Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
390001
  Гехт Я. "Демократична школа - це відсутній пазл демократичного суспільства". Як реформується освіта у світі / бесіду вела О. Онищенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 1, 11


  "Яків Гехт - засновник мережі демократичних шкіл в Ізраїлі, радник шести міністрів освіти цієї країни. Яків також консультує міністерства освіти різних країн з питань демократизації освіти. Його книжку "Демократична освіта" перекладено багатьма мовами. ...
390002
  Овсянников Н.В. "Демократия Тайсе" : судьба либерализма в Японии в первой половине ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-31. – (Востоковедение ; № 1). – ISSN 0201-7385
390003
  Жуков Б.М. "Демократия!" Иосифа Бродского на вашингтонских подмостках // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 174-178. – ISSN 0321-1878
390004
  Нестеренко В.Г. "Демократия" с дубинкой / В.Г. Нестеренко. – Симферополь, 1984. – 113с.
390005
  Хедлунд Сам "Демократія - загроза популізму" - 2, або Шведський погляд на захист демократичних цінностей після Брекзвіту та американських президентських виборів / Хедлунд Сам, Петтерсон, Ларс-Олоф // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 35). – С. 10-11
390006
  Хегглунд Сем "Демократія - загроза популізму", або Шведський погляд на досвід Брекзиту та американських президентських виборів / Хегглунд Сем, Петтерсон, Ларс-Олоф // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 25). – С. 10-11
390007
  Кудряченко Андрій "Демократія: реалії versus утопії" : [рецензія] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 16-17


  За 25 століть існування демократичної традиції людство не знайшло кращої системи організації державної влади, кращого способу життєдіяльності суспільства, ніж демократія. Тому, безперечно, монографія Наталії Латигіної, побудована на вивченні ...
390008
  Шейн С.Ф. "Демон" А.Г. Рубинштейна / С.Ф. Шейн. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 78 с.
390009
   "Демон" А.Г. Рубинштейна. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1980. – 64 с.
390010
  Сірук М. "Демонстрація імперських претензій" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 10-11


  Експерти - про те, чому від втручання Росії у сирійський конфлікт у цьому регіоні виграє Іран, а глобально - Китай.
390011
  Усоскин В.М. "Денежный мир" Милтона Фридмена / В.М. Усоскин. – М., 1989. – 172с.
390012
   [Денисов Володимир Наумович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 239-241. – ISSN 1026-9932


  Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Наумовича Денисова (до 80-річчя від дня народження).
390013
  Кушнир А.Г. Демократическая альернатива середины 20-х годов / А.Г. Кушнир. – М., 1989. – 221с.
390014
  Бассис Х. Демократическая армия Греции / Х. Бассис, А. Биниарис ; пер. с франц. В. Сысоевой ; предисл. Я. Ушеренко. – Москва : Воениздат, 1948. – 64 с.
390015
  Шафир М.А. Демократическая диктатура народа в Китае - одна из форм диктатуры пролетариата. / М.А. Шафир. – М., 1959. – 47с.
390016
  Штранге М.М. Демократическая интеллигенция России в XVIII веке / М.М. Штранге. – М, 1965. – 307с.
390017
   Демократическая культура личности и коллектива. – Ротов н/Д : Издательство Ростовского университета, 1991. – 164 с.
390018
  Карху Э.Г. Демократическая литература современной Финляндии / Э.Г. Карху. – Петрозаводск, 1966. – 140с.
390019
  Додолев М.А. Демократическая оппозиция и рабочее движение в Италии. 1922-1926 гг. / М.А. Додолев. – М., 1975. – 248с.
390020
  Комлев Н.Г. Демократическая печать в Германии / Н.Г. Комлев. – М., 1965. – 88с.
390021
   Демократическая поэзия XVII века. – М.-Л, 1962. – 181с.
390022
   Демократическая Республика Афганистан. – М, 1981. – 173с.
390023
   Демократическая республика Вьет-Нам : документы и материалы. – Москва : Госиздат иностр. лит-ры, 1948. – 60 с.
390024
   Демократическая республика Вьетнам. – Москва : Госиздат полит. лит-ры, 1963. – 152 с.
390025
   Демократическая Республика Вьетнам. – М, 1955. – 328с.
390026
   Демократическая Республика Вьетнам. – Москва : Наука, 1975. – 144с.
390027
  Буданов А.Г. Демократическая Республика Вьетнам. / А.Г. Буданов. – Москва, 1975. – 272с.
390028
  Авсенев М.М. Демократическая Республика Вьетнам. Экономика и внешняя торговля / М.М. Авсенев. – Москва : Внешторгиздат, 1960. – 111 с.
390029
   Демократическая Республика Мадагаскар : Справочник. – Москва : Наука, 1985. – 228с.
390030
  Грядунов Ю.С. Демократическая республика Судан / Ю.С. Грядунов. – Москва, 1970. – 48с.
390031
   Демократическая Республика Судан : (Справочник). – Москва : Наука, 1973. – 383с.
390032
   Демократическая ситуация в Причерноморье в период великой греческой колонизации.. – Тбилиси, 1981. – 440 с.
390033
  Конон В.М. Демократическая эстетика Белоруссии (1905-1917 гг.) / В.М. Конон. – Минск, 1971. – 152с.
390034
  Крутько Н.Г. Демократические движения - форма подхода масс к социалисической революции / Н.Г. Крутько. – Минск, 1968. – 268с.
390035
  Чуприс О.И. Демократические основы государственной службы Республики Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов. – Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 124-131. – ISSN 0202-6342
390036
  Семенов В.М. Демократические основы гражданского судопроизводства в законодательстве и судебной практике / В.М. Семенов. – Свердловск, 1979. – 80с.
390037
  Куликова Г.Б. Демократические основы деятельности местных Советов в развитом социалистическом обществе, 1959-1975 / Г.Б. Куликова. – М., 1978. – 367с.
390038
   Демократические основы советского социалистического правосудия. – М, 1965. – 392с.
390039
  Денисов Ю.П. Демократические основы управления колхозами / Ю.П. Денисов, В.П. Кулаков. – Москва, 1966. – 120с.
390040
  Косарев А.П. Демократические партии в политической системе социализма / А.П. Косарев. – Казань, 1987. – 186с.
390041
  Завьялов А.С. Демократические партии ГДР в период строительства развитого социализма / А.С. Завьялов. – Киев, 1986. – 182 с.
390042
  Филатов Г.С. Демократические силы Италии против неофашизма / Г.С. Филатов. – Москва : Мысль, 1977. – 174 с.
390043
  Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. : (М. Драгоманов, С. Подолинский, О. Терлецкий) / В.Г. Сокуренко. – Львов : Издательство Львовского ун-та, 1966. – 265 с.
390044
  Лейзеров А.Т. Демократические формы деятельности местных Советов / А.Т. Лейзеров. – Минск, 1977. – 144с.
390045
   Демократический гражданский контроль над сектором безопасности: актуальные источники / [неофиц. перевод избр. актов: Ж. Демина. Л. Поляков ; Центр исслед. армии, конверсии и разоружения]. – Киев : ЦИАКР, 2012. – IV, 423, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-9691-105-7
390046
  Трофимов Ж.А. Демократический Симбирск молодого Ленина / Ж.А. Трофимов. – Ульяновск, 1984. – 176с.
390047
  Александров Г.Ф. Демократический социализм - реакционная идеология современных правых социалистов / Г.Ф. Александров. – Москва, 1948. – 32с.
390048
   Демократический фронт накануне Великого Октября. – М, 1982. – 223с.
390049
  Лавричев В.М. Демократический централизм - диалектический принцип организационного строения КПСС / В.М. Лавричев. – Москва, 1971. – 120с.
390050
  Аракелян А.А. Демократический централизм - осноа управления социалистической промышленностью : стенограмма публ. лекции... / А.А. Аракелян ; Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 48 с. – ([Серия 3. В помощь экон. образованию ; № 13])
390051
  Стойник А.Н. Демократический централизм в управлении / А.Н. Стойник. – М, 1989. – 159с.
390052
  Гершберг С.Р. Демократический централизм в хозяйственном строитеьстве / С.Р. Гершберг. – М., 1957. – 112с.
390053
  Кулиниченко В.А. Демократический централизм и равзитие внутрипартийных отношений / В.А. Кулиниченко. – М., 1985. – 279с.
390054
  Берендеев О.В. Демократический централизм советской федерации / О.В. Берендеев. – М, 1982. – 128с.
390055
  Черняк Е.Б. Демократическое движение в Англии / Е.Б. Черняк. – М., 1957. – 299с.
390056
  Истрати Е.Н. Демократическое движение за мир на румынском фронте в 1917 г. / Е.Н. Истрати. – Кишинев, 1973. – 148с.
390057
  Шульга М.А. Демократична ідентичність Європейського Союзу: концептуальний вимір // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 398-403. – ISSN 2076-1554
390058
  Міщенко А.Б. Демократична легітимність: поняття, засоби, протиріччя // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 287-291. – ISSN 2076-1554
390059
  Прикидько О.М. Демократична платформа інформування та розвитку медіаосвіти (на прикладі відкритих телеканалів Німеччини "OK-TVLudwigshafen" та "OKWorms") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті розглянуто підходи відкритих телеканалів Німеччини до висвітлення різнотематичних проблем країни. Ці канали є своєрідним засобом підвищення рівня медіаосвіченості населення країни. На основі їхнього досвіду можна створити подібну ...
390060
  Шамрай В.В. Демократична революція і кланово-корпоративна система // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 55-63. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
390061
  Порайко А.М. Демократична спрямованість реформування державного управління як чинник протидії бюрократизму // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 98-100
390062
   Демократична Україна. – Київ
3 листопада (№142/143). – 2000. – 6 с.
390063
   Демократична Україна. – Київ
6 травня (№ 54). – 2000. – 4 с.
390064
   Демократична Україна. – Київ
17 листопада (№ 150/151). – 2000. – 6 с.
390065
   Демократична Україна. – Київ
18 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
390066
   Демократична Україна. – Київ
19 грудня (№ 166). – 2000. – 4 с.
390067
   Демократична Україна. – Київ
25 травня (№ 61). – 2000. – 4 с.
390068
   Демократична Україна. – Київ
31 серпня (№106). – 2000. – 4 с.
390069
   Демократична Україна. – Київ
31 березня (№ 38). – 2000. – 4 с.
390070
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
21 вересня. – 2007. – с.
390071
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
16 жовтня (№ 41). – 2009. – с.
390072
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
9 травня (№ 18/19). – 2013. – 16 с.
390073
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
15 листопада (№ 46). – 2013. – 24 с.
390074
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1918-
29 березня (№ 13). – 2013
390075
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
2 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
390076
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
4 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
390077
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
390078
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
390079
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
6 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
390080
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
390081
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
09 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
390082
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
390083
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
12 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
390084
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
390085
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 липня (№ 28). – 2018. – 16 с.
390086
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
390087
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
390088
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
16 березня (№ 10/11). – 2018. – 16 с.
390089
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
390090
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
390091
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
390092
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
390093
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 грудня (№ 51). – 2018. – 16 с.
390094
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 червня (№ 25/26). – 2018. – 16 с.
390095
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
390096
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
23 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
390097
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 жовтня (№ 43). – 2018. – 16 с.
390098
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
390099
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 квітня (№ 17). – 2018. – 16 с.
390100
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
28 вересня (№ 39). – 2018. – 16 с.
390101
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 серпня (№ 34/35). – 2018. – 16 с.
390102
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
1 лютого (№ 5). – 2019. – 16 с.
390103
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
5 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
390104
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 вересня (№ 35/36). – 2019. – 16 с.
390105
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
13 грудня (№ 50). – 2019. – 16 с.
390106
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
14 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
390107
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
15 березня (№ 10/11). – 2019. – 16 с.
390108
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
19 квітня (№ 16). – 2019. – 16 с.
390109
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
20 грудня (№ 51). – 2019. – 16 с.
390110
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
21 червня (№ 25). – 2019. – 16 с.
390111
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 лютого (№ 8). – 2019. – 16 с.
390112
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
22 березня (№ 15). – 2019. – 16 с.
390113
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
24 травня (№ 21). – 2019. – 16 с.
390114
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
25 січня (№ 4). – 2019. – 16 с.
390115
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
26 квітня (№ 17). – 2019. – 16 с.
390116
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 червня (№ 26). – 2019. – 16 с.
390117
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
27 грудня (№ 52). – 2019. – 16 с.
390118
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
29 листопада (№ 48). – 2019. – 16 с.
390119
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
29 березня (№ 13). – 2019. – 16 с.
390120
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 травня (№ 22). – 2019. – 16 с.
390121
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
7 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с.
390122
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
10 січня (№ 1). – 2020. – 16 с.
390123
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
17 січня (№ 2). – 2020. – 16 с.
390124
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
24 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
390125
   Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 1918-
31 січня (№ 4/5). – 2020. – 16 с.
390126
   Демократична школа: третя хвиля / Л. Гриневич, У. Хорпестад, Перон-Ф"єльдстад, М. Рафальська, Л. Ільніцька; підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 лютого (№ 6). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
390127
  Скрипнюк О. Демократична, соціальна, правова держава в контексті національної ідеї України / О. Скрипнюк, О. Скрипнюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 1026-9932
390128
  Гумен Ю.Є. Демократичне врядування: сутність, поняття та зміст у контексті підходів сучасних вітчизняних дослідників // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 74-79
390129
  Проневич О.С. Демократичне поліціювання як складова сучасної парадигми поліцейської діяльності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 126-130. – ISSN 2227-796X
390130
  Оніщенко Н. Демократичне право в сучасному суспільстві: проблеми розуміння, сприйняття, результативної дії та ефективності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 22-33. – ISBN 978-966-306-020-4
390131
  Матвєєва М. Демократичний процес контролю над конфліктними ситуаціями // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 319-321
390132
  Катренко А.М. Демократичний рух в Україні 70-80 рр 19 ст. / А.М. Катренко. – Черкаси, 1994. – 70с.
390133
  Балюк В. Демократичний транзит та консолідація держави. Порівняльний аналіз на прикладі Польщі та України // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 15, тематич. вип. : Електоральні процеси в умовах кризи демократії: регіональні, національні та глобальні тенденції. – С. 96-113. – ISSN 2309-7760
390134
  Василенко В.Л. Демократичний централізм - принцип організації радянського суспільства / В.Л. Василенко. – Київ, 1957. – 52с.
390135
  Бойко В.О. Демократичний цивільний контроль сил оборони, проблемні питання в організації військово-цівільних відносин / В.О. Бойко, Р.В. Бойко, Г.С. Храпач // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 115-120. – ISSN 2304-2699
390136
   Демократичний цивільний контроль та воєнна криза в Україні: законодавчі аспекти / [ред.]: Філіпп Флурі, Валентин Бадрак. – Женева ; Київ : Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, 2016. – 184, 168 с. – Книга-"переверт" укр. та англ. мовами. - Назва англ.: Democratic civilian control and military crisis in Ukraine: legislative aspects. – ISBN 978-617-7393-11-4
390137
  Шинкаренко О.Є. Демократичні вибори та соціально-політична і соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (40). – С. 187-196. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
390138
   Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. В.Б. Авер"янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 495, [1] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-89-4
390139
  Павшук К.О. Демократичні засади конституційного ладу України : монографія / К.О. Павшук ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2016. – 199, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-72-1


  В пр. №1708082 напис: Бібліотеці Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка у дарунок від автора. Підпис.
390140
  Петришин О. Демократичні основи правової, соціальної державності // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 32-41. – ISSN 1993-0909
390141
  Сенчугова А.П. Демократичні основи управління в колгоспах. / А.П. Сенчугова. – К., 1966. – 65с.
390142
  Бучин М.А. Демократичні принципи виборів : політико-правові аспекти регулювання в Україні : монографія / М.А. Бучин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво "Львівської політехніки", 2012. – 361, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-359. – ISBN 978-617-607-288-1
390143
  Гетьманчук П.М. Демократичні принципи елітотворення у політичній системі транзитного типу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 205-214


