Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
527001
  Уайт Чарльз "Забезпечити нове покоління лідерів, яке буде служити своїй країні" / розмову вів Олексій Костюченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 липня (№ 103/104)


  Професор християнської історії в Університеті Спрінг Арбор (Spring Arbor University) у Мічигані, США Чарльз Уайт - про враження від України та студентства Острога.
527002
  Петрова Н.А. "Заблудился в небе, что делать?" - "Двойчатки" О.Мандельштама как тип художественной целостности // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 32-42. – ISBN 966-72-77-79-8


  Метою статті є визначення природи цілісності "двійчатки" О.Мандельштама "Заблудился я в небе, что делать?" шляхом аналітичної інтерпретації її композиції, фонетики, алюзій та семантики
527003
  Савченко С.В. "Заблудла" та "вірна" паства очима православних місіонерів Півдня України початку XX ст. (за матеріалами "Екатеринославских епархиальных ведомостей" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 107-127. – ISSN 0130-5247
527004
  Горак Р. "Забобон" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 64-99. – ISSN 08-68-4790-1


  До 150-річчя від дня народження Леся Мартовича.
527005
   "Заборонена" історія, або Чому в радянській та пострадянській свідомості не було місця гетьману Скоропадському / І. Сюндюков, О. Харченко, В. Торба, Ю. Терещенко, Р. Камерістов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 5
527006
  Лук"янчук Г. "Заборонений" (Птах у клітці): скандальний фільм про Стуса // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 16-17
527007
  Пуніна О. "Заборонений": Стус кінематографічний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 64-77. – ISSN 0236-1477


  Проаналізовано образ Василя Стуса в художньому фільмі Романа Бровка «Заборонений» (2019). З’ясовано, якими засобами режисер утілює психологічну структуру індивідуальності у стрічці для широкої глядацької аудиторії. Психологічний чинник ...
527008
  Мусхаріна В. "Заборонити рашизм". Людиноненависницьку ідеологію росії досліджують в одній книжці Володимир Огризко, Валентин Піскун, Володимир Сергійчук та інші історики // Україна молода. – Київ, 2023. – 7 червня (№ 23)


  Рашистська людиноненависницька ідеологія проростала століттями. І водночас перебувала так глибоко, що її не помічали. Вона нав’язувала рабську психологію всім, на кого мала вплив, та паразитувала на багатій історії сусідніх держав, крала і ліпила з ...
527009
  Набок-Бабенко "Забракне води, щоби вимити душу під душем...". "Пісна вечеря в заграві лампад...". "Перекоти, коте, перекотиполе..." "Скрипне щедрівка, блукаючи хатніми валками" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 116-117


  Вірші.
527010
  Дацюк В.П. "Забруднення навколишнього середовища. Екологічні проблеми автотранспорту". Методична розробка уроку з ОБЖД // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 43-46 : фото
527011
  Ткаченко В.І. "Забута тінь" Пантелеймона Куліша // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 146-150. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Роль і місце Ганни Барвінок в історії укр. літ. другої пол. 19 ст. та її місію у творчій біографії П. Куліша.
527012
  Ляпіна О. "Забутий директор" (О.А. Назаревський і бібліотека Київського університету в 1920-х - на початку 1930-х років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 40-46. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів реконструйовано історію бібліотеки Київського університету періоду освітніх експериментів 1920-х - початку 1930-х рр. Охарактеризовано структуру, визначено провідні напрями роботи, шляхи поповнення фондів, з"ясовано ...
527013
  Ревера О.З. Забезпеченість добових витрат води рік Західного Полісся та Волинської височини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 125-131 : Рис.,табл., карти. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
527014
  Кулініч М. Забезпеченість населення Середнього Подніпров"я місцями для організації та проведення короткострокового відпочинку біля води // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 25-33. – ISSN 2413-7154


  У статті проаналізовано забезпеченість населення регіону Середнього Подніпров"я місцями (базами і комплексами) для організації і проведення короткострокового відпочинку біля води. Дана робота в своїй основі опирається на попереднє дослідження автора по ...
527015
  Філоненко Т.А. Забезпеченість сільськогосподарських культур елементами живлення та їх урожайність залежно від застосування зростаючих доз азотних добрив // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 130-137 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 137. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
527016
  Перекрест Т.В. Забезпеченість та ефективність використання трудових матеріальних і фінансових ресурсів підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 144-150. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
527017
  Дроботова Т.Б. Забезпеченння принципів правової держави і розвиток державно-правового режиму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 77-82. – ISSN 1563-3349
527018
  Капуш І.С. Забезпечення "чесного" конкурентного середовища як один з принципів світової організації торгівлі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 386-391. – ISSN 1563-3349
527019
  Мельник Д. Забезпечення авторитету правосуддя: ВРП озвучила свою заяву // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 грудня (№ 48/49). – С. 11. – ISSN 1992-9277
527020
  Корнієнко І.В. Забезпечення адекватності експертних оцінок землі / І.В. Корнієнко, С.П. Корнієнко // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 47-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
527021
  Нарожний Віталій Васильович Забезпечення активної відмовостійкості модифікованих бортових вимірювальних пристроїв : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.03 / Нарожний Віталій Васильович; Мін-во освіти України. Держ. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харків. авіац. ін-тут". – Харків, 1999. – 21л.
527022
  Саньков П.М. Забезпечення акустичної безпеки населення України - шлях до євроінтеграції / П.М. Саньков, Н.О. Ткач // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-6 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
527023
   Забезпечення багатопрофільності університету як провідна умова його конкурентоспроможності / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 291-297. – ISBN 978-966-2748-97-0
527024
  Антонюк О. Забезпечення балансу інтересів у спорах щодо обов"язковості профілактичних щеплень / О. Антонюк, Ю. Павлюченко // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – С. 43-57. – ISSN 2707-6849
527025
  Сук Л. Забезпечення банківського кредиту в сільському господарстві / Л. Сук, П. Сук // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1/2 (158). – С. 95-101. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
527026
  Татач Ю. Забезпечення безпеки адвоката в кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 365-367
527027
  Мельник Альона Забезпечення безпеки громадян (Інтерв"ю з начальником НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області підполковником служби цивільного захисту Альоною Миколаївною Мул) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 38-39 : фото
527028
  Лопата О. Забезпечення безпеки даних користувачів бібліотек у контексті нових правових стандартів Європейського Союзу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (266). – С. 18-34. – ISSN 1029-7200
527029
  Омельчук С. Забезпечення безпеки державних запозичень // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
527030
  Санніков С.Г. Забезпечення безпеки дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні: роль та місце службово-бойової діяльності Національної гвардії України / С.Г. Санніков, В.І. Воробйов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 53-57. – ISSN 2078-7480
527031
  Анісімова Г.В. Забезпечення безпеки довкілля, життя та здоров"я громадян в умовах воєнного стану: еколого-правові аспекти // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Д.В. Лученко, О.О. Шинкарьов [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 157. – C. 93-115. – ISSN 2224-9281
527032
  Войціховський А.В. Забезпечення безпеки інформаційного простору як напрям правоохоронної діяльності ООН // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 76-85. – ISSN 2078-3566
527033
  Родченко С.С. Забезпечення безпеки комерційного банку: актуальність та суть процесу // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 118-121. – ISBN 978-9934-571-51-0
527034
  Беззубов Д.О. Забезпечення безпеки на транспорті: формально-правові засади // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 7-12. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
527035
  Серебрянський П.В. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Серебрянський Павло Вікторович ; М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
527036
  Котова В.В. Забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філос.) : 12.00.09 / Котова Вікторія Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
527037
  Неділько В. Забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 89-95. – ISSN 2311-6676
527038
  Присяжнюк Т.І. Забезпечення безпеки потерпілого - актуальна проблема держави // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-44.
527039
  Долгий О Забезпечення безпеки працівників податкової міліції шляхом мінімізації професійних ризиків / О Долгий, В. Гаркуша, Я. Василькевич // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.57-60
527040
  Чорненький В. Забезпечення безпеки у сфері туризму: адміністративно-правовий вимір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 93-98. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
527041
  Пилипенко Н. Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу: законодавче регулювання країнами СНД // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-59.
527042
  Бантишев А. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 95-102.
527043
  Михайлов В.М. Забезпечення безпеки цивільного населення в умовах гібридних загроз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 102-110. – ISSN 2306-6814
527044
  Конах В.К. Забезпечення безпекових імперативів у медіапросторі України (контентний вимір) : монографія / В.К. Конах ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : Фенікс, 2017. – 538, [1] с. – Глосарій: с. 525-530. - Покажчики: с. 531-538. – Бібліогр.: с. 444-524. – ISBN 978-966-136-434-8
527045
  Соколова І. Забезпечення бібліотеками доступу до інформації регіональної періодики в контексті специфіки розвитку регіонального сегмента ЗМІ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 171-184. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто розвиток українського інформаційного середовища на прикладі регіональної періодики та використання цього ресурсу в роботі бібліотек. Висвітлено розподіл періодичної преси на друкований та електронний сегменти, а також розповсюдження ...
527046
  Бородюк В.М. Забезпечення благоустрою населених пунктів України - пріоритетна соціально-економічна проблема України // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 137-144
527047
  Лузан Л. Забезпечення боєздатності військово - Повітряних Сил України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.83-87
527048
  Бортун М.І. Забезпечення верховенства права в системі органів кримінальної юстиції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (244). – С. 6-11. – ISSN 2308-9636
527049
  Прошутя І. Забезпечення верховенства права в умовах судово-правової реформи України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 198-205.
527050
  Тертишник В. Забезпечення верховенства права та концептуальні проблеми гармонізації законотворчого процесу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 74-79. – ISSN 0132-1331


  У статті розкриваються проблеми забезпечення верховенства права, гармонізації законодавчої влади й удосконалення законотворчої діяльності.
527051
  Пивоваров К.В. Забезпечення взаємодії суб"єктів державного контролю з органами влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 104-107. – Бібліогр.: 7 назв
527052
  Сав"як Т.М. Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – С. 87-89. – ISBN 978-966-136-491-1
527053
  Шаповалова І. Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні: законодавча база та міжнародні стандарти // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 97-99
527054
  Попов Ю. Забезпечення виконання зобов"язання: прощання з міфом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 118-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
527055
  Бєліков О. Забезпечення виконання зобов"язань, як обов"язкова умоа виконання господарьких договорів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-100.
527056
  Рябоконь Є.О. Забезпечення виконання спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 11891191-1187. – ISBN 978-966-667-341-4
527057
  Кухарєв О.Є. Забезпечення виконання спадкового договору після смерті відчужувача // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 232-236. – ISBN 978-966-927-142-6
527058
  Гуцуляк В.К. Забезпечення виконання умов договору підряду на проведення пошукових робіт // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 206-209. – ISSN 2219-5521
527059
  Нітенко О.В. Забезпечення вимог Закону про вищу освіту - виклик для юридичної освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 73-76. – ISSN 2078-1016


  У статті здійснено огляд європейських і вітчизняних нормативних документів, що регламентують забезпечення якості освіти; подано перелік стандартів вищої освіти, а також вимог до навчальних програм.
527060
  Пантелеєв В.П. Забезпечення високої якості освіти - основний напрям ії реформування в Україні / В.П. Пантелеєв, Т.Д. Сакада // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 498-501. – ISBN 978-617-571-143-9


  "...Останніми роками в Україні постають виклики в галузі вищої освіти; посилилися тривожні тенденції щодо ролі та змісту вищої освіти в житті суспільства."
527061
  Кошляков О. Забезпечення вихідними даними математичних гідрогеологічних моделей при моделюванні потоків ґрунтових вод на урбанізованих територіях / О. Кошляков, О. Диняк, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-42. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. М.М. Коржневим) Наведено можливість і доцільність застосування геоінформаційних систем на стадії геофільтраційної схематизації при математичному моделюванні рівнів ґрунтових ...
527062
  Єгоров І.Ю. Забезпечення відкритості результатів наукових досліджень: сучасні підходи до вирішення проблеми // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 2 (66). – С. 6-16. – ISSN 2078-9165
527063
  Цибулько О. Забезпечення відповідності наукової діяльності вітчизняних учених у галузі спеціальної освіти дерективам керівних органів УРСР у 1970-1991-у рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 127-137. – ISSN 2312-5993
527064
  Кочарян С. Забезпечення відповідності практики судів України практиці ЄСПЛ під час розгляду справ щодо порушення права власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 49-54. – ISSN 2663-5313
527065
  Мороз С.А. Забезпечення відповідності університетських знань вимогам ринку праці як напрям удосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 276-286. – ISSN 2078-9165
527066
  Мельник А. Забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей житлом: історико-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 92-95. – ISSN 2307-8049
527067
  Хмельницький Ю.В. Забезпечення вірогідної передачі інформації при впливі перешкод в телекомунікаційних мережах / Ю.В. Хмельницький, Г.Б. Жиров, Н.В. Кульпак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 161-170. – ISSN 2524-0056
527068
  Михайловський В. Забезпечення внутрішньо переміщених осіб безоплатною правовою допомогою: проблеми та шляхи вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 99-100. – ISBN 978-617-7069-28-6
527069
  Калінічева Анастасія Мирославівна Забезпечення внутрішньоденної ліквідності в системах міжбанківських розрахунків Європейського Союзу (на прикладі Таргет) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Калінічева А.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 259л. + Додатки: л. 213 - 259. – Бібліогр.: л. 201 - 213
527070
  Калінічева Анастасія Мирославівна Забезпечення внутрішньоденної ліквідності в системах міжбанківських розрахунків Європейського Союзу (на прикладі ТАРГЕТ) : Автореф. ... канд. економичних наук: 08.05.01- світове господарство і міжнародні економічні відносини / Калінічева А.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
527071
  Коваль Н.В. Забезпечення впорядкування допоміжних структур при Президентові України на законодавчому рівні / Н.В. Коваль, М.О. Пухтинський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 10-19. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
527072
  Ковалів М.В. Забезпечення гарантій прав фізичних та юридичних осіб у процес застосування адміністративних стягнень // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 156-162. – (Юридична ; Вип. 1)
527073
  Бренько В.Б. Забезпечення гармонізації міжрегіональних взаємовідносин в Україні органами внутрішніх справ // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 37-43.
527074
  Рудік О.М. Забезпечення гендерного балансу у прийнятті політичних та економічних рішень: досвід ЄС // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (2). – С. 11-16
527075
  Баласинович Н.О. Забезпечення гендерної рівності в системі органів державної влади : дис. ... д-ра філос. : 052, 05 / Баласинович Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 212 арк. – Додатки: арк. 184-212. – Бібліогр.: арк. 163-183
527076
  Пірог Л.А. Забезпечення гендерної рівності на ринку праці в Україні // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7351-15-2


  Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.
527077
  Чернявська Л.Н. Забезпечення гендерної рівності як один з механізмів здійснення прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 161-166
527078
  Михальченко О.В. Забезпечення гендерної рівності як одна з вимог угоди про асоціацію та напрям адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7069-63-7
527079
   Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та практики : навч. посібник / [Н.В. Камінська, А.В. Титко, О.Я. Лапка та ін.]. – Київ : КНТ, 2019. – 159, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. - На обкл. зазнач. лише один авт.: Н.В. Камінська. - Частина тексту англ. – Бібліогр.: с. 147-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-873-4
527080
  Бурачек В.Р. Забезпечення глибини засвоєння матеріалу при дистанційному вивченні дисциплін математичного циклу // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 9-10
527081
  Піх Н.С. Забезпечення громадської (публічної) безпеки у країнах Європейського Союзу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 143-146. – ISSN 2306-6814
527082
  Басов А.В. Забезпечення громадської безпеки: поняття та зміст // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 84-91. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено аналіз наукових праць та нормативно-правових актів щодо визначення змісту забезпечення громадської безпеки, а саме: змісту громадської безпеки; системи суб"єктів її забезпечення; їх завдань та принципів діяльності; переліку загроз, ...
527083
  Мурашин О. Забезпечення громадянських прав і свобод у контексті євроінтеграції : [рец.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 506-507. – ISSN 1026-9932
527084
  Комарніцький О. Забезпечення гуртожитками студентів Київського педвишу (20 - 30-ті рр. XX ст.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 327-331. – ISBN 978-617-7399-06-2
527085
  Мозгова Л. Забезпечення державних гарантій в освіті: діалог громад та уряду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 6


  Фінансування освіти.
527086
  Грушко І.І. Забезпечення державних інтересів у безпековій політиці Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.01 / Грушко Ірина Ігорівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
527087
  Доронін І. Забезпечення державної безпеки як функція сучасної держави // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 127-131. – ISSN 0132-1331
527088
  Малига В. Забезпечення державної регуляторної політики шляхом прискореного перегляду регуляторних актів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 280-282. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
527089
  Головко А. Забезпечення дисципліни парламентаріїв: зарубіжний досвід // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 141-142
527090
  Колєснік Т.В. Забезпечення дисципліни праці в умовах євроінтеграції // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 93-96. – ISBN 978-617-7069-63-7
527091
  Пільков К. Забезпечення дії принципу res judicata у господарському судочинстві в умовах відкритого доступу до судових рішень // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 2 (34). – С. 135-141. – ISSN 2524-0129
527092
  Затока Л.П. Забезпечення довговічності особливо цінних документів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: поєднання різних технологічних підходів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 437-455. – ISSN 2222-4203
527093
  Герасимова А.І. Забезпечення доказів в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 74-77


  Статтю присвячено висвітленню сутності інституту забезпечення доказів в цивільному та нотаріальному процесах, можливості застосування положень цивільного процесуального законодавства за аналогією в нотаріальному процесі. Проаналізовано положення ...
527094
  Лєзін Є.Є. Забезпечення доказів в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лєзін Евгеній Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 230 арк. – Додатки: арк. 226-230. – Бібліогр.: арк. 204-225
527095
  Лєзін Є.Є. Забезпечення доказів в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лєзін Євгеній Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
527096
  Жуков В. Забезпечення доказів пов`язаних із захистом прав на комп`ютерні програми в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.41-49
527097
  Захарова О.С. Забезпечення доказів у цивільній справі та засобів доказування. Порівняльний аналіз цивільного процесуального законодавства Росії та України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-30
527098
  Тимченко Г.П. Забезпечення доказів у цивільному судочинстві: історико-правовий нарис розвитку законодавства // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 410-420. – ISSN 0869-2491
527099
  Бурмак О.О. Забезпечення доказів у цивільному та нотаріальному процесах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : [12.00.03] / Бурмак Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
527100
  Московець В. Забезпечення доступу громадськості до реалізації функцій держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-67. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є визначення та характеристика джерел отримання громадськістю інформації від суб"єктів владних повноважень щодо реалізації ними функцій держави відповідно до чинного законодавства України. Целью статьи является определение и ...
527101
  Ковтунець В.В. Забезпечення доступу до вищої освіти у відповідності з Конституцією України та міжнародними зобов"язаннями держави // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 42-44. – ISSN 2078-1016


