1. – 2001
524208
   Закон і бізнес. – Київ
№ 2. – 2001
524209
   Закон і бізнес. – Київ
№ 3. – 2001
524210
   Закон і бізнес. – Київ
№ 4. – 2001
524211
   Закон і бізнес. – Київ
№ 5. – 2001
524212
   Закон і бізнес. – Київ
№ 6. – 2001
524213
   Закон і бізнес. – Київ
№ 7. – 2001
524214
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 лютого (№ 5). – 2013. – 20 с.
524215
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 жовтня (№ 40). – 2013. – 20 с.
524216
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 49). – 2013. – 20 с.
524217
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 37). – 2013. – 20 с.
524218
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 січня (№ 2/3). – 2013. – 24 с.
524219
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 38). – 2013. – 20 с.
524220
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 25). – 2013. – 20 с.
524221
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
524222
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
524223
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-17 січня (№ 1/2). – 2014. – 24 с.
524224
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-28 листопада (№ 45/46). – 2014. – 20 с.
524225
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 - 26 вересня (№ 38). – 2014. – 16 с.
524226
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 травня - 6 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
524227
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
524228
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 червня (№ 27). – 2015. – 16 с.
524229
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
524230
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 32). – 2015. – 16 с.
524231
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
1-7 червня (№ 21). – 2019. – 16 с.
524232
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
2-8 листопада (№ 43). – 2019. – 16 с.
524233
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
3-9 серпня (№ 30). – 2019. – 16 с.
524234
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
5-11жовтня (№ 39). – 2019. – 16 с.
524235
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
6-12 липня (№ 26). – 2019. – 16 с.
524236
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
7-13 вересня (№ 35). – 2019. – 16 с.
524237
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
7-13 грудня (№ 48). – 2019. – 16 с.
524238
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
8-14 червня (№ 22). – 2019. – 16 с.
524239
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-17 травня (№ 18). – 2019. – 24 с.
524240
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-15 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
524241
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
9-15 листопада (№ 44). – 2019. – 16 с.
524242
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
10-21 серпня (№ 31/32). – 2019. – 16 с.
524243
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
12-18 жовтня (№ 40). – 2019. – 16 с.
524244
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
13-19 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
524245
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
13-19 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
524246
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
14-20 вересня (№ 36). – 2019. – 16 с.
524247
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
14-20 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
524248
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
15-21 червня (№ 23). – 2019. – 16 с.
524249
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
16-22 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
524250
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
16-22 березня (№ 10). – 2019. – 16 с.
524251
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
18-24 травня (№ 19). – 2019. – 16 с.
524252
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
19-25 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
524253
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
20-26 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
524254
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
21-27 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
524255
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
22-28 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
524256
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
22 серпня - 6 вересня (№ 33/34) : Кодекс України з процедур банкрутства. – 2019. – 142 с. – Газета вийшла в книжковому форматі. Дивись на "Кодекс України з процедур банкрутства"
524257
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23-29 листопада (№ 46). – 2019. – 16 с.
524258
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23-29 березня (№ 11). – 2019. – 16 с.
524259
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
23 лютого - 1 березня (№ 7). – 2019. – 16 с.
524260
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
25-31 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
524261
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
25 жовтня - 1 листопада (№ 42). – 2019. – 16 с.
524262
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
27 липня - 2 серпня (№ 29). – 2019. – 16 с.
524263
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
28 вересня - 4 жовтня (№ 38). – 2019. – 16 с.
524264
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
29 червня - 5 липня (№ 25). – 2019. – 16 с.
524265
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
30 листопада - 6 грудня (№ 47). – 2019. – 16 с.
524266
   Закон і бізнес : судова газета № 1. – Київ, 1991-
30 березня - 5 квітня (№ 12). – 2019. – 16 с.
524267
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 лютого (№ 4). – 2020. – 16 с.
524268
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 серпня (№ 31). – 2020. – 16 с.
524269
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-11 вересня (№ 35-36). – 2020. – 20 с.
524270
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 травня (№ 17). – 2020. – 16 с.
524271
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 жовтня (№ 40). – 2020. – 16 с.
524272
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-17 квітня (№ 13/14). – 2020. – 16 с.
524273
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 липня (№ 27). – 2020. – 16 с.
524274
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 грудня (№ 49). – 2020. – 16 с.
524275
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 червня (№ 22). – 2020. – 16 с.
524276
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 березня (№ 9). – 2020. – 16 с.
524277
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
7-13 листопада (№ 45). – 2020. – 16 с.
524278
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 лютого (№ 5). – 2020. – 16 с.
524279
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-14 серпня (№ 32). – 2020. – 16 с.
524280
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
9-15 травня (№ 18). – 2020. – 16 с.
524281
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 жовтня (№ 41). – 2020. – 16 с.
524282
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 липня (№ 28). – 2020. – 16 с.
524283
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 вересня (№ 37). – 2020. – 16 с.
524284
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 грудня (№ 50). – 2020. – 16 с.
524285
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 червня (№ 23/24). – 2020. – 46 с.
524286
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 березня (№ 10). – 2020. – 16 с.
524287
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
14-20 листопада (№ 46). – 2020. – 16 с.
524288
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-31 серпня (№ 33-34). – 2020. – 20 с.
524289
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-21 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с.
524290
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
16-22 травня (№ 19). – 2020. – 16 с.
524291
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 жовтня (№ 42). – 2020. – 16 с.
524292
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 липня (№ 29). – 2020. – 16 с.
524293
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 квітня (№ 15). – 2020. – 16 с.
524294
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 вересня (№ 38). – 2020. – 16 с.
524295
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 грудня (№ 51). – 2020. – 16 с.
524296
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 червня (№ 25). – 2020. – 16 с.
524297
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21 березня - 3 квітня (№ 11/12). – 2020. – 16 с.
524298
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-27 листопада (№ 47). – 2020. – 16 с.
524299
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 лютого (№ 7). – 2020. – 16 с.
524300
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
23-29 травня (№ 20). – 2020. – 16 с.
524301
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 жовтня (№ 43). – 2020. – 16 с.
524302
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25-31 липня (№ 30). – 2020. – 16 с.
524303
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 квітня - 1 травня (№ 16). – 2020. – 16 с.
524304
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25-31 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
524305
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – 2020. – 16 с.
524306
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
26-31 грудня (№ 52). – 2020. – 16 с.
524307
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 червня - 3 липня (№ 26). – 2020. – 16 с.
524308
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
28 листопада - 4 грудня (№ 48). – 2020. – 16 с.
524309
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 лютого - 6 березня (№ 8). – 2020. – 16 с.
524310
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 травня - 5 червня (№ 21). – 2020. – 16 с.
524311
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – 2020. – 16 с.
524312
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-14 січня (№ 1/2). – 2021. – 16 с.
524313
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-14 травня (№ 18). – 2021. – 16 с.
524314
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-9 липня (№ 26-27). – 2021. – 20 с.
524315
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
1-7 серпня (№ 31). – 2021. – 16 с.
524316
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
2-8 жовтня (№ 40). – 2021. – 16 с.
524317
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
3-9 квітня (№ 14). – 2021. – 16 с.
524318
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 вересня (№ 36). – 2021. – 16 с.
524319
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
4-10 грудня (№ 49). – 2021. – 16 с.
524320
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 червня (№ 23). – 2021. – 16 с.
524321
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 березня (№ 10). – 2021. – 16 с.
524322
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 лютого (№ 6). – 2021. – 16 с.
524323
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
6-12 листопада (№ 45). – 2021. – 16 с.
524324
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
8-18 серпня (№ 32/33). – 2021. – 16 с.
524325
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 липня (№ 28). – 2021. – 16 с.
524326
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
10-16 квітня (№ 15). – 2021. – 16 с.
524327
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 вересня (№ 37). – 2021. – 16 с.
524328
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
11-17 грудня (№ 50). – 2021. – 16 с.
524329
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 червня (№ 24). – 2021. – 16 с.
524330
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 березня (№ 11). – 2021. – 16 с.
524331
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 лютого (№ 7). – 2021. – 16 с.
524332
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
13-19 листопада (№ 46). – 2021. – 16 с.
524333
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-29 січня (№ 3/4). – 2021. – 20 с.
524334
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
15-21 травня (№ 19/20). – 2021. – 16 с.
524335
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 квітня (№ 16). – 2021. – 16 с.
524336
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
17-23 липня (№ 29). – 2021. – 16 с.
524337
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 вересня (№ 38). – 2021. – 16 с.
524338
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
18-24 грудня (№ 51). – 2021. – 16 с.
524339
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19 серпня - 3 вересня (№ 34/35). – 2021. – 20 с.
524340
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-30 червня (№ 25). – 2021. – 16 с.
524341
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 березня (№ 12). – 2021. – 16 с.
524342
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 лютого (№ 8). – 2021. – 16 с.
524343
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20 жовтня (№ 41). – 2021. – 16 с.
524344
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
20-26 листопада (№ 47). – 2021. – 16 с.
524345
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
21-29 жовтня (№ 42/43). – 2021. – 16 с.
524346
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 травня (№ 21). – 2021. – 16 с.
524347
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 квітня (№ 17). – 2021. – 16 с.
524348
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
24-30 липня (№ 30). – 2021. – 16 с.
524349
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 вересня - 1 жовтня (№ 39). – 2021. – 16 с.
524350
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
25 грудня - 11 січня (№ 52). – 2021. – 16 с.
524351
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 листопада - 3 грудня (№ 48). – 2021. – 16 с.
524352
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 березня - 2 квітня (№ 13). – 2021. – 16 с.
524353
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
27 лютого - 5 березня (№ 9). – 2021. – 16 с.
524354
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 травня - 4 червня (№ 22). – 2021. – 16 с.
524355
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 січня - 5 лютого (№ 5). – 2021. – 16 с.
524356
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – 2021. – 16 с.
524357
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
5-11 лютого (№ 5). – 2022. – 16 с.
524358
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-18 лютого (№ 6). – 2022. – 16 с.
524359
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
12-21 січня (№ 1/2). – 2022. – 16 с.
524360
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
19-25 лютого (№ 7). – 2022. – 16 с.
524361
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
22-28 січня (№ 3). – 2022. – 16 с.
524362
   Закон і бізнес. – Київ, 1991-
29 січня - 4 лютого (№ 4). – 2022. – 16 с.
524363
   Закон і підприємець : Збірник основних законодавчих та нормативно-правових актів Укра ни з питань підприїмництва. – Київ, 1997. – 266с. – ISBN 966-95169-1-9
524364
  Черепов Л. Закон і Правила // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 26-33


  Засоби індивідуалізації.
524365
   Закон і праця. – Львів, 1994. – 93с.
524366
   Закон і праця. – Львів, 1996. – 110с.
524367
  Зиновій Соколюк Закон і справедливість // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 37-43.
524368
  Головченко В.В. Закон і час : (статті) / В.В. Головченко. – Чернігів : Лозовий В.М., 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-110 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7223-91-6
524369
  Раудис Шарунас Йозович Закон Йеркса-Додсона: связь между стимулированием и успешностью научения / Раудис Шарунас Йозович, Юстицкис Викторас Викторович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 119-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Исследуется феномен нелинейности связи между успешностью учения и его стимулированием (закон Йеркса-Додсона). Показывается, что имеющиеся объяснения так или иначе основываются на идее перегрузки и сбоя ответственных за научение психических механизмов ...
524370
  Лукьянова Е.А. Закон как источник советского государственного права / Е.А. Лукьянова. – Москва, 1988. – 150 с.
524371
   Закон колхозной жизни. – Саратов, 1974. – 213с.
524372
  Большакова С.В. Закон комсомольской жизни / С.В. Большакова. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 64 с. – (Библиотечка "Вступающему в комсомол")
524373
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
524374
  Нахаба Мария Петровна Закон концентрации и особенности его проявления в условиях интенсификации социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нахаба Мария Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 210л. – Бібліогр.:л.177-197
524375
  Бек М.А. Закон концентрации производства и его действие при социализме.(На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бек М.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
524376
  Курчаков Рустам Султанович Закон концентрации производства и его использование в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Курчаков Рустам Султанович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Ленинград, 1978. – 18л.
524377
  Хорзов С.Е. Закон концентрации социалистического производства / С.Е. Хорзов. – М, 1985. – 173с.
524378
  Бек М.А. Закон концентрації і його дія при соціалізмі (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. економ. наук: / М.А. Бек ; КДУ, Кафедра політичної економії природничих фак-тів. – Київ : [б. в.], 1968. – 246, дод. 18 л. + 18 л.
524379
  Чибиряев С.А. Закон Маккарэна и борьба за его отмену / С.А. Чибиряев. – М., 1975. – 167с.
524380
  Зарівна Т. Закон маятника. Віктор Баранов у двох іпостасях - прозаїка і поета // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2013. – № 3/4. – С. 158-169. – ISSN 0130-1608


