Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
384001
  Семенюк Г. "...Голос звідти, з далекого..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 7-11. – ISSN 2520-6346


  "На небосхилі світової культури серед славетної когорти великих митців зірка Олеся Гончара світить яскраво. Бо й він "належить до тих славних діячів людства, які в міру свого віддалення від наступних поколінь стають все величнішими і привабливішими". ...
384002
  Туранли Ф.Г. "Голос Азербайджану" (друкований орган азербайджанців України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 94. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
384003
  Коміна В. "Голос друга" : оповідання, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 121-125


  Опубліковано: "Голос друга", "Чорний птах", "На все свій час", "Чаклунство"; поезія.
384004
   "Голос КНУ" // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8
384005
  Саражин Л. "Голос Криму. Культура": проєкт набирає обертів // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 8. – ISSN 2519-4429
384006
  Салига Т.Ю. ...Голос мій не відлюбиться... : Вінграновськознавчі студії : [монографія] / Тарас Салига ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 347, [1] с. – Бібліогр.: с. 327-347 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0160-2


  У пр. № 1747294 напис: Дорогому Михайлові Кузьмовичу моя скромна віддяка. З поклоном - Ваш semper tiro /підпис/
384007
   [Голомб Лідія Григорівна] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 52. – ISSN 0236-1477
384008
  Романцов Р. Голокост в історичній політиці Литви та України 1991–2017 // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 12-41. – ISSN 2617-9113
384009
  Снєгирьов В. Голокост в Одесі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 13


  Про масові вбивства єврейського населення у 1941 - 1942 роках.
384010
  Щупак І.Я. Голокост в Україні : пошуки відповідей на питання історії : навч. посібник для ст. класів загальноосвіт. навч. закл. / І.Я. Щупак. – [4-те вид., змін. і допов.]. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2018. – 147, [1] с. : іл., портр., карти. – Бібліогр.: с. 144-145. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-981-116-5
384011
  Стрільчук М.В. Голокост в Україні: історіографічний аспект // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 128-136. – ISBN 978-966-981-185-1
384012
   Голокост в Україні: історія, психологія, етика : матеріали до навч. курсу : (для ВНЗ [бакалавр. рівень навчання] та 10-11 кл. серед. школи). – Київ : Стилос, 2000. – 74, [1] с. – Бібліогр. в тексті
384013
  Литвин В. Голокост і Бабин Яр: уроки, наукові студії і феномени історичної пам"яті // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 жовтня (№ 191). – С. 4
384014
  Грицак Я. Голокост і Голодомор: виклики колективній пам"яті // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 14-16
384015
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 1. – 2003
384016
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 2. – 2003
384017
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 3. – 2003
384018
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 4. – 2003
384019
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 5. – 2003
384020
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : Науковой часопис. – Київ
№ 1 : Студії в Україні і світі. – 2005
384021
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис. – Київ
№ 1 (2) : Студії в Україні і світі. – 2007
384022
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine the world : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (3). – 2008
384023
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine the world : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (4). – 2008
384024
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (5). – 2009. – 195, [2] с.
384025
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (6). – 2009. – 252, [2] c.
384026
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (7). – 2010
384027
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, В. Нахманович [та ін.]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (8). – 2010. – 243, [2] c.
384028
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (9). – 2011
384029
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (10). – 2011
384030
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (11). – 2012
384031
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (12). – 2014. – 171 с.
384032
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (13). – 2015. – 192, [2] c.
384033
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (14). – 2016. – 166, [2] c.
384034
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (15). – 2017. – 185, [2] c.
384035
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (16). – 2018. – 163, [2] c.
384036
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Н. Лазар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (17). – 2019. – 191, [2] c.
384037
  Трофимович В.В. Голокост на окупованій Волині / В.В. Трофимович, С.С. Іванов // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 74-101. – ISSN 2313-5603
384038
  Грабовський С. Голокост на теренах радянської України... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 7


  Нацисти тільки продовжили узвичаєну практику боротьби з "неправильними" націями та етносами, жертвами якої за більшовицького режиму стали сотні тисяч людей. "Практично одночасно з виступом Івана Дзюби, про який ішлося в попередній статті, вийшов у світ ...
384039
  Гончаренко О.М. Голокост на теренах Райхскомісаріату "Україна" у вітчизняному історіографічному дискурсі (1941-2016 рр.) / О.М. Гончаренко. – Дніпро ; Переяслав-Хмельницький : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума", 2017. – 257, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 145-198 та с. 199-255. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-383-952-3
384040
  Зілінський В.Т. Голокост на території дистрикту "Галичина": джерелознавчий аналіз проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Зілінський Володимир Тарасович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
384041
  Медвідь В. Голокост на Тернопільщині в роки Другої світової війни на прикладі Кременецького гетто // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 99-101
384042
  Хоптяр А. Голокост у Кам"янець-Подільській області: хронологія, механізми, методи винищення єврейського населення (липень 1941 - січень 1943 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 90-102. – ISSN 0130-5247
384043
  Бежан О. Голокост у постмодерному світобаченні: роман Джонатана Сафрана Фоера „Все ясно” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 365-374. – ISBN 978-966-359-360-9
384044
  Бердз Дж. Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. / Джеффрі Бердз, Північ.-східний ун-т (Бостон, США) ; за підтримки YIVO (Ін-т єврейських дослідж., Нью-Йорк, США) ; [пер. з англ. Д. Аладька]. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 157, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 152-157. – Бібліогр. в посиланнях: с. 121-127 та с. 128-149. – ISBN 978-966-416-523-2
384045
  Шляхтич Р. Голокост у сільській місцевості Дніпропетровської області (за матеріалами свідчень очевидців з архіву Yahad-In Unum) // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 188-198. – ISSN 2664-9993
384046
  Слесаренко А. Голокост у чехословацькому кінематографі 1960-х років: мистецький та суспільний аспекти / А. Слесаренко, Р. Михальчук // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 140-149. – (Історичні науки ; т. 35). – ISSN 2309-2254


  Висвітлюючи ті чи інші аспекти Голокосту у контексті Другої світової війни, чехословацькі режисери «нової хвилі» поставили перед глядачем непрості питання: чи можлива непокора абсолютній владі, чи виправдана фашизація світу заради спокою мас та що є ...
384047
  Рубан В.В. Голокост як засіб нетрадиційного врегулювання утопій соціальної політики радянської держави в Подільському регіоні наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 145-151. – ISBN 978-966-353-452-7
384048
  Левітас Ф. Голокост: пам"ять, факти, документи // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 167-181. – ISBN 978-966-02-6839-5
384049
  Крамаренко К. Голокост: трагедія єврейського народу через призму рядянської державної політики // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 202-204
384050
  Нахманович В. Голокост: у пошуках парадигми пам"яті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 46 (366). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Щоб увійти до європейської історії, Україна має навчитися пізнавати власну історію та пам"ятати про неї.
384051
   Голокост: художні виміри української прози / [Н.В. Горбач, Н.В. Козленко, В.М. Ніколаєнко та ін. ; за заг. ред. І. Павленка] ; Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума", Запоріз. нац. ун-т. – Дніпро : Ліра, 2019. – 159, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-981-235-3
384052
  Драневич Е.П. Гололед и изморозь : Условия образования, прогноз и гололедное районирование Северо-Запада Европейской территории СССР / Е.П. Драневич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 228 с.
384053
   Гололед и изморозь на территории Белорусской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 264 с.
384054
  Руднева А.В. Гололед и обледенение проводов на территории СССР. / А.В. Руднева. – Л., 1961. – 176с.
384055
  Селезнев П.И. Гололед. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1983. – 287с.
384056
  Каугвер Р.А. Гололедица : пьесы / Р.А. Каугвер; пер. с эст. – Москва : Искусство, 1965. – 20 с.
384057
  Яковлевал В. Гололедно- изморозевые явления на территории Белоруссии : Автореф... кандидата географич.наук: / Яковлевал В.; Мин-во высш. и средн. спец. образования. Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1964. – 22л.
384058
  Блохина В.И. Гололедно-изморозевые явления и облденение проводов на территории Северного Сахалина. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Блохина В.И.; Одесский гидрометеорологический ин-т. – Владивосток, 1985. – 17л.
384059
  Леухина Г.Н. Гололедно-изморозевые явления и обледенение проводов в Средней Азии : Автореф... канд. географ.наук: 11.698 / Леухина Г.Н.; Глав. упр. гидромет. службы при Совете Министров СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Ленинград-Ташкент, 1970. – 20л.
384060
  Муретов Н.С. Гололедные образования на воздушных линиях связи и электропередачи / Н.С. Муретов. – М., 1945. – 104с.
384061
  Іскорко-Гнатенко Голомбйовський Й.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 75. – ISBN 978-617-7442-69-0
384062
  Милнор Дж. Голоморфная динамика [Электронный ресурс] : вводные лекции / Дж. Милнор ; пер. с англ. В.П. Голубятникова, И.В. Голубятникова. – Ижевск : Удмуртский гос. ун-т, 2000. – 320 с.
384063
  Синюков Н.С. Голоморфно-проективные отображения келеровых пространств / Н.С. Синюков. – Одесса : ОГУ, 1985. – 70 с.
384064
  Степанова М.А. Голоморфно невырожденные CR-многообразия и их автоморфизмы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 1.1.1 / Степанова Мария Александровна ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2021. – 22 с. – Библиогр.: 47 назв.
384065
  Талапин Владимир Сергеевич Голоморфно проективные преобразования связности на многообразиях со структурой представления коммутативных алгебр и некоторые их геометрические приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Талапин Владимир Сергеевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 14л.
384066
  Панков А.А. Голоморфные банаховые расслоения и линейные операторы с параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Панков А.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 12л.
384067
  Беккер И.Х. Голоморфы абелевых групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беккер И.Х.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. мех.-мат. фак. – Томск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
384068
   Голонасінник одеський = Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. : систематика, морфологія, хорологія, екотопологія, популяц. біологія, інтродукція, созологія / Щербакова О.Ф., Новосад В.В., Крицька Л.І. [та ін.] ; НАН України, Нац. наук.-природн. музей. – Київ : [б. в.], 2021. – 185, [1] с. : іл., табл., кольор. вклейки. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 166-180. – ISBN 978-966-02-9575-9
384069
  Колісніченко О.М. Голонасінні релікти Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна : довідник / О.М. Колісніченко, Л.П. Гордзієвська, І.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 128 c, [8] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 124-125. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 978-966-439-733-6
384070
  Игнатьев М.Б. Голономные автоматические системы / М.Б. Игнатьев. – М..-Л., 1963. – 204с.
384071
  Сато М. Голономные квантовые поля : сб. статей / пер. с англ. / М. Сато, М. Дзимбо, Т. Мива. – Москва : Мир, 1983. – 304с.
384072
  Новоселов В.С. Голономные системы в лагранжевых координатах. Лекции / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1967. – 39с.
384073
  Сигрианский А.М. Голоня сельскохозяйственных растений / А.М. Сигрианский. – М-Л, 1929. – 120с.
384074
  Рябченко С.М. Голоняк Нік (Микола Миколайович) (американський фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 93. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
384075
  Окара Г. Голос / Г. Окара. – М., 1967. – 88с.
384076
  Винокуров Е.М. Голос / Е.М. Винокуров. – Москва, 1967. – 32с.
384077
  Глазов Г.С. Голос / Г.С. Глазов. – М, 1968. – 126с.
384078
  Бояршинова Э.И. Голос : лирика / Э.И. Бояршинова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1968. – 70 с.
384079
  Кузовлева Т.В. Голос / Т.В. Кузовлева. – Алма-Ата, 1970. – 96с.
384080
  Лупій О.В. Голос : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1970. – 77 с.
384081
  Мекшен С.В. Голос / С.В. Мекшен. – Воронеж, 1976. – 70с.
384082
  Межелайтис Э. Голос : стихи в пер. Л.Мартынова / Эдуардас Межелайтис ;. – Вильнюс : Vaga, 1977. – 150 с.
384083
  Кушнер А.С. Голос / А.С. Кушнер. – Л., 1978. – 127с.
384084
  Мовчан П.М. Голос : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1982. – 174 с.
384085
  Берггольц О.Ф. Голос : избранные стихотворения и поэмы / Ольга Берггольц ; [вступ. ст. М.А. Дудина ; сост., примеч. Н.Б. Банк ; фот. и макет О. Смирнова]. – Москва : Книга, 1985. – 318 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
384086
  Ласкин С.Б. Голос / С.Б. Ласкин. – Л, 1990. – 351с.
384087
  Сильвен Д. Голос : Роман / Доминик Сильвен; Пер. с французского Е. Богатыренко. – Москва : Иностранка, 2004. – 335с. – (Лекарство от скуки). – ISBN 5-94145-213-6
384088
  Лютий Г. Голос : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 2-10. – ISSN 0208-0710
384089
  Дзюба С. Голос : проза : детектив // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 9. – С. 28-41. – ISSN 0130-321Х
384090
  Довлатов С.Д. Голос : [рассказы] / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 379, [3] с. – В содерж.: Ищу человека ; Юбилейный мальчик ; В гору ; Чья-то смерть ; Лишний ; Дорога в новую квартиру ; Представление ; На что жалуетесь, сержант? ; Голос ; Марш одиноких ; Иностранец ; По прямой ; Дядя Леопольд ; Мой старший брат. – ISBN 978-5-389-01538-8


