Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
390001
  Критська В. "Граматичний словник української літературної мови. Словозміна" в теорії та практиці сучасного мовознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 3-19. – ISSN 1682-3540


  У статті запропоновано можливі шляхи використання матеріалів "Граматичного словника укр. літ. мови. Словозміна" для розв"язання сучасних теоретичних і прикладних завдань укр. мовознавства.
390002
  Статєєва Валентина "Граматка" Пантелеймона Куліша / Статєєва Валентина, Шаркань Василь // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  Буквар - основа основ. Це перший путівник, який відкриває дитині дорогу в світ Знань. Мабуть, ні в кого не викликає сумнівів, що буквар - одна з книжок, від яких значною мірою залежить ставлення людини до навчання, її успіхи не лише в науці, але й ...
390003
  Галас В.Б. "Грамматика руського языка" І. Гарайди і проблема етнічного самоствердження закарпатських українців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 148-157
390004
  Осипчук И. "Грамота гетмана Скоропадского о возможном союзе с Россией окончатильно поставила крест на его власти" // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 13-19 декабря (№ 49). – С. 7


  Ровно 100 лет назад была восстановлена Украинская Народная Республика во главе с Директорией. Вскоре после этого лидером страны стал Симон Петлюра.
390005
  Бучинський Б. "Грамота Місаіла" і "грамота Ніфонта" : критична студія Богдана Бучинського. – [Київ] : [Друк. 2-ої артілі], 1914. – 5-44 с. – Окр. відбиток з: Записки Українського Наукового. Товариства в Києві. Київ, 1914, т. 13, с. 5-44
390006
  Русакова М. "Грамота" Андрія Боголюбського кінця XVI століття: перспективи дослідження тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-50. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено перспективи дослідження тексту сфальсифікованої "грамоти" Андрія Боголюбського кінця XVI ст.
390007
   "Грамотно писати українською – це модно" // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У День української писемності та мови в КНУ імені Тараса Шевченка шанувальників рідного слова писали радіодиктант.
390008
  Кравець Я. "Грандіозна битва в жіночому серці" (О. де Бальзак) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 284-288. – ISSN 0320-8370


  Психологічний роман "Принцеса Клевська" (1678). Дія роману відбувається в 1558-1559 роках при дворі короля Франциска II. Роман чудово відтворює дух епохи, опис подій відповідає документам. Всі дійові особи, крім головної героїні, історичні особи.
390009
  Матвієнко А.М. Граматична аналогія та споріднені їй явища у відмінюванні іменників української мови : Дис... кандфілол.наук: / Матвієнко А.М.; Ін-т мовознавства. – К., 1958. – 237л. – Бібліогр.:л.1-ХУ
390010
  Ісіченко А.П. Граматична біфункціональність як засіб організації текстових єдностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 57-65.
390011
  Городенська Катерина Григорівна Граматична неоднорідність сполучників в українській літературній мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано типові й нетипові (синкретичні) вияви сполучниками української літературної мови їхньої формально-синтаксичної функції, з"ясовано причини нівеляції семантико-синтаксичного навантаження підрядних і сурядних сполучників, ...
390012
  Герета Н. Граматична та психолінгвістичні особливості чужого мовлення (на матеріалі творів Остапа Вишні) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 160-164.
390013
  Литвиненко Ніна Павлівна. Граматичне вираження імперативної семантики в медичному дискурсі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано функціонально співвідносні ряди спонукальних конструкцій як засіб граматичного вираження імперативної семантики в медичному дискурсі. Аналіз здійснено із залученням таких понять прагмалінгвістики, як комунікативні стратегії і ...
390014
  Зірко І.П. Граматичне вчення О. Потебні у викладанні мови в іноземній аудиторії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 35-40


  У статті аналізуються основні ідеї О. Потебні щодо ролі і місця граматики у мові та можливості їх використання у процесі навчання іноземців української мови. Автор характеризує закономірності функціонування деяких граматичних форм, формулює принципи ...
390015
  Мерінов В. Граматичне значення роду і граматична форма у прізвищах, співвідносних з іменниками спільного роду // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 44-47. – ISSN 0320-3077
390016
  Шведова М.О. Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 13-30. – ISSN 1682-3540
390017
  Смагленко Ф.П. Граматичний аналіз. / Ф.П. Смагленко. – Одеса, 1966. – 68с.
390018
  Тростинська О.М. Граматичний аспект у навчанні української мови як іноземної / О.М. Тростинська, О.В. Копилова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 101-111. – ISSN 2073-4379
390019
   Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики : Катерині Григорівні Городенській : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т української мови ; [упоряд.: Н.Г. Горголюк, Л.М. Колібаба, В.М. Фурса ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 431, [5] с., [1] арк. портр. : портр. – Авт. зазнач. на с. 429-431 . - Текст укр., частк. англ. – Бібліогр.: с. 33-60, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
390020
  Мадяр О. Граматичний рід іншомовних топонімів у словацькій та українській мовах // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 231-238
390021
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
390022
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 165-183
390023
  Алексієнко Л.А. Граматичний словник українських дієслів : у 2 т. / Л.А. Алексієнко, І.В. Козленко. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-053-8
Т. 1 : (А-О). – 1998. – 443 с. : іл. – Бібліогр.: с. 7
390024
   Граматичний словник української літературної мови : словозміна : близько 140 000 слів / Критська В.І. [та ін.] ; відп. ред. Н.Ф. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 757, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 5-6. – ISBN 978-966-489-107-0
390025
  Городенська К. Граматичний стандарт української літературної мови і сучасна практика // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 17-21. – ISSN 2415-8208
390026
  Лаврінець О. Граматичний статус речень зі спільним присудком // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 229-233
390027
  Колайчук Ю.М. Граматичний статус слів excepto, salvo menos, incluso aun hasta в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 87-90. – ISBN 966-581-373-0
390028
  Арібжанова І. Граматичний статус словосполучення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С.53-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 42 назв. – ISSN 0320-3077
390029
  Комогорова М.І. Граматичний тренажер з англійської мови / М.І. Комогорова. – Харків : Основа, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (137)). – ISBN 978-617-00-2104-5
390030
  Яковлєва А. Граматичні анормативи в сучасній українській пресі (на матеріалі газет Вінниччини) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 152-158. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
390031
  Мариненко І. Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 81-92


  Статтю присвячено аналізу граматичних помилок у політичних рекламних друкованих текстах передвиборчих газетних видань 2012 р. Пропонується систематизація таких помилок, зазначаються причини їх появи. The article focuses on the grammatical errors in ...
390032
  Кощій О.М. Граматичні архаїзми у новолатинській поезії України ранньомодерного періоду: інваріантність форм та функцій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 85). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджується вживання граматичних архаїзмів у новолатинському поетичному тексті на матеріалі історичної поеми Симона Пекаліда De bello Ostrogiano (Краків, 1600), що послідовно відображає одну з найважливіших властивостей поетичного мовлення – ...
390033
  Павленко Л. Граматичні архаїзми у творчості Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 318-328. – ISSN 2304-9383
390034
  Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор : На прикладі поезій Володимира Базилевського та Петра Перебийноса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 47-50. – ISSN 0130-5263
390035
  Ревенко М.І. Граматичні дослідження у Китаї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-48. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядаються етапи та напрями граматичних досліджень, наукове вивчення, систематизація морфології та синтаксису китайської мови у працях провідних китайських мовознавців.
390036
  Кірковська І.С. Граматичні засоби вираження категорії проспективності в сучасних романських мовах // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 241-246. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
390037
  Кучеренко І.К. Граматичні значення і граматичні категорії в українській мові / І.К. Кучеренко. – К., 1959
390038
  Коломийцева В. Граматичні й комунікативні параметри безособових речень в українській мові / Вікторія Коломийцева // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 153-159. – ISSN 0320-3077
390039
  Ковалик І.І. Граматичні категорії в сучасній українській мові та методи їх вивчення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 22-27
390040
  Симонова К.(м. Київ) Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-44. – ISSN 1682-3540
390041
  Загнітко А. Граматичні концепції давального Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: теоретико-прикладні студії // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 25-34. – ISSN 2415-8208


  Схарактеризовано концептуально-граматичні засади тлумачення давального у відмінковій системі Юрієм Шевельовим і Євгеном Тимченком (КУ) із визначенням напрямів аналізу лінгвістами тенденцій сполучуваності форм давального у внутрішньореченнєвій структурі.
390042
  Любченко Т.П. Граматичні лексикографічні системи з флективним і аглютинативним компонентом словозміни / Т.П. Любченко, І.В. Шевченко, К.В. Широков // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 209-221. – ISSN 0027-2833


  У статті подано концептуальні моделі словозмінної системи мов із флективним компонентом словозміни, мов із флективним та аналітичним компонентами, а також мов з аглютинативним компонентом. Описано технологію побудови граматичних лексикографічних ...
390043
  Гончаров Б.О. Граматичні локалізми в англійській мові країн Карибського басейну // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 34-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується питання соціокультурного варіювання англійської мови на граматичному рівні у країнах Карибського басейну. Особлива увага приділяється відхиленням від нормативного британського варіанта у використанні основних частин мови в умовах пост ...
390044
  Сагата Ю.І. Граматичні модифікації в сучасній польській анімалістичній фразеології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 138-151. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано способи порушення фразеологічної граматичної норми (порушення обмежень нормативної словозміни компонентів та вихід за межі передбаченої нормою синтаксичної структури ФО), встановлено, які граматичні модифікації в силу їхньої ...
390045
  Лалаян Н.С. Граматичні модифікації фразеологізмів сучасної німецької мови як один із різновидів їхнього функціонування у мовленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 132-135
390046
  Ревенко М.І. Граматичні омоніми чи морфологічні структурні комплекси китайської мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-38. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядаються проблеми визначення і розмежування повнозначних частин китайської мови, висвітлюється питання методики викладання граматики на морфологічному рівні, погляди провідних китайських лінгвістів, висувається власна гіпотеза морфологічних ознак ...
390047
  Кадомцева Л.О. Граматичні основи класифікації простих речень // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 69-74
390048
  Мариненко П.І. Граматичні особливості іспанської мови у провінціях Наварра, Країна Басків та Галісія / П.І. Мариненко, В.Л. Котенко // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 76-81
390049
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі городських і земських судових актів Галицької, Сяноцької,Перемишльської і Львівської адміністративн. округ Галиц.Рус : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.126-140
390050
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адмін. округ Галицької Русі) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 16л.
390051
  Мушніна О.О. Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 368-372. – ISBN 966-581-388-9
390052
  Костик О.І. Граматичні особливості науково-технічної літератури та їх переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 276-284. – ISBN 966-581-550-4
390053
  Савченко Є. Граматичні особливості перекладу британського роману українською мовою / Є. Савченко, А. Гайшун // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – С. 135-151. – (Лінгвістичні науки ; № 30). – ISSN 2616-5317
390054
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 250л. – Бібліогр.: л. 195 - 250
390055
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
390056
  Амеліна С.М. Граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 14. – С. 5-11. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури. Обгрунтовано необхідність граматичних трансформацій. Визначено, що граматичні відмінності німецької й української мов зумовлюють використання при ...
390057
  Живіцька І.А. Граматичні перетворення при перекладі прикметників (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 50-55. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
390058
  Лучканин С. Граматичні праці румунського філолога Йона Будай-Деляну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Аналізуються дві граматики румунської мови Йона Будай-Деляну (1760-1820), одна з яких написана латинською мовою. У них простежується ідея походження румунської мови з народної латини і необхідність впровадження латинського алфавіту для румунської мови. ...
390059
  Скаб М. Граматичні проблеми апеляції (зверненої мови) у працях І.К. Кучеренка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 63-69. – ISSN 0320-3077
390060
   Граматичні системи: феноменологічний підхід / В.А. Широков, Т.П. Любченко, І.В. Шевченко, К.В. Широков ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Наукова думка, 2018. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-308 та у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1624-8
390061
   Граматичні студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Вихованець І. та ін. ; наук. ред. А.П. Загнітко]. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – 50-річчю організації Донец. нац. ун-ту присвячено. - Текст укр., рос. та серб. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7212-93-4
390062
   Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016-. – ISSN 2415-8208
Вип. 2. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
390063
   Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016-. – ISSN 2415-8208
Вип. 3. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
390064
  Нічаєнко І. Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження оцінки іспанського концепту КРАСА в оригіналі та перекладі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 38-43. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
390065
  Журавська Н.В. Граматичні та лексичні трансформації як засіб перекладу сучасної арабської поезії (на прикладі творів Сейфа Ар-Рахбі) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 106-112. – ISSN 1608-0599
390066
  Дубасевич М. Граматичні та лексичні форми вираження часу у міфічному тексті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 32-39. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
390067
   Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов. – К, 1965. – 279с.
390068
  Свистунова А.Є. Граматичні трансформації в перекладі англомовних творів художньої літератури постмодернізму (на матеріалі роману Ч. Паланіка "Бійцівський клуб") / А.Є. Свистунова, М.Х. Кабірі // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 154-159. – ISBN 978-966-285-684-2
390069
  Колесніченко А.В. Граматичні труднощі автоматизованого перекладу науково-технічної літератури / А.В. Колесніченко, Н.С. Жмаєва // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 134-141. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317
390070
  Кур"янова Марина Олександрівна Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кур"янова М.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202 л. – Бібліогр.: л.199-202
390071
  Кур`янова М.О. Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.16 / Кур`янова М.О.; Марина Олександрівна Кур"янова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
390072
  Різник С. Граматичні форми суб"єкта в семантико-синтаксичній структурі речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (52). – С. 44-53. – ISSN 0320-3077


  Присвячено аналізові відмінкових форм, які реалізують суб"єктне значення в семантичній структурі простого речення. Зокрема розглянуто іменникові форми називного, кличного, родового, давального, знахідного й орудного відмінків на позначення агенса. ...
390073
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
390074
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 261-265. – ISBN 966-581-231-9
390075
  Іларіон Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови = Grammatical and stylistic lexicon of Shevchenko"s poetry / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1961. – 256с.
390076
  Крижанищ Ю. Граматично изказание об руском языку : писано в Сибири / Ю. Крижанищ. – Москва : Университетская типография, 1859. – 62 с.


  Подано історичний портрет західноєвропейського Середньовіччя. Розкрито становлення та розвиток середньовічних суспільств з урахуванням економічного, екологічного, демографічного і психологічного чинників.
390077
  Слобода Н.В. Граматично неадаптовані англомовні запозичення в сучасній українській мові // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 207-212. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
390078
  Куліш П.О. Граматка. – Санкт-Петербург : [В тип.П.А.Куліша], 1857. – 149 с. : іл., табл. – Авт. у вид. не вказ., встановлений за інтернет-пошуком
390079
  Кониський О.Я Граматка або перша чытанка [читанка] за для початку вченья / зложыв О.К. – Киев : Выдав Л.В. Ильницкій ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1882. – 48 с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка та укp. наp. пpиказки. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також віpші Т.Г. Шевченка, байки Л.І. Глібова, укp. наp. пpиказки, пpислів"я, загадки, молитви (цеpковнослов), віpш М.О. Hекpасова (pос.) Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]
390080
  Куліш П. Граматка П. Куліша. – Санкт-Петербург : [В друкарні П.А.Куліша], 1861. – 67, [1] с.
390081
  Лубенець Т.Г. Граматка: (Укpаїнський букваpь), з малюнками / Склав Норець (Т. Лубенець). – видання друге. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського., 1917. – 48с. : мал.


