Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
389001
  Лихачев Н.П. "Гуманистическое письмо" и автографы гуманистов, рукопись, коллационированная Анжело Полициано / Н.П. Лихачев. – Москва, 1926. – 787-1004с.
389002
  Велюров А. "Гуманізація" поспіхом. Ухвалення непродуманих законодавчих рішень може мати зворотні наслідки // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2011. – № 8 /підсумки/. – С. 44-47. – ISSN 1812--514Х
389003
  Зубрицька М. "Гуманітарії можуть і повинні допомогти суспільству" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 3


  Розмова з проректором Львівського національного університету ім. І. Франка М. Зубрицькою після обрання її до Всесвітньої академії мистецтв і науки (WAAS).
389004
  Мирний М. "Гуманітарна місія": як в Україні шукатимуть людей, зниклих безвісти під час війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 11


  "В Україні створять міжвідомчу координаційну комісію, яка шукатиме людей, зниклих безвісти під час війни, і працюватиме над соціальною допомогою їхнім рідним. Створити таку комісію зобов"язав ухвалений парламентом у липні закон "Про правовий статус ...
389005
  Кириленко В. "Гуманітарна політика - це також захист України" / розмову вели Роман Гривінський, Тетяна Поліщук, Марія Прокопенко, Валентин Торба, Ганна Шеремет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 14-15


  Віце-прем"єр-міністр В. Кириленко - про реформи у культурі, науці, видавничій справі та... головах громадян.
389006
  Яремчук О. "Гуманітарна" првокація. Кому вигідно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  Звинувачення Івана Франка в антисемітизмі та заклики демонтувати пам"ятну дошку на стінах Віденського університету.
389007
  Печенев В.А. "Гуманный" социализм против реального гуманизма / В.А. Печенев. – М., 1974. – 127с.
389008
  Андреев А.Ю. "Гумбольдтовский миф" и дискуссии о модели классического университета в современной зарубежной историографии // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 31-49. – ISBN 966-544-344-5
389009
  Романова О. "Гумки" (Les Gommes) Алана Роб-Гріє як зразок французького "нового роману" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 117-124. – ISBN 966-8645-19-7
389010
  Кіндратенко А. "Гунські" імена, які мають українське чи германське походження // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 186-215. – ISBN 978-966-372-737-0
389011
  Гуревич П.С. Гуманизм и вера / П.С. Гуревич. – М,, 1990. – 63с.
389012
  Неделя Л.И. Гуманизм и научное управление нравственным формированием личности / Л.И. Неделя. – Минск, 1979. – 103с.
389013
  Неделя Л.И. Гуманизм и современная идеологическая борьба в сфере морали / Л.И. Неделя; Кукса В.Ф. – Минск, 1978. – 109с.
389014
  Гордиенко А.Т. Гуманизм искусства и современное идеологическое противоборство / А.Т. Гордиенко. – М, 1985. – 64с.
389015
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
389016
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 180л. – Бібліогр.:л.167-180
389017
  Карагин С.К. Гуманизм как принцип идеологии естествоиспытателей : Автореф... канд. филос.наук: / Карагин С. К.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д., 1964. – 22л.
389018
  Янбулатов Х.Х. Гуманизм как принцип коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Янбулатов Х.Х. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 15 с.
389019
  Василенко В.Л. Гуманизм коммунистического мировоззрения / В.Л. Василенко, В.С. Барсуков. – Киев : О-во "Знание" УССР, 1984. – 48 с. – Библиогр.: с. 48 (20 назв.). – (История, теория и политика КПСС / О-во "Знание" УССР ; Серия 1 ; № 6)
389020
  Левицкая А.И. Гуманизм коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Левицкая А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
389021
  Левицкая А. Гуманизм коммунистической морали : Дис... канд. филос.наук: / Левицкая А.; КГУ, Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1966. – 208л. – Бібліогр.:л.196-208
389022
  Неделя Л.И. Гуманизм коммунистической морали / Л.И. Неделя. – Минск, 1977. – 127с.
389023
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Бубнова Г. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
389024
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бубнова Г.И.; КГУ им.Т.ШЕвченко. – Киев, 1980. – 177л. – Бібліогр.:л.156-177
389025
  Маслова А.Г. Гуманизм марксистко-ленинского атеизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Маслова А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 21л.
389026
  Халипов В.Ф. Гуманизм подлинный и мнимый / В.Ф. Халипов. – М., 1985. – 157с.
389027
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Лынок Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
389028
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 208л. – Бібліогр.:л.168-208
389029
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н.А.; КГУ. – Киев, 1982. – 22л.
389030
  Тычинина Г.П. Гуманизм пролетарской идеологии / Г.П. Тычинина. – М., 1970. – 40с.
389031
  Лозовская М.Ф. Гуманизм раннего утопического социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.622 / Лозовская М.Ф.; АН БССР. – Минск, 1971. – 22л.
389032
  Ребкало В.А. Гуманизм реальный и мнимый : пробл. человека и ее клерик. фальсификации / В.А. Ребкало. – Киев, 1988. – 78с.
389033
  Пустовойт П.Г. Гуманизм русской классической и советской литературы / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1975. – 40 с.
389034
  Гаврилов А.Т. Гуманизм сегодня / А.Т. Гаврилов. – М., 1974. – 64с.
389035
   Гуманизм советского киноискусства. – М., 1971. – 129с.
389036
  Жибуль И.Я. Гуманизм советского образа жизни / И.Я. Жибуль. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 166 с.
389037
  Попков В.Д. Гуманизм советского права / В.Д. Попков. – М, 1972. – 196с.
389038
  Квашис В.Е. Гуманизм советского уголовного права / В.Е. Квашис. – Москва, 1969. – 150с.
389039
  Рябушин А.В. Гуманизм советской архитектуры / А.В. Рябушин. – Москва, 1989. – 372 с.
389040
  Копейчиков В.В. Гуманизм советской демократии / В.В. Копейчиков. – Киев, 1989. – 154с.
389041
  Чухман Е. Гуманизм советской драматургии. (Проблема идейно-худож. воплощения классового и общечеловеческого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чухман Е. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1967. – 16 с.
389042
  Агзамов Ф.И. Гуманизм советской журналистики : учебное пособие по спецкурсу / Ф.И. Агзамов. – Казань : Казанский университет, 1984. – 167 с.
389043
  Самаль А.Н. Гуманизм Советской Конституции / А.Н. Самаль. – Минск, 1979. – 127с.
389044
  Дмитриев В.А. Гуманизм советской литературы / В.А. Дмитриев. – М., 1980. – 256с.
389045
   Гуманизм социалистического образа жизни. – Львов, 1984. – 179с.
389046
  Товкач Н.Д. Гуманизм социалистического строя. : Автореф... канд. филос.наук: / Товкач Н.Д.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1962. – 27л.
389047
  Сенюшкина Татьяна Александровна Гуманизм философии Фейербаха : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Сенюшкина Татьяна Александровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 148л. – Бібліогр.:л.138-148
389048
   Гуманизм художника. – Ставрополь, 1975. – 142 с.
389049
  Петелин В.В. Гуманизм Шолохова / В.В. Петелин. – М, 1965. – 496с.
389050
   Гуманизм, атеизм, религия. – София, 1978. – 135с.
389051
  Резников Л.Я. Гуманизм, гражданственность, мастерство / Л.Я. Резников. – Петрозаводск, 1973. – 344с.
389052
  Чхиквадзе В.М. Гуманизм, мир, личность / В.М. Чхиквадзе. – М, 1981. – 285с.
389053
  Трофимова З.П. Гуманизм, религия, свободомыслие / З.П. Трофимова. – М., 1992. – 128с.
389054
   Гуманизм: проблемы методологии и истории. – Владимир, 1977. – 160с.
389055
  Ястребцева А.В. Гуманизму - нет? О рецепции наследия М. Хайдеггера во Франции (1960-1980 гг.) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 11. – С. 119-133. – ISSN 0235-1188
389056
  Чешихин-Ветринский В.Е. Гуманист сороковых годов : (Т.Н. Грановский) / Ч. Ветринский. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1906. – 64 с. – (Современная библиотека)
389057
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн : Педагогика, 1991. – 107с.
389058
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн, А.Л. Черненко. – Ростов-на-Дону : Альтаир, 2011. – 160 с. – Библиогр.: с. 158. – ISBN 978-5-91951-029-1
389059
  Хаббард Л.Р. Гуманист. Образование, грамотность и культура : [пер. с англ.]. – Glostrup : New Era, 2012. – 159, [9] с. : ил. – На тит. л., авантит., обл. и корешке также указ.: РОН. – (Серия "Л. Рон Хаббард" : гуманист). – ISBN 978-87-649-3761-9
389060
  Хаббард Л.Р. Гуманист. Освобождение общества от наркотиков : [пер с англ.]. – Glostrup : New Era, 2012. – 143, [9] с. : ил. – На тит. л., авантит., обл. и корешке также указ.: РОН. – (Серия "Л. Рон Хаббард" : гуманист). – ISBN 978-87-649-3762-6
389061
  Смотрицкий Е.Ю. Гуманистическая концепция техники и технического прогресса в трудах В.И. Вернадского / Е.Ю. Смотрицкий, В.И. Шубин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
389062
  Соколов А.В. Гуманистическая миссия библиотек в глобальном информационном обществе // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 45-49
389063
   Гуманистическая мысль, школа и педагогика эпохи позднего средневековья и начала нового времени. – М, 1990. – 200с.
389064
  Стежко Г.П. Гуманистическая направленность оптимизационной деятельности / Г.П. Стежко, В.И. Кметик // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
389065
  Бойденко В.И. Гуманистическая направленность подлинных болонских реформ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С 116-126. – ISSN 0869-3617
389066
  Пустовойт П.Г. Гуманистическая направленность русской и советской литературы / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1972. – 30 с.
389067
  Кибиркштис Л.Б. Гуманистическая направленность творчества Р.С.Беди (30-40-ые годы ХХ в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кибиркштис Л.Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 20л.
389068
  Павленко В.В. Гуманистическая ориентация естествознания в условиях НТР при социализме // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 63 : Социально-философские аспекты современной науки и техники: проблемы развития и внедрения
389069
  Кудрявцев Владимир Александрович Гуманистическая парадигма социологии: классика и постмодерн // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 90-104. – Бібліогр.: с. 91, 95-97, 100-101, 103. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
389070
  Пилипенко Г.Т. Гуманистическая природа научного познания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Пилипенко Г.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 31 с.
389071
   Гуманистическая природа социалистических общественных отношений. – Казань, 1990. – 190с.
389072
   Гуманистическая природа социалистического образа жизни. – Киев, 1982. – 341с.
389073
  Ганжа А.О. Гуманистическая социология Флориана Знанецкого / А.О. Ганжа, А.А. Зотов // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.112-120. – ISSN 0132-1625
389074
  Иванова Нинель Яковлевна Гуманистическая сущность естественных наук и социально-исторические условия ее реализации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Нинель Яковлевна; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
389075
   Гуманистическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1989. – 136с.
389076
   Гуманистические аспекты биологического познания. – Киев, 1991. – 160с.
389077
  Сохраняева Т.В. Гуманистические ориентиры развития системы образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.93-105. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
389078
  Шилингов Владимир Сергеевич Гуманистические основы деятельности милиции : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Шилингов Владимир Сергеевич; АН Украины, Ин-т государства и права им. В.Корецкого. – К., 1992. – 20л.
389079
  Захарова Тамара Иосифовна Гуманистические параметры социальной активности личности: Социально-философский анализ : Дис... наук: / Захарова Тамара Иосифовна; Мин-во образования Украины, Киевский ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 150л. – Бібліогр.:л.133-150
389080
   Гуманистические традиции русской философии: Встреча за "круглым столом". – М., 1991. – 61с.
389081
  Квятковский Д.О. Гуманистические ценности и идеалы в системе ценностных ориентаций украинской молодежи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.226-232. – ISSN 1728-3671
389082
  Хахалина А.С. Гуманистический аспект формирования безбарьерной архитектурной среды // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 216-221. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
389083
  Соколов А.В. Гуманистический вектор постнеклассического библиотековедения // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается направление движения библиотековедческой мысли от классического просветительства к постнеклассическому гумманизму.
389084
  Доценко Т.Э. Гуманистический идеал в образовательном процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 215-222. – ISSN 1811-0916
389085
   Гуманистический идеал и социальная практика. – Новосибирск, 1989. – 168с.
389086
   Гуманистический пафос советской литературы. – М., 1982. – 256с.
389087
  Борисов И.В. Гуманистический подход к преподаванию философии и две парадигмы в современном философском процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 239-246. – ISSN 1811-0916
389088
  Агафонов А. Гуманистический потенциал политических нововведений // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.213-216. – ISBN 966-7101-37-1
389089
  Борзенков В.Г. Гуманистический проект И. Т. Фролова / В.Г. Борзенков, С.Н. Корсаков // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 4 (июль-август). – С.5-17. – ISSN 0236-2007


  К 80-летию академика И. Т. Фролова
389090
  Кононов И.Ф. Гуманистический смысл освоения космоса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
389091
   Гуманистическое воспитание школьников. – Казань, 1983. – 162с.
389092
  Дьякова Л.В. Гуманистическое движение в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 4-15. – ISSN 044-748Х
389093
  Дьякова Л.В. Гуманистическое движение в Латинской Америке: мировоззрение и социально-политическая практика // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 16-23. – ISSN 044-748Х


  Статья посвящена идеологии и социальной практике латиноамериканского Гуманистического движения — своеобразного варианта альтернативного левого течения. Автор анализирует основные принципы силоизма — философской доктрины гуманистов, особенности их ...
389094
  Берулава М.Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х
389095
  Берулава М.Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х
389096
  Веретюк О.М. Гуманистическое содержание реизма. : Автореф... канд. филол.наук: 09.00.01 / Веретюк О.М.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1991. – 25л.
389097
   Гуманистическое содержание социальных процессов при социализме. – Новосибирск, 1980. – 248с.
389098
  Сабадаш Ю.С. Гуманистичні ідеали Північного Ренесансу в "Утопії" Томаса Мора / Ю.С. Сабадаш, Ю.М. Нікольченко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 31-36. – ISSN 2226-3209
389099
  Захарова А.И. Гуманитаризация образования в историко-философском контексте // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 23-29. – ISSN 1811-0916


  Поиск эффективных путей реализации идей гуманитаризации образования находится в постоянном обновлении и усовершенствовании. В связи с этим при написании статьи автором ставится цель - проанализировать историко-философские предпосылки возникновения и ...
389100
   Гуманитаризация образования в технических вузах. – Москва, 1989. – 183с.
389101
  Гончаренко И.А. Гуманитаризация образования как один из важнейших факторов современного человеческого развития // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 134-142. – ISSN 1728-3671
389102
  Мальцева С.С. Гуманитаризация обучения как условие реализации ключевых идей профильного образования // Вестник Тюменского государственного университета / Тюменский государственный университет. – Тюмень, 2009. – № 5 : Педагогика. Психология. Философия. – С. 25-32. – ISSN 1562-2983
389103
  Моложавенко А.В. Гуманитаризация психологической подготовки педагогов-психологов периода профессиональной адаптации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 131-144. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
389104
   Гуманитаризация содержания образования в профтехучилищах. – СПб, 1992. – 31с.
389105
   Гуманитарии в поиске форм диалога с обществом. Об итогах Общего собрания Отделения историко-филологических наук РАН // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-32. – ISSN 0130-3864
389106
  Бермус Г А. Гуманитарная методология в образовании : истоки, контексты, опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-22. – ISSN 0869-561Х
389107
  Бермус А.Г. Гуманитарная методология в образовании: истоки, контексты, опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
389108
  Бондаревская Е.В. Гуманитарная методология науки о воспитании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-14. – ISSN 0869-561Х


