Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>
390001
  Папуша А. "Госпітальні банки: світовий досвід і можливості для України" : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 3-8 : Табл.
390002
  Покусаев Е.И. "Господа Головлевы" М.Е.Салтыкова-Щедрина. / Е.И. Покусаев. – М, 1975. – 119с.
390003
  Танасійчук М. "Господи, дай ноги мені бистрі, щоб я тікать умів. Вона для мене не цікава". Павло Тичина ховав жінку від друзів у ванній // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 3 (556), 21 січня 2021. – С. 47-50
390004
  Голобородько Ярослав "Господні зерна" Григорія Гусейнова - мегакнига про Україну : стаття перша // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-5


  Зацікавленому читачеві представляємо серію статей професора Я. Голобородька з проблем розвитку сучасної літератури "НОВІТНІ ХУДОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОСТАТІ", що виголошені були на конференції в м. Миколаєві під час зустрічей із учителями-словесниками.
390005
  Бондарев Н. "Госприемка" агента Вальтера. Тито на службе Коминтерна в 1935-1936 годах // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 7. – С. 90-94. – ISSN 0235-7089


  Йосип Броз Тіто, лідер Югославії з кінця Другої Світової війни до своєї смерті (1945—1980), маршал (1943)
390006
  Горак Р. "Гостем у німців" (листи редакції журналу "Die Zeit" до Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 320-429. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
390007
   "Гостепримечательность" по-турецки : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 10 : Іл.
390008
  Нагорная О. "Гости кайзера" и "политическая декорация": солдаты и офицеры многонациональных империй в лагерях военнопленных Первой мировой войны // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 225-244. – ISBN 978-5-89423-110-5
390009
  Копійка М. "Гостра сила" у стратегії інформаційної безпеки Китаю // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 68-80. – ISSN 2522-1663
390010
  Святовець В.Ф. "Гострому, всерозуміючому погляду на світ ми зобов"язані великим подробицям" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 56-59


  У статті досліджуються погляди видатного німецького письменника Й. В. Ґете на важливі стильові категорії одиничного і конкретного як найменших величин у літературі й мистецтві, їх неминуча інтеграція у поняття загального та внесок у кристалізацію ідеї ...
390011
  Гонатас Е.Х. [Гостинний кардинал / Е. Х. Гонатас. – 2-е вид. – Афіни : Стигмі, 1997. – 73 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-269-036-4
390012
  Кастринакі А. [Гостя : оповідання / Ангела Кастринакі. – Афіни : Естія, 1990. – 78 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0203-Х
390013
   Гос. ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1950 году. – М, 1953. – 88 с.
390014
   Гос. ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1951 году. – М, 1953. – 92с.
390015
   Гос. ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1961 году. – Москва, 1962. – 144 с.
390016
   Гос. ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1962 году. – Москва, 1963. – 143 с.
390017
   Гос. ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1964 году. – М, 1965. – 119с.
390018
   Гос. ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1968-1970 гг.. – М, 1973. – 160с.
390019
   Гос. ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1973 году. – М, 1975. – 143с.
390020
   Гос. ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1977 году. – М, 1979. – 158с.
390021
   Гос. ордена Ленина Библиотека СССР им. В.И.Ленина в 1979 году. – М, 1981. – 152 с.
390022
   Гос. Симфонический оркестр УССР. – К., 1960. – 33с.
390023
   Гос. Эрмитаж. Ленинград. Живопись. – 4-е изд. – Ленинград, 1966. – 140с.
390024
  Буданова Т. Гос.академический театр оперы и балета имени С.М.Кирова. / Т. Буданова. – Ленинград, 1966. – 96с.
390025
   Гос.Исторический архив Ленинградской области.. – Л., 1960. – 107с.
390026
   Гос.Исторический архив Московской области.. – М., 1961. – 347с.
390027
   Гос.Исторический музей.. – Москва, 1972. – 65с.
390028
   Гос.литературно-мемориальный музей И.С.Тургенева.. – Орел, 1960. – 16с.
390029
   Гос.музей изобразительных искусств Грузинской ССР. – Москва, 1960. – 6с.
390030
   Гос.музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.Западноевропейская живопись. – Москва, 1962. – 13с.
390031
   Гос.музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.Западноевропейская живопись. – Москва, 1962. – 15с.
390032
   Гос.музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.Искусство древнего мира. – М, 1962. – 152с.
390033
   Гос.музей изобразительных искусств Карельской АССР. – Л, 1963. – 219с.
390034
   Гос.музей изобразительных искусств Туркменской ССР. – Москва, 1962. – 9с.
390035
   Гос.музей искусства народов Востока. – Электросталь, 1970. – 48с.
390036
   Гос.музей искусства народов Востока. – М, 1971. – 253с.
390037
   Гос.Музей Н.Островского в г. Сочи. – Краснодар, 1958. – 76 с.
390038
   Гос.Музей Н.Островского в г. Сочи. – Краснодар, 1962. – 80с.
390039
   Гос.Музей Н.Островского в г. Сочи. – Сочи, 1974. – 16 с.
390040
   Гос.Музей революции Армянской ССР. – Ереван, 1967. – 81с.
390041
   Гос.ордена Трудового Красного знамени публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина. – Л., 1949. – 72с.
390042
   Гос.ордена Трудового Красного знамени публичная библиотека им.М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1962-63 гг.. – Л., 1964. – 156с.
390043
  Друян Н.Д. Гос.Публичная библиотека имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1961 году. / Н.Д. Друян. – Л, 1962. – 115с.
390044
   Гос.Публичная научно-техническая библиотека СССР 1959-1963. – М., 1965. – 124с.
390045
   Гос.Республиканская библиотека МССР им.Н.К.Крупской. – Кишинев, 1970. – 47с.
390046
   Гос.Театр драмы б.Александринский 1832-1932. – Л., 1932. – 48с.
390047
   Гос.Театр оперы и балета Армении им.А.А.Спендиарова. – М., 1939. – 232с.
390048
   Гос.Украинский народный хор.. – К., 1960. – 42с.
390049
   Гос.Центральный театр кукол под руководством народного артиста СССР С.В.Образцова.. – М, 1965. – 58с.
390050
   Гос.Эрмитаж . Планы. – Л, 1963. – 22с.
390051
   Гос.Эрмитаж . Планы расположения отделов и выставок. – Л, 1958. – 16с.
390052
   Гос.Эрмитаж . По залам музея. – М, 1965. – 86с.
390053
   Гос.Эрмитаж . Рисунки. Акварели. – Ленинград-Москва, 1965. – 21с.
390054
   Гос.Эрмитаж. Отдел западноевропейского искусства. Каталог живописи. – Л.М., 1958. – 480с.