  У роботі проводиться порівняльний аналіз дотримання норм Конституції України в питаннях доступу до вищої освіти за старою та новою редакцією Закону України "Про вищу освіту".
527102
  Стріха М.В. Забезпечення доступу до електронних наукових видань через мережу УРАН: перші результати і висновки // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 17-25. – ISBN 978-966-02-5463-3 (вип. 2) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
527103
  Каліберда Н. Забезпечення доступу до інформації: сучасні інформаційні технології // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 7-13. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
527104
   Забезпечення доступу до публічної інформації як стратегічний пріоритет державної політики України : аналіт. доповідь / [Корнієвський О.А. та ін.] ; за ред.: О.А. Корнієвського, В.М. Яблонського] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 72 с. : табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-176-9
527105
  Загурський О.Б. Забезпечення дотримання етичних стандартів судової діяльності в умовах воєнного стану // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 98-105. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 2). – ISSN 2078-6670
527106
  Мироненко В. Забезпечення дотримання прав дітей в Україні нормами національного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 6-8.
527107
  Калашник Н.Г. Забезпечення дотримання прав людини в установах державної кримінально-виконавчої служби України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 142-151. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
527108
  Шумляєва І.Д. Забезпечення дотримання принципів верховенства права та законності в діяльності публічної адміністрації: термінологічний аналіз // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 91-98. – ISSN 2414-4436
527109
  Святко С.А. Забезпечення доходності банків в період фінансової стабілізації : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Святко С. А.; КУ. – Київ, 1998. – 16 с.
527110
  Святко Сергій Анатолійович Забезпечення доходності банків в період фінансової стабілізації : Дис... кандид. економ.наук: 08.04.01 / Святко Сергій Анатолійович; Науково-дослід. фінансовий ін-тут при Міністерстві фінансів України. – К., 1998. – 208л. – Бібліогр.:л.172-208
527111
  Скорик Я. Забезпечення екологічної безпеки в природоресурсових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 109-111.
527112
  Єрмолаєва Т.В. Забезпечення екологічної безпеки в умовах війни / Т.В. Єрмолаєва, Л.О. Баранова, А.О. Товстик // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11. – С. 26-29. – ISSN 2409-1944
527113
  Голець Н.Ю. Забезпечення екологічної безпеки від забруднення гідросфери амонійним азотом дренажних вод звалищ твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн наук : 21.06.01 / Голець Наталія Юліанівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
527114
  Телюра Н.О. Забезпечення екологічної безпеки евтрофованих водних об"єктів шляхом впровадження пріоритетних технологій водовідведення в населених пунктах України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 94-99 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
527115
  Корбут М.Б. Забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Корбут Марія Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
527116
  Сталінська І.В. Забезпечення екологічної безпеки знезараження питної води методом хлоруваня (на прикладі м. Харкова) // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 92-106. – (Технічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
527117
  Купріянчик І.П. Забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення / І.П. Купріянчик, Н.В. Мединська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 89-93. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
527118
   Забезпечення екологічної безпеки наноматеріалів через управління якістю наноструктур / І.Т. Богданов, Я.О. Сичікова, С.О. Вамболь, В.В. Вамболь // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 21-27 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2522-1892
527119
  Царькова Ю.В. Забезпечення екологічної безпеки розвитку і функціонування водних і наземних екосистем Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Царькова Ю.В. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
527120
  Захаров Р.Ю. Забезпечення екологічної безпеки та енергозбереження при роботі підкачувальних зрошувальних насосних станцій (на прикладі водогосподарчого комплексу Автономної Республіки Крим) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Захаров Р.Ю.; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
527121
  Євсєєв В. Забезпечення екологічної та радіаційної безпеки на державному кордоні України в сучасних умовах // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 51-53.
527122
  Товстиженко О.В. Забезпечення економічного зростання фондів грошових ресурсів і фінансове регулювання відтворювальних процесів : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 57-61. – Бібліогр.: 10 назв
527123
  Кравчук Н.І. Забезпечення економічного розвитку в контексті біоенергетичних альтернатив сільськогосподарських підприємств Житомирської області / Н.І. Кравчук, В.М. Ходаківський, М.А. Місевич // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
527124
  Мірзоєв Д.Ш. Забезпечення економічної активності населення у контексті освітнього туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Мірзоєв Джавід Ширзад огли ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
527125
  Салаєв Кянан Гаджі Огли Забезпечення економічної безпеки Азербайджану: інформаційний аспект // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 304 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 277-284. – (Серія "Економіка")
527126
  Коптєва Г.М. Забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Коптєва Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
527127
  Денисов О.Є. Забезпечення економічної безпеки галузі в умовах глобалізації : монографія / Денисов Олег Євгенійович ; ВНЗ Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : ДКС Центр, 2019. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-399. – ISBN 978-617-7300-32-7
527128
  Неустроєв Ю.Г. Забезпечення економічної безпеки держави : досвід зарубіжних країн // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 87-92. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
527129
  Чорнодід І.С. Забезпечення економічної безпеки держави в транзитивній економіці : Автореф. дис. ...канд. економ наук: Спец.08.0101 / ігор СтепановичЧорнодід; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
527130
  Чорнодід І.С. Забезпечення економічної безпеки держави в транзитивній економіці : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Чорнодід І.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 179л. + Додатки л. 169 - 179. – Бібліогр.: л. 156 - 168
527131
  Шевчук О.О. Забезпечення економічної безпеки держави органами Національної поліції України / О.О. Шевчук, С.В. Марчевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 1 (93). – C. 315-325. – ISSN 2524-0323
527132
  Сумбаєва Л.П. Забезпечення економічної безпеки закладів фахової передвищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Сумбаєва Людмила Петрівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 7 назв
527133
  Дятлова В.В. Забезпечення економічної безпеки і конкурентноспроможності економіки механізми технічного регулювання : економіка та управління світовим господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 56-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
527134
  Ченуша О.С. Забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ченуша Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
527135
  Петрушко А.В. Забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Петрушко Андрій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
527136
  Шемаєва Л.Г. Забезпечення економічної безпеки підприємств на основі управління стратегічною взаємодією із суб"єктами зовнішнього середовища // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 19-33. – ISSN 2222-8810
527137
  Бакай В.Й. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі використання цифрових технологій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 32-35. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
527138
  Ареф"єва О.В. Забезпечення економічної безпеки підприємства через мотивацію персоналу до стратегічних змін / О.В. Ареф"єва, А.М. Ковальчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 126-133. – ISSN 2222-0712
527139
  Буркальцева Д.Д. Забезпечення економічної безпеки регіонів в системі пріоритетів державної регіональної політики України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 55-63


  Досліджено проблематику забезпечення економічної безпеки регіонів України на сучасному етапі розвитку. Визначено місце і роль економічної безпеки як складової регіональної політики держави.
527140
  Неустроєв Ю.Г. Забезпечення економічної безпеки регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 39-44. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
527141
  Комарков Д.В. Забезпечення економічної безпеки розвитку підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Комарков Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
527142
  Андрощук Г. Забезпечення економічної безпеки у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 8. – С. 28-35. – ISSN 1608-6422
527143
  Бублик Є. Забезпечення економічної стабільності в умовах фінансової відкритості: зміна підходів та висновки для України // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 42-53 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
527144
  Сологуб О.М. Забезпечення економічної стабільності підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011. – № 1 (1) : Присвячується 45-річчю факультету управління і бізнесу ХНАДУ. – С. 41-52. – ISSN 2226-8820
527145
  Сундукова І.В. Забезпечення емоційної стійкості в умовах здоров"язбереження майбутніх учителів фізичної культури // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – C. 126-131. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 12). – ISSN 2522-1477
527146
  Бобров Є.А. Забезпечення енергетичної безпеки держави: досвід Китаю // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 168-173
527147
  Резнікова Н.В. Забезпечення енергетичної безпеки України в контексті досвіду країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 107-113. – (Європейські дослідження)
527148
  Бабець І.Г. Забезпечення енергетичної безпеки України в умовах геополітичних трансформацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – С. 125-137. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано основні тенденції розвитку енергетичного сектора України в сучасних геополітичних умовах. Проведено оцінку стану і динаміки рівня енергетичної безпеки України упродовж 2007-2015 років. Виявлено основні чинники зміцнення ...
527149
  Ковальська О.Є. Забезпечення енергетичної пасивності малоповерхових житлових будинків в умовах тропічного клімату за рахунок архітектурно-планувальних засобів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 353-356. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
527150
  Височанська М.Я. Забезпечення енергоефективності в будівлях як одна з переваг "зеленого" будівництва / М.Я. Височанська, В.Ю. Білотіл // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 15, серпень. – С. 29-42. – ISSN 2306-6792
527151
  Олещенко І.В. Забезпечення ефективного екологічного менеджменту на підприємствах: конституційно-правовий аспект // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 346-347. – ISBN 978-966-7957-18-6
527152
  Филипська В.І. Забезпечення ефективного коригувального зворотного зв"язку між викладачем та студентом у процесі вивчення іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (104). – С. 11-16. – ISSN 1817-8510
527153
  Скалюк Р.В. Забезпечення ефективного формування та розвитку економічного потенціалу підприємства / Р.В. Скалюк, В.О. Вакулова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 158-163. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
527154
  Кравчук М. Забезпечення ефективної протидії біологічним загрозам через призму конструкції біоризиків / М. Кравчук, І. Метельський // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 91-96. – ISSN 2524-0129
527155
  Голей Ю.М. Забезпечення ефективності державного регулювання підприємництва // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 52-54. – ISBN 978-617-645-233-1
527156
  Бортун М. Забезпечення ефективності досудового розслідування в умовах сьогодення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2018. – № 2 (54) : Забезпечення прав учасників кримінального впровадження у контексті законодавчих змін. – С. 46-57. – ISSN 2311-6676
527157
  Саддовий К.В. Забезпечення ефективності і автономної роботи задаючих кварцових генераторів систем тактової синхнонізації цифрових мереж зв"язку на основі модуляційного методу : Автореф... канд. техннаук: / Саддовий К.В.; Хар. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 1999. – 20л.
527158
  Яцків І.Я. Забезпечення ефективності нормативно-правових актів органів публічного управління: вітчизняний і європейський досвід // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 24-40
527159
  Загірняк М.В. Забезпечення ефективності оприлюднення результатів наукових досліджень / М.В. Загірняк, В.В. Никифоров, С.А. Сергієнко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 7-15 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
527160
  Куклінова Т.В. Забезпечення ефективності приватних медичних закладів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 109-112. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
527161
  Шонрат Т. Забезпечення ефективності соціалістичного права як завдання законодавчого процесу // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
527162
  Полтавець А.М. Забезпечення ефективності сталого землекористування механізму управління земельними ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 142-148. – ISSN 2222-4459
527163
  Грабчук О.М. Забезпечення ефективності функціонування механізму активних банківських операцій в умовах війни / О.М. Грабчук, О.С. Марецька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – С. 75-80. – ISSN 2306-6814
527164
  Косач Н.І. Забезпечення єдності вимірювання витрати рідини : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: спец. 05.01.02 / Косач Н.І.; Національний університет "Львівська політехніка. – Львів, 2008. – 36с. – Бібл.: 45 назв
527165
  Бабанли Р. Забезпечення єдності практики призначення покарання в Україні: сучасний стан і перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 127-133. – ISSN 1026-9932
527166
  Копитова О. Забезпечення єдності судового правозастосування в умовах транзитного законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 160-167. – ISSN 2663-5313
527167
  Кірхер Г. Забезпечення єдності судової практики в Німеччині // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 157-161. – ISSN 1026-9932
527168
  Байєр Д. Забезпечення єдності судової практики на рівні федеральних судів у Німеччині // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 164-178. – ISSN 1026-9932
527169
  ХохулякВ.В Забезпечення єдності судової практики розгляду податкових спорів у призмі реалізації принципу юридичної визначеності // Фінансове право в умовах цифрової трансформації : колект. монографія / Я.В. Греца, Т.А. Латковська, С.О. Ніщимна, В.В. Хохуляк, Д.А. та ін. Біленець. – Київ : Технодрук, 2021. – С. 128-142. – ISBN 978-617-8034-10-8
527170
  Автушенко І. Забезпечення житлом військовослужбовців України та членів їх сімей (1996–2011 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 110-116. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано проблеми щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей. Досліджено процес будівництва та придбання житла для військовослужбовців, джерела фінансування та механізм розподілу квартир у 1996-2011 рр. В статье ...
527171
  Тацієнко В. Забезпечення житлом православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 32-37. – ISSN 1998-4634
527172
  Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі : Навчальний посібник для студ. вузів / І.М. Миценко. – Кіровоград, 1998. – 292 с. – ISBN 5-7763-2357-6
527173
  Мицик В. Забезпечення загальних європейських стандартів захисту національних меншин у Королівстві Данія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання щодо державної політики та національного законодавства Королівства Данії стосовно регулювання статусу національних меншин та захисту прав і свобод осіб, які належать до таких меншин. Проаналізовано висновки Консультативного комітету ...
527174
  Сіренко В.Ф. Забезпечення загальнодержавних інтересів - найважливіше завдання державного управління / В.Ф. Сіренко. – К, 1983. – 47с.
527175
  Мальченко А.Л. Забезпечення зайнятості молодого покоління в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правовий аналіз // Матеріали IІ Міжнародної наукової конференції "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс" : 18 листоп. 2022 р., м. Львів, Україна / "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 115-117. – ISBN 978-617-8037-97-0
527176
  Пузирний В.Ф. Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 317-321. – ISSN 1563-3349
527177
   Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ України.. – К., 1993. – 213с.
527178
  Мозоль Н.І. Забезпечення законності в органах внутрішніх справ в Україні: міжнародний досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 160-167. – ISSN 2222-5374
527179
  Кожухар В. Забезпечення законності в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 39-42.
527180
  Білоусов Ю Забезпечення законності виконавчого провадження та захисту прав його учасників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.7-12. – ISBN 966-667-078-Х
527181
  Артеменко І. Забезпечення законності при виконанні кримінальних покарань та застосуванні інших примусових заходів - запорука неухильного дотримання конституційних прав ув"язнених та засуджених // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 36-44
527182
  Сауляк Ю.В. Забезпечення законності у виконавчому провадженні при накладанні штрафів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 56. – С. 10-15.
527183
  Лахтюк Л. Забезпечення законності у сфері поводження з відходами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 33-39
527184
  Тильчик В. Забезпечення запобігання корупції в контексті підвищення прозорості й підзвітності публічних фінансів / В. Тильчик, Н. Шпак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 133-137. – ISSN 2663-5313
527185
  Удовенко Ж.В. Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні експертизи // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 62-68. – ISSN 1992-4437
527186
  Балдинюк В.В. Забезпечення застосування колізійної норми: кваліфікація, відсилання, обхід закону в міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Балдинюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 193л. – Бібліогр.: л.171-193
527187
  Балдинюк В.В. Забезпечення застосування колізійної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід закону в міжнародному приватному праві : Автореф. дис. ... кнд. юридичних наук: 12.00.03 / Балдинюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
527188
  Гуцалюк О.М. Забезпечення захисту акціонерного товариства від спроб недружнього злиття-поглинання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 149-158. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
527189
  Люшненко М. Забезпечення захисту майнових прав держави при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.94-96
527190
  Пашинський В. Забезпечення захисту персональних даних громадян органами публічної владив умовах війни / В. Пашинський, А. Цьоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 50-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питанням забезпечення захисту персональних даних громадян органами публічної влади в умовах війни. Наголошено, що в умовах широкомасштабної військової агресії, на особливу увагу заслуговує питання забезпечення захисту персональних даних ...
527191
  Біленчук П. Забезпечення захисту прав людини в Україні, Європі та світі: доктринальні засади, історична ретроспектива, сучасність та конвергенція квантового майбутнього в світовому контексті // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 7. – ISSN 1992-9277
527192
  Біленчук П. Забезпечення захисту прав людини в Україні, Європі та світі: доктринальні засади, історична ретроспектива, сучасність та конвергенція квантового майбутнього в світовому контексті // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
527193
  Закревський А.С. Забезпечення захисту прав людини і громадянина як споживача адміністративних послуг : фінансово-економічне регулювання / А.С. Закревський, В.І. Горбатюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 98-103
527194
  Булеца С.Б. Забезпечення захисту прав пацієнта // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 233-237. – ISBN 978-617-7404-86-5
527195
  Андріїв В.М. Забезпечення захисту трудових прав працівників // Соціальне право України : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. асоціація фахівців трудового права ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Чернігів, 2013. – № 1 (2). – С. 17-25
527196
  Польшакова О.М. Забезпечення захищеності даних при передачі між пристроями через бездротові мережі з використанням RSA / О.М. Польшакова, Т.Г. Дубина // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 298-299
527197
  Федорчук С.О. Забезпечення заявлених графіків генерації відновлюванних джерел енергії на основі концепції віртуальних електричних станцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Федорчук Станіслав Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
527198
  Ховрак І.В. Забезпечення збалансованого регіонального розвитку на засадах соціальної відповідальності закладів вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Ховрак Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
527199
  Работа Ю. Забезпечення зв"язків з громадськістю в державно- управлінській діяльності: структурно- функціональний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.460-465
527200
  Потопахіна О.М. Забезпечення здорових та безпечних умов праці за трудовим договором // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 58-66. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
527201
  Палюх А.Я. Забезпечення здорового способу життя та право на охорону здоров"я: теоретичні й конституційно-правові основи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 45-55. – ISSN 2524-0323
527202
  Покачалова А.Г. Забезпечення зобов"язань в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Покачалова Альона Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
527203
  Покачалова А.Г. Забезпечення зобов"язань в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Покачалова Альона Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 191 л. – Бібліогр.: л. 172-191
527204
  Венецька М.В. Забезпечення зобов"язань у Концепції оновлення Цивільного кодексу України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 457-465. – ISSN 0869-2491
527205
  Сіцінський Н.А. Забезпечення зовнішніх гарантій безпеки шляхом формування мережі союзництва з ОБСЄ через вдосконалення співробітництва з СММ ОБСЄ в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
527206
  Заячук І. Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки - власна справа України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.199-204. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
527207
  Власюк Т. Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки на ринках машинобудівної продукції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 148-157. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
527208
  Власюк Т.О. Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції - загальна спрямованість // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – С. 76-83. – ISSN 2221-1055
527209
  Власюк Т.О. Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на товарних ринках = Ensuring the foreign trade security of Ukraine on commodity markets / Т.О. Власюк. – Київ : Мокшанов В.В., 2020. – 467, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, анот. парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7520-67-1
527210
  Микитюк І.В. Забезпечення імунітету, що пов"язаний з міжнародними відносинами в кримінально-процесуальному законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 138-139
527211
  Маркевич Т.В. Забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 89-94. – ISSN 2221-1055
527212
  Саприкін В.В. Забезпечення інноваційних процесів підприємств // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 43-46. – ISBN 978-617-8037-75-8
527213
  Васильєв А.В. Забезпечення інноваційних процесів у педагогічній системі сучасного ВНЗ / А.В. Васильєв, В.О. Любчак, О.В. Купенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Процес реалізації педагогічної інновації на рівні вищого навчального закладу загалом проілюстрований на досвіді дистанційного навчання. Розглянуті протиріччя, які негативно впливають на розповсюдження педагогічних інновацій. Запропоновані організаційна ...
527214
  Герасимчук В.І. Забезпечення інноваційно-технологічних зрушень в розвитку економіки і зайнятості / В.І. Герасимчук; УІСД. – Київ, 2001. – 33с. – ISBN 966-02-2039-1
527215
  Савіцька В.В. Забезпечення інноваційного педагогічного процесу в закладах вищої освіти (ЗВО): вимога часу / В.В. Савіцька, І.І. Боднарук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 256-259. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
527216
  Чабан В.Г. Забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств на основі кооперації та інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 66-70
527217
  Тєлєтов О.С. Забезпечення інноваційного розвитку в закладах вищої освіти // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2019. – С. 66-73. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
527218
  Мумладзе А.А. Забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в контексті трансформації фінансово-еконмічних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Мумладзе Анзор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
527219
  Паламарчук О.С. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Паламарчук Оксана Степанівна ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
527220
  Курінна І.Г. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 23-26. – ISBN 978-617-645-234-8
527221
  Попова О. Забезпечення інноваційного розвитку: оцінки з позиції сталості й ризиків // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
527222
  Василенко В.В. Забезпечення інструментального комплексного моніторингу внутрішнього опромінення дорослого населення України (на прикладі аварії на ЧАЕС) : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.21.06.01 / В..В.Василенко; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2001. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
527223
  Ульянченко О.В. Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів"я в свинарстві / О.В. Ульянченко, А.І. Трончук, М.В. Церенюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 71-77 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
527224
  Вергун В.А. Забезпечення інтересів національного бізнесу засобами економічної дипломатії (на прикладі Німеччини) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 61-68


  Проаналізовано механізм економічної дипломатії Німеччини з точки зору забезпечення інтересів національного бізнесу на зовнішніх ринках. Підкреслено, що його ефективність забезпечується взаємодією різнорівневих інституційних елементів, поєднанням ...
527225
  Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання : [ монографія ] / С.Г. Гордієнко. – Київ : Скіф, 2008. – 248с. – ISBN 978-966-8894-36-7
527226
  Токарєва К. Забезпечення інформаційних прав людини в соціальних мережах // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 4 (32). – С. 88-93. – ISSN 2524-0129
527227
  Солошич І.О. Забезпечення інформаційно-комп"ютерного супровіду викладання дисциплін екологічного спрямування / І.О. Солошич, С.І. Почтовюк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – C. 141-145. – ISSN 1992-4224


  Розглянуто застосування різних засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання майбутніх фахівців-екологів. Виділено основні групи напрямків їх використання для ефективного вирішення проблем, що стосуються засвоєння знань і формування ...
527228
  Курченко Т. Забезпечення інформаційно-освітніх потреб студентів-іноземців як невід"ємна складова діяльності Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 224-248. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
527229
  Ліпатов І.І. Забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України від загроз і факторів деструктивного впливу // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2015. – № 2 (53). – С. 58-63. – ISSN 2078-7480
527230
  Солодка О.М. Забезпечення інформаційного суверенітету держави: правовий дискурс // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 80-87. – ISSN 2616-6798
527231
  Чех Н.О. Забезпечення інформаційної безпеки бухгалтерського обліку підприємства / Н.О. Чех, О.О. Конопліна, Д.С. Шахвердян // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 111-117. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
527232
  Довгань О.Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О.Д. Довгань ; Нац. акад. прав. наук України [та ін.]. – Київ : НАПрН України, НДІІП ; НАН України, НБУВ, 2015. – 386, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7816-5
527233
  Сідак В.С. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Сідак, В.Ю. Артемов; МОНУ. – Київ : КНТ, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-373-301-2
527234
  Байдюк М.М. Забезпечення інформаційної безпеки в середовищі хмарних обчислень / М.М. Байдюк, А.В. Краснік, О.В. Огнєвий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 88-95. – ISSN 2524-0056
527235
  Ткачук Т. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України: правовий вимір : монографія / Тарас Ткачук ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2018. – 421, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7674-48-0
527236
  Кирилюк О.В. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 159-164
527237
   Забезпечення інформаційної безпеки держави : підручник / Є.В. Іванченко [та ін.] ; за ред. проф. В.О. Хорошка ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2016. – 254, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – (Сучасний університетський підручник). – ISBN 978-966-932-015-5
527238
  Морозов О.Л. Забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах глобалізації // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 225-231
527239
  Замаруєва І.В. Забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері при запобіганні і стримуванні воєнного конфлікту / І.В. Замаруєва, А.О. Рось // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті надано аналіз інформаційних загроз національним інтересам України у воєнній сфері. Запропоновано основні напрями ведення інформаційної боротьби при запобіганні і стримуванні воєнного конфлікту на всіх етапах його розвитку. In the article it ...
527240
  Даков С.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки за рахунок стандартів ISO/IEC / С.Ю. Даков, Д.М. Ященко, А.Є. Рогачова // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 251-252
527241
  Петричко М.В. Забезпечення інформаційної безпеки згідно законодавства ЄС / М.В. Петричко, І.В. Віштак // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 9-11. – ISBN 978-966-641-732-2
527242
  Низенко Е.І. Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва : Навчальний посібник / Е.І. Низенко, В.П. Каленяк; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 134с. – ISBN 966-608-685-9
527243
  Цирфа Г.О. Забезпечення інформаційної безпеки у конкурентних відносинах: розвідка і промислове шпигунство // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 66-71
527244
  Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки: досвід окремих країн Східної Європи // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 62-72
527245
  Ландіна А.В. Забезпечення інформаційної безпеки: кримінологічний аспект // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 238-241. – ISBN 978-617-7500-68-0
527246
  Тихомиров О. Забезпечення інформаційної безпеки: теоретико-правовий аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 252-259. – ISSN 0132-1331
527247
  Карпов Р. Забезпечення іпотечних цінних паперів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 125-130. – ISSN 1561-4999
527248
  Толюпа С.В. Забезпечення кібербезпеки АСУ ТП шляхом застосування ПЛІС-технології / С.В. Толюпа, Ю.Я. Самохвалов, С.С. Штаненко // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (5). – С. 46-53. – ISSN 2707-1758