  Сергей Довлатов - один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX - начала XXI века. В 1989 году он отобрал пятнадцать своих лучших рассказов для юбилейного сборника - через год писателю должно было исполниться пятьдесят лет. Жизнь ...
384091
  Радовський В.С. Голос "Малої Москви" / В.С. Радовський. – Львів : Каменяр, 1974. – 88 с.
384092
  Кроп Т. Голос "ніжного й тривожного" поета // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 13


  З нагоди 115-ої річниці від дня народження одного з найбільших українських поетів ХХ сторіччя Володимира Сосюри 22 січня у столичному Будинку вчителя відбувся літературно-мистецький вечір
384093
  Суворов Е.А. Голос : Повести, рассказы. / Е.А. Суворов. – М., 1985. – 271с.
384094
  Турсун-заде М. Голос Азии : поэмы / М. Турсун-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 54 с.
384095
  Турсун-заде М. Голос Азии : стихотворения и поэмы / Мирзо Турсун-заде; пер. с тадж.В.Державина и С.Липкина. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 150 с.
384096
  Турсун-заде М. Голос Азії : вірші та поеми / Мірзо Турсун-заде; пер. с тадж. – Київ, 1962. – 167 с.
384097
  Лавренев Б.А. Голос Америки / Б.А. Лавренев. – Москва, 1950. – 128с.
384098
  Пайетт Джеффри Голос Америки / беседу вели Виталий Сыч, Ольга Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 24 (105), 8 июля 2016. – С. 44-47. – ISSN 2305-3364


  Посол США Джеффри Пайетт - о том, что именно ему сложно объяснять об украинцах в Вашингтоне и об американцах в Киеве.
384099
   Голос Америки, душа - України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 9


  Квітка Цісик - відома американська співачка українського походження.
384100
  Грассо М. Голос античного моря. / М. Грассо. – К., 1989. – 174с.
384101
  Лучканин С.М. Голос античності sub specie aeternitatis у творах Юрія Мушкетика: повісті "Смерть Сократа", "Літній птах на зимовому березі", "Суд над Сенекою", оповідання "Селена" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 88-111. – ISBN 978-966-171-249-1
384102
  Лучканин С. Голос античності у творах Юрія Мушкетика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 175-184. – ISSN 0208-0710
384103
  Байер Алексей Голос без разума // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 130-141 : фото
384104
  Блаватская Е.П. Голос безмолвия.Семь врат.Два пути, 1908
384105
  Пестушко Валерий Голос большого взрыва : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51 : Іл.
384106
  Генри О. Голос большого города / О. Генри. – Ижевск, 1980. – 384 с.
384107
  Неверман Г. Голос буйвола. / Г. Неверман. – М., 1961. – 311с.
384108
  Кубанов Д. Голос в горах : роман / Д. Кубанов; пер. с карачаев. А.Дугинца. – Ставрополь, 1971. – 240 с.
384109
  Кубанов Д. Голос в горах : роман / Д. Кубанов; пер. с карачаев. А.Дугинца. – Черкесск : Ставропольское кн. изд-во, 1978. – 336 с.
384110
  Павленко Ю. Голос в мовчанні, щирість в брехні: "Балакун" Луї-Рене Дефоре в контексті письма про Себе героя французького роману // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 124-129. – ISSN 2307-2261
384111
  Голубев Г.Н. Голос в ночи / Г.Н. Голубев. – Москва : Детская литература, 1972. – 256 с.
384112
  Голубев Г.Н. Голос в ночи. Переселение душ. Лунатики / Г.Н. Голубев. – Москва : Детская литература, 1980. – 254 с.
384113
  Павленко П.А. Голос в пути / П.А. Павленко. – Москва, 1952. – 432 с.
384114
  Шестопал М. Голос великого народу / М. Шестопал. – Київ : Київський університет, 1960. – 152 с.
384115
  Луомала Голос ветра / Луомала, , Катарина. – М., 1976. – 237с.
384116
  Лысцов И.В. Голос ветра / И.В. Лысцов. – Москва, 1981. – 63 с.
384117
  Хаджеты Т. Голос ветра : стихотворения / Т. Хаджеты; Таймураз Хажеты; пер. с осет. Д.Ушакова. – Москва : Современник, 1987. – 79 с.
384118
  Куранов Ю.Н. Голос ветра. / Ю.Н. Куранов. – М., 1976. – 160с.
384119
   Голос вищої освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  В Українсько-американському університеті "Конкордія" відбулася конференція Академії наук вищої школи України - громадської наукової організації, яка об"єднує сьогодні майже 400 провідних учених, котрі працюють у вітчизняних вишах, представляючи всі ...
384120
  Рябинин Н. Голос во ржи / Н. Рябинин. – Саратов, 1977. – 110с.
384121
  Маланюк Є. Голос вопіющого... // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 388-393. – ISBN 978-966-2248-94-4
384122
  Чивилихин А.Т. Голос времени / А.Т. Чивилихин. – 179. – Л., 1964. – 179с.
384123
  Гордеев С. Голос времени / С. Гордеев. – К, 1987. – 390с.
384124
  Илюшина И. Голос Гаваны // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2005. – № 43. – С. 73.


  Омара Портцондо
384125
  Щурат В.Г. Голос галичан : Автограф першої друкованої поезиї Маркіяна Шашкевича / Василь Щурат. – Перемишль : Наклад Руського Ін-та для дівчат ; Львів: [З друк. Ставропіг. Ін-та під зарядом М. Рефця], 1911. – 8 с., 2 с. факс. – На тит. арк. та обкл.: Памятка з сотих роковин уродженя поета. - В кн. також варіанти тексту вірша М.С. Шашкевича "Голос галичан" та факс. його рукопису
384126
  Кочубей Ю. Голос гніву і боротьби : (сучасна арабська поезія) / Ю. Кочубей. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
384127
   Голос горного Алтая. – М., 1962. – 128с.
384128
   Голос горной реки. Стихи молодых поэтов Кабарды. – М., 1957. – 71с.
384129
  Рождественский Р.И. Голос города / Р.И. Рождественский. – Москва, 1977. – 88с.
384130
  Рождественский Р.И. Голос города. Двести десять шагов : стихи и поэма / Р.И. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 175 с.
384131
  Цакунов О.А. Голос гранита. / О.А. Цакунов. – Л., 1973. – 119с.
384132
  Лучканин С.М. Голос Давньго Риму sub specie aeternitatis (за "Історією римської літератури" І.П. Мегели і творами Юрія Мушкетика "Літній птах на зимовому березі", "Суд над Сенекою") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 15-25


