Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
390001
  Евсеев Д. "... да из "Будильника" в тот же день 20..." // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 38-43. – ISSN 0132-2036


  Находки затерявшихся произведений А.П. Чехова
390002
  Штейнбук Ф.М. "Гуси-лебеді летять..." Михайла Стельмаха в контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 274-279. – (Філологічні науки ; № 1)
390003
  Каторгин В. "Гутен таг" : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 53-81. – ISSN 0321-1878
390004
  Дутка В. "Гуцульський імпресіонізм" Леона Вичулковського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 341-352. – ISSN 0236-4832
390005
  Глушко М. "Гуцульщина" Володимира Шухевича - віддзеркалення загального стану українського народознавства наприкінці XIX - на початку XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1330-1335. – ISSN 1028-5091


  "Йдеться про історичні передумови виникнення головного авторського проекту Володимира Шухевича - дослідження «Гуцульщина», закономірність його публікування у виданні «Материяли до українсько-руської етнольогії», наукову цінність праці з погляду її ...
390006
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1959. – 424с.
390007
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1960. – 496с.
390008
  Горшкова В.Е. "Да будет имярек": "французский роман" Фредерика Бегбедера как вызов переводчику // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-15. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Название фильма как художественный прием способно выступать в качестве хронотопа литературно-художественного произведения. Будучи "именем" фильма, оно с некоторой долей аппроксимации может рассматриваться в ряду ономастических реалий времени культуры, ...
390009
  Чистякова Е.В. "Да будет потомкам явлено..." : очерки о русских историках второй половины XVII века и их трудах / Е. В. Чистякова, А. П. Богданов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1988. – 134, [2] с. – ISBN 5-209-00006-0
390010
  Ткачук В. "Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою": кадження у парафіях Київської митрополії XVII-XVIII століть // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 245-271. – (Нова серія ; вип. 18)
390011
  Мкртчян Л.М. "Да придут к нам благородные мысли со всех сторон" / Л.М. Мкртчян. – М., 1983. – 318с.
390012
  Вовк О.Б. "Даби публичніе дъла, отдаваеми и принимаеми в архивах, … храними были по точному порядку в узаконеніях предположенному" / О.Б. Вовк, Л.Я. Демченко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 303-326. – ISSN 0320-9466


  До історії впорядкування архівів у другій половині XVIII ст.
390013
  Струцюк Й. "Давай відкриємо золоті шлюзи..." : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57. – ISSN 0208-0710
390014
  Соболь А. "Давай, улетим..." / А. Соболь. – М, 1925. – 70с.
390015
  Сірук М. "Давайте зростати разом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 5


  "Зеленський запросив турецький бізнес інвестувати інфраструктурні проекти в Україну".
390016
  Леп"явко С. "Давайте обіймемося!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 4


  Про етичний зміст Майдану, або Уважно читайте гасла.
390017
  Куприянов Б.А. "Давайте соединять логику и пространство, но не изменять численность библиотек" // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 3 (33). – С. 26-33. – ISSN 2072-3849


  В интервью публицист Куприянов рассказал о целях и задачах Московского городского библиотечного центра
390018
  Худицький В. "Давальницька" промисловість. Доки в Україні не почнуть вирощувати льон, не відновлять ткацтво та льонопереробні заводи - про легку промисловість можна й не згадувати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 9


  "Ситуація патова. Україна впевнено перетворюється на сировинний додаток розвинених західних країн. А, судячи з нових мільярдних зовнішніх запозичень, справи в нас ідуть вкрай кепсько. Економіка продовжує падати, борги зростають. Однією з галузей, котра ...
390019
  Журавлева В.И. "Давид против Голиафа": образ России в американской политической карикатуре периода русско-японской войны // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-84. – ISSN 0321-2068


  До 200-річчя дипломатичних відносин Росії і США
390020
  Барабаш Ю. "Давидові псалми" Тараса Шевченка як поетичний "текст" (спроба структурно-семантичного підходу) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 3-18. – ISSN 0236-1477
390021
  Вигодованець Н. "Давидові псалми" Тараса Шевченка: поетичне відлуня в часі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 64-69. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
390022
  Трайста М.Г. "Давидові псалми" у творчості Тараса Шевченка та молдавського митрополита Дософтея // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 355-371. – ISBN 978-606-745-014-9
390023
  Доронин Алексей "Давиды" и "голиафы" гостиничного бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 30 : Фото
390024
  Філоненко С. "Давня легенда оживає і вбиває!" Гендерні моделі готичного детективу в романах Андрія Кокотюхи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається жанр готичного детективу, репрезентований двома творами сучас ного українського письменника Андрія Кокотюхи: "Темна вода" і "Легенда про Безголового" Зіставлено центральні образи героїв-слідчих: Віталія Мельника і Лариси Гайдук у ...
390025
  Карпенко-Карий (Тобілевич) [Дpамы и комедии. Т. 4 / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) // Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Карпенко-Карий (Тобілевич). – [Полтава] : Тип. Маркевича, 1905. – Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 384, [2] с.
390026
  Каркавіцас А. [Давні кохання : оповідання / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія. – 157 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
390027
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії : складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Ч. 2, вип. 2. – 1988. – 912 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
390028
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії : складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Ч. 2 : Топографія. Вип. 1. – 1988. – XVI, 217 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
390029
   Гуров Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ.
390030
  Поліщук Н. Гурт "Рефлекторний взаємозв"язок" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 235-242. – ISSN 0868-4790-8


  «Рефлекторний взаємозв’язок» презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. У місті відкрилася живописна виставка під назвою «Рефлекторний взаємозв’язок». До гурту під такою ж назвою входить п’ять молодих мисткинь. Власне, саме їхні роботи ...
390031
  Авдєєв В.Ф. Гурти на дорогах : повісті / В.Ф. Авдєєв. – Київ : Держлітвидав. – 71с.
390032
   Гуртки відвідує майже половина школярів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 5


  "Указом Президента України нинішній рік визнано Роком дитячої творчості".
390033
   Гуртки хімічного факультету // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  На комсомольських зборах обговорювали питання про гуртки, студенти критикували роботу гуртка аналітичної хімії (II курс), в якому над темами працює лише два студенти.
390034
  Парубець В. Гурткова робота - неодмінна складова системи освіти і виховання підростаючого покоління // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50
390035
  Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах / О.І. Потапенко. – Київ, 1989. – 109 с.
390036
  Жадько В. Гуртовенко Валерія Андріївна (- поетеса) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 247. – ISBN 978-966-8567-14-8
390037
   Гуртовенко Ернест Андрійович (1928-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
390038
   Гуртовий Михайло Єфремович (1912-1981) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 120-121. – ISBN 978-966-439-754-1
390039
   Гуртовий Михайло Єфремович (1912-1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
390040
  Булик О. Гуртові ринки : реалії та перспективи / О. Булик, Н. Заліско // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
390041
  Исаев В.Н. Гуртогоны / В.Н. Исаев. – Москва : Современник, 1984. – 205 с.
390042
  Бадовська С. Гуртожиток № 5 в епіцентрі футбольної ейфорії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Розповідь про те, як студенти-активісти юридичного факультету, яким було поставлено завдання підготувати гуртожиток та прийняти там іноземних гостей Євро-2012, справилися з цим завданням.
390043
  Гаврилів О. Гуртожиток для абітурієнта. Перший похід / Орест Гаврилів ; [ред. Сарабай І.М.]. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2598-36-0
390044
   Гурток "Основи спелеотуризму". З досвіду роботи / Л.М. Пазюк, М.М. Пазюк, В.А. Журавльова, О.М. Бурлака // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 34-39 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
390045
  Введенський А.О. Гурток арабської мови і культури // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Кафедра історії СРСР організувала гурток по вивченю арабської мови і культури під керівництвом відомого арабіста професора Т.Г.Кезма.
390046
  Рубльов С. Гурток есперанто / С. Рубльов. – Х., 1931. – 120с.
390047
  Гордієнко Д. Гурток шанувальників класичної філології при Історико-філологічному інститті князя Безбородька в Ніжині // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 19 (22). – С. 105-126. – (Серія "Ніжинознавчі студії" ; № 12). – ISSN 2078-063X


  Висвітлюється діяльність гуртка класичної філології при Інституті князя Безбородка в Ніжині протягом 1910-1913 рр. Представлено біографічні відомості керівника гуртка В. Петра та його учасників, насамперед - у майбутньому відомих науковців Г. Іваниці ...
390048
  Самойлов Юрій Гуртом і галузь легше представляти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
390049
   Гуртом проти біди : Корисні поради, адреси, довідкові та інформ. матеріали для фахівців і батьків міста Києва, які опікують дітей та молодь з особливими потребами. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ, 2003. – 196с. – ISBN 966-646-053-Х
390050
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : [повесть] / В.Ф. Авдеев. – Иркутск : Иркут. обл. изд-во: 12-я типолитогр. треста "Полиграфкнига", 1948. – 72 с.
390051
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : повести и рассказы / Виктор Авдеев. – Москва : Советский писатель, 1948. – 260 с. – (Библиотека "Огонек" ; N 5)
390052
  Хажински А. Гуру менеджмента : Дорога к успеху / Анджей Хажински. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 480с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-318-00158-0
390053
   Гуру Нанак. – М., 1972. – 199с.
390054
   Гуругли. – Душанбе, 1983. – 158с.
390055
   Гуругли. – М., 1987. – 702с.
390056
   Гурьевский сервиз, 1976. – 8с.
390057
  Гильфердинг А.Ф. Гус. Его отношение к православной церкви / Соч. А. Гильфердинга. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова, 1871. – [2], 79 с.
390058
  Гильфердинг А. Гус. Его отношение к православной церкви / А. Гильфердинг. – изд. 2-е. – С.-Петербург : Типография А. Катанского, 1893. – XVI, 119 с.
390059
   Гусак Андрій Михайлович : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 40 с. – Шифр. дубл. 012(Гусак) Гуса. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 3)
390060
  Гунько В.Т. Гусак в гнізді : байки / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1965. – 27 с.
390061
  Герич М.С. Гусак Дмитро Васильович - до 80-ти річчя від дня народження // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 7-10. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))


  Провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор. У 1965-1969 рр. за сумісництвом працював у КДУ ім. Т. Шевченка. Читав курс з математичного аналізу на вечірньому відділенні ...
390062
   Гусак Дмитро Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121. – ISBN 978-966-439-754-1
390063
   Гусак Дмитро Васильович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
390064
  Большак В.Г. Гусак на Бродвее : повесть и рассказы / В.Г. Большак. – Москва : Советский писатель, 1971. – 431 с.
390065
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї / В.Г. Большак. – Київ, 1967. – 180 с.
390066
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї : немов сатирична, але трохи й лірична бувальщина / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1970. – 333 с.
390067
  Атаян Р. Гусан Аваси / Атаян Р. – Москва : Советский композитор, 1962. – 56 с. : ил. – (Народные певцы и музыканты)
390068
  Бестужева-Лада Гусар-девица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 10. – С. 115-125


  Кавалерист-дівиця, гусар-дівиця, Надія Дурова, вона ж Олександр Соколов, вона ж Олександр Александров почала військову службу ще до того, як Наполеон послав війська на Росію. Кавалерист-девица, гусар-девица, Надежда Дурова, она же Александр Соколов, ...
390069
  Сапон В. Гусар із козацького гніздов"я // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 18


  Шевченко Т.Г. і рід остерських Солонин.
390070
   Гусар, или Короткие правила для легких войск / С французского на российский язык перевел лейбгвардии Преображенского полка каптенармус Николай Хлопов. – [Москва] : Печатано при Императорском Московском университете, 1764. – [12], 96с. : карта. – На корешке: Гусаръ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець з тисненн. та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
390071
   Гусаров Сергій Миколайович : біобібліогр. покажчик до 60-річчя з дня народження / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – 32 с. – На обкл. назва: Сергій Миколайович Гусаров. – ISBN 978-966-610-206-8


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу на добру згадку з найкращими побажаннями і повагою. Підпис, 27.03.2013 р.
390072
  Лясковский В.Г. Гусарская баллада / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1964. – 179с.
390073
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 187. – ISBN 96966-8060-04-0
390074
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 131-132. – ISBN 978-617-7107-52-0
390075
   Гусева Тамара Петровна. Выставка произведений. Москва. 1981. – М, 1981. – 13с.
390076
  Цюпа И.А. Гусевод-новатор Павел Ткачук / И.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 88с. – (Знатные люди Советской Украины)
390077
   Гусеву Николаю Александровичу - 85 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 53-54 : фото. – ISSN 0016-7126
390078
  Джафаров М.Д. Гусейн Джавид и романтизм в азербайджанской литературе 1905-1917 гг. : Автореф... докт. филол.наук: / Джафаров М. Д.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1961. – 61л.
390079
  Джафар М. Гусейн Джавид. / М. Джафар. – Баку, 1982. – 196с.
390080
  Касимов К.А. Гусейн Кули Сарабский: Жизнь и творчество / К.А. Касимов. – Баку, 1980. – 93с.
390081
  Сахаров Н.Л. Гусеница, в степях Talis quercella schiff. Царевского уезда Астраханской губ. / Н. Сахаров. – Саратов : Тип. О-ва Книгопечатников, 1915. – 12 с., 2 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Сельско-хозяйственный вестник Юго-Востока. 1915 № 4
390082
  Герасимов А.М. Гусеницы : (общая характеристика и определительные таблицы семейств) / А.М. Герасимов ; (Из работ кафедры общей энтомологии), 1939. – С. 31-67


  На с. 31 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор 11. I . 40
390083
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп.
Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – 1885. – [2], 48 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX. - Коволют. - Пер.: Гусеницы и бабочки. Т. 1-4


  Содержание конволюта: 1.Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. Ч. 1. [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. 2. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской ...
390084
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп.
Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – 1885. – [2], 48 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX. - Коволют. - Пер.: Гусеницы и бабочки. Т. 1-5


  Содержание конволюта: 1.Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. Ч. 1. [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. 2. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской ...
390085
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 2 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – 120 с., 1 л. цв. ил. : ил.
390086
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. Тренке и Фюсно
Ч. 2 : Яркая охранительная окраска и глазчатые пятна, их происхождение и источники. – 1890. – 120 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX
390087
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 2 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – 120 с., 1 л. цв. ил. : ил.
390088
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 3 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2], 154 с., 2 л. цв. ил. : ил.
390089
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
Ч. 3 : Предостерегающая окраска и глазчатые пятна, их происхождение и источники. – 1892. – [2], 154 с., 2 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX
390090
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 3 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2], 154 с., 2 л. цв. ил. : ил.
390091
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
Ч. 4 : Предостерегающая окраска и глазчатые пятна, их происхождение и источники. – 1893. – [2], 86 с., 2 л. цв. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX
390092
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 4 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2], 86 с., 2 л. цв. ил. : ил.
390093
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 4 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2], 86 с., 2 л. цв. ил. : ил.
390094
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии. Ч. 5 : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 // Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5 / И.А. Порчинский. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и Комп., 1885. – Ч. 1 : [Drepanulidae, Cymatophoridae, Noctuae (partim)]. – [2],71 с., 1 л. цв. ил. : ил.
390095
  Порчинский И.А. Гусеницы и бабочки С.-Петербургской губернии : Биологические наблюдения и исследования И. Порчинского : Ч. 1-5. – [1885]-1897. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук
Ч. 5 : Предостерегающая окраска и глазчатые пятна, их происхождение и источники. – 1897. – [2],71 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. Т. XIX, XXV,XXVI, XXVII, XXX
390096
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок (Lepidopteka Pyralididae). II / А.М. Герасимов. – Ленинград, 1949. – С. 365-369
390097
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок (Pyralididae Lepidoptera) / А.М. Герасимов, 1947. – С. 165-181
390098
  Мержеевская О.И. Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). / О.И. Мержеевская. – Минск, 1967. – 452с.
390099
  Дубовик А.Д. Гусеобразные средней части бассейна реки Оби, их хозяйственное использование и охрана : Автореф... канд. биол.наук: / Дубовик А.Д.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 22л.
390100
  Вахтель А.І. Гусерлева концепція інтенційності і трансцендентний світ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї статті є дослідження відношення між інтенційним об"єктом і об"єктом як трансценденцією. Автор прагне показати, що, незважаючи на неабияку теоретичну вагу Гусерлевої аналізи інтенційної предметності, деякі суттєві аспекти свідомого досвіду ...
390101
  Якуша П.О. Гусерлева концепція свідомості: від інтерсуб"єктивності до життєсвіту // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 54-56