  Розглядаються істотні риси політичних трансформаційних еліт, їх типи та фактори формування в транзитних суспільствах. Основна увага акцентується на факторах формування ліберальнодемократичної еліти в Україні. Ключові слова: політична еліта, ...
390144
  Потерейко С. Демократичні революції у країнах Центральної та Північно-Східної Європи у 1989 - 1990 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 38-39
390145
  Алексєєва О.А. Демократичні свободи у навчально-виховному процесі // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 174-177. – ISBN 966-594-559-9
390146
  Дзюбенко Ю.М. Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Близького Сходу і Північної Африки // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 2519-2949
390147
  Щербак І. Демократичні цінності населення України: структура та фактори формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 66-71. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  На основі даних шостої хвилі Європейського соціального дослідження зконструйовано та проаналізовано концепт демократичних цінностей у його емпіричному вимірі. Закцентовано увагу на статистичному обґрунтуванні та описі структури демократичних цінностей; ...
390148
  Вовк Л. Демократично-ліберальна модель педагогіки М.П. Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 40-45
390149
   Демократия - власть всехи кажного. – М, 1990. – 93с.
390150
  Десмонд Ш. Демократия / Ш. Десмонд. – Л, 1924. – 256с.
390151
  Никитин А.И. Демократия / А.И. Никитин. – Москва, 1985. – 64 с.
390152
  Кузьмин Э.Л. Демократия / Э.Л. Кузьмин. – М, 1986. – 237с.
390153
  Дидион Джоан Демократия // Демократия : романы / Г. Адамс. – Москва : Прогресс, 1989. – С. 557-698. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
390154
  Адамс Г. Демократия : романы / Адамс Генри ; пер. с англ. Джоан Дидион ; [предисл. А.С. Мулярчика, с. 699-719 ; худож. В.И. Терещенко]. – Москва : Прогресс, 1989. – 718 [2] с. : ил. – На пер.: Демократия/Г. Адамс, Г. Видал, Д. Дидион. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
390155
  Токвиль Алексис де Демократия в Америке : Пер. с франц. / Токвиль Алексис де; Предисл. Гарольда Дж. Ласки. – Москва : Прогресс, 1992. – 554 с. – ISBN 5-01-002-688-0
390156
  Зидентоп Л. Демократия в Европе / Л. Зидентоп; Центр исслед.постиндустр.общ.Журнал "Свободная мысль"; Пер. с англ.под ред.В.Л.Иноземцева. – Москва : Логос, 2001. – 360с. – ISBN 5-94010-094-5
390157
  Плешова М.А. Демократия в Индии : Проблемы местного самоуправления / М.А. Плешова ; Российская АН, Ин-т востоков. – Москва : Наука ; Изд. фирма "Восточная лит-ра", 1992. – 192 с.
390158
   Демократия в кавычках. – Москва : Правда, 1948. – 48 с.
390159
  Мохова И. Демократия в Мавритании: вариант развития // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 31-35. – ISSN 0321-5075
390160
  Марченко М.Н. Демократия в СССР / М.Н. Марченко, И.Н. Рожко. – М, 1988. – 284с.
390161
  Терехов Ф.П. Демократия в трудовом коллектие / Ф.П. Терехов. – К.;Одесса, 1983. – 135с.
390162
  Лапинский П. Демократия в тупике. Англия накануне выборов. / П. Лапинский. – М.-Л., 1929. – 111с.
390163
   Демократия в Японии: опыт и уроки : опыт и уроки ("круглый стол" советских японоведов). – Москва, 1991. – 67 с. – ISBN 5-02-017572-2
390164
  Паренти М. Демократия для немногих / М. Паренти. – М., 1990. – 501с.
390165
  Патюлин В.А. Демократия для трудящихся / В.А. Патюлин. – М., 1962. – 40с.
390166
  Дай Т. Демократия для элиты / Т. Дай, Л.Х. Зиглер. – М., 1984. – 320с.
390167
  Яржембовский С. Демократия и res publica. Что общего между Афинами и Вашингтоном? // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 12. – С. 198-203. – ISSN 0321-1878


  "Беда для страны, где каждый знает, как ею управлять", - писал Лао Цзы. По своему первоначальному значению термин "демократия" чисто технический, он призван обозначать один из механизмов запонения вакансий в иерархических структурах управления.
390168
  Карпович О.Г. Демократия и демократизация в контексте нового миропорядка // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 1012-1020. – ISSN 1812-8696
390169
  Манешин В.С. Демократия и дисциплина / В.С. Манешин. – Москва, 1977. – 112с.
390170
  Корельский В.М. Демократия и дисциплина в развитом социалистическом обществе / В.М. Корельский. – Москва, 1977. – 136с.
390171
  Максименко В.Ф. Демократия и дисциплина в советскмо социалистическом обществе : Автореф... канд. юр.наук: / Максименко В. Ф.; Объед. ин-т филос. и ин-т гос. и права. – К., 1971. – 28л.
390172
  Котов А.К. Демократия и дисциплина в трудовом коллективе. / А.К. Котов. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
390173
  Манешин В.С. Демократия и дисциплина в условиях развитого социалистического общества / В.С. Манешин. – М., 1976. – 48с.
390174
   Демократия и дисциплина в условиях совершенствования социализма. – Фрунзе, 1989. – 135с.
390175
  Гулиев В.Е. Демократия и достоинство личности / В.Е. Гулиев, Ф.М. Рудинский. – М., 1983. – 168с.
390176
  Павловский Г. Демократия и ее использование в России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 113-124. – ISSN 0869-44435
390177
  Долгов Б.В. Демократия и исламизм в арабских странах (Алжир, Тунис, Египет) // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2007. – № 4 (47) : Ислам в 21 веке. – С. 122-138.
390178
   Демократия и коммунизм. – М, 1962. – 272с.
390179
   Демократия и личность в условиях развитого социализма. – Л, 1985. – 167с.
390180
   Демократия и модернизация : к дискуссии о вызовах XXI века / [Аркибуджи Д. и др.] ; под ред. В.Л. Иноземцева ; Центр исслед. постиндустриального о-ва. – Москва : Европа, 2010. – 318, [1] с. – Сведения об авторах : с. 311-315. - На обл. указ.: Мировой политический форум 2010, Россия, Ярославль. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-904663-09-4


  Содержание: Общая теория демократии : часть I: Демократия и права : великая дилемма нашего времени / Д. Белл ; Демократия как фантом, мечта и реальность / Д. Данн ; "Универсальная ценность" у "естественного предела"?" / В. Л. Иноземцев ; От ...
390181
  Шишкин В.Д. Демократия и молодежь / В.Д. Шишкин. – М, 1980. – 437с.
390182
  Мигранян А.М. Демократия и нравственность / А.М. Мигранян. – М, 1989. – 62с.
390183
  Тихомиров Александр Деонисович Демократия и общественная активность / Тихомиров Александр Деонисович. – Киев : О-во Знание УССР, 1988. – 46с.
390184
  Гиндев П. Демократия и общественный прогресс. / П. Гиндев. – М., 1972. – 391с.
390185
  Острогорский М. Демократия и политические партии / М. Острогорский. – М.
2. – 1930. – 376с.
390186
   Демократия и право в развитом социалистическом обществе. – М, 1979. – 287 с.
390187
   Демократия и право развитого социалистического общества. – Москва, 1975. – 510 с.
390188
   Демократия и право развитого социалистического общества. – К, 1979. – 208с.
390189
   Демократия и правовой статус личности в социалистическом обществе. – М, 1987. – 231с.
390190
  Ананиева Н. Демократия и прогресс / Н. Ананиева; Ананев Н.К. – София : Партиздат, 1980. – 214 с.
390191
  Крастев И. Демократия и разочарованность // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 87-100. – ISSN 0869-44435
390192
  Зеленко Борис Иванович Демократия и современная Россия: непростое сочетание // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 3-13. – Бібліогр.: с. 3-10, 12. – ISSN 0042-8744
390193
  Гулиев В.Е. Демократия и современный империализм / В.Е. Гулиев. – М., 1970. – 280с.
390194
  Каутский К. Демократия и социализм / К. Каутский. – Москва, 1991. – 63с.
390195
  Сергеев М.Д. Демократия и социалистическое самоуправление народа / М.Д. Сергеев. – М., 1987. – 63с.
390196
  Богомолов О.Т. Демократия и социально-экономический прогресс // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0130-3864
390197
   Демократия и управление в социалистическом обществе. – Москва, 1987. – 170 с.
390198
  Косенко О.И. Демократия и управление производством. / О.И. Косенко. – М., 1985. – 158с.
390199
  Ковлер А.И. Демократия и участие в политике / А.И. Ковлер, В.В. Смирнов. – М., 1986. – 190с.
390200
  Тихомиров Юрий Александрович Демократия и экономика / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Сов. Россия, 1988. – 190 с.
390201
  Гриценко М. Демократия или тоталитаризм в условиях становления украинского общества - поиск лучшего // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7069-15-6
390202
  Шеврие Д. Демократия или фашизм в Греции? / Д. Шеврие, А. Марэн. – М, 1947. – 125с.
390203
  Шеврие Д. Демократия или фашизм в Греции? / Д. Шеврие, А. Марэн. – М, 1947. – 127с.
390204
  Параг Х. Демократия или эффективность: вызов XXI века // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 101-112. – ISSN 0869-44435
390205
  Черепанов В.Д. Демократия как межвидовая борьба : отечественная политическая траадиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.82-94. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
390206
  Елисеев С.М. Демократия как проблема общества позднего модерна // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 153-160. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
390207
  Немчинова Т.С. Демократия как фактор мировой политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 158-163. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
390208
  Кузьмин Э.Л. Демократия конституции двух миров / Э.Л. Кузьмин. – М, 1981. – 78с.
390209
  Тихомиров Л.А. Демократия либеральная и социальная / Л. Тихомиров. – Москва : Унив. тип., 1896. – [4], 188 с.
390210
  Шкадаревич И.И. Демократия миллионов / И.И. Шкадаревич. – М, 1958. – 151с.
390211
  Новгородцев П.И. Демократия на распутье // Сочинения / П.И. Новгородцев. – Москва : Раритет, 1995. – С. 388-406. – (Библиотека духовного возрождения). – ISBN 5-85735-012-3
390212
  Карасова Т.А. Демократия по-израильски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 31-33. – ISSN 0321-5075
390213
  Альтер И. Демократия против революции / И. Альтер. – Москва, 1930. – 235с.
390214
  Терехов Ф.П. Демократия развитого социализма / Ф.П. Терехов. – К., 1978. – 167с.
390215
  Керимов Д.А. Демократия развитого социализма / Д.А. Керимов. – Москва, 1980. – 111с.
390216
   Демократия развитого социалистиического общества. – М, 1975. – 296с.
390217
  Лисейцев Д. Демократия Смутного времени // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0235-7089
390218
  Фишман Леонид Демократия, "социальное государство" и война = Заметки о природе демократических институтов в эпоху Античности и в Новейшее время // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 2 (1609). – С.111-124. – ISSN 0869-44435
390219
  Валлерстайн И. Демократия, капитализм и трансформация // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.72-85
390220
  Фисун А.А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации / А.А. Фисун; Регионал. филиал Нац. ин-та стратег. исследований в г. Харькове. – Харьков : Константа, 2006. – 352с. – ISBN 966-342-095-2
390221
  Смирнов Г.Л. Демократия, свобода и ответственность личности / Г.Л. Смирнов. – М., 1968. – 45с.
390222
  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М., 1992. – 175с.
390223
  Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М., 1995. – 245с.
390224
  Лобер В.Л. Демократия: исторические корни, содержание тендениции развития. / В.Л. Лобер. – М, 1992. – 62с.
390225
  Поляков Е.Б. Демократия: какая? для кого? / Е.Б. Поляков. – Л., 1987. – 110с.
390226
  Ржешевский Григорий Александрович Демократия: миф, реальность или раскрученный бренд? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
390227
  Лобер В.Л. Демократия: от зарождения идеи до современности. / В.Л. Лобер. – М, 1991. – 62 с.
390228
  Нестеренко А.В. Демократия: проблема субъекта // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.49-55. – ISSN 0869-0499
390229
   Демократия: ступени познания и развития. – Тбилиси, 1988. – 365с.
390230
   Демократия: универсальные ценности и многообразие исторического опыта : материалы круглого стола // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 55-73. – ISSN 0321-2017
390231
  Плахов В.Д. Демократия: управление и самоуправление / В.Д. Плахов, С.Л. Сергевнин. – СПб., 1991. – 15с.
390232
  Кузьмин Э.Л. Демократияи конституция двух миров / Э.Л. Кузьмин. – М, 1987. – 110с.
390233
  Цвєтков Віктор Демократія-Управління-Бюрократія : в контексті модернізації українського суспільства; Монографія / Цвєтков Віктор, Горбатенко Володимир. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248с. – ISBN 966-02-2107-Х
390234
  Шелюк Л. Демократія - провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 144-152
390235
  Шелюк Л. Демократія - провідна орієнтація системних соціокультурних змін в галузі освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 183-191
390236
  Іванцова І.В. Демократія / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 93-94. – ISBN 966-642-073-2
390237
   Демократія : Антологія. – Київ : Смолоскип, 2005. – 1108с. – (Політичні цінності. Вип.1). – ISBN 966-8499-15-8
390238
  Газін В. Демократія vs олігархія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 19


  "Демократія — влада народу, олігархія — невеликої групи людей. І те і те зароджувалося в Стародавньому світі, зокрема в Греції. Афінська демократія й спартанська олігархія існували поряд, не перетиналися, відрізнялися. Держави-поліси з високим рівнем ...
390239
  Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації = Demokratie im zeitalter der globalisierung : посібник з філософських дисциплін / Отфрід Гьофе ; пер. з нім. : Л. Ситніченко, О. Лозінська ; [наук. ред. Л.А. Ситніченко; відп. ред. М.Д. Култаєва]. – Київ : ППС-2002, 2007. – 435, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – Бібліогр.: с. 400-424. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко, С.В та ін.). – ISBN 978-966-96471-8-4
390240
  Розкошний А.П. Демократія в журналістській творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Розкошний; МОНУ; Донецький нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 112с. – ISBN 966-364-106-1
390241
  Личко Б.Т. Демократія в контексті еволюції суспільства / Б.Т. Личко, С.І. Назаренко. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 100с. – ISBN 966-623-007-0
390242
  Семенченко Ф.Г. Демократія в контексті ціннісного виміру політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 208-216
390243
  Семенченко Ф.Г. Демократія в контексті цінносного виміру політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 198-207
390244
   Демократія в політичному житті сучасного світу / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, І.М. Моісеєва, І.М. Чістякова, В.В. Латишева, Д.Д. Татакі, Б.Г. Шевченко, Т.О. Чернов // Політологія : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / О.С. Білоусов, В.О. Бабіна, І.Б. Кривдіна, Т.М. Моісеєва, І.М. та ін. Чістякова. – Київ : Каравела, 2019. – С. 95-108. – ISBN 978-966-2229-97-4
390245
  Рахманов О.А. Демократія в системі політичних відносин суспільства : навч.-метод. комплекс / О.А. Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 34, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISBN 978-966-926-170-0
390246
  Барабаш Ю. Демократія в системі цінностей конституційного ладу (за матеріалами практики Конституційного Суду України) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 89-97
390247
  Косенко Д.В. Демократія в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 220-227


  Визначено значення та місце, що займає демократія в комунікативній теорії Ю. Габермаса. Описано некласичний підхід, запропонований Ю. Габермасом щодо дослідження демократії. Розмежовано бачення ліберального та республіканського розуміння демократії в ...
390248
   Демократія в Україні. – Київ, 1993. – 117с.
390249
  Вавринчук М.П. Демократія в Україні: основні принципи, напрямки та шляхи удосконалення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 395-399. – (Право. Економіка. Управління)
390250
  Косенко Д. Демократія від теорії до практики // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 5