  У статті, що певною мірою є рецензією на книгу-підручник І. П. Мегели «Історія римської літератури. Монографія» (Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 320 с.), із залученням історичних повістей Юрія Мушкетика «Літній птах на зимовому ...
384133
   Голос далекого острова. – М., 1988. – 236с.
384134
  Резников П.Е. Голос дальних дорог / П.Е. Резников. – Москва, 1961. – 92 с.
384135
  Світличний Іван Голос доби / Світличний Іван; Упор.Л.Світлична. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7841-20-0; 966-7841-17-0 Кн. 1
Кн.1 : Листи з "Парнасу". – 2001. – 544с.
384136
  Думбадзе Н. Голос добрый : рассказы, повесть, публицистика / Н. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани, А.Златкина. – Москва : Правда, 1984. – 220 с.
384137
  Панаев И.А. Голос долга : Мысли о воспитании человека / [Соч.] Ипполита Панаева. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1885. – VIII, 162, 33 с. – К рациональному мировоззрению
384138
  Регистан Г.Г. Голос долга : Стихи, песни, поэмы / Г.Г. Регистан. – Москва : Воениздат, 1972. – 230с.
384139
  Короненко С.А. Голос дощу : поезії / С.А. Короненко. – Київ, 1988. – 96 с.
384140
  Евгеньев Б.С. Голос друга / Б.С. Евгеньев. – Москва, 1960. – 62с.
384141
  Евгеньев Б.С. Голос друга / Б.С. Евгеньев. – Москва, 1978. – 138с.
384142
  Коцюбинська М. Голос духу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 349-352
384143
  Березкин Ю.Е. Голос дьявола среди снегов и джунглей : истоки древ. религии / Ю.Е. Березкин. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 170 с. – Библиогр.: с. 170-171. – (Разум познает мир)
384144
  Белоусов В.А. Голос жизни : роман / В.А. Белоусов. – Сталино : Облиздат, 1952. – 351, [5] с. : ил.
384145
  Белоусов В.А. Голос жизни : роман / В.А. Белоусов. – Київ : Держлітвидав України, 1955. – 403 с.
384146
  Горбунов В.В. Голос жизни / В.В. Горбунов. – Саранск, 1963. – 60с.
384147
  Павлов С.Е. Голос жизни / С.Е. Павлов. – Ярославль, 1970. – 63с.
384148
  Абу Шаар Айман Голос жизни : стихи : пер. с араб. / Абу Шаар Айман. – Москва, 1985. – 31 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 23)
384149
  Латанський Сергій Голос з глибини віків // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42. – ISSN 0868-9644
384150
  Книш З. Голос з підпілля : розповідь Кривоноса / списав Зиновій Книш. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 85, [1] с. – ISBN 978-611-01-2028-9
384151
  Возовиков В.С. Голос земли / В.С. Возовиков. – Москва, 1974. – 95с.
384152
  Яковченко В.И. Голос Земли / В.И. Яковченко. – Москва, 1981. – 112с.
384153
  Гордієнко К.О. Голос землі : оповідання і нариси / К.О. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 217 с.
384154
   Голос землі. – К., 1966. – 226с.
384155
  Бэл Алберт Артурович Голос зовущего : романы / Бэл Алберт Артурович; пер. с латыш. – Москва : Известия, 1979. – 428 с.
384156
  Шкраб"юк П.В. Голос зозулі / П.В. Шкраб"юк. – Львів, 1990. – 135с.
384157
  Демурова Н. Голос и скрипка (К переводу эксцентрических сказок Льюиса Кэрролла) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 150-185
384158
  Руднева Л.С. Голос из глубин : роман / Л.С. Руднева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 480с.
384159
  Руднева Л.С. Голос из глубин: Роман. / Л.С. Руднева. – М., 1983. – 479с.
384160
  Мамлеев Ю.В. Голос из ничто / Ю.В. Мамлеев. – М., 1991. – 143с.
384161
  Галкина Н.В. Голос из хора / Н.В. Галкина. – Ленинград, 1989. – 140,3с.
384162
  Гогоцкий С.С. Голос из Юго-Западной Руси / С.С. Гогоцкий. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1860. – 22 с.
384163
  Тримбач С. Голос і душа народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 жовтня (№ 185/186). – С. 19


  Пам"яті відомої актриси Ніли Валеріївни Крюкової.
384164
  Лесняк Ю. Голос і поетика афекту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості репрезентації афективних станів у художній літературі, позаяк саме афектами найчастіше зумовлені мотиви вчинків персонажів, ті чи інші сюжетні ходи тощо. Встановлено, що прозова творчість М. Хвильового з цього ракурсу постає ...
384165
  Мацевко-Бекерська Голос і точка зору в просторі тексту для дітей // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 118-123
384166
  Бродяга-Бродецький Голос із колиски слов"ян : поезії / О. Бродяга-Бродецький. – Запоріжжя : Полиграф, 2001. – 76 с. – ISBN 966-7836-32-0
384167
  Ковальова О. Голос із народних джерел // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  Життя і творчість Василя Мисика.
384168
  Сорока П. Голос із притвору : [денники-нічники 2003 р.] / Петро Сорока. – Тернопіль : Джура, 2004. – 148, [1] с., включ. обкл. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-8017-83-8


  У пр. № 1725978 напис: Шановному п. Дмитрові Міщенку з любов"ю. Петро Сорока. Знаю, Ви чуєте янгольські голоси! 4.07.2004 р.
384169
  Марусик В. Голос його душі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 серпня - 2 вересня (№ 35). – С. 11


  Пам"яті протоієрея, диктора Українського радіо Петра Бойка.
384170
  Бадави Голос камня : книга стихов / Бадави. – Москва : Советская Россия, 1970. – 127 с.
384171
  Роман М. Голос Карпатської землі і долі (до 100-річчя від дня народження Федора Лазорика) // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 94-98. – ISBN 978-80-89721-16-0
384172
  Криванчиков Н.Г. Голос корабельного гудка. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1973. – 111с.
384173
  Плотниек Я.А. Голос корабля : стихи / Я.А. Плотниек , пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с.
384174
  Хакимов Р.Г. Голос космоса и колосьев / Р.Г. Хакимов. – Уфа, 1969. – 104с.
384175
  Поклад Н.І. Голос криці : вибрані поезії / Наталка Поклад ; [передм.: В. Герасимчука]. – Київ : Віпол, 2011. – 195, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-646-107-3


  Науковій бібліотеці університету - із завмиранням серця: колись я теж тут черпала цілющу воду знань. Хай щастить! Н. Поклад. 23. Х.13
384176
  Кльосова О. Голос крізь віки / О. Кльосова, О. Скільська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 липня (№ 127). – С. 6-7


  "Літньошколярі "Дня" відвідали Батурин - землю, яка приховує ще багато таємниць".
384177
  Генсірук С. Голос Крушельницької, як ліра поета // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 33-36.
384178
  Горбачук В. Голос кубанського українця: із листування В.М. Орла (до 25-річчя з дня його смерті) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 204-242. – ISSN 1728-9572
384179
  Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. / А.И. Рубашкин. – Л, 1975. – 183с.
384180
  Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. / А.И. Рубашкин. – Л, 1980. – 215с.
384181
  Шикина Л.В. Голос лета / Л.В. Шикина. – М., 1986. – 173с.
384182
  Мулдагалиев Д. Голос любви : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 239 с.
384183
  Маркарян М. Голос матери : сборник стихов / М. Маркарян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 120 с.
384184
  Мелконян О. Голос матери : повести и рассказы / Оганес Мелконян ; пер. с арм. – Ереван : Советакан грох, 1985. – 325 с.
384185
  Яровой В.І. Голос миру в "спільному домі": Західноєвропейська громадськість у русі за мир / В.І. Яровой. – К., 1990. – 48с.
384186
  Ястремська Т. Голос міста: фонетика львівського мовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 99-100. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Sikora G.V. Phonetics of modern Lviv speech. A Thesis for a Candidate Degree in Philological Studies : 10.02.01 – Ukrainian Language. – Kyiv : Institute of Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine, 2021. – 532 р. Образ міста ...
384187
  Марчук І.С. Голос моєї душі = The voice of my soul = Die stimme meiner seele : [альбом] / Іван Марчук ; [передм. Т. Стрипко ; пер. англ. Р. Бойко, І. Безкоровайна]. – Київ : Феникс, 2019. – 109, [3] с. : іл., портр. – Текст парал. укр., англ. - Довідка парал. укр., англ., нім. – ISBN 978-966-136-635-9
384188
  Саянов В.М. Голос молодости / В.М. Саянов. – М., 1957. – 111с.
384189
   Голос молодых. – Орджоникидзе, 1954. – 104с.
384190
   Голос моря : научно-фантастические повести. – Москва : Трудрезервиздат, 1952. – 152 с.
384191
  Фомин В.Н. Голос моря / В.Н. Фомин. – Ашхабад, 1973. – 31с.
384192
  Тендюк Л.М. Голос моря і степу : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1981. – 168 с.
384193
   Голос мужества : военная лирика : [сборник / вступление А. Суркова ; сост. и. Лепин ; худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1970. – 295 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
384194
   Голос муравьиного царя. – Владикавказ, 1991. – 270с.
384195
  Даль М.Т. Голос над миром / М.Т. Даль. – Москва : Искусство, 1966. – 379 с.
384196
  Біль-Білоцерковський Голос надр : п"са на 4 дії, 9 картин / В.Н. Біль-Білоцерковський ; пер. В. Шоголева та І. Багаченка. – Харків : Рух, 1930. – 68 с. – (Ткатральна бібліотека ; 110)
384197
  Васильев И. Голос народа / И. Васильев. – Москва, 1951. – 32с.
384198
  Бейшналиев Ш. Голос наследников / Ш. Бейшналиев. – Москва, 1973. – 247 с.
384199
  Бейшеналиев Ш. Голос наследников : роман / Ш. Бейшеналиев ; авториз. пер. с кирг. Л. Лебедевой ; ил. Б.А. Макин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 248 с. : ил.
384200
  Бендрупе М. Голос немолкнущий : книга стихов : пер. с латыш. / М. Бендрупе. – Москва : Советский писатель, 1972. – 136 с. : ил.
384201
   Голос ніжності і правди. Спогади про В. Сосюру. – Київ : Дніпро, 1968. – 419 с.
384202
  Николаев К.Б. Голос новой Чукотки / К.Б. Николаев. – Магадан, 1980. – 222 с.
384203
  Бортняк А.А. Голос обов"язку : поезії / А.А. Бортняк ; [худож. В.В. Машков]. – Київ : Молодь, 1978. – 127 с. : іл.
384204
  Антеос П. Голос оливы : стихи и поэмы / П. Антеос ; пер. с греч. Ю. Левитанского и Д. Самойлова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 120 с. : ил.