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. пpиказки. – На звороті тит. арк. урив. з твору Т.Г. Шевченка. – В кн. також укр. нар. вірші, колядки, приказки, скоромовки, прислів"я, байки, казки. – Письмо: с. 45-48.
390082
   Граматыка беларускай мовы. – Минск
1. – 1962. – 540с.
390083
  Костусяк Н. Грамемна структура категорії лексико-граматичної модальності // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 2311-5165


  У статті запропоновано системно-структурну кваліфікацію лексико-граматичної модальності як комунікативно зорієнтованої та суб"єктивно спрямованої категорії, визначено сукупність пов"язаних із нею синтаксичних конструкцій, указано на їхній ...
390084
  Юдович Я.Э. Грамм дороже тонны : Редкие элементы в углях / Я.Э. Юдович. – Москва : Наука, 1989. – 160с.
390085
  Коверин А.А. Граммартический анализ на ЭВМ французских научно-технических текстов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Коверин А.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 20л.
390086
  Шапиро А.Б. Грамматика / А.Б. Шапиро. – М.
Ч.11. – 1935. – 144с.
390087
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : ключи к упражнениям : к сборнику упражнений Ю.Б. Голицынского / Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская. – Изд. 4-е. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 281, [2] с. – (Английский язык для школьников). – ISBN 5-89815-195-8
390088
  Казанцев А.А. Грамматика "русской идеи", или как создавать новые идеологии в России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 3 (117). – С. 100-113. – ISSN 0321-2017
390089
  Табулова Н.Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. / Н.Т. Табулова. – Черкесск, 1976. – 351с.
390090
  Яковлев Грамматика адыгейского литературного языка / Яковлев, Д. Ашхамаф. – М, 1941. – 463с.
390091
   Грамматика Азербайджанского языка. – Баку, 1971. – 414с.
390092
  Титов Евгений Григорьевич Грамматика амхарского языка / Титов Евгений Григорьевич. – М. : Наука, 1991. – 319с.
390093
   Грамматика английского глагола в таблицах.Неличные формы глагола. – К, 1989. – 167с.
390094
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – Москва-Л. : Изд. тов-во ин. раб. в СССР, 1934. – 172с.
390095
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – 2-е изд., доп., исправл. – М. : Изд-во иностр. раб. в СССР, 1936. – 191с.
390096
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – Москва : Иноиздат, 1938. – 223 с.
390097
  Фитерман А.М. Грамматика английского языка / А.М. Фитерман. – М, 1940. – 172с.
390098
  Грузинская И.А. Грамматика английского языка / И.А. Грузинская. – Изд. 9-е. – Москва, 1949. – 260 с.
390099
  Винокурова Л.П. Грамматика английского языка / Л.П. Винокурова. – Ленинград, 1954. – 344с.
390100
   Грамматика английского языка. – Л., 1959. – 317с.
390101
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – Москва : Изд. лит. на иностр. яз., 1960. – 422 с. : ил., 1 л. табл.
390102
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : [учеб. для неяз. вузов] / М.А. Беляева. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1962. – 336 с.
390103
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 2-е изд., перераб. – М., 1963. – 428с.
390104
   Грамматика английского языка / В.Л. Каушанска, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. Райнес; под ред.Б.А. Ильиша. – 2-е изд., переработанное. – Ленинград, 1963. – 319с.
390105
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : [учеб. пособ. для неяз. вузов] / М.А. Беляева. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1964. – 336 с.
390106
  Качалова К.Н. Грамматика английского языка : (краткий курс) / К.Н. Качалова. – Москва : Внешторгиздат, 1964. – 507с.
390107
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – Москва, 1965. – 336с.
390108
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка : учебник : для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 3-е изд. (стереотип.). – Москва : Высшая школа, 1965. – 428 с. : ил., 1 отд. л. табл.
390109
   Грамматика английского языка. – 3-е изд. – Ленинград, 1967. – 319с.
390110
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 4-е изд. – Москва, 1968. – 350с.
390111
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : [учеб. пособ. для студ. неяз. вузов] / М.А. Беляева. – 5-е изд. – Москва : Высшая школа, 1971. – 335 с.
390112
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка : учебник : для ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 4-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1973. – 423 с. : 1 отд. л. табл.
390113
   Грамматика английского языка : [на английском языке ] : учебник / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева. – 4-е изд. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 319с.
390114
  Берман И.М. Грамматика английского языка : [учеб. пособ. для студ. неязыковых специальностей вузов] : пер. англ. / И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1977. – 294 с. : ил..
390115
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : [учеб. пособ. для неяз. вузов] / М.А. Беляева. – 6-е изд. – Москва : Высшая школа, 1977. – 333 с.
390116
  Берман И.М. Грамматика английского языка / И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1983. – с.
390117
  Барабаш Т.А. Грамматика английского языка : [для курсов иностр. яз.] / Т.А. Барабаш. – Москва : Высшая школа, 1983. – 240 с. – Библиогр.: с. 240
390118
  Беляева М.А. Грамматика английского языка : учеб. для неяз. вузов / М.А. Беляева. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1984. – 319 с.
390119
  Горулько-Шестопалов Грамматика английского языка / Горулько-Шестопалов. – К., 1996. – с.
390120
   Грамматика английского языка : Пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева; Под ред. Б.А.Ильиша. – 6-е изд. – Москва
Ч.1 : Морфология. – 1998. – 316с.
390121
  Каушанская В.Л. Грамматика английского языка : Пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. и др. Кожевникова. – 7-е изд. – Москва
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2000. – 320с.
390122
  Резник Р.В. Грамматика английского языка : Теория / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-044-X
Ч.1. – 2001. – 288c.
390123
   Грамматика английского языка : Упражнения. Ключи к упражнениям / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая, И.В. Резник. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-045-8
Ч.2. – 2001. – 168c.
390124
   Грамматика английского языка : Морфология. Синтаксис: Учебное пособие / Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева; Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 496с. – (Изучаем иностранные языки). – ISBN 5-94033-018-5
390125
  Барановская Т.В. Грамматика английского языка = Exercises in english grammar : Сборник упражнений / Т.В. Барановская. – Москва, Киев : Славянский дом книги, Логос, 2004. – 368с. – (Вас ждет успех). – ISBN 966-509-074-7
390126
   Грамматика английского языка : пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. и др. Райнерс; В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер,О.Н. Кожевникова и др. – 7-е изд. – Москва : Страт
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2006. – 320 с.
390127
   Грамматика английского языка = Grammar of the English language / В.Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е.В. Ивановой. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Айрис-пресс, 2009. – 384 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-3646-6
390128
   Грамматика английского языка : пособие для студентов педагогических институтов и университетов / В.Л. Каушанская [и др.]. – Киев : ИНКОС, 2009. – 319, [1] с. – Текст англ. - Части: 1. Морфология ; 2. Синтаксис. – ISBN 978-966-8347-88-7
390129
   Грамматика английского языка : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковенр, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 7-е изд. – Москва : Страт, 2009. – 318, [2] с. – На обл. также: ч. 1 "Морфология" и ч. 2 "Синтаксис", а также указ. авт.: В.Л. Каушанская. - Текст англ.
390130
  Барановская Т.В. Грамматика английского языка = Exercises in English grammar : сборник упражнений / Т.В. Барановская. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Киев : Славянский дом книги ; Логос-М ; Айрис-Пресс, 2009. – 382, [2] с. : ил., табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 978-5-8112-3384-7
390131
  Хоменко Э.Г. Грамматика английского языка = A grammar of the english language : [учебное пособие] / Э.Г. Хоменко. – Киев : Знання, 2011. – 479 с. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – ISBN 978-966-346-868-6
390132
   Грамматика английского языка : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская , Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : ИНКОС, 2013. – 319, [1] с. : табл. – На обл. также: Часть I. Морфология ; Часть II. Синтаксис. – ISBN 978-617-598-083-5
390133
   Грамматика английского языка : пособ. для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская , Р.Л Ковнер, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 7-е изд. – Москва : Страт, 2015. – 318, [2] с. – На обл. краткое содерж.: Ч.1: Морфология ; Ч.2 : Cинтаксис
390134
  Хоменко Э.Г. Грамматика английского языка = A grammar of the english language / Э.Г. Хоменко. – 2-е изд., испр. – Киев : Знання, 2018. – 478, [1] с. : табл. – На обл. название парал. рус., англ., авт. англ. - На корешке название англ. - Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-617-07-0553-2
390135
   Грамматика английского языка : морфология. – М, 1985. – 288с.
390136
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск, 1971. – 44с.
390137
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск
Вып. 2. – 1975. – 64 с.
390138
  Акмалдинова А.Н. Грамматика английского языка в таблицах : Учеб. пособие / А.Н. Акмалдинова, Л.В. Будко; МОУ;КМУГА. – Київ : КМУГА, Диал, 2000. – 48с. – ISBN 966-591-014-0
390139
  Резник Р.В. Грамматика английского языка для учащихся средней школы / Р.В. Резник. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 174с.
390140
   Грамматика английского языка с упражнениями / Резник Р.В.,Сорокина Т.С.,Казарицкая Т.А.,Резник И.В. – Смоленск-Москва, 1994. – 288с.
390141
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1946. – 320с.
390142
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1947. – 320 с.
390143
  Фролова Т.В. Грамматика английского языка. / Т.В. Фролова. – М., 1961. – 244с.
390144
  Шубин Э.П. Грамматика английского языка. / Э.П. Шубин, В.В. Сытель. – М., 1965. – 319с.
390145
   Грамматика английского языка. Синтаксис : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1986. – 160 с.
390146
  Редькин О.И. Грамматика арабского языка = Arabic : вводный курс / О.И. Редькин, О.А. Берникова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2013. – 156, [2] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 157 и в подстроч. примес. – ISBN 978-5-9925-0858-1
390147
  Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка / Н.К. Дмитриев. – М.-Л., 1948. – 276с.
390148
  Ломтев Т.П. Грамматика белорусского языка / Т.П. Ломтев. – М, 1956. – 336с.
390149
  Чередник Г. Грамматика библиотечного общения / Галина Чередник // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-28
390150
  Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка : перевод с болгарского и словарь В.В. Бородич / Андрейчин Л. ; под ред. Н.С. Державина. – Москва : Иноиздат, 1949. – 496 с.
390151
  Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка. / Ю.С. Маслов. – М., 1981. – 407с.
390152
  Санжеев Г.Д. Грамматика бурят-монгольского языка / Г.Д. Санжеев. – Москва-Л., 1941. – 186с.
390153
  Поппе Н.Н. Грамматика бурят-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1938. – 268с.
390154
  Захарова К.В. Грамматика в речи: Практикум по грамматике английского языка как второго иностранного. / К.В. Захарова. – Владимир, 1988. – 79с.
390155
  Войцеховская Ирина Георгиевна Грамматика в системе филологического знания в поздневизантийский период ("Диалог о грамматике Максима Плануда") : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Войцеховская Ирина Георгиевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
390156
   Грамматика в таблицах. – М, 1985. – 231с.
390157
  Баев П.М. Грамматика в таблицах и вопросах. : пособие для учащихся / Баев П.М. – Ленинград : Просвещение, 1968. – 160 с.
390158
  Елизаренкова Т.Я. Грамматика ведийского языка. / Т.Я. Елизаренкова. – М, 1982. – 439с.
390159
  Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка / М.И. Зайцева. – Л., 1981. – 360с.
390160
  Быстров И.С. Грамматика вьетнамского языка / И.С. Быстров. – Л, 1975. – 227с.
390161
  Нидерле И. Грамматика греческого языка, обработанная для русских гимназий : в 2 ч. / г. Нидерле, с чеш. пер. И. Мейер. – 2-е изд., вновь пересмотр. – Москва : Изд. Насл. бр. Салаевых ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман
Ч. 2 : Синтаксис греческого языка / для рус. гимназий обработ. И. Мейер и В. Рейнер. – 1880. – XVIII, 332, IV с. – Прил. с отд. тит. л.


  Пер. Мейер, Игнатий Иванович Автор: Рейнер, Вячеслав Иванович
390162
  Шанидзе А. Грамматика грузинского языка / А. Шанидзе, 1941. – 144 с.
390163
  Кудрявский Д.Н. Грамматика древнегреческого языка / Д.Н. Кудрявский. – Тарту, 1964. – 355 с.
390164
   Грамматика древнегреческого языка. – Тарту, 1964. – 351, [5] с.
390165
  Марр Н.Я. Грамматика древнелитературного грузинского языка / Н.Я. Марр. – Л, 1925. – 215с.
390166
  Рейзен З. Грамматика еврейского языка. / З. Рейзен. – 2-е улуч.изд. – Вильна
1. – 1920. – 162с.
390167
  Марков Олександр Грамматика и власть. О ренессансном контексте деятельности Максима Грека // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 5. – С. 132-148. – ISSN 0042-8795
390168
  Панфилов В.З. Грамматика и логика : (Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения) / В.З. Панфилов ; АН СССР, Науч. совет по теории советского языкознания при отд. лит-ры и языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 79 с. – (Вопросы теории языкознания)
390169
   Грамматика и норма. – М, 1977. – 270с.
390170
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 3-е. – Москва, 1962. – 336 с.
390171
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 12-е. – Москва, 1971. – 336с.
390172
  Князева Н.А. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на матер. соврем. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Князева Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
390173
  Князева А Н. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на материале современного английского языка) : Дис... Канд .филол.наук: / Князева Н.А; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 265л. – Бібліогр.:л.221-224
390174
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика местоимений / Е.М. Вольф. – Москва, 1974. – 1975с.
390175
   Грамматика и семантика предложения : лингвистические исследования 1984. – Москва : Б. и., 1984. – 238с.
390176
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного / Е.М. Вольф. – Москва, 1978. – 200с.
390177
  Супрун А.В. Грамматика и семантика простого предложения : на материале испанского языка / А.В. Супрун. – Москва : Наука, 1977. – 264 с.
390178
   Грамматика и семантика романских языков. – Москва : Наука, 1978. – 227с.
390179
  Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения : вопросы становлен. синтаксиса испанского языка / Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1989. – 110 с.
390180
  Мирошниченко М.Д. Грамматика и форма жизни у Л. Витгенштейна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 32-34
390181
  Кусова Р.И. Грамматика И.Бёдикера и немецкая грамматическая традиций 17-18 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Кусова Р.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 19л.
390182
  Григорьев В.П. Грамматика идиостиля / В.П. Григорьев. – Москва, 1983. – 224 с.
390183
  Бойко Б.И. Грамматика инверсно-квазирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Дис. ... канд. физ. мат. наук: / Б.И. Бойко ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев : [Б. и.], 1974. – 73 л. – Библиогр.: л. 74-79
390184
   Грамматика индонезийского языка. – М, 1972. – 462с.
390185
  Васильева-Шведе Грамматика испанского языка / Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. – 2-е изд., пересмотр. – Москва, 1963. – 398 с.
390186
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – Москва, 1965. – 451с.
390187
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка : для учащихся средней школы / Л.А. Ленская. – Москва : Просвещение, 1974. – 208 с.
390188
  Литвиненко Е.В. Грамматика испанского языка / Е.В. Литвиненко. – Киев, 1976. – 271с.
390189
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 392с.
390190
  Канонич С.И. Грамматика испанского языка : практ. курс / С.И. Канонич. – Москва : Менеджер, 1998. – 347 с. – Библиогр.: с. 341-342. – (Серия "Языки и культуры"). – ISBN 5-87457-136-1
390191
  Попова Н.И. Грамматика испанского языка : Учебник для студентов педагогических вузов по специальности иностранный язык / Н.И. Попова. – Москва : ЧеРо, 2000. – 312с. – ISBN 5-88711-088-0
390192
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс.Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 4-е изд., испр. – Москва : Университет, 2000. – 432с. – ISBN 5-8013-0018-Х
390193
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. Учебник для студ. ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.С. Виноградов. – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Высшая школа, 2003. – 432с. – ISBN 5-8013-0170-4
390194
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. [Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков] / В.С. Виноградов. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом "УНИВЕРСИТЕТ", 2005. – 432с. – ISBN 5-98227-058-X
390195
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс: Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : Университет, 2006. – 432с. – ISBN 5-98227-112-8
390196
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практический курс : учебник для студ. ин-тов и фак-тов ин. яз. / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : КДУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-98227-448-9
390197
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практ. курс : учебник для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / В.С. Виноградов. – 7-е изд. – Москва : Университет, 2010. – 429, [1] с. : табл. – К 250-летию Моск. ун-та. – ISBN 5-98227-058-X
390198
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка для учащихся средних школ / Л.А. Ленская. – 2-е изд. дор. – М, 1988. – 224с.
390199
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс : Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 5-е изд. – Москва : Университет, 2001. – 432с. – ISBN 5-8013-0128-3
390200
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка: Практический курс : Учебник / В.С. Виноградов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 431с. – ISBN 5-06-000789-8
390201
  Горман Джонатан Грамматика историографии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.45-53. – ISSN 0042-8744
390202
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М, 1957. – 240с.
390203
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М
1. – 1970. – 16с.
390204
  Турчанинов Г. Грамматика кабардинского языка / Г. Турчанинов, М. Цагов. – М.-Л., 1940. – 160с.
390205
  Бадмаев Б.Б. Грамматика калмыцкого языка. / Б.Б. Бадмаев. – Элиста, 1966. – 116с.
390206
  Мусаев К.М. Грамматика караимского языка / К.М. Мусаев. – М., 1964. – 344с.
390207
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – М, 1974. – 275с.
390208
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 279с.
390209
  Добровольский Д.О. Грамматика конструкций и фразеология // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 7-21. – ISSN 0373-658Х
390210
  Рамстедт Г. Грамматика корейского языка / Г. Рамстедт. – М, 1951. – 232 с.
390211
  Мазур Ю.Н. Грамматика корейского языка (Морфология. Словообразование) : теоретический курс / Ю.Н. Мазур ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Муравей ; Восточная литература, 2004. – 312 с. – К 250-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-8463-0126-6
390212
  Жукова А.Н. Грамматика корякского языка. Фонетики. Морфология / А.Н. Жукова. – Ленинград, 1972. – 322с.
390213
  Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка / Н.К. Дмитриев. – М..-Л., 1940. – 206с.
390214
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка / К.К. Курдоев. – М.Л., 1957. – 343с.
390215
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка на материале диалектов курманджи и сорани / К.К. Курдоев. – М., 1978. – 294с.
390216
   Грамматика латинская в пользу юношества, в духовных училищах обучающегося. – Изд. 11-е. – Москва : Синодальная типография, 1831. – IV, 256 с.
390217
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М, 1938. – 424с.
390218
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – изд. 2-е. – М, 1939. – 424с.
390219
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М
Ч. 2. – 1947. – 592 с.
390220
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка : Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Учеб. пособие для студ. вузов / С.И. Соболевский; Рос. акад. образования. Северо-Зап. отд. – Санкт-Петербург : Алетейя, Летний сад, 1998. – 432с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329-077-3
390221
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка : Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Учеб. пособие для студ. вузов / С.И. Соболевский; Рос. акад. образования. Северо-Зап. отд. – Санкт-Петербург : Алетейя, Летний сад, 1999. – 432с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329-070-4
390222
  Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка / Н.В. Юшманов. – М., 1985. – 174с.
390223
  Яковлев Н.Ф. Грамматика литературного кабардино-черкесского языка / Н.Ф. Яковлев. – Москва, 1948
390224
  Бубрих Д.В. Грамматика литературного Коми языка. / Д.В. Бубрих. – Л., 1949. – 200,7с.
390225
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1988. – 405 с.
390226
   Грамматика любви. – Омск, 1989. – 382с.
390227
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Изд. 2-е. – Киев, 1995. – 462 с.
390228
  Павловский А. Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших Малороссийское наречие от чистаго Российского языка, сопровождаемое разными ... сочинениями. / сочин. Ал. Павловский. – В Санкт-Петербурге : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 114 с.