  В статье раскрываются особенности и обосновывается необходимость использования гуманитарной методологии при разработке теории воспитания, основанной на онтологическом подходе.
389109
  Зотова Л.М. Гуманитарная направленность высшего женского образования в России начала ХХ века // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 79-85. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 15 (25))
389110
  Богатая Л.М. Гуманитарная сложность: возможность нового витка в развитии синергетики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 7-9
389111
  Артеменко Л.А. Гуманитарная составляющая в процессе обучения английскому языку как второму языку общения / Л.А. Артеменко, В.С. Полина // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 49-55. – ISSN 1993-5560
389112
  Чибисова Н.Г. Гуманитарная составляющая университета в условиях smart-общества // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 242-245. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
389113
  Минзарипова Р. Гуманитарная среда классического университета / Р. Минзарипова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 0869-3617


  Весь процесс организации высшего образования в ун-те следует подчинить одной цели - сделать выпускника высококультурным человеком
389114
  Минзарипов Р.Г. Гуманитарная среда классического университета и формирование конкурентоспособной личности / Р.Г. Минзарипов, Г.В. Ившина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 51-61. – ISSN 0869-3617


  Казанский государственный университет.
389115
   Гуманитарная теория и научно-техническая революция. – Вып.2. – Калинин, 1975. – 196с.
389116
  Чарная И.В. Гуманитарная университетская наука в системе приоритетов государственной политики // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 3. – С. 49-54
389117
  Гребенщикова Е.Г. Гуманитарная экспертиза в "обществе риска" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 166-172. – ISSN 1606-951Х
389118
  Киященко Л.П. Гуманитарная экспертиза: герменевтика субъектности / Л.П. Киященко, П.Д. Тищенко // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 152-165. – ISSN 1606-951Х
389119
  Пусько В.С. Гуманитарній компонент инженерного образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 8. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465
389120
  Трофимов В.М. Гуманитарное знание и технологии / В.М. Трофимов, А.А. Лысюк // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 67-83. – ISSN 1812-9463
389121
  Ашмарин И.И. Гуманитарное знание и участники инновационного процесса // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 28-38. – ISSN 0236-2007
389122
   Гуманитарное знание: сущность и функции : межвузов. сборник. – Санкт-Петербург, 1991. – 152с.
389123
  Кемеров В.Е. Гуманитарное и социальное: от оппозиции к синтезу // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 1 (январь - февраль). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
389124
  Соловьев Э. Гуманитарное измерение "мягкой силы": "человеческая безопасность" во внешней политике РФ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 8. – С. 48-60. – ISSN 0130-9625
389125
  Антипов А.А. Гуманитарное образование в современной россии: исчезновение литературы как угроза человеку // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 47-53. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается проблема исчезновения литературы как важнейшего компонента современной философии образования. Показано, что русская литература выполняет важнейшую мироориентирующую функцию для становления человека в человеке как ...
389126
  Манухин А.А. Гуманитарное образование в техническом вузе: опыт МГТУ им.Н.Э. Баумана и Массачусетского технологического института / А.А. Манухин, Н.Н. Володина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 115-120. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ преподавания гуманитарных наук в МГТУ им. Н.Э. Баумана и Массачусетском технологическом институте, обладающих богатыми традициями оригинальных достижений в данной области. Авторы сравнивают особенности учебных программ и дают ...
389127
  Сенько Ю.В. Гуманитарное основание глобализации образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 48-52. – ISSN 1811-0916


  Глобализация образования сегодня – реальность современного миро-устройства. Это прогресс укрепления и углубления связей национальных образовательных систем, направленных на становление жизненно важных компетенций людей в меняющемся многополярном мире. ...
389128
  Гнатовский Н.Н. Гуманитарное право в международных судебных учреждениях: опасна ли институциональная фрагментация? // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 694-709. – ISBN 978-966-438-738-2
389129
  Гамурарь В. Гуманитарные интервенции, операции ООН по поддержанию мира и соблюдение международного гуманитарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 71-79. – ISSN 1814-3385
389130
   Гуманитарные исследования в Интернете. – Москва : Можайск-Терра, 2000. – 432с. – ISBN 5-7542-0074-9
389131
   Гуманитарные исследования в Сибири: итоги и перспективы. – Новосибирск, 1984. – 300с.
389132
   Гуманитарные науки в контексте социалистической культуры : межвуз. сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – 164с.
389133
   Гуманитарные науки и их закономерности. – Казань
Ч. 2. – 1978. – 180 с.
389134
  Межуев В.М. Гуманитарные науки и образование // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 1. – С. 4-16. – ISSN 1561-2465
389135
   Гуманитарные науки: (Тр. молодых ученых ТашГУ). – Ташкент, 1989. – 81с.
389136
  Афанасьев А.И. Гуманитарные парадигмы и их особенности // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 216-225. – ISSN 2076-7382
389137
  Биллингтон Дж. Гуманитарные последствия информационной революции // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
389138
  Серикова И.А. Гуманитарные принципы управления в современной бизнес-среде // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 119-121. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
389139
   Гуманитарные проблемы освоения. – Тюмень, 1990. – 241с.
389140
  Татьянина Т.В. Гуманитарные технологии формирования деятельностно-исследовательского компонента профессионально-педагогической компетентности в условиях теоретического семинара кафедры / Т.В. Татьянина, Т.И. Шукшина // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 8. – С, 14-17. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается актуальная проблема формирования профессиональной педагогической компетентности. Внимание акцентируется на применении гуманитарных технологий как эффективного средства овладения деятельностно-исследовательским компонентом ...
389141
  Иванов О.А. Гуманитарный аспект в иммиграционной политике США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 12. – С. 69-84. – ISSN 0321-2068
389142
  Бежин Л.Е. Гуманитарный бум : повести, рассказы / Леонид Бежин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 352 с.
389143
  Жуланова И.В. Гуманитарный вектор высшего образования сегодня: намерения и возможности / И.В. Жуланова, А.М. Медведев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 37-43. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема переориентации высшего образования в гуманитарном, субъектно-личностном направления. Постановка и поиск решения проблемы связываются с необходимостью психологического анализа отношения "человек - профессия".
389144
  Елканова Т.М. Гуманитарный потенциал дисциплины "Физическая культура" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
389145
  Мейдер В.А. Гуманитарный потенциал математического познания // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С, 74-77. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматриваются возможные пути формирования интереса учащейся молодежи к математике и математическому познанию. The author deals with possible ways to arouse students interest in mathematics and maths cognition
389146
  Шевченко В. Гуманитарный университет - счастливая судьба и высокое предназначение Константина Балабанова // Людина високої мети: ювілейне видання : ювілейне вид. / [упоряд.: Ю.М. Косенко, І.В. Соколова, А.М. Дегтеренко та ін.]. – Київ : Промінь, 2009. – С. 62-69. – ISBN 978-966-2008-29-6
389147
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 1, вып. 2. – 1999
389148
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 1, вып. 1. – 1999
389149
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 2, вип. 1. – 2000
389150
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 2, вип. 2. – 2000
389151
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 3, вип. 1. – 2001
389152
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 3, вип. 2. – 2001
389153
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал: спецвыпуск. – Киев
Т. 3. – 2001
389154
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 4, вып. 2. – 2002
389155
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 4, вип. 1. – 2002
389156
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев
Т. 4 : Дискуссии об идеологии охраны дикой природы. – 2002
389157
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 5, № 1/2. – 2003
389158
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 5 : Дискуссия о правах природы. – 2003
389159
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6, вып. 1. – 2004
389160
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6 : Движение дружин охраны природы. (ДОП). – 2004
389161
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 6, вып. 2. – 2004
389162
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 2 : Заповедники и дикая природа : номер посвящен памяти Штильмарка Ф.Р. – 2005
389163
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7 : Защита прав животных. – 2005
389164
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 3 : Природоохранная эстетика. – 2005
389165
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 7, вып. 4. – 2005
389166
   Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 8, вып. 2 : Экзоэтическое отношение к живым существам. – 2006
389167
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 9, вып. 1. – 2007
389168
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 10, вып. 2. – 2008
389169
   Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 12, вып. 4 (39). – 2010
389170
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 13, вып. 2 (41). – 2011
389171
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 17, вып. 3 (54). – 2015. – 16 с.
389172
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 18, вып. 3 (58). – 2016. – 16 с.
389173
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 18, вып. 4 (59). – 2016. – 16 с.
389174
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 19, вып. 2 (61). – 2017. – 16 с.
389175
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 19, вып. 1 (60). – 2017. – 16 с.
389176
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 19, вып. 4 (63). – 2017. – 16 с.
389177
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 20, вып. 2 (65). – 2018. – 20 с.
389178
   Гуманитарный экологический журнал = Humanitarian Environmental Magazine : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев. – ISSN 1727-2661
Т. 20, вып. 1 (64). – 2018. – 24 с.
389179
  Губриенко Р. Гуманитарный экстаз им. Вятровича // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 22-28 ноября (№ 47). – С. 8


  "Почитание памятных дат и юбилеев, которые ВР утверждает на законодательном уровне, является важной составляющей исторического позиционирования Украины как современного государства. В еще более широкой трактовке - это структурный маркер гуманитарной ...
389180
  Авксентієва С. Гуманізації як стратегічний напрямок у професійній підготовці педагогів-музикантів // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 6-13. – ISSN 2307-4914
389181
  Дульська О.В. Гуманізація антично-теологічного світогляду західноєвропейського стандарту освіти // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 124-128. – ISSN 2226-0285


  "На основі евристичного та дедуктивно-індуктивного методів дослідження сучасної зарубіжної та вітчизняної історіографії узагальнено гуманістично-дидактичний зміст навчально-методичного забезпечення програми середньовічної університетської освіти".
389182
  Біляковська О. Гуманізація взаємин між учителем і учнем як засаднича ідея у педагогічних творах Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 634-640
389183
  Шевченко С.О. Гуманізація викладацької діяльності у вищій професійній управлінській школі: від понятійно-категорійного апарату до сутності // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 241-245


  "...Сучасна вища професійна освіта в управлінській галузі має забезпечувати навчання і виховання професіоналів, які легко орієнтуються в новітніх галузевих досягненнях, ерудованих, з розвинутим творчим мисленням, здатних ефективно вирішувати комплекс ...
389184
  Алексєєва О.А. Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 67-70. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто певні соціальні зміни, що обумовлюють необхідність духовного відродження українського та світового суспільств. Основну увагу зосереджено на гуманізації вищої освіти, соціальному й особистісному підході до інновацій у контексті гуманізації ...
389185
  Сащак Н. Гуманізація вищої освіти як чинник відродження духовності української молоді // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 31-34
389186
  Автушенко О.С. Гуманізація військового виховання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядаються методологічні основи гуманізації військового виховання у Збройних силах України, визначаються її сутність, принципи та напрямки.
389187
  Любіцева О.О. Гуманізація географічних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-51. – (Географія ; Вип. 46)


  Проаналізовано зрушення у бік гуманізації та соціологізації досліджень у комплексних географічних науках.
389188
  Купрійчук В. Гуманізація державного управління в контексті соціальної модернізації українського суспільства // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 283-292.
389189
  Ричко О.В. Гуманізація державного управління в Україні: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 141-144. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
389190
  Линдюк О.А. Гуманізація державної служби в контексті європейської інтеграції України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Серьогін С.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 37/38 (11/12). – C. 50-56. – ISSN 2311-6420
389191
  Мотиль І.І. Гуманізація діяльності правової соціальної держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-70
389192
  Чернишева Р. Гуманізація змістового компонента процесу навчання / Р. Чернишева, В. Андрюханова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 110-115
389193
   Гуманізація і гуманітаризація -- пріорететний напрямок державної політики України в галузі вищої освіти. – Дніпропетровськ
Ч.1. – 1992. – 115с.
389194
   Гуманізація і гуманітаризація математичної освіти в школі та вищому навчальному закладі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2000 року. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7294-94-3
389195
  Гончаренко С. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.2-6
389196
  Столяренко О. Гуманізація і гуманітаризація освіти на шляху духовного розвитку особистості // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 3. – С.19-21. – ISSN 0131-6788
389197
  Шинальський О.І. Гуманізація каральної політики в ідеях та поглядах нового часу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 457-460. – ISSN 1563-3349
389198
  Яцишин М. Гуманізація кримінально-виконавчого права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-105.
389199
  Кончаковська В.В. Гуманізація кримінального законодавства у контексті Концепції реформування кримінальної юстиції України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 558-564. – ISSN 1563-3349
389200
  Грек Б.М. Гуманізація кримінального законодавства України в контексті світових тенденцій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 111-117
389201
  Попович В.М. Гуманізація кримінального законодавства Ураїни: проблеми, виклики та загрози / В.М. Попович, В.Б. Дацюк // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 405-409. – ISSN 1563-3349
389202
  Грек Б.М. Гуманізація кримінальної відповідальності як напрям кримінально-правової політики в Україні / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 7 (142). – С. 45-48
389203
  Літовченко Б.В. Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі : монографія / Б.В. Літовченко. – Дніпро : Ліра, 2017. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-383-845-8
389204
  Семенченко Ф.Г. Гуманізація менталітету підростаючого покоління як суспільно-політична проблема. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.03 / Семенченко Ф.Г.; Одеск.держ.ун-т. – Одесса, 1993. – 16л.
389205
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 2. – 1997. – 185 с.
389206
   Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник. – Вип.4. – Слов"янськ, 1998. – 346с.
389207
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ : ІЗМН-СДПІ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 3. – 1998. – 147 с.
389208
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 5. – 1999
389209
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип.6. – 1999
389210
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 7. – 2000
389211
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 8. – 2000
389212
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 11. – 2001
389213
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник. – Слов`янськ. – ISBN 5-7763-4577-4
Вип. 12. – 2001
389214
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
389215
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
389216
   Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 5) ч. 1 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
389217
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
389218
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ. – ISSN 2077-1827
(Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
389219
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. № 13, ч. 1. – 2013. – 340 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389220
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. № 13, ч. 2. – 2013. – 236 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389221
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 61. – 2013. – 415 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
389222
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 62, ч. 2. – 2013. – 223 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389223
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 62, ч. 1. – 2013. – 237 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389224
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 63. – 2013. – 314 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389225
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 65. – 2013. – 399 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389226
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / Мін.освіти і науки Ураїни; Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 66. – 2013. – 426 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389227
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. 14. – 2014. – 188 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389228
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 67. – 2014. – 189 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389229
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 68, ч. 2. – 2014. – 227 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389230
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 68, ч. 1. – 2014. – 224 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389231
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 69. – 2014. – 375 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389232
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 70, ч. 1. – 2014. – 271 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389233
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 70, ч. 2. – 2014. – 249 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389234
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. 15, ч. 1. – 2015. – 259 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389235
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Спецвип. 15, ч. 2. – 2015. – 257 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389236
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 71. – 2015. – 346 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389237
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 72 (LXXII). – 2015. – 339 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389238
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 73. – 2015. – 343 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389239
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 74. – 2015. – 236 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389240
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (76). – 2016. – 211 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389241
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 3 (77). – 2016. – 180 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389242
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 4 (78). – 2016. – 188 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389243
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 5 (79). – 2016. – 224 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389244
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 6 (80). – 2016. – 188 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389245
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
Вип. 75. – 2016. – 247 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
389246
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 1 (81). – 2017. – 301 с. – Присвячується 50-річчу факультету спеціальної освіти. Резюме англ., укр., рос. мовами
389247
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (82). – 2017. – 234 с. – Присвячується 50-річчу факультету спеціальної освіти. Резюме англ., укр., рос. мовами
389248
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 3 (83). – 2017. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389249
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 4 (84). – 2017. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389250
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 5 (85). – 2017. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389251
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 6 (86). – 2017. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389252
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 1 (87). – 2018. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389253
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (88). – 2018. – 240, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389254
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 3 (89). – 2018. – 281, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389255
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 4 (90). – 2018. – 271, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389256
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 5 (91). – 2018. – 379, [9] с.
389257
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 6 (92). – 2018. – 272, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389258
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 1 (93). – 2019. – 343, [8] с.
389259
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 2 (94). – 2019. – 347, [9] с.
389260
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 3 (95). – 2019. – 302, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389261
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 4 (96). – 2019. – 331, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389262
   Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 5 (97). – 2019. – 226, [9] с. – Резюме укр., англ. мовами
389263
   Гуманізація навчально-виховного процесу = Humanisation of Educational-Upbringing Process : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 6 (98). – 2019. – 373, [19] с. – Резюме укр., англ. мовами
389264
   Гуманізація навчально-виховного процесу = Humanisation of Educational-Upbringing Process : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків : НТМТ, 1996-. – ISSN 2077-1827
№ 1 (99). – 2020. – 364, [19] с. – Резюме укр., англ. мовами
389265
   Гуманізація навчально-виховного процесу = Humanisation of Educational-Upbringing Process : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ : Друкарський дім, 1996-. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
№ 1 (100). – 2021. – 173, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
389266
  Дебич М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХI століття // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 47-55. – ISSN 1682-2366
389267
  Моцак Т. Гуманізація навчального процесу. Шляхи гуманітарної освіти в системі популяризації STEM // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Особливості французької літератури
389268
  Федан Я.І. Гуманізація навчання в контексті освітніх потреб неповносправних в Україні: державно-управлінський аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 138-140. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
389269
  Мальцова І.І. Гуманізація науки як основа гуманістичної парадигми XXI століття // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; голов. ред. Т.Д. Суходуб ; редкол.: М.В. Попович, B. Waldenfels, W. Lugowski [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – C. 186-192. – ISSN 2077-8309