  Содерж.: Цыклы: Сопротивление теплу. - Голоса тишины. -Страна восходящего человека. - Северная Одиссея. Поэма.
384205
   Голос Ольга Іванівна // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 253-254
384206
  Мацько О. Голос оратора // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (747), червень. – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
384207
  Погрібний А. Голос освітянської честі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 4


  До ювілею газети "Освіта".
384208
  Воловець Л. Голос отчого краю : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 133-137. – ISSN 0868-4790
384209
  Мороз-Стрілець Голос пам"яті : Спаогади / Мороз-Стрілець. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 196 с. – ISBN 5-333-00584-2
384210
   Голос пам"яті. До 100-річчя від дня народження Т.М. Мороз-Стрілець // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2005. – 4 кв. – С. 61-66. – ISSN 0130-2043
384211
  Дейч А.И. Голос памяти : театр и впечатления / А.И. Дейч. – Москва, 1966. – 375 с.
384212
  Орлов С.С. Голос первой любви / С.С. Орлов. – Л., 1958. – 66с.
384213
  Горська С. Голос перспективних // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 березня - 4 квітня (№ 16)


  Відбувся 1 Міжнародний форум лідерів студентських і молодіжних організацій "Досвід студентського самоврядування". З 30 березня до 1 квітня 2012 року активну молодь з різних міст України, Росії, Казахстану, Польщі, Молдови приймав у своїх стінах ...
384214
  Еренбург І. Голос письменника / І. Еренбург. – К, 1951. – 78с.
384215
  Бочко М.Г. Голос пісні народної : викриття капіталістичного світу в народних піснях про трудову еміграцію / М.Г. Бочко. – Київ : [Б. в.], 1983. – 48 с. – (Серія 6. Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; № 3)
384216
  Дроздовський Д. Голос правди: Перекладачка Віра Річ святкує 70-річчний ювілей у Києві : Інтерв"ю // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.207-211. – ISSN 0320 - 8370
384217
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (125), березень. – 2004. – 8 с.
384218
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (126), березень. – 2004. – 8 с.
384219
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (132), червень. – 2004. – 8 с.
384220
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (134), липень. – 2004. – 8 с.
384221
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (135), серпень. – 2004. – 8 с.
384222
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (138), вересень. – 2004. – 8 с.
384223
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (139), жовтень. – 2004. – 8 с.
384224
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (140), жовтень. – 2004. – 8 с.
384225
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (142), листопад. – 2004. – 8 с.
384226
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (143), грудень. – 2004. – 8 с.
384227
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (144), грудень. – 2004. – 8 с.
384228
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (145), січень. – 2005. – 8 с.
384229
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (146), січень. – 2005. – 8 с.
384230
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (147), лютий. – 2005. – 8 с.
384231
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (148), лютий. – 2005. – 8 с.
384232
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (149), березень. – 2005. – 8 с.
384233
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (150), березень. – 2005. – 8 с.
384234
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (151), квітень. – 2005. – 8 с.
384235
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (152), квітень. – 2005. – 8 с.
384236
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (153), травень. – 2005. – 8 с.
384237
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (154), травень. – 2005. – 8 с.
384238
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (155), червень. – 2005. – 8 с.
384239
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (156), червень. – 2005. – 8 с.
384240
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (157), липень. – 2005. – 8 с.
384241
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (158), липень. – 2005. – 8 с.
384242
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (159), серпень. – 2005. – 8 с.
384243
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (160), серпень. – 2005. – 8 с.
384244
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (161), вересень. – 2005. – 8 с.
384245
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (162), вересень. – 2005. – 8 с.
384246
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (163), жовтень. – 2005. – 8 с.
384247
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (164), жовтень. – 2005. – 8 с.
384248
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (165), листопад. – 2005. – 8 с.
384249
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (166), листопад. – 2005. – 8 с.
384250
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (167), грудень. – 2005. – 8 с.
384251
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (168), грудень. – 2005. – 8 с.
384252
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (169), січень. – 2006. – 8 с.
384253
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (170), січень. – 2006. – 8 с.
384254
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (171), лютий. – 2006. – 8 с.
384255
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (172), лютий. – 2006. – 8 с.
384256
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (173), березень. – 2006. – 8 с.
384257
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (174), березень. – 2006. – 8 с.
384258
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (175), квітень. – 2006. – 8 с.
384259
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (176), квітень. – 2006. – 8 с.
384260
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (177), травень. – 2006. – 8 с.
384261
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (178), травень. – 2006. – 8 с.
384262
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (179), червень. – 2006. – 8 с.
384263
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (180), червень. – 2006. – 8 с.
384264
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (181), червень. – 2006. – 8 с.
384265
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (182), липень. – 2006. – 8 с.
384266
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (183), серпень. – 2006. – 8 с.
384267
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (184), серпень. – 2006. – 8 с.
384268
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (185), вересень. – 2006. – 8 с.
384269
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (186), вересень. – 2006. – 8 с.
384270
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (187), жовтень. – 2006. – 8 с.
384271
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (188), жовтень. – 2006. – 8 с.
384272
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (189), листопад. – 2006. – 8 с.
384273
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (190), листопад. – 2006. – 8 с.
384274
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (191), грудень. – 2006. – 8 с.
384275
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (192), грудень. – 2006. – 8 с.
384276
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (193), січень. – 2007. – 8 с.
384277
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (194), січень. – 2007. – 8 с.
384278
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (195), лютий. – 2007. – 8 с.
384279
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (196), лютий. – 2007. – 8 с.
384280
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (197), березень. – 2007. – 8 с.
384281
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (198), березень. – 2007. – 8 с.
384282
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (199), квітень. – 2007. – 8 с.
384283
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (200), квітень. – 2007. – 8 с.
384284
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (201), травень. – 2007. – 8 с.
384285
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (202), травень. – 2007. – 8 с.
384286
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (203), червень. – 2007. – 8 с.
384287
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (204), червень. – 2007. – 8 с.
384288
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (205), липень. – 2007. – 8 с.
384289
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (206), липень. – 2007. – 8 с.
384290
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (207), серпень. – 2007. – 8 с.
384291
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (208), серпень. – 2007. – 8 с.
384292
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (209), вересень. – 2007. – 8 с.
384293
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (210), вересень. – 2007. – 8 с.
384294
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (211), жовтень. – 2007. – 8 с.
384295
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (212), жовтень. – 2007. – 8 с.
384296
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (213), листопад. – 2007. – 8 с.
384297
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (214), листопад. – 2007. – 8 с.
384298
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (215), грудень. – 2007. – 8 с.
384299
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (216), грудень. – 2007. – 8 с.
384300
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (217), січень. – 2008. – 8 с.
384301
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (218), січень. – 2008. – 8 с.
384302
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (219), лютий. – 2008. – 8 с.
384303
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (220), лютий. – 2008. – 8 с.
384304
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (221), березень. – 2008. – 8 с.
384305
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (222), березень. – 2008. – 8 с.
384306
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (223), квітень. – 2008. – 8 с.
384307
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (224), квітень. – 2008. – 8 с.
384308
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (225), травень. – 2008. – 8 с.
384309
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (226), травень. – 2008. – 8 с.
384310
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (227), червень. – 2008. – 8 с.
384311
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (228), червень. – 2008. – 8 с.
384312
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (229), липень. – 2008. – 8 с.
384313
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (231), серпень. – 2008. – 8 с.
384314
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (232), серпень. – 2008. – 8 с.
384315
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (233), вересень. – 2008. – 8 с.
384316
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (234), вересень. – 2008. – 8 с.
384317
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (235), жовтень. – 2008. – 8 с.
384318
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (236), жовтень. – 2008. – 8 с.
384319
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (237), листопад. – 2008. – 8 с.
384320
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (238), листопад. – 2008. – 8 с.
384321
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (239), грудень. – 2008. – 8 с.
384322
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (240), грудень. – 2008. – 8 с.
384323
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (241), січень. – 2009. – 8 с.
384324
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (242), січень. – 2009. – 8 с.
384325
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (243), лютий. – 2009. – 8 с.
384326
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (244), лютий. – 2009. – 8 с.
384327
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (245), березень. – 2009. – 8 с.
384328
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (246), березень. – 2009. – 8 с.
384329
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (247), квітень. – 2009. – 8 с.
384330
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (248), квітень. – 2009. – 8 с.
384331
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (249), травень. – 2009. – 8 с.
384332
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (250), травень. – 2009. – 8 с.
384333
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (251), червень. – 2009. – 8 с.
384334
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (252), червень. – 2009. – 8 с.
384335
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (253), липень. – 2009. – 8 с.
384336
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (254), липень. – 2009. – 8 с.
384337
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (255), серпень. – 2009. – 8 с.
384338
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (256), серпень. – 2009. – 8 с.
384339
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (257), вересень. – 2009. – 8 с.
384340
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (258), вересень. – 2009. – 8 с.
384341
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (259), жовтень. – 2009. – 8 с.
384342
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (260), жовтень. – 2009. – 8 с.
384343
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (261), листопад. – 2009. – 8 с.
384344
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (262), листопад. – 2009. – 8 с.
384345
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (263), грудень. – 2009. – 8 с.
384346
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (264), грудень. – 2009. – 8 с.
384347
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (265), січень. – 2010. – 8 с.
384348
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (266), січень. – 2010. – 8 с.
384349
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (267), лютий. – 2010. – 8 с.
384350
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (268), лютий. – 2010. – 8 с.
384351
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (269), березень. – 2010. – 8 с.
384352
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (270), березень. – 2010. – 8 с.
384353
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (271), квітень. – 2010. – 8 с.
384354
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (272), квітень. – 2010. – 8 с.
384355
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (273), травень. – 2010. – 8 с.
384356
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (274), травень. – 2010. – 8 с.
384357
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (275), червень. – 2010. – 8 с.
384358
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (276), червень. – 2010. – 8 с.
384359
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (277), липень. – 2010. – 8 с.
384360
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (278), липень. – 2010. – 8 с.
384361
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (279), серпень. – 2010. – 8 с.
384362
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (280), серпень. – 2010. – 8 с.
384363
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (281), вересень. – 2010. – 8 с.
384364
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (282), вересень. – 2010. – 8 с.
384365
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (283), жовтень. – 2010. – 8 с.
384366
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (284), жовтень. – 2010. – 8 с.
384367
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (285), листопад. – 2010. – 8 с.
384368
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (286), листопад. – 2010. – 8 с.
384369
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (287), грудень. – 2010. – 8 с.
384370
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (288), грудень. – 2010. – 8 с.
384371
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (289), січень. – 2011. – 8 с.
384372
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (290), січень. – 2011. – 8 с.
384373
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (291), лютий. – 2011. – 8 с.
384374
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (292), лютий. – 2011. – 8 с.
384375
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (293), березень. – 2011. – 8 с.
384376
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (294), березень. – 2011. – 8 с.
384377
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (295), квітень. – 2011. – 8 с.
384378
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (296), квітень. – 2011. – 8 с.
384379
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (297), травень. – 2011. – 8 с.
384380
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (298), травень. – 2011. – 8 с.
384381
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (299), червень. – 2011. – 8 с.
384382
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (300), червень. – 2011. – 8 с.
384383
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (301), липень. – 2011. – 8 с.
384384
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (302), липень. – 2011. – 8 с.
384385
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (303), серпень. – 2011. – 8 с.
384386
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (304), серпень. – 2011. – 8 с.
384387
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (305), вересень. – 2011. – 8 с.
384388
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (306), вересень. – 2011. – 8 с.
384389
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (308), жовтень. – 2011. – 8 с.
384390
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (309), листопад. – 2011. – 8 с.
384391
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (310), листопад. – 2011. – 8 с.
384392
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (311), грудень. – 2011. – 8 с.
384393
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (312), грудень. – 2011. – 8 с.
384394
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (313), січень. – 2012. – 8 с.
384395
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (314), січень. – 2012. – 8 с.
384396
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (315), лютий. – 2012. – 8 с.
384397
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (316), лютий. – 2012. – 8 с.
384398
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (317), березень. – 2012. – 8 с.
384399
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (318), березень. – 2012. – 8 с.
384400
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (319), квітень. – 2012. – 8 с.
384401
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (320), квітень. – 2012. – 8 с.
384402
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (321), травень. – 2012. – 8 с.
384403
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (322), травень. – 2012. – 8 с.
384404
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (323), червень. – 2012. – 8 с.
384405
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (324), червень. – 2012. – 8 с.
384406
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (325), липень. – 2012. – 8 с.
384407
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (326), липень. – 2012. – 8 с.
384408
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (327), серпень. – 2012. – 8 с.
384409
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (328), серпень. – 2012. – 8 с.
384410
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (329), вересень. – 2012. – 8 с.
384411
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (330), вересень. – 2012. – 8 с.
384412
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (331), жовтень. – 2012. – 8 с.
384413
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (332), жовтень. – 2012. – 8 с.
384414
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (334), листопад. – 2012. – 8 с.
384415
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (335), грудень. – 2012. – 8 с.
384416
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (336), грудень. – 2012. – 8 с.
384417
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (337), січень. – 2013. – 8 с.
384418
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (338), січень. – 2013. – 8 с.
384419
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (339), лютий. – 2013. – 8 с.
384420
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (340), лютий. – 2013. – 8 с.
384421
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (341), березень. – 2013. – 8 с.
384422
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (342), березень. – 2013. – 8 с.
384423
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (343), квітень. – 2013. – 8 с.
384424
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (344), квітень. – 2013. – 8 с.
384425
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (345), травень. – 2013. – 8 с.
384426
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (346), травень. – 2013. – 8 с.
384427
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (347), червень. – 2013. – 8 с.
384428
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (348), червень. – 2013. – 8 с.
384429
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (349), липень. – 2013. – 8 с.
384430
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (350), липень. – 2013. – 8 с.
384431
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (351), серпень. – 2013. – 8 с.
384432
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (352), серпень. – 2013. – 8 с.
384433
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (353), вересень. – 2013. – 8 с.
384434
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (354), вересень. – 2013. – 8 с.
384435
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (355), жовтень. – 2013. – 8 с.
384436
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (356), жовтень. – 2013. – 8 с.
384437
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (357), листопад. – 2013. – 8 с.
384438
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (358), листопад. – 2013. – 8 с.
384439
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (359), грудень. – 2013. – 8 с.
384440
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (360), грудень. – 2013. – 8 с.
384441
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 01 (361), січень. – 2014. – 8 с.
384442
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 02 (362), січень. – 2014. – 8 с.
384443
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 03 (363), лютий. – 2014. – 8 с.
384444
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 04 (364), лютий. – 2014. – 8 с.
384445
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 06 (366), березень. – 2014. – 8 с.
384446
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 07 (367), квітень. – 2014. – 8 с.
384447
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 08 (368), квітень. – 2014. – 8 с.
384448
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 09 (369), травень. – 2014. – 8 с.
384449
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 10 (370), травень. – 2014. – 8 с.
384450
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 11 (371), червень. – 2014. – 8 с.
384451
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 12 (372), червень. – 2014. – 8 с.
384452
  Мартынов Л.Н. Голос природы / Л.Н. Мартынов. – М, 1966. – 166с.
384453
  Качурівський Р.М. Голос провесни / Р.М. Качурівський. – Львів, 1984. – 83с.
384454
   Голос прошлого. – М., 1991. – 135с.
384455
  Байрамов Н. Голос пустыни : стихотворения, поэмы : пер. с туркм. / Нуры Байрамов. – Москва : Художественная литература, 1982. – 191 с. : ил.
384456
  Голяков С.М. Голос Рамзая. / С.М. Голяков. – М., 1976. – 359с.
384457
  Захарина В.Ф. Голос революционной России / В.Ф. Захарина. – Москва, 1971. – 238с.
384458
   Голос революції - живий!. – Львів, 1987. – 280с.
384459
  Сушинський Б.І. Голос ріки безіменної / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1985. – 198 с.
384460
  Митаров М. Голос Рубаса : стихи и поэмы / Митаровпер. Муталиб ; с табасаран. – Москва : Советская Россия, 1972. – 126 с.
384461
  Алатырцев В.И. Голос сердца : стихи / В.И. Алатырцев. – Алатырь : Чувашгосиздат, 1946. – 73 с.
384462
  Виленчик Ю. Голос сердца / Ю. Виленчик. – Сталинир, 1955. – 64с.
384463
  Макарочкина Н.А. Голос сердца / Н.А. Макарочкина. – Нальчик, 1956. – 80с.
384464
  Шукухи А. Голос сердца : стихи / А. Шукухи; пер. с тадж. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 75 с.
384465
  Любаев П.К. Голос сердца / П.К. Любаев; пер. с мордов.-эрзя В.Юшкин. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1961. – 8 с.
384466
  Меркурьев В.М. Голос сердца / В.М. Меркурьев. – К., 1976. – 63с.
384467
  Девитт В В. Голос сердца / В В. Девитт, . – Баку, 1987. – 157 с.
384468
  Манжора Б.Г. Голос сердца / Б.Г. Манжора. – Саратов, 1989. – 133 с.
384469
  Стил Д. Голос сердца / Д. Стил. – Москва, 1995. – 384с.
384470
  Омельченко В.І. Голос серця / В.І. Омельченко. – Київ, 1952. – 107 с.
384471
  Чертова Н.В. Голос сквозь метель / Н.В. Чертова. – Москва, 1974. – 238с.
384472
  Укачин Б.У. Голос снега : стихи / Борис Укачин; авториз. пер. с алт. – Москва : Советский писатель, 1978. – 150 с.
384473
  Маликов К. Голос со скалы : поэма / Кубанычбек Маликов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1967. – 84 с.
384474
  Маликов К. Голос со скалы / К. Маликов. – Москва, 1973. – 71 с.
384475
  Мешко К. Голос Собору // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 1, 11