  Творчий портрет Віктора Баранова
524381
  Колесников А.Л. Закон Менделеева. / А.Л. Колесников. – 3-е изд., перераб. – М., 1954. – 40с.
524382
  Скиба В. Закон Моисея в хазарских степях // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
524383
  Кочетов В.С. Закон моря : стихи / В.С. Кочетов. – Архангельск, 1961. – 55с.
524384
  Шевцов А.С. Закон моря. / А.С. Шевцов. – Л, 1964. – 291с.
524385
  Федотов В.И. Закон моря: рассказы. / В.И. Федотов. – Москва, 1980. – 299с.
524386
  Шемшученко Ю.С. Закон на варті природи / Ю.С. Шемшученко. – Київ, 1981. – 168с.
524387
  Мартинюк В. Закон на вимогу. Подарунок для української дипломатії: нові правила зі старими проблемами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 5


  "...22 грудня - День дипломатичної служби України. Цього разу його відзначатимуть більш урочисто, бо в української дипломатії ювілей - 100 років. Саме в цей день 1917 року голова Генерального секретаріату УНР Володимир Винниченко і генеральний секретар ...
524388
  Жариков Н.М. Закон на страже землепользования / Н.М. Жариков. – М., 1985. – 144с.
524389
  Басов Г.Ф. Закон на страже интересов семьи / Г.Ф. Басов. – Минск, 1973. – 110с.
524390
   Закон на страже природы. – М, 1978. – 96с.
524391
  Демина С.А. Закон на страже природы / С.А. Демина. – М, 1987. – 77с.
524392
  Барабашева Н.С. Закон на страже социальной справедливости / Н.С. Барабашева, А.Б. Венгеров. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Право в нашей жизни ; 5/1987)
524393
  Солоухин В.А. Закон набата : Рассказы / В.А. Солоухин. – Москва : Современник, 1971. – 207с.
524394
  Зарубин А.Н. Закон наложения J. Curie в связи с исследованием прохождения тока через твердый диэлектрик, ионизованный лучами Becquerel"я / А. Зарубин (Alexandre Zaroubine). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [2], 39 с. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1913


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от А. Зарубина. Киев. 3. /IX. 1913
524395
   Закон нам дав великий Сталін. – Київ, 1938. – 305 с.
524396
  Карапин Н.С. Закон народонаселения в условиях развитого социализма и проблемы использования трудовых ресурсов сельского хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карапин Н. С.;. – Горький, 1978. – 22л.
524397
  Дергачев Е.В. Закон народонаселения и проблемы занятости в аграрно-индустриальных странах (на примере дорев. России и перех. периода от кап. к соц.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дергачев Е. В. ; МВиССР СССР, Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
524398
  Панкратьева Н.В. Закон народонаселения при социализме. / Н.В. Панкратьева. – М., 1984. – 168с.
524399
  Толстой Л.Н. Закон насилия и закон любви : Рассказ из времен польских восстаний / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд Солдат-гражданин ; Издание "Единение" ; Тип. Изд. Комиссии Моск. Совета Солд. Деп., 1917. – 96 с. – ([Голос Толстого]. / Издание "Единения", под ред В.Г. Черткова ; № 6)
524400
  Аверин Н.М. Закон нашей жизни / Н.М. Аверин. – Тамбов : Книжное издательство, 1962. – 23 с. – Библиогр.: с. 21-22
524401
  Гринів О. Закон невмирущості розбудженого народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 24 жовтня (№ 21). – С. 6, 7


  До 200-річчя Т. Шевченка професор Василь Кушерець видав три праці. Це монографічне дослідження "Завжди сучасний: Тарас Шевченко в просторі та часі".
524402
  Яхонтов В.А. Закон незыблем / В.А. Яхонтов. – М, 1980. – 287с.
524403
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития и два этапа общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Гришанович П.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1953. – 16л.
524404
  Гришанович П.У. Закон неравномерного развития капитализма и два этапа общего кризиса капитализма : Дис... канд. экономич.наук: / Гришанович П.У.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 288л. – Бібліогр.:л.276-288
524405
  Бункина М.К. Закон неравномерности развития капитализма / М.К. Бункина. – Москва, 1959. – 59с.
524406
  Климкевич Т.А. Закон неуклоннго роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Климкевич Т.А.; МВ и ССо УССР КГУ. – К, 1976. – 196л. – Бібліогр.:л.1-11
524407
  Оловенникова И.С. Закон неуклонного роста производительности общественного труда (некоторые вопросы теории и методологи) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Оловенникова И.С. ; МГУ. – Москва, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
524408
  Анисимов К.А. Закон неуклонного роста производительности общественного труда в социалистическом обществе / К.А. Анисимов ; Ростов.-на Дону ин-т сельхозмашинстр. – Ростов-на-Дону, 1966. – 20 с.
524409
  Шутько Л.П. Закон неуклонного роста производительности общественного труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Шутько Л.П. ; МГУ. – Москва, 1969. – 18 с.
524410
  Гайдаенко Е.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах колхозов УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гайдаенко Е.А. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 20 с.
524411
  Мауленова Закон неуклонного роста производительности труда и его действие в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мауленова Сакып-Жамал Сырбайовна; АН Казах.ССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1980. – 24л.
524412
  Климкевич Т.А. Закон неуклонного роста производительности труда и его использование в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Климкевич Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
524413
  Будзинский Ф.В. Закон неуклонного роста производительности труда и организация материального стимулирования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Будзинский Ф.В. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1973. – 23 с.
524414
   Закон неуловимого роста производительности труда в системе экономических законов социализма. – Ставрополь, 1981. – 203с.
524415
  Гайдаєнко Є.О. Закон неухильного зростання продуктивності праці і його дія в період розгорнутого будівництва комунізму (на матеріалах колгоспів Української РСР) : Дис... канд. економнаук: / Гайдаєнко Є.О.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра політ. економії природнич. фак-тів. – Київ, 1964. – VI,246,XVIIл. – Бібліогр.:л.I-XVII
524416
  Дроб"язко В. Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С.3-6. – Бібліогр.: 3 назв.
524417
  Катенина Н.В. Закон нравственный и закон юридический в философско-правовом учении Б.Н. Чичерина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 139-150. – ISSN 0042-8744
524418
   Закон о всеобуче в действии. – Кустанай, 1968. – 24с.
524419
  Арисов Н.Н. Закон о всеобщей воинской обязанности - яркое проявление заботы партии и правительства об обороне страны / Н.Н. Арисов ; Всесоюз. о-во "Знание", Науч.-метод. совет по пропаганде знаний о гос. и праве. – Москва : Знание, 1969. – 32 с. – (В помощь лектору)
524420
  Григорьев В.К. Закон о выборах в Верховный Совет СССР. / В.К. Григорьев, В Жданов. – Москва, 1978. – 63с.
524421
  Бантышев А.Ф. Закон о государственной границе Украины : Научно-практический комментарий / А.Ф. Бантышев, М.М. Василина; Академия службы безопасности Украины. – Київ, 1997. – 80с.
524422
  Воронова Л.К. Закон о государственном бюджете // Очерки финансово-правовой науки современности : монография / Н.М. Артемов, О.Ю. Бакаева, О.В. Болтинова, Д.В. Винницкий, Л.К. [и др.] Воронова. – Харьков : Право, 2011. – С. 273-283. – ISBN 978-966-458-296-1
524423
   Закон о государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1946 г. – Краснодар, 1946. – 21с.
524424
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1952 г.. – М, 1952. – 48с.
524425
   Закон о Государственном бюджете СССР на 1953 г.. – М, 1953. – 29с.
524426
   Закон о государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1960 г.. – М, 1959. – 62с.
524427
  Марков Г. Закон о государственном подоходном налоге / Г. Марков. – [Петроград] : Тип. газ. "Последние новости", 1917. – 96 с. : табл.
524428
   Закон о государственном предприятии (объединений) : научно-практический комментарий. – Харьков : Выща школа, 1989. – 254 с.
524429
  Кондратьев Р.И. Закон о государственном предприятии и права трудовых коллективов : (в помощь молодому специалисту) / Р.И. Кондратьев ; [зав. ред. Г.А. Маценко ; ред. Л.М. Гарбарчук]. – Львов : Выща школа, 1988. – 90, [6] c. – Библиогр.: с. 89-91
524430
  Заменгоф З.М. Закон о государственном предприятии: Как его применять / З.М. Заменгоф, А.А. Шугаев. – Москва, 1989. – 254с.
524431
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1956. – 32с.
524432
   Закон о государственных пенсиях. – М, 1964. – 103с.
524433
  Кулик Р.И. Закон о гражданстве СССР. / Р.И. Кулик. – М., 1980. – 94с.
524434
   Закон о дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительстовм. – М, 1957. – 16с.
524435
  Александроввский Ю.В. Закон о договоре торговой комиссии : (Новые правила о комис. и комиссионерах) : Закон 21 апр. 1910 г. : [С законодат. мотивами и объясн.] / Ю.В. Александровский. – Санкт-Петербург : Тип. М.Я. Квара, 1910. – 150, [2] с.
524436
  Смолин О. Закон о ЕГЭ : "поле чудес" в "стране дураков"? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 81-87. – ISSN 0130-1640


