Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
389001
  Ильинская В. "Демисезонье" : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 3/4. – С. 122-130. – ISSN 0131-8136
389002
  Мегела І. "Деміан" Германа Гессе як модель екзистенційного пошуку "внутрішньої су4тності" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 276-282. – ISBN 966-8188-10-1
389003
  Самуйлов С. "Демократизация" Афганистана : что нового? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 5-18. – ISSN 0869-44435


  Роль США і НАТО
389004
  Большов Д.Г. "Демократический социализм" в плену буржуазной идеологии / Д.Г. Большов. – Москва, 1961. – 47с.
389005
  Пронин С.В. "Демократический социализм" и проблема кооперативной социализации в Англии. / С.В. Пронин. – М., 1964. – 208с.
389006
  Гехт Я. "Демократична школа - це відсутній пазл демократичного суспільства". Як реформується освіта у світі / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 1, 11


  "Яків Гехт - засновник мережі демократичних шкіл в Ізраїлі, радник шести міністрів освіти цієї країни. Яків також консультує міністерства освіти різних країн з питань демократизації освіти. Його книжку "Демократична освіта" перекладено багатьма мовами. ...
389007
  Гур В.І. "Демократичний соціалізм" і його трубадури / В.І. Гур. – Київ, 1970. – 48с.
389008
  Овсянников Н.В. "Демократия Тайсе" : судьба либерализма в Японии в первой половине ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-31. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
389009
  Жуков Б.М. "Демократия!" Иосифа Бродского на вашингтонских подмостках // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 0321-1878
389010
  Нестеренко В.Г. "Демократия" с дубинкой / В.Г. Нестеренко. – Симферополь, 1984. – 113с.
389011
  Кудряченко Андрій "Демократія: реалії versus утопії" : [рецензія] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 16-17


  За 25 століть існування демократичної традиції людство не знайшло кращої системи організації державної влади, кращого способу життєдіяльності суспільства, ніж демократія. Тому, безперечно, монографія Наталії Латигіної, побудована на вивченні ...
389012
   Де-Метц Георгій Георгійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 168-175. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
389013
   Де-Метц Георгій Георгійович (1861-1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138. – ISBN 978-966-933-054-3
389014
   Де-Метц Григорій Георгійович (1861 - 1947) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 374. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
389015
  Мошковский А.И. Дельфиний мыс / А.И. Мошковский. – М, 1986. – 430с.
389016
  Щербаков Владимир Дельфиний спецназ : арсенал / Щербаков Владимир, Чотон Джулиус, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 94-99 : Фото
389017
  Лямин Олег Дельфины - морские лунатики. Спящие на волнах // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 62-65 : фото
389018
  Олперс Э. Дельфины / Э. Олперс. – Л., 1971. – 108с.
389019
  Ващенко Богдана Дельфины с необычной судьбой. Коренные черноморцы / Ващенко Богдана, Лягушкин Виктор // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 88-96 : фото
389020
  Томилин А.Г. Дельфины служат человеку. / А.Г. Томилин. – Москва : Наука, 1969. – 248с.
389021
  Мальм Е.Н. Дельфины Черного моря / Е.Н. Мальм. – Ленинград, 1932. – 23 с.
389022
  Циммерман Тим Дельфины, рожденные свободными // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июль. – С. 94-113 : фото
389023
  Клейненберг С.Е. Дельфины. / С.Е. Клейненберг, В.М. Белькович. – М, 1967. – 64с.
389024
  Козловский Борислав Дельфины. Самый мокрый цирк / Козловский Борислав, Алексей и Александра Бушовы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 90-103 : фото. – ISSN 1029-5828
389025
   Дельфис. – Москва, 1993-
№ 1. – 2004
389026
   Дельфис. – Москва, 1993-
№ 2. – 2004
389027
   Дельфис. – Москва, 1993-
№ 3. – 2004
389028
   Дельфис. – Москва, 1993-
№ 4. – 2004
389029
   Дельфис. – Москва, 1993-
№ 1. – 2005
389030
   Дельфис : Журнал Благотворительного Фонда "Дельфис". – Москва, 1993-
№ 2. – 2005
389031
   Дельфис : Журнал Благотворительного Фонда "Дельфис". – Москва, 1993-
№ 3. – 2005
389032
   Дельфис : Журнал Благотворительного Фонда "Дельфис". – Москва, 1993-
№ 4. – 2005
389033
  Крісті А. Дельфійський оракул : Детективні оповідання, повість / А. Крісті. – Київ : Всесвіт, 1992. – 224с. – (Майстри зарубіжного детективу ; Вип. 4)
389034
  Менюк Д.М. Дельфін / Джордже Менюк ;. – Київ, 1976. – 176 с.
389035
  Коробейников Б.А. Дельфіни / Б.А. Коробейников. – К, 1979. – 24с.
389036
  Соколов Г.И. Дельфы. / Г.И. Соколов. – М., 1972. – 184с.
389037
  Синклер Э. Дельцы / Э. Синклер. – Москва, 1983. – 384с.
389038
  Синклер Э. Дельцы / Э. Синклер. – Москва, 1986. – 384с.
389039
   Дельцы от религии, или о том, как жулики и самозванцы используют в качестве компаньонов Аллаха, Христа, Иегову и других богов.. – Ташкент : Еш гвардия, 1988. – 141с.
389040
  Газенклевер В. Дельцы, "что надо" / В. Газенклевер. – М.-Л., 1929. – 77с.
389041
  Жерновой И.В. Дельше враг не прошел / И.В. Жерновой. – Краснодар, 1980. – 142с.
389042
   Дем"ян Григораш = Demyan Hryhorash biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 234 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.19 ; Нова серія). – ISBN 966-613-379-2
389043
  Чухліб Т. Дем"ян Ігнатович (Многогрішний) (1621-1703) // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 50-53
389044
  Михайленко В.М. Дем"ян Многогрішний - гетьман Сіверський / Валентина Михайленко ; худ. А. Книр ; фотохуд. Р. Шевченко ; Коропська центральна районна б-ка. – Мена : Домінант, 2011. – 62, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 59-62. – ISBN 978-966-2610-10-9
389045
  Журавльов Д.В. Дем"ян Многогрішний // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 203-206. – ISBN 978-966-14-1182-0
389046
   Дем"ян Многогрішний (Ігнатович) // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 94-95. – ISBN 978-966-8137-97-6
389047
  Ігнатенко І. Дем"ян Многогрішний та бойові дії під стінами Чернігова восени 1668 р. // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 39-45. – ISBN 978-617-7674-81-7
389048
  Палажченко О.О. Дем"ян Сергійович Коротченко / О.О. Палажченко. – К, 1974. – 224с.
389049
  Паламарчук О.Л. Дем"яненко (Колошенко) Наталія Борисівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 211. – ISSN 2075-437X


  Випускниця філологічного факультету (1993). З 1993 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: до 1996 р. - старший лаборант, з 1996 р. - асистент кафедри слов"янської філології, з 2000 р. - асистент кафедри полоністики, з ...
389050
  Паламарчук О.Л. Дем"яненко (Колошенко) Наталія Борисівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192. – ISSN 2075-437X
389051
   Дем"яненко Наталія Миколаївна (1963) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 139. – ISBN 978-966-933-054-3
389052
   Дем"яненко Олена Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 128. – ISBN 978-966-439-754-1
389053
   Дем"яненко Світлана Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 66 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
389054
   Дем"яненко Світлана Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 70-71. – ISBN 978-966-439-961-3
389055
  Круцик Р.М. Дем"янів Лаз. Геноцид Галичини : жертвам комуністичного терору 1939-1941 рр. на Прикарпатті присвячується / Роман Круцик. – Київ : Простір, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2068-15-3
389056
  Винник Н. Дем"янів Лаз: проблема меморіалізації пам"яті // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 211-214. – ISBN 978-617-7196-23-4
389057
  Бурбела В.А. Дем"янівська Людмила Семенівна (- літературознавець і критик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 368-369. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
389058
   Дем"янівська Людмила Семенівна (1936-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 128. – ISBN 978-966-439-754-1
389059
   Дем"янівська Людмила Семенівна (1936-2008) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 139. – ISBN 978-966-933-054-3
389060
   Дем"янчук Іван Лук"янович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 108. – ISBN 978-966-2726-03-9
389061
   Дем"янчук Іван Лук"янович (1910-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 128-129. – ISBN 978-966-439-754-1
389062
   Дем"янчук Іван Лук"янович (1910-1996) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 139-140. – ISBN 978-966-933-054-3
389063
  Михальченко М.І. Демагогія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 322-323. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
389064
  Щербань А.М. Демаркационная линия / А.М. Щербань. – Москва, 1988. – 186с.
389065
  Черевичний Г.С. Демаркація / Г. Черевичний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 87. – ISBN 966-642-073-2
389066
  Березинський В.П. Демаркація понять "правова субсидіарність" та "політична субсидіарність" у контексті децентралізації влади в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 230-233. – ISSN 2076-1554
389067
  Горохолінська І.В. Демаркація секулярного/постсекулярного в сучасній релігійності: філософський та богословський дискурс : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.11, 09.00.14 / Горохолінська Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 33 с. з обкл. – Бібліогр.: 43 назви
389068
  Сорока Ю. Демаркація українсько-польського кордону у 1946–1948 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 4-8


  В статті розглядаються питання встановлення українсько-польського кордону у повоєнний період. В статье рассматриваются вопросы установления украинско-польской границы в послевоенный период. The article studied the question of the establishment of ...
389069
  Кравченко В. Демарш у Хануку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 5


  "Ізраїль розсердила резолюція Ради Безпеки ООН. Під кінець року у відносинах Києва і Тель-Авіва настав льодовиковий період. У перший день Хануки прем"єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху демонстративно скасував офіційний візит очільника українського ...
389070
  Іщук Н.М. Демасифікація інформаційно-комунікаційних потоків українських мережевих мас-медій : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Іщук Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 200, [11] л. – Додатки: л. [194-211]. – Бібліогр.: л. 167-193
389071
  Іщук Н.М. Демасифікація інформаційно-комунікаційних потоків українських мережевих мас-медій : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Іщук Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16, [1] с. – Бібліогр.: 9 назв
389072
  Іщук Н.М. Демасифікація мережевих ЗМІ: історіографія та джерельна база дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – C. 178-181


  У статті розглядаються тенденції інформаційно-комунікаційної системи мережевих ЗМІ, зокрема процес демасифікації, неоднозначна природа цього явища, подаються погляди рідних дослідників, наводяться приклади. The article analyses tendencies of ...
389073
  Іщук Н.М. Демасифікація мережевих мас-медій : монографія / Іщук Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Житомир : О.О. Євенок, 2015. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-159. – ISBN 978-617-7265-46-6
389074
  Іщук Н.М. Демасифікація як соціальна трансформація: прогнози та реалії // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 14-19. – ISSN 2312-5160


  У статті систематизовано та осмислено прогнози американського футуролога Е. Тоффлера щодо демасифікації соціуму, проведено порівняльну характеристику традиційної та мережевої комунікацій, де зміни у природі, формах і форматах комунікації впливають на ...
389075
  Мар"юшкіна Валентина Яківна Демекологія інвазійних рослин в агроекосистемах та шляхи оптимізації антропізованих екосистем : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Мар"юшкіна В.Я.; Ін-тут агроекології та біотехнології укр. акад. аграрних наук. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 63 назв.
389076
  Ван Дементация амалгамой натрия микроколичеств радиоактивных изотопов редкоземельных элементов в состоянии свободном от носителя., из ацетатных растворов / Ван, Чуан-Пэнь. – Дубна, 1965. – 13 с.
389077
  Шантыко Н.И. Дементий Алексеевич Шмаринов / Н.И. Шантыко. – Москва-Ленинград : Советский художник, 1950. – 65 с.
389078
  Волошин-Гапонов Дементирующие процессы головного мозга у пациентов с болезнью Вильсона-Коновалова и рассеянным склерозом / Волошин-Гапонов, П.К. Гапонов // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 30-37. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2312-5675
389079
  Генин И.А. Дементьев, Игорь Александрович / И.А. Генин. – М, 1955. – с.
389080
  Єфимов С.О. Дементьєв Микола Єгорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 323. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
389081
  Полтораков О.Ю. Деметафоризація в термінологічних контекстах теоретичної соціології // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (72). – С. 52-58. – ISSN 1681-116Х
389082
  Шатов Д.В. Деметрио Соди-Палльярес: автор и его произведение // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 118-122. – ISSN 2224-0586


  "…Соди-Палльярес основал мексиканскую школу электрокардиографии, которая является краеугольным камнем в этой области и получила широкое признание на международном уровне. Этот факт обусловлен использованием рационального и неэмпирического подходов в ...
389083
  Мухачев И.А. Демжай-алтаец : поэма / Илья Мухачев ; [худож. В. Раменский]. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1977. – 126 с. : ил. – Миниатюрное издание
389084
  Пузенко Т. Демиденко Олександр Іванович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 2 : Олександдр Демиденко. – С. 3-30.
389085
   Демидов Всеволод Кирилович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 104-105. – ISBN 978-966-439-757-2
389086
  Волокитин Н.И. Демидов кедр / Н.И. Волокитин. – Москва, 1981. – 382с.
389087
   Демидов Сергій Вікторович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127. – ISBN 978-966-439-754-1
389088
  Бердишев Г.Д. Демидов Сергій Вікторович (- генетик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 334. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
389089
   Демидов Сергій Вікторович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138. – ISBN 978-966-933-054-3
389090
  Федоров Е.А. Демидовы / Е.А. Федоров. – Л., 1946. – 344с.
389091
  Федоров Е.А. Демидовы / Е.А. Федоров. – Молотов
2. – 1947. – 524с.
389092
  Бестужева-Лада Демидовы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 8. – С. 4-21


  Російські підприємці і промисловці, засновники і управителі гірничих підприємств у середній Росії, на Уралі, в Сибіру та на Алтаї.
389093
  Клименко Б.М. Демилитаризация в международном праве. / Б.М. Клименко. – М., 1963. – 224с.
389094
  Захаров В.В. Демилитаризация Советской зоны оккупации Германии. По новым документам российских архивов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 22-38. – ISSN 0130-3864
389095
   Демина Клавдия Петровна. Выставка произведений Ленинград. – Л, 1974. – 10с.
389096
   Деминерализация методом электродиализа. – Москва, 1963. – 352 с.
389097
  Бровко А.С. Деминутивы как средство оценочно-характеристической экспрессии в художественно-литературных текстах Леонида Леонова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 25-30. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
389098
  Гареев К. Демиург злой и добрый : личность // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 18 мая (№ 20)


  К творчеству известного укр. балетмейстера, уроженца Кишинева и гражданина Белоруссии Раду Поклитару журналисты и критики применяют весь ряд эпитетов от "гениальный" до "одиозный". Артист из балетной семьи, который танцевал 10 лет и которого не ...
389099
  Мітулінський Т. Деміївський трикутник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 10. – ISSN 2519-4429
389100
  Овчаренко О. Демілітаризація Рейнської зони і Рейнська криза 1936 року // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 315-355. – ISBN 978-617-7475-32-2
389101
  Пархомчук О.С. Демілітаризація сучасного світу як напрям політичної стратегії рішення глобальних проблем / О.С. Пархомчук, С.Л. Конопльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-101. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню важливої міжнародної проблеми - мілітаризації як глобальної проблеми сучасності та її впливу на загальний стан міжнародних відносин. Проаналізовано проблему демілітаризації сучасного світу у контексті розвитку світових та ...
389102
  Федоренко О. Демінутиви як засоби публіцистичної експресії // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 141-148.


