Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>
527001
  Павличко Я. "... Із таємних письмен" : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 84-91. – ISSN 0208-0710
527002
  Василенко М.Г. "Ідеологічно редагована" творча спадщина Івана Франка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 67-75


  Маловідомі тексти Івана Франка, що не увійшли до його академічного зібрання Маловідомі тексти Івана Франка, що не увійшли до його академічного зібрання творів у п"ятдесяти томах. Введення в науковий обіг досліджень художніх, публіцистичних, ...
527003
  Гнідець У.С. "Ідеологія" та "мова" - передумови реалізації наративу у текстах для дітей і юнацтва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 71-76


  Ідеологія та мова становлять у літературі для дітей і юнацтва специфічний комунікативний контекст, який формується на основі співіснування дорослого і дитячого світів. Ідеологія у цій літературі - це система імпліцитних змістових зв"язків та їх ...
527004
  Вілков В.Ю. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В. І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В. І.Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
527005
  Вілков В. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В.І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В. Вілков, А. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В.І. Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
527006
  Щербатюк О. "Ідея комунікації" і досвід культури: перспективи дослідження контексту ранньомодерної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-23. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано перспективи застосування комунікативної парадигми до дослідження специфіки та сутнісних характе-ристик української культури ранньомодерної доби. The article devoted to ground of perspectives of applying the communicative paradigm to ...
527007
  Бурлакова І. "Ідея складності" Ігоря Костецького в новелістичному дискурсі письменника (на матеріалі твору "Ціна людської назви") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 51-58. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Автор ставить за мету дослідити особливості художньої мови І. Костецького як домінуючий чинник жанрової модифікації його новелістики. Об"єктом дослідження є поетика маловивченої новели І. Костецького "Ціна людської назви". У статті зроблено спробу ...
527008
  Курбатов С. "Ідея університету" в контексті суспільства знань // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 50-57
527009
   "Ідея, яка не має перспективи"... доки існує НАТО / М. Сірук, Р. Фройденштайн, С. Беш, Г. Перепелиця, Е. Лукас // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – № 214 (4820) 24 листопада 2016. – С. 3


  Експерти - про ініціативу Європарламенту зі створення оборонного союзу - європейської армії.
527010
  Головій О. "Ідіть у світ. Але повертайтеся додому..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 7


  Сторінками конференції "Леся Українка і національна література", яка відбулася на Волині. Знаковою подією стало привітання нащадка талановитої Лесі Українки - її внучатого племінника Роберто Гааба із Швейцарії та його дітей Еди і Гуго.
527011
  Степаненко М. "Іду до вас із забуття воскреслий" : (Полтавські шляхи Василя Симоненка) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 215-226. – ISSN 2075-1222
527012
  Овсієнко В. "Іду за край..." // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 48-49


  Вистава Київського академічного театру російської драми імені Лесі Українки - карикатура на Василя Стуса.
527013
  Овсієнко В. "Іду за край...": карикатура на Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 106-109. – ISSN 0236-1477


  Критична стаття на виставу "Іду за край..." Київського академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Ця вистава - художнє висвітлення образу Василя Стуса.
527014
   "Іду на ви!" За роки князювання Святослава Київська Русь стала великою європейською державою, добре знаною серед країн Європи // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 6 жовтня (№ 39). – С. 22
527015
  Кашка В. "Іду на поклик падаючих крапель..." : З книги "Автометодика" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 7/8 (82/83). – С. 95-122
527016
  Лучук Т. "Із Мойрони Византійки": погляд через століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 254-263. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Окреслено працю Івана Франка над античними сюжетами упродовж 1914-1916 років. Увагу зосереджено на одному з розділів його "Вибору зі старогрецьких поетів", а саме на перекладах "Із Мойрони Візантійки". На основі текстологічного аналізу встановлено ...
527017
  Славинський М. "Із тих рідкісних особистостей..." : Сьомого жовтня Євгенові Товстусі виповнилося 75 років // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 68-69
527018
  Сарапин В.В. "Із хаосу душі створити світ..." : Поезія Юрія Клена на літературному тлі першої половини 20 століття : монографія / В.В. Сарапппин ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра культурології та історії. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-184-014-9
527019
  Березова Д. "Із часу, проведеного на самоті..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 77-84
527020
  Печеранський Ігор "Ізборник 1076 року" - визначна пам"ятка духовної культури Київської Русі в контексті українознавства / Печеранський Ігор, Фігурний Юрій // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 206-208
527021
   (Ізокумарин-3-іл)феноксіоцтові кислоти в синтезі амінокислотних похідних. Просторова будова та активність / С.В. Шилін, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-87. – ISSN 1025-6415
527022
  Вітті М. [Ідеологічна функція грецького побутовізму / Маріо Вітті. – 3-є вид., доп. – Афіни : Кедрос, 1991. – 237, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою
527023
  Белл Дж. „Ідентичність”: лялькова вистава Гертруди Стайн // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 177-193. – ISBN 978-966-359-360-9
527024
  Юшин С.О. Ідентифікаційна діагностика тактичних і стратегічних ризиків аграрних підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 65-74. – ISSN 2221-1055
527025
  Барановський М.М. Ідентифікаційна характеристика личинки трипсів окремих адвентивних видів роду Frankliniella / М.М. Барановський, О.І. Слободенюк, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-101. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано морфологічні ознаки личинок трипсів Frankliniella fusca, F. intonsa, F. occidentalis і F. schultzei.
527026
  Гриценко В. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків: чи є можливість від ньогь відмовитися? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.50-56
527027
  Карпяк О.М. Ідентифікаційні механізми політико-адаптивної діяльності особистості (методологічний аспект аналізу) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 128-131. – ISSN 2077-1800
527028
  Зимомря І. Ідентифікаційні параметри малої прози Томаса Бернгарда: репрезентація біографізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 424-430. – (Літературознавство ; Вип. 27)
527029
  Котюк І.І. Ідентифікація (ототожнення): лінгвістичні, філософські, логічні, психофізіологічні та юридичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Дається критичний аналіз традиційного розуміння тотожності та обґрунтовується якісно новий підхід у розумінні її загальнонаукового та юридичного змісту. The author of the article gives critical analysis of the traditional understanding of ...
527030
  Плахтій Н.Л. Ідентифікація автомобільних бензинів за параметрами імітансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Плахтій Назарій Львович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
527031
  Гаврилюк О.В. Ідентифікація аутсорсингу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 139-153
527032
  Каніщенко О. Ідентифікація бренда: юридичне визначення і маркетингові реалії / О. Каніщенко, О. Сухомліна // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 6 (58 ). – С. 62-67. – ISSN 1606-3732
527033
  Азаров С.І. Ідентифікація військових об"єктів як екологічно небезпечних / С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 279-290
527034
  Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 240л. + Додатки : л.200-224. – Бібліогр. : л.225-240
527035
  Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
527036
  Шевченко Вікторія Михайлівна Ідентифікація громадської думки з проблем політики в соціологічних дослідженнях : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Шевченко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
527037
  Павличенко А.В. Ідентифікація екологічних ризиків, що виникають на різних етапах функціонування вугледобувних підприємств // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 280-288 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
527038
  Єлісєєв Віктор Валентинович Ідентифікація екологічного знання в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Єлісєєв В. В.; МО і НУ. херсонськ. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
527039
  Приступа Д.Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.09.03 / Приступа Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
527040
  Букетов А.В. Ідентифікація і моделювання технологічних об"єктів та систем : навчальний посібник / А.В. Букетов ; МОНУ ; Тернопільський державний технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тайп, 2009. – 260 с. – ISBN 966-451-000-9
527041
  Істоміна О.М. Ідентифікація концепту споживання у сильних позиціях роману Ж. Перека "Les Choses" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 206-212. – ISBN 978-966-171-092-3
527042
  Бєлова І.В. Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної та Східної Європи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 207-212. – ISSN 2222-0712
527043
  Осипчук М.Д. Ідентифікація міжнародного туризму в системі міжнародних послуг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 281-288


  Досліджується місце, динаміка та новітні тенденції розвитку міжнародного туризму у глобальному бізнесі як складової сучасної системи міжнародних послуг. Виявлено специфіку регіональної привабливості туристичної галузі та вплив фінансової кризи на неї.
527044
  Фесенко Г. Ідентифікація міст у національному проекті: вітчизняний контекст урбаністики // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Пропонується нове вирішення проблеми ідентифікації міських просторів в урбаністиці - з точки зору рівня їх включеності в український національний проект. Здійснюється філософсько-урбаністичний аналіз ідентичності українських міст із урахуванням їх ...
527045
  Дигало Олександр Миколайович Ідентифікація моделей швидкості розповсюдження фронту лісової пожежі та іх практичні застосування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / Дигало О.М.; Акад. пожеж. безпеки України. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
527046
  Мискін Ю.І. Ідентифікація напрямів активізації інвестиційної діяльності як об"єкта податкового стимулювання / Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 112-120. – ISSN 2075-4892
527047
  Ситник Г. Ідентифікація небезпек національним інтересам у межах прикордонної території / Г. Ситник, А. Панов // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 107-114
527048
  Рудакова Г.В. Ідентифікація небезпечних станів механічних конструкцій методом акустичної емісії. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Рудакова Г.В.; МО України. Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1997. – 17л.
527049
  Пономаревський С. Ідентифікація освітнього простору і суспільні процеси // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті проаналізовано проблему ідентифікації освітнього простору та запропоновано його смислові характеристики, розглянуто структуру освітнього простору, що дає змогу визначити його компоненти та роль, яку вони відіграють щодо формування способів ...
527050
  Москаленко Л.А. Ідентифікація осіб чоловічої статі в "Актових книгах Полтавського полкового суду" (1683-1740) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 50-64. – ISSN 0027-2833
527051
  Лізгін В.А. Ідентифікація параметрів вхідного потоку заявок за спостереженням роботи обслуговуючих приладів : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Валерій Анатолійович Лізгін; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
527052
  Мельник Б.К. Ідентифікація параметрів дискретних макромоделей аналогових компонент електронних та електричних кіл. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.05 / Мельник Б.К.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
527053
  Дронюк І.М. Ідентифікація поліграфічних документів, захищених засобами атев-функцій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 160-164. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
527054
  Крак Ю. Ідентифікація портретних зображень облич людей з великих баз даних / Ю. Крак, О. Бармак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нова інформаційна технологія розпізнавання зображень облич людей у великих базах даних. The new information technology for human face recognition in the large database is investigated.
527055
  Столярчук В.П. Ідентифікація статичних та динамічних характеристик термоперетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Столярчук Володимир Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
527056
  Баранов А.Л. Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 115-124 : табл. – Бібліогр.: 26 назв
527057
  Шершньова З. Ідентифікація суб"єктивних чинників впровадження корпоративного управління в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 172-180. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
527058
  Новікова Л. Ідентифікація сучасного українського кінематографа в світі // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 102-111. – ISSN 1997-4264
527059
  Зваридчук В.Б. Ідентифікація та моделювання динаміки лінійних стаціонарних систем з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 281-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується новий метод ідентифікації та моделювання систем з розподіленими параметрами. Розв"язуються прямі задачі динаміки таких систем. Ключові слова: ідентифікація, моделювання, системи з розподіленими параметрами. A new method of identification ...
527060
  Матвійчук А.В. Ідентифікація та прогнозування розвитку фінансових показників за підходами нечіткої логіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 114-126 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
527061
   Ідентифікація та типологія водних об"єктів Верхньої Тиси / О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко, З.В. Рослач, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 56-64 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
527062
  Кирилюк О.В. Ідентифікація та типологія поверхневих водних тіл суббасейну Дерелую / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 270-278. – ISSN 2308-135X
527063
  Савенков О.І. Ідентифікація та управління в задачах відтворення вібраційних режимів механічних систем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.01 / Савенков О.І.;. – Київ, 1994. – 37 с.
527064
  Лубчук І.В. Ідентифікація технологічного розриву в економічній теорії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
527065
  Вуйців М.М. Ідентифікація функції внутрішньогосподарського обліку та системи управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 91-94
527066
  Левицький В.С. Ідентифікація як спроба віднайдення себе : частина ІІ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття являє собою спробу розглянути філософський аналіз процесу ідентифікації в історичній ретроспективі. Автор підкреслює різноманітність варіантів тлумачення ідентифікації, проте приходить до висновку, що аналіз цього феномена завжди пов"язаний з ...
527067
  Мірошніченко М. Ідентичність-легитимність-правопорядок: до проблеми реформування правової системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.31-36. – ISSN 0132-1331
527068
  Верлока В. Ідентичність : від феноменології до етики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6. – С. 89-103. – ISSN 0235-7941
527069
  Потапчук Т.В. Ідентичність : основні підходи до визначення сутності поняття // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.14-21
527070
  Кісла Г. Ідентичність в українському суспільстві:модерністські зміни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 363-366. – ISSN 2076-1554
527071
   Ідентичність громадян України: зміни, тенденції, регіональні особливості // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 3/4 (161/162). – С. 2-57
527072
  Пахоменко С. Ідентичність європейська vs ідентичність національна в контексті перспектив європейської інтеграції України / С. Пахоменко, М. Подибайло // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 176-184. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
527073
  Шинкаренко Ю. Ідентичність і життєвий світ у контексті сучасних цивілізаційних змін // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-83
527074
  Рева Л. Ідентичність і культурна традиція. Тарас Шевченко в студіях нашої родини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 227-236. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті подано аналіз науково-дослідницької та науково-освітньої діяльності батьків та самої авторки, розкривається зв’язок праць з педагогічною практикою, з українською культурою. Це – перша спроба дослідження такого роду в українському ...
527075
   Ідентичність і пам"ять у пострадянській Україні = Identity and memory in Рost-Soviet Ukraine : монографія / [ відп. ред. М. Антонович ]. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-378-132-7


  Монографія є спільним проектом Українського Фулбрайтівського товариства і Програми ім. Фулбрайта в Україні, в якій зібрані наукові доповіді українською та англійською мовами учасників 11-ї щорічної Фулбрайтівської конференції, що відбулася в Києві 2008 ...
527076
  Бакіров В.С. Ідентичність і соціокультурне призначення університетів у "суспільстві знань" // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 106-120. – ISBN 978-966-644-217-1
527077
  Литвинчук О.В. Ідентичність маргінального індивіда в контексті його соціалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 80-81
527078
  Нікітіна Ф.О. Ідентичність мови і глобалізаційні процеси // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 132-135. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується вплив глобалізації на деякі аспекти мови. В статье исследуется влияние глобализации на некоторые аспекты языка. The article investigates the influence of the globalization on some aspects of the language.
527079
  Стайкуца С.В. Ідентичність об"єктів інформаційної мережі як елемент моделі кібербезпеки / С.В. Стайкуца, В.Й. Кільдішев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 185-189. – ISSN 2219-9365
527080
  Чорна Л.Г. Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз) // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 108-118
527081
  Кубриченко Т.В. Ідентичність особистості у гендерному вимірі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 323-331. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
527082
  Шульгун М. Ідентичність постмодерної людини: "Фланер" у сучасному травелозі та романі-подорожі (Патрік Модіано "Одного разу вночі", Ольга Токарчук "Бігуни") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 83-89. – ISSN 0236-1477
527083
  Терепищий С.О. Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
527084
  Радевич-Винницький Ідентичність та її мовний компонент у неодномовному суспільстві : українські реалії // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 101-113. – Бібліогр.: С. 112; 14 назв
527085
  Скринник М. Ідентичність та колективна пам"ять в українському просторово-часовому вимірі // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 114-121. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто філософську проблему колективної пам"яті в просторово-часовому вимірі нації. Проаналізовано взаємозв"язок між колективною пам"яттю та ідентичністю в просторово-часовому континуумі української культури . Досліджено, що нація через колективну ...
527086
  Калуга В.Ф. Ідентичність та самоідентичність як ключ до осмислення природи людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 3-12


  Попри численні і різноманітні наукові доробки в сфері філософської антропології, пошук дієвих шляхів і засобів стабілізації душевного життя людини, стимулювання її до духовного росту і розвитку в тому числі за посередництва самопізнання і ...
527087
  Козловець М.А. Ідентичність у глобалізованому світі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 46-53
527088
  Білокобильський О.В. Ідентичність у добу сущого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 3-9
527089
  Костюк Т.В. Ідентичність у системі комунікативних зв"язків освіти: вітчизняний вимір / Т.В. Костюк, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 124-131. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
527090
  Ткаченко В. Ідентичність України: з поглядом в майбутнє // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 216-236
527091
  Кияк С.Р. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи : [Монографія] / Святослав Кияк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 632с. – ISBN 966-8265-90-4
527092
  Воропаєва Т. Ідентичність українського народу в контексті соціокультурних трансформацій: теоретико-методологічні засади дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 11-14. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми ідентичності українців у контексті соціокультурних трансформацій. The problems of identification of the Ukrainians in the context of socio-cultural transformations are analyzed in the article.
527093
  Яковенко Н. Ідентичність чи ідентичності, або про мозаїку українського простору XVII століття // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 29-54. – ISBN 966-7679-00-4 (Вип.8)
527094
  Яценко К.А. Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 82-90. – ISSN 2072-1692
527095
  Костиря І. Ідентичність як спадковий діалог між поколіннями // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 350-356


  Стаття присвячена дослідженню феномену ідентичності як історичного та психологічного фактору формування людського саморозуміння. Базуючись на дослідженнях із різних галузей гуманітарного знання, автор виводить єдину ієрархічну структуру рівнів людської ...
527096
  Козловець М.А. Ідентичність як сфера сакрального // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 185-195.
527097
  Єгупов М.В. Ідентичність як ціннісна основа світогляду сучасної вітчизняної вищої школи // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 143-154. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
527098
  Гримич М. Ідентичність, етнічність, етнічна ідентичність: терміни та поняття (на матеріалах сучасної північноамериканської науки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 46-54


  У статті здійснено аналіз термінів і понять "етнічність", "ідентичність", "етнічна ідентичність" відповідно до того, як вони побутують у північноамериканській науці, та їхні відповідники в українській науці. В статье аналузируются термины и понятия ...
527099
  Журавльова Т.В. Ідентичність, самоідентичність та темпоральність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Розглянуто проблему розвитку особистості, увагу звернено на особливе значення понять ідентичності та самоідентичності в процесі конституювання особистості.
527100
  Бистрицький Є. Ідентичність, спільнота і політичне судження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 41-61. – ISSN 0235-7941
527101
  Козловець Микола Адамович. Ідентичність: сакральне та профанне // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136-149. – ISSN 0235-7941
527102
  Романюк Р. Ідентичності України у контексті європейського інтеграційного процесу / Р. Романюк, Н. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 77-89. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
527103
  Макарчук Л.Л. Ідеографічне письмо // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 275-280. – ISSN 1729-360Х
527104
  Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 274 л. – Додатки: л. 234-274. – Бібліогр.: л. 189-233
527105
  Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
527106
  Чейлитко Н. Ідеографічний словник сполучуваності як лінгвістична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 253-257
527107
  Кривий М.В. Ідеолог-вихователь в умовах перебудови / М.В. Кривий. – К., 1989. – 48с.
527108
  Федоров І.О. Ідеолог судової реформи 1860-1870-х років Олександр Кістяківський // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 135-139. – (Сері "Історичні науки"). – ISSN 2518-7600
527109
  Савченко О. Ідеолог українського національного відродження - Юліан Павликовський // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 386-399. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Юліан Павликовський — провідний галицький кооператор і агроном, громадсько-політичний діяч, економіст і публіцист.
527110
   Ідеолог української державності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19. – ISSN 0868-9644