  Насильственное насаждение единого госэкзамена, напомнившее всем времена административно-командной системы, не могло не вызвать активного общественного противодействия.
524437
  Кадневский В. Закон о Едином государственном экзамене / В. Кадневский, В. Полежаев // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 6-16
524438
  Жариков Ю.Г. Закон о земле / Ю.Г. Жариков. – М., 1972. – 144с.
524439
   Закон о кривичном поступку са обjашньима. – Београд : Изданье "Службеног листа ФНР", 1948. – 221 с. – Регистар: с. 189-218. – (Збирка закона ФНРJ ; бр. 23)
524440
   Закон о лесах УССР. – Х, 1920. – 12с.
524441
   Закон о лесах УССР : в вопросах и ответах, с приложением позднейших узаконений, важнейших инструкций и циркуляров Наркомзема по лесоустройству. – [Харьков] : Юрид. изд. Наркомюста УССР, 1925. – 114 с.
524442
  Талалаев А.Н. Закон о международных договорах СССР на службе мира / А.Н. Талалаев. – Москва, 1979. – 96с.
524443
   Закон о молодежи. – Будапешт, 1972. – 32с.
524444
  Степанов В.Т. Закон о народном контроле в СССР. / В.Т. Степанов. – М, 1982. – 64с.
524445
  Рубанов А.А. Закон о наследовании / А.А. Рубанов. – М., 1984. – 64с.
524446
  Башмаков Г.С. Закон о недрах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 80 с.
524447
   Закон о некоторых мерах относительно сахарной промышленности и относящиеся к нему распоряжения : (Извлечение из Собрания узаконений и распоряжений правительства и Вестника финансов, промышлености и торговли). – Киев : Изд. Конторы Правл. Всерос. о-ва сахарозаводчиков ; Тип. Г.Л. Фронцевича, 1898. – 119 с.
524448
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
524449
  Бутовский А.Н. Закон о несовершеннолетних и его применение в судебно-мировой практике / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 70-86
524450
   Закон о органима унутрашних послова. – Белград, 1956. – 272с.
524451
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – М.
1. – 1991. – 62с.
524452
  Цедербаум Ю.Я. Закон о пенсиях граждан в СССР / Ю.Я. Цедербаум. – Вып. 2. – Москва : Знание
4/1991. – 1991. – 64 с. – В журнале "Право в нашей жизни" №4, 1991
524453
  Михалкевич В.Н. Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов в действии / В.Н. Михалкевич. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1968. – 60с.
524454
  Стасюлевич Ольга Закон о персональных данных: знать, чтобы соблюдать // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 0869-4915
524455
  Мсерианц З.М. Закон о печати : Настольная справочная книга для авторов, перводчиков и содержителей тип., ... / сост. З.М. Мсерианц, мл. инспектором для надзора за тип. и т. п. заведениями и за кн. торговлей в Москве. – 6-е изд., вновь пересмотр. и доп. – Москва : Типо-литограф. Выс. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1893. – XII, IV, 284 с., 1 л. табл. – Второй тит. л. с загл.: Устав о цензуре и печати. (Т. XIV Свод. зак.) по изд. 1890 г., доп. соответствующими правительственными распоряжениями и циркулярами Глав. управления по делам печати...
524456
  Федоров Н.В. Закон о печати / Н.В. Федоров. – Москва, 1991. – 63с.
524457
   Закон о повременных и неповременных изданиях. – Изд. неофиц. – Москва : Изд. кн. маг. И. К. Голубова под фирмой "Правоведение", 1909. – 32 с.
524458
   Закон о предоставлении политического убежища. – Бон, 1994. – 114с.
524459
   Закон о Президенте РСФСР от 27 июня 1991 г. // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 1 (49). – С. 52-53.
524460
  Васильев А.А. Закон о преобразовании местного суда 15-го июня 1912 г. : Текст Закона о мировых судах - пост. объясн. Текст Закона о волост. судах - пост. объясн. Изменения Уст. гр. судопр. - текст и пост. объясн. / А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. В.П. Анисимова ; [Тип.В. Безобразова и Ко], 1913. – [4], CXV, 248 с., 1 л. прилож. – В кн. также: Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда


  Изменения Уст. уг. суд. - текст и постейные объяснения Статьи Уст. о наказаниях, обязательные для волостных судов. Ст. Уг. улож. обязательные для мировых судов. Наглядные таблицы подсудности мировых и волостных судов
524461
   Закон о преследовании ростовщических действий 24 мая 1893 года, с изложением рассуждений, на коих он основан. – Санкт-Петербург : Изд. Гос. канцелярия ; [В гос. тип.], 1893. – [2], 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах
524462
   Закон о производстве выборов губернских и уездных земских гласных. – Киев : Тип. Л.И. Райциса, 1918. – 27 с.
524463
  Рекунков А.М. Закон о Прокуратуре СССР / А.М. Рекунков. – М, 1980. – 64с.
524464
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства Латвийской ССР на 1946-1950гг. – Рига, 1947. – 24с.
524465
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства РСФСР на 1946-1950гг. – Казань, 1946. – 51с.
524466
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Пенза, 1946. – 80с.
524467
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Чита, 1946. – 120с.
524468
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950гг. – Горький, 1948. – 88с.
524469
   Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства УССР на 1946-1950 гг.. – Киев : Укриздат полит.литературы, 1946. – 47 с.
524470
   Закон о районном Совете в действии. – М, 1975. – 176с.
524471
   Закон о районном Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 655с.
524472
  Тищенко А.В. Закон о сельском хозяйстве 2018 в США // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 176-178. – ISSN 2616-700X
524473
   Закон о сельском, поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1973. – 544с.
524474
   Закон о сельскохозяйственном налоге. – М, 1953. – 29с.
524475
  Пискотин М.И. Закон о сельскохозяйственном налоге / М.И. Пискотин. – М, 1955. – 68с.
524476
   Закон о статусе депутатов в действии. – Таллин, 1976. – 168с.
524477
   Закон о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1981. – 112с.
524478
  Нолькен А.М. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г.; Собр. узак., № 141, ст. 1230) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1913. – VI, [3], 363 с.
524479
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1938. – 63с.
524480
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1948. – 16с.
524481
   Закон о судостроительстве СССР, союзных и автономных республик. – М, 1954. – 20с.
524482
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1951. – 16 с.
524483
   Закон о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик. – Москва, 1957. – 32 с.
524484
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1970. – 16 с.
524485
   Закон о судоустройстве Украинской ССР. – Киев, 1975. – 20 с.
524486
  Маркус Б. Закон о труде батраков в крестьянском хозяйстве / Б. Маркус. – М, 1925. – 72с.
524487
  Беззуб Б.С. Закон о трудовых коллективах в действии : правовые вопросы / Б.С. Беззуб. – Киев : Общество "Знание" УССР, 1986. – 48 с. – Библиогр.: с. 48. – (Общество "Знание" УССР ; 10)
524488
  Рассохин Олег Закон о туризме: есть ли шанс у мелких предприятий : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 10-12
524489
  Богданова Светлана Закон о туризме: поправки приняты и одобрены : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 14-15
524490
  Коптев Д.А., Латышев С.М. Закон об авторском праве с изложением рассуждений и материалов, на коих он основан (Собр. узак. 1911 г., № 61, ст. 560) / Сост. Д.А. Коптев (статс-секр. Гос. сов.). – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1911. – X, 434 с.