  "Ідея включення науки в систему суспільних інститутів, її соціалізація, є одним із сучасних напрямків філософії науки".
389270
  Алексєєва О.А. Гуманізація освіти у вищій школі // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 170-172. – ISBN 966-594-559-9
389271
  Демченко С.В. Гуманізація освіти у вищому навчальному закладі / С.В. Демченко, Б.Г. Жиров // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 154


  Про необхідність утвердження нового педагогічного мислення та доцільності суб"єкт-суб"єктного спілкування як рівноправного і рівноцінного особистісного спілкування викладача і студента.
389272
  Пітра Н.В. Гуманізація освіти як одне з найактуальніших питань процесу євроінтеграції України // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 145-151. – ISSN 2218-5348
389273
  Онищук Л.А. Гуманізація освіти як основна детермінанта розвитку особистості // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 102-108. – ISSN 2411-1317
389274
  Шепеленко Т.Л. Гуманізація освіти як основний принцип педагогічної інноватики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 341–345. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
389275
  Божич О.О. Гуманізація освіти як пріоритетний напрям гуманітарної політики української держави // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 78-80
389276
  Воронкова В. Гуманізація освіти, науки, політики, влади, суспільства // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 204-220
389277
  Федан Я.І. Гуманізація освітніх процесів як основа розвитку сучасної освітньої системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 132-137. – ISSN 2306-6814
389278
  Гребенюк С. Гуманізація по-українськи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Чого насправді слід очікувати від нового Закону".
389279
  Гребенюк С. Гуманізація по-українськи, або Скільки коштує свободи // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )
389280
  Погорєлова А.І. Гуманізація політичного діалогу в українському парламенті і суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 652-659. – ISSN 1563-3349
389281
  Малежик Д.І. Гуманізація пострадянської культурології у вищій школі України / Д.І. Малежик, Г.В. Хоменко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 270-273. – ISSN 2076-1554
389282
  Чухно А.А. Гуманізація праці // Трибуна, 1991. – №10
389283
  Шутенко О.В. Гуманізація процесуального права // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-14. – ISSN 2227-7048
389284
  Огнєва Т.К. Гуманізація сакральної культури в Україні XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 10-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
389285
  Кобрій О.М. Гуманізація свідомості майбутнього вчителя як основа формування його ціннісних орієнтацій (історико- методологічний аспект) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 26-31. – (Педагогіка ; № 2)


  Обгрунтовано основні тенденції розвитку проблеми гуманізації свідомості майбутнього вчителя у вітчизняній педагогіці в другій половині XX ст. - на початку XXIст.У радянський період вони були пов"язані зі спробами демократизації освіти, висвітлювалися ...
389286
  Мотиль І.І. Гуманізація соціальної функції української держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-61.
389287
  Кочура Н.М. Гуманізація суспільного розвитку: виклики для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 212-219. – ISSN 2076-1554
389288
  Кульчицький Б.В. Гуманізація сучасних економічних систем як чинник еволюції парадигми теорії діяльності // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С.160-163. – ISBN 5-7763-2435-1
389289
  Чистовська І.П. Гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу у вищих технічних навчальних закладах // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 191-195. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (22))
389290
  Гончаренко С. Гуманізація та гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.2-8.
389291
  Кожин В.М. Гуманізація та гуманітаризація технічної освіти в університетах // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
389292
   Гуманізація та демократизація освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 355-359. – ISBN 978-966-2748-97-0
389293
  Тютюнникова С.В. Гуманізація та оптимізація структури потреб людини в умовах глобалізації / С.В. Тютюнникова, А.О. Карасик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 330-335. – ISSN 2222-0712
389294
  Рарот Г. Гуманізація технічної освіти як актуальна проблема філософії освіти у вищих технічних навчальних закладах / Г. Рарот, О. Супрунюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. – Кременець, 2018. – C. 176-182. – (Серія: Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2410-2075
389295
  Онищук Л.А. Гуманізація управління загальноосвітньою школою першого ступеня: теорія і практика : Науково-методичний посібник / Л.А. Онищук; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. Академія педаг. наук України. – Київ, 2001. – 326 с. – ISBN 966-02-1724-2
389296
  Красновський В.М. Гуманізація шкільної освіти : психологічний вимір / В.М. Красновський ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ : Наукова думка, 2007. – 144 с. – ISBN 978-966-00-0690-4
389297
  Кубальський О.Н. Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в демократичному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кубальський О.Н. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 20 с.
389298
  Кубальський Олег Нарцизович Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в демократичному суспільстві : Дис... канд. філософ.наук: 19.00.03 / Кубальський Олег Нарцизович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 206л. – Бібліогр.:л.184-206
389299
  Клімашевський О.В. Гуманізація як основна філософська тенденція у розвитку сучасного спорту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 28-30
389300
  Фесенко Є.В. Гуманізація як принцип кримінального права України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (188). – С. 21-25. – ISSN 2308-9636
389301
  Чугай О.Ю. Гуманізація як провідна тенденція в освіті дорослих США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С.101-107. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 8 (301)). – ISSN 2076-586Х
389302
  Зуєв В.М. Гуманізація як тенденція еволюції соціального знання (світоглядно-методологічний аналіз) : Автореф... доктор філософ.наук: 09.00.11 / Зуєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
389303
  Зуєв В.М. Гуманізація як тенденція еволюції соціального знання. : Автореф... доктор філософ.наук: 09.00.11 / Зуєв В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 29л.
389304
  Губерський Л.В. Гуманізація: "від культу знань до культу мислення" // Рідна школа, 1993. – № 10
389305
  Слюсаренко А.Г. Гуманізм / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 79. – ISBN 966-642-073-2
389306
  Попович М.В. Гуманізм (- людяний, людський) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 618. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
389307
  Мусієнко О.С. Гуманізм і антигуманізм в сучасному кіномистецтві Заходу / О.С. Мусієнко. – К., 1978. – 48с.
389308
  Акуленко В.І. Гуманізм і варварство : про врятування культурних цінностей у період Великої Відчизняної війни 1941-1945 рр. / В.І. Акуленко, Н.Ш. Юнак. – Київ : Знання, 1987. – 45 с. – (Серія 6: Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; № 6)
389309
  Сідоркіна О.М. Гуманізм і гуманність культури в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 120-122. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
389310
  Саїд Е. Гуманізм і демократична критика = Humanist and democratic criticism / Едвард Саїд ; з англ. пер. Артем Чапай. – Київ : Медуза, 2014. – 142, [1] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Humanist and democratic criticism / Edward W. Said. Columbia university press, 2004. – Бібліогр.: с. 142. – ISBN 978-617-7114-15-3
389311
   Гуманізм і духовність. – Івано-Франківськ, 2002. – 364с. – ISBN 966-7768-31-7
389312
  Ладиченко В.В. Гуманізм і народовладдя-основи організації державної влади в демократичному суспільстві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 40-47. – ISSN 1563-3349
389313
  Ільїна Г.В. Гуманізм і раціоналізм: єдність чи суперечність? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
389314
  Шамота М.З. Гуманізм і соціалістичний реалізм / М.З. Шамота. – К., 1976. – 283с.
389315
  Александрова Г.О. Гуманізм історичної прози В. Будзиновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 12-17
389316
  Гордієнко А.Т. Гуманізм мистецтва - сфера сучасної ідеологічної боротьби / А.Т. Гордієнко. – К, 1981. – 48с.
389317
  Шаповал Ю. Гуманізм наукових концепцій та публіцистичних вислідів В.І. Вернадського (1863-1945) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 204-211. – (Журналістика ; Вип. 2)
389318
  Рославіцька Х.Р. Гуманізм національної ідеї у філософській спадщині Івана Франка // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 210-214. – ISSN 2076-1554
389319
  Семчук Ю.В. Гуманізм нової епохи у філософських поглядах К. Леві-Строса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
389320
  Коваленко О.О. Гуманізм норм трудового права: наукові ідеї О.І. Процевського, що випереджали час // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 18-22. – ISBN 978-617-7450-09-1
389321
  Дедухно О.М. Гуманізм педагогіки В. Сухомлинського // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 96-98
389322
  Харченко Т. Гуманізм педагогіки Еміля Дюркгейма // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-52.
389323
  Карпенко Г.І. Гуманізм педагогічної думки в Україні (XX-XIX ст) / Г.І. Карпенко, С.І. Кривчик // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 121-127.
389324
  Гнатовський М. Гуманізм періоду турбулентності / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 3


  Європейський комітет із запобігання катуванням (КЗК) - міждержавна структура, створена на підставі ухваленої 1987 р. у рамках Ради Європи конвенції задля доповнення зусиль Європейського суду з прав людини із захисту осіб, яких тримають у закритих ...
389325
   Гуманізм радянського суспільства. – Київ : Політвидав України, 1973. – 164с.
389326
  Кузьменко Г.В. Гуманізм рівності та нерівності прав та обов"язків в нормах трудового права України // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 109-114. – ISBN 978-617-7069-34-7
389327
  Табачковський В. Гуманізм та проблема діалогу культур // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-25
389328
  Дончик В.Г. Гуманізм творення / В.Г. Дончик. – К., 1980. – 200с.
389329
  Грибаков О.М. Гуманізм у контексті соціально-філософської теорії суспільного виробництва // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
389330
  Токман О.В. Гуманізм у світлі сьогоденної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
389331
  Сенюшкіна Т.О. Гуманізм філософії Фейєрбаха. : Автореф... канд.філосю.наук: 09.00.03 / Сенюшкіна Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 16л.
389332
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
389333
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
389334
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 20


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
389335
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 20


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
389336
  Сумцов М. Гуманізм Шевченка / студія Миколи Сумцова. – Київ : Друкарня Другої Артілі, 1915. – 7 с. – Окр. вібиток з: Збірник пам"яти Тараса Шевченка
389337
  Шабліовський Є.С. Гуманізм Шевченка і наша сучасність. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1964. – 378с.
389338
  Кривицький Ю.В. Гуманізм як принцип діяльності міліції України: сучасний стан і перспективи реалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
389339
  Рудник Т. Гуманізм як принцип кримінально-виконавчого права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 142-145.
389340
  Бесчастна В.В. Гуманізм як принцип сучасної кримінально-правової політики України // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 172-174. – ISBN 978-617-7363-09-4
389341
  Максимюк О.Д. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 61-65. – ISSN 1563-3349
389342
  Семенов В.Г. Гуманізм як сутнісний принцип філософії Л. Фейєрбаха / В.Г. Семенов, О Т. Сенюшкіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 44-55. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
389343
  Миндрищук Л.А. Гуманізм як творення людської сутності в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 85-90. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
389344
  Сабадаш Ю.С. Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та сучасний стан : автореф. ... д-ра культурології: 26.00.01 / Сабадаш Ю.С.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
389345
  Толстоухлв А.В. Гуманізм як формула майбутнього // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 3-7
389346
  Хилько М. Гуманізм як характерна риса української геополітики кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: с. 7, Літ.:39 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Автор статті доводить, що українська геополітична думка кінця XIX - першої половини XX ст., на противагу багатьом популярним на той час на Заході та і Росії геополітичним підходам, характеризувалася домінуванням гуманістичних течій, схильних до ...
389347
  Будз В.П. Гуманізм як чинник зближення України та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
389348
  Лібанова Е.М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 3-15. – ISSN 2072-9480
389349
   Гуманізм. Людина. Культура: Людинознавчі філософські читання: (постійно діючий філософський семінар), 8-10 жовтня 1992 р.. – Дрогобич, 1992. – 36с.
389350
  Триліс Г.В. Гуманізм: реальність та ідея // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 76-78
389351
   Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 380с. – ISBN 966-628-016-7
389352
  Котляров П.М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Котляров Петро Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 427 арк. – Додатки: арк. 421-427. – Бібліогр.: арк. 11-15, 359-420 та в додатках: арк. 421-423
389353
  Котляров П.М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Котляров Петро Миколайович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 31 назва
389354
  Кирилюк Ф.М. Гуманіст новітньої епохи // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 173-179. – ISBN 978-966-439-447-2
389355
  Грінченко І. Гуманіст, творець духовного спадку, "київський святий" - Яновський Теофіл Гаврилович // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 292-296. – ISBN 978-966-95419-8-7
389356
  Помпео Л. Гуманістична етнографія в Посланні щодо релігії і жертвопринесень давніх прусів Яна Сандекія Малекія (Мелетіуса) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 103-108
389357
  Москальчук М.М. Гуманістична євпраксофія як практична філософія життя за Полом Куртцом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 125-133