  Роман Олеся Гончара "Собор".
384476
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1980. – 360с.
384477
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1982. – 344с.
384478
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1986. – 267с.
384479
  Тростянский М.И. Голос старого педагога по вопросам обновляемой русской школы / Дир. Пирятин. муж. гимназии М.И. Тростянского. – Киев : Тип. "С.В. Кульженко", 1915. – 56 с.
384480
  Романович-Славатинский А.В. Голос старого профессора по поводу университетских вопросов / А.В. Романович-Славатинский. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1901
384481
  Романович-Славатинский А.В. Голос старого профессора по поводу университетских вопросов / А.В. Романович-Славатинский. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкаго
Вып. 2. – 1903. – 42 с.


  На тит стр. Надпис.(обрезана наполовину при переплете) Алексию Алексеевичу Короткевичу от автор.
384482
  Беляев В.П. Голос Тараса : рассказы / В.П. Беляев. – Львов : Вільна Україна, 1950. – 75, [4] с.
384483
  Киуру И.С. Голос твой / И.С. Киуру. – М., 1990. – 159с.
384484
  Дідишин М. Голос трембіти / Михайло Дідишин. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 64с. – (Бібліотека Українця). – ISBN 966-7419-28-2
384485
  Легкий М. Голос у діалозі генерацій (Михайло Возняк в оцінці Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 202-208. – ISSN 0130-528Х
384486
  Бандера С. Голос украинского национализма / интервью взял Хоппе // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 1 (225), 17 января 2019. – С. 60-63


