Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
387001
  Скорина Л.В. "Гомін і відгомін": дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.05 / Скорина Людмила Вікторівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
387002
  Скорина Л. "Гомін і відгомін": дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років : монографія / Людмила Скорина ; [наук. ред. Р.В. Мовчан]. – Черкаси : Брама-Україна, 2019. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 657-703 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7508-14-3
387003
  Стринаглюк Л. "Гомонить з явориною лис" : поезія : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 53-54. – ISSN 0130-1608
387004
  Яремчук Х. "Гомоніла пісня усіма світами..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 7


  Образ генерала Шухевича в українському музичному фольклорі.
387005
  Кушнер А. "Гора, наверное, стать башней бы хотела..." : поэзия: стихи // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
387006
  Сеогійко М. "Гордий дев" Воле Шоїнка, перший нобелянт Африки 1986 // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 10. – С. 162-167. – ISSN 0130-321Х
387007
  Гетьман В.І. "Гордієві вузли" Великого Лугу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 41-45 : фото
387008
  Шот Микола "Гордієві вузли" глибинки... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 24-25


  У місті, як у тісті, а на селі, як у смолі, здавна мовили українці. Містечкові, чи то пак селищу міського типу Коропець, що в Монастириському районі на Тернопіллі, завжди випадало й одного, й другого потрошку.
387009
  Дорогань И.В. "Горе Навсикаи" как автоэкфрастический текст "Дневника" М. Башкирцевой // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 35-43. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется роль экфрасиса в организации текста "Дневника" Марии Башкирцевой (1858–1884) - фр. художницы, скульптора, литератора. Анализируется своеобразие представленного в "Дневнике" автоэкфрастического сюжета "Горе Навсикаи", созданного на ...
387010
  Петров С.М. "Горе от ума" - комедия А.С.Грибоедова / С.М. Петров. – Москва : Просвещение, 1981. – 94 с.
387011
  Белинский В.Г. "Горе от ума" / В.Г. Белинский ; вступ. ст. И.Н. Кубикова. – Москва ; Пг. : ГИЗ, 1923. – XXX, 103 с. – (Классики русской литературы ; 64)
387012
   "Горе от ума". – М, 1947. – 96с.
387013
  Медведева И.Н. "Горе от ума" / И.Н. Медведева. – Москва, 1971. – 208с.
387014
  Медведева И.Н. "Горе от ума" / И.Н. Медведева. – Москва : Художественная литература, 1974. – 109 с.
387015
  Филиппов В.А. "Горе от ума" А.С. Грибоедова на русской сцене / В.А. Филиппов. – М, 1954. – 47с.
387016
  Голдер Б. "Горе от ума" в меняющемся мире // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 4. – С. 220-290. – ISSN 0042-8795
387017
  Борисов Ю.Н. "Горе от ума" и русская стихотворная комедия (У истоков жанра) / Ю.Н. Борисов ; под ред. Е.И. Покусаева. – Саратов : Саратовский университет, 1978. – 105 с.
387018
   "Горе от ума" на русской и советской сцене. – М, 1987. – 406с.
387019
   "Горе от ума" на русской Малого Театра". – М, 1940. – 32 с.
387020
   "Горе от ума" на сцене Московского художественного театра. – М, 1979. – 607с.
387021
  Гладыш И.А. "Горе от ума". Страницы истории / И.А. Гладыш, Т.Г. Динесман. – Москва : Книга, 1971. – 64 с.
387022
  Соболева Елена "Горец" в России // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 7 (196), июль. – С. 132-133 : фото. – ISSN 1029-5828
387023
  Довженко М. "Горечь и страх в моем сердце несчастном не раз поселялись" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 22-23


  Твори літстудійців 1-го курсу. Поезія.
387024
  Федорак Н. "Гори" у барокових "Садах" Софронія Почаського та Григорія Сковороди // "Дивлячись на цей гірський світ" : літературознавчий збірник / НАН України, Ін-т Івана Франка ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін. ; відп. ред. А. Швець]. – Львів : [б. в.], 2018. – C. 52-79. – ISBN 978-966-02-8572-9
387025
   "Горизонт 2010" оцінив інновації Львова // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 5/6). – С. 2


  Уперше в Україні координатором міжнародного проекту IMAGE, який виграв грант європейської програми "Горизонт-2020", стала Львівська політехніка. Куруватиме співпрацю дев"яти учасників консорціуму з України, Польщі, Німеччини та Франції професор кафедри ...
387026
   "Горизонт 2020" передає естафету "Горизонту Європи" // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 43/44). – С. 1


  Заклади вищої освіти та наукові установи становлять понад 40 % від усіх організацій України, що виконують проєкти "Горизонту 2020". Перше місце за кількістю реалізованих проєктів посідає КНУ імені Тараса Шевченка.
387027
   "Горизонт 2020": крок до європейського майбутнього // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1 : фото


  20 березня Україна офіційно приєдналася до нової рамкової програми ЄС у сфері досліджень та інновацій "Горизонт 2020". Підписання угоди відбулося в приміщенні Кабінету Міністрів України. По цьому делегація ЄС на чолі з комісаром з досліджень, науки та ...
387028
  Галата С. "Горизонт 2020": перший пішов! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  100 тисяч євро на своє дослідження наноматеріалів отримав молодий хімік з КНУ імені Тараса Шевченка Ілля Гуральський. Науковий керівник Іллі - завідувач кафедри фізичної хімії Ігор Фрицький.
387029
  Галата С. "Горизонт 2020": шукайте свою нішу! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 грудня (№ 49). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч представників національних контактних пунктів (НКП) програми "Горизонт 2020" і молоді науковці. Координатори НКП розповіли - які конкурси відкрито на 2016-2017 роки, як долучитися до досліджень, на що ...
387030
   "Горизонт" можливостей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Україна до кінця року подасть заявку на асоційовану участь у новій рамковій Програмі ЄС з досліджень та інновацій "Horizon Europe", що стартує 2021 р. Про це сказав заступник міністра освіти і науки Максим Стріха під час фінальної конференції проекту ...
387031
  Ільницький М. "Горіла сосна...": еволюція символів вогню і води // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 238/239. – С. 338-336
387032
   [Гончаренко Володимир Дмитрович] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 261-262. – ISSN 1993-0909


  Український учений у галузі історії держави і права, доктор юридичних наук, професор, академік-секретар відділення теорії та історії держави і права НАПрН України, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного ...
387033
   [Гордєєв Антон Юрійович] // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 203


  Ювілей Гордєєва Антона Юрійовича, доктора географічних наук, дійсниого члена Українського географічного товариства, дійсного члена Українського Клубу мандрівників «Київська Русь», морського картографа, фахівця з історії морської картографії.
387034
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-тє вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 200с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп.карт всем каб. – ISBN 966-01-0310-7
387035
  Гловацька К.І. Гомерова "Одіссея" : Для середнього шкільного віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1980. – 166с.
387036
  Гловацька К.І. Гомерова "Одіссея" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-є вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 151с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп. карт.всем каб. – ISBN 966-01-0313-1
387037
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 70 с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
387038
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 59, [2] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
387039
  Гомер Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя. – (Літературно-Hаукова Бібліотека / відповідає за pед. Володимир Гнатюк ; Ч. 53)
Рапсодія Г. – 1903. – 36, [4] с. – Пояснення: с. [1] ; Конволют. Перепл. з : Рапсодія В, Львів, 1902 ; Рапсодія А, Львів. 1902 ; Рапсодія Д, Е, З, Львів. 1904
387040
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 148, [4] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
387041
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с. – Конволют. Перепл. з : Гомерова Одиссея, ч. 2. - УЛьвові, 1892. - Тит. арк. (с.1-2) першої част. відсутній


