Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
386001
  Ковбасенко Ю. "...голосна та правдива, як господа слово..." Творчість Тараса Шевченка і європейський літературний канон // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5 (133), травень. – С. 15-20
386002
  Приліпко І. "Голос" тексту повісті Ольги Кобилянської "У неділю рано зілля копала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 185-192
386003
  Шувалова І. "Голоси війни на Донбасі" / спілкувалася Юлія Стахівська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 липня (№ 132/133). – С. 30-31


  Поетка й дослідниця, аспірантка Кембриджського університету Ірина Шувалова - про "своїх" і "чужіх" у піснях українців із різних боків лінії фронту.
386004
  Щепна І. "Голоси", видіння і відлуння постмеморі в поезії Ігоря Римарука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
386005
  Наєнко М. "Голосіївська осінь..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 21 вересня (№ 37). – С. 13


  Поетичний фестифаль, який традиційно відбувається в першу суботу вересня кожно гороку в Київському музеї Максима Рильського. Спогади про поета.
386006
  Наєнко М. "Голосіївська осінь..." // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7625-59-8
386007
  Щукіна І. "Голосні струни" Леся Українки: музика в рядках і між ними // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 10-17. – ISSN 0236-1477
386008
  Голобородько Я. "Голосова" епіка Світлани Алєксієвич // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (464), червень 2020. – С. 4-12
386009
  Голобородько Я. "Голосова" епіка Світлани Алєксієвич. Есей про Нобелівську лауреатку 2015 року // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (462), квітень 2020. – С. 4-11


  "У перших сценах фільму Елєма Клімова «Иди и смотри» (1985, сценарій Алєся Адамовича, Елєма Клімова), коли двоє підлітків, боязко озираючись, відбігають від свого села, щоб на території, де велися бої, відшукати в землі зброю («Давай-давай, без пушки в ...
386010
  Голобородько Я. "Голосова" епіка Світлани Алєксієвич. Есей про Нобелівську лауреатку 2015 року // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (463), травень 2020. – С. 4-11
386011
  Маляренко О. "Голосом прозорим акварелі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 146-152. – ISSN 08-68-4790-1


  Вміст: Карантин; "Застиглий світ в свічаді пише зиму..."; Щезник; Мурахи; Переїзд; Геополітика; Героїка; Полив"яне життя; Камю; У пошуках прощі; Приреченість; "Знаєте, про що хочеться говорити найбільше?.."; Літописи несамовитих самовидців; Вічність; ...
386012
  Калитин Н.И. "Голосует сердце..." / Н.И. Калитин. – М : Художественная литература, 1965. – 151с.
386013
  Калитин Н.И. "Голосует сердце..." / Н.И. Калитин. – М : Художественная литература, 1968. – 127 с.
386014
  Кротова Д.В. "Голубая книга" М.М. Зощенко как симфония // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С.121-134. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
386015
  Стрыгин В. "Голубой мальчик" за миллион долларов // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1812-867Х
386016
  Гатилов Г. "Голубые каски" ООН на службе мира // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 33-42. – ISSN 0130-9625
386017
  Беляев "Голубь" спущен / И. Беляев, Т. Колесниченко, Е. Примаков. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 160 с. : ил.
386018
  Павліченко Н. "Гомер Гуцульщики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 24


  "Проект "Параска Плитка-Горицвіт. Подолання Гравітації" в "Мистецькому Арсеналі".
386019
  Тетеріна О.Б. "Гомер новосвіту" у поступі української літератури (шекспірознавчі погляди П. Куліша) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті проаналізовано Кулішеву літературознавчу рецепцію творчості В. Шекспіра. Осмислено значення шекспіріани у концепції національного літературного розвитку українського письменника. Кулішеві міркування, що обґрунтовують загальнолітературну роль ...
386020
  Скорина Л.В. "Гомін і відгомін": дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.05 / Скорина Людмила Вікторівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
386021
  Скорина Л. "Гомін і відгомін": дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років : монографія / Людмила Скорина ; [наук. ред. Р.В. Мовчан]. – Черкаси : Брама-Україна, 2019. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 657-703 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7508-14-3
386022
  Устинова Е. «Голубая карта»: проблемы высококвалифицированной трудовой иммиграции в Евросоюз // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 44-50. – ISSN 2074-6040


  Конкуренция за квалифицированную рабочую силу на мировом рынке труда продолжает обостряться. В последнее время и Европейский союз сталкивается с проблемой нехватки высококвалифицированных ресурсов. Для того чтобы сделать Европу привлекательной для ...
386023
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 листопада (№ 205). – 2013. – 16 с.
386024
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 листопада (№ 206). – 2013. – 16 с.
386025
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 жовтня (№ 183). – 2013. – 12 с.
386026
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 серпня (№ 142). – 2013. – 16 с.
386027
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 серпня (№ 143). – 2013. – 16 с.
386028
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 вересня (№ 162). – 2013. – 16 с.
386029
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 жовтня (№ 184). – 2013. – 24 с.
386030
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 липня (№ 120). – 2013. – 16 с.
386031
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 жовтня (№ 185). – 2013. – 16 с.
386032
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 липня (№ 121). – 2013. – 24 с.
386033
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 грудня (№ 230). – 2013. – 24 с.
386034
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 жовтня (№ 186). – 2013. – 16 с.
386035
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 липня (№ 122). – 2013. – 16 с.
386036
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 липня (№ 123). – 2013. – 24 с.
386037
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 вересня (№ 165). – 2013. – 12 с.
386038
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 вересня (№ 166). – 2013. – 12 с.
386039
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 жовтня (№ 187). – 2013. – 16 с.
386040
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 листопада (№ 210). – 2013. – 16 с.
386041
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 грудня (№ 234). – 2013. – 16 с.
386042
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 жовтня (№ 190). – 2013. – 16 с.
386043
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 вересня (№ 168). – 2013. – 12 с.
386044
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 вересня (№ 169). – 2013. – 12 с.
386045
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 жовтня (№ 191). – 2013. – 16 с.
386046
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 березня (№ 47). – 2013. – 12 с.
386047
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 квітня (№ 72). – 2013. – 24 с.
386048
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 110). – 2013. – 16 с.
386049
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 лютого (№ 30). – 2013. – 24 с.
386050
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 листопада (№ 214). – 2013. – 24 с.
386051
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 вересня (№ 171). – 2013. – 12 с.
386052
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 грудня (№ 238). – 2013. – 16 с.
386053
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 215). – 2013. – 16 с.
386054
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 жовтня (№ 192). – 2013. – 16 с.
386055
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 49). – 2013. – 23 с.
386056
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 жовтня (№ 193). – 2013. – 16 с.
386057
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 листопада (№ 216). – 2013. – 16 с.
386058
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 серпня (№ 152). – 2013. – 8 с.
386059
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 вересня (№ 172). – 2013. – 16 с.
386060
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 жовтня (№ 194). – 2013. – 24 с.
386061
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 грудня (№ 239). – 2013. – 16 с.
386062
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 червня (№ 113). – 2013. – 24 с.
386063
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 жовтня (№ 196). – 2013. – 16 с.
386064
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 217). – 2013. – 16 с.
386065
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 вересня (№ 174). – 2013. – 16 с.
386066
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 вересня (№ 175). – 2013. – 12 с.
386067
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 серпня (№ 154). – 2013. – 8 с.
386068
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 серпня (№ 155). – 2013. – 12 с.
386069
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 вересня (№ 176). – 2013. – 24 с.
386070
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 листопада (№ 220). – 2013. – 16 с.
386071
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 жовтня (№ 197). – 2013. – 16 с.
386072
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 березня (№ 55). – 2013. – 24 с.
386073
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 лютого (№ 36). – 2013. – 16 с.
386074
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 червня (№ 116). – 2013. – 24 с.
386075
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 травня (№ 95). – 2013. – 16 с.
386076
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 вересня (№ 177). – 2013. – 16 с.
386077
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 вересня (№ 178). – 2013. – 16 с.
386078
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 жовтня (№ 200). – 2013. – 16 с.
386079
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 вересня (№ 179). – 2013. – 16 с.
386080
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 січня (№ 17). – 2013. – 16 с.
386081
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 листопада (№ 223). – 2013. – 24 с.
386082
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 грудня (№ 248). – 2013. – 16 с.
386083
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 листопада (№ 224/225). – 2013. – 24 с.
386084
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 серпня (№ 161). – 2013. – 12 с.
386085
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 грудня (№ 250). – 2013. – 24 с.
386086
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 лютого (№ 19). – 2014. – 16 с.
386087
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 липня (№ 123). – 2014. – 16 с.
386088
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 серпня (№ 146). – 2014. – 20 с.
386089
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 вересня (№ 166). – 2014. – 12 с.
386090
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 липня (№ 124). – 2014. – 32 с.
386091
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 квітня (№ 63/64). – 2014. – 24 с.
386092
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 червня (№ 106). – 2014. – 16 с.
386093
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 лютого (№ 20). – 2014. – 16 с.
386094
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 березня (№ 41). – 2014. – 8 с.
386095
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 серпня (№ 148). – 2014. – 20 с.
386096
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 грудня (№ 234). – 2014. – 24 с.
386097
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 березня (№ 42). – 2014. – 8 с.
386098
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 лютого (№ 21). – 2014. – 16 с.
386099
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 червня (№ 107). – 2014. – 16 с.
386100
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 квітня (№ 66). – 2014. – 24 с.
386101
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 травня (№ 87). – 2014. – 24 с.
386102
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 лютого (№ 22). – 2014. – 16 с.
386103
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 березня (№ 43). – 2014. – 8 с.
386104
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 серпня (№ 148). – 2014. – 20 с.
386105
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 жовтня (№ 192). – 2014. – 64 с.
386106
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 лютого (№ 23). – 2014. – 16 с.
386107
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 березня (№ 44). – 2014. – 24 с.
386108
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 травня (№ 88). – 2014. – 20 с.
386109
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 травня (№ 89). – 2014. – 24 с.
386110
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 липня (№ 127). – 2014. – 16 с.
386111
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 квітня (№ 67). – 2014. – 16 с.
386112
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 липня (№ 128). – 2014. – 16 с.
386113
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 липня (№ 129). – 2014. – 24 с.
386114
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 квітня (№ 70/71). – 2014. – 32 с.
386115
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
386116
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 жовтня (№ 196). – 2014. – 12 с.
386117
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 березня (№ 45). – 2014. – 20 с.
386118
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 червня (№ 111). – 2014. – 20 с.
386119
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 травня (№ 90). – 2014. – 20 с.
386120
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 серпня (№ 153). – 2014. – 12 с.
386121
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 серпня (№ 154). – 2014. – 12 с.
386122
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 травня (№ 91). – 2014. – 16 с.
386123
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 113). – 2014. – 16 с.
386124
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 січня (№ 5). – 2014. – 16 с.
386125
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 січня (№ 6). – 2014. – 16 с.
386126
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 48). – 2014. – 20 с.
386127
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 48). спецвип. – 2014. – 12 с.
386128
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 квітня (№ 74). – 2014. – 16 с.
386129
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 липня (№ 132). – 2014. – 16 с.
386130
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 липня (№ 133). – 2014. – 16 с.
386131
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 травня (№ 93). – 2014. – 20 с.
386132
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 червня (№ 114). – 2014. – 16 с.
386133
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 січня (№ 8). – 2014. – 16 с.
386134
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 квітня (№ 77). – 2014. – 20 с.
386135
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 січня (№ 9). – 2014. – 24 с.
386136
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 вересня (№ 178). – 2014. – 16 с.
386137
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 березня (№ 50). – 2014. – 20 с.
386138
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 квітня (№ 78). – 2014. – 20 с.
386139
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 травня (№ 95). – 2014. – 20 с.
386140
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 березня (№ 51). – 2014. – 20 с.
386141
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 березня (№ 52). – 2014. – 20 с.
386142
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 січня (№ 10). – 2014. – 24 с.
386143
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 96). – 2014. – 20 с.
386144
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 червня (№ 118). – 2014. – 20 с.
386145
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 січня (№ 11). – 2014. – 16 с.
386146
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 січня (№ 12). – 2014. – 24 с.
386147
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 травня (№ 98). – 2014. – 16 с.
386148
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 квітня (№ 79). – 2014. – 16 с.
386149
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 травня (№ 99). – 2014. – 16 с.
386150
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 червня (№ 119). – 2014. – 16 с.
386151
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 липня (№ 139). – 2014. – 16 с.
386152
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 липня (№ 140). – 2014. – 12 с.
386153
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 жовтня (№ 206). – 2014. – 12 с.
386154
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 червня (№ 120). – 2014. – 16 с.
386155
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 квітня (№ 81). – 2014. – 16 с.
386156
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 березня (№ 55). – 2014. – 20 с.
386157
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 березня (№ 56). – 2014. – 20 с.
386158
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 липня (№ 141). – 2014. – 12 с.
386159
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 червня (№ 122). – 2014. – 24 с.
386160
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 травня (№ 101). – 2014. – 16 с.
386161
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 травня (№ 102). – 2014. – 24 с.
386162
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 березня (№ 59). – 2014. – 24 с.
386163
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 жовтня (№ 208). – 2014. – 12 с.
386164
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 209). – 2014. – 24 с.
386165
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 квітня (№ 85). – 2014. – 24 с.
386166
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 квітня (№ 86), спецвип. – 2014. – 20 с.
386167
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 травня (№ 104). – 2014. – 16 с.
386168
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 січня (№ 18). – 2014. – 16 с.
386169
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 березня (№ 60/61). – 2014. – 24 с.
386170
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 березня (№ 39). – 2015. – 20 с.
386171
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 березня (№ 40). – 2015. – 20 с.
386172
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 травня (№ 79). – 2015. – 16 с.
386173
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 червня (№ 101). – 2015. – 20 с.
386174
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 березня (№ 43). – 2015. – 16 с.
386175
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 травня (№ 87). – 2015. – 20 с.
386176
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 88). – 2015. – 20 с.
386177
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 грудня (№ 235). – 2019. – 14 с.
386178
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 грудня (№ 237). – 2019. – 16 с.
386179
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 грудня (№ 238). – 2019. – 24 с.
386180
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 листопада (№ 216). – 2019. – 12 с.
386181
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 листопада (№ 218). – 2019. – 16 с.
386182
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 грудня (№ 241). – 2019. – 16 с.
386183
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 грудня (№ 243). – 2019. – 12 с.
386184
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 грудня (№ 244). – 2019. – 16 с.
386185
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 грудня (№ 246). – 2019. – 16 с.
386186
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 грудня (№ 247). – 2019. – 12 с.
386187
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 грудня (№ 248). – 2019. – 16 с.
386188
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 грудня (№ 249). – 2019. – 16 с.
386189
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 грудня (№ 251). – 2019. – 88 с.
386190
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 грудня (№ 250). – 2019. – 16 с.
386191
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 лютого (№ 20). – 2020. – 12 с.
386192
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 квітня (№ 60). – 2020. – 16 с.
386193
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 квітня (№ 61). – 2020. – 16 с.
386194
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 квітня (№ 62). – 2020. – 8 с.
386195
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 червня (№ 88). – 2020. – 20 с.
386196
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 березня (№ 41). – 2020. – 16 с.
386197
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 січня (№ 1). – 2020. – 16 с.
386198
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 січня (№ 2). – 2020. – 16 с.
386199
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 березня (№ 42). – 2020. – 16 с.
386200
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 березня (№ 44). – 2020. – 12 с.
386201
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 травня (№ 76). – 2020. – 16 с.
386202
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 лютого (№ 23). – 2020. – 24 с.
386203
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 травня (№ 77/78). – 2020. – 20 с.
386204
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 квітня (№ 63). – 2020. – 16 с.
386205
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 лютого (№ 25). – 2020. – 12 с.
386206
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
386207
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 квітня (№ 64). – 2020. – 16 с.
386208
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 червня (№ 92). – 2020. – 16 с.
386209
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 січня (№ 4). – 2020. – 12 с.
386210
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 лютого (№ 26). – 2020. – 12 с.
386211
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 березня (№ 46). – 2020. – 16 с.
386212
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 червня (№ 95). – 2020. – 16 с.
386213
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 травня (№ 79). – 2020. – 16 с.
386214
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 лютого (№ 28). – 2020. – 24 с.
386215
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 травня (№ 80). – 2020. – 16 с.
386216
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 березня (№ 49). – 2020. – 12 с.
386217
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 квітня (№ 65). – 2020. – 16 с.
386218
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 січня (№ 7). – 2020. – 24 с.
386219
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 квітня (№ 66). – 2020. – 16 с.
386220
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 червня (№ 96). – 2020. – 16 с.
386221
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 червня (№ 97). – 2020. – 16 с.
386222
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 березня (№ 50). – 2020. – 20 с.
386223
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 квітня (№ 67). – 2020. – 8 с.
386224
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 квітня (№ 68). – 2020. – 16 с.
386225
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 березня (№ 51). – 2020. – 16 с.
386226
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 січня (№ 9). – 2020. – 16 с.
386227
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 лютого (№ 31). – 2020. – 12 с.
386228
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 березня (№ 52). – 2020. – 20 с.
386229
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 травня (№ 81). – 2020. – 16 с.
386230
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 травня (№ 82). – 2020. – 16 с.
386231
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 червня (№ 100). – 2020. – 16 с.
386232
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 березня (№ 53). – 2020. – 8 с.
386233
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 лютого (№ 33). – 2020. – 24 с.
386234
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 січня (№ 11). – 2020. – 12 с.
386235
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 березня (№ 54). – 2020. – 8 с.
386236
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 83). – 2020. – 16 с.
386237
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 травня (№ 84). – 2020. – 24 с.
386238
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 квітня (№ 69). – 2020. – 16 с.
386239
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 січня (№ 12). – 2020. – 12 с.
386240
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 січня (№ 13). – 2020. – 24 с.
386241
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 квітня (№ 70/71). – 2020. – 20 с.
386242
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 березня (№ 55). – 2020. – 8 с.
386243
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 березня (№ 56). – 2020. – 12 с.
386244
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 квітня (№ 72). – 2020. – 8 с.
386245
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 15). – 2020. – 12 с.
386246
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 березня (№ 57). – 2020. – 16 с.
386247
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 травня (№ 85). – 2020. – 16 с.
386248
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 березня (№ 58). – 2020. – 8 с.
386249
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 березня (№ 59). – 2020. – 16 с.
386250
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 лютого (№ 39). – 2020. – 12 с.
386251
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 17). – 2020. – 16 с.
386252
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 квітня (№ 73). – 2020. – 16 с.
386253
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 квітня (№ 74/75). – 2020. – 20 с.
386254
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 січня (№ 19). – 2020. – 12 с.
386255
   Голос урагана : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 26. – ISSN 1029-5828
386256
  Гармаш-Литвин Голос утопленого села : легенди та оповіді / Антоніна Гармаш-Литвин. – Київ : Книга, 2008. – 223, [1] с. : іл. – Малюнки автора. – ISBN 978-966-8314-58-2