  "Унікальну можливість стати першими слухачами інноваційного курсу з громадянської освіти "Демократія: від теорії до практики" матимуть наші студенти у наступному навчальному році. Курс розрахований на один семестр і сприятиме не лише зміцненню знань, ...
390251
  Каганець Ігор Демократія зброї : що від нас приховує ліберальна пропаганда // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644
390252
  Трипольський В.О. Демократія і влада / В.О. Трипольський. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 176с. – ISBN 966-611-026-1
390253
  Цвєтков В.В. Демократія і державне управління : теорія, методологія, практика / В.В. Цвєтков; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-8602-50-4
390254
  Максименко В.Ф. Демократія і дисципліна в радянському суспільстві / В.Ф. Максименко. – К., 1973. – 175с.
390255
  Савчин М. Демократія і конституційна легітимність: проблеми теорії та практики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 21-28
390256
  Ющик О. Демократія і народовладдя в Україні як предмет юридичної доктрини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 25-39. – ISSN 1026-9932
390257
  Д"юї Д. Демократія і освіта / Пер. з англ. І. Босак, М.Олійник, Г.Пехник; Джон Д"юї. – Львів : Літопис, 2003. – 294с. – ISBN 966-7007-67-6
390258
  Козюбра М.І. Демократія і перебудова / Козюбра М. І. – Київ, 1988. – 171 с.
390259
  Вітрук М.В. Демократія і права людини / М.В. Вітрук. – Київ : Політвидав України, 1969. – 56с.
390260
  Матвієнко В.М. Демократія і права людини у зовнішній політиці Індонезії / В.М. Матвієнко, А.Г. Сморжевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – C. 17-24. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено практичні аспекти зовнішньополітичного порядку денного Індонезії щодо проблем забезпечення демократії та прав людини у багатосторонньому вимірі. З"ясовано, що політика держави в даній сфері здійснюється в контексті регіональної ...
390261
  Новічкова А. Демократія і право на іншість // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 7-8. – ISSN 1563-6461
390262
  Прокопов Д. Демократія і право: проблема "правовизначеності" сучасних демократій // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 131-140. – ISSN 1026-9932
390263
  Кирюшко М. Демократія і релігійна свобода (мусульмани в християнському середовищі сучасної України) // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 282-293. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
390264
  Кравченко Л.В. Демократія і соціалістична справедливість / Л.В. Кравченко, Б.І. Мороз. – К., 1989. – 47с.
390265
  Култаєва М. Демократія і філософія: політичний заповіт К. Ясперса і виклики сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 94-104. – ISSN 0235-7941
390266
  Палішко В.К. Демократія і централізм у теорії і практиці КПРС / В.К. Палішко. – К, 1973. – 94с.
390267
  Гарань Олексій Демократія із присмаком розчарування : [інтерв"ю з професором політології О. Гаранем] / Гарань Олексій, Чорнолуцька Тетяна // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
390268
  Таранов А.П. Демократія мільонів трудящих. / А.П. Таранов. – К., 1961. – 40с.
390269
  Габер Є. Демократія на біс. Перевибори мера Стамбула стануть випробуванням на міцність для турецької політичної системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1, 5


  "Священний для всіх мусульман місяць Рамадан розпочався в Туреччині з несподіваної "доброї звістки" для прибічників Ердогана - оголошення перевиборів мера в найбільшому мегаполісі країни Стамбулі. Результати голосування, яке відбулося 31 березня і ...
390270
  Юхимчук А.П. Демократія по-українськи // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.24-25. – ISSN 0868-8117
390271
  Сидорчук О. Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 11 : Демократія по-українськи: громадяни більше цінують те, чого їм бракує / Олексій Сидорчук. – С. 3-11
390272
  Бондаренко В. Демократія та вища освіта у США: історико-педагогічна проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 140-146. – ISSN 2308-4634
390273
  Береза А.В. Демократія та державне управління у пошуку нових моделей взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 353-358
390274
  Толстоухов А.В. Демократія та державність : парадокси протистояння / А.В. Толстоухов, І.Г. Парапан, Ю.О. Мєлков // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.57-66
390275
  Вишинський С. Демократія та егалітаризм у перспективі інтегрально-традиціоналістської філософії Юліуса Еволи // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 253-261. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
390276
  Макфол М. Демократія та економічна модернізація: причинно-наслідковий зв"язок // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 56-57


  Восени 2010 року в Ярославлі (Російська Федерація) відбувся Світовий політичний форум "Сучасна держава": стандарти демократії і критерії ефективності".
390277
  Даль Р.А. Демократія та її критики = Pobert A.Dahl. Democracy and its critics / Р.А. Даль; Пер. з англ. Марини та Оксани Лупішко. – Харків : Каравела, 2002. – 440с. – ISBN 966-819-17-2
390278
  Бориславська О.М. Демократія та конституціоналізм: питання взаємозв"язку // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 31-40. – (Серія юридична ; Вип. 4)
390279
  Прієшкіна О.В. Демократія та місцеве самоврядування: взаємодія та розвиток // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-112
390280
  Рубан Ю. Демократія та національна ідентичність як комунікація влади і суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 183-190
390281
  Гримська М.І. Демократія та питання внутрішньої політики у програмах крайніх правих політичних партій в країнах Європи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 224-235. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
390282
  Косенко Д.В. Демократія та постнаціональне суспільство // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 57-60
390283
  Чижова О.М. Демократія у прагматичному орієнтирі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 543-548. – ISSN 1563-3349
390284
   Демократія участі в Україні : стан реалізації держ. політики сприяння розвитку громадянського сусп-ва : аналіт. доповідь / [Ставнійчук М.І. та ін.; за ред. М.І. Ставнійчук] ; Громадське об-ня "За демократію через право". – Київ : [б. в.], 2015. – 169, [1] с., [6] арк. фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-015-5
390285
  Ковальчук В. Демократія участі як джерело легітимності державної влади // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 25-33
390286
  Ткаченко В.І. Демократія як алгоритм одноразового вибору. Проблема індивіда та маси // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 136-137
390287
  Кабанець О.С. Демократія як державний режим: теоретико-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 60-63
390288
  Тимошенко С.О. Демократія як культурно-історичний процес : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Тимошенко С.О. ; КУ. – Київ, 1996. – 20 с.
390289
  Тимошенко Сергій Олександрович Демократія як культурно-історичний процес : Дис... канд. філолог.наук: 09.00.03 / Тимошенко Сергій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 153л. – Бібліогр.:л.142-153
390290
  Скрипнюк О. Демократія як механізм державного управління // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 3-7.
390291
  Бойчук М.А. Демократія як народовладдя: становлення та розвиток в Україні в період утвердження незалежності : наукове вид. / Микола Бойчук. – Київ : Генеза, 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-11-0214-8
390292
  Семенченко Ф.Г. Демократія як політична цінність українського суспільства // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 57-74. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
390293
  Андрущенко В.П. Демократія як принцип життєоблаштування та підготовки людини до життя засобами освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 245-252
390294
  Власенко С.Г. Демократія як умова розвитку національних систем державного управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 272-280
390295
  Гапоненко В.А. Демократія як універсальна модель політичного режиму: міф чи реальність? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 160-170
390296
  Левіна Ю. Демократія як форма політичного режиму // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 244-248.
390297
  Обушний М. Демократія як форма суспільного управління // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 13-16. – ISBN 978-617-640-241-1
390298
  Рудакевич О. Демократія як чинник фоормування націй і національних держав // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 91-100
390299
  Федоренко В. Демократія, демократизація та феномен "електоральної революції" 2019 року в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 200-224. – ISSN 1026-9932
390300
  Забігайло В.К. Демократія, права і свободи / В.К. Забігайло, М.І. Козюбра. – К., 1988. – 159с.
390301
  Котюк І. Демократія, якої немає Хоча, в принципі, вона буває... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
390302
  Зарудний Є. Демократія: Brainmade in America // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Відомий український професор філософії Володимир Шкода (1938-2013) зазначав: "Демократія виникла не в Стародавній Греції і не в результаті Французької революції. Демократія взагалі не виникла, а була винайдена, винайдена в Америці. "Демократія" і ...
390303
  Головатий М.Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. та аспірантів-політологів / М.Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 226, [2] с. – Бібліогр.: с. 217-227 та в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0059-4
390304
  Латигіна Н.А. Демократія: реалії versus утопії : монографія / Н.А. Латигіна; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2008. – 400с. – ISBN 966-629-339-0
390305
  Гапоненко В.А. Демократія: теоретична невизначеність та спроба її понятійного переосмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 225-233
390306
  Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика) / Скрипнюк О.В. – Київ, 2006. – 368с. – На тит. арк.: до 15-річчя незалежності України. – ISBN 966-581-740-X
390307
  Есенский Я. Демократы / Я. Есенский. – М, 1957. – 519с.
390308
  Есенский Я. Демократы / Я. Есенский. – М, 1990. – 480с.
390309
  Травкина Н.м. Маргелова Демократы и республиканцы перед выборами в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 7 ( 535). – С. 53-72. – ISSN 0321-2068
390310
  Берти Джузеппе Демократы и социалисты в период Рисорджименто / Берти Джузеппе. – Москва, 1965. – 663 с.
390311
  Лапшина И.К. Демократы против республиканцев : формирование внутриполитического курса администрации Р. Никсона // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 41-56. – ISSN 0130-3864
390312
   Демокрит. – Санкт-Петербург : Тип. Правтельствующего Сената
Ч. 1-2. – 1815. – 248, 202 с. – Видання старою орфографією
390313
  Лурье С.Я. Демокрит / С. Лурье ; введ. А. Татарова. – Москва : Журн.-газ. объединение, 1937. – 146, [2] с., ил. : 6 вкл. л. ил. и карт. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 13 (109))
390314
  Асмус В.Ф. Демокрит / Асмус В.Ф. – Москва : МГУ, 1960. – 78 с.
390315
  Лурье С.Я. Демокрит : Тексты, Перевод. Исследования / С.Я. Лурье. – Ленинград : Наука, 1970. – 664с.
390316
   Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древности. – М, 1935. – 382с.
390317
  Кононенко Т.П. Демокріт з Абдер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 100-101. – ISBN 966-316-069-1
390318
  Чухно А.А. Демоктатический централизм в управлении промышленностью // Правда Украины, 1956. – 20 августа
390319
  Лермонтов М.Ю. Демон : восточная повесть / сочинение М.Ю. Лермонтова. – 3-е изд. – Киев : Изд-во гильзовой фабрики Каракоза, 1896. – 63 с. – Миниатюрное издание
390320
  Лермонтов М.Ю. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Санкт-Петербург : Изд-во т-ва Голике и Вильборг, 1910. – 64с.
390321
  Лермонтов М.Ю. Демон : восточная повесть : [К 125-летию со дня рождения великого рус. поэта. 1814-1939] / М.Ю. Лермонтов ; [ил. А. Эберлинга]. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1939. – 88 с. : 6 вкл. л. ил. и портр. – Миниатюрное издание
390322
  Лермонтов М.Ю. Демон : Восточная повесть / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск, 1948. – 83с.
390323
  Лермонтов М.Ю. Демон = The Demon : Книга для чтения с коммент. на англ. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1978. – 141с.
390324
  Лермонтов М.Ю. Демон = Der Damon : Восточная повесть; Книга для чтения с коммент. на нем. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1980. – 148с.
390325
  Лермонтов М.Ю. Демон : Восточная повесть / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1980. – 47с.
390326
  Лермонтов М.Ю. Демон : восточная повесть / М.Ю. Лермонтов ; [вступит. статья (с. 5-71) и примеч. Л.В. Барбашовой, А.И. Журавлевой]. – Москва : Книга, 1981. – 155 с. : ил., цв. ил., факс. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
390327
  Лермонтов М.Ю. Демон // Грона щедрої осені : поезії / Ф.Г. Ісаєв. – Дніпропетровськ, 1981. – С. 35-77
390328
  Дмитрук А. Демон : проза: фантастический рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 9/10. – С. 103-113. – ISSN 0131-8136
390329
  Есс Т. Демон : роман / Тьєрі Есс ; [пер. з фр. А.А. Біласа]. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 350, [2] с. – Пер. з вид.: Demon / Thierry Hesse. Paris, 2009. - Імен. покажч.: 340-346. – ISBN 978-966-8098-27-7
390330
  Быков Дмитрий Демон без мировой революции // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 40 (1111). – С. 8-10. – ISSN 0234-1670


  Лев Давидович Троцький.
390331
  Горбань А.Н. Демон Дарвина: Идея оптимальности и естеств. отбор / А.Н. Горбань, Р.Г. Хлебопрос. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. : табл., ил. – Бібліогр.: 129 назв. – (Пробл. науки и техн. прогресса). – ISBN 5-02-013901-7
390332
  Ночкин В. Демон Джеймс Максвелл // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 119-134. – ISSN 1728-8568
390333
  Соколовський В. Демон з очима янгола // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-12


  Михайло Врубель та його портрет Мадони, намальований з Емілії Прахової
390334
  Кизи К. Демон Максвелла : Сборник рассказов и эссе / Кен Кизи; Пер. с англ. М. Ланиной. – Санкт-Петербург : Амфора, 2004. – 523с. – ISBN 5-94278-470-1
390335
  Горбачев Борис Демон мирного атома : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 80-94 : Іл., карта
390336
  Браун С. Демон страсти / С. Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 304с. – ISBN 5-237-01801-7
390337
  Айдачич Деян (Деjау Аjдачиh) Демони и снови у словенскоj ониричкоj фантастици 19 века // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 462-478. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано зв"язки снів і демонів у слов"янських літературах ХІХ ст.
390338
  Базів В. Демони і ангели // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 12-13


  Фрагменти з роману "Армагедон на Майдані" В. Базіва - письменника, політика, дипломата.
390339
  Айдачич Д. Демони і боги у слов"янських літературах : зб. наук. статей / Деян Айдачич ; КНУТШ ; [перекладачі: Н. Білик, О. Кривоніс, Л. Маркевич та ін. ]. – Київ : Київський університет, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-411-3
390340
   Демони миру та боги війни. – К., 1997. – 508с.
390341
  Тэффи Демоническая женщина / Тэффи. – М, 1995. – 272с.
390342
  Чачава М.К. Демонические персонажи в грузинском фольклоре. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чачава М.К.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
390343
  Приказюк О.О. Демонізація Григор"євщини в радянській історіографії // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 21-22
390344
  Мельник О. Демонізація як публіцистичний інструмент (на прикладі текстів Оріани Фаллачі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 123-130. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
390345
  Бойко І.О. Демонічна жінка у сучасній українській прозі (архетип аніми у "Казці про калинову сопілку" О. Забужко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 54-59


  У роботі досліджується образ демонічної жінки як вияву архетипу Аніми у "Казці про калинову сопілку" О. Забужко. Автор здійснює спробу трактування цього образу шляхом розкодування ряду мотивів та конфліктів безпосередньо із ним пов"язаних
390346
  Матасова Ю.Р. Демонічна міфологема жінки-відьми: мадонна, діва, дитя, повія : (на матеріалі романістики Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 270-275. – ISBN 966-8188-10-1
390347
  М"ястківська В.В. Демонічна символіка в романі Т.Бен Джелуна "Ніч помилки" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 159-163. – ISBN 966-581-295-5
390348
  Яшина Л. Демонічний герой в романі В. Дрозда "Злий дух. Із житієм" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 114-123


  У статті розглядається художня інтерпретація сутності головного героя Романа Гаркуші в романі В. Дрозда "Злий дух. Із житієм". Його специфіка представлена в контексті європейської літератури (типологічний паралелей з романом О. Уайльда "Портрет ...
390349
  Бондар Ю. Демонічний естетизм у ранніх творах Танідзакі Дзюн"ітіро // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті проаналізовано естетичний принцип демонічної краси, притаманний ранньому етапу творчості відомого японського письменника ХХ століття, яскравого представника школи естетизму "тамбіха", Танідзакі Дзюн"ітіро. Розглянуто вплив модернізму на ранні ...
390350
  Кальниш Ю. Демонія влади // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-15. – ISSN 0132-084Х


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
390351
  Рязановский Ф.А. Демонология в древнерусской литературе. – Москва, 1915. – 126 с.
390352
  Парсамов С.С. Демонология водной стихии "Хозяева воды в фольклоре" / С.С. Парсамов. – Кировоград, 1995. – 396 с.
390353
  Вільчинська Т. Демонологічна лексика української мови (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 240-251. – ISBN 978-966-600-359-4


  Аналізується демонологічна лексика у творчості Лесі Українки. Здійснено розгляд основних семантико-стилістичних особливостей демононазв у „Лісової пісні”. This article deals with the demonic vocabulary analysis in the poetry of Lesya Ukrainka. The ...
390354
  Олійник В.В. Демонологічні образи в рефлексії інтуїтивного пізнання усної народної творчості українців Закарпаття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 394-397. – ISSN 2076-1554
390355
  Голота Т.С. Демонологічні образи та особливості їхньої інтерпретації в українській прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 137-147