390055
  Парубоча Наталия Госавиаадминистрация парит в облаках : авиа / Парубоча Наталия, Коновалов Вячеслав // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 22-25 : Фото
390056
  Самойлов Юрий Госавиаадминистрация: ставка на Low-cost : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 30-37 : Фото
390057
  Левчук И.В. Госбанк и интенсификацмя произвдства / И.В. Левчук. – М, 1977. – 144с.
390058
  Павленко Г.Г. Госбанк и развитие народного хозяйства Украины. / Г.Г. Павленко. – К., 1974. – 183 с.
390059
   Госбанк СССР. – М, 1981. – 238с.
390060
  Ляндо А.М. Госбюджет СССР завершающего года пятилетки. / А.М. Ляндо. – М., 1932. – 64с.
390061
  Самуйлов С.М. Госдепартамент при Джоне Керри и "продвижение демократии" по-американски // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 10 (550). – С. 22-39. – ISSN 0321-2068
390062
  Левицкий М.Л. Госзадание на услуги высшей школы: критерии эффективности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 50-57. – ISSN 0321-0383


  В статье исследуется проблема формирования государственного заказа учреждениям высшего профессионального образования в условиях перехода к бюджетированию, ориентированному на результат. Рассматриваются границы применения количественных и качественных ...
390063
  Марьенко А.В. Госзаказ и хосрасчет предприятия / А.В. Марьенко, Н.В. Онищук. – Киев, 1989. – 115с.
390064
   Госистемы предгорий Западного Саяна. – Новосибирск : Наука, 1979. – 319с.
390065
  Проценко Л. Госкінс Яків Якович (09.VIII.1832-11.V.1908) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 209. – ISBN 5-333-00673-3
390066
  Проценко Л. Госкінс Яків Якович [09.VIII.1832-11.V.1908] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – C. 209. – ISBN 978-611-01-1405-9
390067
  Сейфуллин З.Б. Госпиемка - инструмент качества / З.Б. Сейфуллин. – Одесса, 1988. – 86с.
390068
  Скрипник Ю.А. Госпиталь Ситько-МРТ - форпост квантовой медицины на востоке Украины // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 2. – С. 114-115. – ISSN 1023-2427
390069
  Юсупов А.И. Господа Акчурины / А.И. Юсупов. – Казань, 1974. – 342с.
390070
  Крлежа М. Господа Глембаjеви / М. Крлежа. – Београд, 1974. – 178 с.
390071
  Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы : [роман] / сочинение М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1880. – [6], 401 с.
390072
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы / Салтыков-Щедрин. – Петрозаводск, 1955. – 304с.
390073
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы : Роман / Салтыков-Щедрин. – Киев : Дніпро, 1974. – 288с.
390074
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы / Салтыков-Щедрин. – Ленинград, 1975. – 287с.
390075
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1982. – 304с.
390076
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы / Салтыков-Щедрин. – М., 1985. – 463с.
390077
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы : роман; сказки / Салтыков-Щедрин. – Москва : Художественная литература, 1985. – 463 с.
390078
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы / Салтыков-Щедрин. – М., 1986. – 343с.
390079
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Москва : Художественная литература, 1937. – 320 с.
390080
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – М, 1938. – 413с.
390081
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1947. – 336с.
390082
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1948. – 303с.
390083
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Москва : Правда, 1954. – 320с.
390084
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1958. – 303с.
390085
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1964. – 303с.
390086
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1970. – 351с.
390087
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Пермь, 1971. – 540с.
390088
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Хабаровск, 1971. – 415с.
390089
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Горький, 1977. – 320с.
390090
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Москва : Правда, 1978. – 335с.
390091
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Пермь, 1987. – 469с.
390092
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1987. – 304с.
390093
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Х., 1988. – 325с.
390094
  Салтыков-Щедрин Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрин. – Москва, 1989. – 318с.
390095
  Салтыков-Щедрик Господа Головлевы. / Салтыков-Щедрик. – Москва, 1990. – 364с.
390096
  Продль Г. Господа грабители имеют честь... / Г. Продль. – М., 1972. – 224с.
390097
   Господа нашего Іисуса Христа святе євангеліє. – К, 1919. – 208с.
390098
  Шеллер-Михайлов Господа Обносковы / Шеллер-Михайлов. – Москва, 1987. – 525с.
390099
  Голичников В. Господа офицеры / В. Голичников, Б. Папаригопулов. – Ленинград, 1936. – 86с.
390100
  Ожешко Э. Господа Помпалинские = роман : Элиза Ожешко ; пер. с пол. Н. Подольской / Э. Ожешко. – Москва : Художественная литература, 1966. – 328 с.
390101
  Ожешко Э. Господа Помпалинские. Хам : [пер. с пол.] / Элиза Ожешко. – Москва : Правда, 1987. – 508 с. – (Библиотека зарубежной классики)
390102
  Салтыков-Щедрин М.Е. Господа ташкентцы : Картины нравов / сочинение М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Пратц, 1873. – 324, [1] с.
390103
  Салтыков-Щедрин Господа ташкентцы. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1939. – 252с.
390104
  Царевич Антон Господа, вы звери : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 26-28 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
390105
  Пикуль В. Господа, прошу к барьеру : исторические миниатюры / В. Пикуль. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 635 с., [2] с. – ISBN 5-04-000924-0
390106
  Палій Д.М. Господар - кооператив / Д.М. Палій. – Ужгород, 1990. – 67с.
390107
  Пагутяк Г.В. Господар : фантаст. роман / Г.В. Пагутяк. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 199 с.
390108
   Господар великої справи : штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал товариства "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С. 4-5
390109
  Драгуський І.Д. Господар землі. / І.Д. Драгуський. – Ужгород, 1959. – 36с.
390110
  Олексіюк М. Господар ринку: фінальний текст земельної реформи // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 16-17
390111
  Чуйко В.Л. Господар самого себе // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 8-17
390112
   Господар у домі : повідання ірландських письменників. – Київ : Веселка, 1981. – 161с.
390113
  Величко П.К. Господарі виробництва - трудящі / П.К. Величко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 128 с.
390114
  Столярчук Г. Господарі землі : поезії / Г. Столярчук. – Київ, 1958. – 56 с.
390115
  Багмут І.А. Господарі Охотських гір : повість / Іван Багмут. – Київ : Молодь, 1949. – 143, [4] с.
390116
  Багмут І.А. Господарі Охотських гір : повість / Іван Багмут. – 2-ге випр. і доп. вид. – Київ : Молодь, 1951. – 168 с. : іл.
390117
  Багмут І.А. Господарі Охотських гір : повість / Іван Багмут. – Київ : Молодь, 1951. – 183, [5] с. : іл.
390118
  Лисенко В.О. Господарі своєї долі / В.О. Лисенко. – Київ, 1969. – 63с.