  У статті з"ясовується роль емотивно-оцінних демінутивів як одного із засобів вираження експресії в газетних текстах. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation function of diminutives as one of methods of expression in the ...
389103
  Руда Н.В. Демінутивізовані прислівники і дієслова української та латинської мов (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 438-443


  У статті досліджено семантику та функції демінутивізованих прислівників і дієслів української та латинської мов, аналізуються універсальні риси та етномовні особливості прислівникової та дієслівної демінутивізації у зазначених мовах. В статье ...
389104
  Руда Н.В. Демінутивна десемантизація: причини і функції (на матеріалі української, латинської та англійської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 257-261


  Статтю присвячено дослідженню явища демінутивної десемантизації в українській, латинській та англійській мовах. Встановлено основні причини втрати демінутивами значення зменшеності. Проаналізовано семантику та функції десемантизованих демінутивів. ...
389105
  Руда Н.В. Демінутивна енантіосемія в українській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 165-174


  Стаття присвячена дослідженню явища демінутивної енантіосемії в українській мові. Енантіосемія трактується як універсальна ознака виразників категорії демінутивності в мовах світу, виникнення якої пояснюється, насамперед, особливостями концептуалізації ...
389106
  Халіман О. Демінутивні дієслівні форми як засоби вираження оцінки в українській мові // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 32-36. – ISSN 2415-8208
389107
  Арсеєнко А. Демістифікація "нової економіки" і проблема безробіття у США та Євросоюзі за умов глобальної кризи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С. 28-48. – ISSN 1563-3713
389108
  Климець М. Демістифікація надприродного у фантастичній прозі хорватського модернізму : на прикладі оповідань "Смерть грабаря" Н. Андріяшевича і "Бошкарина " В. Назора // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 14-141. – ISSN 0203-9494
389109
  Солдатенко В.Ф. Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр. / В.Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Наукова думка, 2017. – 746, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1602-6
389110
  Лю Бінь Деміургійно-есхатологічна концепція прологу опери А. Сальєрі "Тарара" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 56-64. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
389111
  Балан Н.В. Деміфологізація "закоханого" Шекспіра в однойменному романі Ентоні Берджеса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 43-49


  У статті проаналізовано здійснену Ентоні Берджесом художню рефлексію феномену Вільяма Шекспіра у романі «Закоханий Шекспір». Також було зроблено спробу розглянути постаті Смаглявої Леді та графа Саутгемптона у контексті роману. В статье ...
389112
  Шморгун О.О. Деміфологізація геополітики: міжнародне партнерство як похідна від національних інтересів // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 13-16. – ISBN 978-966-02-7653-6
389113
  Филипович Л. Деміфологізація етнології релігії: межі радянських та сучасних інтерпретацій // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С.190-210. – ISBN 966-7653-24-7
389114
  Єщенко П. Деміфологізація неолібералізму - шлях до подолання догматизму в економічній науці : наукові дискусії / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 14-25. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
389115
  Бахтаров А. Деміфологізація радянського тоталітаризму як одна з провідних тенденцій сучасної української прози (постмодерний дикурс) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 87-91. – ISSN 2307-2261
389116
  Фингарет С.И. Демка - камнерез владимирский: Повесть / С.И. Фингарет. – Л, 1985. – 160с.
389117
  Фортель А. Демнверсия // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 81-103. – ISSN 1728-8568
389118
  Василевский С В. Демобилизации не подлежит... / С В. Василевский, . – Москва, 1978. – 719с.
389119
  Корнилов В.Н. Демобилизация : Роман / В.Н. Корнилов. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 381с.
389120
  Стариков С.В. Демобилизованные революционные солдаты и Октябрьская революция в деревне. / С.В. Стариков. – Саратов, 1989. – 173с.
389121
  Тищук Д. Демобілізованих прийматимуть на державну службу без конкурсу // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 15
389122
  Пономарева А.В. Демогеографическая ситуация района КМА / А.В. Пономарева. – Воронеж, 1978. – 119с.
389123
  Крашеніннікова А.А. Демогеографічна система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Крашеніннікова Анастасія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 197 л. – Додатки: л. 163-177. – Бібліогр.: л. 178-197
389124
  Крашеніннікова А.А. Демогеографічна система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02 / Крашеніннікова Анастасія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
389125
  Мельник І.Г. Демогеографічний розвиток малих та середніх міст Луганської області в умовах трансформаційного періоду // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 100-105
389126
  Марочко В. Демограф Арсен Хоменко: гіпотези і реальні втрати від Голодомору // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 33-36
389127
  Дружилов С.А. Демографическая "яма" в России и грядущая безработица преподавателей вузов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 8. – С. 62-73. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются проблемы высвобождения преподавателей вузов в связи с уменьшением количества абитуриентов и студентов. Причины проблем связаны с кризисом рождаемости в 1990-е годы. Реформирование высшего профессионального образования предполагают ...
389128
  Никитенко П. Демографическая безопасность и внешняя миграция населения / П. Никитенко, С. Солодовников, С. Черныш // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-11. – ISSN 0207-3676
389129
  Ходунов А.С. Демографическая динамика в современном Иране (1979 - 2013) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 5, сентябрь -- октябрь. – С. 119-124. – ISSN 0869-1908
389130
  Ермолаев В. Демографическая перепись / В. Ермолаев. – Казань, 1924. – 256с.
389131
  Клупт М.А. Демографическая повестка XXI в.: теории и реалии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 8 (316). – С. 60-70. – ISSN 0132-1625
389132
   Демографическая политика. – М, 1974. – 212с.
389133
   Демографическая политика. – М, 1983. – 189с.
389134
   Демографическая политика в региональном разрезе. – М, 1988. – 163с.
389135
   Демографическая политика в современном мире. – Москва : Наука, 1989. – 180с.
389136
   Демографическая политика в СССР. – М, 1983. – 112с.
389137
  Кваша А.Я. Демографическая политика в СССР. / А.Я. Кваша. – М., 1981. – 200с.
389138
  Павлова М. Демографическая политика России: размышления в условиях кризиса // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 81-101
389139
   Демографическая политика социалистического общества. – М, 1986. – 190с.
389140
  Фадеева Т.А. Демографическая политика: ее теоретические и практические аспекты в свете определения термина "миграция населения" // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 37-40. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
389141
   Демографическая политика: осуществление и совершенствованиев условиях развитого социализма. – К, 1982. – 851с.
389142
  Вишневский А.Г. Демографическая революция / А.Г. Вишневский. – Москва : Статистика, 1976. – 240с.
389143
  Франсуа Нондо Демографическая ситуация в отдельных Африканских странах : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Франсуа Нондо; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1970. – 22л.
389144
  Иванова Т.И. Демографическая ситуация в современной Украине и ее причины / Т.И. Иванова, С.С. Марочко, А.В. Олейник // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 159-167. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
389145
   Демографическая ситуация в СССР. – М, 1976. – 118с.
389146
  Плакса Ю.В. Демографическая ситуация в Украине // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2012. – Вип. 143 : Економічніі науки. – С.139-144. – ISSN 2224-8420
389147
  Прибыткова И. Демографическая ситуация в Украине в зеркале Всеукраинской переписи населения 2001 г. // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.133-142
389148
  Сивцева С.И. Демографическая ситуация в якутии в 1941-1945 годах // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 84-94. – ISSN 0869-5687
389149
  Кваш Александр Яковлевич Демографическая ситуация и демографическая политика в СССР : Автореф... д-ра экон.наук: 08.00.18 / Кваш Александр Яковлевич; МГУ. – М., 1974. – 64л.
389150
   Демографическая ситуация и демографическая политика в ФРГ. – М, 1989. – 53с.
389151
  Покровская И.П. Демографическая ситуация и использование трудовых ресурсов в Карелии / И.П. Покровская, В.Л. Зинчук. – Петрозаводск, 1986. – 110с.
389152
  Зайончовская Ж.А. Демографическая ситуация и расселение / Ж.А. Зайончовская. – Москва : Наука, 1991. – 130с.
389153
   Демографическая ситуация и расселение населения в сельской местности РСФСР. – М, 1986. – 83с.
389154
  Боярский А.Я. Демографическая статистика / А.Я. Боярский, П.П. Шушерин. – Изд.2-е, испр. – М, 1955. – 332с.
389155
  Мерков А.М. Демографическая статистика / А.М. Мерков. – 2-е изд. доп. – М., 1965. – 215с.
389156
  Стеценко С.Г. Демографическая статистика / С.Г. Стеценко, И.В. Козаченко. – К., 1984. – 407с.
389157
  Паевский В.А. Демографическая структура и популяционная динамика певчих птиц / В.А. Паевский; Российская академия наук, Зоологический ин-т. – Санкт-Петербург; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-87317-458-4
389158
   Демографические аспекты занятости. – М, 1975. – 126с.
389159
   Демографические аспекты ускорения соцаально-экономического развития. – Киев
Ч. 1. – 1997. – 120 с.
389160
   Демографические аспекты ускорения соцаально-экономического развития. – Киев
Ч. 2. – 1997. – 126 с.
389161
   Демографические аспекты ускорения соцаально-экономического развития. – Киев
Ч. 4. – 1997. – 130 с.
389162
   Демографические аспекты ускорения социально-экономического развития. – Х, 1987. – 120с.
389163
  Левицкий Е.М. Демографические вопросы воспроизводства населения Сибири и Дальнего Востока : Автореф... канд. экон.наук: / Левицкий Е. М.; АН СССР, Сиб. от-ние. Ин-т экон. и орган. пром. – Новосибирск, 1962. – 23л.
389164
  Араб Демографические и экологические прогнозы : критика современных буржуазных концепций / Э.А. Араб-Оглы. – Москва : Статистика, 1978. – 319 с.
389165
  Саакян А.Р. Демографические изменения в Японии во второй половине XX - начале XXI в. и их влияние на численность и качественные характеристики рабочей силы // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-93. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
389166
  Тольц Марк Демографические изменения среди постсоветских мигрантов в Израиле // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 2. – С. 91-113. – ISSN 1810-228Х
389167
   Демографические исследования. – М, 1988. – 149с.
389168
  Судоплатов А.П. Демографические концепции = (критический анализ) : Учебное пособие / А.П. Судоплатов. – Москва : Московский университет, 1974. – 122с.
389169
  Дарский-Точинский Демографические методы изучения брачности и плодовитости женщин : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Дарский-Точинский Л.Е.; Дарский-Тлчинский Л.Е.; Моск. экон.-стст. ин-т. – М., 1968. – 35л.
389170
   Демографические модели. – Москва : Статистика, 1977. – 182с.
389171
  Раков А.А. Демографические основы народнохозяйственного планирования / А.А. Раков. – Минск, 1990. – 268 с.
389172
   Демографические особенности и использование трудовых ресурсов Урала. – Свердловск, 1974. – 140с.
389173
   Демографические перспективы Украинской ССР до 2000 года : науч. доклад. – Киев : Институт экономики АН УССР, 1974. – 60 с. : табл. – В сборе материалов, их обраб. и демогр. расчетах принимали участие инженеры: Н.И. Брикер, В.А. Задорожная, Е.М. Палий [и др.]. – Библиогр. в подстроч. примеч.
389174
  Злотников А.Г. Демографические проблемы в концепциях Нобелевских лауреатов по экономике // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 193-206. – ISSN 2312-7600
389175
   Демографические проблемы занятости. – М, 1969. – 216с.
389176
  Максакова Л.П. Демографические проблемы занятости в Узбекской ССР / Л.П. Максакова. – Ташкент, 1989. – 173с.
389177
  Ходжабекян В.Е. и др. Демографические проблемы и воспроизводство трудовых ресурсов / В.Е. и др. Ходжабекян. – Ереван, 1983. – 282с.
389178
  Демиденко Э.С. Демографические проблемы и перспективы больших городов / Э.С. Демиденко. – М, 1980. – 231с.
389179
  Лебедев Е.А. Демографические проблемы Иордании / Е.А. Лебедев. – Москва, 1972. – 100с.
389180
  Польский С.А. Демографические проблемы развития Минска / С.А. Польский. – Минск, 1976. – 152с.
389181
  Копылов В.А. Демографические проблемы России : География. Население России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 10-17 : Табл. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
389182
   Демографические проблемы семьи. – М, 1978. – 208с.
389183
   Демографические проблемы социалитического общества. – М, 1991. – 187с.
389184
  Переведенцев В.И. Демографические проблемы СССР / В.И. Переведенцев. – Москва, 1979. – 41с.
389185
  Ивахнюк Ирина Валентиновна Демографические проблемы стран Восточной Африки (Кения, Танзания, Уганда) : Автореф... канд. экономич.наук: 08.00.17 / Ивахнюк Ирина Валентиновна; АН СССР, Ин-т Африки. – М., 1980. – л.
389186
   Демографические прогнозы. – М, 1973. – 167с.
389187
  Медков Виктор Михайлович Демографические прогнозы ООН для мира и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 135-151. – Бібліогр.: с. 135, 146. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
389188
  Ходжабекян В. Демографические процессы в Армении в городе и на селе // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 163-173. – ISSN 0207-3676
389189
  Соболева С.В. Демографические процессы в региональном социально-экономическом развитии / С.В. Соболева. – Новосибирск, 1988. – 205с.
389190
  Шахотько Л.П. Демографические процессы в Республике Беларусь после принятия национальной программы демографической безопасности на 2007-2010 годы / Л.П. Шахотько, Г.Н. Кравченко, Т.П. Полевцова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 9. – С. 18-26. – ISSN 0320-8168
389191
  Кулешова Н.С. Демографические процессы в современной России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 40-47. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
389192
   Демографические процессы в социалистическом обществе = Demographic processes in socialist society. – Москва, 1981. – 295 с.
389193
   Демографические процессы в СССР. – М, 1983. – 137с.
389194
   Демографические процессы в СССР. – М, 1990. – 211с.
389195
   Демографические процессы в СССР, 20-80-е гг.. – М, 1991. – 125с.
389196
  Пирожков С.И. Демографические процессы и возрастная структура населения / С.И. Пирожков. – Москва : Статистика, 1976. – 136с.
389197
   Демографические процессы и их закономерности. – Москва : Мысль, 1986. – 191с. – Библиогр.: с. 185-190
389198
  Слесарев Г.А. Демографические процессы и социальная структура социалистического общества / Г.А. Слесарев. – Москва, 1978. – 222с.
389199
   Демографические процессы на Балканах в средине века. – Калинин, 1984. – 131с.
389200
   Демографические процессы на Урале в эпоху феодализма. – Свердловск, 1990. – 146с.
389201
  Бурлин В.Ф. Демографические процессы Украинской ССР (Экон.-стат. исслед.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бурлин В.Ф. ; КИНХ. – Киев, 1969. – 23 с.
389202
  Бедный М.С. Демографические процессыи прогнозы здоровья населения / М.С. Бедный. – М, 1972. – 303с.
389203
  Либанова Э.М. Демографические сдвиги в контексте социального развития // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 9-23. – ISSN 2072-9480
389204
  Бражников Г. Демографические сдвиги на рубеже веков // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 9. – С. 74-78
389205
  Бедный М.С. Демографические факторы здоровья / М.С. Бедный. – М, 1984. – 245с.
389206
  Шургая О. Демографические ценности: последствия изменений и тенденции (демосоциологический анализ) // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 15-43. – ISSN 0207-3676
389207
  Никитенко В.В. Демографический аналих поколений / В.В. Никитенко. – Москва : Статистика, 1979. – 149 с.
389208
  Акимов А. Демографический взрыв, старение населения и трудосберегающие технологии: взаимодействие в XXI в. // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 50-60. – ISSN 0131-2227
389209
   Демографический ежегодник России. 2007 = The demographic yearbook of Russia : статистический сборник. – Москва : Росстат, 2007. – 552с. – ISBN 978-5-89476-228-9
389210
   Демографический ежегодник СССР. – М, 1990. – 639с.
389211
  Беляевский И.К. Демографический маркетинг: наука и практика // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 4. – С. 24-34. – ISSN 0320-8168
389212
  Петраков А.А. Демографический мир семьи / А.А. Петраков. – Ижевск, 1988. – 162 с.
389213
   Демографический переход - специфика российской модели / Н.М. Ромашевская, В.Г. Доброхлебов, Е.И. Медведева, С.В. Крошилин // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2012. – № 1 (55). – С. 23-31. – ISSN 1561-7785
389214
  Нагиев С.К. Демографический потенциал Азербайджана и города Баку // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 344-349
389215
  Дарадур Н. Демографический потенциал АТО Гагаузии: реалии и перспективы // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 141-144
389216
  Крупнов Юрий Демографический провал. "Не у дел" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 76-77 : фото. – ISSN 1029-5828
389217
  Смирнова Александра Ивановна Демографический фактор общественного развития (структура, механизм действия) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Смирнова Александра Ивановна; МВ и ССО РСФСР, Уральский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 21л.
389218
   Демографический энциклопедический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 607с.
389219
   Демографическое и экономическое развитие в регионе. – М, 1983. – 255с.
389220
   Демографическое поведение населения. – Ташкент, 1987. – 79с.
389221
  Вагина Г.Н. Демографическое прогнозирование в воспроизводстве трудовых ресурсов экономического района. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Вагина Г.Н.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
389222
  Васильев С.Б. Демографическое развитие в Карелии в начале ХХІ века / С.Б. Васильев, М.М. Шумилова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 1. – С. 75-78. – ISSN 0320-8168
389223
   Демографическое развитие и трудовые ресурсы БССР. – Минск, 1988. – 191 с.
389224
  Осипов Г. Демографическое развитие России в ХХ веке: стратегический выбор и механизмы осуществления // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 9. – С. 27-30
389225
  Клупт М.А. Демографическое развитие России: нефтяной нарратив // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 56-66. – ISSN 0132-1625
389226
   Демографическое развитие семьи. – М, 1979. – 192 с.
389227
   Демографическое развитие Сибири периода феодализма. – Новосибирск, 1991. – 191с.
389228
   Демографическое развитие СССР в послевоенный период. – М, 1984. – 185с.
389229
   Демографическое развитие Украинской ССР. – К, 1977. – 221с.
389230
   Демографическое развитие Украинской ССР (1970-1979 гг.). – Киев : Наукова думка, 1987. – 254с.
389231
  Есипов Н.С. Демография / Н.С. Есипов. – Алма Ата, 1986. – 84с.
389232
  Борисов В.А. Демография : Учебник для вузов / В.А. Борисов. – Москва : Nota Bene, 1999. – 272с. – ISBN 5-8188-0016-4
389233
  Борисов В.А. Демография : учебник для студентов высших учебных заведений / В.А. Борисов. – Изд. 3-е, исправл. и доп. – Москва : Nota Bene, 2003. – 344 с. – ISBN 5-8188-0060-1
389234
  Медков В.М. Демография : Учебник для студ. социальных и гуманит. факультетов и вузов по специальности 020300 Социология / В.М. Медков. – Москва : ИНФРА-М, 2003. – 544 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-001344-X