  Латышев, Сергей Михайлович 1858-
524491
  Сергеев В.И. Закон об адвокатской деятельности и установившийся стандарт пркподвавния в вузах страны специальной юридической дисциплины "Адвокатура в Российской Федерации". Точки соприкосновения и противоречия. // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.22-28
524492
  Пугинский С.Б. Закон об аренде / С.Б. Пугинский. – М, 1991. – 62с.
524493
  Кубанков Е.С. Закон об индивидуальной трудовой деятельности / Е.С. Кубанков. – М, 1988. – 37с.
524494
  Нолькен А.М. Закон об обеспечении рабочих на случай болезни : (Высоч. утв. 23 июня 1912 г., Собр. узак., № 141, ст. 1229) : практическое руководство / сост. барон А.М. Нолькен, сенатор. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право", 1914. – [8], 326 с.
524495
  Казанчев Ю.Д. Закон об областных, краевых Советах народных депутатов. / Ю.Д. Казанчев. – М., 1983. – 64с.
524496
  Солдатов С.А. и др. Закон об общественных объединениях граждан (о свободе союзов в СССР) / С.А. и др. Солдатов. – М., 1990. – 30с.
524497
   Закон об обязательной военной службе. – М-Л, 1929. – 159с.
524498
   Закон об организации Народной прокуратуры Китайской Народной Республики. – М, 1955. – 12с.
524499
  Вержбицкий К.В. Закон об оскорблении величия (lex laesae maiestatis) как орудие подавления демократических гражданских традиций в Римской империи (на примере процесса Кремуция Корда) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 48-53. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
524500
  Боголюбов С.А. Закон об охране природы в СССР: Каким ему быть? / С.А. Боголюбов, О.С. Колбасов. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 60, 3 с.
524501
  Богданова Светлана Закон об ОЭЗ туристско-рекреационного типа на подходе : Лед тронулся...Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 16-17
524502
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – М, 1969. – 191с.
524503
   Закон об уголовной ответственности за воинские преступления. – Москва : Юридическая литература, 1986. – с.
524504
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в РСФСР. – М, 1959. – 32с.
524505
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. – Москва : Политиздат, 1958. – 32 с.
524506
   Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Украинской ССР. – К, 1959. – 28с.
524507
  Победоносцев В.Г. Закон обратный эволюции / В.Г. Победоносцев. – М., 1982. – 173с.
524508
  Кафаров Шамил Салех оглы Закон общественного разделения труда и его действие при развитом социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кафаров Шамил Салех оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1980. – 28л.
524509
  Пиголкин А.С. Закон обязателен для всех / А.С. Пиголкин. – М., 1971. – 63с.
524510
  Глезерман Г.Е. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1953. – 40с.
524511
  Захаров А.С. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. философ.наук: / Захаров А.С.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
524512
  Шерстнюк В.П. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил : Автореф... канд. филос.наук: / Шерстнюк В.П.; МВО СССР, ХГУ, Каф. фиалект. и ист. материал. – Х., 1955. – 16л.
524513
  Константинов Ф.В. Закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производственных сил / Ф.В. Константинов. – Москва, 1953. – 48с.
524514
  Кригер Е.Г. Закон огня / Е.Г. Кригер. – М., 1967. – 224с.
524515
  Мочерный С.В. Закон огосударствления капиталистической экономики / С.В. Мочерный. – Киев : Вища школа, 1988. – 237с.
524516
   Закон округу Колумбія про одностатеві шлюби // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-381
524517
  Кикнадзе А.В. Закон Олимпиады / А.В. Кикнадзе. – М, 1964. – 48с.
524518
  Гинкин Г.Г. Закон Ома (для переменного тока) / Г.Г. Гинкин. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 176 с.
524519
  Гинкин Г.Г. Закон Ома постоянного тока / Г.Г. Гинкин. – Москва : Госиздат по вопросам радио, 1936. – 112 с.
524520
  Лафарг П. Закон омического детерминизма Карла Маркса / П. Лафарг. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1928. – 222с.
524521
  Еселевич Э.И. Закон открытого слога и его отражение в старославянском языке / Э.И. Еселевич. – Казань, 1970. – 35с.
524522
  Харин Ю.А. Закон отрицания в марксистской диалетике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Харин Ю.А. ; Ленингр. орена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1956. – 17 с.
524523
  Глядков В.А. Закон отрицания и его методологические функции / В.А. Глядков. – М, 1982. – 270с.
524524
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Воробьев М.Ф. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Философ. фак. – Ленинград, 1956. – 16 с.
524525
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – Москва, 1957. – 46с.
524526
  Багиров З.Н. Закон отрицания отрицания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Багиров З.Н. ; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1959. – 22 с.
524527
  Морозов В. Закон отрицания отрицания / В. Морозов. – Минск, 1960. – 68с.
524528
  Домрачев Г.М. Закон отрицания отрицания / Г.М. Домрачев, С. Ефимов, А. Тимофеева. – Москва : Высшая школа, 1961. – 140 с.
524529
  Парамонов Н.З. Закон отрицания отрицания / Н.З. Парамонов. – М, 1962. – 48с.
524530
  Мороз К.В. Закон отрицания отрицания / К.В. Мороз. – Москва, 1962. – 71с.
524531
   Закон отрицания отрицания. – Кишинев, 1965. – 15 с.
524532
  Злотина М.Л. Закон отрицания отрицания / М.Л. Злотина. – Киев, 1966. – 32с.
524533
  Менькин Э.П. Закон отрицания отрицания / Э.П. Менькин. – Пермь, 1968. – 28с.
524534
  Калинников Л.А. Закон отрицания отрицания / Л.А. Калинников. – Калининград, 1968. – 32с.
524535
  Конкин М.И. Закон отрицания отрицания / М.И. Конкин. – Москва, 1973. – 17с.
524536
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Ленинград, 1956. – 40с.
524537
  Воробьев М.Ф. Закон отрицания отрицания. / М.Ф. Воробьев. – Москва, 1958. – 64с.
524538
  Сюсюкалов Б.И. Закон отрицания отрицания. / Б.И. Сюсюкалов. – Москва, 1963. – 64с.
524539
  Харин Ю.А. Закон отрицания отрицания. / Ю.А. Харин. – Минск, 1970. – 22с.
524540
  Попов В.А. Закон отрицания отрицания.. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Попов В.А.; Ростов. гос. ун-т. Экон. филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 26л.
524541
  Директоренко М.А. Закон отрицания. / М.А. Директоренко. – Горки, 1958. – 16с.
524542
  Поздняков Д.Т. Закон отрицания. / Д.Т. Поздняков. – Свердловск, 1959. – 32с.
524543
  Пшеничний А.І. Закон охороняє землю. / А.І. Пшеничний. – К., 1978. – 48с.
524544
  Бушуева Т.А. Закон охраняет природу / Т.А. Бушуева, П.С. Дагель. – М, 1980. – 128с.
524545
  Паркинсон С.Н. Закон Паркинсона / С.Н. Паркинсон. – Москва, 1992. – 98 с.
524546
  Паркинсон С.. Закон Паркинсона и другие памфлеты / С. Паркинсон. – Москва, 1976. – 448с.
524547
  Мирошниченко О.Р. Закон Паскаля / О.Р. Мирошниченко. – Москва, 1981. – 256 с.
524548
  Корж В.Ф. Закон пензля / В.Ф. Корж. – Київ, 1967. – 86с.
524549
  Кривень П.В. Закон переважного розвитку виробництва, засобів виробництва і створення матеріаьно-технічної бази комунізму / П.В. Кривень. – Київ, 1961. – 48с.
524550
  Васильев В.Н. Закон перемены труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Васильев В.Н. ; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1969. – 19 с.
524551
  Соболев Владимир Михайлович Закон перемены труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соболев Владимир Михайлович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 24л.
524552
  Моисеев Л.А. Закон перемены труда в социалистическом производстве / Л.А. Моисеев. – М., 1976. – 88с.
524553
   Закон перемены труда в условиях непосредственно общественного производства при социализме. – Ярославль, 1981. – 127с.
524554
  Черепня В.В. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Черепня В.В. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1975. – 23 с.
524555
  Алшанов Р.А. Закон перемены труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алшанов Р. А.; Каз.ГУ. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
524556
  Кайдалов Дмитрий Петрович Закон перемены труда и всестороннего развития человека : Автореф... д-ра экон.наук: / Кайдалов Дмитрий Петрович; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра полит. экономии. – М., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
524557
  Гаджиева Гюльнара Сабир кызы Закон перемены труда и всестороннее развитие личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гаджиева Гюльнара Сабир кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1984. – 27л.
524558
  Кайдалов Д.П. Закон перемены труда и всестороннее развитие человека / Д.П. Кайдалов. – Москва, 1968. – 320с.
524559
  Долгих Л.И. Закон перемены труда и его использование на современном этапе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. эконом.наук: / Долгих Л.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 20л.
524560
  Симоненко А.С. Закон перемены труда и его реализация в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Симоненко А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 27л.
524561
  Касумлы Ш.А. Закон перемены труда и его социальные последсвия в условиях развитого социализма. (Конкретно-социол. исследование на материалах АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Касумлы Ш. А.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1972. – 30л.
524562
  Уузен Энн Арнольдович Закон перемены труда и некоторые тенденции развития социалистического разделения труда в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Уузен Энн Арнольдович; Тарт. гос. ун-т. – Таллин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
524563
  Петрова Александра Ильинична Закон перемены труда и подвижность населения. (На материалах Казахстана) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Петрова Александра Ильинична; Казахский госуниверситет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1980. – 20л.
524564
  Мацкуляк Иван Дмитриевич Закон перемены труда и проблемы формирования квалифицированной рабочей силы сельского хозяйства в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Мацкуляк Иван Дмитриевич ; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 18 с.
524565
  Ким В.Т. Закон перемены труда, его действие и использование в развитом социалистическом обществе в условиях современной научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ким В.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 19л.
524566
  Школьников С.А. Закон перехода количественных изменений в качественные / С.А. Школьников. – Ростов, 1959. – 32с.
524567
  Зорин Н.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Н.И. Зорин. – Москва, 1960. – 40с.
524568
  Рузавин Г.И. Закон перехода количественных изменений в качественные / Г.И. Рузавин. – М, 1962. – 68с.
524569
  Полтавцев А.С. Закон перехода количественных изменений в качественные. / А.С. Полтавцев. – Х., 1960. – 20с.
524570
  Злотіна М.Л. Закон переходу кількісних змін у якісні / М.Л. Злотіна. – Київ, 1957. – 32с.
524571
  Гуцол А.З. Закон переходу кількісних змін у якісні / А.З. Гуцол. – Київ, 1958. – 56с.
524572
  Кедров Б.М. Закон периодичности и химические элементы / Б.М. Кедров, Д.Н. Трифонов. – Москва : Наука, 1969. – 194 с.
524573
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу : економічна історія та українські реалії / Василь Костицький; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. – Київ, 2003. – 198с. – Б-чка журналу "Малий та середній бізнес". – (Бібліотечка депутата місцевої ради та місцевого керівника ; Сер. №3). – ISBN 966-7996-15-8
524574
  Костицький В. Закон перманентної концентрації капіталу: економіко - правові проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
524575
  Матвеева Н.Н. Закон песен / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1983. – 127с.
524576
  Левун В. Закон писання на чиїсь долі : Химерний роман часів Незалежності // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-45. – ISSN 0585-8365
524577
  Тарнашинська Л.Б. Закон піраміди : Діалоги про літературу та соціокультурний клімат довкола неї / Л.Б. Тарнашинська. – Київ : Пульсари, 2001. – 264 с. – (Серія: Українці у світовій цивілізації). – ISBN 966-7671-26-7
524578
  Ленская С.А. Закон планомерного / С.А. Ленская. – М, 1961. – 28с.
524579
  Шевашкевич Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и вопросы социально-экономического планирования в развитом социалистическом обществе (на матер. пром. админ. районов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевашкевич Г. М.; МВССО РСФСР, Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 24л.
524580
  Ельникова Е.А. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в колхозном производстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ельникова Е.А.; ХГУ. – Х., 1967. – 23л.
524581
  Кузняк Б.Я. Закон планомерного развития народного хозяйства и его использование в условиях специализации колхозного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузняк Б.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 24 с.
524582
  Розенблюм Г.М. Закон планомерного развития народного хозяйства и социалистического планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Розенблюм Г. М.; МВО СССР, Урал. Гу. – Свердловск, 1955. – 19л.
524583
  Шепель П.А. Закон планомерного, пропорционального развития в механике материального стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шепель П. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 19л.
524584
  Бреев М.В. Закон планомерного, пропорционального развития и планирование народного хозяйства / М.В. Бреев. – Москва : Госпланиздат, 1961. – 84 с.
524585
  Ковалевский Д.Ф. Закон планомерного, пропорционального развития и проблема сбалансированности в народном хозяйстве / Д.Ф. Ковалевский. – М, 1983. – 40с.
524586
  Любунь В.С. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства (теоретико-методолог. анализ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Любунь В.С.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1979. – 17л.
524587
  Батмунх Ж. Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства и народно-хозяйственное планирование в МНР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Батмунх Ж. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра полит. экономии. – Москва, 1961. – 16 с.
524588
  Вашенцева Е.М. Закон планомерного, пропорционального развития социалистического народного хозяйства / Е.М. Вашенцева. – Москва, 1962. – 56с.
524589
  Дженкова В.И. Закон планомерности, особенности его действия и использования в мировом социалистическом хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дженкова В. И.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
524590
  Черненко М.С. Закон планомірного (пропорціонального) розвитку народного господарства / М.С. Черненко. – К., 1955. – 36с.
524591
  Кузняк Б.Я. Закон планомірного розвитку народного господарства і його використання в умовах соціалізації колгоспного виробництва. (На матеріалах УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Кузняк Б. Я.; КДУ ім. Т. Шевченка, каф. політ. економ. природи. – К., 1966. – 306л.
524592
  Петровський М.І. Закон планомірного, пропорційного розвитку народного господарства / М.І. Петровський. – Львів, 1957. – 40 с.
524593
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – Москва, 1989. – 264с.
524594
  Лакшин В.Я. Закон платы / В.Я. Лакшин. – Москва, 1990. – 190с.
524595
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства / В.И. Ступницкий. – Харьков, 1958. – 24 с.
524596
  Ступницкий В.И. Закон плланомерного, пропорционального развития народного хозяйства. / В.И. Ступницкий. – Изд. 2-е, перераб. – Х., 1960. – 20с.
524597
  Мороз Ф. Закон по нацменшини: рекомендації Венеційської комісії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 липня (№ 26/27). – С. 52. – ISSN 1992-9277


  Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) опублікувала висновок щодо закону України про національні меншини (спільноти), рекомендувавши переглянути чи уточнити низку його положень.
524598
  Будков Д.С. Закон повторного логарифма для решений стохастических уравнений / Д.С. Будков, С.Я. Махно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 39-48. – ISSN 0868-6904
524599
  Кучкаров Я. Закон повторного логарифма для цепей Маркова : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучкаров Я. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8 с.
524600
  Бондаренко Н.С. Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве(на материалах сел.хоз-ва УССР). : Дис... канд. эконом.наук: / Бондаренко Н.С.; КГУ. Кафедра полит. эконом. естеств. факульт. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.1-27
524601
  Бондаренко Николай Семенович Закон повышающейся производительности общественного труда и его роль в расширенном воспроизводстве. (На материалах сельск. хоз-ва УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Бондаренко Николай Семенович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 24л.
524602
  Шимко Александр Константинович Закон повышающейся производительности труда в системе экономических законов социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шимко Александр Константинович; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – л.
524603
  Касумова Джамиля Алексер кызы Закон повышающейся производительности труда и его использование в промышленности. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Касумова Джамиля Алексер кызы; АН Азерб. ССР. Ин-т экономики. – Баку., 1979. – 28л.
524604
  Белоусова Людмила Алексеевна Закон повышающейся производительности труда и рост заработной платы в социалистическом хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Белоусова Людмила Алексеевна ; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского. – Ленинград, 1973. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
524605
  Бабич В.Н. Закон повышеющейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве (на материале колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бабич В.Н. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
524606
  Мифтахутдинов А.В. Закон полярных путешествий: Рассказы о Чукотке / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1986. – 412с.
524607
  Осадчук П.І. Закон постійних величин : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1982. – 123 с.
524608
  Бабич В.Н. Закон поывшающейся производительности общественного труда и особенности его действия в сельском хозяйстве.(На материалах колхозов УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Бабич В.Н.; КГУ. Каф. полит. эконом.естест. фак-тов. – К., 1970. – 225л. – Бібліогр.:л.I-XXII
524609
  Карпович М.Д. Закон превыше всего / М.Д. Карпович. – Москва, 1987. – 80с.
524610
  Прокопенко М. Закон предків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-30 грудня ( 234-236 )


  Журналістка Наталка Фіцич та етнограф О. Доля дослідили Різдвяні звичаї українців різних регіонів України.
524611
  Яньков Н.Д. Закон предков / Н.Д. Яньков. – Москва, 1979. – 208с.
524612
  Сафаров А.М. оглы Закон преимущественного развития производства средств производства и учет его действия в планировании ниродного хозяйства (на матер. Аз. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сафаров А. М. оглы; АН Аз.ССР, ин-т эконом. – Баку, 1981. – 22л.
524613
  Сичинава М.Ш. Закон преимущественного роста производства средств производства и его действие в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Сичинава М.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 25л.
524614
  Лузан П.П. Закон преремены труда и воспроизводство рабочей силы в социалистическом обществе / П.П. Лузан. – Новосибирск, 1974. – 94с.
524615
  Верещагин И.К. Закон прибавочной стоимости в условиях современного капитализма. / И.К. Верещагин. – Москва, 1966. – 182с.
524616
   Закон принят. Что дальше? : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 58-73
524617
  Вишинський В.А. Закон природи, з якого випливає необхідність розвитку фундаментальної науки кібернетики // Кібернетика та комп"ютерні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: І.В. Сергієнко, О.М. Хіміч, О.В. Палагін [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 2 (14). – С. 5-10. – ISSN 2707-4501
524618
   Закон природы. – Владивосток, 1973. – 142с.
524619
  Путко А.Б. Закон природы. / А.Б. Путко. – М., 1959. – 94с.
524620
   Закон притяжения. – М, 1989. – 204с.
524621
  Тужилин Н.А. Закон притяжения. / Н.А. Тужилин. – Симферополь, 1969. – 196с.
524622
  Андрощук Г.О. Закон про авторське право Канади: модернізація і економічні наслідки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 176-180. – ISSN 2219-5521
524623
  Громов О. Закон про агрострахування: чи все врахувати? Що думають експерти про плюси і мінуси цього документа // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 5)
524624
  Банчук О. Закон про адвокатуру. Як не зруйнувати державу, захищаючи адвокатів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 3