  ".. Проголошений в "Картезіанських медитаціях" принцип інтерсуб"єктивності дає змогу зрозуміти, що "завдяки систематичному розгортанню трансцендентально-феноменологічного тлумачення аподиктичного ego нам повинен розкритись трансцендентальний смисл ...
390102
  Якуша П.О. Гусерлева феноменологія як теорія предмета // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 97-101. – ISBN 966-7943-03-8
390103
   Гусєв Віктор Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121. – ISBN 978-966-439-754-1
390104
   Гусєв Віктор Іванович (1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131-132. – ISBN 978-966-933-054-3
390105
   Гусєв Олександр Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 104. – ISBN 978-966-2726-03-9
390106
  Воробьев К.Д. Гуси-лебеди / К.Д. Воробьев. – Москва, 1960. – 157с.
390107
  Неверов А.С. Гуси-лебеди / А.С. Неверов. – Москва, 1973. – 544с.
390108
   Гуси-лебеди. – М, 1990. – 607с.
390109
   Гуси-лебеди // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 32 : фото
390110
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1965. – 191 с.
390111
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1966. – 143 с.
390112
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1967. – 176с.
390113
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1972. – 304с.
390114
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1980. – 447с.
390115
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Киев : Дніпро, 1984. – 310 с.
390116
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах; Автор. перевод с укр. И. Чеховской. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 351 с.
390117
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах. – Киев : Радянська школа, 1984. – 273 с. – (Педагогическая библиотека ; Мир в образах)
390118
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / Михайло Стельмах. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 284 с. – (Библиотека молодого рабочего)
390119
  Попов Г.Л. Гуси-лебеди. / Г.Л. Попов. – Минск, 1968. – 248с.
390120
  Тряпкин Н.И. Гуси-лебеди. / Н.И. Тряпкин. – М., 1971. – 308с.
390121
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 213 с.
390122
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1966. – 159 с.
390123
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять : Щедрий вечір. Повісті / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1971. – 324с.
390124
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1975. – 256 с.
390125
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ, 1979. – 147с.
390126
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – М., 1970. – 95с.
390127
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – 3-е изд. – М., 1983. – 110с.
390128
   Гуси в СССР. – Тарту, 1972. – 180с.
390129
  Федотюк П.К. Гуси з далекого берега : оповідання / П.К. Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
390130
  Рябчук Анастасія Гуси і революція // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0868-9644
390131
  Клещенко А.Д. Гуси летят на Север. / А.Д. Клещенко. – Л, 1957. – 162с.
390132
  Маврина Т.А. Гуси, лебеди, да журавли... : акварели, гуаши, темпера / Т.А. Маврина. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 142 с.
390133
  Раннет Э. Гуси. -- Чаша и змея. -- Кроваво-красная роза : пьесы / Э. Раннет; пер. с эст. Е.Позняковой. – Таллин : Ээстираамат, 1967. – 200 с.
390134
  Фомін П.І. Гусинін Валерій Павлович (- фізик-теоретик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 678. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
390135
  Ксензенко М.І. Гусинка / М.І. Ксензенко. – К., 1967. – [10] с.
390136
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1966. – 94с.
390137
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1984. – 312с.
390138
  Бабаевский С.П. Гусиный остров : повесть / Бабаевский С.П. – Москва : Правда, 1946. – 47 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 20)
390139
  Синклер Э. Гусиный шаг / Э. Синклер. – Москва, 1924. – 210с.
390140
  Лаврентий Гуситская хроника / Лаврентий, из Бржезовой. – М., 1962. – 331с.
390141
  Рубцов Б.Т. Гуситские войны. (Великая крестьянская война XV века в Чехии). / Б.Т. Рубцов. – Москва, 1955. – 324 с.
390142
  Урбанек Р. Гуситское военное искусство и Европа / Р. Урбанек. – Прага, 1946. – 20с.
390143
  Руколь Б.М. Гуситское движение / Б.М. Руколь. – М., 1964. – 64с.
390144
  Галямичев А.Н. Гуситское движение в освещении либеральной немецкой медиевистики второй половины XIX века / А.Н. Галямичев. – Саратов, 1988. – 84с.
390145
  Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии XV века: Учеб.-метод. пособие для студентов ист. фак. гос. ун-тов. / Л.П. Лаптева. – М., 1990. – 95с.
390146
  Никитина В.Н. Гуситское движение за пределами Чехии : Автореф... канд. ист.наук: / Никитина В. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 15л.
390147
  Мацек Й. Гуситское революционное движение / Й. Мацек. – Москва, 1954. – 229 с.
390148
  Альберт Я. Гуситство и европейское общество / Я. Альберт. – Прага, 1946. – 20с.
390149
  Страшенко О.І. Гуска з намистечком на шиї : оповідання, билиці та казки для дітей дошк. та молод. шк. віку / Ольга Страшенко ; [відп. ред. С. Лучканин]. – Київ : Науковий світ, 2009. – 73, [1] с. – Ім"я авт. також: Лучканина О.І. – ISBN 978-966-675-606-3


  У пр. № 1702784 напис: Науковій бібліотеці Шевченківського університету даруємо книгу з оповіданням "Тарас Шевченко на Приорці" (с. 67). Автор. Підпис. Науковий редактор. Підпис. Київ, жовтень 2015 р.
390150
  Романов В.В. Гуслей звонкая струна / В.В. Романов. – М., 1985. – 80с.
390151
  Гилев В.К. Гусли / В.К. Гилев. – Челябинск, 1968. – 48с.
390152
  Юксерн В.С. Гусли : роман / Василий Юксерн ; авториз. пер. с марийск. В.Муравйов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
390153
  Панов Н.А. Гусли звончаты : Песни, были и разные стихотворения Н.А. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. инж. Г.А. Бернштейна, 1896. – XVI, 416, 6 с. : портр.
390154
  Майн М. Гусли поют о счастье : стихи / Макс Майн ; авториз. пер. с марийск. – Москва : Советский писатель, 1952. – 107 с.
390155
  Іскорко-Гнатенко Гуслистий К.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 86. – ISBN 978-617-7442-69-0
390156
   Гуслистий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 136-139. – ISBN 966-02-0537-6
390157
  Стрельська Л.І. Гуслистий Кость Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 188. – ISBN 96966-8060-04-0
390158
   Гуслистий Кость Григорович (1902-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121-122. – ISBN 978-966-439-754-1
390159
   Гуслистий Кость Григорович (1902-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 132. – ISBN 978-966-933-054-3
390160
   Гусляр : сборник стихов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 153, III с. – На тит. л.: № 185. - Экз. деф. без обл.


  Байрон, Гр. Голенищев-Кутузов, Жемчужников, Жуковский, Н. Иванов. Козлов, Кольцов, К.Р., Лермонтов, Майков, Некрасов, Никитин, А. Плещеев, Полежаев, Пушкин, М. Стахович, Теннисон, Гр. А. Толстой, Хомяков, Шевченко, Языков
390161
  Исаков А.М. Гусляр / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1965. – 80с.
390162
  Купала Я. Гусляр : избранная лирика / Я. Купала. – Москва : Художественная литература, 1972. – 270, [2] с.
390163
  Купала Я. Гусляр : избр. лирика / Я. Купала; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1973. – 271 с.
390164
  Жаворонков Б.И. Гусляр Евпатия Коловрата / Б.И. Жаворонков. – Москва, 1985. – 176с.
390165
  Булычев Кир Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
390166
  Кобзев И.И. Гусляры / И.И. Кобзев. – Москва, 1971. – 112с.
390167
  Крупняков А.С. Гусляры / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола
Кн. 2 : Вольные города. – 1977. – 272 с.
390168
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 1. – 1963. – 479 с. : ил.
390169
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 2 : Жизнеописание Гусмана де Альфараче, наблюдателя жизни человеческой. – 1963. – 567 с. : ил.
390170
   Гуссерль (Husserl) Едмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 721-723. – ISBN 966-316-069-1
390171
  Бойченко І.В. Гуссерль Едмунд (-німецький філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 679-680. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
390172
  Исаков А.Н. Гуссерль и Хайдеггер: две версии философии времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 41-46. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
390173
  Берсенєв В. Густа кров киян, ніжки Буша, йога при остеохондрозі, відкриття, подібне до періодичної системи Менделеєва, або Володимир Берсенєв, його справа і його книжки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 9
390174
  Ивонин Ю.Е. Густав II Адольф / Ю.Е. Ивонин, А.А. Ходин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 52-69. – ISSN 0042-8779
390175
  Долгіх Марина Густав Вільгельмович Нейгауз - музикант, педагог, просвітитель : етапи творчого шляху // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 47-56. – ISSN 1728-6875
390176
  Марьина В.В. Густав Гусак в Москве. 1945 год // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 245-253. – ISSN 2218-0567
390177
  Марьина В.В. Густав Гусак и дело "словацких буржуазных националистов" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 166-183. – ISSN 0130-3864


  В очерке анализируется политическая жизнь Густава Гусака от процесса над ним по делу "словацких буржуазных националистов" до поста генерального секретаря ЦК КПЧ и президента ЧССР.
390178
  Кеппен Ф. Густав иванович Радде / (заметка о его жизни и научной деятельности) // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 109-128
390179
  Шекет Ю. Густав Климт: мир как автопортрет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 37-57. – ISSN 1819-6268
390180
  Огинская Л.Ю. Густав Клуцис / Л.Ю. Огинская. – Москва, 1981. – 199с.
390181
  Гумилевский Л.И. Густав Лаваль / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1936. – 256с.
390182
  Бережанська Ю.В. Густав Майрінк та Михайло Булгаков: тематично-стильова спорідненість у малій прозі // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 102-111. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
390183
  Розеншильд К.К. Густав Малер / К.К. Розеншильд. – Москва : Музыка, 1975. – 208 с.
390184
  Раджабова И.С. Густав Флобер / И.С. Раджабова. – Душанбе, 1962. – 28с.
390185
  Марцинковская Т.Д. Густав Шпет - сын своего времени и наш современник // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.65-71. – ISSN 0042-8841


  К 130-летию со дня рождения Г. Г. Шпета.
390186
  Ананьева Е.М. Густав Шпет и его наследие. У русских истоков структурализма и семиотики : (обзор международной конференции) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 173-177. – ISSN 0042-8744
390187
  Егорова Л. Густав Шпет и шекспировский круг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 36-55. – ISSN 0042-8795
390188
  Бичко І.В. Густав Шпет як історик філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена осмисленню ролі Г. Шпета як історика філософії. The artіcle іs dedіcated to the analysіs of G. Shpet and hіs contrіbutіon to the hіstory of phіlosophy.
390189
  Оноприенко В.И. Густав Шпет: вклад в философию, этнопсихологию, методологию гуманитаристики // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 20-26. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606
390190
  Вахтер А.М. Густав Эрнесакс / А.М. Вахтер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 115 с.
390191
  Штейнфельд А.Л. Густера (Blicca bjoerkna (l.)) средней Волги и ее значение в рыбном промысле : Автореф... канд. биол.наук: / Штейнфельд А.Л.; ВНИИ озерного и речного рыбного хоз. Татарское отд. – Казань, 1949. – 8 с.
390192
  Кутузов А.М. Густера верхней части Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кутузов А.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1976. – 29л.
390193
  Михеїв К.Є. Густим мазком : гумор, сатира / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1980. – 70 с.
390194
  Горкавенко В.М. Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнитним вихором скінченного поперечного розміру / В.М. Горкавенко, Ю.О. Ситенко, О.Б. Степанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 234-239. – (Фізика ; Вип. 30)
390195
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 247-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На основі одержаного диференційного рівняння відносно густини розв"язана задача по знаходженню профілю густини рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі.
390196
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник КУ. Сер. ф-м. наук, 1995. – №8
390197
  Шабатура О. Густина термодинамічно зрівноважених мінеральних асоціацій гранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Визначено залежності між густиною і термодинамічними параметрами в зрівноважених - альбіт-анортит-ортоклаз - асоціаціях гранітів. Відмічається стабільність положення точок ...
390198
   Густинський літопис [Електронний ресурс] : (уривок)
390199
  Дрозденко В. Густинський монастир (до 385-річчя від дня заснування) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.137-140
390200
   Густосология : собр. соч. в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содержания образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2012. – 249, [1] с., [1] л. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
390201
   Густосология : собр. сочинений в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содерж. образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теория и практика формирования эстетических вкусов / Н.Г. Калашник. – 2012. – 327, [1] с., [1] л. ил. : табл. – Библиогр.: с. 288-293
390202
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Підручник для вищ. навч. закл. / Н.Г. Калашник; МОНУ. КНУТШ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 267с. – ISBN 966-8268-94-6
390203
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Навч. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. України / Н.Г. Калашник; МОНУ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 220с. – ISBN 966-8268-92-Х
390204
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-48-5
Т. 1 : Естетичні смаки: їх витоки і формування / Н.Г. Калашник. – 2009. – 226, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174
390205
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2009. – 250, [2] с., [1] л. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
390206
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теорія і практика формування естетичних смаків : курс лекцій / Н.Г. Калашник. – 2009. – 313, [3] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 307-313 та в підрядк. прим.
390207
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-50-8
Т. 5 : Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти / Н.Г.Калашник, О.А. Гнатенко. – 2009. – 230, [2] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 220-230
390208
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-46-1
Т. 7 : Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання / Н.Г. Калашник, В.Л. Вертегел. – 2009. – 318, [2] с., [1] арк. іл. – Бібліогр.: с. 288-298
390209
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; [за заг. ред.: Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-52-2
Т. 8 : Густосологія - невід"ємний компонент теорії, практики перекладу та риторики : вступ до спеціальності / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман. – 2009. – 217, [3] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-164, 209-217
390210
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технолологій і змісту освіти ; [за заг. ред. Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-55-3
Т. 9 : Формування фахово-спрямованого естетичного смаку майбутніх правоохоронців / Н.Г. Калашник, Ю.В. Орел-Халік. – 2009. – 269, [3] с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-269 та в підрядк. прим.
390211
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-54-6
Т. 10 : Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури / Н.Г. Калашник, В.В. Феуєрман. – 2009. – 266, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-261 та в підрядк. прим.
390212
  Блинов А.М. Густота и способы посева кукурузы на силос в Ивановской области при условии применение гербицидов. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Блинов А.М.; Иванов.сельскохоз.ин-т. – Иваново, 1967. – 36л.
390213
  Пестушко Валерій Густота населення України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
390214
  Диковский А Густота синтаксических деревьев вывода в грамматике : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Диковский А,Я.; АН СССР. – Ленинград, 1972. – 12л.
390215
  Роготченко А.П. Густые гроздья винограда: лит.-критич. очерки. / А.П. Роготченко. – К., 1980. – 168с.
390216
  Васильев А.А. Гусударственный идеал славянофилов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 64-76. – ISSN 1812-8696
390217
  Синклер Э. Гусята / Э. Синклер. – Ленинград, 1924. – 182 с.
390218
  Коротовский М.П. Гусь-спаситель / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1965. – 31с.
390219
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Владимир, 1956. – 87с.
390220
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Ярославль, 1967. – 63с.
390221
  Казакова Л.В. Гусь-Хрустальный / Л.В. Казакова. – Москва, 1973. – 216с.
390222
  Руденко С.А. Гусь из Понырей. / С.А. Руденко. – М., 1970. – 191с.
390223
  Димент М.А. Гусь с яблоками / М.А. Димент. – Фрунзе, 1967. – 80с.
390224
  Нечаев Е.Е. Гутари / Е.Е. Нечаев. – М., 1947. – 175с.
390225
  Лубченко І. Гутенбергівська епоха: переформатування. Чи готова українська журналістика до приходу нових технологій у медіа ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-4
390226
  Модзалевский В. Гути на Чернігівщині / В. Модзалевский. – Київ, 1926. – 194 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу УАН / Археологічний комітет, Відділ мистецтва ; Ч. 39)
390227
   Гутиря Іван Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 105. – ISBN 978-966-2726-03-9
390228
  Курдина Ю. Гутництво на західноукраїнських землях у контексті розвитку європейського склярства // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 188-194. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
390229
   Гутное стекло и расписной текстиль. – М., 1986. – 37с.
390230
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Иркутск, 1956. – 30с.
390231
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – М, 1961. – 47с.
390232
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Л, 1980. – 32с.
390233
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик : роман, повести / Дмитрий Васильевич Григорович. – Москва : Эксмо, 2008. – 637, [2] с. : ил. – Содерж.: Деревня ; Антон-горемыка ; Рыбаки ; Гуттаперчивый мальчик. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-18785-0
390234
   Гуттузо Ренато. Выставка произведений. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 62с.
390235
   Гуттузо Ренато. Выставка рисунков. Москва - Ленинград. 1978. – Москва, 1977. – 10с.
390236
  Мамедалиев Г.А. Гутыря Виктор Степанович - выдающийся ученый-нефтехимик, академик АН Азербайджана и Украины (1910-1983 гг.) // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 182-184. – ISSN 1818-1724
390237
   Гутянська Олена Веніамінівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 106. – ISBN 978-966-2726-03-9
390238
  Чичкина Светлана ГУУ - вуз с традициями : Выпускник вуза должен быть "универсальным солдатом". Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42 : Фото
390239
  Дегоев В. ГУУАМ как пост- советская реальность: к вопросу о целях сообщества // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.76-79
390240
  Тарасюк Б. ГУУАМ: витоки і перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.79-80
390241
  Цэрану А. ГУУАМ: некоторые аспекты Республики Молдова // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.72-76
390242
   Гуца-Венелін і слов"янський світ. – Ужгород, 1992. – 100с.
390243
   Гуцал Віктор Андрійович (1953-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 36. – ISBN 966-95774-3-5
390244
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 35
390245
   Гуцал Віктор Олександрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
390246
   Гуцал Віктор Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 63 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
390247
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 65-66. – ISBN 978-966-439-961-3
390248
  Санкович М. Гуцльська "бартка" - спадщина предків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10, вересень - жовтень. – С. 26-31
390249
  Кундзич А. Гуцул / А. Кундзич. – М., 1949. – 64с.
390250
  Ільченко Володимир Гуцули всіх країн єдналися в Яремчі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : фото
390251
  Мельник О.П. Гуцули сходять з гір : повість / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 68 с.
390252
  Лаврук Марія Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) : Монографія / Марія Лаврук; Відп. ред. А. Данилюк; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 288с. : іл. + 1 карта. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-371-7
390253
   Гуцули, бойки, лемки - традиція і сучасність : матеріали наук. конф. Станіслав Вінценз - в бік діалогу : вибрані листи і фотографії / [Центральний осередок гірського туризму ПТТК ; ред.: Юстина Чонстка-Клапита]. – Краків : [б. в.], 2008. – 191 с. : іл. – (Biblioteka Gorska Centralnego Osrodka Turystyki Gorskiej PTTK w Krakowie ; tom 5). – ISBN 978-83-89819-71-0
390254
  Будько Євген Гуцули. Оберіг української нації / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 72-77 : фото
390255
  Будько Євген Гуцули. Українці, тільки трошки дикі? : Екзотичні українці / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
390256
  Колисник Г. Гуцулия : Роман и повесть / Г. Колисник. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 511с. – (Молодые писатели)
390257
  Пилатюк М.В. Гуцулові птиці / М.В. Пилатюк. – Ужгород, 1972. – 31с.
390258
  Ворон А. Гуцулска помста / А. Ворон. – Унгвар - Ужгород : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1944. – 86 с. – (Народна библиотека ; Ч. 31)
390259
  Звиняцковская З. Гуцулы в Гималаях // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 43 (645), 25.10.2019. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093
390260
  Грищенко А. Гуцульская легенда / А. Грищенко. – Львов, 1951. – 175с.
390261
  Антонов Алексей Гуцульская рапсодия : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 148-160 : Іл., карта
390262
  Санкович М. Гуцульська "бартка" - спадщина предків // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 29-33
390263
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири "Над бистрим Черемошем" / В. Грещук, В. Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 64-80. – ISSN 2411-4758
390264
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка "Карпати" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 101-111. – ISSN 1682-3540
390265
  Тешаєва Міла Гуцульська коляда : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 14-15 : Фото
390266
  Юсікова О.В. Гуцульська лексика на позначення виробничих процесів у говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 126-131. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена деяким особливостям лексичної системи гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області, зокрема лексиці на позначення виробничих процесів. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що досліджувана група ...
390267
  Грещцук Василь Гуцульська мовна автентика в мові роману М. Козоріса "Чорногора говорить" / Грещцук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 52-63. – ISBN 978-966-2248-36-4
390268
  Вавренчук І. Гуцульська музична сецесія та "стиль" закопянський // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 225-232