  У сучасних умовах питання кібербезпеки переходять із рівня захисту інформації на окремому об"єкті обчи-слювальної техніки на рівень створення єдиної системи кібербезпеки держави, як складової частини системи інформаційної та національної безпеки, що ...
527249
  Неретін О. Забезпечення кібербезпеки систем штучного інтелекту: аналіз вразливостей, атак і контрзаходів / О. Неретін, В. Харченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 7-22. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; iss. 12). – ISSN 2524-065X
527250
  Войціховський А.В. Забезпечення колективної безпеки та миротворчість у діяльності Європейського Союзу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 53-57. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У цій науковій статті питання діяльності Євросоюзу досліджуються в області забезпечення Об"єднаного Європейського полісу безпеки і захисту, у тому числі миротворча діяльність; співпраця Євросоюзу з НАТО у сфері посилення кризових ситуацій і конструкції ...
527251
  Артюх В.М. Забезпечення комплектування Збройних Сил України особовим складом: стан, проблеми та напрями удосконалення / В.М. Артюх, І.С. Романченко, Ю.А. Гусак // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 13-21
527252
  Бандура О. Забезпечення комплементарності основних складових макроекономічної динаміки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 4. – С. 78-98. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
527253
  Малюга Н. Забезпечення комунікативних потреб студентів у побутовій, навчально-професійній та соціально-культурній сферах / Н. Малюга, В. Городецька // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 20. – C. 182-194. – ISSN 2305-3852
527254
  Менжинська Н.В. Забезпечення комфортних умов праці при роботі з візуальними дисплейними терміналами персональних комп’ютерів // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (66). – C. 71–78. – ISSN 2077-7264
527255
  Решетник В.Р. Забезпечення комфортних умов праці робітникам сфери інформаційних технологій на прикладі компанії "Google" / В.Р. Решетник, І.М. Кобилянська // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 84-86. – ISBN 978-966-641-732-2
527256
  Кирилов Ю.Є. Забезпечення конкурентних переваг аграрних підприємств шляхом впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси / Ю.Є. Кирилов, В.Г. Грановська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
527257
  Павлюк В.І. Забезпечення конкурентних переваг підприємств оборонно-промислового комплексу України через формування нових ринків в системі глобального поділу праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 73-80


  Розкриті теоретико-методологічні засади та економічна природа формування глобального поділу праці. Аналізуються сучасний стан та місце підприємств оборонно-промислового комплексу України в системі глобального поділу праці. Розглядаються основні шляхи ...
527258
  Чеботарьов В.А. Забезпечення конкурентних позицій агропродовольчого комплексу України в системі міжнародного поділу праці // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 131-134 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1729-7206
527259
  Побережна З.М. Забезпечення конкурентоспроможності авіакомпаній на основі комплексного оцінювання якості авіпослуг // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 21-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2409-1944
527260
  Мироненко В.П. Забезпечення конкурентоспроможності банків і антикризова політика на ринку іпотечного кредитування / В.П. Мироненко, Г.В. Мироненко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 66-74. – ISSN 2221-1055
527261
  Прадун В.П. Забезпечення конкурентоспроможності банківської системи України в умовах глобалізації економіки // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 3-8.
527262
  Кватирко О.М. Забезпечення конкурентоспроможності лісового сектору на еколого-економічних засадах: принципи та особливості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 60-68. – ISSN 2306-6792
527263
  Харченко Т.Б. Забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах вступу до світової організації торгівлі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 182-188.
527264
  Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 54-63. – Бібліогр.: с. 54-56, 59, 62-63. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням суперечливої взаємодії трьох провідних атракторів структурування глобального світогосподарського простору - інформаційно-технологічного, ...
527265
  Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 54-63. – Бібліогр.: с. 54-56, 59, 62-63. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням суперечливої взаємодії трьох провідних атракторів структурування глобального світогосподарського простору - інформаційно-технологічного, ...
527266
  Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 54-63. – Бібліогр.: с. 54-56, 59, 62-63. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням суперечливої взаємодії трьох провідних атракторів структурування глобального світогосподарського простору - інформаційно-технологічного, ...
527267
  Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-63 : Таб., рис. – Бібліогр. : 8 назв. – ISSN 0131-775Х
527268
  Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі : Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-63. : Таб. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
527269
  Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 54-63. – Бібліогр.: с. 54-56, 59, 62-63. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням суперечливої взаємодії трьох провідних атракторів структурування глобального світогосподарського простору - інформаційно-технологічного, ...
527270
  Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 54-63. – Бібліогр.: с. 54-56, 59, 62-63. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням суперечливої взаємодії трьох провідних атракторів структурування глобального світогосподарського простору - інформаційно-технологічного, ...
527271
  Радченко В.В. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки: стратегії, реалії, проблеми імплементації в умовах євроінтеграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 134-143


  В статті розкривається зміст проблеми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України в умовах євроінтеграції. Визначаються стратегічний та функціонально-оперативний напрями реалізації цієї проблеми, а також вузлові завдання, які має ...
527272
  Дикань О.В. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах євроінтеграції // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 77-82. – ISSN 2075-4892
527273
  Станіславик В О. Забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Станіславик Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 49 назв
527274
  Борсук В.М. Забезпечення конкурентоспроможності університетів в умовах глобалізації // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 131-134. – ISSN 2313-0431
527275
  Єременко Д.В. Забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Єременко Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 38 назв
527276
  Муляр Т.С. Забезпечення конкурентоспроможності хмелярських підприємств шляхом модернізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 140-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
527277
  Сегеда С.П. Забезпечення конспіративності у діяльності українського націоналістичного підпілляв Західній Україні (1945 - середина 1950-х рр.) / С.П. Сегеда, Д.В. Вєдєнєєв // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 176-186. – ISSN 2307-5244
527278
  Занфіров В. Забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 7-10
527279
  Давиденко М. Забезпечення конституційних прав віруючих в Україні: правові аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 132-133
527280
  Мінюков А. Забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина органами досудового слідства МВС України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.22-27. – ISSN 0132-1331
527281
  Гольдберг Н.О. Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у ії житлі та іншому володінні // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 251-262. – ISBN 978-617-616-070-0
527282
  Майданик О. Забезпечення конституційних прав людини в Україні як один із напрямів діяльності Верховної Ради України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 12-17
527283
  Сандуляк І. Забезпечення конституційних прав при здійсненні додаткового розслідування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.118-121
527284
  Клименко О. Забезпечення конституційного права громадян України на мирні зібрання органами місцевого самоврядування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Захист прав та свобод людини і громадянина ".
527285
  Аракелян М. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом / М. Аракелян, Н. Узун // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-22. – ISSN 0132-1331
527286
  Овчар І. Забезпечення конституційності під час проведення реформи децентралізації // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 324-328
527287
   Забезпечення контрольної функції парламенту у стосунках між законодавчою та виконавчою гілками влади, 2004. – 60с. – Вісник. Програми сприяння парламенту України університету Індіани
527288
  Коломицев М. Забезпечення конфіденційності баз даних в Devops / М. Коломицев, С. Носок // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 24, № 1. – С. 6-11. – ISSN 2221-5212
527289
  Панасюк Т. Забезпечення конфіденційності відомостей про особу як захід забезпечення безпеки за законодавством України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 85-89
527290
  Тализіна Я.О. Забезпечення конфіденційності відомостей про особу, яка бере участь у кримінальному провадженні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення / Я.О. Тализіна, І.А. Тітко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 153. – С. 104-118. – ISSN 2224-9281
527291
  Тарасенко Р.В. Забезпечення конфіденційності відомостей про особу, яка залучається на негласній основі до проведення оперативної закупки наркотичних засобів і психотропних речовин / Р.В. Тарасенко, В.Б. Любчик // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 106-113. – ISSN 2414-4207
527292
  Пономарьова О. Забезпечення конфіденційності інформації про пацієнта, одержаної під час проведення клінічного випробування лікарського засобу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 143-150. – ISSN 2308-0361
527293
  Холл Джастін Забезпечення кредитних зобов"язань нерухомим майном та їх задоволення // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С.4-6


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
527294
  Гриджук Д.М. Забезпечення кредитних зобов"язань у діяльності банків / Д.М. Гриджук, В.О. Олійник. – Київ : Істина, 2001. – 256с. – ("Банківська справа"). – ISBN 966-7613-11-9
527295
  Бородовська Н.О. Забезпечення кримінально-процесуального статусу особи, засудженої судами України до позбавлення волі : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.О. Бородовська ; Прикарпатськ. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [Б. в.], 2006. – 230 л. + Додатки: л. 206-230. – Бібліогр.: л. 182-205
527296
  Бородовська Н.О. Забезпечення кримінально-процесуального статусу особи, засудженої судами України до позбавлення волі : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.09 / Наталія Олександрівна Бородовська; КНУТШ. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
527297
  Борисенко В. Забезпечення культурно-освітніх потреб національних меншин та етнічних груп в Україні // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 28-44. – ISSN 2664-4282
527298
  Струк Н. Забезпечення логістико-орієнтованого управління потоковими процесами на підприємствах АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 109-114 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
527299
  Церковна А.В. Забезпечення логістичної діяльності промислового комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Церковна Альона Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
527300
  Дачевська І. Забезпечення людині комфортного виробничого середовища як субінститут трудового права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 290-291. – ISBN 978-617-7069-14-9
527301
  Радд К. Забезпечення майбутнього ООН // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 158). – С. 10


  П"ять кроків, які можуть відродити міжнародну організацію.
527302
  Волкова О.В. Забезпечення максимального рівня капіталізації праці як стратегічна орієнтація організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 46-50.
527303
  Потриваєва Н.В. Забезпечення матеріально-технічними ресурсами в системі управління підприємством / Н.В. Потриваєва, І.В. Агеєнко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
527304
  Мельничук Д.П. Забезпечення матеріаотного добробуту у парадигмі зайнятості працездатного населення / Д.П. Мельничук, Ю.В. Богоявленська // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 275-280. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
527305
  Біленчук П. Забезпечення миру і безпеки в сучасному світі: правові засади / П. Біленчук, О. Кравчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 1-7 жовтня (№ 39)
527306
  Разумова О. Забезпечення митної безпеки України з урахуванням зарубіжного досвіду // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 166-169. – ISSN 2663-5313
527307
  Звєрєва О. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
527308
  Малишева Н.Р. Забезпечення міжнародно-правової охорони космічного простору від засмічення / Н.Р. Малишева, В.В. Семеняка, О.С. Стельмах // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 2 (93). – С. 86-88. – ISSN 1561-8889
527309
  Кочмар М.О. Забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з національною і транснаціональною організованою злочинністю // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 73-74
527310
  Іванов О. Забезпечення міжнародної безпеки в Європі: // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 80-84. – ISBN 978-617-7814-10-7
527311
  Дужич Л. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 114-115
527312
  Чехович Т.В. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 1 (86). – С. 277-283


  У статті здійснено аналіз стану забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами. Розглянуто проблеми формування та функціонування системи міжнародної безпеки.
527313
  Волинець В. Забезпечення міжнародної інтеграції та співпраці як функція сучасної української держави: правові аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 8-14
527314
  Горін Н. Забезпечення міжнародної куонкурентоспроможності країни на світових аграрних ринках в умовах взаємодії тенденцій глобалізації та регіоналізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 213-219. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
527315
  Нестеренко О.В. Забезпечення мовних прав-гарантія права на доступ інформації / О.В. Нестеренко, Є.Й. Ткаченко // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 220-227. – ISSN 1563-3349
527316
  Миколюк А.В. Забезпечення модернізації публічного управління у сфері соціальної безпеки: правовий аспект / А.В. Миколюк, С.Д. Линдюк // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 74-79. – (Серія: Державне управління ; № 3 (19)). – ISSN 2617-0515
527317
  Бойко О. Забезпечення модернізаційних процесів на підприємствах промисловості // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 9 (241). – С. 40-53. – ISSN 2409-9260
527318
  Мельник І.В. Забезпечення навчально-методичною літературою-вимога з провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти / І.В. Мельник, Т.І. Фаріон, М.О. Поліщук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 98-105. – ISSN 1681-2751
527319
  Кир"ян Т. Забезпечення навчального процесу в медичних ВНЗ України клінічними базами в кінці XX - на початку XXI століть // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 204-218. – ISSN 2077-1827


  "Стаття містить аналіз забезпечення навчального процесу в медичних вищих навчальних закладах України клінічними базами, особливостей їх застосування і тенденції розвитку".
527320
  Жданова-Неділько Забезпечення навчальної взаємодії викладача і студента в процесі самостійної роботи з педагогічних дисциплін // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 16-18. – ISSN 2221-6316


  Розглядаються особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного ВНЗ у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Обгрунтовується необхідність належного методичного забезпечення навчальної взаємодії викладача і студента в цьому процесі як ...
527321
  Панькова З. Забезпечення надання адміністративних послуг у сфері економіки // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 232-233
527322
  Фірсов Геннадій Федорович Забезпечення надійності обробки високоточних отворів : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Фірсов Геннадій Федорович; Одеськ. держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1994. – 16л.
527323
  Яцина М.М. Забезпечення надійності функціонування та підвищення ефективності пневмодвигунів на транспорті з рекуперацією енергії // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 79-85 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
527324
  Даценко В.М. Забезпечення найкращих інтересів дитини в міжнародному праві: концептуальні засади // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (209). – С. 14-23. – ISSN 2308-9636
527325
  Лисюк М. Забезпечення належного режиму праці та відпочинку на виробництві // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 46-50.
527326
  Федоров О.Г. Забезпечення населення індивідуальними засобами радіаційного і хімічного захисту - міфи та реалії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 14-21 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
527327
  Шевчук Т.В. Забезпечення населення соціальним житлом: світовий досвід // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 309-315. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
527328
  Редько В. Забезпечення наступності іншомовної освіти в системі "старша школа - ВНЗ": зацікавлений погляд на проблему / В. Редько, О. Пасічник // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (1007), листопад. – С. 21-30. – ISSN 0131-6788
527329
  Ботузова Ю.В. Забезпечення наступності навчання математики при підготовці до розв"язування задач ЗНО методом оцінки // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 21-28. – ISSN 2413-1571
527330
  Ботузова Ю.В. Забезпечення наступності при вивченні теми "Границя і неперервність функції" з курсу математичного аналізу в системі школа - університет педагогічного профілю / Ю.В. Ботузова, К.М. Гнезділова // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 66-69. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
527331
  Яровенко І. Забезпечення науково-педагогічного процесу у Великій Британії українськими громадсько-культурними організаціями у 1947-1991 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 116-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розкрито проблеми розвитку українських громадсько-культурних організацій у Великій Британії. Висвітлено особливості їхньої діяльності, проаналізовано умови забезпечення ними науково-педагогічного процесу. The article dils with problems of development ...
527332
  Демидчук Забезпечення науково-теоретичної та загальнокультурної підготовки учнів - пріоритетне завдання відродження гімназії / Демидчук, , Оксана // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
527333
  Мельник Т.М. Забезпечення національних економічних інтересів за форматом СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 109-117
527334
  Кудрявцев В.О. Забезпечення національних інтересів України в процесі врегулювання Придністровского конфлікту // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 79-88. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
527335
  Лісовська В.С. Забезпечення національних інтересів України в процесі інтеграції в глобалізовану світову економіку: еколого-правові аспекти // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 405-412.
527336
  Олійник Ю.І. Забезпечення національних інтересів України в Субсахарській Африці в контексті розвитку регіону : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Олійник Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
527337
  Дорошко М.С. Забезпечення національно-культурних прав українців в Російській Федерації: проблеми і перспективи / М.С. Дорошко, М. Костіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 14-19


  Досліджується питання забезпечення національно-культурних прав українців в Російській Федерації. Особлива увага звертається на досягнення сторін в процесі забезпечення прав меншин та політичне значення питання культурних прав меншин. Исследуется ...
527338
  Тодоров І. Забезпечення національної безпеки України в контексті російської агресії // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2017. – Т. 43. – С. 65-78. – (Серія. Історія. Музейна справа. Бібліотечна справа. Літературознавство. Портрет сучасного Донбасу). – ISSN 1728-9572
527339
  Бєлова О.І. Забезпечення національної безпеки України з позицій міжнародного морського права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 156-160.
527340
  Артеменко М.Ю. Забезпечення національної стабільності у сфері національної безпеки сучасної держави : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Артеменко Максим Юрійович ; Ін-т підготовки кадрів, Держ. служба зайнятості України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
527341
  Бучківська В.Л. Забезпечення невідкладного проведення судово-медичного обстеження особи як загальний обов"язок судді щодо захисту прав людини в аспекті статті 206 Кримінального процесуального кодексу України // Медичне право : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (25). – С. 29-37. – ISSN 2072-084X
527342
   Забезпечення незалежності та ефективності судової влади. Звернення Світового конгресу українських юристів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19 листопада - 2 грудня (№ 46/47)
527343
  Безпрозванних Г.В. Забезпечення нормованих параметрів передачі цифрових сигналів витими парами на технологічній стадії виготовлення кабелів для промислових операційних технологій / Г.В. Безпрозванних, О.А. Пушкар // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2023. – № 4. – С. 57-64. – ISSN 2074-272X
527344
  Молдован А.В. Забезпечення обвинуваченому права на захист при відкритті судового розгляду у кримінальному процесі ФРН // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 46-48
527345
  Молдован Андрій Валерійович Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Молдован А.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 161 - 193. – Бібліогр.: л. 161
527346
  Молдован Андрій Валеріанович Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження) : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.09. / Молдован А. В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
527347
  Молдован А.В. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження) : Монографія / А.В. Молдован; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 242с. – ISBN 966-594-551-3
527348
  Солопенко Р.І. Забезпечення обгрунтування управлінських рішень у системі інноваційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 122-128. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено економічне обгрунтування управлінських рішень у системі інноваційного менеджменту авіаційного підприємства на основі математичного моделювання.
527349
  Пашинський В.Й. Забезпечення оборони України: адміністративно-правові аспекти : монографія / В.Й. Пашинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2018. – 407, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-89-5
527350
  Мельниченко А. Забезпечення однакового застосування норм права // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 18-19
527351
  Ландіна А.В. Забезпечення окремих прав і свобод підозрюваних (обвинувачених) у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики / А.В. Ландіна, А.С. Нерсесян // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 498-506. – ISSN 0869-2491
527352
  Олішевська А.М. Забезпечення оптимальних обсягів і належної структури виробництва фермерських господарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 72-73
527353
  Ільєнко Н. Забезпечення оптимальної диференціації заробітної плати - важливий напрям регулювання оплати праці / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
527354
   Забезпечення органами внутрішніх справ міжнародно-правових стандартів прав людини при охороні громадського порядку : Науково-практичний, документально-джерельний комплекс (у 3-х частинах). – Київ. – ISBN 966-02-2099-5
1. – 2001. – 460с.
527355
  Дегтярьов О. Забезпечення органами внутрішніх справ правил паспортної системи як гарантія права громадян на свободу пересування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 36-44. – ISSN 0132-1331
527356
  Козир О. Забезпечення органами внутрішніх справ України конституційного права особи на недоторканність житла // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 12-15
527357
  Бідняжевська А.Ю. Забезпечення органами дізнання і досудового слідства конституційного права на недоторканність житла людини і громадянина в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 249-253
527358
  Шевчук І. Забезпечення органами прокуратури представництва інтересів громадян та держави у сфері охорони довкілля // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.56-60
527359
  Гук О. Забезпечення організації процесу наставництва для дітей-сирітв Україні / О. Гук, Ю. Удовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 27-31. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
527360
  Липовська С.О. Забезпечення організаційної здатності територіальних громад в умовах децентралізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Липовська Світлана Олексіївна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
527361
  Гуренко-Вайцман Забезпечення основних свобод людини і громадянина: теоретико-правовий аспект : [рецензія] / Гуренко-Вайцман, О. Юриста // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 160-161. – ISSN 0132-1331
527362
  Усик Світлана Забезпечення особистої та колективної безпеки в літній період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 28-30 : фото
527363
  Хабідулін В. Забезпечення охорони адвокатської таємниці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 155-158
527364
  Мартишко А.Ю. Забезпечення охорони громадського порядку та гарантування безпеки пі час проведення спортивних заходів // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 8-12.
527365
  Мазур О. Забезпечення охорони майнових прав особи, яка затримана за підозрою у вчиненні злочину // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 66-71
527366
  Соловйова Ольга Забезпечення охорони праці в ПТУ № 27 м.Генічеська за професією кухар-кондитер // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 25-26 : фото
527367
  Хомініч С.В. Забезпечення охорони та безпеки правосуддя в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Хомініч Світлана Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Донец. держ. ун-т внутр. справ. – Маріуполь, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
527368
  Колесник І.О. Забезпечення параметрів мікроклімату під час аварійних ситуацій в системах теплопостачання // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 210-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
527369
  Кузьменко Ю.В. Забезпечення педагогічних ВНЗ України кадрами вищої кваліфікації у 1950-1990 роках // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 127-134. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Показано шляхи вирішення кадрового забезпечення вищих навчальних закладів УРСР у 1950-1990 рр. Охарактеризовано освітні нормативно-правові документи та подано аналіз деяких архівних документів, що визначали освітню політику в державі, зокрема в ...
527370
  Марушкевич А. Забезпечення педагогічної освіти в класичному університеті в контексті євроінтеграційних процесів // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 4-13. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Вказані зміни в освітній сфері України початку ХХІ століття. Наведені приклади із діяльності в цьому напрямі КНУ імені Тараса Шевченка: регулювання освітнього процесу Вченою радою, спрямування на освоєння здобувачами вищої освіти змісту професійно ...
527371
  Купріянов Є.В. Забезпечення перекладацької діяльності в технічній сфері як проблема комп’ютерної термінографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 179-182. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
527372
  Савко П.А. Забезпечення підрозділів актуальною картографічною продукцією з урахуванням досвіду проведення соціальних операцій / П.А. Савко, Н.В. Левінськова, Д.М. Могильний // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 200-207. – ISSN 2524-0056
527373
  Андріїв В.М. Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави : навч. посібник / В.М. Андріїв, О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. – 523, [1] с. – Бібліогр.: с. 502-523 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-45-6


