Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
380001
  Зубрицька М. "Гуманітарії можуть і повинні допомогти суспільству" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 3


  Розмова з проректором Львівського національного університету ім. І. Франка М. Зубрицькою після обрання її до Всесвітньої академії мистецтв і науки (WAAS).
380002
  Мирний М. "Гуманітарна місія": як в Україні шукатимуть людей, зниклих безвісти під час війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 11


  "В Україні створять міжвідомчу координаційну комісію, яка шукатиме людей, зниклих безвісти під час війни, і працюватиме над соціальною допомогою їхнім рідним. Створити таку комісію зобов"язав ухвалений парламентом у липні закон "Про правовий статус ...
380003
  Кириленко В. "Гуманітарна політика - це також захист України" / розмову вели Роман Гривінський, Тетяна Поліщук, Марія Прокопенко, Валентин Торба, Ганна Шеремет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 14-15


  Віце-прем"єр-міністр В. Кириленко - про реформи у культурі, науці, видавничій справі та... головах громадян.
380004
  Яремчук О. "Гуманітарна" првокація. Кому вигідно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  Звинувачення Івана Франка в антисемітизмі та заклики демонтувати пам"ятну дошку на стінах Віденського університету.
380005
  Печенев В.А. "Гуманный" социализм против реального гуманизма / В.А. Печенев. – М., 1974. – 127с.
380006
  Андреев А.Ю. "Гумбольдтовский миф" и дискуссии о модели классического университета в современной зарубежной историографии // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 31-49. – ISBN 966-544-344-5
380007
  Романова О. "Гумки" (Les Gommes) Алана Роб-Гріє як зразок французького "нового роману" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 117-124. – ISBN 966-8645-19-7
380008
  Кіндратенко А. "Гунські" імена, які мають українське чи германське походження // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 186-215. – ISBN 978-966-372-737-0
380009
  Поліщук Т. "Гурман у всьому..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 135). – С. 7


  Пам"яті українського режисера Андрія Крітенка.
380010
  Штейнбук Ф.М. "Гуси-лебеді летять..." Михайла Стельмаха в контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 274-279. – (Філологічні науки ; № 1)
380011
  Каторгин В. "Гутен таг" : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 53-81. – ISSN 0321-1878
380012
  Дутка В. "Гуцульський імпресіонізм" Леона Вичулковського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 341-352. – ISSN 0236-4832
380013
  Глушко М. "Гуцульщина" Володимира Шухевича - віддзеркалення загального стану українського народознавства наприкінці XIX - на початку XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1330-1335. – ISSN 1028-5091


  "Йдеться про історичні передумови виникнення головного авторського проекту Володимира Шухевича - дослідження «Гуцульщина», закономірність його публікування у виданні «Материяли до українсько-руської етнольогії», наукову цінність праці з погляду її ...
380014
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1959. – 424с.
380015
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1960. – 496с.
380016
  Помпео Л. Гуманістична етнографія в Посланні щодо релігії і жертвопринесень давніх прусів Яна Сандекія Малекія (Мелетіуса) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 103-108
380017
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії стародавності : Автореф. дис. ... канд філософських наук: спец. 09.00.05 / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 8 назв
380018
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії Стародавності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 181л. – Бібліогр.: 166-181
380019
  Гулько Ю. Гуманістична мета Данте Аліг"єрі у поемі "Божественна комедія" // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 262-268. – ISBN 978-966-306-020-4
380020
  Ладиченко В.В. Гуманістична парадигма системного підходу до організації державної влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 7-13. – ISSN 1563-3349
380021
  Бондаренко Н.Б. Гуманістична парадигма та біопсихосоціальний підхід як базовий у соціальній підтримці осіб із проблемами психічного здоров"я // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 8-15. – ISSN 2617-2348
380022
  Медведенко І.В. Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 157-158. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
380023
  Мороз Л.Б. Гуманістична спрямованість діяльності Міжнародної організації праці по забезпеченню соціально-економічних прав людини в умовах глобалізації суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.180-190
380024
  Ряшко О.В. Гуманістична філософія в творчості В.О. Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко, І.М. Коваль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 87-97. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
380025
  Філоненко Л. Гуманістичне виховання в нових соціокультурних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 136-139. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається соціокультурний підхід у гуманістичному вихованні, який визначає стратегію формування толерантних міжособистісних взаємин молоді на базі толерантності, гуманістичних, загальнолюдських цінностей. В статье рассматривается ...
380026
  Бойко М.П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) / М.П. Бойко; МОНУ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. – 262с. – ISBN 978-966-8551-57-4
380027
  Ткачук О.П. Гуманістичний вимір британської імперськості в художньому світі Джозефа Конрада // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 4. – C. 134-138. – ISSN 2077-804X
380028
  Ярошовець В. Гуманістичний зміст методології пізнання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 9-26. – ISSN 1810-2131
380029
  Данилюк І.В. Гуманістичний підхід В.А. Романця в контексті тенденцій розвитку світової психологічної науки // Академік В.А. Роменець: творчість і праці : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. Л.О. Шатирко ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), С.Д. Макаренко, Л.В. Губерський та ін. ; передм. В.Г. Кремень]. – Київ : Либідь, 2016. – С. 68-75. – ISBN 978-966-06-0714-9
380030
  Мороз О.В. Гуманістичний потенціал спадщини православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Здійснюється аналіз гуманістичних аспектів релігійно-філософських поглядів А. Сендульського, М. Теодоровича, А. Хойнацького, які у вертикальному зрізі осмислюються на основі відношення "людина - Бог" (теоцентризм), у горизонтальному зрізі - в контексті ...
380031
  Лазарєва С.В. Гуманістичний потенціал філософії у формуванні всебічно розвиненої особистості // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 165-167
380032
  Тімченко О.П. Гуманістичний потенціал як вихідний пункт філософської антропології М. Бердяєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 106-114
380033
  Коваленко Є.Я. Гуманістичні ("утопічні") проекти культури менеджменту епохи Відродження // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 21-28. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні й системному узагальненні особливостей гуманістичних концепцій культури менеджменту в епоху Відродження. Висновки. Встановлено, що паралельно з ідеями, які звеличували й обґрунтовували ...
380034
  Гапченко О.В. Гуманістичні виміри стилю життя особистості в період культурно–національного відродження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 212-215. – ISSN 2076-1554
380035
  Оляндер Л. Гуманістичні засади життєтворчості Збігнева Герберта // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті через розкриття вибору Збігневом Гербертом життєвої позиції і поведінки, через аналіз художньої системи вірша "Przes?anie Pana Cogito" складається уявлення про значущість життєтворчості поета для утвердження гуманістичних засад у нашому ...
380036
  Іванова Д.Г. Гуманістичні засади соціально-педагогічного консультування // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 112-119
380037
  Ніколаєнко Н.В. Гуманістичні засади сучасних наукових досліджень // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 39-41
380038
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Беслюбняк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л.161-174
380039
  Горбатенко В. Гуманістичні й політико-правові заповіді професора Володимира Бабкіна (до 95-річчя від дня народження) / В. Горбатенко, І. Усенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 198-202. – ISSN 1026-9932
380040
  Аксьонова В.І. Гуманістичні обрії Європейського простору. Український контекст : монографія / Віра Аксьонова ; М-во освіти і науки України, "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; Льот. Акад. Нац. авіац. ун-ту. – Одеса ; Кропивницький : Гельветика, 2018. – 535, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 506-532. – ISBN 978-966-916-635-7
380041
  Ладиченко В.В. Гуманістичні основи організації державної влади : монографія / В.В. Ладиченко ; М-во освіти і науки України, Київ нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2008. – 406, [1] с. – Бібліогр.: с. 382-406. – ISBN 966-629-281-5


  У пр. №1725703 напис: Вельмишановному Володимиру Миколайовичу з глибокою повагою від автора. Підпис
380042
  Ягоденко О.Л. Гуманістичні особливості педагогічної системи О.А. Захаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 272-273. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
380043
  Дубровіна О.В. Гуманістичні погляди, покладені в основу виховання талантів С. Судзукі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 131-136. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
380044
  Навольська Г.І. Гуманістичні студії у формуванні дидактичних траєкторій педагогічної моделі ордену єзуїтів // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 60-63. – ISSN 2221-6316
380045
  Татрабасова Л.Г. Гуманістичні тенденції дошкільної освіти в Японії: теоретико-методологічне дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 34-39. – ISSN 2077-1800
380046
  Горбатенко В.П. Гуманістичні цінності та виклики XXI століття / В.П. Горбатенко, Н.В. Жабінець // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 55-62. – ISBN 966-628-197-5
380047
  Пащенко В.М. Гуманістичність екомережі: географічний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 29-35. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
380048
  Голянич М. Гуманістичність та оптимістичність прогнозів суспільного розвитку у футурологічній концепції Елвіна Тоффлера / М. Голянич, Ю. Москаленко // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 5-15. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
380049
  Андрійчук Тамара Володимирівна Гуманістично-екзистенціальні мотиви в творчості М.Коцюбинського : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Андрійчук Тамара Володимирівна; Дніпропетровський держуніверситет. – Дніпропетровськ, 1993. – 18л.
380050
  Федоренко С.В. Гуманістично-культурологічна парадигма як методологічна основа формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 66-75. – ISSN 2312-5993
380051
  Ульянова Н. Гуманістично-правові ідеї роману "Прапороносці" Олеся Гончара в контексті сьогодення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 247-256. – ISSN 2520-6346


  "Висвітлюються гуманістично-правові ідеї роману "Прапороносці" Олеся Гончара. Наголошується на правах і свободі людини, непорушності територіальної цілісності держави як найвищих цінностях людства в контексті сьогодення в Україні". The article covers ...
380052
  Москаленко Н.М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні XX - XXI ст. : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Москаленко Н.М. ; М-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
380053
  Антонова В.Ф. Гуманітаризація вищої технічної освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 4-5
380054
  Сащак Н. Гуманітаризація вищої технічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу / Н. Сащак, Н. Соломчак // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-58. – ISSN 0131-6788
380055
  Козьма В. Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 135-140
380056
  Григор"єв В.Й. Гуманітаризація здорового способу життя : пошуки альтернатив // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.76-83
380057
  Канак Ф.М. Гуманітаризація інженерної освіти: реалії і проблеми // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
380058
  Синєокий А. Гуманітаризація навчання природничих дисциплін засобами вивчення іноземної мови // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 214-215
380059
  Кир"ян Т.І. Гуманітаризація освіти і структура медичних ВНЗ України кінця XX- початку XXI століть // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 77-84. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
380060
  Первий Г. Гуманітаризація освіти у НТУ "Дніпровська політехніка" / Г. Первий, Д. Колісник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 39-47. – ISSN 1682-2366
380061
  Литвинова І. Гуманітаризація освіти як важливий ресурс суспільного розвитку / І. Литвинова, Н. Хлизова, Є. Грибкова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 48-55. – ISBN 978-617-7768-14-1
380062
  Овчаренко В.М. Гуманітаризація освіти як умова формування фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 31-32
380063
  Воронка Г.С. Гуманітаризація післядипломної економічної освтіи в університетах великобританіх : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Г. С.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти ак-мії пед. наук Укр. – К., 1996. – 245л. – Бібліогр.:л.198-245
380064
  Воронка Галина СТепанівна Гуманітаризація післядипломної кеономічної освіти в університетах Великобританії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Галина СТепанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
380065
  Пестушко В. Гуманітаризація як засіб удосконалення методики навчання географії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.15-17. – ISSN 0131-6788
380066
  Ченбай А Н. Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 131-133. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
380067
  Гирич І. Гуманітаристика Київського університету і Українська академія наук (до 175 річчя з дня заснування Університету Св. Володимира) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 29-31.
380068
   Гуманітарії про проблеми освіти : Збірка науково-методичних праць. – Запоріжжя, 1995. – 53 с.
380069
  Костенко Л. Гуманітарна аура або дефект головного дзеркала // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 1. 8-9
380070
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 79, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-53-5
380071
  Стуканов С. Гуманітарна аура нації та відновлення головного дзеркала // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 470-471. – ISBN 978-966-06-0713-2


  У Донецьку пройшли "Дні творчості Ліни Костенко".
380072
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 6-15. – ISSN 1810-2131
380073
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 40-48. – ISBN 966-7576-12-4
380074
  Костенко Л.В. Гуманітарна Аура нації, або дефект головного дзеркала / Л.В. Костенко. – Київ : Вид.дім "КМ Аkademia", 1999. – 32с. – ISBN 966-518-126-2
380075
  Воропаєва Т.С. Гуманітарна безпека України // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 10-13
380076
  Вєдєнєєв Д. Гуманітарна безпека України та "історичний чинник" конфліктогенності в українсько-польських відносинах // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 10-19. – ISBN 978-966-600-651-9
380077
  Олійник Я.Б. Гуманітарна географія як наука / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 3-19
380078
  Гнатовський М. Гуманітарна дипломатія – найпрозоріше вікно в Європу / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 3


  Богдан Токарський, випускник КНУ імені Тараса Шевченка став співорганізатором міждисциплінарної конференції "Україна та виклики міжнародного права: анексія, агресія та кібервійна". Центр українських студій провів її наприкінці року в Кембриджському ...
380079
   Гуманітарна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Б.Токарський навчався на відділенні міжнародного права ІМВ, має ступінь магістра міжнародного права КНУ та магістра філології Кембриджу.
380080
  Кравченко А. Гуманітарна дипломатія від мальтійського Ордена // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 6


  На початку квітня університет став місцем проведення Міжнародної конференції «Мальтійський Орден і Україна: історія, сьогодення, перспективи», що пройшла в рамках першого робочого візиту до України Прем’єр-міністра (Великого канцлера) Мальтійського ...
380081
  Дужич Л. Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 197-200
380082
  Ціватий В. Гуманітарна дипломатія: інституційні та міжнародно-політичні аспекти захисту прав людини у XXI сторіччі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 52-53. – (Політичні науки)


  Рецензія на монографію: Белова-Ганева Г. Актуални тенденции в защитата правата на човека / Габриела Белова-Ганева- София: КЛАСИК ДИЗАЙН ЕООД, 2013. - 268 с. ISBN 978-954-91109-8-2 (мова видання - болгарська). Монографія професора Габріели ...
380083
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність американської адміністрації допомоги на території // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 46-51
380084
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність Американської адміністрації допомоги на території УСРР у 1922 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 62-76
380085
  Завальнюк О.М. Гуманітарна діяльність Івана Огієнка в Кам"янці-Подільському: основні напрямки, масштаби і результативність (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 54-62. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
380086
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – 248 арк. – Бібліогр.: арк. 200-248
380087
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
380088
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків цунамі в Індійському океані 2004 року // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 488-492. – ISSN 2076-1554
380089
  Балдинюк Олександр Васильович Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000 рр./. : Автореф... кандид. політнаук: 23.00.04 / Балдинюк Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 18л.
380090
  Балдинюк О.В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000рр./ : 23.00.04:Дис....канд. політичн. наук. / Балдинюк О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 222л. – Бібліогр.: C.185-222
380091
  Тронь-Радомська Гуманітарна діяльність Українського центрального комітету в Генеральній губернії: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-67. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Одним із малодосліджених і неоднозначних питань історії України періоду Другої світової війни є діяльність єдиної легальної установи українців в умовах нацистського окупаційного режиму - Українського центрального комітету (УЦК). Науковий інтерес щодо ...
380092
  Аракелова І.О. Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – C. 18-26. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
380093
  Коваль О.А. Гуманітарна експертиза у просторі освіти інформаційного суспільства / О.А. Коваль, І.О. Макарчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 24-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
380094
  Гриценко В.С. Гуманітарна ерудиція у фахових компетенціях культуролога // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 58-61. – ISSN 2616-9967