  Завдячуючи зусиллям чималої групи патріотів, зокрема й автору часопису "УК", який повідомив про це, на Байковому кладовищі відкрито надмогильний пам"ятник видатному і політичному діячеві, публіцисту, передвісникові українського націоналізму Миколі ...
527111
  Мельник Л.М. Ідеологема "руський мір" в трансформаціях українського православ"я // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 165-167
527112
  Муслієнко О. Ідеологема "Світ-театр" у семіосфері абсурду Миколи Хвильового ("Лілюлі") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 281-290. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
527113
  Шостак О.Г. Ідеологема національної свідомості у творчості письменників індіанського походження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 251-259
527114
  Омельчук Олеся Ідеологема смерті в українських літературно-критичних дискурсах : (критика М. Хвильового, В. Блакитного, С. Єсеніна, В. Маяковського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 12-21. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються особливості рецепції смертей відомих письменників 20 - 30-х років (ХХ століття) в ідеологічно різних літературно-критичних дискурсах.
527115
  Боровська Г.С. Ідеологема творчого спадку М.О. Бердяєва від марксизму до правового універсалізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 293-304. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
527116
  Малиновська І.В. Ідеологема як категорія дискурсології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 380-391. – ISBN 966-581-481-8
527117
  Абу Алруб Емад Мустафа Ідеологеми війни і миру в теології традиційного ісламу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  Автором статті проведений докладний аналіз теології ісламу. Аналіз показав, що міфологеми вплинули на формування ідіологем війни й миру в ісламі. Есхатологія ісламу з її уявленням про неминучий "кінець світу" і Страшний суд, направляє прагнення ...
527118
  Рябека О.Г. Ідеологеми дослідження управління соціальним розвитком планетарної спільноти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 57-67
527119
  Мандибура В. Ідеологеми сучасного концептуально-методоллогічного "оновлення" економічної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті причини виникнення і розкрито теоретичне визначення сутності сучасних економічних ідеологем та показані їх конкретні прояви. Розкриваються особливості виникнення та існуючі форми соціально-економічного замовлення, що реалізуються економічною ...
527120
  Утюж І.Г. Ідеологеми сучасного розвитку освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 60-69. – ISSN 2072-1692
527121
  Карпінчук Г. Ідеологи шевченкознавства: Сергій Єфремов та Михайло Новицький (1920-ті рр.) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 23-43. – ISBN 978-966-920-092-1


  М. Максимович. - С. 27.
527122
  Пантюк М. Ідеологізація змісту вищої історичної освіти в Україні у 60-70-тих роках XX ст / М. Пантюк, В. Петриків // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
527123
  Сухарєва С.В. Ідеологізація світу русинів у творах Ю.-І. Крашевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 351-355


  У статті розглянуто світосприйняття Крашевським русинського світу та основні мотиви його ідеалізації. Особлива увага звернена на роль жінки у представленні сарматської ідеї про поєднання східнослов"янських народів. В статье рассмотрено мировосприятие ...
527124
  Баранівський В.Ф. Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 7-11. – ISSN 2312-4342
527125
  Овандер М.Е. Ідеологічна боротьба -- найважливіша складова частина класової боротьби пролетаріату / М.Е. Овандер. – Київ, 1962. – 40с.
527126
  Капельгородська Н.М. Ідеологічна боротьба в сучасному зарубіжному кінознавстві / Н.М. Капельгородська. – К., 1980. – 207с.
527127
  Вільховий Ю.В. Ідеологічна боротьба в США у роки війни за незалежність // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 154-163. – ISSN 2075-1451
527128
  Гедз В.А. Ідеологічна боротьба з більшовизмом на сторінках газет "Українське слово" та "Нове Українське слово" (1941-1943) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 86-91. – ISBN 966-614-021-7
527129
  Борцов Б.П. Ідеологічна боротьба на сучасному етапі / Б.П. Борцов. – Київ, 1970. – 48с.
527130
   Ідеологічна боротьба на сучасному етапі : Рекомнд. бібліограф. покажчик. – Київ : Політвидав, 1985. – 77с.
527131
  Гаджук А. Ідеологічна боротьба та її наслідки // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 13-18
527132
  Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія - знаряддя антикомунізму / І.Г. Іванченко. – Київ, 1976. – 143 с.
527133
  Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія в націоналістичній упаковці / І.Г. Іванченко. – Київ, 1984. – 47с.
527134
  Сафонова Н.М. Ідеологічна заангажованість суспільних наук в діяльності вищих навчальних закладів УРСР (друга половина 60-х перша половина 70-х років XX ст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 133-138. – ISSN 2227-183Х


  Розглянуто і проаналізовано зміцнення ідеологічної ролі суспільних наук у вищій школі УРСР у 60-70-і роках XX ст.
527135
  Мандибура В. Ідеологічна і об"єктивна складові економічної "теорії людського капіталу" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-49 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
527136
  Борисенко М. Ідеологічна криза більшовизму в українській літературі 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 50-54
527137
  Пижик А. Ідеологічна основа більшовицької політики українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються ідеологічні засади запровадження та здійснення політики українізації в УСРР у 1920-х роках. The article deals with analyses of ideological principles of introduction and realization of the policy of ukrainization in USSR in 1920th.
527138
  Камал Юсіф Ахундов Ідеологічна основа ісламської революції в Ірані та її передумови // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
527139
  Томчук Л. Ідеологічна парадигма творчості Ганни Барвінок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 171-175
527140
  Концур В. Ідеологічна підготовка працівників українських профспілкових культустанов у добу "відлиги" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 91-100. – ISSN 0869-3595
527141
  Панченко Володимир Ідеологічна повість ІІ половини ХІХ ст. і генеза соцреалізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 58-63. – Бібліогр.: Літ.: с. 63; 5 поз. – ISSN 0236-1477
527142
  Ситник О.М. Ідеологічна політика більшовиків стосовно українського селянства упродовж 1920-х - початку 1930-х рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 112-116. – ISBN 966-7686-12-8
527143
  Дутчак Г. Ідеологічна політика радянської влади 1920-х років і керівництво театрами на Україні // Український театр : Науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С. 27-30. – ISSN 0207-7159
527144
  Ніколаєць К.М. Ідеологічна робота Комуністичної партії України у другій половині 60-х - на початку 80-х років XX ст.: історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 131-138. – ISBN 966-614-021-7
527145
  Янюк А.О. Ідеологічна робота КП України в період розгортання комуністичного будівництва / А.О. Янюк. – Чернівці, 1970. – 70с.
527146
  Бєляєва Тетяна Євгенівна Ідеологічна робота КПРС - важливий фронт боротьби за комунізм : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Бєляєва Тетяна Євгенівна. – Київ, 1985. – 36с.
527147
   Ідеологічна робота на новому піднесенні. Збірн. статей. – К., 1961. – 327с.
527148
  Головко Микола Васильович Ідеологічна робота партійніх організацій України серед працівників промисловості в період між ХХІІІ і XXIV з"їздами КПРС (1966-1974 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Головко Микола Васильович; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра історії КПРС гуманітарніх фак-тів. – К., 1975. – 172л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
527149
  Гарькавий Є. Ідеологічна робота як невід"ємна складова процесу бойової підготовки та повсякденної діяльності Збройних Сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 317-319
527150
   Ідеологічна робота: Запитання і відповіді: довідник. – К., 1989. – 86с.
527151
  Мельник І.В. Ідеологічна сегментація німецького електорату на виборах Бундестагу (1990-2009 рр.) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 71-74. – ISSN 1728-6220
527152
  Гритчина О. Ідеологічна складова twitter-революцій в Північній Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 245-247
527153
  Вихватенко М. Ідеологічна складова в навчально-виховному процесі Старобільського учительського інституту (40-50 роки XX ст.) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 122-125


  Проаналізовано систему контролю над людиною з боку партійних органів і органів влади. Розглянуто ідеологічну складову, політичні репресії та їх вплив на навчальновиховний процес в учительському інституті в 40—50 роки минулого століття і наслідки ...
527154
  Ховайба Н. Ідеологічна складова українського радянського кінематографу середини 1960-х – середини 1980-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 95-99


  Стаття присвячена висвітленню ідеологічної складової українського радянського кінематографу середини 1960-х - середини 1980-х років. Досліджується український кінематограф як важлива складова ідеологічної політики. Статья посвящена освещению ...
527155
  Кривдіна І.Б. Ідеологічна спрямованість дипломатичної діяльності Левка Лук"яненка (1992-1993 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 278-283. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
527156
  Сирадоєва О. Ідеологічна та екзистенційна роздвоєність у творах Івана Дніпровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 373-379. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті пропонується розглянути творчість І. Дніпровського, постаті ідеологічно та екзистенційно роздвоєної. Його художній дискурс - продукт суперечливий, але переважно незнаний. Важливо, що письменник свідомо перейшов від революційної ...
527157
  Міщанин В. Ідеологічне втручання комуністичної партії в діяльність творчої інтелігенції Закарпаття (1946-1950) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 105-110. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
527158
  Товмаш Д.А. Ідеологічне забеспечення управлінського процесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 149-150
527159
  Гомза І.А. Ідеологічне зближення націоналізму та соціалізму під впливом уявлення про занепад національної спільноти: Франція, 1871-1914 // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 273-283
527160
  Кучера Я. Ідеологічне маніпулювання: Методи і засоби імперіалізму / Кучера Я. – Київ, 1988. – 154 с.
527161
  Калужська Л.О. Ідеологічне маркування політичного тексту: перекладознавчий аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 70-74
527162
  Іщенко Г. Ідеологічне підгрунтя державного устрою України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 128-138. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про особливості українського державотворення та розглядаються можливі варіанти стабілізації політичної ситуації.
527163
  Ляшенко Т.М. Ідеологічне підгрунтя побудови державності в Узбекистані та Таджикистані // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 118-131
527164
  Харун Яхья Ідеологічне підгрунтя тероризму (аспекти дарвінізму і матеріалізму) / Підготував Турал Гумбатов // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 3 (151). – С. 32-40. – ISSN 0868-8893


  У цій статті проаналізовано деякі приховані аспекти теорії дарвінізму, їх роль в історії людства. Дарвін під впливом ідей Томаса Мальтуса сформулював концепцію перманентного конфлікту як глобального природного явища. Ідеологи нацизму цілком і ...
527165
  Маслов Ю.К. Ідеологічне підгрунтя трансформаційних процесів в системі влади країн ЦСЄ: політичний та економічний аспекти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 209-217
527166
  Конончук С.Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / [С.Г. Конончук, О.А. Ярош] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД). – Київ : УНЦПД, 2013. – 51, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-94-9
527167
  Приходько Р.С. Ідеологічне пристосовництво духовентства / Р.С. Приходько. – К., 1964. – 43с.
527168
  Кондратюк С.В. Ідеологічне та організаційно-правове становлення українських політичних партій у процесі формування парламентської традиції галицьких українців (друга половина XIX - початок ХХ ст.) / С.В. Кондратюк, Н.Я. Корж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 28-32
527169
  Чудовська-Кандиба Ідеологічний аспект політичної реклами // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 191-197.
527170
  Шлапаченко Д.М. Ідеологічний вимір етнонаціонального конфлікту в Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 73-79
527171
  Лакішик Д.М. Ідеологічний вимір формування геополітики США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 118-127
527172
  Пивовар С.Ф. Ідеологічний вплив на висвітлення історії української державності XVII ст. у радянській історіографії 40-х рр. / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-66. – (Історія ; Вип. 48)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення радянськими вченими історії української державності XVII ст. у контексті ідеологічної політики КП(б) України в 40-х роках
527173
  Носенок Б.Е. Ідеологічний вплив неоєвразійства на політичну ситуацію в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 44-46
527174
  Кальмук І.П. Ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства в інтерпретації В. П. Петрова(за матеріалами праці "Мислення родового суспільства") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства у контексті філософськокультурологічної концепції В. Петрова. В статье рассматривается идеологическое основание культуры первобытного общества в контексте ...
527175
  Павленко Юрій Ідеологічний дискурс і проблема ідентичності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.105-113. – ISSN 0235-7941
527176
  Жилінська О.І. Ідеологічний контекст менеджменту // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 96-98
527177
  Бабак Б. Ідеологічний моніторинг топонімів у арабській пресі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 170-173. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
527178
  Корабльова В.М. Ідеологічний простір кіно // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 24-27. – ISBN 966-7943-03-8
527179
  Хаустова М.Г. Ідеологічний складник у структурі правової системи суспільства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 15-26. – ISSN 0201-7245
527180
  Постол О.Є. Ідеологічний стан сучасного українського суспільства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 256-259. – ISSN 2226-3209
527181
  Хилько М.М. Ідеологічний та масово-комунікаційний аспекти зовнішньої політики Російської Федерації по відношенню до України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 340-343. – ISSN 2076-1554
527182
  Лікарчук Д.С. Ідеологічний фактор як чинник загострення парламентських конфліктів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 239-243. – ISSN 2312-4342
527183
  Пивовар С.Ф. Ідеологічні аспекти висвітлення історії української державності в радянській історіографії 40-80-х років / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 512-520. – ISBN 966-628-014-0
527184
  Судаков В.І. Ідеологічні детермінанти розвитку університетської освіти в умовах культурної глобалізації // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 147-148
527185
  Жовтянська В.В. Ідеологічні детермінанти суспільного розвитку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 24-34
527186
  Постол А.А. Ідеологічні деформації в діяльності політичних партій в сучасній Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 13-21. – ISSN 2072-1692
527187
  Косуха П.І. Ідеологічні диверсії від імені бога / П.І. Косуха. – К., 1973. – 48с.
527188
   Ідеологічні диверсії імперіалізму приречені на провал. Збірник статей.. – К., 1965. – 122с.
527189
  Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
527190
  Вовканич С.Й. Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 7-23. – ISSN 1562-0905
527191
  Петрук О. Ідеологічні засади діяльності Всеукраїнського Об"єднання "Свобода" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 125-128. – ISBN 978-966-171-783-0
527192
  Шляхтун П.П. Ідеологічні засади конституцій // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 151-152
527193
  Зуйковська А. Ідеологічні засади розвитку політичних партій у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 84-93
527194
  Цебенко О.О. Ідеологічні засади сепаратизму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 90-94


  The article implements on the ideological principles of separatism movements. The main accent is made on the research of separatist ideologies. The article describes specific indications of Caucasus Region ideology of separatist movements.
527195
  Андрущенко В. Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016
527196
  Кривоносов О. Ідеологічні засади формування ісламської опозиції в Афганістані // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 87-91
527197
  Гвоздков С. Ідеологічні засади ШОС у співвідношенні з американськими інтересами часів президентства Дж. Буша-молодшого // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 562-564. – ISBN 978-966-171-893-6
527198
  Перович М.М. та інші Ідеологічні захисники імперіалізму / М.М. та інші Перович. – К., 1973. – 104с.
527199
  Каракоз О.О. Ідеологічні зміни у кадровому складі бібліотекарів (20-30-ті рр. XX ст.) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 48-53. – ISSN 2312-4679
527200
  Тимошик М.С. Ідеологічні й наукові концепції витоків українського друкованого слова: аргументи зарубіжних і вітчизняних авторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 6-9. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Всебічно аналізуються існуючі зарубіжні й вітчизняні концепції виникнення і етапів розвитку українського друкованого слова.
527201
  Лучканин С.М. Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоритичного румунського мовознавства XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 16-23


  Специфіка румунського загальнотеоретичного мовознавства ХХ ст. зумовлена різною суспільно-політичною ситуацією в Румунії цього віку, коли лінгвістика мала розв"язувати чимало конкретно-національних завдань, передусім - обгрунтування давності ...
527202
  Вронська О.М. Ідеологічні метаморфози головного героя роману Маріо Вергаса Льйоси "Мрія кельта" сера Роджера Девіда Кейсмента // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 86-91
527203
  Акопов М.А. Ідеологічні міфи імперіалізму / М.А. Акопов. – Київ : Політвидав України, 1971. – 109с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
527204
  Акопов М.А. Ідеологічні міфи імперіалізму / М.А. Акопов. – Київ, 1971. – 109с.
527205
  Власенко Ф.П. Ідеологічні основи національного буття / Ф.П. Власенко, Є.В. Левченюк // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 28-31. – ISBN 966-7943-03-8
527206
  Іншин М.І. Ідеологічні основи сучасного трудового права України : монографія / М.І. Іншин, В.І. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків : Діса плюс, 2016. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 294-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-52-6
527207
  Андрос О.Є. Ідеологічні особливості екологістського руху як мережевого явища // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 85. – С. 96-104
527208
  Четвертак Є.О. Ідеологічні особливості політичного дискурсу США // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 98-101
527209
  Ситник О.М. Ідеологічні погляди та концепції періоду Руїни козацько-гетманської держави // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.264-270. – ISSN 1728-3671
527210
  Дорошкевич О. Ідеологічні постаті в українській літературі після Шевченка : (спостереження й уваги) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 209-210. – ISBN 966-7272-00-1
527211
  Хархун В.П. Ідеологічні практики марксо-ленінської критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 143-148. – ISBN 978-966-171-217-0
527212
  Прокопов В.Ю. Ідеологічні праці Василя Галаси (друга половина 1940-х років) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 102-104
527213
  Мілютін С. Ідеологічні причини іконоборської політики Льва III Ісавра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 108-113. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
527214
   Ідеологічні проблеми ефективності морально-психологічного забеспечення військ (сил) / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, Я.Я. Винярський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 131-139
527215
  Ситник О.М. Ідеологічні процеси в Україні періоду другої половини XIX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 22)
527216
  Ситник О.М. Ідеологічні процеси на Закарпатті в першій чверті XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 24)
527217
  Товмаш Є.А. Ідеологічні смисли функціонування капіталізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 110-111
527218
  Лильо Т.Я. Ідеологічні та філософські домінанти сучасної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 10-14


  У статті проаналізовано деякі ідеологічні домінанти в сучасному комунікаційному процесі та їхній вплив на журналістику посткомуністичних країн. Зокрема наголошено на тому, що сучасні ЗМІ перебувають під впливом філософії позитивізму (деісторизація, ...
527219
  Зражевська Н.І. Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікації // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 5-8


  Зроблено акцент на дослідженні методів і підходів до проблеми впливу медіа на ідеологію та цінності культури в зарубіжній комунікативності. This research is devoted to the problem of studying mass media influence on modern culture.
527220
  Постол О.Є. Ідеологічні трансформації кінця XX - початку XXI століть // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 247-257
527221
  Шиленко Б.Є. Ідеологічні трансформації релігії // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 76
527222
  Цегольник П.А. Ідеологічні функції та завдання системи освіти: сьогодення та майбуття // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 235-237
527223
  Осташко Т. Ідеологічні центри українського монархічного руху в Австрії // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 270-284. – ISBN 978-617-7037-10-0
527224
  Бродюк Ю. Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про творчість Михайла Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
527225
  Іщенко М.Г. Ідеологічні, психологічні і виробничі аспекти зображення сучасника в радянській журналістиці : Дис. ... д-ра філолог. наук / Іщенко М.Г. ; КДУ , Каф. теорії і практики рад. преси. – Київ, 1973. – 406 с. – Бібліогр.:с.386-405
527226
  Алфьоров М. Ідеологічно-правові засади урбанізації Східної України в 20-30-ті рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
527227
  Рудницька Н.М. Ідеологічно мотивована асиметрія радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 123-132


  Статтю присвячено вивченню ідеологічно мотивованої асиметрії радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії. У статті описуються причини, способи і наслідки ідеологічної адаптації текстів перекладів. В ...
527228
  Василенко В.К. Ідеологічну роботу-на рівень нових завдань / Василенко В.К. – Київ, 1986. – 92 с.
527229
  Багінський В.В. Ідеологія / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 150-151. – ISBN 966-642-073-2
527230
  Павленко П. Ідеологія "русского мира" мусить бути офіційно засуджена і заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 березня (№ 41). – С. 5
527231
  Соснін О. Ідеологія "суспільства знань": нові завдання освіти і науки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
527232
  Нестеренко О.П. Ідеологія австрійського неолібералізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 108-109
527233
  Яковлєв О.М. Ідеологія американської "імперії" / О.М. Яковлєв. – К., 1968. – 436с.
527234
  Бєляков Г.Ф. Ідеологія братерства / Г.Ф. Бєляков. – К., 1981. – 80с.
527235
  Гончаренко Н.А. Ідеологія в добу постмодернізму: соціальний капітал особистості, спільноти чи суспільства? // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 170-171
527236
  Шевченко В.П. Ідеологія в епоху інтернету // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 211-212
527237
  Колотило В.В. Ідеологія в процесі соціальних змін // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
527238
  Губерський Л.В. Ідеологія в системі українознавства // Роль вищих навчальних закладів у розвитку українознавства : міжнар. наук. конф.
527239
   Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
527240
  Лукаш Т.Л. Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів і виховання кадрів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 705-711. – ISSN 1563-3349
527241
  Піпченко Н.О. Ідеологія віртуальної дипломатії США, Канади і Великобританії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 164-175
527242
  Гандзюк В. Ідеологія газети "Сурма" (1927–1934) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С.108-113