  В пр. №1711314 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка від авторів. 24.04.2017 р. Підпис.
527374
  Юхименко В.М. Забезпечення платоспроможності страхових компаній в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юхименко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
527375
  Юхименко В.М. Забезпечення платоспроможності страхових компаній в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юхименко Володимир Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 258 арк. – Додатки: арк. 224-258. – Бібліогр.: арк. 8-10, 209-223 та в додатках: арк. 255-258
527376
  Фролов О. Забезпечення пожежної безпеки - шлях до збереження житття та здоров"я людей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 13
527377
  Рибалкіна О.С. Забезпечення пожежної безпеки в лікувально-профілактичних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 20-21
527378
  Андрусяк Василь Забезпечення пожежної безпеки під час святкування новорічних та різдвяних свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 14-15 : фото
527379
  Московчук Н.М. Забезпечення позитивної мотивації студентів-іноземмців до вивчення професійно спрямованої української мови як педагогічна умова формування україномовної професійно-комунікативної компетенції майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 33-38. – (Педагогічні науки ; № 5 (124)). – ISSN 2414-5076
527380
  Вербіцька М. Забезпечення позову в господарському й адміністративному судочинстві: порівняльно-правовий аспект (частина перша) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 2 (34). – С. 92-96. – ISSN 2524-0129
527381
  Опадчий І.М. Забезпечення позову в господарському процесі: потреба вдосконалення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 171-177. – Бібліогр.: на 10 пунктів
527382
  Потапенко В. Забезпечення позову в спорі про акції // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.97-99
527383
  Бєліков О. Забезпечення позову в цивільному судочинстві // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-117.
527384
  Вербіцька М. Забезпечення позову у господарському й адміністративному судочинстві: порівняльно-правовий аспект (частина друга) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 3 (35). – C. 14-18. – ISSN 2524-0129
527385
  Базна Ю. Забезпечення позову у корпоративних спорах // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 7
527386
  Корольов В.В. Забезпечення позову у цивільному процесі: проблеми і перспективи // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 185-193. – ISBN 978-966-437-304-0
527387
  Мороз І. Забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення загальних зборів акціонерів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 липня (№ 26/27). – С. 21. – ISSN 1992-9277
527388
  Косілова О. Забезпечення політичної безпеки України в умовах децентралізації державної влади // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – C. 89-94. – ISBN 978-617-7638-06-2
527389
  Парасюк В.М. Забезпечення порядку виконання зобов"язань: проблемні аспекти єдності цивільно-правового та кримінально-правового регулювання / В.М. Парасюк, Н.М. Парасюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 285-299. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
527390
  Смігунова О.В. Забезпечення поступального розвитку агропромислової сфери Харківської області в контексті стратегії смарт-спеціалізації / О.В. Смігунова, А.Ф. Гацько // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Ларіна Т.Ф. ; редкол.: Фулі Чен, Абуселидзе Г., Горська Є. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2. – C. 12-18. – ISSN 2524-0455
527391
  Ряпухін В.М. Забезпечення потрібної точності вимірювання прецизійними нівелірами деформацій покриття // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 57-59 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
527392
  Захарчук В.М. Забезпечення прав власників та законних володільців земельних ділянок // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 141-146. – (0). – ISSN 2078-9165
527393
  Журавльова Г.С. Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід та Україна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 52-56. – ISSN 2219-5521
527394
  Ткач Г. Забезпечення прав громадян в процесі реалізації дискреційних повноважень публічної адміністрації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 149-154. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено важливе питання щодо забезпечення реалізації основних прав громадян в процесі здійснення публічною адміністрацією своїх дискреційних повноважень. Показано, наскільки надійність такого забезпечення пов"язана із завданнями публічної ...
527395
  Ревака В. Забезпечення прав громадян при проведенні дослідної перевірки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 58-64.
527396
  Волкова С. Забезпечення прав дітей на освіту, запобігання правоорушенням та травматизму серед учнівської молоді // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-46
527397
  Запорожець О.Є. Забезпечення прав дітей під час військового конфлікту // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 239-243. – ISBN 978-617-7364-24-4
527398
  Нестор Н.В. Забезпечення прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному провадженні України // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 124-136. – ISSN 0130-2655
527399
  Проценко Т.О. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 37-44. – ISSN 2072-8670
527400
  Лузур Я.В. Забезпечення прав і свобод громадян в сфері публічного управління : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Лузур Я.В.; Лазур Я.В. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
527401
   Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення коронавірусної інфекції (COVID -19): особливості і шляхи удосконалення / Центр Разумкова. – Київ : Центр Разумкова :Заповіт, 2020. – 61, [1] с. : іл., табл. – Проєкт здійснено за сприяння Представництва Фонду Гаса Зайделя в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова)
527402
  Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України : Монографія / О.В. Негодченко; МВС України; Юридична академія. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 416с. – ISBN 966-684-063-4
527403
  Січкар В.О. Забезпечення прав і свобод людини поліцейськими структурами світу: історичний аспект // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 94-97. – ISBN 966-435-028-1
527404
  Михайленко Р. Забезпечення прав і свобод людини у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.106-107,110. – ISSN 0132-1331
527405
  Васецький В.Ю. Забезпечення прав і свобод людини як основний чинник прогресу суспільства на сучасному етапі його розвитку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 163-170. – ISSN 0869-2491
527406
  Коваль В. Забезпечення прав іноземців та осіб без громадянствав адміністративних справах про їх видворення за межі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 269-276. – ISSN 1026-9932
527407
  Смерницький Д.В. Забезпечення прав інтелектуальної власності в центральних органах виконавчої влади // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 41-49
527408
  Скрипнюк О.В. Забезпечення прав людини-головна мета державного управління // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 59-69
527409
  Прокопенко П. Забезпечення прав людини в контексті боротьби з тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 156-157


  This analyze of state of human rights during combating terrorism and the definition of main problems arising during it are given in that article.
527410
  Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (організаційні і процесуальні засади) / В.І. Шишкін; Ін-т міжнар. відносин Київськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 320с. – ISBN 966-7784-16-9
527411
  Пєтков С.В. Забезпечення прав людини правоохоронними органами / С.В. Пєтков, І.В. Іванов, Ю.В. Делія ; за заг. ред. Пєткова С.В. – Київ : КНТ, 2019. – 240, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-887-1
527412
  Дунаєвська Л.Г. Забезпечення прав людини при розслідуванні злочинів, скоєних медичними працівниками // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 225-226
527413
  Лабенська Л.Л. Забезпечення прав людини у демократичному суспільстві / Л.Л. Лабенська, Т.Л. Віниченко // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-15.
527414
  Курко М.Н. Забезпечення прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 5-9
527415
  Лойко Л. Забезпечення прав національних меншин у контексті євроінтеграційних перспектив України // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 151-157
527416
  Олександр Биков Забезпечення прав національних меншин у період УНР: історичний досвід та сучасні перспективи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 93-96.
527417
  Кондратенко В.М. Забезпечення прав осіб з інвалідністю на належні умови праці // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 45-49. – ISSN 2519-2353
527418
  Божик В.І. Забезпечення прав особи під час досудового розслідування кримінальних проступків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Божик Валерій Іванович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
527419
  Мусієнко А.О. Забезпечення прав особи при примусовому відібранні біологічних зразків для проведення експертизи // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 111-113. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
527420
  Калашнікова О. Забезпечення прав особи у кримінальному процесі: стандарти та практика // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 21-28.
527421
  Самойленко Г.В. Забезпечення прав пасажира: проблема колізії цивільного та споживчого законодавства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 33-41. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
527422
  Лісова Ю. Забезпечення прав підозрюваного у спеціальному досудовому розслідуванні в контексті Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 157-158. – ISSN 2310-9769
527423
  Щиголь О. Забезпечення прав потерпілого на збирання та подання доказів під час досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (301). – С. 289-295. – ISSN 2663-5313
527424
  Ващенко Ю. Забезпечення прав споживачів енергії як пріоритетне завдання енергетичних регуляторів у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу основних вимог законодавства ЄС щодо повноважень енергетичних регуляторів в сфері забезпечення прав споживачів енергії та формулюванню пропозицій щодо їх імплементації у національне законодавство України. Статья посвящена ...
527425
  Звєрєва О.В. Забезпечення прав споживачів у сфері торгівлі організованою мережею продавців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 112-116.
527426
  Котенко В.М. Забезпечення прав та законних інтересів позивача і відповідача адміністративним судом // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 240-242
527427
  Давиденко Л.М. Забезпечення прав та свобод громадян при здійсненні митних процедур // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 3. – С. 31-37
527428
  Проців О. Забезпечення права власності на мисливські види тварин у Галичині 1875-1939 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 11-16. – ISSN 2220-1394
527429
  Гічкін А.В. Забезпечення права власності нотаріусом: конституційно-правовий аспект // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 116-123. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
527430
  Жуковіна Л. Забезпечення права громадян на захист від шкидливого впливу шуму // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-90.
527431
  Морозов Є. Забезпечення права громадян на оскарження судового рішення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-31 грудня (№ 50/52)


  Забезпечення права громадян на апеляційне оскарження та касаційний перегляд судового рішення.
527432
  Лубенець І.Г. Забезпечення права дитини на особисту безеку в освітньому середовищі // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 286-290. – ISBN 978-617-7364-24-4
527433
  Мироненко В.П. Забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-18.
527434
  Кучинська О. Забезпечення права засудженого на справедливий суд в аспекті перегляду судових рішень за виключними обставинами на прикладі рішення ЄСПЛ у справі "Петухов проти України" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 254-260. – ISSN 2663-5313
527435
  Корнієнко-Зєнкова Забезпечення права кожного знати свої права та обов"язки в кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 134-147. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
527436
  Кулініч О.О. Забезпечення права людини і громадянина на освіту - важливий напрямок державної політики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 99-103.
527437
  Городовенко В. Забезпечення права на апеляційний перегляд справи: конституційно-правовий аспект і міжнародні стандарти // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 85-97. – ISSN 2310-6158
527438
  Рішко М.І. Забезпечення права на безоплатну правову допомогу в Україні: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Рішко Марія Іванівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
527439
  Безверха Ю.В. Забезпечення права на доступ до інформації органами публічної влади України та Європейського Союзу: // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 88-92. – ISSN 2219-5521


  У статті розглянуто й проаналізовано конституційно-правові та міжнародні аспекти забезпечення права доступу до інформації органами влади України та Європейського Союзу. Автором сформовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного інформаційного ...
527440
  Слепченко А.А. Забезпечення права на екологічну освіту громадян в Україні : монографія / Слепченко Анжела Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; [Чернівці] : Кондратьєв А.В., 2017. – 188, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-188. – ISBN 978-966-7957-21-6
527441
  Лесько А.О. Забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення через надання професійної правничої допомоги // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 315-330. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
527442
  Лесько А.О. Забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення через надання професійної правничої допомоги // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 315-330. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
527443
  Мазурик В. Забезпечення права на належну медичну допомогу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 42-48
527444
  Михалюк О. Забезпечення права на перегляд судових рішень Верховним Судом у контексті останніх змін у законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 417-418. – ISBN 978-617-7069-17-0
527445
  Поліщук Н.Р. Забезпечення права на працю інвалідів // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 323-326. – ISBN 978-617-7364-24-4
527446
  Остапенко В. Забезпечення права на свободу віросповідання в процесі децентралізації влади в Україні // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 148-153. – ISBN 978-617-7638-06-2
527447
  Яновська О.Г. Забезпечення права на свободу на стадії підготовчого провадження // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 60-68. – ISBN 978-966-520-183-0
527448
  Сопільник Р.Л. Забезпечення права на справедливий суд як складова предмета судового права в умовах європейської інтеграції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 34-40. – ISSN 1999-5717
527449
  Костицький В.В. Забезпечення права на сприятливе довкілля як основна функція екологічної держави // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 78-80. – ISSN 2413-7189
527450
  Мігоряну С.Д. Забезпечення права на судовий захист – передумова формування правової держави в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 483-485. – ISBN 966-660-151-6
527451
  Гофман Ю.Б. Забезпечення права осіб з обмеженими можливостями на вищу освіту в Європейському союзі на прикладі Республіки Польща // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 90-92. – ISBN 978-966-940-002-4
527452
  Шибіко В.П. Забезпечення права особи на доступ до правосуддя у системі принципів кримінального процесу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 168-171. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
527453
  Трофименко В. Забезпечення права підсудного на захист // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.73-78
527454
  Звєрєва О.В. Забезпечення права споживача на інформацію за допомогою господарсько-правових норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 277-283. – ISSN 1563-3349
527455
  Герасименко Є. Забезпечення правового захисту населення при наданні медичних послуг з використанням джерел іонізуючого випромінювання / Є. Герасименко, А. Сесемко // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 131-133
527456
  Потапенко Н.А. Забезпечення правової освіти громадськими організаціями: теоретико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 97-102. – ISSN 1563-3349
527457
  Гулак Л.С. Забезпечення правопорядку в системі функцій органів місцевого самоврядування різних рвнів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 57-63.
527458
   Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції : монографія / [О.М. Костенко, О.О. Кваша, І.І. Присяжнюк та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-21-5
527459
  Дорошенко Т.М. Забезпечення практичної спрямованості навчання майбутніх менеджерів авіаційної галузі через використання інноваційних методів квазіпрофесійної діяльності // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 161-166. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
527460
   Забезпечення працездатності елементів і конструкцій АЕС у період проектної та довгострокової експлуатації : (аналітичні дослідження і досвід експлуатації) : монографія / [О. Шугайло, С. Банько, Д. Брік та ін.] ; за ред. Олексія Шугайла ; Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядер. та радіац. безпеки". – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 2023. – 295, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. також: 30 років заради безпеки. – Бібліогр.: с. 275-295. – ISBN 978-966-2544-81-7
527461
  Лихач Ю.Ю. Забезпечення представництва національних меншин у виборних органах Європейського Союзу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 186-196. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
527462
  Піпченко Н.О. Забезпечення приватності індивідів у мережі Інтернет / Н.О. Піпченко, В.О. Донець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 10-14


  Проаналізовано політично-правові аспекти дотримання конфіденційності персональної інформації у мережі Інтернет, особливості ідентифікації особи у віртуальному просторі, а також досліджено можливості розширення прав людини щодо дотримання приватності у ...
527463
  Матвійчук В. Забезпечення принципу верховенства права в адміністративному судочинстві України // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-15.
527464
  Матвійчук В. Забезпечення принципу законності в адміністративному судочинстві України // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-17.
527465
  Оніщук М.В. Забезпечення принципу прозорості при прийнятті рішень колегіальними суб"єктами владних повноважень: теоретико-прикладний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 77-91. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
527466
  Оніщук М.В. Забезпечення принципу прозорості при прийнятті рішень колегіальними суб"єктами владних повноважень: теоретико-прикладний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 77-91. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
527467
  Сус М.С. Забезпечення принципу рівності конституційних прав і свобод людини та громадянина в процесі правореалізації // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 450-452
527468
  Мартієнко А.І. Забезпечення прогнозного управління природними рекреаційно-туристичними ресурсами // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 209-213. – ISSN 2524-003X
527469
  Фролов А. Забезпечення продовольством населення України та шляхи його гарантування в сучасних умовах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 94-99
527470
  Туренко А Забезпечення продовольчого суверенітету в умовах сучасних викликів та загроз // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Д.В. Лученко, О.О. Шинкарьов [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 157. – С. 20-33. – ISSN 2224-9281
527471
  Дубініна М.В. Забезпечення продовольчої безпеки в умовах інституціональної трансформації аграрного сектору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 99-103
527472
  Назарова Л.В. Забезпечення продовольчої безпеки в умовах світової продовольчої кризи // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 78-83. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
527473
  Калашнікова Т.В. Забезпечення продовольчої безпеки країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 26-30
527474
  Шубравська О.В. Забезпечення продовольчої безпеки України: повоєнний контекст / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (728). – Бібліогр.: 14 назв.
527475
  Гойчук О.І. Забезпечення продовольчої безпеки як головний пріоритет інвестиційної політики в АПК // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 91-96. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
527476
  Курило В. Забезпечення продовольчої безпеки як принцип державного управління аграрним сектором економіки України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 77-81.
527477
  Скидан О.В. Забезпечення продовольчої безпеки: сучасне бачення та ієрархічні рівні / О.В. Скидан, В.Є. Гринишин // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 68-77. – ISSN 2663-2144
527478
  Ковбасюк Ю. Забезпечення продуктивної зайнятості та підвищення ефективності функціонування трудового потенціалу - один із пріоритетів державної політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-89.
527479
  Нетребенко А. Забезпечення продуктивності групового заняття в системі функціонального навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 15-17
527480
  Лучка А. Забезпечення прозорості та відкритості бюджетів місцевого самоврядування як засіб поглиблення демократизації суспільного життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 37-45. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
527481
  Гуцул Н. Забезпечення професійного розвитку бібліотечних фахівців як пріоритетне завдання методичної діяльності // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 39-42. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність мережі бібліотек України для юнацтва та молоді з питання щодо безперервної освіти бібліотечних фахівців.
527482
  Година М.А. Забезпечення професійного розвитку державних службовців України в умовах європейської інтеграції : дис. ... д-ра філос. : 281, 28 / Година Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 240 арк. – Додатки: арк. 234-240. – Бібліогр.: арк. 211-233
527483
  Василик А.В. Забезпечення професійної працездатності персоналу в умовах нової соціоекономічної реальності / А.В. Василик, О.М. Білик, І.Ю. Пітько // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (49). – С. 160-166. – ISSN 2222-0712


  У роботі досліджено сутність і чинники професійної працездатності, а також її роль у забезпеченні високої продуктивності праці. Основною метою дослідження стали аналіз чинників, що впливають на працездатність сучасних працівників, виявлення рівня їх ...
527484
  Удовенко Ж. Забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.51-55. – ISSN 0132-1331
527485
  Котенко В.М. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача в адміністративному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Котенко В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 196 л. + Додаток: л. 194-196. – Бібліогр.: л. 178-193
527486
  Нескороджена Лариса Леонідівна Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.09 / Нескороджена Л.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
527487
  Нескороджена Лариса Леонідівна Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочінстві України : Дис... кандидата юридичних наук:12.00.09 / Нескороджена Лариса Леонідівна; КНУТШ; Юрид.фак-тет. – Київ, 2002. – 229 л. + Додатки:л.217-229. – Бібліогр.:л.193-216
527488
  Котенко В. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів сторін на стадії підготовчого провадження в адміністративному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-55. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано дотримання процесуальних прав та обов"язків сторін під час підготовки адміністративної справи до судового розгляду. Розглянуто сутність та особливості стадії підготовчого провадження в структурі адміністративного процесу. The contents ...
527489
  Креденцер О.В. Забезпечення психічного здоров"я українців, що перебувають в Німеччині у зв"язку з війною = Promotion of mental health of Ukrainians who fled to Germany from the war : навч.-метод. посібник : до 20-річчя Укр. Асоціаціі організаційних психологів та психологів праці / Оксана Креденцер ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Лаб. орг. психології, Укр. асоц. орг. психологів та психологів праці. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2023. – 110, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 83-89. – ISBN 978-617-7745-33-3