  Выдержки из интервью С. Бандеры в 1954 г. немецкому радиожурналисту Хоппе.
384487
  Руцинський В. Голос Украины [України] : (После 1861 года) : [збіpка поезій] / Соч[инение] Владимиpа Руцинского. – Киев : Тип. Е.Я. Федорова, 1872. – 116, [1] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 103172 дефектний, бракує с. 97-116
384488
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 квітня (№ 58). – 2000. – 12 с.
384489
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 вересня (№ 165). – 2000. – 4 с.
384490
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 вересня (№ 171). – 2000. – 4 с.
384491
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 205). – 2009. – с.
384492
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 червня (№ 101). – 2013. – 24 с.
384493
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 березня (№ 41). – 2013. – 24 с.
384494
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 жовтня (№ 182). – 2013. – 16 с.
384495
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 липня (№ 119). – 2013. – 24 с.
384496
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 грудня (№ 228). – 2013. – 16 с.
384497
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 грудня (№ 229). – 2013. – 16 с.
384498
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 вересня (№ 163). – 2013. – 16 с.
384499
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 червня (№ 103). – 2013. – 15 с.
384500
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 вересня (№ 164). – 2013. – 16 с.
384501
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 квітня (№ 66). – 2013. – 16 с.
384502
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 листопада (№ 207). – 2013. – 16 с.
384503
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 листопада (№ 208). – 2013. – 16 с.
384504
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 грудня (№ 231). – 2013. – 16 с.
384505
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 квітня (№ 67). – 2013. – 24 с.
384506
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 листопада (№ 209). – 2013. – 24 с.
384507
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 грудня (№ 232/233). – 2013. – 32 с.
384508
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 листопада (№ 211). – 2013. – 16 с.
384509
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 жовтня (№ 188). – 2013. – 16 с.
384510
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 жовтня (№ 189). – 2013. – 24 с.
384511
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 вересня (№ 167). – 2013. – 12 с.
384512
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 липня (№ 125). – 2013. – 16 с.
384513
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 126). – 2013. – 24 с.
384514
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 грудня (№ 235). – 2013. – 16 с.
384515
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 грудня (№ 236). – 2013. – 16 с.
384516
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 листопада (№ 212). – 2013. – 16 с.
384517
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 листопада (№ 213). – 2013. – 16 с.
384518
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 вересня (№ 170). – 2013. – 12 с.
384519
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 грудня (№ 237). – 2013. – 16 с.
384520
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 грудня (№ 240). – 2013. – 16 с.
384521
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 вересня (№ 173). – 2013. – 16 с.
384522
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 жовтня (№ 195). – 2013. – 16 с.
384523
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 березня (№ 51/52). – 2013. – 24 с.
384524
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 квітня (№ 76). – 2013. – 16 с.
384525
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 грудня (№ 241). – 2013. – 16 с.
384526
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 грудня (№ 242). – 2013. – 16 с.
384527
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 листопада (№ 218). – 2013. – 16 с.
384528
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 листопада (№ 219). – 2013. – 24 с.
384529
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 грудня (№ 243). – 2013. – 16 с.
384530
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 листопада (№ 221). – 2013. – 16 с.
384531
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 серпня (№ 157). – 2013. – 16 с.
384532
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 жовтня (№ 198). – 2013. – 16 с.
384533
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 квітня (№ 78). – 2013. – 16 с.
384534
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 жовтня (№ 199). – 2013. – 24 с.
384535
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 грудня (№ 244). – 2013. – 16 с.
384536
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 грудня (№ 245). – 2013. – 16 с.
384537
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 16). – 2013. – 16 с.
384538
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 жовтня (№ 201). – 2013. – 16 с.
384539
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 листопада (№ 222). – 2013. – 16 с.
384540
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 грудня (№ 246). – 2013. – 16 с.
384541
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 вересня (№ 180). – 2013. – 12 с.
384542
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 червня (№ 118). – 2013. – 24 с.
384543
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 вересня (№ 181). – 2013. – 12 с.
384544
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 серпня (№ 158). – 2013. – 12 с.
384545
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 18). – 2013. – 16 с.
384546
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 листопада (№ 226). – 2013. – 16 с.
384547
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 серпня (№ 159). – 2013. – 16 с.
384548
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 жовтня (№ 202). – 2013. – 16 с.
384549
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 203). – 2013. – 16 с.
384550
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 серпня (№ 160). – 2013. – 12 с.
384551
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 листопада (№ 227). – 2013. – 24 с.
384552
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 жовтня (№ 201). – 2013. – 16 с.
384553
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 серпня (№ 145). – 2014. – 12 с.
384554
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 березня (№ 39). – 2014. – 16 с.
384555
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 березня (№ 39), спецвип. – 2014. – 12 с.
384556
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 квітня (№ 76). – 2014. – 16 с.
384557
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 грудня (№ 232). – 2014. – 16 с.
384558
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 квітня (№ 62). – 2014. – 24 с.
384559
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 червня (№ 105). – 2014. – 16 с.
384560
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 березня (№ 40). – 2014. – 8 с.
384561
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 липня (№ 125). – 2014. – 16 с.
384562
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 квітня (№ 65). – 2014. – 24 с.
384563
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 липня (№ 126). – 2014. – 16 с.
384564
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 червня (№ 108). – 2014. – 16 с.
384565
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 серпня (№ 149). – 2014. – 16 с.
384566
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 червня (№ 109). – 2014. – 24 с.
384567
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 листопада (№ 216). – 2014. – 20 с.
384568
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 лютого (№ 24). – 2014. – 16 с.
384569
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 січня (№ 2). – 2014. – 24 с.
384570
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 вересня (№ 171). – 2014. – 8 с.
384571
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 квітня (№ 68). – 2014. – 16 с.
384572
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
384573
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 червня (№ 110). – 2014. – 20 с.
384574
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 лютого (№ 25). – 2014. – 16 с.
384575
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 130). – 2014. – 16 с.
384576
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11-12 квітня (№ 72/73). – 2014. – 16 с.
384577
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 липня (№ 131). – 2014. – 16 с.
384578
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 вересня (№ 174). – 2014. – 8 с.
384579
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 серпня (№ 152). – 2014. – 12 с.
384580
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 лютого (№ 26). – 2014. – 16 с.
384581
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 лютого (№ 27). – 2014. – 16 с.
384582
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 березня (№ 46). – 2014. – 24 с.
384583
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 червня (№ 112). – 2014. – 16 с.
384584
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 лютого (№ 28). – 2014. – 16 с.
384585
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 березня (№ 47). – 2014. – 20 с.
384586
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 травня (№ 92). – 2014. – 24 с.
384587
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 221). – 2014. – 16 с.
384588
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 жовтня (№ 198). – 2014. – 16 с.
384589
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 лютого (№ 29). – 2014. – 16 с.
384590
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 січня (№ 7). – 2014. – 24 с.
384591
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 квітня (№ 75). – 2014. – 16 с.
384592
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 травня (№ 94). – 2014. – 20 с.
384593
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 липня (№ 134). – 2014. – 24 с.
384594
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 липня (№ 135). – 2014. – 16 с.
384595
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 лютого (№ 30). – 2014. – 16 с.
384596
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 червня (№ 115). – 2014. – 16 с.
384597
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 березня (№ 49). – 2014. – 20 с.
384598
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 червня (№ 116). – 2014. – 24 с.
384599
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 лютого (№ 31). – 2014. – 16 с.
384600
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 липня (№ 136). – 2014. – 16 с.
384601
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 223). – 2014. – 20 с.
384602
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 лютого (№ 32). – 2014. – 24 с.
384603
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 червня (№ 117). – 2014. – 20 с.
384604
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 лютого (№ 33). – 2014. – 12 с.
384605
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 жовтня (№ 202). – 2014. – 64 с.
384606
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 жовтня (№ 203). – 2014. – 12 с.
384607
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 травня (№ 97). – 2014. – 24 с.
384608
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 липня (№ 137). – 2014. – 12 с.
384609
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 лютого (№ 34). – 2014. – 12 с.
384610
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 березня (№ 54). – 2014. – 20 с.
384611
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 лютого (№ 34), спецвип. – 2014. – 8 с.
384612
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 липня (№ 138). – 2014. – 16 с.
384613
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 лютого (№ 35). – 2014. – 8 с.
384614
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 січня (№ 13). – 2014. – 16 с.
384615
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 квітня (№ 80). – 2014. – 16 с.
384616
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 14). – 2014. – 16 с.
384617
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 лютого (№ 36). – 2014. – 12 с.
384618
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 квітня (№ 82). – 2014. – 16 с.
384619
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 квітня (№ 83), спевипуск. – 2014. – 8 с.
384620
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 червня (№ 121). – 2014. – 20 с.
384621
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 вересня (№ 184). – 2014. – 12 с.
384622
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 травня (№ 100). – 2014. – 16 с.
384623
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 березня (№ 57). – 2014. – 24 с.
384624
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 лютого (№ 37). – 2014. – 12 с.
384625
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 січня (№ 15). – 2014. – 16 с.
384626
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 лютого (№ 38). – 2014. – 12 с.
384627
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 березня (№ 58). – 2014. – 24 с.
384628
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 квітня (№ 84). – 2014. – 8 с.
384629
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 16). – 2014. – 16 с.
384630
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 липня (№ 142). – 2014. – 12 с.
384631
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 липня (№ 143). – 2014. – 12 с.
384632
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 січня (№ 17). – 2014. – 24 с.
384633
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 травня (№ 103). – 2014. – 16 с.
384634
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 липня (№ 144). – 2014. – 16 с.
384635
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 жовтня (№ 182). – 2015. – 20 с.
384636
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 лютого (№ 18). – 2015. – 12 с.
384637
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 листопада (№ 204). – 2015. – 16 с.
384638
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 листопада (№ 205). – 2015. – 20 с.
384639
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 жовтня (№ 186). – 2015. – 16 с.
384640
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 грудня (№ 232). – 2015. – 20 с.
384641
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 квітня (№ 65). – 2015. – 12 с.
384642
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 123). – 2015. – 8 с.
384643
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 грудня (№ 235). – 2015. – 32 с.
384644
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 листопада (№ 213). – 2015. – 16 с.
384645
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 жовтня (№ 192). – 2015. – 12 с.
384646
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 червня (№ 107). – 2015. – 20 с.
384647
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 листопада (№ 215). – 2015. – 16 с.
384648
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 216/217). – 2015. – 24 с.
384649
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 листопада (№ 218). – 2015. – 12 с.
384650
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 липня (№ 129). – 2015. – 10 с.
384651
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 жовтня (№ 194). – 2015. – 16 с.
384652
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 березня (№ 51). – 2015. – 8 с.
384653
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 травня (№ 93). – 2015. – 20 с.
384654
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 вересня (№ 180). – 2015. – 16 с.
384655
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 липня (№ 136). – 2015. – 20 с.
384656
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 вересня (№ 181). – 2015. – 16 с.
384657
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 жовтня (№ 188). – 2016. – 16 с.
384658
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 жовтня (№ 191). – 2016. – 16 с.