  У статті розглянуто націоналістичну думку міжвоєнного періоду та її проекцію на підпільний орган УВО «Сурма», яка на своїх сторінках створила потужний ідеологічний дискурс. В статье рассматривается националистическое мнение межвоенного периода и его ...
527243
  Войтанович О.Й. Ідеологія глобалізації у сучасному світі та її вплив на державу і право:аспекти теорії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 36-42. – (Юридичні науки ; № 3)
527244
  Бодров В.Г. Ідеологія економічного неоконсерватизму: теоретичні джерела і традиційні цінності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 33-41. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються ідейні витоки та ціннісні установки економічного неоконсерватизму; аналізуються його деякі гносеологічні особливості.
527245
  Муравйов В.І. Ідеологія європейської інтеграції // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 136-137
527246
  Шиш А.З. Ідеологія зради і запроданства / А.З. Шиш. – К, 1969. – 114с.
527247
  Павленко Ю.С. Ідеологія і політичний дискурс // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 387-396
527248
  Примуш М. Ідеологія і політичний режим // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 10. – С.61-66. – ISSN 0868-8273
527249
  Богатирьова Н.В. Ідеологія і правосвідомість // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 121
527250
  Дрогушевська І.Л. Ідеологія і практика русифікації історичної топонімії Кримського півострова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 18-23 : карта. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2311-9780
527251
  Кульчицький Станіслав Ідеологія і практика українського праворадикального руху в довоєнній Польщі (1920-1939 рр.) // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.11-15
527252
  Димерець Р.Й. Ідеологія і реальність: перцептивно-нормативний вимір // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 18-19
527253
  Вдовиченко Л.О. Ідеологія і розвиток самосвідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 6-15. – ISBN 966-628-132-5
527254
  Поліщук Є.П. Ідеологія і суспільна психологія / Є.П. Поліщук. – Київ, 1971. – 48с.
527255
  Палій О. Ідеологія і фантастика у чеському постмодернізмі: романи Їржі Кратохвіла // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 196-203. – ISBN 978-617-7480-12-8
527256
  Старик А.М. Ідеологія й практика лібералізму половині ХХ століття // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 57-63. – ISSN 1563-3349
527257
  Гудкова В.П. Ідеологія квазісервісного врівноваження в сфері перевезення пасажирів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
527258
  Жовтобрюх М. Ідеологія лібералізму як складова англо-саксонської правової культури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 7-10
527259
  Андрєєва О.М. Ідеологія міфотворчості як чинник формування української ідентичності // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 153-154
527260
  Томаєва А.О. Ідеологія націонал-соціалізму: її витоки, генеза, роль у суспільно-політичному житті Німеччини (до постановки питання) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 72-75. – (Історія та географія ; вип. 48)
527261
  Настояща К.В. Ідеологія націоналізму - міцний фундамент державотворення чи захисна реакція етнічного організму? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 53-60. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
527262
  Лозовицький Олександр Ідеологія національного піднесення: історична ретроспектива голлізму в контексті епохи // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 36-46
527263
  Ляпін Д. Ідеологія національної програми розвитку підприємництва // Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми / Український незалежний центр політичних досліджень(УНЦПД). – Київ, 2002. – № 1. – С.2-4
527264
  Шумихін М.Ф. Ідеологія неокологіалізму / М.Ф. Шумихін. – К, 1968. – 48с.
527265
  Троян С.С. Ідеологія німецького колоніалізму: актуальність і постановка проблеми. / С.С. Троян. – Чернівці, 1997. – 14с.
527266
  Мірошниченко М.І. Ідеологія потестарності (До питання онтологічної і формальної мотивації категорії права) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 23-28. – ISSN 1563-3349
527267
  Шматко І.В. Ідеологія права та легітимація сучасного правопорядку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 262-270
527268
  Шматко І. Ідеологія права та легітимізація сучасного правопорядку // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 427-436. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано зв"язок ідеології, права та способу легітимації сучасного правопорядку. Розглянуто зв"язок між неолібералізмом та домінуючими уявленнями про право, відповідальність, суспільство та вину.
527269
  Неживий О. Ідеологія проукраїнського державника [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 12-23. – ISSN 0131-2685
527270
  Беззуб Ю.В. Ідеологія раннього українського громадівства в документальних матеріалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 89-90. – (Історія ; Вип. 63/64)


  На основі документальних матеріалів розглядаються деякі аспекти ідеології українського громадівського руху 60-х рр. XIX ст.
527271
  Демченко М.В. Ідеологія реклами як системи переконань та пропаганди культури споживання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 138-140


  Досліджуються особливості соціальної реклами як важливого інструмента інформаційної політики та ефективного носія державної ідеології. The features of social advertising are studied as an important instrument of informational policy and effective ...
527272
   Ідеологія руського православ"я: критич. аналіз. – К., 1986. – 197с.
527273
  Нестеров О.В. Ідеологія селянського повстанського руху на Правобережній Україні (1919 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Історія ; Вип. 39)


  Висвітлюються питання зародження ідеології селянського повстанського руху на Правобережній Україні та розгортання боротьби повстанців проти радянської влади в 1919 р.
527274
  Плешко М. Ідеологія солідаризму в контексті державотворення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-55. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються сутність, витоки та проблематика ідеології солідаризму в контексті українського державотворення. Підкреслюється її особливе значення для сучасного українського суспільства. The essentiality, sources and problems of solidarity ...
527275
  Плешко М.В. Ідеологія солідаризму в контексті розбудови української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 210-213. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються парадигмальні основи ідеології солідаризму. Обґрунтовується її актуальність в умовах державного будівництва в Україні. The topic of the article under consideration is paradigm foundations of. Also it substantiates relevancy of ...
527276
  Плешко М. Ідеологія солідаризму та її відображення в програмних документах політичних партій України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 74-77. – ISBN 978-966-439-147-1
527277
  Отрешко Н. Ідеологія соціальной політики сучасних держав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 86-94. – ISSN 1563-3713
527278
  Кушнір В. Ідеологія ставлення педагогів до проблеми поділу гімназійної освіти на класичну та реальну протягом другої половини XIX століття // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 161-167. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті аналізуються погляди прогресивних педагогів XIX століття на проблему поділу середньої освіти на класичну та реальну в ході освітньої реформи 60-х років. Висвітлено бачення середньої освіти М.Пироговим та К.Д.Ушинським. Визначено основні їх ...
527279
  Ахтирська Н.М. Ідеологія судового пізнання подолання стереотипів та наближення до істини // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 118-119
527280
   Ідеологія сучасного релігійного сектантства. – Львів, 1971. – 170с.
527281
  Щербина В.І. Ідеологія сучасного трудового права України // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 14-17
527282
  Пашков В.В. Ідеологія сучасної безперервної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 77-81. – ISSN 2077-1800
527283
  Соколова В. Ідеологія та життєва практика пуританства у драмах Бернарда Шоу "Учень диявола" та Лесі Українки "У Пущі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 27-39. – ISSN 0236-1477
527284
  Мороз О.О. Ідеологія та мова: ідеологізована суспільно-політична лексика чеської та української мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 37-40. – ISBN 966-8188-07-1
527285
  Мороз О.О. Ідеологія та мова: ідеологізована суспільно-політична лексика чкської та української мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 37-40. – ISBN 966-8188-08-X
527286
  Єнін М.Н. Ідеологія та наука: в пошуках можливостей діалогу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 84-89. – ISSN 2077-1800
527287
  Малкіна Г.М. Ідеологія та політична наука у США: особливості взаємодії // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 133-134
527288
  Троян Сергій Станіславович Ідеологія та практика німецького колоніалізму в XVI-XIX ст. : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.03 / Троян Сергій Станіславович; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1995. – 39л.
527289
  Олещук П.М. Ідеологія та псевдоідеологія у електоральному процесі // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-52
527290
  Салій І.Р. Ідеологія та соціальна уява // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 200-201
527291
  Бучин О.П. Ідеологія та тероризму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 60-66. – ISSN 2312-4342
527292
  Рікер П. Ідеологія та утопія = Lectures on ideology and utopia : [курс лекцій] / Поль Рікер ; [пер. з англ. В. Верлока ; відп. за вип.: К. Сігов та Л. Фінберг ; наук. ред. О. Якубенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр європ. гуманітар. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 378, [6] с. – ISBN 966-7888-80-0
527293
  Лісник Т.В. Ідеологія тероризму: поняття, сутність, та проблема протидії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 245-246. – ISBN 978-617-7363-7-0
527294
  Кралюк П. Ідеологія українського націоналізму // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 569-576. – ISBN 978-966-2254-74-7
527295
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 280с. – ISBN 966-428-021-6
527296
  Огієнко І.І. Ідеологія української церкви : [богословські студії] / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 11 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-59-3
527297
  Чичасова Н. Ідеологія хорватської націоналістичної організації "Усташі" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 535-537. – ISBN 978-966-171-893-6
527298
  Баранівський В.Ф. Ідеологія центризму як підґрунтя економічної безпеки України // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 82-83
527299
  Мудрий М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського собору 1848 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 75-106. – (Серія історична ; Вип. 44)
527300
  Кравчук М.О. Ідеологія як депарадоксалізуючий чинник самоопису у філософській концепції Н. Лумана // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 218-229. – ISSN 2077-8309
527301
  Невмержицька О.В. Ідеологія як джерело формування аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 39–43. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
527302
  Романенко Є.О. Ідеологія як комунікативний інсрумент реалізації державної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 120-123. – Бібліогр.: 16 назв
527303
  Корабльова В.М. Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується соціально-філософська концептуалізація ідеології як соціального механізму реїфікації та інерції (реїфікації другого порядку). Доводиться, що ідеологія постає іманентною складовою соціальної реальності, яка забезпечує її (від)творення ...
527304
  Шандор Ф.Ф. Ідеологія як основа розвитку національної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 340-351
527305
  Бегаль О.М. Ідеологія як основа соціальної активності особистості у сучасному українському суспільстві // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 155-156
527306
  Губерський Л.В. Ідеологія як предмет соціально-філософського осмислення // Філософські проблеми гуманітарних наук : альманах / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – № 4/5. – С. 5-11. – ISBN 966-7943-03-8
527307
  Бегаль В.М. Ідеологія як складова іміджу політичного лідера // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 154-155
527308
  Іваскевич О. Ідеологія як фактор трансформації етнічного світогляду особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-55. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Динамічні та суперечливі події сьогодення є результатом кризи глобалізації та відродження світових ідеологій, що вимагають пошуку якісно нових практичних способів їх вирішення. У сучасній політичній психології поряд з проблемами політичноголідерства, ...
527309
  Козловець М.А. Ідеологія як фактор формування національної ідентичності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 91-116.
527310
  Мельник І.М. Ідеологія як феномен сучасного політичного життя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
527311
  Грабовський С. Ідеологія. Партії. Електорат // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-89. – ISSN 1812--514Х
527312
  Лютий Т. Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади / Тарас Лютий (у співпраці з Олегом Ярошем) ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-2410-78-5
527313
  Приятельчук А.О. Ідеологія: родова, типова, видова та формоутворююча сутність // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 58-59
527314
  Іщенко О.М. Ідеологія: спроба реабілітації в контексті суспільства ризику // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
527315
  Бей О. Ідеома "третього шляху": Модель європейської соціал-демократії та її відношення до України // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-33. – ISSN 0868-8273
527316
  Михайличенко Н. Ідеоніми в газеті "День": функції та структурно-синтаксичні особливості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 61-64. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
527317
  Михайлова І.І. Ідечної апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в філософії ренесансного неоплатонізму XV ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 15-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню рецепції ідей апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в неоплатонізмі Ніколая Кузанського, Марсіліо Фічино та Джованні Піко делла Мірандоли. Статья посвящена исследованию рецепции идей ...
527318
  Чумак І.В. Ідеш, ідеш - оглянешся.... : [повісті та оповідання] / Іван Чумак ; [ред. В. Коломієць ; сл. про автора В. Грабовський]. – Київ : Сучасний письменник, 2011. – 259, [4] с. – ISBN 978-966-8620-22-5
527319
  Бречак А.М. Ідея - дослідження - цех / А.М. Бречак. – Київ, 1970. – 44с.
527320
   Ідея. – Київ
№ 1. – 1993
527321
   Ідея. – Київ
№ 2. – 1994
527322
   Ідея. – Київ
№ 3. – 1995
527323
   Ідея. – Київ
№ 4/5. – 1996
527324
  Кононенко Т.П. Ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 343. – ISBN 966-316-069-1
527325
  Романова І.В. Ідея "Волі до життя" в контексті роману І. Багряного "Тигролови" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 486-492. – ISSN 1993-5560
527326
  Слівінська А.Ф. Ідея "всезагальної гостинності" в трактаті І. Канта "До вічного миру" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 111-116. – ISSN 2076-1554
527327
  Возняк С. Ідея "громадівського соціалізму" в українській соціально-філософській думці другої половини XIX ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 44-48. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 14)


  Висвітлюються намагання українських мислителів М. Драгоманова, І. Франка, М. Павлика та ін. узгодити ідею громадівства із соціалістичною ідеєю, перенести принципи соціалізму на український грунт.
527328
  Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 186-207
527329
  Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості : автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.08 / /Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
527330
  Мостіпан О.М. Ідея "істинного правління" у вченні Конфуція // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 88-90
527331
  Бондаренко В.Г. Ідея "Казакии" в ідеології козаків–націоналістів (1927–1987 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 60-65. – ISSN 2076-1554
527332
  Яремчук В. Ідея "Київського королівства" О. Бісмарка та її наслідки // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С. 89-91 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Ідея розчленування Росії та завоювання України в часи загострення російсько-німецьких стосунків.
527333
  Макух Ю.Ю. Ідея "кінця науки" у контексті філософії постпозитивізму та сучасного природознавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 77-83. – ISSN 1996-5931
527334
  Котлярова Т.О. Ідея "образу та подоби Божої в людині" у традиції ісихазму (за Григорієм Паламою) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
527335
  Сухова Н.М. Ідея "проклятої частини": Ж. Батай, Ж. Бодрійяр // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 119-120
527336
  Чернова І.М. Ідея "руйнуючого жесту" в етнометодологічній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Розглянуто оригінальну ідею руйнуючого експерименту, запропоновану відомим американським етнометодологом Г. Гарфінкелем. Саме цей експеримент допоміг виявити рутинні основи повсякдення. Знання цих основ відіграє важливу роль для успіху соціологічного ...
527337
  Коперльос Р.Ю. Ідея "складності" в луманівській теорії систем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 72-73
527338
  Білопольський М. Ідея "сталого розвитку": реалії та виклики сьогодення і пошук нової доктрини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 3-5. – ISSN 1728-9343


  У статті автор обґрунтовує необхідність пошуку нової парадигми суспільного розвитку, у якій були б мінімізовані основні глобальні загрози і прийнято підхід раціонального використання природних ресурсів. Автор наголошує, що нова концепція розвитку світу ...
527339
  Гаєвська О. Ідея "творимо" буття у творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Йосано Акіко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 37-48
527340
  Якименко О.В. Ідея "чесності з собою" у творах В. Винниченка та Н. Романович-Ткаченко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 447-452


  У статті розглядається етичне вчення "чесності з собою№ В. Винниченка та вплив його на творчі пошуки сучасників. Досліджується художнє втілення теорії в оповіданнях Н. Романович-Ткаченко "Будиночок над кручею" та "Петрусь, Нінусь, Юрусь"
527341
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А. Камю "Чума" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.
527342
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А.Камю "Чума" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-22
527343
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А.Камю "Чума" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 24-26
527344
  Газізов М. Ідея автономності у літописах доби розквіту козацької держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 72-84
527345
  Бровко М.М. Ідея активності мистецтва в сучасній західноєвропейській філософії та естетики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 118-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
527346
  Гардашук Т.В. Ідея антропосфери академіка М.Г. Холодного та виклики сучасності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 57-61
527347
  Сивець Т.В. Ідея антропоцентризму в творчості Климента Смолятича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 368-372. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті вперше означується ідея антропоцентризму, що яскраво виявила себе у творчості неординарного представника доби середньовіччя Климента Смолятича. Висувається теза щодо можливого підгрунтя сформульованої Смолятичем "категорії пізнання", а також ...
527348
  Барабаш-Тимофієва Ідея білоруської державності на початку XX століття // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 495-503. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
527349
  Бурлака І.В. Ідея Бога у філософії Етьєна Жильсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним положенням вчення французького філософа Е.Жильсона про Бога, включаючи характеристики Бога за Ф. Аквінським. Автор виділяє такі головні аспекти: сутність Бога, Його атрибути та дії у світі. The article is about general ...
527350
  Виноградова Н.М. Ідея бога як об*ект соціального пізнання. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.02 / Виноградова Н.М.; Південноукр. пед. ун-т. – Одеса, 1996. – 19л.
527351
  Урсул А.Д. Ідея В.І. Леніна про загальність відображення і сучасна наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
527352
  ТіменикЗ.І Ідея взаємодії добра-зла, світла-темряви у контексті різних принципів. (Зі спадщини українських філософів 40-х рр. XIX-80-рр. XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800
527353
  Матвійчук Н.О. Ідея взаємодії релігії та гуманізму у праці "прагматизм – нова назва деяких старих способів мислення" Вільяма Джеймса // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 118-120
527354
  Астахова Т.Г. Ідея взаємозв’язку категорій "Дух-душа-тіло" крізь призму філософії В.С. Соловйова, М.О. Бердяєва та соборних послань апостола Павла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 37-40. – ISSN 2077-1800
527355
  Руденко О.В. Ідея виникнення "нової науки" за Ф. Беконом та Р. Декартом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз науки у Новий час згідно концепцій Ф.Бекона та Р.Декарта. Підкреслюється ідея нового погляду на науку та філософію.
527356
  Год Б.В. Ідея виховання правителя у європейській ренесансній педагогіці ХV-ХVI століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 113-119
527357
  Хропко П. Ідея відновлення державності в українській поезії ХІХ ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.48-49. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
527358
  Конарівська Ю. Ідея відновлення козацтва у польських визвольних змаганнях першої половини ХІХ ст.: історіографічний аспект // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 347-351. – ISSN 2078-0850
527359
  Зінченко В.В. Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 17-24. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
527360
  Панафідін І.О. Ідея війни та проблема її трансформації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 315-326. – ISSN 2076-7382
527361
  Корівчак Л.Д. Ідея вічності природного універсуму у циклі М. Чернявського "Крим" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2077-804X


  У статті досліджено особливості світогляду М.Чернявського, на прикладі поетичного циклу "Крим" проаналізовано натуралістичність мислення поета: обожнення світу природи, відчуття людиною себе як частини Всесвіту.
527362
  Сипливець С. Ідея вселенської гармонії у збірці Павла Тичини "Сонячні кларнети" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-63. – ISSN 0130-5263
527363
  Комар В. Ідея Гадяцької унії в польських геополітичних концепціях міжвоєнного періоду // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 97-101. – ISSN 1728-9343
527364
  Моісєєнко І.О. Ідея гармонії : Українська національна Ідея / Ігор Моісєєнко. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162