  Висвітлено науково-теоретичні засади менеджменту організацій як виду соціального управління, обґрунтовано основні завдання психології освітнього менеджменту.
527490
  Боднар Т.В. Забезпечення публічних і приватних інтересів у договірних відносинах за участю суб"єктів підприємництва // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 16-18. – ISBN 978-617-7087-39-6
527491
  Полюхович В.І. Забезпечення публічних та приватних інтересів при здійсненні державного регулювання фондового ринку України в умовах сучасного ринку // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 37-42. – ISBN 978-617-7087-39-6
527492
  Бал Мюджахіт Забезпечення публічної безпеки у Німеччині: практичний досвід для України / Бал Мюджахіт // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – С. 44-61. – ISSN 2786-6246
527493
  Сокуренко В.В. Забезпечення публічної безпеки як система // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – C. 21-28. – ISSN 2304-4556
527494
  Кошеленко В"ячеслав Вікторович Забезпечення радіаційної безпеки житлових будівель згідно з соціально-економічними вимогами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Кошеленко В.В.; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
527495
  Кіптик В.А. Забезпечення радіаційної безпеки населення на основі використання будівельних матеріалів з заданими параметрами : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Кіптик В.А.; Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2000. – 19л.
527496
  Дрозд О.М. Забезпечення раціонального використання солонцевих грунтів півдня України з використанням ГІС // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 24-30. – Бібліогр.: с. 30. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
527497
  Радченко О.І. Забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньопереміщених осіб в Україні:проблеми та шляхи подолання / О.І. Радченко, К.Є. Чухно // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (76). – C. 23-32. – ISSN 2078-3566
527498
  Мильцева В. Забезпечення реалізації прав людини через електронне правосуддя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 204-207. – ISSN 2663-5313
527499
  Сверба Ю.І. Забезпечення реалізації права на доступ до правосуддя як обов"язковий атрибут правової держави // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 311-316. – ISSN 2524-017X
527500
  Гетьманцева Н. Забезпечення реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 84-89
527501
  Дмитришин В.С. Забезпечення реалізації права особи на державну реєстрацію авторського права та авторського договору // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 22-25
527502
  Бурлака О.В. Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бурлака Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
527503
  Бурлака О.В. Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бурлака Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2018. – 296 арк. – Додатки: арк. 272-296. – Бібліогр.: арк. 222- 271
527504
  Домбровська О. Забезпечення реалізації суб"єктивного права на життя людини (теоретико - правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.98-102
527505
  Лепіш Н.Я. Забезпечення результативності актів тлумачення норм права / Н.Я. Лепіш, І.М. Проць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 37-45. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
527506
  Бордун О.Ю. Забезпечення рекреаційною та транспортною інфраструктурою карстових печер Поділля / О.Ю. Бордун, А.Б. Ховалко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 87-94 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
527507
   Забезпечення респіраторної підтримки у пацієнтів відділення інтенсивної терапії: можливості черезшкірної дилатаційної трахеостомії / О.А. Галушко, С.І. Бабак, С.О. Третьяченко, О.О. Кобець, Н.А. Грекул // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 82-86. – ISSN 2224-0586
527508
  Курак А. Забезпечення ризиків діяльності в системі економічної безпеки підприємства // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 84-90. – ISSN 2410-0919
527509
  Гонюкова Л.В. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 21-25
527510
  Олійник Н.М. Забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на роботу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Олійник Наталя Максимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
527511
  Олійник Н.М. Забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на роботу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Олійник Наталя Максимівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 197 арк. – Додатки: арк. 196-197. – Бібліогр.: арк. 172-195
527512
  Гетьманцева Н. Забезпечення рівності прав та можливостей у разі реалізації людиною своєї здатності до праці / Н. Гетьманцева, Г. Митрицька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 49-56. – ISSN 2663-5313
527513
  Сахарук І. Забезпечення рівності працівників у сфері зайнятості як передумова реалізації Програми гідної праці в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 197-199
527514
  Демешок О. Забезпечення рівності чоловіків і жінок як пріоритет соціальної політики України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-6912 01
527515
  Романенко Є.О. Забезпечення розбудови громадянського потенціалу в Україні / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 2 (2), грудень. – С. 87-93. – ISSN 2617-9660
527516
  Міненко П.О. Забезпечення розв"язків ОЛЗГ автоматизованими програмними мікросистемами для вивчення тектонічніх зон методами гравіметрії в місцях забудови екологічно небезпечних об"єктів / П.О. Міненко, Р.В. Міненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  В програмне забезпечення включені ряд розроблених спеціальних методів розв"язку обернених задач гравіметрії, ком-плексування яких є необхідною умовою для ефективного вивчення тектонічних зон в масивах гірських порід кристалічного фундаменту. In the ...
527517
  Квач Я.П. Забезпечення розвитку експорту високотехнологічних товарів в умовах зміни векторів зовнішньої торгівлі / Я.П. Квач, В.В. Коваль, І.А. Циналєвська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 420-426. – ISSN 0321-0499
527518
  Гнатківський Б. Забезпечення розвитку іпотечного кредитування в Україні за умов фінансової кризи // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 96-100. – ISSN 0201-758Х
527519
  Ларіна Н. Забезпечення розвитку механізмів управління виконавською дисципліною на публічній службі / Н. Ларіна, І. Яшутін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 21-27. – (Державне управління ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню особливостей забезпечення розвитку механізмів виконавської дисципліни на публічній службі крізь призму глобальних викликів та загроз. Здійснено аналіз сучасного стану забезпечення виконавської дисципліни на публічній службі з огляду ...
527520
  Харламова Г.О. Забезпечення розвитку національної економіки через використання прямих іноземних інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 287-293
527521
  Дун Чживей Забезпечення розвитку освітньої галузі національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дун Чживей ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
527522
  Влащенко Н Забезпечення розвитку соціального туризму в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 155-161. – ISSN 2222-4459
527523
  Головня О.М. Забезпечення розвитку сталого туризму в умовах глобальних екологічних викликів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 9 (548) : Закордонний досвід щодо повоєнного відновлення соціально-економічного розвитку. – С. 152-161. – ISSN 2222-4459
527524
  Шаповалова О. Забезпечення розвитку територіальних господарських систем: організаційно - правові питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.38-42. – ISSN 0132-1331
527525
  Стеблак Д.М. Забезпечення свободи віросповідання солдатів і військових капеланів у США // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 203-206. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
527526
  Козачук Микита Забезпечення свободи підприємницької діяльності за допомогою принципу пропорційності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 58-61
527527
  Коцар О.В. Забезпечення синхронності вимірювань та обліку в лібералізованих ринках електричної енергії // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко Ю.І. ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (53). – С. 23-34. – ISSN 1813-5420
527528
  Баженков Є.В. Забезпечення системи стратегічного управління освітньої галузі: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Баженков Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2023. – 44 с. – Бібліогр.: 42 назви
527529
  Чайковська М.П. Забезпечення системи управління маркетинговими ІТ-проєктами в умовах цифрових трансформацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Чайковська Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
527530
  Карпін С.І. Забезпечення системи управління у агропромисловому комплексі в умовах глобальних викликів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Карпін Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
527531
  Вакаренко О. Забезпечення системного входження науково-видавничої діяльності НАН України до цифрових наукових комунікацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (260). – С. 39-43. – ISSN 1029-7200
527532
  Венгер В. Забезпечення системності національного законодавства в умовах війни: парламентський практичний вимір // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 : Конституційне право в умовах воєнного стану. – С. 76-93. – ISSN 1026-9932
527533
  Гудзь О.Є. Забезпечення сільськогосподарських підприємств фінансовими ресурсами в період змін та стабілізації // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-52.
527534
  Завтур В.А. Забезпечення слідчим суддею та судом права на захист у кримінальному провадженні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 117-120. – ISBN 978-617-7096-97-8
527535
  Мозоль Н.І. Забезпечення соціальних прав людини-стратегічне завдання української держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-63.
527536
   Забезпечення соціальних прав у спорті : монографія / [М.І. Іншин та ін. ; за заг. ред. М.І. Іншина та Я.Я. Мельника] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права, Центр проблем імплементації Європ. соціального права. – Київ : Освіта України, 2021. – 271, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7993-90-1
527537
  Мацько В.А. Забезпечення соціальних прав учасників антитерористичної операції в Україні в контексті Загальної декларації прав людини // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 298-302. – ISBN 978-617-7364-24-4
527538
  Романов М.В. Забезпечення соціально-економічних прав засуджених у кримінально-виконавчих установах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 163-174. – ISSN 0201-7245
527539
   Забезпечення соціально-економічного балансу регіонального розвитку України / М.З. Згуровський, О.А. Гавриш, Н Скоробогатова, Д А. Кухарук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 11-15. – ISSN 2306-6806
527540
  Недобєга О.О. Забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств на основі кластерного підходу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 259-264. – (0). – ISSN 2078-9165
527541
  Нагорняк І. Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства: аналіз міжнародної практики // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – C. 64-72. – ISSN 2409-8892
527542
  Годун С.Д. Забезпечення соціально-економічної стабільності - головна умова забезпечення економічної безпеки України і залучення прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 396-398
527543
  Вінник О.М. Забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи: правові аспекти / О.М. Вінник, І.М. Кравець // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 126-132. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
527544
  Мельник Я. Забезпечення соціальної безпеки в євроінтеграційних умовах : монографія / [Ярослав Мельник] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права, Центр проблем імплементації європ. соц. права. – Одеса : Гельветика, 2022. – 279, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-554-044-2
527545
  Козлов К.І. Забезпечення соціальної безпеки як пріоритетний напрям взаємодії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 101-105. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
527546
  Яценко Б.Г. Забезпечення співпраці органів державної влади з організаціями громадського суспільства в Турецькій Республіці // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 3. – С. 84-92. – ISSN 2786-6246
527547
  Коліушко І. Забезпечення справедливого суду-пріоритет правової політики в Україні / І. Коліушко, Р. Куйбіда // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-7.
527548
  Синявська І. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні з метою інноваційного розвитку аграрної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 46-47. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
527549
  Домрачев В.М. Забезпечення стабільності банківської системи України у післякризовий період // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 142-147
527550
  Монастирський Д.А. Забезпечення стабільності закону у законотворчості // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 95-102
527551
  Веніславський Ф.Е. Забезпечення стабільності конституційного ладу в процесі побудови в Україні соціальної держави // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 3-8. – ISSN 0201-7245
527552
  Веніславський Ф.В. Забезпечення стабільності конституційного ладу України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 27-37. – ISSN 0201-7245
527553
  Потьомкін А.О. Забезпечення стабільності конституційного ладу України в конституційному правосудді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 216-221. – ISSN 1563-3349
527554
  Задерей А.Є. Забезпечення стабільності системи управління людськими ресурсами вітчизняних морських портів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Задерей Аліна Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
527555
  Ольшанська О.В. Забезпечення сталого регіонального розвитку на основі соціалізації закладів вищої освіти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (44). – С. 216-223. – ISSN 2222-0712
527556
  Ільків Н.В. Забезпечення сталого розвитку - конституційний обов"язок держави / Н.В. Ільків, Гаєцька-Колотило // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 294-296. – ISBN 978-966-7957-18-6
527557
  Spenser William Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору: досвід аграрної політики США / Spenser William, E.A. Kipєєвa // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 9 (13). – C. 20-29. – ISSN 2411-4413
527558
  Лутковська С.М. Забезпечення сталого розвитку за умов модернізації системи оцінки рівня екологічної безпеки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 87-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
527559
  Назарко С.О. Забезпечення сталого розвитку регіону через якісну вищу освіту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 176-180
527560
  Музика Ю.Д. Забезпечення сталого розвитку соціокультурної сфери України в контексті децентралізації владних повноважень / Ю.Д. Музика, О.Г. Гуйда // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7565-33-7
527561
  Євдокімов О.В. Забезпечення сталого розвитку територіальних громад // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
527562
  Шоке Ф. Забезпечення сталого розвитку у сільській місцевості - ключовий обов"язок аграрних університетів перед суспільством // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 5-8. – ISSN 2078-9912
527563
  Бондар М. Забезпечення сталості та єдності судової практики адміністративними судами // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277


  Національна школа суддів України провела онлайн-підготовку для підтримання кваліфікації суддів та помічників суддів окружних адміністративних судів, програма якої включала семінар-практикум "Судові витрати: практика правозастосування у судах ...
527564
   Забезпечення стандартизації параметрів управління для SDN архітектури при надійній передачі інформації / О.В. Сєлюков, Ю.В. Хмельницький, В.М. Лоза, Р.В. Бойко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 134-145. – ISSN 2524-0056
527565
  Кононенко Я.В. Забезпечення стандартів якості українського парфумерно-косметичної продукції // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 31-32
527566
  Головченко О.Ю. Забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Головченко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
527567
  Брятко А.А. Забезпечення стійкого розвитку національної економіки в контексті світової фінансово-економічної нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Брятко Анатолій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
527568
  Кульбачний С. Забезпечення стійкості гривні : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 58-61 : Табл., рис.
527569
  Савченко В.А. Забезпечення стійкості кібероборони держави в умовах збройного конфлікту // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформ.- комунікаційних технологій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (55). – С. 6-11. – ISSN 2409-7292
527570
  Пухальський В.М. Забезпечення стійкості конструктивних елементів камерних систем розробки уранових родовищ під об"єктами, що охороняються : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Пухальський Віктор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
527571
  Ромусік Я.В. Забезпечення стійкості малого та середнього бізнесу України в умовах економічної стагнації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 36-40. – ISSN 2306-6814
527572
  Бойко А. Забезпечення стійкості національної економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 4 (93). – С. 16-27. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
527573
  Лаптєєв О.А. Забезпечення стійкості підготовчої виробки в зоні інтенсивного прояву гірського тиску локальним впливом на умішуючі породи : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Лаптєєв О. А.; М-во вуг. пром. Укр. Дон. виробн. об"єдн. по видобутку вуг. "Донецьвугілля". – Донецьк, 1997. – 17л.
527574
  Поліщук Валентина Миколаївна Забезпечення стійкості роботи малопотужних натрієвих ламп високого тиску при нестабільних напругах мережі живлення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.07 / Поліщук Валентина Миколаївна; Харків. держ. Академ. міського господарства. – Харків, 1998. – 16л.
527575
  Козловський С.В. Забезпечення стійкості сучасної економічної системи — основа економічного розвитку держави / С.В. Козловський, Г.Ф. Мазур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень. – C. 5-12. – ISSN 2306-6814
527576
  Шестак Я.В. Забезпечення стійкості та захищеності РІТС / Я.В. Шестак, Д.О. Огбу, О.Г. Оксіюк // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 249-250
527577
  Світлична В.Ю. Забезпечення стійкості та повноцінного функціонування туристичної сфери в сучасних умовах адаптації до змінюваних епідеміологічних обставин // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 7, вип. 160. – С. 53-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
527578
  Козловський С.В. Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем : монографія / Козловський С.В. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 553, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 80-річчю Донец. нац. ун-ту ім. Василя Стуса. – Бібліогр.: с. 427-458. – ISBN 978-966-924-521-2
527579
  Грінченко Ю.Л. Забезпечення стратегічного розвитку авіаційної галузі України в умовах відкритої економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Грінченко Юрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
527580
  Рогачевський О.П. Забезпечення стратегічного управління у системі охорони здоров"я в умовах глобальних викликів: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Рогачевський Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
527581
  Шматько Н.М. Забезпечення структурно-комунікаційної стійкості великомасштабної економіко-виробничої системи як передумова підвищення ефективності її життєдіяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 157-164. – ISSN 2222-0712
527582
  Комарніцький О.Б. Забезпечення студентів педагогічних навчальних закладів радянської України гуртожитками у 1930 х рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 255-271. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
527583
  Лазаренко Л.А. Забезпечення судами конституційного права громадян України на звернення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 86-93. – ISSN 2078-3566
527584
  Паліюк В. Забезпечення судами України права на справедливий судовий розгляд. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі / Українська Правнича Фундація. – Київ, 2002. – № 3. – С.209-215
527585
  Хіміч В.М. Забезпечення суддів засобами для ефективної роботи в міжнародному контексті // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 324-326. – ISBN 978-617-7096-97-8
527586
  Сердюк В. Забезпечення судів і виконання судових рішень у контексті єдності судової влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 101-106.
527587
  Стусова Ю. Забезпечення судових витрат: перший практичний досвід // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 24-25
527588
  Борщенко Т.І. Забезпечення суспільного добробуту в трансформаційній економіці : Дис. ... д-ра філософії : 051 ; 05 / Борщенко Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 219 арк. – одатки: арк. 191-219. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 173-190
527589
  Дашо Т. Забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина - передумова формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 53-55.
527590
  Коваленко С. Забезпечення та збереження наукових фондів ННСГБ НААН: традиції та інновації // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 2519-4429
527591
  Шеремет О.О. Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Шеремет Олег Олексійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
527592
  Позднякова Л.О. Забезпечення та регулювання інвестиційної привабливості / Л.О. Позднякова, В.В. Котик // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 95-96. – ISSN 2075-4892
527593
  Малярчук І.І. Забезпечення та резерви: облікові аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 95-101
527594
  Кобаль М.І. Забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтегрції : дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії) : 12.00.05, 081 / Кобаль Михайло Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 182 арк. – Додатки: арк. 182. – Бібліогр.: арк. 8, 164-181 та в додатках: арк. 182
527595
  Кобаль М.І. Забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтегрції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобаль Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
527596
  Ярема В.А. Забезпечення трудових прав суддів у контексті судової реформи в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ярема Валерій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 190-209
527597
  Макаруха З.М. Забезпечення Україною належної законодавчої бази у сферах міграції та притулку відповідно до стандартів ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 539-544. – ISSN 1563-3349
527598
  Кулікова Д.В. Забезпечення умов екологічної безпеки поверхневих водойм України шляхом розрахунку величин їх асиміляційної ємності / Д.В. Кулікова, А.А. Юрченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 28-39. – ISSN 2411-4049
527599
  Онищенко О.Р. Забезпечення умов проведення модернізації економіки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 118-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
527600
  Тимченко С.Ю. Забезпечення управління розгортанням мобільної компоненти системи зв"язку з"єднань та частин Національної гвардії України цифровими радіозасобами / С.Ю. Тимченко, В.Д. Лазарев, І.М. Майборода // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (86). – С. 131-136. – ISSN 2078-7480
527601
  Смерницький Д.В. Забезпечення управління якістю відповідно до стандартів серії ISO при розробці та виготовленні науково-технічної продукції: правове регулювання // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 22-30. – ISSN 1992-4437
527602
   Забезпечення фахової підготовки лікарів у Німеччині / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна, Т.І. Горпініч // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 252-256
527603
  Грицаєнко Л.Р. Забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами як один з аспектів українсько - канадської співпраці // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.60-65
527604
  Ковальчук С.С. Забезпечення фінансово-бюджетної стабільності в контексті реалізації національних економічних інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-63. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розкрито проблему стабільності фінансового сектору, зокрема його бюджетної системи. The problem of the stability in the financial sphere and particularly its budget system are disclosed.
527605
  Ярошевич Я.С. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств в умовах воєнного стану // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 7/8 (266-267). – С. 111-119. – ISSN 2522-1620
527606
  Артем"єва І.О. Забезпечення фінансового розвитку корпорацій у країнах з транзитивною економікою : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 40-43. – Бібліогр.: 10 назв
527607
  Бердар М. Забезпечення фінансової безпеки суб"єктів підприємництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-76. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрита сутність та місце фінансової безпеки суб"єктів підприємництва в системі фінансової безпеки держави, основні цілі, завдання і функції фінансової безпеки суб"єктів підприємництва. Ключові слова: фінансова безпека, суб"єкти ...
527608
  Лойко В.В. Забезпечення фінансової безпеки суб"єктів підприємництва аграрного сектору / В.В. Лойко, Д.М. Лойко, Д.В. Лех // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
527609
  Варналій З.С. Забезпечення фінансової безпеки України як чинник сталого розвитку економіки // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2021 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т, Каф. фінансів і кредиту [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 29-32. – ISBN 978-617-7611-99-7
527610
  Власюк О.С. Забезпечення фінансової безпеки як пріоритет модернізації фінансової політики України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 33-39
527611
  Ровинський Ю.О. Забезпечення фінансової дисципліни та законності у міжбюджетних відносинах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 450-456. – ISSN 1563-3349
527612
  Єгоричева С. Забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад: досвід країн Європейського Союзу для України / С. Єгоричева, М. Лахижа // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 64-77. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
527613
  Коваль В. Забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад: досвід країн ЄС // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 119-132. – ISSN 1818-5754
527614
  Попова В.В. Забезпечення фінансової спроможності новостворених територіальних громад як дієвий механізм публічної політики у сфері протидії пандемії та забезпеченні сталого розвитку України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 57-64. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
527615
  Клюско Л.А. Забезпечення фінансової стабільності банків в умовах фінансової кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 97-106. – ISSN 1993-6788
527616
   Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки : аналітична доповідь / [Белінська Я.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-554-130-1
527617
  Петриченко Лариса Юріївна Забезпечення фінансової стабільності комерційних банків України : Дис. ... канд. економічних наук: 08.04.01. / Петриченко Л.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 288с. + Дод.: л. 195-288. – Бібліогр.: л. 178-194
527618
  Петриченко Лариса Юріївна Забезпечення фінансової стабільності комерційних банків України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Петриченко Л.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв.
527619
  Кузьменко М.М. Забезпечення фінансової стабільності підприємства в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-93. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фактори забезпечення фінансової стабільності вітчизняного підприємства та особливості фінансового менеджменту в умовах перехідної економіки.
527620
  Петрик О.О. Забезпечення фінансової стабільності як ключова функція Центрального банку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 27-29
527621
  Капкайкіна Є.В. Забезпечення фінансової стійкості підприємств в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 161-169 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
527622
  Татар М.С. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в умовах глобальних викликів / М.С. Татар, О.В. Гребенікова, І.Г. Ковальчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 371-378. – ISSN 2222-4459
527623
  Балицька М.В. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Балицька Марія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 223 арк. – Додатки: арк. 197-224. – Бібліогр.: арк. 9-12, 176-196 та в додатках: арк. 221-224
527624
  Балицька М.В. Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Балицька Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
527625
  Луцишин О. Забезпечення фінансової стійкості та надійності кредитних спілок в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – С. 174-188. – ISSN 1818-5754
527626
  Парипа К.В. Забезпечення фінансової стійкості: порівняльний аналіз систем макропруденційного регулювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 113-118
527627
  Шут М.І. Забезпечення фундаментальної і прикладної інноваційно-дослідницької спрямованості освітнього процесу з фізики в педагогічних університетах / М.І. Шут, Л.Ю. Благодаренко, Т.Г. Січкар // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 53-56. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
527628
  Карпенко О.А. Забезпечення функціонування системи управління персоналом публічної служби // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 309-311. – (Право. Економіка. Управління)
527629
  Кармаза О.О. Забезпечення цивільних прав громадян в умовах дії правового режиму на тимчасово окупованій території України: загальнотеоретичні положення нотаріального процесу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 305-312. – ISSN 2306-9082
527630
  Бараккі М.А. Забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі як засіб відновлення порушених прав і законних інтересів громадян // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-35.
527631
  Мельник Я.Я. Забезпечення цивільної процесуальної безпеки при застосуванні методу "opt in" у масовому (груповому) позові у цивільному процесі // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 140-154. – ISSN 2617-5967