384659
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 листопада (№ 213). – 2016. – 16 с.
384660
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 217). – 2016. – 16 с.
384661
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 листопада (№ 220). – 2016. – 16 с.
384662
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 грудня (№ 244). – 2016. – 19 с.
384663
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 жовтня (№ 203). – 2016. – 16 с.
384664
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 жовтня (№ 204). – 2016. – 24 с.
384665
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 вересня (№ 183). – 2016. – 16 с.
384666
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 жовтня (№ 205). – 2016. – 16 с.
384667
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 січня (№ 10). – 2017. – 20 с.
384668
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 листопада (№ 206). – 2018. – 16 с.
384669
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 грудня (№ 229). – 2018. – 12 с.
384670
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
01 серпня (№ 140/141). – 2018. – 12 с.
384671
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 вересня (№ 164). – 2018. – 12 с.
384672
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 жовтня (№ 186/187). – 2018. – 20 с.
384673
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 вересня (№ 166). – 2018. – 16 с.
384674
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
06 серпня (№ 144). – 2018. – 12 с.
384675
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 липня (№ 121). – 2018. – 16 с.
384676
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 червня (№ 103). – 2018. – 16 с.
384677
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 серпня (№ 145). – 2018. – 12 с.
384678
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 вересня (№ 168). – 2018. – 12 с.
384679
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 грудня (№ 235). – 2018. – 12с.
384680
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
09 листопада (№ 212). – 2018. – 12 с.
384681
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 червня (№ 105). – 2018. – 20 с.
384682
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 листопада (№ 213). – 2018. – 16 с.
384683
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 грудня (№ 236). – 2018. – 16 с.
384684
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 124). – 2018. – 12 с.
384685
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 серпня (№ 149). – 2018. – 12 с.
384686
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 вересня (№ 170). – 2018. – 12 с.
384687
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 липня (№ 125). – 2018. – 16 с.
384688
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 червня (№ 106). – 2018. – 20 с.
384689
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 грудня (№ 237/238). – 2018. – 24 с.
384690
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 жовтня (№ 193). – 2018. – 12 с.
384691
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 жовтня (№ 194). – 2018. – 16 с.
384692
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 листопада (№ 214). – 2018. – 12 с.
384693
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 липня (№ 126). – 2018. – 16 с.
384694
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 липня (№ 127). – 2018. – 16 с.
384695
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 липня (№ 128). – 2018. – 4 с.
384696
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 108). – 2018. – 16 с.
384697
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 серпня (№ 150). – 2018. – 12 с.
384698
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 вересня (№ 173). – 2018. – 12 с.
384699
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 грудня (№ 241/242). – 2018. – 64 с.
384700
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 листопада (№ 217). – 2018. – 12 с.
384701
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 листопада (№ 218). – 2018. – 12 с.
384702
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 серпня (№ 153). – 2018. – 12 с.
384703
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 липня (№ 129). – 2018. – 12 с.
384704
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 грудня (№ 243). – 2018. – 16 с.
384705
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 грудня (№ 244). – 2018. – 12 с.
384706
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 червня (№ 111). – 2018. – 16 с.
384707
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 вересня (№ 175). – 2018. – 12 с.
384708
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 жовтня (№ 197). – 2018. – 12 с.
384709
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 жовтня (№ 198). – 2018. – 16 с.
384710
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 вересня (№ 176). – 2018. – 16 с.
384711
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 липня (№ 132). – 2018. – 12 с.
384712
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 грудня (№ 245). – 2018. – 20 с.
384713
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 червня (№ 113). – 2018. – 16 с.
384714
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 вересня (№ 177). – 2018. – 12 с.
384715
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 листопада (№ 220). – 2018. – 16 с.
384716
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 вересня (№ 178). – 2018. – 12 с.
384717
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 серпня (№ 156). – 2018. – 12 с.
384718
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 червня (№ 114). – 2018. – 16 с.
384719
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 червня ( № 115). – 2018. – 16 с.
384720
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 серпня (№ 157/158). – 2018. – 20 с.
384721
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 листопада (№ 222). – 2018. – 16 с.
384722
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 жовтня (№ 199). – 2018. – 16 с.
384723
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 липня (№ 134). – 2018. – 12 с.
384724
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 вересня (№ 179). – 2018. – 12 с.
384725
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 липня (№ 136). – 2018. – 16 с.
384726
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 грудня (№ 248). – 2018. – 4 с.
384727
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 грудня (№ 249). – 2018. – 16 с.
384728
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 жовтня (№ 203). – 2018. – 12 с.
384729
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 листопада (№ 224). – 2018. – 16 с.
384730
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 листопада (№ 225). – 2018. – 16 с.
384731
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 серпня (№ 159). – 2018. – 16 с.
384732
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 серпня (№ 160). – 2018. – 12 с.
384733
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 грудня (№ 250-1). – 2018. – 16 с.
384734
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 листопада (№ 228). – 2018. – 16 с.
384735
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 204). – 2018. – 12 с.
384736
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 жовтня (№ 205). – 2018. – 12 с.
384737
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 липня (№ 139). – 2018. – 12 с.
384738
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 серпня (№ 144). – 2019. – 16 с.
384739
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 серпня (№ 145). – 2019. – 16 с.
384740
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 жовтня (№ 188). – 2019. – 12 с.
384741
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 серпня (№ 146). – 2019. – 12 с.
384742
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 вересня (№ 166). – 2019. – 12 с.
384743
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 квітня (№ 64). – 2019. – 10 с.
384744
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 травня (№ 83). – 2019. – 16 с.
384745
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 січня (№ 1). – 2019. – 16 с.
384746
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 травня (№ 84). – 2019. – 12 с.
384747
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 січня (№ 2). – 2019. – 12 с.
384748
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 вересня (№ 167). – 2019. – 16 с.
384749
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 липня (№ 123). – 2019. – 16 с.
384750
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 жовтня (№ 190). – 2019. – 12 с.
384751
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 жовтня (№ 191). – 2019. – 12 с.
384752
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 липня (№ 124). – 2019. – 16 с.
384753
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 червня (№ 104). – 2019. – 12 с.
384754
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 квітня (№ 66). – 2019. – 12 с.
384755
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 лютого (№ 23). – 2019. – 16 с.
384756
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 січня (№ 3). – 2019. – 16 с.
384757
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 лютого (№ 24). – 2019. – 20 с.
384758
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 квітня (№ 67). – 2019. – 16 с.
384759
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 липня (№ 125). – 2019. – 12 с.
384760
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 вересня (№ 169). – 2019. – 12 с.
384761
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 грудня (№ 234). – 2019. – 16 с.
384762
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 листопада (№ 213). – 2019. – 16 с.
384763
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 вересня (№ 170). – 2019. – 12 с.
384764
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 лютого (№ 25). – 2019. – 24 с.
384765
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 травня (№ 86). – 2019. – 16 с.
384766
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 серпня (№ 149). – 2019. – 16 с.
384767
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 червня (№ 107). – 2019. – 16 с.
384768
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 липня (№ 126). – 2019. – 40 с.
384769
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 серпня (№ 150). – 2019. – 12 с.
384770
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 лютого (№ 27). – 2019. – 24 с.
384771
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 листопада (№ 215). – 2019. – 16 с.
384772
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 січня (№ 4). – 2019. – 16 с.
384773
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 грудня (№ 236). – 2019. – 16 с.
384774
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 жовтня (№ 194). – 2019. – 16 с.
384775
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 квітня (№ 69). – 2019. – 12 с.
384776
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 квітня (№ 71). – 2019. – 12 с.
384777
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 вересня (№ 173). – 2019. – 16 с.
384778
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 липня (№ 130). – 2019. – 12 с.
384779
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 червня (№ 109). – 2019. – 12 с.
384780
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 жовтня (№ 196). – 2019. – 24 с.
384781
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 грудня (№ 239/240). – 2019. – 64 с.
384782
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 листопада (№ 217). – 2019. – 16 с.
384783
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 липня (№ 131). – 2019. – 12 с.
384784
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 квітня (№ 72). – 2019. – 12 с.
384785
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 березня (№ 49). – 2019. – 16 с.
384786
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 березня (№ 50). – 2019. – 20 с.
384787
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 лютого (№ 30). – 2019. – 16 с.
384788
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 травня (№ 88). – 2019. – 16 с.
384789
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 серпня (№ 153). – 2019. – 12 с.
384790
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 серпня (№ 154). – 2019. – 16 с.
384791
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 лютого (№ 31). – 2019. – 12 с.
384792
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 березня (№ 51). – 2019. – 16 с.
384793
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 219). – 2019. – 12 с.
384794
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 січня (№ 8). – 2019. – 16 с.
384795
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 січня (№ 9). – 2019. – 12 с.
384796
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 листопада (№ 220). – 2019. – 24 с.
384797
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 жовтня (№ 197). – 2019. – 16 с.
384798
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 березня (№ 52). – 2019. – 16 с.
384799
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 лютого (№ 32). – 2019. – 16 с.
384800
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 травня (№ 90). – 2019. – 24 с.
384801
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 серпня (№ 155). – 2019. – 12 с.
384802
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 липня (№ 132). – 2019. – 12 с.
384803
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 серпня (№ 156). – 2019. – 20 с.
384804
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 вересня (№ 176). – 2019. – 12 с.
384805
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 травня (№ 91). – 2019. – 24 с.
384806
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 квітня (№ 74). – 2019. – 16 с.
384807
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 жовтня (№ 198). – 2019. – 16 с.
384808
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 грудня (№ 242). – 2019. – 16 с.
384809
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 січня (№ 10). – 2019. – 16 с.
384810
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 січня (№ 11). – 2019. – 20 с.
384811
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 жовтня (№ 199). – 2019. – 24 с.
384812
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 травня (№ 92). – 2019. – 16 с.
384813
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 березня (№ 53). – 2019. – 16 с.
384814
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 вересня (№ 178). – 2019. – 16 с.
384815
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 липня (№ 135). – 2019. – 12 с.
384816
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 221). – 2019. – 16 с.
384817
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 липня (№ 136). – 2019. – 16 с.
384818
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 серпня (№ 157). – 2019. – 12 с.
384819
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 лютого (№ 34). – 2019. – 12 с.
384820
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 вересня (№ 180). – 2019. – 12 с.
384821
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 грудня (№ 245). – 2019. – 12 с.
384822
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 листопада (№ 223). – 2019. – 24 с.
384823
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 93). – 2019. – 24 с.
384824
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 червня (№ 115). – 2019. – 32 с.
384825
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 травня (№ 94). – 2019. – 12 с.
384826
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 березня (№ 56). – 2019. – 20 с.
384827
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 березня (№ 57). – 2019. – 18 с.
384828
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 травня (№ 95). – 2019. – 20 с.
384829
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 липня (№ 137). – 2019. – 12 с.
384830
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 вересня (№ 181). – 2019. – 12 с.
384831
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 липня (№ 139). – 2019. – 16 с.
384832