  В пр. №1707117 напис: Сподіваючись на співпрацю, від автора! Лауреат держ. та міжнародних премій: Підпис. 20.08.16 р.
527365
  Атрошенко Г.І. Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева / Г.І. Атрошенко, Н.С. Дьяченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 15-18. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
527366
  Жадько В.А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 25-33. – ISSN 2072-1692
527367
  Литвин Р. Ідея гуманістичного оновлення суспільства у філософії Еріза Фромма // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 40-47. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
527368
  Яремкович М. Ідея двоплановості світу в "гротесках" Галини Орлівни // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 194-197.
527369
  Нелюбов О.Б. Ідея держави в Новому Завіті // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 193-197. – ISSN 2226-3209
527370
  Глоба І.П. Ідея державної незалежності України у програмних документах ДемПУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-116. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено програмні документи Демократичної партії України прийняті під час боротьби за незалежність України. Особлива увага приділяється висвітленню ідеї державної незалежності України, як основи ідеологічної платформи партії. The article deals with ...
527371
  Коцур Анатолій Петрович Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця 18-початку 20 ст. : Дис...доктора історичних наук:07.00.06 / Коцур Анатолій Петрович; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 464л. – Бібліогр.:л.402-464
527372
  Коцур А.П. Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVIII - початку ХХ ст. : Автореф. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Коцур А.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 35 с. – Бібліогр.: с.30 - 33
527373
  Міхалевська В.Л. Ідея державності в післявоєнній публіцистиці Миколи Шлемкевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-69. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Досліджується висвітлення ідеї державності в публіцистиці Миколи Шлемкевича в період 50-60-их рр. ХХ ст. Аналізується здатність творчого доробку публіциста впливати на збереження української національної свідомості. З"ясовується роль цього публіциста, ...
527374
  Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ-початок ХХ століття) / М.С. Кармазіна; Інст.політич.і етнонаціональних досл.HАHУ;Ки в.держ.торг.-екон.унів. – Київ, 1998. – 351с. – ISBN 5-7763-8339-0
527375
  Долматова Н.І. Ідея державності І.Виговського за Гадяцькою угодою 1658 р. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.73-75. – ISSN 1563-3349
527376
  Коцур А. Ідея державності та інтелектуально-духовна еліта України XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 117-138. – ISBN 978-966-2464-25-2
527377
  Коцур А. Ідея державності та національної незалежності у діяльності західноукраїнських партій кінця XIX - початку XX ст. (історіографічний аспект) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 147-160. – ISBN 978-966-2464-25-2
527378
  Медвідь А.М. Ідея Державності та права у "Повісті минулих літ" Нестора-літописця / А.М. Медвідь, Я.С. Грицютенко, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 131-133
527379
  Барчан В.В. Ідея державності та соборності в публіцистиці В. Гренджі-Донського / В.В. Барчан, О.В. Барчан // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 146-150


  У статті досліджено процес формування державницьких поглядів ВВ.Гренджі-Донського та утвердження ідей державності й соборності через журналістську діяльність та творчість
527380
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06. / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 223л. – Бібліогр.: л.183-223
527381
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
527382
  Конта Р.М. Ідея державотворення в Україні в першій половині XIX століття: огляд історіографічних праць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-31. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історіографічних праць розглянуто формування та розвиток ідеї державотворення в Україні в першій половині ХІХ ст. In the article on the basis of analysis of historiography literature is observed creation and development of ideas of ...
527383
  Андрос Є. Ідея для XXI століття: великий кооператор Борис Мартос і сьогоднення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)
527384
  Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.51-54. – ISSN 0132-1331
527385
  Галака С.П. Ідея договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розглядається пропозиція Росії щодо розробки та підписання нового договору щодо європейської безпеки. The article deals with the Russian proposal to work out and sign a new treaty on the European security.
527386
  Меркулов М. Ідея дуалістичної будови світу у філософьскій поезії Григорія Сковороди (на матеріалі збірки "Сад божественних писень" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
527387
  Швець М. Ідея духовного відроження у творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 175-181. – ISBN 978-966-2710-51-9
527388
  Давац В.Ю. Ідея еволюції в астрономії та її методологічні аспекти / В.Ю. Давац, Л.О. Колоколова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
527389
  Іваха А.О. Ідея елітаризму в рамках концепції інтегрального націоналізму Дмитрія Донцова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 79-81
527390
  Ковтун Л. Ідея еманації світла у світоглядних уявленнях людності Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 65-68. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У центрі уваги дослідження представлені особливості світосприйняття людності Київської Русі. Міфологічна модель світла як язичницька ідея віднаходить своє яскраве відображення також і в христянської традиції. Розглядаються світоглядні рівні формування ...
527391
  Грубінко А. Ідея європейської політичної інтеграції в європейській політико-правовій думці і практиці міжнародних відносин: досвід Великої Британії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 10-16
527392
  Кебуладзе В.І. Ідея Європи: мета, гіперцивілізація, відповідь // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 134-140


  У статті розглядається ідея Європи у феноменологічній філософії. Автор по- рівнює поняття європейського телоса Едмунда Гусерля з концепцією гіперцивілі- зації Яна Паточки. Він також намагається розв"язати деякі наріжні проблеми феноменологічної ...
527393
  Цимбалій І.П. Ідея єдності слов"янських народів у польських романтиків та кирило-мефодіївців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 91-93
527394
  Кононенко М.П. Ідея єдності тваринного світу / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 112. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
527395
  Різун В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет / Володимир Різун // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 481-492. – ISBN 966-7769-79-6
527396
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 37-38
527397
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 333-348. – ISBN 978-966-439-753-4
527398
  Хома Олег Ігорович Ідея зла в суспільній свідомості: витоки та історичні форми : Дис... канд. філософ.наук: 17.00.08 / Хома Олег Ігорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 153л. – Бібліогр.:л.138-153
527399
  Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування : монографія / Фурман Анатолій Васильович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 377, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 373-376. – Бібліогр.: с. 324-372. – ISBN 978-966-654-403-5


  Зміст: До історії постання ідеї. Сутність професійного методологування. Категорії як інструменти методологування. Вітакультурна методологія і професійне методологування: синтез ідей. Інваріанти прикладного методологування і світ методології
527400
  Бандера С. Ідея і людина в ідеологічному русі // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 59-67. – ISBN 978-966-1513-13-5
527401
  Розумний М.М. Ідея і нація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – (Журналістика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему створення нових форм національної ідентичності в Україні. Показано зв"язок між цим процесом і створенням основних інститутів соціальної та політичної стабільності. Запропоновано механізм уникнення маніпуля-ційних технологій у ...
527402
  Розумний М. Ідея і нація в інформаційну епоху : Монографія / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2006. – 340с. – ISBN 966-372-027-1
527403
  Миронченко В. Ідея і практика - на різних полюсах // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11. – С. 14-15


  На семінар-практикум, присвячений журналісстським розслідуванням,які поступово входять в практику мовлення, були запрошені журналісти обласних і національних державних телерадіокомпаній, які мають досвід проведення журналістських розслідувань та ...
527404
  Дяків-Горновий Ідея і чин : повна збірка творів / Осип Дяків-Горновий. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен : Товариство колишніх вояків У.П.А., 1968. – 408 с., [2] арк. фотоіл. – Бібліогр. в тексті
527405
  Орлик М. Ідея і Чин України : Нарис ідеологічно-політичних основ українського націоналізму / Максим Орлик; Центр нац. відродження ім. Степана Бандери. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 224с. – (Ідеологічна спадщина). – ISBN 966-7060-37-3
527406
  Мирон Д. Ідея і Чин України // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 169-198. – ISBN 978-966-1513-01-2
527407
  Баган О.Р. Ідея і чин Ярослава Стецька : публіцистичний нарис / Олег Баган ; Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова. – Вінниця, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-621-386-3
527408
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Комісар Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 179л. – Бібліогр.: л.164-179
527409
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Комісар Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
527410
  Пивоварова О.В. Ідея інтуїції в історичному аспекті // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 492-504
527411
  Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії : З лекціями 1926-1928 рр. / Робін Дж. Колінгвуд; Упоряд. та передм. Яна ван дер Дуссена; Пер. з англ. О. Мокровольський. – Переглянуте вид. – Київ : Основи, 1996. – 615с. – ISBN 966-500-085-3
527412
  Медведєв І.А. Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієнтацій в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 77-82
527413
  Гультай М.М. Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 85-90
527414
  Матюшко Б.К. Ідея критичної філології Ернеста Ренана // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 33-36
527415
   Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець; Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Коробець, Р.В. Зимовець. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 192с. – ISBN 966-542-227-8
527416
  Пінчук Є.А. Ідея людини в філософських традиціях античної доби // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 98-105
527417
  Нападиста В.Г. Ідея людської гідності як моральний імператив сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 31-33
527418
  Рик С. Ідея мандрівництва у філософії та житті Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 215-221. – ISBN 978-617-7009-24-4
527419
  Теслюк С.С. Ідея матеріальності в електродинаміці Фарадея - Максвелла // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
527420
  Гуменюк Г.О. Ідея матеріальності в теоріях генетики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
527421
  Грабенко Д.Д. Ідея Миколи Кузанського про "вчене незнання" як загострена форма апофатики Псевдо-Діонісія Ареопагіта // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 9-11
527422
  Щепанкевич Д. Ідея миру в актах міжнародного права. Аналіз на прикладі Північноатлантичного договору // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 471-478. – ISBN 978-83-64286-14-8
527423
  Колесников К. Ідея монархії в українській історіографії (II пол. XIX ст.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 82-87
527424
  Шимон С. Ідея моральності в цивільному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64.
527425
  Калита Н. Ідея народності у вченні К.Д. Ушинського як основа сучасного національно-патріотичного виховання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 21-24. – ISSN 2308-4634
527426
  Веніславський Ф. Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально-правова цінність ідеї народовладдя) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 48-56
527427
  Писаренко Н. Ідея націєтворення як змістова домінанта автобіографічної прози Валерія Шевчука // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 108-115. – ISSN 2075-1222
527428
  Затинна В. Ідея національного відродження у поетичній творчості Й. Струцюка // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 399-407
527429
  Горбань Т.Ю. Ідея національного самовизначення в українській політичній думці кінця XIX - початку XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 303-310
527430
  Фігурний Ю.С. Ідея національної держави у творчій спадщині Миколи Міхновського // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 479-487. – ISBN 978-966-428-404-9
527431
  Райківський І. Ідея національної єдності України в громадському житті Прикарпаття XIX - початку XX ст. // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
527432
  Ступарик Б.М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772 - 1939рр.) / Б.М. Ступарик, В.Д. Моцюк. – Коломия, 1995. – 176с.
527433
  Гоголь Є. Ідея незалежності України в творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 166-174. – ISBN 978-966-2710-51-9
527434
  Гачковскі Марцін Ідея незалежності України й українсько-польський конфлікт на прикладі публіцистики Осипа Назарука (1907-1919 рр.) // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 77-85. – ISBN 966-95452-3-9
527435
  Куташев І.В. Ідея незалежності України у політичній спадщині Пилипа Орлика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про історичні перипетії формування українського конституціоналізму доби козаччини. In article the author considers peripetias of formation of the Ukrainian constitutionalism in days of Cossack republic.
527436
  Безкровна Н. Ідея незнищенності нації у творчості О. Довженка та Ю. Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 26-30.
527437
  Тетеріна О.Б. Ідея неперекладності: від Г. Квітки-Основ"яненка до О. Потебні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 408-412


  Осмислення неперекладності як наукової проблеми Г. Квітка-Основ"яненком та П. Кулішем (попередниками О. Потебні у цьому питанні) сприяло формуванню погляду на переклад як міжкультурний феномен, - художнє явище, у якому перехрещуються мови двох народів, ...
527438
  Корсак К.В. Ідея ноопедагогіки - мрія чи основа глобального мега-проекту? : (аналіз проблем виховання, навчання й порятунку людей XXI століття) : наук.-популяр. нарис / К.В. Корсак, Ю.К. Корсак ; упоряд. д-р політ. наук С.М. Дерев"янко ; Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-96. – ISBN 978-966-428-322-6
527439
  Куташев І.В. Ідея об"єднання України у політичній концепції гетьмана Петра Дорошенка // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 664-669. – ISSN 1563-3349
527440
  Чорний О.О. Ідея оновлення українського суспільства XVII століття крізь призму античної та християнської філософії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.75-80. – (Філософські науки)
527441
  Дем"яненко Н. Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі (1949-2010) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 49-53. – ISSN 0131-6788
527442
  Чеховська Л. Ідея патриотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу (Василь Голобородько "Ми йдемо") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 20-26
527443
  Бояринцев О. Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 235-247. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Зі здобуттям незалежності України поновилися спроби створити нову систему патріотичного виховання на національній основі, що знаменував сучасний етап розвитку патріотичних ідей та їх імплементації у виховання молоді. Аналізується історична генеза ...
527444
  Ільїна А.В. Ідея повторення у філософських концепціях Серена К"єркегора та Жака Деріда // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 30-44
527445
  Лященко О. Ідея полімодальності Ж. Женетта і творча практика І. Костецького // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 187-197
527446
  Носовець В.О. Ідея політичної толерантності в контексті дослідження проблеми міжнаціональних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Розкривається теоретичне значення концепту політичної толерантності для аналізу процесів міжнаціональних відносин в сучасній Україні. This article evolves a theoretical value of concept of political tolerance for analysis of process of international ...
527447
  Мудрий М. Ідея польсько-української унії та "русини польської нації" в етнополітичному дискурсі Галичини 1859-1869 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 83-148. – (Серія історична ; Вип. 39/40)
527448
  Кресін О.В. Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 382-397. – ISSN 1563-3349


  2 грудня 2014 р. у Києві відбувся міжнародний "круглий стіл" на тему "Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra", присвячений ювілею іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера. Серед учасників "круглого столу" ...
527449
  Тимошенко В. Ідея прав людини у творчості Б. Кістяківського // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 324-329. – ISSN 0132-1331


  Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ.
527450
  Пашков А.С. Ідея права у філософсько-правовому вченні Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
527451
  Кудряченко А. Ідея правової держави в контексте європейської інтеграції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 9-12
527452
  Максимов С.І. Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 102-111. – ISSN 1818-992Х
527453
  Копиленко О. Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 8-9
527454
  Удовика Л.Г. Ідея правової держави у поглядах П.І.Новгородцева // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.93-98
527455
  Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р.Ф. Гринюк. – Київ : ІнЮре, 2004. – 388 с. – ISBN 966-313-220-5
527456
  Байрачний С.М. Ідея правової особистості в контексті формування громадянського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 161-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто проблеми становлення громадянського суспільства через призму аналізу феномену правової особистості. Зроблено спробу змістовного обгрунтування ідеї правової особистості в контексті концепції правової держави й громадянського ...
527457
  Кудрик Ліліана Ідея преображення людини у релігійно-філософському вченні І. Огієнка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст.
527458
  Конєва Т. Ідея природного людського прагнення до щастя і світла у повісті В.Г. Короленка "Сліпий музикант" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 29-34. – ISSN 2075-1486
527459
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
527460
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально -філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197 л. – Бібліогр. : л. 180-197
527461
  Андрусяк Г.М. Ідея природного права в обгрунтуванні права на необхідну оборону // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 259-262. – ISSN 2219-5521
527462
  Горбачик А.П. Ідея причинності в соціології / А.П. Горбачик, І.Ю. Лизогуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
527463
  Шетеля В. Ідея пробудження національної свідомості закарпатців у поетичній творчості В. Гренджі-Донського та П. Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 169-173. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
527464
  Гошовський М.М. Ідея прогресу в соціальній філософії / М.М. Гошовський, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1993. – 159с. – ISBN 5-11-004255-1
527465
  Романишин Д. Ідея прогресу в соціально-філософських поглядах Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 35-40. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
527466
  Фурман А.В. Ідея професійного методологування : монографія / Анатолій Фурман. – Ялта; Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 205с. – ISBN 978-966-654-197-3
527467
  Попандопуло І.Л. Ідея розвитку лапласівського детермінізму в сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
527468
  Завгородній Юрій Юрійович Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХI ст. - перша третина XIII ст. (до характеристики просторово-часових уявлень) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Завгородній Юрій Юрійович; Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2002. – 249л. – Бібліогр.: л.226-249
527469
  Глизь І.І. Ідея самоврядування у творчості М. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 136-148. – ISBN 978-966-660-735-8
527470
  Веремчук Т. Ідея самопожертви у творі Григора Тютюнника "Климко" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
527471
  Муха Д. Ідея самостійності української держави у теоретичній спадщині В. Липинського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
527472
  Шаповалова А.О. Ідея свободи в епістолярії Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 421-426


  У статті зроблено спробу розкрити ідею свободи в листах Т. Шевченка в порівняльному аналізі проблеми свободи у художніх творах поета, як ще один крок до глибшого осягнення та висвітлення цілісної картини концепту свободи в його творчості. В статье ...
527473
  Іваницька А.Г. Ідея свободи в історико-філософському вимірі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.24-30. – ISSN 1728-3671
527474
  Куц Г.М. Ідея свободи в ліберальному та доліберальному дискурсах // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 101-108. – ISSN 2411-7587
527475
  Дєдяєва І.П. Ідея свободи в соціально-філософських поглядах Й. Фіхте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
527476
  Олійник А. Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.126-129. – ISSN 0132-1331
527477
  Жванія Л.В. Ідея свободи та свободи волі в ліро-епічних творах Т.Г. Шевченка та Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 122-129


  Ідея свободи волі у Т. Шевченка та Лесі Українки поєднується із розумом, із здатеністю робити свідомий вибір. Адже життя для внутрішньо вільної особистості це завжди сутуації, що передбачають активний вибір між добром і злом.
527478
  Наконечний А. Ідея свободи у суспільно-духовному житті України XIV-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 67-75. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
527479
  Сліпушко О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 242-249


  У статті досліджується ідея свободи у творчості Тараса Шевченка. наголошується на утвердженні поетом свободи індивідуальної та національної. Аналізується проект Духовної Держави, розроблений у «Кобзарі». In this article the idea of freedom in poems of ...
527480
  Іщенко Є. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 68-73


  У статті розглянуто концепт свободи у творчості Т. Шевченка, який став основою світогляду поета. Категорію свободи проаналізовано в руслі філософських ідей М. Гайдеггера, К. Т. Ясперса, М. Бердяєва та ін.
527481
  Гаспарян А. Ідея свободи у філософії Д. Локка // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 27-28
527482
  Заглинська А. Ідея свободи як цінність життя в творчості Олександра Пушкіна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 316- 322. – ISBN 978-966-306-020-4
527483
  Токман В.В. Ідея священного у феноменологічній концепції релігії Р. Отто // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Розглядається питання про місце і роль ідеї святого у сутнісному вимірі релігійного феномену в праці Р. Отто "Das Heilige".
527484
  Черненко Т.В. Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 117-123. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
527485
  Кіянка І. Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-43
527486
  Борець Ю. Ідея сильніша від зброї / Юрій Борець; Фундація Юрія Борця; Науковий відділ Всеукраїнського Братства УПА. – Львів, 2003. – 72с. – (Б-чка молодого українця)
527487
  Адамович С. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української національної асамблеї (УНА - УНСО) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 3-8. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
527488
  Крива Т.Ю. Ідея соборності в творчості І. Вишенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядаються ті первинні, основоположні засади, на яких, на думку Івана Вишенського, грунтується раннє, істинне християнство та які становлять зміст соборності - основного принципу релігійного і суспільного життя. This article ...
527489
  Бойко Надія Ідея соборності в українських земель у творчості Михайла Максимовича // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 236-239
527490
  Гай-Нижник Ідея Соборності й українське державотворення (1918-1919 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 25-37. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюється втілення в життя ідеї соборності українських земель у Великій Україні, Галичині і Волині, Закарпатті і Буковині протягом кінця 1918 - початку 1919 років. В статті відтворюється складний шлях до політичного об"єднання українських етнічних ...
527491
  Реєнт О. Ідея соборності України у XIX - на початку XX ст.: духовне та культурне підгрунтя // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 2). – С. 4-8
527492
  Тимошик М. Ідея соборності української мови на сторінках огієнкового часопису "Рідна мова" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-5263
527493
  Сидоренко Н.В. Ідея Софії Премудрості Божої у вченні про серце Г.Сковороди // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.52-60
527494
  Якоб Марія Михайлівна Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т. Гоббса і Дж. Локка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Якоб М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 172 - 186
527495
  Якоб Марія Михайлівна Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Якоб М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
527496
  Гардашун Т. Ідея справедливості в сучасному екологізмі // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-123
527497
  Ониськів М. Ідея справедливості та модель "добре організованої держави" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-37
527498
  Добош З. Ідея справедливості у правовій думці Стародавнього Сходу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 9-15. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
527499
  Кирик В.Л. Ідея сталого розвитку в контексті екологічних проблем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 217-226
527500
  Завальна Ж.В. Ідея становлення договірного регулювання відносин у працях українських науковців-адміністративістів XX ст. // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 98-101. – ISBN 978-617-7293-17-9
527501
  Рома А.І. Ідея судьби у давніх германців та народів Скандинавії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 58-60
527502
  Кресін О.В. Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI - початку XVIII ст.
527503
  Кресін О.В. Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI - початку XVIII ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 125-139. – ISSN 0869-2491
527504
  Романишин Д. Ідея суспільного прогресу у творчій спадщині Михайла Драгоманова // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 16-21. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
527505
  Бігун В. Ідея та здійснення права: від філософії права до філософії правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 212-223. – ISSN 0132-1331
527506
  Пількевич В. Ідея та основні етапи створення Організації Об"єднаних Націй з питань освіти, науки і культури // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 274-276. – ISBN 978-966-171-651-2
527507
  Горохолінська І.В. Ідея толерантності в гуманістичних філософських дискурсах: історичний екскурс та соціальна значущість // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті здійснюється аналіз еволюції поняття терпимості та толерантності в контексті історико-філософського дискурсу. Обґрунтовується аксіологічна вкоріненість ідеї толерантності в етичних доктринах не тільки новочасної та новітньої доби, а й ...
527508
  Черкашина Л. Ідея трудового та еколого-натуралістичного виховання в романі Ж.-Ж.Руссо "Юлия, или ноая Элоиза" // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 303-315. – ISSN 2077-1827
527509
  Міщенко Ю.В. Ідея трьох світів у філософії Г. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
527510
  Кіндрат В. Ідея українського екуменізму в поглядах митрополитів Іларіона (І. Огієнка) та Андрея Шептицького // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 121-126. – ISBN 966-7631-03-6
527511
  Візняк А.Е. Ідея українського монархізму в творах В"ячеслава Липинського // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 113-115
527512
  Рум"янцев В.О. Ідея українського національно-державного відродження (кінець ХVIII – початок XX століття) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 103-111. – ISSN 2224-9281
527513
  Салтовський Олександр Іванович Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку 20 сторіччя) : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.01. / Салтовський Олександр Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 455 л. – Бібліогр.: л. 433-455
527514
  Салтовський Олександр Іванович Ідея української державності в історії вітчизняної політичої думки (від витоків до початку 20 сторіччя) : Автореф. ... дис. доктора політичних наук: 23.00.01 / Салтовський О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назв.
527515
  Кужільна О.О. Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кужільна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 185 арк. – Бібліогр.: арк. 163-185
527516
  Кужільна О.О. Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності Товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі (1925-1948 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кужільна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
527517
  Шановська О.А. Ідея української державності в програмних документах дисидентського руху // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 512-521. – ISBN 978-966-428-404-9
527518
  Кужільна О. Ідея української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-38. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено зародження ідеї української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" Акцентовано увагу на відносинах Товариства з різними організаціями та установами в еміграції, їх ставлення до діяльності ...
527519
  Кужільна О. Ідея української державності в процесі створення Товариства Музей визвольної боротьби України" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті висвітлено зародження ідеї української державності в процесі створення Товариства "Музей визвольної боротьби України" Акцентовано увагу на відносинах Товариства з різними організаціями та установами в еміграції, їх ставлення до діяльності ...
527520
  Здоровега Мар"яна Ідея української державності у працях Лонгина Цегельського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 56-59
527521
  Полушкіна Т.В. Ідея української державності: 40-60-ті роки XX ст. / Т.В. Полушкіна, М.Б. Парахіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 181-185
527522
  Зайченко І. Ідея української національної школи в пресі другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 30-34.
527523
  Райківський І. Ідея української Соборності в діяльності "Руської трійці" та її послідовників у Галичині в 1830-1840 рр. // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 53-73