390119
  Моргун Ф.Т. Господарі хлібних ланів / Ф.Т. Моргун. – Київ, 1980. – 278с.
390120
  Шевченко В.С. Господарки країни / В.С. Шевченко. – К, 1987. – 62с.
390121
   Господарникам про постави. – К, 1974. – 356с.
390122
  Подоляка А.М. Господарско-правова відповідальність та сучасні засоби її застосування // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 138-144
390123
  Глібов Р.В. Господарства населення і ринок продовольчої продукції України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 165-167. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
390124
  Онищенко О. Господарства населення: підсумкові оцінки, прогнози // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 59-68 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
390125
  Юрчишин В. Господарства населення: проблеми майбутнього // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 67-72. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
390126
  Гладких М.І. Господарство відтворювальне / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 74. – ISBN 966-642-073-2
390127
  Степанишина О. Господарство графів Браницьких на Київщині і реформа 1862 р. в їхніх маєтках. / О. Степанишина. – К., 1930. – 117-232с.
390128
  Смолич Ю.К. Господарство доктора Гальванеску / Юрій Смолич. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 127, [1] с. – ISBN 978-617-673-861-9
390129
  Даньків Й.Я. Господарство і облік в Західній Україні від княжої доби до совєтської окупації (короткий історичний екскурс) / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап"юк, І.П. Шинкар // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – C.33-43
390130
  Кушнір В.Г. Господарство і побут населення Південно-Західної України в епоху розпаду первісного суспільства / Кушнір В.Г. ; Одес. держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, Каф. археології та етнології України. – Одеса : Гермес, 1999. – 202, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-201. – ISBN 966-95178-1-8
390131
   Господарство Київщини. – Київ : Видання Київського виконкому
т. 1 : Сільське господарство. – 1926. – 363 с.
390132
   Господарство Київщини. – Київ : Видання Київського виконкому
т.2, ч. 1 : Промисловість та транспорт. – 1926. – 321 с.
390133
  Степанов Ю. Господарство на берегах Великой : География. ПСКОВ - К 1100 -летию ГОРОДА // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 3-10 : Фото. – ISSN 0016-7207
390134
  Каравайко Д.В. Господарство носіїв юхнівської культури / Д.В. Каравайко, С.А. Горбаненко ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 2012. – 300, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-294. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1185-4
390135
  Литвин С.Г. Господарство особисте - турботи спільні / С.Г. Литвин. – К., 1991. – 45с.
390136
  Гладких М.І. Господарство первісне / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 74-75. – ISBN 966-642-073-2
390137
  Заворотна Г. Господарство поселення доби бронзи Вісла Балка IV на Сіверському Донці // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 181-183
390138
  Гладких М.І. Господарство привласнювальне / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 75. – ISBN 966-642-073-2
390139
  Пачкова С.П. Господарство східнослов"янських племен на рубежі нашої ери / С.П. Пачкова. – К., 1974. – 135с.
390140
   Господарство та культурне будівництво Харкова та приміської смуги : Статистичний довідник 1927/28 - 1929/30 р. – Харків : Редакційно-видавничий сектор Харківської міської ради, 1932. – 321 с.
390141
  Сапачук Ю. Господарство як онтологічне підгрунтя економіки в творчості С. Булгакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті з позицій філософсько-методологічної традиції С.М. Булгакова здійснено критичний аналіз вузькоекономічного погляду на процес людського господарювання. Проаналізовано методологію дослідження господарського життя людини в контексті аутентичної ...
390142
  Ящук Т. Господарство як предмет аналізу в сучасній практичній філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Практична філософія. – С. 24-40. – ISSN 0235-7941
390143
  Кудря І.Г. Господарство: соціальні теорії : монографія / Ігор Кудря. – Київ : VADEX, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-269. – ISBN 978-966-97253-4-9
390144
   Господарстка реформа. – К, 1972. – 135с.
390145
   Господарстка реформа в дії. – К, 1973. – 55с.
390146
  Білий О. Господарська відповідальність за безпеку продукції: правовий аспект // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 290-298. – ISSN 1561-4999
390147
  Буханцева М. Господарська діяльність бібліотек різних форм власності // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 40. – С. 32-35
390148
  Тимошенко А. Господарська діяльність Григорія Павловича Галагана // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.68-75
390149
  Дрозденко В. Господарська діяльність Густицького Свято-Троїцького монастиря у ХVII - XVIII ст. (огляд джерел) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.43-49
390150
  Мащенко М.В. Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб"єкти, види (господарсько-правовий аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / КНУТШ; Мащенко М.В. – Київ, 2007. – 198л. – Бібліогр.: л.178-198
390151
  Мащенко М.В. Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб"єкти, види (господарсько правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.04 / Мащенко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
390152
  Романюк Н.Й. Господарська діяльність і підприємництво німців на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.) // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 163-174. – ISSN 2313-1993
390153
  Смолка А.О. Господарська діяльність Івана Мазепи / А.О. Смолка. – Київ : VIP PRINT, 2009. – 92 с. : іл.
390154
  Прокопенко Ж.В. Господарська діяльність небанківських фінансових установ як об"єкт нормативно-правового регулювання: облікові аспекти // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 60-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
390155
  Ольховець В.П. Господарська діяльність у Збройних Силах України, теоретико-правовий аспект // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 2222-5374
390156
  Гуренко М. Господарська діяльність у межах територій та об"єктів природно-заповідного фонду України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 37-42. – (Юридичні науки ; вип. 5 (124)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою наукових методів аналізу і синтезу , порівняння , конкретизації та узагальнення досліджено форму власності на території та об " єкти природно - заповідного фонду України , під якою розуміється форма власності на земельну ділянку , яка ...
390157
  Никитченко Н.В. Господарська діяльність як об"єкт державного контролю // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 114-117. – ISBN 978-617-7605-90-3
390158
  Кузнєцова Н.С. Господарська і адміністративна юрисдикція: проблеми розмежування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 77-79.
390159
  Беренда С.В. Господарська інтеграція та виконання маастрихтських критеріїв конвергенції в Україні та країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 60-62
390160
  Полякова К.В. Господарська компетенція органів місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 182-186. – ISSN 2219-5521
390161
  Бех М. Господарська культура Південно-Східної Слобожанщини в динаміці історичного розвитку протягом XX - на початку XXI століття / М. Бех, В. Іванчишен, Б. Сауляк // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 78-83. – ISSN 0130-6936
390162
  Опанасенко В.М. Господарська мотивація основних верств українського суспільства у пореформений період (друга половина XIX ст. - початок XX ст.) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 61-63
390163
  Коростей В. Господарська норма права: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 102-108. – ISSN 0132-1331
390164
  Войцехівський В. Господарська оцінка бульб картоплі поширених та інтродукованих сортів на Поліссі України / В. Войцехівський, Г. Слободяник, О. Войцехівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 9-11. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати аналізу господарської оцінки картоплі різних сортів середньопізньої групи стиглості. Встановлено, що найбільш цінними показниками серед досліджуваних є сорти Промінь, Аладін, Сіфра, Ольвія і Пікассо. Представлены результаты ...