  Отражены основные разделы курса демографии: предмет этой науки и ее место среди других дисциплин, взаимосвязь с социологической наукой, источники данных о населении, показатели динамики и структуры населения. Для студентов и преподавателей социолог.
389235
  Медков В.М. Демография : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец. 020300 Социология / В.М. Медков; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – 576с. – (Классический университетский учебник / Ред. сов. серии: Председатель сов. В.А. Садовничий; Члены совета: О.С.Виханский, А.К.Голиченков, М.В.Гусев и др.). – ISBN 5-16-001841-7
389236
  Медков В.М. Демография : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 020300 "Социология" / В.М. Медков. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 688 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-002084-6


  Отражены основные разделы курса демографии: предмет этой науки и ее место среди других дисциплин, взаимосвязь с социологической наукой, источники данных о населении, показатели динамики и структуры населения
389237
  Баталина Т.С. Демография в литературе и искусстве / Т.С. Баталина. – Москва : Мысль, 1986. – 90, [3] с. – (Попул. демография)
389238
  Стешенко В.С. Демография в современном мире / В.С. Стешенко. – Москва : Статистика, 1978. – 248 с
389239
   Демография и природа. – М, 1986. – 1986с.
389240
  Николаевский Д.А. Демография и ресурсы : факторы цивилизационных перемен // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С.111-117. – ISSN 0132-1625
389241
  Томилин С.А. Демография и социальная гигиена. / С.А. Томилин. – М., 1973. – 311с.
389242
  Новосельский С.А. Демография и статистика: избр. произведения / С.А. Новосельский. – Москва, 1978. – 269с.
389243
   Демография и экология крупного города. – Л, 1980. – 157с.
389244
  Дриккер А.С. Демография как инструмент эволюции культуры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 134-144. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
389245
   Демография поколений. – М, 1972. – 184с.
389246
  Клупт М.А. Демография регионов Земли : М. Клупт. – Москва ; Санкт-Петербург [ и др. ] : Питер, 2008. – 347 с. – ISBN 978-5-91180-584-5
389247
  Шелестов Д.К. Демография: история и современность / Д.К. Шелестов. – М., 1983. – 271с.
389248
  Петровська М. Демографічна безпека Львівської області: проблеми та ризики її досягнення / М. Петровська, Н. Верчин, Є. Іванов // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 84. – С. 23-34. – ISSN 2413-7154
389249
  Цвігун І.А. Демографічна безпека України: аналіз і стратегія розвитку : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 175-182 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
389250
  Грішнова О.А. Демографічна безпека України: індифікатори, рівень, загрози / О.А. Грішнова, Ю.М. Харазішвілі // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 65-80. – ISSN 2072-9480
389251
  Александрова О.Ю. Демографічна безпека України: оцінка стану, акценти державного регулювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – C. 69-75. – ISSN 2306-6792
389252
  Мазур Н. Демографічна безпека: формування системи оцінювання / Н. Мазур, О. Кобилочна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 18-27 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
389253
  Крисаченко В.С. Демографічна взаємодія цивілізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 6-26. – ISBN 966-628-117-1
389254
  Гусєва Н.В. Демографічна деградація Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в пострадянський період / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 84-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
389255
  Ніколаєць Ю.О. Демографічна динаміка населення Галичини другої половини 1940-х - 1950-х років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 261-284
389256
  Даніч В.М. Демографічна динаміка та потенційний попит на освітньому ринку кластера регіонів / В.М. Даніч, А.О. Сокіл // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 101-111. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
389257
  Башли М. Демографічна динаміка угорців Закарпаття (1989-2001 рр.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 19-28. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
389258
  Дмитренко Г.А. Демографічна і системна кризи в Україні: стратегія змін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 7-9
389259
  Дністрянський М. Демографічна криза в Україні як проблема національної безпеки: які причини і можливості виходу? // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 16-20
389260
   Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії. – Київ, 2001. – 560с. – ISBN 966-02-1513-4
389261
  Магійович І. Демографічна криза та особливості виходу з неї у сільських регіонах України // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 70-79 : табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – ISSN 2313-3627
389262
  Жиляєв І.Б. Демографічна криза та проблеми вищої школи / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 72-73. – ISBN 978-966-7909-71-0
389263
  Хрящевська Л. Демографічна криза та руйнація соціальної інфраструктури в українському селі у 1991-2001 pоках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 91-95. – ISSN 1998-4634
389264
  Рингач Н.О. Демографічна модернізація в Україні: трансформація режиму смертності // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
389265
  Романцов В.О. Демографічна наука / В. Романцов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 87-90. – ISBN 966-642-073-2
389266
  Степура Т.М. Демографічна основа формування людського потенціалу України / Т.М. Степура, І.І. Дідович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 383-390. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
389267
  Покляцький С.А. Демографічна оцінка великих міст України як індикатор умов життя населення // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 174-177. – ISBN 978-617-7069-75-8
389268
  Романцов В.О. Демографічна політика / В. Романцов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 90. – ISBN 966-642-073-2
389269
  Кланца А.І. Демографічна політика держави та механізми її реалізації // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Р.В. Войтович. – Київ, 2018. – № 8. – С. 56-62. – (Серія державне управління)
389270
  Щедрова Г.П. Демографічна політика як чинник національної безпеки держави: порівняльний аспект // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 184-201
389271
  Макарова О.В. Демографічна політика: сучасні реалії та перспективи // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-11.
389272
  Волощук В.М. Демографічна проблема: глобальні тенденції, наслідки для України / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 54-62. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
389273
  Мельничук С. Демографічна ситуація в гірських населених пунктах України: соціально-економічний і правовий аспекти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 30-32.
389274
  Палій О.М. Демографічна ситуація в країнах Центральної та Східної Європи // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-13.
389275
  Мельник Л. Демографічна ситуація в регіонах України як передумова формування та розвитку трудового потенціалу / Л. Мельник, С. Батиченко // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Костріков С.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 27. – С. 81-89. – ISSN 2076-1333
389276
  Панченко Н.П. Демографічна ситуація в Сумській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 130-135. – Бібліогр.: 8 назв
389277
  Семенюк Анна Демографічна ситуація в Україні- національна трагедія / А. Семенюк : Духовна вісь, 2001. – 16с. – ISBN 966-95970-3-Х
389278
   Демографічна ситуація в Україні : матеріали наукової конференції (жовтень 1993 р., м. Київ.) : у 3-х част. – Київ. – ISBN 5-7778-0180-3
Ч. 1 : Відтворення населення та демографічна політика. – 1993. – 204с.
389279
   Демографічна ситуація в Україні : :Матеріали наукової конференції: У 3-х частинах. – Київ. – ISBN 5-7778-0181-1
Ч. 2 : Проблеми охорони здоров"я населення. – 1993. – 180с.
389280
   Демографічна ситуація в Україні : Матеріали наукової конференції: У 3-х частинах. – Київ. – ISBN 5-7778-0193-5
Ч. 3 : Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу. – 1993. – 115с.
389281
  Задорожна Р. Демографічна ситуація в Україні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.48-52
389282
  Жиров Б.Г. Демографічна ситуація в Україні та шляхи її покращення / Б.Г. Жиров, А.М. Краснова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 219-222


  У статті проводиться аналіз демографічній ситуації в України Розглянуті основні фактори, що впливають на демографічні тенденції в країні, а також виявлені важливі чинники, які зумовлюють зміну чисельності населення країни та його перерозподіл між ...
389283
  Весельська Л.А. Демографічна ситуація в Україні як чинник впливу на соціальну безпеку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 66-71
389284
  Жуков А.В. Демографічна ситуація в Україні. Окремі аспектиі напрями ії розв"язання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 60-64. – ISSN 2222-4459
389285
  Рамазанов Шаміль Демографічна ситуація в Україні: тенденції розвитку та ризики // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье на основе научных публикаций, статистических данных и других материалов сделана попытка анализа состояния демографической ситуации в Украине на современном этапе, определения ее тенденций, а также роли государства в решении этой проблемы.
389286
  Рогожин О.Г. Демографічна ситуація в українському селі: регіональні особливості і тенденції у 1995-2001 рр. // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 145-158.
389287
  Афоніна Олена Демографічна ситуація в Харківській регіональній системі розселення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 84-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
389288
  Воловик Л.М. Демографічна ситуація і міграційна активність населення периферійних районів (на прикладі Київської області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 200-207


  У статті проаналізовано особливості демографічної ситуації і міграційної активності населення периферійних районів (на прикладі Київської області). В статье проанализированы особенности демографической ситуации и миграционной активности населения ...
389289
  Руснак А.В. Демографічна ситуація та її вплив на розвиток сільських територій Херсонської області / А.В. Руснак, Л.О. Алєщенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 32-34. – ISSN 2306-6806
389290
  Гудзеляк Ірина Демографічна ситуація та розселення населення у Яворівському районі Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 91-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
389291
  Семенов В.Ф. Демографічна ситуація та соціально-економічний розвиток субрегіонів Одеської області : Географія регіонів / В.Ф. Семенов, В.Д. Олійник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-61 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
389292
  Гущук І.В. Демографічна ситуація та стан захворюваності населення Рівненської області за 2013-2017 роки / І.В. Гущук, А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
389293
  Гудзеляк І. Демографічна ситуація у місті Львові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 109-117. – (Серія географічна ; вип. 41). – ISSN 2078-6441
389294
  Бесєдіна К.Є. Демографічна ситуація у сільській місцевості АР Крим: стан і регіональні відмінності (2003-2013 рр.) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 49-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
389295
  Бесєдіна К.Є. Демографічна ситуація у сільської місцевості АР Крим // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 114-117
389296
  Чорний Р. Демографічна ситуація як визначальна передумова розвитку трудового потенціалу в сільських поселеннях / Р. Чорний, Л. Шевчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 67-70. – ISSN 1728-9343
389297
  Ковпак Л.В. Демографічна складова життєвого простору України (1991-2010 роки) // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 184-193. – ISBN 978-966-02-6441-0
389298
  Боднар Н.Р. Демографічна складова трудоресурсної безпеки України: ключові загрози // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 137-143
389299
  Романцов В.О. Демографічна статистика / В. Романцов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 90. – ISBN 966-642-073-2
389300
  Габрук О.І. Демографічна статистика : (аналітично-статистична інформація) / О.І. Габрук; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип.15. – 2002. – 40с.
389301
  Пальян З.О. Демографічна статистика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; З.О. Пальян. – Київ : КНЕУ, 2006. – 132с. – ISBN 966-574-493-3
389302
  Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії : Підручник для студ. вищ. навч. закл., навчаються за програмою бакалавра зі спеціальності "Економічна статистика" / С.Г. Стеценко. – Київ : Вища школа, 2005. – 416с. – ISBN 966-642-298-0


  Розглянуто методи дослідження демографічного і соціально-економічного складу населення України та його природного руху. Наведено статистичні дані про стан і рух населення в історичному процесі. Для студентів економічних спеціальностей вищих ...
389303
  Козловський С.В. Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку / С.В. Козловський, Г.Ф. Мазур, А.В. Непиталюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 14-19. – ISSN 2306-6806


  "У статті проаналізовано вплив змін чисельності та структури населення, спричинених природним та механічним рухом, на масштаби національного виробництва. Охарактеризовано зазначені взаємозалежності з огляду на необхідність поліпшення системи публічного ...
389304
  Гусєва Н. Демографічна характеристика міста Дніпропетровськ / Н. Гусєва, О. Суптело // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 107-114. – ISSN 2076-1333
389305
  Бараняк І.Є. Демографічне відтворення в умовах формування та розвитку територіальних міграційних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Бараняк Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 28 назв
389306
  Стешенко В. Демографічне прогнозування та його вплив на формвання професійцної армії в Україні / В. Стешенко, М. Хижняк, О Шекера // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.341-350
389307
  Курило І.О. Демографічне старіння у столиці України, його особливості та сучасні виклики // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 17-36. – ISSN 2072-9480
389308
  Горбань Т.С. Демографічний аспект зростання економіки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 82-89. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
389309
  Олійник О.В. Демографічний аспект ісламського фвктора та його місце в Європі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 447-455
389310
  Кислий О.Є. Демографічний вимір історії / Олександр Кислий; Кримська філія Ін-ту археології НАНУ; Ін-т економіки НАНУ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ. – Київ : Арістей, 2005. – 328с. – ISBN 966-8458-48-6


  Глобальні процеси сучасності потребують перегляду старої, заснованої на концептуальних засадах епохи Відродження схеми розвитку людини і суспільства
389311
  Марінченко О.О. Демографічний вимір поразки 1941 р.: масштаби втрат РСЧА військовополоненими на території України // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 151-171. – ISSN 0130-5247
389312
  Васильців Т.Г. Демографічний вимір сталого розвитку України / Т.Г. Васильців, Т Р. Теслюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
389313
  Бортник Т.О. Демографічний на планувальний аспекти трансформації великого міста // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 191-193. – ISBN 978-966-285-399-5
389314
  Скляр В. Демографічний потенціал та етномовний склад населення Донбасу (підпорядковані Україні та окуповані терени // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 24-38. – ISSN 0130-6936
389315
  Барановський М.О. Демографічний потенціал центрів територіальних громад регіонів українського Полісся як важливий чинник ефективності адміністративно-територіальної реформи // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 17-19. – ISBN 978-966-285-361-2
389316
  Алфьоров М. Демографічний розвиток міст Східної України в 1920-1939 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 40-43. – ISSN 1728-9343
389317
  Алфьоров Микола Демографічний розвиток міст Східної України в 1920-1939 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 40-44. – ISSN 1728-9343
389318
  Тарапата Д.О. Демографічний розвиток населення середньобузької локальної групи розвинутого Трипілля // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 1. – С. 3-15. – ISSN 0235-3490
389319
  Комарницький Василь Демографічний розвиток села Комарники Турківського району Львівської області у XVIII - XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 60-65
389320
  Єхануров Ю.І. Демографічний розвиток як державний пріоритет України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-6.
389321
  Зоря О.П. Демографічний стан в Україні в умовах глибокої трансформаційної економічної кризи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 89-92. – ISSN 2077-1800
389322
  Шаповал А. Демографічний стан і проблеми відтворення населення України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 20 (257). – С. 22-23
389323
  Шаповал А.П. Демографічний стан сучасного українського суспільства: соціологічно-філософський дискурс / А.П. Шаповал. – Київ : Логос, 2017. – 233, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-234 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-17-1
389324
  Романюк Е.С. Демографічний та географічний фактори впливу на реформування вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 325-329. – ISSN 2218-5348
389325
  Рубан О.В. Демографічний фактор гуманізації економічних відносин в умовах забезпечення сталого економічного зростання в Україні // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 28-32
389326
  Крентовська О. Демографічний чинник старіння населення в реформуванні системи охорони здоров"я України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 203-214
389327
  Корчун В.С. Демографічні аспекти економічного розвитку сучасної цивілізації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 17-20. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
389328
  Гнибіденко І. Демографічні аспекти національної безпеки держави // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-18.
389329
  Колмакова О.М. Демографічні аспекти національної безпеки України / О.М. Колмакова, В.В. Смачило // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 225-229. – ISSN 2075-4892
389330
  Білей А.В. Демографічні аспекти соціального розвитку Київського регіону / А.В. Білей, Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-56. – (Географія ; Вип. 48)


  Проаналзовано фактори формування демогеографічної ситуації та особливості розвитку процесів природного і механічного руху населення в Київському регіоні.
389331
  Слюсар Л. Демографічні витоки та наслідки проблеми соціального сирітства в сучасній Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 33-41
389332
  Кравченко Є.О. Демографічні втрати населення України у 1930-х pp. за даними зарубіжної та вітчизняної історіографії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 113-121. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
389333
  Козицький А. Демографічні втрати України від Голодомору 1932 - 1933 років у контексті підрахунку геноцидних жертв XX ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 50-67. – ISBN 978-617-7122-39-4
389334
   Демографічні втрати України внаслідок Голодомору 1932-1933 років, голодів 1921-1923, 1946-1947 років = Demographic losses of Ukraine due to the Holodomor of 1932-1933, famines of 1921-1923, 1946-1947 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 14-18. – ISSN 1810-3944
389335
  Левчук Н. Демографічні втрати України внаслідок голоду 1932 - 1933 років: регіональні та міжпоселенські відмінності // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 392-408. – ISBN 978-966-1594-12-7
389336
  Гладун О.М. Демографічні втрати України під час першого радянського голоду 1921-1923 рр. / О.М. Гладун, О.П. Рудницький, Н.В. Кулик // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (38). – С. 11-29. – ISSN 2072-9480
389337
   Демографічні дослідження = Studies on Demography : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : НАН України, ін-т економіки, 1970-. – ISBN 966-02-0937-1
Вип. 21. – 1999. – до №20 назва "Демографические исследования"
389338
   Демографічні дослідження = Studies on Demography : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : НАН України, ін-т економіки, 1970-. – ISBN 966-02-1504-5
№ 22. – 2000. – до № 20 назва "Демографические исследования"
389339
   Демографічні дослідження = Studies on Demography : Збірник наукових праць. – Київ : НАН України, ін-т економіки, 1970-. – ISSN 0207-0383
№ 25. – 2003. – до № 20 назва "Демографические исследования"
389340
  Іляш О.І. Демографічні загрози відтворення населення та їхній вплив на систему безпеки трудового потенціалу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 137-145