  Продовження. Початок див.: Галичина. - 2004. - № 10. - С. 43-61.
527524
  Микитчук Н.М. Ідея української соборності у світогляді і діяльності М. Драгоманова та І. Франка: історіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 121-128. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
527525
  Жижко Т. Ідея університету // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 250-254


  Аналізується ідея університету, характериними рисами якого є поєднання науки та освіти, академічних свобод, розвитку культури, утвердження гуманітарних пріоритетів і міжнародної співпраці.
527526
   Ідея Університету : антологія. – Львів : Літопис, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7007-68-4
527527
  Пелікан Я. Ідея Університету = The idea of the university : переосмислення / Ярослав Пелікан. – 2-е вид., доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 360с. – ISBN 978-966-378-0771
527528
  Свириденко Д.Б. Ідея університету в XXI столітті: контекст академічної мобільності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 36-42. – ISSN 2225-7586


  Стаття присвячена аналізові засад сучасної університетської освіти в контексті впливу на неї процесів глобалізації. Обгрунтовується роль імплементації ідеї академічної мобільності в якості інструменту гармонійного вписування студента як у європейський ...
527529
  Пінчук Є.А. Ідея університету в європейській думці // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 93-99


  Теоретико-методологічну базу даної роботи склали також праці сучасних українських і російських освітян і мислителів, що працюють над вирішенням актуальних проблем сьогоденної вищої освіти, - В.П. Андрущенка, В.А. Бугрова, Л.В. Губерського, І.В. ...
527530
  Ціпко А. Ідея університету в українській культурі: перенесення й особливості засвоєння // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 59-63. – ISBN 978-966-439-138-9


  Університет святого Володимира в Києві стає місцем всього київського як місцевого тобто українського. Першочергово таке завдання поставив М. Максимович.
527531
  Сігов К. Ідея Університету і Могилянський палімпсест // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С.127-136
527532
  Симчич М. Ідея університету і національна держава // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 85-88. – ISBN 966-01-0371-9
527533
  Гомілко О. Ідея університету під питанням фулбрайтівців // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 66-71. – ISBN 966-01-0371-9
527534
  Горський В. Ідея університету та "університетська філософія" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
527535
  Єрмоленко А. Ідея університету та універсалістська практична філософія // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.24-30. – ISBN 966-01-0371-9
527536
  Кулаков А. Ідея університету: неочевидні очевидності // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.73- 84. – ISBN 966-01-0371-9
527537
   Ідея університету: сучасний дискурс / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбулася міжнародна конференція "Ідея університету: сучасний дискурс". Пленарне засідання відкрив ректор університету Л.В. Губерський. З доповідями виступили перший проректор О.К. Закусило, ректор національного педагогічного університетуі ...
527538
   Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. Л.В. Губерського, А.С. Філіпенка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці глав. – ISBN 978-966-439-753-4
527539
  Акімова О.А. Ідея університету: фундаменталізація, гуманізація та автономія // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 33-34
527540
  Захарчин Н. Ідея утворення Холмської губернії та українська громадсько-політична думка Галичини (1909-1912 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 145-150. – ISSN 0321-0499
527541
  Колісник В. Ідея федералізації в Україні у контексті національно-етнічного чинника: історичний досвід та сучасні виклики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 53-63. – ISSN 1026-9932
527542
  Варич М. Ідея федералізації суспільства на сторінках українських видань (2004-2005) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 58-64


  Аналізуються публікації українських видань періоду президентських виборів-2004, де обговорювалися історичні та політичні ідеї утвердження федеративного устрою нашої держави. До розгляду залучені такі газети, як "Голос України", "Українамолода", ...
527543
  Пиріг Р. Ідея федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 188-192. – ISBN 966-625-017-9
527544
  Давиденко М. Ідея федералізму в політичних поглядах Михайла Грушевського // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – C. 21-24


  Стаття присвячена ролі Михайла Грушевського в українській політичній думці, характеристиці його внеску у розроблення проблем української державності.
527545
  Грінченко Ідея федералізму у декабристів. – Київ : З друкарні С.А. Борисова, 1907. – 21 с.
527546
  Корольов Г.О. Ідея федералізму як парадигма історичної перспективи доби Української революції 1917-1921 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 103-117. – ISSN 0130-5247
527547
  Думцев Вадим Петрович Ідея філософії П. Юркевича (феноменологічний аналіз творчості) : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Думцев Вадим Петрович ; Київський держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – К., 1998. – 154 л. – Бібліогр.: л. 142-154
527548
  Думцев В.П. Ідея філософії П.Юркевича : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Думцев В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 16л.
527549
  Кирюшко М.І. Ідея Халіфату в історичній пам"яті мусульманських народів у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 97-116
527550
  Шевченко Т.М. Ідея церковної унії у другій половині XVI ст.: Рим - Вільно - Остріг - Берестя // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 216-251
527551
  Дронь С.П. Ідея часу Джона Локка: філософські та психологічні аспекти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 75-77
527552
  Корольов Г.О. Ідея чорноморської федерації у поглядах Михайла Грушевського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 68-79. – ISSN 0130-5247


  У статті досліджуються федеративні конструкції голови Центральної Ради М. Грушевського у період Української революції 1917-1921 рр. Аналізується генеалогія й розвиток ідеї чорноморської федерції на постімперському просторі Східної Європи.
527553
  Загороднюк В.В. Ідея як концепт у філософії Дж. Лока // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 77-79
527554
  Горський Б.Є. Ідея, що пронизує віки. Розвиток оптимізації механічних систем / Б.Є. Горський. – 2-е вид-ня, перероб. і доповн. – Київ, 1998. – 72с. – ISBN 5823805616
527555
  Пятковська Ю.В. Ідея: культурологічний ракурс на початку XXI століття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – C. 174-175
527556
  Павличко Д. Іди за мною! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 10-11


  Спогади Дмитра Павличка про Олеся Гончара. Листування.
527557
  Попович М.М. Ідивідуалізація значення іменника як засіб його детермінації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 129-135. – ISBN 966-581-476-1
527558
  Андієвська Е. Ідилії = Idylls : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2009. – 252 с. – ISBN 978-966-8439-15-5
527559
  Бойченко І.В. Ідіографічний метод / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 151. – ISBN 966-642-073-2
527560
  Охріменко М.А. Ідіоетнічна специфіка перських і українських фразеологізмів фразеосемантичного субполя "Нейтральні емоції" // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-130. – ISSN 1608-0599
527561
  Ізотова Н. Ідіожанр в аспекті художньої семантики (на матеріалі творів Дж.М. Кутзее) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 84-88. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
527562
  Єрьоменко С.В. Ідіоконцепти ВІЙНА і ВЕЛИКА БРИТАНІЯ в документальній прозі Вінстона Черчилля // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 84-91
527563
  Штангей О.О. Ідіолект Гіларі Клінтон // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 417-420


  Метою даної статті є дослідження особливостей ідіолекту представника американського політичного дискурсу на матеріалі промов кандидата в президенти 2008 Гіларі Клінтон. Целью данной статьи является исследование особенностей идиолекта представителя ...
527564
  Штангей О.О. Ідіолект Гіларі Клінтон // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 333-335. – (Бібліотека Інституту філології)
527565
  Січкар Світлана Анатоліївна Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Січкар С.А.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 256 л. – Бібліогр.: л. 228 - 252
527566
  Січкар Світлана Анатоліївна Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Січкар С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
527567
  Щербак А.Ю. Ідіолекти у перекладі на матеріалі роману Дж. Голсуорсі "Здаємо в оренду" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 417-421.
527568
  Білоус Ю.В. Ідіома, фразема чи фразеологізм? (Критичний аналіз існуючих класифікацій) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 94-100
527569
  Джгун Н. Ідіоматичне забарвлення текстів публіцистичного стилю китайської мови (на матеріалі телевізійних новин Китаю CCTV 13 [японські ієрогліфи]) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-12. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалах дослідження виявлено актуальність використання фразеологізмів китайської мови [японський ієрогліф] (ченьюй) у публіцистиці. Спираючись на основні лексико-фразеологічні особливості публіцистичного стилю китайської мови, на ...
527570
  Столяренко М.В. Ідіоматичний спосіб мовної концептуалізації емоцій в японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 232-238
527571
  Філоненко І. Ідіоматичні вирази сучасної перської мови на матеріалі творів Сімін Данешвар // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 434-439


  Стаття присвячена ідіоматичним виразами сучасної перської мови. На матеріалі творчого доробку Сімін Данешвар було досліджено і розроблено класифікацію стійких ідіом, виділивши їх у дві категорії, та нестійких, авторських, фразеологічних ...
527572
  Цапко А.Є. Ідіоматичність та соціальний фактор у мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 147-151. – ISBN 966-581-102-9
527573
  Заярнюк А. Ідіоми емансипації = Idioms of emancipation : "liberation" projects and the mid - 19th century galician village : "визвольні" проєкти і галицьке село у середині ХІХ століття / Андрій Заярнюк ; [ред. Софія Саваневська ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2007. – 335, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 329-335. – Біблоігр.: с. 269-285 та в прим.: с. 287-328. – ISBN 966-8978-01-3
527574
  Червоненко О.М. Ідіоми з лексемами, що позначають погодні та кліматичні явища в англійській мові як національно марковані одиниці // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 308-313. – (Бібліотека Інституту філології)
527575
  Татаровська О. Ідіоми з негативною полярністю в сучасній англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 87-96. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
527576
  Городецька О.В. Ідіоми з природним компонентом у британській концептуальній картині світу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 20-21. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Аналізуються основні поняття британської концептуальної картини світу та досліджуються головні джерела формування британського менталітету на матеріалі ідіом англійської мови з природним компонентом.
527577
  Супрун В.М. Ідіопоетика художнього дискурсу письменників Нью-Йоркської групи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 39-41. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
527578
  Шулінова Л.В. Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка: синестетичність світосприйняття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 120-129
527579
  Орлова І.С. Ідіостиль автора в оригіналі та перекладі (лексичний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 303-307. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
527580
  Андріяш О. Ідіостиль Анатолія Мойсієнка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 9 (654). – С. 36-39. – Бібліогр.: Літ.: С.39; 24 поз. – ISSN 0130-5263
527581
  Перехейда В.В. Ідіостиль газети як чинник ідентифікації читача з групою // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 37-41


  У статті розкрито значення ідіостилю газетного видання в процесі переконання та ідентифікації читача. На прикладі педагогічного тижневика "Освіта" виявлено механізм згуртування читацької аудиторії довкола концептів патріотизму, християнської віри, ...
527582
  Глушкова Т.В. Ідіостиль газетного видання : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : спец.: 27.00.04 - теорія та іст. журналістики / Глушкова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
527583
  Глушкова Т.В. Ідіостиль газетного видання : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Глушкова Т.В.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 213л. – Бібліогр.: л.180-213
527584
  Дюндик О. Ідіостиль Євгена Пашковського - постмодернізм чи необароко? // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 79-90. – ISSN 2304-9383
527585
  Плющ Б.О. Ідіостиль Івана Франка крізь призму непрямого перекладу: повтор та алітерація // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 191-200


  У цій статті з опертям на комплексний зіставний аналіз розглянуто особливості відтворення окремих рис ідіостилю Івана Франка в непрямому перекладі його повісті "Boa Constrictor" (1878) англійською мовою.
527586
  Попова Н.М. Ідіостиль короля Іспанії Хуана Карлоса I як фактор формування концептуального образу сучасної Іспанії у свідомості колективного адресата // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 67-72. – ISBN 966-581-476-1
527587
  Скопненко О.І. Ідіостиль Миколи Лукаша крізь призму історії української літературної мови / О.І. Скопненко, Цимбалюк-Скопненко // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 162-171. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто деякі питання історії нової української літературної мови. Особливу увагу приділено елементам ідіостилю відомого перекладача М. Лукаша. Констатовано, що для створення сучасної історії нової української літературної мови потрібне ...
527588
  Григор"єв О.М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Григор"єв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
527589
  Григор"єв О.М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Григор"єв Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 250 арк. – Додатки: арк. 212-250. – Бібліогр.: арк. 181-211
527590
  Кульчинський О.Б. Ідіостиль османського літопису "Історія Наїми" (18 ст.) у лексико-статистичному зрізі // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 33-47. – ISSN 1682-671Х
527591
  Черевченко О.М. Ідіостиль Ю. Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму / Черевченко О.М. – Київ, 2005
527592
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Ю. Яновського та західна модерна проза: вербалізація мовносимвольних універсумів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 123-130


  У статті розглядається проблема текстової інтерпретації домінантних мовних символів ідіостилю Ю. Яновського. Зокрема, аналізується екстралінгвальний вплив західної модерної прози на формування мовної особистості Ю. Яновського. The article deals with ...
527593
  Лапак Н.Ю. Ідіостиль Юрія Клена / Н.Ю. Лапак, Л.М. Марчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; вип. 8)
527594
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Домилівська Л.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
527595
  Домилівська Л.В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм I половини XX ст. : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Домилівська Л.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 2-185. – Бібліогр.: л. 188-223
527596
  Марченко Н.М. Ідіостильовані параметри функціонування фонетичних (сегментних) одиниць у поетичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 47-51
527597
  Денєжна Е.В. Ідіостильові домінанти Д.Г. Лоуренса і переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 96-109. – Бібліогр.: Літ.: с. 109; 16 назв


  У статті висвятлюються домінанти ідіостилю Д.Г. Лоуренса та узагальнюється стратегія їх у перекладі Д. Руденко. В статье рассматриваются доминанти идиостиля Д.Г. Лоуренса и обобщается стратегия их воспроизведения в переводе Д. Руденко. The ...
527598
  Кость І. Ідіостильові особливості вербалізованого світу емоцій Валер"яна Підмогильного // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 75-83. – ISSN 2304-9383
527599
  Дойчик О.Я. Ідіостильові особливості функціонування концепту правда у романах Джуліана Барнса // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 71-86
527600
  Рагаускас Й Ідіть, меса кінчилася! / Й Рагаускас, . – К, 1962. – 63с.
527601
  Павленко В. Ідія української національної державності в радянській історіографії / В. Павленко, С. Пивовар // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.9-13
527602
  Дімаров А.А. Ідол : роман / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 354 с.
527603
  Панч П. Іду : оповіданння / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 127 с.
527604
  Залата Л.Д. Іду в небо : поезії / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 88 с.
527605
  Даник В. Іду вклонитися Тарасу : поезії / Володимир Даник. – Черкаси : Рената, 2001. – 80 с. : портр.
527606
  Большаков Л.Н. Іду до джерела. / Л.Н. Большаков. – Київ, 1979. – 272 с.
527607
  Шаповал М.Т. Іду до людей : роман / М.Т. Шаповал. – Київ : Молодь, 1966. – 374 с.
527608
  Шаповал М.Т. Іду до людей : роман / М.Т. Шаповал. – Київ, 1979. – 445 с.
527609
  Драч І.Ф. Іду до тебе : кіноповість / І.Ф. Драч. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 184 с.
527610
  Грень В. Іду до тебе : Поезія і проза у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів : Кобзар, 2004. – 608с. – ISBN 966-559-062-6
527611
  Стадниченко Володимир Іду за Сковородою. Сповідь у любові до вчителя : Документальна повість-подорож. До 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди / Стадниченко Володимир. – Київ : Криниця, 2002. – 176с. – (Моя книгозбірка). – ISBN 966-7575-45-4
527612
  Жадько В.О. Іду за Шевченком : від Києва до Канева / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – 125, [2] с. : іл., фот. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97118-0-9
527613
  Кузьменко В.Я. Іду землею : поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1974. – 112 с.
527614
  Гончаренко І.І. Іду землею рідною : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ, 1956. – 133 с.
527615
  Опільський Ю. Іду на вас : іст. оповідання з часів князя Святослава (960-972 рр.) / Юліян Опільський. – [б. м.] : Льогос. – 144 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
527616
  Опільський Юліан Іду на вас / Опільський Юліан. – Київ, 1958. – 746 с.
527617
  Опільський Юліан Іду на вас / Опільський Юліан. – Київ, 1988. – 277с.
527618
  Опільський Юліан Іду на вас. Ідоли падуть / Опільський Юліан. – Київ : Український центр духовної культури, 1993. – 352с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5383-8
527619
  Бережний М.М. Іду на ви / М.М. Бережний. – Київ, 1962. – 31с.
527620
  Мушкетик Ю. Іду на ви : повість давно минулих літ / Юрій Мушкетик // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 308/309/310. – С. 14-54
527621
  Селютіна Л.Я. Іду на вогник : оповідання / Л.Я. Селютіна. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 155 с.
527622
  Гранін Д.О. Іду на грозу / Д.О. Гранін. – К, 1964. – 331с.
527623
  Гранін Д.О. Іду на грозу / Д.О. Гранін. – Київ, 1969. – 366с.
527624
  Підсуха О.М. Іду на клич : поезії / О.М. Підсуха. – Київ : Дніпро, 1965. – 410 с.
527625
  Коробейников Б.А. Іду по Чукотському краю / Б.А. Коробейников. – К, 1976. – 71с.
527626
  Талунтіс Е.Р. Іду своїм курсом. / Е.Р. Талунтіс. – К., 1976. – 60с.
527627
  Коробко В.М. Іду собі до людей / В.М. Коробко. – К, 1969. – 23с.
527628
  Дмитерко Л. Іду! : поезії / Л. Дмитерко. – Харків, 1930. – 59 с.
527629
  Котиш М.Т. Іду, Галактико! / М.Т. Котиш. – Київ, 1963. – 229с.
527630
  Муратов І.Л. Ідуть богатирі : поезії / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1951. – 211 с.
527631
  Владко В.М. Ідуть роботарі : повість / В.М. Владко. – Харків ; Одеса, 1931. – 200 с.
527632
  Владко В.М. Ідуть роботарі : повість / В.М. Владко. – Харків ; Одеса, 1936. – 227 с.
527633
  Вольфсон С.Я. Ідэалогія загніваючага капіталізма / С.Я. Вольфсон. – Минск, 1934. – 232с.
527634
  Льорка Федеріко Гарсіа Ієгова : П"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 140-144. – ISSN 0320-8370
527635
  Зінченко А. Ієрархи української церкви : митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський / КНУТШ; Центр українознавства; Арсен Зінченко. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2003. – 156с. – ISBN 966-7060-52-5
527636
  Романченко Валентина Іванівна Ієрархічна модель техніко-економічної оцінки повітряних ліній електропередачі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.02 / Романченко В.І; "КПІ". – Київ, 2000. – 16 с.
527637
  Скопенко В. Ієрархічна самоорганізація нанорозмірних обмінних кластерів / В. Скопенко, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-18. – (Хімія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд можливостей застосування одного з найперспективніших підходів до одержання нових цікавих моекулярних об"єктів - високоядерних нанорозмірних обмінних кластерів - використання процесів ієрархічної самоорганізації у розчині. The paper is ...
527638
  Миронова Л.Г. Ієрархічна система управління розвитком трудового потенціалу в постіндустріальній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 63-65
527639
  Паращук О. Ієрархічна структура авторитету Святого Письма у проповідях Кирила Туровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 306-311. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розкрито авторитет Святого Письма у проповідях Кирила Туровського через побудову автором ієрархічних структур на рівні змісту і форми. Твори проповідника є прикладом реалізації авторитету через призму обюразу Ісуса Христа
527640
  Прохоренко М.М. Ієрархічна структура законодавства у сфері становлення, розвитку та діяльності Збройних сил України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 62-71. – ISBN 966-614-021-7
527641
  Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
527642
  Сливка Т.О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної власності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сливка Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 240 л. – Додатки: л. 217-240. – Бібліогр.: л. 196-216
527643
  Бочкай М. Ієрархічне та харазматичне служіння у давній християнській Церкві // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 39-46. – ISSN 0203-5863
527644
  Камінський Р.М. Ієрархічний агломеративний кластерний аналіз одновимірних асиметрично розподілених даних у середовищі MS Excel / Р.М. Камінський, Л.Я. Нич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 92-106. – ISSN 0321-0499
527645
   Ієрархічний підхід до побудови діагностичної моделі аналогового пристрою / Г.Б. Жиров, Б.Г. Жиров, О.В. Буяло, В.В. Крихта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті вирішується задача по розробці ієрархічної діагностичної моделі аналогового пристрою для проведення діагностування та виявлення несправного радіоелектронного компоненту у військовому ремонтному органі. В статье решается задача по разработке ...
527646
  Плещенко К.В. Ієрархічний розвиток блогосфери. Медіафілософський погляд // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 60-63