  Код-Гр,фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.-картон, корінець зі шкіри з тисненням
390229
  Аврорин В.А. Грамматика нанайского языка / В.А. Аврорин ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР ; Ленингр. отд-ние
Т. 2 : Морфология глагольных и наречных частей речи, междометий, служебных слов и частиц. – 1961. – 495 с.
390230
  Левицкий Иосиф Грамматика немецкого языка : для студентов першой и другой кляссы, по школах тривияльных и парафияльных во Королевствах Галиции и Лодомерии, Державе Австрийской подданных, ко быгоде народа галицко-русского / написав Иосиф Левицкий, священник при Церкви Школской. – В Ведни (Wien) : Иждивением ц.к. книг школьных Администрации при с. Анне на с. Иоаньской улици, 1845. – IV, 228, [4] с.
390231
   Грамматика немецкого языка. – М, 1939. – 264с.
390232
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд. – Москва, 1942. – 247 с.
390233
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 7-е изд. – Москва, 1945. – 262 с.
390234
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 2-е изд. – Москва, 1945. – 264 с.
390235
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 9-е изд. – Москва, 1947. – 262 с.
390236
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд, Л.Я. Браве; под ред. Л.В. Щерба. – Изд. второе. – Москва, 1947. – 246 с.
390237
   Грамматика немецкого языка. – 9-е изд. – М, 1947. – 264с.
390238
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8-10-х кл. средней школы / Н.А. Бергман, М.Д. Натанзон. – Изд. 7-е. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 296 с.
390239
  Гулыга Е.В. Грамматика немецкого языка / Е.В. Гулыга, М.Д. Натанзон. – М., 1957. – 355с.
390240
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8-10-х кл. средней школы / Н.А. Бергман, М.Д. Натанзон. – Изд. 9-е. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 295 с.
390241
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1958. – 22 с.
390242
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8-10х кл. средней школы / Н.А. Бергман, М.Д. Натанзон. – Изд. 10-е. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 295 с.
390243
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8-10-х кл. средней школы / Н.А. Бергман, М.Д. Натанзон. – Изд. 11-е. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 295 с.
390244
   Грамматика немецкого языка. – М, 1960. – 436с.
390245
   Грамматика немецкого языка. – Л, 1962. – 216с.
390246
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд. – М, 1962. – 427с.
390247
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Л., 1962. – 34с.
390248
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – М., 1963. – 224с.
390249
  Патиш М С. Фромзель И Л. Грамматика немецкого языка / М С. Фромзель И Л. Патиш. – Л., 1963. – 32с.
390250
   Грамматика немецкого языка. – 2-е стереотипное изд,. – Москва : Высшая школа, 1963. – 427с.
390251
  Меркель Ю.А. Грамматика немецкого языка / Ю.А. Меркель. – Л., 1964. – 18с.
390252
  Левинсон Л.И. Грамматика немецкого языка / Л.И. Левинсон, Ю.А. Меркель. – Л., 1966. – 16с.
390253
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Л., 1967. – 37с.
390254
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг, Н.И. Шатт. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1968. – 28с.
390255
   Грамматика немецкого языка. – М, 1968. – 200с.
390256
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1968. – 22 с.
390257
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд,. – М, 1970. – 248с.
390258
  Смеречанский Р.И. Грамматика немецкого языка / Р.И. Смеречанский. – Киев : Вища школа, 1981. – 312 с.
390259
  Барыкина Н.А. Грамматика немецкого языка : как второго иностранного (в коммуникативных упражнениях) / Н.А. Барыкина ; Мин-во народного образования РСФСР, Владимирский гос. пед. ин-т им. П.И. Лебедева-Полянского. – Владимир : [б. и.], 1989. – 64 с.
390260
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Київ, 1995. – 224с.
390261
  Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка / В.М. Завьялова, И.В. Извольская. – М., 1995. – 189с.
390262
   Грамматика немецкого языка. – Киев : Аконит, 1996. – 176 с.
390263
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Киев, 1996. – 224 с.
390264
  Юнг В. Грамматика немецкого языка / В. Юнг. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 544с. – ISBN 5-86617-059-0
390265
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche grammatik : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 4-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 392с. – ISBN 5-89815-223-7
390266
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche Grammatik : по новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка 2006 года / И.П. Тагиль. – 6-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-9925-0258-9
390267
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., исправл., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2002. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
390268
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 3-е изд.. исправл.. перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2002. – 336с. – ISBN 5-89815-120-6
390269
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
390270
   Грамматика немецкого языка для студентов и школьников. – Київ : Аконит, 1996. – 171с. – ISBN 5-77-07-9221-3
390271
  Dreyer H. Грамматика немецкого языка с упражнениями = Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik : aktuell: die Gelbe aktuell / Hilke Dreyer, Richard Schmitt. – Ismaning : Hueber Verlag, 2010. – 416 с., [1] арк., склад. вчетверо : Ill. – На корешке также: Russische Ausgabe / Русское издание. – (Новое Издание). – ISBN 978-3-19-367255-1
390272
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – М., 1952. – 368с.
390273
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 2-е изд. – М., 1954. – 367с.
390274
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 3-е изд. – М., 1959. – 366с.
390275
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1960. – 16с.
390276
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – Л, 1962. – 28с.
390277
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – 2-е изд. – Л, 1970. – 24с.
390278
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 14с.
390279
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 15с.
390280
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол : пособ. для заочников / А.А. Бойко, Е.В. Каткова, Ц.А. Шрайбер ; ЛГУ, Отд. заочн. обучения, Кафедра немецкого языка. – Ленинград : [Б. и.], 1962. – 52 с.
390281
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол. Индикатив. Императив. Словообразование и управление глаголов / А.А. Бойко ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова, Отд. вечернего и заоч. обучения, Кафедра нем. яз, Пособие для вечерников и заочников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1966. – 47 с.
390282
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – М., 1961. – 24с.
390283
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – Л., 1966. – 17с.
390284
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – М., 1956. – 394с.
390285
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – Изд. 2-е. – М., 1958. – 394с.
390286
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы и союзные слова. Бессоюзная связь предложений : пособие для вечерников и заочников / А.А. Бойко ; ЛГУ, Отдел вечерн. и заочн. обучения, Кафедра немецкого языка. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 30 с.
390287
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы. Бессоюзная связь предложений : пособ. для заочников / А.А. Бойко ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова, Отд. вечернего и заоч. обучения, Кафедра нем. яз. – Ленинград : Ленинградский университет, 1964. – 28 с. – (В помощь студентам вечерних и заочных вузов)
390288
  Михайлов Л.М. Грамматика немецкой диалогической речи / Л.М. Михайлов. – М, 1986. – 109с.
390289
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З. Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 1 : Фонетическое введение и морфология именных частей речи. – 1962. – 262 с.
390290
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З.Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознаения. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 2 : Глагол, наречие, образные слова, междометия, служебные слова. – 1965. – 264 с.
390291
  Калмыкова С.А. Грамматика ногайского языка / С.А. Калмыкова, М.Ф. Саруева. – Черкесск
1. – 1973. – 320с.
390292
  Арно А. Грамматика общая и рациональная, содержащая основы искусства речи, изложенные ясным и естественным образом, толкование общего в языках и главные различия между ними, а также - многочисленные новые замечания о французском языке, написанная Антуаном... : в прил. заметок Ш. Дюкло / Арно А., Лансло К. ; пер. с фр., коммент. и послесл. Н.Ю. Бокадоровой ; отв. ред. и вступ. ст. Ю.С. Степанова. – Москва, 1990. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 261-267. – (Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля)
390293
  Крижанская Ю.С. Грамматика общения / Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков. – Ленинград, 1990. – 206 с.
390294
  Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1940. – 302с.
390295
  Багаев Николай Константинович Грамматика осетинского языка : Автореф... канд.филол.наук: / Багаев Николай Константинович; Тбилис. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Орджоникидзе, 1955. – 20л.
390296
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
1. – 1963. – 368с.
390297
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
2. – 1969. – 387с.
390298
  Выренкова А.С. Грамматика ошибок и грамматика конструкций: "эритажный" ("унаследованный") русский язык / А.С. Выренкова, М.С. Полинская, Е.В. Рахилина // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – C. 3-19. – ISSN 0373-658Х
390299
  Поппе Н.Н. Грамматика письменно-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1937. – 196с.
390300
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва, 1981. – 263с.
390301
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 272с.
390302
  Откупщикова М.И. Грамматика порядка слов для синтеза при автоматическом переводе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Откупщикова М.И.; Откупщиков М.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 20 с.
390303
  Позднеев Д.М. Грамматика разговорного японского языка Конспект лекций. / Д.М. Позднеев. – М, 1923. – 171с.
390304
  Дородных А.И. Грамматика речевого общения / А.И. Дородных. – Х., 1987. – 110с.
390305
   Грамматика романо-германских языков и их сопоставление с киргизским и русским языками. – Фрунзе, 1978. – 177с.
390306
  Иордан И. Грамматика румынского языка / И. Иордан. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 164 с.
390307
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, перераб. – К
1. – 320с.
390308
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Грамматика русского языка / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 126, [1] с. – (Книги для современной школы)
390309
  Кошутичь Р. Грамматика русского языка : I. фонетика : А. Общая часть (Литературное произношение) / Рад. Кошутичь. – Петроград : Типография Российской АН
2 изд. – 1919. – 512 с.
390310
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для неполной средней и средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Киев ; Харьков : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1938. – 167с.
390311
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Синтаксис. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1938. – 143 с.
390312
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов, Е.И. Досычева. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1939. – 224 с.
390313
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз
Т. 2 : Синтаксис. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1939. – 143 с.
390314
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов, Е.И. Досычева. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1940. – 224 с.
390315
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Синтаксис. Учебник для неполной средней и средней школы. – 1940. – 143 с.
390316
   Грамматика русского языка : учеб. для 5-го и 6-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. – 1944. – 155, [1] с.
390317
   Грамматика русского языка : учеб. для 6-го и 7-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Синтаксис. – 1944. – 151, [1] с.
390318
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М., 1945. – с.
390319
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавани / Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, испр. – Москва : Радянська школа, 1947. – 15 с.
390320
   Грамматика русского языка. – 8-е изд. – М
1. – 1947. – 208с.
390321
   Грамматика русского языка. – Рига
1. – 1947. – 272с.
390322
   Грамматика русского языка. – Рига
2. – 1947. – 196с.
390323
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
1. – 1948. – 208с.
390324
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
2. – 1948. – 152с.
390325
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М.
2. – 1948. – 144с.
390326
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 12-е. – Киев : Радянська школа
Ч. 2. – 1949. – 160с.
390327
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М
1. – 1950. – 208с.
390328
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М.
2. – 1950. – 152с.
390329
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
1. – 1951. – 208с.
390330
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
2. – 1951. – 152с.
390331
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 13. перераб. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1951. – 208 с.
390332
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 1 : Фонетика и морфология. – 1952. – 720 с.
390333
   Грамматика русского языка. – 13-е изд. – М
Ч. 2. – 1952. – 152с.
390334
   Грамматика русского языка. – 14-е изд. – М
1. – 1953. – 208с.
390335
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 11-е, перераб. – К
1. – 1953. – 320с.
390336
   Грамматика русского языка. – М
2. – 1953. – 152с.
390337
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 16. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1953. – 208 с.
390338
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 12-е, перераб. – К
1. – 1954. – 320с.
390339
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 4-е. – Москва
Ч. 1. – 1954. – 320с.
390340
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 17. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1954. – 208 с.
390341
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2, ч. 1 : Синтаксис. – 1954. – 703 с.
390342
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2, ч. 2 : Синтаксис. – 1954. – 444 с.
390343
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 5-е. – Москва
ч.1. – 1955. – 320с.
390344
   Грамматика русского языка. – М.
Т. 1 : Фонетика и морфология. – 1960. – 720 с.
390345
   Грамматика русского языка. – М
Т. 2 ч. 1. – 1960. – 702с.
390346
   Грамматика русского языка. – М
Т. 2 ч. 2. – 1960. – 440с.
390347
  Антошина В.П. Грамматика русского языка / В.П. Антошина. – Изд. 12-е. – Москва, 1965. – 255с.
390348
   Грамматика русского языка. – Иркутск
Вып. 1. – 1972. – 222 с.
390349
   Грамматика русского языка. – 3-е изд. – София, 1980. – 316с.
390350
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Москва, 1984. – 352с.
390351
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 4-е, стререотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 352с.
390352
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 352с.
390353
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева; перевод Алиреза Акбарипур. – Москва : Русский язык, 1996. – Текст на русском и арабском языках. – ISBN 964-377-087-7
390354
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях : Учебное пособие / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – 11-е изд., стререот. – Москва : Дрофа, 2006. – 352с. – ISBN 5-358-01238-9
390355
   Грамматика русского языка в свете генеративной лингвистики. – М, 1977. – 188с.
390356
  Чендулаева Е.Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты) / Е.Г. Чендулаева. – Москва : Материк-Альфа, 2005. – 80с. – ISBN 5-98466-040-7
390357
  Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология / О.И. Глазунова. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 424с. – ISBN 978-5-86547-454-8
390358
  Маштаков П.Л. Грамматика русского языка для самообразования : С прил. крат. корнеслова / Сост. П.Л. Маштаков, преп. С.-Петерб. гимназии Л.Д. Лентовской и Общеобразоват. курсов А.С. Черняева. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1909. – 130, II с.
390359
  Богданов В. Грамматика русского языка. (Этимология, сближенная с синтаксисом) : курс среднего и старшего возрастов / составил : В. Богданов. – Санкт-Петербург : Книжный магазин В. Эриксон, 1897. – 294с., [9] с. + Приложение: с. 1-45. – с прилож.: 1. Краткой грамматики древнеславянского языка и образцов из Остромирова Евангелия. 2. Орфографического указателя
390360
  Гарайда И.А. Грамматика руського языка / сост. Иван Гарайда. – Унгвар : Вид. подкарпатского о-ва наук ; Книгопечатня Юлия Фельдешия, 1941. – 143 с.
390361
  Гароди Р. Грамматика свободы : [разоблачение буржуазных "свобод"] : пер. с фр. / Роже Гароди ; под ред. и с предисл. проф. Ф. В. Константинова. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 144 с.
390362
  Арутюнян А. Грамматика свободы : (проблемы постсоветского реализма) / Армен Арутюнян. – Ереван : АРТ, 2007. – 141с. – Шифр. дубл. 34 Арут. (доп. карт. всем.). – ISBN 978-99941-72-03-0
390363
  Кузьмина А.И. Грамматика селькупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 266с.
390364
  Кузьмина А.И. Грамматика сельскупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 265с.
390365
  Смотрицкий М. Грамматика славенская. – Москва, 1721. – 566 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
390366
  Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка : (теорет. курс) : учебник для пед. ин-тов / Иртеньева Н.Ф. ; М-во просвещения РСФСР, Гос. центр. курсы заоч. обучения иностр. яз. "Ин-яз". – Москва : [б. и.], 1956. – 191с.
390367
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с.
390368
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка / И.П. Крылова. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 223с.
390369
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – 3-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1986. – 430с.
390370
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 4-е изд. испр. – Москва; Ростов -на-Дону : Книжный дом "Университет". Феникс, 1999. – 448с. – ISBN 5-8013-0020-1
390371
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0094-5
390372
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 5-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0073-2
390373
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка = . : Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 9-е изд. – Москва : Книжный дом "УНИВЕРСИТЕТ", 2003. – 448с. – ISBN 5-8013-0168-2
390374
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка = A grammar of present-day English : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 10-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2004. – 443 с. : табл. – Кн. на англ. языке. – ISBN 5-98227-040-7
390375
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 11-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2005. – 448 с. – ISBN 5-98227-068-7
390376
  Верба Л.Г. Грамматика современного английского языка (справочник) = Modern English Grammar (reference book) / Верба Л.Г., Верба Г.В. – Москва : Дом Славянской книги ; ИП Логос-М, 2007. – 365, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 5-8112-0673-9
390377
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2001. – 448с. – ISBN 5-8013-0112-7
390378
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 8-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2002. – 448с. – ISBN 5-8013-0139-9
390379
   Грамматика современного башкирского литературного языка. – М, 1981. – 495с.
390380
  Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка : фонетика и морфология / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : АН СССР, 1951. – 195 с.
390381
  Чоботарь А.В. Грамматика современного немецкого языка / Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. – Донецк : БАО, 2005. – 432 с. + Приложение: с. 403-422. – ISBN 966-338-139-6
390382
   Грамматика современного русского литературного языка. – М, 1970. – 767с.
390383
  Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1956. – 569с.
390384
   Грамматика современного удмурдского языка. – Ижевск, 1962. – 376с.
390385
  Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1960. – 447с.
390386
  Нехендзи Б.Д. Грамматика современного французского языка / Б.Д. Нехендзи, В.В. Благовещенский. – Москва, 1964. – 343с.
390387
  Головнин И.В. Грамматика современного японского языка / И.В. Головнин. – М., 1986. – 315с.
390388
  Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка / А.М. Щербак. – Москва ; Ленинград, 1962. – 274с.
390389
  Шаров В.Д. Грамматика судьбы / В.Д. Шаров. – К., 1988. – 40с.
390390
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / Андронов М.С. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 281 с. – Библиогр.: с. 266-267
390391
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / Андронов М.С ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 296, [2] с.
390392
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1968. – 276 с.
390393
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 2 : Материалы для фонетической реконструкции. – 1968. – 404 с.
390394
  Гулямов Я.Г. Грамматика ташкентского говора / Гулямов Я.Г. ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан
Ч. 1 : Морфология. – 1968. – 163 с.
390395
  Повилейко Р.П. Грамматика творчества: ГДе и как сливается искусство с техникой? / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1976. – 56с.
390396
  Москальская О.И. Грамматика текста / О.И. Москальская. – М., 1981. – 183с.
390397
  Вейхман Г.А. Грамматика текста : Учебное пособие по английскому языку / Г.А. Вейхман. – Москва : Высшая школа, 2005. – 640с. – ISBN 5-06-005247-8
390398
  Исхаков Ф.Г. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология / Ф.Г. Исхаков, А.А. Пальмбах. – М., 1961. – 472с.
390399
  Кононов А.Н. Грамматика турецкого языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1941. – 312с.
390400
  Нечуй-Левицький Іван Грамматика украінського язика [Граматика української мови] : Для двох нижчих классів гімназій та для двохклассних і тpьохклассних наpодніх школ / Івана Нечуя-Левицького. – Київ : Друкарня Другої Артілі
Ч. 1 : Етимологія. – 1913. – 166, 90, 83 с. – Словаp: Деякі наpодні й нові книжні слова (неологізми): с. 1-90 в сеpедині кн. - Загальні пpимітки до словаpя: с. 1-83 в кінці кн