  Досліджено демографічні зміни в Україні, які відбулися у 2000-2010 роках і спричинили негативний вплив на систему соціальної безпеки держави.
389341
  Качмала В. Демографічні зміни на Лівобережній Україні на початку XX ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 126-135. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 4)
389342
  Хвіст Вікторія Олексіївна Демографічні зміни у складі населення незалежної України: українознавчий аспект : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Хвіст В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
389343
  Хвіст Вікторія Олексіївна Демографічні зміни у складі населення незалежної України: українознавчий аспект : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Хвіст Вікторія Олексіївна; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2003. – 250 л. + Додатки: л. 233 - 250. – Бібліогр.: л. 182 - 232
389344
  Зиль В. Демографічні наслідки Другої світової війни для польської етнічної меншини Волині // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 139-144. – ISBN 978-966-600-651-9
389345
  Соловей Д. Демографічні наслідки колоніяльної політики ЦК КПРС внутрі СРСР : 2. Демографчні наслідки колоніяльної політики ЦК КПРС внутрі СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 130, листопад : листопад. – С. 13-18
389346
  Іржавська А. Демографічні наслідки нацистського фізичного терору проти східних слов"ян періоду Другої світової війни // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 259-272. – ISBN 978-966-1594-12-7
389347
  Попов В.М. Демографічні особливості відтворення трудового потенціалу аграрної сфери в умовах ринкових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-52. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито сутність та тенденції демографічних процесів як природної основи формування трудового потенціалу аграрного сектору економіки. Обгрунтована необхідність заходів щодо покращення демографічної основи відтворення трудового потенціалу.
389348
  Васильєва М. Демографічні особливості становлення сім"ї в поліетнічному середовищі Одещини // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 420-425. – ISBN 978-966-171-783-0
389349
  Роздорожнюк О.І. Демографічні особливості формування працересурсного потенціалу Подільського макрорегіону // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 135-141. – Бібліогр.: 9 назв
389350
  Баб"як Г. Демографічні параметри формування трудового потенціалу України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 28-34
389351
  Слюсар Л. Демографічні передумови інноваційного розвитку: сучасні проблеми та способи їх подолання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 45-50 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-6912 01
389352
  Міщук Г.Ю. Демографічні передумови реформування механізмів пенсійного забезпечення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 58-64
389353
  Пестушко В.Ю. Демографічні передумови розвитку міжнародного туризму в країнах різного типу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 112-117
389354
  Ушенко Н.В. Демографічні передумови формування людського капіталу : демографія, екрнрміка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 168-174 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
389355
  Ушенко Н.В. Демографічні передумови формування людського капіталу в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 168-174. – ISSN 1993-6788
389356
  Стешенко В. та інш. Демографічні перспективи України до 2026 року / В. та інш. Стешенко; Львівський державний университет.Львівський обласний науково-методичний інститут освіти. – Київ, 1999. – 56 с. – ISBN 966-02-0968-1
389357
  Позняк О.В. Демографічні перспективи України до 2060 року / О.В. Позняк, П.Є. Шевчук // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 72-82. – ISSN 2072-9480
389358
  Нікітчина О.В. Демографічні перспективи України та їх вплив на пенсійну систему // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 89-94
389359
  Рогожин О.Г. Демографічні перспективи українського села : (Історичні передумови, регіональний аналіз і моделювання) / О.Г. Рогожин; Ін-т проблем нац. безпеки при Раді Національн. Безпеки і Оборони України. – Київ, 2004. – 296 с. – ISBN 966-8440-35-8
389360
  Збарський В.К. Демографічні проблеми в Україні та шляхи їх розв"язання / В.К. Збарський, В.П. Горьовий // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 114-117
389361
  Хвіст В.О. Демографічні проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні а 1990-х pp. XX ст. (історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 37-38. – (Історія ; вип. 63/64)


  Присвячено висвітленню окремих питань демографічних проблем в Україні.
389362
  Макаренко Н.Ю. Демографічні процеси в росіян на Донбасі (90-ті роки XX ст. - початок XXI ст.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 43-45. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
389363
  Ніколаєць Ю.О. Демографічні процеси на Донбасі у другій половині 40-х - у першій половині 80-х років XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 265-287
389364
  Деркач С.С. Демографічні процеси населення Київщини в другій половині XX - на початку XXI століття : монографія / Світлана Деркач ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. туризму. – Київ : КиМУ, 2017. – 278 с. : табл. – Бібліогр.: с. 237-277 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-651-188-5
389365
  Дністрянський М. Демографічні процеси у світі та українські реалії / М. Дністрянський, О. Турчинська // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 4. – С. 38-40
389366
  Костів О. Демографічні процеси українсько-польського прикордоння: низинний рівень / О. Костів, Н. Прицюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 177-184. – (Серія географічна ; Вип. 35)
389367
  Логвин М.М. Демографічні процеси як відображення духовно-морального стану населення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 172-178. – Бібліогр.: 10 назв.
389368
  Горянська С. Демографічні процеси як фактор формування системи соціального захисту населення // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-7923
389369
  Романюк А.І. Демографічні студії : Вибр. праці канад.-укр. демографа А.І. Романюка / А.І. Романюк; гол. ред. В.С.Стешенко. – Київ, 1997. – 304 с. – ISBN 9665810421
389370
  Федина В.В. Демографічні та економічні передумови впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 115-123
389371
  Іванова Л.Г. Демографічні та етнічні процеси в Запорозькому краї та Південної України у XVIII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 38-45. – ISSN 2076-8982
389372
  Тищенко О.П. Демографічні та міграційні чинники формування диспропорцій регіонального розвитку національної економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 41-48
389373
  Барановський М.О. Демографічні та розселенські зміни у розвитку сільських територій України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 65-72
389374
  Дудяк О. Демографічні та соціальні процеси 1920-1939 рр. у польській спільноті Західної України в українській та польській історіографіях // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 147-164
389375
  Виноградов Ю.Л. Демографічні та соціально-економічні передумови відтворення населення сільських територій регіону / Ю.Л. Виноградов, Н.М. Готько // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 48-54. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
389376
  Романюк М.В. Демографічні та соціально-побутові аспекти життя населення менонітських колоній Півдня України (перша половина ХІХ ст. - 1917 р.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.234-240. – ISBN 966-7089-17-7
389377
  Свєнчіцкі М. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз - 2050 / [Свєнчіцкі М., Ткаченко Л., Чапко І.]. – Київ : [Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки], 2010. – 72 с.
389378
  Макущенко Л.І. Демографічні тенденції в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 141-146. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
389379
  Думанська В.П. Демографічні тренди в мегаполісах: приклад столиць країн Європи // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (39). – С. 20-32. – ISSN 2072-9480
389380
  Кича А.С. Демографічні умови розміщення продуктивних сил Рівненської області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 132-134
389381
  Драгомірова Є. Демографічні фактори розвитку соціального капіталу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 52-56. – ISSN 1728-9343
389382
  Токарський Т. Демографічні чинники в системі побудови соціальної держави // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 31-38. – ISSN 2411-4014
389383
  Карабанова О.В. Демографічні чинники впливу на відтворення трудового потенціалу України // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.Д. Шарапов, І.В. Луняк, І.С. Благун [та ін]. – Київ, 2016. – № 92. – С. 188-197
389384
  Чжочао Ю. Демографічні чинники соціально-економічного розвитку Китаю // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 85-90. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
389385
  Баб"як Г.П. Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 362-367
389386
  Топалова О.І. Демографічні чинники формування адаптивного туризму в Україні // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 193-197


  Проаналізовано вплив демографічних чинників на формування адаптивного туризму в регіонах України. Представлено картографічну модель чисельності особливої соціальної категорії населення в регіонах України.
389387
  Гаталяк О.М. Демографічні чинники формування Волині як історико-географічного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 294-304
389388
  Ноджак Л.С. Демографічні чинники формування і використання трудового потенціалу за ринкових перетворень / Л.С. Ноджак; НАНУ; Ін-т регіон. досліджень. – Львів, 2004. – 188с. – ISBN 966-02-3381-7
389389
  Антошкіна Л.І. Демографічні чинники формування людського капіталу України / Л.І. Антошкіна, О.В. Скворцова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 89-96. – ISSN 1997-4167
389390
  Коропатник Т.В. Демографічні чинники формування трудового потенціалу чернігівського регіону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 261-265
389391
  Мальований М. Демографічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 43-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
389392
  Романцов В.О. Демографія / В. Романцов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 90-92. – ISBN 966-642-073-2
389393
  Муромцева Ю.І. Демографія : Навчальний посібник / Ю.І. Муромцева; Наук. ред. Смоленський С.М.; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2006. – 300с. – ISBN 966-351-038-2
389394
  Муромцева Ю.І. Демографія : навчальний посібник / Ю.І. Муромцева ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 300с. – ISBN 966-351-038-2
389395
  Муромцева Ю.І. Демографія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Ю.І. Муромцева ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 300 с. – Бібліогр.: с. 281-282. – ISBN 966-351-038-2
389396
   Демографія : навчальний посібник / [Назарова Г.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 218, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 213-215. – ISBN 978-966-676-471-6
389397
  Пальян З.О. Демографія : навч. посібник / З.О. Пальян ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 222, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-219. – ISBN 978-966-439-735-0
389398
  Романцов В.О. Демографія історична / В. Романцов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 92-93. – ISBN 966-642-073-2
389399
   Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – Київ, 2004-
№ 1/2. – 2004. – резюме рос. та англ. мовами
389400
   Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005. – резюме рос. та англ. мовами
389401
   Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005. – резюме рос. та англ. мовами
389402
   Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006. – резюме рос. та англ. мовами
389403
   Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006. – резюме рос. та англ. мовами
389404
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007. – резюме рос. та англ. мовами
389405
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007. – резюме рос. та англ. мовами
389406
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-
№ 1 (9). – 2008. – резюме рос. та англ. мовами
389407
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-
№ 2 (10). – 2008. – резюме рос. та англ. мовами
389408
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (11). – 2009. – резюме рос. та англ. мовами
389409
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (12). – 2009. – резюме рос. та англ. мовами
389410
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (13). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
389411
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (14). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
389412
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (15). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
389413
   Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (16). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
389414
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика=Demography and social economy : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (17). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
389415
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика=Demography and social economy : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (18). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389416
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика=Demography and social economy : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (19). – 2013. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389417
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (20). – 2013. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389418
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (21). – 2014. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389419
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (22). – 2014. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389420
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (23). – 2015. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389421
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (24). – 2015. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389422
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 3 (25). – 2015. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389423
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (26). – 2016. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389424
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (27). – 2016. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389425
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 3 (28). – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389426
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (29). – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389427
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (30). – 2017. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389428
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 3 (31). – 2017. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389429
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (33). – 2018. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389430
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ : Інститут демографії та соціольних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 3 (34). – 2018. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389431
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ : Інститут демографії та соціольних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (35). – 2019. – 238 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389432
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (36). – 2019. – 204 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
389433
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 3 (37). – 2019. – 152 c., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
389434
   Демографія та соціальна економіка = Демография и социальная экономика = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 4 (38). – 2019. – 150 c., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.15407/dse2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
389435
   Демографія та соціальна економіка = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 1 (39). – 2020. – 142, [2] c., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.15407/dse2020 - Резюме укр., англ. мовами
389436
   Демографія та соціальна економіка = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 2 (40). – 2020. – 160, [2] c., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.15407/dse2020 - Резюме укр., англ. мовами
389437
   Демографія та соціальна економіка = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 3 (41). – 2020. – 178, [2] c., включ. обкл. – https://doi.org/10.15407/dse2020.03 - Резюме укр., англ. мовами
389438
   Демографія та соціальна економіка = Demography and social economy : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2004-. – ISSN 2072-9480
№ 4 (42). – 2020. – 167, [1] c., включ. обкл. – https://doi.org/10.15407/dse2020.04 - Резюме укр., англ. мовами
389439
  Андрощук О.В. Демографія українського села XVI-XXI ст. крізь призму історико-краєзнавчого дослідження // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 111-117
389440
   Демографія штучно викликаної людської катастрофи: масовий голод 1932-1933 рр. в Україні / О.П. Рудницький, Н.М. Левчук, О. Воловина, П.Є. Шевчук, А.Б. Ковбасюк // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 2 (24). – C. 11-30. – ISSN 2072-9480
389441
  Дудник І.М. Демографо-екологічні аспекти комплексного розвитку сільського адміністративного району / І.М. Дудник, Т.В. Панасенко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 132-136. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
389442
  Хомра О.У. Демографо-статистична спадщина К.Г. Воблого в контексти минулого і сучасного : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-19. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто маловідомі аспекти статистичних досліджень К. Воблого, пов"язані з вивченням демографічних процесів в Україні, особливо міграцій українців за межі етнічних територій.
389443
  Гузеватый Я.Н. Демографо-экономические проблемы / Я.Н. Гузеватый. – М, 1980. – 248с.
389444
  Ковачев Р. Демографски промени и лични имена на стопаните от Габрово - последната четвърт на XVII в. // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 5. – С. 78-85. – ISSN 0861-847Х
389445
  Курчиев А. Демографски регионы во СР Македонииja / А. Курчиев. – Скопье, 1971. – 179с.
389446
   Демографски терминолошки речник = Demographic terminological glossary / Александар Курчиев [и др.] ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Екон. ин-т. – Скопjе : Економски институт, 2011. – 258 с. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 235-244. – ISBN 978-608-4519-04-1
389447
   Демографски, социjални и економски аспекти на работната сила и вработеноста : материjали од научниот собир одржан на 2 и 3 ноември 1989 г. во Скопjе. – Скопjе : Гоце Делчев, 1991. – 284, [3] с.
389448
   Демографы думают, спорят, советуют : Сборник статей. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 230 с.
389449
  Перекрестов І.С. Демодуляція в радіоканалах зі змінними параметрами на основі розімкнених систем фазової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Перекрестов Ігор Сергійович ; Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформації України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
389450
  Решетняк О.А. Демодуляція широкосмугових сигналів з оцінкою параметрів нестаціонарного радіоканалу адаптивним фільтром Калмана : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Олег Анатолійович Решетняк; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2006. – 16с. – Бібліогр.:10 назв
389451
  Аксьонова Світлана Юріївна Демоекономічний взаємозв`язки міграції населення Уркаїни : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Аксьонова Світлана Юріївна ; НАН Украіни. Ін-тут економіки. – Київ, 1996. – 20 с.
389452
   Демоекономічні дослідження. – К., 1995. – 93с.
389453
  Беленчук І.А. Демокpатизм pадянської виpобничої системи / І.А. Беленчук; АН УРСР. – Київ : АH УРСР, 1963. – 44с.