  На основі опрацьованих оригінальних текстів і критичних матеріалів, роз-глядається потрактування демонологічних образів М. Гоголем, Г. Квіткою- Основ"яненком та О. Стороженком, а також аналізуються особливості інтерпретації цих образів у творах кожного ...
390356
  Галайчук В. Демонологічні уявлення про русалок населення Середнього Полісся // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 320-381. – (Серія історична ; Вип. 43)
390357
  Лямпрехт О. Демонологія в українській польськомовній прозі гуртка Лазаря Барановича // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 59-71. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
390358
  Парсамов С.С. Демонологія водної стихії у східносвлов"янських і угоро-фінских народів. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.05 / Парсамов С.С.; НАН Укр.Ін-т нац.відносин.і політології. – К, 1996. – 39л.
390359
  Кривенко А. Демонологія волинян в етнографічних публікаціях журналу "Київська старовина" (1882–1906 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 84-87. – ISSN 2309-9356


  На основі аналізу етнографічних публікацій журналу "Київська Старовина" (1882-1906 рр.) у статті висвітлено внесок українських нардознавців у дослідження традиційних демонологічних уявлень і вірувань жителів історико-етнографічної Волині. На основании ...
390360
  Петрик В.М. Демонологія: еволюція і сучасний стан : Навчальний посібник / В.М. Петрик, В.В. Остроухов. – Київ : Кондор, 2005. – 192с. – ISBN 966-7982-62-9
390361
  Кизима Т.П. Демононіми як виразники концепту ЖІНКА в поетичній мові Оксани Забужко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 423-427


  Проаналізовано функціонування демононімів та назв демонічних атрибутів у  складі концепту ЖІНКА в поетичній мові Оксани Забужко, розглянуто критерії, за якими згруповано виявлені риси образу відьми, що вербалізують аналізований концепт. Досліджено ...
390362
   Демонополизация народного хозяйства : Сборник научных трудов. – Тверь : Тверской государственный университет, 1992. – 80 с.
390363
  Варналій Демонополізація економіки та розвиток підприємництва / Варналій, 3.С. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 143-151. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розглядаються економічні аспекти та головні результати запровадження антимонопольної політики, її вплив на розвиток підприємництва.
390364
  Олійник Н. Демонополізація житлово - комунального господарства - важливий напрям реформування галузі // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.95-103
390365
  Панов В. Демонополізація марксизму // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 95-97. – ISBN 978-966-285-491-6
390366
  Дергалюк М.О. Демонополізація спиртової галузі: причини, суть, реалізація / М.О. Дергалюк, Л.Г. Хань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 121-124. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
390367
  Нестеренко Олена Петрівна Демонополізація та антимонопольне регулювання в умовах трансформаційного періоду економіки України : Дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01. / Нестеренко Олена Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 219 л. – Бібліогр.: л. 207-213
390368
  Болдырев А.И. Демонстарционные опыты по физической и коллоидной химии. / А.И. Болдырев. – М, 1976. – 255с.
390369
  Папіш В. Демонстративна мовна особистість Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Кассандра") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 13-17. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
390370
  Спрінсян В.Г. Демонстративний фольклор як феномен Української культури. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Спрінсян В.Г.; Мін. культури і містецтв України. Харків. держ. ін-т культури. – Харків, 1997. – 22л.
390371
  Рамуль К.А. Демонстративные опыты по психологии. / К.А. Рамуль. – Тарту, 1958. – 100с.
390372
  Духота Т.Г. Демонстратор вузькоплівкового кіно / Т.Г. Духота. – Вид 2-е, випр. і доп. – К., 1962. – 222с.
390373
  Духота Т.Г. Демонстратор вузькоплівкового кіно / Т.Г. Духота. – Вид. 3-є, перероб. – К., 1968. – 223с.
390374
  Мардашев С.Р. Демонстрации к лекциях по биологической химии. (Учеб. пособие для мед. ин-тов). / С.Р. Мардашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 192с.
390375
   Демонстрации на 9 Международной эмбриологической конференции. – М., 1969. – 100с.
390376
  Румянцев И.В. Демонстрации при изучении кинематики и законов динамики в средней школе. / И.В. Румянцев. – Ленинград, 1957. – 96 с.
390377
  Мельников А.С. Демонстрационные опыты по акустике с применением электроакустического оборудования. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мельников А.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 15л.
390378
  Шахмаев Н.М. Демонстрационные опыты по разделу "Колебания и волны" / Н.М. Шахмаев. – М, 1974. – 128с.
390379
   Демонстрационные опыты по физике в 6-7 классах средней школы. – Москва, 1970. – 279с.
390380
  Шахмаев Н.М. Демонстрационные опыты по электродинамике / Н.М. Шахмаев, С.Е. Каменецкий. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1973. – 352с.
390381
  Степанов Н.С. Демонстрационные эксперименты на лекциях как способ повышения эффективности учебного процесса / Н.С. Степанов, П.В. Казарин, Н.Ф. Услугин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 1726-667Х


  На примере курса общей физики.
390382
  Степанов Николай Сергеевич Демонстрационные эксперименты на лекциях как способ повышения эффективности учебного процесса : (на примере курса общей физики) / Степанов Николай Сергеевич, Казарин Петр Васильевич, Услугин Николай Федорович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
390383
  Парменов К.Я. Демонстрационный химический эксперимент / К.Я. Парменов. – 2-е изд,. доп. – М., 1957. – 128с.
390384
  Санадзе Г.Л. Демонстрационный эксперимент в школьном курсе физики (механика) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Санадзе Г.Л.; Тбилисский гос. пед. институт. – Тбилиси, 1972. – 16л.
390385
  Алимарин И.П. Демонстрационный эксперимент по общему курсу аналитической химии / Алимарин И.П., Фадеева В.И., Дорохова Е.Н. – Москва : Химия, 1974. – 286 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
390386
   Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : Механика, Молекулярная физика, основы электродинамики. – 1978. – 351 с.
390387
   Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе : пособие для учителей. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 2 : Колебания и волны. Оптика. Физика атома. – 1979. – 288 с.
390388
   Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах средней школы : пособие для учителей. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Т. 2 : Электричество. Оптика. Физика атома. – 1971. – 366 с.
390389
  Терентьев М.М. Демонстрационный эксперимент по физике и проблемам обучения / М.М. Терентьев. – М., 1978. – 104с.
390390
  Конькова А.В. Демонстрационный эксперимент по физической и коллоидной химии. / А.В. Конькова, Г.А. Сулимова. – Томск, 1982. – 68с.
390391
  Хомченко Г.П. Демонстрационный эксперимент по химии. : Пособие для учителей / Г.П. Хомченко, Ф.П. Платонов, И.Н. Чертков. – Москва : Просвещение, 1978. – 205 с. : ил. – (Библиотека учителя химии)
390392
  Парменов К.Я. Демонстрационных химический эксперимент / К.Я. Парменов. – М., 1954. – 116с.
390393
  Байер Алексей Демонстрация зависти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 100-113 : фото
390394
  Мардашев С.Р. Демонстрация к лекциях по биологической химии. Пособие для преподавателей. / С.Р. Мардашев. – М., 1961. – 143с.
390395
  Васенина Е.А. Демонстрация как метод применения средств ИТК в образовательном процессе // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 0234-0453
390396
  Шаталова Н. Демонстрация кооперации. Высшая школа и промышленность пригодились друг другу // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 31 января № (4/5). – С. 11-12


  Самые передовые разработки отечественных вузов, полностью готовые к внедрению в массовое производство (а также ряд уже внедренных), стали главными экспонатами первой национальной выставки “ВУЗПРОМЭКСПО-2013. Отечественная наука - основа ...
390397
  Жук Я.Н. Демонстрация пондеромоторных сил, возникающих при электризации / [соч.] Я.Н. Жука, 1902. – 8 с. – Отд. оттиск : Физическое обозрение, т. 3, 1902


  На с. 1 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Василию Каловичу Совинскому от автора
390398
  Михайличенко Ю.П. Демонстрация тонких физических эффектов и их роль в методике преподавания волновой теории. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Михайличенко Ю.П.; Москов. гос. пед. ин-т., 1980. – 16л.
390399
  Голдовский Е.М. Демонстрация цветных картин. / Е.М. Голдовский. – М., 1949. – 148с.
390400
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики. Електродинаміка : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1983. – 176 с.
390401
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики. Механіка : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1980. – 138 с.
390402
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики. Молекулярна фізика : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1982. – 140с.
390403
  Миргородський Ю Б. Демонстраційний експеримент з фізики: Коливання і хвилі : посібник для вчителів / Ю Б. Миргородський, В.К. Шабаль. – Київ : Радянська школа, 1985. – 168 с.
390404
   Демонстраційні досліди з фізики в 6-7 класах середньої школи. – Київ, 1956. – 308 с.
390405
  Гусєв В.І. Демонстрація / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94. – ISBN 966-642-073-2
390406
  Клименко К.В. Демонстрація математичною теорією ігор хибності моделі раціональної дії // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 212-219. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянутий метод раціональної дії з синергетичним підтекстом та запропонований кардинально-новий варіант розгляду "дилеми ув"язнених" як однієї з основних задач економічної теорії за допомогою рефлексивних ігор як альтернативного варіанту рішення ...
390407
  Мошес А. Демонстрація солідарності / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 січня (№ 11). – С. 3


  Про значення першого за останні 10 років візиту Президента України до Фінляндії, - експерт.
390408
  Шведов М. Демонстрування з фізики на спрощених приладах / М. Шведов. – Київ, 1936. – 48 с.
390409
  Франчук А.Л. Демонструє професіоналізм випромінює енергетику // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 березня (№ 9/10). – С. 5


  "...університетська наука є динамічним сегментом наукового пошуку, а тому держава має бути зацікавленою в тому, щоб активізувати всі форми наукових досліджень, забезпечити синергію академічної та університетської науки".
390410
  Злобин А.П. Демонтаж / А.П. Злобин. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 432с.
390411
  Коваль Н. Демонтаж "класики": які художні твори варто вилучити зі шкільної програми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 3/4, лютий. – С. 6-12
390412
  Федорчук С. Демонтаж лицемірства : статті / Станіслав Федорчук. – Київ : Смолоскип, 2012. – 226, [2] с. – Імен. покажч.: с. 217-221. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Українська публіцистика"). – ISBN 978-966-2160-60-2
390413
  Пєтухов А.П. Демонтаж як конфігуративний параметр конструктивного проекту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 81-91
390414
  Шалинец Б.А. Демонтрационные опыты по электромагнитным колебаниям и волнам. : Автореф... канд.пед.наук: / Шалинец Б.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
390415
  Волошин М.А. Демоны глухонемые : Стих. Максимилиана Волошина ; Рис., заставки и фронтиспис М. Волошина ; Портр. авт. на обл. К.А. Шервашидзе. – Харьков : Изд. "Камена", 1919. – 54, [7] с, 1 л. портр : портр., ил.
390416
  Тогоева Ольга Демоны Жанны Д"арк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 118-128 : фото, рис.
390417
   Демоны мира и боги войны : Социальные конфликты в посткоммунистическом мире. – Киев : Політична думка, 1997. – 476с. – ISBN 966-95174-1-9
390418
  Радциг С.И. Демосфен - оратор и политический деятель / С.И. Радциг. – М., 1954. – 405-484с.
390419
  Венгловский С.А. Демосфен : роман / Станислав Венгловский. – Ленинград : Наука, 1990. – 193, [7] с. : ил.


  Володимиру Даниловичу з найкращими побажаннями Підпис 26 грудня 1990 р.
390420
  Винниченко Т. Демосфен: сила слова // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 72-87. – ISSN 1819-6268
390421
  Сапронов Л. Демочка / Л. Сапронов. – М., 1967. – 79с.
390422
   Демоэкономика. – К., 1985. – 89с.
390423
   Демоэкономика зрелого социализма. – К., 1983. – 97с.
390424
  Ставнійчук Т.А. Демпінг - як одна із форм недобросовісної конкуренції // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 150-154
390425
  Ахунова В.Р. Демпінг і застосування антидемпінгових процедур у міжнародній торгівлі // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 104-106. – ISBN 978-617-696-385-1
390426
  Лєткова К.Ю. Демпінг у зовнішній торгівлі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізуються причини застосування Україною демпінгових цін у зовнішній торгівлі, а також основні проблеми, які виникають у вітчизняних підприємств при розгляді антидемпінгових справ.
390427
  Кочергіна О. Демпінг у контексті законодавства США, ЄС та України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 68-72