  Рідному філологічному факультету із вдячністю за все, що він дав мені! З честю несу звання філолога, вчителя української мови! 29.03.2011 р. Підпис.
386257
  Айвазян С.Б. Голос ущелий : рассказы и повести : переводы / С.Б. Айвазян ; ил.: А.В. Гаспарян. – Ереван : Айастан, 1974. – 198 с. : ил.
386258
  Кривцов Эдуард Голос Фаустины // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 45-55


  Фаустіна Бордоні-Хассе - одна з найкращих співачок XVIII ст.
386259
  Филипович Л. Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013–2014 років / Л. Филипович, О. Горкуша // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – C. 87-103. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
386260
  Кларк А. Голос через океан / А. Кларк. – Москва, 1964. – 236 с.
386261
  Рыбас Т.М. Голос чистых родников / Т.М. Рыбас. – К., 1977. – 336с.
386262
  Ковин А.М. Голос чувств: Об анализе поэтической интонации // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 7. – С.49-52
386263
  Іскорко-Гнатенко Голос Шевченка над світом // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 75. – ISBN 978-617-7442-69-0
386264
  Щербина В.Р. Голос эпохи / В.Р. Щербина. – Москва, 1974. – 416с.
386265
  Глотов А.Л. Голос эпохи // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 18-24. – Бібліогр. в кінці ст.
386266
  Глотов А.Л. Голос эпохи // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 18-24. – Бібліогр. в кінці ст.
386267
   Голос Эрина: слово об Ирландии. – М., 1986. – 253с.
386268
   Голос Южного Азербайджана. – Баку, 1945. – 136с.
386269
   Голос юности. – Саранск, 1964. – 64с.
386270
   Голос юности мира. – М., 1962. – 312с.
386271
  Сербенська О. Голос як важливий компонент мовленого слова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 305-320. – ISSN 2078-1911
386272
   Голос яшмовой флейты. – М., 1988. – 422с.
386273
  Волков-Ланнит Голос, сохраненный на века / Волков-Ланнит. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1966. – 64с.
386274
   Голос, що об"єднував континенти і народи / Т. Поліщук, О. Гурець, А. Терещенко, В. Рожок, К. Фесенко, С. Солов"яненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 вересня (№ 168/169). – С. 22-23


  Анатолій Солов"яненко.
386275
  Любарська Л.В. Голос, який долає кордони // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 178-186. – ISSN 0320-9466


  До 90-річчя Дмитра Гнатюка.
386276
  Зотов А.П. Голоса / А.П. Зотов. – Саратов, 1965. – 72с.
386277
  Бааль Вольдемар Голоса : рассказы / Бааль В.И. – Рига : Лиесма, 1968. – 125 с.
386278
  Ковальджи К.В. Голоса / К.В. Ковальджи. – М, 1972. – 96с.
386279
  Горина Г.И. Голоса / Г.И. Горина. – Волгоград, 1973. – 23с.
386280
  Житинский А.Н. Голоса / А.Н. Житинский. – Ленинград, 1977. – 328с.
386281
  Николаевская Е.М. Голоса / Е.М. Николаевская. – М, 1983. – 224с.
386282
  Коротич В.А. Голоса : стихотворения поэма ; пер. с укр. / Виталий Коротич. – Москва : Советский писатель, 1984. – 126 с.
386283
   Голоса. – М., 1987. – 445с.
386284
   Голоса Америки. – М., 1976. – 366с.
386285
   Голоса африканских поэтов. – М., 1968. – 319с.
386286
  Джаббаров Д. Голоса в горах : стихи и поэма / Д. Джаббаров. – Москва : Советский писатель, 1966. – 107 с.
386287
  Протасов В.Р. Голоса в мире безмолвия / В.Р. Протасов, И.Д. Никольский. – Москва : Пищевая промышленность, 1969. – 144с.
386288
  Лутасс Лотта Голоса в пространстве : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 5-97. – ISSN 1130-6545
386289
  Лихоносов В.И. Голоса в тишине / В.И. Лихоносов. – М, 1967. – 334с.
386290
  Лихоносов В.И. Голоса в тишине : Повести, рассказы, эссе / В.И. Лихоносов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 605с.
386291
  Пильник Б.Е. Голоса вдоль дороги / Б.Е. Пильник. – М, 1981. – 94с.
386292
   Голоса вершин. – М., 1975. – 299с.
386293
   Голоса весны. – Новосибирск, 1960. – 50с.
386294
   Голоса вещей. – М., 1988. – 255с.
386295
  Хмельницкая Т.Ю. Голоса времени / Т.Ю. Хмельницкая. – М-Л, 1963. – 415с.
386296
  Сурков А.А. Голоса времени / А.А. Сурков. – Москва, 1965. – 494с.
386297
   Голоса времени. – Воронеж, 1974. – 223 с.
386298
  Железняк В.С. Голоса времени / В.С. Железняк. – Вологда, 1976. – 183с.
386299
  Яновский Н. Голоса времени. / Н. Яновский. – Новосибирск, 1971. – 359с.
386300
   Голоса Ганы. – Ташкент, 1960. – 150с.
386301
   Голоса Дагестана. – Махачкала, 1973. – 241с.
386302
   Голоса доброй надежды. – Москва, 1975. – 191с.
386303
  Осинин В.С. Голоса дождей / В.С. Осинин. – Москва, 1974. – 127с.
386304
   Голоса друзей. – М., 1960. – 307с.
386305
   Голоса друзей. – Махачкала, 1962. – 200с.
386306
   Голоса друзей. – Алма-Ата, 1980. – 766с.
386307
   Голоса друзей. – Свердловск, 1980. – 94с.
386308
  Ильичев В.Д. Голоса животных / В.Д. Ильичев. – Москва : Просвещение, 1977. – 95с.
386309
  Рябов И.А. Голоса жизни / И.А. Рябов. – М., 1960. – 624с.
386310
  Маграчев Л.Е. Голоса жизни / Л.Е. Маграчев. – Лениздат, 1962. – 254с.
386311
  Ибрагимов М. Голоса жизни / М. Ибрагимов. – М., 1985. – 318с.
386312
  Глазов Г.С. Голоса за стеной / Г.С. Глазов. – Львов, 1984. – 216с.
386313
  Мурзаков В.Н. Голоса за стеной / В.Н. Мурзаков. – Омск, 1990. – 366с.
386314
  Атрян В.О. Голоса земли : роман / В.О. Атрян ; пер. с арм. А. Гюль-Назарянца. – Москва : Советский писатель, 1958. – 370 с.
386315
  Данилов С.П. Голоса земли : стихи / С.П. Данилов; пер. с якут. И.Фонякова. – Москва : Правда, 1977. – 32 с.
386316
  Абрамов А.М. Голоса Земли Алексея Кольцова : поэзия и современность / А.М. Абрамов. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1964. – 152 с. – Библиогр.: с. 144-151
386317
  Шестинский О.Н. Голоса из блокады / О.Н. Шестинский. – Москва, 1989. – 364с.
386318
  Чжан Синьсинь Голоса из Китая / Чжан Синьсинь, Е Сан. – М., 1989. – 182с.
386319
  Юсифов А. Голоса из окопов : повести и рассказы / Абиль Юсифов ; авториз. пер. с азерб. Я.Садовского. – Москва : Воениздат, 1974. – 143 с.
386320
  Грачева Ю.В. Голоса из прошлого: актуальтность правовых идей. Необходимиая оборона: первое специальное исследование / Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805


  К 150-летию выхода в свет монографии А.Ф. Кони.
386321
   Голоса из России : [в 9 кн.]. – London : Trubner & Co
Кн. 7 : [К.П. Победоносцев, граф В.Н. Панин. Министр юстиции]. – 1859. – 142 с.


  сборники статей, издававшиеся А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым в Лондоне, в Вольной русской типографии, в 1856—1860 гг.
386322
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 1, кн. 1-3 : 1856-1857. – 1974. – 151, 229, 164 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
386323
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 2, кн. 4-6 : 1857-1859. – 1975. – 175, 166, 140, 3 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
386324
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 4, кн. 10 : Комментарии и указатели. – 1975. – 373 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
386325
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 3, кн.7-9 : 1859-1860. – 1976. – 142, 187, 204 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
386326
  Мраморнов О. Голоса из русской Вандеи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 130-155. – ISSN 0130-7673