  "Зміни до Конституції України в частині правосуддя від 2016 року закріпили за адвокатурою нову роль: вона отримала унікальний для країн Європи статус "монополіста" в питанні представництва осіб у судах та захисту від кримінального обвинувачення. На ...
524625
  Малишев Б. Закон про Антикорупційну стратегію: які зміни в діяльності прокуратури та органів правопорядку? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
524626
  Павлов Ю. Закон про банкрутство: кредиторам "нарізали" прав // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 11. – ISSN 1992-9277
524627
   Закон про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти - в дії // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 1


  Зміни щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
524628
   Закон про вибори до Установчих Зборів Української народної республіки / видання Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів. – Київ : Друк. Киів. Губерн. Нар. Управи, 1917. – 48 с. – В кн. також: Постанови Української Ради що-до затвердження закону про вибори до Українських Установчих Зборів
524629
  Гриневич Л. Закон про вищу освіту та інші пріоритети // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 162). – С. 6


  "Стратегічні рішення в галузі - на порядку денному Верховної Ради".
524630
   Закон про відпустки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
524631
  Лукшин І. Закон про відшкодування шкоди вимиагає змін // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.44-50
524632
   Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із зєднанням її з Українською Соціалістичною Республікою // Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – С. 9
524633
  Кочкаров В. Закон про воєнний стан: політичні ризики // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 7
524634
   Закон про дальше вдосконалення організації управління промисловістю і будівництвом. – К, 1957. – 16с.
524635
  Бєлкін Л. Закон про декомунізацію та Венеціанська комісія: чи справді сталінський режим не злочинний? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 36-38
524636
   Закон про державний бюджет СРСР на 1953 р.. – К, 1953. – 28с.
524637
   Закон про державний бюджет СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 38с.
524638
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
524639
  Ющенко І.М. Закон про Державний бюджет України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ющенко Ірина Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
524640
  Чернадчук В. Закон про державний бюджет як об"єкт бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-114.
524641
   Закон про державний план розвитку народного господарства СРСР на 1957 р.. – К, 1957. – 56с.
524642
   Закон про державні пенсії. – К, 1956. – 26с.
524643
  Ющук І. Закон про державну мову захищає права людини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 4
524644
  Масенко Л. Закон про державну мову: передісторія, ухвалення, основні норми // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – С. 26-28
524645
  Костенко Л. Закон про державну мову: що треба знати про нього працівникам публічних бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 14-16
524646
  Габрук О. Закон про держбюджет 2010: податки та соціальні стандарти : держбюджет 2010 // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-5 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
524647
  Ковалівська С. Закон про держслужбу: новації, ризики та ініціативи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 1992-9277
524648
   Закон про дистанційну роботу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".
524649
  Кукіна З. Закон про доступ до інформації: досвід зарубіжних країн та України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 33-37
524650
  Юшко А. Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Праця і закон. – Київ, 2005. – № 21. – С. 11-12
524651
  Ющик О.І. Закон про закони: необхідність і концепція // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 42-49. – (Право. Економіка. Управління)
524652
   Закон про запобігання викраденню дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 349-352
524653
  Нос М. Закон про засади державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні: кого він захищатиме? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-14.
524654
   Закон про захист шлюбу // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 363-364
524655
  Лесик О. Закон про землю реформу 1920 року у Польщі: ухвалення та особливості застосування // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 48-51
524656
   Закон про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти СРСР. – К, 1959. – 20с.
524657
   Закон про зміцнення звязку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти Української РСР. – К, 1959. – 27 с.
524658
  Клиніна Т. Закон про зовнішню службу 1946 року: вплив на становлення професійної дипломатичної служби США // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 23-26. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
524659
  Бурцева М. Закон про імміграцію 1976 р. та початок нової ери державної політики Канади // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 227-237. – ISSN 2521-1706
524660
  Авер"янов В.Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9.
524661
  Авер"янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктримального тлумачення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
524662
   Закон про кримінальну відповідальність за міжнародне викрадення дітей батьками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 371-372
524663
  Карпенко М.О. Закон про кримінальну відповідальність крізь призму Кримінального процесуального кодексу України (окремі аспекти) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 145-151. – (0). – ISSN 2078-9165
524664
  Пащенко О.О. Закон про кримінальну відповідальність та кримінально-правові норми: питання соціальної обумовленості // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 104-111. – ISSN 2524-0323
524665
  Горецька А.В. Закон про лобіювання як основа регламентації лобістської діяльності в Канаді // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 69-79


  У статті розглядається важливість інституту лобізму як засада демократії в державі. Аналізується приклад Канад як держави з найефективнішою моделлю регулювання лобіювання. Розглядається можливість застосування канадського досвіду у розробці ...
524666
  Макаренко Є. Закон про медіацію: нереальна реальність // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 12-13
524667
  Вовк О.Й. Закон про міста 1791 року - пам"ятка міського права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 43-51


  Характеристика одній з пам"яток міського права України, а саме причинам прийняття, структурі й основним положенням Закону про міста 1791 р.
524668
   Закон про місцеве самоврядування в України : Науково-практичний коментар. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 398с. – ISBN 966-7024-30-Х
524669
  Гнаткевич Ю. Закон про мову: зшивати розшиту країну // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 3-4 травня (№ 49). – С. 5


  "Днями перший Президент України Леонід Кравчук заявив на телеканалі Newsone, що схвалений Верховною Радою закон про державну мову «розколює Україну навпіл». Пан Кравчук виступив проти підписання закону Президентом Петром Порошенком, як він висловився, ...
524670
  Лук"янчук Г. Закон про мову: зшивати розшиту Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 травня -21 травня (№ 19/20). – С. 6-7


  Треба міняти становище, коли господарем на ТБ і у сфері обслуговування є "язик", а мова залишається наймичкою у власній хаті.
524671
   Закон про насильство над жінками // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 357-363
524672
   Закон про науку ухвалено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 листопада (№ 48). – С. 1, 8. – ISSN 2219-5793


  Парламент прийняв новий Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
524673
  Захарін С. Закон про науку: Паркінсон розреготався б!.. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 жовтня (№ 35). – С. 1, 12


  До Верховної Ради подано законопроект про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Документ уже розміщено на сайті парламенту. Автори документа - голова парламентського комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич ...
524674
  Шулікін Д. Закон про науку: погляд університетів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 травня (№ 21). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Питання вдосконалення законопроекту "Про науку і науково-технічну діяльність" обговорили на засіданні Президії Ради проректорів з наукової роботи та наукових установ. В обговорення взяв участь проректор з наукової роботи при МОН, проректор з наукової ...
524675
  Львов І.П. Закон про обов"язкову військову службу / І.П. Львов. – 3-е вид. – Харків : Юридичне Видавництво Наркомюсту УСРР, 1930. – 72 с.
524676
  Хутор Т. Закон про олігархів чи популістична ширма для ручного управління країною? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
524677
  Алам Х. Закон про органычне виробництво: прийняти неможливо выдхилити // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Про необхідність прийняття нормативного акта, положення якого сприятимуть розвитку сільського господарства та не порушуватимуть міжнародних зобов"язань держави".
524678
  Дворецька Л. Закон про освіту виявить - хто є в українській політиці // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 78). – С. 12
524679
  Фаренвальд Арнольд. Закон про патентне ліцензування у Німеччині // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 26-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
524680
   Закон про покарання за міжнародне викрадення дітей // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 364-371
524681
   Закон про прийняття Західної України до складу УРСР // Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – С. 7
524682
  Онищенко О. Закон про профосвіту. Фальстарт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 12


  На відміну від закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", законопроект "Про професійну освіту" не зміг отримати путівку в зал під куполом. "Загальмував" цей процес парламентський комітет з питань освіти і науки, який на своєму розширеному ...
524683
   Закон про пятирічний план відбудови й розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр.. – К, 1946. – 78с.
524684
   Закон про сільськогосподарський податок. – К, 1953. – 37с.
524685
   Закон про сільськогосподарський податок. – Киев, 1953. – 16 с.
524686
  Клюкало М. Закон про соціальне забезпечення 1935 р. в США та його історичне значення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 26-28
524687
   Закон про столицю: "слуги": вирішили підкорегувати проект // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 7. – ISSN 1992-9277
524688
  Хонда М.П. Закон про столицю: історія та сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 217-223. – ISSN 1563-3349
524689
   Закон про столицю: що скаже Венеціанська комісія? / підготував Федір Мороз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
524690
   Закон про стягнення матеріального утримання на дитину // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 352-354
524691
  Бойко В.Ф. Закон про судовий устрій: Слово за народними депутатами України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
524692
   Закон про судострій СРСР, союзних та автономних республік. – М, 1938. – 16с.
524693
   Закон про судострій Української РСР. – К, 1960. – 16с.
524694
   Закон про судострій Української РСР : прийнятий Верховною Радою Української РСР 30 червня 1960 року. Із змінами та доповненнями за станом на 15 лютого 1975 року. – Київ : Політвидав України, 1976. – 19 с.
524695
  Корнага Ю. Закон про ТОВ. Корпоративне законодавство 2.0? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 13
524696
  Сарвас М. Закон про ТОВ: рік потому // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 14-15
524697
  Бабич А. Закон про ТОВ: чекати не можна, прийняти / А. Бабич, Я. Лепко // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 50-51
524698
  Дерев"янко І. Закон про ТОВ: що змінилося і навіщо? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 10-11
524699
  Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 62-70. – ISSN 1608-6422
524700
  Правдюк В. Закон про угоди з первинною нерухомістю, які новації пропонуються? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 18. – ISSN 1992-9277


  Двадцять другого серпня Верховна Рада прийняла Закон № 2518-ІХ "Про гарантування речових прав на об"єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".
524701
  Шевцов О. Закон про українську мову: що робити online-бізнесу? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 33
524702
  Ригіна О. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс - перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 266-273. – ISSN 0132-1331
524703
  Кулик В. Закон про функціонування української мови в світлі преференцій громадян щодо мовної політики держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 224-252. – ISSN 2524-0137
524704
  Марчук О. Закон про школу (1959 р.): обставини його прийняття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 112-122. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
524705
  Камшій Т.Г. Закон про школу в дії / Т.Г. Камшій. – К., 1963. – 72 с.
524706
   Закон против пьянства. – Омск, 1988. – 104с.
524707
  Иванов В.Н. Закон против пьянства и алкоголизма / В.Н. Иванов. – Москва, 1986. – 62с.
524708
  Доценко С.І. Закон Пуассона, або чому рідкісні події трапляються не так уже й рідко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6/7 (149). – С. 9-11. – ISSN 2518-7104
524709
  Федченко П.Г. Закон распределения по труду / П.Г. Федченко, А.С. Погорелый. – Х, 1960. – 18с.
524710
  Диордиев Н.П. Закон распределения по труду в системе экономических законов социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Диордиев Н.П.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1975. – 26л.
524711
  Муталимов М.Г. Закон распределения по труду и его использование в развитом социалистическом обществе / М.Г. Муталимов. – Минск, 1980. – 224с.
524712
  Спектор Г.С. Закон распределения по труду и его проявление в заработной плате. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Спектор Г.С.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
524713
  Зайцев Ю.К. Закон распределения по труду и механизм его взаимосвязи с экономическими законами. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Зайцев Ю.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 23л.
524714
  Муранов Анатолий Владимирович Закон распределения по труду и формы его осуществления : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Муранов Анатолий Владимирович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской полит. экономии. – Москва, 1975. – 20л.
524715
  Мелиховский В.М. Закон распределения по труду: содержание, характер и степень зрелости при социализме / В.М. Мелиховский. – Иркутск, 1987. – 160с.
524716
  Силков С.В. Закон республики Беларусь "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" как новый этап развития национального информационного права // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36 - 44
524717
  Бєлінгіо В. Закон Республіки Естонії "Про адміністративну процедуру": досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено положення Конституції Республіки Естонії на предмет закріплення норм, які стосуються взаємодії суб"єктів публічної адміністрації із громадянами, та захисту прав останніх. Порівняно окремі положення Конституції Республіки Естонії із ...
524718
  Фініков Т. Закон Республіки Польща "Про вищу освіту та науку" - дієвий інструмент освітньої політики на шляху розвитку науки та інновацій // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (71). – С. 63-73. – ISSN 1811-2404
524719
   Закон Республіки Польща про державну службу. – Б.М., 1997. – 34с.
524720
  Клиніна Т. Закон Роджерса 1924 року: становлення професійної зовнішньої служби США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 35-42. – ISSN 2521-1706
524721
  Чухно А.А. Закон розподілу за працею і суть заробітної плати // Пробл. матеріал. стимул. і підвищення добробуту народу, 1967
524722
  Буян І.В. Закон розподілу по праці і економічна реформа / І.В. Буян. – К, 1968. – 47с.
524723
  Фирсов Г.А. Закон Российской Федерации "Об образовании": прошедшее, настоящее, будущее / Г.А. Фирсов, М.Г. Сергеева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 17-23. – ISSN 0321-0383