  Стаття присвячена комплексному дослідженню питань регулювання антидемпінгу. У статті аналізується антидемпінгове законодавство США, Європейського Союзу та України. Ця стаття допоможе українським підприємцям, державним службовцям, вченим, студентам та ...
390428
  Дем"янюк О.Б. Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 413-418. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
390429
  Нашиф А. Демпфирование колебаний / А. Нашиф. – М., 1988. – 448с.
390430
  Матвеев В.В. Демпфирование колебаний деформируемых тел / В.В. Матвеев; АН УССР, Ин-т проблем прочности. – Киев : Наукова думка, 1985. – 264с.
390431
  Сергеев С.И. Демпфирование механических колебаний / С.И. Сергеев. – Москва, 1959. – 408 с.
390432
  Скоробогатов В.С. Демпфирующие свойства и микроструктура массивных вакуумных конденсатов меди, алюминия и хрома. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Скоробогатов В.С.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
390433
  Козлов В.І. Демпфірування вимушених осесиметричних коливань шарнірно опертої в"язкопружної циліндричної оболонки за допомогою п"єзоелектричних актуаторів / В.І. Козлов, Т.В. Карнаухова, М.В. Пересунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено влив розміщення актуатора, його розмірів і температури дисипативного розігріву на демпфірування осесиметричних коливань циліндричної оболонки і шарнірним опиранням торців за допомогою п"єзоелектричних включень. Ключові слова: ...
390434
  П"ятецька О.В. Демпфірування згинних коливань тонких в"язкопружних пластин за допомогою розподілених п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / П"ятецька О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
390435
  П"ятецька О.В. Демпфірування згинних коливань тонких в"язкопружних пластин за допомогою розподілених п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів : Дис. ...канд. наук: Спец. 01.02.04 - механіка деформ. твердого тіла / О.В.П"ятецька; КНУТШ. – Київ, 2006. – 177л. – Бібліогр.: л. 169-177
390436
  Співак І.В. Демпфірування змін руху короткострокового капіталу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 250-258 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
390437
  П"ятецька О.В. Демпфірування неізотермічних осесиметричних згинних коливань в"якопружних пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
390438
  Киричок І.Ф. Демпфування резонансних осесиметричних коливань нескінченно довгої в"язкопружної циліндричної оболонки з п"єзоелектричними сенсором і актуатором при врахуванні вібророзігріву / І.Ф. Киричок, Я.О. Жук, Т.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
390439
  Астаф"єв А.О. Демська-Будзуляк Леся Мар"янівна (- письменниця, літературознавець, перекладачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 354. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
390440
  Іскорко-Гнатенко Демуцький Д.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 92. – ISBN 978-617-7442-69-0
390441
  Іскорко-Гнатенко Демуцький П.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 92. – ISBN 978-617-7442-69-0
390442
  Федорук О. Демцю - завжди Демцю: Carpe diem // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 222-229. – ISBN 966-8613-25-2
390443
  Короткий В.А. Демченко Василь Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 357. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
390444
  Гриценко І.С. Демченко Василь Григорович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 104. – ISBN 978-966-06-0557-2
390445
   Демченко Василь Григорович (1831-1914) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127. – ISBN 978-966-439-754-1
390446
   Демченко Василь Григорович (1831-1914) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138. – ISBN 978-966-933-054-3
390447
  Короткий В.А. Демченко Григорій Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 358. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
390448
  Гриценко І.С. Демченко Григорій Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 209. – ISBN 978-966-06-0557-2
390449
   Демченко Григорій Васильович (1869-1958) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 127-128. – ISBN 978-966-439-754-1
390450
   Демченко Григорій Васильович (1869-1958) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 138-139. – ISBN 978-966-933-054-3
390451
  Казьмирчук Г.Д. Демченко Михайло Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 192. – ISBN 96966-8060-04-0
390452
  Короткий В.А. Демченко Михайло Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Короткий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 359. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
390453
   Демченко Михайло Васильович (1925-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 128. – ISBN 978-966-439-754-1
390454
   Демченко Михайло Васильович (1925-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 139. – ISBN 978-966-933-054-3
390455
   Демчишин Михайло Гордійович (До 80- річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 114-116 : фото. – ISSN 0367-4290
390456
  Никитин Н.А. Демьян Бедный -- баснописец : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Никитин Н.А. ; МВССО, БГУ, Каф. русск. лит. – Минск, 1963. – 17 с.
390457
  Авксентьева Э.П. Демьян Бедный -- баснописец / Э.П. Авксентьева. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1963. – 39 с.
390458
  Кузнецов И.Ф. Демьян Бедный -- баснописец. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов И.Ф.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1954. – 16л.
390459
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – М, 1953. – 204с.
390460
  Прямков А.В. Демьян Бедный / А.В. Прямков. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
390461
  Макаров А.Н. Демьян Бедный / А.Н. Макаров. – Москва : Художественная литература, 1964. – 158с.
390462
  Бразуль И.Д. Демьян Бедный / И.Д. Бразуль. – М., 1967. – 302с.
390463
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – Л, 1972. – 151с.
390464
  Эвентов И.С. Демьян Бедный / И.С. Эвентов. – М, 1983. – 191с.
390465
  Куриленков В.И. Демьян Бедный. / В.И. Куриленков. – М., 1954. – 136с.
390466
  Перов Г.С. Демьян с изъяном / Г.С. Перов. – М., 1958. – 32с.
390467
  Корнюшин Л.Г. Демьяновские жители / Л.Г. Корнюшин. – М, 1989. – 525с.
390468
   Демьянову Глебу Викторовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 55-56 : фото. – ISSN 0016-7126
390469
  Кивалов С.В. Демьяну Николаевичу Бахраку - учителю, выдающемуся ученому и гениальному педагогу - 80 лет // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 5 (83). – С. 12-13
390470
   Ден Фенек: Авиарейсы "Дельты" по маршруту "Киев - Нью-Йорк" пользуются большим успехом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 16-17 : фото
390471
  Терзиоски Р. Денационализаторската деjност на бугарските културно-просветни институции во Македониjа : (Скопска и битолска окупациона област) 1941-1944 / Р. Терзиоски. – Скопjе, 1974. – 427 с.
390472
  Барвінська П.І. Денацифікація та формування концепції східноєвропейських історичних досліджень в радянській зоні окупації Німеччини (1945-1949 рр.) // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 159-165
390473
  Шемет Т.С. Денаціоналізація валют як чинник трансформації грошового суверенітету держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 164-165
390474
  Антонюк Тетяна Дмитрівна Денаціоналізація системи відносин сім"ї і школи в умовах радянізації в УРСР (20-ті - початок 30-х років 20 століття) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Антонюк Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 217л. – Бібліогр.: л.194-217
390475
  Антонюк Тетяна Дмитрівна Денаціоналізація системи відносин сім"ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Антонюк Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
390476
  Антонюк Т.Д. Денаціоналізація системи освіти в УСРР (20-ті-поч.- 30-х рр. ХХ ст.) як передумова формування тоталітарного суспільства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С.104-116.
390477
  Барбэ д"Оревильи Жюль Амедей Дендизм и Джордж Брэммель / Барбэ д"Оревильи ; Вступ. ст. М. Кузмина ; Пер. М. Петровского. – Москва : Альциона ; [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1912. – [4], VI, 114 с., 1 л. фронт. портр., 2 л. портр. – В конце предисл. к 1 изд. Ж.А. Барбэ д"Оревильи, ко 2 изд. Ж.К [!] Барбэ д"Оревильи. – Библиогр.: Книги Барбэ д"Оревильи с. 214-216


  Содерж.: Жизнь Жюля Барбэ д"Оревильи / Максимилиан Волошин; Личность и творчество Барбэ д"Оревильи / Максимилиан Волошин. Лики дьявола: Изнанка одной партии в вист. Месть женщины. Счастье в преступлении. Современники о Ж. Барбэ д"Оревильи
390478
  Безугла Р.І. Дендизм як культ візуальної демонстративності та підгрунття "гламурної філософії" // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 2226-0285
390479
  Безугла Р.І. Дендізм і гламур в контексті англійської художньої літератури ХІХ століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 131-136. – ISSN 2226-2180
390480
  Смоляк Л.П. Дендорология / Л.П. Смоляк. – Минск, 1990. – 159с.
390481
   Дендрарий-заповедник Ботанического сада Академии наук Киргизской ССР. – Фрунзе, 1969. – 99с.
390482
  Огородников А.Я. Дендрарий Ростовского ботанического сада / А.Я. Огородников, Т.К. Огородникова. – Ростов н/Д, 1974. – 95с.
390483
  Саратовкин Д.Д. Дендритная кристаллизация / Д.Д. Саратовкин. – М., 1953. – 96с.
390484
  Новиков И.И. Дендритная ликвация в сплавах. / И.И. Новиков, В.С. Золоторевский. – М., 1966. – 156с.
390485
  Голиков И.Н. Дендритная ликвация в сталях и сплавах / И.Н. Голиков, С.Б. Масленков. – Москва, 1977. – 224 с.
390486
  Голиков И.Н. Дендритная ликвидация в стали. / И.Н. Голиков. – М, 1958. – 207с.
390487
   Дендритный рост полупроводниковых кристаллов. – М., 1964. – 64с.
390488
  Молчанов А.А. Дендроклиматические основы прогнозов погоды / А.А. Молчанов. – М., 1976. – 168с.
390489
   Дендроклиматологические шкалы Советского Союза. – Каунас, 1978. – 126с.
390490
   Дендроклиматохронология и радиоуглерод. – Каунас, 1972. – 325с.
390491
   Дендрокліматологічні дослідження сосни звичайної в насадженні Лівобережного лісостепу України / І.В. Коваль, А. Браунінг, Є.Є. Мельник, В.О. Воронин // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 66-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
390492
   Дендрологичекие богатства Никитского ботанического сада. – Ялта, 1971. – 111с.
390493
  Павлова Е.П. Дендрологические образы-символы свадебной обрядности Белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 217-228
390494
  Головерда З.Г. Дендрологический заповедник "Софиевка" / З.Г. Головерда. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 48с.
390495
  Грисюк Н.М. Дендрологический парк "Веселые Боковеньки" / Н.М. Грисюк; Воробьев Д.В. – Киев, 1956. – 120 с.
390496
  Андреев В.Н. Дендрология : пособие для студентов Лесных ин-тов и техникумов / Андреев В.Н. – Херсон : Госиздат Украины
Ч. 1 : Голосемянные. – 1925. – 124 с.
390497
  Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. – Москва-Ленинград, 1949. – 348с.
390498
  Гроздов Б.В. Дендрология : учебник для лесохоз. и лесомелиорат. ин-тов / Б.В. Гроздов. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. – 436 с.
390499
  Гроздов Б.В. Дендрология / Б.В. Гроздов. – изд. 2-е, перераб. – Москва; Ленинград, 1960. – 355 с.
390500
  Ванин А.И. Дендрология / А.И. Ванин. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1960. – 248с.
390501
  Щепотьев Ф.Л. Дендрология / Ф.Л. Щепотьев. – Киев, 1990. – 287с.
390502
  Булыгин Н.Е. Дендрология / Н.Е. Булыгин. – 2-е изд. доп. – Ленинград : ВО"Агропромиздат", 1991. – 351,1с.
390503
   Дендрология с основами лесной геоботаники. – Л., 1938. – с.
390504
  Сукачев В.Н. Дендрология с основами лесной геоботаники / В.Н. Сукачев. – 2-е испр. и доп. изд. – Ленинград, 1948. – 483с.
390505
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Наука Узбекской ССР
т. 1. – 1965. – 436 с.
390506
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 2 : голосеменные. – 1968. – 498 с.
390507
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 5 : кленовые, ореховые, ивовые, березовые. – 1973. – 271 с. : таб. 5, ил.190
390508
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 6 : родовые комплексы липа, сирень, актинидия. – 1975. – 228 с.
390509
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 7 : родовые комплексы ива, каркас, аралиевые. – 1976. – 215 с.
390510
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 8 : родовые комплексы береза, ясень, рябина. – 1977. – 224 с. : табл. 45, рис. 27, библиогр. 332 назв.
390511
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
Т. 9 : Родовые комплексы крыжовник, смородина, дейция, катальпа / Ф.Н. Русанов. – 1978. – 204 с. : табл. 26, рис. 14, библиогр. 347 назв.
390512
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
Т. 10 : Родовые комплексы эфедра, робиния, ильм. – 1979. – 256 с. : табл. 44, ил. 42, библиогр. 405 назв.
390513
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 11 : родовые комплексы барбарис и хокуартия. – 1981. – 202 с. : табл. 16, ил. 30, библиогр. 187 назв.
390514
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 12 : родовые комплексы груша, абрикос, крушина, жостер, хеномелес и бересклет. – 1982. – 246 с. : табл. 33, ил. 30, библиогр. 214 назв.
390515
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 14 : виды родов виноград, гамамелис; железное дерево, ирга, платан, каштан, шелковая акация. – 1986. – 186 с.
390516
   Дендрология Узбекистана. – Ташкент : Фан
т. 12 : родовые комплексы дуб, ломонос, шелковица. – 1993. – 168 с. : табл. 24, ил. 29, библиогр. 263 назв.
390517
  Машкин С.И. Дендрология Центрального Черноземья. Систематика, кариология, география, генезис, экология и использования местных и интродуцированных деревьев и кустарников / С.И. Машкин. – Воронеж
1. – 1971. – 344с.
390518
  Шиманюк А.П. Дендрология. / А.П. Шиманюк. – М., 1967. – 331с.
390519
  Косенко І.С. Дендрологічний пак "Софіївка" = Dendrological park Sofiyivka : Монографія / І.С. Косенко; Національна акад. наук України. – Умань, 2003. – 240с.
390520
   Дендрологічний парк "Олександрія". – Київ, 1961. – 100с.
390521
  Галкін С.І. Дендрологічні парки Національної академії наук України: проблеми збереження історичних насаджень, пов"язані з посиленням антропогенного впливу на їхні території (на прикладі дендропарку "Олександрія" НАН України) // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 118-123. – ISSN 1605-6574
390522
  Заячук В.Я. Дендрологія : підручник для студентів ВНЗ / Василь Заячук ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Львів : Сполом, 2014. – 675, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 622-650. – Бібліогр.: с. 651-653 та в кінці розд. – ISBN 978-966-665-973-9
390523
  Липа О.Л. Дендрологія з основами акліматизації / О.Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1977. – 224с.
390524
  Мордатенко Л.П. Дендропарк " Александрия" : путеводитель / Л.П. Мордатенко, В.М. Гайдамак, С.И. Галкин ; Акад. наук Укр. ССР, Центр. респ. ботан. сад. – Киев : Наукова думка, 1990. – 74, [6] с. : ил. – На обл. авт. не указан. – Библиогр.: с. 76. – ISBN 5-12-002559-5
390525
  Макаренко П.И. Дендропарк "Александрия" / П.И. Макаренко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 142с.
390526
  Кривулько Д.С. Дендропарк "Софиевка" : Путеводитель / Д.С. Кривулько. – Киев : Наукова думка, 1972. – 119с.
390527
  Кривулько Д.С. Дендропарк "Софіївка" : Путівник / Д.С. Кривулько. – Київ : Наукова думка, 1968. – 119с.
390528
  Косенко І.С. Дендропарк "Софіївка", як центр інтродукції видів роду Corylus L. в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На підставі власних досліджень та літературного аналізу описано історію інтродукції видів Corylus L. в "Софіївку" та в Україну в цілому. Виділено в часі чотири періоди інтродукції, вказано місця культури видів Corylus в Україні.
390529
   Дендропарк "Тростянец" : путеводитель. – Киев : Наукова думка, 1981. – 79 с.
390530
  Мисник Г.Е. Дендропарк "Тростянець" / Г.Е. Мисник. – Київ : Наукова думка, 1971. – 56с.
390531
  Задорожний Микола Дендропарк "Тростянець" : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 33
390532
  Денека М.Г. Дендропарк Гермаківського лісництва / М.Г. Денека. – Київ : Урожай, 1971. – 136 с.
390533
  Задорожний Микола Дендропарк Олександрія : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 39
390534
  Лыпа А.Л. Дендропарк Тростянец / А.Л. Лыпа, Г.А. Степунин. – К., 1951. – 68с.
390535
  Мирзоян Самвел Александрович Дендрофильные насекомые лесов и парков Армении : Автореф. дис. ... д-ра биол.наук : 097 / Мирзоян Самвел Александрович ; АН Арм.ССР, Отделение биол. наук. – Ереван, 1970. – 64 с. – Бібліогр.:с.62-64
390536
   Дендрофильные насекомые Молдавии. – Кишинёв : Штиинца, 1975. – 138 с.
390537
  Войтенко А.Н. Дендрофильные тетраниховые клещи полесья Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко А.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 17 с.
390538
  Мамонтова В.А. Дендрофильные тли Украины / В.А. Мамонтова; И.Д.Белановский. – Киев, 1955. – 90с.
390539
  Дегтярева В.И. Дендрофильные чешуекрылые Гиссарского хребта и Гиссарской долины / В.И. Дегтярева. – Душанбе, 1973. – 194с.
390540
  Дегтярева В.И. Дендрофильные чешуекрылые Гиссарского хребта и Гиссарской долины. (Состав фауны, экология) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Дегтярева В.И.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
390541
  Гавриленко В.С. Дендрофільна орнітофауна: питання термінології та екологічної класифікації (на прикладі орнітофауни Біосферного заповідника "Асканія-Нова" / В.С. Гавриленко, М.А. Листопадський // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 2012. – Т. 23, № 3/4. – С. 72-82. – ISSN 1726-1112
390542
  Гордієнко Г.З. Дендрофільні галові кліщі в ботанічних садах і парках України / Г.З. Гордієнко; Дмитрієв Г.В. – Київ : Наукова думка, 1974. – 128 с. – 50 чорно-білих фотографій у додатку
390543
  Костевич З.К. Дендрофлора буковины и пути использования ее в зеленом строительстве области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костевич З.К. ; МВиССо УССР, КГУ. – Киев, 1963. – 20 с.
390544
  Костевич В.К. Дендрофлора Буковины и пути использования ее в зеленом строительстве области : Дис... канд.биолог.наук: / Костевич В.К.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1961. – 242л. – Бібліогр.:л.224-240
390545
  Варданян Жирайр амаякович Дендрофлора Вайка и перспективы ее рационального использования : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Варданян Жирайр амаякович; АН Арм. ССР. ин-т ботаники. – Ереван, 1980. – 26л.
390546
  Фодор С.С. Дендрофлора закарпатья и пути ее обогащения : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фодор С.С. ; КГУ. – Ужгород, 1956. – 16 с.
390547
  Фодор С.С. Дендрофлора Закарпатья и пути ее обогащения : Дис... канд. биол.наук: / Фодор С.С.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Ужгород, 1956. – 331л. – Бібліогр.:л.312-331
390548
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
2 : дикорастущие и культурные деревья и кустарники. – 1961. – 336 с. – на русском, грузинском и латинском языках
390549
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
Т.5. – 1970. – 304с.
390550
   Дендрофлора Кавказа. – Тбилиси
6. – 1986. – 306с.
390551
  Большаков Н.М. Дендрофлора Саур-Тарбагатайской горной области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Большаков Н. М.; АН СССР, Сиб. отд. Центр. Сиб. бот. сад. – Новосибирск, 1981. – 15л.
390552
  Большаков Н.М. Дендрофлора Саур-Тарбагатайской горной области / Н.М. Большаков. – Новосибирск, 1987. – 174с.
390553
  Ивченко Игорь Сергеевич Дендрофлора Украинского Полесья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Ивченко Игорь Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 21 с.
390554
  Ивченко И.С. Дендрофлора украинского Полесья. : Дис... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ивченко И.С.; АН УССР. Ин-т ботаники. – К., 1978. – 184л.
390555
   Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні. – Киев : Вища школа, 2001. – 207с. – ISBN 966-642-052-Х
390556
  Липа О.Л. Дендрофлора УРСР / О.Л. Липа; АН УРСР, Ін-т ботаніки. – Київ : Вид-во АН УРСР
Ч. 1 : Хвойні породи садів і парків УРСР (з табл. для їх визначення). – 1939. – 224с.
390557
  Машкин Сергей Иванович Дендрофлора Центрально-Черноземной полосы СССР, история ее формирования, итоги и перспективы обогащения : Автореф... доктора биол.наук: / Машкин Сергей Иванович; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Воронеж, 1964. – 51л. – Бібліогр.:с.47-51
390558
  Заїка В.К. Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Львова / В.К. Заїка, Н.І. Карпин // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
390559
  Колчин Б.А. Дендрохронология Восточной Европы : (Абсолютные дендрохронологические шкалы с 788 г. по 1970 г.) / Б.А. Колчин, Н.Б. Черных. – Москва : Наука, 1977. – 125, [3] с.
390560
   Дендрохронология и дендроклиматология. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1986. – 208 с.
390561
  Тарабардина О.А. Дендрохронология средневекового Новгорода ( по материалам археологических исследований 1991-2006 гг.) // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (37). – С. 77-84. – ISSN 1563-0102
390562
  Коваль І.М. Дендрохронологічні дослідження в Україні // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 282-284
390563
  Бахарева Т. Денег, которые выплачивают в Швеции студенту, приехавшему из восточной Европы, хватает на учебу, жилье, еду, транспортные расходы и даже путешествия // Факты и комментарии. – Киев, 2016. – 15 января (№ 6). – С. 18