  Весна 1918 року в Усть-Медведицькому окрузі за місцевими джерелами. Події на Дону під Новочеркаськом у віршах і спогадах донських поетів і письменників.
386327
  Вацек Й. Голоса изгнанников : периодическая печать эмиграции из советской России (1918-1945) / Авт.: Йиржи Вацек и Лукаш Бабка ; рус. пер.: Игорь Золотарев и Анна Хлебина. – Прага : Нац. б-ка ЧР ; Гражд. об-ние "Рус. традиция" ; Фонд "Рус. мир", 2011. – 125, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 125-126. – ISBN 978-80-7050-560-1
386328
   Голоса индийских друзей. – М., 1970. – 31с.
386329
  Ремез О.Я. Голоса Любимовки / О.Я. Ремез. – М, 1980. – 117с.
386330
   Голоса молодых. Стихи. – Белгород, 1962. – 107с.
386331
   Голоса молодых. Стихи. – Рига, 1963. – 68с.
386332
   Голоса молодых. Стихи. – Йошкар-Ола, 1973. – 91с.
386333
   Голоса молодых: поэзия и проза. – М., 1988. – 492с.
386334
  Азаров В.Б. Голоса моря : стихи / В.Б. Азаров. – Москва : Военгиз, 1959. – 144 с.
386335
  Лахно В.А. Голоса на дороге / В.А. Лахно. – Л, 1986. – 62с.
386336
  Уйгун Голоса на рассвете : стихи и поэма / Уйгун ; пер. с узб. С.Северцева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 222 с.
386337
   Голоса на рассвете. – М., 1981. – 206с.
386338
   Голоса на рассвете. Стихи афр. поэтов. – Алма-Ата, 1972. – 175с.
386339
  Порчхидзе Ш. Голоса ночных птиц : стихи / Ш. Порчхидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 170 с.
386340
   Голоса поэтов : стихи зарубежных поэтов в переводе Анны Ахматовой. – Москва : Прогресс, 1965. – 174 с.
386341
  Осетров Е.И. Голоса поэтов / Е.И. Осетров. – Москва : Советский писатель, 1990. – 334 с.
386342
  Каганович С. Голоса поэтов Востока в творчестве Аделины Адалис // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 404-444
386343
   Голоса пяти городов. – Воронеж, 1969. – 160с.
386344
  Гиляжев Х. Голоса разных лет / Х. Гиляжев. – Уфа, 1988. – 285с.
386345
  Буравкин Г.Н. Голоса расстояний : стихи / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1964. – 79 с.
386346
  Беляев Н.Н. Голоса расстояний : лирика / Н.Н. Беляев. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1967. – 52 с.
386347
   Голоса ровесников твоих. – Баку, 1975. – 184с.
386348
  Колосов Л.С. Голоса с чужого берега / Л.С. Колосов. – М., 1979. – 96с.
386349
  Кирога О. Голоса сельвы / О. Кирога. – М., 1967. – 296с.
386350
  Кирога О. Голоса сельвы : пер. с испан. / Орасио Кирога ; [перд. С. Мамонтова]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 207 с. – (Народная библиотека)
386351
  Каноатов Мумин Голоса Сталинграда : стихи и поэмы / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1973. – 103 с.
386352
  Каноатов Мумин Голоса Сталинграда : поэмы / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1979. – 78 с.
386353
  Ефремов П.А. Голоса тайги / П.А. Ефремов. – Воронеж, 1974. – 120с.
386354
  Мироглов В.Ф. Голоса тишины : Историко-географическая повесть / В.Ф. Мироглов. – Москва : Мысль, 1975. – 128с.
386355
  Кэпот Т. Голоса травы / Т. Кэпот. – Москва, 1971. – 208с.
386356
  Халзанов Б. Голоса травы : Стихи / Б. Халзанов. – Москва, 1974. – 54с.
386357
  Пименова Э.Е. Голоса травы / Э.Е. Пименова. – Воронеж, 1981. – 50с.
386358
   Голоса трех тысяч островов. – М., 1963. – 319с.
386359
   Голоса уйгурских поэтов. – Алма-Ата, 1968. – 136с.
386360
  Владимиров В Е. Голоса участия дружбы. / В Е. Владимиров. – Чебоксары, 1992. – 206с.
386361
  Липкин С.И. Голоса шести столетий. / С.И. Липкин. – Ташкент, 1960. – 391с.
386362
   Голоса Южной Африки. – Ташкент, 1968. – 248с.
386363
  Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь / Л.А. Шилов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 156с.
386364
  Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь. / Л.А. Шилов. – Москва, 1977. – 128с.
386365
  Кац З.М. Голоса. / З.М. Кац. – Харьков, 1968. – 91с.
386366
  Маканин В.С. Голоса. / В.С. Маканин. – М, 1982. – 382с.
386367
  Кудинов И.П. Голоса. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1985. – 305с.
386368
   Голосами високих сцен // Київський університет. – Київ, 2023. – Травень (№ 5). – С. 5


  29 травня у Мистецькому салоні Червоного корпусу прозвучав унікальний концерт, присвячений 160-річчю Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.
386369
  Пилипчук С. Голоси "одшедших" поколінь у новелі Василя Стефаника "Давнина" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 125-130. – ISSN 0130-528Х
386370
  Пантюк С. Голоси "трагічних поколінь" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 6
386371
   Голоси братів. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури, 1960. – 184 с.
386372
  Кононенко П.П. Голоси в пустелі : Вірші, поеми, драматичні твори / Петро Кононенко; Передм. Л. Любарської. – Київ : Веселка, 2006. – 414с. – ISBN 966-01-0396-4
386373
  Стельмашевська О. Голоси Вишиваного // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  В Україні вперше за часи незалежності створено оперу на фактичному історичному матеріалі, названу на честь конкретної історичної постаті й реалізовану на сцені державного академічного театру приватною ініціативою.
386374
  Лук""янова В.П. Голоси демократичної Німеччини / В.П. Лук""янова. – К, 1973. – 160с.
386375
  Шухардт Е. Голоси дітей Чорнобиля. : Історія тихої революції / Е. Шухардт, Л. Копелев. – Київ : Либідь, 1996. – 133с.
386376
  Поліщук Я. Голоси епохи у творчості Світлани Алексієвич // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10 (14), жовтень. – С. 62-67
386377
   Голоси життя. – Київ : Художня література, 1960. – 471 с.
386378
  Гаврилюк Ю. Голоси з Підляшшя / Юрій Гаврилюк. – Париж ; Львів ; Цвікау : Зерна, 1999. – 77, [1] с. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" / ред. та упоряд. Юрій Трач ; 13 (21)). – ISBN 3-924022-46-1
386379
  Пухонська О. Голоси й відлуння сучасної української поезії // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8 (12), серпень. – С. 41-43
386380
  Перерва А.А. Голоси криниць : поезії / А.А. Перерва. – Харків : Прапор, 1981. – 52 с.
386381
  Присталенко Н. Голоси минулого / Н. Присталенко, В. Рубан // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 302-313. – ISSN 0206-8001


  Художниця Антоніна Миколаївна Іванова
386382
  Павличко Д.В. Голоси мого життя : статті, виступи, інтерв"ю, документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-341-0
[Кн. 1] : [1955-2012 рр.]. – 2013. – 743, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1734890 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка. Д. Павличко.
386383
  Павличко Д.В. Голоси мого життя : статті, виступи, інтерв"ю, документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-346-5
Кн. 2. – 2013. – 477, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. №1697769 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
386384
   Голоси молодих. – Ужгород, 1961. – 76с.
386385
   Голоси молодих. – Харків, 1969. – 168 с.
386386
   Голоси наклепів і провокацій. – Київ, 1979. – 48с.
386387
   Голоси Стародавньої Індії. – Київ, 1982. – 351с.
386388
  Мейс Дж. Голоси страдників. Щоб відкрити завісу над минулим, треба зібрати й проаналізувати всі можливі джерела // Україна молода. – Київ, 2021. – 23-24 листопада (№ 123/124). – С. 6


  " «Я довго розшукувала цю статтю. Вона була опублікована уже далекого 1993 року в малотиражному журналі «Український світ» і якось загубилася, - коментує журналістка і письменниця Наталія Дзюбенко-Мейс. - А вона вкрай важлива, бо в ній у конденсованій ...
386389
  Мохончук Б.С. Голоси, кандидати та мандати як кількісні операнди виборчої системи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 165-176. – ISSN 1993-0909
386390
  Рильський М.Т. Голосіївська осінь : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 61 с.
386391
   Голосіївський парк у Києві. – К., 1979. – 23с.
386392
  Мележик О.О. Голосіївській обсерваторії — 75 (спільне засідання Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України і вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 8. – C. 67-72. – ISSN 1027-3239
386393
  Рильський М.Т. Голосіїівська осінь / М.Т. Рильський. – Київ, 1959. – 32 с.
386394
   Голосіння, тужіння, плачі. – Київ : Микола Дмитренко, 2007. – 151, [1] с. – Сер. засн. 2000 р. – (Народна творчість ; кн. 10). – ISBN 966-7421-38-4
386395
  Баева А.А. Голосники России : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва, 1984. – 174с.
386396
  Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови / Н.І. Тоцька. – Київ : Київський університет, 1973. – 192с.
386397
  Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови. (Експериментально-фонетичне дослідження) : Дис... доктор філолог.наук: 10.02.02 / Тоцька Н.І.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1975. – 422л. – Бібліогр.:л.397-422
386398
  Карамзіна Л.А. Голосніше!!! Тихіше!!! А як треба? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 35-38. – ISSN 2518-7104


  Комунікативний простір.
386399
  Рафальська О. Голосно про Україну! La Biennale di Venezia 2022 // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 36-39. – ISSN 0130-1799


  59-та Венеційська бієнале відкрилась на 60-й день війни в Україні - і це напрочуд помітно як у програмі головної артвиставки у світі, так і поза нею. Мабуть, ще ніколи у Венеції не було так багато українського мистецтва, українських прапорів, ...
386400
  Вольский В.И. Голосование в малых группах: процедуры и методы сравнительного анализа / В.И. Вольский, З.М. Лезина. – Москва, 1991. – 191с.
386401
   Голосове керування віддаленими пристроями через мережу інтернет / О.А. Мясіщев, І.В. Муляр, В.М. Лоза, С.В. Козак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 62-71. – ISSN 2524-0056
386402
  Дем"яненко Б. Голосоведення у партесному восьмиголоссі як статистично стійка властивість індивідуального композиторського стилю // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 196-221


  "...Розглядається проблема виявлення статистично стійких особливостей індивідуальних композиторських стилів у партесній музиці. Основна увага приділена аналізу напрямків голосоведення на межі двох тризвуків у розділах tutti восьмиголосих партесних ...
386403
  Ігонін В. Голосові зв"язки акціонерів / В. Ігонін, А. Пашинський // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 24-25


  Про нові можливості корпоративного договору.
386404
  Фирсов Л.А. Голосовое поведение антропоидов / Л.А. Фирсов, В.Ю. Плотников. – Л., 1981. – 71с.
386405
  Хонта Світлана Голосом вовків : розповідь // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-44. – ISSN 0585-8364
386406
  Романюк В.С. Голосом зернини : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1987. – 109 с.
386407
  Ластовецький А.О. Голосом любові : поезії / А.О. Ластовецький. – Одеса : Маяк, 1981. – 64 с.
386408
  Карапетян Б.К. Голосом сердца : стихи / Бабкен Карапетян; авториз. пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 128 с.
386409
  Озерный Б.Ф. Голосом сердца / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1962. – 160с.
386410
  Кравченко В. Голосом степу про любов // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 50-53
386411
  Бондар М. Голосування "проти всіх" як російський соціально-політичний феномен і його конституційні оцінки / М. Бондар, А. Джагарян // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 19-29.
386412
  Омельченко Г. Голосування з вірусом // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 59). – С. 6-7


  Вибори президента Польщі: хто переможе у "надзичайному" другому турі 12 липня - Путін чи Польща?!
386413
  Рымашевский В.В. Голосует сердце / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1968. – 168 с.
386414
   Голосует сердце. – М., 1972. – 271с.
386415
   Голосует сердце.... – М., 1987. – 173с.
386416
  Туманов Б. Голосуй или проиграешь! Как это делается в Африке // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 193. – С. 96-99. – ISSN 0868-9504


  Вибори в Нігерії
386417
  Шарова Т.Н. Голосую за лирику / Т.Н. Шарова. – К., 1970. – 67с.
386418
  Олуїч Г. Голосую за любов / Г. Олуїч. – К., 1968. – 166с.
386419
   Голосую за любовь. – Москва : Радуга, 1990. – 479с.
386420
  Винниченко В. Голота : Повість / В. Винниченко. – Київ : Всеукраїнське держвидав, 1920. – 192с. – (Універсальна бібліотека ; №9)
386421
  Винниченко В.К. Голота : П"єса на 5 одмін / В.К. Винниченко. – Київ : Плуг, 1923. – 80с. – (Народна театральна б-ка)
386422
  Винниченко В.К. Голота / В.К. Винниченко. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 145с. – (Б-ка для всіх)
386423
  Винниченко В.К. Голота / В.К. Винниченко. – Харків; Київ : Література і мистецтво, 1932. – 10с. – (Романи і повісті)
386424
  Баранова З.И. Голотурии дальневосточных морей СССР / З.И. Баранова. – Ленинград : Зоологический ин-т АН СССР, 1962. – 8 с.
386425
  Шлапак Я. Голохвастов... І не тільки... 8 листопада - 90 років від дня народження Олега (Альберта) Івановича Борисова (1929-1994), українського і російського актора // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 листопада (№ 44/45). – С. 10


  "Олег Борисов народився 8 листопада 1929 року в Приволжську Івановської області. Здавалося, доля грає з ним від народження. Спочатку в пологовому будинку переплутали дітей і віддали батькам Борисова замість хлопчика дівчинку. Вдома це виявилося: матері ...
386426
  Морозов Г.В. Голоцен (голоценова епоха) / Г.В. Морозов, В.М. Шовкопляс // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 105-106. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
386427
  Хотинский Н.А. Голоцен Северной Евразии / Н.А. Хотинский. – Москва, 1977. – 199с.
386428
   Голоцен. К VIII Конгрессу INGUA Париж, 1969. – М., 1969. – 232с.
386429
   Голоценовая карбонатная гажа Нечерноземья. – Пермь, 1987. – 142с.
386430
  Кошечкин Борис Иванович Голоценовая тектоника восточной части Балтийского щита / Кошечкин Борис Иванович. – Л., 1979. – 160с.
386431
  Межлумян С.К. Голоценовая фауна млекопитающих Армении / С.К. Межлумян. – Ереван : АН Армянской ССР, 1988. – 184 с.
386432
  Бендукидзе О.Г. Голоценовая фауна позвоночных Грузии / О.Г. Бендукидзе ; АН ГССР, Ин-т палеобиологии. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 108 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 93-101
386433
  Чеботарьова Л.Ю. Голоценовий етап розвитку структур лівобережжя середнього Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 61-67 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
386434
  Палиенко В.П. Голоценовые движения земной коры в предкарпатском краевом прогибе и формирование аллювия. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 120 / Палиенко В.П.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1970. – 22л.
386435
  Никонов А.А. Голоценовые и современные движения земной коры = Геолого-геоморфологические и сейсмотектонические вопросы / А.А. Никонов. – М, 1977. – 240с.
386436
  Журенко Ю.Е. Голоценовые и современные тектонические движения Западной Башкирии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Журенко Ю. Е.; Башк. филиал АН СССР. – Уфа, 1963. – 19л.
386437
  Резников Сергей Алексеевич Голоценовые осадки Аральского моря и условия их образования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Резников Сергей Алексеевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 20л.
386438
  Даниланс И.Я. Голоценовые пресноводные известковые отложения Латвии / И.Я. Даниланс. – Рига, 1957. – 152с.
386439
  Воропанова М.И. Голсуорси и русская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Воропанова М.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
386440
  Зюскінд П. Голуб : оповідання // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 61-84. – ISSN 0320 - 8370
386441
   Голуб Андрій Матвійович. – Київ : Київський університет, 1998. – 118 с. – ISBN 966-594-107-0
386442
   Голуб Андрій Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 401-402. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
386443
   Голуб Андрій Матвійович (1918-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 97-98. – ISBN 978-966-439-754-1
386444
   Голуб Андрій Матвійович (1918-1977) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 108. – ISBN 978-966-933-054-3
386445
  Стрельський Г. Голуб Володимир Йосипович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 50-51. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
386446
   Голуб Володимир Йосипович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 98. – ISBN 978-966-439-754-1
386447
   Голуб Володимир Йосипович (1927) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 108. – ISBN 978-966-933-054-3
386448
   Голуб Олександр Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 98. – ISBN 978-966-439-754-1
386449
   Голуб Олександр Андрійович (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 108. – ISBN 978-966-933-054-3
386450
  Зуєвський Олег Голуб серед ательє = A pigeon in the middle of the studio : Поезії / Зуєвський Олег; Обклад. та ілюстрації Ю. Соловія. – Едмонтон : Об"єд. укр. письменників "Слово", 1991. – 94,[3]с. : іл.
386451
  Колесников М.П. Голуба заметіль : повість / М.П. Колесников. – Київ, 1977. – 220 с.
386452
  Самсонова М.Б. Голуба зона : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1963. – 342 с.
386453
  Снєгірьов І.Т. Голуба краля / І.Т. Снєгірьов. – Х., 1950. – 179 с.
386454
  Снєгірьов Г.І. Голуба краля / Г.І. Снєгірьов. – 2-е вид. – Київ, 1955. – 180 с.
386455
  Снєгірьов Г.І. Голуба краля / Г.І. Снєгірьов. – Київ, 1960. – 448 с.
386456
  Вітович І. Голуба кров // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 49). – С. 10-11