  "Стаття присвячена дослідженню гуманітарної освіченості як ознаки фаховості культуролога. Окрему увагу приділено актуалізації культурології як науки, здатної впливати на сучасні процеси розвитку культури, розглянуто необхідність врахування даного ...
380095
  Олексишин О.О. Гуманітарна інтелігенція Прикарпаття в період сталінізму (1944-1953 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 328-334
380096
  Мельник О.В. Гуманітарна інтелігенція Радянської України 1920-х років: історіографія поняття // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С.135-146. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
380097
  Михайлик А.О. Гуманітарна інтелігенція України 20-30-х рр. XX ст.в радянській історіографії того часу // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 227-238. – (Історичні науки ; вип. 13). – ISSN 2309-8074


  Згадуються праці В.А. Смолія та Я.С. Калакури. - С. 228-229.
380098
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Мотиль В.І.; Львівський Національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 226 л. – Бібліогр.: л. 195-226
380099
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.11 / Володимир Ігорович Мотиль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
380100
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право : теорія і практика : монографія / В.І. Мотиль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-807-4
380101
  Мойсеєнко А. Гуманітарна інтервенція: поняття та роль в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 117-121


  В даній статті автор досліджує проблему одностороннього застосування сили з гуманітарних мотивів у сучасних міжнародних відносинах. Зокрема, обґрунтовується необхідність рішучого застосування міжнародним співтовариством мирних засобів впливу на певні ...
380102
  Куйбіда В. Гуманітарна катастрофа в контексті ідей "рускава міра" / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 9 червня (№ 22). – С. 5
380103
  Олексієнко Р.В. Гуманітарна культура студентів в умовах інформатизації університетської освіти в Норвегії (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олексієнко Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
380104
  Костриця Н.М. Гуманітарна культурологічна підготовка студентів-аграрників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 221-224
380105
  Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 79-85. – ISSN 0320-9466
380106
  Коваленко О.М. Гуманітарна наука і освіта як чинники постіндустріального розвитку України // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-26
380107
  Михайловський В. Гуманітарна наука та її вартість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 35 (563), 31.08-6.09.2018. – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  "Чи можуть українські гуманітарії отримувати гідні гроші на свої дослідження та в які двері вони мають стукати".
380108
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-31-0
Вип. 1 : 70-річчю НАУ присвячується. – 2002
380109
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-28-0
Вип. 2. – 2002
380110
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-48-5
Вип. 3. – 2002
380111
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-50-7
Вип. 4. – 2002
380112
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-61-2
Вип. 7. – 2003
380113
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 8. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
380114
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 9. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
380115
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 10. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
380116
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 11. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
380117
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 12. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
380118
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 13. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
380119
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 14. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
380120
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 15. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
380121
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 16. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
380122
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 17. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
380123
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 18. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
380124
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 27. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380125
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 28. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380126
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 29. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380127
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 30. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380128
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 31. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380129
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 33. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380130
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 34. – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380131
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2413-3094
Вип. 35. – 2017. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380132
  Чернілевський Д. Гуманітарна освіта в умовах глобалізаціі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-179
380133
  Горячковська Г.М. Гуманітарна освіта в умовах технократії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 105-112. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
380134
  Романюк О.В. Гуманітарна освіта періоду протоетапу в епонімах // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 150-154


  Досліджено ключеві епоніми періоду розвитку гуманітарної освіти людини, що дало можливість аналізувати індивідуально-авторську інноваційну діяльність, яка складає фундамент науки і освіти, зокрема гуманітарної.
380135
   Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – 175, [1] с. : табл. – 100-річчю заснування Кам"янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка присвяч. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
380136
   Гуманітарна освіта України на межі століть : збірник наукових праць. – Дрогобич. – ISBN 966-538-124-5
№ 4 : Науковий семінар 2-3 жовтня 2000 року. – 2001
380137
   Гуманітарна освіта: досвід і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Трансформація гуманітарної освіти" (Ужгород, 25-27 трав. 1998 р.). – Ужгород : Гражда, 1999. – 603, [9] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7112-16-0
380138
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206л. – Бібліогр. : л.186-206
380139
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
380140
  Фіалко Н.А. Гуманітарна парадигма освіти: змістовні особливості та функціональне покликання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 145-158


  Гуманізація освіти постає теоретичним осмисленням і освоєнням на практиці ідей гуманізму, а гуманізм - рефлексією щодо ідеї людини, її культурно-цивілізаційного покликання, самовдосконалення і відповідальності. Ключові слова: гуманізм, гуманызація, ...
380141
  Завальнюк О. Гуманітарна парадигма розвитку спортивної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 121-130
380142
   Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : монографія / Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. та ін. Ткаченко; Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. Ткаченко та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти, відділ теорії і методології гуманітаної освіти ; редкол. : В. Кремень та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 333с. – ISBN 978-966-644-065-8
380143
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: детермінанти інтенсифікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 228-236
380144
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 341-345. – ISSN 2076-1554
380145
  Білоус Л.В. Гуманітарна підготовка фахівців нафтогазового профілю у процесі вивчення політології / Л.В. Білоус, Я.І. Мандрик // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 154-166. – (Думка). – ISSN 2304-7410
380146
  Зотова-Садило Гуманітарна підготовка як науково-педагогічне явище // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
380147
  Дзоз В.О. Гуманітарна політика держави у сфері релігії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (16))
380148
   Гуманітарна політика української держави в новітній період : Монографія. – Київ : НІСД, 2006. – 403с. – ISBN 966-554-097-1
380149
  Біла О. Гуманітарна політика уряду Отто фон Бісмарка в польському питанні (1871 - 1890 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 6-8
380150
  Іваненко Н. Гуманітарна політика як дзеркало духовного нездоров"я держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 7-10
380151
   Гуманітарна політика як фактор сталого громадського розвитку : матеріали круглого столу, 10 лип. 2012 р. / Харк. облдержадмін., Рада ректорів вищ. навч. закладів Харк. регіону, Харк. обл. громад. гуманіт. рада, Харк. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад." ; [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2012. – 77, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
380152
  Стояцька Г.М. Гуманітарна складова вищої освіти у стратегії євроінтеграції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 118-123. – ISSN 2077-1800
380153
  Гогоша О. Гуманітарна складова миротворчих операцій ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-108. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
380154
  Розумний Олег Гуманітарна складова міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України (історіографія) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются вопросы историографии гуманитарной составляющей международной миротворческой деятельности Вооруженных Сил Украины.
380155
  Житар Б.О. Гуманітарна складова підготовки інженерів залізничного транспорту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
380156
  Кротюк В.А. Гуманітарна складова підготовки майбутніх офіцерів у контексті модернізаційних перетворень вищої військової освіти // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 105-107


  У сучасних умовах гуманітарний розвиток, духовно-моральне виховання майбутніх офіцерів є найважливішим імперативом модернізації системи вищої військової освіти.
380157
  Бєсов Л.М. Гуманітарна складова підготовки спеціалістів у вищому технічному закладі (з досвіду Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 3-13. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
380158
  Баюк М.І. Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 186-199. – ISSN 2078-9165
380159
  Бондаренко В.В. Гуманітарна складова поліфункціональної підготовки конкурентоспроможного інженера-педагога // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 16-23


  У статті досліджується місце, роль та основні гуманітарні складові процесу підготовки інженерів-педагогів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальністю «Професійне навчання» з урахуванням поліфункціональності кінцевого результату.
380160
  Панченко Л.М. Гуманітарна складова сучасної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 189-198. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
380161
  Терновий П. Гуманітарна спадщина у збройній боротьбі як фактор консолідації українства в умовах гібридної війни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 181-184


  "На основі соціально-філософської методології єдності історичного та логічного проаналізовано причини та актуальну необхідність консолідації всіх соціальних сил в сучасній Україні. Доведено, що «розбрат» всередині соціуму загострюється під час збройних ...
380162
  Калантаєвська Г.П. Гуманітарна сфера життя українського суспільства у "Щоденниках" Сергія Єфремова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 101-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядається ставлення С. Єфремова до процесів, які відбувались у гуманітарній сфері і свідчили про руйнівний вплив більшовицької ідеології на середню й вищу освіту, науку, виховання, літературне життя, театр, видавничу справу тощо, від яких ...
380163
   Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи : збірник довідково-інформаційних матеріалів / Всеукраїнський форум інтелігенції ; [ відп. за вип.Саган О.Н., Пилипенко Т.І. ]. – Київ, 2008. – 132 с.
380164
  Турчин В.В. Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти : [монографія] / В.В. Турчин. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 456-592. – ISBN 978-966-640-297-7
380165
  Баркит Б. Гуманітарна філософія техніки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 94-103. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
380166
   Гуманітарне знання в сучасному філософському просторі / Л.В. Губерський, І.В. Бойченко, М.Ю. Зелінський, А.О. Приятельчук, Л.О. Шашкова // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 56-90. – ISBN 966-594-988-8
380167
  Панченко Л.М. Гуманітарне знання в умовах інтернаціоналізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 210-217
380168
   Гуманітарне знання на порозі XXI століття. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-8009-26-6
380169
  Літвінчук Л.Й. Гуманітарне знання та технології культури доби Просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 88-89
380170
  Романчишин В.Г. Гуманітарне знання як чинник становлення ціннісно-смислових концептів української культурологічної думки 70-90-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Романчишин Василь Григорович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
380171
  Шашкова Л.О. Гуманітарне значення у проектах некласичної епістемології // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-52. – ISBN 978-966-439-469-4
380172
  Жулинський М. Гуманітарне обличчя нації // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 14-15


  26 липня - 90-річчя Івана Михайловича Дзюби.
380173
  Жулинський М. Гуманітарне обличчя нації // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  До ювілею Івана Дзюби.
380174
  Басенко І.Ю. Гуманітарне пізнання як особлива сфера наукової діяльності // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 54-59. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті зроблена спроба аналізу сутності та особливостей гуманітарного пізнання та методології. There is the done attempt of analysis of essence and features of humanitarian cognition and methodology in the article.
380175
  Шашкова Л.О. Гуманітарне пізнання: нові виклики епістемології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 57-62. – (Філософія. Культурологія ; № 1). – ISBN 966-598-198-6
380176
  Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто специфічність розвитку поглядів стосовно визначення поняття гуманітарного пізнання. Здійснюється соціально-філософський аналіз сутності та особливостей розвитку гуманітарного пізнання. This article is consideration specificity of ...
380177
  Куйбіда В. Гуманітарне роззброєння? Інформаційний простір як об"єкт зовнішньої і внутрішньої політико-ідеологічної агресії проти України / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 1-2
380178
  Бугар А. Гуманітарне співробітництво СНД: вимір молодіжної політики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
380179
  ЧекаленкоЛ Гуманітарне співробітництво України та Росії / ЧекаленкоЛ, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 30-35. – (Історичні науки)
380180
  Баскакова А.С. Гуманітарний аспект "кримської проблеми" в українсько–російських відносинах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 122-126. – ISSN 2076-1554
380181
  Фінін Гуманітарний аспект модернізації системи освіти / Фінін, Г // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 76-87. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190


  Зроблено спробу проаналізувати специфіку гуманітарної складової модернізації системи освіти. Наведено передумови реформування та модернізації гуманітарної освіти майбутніх фахівців у сучасних соціокультурних контекстах. Схарактеризо вано основні ...
380182
  Васильєва О. Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров"я // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 52-53
380183
  Шабанова Ю. Гуманітарний вибір "Дніпровської політехніки" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201). – С. 6


  Про те, як відповідає на виклики часу, оновлюючи гуманітарний простір освіти, один із потужніших університетів України, що увійшов у ТОП-20 закладів вищої освіти - НТУ "Дніпровська політехніка". Розмова з заслуженою працівницею освіти України, ...
380184
  Чекаленко Л. Гуманітарний вимір відносин України та Росії / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 23-27
380185
  Сакун А.В. Гуманітарний вимір освіти: модус майбутнього // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 39-42. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема гуманізації освіти, що означає перехід від авторитарного, монологічного навчання до діалогічного; зазначається необхідність переходу від концепту "людина-засіб" до концепту "людини-мети", що повинно зробити освіту майбутнього ...
380186
  Пилинський Я. Гуманітарний вимір розвитку освіти в США та України // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 43-48
380187
   Гуманітарний вісник : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр.; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Київ ; Горлівка : ГДПІІМ
Вип. 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
380188
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-02-2
Вип. 26 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380189
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-09-1
Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380190
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-13-8
Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380191
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-20-6
Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – 632 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380192
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380193
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380194
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380195
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380196
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2015. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380197
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Психологія. – 2015. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380198
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Філософія. – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380199
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Педагогіка. – 2015. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380200
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Педагогіка. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380201
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Булах І.С., Василькевич Я.З., Калмикова Л.О. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Психологія. – 2016. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380202
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 8. – 2002
380203
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 9. – 2002
380204
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 10. – 2002
380205
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 11. – 2002
380206
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 13. – 2003
380207
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 14. – 2003
380208
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 15. – 2003
380209
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 17. – 2004
380210
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 18 : Філософія. – 2004
380211
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА
№ 19. – 2004
380212
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 20. – 2005
380213
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 21. – 2005
380214
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 22. – 2005
380215
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 23. – 2005. – резюме укр. або рос. мовою
380216
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 24. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
380217
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 25. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
380218
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 26. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
380219
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 27. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
380220
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 28. – 2007. – резюме укр. або рос. мовою
380221
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 29. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
380222
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 30. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
380223
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 31. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
380224
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 32. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
380225
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 33. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
380226
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 34. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
380227
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 35. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
380228
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 36. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
380229
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 37. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
380230
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 38. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
380231
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 39. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
380232
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 40. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
380233
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 41. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
380234
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 42. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
380235
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 43. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
380236
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 44. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
380237
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 45. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
380238
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 46. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
380239
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 47. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
380240
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 48. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
380241
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 49. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380242
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 50. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380243
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 51. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380244
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 53. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380245
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 54. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380246
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 55. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380247
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 56. – 2014. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380248
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 57. – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380249
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 58. – 2014. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380250
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 59. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380251
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 60. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380252
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 61. – 2015. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380253
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 62. – 2015. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380254
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 63. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380255
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 64. – 2016. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380256
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 65. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380257
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 66. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380258
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 67. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380259
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В. Банах, В. Воронкова, І. Рижова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 68. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380260
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 69 (1). – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380261
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 70. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380262
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 71. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380263
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 72 : Філософія. – 2018. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380264
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 73 : Філософія. – 2018. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380265
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 74 : Філософія. – 2018. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380266
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 75 : Філософія. – 2018. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380267
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 76 : Філософія. – 2019. – 257 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380268
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 77 : Філософія. – 2019. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380269
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Спец. вип. № 3 : Психологія. Педагогіка. – 2003
380270
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-8550-03-Х
Спец. вип. : Педагогіка. – 2004
380271
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль : Астон, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – 2006
380272
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 20. – 2014. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
380273
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 1)
380274
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 2)
380275
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 22. – 2015. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 6)
380276
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 25. – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
380277
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 26. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
380278
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 27. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
380279
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 28. – 2018. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
380280
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 29. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 13)
380281
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 32. – 2020. – 176, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 16)
380282
  Пасова Т. Гуманітарний Давос у Києві // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Днями в університеті відбулася зустріч інтелектуалів України та Туреччини. У головній залі зібралися українські вчені, письменники, громадські діячі й навіть священнослужителі, а також група професорів із турецьких університетів, щоб обговорити ...
380283
  Півняк Г. Гуманітарний дискурс Дніпровської політехніки / Г. Півняк, Г. Первий, С. Ігнатьєва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 20-25. – ISSN 2078-1016
380284
  Козловець М.А. Гуманітарний дискурс як фактор національного самоусвідомлення українців // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 28-35
380285
   Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : колект. монографія / [Д.Ю. Арабаджиєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т прав. політології та соціології. – Одеса : Гельветика, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глави укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-916-008-9
380286
  Пролеєв С.В. Гуманітарний жypнaл versus збірка наукових праць? / С.В. Пролеєв, О.І. Хома // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 15-21. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
380287
   Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 2. – 1999
380288
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.155-165
380289
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
380290
  Губерський Л.В. Гуманітарний простір освіти: сучасні виміри та пріоритети // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 122-128. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто проблеми методологічних засад сучасного гуманітарного пізнання, окреслені перспективи розвитку гуманітарної та філософської освіти на прикладі впровадження нових курсів та використання новітніх технологій у процесі вивчення ...
380291
  Остапчук О. Гуманітарний ресурс модернізації педагогічних систем // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 14-17.
380292
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – 2015. – 51 с. – До 50-річчя від дня заснування факультету економіки, менеджменту і права. Резюме укр. англ. мовою
380293
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – 2016. – 65, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
380294
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4 (29). – 2011. – 128, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380295
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1 (38). – 2014. – 139, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380296
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1 (42). – 2015. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380297
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2 (43). – 2015. – 142, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380298
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4 (44). – 2015. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380299
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380300
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2016. – 134, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380301
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2016. – 129, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380302
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
380303
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2017. – 128, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
380304
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Проценко О.П., Чернієнко В.О. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами
380305
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380306
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380307
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380308
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2018. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
380309
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2019. – 132, [1] с.
380310
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
380311
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2019. – 115, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
380312
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2019. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами
380313
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 240л. – Бібліогр. : л.205-240
380314
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г.; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
380315
  Анджапарідзе А. Гуманітарний чинник українсько-грузинського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 46-55