  Сецесія як мистецький стиль кінця 19 – поч. 20 ст., незважаючи на свій полінаціональний характер у кожній країні, мала своє національне відображення. Це проявилося не лише у різних назвах цього стилю, але й у широкому охопленні різних видів мистецтв із ...
390269
  Кобилецький М.М. Гуцульська республіка // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 193-196. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
390270
  Ринажевський Б. Гуцульська республіка 1918-1919рр. і її правовий статус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.128-136. – (Серія юридична ; Вип. 38)
390271
  Кравченко Я. Гуцульська сецесія Казимира Сіхульського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 17. 24
390272
  Рихло П. Гуцульська тема в творчості німецькомовних письменників Буковини // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 153-166. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Стаття розглядає тематичні аспекти гуцульської проблематики у творчості таких німецькомовних письменників Буковини, як Л.П. Смігінович_Штауфе, Е.Р. Нойбауер, К.Е. Форанцоз, Г. Дроздовський, Г. фон Реццорі, Й. Брукер. Через зображення картин історичного ...
390273
  Данилець В.В. Гуцульська тематика і фольклор у творчості Миколи Колесси // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 375-381. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна дослідження підкреслює формотворчу роль музично-семантичних елементів гуцульського фольклору в музичній мові Колесси, особливо в симфонічних та фортепіанних творах. Окреслено основоположну роль жанрових та структурних елементів ...
390274
  Зеленчук Ярослав Гуцульське весілля на Верховинщині // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 268-270. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті наводиться аналіз визначальних обрядів сучасного гуцульського весілля на Верховинщині.
390275
  Лосюк В. Гуцульське ліжникарство: традиції, сучасний стан і перспективи // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 53-57. – ISBN 978-966-452-250-8
390276
  Соолмченко О.Г. Гуцульське народне мистецтво та його майстри / О.Г. Соолмченко. – К., 1959. – 60с.
390277
  Тимчук В.Ю. Гуцульське повстаннє : поема / Володимир Тимчук. – Львів ; Ужгород ; Ясіня : Астролябія, 2014. – 22, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-664-033-2


  У пр. №3095BR напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича та читачам. Підпис, 10.9.2015
390278
  Грещук В. Гуцульський говір у повісті Гната Хоткевича "Довбуш" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 137-148. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
390279
  Шлемко Ольга Гуцульський говір як засіб самоідентифікації акторів гуцульського театру Гната Хоткевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 239-244
390280
  Грещук В. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика / В. Грещук, В. Грещук // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 16-25. – (Філологія ; Вип. 23/24)
390281
  Чопик Р. Гуцульський Експресіонізм: від Івана Франка до Гната Хоткевича // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 721-732
390282
  Пагіря О. Гуцульський зрив // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  92 роки тому закарпатські гуцули створили власний представницький орган, який оголосив про прагнення приєднатися до України. Однак цього не сталося через короткозорість керівництва ЗУНР.
390283
   Гуцульський календар : [спецвипуск журналу "Гуцульщина"] / Всеукраїнське об-не т-во "Гуцульщина" ; Н.-д. центр "Гуцульщина " від. освіти Верховин. РДА ; в. о. ред. і упоряд. Р. Клим. – Селиче Верховина : Гуцульщина
Спецвип. 24, 2019. – 2019. – 120 с.
390284
  Олексюк-Тихоліз Гуцульський одяг кінця XIX - початку XXI століття. Культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Олексюк-Тихоліз Ярослава Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
390285
  Кухта В. Гуцульський Париж : поезії / Василь Кухта. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-2921-22-9
390286
  Мамчак Мирослав Гуцульський полк морської піхоти // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 33-35
390287
  Шлемко О.Д. Гуцульський театр Гната Хоткевича у контексті загальноєвропейського театрального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 268-276
390288
  Салій О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси й топоси // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 206-222
390289
  Легкий М. Гуцульський триптих Франкової прози: специфіка моделювання художнього світу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-13. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
390290
  Грещук Василь Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові Василя Шкургана / Грещук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306-318. – ISBN 978-966-2763-81-2
390291
  Осташ Н.Л. Гуцульські прізвища: запозичення і псевдозапозичення / Н.Л. Осташ, Р.І. Осташ // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 55-61. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
390292
  Зеленчук Я. Гуцульшина в роки Першої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 250-258
390293
  Гоберман Д.Н. Гуцульщина-край искусства / Д.Н. Гоберман. – М.-Л., 1966. – 90с.
390294
  Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 4 / написав проф. Володимир Шухевич // Материяли українсько-руської етнольогії [Матеріали українсько-руської етнології] / Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові ; Виданнє етнографічної комісиї за ред. Хв. Вовка. – Львів : З друкарні Науковго товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1904. – Т. 7, ч. 4 : Гуцульщина / написав проф. Володимир Шухевич. – С. 1-272
390295
  Шухевич В. Гуцульщина / написав Володимир Шухевич. – У Львові : З "Загальної друкарні"
пята часть. – 1908. – 300 с.
390296
  Шухевич В. Гуцульщина : Репринтне відання 1899 року / В. Шухевич; передне слово Дмитра Ватаманюка. Вступна стаття Петра Арсенича. – Верховина : Гуцульщина, 1997. – 352 с. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899
390297
  Грабовецький В.В. Гуцульщина XIII-XIX ст / В.В. Грабовецький. – Львів, 1982. – 150с.
390298
  Молинь В. Гуцульщина в акварелях Геннадія Малявського / В. Молинь, Н. Молинь // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 353-362. – ISSN 0236-4832
390299
  Грабовецький В.В. Гуцульщина в історії України : Виступ на Конгресі гуцулів / В.В. Грабовецький. – Коломия : Світ, 1993. – 32с.
390300
  Васильчук М. Гуцульщина в поемі Олександра Олеся "На зелених горах": від міфу - до життя // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 169-177. – (Філологія ; Вип. 23/24)
390301
  Микитин І. Гуцульщина Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича: зустріч з "іншим" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 278-283. – (Філологія ; Вип. 23/24)
390302
  Васильчук М. Гуцульщина у поезії Христі Алчевської // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 154-163. – ISSN 2223-1196


  У творчості української письменниці Христі Алчевської Гуцульщина не посідає провідного місця. Однак поїздка 1906 року із теренів підросійської України відіграла певну роль у формуванні її світогляду, залишила слід у творчості
390303
  Григорчук Ю.М. Гуцульщина у прозі Івана Франка та Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 112-127. – ISSN 2520-6346
390304
  Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича / П. Арсенич; Івано-Франківська обласна рада. Науково-ред. відділ при управл. культури. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2000. – 94с. – ISBN 966-7363-27-9
390305
  Микитин І. Гуцульщина у творчості Каєтана Абгаровича та Юрія Федьковича // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 457-470. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
390306
  Салій О. Гуцульщина як locus amoenus. Засновки до вивчення гуцульського тексту // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 65-75. – ISSN 0130-528Х
390307
  Скільський Д. Гуцульщина, її минуле і сучасне // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 22-24
390308
   Гуцульщина: Іст.-етногр. дослідження. – К., 1987. – 470с.
390309
   Гуцульщина: Лінгв. етюди. – К., 1991. – 305с.
390310
  Кречет Аліса Гучні справи Луцького мера // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
390311
   Гущин Александр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1978. – 33с.
390312
  Ортис А. Гуюнго / А. Ортис. – Москва, 1988. – 253с.
390313
   ГХ/ПІД визначення ряду парабенів після дериватизації оцтовим та пропіоновим ангідридами та дисперсійної мікроекстракції / А.В. Нікіфорова, О. Руденко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 64
390314
   Гъбите в България = Грибы в Болгарии : Определител на най-разпространените ядливи и отровни гъби / Д. Йорданов, С.Г. Ванев, В.И. Факирова, ; Д.Йорданов, С.Г.Ванев, В.И.Факирова; Българска акад. на науките, Институт по ботаника. – София : Издателство на Българската академия на науките, 1978. – 248с. : ил.
390315
  Факирова В.И. Гъбите в България / В.И. Факирова. – София
1. – 1991. – 154с.
390316
  Шафранская С.Ф. Гыркова Н. Пропаганда в современной идеологической войне // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 59-71. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
390317
  Гарт Ф.Б. Гэбриел Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 814 с.
390318
  Гарт Б. Гэбриел Конрой / Брет Гарт ; пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 464 с. – В изд. также: Рассказы / О. Генри. – (Библиотека литературы США)
390319
  Гарт Ф.Б. Гэбриель Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1991. – 462 с.
390320
  Гарт Брет Гэбриэль Конрой : роман : пер. с англ. / Брет Гарт. – Москва : Художественная литература, 1965. – 479 с. : іл.
390321
  Малашенко И.Е. Гэри Харт - представитель неолибералов / И.Е. Малашенко, А.И. Никитин, А.Б. Панкин // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 135-146
390322
  Бородина М О. Гэс Холл : Библиогр. указ. / М О. Бородина, . – Москва, 1981. – 126с.
390323
   Гэсэр. Бурят. героич. эпос. – М., 1968. – 278с.
390324
   Гэсэр. Бурятский героический эпос. – М.
Кн. 1. – 1988. – 397с.
390325
  Бурчина Д.А. Гэсэриада западных бурят / Д.А. Бурчина. – Новосибирск, 1990. – 446с.
390326
   Гюббенет Християн Карлович (1822-1873) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 122. – ISBN 978-966-439-754-1
390327
   Гюббенет Християн Якович (1822-1873) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 478-479. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
390328
  Винниченко І. Гюббенет Християн Якович фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 301-304. – ISBN 978-966-7863-77-7
390329
  Дьяков Л.А. Гюбер Робер / Л.А. Дьяков. – М, 1971. – 32с.
390330
  Муравьева Н.И. Гюго / Н.И. Муравьева. – М., 1961. – 383с.
390331
  Пресс А.Г. Гюи де Мопассан : с портр. Мопасана, рассказом "Бабушкин совет" и описанием Алжира из путешествия по Африке. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевіх, 1902. – 48 с. фронт. (портр.). – (Собрание литературных портретов в характеристиках Аркадия Пресса)
390332
  Арнольд В.И. Гюйгенс и Борроу, Ньютон и Гук : Первые шаги мат. анализа и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1989. – 93, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 84-94. – (Современная математика для студентов ; Вып. 1). – ISBN 5-02-013935-1
390333
  Якубович М. Гюлен проти Ердогана: гібридний конфлікт? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Які релігійно-філософські ідеї живлять сучасну політику Туреччини.
390334
  Арагвиспирели Ш. Гюли : рассказы : пер. с груз. / Шио Арагвиспирели. – Тбилиси : Заря Востока, 1936. – 184 с.
390335
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
[Т.] 1. – 1916. – [4], 165 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Глоба, Борис Шманкевич, Федор Сологуб, Сергей Петяев, Юрий Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Тихон Чурилин
390336
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 2. – 1916. – 159 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, Борис Шманкевич, Андрей Глоба, Тихон Чурилин, С.И. Петяев, Ю. Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Владимир Немцев, Валерий Брюсов
390337
  Большак В.Г. Гюлістан. / В.Г. Большак. – Киев, 1971. – 131с.
390338
  Досвітній О. Гюлле : повість / О. Досвітній. – 2-е вид. – Одеса, 1929. – 120 с.
390339
  Досвітній О. Гюлле : повість, новели / О. Досвітній. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 263 с.
390340
  Ибрагимов Г.Х. оглы Гюльзар : рассказы / Гусейн Ибрагимов ; пер. с азерб. Г.Далакяна. – Баку : Азернешр, 1958. – 95 с.
390341
  Джабарлы Д. Гюльзар : рассказы / Джафар Джабарлы; перевод. – Баку : Гянджлик, 1972. – 57 с.
390342
  Курбанов Арап Гюльнар : повесть и рассказы / Курбанов Арап. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 76 с.
390343
  Курбанов Араб Гюльнар : повести и рассказы / Курбанов Араб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 348 с.
390344
  Горелова В. Гюльчатай открыла личико. Что осталось за кадром первого советского боевика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  За 50 лет экранной жизни фильм "Белое солнце пустыни" (1970) выучен наизусть, реплики из него вошли в повседневную речь. Даже история его создания изучена вдоль и поперек. Но к юбилею картины, горячо любимой космонавтами, таможенниками, да ивсем ...
390345
  Богданова Светлана Гюльчатай, открой личико... : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-11
390346
  Шабустари М. Гюльшан-и раз / М. Шабустари. – Баку, 1977. – 116с.
390347
  Гюндуз Мамедов Гюндуз Мамедов: "Успіх суду в Гаазі свідчить про те, що правосуддя таки твориться..." / спілкувалася Ірина Драбок // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
390348
  Шарговська О. Гюнтер Грасс - незручний інтелектуал // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-152. – ISSN 0130-321Х
390349
  Бернштейн Б.М. Гюнтер Рейндорф : Графика : [Альбом] / Б.М. Бернштейн. – Москва : Советский художник, 1981. – 10, [18] с., [50] л. ил. : цв. ил. – Библиогр.: с. 13 и библиогр. в тексте. – (Мастера советского искусства)
390350
  Ширяева Г.Д. Гюрги-Дюрги-Дюк / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1970. – 127с.
390351
  Маленко А. Гюста Доре: баловень судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
390352
  Гартлауб Гюстав Доре / Гартлауб; вступ. ст.: Н. Радлов; отв. ред.: Е.Р. Малкина. – Ленинград : Ленинградский областной союз советских художников, 1935. – 156 с.
390353
  Дьяков Л.А. Гюстав Доре / Л.А. Дьяков. – Москва : Искусство, 1983. – 135 с.
390354
   Гюстав Доре // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 9 : Сміх і світова література Ч. 1. – С.1
390355
  Варшавский Л.Р. Гюстав Дюре / Л.Р. Варшавский. – Москва : Искусство, 1966. – 80 с.
390356
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 44с.
390357
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1965. – 190с.
390358
  Калитина Н.Н. Гюстав Курбе / Н.Н. Калитина. – М, 1981. – 183с.
390359
  Мак Г Гюстав Курбе. / Г Мак. – М, 1986. – 268с.
390360
  Бюньйон Ф. Гюстав Муаньє / Франсуа Бюньйон ; [пер. з фр.: О. Соломарська ; наук. ред.: О. Чередніченко]. – Київ : Товариство Червоного Хреста України [та ін.], 2012. – 109, [1] с. : іл., табл. – Пер. за вид.: Gustave Moynier 1826-1910/ F. Bugnion. Geneve: Societe Henry Dunant [etc.], 2012. - Покажч.: с. 78-92. – ISBN 978-617-7894-06-2
390361
  Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер : из истории реализма во Франции / А.Ф, Иващенко ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 491 с. : 1 л. портр.
390362
  Смирнова В.А. Гюстав Флуранс / В.А. Смирнова. – Москва, 1972. – 222с.
390363
  Лебедев А. Гюстав Эйфель: полет на высоте триста метров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 40-41. – ISSN 0234-1670
390364
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
390365
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
390366
  Насирли Хадиджа Маман кызы Гянджа : Архитектурно-планировочное развитие / Насирли Хадиджа Маман кызы. – Баку, 1990. – 125 с.
390367
  Папаперікліс Н. Гяур / Н. Папаперікліс. – Київ : Художня література, 1961. – 214с.
390368
  Короткий В.А. Гьобель Карл Іммануель Еберхард Ріттер / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 285. – ISBN 966-06-0393-2
390369
  Мегела І.П. Гьонц Арпад (- президент Угорщини (1990-2000), письменник, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 110. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
390370
   Гьосле (Hosle) Вітторіо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723. – ISBN 966-316-069-1
390371
  Гълъбов К. Гьоте / К. Гълъбов. – София : Наука и изкуство, 1961. – 443 с.
390372
   Д Дубинский. – Москва : Советский художник, 1965. – [12] с.
390373
  Кононенко Т.П. Д"Аламбер Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 334. – ISBN 966-316-069-1
390374
  Бушков А А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Провициал, о которм заговорил Париж; Роман-эхо / А А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.1. – 2002. – 446с.
390375
  Бушков А.А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Тень над короной Франции; Роман-эхо / А.А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.2. – 2002. – 446с.
390376
  Эрлихман Вадим Д"Артаньян о трех головах : Люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 156-164 : Іл.
390377
  Троскот І. Д"горі, до Франка! // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 61-62. – ISSN 0130-5263
390378
  Близнаков А. Д"мбени и революционерното минато во костурско / А. Близнаков. – Скопjе : Мисла, 1982. – 250 с.
390379
  Городецкая Н.Д. Д. А. Фурманов / Н.Д. Городецкая. – М., 1955. – 43с.
390380
  Тихонов А.А. Д. Боккаччио : Его жизнь и литературная деятельность ; биографический очерк А.А. Тихонова ; с портр. Боккаччо, гравированным в С.-Петербурге Константином Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1891. – 80 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
390381
   Д. Бродская, А. Журов, М. Миронова, Л. Ратнер, Т. Рейн, Е. Родионова : каталог. – Москва : Реклама, 1976. – 31, [32] с.
390382
  Рожицын В.С. Д. Бруно и инквизиция / В.С. Рожицын. – М, 1955. – 384 с.
390383
   Д. Гетманцеву присвоено звание профессора // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 2 декабря (№ 48). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  Почетному президенту ЮК Jurimex Данилу Гетманцеву присвоено звание профессора кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
390384
  Слиозберг Г.Б. Д. Говард, его жизнь и общественно-филантр[опическая] деятельность : : Биографический очерк Г.Б. Слиозберга ; портр. Говарда, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществ. польза, 1891. – 71 с. – Экз. дефектный, л. фронт. (портр.) отсутсвует. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; [41])
390385
  Юлина Н.С. Д. Деннет: самость как "центр нарративной гравитации" или почему возможны самостные компьютеры // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.104-121. – ISSN 0042-8744
390386
  Потницева Т.Н. Д. Дидро и Б. Франклин: граждане республики разума // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 140-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Исследуется проблема связей и взаимоотношений двух выдающихся мыслителей эпохи Просвещения - Д. Дидро и Б. Франклина в контексте влияния просветительских идей на американскую культуру и восприятия европейским культурным сознанием американских принципов ...
390387
  Проданюк Ф.М. Д. Дорошенко - ідеолог даржавницького руху формування етнонаціональної політики України початку XX ст. // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 448-461. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
390388
  Олійник С.В. Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 126-135. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
390389
  Вачнадзе Н.З. Д. И. Арсенишвили / Н.З. Вачнадзе. – Тбилиси : Тбилисский университет, 1990. – 334 с.
390390
  Горчаков Р.С. Д. И. Меднделеев о промышленном развити Урала : Автореф... канд. экон.наук: / Горчаков Р. С.; ЛГУ. – Л., 1965. – 16л.
390391
  Козьмин Б.П. Д. И. Писарев и социализм / Б.П. Козьмин. – с.
390392
  Богдашина О.М. Д. І. Багалій у сучасній українській історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 98-107. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
390393
  Бережна С.В. Д. І. Яворницький і Харківщина: проблема формування світогляду / С.В. Бережна, М.В. Луценко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 5-11. – ISSN 2312-2587
390394
  Грошева Е.А. Д. Кабалевский / Е.А. Грошева. – Москва : Музыкальный фонд СССР, 1956. – 71 с.
390395
  Абрамовский Г.К. Д. Кабалевский. / Г.К. Абрамовский. – Москва : Советский композитор, 1960. – 42 с., [3] л. ил. – (В помощь слушателям нар. ун-тов культуры. Беседы о музыке)
390396
   Д. М. Карбышев в Самаре. – Куйбышев, 1969. – 3с.
390397
  Кауфман Р.С. Д. Моор / Р.С. Кауфман. – Москва, 1937. – 99с.
390398
  Халаминский Ю.Я. Д. Моор / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1961. – 224 с.
390399
  Китайник М.Г. Д. Н. Мамин-Сибиряк и народное творчество / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1955. – 168 с.
390400
  Налбандян Д.А. Д. Налбандян / Д.А. Налбандян. – Москва, 1982. – 315 с.
390401
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: психологічне трактування філософії мови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 33-42
390402
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: філософський контекст "Рігведи" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 35-37
390403
  Лі Жуйтін Д. Озборн про значення стратегії у реорганізації системи державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 96-99
390404
  Бронин В. Д. Ойстрах / В. Бронин. – Москва : Музгиз, 1954. – 48 с.
390405
  Себровкина К.В. Д. П. Журавский и земская статистика : Автореф... канд. экон.наук: / Себровкина К. В.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
390406
  Білокінь І.П. та ін. Д. П. Проценко (до 60-річчя з дня народження) / І.П. та ін. Білокінь, 1959. – С. 101-103
390407
  Борисов П. Д. Пеленс: "Я - українець і цим горжуся! Я більше не буду терпіти образ!" // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 62-67.