  У статті аналізуються процеси інституціоналізації блогосфери. Частина уваги приділяється й символічним пріоритетам, що впливають на рівневу організацію електронних щоденників. The article is devoted to the processes of the institutionalization of ...
527647
  Рак Т.Є. Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Рак Тарас Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
527648
  Павленко Ю. Ієрархічні та мережеві структури в суспільно-економічній історії людства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 13-35. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 1811-3141
527649
  Луцький Р.П. Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відображення буття позитивного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 18-21
527650
  Грушко В. Ієрархічність соціальних процесів та асиметрія взаємодії між ними // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 6-11. – ISSN 2306-3974
527651
  Савченко Г.П. Ієрархія / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 151-152. – ISBN 966-642-073-2
527652
  Маланюк Є. Ієрархія // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – C. 69-80. – ISBN 978-966-1513-13-5
527653
  Дідківська Л. Ієрархія асоціативних рядів у малій прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 313-317. – ISBN 966-594-246-8
527654
  Біла С.О. Ієрархія в інституціональній теорії фірми // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 218-223. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
527655
  Дмитрик О.О. Ієрархія джерел фінансового права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 140-151. – ISSN 0201-7245
527656
  Рибчук А.В. Ієрархія економічних інтересів суб"єктів глобальної виробничої інфраструктури // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 39-43. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
527657
  Вовченко А.М. Ієрархія елементів вербальної та візуальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
527658
  Вовченко А.М. Ієрархія елементів вербальної та візуальної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 76-81. – ISBN 966-581-231-9
527659
  Карбашевська О.В. Ієрархія жанрів у британській літературі 12 - 15 століть: еволюція розвитку у мовно-історичному контексті // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 504-517
527660
  Третьяков Дмитро Ієрархія законів і принцип "pasta sunt servanda" : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світлі нинішньої дискусії про потребу проведення в країні конституційної реформи хотілося б звернути увагу на положення Конституції України в частині, що стосується міжнародного права та місця, відведеного йому в національному правовому просторі. ...
527661
  Третьяков Дмитро Ієрархія законів і принцип "pasta sunt servanda" : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світлі нинішньої дискусії про потребу проведення в країні конституційної реформи хотілося б звернути увагу на положення Конституції України в частині, що стосується міжнародного права та місця, відведеного йому в національному правовому просторі. ...
527662
  Третьяков Дмитро Ієрархія законів і принцип "pasta sunt servanda" : до питання про статус та місце міжнародних договорів у правовій системі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 53-57. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світлі нинішньої дискусії про потребу проведення в країні конституційної реформи хотілося б звернути увагу на положення Конституції України в частині, що стосується міжнародного права та місця, відведеного йому в національному правовому просторі. ...
527663
   Ієрархія і мережеві структури: історія і сучасність // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 83-105. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
527664
   Ієрархія і мережеві структури: історія і сучасність // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-108 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
527665
  Печончик Т. Ієрархія концептів та її відображення в мовній картині світу // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 130-134.
527666
  Багмут І. Ієрархія лексем у польовій структурі // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 30-41. – Бібліогр.: Літ. : с.. 40-41; 22 назв. – ISSN 1682-3540
527667
  Забігайло В. Ієрархія нормативних правових актів як гарантія забезпечення верховенства права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 12-15


  Статтю присвячено питанням реформування українського законодавства з метою реалізації місця України в європейському правовому просторі. Автор виступає за проведення науково обгрунтованої реформи правової системи України шляхом застосування методології ...
527668
  Пилипчук Є. Ієрархія нормативно-правових актів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7069-17-0
527669
  Гордієнко Д.В. Ієрархія подій внутрішньоклітинного вивільнення кальцію у вісцеральних гладеньком"язових клітинах // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 70-85. – ISSN 1023-2427
527670
  Гуменюк Ю.П. Ієрархія потреб у системі міжнародної трудової міграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 362-372. – ISSN 0321-0499
527671
  Довбенко М. Ієрархія ринкової влади // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 24 (380). – С. 43


  Цьогорічну Нобелівську премію з економіки присуджено одному з найавторитетніших економістів нашого часу, французькому професору Жану Тіролю. Шведська королівська академія наук відзначила вченого за його "аналіз ринкової влади і регулювання". ...
527672
  Єременко О. Ієрархія рівнів динамічності образу в новелістиці Михайла Коцюбинського // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 304-308. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
527673
  Коваленко А.Б. Ієрархія рівнів розуміння (психолого-статистичний аналіз) / А.Б. Коваленко, Р.Є. Майборода // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 211-219. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
527674
  Рудь М.О. Ієрархія феодальна / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 152. – ISBN 966-642-073-2
527675
  Мірошниченко О.М. Ієрархія ціннісних орієнтацій жінок у професійній діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.59-62
527676
  Семигіна Т.В. Ієрархія, координація і співпраця у політико-інституційних взаємодіях: теоретико-методологічний вимір // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 64-65
527677
  Гладкий О. Ієрархія, функції та структура міст / Олександр Гладкий // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 73-80. – (Серія: Географічні науки ; № 16 (265)). – ISSN 1729-360Х
527678
  Рудницький Ю. Ієремія Вишневецький: спроба реабілітації // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 212-217. – ISBN 966-95758-1-8
527679
  Селівестрова Світлана Ієремія Якович Айзеншток // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 87-88. – ISSN 0236-1477
527680
  Гурнік І. Ієрихонські трубачі / Ілля Гурнік. – Київ : Музична Україна, 1976. – 176 с.
527681
  Короткий В.А. Ієрінг Рудольф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 241. – ISBN 966-06-0393-2
527682
  Щербакова А.Д. Ієрогліф як вираз особливостей китайського мислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 223-225
527683
  Крючков Г.Г. Ієрогліфізація літерних фонограм французького письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 179-182. – ISBN 978-966-171-013-8
527684
  Столяр Марина Ієрофанії часу в радянському хронотопі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.127-139. – ISSN 0235-7941
527685
  Мельничук Т. Із-за грат = From behind prison bars : поезії / Тарас Мельничук. – Балтимор - Торонто ; Торонто : Смолоскип, 1982. – 83 с. – Парал. тит. англ. – ISBN 0-914834-48-7
527686
  Салига Т. Із "біографії" одного вірша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 12


  Поезія Миколи Вінграновського
527687
  Брюгген В. Із "Блокнотів" // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 303-325.
527688
   Із "Вибраного" Антонії Цвіт // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 294-296
527689
   Із "Записки про стан та діяльність університету св. Володимира у 1888 р." // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 523-524. – ISBN 978-966-189-081-6
527690
  Бондаренко С. Із "Кирилиці київських вулиць" : поезія: вірші / передмова Василя Герасим"юка // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 101-106
527691
  Римарук І. Із "Книги триптихів" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0585-8365
527692
  Римарук І. Із "Книги триптихів" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 10. – С. 9-14. – ISSN 0585-8365
527693
  Римарук Ігор Із "Книги триптихів" // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 1. – С.37-41. – ISSN 0585-8365
527694
   Із "Правил для студентів Московського, Харківського, Новоросійського, Казанського і київського університетів (26 жовтня 1879 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 291. – ISBN 978-966-189-081-6
527695
  Бо Цзюйі Із "Цінських наспівів" : поезія: вірші // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 109-116
527696
  Лозниця С. Із 1917-го російській владі вірити не можна. Вона не змінилася // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 30 (233). – С. 12


  Росія нині діє щодо України, як у часи голодомору: підняти одну частину суспільства проти іншої й розпочати війну - вважає режисер Сергій Лозниця.
527697
   Із 2014 року випускники ВНЗ отримуватимуть додаток до диплома європейського зразка // Світ. – Київ, 2013. – вересень (№ 33/34). – С. 1


  На засіданні уряду прийнято постанову КМУ "Про внесення змін до постанови КМУ від 12 листоп. 1997 р. № 1260". Відповідною постановою затверджено зразок додатку до диплома європейського зразка.
527698
  Костомаров М. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 246-253. – ISBN 5-7707-1061-6
527699
  Грушевський М. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 305-306. – ISBN 5-7707-1061-6
527700
  Тутковський П. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 344-346. – ISBN 5-7707-1061-6
527701
  Новицький О. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 226-227. – ISBN 5-7707-1061-6
527702
  Багалій Д. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 274-288. – ISBN 5-7707-1061-6
527703
  Новицький О. Із автобіографічних записок про Київський університет у 30-50 pp. XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 180-185. – ISBN 5-7707-1061-6
527704
   Із архівом Тараса Шевченка можна ознайомитися на сайті Британської бібліотеки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 144). – С. 10
527705
  Грабовська І. Із Батьківщиною у серці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 8


  Комітет українок Канади - як приклад консолідації у чужих світах.
527706
  Тимочко П. Із болем у душі : Поезії / П. Тимочко. – Львів : Каменяр, 1995. – 198с. – ISBN 5-7745-0653-3
527707
  Ткаченко А. Із буднів філолікнепу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 683-695. – ISBN 978-966-2763-27-0


  Рецензія на книгу "Аналіз художнього твору".
527708
  Яремчук І. Із Буковини до Києва : Галині Тарасюк - 60 // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 137-139. – ISSN 0868-4790
527709
  Нордслеттен О. Із варяг у кияни // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 95-97. – ISSN 0869-3595


  Історія про те, як облаштовувалося посольство Норвегії в Україні
527710
   Із великих днів : збірка в 250-лїтє смерти Богдана Хмельницького / Зложив Я. В-ий [Я.І. Весоловський]. – Львів : Накладом "Нар. Комітету" ; Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1907. – 32 с. : мал.


  Зміст: При камяному затонї: (Історична картина з 1648-ого року): [Поема] / О. Колесса. Богдан Хмельницький в Галичинї: [Розвідка] / І.К. [І.П. Крип"якевич]. Поклін Богданови: [Поема] / В. Пачовський. - На звороті тит. арк. фоторепрод. картини М. ...
527711
  Шевчук В.О. Із вершин та низин / В.О. Шевчук. – К., 1990. – 445с.
527712
  Самійленко М.О. Із вирію : поезії / М.О. Самійленко. – Київ : Молодь, 1989. – 77 с.
527713
  Губерський Л.В. Із виступу голови Спілки ректорів вищих закладів освіти України на засіданні Кабінету Міністрів України під час розгляду питання "Про сучасний стан вищої школи, актуальні проблеми розвитку галузі та шляхи їх розв"язання" [23 вересня 2009 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 112-115. – ISBN 978-966-439-447-2
527714
  Пшонка В. Із виступу на всеукраїнській нараді з питань захисту прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 3-6
527715
  Губерський Л.В. Із виступу на засіданні Кабінету Міністрів України [27 серпня 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-53. – ISBN 978-966-439-447-2
527716
  Губерський Л.В. Із виступу на Міжнародній науково-практичній конференції "Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В. Шинкарука" [14 квітня 2011 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 34-36. – ISBN 978-966-439-447-2
527717
  Губерський Л.В. Із виступу на парламентських слуханнях у Верховній Раді України // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61-63. – ISBN 978-966-439-447-2
527718
  Пшонка В. Із виступу на розшириному засіданні колегії Генеральної прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 3-6


  Про стан законності та правозахисної діяльності у сфері водних відносин.
527719
  Шинальський О. Із виступу на Третій регіональній конференції прокурорів держав Центральної, Східної Європи та Середньої Азії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-12.
527720
  Гревцева Тамара Із Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" в номінації "Зарубіжна література". Переможця визначено // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2
527721
  Ільченко О. Із Всеукраїнської наукової конференції "Тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 125-127. – ISSN 2075-1478
527722
  Мандзюк Д. Із Галичини обрали 75 депутатів: 63 поляки, шість євреїв і дев"ять українців / Д. Мандзюк, Л. Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 41 (244). – С. 54-57


  Письменник Іван Франко двічі програв вибори до парламенту Австро-Угорщини землевласнику-поляку Павлові Тишковському. Після того написав: "не люблю русинів", тобто українців.
527723
  Мельник Я. Із гімназійних (і не тільки) літ Івана Франка: дещо про його "злобні видумки" на Івана Верхратського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 166-176. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Розглянуто особисті взаємини і творчі контакти І. Франка та І. Верхратського: вплив І. Верхратського на І. Франка під час навчання того в Дрогобицькій ггімназії, Франкова рецепція наукових і художніх текстів І. Верхратського, його видавничої ...
527724
  Жолоб С.К. Із глибин : вибрані поезіі / Світлана Жолоб. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-1521-26-0
527725
  Нефелін В.Д. Із глибини / В.Д. Нефелін. – Х., 1930. – 115с.
527726
  Власенко Андрій Із глибини воззвах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 118-122 : фото
527727
  Бініон М. Із головою в невідомість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 26 (450), 1-7.07.2016 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Чого чекати після "брексіту".
527728
  Рильський М. Із давніх літ // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 225-227 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
527729
  Угляренко П.В. Із дерева жалю : роман / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 311 с.
527730
  Мицик Ю. Із джерел до історії Кримського ханства XVII ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 3-16
527731
  Поліщук Я. Із дискурсів і дискусій / Ярослав Поліщук. – [ Б.м. ] : Акта, 2008. – 286с. – ISBN 978-966-8917-12-7
527732
  Зайцева К. Із дитячої абетки; Не художнику; "Кажуть, любиш читати..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 265-269
527733
  Франко І. Із днів журби / І. Франко, 1900
527734
  Франко І.Я. Із днів журби : Поезиї Івана Франка. – Львів : Накл. автора ; З друк. Шийковського, 1900. – 127 с. – Примірник №36089 дефектний, бракує стор. 112-127. - В кн. також пеp. віpша Г. Ібсена
527735
  Франко І. Із днів журби : поезії / Іван Франко ; [Вінєта pоботи П.М. Ковжуна]. – 2-е видання. – Львів ; Київ : Hакладом Укp. Пед. Т-ва і Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 136 с. – При. № 106758 дефектний, бракує стор. 129-136


  В кн. також поеми: "Іван Вишенський" [пpисвячено А.Ю. Кpимському], "Hа Святоюpській гоpі" [пpисвячено М.В. Лисенку], "Великі pоковини".
527736
  Студецький М.М. Із днів і літ / М.М. Студецький. – К, 1996. – 182с.
527737
  Наумовець А.Г. Із доповіді «Роль міжнародної мобільності вчених на різних етапах історії науки України» / А.Г. Наумовець, О.С. Попович // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 22-23. – ISSN 0372-6436
527738
   Із досвіду взаємодії радянських літератур. – К, 1970. – 310с.
527739
  Дутко В.О. Із досвіду ідентифікації параметрів математичної моделі дощового стоку в залежності від орографії місцевості / В.О. Дутко, М.М. Сосєдко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 73-79


  Математичне моделювання - це спосіб дослідження об"єктів, явищ та процесів заснований на використанні математичних моделей. На сучасному етапі розвитку гідрології дослідження гідрологічних об"єктів, явищ та процесів в дійсності ефективно тільки у ...
527740
  Гала С.В. Із досвіду реформування вищої освіти Китаю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 52-54.
527741
   Із досвіду роботи управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-12
527742
  Линовицька О.В. Із досвіду роботи Центру моніторингу столичної освіти. / О.В. Линовицька, О.Я. Денисюк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – С. 17-19.
527743
  Гукалова І.В. Із досвіду суспільно-географічних досліджень якості життя населення // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 37-43. – Бібліогр. 37 назв. – ISSN 1561-4980
527744
  Махновець Л.Е. Із досліджень "Слова о полку Ігоревім". / Л.Е. Махновець, 1958. – [4] с.
527745
  Пріцак Л. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. : Статті і матеріали / Лариса Пріцак. – Харків : Акта, 2003. – 278 с. – ISBN 966-7021-71-8
527746
  Лисяк-Рудницький Із Драгоманівських студій // Студентський вісник : журнал Центрального Союзу українського студентства (ЦЕСУС) / ЦЕСУС. – Мюнхен, 1948. – Р. 2, ч. 1. – С. 31-38
527747
  Полтава Л. Із еспанського зшитка = From a Spanish notebook : поезії, написані в Еспанії, Марокко, Мехіко й Америці : (1952-1978) / Леонід Полтава. – [New York], 1978. – 32 с. – Накладом Української Народної Помочі в Америці і Канаді
527748
  Дунаєвська Л. Із живого джерела // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 441-459. – ISBN 966-95452-8-4
527749
  Рудницький Г. Із життєпису двох художників // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 8-14


  Йдеться про справу, виявлену авторами статті в архівних матеріалах Таврійської дирекції народних училищ про вчителів малювання Сімферопольської чоловічої гімназії Миколу Зарянка та Віктора Ковальова. Обидва вони були творчими особистостями. Їх імена ...
527750
  Кулаков В. Із життя (нації) борисфенітів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 21


  Народ (нація) лише тоді стає народом (нацією), коли має історичну пам"ять. Важливі епізоди для нашого "національного іміджевого паспорта": історія Причорноморського краю, пов"язана з перемогою борисфенітів над Зопіріоном.
527751
  Мигаль Т.С. Із життя не піду ніколи / Т.С. Мигаль. – Львів, 1981. – 88с.
527752
  Паламарчук О.Л. Із життя сучасної Чехії II = Ze zivota soudobe Сeske Republiky II : навч. посібник з аналіт. читання для студ. славістів 3-4 курсів / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Н.В. Лобур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид., розшир. і доповн. – Київ : Освіта України, 2014. – 204, [1] с. – Парал. тит. арк. чес. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-617-7111-47-3


  Філологічному кабінету ІФ з повагою ! Na ceste za cestinou preji hodne cispechu ! Підпис. 25.01.2014
527753
  Трофим-Тарновецький Із життя української громади / Д-р Б. Трофим-Тарновецький. – Торонто : [б. в.], 1988. – 144 с.