  Словаp: Деякі наpодні й нові книжні слова (неологізми): с. 1-90 в сеpедині кн. –
390401
  Нечуй-Левицький І.С. Грамматика української мови Івана Нечуя-Левіцького. – Київ : Друк. І.І. Чоколова
Частка 2. : Синтаксис. – 1914. – 94 с. – Примітка про друге видання "Граматики української мови" с. 91-94. - Прим. № 67041 дефектний, без стор. 84-94
390402
   Грамматика устной речи : английский язык. – 86с.
390403
  Родари Джанни Грамматика фантазии : Введение в искусство придумывания историй / Родари Джанни. – 2-е изд. – М., 1990. – 191с.
390404
   Грамматика финского языка. – М.Л,, 1958. – 296с.
390405
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – Москва, 1955. – 272с.
390406
  Алямская Н.В. Грамматика французского языка : пособие для заочников / Н.В. Алямская, Р.А. Пашинина ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство ЛГУ
Вып. 3 : Местоимение. – 1960. – 34 с.
390407
  Бер О.М. Грамматика французского языка : пособие для заочников / О.М. Бер, А.М. Турусова, И.Н. Юматова ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ
Вып. 4 : Части реси (исключая глагол и местоимение). – 1960. – 46 с.
390408
  Заславская П.И. Грамматика французского языка / П.И. Заславская, И.Н. Юматов. – Л., 1961. – 36с.
390409
  Шигаревская Н.А. Грамматика французского языка / Н.А. Шигаревская. – Ленинград
Вып. 6. – 1961. – 40 с.
390410
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд., испр. и доп. – Л.
Ч.1. – 1962. – 370с.
390411
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – Л.
Ч.2. – 1963. – 240с.
390412
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – М., 1964. – 304с.
390413
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Л.
Ч.1. – 1966. – 361с.
390414
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд. – Москва-Л.
Ч.2. – 1966. – 235с.
390415
   Грамматика французского языка. – М, 1969. – 340с.
390416
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 4-е изд. – Ленинград
Ч.1. – 1972. – 342с.
390417
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд. – Ленинград
Ч.2. – 1972. – 216с.
390418
  Заславская П.И. Грамматика французского языка : учебник / П.И. Заславская, Н.В. Алямская, Р.А. и др. Пашинина. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1978. – 323с.
390419
  Гойда М.М. Грамматика французского языка / М.М. Гойда. – Киев, 1985. – 119с.
390420
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 4-е, перераб. и допол. – Москва : Высшая школа, 1989. – 336с. – ISBN 5-06-001478-9
390421
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 4-е изд., пераб. и дополн. – Москва : Lingva, 1996. – 336с.
390422
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le Francais : Практический курс.Учебник для ин-тов и фак.иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 5-е изд., испр. и допол. – Москва : Нестор, 1997. – 480с. – ISBN 5-87759-035-9
390423
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 6-е изд., стереотипное. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 1999. – 480с. – ISBN 5-901074-01-7
390424
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 11-е изд., стереотипное. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2002. – 480с. – ISBN 5-901074-18-1
390425
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., стереотип. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480с. – ISBN 5-901074-24-6
390426
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : практ. курс Le Francais : [учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.] / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд.12-е , стер. – Харьков : Нестор Академік Паблішер, 2006. – 474, [4] с. – Загол. обл.: И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. Французский язык. Грамматика. Cours pratique de grammaire francaise. – ISBN 966-8153-01-4
390427
  Ховхун В.П. Грамматика французского языка : для студентов и школьников / В.П. Ховхун. – Москва : ИП Логос-М, 2008. – 384 с. – (Вас ждет успех). – ISBN 978-5-8112-3379-3
390428
  Солодухина И.В. Грамматика французского языка в таблицах с упражнениями и тестами / И.В. Солодухина. – Москва : Филоматис, 2006. – 254, [2] с. : табл. – (Учебники и словари ) ( Le francais). – ISBN 5-98111-073-2
390429
  Нико М.Н. Грамматика французского языка для высш. учеб. заведений / М.Н. Нико. – 3-е изд., 1946. – 288с.
390430
  Лобанова Л.Г. Грамматика французского языка. / Л.Г. Лобанова, Д Т. Виноградова, . – Москва, 1957. – 231с.
390431
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина, Л.Л. Тривуш. – Л, 1959. – 40с.
390432
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1966. – 36с.
390433
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для втузов и вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – Л., 1940. – 243с.
390434
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для препод. сред. шк. / Е.О. Костецкая. – Москва, 1959. – 375с.
390435
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 10-е, стереотипное. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 480 с. – ISBN 5-901074-13-0
390436
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 9-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2001. – 480с. – ISBN 5-901074-10-6
390437
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс. : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 7-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-02-5
390438
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс.Le francais : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 8-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-05-Х
390439
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва, 1948. – 240с.
390440
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1954. – 331с.
390441
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – Москва, 1957. – 330с.
390442
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – Москва, 1957. – 330с.
390443
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 5-е изд. – Москва, 1959. – 328с.
390444
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 3-е изд., испр. – Москва, 1979. – 407с.
390445
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – М., 1969. – 456с.
390446
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 2-е изд., испр. – Москва : Вища школа, 1975. – 424с.
390447
  Заботкина О.С. Грамматика фркнцузского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1958. – 44с.
390448
  Варшавская А.И. Грамматика функциональных классов как способ описания синтаксической структуры элементарного предложения : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Варшавская А.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1970. – 24 с.
390449
   Грамматика хакасского языка. – М, 1975. – 418с.
390450
  Дешериев Ю.Д. Грамматика хиналугского языка. / Ю.Д. Дешериев. – М., 1959. – 224с.
390451
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
1. – 1957. – 236с.
390452
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
2. – 1962. – 522с.
390453
  Травничек Ф. Грамматика чешского литературного языка / Ф. Травничек. – М
1. – 1950. – 48с.
390454
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – М-Л, 1961. – 448с.
390455
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – Л, 1977. – 376с.
390456
  Чекалина Е.М. Грамматика шведского языка / Е.М. Чекалина. – М., 1984. – 107с.
390457
  Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1941. – 307с.
390458
  Колегов А.В. Грамматика языка-посредника эльюнди / А.В. Колегов. – 1-е изд. – Тирасполь : РИО ПГУ, 1998. – 220с.
390459
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – М.-Л.
1. – 1962. – 300с.
390460
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – Л.
2. – 1967. – 288с.
390461
  Менивщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов. : Автореф... Доктора филол.наук: / Менивщиков Г.А.; АН СССР.Ин-тд языкознания. – М, 1965. – 32л.
390462
  Смирнов Ю.А. Грамматика языка панджаби / Ю.А. Смирнов. – М., 1976. – 478с.
390463
  Лебедев К.А. Грамматика языка пушту / К.А. Лебедев. – Москва, 1988. – 108с.
390464
  Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII - IX вв. / А.Н. Кононов. – Л., 1980. – 255с.
390465
  Дымшиц З.М. Грамматика языка хинди / З.М. Дымшиц. – М
2. – 1986. – 297с.
390466
  Москалев А.А. Грамматика языка чжуан. / А.А. Москалев. – М., 1971. – 336с.
390467
  Чамберлэн Б.Х. Грамматика японского разговорного языка : теоретическая часть / Б.Х. Чамберлэн; пер. с англ. В. Костылева. – С.-Петербург, 1908. – 298, [2] с. – (Издания факультета Восточных языков Императорского С.- Петербургского университета ; № 28)
390468
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М, 1958. – 676с.
390469
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М
2. – 1959. – 266с.
390470
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 476с. – ISBN 5-89815-003-Х
390471
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 507с. – ISBN 5-89815-041-2
390472
  Виноградова Е.Н. Грамматикализация в русском языке: от формы существительного к предлогу (на материале соматизмов) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 25-50. – ISSN 0373-658Х
390473
  Грисле Р.Я. Грамматики XVII века как источник истории латышского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Грисле Р.Я.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1958. – 24л.
390474
  Бойко Б.И. Грамматики инверсно-квазирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Бойко Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
390475
   Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. – Москва : Изд-во МГУ, 2000. – 528 с. – ISBN 5-211-03907-6
390476
  Смотрицкий М. Грамматики славенскія правилное синтагма / М. Смотрицкий; Подготовка к изданию В.В. Нимчука; Отв. ред. В.М. Русановский. – Факсимильное издание "Грамматики" 1619 г. – Київ : Наукова думка, 1978. – [250c.]
390477
  Гулыга Е.В. Грамматико-лексические поля в современном немецокм языке / Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс. – М., 1969. – 184с.
390478
  Ягмуров Б. Грамматико-лексический коррективный курс немецкого языка на коммуникативной основе (на материале VIII класса Туркменской школы) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ягмуров Б.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1970. – 28л.
390479
  Тарасова Елена Владимировна Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке : Автореф... наук: 10.02.04 / Тарасова Елена Владимировна; КГУ. – К., 1976. – 26л.
390480
  Тарасова Е.В. Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке (на мат. англ. яз. Великобритании, США, Канады и Австралии) : Дис... канд. филолог.наук: / Тарасова Е.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1975. – 168л. – Бібліогр.:л.140-165
390481
  Шнайдман М.Н. Грамматико-лексическое микрополе прошедшего времени в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шнайдман М.Н. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24 с.
390482
  Текучев А.В. Грамматико-орфографически словарь русского языка / А.В. Текучев, Б.Т. Панов. – Москва, 1976. – 248с.
390483
  Кокеладзе Р.Г. Грамматико-семантические разряды сочетаний существительных с родительным падежом в русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Кокеладзе Р.Г.; Тбилисск.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
390484
  Портянников В.А. Грамматико-стилистическая характеристика вопросительных предложений современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Портянников В.А.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1967. – 28л.
390485
   Грамматико-стилистические упражнения (пр и изучении частей речи). – Л, 1969. – 264с.
390486
   Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса. – М, 1976. – 143с.
390487
  Герасимов В.И. Грамматическая "правильность" и "приемлемость" высказывания. К вопросу о соотношении семантики и синтаксиса : научно-аналит. обзор / В.И. Герасимов, Л.Г. Лузина, С.Ю. Медведева; АН СССР, Ин-т Науч. информации по обществ. наукам. – Москва, 1979. – 75 с. – Авт. указ. на об. тит. л.
390488
  Пулатова Г.Д. Грамматическая доминанта типа текста и ее стилистическое использование в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пулатова Г.Д.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
390489
   Грамматическая и лексическая семантика глагола и имени в рамках предложения во французском языке (синхрония и диахрония). – М, 1986. – 120с.
390490
  Невмержицкий Иван Степанович Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Невмержицкий Иван Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.152-175
390491
  Невмержицкий Иван Степанович Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Невмержицкий Иван Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
390492
   Грамматическая интерференция в условиях национально-русского двуязычия. – М, 1990. – 203с.
390493
  Булгакова Т.В. Грамматическая интерференция и иные факторы, влияющие на русскую речь узбеков / Т.В. Булгакова ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан, 1977. – 84 с. – Библиогр.: с. 79-82
390494
  Лобанова Л.П. Грамматическая картина языка, мышление и духовное развитие народа в концепции В. фон Гумбольта // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 75- 89. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
390495
  Пицкова Л.П. Грамматическая категория вида в современном французском языке / Л.П. Пицкова. – М, 1982. – 160с.
390496
  Смазнова М.В. Грамматическая категория двойственного числа в арабском языке как пример неразрывной связи языка, культуры и религии // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 117-120. – (Серія: Філологія ; вип. 11, т. 2)
390497
  Гончаров Евгений Борисович Грамматическая категория залога как основное языковое средство отображения пространственной характеристики движения : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Гончаров Евгений Борисович; Киевский гос. пед. ин-ти ин. яз. – К., 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.145-172
390498
  Гончаров Евгений Борисович Грамматическая категория залога как основное языковое средство отображения пространственной характеристики движения (На материале франц. языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.05 / Гончаров Евгений Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
390499
  Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст / А.В. Бондарко ; АН СССР, Науч. совет по теории советского языкознания при отд. лит-ры и языка. – Ленинград : Наука, 1971. – 116 с.
390500
  Назаретян О.Н. Грамматическая категория лица в современном армянском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.20.02 / Назаретян О.Н.; МП Армян.ССР.Армян.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1973. – 26л.
390501
  Морозова Елена Владиславовна Грамматическая категория пространственно-временного континуума в художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Морозова Елена Владиславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 22л.
390502
  Рожавин М. Грамматическая категория рода существительных русского языка в англоязычной аудитории // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 173-181. – ISBN 966-581-102-9
390503
  Бабасян А.С. Грамматическая категория числа в армянском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Бабасян А.С.; Ереван. гос. ун-т им В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 32л.
390504
  Недбайло Л.И. Грамматическая категория числа в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Недбайло Л.И. ; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1968. – 19 с.
390505
   Грамматическая лексикология русского языка. – Казань : Изд. Казанского ун-та, 1978. – 189 с.
390506
  Скоробогатова Е.А. Грамматическая модель как маркер интертекстуальности и совмещения дискурсов в языке русской поэзии нового времени // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 239-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті показано, що в російській поетичній мові існують граматичні моделі, що усталено відтворюються, опираючись на прецедентні тексти, повторюючи певний поетичний смисл або смисли, вказуючи на поєднання дискурсів. Розглянуто ряд граматичних моделей ...
390507
  Маулер Ф.И. Грамматическая омонимия в английском языке / Ф.И. Маулер. – Орджоникидзе
1. – 1977. – 91с.
390508
  Маулер Федор Иосифович Грамматическая омонимия в современном английском языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Маулер Федор Иосифович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 47л.
390509
  Зазаева Н.И. Грамматическая помета во фразеологической лексикографии как метатекст // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2001. – № 520 : Філологічні аспекти дослідження дискурса. – С.119-121. – (Філологія ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
390510
  Граудина Л.К. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов / Л.К. Граудина. – М., 1976. – 454с.
390511
  Питинов В.Н. Грамматическая природа деепричастий в современном чешском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Питинов В.Н.; АН УССР. Отд-ние. обществ. наук. – К., 1962. – 22л.
390512
  Петрикевич Н.В. Грамматическая роль глагола в образовании белорусских пословиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Петрикевич Н.В.; АН Белорусской ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1974. – 22л.
390513
   Грамматическая семантика. – Горький, 1977. – 125с.
390514
   Грамматическая семантика. – Горький, 1978. – 108с.
390515
   Грамматическая семантика. – Горький, 1979. – 153с.
390516
   Грамматическая семантика. – Горький, 1980. – 161с.
390517
  Порман Н.Р. Грамматическая семантика глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Порман Н.Р.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
390518
   Грамматическая семантика глагола и имени в языке и речи. – К, 1988. – 132с.
390519
   Грамматическая семантика русского языка. – Вологда, 1983. – 118с.
390520
  Кручинкина Н.Д. Грамматическая семантика французского предложения / Н.Д. Кручинкина. – Саранск, 1987. – 42с.
390521
  Шендельск Е.И. Грамматическая синонимия (на базе морфоло. глагола в совр. нем. яз.) : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Шендельск Е.И. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1964. – 51 с. – Бібліогр.:с.51
390522
  Мамедов И.Т. Грамматическая синонимия в азербайджанском языке (на основе глагольных форм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.665 / Мамедов И.Т.; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1970. – 36л.
390523
  Василенко С.Ф. Грамматическая синонимия предикативных форм глагола в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Василенко С.Ф.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
390524
  Оленич Р.М. Грамматическая система Квинта Реммия Палемона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Оленич Р.М. ; Льв. ГУ. – Львов, 1964. – 19 с.
390525
  Драгунов А.А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка / А.А. Драгунов ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. – 271 с.
390526
  Сердюков П.И. Грамматическая сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сердюков П.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1978. – 24л.
390527
  Молозовенко И.О. Грамматическая сочетаемость перфектного инфинитива в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Молозовенко И.О.; АН УССР. Отд. общейств. наук. – К., 1963. – 23л.
390528
  Кононенко В.И. Грамматическая стилистика русского языка: для уч-ля / В.И. Кононенко. – К., 1981. – 242с.
390529
  Кононенко В.И. Грамматическая стилистика русского языка: для уч-ля / В.И. Кононенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – К., 1991. – 239с.
390530
  Попова З.Д. Грамматическая стилистика русского языка: пособие для изуч. рус. яз. как неродной. / З.Д. Попова. – Воронеж, 1982. – 73с.
390531
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка / Н.М. Фирсова. – М, 1984. – 272с.
390532
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка : Имя существительное. Глагол; Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений и фак-тов иностранных языков / Н.М. Фирсова. – Москва, 2002. – 352с. – ISBN 5-209-01439-8
390533
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка : учеб. пособ. для студ. вузов и ф-тов иностр. языков / Н.М. Фирсова ; ред. О. Урибес. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2005. – 352 с. – (Учебное пособие по испанскому языку). – ISBN 5-06-005023-8
390534
  Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. – Москва, 1989. – 202,6с.
390535
  Писарев Дмитрий Сергеевич Грамматическая структура и коммуникативные фукнции восклицательных предложений в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Писарев Дмитрий Сергеевич; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 15л.
390536
   Грамматическая структура и фразеологизмы романо-германских языков. – Казань, 1973. – 120с.
390537
  Чухранов Василий Николаевич Грамматическая структура категории экстремальности (на материале современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чухранов Василий Николаевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
390538
  Арешенков Юрий Александрович Грамматическая структура комментаторской речи (на материале информационных передач украинского телевидения и радио) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Арешенков Юрий александрович ; Днпропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1981. – 23 с.
390539
  Абдуразаков М.А. Грамматическая структура простого предложения : на материале типол. сравнения фр., рус. и узб. синтаксиса / М.А. Абдуразаков ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Ф. Энгельса. – Ташкент : Фан, 1978. – 166 с. – Библиогр.: с. 156-164
390540
  Абдуразаков М.А. Грамматическая структура простого предложения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05.,10.02.06 / Абдуразаков М.А.; СССР. МВ и ССО. Моск.гос.ун-т. – Москва, 1979. – 51л.
390541
  Джапаров А. Грамматическая структура словосочетания в современном кригизском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джапаров А.; МГУ. – М., 1955. – 23л.
390542
  Сулимовская З.В. Грамматическая сущность и функционирование структур вторичной предикации в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сулимовская З.В.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 23л.
390543
  Решетова Л.В. Грамматическая терминология узбекского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Решетова Л.В.;. – Ташкент, 1964. – 22л.
390544
  Давыдов А.Д. Грамматическая традиция манинка в трудах Сулеймана Канте. Ч. 1 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-14. – Библиогр.: С. : 14 ; 10 назв;. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227
390545
  Чебялис Д. Грамматическая установка существительного и именное склонение во французском языке IX-XVI веков. / Д. Чебялис. – Вильнюс, 1978. – 182с.
390546
  Корунец И.В. Грамматическая форма и конструктивно значимые элементы словосочетаний современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Корунец И.В. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1966. – 27 с.
390547
  Литвинов П В. Грамматическая характеристика аналитических глагольных лексем в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Литвинов В.П,; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 19л.
390548
  Данилович Николай Александрович Грамматическая характеристика фразеологизмов современного белорусского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Данилович Николай Александрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1984. – 22л.
390549
  Харитонова И.Я. Грамматически значимые признаки семантики слова в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Харитонова И.Я. ; АН СССР, Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Ленинград, 1985. – 39 с.
390550
  Попов Р.Н. Грамматические архаизмы в устойчивых фразеологических единицах русского языка. (На матер. именного склонения). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов Р.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 16л.
390551
  Мановицкая А.Я. Грамматические взаимосвязи сказуемого с подлежащим и обращением в украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Мановицкая А.Я. ; МВ и ССО СССР, Днепропет. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
390552
  Пумпянский А.Б. Грамматические закономерности научной и технической литературы . Англо-русские эквиваленты / А.Б. Пумпянский. – Калинин, 1982. – 80с.
390553
  Криворучко П.М. Грамматические значения временных форм русского глагола / П.М. Криворучко. – Киев, 1963. – 63с.
390554
  Скоробогатова Е.А. Грамматические значения и поэтические смыслы: стиховая актуализация служебных частей речи : монография / Е.А. Скоробогатова, Н.С. Минина ; Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков : Бровин А.В., 2017. – 159, [1] с. – Библиогр.: с. 132-159. – ISBN 978-617-7555-17-8