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
387042
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
387043
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українсько-руську перевіршував Петро Байда [П.І. Hіщинський] // Гомерова Одиссея / Гомер. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка, 1889. – [Ч. 1]. – [4], 157 с.
387044
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – У Львові (Львів) : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1892. – [4], 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
387045
   Гомеровский эпос. – Ашхабад, 1987. – 35с.
387046
  Яшенькина Р.Ф. Гомеровский эпос в эстетике Гегеля / Р.Ф. Яшенькина. – Пермь, 1975. – 40с.
387047
  Сахарный Н.Л. Гомеровский эпос. / Н.Л. Сахарный. – М., 1976. – 399с.
387048
  Шталь И.В. Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа "Илиады" : учебное пособие / И.В. Шталь. – Москва : Высшая школа, 1975. – 246 с.
387049
  Романюк М. Гомза Ярослав Юрійович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 101-102. – ISBN 978-966-02-5597-5
387050
  Писарев Александр Андреевич Гомильдон и аграрно-крестьянский вопрос (1927-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Писарев Александр Андреевич; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1980. – 21л.
387051
  Мамаева Н.Л. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая (1923-1927) / Н.Л. Мамаева. – М., 1991. – 208с.
387052
  Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20-30 годы XX в. / А.А. Писарев ; МГУ им. М,В, Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1986. – 225 с.
387053
  Мушкудіані О.М. Гоміашвілі Олександр Костянтинович (- грузинський поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 69. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
387054
  Лучук Т. Гомілетика й герменевтика: Арістотель у давній українській літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 41-53. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
387055
  Царенок А.В. Гомілетика Феофана Прокоповича в контексті " постбаровокої" естетики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 144-147. – (Філософські науки)
387056
  Баран О. Гомілетичні "Бесіди" Михайла Лучкая з 1830 р. : The Homiletics of Michael Luchkay in 1830 / Олександер Баран. – Вінніпег : Українська вільна АН, 1977. – 85 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – (Slavistica / Українська вільна академія наук ; Ч. 76)
387057
  Кагамлик С.Р. Гомілетичні твори українських православних ієрархів XVII–XVIII ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 11-15. – ISSN 2076-1554
387058
  Денисюк В.В. Гомілійний текст XVII ст.: фразеологічний аспект вивчення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 164-170
387059
  Щербина Н. Гомін буднів : поезії / Н. Щербина. – Харків, 1930. – 54 с.
387060
  Гриценко І.С. Гомін віків : навчальний посібник з історії України для 5 класу / І. В. Гриценко, Михайло Михайлович Карабанов, Антін Левович Лотоцький. – Київ : Проза, 1994. – 194 с.
387061
  Крушельницький А. Гомін Галицької землі / А. Крушельницький. – Х., 1930. – 517с.
387062
  Цюпа І.А. Гомін Дніпровського косогору : Повість, оповідання, етюди / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 295с.
387063
  Рудь М.Д. Гомін до схід сонця : нариси та оповідання / М.Д. Рудь. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 163 с.
387064
  Кривда Г.Ф. Гомін землі : лірика / Г.Ф. Кривда. – Сталіно, 1961. – 145 с.
387065
  Донець Г.П. Гомін землі : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 179 с.
387066
  Вакуленко В.Д. Гомін землі : повісті та оповідання / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1969. – 205 с.
387067
  Цинковський І.І. Гомін землі і серця : поезії / І.І. Цинковський. – Київ : Дніпро, 1964. – 194 с.
387068
  Рильський М.Т. Гомін і відгомін / М.Т. Рильський. – Київ, 1929. – 84с.
387069
   Гомін Красного поля. – Ужгород : TIMPANI. – ISBN 978-617-7372-41-6
Ч. 2 : Збірник свідчень, матеріалів та статей про Карпатську Україну / [упоряд.: О.Гаврош, Ю. Зейкан, В. Туряниця]. – 2019. – 223, [1] с. : іл., ноти, портр., карти
387070
  Процик М. Гомін Лесь // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 90-92. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
387071
  Шеремет М.С. Гомін Лісограда : поезїі / М.С. Шеремет. – Київ, 1971. – 175 с.
387072
  Сєвєров П. Гомін моря / П. Сєвєров. – Київ. – 255с.
387073
  Дуркало О.І. Гомін ночі / О.І. Дуркало. – К., 1988. – 134с.
387074
  Хміль І. Гомін Полісся = Echo of Polisia : Поезії / І. Хміль. – Вінніпег, 1960. – 243 с. – (Бібліотека літопису Волині ; Ч. 5)
387075
  Греба В.М. Гомін ранку / В.М. Греба. – Ужгород, 1977. – 123с.
387076
  Товстуха Є.С. Гомін сердець / Є.С. Товстуха. – Київ : Молодь, 1964. – 132 с.
387077
  Козак І.Ю. Гомін срібної землі : драматичні твори / Іван Козак. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. – 235, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-2921-57-1
387078
  Безпалий В.Г. Гомін степів / В.Г. Безпалий ; за літ. ред. М. Чебанівського. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 239 с.
387079
  Безпалий В.Г. Гомін степів : роман : біогр. довідка / В.Г. Безпалий ; за літ. ред. М. Чебанівського. – Київ : Дніпро, 1972. – 224 с.
387080
  Маркуш О.І. Гомін Тиси : оповідання, повісті / О.І. Маркуш. – Київ : Дніпро, 1991. – 410 с.
387081
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 3 вересня (№ 33). – 2007. – 12 с.
387082
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, (№ 17). – 2007. – 12 с. – Додаток "Гомону України" у 60-ліття Акції "Вісла"
387083
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 16 квітня (№ 15). – 2007. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 16 April, (vol. 19, n. 4), - 2 p.
387084
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – 2007. – 24 с.
387085
   Гомін України. – Торонто
Рік 60, 28 жовтня (№ 41). – 2008. – 12 с.
387086
   Гомін України. – Торонто
Рік 61, 24 листопада (№ 44). – 2009. – 12 с.
387087
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 22 червня (№ 24). – 2010. – 12 с.
387088
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 18 травня (№ 19). – 2010. – 12 с.
387089
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 13 квітня (№ 14). – 2010. – 12 с.
387090
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 9 листопада (№ 42). – 2010. – 12 с.
387091
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 7 вересня (№ 33). – 2010. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 September (vol. 23, n. 9), - 2 p.
387092
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 19 жовтня (№ 39). – 2010. – 12 с.
387093
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 6 квітня (№ 13). – 2010. – 12 с.
387094
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 16 лютого (№ 7). – 2010. – 12 с.
387095
   Гомін України. – Торонто
Рік 63, 8 лютого (№ 6). – 2011. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 8 February (vol. 24, n. 2), - 2 p.
387096
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 11 вересня (№ 34). – 2012. – 12 с.
387097
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 15 травня (№ 19). – 2012. – 12 с.
387098
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 21 серпня (№ 31). – 2012. – 12 с.
387099
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 5 червня (№ 22). – 2012. – 12 с.
387100
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 грудня (№ 46). – 2012. – 20 с.
387101
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 листопада (№ 44). – 2012. – 12 с.
387102
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 13 листопада (№ 43). – 2012. – 12 с.
387103
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 вересня (№ 36). – 2012. – 12 с.
387104
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 18 вересня (№ 35). – 2012. – 12 с.
387105
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 березня (№ 12). – 2012. – 12 с.
387106
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 4 вересня (№ 33). – 2012. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 4 September (vol. 26, n. 9), - 2 p.
387107
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 7 січня (№ 1). – 2013. – 24 с.
387108
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 5 лютого (№ 6). – 2013. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 February (vol. 27, n. 2), - 2 p.
387109
  Голобуцький В. Гомін, гомін по діброві / В. Голобуцький. – Київ, 1963. – 175с.
387110
  Голобуцький В.О. Гомін, гомін по діброві / В.О. Голобуцький. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1968. – 224 с.
387111
   Гоммоз хлопчатника. – Тифлис, 1935. – 168с.
387112
   Гомо- та гетерометалічні комплекси Мангану з основами шиффа, похідними саліцилового альдегіду / В.М. Синиця, О.М. Стецюк, С.Р. Петрусенко, В.М. Кокозей // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 78
387113
  Чернов А.А. Гомо акватикус / А.А. Чернов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304с. – (Эврика)
387114
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Мой дом - моя чужбина / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 320с.
387115
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Пара беллум / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 412с.
387116
   Гомогенізована база даних довгих рядів середньої місячної температури повітря / В.І. Осадчий, О.А. Скриник, В.П. Сіденко, Д.О. Бойчук, Д.О. Ошурок, О.Я. Скриник // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65), січень - березень. – C. 54-68. – ISSN 1684-2189
387117
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Семенюченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
387118
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Семенюченко В.В. ; КНУТШ, Хім. ф-т, Каф. орган. хімії. – Київ, 2010. – 413 л. + Додатки : л. 304-413. – Бібліогр.: л. 230-303
387119
  Дісковський О.А. Гомогенні математичні моделі процесів деформування і оптимізація параметрів функціонально-градієнтних структур : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Дісковський Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
387120
  Кобзєв О.В. Гомогенно-гетерогенне окислення NO у виробництві азотної кислоти : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.15 / О.В.Кобзєв; Нац. техн. ун-т "Харьк. політех. ін-т". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
387121
  Мудрий С.О. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності кисневмісних органічних сполук : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Мудрий Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
387122
  Джеймс Б. Гомогенное гидрирование / Б. Джеймс. – Москва : Мир, 1976. – 571 с.
387123
  Макквиллин Ф.Дж. Гомогенное гидрирование в органической химии / Ф.Дж. Макквиллин. – Москва : Химия, 1980. – 160 с.
387124
  Ихсанов Ж.А. Гомогенное каталитическое восстановление неорганических соединений водородом и окисью углерода в растворах. : Автореф... канд. хим.наук: / Ихсанов Ж.А.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
387125
  Рожновская Л.Н. Гомогенное химическое равновесие N2O4-2NO2 в разбавленных расторах в двуокиси углерода вблизи ее критической точки : Автореф... канд. хим.наук: / Рожновская Л. Н.; ГНИПИ азот. пром. и прод. орган. син. – М., 1965. – 22л.
387126
  Комарь Н.П. Гомогенные ионные равновесия / Н.П. Комарь. – Харьков : Вища школа, 1984. – 208 с.
387127
   Гомогенный катализ. – Фрунзе : Илим, 1970. – 282 с.
387128
  Кубасов А.А. Гомогенный катализ / А.А. Кубасов, Л.Е. Китаев; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1994. – 80с. – ISBN 5211-03242-Х
387129
  Пудель М.Е. Гомогенный катализ жидкофазного окисления стирола и нонена-1 соединениями рутения : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.15 / Пудель М.Е.; АН АрмССР, Ин-т хим. физики. – Ереван, 1977. – 16с.
387130
  Мастерс К. Гомогенный катализ переходными металлами / К. Мастерс. – Москва : Мир, 1983. – 300 с.
387131
  Сычев А.Я. Гомогенный катализ соединениями железа / А.Я. Сычев, В.Г. Исак. – Кишинев, 1988. – 216с.
387132
  Широков І.Б. Гомодинні методи та засоби вимірювання амплітудних і фазових характеристик каналів зв"язку радіотехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Широков Ігор Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 117 назв
387133
  Шулик П. Гомоеротичні мотиви у давній літературі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 16-17
387134
  Залукаев Л.П. Гомолизация органических молекул / Л.П. Залукаев. – Воронеж, 1968. – 224с.
387135
  Терентьев А.Б. Гомолитические перегруппировки с миграцией алкил-, арилтилгруппы : Автореф... канд. хим.наук: / Терентьев А. Б.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – М., 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.9
387136
  Круглая О.А. Гомолитические реакции некоторых элементорганических соединений IV группы, имеющие связь металл - металл. : Автореф... канд. хим.наук: / Круглая О.А.; АН СССР. Ин-тут элементоорганич. соединений. – М., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
387137
  Левин Я.А. Гомолитические реакции форсфорорганических соединений (кинетики и механика) : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.08 / Левин Я. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1980. – 38л.
387138
  Галиуллина Р.Ф. Гомолитические реакции цинкорганических соединений в растворах : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галиуллина Р.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 17л.
387139
  Симонов М.А. Гомолитическое жидкофазное окисление 2-гептилциклогексана и циклогексана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Симонов М.А.; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1981. – 20л.
387140
  Федорова Л.В. Гомологи моновинилацетилена. Реакции присоединения к углеводородам с соседними двойной и тройной связями. : Автореф... канд. хим.наук: / Федорова Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 15 с.
387141
  Головин В.Д. Гомологии аналитических пучков и теоремы двойственности / В.Д. Головин. – Москва : Наука, 1986. – 191 с.
387142
  Бениаминов Е.М. Гомологии Деевеля метрических компактов с коэффициентами в копредпучках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Бениаминов Е.М.; Моск. гос. ун-т. Мех.-мат. фак. Кафедра высш. геометрии и топологии. – М., 1970. – 8л.
387143
  Мирюк В.Г. Гомологии и комологии множеств и их окрестностей и когомологическая размерность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мирюк В.Г.; МГУ. – М., 1974. – 8л.
387144
  Полякова Л.Ю. Гомологии моноидов : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Полякова Л. Ю.; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 121 л. – Библиогр.: л. 114-121
387145
  Катан А. Гомологическая алгебра / А. Катан, С. Эйленберг. – Москва, 1960. – 510 с.
387146
  Кузнецов А.Г. Гомологическая проективная двойственность : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.06 / Кузнецов А.Г.; Российская академия наук; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008. – 20с. – Библиогр.: 10 назв.
387147
  Бобылев И.В. Гомологическая размерность модулей над кольцами эндоморфизмов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.03 / Бобылев И. В.; МГУ. – М., 1974. – 10л.
387148
  Гисин В.Б. Гомологические методы в неабелевых аддитивных категориях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.06 / Гисин В.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 10 с.
387149
  Вязанкин Н.С. Гомологические реакции элементоорганических соединений IV группы : Автореф... д-ра хим.наук: / Вязанкин Н.С.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
387150
  Шадыро О.И. Гомологические ряды изменчивости в биологии и химии / О.И. Шадыро. – Минск, 1987. – 70с.
387151
  Андреев В.Н. Гомологические ряды форм некоторых дубов : Отдельный оттиск из "Трудов" по Прикладной Ботанике, Генетике и Селекции, 1927-28 г., т. 18, віп. 2 / Андреев В.Н. – Ленинград : [б. и.], 1928. – С. 371-453. – Російською та латинською мовами
387152
  Роганов Юрий Вячеславович Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Роганов Юрий Вячеславович; КГУ. – К, 1978. – 91л. – Бібліогр.:л.89-91
387153
  Роганов Ю.В. Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Роганов Ю. В.; КГУ. – К., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.10
387154
  Бурученко Н.А. Гомологические трубки вокруг поверхностей в комплексном многообразии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Бурученко Н. А.;. – Красноярск, 1996. – 18л.
387155
  Маклейн С. Гомология / С. Маклейн. – Москва : Мир, 1966. – 543 с.
387156
  Хелемский А.Я. Гомология в банаховых и топологических алгебрах / А.Я. Хелемский. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 287 с.
387157
  Жданов Ю.А. Гомология в органической химии / Ю.А. Жданов. – Москва, 1950. – 92 с.
387158
  Хуа Р. Гомология и фейнмановские интегралы : Пер. с англ. / Р. Хуа, В. Теплиц. – Москва : Мир, 1969. – 224с.
387159
  Михеев В.И. Гомология кристалов / В.И. Михеев. – Ленинград, 1961. – 207с.
387160
  Полякова Л.Ю. Гомології моноїдів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Полякова Л.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
387161
   Гомоморфизмы. – Л., 1988. – 159 с.
387162
  Гастев Ю.А. Гомоморфизмы и модели: Логико-алгебраич. аспекты моделирования. / Ю.А. Гастев. – Москва, 1975. – 150с.
387163
  Игошин Владимир Александрович Гомоморфизмы квазигеодезических потоков и двуслоения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Игошин Владимир Александрович; Казанский гос. университет. – Казань, 1980. – 14л.
387164
  Лейбензон З.Л. Гомоморфизмы колец рядов Фурье, абсолютно сходящихся с весами : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лейбензон З.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 11л.
387165
  Беспалый В. Гомон степей. Рома / Василь Беспалый ; авториз. пер. с укр. И. Карабутенко. – Москва : Советский писатель, 1969. – 280 с.
387166
  Хоменко О.Б. Гомони, вітре : оповідання / О.Б. Хоменко. – Київ : Молодь, 1971. – 224 с.
387167
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 464 с.
387168
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1957. – 580 с. – (Б-ка укр. романа й повісті)
387169
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1959. – 515 с.
387170
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1970. – 582 с.
387171
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 538 с.
387172
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1991. – 522 с. – ISBN 5-308-01085-4
387173
  Шаповал П.З. Гомоню з тобою : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 38 с.
387174
  Деревянко И.М. Гомосексуализм / И.М. Деревянко. – Москва, 1991. – 61с.
387175
  Фукс И.Б. Гомосексуализм как преступление : Юридич. и угол.-политич. очерк / И.Б. Фукс. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1914. – 94 с.
387176
  Дроздовський Д. Гомосексуальна літературність // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 108-120. – ISBN 978-966-8201-83-7
387177
  Черноіваненко В.В. Гомосексуальність і юдаїзм: ХХ – початок ХХІ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 83-87. – ISSN 1996-9872
387178
  Кочарян А.С. Гомосексуальность: анализ случая // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 84-93. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1249
387179
  Егорова Л.И. Гомотетические преобразования в финслеровых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егорова Л.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – 8л.
387180
  Ле Х.З. Гомотопическая классификация эллиптических по Дуглису-Ниренбергу систем на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Ле Х. З.; МВСССО БССР, БГУ. – Минск, 1979. – 12л.
387181
   Гомотопическая теория дифференциальных форм. – Москва, 1981. – 191 с.
387182
  Фукс Д.Б. Гомотопическая топология / Д.Б. Фукс. – Москва, 1969. – 460 с.
387183
  Фукс Д.Б. Гомотопическая топология по лекциям Д.Б. Фукса / Д.Б. Фукс. – Москва, 1967. – 158 с.
387184
  Пришляк А.О. Гомотопическая эквивалентность m-функций без внутренних критических точек н трехмерных телах / А.О. Пришляк, Е.Н. Вятчанинова // Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. – № 2 (21). – С. 84-91. – ISSN 1729-3901
387185
  Бордман Дж Гомотопически инвариантные алгебраические структуры на топологических пространствах / Дж Бордман, Р. Фогг ; пер. с англ. С.Н. Малыгина ; под ред. М.М. Постникова. – Москва : Мир, 1977. – 408 с. : ил. – Библиогр.: с. 263-265 (56 назв.) и с. 402-403 (33 назв.)
387186
  Мищенко А.С. Гомотопические инварианты неодносвязных многообразий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.04 / Мищенко А.С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 9 с.
387187
  Карчяускас К.К. Гомотопические свойства комплексных алгебраических множеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Карчяускас К.К. ; АН СССР , Сиб. от-ние ин-та математики. – Новосибирск, 1979. – 10 с.
387188
  Семенов П.В. Гомотопические свойства некоторых групп операторов. : Автореф... Канд.физ-маит.наук: 01.01.04 / Семенов П.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 12л.
387189
  Иванов Н.В. Гомотопические свойства пространств автоморфизмов некоторых трехмерных многообразий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Иванов Н.В.; АН СССР. Матем. ин-тут. – М., 1980. – 10л.
387190
  Вятчанінова О.Н. Гомотопічна класифікація некритичних m-функцій на тривимірному диску / О.Н. Вятчанінова, О.О. Пришляк, К.О. Пришляк // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 87-93. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
387191
  Хохлюк О.О. Гомотопічні типи просторів диференційовних відображень : дис. ... д-ра філософії : 111 / Хохлюк Олександра Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 121 арк. – Додаток: арк. 119-121. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 105-118
387192
  Мостяєв О. Гомофобія як психологічна і соціальна проблема // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 145-160. – ISBN 978-966-8428-52-4
387193
  Папенко Н.С. Гомруль / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 74. – ISBN 966-642-073-2
387194
  Котенко И.П. Гомсельмаш. / И.П. Котенко. – Минск, 1966. – 262с.
387195
  Плавильщиков Н.Н. Гомункулус / Н.Н. Плавильщиков. – Москва, 1958. – 432с.
387196
  Плавильщиков Н.Н. Гомункулус : Очерки из истории биологии / Н.Н. Плавильщиков. – Москва, 1971. – 432с.
387197
  Бармичева В.П. Гон : рассказы / Валентина Бармичева ; [худож. П. Караченцов]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 256 с. : ил.


  Содерж.: Гон; Узнаю завтра утром; Как чистить окуней; Грачи прилетели; Звезды над валом; Вечерком; Томка; Зинкино воскресенье; Плыла утица; Ивушка; Последнее лето; Пктем всея земли; Сам себе на радость ... .
387198
  Фокин В.Г. Гон / В.Г. Фокин. – Киров, 1981. – 31 с.
387199
   Гон Олександр Мойсейович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 85. – ISBN 978-966-439-757-2
387200
   Гон спозаранку. – Москва, 1975. – 286с.
387201
   Гонадостимулин - препарат для борьбы с бесплодием сельскохозяйственных животных. – М., 1963. – с.
387202
  Малаков Д. Гонведи в окупованому Києві // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 277-281. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
387203
  Олейник Б.И. Гонг : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 102с.
387204
  Белаш Б.Ф. Гонг : стихи / Б.Ф. Белаш. – Донецк : Донбас, 1973. – 71 с.
387205
  Вернер Р. Гонг торговца фарфором / Р. Вернер. – Москва, 1981. – 334с.
387206
   Гондвана. – М., 1964. – 140с.
387207
  Донжашвили Т. Гонджаура : роман / Т. Донжашвили. – Москва : Советский писатель, 1990. – 270 с.
387208
  Литвинцев Данил Гондольеры Ивановской области : репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 114-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
387209
  Сапожников К.Н. Гондурас - невидимая страна // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-80. – ISSN 044-748Х
387210
  Телевной Игорь Гондурас Destination. Беспокоит меня этот Гондурас // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 16-21 : фото
387211
  Рикардо Мартинес Гондурас снова беспокоит // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 66-69. – ISSN 044-748Х


  В статье говорится о том, как США, преследуя свои геостратегические интересы, используют Гондурас в военном, транспортном и экономическом отношениях, оказывая давление на местные власти.
387212
  Морозов Д.В. Гондурас: итоги антинаркотической стратеги правительства Хуана Эрнандеса // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 0044-748Х
387213
   Гондюл Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 33. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
387214
   Гондюл Валерій Петрович (1949-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 100. – ISBN 978-966-439-754-1
387215
   Гондюл Валерій Петрович (1949-2007) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 109-110. – ISBN 978-966-933-054-3
387216
  Яковлев Ю.Я. Гонение на рыжих / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1967. – 223с.
387217
  Толстой Л.Н. Гонение на христиан в России. Письмо к редактору английской газеты и послесловие Л.Н. Толстого / Л.Н. Толстой. – перепечатывается с издания М.К. Элпидина в Женеве. – Санкт-Петербург : Изд. редакции журн. "Всемирный Вестник", 1906. – 32 с. – Отд. оттиск: Всемирный вестник, № 8 август
387218
  Ярушевич Б. Гонение на христиан императора Декия (249-251) : Страница из истории первых веков христианства / В. Ярушевич. – Харьков, 1914. – 25 с,. – Инициал - В. нап. на кн. в место Б.) Ярушевич
387219
  Балашов Э.В. Гонец : стихи / Э.В. Балашов ; ил.: Е. Колычев. – Москва : Сов. писатель, 1972. – 94 с. : ил.
387220
  Алимжанов А. Гонец / А. Алимжанов. – Алма-Ата, 1974. – 224с.
387221
  Алимжанов А. Гонец : роман / Ануар Алимжанов ; худож. И.Б. Урманче. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 237 с. : ил. – (Стрела)
387222
  Бажан М.П. Гонець : 300 років возз"єднання України з Росією / М. П. Бажан. – Київ : Молодь, 1954. – 24 с.
387223
  Якуша В. Гонець не той, та й вість погана. Плутанина з доповідачами за президентськими ініціативами ставить під сумнів конституційність // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 12


  "На початку роботи комітету народний депутат Сергій Власенко попросив поставити на голосування питання щодо включення до порядку денного проекту рішення про затвердження роз’яснення профільного комітету з питань щодо особливостей взаємодії Президента з ...
387224
  Кулеба Г.І. Гони : поезії / Г.І. Кулеба. – Київ : Молодь, 1971. – 71 с.
387225
  Корпачев Э.М. Гони свой поезд, мальчик! / Э.М. Корпачев. – М., 1977. – 96с.
387226
  Кашин В.Л. Гонимые во мраке : роман / В.Л. Кашин. – Москва, 1976. – 456 с.
387227
  Нефедова Е Гониометрический анализ морфологических типов кристаллов циркона : Автореф... канд .геол. минер. наук: / Нефедова Е В.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1971. – 14л.
387228
  Стасюк А. Гонитва // Альманах перекладацької майстерні. – Дрогобич : Коло, 2002. – Т.1 : Художні переклади
387229
  Хорунжий Ю.М. Гонитва до мосту : повість ; для сер. і ст. шкіл. віку / Ю.М. Хорунжий, В.Ф. Жмир; Юрій Хоружний. – Київ : Веселка, 1983. – 135 с.
387230
  Ставінський Єжи Гонитва за Адамом / Ставінський Єжи. – Київ, 1970. – 244с.
387231
  Мельник Л. Гонитва за грішми чи комплекс меншовартості? (Роздуми над оповіданням Федора Заревича "Хлопович Жорж Мотозо") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 194-199. – ISSN 0130-528Х