  Стаття присвячена дослідженню проблем застосування методу «opt in» при згоді учасників спору на участь в масовому (груповому) позові в цивільному судочинстві. Акцентується увага на виявлені ускладнень цивільного процесу при застосуванні цього методу, ...
527632
  Слюсарчук Х. Забезпечення цифрових прав: реалії та перспективи розвитку // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 122-123
527633
  Дульська І. Забезпечення цифровізації секторів національної економіки IT-фахівцями: проблеми і шляхи їх вирішення // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2023. – № 6 (739). – С. 70-98 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
527634
  Тьорьок Ю. Забезпечення цілісності судової практики Верховного Суду Угорської Республіки і застосування ним рішень Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 186-188. – ISSN 1026-9932
527635
  Закревська С. Забезпечення якісного розвитку неформальної освіти дорослих // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 125-129. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
527636
  Єгоров Г.С. Забезпечення якісної освіти у загальноосвітньому і технологічному ліцеї Франції // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 57-96. – ISBN 966-96711-2-4
527637
  Кузнєцова Н. Забезпечення якісної практичної підготовки студентів-юристів як невід"ємна складова реформування юридичної освіти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 66-72. – ISSN 1026-9932
527638
  Кузнєцова Н. Забезпечення якісної систематизації законодавства як важлива складова правотворчої діяльності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 42-53. – ISSN 1026-9932
527639
   Забезпечення якісної систематизації законодавства як важлива складова правотворчої діяльності // Правотворчість в Україні: перспективи законодавчого врегулювання : зб. наук. праць / Київ. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України ; за заг. ред. О.О. Кота, А.Б. Гриняка, Н.В. Міловської. – Одеса : Гельветика, 2022. – С. 7-18. – ISBN 978-617-554-039-8
527640
  Коломоєць Т.О. Забезпечення якості - пріоритетний напрямок публічного врядування при реалізації права на освіту в Україні (в аспекті вищої юридичної освіти) // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 10-15. – ISBN 978-617-7096-88-6


  "Ця стаття формулює конкретні рекомендації щодо оптиміізації мережі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 081 "Право"".
527641
  Атаманчук І. Забезпечення якості в академічних дослідженнях // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 6


  15-16 жовтня в Єревані відбувся семінар "Забезпечення якості академічних досліджень: упровадження мехінізмів забезпечення якості, гарантування достовірності та адекватності досліджень". Українську сторону представляли національні експерти М. ...
527642
  Петрушкова А. Забезпечення якості викладання іноземної мови у закладах вищої освіти: методологічний вимір // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 125-132. – ISSN 2411-1317
527643
  Рахманов В. Забезпечення якості вищої військової освіти та проблеми розвитку професійної військової освіти в Україні // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 242-253. – ISSN 2617-1775
527644
  Федчишин Н. Забезпечення якості вищої медичної освіти у Німеччині // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 76-80. – ISBN 978-966-644-365-9
527645
  Євтух М.Б. Забезпечення якості вищої освіти - важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М.Б. Євтух, І.С. Волощук // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-74


  Определены самые главные конструкты высшего образования и его задачи, направленные на повышение качества подготовки студентов вузов.
527646
  Марушкевич А.А. Забезпечення якості вищої освіти / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 233-243. – ISBN 978-966-439-865-4
527647
  Пшенична Л. Забезпечення якості вищої освіти в контексті імплементації Закону України "Про вищу освіту" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 113-128. – ISSN 2312-5993
527648
  Бугров В.А. Забезпечення якості вищої освіти в Україні залежить від ефективності впровадження компетентнісного підходу / В.А. Бугров, А.П. Гожик // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 9-12. – ISSN 2078-1016
527649
  Рижа Т.В. Забезпечення якості вищої освіти в Україні: напрями вдосконалення державного регулювання / Т.В. Рижа, Т.Т. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 187-190. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
527650
  Локшина О. Забезпечення якості вищої освіти в умовах європеїзації України // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
527651
  Жарова О.В. Забезпечення якості вищої освіти в умовах інноваційного розвитку // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 59-64. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
527652
  Агейчева А.О. Забезпечення якості вищої освіти при впровадженні дистанційного навчання на прикладі Швеції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 99-100. – ISSN 2078-1016
527653
  Коваленко О.М. Забезпечення якості вищої освіти у Польщі: досвід для України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 105-108. – ISSN 2078-1016


  У статті здійснено цілісне дослідження вищої освіти Польщі та співробітництво України і Польщі в питаннях освіти та науки. Автор згадує КНУ імені Тараса Шевченко.
527654
  Кошарна Н.В. Забезпечення якості вищої освіти у Швеції (на прикладі підготовки майбутніх вчителів) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 100-105. – ISSN 2078-1016


  Здійснено порівняльний аналіз принципів та підходів до професійної підготовки майбутніх учителів у Швеції та Україні з метою виявлення їхніх спільних та відмінних рис, а також переваг і недоліків кожної системи.
527655
  Клімова Г.П. Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 65-73. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "У статті розкривається сутність інноваційного суспільства і розглядаються особливості інноваційного типу соціального розвитку. Аналізуються умови його становлення. Особлива увага приділяється дослідженню якості вищої освіти. Аналізується система ...
527656
  Антонюк Л.Л. Забезпечення якості вищої освіти: глобальний вимір // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 71-88. – ISBN 978-966-926-349-0
527657
  Калашнікова С. Забезпечення якості вищої освіти: досвід Фінляндії // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7288-01-4
527658
  Дадашев Б.А. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми оцінювання / Б.А. Дадашев, Ю.Б. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 54-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовані проблеми сучасного етапу запровадження Болонського процесу в Україні. Проаналізовано вплив обраної системи оцінювання знань студентів на забезпечення якості вищої освіти. Запропоновані конкретні методичні рекомендації щодо розробки ...
527659
  Ляшенко Д. Забезпечення якості геоекологічних карт на етапах створення і використання / Д. Ляшенко, І. Цюпа, В. Чехній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – C. 85-94. – (Геологія ; вип. 4 (99)). – ISSN 1728-3817


  (Представлено членом редакційної колегії д - ром геол . наук , ст . дослідником О . І . Меньшовим ) Розроблено схему забезпечення якості карт ( на прикладі картографічних творів геоекологічної тематики ) у процесі створення картографічних ...
527660
  Лаврухіна В.В. Забезпечення якості дистанційного навчання студентів закладів вищої освіти в сучасних умовах / В.В. Лаврухіна, Н.О. Шевченко // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки" : м. Вінниця. Україна, 8 квіт. 2022 р. / "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 38-40. – ISBN 978-617-8037-66-6
527661
  Регейло І. Забезпечення якості докторської підготовки в європейських університетах // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 160-162. – ISBN 978-966-644-324-6
527662
  Сарик Р. Забезпечення якості життя населення як головна системна функція місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 272-277.
527663
   Забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США : монографія / Л.Л. Волинець, А.П. Джурило, Г.С. Єгоров [та ін.] ; [наук. ред.: О.І. Локшина] ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2015. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255 та в кінці ст. – ISBN 978-966-644-430-4
527664
  Єгоров Г. Забезпечення якості загальної середньої освіти у Франції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 35-36
527665
  Арістархова М.С. Забезпечення якості іншомовної підготовки викладачів ВВНЗ у системі військово-педагогічного співробітництва… // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 29-34. – ISSN 2227-2844
527666
  Стеценко В.Ю. Забезпечення якості медичної допомоги в умовах запровадження в Україні обов"язкового медичного страхування (адміністративно-правові принципи та складові елементи) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 322-326. – ISSN 1563-3349
527667
  Вятчаніна Л.І. Забезпечення якості освіти – ключова позиція Болонського процесу / Л.І. Вятчаніна, С.В. Вятчаніна // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 182-185


  Йдеться про досвід Київського славістичного університету щодо підготовки фахівців рівня "магістр" зі спеціальності "Управління навчальним закладом": здобутки та проблеми розбудови спеціальності в світлі ключових позицій Болонського процесу.
527668
  Марушкевич А. Забезпечення якості освіти в сучасному ЗВО: актуальні ідеі? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 31-34. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні ідеї щодо забезпечення якості освіти в закладах вищої освіти України; наголошено на її суттєвих характеристиках і важливості взаємоузгодження навчальних планів у вітчизняних і зарубіжних ЗВО; обґрунтовано суть понять "якість ...
527669
  Кравченко С. Забезпечення якості освіти в США та в Україні: тенденції розвитку // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 17-24. – ISSN 2411-1317
527670
  Годлевська К. Забезпечення якості освіти дорослих у сучасному освітньому просторі: досвід Угорщини // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 44-48. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
527671
  Субіна О. Забезпечення якості освіти при підготовці викладачів гуманітарних спеціальностей // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 37-48. – ISSN 1682-2366
527672
  Бабченко Н. Забезпечення якості освіти як один з напрямів впровадження польського досвіду у вітчизняну систему вищої освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 49-52. – ISBN 978-617-7263-79-0
527673
  Внукова Н. Забезпечення якості освітніх послуг для підготовки фахівців страхової справи у контексті Болонського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-13. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості забезпечення якості підготовки фахівців для страхової справи в контексті Болонського процесу та міжнародної стандартизації якості надання послуг з метою забезпечення фінансової стійкості страхових компаній, визначено причини і ...
527674
   Забезпечення якості освітніх процесів / Д.О. Мельничук, В.П. Лисенко, Л.В. Кліх, О.В. Зазимко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 13-17. – ISSN 2078-1016
527675
  Сидоренко В.В. Забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами навчання в умовах відкритої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 82-97. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
527676
  Гордійчук С. Забезпечення якості освітньої діяльності у вищому медичному навчальному закладі на основі процесного підходу // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 44-52. – ISSN 2078-1687
527677
  Єременко І. Забезпечення якості підготовки докторів філософії в контексті розбудови Європейського простору вищої освіти / І. Єременко, А. Сбруєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 86-103. – ISSN 2312-5993
527678
  Опачко М.В. Забезпечення якості підготовки фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання / М.В. Опачко, О.С. Повідайчик, Е.Т. Соломка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 120-125. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається підхід до якості підготовки фахівців як багатогранного поняття, що відображає володіння випускником вузу компетентностями, що дозволяють йому розв"язувати професійно-орієнтовані задачі і, яка забезпечується дотриманням сукупності ...
527679
  Анзін В.О. Забезпечення якості послуг передачі мультимедіа мережами нового покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Анзін В.О. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
527680
  Малюта Л.Я. Забезпечення якості продукції - необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-14. – Бібліогр. в кінці ст.
527681
  Карпенко В. Забезпечення якості професійної військової освіти: досвід США для України // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 92-99. – ISSN 2617-1775
527682
  Бахтіярова Х. Забезпечення якості професійної підготовки інженера-педагога на основі компетентнісного підходу / Х. Бахтіярова, І. Середіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-12. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено темі якості освіти на теренах України. Проаналізовано місце і роль якості європейської вищої освіти, а саме те, що Європейський союз розглядає якісну освіту, передусім, як інструмент економічного зростання на шляху до розбудови більш ...
527683
  Губар О.Є. Забезпечення якості страхових послуг: сучасна методологія та практика // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 1 (7). – С. 9-16. – ISSN 2076-4561
527684
  Скабурскієне Н. Забезпечення якості у вищій освіті: досвід Литви / Н. Скабурскієне, А. Серпатаускас; інтерв"ю вела Світлана Свіжевська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 10-18. – ISSN 1682-2366
527685
  Лісовська Л.С. Забезпечення якості у продуктових інноваціях підприємства / Л.С. Лісовська, Л.В. Іванець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 145-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
527686
  Мартиненко С. Забезпечення якості університетської освіти в умовах змішаного та дистанційного навчання // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 7-13. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
527687
  Смолікевич Н. Забезпечення якості університетської освіти США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 46-51. – ISSN 2308-4634
527688
  Комарова А.І. Забезпечення якості управління освітою в контексті інноваційних процесів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 103-107


  Мета статті полягає в здійсненні наукового аналізу якості управління освітою в контексті інноваційних процесів у системі вищої освіти й розробленні рекомендацій щодо можливостей використання прогресивного закордонного досвіду в Україні.
527689
  Комісаренко Н.О. Забезпечення якості як визначальний принцип європейського простору вищої освіти // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 273-283. – ISSN 2218-5348
527690
   Забезпеченя збору інформації для тривимірного кадастру / В.Д. Шипулін, С.Г. Нестеренко, В.В. Головачов, В.В. Касьянов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
527691
  Мікульонок І Забезпеченя якості професорсько-викладацького складу ВНЗ - основа ефективної підготовки фахівців // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 12-20. – ISSN 1682-2366


  Система роботи в НТУУ"КПІ".
527692
  Черненко М Забезпечити верховенство закону. Це головний принцип у діяльності органів прокуратури Житомирської області // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.15-21
527693
  Сироткіна А. Забезпечити зміни в системі освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 7 жовтня (№ 186). – С. 3


  Голова ВР В. Гройсман запропонував у листопаді провести в парламенті "день освіти" - розглянути пакет законодавчих актів, які передбачають нагальні зміни в освітянській сфері.
527694
  Самуха В. Забезпечити на повну. Щодо важливості питання забезпечення виконання судового рішення // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 30-31
527695
  Медведько О. Забезпечити принцип законності правосуддя // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
527696
   Забезпечити якісне дистанційне навчання // Світ. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 39/40)
527697
  Бережнюк О. Забезпечити якість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12 лютого (№ 25). – С. 10-11


  Що таке інституційний аудит та чи допоможе він покращити середню освіту?
527698
  Майданик Р. Забезпечувальне право власності // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-33
527699
  Ятченко Є.О. Забезпечувальні заходи в господарському процесі України та у міжнародному комерційному арбітражі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 84-91. – ISSN 2413-1342
527700
  Гонтар О. Забезпечувальні заходи в міжнародному арбітражі: зміни на часі // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 20-21
527701
  Притика Ю. Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 139-149. – ISSN 0132-1331
527702
  Нищій Б. Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі. Реалізація на території України // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 27-28
527703
  Маринчак Н.Є. Забезпечувальні заходи в податковому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Маринчак Нінель Євгенівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 187-207
527704
  Маринчак Н.Є. Забезпечувальні заходи в податковому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Маринчак Нінель Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
527705
  Дев"яткіна М.С. Забезпечувальні заходи та пришвидшена процедура розгляду спору в новій редакції Регламенту МКАС при ТПП України: аналіз та пропозиції з удосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 314-318. – ISSN 2219-5521
527706
  Прусенко Г.Є. Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі : монографія / Г.Є. Прусенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2017. – 193, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-188. – ISBN 978-617-566-411-7


  У пр. № 1728414 напис: Шановній Натаії Олександрівні з повагою від автора. Підпис
527707
  Прусенко Г.Є. Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Прусенко Галина Євгеніївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
527708
  Прусенко Г.Є. Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Прусенко Галина Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202 арк. – Додатки: арк. 196-202. – Бібліогр.: арк. 178-195
527709
  Нестеренко В. Забезпечуємо літературою, консультуємо... // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  Інформація директора бібліотеки про Наукову бібліотеку ім. М. Максимовича для першокурсників.
527710
  Кузнецова С.А. Забереги / С.А. Кузнецова. – М, 1972. – 144с.
527711
  Ероховец А.С. Забереги / А.С. Ероховец. – М., 1980. – 334с.
527712
  Савеличев А.А. Забереги / А.А. Савеличев. – М., 1983. – 479с.
527713
  Васьків М. Забереж І. Чендея як відтворення і творення власної Йокнапатофи і власного Макондо // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 38-42


  У статті йдеться про формування в епічних творах Івана Чандея цілісного персонажно-просторового локусу верховинського села Забереж, "прототипом" якого є рідне село письменника Дубове. Цей локус аналізується через порівняння з подібними локусами ...
527714
  Лігостов В.О. Заберіть свій мільон! / В.О. Лігостов. – Київ, 1975. – 248 с.
527715
  Ковтунець В.В. Забеспечення відкритості процесу вступу до вищих навчальних закладів // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 4. – С. 9-10.
527716
  Стріха М. Забеспечення доступу до електронних наукових видань через мережу Уран: перші результати і висновки. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 65-67.
527717
  Гуртієва Л.М. Забеспечення моральних цінностей особливості в кримінально-процесуальному законодавстві України при проведенні слідчих дій // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 15-19
527718
  Голованюк А. Забеспечення новизни наукових комуникацій засобами соціальних мереж / А. Голованюк, Г. Пономаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 129-138
527719
  Форостяний А. Забеспечення участі понятих під час проведення слідчих (розшукових) дій // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 74-78
527720
  Ковалевська О. Забетонований пантеон // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 5 (481), 3-9.02.2017 р. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561


  Родинний склеп Скоропадських як виклик політиці історичної пам"яті.
527721
  Іскорко-Гнатенко Забєлін І.Є. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 123. – ISBN 978-617-7442-69-0
527722
  Короткий В.А. Забєлін Іван Єгорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 126-127. – ISBN 966-06-0393-2
527723
   Забий гол небезпекам // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 31-32
527724
  Добролюбов Н.А. Забитые люди / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература, 1957. – 75 с.
527725
  Добролюбов Н.А. Забитые люди / Н.А. Добролюбов. – Москва, 1957. – 76с.
527726
  Добролюбов Н.А. Забитые люди (1861) : [Сочинения Ф.М. Достоевского. 2 т. (1860)] / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 65 с.
527727
  Полоцька О. Забіг на довгу дистанцію, або Мистецтво навчатись на власних помилках // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 33/34)


  Про проблеми грантового циклу на прикладі діяльності цього Фонду та шляхи їх вирішення.
527728
   Забігайло Володимир Костянтинович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 12-13. – ISBN 966-7024-23-1
527729
   Забігайло Володимир Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 276. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
527730
  Матвієнко В.М. Забігайло Володимир Костянтинович (- правознавець, дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 15. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
527731
   Забігайло Володимир Костянтинович (1944-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 156. – ISBN 978-966-439-754-1
527732
   Забігайло Володимир Костянтинович (1944-2005) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 174-175. – ISBN 978-966-933-054-3
527733
  Матвієнко В.М. Забігайло Костянтин Семенович (- правознавець, дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 15-16. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
527734
   Забігайло Костянтин Семенович (1915-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 156. – ISBN 978-966-439-754-1
527735
   Забігайло Костянтин Семенович (1915-1996) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 175. – ISBN 978-966-933-054-3
527736
  Ярмиш Ю.Ф. Забіла Наталія Львівна (- письменниця) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 16. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
527737
  Іскорко-Гнатенко Забіла Я.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 123. – ISBN 978-617-7442-69-0
527738
  Сиротюк М.Й. Забіліли сніги : роман / М.Й. Сиротюк. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 423с.
527739
  Сиротюк М.Й. Забіліли сніги : Роман / М.Й. Сиротюк. – Київ : Дніпро, 1975. – 567с.
527740
  Мамалига А. Забіяка Іван Михайлович : [спогади] / Анастасія Мамалига // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 119-121. – ISBN 978-966-2726-03-9
527741
  Погребенник В. Заблисне сонце по всій Україні...: Візія батьківщини у творчості Василя Пачовського. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 3. – С. 54-65. – ISSN 0042-9422
527742
  Вертій О. Заблокована національна свідомість // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 106-123. – ISSN 0868-4790