  Відомий американський кіноактор українського походження Джек Пеленс
390408
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини / Е.Ф. Бронфин. – Москва : Советский композитор, 1973. – 189 с.
390409
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини. 1792-1868 / Е.Ф. Бронфин. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 114 с.
390410
  Прибатень Ю.А. Д. Свіфт і Салтиков-Щедрін: сатирична реконструкція "асиметрії мозку" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 359-364
390411
  Струков Д.М. Д. Струков. Альбом рисунков, 1864-1867 = D.Strukov. Album of drawings, 1864-1867 / Д. Струков ; [редкол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др. ; авт. коммент.: М.Н. Бавтович и др. ; пер. на англ.: И.Е. Гайдук и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2011. – 305, [2] с. : ил. – Текст рос., англ. – (Энциклопедия раритетов). – ISBN 978-985-11-0577-5
390412
  Войцехівська І.Н. Д. Тоїчкін. Козацька шабля ХVІІ - ХVІІІ ст.: Історико-зброєзнавче дослідження . - К.: ВД "Стилос", 2007. - 367 с., іл., карти : [рецензія] / І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 180-183. – ISSN 0130-5247
390413
  Кислашко О. Д. Туптало, І. Максимович, Є. Прокопович про духовно-моральне виховання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 38-40
390414
  Олійников В. Д. Туптало. Святе життя автора "Житія святих" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 116-120. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
390415
  Надъярных Н. Д. Чижевский "О "Шинели" Гоголя" (К проблеме "медленного чтения") // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 38-47.
390416
  Бистрова О.О. Д. Чижевський про мову поетичну і мову "писану" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-217-0
390417
  Погорілий А.О. Д. Чижевський про розвиток російської філософії на зламі століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 146-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню одного з найцікавіших періодів розвитку російської філософської традиції - кінець ХІХ-початок ХХст., в інтерпретації Дмитра Чижевського. This article is devoted to the one of the most interesting periods research in ...
390418
  Гумецька А. Д. Чижевський як викладач поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 65-66
390419
   Д. Шостакович о времени и о себе. – Москва : Советский композитор, 1980. – 375 с.
390420
  Порус В.Н. Д. Юм и философия культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 92-103. – ISSN 0042-8744
390421
  Богуш П. Д. Яворницький на археологічних розкопках у 1905 році // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 61-63
390422
   Д.А. Медведев о задачах в сфере образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
390423
   Д.А. Медведев: России нужна программа развития сети научно-образовательных центров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х


  24 июля в Московском инженерно-физическом институте состоялось совещание, посвященное перспективам развития образования и науки. Центральное место на нем было отведено созданию научно-образовательных центров нового типа, призванных стать опорными ...
390424
  Лапунова Н.Ф. Д.А. Налбандян / Н.Ф. Лапунова. – Москва, 1968. – 153с.
390425
   Д.А. Сабинин и его творческое наследие : По воспоминаниям современников. – Новосибирск : Наука, 1981. – 240с.
390426
  Горбунов Г.И. Д.А. Фурманов / Г.И. Горбунов; Зелинский К. – Иваново, 1946. – 94с.
390427
   Д.А. Фурманов. – Иваново, 1951. – 10с.
390428
  Озеров В.М. Д.А. Фурманов / В.М. Озеров. – Москва, 1953. – 144с.
390429
  Чегодаев А.Д. Д.А. Шмаринов / А.Д. Чегодаев. – Москва : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 1949. – 66 с.
390430
  Халаминский Ю.Я. Д.А. Шмаринов / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1959. – 246 с.
390431
  Гольдфарб С.И. Д.А.Клеменц -- революционер, ученый, публицист. / С.И. Гольдфарб. – Иркутск, 1986. – 172с.
390432
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – Москва, 1951. – 180с.
390433
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – М, 1954. – 183с.
390434
  Бережной А.Ф. Д.А.Фурманов журналист : Автореф... канд. филолог.наук: / Бережной А.Ф.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
390435
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1970. – 75 с.
390436
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1987. – 75с.
390437
  Компанеец М.Т. Д.Бедный в борьбе за поэзию социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Компанеец М.Т.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1975. – 30л.
390438
  Керт Г.М. Д.В. Бубрих / Г.М. Керт. – Л., 1975. – 104с.
390439
  Фелонин А.В. Д.В. Веневитинов : Критико-биографический очерк : / А.В. Фелонин. – Санкт-Петербург : Тип. Э.Л. Пороховщиковой, 1902. – 52 с. – Экз. без ориг. обл.
390440
  Тартаковская Л. Д.В. Веневитинов. Личность. Мировоззрение. Творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тартаковская Л. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 32 с.
390441
   Д.В. Вєдєнєєв : бібліографічний покажчик праць. – Київ, 2007. – 20с.
390442
  Мещеряков В.П. Д.В. Григорович - писатель и искусствовед / В.П. Мещеряков. – Л : Наука, 1985. – 170 с.
390443
  Павлишин С.С. Д.В. Січинський : Нарис про життя і творчість / С.С. Павлишин. – Київ, 1956. – 36 с.
390444
  Виноградов С.П. Д.В. Ульянинский / С.П. Виноградов. – Москва, 1927. – с.
390445
  Молева Н.М. Д.Г. Левицкий / Н.М. Молева. – М., 1980. – 232с.
390446
  Асатиани Д.Г. Д.Г. Эристави - публицист, журналист и писатель. : Автореф. дис. ... наук: 10.01.10 / Асатиани Д.Г. – Тбилиси, 1976. – 23 с.
390447
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1985. – 4с.
390448
   Д.Г.Левицкий. – Л, 1987. – 142с.
390449
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1987. – 112с.
390450
   Д.Г.Левицкий. – Ленинград, 1989. – 5с.
390451
  Мартынов И.И. Д.Д. Шостакович / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 48 с.
390452
  Хентова С.М. Д.Д. Шостакович в годы Великой Отечественной войны. / С.М. Хентова. – Л., 1979. – 280с.
390453
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович : Нотографический справочник / Е. Садовников. – Москва : Советский композитор, 1961. – 66 с.
390454
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович / Е. Садовников. – 2-е изд., доп. и расширен. – М., 1965. – 280с.
390455
  Зимин И.И. Д.Димов -- романист : Автореф... канд. филол.наук: / Зимин И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 17л.
390456
  Павлов П.А. Д.Жилинский / П.А. Павлов. – Л, 1974. – 67с.
390457
  Шашкина М.В. Д.Жилинский. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 143с.
390458
  Суярко Л.А. Д.З. Мануильский: революционер, дипломат, ученый / Л.А. Суярко. – К., 1983. – 167с.
390459
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский : к 75-летию со дня рождения / Н.А. Агафонова; вступ. статья Н.А. Агафоновой ; Ульян. обл. упр. культуры ; Худож. музей. – Ульяновск, 1960. – 48 с.
390460
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский / Н.А. Агафонова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 80 с.
390461
  Кравченко В.В. Д.И. Багалей : науч. и обществ.-полит. деятельность [ученого в обл. историографии, [1857-1932]] / Владимир Васильевич Кравченко, Дмитрий Иванович Багалей. – Харьков : Основа, 1990. – 175, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 150-175. – ISBN 5-11-000792-6
390462
  Безбородов М.А. Д.И. Виноградов, выдающийся керамик ХVІІІ века : 1720-1758 / М.А. Безбородов, Л.К. Петров. – Москва : Промстройиздат, 1953. – 88 с.
390463
  Белецкая Е.А. Д.И. Жилярди / Белецкая Е.А., Покровская З.К. ; Гос. н.-и. музей архитектуры им. А.В. Щусева. – Москва : Стройиздат, 1980. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-167. – (Мастера архитектуры)
390464
  Окатов А.П. Д.И. Менделеев - великий русский ученый / А.П. Окатов. – Москва : Знание, 1953. – 40 с.
390465
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1934. – 732с.
390466
  Младенцев М.Н. Д.И. Менделеев / М.Н. Младенцев. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1937. – 21 с.
390467
  Архангельский А. Д.И. Менделеев его научная и общественная деятельность / А. Архангельский. – Брянск : Издание Ф. Федорова, 1907. – [2], 44 с., [1] л. фронт. портр.
390468
  Макареня А.А. Д.И. Менделеев и физико-химические науки. Опыт научной биографии Д.И. Менделеева / А.А. Макареня. – Москва : Атомиздат, 1972. – 256 с.
390469
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев: опыт библиографии / Р.А. Кондратович; Под ред. В. Г. Георгиевского и Н. Н. Орлова. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 64 с.
390470
  Кузмин М. Д.И. Митрохин / М. Кузмин, В. Воинов. – Москва : Тип. М. С. Н. Х., 1922. – 132 с.
390471
  Митрохин Д.И. Д.И. Митрохин : [альбом] / сосот. и статья В.С. Липатова. – Москва : Книга, 1980. – 93 с. : 27 ил. – Миниатюрное издание. – (Книжные знаки мастеров графики)
390472
  Воробьев В.Ф. Д.И. Писарев - выдающийся русский критик-демократ / В.Ф. Воробьев. – Харків, 1953. – 99 с.
390473
  Казанович Е.П. Д.И. Писарев / Е.П. Казанович. – Птгр., 1922. – 201 с.
390474
  Бухштаб Б.Я. Д.И. Писарев / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1940. – 20с.
390475
  Беленкова Л.П. Д.И. Писарев как историк философской и общественной мысли / Беленкова Л.П. – Москва : МГУ, 1983. – 126 с. – Библиогр.: с. 123-125 (52 назв.). – (ИФ. История философии)
390476
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общественного развития : дис... канд. филос. наук / Абжанов Т.И. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Каф. истории философии. – Киев, 1969. – 253 л., I-XII. – Бібліогр.: л. І-XII
390477
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общестенного развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Абжанов Т.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1970. – 23 с.
390478
  Беляев М.Ф. Д.И. Писарев об интересе / М.Ф. Беляев ; Иркутский государственный педагогический ин-т. – Иркутск : Обл. гос. изд-во, 1950. – 134 с.
390479
  Исаева Т.Б. Д.И. Писарев против террора // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
390480
  Соловьев Е.А. Д.И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Евгения Соловьева : С портр. Писарева, грав. в Лейпциге Геданом. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1899. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жихнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
390481
  Чикин С.Я. Д.И. Ульянов / С.Я. Чикин. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1974. – 112с.
390482
  Малинин В. Д.И. Фон-Визин, как автор комедий : Речь, читанная в Обществе Нестора Летописца, 1 декабря минувшего1892 года, по случаю чествования Фон-Визина в столетнюю годовщину со дня смерти, 1893. – [54] с.
390483
  Моряков В.И. Д.И. Фонвизин о Франции последней трети XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-68. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
390484
  Олейник М.М. Д.И. Яворницький. Жизнь, фольклористически-этнографическая деятельность : Автореф... канд филол.наук: / Олейник М. М.; АН УССР, Ин-т искусствовед. фолькл. и эетнораф. – К., 1970. – 24л.
390485
  Матухин Г.Р. Д.И.Ивановский. К столетию со дня рождения. / Г.Р. Матухин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 48с.
390486
  Шамов Г.И. Д.И.Кочерин - основоположник учения о речном стоке / Г.И. Шамов. – Ленинград, 1950. – 36с.
390487
   Д.И.Менделеев - великий русский химик. – Сборник статей. – Москва : Советская наука, 1949. – 154 с.
390488
   Д.И.Менделеев - основоположник современной метрологии. – М., 1978. – 239с.
390489
   Д.И.Менделеев 1834-1907. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 233 с.
390490
   Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. – Москва : Атомиздат, 1969. – 224 с.
390491
   Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1973. – 271с.
390492
  Копылов В.Е. Д.И.Менделеев и Зауралье. / В.Е. Копылов. – Тюмень, 1986. – 119с.
390493
  Зелинский Н.Д. Д.И.Менделеев и контактные явления / Н.Д. Зелинский. – Л., 1934. – 14с.
390494
  Кароль Б.П. Д.И.Менделеев и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 36с.
390495
  Шостьин Н.А. Д.И.Менделеев и проблемы измерения / Н.А. Шостьин. – Москва, 1947. – 200с.
390496
  Кириченко В.П. Д.И.Менделеев и развитие в России нефтяной промышленности во второй половине XIX столетия : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: / Кириченко В.П.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
390497
  Пархоменко В.Е. Д.И.Менделеев и русское нефтяное дело. / В.Е. Пархоменко. – Москва, 1957. – 268с.
390498
  Кудрявцева Т.С. Д.И.Менделеев и угольная промышленность России / Т.С. Кудрявцева, М.Е. Шехтер. – Москва : Углетехиздат, 1952. – 88 с.
390499
  Стариков В.И. Д.И.Менделеев. / В.И. Стариков. – Свердловск, 1984. – 253с.
390500
   Д.И.Менделеев. 150 лет со дня рождения 1834-1984. – Москва : Наука, 1986. – 244 с.
390501
   Д.И.Менделеев. Литературное наследство. – Л.
1. – 1938. – 132с.
390502
  Кирпотин В.Я. Д.И.Писарев - выдающийся русский критик и публицист / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1948. – 23 с.
390503
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Л. : Художественная литература, 1940. – 183 с.
390504
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 232 с.
390505
  Прозоров В.В. Д.И.Писарев / В.В. Прозоров. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с.
390506
  Маслин А.Н. Д.И.Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс / А.Н. Маслин. – Москва, 1968. – 168с.
390507
  Искра Л.М. Д.И.Писарев и его роль в истории русской общественно-политической мысли. / Л.М. Искра. – Воронеж, 1988. – 150с.
390508
  Шварцман А.Л. Д.И.Писарев и русское естествознание. / А.Л. Шварцман. – М., 1955. – 32с.
390509
  Писарев Д.И. Д.И.Писарев об атеизме, религии и церкви: Сб. / Д.И. Писарев. – М., 1984. – 416с.
390510
   Д.И.Писарев.. – М., 1929. – 416 с.
390511
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – М., 1970. – 120с.
390512
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1986. – 175с.
390513
  Благой Д.Д. Д.И.Фонвизин / Д.Д. Благой. – Москва, 1945. – 25с.
390514
  Штейн А. Д.И.Фонвизин / А. Штейн. – М., 1945. – 31с.
390515
  Казьмирчук Г.Д. Д.І. Багалій // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 93-102. – ISBN 978-617-7107-36-0
390516
  Воронов В.І. Д.І. Багалій versus / de О.М. Лазаревський: "поле дискусій" в українській історіографії доби класичного позитивізму // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 168-178. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  "Максимович зібрав цеглини для історії України, Антонович, як і його школа, обробляли її окремі сторінки, особливо по Правобічній Україні, Лазаревський дав історичний опис частини території Лівобічної України". (стр. 172)
390517
  Пиріг П. Д.І. Багалій як дослідник історії Слобожанщини // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 193-201
390518
  Мельничук О.П. Д.І. Дорошенко в українській історіографії 90-х pp. XX ст.: здобутки та перспективи дослідження персоналії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 26-28. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається доробок українських істориків за останнє десятиліття у вивчені біографії Д. Дорошенка, окреслюються окремі перспективні напрями дослідження персоналії.
390519
  Бурім Д. Д.І. Дорошенко про історичні праці В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 191-202. – ISBN 5-7702-0821-X
390520
  Андрєєв В.М. Д.І. Дорошенко та його роль у формуванні української історіографії як окремої історичної дисципліни // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 62-73
390521
  Хотинський Є.С. Д.І. Менделеєв - основоположник російської класичної хімії / Є.С. Хотинський. – Харків : Харківське книжково-газетне вид-во, 1946. – 40 с.
390522
  Голуб А.М. Д.І. Менделєєв і Україна / А.М. Голуб, 1954. – 74с.
390523
  П"ятаков І.С. Д.І. Писарєв і Україна / І.С. П"ятаков. – Київ, 1965. – 30 с.
390524
  Абросимова С.В. Д.І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кінця XIX початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 20-31
390525
  Стороженко І.С. Д.І. Яворницький і битва на Жовтих Водах 1648 р. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 112-125. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглядається питання визначення територіальної локалізації битви на Жовтих Водах 1648 р. Автором статті здійснено науковий прорив щодо пиання де і як відбулася битва. Визначено й археологічно підтверджено місце перебування польського війська в облозі ...
390526
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С.57-63. – ISBN 978-966-551-327-8