  Подано розмірковування над проблематикою оповідання Ф. Заревича "Хлопович Жорж Мотозо", показано згубний вплив грошей на свідомість людини, а відтак - втрату моральних якостей
387232
  Ярмолюк М. Гонитва за маревом : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 58-86. – ISSN 0208-0710
387233
  Ярмолюк М. Гонитва за маревом : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-78. – ISSN 0208-0710
387234
  Львов-Рогачевский В.Л. Гонители еврейского народа в России : Исторический очерк / В. Львов-Рогачевский ; Московский совет рабочих депутатов. – Москва : Отд. изд. книжного склада, 1917. – 110 с. – (Московский совет рабочих депутатов : Отдел издательства и книжных складов ; № 16)
387235
  Козлюк С. Гоніння і вигнання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 11 (487), 17-23.03.2017 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Кримські татри від початку окупації Криму очікували примусової депортації з півострова, як у сталінські часи. Натомість вони зіткнулися з політикою "прихованого витіснення" зі своїх земель.
387236
   Гоніння на мусульман в росії: чому вчення Саїда Нурсі лякає російську владу? // Ідеаліст. – Київ, 2017. – № 19, 10 жовтня 2017 року
387237
  Макаренко О.В. Гоніополяриметрія неоднорідних поверхневих шарів середовищ з різними типами провідності : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Макаренко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
387238
  Макаренко В О. Гоніополяриметрія неоднорідних поверхневих шарів середовищ з різними типами провідності : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Макаренко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 268 арк. – Додатки: арк. 263-268. – Бібліогр.: арк. 240-262
387239
  Бээкман Эмэ Гонка : роман / Эмэ Бээкман ; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Москва : Советский писатель, 1986. – 385 с.
387240
  Зеленский Святослав Гонка ведьм, кулачные бои и еще 7 новогодних традиций. Гуляй народ! 9 рождественских фестивалей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 38-45 : фото
387241
   Гонка вооружений в странах НАТО. – Москва, 1988. – 188с.
387242
  Морозов Василий Александрович Гонка вооружений и возможные последствия разоружения для развития капиталистического рынка : Автореф... канд. экон.наук: / Морозов Василий Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 18л.
387243
  Фарамазян Р.А. Гонка вооружений и конверсия военной экономики. / Р.А. Фарамазян. – М, 1985. – 80с.
387244
  Нухович Э.С. Гонка вооружений и освободившиеся страны / Э.С. Нухович; Отв. ред . Ю.Н. Панков. – М. : Наука, 1983. – 208с.
387245
  Гневушев Н.А. Гонка вооружений и проблемы развития освободившихся стран / Н.А. Гневушев. – М, 1985. – 200с.
387246
  Шифрин Михаил Гонка вооружений, или Война с микромиром : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 172-180 : Іл.
387247
   Гонка вооружений: причины тенденции, пути прекращения. – М., 1986. – 302с.
387248
  Александер Кэролайн Гонка на выживание. Южный полюс: Амундсен против Скотта // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 118-131 : фото
387249
  Газін В. Гонка озброєнь: дорога до пекла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 15


  "...З 1939 року світ перебуває в стані перманентної напруженості, точніше війни: гарячої (1939–1945), холодної (1945–1991) і, нарешті, після невеликої паузи осмислення краху комунізму й пошуків проектів нового світового співтовариства в демократичній ...
387250
  Грунин Михаил Гонка преступных IT- вооружений : безопасность // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-23
387251
   Гонки в музее под открытым небом : автомоб // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 150-152 : Фото. – ISSN 1029-5828
387252
  Тублин В.С. Гонки в сентябре. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 191с.
387253
  Железняк Н. Гонки на лафетах : проза: роман / окончание. Начало в № 7, 8, 9, 10, 11, 2012 // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 12 (683). – С. 66-80. – ISSN 0132-2036
387254
  Коста Г. Гонки на треке / Г. Коста. – М., 1966. – 134с.
387255
  Бахалов В.А. Гонки преследования и групповые / В.А. Бахалов, А.А. Красников; Бахвалов В.А., Красников А.А. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 143 с. : ил.
387256
  Комов Ю.А. Гонки с тенью: (О буржуаз. пропаганде среди молодежи США. Для ст. возраста). / Ю.А. Комов. – М., 1985. – 127с.
387257
  Сырцова Е.А. Гонконг - опорный пункт британского империализма на Дальнем Востоке (1929-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Сырцова Е.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 18л.
387258
  Задорнов Н.П. Гонконг : Роман / Н.П. Задорнов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368с.
387259
  Задорнов Н.П. Гонконг / Н.П. Задорнов. – Москва, 1983. – 367 с.
387260
  Потапов Владимир Гонконг = Доброе утро, Гонконг! : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 24-26 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
387261
  Иванов П.М. Гонконг в переходный период / П.М. Иванов, А.А. Максимов. – М, 1990. – 61с.
387262
  Куколевский А.Г. Гонконг в системе мировых экономических связей / А.Г. Куколевский. – Москва : Международные отношения, 1972. – 136 с.
387263
  Куколевский А.Г. Гонконг в системе мировых экономических связей. : Автореф... канд.экон.наук: 605 / Куколевский А.Г.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – М, 1970. – 23л.
387264
  Прокопенко А. Гонконг деловой и спортивный // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Як в Китаї готуються до Олімпіади
387265
  Савенков Михаил Гонконг зовет : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 195 : Іл.
387266
  Мохов Н.В. Гонконг на пути к политическому плюрализму // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 28-31. – ISSN 0321-5075
387267
   Гонконг объявлен лучшим городом Азиатско-Тихоокеанского региона для проведения деловых встреч // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 55
387268
  Ігнатов Ю. Гонконг. Азія хай-тек // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 38-43 : фото
387269
  Рыбаков Леонид Гонконг. Выбор натуры : сентиментальное путешествие / Рыбаков Леонид, Дигаэтано Алессандро // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 50-59 : Фото
387270
  Миняйло Елена Гонконг. Город зелени и цветов // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 22-27 : фото
387271
  Иванов П.М. Гонконг. История и современность / П.М. Иванов. – М, 1990. – 277с.
387272
  Зюзин А. Гонконг: десять лет под китайской властью // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 23. – ISSN 0234-1670
387273
  Бутирська Н. Гонконг: територія свободи під китайським ковпаком // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 4


  "Масові протести, які вирують на вулицях Гонконгу від минулих вихідних, продовжилися активними сутичками учасників акцій із поліцією в середу. Мітингувальники вимагають від уряду відмовитись від прийняття Закону про екстрадицію підозрюваних осіб, які ...
387274
  Мартинов А. Гонконзький глухий кут // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 4


  "На минулих вихідних відбулися вибори до районних рад органів місцевого самоврядування в Гонконгу. Короткочасна виборча кампанія відбувалася на тлі чергового загострення ситуації з протестами. Тиждень гонконзька поліція штурмувала приміщення ...
387275
  Гамарра П"єр Гонкурівську премію присуджено вбивці / Гамарра П"єр. – Київ, 1966. – 301с.
387276
   Гонкуровская премия // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 87.
387277
  Степанов Г.С. Гонодотропная функция гипофиза при климаксе и климактерическом неврозе. : Автореф... канд.мед.наук: / Степанов Г.С.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1962. – 16л.
387278
  Зенкевич Гонодотропный гормон рыб: Получение и свойства / Зенкевич, ГА. – Рига : Зинатне, 1992. – 220с.
387279
  Кулаковский Ю.А. Гонорар в русских университетах / [Соч.] Проф. Ю.А. Кулаковского. – Киев : [Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние], 1897. – 66 с. – Отд. оттиск: Киевлянин. 1897, № 263, 264, 266, 267, 270
387280
  Бовсунівська Т. Гонорський Розумник Тимофійович (1791–1818) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 61-63. – ISBN 966-7825-40-Х
387281
  Ващенок В.С. Гонотрофические отношения у блох : Автореф... канд. биол.наук: / Ващенок В.С.;. – Л, 1967. – 20л.
387282
  Бучарский В.В. Гоночный велосипед / В.В. Бучарский. – Тула, 1977. – 122с.
387283
  Кофман А.Ф. Гонсало Писарро - первопроходец и мятежник // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 79-93. – ISSN 044-748Х
387284
   Гонсет (Gonsethe) Фердинанд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 728. – ISBN 966-316-069-1
387285
  Стецюк Я.Н. Гонта : історична повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1969. – 199 с.
387286
  Шевченко Т. Гонта в Умані // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 613-614. – ISBN 978-966-500-300-7
387287
  Астаф"єв А. Гонта у Тараса Шевченка і Євгена Маланюка: розбіжність художніх правд // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 3-9 липня (№ 26). – С. 13
387288
  Левицький І.Ф. Гонцівська палеолітична стоянка : (За даними досліджень 1935 р.) / І.Ф. Левицький. – Київ : Академія Наук Української РСР. – (Палеоліт і неоліт України)
Т.1, вип. 3. – 1949. – С. 197-237
387289
  Кычаков И.С. Гонцы весны / И.С. Кычаков. – Красноярск, 1953. – 96с.
387290
  Гуторович А.В. Гонцы весны / А.В. Гуторович. – М., 1955. – 104с.
387291
  Кычаков И.С. Гонцы весны / И.С. Кычаков. – М., 1980. – 224с.
387292
  Авраменко А.И. Гонцы из неволи : [повесть о пионерах-героях А. Кобере и В. Хоменко : для сред. шк. возраста] / Александр Авраменко ; [пер. с укр. З. Большак ; послесл. Н. Герасимовой ; худож. Д.М. Меньшиков]. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1989. – 299, [2] с. : ил. – (Красный галстук)
387293
   Гончар Анатолий Иванович (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 151-152 : фото
387294
  Казьмирчук Г.Д. Гончар Борис Михайлович - історик // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 145. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
387295
  Казьмирчук Г.Д. Гончар Борис Михайлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 180. – ISBN 96966-8060-04-0
387296
   Гончар Борис Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 29. – ISBN 966-8352-11-4
387297
   Гончар Борис Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 100. – ISBN 978-966-439-754-1
387298
   Гончар Борис Михайлович (1945-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 110. – ISBN 978-966-933-054-3
387299
  Галич О.А. Гончар і американська література: щоденникова рецепція // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 239-247. – ISBN 978-966-551-315-5
387300
  Рахно К. Гончар і господині в побутовій казці українців Східної Словаччини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 21-24. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена взаєминам гончаря й сільських мешканок у побутових казках українців Східної Словаччини. Сюжет обертається довкола купівлі глиняного посуду, а комізму йому додає те, що дурні героїні казок у життєвих ситуаціях послуговуються архаїчною ...
387301
  Пошивайло М. Гончар і упир в українських биличках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 2 (122), березень - квітень. – С. 476-479. – ISSN 1028-5091
387302
  Наєнко М. Гончар і Шевельов або "відрізнити золото від імітацій" // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 278-286. – ISBN 978-966-439-809-8
387303
  Наєнко М. Гончар і Шевельов, або "Відрізнити золото від імітації" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 151-156
387304
  Наєнко М. Гончар і Шевельов, або "Відрізнити золото від імітації" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 194-198. – ISBN 978-617-7480-77-7
387305
  Геник С. Гончар Іван // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 53 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
387306
  Курас І. Гончар Іван Макарович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 641-642. – ISBN 966-642-207-7
387307
  Іваницька Л.В. Гончар Іван Макарович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 113-116. – ISBN 978-966-8653-95-7
387308
  Шудря Є. Гончар Іван Макарович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 87-91. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
387309
  Загородній А.Г. Гончар Микола Семенович (-математик, фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 146-147. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
387310
  Геник С. Гончар Олесь // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 54-55 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
387311
  Наєнко М.К. Гончар Олесь ( Олександр Терентійович) - письменник // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 148-149. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
387312
  Жадько В. Гончар Олесь (Олександр) Терентійович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 213. – ISBN 978-966-8567-14-8
387313
  Курас І. Гончар Олесь Терентійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 198-200. – ISBN 966-642-207-7
387314
  Яценко М. Гончар, скульптор, фотохудожник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 12


  Про творчі пошуки Юрка Пошивайла.
387315
   Гончаренко Валентин Михайлович (1935-2010) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 100-101. – ISBN 978-966-439-754-1
387316
   Гончаренко Валентин Михайлович (1935-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 110. – ISBN 978-966-933-054-3
387317
   Гончаренко Владлен Гнатович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 61
387318
  Варфоломієєва Т.В. Гончаренко Владлен Гнатович (- правознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 153. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
387319
   Гончаренко Владлен Гнатович (1931-2018) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 101. – ISBN 978-966-439-754-1
387320
   Гончаренко Владлен Гнатович (1931-2018) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 110-111. – ISBN 978-966-933-054-3
387321
   Гончаренко Микола Васильович (1924-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 111. – ISBN 978-966-933-054-3
387322
   Гончаренко Михайло Полікарпович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 302. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
387323
   Гончаренко Михайло Полікарпович (1922-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 101. – ISBN 978-966-439-754-1
387324
   Гончаренко Михайло Полікарпович (1922-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 111. – ISBN 978-966-933-054-3
387325
   Гончаренко Олександр Степанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 54-55. – ISBN 978-966-439-961-3
387326
   Гончаренко Олексій Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 101-102. – ISBN 978-966-439-754-1
387327
  Заверталюк Н. Гончарівські конференції та читання / Н. Заверталюк, Л. Ромас, О. Гонюк // Сторінки історії Олесь Гончар / М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [за заг. ред. проф. І.С. Попової ; авт.-упоряд.: Т.В. Кедич та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. й перероб. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 107-141. – ISBN 978-966-383-968-4


  Олесь Терентійович Гончар (1918-1995) - український та радянський письменник, прозаїк,літературний критик, політик, громадський діяч. Українська мова, культура, духовність, любов до рідної землі є стрижнем творчості Гончара. У ДНУ імені Олеся Гончара ...
387328
  Винниченко О. Гончарна "скульптуро-кераміка" Уляни Ярошевич / Ольга Винниченко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 134-144. – ISSN 1028-5091
387329
  Самарський В. Гончарне виробництво в німецьких колоніях Півдня України кінця ХІХ - початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 73-76
387330
  Ліньова Є.А. Гончарне виробництво на посаді Бєлгорода Київського / Є.А. Ліньова, Г.Г. Мезенцева // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 80-91. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании новых археологических открытий рассматривается вопрос о гончарном производстве древнерусского города Белгорода Киевского. Летописные данные о постройке укреплений в Белгороде в XX ст., открытие гпнчарного центра с многочисленными ...
387331
  Пошивайло М.О. Гончарний код в дитячому фольклорі українців (колискові й забавлянки) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 166-174


  У статті досліджено семантику глиняного посуду в колискових й забавлянках українців. Проаналізовано особливості застосування етнографічних назв глиняного посуду для моделювання різних життєвих ситуацій. Виявлено регіональні відмінності народної ...
387332
  Володарець-Урбанович Гончарний посуд VII-VIII ст. на півдні Східної Європи / Володарець-Урбанович, А.В. Скиба // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-46. – ISSN 0235-3490
387333
  Тригуб В. Гончарний центр у Вишгороді // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 15


  У Вишгороді було знайдено унікальні гончарні горни епохи Київської Русі
387334
  Клименко О. Гончарні вироби в ансамблі традиційного житла українців: Мальована миска. // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 248-262
387335
  Чміль Л. Гончарні горни на Старокиївській горі: до постановки проблеми // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 154-163. – ISSN 2312-9697
387336
  Мельничук Л. Гончарні промисли Поділля на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 117-120
387337
  Мельничук Л.С. Гончарні цехи Поділля XVI-XIX століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-90. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено виникнення, розвиток та занепад цехового гончарства на Поділлі в ХVI-ХІХ ст. The article dwells upon the appearance, development and regression of pottery workshops in Podolia (XVI-XIX centuries).
387338
  Саркисян Е.С. Гончарное производство Армении (по этнограф. материалам)_ : Автореф... канд .ист.наук: / Саркисян Е. С.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1970. – 29л.
387339
  Бурдуков Н.Ф. Гончарные изделия Средней Азии / А.И. Шварц ; [хромолитогр. Штадлер и Паттинот]. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовл. госудврств. бумаг, 1905. – XVIII с., 25 л. ил. : 1 л. ил. хромолит. – В конце текста Николай Бурдуков. - Обл. и тит. л. на рус. и фр. яз.; текст парал. на рус. и фр. яз.