390165
  Слободяник Г. Господарська оцінка сортів цибулі порей в умовах Лісостепу України / Г. Слободяник, А. Тернавський, В. Войцехівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 22-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Викладено результати оцінки продуктивності різних сортів цибулі порей. Найвищу врожайність в умовах Правобережного Лісостепу України мали сорти Бандіт (39,8 т/га) і Танос (32,6 т/га). Представлены результаты оценки продуктивности разных сортов лука ...
390166
  Глинська О.В. Господарська правосуб"єктність територіальної громади: історико-правові передумови становлення та розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 181-184. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
390167
  Пую В.Л. Господарська продуктивність рослин топінамбура сортів Подільський 94 і Львівський // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 124-135 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2410-1125
390168
  Спектор Ю. Господарська революція // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-53. – ISSN 1812--514Х
390169
  Солопенко М.І. Господарська реформа та оборотні кошти підприємств / М.І. Солопенко. – К., 1969. – 126с.
390170
  Чухно А.А. Господарська реформа: досвід, проблеми: Виступ на екон. конф. // Комуніст України, 1967
390171
  Ніколенко Л. Господарська спеціалізація судової системи як гарантія якісного й ефективного здійснення правосуддя / Л. Ніколенко, Н. Іванюта // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 150-157. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних і практичних засад спеціалізації господарського судочинства в судовій системі України як гарантії підвищення якості й ефективності здійснення правосуддя. Обговорення відповідних проблем проведено у контексті ...
390172
  Пацурія Н.Б. Господарська страхова діяльність: види, ознаки, поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-22. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми визначення поняття господарської страхової діяльності, її видів та специфічних ознак. В статье исследуются проблемы определения понятия хозяйственной страховой деятельности, ее видов и специфических признаков. The ...
390173
  Гороховатський А. Господарська частина обмежується обіцянками : (Вище рівень агітаційної роботи !) // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 2


  В дні підготовки до виборів у Верховну Раду УРСР особливої ваги набирає агітаційно-масова робота серед студентів поза університетом.
390174
   Господарська юстиція в Україні / [голов. ред. : Х. Венгриняк ; ред. проекту: К. Беляєва]. – Київ : Юридична Газета, 2016. – 47, [1] с. : іл., табл. – З нагоди 25-річчя утворення госп. (арбітраж.) судів України. - Книга без тит. арк.
390175
  Федорова Т.С. Господарська юстиція у сучасній державі : монографія / Т.С. Федорова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2019. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-185. – ISBN 978-966-419-364-8
390176
  Хамардюк М.І. Господарське використання і практичне значення водяних тварин / М.І. Хамардюк. – Київ, 1961. – 211с.
390177
  Телешек Ю.К. Господарське використання малопридатних земель / Ю.К. Телешек. – Х., 1975. – 80с.
390178
  Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : монографія / О.А. Беляневич. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592 с. – ISBN 966-667-230-8
390179
  Беляневич О.А. Господарське договірне право як нормативна підсистема: постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  На основі системного підходу подається загальна характеристика господарського договірного права як підсистеми господарського права. The general characteristic of economic contract law as subsystem of economic law is given in the article on the base of ...
390180
  Ярмошик І. Господарське життя Волинського регіону у працях польських дослідників XIX - першої третини XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 93-97
390181
  Суліменко О.Г. Господарське життя німецьких колоністів на Волині (кінець XVIII - друга половина ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-77. – (Історія ; вип. 50)


  У статті розповідається про господарське життя німецьких колоністів на землях Волині наприкінці ХVIII - у другій половині XIX ст.
390182
  Лавриненко В.М. Господарське життя первісного суспільства. М. Зібер про общинну організацію первісного суспільства // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 75-80. – ISBN 978-966-483-278-3
390183
  Коростей В. Господарське законодавство - основа ефективної економіки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
390184
  Мачуський В.В. Господарське законодавство : Навчальний посібник / В.В. Мачуський, В.Є. Постульга; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 275с. – На обкл.: До 100-річчя Київськеого. – ISBN 966-574-641-3
390185
  Мандриковський М.М. Господарське законодавство : Навчальний посібник для студ. усіх форм навчання / М.М. Мандриковський; МОіНУ; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – 2-е вид. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 172с. – ISBN 966-553-391-6
390186
  Пігач Я.М. Господарське законодавство : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с. – ISBN 966-364-114-2
390187
   Господарське законодавство : навчальний посібник / [ Ортинський В.Л., Кондратюк О.В., Смолин Г.В., Грищук О.В., Гулик Г.С. та ін.; за ред. В.Л. Ортинського ]. – Київ : Знання, 2008. – 359с. – ISBN 978-966-346-585-2
390188
  Яцура В.В. Господарське законодавство : навч. посібник : [у 2 ч.] / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0030-8
Ч. 1. – 2013. – 534, [2] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 383-398. – Бібліогр.: с. 399-415
390189
  Яцура В.В. Господарське законодавство : навч. посібник : [у 2 ч.] / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0034-6
Ч. 2 : Практичний курс. – 2013. – 205, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
390190
  Побірченко І.Г. Господарське законодавство про якість продукції / І.Г. Побірченко. – Київ, 1986. – 49с.