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 квітня (№ 80). – 2019. – 16 с.
384833
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 16). – 2019. – 20 с.
384834
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 січня (№ 17). – 2019. – 16 с.
384835
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 липня (№ 140). – 2019. – 16 с.
384836
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 червня (№ 118/119). – 2019. – 32 с.
384837
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 вересня (№ 184). – 2019. – 16 с.
384838
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 вересня (№ 185). – 2019. – 12 с.
384839
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 вересня (№ 186). – 2019. – 12 с.
384840
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 листопада (№ 228). – 2019. – 16 с.
384841
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 березня (№ 60). – 2019. – 16 с.
384842
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 березня (№ 61). – 2019. – 12 с.
384843
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 травня (№ 99). – 2019. – 12 с.
384844
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 листопада (№ 229). – 2019. – 12 с.
384845
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 18). – 2019. – 24 с.
384846
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 січня (№ 19). – 2019. – 32 с.
384847
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 листопада (№ 230). – 2019. – 24 с.
384848
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 207). – 2019. – 12 с.
384849
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 травня (№ 100). – 2019. – 16 с.
384850
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 липня (№ 143). – 2019. – 12 с.
384851
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 липня (№ 107). – 2020. – 16 с.
384852
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 грудня (№ 222). – 2020. – 16 с.
384853
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 серпня (№ 134). – 2020. – 8 с.
384854
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 вересня (№ 159). – 2020. – 12 с.
384855
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 грудня (№ 223). – 2020. – 16 с.
384856
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 жовтня (№ 182). – 2020. – 12 с.
384857
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 липня (№ 108). – 2020. – 16 с.
384858
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 червня (№ 89). – 2020. – 16 с.
384859
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 жовтня (№ 183). – 2020. – 28 с.
384860
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 грудня (№ 224). – 2020. – 16 с.
384861
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 грудня (№ 225). – 2020. – 12 с.
384862
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 серпня (№ 135). – 2020. – 8 с.
384863
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 червня (№ 90). – 2020. – 16 с.
384864
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 лютого (№ 21). – 2020. – 16 с.
384865
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 лютого (№ 22). – 2020. – 16 с.
384866
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 червня (№ 91). – 2020. – 16 с.
384867
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 серпня (№ 136). – 2020. – 12 с.
384868
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 березня (№ 43). – 2020. – 24 с.
384869
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 грудня (№ 226). – 2020. – 12 с.
384870
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 березня (№ 45). – 2020. – 12 с.
384871
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 липня (№ 112). – 2020. – 16 с.
384872
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 лютого (№ 24). – 2020. – 16 с.
384873
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 липня (№ 113). – 2020. – 16 с.
384874
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 жовтня (№ 186). – 2020. – 16 с.
384875
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 серпня (№ 139). – 2020. – 16 с.
384876
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 вересня (№ 163). – 2020. – 16 с.
384877
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 вересня (№ 164). – 2020. – 12 с.
384878
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 жовтня (№ 187). – 2020. – 12 с.
384879
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 жовтня (№ 188). – 2020. – 12 с.
384880
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 грудня (№ 229). – 2020. – 16 с.
384881
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 листопада (№ 208). – 2020. – 16 с.
384882
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 вересня (№ 166). – 2020. – 16 с.
384883
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 серпня (№ 140). – 2020. – 12 с.
384884
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 червня (№ 93). – 2020. – 16 с.
384885
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 січня (№ 5). – 2020. – 12 с.
384886
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 червня (№ 94). – 2020. – 16 с.
384887
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 лютого (№ 27). – 2020. – 20 с.
384888
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 серпня (№ 141/142). – 2020. – 24 с.
384889
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 березня (№ 47). – 2020. – 20 с.
384890
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 листопада (№ 209). – 2020. – 20 с.
384891
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 листопада (№ 210). – 2020. – 12 с.
384892
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 березня (№ 48). – 2020. – 12 с.
384893
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 жовтня (№ 189). – 2020. – 16 с.
384894
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 серпня (№ 143). – 2020. – 16 с.
384895
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 лютого (№ 29). – 2020. – 12 с.
384896
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 січня (№ 6). – 2020. – 12 с.
384897
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 лютого (№ 30). – 2020. – 12 с.
384898
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 вересня (№ 168). – 2020. – 12 с.
384899
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 вересня (№ 169). – 2020. – 12 с.
384900
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 грудня (№ 233). – 2020. – 16 с.
384901
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 січня (№ 8). – 2020. – 16 с.
384902
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 липня (№ 121). – 2020. – 16 с.
384903
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 вересня (№ 170). – 2020. – 16 с.
384904
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 грудня (№ 234). – 2020. – 16 с.
384905
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 листопада (№ 213). – 2020. – 16 с.
384906
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 вересня (№ 172). – 2020. – 8 с.
384907
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 липня (№ 122). – 2020. – 12 с.
384908
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 червня (№ 98). – 2020. – 16 с.
384909
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 січня (№ 10). – 2020. – 12 с.
384910
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 червня (№ 99). – 2020. – 16 с.
384911
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 лютого (№ 32). – 2020. – 16 с.
384912
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 вересня (№ 173). – 2020. – 8 с.
384913
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 серпня (№ 148). – 2020. – 12 с.
384914
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 214). – 2020. – 20 с.
384915
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 листопада (№ 215). – 2020. – 12 с.
384916
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 серпня (№ 149). – 2020. – 16 с.
384917
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 жовтня (№ 192). – 2020. – 12 с.
384918
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 серпня (№ 150). – 2020. – 12 с.
384919
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 листопада (№ 216). – 2020. – 12 с.
384920
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 лютого (№ 34). – 2020. – 12 с.
384921
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 липня (№ 123). – 2020. – 16 с.
384922
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 липня (№ 124). – 2020. – 16 с.
384923
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 липня (№ 125). – 2020. – 24 с.
384924
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 лютого (№ 35). – 2020. – 20 с.
384925
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 грудня (№ 237). – 2020. – 16 с.
384926
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 грудня (№ 238). – 2020. – 16 с.
384927
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 жовтня (№ 195). – 2020. – 20 с.
384928
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 липня (№ 126). – 2020. – 16 с.
384929
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 січня (№ 14). – 2020. – 12 с.
384930
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 жовтня (№ 196). – 2020. – 16 с.
384931
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 вересня (№ 176). – 2020. – 16 с.
384932
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 грудня (№ 239). – 2020. – 16 с.
384933
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 червня (№ 103). – 2020. – 16 с.
384934
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 лютого (№ 36). – 2020. – 12 с.
384935
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 лютого (№ 37). – 2020. – 16 с.
384936
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 червня (№ 104). – 2020. – 20 с.
384937
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 червня (№ 105). – 2020. – 28 с.
384938
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 серпня (№ 153). – 2020. – 12 с.
384939
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 травня (№ 86). – 2020. – 16 с.
384940
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 листопада (№ 220). – 2020. – 12 с.
384941
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 червня (№ 106). – 2020. – 12 с.
384942
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 лютого (№ 38). – 2020. – 24 с.
384943
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 січня (№ 16). – 2020. – 12 с.
384944
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 листопада (№ 221). – 2020. – 16 с.
384945
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 травня (№ 87). – 2020. – 16 с.
384946
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 серпня (№ 155). – 2020. – 12 с.
384947
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 вересня (№ 179). – 2020. – 12 с.
384948
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 лютого (№ 40). – 2020. – 12 с.
384949
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 січня (№ 18). – 2020. – 20 с.
384950
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 вересня (№ 180). – 2020. – 12 с.
384951
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 жовтня (№ 211). – 2020. – 12 с.
384952
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 жовтня (№ 201). – 2020. – 12 с.
384953
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 липня (№ 133). – 2020. – 8 с.
384954
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 березня (№ 39). – 2021. – 12 с.
384955
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 квітня (№ 61). – 2021. – 16 с.
384956
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 лютого (№ 19). – 2021. – 16 с.
384957
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 лютого (№ 20). – 2021. – 24 с.
384958
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 березня (№ 42). – 2021. – 12 с.
384959
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 березня (№ 43). – 2021. – 16 с.
384960
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 травня (№ 85). – 2021. – 16 с.
384961
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 лютого (№ 23). – 2021. – 16 с.
384962
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 лютого (№ 24). – 2021. – 16 с.
384963
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 березня (№ 44). – 2021. – 16 с.
384964
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 травня (№ 86). – 2021. – 16 с.
384965
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 травня (№ 87). – 2021. – 20 с.
384966
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 квітня (№ 69). – 2021. – 16 с.
384967
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 січня (№ 4). – 2021. – 32 с.
384968
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 січня (№ 5). – 2021. – 22 с.
384969
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 квітня (№ 70). – 2021. – 16 с.
384970
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 квітня (№ 71). – 2021. – 20 с.
384971
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 травня (№ 89). – 2021. – 16 с.
384972
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 січня (№ 6). – 2021. – 16 с.
384973
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 січня (№ 7). – 2021. – 32 с.
384974
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 квітня (№ 72). – 2021. – 16 с.
384975
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 березня (№ 48). – 2021. – 12 с.
384976
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 квітня (№ 73). – 2021. – 16 с.
384977
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 лютого (№ 29). – 2021. – 16 с.
384978
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 лютого (№ 30). – 2021. – 20 с.
384979
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 травня (№ 90). – 2021. – 12 с.
384980
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 травня (№ 91). – 2021. – 16 с.
384981
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 березня (№ 51). – 2021. – 12 с.
384982
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 січня (№ 8). – 2021. – 16 с.
384983
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 січня (№ 9). – 2021. – 16 с.
384984
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 квітня (№ 74). – 2021. – 16 с.
384985
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 травня (№ 92). – 2021. – 20 с.
384986
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 травня (№ 93). – 2021. – 16 с.
384987
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 лютого (№ 34). – 2021. – 12 с.
384988
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 лютого (№ 35). – 2021. – 16 с.
384989
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 березня (№ 54). – 2021. – 16 с.
384990
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 березня (№ 55). – 2021. – 16 с.
384991
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 березня (№ 56). – 2021. – 12 с.
384992
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 лютого (№ 38). – 2021. – 12 с.
384993
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 січня (№ 14). – 2021. – 16 с.
384994
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 січня (№ 15). – 2021. – 24 с.
384995
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 квітня (№ 80). – 2021. – 16 с.
384996
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 квітня (№ 81). – 2021. – 20 с.
384997
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 16). – 2021. – 16 с.
384998
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 жовтня (№ 218). – 2023. – 12 с.
384999
   Голос українського Відродження. До 140-річчя від дня народження В.І. Самійленка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2004. – на 2004 рік. – С. 44-48
385000
  Сидоренко Н.М. Голос української молоді у Великій Британії: періодичні видання 50 - 90-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40-46. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Дана публікація є частиною ширшого дослідження про українську періодику у Великій Британії (1919-1997). Автор висловлює вдячність лондонській фундації "Другий етап", правлінню Союзу українців у Великій Британії, викладачеві Школи слов"янських і ...
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,