  The article spotlights humanitarian background of the strategic partnership between Ukraine and Georgia, special attention is paid to analysis of civilization s identity and Ukrainian-Georgian cultural cooperation. У статті висвітлюються гуманітарні ...
380316
  Чупрій Л.В. Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 266-179
380317
  Демків Уляна Гуманітарні аспекти інтервенціонізму в міжнародних відносинах XIX - початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 57-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
380318
   Гуманітарні аспекти наукових досліджень у вищому педагогічному навчальному закладі : Тези доповідей та повідомлень на конф. з підсумків наукової роботи кафедр за 1993 р. – Горлівка, 1994. – 256с.
380319
  Фесенко О. Гуманітарні аспекти підвищення комунікативної безпеки на уроках української мови, літератури та в позаурочній діяльності в умовах Київського військового ліцею імені Івана Богуна // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 292-296. – ISBN 978-617-640-323-4


  "Творчі праці юних дослідників про стійкість у боротьбі за ідеали та повернення до філософських першоджерел представників руху шістдесятників були зачитані на Церемонії вручення премії імені Ірини Калинець 2015 року, яку проводив Міжнародний освітній ...
380320
  Крисенко Д.С. Гуманітарні аспекти режиму антиіракських санкцій (1991-2003 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 119-123. – ISBN 966-614-021-7
380321
  Кривонос Р.А. Гуманітарні аспекти світової політики як предметне поле наукового дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 78-91.
380322
  Кобута С. Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин / С. Кобута, А. Яворський // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 68-76. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
380323
  Богачевська І.В. Гуманітарні важелі розвитку Української держави та гуманітарна освіта // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-24


  Аналізується державна політика у сфері гуманітарної освіти.
380324
  Деревінський В. Гуманітарні виклики для освіти й міністерства // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Сьогодні Україна потребує комплексної стратегії гуманітарної політики в усіх сферах. Стратегічним пріоритетом політики нацбезпеки має бути утвердження національної ідентичності громадян української держави.
380325
   Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – 275, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Назва обкл.: Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України", 22 вересня 2015 р. – ISBN 978-966-02-7789-2
380326
   Гуманітарні візії = Humanitarian vision : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 3, № 1 (5). – 2017. – 89 с. – Резюме укр., англ. мовами
380327
  Панасюк К. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів-військовиків // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 64-73. – ISSN 1682-2366
380328
  Язикова А.М. Гуманітарні зв"язки Росії та України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 87-88
380329
  Накорчевський А.А. Гуманітарні знання й освіта в Японії XVII-XXI ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 62-87. – ISSN 1608-0599
380330
  Корнієнко В.В. Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Корнієнко Владислав Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
380331
  Мудраков В.В. Гуманітарні модуси філософії політики // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 71-74


  "Стаття присвячена осмисленню філософії політики як галузі гуманітарного знання. Автор визначає аспекти вияву і дослідження політичного у контексті опису проблем міри гуманітарності і її способу реалізації філософією політики. Пропонуються наступні ...
380332
   Гуманітарні науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
380333
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
380334
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
380335
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
380336
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
380337
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
380338
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
380339
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
380340
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
380341
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006
380342
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006
380343
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
380344
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
380345
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
380346
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
380347
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (17). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
380348
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (18). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
380349
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (19). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
380350
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (20). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
380351
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (22). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
380352
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
380353
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
380354
  Лозовий В. Гуманітарні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні та їх вплив на національно-патріотичне виховання молоді. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 33-40
380355
  Абрамович С.Д. Гуманітарні науки в сучасному вищі в можливій перспективі Болонського процесу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 2 (91), березень - квітень. – С. 25-32
380356
  Афанасьєв О.І. Гуманітарні науки і гуманітаристика. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – C. 9-14. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  У гуманітарному знанні треба розрізняти гуманітарні науки, які сприйняли класичні ідеали науковості, і гуманітаристику, яка ігнорує їх. Одна частина гуманітаристики орієнтована на суб"єктивне, одиничне, унікальне, позараціональне, є позанауковою. ...
380357
   Гуманітарні науки і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
380358
  Марчинська Ю.А. Гуманітарні науки та домінація писемної мови // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 120
380359
  Федічев В.М. Гуманітарні проблеми воєнної безпеки держави та стан їх вирішення у Збройних Силах України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-44
380360
  Демчук Р.В. Гуманітарні стратегії "донбасизації" України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – C. 18-25. – ISSN 1996-5931
380361
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 2007. – 190 с.


  До збірника ввійшли конкурсні наукові роботи студентів, матеріали "Перших російсько-українських філософських читань", результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для ...
380362
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 2. – 2007. – 199 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380363
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: В.А. Бугров, Т.Г. Горбаченко, Ф.М. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
Вип. 5/6. – 2009. – 383, [1] с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380364
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 7. – 2010. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380365
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 8. – 2010. – 203 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380366
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 12. – 2012. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380367
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 13. – 2012. – 216 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380368
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 14. – 2012. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380369
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 15. – 2012. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380370
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 16. – 2012. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380371
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 17. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380372
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 18. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380373
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 19. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380374
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 20. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380375
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 21. – 2014. – 171 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380376
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 22. – 2014. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380377
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 23. – 2014. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380378
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 24. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380379
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 25. – 2015. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380380
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 26. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380381
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 27. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380382
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 28. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380383
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 29. – 2017. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380384
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 31. – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
380385
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2010, 25-27 листоп., 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 2ий міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-004-7
380386
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011, 24-26 листоп., 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 3ій міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-154-9
380387
   Гуманітарні технології : Конспект лекцій. – Київ : КМ Аcademia, 1994. – 60с.


  Конспект лекцій сприятиме підвищенню рівня загально методологічної й теоретичної підготовки учителів, викладачів гуманітарного профілю.
380388
  Іщенко Ю.А. Гуманітарні технології: витоки та спрямування // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 161-169
380389
  Купрійчук В.М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
380390
  Мокій А.І. Гуманітарно-інституціональні імперативи безпеки розвитку України: теоретико-методологічний аспект / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 66-69
380391
   Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади : матеріали міжнар. наук. конф., 6-7 жовт. 2017 р., м. Чернівці : [збірник] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: Марчук М.Г. та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2017. – 463, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
380392
  Соловйов Е. Гуманітарно-правова проблематика у філософській публіцистиці В.С. Соловйова // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 494-511. – ISSN 2227-7153
380393
  Діденко Л.В. Гуманітарно-соціальні виміри концепту "нормність" // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 147-149
380394
  Ховрич С.М. Гуманітраний аспект підготовки інженерних кадрів - особливість української системи вищої технічної освіти // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 246-257


  Висвітлено основні проблеми навчально-виховного процесу стосовно викладання у вищих технічних навчальних закладах дисципліни "Історія України". Аргументовано доведено, що гуманітарні дисципліни посідають чільне місце у процесі формування громадянського ...
380395
  Хохлов А.Н. Гуманная акция России в отношении населения Китая и Монголии в 1912 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 83-92. – ISSN 0042-8779


  Акція по порятунку більше 600 китайських підданих, що стали заручниками в Західній Монголії в ході Синьхайської революції 1911-1912 рр. в Китаї
380396
  Титов А.Л. Гуманность -жэнь в философской системе Сюнь-цзы // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 38-54. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
380397
  Штальберг В. Гуманность в истории человечества / [Соч.] В. Штальберга ; Пер. с нем. Н. Леонтьевой. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Образование", 1897. – VIII, 294 с.
380398
  Зиньковская Е.М. Гуманность как нравственный идеал личности социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Зиньковская Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
380399
  Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1992. – 117,2с.
380400
  Заболотский П. Гуманные мотивы поэзии Н.А. Некрасова / П. Заболотский. – 35-72с.
380401
  Морозов П.И. Гуманные требования войны // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 252-283. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
380402
  Шалыганова А. Гуманный деятель общественного просвещения : [к 180-летию со дня рождения Филонова Б.Г.] / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 66-71. – ISSN 1811-377X


  Статья к 180-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Филонова, председателя правления Харьковской общественной библиотеки.
380403
  Ткаченко М. Гуманщина в XVI-XVII в / М. Ткаченко. – К, 1927. – 32с.
380404
  Губерський Л.В. Гумас Панайотіс (- грецький дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 623. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
380405
  Петросян Д.С. Гуматистическая экономика и социальная справедливость // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0869-0499
380406
  Массон М.Е. Гумбез Манаса / М.Е. Массон, Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1950. – 144 с.
380407
  Шмид Томас Гумбольдт : Александр фонд Гумбольдт. Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 215-230 : Фото, карти, схеми. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
380408
  Прокопов Д.Є. Гумбольдт (Humboldt) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 421-423. – ISBN 966-316-069-1
380409
  Іскорко-Гнатенко Гуменна Д.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 86. – ISBN 978-617-7442-69-0
380410
   Гуменюк Борис Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 100-101. – ISBN 978-966-439-757-2
380411
   Гуменюк Борис Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 119-120. – ISBN 978-966-439-754-1
380412
   Гуменюк Борис Іванович (1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130. – ISBN 978-966-933-054-3
380413
  Кешелава В.В. Гуминизм действительный и мнимый / В.В. Кешелава. – Москва : Политиздат, 1973. – 208 с.
380414
   Гуминовые и полимерные препараты в сельском хозяйстве. – Ташкент, 1961. – 180с.
380415
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Киев
2. – 652 с.
380416
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Харьков, 1957. – 376 с.
380417
   Гумифицированные виды сырья. – Рига, 1976. – 168с.
380418
  Аляєв Г.Є. Гумільов Лев Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013-1014. – ISBN 966-316-069-1
380419
  Гандзій О. Гумільов стрілявся з Волошиним. Це була остання дуель у Російській імперії // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 62-66
380420
  Линник Р. Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію гумінових кислот силікагелем, модифікованим тетрадециламоній нітратом. На підставі отриманих результатів запропоновано методику нековалентної іммобілізації гумінових кислот на поверхні модифікованого кремнезему. Вивчено стійкість ...
380421
  Короткий В.А. Гуммерус Герман (1877-1948) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 412. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
380422
  Ельяшевич А. Гумно. Картина А.Г.Веницианова. / А. Ельяшевич. – Л., 1949. – 13с.
380423
  Боровський О. Гумовий "Брекзит". Розлучення Британії з ЄС знову розтягується на роки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 5
380424
  Кучеренко А. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C. 262-271


  У статті розглянуто одну з форм масової культури – постфольклор. Приділено увагу поняттю гумор та його літературному й психоаналітичному тлумаченню. Детально проаналізовано сучасні вияви арабського масового гумору, зокрема анекдоти, жарти, дотепи. ...
380425
  Підгрушна О.Г. Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 386-392


  У статті досліджено відтворення гумору в художньому перекладі та межі його перекладності. Розглянуто причини нерозуміння гумору з іншої культури. Проаналізовано втрати, які виникають при відтворенні гумору іншою мовою. В статье исследованы принципы и ...
380426
  Підгрушна О. Гумор в оповіданнях Марка Твена: своєрідність та відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-30. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мовно-стилістичні риси коротких оповідань М. Твена, їх кореляцію з національним американським гумором та специфіку їх перекладу українською мовою. Особливу увагу приділено специфіці національного американського гумору (сформованій, у т. ч., ...
380427
  Юдкін-Ріпун Гумор і гротеск в українській культурі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч. 2 (38) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875
380428
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Одеса : Облвидав, 1951. – 80 с.
380429
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1954. – 263 с.
380430
  Брежньов Г.І. Гумор і сатира / Г.І. Брежньов. – Київ, 1959. – 62 с.
380431
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1979. – 288 с.
380432
  Воскрекасенко С.І. Гумор і сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Дніпро, 1984. – 229 с.
380433
  Сліпчук П.О. Гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 223 с.
380434
  Яровий М.П. Гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Дніпро, 1985. – 118 с.
380435
  Молякевич Д.О. Гумор і сатира : вірші / Д.О. Молякевич. – Київ, 1986. – 215 с.
380436
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1986. – 421 с.
380437
  Сочивець І.Й. Гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ, 1987. – 561 с.
380438
  Хмелевський Ю. Гумор і сатира : цикл діалогів і монологів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 150
380439
  Нестер З.М. Гумор і сатира в творчості С.Васильченка / З.М. Нестер. – Київ, 1962. – 152с.
380440
  Березовський О.О. Гумор і сатира в Україні / Олександр Березовський. – Вид. 3-тє випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2256-68-0


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора, Підпис 19.01.2014 р.
380441
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 24-36. – (Філологічні науки)
380442
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 279-302. – ISBN 978-966-493-818-8


  Стаття присвячена дослідженню своєрідності гумору і сатири у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки". Іван Семенович називав себе "літописцем життя народного". Для цього були всі підстави, однак вважати повістяра тільки ...
380443
  Янковський С. Гумор лікує, а сатира б"є по ребрах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 лютого (№ 8). – С. 13