390191
   Господарське законодавство України. – Київ : МАУП, 1998. – 282 с. – ISBN 966-7312-29-3
390192
   Господарське законодавство України : Збірник нормативних актів станом на 1 січня 2001 р. – Київ : Атіка, 2001. – 464с. – ISBN 966-7714-47-0


  Базові нормативні акти господарського законодавства, що є основою правового регулювання господарської діяльності в Україні. Для студентів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків
390193
   Господарське законодавство України : Збірник норматив.-правових актів; Станом на 1 червня 2005 року. – Київ : Істина, 2005. – 352с. – ISBN 966-7613-70-4
390194
   Господарське законодавство України : [навч. посібник для юрид. і економічних навч. закладів] / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець, В Ю. Бєлік, В.М. та ін. Дзюба; Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець, Ю.В. Бєлік, В.М. Дзюба та ін.; відп. ред. Неживець О.М. – Київ : Кондор, 2007. – 718с. – ISBN 978-966-8251-26-9


  Для студентів та аспірантів юридичних і економічних вищих навчальних закладів
390195
   Господарське законодавство України / [ упоряд.: Роїна О.М. ]. – Київ : КНТ; Скіф, 2008. – 572с. – ISBN 978-966-373-338-8
390196
   Господарське законодавство України : збірник нормативних актів : зі змінами і доповненнями станом на 25 грудня 2008 року / [уклад.: В.С.Мілаш]. – Харків : Право, 2009. – 716, [2] с. – ISBN 978-966-458-104-9


  Зі змінами та доповненнями станом на 25 грудня 2008 року
390197
   Господарське законодавство України : збірник офіційних текстів законів cтаном на 3 вересня 2012р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 682, [2] с. – ISBN 978-617-673-042-2
390198
  Остапенко Ю.І. Господарське законодавство України в системі координат суспільних трансформацій = Ukrainian commercial legislation in the coordinate system of social transformations : монографія / Ю.І. Остапенко. – Харків : Юрайт, 2018. – 187, [1] с. – Дод. тит. арк., зміст англ. – Бібліогр.: с. 176-187. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого" = Series "Scientific works of the departament of economic law Yaroslav Mudryi National law university"). – ISBN 978-966-2740-92-9
390199
   Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин : Збірник нормативних актів. Станом на 1 червня 2002 р. – Київ : Атіка, 2002. – 816 с. – 34Госп Шифр дубл. – ISBN 966-8074-09-2
390200
   Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин : Збірник нормативних актів. Станом на 1 жовтня 2003 р. – Київ : Атіка, 2004. – 836с. – ISBN 966-8074-09-2
390201
  Прилуцький Р.Б. Господарське законодавство України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 70-86. – ISSN 2222-5374
390202
  Берчак В.С. Господарське освоєння ландшафтів долини річки Синиці (басейн Південного Бугу) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 97-101. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано господарське освоєння ландшафтів долини річки Синиці, зокрема процес антропогенізації натуральних долинно-річкових ландшафтних комплексів з періоду їх заселення. Встановлено, що активного розвитку набули водні антропогенні, ...
390203
  Ферков О.В. Господарське освоєння Ужанщини у добу Другетів / О.В. Ферков, Н.А. Белей // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 84-91. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "У статті розглядається слабко досліджена у вітчизняній історіографії проблема процесу господарської колонізації малозаселених і незаселених територій Ужанського комітату Угорського королівства ХІV – ХVІІ ст., тобто час який називають добою Другетів. ...
390204
  Кикоть П.В. Господарське право - профільна галузь при підготовці юристів-господарників // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 230-232
390205
  Пилипенко А.Я. Господарське право : Курс лекцій. Навчальний посібник для юрид. вузов и фак. / А.Я. Пилипенко. – Київ : Вентурі, 1996. – 288с. – ISBN 5-7707-9282-5
390206
   Господарське право : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 320с. – ISBN 966-7784-53-3
390207
  Щербина В.С. Господарське право : Навч. посібник / В.С. Щербина; МОН України. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 384с. – ISBN 966-7784-86-Х
390208
  Щербина В.С. Господарське право : Навчальний посібник / В.С. Щербина; МОНУ. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 392с. – ISBN 966-667-022-4
390209
   Господарське право : Практикум / КНУТШ; За заг. ред.: В.С. Щербини; Авт.: В.С.Щербина, Г.В.Пронська, О.М.Вінник, О.А.Беляневич, В.В.Радзивілюк, та інші. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 416 с. – ISBN 966-667-093-3
390210
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. – ISBN 966-667-091-7
390211
  Жук Л.А. Господарське право : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець. – Київ : Кондор, 2003. – 400с. – ISBN 966-7982-16-5


  Для студентів та аспірантів юридичних і економічних вищих навчальних закладів
390212
  Вінник О.М. Господарське право : Курс лекцій / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2004. – 624с. – ISBN 966-326-057-2
390213
  Щербина В.С. Господарське право : Підручник / В.С. Щербина; МОіНУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 592с. – ISBN 966-667-179-4
390214
  Вінник О.М. Господарське право : Курс лекцій / О.М. Вінник. – Київ : Атіка, 2005. – 624с. – ISBN 966-326-057-2
390215
  Мельник О.О. Господарське право : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; О.О. Мельник. – Київ : КНЕУ, 2005. – 208с. – ISBN 966-574-779-7
390216
  Щербина В.С. Господарське право : Підручник / В.С. Щербина; Мін-во освіти і науки України. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 656с. – ISBN 966-667-232-4
390217
   Господарське право : Нвчальний посібник у схемах і таблицях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 616с. – ISBN 966-364-278-5
390218
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина ; МОНУ. – 3-є вид, переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-667-232-5
390219
  Вінник О.М. Господарське право : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / О.М. Вінник; МОНУ. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : Правова єдність, 2008. – 768с. – ISBN 978-966-8533-91-4
390220
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина ; МОН України. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 640с. – ISBN 978-966-667-348-3


  Висвітлено основні правові інститути загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання окремих сфер господарського життя на основі чинного господарського та господарського процесуального законода
390221
  Вінник О.М. Господарське право : навчальний посібник / О.М. Вінник ; МОНУ. – 2-ге вид., змінене та доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 768с. – ISBN 978-966-8533-91-4
390222
   Господарське право : підручник : у 2 ч. / В.Ф. Опришко [та ін.] ; за заг. ред. : В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-519-7 ; 978-966-483-531-9 (Ч. 1)
Ч. 1. – 2011. – 507 с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд.
390223
   Господарське право : підручник : у 2 ч. / В.Ф. Опришко [та ін.] ; за заг. ред. : В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-519-7 ; 978-966-483-532-6 (Ч. 2)
Ч. 2. – 2011. – 502 с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розділу
390224
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина ; МОН України. – 5-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 600 с. – Бібліогр.: с. 587-589. – ISBN 978-966-667-348-3
390225
  Щербина В.С. Господарське право : підручник / В.С. Щербина ; М-во освіти і науки України. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 636, [1] с. – Бібліогр. в підрядк прим. – ISBN 978-966-667-348-3
390226
  Вінник О.М. Господарське право : курс лекцій (загальна частина) / Вінник О.М. ; НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 239, [1] с. – ISBN 978-617-7507-07-8
390227
  Мілаш В.С. Господарське право : навч. посібник для підгот. до іспитів / В.С. Мілаш. – 5-те вид., змінене. – Харків : Право, 2018. – 336, [2] с. – ISBN 978-966-937-484-4
390228
   Господарське право : практикум / [А.Г. Бобкова, С.С. Валітов, Е.М. Деркач та ін.] ; за заг. ред А.Г. Бобкової. – Харків : Право, 2018. – 590, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр.: с. 587-591 та в кінці тем. – ISBN 978-966-937-248-2
390229
  Вінник О.М. Господарське право : курс лекцій (загальна частина) / Вінник О.М. ; НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 239, [1] с. – ISBN 978-617-7507-07-8
390230
   Господарське право : (загальна частина) : підручник / [О.В. Гарагонич та ін.] ; за ред. В.С. Щербини, В.В. Резнікової ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Ліра-К, 2021. – 447, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 447. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-520-062-9


  У підручнику відповідно до програми курсу на основі Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів господарського законодавства висвітлено основні правові інститути Загальної частиини курсу господарського права. Головну увагу ...