  У статті розкривається зміст поняття "євпраксофія", розглянуто її функції щодо людини окремо та суспільства загалом. Проаналізовано майбутнє євпраксофії та її основи, які допоможуть даному вченню закріпитися серед людей. В статье раскрывается ...
389358
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії стародавності : Автореф. дис. ... канд філософських наук: спец. 09.00.05 / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 8 назв
389359
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії Стародавності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 181л. – Бібліогр.: 166-181
389360
  Сітало О. Гуманістична ідея перемоги добра над злом у авантюрно-пригодницькому романі Івана Багряного "Тигролови" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 20-23
389361
  Сопко Т.М. Гуманістична історіографія Угорщини // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 13-37
389362
  Чуркіна В. Гуманістична концепція виховання особистості Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7932-12-2
389363
  Матвієнко О. Гуманістична концепція ІТ-освіти як засіб формування соціального виміру діяльності майбутнього фахівця / О. Матвієнко, М. Цивін // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
389364
  Мороз О.В. Гуманістична концепція православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ століття у контексті сучасної релігієзнавчої думки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 35-38
389365
  Кузьменко В.І. Гуманістична критика веберо-тейлорівської концепції управління // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-20. – ISBN 966-614-021-7
389366
  Гулько Ю. Гуманістична мета Данте Аліг"єрі у поемі "Божественна комедія" // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 262-268. – ISBN 978-966-306-020-4
389367
  Головко С. Гуманістична освіта в умовах інформаційного суспільства / С. Головко, І. Абрамська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 96-104. – ISSN 2077-1827
389368
  Векуа О Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченка (на матеріалі драматичних творів) : Дис... канд. філолог.наук: 01.01.01 / Векуа О В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 163л. – Бібліогр.:л.143-163
389369
  Іщук С.І. Гуманістична парадигма географії / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 11-19. – Бібліогр.: 21 назва
389370
  Кухаренко А.Л. Гуманістична парадигма діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: теоретико-методичні засади розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кухаренко Анжеліка Леонідівна ; М-во культкри України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
389371
  Лиско Л.Р. Гуманістична парадигма економічної науки та системна методологія її обгрунтування // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.201-209. – ISBN 5-7763-2435-1
389372
  Зязюн Л. Гуманістична парадигма освіти і виховання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-46.
389373
  Ладиченко В.В. Гуманістична парадигма системного підходу до організації державної влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 7-13. – ISSN 1563-3349
389374
  Бондаренко Н.Б. Гуманістична парадигма та біопсихосоціальний підхід як базовий у соціальній підтримці осіб із проблемами психічного здоров"я // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 8-15. – ISSN 2617-2348
389375
  Козловець Гуманістична парадигма як імператив соціально-економічного поступу країни / Козловець, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 25-29
389376
  Медведенко І.В. Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 157-158. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
389377
  Сабадаш Ю.С. Гуманістична педагогіка: витоки та історія становлення // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 93-99. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
389378
  Клевцов А.І. Гуманістична природа архітектурно-художнього образу в радянському містобудуванні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
389379
  Дьяконов Г.В. Гуманістична психотерапія К.Роджерса і психологія діалогу // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 127-136. – ISSN 2226-4078
389380
  Кудрявцева Н.П. Гуманістична складова економічної освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 111-115
389381
  Сойма Н.Д. Гуманістична спрямованість виховання дітей з відхиленнями у адаптації в США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 226-229. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
389382
  Мороз Л.Б. Гуманістична спрямованість діяльності Міжнародної організації праці по забезпеченню соціально-економічних прав людини в умовах глобалізації суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.180-190
389383
  Голянич М. Гуманістична спрямованість футурологічних пошуків Володимира Винниченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 12-19. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
389384
  Басс Л.Ю. Гуманістична спрямованість як складова професійної діяльності психолога / Л.Ю. Басс, Н.В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 5-11
389385
  Кухаренко А. Гуманістична стратегія розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 10-12. – ISSN 2076-9326


  Відсутність аксіологічних орієнтирів у розвитку інформаційно-комунікаційного простору ВНЗ призводить до формування негативного іміджу і закладів загалом, і бібліотек вишів зокрема. Гуманістичні цінності як основа спілкування та психологічної взаємодії ...
389386
  Мухін М. Гуманістична сутність педагогічних переконань і освітньої практики В.О.Сухомлинського / М. Мухін, І. Добрянський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 13-19. – ISSN 0131-6788


  У статті проаналізовано педагогічні переконання великого гуманіста В.О.Сухомлинського і досвід роботи очолюваної ним Павлиської школи. Багатогранна діяльність педагога-новатора розглядається як важливий етап в розвитку гуманістичної традиції у світовій ...
389387
  Тищенко О.В. Гуманістична теорія "соціального фактору": сутність та тенденції розвитку // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 370-375. – ISBN 978-617-7450-09-1
389388
  Ярошовець В.І. Гуманістична традиція пізнання (античність, середньовіччя) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 193-199. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
389389
  Шморгун О.О. Гуманістична філософія Андре Мальро: пошук виходу із загальносвітоглядної кризи // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 47-49
389390
  Ряшко О.В. Гуманістична філософія в творчості В.О. Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко, І.М. Коваль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 87-97. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
389391
  Гетьман В.І. Гуманістична цінність заповідних ландшафтів національної та регіональних екомереж України // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 5-10. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
389392
  Філоненко Л. Гуманістичне виховання в нових соціокультурних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 136-139. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається соціокультурний підхід у гуманістичному вихованні, який визначає стратегію формування толерантних міжособистісних взаємин молоді на базі толерантності, гуманістичних, загальнолюдських цінностей. В статье рассматривается ...
389393
  Яковлєва В.А. Гуманістичне виховання учнів шкіл-інтернатів як основа безпеки їх майбутньої життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 37-40. – Бібліогр.: 6 назв
389394
  Фадієнко С.В. Гуманістичне дослідження ландшафтів як антропічний зріз ландшафтознавчого пізнання : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 75-80. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
389395
  Домбровська Л. Гуманістичне мислення студентів та роль музеїв у його формуванні / Л. Домбровська, О. Домбровський // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 219-223. – ISBN 978-617-7768-07-3
389396
  Піка А.М. Гуманістичний аспект роману Юрія Мушкетика "Крапля крові" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 137-142. – ISBN 978-966-171-249-1
389397
  Бойко М.П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) / М.П. Бойко; МОНУ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. – 262с. – ISBN 978-966-8551-57-4
389398
  Савчин Л.М. Гуманістичний аспект цінностей в суспільстві (мистецтвознавче тло) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 31-38
389399
  Кухаренко А.Л. Гуманістичний вектор розвитку діяльності бібліотек вищих навчальних закладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-17. – ISSN 2409-9805


  Визначається основний зміст гуманістичного вектора розвитку діяльності бібліотек як соціально-комунікаційних центрів.
389400
  Ткачук О.П. Гуманістичний вимір британської імперськості в художньому світі Джозефа Конрада // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 4. – C. 134-138. – ISSN 2077-804X
389401
  Соснін О.В. Гуманістичний вимір поглядів на національну безпеку та процеси інформатизації України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 612-620. – ISSN 1563-3349
389402
  Добридень О.В. Гуманістичний вимір простору споживання в Україні за умов сучасних реалій глобалізації: проблеми та перспективи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 79-83. – ISSN 2072-1692
389403
  Вільна Я. Гуманістичний діалог: Г. Квітка-Основ"яненко і Т. Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 14-22


  У статті розглядається спільність гуманістичної парадигми творчості двох класиків нової української літератури: Т.Шевченка та Г. Квітки-Основ"яненка
389404
  Ільїн В.В. Гуманістичний зміст історико-культурного буття філософського логосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Досліджено проблему специфіки формування гуманізму в українській духовній культурі.
389405
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Дис... д-ра філософ.наук: 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 365л. – Бібліогр.:л.356-365
389406
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 46 с.
389407
  Ярошовець В. Гуманістичний зміст методології пізнання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 9-26. – ISSN 1810-2131
389408
  Тімуш І. Гуманістичний зміст права та його переосмислення в умовах демократизації суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 139. – ISSN 0132-1331
389409
  Савицька І.М. Гуманістичний зміст проблем свободи та духовності в контексті розвитку сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 124-126
389410
  Ржевська Ніна Федорівна Гуманістичний ідеал в політичній думці України в період Відродження (кінець XVI - поч. XVII ст.) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.01 / Ржевська Ніна Федорівна; Львівський державний університет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 19л.
389411
  Кухаренко А.Л. Гуманістичний імідж бібліотек у сучасному комунікаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 30-36


  У статті аналізуються актуальні питанняі формування позитивного, гуманістично спрямованого іміджу бібліотек, який здатен забезпечити її конкурентоспроможність у комунікаційному просторі сучасності
389412
  Миненко Ю. Гуманістичний пафос "Ляменту міщан острозьких 1636 року" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С.70-75. – ISSN 0236-1477
389413
  Данилюк І.В. Гуманістичний підхід В.А. Романця в контексті тенденцій розвитку світової психологічної науки // Академік В.А. Роменець: творчість і праці : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. Л.О. Шатирко ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), С.Д. Макаренко, Л.В. Губерський та ін. ; передм. В.Г. Кремень]. – Київ : Либідь, 2016. – С. 68-75. – ISBN 978-966-06-0714-9
389414
  Заплатинська А.Б. Гуманістичний підхід сучасного інклюзивного навчання: філософсько-психологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 149-151
389415
  Негоденко Т. Гуманістичний погляд на світ у творчості О. Гончара (роман "Собор") та В. Шевчука (романи "На полі смиренному", "Три листки за вікном") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 156-158
389416
  Мусатов С.О. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації : науково-методичний посібник для вчителів / Мусатов С.О., Зливков В.Л., Хомутиннікова Н.Н. ; Акад пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Гостюка ; [ за ред. С.О. Мусатова ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-644-105-1
389417
  Шульгач А. Гуманістичний потенціал перспективного Національного природного парку "Лісова пісня" / А. Шульгач, М. Мельнійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С.41-46. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
389418
  Мороз О.В. Гуманістичний потенціал спадщини православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Здійснюється аналіз гуманістичних аспектів релігійно-філософських поглядів А. Сендульського, М. Теодоровича, А. Хойнацького, які у вертикальному зрізі осмислюються на основі відношення "людина - Бог" (теоцентризм), у горизонтальному зрізі - в контексті ...
389419
  Мартич Р.В. Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 199-200
389420
  Лазарєва С.В. Гуманістичний потенціал філософії у формуванні всебічно розвиненої особистості // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 165-167
389421
  Єгоров Г. Гуманістичний потенціал шкільної географічної освіти в країнах ЄС та США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 31-32. – ISBN 978-966-2249-24-8
389422
  Тімченко О.П. Гуманістичний потенціал як вихідний пункт філософської антропології М. Бердяєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 106-114
389423
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтів: окреслення проблеми // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 151-165. – Бібліогр.: 34 назви
389424
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв.
389425
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; Київ. нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 255 л. + Додаток : л. 190-227. – Бібліогр.: л. 228-255
389426
  Коваленко Є.Я. Гуманістичні ("утопічні") проекти культури менеджменту епохи Відродження // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 21-28. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні й системному узагальненні особливостей гуманістичних концепцій культури менеджменту в епоху Відродження. Висновки. Встановлено, що паралельно з ідеями, які звеличували й обґрунтовували ...
389427
  Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2 (590). – С. 41-53. – Бібліогр.: с. 53, 21 п. – ISSN 0236-1477
389428
  Гапченко О.В. Гуманістичні виміри стилю життя особистості в період культурно–національного відродження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 212-215. – ISSN 2076-1554
389429
  Сюндюков І. Гуманістичні виміри філософії Сергія Кримського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 22-23
389430
  Старинець Олександр Гуманістичні витоки соціалістичної ідеї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "соціалізм" походить від латинського socialis - "суспільний" і відображає певну форму соціально-політичних відносин. Найкращі мислителі людства здавна задумувалися над сутністю соціалістичних відносин, принципами, на яких вони грунтуються, та ...
389431
  Старинець Олександр Гуманістичні витоки соціалістичної ідеї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "соціалізм" походить від латинського socialis - "суспільний" і відображає певну форму соціально-політичних відносин. Найкращі мислителі людства здавна задумувалися над сутністю соціалістичних відносин, принципами, на яких вони грунтуються, та ...
389432
  Стеценко Ю.В. Гуманістичні засади використання допомоги психолога у кримінальному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 508-513. – ISSN 1563-3349
389433
  Оляндер Л. Гуманістичні засади життєтворчості Збігнева Герберта // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті через розкриття вибору Збігневом Гербертом життєвої позиції і поведінки, через аналіз художньої системи вірша "Przes?anie Pana Cogito" складається уявлення про значущість життєтворчості поета для утвердження гуманістичних засад у нашому ...
389434
  Кононенко О. Гуманістичні засади норм трудового права // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 259-261. – ISBN 978-966-7067-18-2


  Згадується В.І. Щербина.
389435
  Кириченко Михайло Сергійович Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Кириченко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 182с. – Бібліогр.: л. 165-182
389436
  Кириченко Михайло Сергійович Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Кириченко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
389437
  Іванова Д.Г. Гуманістичні засади соціально-педагогічного консультування // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 112-119
389438
  Дєдяєва І.П. Гуманістичні засади структурної антропології Клода Леві-Строса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-12. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить головні гуманістичні розвідки антропології Клода Леві-Строса, розглянуті в контексті його методологічної програми - структурного методу дослідження.
389439
  Ніколаєнко Н.В. Гуманістичні засади сучасних наукових досліджень // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 39-41
389440
  Нічик В.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні / В.М. Нічик. – К., 1990. – 379с.
389441
  Шебітченко А.П. Гуманістичні ідеали в житті та творчості В.Г. Короленка / А.П. Шебітченко, Я.Є. Блоха // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 12-17. – (Гуманітарні науки)
389442
  Корогод Л.П. Гуманістичні ідеали в політичній публіцистиці М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 171-175. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статі досліджуються погляди М.Грушевського на значимість розвитку індивідуальності особистості для соціально-політичного прогресу нації в цілому, заборони вбивств у соціальній практиці людства, формування основ соціальної політики. The paper ...
389443
  Кудіна В. Гуманістичні ідеї в педагогічній діяльності М.І. Пирогова // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 52-59. – ISBN 978-617-7890-23-1