  У пр. №1520232 напис: Вельмишановній Пані Кравців-Барабш на спогад. Підпис
527754
  Павлова О. Із жодним українським поетом Транстрьомера не можна порівняти / О. Павлова, Т. Іваночко, І. Столярчук // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 39 (92). – С. 10-13
527755
  Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя / М.Г. Жулинський. – К., 1990. – 446с.
527756
  Перетятько Н.Г. Із забуття в безсмертя. Поетеса Вероніка Черняхівська // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 41-46
527757
  Юренко О. Із забуття чи із безсмертя? // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.144-151. – ISSN 0208-0710


  Український письменник Васиь Вражливий
527758
   Із зали засідань Президії НАН України (14 січня 2015 р.) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 16-19. – ISSN 1027-3239


  "...Про стан та перспективи розвитку досліджень у галузі наносистем і наноматеріалів в Україні (доповідач академік НАН України А.Г. Наумовець). Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету ...
527759
   Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2013 року) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0372-6436


  За підсумками конкурсу 2012 р., проведеного відділенням НАН України, та відповідно до положення про премії імені видатних учених України було присуджено премії [вченим КНУ імені Тараса Шевченка: премію імені М.М. Крилова, за цикл праць "Фрактальні та ...
527760
   Із зали засідань президії НАН України (15 лютого 2012 року) (нагороди) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 27-39. – ISSN 0372-6436


  На черговому засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року члени Президії НАН України та запро-шені заслухали такі питання: • Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту органічної хімії НАН України за 2006–2011 рр. (доповідач — ...
527761
   Із зали засідань Президії НАН України (26 березня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 92-96. – ISSN 0372-6436


  Учасники засідання Президії НАН України заслухали наукові доповіді: професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктора фізико-математичних наук Юрія Васильовича Крака на тему "Створення нових людино-комп"ютерних інтерфейсів ...
527762
   Із зали засідань Президії НАН України (28 січня 2015 р.) / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 20-23. – ISSN 1027-3239


  "...Про результати виконання Цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища (доповідач - академік НАН України В.П. ...
527763
   Із зали засідань Президії НАН України 26 листопада 2014 року / за матеріалами засідання підготувала О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 0372-6436


  "...Про стан та перспективи лазерної фізики й лазерних технологій в Україні (доповідач - член-кореспондент НАН України Л.П. Яценко). Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки ...
527764
  Гончар О. Із записників. Публіцистика // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.102-121. – ISSN 0130-321Х
527765
   Із записної книжки київського громадянина Миславського (1808-1861) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 443-446. – ISBN 978-617-7023-51-6
527766
  Пригоровський В. Із заповітів великого митця (до питання про лінгвістичні погляди Олександра Довженка) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 57-62


  У статті розглянуто думки, висловлювання та настанови видатного діяча української культури О.Довженка щодо слово- і мововживання
527767
   Із заповіту Альфреда Нобеля // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 46
527768
   Із зарубіжної поезії. – К, 1972. – 188с.
527769
  Стринжа В.К. Із засідання Вченої ради факультету / В. Стринжа, І. Туркевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 91-93. – (Серія права ; № 7)


  У березні 1965 р. відбулося об"єднане засідання Вченої ради юридичного факультету КДУ і громадської редакції видавництва "Юридическая литература" з участю практичних працівників судових і слідчих органів, на якому обговорено ряд робіт з питань ...
527770
  Кузнєцова В.Ф. Із засідання Вченої ради факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 93. – (Серія права ; № 7)


  18 червня 1965 року відбулося засідання Вченої ради юридичного факультету Київського держуніверситету, на якому була заслухана і обговорена доповідь проректора університету, зав. кафедрою радянського державного, адміністративного права і радянського ...
527771
  Федорчук С. Із Заходу на Схід: долі колишніх громадян Польщі на Донбасі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 40. – С. 9. – ISSN 0027-8254
527772
  Загаєвський А. Із збірки "Дикі черешні" : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 5-21. – ISSN 0320-8370
527773
  Слоновська О. Із збірки "Зимове яблуко" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.2-7. – ISSN 0131-2561
527774
  Жикол А. Із збірки "Коріння блискавок" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 0208-0710
527775
  Антонюк А. Із збірки "Туз у штанях" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 374-383
527776
  Возняк М.С. Із збірника Кондрацького кінця XVII в. : (кілька нових даних до старої української пісенності) / Подав Михайло Возняк. – Б. м. : б. в., 1927. – 25 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Кирила Студинського. Львів, т.146, с. 1-25
527777
  Вовк Віра Із збірок "Писані кахлі" та "Віоля під вечір" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С. 22-30. – ISSN 0130-1608
527778
  Слабошпицький М. Із золотого запасу нації (Андрей Шептицький) // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.36-37. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
527779
  Домбровський О. Із зони АТО - на навчання // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2 : фото


  На виконання вимог Президента України - Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка з метою соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України з числа осіб рядового та сержантського складу, які дістали поранення під час ...
527780
  Невмитий Володимир Із зони замовчування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212


  Твори художника, заслуженого майстра народної творчості УРСР Ростислава Палецького.
527781
  Усенко П.М. Із зошитів життя / П.М. Усенко. – Київ, 1959. – 144 с.
527782
   Із інструкції Народного Комісаріату освіти України про вступ у вищі навчальні заклади (12 травня 1920 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 525-526. – ISBN 978-966-189-081-6
527783
  Кочура П. Із іскри - полум"я : Історичний роман / П. Кочура. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 570с.
527784
  Постернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917-19 р.р.. – Всеукраїнський кооперативний видавничий союз. – [Київ] : [Всеукp. Коопеpат. видавн. союз] ; Печатня видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1920. – 128 с. : табл. – (Всеукpаїнський коопеpативний видавничий союз ; № 52 ; Педагогично-психологична бібліотека ; № 10)


  На титульному аркуші примірника № 1314185 підпис: В. Данилевич
527785
  Франко І. Із історії робітницького руху в Австрії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-93.
527786
  Гончаренко Н.М. Із історії розвитку генетичних уявлень // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
527787
  Шевченко Із історії соціалістично-демократичних організацій на Україні / Шевченко. – Київ, 1956. – с.
527788
  Щербина Л. Із історії становлення і розвитку взаємодії органів досудового слідства та державної безпеки в ХІХ - на початку ХХ століття // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.121- 123
527789
  Громова І.А. Із історії створення Тимчасового робітничо-селянського уряду України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 64-72. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В статье пррслежиается преемственность центральных органов власти Советской Украины, освещается процесс формирования Временного рабоче-крестьянского правительства Украины.
527790
  Бараннік А. Із історії торговельної експансії Росії щодо Гетьманщини (1720-1723 рр.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 16-21. – ISSN 0130-7037
527791
  Голомб Л. Із історії української мемуаристики: забута мемуарна повість Петра Карманського "Між рідними в Південній Америці" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 139-142


  У статті розглядається невідома сучасному читачеві мемуарна повість Петра Карманського "Між рідними в південній Америці" (1923), в якій зображено життя української еміграції в Бразилії та Аргентині. Здійснюється аналіз жанрово-стильових параметрів та ...
527792
  Пиріг П.В. Із історії управління в українських містах у другій половині XVII ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 31-34
527793
  Кухта Н. Із казкознавчого доробку П. Чубинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Ідеться про колосальну роботу П.Чубинського в проведенні етнографічно-статистичної експедиції та виданні 7 книг її матеріалів.
527794
   Із келихом по Закарпаттю : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 118-119 : Фото
527795
  Бондаренко С. Із кирилиці київських вулиць : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 202-213
527796
  Гончарук Петро Із кириломефодіївців // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 181-188. – ISSN 0869-3595
527797
  Маркес Г.Г. Із книги "Дванадцять мандрівних оповідань" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 18-24. – ISSN 0320-8370
527798
  Луговик М. Із книги "Кохання подалі від поліції" : вірші з Америки // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 106-107. – ISSN 0130-321Х
527799
  Ведміцький О.М. Із книги "Метеори" / Олександер Ведміцький // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 1-62


  Олександр Микитович Ведміцький (1894-1961) псевдонімами Ол. Метеорний, Метеор, В-цький О. "Під загравами повстань" (спільно з Хоменком і Станком, 1923),
527800
  Лейб М. Із книги "Ніжин" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 347-355.
527801
  Лучук Іван Із книги "Нове та давнє" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 172-185
527802
  Вознюк Володимир Із книги "Під небесами Чернівіців" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 2-13. – ISSN 0868-4790


  Вірші
527803
  Крижанівський С. Із книги "Спогад і сповідь" // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.127-130


  Дмитро Надіїн, що "поліг смертю хоробрих". Життя і смерть Володимира Гадзинського. Закінчення. Початок див. "Вітчизна" №7-8, 2000 р.
527804
  Базилевський В. Із книги "Тетраптих" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 12-17. – ISSN 0131-2561
527805
   Із книги народної шани. – Дніпропетровськ, 1976. – 155с.
527806
  Виноградов В. Із книжки "малювання Наркіса" : нестерті фрагменти // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 152-166.
527807
  Волга М. Із книжки автобіографічних етюдів "Версаль і Козинка" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 листопада (№ 47). – С. 14


  До 90-річчя від дня народження Олеся Бердника.
527808
  Войцехівський Борис Із Кобзарем у серці // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 165-168. – ISSN 0869-3595
527809
  Танана Р. Із Кобзарем у серці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 9-15 липня (№ 27). – С. 13


  100 років від дня народження доктора історичних наук, професора, академіка НАНУ, Голови Всеукраїнського фонду відтворкення видатних пам"яток історико-архітектурної спадщини ім. Олеся Гончара - Петра Тронька, палкого шанувальника Тараса Шевченка.
527810
  Яремчук І. Із когорти "дзвонарів" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 124-127. – ISSN 0868-4790
527811
  Жулинський М. Із когорти "незгідних", або Чи можлива в Україні влада інтелектуалів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 січня (№ 9/10). – С. 8


  Книга вченого-медика, громадського і політичного діяча Любомира Пирога "Було колись..."
527812
  Яремчук І. Із когорти академіка Михайла Возняка: науковець Григор Лужницький // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 189-201. – ISSN 0130-528Х


  Статтю присвячено питанню наукових і дружніх взаємин Г. Лужницького і М. Возняка у Львові протягом 20-40-х років XX cт.
527813
  Радиш Я. Із когорти геніїв : до проблеми "Жінка в суспільстві: історія і сучасність" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 115-116. – ISSN 2306-6814
527814
  Гамада Р. Із когорти перських письменників Індії (відкриваючи Мохаммеда Ауфі) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 157-160. – ISSN 0320-8370
527815
  Бондар Л. Із когорти подвижників: Мирослав Мороз // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 62-70. – ISSN 0130-528Х
527816
  Губар А. Із когорти смиренних, але нескорених // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 13


  Про Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира (Романюка).
527817
  Дмитрук М. Із когорти фундаторів фізики напівпровідників / М. Дмитрук, В. Козирський, В. Шендеровський // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 8-9.
527818
  Гримич Г.М. Із когорти шістдесятників (Алесь Адамович - публіцист) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-30. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Аналізується індивідуальний стиль відомого білоруського публіциста Алеся Адамовича у контексті актуальних демократичних процесів, що відбуваються у державах пострадянського простору.
527819
  Ткаченко Віра Із козацького роду Дармограїв // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-31. – ISSN 0130-5212
527820
  Шило Г. Із лексики говірок Верхнього Подністров"я і Побужжя / Г. Шило. – Львів, 1960. – 35с.
527821
  Костомаров М.І. Із листа до редактора "Русской старины" М.І. Семевського : (про повісті Т. Шевченка) // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 142-145
527822
  Абліцов В. Із листування Василя Голобородька з Віталієм Абліцовим // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 72-87. – ISSN 0236-1477
527823
  Трифонова О. Із листування з учнями та родичами Ігоря Євгеновича Тамма // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 9-16. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 8, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
527824
  Черемшинська Р. Із листування письменника з ученим // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 травня (№ 20). – С. 12


  Щира дружба і спільна співпраця на царині української літератури та науки єднала Андрія Чайковського та ученого В. Гнатюка впродовж багатьох років.
527825
  Плугатар Ю.В. Із лісів Криму : [ монографія ] / Ю.В. Плугатар; Держ. комітет лісового господарства України; НАНУ; Укр. ордена "Знак Пошани" науково-дослідний ін-т лісового господарства й агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Кримська гірсько-лісова науково-дослідна станція. – Харків : Новое слово, 2008. – 462с., 12с. іл. – ISBN 978-966-2046-23-6
527826
  Франко І. Із літ моєї молодості : Збірка поезій Івана Франка з пятилітя 1874-1878. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 124 с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; Ч. 159)


  В кн. також пер. творів Г. Гейне, О.С. Пушкіна, О.К. Толстого
527827
  Франко І. Із літ моєї молодості / І. Франко, 1914
527828
  Франко І. Із літ моєї молодості / І. Франко, 1914
527829
  Грушевський Михайло Із літературної спадщини / Грушевський Михайло; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка; Ред. Винар Л.; Упоряд.: Бурлака Г. і Шацька А. – Нью-Йорк-Київ, 2000. – 416с. – ISBN 966-02-1377-8
527830
  Яремчук І. Із літературної спадщини українського резистансу : Новели Зиновія Матли // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 129-136. – ISSN 0868-4790
527831
  Москаленко Леся Із Лойперсдорфа з любов"ю! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 38-39 : фото
527832
  Олянчин Д. Із матеріалів до українсько-німецьких політичних зносин. друг.полов. XVII в. / Д. Олянчин. – 139 с.
527833
  Олійник Б.І. Із минулого // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 34-36
527834
  Квасновський В.П. Із мороку до світла : (московсько-жидівський синдром українського голокосту) / Василь Квасновський. – Тернопіль : Терно-граф, 2006. – 86, [2] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 966-567-164-2
527835
  Букет Є. Із нагоди ювілею видатного подвижника // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 250-252. – ISSN 2222-5250


  Вшанування пам"яті видатного подвижника музейної справи, засновника Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" Михайла Івановича Сікорського.
527836
  Сюсько М.І. Із народної зоонімії: клички, семантика яких пов"язана з наявністю - відсутністю рогів у тварини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С, 171-185. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
527837
  Бодак О. Із наукового листування М.Ю. Брайчевського з М.Ф. Лучинським: до проблеми історії грошового обігу на Русі // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 95-103.
527838
  Монастирська Р.І. Із наукової спадщини Івана Огієнка: правнича парость у духовному житті українського народу // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 284-289. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
527839
  Крук Г. Із недописаного // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 9. – С. 86-87. – ISSN 0585-8365
527840
  Карманський П. Із недрукованої спадщини : Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 5/6. – С. 138-141. – ISSN 0868-4790
527841
  Забашта Л. Із неопублікованого : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 0208-0710
527842
  Гончар Назар Із неопублікованого = Вірші зепістолярію "Лучук-Гончар-Садловський" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 301-320
527843
  Павлюк Ігор Із нової книги "Гольфстрім" : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
527844
  Скуратівський В. Із нотаток шевченкознавця // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С.160-169
527845
  Голованенко Володимир Із околиць найдальших планет // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 6-7 : Фото
527846
  Горська С. Із орієнтиром на конкурентоспроможність // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 3


  У НАПН України 13-15 травня тривав очний етап програми підвищення кваліфікації проректорів ВНЗ України. Учасники розглянули спектр актуальних питань. Серед них - розвиток вищої освіти в контексті європейської інтеграції, академічна мобільність, якість ...
527847
  Корпусова В. Із останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): "Він був людиною покликання, а не визнання" // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 340-366. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
527848
  Тучапський П. Із пережитого // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 278-289. – ISBN 5-7707-1062-4
527849
  Тучапський П.Л. Із пережитого. Дев"яності роки / П.Л. Тучапський. – Харків, 1931. – 67с.
527850
   Із перших вуст // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2 : фото


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулися зустріч ректора КНУ імені Тараса Шевченка Л.В.Губерського зі студентами. На зустріч прийшли проректори, декани, керівники багатьох підрозділів і служб, голова профкому і його заступник. Л.В. Губерський розповів про ...
527851
  Поліщук В. Із перших класиків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 січня (№ 14/15). – С. 8


  До 225-річчя від дня народження Петра Гулака-Артемовського.
527852
  Мицик Ю. Із перших листів Андрія Чайковського до Івана Огієнка // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 296-314.
527853
  Снігур О. Із пів на десяту вечора офіціанти розносять тільки вино // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 29 (182). – С. 48-51


  Лісабон: оглядова екскурсія.
527854
   Із після-постмодерної перспективи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 87-103. – ISSN 0236-1477


  У межах роботи літературно-критичного клубу "Академічні бесіди" в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України відбулася презентація-обговорення досліджень Тамари Гундорової "Кіч і література. Травестії" та "ПроЯвлення Слова.Дискусія раннього ...
527855
  Шалата М.Й. Із плину літ / М.Й. Шалата. – Дрогобич, 1992. – 79с.
527856
  Філонов Л.В. Із плину часу : іст.-документальні нариси, публіцистика / Леонід Філонов. – Вінниця : Книга-вега, 2006. – 115, [5] с. – На обкл. зазнач.: 75 років Вінницькій області, 1932-2007. – ISBN 966-621-323-0
527857
   Із поезії 20-х років : збірник. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 422 с.
527858
  Дімаров А. Із поетичної збірки Анатолія Дімарова "На війні і по війні" // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 311-319. – ISBN 978-966-136-357-0
527859
  Гарасим Я. Із покоління тих, що смерті не боялись. (Світлій пам"яті Ірини Калинець) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 269-271. – ISSN 0130-528Х
527860
  Костенко Л. Із правників - у письменники: юридичний слід у біографіях визначних літераторів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 131-133.
527861
  Бортников Сергій Із правоохоронців - у лідери громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 23


  Ківерцівський район - один із найбільших на Волині. На початку 60-х років минулого століття радянська влада розпочала чергову адміністративну реформу й до нього вольовим рішенням приєднали землі, розташовані навколо Цумані та Олики. Хай там як, а ...
527862
  Гордієнко О.М. Із практики діяльності Всеукраїнської громадянської організації Ліга захисту прав землевласників і землекористувачів "Земля України" // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 59-63.
527863
  Терлецька І.М. Із практики застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час викладання іноземної мови // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 28-31. – ISBN 966-8847-12-1
527864
  Євтушенко О. Із практики застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод при розгляді цивільних справ судами України. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі / Українська Правнича Фундація. – Київ, 2002. – № 3. – С.215-222
527865
  Терлецька Ірина Із практики організації навчального процесу за кредитно-модульною системою при викладанні іноземної мови // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 99-101. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрываются вопросы практической организации учебного процесса преподавания иностранных языков по кредитно-модульной системе.
527866
  Білокінь С. Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 223-236. – ISSN 1591-6223


  Серед професійних істориків побутує думка, нібито джерело рукописне засадничо цінніше за джерело друковане. Вважається, що друкованих примірників безконечно багато, і всі вони однакові. Українські совєцькі видання 1920–1941 рр., що зберігаються в ...
527867
  Грищенко М.В. Із практики розвитку естетичного почуття англійської мови у студентів молодших курсів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 102-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглянуто деякі приклади із практики викладача іноземних мов Інституту міжнародних відносин з метою розвитку у студентів естетичного почуття англійської мови.
527868
  Брадке Є. фон Із промови попечителя Київського учбового округу Є. фон Брадке // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 78. – ISBN 5-7707-1061-6
527869
  Цих В.Ф. Із промови професора Циха на відкритті університету у Києві // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 78-79. – ISBN 5-7707-1061-6
527870
  Качкан В. Із редакційно-видавничої теки Євгена Пеленського (за епістолярієм) // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 273-280. – ISBN 5-87322-078-0
527871
  Хоменко О. Із родів половілої Кодні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 4-5