  Збірка ліричних віршів молодих поетів Білорусі, Росії, України
390555
  Толоченко П.В. Грамматические значения и синтаксические функции герундия в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Толоченко П.В.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
390556
  Островский Б.Я. Грамматические значения личных форм глагола дари: спецкурс / Б.Я. Островский. – М., 1991. – 112с.
390557
  Ситницкая Елена Борисовна Грамматические значения формы Werden + INF.I/INF.II в современном немецком языке : Дис... кандидата филологич.наук: 10.02.04 / Ситницкая Елена Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 198л. – Бібліогр.:л.191-197
390558
  Ситницкая Е.Б. Грамматические значения формы werden+inf.1/inf.2 в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ситницкая Е.Б.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
390559
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин
2. – 1973. – 132с.
390560
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин, 1974. – 222с.
390561
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка) : межвузовский тематический сборник. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1977. – 161 с.
390562
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка) : межвузовский тематический сборник. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1978. – 161 с.
390563
   Грамматические и лексикологические исследования. – Кишинев, 1977. – 158с.
390564
   Грамматические и лексикологические исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1981. – 175с.
390565
  Тертя Анастасия Семеновна Грамматические и лексические значения глагльных конструкций с возвратным местоимением в аккузативе (на мат. молдавского яз. в сравнении с франц. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тертя Анастасия Семеновна; Кишиневский Гос. Ун-т. – К., 1978. – 167л.
390566
  Тертя А.С. Грамматические и лексические значения глагольных конструкций с возвратным местоимением в аккузативе (на матер. молдав. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Тертя А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 12 с.
390567
  Кешикашвили И.Д. Грамматические и лексические особенности языка произведений Т.Разикашвили и бачаны : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Кешикашвили И.Д.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
390568
   Грамматические и лексические системы в романских и германских языках. – Кишинев, 1984. – 146 с.
390569
   Грамматические и фонетические исследованияпо германским языкам. – Кишинев, 1977. – 170с.
390570
  Кондрашов В.Н. Грамматические игры и загадки / В.Н. Кондрашов. – Кострома, 1961. – 130с.
390571
  Близниченко К.Л. Грамматические идиоматизмы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Близниченко К.Л.; АН УССР. – К, 1970. – 30л.
390572
   Грамматические исследования : сборник научных трудов. – Ленинград
Ч. 1. – 1975. – 144 с.
390573
   Грамматические исследования : сборник научных трудов. – Ленинград
Ч. 2. – 1975. – С. 145-262
390574
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1989. – 284с.
390575
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1991. – 246с.
390576
  Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении / Ц.Б. Цыдендамбаев. – Москва, 1979. – 148с.
390577
  Луценко Н.А. Грамматические категории в системе и узусе : (глагол и имя) / Н.А. Луценко. – Донецк, 2003. – 202с. – ISBN 966-639-157-0
390578
  Никитевич В.М. Грамматические категории в современном русском языке / В.М. Никитевич. – Москва, 1963. – 246с.
390579
   Грамматические категории в тексте. – М, 1985. – 162с.
390580
  Оранский И.М. Грамматические категории вида и краткости в глагольной системе совредменного афганского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Оранский И.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 24 с.
390581
  Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке / И.П. Мучник. – Москва, 1971. – 298с.
390582
   Грамматические категории глагола и предикатный синтаксис текста. – Владимир, 1985. – 93с.
390583
  Никитевич В.М. Грамматические категории имени и глагола в русском языке / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1962. – 311с.
390584
  Никитевич В.М. Грамматические категории именных частей речи в современном русском языке / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1959. – 112с.
390585
  Ференц С.А. Грамматические категории отрицания в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Ференц С.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1972. – 23л.
390586
  Панчвидзе В. Грамматические классы в будухском глаголе. / В. Панчвидзе. – 463-470с.
390587
  Кадагидзе Н.Д. Грамматические классы в глаголе бацбийского (цова-тушинского) языка (в связи с другими категориями и соответствующими конструкциями глагола) : Автореф... канд. филологич.наук: / Кадагидзе Н.Д.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1953. – 24л.
390588
   Грамматические концепции в языкознании ХІХ века. – Л, 1985. – 294с.
390589
   Грамматические лабораторные работы по немецкому языку. – Владивосток, 1972. – 48с.
390590
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева, Л.М. Щетинин. – Ростов н/Д, 1959. – 88с.
390591
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – 2-е изд., доп. – Ростов н/Д, 1963. – 146с.
390592
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – Изд. 3-е, испр. – Ростов н/Д, 1968. – 178с.
390593
   Грамматические основы правильной русской речи. – М, 1991. – 175с.
390594
  Гуревич И.С. Грамматические особенности китайского языка 3-5 вв. н. э. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуревич И.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 19 с.
390595
  Зограф И.Т. Грамматические особенности китайского языка XII--XIV вв. (по памятнику "Цзин бэнь тунсу сяошо") : Автореф... канд. филол.наук: / Зограф И.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1962. – 20л.
390596
  Мартиросян М.А. Грамматические особенности определений и их стилистическая роль в художественной прози И.С.Тургенева : Автореф... канд. филол.наук: / Мартиросян М.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
390597
  Даневич Алла Вячеславовна Грамматические особенности русских повестей второй половины XVII века : Автореф... канд. филол.наук: / Даневич Алла Вячеславовна; Акад. наук СССР. Отд-ние обществ. наук Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1961. – 17л.
390598
  Матчанова Гавхар Матякубовна Грамматические особенности степеней сравнения имен прилагательных в узбекском языке и способы выражения их в русском : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Матчанова Гавхар Матякубовна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 26л.
390599
  Потужная М.И. Грамматические отношения компонентов глагольнообъектного словосочетания. (На матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Потужная М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. иностр. языков гуманит. фак-т. – Киев, 1969. – 26 с.
390600
   Грамматические очерки по русскому и мордовским языкам. – Горький, 1976. – 98с.
390601
  Инфантова Г.Г. Грамматические признаки несобственно-прямой речи в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантова Г.Г.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 23л.
390602
  Фридман Леон Григорьевич Грамматические проблемы лингвистики текста : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Фридман Леон Григорьевич; АН СССР. Ин-т языковедения. – Л., 1979. – 52л.
390603
  Фридман Л.Г. Грамматические проблемы лингвистики текста / Л.Г. Фридман. – Ростов -на-Дону, 1984. – 134с.
390604
  Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке / В.Я. Плоткин. – Кишинев, 1975. – 127с.
390605
  Царькова И.В. Грамматические способы выражения агенса и меди-агенса в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Царькова И. В.; МВ ССО СССР, Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 22л.
390606
  Осипова О.А. Грамматические способы выражения понятия будущего в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипова О.А. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1958. – 17 c.
390607
  Никольская Е.К. Грамматические средства выражения временных отношений в сложном предложении с временными придаточными в современном французмком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Е. К.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
390608
  Сонич Т.П. Грамматические средства выражения некатегоричного высказывания в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сонич Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 23л.
390609
  Канделаки Г.И. Грамматические средства выражения побудительной (императивной модальности в современном французском языке) : Автореф... канд. филол.наук: / Канделаки Г.И.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 17л.
390610
  Чернецкий В.К. Грамматические средства выражения принадлежности в русском литературном языке конца XVII в. - первой трети XVIII в. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернецкий В.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1954. – 16л.
390611
  Байсара Людмила Ивановна Грамматические средства выражения сравнения в современном английском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Байсара Людмила Ивановна ; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1975. – 27 с.
390612
  Янелюнайте Сигита Стасевна Грамматические средства выражения эмотивности в тексте (современный немецкий язык) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Янелюнайте Сигита Стасевна ; Моск. госпед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 21 с.
390613
  Михеев А.Ф. Грамматические средства и формы выражения следственных отношений основания - вывода в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михеев А.Ф.; Куйбышев. гос. пед.ин-т им. В.В.Куйбышева. – Барнаул, 1967. – 32л.
390614
  Глухова Наталия Андреевна Грамматические средства компрессии информации в текстах малой формы (газетного стиля немецкого языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Глухова Наталия Андреевна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1985. – 26 с.
390615
  Горюнов В.К. Грамматические средства разграничения лексических значений (На матер. многозначн. глаголов соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горюнов В. К.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1966. – 24л.
390616
  Старков А.П. Грамматические структуры английского языка / А.П. Старков. – Воронеж, 1962. – 96с.
390617
  Попова И.Н. Грамматические структуры во французской разговорной речи : сб. упражнений / И.Н. Попова. – Москва, 1984. – 215с.
390618
  Рахманова Л.И. Грамматические толкования в современных толковых словарях (К проблеме определения слова в толковом словаре) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Рахманова Л.И.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
390619
  Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка : учебно-методическое пособие / Э.Г. Добронецкая. – Казань, 1986. – 117 с.
390620
  Бергер Д. Грамматические трудности немецкого языка / Д. Бергер. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 208 с. – ISBN 5-86617-052-3
390621
   Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. – 2-е изд. – М, 1969. – 152с.
390622
  Савинова Е.С. Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. / Е.С. Савинова. – М., 1963. – 80с.
390623
  Бекина Л.А. Грамматические трудности при переводе научной литературы / Л.А. Бекина, Э.Г. Староверова; под ред. Л.А. Бекиной, Э.Г. Староверова ; над сб. работали Л.Д. Гуревич, Каракула, А.Г. Обухова и др. ; МВ и ССОО РСФСР, Ярославский технологический ин-т. – Ярославль : [б. и.], 1973. – 88 с.
390624
  Эйбхаум Г.Н. Грамматические упражения на материале общественно-политической и бытовой лексики / Г.Н. Эйбхаум. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1966. – 143 с.
390625
   Грамматические упражнения на английском языке на спортивной лексике. – Л, 1973. – 60с.
390626
  Василевская Н. Грамматические упражнения по английскому языку / Н. Василевская. – Москва, 1941. – 176 с.
390627
   Грамматические упражнения по русскому языку. – М, 1955. – 624с.
390628
  Данечеева Надежда Васильевна Грамматические формы видовременной системы английского глагола в ситуативном контексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.Р2.04 / Данечеева Надежда Васильевна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
390629
  Халилов А. Грамматические функции изафета в современном таджикском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халилов А.; Самарк.гос.ун-т. – Душанбе, 1965. – 30л.
390630
  Разумовская М.М. Грамматический анализ при обучении орфографии / М.М. Разумовская. – М, 1962. – 76с.
390631
  Чикобава А.С. Грамматический анализ чансюго (лазского) диалекта с текстами / А.С. Чикобава. – Тбилиси, 1936. – с.
390632
  Мороз А.А. Грамматический аспект реализации концепта "шут" в романах Джона Голсуорси цикла "Сага о Форсайтах" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 105-110
390633
  Цатурова И.А. Грамматический и лексический практикум по базовому курсу "Английский язык" / И.А. Цатурова. – Таганрог, 1991. – 142с.
390634
  Листрова Ю.Т. Грамматический и фонетический разбор / Ю.Т. Листрова. – Воронеж, 1966. – 64с.
390635
  Разоренов Д.А. Грамматический концепт "время" в английском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 0130-9730
390636
  Рахманов И. Грамматический миниум по немецкому языку для втузов / И. Рахманов. – Москва-Ленинград, 1933. – 127 с.
390637
  Акимова И.В. Грамматический навигатор как средство преодоления факторов культурно-языковой интерференции при обучении РКИ (из опыта работы с китайскими учащимися) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 70-76. – ISSN 1562-1391
390638
  Сулейманов Я.Г. Грамматический очерк андийского языка (По данным говора с.Риквани). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулейманов Я.Г.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Махачкала, 1960. – 29л.
390639
  Мадиева Г.И. Грамматический очерк бежтинского языка / Г.И. Мадиева. – Махачкала, 1965. – 208с.
390640
  Саидова П.А. Грамматический очерк годоберинского языка. (По данным говора селения Годобери с привлечением материалов говора селения Зибирхали) : Автореф... кандидата филол.наук: / Саидова П.А.; Дагест. филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы им. Г.Цадасы. – Махачкала, 1965. – 19л.
390641
  Тенишев Э.Р. Грамматический очерк древнеуйгурского языка по сочинению "Золотой блеск" : Автореф... канд. филол.наук: / Тенишев Э. Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 16 с.
390642
  Боровкова Т.А. Грамматический очерк языка "Дивану лугат-ит-турк" Махмуда Кашгари : Автореф... канд. филол.наук: / Боровкова Т.А.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1966. – 15л.
390643
  Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X-XIII вв. / А.М. Щербак. – Москва; Ленинград, 1961. – 204с.
390644
  Домашенкина Г.П. Грамматический разбор в вузе и в школе / Г.П. Домашенкина, Т.Б. Иванова. – М., 1974. – 48с.
390645
  Домашенкина Г.П. Грамматический разбор в вузе и в школе / Г.П. Домашенкина, Т.Б. Иванова. – М., 1980. – 53с.
390646
  Текучев А.В. Грамматический разбор в школе / А.В. Текучев. – М., 1963. – 398с.
390647
  Назаров А.Н. Грамматический разбор и грамматическое конструирование / А.Н. Назаров. – Изд. 2-е, доп. – Пенза, 1961. – 63с.
390648
   Грамматический разбор на занятиях по русскому языку. – Махачкала, 1960. – 24с.
390649
  Шаповалова Т.А. Грамматический разбор на уроках русского языка / Т.А. Шаповалова. – М., 1962. – 223с.
390650
  Григорьев А.Г. Грамматический разбор с помощью линокарт / А.Г. Григорьев. – Красноярск, 1971. – 24с.
390651
  Ярнатовская В.Е. Грамматический род имен существительных в немецком языке / В.Е. Ярнатовская. – Москва, 1956. – 78 с.
390652
  Никишин А.С. Грамматический род классических схождений в древних германских языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Никишин А. С.; Моск.гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1974. – 26л.
390653
   Грамматический сборник по машиностроению. – Минск, 1970. – 62с.
390654
  Дурново Н.Н. Грамматический словарь / Н.Н. Дурново. – М.-Птгр., 1924. – 154с.
390655
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка : Около 100 000 слов / А.А. Зализняк. – Москва : Русский язык, 1977. – 879с.
390656
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка : Словоизменение / А.А. Зализняк. – 2-е изд. стереотипн. – Москва : Русский язык, 1980. – 879с.
390657
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение : Около 100 000 слов / А.А. Зализняк. – 3-е. – Москва : Русский язык, 1987. – 878с.
390658
  Великий Д.П. Грамматический способ толкования в уголовно-процессуальном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-171. – (Правоведение ; № 4 (303)). – ISSN 0131-8039
390659
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев, 1930. – 75 с.
390660
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Л, 1931. – 75с.
390661
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Москва-Ленинград, 1934. – 176 с.
390662
  Костромина Е.С. Грамматический статус зависимого имени в предложных и беспредложных атрибутивных структурах современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Костромина Е. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
390663
  Серебрякова Г.А. Грамматический статус и семантика конструкции N+IS GOING+инф. в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Серебрякова Г.А.; Москов. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24л.
390664
  Пронина Т.А. Грамматический статус категорий лица и числа в современных германских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пронина Т.А.; Москов. гос. пед .ин-т ин. языков. – М,, 1982. – 25л.
390665
  Никонова Н.А. Грамматический статус конструкции "Быть + причастие" в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никонова Н. А.; МВССО РСФСР, Ворон. ГУ. – Воронеж, 1975. – 21л.
390666
  Скупченко Л.Н. Грамматический статус лексем After, before, since, till, untill в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Скупченко Л.Н.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
390667
  Максимчук Б.В. Грамматический статус элементарных знаков типа gut в структуре современного немецкого языка : Автореф... канд .филол.наук: 10.-2.04 / Максимчук Б.В.; Льв.ГУ. – Львов, 1977. – 26л.
390668
  Харьковская М.С. Грамматический статус, содержание и употребление формы -S в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Харьковская М.С.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 14л.
390669
   Грамматический строй балканских языков. – Л, 1976. – 318с.
390670
   Грамматический строй и стилистика романских языков. – Калинин, 1979. – 158с.
390671
  Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики / В.Г. Адмони ; отв. ред. В.М. Павлов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд., 1988. – 238 с.
390672
  Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопосавлении с словацким / А.В. Исаченко. – Братислава
1. – 1954. – 387с.
390673
  Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопосавлении с словацким / А.В. Исаченко. – Братислава
2. – 1960. – 579с.
390674
  Мещанинов И.И. Грамматический строй урартского языка / И.И. Мещанинов. – М.-Л, 1958. – 151с.
390675
  Кондратьев В.Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности / В.Г. Кондратьев. – Л, 1981. – 191с.
390676
  Думбрэвяну И.М. Грамматическое выражение категории будущего времени в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Думбрэвяну И.М.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М, 1971. – 23л.
390677
  Ковылина-Шакарян Грамматическое выражение принадлежности в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковылина-Шакарян Г.Н.; М-во высш.образования СССР. – Ереван, 1954. – 22л.
390678
   Грамматическое значение и контекст. – Иваново, 1980. – 164с.
390679
  Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл / А.В. Бондарко ; АН СССР, Ин-т языкознания Ленинград. отд-ние. – Ленинград : Наука, 1978. – 176 с.
390680
  Румянцева Е.В. Грамматическое значение придаточных предложений, вводимых вопросительными словами (W-Worter). (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Румянцева Е.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1963. – 20 с.
390681
   Грамматическое значение фазы прекращения процесса и аналитические средства его выражения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ризаев . Х,; Ризаев . Х,; АН СССР, Лен. ин-т языкознан. – Ленинград. – 21л.
390682
   Грамматическое описание славянских языков. – М, 1974. – 256с.
390683
  Джураев Р. Грамматическое описание языка "Asrar ut-tavhid" -- таджикско-персидского памятника 12 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джураев Р.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 19л.
390684
  Урекенова Р.А. Грамматическое освоение казахским языком отностельных прилагательных русского языка. (В сравнении с другими тюрк. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.655 / Урекенова Р.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1969. – 29л.
390685
  Потужная М.И. Грамматическое отношение компонентов глагольно-объективного словосочетания : Дис... докт. филолог.наук: / Потужная М.И.; КГУ. – Киев, 1969. – 280л.
390686
  Толстой И.В. Грамматическое отрицание и его функционирование в простом повествовательном предложении (на матер. публицистики). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Толстой И.В.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
390687
  Рылов С.А. Грамматическое развертывание высказываний в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Рылов С.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1973. – 23л.
390688
   Грамматическое руководство для развития навыков устной речи. – М, 1963. – 86с.
390689
  Докторович Инна Сергеевна Грамматическое содержание структуры Be+ -ED в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Докторович Инна Сергеевна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 26л.
390690
  Степанян А Ш. Грамматическое учение М.Абегяна. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Степанян Ш.А,; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 28л.
390691
  Скорик О.С. Грамматичні засоби гумору в українських повістях і оповіданнях Г.Ф.Квітки-Основ"яненка. / О.С. Скорик. – Суми, 1958. – 32с.
390692
  Волков А.А. Грамматология: семиотика письменной речи / А.А. Волков. – Москва, 1982. – 175с.
390693
  Трегубенко Л.Е. Граммофонные адаптеры : звукосниматели / Л.Е. Трегубенко. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1937. – 16 с.
390694
   Граммофонные пластинки : прейскурант, 1969. – 288 с.
390695
  Шторх Ф. Граммофонный инженер / Ф. Шторх. – Бухарест, 1978. – 49 с.
390696
   Грамнинские озера в зоне влияния трассы БАМ. – Новосибирск : Наука, 1980. – 87с.
390697
  Блехер Ф.Н. Грамота в дошкольном учреждении и подготовительном классе школы : учеб. пособ. для педагогических техникумов и высших педагогич. учебных заведений / Ф.Н. Блехер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Учпелдгиз, 1934. – 104 с.
390698
  Срезневский И.И. Грамота великого князя Мстислава и сына его Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю (1130 г.) / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1860. – 36 с. : ил. – Из 1 вып. 9 т. "Изв. 2 Отд-ния Акад. наук" 1860-1861
390699
  Чернухін Є.К. Грамота Вселенського патріарха Єремії ІІ православному братству Різдва Пресвятої Богородиці в Рогатині (з колекції митрополита Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 87-102. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
390700
   Грамота Гетьмана Всієї України , видана на підставі ухвали Ради Міністрів про ратифікацію Мирового Договору України з Німеччиною. – Київ : Державний вісник, 1918. – 32 с.
390701
  Редько О.М. Грамота Гетьмана усієї України Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 149-157. – ISSN 0320-9466
390702
  Зубов Д.В. Грамота Иерусалимского Патриарха Нектария к царю Алексею Михайло-вичу с просьбой о помощи монастырям Афона (апрель 1664 г.) / Д.В. Зубов, П.В. Кузенков // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 66-77
390703
  Дзюбан Р. Грамота князя Данила Романовича: проблема автентичності (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 301-332. – ISSN 2524-0315
390704
  Дашкевич К. Грамота князя Ивана Растиславича Берладника1134 г.. – б.м.в. – 16 с.
390705
  Чернухін Є.К. Грамота Константинопольського патріарха Якова про призначення Панкратія митрополитом Кам"янець-Подільської єпархії, пречесним та екзархом Малої Росії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 245-257. – ISSN 2222-4203
390706
  Бурсов Т И. Грамота лет / Т И. Бурсов, . – Минск, 1977. – 302с.
390707
  Шахматов А.А. Грамота псковского князя Ивана Александровича / А.А. Шахматов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – [2], 5 с. – Отд. оттиск из: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1912, Т. 17, кн. 3
390708
  Куражсковский Ю.Н. Грамота рационального природопользования / Ю.Н. Куражсковский. – Ростов -на-Дону, 1979. – 125с.
390709
   Грамота Святої Унії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 26-28. – ISSN 2306-3548
390710
  Маслов С.И. Грамота Стефана Яворского Нежинскому Благовещенскому монастырю / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Худож.-ремесл. мастерской-шклды печатного дела, 1914. – 16, [4] с. : ил. + отд.2-мя лист. часть Грамоты 1717 года (верхняя часть). – Отд. оттиск. из журнала "Искусство в Южной России" - 1914. - № 5-6