  В статье проанализирован действующий ФЗ «Об образовании», внесены предложения и пожелания в будущий вариант законодательного акта с учетом инновационных процессов в образовании.
524724
   Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды". – М, 1992. – 64с.
524725
   Закон Российской Федерации о "О средствах массовой информации" Постановление Верх. Сов. Рос. Федерации "О порядке введения в действие закона Рос. Федерации "О средствах массовой информации". – М, 1992. – 46с.
524726
   Закон Российской Федерации о местном самоуправлении в Российской Фредерации. – М, 1993. – 64с.
524727
   Закон роста производительности труда в условиях ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 166с.
524728
   Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР". – М, 1992. – 46с.
524729
   Закон РСФСР о бюджетных правах РСФСР, автономных советскийх социалистических республик и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1962. – 52с.
524730
   Закон РСФСР о выборах в Верховный Совет РСФСР. – Москва, 1984. – 30 с.
524731
   Закон РСФСР о выборах в местные Советы народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 31с.
524732
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1987. – 27с.
524733
   Закон РСФСР о выборах народных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР. – М, 1989. – 43с.
524734
   Закон РСФСР о выборах районных (городских) народных судей РСФСР. – М, 1987. – 32с.
524735
   Закон РСФСР о городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 56с.
524736
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1966 г.. – М, 1966. – 38с.
524737
   Закон РСФСР о Государственном бюджете РСФСР на 1967 г.. – М, 1967. – 39с.
524738
   Закон РСФСР о государственном нотариате. – М, 1974. – 55с.
524739
   Закон РСФСР о краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 51с.
524740
   Закон РСФСР о народном образовании. – М, 1974. – 46с.
524741
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутата местного Совета народных депутатов РСФСР. – М, 1980. – 7с.
524742
   Закон РСФСР о порядке отзыва депутатов краевого, областного, окружного, поселкового Совета депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1961. – 8с.
524743
   Закон РСФСР о порядке отзыва народных судей и народных заседателей районных (городских) народных судов РСФСР. – М, 1982. – 8с.
524744
   Закон РСФСР о поселковом, сельском Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 40с.
524745
   Закон РСФСР о районном Совете народных депутатов РСФСР. – М, 1979. – 48с.
524746
   Закон РСФСР о сельском поселковом Совете депутатов трудящихся РСФСР. – М, 1968. – 32с.
524747
   Закон РСФСР о Совете Министров РСФСР. – М, 1979. – 23с.
524748
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1960. – 31с.
524749
   Закон РСФСР о судоустройстве РСФСР. – М, 1982. – 33с.
524750
   Закон РСФСР об автономных округах РСФСР. – М, 1980. – 51с.
524751
  Павлова Т.А. Закон свободы / Т.А. Павлова. – М., 1985. – 367с.
524752
  Кря К. Закон святого Баудоліно про кругообіг міфів в природі : стаття // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 245-247
524753
  Безыменский А.И. Закон сердца / А.И. Безыменский. – М, 1971. – 110с.
524754
  Безыменский А.И. Закон сердца : стихи / А.И. Безыменский. – Москва : Советский писатель, 1971. – 110 с. – (Новые стихи)
524755
  Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств / Владимир Шмаков ; [реставрация текста: И. Старых, М. Добровольский]. – Киев : София, 1994. – 318, [1] с. : табл. – (Система эзотерической философии). – ISBN 5-7101-0011-0
524756
  Тхоржевский С.С. Закон совести / С.С. Тхоржевский. – М., 1989. – 286с.
524757
  Левашов В.В. Закон Солона. Рассказы / В.В. Левашов. – М., 1970. – 72 с.
524758
  Филиппов Л.П. Закон соответственных состояний / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 87с.
524759
  Ткаченко О.Н. Закон соответствия личного и вещественного фактора производства при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ткаченко О.Н. ; МВ и ССО СССР, Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1980. – 24 с.
524760
  Осокина Валентина Васильевна Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Осокина Валентина Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 227л.
524761
  Осокина В.В. Закон соответствия личных и вещественных факторов производства в экономике развитого социализма : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Осокина В.В.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1980. – 22л.
524762
  Колесов Н.Д. Закон соответствия производительных сил и производственных отношений при социализме. / Н.Д. Колесов. – Л., 1973. – 159с.
524763
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений призводительным силам и специфика его действий в коммунистической формации : Дис... канд. филос. наук.: 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич; КГУ. – К, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.180-195
524764
  Политюк Борис Сергеевич Закон соответствия производственных отношений производительным силам и специфика его действия в коммунистической формации : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Политюк Борис Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
524765
  Матвейченко Татьяна Николаевна Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил в условиях современного ГМК: (в аграрном секторе экономики на материалах ФРГ) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Матвейченко Татьяна Николаевна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1990. – 17л.
524766
  Мотенко И.А. Закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил и его использование в советской деревне : Автореф... канд. филос.наук: / Мотенко И.А.; КГУ. – Киев, 1963. – 24 с.
524767
  Долгопят Е. Закон сохранения : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-82. – ISSN 0012-6756
524768
  Терещенко Алексей Закон сохранения абсолютизма : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 23 : Фото
524769
  Коган Л.А. Закон сохранения Бытия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.56-69. – ISSN 0042-8744
524770
  Куликова Г. Закон сохранения вранья // Скелет из пробирки : Куликова Г. Закон сохранения вранья: Романы / Д. Донцова. – Москва : Эксмо, 2002. – с. 254-411. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01391-1
524771
  Куликова Г.М. Закон сохранения вранья : повесть / Галина Куликова ; в оформл. обложки использованы рисунки автора. – Москва : Эксмо, 2005. – 320 с. – ISBN 5-699-04306-3
524772
  Любичанковский В.А. Закон сохранения и превращения форм материи. (Конспект лекций). / В.А. Любичанковский. – Черновцы, 1968. – 30с.
524773
  Франкфурт У.И. Закон сохранения и превращения энергии / У.И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1978. – 191с.
524774
  Майер Р. Закон сохранения и превращения энергии. Четіре исследования 1841-1851 / Р. Майер. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 311 с.
524775
  Оноприенко Ю.И. Закон сохранения информации в биологии / Ю.И. Оноприенко. – Владивосток, 1985. – 160 с.
524776
  Пальм А.Я. Закон сохранения нежности / А.Я. Пальм. – Днепропетровск, 1970. – 179с.
524777
  Гельмгольц Г Закон сохранения силы : лекции читанные им в Лондоне в Royal institution / [соч.]Гельмгольца, д-ра, проф. физиолог. в Гейдельбергском ун-те ; Пер. с англ. Дм. Рындовский. – Харьков : Изд. Заленского и Любарского, 1865. – [4], II, II, 117 с.


  на обл. фал.: П. Матнавский
524778
  Гельмгольц Г Закон сохранения силы : лекции читанные им в Лондоне в Royal institution / [соч.]Гельмгольца, д-ра, проф. физиолог. в Гейдельбергском ун-те ; Пер. с англ. Дм. Рындовский. – Харьков : Изд. Заленского и Любарского, 1865. – [4], II, II, 118, 2 с., 1 л. портр. (фронт.). – Библиогр.: портр.