  Лосліджено співпрацю Д.І. Яворницького з бібліотеками України та Росії, висвітлено місце та роль бібліотечних- осередків у житті та діяльності історика, створено образ українського вченого через його тісні стосунки з бібліотечними працівниками та ...
390527
  Світленко С.І. Д.І. Яворницький і вивчення архівної спадщини // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 14-19. – ISBN 978-966-8856-58-7
390528
  Мороз В.С. Д.І. Яворницький і кобзарі // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 82-89. – ISBN 978-966-551-327-8


  Висвітлюється роль Д.І. Яворницького в популяризації і пропаганді кобзарського мистецтва, поліпшенні репертуару та техніки виконання, відродженні цього старовинного і самобутнього виду епічної народної творчості
390529
  Буланова Н.М. Д.І. Яворницький і місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з О.В. Коваленком) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 72-82. – ISBN 978-966-551-327-8


  На основі спогадів та епістолярної спадщини висвітлено творчі та дружні стосунки Д.І. Яворницького з місцевим краєзнавцем і діячем культури О.В. Коваленком, що тривали упродовж 1903-1938 рр.
390530
  Товстоляк Н.М. Д.І. Яворницький і родина Тарновських // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 103-113
390531
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і розвиток бібліотечної справи Катеринослава початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 69-83
390532
  Світленко С.І. Д.І. Яворницький і українська національна ідентичність // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 5-19
390533
  Каковкіна О.М. Д.І. Яворницький та Катеринославський археологічний з"їзд у баченні П.С. Уварової // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 263-276
390534
  Митрофаненко Ю.С. Д.І. Яворницький та отамани Ю. Божко і Н. Махно // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 113-118
390535
  Чернієнко Д.А. Д.І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захисту магістерської дисертації) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 48-57. – ISBN 978-966-551-327-8


  Показані обставини й деякі подробиці захисту дисертації на здобуття наукового ступеня магістра російської історії Д.І. Яворницьким у 1901 р. на історико-філософському факультеті Казанського університету. Як джерела використано документи Національного ...
390536
  Шубравська М.М. Д.І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність / М.М. Шубравська. – Киев : Наукова думка, 1972. – 253, [1] с.
390537
  Кордіані Б.Ф. Д.І.Козачковський. Народний артист УРСР. / Б.Ф. Кордіані. – Львів, 1956. – 64с.
390538
  Голуб А.М. Д.І.Менделєєв і хімія в Київському університеті в 60-90-х роках XIX ст. / А.М. Голуб, П.А. Проценко
1. – 1960. – 120с.
390539
  Мушкало І.Ю. Д.К. Заболотний (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 120. – ISSN 0374-3896
390540
  Білокінь І. Д.К. Заболотний у Київському університеті // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 372-378. – ISBN 5-7707-1061-6
390541
  Гиммельфарб Я.К. Д.К. Заболотный / Я.К. Гиммельфарб, К.М. Гродский. – Москва, 1958. – 224 с. : ил., порт.
390542
  Дудка І.О. Д.К. Зеров - учений, вчитель, людина // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 621-624. – ISSN 0372-4123
390543
   Д.К. Моторному - 90 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 131 : фото. – ISSN 2077-4893
390544
  Мельникова И.А. Д.К. Чернов : Библиографический указатель / И.А. Мельникова. – Ленинград, 1951. – 56 с.
390545
   Д.К.Заболотний і сучасна мікробіологія та епідеміологія.. – Киев : Наукова думка, 1968. – 219 с.
390546
  Васильев К.Г. Д.К.Заболотный (1866-1929) / К.Г. Васильев. – Москва : Медицина, 1986. – 104с. – (Научно-популярная медицинская литература : Выдающиеся деятели отечественной медицины и здравоохранения)
390547
   Д.К.Свешников - член-корреспондент Академии художеств СССР. Каталог выставки произведений. – М., 1962. – 25с.
390548
  Виноградов К.Б. Д.Л. Джордж / К.Б. Виноградов. – Москва, 1970. – 412 с.
390549
  Бархатов В.П. Д.Л. Иванов - первый русский исследователь геологии Памира / Бархатов В.П., Бархатова Н.И. ; Акад. наук СССР. Геол. музей им. А.П. Карпинского. – вып. 1. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1957. – С. 159-164
390550
  Чукін І. Д.Левицький / І. Чукін. – К, 1930. – 33с.
390551
  Мельничук О.П. Д.М. Бантиш-Каменський та його "Исторія Малой Россіи" в історіографічній спадщині Д.І. Дорошенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі виявлених архівних матеріалів висвітлюються невідомі сторінки історіографічної творчості вченого. On the basis of the revealed archives materials the unknown pages in historiography creative work of the scientist are elucidated.
390552
   Д.М. Гусейнов : библиография. – Баку : Элм, 1974. – 104 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
390553
  Гарбар Л.В. Д.М. Йофанов - літературознавець, педагог, завідуючий відділом рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 73-84. – ISSN 2222-4203
390554
  Водяний О.М. Д.М. Лєвєнсон та дослідження з питань шкільної гігієни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 43-46. – ISSN 2076-1554
390555
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев / А.А. Макареня, Ю.В. Рысев. – 2-е изд. – М, 1983. – 128с.
390556
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев / А.А. Макареня, Ю.В. Рысев. – Москва : Просвещение, 1988. – 126 с.
390557
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев в Петербурге / А.А. Макареня, А.И. Нутрихин. – Л, 1982. – 288с.
390558
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев и Петербургский Университет / А.А. Макареня, И.Н. Филимонова. – Л, 1969. – 111с.
390559
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев и физико-химические науки / А.А. Макареня. – 2-е изд. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 256 с.
390560
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня. – М, 1963. – 67с.
390561
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1965. – 104 с.
390562
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности сложности элементов / А.А. Макареня. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1975. – 112 с.
390563
  Загурська Е.В. Д.М. Овсянико-Куликовський як один із фундаторів психології обдарованості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Житомир, 2016. – С. 272-279. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 12). – ISSN 2072-4772
390564
   Д.М. Синцов (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 135-136. – ISSN 0374-3896
390565
  Данилевич А.П. Д.М. Щербаківський - відомий дослідник у галузі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Історія ; вип. 55)


  З"ясовано здобутки ученого Д.М. Щербаківського в галузі етнографії та інших українознавчих наук.
390566
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1985. – 286с.
390567
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1990. – 331с.
390568
  Соколова А.М. Д.М.Петрушевский и освещение им восстания английского народа в 1381 году : Автореф... канд. истор.наук: / Соколова А.М.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 16л.
390569
  Петров-Стромский Д.Муфидзаде: Связь времен / Петров-Стромский. – М., 1988. – 64с.
390570
  Тихомиров Г.С. Д.Н. Анучин - крупнейший русский географ, создатель русской университетской географической школы : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Г.С. Тихомиров; Всес. Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Правда, 1950. – 31с.
390571
  Карпов Г.В. Д.Н. Анучин / Г.В. Карпов; Под ред.А.И.Соловьева. – Москва, 1954. – 40с.
390572
  Победова О.И. Д.Н. Кардовский / О.И. Победова. – Москва, 1957. – 183с.
390573
  Груздев А. Д.Н. Мамин-Сибиряк : Критико-биографический очерк / А. Груздев. – Москва : Художественная литература, 1958. – 182, [2] с.
390574
  Кремянская Н. Д.Н. Мамин-Сибиряк как детский писатель. / Н. Кремянская. – Свердловск, 1952. – 84 с.
390575
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1977. – 303 с.
390576
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1981. – 331 с.
390577
  Каревин О. Д.Н. Овсянико-Куликовский о формировании русской нации // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 2 (119). – С. 12


  4 февраля исполняется 160 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского - известного историка культуры, лингвиста, литературоведа. О взглядах ученого на русскую нацию.
390578
  Есаков В.А. Д.Н.Анучин и создание русской университетской школы / В.А. Есаков. – Москва : АН СССР, 1955. – 191с.
390579
  Суздалева Т.Р. Д.Н.Блудов и подготовка судебной реформы 1864 г. / Т.Р. Суздалева, К.В. Федоров // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 14. – С. 4-8. – ISSN 1812-3805
390580
   Д.Н.Мамин-Сибиряк - художник. – Свердловск, 1989. – 136 с.
390581
   Д.Н.Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. – Свердловск, 1962. – 351 с.
390582
  Шаповалов І. Д.Н.Мамін-Сибіряк / І. Шаповалов. – Львів, 1952. – 11с.
390583
  Петербургский А.В. Д.Н.Прянишников / А.В. Петербургский, П.М. Смирнов. – М, 1962. – 48с.
390584
  Морозенко Людмила Николаевна Д.Н.Толстой и Н.Г.Чернышевский (на путях развития психологизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Морозенко Людмила Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 15л.
390585
  Кованцов М.І. Д.О. Граве як геометр // Нариси з історії техніки і природознавства : респуб. міжвід. зб. / Акад. наук Української РСР ; [редкол.: В.Г. Бондарчук, І.Т. Швець, Й.З. Штокало, М.В. Пасічник]. – Київ, 1965. – Вип. 6. – С. 47-55
390586
  Нестеренко В.І. Д.П. Бочков - дослідник, краєзнавець, перший директор Черкаського музею // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 55-62
390587
  Чекотовський Е.В. Д.П. Журавський - перший український теоретик статистичної науки : (до 160-річчя з дня смерті) // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (74). – C. 72-79. – ISSN 2519-1853
390588
  Костриця М.Ю. Д.П. Журавський - фундатор київської науково-краєзнавчої географічної школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 1729-360Х
390589
  Птуха М.В. Д.П.Журавский / М.В. Птуха. – М., 1951. – 123с.
390590
  Доброхотов Б. Д.С. Бортнянский / Б. Доброхотов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 56 с.
390591
  Кузьминов П.А. Д.С. Кодзюков: общественный деятель, чиновник и реформатор // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 28-35. – ISSN 1608-0599
390592
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: оригинальная версия истории русской художественной культуры / А.С. Запесоцкий, Т.Е. Шехтер // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
390593
  Галицких Е. Д.С. Лихачев: раздумья о воспитании (Мастерская ценностных ориентаций для студентов и преподавателей вузов) / Е. Галицких // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 108-112. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
390594
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: у истоков культурологической парадигмы / А.С. Запесоцкий, А.П. Марков // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 163-176. – Библиогр.: Лит.: 176; 12 п. – ISSN 0869-0499
390595
  Бонецкая Н.К. Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 97-113. – ISSN 0042-8744
390596
  Туган-Барановский М.И. Д.С. Милль, его жизнь и учено-литературная деятельность : биографический очерк М. Туган-Барановского ; С портр. Милля, грав. [в Лейпциге Геданом] по рис. И. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1892. – 88 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
390597
  Осиновский А.Н. Д.С. Рождественский / А.Н. Осиновский, А.Ф. Кононков. – Москва : Просвещение, 1974. – 109 с.
390598
  Аташева П. Д.У. Гриффит : материалы по истории мировогокиноискусства / Аташева П., Ахушков Ш. ; под. ред. С.М. Эйзенштейна, С.И. Юткевича. – Москва : Госкиноиздат
Т. 1 : Американская кинематография. – 1944. – 192 с. : ил.
390599
  Ойстрах Д.Ф. Д.Ф. Ойстрах: Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма / Д.Ф. Ойстрах; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского ; cост. В. Григорьев. – Москва : Музыка, 1978. – 288 с.
390600
  Казаков В.П. Д.Ф. Сармьенто – президент-реформатор Аргентины (1811 – 1888) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 179-193. – ISSN 0130-3864
390601
   Д.Ю.Гусейнов. – Баку, 1966. – 88с.
390602
  Александров Д.Я. Д.Я. Александров / Д.Я. Александров. – Москва, 1982. – 19с.
390603
  Филиппов А.Н. Д.Я. Самоквасов (некролог) / А.Н. Филиппов, проф. – Москва : Тип. Имп. Московского ун-та, 1912. – [2], 33 с. – Отд. оттиск: Отчет Императорского Московского университета, 1911
390604
  Мицик Ю.А. Д.Я. Яворницький - М.С. Грушевському // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 38-42
390605
   Д.Я.Черкес. – М, 1970. – 28с.
390606
  Семенов А. Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии / А. Семенов. – 192-199с.
390607
  Семенов А. [Семенов-Тян-Шанский П] А. Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии. / [соч.] Андрея Семенова // Компакт - 252359 / А.П. [Семенов-Тян-Шанский] Семенов. – 7 с.


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
390608
  Гогусь О.В. Дeржaвнe зaбeзпeчeння бeзпeки cyб"єктiв кримiнaльнo-прoцecyaльнoї дiяльнocтi // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-75
390609
  Давидюк О.О. Дeржaвнe упрaвління сфeрoю вищoї oсвіти в Укрaїні / О.О. Давидюк, І.Б. Якайтис // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 58-62. – ISSN 2306-6814
390610
  Бакрадзе Л.М. Дeцeнтpaлiзaцiя в Укpaїнi в умoвax cучacниx викликів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 226-229. – ISSN 2076-1554
390611
  Хомочкін А.П. Дiя iнгiбiторiв карбоангiдрази на ензиматичну активнiсть iзольованої тилакоїдної CF1 АТФази / А.П. Хомочкін, А.В. Семеніхін, О.К. Золотарьова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 92-98. – ISSN 1025-6415
390612
  Боряк Т.Г. Дocлідження з іcтoрії України в українознавчих цeнтрax Чехо-Словаччини 20-30-х рр. ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-75. – (Історія ; вип. 54)


  У розвідці подається огляд праць учених українознавчих наукових та освітніх центрів Чехо-Словаччини. Аналізуються підходи до проведення історичних досліджень, підготовки наукових кадрів в умовах еміграції.
390613
  Білоштан Я.П. Дpаматуpгiя Iвана Фpанка / Я.П. Білоштан. – Київ : Деpж. видав. Художньої лiтеpатуpи, 1956. – 352с. – Дарунок від автора с автографом


  I. Фpанко, Iван Якович, пpо нього.
390614
  Александров Вл[адимир] Дpаматычна опеpетка "Hе ходы Гpыцю на вечеpныци" : У пяти актах / Скомпонував Вл[адимиp] Александpов // Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) : Биографический очерк / Составил А-р. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1885. – 72 с., 28 с. нот
390615
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый). – Одесса : Тип. Юж.-Рус. о-ва печат. дела
Т. 2. – 1897. – 450, [2] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
390616
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – Полтава : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
390617
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – [Полтава] : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp. – Прим. № 35764 дефектний, відсутній тит. арк. на корінці помилково: т. 3-4. - Конволют. Перпл. з т. 4 того ж видання. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
390618
   Да 50-годдзя з дня нараджання І. Шаякіна і І. Меледа. – Мінськ, 1970. – 26с.
390619
  Беляева С. Да будет луч! Россия и Франция укрепляют сотрудничество в области лазеров высоких энергий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 14