  "Упродовж усього життя М.І. Пирогов незмінно надавав сприяння і практичну допомогу Київському університету у розвитку, у діяльності його кафедр, особливо хірургічних. Зокрема, опікуючись медичним факультетом, він пропонував університету кандидатів для ...
389444
  Ковальчук О. Гуманістичні ідеї виховання особистості в поглядах І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 166-171. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
389445
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Беслюбняк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л.161-174
389446
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Беслюбняк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
389447
  Горбатенко В. Гуманістичні й політико-правові заповіді професора Володимира Бабкіна (до 95-річчя від дня народження) / В. Горбатенко, І. Усенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 198-202. – ISSN 1026-9932
389448
  Аксьонова В.І. Гуманістичні обрії Європейського простору. Український контекст : монографія / Віра Аксьонова ; М-во освіти і науки України, "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; Льот. Акад. Нац. авіац. ун-ту. – Одеса ; Кропивницький : Гельветика, 2018. – 535, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 506-532. – ISBN 978-966-916-635-7
389449
  Кузьменко Г. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених штатів Америки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 86-89. – ISSN 2308-9636


  У статті наведені основні підходи до розуміння охорони праці в трудових відносинах США та Сполученого Королівства Великобританії. Здійснений огляд державно-правового регулювання охорони праці в зазначених країнах з метою втілення позитивного до¬свіду у ...
389450
  Ладиченко В.В. Гуманістичні основи організації державної влади : монографія / В.В. Ладиченко ; М-во освіти і науки України, Київ нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2008. – 406, [1] с. – Бібліогр.: с. 382-406. – ISBN 966-629-281-5


  У пр. №1725703 напис: Вельмишановному Володимиру Миколайовичу з глибокою повагою від автора. Підпис
389451
  Ягоденко О.Л. Гуманістичні особливості педагогічної системи О.А. Захаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 272-273. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
389452
  Юхименко Наталія Федорівна Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : Автореф. дис. ...канд. філософ. наук: 09.00.03 / Юхименко Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
389453
  Юхименко Наталія Федорівна Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Юхименко Н.Ф.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2003. – 173с. – Бібліогр.: л.159 - 173
389454
  Захарова Т.Й. Гуманістичні параметри соціальної активності : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Захарова Т.Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
389455
  Дубровіна О.В. Гуманістичні погляди, покладені в основу виховання талантів С. Судзукі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 131-136. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
389456
  Навольська Г.І. Гуманістичні студії у формуванні дидактичних траєкторій педагогічної моделі ордену єзуїтів // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 60-63. – ISSN 2221-6316
389457
  Плахотнік О.В. Гуманістичні тенденції в еколого-економічній освіті студентів технічних коледжів / О.В. Плахотнік, С.Є. Кінчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
389458
  Татрабасова Л.Г. Гуманістичні тенденції дошкільної освіти в Японії: теоретико-методологічне дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 34-39. – ISSN 2077-1800
389459
  Руденський А. Гуманістичні тенденції філософії Г. Сковороди в контексті сучасності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 146-146
389460
  Горбатенко В.П. Гуманістичні цінності та виклики XXI століття / В.П. Горбатенко, Н.В. Жабінець // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 55-62. – ISBN 966-628-197-5
389461
  Пащенко В.М. Гуманістичність екомережі: географічний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 29-35. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
389462
  Голянич М. Гуманістичність та оптимістичність прогнозів суспільного розвитку у футурологічній концепції Елвіна Тоффлера / М. Голянич, Ю. Москаленко // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 5-15. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
389463
  Бичко І.В. Гуманістично-антропологічна традиція української філософії: феномен Г. Сковороди // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 35-46
389464
  Кушлаба М. Гуманістично-духовний аспект: саме його бракує у сфері сучасної системи освіти // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 6 (432), червень. – C. 47-54
389465
  Андрійчук Тамара Володимирівна Гуманістично-екзистенціальні мотиви в творчості М.Коцюбинського : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Андрійчук Тамара Володимирівна; Дніпропетровський держуніверситет. – Дніпропетровськ, 1993. – 18л.
389466
  Норкіна Ольга Федорівна Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвітній школі (кінець 20 - початок 21 століття) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Норкіна О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 268л. – Бібліогр.: л. 175-201; Дод.: л. 202-268
389467
  Норкіна Ольга Федорівна Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвтній школі (кінець 20 - початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук:13.00.01 / Норкіна О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
389468
  Норкіна О.Ф. Гуманістично-зорієнтовані технології навчання у загальноосвтній школі України (кінець 20 - початок 21 століття) : Монографія / КНУТШ; Норкіна О.Ф. – Київ : Київський університет, 2006. – 164с. – ISBN 966-594-855-5
389469
  Федоренко С.В. Гуманістично-культурологічна парадигма як методологічна основа формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 66-75. – ISSN 2312-5993
389470
  Решетніченко А. Гуманістично-правова концепція соціального розвитку // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.58-71. – ISBN 966-7800-03-2
389471
  Ульянова Н. Гуманістично-правові ідеї роману "Прапороносці" Олеся Гончара в контексті сьогодення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 247-256. – ISSN 2520-6346


  "Висвітлюються гуманістично-правові ідеї роману "Прапороносці" Олеся Гончара. Наголошується на правах і свободі людини, непорушності територіальної цілісності держави як найвищих цінностях людства в контексті сьогодення в Україні". The article covers ...
389472
  Москаленко Н.М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні XX - XXI ст. : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Москаленко Н.М. ; М-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
389473
  Антонова В.Ф. Гуманітаризація вищої технічної освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 4-5
389474
  Сащак Н. Гуманітаризація вищої технічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу / Н. Сащак, Н. Соломчак // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-58. – ISSN 0131-6788
389475
  Козьма В. Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 135-140
389476
  Григор"єв В.Й. Гуманітаризація здорового способу життя : пошуки альтернатив // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.76-83
389477
  Канак Ф.М. Гуманітаризація інженерної освіти: реалії і проблеми // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
389478
  Синєокий А. Гуманітаризація навчання природничих дисциплін засобами вивчення іноземної мови // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 214-215
389479
  Кир"ян Т.І. Гуманітаризація освіти і структура медичних ВНЗ України кінця XX- початку XXI століть // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 77-84. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
389480
  Первий Г. Гуманітаризація освіти у НТУ "Дніпровська політехніка" / Г. Первий, Д. Колісник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 39-47. – ISSN 1682-2366
389481
  Литвинова І. Гуманітаризація освіти як важливий ресурс суспільного розвитку / І. Литвинова, Н. Хлизова, Є. Грибкова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 48-55. – ISBN 978-617-7768-14-1
389482
  Овчаренко В.М. Гуманітаризація освіти як умова формування фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 31-32
389483
  Воронка Г.С. Гуманітаризація післядипломної економічної освтіи в університетах великобританіх : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Г. С.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти ак-мії пед. наук Укр. – К., 1996. – 245л. – Бібліогр.:л.198-245
389484
  Воронка Галина СТепанівна Гуманітаризація післядипломної кеономічної освіти в університетах Великобританії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Галина СТепанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
389485
  Пестушко В. Гуманітаризація як засіб удосконалення методики навчання географії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.15-17. – ISSN 0131-6788
389486
  Ченбай А Н. Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 131-133. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
389487
  Остролуцька Л. Гуманітаристика - любов моя і турбота // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 25/26)
389488
  Гирич І. Гуманітаристика Київського університету і Українська академія наук (до 175 річчя з дня заснування Університету Св. Володимира) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 29-31.
389489
   Гуманітарії про проблеми освіти : Збірка науково-методичних праць. – Запоріжжя, 1995. – 53 с.
389490
  Костенко Л. Гуманітарна аура або дефект головного дзеркала // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 1. 8-9
389491
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 79, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-53-5
389492
  Стуканов С. Гуманітарна аура нації та відновлення головного дзеркала // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 470-471. – ISBN 978-966-06-0713-2


  У Донецьку пройшли "Дні творчості Ліни Костенко".
389493
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 6-15. – ISSN 1810-2131
389494
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 40-48. – ISBN 966-7576-12-4
389495
  Костенко Л.В. Гуманітарна Аура нації, або дефект головного дзеркала / Л.В. Костенко. – Київ : Вид.дім "КМ Аkademia", 1999. – 32с. – ISBN 966-518-126-2
389496
  Воропаєва Т.С. Гуманітарна безпека України // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 10-13
389497
  Вєдєнєєв Д. Гуманітарна безпека України та "історичний чинник" конфліктогенності в українсько-польських відносинах // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 10-19. – ISBN 978-966-600-651-9
389498
  Олійник Я.Б. Гуманітарна географія як наука / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 3-19
389499
  Гнатовський М. Гуманітарна дипломатія – найпрозоріше вікно в Європу / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 3


  Богдан Токарський, випускник КНУ імені Тараса Шевченка став співорганізатором міждисциплінарної конференції "Україна та виклики міжнародного права: анексія, агресія та кібервійна". Центр українських студій провів її наприкінці року в Кембриджському ...
389500
   Гуманітарна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Б.Токарський навчався на відділенні міжнародного права ІМВ, має ступінь магістра міжнародного права КНУ та магістра філології Кембриджу.
389501
  Кравченко А. Гуманітарна дипломатія від мальтійського Ордена // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 6


  На початку квітня університет став місцем проведення Міжнародної конференції «Мальтійський Орден і Україна: історія, сьогодення, перспективи», що пройшла в рамках першого робочого візиту до України Прем’єр-міністра (Великого канцлера) Мальтійського ...
389502
  Дужич Л. Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 197-200
389503
  Ціватий В. Гуманітарна дипломатія: інституційні та міжнародно-політичні аспекти захисту прав людини у XXI сторіччі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 52-53. – (Політичні науки)


  Рецензія на монографію: Белова-Ганева Г. Актуални тенденции в защитата правата на човека / Габриела Белова-Ганева- София: КЛАСИК ДИЗАЙН ЕООД, 2013. - 268 с. ISBN 978-954-91109-8-2 (мова видання - болгарська). Монографія професора Габріели ...
389504
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність американської адміністрації допомоги на території // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 46-51
389505
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність Американської адміністрації допомоги на території УСРР у 1922 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 62-76
389506
  Завальнюк О.М. Гуманітарна діяльність Івана Огієнка в Кам"янці-Подільському: основні напрямки, масштаби і результативність (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 54-62. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
389507
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – 248 арк. – Бібліогр.: арк. 200-248
389508
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
389509
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків цунамі в Індійському океані 2004 року // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 488-492. – ISSN 2076-1554
389510
  Балдинюк Олександр Васильович Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000 рр./. : Автореф... кандид. політнаук: 23.00.04 / Балдинюк Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 18л.
389511
  Балдинюк О.В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000рр./ : 23.00.04:Дис....канд. політичн. наук. / Балдинюк О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 222л. – Бібліогр.: C.185-222
389512
  Тронь-Радомська Гуманітарна діяльність Українського центрального комітету в Генеральній губернії: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-67. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Одним із малодосліджених і неоднозначних питань історії України періоду Другої світової війни є діяльність єдиної легальної установи українців в умовах нацистського окупаційного режиму - Українського центрального комітету (УЦК). Науковий інтерес щодо ...
389513
  Аракелова І.О. Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – C. 18-26. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
389514
  Коваль О.А. Гуманітарна експертиза у просторі освіти інформаційного суспільства / О.А. Коваль, І.О. Макарчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 24-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
389515
  Гриценко В.С. Гуманітарна ерудиція у фахових компетенціях культуролога // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 58-61. – ISSN 2616-9967


  "Стаття присвячена дослідженню гуманітарної освіченості як ознаки фаховості культуролога. Окрему увагу приділено актуалізації культурології як науки, здатної впливати на сучасні процеси розвитку культури, розглянуто необхідність врахування даного ...
389516
  Олексишин О.О. Гуманітарна інтелігенція Прикарпаття в період сталінізму (1944-1953 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 328-334
389517
  Мельник О.В. Гуманітарна інтелігенція Радянської України 1920-х років: історіографія поняття // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С.135-146. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
389518
  Михайлик А.О. Гуманітарна інтелігенція України 20-30-х рр. XX ст.в радянській історіографії того часу // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 227-238. – (Історичні науки ; вип. 13). – ISSN 2309-8074


  Згадуються праці В.А. Смолія та Я.С. Калакури. - С. 228-229.
389519
  Цеховалова А.О. Гуманітарна інтервенція в Лівії: міжнародні виміри : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Цеховалова Авеліна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
389520
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Мотиль В.І.; Львівський Національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 226 л. – Бібліогр.: л. 195-226
389521
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.11 / Володимир Ігорович Мотиль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
389522
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право : теорія і практика : монографія / В.І. Мотиль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-807-4
389523
  Мойсеєнко А. Гуманітарна інтервенція: поняття та роль в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 117-121


  В даній статті автор досліджує проблему одностороннього застосування сили з гуманітарних мотивів у сучасних міжнародних відносинах. Зокрема, обґрунтовується необхідність рішучого застосування міжнародним співтовариством мирних засобів впливу на певні ...
389524
  Куйбіда В. Гуманітарна катастрофа в контексті ідей "рускава міра" / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 9 червня (№ 22). – С. 5
389525
  Олексієнко Р.В. Гуманітарна культура студентів в умовах інформатизації університетської освіти в Норвегії (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олексієнко Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
389526
  Костриця Н.М. Гуманітарна культурологічна підготовка студентів-аграрників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 221-224
389527
  Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 79-85. – ISSN 0320-9466
389528
  Коваленко О.М. Гуманітарна наука і освіта як чинники постіндустріального розвитку України // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-26
389529
  Михайловський В. Гуманітарна наука та її вартість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 35 (563), 31.08-6.09.2018. – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  "Чи можуть українські гуманітарії отримувати гідні гроші на свої дослідження та в які двері вони мають стукати".
389530
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-31-0
Вип. 1 : 70-річчю НАУ присвячується. – 2002
389531
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-28-0
Вип. 2. – 2002
389532
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-48-5
Вип. 3. – 2002
389533
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-50-7
Вип. 4. – 2002
389534
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-61-2
Вип. 7. – 2003
389535
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 8. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
389536
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 9. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
389537
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 10. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
389538
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 11. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
389539
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 12. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
389540
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 13. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
389541
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 14. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
389542
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 15. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
389543
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 16. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
389544
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 17. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
389545
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 18. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
389546
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 27. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389547
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 28. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389548
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 29. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389549
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 30. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389550
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 31. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389551
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 33. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389552
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 34. – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389553
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2413-3094
Вип. 35. – 2017. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389554
  Чернілевський Д. Гуманітарна освіта в умовах глобалізаціі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-179
389555
  Горячковська Г.М. Гуманітарна освіта в умовах технократії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 105-112. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
389556
  Романюк О.В. Гуманітарна освіта періоду протоетапу в епонімах // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 150-154


  Досліджено ключеві епоніми періоду розвитку гуманітарної освіти людини, що дало можливість аналізувати індивідуально-авторську інноваційну діяльність, яка складає фундамент науки і освіти, зокрема гуманітарної.
389557
   Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – 175, [1] с. : табл. – 100-річчю заснування Кам"янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка присвяч. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
389558
   Гуманітарна освіта України на межі століть : збірник наукових праць. – Дрогобич. – ISBN 966-538-124-5
№ 4 : Науковий семінар 2-3 жовтня 2000 року. – 2001
389559
   Гуманітарна освіта: досвід і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Трансформація гуманітарної освіти" (Ужгород, 25-27 трав. 1998 р.). – Ужгород : Гражда, 1999. – 603, [9] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7112-16-0
389560
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
389561
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206л. – Бібліогр. : л.186-206
389562
  Фіалко Н.А. Гуманітарна парадигма освіти: змістовні особливості та функціональне покликання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 145-158