  Книжка-альбом "І сміх, і гріх" Орія Гори.
380444
  Гірник Г.А. Гумор та політика: соціологічний аналіз образу політика у "Вечірньому кварталі" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 234-235
380445
  Кругляк Ю.М. Гумор та сатира / Ю.М. Кругляк. – Київ : Дніпро, 1985. – 134 с.
380446
  Івко М.В. Гумор як захисний механізм // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 173-177
380447
  Денисюк Г С. Гумор як політико-комунікативна технологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 260-268


  Проаналізовані природа, роль, функції і форми політичного гумору в політико-комунікаційному просторі. Показані приклади його ефективного використання під час виборчих кампаній і його вплив на прийняття рішень громадянами. Ключові слова: гумор, ...
380448
  Пшеничних А.М. Гумор як стратегія реперспективізації предметної ситуації у діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 99-105. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
380449
  Лагода В. Гумор, сатира, лірика / В.К. Лагода. – Київ, 1983. – 295 с.
380450
  Серебряков Л. Гумор. Сатира : Чому лопнув меридіан / Л. Серебряков. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 66с.
380451
  Винницкий И.М. Гуморальная имунно-биологическая реактивность экспериментальных животных, в перитониальную полость которых введены живые аскариды / И.М. Винницкий, 1945. – 452-459с.
380452
   Гуморальная регуляция эритропоэза. – Красноярск, 1982. – 94с.
380453
  Бочкарьова О.В. Гуморальні фактори мукозального природного та набутого імунітету слизової оболонки піхви дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт / О.В. Бочкарьова, О.А. Андрієць, О.І. Боднарюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 79-84. – ISSN 2226-1230
380454
   Гуморально-гормональные механизмы регуляции функций при спортивной деятельнсти. – М., 1978. – 304с.
380455
  Закиров Д.З. Гуморально-ромональные механизмы адапатции в горах / Д.З. Закиров. – Фрунзе, 1983. – 111с.
380456
  Варшин Г. Гуморески / Г. Варшин. – Харків, 1929. – 126с.
380457
  Майоров М.К. Гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 96 с.
380458
  Ковінька О.І. Гуморески / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 232 с.
380459
  Безорудько В. Гуморески / В. Безорудько. – Київ : Молодь, 1961. – 67 с.
380460
  Вухналь Ю. Гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1964. – 142 с.
380461
  Воропай А. Гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1964. – 48 с.
380462
   Гуморески. – К., 1968. – 155с.
380463
  Чемерис В. Гуморески / В. Чемерис. – К, 1971. – 134с.
380464
  Возіянов М. Гуморески // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 184-187. – ISSN 0130-1608
380465
  Карпов М.Г. Гуморески та байки Миколи Карпова. / М.Г. Карпов. – К., 1966. – 55с.
380466
  Добрянський А. Гуморист Микола Савчук : Штрихи до літературного портрета / А. Добрянський, Г. Стовп"юк. – Коломия : Вік, 1999. – 64с. – ISBN 966-550-110-0
380467
   Гуморист чи мученик? / за матеріалами інтернет-видань підготував Олег Пустовгар // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 листопада - 4 грудня (№ 48). – С. 11


  До 130-річчя з дня народження Остапа Вишні.
380468
  Рудько О.В. Гумористична модальність сучасної дитячої літератури (на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця XX - початку XXI століть) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 202-208


  Стаття присвячена дослідженню гумористичної модальності творів дитячої літератури на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть. Проаналізовано прозові твори, видані з 1980 по 2013 р.р., і ...
380469
  Немирович І.О. Гумористичне та ліричне / І.О. Немирович. – Київ, 1988. – 138 с.
380470
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс політики як репрезентація соціально-політичного простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 165-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
380471
  Рябченко М. Гумористичний дискурс сучасної української комбатантської прози // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 168-178. – ISSN 2312-6809
380472
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Здійснено концептуалізацію гумористичного дискурсу політики як особливого смислового поля конструювання політичних ідентичностей. З цього ракурсу розглянуто характеристики гумористичного дискурсу, його функціонування на різних рівнях ...
380473
  Возіянов М.К. Гумористичний задачник (для інтелектуалів) / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2003. – 97, [1] с. – ISBN 966-7903-71-0


  Підпис.
380474
  Коробка Г.О. Гумористичний інтрадискурс мовної картини світу окупованого Криму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 69-80. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
380475
  Караванський С. Гумористичний самвидав = Humorous self-publishing : гуморист.-сатир. вірші / Святослав Караванський ; мал. Юрія Гури. – Філядельфія : Київ, 1982. – 176 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
380476
  Стороженко О. Гумористичні оповідання. – Киев : Дpук. І. Васильченко. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.3)
1. Вуси; 2. Голка. – 1919. – 32с.
380477
  Стороженко О. Гумористичні оповідання : Не в добрий час. – Київ : Дpук. І. Васильченко, 1919. – 16с. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.4)
380478
  Чехов А.П. Гумористичні оповідання / А.П. Чехов. – Київ, 1953. – 116с.
380479
  Златогорська Р.Л. Гумористичні оповідання / Р.Л. Златогорська. – К., 1963. – 72с.
380480
  Гаврись В.І. Гумористичні оповідання / В.І. Гаврись. – Київ, 1967. – 187с.
380481
  Світличний К.К. Гумористичні оповідання / К.К. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1973. – 207 с.
380482
  Мірошниченко О.А. Гумористичні оповідання та повісті / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1986. – 365 с.
380483
  Безорудько В.Г. Гумористичні повісті / В.Г. Безорудько. – Київ : Дніпро, 1973. – 415 с.
380484
  Бриняк О. Гумористичні та застільно-бесідні мотиви хрестинної поезіїї українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 357-367


  У статті проаналізовано специфіку гумористичних і застільно-бесідних мотивів українських хрестинних пісень. З’ясовано їх семантику та функціональність. Визначено символічне навантаження ключових образів у мотивах. Виокреслено світоглядні константи ...
380485
  Горбонос О.В. Гумористично-сатиричний дискурс літературних казок П. Білецького-Носенка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 59-63. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Автор статті досліджує основні параметри жанрової природи літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка - генезис, проблематику, особливості змістоформи. Метою даного дослідження є виділення ролі і місця гумористично-викривальних концептів ...
380486
   Гумосовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних грунтів Правобережжя України за різних систем удобрення / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата, О.Л. Козлова, Я.О. Свіщова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
380487
  Чимитдоржиева Г.Д. Гумус в криогенных трещинах мерзлотных лугово-черноземных почв Западного Забайкалья / Г.Д. Чимитдоржиева, Ю.Б. Цыбинов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 177-183 : табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
380488
  Рябуха Е.В. Гумус и азот в почвах разных типов леса центрального Полесья УССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Рябуха Е. В.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1964. – 22л.
380489
  Завьялова Н.Е. Гумус и азот дерново-подзолистой почвы различных сельскохозяйственных угодий Пермского края // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1347-1354 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
380490
  Пономарева В.В. Гумус и почвообразование / В.В. Пономарева, Т.А. Плотникова. – Л., 1980. – 221с.
380491
  Дмитраков Л.М. Гумус луговых почв лесостепи. : Автореф... канд.биол.наук: 06.01.03 / Дмитраков Л.М.; МГУ. – М, 1974. – 30л.
380492
  Кленов Б.М. Гумус некоторых типов почв Западной Сибири. / Б.М. Кленов. – Новосибирск, 1976. – 157с.
380493
   Гумус почв Волжско-Камской лесостепи и его роль в плодородии. – Казань, 1972. – 132 с.
380494
  Ганенко В.П. Гумус почв Молдовы и его трансформация под влиянием удобрений / В.П. Ганенко; Синкевич З.А. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 132 с.
380495
  Ваксман Сельман Гумус. Происхождение, химический состав и значение его в природе / Ваксман Сельман; Под ред. Антипова-Каратаева И.Н. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 472с.
380496
  Лозовіцький П. Гумусний стан грунтів Інгулецької зрошувальної системи / П. Лозовіцький, А. Молочко, А. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу типу водного режиму та мінералізованих зрошувальних вод на пошарову (кожні 20 см) зміну запасів гумусу протягом 50-річного періоду досліджень. The results of influence of water regime type and mineralizer irrigation water in ...
380497
   Гумусний стан грунтів Київської області / С.А. Романова, О.М. Грищенко, М.О. Венглінський, Є.В. Ярмоленко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
380498
   Гумусний стан та емісія діоксиду вуглецю в агроекосистемах / В.В. Снітинський, А.Й. Габриєль, Ю.М. Оліфір, О.М. Германович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
380499
  Колоскова А.В. и др. Гумусное состояние почв Волжско-Камской лесостепи / А.В. и др. Колоскова. – Казань, 1985. – 137с.
380500
  Підвальна Г.С. Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового Побужжя / Г.С. Підвальна, С.П. Позняк; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 192 с. – ISBN 966-613-327-Х
380501
  Хижняк І.М. Гумусовий стан алювіального лучного грунту різного фітоценотичного використання (на прикладі заплави р. Сіверський Донець) // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: с. 73. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
380502
  Малик С.З. Гумусовий стан буроземно-підзолистих грунтів Пригорганського Передкарпаття / С.З. Малик, З.П. Паньків // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 37-43. – ISSN 0868-6939
380503
  Кочик Г.М. Гумусовий стан дерново-підзолистого грунту за різних систем основного обробітку і удобрення // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 47-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
380504
  Усата Р.Ю. Гумусовий стан лучно-чорноземного грунту Правобережної частини лісостепу України за різних систем удобрення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 209-216 : табл. – Бібліогр.: с. 216. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
380505
  Семащук Р. Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 40-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
380506
  Крохін С.В. Гумусовий стан чорноземів та його екологічні функції в природних і агрогенних екосистемах // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: с. 82. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
380507
   Гумусовий стан чорнозему типового глибокого важкосуглинкового за різного агрогенного та постагрогенного використання в умовах Лівобережної частини Лісостепу України / К.Б. Новосад, О.В. Товстокорий, Ю.О. Сотников, Д.В. Гавва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 69-78 : рис. – Бібліогр.: с. 76-78. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
380508
  Линник П.М. Гумусові речовини та їх роль у процесах комплексоутворення й детоксикації у водосховищах Дніпра / П.М. Линник, Т.О. Васильчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 399-408 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10. – ISBN 966-521-129-3
380509
  Тищенко С.А. Гумусовое состояние почв локально переувлажненных ланшафтов Нижнего Дона / С.А. Тищенко, О.С. Безуглова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 156-165 : табл., рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0032-180Х
380510
  Недбаев В.Н. Гумусовое состояние почв Центрального Черноземья и пути его оптимизации / В.Н. Недбаев, В.В. Дегтярев, О.С. Жерновая // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 29-36 : табл. – Библиогр.: с. 35-36. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
380511
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв / Д.С. Орлов. – М., 1974. – 333с.
380512
  Орлов Д.М. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации / Д.М. Орлов. – М, 1990. – 324с.
380513
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв. : Автореф... Доктора биол.наук: 06.01.03 / Орлов Д.С.; Моск.ун-т.Фак-т.почвоведения. – М, 1973. – 48л.
380514
  Прокашев А.М. Гумусовые педореликты в дерново-карбонатных почвах Вятско-Камского Предуралья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1148-1159 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
380515
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – М., 1986. – 243с.
380516
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 244 с.
380517
  Кокоревич Б.А. Гунар Целинский / Б.А. Кокоревич. – М, 1978. – 112с.
380518
  Мушкетик Л.Г. Гунгаризми в українських родинно-побутових піснях Закарпаття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 186-192. – ISSN 2522-493X


  У статті на фольклорному матеріалі Закарпаття проаналізовано питання українсько-угорської мовної інтерференції, зокрема розглянуто гунгаризми в українських родинно-побутових піснях Закарпаття, їх функціонування і модифікації в іншій мовній системі. ...
380519
  Степаненко М.І. Гундорова Тамара Іванівна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7016-11-2
380520
  Пивовар С.Ф. Гуни / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 80. – ISBN 966-642-073-2
380521
  Ільїн В.В. Гуни // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
380522
  Павленко Ю.В. Гуни напередодні їх вторгнення в Європу / Ю.В. Павленко, Є.А. Смагулов // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 1. – С. 34-45. – ISSN 0235-3490
380523
   Гунниус Александра Федоровна. Выставка произведений. Ленинград. 1974.. – Л., 1974. – с.
380524
  Піоро І.С. Гуннська навала і Крим // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 92-102. – (Серія історії ; № 18)
380525
  Джафаров Р Ю.М. Гунны и Азербайджан. / Р Ю.М. Джафаров. – Баку, 1985. – 124с.
380526
  Яновський Я. Гуно-візантійська війна 446-449 рр.: початок боротьби Аттіли за воєнно-політичне домінування номадичної імперії" в Європі (1) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 1 (47). – С. 44-63
380527
  Дамбаев Гунсэма : повести / Дамбаев, Гарма-Доди; авториз. пер. с бурят. Е.Имбовц. – Москва : Советская Россия, 1983. – 96 с.
380528
  Синиця Є. Гунська навала // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 76-80. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
380529
  Грива Г.К. Гунта Грива: альбом репродукций / Г.К. Грива. – М., 1978. – 55с.
380530
  Коломійчук Богдан Гунфу Заходу і Сходу : розвідка боєм // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 54-56 : Фото
380531
  Шевченко Т. Гупалівщина // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 612-613. – ISBN 978-966-500-300-7
380532
  Власов В. Гупан Н.:"Нові підходи до відбору і структурування змісту підручника з історії України " // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-4.