  Королеві Великої Британії Єлизаветі - 90 років.
386457
  Рішаві О.І. Голуба мандрівка / О.І. Рішаві. – Ужгород, 1979. – 155с.
386458
  Потанін В.Ф. Голуба перлина / В.Ф. Потанін. – К., 1990. – 214с.
386459
  Вовк П.С. Голуба цілина / П.С. Вовк, . – Київ, 1971. – 32с.
386460
  Облаков А.Р. Голубака косынка. Записки работника милиции. / А.Р. Облаков. – Саранск, 1964. – 110с.
386461
  Балябин В.И. Голубая Аргунь / В.И. Балябин. – Иркутск, 1951. – 308с.
386462
  Балябин В.И. Голубая Аргунь / В.И. Балябин. – Чита, 1952. – 300с.
386463
  Балябин В.И. Голубая Аргунь : роман / В.И. Балябин. – Москва : Советский писатель, 1957. – 427 с.
386464
  Балябин В.И. Голубая Аргунь / В.И. Балябин. – Иркутск, 1980. – 398с.
386465
  Антошкин Е.А. Голубая береста : стихи / Антошкин Е.А. ; [илл.: В. Нагаев]. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 80 с., 1 л. протр. : ил.
386466
  Родионов М.А. Голубая бусина на медной ладони / М.А. Родионов. – Ленинград, 1988. – 142 с.
386467
  Лебедев А.Г. Голубая ваза / А.Г. Лебедев. – М., 1961. – 89с.
386468
  Митрошенков В.А. Голубая вертикаль / В.А. Митрошенков. – М., 1976. – 48с.
386469
  Елков А.К. Голубая волторна / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1968. – 68с.
386470
  Столярова Голубая вьюга / Столярова, ф. – Киров, 1978. – 79с.
386471
  Степанов В.А. Голубая Галактика / В.А. Степанов. – Москва, 1986. – 491с.
386472
  Селезнев М.С. Голубая глубина. / М.С. Селезнев. – К, 1974. – 78с.
386473
  Юдалевич М.И. Голубая дама / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1981. – 311с.
386474
  Алиева Ф.Г. Голубая дорога : стихи : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 79 с.
386475
  Пухначев В.М. Голубая дорога. / В.М. Пухначев. – Новосибирск, 1951. – 58с.
386476
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – КУрган, 1956. – 366с.
386477
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – 2-е изд. – Курган, 1961. – 366с.
386478
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – 2-е изд. – Челябинск, 1964. – 510с.
386479
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – Челябинск, 1969. – 616с.
386480
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – Свердловск, 1974. – 463с.
386481
   Голубая жемчужина. – Челябинск, 1958. – 99 с.
386482
  Потанин В.Ф. Голубая жемчужина: Повести, рассказы, дневники / В.Ф. Потанин. – М., 1989. – 479с.
386483
  Беляев В.А. Голубая звезда : пьеса в 4-х д., 9-ти карт., с прологом : [по мотивам китайских нар. сказок] / В.А. Беляев, Т. Лиознова. – Москва : Искусство, 1954. – 88 с.
386484
  Ермолинский Л.Д. Голубая звезда / Л.Д. Ермолинский. – Иркутск, 1981. – 191с.
386485
  Ермолинский Л.Д. Голубая звезда / Л.Д. Ермолинский. – Иркутск, 1987. – 364с.
386486
  Зайцев Б.К. Голубая звезда / Б.К. Зайцев. – Москва, 1989. – 575с.
386487
  Зайцев Б.К. Голубая звезда / Б.К. Зайцев. – Тула, 1989. – 365с.
386488
  Вальцева А.В. Голубая земля / А.В. Вальцева. – Москва, 1966. – 447с.
386489
  Бондарев Б.Г. Голубая зорька : рассказы, очерки / Б.Г. Бондарев. – Смоленск : Книжное издательство, 1963. – 115 с. : ил.
386490
  Зощенко М.М. Голубая книга / М.М. Зощенко. – К, 1988. – 431с.
386491
   Голубая книга. Положение геев и лесбиянок в Украине. – Київ : Нора-Принт, 2000. – 126с. – ISBN 966-7010-88-0
386492
  Зощенко М.М. Голубая книга. Рассказы / М.М. Зощенко. – Москва : Правда, 1989. – 624 с.
386493
  Зощенко М.М. Голубая книга. Рассказы / М.М. Зощенко. – Душанбе : Дониш, 1989. – 320с. – ISBN 5-8366-0111-9
386494
  Заломкина Г.В. Голубая книжка, трехпалубный роман и библиотека Минервы : (массовое готическое чтение в Британии на рубеже ХVIII-XIX веков) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 94 - 98. – ISSN 0869-608Х
386495
  Тарази Аким Голубая колыбель : роман / Аким Тарази ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 496 с.
386496
  Снегирев И.Т. Голубая красавица / И.Т. Снегирев. – Харьков, 1952. – 168 с.
386497
  Белоголовцев Никита Голубая кровь : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
386498
  Шир Луна Голубая кровь мечехвоста // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 48-49 : фото
386499
  Лясковский В.Г. Голубая лента / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1956. – 165с.
386500
  Келлерман Б. Голубая лента / Б. Келлерман. – М, 1968. – 311с.
386501
  Келлерман Б. Голубая лента / Б. Келлерман. – Калининград, 1989. – 431с.
386502
  Белкин С.И. Голубая лента Атлантики / С.И. Белкин. – 3-е изд. – Ленинград : Судостроение, 1975. – 295 с., XXXII с. ил. : ил.
386503
  Игнатов П.К. Голубая линия / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1983. – 175с.
386504
  Игнатов П.К. Голубая линия / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1985. – 176с.
386505
  Кривенко Л.А. Голубая лодка. Рассказы / Л.А. Кривенко. – Тула, 1967. – 115с.
386506
  Мустафин Я.М. Голубая лошадь / Я.М. Мустафин. – Москва, 1971. – 127с.
386507
  Наумов А.И. Голубая мечта / А.И. Наумов. – Донецк, 1986. – 166с.
386508
  Наумов А.И. Голубая мечта / А.И. Наумов. – Донецк, 1988. – 311с.
386509
   Голубая Мещера. – М., 1988. – 446,1с.
386510
  Баковиков А.В. Голубая молния : рассказы / А.В. Баковиков. – Москва : Военмориздат НКВМФ СССР, 1942. – 40 с. – (Фронтовая б-ка краснофлотца)
386511
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – Москва : Воениздат, 1973. – 240с.
386512
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – Москва : Воениздат, 1977. – 288 с.
386513
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – М. : Воениздат, 1982. – 320с.
386514
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1988. – 301с.
386515
  Ротов В.С. Голубая нива / В.С. Ротов. – М., 1986. – 214с.
386516
  Чаплина В.С. Голубая ниточка на карте / В.С. Чаплина. – Чебоксары, 1991. – 253с.
386517
  Кауль Ф.К. Голубая папка : пер. с нем. / Фридрих Карл Кауль ; Под ред. Ю.А. Яхонтова. – Москва : Военное издательство, 1960. – 216 с.
386518
  Хусни Ф. Голубая песня : лирич. повести / Фатых Хусни; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1984. – 320 с.
386519
  Сейранян Б.М. Голубая песня / Б.М. Сейранян. – Москва, 1984. – 368 с.
386520
  Зверев М. Голубая пещера / М. Зверев, О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1952. – 48с.
386521
  Никитин С.К. Голубая планета / С.К. Никитин. – Владимир, 1962. – 330с.
386522
  Криволуцкий А.Е. Голубая планета: Земля среди планет / А.Е. Криволуцкий. – Москва : Мысль, 1985. – 335с.
386523
  Розанов С.К. Голубая полынь / С.К. Розанов. – Саратов, 1965. – 152с.
386524
   Голубая птица счастья.. – М., 1992. – 61,1с.
386525
  Шиваза Я.Д. Голубая река : стихотворения и поэмы / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 159 с.
386526
  Краснов А.М. Голубая Россия / А.М. Краснов. – Калининград, 1961. – 78с.
386527
  Сургутская Е.Ф. Голубая сорока / Е.Ф. Сургутская. – К., 1968. – 314с.
386528
  Ди Чаула Голубая спецовка / Ди Чаула. – М., 1984. – 167с.
386529
  Сорокин А.Н. Голубая спираль / А.Н. Сорокин. – Л., 1977. – 79с.
386530
  Ермаков И.М. Голубая стрекозка / И.М. Ермаков. – Москва : Советская Россия, 1962. – 51с.
386531
  Черноруцкий М.В. Голубая стрела / М.В. Черноруцкий. – М, 1956. – 112с.
386532
  Черноруцкий М.В. Голубая стрела / М.В. Черноруцкий. – М, 1956. – 112с.
386533
  Юхма М. Голубая стрела : роман, повесть / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Известия, 1989. – 329 с.
386534
  Агеев Н.Е. Голубая стремнина : стихи / Н.Е. Агеев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1964. – 123 с.
386535
  Ванеев А.Е. Голубая тайга : стихи / А.Е. Ванеев; пер. с коми. – Москва : Современник, 1972. – 111 с.
386536
  Домбровский А.И. Голубая тень белого камня / А.И. Домбровский. – М., 1970. – 64с.
386537
  Мишин О. Голубая улица. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1963. – 91с.
386538
   Голубая целина Донбасса.. – М., 1965. – 31с.
386539
  Гайдар А.П. Голубая чашка / А.П. Гайдар. – Москва, 1946. – 63с.
386540
  Гайдар А.П. Голубая чашка / А.П. Гайдар. – Тула, 1955. – 36с.
386541
  Тинчурин Карим Голубая шаль : Мелодрама : в 5 д. / Карим Тинчурин ; [пер. с татар. А. Бадюгиной]. – Казань : Татар.кн. изд.-во, 1987. – 189 с. – Миниатюрное издание
386542
  Марков С.Н. Голубая ящерица : Рассказы / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 367с.
386543
  Клочан Д.Ф. Голубе золото. / Д.Ф. Клочан. – Х., 1965. – 153с.
386544
  Йовенко С.А. Голубе полум"я : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 55 с.
386545
  Романов В.А. Голубеводство / В.А. Романов, О.К. Разбесов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 207с.
386546
   Голубенко Ігор Вікторович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 231 : фото
386547
  Губицький Л.В. Голубєв Степан Тимофійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 178. – ISBN 96966-8060-04-0
386548
  Федорова Л. Голубєв Степан Тимофійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 136-140. – ISBN 966-02-3529-1
386549
   Голубєв Степан Тимофійович (1848-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 98-99. – ISBN 978-966-439-754-1
386550
   Голубєв Степан Тимофійович (1848-1920) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 109. – ISBN 978-966-933-054-3
386551
   Голубєва Наталія Георгіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 231 : фото
386552
  Юшкевич С. Голуби / С. Юшкевич. – Москва, 1919. – 170 с.
386553
  Онкович Д.Ю. Голуби. – Киев : Молодь, 1966. – 94 с.
386554
  Ферианц О. Голуби / О. Ферианц. – Алма-Ата, 1985. – 188с.
386555
  Слезкин Ю. Голуби : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-95. – ISSN 0132-2036
386556
  Кеппен В. Голуби в траве / В. Кеппен. – М, 1972. – 506с.
386557
  Кеппен В. Голуби в траве / В. Кеппен. – М, 1980. – 507с.
386558
  Кеппен В. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме : Романы / В. Кеппен. – Москва : Прогресс, 1990. – 503 с. – (Политический роман)
386559
  Конецкий Ю. Голуби в цехе. / Ю. Конецкий. – Свердловск, 1971. – 47с.
386560
  Пискунов В.М. Голуби в чемодане / В.М. Пискунов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 301с.
386561
  Різник Л.Й. Голуби до сонця : повісті / Л.Й. Різник. – Київ : Молодь, 1976. – 84 с.
386562
  Татаї Ш. Голуби і зброя / Ш. Татаї. – К., 1964. – 127с.
386563
  Стефурак Н.В. Голуби і леви : поезії / Н.В. Стефурак. – Київ, 1985. – 103 с.
386564
  Чумак Р.М. Голуби над калиною : поезії / Р.М. Чумак. – Київ : Молодь, 1960. – 132 с.
386565
  Швець П.Л. Голуби над Києвом. / П.Л. Швець. – К, 1975. – 55с.
386566
  Греков А.Т. Голуби над крышами. -- (Матроска). / А.Т. Греков. – Волгоград, 1966. – 104с.
386567
  Пастушенко Л.Т. Голуби над райкомом : повість / Л.Т. Пастушенко. – Одеса : Маяк, 1976. – 150 с.
386568
  Телеукэ В.Г. Голуби под дождем : стихи / Виктор Телеукэ ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 156 с.
386569
  Чередниченко Д.С. Голуби прилітають до хати / Д.С. Чередниченко. – Київ : Молодь, 1965. – 56 с.
386570
  Самсонов С.А. Голуби с пути не сбиваются : роман / Семен Самсонов ; пер. с удм. В.Чубатого. – Ижевск : Удмуртия, 1981. – 480 с.
386571
  Самсонов С.А. Голуби с пути не сбиваются : роман / Семен Самсонов ; пер. с удм. В.Чубатого. – Москва : Советская Россия, 1987. – 400 с.
386572
  Мэккин У. Голуби улетели / У. Мэккин. – М., 1982. – 64с.
386573
  Перовский Н.М. Голуби, голуби... / Н.М. Перовский. – Белгород, 1964. – 87 с.
386574
   Голуби.. – Харків, 1960. – с.
386575
  Головченко І.Х. Голубий берег : Роман / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 520с.
386576
  Легкий З.М. Голубий вогонь : новели / З.М. Легкий. – Львів : Каменяр, 1982. – 128 с.
386577
  Гончар О.Т. Голубий дунай / О.Т. Гончар. – Київ : Радянська Україна, 1948. – 115с.
386578
  Шумило М.М. Голубий зеніт : оповідання та нариси / М.М. Шумило. – Київ, 1948. – 200 с.
386579
  Шумило М.М. Голубий зеніт : оповідання та нариси / М.М. Шумило. – Київ, 1955. – 318 с.
386580
  Шумило М.М. Голубий зеніт : оповідання, повість, кіноводевілі, есе / М.М. Шумило. – Київ : Дніпро, 1983. – 423 с.
386581
  Стецюк Я.Н. Голубий іній : оповідання / Я.Н. Стецюк. – Київ : Молодь, 1959. – 288 с.
386582
  Шепель І.Г. Голубий крейсер : повість / І.Г. Шепель. – Київ, 1965. – 204 с.
386583
  Майданович Т.В. Голубий кришталь : поезії / Т.В. Майданович. – Київ : Молодь, 1980. – 54 с.
386584
  Брянцев Г. Голубий пакет / Г. Брянцев. – К., 1958. – 215с.
386585
  Давидов А.І. Голубий патруль / А.І. Давидов. – Київ, 1983. – 216с.
386586
  Юрген А. Голубий Птах / А. Юрген. – К, 1959. – 188с.
386587
  Ковальчук А. Голубий світанок : поезії / Анатоль Ковальчук. – Львів : Логос, 1995. – 121, [8] с., включ. обкл. : портр. – В змісті розділи: Весняних ритмів благовіст ; Купальські ватри ; Ремінесценції ; Відлуння сутіні ; Молитва жайвора. – ISBN 5-7707-7695-1
386588
  Янчук Б.В. Голубий стапель / Б.В. Янчук. – Одеса : Маяк, 1985. – 199 с.
386589
  Ятко М.М. Голубий шлях. : повісті / М.М. Ятко. – Київ, 1987. – 326 с.
386590
  Юницкая М.С. Голубика, моя, голубика / М.С. Юницкая. – Тула, 1975. – 78с.
386591
  Кравченко В.М. Голубими маршрутами / В.М. Кравченко. – Одеса, 1973. – 36с.
386592
  Гончаров В. Голубиная балка / В. Гончаров. – М., 1977. – 256с.
386593
  Акопов В.Ф. Голубиная книга : лирика : С приложением книги стихов Серенького, зятя Бакалавра, и его внука Усатика / Валерий Акопов ; [рис. О. Акоповой]. – Киев : ДИА, 2008. – 215, [1] с. : ил. – Книга описана по обл. - Назв. на тит. л.: К. С. Бакалавр. Голубиная книга: Лирика. С приложением книги стихов Серенького, зятя Бакалавра, и его внука Усатика. Составитель Валерий Акопов
386594
  Гилевич С Н. Голубиная криница : стихи / С Н. Гилевич, . – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 138 с.
386595
  Воронов Н.П. Голубиная охота / Н.П. Воронов. – Москва, 1977. – 176с.
386596
  Воронов Н.П. Голубиная охота / Н.П. Воронов. – Москва : Детская литература, 1980. – 176 с.
386597
  Фаликов И.З. Голубиная падь : лирика / И.З. Фаликов; Ихил Фаликман ; пер. с евр. – Москва : Современник, 1980. – 110 с.
386598
  Жданов И.Н. Голубиная почта / И.Н. Жданов. – М, 1971. – 135с.
386599
  Жданов И.Н. Голубиная почта / И.Н. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 176с.
386600
  Зверев О.Е. Голубиная почта / О.Е. Зверев. – М., 1986. – 79с.
386601
  Иоселиани О. Голубиная почта / О. Иоселиани. – Москва, 1991. – 270с.
386602
  Бабаков С. Голубиная улица : повесть / Бабаков С. ; пер. с болгар. Л.П. Бачурского. – Москва : Профиздат, 1965. – 223 с.
386603
  Гончарук З.В. Голубиний ранок : поезії / З.В. Гончарук. – Київ : Молодь, 1957. – 60 с.
386604
  Аляєв Г.Є. Голубинський Федір Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1012-1013. – ISBN 966-316-069-1
386605
  Молнар М. Голубинські бувальщини / М. Молнар. – Свалява : Сольво-Прес, 1997. – 110с.
386606
  Рутько А.И. Голубиные годы / А.И. Рутько. – Москва : Советский писатель, 1958. – 147с.
386607
  Науменко Я И. Голубиный взлет : рассказы / Иван Науменко ; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1961. – 344 с.
386608
   Голубиный охотник : практический сборник : необходимая настольная книга с многими рисунками в тексте / составил из записок, заметок и сообщений охотников-любителей и по другим источникам голубиного спорта охотник-любитель В.М. Пальцев. – 3-е изд. значительно исправленное и доп. – Санкт-Петербург : Типография В.В. Комарова. Невский, № 136, 1900. – 197с. – Ксерокс с изд. 1990 г.