  Ровинский, Дмитрий Александрович (1824-1895) Тевяшов, Евгений Николаевич (1846-1914)
387340
  Бобринский А.А. Гончарные мастерские и горны Восточной Европы / А.А. Бобринский. – М, 1991. – 210с.
387341
  Вышеславский Л.Н. Гончарный круг / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1964. – 127с.
387342
  Кодру А. Гончарный круг : стихи и поэма / Анатол Кодру; пер.евод. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1974. – 135 с.
387343
  Мовчан П.М. Гончарный круг : стихи / П.М. Мовчан. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 94 с.
387344
  Шевелев А.А. Гончарный круг. / А.А. Шевелев. – Л, 1969. – 78с.
387345
  Ионов В.Б. Гончарный круг. / В.Б. Ионов. – Горький, 1976. – 111с.
387346
  Куковякин В.А. Гончарный круг. / В.А. Куковякин. – Симферополь, 1982. – 48с.
387347
  Ляцкий Е.А. Гончаров : Жизнь, личность, творчество : Критико-биографические очерки : [с портретом и факсимиле И.А. Гончарова] / Евг. Ляцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Кни-о "Огни", 1912. – VI, 324 с., 3 л. портр., факс. – Библиогр.: "Из литературы о Гончарове" (с. 269)


  Авт.: Аренский, Антон Степанович (1861-1906) На тит. л. дарственная надпись от автора: Алексею Петровичу Новицкому на добрую память от автора 25, ноября 1923
387348
  Лощиц Ю.М. Гончаров / Ю.М. Лощиц. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 351 с.
387349
  Лощиц Ю.М. Гончаров / Ю.М. Лощиц. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 365 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 9(573))
387350
   Гончаров Вадим Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 231 : фото
387351
  Бейсов П.С. Гончаров и родной край / П.С. Бейсов. – Ульяновск : Изд-во "Ульяновская правда", 1951. – 134 с. : ил.
387352
  Бейсов П.С. Гончаров и родной край / П.С. Бейсов. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1960. – 187 с.
387353
  Короткий В.А. Гончаров Іван Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 178-179. – ISBN 966-06-0393-2
387354
  Евстратов Н.Г. Гончаров на путях к роману / Н.Г. Евстратов. – Уральск, 1955. – 171-215с.
387355
   Гончаров Олег // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 4 (6). – С. 55
387356
   Гончаров Олексій Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 232-233 : фото
387357
   Гончаров Олексій Анторнович (1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 111. – ISBN 978-966-933-054-3
387358
  Пащенко В. Гончарова правда про духовність і церкву / Володимир Пащенко. – Полтава : АСМІ, 2006. – 360с. – ISBN 966-7653-40-4
387359
  Гончарівна Т. Гончаровій зорі світити вічно / Т. Гончарівна, М. Селецький // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 217-219.
387360
  Агамалиева Севиль Махмуд кызы Гончарство Азербайджана в ХIХ - начале ХХ вв. (Историко-этнографическое исследование). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Агамалиева Севиль Махмуд кызы; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23л.
387361
  Кудирка Ю. Гончарство в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.576 / Кудирка Ю.; АН Литовс.ССР.ин-т.истории. – Вильнюс, 1969. – 18л.
387362
  Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы / А.А. Бобринский. – М, 1978. – 272с.
387363
  Мегела М. Гончарство Закарпаття середини XX - початку XXI століття (на прикладі формування колекції кераміки Закарпатського музею народної архітектури та побуту) // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 278-288. – ISBN 978-617-7548-12-5
387364
  Фриде М. Гончарство на юге Черниговщины / М. Фриде. – Л., 1926. – [14] с.
387365
  Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині 19 - 20 століття: історико-етнографічне дослідження / КНУТШ; Лідія Мельничук. – Київ : УНІСЕРВ, 2004. – 350с. – ISBN 966-95788-8-4
387366
  Мельничук Л.С. Гончарство Поділля в матеріалах етнографічних експедицій 20-х рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-71. – (Історія ; вип. 55)


  Досліджується внесок етнографічних експедицій 20-х рр. ХХ ст. у вивчення гончарних промислів Поділля.
387367
  Мельничук Лідія Семенівна Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина 19-20 столітття) : Дис. ... доктора історичних наук: 07.00.05 / Мельничук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 430л. – Бібліогр.: л. 372-430
387368
  Мельничук Лідія Семенівна Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина 19-20 століття) : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.05 / Мельничук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 32 назв.
387369
  Мельничук Л. Гончарство Поділля ХІХ – початку ХХ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 22-26
387370
  Риженко Я. Гончарство Полтавщини / Я. Риженко. – Полтава, 1930. – 16с.
387371
  Метка Л.О. Гончарство сіл Піскунівка та Діброва Донецької області (за матеріалами керамолого-етнографічної експедиції 2003 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 90-92. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гончарство сіл Піскунівка та Діброва Донецької обл. (за матеріалами керамолого-етнографічної експедиції 2003 р.). The article is concerned with the pottery of the villages Piskunivka and Dibrova of Donetsk region. The author bases her ...
387372
  Метка Л. Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: асортимент та збут виробів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 27-32


  Проаналізовано асортимент глиняного посуду Слобідської України, подано регіональні назви виробів, залежно від їх розмірів та форм, визначений ареал, та форми їх збуту. Проанализирован ассортимент глиняной посуды Слободской Украины, отмечены ...
387373
  Метка Л.О. Гончарство Слобожанщини в другій половині 19 - першій половині 20 століття : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.05 / Людмила Олексіївна Метка; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
387374
  Метка Л.О. Гончарство Слобожанщини в другій половині XIX- першій половині XX століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05- етнологія / Метка Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л. 181-199
387375
  Босий О. Гончарство степової України в історичному контексті // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 77-83. – ISSN 0130-6936
387376
  Юнал С. Гончарство у тюркський культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 104-110


  Основи гончарного мистецтва, або, як його ще називають, обпалювально-линяного (терракота) виробництва, сягають глибин появи людської цивілізації. Спочатку використовувані як предмети першочергового вжитку, з часом вони стають засобом вираження та ...
387377
   Гончарство України : Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ, 1989. – 24с.
387378
  Жадько В. Гончарство Черкащини // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 215-216. – ISBN 978-966-8567-14-8
387379
  Пошивайло О. Гончарська столиця України: видавництво "Українське Народознавство" / Олесь Пошивайло; Управління культури Полтавської обл. держ. адміністрації,;Держ. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. – Опішне : Українське Народознавство, 2000. – 72с. : іл. – ISBN 966-7322-07-6
387380
  Коваленко О. Гончарські родини Полтави XVIII ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 109-115


  Характеристика родин гончарів Полтави XVIII ст.
387381
  Жадько В. Гончарук Захар Власович (- поет, перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 216. – ISBN 978-966-8567-14-8
387382
  Жадько В. Гончарук Яків Власович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 216. – ISBN 978-966-8567-14-8
387383
  Зарев В. Гончая / Владимир Зарев ; [пер.: О. Басова, К. Козовская]. – [София] : Свят, 1990. – 355, [1] с., 139, [1] с. – В содерж. также: Гончая против гончей. - Кн.-"перевёртыш". В общем переплете с кн.: Начев Д. Неуловимый
387384
  Даррелл Д. Гончие Бафута / Д. Даррелл. – Москва : Мир, 1973. – 288с.
387385
  Даррелл Дж. Гончие Бафута / Дж. Даррелл. – Москва : Мир, 1982. – 288с.
387386
  Даррел Дж. Гончие Бафута : Перегруженный ковчег ; Гончие Бафута; Три билета до Эденчер / Дж. Даррел. – Москва : Армада, 1998. – 602с. – (Зеленая серия). – ISBN 5763204530
387387
  Клеманов Ю.А. Гонщики. / Ю.А. Клеманов. – М, 1973. – 224с.
387388
  Вітович І. Гоп-стоп Канада, нам нових "не нада". Партія Трюдо перемагає на виборах, але ліберали змушені формувати уряд меншості // Україна молода. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 118). – С. 5


  "Згідно з наразі неповними результатами парламентських виборів, які відбулися в Канаді у понеділок, 21 жовтня, правляча Ліберальна партія прем’єр-міністра Джастіна Трюдо перемагає, але лише в 157 виборчих округах iз 338, тоді як для самостійного ...
387389
  Васильченко Є.Д. Гоп, мої гречаники / Є.Д. Васильченко. – Харків, 1984. – 47с.
387390
  Косован Е. Гопак для Вены и Берлина : Генезис украинской диаспоры в Германии и в Австрии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 117-118. – ISSN 0235-7089
387391
  Гаврилюк В.В. Гопники как феномен в среде молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.126-131. – ISSN 0132-1625
387392
  Грушевський М. Гоподарство польського магната на Задніпров"ї перед Хмельниччиною. Студія Михайла грушевського / упорядник В. Сердюк // Інгульський степ : збірник: історія та історіографія, колоніяльні та геноцидні студії, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина / упоряд. В.А. Сердюк. – Київ, 2023. – Вип. 7. – С. 55-61. – ISBN 978-966-8382-73-4
387393
  Нестеренко Н.П. Гопосні характеристики моделей хронотопу в історичному романі П. Загребельного "Роксолана" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 129-142. – (Літературознавство ; вип. 3 (93)). – ISSN 2312-1068
387394
   Гоппе-Зейлер Ернст Фелікс Іммануель / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 44-59. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
387395
  Короткий В.А. Гоппе-Зейлер Ернст Фелікс Іммануель / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 170. – ISBN 966-06-0393-2
387396
   Гоппе-Зейлер Эрнст Феликс Иммануэль / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 127-148. – ISBN 966-594-386-3
387397
  Георгиевский В. Гор. Владимир на Клязьме и его достопримечательности. – Владимир, 1896. – 205с.
387398
  Олійник Б.І. Гора : Поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1975. – 94с.
387399
  Глебова Л.Д. Гора / Л.Д. Глебова. – М., 1989. – 331с.
387400
  Глебова Л. Гора / Л. Глебова. – Магадан, 1991. – 328с.
387401
  Невзорова Н. Гора Афон - "Земной сад" Богородицы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 5-29. – ISSN 1812-867Х


  Єдиний в світі православний монашеський півострів Афон (Греція)
387402
   Гора Бога, несущего холод // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 64-65 : фото
387403
  Вафо Саломат Гора Бутан : Рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 131-136. – ISSN 0012-6756
387404
  Валишин Р.Г. Гора ветров : повесть / Р.Г. Валишин; пер. с удм. Я.М.Мустафина. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 210 с.
387405
  Валишин Р.Г. Гора ветров : повесть, рассказы / Р.Г. Валишин; пер. с удм. Я.Мустафина. – Москва : Современник, 1985. – 240 с.
387406
  Козмеску А.А. Гора виноградная / А.А. Козмеску. – Кишинев, 1956. – 90с.
387407
  Котлярский М.Я. Гора Высокая. / М.Я. Котлярский. – М, 1959. – 104с.
387408
  Паркаев Ю.А. Гора Городина / Ю.А. Паркаев. – М., 1989. – 126с.
387409
  Бедзик Д.И. Гора Девица. Путешествие в молодость : романы / Дмитро Бедзик ; пер. с укр. С. Кедриной. – Москва : Советский писатель, 1989. – 398 с. – ISBN 5-265-00850-0
387410
  Пивенштейн Б. Гора Дионисия закрыта. / Б. Пивенштейн. – Москва : Молодая гвардия, 1935. – 112 с.
387411
  Бедзик Д.І. Гора Дівиця : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 192 с.
387412
  Гиряк М. Гора до неба / М. Гиряк, Н. Гиряк. – Ужгород, 1968. – 136с.
387413
  Горышин Г.А. Гора и берег / Г.А. Горышин. – Москва, 1989. – 542с.
387414
  Загорулько А. Гора и мышь : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 2. – С. 33-110. – ISSN 0131-8136
387415
  Бойко И.Н. Гора Казачья : повести и рассказы / Иван Бойко. – Москва : Современник, 1984. – 352 с.
387416
  Дубровская Е. Гора как повод для шедевра: "Тридцать шесть видов горы Фудзи" Кацусика Хокусая // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 74-83. – ISSN 1812-867Х
387417
   Гора Лушань. [Изоматериал] : (Комплект открыток). – Шанхай : Народное искусство. – 2 с., 12 л. : 12 цв. открыток+ 1 л. вкладыш + 1 обл.
387418
  Муртазалиева П. Гора моей жизни : повесть / Патимат Муртазалиева ; авториз. пер. с авар. В.Ягунина. – Москва : Современник, 1978. – 206 с.
387419
  Сиротин Сергей Гора на плечах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 60-66 : фото
387420
  Журахович С.М. Гора над морем : оповідання, повість, зустрічі, спогади / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 287 с.
387421
  Журахович С.М. Гора над морем : повести, рассказы, очерки / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1977. – 359 с.
387422
  Мурзиди К.Г. Гора Орлиная / К.Г. Мурзиди. – Москва, 1959. – 519с.
387423
  Мурзиди К. Гора Орлиная / К. Мурзиди : Челябинское книжное издательство, 1960. – 519 с.
387424
  Исхак А.А. Гора пришла к Магомету : стихи / Ахмет Исхак; авториз. пер. с татар. И.Законова. – Москва : Современник, 1974. – 61 с.
387425
  Заллер Вальтер Гора раздора : Иерусалим // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 114-128 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
387426
   Гора самоцветов : сказки народов СССР. – Москва : Детская литература, 1957. – 480 с.
387427
  Лейбов Михаил Гора самоцветов : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 44 : Фото
387428
   Гора счастья. – Нальчик, 1948. – 151с.
387429
  Ань Дик Гора Хондат : роман / Ань Дик ; з в"єт. пер. Майя Кашель ; [ил.: П.М. Чичканов]. – Киев : Молодь, 1976. – 243 с.
387430
  Олександр Федоров Гора, де відпускаються гріхи : Єгипет // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 60-61 : Фото
387431
  Бурбун М. Гора, поросшая дроком. / М. Бурбун. – М., 1966. – 224с.
387432
  Тагор Р. Гора. Роман. / Р. Тагор. – Л., 1926. – 540с.
387433
  Тагор Р. Гора. Роман. / Р. Тагор. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 456с.
387434
  Кублицкий Г.И. Гораздо больше, чем река... / Г.И. Кублицкий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 96с. – (Писатель и время)
387435
  Шильдкрет К.Г. Гораздо тихий Государь : ист. роман / Шильдкрет К.Г. // Касимовская невеста / В.С. Соловьев. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 215-480. – (Романовы. Династия в романах ; т. 2). – ISBN 5-87994-044-6
387436
   Горак Володимир Володимирович (1928) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 111-112. – ISBN 978-966-933-054-3
387437
   Горак Ганна Іванівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 86. – ISBN 978-966-439-757-2
387438
   Горак Ганна Іванівна (1931-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 112. – ISBN 978-966-933-054-3
387439
  Супруненко Ю.П. Горам навстречу / Ю.П. Супруненко. – М., 1989. – 159с.
387440
   Горан Свиланович // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
387441
  Любарская А.М. Горас Тробел / А.М. Любарская. – Л., 1980. – 260с.
387442
  Корнель П. Гораций : Трагедия в 5 д. Петра Корнеля / Пер. [в стихах] М. Чайковский. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1893. – 80 с. – (Дешевая библиотека ; № 149)
387443
  Благовещенский Н.М. Гораций и его время / Н.М. Благовещенский. – Санкт-Петербург : Типография имп. АН, 1864. – 226 с.
387444
  Благовещенский Н.М. Гораций и его время / Н.М. Благовещенский. – 2-е изд. – Варшава : Типография Земкевича и Ноавковского, 1878. – IV, 274 с.
387445
  Шевчук Т. Горацій у художній рецепції Григорія Сковороди (два переклади 16-ї оди) // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 20-35. – ISBN 978-966-193-016-1
387446
   Горбань Іван Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 318. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
387447
  Слободянюк О.В. Горбань Іван Степанович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 180. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
387448
   Горбань Іван Степанович (1928-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 112. – ISBN 978-966-933-054-3
387449
   Горбань Іван Степанович (1928–2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 102. – ISBN 978-966-439-754-1
387450
   Горбань Микола Якович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 41
387451
  Терес Н.В. Горбань Тетяна Юріївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 26 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Горбань Тетяна Юріївна - кандидат історичних наук, доцент.
387452
   Горбань Тетяна Юріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 102. – ISBN 978-966-439-754-1
387453
   Горбань Тетяна Юріївна (1971) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 112. – ISBN 978-966-933-054-3
387454
  Казьмирчук Г.Д. Горбань Юрій Андрійович / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 181. – ISBN 96966-8060-04-0
387455
  Могильний Л.П. Горбань Юрій Андрійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 40 : фото
387456
   Горбань Юрій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 103. – ISBN 978-966-439-754-1
387457
  Білик Б.І. Горбань Юрій Андрійович (-історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 181. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
387458
   Горбань Юрій Андрійович (1937-2016) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 113. – ISBN 978-966-933-054-3
387459
  Донжашвили Т. Горбатая скала : роман, рассказы, очерки / Т. Донжашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 182 с.
387460
   Горбатенко Володимир Павлович : до 60-річчя від дня народж. і 30-ліття наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [упоряд. О.В. Кукуруз ; відп. ред. Ю.С. Шемшученко]. – Київ : Академія, 2017. – 143, [1] с. – ISBN 978-966-580-519-9
387461
  Черепанов Л.С. Горбатые мили. / Л.С. Черепанов. – Москва, 1980. – 316с.
387462
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – Москва, 1965. – 439с.
387463
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – Москва, 1968. – 664с.
387464
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – Москва : Советский писатель, 1971
387465
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – Пермь, 1981. – 496с.
387466
  Пермяк Е.А. Горбатый медведь / Е.А. Пермяк. – Москва, 1988. – 718с.
387467
  Горбатюк Я.В. Горбатюк Я.В. Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 132-137. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
387468
  Мусатов В.Л. Горбачевская перестройка и режим Чаушеску // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 106-119. – ISSN 0130-3864
387469
  Геник С. Горбачевський Іван // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 56-57 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
387470
  Даниленко О.В. Горбачевський Іван Якович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 117-119. – ISBN 978-966-8653-95-7
387471
   Горбаченко Тетяна Григорівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 103. – ISBN 978-966-439-754-1
387472
   Горбаченко Тетяна Григорівна (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 113. – ISBN 978-966-933-054-3
387473
  Олійник О. Горбачик Андрій Петрович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 504-505. – ISBN 978-966-418-286-4
387474
  Олійник О. Горбачик Андрій Петрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 82-84. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
387475
  Нагорний Б. Горбачик Андрій Петрович // Історія соціологічної думки : навч. енцикл. словник-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 504-507. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
387476
  Чобіт Д. Горбачов як генератор Української Незалежності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 25 серпня (№ 32). – С. 5, 14


  Автор статті вважає, що постать М. Горбачова має не просто історичне, а й планетарне значення та безпосередньо стосується України. Представлено відомості про родовід Михайла Горбачова та його українське коріння.
387477
  Філімонова С. Горбачов: Чорнобиль - справжня драма мого життя // Голос України : Київ, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
387478
  Булгакова О. Горбачовська "перебудова": український контекст // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 13, липень. – С. 1-3