  інтерв"ю
380533
   Гупи-кенгуру.. – М.-Л., 1968. – 47с.
380534
  Щербинин А. Гуппи : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 123-149. – ISSN 0130-6405
380535
   Гура Костянтин Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 33. – ISBN 966-8352-11-4
380536
   Гура Костянтин Олексійович (1925-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 120. – ISBN 978-966-439-754-1
380537
   Гура Костянтин Олексійович (1925-2011) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130. – ISBN 978-966-933-054-3
380538
   Гура Надія Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 120. – ISBN 978-966-439-754-1
380539
   Гура Надія Олександрівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130-131. – ISBN 978-966-933-054-3
380540
  Гура Ю.-Б. Гура. Малярство і Скульптура = Hura. Paintings and sculptures : [альбом] / [упоряд.: М. Ставнича Точі, Ю. Гура ; літ. ред.: М. Ставнича Точі, І. Цісик Дубіль ; пер. англ.: М. Ставнича Точі]. – Київ : [Родовід], 2012. – 447, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 446. – (Скрижалі духу: творчість українських митців поза межами Батьківщини = Testimonies of spirit: the creative work of Ukrainian artists outside Ukraine / Образотворче Мистецтво Гура Галерея). – ISBN 978-966-2260-25-0
380541
  Петруничева З.Н. Гуразада Аппарао: писатель-просветитель народа андхра / З.Н. Петруничева. – М., 1985. – 160с.
380542
  Тищенко Микола Гуральне право на право шинкувати горілкою в Лівобережній Україні до кінця 18 в. : До історії фінансового права Лівобережної Україні / Тищенко Микола. – Київ, 1927. – 53с.
380543
  Дроздовський Д.І. Гурбенське Берестечко // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 80-88. – ISBN 978-966-2171-97-6
380544
   Гурген Ген. – Ереван, 1957. – 24 с.
380545
  Агабекян К.Б. Гурген Маари. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Агабекян К.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21л.
380546
   Гурген Серобович Саакян. – Ереван, 1988. – 68 с.
380547
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 966-2980-20-2
Вип. 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
380548
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-676-4
Вип. 6. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
380549
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-834-8
Вип. 7. – 2014. – 391 с. – Резюме укр., англ. мовами
380550
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-962-8
Вип. 8/9. – 2014. – 233 с. – Резюме укр., англ. мовами
380551
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-920-016-7
Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – 2015. – 233 с. – Резюме укр., англ. мовами
380552
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-241-3
Вип. 11. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
380553
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І. – ISBN 978-966-353-452-7
Вип. 12. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., англ. мовами
380554
   Гуржій Олександр Іванович : доктор історичних наук, професор ; біобліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. В.В. Масненко ; уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 64 с. – (Бібліографія вчених України ; Вип. 1)
380555
  Кирилов И.А. Гурзуф : Краєзнавчий нарис / И.А. Кирилов. – Симферополь : КРИМВИДАВ, 1957. – 140 с.
380556
  Кондрашенко Л.И. Гурзуф : Путеводитель / Л.И. Кондрашенко. – 2-е изд. – Симферополь : Таврія, 1979. – 78с.
380557
  Мочалов Л.В. Гурий Захаров / Л.В. Мочалов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 110 с.
380558
  Немировская М.А. Гурий Захаров: Графика / М.А. Немировская. – Москва, 1985. – 183 с.
380559
   Гурий Иванович Марчук. – М., 1985. – 136с.
380560
  Брюсова В.Г. Гурий Никитин / В.Г. Брюсова. – М., 1982. – 271с.
380561
  Сабашвили Н.Л. Гурийская диалективная лексика в грузинской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабашвили Н. Л.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1954. – 18л.
380562
  Жгенти С.Д. Гурийский говор грузинского языка / С.Д. Жгенти. – Тбилиси, 1936. – 279с.
380563
  Семененко В.Н. Гурийский этап развития Азово-Черноморского бассейна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0367-4290
380564
  Чхатарайшвили К.А. Гурийское княжество. Очерк полит. и соц.-экон. истории : Автореф... канд. ист.наук: / Чхатарайшвили К.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 37л.
380565
  Тринус А. Гурін Василій Іванович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 11 : Василь Гурін. – С. 3-15.
380566
  Кашин В Гуркхи - лучшая пехота // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 30-33. – ISSN 0321-5075
380567
   Гурман - розваги : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21 : Фото
380568
   Гурманьи Бега // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 28-32 : фото
380569
   Гуров Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ.
380570
  Поліщук Н. Гурт "Рефлекторний взаємозв"язок" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 235-242. – ISSN 0868-4790-8


  «Рефлекторний взаємозв’язок» презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. У місті відкрилася живописна виставка під назвою «Рефлекторний взаємозв’язок». До гурту під такою ж назвою входить п’ять молодих мисткинь. Власне, саме їхні роботи ...
380571
  Авдєєв В.Ф. Гурти на дорогах : повісті / В.Ф. Авдєєв. – Київ : Держлітвидав. – 71с.
380572
   Гуртки відвідує майже половина школярів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 5


  "Указом Президента України нинішній рік визнано Роком дитячої творчості".
380573
   Гуртки хімічного факультету // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  На комсомольських зборах обговорювали питання про гуртки, студенти критикували роботу гуртка аналітичної хімії (II курс), в якому над темами працює лише два студенти.
380574
  Парубець В. Гурткова робота - неодмінна складова системи освіти і виховання підростаючого покоління
380575
  Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах / О.І. Потапенко. – Київ, 1989. – 109 с.
380576
   Гуртовенко Ернест Андрійович (1928-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
380577
   Гуртовий Михайло Єфремович (1912-1981) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 120-121. – ISBN 978-966-439-754-1
380578
   Гуртовий Михайло Єфремович (1912-1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
380579
  Исаев В.Н. Гуртогоны / В.Н. Исаев. – Москва : Современник, 1984. – 205 с.
380580
  Бадовська С. Гуртожиток № 5 в епіцентрі футбольної ейфорії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Розповідь про те, як студенти-активісти юридичного факультету, яким було поставлено завдання підготувати гуртожиток та прийняти там іноземних гостей Євро-2012, справилися з цим завданням.
380581
  Гаврилів О. Гуртожиток для абітурієнта. Перший похід / Орест Гаврилів ; [ред. Сарабай І.М.]. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2598-36-0
380582
   Гурток "Основи спелеотуризму". З досвіду роботи / Л.М. Пазюк, М.М. Пазюк, В.А. Журавльова, О.М. Бурлака // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 34-39 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
380583
  Введенський А.О. Гурток арабської мови і культури // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Кафедра історії СРСР організувала гурток по вивченю арабської мови і культури під керівництвом відомого арабіста професора Т.Г.Кезма.
380584
  Рубльов С. Гурток есперанто / С. Рубльов. – Х., 1931. – 120с.
380585
  Гордієнко Д. Гурток шанувальників класичної філології при Історико-філологічному інститті князя Безбородька в Ніжині // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 19 (22). – С. 105-126. – (Серія "Ніжинознавчі студії" ; № 12). – ISSN 2078-063X


  Висвітлюється діяльність гуртка класичної філології при Інституті князя Безбородка в Ніжині протягом 1910-1913 рр. Представлено біографічні відомості керівника гуртка В. Петра та його учасників, насамперед - у майбутньому відомих науковців Г. Іваниці ...
380586
  Самойлов Юрій Гуртом і галузь легше представляти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
380587
   Гуртом проти біди : Корисні поради, адреси, довідкові та інформ. матеріали для фахівців і батьків міста Києва, які опікують дітей та молодь з особливими потребами. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ, 2003. – 196с. – ISBN 966-646-053-Х
380588
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : [повесть] / В.Ф. Авдеев. – Иркутск : Иркут. обл. изд-во: 12-я типолитогр. треста "Полиграфкнига", 1948. – 72 с.
380589
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : повести и рассказы / Виктор Авдеев. – Москва : Советский писатель, 1948. – 260 с. – (Библиотека "Огонек" ; N 5)
380590
  Хажински А. Гуру менеджмента : Дорога к успеху / Анджей Хажински. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 480с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-318-00158-0
380591
   Гуру Нанак. – М., 1972. – 199с.
380592
   Гуругли. – Душанбе, 1983. – 158с.
380593
   Гуругли. – М., 1987. – 702с.
380594
   Гурьевский сервиз, 1976. – 8с.
380595
  Гильфердинг А.Ф. Гус. Его отношение к православной церкви / Соч. А. Гильфердинга. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова, 1871. – [2], 79 с.
380596
  Гильфердинг А. Гус. Его отношение к православной церкви / А. Гильфердинг. – изд. 2-е. – С.-Петербург : Типография А. Катанского, 1893. – XVI, 119 с.
380597
   Гусак Андрій Михайлович : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 40 с. – Шифр. дубл. 012(Гусак) Гуса. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 3)
380598
  Гунько В.Т. Гусак в гнізді : байки / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1965. – 27 с.
380599
  Герич М.С. Гусак Дмитро Васильович - до 80-ти річчя від дня народження // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 7-10. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))


  Провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор. У 1965-1969 рр. за сумісництвом працював у КДУ ім. Т. Шевченка. Читав курс з математичного аналізу на вечірньому відділенні ...
380600
   Гусак Дмитро Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121. – ISBN 978-966-439-754-1
380601
   Гусак Дмитро Васильович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
380602
  Большак В.Г. Гусак на Бродвее : повесть и рассказы / В.Г. Большак. – Москва : Советский писатель, 1971. – 431 с.
380603
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї / В.Г. Большак. – Київ, 1967. – 180 с.
380604
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї : немов сатирична, але трохи й лірична бувальщина / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1970. – 333 с.
380605
  Атаян Р. Гусан Аваси / Атаян Р. – Москва : Советский композитор, 1962. – 56 с. : ил. – (Народные певцы и музыканты)
380606
  Бестужева-Лада Гусар-девица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 10. – С. 115-125


  Кавалерист-дівиця, гусар-дівиця, Надія Дурова, вона ж Олександр Соколов, вона ж Олександр Александров почала військову службу ще до того, як Наполеон послав війська на Росію. Кавалерист-девица, гусар-девица, Надежда Дурова, она же Александр Соколов, ...
380607
  Сапон В. Гусар із козацького гніздов"я // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 18


  Шевченко Т.Г. і рід остерських Солонин.
380608
   Гусар, или Короткие правила для легких войск / С французского на российский язык перевел лейбгвардии Преображенского полка каптенармус Николай Хлопов. – [Москва] : Печатано при Императорском Московском университете, 1764. – [12], 96с. : карта. – На корешке: Гусаръ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець з тисненн. та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
380609
   Гусаров Сергій Миколайович : біобібліогр. покажчик до 60-річчя з дня народження / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – 32 с. – На обкл. назва: Сергій Миколайович Гусаров. – ISBN 978-966-610-206-8


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу на добру згадку з найкращими побажаннями і повагою. Підпис, 27.03.2013 р.
380610
  Лясковский В.Г. Гусарская баллада / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1964. – 179с.
380611
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 187. – ISBN 96966-8060-04-0
380612
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 131-132. – ISBN 978-617-7107-52-0
380613
   Гусева Тамара Петровна. Выставка произведений. Москва. 1981. – М, 1981. – 13с.
380614
  Цюпа И.А. Гусевод-новатор Павел Ткачук / И.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 88с. – (Знатные люди Советской Украины)
380615
   Гусеву Николаю Александровичу - 85 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 53-54 : фото. – ISSN 0016-7126
380616
  Джафаров М.Д. Гусейн Джавид и романтизм в азербайджанской литературе 1905-1917 гг. : Автореф... докт. филол.наук: / Джафаров М. Д.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1961. – 61л.
380617
  Джафар М. Гусейн Джавид. / М. Джафар. – Баку, 1982. – 196с.
380618
  Касимов К.А. Гусейн Кули Сарабский: Жизнь и творчество / К.А. Касимов. – Баку, 1980. – 93с.
380619
  Сахаров Н.Л. Гусеница, в степях Talis quercella schiff. Царевского уезда Астраханской губ. / Н. Сахаров. – Саратов : Тип. О-ва Книгопечатников, 1915. – 12 с., 2 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Сельско-хозяйственный вестник Юго-Востока. 1915 № 4
380620
  Герасимов А.М. Гусеницы : (общая характеристика и определительные таблицы семейств) / А.М. Герасимов ; (Из работ кафедры общей энтомологии), 1939. – С. 31-67


  На с. 31 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор 11. I . 40
380621
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок (Lepidopteka Pyralididae). II / А.М. Герасимов. – Ленинград, 1949. – С. 365-369
380622
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок (Pyralididae Lepidoptera) / А.М. Герасимов, 1947. – С. 165-181
380623
  Мержеевская О.И. Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). / О.И. Мержеевская. – Минск, 1967. – 452с.
380624
  Дубовик А.Д. Гусеобразные средней части бассейна реки Оби, их хозяйственное использование и охрана : Автореф... канд. биол.наук: / Дубовик А.Д.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 22л.
380625
  Вахтель А.І. Гусерлева концепція інтенційності і трансцендентний світ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї статті є дослідження відношення між інтенційним об"єктом і об"єктом як трансценденцією. Автор прагне показати, що, незважаючи на неабияку теоретичну вагу Гусерлевої аналізи інтенційної предметності, деякі суттєві аспекти свідомого досвіду ...
380626
  Якуша П.О. Гусерлева концепція свідомості: від інтерсуб"єктивності до життєсвіту // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 54-56


  ".. Проголошений в "Картезіанських медитаціях" принцип інтерсуб"єктивності дає змогу зрозуміти, що "завдяки систематичному розгортанню трансцендентально-феноменологічного тлумачення аподиктичного ego нам повинен розкритись трансцендентальний смисл ...
380627
  Якуша П.О. Гусерлева феноменологія як теорія предмета // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 97-101. – ISBN 966-7943-03-8
380628
   Гусєв Віктор Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121. – ISBN 978-966-439-754-1
380629
   Гусєв Віктор Іванович (1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131-132. – ISBN 978-966-933-054-3
380630
   Гусєв Олександр Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 104. – ISBN 978-966-2726-03-9
380631
  Воробьев К.Д. Гуси-лебеди / К.Д. Воробьев. – Москва, 1960. – 157с.
380632
  Неверов А.С. Гуси-лебеди / А.С. Неверов. – Москва, 1973. – 544с.
380633
   Гуси-лебеди. – М, 1990. – 607с.
380634
   Гуси-лебеди // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 32 : фото
380635
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1965. – 191 с.
380636
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1966. – 143 с.
380637
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1967. – 176с.
380638
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1972. – 304с.
380639
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1980. – 447с.
380640
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Киев : Дніпро, 1984. – 310 с.
380641
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах; Автор. перевод с укр. И. Чеховской. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 351 с.
380642
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах. – Киев : Радянська школа, 1984. – 273 с. – (Педагогическая библиотека ; Мир в образах)
380643
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / Михайло Стельмах. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 284 с. – (Библиотека молодого рабочего)
380644
  Попов Г.Л. Гуси-лебеди. / Г.Л. Попов. – Минск, 1968. – 248с.
380645
  Тряпкин Н.И. Гуси-лебеди. / Н.И. Тряпкин. – М., 1971. – 308с.
380646
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 213 с.
380647
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1966. – 159 с.
380648
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять : Щедрий вечір. Повісті / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1971. – 324с.
380649
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1975. – 256 с.
380650
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ, 1979. – 147с.
380651
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – М., 1970. – 95с.
380652
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – 3-е изд. – М., 1983. – 110с.
380653
   Гуси в СССР. – Тарту, 1972. – 180с.
380654
  Федотюк П.К. Гуси з далекого берега : оповідання / П.К. Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
380655
  Рябчук Анастасія Гуси і революція // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0868-9644
380656
  Клещенко А.Д. Гуси летят на Север. / А.Д. Клещенко. – Л, 1957. – 162с.
380657
  Маврина Т.А. Гуси, лебеди, да журавли... : акварели, гуаши, темпера / Т.А. Маврина. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 142 с.
380658
  Раннет Э. Гуси. -- Чаша и змея. -- Кроваво-красная роза : пьесы / Э. Раннет; пер. с эст. Е.Позняковой. – Таллин : Ээстираамат, 1967. – 200 с.
380659
  Фомін П.І. Гусинін Валерій Павлович (- фізик-теоретик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 678. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
380660
  Ксензенко М.І. Гусинка / М.І. Ксензенко. – К., 1967. – [10] с.
380661
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1966. – 94с.
380662
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1984. – 312с.
380663
  Бабаевский С.П. Гусиный остров : повесть / Бабаевский С.П. – Москва : Правда, 1946. – 47 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 20)
380664
  Синклер Э. Гусиный шаг / Э. Синклер. – Москва, 1924. – 210с.
380665
  Лаврентий Гуситская хроника / Лаврентий, из Бржезовой. – М., 1962. – 331с.
380666
  Рубцов Б.Т. Гуситские войны. (Великая крестьянская война XV века в Чехии). / Б.Т. Рубцов. – Москва, 1955. – 324 с.
380667
  Урбанек Р. Гуситское военное искусство и Европа / Р. Урбанек. – Прага, 1946. – 20с.
380668
  Руколь Б.М. Гуситское движение / Б.М. Руколь. – М., 1964. – 64с.
380669
  Галямичев А.Н. Гуситское движение в освещении либеральной немецкой медиевистики второй половины XIX века / А.Н. Галямичев. – Саратов, 1988. – 84с.
380670
  Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии XV века: Учеб.-метод. пособие для студентов ист. фак. гос. ун-тов. / Л.П. Лаптева. – М., 1990. – 95с.
380671
  Никитина В.Н. Гуситское движение за пределами Чехии : Автореф... канд. ист.наук: / Никитина В. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 15л.
380672
  Мацек Й. Гуситское революционное движение / Й. Мацек. – Москва, 1954. – 229 с.
380673
  Альберт Я. Гуситство и европейское общество / Я. Альберт. – Прага, 1946. – 20с.
380674
  Страшенко О.І. Гуска з намистечком на шиї : оповідання, билиці та казки для дітей дошк. та молод. шк. віку / Ольга Страшенко ; [відп. ред. С. Лучканин]. – Київ : Науковий світ, 2009. – 73, [1] с. – Ім"я авт. також: Лучканина О.І. – ISBN 978-966-675-606-3