  Стефан Яворский = Митрополит Стефан - (в миру Симеон Иванович Яворский; в унии Станислав; 1658, Явор, Речь Посполита — 27 ноября 1722, Москва) — епископ Русской православной (1658-1701) Эк. № 290959 дефектный, отсутсуют с. 11-16, [4]
390711
  Лук"янчук М. Грамота чи грамотність: сучасні наукові підходи до тлумачення понять та їх еволюція // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 29-35. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
390712
  Тримбач С. Грамота, яка не пропала... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 109). – С. 6


  Як Україна відзначила 75-ту річницю від Дня народження Івана Миколайчука.
390713
  Павленко С.Ф. Грамоти / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 77. – ISBN 966-642-073-2
390714
   Грамоти XIV ст.. – Київ : Наукова думка, 1974. – 255 с. – (Пам"ятки української мови / АН УРСР, Ін-т мовознавства)
390715
   Грамоти двохсотбальникам [У Львівському національному університеті імені Івана Франка відзначили випускників, які набрали рекордну кількість балів під час ЗНО] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 3. – ISSN 2219-5793
390716
  Бортнікова А. Грамоти на Магдебурзьке право місту Луцьку XV-XVI ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 3-21
390717
  Ченакал Н.М. Грамоти російських царів Петра I та Петра II українським православним ієрархам як історичне джерело // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 176-182


  Документи з фондових колекцій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
390718
  Перкун В. Грамоти українських православних та уніатських церковних ієрархів 17 - 18 ст. як сфрагістичне джерело // Молода нація : альманах. – Київ, 2001. – № 1. – С.240-251. – ISBN 966-7332-13-6
390719
   Грамотки XVII -начала XVIII века. – М, 1969. – 416с.
390720
  Рингач Н.О. Грамотність з питань здоров"я і досягнення Цілей сталого розвитку в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (40). – С. 71-88. – ISSN 2072-9480