  У травні 2015 р. в Інституті історії України НАН України відбувся круглий стіл щодо 30-річчя проголошеного М. Горбачовим курсу на перебудову. У ньому взяли участь понад 20 представників різних наукових та освітніх установ України. У дискусії також ...
387479
   Горбачук Мирослав Львовач (1938-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 113-114. – ISBN 978-966-933-054-3
387480
   Горбачук Мирослав Львович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 103-104. – ISBN 978-966-439-754-1
387481
  Архимандрит Августин Горби в пророки! : Репортаж // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 80-85 : Фото
387482
  Денисенко Г.Г. Горбик В"ячеслав Олександрович / Г.Г. Денисенко, С.І. Кот // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 5 (530), вересень - жовтень. – C. 235-237. – ISSN 0130-5247
387483
  Даниленко В.М. Горбик В"ячеслав Олександрович (- історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 228. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
387484
  Рыбников М.А. Горбовская хроника / М.А. Рыбников. – М, 1919. – 64с.
387485
  Єршов П.П. Горбоконик / П.П. Єршов. – К, 1947. – 52с.
387486
  Єршов П.П. Горбоконик / П.П. Єршов. – Київ, 1955. – 48с.
387487
  Єршов П.П. Горбоконик / П.П. Єршов. – Київ, 1992. – 55 с.
387488
  Жуков Борис Горбун, не помнящий родства : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 96-105 : Іл.
387489
   Горгадзе Антимоз Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1974. – М, 1974. – 23с.
387490
  Грипась Володимир Горгани, або Подвійний удар : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 124-128 : Фото, карта
387491
  Алєксандрова О.В. Горгій Леонтінський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 99-100. – ISBN 966-316-069-1
387492
   Горго Юрій Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 30. – ISBN 966-8352-11-4
387493
  Пестушко В. Горгона медуза... существовала? : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 69 : Іл.
387494
  Православлев П.А. Горгонопсид из Северо-двинских раскопок 1923 года. / П.А. Православлев. – Л., 1927. – 1-21с.
387495
  Капутікян С.Б. Горда любов / С.Б. Капутікян. – К., 1982. – 162с.
387496
  Хаметова Х.Ш. Гордая волна : стихи / Ханбиче Хаметова; пер. с лезгин. С.Поликарпова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 95 с.
387497
  Копыленко А.И. Гордая земля : Рассказы / А.И. Копыленко. – Москва : Советский писатель, 1973. – 310с.
387498
  Никитин Сергей Гордая и предубежденная : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 42-61
387499
  Караваева А.А. Гордая Ксения / А.А. Караваева. – Петрозаводск, 1950. – 111с.
387500
  Ильичев Я.И. Гордая любовь / Я.И. Ильичев. – Л., 1960. – 140с.
387501
  Панферов К.Ф. Гордая любовь моя. -- (Комсомольский значок. -- На горных пастбишах). Рассказы. / К.Ф. Панферов. – М., 1957. – 48с.
387502
  Чебалин П.Л. Гордая любовь. / П.Л. Чебалин. – ДОнецк, 1962. – 144с.
387503
  Булгин П.А. Гордая наша работа / П.А. Булгин. – Саратов, 1981. – 40с.
387504
  Гончаров О.И. Гордая память / О.И. Гончаров. – Х, 1982. – 31с.
387505
  Гончаров О.И. Гордая память / О.И. Гончаров. – Х, 1986. – 27с.
387506
  Кобяков Г.Г. Гордая песня / Г.Г. Кобяков. – Чита, 1958. – 88с.
387507
  Шишков В.Я. Гордая фамилия / В.Я. Шишков. – Москва : Советский писатель, 1943. – 139с.
387508
  Шишков В.Я. Гордая фамилия / В.Я. Шишков. – М, 1944. – 7с.
387509
  Шишков В.Я. Гордая фамилия / В.Я. Шишков. – М, 1945. – 7с.
387510
  Никульков А.В. Гордая фамилия. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1959. – 88с.
387511
   Горде ймення твоє - робітник. – Львів, 1974. – 206с.
387512
  Водоп’янов М.В. Горде слово / М.В. Водоп’янов. – Київ, 1964. – 143с.
387513
  Злобина И.В. Гордеева дочка / И.В. Злобина. – Свердловск, 1966. – 40с.
387514
  Злобина И.В. Гордеева дочка / И.В. Злобина. – Свердловск, 1972. – 111с.
387515
   Горделадзе Шалва Георійович (1905-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 114. – ISBN 978-966-933-054-3
387516
  Вайпод Дж. Горди Хоу. номер 9 / Дж. Вайпод. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 127с.
387517
   Гординський Любомир Дмитрович / Колеги [мех.-мат. ф-т] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Колектив механіко-матемитичного факультету висловлює свої співчуття з приводу смерті відомого математика, викладача, доцента Гординського Любомира Дмитровича
387518
  Крюков И Гордись своей военной формой / И Крюков. – Москва : Военное издательство, 1955. – 48 с.
387519
   Гордись своим званием, моряк. – Мурманск, 1960. – 120с.
387520
  Кетько Олександр Горді гори Чорногорії // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 32 : фото


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
387521
   Гордієнко Анатолій Терентійович (1937-1995) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 114. – ISBN 978-966-933-054-3
387522
   Гордієнко Вадим Максимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 31. – ISBN 966-8352-11-4
387523
   Гордієнко Вадим Максимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 104. – ISBN 978-966-439-754-1
387524
   Гордієнко Вадим Максимович (1930-2014) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 114. – ISBN 978-966-933-054-3
387525
   Гордієнко Валерій Пантелеймонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 104. – ISBN 978-966-439-754-1
387526
   Гордієнко Валерій Пантелеймонович (1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 115. – ISBN 978-966-933-054-3
387527
  Омельчук О. Гордієць Олександра Євгенівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 20 : Олександра Гордієць. – С. 3-31.
387528
  Сюндюков І. Гордіїв вузол української нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 8


  Чому УНР і галицькі лідери не змогли захистити восени 1919 року державну самостійність України.
387529
  Каленюк С. Гордій Брасюк - письменник, який випав з історії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 10-11
387530
  Любченко А. Гордійко : [оповідання] / Арк. Любченко. – Харків : Держвидав України, 1924. – С. 16-31. – (Бібліотечка художньої літератури)
387531
   Гордість Великокомарівки - це її люди : [збірка статей, нарисів, оповідань] / ред.-упоряд. Валерій Зарічук. – Одеса : Екологія, 2019. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7046-81-2
387532
  Яцишин М. Гордість Віньковеччини / Микола Яцишин. – Хмельницкий : Цюпак А.А. – ISBN 978-617-513-327-9
Кн. 2. – 2015. – 147, [1] с. : іл.
387533
   Гордість вітчизняної культури // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, О.О. Гриценко, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2005. – 3 кв. – С. 95-102. – ISSN 0130-2043
387534
   Гордість вітчизняної медицини. До 130-річчя від дня народення М.Д. Стражеска // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2006. – на 2006 рік. – С. 243-249
387535
   Гордість заповідної Київщини. – К, 1997. – 126с.
387536
   Гордість і слава естради. До 60-річчя від дня народження С.М. Ротару // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2007. – на 2007 рік. – С. 164-167
387537
   Гордість і слава української музики. До 160-річчя від дня народження М.В. Лисенка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 52-56
387538
  Остен Д. Гордість і упередженість : Роман / Джейн Остен; Пер. з англ.В.К.Горбатька. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Світова література). – ISBN 966-03-2896-6
387539
  Остін Д. Гордість і упередження і зомбі : класич. британ. роман - тепер зі сценами кривавих зомбівських безчинств / Джейн Остін, Сет Грем-Сміт. – Київ : Основи, 2016. – 289, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Pride and prejudice and zombies / Jane Austen, Seth Grahame-Smith. Philadelphia: Quirk books, 2009. – ISBN 978-966-500-783-8
387540
  Сергійчук В.І. Гордість Київського університету // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 229-230. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 115-річчя від дня смерті Володимира Беца.
387541
  Рибальченко В. Гордість Київського університету і українського народу - Платон Костюк // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3 : фото


  Українському фізіологу, нейрофізіологу, біофізику, академіку НАН України Платону Григоровичу Костюку виповнилося 90 років від дня народження. З 2009 р. - почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка.
387542
  Баштова Л.С. Гордість КПІ - професор Ш.Г. Горделадзе // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – C. 14-18. – ISSN 2518-7104
387543
  Гумницька Н. Гордість нації - славетна Соломія Крушельницька // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 5 - 11 жовтня (№ 40). – С. 14
387544
   Гордість націй. Вихідці з України - видатні діячі Ізраїлю / Борис Гончар, Олег Машевський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 46-65. – ISSN 1819-7329


  Внесок Василя Якимовича Тарасенка (1907-2001 рр), українського історика, дипломата, д-ра іст. наук, професора КДУ, Надзвичайного і Повноважного посланника ІІ класу у створення Держави Ізраїль (1947 р.).
387545
   Гордість Поділля. – Одесса, 1979. – 136с.
387546
   Гордість України. До 190-річчя від дня народження М.І. Костомарова // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2, 2 кв. – С. 65-72. – ISSN 0130-2043
387547
  Бігун В. Гордість українського правознавства. До 75-річчя метра українського права П.М. Рабіновича // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 411-415
387548
  Кучинський Гордість української драматургії [Іван Карпенко-Карий] / Кучинський, м. // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 358-360. – ISBN 966-7522-04-0
387549
   Гордість української кінематографії. До 80-річчя від дня народження К.П. Степанкова // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2008. – на 2008 рік. – С. 121-125
387550
  Чирков О. Гордість української математики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 30-33
387551
  Денисюк С. Гордість української науки (до 100-річчя з дня народження Юрія Шевельова) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 218-222. – ISBN 966-628-104-X
387552
   Гордній Михайло Федорович (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 117. – ISBN 978-966-933-054-3
387553
  Забоцень П. Гордовита пара : оповідання Петра Забоцня // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 15, [2] с. – (Сільська бібліотека)
387554
  Кринов Ю.С. Гордое звание / Ю.С. Кринов. – Москва, 1976. – 128с.
387555
  Дрокин В.Д. Гордое имя - рабочий. / В.Д. Дрокин. – Х., 1974. – 237с.
387556
  Луканская Э.П. Гордое слово - товрищ. / Э.П. Луканская. – Минск, 1968. – 48с.
387557
  Водопьянов М.В. Гордое слово : рассказы о товариществе и дружбе / М.В. Водопьянов. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 125, [4] с.
387558
   Гордое терпенье. Книга памяти советских немцев - узников Тагиллага = Gedenkbuch. – Нижний Тагил : Изд-во Черепанова Н.В., 2004. – 716 с. – (Gedenkbuch). – ISBN 5-8299-0011-4
387559
   Гордон Браун выходит из тени // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  У Британії новий премьєр-міністр - 56-річний Гордон Браун
387560
   Гордон Григорий Меерович. – М, 1979. – 11с.
387561
   Гордон Оллпорт (Gordon Willard Allport) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 178-189. – ISBN 978-966-518-287-0
387562
  Астафьева Н.Г. Гордость / Н.Г. Астафьева. – Москва, 1961. – 110с.
387563
  Кравцов А.Ф. Гордость / А.Ф. Кравцов. – Х., 1964. – 318с.
387564
  Железнов П.И. Гордость / П.И. Железнов. – М, 1973. – 95с.
387565
  Бирченко Е.В. Гордость академии - ее выпускники [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 186-209. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
387566
  Майборода Наталья Гордость в клеточку // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 88-91 : фото
387567
  Оптимах И. Гордость всей России : шедевры // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 66-77


  Мария Клавдиевна Тенишева - русская дворянка (княгиня), общественный деятель, художник-эмальер, педагог, меценат и коллекционер. Основательница художественной студии в Петербурге, Рисовальной школы и Музея русской старины в Смоленске, училища ...
387568
   Гордость земли Рязанской. – М, 1973. – 383с.
387569
   Гордость земли Тульской. – Тула, 1982. – 365с.
387570
   Гордость земли Тульской. – Тула, 1991. – 396с.
387571
  Трушин А. Гордость и беда венесуэльцев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 39. – С. 38-39. – ISSN 0234-1670


  Проблеми на дорогах Венесуели
387572
  Остен Д. Гордость и гордыня / Джейн Остен; перев. Гуровой И. – Киев : Комсомольская правда в Украине, 2007. – 320 с. – (Книжная коллекция" Комсомольской правды" в Украине" ; Т. 1 : Великие имена 19 века). – ISBN 978-966-21-4900-5
387573
   Гордость и горечь. – М, 1990. – 396с.
387574
   Гордость и надежда Восточноукраинского национального университета. – Луганск : ВНУ, 2001. – 368с. – ISBN 966-590-302-0
387575
  Остин Д. Гордость и предубеждение / Д. Остин. – Москва, 1967. – 624с.
387576
  Остен Д. Гордость и предубеждение / Д. Остен. – М., 1989. – 380с.
387577
  Остин Д. Гордость и предубеждение : роман / Джейн Остин ; [пер. с англ. И. Маршака]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 475, [5] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01460-2
387578
  Андреев В.К. Гордость и тщеславие. Очерк по Дескюрэ / сост. д-р В.К. Андреев. – Санкт-Петербург : Тип. В.А. Тиханова, 1899. – 36 с.
387579
  Цвейтов И.Н. Гордость Ивана Быховца / И.Н. Цвейтов. – Красноярск, 1947. – 32с.
387580
  Пащенко В.И. Гордость индийской литературы - Калидаса. / В.И. Пащенко. – М., 1956. – 32с.
387581
  Перекалина Н.С. Гордость мастера. / Н.С. Перекалина, А.Г. Никитин. – М., 1985. – 160с.
387582
  Горюнов В.А. Гордость моя. Ижора / В.А. Горюнов. – М, 1965. – 79с.
387583
  Буткевич В.Г. Гордость науки международного права / В.Г. Буткевич, О.В. Буткевич // Международное право XXI века : к 80-летию профессора, доктора юридических наук, Лауреата Государственной премии РФ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Игоря Ивановича Лукашука / [под. ред. В.Г. Буткевича]. – [Киев] : [Промени], 2006. – С. 11-118. – ISBN 966-8935-00-4
387584
  Туровская Л. Гордость немецкой инженерии. 3 февраля (1935) - 85 лет со дня смерти Хуго Юнкерса, немецкого инженера, изобретателя и авиаконструктора // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 5. – С. 2
387585
  Белецкая В.В. Гордость Отечества : очерки / Белецкая В.В. – Москва : Правда, 1981. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 10)
387586
  Лесовой В.Н. Гордость отечественной хирургии : (К 150-летию со дня рождения Заслуженного профессора Н.П.Тринклера) / В.Н. Лесовой, З.П. Петрова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 52-60.


  Профессор Н.П. Тринклер.
387587
  Мишкевич Г.И. Гордость партии : (об Иване Васильевиче Бабушкине) / Г. Мишкевич. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 207 с. : портр. – (Борцы за великое дело)
387588
   Гордость России. – М, 1981. – 221с.
387589
   Гордость Русского Севера : "Лучший туроператор годо по внутреннему туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 72
387590
  Дубрава Т.С. Гордость русской науки / Т.С. Дубрава; Ленинградский горный ин-т. – Ленинград, 1948. – 59с.
387591
   Гордость советской музыки. – М, 1987. – 542с.
387592
  Джафаров Дж. Гордость театра. / Дж. Джафаров. – Баку, 1963. – 32с.
387593
  Парыгина Н.Д. Гордость. Сегодня в десять / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1967. – 252с.
387594
  Чапек Карел Гордубал : повесть / Карел Чапек ; пер. с чешского Ю. Акселя ; Худ. В. Ростовцев. – Москва : Художественная литература, 1937. – 136 с.
387595
  Чапек Карел Гордубал. / Чапек Карел. – Львів, 1959. – 128с.
387596
  Чапек Карел Гордубал. / Чапек Карел. – Ужгород, 1972. – 135с.
387597
  Чапек Карел Гордубал. / Чапек Карел. – Москва, 1986. – 464с.
387598
  Каххори А. Гордые вершины : стихи / А. Каххори. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
387599
  Пономарев А. Гордые люди / А. Пономарев. – Майкоп, 1951. – 76с.
387600
  Малкин Л.Г. Гордые люди / Л.Г. Малкин. – Воронеж, 1966. – 96с.
387601
  Лосев В. Гордые люди / В. Лосев. – Москва : Советский писатель, 1987. – 79 с.
387602
  Шошин В.А. Гордый мир(очерк творчестваН.С.Тихонова) / В.А. Шошин. – М.-Л. : Художественная литература, 1966. – 176с.
387603
  Колесов В.В. Гордый наш язык... / В.В. Колесов. – Изд. 2-е, перераб. – Санкт-Петербург : Авалон; Азбука-классика, 2007. – 352с. – ISBN 5-94860-038-6
387604
  О"Доннелл Гордый остров / О"Доннелл. – М., 1979. – 143с.
387605
  Рогачев В. Гордый символ Свободы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Нью-йоркська Статуя Свободи
387606
  Симонов К.М. Гордый человек : Повесть / К.М. Симонов. – Красноярск : Краевгиз, 1945. – 40с.
387607
  Крюков В.И. Гордый человек / В.И. Крюков. – М, 1974. – 431с.
387608
  Сориа Ж. Гордыня и туча / Ж. Сориа. – Москва, 1957. – 87 с.
387609
  Неверов А.С. Горе-горькое / А.С. Неверов, 1930. – 16с.
387610
  Яновська Л.О. Горе : Оповідання / Л. Яновская. – У Київі : Друкарня 1-ї Київськ. друкарськ. спілки, 1909. – 39 с. – (Друковано в "Рідному Краю")


  На тит. арк. дарчий надпис Л. Яновської
387611
  Якутенко Ирина Горе без ума // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 9 (2936). – С. 72-78 : фото
387612
  Дресвянкіна Л. Горе від ума, або як провайдери з з "ума" судяться // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 39-42.