  В здании Посольства Франции в Москве под председательством директора Международного политехнического института IZEST (International Zeta-Exawatt Science Technology, Палезо, Франция) профессора Жерара Муру, директора Института прикладной физики (ИПФ ...
390620
  Маргиани Р. Да будет мир! : стихи / Р. Маргиани. – Москва : Советский писатель, 1952. – 152 с.
390621
  Михальченко В.А. Да будет правда : история дворян. рода Курисов - возрождение из забвения / Виктор Михальченко, Олег Сивирин. – Одесса : Эвен, 2005. – 324, [2] с. : ил., табл., портр. – Указ. имен: с. 305-324. – Библиогр.: с. 297-304. – ISBN 966-8169-12-3
390622
  Тимохин Ю. Да будет свет // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-22. – ISSN 0869-8171
390623
   Да будет свет!. – М., 1985. – 367с.
390624
  Лиханов А.А. Да будет солнце! : Повесть / А.А. Лиханов. – Киров, 1980. – 118 с.
390625
  Хазе Владимир Да Винчи с лирой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 27 : фото
390626
   Да возгорится факел разума. – К., 1983. – 160с.
390627
  Ляуданскі А.Н. Да гісторні жалезнага промыслу на Палесьсі / А.Н. Ляуданскі. – Минск, 1933. – 40 с.
390628
  Дерри Дорис Да здравствует баня японская! : Япония. Бани // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 92-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
390629
  Баринов М.М. Да здравствует вечный двигатель! / М.М. Баринов ; [послесл. С. Малиновской, с. 294-346]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 350 с. : ил. – ISBN 5-235-00883-9
390630
  Островский Н. Да здравствует жизнь / Н. Островский. – с.
390631
  Фритц М. Да здравствует жизнь! / М. Фритц, Г. Юрза. – М, 1988. – 206с.
390632
   Да здравствует наша держава!. – Москва, 1967. – 208с.
390633
   Да здравствует пламя жизни!. – Ростов, 1978. – 112 с.
390634
  Кобзев И.И. Да здравствует романтика / И.И. Кобзев. – Москва, 1959. – 133с.
390635
  Надеждина Н.А. Да здравствует солнце! / Н.А. Надеждина. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 128 с.
390636
  Фиш Р.Г. Да здравствуют медведи! / Р.Г. Фиш. – М, 1983. – 367с.
390637
  Хамза Хакимзаде Ниязи Да здравствуют Советы! : стихотворение / Хамза Хакимзаде Ниязи; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лмт. и искусства УзСССР, 1974. – 227 с.
390638
  Птахив Семен Да здравствуют шоп-туры! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
390639
  Николаевская Е.М. Да здравстует вошедший! / Е.М. Николаевская. – Тбилиси, 1984. – 277с.
390640
  Темин Л.С. Да и нет. / Л.С. Темин. – М, 1962. – 102с.
390641
  Алигер М.И. Да и нет. Избранное : [стихи и поэма "Зоя" : для ст. возраста / Маргарита Алигер ; ил.: В. Иванин. – Москва : Детская литература, 1969. – 221 с. : ил. – (Поэтическая библиотечка школьника)
390642
  Туровская М.И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия / М.И. Туровская. – Москва, 1966. – 295с.
390643
  Сулеймание Хаммам Да идите вы в баню! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 32-37 : фото
390644
  Юфит М.И. Да или нет? / М.И. Юфит. – Москва, 1966. – 415с.
390645
  Кючарьянц В. Да кто они такие, эти рыжие? // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 50-53. – ISSN 0130-7045


  Их в мире всего три процента, и они в чем-то отличные от остальных, их окружает мистика, тайна: Иуда и Аристотель, Нерон и Ван Гог, Ленин и Сталин, Вашингтон и Вивальди, Роден и Твен, Кидман, Гейтс...
390646
  Барто А.Л. Да намерим човека / Агния Барто ; пер. на рус. З. Иванова. – София : Народна култура, 1960. – 236 с.
390647
  Барто А. Да намерим човека / Агния Барто ; превела от руски Зорка Иванова. – София : Народна культура, 1973. – 231, [5] с.
390648
  Федоров Ю.И. Да не прощен будет: (О деле царевича Алексея); Державы для... / Ю.И. Федоров. – М., 1988. – 511с.
390649
  Грибачев Н.М. Да не умрет! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1985. – 192с.
390650
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда : повести и рассказы : пер. с дарг. / Ахмедхан Абу-Бакар ; [худож. И. Максимова]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 464 с. : ил.
390651
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда : повести / Абу-Бакар А. – Ташкент : Радуга, 1989. – 424 с. : ил.
390652
   Да поможет человек. – М., 1984. – 287с.
390653
  Петрушэўская Ю. Да праблемы вызначэння Нацыянальнай адметнасці прыказкавага фонду беларускай мовы // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 70-75. – ISSN 2415-8828
390654
  Рудковский М. Да пребудешь ты в мире всегда : стихи / Михась Рудковский; пер. с белорус. С.Красикова. – Москва : Советский писатель, 1990. – 126 с.
390655
  Неруда П. Да пробудится лесоруб. / П. Неруда. – Москва, 1950. – 48с.
390656
  Абрамчук Н.А. Да пытания аб водаустойлівасці сырцовых глін / Н.А. Абрамчук ; Беларус. акад. навук, Ін-т хімії. – Менск : Выдавецтва Беларуской АН, 1935. – 35 с. – Бібліогр.: с. 34-35
390657
  Воук-Левановіч Да пытаньня аб аканьні у беларускім правапісе / Воук-Левановіч. – 7 с. – Отд.оттиск
390658
  Досжанов Дукенбай Да свершится мое желание : повести и рассказы / Досжанов Дукенбай; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 390 с.
390659
  Теличко Э.Н. Да святится имя твое / Э.Н. Теличко. – К., 1991. – 390с.
390660
  Гроссман М.С. Да святится имя твое! / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1983. – 496с.
390661
  Романовский В. Да святится имя твоё! : Стихотворения / Вячеслав Романовский; Авторизованный перевод с украинского. – Харьков : Слобожанщина, 2006. – 152с. – На обкл.: Ім"я та призв. автора укр. мовою: В"ячеслав Романовський. – ISBN 966-7814-74-2
390662
  Михальский В. Да святится имя твое. Повести / В. Михальский. – Махачкала, 1966. – 136с.
390663
  Шалата М. Да святиться навіки Франко! // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 84-88. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про нкигу Дмитра Павличка "Задивлений в будущину" (Дрогобич, 2005).
390664
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – М, 1955. – 264с.
390665
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – Хабаровск, 1961. – 271с.
390666
  Гордон Д. Да сгинет день... : Роман / Д. Гордон; Пер. с англ. Ветошкинов Н. – Москва : Художественная литература, 1966. – 342с.
390667
  Курцмен Д.Г. Да сгинет смерть! / Д.Г. Курцмен. – М, 1982. – 215с.
390668
  Досева Ценка Да си спомним за д-р Емилие Блахова // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 61-68. – ISSN 0204-8701
390669
  Яўген І. Да складання слоўніка "Крылатыя афарызмы ў беларускай мове: з біблейскіх крыніц" // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 16-33. – ISSN 2415-8828
390670
   Да скроется тьма!. – М., 1959. – 318с.
390671
  Бабинец А.И. Да скроется тьма! : [воспоминания] / А.Н. Бабинец ; ил.: Н. Шеберстов. – Москва : Мол. гвардия, 1961. – 224 с. : ил.
390672
   Да скроется тьма! : французские материалисты XVIII в. об атеизме, религии, церкви. – Москва, 1976. – 303 с. – (Библиотека атеистической литературы)


  Книга представляет собой тематический сборник из произведений французских материалистов 18 в. Гольбаха, Дидро, Гельвеция, Ламеттри.
390673
   Да услышат меня земля и небо: из ведийской поэзии. – М., 1984. – 270с.
390674
  Бурстын С. Да характарыстык рауніцы, шаравых і цыліндрычных паверхняу / С. Бурстын. – Минск, 1933. – 12с.
390675
  Любецька К.П. Да характарыстыкі выпрацоyкі беларускай навуковай тэрміналогіі y 1990-ыя гады ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 73-77. – ISSN 2075-437X


  У статті здійснена спроба характеристики особливостей впорядкування білоруської термінології в кінці XX ст. Розглянуто основні підходи до формування термінології, відображені в профільній літературі, охарактеризовано екстралінгвістичні причини, які ...
390676
  Пелин Андрей Да что Вы знаете про Вьетнам? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 74-77 : фото
390677
  Прага С.С. Да, был... Повесть / С.С. Прага. – Тбилиси, 1963. – 271с.
390678
  Семенов С. Да, виновен. / С. Семенов. – Л., 1925. – 207с.
390679
  Цішковська Вікторія Да, Вічі! // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 92-95 : фото
390680
  Линн Да, господин министр / Линн, д., Э. Джей. – Москва, 1989. – 494 с.
390681
  Папаян А. Да, мир перевернулся : пьесы / Арамашот Папаян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 352 с.
390682
  Хургин Я.И. Да, нет или может быть... / Я.И. Хургин. – М., 1977. – 207с.
390683
  Руцинский Ю. Да, тюрки мы. Почему украинцы не могут не любить азербайджанскую музыку // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 9-15 июня (№ 23)


  "Даже не каждый меломан знаком с таким оригинальнейшим жанром, как симфомугам — поэтому выступление в Киеве дирижера из Баку Ялчина Адигезалова обещало очень вкусную экзотику."
390684
  Макс Да, шеф! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 46-52 : фото
390685
  Бабаджан Р.Н. Да, я - азиат : стихи и поэма : пер. с узб. / Бабаджан Р.Н. – Москва : Совецкий писатель, 1973. – 184 с. : портр.
390686
  Костылева Н. Да, я был собою. Посвящается 100-летию Фрэнка Синатры // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (37). – С. 30-35
390687
  Смердов А.И. Да, я причастен... / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1980. – 399с.
390688
  Мельничук Б. Дав Бог теля, та не дав хліва // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 6


  Вітчизняна драматургія: на сцені і за лаштунками.
390689
  Эггерс Д. Давай : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.6-11. – ISSN 1130-6545
390690
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. / В.И. Дмитревский. – Л., 1967. – 360с.
390691
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. : Повесть / В.И. Дмитревский. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 336с.
390692
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго: Повесть; Астроном верен звездам.: Роман воспоминаний. / В.И. Дмитревский. – Л., 1979. – 592с.
390693
  Нападовська Н. Давай домовимося. Врегулювати конфлікт, не доводячи справу до суду, тепер допомагатимуть медіатори // Україна молода. – Київ, 2021. – 19 листопада (№ 122). – С. 3


  Верховна Рада під час засідання підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3504 "Про медіацію". Це означає, що в Україні запрацює практика врегулювання конфліктів без судового втручання. Під час такого врегулю-вання юридичні на фізичні ...
390694
  Френкель И.Л. Давай закурим. / И.Л. Френкель. – М, 1963. – 83с.
390695
   Давай никогда не ссориться: кн. для дома. – Саранск, 1989. – 367с.
390696
  Осипов А.М. Давай поговорим / А.М. Осипов. – Казань, 1984. – 157с.
390697
  Петров А.В. Давай подумаем, судьба... / А.В. Петров. – Л., 1986. – 110с.
390698
  Медведев В.Ю. Давай с тобой поговорим / В.Ю. Медведев. – Нижне-Волжск, 1980. – 48с.
390699
  Зайцев Г.В. Давай, душа, с тобой поговорим! / Г.В. Зайцев. – М., 1990. – 175с.
390700
  Обшарська Раїса Давайте будемо жити так, щоб захотілось повторити... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 31-32 : фото
390701
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Крилатые слова в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Мокиенко В.М., Зыкова Е.И. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2006. – 352с. – ISBN 5-8465-0435-3
390702
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0273-3
390703
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Г.Н. Скляревская, И.О. Ткачева. – Санкт-Петербург, Москва : Издательский центр Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0320-9
390704
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные финансовые термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 208с. – ISBN 5-8465-0453-1
390705
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные экономические термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 224с. – ISBN 5-8465-0452-3
390706
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Политический язык современной России : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ткачева И.О. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0239-3
390707
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Трудности грамматического управления в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2004. – 176с. – ISBN 5-8465-0208-3
390708
  Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Вербицкая Л.А., Богданова Н.В., Скляревская Г.Н. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0328-4
390709
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Трудности современной русской фразеологии : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; В.М. Мокиенко. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 288с. – ISBN 5-8465-0228-8
390710
  Сукиасян Є.Р. Давайте доверять специалистам // Библиография : Профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2003. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 0869-6020


  Бібліографічний опис
390711
  Столбин А.П. Давайте дружить / А.П. Столбин. – М, 1964. – 96с.
390712
  Праг Э.И. Давайте закругляться! / Э.И. Праг, М.М. Ронкин. – Фрунзе, 1969. – 67с.
390713
  Карамзіна Л.А. Давайте знайомитись: Я - ваш давній друг "Живчик" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 58-59. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
390714
  Анастасиади Ирина Давайте знакомиться. меня зовут Тинос! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 45 : фото
390715
  Патрик Л. Давайте играть в хоккей / Л. Патрик, Л. Монахен. – М., 1961. – 99с.
390716
  Светлов И.А. Давайте не будем! / И.А. Светлов. – Тула, 1965. – 36с.
390717
  Сточик М.Я. Давайте не будем! / М.Я. Сточик. – Горький, 1965. – 71с.
390718
  Минко Василь Давайте не будемо : Комедії / Минко Василь. – Київ, 1983. – 128 с.
390719
  Батіщева Валентина Давайте пам"ятати, що природа потребує нашого захисту і бережливого ставлення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 25 : фото
390720
  Макеева Е. Давайте поговорить о профессиональной этике // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 45-49. – ISSN 2306-0050
390721
   Давайте подсчитаем.... – М., 1982. – 48с.
390722
  Ельянов А. Давайте познакомимся / А. Ельянов. – Л., 1986. – 112с.
390723
  Сельвинский И.Л. Давайте помечтаем о бессмертье / И.Л. Сельвинский. – М, 1969. – 112с.
390724
  Смирнов С.В. Давайте радовать друг друга : лирические и сатирические стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Художественная литература, 1966. – 287с.
390725
  Левитан Л. Давайте разберем текст / Л. Левитан. – Рига, 1966. – 112с.
390726
  Портов Ю.И. Давайте разберемся / Ю.И. Портов. – Симферополь, 1985. – 64с.
390727
  Сукиасян Э.Р. Давайте разберемся с платными услугами // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – апрель. – С. 60-62. – ISSN 1726-6726


  О неправомерности взимания платы с читателей за выдачу книг
390728
  Коробкина Т. Давайте разберемся! О полемике вокруг Кодекса профессиональтнеой этики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 40-43. – ISSN 1727-4893
390729
  Кривонос Павло Давайте разом творити літопис української дипломатії! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 12-13


  До 10-річчя щорічника "Україна дипломатична"
390730
  Шестаков К.А. Давайте рисовать / К.А. Шестаков. – Ленинград, 1960. – 71 с.
390731
  Шестаков К.А. Давайте рисовать : Пособие для учащихся / К.А. Шестаков. – Ленинград, 1963. – 74 с.
390732
  Зубанич Ф.І. Давайте спробую я... / Ф.І. Зубанич. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 351 с.
390733
  Попова А.М. Давайте читать газеты из Германской Демократической Республики. Уч. пособие / А.М. Попова. – Ярославль, 1964. – 40с.
390734
  Сергунин И.И. Давали клятву партизаны / И.И. Сергунин. – Л., 1985. – 382с.
390735
  Калениченко М.М. Давальний відмінок як засіб вираження непрямого суб"єкта у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 107-113


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові. Основну увагу приділено способам та засобам морфологічного вираження непрямого суб"єкта, семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные ...
390736
  Никитин В. Давате сыграем в карты / В. Никитин. – М, 1992. – 128с.
390737
  Глуздань Андрій Олексійович Давачі параметрів тепломасообміну в ізоляції трубопроводів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.04 / Глуздань Андрій Олексійович; НАН України, Ін-тут техн. теплофізики. – К., 1996. – 16л.
390738
  Марчук Г. Давид-Городокские каноны : проза: каноны // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 48-61. – ISSN 0027-8238
390739
  Замятина А.Н. Давид / А.Н. Замятина. – Ленинград, 1936. – 123с.
390740
  Шнаппер А. Давид / А. Шнаппер. – Москва, 1984. – 279с.
390741
  Заборский В.В. Давид Абрамович Прицкер / В.В. Заборский. – Ленинград : Музыка, 1964. – 76 с.
390742
   Давид Александрович Дубинский. – Москва : Советский художник, 1955. – 96 с.
390743
  Халаминский Ю.Я. Давид Александрович Дубинский : монография / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1966. – 132 с.
390744
  Ойстрах О.Г. Давид Александрович Дубинский : монография / О.Г. Ойстрах. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 128 с.
390745
   Давид Александрович Дубинский 1920-1960 : выставка. – Москва : Советский художник, 1962. – [40] с.
390746
  Каретникова И.А. Давид Альфаро Сикейрос / И.А. Каретникова. – М, 1966. – 32с.
390747
  Воронина Т.Е. Давид Альфаро Сикейрос / Т.Е. Воронина. – Москва, 1976. – 62с.
390748
  Семенов О.С. Давид Альфаро Сикейрос. / О.С. Семенов. – Москва, 1980. – 176с.
390749
  Антоша В.С. Давид Бойко / В.С. Антоша. – Київ, 1959. – 56с.
390750
  Евдаев Н. Давид Бурлюк в Японии // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 76-81.
390751
  Непийвода М. Давид Бурлюк закликав скинути Пушкіна і Толстого з корабля сучасності // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 8 (461), 28 лютого 2019. – С. 14-15
390752
  Капітоненко О. Давид Бурлюк і Україна // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С.35. – ISSN 0868-9644
390753
  Минц Н.В. Давид Гаррик. / Н.В. Минц. – МоскваЛ., 1939. – 83с.
390754
  Столяр З. Давид Гершфельд / З. Столяр. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1961. – 39 с.
390755
  Гогоберидзе Шота Георгиевич Давид Гурамишвили в украинских переводах, критике и художественной литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02, 10.01.03 / Гогоберидзе Шота Георгиевич; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 23л.
390756
  Барамидзе А.Г. Давид Гурамишвили. Краткий очерк жизни и творчества / А.Г. Барамидзе. – Тбилиси, 1955. – 40с.
390757
  Косарик Д.М. Давид Гурамішвілі / Д.М. Косарик. – Київ, 1950. – 56с.
390758
  Маградзе Е.С. Давид Гурамішвілі / Елгуджа Маградзе ;. – Київ, 1980. – 167 с.
390759
  Кульова В. Давид Гурамішвілі // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 197-201. – ISBN 978-966-2082-09-8
390760
  Квливидзе М.Г. Давид из Сагурамо : повесть / М.Г. Квливидзе. – Москва : Детская литература, 1972. – 127 с.
390761
  Квливидзе М. Давид из Сагурамо. : повесть / М. Квливидзе. – 2-е изд. – Т билиси : Мерани, 1986. – 125 с.
390762
   Давид Иосифович Золотницкий : Библиогр. указ. – Ленинград, 1988. – 35с.
390763
  Келам Т. Давид і Голіаф / Т. Келам, П. Залєвські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 64). – С. 8