  на обл. фал.: П. Матнавский
524779
  Путилов Б.А. Закон сохранения чувств / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1970. – 259с.
524780
  Краинский Н.В. Закон сохранения энергии в применении к психической деятельности человека / Н.В. Краинский. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг,, 1897. – 38 с.
524781
  Да-ин. У. Закон социалистического государства : Автореф... кандидат юридич.наук: / У. Да-ин.; Ленинград. ордена Ленина го. ун-т. им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 14л.
524782
  Рождественский Л.А. Закон социалистического накопления и его использование в период развернутого социализма и строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Рождественский Л. А.; Сарат,ГУ. – Саратов, 1965. – 21л.
524783
  Базилевич Виктор Дмитриевич Закон социалистического накопления и его использование на этапе развитого социализма : Автореф... канд. экон. наук: 080001 / Базилевич Виктор Дмитриевич ; КГУ им Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 24 c.
524784
  Базилевич В.Д. Закон социалистического накопления и его использования на этапе развитого социализма : Дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Базилевич В.Д.; КГУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1980. – 211л.
524785
  Батурин Ю.М. Закон Союза ССР об издательском деле : какие ему быть? Мнение ученых : инициатив. авт. проект / Ю.М. Батурин, М.А. Федотов, В.Л. Энтин. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 29, 2] с.
524786
  Кузнєцов М. Закон співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень над простором неперервних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 5-7. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено порядок співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень простору неперервних функцій відрізка в себе, які породжуються деякою неперервною функцією відрізка.
524787
  Соболева С.П. Закон справедливости и закон милости в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (взгляд на проблему с точки зрения ведической традиции) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 290-297
524788
  Алимова Т.Д. Закон спроса и предложений при социализме : некоторые аспекты теории и истории / Т.Д. Алимова ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1974. – 99 с..
524789
  Алимов Т.Д. Закон спроса и предложения в социалитсической экономике и некоторые вопросы его практического использования : Автореф... наук: / Алимов Т. Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
524790
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения и его использование в социалистическом обществе / В.В. Смотров. – Саратов, 1984. – 153с.
524791
  Смотров В.В. Закон спроса и предложения, его действие и использование на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экономич.наук: 08.590 / Смотров В.В.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
524792
   Закон СРСР про вибори до Верховної Ради СРСР. – К, 1983. – 31с.
524793
   Закон СРСР про вибори народних депутатів СРСР. – К, 1988. – 44с.
524794
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – Киев, 1987. – 42 с.
524795
   Закон СРСР про державне підприємство (обєднання). – К, 1988. – 48с.
524796
   Закон СРСР про державні пенсії СРСР. – М, 1975. – 64с.
524797
   Закон СРСР про загальний військовий обовязок. – К, 1967. – 60с.
524798
   Закон СРСР про кооперацію в СРСР. – К, 1988. – 58с.
524799
   Закон СРСР про народний контроль в СРСР. – К, 1980. – 19с.
524800
   Закон СРСР про скасування податків з заробітної плати робітників і службовців. – Київ, 1960. – 86 с.
524801
   Закон СРСР про статус народних депутатів в СРСР. – К, 1987. – 37с.
524802
   Закон СРСР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціямі. – К, 1984. – 16с.
524803
   Закон СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР". – М, 1991. – 89с.
524804
   Закон СССР "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)". – М, 1991. – 32с.
524805
   Закон СССР о всенародном обсуждении важных вопросов государственной жизни. – Москва, 1967. – 13 с.
524806
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – Москва : Политиздат, 1967. – 48 с.
524807
   Закон СССР о всеобщей воинской обязанности. – М, 1974. – 32с.
524808
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
524809
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1978. – 32с.
524810
   Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР. – М, 1983. – 32с.
524811
   Закон СССР о выборах народных депутатов СССР. – М, 1988. – 45с.
524812
   Закон СССР о государственной границе СССР. – М, 1986. – 150с.
524813
   Закон СССР о государственном нотариате. – Москва, 1973. – 24 с.
524814
   Закон СССР о государственном предприятии (объдинении) в вопросах и ответах. – М, 1988. – 181с.
524815
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении). – М, 1987. – 64с.
524816
   Закон СССР о государственном предприятии (объединении) : принят на седьмой сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 30 июня 1987 года. – Киев : Политиздат украины, 1988. – 51 с.
524817
   Закон СССР о государственных пенсиях. – М, 1975. – 32с.
524818
   Закон СССР о гражданстве СССР. – М, 1978. – 12с.
524819
   Закон СССР о конституционном надзоре в СССР. – М, 1990. – 14с.
524820
   Закон СССР о кооперации в СССР. – М, 1988. – 77с.
524821
   Закон СССР о кооперации в СССР. – Москва, 1988. – 63 с.
524822
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1980. – 32с.
524823
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – М, 1986. – 31с.
524824
   Закон СССР о народном контроле в СССР. – Минск, 1987. – 30с.
524825
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Профиздат, 1990. – 59 с.
524826
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва, 1990. – 63 с.
524827
   Закон СССР о пенсионном обеспечении граждан в СССР. – Москва : Юридическая литература, 1990. – 45 с.
524828
   Закон СССР о порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан. – М, 1987. – 6с.
524829
   Закон СССР о порядке опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов, принятых Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР и их органами. – М, 1990. – 6с.
524830
   Закон СССР о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). – Мй, 1990. – 9с.
524831
   Закон СССР о правовом положении иностранных граждан в СССР. – М, 1981. – 14с.
524832
   Закон СССР о Прокуратуре СССР. – М, 1987. – 29с.
524833
   Закон СССР о профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности. – М, 1991. – 14с.
524834
   Закон СССР о Совете Министров СССР. – М, 1978. – 24с.
524835
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 15с.
524836
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1972. – 32с.
524837
   Закон СССР о статусе депутатов Советов депутатов трудящихся в СССР. – М, 1973. – 16с.
524838
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1983. – 15с.
524839
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1987. – 15с.
524840
   Закон СССР о статусе народных депутатов в СССР. – М, 1990. – 26с.
524841
   Закон СССР о статусе судей в СССР. – М, 1990. – 38с.
524842
   Закон СССР о статусе судей в СССР; Закон о порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан; Закон СССР об ответственн. – М, 1990. – 38с.
524843
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Мінськ, 1983. – 46с.
524844
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – К, 1984. – 15с.
524845
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1985. – 23с.
524846
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – Минск, 1985. – 16с.
524847
   Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учереждениями, организациями.. – М, 1987. – 32с.
524848
   Закон СССР об изменениях и дополнениях конституции СССР. – М, 1988. – 31с.
524849
   Закон СССР об индивидуальной трудовой деятельности. – М, 1986. – 14с.
524850
   Закон СССР об основных полномочиях краевых, областных Советов народных депутатов, Советов автономных областей и автономных округов. – М, 1980. – 31с.
524851
   Закон СССР об охране и использовании животного мира : принят на третьей сессии Верховного Совета СССР десятого созыва 25 июня 1980 г. – Москва, 1980. – 24 с.
524852
  Калиновский Г.М. Закон стального ключа / Г.М. Калиновский. – М : Советский писатель, 1973. – 271 с.
524853
  Альтман Ф Закон стервятников / Ф Альтман. – Москва, 1960. – 253с.
524854
  Шелест Л.С. Закон стихійного (організованого) перерозподілу матеріальних і грошових активів суспільства та власності громадян : (монографія) / Л.С. Шелест. – Асканія-Нова : [ПП Андрєєва М.М.], 2012. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-102
524855
  Кухар В.В. Закон стоимости в рыночном производстве // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2012. – Вип. 147 : Економічніі науки. – С. 154-161. – ISSN 2224-8420
524856
  Нусратуллин В.К. Закон стоимости в соответствии с рентной концепцией его формирования // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 182-184. – ISSN 1729-7206
524857
   Закон стоимости в социалистическом обществе. – Ярославль, 1957. – 222с.
524858
   Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. – М, 1959. – 515с.
524859
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Василенко А.Т. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
524860
  Василенко А.Т. Закон стоимости и его роль в развитии техники на этапе зрелого социализма : Дис... канд. экон.наук: / Василенко А. Т.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1979. – 218л.
524861
   Закон стоимости и его роль при социализме. – М, 1959. – 336с.
524862
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования / Д.Ф. Тимошевский. – М. : Экономика, 1964. – 67с.
524863
  Тимошевский Д.Ф. Закон стоимости и проблемы ценообразования. / Д.Ф. Тимошевский. – М., 1964. – 67с.
524864
  Файнберг Я.А. Закон стоимости при социализме / Я.А. Файнберг. – Свердловск, 1961. – 36с.
524865
  Аройо Ж. Закон стоимости при социализме / Ж. Аройо. – Москва, 1988. – 238с.
524866
  Чухно А.А. Закон стоимости, хозяйственный расчет и материальное стимулирование // Материалы респ. науч. конф. "Пробл. хоз. реформы и повышения эффект., общенствен., производства.", 1967
524867
  Міхно Г. Закон суворий, але... Окремі проблеми забезпечення права на житло // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-82
524868
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 179с.
524869
   Закон Судный людем. – М, 1961. – 287 с.
524870
  Кудачкин М.Ф. Закон США "О взаимном обеспечении безопасности" -- грубое нарушение общепризнанных принципов и установленных норм международного права. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Кудачкин М.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
524871
  Рассказова Л. Закон США для новых иммигрантов : Как иммигрировать и жить в США / Л. Рассказова. – Москва : Форум, Инфра-М, 1998. – 176c. – ISBN 5-86225-694-6
524872
  Дроб"язко В. Закон США про авторське право 1976 року // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 1 (63). – С. 40-48
524873
  Ригіна О. Закон США про безвісно зниклих дітей 1982 р.: передумови та наслідки ухвалення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 236-238
524874
  Арамян В.Г. Закон тайги : рассказы : пер. с арм. / Вальтер Арамян ; рис. И. Ризнича. – Москва : Детгиз, 1957. – 32 с. : ил.
524875
  Коряков О.Ф. Закон тайги / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1964. – 251с.
524876
  Яковлев Ю.Я. Закон твоей жизни / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1979. – 36с.
524877
  Шелест А.Н. Закон теплоемкостей / А.Н. Шелест, 1946. – 75с.
524878
  Ньето М.М. Закон Тициуса-Боде: История и теория : пер.с англ. / М.М. Ньето. – Москва : Мир, 1976. – 190 с.
524879
  Чикнаверова А.А. Закон тождества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Чикнаверова А.А. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 14 с.
524880
  Чкнаверянц А.А. Закон тождества : (историко-логический очерк). / А.А. Чкнаверянц. – Москва : Высшая школа, 1961. – 99, [1] с.
524881
  Костко В.С. Закон тревоги: Стихи и поэма. / В.С. Костко. – Москва, 1981. – 142с.
524882
  Туричин И.А. Закон тридцатого : повесть / И.А. Туричин. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 160 с.
524883
  Туричин И.А. Закон тридцатого / И.А. Туричин. – 2-е изд. – Л., 1974. – 270с.
524884
  Еровенко В.А. Закон тройного понимания в эпоху гуманитарного полуобразования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 9. – С. 65-72. – ISSN 0869-561Х


  Математическое образование в классических университетах получают в настоящее время студенты разных гуманитарных специальностей. Часть их впоследствии станет передавать знания следующим поколениям или участвовать в развитии науки и культуры. Это ...
524885
  Михалевский Ф.И. Закон трудовой стоимости / Ф.И. Михалевский. – 3-е перераб. и доп. изд. – Ростов -на-Дону, 1925. – 55с.
524886
  Решетник М.Д. Закон трьох стадій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 595. – ISBN 966-316-069-1
524887
  Комаровский А.Б. Закон тундры / А.Б. Комаровский. – Хабаровск, 1961. – 64с.
524888
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Дутка Галина Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 203 л. – Бібліогр.: л. 186-203
524889
  Дутка Галина Іванівна Закон у системі нормативно-правових актів України : Автореф. дис. ... кнд. юрид. наук: 12.00.01 / Дутка Г.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
524890
  Глаголев А.А. Закон ужичества, или левиратный брак у древних евреев / Свящ. А.А. Глаголев. – Киев : Тип. акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Тр. Имп. Киев. духов. акад.
524891
   Закон Укpаїни пpо електpоенеpгетику : Офiцiйне видання. – Київ : Паpламентське видавництво, 1998. – 30 с. – (Закони Укpаїни). – ISBN 9667288315
524892
   Закон Украинской ССР о предпринимательстве. – Киев, 1991. – 13 с.
524893
   Закон Украинской ССР о предприятиях в УССР. – Киев, 1991. – 30 с.
524894
   Закон Украинской ССР о президенте УССР. – Киев, 1991. – 15 с.
524895
   Закон Украинской ССР о собственности. – Киев, 1991. – 28 с.
524896
   Закон Украинской ССР о судоустройстве в УССР. – К, 1981. – 30с.
524897
   Закон Украинской ССР о языках в УССР : Принят на 10-й сессии Верхов. Совета УССР одиннадцатого созыва, 28 окт. 1989 г. – Киев : Україна, 1991. – 15с. – ISBN 5-319-00947-Х
524898
   Закон Украинской ССР об охране окружающей природной среды. – К, 1991. – 57с.
524899
   Закон Украины "О нотариате ". Декрет " О государственной пошлине ". – Київ : София, 1994. – 72с. – ISBN 5-7707-6233-0
524900
  Сибилев Д.М. Закон Украины "Об исполнительном производстве" : Научно-практический комментарий / Д.М. Сибилев. – Харків : Легас, 2000. – 112с. – ISBN 966-95754-0-4
524901
   Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : наук.-практ. коментар / [А.М. Бірюкова та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2019. – 344, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 329-340. – ISBN 978-617-566-561-9