  В статті розглянуті проблеми, з якими зіткнулися останнім часом провайдери програмних послуг.
387613
  Севастьянов И.А. Горе жителей Исфаринской долины : (Два вредителя садоводства Cosmia subtilis Stgr, Biston cinerarius Esch) : [Доклад Туркестанскому сельскохозяйственному О-ву 30 мая 1914 года]. – Ташкент : Тип. при Канц. Турк. Ген.-Губ., 1914. – 26 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Туркестанское сельское хозяйство. – Библиогр.: "Хронологический указатель книг и статей проф. М.М. Орлова" (с. III-VIII); "Литература по вопросу "О влиянии леса на климат"" (с. 298-302)
387614
  Грибоєдов О.С. Горе з розуму / О.С. Грибоєдов. – К., 1936. – 151с.
387615
  Сонни А. Горе и Доля в народной сказке (1906) / Адольф Сонни // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – С. 184-263. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-651-872-2
387616
  Дубов Н.И. Горе одному / Н.И. Дубов. – М, 1967. – 534с.
387617
  Дубов Н.И. Горе одному / Н.И. Дубов. – М, 1970. – 592с.
387618
  Дубов Н.И. Горе одному / Н.И. Дубов. – М, 1974. – 527с.
387619
  Дубов М.І. Горе одному / М.І. Дубов. – К, 1977. – 528с.
387620
  Дубов Н.И. Горе одному / Н.И. Дубов. – М, 1979. – 528с.
387621
  Дубов Н.И. Горе одному / Н.И. Дубов. – М, 1985. – 528с.
387622
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Спб. – 122с.
387623
  Грибоедов А.С. Горе от ума : Императ.рос. истор.муз.им.им. имп. Алекс.III / А.С. Грибоедов
387624
  Грибоедов А.С. Горе от ума. – 1, 1833
387625
  Грибоедов А.С. Горе от ума : Комедия в четырех действиях, в стихах. – 1. – Москва : Тип. Августа Семена, 1833. – 204 с.
387626
  Грибоедов А.С. Горе от ума, 1864
387627
  Грибоедов А.С. Горе от ума, 1875
387628
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4 д. в стихах А.С. Грибоедова / под ред. П.А. Ефремова. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Нового времени", 1880. – 174 с. – Экз. №18465 дефектный, отсутствую стр. 9-10. - Миниатюрное издание


  Ред. Ефремов Петр Александрович (1830-1907/08)
387629
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4 д. [в стихах] : 1823 г. / Грибоедов ; прим. и ред. В.Я. Стоюнина. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Г. Мартынова ; [Тип. Ф. Сушинского], 1880. – 80 с. – (Училищная библиотека, составленная из образцовых произведений русских и иностранных писателей с примечанием ; Вып. 1)


  Ред. Стоюнин Владимир Яковлевич (1826-1888)
387630
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4 д. в стихах А.С. Грибоедова / под ред. П.А. Ефремова. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1882. – [2] XVI, 143 с. – Биографический очерк Александра Сергеевича Грибоедова, с. I-XVI


  Ред. Ефремов Петр Александрович (1830-1907) На с. [1] подись-фамилия: Турчинович
387631
  Грибоедов А.С. Горе от ума, 1886
387632
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4 д. в стихах А.С. Грибоедова / под ред. П.А. Ефремова. – 19-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1911. – [2], XVIII, 132 с., 1 л. портр. – Биографический очерк Александра Сергеевича Грибоедова, с. III-XVIII. – (Дешевая библиотека ; № 1)


  Ред. Ефремов Петр Александрович (1830-1907/08)
387633
  Грибоедов А.С. Горе от ума, 1913
387634
  Грибоедов А.С. Горе от ума : текст комедии, объяснительный словарь к ней, биография А.С. Грибоедова, его портретом, критические отзывы Пушкина, Гоголя и Белинского / А.С. Грибоедов. (1795-1829). – Киев ; Петроград ; Одесса : П.И. Бонадурер, 1915. – XVI, 127 с. – Экз. дефектный, отсутств.: Текст комедии, объяснительный словарь к ней, биография А.С. Грибоедова, его портретом, критические отзывы Пушкина, Гоголя и Белинского, с. I,-XVI; С. 1-14


  Ред. Ефремов Петр Александрович (1830-1907/08)
387635
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва-Л., 1927. – 194с.
387636
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Изд. 2-е. – Москва-Л., 1928. – 196с.
387637
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – М.-Л. : Государственное издательство, 1930. – 192 с.
387638
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Изд. 2-е. – Москва-Л., 1931. – 192с.
387639
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Самара, 1935. – 143с.
387640
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Минск, 1936. – 118с.
387641
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Харьков-Одесса, 1936. – 112с.
387642
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва-Л., 1937. – 176с.
387643
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1938. – 126с.
387644
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – К., 1939. – 102с.
387645
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва-Л., 1940. – 148с.
387646
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва-Л., 1942. – 143с.
387647
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1945. – 143с.
387648
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Ростов-на-Дону, 1945. – 124с.
387649
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1946. – 288с.
387650
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Тбилиси, 1946. – 190с.
387651
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 144 с.
387652
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Воронеж, 1948. – 120с.
387653
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1948. – 120с.
387654
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Рига, 1948. – 208с.
387655
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1951. – 104с.
387656
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1955. – 143с.
387657
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1964. – 189с.
387658
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1966. – 143с.
387659
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 176с. – (Школьная библиотека)
387660
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов ; изд. подг. Н.К. Пиксанов при участии А.Л. Гришунина. – Москва : Наука, 1969. – 401 с. – (Литературные памятники)
387661
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1970. – 176с.
387662
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1970. – 128с.
387663
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва : Художественная литература, 1970. – 144с.
387664
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1972. – 176с.
387665
  Грибоедов А.С. Горе от ума : [ Комедия в стихах в 4-х д. ] / Грибоедов А.С. – Ленинград : Детская литература, 1973. – 176 с. – Библиогр. в конце пьес. – (Школьная библиотека)
387666
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Киев, 1974. – 173с.
387667
  Грибоедов А.С. Горе от ума : Сухово-Кобылин А. Пьесы. Островский А. Пьесы / А.С. Грибоедов. – Москва : Художественная литература, 1974. – 831с. – (Библиотека всемирной литературы)
387668
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1976. – 253с.
387669
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1977. – 143с.
387670
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1978. – 175с.
387671
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов; рис. Т. Шишмаревой. – Ленинград : Детская литература, 1978. – 176с.
387672
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в четырех действиях в стихах / А.С. Грибоедов. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 166 с.
387673
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в четырех действиях в стихах / А.С. Грибоедов. – Москва : Правда, 1979. – 144 с.
387674
  Грибоедов А. Горе от ума // Пьесы : Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Москва : Московский рабочий, 1980. – С. 127-224
387675
  Грибоедов А.С. Горе от ума // Избранные сочинения / И.А. Крылов. – Москва : Детская литература, 1981. – С. 195-299. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 5)
387676
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1983. – 198с.
387677
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1985. – 253с.
387678
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Изд. 2-е, доп. – М., 1987. – 480с.
387679
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Л., 1987. – 411с.
387680
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 167с. – (Школьная библиотека)
387681
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов; Издю 2-е, доп. – Москва : Наука, 1988. – 480 с. – (Литературные памятники)
387682
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Москва, 1989. – 189 с.
387683
  Грибоедов А.С. Горе от ума : комедия в 4-х действиях, в стихах / А.С. Грибоедов ; [худож.: Т.А. Арзамасова, Л.Г. Евзович, Е.А. Святский]. – Москва : Книга, 1991. – 319 с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00344-X
387684
  Грибоедов А.С. Горе от ума / А. Грибоедов ; [послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 229, [6] с. – В кн. также : Недоросль / Д. Фонвизин. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6036-5