  Грамотність з питань здоров"я є однією з ключових його детермінант. Ефективність стратегій подовження життя і поліпшення здоров"я безпосередньо залежить від рівня такої грамотності як громадськості в цілому, так і уряду країни й фахівців, що опікуються ...
390721
  Гендин Анатолий Грамотно выпить, культурно закусить : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 26-27 : Іл.
390722
  Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики 10 - первой половины 13 века / А.А. Медынцева ; Российская акад. наук, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 2000. – 291с. – ISBN 5-02-010141-9
390723
   Грамотность в России : К X-му съезду советов. – Москва : [Б. и.], 1922. – 56 с., 1 л. диагр.
390724
  Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР : историко-статистические очерки / И.М. Богданов. – Москва : Статистика, 1964. – 196 с.
390725
  Ильинский Г.А. Грамоты болгарских царей : труд Г.А. Ильинского / Г.А. Ильинский. – Москва : Синод. тип., 1911. – 2], 162 с., 7 л. факс. – (Древности : Труды Славянской комиссии Моск. археол. о-ва ; т. 5)
390726
   Грамоты великих князей литовских с 1390 (?) по 1569 год / Собранные и изданные под ред. Владимира Антоновича и Константина Козловского // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 172с.
390727
   Грамоты Великого Новгорода и Пскова. – МоскваЛ,, 1949. – 408с.
390728
  Маремкулов А.Н. Грамоты Его(Ее) Императорского Величества как форма юридического оформления политики России на Кавказе (XVIII-XIXвв.) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805
390729
   Грамоты и другие акты XIV и XV вв. Московского архива Министерства юстиции / Их форма, содержание и значение в истории русского права // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Москва, 1884. – Кн. 4. – VIII, 534
390730
  Гераклитов А.А. Грамоты Кирилло-Белозерского монастыря / А.А. Гераклитов. – Саратов : Типо-лит. Губ. правл., 1914. – 27 с. – Отд. оттиск: Труды Саратовской ученой архивной комиссии, вып. 31. Саратов
390731
  Бортникова А.В. Грамоты на магдебурское право городу Луцку XV - XVI веков // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 88-104. – ISSN 0132-1366
390732
   Грамоты Новоторжского мужского Борисоглебского монастыря / Приготовил к печати чл. Комис. Е.А. Веригин. – Тверь : Издание Тверской ученой архивной комиссии, 1903. – [2], VI, 53 с., [1] л. ил. – Без тит. л.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
390733
  Савелов Л.М. Грамоты рода Савеловых / Л. М. Савелов. – Москва : типо-лит. Е. Патриарка, 1912. – 97 с.
390734
  Големба А.С. Грамши / Александр Големба. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 191 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биграфий ; Вып. 6(449))
390735
  Эрколи М. Грамши и компартия Италии. / М. Эрколи. – М., 1937. – 24с.
390736
  Аршинник Татьяна Гран Канария = Канарский Гранд : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 38-51 : Іл.
390737
  Іващенко Микола Гран Канарія. Острів, де хочеться жити : Іспанія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 50-53 : Фото
390738
  Брежнева Алла Гранада - "королева городов" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 68-93. – ISSN 1812-867Х
390739
  Гибсон Я. Гранада 1936 / Я. Гибсон. – М., 1983. – 254с.
390740
  Куликов Дмитрий Гранада. Путешествие в город радужных улиц // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 70-75 : фото
390741
   Гранат-пироксеновые и лавсонитсодержащие породы максютовского комплекса (Южный Урал) / П.М. Вализер, А.И. Русин, А.А. Краснобаев, И.И. Лиханов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1754-1772 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1770-1772. – ISSN 0016-7886
390742
  Черносвитов Ю.Л. Гранат / Ю.Л. Черносвитов. – М, 1962. – 234с.
390743
   Гранат. – Ташкент, 1967. – 412с.
390744
  Сидоренко Е.Ф. Гранат из мигматитов Приднестровья / Е.Ф. Сидоренко. – Львов, 1960. – С. 297-303
390745
  Костриця М.Ю. Гранат Касьян Харитонович (- письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 368. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
390746
  Багрянцев Ю. Граната : бувальщина // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
390747
  Ефетов М.С. Граната в ушанке / М.С. Ефетов. – Петрозаводск, 1967. – 192с.
390748
  Ефетов М.С. Граната в ушанке.Последний снаряд / М.С. Ефетов. – Москва : Детская литература, 1977. – 238 с.
390749
  Артищев В.В. Гранатов цвет : повесть / Артищев В.В. – Свердловск : Кн. изд-во, 1956. – 143 с.
390750
  Гавричкин В.С. Гранатовое ожерелье / В.С. Гавричкин. – М., 1989. – 157с.
390751
  Флоров Г.Ф. Гранатовый берег / Г.Ф. Флоров. – М, 1972. – 112с.
390752
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – М-Л, 1944. – 104с.
390753
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Сталинград : Сталинградское кн.изд., 1959. – 48 с.
390754
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Нальчик, 1982. – 400 с.
390755
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1984. – 191с.
390756
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказ / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература, 1984. – 335 с.
390757
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1987. – 400 с.
390758
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : на тамильском языке / А.И. Куприн. – Москва, 1987. – 379 с.
390759
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Киев, 1988. – 592 с.
390760
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Кемерово, 1988. – 476с.
390761
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн ; [вступ. ст. (с. 5-48), коммент. А.А. Носова ; худож. В.В. Ильяшенко]. – Москва : Книга, 1990. – 221 с. : 1 портр., цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00270-2 (в пер.)
390762
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1990. – 144 с.
390763
  Куприн А. Гранатовый браслет : Рассказы и повести / Александр Куприн. – Москва : Профиздат, 2005. – 384с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01448-6
390764
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказы / Александр Куприн ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 441, [7] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5315-2
390765
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказы / Александр Куприн ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 441, [7] с. – Примеч.: с. 436-441. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6029-7
390766
  Куприн А.И. Гранатовый браслет.Олеся / А.И. Куприн. – Краснодар, 1979. – 160 с.
390767
  Алиоглы Ч. Гранатовый вечер : стихотворения и поэмы : пер. с азерб. / Чингиз Алиоглы. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 30 с. – (Молодые голоса)
390768
  Кухианидзе З. Гранатовый дворец: Стихи / З. Кухианидзе. – Москва, 1985. – 79с.
390769
  Порчхидзе Ш. Гранатовый куст : стихи / Шалва Порчхидзе; пер. с груз. Е.Елисеева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
390770
  Калинин А.В. Гранатовый сок. Очерки, рассказы / А.В. Калинин. – М. : Советская Россия, 1968. – 286 с.
390771
   Гранатоидные и щелочные формации в структурах Западной и Северной Монголии. – М, 1975. – 288с.
390772
  Штандель Б.Н. Гранатой - огонь! Солдату о метании и применении в бою ручных гранат / Б.Н. Штандель. – Москва, 1959. – 95 с.
390773
  Диестро Р. Гранатометчики / Р. Диестро, 1937. – 119с.
390774
   Гранаты метаморфических комплексов Урала. – Свердловск, 1980. – 117с.
390775
  Дроми Д. Гранвик: репортаж о забастовке. / Д. Дроми, Г. Тейлор. – М., 1982. – 110с.
390776
   Гранд-пасьянс и геомантия. – М, 1990. – 102с.
390777
   Гранд : профессиональный журнал для руководителей вузов. – Киев
№ 1. – 1998
390778
   Гранд. – Киев
№ 1 (2). – 1999
390779
   Гранд. – Киев
№ 2 (3). – 1999
390780
   Гранд. – Киев
№ 3 (4). – 1999
390781
   Гранд. – Киев
№ 4 (5). – 1999
390782
   Гранд. – Киев
№ 5/6. – 1999
390783
   Гранд. – Киев
№ 7/8. – 1999
390784
   Гранд. – Киев
№ 9. – 1999
390785
   Гранд. – Киев
№ 10/11. – 1999
390786
   Гранд. – Киев
№ 12 (13)"1999/1 (14)"2000. – 1999
390787
   Гранд. – Москва
№ 2/3. – 2000
390788
   Гранд. – Москва
№ 6. – 2000
390789
   Гранд. – Москва
№ 9. – 2000
390790
   Гранд Златої Праги // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 16-17 : фото
390791
  Поляков А. Грандиозная королевская прихоть по имени Мафра // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 40. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
390792
  Иваньков М.Д. Грандиозная программа нового строительства / М.Д. Иваньков. – Киев, 1959. – 17с.
390793
  Черамелла Н. Грандиозный скандал: леди Чаттерли и ее любовник пойманы с поличным, но ... в 1947 году // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 359-386. – ISSN 0042-8795


  О попытке запретить в 1947 г. распространение в Италии романа Д.Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей"
390794
   Грандіозна відпустка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 66-67 : фото
390795
   Грандіозна відпустка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 28-30 : фото
390796
  Грабовський С. Грандіозна маніпуляція та її витоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 11


  "Велика Вітчизняна" без радянських міфологем.
390797
   Грандіозний відпочинок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 50-51 : фото
390798
  Пронкевич О. Грандіозний культурний континент / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 30 -31


  "Те, як ми сприймаємо інші країни, є насамперед важливим джерелом інформації про нас",-доктор філологічних наук Олександр Пронкевич про іспанську літературу та її рецепцію українцями.
390799
  Бурлак Б.С. Граненое время / Б.С. Бурлак. – Свердловск, 1972. – 303с.
390800
  Бурлак Б.С. Граненое время / Б.С. Бурлак. – Челябинск, 1980. – 293с.
390801
  Баух Е. Грани : стихи / Баух Е. – Кишинев : Карта Молдовеняске, 1963. – 91 с.
390802
  Куняев Б.И. Грани / Б.И. Куняев. – Рига, 1963. – 111с.
390803
  Глазов Г.С. Грани / Г.С. Глазов. – Львов, 1966. – 103с.
390804
  Черкасов Н.М. Грани / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1974. – 127с.
390805
  Егошин Г. Грани / Г. Егошин. – Йошкар-Ола : Марийское кн.изд-во, 1974. – 335 с.
390806
  Перовский Н.М. Грани / Н.М. Перовский. – Тула, 1979. – 59 с.
390807
   Грани. – Волгоград, 1979. – 159с.
390808
  Бабаджан Рамз Грани : стихи и поэма / Рамз Бабаджан ; пер. с узбек. А. Наумова ; худож. А. Гольдман. – Москва : Современный писатель, 1983. – 192 с.
390809
  Великовский С.И. Грани "несчастного сознания" : театр, проза, филос. эссеистика А. Камю / С. Великовский. – Москва : Искусство, 1973. – 239 с.
390810
  Бобошко Ю.Н. Грани алмаза / Ю.Н. Бобошко. – Москва, 1960. – 87 с.
390811
  Алексеев В.А. Грани алмаза : повесть о П.Э. Лумумбе [гос. и полит. деятеле Конго] / Валерий Алексеев ; [худож. М.Н. Лисогорский]. – Москва : Политиздат, 1988. – 332, [1] c., [7] л. цв. ил. : ил. – (Пламенные революционеры)
390812
   Грани алмаза.. – М., 1972. – 366с.
390813
  Грузин Ю.В. Грани биоэтики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 36-38
390814
  Герасименко С.А. Грани боевого братства / С.А. Герасименко. – Днепропетровск, 1980. – 110с.
390815
  Ефимова Екатерина Александровна Грани виртуальности: формы и способы справочно-информационного обслуживания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  С развитием информационных технологий в библиотеках появились виртуальные формы справочно-информационного обслуживания, не требующие физического присутствии пользователя в библиотеке.
390816
  Ефимова Екатерина Александровна Грани виртуальности: формы и способы справочно-информационного обслуживания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  С развитием информационных технологий в библиотеках появились виртуальные формы справочно-информационного обслуживания, не требующие физического присутствии пользователя в библиотеке.
390817
  Яровиков В.С. Грани военного таланта / В.С. Яровиков. – М., 1979. – 109с.
390818
  Яровиков В.С. Грани военного таланта / В.С. Яровиков. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 127с.
390819
   Грани гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 448с.
390820
   Грани гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 535с.
390821
   Грани глобализации = Faces of globalization : трудные вопросы современного развития / М.С. Горбачев, О.Т. Арбатов, О.Т. Богомолов, А.А. Галкин, и др. Данилов-Данильян; [Горбачев М.С. и др.] ; Междунар. обществ. фонд соц.- экон. и полит. исслед. (Горбачев-Фонд) ; с предисл. и послесл. М.С. Горбачева. – Москва : Альпина Паблишер, 2003. – 589, [3] с. : ил., табл. – Указ.: с. 564-590. - Авт. указ. на с. 3. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94599-062-0
390822
  Ахметов С.Ф. Грани граната / Ахметов С.Ф. ; отв. ред. Белов Н.В. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 108, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 104-107 (88 назв.). – (Научно-популярная литература. Серия "Наука и техн. прогресс")
390823
  Шкловский Е.А. Грани гуманизма / Е.А. Шкловский. – М., 1989. – 39с.
390824
   Грани Демократии.. – М., 1989. – 158с.
390825
  Бутейко В.В. Грани духовного поиска / В.В. Бутейко, В.М. Мордвинцев. – Киев, 1991. – 50с.
390826
  Скороходов М.Е. Грани жизни / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1960. – 64с.
390827
  Караваева А.А. Грани жизни / А.А. Караваева. – Москва, 1963. – 216с.
390828
   Грани жизни. – Грозный, 1976. – 144с.
390829
  Куцко А.П. Грани жизни / А.П. Куцко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 61с.
390830
  Лобода А.М. Грани жизни Н.В. Гоголя / А.М. Лобода. – Киев : Тип. Имп.. Ун-та. Св. Владимира Акц. О-ва и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1911
390831
  Кочесоков Р.Х. Грани классического университета: творческая мастерская Александра Сокурова / Р.Х. Кочесоков, Х.Б. Мамсиров, Э.М. Дымов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 85-90. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблематике роли, места и форм бытия социально-гуманитарной науки в современном классическом университете. На примере кино как синтетического вида искусства показано, как решается проблема синтеза «двух культур»– ...
390832
  Лизанчук В.В. Грани коллективизма / В.В. Лизанчук. – Львов : Вища школа, 1989. – 149 с.
390833
  Шапошников Л.В. Грани космического мировоззрения. // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 5-25..
390834
  Дзюба И.М. Грани кристалла: Очерк становления единства многонац. сов. лит. / И.М. Дзюба. – М., 1982. – 198с.
390835
  Фуров В.Г. Грани наследия / В.Г.Фуров. – Москва : Советская Россия, 1985. – 175 с.
390836
  Гусев О.П. Грани научного поиска / О.П. Гусев. – К, 1983. – 159с.
390837
   Грани нашей жизни.. – Харьков, 1979. – 160с.
390838
   Грани огня. – Москва, 1982. – 191с.
390839
  Оскоцкий В.Д. Грани познания. / В.Д. Оскоцкий. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
390840
  Волчан О.Ф. Грани политической жизни: теория и практика / О.Ф. Волчан. – Сімферополь : Тавріда, 2001. – 180с. – ISBN 966-584-190-4
390841
   Грани Полтавской победы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 46-49. – ISSN 0235-7089