  Бpошуpа докладно знайомить читачiв з найголовнiшими положеннями pядянської вибоpчої системи, яка забезпечує гpомадянам СРСР всi умови для повного i вiльного полевиявлення на вибоpах; одночасно викpивається лицемipство так званої "класичної" буpжуазної ...
389454
  Виц Б.Б. Демократ. / Б.Б. Виц. – Москва, 1979. – 212с.
389455
  Вітович І. Демократи - за Джо Байдена. На попередніх виборчих перегонах США визначився лідер // Україна молода. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 26). – С. 5


  У США завершився так званий «супервівторок», під час якого прихильники Демократичної партії на праймеріз у 14 штатах обирали можливого суперника Дональда Трампа на президентських виборах. І в більшості з цих 14 штатів перемогу здобув ексвіцепрезидент ...
389456
  Озирный В.Г. Демократизация - залог успеха контроля / В.Г. Озирный. – М., 1990. – 63с.
389457
   Демократизация - основа революционных преобразований общества. – М, 1990. – 175с.
389458
   Демократизация - суть перестройки, суть социализма. – М, 1988. – 63с.
389459
   Демократизация аппарата управления. – К, 1990. – 297с.
389460
  Митяшин А.Н. Демократизация Большого Ближнего Востока как направление американской военной политики в начале XXI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 42-58. – ISSN 0321-2068


  "Смена режимов, события «арабской весны» и процессы, происходящие в бывших советских республиках, поднимают взаимосвязанные вопросы теории международных отношений и международного права. Среди них – теория демократического мира, краеугольный камень ...
389461
  Виноградов В.Д. Демократизация в аспекте современных цивилизационных процессов / В.Д. Виноградов, С.Д. Савин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 254-259. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
389462
  Розумный М. Демократизация в Украине: путь к успеху // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 28-38. – ISBN 978-966-136-316-7
389463
   Демократизация внутрипартийной жини в условиях перестойки. – Москва, 1990. – 253с.
389464
  Шахов А.Н. Демократизация воинской жизни / А.Н. Шахов, М.Н. Шахов. – М, 1990. – 142с.
389465
  Шамири Х С.А. Демократизация йеменского общества : Автореф. дис. ... канд. социолог. наук : 22.00.05 / Шамири С.А.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1996. – 20 с.
389466
  Михеев В. Демократизация Китая: уровень, проблемы, тенденции // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 0131-2227
389467
   Демократизация народного образования на основеразвития самоуправления учащейся и студенческой молодежи. – Челябинск, 1989. – 86с.
389468
  Богатырев Н.М. Демократизация немецких школ после освобождения Германии Советской армией от фашистского порабощения (По материалам Министерства просвещения земли Тюрингии 1945-1947 гг) : Автореф... канд. пед.наук: / Богатырев Н. М.; Ин-т теории и ист. педагогики Акад. пед. наук РСФСР. – Москва, 1950. – 20 с.
389469
  Борисов В.К. Демократизация общества и преодоление бюрократизма / В.К. Борисов. – М., 1990. – 116с.
389470
  Головаха Е.И. Демократизация общества и развитие личности / Е.И. Головаха. – К., 1992. – 128с.
389471
  Фролов Вячеслав Михайлович Демократизация политической системы - фактор общественного развития (на мытериалах стран СНГ) : Автореф... канд. филос.наук: 23.00.02 / Фролов Вячеслав Михайлович; МГУ им. М.Ломоносова. – Москва, 1992. – 24л.
389472
   Демократизация работы с кадрами в трудовом коллективев условиях перестройки, 1987. – 67с.
389473
  Брандт Р.Ф. Демократизация русской грамоты / [соч.] Романа Федоровича Брандта. – Москва : Тип. О.Л. Сомовой, 1917. – 15 с.
389474
  Агеев Н.И. Демократизация Советов : вопросы и ответы / Н.И. Агеев. – Кемерово : Книжное издательство, 1989. – 109, [1] с. – (Маршруты перестройки)
389475
   Демократизация советского общества. – М, 1988. – 112с.
389476
   Демократизация советского общества. – М, 1989. – 431с.
389477
  Керимов Д.А. Демократизация советского общества / Д.А. Керимов. – М., 1989. – 332с.
389478
  Рыжко Н.И. Демократизация управления и профессионализация управленческого труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рыжко Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 18л.
389479
  Корякин А.В. Демократизация управления производственным коллективом : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Корякин А.В.; МГУ, Спец. сов. по теор. науч. коммун. – М., 1989. – 25л.
389480
  Поташник М.М. Демократизация управления школой. / М.М. Поташник. – М., 1990. – 76с.
389481
  Рыжко Нина Ивановна Демократизация упрваления и профессионализации управленческого труда в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: / Рыжко Нина Ивановна; КИСИ. – К, 1978. – 178л.
389482
   Демократизация учебно-воспитательного процесса в учебном заведении. – Омск, 1989. – 114с.
389483
  Петраков Н.Я. Демократизация хозяйственного механизма / Н.Я. Петраков. – Москва, 1988. – 269 с.
389484
   Демократизация хозяйственной жизни и активизация человеческого фактора. – К
Ч. 1. – 1989. – 102с.
389485
   Демократизация хозяйственной жизни и активизация человеческого фактора. – К
Ч. 2. – 1989. – 285с.
389486
   Демократизация хозяйственной жизни и активизация человеческого фактора. – К
Ч. 3. – 1989. – 292с.
389487
  Черцова О.В. Демократизаційна політика США щодо України в період глобальних міжнародно-політичних трансформацій постбіполярності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 270-283


  У статті досліджуються основні засади політики США, що спрямована на розповсюдження демократичних цінностей в країнах колишнього соціалістичного табору. Проаналізовано вплив правлячих адміністрацій США постбіполярної доби на розповсюдження демократії ...
389488
  Курко М.Н. Демократизація адміністративно-управлінських засад освітянської діяльності / М.Н. Курко, О.М. Хохленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 109-112
389489
  Хохленко Ольга Демократизація адміністративно-управлінських засад освітянської діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 63-67


  Метою цієї статті є формулювання визначення суті державно-громадського управління освітою та окреслення напрямів його подальшого розвитку.
389490
  Амельченко Н.А. Демократизація в Україні: співвідношення ціннісних та інституційних змін // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 45-50. – ISSN 1996-9872
389491
  Павлишенко М. Демократизація власності - основа демократизації суспільства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 12-25. – Бібл. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
389492
  Гадяцький В.І. Демократизація вузів через удосконалення конкурсної системи обрання викладачів і подолання неототалігаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються причини та сутність антидемократичних традицій відбору викладачів у вищій школі, шляхи створення сучасної системи демократичного конкурсного обрання вузівських викладачів як складової частини загальнішої проблеми демократизації ...
389493
  Дьоміна О.С. Демократизація державного (політичного) режиму в Україні і формування демократичної правової культури: проблеми взаємовпливу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 59-62. – ISBN 966-660-151-6
389494
  Скрипнюк В. Демократизація державної влади і проблеми становлення системи місцевого самоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 44-56. – ISSN 1993-0909
389495
  Надольська В.В. Демократизація доступу до архівних документів у пострадянських країнах: порівняльний аналіз // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 151-157. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
389496
  Магдіч А.С. Демократизація і економічне зростання: теоретичний аспект // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 5-13. – ISSN 2074-5354
389497
  Мотиль І.І. Демократизація культурної та виховної роботи соціальної, правової держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-44.
389498
  Іванова Т.В. Демократизація освіти в державному управлінні - ознака європейської системи / Т.В. Іванова, О.В. Фещенко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 27-33
389499
  Лясота А.Є. Демократизація освіти як важливий чинник розвитку громадянського суспільства – гендерний підхід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 330-334. – ISSN 2076-1554
389500
  Шелюк Л. Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 253-260
389501
  Шелюк Л. Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
389502
  Джура Олександр Демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовий освітній простір // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 38-43
389503
  Маргуліна Л. Демократизація освіти: технології реалізації в контексті соціокультурних змін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 17-23. – ISSN 2078-1016
389504
  Зельницький А. Демократизація освітньої діяльності закладів вищої військової освіти: зміст понять, система взаємозв"язків, індекс демократизації // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 129-143. – ISSN 2617-1775
389505
   Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9246-8
389506
  Гардімер А.М. Демократизація політичного життя як актуальна проблема сучасної політичної науки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 163-165. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
389507
  Скрипнюк О. Демократизація політичної системи України як фактор європейської інтеграції: проблеми і перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 26-30


  У статті досліджуються актуальні проблеми демократизації політичної системи сучасної України під впливом процесів її європейської інтеграції.
389508
  Крук О. Демократизація правоохоронних структур // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 83-85.
389509
  Кривенко В.В. Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. / КривенкоВ.В. ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2006. – 216 л. – Бібліогр.: л.196-216
389510
  Чижова О. Демократизація суспільно-державного розвитку як прагматична орієнтація України на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-44
389511
  Чижова О.М. Демократизація суспільно-державного розвитку як прагматична орієнтація України на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 667-675. – ISSN 1563-3349
389512
  Комарніцький О. Демократизація суспільно-політичного життя вишів Хмельниччини у другій половині 80-х - на початку 90-х рр. ХХ ст. / О. Комарніцький, Ю. Зварич // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 26-38
389513
  Застава І.В. Демократизація суспільства в умовах глобального політичного розвитку : автореф. дис. … д-ра політ. наук : 23.00.04 / Застава Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
389514
  Невмержицька О. Демократизація суспільства як підгрунтя для побудови національної системи вищої освіти наближеної для європейської моделі // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 130-136
389515
  Дубовик В. Демократизація та євроінтеграція: роль ОБСЄ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 244-247. – ISSN 2663-5313
389516
  Ткач О.І. Демократизація та насильство в Бразилії: суперечливі взаємовідносини моралі та політики / О.І. Ткач, А.О. Ткач // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 57-60


  В статті розглядаються особливості насильства в політиці, яке для Бразилії є проблемою політичної системи. Насильство пронизує всі рівні державного управління (федеральний, регіональний, муніципальний) і всі гілки влади. Незважаючи на заходи, прийняті ...
389517
  Філоненко Р. Демократизація українського суспільства - засаднича складова входження України до простору Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 2 (287). – С. 9-12
389518
  Прохода В. Демократизація українців у Сх. Словаччині // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 222/223, липень/серпень : липень/серпень. – С. 27-28
389519
  Яцейко М. Демократизація управління в системі вищої освіти: становлення та розвиток // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-59.
389520
  Пономарьова Г. Демократизація управління і контролю за вищим навчальним закладом // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 3-10. – ISSN 1682-2366
389521
  Харківська А.А. Демократизація управління освітою в контексті сучасних тенденцій розвитку вищої освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 18-23. – ISSN 2074-8922
389522
  Кириленко О. Демократизація участі громадян у регіональному управлінні / О. Кириленко, О. Кириленко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 121-138. – ISSN 1684-906Х
389523
  Латигіна Н. Демократизація Центральної та Східної Європи: різноманітні підходи і універсальні ознаки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 233-242. – ISBN 978-966-02-4630-8
389524
  Зеленько Г.І. Демократизація через конвергенцію? Або проблеми зовнішніх впливів у політичному розвитку України // Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р.В. Балабан, С.Г. Брехаря, Г.І. Зеленько, Н.В. Кононенко, Л.О. та ін. Кочубей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 234-276. – ISBN 978-966-02-9032-7
389525
  Шеретюк О.М. Демократизація чеського суспільства: від "празької весни" до "оксамитової" революції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 144-151. – ISBN 966-628-197-5
389526
  Силадій І. Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізованого світу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 54-58. – ISSN 2078-1016
389527
  Дубінко Д.О. Демократизація як закономірність модернізації українського судочинства в умовах соціальних змін : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубінко Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 8 назв
389528
  Ткач Б.А. Демократизація як складова глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 68-69
389529
  Петренко І.І. Демократизація: делегітимація авторитаризму і втілення соціального плюралізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 139-140
389530
  Каретников В.В. Демократизм в управлении производством и его значение в создании и развитии производительных сил коммунизма (на метер. пром-сти Южг. Урала) : Автореф... канд. экон.наук: / Каретников В. В.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1965. – 22л.
389531
  Митрохин Николай Павлович Демократизм и законность предварительного следствия в СССР : Дис... докт. юр.наук: 12.00.09 / Митрохин Николай Павлович; Минская высшая школа МВД СССР. – Минск, 1983. – 425л. – Бібліогр.:л.386-423
389532
  Митрохин Николай Павлович Демократизм и законность предварительного следствия в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.09 / Митрохин Николай Павлович; КГУ. – К., 1984. – 31л.
389533
  Пугачев В.П. Демократизм политической системы социализма / В.П. Пугачев. – М., 1983. – 176с.
389534
  Курняк О. Демократизм політичної культури трансформаційного суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 67-71. – ISSN 2078-1016


  Гуманізація освіти та виховання.
389535
  Галаган О.І. Демократизм радянського кримінального процесу і право обвинуваченого на захист // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 93-96. – (Серія права ; № 15)


  В статье показана демократическая сущность одного из основных принципов советского уголовного процесса - права обвиняемого на защиту, его связь с другим демократическим институтом процесса - презумпцией невиновности.
389536
  Якименко О.Н. Демократизм радянського правосуддя / О.Н. Якименко. – К, 1984. – 47с.
389537
  Зайчук В.Г. Демократизм радянського суду / В.Г. Зайчук. – Київ, 1970. – 18с.
389538
  Валуйский А.А. Демократизм советского социалистического образа жизни. / А.А. Валуйский. – Киев, 1975. – 30с.
389539
  Керимов Д.А. Демократизм советского строя / Д.А. Керимов, Е.М. Чехарин. – М., 1972. – 48с.
389540
  Горшенин К.П. Демократизм советской избирательной системы / К.П. Горшенин. – Куйбышев, 1947. – 16с.
389541
  Голяков И.Т. Демократизм советской избирательной системы. / И.Т. Голяков. – М., 1947. – 24с.
389542
  Євінтов В.І. Демократизм справжній і уявний / В.І. Євінтов, О.І. Щербак. – К., 1985. – 62с.
389543
  Куян І. Демократизм як необхідна умова співробітництва територіальних громад / І. Куян, Ж. Грушко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 13-19. – ISSN 2220-1394
389544
  Кушнир А.Г. Демократическая альернатива середины 20-х годов / А.Г. Кушнир. – М., 1989. – 221с.
389545
  Челядинский А.А. Демократическая альтернатива фашизму / А.А. Челядинский. – М, 1991. – 150с.
389546
  Бассис Х. Демократическая армия Греции / Х. Бассис, А. Биниарис ; пер. с франц. В. Сысоевой ; предисл. Я. Ушеренко. – Москва : Воениздат, 1948. – 64 с.
389547
  Шафир М.А. Демократическая диктатура народа в Китае - одна из форм диктатуры пролетариата. / М.А. Шафир. – М., 1959. – 47с.
389548
  Ушаков А.В. Демократическая интеллигенция периода трех революций в России: пособие для учителя. / А.В. Ушаков. – М., 1985. – 159 с.
389549
  Штранге М.М. Демократическая интеллигенция России в XVIII веке / М.М. Штранге. – М, 1965. – 307с.
389550
  Майский И.М. Демократическая констр-революция / И.М. Майский. – Москва-Пг., 1923. – 360с.
389551
   Демократическая культура личности и коллектива. – Ротов н/Д : Издательство Ростовского университета, 1991. – 164 с.
389552
  Карху Э.Г. Демократическая литература современной Финляндии / Э.Г. Карху. – Петрозаводск, 1966. – 140с.
389553
  Глинчикова А.Г. Демократическая модернизация и национальная культура // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 54-67. – ISSN 0321-2017