  Заблокованість стосується стану єства кожного конкретного українця, назвав її національною чи просто людською. Адже людяність, на відміну від вихованості, не може бути наднаціональною.
527743
  Загрія Р. Заблокували податкову накладну: що робити? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 38-39
527744
   Заблоцька Ріта Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 156-157. – ISBN 978-966-439-754-1
527745
   Заблоцька Ріта Олександрівна // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 52-53


  Член Спеціалізованої вченої ради.
527746
   Заблоцька Ріта Олександрівна (1966) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 175. – ISBN 978-966-933-054-3
527747
  Плеханов С.Н. Заблудившийся всадник : роман / С.Н. Плеханов. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 383 с. – ISBN 5-235-00644-5
527748
  Сейсенбаев Р. Заблудившийся крик / Р. Сейсенбаев. – М, 1986. – 447с.
527749
  Коринец Ю.И. Заблудившийся робот : фіантаст. повесть / Коринец Ю.И. – Москва, 1988. – 128 с.
527750
  Тулохонов А. Заблудились в упреках. Власть хочет списать на ученых собственные грехи // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 6-7


  Власти необходимо уяснить, что директивное управление наукой - занятие малопродуктивное.Реформы, предложенные Министерством образования и науки, предполагают перенос фундаментальных исследований в университеты. Логично предположить, что их авторы слабо ...
527751
  Владимиров В.П. Заблудшие / В.П. Владимиров, П.К. Финн. – Москва, 1974. – 111с.
527752
  Каганов В.И. Заблуждаются даже гении о французском математике Пьере Ферма // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 10-13
527753
   Заблуждающийся разум?. – Москва, 1990. – 461с.
527754
  Ас-Сайид Ахмад Заблуждение Ваhhабитов / Муфтий Мекки Ас-Сайид Ахмад ибн Зайни Дахлян (1812-1884) ; Духовное управление мусульман Украины. – 8-е изд. – Киев : Аль-Иршад, 2009. – 36 с.
527755
  Емельянова Алла Васильевна Заблуждение как гносеологическая категория : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Емельянова Алла Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 24л.
527756
  Базаров И.П. Заблуждения и ошибки в термодинамике / И.П. Базаров. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 56 с.
527757
  Селиванов Ф.А. Заблуждения и пороки / Ф.А. Селиванов. – Томск, 1965. – 130 с.
527758
   Заблуждения течения "Хизб ат-тахрир" / Духовное управление мусульман Украины. – 6-е изд. – Киев : Аль-Иршад, 2009. – 28 с. – (Будьте осторожны!)
527759
  Литвин Т. Заблукали в лісі - не панікуйте! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 40
527760
  Логвиненко Л. Заблукалі в лісосмугах : повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 44-46
527761
  Неждана Н. Заблукані втікачі : проза: драматичний квест // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 11. – С. 100-129. – ISSN 0130-321Х
527762
  Мартович Л. Забобон, 1917
527763
  Мартович Л. Забобон : повість / Л. Мартович. – Київ : Сяйво, 1928. – 342 с.
527764
  Мартович Л. Забобон : повість / Л. Мартович. – Київ : Держлітвидав України, 1950. – 268 с.
527765
  Мартович Л. Забобон : повість / Лесь Мартович. – Київ, 1956. – 292 с.
527766
  Мартович Л. Забобон : повість / Л. Мартович. – Київ, 1971. – 231 с.
527767
  Мартович Л. Забобон : повість / Л. Мартович. – Київ, 1985. – 351 с.
527768
  Радчук В. Забобон неперекладності, або чи під силу мові Тараса переклад цитат? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 64-68.
527769
  Радчук Віталій Забобон неперекладності, або Чи під силу мові Тараса переклад цитат? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 64-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  Що таке перекладність? Просто кажучи, це можливість відтворити щось засобами іншої мови. У широкому сенсі - вияв взаємного тяжіння, здатність зрозуміти й утілити, тобто витлумачити чужий світ думок і почувань питомими для себе і свого середовища ...
527770
  Яковенко Н. Забобон про забобон // Критика. – Київ, 1998. – Листопад, (число 11). – С. 29


  Репліка на статтю українського історика Олексія Толочка.
527771
  Горак Р. Забобон про Леся Мартовича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 9 квітня (№ 7). – С. 18-19


  До 150-річчя від дня народження.
527772
  Горак Р. Забобон про Олеся Мартовича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 23 квітня (№ 8). – С. 14-15


  До 150-річчя від дня народження.
527773
  Терно Сергій Олександрович Забобони й стереотипи: що слід про них знати викладачу громадянознавчих курсів // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-21. – Бібліогр. в кінці ст.
527774
  Денискіна Г. Забобони як світоглядний феномен у сучасній українській усній народній творчості / Г. Денискіна, Г. Траузер // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 37-42. – ISSN 0130-5263


  "Розглянуто забобон як світоглядний феномен, його сутність, побутування та вплив на людську свідомість. Проаналізовано різні типи забобонів, зокрема, розглянуто ті з них, що пов’язані з фаховою діяльністю представників небезпечних спеціальностей".
527775
  Анісімова Марина Федорівна Забов"язання України щодо прав людини у зв"язку зі вступом до Ради Європи : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.11 / Анісімова М.Ф.;КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с.
527776
  Кодзяс К. Забой номер семь : роман ; пер. с новогр. / Костас Кодзяс. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 367 с.
527777
  Кодзяс К. Забой номер семь : роман ; пер. с гр. / Костас Кодзяс. – Изд. 2-е. – Москва : Прогресс, 1970. – 320 с. : ил.
527778
  Кодзяс К. Забой номер семь : роман / Костас Кодзяс ; Авт. пер. с новогр. Н. Подземской и П Антеоса. – Москва : Советский писатель, 1978. – 320 с. : ил.
527779
  Султанов Б.З. Забойные буровые машины и инструмент / Б.З. Султанов. – М., 1976. – 239с.
527780
  Юнга Забойщик Давыдов / Юнга. – М., 1930. – 16с.
527781
  Архипов С.С. Заболачивание суши : факторы и пути / С.С. Архипов. – Москва : Гослестезиздат, 1934. – 63 с.
527782
  Иожица Н.А. Заболеваемость и нормативы потребности в специализированной лечебно-профилактической помощи сельского населения. : Автореф... канд. мед.наук: 784 / Иожица Н.А.; Одес. гос. мед. ин-тут им. Н.И.Пирогова. – Одесса, 1970. – 22л.
527783
  Саваатеева З.П. Заболевания зрительного нерва воспалительного и сосудистого происхождения : Автореф... канд. мед.наук: / Саваатеева З. П.; Центр. ин-т усовершенств. врачей. – Москва, 1972. – 22 с.
527784
  Гинфер К. Заболевания и повреждения клубня картофеля / К. Гинфер, З. Чак. – Будапешт, 1958. – 156с.
527785
  Гордон Н.Ф. Заболевания органов дыхания и двигательная активность / Н.Ф. Гордон. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 128 c. – (Физическая реабилитация). – ISBN 966-7133-28-1
527786
  Миринов Г.Б. Заболевания органов дыхания: профилактика / Г.Б. Миринов. – Москва, 1983. – 95с.
527787
   Заболотна Інна Миколаївна // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7107-25-4
527788
  Казьмирчук Г. Заболотна Інна Миколаївна // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 136-137. – ISBN 978-617-7107-52-0
527789
  Геник С. Заболотний Данило // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 83-84 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
527790
  Курас І. Заболотний Данило Кирилович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 414. – ISBN 966-642-207-7
527791
   Заболотний Данило Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 243-244. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
527792
  Терес Н.В. Заболотний Данило Кирилович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 158-163. – ISBN 978-966-8653-95-7
527793
  Дупленко Ю.К. Заболотний Данило Кирилович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 44-47. – ISSN 0374-3896
527794
  Короткий В. Заболотний Данило Кирилович (1866-1929) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 412-413. – ISBN 5-7707-1062-4
527795
   Заболотний Дмитро Ілліч : до 70-річчя від дня народження // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (145/146). – С. 54-55. – ISSN 1729-2344
527796
  Кобахидзе Д.Н. Заболоченные биоценозы Колхиды, как резерваты вредных насекомых-фитофагов / Д.Н. Кобахидзе ; АН Грузинской ССР, Зоологический ин-т. – Тбилисси, 1940. – [8] с.
527797
  Маковский В.И. Заболоченные леса и болота междуречья Лозьвы и Пелыма : Автореф... канд. биол.наук: / Маковский В.И.; АН СССР,Урал. филиал Ин-т биол. – Свердловск, 1966. – 24л.
527798
  Романова Т.А. Заболоченные почвы БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Романова Т. А.; БГУ. – Минск, 1962. – 22л.
527799
  Розгон О. Заборгованість за аліментами на дитину: звернення стягнення на доходи та майно боржника // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 27-34
527800
  Панькова О. Заборгованість із виплати заробітної плати як чинник соціально-трудової конфліктності у промисловості України: аналіз стану і спроба екстраполяції / О. Панькова, О. Іщенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-6912 03
527801
  Гура Н.О. Заборгованість населення житлово-експлуатаційним підприємствам: практичні аспекти погашення та врегулювання / Н.О. Гура, Лебер-Одинцова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 6 (223). – С. 30-39. – ISSN 2305-7645
527802
  Бойченко О.В. Заборгованості із заробітної плати в Україні - мікроеконометричний аналіз // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
527803
  Бобченко Н. Заборона "повороту на гірше" при перегляді судових рішень у порядку виключного провадження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.97-100. – ISSN 0132-1331
527804
  Колотуха І. Заборона агресії як серйозного порушника у міжнародному гуманітарному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 141-145. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
527805
  Уркевич В. Заборона відчуження земель сільськогосподарського призначення / В. Уркевич, О. Браніцький // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-49. – ISSN 0132-1331
527806
  Горбань Н.С. Заборона втручання в правову позицію адвоката як гарантія адвокатської діяльності // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 50-59. – ISSN 2413-1342
527807
  Марковський В. Заборона дискримінації за мовною ознакою при реалізації права на освіту у практиці Європейського суду з прав людини / В. Марковський, С. Цебенко, Д. Андрощук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 86-95. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
527808
  Кохан Н.В. Заборона дискримінації і примусової праці як одна з гарантій працівників у проекті трудового кодексу України та країн СНД (порівняльний аспект) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 255-259. – ISSN 1563-3349
527809
  Коваленко О.О. Заборона дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці як маркери гідної (справедливої) праці // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 24-31. – ("Право" ; вип. 34). – ISSN 2312-1661
527810
  Водянніков О.Ю. Заборона дискримінаційного оподаткування торгівлі в договорі про функціонування Європейського Союзу: поняття, цілі та зміст в світлі практики Суду ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 611-622. – ISSN 1563-3349
527811
  Резнічук М. Заборона дитячої порнографії в міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 135-138
527812
  Сус М. Заборона діяльності політичних партій як захід правового режиму воєнного стану // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 122-124. – ISBN 978-617-7069-15-6
527813
  Громадська Л. Заборона друкуватися через інакодумство // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 128). – С. 14


  Шістдесятника Бориса Мамайсуро радянська влада "виховувала" запроторенням у психіатричну лікарню.
527814
  Васильєва Н.Г. Заборона євгенічних практик у праві Європейського Союзу перепона прогресу чи новій євгеніці? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 539-546. – ISSN 1563-3349
527815
  Полянський Т. Заборона Євроконвенцією зловживання правом та практика її офіційного тлумачення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 179-185. – ISSN 0132-1331
527816
  Гладун О. Заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 51-57. – ISSN 2311-6676
527817
  Гнатовський М. Заборона катування в міжнародному праві: взаємодія міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 21-26. – ISSN 1814-3385


  У статті на прикладі інституту заборони катувань розглядається проблематика взаємодії трьох споріднених галузей міжнародного права - міжнародного права прав людини міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права. Автор звертає ...
527818
   Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. – Київ : Український центр правничих студій, 2001. – 194с. – ISBN 966-7630-10-2
527819
  Пушкар П.В. Заборона катувань та інші форми жорстокого поводження чи покарання: застосування практики Європейського суду з прав людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 1, ч. 3 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань. – С. 50-116
527820
  Тищенко Ю. Заборона Меджлісу: "екстрімістські джокери" РФ / Ю. Тищенко, С. Горобчишин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11жовтня (№ 183). – С. 5


  Україні необхідно частіше піднімати на міжнародній арені питання про посилення "кримського" пакету санкцій шодо Росії.
527821
  Загурський О.Б. Заборона мобінгу в контексті ефективної реалізації трудового законодавства України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 189-196. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 1). – ISSN 2078-6670
527822
  Березкіна О. Заборона на експорт предметів розкоші як вид санкцій у міжнародному праві // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 11-13
527823
  Смородина А. Заборона на публічний показ фотографії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 73-75
527824
  Андрощук Г. Заборона на фотографування має виконуватись! // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 9-11
527825
  Бондар М. Заборона неналежного поводження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 грудня (№ 48/49). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277


  Запуск курсів HELP для українських суддів та прокурорів.
527826
  Васильєва Н.Г. Заборона перетворювати людське тіло на джерело фінансового прибутку в законодавстві Європейського Союзу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 221-229. – ISSN 0201-7245
527827
  Черненко В. Заборона політичної партії як інструмент захисту демократії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 183-184
527828
  Пласкач С. Заборона примусової праці у міжнародно-правових актах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 169-177. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
527829
  Стасів О. Заборона примусової праці як конституційна засада трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 255-262. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
527830
  Конопельцева О.О. Заборона примусової праці як принцип трудового права // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – C. 98-104. – ISSN 2311-4894
527831
  Процевський О.І. Заборона примусової праці як складова принципу свободи праці // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 30-40. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
527832
  Бернацький Б. Заборона пропаганди тоталітарних режимів: правильний зміст, але слабка форма // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 19
527833
  Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. / Федір Савченко. – Харків ; Київ : Державне вид-во України, 1930. – XIV, 415 с.
527834
  Щербак Н. Заборона українського слова (до 130-річчя з часу видання Емського указу 1876 р.) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 140-142. – ISBN 966-7060-98-5
527835
  Дудоров О.О. Заборона щодо протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації як кримінально-правовий засіб протидії "рейдерству" (окремі дискусійні аспекти) / О.О. Дудоров, К.Б. Дудорова // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 17-27. – ISBN 978-617-7627-30-1
527836
  Денисов В.Н. Заборона ядерної зброї // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 28. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
527837
  Марценюк О. Заборонена інформація та її місце у системі інформаційних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
527838
  Унгер Ф. Заборонена кімната. Роман. / Ф. Унгер. – Київ : Молодь, 1971. – 216с.
527839
  Журавльов Я. Заборонена любов Мазепи // Молодь України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 20)


  Про кохання Івана Мазепи та його юної похресниці Мотрі Кочубей.
527840
  Соловей О. Заборонена правда, або Деякі аспекти аморальності : Ситуація українського письменства в 2009-му році) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 6. – С. 133-144
527841
  Десятерик Д. Заборонене кохання, антиутопія звірів і війна в Україні // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  У Берліні розпочався 72-й міжнародний кінофестиваль.
527842
  Луцишин О. Заборонене франкознавство, 1885-1988 : матеріали до бібліографії критичної літератури про Івана Франка (публікації, вилучені з наукового обігу в Радянській Україні 1930-1980-х років) / Олена Луцишин, Мирослав Мороз ; НАНУ ; Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол. М.Г. Жулинський, М.З. Легкий, О.Б. Луцишин та ін.; відп. ред. Є.К. Нахлік. – Львів, 2006. – 216 с. – (Бібліографічна серія ; Вип. 4). – ISBN 966-02-2909-7; 966-02-4059-7
527843
  Косолапов О. Заборонені бажання. Зрада // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 10. – С. 95-97. – ISSN 0130-1608
527844
  Місіма Ю. Заборонені барви : роман / Юкіо Місіма ; [пер. з япон. Д.П. Москальова ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 670, [2] с. – Пер. вид. : Kinjiki / Yukio Mishima. Shinchosha, 1964. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Японія). – ISBN 978-966-03-5429-6
527845
  Покальчук Ю. Заборонені ігри : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2005. – № 6. – С. 21-84. – ISSN 0130-1608
527846
  Покальчук Ю. Заборонені ігри / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2006. – 223с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3308-0
527847
  Левченко Ю. Заборонені книги 20–30-х років ХХ ст. у фонді Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 17-19. – ISSN 2518-7341


  На основі збірника документів і матеріалів "Список репресованої літератури: заборонені видання 1920-30-х років" були виявлені та проаналізовані книги 20-30-х рр. ХХ ст., що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Національного педагогічного ...
527848
  Королюк М.П. Заборонені слова довжини 5 над бінарним алфавітом // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 121-122
527849
  Мандзюк І. Заборонені сторінки "статистичного описанія Кіевской губерніи" І.І. Фундуклея // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 107-109
527850
  Заруцька О.А. Заборони (харам) в ісламській економічній моделі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 23-25
527851
  Рядінська В.О. Заборони та обмеження щодо одержання подарунків: міжнародне та національне правове регулювання / В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 121-132. – ISSN 2072-8670
527852
  Петренко О.А. Заборони та санкції у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Петренко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
527853
  Петренко О.А. Заборони та санкції у трудовому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Петренко Ольга Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ, 2016. – 203 арк. – Бібліогр.: арк. 185-203
527854
  Пилипчук Я.В. Заборони у кипчаків // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 181-188
527855
  Дячук Л.В. Заборони шлюбу адміністраторів та громадян провінцій в римському праві та законодавстві Юстиніана // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-23
527856
  Борейко В.Є. Заборонити полювання на лося в Україні! / В.Є. Борейко, І.Ю. Парнікоза // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 26-30
527857
   Заборонити рашизм / [В.М. Андрєєв та ін. ; за заг. ред. В. Піскун] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. – 251, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 232-249 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-658-074-4
527858
  Стойко О. Забороняй і регулюй: закон про штучний інтелект в Європарламенті готовий до голосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
527859
  Горбунова О. Заборонять використання навчальної та наукової літератури, що створена за поребриком. російська федерація - авторитарна держава, де немає свободи слова та академічної свободи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 10 серпня (№ 163). – С. 2