  Содерж.: О значении голубиной охоты в воспитательном отношении, как с экономической, так с физической и нравственной стороны; Голубиная охота в России в 17 столетии; О породах, кружастых чистых и других голубей и др.
386609
  Алиханов С.И. Голубиный шум : стихи / С.И. Алиханов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 87 с. : портр.
386610
   Голубі диліжанси : Листування ваплітян. – Нью-Йорк, 1955. – 47 с.
386611
  Померанцев Ю.М. Голубі доріжки / Ю.М. Померанцев. – К., 1983. – 88с.
386612
  Невінчана В.Д. Голубі дороги : лірика / В.Д. Невінчана. – Сімферополь : Крим, 1967. – 112 с.
386613
  Панч П. Голубі ешелони : Зб. повістей / П. Панч. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1929. – 338 с.
386614
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1929. – 148 с.
386615
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Харків : Молодий більшовик, 1930. – 224 с. – (Художня б-ка мол. робітника)
386616
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Київ; Харків : Укрдержвидав, 1944. – 208 с.
386617
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1957. – 100 с.
386618
  Панч П. Голубі ешелони : Повість; Облога ночі: Роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1966. – 368 с. – (Бібліотека української радянської прози)
386619
  Панч П. Голубі ешелони : Роман. Повісті / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 456с.
386620
  Панч П. Голубі ешелони : Повісті та оповіданя / П. Панч. – Київ : Радянська школа, 1985. – 368с.
386621
  Коломієць О.Ф. Голубі олені : п"єса / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1974. – 72 с.
386622
  Коломієць О.Ф. Голубі олені. Кравцов : ліричні драми / О.Ф. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 143 с.
386623
  Муранов О.П. Голубі очі планети / О.П. Муранов. – Київ : Веселка, 1980. – 271с.
386624
  Швець Г.І. Голубі перлини України / Г.І. Швець. – Київ : Радянська школа, 1969. – 176с.
386625
  Трохліб В.В. Голубі покоси : поезії / В.В. Трохліб. – Одеса : Маяк, 1975. – 40 с.
386626
  Булах М.П. Голубінь / М.П. Булах. – Київ, 1969. – 49 с.
386627
  Приставкин А.И. Голубка / А.И. Приставкин. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 416с.
386628
  Миксат К. Голубка в клетке. / К. Миксат. – Москва, 1962. – 183с.
386629
  Приставкин А.И. Голубка. / А.И. Приставкин. – М., 1981. – 368с.
386630
  Зюскинд П. Голубка. Три истории и одно наблюдение : [ повесть, рассказы ] / Патрик Зюскинд ; [ перевод с нем. Э. Венгеровой ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 160 с. – ISBN 978-5-91181-505-9
386631
  Добровольский О.М. Голубкина / О.М. Добровольский. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 348 с. – (Жизнь замечательных людей)
386632
  Романюк С. Голубничий Всеволод Сергійович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 81-82. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
386633
  Гуцал П. Голубович Сидір (Ісидор) Тимофійович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 99-101. – ISBN 978-966-02-5597-5
386634
   Голубовська Ірина Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 99. – ISBN 978-966-439-754-1
386635
   Голубовська Ірина Олександрівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 83-84. – ISBN 978-966-439-757-2
386636
   Голубовська Ірина Олександрівна (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 109. – ISBN 978-966-933-054-3
386637
  Губицький Л.В. Голубовський Петро Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 179. – ISBN 96966-8060-04-0
386638
   Голубовський Петро Васильович (1857-1907) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 99-100. – ISBN 978-966-439-754-1
386639
   Голубовський Петро Васильович (1857-1907) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 109. – ISBN 978-966-933-054-3
386640
   Голубое богатство. – М., 1991. – 248,2с.
386641
  Леонтьев В. Голубое волокно / В. Леонтьев. – Псков, 1947. – 64с.
386642
  Истомина Э.Г. Голубое диво / Э.Г. Истомина, З.М. Яковлев. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 221,1с.
386643
  Казаков Ю.П. Голубое и зеленое / Ю.П. Казаков. – Москва, 1963. – 319 с.
386644
  Нариньяни С.Д. Голубое и розовое / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1957. – 63 с.
386645
  Дементьев В.В. Голубое иго. Поэзия Александра Прокофьева / В.В. Дементьев. – Москва : Художественная литература, 1964. – 159 с.
386646
  Магауин М.М. Голубое марево : роман, повести, рассказы / Мухтар Магауин ; пер. с каз. – Москва : Известия, 1985. – 558 с.
386647
  Камп Лайана Голубое небо над ранчо : Роман / Камп Лайана. – Москва, 1996. – 400с. – ISBN 5-7024-0465-3
386648
  Давыдов В.Д. Голубое ожерелье Донбасса / В.Д. Давыдов. – Донецк, 1980. – 100с.
386649
  Ефремов Ю.В. Голубое ожерелье Кавказа / Ю.В. Ефремов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 158 с.
386650
  Панков Е.П. Голубое озеро. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1973. – 168с.
386651
  Панков Е.П. Голубое озеро. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1977. – 230с.
386652
  Четверикова Т.Г. Голубое окно / Т.Г. Четверикова. – Омск, 1982. – 80с.
386653
  Нечаев В. Голубое пекло. (Мученики гуты) / В. Нечаев. – Москва-Л., 1928. – 155с.
386654
  Боксерман Ю. Голубое пламя : [роман] / Ю. Боксерман. – [переработ. изд.]. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1964. – 242 с.
386655
  Соболенко Р.К. Голубое сияние : повести и рассказы / Роман Соболенко; авториз. пер. с белорус. М.Гобачева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 208 с.
386656
  Зорин В.Н. Голубое утро / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1959. – 112с.
386657
  Холендро Д.М. Голубое чудо / Д.М. Холендро. – М., 1974. – 512с.
386658
  Сулейманова С.Г. Голубое эхо : стихи, поэма / Сажида Сулейманова ;. – Казань : Татарское книжное издательство, 1973. – 110 с.
386659
  Пашек М. Голубой "Леопард" / М. Пашек. – М., 1965. – 159с.
386660
  Шишкин И.А. Голубой автобус / И.А. Шишкин. – Киров, 1967. – 84с.
386661
  Проуз Ф. Голубой ангел : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.144-228. – ISSN 1130-6545
386662
  Башмаков С.К. Голубой апрель / С.К. Башмаков. – Куйбышев, 1957. – 47с.
386663
  Марченко В.И. Голубой вымпел / В.И. Марченко. – М, 1964. – 111с.
386664
  Сенатович О. Голубой голос. / О. Сенатович. – К., 1984. – 96с.
386665
  Захаров Г.Я. Голубой горизонт / Г.Я. Захаров. – Одесса, 1961. – 72с.
386666
  Крупаткин Б.Л. Голубой Дунай / Б.Л. Крупаткин. – М, 1966. – 95с.
386667
  Семенов Г.В. Голубой дым / Г.В. Семенов. – Москва, 1979. – 382с.
386668
  Семенов Г.В. Голубой дым / Г.В. Семенов. – Москва, 1983. – 333с.
386669
  Степаненко В.И. Голубой дымок вигвама / В.И. Степаненко. – Воронеж, 1989. – 111с.
386670
  Казакова М.Н. Голубой журавль / М.Н. Казакова. – Москва : Детская литература, 1989. – 111 с.
386671
  Валид Б. Голубой Ирендык : стихи / Б. Валид; пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 128 с.
386672
  Никитин Ю.М. Голубой карантин / Ю.М. Никитин. – М, 1990. – 350с.
386673
  Новикова Е. Голубой квадратик неба // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 113-127. – ISSN 0321-1878
386674
  Гольдберг А.А. Голубой ковер / А.А. Гольдберг, Л. Лесная. – Таллин, 1946. – 39с.
386675
   Голубой ковер.. – М., 1970. – 96с.
386676
  Хахалин Л.А. Голубой конверт / Л.А. Хахалин. – М, 1961. – 48с.
386677
  Богданов В.А. Голубой костер : стихи / В.А. Богданов ; предисл. В. Федорова. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1968. – 98 с.
386678
   Голубой лес : современные молдавские повести : перевод с молдавского. – Москва : Художественная литература, 1978. – 472с.
386679
  Сабиров С. Голубой меридиан : повести и рассказы / Сафа Сабиров ; авториз. пер. с татар. И.Законова. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1971. – 222 с.
386680
  Гуськов С.И. Голубой монстр / С.И. Гуськов. – М., 1986. – 222с.
386681
  Рудый Ю.Л. Голубой мост / Ю.Л. Рудый. – Владивосток, 1963. – 39с.
386682
   Голубой мост.. – Л., 1984. – 518с.
386683
  Мехакян А.А. Голубой Мотылёк : повести / Алексан Мехакян ; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 192 с.
386684
  Круглов Г.Е. Голубой огонь / Г.Е. Круглов. – Минск, 1979. – 63с.
386685
  Холодова К.Ф. Голубой олень / К.Ф. Холодова. – Волгоград, 1967. – 26с.
386686
  Пинаев Е.И. Голубой омар / Е.И. Пинаев. – Свердловск, 1989. – 399с.
386687
  Ким А.А. Голубой остров / А.А. Ким. – М., 1976. – 334с.
386688
  Брянцев Г.М. Голубой пакет / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1961. – 215с.
386689
  Брянцев Г.М. Голубой пакет / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1964. – 543с.
386690
  Барышев М.И. Голубой песец : [Пан-озеро. - Тетка Устинья] : рассказы для детей / М.И. Барышев ; [ил. А.П. Суровцев]. – Москва : Советская Россия, 1960. – 68 с.
386691
  Боровиков Г.Ф. Голубой плес / Г.Ф. Боровиков. – Саратов : Саратоблгиз, 1947. – 100 с.
386692
  Швец И.А. Голубой Поворот. / И.А. Швец. – М, 1975. – 94с.
386693
  Борисов Н.В. Голубой простор : повести / Н.В. Борисов. – Куйбышев : Облгиз, 1952. – 132 с.
386694
  Керимов И.А. Голубой родник : рассказы / И.А. Керимов. – Москва, 1973. – 120 с.
386695
  Третьяков И.П. Голубой цвет надежды / И.П. Третьяков. – Баку, 1973. – 240с.
386696
  Коробейников В.С. Голубой чародей.Телевидение и социальная система / В.С. Коробейников. – М, 1975. – 174с.
386697
  Задорнов Н.П. Голубой час / Н.П. Задорнов. – Москва, 1968. – 184с.
386698
  Лагин Л.И. Голубой человек : Роман / Л.И. Лагин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 319с.
386699
  Лагин Л.И. Голубой человек. / Л.И. Лагин. – М, 1967. – 320с.
386700
  Лагин Л.И. Голубой человек. / Л.И. Лагин. – М, 1969. – 319с.
386701
  Лагин Л.И. Голубой человек. / Л.И. Лагин. – М, 1977. – 320с.
386702
  Айзенрайх Х. Голубой чертополох романтизма : [рассказы] / Х. Айзенрайх ; [предисл. Ю. Архипова]. – Москва : Прогресс, 1982. – 311 с. : ил.
386703
  Мизин Н.И. Голубой шакал / Н.И. Мизин. – Сталинград, 1957. – 48с.
386704
  Янбаев Ш.М. Голубой шатер. : роман / Шакир Янбаев ;. – Москва : Современник, 1977. – 320 с.
386705
  Полторак Д.И. Голубой экран в классе. Об учеб. телевидении в школе. / Д.И. Полторак. – М., 1963. – 32с.
386706
  Світличний К.К. Голубоока Сергіївка. (Розповіді про колгоспне село) : оповідання / К.К. Світличний. – Київ : Дніпро, 1977. – 167 с.
386707
  Федотова В.Е. Голубушка иволистная (Saussurea salicifolia) как противолямблиозное средство. : Автореф... канд. биол.наук: / Федотова В.Е.; Томский гос. мед. ин-т. – Новосибирск, 1964. – 19л.
386708
   Голубцов Олександр Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 51-52 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
386709
   Голубцов Олександр Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 53-54. – ISBN 978-966-439-961-3
386710
  Заборский М.А. Голубые "разговоры" / М.А. Заборский. – Москва, 1979. – 168с.
386711
  Абдуллаев Ч. Голубые ангелы. Охота на человека : романы / Чингиз Абдуллаев. – Ростов-на-Дону ; Харьков : Проф-Пресс ; Грампус Эйт, 1996. – 472 с. – (Перехват). – ISBN 5-88475-190-7
386712
  Аквилев А.А. Голубые березы : стихи и поэма ["Идущая по красным лепесткаи"] / А.А. Аквилев ; [ил.: И. Урусов]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1969. – 80 с. : ил.
386713
  Аскеров Л.М. Голубые версты : очерки / Л.М. Аскеров. – Баку : Гянджлик, 1973. – 98 с.
386714
  Арсанукаев Ш.А. Голубые вершины : стихи : пер. с чечен. / Шайхи Арсанукаев. – Москва : Современник, 1981. – 63 с. – (Новинки "Современника")
386715
  Маринат А.Р. Голубые ветры : романы, повести, рассказы / Алексей Маринат ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1985. – 512 с.
386716
  Лесневский С.С. Голубые врата / С.С. Лесневский. – Москва, 1990. – 46с.
386717
  Борискин Н.М. Голубые высоты : стихи и поэма ["Гремели грозы"] / Н.М. Борискин. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 103 с. : ил.
386718
  Свинцова И.М. Голубые глаза России (урок по теме "Внутренние воды и водные ресурсы России") : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 66-70 : Табл., схема. – ISSN 0016-7207
386719
  Толстой А.Н. Голубые города : Повести, рассказы. Аэлита: Роман / А.Н. Толстой. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 350с. – (Тебе в дорогу, романтик!)
386720
  Толстой А.Н. Голубые города / А.Н. Толстой. – Москва, 1988. – 91с.
386721
  Санги В.М. Голубые горы / Владимир Санги ;. – Ю-Сахалинск, 1962. – 48 с.
386722
   Голубые горы.. – Л., 1985. – 431с.
386723
  Орманов Г. Голубые дали : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 170 с.
386724
  Орманов Г. Голубые дали : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1970. – 88 с.
386725
  Зотов М.М. Голубые дали / М.М. Зотов. – М., 1983. – 144с.
386726
  Дегутите Я. Голубые дельты : стихи / Янина Дегутите; пер. с литов. Н.Матвеевой и И.Киуру. – Москва : Советский писатель, 1971. – 152 с.
386727
  Соколов-Микитов Голубые дни / Соколов-Микитов. – Москва, 1959. – 304с.
386728
  Соколов-Микитов Голубые дни / Соколов-Микитов. – Л., 1977. – 191с.
386729
  Бирюков В.П. Голубые дороги : [докум. очерки] / В.П. Бирюков ; [ил. Н. Ладыгин]. – Москва : Известия, 1973. – 256 с. : ил.
386730
  Митрошенков В.А. Голубые дороги / В.А. Митрошенков. – М., 1976. – 271с.
386731
   Голубые дороги : выставка произведений московских художников-маринистов. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1983. – [64] с.
386732
  Никитин А.Л. Голубые дороги веков / А.Л. Никитин. – Москва, 1968. – 191с.
386733
   Голубые дороги Родины : Всесоюзная художественная выставка. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог. – испр. и доп. – Москва : Советский художник, 1979. – 144 с.
386734
   Голубые дороги Родины : Всесоюзная художественная выставка. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог. – Москва : Советский художник, 1979. – 80 с.
386735
  Обойщиков К.А. Голубые дороги. / К.А. Обойщиков. – М., 1965. – 104с.
386736
  Баранов А.Н. Голубые дьяволы : хроникально-художественная повесть / А.Н. Баранов. – Орджоникидзе : "ИР", 1980. – 256 с., [1] портр.
386737
   Голубые ели.. – М., 1959. – 48с.
386738
  Буренин В. Голубые звуки и белые / гр. Алексис Жасминов [псевд.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1896. – 298 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов, М., 1956, т. 1, с. 301
386739
  Вагнер Н. Голубые земли / Н. Вагнер. – Москва-Ленинград, 1963. – 479с.
386740
  Казаков В.Б. Голубые капитаны / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издателство, 1984. – 448 с.
386741
  Левин Б.М. Голубые конверты. Рассказы. / Б.М. Левин. – Москва, 1935. – 239с.
386742
  Гвоздев А.А. Голубые корабли / А.А. Гвоздев. – Киев, 1963. – 161с.
386743
  Бражнин И.Я. Голубые листки : роман / И.Я. Бражнин. – Ленинград : Советский писатель, 1957. – 399 с.
386744
  Мелентьев В.Г. Голубые люди розовой земли / В.Г. Мелентьев. – М, 1966. – 256с.
386745
  Беленкович К.З. Голубые мили : [очерки] / Беленкович К.З. – Одесса : Маяк, 1968. – 116 с.
386746
  Козырин В.А. Голубые молнии / В.А. Козырин. – Ростов -на-Дону, 1967. – 85с.
386747
  Кулешов А.П. Голубые молнии : Роман / А.П. Кулешов. – Москва : Воениздат, 1973. – 335с.
386748
  Кулешов А.П. Голубые молнии / А.П. Кулешов. – Москва, 1976. – 255с.
386749
  Гусев А.П. Голубые молнии / А.П. Гусев. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. – 111 с.
386750
  Карабанов В.И. Голубые молнии / В.И. Карабанов. – Ростов -на-Дону, 1981. – 127с.
386751
  Кулешов А. Голубые молнии / А. Кулешов. – М., 1984. – 303с.
386752
  Самсонов Никвлад Голубые наличники : повести и рассказы / Никвлад Самсонов ; пер. с удм. А. Верещагиной. – Москва : Советский писатель, 1989. – 285 с. – Перед вып. дан. авт.: Никвлад Самсонов (Владимир Яковлевич Самсонов). – ISBN 5-265-00901-9
386753
  Рыбалко В.Я. Голубые нивы Причерноморья / В.Я. Рыбалко. – Одесса, 1977. – 66с.
386754
  Корнеев А.Н. Голубые ночи. / А.Н. Корнеев. – Тула, 1971. – 143с.
386755
  Гуцало Е. Голубые овцы / Е. Гуцало. – М., 1973. – 287с.
386756
  Молостнов Г.М. Голубые огни / Г.М. Молостнов. – Кемерово, 1962. – 504 с.
386757
  Максимов М.Д. Голубые огни. Стихи и поэма / М.Д. Максимов. – Москва, 1965. – 122с.
386758
  Свиридов М. Голубые огоньки. / М. Свиридов. – М., 1968. – 34с.
386759
  Довидайтис Й. Голубые озера : роман / Й. Довидайтис; пер. с литов. – Вильнюс : Vaga, 1973. – 279 с.
386760
  Логунов А.А. Голубые острова / А.А. Логунов. – Тула, 1966. – 48с.
386761
  Остроумова А.Ф. Голубые параллели / А.Ф. Остроумова. – Киев, 1974. – 67с.
386762
  Кириллов Н.И. Голубые параллели. / Н.И. Кириллов. – Симферополь, 1959. – 82с.
386763
  Сорокин В.В. Голубые перевалы / В.В. Сорокин. – Москва, 1970. – 144с.
386764
  Рытхэу Ю. Голубые песцы : повести и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 222 с.
386765
  Рытхэу Ю. Голубые песцы : роман и повесть / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1976. – 317 с.
386766
  Росин В.Е. Голубые петлицы / В.Е. Росин. – К., 1987. – 254с.
386767
  Кутузов Е.В. Голубые поезда / Е.В. Кутузов. – Л., 1986. – 463с.
386768
  Макаров И.И. Голубые поля / И.И. Макаров. – М., 1959. – 393с.
386769
  Решетников Л.В. Голубые пристани. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1966. – 80с.
386770
   Голубые просторы России : к 60-летию морского флота СССР посвящается Республиканская художественная выставка. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное народное искусство. – Москва : Министерство культуры СССР, 1984. – 40, [40] с.
386771
  Бугорков С.С. Голубые расстояния / С.С. Бугорков. – Донецк, 1970. – 83с.
386772
  Марысаев Е.К. Голубые рельсы / Е.К. Марысаев. – Москва, 1976. – 192 с.
386773
  Моложавенко В.С. Голубые родники. (От истоков до устья Дона) / В.С. Моложавенко. – Москва : Мысль, 1971. – 207с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
386774
  Радевич Б.Л. Голубые склаы / Б.Л. Радевич. – Сталино, 1961. – 52с.
386775
  Винтман П.И. Голубые следы / П.И. Винтман. – Киев, 1977. – 134с.
386776
  Никонов Н.Н. Голубые следы / Н.Н. Никонов. – Ростов-на-Дону, 1980. – 30с.
386777
  Винтман П.И. Голубые следы / П.И. Винтман. – Киев, 1990. – 262с.
386778
  Лапцуй Л.В. Голубые снега : стихи / Леонид Лапцуй; перевод. – Москва : Советская Россия, 1970. – 96 с.
386779
  Сульянов А.К. Голубые снега / А.К. Сульянов. – Минск
1. – 1990. – 380с.
386780
  Игнатов П.К. Голубые солдаты / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1971. – 230с.
386781
  Игнатов П.К. Голубые солдаты / П.К. Игнатов. – Москва, 1976. – 239с.
386782
  Балданжабон Ж.Б. Голубые сопки : роман / Жамьян Балданжабон; пер. с бурят. В.А.Сергеева ; ил.: Э.А. Рейх. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1964. – 240 с. : ил.
386783
  Шкерин М. Голубые сугробы / М. Шкерин. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 336 c.
386784
  Шкерин М.Р. Голубые сугробы / М.Р. Шкерин. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 352с.
386785
  Панч П. Голубые эшелоны : Рассказы / П. Панч; Пер. с укр. Н.А. Хоменко, Н.М. Рудина. – Москва : Федерация, 1929. – 410 с.
386786
  Панч П. Голубые эшелоны : Повести / П. Панч. – Москва : Советский писатель, 1962. – 503 с.
386787
  Панч П. Голубые эшелоны : Повести / П. Панч. – Москва : Художественная литература, 1979. – 366 с.
386788
  Шапков Ю.Т. Голубыми дорогами к золотым медалям / Ю.Т. Шапков, Ю.Н. Суслин. – Л., 1963. – 39с.
386789
  Крапивин В.П. Голубятня на жёлтой поляне / В.П. Крапивин. – М., 1988. – 448с.
386790
  Пестушко Валерий Голубь мира - жертва гурманов : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51
386791
  Черепанов Сергей Голубь мира нашего двора : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 27-39. – ISSN 0131-8136
386792
  Васильев С.А. Голубь моего детства / С.А. Васильев. – Москва, 1938. – 31с.
386793
  Васильев С.А. Голубь моего детства / Сергей Васильев. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1978. – 94 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
386794
   Голубь под дождем. – М., 1991. – 476,1с.
386795
  Розанов В.А. Голубь пропадает в тумане / В.А. Розанов. – М, 1970. – 152с.
386796
  Быкадоров М. Голубь сизокрылый / М. Быкадоров. – Ташкент, 1962. – 88с.
386797
  Сэнгээ Д. Голубь. / Д. Сэнгээ. – М., 1961. – 96с.
386798
  Іскорко-Гнатенко Голуненко С.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 76. – ISBN 978-617-7442-69-0
386799
  Скоу-Хансен Голые деревья / Скоу-Хансен. – М., 1965. – 271с.
386800
  Жуков Борис Голые короли и королевы : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 98-104
386801
  Никулин Л.В. Голые короли. / Л.В. Никулин. – Харьков. – 273с.
386802
  Вавилов Н.И. Голые слизни (улитки), повреждающие поля и огороды в Московской губернии : Отчет об исследованиях проиведенных по поручению Моск.губ. земск. управы осенью 1909 года / Н. Вавилов ; Изд. Моск. губернского земства. – Москва : Изд. Моск. губернского земстваТ-во "Печатня С.П. Яковлева", 1910. – 55 с., 4 вкл. л. рис. и карт. : ил., карт.
386803
  Апиц Б. Голые среди волков : роман / Бруно Апиц ; пер. с ним. Д. Горфинкеля. – Москва : Прогрес, 1976. – 352 с. – (Библиотека Победы)
386804
  Пильняк Б.А. Голый год. Повесть непогашенной луны. Рассказы : роман, [повесть, рассказы] / Борис Пильняк. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 411, [2] с. – В кн. также рассказы: Целая жизнь ; Смертельное манит ; Человеческий ветер ; Старый дом ; Без названья ; Снега ; Грэго-Тримунтан. - На обл. название первого произвед. – ISBN 978-5-17-059548-8