  Чому Європі важливо знати про "російський колоніалізм" і тоталітаризм на пострадянському просторі. Конференція в Європарламентіпід назвою "Давид і Голіаф: Малі країни під тоталітарним правлінням", присвячену російській колоніальній окупації 130 країн ...
390764
   Давид Константинович Церетели., 1964. – 62с.
390765
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1929. – 574с.
390766
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1939. – 456с.
390767
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Ленинград
1. – 1946. – 520с.
390768
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Рига
Т. 1. – 1949. – 455 с.
390769
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва, 1953. – 776с.
390770
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд / Чарльз Диккенс ; Пер. с англ. А. Бекетовой. – Рига : Латгосиздат
Т. 2. – 1949. – 437 с.
390771
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд (младший) из дома Грачи, что в Блондерстоне : Его личная история, опыты и наблюдения, которых он никогда, ни под каким видом, не намерен был издавать в свете ; иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 3-х т. ; [С 60-ю англ. рис. худож. Фица]. – Изд. 4-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; [Тип. М.Г. Волчанинова]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1, 2 и 3. – 1893. – [4], 867 стб. ил.
390772
  Розенблюм Ю.Б. Давид Кугультинов / Ю.Б. Розенблюм. – М., 1969. – 144с.
390773
  Барков А.С. Давид Ливингстон / А.С. Барков. – М., 1947. – 16с.
390774
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1977. – 279с
390775
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1984. – 272с
390776
  Пузий В. Давид Ливингстон: мисссия длиною в жизнь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 26-44. – ISSN 1819-6268
390777
   Давид Народицкий : Скульптура, живопись, графика : Кат. выст.. – Москва, 1989. – 32с.
390778
   Давид Непобедимый - великий философ древней Армении. – Ереван, 1983. – 700с.
390779
  Авершатян С.С. Давид Непобедимый - выдающийся философ древней Армении / С.С. Авершатян ; АН СССР. – Москва : Наука, 1980. – 64 с. – (Научно-популярная литература)
390780
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах / И.М. Ямпольский. – Москва : Московская государственная филармония, 1958. – 43 с.
390781
   Давид Ойстрах : статьи, автобиографический очерк. – Москва : Советский композитор, 1962. – 36 с.
390782
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах / И.М. Ямпольский. – Москва : Музыка, 1964. – 132 с.
390783
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах / И.М. Ямпольский. – 2-е изд., доп. – Москва : Музыка, 1968. – 144 с.
390784
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1978. – 351с.
390785
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1985. – 383с.
390786
  Певзнер Л.И. Давид Павлович Генин / Л.И. Певзнер. – Москва : Советский художник, 1972. – 18, [46] с.
390787
   Давид Павлович Генин / Генин, , Павлович. Выставка произведений. Москва. Давид, 1974. – Москва, 1974. – 23с.
390788
  Афанасьев В.С. Давид Рикардо / В.С. Афанасьев. – Москва : Экономика, 1988. – 127, [2] с. – Библиогр.: с. 127-128 (33 назв.). – (Из истории экономической мысли). – ISBN 5-282-00644-8
390789
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях : опыт критико-экономического исследования / Н.И. Зибер ; Подготовка к печати и вступ. статья проф. А. Л. Реуэля; Под ред. д-ра экон. наук Д. И. Розенберга. – Москва : Социально-экономическое изд. ; (16 тип. треста "Полиграфкнига"), 1937. – LXXXIII, 570, [3] с. – (История русской экономической мысли / Акад. наук СССР. Ин-т экономики)
390790
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях / Николай Зибер // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 702-727. – ISBN 978-966-346-746-7
390791
  Зібер М.І. Давид Рікардо і Карл Маркс у їх суспільно-економічних дослідженнях / Микола Зібер // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 163-177. – ISBN 966-346-208-6
390792
  Рубинштейн Д. Давид Рубинштейн : каталог / Д. Рубинштейн. – Москва : Реклама, 1975. – 24 с.
390793
   Давид Рубинштейн. – Москва, 1988. – 31с.
390794
  Баевский В.С. Давид Самойлов : поэт и его поколение / Баевский В.С. – Москва : Советский писатель, 1986. – 253 с.
390795
  Туманян О. Давид Сасунский : поэма / Ованес Туманян ; пер. с арм. С.Шервинского. – Ереван : Армгиз, 1939. – 43 с
390796
  Вагаршан В. Давид Сасунский / В. Вагаршан. – Москва, 1940. – 119 с.
390797
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть по мотивам арм. эпоса / Наири Зарьян; пер. Н.Любимова. – Москва : Детская литература, 1968. – 264 с.
390798
  Зарьян Н. Давид Сасунский : Повесть / Н. Зарьян. – Москва : Художественная литература, 1972. – 263 с.
390799
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть по мотивам арм. єпоса / Наири Зарьян; пер. с арм. Н.Любимова. – Москва : Детская литература, 1973. – 270 с.
390800
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть / Н. Зарьян. – Москва : Художня література, 1974. – 264 с.
390801
   Давид Сасунский : арм. нар. эпос : [перевод]. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 359 с. : 5 л. ил. – (Библиотека поэта / Осн. М. Горьким ; Большая сер. 2-е изд)
390802
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть / Н. Зарьян. – Москва, 1984. – 270 с.
390803
   Давид Сасунский.. – Москва, 1939. – 78с.
390804
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – М.-Л., 1939. – 383с.
390805
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – Москва, 1939. – 63с.
390806
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – Москва, 1958. – 395с.
390807
   Давид Сасунский. Армянский народный эпос. – Ереван, 1939. – 386 с.
390808
   Давид Сасунский. Посвящ. 1000-летию эпоса. – Ереван, 1939. – 177с.
390809
   Давид Сасунський. : dірменський нар. епос, 1939. – 363с.
390810
   Давид Сасунський. Сказание о четырех поколениях сасунских богатырей. – Москва, 1939. – 335с.
390811
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : ист. роман : трилогия 1 / Константиэ Гамсахурдиа ; [послесл.: акад. С. Джанашиа ; пер. с груз. Элисбара Ананишвили. – Москва : Советский писатель, 1945. – 359 с.
390812
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : трилогия : [ист. роман] / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока,
Кн. 1 : / послесл.: С. Джанашиа ; пер. с груз. Э. Ананиашвили. – 1946. – 308 с.
390813
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : трилогия : [ист. роман] / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 2 : / авториз. пер. с груз. Г. Цагарели и В. Эльснер. – 1949. – 347 с.
390814
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока
3. – 1954. – 412 с.
390815
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : историч. роман / К.С. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока
1-2. – 1956. – 639 с.
390816
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока
3-4. – 1958. – 534 с.
390817
  Метревели Р.В. Давид Строитель / Р.В. Метревели. – Тбилиси, 1990. – 92с.
390818
  Джанашиа С.Н. Давид Чхотуа и его очерки о поэме Руставели. / С.Н. Джанашиа. – Тбилиси, 1938. – с.
390819
  Нарский И.С. Давид Юм / И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1973. – 180 с. – (Мыслители прошлого)
390820
  Щедрина Т.Г. Давид Юм и Густав Шпет: проблема эмпиризма в историческом познании / Т.Г. Щедрина, Б.И. Пружинин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 133-144. – ISSN 0042-8744
390821
  Иодль Фр. Давид Юм, его жизнь и философия / Фр. Иодль ; пер. с нем. А.А. Мейера. – Изд. А.Ю. Маноцковой. – Москва : Изд. А.Ю. Маноцковой ; Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – [2], IV, [2], 147 с. – Премировано Мюнхенским университетом


  Пер.: Мейер, Александр Александрович (1875-?) Геринг, Карл Теодор (1841-1879)
390822
  Воронков С.Б. Давид Яновский / С.Б. Воронков. – Москва, 1987. – 415с.
390823
  Герман М.Ю. Давид. (1748-1825) / М.Ю. Герман. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 6(381))
390824
  Стром"ятников В.Г. Давиденко Микола Олександрович (- фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С.116. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
390825
   Давидов Вадим Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238-239 : фото
390826
  Жадько В. Давидов Василь Львович (- деккабрист, відставний полковник) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 250. – ISBN 978-966-8567-14-8
390827
  Жадько В. Давидов Денис Васильович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 250. – ISBN 978-966-8567-14-8
390828
   Давидов Іван Дем"янович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 208-211. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
390829
   Давидов Олександр Сергійович (1912-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 133. – ISBN 978-966-933-054-3
390830
   Давидов Олександр Сергійович (1912-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 122-123. – ISBN 978-966-439-754-1
390831
  Короткий В. Давидов Сергій Іванович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 106-107. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
390832
  Жадько В. Давидова (- Потапова) Олександра Іванівна // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 250. – ISBN 978-966-8567-14-8
390833
   Давидова Тетяна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238 : фото
390834
  Шевченко Т.Г. Давидові псалми : Автографи Тараса Шевченка, давньослов"янські тексти, українські переклади / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дім, Сад, Город, 2000. – 84с. – ISBN 966-95428-3-9
390835
  Бетко І. Давидові псалми як результат першого творчого звернення Шевченка до Біблії. Псалтирна традиція Поучення Мономаха і Саду Сковороди // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 111-119. – ISSN 0280-6336
390836
   Давидовська Тамара Леонідівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 34. – ISBN 966-8352-11-4
390837
   Давидовська Тамара Леонідівна (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 133. – ISBN 978-966-933-054-3
390838
   Давидчук Василь Сергійович : 1948-2017 : до 70-річчя від дня народж. / НАН України, Ін-т географії ; [уклад.: Л.Ю. Сорокіна, Н.І. Батова, Л.М. Тимуляк та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2018. – [32] с. : портр.
390839
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1953. – 224с.
390840
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Тбилиси, 1954. – 216с.
390841
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1955. – 288с.
390842
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1950. – 284с.
390843
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1955. – 244с.
390844
  Бажан М.П. Давитіані / Микола Бажан ;. – Київ : Дніпро, 1955. – 55 с.
390845
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Давид Гурамішвілі; З груз. пер. М. Бажан; Ідея, передм., післямова, рез. та заг. ред. пер. Р. Чілачави. – Київ : Мистецтво, 2005. – 352с. – ISBN 966-577-167-1
390846
  Короткий В.А. Давідов Август Юлійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 234-235. – ISBN 966-06-0393-2
390847
  Сохрина Р.Ф. Давление воздуха, температура воздуха и атмосферные осадки северного полушария. – Ленинград, 1959. – 475с.
390848
  Бакеева С.С. Давление диссоциации селенитов некоторых металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02070 / Бакеева С.С.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 18л.
390849
  Казенас Е.К. Давление и состав пара над окислами химических элементов / Е.К. Казенас, Д.М. Чиликов. – М., 1976. – 344с.
390850
  Моссаковский В.И. Давление круглого штампа н упругое полупростраснство : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моссаковский В.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1951. – 16 с.
390851
  Миногин В.Г. Давление лазерного излучения на атомы / В.Г. Миногин, В.С. Летохов. – Москва : Наука, 1986. – 221с.
390852
  Прусов И.А. Давление на подкрепляющие стойки, установленные внутри отверстия пластинки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прусов И.А.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 7л.
390853
  Чумак К.И. Давление на упругое полупространство штампа, близкого к круговому в плане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чумак К.И.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1956. – 7л.
390854
  Мелик-Пашаев Давление насыщения в нефтяных залежах / Мелик-Пашаев. – М, 1978. – 95с.
390855
  Марескин С.А. Давление насыщенного пара и термодинамические функции раплавленных смесей систем РЬCI2--KCI, CdВг--NB2(М=щелочной металл) и MeO--МеГ, (Ме=С, Г=СІ, ВГ, І) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Марескин С.А.; МВ и ССО РСФСР. Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 24л.
390856
  Александрова Л.П. Давление насыщенного пара тройных расслаивающихся систем: муравьивая кислота-вода-дихлорэтан и муравьиная кислота-вода-бензол : автореф. ... канд. хим. наук / Александрова Л.П.; АН УССР, Ин-т физ. хим. им. Л. Писаржевского. – Киев, 1955. – 7 с.
390857
  Канев А.Н. Давление пара и использование его при изучении диаграмм состояния бинарных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Канев А.Н.; Уральск науч. центр. АН СССР. Ин-т электрохимии. – Сверловск, 1972. – 28л.
390858
  Новоселова А.В. Давление пара летучих халькогенидов металлов / А.В. Новоселова, А.С. Пашинкин. – Москва : Наука, 1978. – 111 с.
390859
  Фаткулина Л.Г. Давление пара трехкомпонентных систем. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-безнол. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-вода. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаткулина Л.Г.; Среднеазиат. гос. ун-т. Каф. физич. химии. – Ташкент, 1951. – 8л.
390860
  Несмеянов А.Н. Давление пара химических элементов / А.Н. Несмеянов. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 396 с.
390861
   Давление пластовых флюидов. – Л., 1987. – 221с.
390862
  Пойнтинг Дж. Давление света / Дж. Пойнтинг, проф. Бирмингам. ун-та; Пер. под ред. "Вестн. опыт. физики и элемент. математики". – Одесса : Mathesis, 1912. – 128, II с. : черт.
390863
  Зилов П.А. Давление света / [соч.] П.А. Зилова. – Киев : Тип. С.В, Кульженко, 1912. – 14 с. – Отд. оттиск: Физическое обозрение. 1912, т. 13
390864
  Лебедев П.Н. Давление света / П.Н. Лебедев, 1922. – 4 с.
390865
  Соловьев К. Давления и влияния // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 22-23. – ISSN 0235-7089


  Кабинет Петра Столыпина
390866
   Давления и механические напряжения в развитии состава, структуры и рельефа литосферы. – Л., 1969. – 240с.
390867
  Уварова Л.З. Давней юности друзья / Л.З. Уварова. – Москва, 1989. – 110с.
390868
  Гаврилів О. Давнє / Орест Гаврилів ; [ред. Б.С. Остапович]. – Львів : Сорока Т.Б., 2013. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-2598-20-9
390869
   Давнє "викривлення" / І. Капсамун, І. Антипенко, Ю. Богданов, С. Нікітенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 лютого (№ 26). – С. 4


  "Справи Катерини Гандзюк" можна було б уникнути...
390870
  Ростовцев М.І. Давнє минуле нашого Півдня / М.І. Ростовцев ; переклад Л. Чикаленка. – Вид. 2-ге. – Київ : Друк. Київської Губерніяльної народної управи, 1918. – 32 с. : мал. – (Благодійне Т-овариство видання загально-корисних та дешевих книжок ; № 72)
390871
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 1999. – 228 с. – ISBN 966-06-0065-8
390872
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 2003. – 232с. – ISBN 966-06-0065-8
390873
  Клос В. Давнє передання про заснування Михайлівської обителі митрополитлм Михайлом // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 03 (219), лютий. – С. 4-5


  До 900-річного ювілею з часу закладення кам"яного храму Михайлівського Золотоверхого монастиря.
390874
  Грабина О.Т. Давни ричи [Давні річи] : (збирнычок) [збірничок] ; (русско-укpаинский сбоpник) / А.Т. Гpабина. – Київ : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа Акционеp. о-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1904. – 51 с. – Зі змісту: За злыми людьми й хата не згоpыть; Витpяк - укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії, решта творів рос.
390875
  Мунблит Г.Н. Давние времена / Г.Н. Мунблит. – Москва, 1983. – 287с.
390876
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Л., 1975. – 318с.
390877
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 316с.
390878
  Эвентов И.С. Давние встречи / И.С. Эвентов. – Л, 1991. – 384с.
390879
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – 2-е изд. доп. – К., 1959. – 399с.
390880
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – Уфа, 1986. – 559 с.
390881
  Глазов Г.С. Давние числа / Г.С. Глазов. – М, 1991. – 477с.
390882
  Карьер С. Давний спор : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С.61-136. – ISSN 1130-6545
390883
   Давнина = Antiquities=Древности : Харківський історико-археологічний щорічник : статті, публікації, нотатки, рецензії, хроніка / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харків. обл. іст.-археол. т-во ; редкол.: С.І. Посохов, В.С. Аксьонов, Ю.В. Бровендер [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1994-. – ISSN 2309-6608
Вип. 17. – 2019. – 72, [4] c. – Резюме англ., укр., рос. мовами. До 2019 р. журн. вих. рос. мов. "Древности"
390884
   Давнина і сучасність Валерія Шевчука : до 75-річчя письменнику Валерію Шевчуку / Літукраїнці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 1, 3
390885
  Різників Олекса Давні вірші : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 7-11. – ISSN 0130-1608
390886
  Борисов В.А. Давні граматики иа їхня наукова роль у формуванні українського мовознавчого знання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 31/32 (395/396). – С. 2-5
390887
  Козак Д.Н. Давні землероби Волині (пам"ятки археології на Хрінницькому водоймищі) / Денис Козак, Богдан Прищепа, Віталій Шкоропад ; [відп. ред. Абашина Н.С.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Нац. акад. України, Ін-т археології, 2004. – 299, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-02-3187-3


  Видання підсумовує понад десятирічні археологічні дослідження авторів на Волині. Досліджено пам"ятки поморсько-кльошової, зубрицької, вельбарської культур, ранньослов"янського часу та княжої доби. Розглянуто окремі питання етнокультурного та ...
390888
  Прилюк Д.М. Давні знайомі : гуморески / Д.М. Прилюк. – Львів : Каменяр, 1964. – 94 с.
390889
  Клюкін О.А. Давні зсуви долини прориву р. Салгір в околицях м. Сімферополя / О.А. Клюкін, М.І. Лисенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 121-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
390890
  Наулко В. Давні кримсько-татарські поселення в Україні // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 91-93. – ISBN 966-8552-01-6
390891
  Кондратюк А.І. Давні листи : повісті, оповідання, спогади, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-416-520-1