  Гуманізація освіти постає теоретичним осмисленням і освоєнням на практиці ідей гуманізму, а гуманізм - рефлексією щодо ідеї людини, її культурно-цивілізаційного покликання, самовдосконалення і відповідальності. Ключові слова: гуманізм, гуманызація, ...
389563
  Завальнюк О. Гуманітарна парадигма розвитку спортивної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 121-130
389564
   Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : монографія / Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. та ін. Ткаченко; Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. Ткаченко та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти, відділ теорії і методології гуманітаної освіти ; редкол. : В. Кремень та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 333с. – ISBN 978-966-644-065-8
389565
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: детермінанти інтенсифікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 228-236
389566
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 341-345. – ISSN 2076-1554
389567
  Білоус Л.В. Гуманітарна підготовка фахівців нафтогазового профілю у процесі вивчення політології / Л.В. Білоус, Я.І. Мандрик // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 154-166. – (Думка). – ISSN 2304-7410
389568
  Зотова-Садило Гуманітарна підготовка як науково-педагогічне явище // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
389569
  Дзоз В.О. Гуманітарна політика держави у сфері релігії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (16))
389570
  Лозовий В.С. Гуманітарна політика Угорщини на Закарпатті: історичні витоки та сучасна реалізація // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (51). – С. 15-21. – ISSN 2306-5664
389571
   Гуманітарна політика української держави в новітній період : Монографія. – Київ : НІСД, 2006. – 403с. – ISBN 966-554-097-1
389572
  Біла О. Гуманітарна політика уряду Отто фон Бісмарка в польському питанні (1871 - 1890 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 6-8
389573
  Іваненко Н. Гуманітарна політика як дзеркало духовного нездоров"я держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 7-10
389574
   Гуманітарна політика як фактор сталого громадського розвитку : матеріали круглого столу, 10 лип. 2012 р. / Харк. облдержадмін., Рада ректорів вищ. навч. закладів Харк. регіону, Харк. обл. громад. гуманіт. рада, Харк. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад." ; [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2012. – 77, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
389575
  Стояцька Г.М. Гуманітарна складова вищої освіти у стратегії євроінтеграції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 118-123. – ISSN 2077-1800
389576
  Гогоша О. Гуманітарна складова миротворчих операцій ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-108. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
389577
  Розумний Олег Гуманітарна складова міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України (історіографія) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются вопросы историографии гуманитарной составляющей международной миротворческой деятельности Вооруженных Сил Украины.
389578
  Житар Б.О. Гуманітарна складова підготовки інженерів залізничного транспорту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
389579
  Кротюк В.А. Гуманітарна складова підготовки майбутніх офіцерів у контексті модернізаційних перетворень вищої військової освіти // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 105-107


  У сучасних умовах гуманітарний розвиток, духовно-моральне виховання майбутніх офіцерів є найважливішим імперативом модернізації системи вищої військової освіти.
389580
  Бєсов Л.М. Гуманітарна складова підготовки спеціалістів у вищому технічному закладі (з досвіду Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 3-13. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
389581
  Баюк М.І. Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 186-199. – ISSN 2078-9165
389582
  Бондаренко В.В. Гуманітарна складова поліфункціональної підготовки конкурентоспроможного інженера-педагога // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 16-23


  У статті досліджується місце, роль та основні гуманітарні складові процесу підготовки інженерів-педагогів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальністю «Професійне навчання» з урахуванням поліфункціональності кінцевого результату.
389583
  Панченко Л.М. Гуманітарна складова сучасної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 189-198. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
389584
  Терновий П. Гуманітарна спадщина у збройній боротьбі як фактор консолідації українства в умовах гібридної війни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 181-184


  "На основі соціально-філософської методології єдності історичного та логічного проаналізовано причини та актуальну необхідність консолідації всіх соціальних сил в сучасній Україні. Доведено, що «розбрат» всередині соціуму загострюється під час збройних ...
389585
  Калантаєвська Г.П. Гуманітарна сфера життя українського суспільства у "Щоденниках" Сергія Єфремова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 101-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядається ставлення С. Єфремова до процесів, які відбувались у гуманітарній сфері і свідчили про руйнівний вплив більшовицької ідеології на середню й вищу освіту, науку, виховання, літературне життя, театр, видавничу справу тощо, від яких ...
389586
   Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи : збірник довідково-інформаційних матеріалів / Всеукраїнський форум інтелігенції ; [ відп. за вип.Саган О.Н., Пилипенко Т.І. ]. – Київ, 2008. – 132 с.
389587
  Турчин В.В. Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти : [монографія] / В.В. Турчин. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 456-592. – ISBN 978-966-640-297-7
389588
  Баркит Б. Гуманітарна філософія техніки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 94-103. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
389589
   Гуманітарне знання в сучасному філософському просторі / Л.В. Губерський, І.В. Бойченко, М.Ю. Зелінський, А.О. Приятельчук, Л.О. Шашкова // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 56-90. – ISBN 966-594-988-8
389590
  Панченко Л.М. Гуманітарне знання в умовах інтернаціоналізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 210-217
389591
  Трубенко А.І. Гуманітарне знання і сучасність / А.І. Трубенко, В.П. Драпогуз, А.П. Шаповал // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 49-53. – ISBN 978-966-02-9610-7
389592
   Гуманітарне знання на порозі XXI століття. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-8009-26-6
389593
  Літвінчук Л.Й. Гуманітарне знання та технології культури доби Просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 88-89
389594
  Загороднюк В.П. Гуманітарне знання у дзеркалі філософії постмодерну (від "археології знання" М. Фуко до "Привидів Маркса" Ж. Дерріда) // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 19-27. – ISBN 978-966-02-9610-7
389595
  Романчишин В.Г. Гуманітарне знання як чинник становлення ціннісно-смислових концептів української культурологічної думки 70-90-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Романчишин Василь Григорович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
389596
  Шашкова Л.О. Гуманітарне значення у проектах некласичної епістемології // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-52. – ISBN 978-966-439-469-4
389597
  Жулинський М. Гуманітарне обличчя нації // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 14-15


  26 липня - 90-річчя Івана Михайловича Дзюби.
389598
  Жулинський М. Гуманітарне обличчя нації // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  До ювілею Івана Дзюби.
389599
  Басенко І.Ю. Гуманітарне пізнання як особлива сфера наукової діяльності // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 54-59. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті зроблена спроба аналізу сутності та особливостей гуманітарного пізнання та методології. There is the done attempt of analysis of essence and features of humanitarian cognition and methodology in the article.
389600
  Шашкова Л.О. Гуманітарне пізнання: нові виклики епістемології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 57-62. – (Філософія. Культурологія ; № 1). – ISBN 966-598-198-6
389601
  Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто специфічність розвитку поглядів стосовно визначення поняття гуманітарного пізнання. Здійснюється соціально-філософський аналіз сутності та особливостей розвитку гуманітарного пізнання. This article is consideration specificity of ...
389602
  Куйбіда В. Гуманітарне роззброєння? Інформаційний простір як об"єкт зовнішньої і внутрішньої політико-ідеологічної агресії проти України / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 1-2
389603
  Бугар А. Гуманітарне співробітництво СНД: вимір молодіжної політики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
389604
  ЧекаленкоЛ Гуманітарне співробітництво України та Росії / ЧекаленкоЛ, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 30-35. – (Історичні науки)
389605
  Баскакова А.С. Гуманітарний аспект "кримської проблеми" в українсько–російських відносинах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 122-126. – ISSN 2076-1554
389606
  Фінін Г.І. Гуманітарний аспект модернізації системи освіти // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 76-87. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190


  Зроблено спробу проаналізувати специфіку гуманітарної складової модернізації системи освіти. Наведено передумови реформування та модернізації гуманітарної освіти майбутніх фахівців у сучасних соціокультурних контекстах. Схарактеризо вано основні ...
389607
  Васильєва О. Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров"я // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 52-53
389608
  Шабанова Ю. Гуманітарний вибір "Дніпровської політехніки" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201). – С. 6


  Про те, як відповідає на виклики часу, оновлюючи гуманітарний простір освіти, один із потужніших університетів України, що увійшов у ТОП-20 закладів вищої освіти - НТУ "Дніпровська політехніка". Розмова з заслуженою працівницею освіти України, ...
389609
  Чекаленко Л. Гуманітарний вимір відносин України та Росії / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 23-27
389610
  Сакун А.В. Гуманітарний вимір освіти: модус майбутнього // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 39-42. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема гуманізації освіти, що означає перехід від авторитарного, монологічного навчання до діалогічного; зазначається необхідність переходу від концепту "людина-засіб" до концепту "людини-мети", що повинно зробити освіту майбутнього ...
389611
  Пилинський Я. Гуманітарний вимір розвитку освіти в США та України // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 43-48
389612
   Гуманітарний вісник : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр.; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Київ ; Горлівка : ГДПІІМ
Вип. 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
389613
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-02-2
Вип. 26 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389614
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-09-1
Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389615
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-13-8
Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389616
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-20-6
Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – 632 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389617
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389618
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389619
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389620
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389621
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2015. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389622
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Філософія. – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389623
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Педагогіка. – 2015. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389624
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Психологія. – 2015. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389625
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Булах І.С., Василькевич Я.З., Калмикова Л.О. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Психологія. – 2016. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389626
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Педагогіка. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389627
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 8. – 2002
389628
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 9. – 2002
389629
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 10. – 2002
389630
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 11. – 2002
389631
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 13. – 2003
389632
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 14. – 2003
389633
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 15. – 2003
389634
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 17. – 2004
389635
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 18 : Філософія. – 2004
389636
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА
№ 19. – 2004
389637
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 20. – 2005
389638
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 21. – 2005
389639
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 22. – 2005
389640
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 23. – 2005. – резюме укр. або рос. мовою
389641
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 24. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
389642
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 25. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
389643
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 26. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
389644
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 27. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
389645
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 28. – 2007. – резюме укр. або рос. мовою
389646
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 29. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
389647
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 30. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
389648
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 31. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
389649
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 32. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
389650
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 33. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
389651
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 34. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
389652
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 35. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
389653
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 36. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
389654
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 37. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
389655
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 38. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
389656
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 39. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
389657
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 40. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
389658
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 41. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
389659
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 42. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
389660
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 43. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
389661
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 44. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
389662
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 45. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
389663
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 46. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
389664
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 47. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
389665
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 48. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
389666
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 49. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389667
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 50. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389668
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 51. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389669
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 53. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389670
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 54. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389671
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 55. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389672
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 56. – 2014. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389673
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 57. – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389674
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 58. – 2014. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389675
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 59. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389676
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 60. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389677
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 61. – 2015. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389678
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 62. – 2015. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389679
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 63. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389680
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 64. – 2016. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389681
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 65. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389682
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 66. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389683
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 67. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389684
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В. Банах, В. Воронкова, І. Рижова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 68. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389685
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 69 (1). – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389686
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 70. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389687
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 71. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389688
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 72 : Філософія. – 2018. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389689
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 73 : Філософія. – 2018. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389690
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 74 : Філософія. – 2018. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389691
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 75 : Філософія. – 2018. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389692
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 76 : Філософія. – 2019. – 257 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389693
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 77 : Філософія. – 2019. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389694
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Спец. вип. № 3 : Психологія. Педагогіка. – 2003
389695
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-8550-03-Х
Спец. вип. : Педагогіка. – 2004
389696
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль : Астон, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – 2006
389697
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 20. – 2014. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
389698
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 2)
389699
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 1)
389700
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 22. – 2015. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 6)
389701
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 25. – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
389702
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 26. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
389703
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 27. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
389704
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 28. – 2018. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
389705
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 29. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 13)
389706
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 32. – 2020. – 176, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 16)
389707
  Пасова Т. Гуманітарний Давос у Києві // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Днями в університеті відбулася зустріч інтелектуалів України та Туреччини. У головній залі зібралися українські вчені, письменники, громадські діячі й навіть священнослужителі, а також група професорів із турецьких університетів, щоб обговорити ...
389708
  Півняк Г. Гуманітарний дискурс Дніпровської політехніки / Г. Півняк, Г. Первий, С. Ігнатьєва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 20-25. – ISSN 2078-1016
389709
  Козловець М.А. Гуманітарний дискурс як фактор національного самоусвідомлення українців // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 28-35
389710
   Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : колект. монографія / [Д.Ю. Арабаджиєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т прав. політології та соціології. – Одеса : Гельветика, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глави укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-916-008-9
389711
  Пролеєв С.В. Гуманітарний жypнaл versus збірка наукових праць? / С.В. Пролеєв, О.І. Хома // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 15-21. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
389712
   Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 2. – 1999
389713
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.155-165
389714
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
389715
  Губерський Л.В. Гуманітарний простір освіти: сучасні виміри та пріоритети // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 122-128. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто проблеми методологічних засад сучасного гуманітарного пізнання, окреслені перспективи розвитку гуманітарної та філософської освіти на прикладі впровадження нових курсів та використання новітніх технологій у процесі вивчення ...
389716
  Остапчук О. Гуманітарний ресурс модернізації педагогічних систем // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 14-17.
389717
  Ісаєва О. Гуманітарний розвиток студентів як складова системи вищої освіти / О. Ісаєва, Г. Шайнер // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 10 (196), жовтень. – С. 58-62. – ISSN 2308-4634
389718
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – 2015. – 51 с. – До 50-річчя від дня заснування факультету економіки, менеджменту і права. Резюме укр. англ. мовою
389719
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – 2016. – 65, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
389720
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4 (29). – 2011. – 128, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389721
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1 (38). – 2014. – 139, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389722
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1 (42). – 2015. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389723
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2 (43). – 2015. – 142, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389724
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4 (44). – 2015. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389725
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389726
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2016. – 134, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389727
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2016. – 129, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389728
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
389729
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2017. – 128, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
389730
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Проценко О.П., Чернієнко В.О. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами
389731
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389732
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389733
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389734
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2018. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389735
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2019. – 132, [1] с.
389736
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
389737
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2019. – 115, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
389738
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2019. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами
389739
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 240л. – Бібліогр. : л.205-240
389740
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г.; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
389741
  Анджапарідзе А. Гуманітарний чинник українсько-грузинського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 46-55


  The article spotlights humanitarian background of the strategic partnership between Ukraine and Georgia, special attention is paid to analysis of civilization s identity and Ukrainian-Georgian cultural cooperation. У статті висвітлюються гуманітарні ...
389742
  Чупрій Л.В. Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 266-179
389743
  Демків Уляна Гуманітарні аспекти інтервенціонізму в міжнародних відносинах XIX - початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 57-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
389744
   Гуманітарні аспекти наукових досліджень у вищому педагогічному навчальному закладі : Тези доповідей та повідомлень на конф. з підсумків наукової роботи кафедр за 1993 р. – Горлівка, 1994. – 256с.
389745
  Фесенко О. Гуманітарні аспекти підвищення комунікативної безпеки на уроках української мови, літератури та в позаурочній діяльності в умовах Київського військового ліцею імені Івана Богуна // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 292-296. – ISBN 978-617-640-323-4