  Социологический опрос, проводившийся в середине прошлого года в Украине, показал, что около 80 процентов студентов хотели бы продолжать свое образование за границей. Беседа с выпускником юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко про шведское ...
390564
  Светопольский А.П. Денеджное обращение в СССР в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Светопольский А. П.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1961. – 16л.
390565
  Семенов Виктор Денежная "реформа" Алексея Михайловича 1654-1655 гг. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 11-17. – ISSN 1811-542X
390566
  Невский С.И. Денежная и хозяйственная реформы в послевоенной Западной Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 23-42. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
390567
  Охрименко Т.В. Денежная культура в русской народно-поэтической речи // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 11-21. – ISSN 2310-4287
390568
  Ляшенко В.И. Денежная оплата в колхозах - прогрессивная форма осуществления закона распределения по труду. : Автореф... канд. экон.наук: / Ляшенко В.И.; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. политэкономии. – К,., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
390569
  Чепурина Е.А. Денежная оплата труда в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чепурина Е.А. ; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1965. – 25 с.
390570
  Девяткин Л.М. Денежная оплата труда в колхозах в условиях перехода к коммунизму : Автореф... канд. экон.наук: / Девяткин Л.М.; Ленингр. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Л., 1962. – 18л.
390571
  Лобанов Н.С. Денежная оплата труда в колхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лобанов Н.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1961. – 16л.
390572
  Матийченко Я.Т. Денежная оплата труда и ее роль в укреплении экономики колхозов. (На примере колхозов Гребенковского района, Полтавской области) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Матийченко Я.Т. ; Укр. сельскохоз. академия. – Киев, 1963. – 17 с.
390573
  Новиков Ю.Н. Денежная оценка земель Крыма и ее практическое использование / Ю.Н. Новиков. – Симферополь : Таврия, 2002. – 280с. – ISBN 966-572-310-3
390574
  Петрашкевич О.В. Денежная оценка земли как фактор улучшения ее использования в Литовской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Петрашкевич О.В.; Вильнюсский инж.-строит. ин-т. – Вильнюс, 1971. – 24л.
390575
  Давыдов А.Ю. Денежная политика администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 9 (537). – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
390576
  Булюжоа А.Б. Денежная политика Московской Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
390577
  Шахнович Р.М. Денежная политика стран Балтии: достижения и проблемы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 61-66. – ISSN 2074-6040


  В статье раскрываются цели и содержание денежной политики стран Балтии, причины выбора ими в качестве режима денежной политики режима таргетирования валютного курса в варианте валютного правления. Показаны и обоснованы достижения проводимой денежной ...
390578
  Пономарев А.Л. Денежная политика Трапезундской империи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 21-41. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
390579
   Денежная реформа : Свод мнений и отзывов. – Санкт-Петербург : "Владим." типо-лит., 1896. – XXII, 351, III с.
390580
  Ищенко А.А. Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР и ее историческое значение : Дис... канд. эконом.наук: / Ищенко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 294л. – Бібліогр.:л.I-XIV
390581
  Ищенко А.А. Денежная реформа 1922-1924 гг. в СССР и ее историческое значение : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Ищенко А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
390582
  Тарасов А.А. Денежная реформа 1922-1924 годов в трудах Ленина и Сталина : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Тарасов А.А. – Москва, 1953. – 16 с.
390583
  Левичева И. Денежная реформа 1947 года: неизвестные подробности / И. Левичева, Ю. Петров, С. Татаринов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 50-54. – ISSN 0235-7089
390584
  Базилевич К.В. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве / К.В. Базилевич. – Москва ; Ленинград. : Издательство Академии наук, 1936. – 118 с.
390585
  Расков Д.Е. Денежная реформа Алексея Михайловича и проблема доверия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 69-80. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
390586
  Власенко В.Е. Денежная реформа в России / В.Е. Власенко. – Київ, 1949. – 219с.
390587
   Денежная реформа и снижение цен в Румынской Народной Республике, 1952. – 75с.
390588
  Фролов В.В. Денежная система и инфляция / В.В. Фролов, А.Н. Сорокин. – К, 1991. – 77с.
390589
  Шанин Л. Денежная система СССР в свете марксистской теории / Л. Шанин. – М., 1925. – 133с.
390590
  Харрис Л. Денежная теория / Л. Харрис. – Москва : Прогресс, 1990. – 749с. – (Экономическая мысль запада). – ISBN 5-01-001069-1
390591
  Амусин И.Д. Денежно-весовая система в древней Палестине в первой половине 1 тысячелетия до н.э. : V междунар. конгресс экономич. истории. Ленинград, 10-14 августа 1970 г. / И.Д. Амусин. – Москва : Наука, 1970. – 12 с.
390592
  Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. / В.Л. Янин. – М., 1956. – 207с.
390593
  Иришев Б.К. Денежно-кредитная политика / Б.К. Иришев. – Алма-Ата, 1990. – 176 с.
390594
  Горюнов Е. Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика / Е. Горюнов, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-85 : табл., рис. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 0042-8736
390595
  Тавадзе И.З. Денежно-кредитная политика Грузии и ее роль в регуляции денежного оборота // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 181-189. – ISSN 2414-05-62
390596
  Андрюшин С. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России / С. Андрюшин, В. Бурлачков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-50. – Бібліогр.: с. 39-43, 46. – ISSN 0042-8736
390597
  Андрюшин С. Денежно-кредитная политика и глобальный финансовый кризис: вопросы методологии и уроки для России / С. Андрюшин, В. Бурлачков // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 38-50. – Бібліогр.: с. 39-43, 46. – ISSN 0042-8736
390598
  Кондратов Д.И. Денежно-кредитная политика Центрального банка России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2011. – № 1 (45). – С. 95-109. – ISSN 0201-7083
390599
  Исаев Б.Л. Денежно-кредитная система / Б.Л. Исаев. – М, 1956. – 100с.
390600
  Мамедов З. Денежно-кредитная система Азербайджана // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 82-106. – ISSN 0207-3676
390601
  Лебедев Е.А. Денежно-кредитная система в период перехода к рыночной экономике / Е.А. Лебедев. – Л., 1991. – 48с.
390602
  Мухаммед А Денежно-кредитная система Ганы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мухаммед А,; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 22л.
390603
  Мухаммед А Денежно-кредитная система Ганы. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мухаммед А,; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 22л.
390604
  Бородин С.В. Денежно-кредитная система Демократической Республики Вьетнам : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Бородин С.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1969. – 19л.
390605
  Фрей Л.И. Денежно-кредитная система и международные расчеты Республики Индии / Л.И. Фрей. – М, 1956. – 235с.
390606
  Рубанов Л.А. Денежно-кредитная система современной Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Рубанов Л.А.; Ин-т внешней торговли СССР. – Москва, 1950. – 14 л.
390607
  Родионов С.С. Денежно-кредитное регулирование капиталистической экономики / С.С. Родионов, Ю.А. Бабичева. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 172с. – ISBN 5-279-00489-8
390608
  Печникова А.В. Денежно-кредитное регулирование экономики Великобритании / А.В. Печникова. – Москва, 1986. – 139 с.
390609
  Анулова Г.Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран / Анулова Г.Н. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 223 с. – Библиогр.: с. 219-222
390610
  Иришев Б.К. Денежно-кредитные методы регулирования капиталистической экономики / Б.К. Иришев. – Алма-Ата, 1985. – 84с.
390611
   Денежно-кредитные отношения и проблема экономии общественных затрат. – М., 1985. – 180с.
390612
   Денежно-кредитные системы социалистических стран. – М., 1989. – 207с.
390613
   Денежно-кредитный механизм и его влияние на ускорение научно-технического прогресса. – М., 1987. – 168с.
390614
  Дзюблюк А. Денежно-кредитный механизм регуляторного влияния Национального банка Украины на динамику экономического развития // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 3. – С. 317-336. – ISSN 1684-906Х
390615
  Ходжаниязов Т. Денежное обращение в государстве Великих Сельджуков / Т. Ходжаниязов. – Ашхабад, 1977. – 119с.
390616
  Ходжаниязов Т. Денежное обращение в государстве Великих Сельджуков (по данным нумизматики) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Ходжаниязов Т.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра археологии. – М., 1971. – 23л.
390617
  Конник И.И. Денежное обращение в процессе расширенного социалистического воспроизводства / И.И. Конник. – М,, 1982. – 270с.
390618
  Гурьев А. Денежное обращение в России в XIX столетии : Ист. очерк / А. Гурьев. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1903. – [2], IV, 253 с.
390619
  Мельников М.В. Денежное обращение в России во второй половине XIX - начале XX в. // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2013. – № 2 (70). – С. 17-19. – ISSN 1680-2721
390620
  Мельникова А.С. Денежное обращение в русском государстве в первой половине и середине 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельникова А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 20л.
390621
  Шиппель М. Денежное обращение в связи с общественными интересами / Макс Шиппель, депутат Герм. рейхстага ; Пер. с нем. В.Д. Ульриха под. ред. С.Н. Булгакова. – Санкт-Петербург : Изд. М. И. Водовозовой, 1897. – 135 с.
390622
  Федоренко А.И. Денежное обращение в социалистическом хозяйстве / А.И. Федоренко. – М., 1973. – 128с.
390623
  Батырев В. Денежное обращение в СССР : вопросы теории, организации и планирования / Батырев В. ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Госфиниздат, 1959. – 380 с.
390624
   Денежное обращение в Украине (по состоянию на 1 февраля 2000 года) : Сборник нормативных документов. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7636-00-3
390625
  Мушегян Х.А. Денежное обращение Двина по нумизматическим данным / Х.А. Мушегян. – Ереван, 1962. – 204с.
390626
   Денежное обращение и банки : Учеб. пособие. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 272с. – ISBN 5-279-02318-3
390627
   Денежное обращение и инфляция. – Л., 1991. – 91с.
390628
  Рогова О.Л. Денежное обращение и краткосрочный кредит: исслед. связей и пропорций. / О.Л. Рогова. – М., 1978. – 158с.
390629
  Иконников В.В. Денежное обращение и кредит в СССР / В.В. Иконников. – Москва, 1955. – 40с.
390630
  Гусаков А.Д. Денежное обращение и кредит в СССР / А.Д. Гусаков, И.А. Дымшиц. – М, 1955. – 356с.
390631
   Денежное обращение и кредит в СССР. – Москва, 1980. – 254с.
390632
   Денежное обращение и кредит в СССР. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1986. – 375 с.
390633
   Денежное обращение и кредит в СССР. – Москва, 1986. – 204 с.
390634
  Бортник М.Ю. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / М.Ю. Бортник. – Москва, 1967. – 223с.
390635
   Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – Москва, 1977. – 344с.
390636
  Федоренко В.М. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / В.М. Федоренко. – К., 1982. – 312с.
390637
   Денежное обращение и кредит капиталистических стран. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 335с.
390638
  Федоренко В.М. Денежное обращение и кредит капиталистических стран / В.М. Федоренко, А.В. Федоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 286с.
390639
  Трахтенберг И.А. Денежное обращение и кредит при капитализме / И.А. Трахтенберг. – М., 1962. – 780с.
390640
   Денежное обращение и кредит при капитализме. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 365с.
390641
   Денежное обращение и кредит СССР. – М.-Л., 1939. – 332с.
390642
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1957. – 448с.
390643
   Денежное обращение и кредит СССР. – Л, 1962. – 234с.
390644
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1962. – 471с.
390645
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1965. – 458с.
390646
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1965. – 244с.
390647
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1966. – 431с.
390648
   Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1970. – 424с.
390649
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1976. – 366с.
390650
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1979. – 320с.
390651
   Денежное обращение и кредит СССР. – Минск, 1983. – 287с.
390652
   Денежное обращение и кредит СССР. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 328 с.
390653
  Шабанова Н.Н. Денежное обращение и кредит СССР : Учебник / Н.Н. Шабанова. – Ташкент, 1985. – 302с.
390654
   Денежное обращение и кредит СССР. – Москва, 1987. – с.
390655
  Молвыгин А.Н. Денежное обращение и монетное дело на территории Эстонской ССР в ХІІІ - первой половине XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Молвыгин А.Н.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та археологии. – Таллин-Ленинград, 1967. – 22л.
390656
  Катвицкая М. Денежное обращение и новая национальная платежная система // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 71-79. – ISSN 2074-6040
390657
  Скарджус И. Денежное обращение и пути его укрепления : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Скарджус И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 22 с.
390658
  Славный И.Д. Денежное обращение и экономическая реформа. / И.Д. Славный. – М., 1966. – 80с.
390659
  Тэри Э. Денежное обращение и эмиссионные банки : Вексельные курсы и учет / Эдмонд Тэри ; Пер. с фр. Т. Яб.....в. – Москва : Изд. кн. скл. Д.П. Ефимова, 1901. – 88 с.
390660
  Голенко К.В. Денежное обращение Колхиды в римское время. / К.В. Голенко. – Л., 1964. – 109с.
390661
  Машукович Е.Н. Денежное обращение на Дальнем Востоке (1917-1925 гг.) : Автореф... кандид. экономич.наук: / Машукович Е.Н.;, 1952. – 16 л.
390662
  Натанзон Я. Денежное обращение на территории Украины в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
390663
  Натанзон Я. Денежное обращение на территории Югославии в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 19-22. – ISSN 1811-542X
390664
  Попов А.Н. Денежное обращение, государственные финансы и кредит Китайской Народной Республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов А.Н.; Мин. внеш. торг. СССР. Ин-т внешней торговли.. – М., 1953. – 20л.
390665
  Поляков Б. Денежное обязательство как институт банкротства // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.3-7
390666
  Савлук М.И. Денежное оращение в СССР в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Савлук М. И.; КИНХ. – К., 1964. – 21л.
390667
  Шванебах П.Х. Денежное преобразование и народное хозяйство / П.Н. Шванебах. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – [4], 237 с.
390668
  Котляр Н.Ф. Денежное хозяйство и монетное дело Червоной Руси сороковых годов XIV -- первой четверти XV вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Котляр Н.Ф. ; Ин-т истории АН СССР , Ленингр. отд-ние. – Ленинград, 1965. – 17 с.
390669
  Колесников А.И. Денежное хозяйство Ирана при последних Сасанидах и первых Омейядах ( конец 6 - начало 8 вв. н. э.). Монеты как исторический источник : Автореф. ... доктора истор. наук: 07.00.09 / Колесников А.И.; РАН. Ин-тут востоковедения СПб филиал. – Санкт-Петербург, 2000. – 39 с. – Бібліогр.: 38 - 39 с.
390670
  Спасский И.Г. Денежное хозяйство русского государства в XVI и XVII вв. : Автореф... доктор ист.наук: / Спасский И.Г.;. – Л., 1961. – л.
390671
  Давидович Е.А. Денежное хозяйство Средней Азии после монгольского завоевания и реформа Мас"уд-бека (XIII в.) / Е.А. Давидович. – М., 1972. – 175с.
390672
   Денежные доходы и их распространение в колхозайх Чувашкской АССР : Автореф... канд. экон.наук: / Железнов Я. Г,; Железнов Я. Г,; Моск. гос. пед ин-т, Каф. полит. экон. – М., 1958. – 18л.
390673
  Расулев Ф. Денежные доходы и расходы населения Узбекистана / Ф. Расулев. – Ташкент, 1969. – 102с.
390674
   Денежные доходы колхозов и дифференциальная рента. – Москва, 1963. – 224с.
390675
  Павчак В.А. Денежные доходы колхозов и их распределение. (На прим. колхозов лесостепной зоны Станисл. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Павчак В.А.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1961. – 22л.
390676
  Трахтенберг И.А. Денежные кризисы / И.А. Трахтенберг. – М., 1963. – 732с.
390677
   Денежные механизмы и модель переключающегося режима воспроизводства / В. Маевский, С. Андрюшин, С. Малков, А. Рубинштейн // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 129-149 : табл., рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0042-8736
390678
  Масленников В.Н. Денежные накопления в промышленности. / В.Н. Масленников, Д.С. Моляков. – М., 1979. – 254с.
390679
   Денежные обороты столичного города Москвы в 1852 году. – Москва, 1852. – [507] с.
390680
   Денежные обороты столичного города Москвы в 1853 год. – Москва, 1853. – [394] с.
390681
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1852 год. – Санкт-Петербург, 1852. – [404] с.
390682
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1853 год. – Санкт-Петербург, 1853. – [404] с.
390683
   Денежные обороты столичного города Санкт-Петербурга на 1854 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1854. – 316 с.
390684
  Шабалин Е.М. Денежные расчеты в энергетике: уч. пособие. / Е.М. Шабалин. – М., 1977. – 40с.
390685
  Семенов Виктор Денежные рефориы и денежно-весовые системы Московского государства в 30-х годах XVI века // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 2 (38). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
390686
  Седловский Г.П. Денежные сбережения населения СССР. / Г.П. Седловский. – М, 1970. – 40с.
390687
  Седловский Г.П. Денежные сбережения населения. / Г.П. Седловский. – М, 1967. – 46с.
390688
   Денежные системы и денежное обращение стран Азии. – М., 1971. – 272с.
390689
   Денежные средства в социалистическом хозяйстве. – М., 1968. – 80с.
390690
  Боровиков В.И. Денежные формы экономических отношений в социалистическом хозяйстве / В.И. Боровиков. – Воронеж, 1981. – 201с.
390691
  Волошин В.С. Денежный долг как форма взаимоотношений между людьми // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 4-9. – ISSN 2225-6407
390692
  Афанасьев Г.Е. Денежный кризис / Г.Е. Афанасьев. – Одесса : Ю.И. Сандомирский, 1900. – 32 с. : табл.
390693
  Туровская Л. Денежный мешок. 27 декабря (1945) - 75 лет назад основан Международный валютный фонд // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42
390694
  Зайцев В.Б. Денежный оборот в социалистическом обществе / В.Б. Зайцев. – Москва, 1990. – 41 с.
390695
  Рогова О.Л. Денежный оборот и проблемы управления. / О.Л. Рогова, Л.Ф. Моисеева. – М., 1986. – 162 с.
390696
  Ширинская З.Г. Денежный оборот сельскохозяйственных предприятий. / З.Г. Ширинская. – М., 1991. – 189с.
390697
  Сивульский Н.И. Денежный оборот социалистического предприятия в условиях интенсификации производства / Н.И. Сивульский. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 159 с.
390698
  Витгерс Г. Денежный рынок / Г. Витгерс ; Пер. с англ. А.Р. Орбинский. – Одесса : Скл. изд. в тип. М. Шпенцера, 1914. – [14], 278 с.
390699
  Витгерс Г. Денежный рынок / Г. Витгерс ; Пер. Р. Орбинского ; Со вступ. статьей: "Мировая валютная катастрофа" Г. Наумова. – Москва ; Петроград : Книга, 1923. – 209 с.
390700
  Бауер Н.П. Денежный счет в духовной Новгородца Климента и денежное обращение в Северо-Западной Руси в XIII в. / Н.П. Бауер. – [б.и.] : [б.и.]. – 175-203 с.
390701
  Беднарский Владимир Денек на Кипре: успеть все! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 76-85 : фото
390702
  Сигети Й. Дени Дидро - выдающийся представитель воинствующего материализма ХУ111 в. / Й. Сигети. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 160 с.
390703
  Барская Т.Э. Дени Дидро : (1713-1784) / Т.Э. Барская. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1962. – 114 с. : ил., 1 л. портр. – (Классики зарубежной драматургии : Научно-популярные очерки)
390704
  Длугач Т.Б. Дени Дидро / Т.Б. Длугач. – Москва, 1975. – 191с.
390705
  Длугач Т.Б. Дени Дидро / Т.Б. Длугач. – Изд. 2-е дораб. – Москва : Мысль, 1986. – 190 с. – (Мыслители прошлого)
390706
   Дени Дидро (1713-1784) : Метод. материалы к вечеру, посвящ. 250-летию со дня рождения в помощь работникам библиотек. – Москва, 1963. – 19 с.
390707
  Луппол И.К. Дени Дидро. / И.К. Луппол. – МоскваЛ., 1934. – 239с.
390708
  Луппол И.К. Дени Дидро. / И.К. Луппол. – М., 1960. – 296с.
390709
  Кузнецов В.Н. Дени Дидро. (К 250-летию со дня рождения великого франц. философа-материал. и просветителя) / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1963. – 32с.
390710
  Диденко К.А. Денижная реформа в СССР в 1947 году и ее влияние на дальнейее развитие народного хозяйства : Автореф... Канд.экон.наук: / Диденко К.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей основ макрсизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
390711
  Ипполитов Г.М. Деникин / Георгий Ипполитов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 672 с., [ 48 ] c. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1210 (1010)). – ISBN 5-235-02885-6
390712
  Федюк В.П. Деникинская диктатура и ее крах / В.П. Федюк. – Ярославль, 1990. – 71с.
390713
  Орлов В.Н. Денис Давыдов / В.Н. Орлов. – М., 1940. – 55с.
390714
  Гвоздарев А. Денис Давыдов / А. Гвоздарев, 1943. – 116 с.
390715
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Куйбышев : Куйбышевское обласное госуд. изд-во, 1952. – 384с.
390716
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Москва, 1953. – 382с.
390717
  Задонский Н.А. Денис Давыдов : историческая хроника / Н.А. Задонский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 384с.
390718
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Москва, 1958. – 654с.
390719
  Задонский Н.А. Денис Давыдов : историческая хроника / Н.А. Задонский. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1. – 1962. – 384с.
390720
  Задонский Н.А. Денис Давыдов : историческая хроника / Н.А. Задонский. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 2. – 1962. – 437с.
390721
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Москва, 1968. – 615с.
390722
  Пухов В.А. Денис Давыдов / В.А. Пухов. – Москва : Современник, 1984. – 216 с. – (Любителям российской словесности)
390723
  Серебряков Г. Денис Давыдов / Г. Серебряков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 446 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 14(661))
390724
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Куйбышев, 1988. – 733с.
390725
  Задонский Н.А. Денис Давыдов / Н.А. Задонский. – Минск, 1988. – 572с.
390726
  Серебряков Г.В. Денис Давыдов / Г.В. Серебряков. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 128с. – (Роман -газета ; №11-12)
390727
  Задонский Н. Денис Давыдов / Н. Задонский. – Москва, 1993. – 733с.
390728
  Попов М.Я. Денис Давыдов. / М.Я. Попов. – М., 1971. – 128с.
390729
  Покровский В.И. Денис Иванович Фонвизин : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В.[И.] Покровский. – [2-е изд.]. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. – [4], 182 с.
390730
  Муратов М.В. Денис Иванович Фонвизин / М.В. Муратов. – М.-Л., 1953. – 208с.
390731
  Кулакова Л.И. Денис Иванович Фонвизин / Л.И. Кулакова. – Москва-Ленинград, 1966. – 168с.
390732
  Осипов В. Денис Иванович Фонвизин // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 6 кн. 6, ноябрь - декабрь. – С. 84-91. – ISSN 0203-5847
390733
  Трофимук С. Денис Лукіянович // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 168-170
390734
   Денис Січинський : матеріали до біо-бібліографії діячів укр. культури. – Львів : Каменяр, 1966. – 59 с.
390735
  Макогоненко Г.П. Денис Фонвизин / Г.П. Макогоненко. – Л, 1950. – 172с.
390736
  Макогоненко Г.П. Денис Фонвизин / Г.П. Макогоненко. – Л, 1961. – 443с.
390737
  Войцехівська І.Н. Денисенко Анатолій Васильович (- історик, журналіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 376. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
390738
  Шаванова І. Денисенко Іван Васильович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 18 : Іван Денисенко. – С. 3-14.
390739
   Денисенко Олена Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 67 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
390740
   Денисенко Олена Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 71-72. – ISBN 978-966-439-961-3
390741
  Драгунский В.Ю. Денискины рассказы / Драгунский В.Ю. – Киев, 1988. – 367 с.
390742
  Драгунский В.Ю. Денискины рассказы / В.Ю. Драгунский. – Екатеринбург, 1992. – 285с.
390743
   Денисов Володимир Наумович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 10-11. – ISBN 966-7024-23-1
390744
   Денисов Володимир Наумович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 129. – ISBN 978-966-439-754-1
390745
   Денисов Володимир Наумович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
390746
   Денисова Тамара Наумівна (1934-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
390747
   Денисова Тамара Наумівна (1934-2015) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 140. – ISBN 978-966-933-054-3
390748
  Шрив Джейми. Кларк Роберт Денисовская косточка. Дело о пропавшем предке // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 100-111 : фото
390749
  Вірченко Н.О. Денисюк Володимир Петрович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 391. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
390750
  Сащук Г. Деніел Белл про "плинність" влади в епоху постіндустріалізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 83