  У пр. № 1702784 напис: Науковій бібліотеці Шевченківського університету даруємо книгу з оповіданням "Тарас Шевченко на Приорці" (с. 67). Автор. Підпис. Науковий редактор. Підпис. Київ, жовтень 2015 р.
380675
  Романов В.В. Гуслей звонкая струна / В.В. Романов. – М., 1985. – 80с.
380676
  Гилев В.К. Гусли / В.К. Гилев. – Челябинск, 1968. – 48с.
380677
  Юксерн В.С. Гусли : роман / Василий Юксерн ; авториз. пер. с марийск. В.Муравйов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
380678
  Панов Н.А. Гусли звончаты : Песни, были и разные стихотворения Н.А. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. инж. Г.А. Бернштейна, 1896. – XVI, 416, 6 с. : портр.
380679
  Майн М. Гусли поют о счастье : стихи / Макс Майн ; авториз. пер. с марийск. – Москва : Советский писатель, 1952. – 107 с.
380680
  Іскорко-Гнатенко Гуслистий К.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 86. – ISBN 978-617-7442-69-0
380681
   Гуслистий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 136-139. – ISBN 966-02-0537-6
380682
  Стрельська Л.І. Гуслистий Кость Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 188. – ISBN 96966-8060-04-0
380683
   Гуслистий Кость Григорович (1902-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121-122. – ISBN 978-966-439-754-1
380684
   Гуслистий Кость Григорович (1902-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 132. – ISBN 978-966-933-054-3
380685
   Гусляр : сборник стихов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 153, III с. – На тит. л.: № 185. - Экз. деф. без обл.


  Байрон, Гр. Голенищев-Кутузов, Жемчужников, Жуковский, Н. Иванов. Козлов, Кольцов, К.Р., Лермонтов, Майков, Некрасов, Никитин, А. Плещеев, Полежаев, Пушкин, М. Стахович, Теннисон, Гр. А. Толстой, Хомяков, Шевченко, Языков
380686
  Исаков А.М. Гусляр / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1965. – 80с.
380687
  Купала Я. Гусляр : избранная лирика / Я. Купала. – Москва : Художественная литература, 1972. – 270, [2] с.
380688
  Купала Я. Гусляр : избр. лирика / Я. Купала; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1973. – 271 с.
380689
  Жаворонков Б.И. Гусляр Евпатия Коловрата / Б.И. Жаворонков. – Москва, 1985. – 176с.
380690
  Булычев Кир Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
380691
  Кобзев И.И. Гусляры / И.И. Кобзев. – Москва, 1971. – 112с.
380692
  Крупняков А.С. Гусляры / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола
Кн. 2 : Вольные города. – 1977. – 272 с.
380693
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 1. – 1963. – 479 с. : ил.
380694
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 2 : Жизнеописание Гусмана де Альфараче, наблюдателя жизни человеческой. – 1963. – 567 с. : ил.
380695
   Гуссерль (Husserl) Едмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 721-723. – ISBN 966-316-069-1
380696
  Бойченко І.В. Гуссерль Едмунд (-німецький філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 679-680. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
380697
  Исаков А.Н. Гуссерль и Хайдеггер: две версии философии времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 41-46. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
380698
  Берсенєв В. Густа кров киян, ніжки Буша, йога при остеохондрозі, відкриття, подібне до періодичної системи Менделеєва, або Володимир Берсенєв, його справа і його книжки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 9
380699
  Ивонин Ю.Е. Густав II Адольф / Ю.Е. Ивонин, А.А. Ходин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 52-69. – ISSN 0042-8779
380700
  Долгіх Марина Густав Вільгельмович Нейгауз - музикант, педагог, просвітитель : етапи творчого шляху // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 47-56. – ISSN 1728-6875
380701
  Марьина В.В. Густав Гусак и дело "словацких буржуазных националистов" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 166-183. – ISSN 0130-3864


  В очерке анализируется политическая жизнь Густава Гусака от процесса над ним по делу "словацких буржуазных националистов" до поста генерального секретаря ЦК КПЧ и президента ЧССР.
380702
  Кеппен Ф. Густав иванович Радде / (заметка о его жизни и научной деятельности) // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 109-128
380703
  Шекет Ю. Густав Климт: мир как автопортрет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 37-57. – ISSN 1819-6268
380704
  Огинская Л.Ю. Густав Клуцис / Л.Ю. Огинская. – Москва, 1981. – 199с.
380705
  Гумилевский Л.И. Густав Лаваль / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1936. – 256с.
380706
  Бережанська Ю.В. Густав Майрінк та Михайло Булгаков: тематично-стильова спорідненість у малій прозі // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 102-111. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
380707
  Розеншильд К.К. Густав Малер / К.К. Розеншильд. – Москва : Музыка, 1975. – 208 с.
380708
  Раджабова И.С. Густав Флобер / И.С. Раджабова. – Душанбе, 1962. – 28с.
380709
  Марцинковская Т.Д. Густав Шпет - сын своего времени и наш современник // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.65-71. – ISSN 0042-8841


  К 130-летию со дня рождения Г. Г. Шпета.
380710
  Ананьева Е.М. Густав Шпет и его наследие. У русских истоков структурализма и семиотики : (обзор международной конференции) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 173-177. – ISSN 0042-8744
380711
  Егорова Л. Густав Шпет и шекспировский круг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 36-55. – ISSN 0042-8795
380712
  Бичко І.В. Густав Шпет як історик філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена осмисленню ролі Г. Шпета як історика філософії. The artіcle іs dedіcated to the analysіs of G. Shpet and hіs contrіbutіon to the hіstory of phіlosophy.
380713
  Оноприенко В.И. Густав Шпет: вклад в философию, этнопсихологию, методологию гуманитаристики // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 20-26. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606
380714
  Вахтер А.М. Густав Эрнесакс / А.М. Вахтер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 115 с.
380715
  Штейнфельд А.Л. Густера (Blicca bjoerkna (l.)) средней Волги и ее значение в рыбном промысле : Автореф... канд. биол.наук: / Штейнфельд А.Л.; ВНИИ озерного и речного рыбного хоз. Татарское отд. – Казань, 1949. – 8 с.
380716
  Кутузов А.М. Густера верхней части Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кутузов А.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1976. – 29л.
380717
  Михеїв К.Є. Густим мазком : гумор, сатира / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1980. – 70 с.
380718
  Горкавенко В.М. Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнитним вихором скінченного поперечного розміру / В.М. Горкавенко, Ю.О. Ситенко, О.Б. Степанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 234-239. – (Фізика ; Вип. 30)
380719
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 247-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На основі одержаного диференційного рівняння відносно густини розв"язана задача по знаходженню профілю густини рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі.
380720
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник КУ. Сер. ф-м. наук, 1995. – №8
380721
  Шабатура О. Густина термодинамічно зрівноважених мінеральних асоціацій гранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Визначено залежності між густиною і термодинамічними параметрами в зрівноважених - альбіт-анортит-ортоклаз - асоціаціях гранітів. Відмічається стабільність положення точок ...
380722
   Густинський літопис [Електронний ресурс] : (уривок)
380723
  Дрозденко В. Густинський монастир (до 385-річчя від дня заснування) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.137-140
380724
   Густосология : собр. соч. в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содержания образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2012. – 249, [1] с., [1] л. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
380725
   Густосология : собр. сочинений в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содерж. образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теория и практика формирования эстетических вкусов / Н.Г. Калашник. – 2012. – 327, [1] с., [1] л. ил. : табл. – Библиогр.: с. 288-293
380726
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Навч. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. України / Н.Г. Калашник; МОНУ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 220с. – ISBN 966-8268-92-Х
380727
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Підручник для вищ. навч. закл. / Н.Г. Калашник; МОНУ. КНУТШ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 267с. – ISBN 966-8268-94-6
380728
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-48-5
Т. 1 : Естетичні смаки: їх витоки і формування / Н.Г. Калашник. – 2009. – 226, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174
380729
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2009. – 250, [2] с., [1] л. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
380730
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теорія і практика формування естетичних смаків : курс лекцій / Н.Г. Калашник. – 2009. – 313, [3] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 307-313 та в підрядк. прим.
380731
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-50-8
Т. 5 : Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти / Н.Г.Калашник, О.А. Гнатенко. – 2009. – 230, [2] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 220-230
380732
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-46-1
Т. 7 : Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання / Н.Г. Калашник, В.Л. Вертегел. – 2009. – 318, [2] с., [1] арк. іл. – Бібліогр.: с. 288-298
380733
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; [за заг. ред.: Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-52-2
Т. 8 : Густосологія - невід"ємний компонент теорії, практики перекладу та риторики : вступ до спеціальності / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман. – 2009. – 217, [3] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-164, 209-217
380734
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технолологій і змісту освіти ; [за заг. ред. Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-55-3
Т. 9 : Формування фахово-спрямованого естетичного смаку майбутніх правоохоронців / Н.Г. Калашник, Ю.В. Орел-Халік. – 2009. – 269, [3] с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-269 та в підрядк. прим.
380735
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-54-6
Т. 10 : Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури / Н.Г. Калашник, В.В. Феуєрман. – 2009. – 266, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-261 та в підрядк. прим.
380736
  Блинов А.М. Густота и способы посева кукурузы на силос в Ивановской области при условии применение гербицидов. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Блинов А.М.; Иванов.сельскохоз.ин-т. – Иваново, 1967. – 36л.
380737
  Пестушко Валерій Густота населення України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
380738
  Диковский А Густота синтаксических деревьев вывода в грамматике : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Диковский А,Я.; АН СССР. – Ленинград, 1972. – 12л.
380739
  Роготченко А.П. Густые гроздья винограда: лит.-критич. очерки. / А.П. Роготченко. – К., 1980. – 168с.
380740
  Васильев А.А. Гусударственный идеал славянофилов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 64-76. – ISSN 1812-8696
380741
  Синклер Э. Гусята / Э. Синклер. – Ленинград, 1924. – 182 с.
380742
  Коротовский М.П. Гусь-спаситель / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1965. – 31с.
380743
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Владимир, 1956. – 87с.
380744
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Ярославль, 1967. – 63с.
380745
  Казакова Л.В. Гусь-Хрустальный / Л.В. Казакова. – Москва, 1973. – 216с.
380746
  Руденко С.А. Гусь из Понырей. / С.А. Руденко. – М., 1970. – 191с.
380747
  Димент М.А. Гусь с яблоками / М.А. Димент. – Фрунзе, 1967. – 80с.
380748
  Нечаев Е.Е. Гутари / Е.Е. Нечаев. – М., 1947. – 175с.
380749
  Лубченко І. Гутенбергівська епоха: переформатування. Чи готова українська журналістика до приходу нових технологій у медіа ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-4
380750
  Модзалевский В. Гути на Чернігівщині / В. Модзалевский. – Київ, 1926. – 194 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу УАН / Археологічний комітет, Відділ мистецтва ; Ч. 39)
380751
   Гутиря Іван Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 105. – ISBN 978-966-2726-03-9
380752
  Курдина Ю. Гутництво на західноукраїнських землях у контексті розвитку європейського склярства // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 188-194. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
380753
   Гутное стекло и расписной текстиль. – М., 1986. – 37с.
380754
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Иркутск, 1956. – 30с.
380755
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – М, 1961. – 47с.
380756
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Л, 1980. – 32с.
380757
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик : роман, повести / Дмитрий Васильевич Григорович. – Москва : Эксмо, 2008. – 637, [2] с. : ил. – Содерж.: Деревня ; Антон-горемыка ; Рыбаки ; Гуттаперчивый мальчик. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-18785-0
380758
   Гуттузо Ренато. Выставка произведений. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 62с.
380759
   Гуттузо Ренато. Выставка рисунков. Москва - Ленинград. 1978. – Москва, 1977. – 10с.
380760
  Мамедалиев Г.А. Гутыря Виктор Степанович - выдающийся ученый-нефтехимик, академик АН Азербайджана и Украины (1910-1983 гг.) // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 182-184. – ISSN 1818-1724
380761
   Гутянська Олена Веніамінівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 106. – ISBN 978-966-2726-03-9
380762
  Чичкина Светлана ГУУ - вуз с традициями : Выпускник вуза должен быть "универсальным солдатом". Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42 : Фото
380763
  Дегоев В. ГУУАМ как пост- советская реальность: к вопросу о целях сообщества // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.76-79
380764
  Тарасюк Б. ГУУАМ: витоки і перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.79-80
380765
  Цэрану А. ГУУАМ: некоторые аспекты Республики Молдова // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.72-76
380766
   Гуца-Венелін і слов"янський світ. – Ужгород, 1992. – 100с.
380767
   Гуцал Віктор Андрійович (1953-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 36. – ISBN 966-95774-3-5
380768
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 35
380769
   Гуцал Віктор Олександрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
380770
   Гуцал Віктор Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 63 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
380771
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 65-66. – ISBN 978-966-439-961-3
380772
  Санкович М. Гуцльська "бартка" - спадщина предків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10, вересень - жовтень. – С. 26-31
380773
  Кундзич А. Гуцул / А. Кундзич. – М., 1949. – 64с.
380774
  Ільченко Володимир Гуцули всіх країн єдналися в Яремчі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : фото
380775
  Мельник О.П. Гуцули сходять з гір : повість / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 68 с.
380776
  Лаврук Марія Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) : Монографія / Марія Лаврук; Відп. ред. А. Данилюк; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 288с. : іл. + 1 карта. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-371-7
380777
   Гуцули, бойки, лемки - традиція і сучасність : матеріали наук. конф. Станіслав Вінценз - в бік діалогу : вибрані листи і фотографії / [Центральний осередок гірського туризму ПТТК ; ред.: Юстина Чонстка-Клапита]. – Краків : [б. в.], 2008. – 191 с. : іл. – (Biblioteka Gorska Centralnego Osrodka Turystyki Gorskiej PTTK w Krakowie ; tom 5). – ISBN 978-83-89819-71-0
380778
  Будько Євген Гуцули. Оберіг української нації / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 72-77 : фото
380779
  Будько Євген Гуцули. Українці, тільки трошки дикі? : Екзотичні українці / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
380780
  Колисник Г. Гуцулия : Роман и повесть / Г. Колисник. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 511с. – (Молодые писатели)
380781
  Пилатюк М.В. Гуцулові птиці / М.В. Пилатюк. – Ужгород, 1972. – 31с.
380782
  Ворон А. Гуцулска помста / А. Ворон. – Унгвар - Ужгород : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1944. – 86 с. – (Народна библиотека ; Ч. 31)
380783
  Звиняцковская З. Гуцулы в Гималаях // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 43 (645), 25.10.2019. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093
380784
  Грищенко А. Гуцульская легенда / А. Грищенко. – Львов, 1951. – 175с.
380785
  Антонов Алексей Гуцульская рапсодия : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 148-160 : Іл., карта
380786
  Санкович М. Гуцульська "бартка" - спадщина предків // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 29-33
380787
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири "Над бистрим Черемошем" / В. Грещук, В. Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 64-80. – ISSN 2411-4758
380788
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка "Карпати" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 101-111. – ISSN 1682-3540
380789
  Тешаєва Міла Гуцульська коляда : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 14-15 : Фото
380790
  Юсікова О.В. Гуцульська лексика на позначення виробничих процесів у говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 126-131. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена деяким особливостям лексичної системи гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області, зокрема лексиці на позначення виробничих процесів. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що досліджувана група ...
380791
  Грещцук Василь Гуцульська мовна автентика в мові роману М. Козоріса "Чорногора говорить" / Грещцук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 52-63. – ISBN 978-966-2248-36-4
380792
  Вавренчук І. Гуцульська музична сецесія та "стиль" закопянський // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 225-232