390231
   Господарське право : (загальна частина) : підручник / [О.В. Андреєва та ін.] ; за ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права. – Київ : Ліра-К, 2023. – 587, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-520-444-3
390232
  Швидка Т.І. Господарське право в схемах і таблицях : навч. посібник / Т.І. Швидка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 128, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 125-128. – ISBN 978-966-937-504-9
390233
  Прилуцький Р.Б. Господарське право ноосферної доби // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 21-34. – ISSN 2222-5374
390234
  Щербина В.С. Господарське право України : Навч. посібник / В.С. Щербина. – Київ : Атіка, 1999. – 336с. – ISBN 966-95627-3-2
390235
  Щербина В.С. Господарське право України : Навч. посібник / В.С. Щербина. – Київ : Атіка, 2000. – 336с. – ISBN 966-95627-3-2
390236
   Господарське право України : підручник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Є.М. Білоусов, Р.П. Бойчук, С.В. та ін. Глібко; [В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Є.М. Білоусов, Р.П. Бойчук та ін.]; МОНУ; Нац. юридична академія України ім. Я. Мудрого; за ред.В.М. Гайворонського , В.П. Жушмана. – Харків : Право, 2005. – 384с. – ISBN 966-8467-36-1
390237
   Господарське право України : (Підручник для студ. вищих навч. закладів). – Київ : МАУП, 2005. – 424с. – ISBN 966-608-507-0
390238
  Булгакова І.В. Господарське право України : Нвчальний посібник / І.В. Булгакова; МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ : Прецедент, 2006. – 352с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-058-2
390239
  Кравчук С.Й. Господарське право України : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Мін-во освіти і науки України; Хмельницький регіональний ун-т управління та права; С.Й.Кравчук. – Київ : Кондор, 2007. – 264с. – ISBN 966-351-108-7
390240
  Жук Л.А. Господарське право України : підручник для юридичних і економічних вищих навч. закладів / Л.А., Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець ; керівник авт. кол. Л.А. Жук. – Київ : Кондор, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-351-278-5


  Для студентів та аспірантів юридичних і економічних вищих навчальних закладів
390241
  Несинова С.В. Господарське право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [С.В.Несинова, В.С. Воронко, Т.С. Чебикіна] ; за заг. ред. С.В. Несинової ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 563, [2] с. – Авт. на тит арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 559-564. – ISBN 978-611-01-0274-2
390242
   Господарське право України : навч. посібник : у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес. – ISBN 978-966-910-003-0
Ч. 1 : [О.Б. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла. – 2013. – 366, [2] с. – Алфавіт.-предм. покажч.: c. 361-366. – Бібліогр.: с. 348-360 та в підрядк. прим.
390243
   Господарське право України : навч. посібник : у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес. – ISBN 978-966-910-004-7
Ч. 2 : [О.Б. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокуя, О.М. Шуміла. – 2013. – 398, [2] с. – Алфавіт.-предм. покажч.: c. 393-398. – Бібліогр.: с. 376-392 та в підрядк. прим.
390244
  Коростей В. Господарське право України як галузь права: проблеми та їх реалізація // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 72-77. – ISSN 0132-1331
390245
  Знаменський Г. Господарське право України: сучасний стан та перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 91-97. – ISSN 2308-9636
390246
  Віхров О. Господарське право як навчальна дисципліна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 34-37. – ISSN 0132-1331
390247
  Батрин С. Господарське право як самостійна галузь права: до постановки питання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 92-96.
390248
  Коростей В. Господарське право: сучасність і перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
390249
  Коростей В. Господарське право: сучасність і перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-71. – ISSN 0132-1331
390250
  Коростей В. Господарське право: сучасність і перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
390251
  Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Л. Шелухін, О.М. Зубатенко; МОНУ, Донецький юридичний ін-т при Луганському державному ун-ті внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 260 с. – ISBN 966-364-309-9
390252
  Балюк І.А. Господарське процесуальне право : навчальний посібник / І.А. Балюк ; ОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 224 с. – ISBN 966-574-997-8
390253
   Господарське процесуальне право України : Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук"янець; В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук"янець; За ред. В.Д. Чернадчука; Нац. банк України; Укр. акад. банківської справи; Юрид. факультет. – Суми : Університетська книга, 2006. – 331с. – ISBN 966-680-292-9
390254
   Господарське процесуальне право України : підручник / Харитонова О.І. [ та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : Істина, 2008. – 360с. – ISBN 978-966-8909-11-5
390255
   Господарське процесуальне право України : підручник / Харитонова О.І. [ та ін. ] ; за ред. О.І. Харитонової ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : Істина, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-8909-11-5
390256
   Господарське процесуальне право України : навч. посібник / зВ.Л. Костюк В.Л. [ та ін.] ; за заг. ред. В.Л. Костюка ; МОН України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Ін Юре, 2009. – 218 с. – ISBN 978-966-313-432-1
390257
   Господарське процесуальне право України : підручник / В.ДЧернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук"янець ; за заг. ред .В.Д. Чернадчука ; Нац. банк України " Укр. акад. банк. справи, Юрид. фак-т. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 378 с. – ISBN 978-966-680-425-2
390258
  Ніколенко Л.М. Господарське процесуальне право України : підручник / Л.М. Ніколенко, Н.В. Іванюта ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2020. – 275, [1] с. – Бібліогр.: с. 261-275 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7679-25-6
390259
  Іщук С.І. Господарське районування Київського столичного регіону / С.І. Іщук, В.Б. Шишацький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 54-61. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
390260
   Господарське судочинство в Україні : судова практика : податкові правовідносини. – Київ : Ін Юре, 2004. – 583, [1] с. – (Судова практика). – ISBN 966-313-120-9
390261
   Господарське судочинство в Україні : Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності. – Київ : ІнЮре, 2004. – 904с. – ISBN 966-313-213-2
390262
   Господарське судочинство в Україні : Судова практика. Корпоративні правовідносини. – Київ : ІнЮре, 2004. – 528с. – ISBN 966-313-176-4
390263
   Господарське судочинство в Україні : Судова практика. Обіг цінних паперів. – Київ : Праксіс, 2006. – 552с. – ISBN 966-897-301-1
390264
   Господарське судочинство в Україні : судова практика, захист прав інтелектуальної власності. – Київ : Праксіс, 2007. – 406, [1] с. – Предм. покажчик: с. 406. – ISBN 978-966-8973-07-9
390265
   Господарське судочинство в Україні : судова практика / Верховний Суд України; [ упоряд.: Е.О. Ємельяненко, Н.М. Кириченко, В.В. Сердюк ]; за заг. ред. В.В. Онопенка. – Київ : Ін Юре, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-313-386-7
390266
   Господарське судочинство в Україні : законодавство та практика застосування : Навчальний посібник для юридичних закладів освіти. – Харків : Консум, 2001. – 260с. – Шифр дубл. – (Реформа судів України). – ISBN 966-7920-02-Х
390267
  Гусак А. Господарське судочинство на низькому старті / А. Гусак, А. Овод // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 22-23
390268
  Яблонська А. Господарське товариство з однією особою: особливості правового регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 48-50
390269
  Дацько Л.В. Господарський аспект земельних відносин в Україні / Л.В. Дацько, В.Л. Іскоростенський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 62-66
390270
  Подоляк С.А. Господарський договір - погляд із синергетики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 425-429. – ISSN 1563-3349
390271
  Ткач А.П. Господарський договір за радянським правом / А.П. Ткач. – Київ, 1967. – 76с.