  The article analyze the position of one of the most respected researchers of post-industrialism, Daniel Bell, on the impact of new information technologies on "politics-power" relations. The following two features of the influence of information and ...
390751
  Сегеда С.П. Денікер Жозеф (- французький антрополог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 393. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
390752
  Короткий В.А. Денікін Антон Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 311. – ISBN 966-06-0393-2
390753
  Архієрейський Д.В. Денікінський терор // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 161-177. – ISBN 966-00-0025-1
390754
  Вовк А.А. Денікінщина і селянство України / А.А. Вовк, Т.А. Вовк // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 39-46. – (Серія історії ; № 18)
390755
  Мазуренко О. Деніс Макклер: українська історія життя і творчості ірландського генія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 14-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
390756
  Мазуренко Олена Деніс Макклер: українська історія життя і творчості ірландського генія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 15-19 : фото. – Бібліогр.; 2 назв.
390757
   Деннет (Dennett) Деніел // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 736-737. – ISBN 966-316-069-1
390758
  Юлина Н.С. Деннет о вирусе постмодернизма. Полемика с Р. Рорти о сознании и реализме // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.78-92. – ISSN 0042-8744
390759
  Герасимчук В. Денники Петра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 47). – С. 12


  Критика, літературознавство, поезія й проза Петра Сороки за роки Незалежності.
390760
   Деннис Хэстерт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
390761
   Денница : альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем. – Москва : в тип. Августа Семена, при Императорской медико-хирургической академии, 1831. – [4], LVIII, 140, 240 с. – Конволют. Переплетено с: Денница : альманах на 1834 г.
390762
   Денница : альманах на 1834 г. // Денница : альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем. – Москва : в тип. Августа Семена, при Императорской медико-хирургической академии, 1831. – 240 с.
390763
  Благов Н.Н. Денница / Н.Н. Благов. – Ульяновск, 1959. – 46с.
390764
  Каменная Г.А. Денница / Г.А. Каменная. – Москва : Советский писатель, 1979. – 104 с.
390765
  Романов Б.Н. Денница / Б.Н. Романов. – М., 1980. – 96с.
390766
   Денница : альманах М.А. Максимовича 1830, 1831, 1834. – Харьков : Изд-во Харьков. гос. авт.-дор. техн. ун-та, 2000. – 320 с. – ISBN 966-7839-02-8


  На тит. арк. надпис: Бібліотеці ім. М. Максимовича від дослідників багатогранної творчості першого ректора Київського університету. 10.11.2000 р. С. Лахно
390767
   Денница : альманах на 1831 год, изданный М. Максимовичем, на 1834 год. – Репринтное воспроизведение. – Киев : Київський університет, 2006. – LVIII, 140, 240 с. – Вых. дан. ориг.: Москва : В тип. Августа Семена, 1831 ; Москва : В Унив. типографии, 1834. – ISBN 966-594-636-6
390768
  Яхонтов А.А. Денні метелики. / А.А. Яхонтов. – К., 1939. – 184с.
390769
  Матевски М. Денови и книги = Days and books / Матеjа Матевски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 277 с. – Тит. арк. парал. англ. – ISBN 978-608-203-188-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
390770
  Онишченко О. Денови на науката на Република Македониja во Харков // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 16-20. – ISBN 978-966-02-7146-3
390771
   Денови на украинската наука во Република Македониjа : 22-23 октомври 2002 година, Скопjе / Македонска академиjа на науките и уметностите ; Национална академиjя на науките на Украина ; [ уред. одбор : Б. Ристовски, Ц. Грозданов, Г. Тодоровски ; превод на украински и од украински jазик В. Чорниj-Мешкова ] // Дні науки України в Республіці Македонія : 22-23 жовтня 2002 року, м. Скоп"є / НАН України ; Македонська академія наук і мистецтв ; [ редкол.: Б. Ристовський, Ц. Грозданов, Г. Тодоровський ; переклад на укр. та з укр. мови В. Чорний-Мешкова ]. – Скоп"є : Македонська академія наук і мистецтв, 2003. – 80 с., [ 4 арк. іл. ] : ил. – (Македонсько-українські наукові збори ; кн. 1). – ISBN 9989-101-22-1
390772
  Моренець І.М. Деномінальне та деад"єктивне утворення дієслів за допомогою суфікса -ЕС-(Е)- (в сучасній іспанській мові) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 209-216. – Бібліогр.: Літ.: с.216; 8 п.


  Про утворення дієслів за допомогою суфікса -ес-(е)- в сучасній іспанській мові. Показані дієслова , які виражають інхоативність в своїх моноактивних схемах і каузативність і телурність в біактивних схемах. Образование глаголов при помощи суффикса ...
390773
  Слюсаренко Ю.А. Денонсація / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94. – ISBN 966-642-073-2
390774
  Ващенко В.А. Денонсація міжнародних договорів в теорії та практиці сучасного міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ващенко Валерій Артурович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
390775
  Пролєєв С. Денонсація норм теоретичного розуму // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-11
390776
  Коваленко В. Денотативна дидактологістика у вищій школі: зміна філософських пріоритетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 9-15. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто теоретико-методологічні та методико-технологічні основи існування у наукових текстах явищ, природа яких ідеальна за походженням у вигляді "витворів думок", тобто ідей авторів текстів. Вони зафіксовані знаками чотирьох типів, денотати яких ...
390777
  Островська О. Денотативне і конотативне значення категорії оцінки у художньому дискурсі / О. Островська, А. Арцишевська // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 42-46. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
390778
  Боднар С.М. Денотативний і конотативний складники редагування арабських комерційних ділових паперів


  З позиції системного підходу обґрунтовуються основні об"єкти дослідження арабських комерційних ділових паперів. В основу дослідження покладені денотативний та конотативний складники, за допомогою яких аналізується процес редагування.
390779
  Коваленко В. Денотативні закони фахового розуму та розуміння у сфері дидактологістики вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 17-31. – ISSN 2078-1016
390780
  Чус О.Ф. Денотатно-категорійний компонент значення в семантичній структурі суфікса // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 371-376


  Розглядаються особливості входження денотатного та категорійного компонента значення у семантичну структуру морфеми на прикладі їхньої реалізації в іменникових суфіксах -тел’-, -ар-, -ак-. В статье рассматриваются особенности вхождения денотативного и ...
390781
  Торчинський М. Денотатно-номінативна структура псевдонімії як складник української ономастичної терміносистеми // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 57-63. – ISSN 0320-3077
390782
  Доценко М. Денотатно-номінативна структура топонімії в постмодерністській прозі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 167-174. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
390783
  Дядюн В.Ю. Денотаційна семантика об"єктно-орієнтованої мови паралельного програмування ПАРКС // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується денотаційна семантика об"єктно-орієнтованої мови паралельного програмування ПАРКС-Pascal (Паралельні Асинхронно Керовані Системи).
390784
  Бучацький Л.П. Денсонуклеоз кровосисних комарів / Л.П. Бучацький. – Київ, 1997. – 80 с.
390785
  Бучацький Л.П. Денсонуклеоз кровосистних комарів / Л.П. Бучацький. – К., 1997. – 80с.
390786
  Андрійчук В.Г. Дентифікація Україною європейських cоціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи досягнення / В.Г. Андрійчук, Є.В.І. Хрупов // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
390787
   Денудация в криолитозоне. – Москва : Наука, 1991. – 151с. – ISBN 5-02-003537-8
390788
  Монин И.Ф. Денудация материков и деформация геоида. : Автореф... канд. техн.наук: / Монин И.Ф.; МВО СССР. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1954. – 12л.
390789
  Покась М.С. Денуклеаризація України та роль США у прийнятті Україною рішення про ядерне роззброєння (1991 - 1992): аналіз американської політичної думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 222-244. – ISBN 978-617-689-160-4
390790
  Баранова С.В. Денумеративи в частиномовній представленості / С.В. Баранова, А.С. Сергієнко // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 11-17 : С. 17; 14 поз. – Бібліогр.: С. 16 : 9 поз.