  Борис Пильняк - один из самых необычных русских писателей первой трети XX века, человек неоднозначной и трагической судьбы. Писательская слава пришла к нему рано, однако его творческий и жизненный путь оказался недолгим (писатель был расстрелян в 1938 ...
386805
  Кайко Т. Голый король / Т. Кайко. – М., 1966. – 214с.
386806
  Яцко Б.А. Голый король и другие : сборник статей / Б.А. Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 144с. – ISBN 966-8387-80-7
386807
  Шварц Е.Л. Голый король. / Е.Л. Шварц. – Москва, 1991. – 78с.
386808
  Ковалев Л.Р. Голый остров / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1964. – 162с.
386809
  Ковалев Л.Р. Голый остров / Л.Р. Ковалев. – М, 1967. – 170с.
386810
  Семенов С. Голый человек. / С. Семенов. – Л.Москва, 1924. – 199с.
386811
  Добревски Д. Голямата Сметка / Д. Добревски. – София, 1960. – 272 с.
386812
  Вежинов П. Голямата стъпка / П. Вежинов. – София, 1974. – 138с.
386813
  Бозаков Д. Голямо сърце : стихове / Д. Бозаков. – София : Държвоениздат, 1960. – 102 с.
386814
  Кононенко Т.П. Гольбах Поль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 333. – ISBN 966-316-069-1
386815
   Гольбейн. – Л., 1935. – 20с.
386816
   Гольбейн. – М., 1955. – 8с.
386817
   Гольданский Виталий Иосифович. – М., 1985. – 159с.
386818
  Ланков А.В. Гольденберг А.И. // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 51-53
386819
  Курылюк Эва Гольди = Апология звероватости : Фрагмент книги // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 116-124. – ISSN 0321-1878
386820
  Войтович Л.В. Гольмгард: де правили руські кнізі Святослав Ігоревич, Володимир Святославович та Ярослав Володимирович? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 37-55. – ISSN 0130-5247
386821
   Гольф за полярным кругом : детский мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 43. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
386822
   Гольф і спа по-Kempinski : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47 : Фото
386823
  Гершензон М.О. Гольфстрем / М.О. Гершензон. – М., 1922. – 155с.
386824
  Гэскелл Т.Ф. Гольфстрим / Т.Ф. Гэскелл; Под ред. А.М.Гусева. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 212с.
386825
  Хаткевич Василий Гольфстрим замерзает? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 3-4 : Іл.
386826
  Миндилин Э.Л. Гольфстром и фиоды / Э.Л. Миндилин. – Москва-Л., 1930. – 151с.
386827
  Сассаитова К.А. Гольцы Камчатки -- род Salvelinus : Автореф... канд. биол.наук: / Сассаитова К. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 16л.
386828
  Доржиев Ж.Д. Гомбожаб Цыбиков / Ж.Д. Доржиев, А.М. Кондратов. – Иркутск, 1990. – 234 с.
386829
  Дяченко І.О. Гомбожав Доржіїн ( монгольский поет, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 127. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
386830
  Бянько М. Гомель и Севастополь - постколониальные антиподы // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2010. – № 1/2. – С. 20-33. – ISSN 1822-5136
386831
   Гомельская стрелковая. – Минск, 1989. – 157с.
386832
  Зеленский В.А. Гомельский рубеж, год 1941 / В.А. Зеленский. – Минск, 1991. – 173,2с.
386833
  Кононенко Т.П. Гомеомерії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 99. – ISBN 966-316-069-1
386834
  Попова Т.Д. Гомеопатическая терапия / Т.Д. Попова, Т.Я. Зеликман. – Киев : Здоровья, 1990. – 271 с. – ISBN 5-311-00406-1
386835
   Гомеопатический домашний лечебник. – 2-е изд. – Санкт-Петербург-Москва, 1993. – с.
386836
  Барановская Н.Д. Гомеопатический калейдоскоп "малых" препаратов : (мудрые подходы к лечению: малоизученные и редко используемые гомеопатические лекарственные средства) / Н.Д. Барановская ; [науч. ред. А. Иванив]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 206, [2] с. – Библиогр.: с. 199-204. – ISBN 978-966-927-300-0
386837
  Єршов В. Гомеопатичні листи Густава Олізара та Кароля Качковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 412-420. – ISBN 978-966-3888-379-3
386838
  Келер Г. Гомеопатия / Г. Келер. – М, 1989. – 592с.
386839
   Гомеопатия. – Ростов-на-Дону, 1991. – 132с.
386840
  Великов В.А. Гомеопатия в вашем доме: двенадцать главных гомеопатических средств, их свойства и применение / В.А. Великов. – Ростов-на Дону, 1990. – 56с.
386841
  Коган Д.А. Гомеопатия и современная медицина / Д.А. Коган. – Москва, 1964. – 219с.
386842
  Мощич О.П. Гомеопатія в Україні: головні сторінки історії. (Лекція) // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 17-36