390272
  Корчак І.І. Господарський договір і діяльність підприємства / І.І. Корчак. – Київ, 1969. – 84с.
390273
  Паракуда І.В. Господарський договір складського зберігання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 181-194
390274
  Подоляк А.С. Господарський договір та його юридичні конструкції - недійсність, нікчемність, неукладність - в сучасних умовах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 146-150
390275
  Беляневич Олена Анатоліївна Господарський договір та способи його укладання : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Беляневич Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 24л.
390276
  Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання : Дис. ... канд. юридичн. наук: 12.00.04 / О.А. Беляневич ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [б. в.], 1999. – 180 л. – Бібліогр.: л. 157-180
390277
  Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання : навч. посіб. / О.А. Беляневич. – Київ : Наукова думка, 2002. – 280 с. – ISBN 966-00-0790-6
390278
  Пашков В.М. Господарський договір як підстава виникнення господарсько-правових відносин у галузі охорони здоров"я // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 43-52. – ISSN 0201-7245
390279
  Пригара Л.І. Господарський договір як правова форма господарських зв"язків / Л.І. Пригара, Я.В. Ступник // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 211-215. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
390280
  Поданчук В.Д. Господарський і культурний розвиток Переяслав-Хмельницького району за роки радянської влади // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 3-6
390281
  Смітюх А. Господарський кодекс - не анахронізм // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 47-48
390282
  Рєзнікова В. Господарський кодекс потребує доопрацювання, але не скасування / В. Рєзнікова, В. Щербина; спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 5. – ISSN 1992-9277
390283
  Мамутов В. Господарський кодекс у системі правового забезпечення економіки в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 203-215. – ISSN 0132-1331
390284
  Спаських Н.М. Господарський Кодекс України - шлях до європейської інтеграції // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 44-47. – ISBN 978-966-7496-99-9
390285
   Господарський кодекс України : Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 192с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-214-0
390286
   Господарський кодекс України : Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. – Київ : Істина, 2003. – 208 с. – ISBN 966-7613-38-0
390287
   Господарський кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Право, 2003. – 195с. – ISBN 966-546-200-3
390288
   Господарський кодекс України : Офіційний текст прийнятий ВР України 16 січня 2003 р.. Набирає чинності з 1 січня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2003. – 204 с. – ISBN 966-313-054-7
390289
   Господарський кодекс України : Від 16 січня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 208с. – ISBN 966-8074-59-9


  Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності субєктів господарювання різних форм власності
390290
   Господарський кодекс України : Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 р. Текст відповідає офіційному. – Київ : Школа, 2003. – 192с. – ISBN 966-661-161-9
390291
   Господарський кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 392с. – ISBN 966-313-164-0
390292
   Господарський кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2004. – 208с. – ISBN 966-7982-09-2
390293
   Господарський кодекс України : Офіційне видання. Текст прийнятий ВР України 16 січня 2003 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 392 с. – ISBN 966-313-107-1
390294
   Господарський кодекс України = Господарський процесуальний кодекс України : Офіційні тексти. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 304с. – ISBN 966-667-134-4
390295
   Господарський кодекс України : За станом на 1 січня 2004 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 192с. – ISBN 966-611-279-5
390296
   Господарський кодекс України : Текст відповідає офіційному станом на 1 жовтня 2005 року. – Київ : Школа, 2005. – 192с. – ISBN 966-661-161-9
390297
   Господарський кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 180с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
390298
   Господарський кодекс України : Офіційне видання: Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року, із змінами та доповненнями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 384с. – ISBN 966-313-231-0
390299
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2006 (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
390300
   Господарський кодекс України : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2006. – 224с. – Текст прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. із змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2006 р. – ISBN 966-313-264-7
390301
   Господарський кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2006 (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
390302
   Господарський кодекс України : (Станом на 1 серпня 2006 року): Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 180с. – ISBN 966-326-204-4
390303
   Господарський кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2006 року. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 192с. – Відповідає офіційному текстові. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
390304
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2007 року: ( відповідає офіційному текстові ). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
390305
   Господарський кодекс України : науково-практичний коментар / С.В. Ківалов, О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак, В.В. та ін. Завальнюк; Ківалов С.В. [ та ін. ] ; за ред. О.І. Харитонової. – Харків : Одіссей, 2007. – 832с. – (Закони України). – ISBN 966-633-582-4
390306
   Господарський кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
390307
   Господарський кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1вересня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
390308
   Господарський кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 1 листопада 2007 року : ( відповідає офіційному текстові ). – Київ : Скіф, 2007. – 184 с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-51-0
390309
   Господарський кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-29-4
390310
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 лютого 2008 року (відповідає офіційному текстові) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 192 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
390311
   Господарський кодекс України : прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року №436-IV. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11 : Господарський кодекс України. – С. 3-260
390312
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 192с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
390313
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі зминами та доповненнями станом на 15 травня 2009 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Атіка, 2009. – 189 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
390314
   Господарський кодекс України : науково-практичний коментар : із змінами та доповненнями станом на 27 серпня 2010 р. / [Ю.Б. Бек, І.Я. Верес, А.А. Герц, Л.В. Григоровська-Якубівська, Н.М. Квіт [та ін.]] ; за ред. В.М. Коссака. – Київ : Всеукр. асоц. видавців "Правова єдність", 2010. – 671, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-566-019-5
390315
   Господарський кодекс України : науково-практичний коментар : станом на 1 листопада 2009 року / Гончаренко В.Г. [та ін.] ; за заг. ред. Д.М. Притики. І.В. Булгакової. – Київ : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 1084 с. – ISBN 978-966-2968-19-4
390316
   Господарський кодекс України : зі змінами і доповненнями станом на 26 жовтня 2010 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 159, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-2183-98-6
390317
   Господарський кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 5 грудня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 160 с. – ISBN 978-617-566-042-3; 978-611-01-0061-8
390318
   Господарський кодекс України : станом на 18 лютого 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 214, [2] с. – ISBN 978-966-458-462-0
390319
   Господарський кодекс України : [чинне законодавство] із змінами та допов. на 18 січ. 2013 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 160 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-042-3
390320
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 лют. 2014 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 207, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
390321
   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 5 квіт. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 207, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
390322
  Кузьмін Р. Господарський кодекс України як засіб детінізації економіки // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 8-12.