  Стаття присвячена вивченню одиниць, що виникли від кількісних і порядкових чисельників. Вони включають імена прикладні кількісні , займенникові, прислівникові. Статья присвящена изучению единиц, образованных от количественных и порядковых ...
390791
  Гушпіт О. Денумеративні прислівники української мови // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельська, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 38. – С. 16-22. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
390792
  Гаршин В.М. Денщик и офицер / В.М. Гаршин. – М., 1939. – 64с.
390793
  Хаджихристов И. Денят. Стихотворения. / И. Хаджихристов. – София, 1961. – 52с.
390794
  Сипаков Я. День : книга стихов / Янка Сипаков ; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 151 с.
390795
  Говоров А.А. День / А.А. Говоров. – Москва, 1975. – 156с.
390796
  Стефак В.Ф. День : повість, оповідання / В.Ф. Стефак. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 272 с.
390797
  Стефак В.Ф. День : повесть, рассказ / В.Ф. Стефак. – Москва, 1978. – 384 с.
390798
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
01 серпня (№ 135). – 2018. – 12 с.
390799
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 листопада (№ 197). – 2018. – 12 с.
390800
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
02 серпня (№ 136). – 2018. – 12 с.
390801
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 жовтня (№ 177). – 2018. – 12 с.
390802
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 жовтня (№ 178). – 2018. – 12 с.
390803
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 вересня (№ 157). – 2018. – 12 с.
390804
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 червня (№ 95/96). – 2018. – 12 с.
390805
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 липня (№ 115). – 2018. – 12 с.
390806
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 липня (№ 116). – 2018. – 12 с.
390807
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 жовтня (№ 180/181). – 2018. – 32 с.
390808
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 грудня (№ 222). – 2018. – 12 с.
390809
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 червня (№ 98). – 2018. – 12 с.
390810
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 вересня (№ 159). – 2018. – 12 с.
390811
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7-8 вересня (№ 160/161). – 2018. – 32 с.
390812
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 серпня (№ 139). – 2018. – 12 с.
390813
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7 червня (№ 99). – 2018. – 12 с.
390814
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 серпня (№ 140). – 2018. – 12 с.
390815
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8 листопада (№ 202). – 2018. – 12 с.
390816
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 жовтня (№ 182). – 2018. – 12 с.
390817
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
09-10 листопада (№ 203/204). – 2018. – 12 с.
390818
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 липня (№ 119). – 2018. – 12 с.
390819
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 липня (№ 120). – 2018. – 12 с.
390820
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 грудня (№ 225). – 2018. – 12 с.
390821
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 грудня (№ 226). – 2018. – 12 с.
390822
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12-13 жовтня (№ 185/186). – 2018. – 32 с.
390823
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 липня (№ 121). – 2018. – 12 с.
390824
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 червня (№ 102). – 2018. – 12 с.
390825
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 вересня (№ 163). – 2018. – 12 с.
390826
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 вересня (№ 164). – 2018. – 12 с.
390827
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 червня (№ 103). – 2018. – 12 с.
390828
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 липня (№ 122/123 ). – 2018. – 12 с.
390829
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 листопада (№ 205). – 2018. – 12 с.
390830
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 грудня (№ 227). – 2018. – 12 с.
390831
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 грудня (№ 228/229). – 2018. – 32 с.
390832
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 листопада (№ 206). – 2018. – 12 с.
390833
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 червня (№ 104). – 2018. – 12 с.
390834
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 вересня (№ 165/166). – 2018. – 32 с.
390835
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 серпня (№ 145). – 2018. – 12 с.
390836
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 серпня (№ 146). – 2018. – 12 с.
390837
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 серпня (№ 147/148). – 2018. – 32 с.
390838
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 вересня (№ 167). – 2018. – 12 с.
390839
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 10 (№ 188. – 2018. – 12 с.
390840
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19-20 жовтня (№ 189/190). – 2018. – 32 с.
390841
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 вересня (№ 168). – 2018. – 12 с.
390842
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 липня (№ 126). – 2018. – 12 с.
390843
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20-21 липня (№ 127-128). – 2018. – 32 с.
390844
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 червня (№ 108). – 2018. – 12 с.
390845
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 вересня (№ 169). – 2018. – 12 с.
390846
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 листопада (№ 210). – 2018. – 12 с.
390847
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 грудня (№ 232). – 2018. – 12 с.
390848
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 грудня (№ 233/234). – 2018. – 32 с.
390849
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 вересня (№ 170/171). – 2018. – 32 с.
390850
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 серпня (№ 149). – 2018. – 12 с.
390851
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 серпня (№ 150). – 2018. – 12 с.
390852
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22-23 червня (№ 110/111). – 2018. – 32 с.
390853
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 листопада (№ 212). – 2018. – 12 с.
390854
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 жовтня (№ 191). – 2018. – 12 с.
390855
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23-24 листопада (№ 213/214). – 2018. – 32 с.
390856
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 серпня (№ 151). – 2018. – 12 с.
390857
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 вересня (№ 172). – 2018. – 12 с.
390858
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 липня (№ 130). – 2018. – 12 с.
390859
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 липня (№ 131). – 2018. – 12 с.
390860
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 червня (№ 112). – 2018. – 12 с.
390861
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 вересня (№ 173). – 2018. – 12 с.
390862
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27 вересня (№ 174). – 2018. – 12 с.
390863
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28-29 вересня (№ 175/176). – 2018. – 32 с.
390864
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 серпня (№ 152). – 2018. – 12 с.
390865
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 листопада (№ 217). – 2018. – 12 с.
390866
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 серпня (№ 154). – 2018. – 12 с.
390867
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – 2018. – 32 с.
390868
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 липня (№ 134). – 2018. – 12 с.
390869
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1 серпня (№ 136). – 2019. – 12 с.
390870
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
1-2 листопада (№ 200/201). – 2019. – 32 с.
390871
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2-3 серпня (№ 137/138). – 2019. – 32 с.
390872
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2 липня (№ 114). – 2019. – 12 с.
390873
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 липня (№ 115). – 2019. – 12 с.
390874
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 вересня (№ 158). – 2019. – 12 с.
390875
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 вересня (№ 159). – 2019. – 12 с.
390876
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 квітня (№ 61). – 2019. – 12 с.
390877
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 квітня (№ 62/63). – 2019. – 32 с.
390878
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 листопада (№ 202). – 2019. – 12 с.
390879
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 червня (№ 97). – 2019. – 12 с.
390880
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 грудня (№ 224). – 2019. – 12 с.
390881
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 листопада (№ 203). – 2019. – 12 с.
390882
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 березня(№ 41). – 2019. – 12 с.
390883
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7-8 березня (№ 42/43). – 2019. – 32 с.
390884
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 липня (№ 119). – 2019. – 12 с.
390885
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10 липня (№ 120). – 2019. – 12 с.
390886
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 липня (№ 121). – 2019. – 12 с.
390887
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 червня (№ 101). – 2019. – 12 с.
390888
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 вересня (№ 164). – 2019. – 12 с.
390889
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 грудня (№ 228). – 2019. – 12 с.
390890
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 вересня (№ 165). – 2019. – 12 с.
390891
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 вересня (№ 166/167). – 2019. – 32 с.
390892
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 грудня (№ 230/231). – 2019. – 12 с.
390893
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 червня (№ 103). – 2019. – 12 с.
390894
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 серпня (№ 144). – 2019. – 12 с.
390895
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 березня (№ 45). – 2019. – 12 с.
390896
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 лютого (№ 26). – 2019. – 12 с.
390897
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 лютого (№ 27). – 2019. – 12 с.
390898
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 серпня (№ 145). – 2019. – 12 с.
390899
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 червня (№ 104/105). – 2019. – 32 с.
390900
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 листопада (№ 209). – 2019. – 12 с.
390901
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 серпня (№ 146). – 2019. – 12 с.
390902
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 березня (№ 47/48). – 2019. – 32 с.
390903
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 травня (№ 82). – 2019. – 12 с.
390904
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 травня (№ 83). – 2019. – 12 с.
390905
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 квітня (№ 69). – 2019. – 12 с.
390906
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 липня (№ 124). – 2019. – 12 с.
390907
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 квітня (№ 70). – 2019. – 12 с.
390908
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 квітня (№ 71). – 2019. – 12 с.
390909
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19-20 квітня (№ 72/73). – 2019. – 32 с.
390910
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 грудня (№ 234). – 2019. – 12 с.
390911
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20-21 грудня (№ 235/236). – 2019. – 12 с.
390912
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 листопада (№ 213). – 2019. – 12 с.
390913
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 березня (№ 50). – 2019. – 12 с.
390914
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 березня (№ 51). – 2019. – 12 с.
390915
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 лютого (№ 32). – 2019. – 12 с.
390916
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 червня (№ 108/109). – 2019. – 32 с.
390917
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 травня (№ 86). – 2019. – 12 с.
390918
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22-23 лютого (№ 33/34). – 2019. – 32 с.
390919
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22-23 березня (№ 52/53). – 2019. – 32 с.
390920
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 травня (№ 88). – 2019. – 12 с.
390921
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 липня (№ 129). – 2019. – 12 с.
390922
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 липня (№ 130). – 2019. – 12 с.
390923
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24-25 травня (№ 89/90). – 2019. – 32 с.
390924
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24 грудня (№ 237). – 2019. – 12 с.
390925
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 червня (№ 110). – 2019. – 12 с.
390926
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 липня (№ 131). – 2019. – 12 с.
390927
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 квітня (№ 76). – 2019. – 12 с.
390928
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26-27 квітня (№ 77/78). – 2019. – 32 с.
390929
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 лютого (№ 35). – 2019. – 12 с.
390930
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 листопада (№ 217). – 2019. – 12 с.
390931
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27 листопада (№ 218). – 2019. – 12 с.
390932
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27-28 червня (№ 112/113). – 2019. – 32 с.
390933
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27 лютого (№ 36). – 2019. – 12 с.
390934
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27-28 грудня (№ 238/239). – 2019. – 32 с.
390935
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 серпня (№ 154). – 2019. – 12 с.
390936
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 травня (№ 92). – 2019. – 12 с.
390937
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29-30 листопада (№ 220/221). – 2019. – 32 с.
390938
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29-30 березня (№ 57/58). – 2019. – 32 с.
390939
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 жовтня (№ 198). – 2019. – 12 с.
390940
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 жовтня (№ 199). – 2019. – 12 с.
390941
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 травня - 1 червня (№ 94/95). – 2019. – 32 с.
390942
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 липня (№ 135). – 2019. – 12 с.
390943
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
2-3 жовтня (№ 186/187). – 2020. – 32 с.
390944
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
3 березня (№ 39). – 2020. – 12 с.
390945
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 березня (№ 40). – 2020. – 12 с.
390946
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4-5 вересня (№ 166/167). – 2020. – 32 с.
390947
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
4 лютого (№ 19). – 2020. – 12 с.
390948
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 20). – 2020. – 12 с.
390949
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5-6 червня (№ 104/105). – 2020. – 32 с.
390950
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
5 березня (№ 41). – 2020. – 12 с.
390951
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6-7 березня (№ 42-43). – 2020. – 32 с.
390952
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6 лютого (№ 21). – 2020. – 12 с.
390953
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
6-7 листопада (№ 210/211). – 2020. – 32 с.
390954
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
7-8 лютого (№ 22/23). – 2020. – 32 с.
390955
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
8-9 травня (№ 85/86). – 2020. – 32 с.
390956
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9-10 жовтня (№ 191/192). – 2020. – 32 с.
390957
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
9 січня (№ 1). – 2020. – 12 с.
390958
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10-11 січня (№ 2/3). – 2020. – 32 с.
390959
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
10-11 липня (№ 127/128). – 2020. – 32 с.
390960
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 березня (№ 44). – 2020. – 12 с.
390961
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11 лютого (№ 24). – 2020. – 12 с.
390962
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11-12 вересня (№ 171/172). – 2020. – 32 с.
390963
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
11-12 грудня (№ 235/236). – 2020. – 32 с.
390964
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 лютого (№ 25). – 2020. – 12 с.
390965
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12 березня (№ 45). – 2020. – 12 с.
390966
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
12-13 червня (№ 108/109). – 2020. – 32 с.
390967
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 березня (№ 46/47). – 2020. – 12 с.
390968
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13 лютого (№ 26). – 2020. – 12 с.
390969
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
13-14 листопада (№ 215/216). – 2020. – 32 с.
390970
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14-15 лютого (№ 27/28). – 2020. – 32 с.
390971
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
14 січня (№ 4). – 2020. – 12 с.
390972
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15 січня (№ 5). – 2020. – 12 с.
390973
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
15-16 травня (№ 89/90). – 2020. – 32 с.
390974
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
16 січня (№ 6). – 2020. – 12 с.
390975
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 січня (№ 7/8). – 2020. – 32 с.
390976
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17 березня (№ 48). – 2020. – 12 с.
390977
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
17-18 липня (№ 132/133). – 2020. – 32 с.
390978
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18 лютого (№ 29). – 2020. – 12 с.
390979
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
18-19 вересня (№ 176/177). – 2020. – 32 с.
390980
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
19 лютого (№ 30). – 2020. – 12 с.
390981
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20 лютого (№ 31). – 2020. – 12 с.
390982
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
20-21 листопада (№ 220/221). – 2020. – 32 с.
390983
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21-22 лютого (№ 32/33). – 2020. – 32 с.
390984
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
21 січня (№ 9). – 2020. – 12 с.
390985
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22 січня (№ 10). – 2020. – 12 с.
390986
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
22-23 травня (№ 94/95). – 2020. – 32 с.
390987
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23 січня (№ 11). – 2020. – 12 с.
390988
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
23-24 грудня (№ 243/244). – 2020. – 32 с.
390989
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
24-25 січня (№ 12/13). – 2020. – 32 с.
390990
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
25 лютого (№ 34). – 2020. – 12 с.
390991
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26 лютого (№ 35). – 2020. – 12 с.
390992
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
26-27 червня (№ 118/119). – 2020. – 32 с.
390993
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
27 лютого (№ 36). – 2020. – 12 с.
390994
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28-29 лютого (№ 37/38). – 2020. – 32 с.
390995
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
28 січня (№ 14). – 2020. – 12 с.
390996
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29 січня (№ 15). – 2020. – 12 с.
390997
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
29-30 травня (№ 99/100). – 2020. – 32 с.
390998
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30-31 жовтня (№ 205/206). – 2020. – 32 с.
390999
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
30 січня (№ 16). – 2020. – 12 с.
391000
   День : щоденна українська газета. – Київ, 1996-
31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – 2020. – 32 с.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,