  "В таких державах освітня та наукова діяльність нерозривно пов"язані з державною пропагандою і часто виступають інструментом цієї пропаганди. Відтак використання навчальної та наукової літератури, що створена в росії, несе загрози для освітньої та ...
527860
  Мадатов И.М. Забостовочное движение бакинского пролетариата в 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Мадатов И. М.; МВО СССР, Аз.ГУ. – Баку, 1958. – 19л.
527861
  Уварова Л.З. Забот полон рот / Л.З. Уварова. – Москва, 1978. – 480с.
527862
  Ковусов А. Забота / А. Ковусов. – Москва, 1972. – 143 с.
527863
  Николаев Г.Ф. Забота / Г.Ф. Николаев. – Иркутск, 1983. – 301с.
527864
  Ковригина М.Д. Забота государства о матери и ребёнке / М.Д. Ковригина. – Москва, 1945. – 39 с.
527865
  Залесскицй В.Е. Забота государства о молодежи / В.Е. Залесскицй. – М, 1986. – 93с.
527866
  Смольков В.Г. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния / В.Г. Смольков. – Москва, 1964. – 33с.
527867
  Арнаутов Г.Я. Забота Коммунистический партии и Советского правительства об охране детей и строительство детских домов в РСФСР в период 1917-1925 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Арнаутов Г.Я.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1952. – 20л.
527868
  Галецкий П.И. Забота Коммунистической партии и государства о развитии физкультурного движения / П.И. Галецкий. – К., 1972. – 20с.
527869
  Осипов З.С. Забота Коммунистической партии об укреплении активной обороны СССР / З.С. Осипов. – Москва, 1953. – 72с.
527870
  Фуров В.Г. Забота КПСС о повышении благосостояния и культурного уровня колхозного крестьянства / В.Г. Фуров. – М, 1960. – 175с.
527871
  Родионов В.А. Забота КПСС о развитии ВЛКСМ как общественно-политической организации советской молодежи в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Родионов В. А.; Высш. комсом. шк. при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 24л.
527872
  Сидоренко П.А. Забота КПСС об улучшении материального благосостояния и повышения культурно-технического уровня рабочего класса угольной промышленности : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сидоренко П.А. ; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
527873
  Романова Т.А. Забота о благе и процветании народа - высший закон деятельности Коммунистической партии и Советского правительства / Т.А. Романова. – Л., 1954. – 32с.
527874
  Кабалкин Забота о благе народа и закон. / Кабалкин, В.М. Хинчук. – Москва, 1988. – 191с.
527875
  Обдржалек Зд. Забота о воспитании и благе детей в Чехословацкой Социалистической Республике / Зд. Обдржалек. – Братислава, 1979. – 103 с.
527876
   Забота о здоровье детей.. – М, 1980. – 104с.
527877
  Мучиев Г.С. Забота о здоровье женщины / Г.С. Мучиев. – Москва, 1979. – 96с.
527878
  Кардаш И.Б. Забота о здоровье школьника в семье / И.Б. Кардаш, Д.С. Лещинский. – Минск, 1964. – 143с.
527879
   Забота о земле - залог рационального..., 1986
527880
  Курляндский В.Ю. Забота о зубах - забота о здоровье. / В.Ю. Курляндский. – Москва, 1973. – 96с.
527881
  Бауэр Л. Забота о ландшафте и охрана природы / Бауэр Л., Вайничке Х. ; ред. Ю.К. Ефремова ; сокр. пер. с нем. И.В. Кенарского. – Сокращ.пер. с нем. – Москва : Прогресс, 1971. – 264 с.
527882
  Козлов А.Е. Забота о матери и ребенке / А.Е. Козлов. – М., 1984. – 92с.
527883
   Забота о семьях защитников Родины.. – Тбилиси, 1946. – 73с.
527884
  Ширяев А.В. Забота о чистоте рядов партии / А.В. Ширяев. – М., 1973. – 48с.
527885
   Забота партии и правительства о благе народа : Сб. документов. – Москва : Политиздат
Окт. 1964-1973 г. – 1974. – 847 с.
527886
   Забота партии и правительства о благе народа : Сб. документов. – Москва : Политиздат
Кн. 2 : 1974 г. - февраль 1980 г. – 1980. – 751 с.
527887
   Забота партии и правительства о благе народа : Сб. документов. – Москва : Политиздат
Кн. 3, ч. 1 : Март 1980 г. - 1984 г. – 1985. – 511 с.
527888
   Забота партии и правительства о благе народа. : Сб. документов. – Москва : Политиздат
Кн. 3., ч. 2 : Март 1980 г. - 1984 г. – 1985. – 448 с.
527889
  Платковский В.В. Забота партии о благосостоянии советского народа / В.В. Платковский. – М., 1955. – 64с.
527890
  Шилкин П.И. Забота партии о росте материального благосостояния советского народа / П.И. Шилкин. – М., 1961. – 16с.
527891
  Сафаров П. Забота партии об увеличении общественного богатства колхозов - главное условие повышения материального благосостояния колхозного крестьянства / П. Сафаров. – Душанбе, 1965. – 51с.
527892
  Сафаров П. Забота партии об увеличении общественного богатства колхозов - клавное условие повышения материального благосостояния колхозного крестьянства / П. Сафаров. – Душанбе, 1965. – 51с.
527893
  Володарский Л Забота Советского государства о населении особождённых районов / Л Володарский. – Краснодар, 1946. – 31с.
527894
  Глазунов А.Д. Забота Советского государства об инвалидах войны / А.Д. Глазунов. – М, 1981. – 64с.
527895
   Забота социалистического государства о матерях и детях. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 32 с.
527896
  Амосов Н.К. Забота социалистического государства о нуждах народа / Н. Амосов. – Москва : Профиздат, 1947. – 48 с.
527897
  Подмогильный А.М. Забота у нас простая / А.М. Подмогильный. – М, 1964. – 31с.
527898
  Григорьев И.Н. Забота. / И.Н. Григорьев. – Л., 1970. – 99с.
527899
  Жирмунская Т.А. Забота. Вторая книга / Т.А. Жирмунская. – Москва : Советский писатель, 1968. – 88 с.
527900
  Седельников П В. Заботливая помощница. / П В. Седельников, . – К, 1987. – 166с.
527901
  Хаткевич Василий Заботливые страшные ящеры : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 5
527902
  Брежнев Л.И. Заботу о людях труда, заботу о производстве - в центр внимания профсоюзов : речь на XVII съезде профсоюзов СССР 16 марта 1982 г. / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат, 1982. – 16 с., 1 л. портр. : портр.
527903
  Носков В.М. Заботы-хлопоты / В.М. Носков. – М, 1989. – 254с.
527904
  Приставкин А.И. Заботы Алексея Болдырева. / А.И. Приставкин. – Москва, 1978. – 94с.
527905
  Агеев Л.М. Заботы дня : Стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 87с.
527906
  Петренко С.А. Заботы дня / С.А. Петренко. – М, 1983. – 103с.
527907
  Мекшен С.В. Заботы земные / С.В. Мекшен. – М, 1982. – 64с.
527908
  Грубешлиева М. Заботы и радости / М. Грубешлиева. – М, 1965. – 270с.
527909
  Дружинин И.А. Заботы и радости классного руководителя / И.А. Дружинин. – 2-е изд. – М, 1982. – 176с.
527910
  Дружинин И.А. Заботы и радости классоного руководителя. / И.А. Дружинин. – М, 1978. – 176с.
527911
  Исраелян Е.В. Заботы и тревоги канадских женщин / Е.В. Исраелян, О.А. Шапырина // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 137-155
527912
   Заботы Империатрицы Екатерины II о народном образовании // Отчет о состоянии Киевской 2-й гимназии за 1889/90 учебный год / [Я. Юденич]. – Киев : Тип. газ. "Киевское слово", 1890. – 32 с.
527913
  Павловский И.Фр. Заботы кн. Н.Г. Репнина о полтавском театре и о выкупе артиста Щепкина / И. Павловский. – Киев : Тип. Имп. Университета Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 10 с. – Отд. оттиск: Киевская старина
527914
  Ельянов А.М. Заботы Леонида Ефремова / А.М. Ельянов. – Л., 1975. – 343с.
527915
  Гереев Ю. Заботы Маржанат / Ю. Гереев. – Москва, 1964. – 147 с.
527916
  Манукян Э.А. Заботы молодых депутатов / Э.А. Манукян. – М., 1977. – 56с.
527917
   Заботы наших дней. – Л, 1986. – 271с.
527918
   Заботы о населении в Англии.. – Лондон, 1920. – 233с.
527919
  Валеев Р. Заботы света : роман / Р. Валеев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 390 с.
527920
  Гармаш Н.К. Заботы сельского Совета / Н.К. Гармаш, А.И. Поленов. – Симферополь, 1972. – 47с.
527921
  Васильев Ф.П. Заботы солдатские / Ф.П. Васильев. – Москва, 1973. – 166с.
527922
  Колесников Л.Ф. Заботы школьные - заботы общие. / Л.Ф. Колесников. – Москва, 1986. – 205с.
527923
  Шатько Е.И. Заботы: рассказы. / Е.И. Шатько. – Москва : Профиздат, 1977. – 288 с.
527924
   Заботясь о будущем : Доклад Независимой комиссии по проблемам народонаселения и качества жизни. – Москва : Весь мир, 1998. – 334с. – ISBN 5-7777-0004-7
527925
   Забравени реалисти.. – София, 1960. – 480с.
527926
  Добреев Ч. Забранените плодове на познанието Емилиян Станев / Ч. Добреев. – София, 1982. – 313с.
527927
  Самченко В. Забрати мисткиню в імперії. Оксана Забужко називає книгу спогадів художниці Тетяни Яблонської документом епохи // Україна молода. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 59)


  У Києві атмосферно, з емоційно-філософською оцінкою письменниці Оксани Забужко, презентували книжку «Тетяна Яблонська. Щоденники, спогади, роздуми». Уклали видання на понад 600 сторінок зі щоденникових записів відомої художниці її донька Гаяне Атаян, ...
527928
  Пиколт Дж. Забрать любовь = Harvesting the heart : [роман] / Джоди Пиколт ; [пер. с англ.: Елена Боровая]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 525, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд. : Harvesting the heart / Jodi Picoult. - 1995. – ISBN 978-966-14-2358-8
527929
  Антониони М. Забриски Пойнт / Микеланджело Антониони. – Москва : Искусство, 1973. – 164, [4] с. : ил.
527930
  Ковальчук А. Заброди-агітатори обіцяли солодке життя. Ганна Іванівна Демидюк згадувала, як на наймитів перетворювали хліборобів, репресували батька і морили голодом // Україна молода. – Київ, 2023. – 6 грудня (№ 49)


  "Їли воронячі яйця, з перемелених жолудів і кори пекли «хліб». Щоб вижити в жахливих умовах більшовицького терору, людям залишалося одне — змиритися з болями й образами, зі своїм принизливим становищем. І, наче робоча худоба, важко, терпляче й покірно ...
527931
  Воронин С.А. Заброшенная вышка / С.А. Воронин. – Москва, 1989. – 490с.
527932
  Нагибин Ю.М. Заброшенная дорога. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1970. – 48 с.
527933
  Нагибин Ю.М. Заброшенная дорога: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1979. – 249с.
527934
  Байрамов Э.З. Заброшенные четки : разговор по душам с последователями ислама / Энвер Байрамов. – Москва : Политиздат, 1986. – 188, [1] с.
527935
  Николаев Г.Ф. Заброшенный полигон / Г.Ф. Николаев. – Л : Советский писатель, 1988. – 363 с.
527936
  Кулик С.М. Забрудненість дендропарку "Олександрія" м.Біла церква сполуками хрому та нафтопродуктами // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 3. – С. 67-70 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
527937
  Іщенко М.В. Забруднення або псування земель як наслідки у злочині, передбаченому ст. 239 Кримінального кодексу України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 119-128. – ISSN 2224-9281
527938
   Забруднення агроекосистем та спонтанний мутаційний процес в природних популяціях Drosophila melanogaster / О.В. Проценко, О.В. Жук, С.Є. Шкляр, С.Г. Корсун, І.А. Козерецька // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 4 (124). – С. 28-32. – ISSN 2313-1780
527939
  Гординя М.П. Забруднення атмосфери сажею / М.П. Гординя, О.І. Волощенко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1982. – 38с.
527940
  Адам Володимир Забруднення атмосфери та його вплив на здоров"я людей // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2010. – № 6/7 (46/47). – С. 59-63
527941
  Сіпаков Р.В. Забруднення атмосфери: смоги та тумани у великих містах України // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 86-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
527942
  Вишневський В.І. Забруднення атмосферного повітря в Києві протягом 1991-2010 рр. : геоекологія / В.І. Вишневський, І.А. Колісник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 57-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
527943
  Затула В.І. Забруднення атмосферного повітря м. Києва // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 18-20.
527944
  Чугай А.В. Забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор"я специфічними забруднюючими речовинами / А.В. Чугай, Х.С. Патраман // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 113-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-4224
527945
  Шевченко О.Г. Забруднення атмосферного повітря міста Києва двоокисом азоту / О.Г. Шевченко, С.І. Сніжко, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 6-16. – ISSN 2311-0902
527946
  Лукашов Д.В. Забруднення важкими металами екосистеми річки Південний Буг поблизу автомагістралі Київ - Одеса / Д.В. Лукашов, В.В. Корнієнко, Ю.О. Санжак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-34. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінну впливу великої автомагістралі на вміст важких металів у компонентах екосистеми р. Південний Буг. Установлено, що вміст свинцю, хрому, марганцю та заліза у молюсках Anadonta anatina достовірно збільшується в місці перетинання річкового ...
527947
   Забруднення важкими металами поверхневих вод Одеської області у 2011- 2015 рр. / В.Ф. Голубченко, Е.В. Куліджанов, С.Д. Віляєва, В.В. Фірсова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 220-226 : табл. – Бібліогр.: с. 226. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
527948
  Левчук К.О. Забруднення грунтових вод України / К.О. Левчук, О. Марченко // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 188-193. – ISSN 2519-2884
527949
  Кулик М.І. Забруднення грунтового покриву важкими металами, привнесених відпрацьованими моторними мастилами / М.І. Кулик, А.А. Лісняк, С. Торма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 122-127 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
527950
  Харченко О.М. Забруднення грунтового покриву Прилуцького нафтопромислового району // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 1 (69). – С. 96-103. – ISSN 0868-6939


  Здійснено оцінку забруднення грунтового покриву в межах нафтопромислового району на основі аналізу та узагальнення результатів польових досліджень. The estimation of soil contamination within the oil field area by analyzing and summarizing the ...
527951
  Мельник О.В. Забруднення довкілля як загроза екологічній безпеці // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 109-115.
527952
  Сагайдак А Ю. Забруднення довкілля як загроза сталому розвитку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 214-218


  Розглянуто основні підходи до формування концепції сталого розвитку, природно-ресурсний потенціал України. Висвітлено проблему забруднення довкілля, зазначено напрями покращення ситуації.
527953
  Мініна О.В. Забруднення довкілля як складова глобальної екологічної кризи: національний рівень / О.В. Мініна, О.С. Шевченко, Є.А. Мороз // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 39-51. – ISSN 2410-9576
527954
  Шевченко О.Л. Забруднення і деконтамінація підземних вод у Чорнобильській зоні відчуження / О.Л. Шевченко, С.І. Кірєєв, В.В. Гудзенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-14. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Зону відчуження диференційовано за наявністю та інтенсивністю процесів самоочищення грунтових вод. Запропоно-вано дійсну максимальну швидкість самоочищення підземних вод визначати за спостереженнями морозного (зимового) періоду. Рівновага процесів ...
527955
   Забруднення й очищення навколишнього середовища на військових об"єктах / А.І. Сбітнєв, І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 151-165


  У робогті наведено аналіз джерел негативного впливу військової діяльності на навколишнє середовище й напрями захисних заходів. Основні методи очищення навколишнього середовища від забруднення, спричиненого діяльністю військових об"єктів .В работе ...
527956
  Борщенко В.В. Забруднення молока корів 137Cs залежно від якості та пропозиції пасовищного корму / В.В. Борщенко, В.П. Славов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
527957
  Ольчадаєвська В.М. Забруднення навколишнього середовища. Вода - необхідна складова життєзабезпечення людини / В.М. Ольчадаєвська, К.М. Венжега // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-46 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
527958
  Ольчедаєвська В.М. Забруднення навколишнього середовища. Вода - необхідна складова життєзабезпечення людини / В.М. Ольчедаєвська, К.М. Венжега // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-44
527959
  Данилова І.В. Забруднення питної води хлороформом унаслідок її знезараження // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 158-162 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
527960
  Боднарчук Т.В. Забруднення специфічними речовинами повехневих вод та донних відкладів у басейні р. Західний Буг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 250-257. – Бібліогр.: 10 назв
527961
   Забруднювачі та їх впливи на екологічно вразливі екосистеми Верхнього Потисся / Бойко Н. [ та ін. ] ; EuroClip public foundation ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т ; Мін-во освіти Угорщини ; Ніредьгазька вища школа ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; НАНУ ; Ін-т екології Карпат ; під ред. Н. Бойко, Ш. Балажі. – Ужгород ; Ніредьгаза : Bessenyei Gyorgy, 2008. – 380 с. – ISBN 978-963-7336-96-6
527962
  Соколов Б. Забудемо всіх поіменно // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4 червня (№ 95). – С. 5


  Найтрагічніше те, що російське суспільство досі не усвідомило всю злочинність "брудної війни" на Донбасі.
527963
  Слюдікова Т. Забудова і благоустрій м. Києва в XIX–XX ст. (за документами київських держархівів) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 61-78. – ISSN 0320-9466
527964
  Слюдікова Т. Забудова і благоустрій м. Києва в ХІХ-ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – C. 47-65. – ISSN 0320-9466
527965
  Рутковська О. Забудова на території садиби Старого Арсеналу на Печерську (До 1780 рр. та середини 19 ст. до 2005 р.) // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 39-54
527966
  Дегтярьов М. Забудований хижаками. Знищити не можна зберегти: як зникає архітектурне обличчя древнього Києва // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 7 травня (№ 50). – С. 10


  "З настанням епохи української незалежності й формування ринкових відносин столиця України, наш древній Київ, поступово почала втрачати значення важливого східнослов’янського духовного і просвітницького центру. Однією з причин стала хаотична, ...
527967
  Ковтуцька М. Забудовники: тест на добросовісність // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 10
527968
  Джафаров Н.С. Забудь слово "дай" / Н.С. Джафаров. – Махачкала, 1988. – 66с.
527969
  Декерт Марк Забудьте о Голливуде! Поезжайте на север : Калифорния: Анимация // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 78-82 : Іл. – ISSN 1029-5828
527970
   Забудьте о штрафах с Amadeus Ticket Changer // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 6 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
527971
  Катола О. Забужко Оксана Стефанівна // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 156-158. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
527972
  Кривенко А.І. Забур"яненість посівів пшениці озимої залежно від різних систем обробітку грунту у короткоротаційній сівозміні // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 167-173 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
527973
  Дюбин В.В. Забурунный край / Василий Дюбин. – Изд. 3-е. – Москва : Федерация. – (Массовая библиотека)
Кн. 1. – 1931. – 192 с.
527974
  Дюбин В.В. Забурунный край / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1974. – 368с.
527975
   Забута земля. – Ужгород, 1982. – 384с.
527976
  Рибарук Оксана Забута ікона Параски Плитки-Горицвіт // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
527977
  Григоренко А. Забута країна Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 5


  Чому про справжню Україну мало знає не тільки світ, а йсамі українці? Стаття правозахисника Андрія Григоренка, сина дисидента, правозахисника Петра Григоренка.
527978
  Козачук О.С. Забута музика... Забуті імена... : нариси про композиторів XIX - першої половини XX століття (з архівних розвідок) : навч. посібник / Олена Козачук ; М-во освіти і науки Укр. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Музична Україна, 2008. – 255, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 202-224. – ISBN 978-966-8259-44-9
527979
  Корзов Ю.І. Забута п"єса про Богдана Хмельницького // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 45-50
527980
  Громенко С. Забута перемога УНР: Похід Болбочана на Крим. Північна Таврія // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 8
527981
  Громенко С. Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Севастопольські дебати // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 28/29 (488/489), жовтень 2017 р. – С. 8-10
527982
  Міцода Т. Забута профілактика або бойові форми вирішення конфліктів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-32.
527983
  Немирович-Данченко Забута рудня / Немирович-Данченко. – Харків, 1925. – 40с.
527984
  Афанасьєва З. Забута сторинка світської освіти (Київський інститут шляхетних дівчат) // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С.37-45. – ISSN 0869-3595


  Садиба, виділена під інститут, на початку 30-років 19 ст. належала генерал-майору М. Бегічеву, який разом із триповерховим дерев"яним будинком був пожертвуваний Університету Св. Володимира. Деякий час в будинку знаходилися колекції і бібліотека.
527985
  Климовський С.І. Забута церква давнього Києва // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 41-47


  Спаська церква Старокиївської гори.
527986
  Брюховецька Л. Забуте ім"я - Євген Черняк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 22


  Про діяча "золотого віку" українського кіно, знищеного сталінською каральною машиною.
527987
  Новійчук В. Забуте ім"я : [Іван Федорович Єрофеєв - вчений літературознавець, фольклорист, етнограф] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 6. – С. 72-74. – ISSN 0130-6936
527988
  Михайленко О.Р. Забуте ім"я студента юридичного факультету Київського Імператорського університету Святого Володимира / О. Михайленко, О. Гогусь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті описується життєвий і творчий шлях композитора, студента юридичного факультету Київського Імператорського університету Святого Володимира Миколи Івановича Харита, автора відомого романсу "Хризантеми". The article describes the life and ...
527989
   Забуте ім"я. До 150-річчя від дня народження М.П. Дашкевича // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 147-149
527990
  Нападиста В. Забуте ім"я: Назарій Антонович Фаворов // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С. 140-147.


  Про відомого професора Київської духовної академії та університету Св. Володимира
527991
  Патиківський Ю. Забути про дешевую гривню? Довівши обсяг приватних запозичень до рекордного, влада вже не може продавати свої облігації: при падінні виробництва єдиним джерелом валюти залишаються заробітчани // Україна молода. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 132). – С. 5


  "Ураїнська економіка вже втомилася дивувати людей парадоксами: йдеться насамперед про високий курс гривні при падінні виробництва. Втім «чарівна паличка» у вигляді ОВДП, схоже, вже вичерпала свої можливості. Далі нас чекають сумні часи. Ціна «міцної» ...
527992
  Жук Г. Забути про черги на заправках / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 7


  Дефіцит автомобільного палива відчувають усі жителі України - і хоч нині стало трохи легше, ніхто не забув про кілометрові черги й захмарні ціни на бензин. Директор Інституту газу НАН України доктор технічних наук Геннадій Жук розповів, що проблема ...
527993
   Забути спогади // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 3


  Командиром зенітної установки служив в Афганістані завідувач кафедри Ін-ту міжнародних відносин С. Даниленко. Його підрозділ забезпечував прохід автоколон із будматеріалами та продуктами. Має 50 бойових виходів.
527994
  Гужва В.Ф. Забути, згадати : повість / В.Ф. Гужва. – Київ, 1987. – 214 с.
527995
  Іванцов А.В. Забутий академік: дніпропетровський період життя та діяльності І.І. Артеменка // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 22-26. – ISSN 2409-4137
527996
  Дзюба І. Забутий вогульський Гайявата // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 18-19


  Книга Сергія Кличкова "Мадур Ваза - Победитель" про те, що пережили народи Сибіру (тут вогули-мансі) в процесі російського освоєння Сибіру і чого категорично не визнає сучасне російське суспільство.
527997
  Ле І. Забутий гезенк : оповідання / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1961. – 32 с.
527998
  Андрющенко К.А. Забутий дефолт США: досвід для застосування в Україні / К.А. Андрющенко, В.П. Ковтун // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 16-22
527999
  Філіпович Є. Забутий директор нашого "Водника" // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 54-58. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена діяльності Володимира Володимировича Фармаковського - конструктора, інженера-механіка, першого директора Київського середнього сільськогосподарського гідротехнічного училища (нині Національний університет водного господарства та ...
528000
  Непомнящий А.А. Забутий дослідник кримських пам"яток: С.І. Веребрюсов // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 148-154. – ISBN 966-531-142-5
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,