  У пр. №1714599 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 14 вересня 2017 року. Підпис. м. Київ
390892
  Малаков Д. Давні лютеранські надгробки на Байковому цвинтарі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 30-37. – ISSN 0131-2685
390893
  Малаков Д. Давні лютеранські надгробки на Байковому цвинтарі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.
390894
  Пустовалов С.Ж. Давні меблі як елемент субкультури знаті / С.Ж. Пустовалов, Л.О. Чухрай // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
390895
  Балагурі Е.А. Давні металурги Українських Карпат : історико-краєзнавчі нариси / Е.А. Балагурі, В.І. Бідзіля, С.І. Пеняк. – Ужгород : Карпати, 1978. – 122, [6] с.
390896
  Зубко А. Давні міри ваги Середньої Азії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 12-17. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розвиток цивілізації на теренах Середньої Азії відбувався впродовж тривалого часу. Тисячі років люди тут приручали тварин, займалися штучним зрошенням й обробкою землі. Тут виникла самобутня цивілізація землеробів і кочовиків, що освоїли річкові ...
390897
  Федака П. Давні печі у народному житлі Закарпаття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 48-51. – ISSN 0130-6936
390898
  Логвиненко В.А. Давні рани / В.А. Логвиненко. – Одеса, 1961. – 187 с.
390899
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. : опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Львів
Ч. 2. – 1964. – 83 с.
390900
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1961. – 95с.
390901
  Баран В.Д. Давні слов"яни // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 3 : Давні слов"яни / Баран В.Д. – С. 1-335. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-41-8 (т. 3)
390902
  Винокур І.С. Давні слов"яни на Дністрі / І.С. Винокур, Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1977. – 111с.
390903
   Давні слов"яни. Археологія та історія : навчальний посібник / Н.С. Абашина [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. археології та музеєзнавства. – Киев : Стародавній Світ, 2012. – 364, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-2608-05-2
390904
  Вовченко П. Давні способи вкривання будівель в різних регіонах України // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 71-79. – ISBN 978-617-7548-12-5
390905
  Веремійчук О. Давні стилі ренесансу й бароко і сучасна українська іконотворчість // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 9


  Дві елітарно видані книги професора Дмитра Степовика.
390906
  Кондратьєва І.В. Давні Східні православні церкви: освіта і духовність Коптської Церкви // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 78-85. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
390907
  Кондратьєва І.В. Давні Східні Церкви: ідентифікація, історія, сучасність : монографія / Ірина Кондратьєва. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 505, [3] с. – Бібліогр.: с. 465-505. – ISBN 978-966-489-173-5


  У пр. № 1739205 напис: Шановному Олегу Калениковичу! Щиро і з повагою. 31.10.2017 р., Підпис
390908
  Сорокіна Л.Ю. Давні та сучасні ландшафти Більського городища як середовище існування людини / Л.Ю. Сорокіна, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 25-33 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
390909
  Чапля А. Давні топоніми Львівщини у новій інтерпретації // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 167-172. – ISSN 0203-9494
390910
  Беспалов С. Давні традиції та формування українського церковного шиття // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 36-40. – ISSN 0203-5863
390911
   Давні ударні хвилі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 16 (492), 21-27.04.2017 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Населення Східної Німеччини зменшується. Зі схожими проблемами в майбутньому зіткнеться й решта країн, а також великі регіони Європи.
390912
  Сивокінь Г.М. Давні українські поетики / Г.М. Сивокінь. – Харків : ДУ ім. О.М.Горького, 1960. – 106с.
390913
  Сивокінь Григорій Давні українські поетики / Сивокінь Григорій. – 2-ге вид., з додатками. – Харків : Акта, 2001. – 167с. – (Харківська школа). – ISBN 966-7021-61-0
390914
  Костенко І.В. Давні українські університети – носії болонських традицій // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 51-56. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (16))
390915
  Козловська В. Давні хрести в районі між м. Ржищевом і с. Ходоровим Київської округи / В. Козловська. – С. 271-286
390916
  Горшунова Є.В. Давні циркові видовищні споруди як об"єкт історико-культурного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 98-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
390917
  Салтиков-Щедрін Давні часи. / Салтиков-Щедрін. – Київ, 1953. – 40с.
390918
  Фіголь М. Давній галицький іконопис // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 159-164.
390919
  Баран В. Давній Галич - етнокультурний центр середньовічної України // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 74-81. – ISSN 2413-7065


  "Розглядається давній Галич як етнокультурний центр середньовічної України. Оскільки давній Галич довгий час був одним із провідних культурних центрів Київської Русі, його дослідження допоможуть відобразити місце України і українства в етнокультурних ...
390920
  Баран В.Д. Давній Галич : монографія / Баран В., Томенчук Б., Фігурний Ю. ; НДІ українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 132, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 96-109, 129-132. – ISBN 978-966-373-811-6


  У пр. № 1711510 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, з повагою і вдячністю від авторів монографії. 10.05.2017 р.
390921
  Шейнін Л.Р. Давній знайомий / Л.Р. Шейнін. – К, 1958. – 676с.
390922
  Ріхтер І. Давній Київ та його місія: відродження величі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)


  Давній Київ у князівстві Київська Русь - абсолютно унікальне для нашого часу явище. Це повномасштабне відтворення Дитинця стародавнього Києва, створене за допомогою автентичних технологій і ремесел.
390923
  Чирков О. Давній Київ у тілі сучасної столиці України: українознавча експедиція // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 154-161
390924
  Наливайко С. Давній міф про походження кравенців-українців і його паралелі в індійській та грецькій міфології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 193-200
390925
  Смаль О.Л. Давній ойконім ТРОЄЩИНА на карті сучасного Києва // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 175-180. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
390926
  Наєнко М. Давній період світового й українського літературознавства // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 18-40. – ISBN 966-580-009-4
390927
  Токвіль Алексіс де Давній порядок і революція / Токвіль Алексіс де; З франц. пер. Григорій Філіпчук. – Київ : Юніверс, 2000. – 224с. – ISBN 966-7305-30-9
390928
  Остап"юк Б. Давній Тернопіль / Богдан Остап"юк. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 208, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-611-01-1961-0
390929
   Давній український гумор і сатира. – К., 1959. – 496с.
390930
  Ціпко А. Давній український світогляд та його міфологічні відбитки на сутнісних рівнях культуротворення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 5054. – ISBN 966-530-115-2
390931
  Дем"янчук І. Давність - не привід для пихи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51/52)


  Сьогоднішній патріотизм - у тому, щоб зберегти й розвивати нашу мову. Автор статті згадує професора КНУ імені Тараса Шевченка К. Тищенка ( "Український тиждень" № 39, 2012), який "порівнявши українську мову з усіма слов"янськими, дійшов висновків: наша ...
390932
  Петренко К.Р. Давність у цивільному праві України: історико-правове дослідження // Правова держава : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 18. – C. 70-75. – ISSN 2411-2054
390933
  Петренко К.Р. Давність у цивільному та кримінальному праві: порівняльно-правові аспекти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 138-145. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
390934
  Пожоджук Д. Давність української писанки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 8-14 квітня (№ 14). – С. 10-11
390935
  Федин К. Давно и недавно / К. Федин. – Москва, 1947. – 64с.
390936
  Кузьмин Н.В. Давно и недавно / Н.В. Кузьмин. – Москва, 1982. – 481с.
390937
  Дмитриев О.М. Давно и недавно / О.М. Дмитриев. – Москва, 1986. – 192с.
390938
  Котельников Н.З. Давно минувшее. / Н.З. Котельников. – Куйбышев, 1959. – 91с.
390939
  Ніколаєва А. Давно очікувана книга / Анна Ніколаєва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 153-154


  У статті подаються етнографічні матеріали про різдвяну обрядовість українців, зібрані С. Носом на Чернігівщині. В статье поданы этнографические материалы о рождественской обрядности украинцев, собранные С.Носом на Черниговщине. The article contains ...
390940
  Бирюкова Галина Владимировна Давно я с Пушкиным дружу : хождения в книжное царство // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 39-41. – ISSN 1727-4893


  Деятельность Центральной детской библиотеки в Тольятти, посвященная литературному наследию А.С.Пушкина, начиналась с небольшого цикла литературных вечеров. Сегодня эта библиотека носит имя поэта.
390941
  Туманова Н.Л. Давно, в Цагвери... / Н.Л. Туманова. – М., 1986. – 220с.
390942
  Минутко И.А. Давно, когда была юность. / И.А. Минутко. – М., 1973. – 352с.
390943
  Наєнко М. Давно, ніби сьогодні... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 44). – С. 14
390944
  Старенький І.О. Давноруські пам"ятки на території Кам"янця-Подільського // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 62-67


  На сьогодні й досі дискусійним залишається питання про час виникнення Кам"янця-Подільського. Значна частина дослідників схиляються до думки, що в період Київської Русі. У ході археолого-архітектурних досліджень башти Денної було встановлено, що в її ...
390945
  Рапопорт Я.И. Давностные сроки в обязательствах по грузовым железнодорожным перевозкам / Я.И. Рапопорт. – Харків, 1959. – 76с.
390946
  Ткачевский Ю.М. Давность в советском уголовном праве / Ю.М. Ткачевский. – Москва, 1978. – 128с.
390947
  Смольников В.Е. Давность в уголовном праве / В.Е. Смольников. – Москва, 1973. – 143с.
390948
  Полетаев Н. Давность виндикации : [Доклад, читанный в заседании Гражданского отделен=ния Юридического общества 12 марта 1893 года]. – [Санкт-Петербург] : Тип. Правительствующего сената, 1893. – 32 с. – Отд. оттиск: Журнал гражданского и уголовного права, 1893, кн. 5. - Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. – Библиогр.: с. 1
390949
  Николаев А.М. Давность лет / А.М. Николаев. – М, 1987. – 155с.
390950
  Карабегов А. Давность по церковным землям / А. Карабегов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Хомского и К*, 1894. – 150 с.


  Приложение: 1. I. Решение гражд. кассац. деп. 1893 г. № 2 2. II. Подлежат ли церковные имения действию давности. Статья Р. Карабегова, с. 101-113 : (из "Суд. Газ" 1894 г. № 5). 3. III. К вопросу о применении давности к церковным землям. Статья С. ...
390951
  Новицкий В. Давнс Лукоморс / В. Новицкий. – К, 1929. – 53с.
390952
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1960. – 296с.
390953
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1978. – 535с.
390954
  Марченко В. Давня азербайджанська література в дослідженнях А.Ю. Кримського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 256-268. – ISBN 978-966-579-271-0


  Агатангел Кримський одним з перших серед учених дореволюційної Росії звернувся до вивчення історії, фольклору та літератури народів багатонаціональної імперії. Помітне місце належить літературі азербайджанського народу.
390955
  Данилюк А. Давня архітектура українського села : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Київ : Техніка, 2008. – 252с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-063-5
390956
  Литовська О. Давня аттична комедія та комедія дель арте: діалог у "Великому часі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 226-232. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему з"’язків між давньою аттичною комедією та італ. комедією дель арте. Аналіз обох феноменів у контексті концепції народної сміхової культури М. Бахтіна відкриває перспективи для нових досліджень специфіки цих явищ та їх ролі у ...
390957
  Гранін Д. Давня вина // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "За наявної судової практики вина особи фактично встановлюється не вироком суду, а ухвалою про звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності".
390958
  Куликова Л. Давня Греція: культура Криту. Виникнення перших держав // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 40-43
390959
  Погребенник В. Давня і дошевченківська література в публіцистично-есеїстичних обсягах Романа Рахманного // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-5
390960
   Давня і середньовічна історія України : (іст.-археол. збірник) : на пошану Іоана Винокура з нагоди його 70-річчя. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2000. – 360 с. : портр., іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. та с. 340-358. – ISBN 966-643-002-9
390961
  Дзюба О. Давня історія зі Старого Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 5). – С. 8
390962
  Ляшев О. Давня історія Роїща. Заселення долини Стрижня / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна, 2017. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-138 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-581-8
390963
  Стельмах С.П. Давня історія слов"ян в історичній концепції М. Петрова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-73. – (Історія ; вип. 37)
390964
   Давня історія України. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00566-9
Кн. 2. – 1995. – 224 с.
390965
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0010-3(т.1); 966-00-0009-Х
Т.1 : Первісне суспільство. – 1997. – 560с.
390966
  Свідерська В.В. Давня історія України : 6 клас / В.В. Свідерська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 96 с. – ISBN 966-562-115-7
390967
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-тут археології НАН України. – ISBN 966-02-0726-3; 966-00-0009-Х
Т.2 : Скіфо-антична доба. – 1998. – 496с.
390968
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-т археології НАНУ. – ISBN 966-02-1396-4; 966-00-0009-Х
Т. 3 : Слов`яно-Руська доба. – 2000. – 696 с.
390969
   Давня історія України. У 2-х кн. : Навч.посібник для студентів вузів / П.П. Толочко, Д.Н. Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; П.П. Толочко, Д.Н.Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; художники-ілюстратори М.М. Ієвлєв, П.Л. Корнієнко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00414-Х
Кн.1. – 1994. – 240с.
390970
  Новікова К. Давня й амбітна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 30 (454), 29.07-4.08.2016 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Чим живе сьогодні Грузинська православна церква.
390971
   Давня кам"яна скульптура. – К., 1972. – 24с.
390972
  Чмихов М.О. Давня культура : Навч. посібник / М.О. Чмихов. – Київ : Либідь, 1994. – 287с.
390973
  Ніколова Н.І. Давня культура України у світовому контексті : монографія / Н.І. Ніколова ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-213. – ISBN 978-966-622-899-7
390974
  Микитась В.Л. Давня література Закарпаття. Нариси літератури Закарпаття доби феодалізму. / В.Л. Микитась. – Львів, 1968. – 255с.
390975
  Коврижко О.Г. Давня література. Драматургія // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 14-17
390976
   Давня людина = Early man : палеогеографія та археологія / [В.М. Степанчук та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с., [53] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-205. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1323-0
390977
  Качмар М. Давня музична нотація: графічні особливості запису висоти і ритму // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів, 2019. – Число 3/4 (33/34). – С. 138-146. – ISSN 2224-0926
390978
  Веркалець М.М. Давня персо-таджицька словесність у дослідженнях А.Ю. Кримського : Навчальний посібник для студ.-журналістів і філологів / М.М. Веркалець; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2003. – 131с. – ISBN 966-594-205-0
390979
  Загірня Марія Давня прыгода [Давня пригода] : оповидання [М.О. Рубакіна] пеpеказала М. Загиpня [М.М. Гpінченко]. – [Чеpнигів] : Выдав Б. Гpинченко. Дpук. Губ[еpн]. Земства, 1899. – 48 с. – Авт. вказ. в кінце текста. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Авторство М.О. Рубакіна встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. - К., 1988. – (Видання Б. Гpинченка ; № 38)


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
390980
   Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах : Хрестоматія. – Львів : Світ, 2000. – 328с. – ISBN 966-603-026-8
390981
  Балацька Л.А. та ін. Давня Русь : Бібліографічний покажчик / Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР; Уклад.: І. А. Балацька, Г. Г. Германенко, Л. П. Александрова. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 24с.
390982
  Рижков В. Давня Русь і кочівники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 8


  Україна затверджувалася на військовому кордоні.
390983
  Половинська В.В. Давня русь та норвезькі королі-місіонери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 12-15. – ISSN 2076-1554
390984
  Савченко С. Давня Русь у полемічній літературі кінця 16-17 століття / Сергій Савченко; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [наук. ред. Ісаєвич Я.Д.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 188с. – ISBN 966-96438-3-X
390985
  Верменич Я. Давня Русь як система міст: теоретико-методологічні аспекти // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 3-20. – ISSN 0869-3595
390986
  Назаревський О.А. Давня східнослов"янська повість в радянському літературознавстві (1917-1947) / О.А. Назаревський. – Окр. відб: із "Наукових записок" КДУ т. VI, в. 1, 1948. – 61-75с.
390987
  Розовик Д. Давня та середньовічна історія України в працях А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 174-177


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
390988
  Веркалець М. Давня турецька література в дослідженнях А. Кримського // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 343-358. – ISBN 966-8552-01-6
390989
  Білінський В. Давня українська воєнна тактика // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 224-229
390990
  Грицай М.С. Давня українська література : Підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом. – Київ : Вища школа, 1978. – 416с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
390991
   Давня українська література : хрестоматія. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1993. – 671, [1] с. – ISBN 5-330-01350-9
390992
   Давня українська література : Хрестоматія. – 3-є вид., перер. і доп. – Київ : Освіта, 1994. – 576с. – ISBN 5-330-02751-9
390993
   Давня українська література : хрестоматія. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1996. – 656с. – ISBN 5-330-03133-8
390994
   Давня українська література : словник-довідник : 650 ст. / авт.-уклад.: Богдан Білоус, Петро Білоус, Оксана Савенко ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Петра Білоуса. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 206-207. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-466-6
390995
  Сліпушко О.М. Давня українська література : Середньовіччя: X-XV століття : навч. посібник / Оксана Сліпушко, Ольга Лісовська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 400-431. – ISBN 978-966-933-094-9
390996
   Давня українська література X-XVIII ст. : твори : для ст. шк. віку / [упоряд. текстів, передм., підгот. комент., прим. та навч.-метод. матеріалів О.М. Сліпушко ; наук. ред.: К. Борисенко]. – Київ : Школа, 2005. – 413, [2] с. – Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр.: с. 407-409. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-405-7
390997
  Колкутіна В. Давня українська література в рецепції Д. Донцова: аксіологічний вимір // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 60-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
390998
  Степанишин Б.І. Давня українська література в школі / Б.І. Степанишин. – Київ : Либідь, 2000. – 504с. – ISBN 966-06-0151-4
390999
  Тьопенко Ю. Давня українська література та фольклор в англійських перекладах: розмаїття жанрів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 154-160. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті зроблено стислий огляд англійських перекладів текстів давньої української літератури та фольклору під кутом зору поступового розширення їх жанрового діапазону. Звернуто увагу на роль Т.Шевченка, сприйнятого в англомовному світі як поета ...
391000
  Грицай М.С. Давня українська поезія : (Роль фольклору у формуванні образного мислення українських поетів XVI-XVIII ст.) / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1972. – 156с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,