  Сецесія як мистецький стиль кінця 19 – поч. 20 ст., незважаючи на свій полінаціональний характер у кожній країні, мала своє національне відображення. Це проявилося не лише у різних назвах цього стилю, але й у широкому охопленні різних видів мистецтв із ...
380793
  Кобилецький М.М. Гуцульська республіка // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 193-196. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
380794
  Ринажевський Б. Гуцульська республіка 1918-1919рр. і її правовий статус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.128-136. – (Серія юридична ; Вип. 38)
380795
  Кравченко Я. Гуцульська сецесія Казимира Сіхульського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 17. 24
380796
  Рихло П. Гуцульська тема в творчості німецькомовних письменників Буковини // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 153-166. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Стаття розглядає тематичні аспекти гуцульської проблематики у творчості таких німецькомовних письменників Буковини, як Л.П. Смігінович_Штауфе, Е.Р. Нойбауер, К.Е. Форанцоз, Г. Дроздовський, Г. фон Реццорі, Й. Брукер. Через зображення картин історичного ...
380797
  Данилець В.В. Гуцульська тематика і фольклор у творчості Миколи Колесси // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 375-381. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна дослідження підкреслює формотворчу роль музично-семантичних елементів гуцульського фольклору в музичній мові Колесси, особливо в симфонічних та фортепіанних творах. Окреслено основоположну роль жанрових та структурних елементів ...
380798
  Зеленчук Ярослав Гуцульське весілля на Верховинщині // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 268-270. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті наводиться аналіз визначальних обрядів сучасного гуцульського весілля на Верховинщині.
380799
  Лосюк В. Гуцульське ліжникарство: традиції, сучасний стан і перспективи // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 53-57. – ISBN 978-966-452-250-8
380800
  Соолмченко О.Г. Гуцульське народне мистецтво та його майстри / О.Г. Соолмченко. – К., 1959. – 60с.
380801
  Тимчук В.Ю. Гуцульське повстаннє : поема / Володимир Тимчук. – Львів ; Ужгород ; Ясіня : Астролябія, 2014. – 22, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-664-033-2


  У пр. №3095BR напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича та читачам. Підпис, 10.9.2015
380802
  Грещук В. Гуцульський говір у повісті Гната Хоткевича "Довбуш" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 137-148. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
380803
  Шлемко Ольга Гуцульський говір як засіб самоідентифікації акторів гуцульського театру Гната Хоткевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 239-244
380804
  Грещук В. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика / В. Грещук, В. Грещук // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 16-25. – (Філологія ; Вип. 23/24)
380805
  Чопик Р. Гуцульський Експресіонізм: від Івана Франка до Гната Хоткевича // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 721-732
380806
  Пагіря О. Гуцульський зрив // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  92 роки тому закарпатські гуцули створили власний представницький орган, який оголосив про прагнення приєднатися до України. Однак цього не сталося через короткозорість керівництва ЗУНР.
380807
   Гуцульський календар : [спецвипуск журналу "Гуцульщина"] / Всеукраїнське об-не т-во "Гуцульщина" ; Н.-д. центр "Гуцульщина " від. освіти Верховин. РДА ; в. о. ред. і упоряд. Р. Клим. – Селиче Верховина : Гуцульщина
Спецвип. 24, 2019. – 2019. – 120 с.
380808
  Олексюк-Тихоліз Гуцульський одяг кінця XIX - початку XXI століття. Культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Олексюк-Тихоліз Ярослава Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
380809
  Кухта В. Гуцульський Париж : поезії / Василь Кухта. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-2921-22-9
380810
  Мамчак Мирослав Гуцульський полк морської піхоти // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 33-35
380811
  Шлемко О.Д. Гуцульський театр Гната Хоткевича у контексті загальноєвропейського театрального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 268-276
380812
  Салій О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси й топоси // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 206-222
380813
  Легкий М. Гуцульський триптих Франкової прози: специфіка моделювання художнього світу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-13. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
380814
  Грещук Василь Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові Василя Шкургана / Грещук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306-318. – ISBN 978-966-2763-81-2
380815
  Осташ Н.Л. Гуцульські прізвища: запозичення і псевдозапозичення / Н.Л. Осташ, Р.І. Осташ // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 55-61. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
380816
  Зеленчук Я. Гуцульшина в роки Першої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 250-258
380817
  Гоберман Д.Н. Гуцульщина-край искусства / Д.Н. Гоберман. – М.-Л., 1966. – 90с.
380818
  Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 4 / написав проф. Володимир Шухевич // Материяли українсько-руської етнольогії [Матеріали українсько-руської етнології] / Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові ; Виданнє етнографічної комісиї за ред. Хв. Вовка. – Львів : З друкарні Науковго товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1904. – Т. 7, ч. 4 : Гуцульщина / написав проф. Володимир Шухевич. – С. 1-272
380819
  Шухевич В. Гуцульщина / написав Володимир Шухевич. – У Львові : З "Загальної друкарні"
пята часть. – 1908. – 300 с.
380820
  Шухевич В. Гуцульщина : Репринтне відання 1899 року / В. Шухевич; передне слово Дмитра Ватаманюка. Вступна стаття Петра Арсенича. – Верховина : Гуцульщина, 1997. – 352 с. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899
380821
  Грабовецький В.В. Гуцульщина XIII-XIX ст / В.В. Грабовецький. – Львів, 1982. – 150с.
380822
  Молинь В. Гуцульщина в акварелях Геннадія Малявського / В. Молинь, Н. Молинь // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 353-362. – ISSN 0236-4832
380823
  Грабовецький В.В. Гуцульщина в історії України : Виступ на Конгресі гуцулів / В.В. Грабовецький. – Коломия : Світ, 1993. – 32с.
380824
  Васильчук М. Гуцульщина в поемі Олександра Олеся "На зелених горах": від міфу - до життя // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 169-177. – (Філологія ; Вип. 23/24)
380825
  Микитин І. Гуцульщина Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича: зустріч з "іншим" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 278-283. – (Філологія ; Вип. 23/24)
380826
  Васильчук М. Гуцульщина у поезії Христі Алчевської // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 154-163. – ISSN 2223-1196


  У творчості української письменниці Христі Алчевської Гуцульщина не посідає провідного місця. Однак поїздка 1906 року із теренів підросійської України відіграла певну роль у формуванні її світогляду, залишила слід у творчості
380827
  Григорчук Ю.М. Гуцульщина у прозі Івана Франка та Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 112-127. – ISSN 2520-6346
380828
  Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича / П. Арсенич; Івано-Франківська обласна рада. Науково-ред. відділ при управл. культури. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2000. – 94с. – ISBN 966-7363-27-9
380829
  Микитин І. Гуцульщина у творчості Каєтана Абгаровича та Юрія Федьковича // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 457-470. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
380830
  Салій О. Гуцульщина як locus amoenus. Засновки до вивчення гуцульського тексту // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 65-75. – ISSN 0130-528Х
380831
   Гуцульщина: Іст.-етногр. дослідження. – К., 1987. – 470с.
380832
   Гуцульщина: Лінгв. етюди. – К., 1991. – 305с.
380833
  Кречет Аліса Гучні справи Луцького мера // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
380834
   Гущин Александр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1978. – 33с.
380835
  Ортис А. Гуюнго / А. Ортис. – Москва, 1988. – 253с.
380836
   ГХ/ПІД визначення ряду парабенів після дериватизації оцтовим та пропіоновим ангідридами та дисперсійної мікроекстракції / А.В. Нікіфорова, О. Руденко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 64
380837
   Гъбите в България = Грибы в Болгарии : Определител на най-разпространените ядливи и отровни гъби / Д. Йорданов, С.Г. Ванев, В.И. Факирова, ; Д.Йорданов, С.Г.Ванев, В.И.Факирова; Българска акад. на науките, Институт по ботаника. – София : Издателство на Българската академия на науките, 1978. – 248с. : ил.
380838
  Факирова В.И. Гъбите в България / В.И. Факирова. – София
1. – 1991. – 154с.
380839
  Шафранская С.Ф. Гыркова Н. Пропаганда в современной идеологической войне // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 59-71. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
380840
  Гарт Ф.Б. Гэбриел Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 814 с.
380841
  Гарт Б. Гэбриел Конрой / Брет Гарт ; пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 464 с. – В изд. также: Рассказы / О. Генри. – (Библиотека литературы США)
380842
  Гарт Ф.Б. Гэбриель Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1991. – 462 с.
380843
  Гарт Брет Гэбриэль Конрой : роман : пер. с англ. / Брет Гарт. – Москва : Художественная литература, 1965. – 479 с. : іл.
380844
  Малашенко И.Е. Гэри Харт - представитель неолибералов / И.Е. Малашенко, А.И. Никитин, А.Б. Панкин // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 135-146
380845
  Бородина М О. Гэс Холл : Библиогр. указ. / М О. Бородина, . – Москва, 1981. – 126с.
380846
   Гэсэр. Бурят. героич. эпос. – М., 1968. – 278с.
380847
   Гэсэр. Бурятский героический эпос. – М.
Кн. 1. – 1988. – 397с.
380848
  Бурчина Д.А. Гэсэриада западных бурят / Д.А. Бурчина. – Новосибирск, 1990. – 446с.
380849
   Гюббенет Християн Карлович (1822-1873) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 122. – ISBN 978-966-439-754-1
380850
   Гюббенет Християн Якович (1822-1873) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 478-479. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
380851
  Винниченко І. Гюббенет Християн Якович фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 301-304. – ISBN 978-966-7863-77-7
380852
  Дьяков Л.А. Гюбер Робер / Л.А. Дьяков. – М, 1971. – 32с.
380853
  Муравьева Н.И. Гюго / Н.И. Муравьева. – М., 1961. – 383с.
380854
  Пресс А.Г. Гюи де Мопассан : с портр. Мопасана, рассказом "Бабушкин совет" и описанием Алжира из путешествия по Африке. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевіх, 1902. – 48 с. фронт. (портр.). – (Собрание литературных портретов в характеристиках Аркадия Пресса)
380855
  Арнольд В.И. Гюйгенс и Борроу, Ньютон и Гук : Первые шаги мат. анализа и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1989. – 93, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 84-94. – (Современная математика для студентов ; Вып. 1). – ISBN 5-02-013935-1
380856
  Якубович М. Гюлен проти Ердогана: гібридний конфлікт? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Які релігійно-філософські ідеї живлять сучасну політику Туреччини.
380857
  Арагвиспирели Ш. Гюли : рассказы : пер. с груз. / Шио Арагвиспирели. – Тбилиси : Заря Востока, 1936. – 184 с.
380858
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
[Т.] 1. – 1916. – [4], 165 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Глоба, Борис Шманкевич, Федор Сологуб, Сергей Петяев, Юрий Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Тихон Чурилин
380859
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 2. – 1916. – 159 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, Борис Шманкевич, Андрей Глоба, Тихон Чурилин, С.И. Петяев, Ю. Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Владимир Немцев, Валерий Брюсов
380860
  Большак В.Г. Гюлістан. / В.Г. Большак. – Киев, 1971. – 131с.
380861
  Досвітній О. Гюлле : повість / О. Досвітній. – 2-е вид. – Одеса, 1929. – 120 с.
380862
  Досвітній О. Гюлле : повість, новели / О. Досвітній. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 263 с.
380863
  Ибрагимов Г.Х. оглы Гюльзар : рассказы / Гусейн Ибрагимов ; пер. с азерб. Г.Далакяна. – Баку : Азернешр, 1958. – 95 с.
380864
  Джабарлы Д. Гюльзар : рассказы / Джафар Джабарлы; перевод. – Баку : Гянджлик, 1972. – 57 с.
380865
  Курбанов Арап Гюльнар : повесть и рассказы / Курбанов Арап. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 76 с.
380866
  Курбанов Араб Гюльнар : повести и рассказы / Курбанов Араб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 348 с.
380867
  Горелова В. Гюльчатай открыла личико. Что осталось за кадром первого советского боевика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  За 50 лет экранной жизни фильм "Белое солнце пустыни" (1970) выучен наизусть, реплики из него вошли в повседневную речь. Даже история его создания изучена вдоль и поперек. Но к юбилею картины, горячо любимой космонавтами, таможенниками, да ивсем ...
380868
  Богданова Светлана Гюльчатай, открой личико... : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-11
380869
  Шабустари М. Гюльшан-и раз / М. Шабустари. – Баку, 1977. – 116с.
380870
  Гюндуз Мамедов Гюндуз Мамедов: "Успіх суду в Гаазі свідчить про те, що правосуддя таки твориться..." / спілкувалася Ірина Драбок // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
380871
  Шарговська О. Гюнтер Грасс - незручний інтелектуал // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-152. – ISSN 0130-321Х
380872
  Бернштейн Б.М. Гюнтер Рейндорф / Б.М. Бернштейн. – Москва, 1981. – 10с.
380873
  Ширяева Г.Д. Гюрги-Дюрги-Дюк / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1970. – 127с.
380874
  Маленко А. Гюста Доре: баловень судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
380875
  Гартлауб Гюстав Доре / Гартлауб; вступ. ст.: Н. Радлов; отв. ред.: Е.Р. Малкина. – Ленинград : Ленинградский областной союз советских художников, 1935. – 156 с.
380876
  Дьяков Л.А. Гюстав Доре / Л.А. Дьяков. – Москва : Искусство, 1983. – 135 с.
380877
   Гюстав Доре // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 9 : Сміх і світова література Ч. 1. – С.1
380878
  Варшавский Л.Р. Гюстав Дюре / Л.Р. Варшавский. – Москва : Искусство, 1966. – 80 с.
380879
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 44с.
380880
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1965. – 190с.
380881
  Калитина Н.Н. Гюстав Курбе / Н.Н. Калитина. – М, 1981. – 183с.
380882
  Мак Г Гюстав Курбе. / Г Мак. – М, 1986. – 268с.
380883
  Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер : из истории реализма во Франции / А.Ф, Иващенко ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 491 с. : 1 л. портр.
380884
  Смирнова В.А. Гюстав Флуранс / В.А. Смирнова. – М., 1972. – 222с.
380885
  Лебедев А. Гюстав Эйфель: полет на высоте триста метров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 40-41. – ISSN 0234-1670
380886
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
380887
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
380888
  Насирли Хадиджа Маман кызы Гянджа : Архитектурно-планировочное развитие / Насирли Хадиджа Маман кызы. – Баку, 1990. – 125 с.
380889
  Короткий В.А. Гьобель Карл Іммануель Еберхард Ріттер / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 285. – ISBN 966-06-0393-2
380890
  Мегела І.П. Гьонц Арпад (- президент Угорщини (1990-2000), письменник, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 110. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
380891
   Гьосле (Hosle) Вітторіо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723. – ISBN 966-316-069-1
380892
  Гълъбов К. Гьоте / К. Гълъбов. – София : Наука и изкуство, 1961. – 443 с.
380893
   Д Дубинский. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с.
380894
  Кононенко Т.П. Д"Аламбер Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 334. – ISBN 966-316-069-1
380895
  Бушков А А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Провициал, о которм заговорил Париж; Роман-эхо / А А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.1. – 2002. – 446с.
380896
  Бушков А.А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Тень над короной Франции; Роман-эхо / А.А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.2. – 2002. – 446с.
380897
  Эрлихман Вадим Д"Артаньян о трех головах : Люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 156-164 : Іл.
380898
  Троскот І. Д"горі, до Франка! // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 61-62. – ISSN 0130-5263
380899
  Близнаков А. Д"мбени и революционерното минато во костурско / А. Близнаков. – Скопjе : Мисла, 1982. – 250 с.
380900
  Городецкая Н.Д. Д. А. Фурманов / Н.Д. Городецкая. – М., 1955. – 43с.
380901
  Тихонов А.А. Д. Боккаччио : Его жизнь и литературная деятельность ; биографический очерк А.А. Тихонова ; с портр. Боккаччо, гравированным в С.-Петербурге Константином Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1891. – 80 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
380902
   Д. Бродская, А. Журов, М. Миронова, Л. Ратнер, Т. Рейн, Е. Родионова : каталог. – Москва : Реклама, 1976. – 31, [32] с.
380903
  Рожицын В.С. Д. Бруно и инквизиция / В.С. Рожицын. – М, 1955. – 384 с.
380904
   Д. Гетманцеву присвоено звание профессора // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 2 декабря (№ 48). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  Почетному президенту ЮК Jurimex Данилу Гетманцеву присвоено звание профессора кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
380905
  Слиозберг Г.Б. Д. Говард, его жизнь и общественно-филантр[опическая] деятельность : : Биографический очерк Г.Б. Слиозберга ; портр. Говарда, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществ. польза, 1891. – 71 с. – Экз. дефектный, л. фронт. (портр.) отсутсвует. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; [41])
380906
  Юлина Н.С. Д. Деннет: самость как "центр нарративной гравитации" или почему возможны самостные компьютеры // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.104-121. – ISSN 0042-8744
380907
  Потницева Т.Н. Д. Дидро и Б. Франклин: граждане республики разума // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 140-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Исследуется проблема связей и взаимоотношений двух выдающихся мыслителей эпохи Просвещения - Д. Дидро и Б. Франклина в контексте влияния просветительских идей на американскую культуру и восприятия европейским культурным сознанием американских принципов ...
380908
  Проданюк Ф.М. Д. Дорошенко - ідеолог даржавницького руху формування етнонаціональної політики України початку XX ст. // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 448-461. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
380909
  Олійник С.В. Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 126-135. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
380910
  Вачнадзе Н.З. Д. И. Арсенишвили / Н.З. Вачнадзе. – Тбилиси : Тбилисский университет, 1990. – 334 с.
380911
  Горчаков Р.С. Д. И. Меднделеев о промышленном развити Урала : Автореф... канд. экон.наук: / Горчаков Р. С.; ЛГУ. – Л., 1965. – 16л.
380912
  Козьмин Б.П. Д. И. Писарев и социализм / Б.П. Козьмин. – с.
380913
  Богдашина О.М. Д. І. Багалій у сучасній українській історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 98-107. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
380914
  Бережна С.В. Д. І. Яворницький і Харківщина: проблема формування світогляду / С.В. Бережна, М.В. Луценко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 5-11. – ISSN 2312-2587
380915
  Грошева Е.А. Д. Кабалевский / Е.А. Грошева. – Москва : Музыкальный фонд СССР, 1956. – 71 с.
380916
  Абрамовский Г.К. Д. Кабалевский. / Г.К. Абрамовский. – Москва : Советский композитор, 1960. – 42 с., [3] л. ил. – (В помощь слушателям нар. ун-тов культуры. Беседы о музыке)
380917
   Д. М. Карбышев в Самаре. – Куйбышев, 1969. – 3с.
380918
  Кауфман Р.С. Д. Моор / Р.С. Кауфман. – Москва, 1937. – 99с.
380919
  Халаминский Ю.Я. Д. Моор / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1961. – 224 с.
380920
  Китайник М.Г. Д. Н. Мамин-Сибиряк и народное творчество / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1955. – 168 с.
380921
  Налбандян Д.А. Д. Налбандян / Д.А. Налбандян. – Москва, 1982. – 315 с.
380922
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: психологічне трактування філософії мови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 33-42
380923
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: філософський контекст "Рігведи" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 35-37
380924
  Лі Жуйтін Д. Озборн про значення стратегії у реорганізації системи державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 96-99
380925
  Бронин В. Д. Ойстрах / В. Бронин. – Москва : Музгиз, 1954. – 48 с.
380926
  Себровкина К.В. Д. П. Журавский и земская статистика : Автореф... канд. экон.наук: / Себровкина К. В.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
380927
  Білокінь І.П. та ін. Д. П. Проценко (до 60-річчя з дня народження) / І.П. та ін. Білокінь, 1959. – С. 101-103
380928
  Борисов П. Д. Пеленс: "Я - українець і цим горжуся! Я більше не буду терпіти образ!" // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 62-67.