  В книгу вошли два классических произведения русской литературы - комедии А.С. Грибоедова (1795-1829) "Горе от ума" и Д.И. Фонвизина (1745-1792) "Недоросль".
387685
  Грибоедов А. Горе от ума / А. Грибоедов ; [послесл. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 231 с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. - В кн. также : Недоросль/ Д. Фонвизин. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5840-9
387686
  Ромберг Йоханна Горе от ума / Ромберг Йоханна, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 48-57 : фото. – ISSN 1029-5828
387687
  Немирович-Данченко Горе от ума в постановке Московского Художественного театра / Немирович-Данченко. – Москва-Пб., 1923. – 267 с.
387688
  Грибоедов А.С. Горе от ума. Письма и записки / А.С. Грибоедов. – Баку, 1989. – 401с.
387689
   Горе проходит - песни остаются : Песни. Загадки. Пословицы. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 347 с. : илл. : Узбекское народное творчество
387690
  Пепа Вадим Горе тій чайці... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 17-19 : Фото
387691
  Кривонос В.Ш. Горе уму: "Горе от ума" в "Мертвых душах" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 59-65. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  В статье рассматривается интерпретация в "Мертвых душах" тематики и коллизий "Горя от ума". Специальное внимание уделяется трактовке темы ума в произведениях Н. В. Гоголя и А. С. Грибоедова и в этой связи сопоставлению образа Чичикова с образами ...
387692
   Горевалов Сергій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 104-105. – ISBN 978-966-439-754-1
387693
   Горевалов Сергій Іванович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 115. – ISBN 978-966-933-054-3
387694
  Алпатов М.А. Горели костры / М.А. Алпатов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 455 с. : портр.
387695
  Алпатов М.А. Горели костры : роман / М.А. Алпатов ; ил. В. Грызлов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 447 с. : ил.
387696
   Горели Стожары. – Москва, 1958. – 32 с.
387697
   Гореловые устройсва. – М, 1968. – 36с.
387698
  Жернаков Н.К. Горелый бор / Н.К. Жернаков. – Петрозаводск, 1974. – 494с.
387699
  Жернаков Н.К. Горелый Бор / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1970. – 271с.
387700
  Карманов Н.Д. Горелый угол / Н.Д. Карманов. – Ярославль, 1963. – 64с.
387701
  Реформатский А.Н. Горение / Сост. А.Н. Реформатский, прив.-доц. Моск. ун-та. – Москва : Т-во И.Д. Сытина, 1904. – 27 с. : ил. – (Педагогическое общество, состоящее при Императорском Московском университете. Труды Комиссии по устройству чтений для учащихся)
387702
  Скалбе А.А. Горение : стихи / А.А. Скалбе; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1960. – 96 с.
387703
  Муталиев Х.Б. Горение / Х.Б. Муталиев. – М., 1971. – 87с.
387704
  Семенов Ю.С. Горение / Ю.С. Семенов. – М., 1977. – 464с.
387705
  Кумагаи С. Горение / С. Кумагаи. – М., 1979. – 255с.
387706
  Семенов Ю.С. Горение / Ю.С. Семенов. – Москва
Кн. 2. – 1979. – 303с.
387707
  Семенов Ю.С. Горение / Ю.С. Семенов. – Москва
Кн. 1-2. – 1983. – 672 с.
387708
  Яковлев Г. Горение / Г. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1984
387709
   Горение. – Саранск, 1986. – 294с.
387710
  Яковлев Г.Н. Горение / Г.Н. Яковлев. – 2-е доп.изд. – Москва, 1987. – 207с.
387711
  Семенов Ю.С. Горение : роман-хроника / Ю.С. Семенов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 496 с.
387712
  Семенов Ю.С. Горение / Ю.С. Семенов. – М.
3-4. – 1988. – 491с.
387713
   Горение в потоке. – Казань
Вып. 2. – 1978
387714
   Горение в сверхзвуковом потоке. – Новосибирск, 1984. – 304с.
387715
   Горение в трубулентном потоке. – М, 1959. – 168с.
387716
  Орлов В.Н. Горение в энергетических и технологических установках / В.Н. Орлов. – Чебоксары, 1988. – 92с.
387717
   Горение гетерогенных и газовых систем. – Черноголовка, 1977. – 109с.
387718
   Горение гетерогенных и газовых систем. – Черноголовка, 1989. – 183с.
387719
   Горение двухфазных систем. – М, 1958. – 124с.
387720
   Горение и взрыв. – М, 1977. – 653с.
387721
   Горение и взрыв в космосе и на Земле : сб. статей. – Москва : Издательство АН СССР, 1980. – 155 с.
387722
  Соколик А.С. Горение и детонация в газах / А.С. Соколик. – Ленинград - Москва : ГТТИ, 1934. – 154 с.
387723
  Патри М. Горение и детонация взрывчатыхх веществ / М. Патри. – М.-Л., 1938. – 172с.
387724
  Сполдинг Д.Б. Горение и массообмен / Д.Б. Сполдинг. – М, 1985. – 237с.
387725
   Горение и электродинамические явления. – Чебоксары, 1990. – 119с.
387726
  Калинчак Валерий Владимирович Горение капель бинарных смесей в потоке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Калинчак Валерий Владимирович; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
387727
  Пещанская Л.Г. Горение капли жидкого топлива в потоке воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 053 / Пещанская Л.Г.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 28л.
387728
   Горение конденсированных и гетерогенных систем. – Черноголовка, 1980. – 140 с.
387729
   Горение конденсированных систем. – Черноголовка, 1977. – 133с.
387730
  Аверсон А.Э. Горение конденсированных систем : учеб. пособие / А.Э. Аверсон ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Учеб. пособие. – Чебоксары : Чувашский государственный университет, 1984. – 60 с. : ил. – Библиогр.: с. 59
387731
   Горение конденсированных систем. – Черноголовка, 1986. – 133с.
387732
   Горение конденсированных систем. – Черноголовка, 1989. – 178с.
387733
   Горение натурального твердого оплива. – Алма-Ата, 1968. – 411с.
387734
  Асеева Р.М. Горение полимеров / Р.М. Асеева, Г.Р. Заиков ; АН СССР, Ин-т химической физики. – Москва : Наука, 1981. – 280 с.
387735
  Зборщик М.П. Горение пород угольных месторождений и их тушение / М.П. Зборщик, В.В. Осокин. – Донецьк : ДонГТУ, 2000. – 180с. – ISBN 966-7559-23-8
387736
   Горение при пониженных давлениях и некотоорые вопросы стабилизации пламени в однофазных и двуфазных системах. – М, 1960. – 86с.
387737
  Резняков А.Б. Горение пылеугольного факела как полидисперсной системы. / А.Б. Резняков. – Алма-Ата, 1958. – 172с.
387738
   Горение углерода. – Москва-Л, 1949. – 408с.
387739
  Беляев А.Ф. Горение, детонация и работа взрыва конденсированных систем / А.Ф. Беляев ; АН СССР, Ин-т химической физики. – Москва : Наука, 1968. – 256 с. : 1 портр. – Библиогр.: с. 248-252
387740
  Льюис Б. Горение, пламя и взрывы в газах / Б. Льюис, Г. Эльбе. – Москва, 1948. – 447 с.
387741
  Льюис Б. Горение, пламя и взрывы в газах / Б. Льюис, Г. Эльбе. – М., 1968. – 592с.
387742
   Горенко Олена Павлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 105. – ISBN 978-966-439-754-1
387743
  Мащенко Л. Горенштейнові напівмаксимальні кільця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 41-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вивчено будову горенштейнових напівмаксимальних трикутних та (0, 1) кілець і їх сагайдаків.
387744
  Журавльов В.М. Горенштейнові напівмаксимальні кільця : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.06 / Журавльов В.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 14с. – Бібліогр.:с.11
387745
  Журавльов В.М. Горенштейнові напівмаксимальні кільця, сагайдаки яких містять не більше, ніж 7 вершин // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається повний опис горенштейнових напівмаксимальних порядків, сагайдаки яких складаються не більше, ніж із 7 вершин. We gives an explicate description of the Gorenstein semimaximal orders that quivers have of at most 7 vertices.
387746
  Журавльов Віктор Миколайович Горенштейнові напівмаксимальні порядки : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.06 / Журавльов Віктор Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 122л. – Бібліогр.:л.119-122
387747
  Броницька Н.А. Горенштейнові порядки ширини 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Побудовано дві злічені множини горенштейнових черепичних порядків А таких, що іпхА = w(A) = 2. Побудовано дві злічені множини горенштейнових черепичних порядків А таких, що іпхА = w(A) = 2.
387748
  Галапчук С.Г. Горенштейнові сагайдаки : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Галапчук С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 157л. – Бібліогр.: л.153-157
387749
  Галапчук С.Г. Горенштейнові сагайдаки : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат.наук: спец. 01.01.06 / Галапчук С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 9 назв
387750
  Фофана Секу Ламин Горенштейновы полумаксимальные порядки и квазифробениусовы кольца : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фофана Секу Ламин; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 78л. – Бібліогр.:л.75-78
387751
  Фофана Секу Ламин Горенштейновы полумаксимальные порядки и квазифробениусовы кольца : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Фофана Секу Ламин;. – Киев, 1991. – 9 с.
387752
  Савина М.Г. Горести и скитания: записки, 1854-1877 / М.Г. Савина. – Л.-М., 1961. – 142с.
387753
  Савина М.Г. Горести и скитания: записки, 1854-1877 / М.Г. Савина. – 2-е изд., доп. – Л., 1983. – 222с.
387754
  Чепижный А.К. Гореть не сгорая / А.К. Чепижный. – К, 1959. – 234 с.
387755
  Лордкипанидзе К.А. Горец вернулся в горы : повесть-очерк / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 226 с.
387756
  Макнамара К.Л. Горец. Горец ІІ / К.Л. Макнамара. – Москва : Эрика, 1994. – 464с. – (Бестселлеры Голливуда). – ISBN 5-85775-021-0
387757
   Горецький Людвиг Казимирович (1826-1885) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 115. – ISBN 978-966-933-054-3
387758
   Горецький Людвіг Казимирович (1826-1886) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 105. – ISBN 978-966-439-754-1
387759
  Лапса Я. Горечь : роман. рассказы / Я. Лапса; пер. с лат. Р.Золотовой. – Москва : Советский писатель, 1988. – 378 с.
387760
  Жуков Борис Горечь сладких побед : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 176-181 : Іл.
387761
  Петров В.Н. Горечь таежных ягод / В.Н. Петров. – М., 1971. – 96с.
387762
  Петров В.Н. Горечь таежных ягод / В.Н. Петров. – М., 1972. – 303с.
387763
  Матусовский М.Л. Горечь: Кн. стихотворений. / М.Л. Матусовский. – М., 1992. – 190с.
387764
  Асенов М. Горещи пътеки : спомени / М. Асенов. – София : Военно издательство, 1982. – 228 с.
387765
   Горєв Леонід Миколаєвич. – Київ : Наукова думка, 1999. – 1с.
387766
   Горєв Леонід Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 29-30
387767
   Горєв Леонід Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 52-53 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
387768
   Горєв Леонід Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 55-56. – ISBN 978-966-439-961-3
387769
   Горєв Леонід Миколайович (1939-1999) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 29-30. – ISBN 966-95774-3-5
387770
   Горєв Леонід Миколайович (1939-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 105-106. – ISBN 978-966-439-754-1
387771
   Горєв Леонід Миколайович (1939-1999) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 115-116. – ISBN 978-966-933-054-3
387772
   Горжусь тобой. – Ажербайджан, 1970. – 307с.
387773
  Черненко В.А. Горжусь тобой / В.А. Черненко. – Пермь, 1988. – 238с.
387774
   Горжусь тобой, Родина!. – Симферополь, 1977. – 175с.
387775
  Бухникашвили Г. Гори : исторический очерк / Г. Бухникашвили. – Тбилиси : Изд. "Заря Востока" ; [Тип. им. Мясникова], 1947. – 179 с.
387776
  Сумбадзе Л.З. Гори : Очерк архитектуры / Л.З. Сумбадзе. – Москва, 1960. – 70 с.
387777
   Гори від Club Med - також і влітку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 16-17 : фото. – ISSN 1998-8044
387778
  Самчук У. Гори говорять : [роман] / Улас Самчук ; [упорядкув. та передм. Г. Александрової]. – Київ : Персонал, 2008. – 245, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 2). – ISBN 978-966-608-775-4
387779
  Самчук У.О. Гори говорять! : роман : у 2 ч. / Улас Самчук. – Ужгород : Гражда ; Карпати, 1996. – 270 с. – ISBN 966-7112-00-4
387780
   Гори Гуцульщини : путівник, який об"єднує. – Краків : Вєрхи : Центральний осоредок гірського туризму, 2006. – 224 с. : іл., 3 арк. іл. + 1 туристична карта "Горгани" (центрально-східна частина). – ISBN 83-89819-46-5
387781
  Галан Я.О. Гори димлять : Повість / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 236с.
387782
  Галан Я.О. Гори димлять : Повість / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1959. – 156с.
387783
  Гетьман В.І. Гори з кременя // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 121-125. – ISBN 978-966-182-397-5
387784
  Качкан В.А. Гори і доли / В.А. Качкан. – Ужгород, 1983. – 245с.
387785
  Крижанівський С.А. Гори і долини / С.А. Крижанівський. – Київ, 1946. – 128 с.
387786
  Цибульський П.Д. Гори і люди : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 160 с.
387787
  Ловецький П.Ф. Гори кличуть у гості / П.Ф. Ловецький. – Київ, 1972. – 104 с.
387788
  Гайсултанов У.Е. Гори люблять відважних / У.Е. Гайсултанов. – К., 1977. – 123с.
387789
  Горак Й. Гори мовчать / Й. Горак. – Ужгород, 1974. – 207с.
387790
  Женецький С. Гори мстяться. Оповідання / С. Женецький. – Київ : Смолоскип, 1999. – 104с.
387791
  Гончар О.Т. Гори співають : Оповідання: Для середн. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1985. – 208с.
387792
  Нечаєв А.П. Гори та їх життя / А.П. Нечаєв. – Одеса, 1925. – 47с.
387793
  Смирнов Д.А. Гори ясно / Д.А. Смирнов. – Москва, 1974. – 253с.
387794
   Гори, гори ясно : сборник пьес для художественной самодеятельности. – Иваново : Ивановское книжное издательство, 1960. – 136 с.
387795
  Кривоносов А.Ф. Гори, гори ясно : повести / А.Ф. Кривоносов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 408с.
387796
  Кривоносов А.Ф. Гори, гори ясно / А.Ф. Кривоносов. – М., 1981. – 568с.
387797
  Симуков А.Д. Гори, гори ясно! / А.Д. Симуков. – Москва, 1991. – 458с.
387798
  Плющев В.А. Гори, гори, моя звезда... / В.А. Плющев. – М., 1986. – 351с.
387799
  Пестушко Валерий Гори, гори, моя... свеча : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 55-57 : Іл.
387800
  Завьялов Н.К. Гори, звезда моя... / Н.К. Завьялов. – Алма-Ата, 1980. – 27с.
387801
  Коноплин Н.Т. Гори, зорька! Рассказы. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1955. – 148с.
387802
   Гори, моя звезда!. – Новосибирск, 1972. – 183с.
387803
  Нурдгрен А. Гори, огонь / Айли Нурдгрен // Рассказы и зарисовки / Э. Диктониус. – Москва : Прогресс, 1979. – С. 85-244. – (Библиотека финской литературы)
387804
  Карр Д.Д. Гори, огонь! ; Демон отлива : Романы. Пер. с англ. / Д.Д. Карр. – Киев : Аконіт, 1994. – 496с.
387805
   Гори, письмо любви... : Лирика русских поэтов. – Иркутск : Иркут. изд-во, 1988. – 575 с. – ISBN 5-7424-0003-0
387806
  Гмырев А.М. Гори,мое сердце / А.М. Гмырев. – К, 1957. – 214с.
387807
  Мигулин А.А. Горидзонтальное и вертикальное перемещение почвенных и подвочвенных горизонтов млекопитающими Украины / А.А. Мигулин. – Х, 1946. – 285с.
387808
  Паль Р.В. Горизонаты / Р.В. Паль. – Уфа, 1966. – 72с.
387809
   Горизонт-1. – М, 1978. – 245с.
387810
  Вятютнев М.Н. Горизонт-1 / М.Н. Вятютнев. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 199с.
387811
  Вятютнев М.Н. Горизонт-1 / М.Н. Вятютнев, М.В. Игнатьева. – 3-е изд. – Москва, 1981. – 103с.
387812
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2 / М.Н. Вятютнев. – Москва, 1988. – 260с.
387813
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2 : русско-дари помощник-переводчик / М.Н. Вятютнев. – Москва, 1989. – 104с.
387814
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2 :русско-кхмерский помощник-переводчик / М.Н. Вятютнев. – Москва, 1989. – 190с.
387815
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2 :русско-лаосский помощник-переводчик / М.Н. Вятютнев. – Москва, 1989. – с.
387816
  Вятютнев М.Н. Горизонт-2: Учебник русского языка / М.Н. Вятютнев, Н.И. Смирнова, А.Ф. Черниченко. – Изд 6-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 200с.
387817
   Горизонт - 1977. – Одеса, 1977
387818
   Горизонт - 1978. – Одеса, 1978
387819
   Горизонт - 1979. – Одеса, 1979
387820
   Горизонт - 1980. – Одеса, 1980
387821
   Горизонт - 1981. – Одеса, 1981
387822
   Горизонт - 1982. – Одеса, 1982
387823
   Горизонт - 1983. – Одеса
1983. – 1983
387824
  Троянкер Р. Горизонт : поезії / Р. Троянкер. – Харків, 1930. – 56 с.
387825
  Столяров В.П. Горизонт / В.П. Столяров. – Куйбышев, 1963. – 148с.
387826
  Баранов Е. Горизонт / Е. Баранов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1968. – 72 с.
387827
  Ахмат С. Горизонт : роман / С. Ахмат; Ахмад С. ; авторизован пер. с узбекского Н. Владимировой. – Москва : Советский писатель, 1968. – 256 с.
387828
  Саид А. Горизонт / А. Саид. – Москва
Кн.1. – 1968. – 256 с.
387829
  Хащеватський М. Горизонт / М. Хащеватський, Ш. Гольденберг. – Київ, 1972. – 119 с.
387830
  Саид А. Горизонт / Ахмад Саид ;. – Москва, 1974. – 448 с.
387831
   Горизонт : стихи молодых поэтов Кубани. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1974. – 192 с.
387832
   Горизонт. – Ижевск, 1980. – 203 с.
387833
   Горизонт. – Ижевск, 1982. – 209 с.
387834
  Саид А. Горизонт / Ахмад Саид ;. – Москва, 1986. – 540 с.
387835
   Горизонт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 720. – ISBN 966-316-069-1
387836
   Горизонт 2020: доля українських проектів для малого і середнього бізнесу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  "Українські проекти вже отримали близько 2 млн євро великих грантів для реалізації бізнес-стартапів у межах програми ЄС Горизонт 2020 - наразі це найбільша сума серед країн Східного партнерства, асоційованих у програму".
387837
  Ванденко О. Горизонт літературного сподівання в художній біографії Ф. Еберсбаха "Кароліна" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 288-294
387838
  Ботков В.В. Горизонт открывается в пути : повесть : для детей / В.В. Ботков ; ил. В. Чеботарев. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1965. – 164 с. : ил.
387839
  Кугультинов Д.Н. Горизонт событий / Д.Н. Кугультинов. – Москва : Современник, 1987. – 351 с.
387840
  Смоляк Б. Горизонт срібної ворини // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 97-101. – ISSN 0130-1608
387841
  Глинка М.С. Горизонт чист / М.С. Глинка. – М, 1979. – 319с.
387842
  Чернухин И.А. Горизонт. / И.А. Чернухин. – Воронеж, 1965. – 59с.
387843
  Наконечний О. Горизонт. Європа. Чи буде продовження для українських учених? // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 березня (№ 25). – С. 8


  "Інтеграція української науки в Європейський дослідницький простір була, починаючи з 2014 р., гаслом усіх без винятку українських урядів. Дещо в цьому напрямi було таки реально зроблено: в 2015 р. Україна приєдналася як асоційований учасник (на ...
387844
  Светлов М.А. Горизонт. Новая книга. / М.А. Светлов. – Москва, 1959. – 200с.
387845
  Эльяшевич А.П. Горизонтали и вертикали / А.П. Эльяшевич. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 367 с.
387846
  Мудрак О. Горизонтальна зебра : [поезії] / Олеся Мудрак ; [редактор Юрій Ковалів]. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 40, [2] с. – (Поетичний діалог : день, якого не існує)
387847
  Паржницький В.В. Горизонтальна професійна кар"єра кваліфікованого робітника / В.В. Паржницький, О.О. Савенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 67-73. – (Серія: Державне управління ; № 3 (19)). – ISSN 2617-0515
387848
  Черкашин С.В. Горизонтальна стратифікація як запорука конкурентоздатності німецьких університетів // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 50. – С. 86-99. – ISSN 2312-1548
387849
  Каганяк Ю.Й. Горизонтальна структура букових насаджень Закарпаття / Ю.Й. Каганяк, Н.В. Регуш // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 135-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1991-606X
387850
  Тот Т.А. Горизонтальная профилировка лицевого скелета древнего и современного населения (в связи с проблемой происхождения венгерского народа) : Автореф. дис. ... наук / Тот Т.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Биол.-почв. фак. – Москва, 1958. – 12 с.
387851
  Проскуряков М.А. Горизонтальная структура горных темнохвойных лесов / М.А. Проскуряков. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 215с.
387852
  Озмидов Р.В. Горизонтальная турбулентность и турбулентный обмен в океане / Р.В. Озмидов. – М., 1968. – 195с.
387853
  Бхіндер Н.В. Горизонтальне навчання як організаційно-педагогічна інновація в процесі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 201-205. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
387854
  Аднан Алі Горизонтальне розпаралелювання реляційних операторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 127-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі пропонується метод розпаралелювання запитів на основі розбиття вхідних даних окремого оператора або запита. Наведено алгоритм розпаралелювання оператора транзитивного замкнення - спеціального класу рекурсивних запитів до реляційних баз даних.
387855
  Костенюк Л. Горизонтальні переформування русла ріки Прут на відрізку с. Татарів - смт. Делятин / Л. Костенюк, В. Косован // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 109-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
387856
  Худенко О. Горизонтальні узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 113-118. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням змісту та особливостей горизонтальних узгоджених дій щодо прав інтелектуальної власності в контексті можливих форм їх вчинення. Статья посвящена вопросам содержания и особенностей горизонтальных согласованных действий ...
387857
  Заікін О. Горизонтально інтегровані транснаціональні корпорації з позиції теорії власних активів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 270-274. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
387858
  Данилов Д. Горизонтальное положение : проза : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 9-89. – ISSN 0130-7673
387859
  Корякин А.Г. Горизонтальные дрейфы неоднородностей ионосферы и их связь с вариациями геоэлектромагнитного поля : Автореф... канд физ. мат.наук: / Корякин А. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
387860
  Дробжев В.И. Горизонтальные, вертикальные дрейфы и параметры мелкомасштабных неоднородностей ионизации F-области ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дробжев В.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
387861
   Горизонтальный дренаж орошаемых земель. – Москва : Колос, 1979. – 256 с.
387862
  Глинка М.С. Горизонтальный пейзаж / М.С. Глинка. – Л, 1983. – 248с.
387863
  Глинка М.С. Горизонтальный пейзаж / М.С. Глинка. – Л, 1986. – 592с.
387864
  Глинка М.С. Горизонтальный пейзаж. Конец лета / М.С. Глинка. – Л, 1989. – 492с.
387865
   Горизонтальный солнечный телескоп Астрономической обсерватории Киевского университета / Е.В. Курочка, Л.Н. Курочка, В.Г. Лозицкий, Н.И. Лозицкая, В.А. Остапенко, П.Н. Полупан, П.Р. Романчук, В.М. Россада // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 48-56. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Описан модернизированный вариант горизонтального солнечного телескопа с эшельным спектрографом и магнитографом полного вектора Астрономической обсерватории Киевского университета. Приведены результаты исследования инструментального контура спектрографа ...
387866
  Зайвий О.Ф. Горизонти : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 94 с.
387867
   Горизонти "Горизонту" для українських дослідників // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 21/22). – С. 2
387868
  Гуменюк Б.І. Горизонти "третього світу". : Країни, що розвиваються і глобальні проблеми сучасності / Б.І. Гуменюк. – Київ : Політвидав України, 1990. – 187с.
387869
  Тризна О.А. Горизонти Балаклії / О.А. Тризна. – Х., 1967. – 128с.
387870
  Мащенко І.Г. Горизонти всесвітнього телебачення. / І.Г. Мащенко. – К., 1991. – 47с.
387871
  Горенко О.П. Горизонти деконструкції імені у романі Дж. Гарднера "Грендель" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 174-180


  Стаття присвячена механізму деконструкції двох прецедентних імен – Грендель та Беовульф. У рамках авторської семіотичної моделі розглядається нова система комунікативної взаємодії між джерельним текстом і рецепціями постмодерної свідомості. Статья ...
387872
  Гук О. Горизонти есеїстичного мислення у творчості Оксани Забужко // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 104-116. – ISSN 2312-6809
387873
  Вежель Л.М. Горизонти журналів "Нива" та "Божі сліди" під орудою Гавриїла Костельника // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 85-94
387874
  Білий Олег Горизонти кризи та економічні стратегії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 : Велика криза. – С.33-37. – ISSN 0235-7941
387875
  Галата С. Горизонти науки і лідери цитування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 листопада (№ 46). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  В рамках церемонії нагородження "Лідер науки України 2019. Web of Science Award" кращі українські вчені та наукові установи отримали нагороди. Лідером з кількості цитованих документів став КНУ імені Тараса Шевченка.
387876
  Остролуцька Л. Горизонти наукових досліджень - через "Горизонт 2020" // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 1, 2


  Перше засідання Координаційного центру з питань виконання Рамкової програми ЄС з наукових досліджень та інновацій: підсумки, проблеми, перспективи.
387877
   Горизонти освіти = Горизонты образования : науково-методичний журнал. – Севастополь : Рібест
№ 3 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
387878
   Горизонти освіти = Горизонты образования : психологія, педагогіка : науково-методичний журнал. – Севастополь : Рібест
№ 1 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
387879
  Захаренко В.В. Горизонти подій академіка Литвиненка (до 80-річчя академіка НАН України Л.М. Литвиненка) / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 117-120. – ISSN 1027-3239
387880
  Максименко С.Д. Горизонти психологічної науки XXI століття // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2019. – № 1 (102). – С. 44-54. – ISSN 2304-0629
387881
  Куриленко Р. Горизонти ринку праці // Київський університет. – Київ, 2022. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "В екстремальних умовах, спричинених черговою терористичною атакою росії, пройшла щорічна онлайн-зустріч Ради роботодавців КНУ імені Тараса Шевченка. До складу Ради роботодавців Університету входять 18 підприємств зі сфер консалтингу, виробництва, ...
387882
   Горизонти розширюються // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/2). – С. 4