  Згадується Ф.Г. Яновський та А.Х. Каковський.
386843
  Харди Ричард Гомеостаз / Харди Ричард. – Москва : Мир, 1986. – 77с.
386844
  Гродзинський Д.М. Гомеостаз (стояння, нерухомість) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 130. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
386845
  Оберемок В.І. Гомеостаз артефактів корпоравної системи управління проектами // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 147-148
386846
   Гомеостаз и регуляция физиологических систем организма. – Новосибирск : Наука, 1992. – 249 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с. 243-248. – ISBN 5-02-030086-1
386847
   Гомеостаз на различных уровнях организации биосистем. – Новосибирск : Наука, 1991. – 232 с. – Бібліогр.: с. 223-231. – ISBN 5-02-029560-4
386848
  Логинов А.А. Гомеостаз: философские и общебиологические аспекты / А.А. Логинов. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 176с.
386849
   Гомеостатика живых, технических, социальных и экологических систем. – Новосибирск : Наука, 1990. – 346 с. – ISBN 5-02-029911-1
386850
  Алибаев Б.Н. Гомеостатическая функция лимфатической системы у низших позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Алибаев Б. Н.; АН КазССР, Ин-т физиологии. – Алма-Ата, 1981. – 21л.
386851
  Одрехівський М.В. Гомеостатичний підхід до управління рекреаційними інноваційними підприємствами / М.В. Одрехівський, Пшик-Ковальська // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 3-15. – ISSN 1560-4926


  Мета статті - дослідити можливості застосування гомеостатичного підходу до управління рекреаційними інноваційними підприємствами (РІП) та побудувати модель гомеостатичних РІП в умовах Четвертої промислової революції (Промисловості 4.0). Методологічну ...
386852
  Лосев А.Ф. Гомер / А.Ф. Лосев. – Москва : "BGW", 1960. – 350 с.
386853
  Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков / А.Н. Егунов. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 440 с.
386854
  Лаптева М.Ю. Гомер и "темные века" Ионии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 93-99. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
386855
  Асатиани В.Р. Гомер и античная мифология в древне-грузинской литературе : Автореф. дис. ... наук: 10.02.14 / Асатиани В.Р. ; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 23 с.
386856
  Григорян Р.А. Гомер и армянская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Григорян Р.А. ; Акад. наук. АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1963. – 21 с.
386857
  Тренчени-Вельдапфель Гомер и Гесиод / Тренчени-Вельдапфель; Авдиева В.И. – Москва, 1956. – 122с.
386858
  Маркиш С.П. Гомер и его поэмы / С.П. Маркиш. – Москва : Художественная литература, 1962. – 126 с.
386859
  Кралюк П. Гомер і предфілософія Північного Причорномор"я // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 46-53. – ISBN 978-966-2254-74-7
386860
  Кралюк П.М. Гомер і предфілософія Північного Причорномор"я // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 46-48. – ISBN 978-966-373-777-5


  Філософія, як уже говорилося, не з"являється на порожньому місці. Її становленню передують тривалі культурні процеси, з"являються твори, де спостерігається намагання осмислити світ не лише з міфологічних, а й раціоналістичних позицій. Ці твори часто ...
386861
  Степанишин С. Гомер із Волині Улас Самчук: письменник, публіцист, патріот // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 120-122. – ISBN 966-7522-04-0
386862
  Кралюк П. Гомер походив з українських земель? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 грудня (№ 246/247). – С. 21


  У зв"язку з 200-літтям грецької революції та війни за незалежність 2021 рік і в Греції, й Росії відзначається як "рік перехресної історії".
386863
  Макклоски Р. Гомер Прайс : книга для чтения на анг. яз. в 7 классе школ с преподаванием ряда предметов на анг. яз. / Р. Макклоски. – Москва : Просвещение, 1977. – 112с.
386864
  Цимбал Я. Гомер Революції і "прикрий сахарин": 120 років Валер"яну Поліщуку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
386865
  Туренко В.Е. Гомер та Гесіод: до питання про конотації любові в давньогрецьких епосах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 63-69. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X
386866
  Хопта С. Гомер української літератури ХХ століття // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 131-133. – ISSN 0130-321Х
386867
  Худицький В. Гомер української пісні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 10


  Якби Григорій Нудьга видав лише одну монографію "Українська дума і пісня в світі", цього б уже було досить, аби його ім"я увійшло в історію. Але ж є ще близько 300 різних праць у галузі фольклору та літератури. Найкоротше про долю вченого сказав колись ...
386868
  Ющенко О.Я. Гомери України : з мого літопису / Олекса Ющенко. – Київ : ВИР, 1997. – 263, [3] с. : іл. – ISBN 5-333-01044-7


  У пр. № 1747376 напис: Михайлові Кузьмичу Наєнку - з вдячністю за тепле слово - на добре здоров"я ! Ол. Ющенко. 19.Х.97 р.
386869
  Деревицкий А.Н. Гомерические гимны : анализ памятника в связи с историей его изучения : ист.-лит. этюд / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харків. міське т-во греків "Геліос" ; [вступ. ст. О.В. Сучалкина]. – Репр. воспр. изд. 1889 г. – Харків : Майдан, 2016. – Х, 174, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-372-640-3
386870
  Гловацька К. Гомерова "Іліада" / К. Гловацька. – К, 1969. – 136с.
386871
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" : прозовий переказ: Для серед. та ст. шк. віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1974. – 183с.
386872
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" : прозовий переказ: Для серед. та ст. шк. віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1981. – 215 с.
386873
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-тє вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 200с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп.карт всем каб. – ISBN 966-01-0310-7
386874
  Гловацька К.І. Гомерова "Одіссея" : Для середнього шкільного віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1980. – 166с.
386875
  Гловацька К.І. Гомерова "Одіссея" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-є вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 151с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп. карт.всем каб. – ISBN 966-01-0313-1
386876
   Гомерова "Одіссея" / переказала Катерина Гловацька ; худ. Рафаель Масаутов. – Київ ; Тернопіль : Веселка : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 148, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2004 р. – (Світовид : бібліотека світової літератури для дітей : у 100 т. / редкол.: І.Т. Бойко [та ін.] ; Серія 1. Від давнини до Нового часу). – ISBN 978-966-01-0591-1
386877
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 70 с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
386878
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 59, [2] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
386879
  Гомер Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя. – (Літературно-Hаукова Бібліотека / відповідає за pед. Володимир Гнатюк ; Ч. 53)
Рапсодія Г. – 1903. – 36, [4] с. – Пояснення: с. [1] ; Конволют. Перепл. з : Рапсодія В, Львів, 1902 ; Рапсодія А, Львів. 1902 ; Рапсодія Д, Е, З, Львів. 1904
386880
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 148, [4] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
386881
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с. – Конволют. Перепл. з : Гомерова Одиссея, ч. 2. - УЛьвові, 1892. - Тит. арк. (с.1-2) першої част. відсутній