  Про книжку М. Сидоржевського Пам"яті роду нашого", в якій автор дослідив генезу роду, до якого належить, і сягнув середини ХVІІІ століття.
527872
  Ткачук М. Із роду Шептицьких / М. Ткачук, П. Гуцал // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 107-108


  Лев Шептицький.
527873
  Сушинський Б.І. Із розвідки не повернувся : документальна повість / Б.І. Сушинський. – Київ : Веселка, 1985. – 189 с.
527874
   Із розпорядження міністра народної освіти про обмеження прийому своєкоштних студентів і вільних слухачів в університети (19 травня 1849 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 458. – ISBN 978-966-189-081-6
527875
  Сергійчук В. Із Росі напившись чистої води. Частина ІІ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 червня (№ 107). – С. 10-11
527876
  Флемінг Я. Із Росії - з любов"ю : роман / Я. Флемінг. – Пер. з англ. – Київ : Молодь, 1991. – 192с.
527877
  Волинський Кость Із секретів майстеності / Волинський Кость. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 265 с.
527878
  Волинський Кость Із секретів майстерності : Критичні етюди / Волинський Кость. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 265, [2] с.
527879
  Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості / І.Я. Франко. – Львів : Львівський університет, 1961. – 31с.
527880
  Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості / І.Я. Франко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 191с.
527881
  Грицак Я. Із селян - у націю // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 31 (284), 13 серпня 2015. – С. 36-37


  Український селянин був більшим індивідуалістом, ніж російський - зокрема через козацьку пам"ять і козацьку спадщину.
527882
  Грабовецький В. Із серії уявних портретів Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 44 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 11)
527883
  Олійник О. Із серця в серце = From heart to heart : Поезії : 1970-1983 / Олександер Олійник. – Торонто : Слово. – 122, [1] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520344 напис: Вл. П. Марті Барабаш із серця. Підпис.
527884
  Пастушенко А.Ю. Із серця в серце: повість / А.Ю. Пастушенко. – Львів, 1983. – 123с.
527885
  Жук В.Н. Із сивої давнини : Hариси з історії України та Полтавщини VII ст. до н.е. - XIV ст. н.е. / В.Н. Жук; КУ iм. Т. Шевченка. – Полтава, 1998. – 214с.
527886
  Жук В.Н. Із сивої давнини : Нариси з історії України та Полтавщини (7ст. до н.е. - 16 ст. н.е.) / В.Н. Жук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава-Кобеляки : Кобеляки, 2003. – 410с. – ISBN 966-8211-07-03
527887
  Залізняк Б.В. Із сином за руку / Б.В. Залізняк. – Львів, 1990. – 101с.
527888
  Кропивницький В.М. Із сімейної хроніки Марка Кропивницького (Спогади про батька) / В.М. Кропивницький. – Київ : Мистецтво, 1968. – 216 с.
527889
  Корж Н.Г. Із скарбниці античної мудрості / Н.Г. Корж, Ф.Й. Луцька. – К., 1988. – 320с.
527890
  Корж Н.Г. Із скарбниці античної мудрості / Н.Г. Корж, Ф.Й. Луцька. – Київ : Вища школа, 1994. – 351 с. – ISBN 5-11-004237-3
527891
   Із скарбниці передового досвіду : Досягнення передових колгоспів, МТС і радгоспів Одещини - учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки 1954 року. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1954. – 180 с.
527892
  Туркевич В. Із славетного роду // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 149-150


  Орест Левицький.
527893
   Із слідчої справи Йосипа Рокачевського : 1884 рік (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 77-82. – ISBN 966-7272-00-1
527894
   Із слідчої справи на Володимира Антоновича 1860-1862 року (оригінал) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 21-39. – ISBN 966-7272-00-1
527895
  Возняк М.С. Із співаника Домініка Рудницького / Подав Михайло Возняк. – Б. м. : б. в., 1929. – 10 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Кирила Студинського. Львів, т.150, с. 1 — 10
527896
  Гудзій М. Із спогадів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 314-318. – ISBN 5-7707-1061-6
527897
  Вітте С. Із спогадів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 366-368. – ISBN 5-7707-1061-6
527898
  Ординська З.П. Із спогадів видатного учня про свого вчителя / З.П. Ординська, В.О. Гайдей // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Згадуються спогади радянського і російського математика В.І. Арнольда про А.Н. Колмогорова, радянського математика, одного з видатних математиків XX ст.
527899
  Сміленко А. Із спогадів про В.П. Петрова // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 372-374. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
527900
  Берест З.Л. Із спогадів про діда // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 93-94. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
527901
  Богатинов М. Із спогадів про Київ 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 230. – ISBN 5-7707-1061-6
527902
  Романович-Славатинський Із спогадів про Київ у 1843 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 227-228. – ISBN 5-7707-1061-6
527903
  Солтановський А. Із спогадів про Київ у 1846 р. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 228-229. – ISBN 5-7707-1061-6
527904
  Романович-Славатинський Із спогадів про Київський університет та його викладачів у 1843-1854 роках // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 160-180. – ISBN 5-7707-1061-6
527905
  Селецький П. Із спогадів про Київський університет у 1837-1841 роках // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 147-153. – ISBN 5-7707-1061-6
527906
  Романович-Славатинський Із спогадів про М. Іванішева // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 245-246. – ISBN 5-7707-1061-6
527907
  Старицький М. Із спогадів про М. Лисенка // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 175-179. – ISBN 5-7707-1062-4
527908
  Мокринський В. Із спогадів про М.I. Андрусова // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 355-356. – ISBN 5-7707-1061-6
527909
  Щербаківський В. Із спогадів про М.В. Лисенка // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 212-223. – ISSN 0131-2685
527910
  Лібкнехт В. Із спогадів про Маркса / В. Лібкнехт. – Київ, 1968. – 80с.
527911
  Чирвінський П. Із спогадів про проф. П.Я. Армашевського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 339. – ISBN 5-7707-1061-6
527912
  Козачковський А.О. Із спогадів про Т.Г. Шевченка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 19-21. – ISSN 1814-5078
527913
  Сірий Ю. Із спогадів про українські видавництва / Юрій Сірий ; Укр. вільна акад. наук. – Авгсбург : Накладом Т-ва ПрихильниківУВАН, 1949. – 12 с. – (Книгознавство, Бібліологічні вісті ; 1 -ч.3)
527914
  Чалий М. Із спогадів про університет та викладачів (30-40-ві роки XIX ст.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 237-244. – ISBN 5-7707-1061-6
527915
  Солтановський А. Із спогадів про університетське життя 40-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 185-194. – ISBN 5-7707-1061-6
527916
  Ковалевський М. Із споминів // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 293-319. – ISBN 5-7707-1062-4
527917
  Стороженко М. Із споминів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 406-411 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
527918
  Білоконський І. Із споминів І. Білоконського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 236-238. – ISBN 5-7707-1062-4
527919
  Солтановський А. Із споминів про 1840-ті роки // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 12-15. – ISBN 5-7707-1062-4
527920
  Дейч Л. Із споминів про Дебогорія-Мокрієвича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 191-192. – ISBN 5-7707-1062-4
527921
  Ковач Г. Із спостережень над мисливськими назвами у говірці С. Кушниці Іршавського району Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 14-18. – (Філологія ; Вип. 19)
527922
  Плющ П.П. Із спостережень над мовою і стилем ленінських статей про Л. Толстого // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 111-114
527923
  Білодід І.К. Із спостережень над мовою романа "Переяславська Рада" Н.С. Рибака (т. 1) // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 7-10
527924
  Андрієвська О.О. Із спостережень над мовою романа Арагона "Комуністи": (невласна пряма мова) // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 35-37
527925
  Шевельов Ю.В. Із спостережень над мовою сучасної поезії. / Ю.В. Шевельов. – Харків, 1940. – 100с.
527926
  Мартинова Г.Л. Із спостережень над перехідними говірками подільсько-середньонаддніпрянського порубіжжя (на матеріалі побутової лексики правобережної Черкащини) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 91-99. – (Філологічні науки)
527927
  Беднаж М. Із спостережень над польсько-українськими міжмовними омонімами // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 5-8. – Бібліогр.: Літ.: с. 8; 6 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
527928
  Солодкий Н.Л. Із спостережень над синтаксою сучасної української газетної мови / Н.Л. Солодкий. – Х., 1934. – 20с.
527929
  Нередкова С. Із спостережень над складом лексики українського мовлення луганців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 31-38. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
527930
  Булаховська Ю. Із спостережень над стилем прозової сатири Ярослава Гашека і Карела Чапека // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 380-382. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
527931
  Білодід І.К. Із спостережень над стилістичним синтаксисом української радянської художньої прози післявоєнного періоду /1945-1950 рр./ / І.К. Білодід, 1954. – 205-262с.
527932
  Марр С. Із спостережень над сучасною перською народною драмою / С. Марр. – Київ, 1930. – 28с.
527933
  Назаревський О. Із спострежень над листами Т.Г. Шевченка / О. Назаревський
527934
  Білокінь С. Із старого листування : (Віктор Олександрович Романовський, 1890-1971 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 84-120
527935
  Костомаров М.І. Із статті "Малоросійська література" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 125-127
527936
  Костомаров М.І. Із статті "Огляд творів, написаних малоросійською мовою" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 50-51
527937
  Костомаров М.І. Із статті "Спогади про двох малярів" // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.1 : Т.Г.Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 101-106
527938
  Корж О. Із степу. Оповід. / О. Корж. – Х., 1930. – 88с.
527939
  Щурат В.Г. Із студій над почаївським "Богогласником" : Квестиї авторства і часу повстаня деяких пісень / В. Щурат ;. – Львів : Накладом ред. "Ниви" ; З друк. Ставропиг. ін-та під зарядом М. Рефця, 1908. – 48 с. – В кн. також вірші кирил. та латин. шрифтом
527940
  Вроцлавський К. Із студій над сучасними демонологічними оповіданнями // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 116-119. – ISSN 0130-6936
527941
  Фащенко В.В. Із студій про новелу / В.В. Фащенко. – К., 1971. – 215с.
527942
  Дунай П. Із сузір"я національної еліти: Андрій Ніковський // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
527943
  Качкан В. Із сурмачів січового стрілецтва (Юрій Шкрумеляк: за архівними джерелами та раритетами) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 389-406. – ISBN 978-966-2763-27-0
527944
   Із табірного щоденника князя Януша Радзивілла // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 183-198. – ISSN 0130-5247
527945
  Калашников В.Ф. Із творчої спадщини. Сценарії. Статті. Листи / Вадим Калашников. – Київ : КОВ АДЕМ України, 2016. – 411, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-373. – ISBN 978-966-95467-1-5


  В пр. №1710623 напис: Бібліотеці Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Авторський подарунок! Підпис. 15.02.2017 р.
527946
  Москаленко Леся Із турфірмою чи без? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 90-93 : фото
527947
  Яворницький Д. Із української старовини : Науково-художня книжка для середнього та старшого шкільного віку / Д. Яворницький; Пер.з рос.Ю.Іванченка. – Киев : Веселка, 2001. – 176с. – (Золоті ворота). – ISBN 966-01-0159-7; 966-01-0157-0
527948
  Сидоренко Н.М. Із уроків історії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 3.
527949
  Тримбач С. Із усіх мистецтв... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-30 грудня (№ 238/240). – С. 28


  Деякі підсумки кінороку.
527950
  Ковалець Л. Із федьковичезнавчих студій Осипа Маковея. (до 175-ліття від дна народження поета) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7 (77). – С. 43-44
527951
  Біленко Василь Із Фетхіє - на Датчу : Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 44-48 : Фото
527952
  Єрмоленко С.С. Із філологічних спостережень над функціонуванням ад"єктивів термічної семантики на лексико-фразеололгічному рівні / С.С. Єрмоленко, Я.В. Бечко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 51-58
527953
  Малєй Віктор Із фірмою VFS відкривати шенгенські візи стало ще важче // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30 : фото
527954
  Шевчук Т. Із фольклористичної герменевтики сновідінь: віщі сни про війну // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – C. 27-38. – ISSN 2225-5095
527955
  Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України : Нариси й статті / Р. Кирчів; НАНУ. Ін-тут народознавства НАН України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 352с. – ISBN 966-02-2521-0
527956
   Із формулярного списку про службу професора М.О. Максимовича // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 93-96. – ISBN 5-7707-1061-6
527957
  Гринник О.І. Із Франкової криниці : пісні на вірші Івана Франка / Олена Гринник. – Севастополь : Іскра, 2008. – 160 с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-8389-62-7


  В пр. №1698068 напис: Шановному Левку Лук"яненку найкращі побажання від Олени Гринник. Підпис.14.10.2008
527958
  Понтоппідан Г. Із хат : [Оповідання] / Генрик Понтоппідан. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 93, [1] с. – (Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько--Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1 ; Ч. 9)
527959
  Моррісон Джим Із циклу "Американська молитва" : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 237-244
527960
  Мельничук Б. Із циклу "Без суду суд" : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 24-32. – ISSN 0130-1608
527961
  Оніщук К. Із циклу "Дні моїх дерев" : поезія: вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 119-121. – ISSN 0130-1608
527962
  Лупій О. Із циклу "Київська соната" : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 62-69. – ISSN 0208-0710
527963
  Слободян С. Із циклу "Пил нефільтрованої каніфолі"; Із пісні прозорих; Коломия; Виграючи повернення; До тебе білого; Капелюх; Бабине літо; Янгол; Мозаїчний рояль; Новий квітень; Осінь; Післяліто; Шукаючи; Ода ніжному : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 198-213
527964
  Квасній Олена Із циклу"За ріков" : розповіді (сценки з життя) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-36
527965
   Із цим на Кіпрі дешевше! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 115 : фото
527966
  Губарець В.В. Із чарівних комор підземелля. Світ корисних копалин України / Василь Губарець, Іван Падалка. – Київ : Техніка, 2003. – 256с. – ISBN 966-575-071-2
527967
  Ващиковські В. Із чим я приїхав до Києва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 вересня (№ 164). – С. 4-5


  Разом ми можемо зробити ще більше для Польщі, України та Європи.
527968
  Яремчук А. Із чистих праджерел : Відомому художникові Олесю Семерні виповнилося 70 // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
527969
  Крук Галина Із чорної скриньки пам"яті : вірші // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 5. – С. 10-18
527970
  Деменко Б. Із Шевченкового роду // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 31-35. – ISSN 0868-9644


  Фото Івана Гудовського - Т. Шевченко (1859 р.)
527971
   Із Шевченком на чужині / [авт. проекту й упоряд.: С. Козак]. – Київ : Фундація імені І. Багряного, 2015. – 290, [2] с. – Покажч. імен: с. 242-252. – Бібліогр.: с. 255-285. – ISBN 978-966-579-443-1
527972
   Із Шевченком у серці : альбом творчих робіт учасників обл. конкурсів "Творчість Т.Г.Шевченка - очима дітей" та "Образ Шевченка на карті Черкащини" / Департамент освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників Черкас. обл. ради ; [уклад.: Лємешева Н.А., Месевря О.І., Січкар С.І. ; кер. проекту Чепурна Н.М.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2014. – 71, [1] с. : іл. – На тит. арк.: До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-493-941-3
527973
  Тичина Павло Григорович Із щоденникових записів / Тичина Павло Григорович. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 432 . : Портр.
527974
   Із щоденникових записів Сергія Єфремова // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-5
527975
   Ізбеков Володимир Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 406. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
527976
  Ганзенко Л. Ізборник Святослава 1073 року: художні, історичні та догматичні акценти ілюстративного ряду // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 41-60. – ISSN 1728-6875
527977
  Сліпушко О. Ізборники 1073 та 1076 рр. у контексті літературного прорцесу українського середньовіччя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 147-157
527978
  Рівкін-молод. Д. Ізгой Володимир Путін / Д. Рівкін-молод., Лі Кейсі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 65). – С. 3


  США та їхні союзники повинні оспорювати законність російських дій у всіляких правових інстанціях...
527979
  Шпиталь М. Ізгой системи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (650). – С. 124-126. – ISSN 0236-1477
527980
   Ізгур І.Ю,. – Кременчук, 1929. – 30с.
527981
  Маленко О.О. Іздрик : життя і творчість (традиційний погляд на нетрадиційного письменника) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 34 (218). – С. 38-42
527982
  Ірванець Олександр Іздрик і Прохасько - два стовпи "Станіславського феномена" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-129. – ISSN 0130-5212
527983
  Іздрик Іздрик: вкластися в Dead Line : розмова Олександра Ірванця з гуру і пророком прикарпатської літератури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 134-135. – ISSN 0130-5212
527984
  ЧигиринВ.К Ізмаїл / ЧигиринВ.К. – К., 1975. – 46с.
527985
  Пільчук І.І. Ізмаїл Іванович Срезневський // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 284-286
527986
   Ізмаїл Іванович Срезневський : (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [уклад.: О.С. Журавльова та ін. ; упорядкув. і координація вид.: І.К. Журавльова, Д. Айдачич]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 182, [8] с. : фотоіл. – Текст. укр. та серб. мовами. - Імен. покажч.: с. 132-143. – ISBN 978-966-623-857-6
527987
  Лисиченко Л.А. Ізмаїл Іванович Срезневський (1812-1880) / Л.А. Лисиченко, Т.Ю. Лисиченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 3-9


  Статтю присвячено науковому доробку видатного мовознавця 19 ст. Ізмаїла Івановича Срезневського. Характеризується творчий шлях ученого як представника Харківської філол. школи. У коло інтересів Із.І. Срезневського входять лінгвістика, фольклор, ...
527988
  Черемська О.С. Ізмаїл Срезневський про значення рідної мови у формуванні мовної особистості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 51-55. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті представлено основні аспекти лінгводидактичної концепції І. І. Срезневського: усвідомлення рідної мови як загальнонародного надбання, неперервність вивчення мови, формування погляду на мову як складник нац. культури, внут. та зовн. форми ...
527989
   Ізмаїл: як на Подунав"ї туризм розвивають // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
527990
  Тітов Ю. Ізовалентне заміщення атомів РЗЕ у п"ятишаровій перовскітоподібній структурі Srln4Ti5O17 / Ю. Тітов, М. Слободяник, В. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 5-7. – (Хімія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Методами рентгенографії (рентгенофазовий аналіз, аналіз залежностей (а, b, с, Vел. ком.) = f(складу)) визначено умови ізовалентного заміщення атомів РЗЕ в шаруватій перовскітоподібній структурі (ШПС) SrLn4Ti5017 за типом SrLn4-хLn"хTi5017 (Ln = La, Pr, ...
527991
  Тітов Ю.О. Ізовалентне заміщення атомів скандію у двошарових скандатах Руддлесдена-Поппера A11Ln2Sc2O7 (A11=Ba, Sr) / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 75-78. – ISSN 0041-6045
527992
  Старова В. Ізоелектрична точка білку у розчинах поверхнево-активних речовин та її вплив на умови міцелярно-екстракційного вилучення біологічних субстратів / В. Старова, О. Костюк, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-53. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив білків на параметри фазоутворення у розчинах додецилсульфату натрію. Встановлено зміну температури фазоутворення та об"єму міцелярної фази при значеннях рН близьких до ізоелектричної точки білку. Знайдені ефективні значення ізоелектричної ...
527993
  Дзязько О.Г. Ізолморфнозаміщені сполуки РЗЕ з структурою гранату : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Дзязько О.Г.; КГУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 18 с.
527994
  Гончар Б.М. Ізоляціонізм // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 540. – ISBN 966-316-039-X
527995
  Коломієць О. Ізоляція // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 17-21


  Зовнішня політика України.
527996
   Ізоляція високоактивних і довгоіснуючих радіоактивних відходів в Україні (правовий і технічний статус, стан вирішення, проблеми і перспективи) / В.М. Шестопалов, С.В. Гошовський, В.С. Луцько, В.В. Токаревський, Ю.О. Шибецький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 30-35. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
527997
  Дудкін Іван Ізоляція від цивілізації : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 30-33
527998
  Лисенко М.І. Ізоляція засуджених до позбавлення волі на певний строк у виправних колоніях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лисенко Марина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
527999
  Лисенко М. Ізоляція засуджених: поняття, ознаки та види // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 128-130
528000
  Ліпницький В.А. Ізоляція як елемент режиму позбавлення волі // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 116-120. – ISSN 0201-7245
<< На початок(–10)521522523524525526527528529530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,