  Круглий стіл, присвячений 300-річчю Полтавської битви.
390842
  Ребров М.Ф. Грани популяризации, или Пути к читателю / М.Ф. Ребров. – Москва, 1981. – 156 с.
390843
  Кноблок Б.Г. Грани призвания / Б.Г. Кноблок; ред.: Ю.Г. Шуб. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1986. – 496 с.
390844
  Лиждвой В.А. Грани рабочей зрелости / В.А. Лиждвой. – К., 1984. – 196с.
390845
  Козлов В.Т. Грани российской государственности / В.Т. Козлов. – Москва : Знание, 1992. – 64 с. – Библиогр.: Владислав Трофимович. – (Научно-популярная серия "История" ; 2)
390846
  Давидович В. Грани свободы / В. Давидович. – М., 1969. – 224с.
390847
  Антонов М.В. Грани современной теории права, или Есть ли будущее у "нормативного позитивиизма" / М.В. Антонов, А.В. Поляков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 176-192. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
390848
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Грани сотворчества : Руководство чтением старшеклассников в современных социальных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Становление читательский интересов индивидуума происходит в старших классах; именно в этом возрасте формируются и развиваются способности, определяется характер, мировоззрение.
390849
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Грани сотворчества : Руководство чтением старшеклассников в современных социальных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Становление читательский интересов индивидуума происходит в старших классах; именно в этом возрасте формируются и развиваются способности, определяется характер, мировоззрение.
390850
  Фомин В.Н. Грани социальной зрелости / В.Н. Фомин. – Ужгород, 1985. – 110с.
390851
  Голубев Е.Б. Грани справедливости: правовые проблемы в зеркале мирового фольклора // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 241-252. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматриваются правовые (юридические) конфликты, описанные в фольклорных текстах: притчах, баснях, сказках, новеллах. Они сгруппированы по темам: исполнение любых условий договора; корыстность судей; хитрости подсудимых; мудрые решения; ...
390852
  Дементьев В.В. Грани стиха / В.В. Дементьев. – Москва, 1979. – 175с.
390853
  Дементьев В.В. Грани стиха / В.В. Дементьев. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1988. – 173 с.
390854
   Грани таланта.. – Махачкала, 1984. – 101с.
390855
  Кошчанов Матякуб Грани таланта: Лит. портреты / Кошчанов Матякуб. – Ташкент, 1975. – 256с.
390856
  Идашкин Ю.В. Грани таланта: о творчестве Ю. Бондарева / Ю.В. Идашкин. – М., 1983. – 231с.
390857
  Безклубенко С.Д. Грани творческого метода / С.Д. Безклубенко. – Киев : Мистецтво, 1986. – 196 с. – Библиогр.: с. 181-195
390858
  Букетов Е.А. Грани творчества / Е.А. Букетов. – Алма-Ата, 1977. – 124с.
390859
  Марцинковская Т.Д. Грани творчества М.Г. Ярошевского: история психологии, историческая психология, методология // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 91-98. – ISSN 0042-8841
390860
   Грани творчества.. – Петрозаводск, 1976. – 166с.
390861
  Ошевский С.Д. Грани тульского зодчества / С.Д. Ошевский. – Тула, 1983. – 77с.
390862
  Жилина Вера Анатольевна Грани уникальности человеческого духа в развертывании идеологических процессов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.4-8. – ISSN 2073-9702
390863
  Алибекова Г.С. Грани художественности / Алибекова Г.С. – Баку : Язычы, 1981. – 277 с. : портр.
390864
  Алибеков Г.С. Грани художественности / Г.С. Алибеков. – Баку, 1981. – 277 с.
390865
  Альгин А.П. Грани экономического риска / А.П. Альгин. – Москва, 1991. – 63с.
390866
  Хайруллина Н.Г. Грани этнической идентификации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.121-125. – ISSN 0132-1625
390867
   Грани.. – Саранск, 1984. – 263с.
390868
  Хорькова Н.П. Гранина судьба / Н.П. Хорькова. – Владимир, 1958. – 154с.
390869
  Терещенко Г.М. Гранит : роман / Г.М. Терещенко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 392 с.
390870
  Буланов И.И. Гранит / И.И. Буланов. – Ташкент, 1980. – 67с.
390871
  Сафонов В.А. Гранит и синь / В.А. Сафонов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 302с.
390872
  Тевекелян В.А. Гранит н плавится / В.А. Тевекелян. – Москва, 1963. – 493с.
390873
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Москва, 1962. – 536с.
390874
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Москва : Художественная литература, 1967. – 384с.
390875
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Ижевск, 1977. – 406с.
390876
  Миловский А.В. и др. Гранитизация горных пород / А.В. и др. Миловский. – М., 1985. – 213с.
390877
  Давыдченко А.Г. Гранитизация, магматизм, рудообразование / А.Г. Давыдченко. – Москва : Недра, 1986. – 144с.
390878
  Андреев В.Л. Гранитная дельта : стихи / Вячеслав Андреев. – Ленинград : Совецкий писатель, 1989. – 54, [1] с.
390879
  Некрасов Б.В. Гранитная летопись / Б.В. Некрасов. – Л., 1971. – 292с.
390880
   Гранитные интрузии Казахстана.. – 1-й сборник. – Алма-Ата., 1948. – 268с.
390881
   Гранитные пегматиты : В 5-ти тт. – Новосибирск : Наука
Т. 1 : Слюдоносные пегматиты. – 1990. – 227с.
390882
  Гродницкий Л.Л. Гранитные пегматиты Балтийского щита / Л.Л. Гродницкий. – Ленинград : Наука, 1982. – 295с.
390883
  Давиденко Игорь Владимирович Гранитные пегматиты докембрия (на примере пегматитовой провинции Кольского полуострова) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Давиденко Игорь Владимирович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 48л.
390884
  Литовченко Е.И. Гранитные пегматиты Западного Приазовья / Е.И. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 130с.
390885
  Майский Ю.Г. Гранитные пегматиты меджуречья Белая -- Большой Зеленчук (Сев.Зап. Кавк.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Майский Ю. Г.; Рост.ГУ, Геол-геогр. фак. – Ростоу н/Д, 1969. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
390886
  Шмакин Б.М. Гранитные пегматиты США / Б.М. Шмакин, Г.А. Топунова. – Москва : Наука, 1981. – 116с.
390887
  Шавло С.Г. Гранитные пегматиты Украины / С.Г. Шавло, С.И. Кирикилица, Г.И. Князев. – Киев : Наукова думка, 1984. – 263с.
390888
  Дубровский М.И. Гранитные системы и граниты / М.И. Дубровский. – Ленинград : Наука, 1984. – 352с.
390889
   Гранитный город: (Петербург-Петроград-Ленинград). – Л., 1988. – 230с.
390890
   Гранитный город: (Петербург-Петроград-Ленинград).. – Л., 1989. – 230с.
390891
  Мельник Г.А. Гранитный линкор / Г.А. Мельник. – Москва, 1959. – 266 с.
390892
  Бирштейн А.И. Гранитный мир : стихи / Александр Бирштейн. – париж ; Одесса : Ритм : Астропринт, 2016. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-184-6
390893
  Орлов Б.А. Гранитный Север / Б.А. Орлов. – М., 1983. – 30с.
390894
  Великов С. Гранитово : историко-географски и етнографски очерк / Стоян Великов, Георги Трифонов. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1987. – 283 с., [12] л. ил., портр., факс. – (Библиотека "Роден край")
390895
  Старков В.Д. Гранитовый магнитизм Восточно-Мугоджарского поднятия / В.Д. Старков. – М., 1977. – 130с.
390896
   Гранитоидные и рудные формации Калба-Нарымского пояса (Рудный Алтай).. – Гылым, 1994. – 203с.
390897
   Гранитоидные и щелочные формации в структурах Западной и Северной Монголии : Совместная Сов.-Монг. научно-исследоват. геологическая экспедиция. Труды, вып.14. – Москва : Наука, 1975. – 288 с.
390898
  Шенкман Я.Д. Гранитоидные интрузивные комплексы Восточной Тувы / Я.Д. Шенкман. – М, 1980. – 133с.
390899
   Гранитоидные массивы Сибири и оруденение. – Новосибирск : Наука, 1971. – 314с.
390900
   Гранитоидные плутонические, плутонометаморфические формации и магматические комплексы Приазовья / В.И. Лашманов, А.М. Лысак, К.И. Свешников, В.Г. Пащенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 10-18 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
390901
   Гранитоидные формации докембрия северо-восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1978. – 263с.
390902
  Абдрахманов К.А. Гранитоидные формации Казахстана и типы фанерозойского гранитообразования / К А. Абдрахманов ; АН КазСССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Саптаева. – Алма-Ата : Наука КазСССР, 1987. – 287 с. : ил., схемы. – Библиогр.: с. 280-286
390903
  Марин Ю.Б. Гранитоидные формации малых и умеренных глубин. (Выделение, структура, становление, эволюция) / Ю.Б. Марин. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1976. – 144с.
390904
   Гранитоидные формации Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1970. – 256с.
390905
   Гранитоидные формации Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1984. – 191с.
390906
  Павленко А.С. Гранитоидные формации Центрально-Азиатского складчатого пояса, их петрология, геохимия, металлоносность / А.С. Павленко, Л.В. Филиппов, Л.П. Орлова. – Москва : Наука, 1974. – 223с.
390907
  Леонтьев А.Н. Гранитоидный магматизм и вопросы геодинамики / А.Н. Леонтьев. – М, 1982. – 200с.
390908
   Гранитоидный магматизм и оруденене базардаринского горно-рудного района.. – Новосибирск, 1990. – 185с.
390909
  Дистанова А.Н. Гранитоидный магматизм раннепалеозойских орогенов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 787-796. – библиогр.: с. 793--796. – ISSN 0016-7886
390910
  Даценко В.М. Гранитоидный магматизм юго-западного обрамления Сибирской платформы / В.М. Даценко. – Новосибирск : Наука, 1984. – 120 с.
390911
  Саранчина Г.М. Гранитоидный магматизм, метаморфизм и метасоматоз докембрия : (на примере Приладожья и других областей) / Г.М. Саранчина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1972. – 127с.
390912
  Гребенников А.В. Гранитоиды А-типа: проблемы диагностики, формирования и систематики // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 9. – С. 1356-1373 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1369-1373. – ISSN 0016-7886
390913
  Вартанова Н.С. Гранитоиды Восточного Забайкалья / Н.С. Вартанова, И.В. Завьялова, З.В. Щербакова. – Новосибрск : Наука, 1972. – 272с.
390914
   Гранитоиды восточной частти Южного Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1973. – 242с.
390915
   Гранитоиды Гамовского интрузива, его особенности, индикаторная и геодинамическая роль (Южное Приморье) / Н.Н. Крук, В.В. Голозубов, С.А. Касаткин, С.Н. Руднев, А.А. Врожеск, М.Л. Куйбида, Г.М. Вовна // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2134-2152 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2151-2152. – ISSN 0016-7886
390916
  Авдонцев Н.А. Гранитоиды Гарганской глыбы : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Авдонцев Н.А. ; Лаборатория геологии докембрия АН СССР. – Ленинград, 1965. – 21с.
390917
  Летников Ф.А. Гранитоиды глыбовых областей / Ф.А. Летников. – Новосибирск : Наука, 1975. – 214с.
390918
  Костин В.А. Гранитоиды и метасоматиты Водлозерского блока (Юго-Восточная Карелия) / В.А. Костин. – Петрозаводск, 1989. – 162с.
390919
   Гранитоиды и монцонитоиды рудных районов Приморья.. – М., 1980. – 160с.
390920
  Охотников В.Н. Гранитоиды и рудообразование (Полярный Урал) / В.Н. Охотников. – Ленинград : Наука, 1985. – 185с.
390921
  Трунилина В.А. Гранитоиды и связь сними касситерит-сульфидного оруденения. Восточная Якутия / В.А. Трунилина, С.П. Роев, Ю.С. Орлов. – Новосибрск : Наука, 1985. – 208 с.
390922
  Матвеева С.С. Гранитоиды Мугоджар / С.С. Матвеева, Т.Г. Павлова. – М., 1988. – 150с.
390923
   Гранитоиды обрамления Криворожской структуры. Проблемы корреляции геологических тел и комплексов / Ю.Ф. Великанов, О.Ю. Великанова, Б.А. Занкевич, В.И. Николаенко, В.В. Покалюк, Н.В. Шафранская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 49-58 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
390924
  Нурлыбаев А.Н. Гранитоиды палеозойских интрузивных комплексов Северо-Западного Прибалхашья / А.Н. Нурлыбаев. – Алма-Ата, 1963. – 220с.
390925
  Калинин Е.П. Гранитоиды Приполярного Урала, их минералогия и геохимия. (На примере гранитов бассейна р. Торговой) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121, 127 / Калинин Е.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
390926
  Афанасьев Г.Д. Гранитоиды складчатых и активизированных областей и их рудоносность : [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т геологии, рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии ; [ред. кол.: Г.Д. Афанасьев (отв. ред. и др.)]. – Москва : Наука, 1977. – 259 с. : ил.; 2 отд. л. схем. – Библиогр.: с. 247-256
390927
   Гранитоиды Украинского щита как источник керамического сырья.. – Киев, 1979. – 202с.
390928
  Виславных Н.А. Гранитоиды Хамар-Дабана и связь их с тектоникой. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Виславных Н.А.; Иркут. гос .ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
390929
  Рокачук Т.А. Гранитоиды центральной Бурятии (петрохимические особенности, термолюминисценция породообразующих минералов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рокачук Т. А.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1972. – 25л.
390930
  Седова И.С. Гранитоиды центральной части Джугджуро-Становой складчатой области. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Седова И.С.; АН СССР.Лаборат.геологии докембрия. – Л, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
390931
  Фишман М.В. Гранитоиды центральной части Приполярного Урала / М.В. Фишман, Б.А. Голдин; АН СССР. Коми филиал. Ин-т геологии. – Москва-Ленинград, 1963. – 106с.
390932
   Гранитоиды Южного Верхоянья. – Москва : Наука, 1970. – 216с.
390933
  Самаркин Г.И. Гранитоиды Южного Урала и проблемы формирования гранитных поясов в складчатых обл. / Г.И. Самаркин, Е.Я. Самаркина. – М., 1988. – 207с.
390934
  Орса В.И. Гранитообразование в докембрии Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области / В.И. Орса. – К., 1988. – 201с.
390935
  Орса В.И. Гранитообразование в докембрии Среднеприднепровской гранит-зеленокаменной области / В.И. Орса. – К., 1988. – 201с.
390936
  Рудник В.А. Гранитообразование и его роль в формировании гранитного слоя земной коры в докембрии. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 127, 120 / Рудник В.А.; ВНИИ геол. – Л., 1972. – 57л. – Бібліогр.:с.53-57
390937
  Свириденко Л.П. Гранитообразование и проблемы формирования докембрийской земной коры : (на примере Карелии) / Л.П. Свириденко. – Ленинград : Наука, 1980. – 216 с.
390938
   Граниты и метасоматиты геотектоногенов Казахстана.. – Алма-Ата, 1981. – 200с.
390939
  Калюжный В.А. Граниты и оловорудные месторождения центральной части Калбинского хребта / В.А. Калюжный. – М.-Л., 1936. – 83с.
390940
  Иванов А.Н. Граниты и пегманты Западного Прибайкалья. / А.Н. Иванов, Б.М. Шмакин. – Москва, 1980. – 220с.
390941
  Юрк Ю.Ю. Граниты и пегматиты Украинского кристаллического щита / Ю.Ю. Юрк. – Киев : Изд-во АН СССР, 1956. – 123с.
390942
  Бабаходжаев С.М. Граниты шайданского типа (карамазара) / С.М. Бабаходжаев. – Душанбе, 1976. – 132с.
390943
  Сердюченко Д.П. Граниты Южного Тимана и их акцессорные минералы / Д.П. Сердюченко. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 104с.
390944
  Литвинов О.О. Граниты, лабрадориты и мраморы. Архитектурно-декоративные камни УССР. / О.О. Литвинов, И.С. Солонинко. – К., 1950. – 112с.
390945
  Менделеев Д.И. Границ познанию предвидеть невозможно / Д.И. Менделеев. – Москва, 1991. – 588с.
390946
  Романов Н.А. Граница - рядом / Н.А. Романов. – М., 1970. – 375с.
390947
  Романов Н.А. Граница - рядом / Н.А. Романов. – М., 1974. – 373с.
390948
   Граница : сборник [стихов сов. писателей]. – Москва : Журнально-газетное объединение, 1938. – 48 с. – (Библиотека "Огонёк" ; № 8 ()1067)
390949
  Кулешов А.А. Граница : белорус. хроника в стихах / Аркадий Кулешов; авториз. пер. с белорус. М.Исаковского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 72 с.
390950
  Налковская З. Граница / З. Налковская. – Москва, 1960. – 267с.
390951
  Горлецкий Л.П. Граница / Л.П. Горлецкий. – М, 1964. – 176с.
390952
  Гамзатов Р. Граница : стихи и поэма / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Я.Козловского. – Москва : Воениздат, 1972. – 95 с.
390953
   Граница : Докум.-худож. повествование о дальневосточной границе. – Хабаровск, 1976. – 463с.
390954
  Авдеенко А.О. Граница : (из пограничного дневника писателя) / Александр Авдеенко ; [худож. А.С. Плаксин]. – Москва : Советская Россия, 1977. – 284 с. : ил.
390955
  Авдеенко А.О. Граница : повести / Александр Авдеенко. – Москва : Воениздат, 1979. – 351 с.
390956
   Граница. – Киев
Кн. 1. – 1987. – 430с.
390957
   Граница. – Киев
Кн. 2. – 1987. – 379 с.
390958
   Граница : Б-ка избр. произведений о сов. пограничниках: Сборник. – Вып.2. – М., 1989. – 398с.
390959
  Денисов Н. Граница : поэзия: поэма // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-125. – ISSN 0027-8238
390960
  Негруца Т.Ф. Граница архея и протерозоя на Балтийском щите. / Т.Ф. Негруца. – Апатиты, 1988. – 78с.
390961
  Руткевич М. Граница бытия / М. Руткевич. – М, 1966. – 159с.
390962
  Руткевич М. Граница бытия / М. Руткевич, Я. Бальцежак. – М, 1975. – 207с.
390963
  Беляев В.П. Граница в огне : быль / В.П. Беляев. – Москва : Военгиз, 1949. – 92, [4] с. – (Библиотека солдата и матроса)
390964
  Беляев В.П. Граница в огне / В.П. Беляев. – Киев : Радянський письменник, 1950. – 152 с.
390965
  Беляев В.П. Граница в огне : повести, рассказы, памфлеты / В.П. Беляев ; [ил. В. Давыдов]. – Москва : Советский писатель, 1967. – 535 с. : ил.
390966
  Беляев В.П. Граница в огне : [для сред. и ст. шк. возраста] / В.П. Беляев ; [послесл. Ю. Кустовой ; худож. В.А. Былинкин]. – Иваново : Верх.-Волж. кн. изд-во, Иван. отд-ние, 1990. – 126, [2] с. : ил. – ISBN 5-7415-0164-8
390967
  Дьяконов Граница в роще сосновой / Дьяконов, . – М, 1973. – 240с.
390968
  Сергеев М.Д. Граница времени / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1959. – 124с.
390969
  Гуммер И.С. Граница всегда граница / И.С. Гуммер. – М., 1989. – 227с.
390970
   Граница девона и карбона на территории СССР.. – Минск, 1988. – 343с.
390971
   Граница девона и карбона на территории СССР: Материалы к Всесоюзному совещанию. Минск, апрель 1986 г.. – Минск, 1986. – 182с.
390972
  Крым А.И. Граница дождя / А.И. Крым. – К, 1982. – 256с.
390973
  Холмогорова Елена Граница дождя : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 7. – С. 88-109. – ISSN 0012-6756
390974
   Граница есть граница.. – Львов, 1975. – 303с.
390975
   Граница есть граница.. – 2-е изд. – Львов, 1978. – 303с.
390976
  Смычагин П.М. Граница за Берлином / П.М. Смычагин. – Челябинск, 1961. – 168с.
390977
  Дмитриев Г.И. Граница и люди / Г.И. Дмитриев. – М., 1963. – 174с.
390978
   Граница и люди : воспоминания совет. переселенцев Приладожской Карелии и Карельского перешейка. – Санкт-Петербург : Европейский университет в Санкт-Петербурге [и др.], 2005. – 277, [2] с., [4] л. фотоил. – (Studia Ethnologica ; 2). – ISBN 5-94380-041-7
390979
  Кук Р. Граница и метеополия. / Р. Кук. – М, 1970. – 12с.
390980
  Кислов К.А. Граница и пограничники / К.А. Кислов. – Горький, 1975. – 176с.
390981
  Гирин Ю.Н. Граница и пустота: к вопросу о семиозисе пограничных культур // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.85-95. – ISSN 0042-8744
390982
  Эйнор О.Л. Граница каменноугольной и пермской систем / О.Л. Эйнор, 1952. – 3-24с.
390983
   Граница Матуяма - Брюнес в лессово-почвенном разрезе Долинское, южная Украина / В.Г. Бахмутов, Д.В. Главацкий, Ю.М. Веклич, В.В. Шпыра, В.И. Якухно // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 95-110 : табл., рис. – Библиогр.: с.104-106. – ISSN 0203-3100
390984
   Граница между неогеновой и четвертичной системами в СССР. – Москва : Наука, 1987. – 184с.
390985
  Сарибекян А.Д. Граница между нижним и средним эоценом в Крыму, на Северном Кавказе и Западной Туркмении по мелким фораминиферам : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сарибекян А. Д.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1972. – 26л.
390986
   Граница на замке.. – М., 1969. – 256с.
390987
  Павлов Н. Граница надежд / Н. Павлов. – М, 1981. – 390с.
390988
  Чугунов А.И. Граница накануне войны. Из истории пограничных войск. 1939-22 июня1941 г / А.И. Чугунов. – М, 1985. – 254с.
390989
   Граница не знает покоя.. – 2-е изд. – Львов, 1959. – 266с.
390990
   Граница не знает покоя.. – М., 1961. – 269с.
390991
   Граница неогена и четвертичной системы.. – М., 1980. – 276с.
390992
   Граница неогеновой и четвертичной систем на территории Белоруссии.. – Минск, 1983. – 34с.
390993
   Граница ордовика и силура в Казахстане. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 300с.
390994
  Заседа И.И. Граница откроется в полночь / И.И. Заседа. – Киев, 1963. – 258с.
390995
  Чалышев В.И. др. Граница перми и триаса в красноцветных отложениях Северного Приуралья / В.И. др. Чалышев. – М-Л, 1965. – 120с.
390996
  Несмеянов А.И. Граница Родины / А.И. Несмеянов. – Алма-Ата, 1972. – 63с.
390997
   Граница рождает героев : Сборник. – Москва : ДОСААФ, 1976. – 184 с.
390998
   Граница рождает героев.. – 2-е изд., испр. – М., 1978. – 174с.
390999
   Граница рядом.. – Львов, 1961. – 141с.
391000
   Граница рядом.. – Ташкент, 1974. – 69с.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,