  "Творчі праці юних дослідників про стійкість у боротьбі за ідеали та повернення до філософських першоджерел представників руху шістдесятників були зачитані на Церемонії вручення премії імені Ірини Калинець 2015 року, яку проводив Міжнародний освітній ...
389746
  Крисенко Д.С. Гуманітарні аспекти режиму антиіракських санкцій (1991-2003 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 119-123. – ISBN 966-614-021-7
389747
  Кривонос Р.А. Гуманітарні аспекти світової політики як предметне поле наукового дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 78-91.
389748
  Кобута С. Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин / С. Кобута, А. Яворський // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 68-76. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
389749
  Богачевська І.В. Гуманітарні важелі розвитку Української держави та гуманітарна освіта // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-24


  Аналізується державна політика у сфері гуманітарної освіти.
389750
  Деревінський В. Гуманітарні виклики для освіти й міністерства // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Сьогодні Україна потребує комплексної стратегії гуманітарної політики в усіх сферах. Стратегічним пріоритетом політики нацбезпеки має бути утвердження національної ідентичності громадян української держави.
389751
   Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – 275, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Назва обкл.: Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України", 22 вересня 2015 р. – ISBN 978-966-02-7789-2
389752
   Гуманітарні візії = Humanitarian vision : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 3, № 1 (5). – 2017. – 89 с. – Резюме укр., англ. мовами
389753
  Панасюк К. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів-військовиків // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 64-73. – ISSN 1682-2366
389754
  Язикова А.М. Гуманітарні зв"язки Росії та України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 87-88
389755
  Накорчевський А.А. Гуманітарні знання й освіта в Японії XVII-XXI ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 62-87. – ISSN 1608-0599
389756
  Корнієнко В.В. Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Корнієнко Владислав Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
389757
  Мудраков В.В. Гуманітарні модуси філософії політики // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 71-74


  "Стаття присвячена осмисленню філософії політики як галузі гуманітарного знання. Автор визначає аспекти вияву і дослідження політичного у контексті опису проблем міри гуманітарності і її способу реалізації філософією політики. Пропонуються наступні ...
389758
   Гуманітарні науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
389759
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
389760
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
389761
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
389762
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
389763
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
389764
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
389765
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
389766
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
389767
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006
389768
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006
389769
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
389770
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
389771
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
389772
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
389773
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (17). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
389774
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (18). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
389775
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (19). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
389776
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (20). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
389777
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (22). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
389778
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
389779
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
389780
  Лозовий В. Гуманітарні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні та їх вплив на національно-патріотичне виховання молоді. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 33-40
389781
  Абрамович С.Д. Гуманітарні науки в сучасному вищі в можливій перспективі Болонського процесу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 2 (91), березень - квітень. – С. 25-32
389782
  Афанасьєв О.І. Гуманітарні науки і гуманітаристика. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – C. 9-14. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  У гуманітарному знанні треба розрізняти гуманітарні науки, які сприйняли класичні ідеали науковості, і гуманітаристику, яка ігнорує їх. Одна частина гуманітаристики орієнтована на суб"єктивне, одиничне, унікальне, позараціональне, є позанауковою. ...
389783
   Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – 176 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9610-7
389784
   Гуманітарні науки і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
389785
  Марчинська Ю.А. Гуманітарні науки та домінація писемної мови // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 120
389786
  Федічев В.М. Гуманітарні проблеми воєнної безпеки держави та стан їх вирішення у Збройних Силах України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-44
389787
  Демчук Р.В. Гуманітарні стратегії "донбасизації" України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – C. 18-25. – ISSN 1996-5931
389788
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 2007. – 190 с.


  До збірника ввійшли конкурсні наукові роботи студентів, матеріали "Перших російсько-українських філософських читань", результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для ...
389789
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 2. – 2007. – 199 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389790
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 3. – 2008. – 215 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389791
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 4. – 2008. – 287 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389792
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: В.А. Бугров, Т.Г. Горбаченко, Ф.М. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
Вип. 5/6. – 2009. – 383, [1] с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389793
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 7. – 2010. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389794
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 8. – 2010. – 203 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389795
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 9. – 2011. – 116 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389796
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 10. – 2011. – 119 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389797
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 11. – 2011. – 121 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389798
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 12. – 2012. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389799
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 13. – 2012. – 216 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389800
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 14. – 2012. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389801
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 15. – 2012. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389802
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 16. – 2012. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389803
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 17. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389804
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 18. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389805
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 19. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389806
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 20. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389807
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 21. – 2014. – 171 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389808
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 22. – 2014. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389809
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 23. – 2014. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389810
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 24. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389811
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 25. – 2015. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389812
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 26. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389813
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 27. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389814
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 28. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389815
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 29. – 2017. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389816
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 31. – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
389817
   Гуманітарні студії: історія та педагогіка = Humanitarian studies: history and pedagogy : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2021-
Вип. 1 (01). – 2021. – 134, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
389818
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2010, 25-27 листоп., 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 2ий міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-004-7
389819
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011, 24-26 листоп., 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 3ій міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-154-9
389820
   Гуманітарні технології : Конспект лекцій. – Київ : КМ Аcademia, 1994. – 60с.


  Конспект лекцій сприятиме підвищенню рівня загально методологічної й теоретичної підготовки учителів, викладачів гуманітарного профілю.
389821
  Іщенко Ю.А. Гуманітарні технології: витоки та спрямування // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 161-169
389822
  Жулинський М.Г. Гуманітарні цінності й проблемні виклики глобалізації // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 169-173. – ISBN 978-966-00-0899-6
389823
  Купрійчук В.М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
389824
  Мокій А.І. Гуманітарно-інституціональні імперативи безпеки розвитку України: теоретико-методологічний аспект / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 66-69
389825
   Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади : матеріали міжнар. наук. конф., 6-7 жовт. 2017 р., м. Чернівці : [збірник] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: Марчук М.Г. та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2017. – 463, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
389826
  Соловйов Е. Гуманітарно-правова проблематика у філософській публіцистиці В.С. Соловйова // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 494-511. – ISSN 2227-7153
389827
  Діденко Л.В. Гуманітарно-соціальні виміри концепту "нормність" // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 147-149
389828
  Ховрич С.М. Гуманітраний аспект підготовки інженерних кадрів - особливість української системи вищої технічної освіти // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 246-257


  Висвітлено основні проблеми навчально-виховного процесу стосовно викладання у вищих технічних навчальних закладах дисципліни "Історія України". Аргументовано доведено, що гуманітарні дисципліни посідають чільне місце у процесі формування громадянського ...
389829
  Хохлов А.Н. Гуманная акция России в отношении населения Китая и Монголии в 1912 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 83-92. – ISSN 0042-8779


  Акція по порятунку більше 600 китайських підданих, що стали заручниками в Західній Монголії в ході Синьхайської революції 1911-1912 рр. в Китаї
389830
  Титов А.Л. Гуманность -жэнь в философской системе Сюнь-цзы // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 38-54. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
389831
  Штальберг В. Гуманность в истории человечества / [Соч.] В. Штальберга ; Пер. с нем. Н. Леонтьевой. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Образование", 1897. – VIII, 294 с.
389832
  Зиньковская Е.М. Гуманность как нравственный идеал личности социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Зиньковская Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
389833
  Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1992. – 117,2с.
389834
  Заболотский П. Гуманные мотивы поэзии Н.А. Некрасова / П. Заболотский. – 35-72с.
389835
  Морозов П.И. Гуманные требования войны // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 252-283. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
389836
  Шалыганова А. Гуманный деятель общественного просвещения : [к 180-летию со дня рождения Филонова Б.Г.] / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 66-71. – ISSN 1811-377X


  Статья к 180-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Филонова, председателя правления Харьковской общественной библиотеки.
389837
  Ткаченко М. Гуманщина в XVI-XVII в / М. Ткаченко. – К, 1927. – 32с.
389838
  Губерський Л.В. Гумас Панайотіс (- грецький дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 623. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
389839
  Петросян Д.С. Гуматистическая экономика и социальная справедливость // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0869-0499
389840
  Массон М.Е. Гумбез Манаса / М.Е. Массон, Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1950. – 144 с.
389841
  Шмид Томас Гумбольдт : Александр фонд Гумбольдт. Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 215-230 : Фото, карти, схеми. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
389842
  Прокопов Д.Є. Гумбольдт (Humboldt) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 421-423. – ISBN 966-316-069-1
389843
  Іскорко-Гнатенко Гуменна Д.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 86. – ISBN 978-617-7442-69-0
389844
   Гуменюк Борис Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 100-101. – ISBN 978-966-439-757-2
389845
   Гуменюк Борис Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 119-120. – ISBN 978-966-439-754-1
389846
   Гуменюк Борис Іванович (1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130. – ISBN 978-966-933-054-3
389847
  Кешелава В.В. Гуминизм действительный и мнимый / В.В. Кешелава. – Москва : Политиздат, 1973. – 208 с.
389848
   Гуминовые и полимерные препараты в сельском хозяйстве. – Ташкент, 1961. – 180с.
389849
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Киев
2. – 652 с.
389850
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Харьков, 1957. – 376 с.
389851
   Гумифицированные виды сырья. – Рига, 1976. – 168с.
389852
  Аляєв Г.Є. Гумільов Лев Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013-1014. – ISBN 966-316-069-1
389853
  Гандзій О. Гумільов стрілявся з Волошиним. Це була остання дуель у Російській імперії // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 62-66
389854
  Линник Р. Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію гумінових кислот силікагелем, модифікованим тетрадециламоній нітратом. На підставі отриманих результатів запропоновано методику нековалентної іммобілізації гумінових кислот на поверхні модифікованого кремнезему. Вивчено стійкість ...
389855
  Короткий В.А. Гуммерус Герман (1877-1948) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 412. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
389856
  Ельяшевич А. Гумно. Картина А.Г.Веницианова. / А. Ельяшевич. – Л., 1949. – 13с.
389857
  Боровський О. Гумовий "Брекзит". Розлучення Британії з ЄС знову розтягується на роки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 5
389858
  Кучеренко А. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C. 262-271


  У статті розглянуто одну з форм масової культури – постфольклор. Приділено увагу поняттю гумор та його літературному й психоаналітичному тлумаченню. Детально проаналізовано сучасні вияви арабського масового гумору, зокрема анекдоти, жарти, дотепи. ...
389859
  Підгрушна О.Г. Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 386-392


  У статті досліджено відтворення гумору в художньому перекладі та межі його перекладності. Розглянуто причини нерозуміння гумору з іншої культури. Проаналізовано втрати, які виникають при відтворенні гумору іншою мовою. В статье исследованы принципы и ...
389860
  Підгрушна О. Гумор в оповіданнях Марка Твена: своєрідність та відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-30. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мовно-стилістичні риси коротких оповідань М. Твена, їх кореляцію з національним американським гумором та специфіку їх перекладу українською мовою. Особливу увагу приділено специфіці національного американського гумору (сформованій, у т. ч., ...
389861
  Юдкін-Ріпун Гумор і гротеск в українській культурі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч. 2 (38) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875
389862
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Одеса : Облвидав, 1951. – 80 с.
389863
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1954. – 263 с.
389864
  Брежньов Г.І. Гумор і сатира / Г.І. Брежньов. – Київ, 1959. – 62 с.
389865
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1979. – 288 с.
389866
  Воскрекасенко С.І. Гумор і сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Дніпро, 1984. – 229 с.
389867
  Сліпчук П.О. Гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 223 с.
389868
  Яровий М.П. Гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Дніпро, 1985. – 118 с.
389869
  Молякевич Д.О. Гумор і сатира : вірші / Д.О. Молякевич. – Київ, 1986. – 215 с.
389870
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1986. – 421 с.
389871
  Сочивець І.Й. Гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ, 1987. – 561 с.
389872
  Хмелевський Ю. Гумор і сатира : цикл діалогів і монологів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 150
389873
  Нестер З.М. Гумор і сатира в творчості С.Васильченка / З.М. Нестер. – Київ, 1962. – 152с.
389874
  Березовський О.О. Гумор і сатира в Україні / Олександр Березовський. – Вид. 3-тє випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2256-68-0


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора, Підпис 19.01.2014 р.
389875
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 24-36. – (Філологічні науки)
389876
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 279-302. – ISBN 978-966-493-818-8


  Стаття присвячена дослідженню своєрідності гумору і сатири у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки". Іван Семенович називав себе "літописцем життя народного". Для цього були всі підстави, однак вважати повістяра тільки ...
389877
  Янковський С. Гумор лікує, а сатира б"є по ребрах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 лютого (№ 8). – С. 13


  Книжка-альбом "І сміх, і гріх" Орія Гори.
389878
  Гірник Г.А. Гумор та політика: соціологічний аналіз образу політика у "Вечірньому кварталі" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 234-235
389879
  Кругляк Ю.М. Гумор та сатира / Ю.М. Кругляк. – Київ : Дніпро, 1985. – 134 с.
389880
  Івко М.В. Гумор як захисний механізм // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 173-177
389881
  Денисюк Г С. Гумор як політико-комунікативна технологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 260-268


  Проаналізовані природа, роль, функції і форми політичного гумору в політико-комунікаційному просторі. Показані приклади його ефективного використання під час виборчих кампаній і його вплив на прийняття рішень громадянами. Ключові слова: гумор, ...
389882
  Пшеничних А.М. Гумор як стратегія реперспективізації предметної ситуації у діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 99-105. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
389883
  Лагода В. Гумор, сатира, лірика / В.К. Лагода. – Київ, 1983. – 295 с.
389884
  Серебряков Л. Гумор. Сатира : Чому лопнув меридіан / Л. Серебряков. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 66с.
389885
  Винницкий И.М. Гуморальная имунно-биологическая реактивность экспериментальных животных, в перитониальную полость которых введены живые аскариды / И.М. Винницкий, 1945. – 452-459с.
389886
   Гуморальная регуляция эритропоэза. – Красноярск, 1982. – 94с.
389887
  Бочкарьова О.В. Гуморальні фактори мукозального природного та набутого імунітету слизової оболонки піхви дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт / О.В. Бочкарьова, О.А. Андрієць, О.І. Боднарюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 79-84. – ISSN 2226-1230
389888
   Гуморально-гормональные механизмы регуляции функций при спортивной деятельнсти. – Москва : Наука, 1978. – 304с.
389889
  Закиров Д.З. Гуморально-ромональные механизмы адапатции в горах / Д.З. Закиров. – Фрунзе : Илим, 1983. – 111с.
389890
  Варшин Г. Гуморески / Г. Варшин. – Харків, 1929. – 126с.
389891
  Майоров М.К. Гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 96 с.
389892
  Ковінька О.І. Гуморески / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 232 с.
389893
  Безорудько В. Гуморески / Безорудько В. – Київ : Молодь, 1961. – 67 с.
389894
  Воропай А. Гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1964. – 48 с.
389895
  Вухналь Ю. Гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1964. – 142 с.
389896
   Гуморески. – К., 1968. – 155с.
389897
  Чемерис В. Гуморески / В. Чемерис. – К, 1971. – 134с.
389898
  Возіянов М. Гуморески // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 184-187. – ISSN 0130-1608
389899
  Карпов М.Г. Гуморески та байки Миколи Карпова. / М.Г. Карпов. – К., 1966. – 55с.
389900
  Добрянський А. Гуморист Микола Савчук : Штрихи до літературного портрета / А. Добрянський, Г. Стовп"юк. – Коломия : Вік, 1999. – 64с. – ISBN 966-550-110-0
389901
   Гуморист чи мученик? / за матеріалами інтернет-видань підготував Олег Пустовгар // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 листопада - 4 грудня (№ 48). – С. 11