  Какая модернизация возможна в России
389554
  Клецкий Л.Р. Демократическая молодежь Африки за социализм! / Л.Р. Клецкий. – Л, 1972. – 62с.
389555
  Додолев М.А. Демократическая оппозиция и рабочее движение в Италии. 1922-1926 гг. / М.А. Додолев. – М., 1975. – 248с.
389556
  Мороз В.Н. Демократическая партия и рабочий класс США / В.Н. Мороз. – Киев, 1971. – 143с.
389557
  Соколов Д.А. Демократическая партия США на пороге выборов 2006 г. // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 47-59. – ISSN 0321-2068
389558
  Печатнов В.О. Демократическая партия США: избиратели и политика / В.О. Печатнов. – М., 1980. – 248с.
389559
  Комлев Н.Г. Демократическая печать в Германии / Н.Г. Комлев. – М., 1965. – 88с.
389560
  Попов Ю.В. Демократическая печать великой французской буржуазной революции (1789-1794 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Ю.В.; МГУ. – М., 1976. – 28л.
389561
  Найборт Л.Е. Демократическая печать Вены в период революции 1848 : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Найборт Л.Е. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
389562
  Цинамдзгвришвили Л.И. Демократическая печать Грузии 80-90 годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.002 / Цинамдзгвришвили Л. И.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
389563
  Говин С.В. Демократическая печать Западной Белоруссии в борьбе за социализм и национальное освобождение трудящихся (1921-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Говин С.В.; Белорус. гос. ун-т им. В.И Ленина. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
389564
  Голубева О.Д. Демократическая печать периода первой русской революции в борьбе с литературной реакцией : Автореф... кандид. филолог.наук: / Голубева О.Д. – Ленинград, 1949. – 14 с.
389565
   Демократическая поэзия XVII века. – М.-Л, 1962. – 181с.
389566
  Шпак В.К. Демократическая поэзия США второй половины 60-х начала 70-х годов ХХ века : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Шпак В.К. ; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 25 с.
389567
  Есин Б.А. Демократическая публицистика и критика 70-80-х гг XIXв / Б.А. Есин. – М, 1960. – 36с.
389568
   Демократическая Республика Афганистан. – М, 1981. – 173с.
389569
  Мурадов Г. Демократическая Республика Афганистан / Г. Мурадов. – М., 1982. – 63с.
389570
   Демократическая республика Вьет-Нам : документы и материалы. – Москва : Госиздат иностр. лит-ры, 1948. – 60 с.
389571
  Хрущев А.Т. Демократическая республика Вьетнам / А.Т. Хрущев. – М, 1956. – 56с.
389572
  Хрущев А.Т. Демократическая республика Вьетнам / А.Т. Хрущев. – М, 1956. – 56с.
389573
   Демократическая республика Вьетнам. – Москва : Госиздат полит. лит-ры, 1963. – 152 с.
389574
   Демократическая Республика Вьетнам. – М, 1955. – 328с.
389575
  Зубащенко М.А. Демократическая Республика Вьетнам : Пособие для учащихся / М.А. Зубащенко. – Москва : Просвещение, 1964. – 118с.
389576
   Демократическая Республика Вьетнам. – Москва : Наука, 1975. – 144с.
389577
  Буданов А.Г. Демократическая Республика Вьетнам. / А.Г. Буданов. – Москва, 1975. – 272с.
389578
  Мерзляков Н.С. Демократическая Республика Вьетнам. (Гос. строй). / Н.С. Мерзляков. – М., 1961. – 192с.
389579
  Авсенев М.М. Демократическая Республика Вьетнам. Экономика и внешняя торговля / М.М. Авсенев. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 111 с.
389580
  Безугольный А.Ю. Демократическая республика Грузия и ее вооруженные силы. 1918-1921гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 87-101. – ISSN 0042-8779
389581
   Демократическая Республика Мадагаскар : Справочник. – Москва : Наука, 1985. – 228с.
389582
  Грядунов Ю.С. Демократическая республика Судан / Ю.С. Грядунов. – Москва, 1970. – 48с.
389583
   Демократическая Республика Судан : (Справочник). – Москва : Наука, 1973. – 383с.
389584
   Демократическая ситуация в Причерноморье в период великой греческой колонизации.. – Тбилиси, 1981. – 440 с.
389585
  Корнетов Г.Б. Демократическая сущность общественно-активных школ // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 2 (48) : Школа, социум, гражданское образование. – С. 26-45. – ISSN 1726-5304
389586
  Кожхинд Б.И. Демократическая сущность социалистического государства. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.711 / Кожхинд Б.И.; ЛГУ. – Л, 1970. – 28л.
389587
   Демократическая школа : Научно-методическая серия для завучей по воспитательной работе. – Москва, 2002-. – ISSN 1726-2410
№ 1 : Демократизация учебного процесса. – 2006. – Журнал издается в комплекте с научно-метод. журналом "Новые ценности образования"
389588
   Демократическая школа : научно-методическая серия для завучей по воспитательной работе. – Москва, 2002-. – ISSN 1726-2410
№ 1 : Школа будущего. – 2007. – Журнал издается в комплекте с научно-метод. журналом "Новые ценности образования"; цена в комплекте с ж. "Новые ценности образования"
389589
   Демократическая школа : Научно-методическая серия для завучей по воспитательной работе. – Москва, 2002-. – ISSN 1726-2410
№ 2 : Условия развития. – 2007. – Журнал издается в комплекте с научно-метод. журналом "Новые ценности образования"; цена в комплекте с ж. "Новые ценности образования"
389590
  Конон В.М. Демократическая эстетика Белоруссии (1905-1917 гг.) / В.М. Конон. – Минск, 1971. – 152с.
389591
  Крутько Н.Г. Демократические движения - форма подхода масс к социалисической революции / Н.Г. Крутько. – Минск, 1968. – 268с.
389592
  Цыганкова Э.М. Демократические движения современности: содержание, многообразие, тенденции развития. / Э.М. Цыганкова. – М., 1983. – 215с.
389593
  Маккиндер Х.Дж. Демократические идеалы и реальность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 134-144. – ISSN 0321-2017
389594
  Ратомский Юрий Витальевич Демократические организации ФРГ в борьбе против нацизма (1969-1980 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Ратомский Юрий Витальевич; КГУ. – К., 1984. – 22л.
389595
  Ратомский Юрий Витальевич Демократические организации ФРГ в борьбе против неонацизма : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ратомский Юрий Витальевич; КГУ. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.182-205
389596
  Чуприс О.И. Демократические основы государственной службы Республики Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 124-131. – ISSN 0202-6342
389597
  Семенов В.М. Демократические основы гражданского судопроизводства в законодательстве и судебной практике / В.М. Семенов. – Свердловск, 1979. – 80с.
389598
  Куликова Г.Б. Демократические основы деятельности местных Советов в развитом социалистическом обществе, 1959-1975 / Г.Б. Куликова. – М., 1978. – 367с.
389599
  Попков Демократические основы законодательной деятельности Советского государства. / Попков, в.Д. – М, 1961. – 63с.
389600
  Бижанов А.Х. Демократические основы модернизации Казахстанского общества. : Автореф... Доктора полит.наук: 23.00.02 / Бижанов А.Х.;. – Алма-Ата, 1997. – 34л.
389601
  Марченко М.Н. Демократические основы политической организации советского общества / М.Н. Марченко. – Москва, 1977. – 199 с.
389602
   Демократические основы советского социалистического правосудия. – М, 1965. – 392с.
389603
  Якуб М.Л. Демократические основы советского уголовно-процессуального права / М.Л. Якуб. – М., 1960. – 172с.
389604
  Рагинский М.Ю. Демократические основы советского уголовного судопроизводства / М.Ю. Рагинский. – М, 1973. – 38с.
389605
  Денисов Ю.П. Демократические основы управления колхозами / Ю.П. Денисов, В.П. Кулаков. – Москва, 1966. – 120с.
389606
  Косарев А.П. Демократические партии в политической системе социализма / А.П. Косарев. – Казань, 1987. – 186с.
389607
  Завьялов А.С. Демократические партии ГДР в период строительства развитого социализма / А.С. Завьялов. – Киев, 1986. – 182 с.
389608
  Ибрагимов С.К. Демократические преобразования в Синьцзяне после победы Китайской народной революции (1949-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ибрагимов С.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 23 с.
389609
  Долговязова Н.Б. Демократические преобразования в ходе социалистической революции. Октябрь 1917-1918 г. (По материалам Моск. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Долговязова Н.Б.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 22л.
389610
  Петренко Ф.Ф. Демократические принципы жизни КПСС / Ф.Ф. Петренко. – Москва, 1965. – 48с.
389611
  Горев В.А. Демократические принципы и общественные начала в работе Советов / В.А. Горев. – Минск, 1985. – 151с.
389612
  Перлов И.Д. Демократические принципы организации и деятельности советского народного суда / И.Д. Перлов. – Москва, 1949. – 31с.
389613
  Невлер В.Е. Демократические силы в борьбе за объединение Италии, 1831-1860 / В.Е. Невлер. – Москва, 1982. – 374 с.
389614
  Филатов Г.С. Демократические силы Италии против неофашизма / Г.С. Филатов. – Москва : Мысль, 1977. – 174 с.
389615
  Сумарокова М.М. Демократические силы Югославии в борьбе против реакции и угрозы войны, 1929-1939 / М.М. Сумарокова. – М., 1980. – 240с.
389616
  Осовецкая Л.С. Демократические тенденции в новеллистике Готфрида Келлера : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осовецкая Л.С. ; М-во культуры СССР, Киев. гос. ун-т. – Киев, 1954. – 11 с.
389617
  Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ века : Дис... канд. ист.наук: / Коваленко Л.А.; Каменец-Подольский гос. пед ин-т. – Каменец-Подольский, 1963. – 524л.
389618
  Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ века : Дис... докт. ист.наук: / Коваленко Л.А.; Каменец-Подольский гос. пед ин-т. – Каменец-Подольский, 1963. – 525-965л. – Бібліогр.:л.1-82
389619
  Коваленко Л.А. Демократические течения в историографии Украины ХІХ века : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Коваленко Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 34 с. – Бібліогр. : с. 33-34
389620
  Дацюк Б.Д. Демократические традиции славянских народов : стенограмма публичной лекции, прочитанной 15 октября 1946 г. в Лекционном зале в Москве / Б.Д. Дацюк. – Москва : Тип. газ. "Правда" им. Сталина, 1946. – 23 с.
389621
  Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. : (М. Драгоманов, С. Подолинский, О. Терлецкий) / В.Г. Сокуренко. – Львов : Издательство Львовского ун-та, 1966. – 265 с.
389622
  Лейзеров А.Т. Демократические формы деятельности местных Советов / А.Т. Лейзеров. – Минск, 1977. – 144с.
389623
  Романович П.А. Демократические ценности и свобода "по-русски" // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.35-40. – ISSN 0132-1625
389624
  Мартинович В. Демократический выбор России // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 38. – С. 42-44.
389625
  Кривошапова С.А. Демократический герой М.Ю.Лермонтова в контексте русского литературного процесса 30-40-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Кривошапова С.А.; АН УССР. Ин-тут лит. им. Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 24л.
389626
   Демократический гражданский контроль над сектором безопасности: актуальные источники / [неофиц. перевод избр. актов: Ж. Демина. Л. Поляков ; Центр исслед. армии, конверсии и разоружения]. – Киев : ЦИАКР, 2012. – IV, 423, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-9691-105-7
389627
  Есин Б.И. Демократический журнал "Дело" / Б.И. Есин. – М, 1959. – 48с.
389628
  Есин Б.И. Демократический журнал "Дело" в конце 60-х - начале 70-х годов ХІХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Есин Б.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. фурналистики. – М., 1955. – 15л.
389629
  Заславский Д.О. Демократический журнал "Отечественные записки" / Д.О. Заславский. – Москва, 1953. – 48с.
389630
  Заславский Д.И. Демократический журнал "Отечественные записки" / Д.И. Заславский. – Москва, 1956. – 63с.
389631
  Гуськов А.С. Демократический Йемен: 20 лет революции / А.С. Гуськов. – М., 1983. – 71с.
389632
  Пантин И.К. Демократический проект в современном мире // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.176-186. – ISSN 0321-2017
389633
  Трофимов Ж.А. Демократический Симбирск молодого Ленина / Ж.А. Трофимов. – Ульяновск, 1984. – 176с.
389634
  Александров Г.Ф. Демократический социализм - реакционная идеология современных правых социалистов / Г.Ф. Александров. – Москва, 1948. – 32с.
389635
  Майер Т. Демократический социализм - социальная демократия : Введение / Т. Майер. – Київ : Основні цінності, 2000. – 188с. – (Сучасна думка ; Кн.4). – ISBN 966-7321-76-2
389636
   Демократический фронт накануне Великого Октября. – М, 1982. – 223с.
389637
  Рудич Ф.М. Демократический характер управления производством при социализме. / Ф.М. Рудич. – М., 1983. – 191с.
389638
  Куприй В.Д. Демократический централизм -- закономерность развития социалистического государства : Дис... канд. филос.наук: / Куприй В. Д.; КГУ. – К., 1969. – 260л. – Бібліогр.:л.I-XXV
389639
  Савенко В.К. Демократический централизм -- руководящий принциа организационного строения Коммунистической партии Советского Союза : Автореф... канд. ист.наук: / Савенко В. К.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1954. – 16л.
389640
  Лавричев В.М. Демократический централизм - диалектический принцип организационного строения КПСС / В.М. Лавричев. – Москва, 1971. – 120с.
389641
  Куприй В.Д. Демократический централизм - закономерность развития социалистического государства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Куприй В.Д. ; КГУ. – Киев, 1969. – 24 с.
389642
  Новицкий А.И. Демократический централизм - лениниский принцип организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Новицкий А.И.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-т. – М., 1971. – 19л.
389643
  Климик В.А. Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Климик В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
389644
  Климик В.А. Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме (методолог. аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Климик В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
389645
  Климник Владимир Андреевич Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме (методологический аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Климник Владимир Андреевич; Днепропетровский мед. ин-т. – Днепропетровск, 1978. – 172л. – Бібліогр.:л.173-197
389646
  Климик В.А. Демократический централизм - общий принцип социального управления при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Климик В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 19л.
389647
  Аракелян А.А. Демократический централизм - осноа управления социалистической промышленностью : стенограмма публ. лекции... / А.А. Аракелян ; Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 48 с. – ([Серия 3. В помощь экон. образованию ; № 13])
389648
  Ерхов Г.П. Демократический централизм - основа организационного строения КПСС в годы борьбы за социализм (1917-1936) / Г.П. Ерхов. – Киев : Вища школа, 1976. – 142 с.
389649
  Фелифоров Н.А. Демократический централизм - основной принцип управления социалистическим обществом. : Автореф... канд. филос.наук: / Фелифоров Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1967. – 16л.
389650
  Смирнов С.А. Демократический централизм - руководящий принцип организационного строения партии / С.А. Смирнов. – Москва, 1963. – 76 с.
389651
  Смирнов С.А. Демократический централизм - руководящий принцип организационного строения партии / С.А. Смирнов. – Москва, 1966. – 54 с.
389652
  Чернявский Я.А. Демократический централизм / Я.А. Чернявский. – М, 1960. – 32с.
389653
  Лодзянов А.Д. Демократический централизм в механизме использования экономических законов развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Лодзянов А.Д.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 24л.
389654
  Васильев В.И. Демократический централизм в системе Советов / В.И. Васильев. – Москва, 1973. – 231с.
389655
  Кириченко М.Г. Демократический централизм в советском хозяйственном и государственном строительстве / М.Г. Кириченко. – Москва, 1957. – 48 с.
389656
  Водолазский Николай Борисович Демократический централизм в строительстве и деятельности РКП(б) в годы иностранной военной интервенции гражданской войны. (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Водолазский Николай Борисович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
389657
  Стойник А.Н. Демократический централизм в управлении / А.Н. Стойник. – М, 1989. – 159с.
389658
  Гершберг С.Р. Демократический централизм в хозяйственном строитеьстве / С.Р. Гершберг. – М., 1957. – 112с.
389659
  Кулиниченко В.А. Демократический централизм и равзитие внутрипартийных отношений / В.А. Кулиниченко. – М., 1985. – 279с.
389660
  Лапуста М.Г. Демократический централизм и совершенствование управления народным хозяйством: примерный учебный план и программа для народных университетов. / М.Г. Лапуста, И.Б. Соловьева. – М., 1987. – 48с.
389661
  Кучинский Н.Н. Демократический централизм как организационный принцип Советского государства : Автореф. дис. ... наук / Кучинский Н.Н. ; АН ССР, Ин-т права. – Москва, 1952. – 22 с.
389662
  Берендеев О.В. Демократический централизм советской социалистической федерации в условиях зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Берендеев О.В. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1976. – 23 с.
389663
  Берендеев О.В. Демократический централизм советской федерации / О.В. Берендеев. – М, 1982. – 128с.
389664
  Вик Х.Г. Демократическое гражданское общество-альтернатива автократическому режиму Лукашенко в Беларуси // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 247-269. – ISBN 5-7712-0333-5
389665
  Черняк Е.Б. Демократическое движение в Англии / Е.Б. Черняк. – М., 1957. – 299с.
389666
  Гина А. Демократическое движение в Западной Чехии (1963-1971 гг.) / Альфред Гина; Киевский славистический ун-т; Под общ. ред. Алексеева Ю.Н. – Киев : КСУ, 2005. – 140с. – ISBN 966-7486-34-6
389667
  Ким С.Р. Демократическое движение в Риме и в Италии в 70-60 гг. І века до н.э. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ким С.Р. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
389668
  Истрати Е.Н. Демократическое движение за мир на румынском фронте в 1917 г. / Е.Н. Истрати. – Кишинев, 1973. – 148с.
389669
  Дану Е.Н. Демократическое движение за мир на румынском фронте в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Дану Е.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 22л.
389670
  Мустафаев К В. Демократическое движение и формирование национального самосознания в южном Азербайджане в 1 половине 20 века. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Мустафаев В.К,; АН Азерб.республики.Ин-т Востоковедения. – Баку, 1992. – 24л.
389671
  Дылыков С.Д. Демократическое движение монгольского народа в Китае / С.Д. Дылыков. – Москва, 1953. – 135с.
389672
  Гаджиев К. Демократическое и имперское начала во внешнеполитической стратегии стратегии США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-42. – ISSN 0131-2227
389673
  Буравченков А.А. Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в органзиации защиты Великого Октября (март 1917-май1918 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1988. – 32л.
389674
  Буравченков А.А. Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в органзиации защиты Великого Октября (март 1917-май1918 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1988. – 31л.
389675
  Кравченков А.А. Демократическое офицерство в революционном движении в армии и его роль в организации защиты Великого Октября (март 1917 -- май 1918 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Кравченков А. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 421л. – Бібліогр.:л.402-421
389676
  Шульга М. Демократична ідентичність Європейського Союзу : зміст та шляхи формування // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 51-56
389677
  Шульга М.А. Демократична ідентичність Європейського Союзу: концептуальний вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 398-403. – ISSN 2076-1554
389678
  Розанвалон П. Демократична легітимність = La legitimite democratique : безсторонність, рефлексивність, наближеність = impartialite, refltxivite, proximite / П"єр Розанвалон ; пер. з фр. Євгена Марічева ; [наук. ред. В.Й. Омельянчик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 285, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-515-4
389679
  Міщенко А.Б. Демократична легітимність: поняття, засоби, протиріччя // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 287-291. – ISSN 2076-1554
389680
  Яровий В.І. Демократична молодь планети в боротьбі за мир / В.І. Яровий. – К., 1978. – 48с.
389681
  Мотрук Світлана Демократична опозиція в суспільно-політичному житті Чехословаччини 70-80-х років XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 150-158. – (Історія ; Вип. 18)
389682
  Мотрук С. Демократична опозиція в Чехії та Словаччині періоду "нормалізації": спільне та специфічне // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-20.
389683
  Силадій І.М. Демократична освіта в умовах євроінтеграції / І.М. Силадій, Н.В. Маринець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 50-52. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
389684
  Сіцінська М.В. Демократична підконтрольність сектора безпеки державним і недержавним інституціям в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 118-121. – Бібліогр.: 11 назв
389685
  Прикидько О.М. Демократична платформа інформування та розвитку медіаосвіти (на прикладі відкритих телеканалів Німеччини "OK-TVLudwigshafen" та "OKWorms") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті розглянуто підходи відкритих телеканалів Німеччини до висвітлення різнотематичних проблем країни. Ці канали є своєрідним засобом підвищення рівня медіаосвіченості населення країни. На основі їхнього досвіду можна створити подібну ...
389686
  Прокопюк В.С. Демократична політична культура: основні риси та форми прояву // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізуються основні аспекти формування та функціонування політичної культури.
389687
  Шамрай В.В. Демократична революція і кланово-корпоративна система // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 55-63. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
389688
  Кошик О.К. Демократична республіка В"єтнам / О.К. Кошик. – К, 1957
389689
  Бортняк Я.М. Демократична Республіка В"єтнам / Я.М. Бортняк; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 40с. ; Серія 3№7
389690
  Кухнюк Д.В. Демократична система органів адвокатського самоврядування як запорука незалежності адвокатури // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 360-364
389691
  Порайко А.М. Демократична спрямованість реформування державного управління як чинник протидії бюрократизму // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 98-100
389692
  Дзюбенко Ю.М. Демократична та авторитарні тенденції Східноєвропейських та Центрально-азійських країн пострадянської Євразії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 95-105
389693
  Колич О.І. Демократична та патріотична спрямованість в українській полемічній літературі: філософсько-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 31-42. – ISSN 2222-5374
389694
   Демократична Україна. – Київ, 2000
389695
   Демократична Україна. – Київ
3 листопада (№142/143). – 2000. – 6 с.
389696
   Демократична Україна. – Київ
6 травня (№ 54). – 2000. – 4 с.
389697
   Демократична Україна. – Київ
17 листопада (№ 150/151). – 2000. – 6 с.
389698
   Демократична Україна. – Київ
18 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
389699
   Демократична Україна. – Київ
19 грудня (№ 166). – 2000. – 4 с.
389700
   Демократична Україна. – Київ
25 травня (№ 61). – 2000. – 4 с.
389701
   Демократична Україна. – Київ
31 серпня (№106). – 2000. – 4 с.
389702
   Демократична Україна. – Київ
31 березня (№ 38). – 2000. – 4 с.
389703
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 1. – 2001
389704
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 2-3. – 2001
389705
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 4. – 2001
389706
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 5-6. – 2001
389707
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 7. – 2001
389708
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 8. – 2001
389709
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 9-10. – 2001
389710
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 11. – 2001
389711
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 12-13. – 2001
389712
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 14. – 2001
389713
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 15-16. – 2001
389714
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 17. – 2001
389715
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 18-19. – 2001
389716
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 20. – 2001
389717
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 21. – 2001
389718
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ, 1918-
№ 22-23. – 2001
389719
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
21 вересня. – 2007. – с.
389720
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
16 жовтня (№ 41). – 2009. – с.
389721
   Демократична Україна : громадсько-політична газета. – Київ
2 листопада (№ 44). – 2012. – 24 с.
389722
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
9 травня (№ 18/19). – 2013. – 16 с.
389723
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
15 листопада (№ 46). – 2013. – 24 с.
389724
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
29 березня (№ 13). – 2013
389725
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
2 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
389726
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
2 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
389727
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
3 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
389728
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
4 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
389729
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
389730
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
389731
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 липня (№ 27). – 2018. – 16 с.
389732
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
389733
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
389734
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
389735
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
8 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
389736
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
09 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
389737
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
9 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
389738
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
10 серпня (№ 32). – 2018. – 16 с.
389739
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 травня (№ 19). – 2018. – 16 с.
389740
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
389741
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
389742
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 липня (№ 28). – 2018. – 16 с.
389743
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
389744
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
389745
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
389746
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 травня (№ 24). – 2018. – 16 с.
389747
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
16 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
389748
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
16 березня (№ 10/11). – 2018. – 16 с.
389749
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
16 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
389750
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
389751
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
18 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
389752
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
389753
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
389754
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
389755
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
389756
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
389757
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 грудня (№ 51). – 2018. – 16 с.
389758
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 червня (№ 25/26). – 2018. – 16 с.
389759
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
389760
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
389761
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
389762
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
389763
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
389764
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 жовтня (№ 43). – 2018. – 16 с.
389765
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 липня (№ 30). – 2018. – 16 с.
389766
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
389767
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
28 вересня (№ 39). – 2018. – 16 с.
389768
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
28 грудня (№ 52). – 2018. – 16 с.
389769
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
30 листопада (№ 48). – 2018. – 16 с.
389770
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
30 березня (№ 13). – 2018. – 16 с.
389771
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 серпня (№ 34/35). – 2018. – 16 с.
389772
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
1 лютого (№ 5). – 2019. – 16 с.
389773
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
1 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
389774
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
2 серпня (№ 31). – 2019. – 16 с.
389775
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
4 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 16 с.
389776
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
389777
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
389778
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 вересня (№ 33/34). – 2019. – 16 с.
389779
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
389780
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 червня (№ 23). – 2019. – 16 с.
389781
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
8 листопада (№ 44/45). – 2019. – 16 с.
389782
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
8 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
389783
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
9 серпня (№ 32). – 2019. – 16 с.
389784
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
389785
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 травня (№ 18/19). – 2019. – 16 с.
389786
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
11 січня (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
389787
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 квітня (№ 15). – 2019. – 16 с.
389788
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
389789
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 вересня (№ 35/36). – 2019. – 16 с.
389790
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 грудня (№ 50). – 2019. – 16 с.
389791
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
389792
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 лютого (№ 7). – 2019. – 16 с.
389793
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 березня (№ 10/11). – 2019. – 16 с.
389794
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 листопада (№ 46). – 2019. – 16 с.
389795
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
389796
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
18 січня (№ 3). – 2019. – 16 с.
389797
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
18 жовтня (№ 42). – 2019. – 16 с.
389798
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 липня (№ 29). – 2019. – 16 с.
389799
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 квітня (№ 16). – 2019. – 16 с.
389800
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
389801
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 грудня (№ 51). – 2019. – 16 с.
389802
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 червня (№ 25). – 2019. – 16 с.
389803
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 березня (№ 15). – 2019. – 16 с.
389804
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 лютого (№ 8). – 2019. – 16 с.
389805
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 листопада (№ 47). – 2019. – 16 с.
389806
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
24 травня (№ 21). – 2019. – 16 с.
389807
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 січня (№ 4). – 2019. – 16 с.
389808
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 жовтня (№ 43). – 2019. – 16 с.
389809
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 липня (№ 30). – 2019. – 16 с.
389810
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 квітня (№ 17). – 2019. – 16 с.
389811
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 червня (№ 26). – 2019. – 16 с.
389812
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 вересня (№ 38). – 2019. – 16 с.
389813
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 грудня (№ 52). – 2019. – 16 с.
389814
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
29 листопада (№ 48). – 2019. – 16 с.
389815
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
29 березня (№ 13). – 2019. – 16 с.
389816
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 травня (№ 22). – 2019. – 16 с.
389817
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с.
389818
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
10 січня (№ 1). – 2020. – 16 с.
389819
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 січня (№ 2). – 2020. – 16 с.
389820
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
24 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
389821
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 січня (№ 4/5). – 2020. – 16 с.
389822
   Демократична школа: третя хвиля / Л. Гриневич, У. Хорпестад, Перон-Ф"єльдстад, М. Рафальська, Л. Ільніцька; підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 лютого (№ 6). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
389823
  Скрипнюк О. Демократична, соціальна, правова держава в контексті національної ідеї України / О. Скрипнюк, О. Скрипнюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 1026-9932
389824
   Демократичне врядування і культура миру : Навчально-методичний комплекс / В.П. Крижанівський, В.І. Головченко, М.С. Дорошко, Н.Ф. Сербіна, Р.А. Кривонос; В.П.Крижанівський, В.І.Головченко, М.М.Дорошко, Н.Ф.Сербіна, Р.АКривонос; КНУТШ. ІМВ. – Київ : ІМВ, 2006. – 327с.
389825
  Губерський Л.В. Демократичне врядування і формування культури миру // Демократичне врядування та культура миру в країнах Східної, Центральної та Південно-Східної Європи : Міжнародна конференція, Київ, 24-26 березня 1999 р.
389826
  Зозуля В.О. Демократичне врядування у контексті історико-філософського аналізу // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 134-142
389827
  Зозуля В.О. Демократичне врядування: сутність, основні концепції, підходи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 3 (86). – С. 32-37. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (86)). – ISSN 2310-2837
389828
  Гумен Ю.Є. Демократичне врядування: сутність, поняття та зміст у контексті підходів сучасних вітчизняних дослідників // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 74-79
389829
  Погорєлова А.І. Демократичне зміцнення парламенту як проблема розвитку культури парламентаризму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 657-662. – ISSN 1563-3349
389830
   Демократичне поліціювання : збірка наукових статей / за ред. О.М. Бандурки та Дж. Перліна ; наук. ред. О.В. Тягло. – Львів : Астролябія, 2011. – 491, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-76-4
389831
  Проневич О.С. Демократичне поліціювання як складова сучасної парадигми поліцейської діяльності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 126-130. – ISSN 2227-796X
389832
  Оніщенко Н. Демократичне право в сучасному суспільстві: проблеми розуміння, сприйняття, результативної дії та ефективності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 22-33. – ISBN 978-966-306-020-4
389833
  Сербіна Н.Ф. Демократичне управління в полікультурному та багатоетнічному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 148-152.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
389834
  Харитончук М. Демократичне управління містом в умовах глобалізації міжнародних відносин / М. Харитончук. – Київ, 2000. – 48 с.
389835
  Худоба О. Демократичне управління системною протидією деменції: транснаціональні підходи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 54-62. – ISSN 2414-4436
389836
  Селіванов В. Демократичний вимір конституційної реформи в Україні: сучасне розуміння // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.15-24. – ISSN 0132-1331
389837
  Ходаківська Л.П. Демократичний елітизм як проблема політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Аналізується проблема співвідношення елітизму і демократії та її розгляд в концепціях демократичного елітизму.
389838
  Заіка Н.Ю. Демократичний політичний режим як передумова становлення соціальної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується демократичний політичний режим як основна передумова становлення соціальної держави в Україні та неможливість формування такого типу держави в умовах авторитарного чи тоталітарного режимів. This article analyzes the democratic ...
389839
  Конончук С.Г. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем / Конончук С.Г., Ярош О.Ф., Горобчишина С.А. ; Укр. незалежний центр політ. досліджень. – Київ : Україна, 2009. – 80 с. – ISBN 978-966-2157-10-9
389840
  Яровой Т. Демократичний потенціал українського конституціоналізму // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 38-42
389841
  Гапоненко В.А. Демократичний принцип розподілу влади у сучасному світі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 29-31. – ISSN 0868-8117
389842
  Матвєєва М. Демократичний процес контролю над конфліктними ситуаціями // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 319-321
389843
  Зубчик О.А. Демократичний режим - "демократичний" контроль? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Автор статті досліджує зв"язок політичної маніпуляції з проблемою відповідальності у сучасному демократичному суспільстві. The author of the article explores relations of political manipulation with the problem of responsibility in modern society.
389844
  Мошняга Л.В. Демократичний розвиток політичної та правової системи України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 35-41.
389845
  Катренко А.М. Демократичний рух в Україні 70-80 рр 19 ст. / А.М. Катренко. – Черкаси, 1994. – 70с.
389846
  Скворцов В.В. Демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами (Д та ЦК ЗС) у країнах НАТО // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 702-708. – ISSN 1563-3349
389847
  Воронов І.О. Демократичний транзит = Democratic transit : політико-владні трансформації / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2006. – 232 с. – Парал. тит. л. англ. – Бібліогр. у прим. наприкінці розд. – ISBN 966-504-551-2
389848
  Кобильник В.В. Демократичний транзит в Україні та Польщі: особливості стартової ситуації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 195-207
389849
  Балюк В. Демократичний транзит та консолідація держави. Порівняльний аналіз на прикладі Польщі та України // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – С. 96-113. – ISSN 2309-7760
389850
  Василенко В.Л. Демократичний централізм - принцип організації радянського суспільства / В.Л. Василенко. – Київ, 1957. – 52с.
389851
  Бойко В.О. Демократичний цивільний контроль сил оборони, проблемні питання в організації військово-цівільних відносин / В.О. Бойко, Р.В. Бойко, Г.С. Храпач // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 115-120. – ISSN 2304-2699
389852
   Демократичний цивільний контроль та воєнна криза в Україні: законодавчі аспекти / [ред.]: Філіпп Флурі, Валентин Бадрак. – Женева ; Київ : Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, 2016. – 184, 168 с. – Книга-"переверт" укр. та англ. мовами. - Назва англ.: Democratic civilian control and military crisis in Ukraine: legislative aspects. – ISBN 978-617-7393-11-4
389853
  Шинкаренко О.Є. Демократичні вибори та соціально-політична і соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (40). – С. 187-196. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
389854
  Ільницький М.С. Демократичні вибори як основа створення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (82). – C. 11-21. – ISSN 2524-0323
389855
  Тодика О. Демократичні засади виборчих правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.212-217. – Бібліогр.: 4 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
389856
   Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. В.Б. Авер"янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 495, [1] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-89-4
389857
  Павшук К.О. Демократичні засади конституційного ладу України : монографія / К.О. Павшук ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2016. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-72-1