  Відомий американський кіноактор українського походження Джек Пеленс
380929
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини / Е.Ф. Бронфин. – Москва : Советский композитор, 1973. – 189 с.
380930
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини. 1792-1868 / Е.Ф. Бронфин. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 114 с.
380931
  Прибатень Ю.А. Д. Свіфт і Салтиков-Щедрін: сатирична реконструкція "асиметрії мозку" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 359-364
380932
  Струков Д.М. Д. Струков. Альбом рисунков, 1864-1867 = D.Strukov. Album of drawings, 1864-1867 / Д. Струков ; [редкол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др. ; авт. коммент.: М.Н. Бавтович и др. ; пер. на англ.: И.Е. Гайдук и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2011. – 305, [2] с. : ил. – Текст рос., англ. – (Энциклопедия раритетов). – ISBN 978-985-11-0577-5
380933
  Войцехівська І.Н. Д. Тоїчкін. Козацька шабля ХVІІ - ХVІІІ ст.: Історико-зброєзнавче дослідження . - К.: ВД "Стилос", 2007. - 367 с., іл., карти : [рецензія] / І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 180-183. – ISSN 0130-5247
380934
  Кислашко О. Д. Туптало, І. Максимович, Є. Прокопович про духовно-моральне виховання
380935
  Олійников В. Д. Туптало. Святе життя автора "Житія святих" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 116-120. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
380936
  Надъярных Н. Д. Чижевский "О "Шинели" Гоголя" (К проблеме "медленного чтения") // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 38-47.
380937
  Бистрова О.О. Д. Чижевський про мову поетичну і мову "писану" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-217-0
380938
  Погорілий А.О. Д. Чижевський про розвиток російської філософії на зламі століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 146-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню одного з найцікавіших періодів розвитку російської філософської традиції - кінець ХІХ-початок ХХст., в інтерпретації Дмитра Чижевського. This article is devoted to the one of the most interesting periods research in ...
380939
  Гумецька А. Д. Чижевський як викладач поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 65-66
380940
   Д. Шостакович о времени и о себе. – Москва : Советский композитор, 1980. – 375 с.
380941
  Порус В.Н. Д. Юм и философия культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 92-103. – ISSN 0042-8744
380942
  Богуш П. Д. Яворницький на археологічних розкопках у 1905 році // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 61-63
380943
   Д.А. Медведев о задачах в сфере образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
380944
   Д.А. Медведев: России нужна программа развития сети научно-образовательных центров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х


  24 июля в Московском инженерно-физическом институте состоялось совещание, посвященное перспективам развития образования и науки. Центральное место на нем было отведено созданию научно-образовательных центров нового типа, призванных стать опорными ...
380945
  Лапунова Н.Ф. Д.А. Налбандян / Н.Ф. Лапунова. – Москва, 1968. – 153с.
380946
   Д.А. Сабинин и его творческое наследие : По воспоминаниям современников. – Новосибирск : Наука, 1981. – 240с.
380947
  Горбунов Г.И. Д.А. Фурманов / Г.И. Горбунов; Зелинский К. – Иваново, 1946. – 94с.
380948
   Д.А. Фурманов. – Иваново, 1951. – 10с.
380949
  Озеров В.М. Д.А. Фурманов / В.М. Озеров. – Москва, 1953. – 144с.
380950
  Чегодаев А.Д. Д.А. Шмаринов / А.Д. Чегодаев. – Москва : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 1949. – 66 с.
380951
  Халаминский Ю.Я. Д.А. Шмаринов / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1959. – 246 с.
380952
  Гольдфарб С.И. Д.А.Клеменц -- революционер, ученый, публицист. / С.И. Гольдфарб. – Иркутск, 1986. – 172с.
380953
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – Москва, 1951. – 180с.
380954
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – М, 1954. – 183с.
380955
  Бережной А.Ф. Д.А.Фурманов журналист : Автореф... канд. филолог.наук: / Бережной А.Ф.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
380956
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1970. – 75 с.
380957
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1987. – 75с.
380958
  Компанеец М.Т. Д.Бедный в борьбе за поэзию социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Компанеец М.Т.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1975. – 30л.
380959
  Керт Г.М. Д.В. Бубрих / Г.М. Керт. – Л., 1975. – 104с.
380960
  Фелонин А.В. Д.В. Веневитинов : Критико-биографический очерк : / А.В. Фелонин. – Санкт-Петербург : Тип. Э.Л. Пороховщиковой, 1902. – 52 с. – Экз. без ориг. обл.
380961
  Тартаковская Л. Д.В. Веневитинов. Личность. Мировоззрение. Творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тартаковская Л. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 32 с.
380962
   Д.В. Вєдєнєєв : бібліографічний покажчик праць. – Київ, 2007. – 20с.
380963
  Мещеряков В.П. Д.В. Григорович - писатель и искусствовед / В.П. Мещеряков. – Л : Наука, 1985. – 170 с.
380964
  Павлишин С.С. Д.В. Січинський : Нарис про життя і творчість / С.С. Павлишин. – Київ, 1956. – 36 с.
380965
  Виноградов С.П. Д.В. Ульянинский / С.П. Виноградов. – Москва, 1927. – с.
380966
  Молева Н.М. Д.Г. Левицкий / Н.М. Молева. – М., 1980. – 232с.
380967
  Асатиани Д.Г. Д.Г. Эристави - публицист, журналист и писатель. : Автореф. дис. ... наук: 10.01.10 / Асатиани Д.Г. – Тбилиси, 1976. – 23 с.
380968
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1985. – 4с.
380969
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1987. – 112с.
380970
   Д.Г.Левицкий. – Л, 1987. – 142с.
380971
   Д.Г.Левицкий. – Ленинград, 1989. – 5с.
380972
  Мартынов И.И. Д.Д. Шостакович / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 48 с.
380973
  Хентова С.М. Д.Д. Шостакович в годы Великой Отечественной войны. / С.М. Хентова. – Л., 1979. – 280с.
380974
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович : Нотографический справочник / Е. Садовников. – Москва : Советский композитор, 1961. – 66 с.
380975
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович / Е. Садовников. – 2-е изд., доп. и расширен. – М., 1965. – 280с.
380976
  Зимин И.И. Д.Димов -- романист : Автореф... канд. филол.наук: / Зимин И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 17л.
380977
  Павлов П.А. Д.Жилинский / П.А. Павлов. – Л, 1974. – 67с.
380978
  Шашкина М.В. Д.Жилинский. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 143с.
380979
  Суярко Л.А. Д.З. Мануильский: революционер, дипломат, ученый / Л.А. Суярко. – К., 1983. – 167с.
380980
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский : к 75-летию со дня рождения / Н.А. Агафонова; вступ. статья Н.А. Агафоновой ; Ульян. обл. упр. культуры ; Худож. музей. – Ульяновск, 1960. – 48 с.
380981
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский / Н.А. Агафонова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 80 с.
380982
  Кравченко В.В. Д.И. Багалей : науч. и обществ.-полит. деятельность [ученого в обл. историографии, [1857-1932]] / Владимир Васильевич Кравченко, Дмитрий Иванович Багалей. – Харьков : Основа, 1990. – 175, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 150-175. – ISBN 5-11-000792-6
380983
  Безбородов М. Д.И. Виноградов создатель русского фарфора / М. Безбородов. – М. - Л., 1950. – 512 с.
380984
  Безбородов М. Д.И. Виноградов, выдающийся керамик ХУІІІ века / М. Безбородов. – М, 1953. – 88с.
380985
  Окатов А.П. Д.И. Менделеев - великий русский ученый / А.П. Окатов. – М., 1953. – 40с.
380986
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1932. – 64с.
380987
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1934. – 732с.
380988
  Архангельский А. Д.И. Менделеев его научная и общественная деятельность / А. Архангельский. – Брянск : Издание Ф. Федорова, 1907. – [2], 44 с., [1] л. фронт. портр.
380989
  Макареня А.А. Д.И. Менделеев и физико-химические науки. Опыт научной биографии Д.И. Менделеева / А.А. Макареня. – Москва : Атомиздат, 1972. – 256 с.
380990
  Кузмин М. Д.И. Митрохин / М. Кузмин, В. Воинов. – Москва : Тип. М. С. Н. Х., 1922. – 132 с.
380991
  Митрохин Д.И. Д.И. Митрохин : [альбом] / сосот. и статья В.С. Липатова. – Москва : Книга, 1980. – 93 с. : 27 ил. – Миниатюрное издание. – (Книжные знаки мастеров графики)
380992
  Воробьев В.Ф. Д.И. Писарев - выдающийся русский критик-демократ / В.Ф. Воробьев. – Харків, 1953. – 99 с.
380993
  Казанович Е.П. Д.И. Писарев / Е.П. Казанович. – Птгр., 1922. – 201 с.
380994
  Бухштаб Б.Я. Д.И. Писарев / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1940. – 20с.
380995
  Беленкова Л.П. Д.И. Писарев как историк философской и общественной мысли / Л.П. Беленкова. – Москва, 1983. – 126с.
380996
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общественного развития : дис... канд. филос. наук / Абжанов Т.И. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Каф. истории философии. – Киев, 1969. – 253 л., I-XII. – Бібліогр.: л. І-XII
380997
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общестенного развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Абжанов Т.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1970. – 23 с.
380998
  Беляев М.Ф. Д.И. Писарев об интересе / М.Ф. Беляев. – Иркутск, 1950. – 134с.
380999
  Исаева Т.Б. Д.И. Писарев против террора // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
381000
  Соловьев Е.А. Д.И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Евгения Соловьева : С портр. Писарева, грав. в Лейпциге Геданом. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1899. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жихнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,