  До 130-річчя з дня народження Остапа Вишні.
389902
  Рудько О.В. Гумористична модальність сучасної дитячої літератури (на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця XX - початку XXI століть) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 202-208


  Стаття присвячена дослідженню гумористичної модальності творів дитячої літератури на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть. Проаналізовано прозові твори, видані з 1980 по 2013 р.р., і ...
389903
  Немирович І.О. Гумористичне та ліричне / І.О. Немирович. – Київ, 1988. – 138 с.
389904
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс політики як репрезентація соціально-політичного простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 165-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
389905
  Рябченко М. Гумористичний дискурс сучасної української комбатантської прози // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 168-178. – ISSN 2312-6809
389906
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Здійснено концептуалізацію гумористичного дискурсу політики як особливого смислового поля конструювання політичних ідентичностей. З цього ракурсу розглянуто характеристики гумористичного дискурсу, його функціонування на різних рівнях ...
389907
  Возіянов М.К. Гумористичний задачник (для інтелектуалів) / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2003. – 97, [1] с. – ISBN 966-7903-71-0


  Підпис.
389908
  Коробка Г.О. Гумористичний інтрадискурс мовної картини світу окупованого Криму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 69-80. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
389909
  Караванський С. Гумористичний самвидав = Humorous self-publishing : гуморист.-сатир. вірші / Святослав Караванський ; мал. Юрія Гури. – Філядельфія : Київ, 1982. – 176 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
389910
  Стороженко О. Гумористичні оповідання : Не в добрий час. – Київ : Дpук. І. Васильченко, 1919. – 16с. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.4)
389911
  Стороженко О. Гумористичні оповідання. – Киев : Дpук. І. Васильченко. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.3)
1. Вуси; 2. Голка. – 1919. – 32с.
389912
  Чехов А.П. Гумористичні оповідання / А.П. Чехов. – Київ, 1953. – 116с.
389913
  Златогорська Р.Л. Гумористичні оповідання / Р.Л. Златогорська. – К., 1963. – 72с.
389914
  Гаврись В.І. Гумористичні оповідання / В.І. Гаврись. – Київ, 1967. – 187с.
389915
  Світличний К.К. Гумористичні оповідання / К.К. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1973. – 207 с.
389916
  Мірошниченко О.А. Гумористичні оповідання та повісті / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1986. – 365 с.
389917
  Безорудько В.Г. Гумористичні повісті / В.Г. Безорудько ; вступ. ст. В. Большака. – Київ : Дніпро, 1973. – 415 с.
389918
  Бриняк О. Гумористичні та застільно-бесідні мотиви хрестинної поезіїї українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 357-367


  У статті проаналізовано специфіку гумористичних і застільно-бесідних мотивів українських хрестинних пісень. З’ясовано їх семантику та функціональність. Визначено символічне навантаження ключових образів у мотивах. Виокреслено світоглядні константи ...
389919
  Горбонос О.В. Гумористично-сатиричний дискурс літературних казок П. Білецького-Носенка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 59-63. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Автор статті досліджує основні параметри жанрової природи літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка - генезис, проблематику, особливості змістоформи. Метою даного дослідження є виділення ролі і місця гумористично-викривальних концептів ...
389920
   Гумосовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних грунтів Правобережжя України за різних систем удобрення / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата, О.Л. Козлова, Я.О. Свіщова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
389921
  Чимитдоржиева Г.Д. Гумус в криогенных трещинах мерзлотных лугово-черноземных почв Западного Забайкалья / Г.Д. Чимитдоржиева, Ю.Б. Цыбинов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 177-183 : табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
389922
  Рябуха Е.В. Гумус и азот в почвах разных типов леса центрального Полесья УССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Рябуха Е. В.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1964. – 22л.
389923
  Завьялова Н.Е. Гумус и азот дерново-подзолистой почвы различных сельскохозяйственных угодий Пермского края // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1347-1354 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
389924
  Пономарева В.В. Гумус и почвообразование / В.В. Пономарева, Т.А. Плотникова. – Л., 1980. – 221с.
389925
  Дмитраков Л.М. Гумус луговых почв лесостепи. : Автореф... канд.биол.наук: 06.01.03 / Дмитраков Л.М.; МГУ. – М, 1974. – 30л.
389926
  Кленов Б.М. Гумус некоторых типов почв Западной Сибири. / Б.М. Кленов. – Новосибирск, 1976. – 157с.
389927
   Гумус почв Волжско-Камской лесостепи и его роль в плодородии. – Казань, 1972. – 132 с.
389928
  Ганенко В.П. Гумус почв Молдовы и его трансформация под влиянием удобрений / В.П. Ганенко; Синкевич З.А. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 132 с.
389929
  Ваксман Сельман Гумус. Происхождение, химический состав и значение его в природе / Ваксман Сельман; Под ред. Антипова-Каратаева И.Н. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 472с.
389930
  Лозовіцький П. Гумусний стан грунтів Інгулецької зрошувальної системи / П. Лозовіцький, А. Молочко, А. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу типу водного режиму та мінералізованих зрошувальних вод на пошарову (кожні 20 см) зміну запасів гумусу протягом 50-річного періоду досліджень. The results of influence of water regime type and mineralizer irrigation water in ...
389931
   Гумусний стан грунтів Київської області / С.А. Романова, О.М. Грищенко, М.О. Венглінський, Є.В. Ярмоленко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
389932
   Гумусний стан та емісія діоксиду вуглецю в агроекосистемах / В.В. Снітинський, А.Й. Габриєль, Ю.М. Оліфір, О.М. Германович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
389933
  Колоскова А.В. и др. Гумусное состояние почв Волжско-Камской лесостепи / А.В. и др. Колоскова. – Казань, 1985. – 137с.
389934
  Підвальна Г.С. Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового Побужжя / Г.С. Підвальна, С.П. Позняк; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 192 с. – ISBN 966-613-327-Х
389935
  Хижняк І.М. Гумусовий стан алювіального лучного грунту різного фітоценотичного використання (на прикладі заплави р. Сіверський Донець) // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: с. 73. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
389936
  Малик С.З. Гумусовий стан буроземно-підзолистих грунтів Пригорганського Передкарпаття / С.З. Малик, З.П. Паньків // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 37-43. – ISSN 0868-6939
389937
  Кочик Г.М. Гумусовий стан дерново-підзолистого грунту за різних систем основного обробітку і удобрення // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 47-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
389938
  Усата Р.Ю. Гумусовий стан лучно-чорноземного грунту Правобережної частини лісостепу України за різних систем удобрення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 209-216 : табл. – Бібліогр.: с. 216. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
389939
  Семащук Р. Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 40-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
389940
  Крохін С.В. Гумусовий стан чорноземів та його екологічні функції в природних і агрогенних екосистемах // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: с. 82. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
389941
   Гумусовий стан чорнозему типового глибокого важкосуглинкового за різного агрогенного та постагрогенного використання в умовах Лівобережної частини Лісостепу України / К.Б. Новосад, О.В. Товстокорий, Ю.О. Сотников, Д.В. Гавва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 69-78 : рис. – Бібліогр.: с. 76-78. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
389942
  Линник П.М. Гумусові речовини та їх роль у процесах комплексоутворення й детоксикації у водосховищах Дніпра / П.М. Линник, Т.О. Васильчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 399-408 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10. – ISBN 966-521-129-3
389943
  Тищенко С.А. Гумусовое состояние почв локально переувлажненных ланшафтов Нижнего Дона / С.А. Тищенко, О.С. Безуглова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 156-165 : табл., рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0032-180Х
389944
  Недбаев В.Н. Гумусовое состояние почв Центрального Черноземья и пути его оптимизации / В.Н. Недбаев, В.В. Дегтярев, О.С. Жерновая // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 29-36 : табл. – Библиогр.: с. 35-36. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
389945
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв / Д.С. Орлов. – М., 1974. – 333с.
389946
  Орлов Д.М. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации / Д.М. Орлов. – М, 1990. – 324с.
389947
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв. : Автореф... Доктора биол.наук: 06.01.03 / Орлов Д.С.; Моск.ун-т.Фак-т.почвоведения. – М, 1973. – 48л.
389948
  Прокашев А.М. Гумусовые педореликты в дерново-карбонатных почвах Вятско-Камского Предуралья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1148-1159 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
389949
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 244 с.
389950
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – М., 1986. – 243с.
389951
  Кокоревич Б.А. Гунар Целинский / Б.А. Кокоревич. – М, 1978. – 112с.
389952
  Мушкетик Л.Г. Гунгаризми в українських родинно-побутових піснях Закарпаття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 186-192. – ISSN 2522-493X


  У статті на фольклорному матеріалі Закарпаття проаналізовано питання українсько-угорської мовної інтерференції, зокрема розглянуто гунгаризми в українських родинно-побутових піснях Закарпаття, їх функціонування і модифікації в іншій мовній системі. ...
389953
  Піцура Т.П. Гунгаризми у складі тематичної групи лексики "хатні речі" українських говорів Карпат // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 134-139
389954
  Степаненко М.І. Гундорова Тамара Іванівна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7016-11-2
389955
  Пивовар С.Ф. Гуни / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 80. – ISBN 966-642-073-2
389956
  Ільїн В.В. Гуни // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
389957
  Павленко Ю.В. Гуни напередодні їх вторгнення в Європу / Ю.В. Павленко, Є.А. Смагулов // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 1. – С. 34-45. – ISSN 0235-3490
389958
   Гунниус Александра Федоровна. Выставка произведений. Ленинград. 1974.. – Л., 1974. – с.
389959
  Піоро І.С. Гуннська навала і Крим // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 92-102. – (Серія історії ; № 18)
389960
  Джафаров Р Ю.М. Гунны и Азербайджан. / Р Ю.М. Джафаров. – Баку, 1985. – 124с.
389961
  Яновський Я. Гуно-візантійська війна 446-449 рр.: початок боротьби Аттіли за воєнно-політичне домінування номадичної імперії" в Європі (1) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 1 (47). – С. 44-63
389962
  Дамбаев Гунсэма : повести / Дамбаев, Гарма-Доди; авториз. пер. с бурят. Е.Имбовц. – Москва : Советская Россия, 1983. – 96 с.
389963
  Синиця Є. Гунська навала // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 76-80. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
389964
  Грива Г.К. Гунта Грива: альбом репродукций / Г.К. Грива. – М., 1978. – 55с.
389965
  Коломійчук Богдан Гунфу Заходу і Сходу : розвідка боєм // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 54-56 : Фото
389966
  Шевченко Т. Гупалівщина // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 612-613. – ISBN 978-966-500-300-7
389967
  Власов В. Гупан Н.:"Нові підходи до відбору і структурування змісту підручника з історії України " // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-4.


  інтерв"ю
389968
   Гупи-кенгуру.. – М.-Л., 1968. – 47с.
389969
  Щербинин А. Гуппи : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 123-149. – ISSN 0130-6405
389970
   Гура Костянтин Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 33. – ISBN 966-8352-11-4
389971
   Гура Костянтин Олексійович (1925-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 120. – ISBN 978-966-439-754-1
389972
   Гура Костянтин Олексійович (1925-2011) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130. – ISBN 978-966-933-054-3
389973
   Гура Надія Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 120. – ISBN 978-966-439-754-1
389974
   Гура Надія Олександрівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130-131. – ISBN 978-966-933-054-3
389975
  Гура Ю.-Б. Гура. Малярство і Скульптура = Hura. Paintings and sculptures : [альбом] / [упоряд.: М. Ставнича Точі, Ю. Гура ; літ. ред.: М. Ставнича Точі, І. Цісик Дубіль ; пер. англ.: М. Ставнича Точі]. – Київ : [Родовід], 2012. – 447, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 446. – (Скрижалі духу: творчість українських митців поза межами Батьківщини = Testimonies of spirit: the creative work of Ukrainian artists outside Ukraine / Образотворче Мистецтво Гура Галерея). – ISBN 978-966-2260-25-0
389976
  Петруничева З.Н. Гуразада Аппарао: писатель-просветитель народа андхра / З.Н. Петруничева. – М., 1985. – 160с.
389977
  Тищенко Микола Гуральне право на право шинкувати горілкою в Лівобережній Україні до кінця 18 в. : До історії фінансового права Лівобережної Україні / Тищенко Микола. – Київ, 1927. – 53с.
389978
  Дроздовський Д.І. Гурбенське Берестечко // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 80-88. – ISBN 978-966-2171-97-6
389979
   Гурген Ген. – Ереван, 1957. – 24 с.
389980
  Агабекян К.Б. Гурген Маари. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Агабекян К.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21л.
389981
   Гурген Серобович Саакян. – Ереван, 1988. – 68 с.
389982
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 966-2980-20-2
Вип. 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
389983
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-676-4
Вип. 6. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
389984
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-834-8
Вип. 7. – 2014. – 391 с. – Резюме укр., англ. мовами
389985
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-962-8
Вип. 8/9. – 2014. – 233 с. – Резюме укр., англ. мовами
389986
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-920-016-7
Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – 2015. – 233 с. – Резюме укр., англ. мовами
389987
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-241-3
Вип. 11. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
389988
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І. – ISBN 978-966-353-452-7
Вип. 12. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., англ. мовами
389989
   Гуржій Олександр Іванович : доктор історичних наук, професор ; біобліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. В.В. Масненко ; уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 64 с. – (Бібліографія вчених України ; Вип. 1)
389990
  Кирилов И.А. Гурзуф : Краєзнавчий нарис / И.А. Кирилов. – Симферополь : КРИМВИДАВ, 1957. – 140 с.
389991
  Кондрашенко Л.И. Гурзуф : Путеводитель / Л.И. Кондрашенко. – 2-е изд. – Симферополь : Таврія, 1979. – 78с.
389992
  Мочалов Л.В. Гурий Захаров / Л.В. Мочалов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 110 с.
389993
  Немировская М.А. Гурий Захаров: Графика / М.А. Немировская. – Москва, 1985. – 183 с.
389994
   Гурий Иванович Марчук. – М., 1985. – 136с.
389995
  Брюсова В.Г. Гурий Никитин / В.Г. Брюсова. – Москва, 1982. – 271с.
389996
  Сабашвили Н.Л. Гурийская диалективная лексика в грузинской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабашвили Н. Л.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1954. – 18л.
389997
  Жгенти С.Д. Гурийский говор грузинского языка / С.Д. Жгенти. – Тбилиси, 1936. – 279с.
389998
  Семененко В.Н. Гурийский этап развития Азово-Черноморского бассейна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0367-4290
389999
  Чхатарайшвили К.А. Гурийское княжество. Очерк полит. и соц.-экон. истории : Автореф... канд. ист.наук: / Чхатарайшвили К.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 37л.
390000
  Тринус А. Гурін Василій Іванович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 11 : Василь Гурін. – С. 3-15.
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,