  В пр. №1708082 напис: Бібліотеці Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка у дарунок від автора. Підпис.
389858
  Порайко А.М. Демократичні засади протидії бюрократизму в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 98-100
389859
  Скоблик Володимир Демократичні зрушення у Польщі й Угорщині в кінці 1980-х рр.: інтерпретації їх сутності й причин / Скоблик Володимир, Сліпецький Олег // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 204-214. – (Історія ; Вип. 18)
389860
  Якоб М.М. Демократичні ідеї у творчості Т. Гоббса та їх значення для трансформаційного суспільства (методологічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 195-198. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Проаналізовано демократичні ідеї Т. Гоббса. Розглянуто проблему трансформаційного суспільства в Україні.
389861
   Демократичні механізми формування відповідальної виконавчої влади в Україні. – Київ, 2003. – 40с.
389862
  Петришин О. Демократичні основи правової, соціальної державності // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 32-41. – ISSN 1993-0909
389863
  Сенчугова А.П. Демократичні основи управління в колгоспах. / А.П. Сенчугова. – К., 1966. – 65с.
389864
  Тимчук О. Демократичні політичні режими в сучасному світі: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-16.
389865
  Дмитренко Е.С. Демократичні принципи бюджетного процесу: міжнародний досвід та українські реалії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – C. 136-141. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
389866
  Бучин М.А. Демократичні принципи виборів : політико-правові аспекти регулювання в Україні : монографія / М.А. Бучин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво "Львівської політехніки", 2012. – 361, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-359. – ISBN 978-617-607-288-1
389867
  Гетьманчук П.М. Демократичні принципи елітотворення у політичній системі транзитного типу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 205-214


  Розглядаються істотні риси політичних трансформаційних еліт, їх типи та фактори формування в транзитних суспільствах. Основна увага акцентується на факторах формування ліберальнодемократичної еліти в Україні. Ключові слова: політична еліта, ...
389868
  Семчик В.І. Демократичні принципи управління справами колгоспу. / В.І. Семчик. – Київ, 1981. – 48 с.
389869
  Котелянець О.О. Демократичні процеси в країнах Південного Кавказу: політико-правові аспекти // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 173-180
389870
  Вільховий Ю.В. Демократичні процеси в соціалістичній Польщі та крах тоталітарної системи наприкінці 1980-их років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 128-137. – ISSN 2075-1451
389871
  Потерейко С. Демократичні революції у країнах Центральної та Північно-Східної Європи у 1989 - 1990 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 38-39
389872
  Алексєєва О.А. Демократичні реформування у вищій школі (в контексті гуманізації освіти) / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-68. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні проблеми демократичного реформування освіти та взаємовпливу освіти й суспільства в умовах розбудови незалежної української держави. Підкреслено роль гуманізації освіти, зокрема вищої, що є одним з важливих напрямів її реформування, ...
389873
  Алексєєва О.А. Демократичні свободи у навчально-виховному процесі // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 174-177. – ISBN 966-594-559-9
389874
  Гречка Анна Демократичні сили в національно-освітньому русі на Лівобережній Україні напередодні Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
389875
  Дзюбенко Ю.М. Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Близького Сходу і Північної Африки // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 2519-2949
389876
  Конча С. Демократичні традиції українства давньої доби // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглядаються питання існування та розвитку демократичних інституцій в Україні доби Київської Русі та у інших слов"янських народів. Проводиться думка, що демократичні традиції були здавна притаманні слов"янським народам та доволі успішно розвивалися в ...
389877
  Обушний М. Демократичні традиції українців у цивілізаційному вимірі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 12-18


  У статті здійснено аналіз демократичних традицій українців. Розкрито характерні особливості їх інституційного вияву у формах віча та копи. Узагальнено загальноєвропейський контекст розвитку демократії українців. Показано нерозривність зв"язків давніх ...
389878
  Щербак І. Демократичні цінності населення України: структура та фактори формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 66-71. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  На основі даних шостої хвилі Європейського соціального дослідження зконструйовано та проаналізовано концепт демократичних цінностей у його емпіричному вимірі. Закцентовано увагу на статистичному обґрунтуванні та описі структури демократичних цінностей; ...
389879
  Брильов Д. Демократичні цінності та механізми їхньої реалізації як складова суспільно-політичної концепції ісламу // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 211-222. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2