  У пр. № 1727344 напис: Шановному Леоніду Васильовичу з повагоб та вдячністю за підтримку за дорученням авторського колективу. Підпис.
524902
   Закон України "Про вищу освіту" : чинне законодавство : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Харків : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 99 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-437-404-7
524903
   Закон України "Про вищу освіту" : офіц. видання : офіц. текст, прийнятий Верховною Радою України 1 лип. 2014 р. / Верховна Рада України ; [вступ. слово Л. Гриневич]. – Київ : Ін Юре, 2014. – 159, [1] с. – ISBN 978-966-313-503-8
524904
   Закон України "Про вищу освіту" : офіц. видання / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 107, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; вип. 12 (36), 2017)
524905
  Погребняк В. Закон України "Про вищу освіту": практика імплементації / В. Погребняк, О. Дашковська, А. Солоденко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 7-17. – ISSN 1682-2366
524906
  Головко С. Закон України "Про вищу освіту": практичний крок до вдосконалення нормативноправового нормативно-правового забезпечення освітньої галузі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7069-28-6
524907
  Гринько С.В. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" від 11 лютого 2010 року №1878-VI: переваги та недоліки нових редакцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 236-241
524908
   Закон України "Про громадянство України". Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" : [станом на 07.11.2017 р.] : офіц. вид. / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 59, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; 11 (35), листоп. 2017)
524909
   Закон України "Про Державний земельний кадастр" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 50, [2] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №11 (59), листопад 2019 р). – ISSN 2522-4522
524910
   Закон України "Про державно-приватне партнерство" : за станом на 16 грудня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 24 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-765-9
524911
   Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" : [станом на 14 черв. 2017 р.] : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Коваленко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 49, [3] с. – Засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" = щомісячник : щомісячник ; № 6 (30), черв. 2017)
524912
   Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" : за станом на 20 серпня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 24 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-746-8
524913
   Закон України "Про державну таємницю" : за станом на 11 березня 2011 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друку З.Д. Резницька]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-776-5
524914
   Закон України "Про донорство крові та її компонентів". Закон України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 47, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №6 (66), червень 2020). – ISSN 2522-4522
524915
   Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" : за станом на 19 травня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 24 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-785-7
524916
   Закон України "Про житлово-комунальні послуги" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 51, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №1 (61), січень 2020)
524917
   Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі". Закон України "Про Державне бюро розслідувань" : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 63 с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №10 (46), жовт. 2018)
524918
   Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" : офіційне видання / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд.: О. Серьогіна ; ред.: О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 51, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Закони України : щомісячник ; № 9 (33), вересень 2017)
524919
  Амборський А. Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд": новий етап судової реформи чи черговий її провал? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 448-450. – ISBN 978-617-7069-28-6
524920
  Статівка О.О. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки": досягнення та недоліки // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 339-342. – ISBN 978-966-7957-20-9
524921
   Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу" : за станом на 20 вересня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 28 с. – (Закони України : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-750-5
524922
   Закон України "Про захист прав споживачів" : [станом на 17.04.2018 р.] : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд.: О. Серьогіна ; ред.: О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 39, [1] с. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №4 (40), квіт. 2018)
524923
   Закон України "Про землеустрій" : станом на 13 берез. 2017 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку О.О. Коваленко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 51, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" ; вип. 3 (27), 2017). – ISBN 978-966-922-093-6
524924
   Закон України "Про землеустрій" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 62, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №6 (54), червень 2019). – ISSN 2522-4522
524925
   Закон України "Про інформацію". Закон України "Про засади державної регіональної політики". Закон України "Про добровільне об"єднання територіальних громад" : офіц. видання / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 49, [2] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; вип. 1 (37), 2018)
524926
   Закон України "Про іпотеку" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 39, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №10 (70), жовтень 2020). – ISSN 2522-4522
524927
   Закон України "Про Конституційний Суд України" : офіц. видання / Верхов. Рада Україна ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 62, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №11 (47), листоп. 2018)
524928
  Опанасенко А. Закон України "Про корінні народи України": декларування прав та їх подальша імплементація // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 132-142. – ISSN 2308-0361
524929
   Закон України "Про лікарські засоби" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 39, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №4 (64), квітень 2020). – ISSN 2522-4522
524930
   Закон України "Про місцеві державні адміністрації" : за станом на 25 жовтня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-758-1
524931
   Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" : за станом на 18 березня 2011 року / Верховна Рада України ; [підгот. до друку З.Д. Резницька]. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-778-9
524932
   Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : набрав чинності 16 січ. 2016 р. : відп. офіц. тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2016. – 89, [3] с. – ISBN 978-966-458-960-1
524933
   Закон України "Про об"єднання співвласників багатоквартирного будинку". "Про особливості здійснення права властності у багатоквартирному будинку" : [станом на 04.08.2017 р.] : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 52 с. – Засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 8 (32), серп. 2017)
524934
  Берназ В.Д. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" : наук.-практ. коментар / [В.Д. Берназ, А.М. Притула] ; Держ. прикордон. служба України, Департамент операт. діяльності. – Одеса : Фенікс, 2016. – 200, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Загол. обкл.: Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України. Науково-практичний коментар. – Бібліогр.: с. 199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-014-5
524935
   Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність". Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю". Закон України "Про охоронну діяльність". Закон України "Про пробацію" : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. і упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 66, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 9 (45), верес. 2018)
524936
   Закон України "Про оренду державного та комунального майна" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 43, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №2 (62), лютий 2020). – ISSN 2522-4522
524937
   Закон України "Про освіту" // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 4 жовтня (№ 186). – С. 9-19
524938
   Закон України "Про освіту" : офіц. видання / Верховна Рада України ; [відп. за вип., упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 127, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 10 (34), жовтень 2017)
524939
   Закон України "Про охорону дитинства" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 32 с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №8 (68), серпень 2020). – ISSN 2522-4522
524940
   Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" : станом на 16 січ. 2017 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку О.О. Коваленко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 47, [4] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" ; вип. 1 (25)). – ISBN 978-966-922-087-5
524941
  Ковальчук Т.Г. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" як фундаментальне та ціннісне джерело екологічного права // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7649-48-8
524942
   Закон України "Про охорону праці" : (нова редакція зі змінами та доп. станом на 1 січня 2012 р.). – Київ : Основа, 2012. – 67, [2] с. – (Закони України). – ISBN 978-966-699-557-8
524943
   Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" : [станом на 14 лип. 2017 р.] : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2017. – 51, [1] с. – Засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 7 (31), лип. 2017)
524944
   Закон України "Про публічні закупівлі" : офіц. видання / Верхов. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 63, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №12 (48), груд. 2018)
524945
   Закон України "Про публічні закупівлі" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 91, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №7 (67), липень 2020). – ISSN 2522-4522
524946
   Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 39, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №9 (69), вересень 2020). – ISSN 2522-4522
524947
   Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" : за станом на 25 жовтня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 20 с. – (Закони України : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-755-0
524948
   Закон України "Про соціальні послуги" : офіц. видання / Верх. Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. номера О. Серьогіна]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 47, [1] с. – Щомісячник засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; №5 (53), травень 2019). – ISSN 2522-4522
524949
   Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" : за станом на 25 жовтня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 32 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-755-0
524950
   Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : наук.-практ. коментар : станом 1 лип. 2018 р. / [Андрєєв А.В. та ін.] ; за заг. ред. Прилипка Сергія Миколайовича. – Київ : Професіонал, 2018. – 790, [5] с. : табл. – Авт. зазнач. на початку кн. – Бібліогр. у тексті. – ISBN 978-966-370-369-5
524951
   Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : наук.-практ. коментар / [В.О. Гринюк, О.С. Захарова, Н.О. Кіреєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя. – Київ : Алерта, 2019. – 666, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – ISBN 978-617-566-578-7


  У пр. № 1728282 напис: Шановному Леоніду Васильовичу, з повагою та вдячністю за підтримку за дорученням авторського колективу М. Погорецький (Підпис)
524952
   Закон України "Про фінансовий контроль в України" : Проект. – Київ, 1999. – 64с. – ISBN 966-7675-01-7
524953
   Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" : за станом на 05 травня 2011 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 28 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-783-3
524954
   Закон України про аварійно-рятувальні служби (за станом на 25 липня 2000р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-053-9
524955
   Закон України про архітектурну діяльність (за станом на 4 серпня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – ISBN 966-611-005-9
524956
   Закон України про банки і банківську діяльність : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 24с. – ISBN 966-7288-15-3
524957
   Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу (за станом на 20 липня 2000) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-045-8
524958
   Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 16с. – ISBN 966-611-013-Х
524959
   Закон України про вибори презедента України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 56с. – ISBN 966-7288-82-Х
524960
   Закон України про громадянство України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 24с. – ISBN 966-7288-14-5
524961
   Закон України про державну допомогу сім`ям з дітьми (за станом на 22 січня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-71-4
524962
   Закон України про державну службу (за станом на 5 травня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-96-Х
524963
   Закон України про дорожній рух (за станом на 22 липня 1999) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 16с. – (Закони України). – ISBN 966-611-007-5
524964
   Закон України про загальну середню освіту : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-94-3
524965
   Закон України про зайнятість населення (за станом на 1 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-77-3
524966
   Закон України про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту (за станом на 20 листопада 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 72с. – (Закони України). – ISBN 966-611-023-7
524967
   Закон України про захист прав споживачів : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-12-9
524968
   Закон України про захист прав споживачів. За станом на 10 січня 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-075-Х
524969
   Закон України про зв`язок. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 28с.
524970
   Закон України про звернення громадян (за станом на 1 лютого 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 18с. – (Закони України). – ISBN 966-611-036-9
524971
   Закон України про інвестиційну діяльність (за станом на 9 лютого 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 18с. – (Закони України). – ISBN 966-611-035-0
524972
   Закон України про конституційний суд України (за станом на 1 березня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 36с. – (Закони України). – ISBN 966-611-042-3
524973
   Закон України про метрологію та метрологічну діяльність. За станом на 31 лютого 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-085-7
524974
   Закон України про міліцію (за станом на 1 жовтня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-611-012-1
524975
   Закон України про місцеве самоврядування в України (за станом но 20 лютого1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 80с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-76-2
524976
   Закон України про місцеве самоврядування в Україні. За станом на 5 березня 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 67с. – (Закони України). – ISBN 966-611-090-3
524977
   Закон України про молодіжні та дитячі громадські організації. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні ( за станом на 15 жовтня 2000 р.) : Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-061-Х
524978
   Закон України про музеї та музейну справу (за станом на 21 березня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 20с. – (Закони України). – ISBN 966-611-043-1
524979
   Закон України про національний банк України (за станом на 31 жовтня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-066-0
524980
   Закон України про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності (за станом на 21 лютого 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 20с. – (Закони України). – ISBN 966-611-040--7
524981
   Закон України про оплату праці (за станом на 28 березня, 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 16с. – (Закони України). – ISBN 966-611-047-4
524982
   Закон України про оподаткування прибутку підприємств. – Київ : Компас, 1998. – 118с.
524983
   Закон України про охорону прав на винаходи і корисні моделі ( за станом на 30 серпня 2000 р.) : Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-065-2
524984
   Закон України про охорону праці (за станом на 20 липня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-611-050-4
524985
   Закон України про патентування деяких видов підприємницької діяльності (за станом но 9 березня 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-78-1
524986
   Закон України про планування і збудову територій : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-067-9
524987
   Закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : (за станом на 1 липня 2000 р.). Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 20с. – ISBN 966-611-083-0
524988
   Закон України про приватизацію державного майна : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1997. – 32с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-10-2
524989
   Закон України про природно-заповідний фонд України (за станом на 25 листопада 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 44с. – (Закони України). – ISBN 966-611-024-5
524990
   Закон України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (за станом на 5 лютого 2000р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 28с. – (Закони України). – ISBN 966-611-038-5
524991
   Закон України про професійно-технічну освіту (за станом на 30 серпня 2000 р.) : Офіц. вид-ня;Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-611-068-7
524992
   Закон України про рекламу : Прийнятий на п`ятій сессії ВРУ 3 липня 1996 року. – Київ : Україна, 1996. – 16с. – ISBN 966-524-020-Х
524993
   Закон України про свободу совісті та релігійні організації (за станом на 1 грудня 1999 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 20 с. – ISBN 966-611-028-8
524994
   Закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. За станом на 20 лютого 2001 р. : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 31с. – (Закони України). – ISBN 966-611-088-1
524995
   Закон України про статус ветеранів військової служби та іх соціальний захист. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців..(за станом на 10 лютого 1999 року) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 40с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-75-9
524996
   Закон України про товарну біржу ( за станом на 1 грудня 2000 р.) : Офіційне вид-ня. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – (Закони України). – ISBN 966-611-070-9
524997
   Закон України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону ( за станом на 5 грудня 2000 р.) : Офіц. вид-ня. – Київ : Парламентське вид-во, 2000. – 24с. – (Закони України). – ISBN 966-611-073-3
524998
   Закон України про цінні папери і фондову біржу (за станом на 11 травня 2000 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 28с. – (Закони України). – ISBN 966-611-053-9
524999
   Закон України. Про рекламу : (за станом на 25 січня 2000 р.) Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 20с. – ISBN 966-611-033-4
525000
   Закон Української РСР про обласну Раду народних депутатів Української РСР. – К, 1987. – 96с.
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,