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
386882
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
386883
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українсько-руську перевіршував Петро Байда [П.І. Hіщинський] // Гомерова Одиссея / Гомер. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка, 1889. – [Ч. 1]. – [4], 157 с.
386884
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – У Львові (Львів) : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1892. – [4], 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
386885
   Гомеровский эпос. – Ашхабад, 1987. – 35с.
386886
  Яшенькина Р.Ф. Гомеровский эпос в эстетике Гегеля / Р.Ф. Яшенькина. – Пермь, 1975. – 40с.
386887
  Сахарный Н.Л. Гомеровский эпос. / Н.Л. Сахарный. – М., 1976. – 399с.
386888
  Шталь И.В. Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа "Илиады" : учебное пособие / И.В. Шталь. – Москва : Высшая школа, 1975. – 246 с.
386889
  Романюк М. Гомза Ярослав Юрійович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 101-102. – ISBN 978-966-02-5597-5
386890
  Писарев Александр Андреевич Гомильдон и аграрно-крестьянский вопрос (1927-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Писарев Александр Андреевич; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1980. – 21л.
386891
  Мамаева Н.Л. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая (1923-1927) / Н.Л. Мамаева. – М., 1991. – 208с.
386892
  Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20-30 годы XX в. / А.А. Писарев ; МГУ им. М,В, Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1986. – 225 с.
386893
  Мушкудіані О.М. Гоміашвілі Олександр Костянтинович (- грузинський поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 69. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
386894
  Лучук Т. Гомілетика й герменевтика: Арістотель у давній українській літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 41-53. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
386895
  Царенок А.В. Гомілетика Феофана Прокоповича в контексті " постбаровокої" естетики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 144-147. – (Філософські науки)
386896
  Баран О. Гомілетичні "Бесіди" Михайла Лучкая з 1830 р. : The Homiletics of Michael Luchkay in 1830 / Олександер Баран. – Вінніпег : Українська вільна АН, 1977. – 85 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – (Slavistica / Українська вільна академія наук ; Ч. 76)
386897
  Кагамлик С.Р. Гомілетичні твори українських православних ієрархів XVII–XVIII ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 11-15. – ISSN 2076-1554
386898
  Денисюк В.В. Гомілійний текст XVII ст.: фразеологічний аспект вивчення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 164-170
386899
  Щербина Н. Гомін буднів : поезії / Н. Щербина. – Харків, 1930. – 54 с.
386900
  Гриценко І.С. Гомін віків : навчальний посібник з історії України для 5 класу / І. В. Гриценко, Михайло Михайлович Карабанов, Антін Левович Лотоцький. – Київ : Проза, 1994. – 194 с.
386901
  Крушельницький А. Гомін Галицької землі / А. Крушельницький. – Х., 1930. – 517с.
386902
  Цюпа І.А. Гомін Дніпровського косогору : Повість, оповідання, етюди / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 295с.
386903
  Рудь М.Д. Гомін до схід сонця : нариси та оповідання / М.Д. Рудь. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 163 с.
386904
  Кривда Г.Ф. Гомін землі : лірика / Г.Ф. Кривда. – Сталіно, 1961. – 145 с.
386905
  Донець Г.П. Гомін землі : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 179 с.
386906
  Вакуленко В.Д. Гомін землі : повісті та оповідання / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1969. – 205 с.
386907
  Цинковський І.І. Гомін землі і серця : поезії / І.І. Цинковський. – Київ : Дніпро, 1964. – 194 с.
386908
  Рильський М.Т. Гомін і відгомін / М.Т. Рильський. – Київ, 1929. – 84с.
386909
   Гомін Красного поля. – Ужгород : TIMPANI. – ISBN 978-617-7372-41-6
Ч. 2 : Збірник свідчень, матеріалів та статей про Карпатську Україну / [упоряд.: О.Гаврош, Ю. Зейкан, В. Туряниця]. – 2019. – 223, [1] с. : іл., ноти, портр., карти
386910
  Процик М. Гомін Лесь // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 90-92. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
386911
  Шеремет М.С. Гомін Лісограда : поезїі / М.С. Шеремет. – Київ, 1971. – 175 с.
386912
  Сєвєров П. Гомін моря / П. Сєвєров. – Київ. – 255с.
386913
  Дуркало О.І. Гомін ночі / О.І. Дуркало. – К., 1988. – 134с.
386914
  Хміль І. Гомін Полісся = Echo of Polisia : Поезії / І. Хміль. – Вінніпег, 1960. – 243 с. – (Бібліотека літопису Волині ; Ч. 5)
386915
  Греба В.М. Гомін ранку / В.М. Греба. – Ужгород, 1977. – 123с.
386916
  Товстуха Є.С. Гомін сердець / Є.С. Товстуха. – Київ : Молодь, 1964. – 132 с.
386917
  Козак І.Ю. Гомін срібної землі : драматичні твори / Іван Козак. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. – 235, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-2921-57-1
386918
  Безпалий В.Г. Гомін степів / В.Г. Безпалий ; за літ. ред. М. Чебанівського. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 239 с.
386919
  Безпалий В.Г. Гомін степів : роман : біогр. довідка / В.Г. Безпалий ; за літ. ред. М. Чебанівського. – Київ : Дніпро, 1972. – 224 с.
386920
  Маркуш О.І. Гомін Тиси : оповідання, повісті / О.І. Маркуш. – Київ : Дніпро, 1991. – 410 с.
386921
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 3 вересня (№ 33). – 2007. – 12 с.
386922
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, (№ 17). – 2007. – 12 с. – Додаток "Гомону України" у 60-ліття Акції "Вісла"
386923
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 16 квітня (№ 15). – 2007. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 16 April, (vol. 19, n. 4), - 2 p.
386924
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – 2007. – 24 с.
386925
   Гомін України. – Торонто
Рік 60, 28 жовтня (№ 41). – 2008. – 12 с.
386926
   Гомін України. – Торонто
Рік 61, 24 листопада (№ 44). – 2009. – 12 с.
386927
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 22 червня (№ 24). – 2010. – 12 с.
386928
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 18 травня (№ 19). – 2010. – 12 с.
386929
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 13 квітня (№ 14). – 2010. – 12 с.
386930
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 19 жовтня (№ 39). – 2010. – 12 с.
386931
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 6 квітня (№ 13). – 2010. – 12 с.
386932
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 16 лютого (№ 7). – 2010. – 12 с.
386933
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 9 листопада (№ 42). – 2010. – 12 с.
386934
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 7 вересня (№ 33). – 2010. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 September (vol. 23, n. 9), - 2 p.
386935
   Гомін України. – Торонто
Рік 63, 8 лютого (№ 6). – 2011. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 8 February (vol. 24, n. 2), - 2 p.
386936
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 11 вересня (№ 34). – 2012. – 12 с.
386937
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 15 травня (№ 19). – 2012. – 12 с.
386938
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 21 серпня (№ 31). – 2012. – 12 с.
386939
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 5 червня (№ 22). – 2012. – 12 с.
386940
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 грудня (№ 46). – 2012. – 20 с.
386941
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 листопада (№ 44). – 2012. – 12 с.
386942
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 13 листопада (№ 43). – 2012. – 12 с.
386943
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 вересня (№ 36). – 2012. – 12 с.
386944
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 18 вересня (№ 35). – 2012. – 12 с.
386945
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 березня (№ 12). – 2012. – 12 с.
386946
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 4 вересня (№ 33). – 2012. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 4 September (vol. 26, n. 9), - 2 p.
386947
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 7 січня (№ 1). – 2013. – 24 с.
386948
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 5 лютого (№ 6). – 2013. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 February (vol. 27, n. 2), - 2 p.
386949
  Голобуцький В. Гомін, гомін по діброві / В. Голобуцький. – Київ, 1963. – 175с.
386950
  Голобуцький В.О. Гомін, гомін по діброві / В.О. Голобуцький. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1968. – 224 с.
386951
   Гоммоз хлопчатника. – Тифлис, 1935. – 168с.
386952
   Гомо- та гетерометалічні комплекси Мангану з основами шиффа, похідними саліцилового альдегіду / В.М. Синиця, О.М. Стецюк, С.Р. Петрусенко, В.М. Кокозей // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 78
386953
  Чернов А.А. Гомо акватикус / А.А. Чернов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304с. – (Эврика)
386954
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Мой дом - моя чужбина / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 320с.
386955
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Пара беллум / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 412с.
386956
   Гомогенізована база даних довгих рядів середньої місячної температури повітря / В.І. Осадчий, О.А. Скриник, В.П. Сіденко, Д.О. Бойчук, Д.О. Ошурок, О.Я. Скриник // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65), січень - березень. – C. 54-68. – ISSN 1684-2189
386957
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Семенюченко В.В. ; КНУТШ, Хім. ф-т, Каф. орган. хімії. – Київ, 2010. – 413 л. + Додатки : л. 304-413. – Бібліогр.: л. 230-303
386958
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Семенюченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
386959
  Дісковський О.А. Гомогенні математичні моделі процесів деформування і оптимізація параметрів функціонально-градієнтних структур : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Дісковський Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
386960
  Кобзєв О.В. Гомогенно-гетерогенне окислення NO у виробництві азотної кислоти : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.15 / О.В.Кобзєв; Нац. техн. ун-т "Харьк. політех. ін-т". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
386961
  Мудрий С.О. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності кисневмісних органічних сполук : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Мудрий Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
386962
  Джеймс Б. Гомогенное гидрирование / Б. Джеймс. – Москва : Мир, 1976. – 571 с.
386963
  Макквиллин Ф.Дж. Гомогенное гидрирование в органической химии / Ф.Дж. Макквиллин. – Москва : Химия, 1980. – 160 с.
386964
  Ихсанов Ж.А. Гомогенное каталитическое восстановление неорганических соединений водородом и окисью углерода в растворах. : Автореф... канд. хим.наук: / Ихсанов Ж.А.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
386965
  Рожновская Л.Н. Гомогенное химическое равновесие N2O4-2NO2 в разбавленных расторах в двуокиси углерода вблизи ее критической точки : Автореф... канд. хим.наук: / Рожновская Л. Н.; ГНИПИ азот. пром. и прод. орган. син. – М., 1965. – 22л.
386966
  Комарь Н.П. Гомогенные ионные равновесия / Н.П. Комарь. – Харьков : Вища школа, 1984. – 208 с.
386967
   Гомогенный катализ. – Фрунзе : Илим, 1970. – 282 с.
386968
  Кубасов А.А. Гомогенный катализ / А.А. Кубасов, Л.Е. Китаев; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1994. – 80с. – ISBN 5211-03242-Х
386969
  Пудель М.Е. Гомогенный катализ жидкофазного окисления стирола и нонена-1 соединениями рутения : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.15 / Пудель М.Е.; АН АрмССР, Ин-т хим. физики. – Ереван, 1977. – 16с.
386970
  Мастерс К. Гомогенный катализ переходными металлами / К. Мастерс. – Москва : Мир, 1983. – 300 с.
386971
  Сычев А.Я. Гомогенный катализ соединениями железа / А.Я. Сычев, В.Г. Исак. – Кишинев, 1988. – 216с.
386972
  Широков І.Б. Гомодинні методи та засоби вимірювання амплітудних і фазових характеристик каналів зв"язку радіотехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Широков Ігор Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 117 назв
386973
  Шулик П. Гомоеротичні мотиви у давній літературі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 16-17
386974
  Залукаев Л.П. Гомолизация органических молекул / Л.П. Залукаев. – Воронеж, 1968. – 224с.
386975
  Терентьев А.Б. Гомолитические перегруппировки с миграцией алкил-, арилтилгруппы : Автореф... канд. хим.наук: / Терентьев А. Б.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – М., 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.9
386976
  Круглая О.А. Гомолитические реакции некоторых элементорганических соединений IV группы, имеющие связь металл - металл. : Автореф... канд. хим.наук: / Круглая О.А.; АН СССР. Ин-тут элементоорганич. соединений. – М., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
386977
  Левин Я.А. Гомолитические реакции форсфорорганических соединений (кинетики и механика) : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.08 / Левин Я. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1980. – 38л.
386978
  Галиуллина Р.Ф. Гомолитические реакции цинкорганических соединений в растворах : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галиуллина Р.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 17л.
386979
  Симонов М.А. Гомолитическое жидкофазное окисление 2-гептилциклогексана и циклогексана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Симонов М.А.; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1981. – 20л.
386980
  Федорова Л.В. Гомологи моновинилацетилена. Реакции присоединения к углеводородам с соседними двойной и тройной связями. : Автореф... канд. хим.наук: / Федорова Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 15 с.
386981
  Головин В.Д. Гомологии аналитических пучков и теоремы двойственности / В.Д. Головин. – Москва : Наука, 1986. – 191 с.
386982
  Бениаминов Е.М. Гомологии Деевеля метрических компактов с коэффициентами в копредпучках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Бениаминов Е.М.; Моск. гос. ун-т. Мех.-мат. фак. Кафедра высш. геометрии и топологии. – М., 1970. – 8л.
386983
  Мирюк В.Г. Гомологии и комологии множеств и их окрестностей и когомологическая размерность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мирюк В.Г.; МГУ. – М., 1974. – 8л.
386984
  Полякова Л.Ю. Гомологии моноидов : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Полякова Л. Ю.; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 121 л. – Библиогр.: л. 114-121
386985
  Катан А. Гомологическая алгебра / А. Катан, С. Эйленберг. – Москва, 1960. – 510 с.
386986
  Кузнецов А.Г. Гомологическая проективная двойственность : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.06 / Кузнецов А.Г.; Российская академия наук; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008. – 20с. – Библиогр.: 10 назв.
386987
  Бобылев И.В. Гомологическая размерность модулей над кольцами эндоморфизмов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.03 / Бобылев И. В.; МГУ. – М., 1974. – 10л.
386988
  Гисин В.Б. Гомологические методы в неабелевых аддитивных категориях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.06 / Гисин В.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 10 с.
386989
  Вязанкин Н.С. Гомологические реакции элементоорганических соединений IV группы : Автореф... д-ра хим.наук: / Вязанкин Н.С.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
386990
  Шадыро О.И. Гомологические ряды изменчивости в биологии и химии / О.И. Шадыро. – Минск, 1987. – 70с.
386991
  Андреев В.Н. Гомологические ряды форм некоторых дубов : Отдельный оттиск из "Трудов" по Прикладной Ботанике, Генетике и Селекции, 1927-28 г., т. 18, віп. 2 / Андреев В.Н. – Ленинград : [б. и.], 1928. – С. 371-453. – Російською та латинською мовами
386992
  Роганов Ю.В. Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Роганов Ю. В.; КГУ. – К., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.10
386993
  Роганов Юрий Вячеславович Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Роганов Юрий Вячеславович; КГУ. – К, 1978. – 91л. – Бібліогр.:л.89-91
386994
  Бурученко Н.А. Гомологические трубки вокруг поверхностей в комплексном многообразии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Бурученко Н. А.;. – Красноярск, 1996. – 18л.
386995
  Маклейн С. Гомология / С. Маклейн. – Москва : Мир, 1966. – 543 с.
386996
  Хелемский А.Я. Гомология в банаховых и топологических алгебрах / А.Я. Хелемский. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 287 с.
386997
  Жданов Ю.А. Гомология в органической химии / Ю.А. Жданов. – Москва, 1950. – 92 с.
386998
  Хуа Р. Гомология и фейнмановские интегралы : Пер. с англ. / Р. Хуа, В. Теплиц. – Москва : Мир, 1969. – 224с.
386999
  Михеев В.И. Гомология кристалов / В.И. Михеев. – Ленинград, 1961. – 207с.
387000
  Полякова Л.Ю. Гомології моноїдів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Полякова Л.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,