  Розглянуто проблеми сумісності демократичних цінностей та ісламської концепції права.
389880
  Балтремус В. Демократичні школи в Європі та США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 48-50. – ISBN 978-966-2249-24-8
389881
  Вовк Л. Демократично-ліберальна модель педагогіки М.П. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 40-45
389882
   Демократичный уголок Восточного Королевства // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 68-76 : фото
389883
   Демократия - власть всехи кажного. – М, 1990. – 93с.
389884
  Десмонд Ш. Демократия / Ш. Десмонд. – Л, 1924. – 256с.
389885
  Никитин А.И. Демократия / А.И. Никитин. – Москва, 1985. – 64 с.
389886
  Кузьмин Э.Л. Демократия / Э.Л. Кузьмин. – М, 1986. – 237с.
389887
  Дидион Джоан Демократия // Демократия : романы / Г. Адамс. – Москва : Прогресс, 1989. – С. 557-698. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
389888
  Адамс Г. Демократия : романы / Адамс Генри ; пер. с англ. Джоан Дидион ; [предисл. А.С. Мулярчика, с. 699-719 ; худож. В.И. Терещенко]. – Москва : Прогресс, 1989. – 718 [2] с. : ил. – На пер.: Демократия/Г. Адамс, Г. Видал, Д. Дидион. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
389889
  Токвиль Алексис де Демократия в Америке : Пер. с франц. / Токвиль Алексис де; Предисл. Гарольда Дж. Ласки. – Москва : Прогресс, 1992. – 554 с. – ISBN 5-01-002-688-0
389890
  Зидентоп Л. Демократия в Европе / Л. Зидентоп; Центр исслед.постиндустр.общ.Журнал "Свободная мысль"; Пер. с англ.под ред.В.Л.Иноземцева. – Москва : Логос, 2001. – 360с. – ISBN 5-94010-094-5
389891
  Плешова М.А. Демократия в Индии : Проблемы местного самоуправления / М.А. Плешова ; Российская АН, Ин-т востоков. – Москва : Наука ; Изд. фирма "Восточная лит-ра", 1992. – 192 с.
389892
   Демократия в кавычках. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
389893
  Мохова И. Демократия в Мавритании: вариант развития // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-35. – ISSN 0321-5075
389894
  Марченко М.Н. Демократия в СССР / М.Н. Марченко, И.Н. Рожко. – М, 1988. – 284с.
389895
  Терехов Ф.П. Демократия в трудовом коллектие / Ф.П. Терехов. – К.;Одесса, 1983. – 135с.
389896
  Лапинский П. Демократия в тупике. Англия накануне выборов. / П. Лапинский. – М.-Л., 1929. – 111с.
389897
   Демократия в Японии: опыт и уроки : опыт и уроки ("круглый стол" советских японоведов). – Москва, 1991. – 67 с. – ISBN 5-02-017572-2
389898
  Паренти М. Демократия для немногих / М. Паренти. – М., 1990. – 501с.
389899
  Патюлин В.А. Демократия для трудящихся / В.А. Патюлин. – М., 1962. – 40с.
389900
  Дай Т. Демократия для элиты / Т. Дай, Л.Х. Зиглер. – М., 1984. – 320с.
389901
  Яржембовский С. Демократия и res publica. Что общего между Афинами и Вашингтоном? // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12. – С. 198-203. – ISSN 0321-1878


  "Беда для страны, где каждый знает, как ею управлять", - писал Лао Цзы. По своему первоначальному значению термин "демократия" чисто технический, он призван обозначать один из механизмов запонения вакансий в иерархических структурах управления.
389902
  Карпович О.Г. Демократия и демократизация в контексте нового миропорядка // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 1012-1020. – ISSN 1812-8696
389903
  Манешин В.С. Демократия и дисциплина / В.С. Манешин. – Москва, 1977. – 112с.
389904
  Корельский В.М. Демократия и дисциплина в развитом социалистическом обществе / В.М. Корельский. – Москва, 1977. – 136с.
389905
  Максименко В.Ф. Демократия и дисциплина в советскмо социалистическом обществе : Автореф... канд. юр.наук: / Максименко В. Ф.; Объед. ин-т филос. и ин-т гос. и права. – К., 1971. – 28л.
389906
  Котов А.К. Демократия и дисциплина в трудовом коллективе. / А.К. Котов. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
389907
  Манешин В.С. Демократия и дисциплина в условиях развитого социалистического общества / В.С. Манешин. – М., 1976. – 48с.
389908
   Демократия и дисциплина в условиях совершенствования социализма. – Фрунзе, 1989. – 135с.
389909
  Гулиев В.Е. Демократия и достоинство личности / В.Е. Гулиев, Ф.М. Рудинский. – М., 1983. – 168с.
389910
  Павловский Г. Демократия и ее использование в России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 113-124. – ISSN 0869-44435
389911
  Долгов Б.В. Демократия и исламизм в арабских странах (Алжир, Тунис, Египет) // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2007. – № 4 (47) : Ислам в 21 веке. – С. 122-138.
389912
   Демократия и коммунизм. – М, 1962. – 272с.
389913
   Демократия и личность в условиях развитого социализма. – Л, 1985. – 167с.
389914
   Демократия и модернизация : к дискуссии о вызовах XXI века / [Аркибуджи Д. и др.] ; под ред. В.Л. Иноземцева ; Центр исслед. постиндустриального о-ва. – Москва : Европа, 2010. – 318, [1] с. – Сведения об авторах : с. 311-315. - На обл. указ.: Мировой политический форум 2010, Россия, Ярославль. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-904663-09-4


  Содержание: Общая теория демократии : часть I: Демократия и права : великая дилемма нашего времени / Д. Белл ; Демократия как фантом, мечта и реальность / Д. Данн ; "Универсальная ценность" у "естественного предела"?" / В. Л. Иноземцев ; От ...
389915
  Шишкин В.Д. Демократия и молодежь / В.Д. Шишкин. – М, 1980. – 437с.
389916
  Мигранян А.М. Демократия и нравственность / А.М. Мигранян. – М, 1989. – 62с.
389917
  Тихомиров Александр Деонисович Демократия и общественная активность / Тихомиров Александр Деонисович. – Киев : О-во Знание УССР, 1988. – 46с.
389918
  Гиндев П. Демократия и общественный прогресс. / П. Гиндев. – М., 1972. – 391с.
389919
  Острогорский М. Демократия и политические партии / М. Острогорский. – М.
2. – 1930. – 376с.
389920
   Демократия и право в развитом социалистическом обществе. – М, 1979. – 287 с.
389921
   Демократия и право развитого социалистического общества. – Москва, 1975. – 510 с.
389922
   Демократия и право развитого социалистического общества. – К, 1979. – 208с.
389923
   Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе. – М, 1987. – 231с.
389924
  Ананиева Н. Демократия и прогресс / Н. Ананиева; Ананев Н.К. – София : Партиздат, 1980. – 214 с.
389925
  Крастев И. Демократия и разочарованность // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 87-100. – ISSN 0869-44435
389926
  Зеленко Борис Иванович Демократия и современная Россия: непростое сочетание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-13. – Бібліогр.: с. 3-10, 12. – ISSN 0042-8744
389927
  Гулиев В.Е. Демократия и современный империализм / В.Е. Гулиев. – М., 1970. – 280с.
389928
  Каутский К. Демократия и социализм / К. Каутский. – Москва, 1991. – 63с.
389929
  Сергеев М.Д. Демократия и социалистическое самоуправление народа / М.Д. Сергеев. – М., 1987. – 63с.
389930
  Богомолов О.Т. Демократия и социально-экономический прогресс // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0130-3864
389931
   Демократия и управление в социалистическом обществе. – Москва, 1987. – 170 с.
389932
  Косенко О.И. Демократия и управление производством. / О.И. Косенко. – М., 1985. – 158с.
389933
  Ковлер А.И. Демократия и участие в политике / А.И. Ковлер, В.В. Смирнов. – М., 1986. – 190с.
389934
  Тихомиров Юрий Александрович Демократия и экономика / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Сов. Россия, 1988. – 190 с.
389935
  Гриценко М. Демократия или тоталитаризм в условиях становления украинского общества - поиск лучшего // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7069-15-6
389936
  Шеврие Д. Демократия или фашизм в Греции? / Д. Шеврие, А. Марэн. – М, 1947. – 125с.
389937
  Шеврие Д. Демократия или фашизм в Греции? / Д. Шеврие, А. Марэн. – М, 1947. – 127с.
389938
  Параг Х. Демократия или эффективность: вызов XXI века // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 101-112. – ISSN 0869-44435
389939
  Черепанов В.Д. Демократия как межвидовая борьба : отечественная политическая траадиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.82-94. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
389940
  Елисеев С.М. Демократия как проблема общества позднего модерна // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 153-160. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
389941
  Немчинова Т.С. Демократия как фактор мировой политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 158-163. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
389942
  Кузьмин Э.Л. Демократия конституции двух миров / Э.Л. Кузьмин. – М, 1981. – 78с.
389943
  Тихомиров Л.А. Демократия либеральная и социальная / Л. Тихомиров. – Москва : Унив. тип., 1896. – [4], 188 с.
389944
  Шкадаревич И.И. Демократия миллионов / И.И. Шкадаревич. – М, 1958. – 151с.
389945
  Новгородцев П.И. Демократия на распутье // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 388-406. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
389946
  Карасова Т.А. Демократия по-израильски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 31-33. – ISSN 0321-5075
389947
  Альтер И. Демократия против революции / И. Альтер. – Москва, 1930. – 235с.
389948
  Терехов Ф.П. Демократия развитого социализма / Ф.П. Терехов. – К., 1978. – 167с.
389949
  Керимов Д.А. Демократия развитого социализма / Д.А. Керимов. – Москва, 1980. – 111с.
389950
   Демократия развитого социалистиического общества. – М, 1975. – 296с.
389951
  Лисейцев Д. Демократия Смутного времени // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0235-7089
389952
  Фишман Леонид Демократия, "социальное государство" и война = Заметки о природе демократических институтов в эпоху Античности и в Новейшее время // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.111-124. – ISSN 0869-44435
389953
  Валлерстайн И. Демократия, капитализм и трансформация // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.72-85
389954
  Фисун А.А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации / А.А. Фисун; Регионал. филиал Нац. ин-та стратег. исследований в г. Харькове. – Харьков : Константа, 2006. – 352с. – ISBN 966-342-095-2
389955
  Смирнов Г.Л. Демократия, свобода и ответственность личности / Г.Л. Смирнов. – М., 1968. – 45с.
389956
  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М., 1992. – 175с.
389957
  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М., 1995. – 245с.
389958
  Лобер В.Л. Демократия: исторические корни, содержание тендениции развития. / В.Л. Лобер. – М, 1992. – 62с.
389959
  Поляков Е.Б. Демократия: какая? для кого? / Е.Б. Поляков. – Л., 1987. – 110с.
389960
  Ржешевский Григорий Александрович Демократия: миф, реальность или раскрученный бренд? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
389961
  Лобер В.Л. Демократия: от зарождения идеи до современности. / В.Л. Лобер. – М, 1991. – 62 с.
389962
  Нестеренко А.В. Демократия: проблема субъекта // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.49-55. – ISSN 0869-0499
389963
   Демократия: ступени познания и развития. – Тбилиси, 1988. – 365с.
389964
   Демократия: универсальные ценности и многообразие исторического опыта : материалы круглого стола // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 55-73. – ISSN 0321-2017
389965
  Плахов В.Д. Демократия: управление и самоуправление / В.Д. Плахов, С.Л. Сергевнин. – СПб., 1991. – 15с.
389966
  Кузьмин Э.Л. Демократияи конституция двух миров / Э.Л. Кузьмин. – М, 1987. – 110с.
389967
  Цвєтков Віктор Демократія-Управління-Бюрократія : в контексті модернізації українського суспільства; Монографія / Цвєтков Віктор, Горбатенко Володимир. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2107-Х
389968
  Шелюк Л. Демократія - провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 144-152
389969
   Демократія : Антологія. – Київ : Смолоскип, 2005. – 1108с. – (Політичні цінності. Вип.1). – ISBN 966-8499-15-8
389970
  Газін В. Демократія vs олігархія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 19


  "Демократія — влада народу, олігархія — невеликої групи людей. І те і те зароджувалося в Стародавньому світі, зокрема в Греції. Афінська демократія й спартанська олігархія існували поряд, не перетиналися, відрізнялися. Держави-поліси з високим рівнем ...
389971
  Семенченко Ф.Г. Демократія в контексті ціннісного виміру політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 208-216
389972
  Семенченко Ф.Г. Демократія в контексті цінносного виміру політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 198-207
389973
   Демократія в політичному житті сучасного світу / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 95-108. – ISBN 978-966-2229-97-4
389974
  Косенко Д.В. Демократія в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 220-227


  Визначено значення та місце, що займає демократія в комунікативній теорії Ю. Габермаса. Описано некласичний підхід, запропонований Ю. Габермасом щодо дослідження демократії. Розмежовано бачення ліберального та республіканського розуміння демократії в ...
389975
  Каганець Ігор Демократія зброї : що від нас приховує ліберальна пропаганда // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644
389976
  Савчин М. Демократія і конституційна легітимність: проблеми теорії та практики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 21-28
389977
  Новічкова А. Демократія і право на іншість // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 7-8. – ISSN 1563-6461
389978
  Кирюшко М. Демократія і релігійна свобода (мусульмани в християнському середовищі сучасної України) // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 282-293. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
389979
  Габер Є. Демократія на біс. Перевибори мера Стамбула стануть випробуванням на міцність для турецької політичної системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1, 5


  "Священний для всіх мусульман місяць Рамадан розпочався в Туреччині з несподіваної "доброї звістки" для прибічників Ердогана - оголошення перевиборів мера в найбільшому мегаполісі країни Стамбулі. Результати голосування, яке відбулося 31 березня і ...
389980
  Сидорчук О. Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 11 : Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує / Олексій Сидорчук. – С. 3-11
389981
  Бондаренко В. Демократія та вища освіта у США: історико-педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 140-146. – ISSN 2308-4634
389982
  Вишинський С. Демократія та егалітаризм у перспективі інтегрально-традиціоналістської філософії Юліуса Еволи // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 253-261. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
389983
  Макфол М. Демократія та економічна модернізація: причинно-наслідковий зв"язок // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 56-57


  Восени 2010 року в Ярославлі (Російська Федерація) відбувся Світовий політичний форум "Сучасна держава": стандарти демократії і критерії ефективності".
389984
  Даль Р.А. Демократія та її критики = Pobert A.Dahl. Democracy and its critics / Р.А. Даль; Пер. з англ. Марини та Оксани Лупішко. – Харків : Каравела, 2002. – 440с. – ISBN 966-819-17-2
389985
  Прієшкіна О.В. Демократія та місцеве самоврядування: взаємодія та розвиток // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-112
389986
  Косенко Д.В. Демократія та постнаціональне суспільство // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 57-60
389987
   Демократія участі в Україні : стан реалізації держ. політики сприяння розвитку громадянського сусп-ва : аналіт. доповідь / [Ставнійчук М.І. та ін.; за ред. М.І. Ставнійчук] ; Громадське об-ня "За демократію через право". – Київ : [б. в.], 2015. – 169, [1] с., [6] арк. фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-015-5
389988
  Ковальчук В. Демократія участі як джерело легітимності державної влади // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 25-33
389989
  Ткаченко В.І. Демократія як алгоритм одноразового вибору. Проблема індивіда та маси // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 136-137
389990
  Тимошенко С.О. Демократія як культурно-історичний процес : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Тимошенко С.О. ; КУ. – Київ, 1996. – 20 с.
389991
  Скрипнюк О. Демократія як механізм державного управління // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 3-7.
389992
  Бойчук М.А. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в період утвердження незалежності : наукове вид. / Микола Бойчук. – Київ : Генеза, 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-11-0214-8
389993
  Семенченко Ф.Г. Демократія як політична цінність українського суспільства // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 57-74. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
389994
  Гапоненко В.А. Демократія як універсальна модель політичного режиму: міф чи реальність? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 160-170
389995
  Левіна Ю. Демократія як форма політичного режиму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 244-248.
389996
  Рудакевич О. Демократія як чинник фоормування націй і національних держав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 91-100
389997
  Федоренко В. Демократія, демократизація та феномен "електоральної революції" 2019 року в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 200-224. – ISSN 1026-9932
389998
  Зарудний Є. Демократія: Brainmade in America // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Відомий український професор філософії Володимир Шкода (1938-2013) зазначав: "Демократія виникла не в Стародавній Греції і не в результаті Французької революції. Демократія взагалі не виникла, а була винайдена, винайдена в Америці. "Демократія" і ...
389999
  Головатий М.Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. та аспірантів-політологів / М.Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 226, [2] с. – Бібліогр.: с. 217-227 та в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0059-4
390000
  Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / Скрипнюк О.В. – Київ, 2006. – 368с. – На тит. арк.: до 15-річчя незалежності України. – ISBN 966-581-740-X
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,