  Кількість проектів за участі українських науковців, що отримали фінансування в програмі "Горизонт 2020", зросла більш як на чверть, а кількість проектів, які координуються українськими організаціями - майже вдвічі.
387883
  Куценко В. Горизонти сталого економічного розвитку через призму соціальної сфери // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 30-45. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Здійснено моніторинг економічного і соціального розвитку України за показниками сталого розвитку.
387884
  Козачок Я.В. Горизонти українотворення в публіцистиці М.І. Костомарова : Микола Костомаров у контексті сучасності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я.В. Козачок, В.В. Чекалюк ; М-во освіти освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2013. – 334, [2] с. : портр., іл. – На тит. арк. також: 80 - НАУ. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-598-818-2
387885
  Бальоха К. Горизонти Шевченкового Всесвіту (Український гуманітарний ліцей і сучасне шевченкознавство) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 213-220


  У статті розглядаються основні результати наукового інтегрованого дослідження феномену Т. Шевченка науковцями, учителями та учнями Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Увагу зосереджено на ...
387886
  Чепелєв В.І. Горизонти школи майбутнього / В.І. Чепелєв. – Київ : Знання, 1977. – 48 с.
387887
  Іванова-Георгієвська Горизонтна методика Гуссерля і онтологія сліду // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 58-63
387888
  Козлов В. Горизонту навстречу. Ученых России и Европы ждут приключения. / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 20


  Символическим разрезанием атласной красной ленты был дан торжественный старт Году науки Россия - ЕС 25 ноября. Уникальность момента подчеркивал тот факт, что для этого в страну впервые с официальным визитом прибыла член Европейской комиссии, ...
387889
  Даен Л.А. Горизонты / Л.А. Даен. – К, 1950. – 87с.
387890
  Гордиенко Ю.П. Горизонты / Ю.П. Гордиенко. – М, 1958. – 152с.
387891
   Горизонты. – Калининград, 1964. – 64с.
387892
  Вассерман Л.Ш. Горизонты : стихи / Л.Ш. Вассерман; пер. с евр. – Хабаровск, 1968. – 22 с.
387893
   Горизонты. – М, 1977. – 160 с.
387894
  Гуро И.Р. Горизонты : Повесть о Станиславе Косиоре / И.Р. Гуро, А. Андреев. – Москва : Политиздат, 1977. – 407с. – (Пламенные революционеры)
387895
   Горизонты. – Воронеж, 1978. – 176с.
387896
   Горизонты. – М, 1979. – 128с.
387897
  Гуро И.Р. Горизонты / И.Р. Гуро, А. Андреев. – М., 1979. – 407с.
387898
  Шайнер Д. Горизонты / Д. Шайнер. – Москва, 1979. – 223с.
387899
  Филев А.А. Горизонты / А.А. Филев. – Киров, 1981. – 309 с.
387900
  Трифонов Г.А. Горизонты / Г.А. Трифонов. – М, 1985. – 96с.
387901
  Рыбалко С. Горизонты "Черноморской инициативы" // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 5. – С.25-27. – ISSN 0321-5075
387902
  Адамович А.М. Горизонты белорусской прозы : лит.-крит. очерки / А. Адамович ; АН БССР, Ин-т лит. – Москва : Советский писатель, 1974. – 318 с. : 1 л. портр.
387903
  Инюшин В.М. Горизонты бионики. / В.М. Инюшин. – Алма-Ата, 1970. – 79с.
387904
   Горизонты биохимии. – Москва : Мир, 1964. – 456 с.
387905
  Приходько В.А. Горизонты В.М.Мухиной-Петринской / В.А. Приходько. – Саратов, 1989. – 213с.
387906
  Дубинин Н.П. Горизонты генетики : пособие для учителей / Н.П. Дубинин. – Москва : Просвещение, 1970. – 560 с.
387907
  Марков Г.М. Горизонты жизни и труд писателя / Г.М. Марков. – М, 1978. – 546с.
387908
  Фридолин В.Ю. Горизонты зоогеографии Иберийского полуострова / В.Ю. Фридолин // Зоология. [Компакт - 252336]. – С. 563-584


  На [с. 1] дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу на память об одном моем большом уважении, И они живы. No pasaran! Ваш В. Фридоман 29.VIII.37
387909
  Сыченкова Е. Горизонты и преграды Баренцева сотрудничества // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 22-29
387910
  Хрипко В.В. Горизонты интенсификации и инновационности в вузе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 34-37. – ISSN 0321-0383


  Из обихода вузов и органов управления высшей школы практически исчезли две важнейшие категории - «обучение» и «интенсификация обучения». Автор анализирует причины этого явления. In high schools are practically no longer in use such two most important ...
387911
  Бершадский Р.Ю. Горизонты истории : [для старш. возраста] / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Детгиз, 1959. – 206 с. : ил.
387912
  Турсунов А. Горизонты космологического знания / А. Турсунов. – Москва, 1969. – 48с.
387913
   Горизонты мужества. – Донецк, 1971. – 357с.
387914
   Горизонты науки и техники. – М, 1969. – 354с.
387915
  Марчук Г.И. Горизонты научного поиска. / Г.И. Марчук. – М, 1987. – 221с.
387916
   Горизонты Нечерноземья. – М, 1977. – 255с.
387917
  Толпыго М.Ф. Горизонты нового / М.Ф. Толпыго. – М., 1967. – 79с.
387918
  Марченко И.П. Горизонты обновления и развития института магистратуры // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 12. – С. 5-11. – ISSN 1609-4646


  В статье затрагиваются актуальные вопросы теории и практики совершенствования практики подготовки магистров, призванной обеспечивать второй, завершающий уровень двухуровневой системы высшего профессионального образования в современной России, говорится ...
387919
  Гладкий Ю.Н. Горизонты ойкумены / Ю.Н. Гладкий, Ал. Григорьев, В. Ягья. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 271 с. – (Разум познает мир)
387920
  Ботков В.В. Горизонты открываются в пути : [для сред. и ст. шк. возраста] / Валерий Ботков. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1984. – 309 с. : портр.
387921
  Далада Н.Ф. Горизонты подвига / Н.Ф. Далада. – М. : Современник, 1984. – 253 с.
387922
  Крицкий А.Н. Горизонты поиска / А.Н. Крицкий. – К, 1990. – 96с.
387923
  Бибиков В.Я. Горизонты порошковой металлургии / В.Я. Бибиков. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 121, [5] с. – (Мир занимательной науки)
387924
  Огнев В.Ф. Горизонты поэзии / В.Ф. Огнев. – Москва
Т. 1. – 1982. – 559 с.
387925
  Огнев В.Ф. Горизонты поэзии / В.Ф. Огнев. – Москва
2. – 1982. – 535с.
387926
  Субботин А.С. Горизонты поэзии / А.С. Субботин. – Свердловск, 1984. – 255с.
387927
   Горизонты престройки. – Куйбышев, 1988. – 118с.
387928
   Горизонты публицистики : опыт и проблемы. – Москва, 1981. – 231 с.
387929
  Алегрия Ф. Горизонты реализма. : чилийская литература XX в. : перевод с испанского / Алегрия Ф. – Москва : Прогресс, 1974. – 303 с.
387930
  Пархоменко М.Н. Горизонты реализма: о традициях и новаторстве советской литературы / М.Н. Пархоменко. – Москва : Советский писатель, 1982. – 464 с.
387931
  Андрусов Н.И. Горизонты с spaniodom barbotii stuck в Крыму и на Кавказе. – Санкт-Петербург : Тип.В.Демакова, 1887. – 20с. – Кн.нап:.рос.мов.стар.орф.Отд.оттиск зи Геологич.каб.С.-Петербург.Ун-та
387932
  Гусев В.И. Горизонты свободы : Повесть о Симоне Боливаре / В.И. Гусев. – Москва : Политиздат, 1972. – 383с. – (Пламенные революционеры)
387933
  Гусев В.И. Горизонты свободы / В.И. Гусев. – 2-е изд. – М, 1980. – 358с.
387934
  Зарайский И.А. Горизонты сердца / И.А. Зарайский. – Душанбе, 1966. – 96с.
387935
  Цесарич Д. Горизонты сердца. / Д. Цесарич. – М, 1986. – 199с.
387936
   Горизонты сибирской науки. – Новосибирск, 1979. – 127с.
387937
  Бялковская В.С. Горизонты столичной индустрии / В.С. Бялковская, Р.Г. Маниловский, В.Н. Лексин. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 109 с.
387938
  Ахмадуллин А.Г. Горизонты татарской драмы : лит.-критич. ст. / Ахмадуллин А.Г. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1983. – 216 с., [1] л. ил.
387939
   Горизонты творчества. – Л, 1979. – 231с.
387940
  Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа / М.Б. Храпченко. – М, 1982. – 334с.
387941
  Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа / М.Б. Храпченко. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 439 с.
387942
  Косолапов В.В. Горизонты ХХ века / В.В. Косолапов. – М., 1973. – 223с.
387943
   Горизонты экологического знания (социально-философские проблемы). – Москва : Наука, 1986. – 203 с.
387944
  Васильев Ю.Б. Горизонты электрохимии / Ю.Б. Васильев, А.Г. Пшеничников. – Москва : Знание, 1965. – 45 с.
387945
  Ланге П.В. Горизонты Южного моря : История морских открытий в Океании / П.В. Ланге. – Москва : Прогресс, 1987. – 286с.
387946
  Лордкипанидзе К.А. Горийская повесть : повесть / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. Б.Корнеева. – Тбилиси : Заря Востока, 1941. – 30 с.
387947
  Лордкипанидзе К.А. Горийская повесть : повесть / К.А. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1952. – 344 с.
387948
  Лордкипанидзе К.А. Горийская повесть : повесть / К.А. Лордкипанидзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 149 с.
387949
  Хуцишвили Я. Горийский уезд в период революции 1905-1907 гг / Я. Хуцишвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1950. – 164с. + 1 карта
387950
  Фосси Д. Гориллы в тумане / Д. Фосси; Ред. пред. Н.Н. Дроздова. – Москва : Прогресс, 1990. – 283с.
387951
  Стоєцький Валентин Горимо, братці, горимо! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 28
387952
  Лупій О.В. Горинь : повість / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1960. – 151 с.
387953
  Романюк В.С. Горинь : поезії / В.С. Романюк. – Київ, 1991. – 187 с.
387954
  Прокофьев А.А. Горислава / А.А. Прокофьев. – Москва, 1963. – 208с.
387955
  Тарасова М.Б. Гориславль : повесть и рассказы / М.Б. Тарасова. – Москва : Советский писатель, 1983. – 256с.
387956
  Дажин Д.П. Горит костер солдатского привала / Д.П. Дажин. – М., 1963. – 63с.
387957
  Коллинз Л. Горит ли Париж? / Л. Коллинз, Д. Лапьер. – М., 1991. – 293с.
387958
  Гамзатов Р.Г. Горит мое сердце : стихи / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Детгиз, 1958. – 158 с.
387959
  Ершов Т Л. Горит окно / Т Л. Ершов. – Барнаул, 1981. – 47 с.
387960
  Дмитриева В.И. Горит Россия / В.И. Дмитриева. – Москва-Л., 1930. – 45с.
387961
  Стерликов А.Е. Горит свеча в палатке / А.Е. Стерликов. – Л, 1988. – 317с.
387962
  Пахомова Горит Цветаевский костер : Библиотека Серебряного века в Елабуге / Пахомова, // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 16 (154). – С. 2-6. – ISSN 1727-4893
387963
  Проць Любов Горить зоря : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 1/783/. – С. 8-11. – ISSN 0868-4790
387964
  Дубинець І. Горить Медвин : (іст.-мемуар. нарис) / Іван Дубинець. – Нью Йорк : Добрус, 1952. – 29, [2] c.
387965
  Дмитришин Л.Ю. Горить моє серце = My heart is on fire : поезії / Любов Дмитришин. – Ню Йорк ; Ужгород : Українська Книжка : Патент, 2006. – 127, [1] с. : іл. – Дод. тит. арк. англ. мовою. - У змісті розд.: Думка лине в рідний край ; Лелію пісню про Україну ; Заколядуймо ; Великодні дзвони ; Присвяти. – ISBN 966-8760-20-4
387966
  Малик В.К. Горить свіча : роман / В.К. Малик. – Київ : Український письменник, 1992. – 430 с.
387967
  Малик В.К. Горить свіча : роман / Володимир Малик ; [худож.-оформл. Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2012. – 442, [4] с. – Сер. засн. у 2010 г. - На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5891-1
387968
  Овчар П.П. Горить свіча вселенської печалі : поезії / Петро Овчар. – Київ : Соляріс, 1997. – 152, [1] с. : портр., іл. – ISBN 5-9432-1721-8


  У пр. № 4494BR напис: М.К. Наєнку на щастя, на добро, на довголіття! П. Овчар 12.05.97 р.
387969
  Землянин В. Горить свіча Малика // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 12
387970
  Чупринка Гриць Горить у золоті степ : поезії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 13-20. – ISSN 0208-0710
387971
  Гайворон І. Горить яса : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4/5. – С. 152-158. – ISSN 0208-0710
387972
  Сергійчук В. Горить, як зоря, його заповіт // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 175-178. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 310-річчя від дня смерті Івана Мазепи.
387973
  Фирсов В.И. Горицвет / В.И. Фирсов. – М, 1965. – 118с.
387974
  Бондаренко В.Н. Горицвет : сказки : [для сред. и старш. возраста] / В.Н. Бондаренко, В.Н. Бондаренко ; ил.: В.Г. Клюжев. – Куйбышев : Книжное издательство, 1968. – 304 с. : ил.
387975
  Гарипов Р. Горицвет / Р. Гарипов. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
387976
   Горицвет. – Ростов -на-Дону, 1971. – 310с.
387977
  Дроздовская В.В. Горицвет / В.В. Дроздовская. – Москва, 1979. – 79 с.
387978
  Сляднева В.И. Горицвет / В.И. Сляднева. – Ставрополь, 1980. – 96с.
387979
  Потемкина В.А. Горицвет : Стихи / В.А. Потемкина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
387980
  Фейерабенд Е.В. Горицвет : стихи / Е.В. Фейерабенд. – Москва : Современник, 1982. – 79 с.
387981
  Боровикова Р.А. Горицвет : стихи / Раиса Боровикова ; авториз. пер. с белорус. П.Кошеля. – Москва : Советский писатель, 1982. – 80 с.
387982
  Хоменко І.Є. Горицвіт : поезії / І.Є. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 90 с.
387983
  Голота Л.В. Горицвіт : лірика / Л.В. Голота. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 62 с.
387984
  Сагайдак Г.І. Горицвіт із попелу : Історичний роман у новелах / Григорій Сагайдак. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 224с. – ISBN 966-7018-20-2
387985
  Сагайдак Г.І. Горицвіт із попелу : іст. роман у новелах / Григорій Сагайдак. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги. – ISBN 966-7601-67-6
Ч. 2. – 2005. – 334, [2] с. : портр.
387986
  Пуришев И.Б. Горицы в Переславе-Залесском / И.Б. Пуришев. – Москва : Сов. Россия, 1978. – 40 с.
387987
  Пуришев И.Б. Горицы в Переславе-Залесском / И.Б. Пуришев. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 237 с.
387988
  Бухнікашвілі Г. Горі : історичний нарис / Г. Бухнікашвілі. – Харків : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 92 с.
387989
   Горідько Микола Якович (1938-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 116. – ISBN 978-966-933-054-3
387990
   Горілка / літературне опрацювання Василя Туркевича // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 158-159. – ISSN 0869-3587
387991
  Володіна Ю. Горілчана "війна" між "Smirnoff "і " СмирновЪ" // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 2. – С.33-36. – ISSN 1726-3077
387992
  Тихоненко Д.Г. Горін Микола Олександрович професор кафедри грунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 193-194 : фото. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
387993
  Грінчак В.Я. Горіння : поезії / В.Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1964. – 143 с.
387994
  Семенов Ю.С. Горіння : роман-хроніка / Юліан Семенов; Авториз. переклад з рос. Н. Орлової. – Київ : Дніпро, 1977. – 496с.
387995
  Тарновський М. Горіння / М. Тарновський. – Львів, 1983. – 109с.
387996
  Семенов Ю.С. Горіння : роман-хроніка/ пер. з рос. / Ю.С. Семенов. – Київ : Радянська школа
Кн. 1, 2. – 1987. – 623с.
387997
  Яковлєв Г.М. Горіння / Г.М. Яковлєв. – К, 1988. – 188с.
387998
  Опарін А.С. Горіння гібридних сумішей : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.17 / Опарін Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
387999
  Семенов Ю.С. Горіння. / Ю.С. Семенов. – Київ
2. – 1981. – 370с.
388000
  Семенов Ю.С. Горіння. : роман-хроника / Ю.С. Семенов. – Київ : Радянська школа
3,4. – 1991. – 540с.
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,