390323
   Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України : Офіційні тексти. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 304с. – ISBN 966-667-089-5
390324
  Знаменський Г. Господарський кодекс України: концептуальний задум і реалії законотворення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.17-24. – ISBN 966-667-078-Х
390325
   Господарський кодекс України: Офіційний текст : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2003. – 208с. – ISBN 966-7982-09-2
390326
  Герич П В. Господарський комплекс прикордонного району в умовах мыжрегіональної інтеграції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.10.02 / Герич В.П,; НАН Украіни Ін-т. регіональн.досліджень. – Львов, 1997. – 22л.
390327
  Шевчук Володимир Господарський контроль в Україні : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 70. – ISSN 1810-3944
390328
  Бутинець Т.А. Господарський контроль як галузь знань // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 32-46. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
390329
  Осецький В. Господарський менталітет як чинник розвитку інституційного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 75-80. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття господарського менталітету як неформального інституту, проаналізовано основні підходи представників інституціоналізму до трактування даної категорії, досліджено структуру інституційного середовища, визначено місце та роль ...
390330
  Джунь В.В. Господарський механізм в економічному та правовому вимірах // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 120-125
390331
  Васенко В.К. Господарський механізм вільних економічних зон // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 143-149. – (Економіка ; № 6 (65))
390332
  Запотоцький С.П. Господарський механізм забезпечення конкурентоспроможності регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 252-256 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
390333
  Попов В.Ю. Господарський механізм національної економіки в умовах інституційних змін // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 26-30.
390334
  Чухно А. Господарський механізм та шляхи його вдосконалення на сучасному етапі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-67. – ISSN 0131-775Х
390335
  Чухно А. Господарський механізм та шляхи його удосконалення на сучасному етапі // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 0131-775Х
390336
  Мельник Л.Л. Господарський механізм у системі ринкової економіки / Л.Л. Мельник, Ю.Є. Осацька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 19-21. – Бібліогр.: 9 назв
390337
  Пророченко І.П. Господарський механізм управління в колгоспах. / І.П. Пророченко. – К., 1975. – 48с.
390338
  Марцин В. Господарський механізм як економічна категорія // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 25. – С.39-44. – ISBN 966-95902-0-5
390339
  Кузьмінський А.М. Господарський облік в АСУ / А.М. Кузьмінський. – К, 1973. – 31с.
390340
  Машіка Г.В. Господарський потенціал карпатського регіону: сучасний стан та напрямки його трансформації // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 109-111. – ISBN 978-617-7069-75-8
390341
  Роїна О.М. Господарський процес : практичний посібник / О.М. Роїна. – (2-е вид.). – Київ : КНТ, 2005. – 208 с. – ISBN 966-8062-96-5
390342
  Роїна О.М. Господарський процес : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2006. – 208с. – ISBN 966-8062-96-5
390343
  Роїна О.М. Господарський процес : практичний посібник / Роїна О.М. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : КНТ, 2008. – 180с. – ISBN 978-966-373-470-5
390344
  Роїна О.М. Господарський процес : практичний посібник / [Роїна О.М.]. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 191, [1] с. – Авт. не зазнач. на тит. арк. – ISBN 978-611-01-0272-8
390345
  Науменко О.М. Господарський процес і виконавче провадження: аналіз взаємозв"язку і взаємозалежності // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 157-160. – ISBN 978-966-8823-76-3
390346
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційний текст із змінами станом на 1 грудня 2001 р. – Київ : Ін Юре, 2001. – 128с. – ISBN 966-7752-70-4
390347
   Господарський процесуальний кодекс України. – Київ, 2001. – 82с.
390348
   Господарський процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Ю.Д. та ін. Притика; [Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.М. Гайворонський та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : Консум, 2002. – 318, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7920-34-8
390349
   Господарський процесуальний кодекс України. – Київ : Атіка, 2002. – 64с. – ISBN 966-7714-65-9
390350
   Господарський процесуальний кодекс України : (друкується за офіційним текстом). – Київ : Велес, 2003. – 60с. – ISBN 966-8263-03-0
390351
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 148с. – ISBN 966-313-166-7
390352
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 148 с. – ISBN 966-313-114-4
390353
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 196с. – (Кодекси України). – ISBN 966-313-082-2
390354
   Господарський процесуальний кодекс України : За станом на 1 січня 2004 року. – Харків : Одіссей, 2004. – 80с. – (Закони України). – ISBN 966-633-284-1
390355
   Господарський процесуальний кодекс України : За станом на 20 жовтня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 68с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-334-1
390356
   Господарський процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами станом на 1 березня 2005 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 66с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-36-7
390357
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 148с. – Шифр дубл.34(Код) Госп.Доп. 1 карт.юр. – ISBN 966-313-256-6
390358
  Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і доповненнями станом на 22 вересня 2005 року) : науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – Київ : Юстініан, 2006. – 672 с. – ISBN 966-8257-19-7
390359
   Господарський процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 66с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-36-7
390360
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Атіка, 2006. – 64с. – (Станом на 1 серпня 2006 року). – ISBN 966-326-201-X
390361
   Господарський процесуальний кодекс України : Офіційне видання. – Київ : ІнЮре, 2006. – 200 с. – Текст із змінами та доповненнями станом на 25 лютого 2006 р. – ISBN 966-313-286-8
390362
   Господарський процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 64 с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-36-7
390363
   Господарський процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2007 року: (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 64с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-36-7
390364
   Господарський процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 64с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-053-7
390365
   Господарський процесуальний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2008 р. / [упоряд. : В.В. Комаров, М.В. Жушман]. – Харків : Право, 2008. – 128 с. – Інша назва на обкл. : Господарсько-процесуальний кодекс України. – ISBN 978-966-458-077-6
390366
  Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2007 року) : науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – Київ : Юстініан, 2008. – 872 с. – ISBN 978-966-8257-40-7
390367
  Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України : ( із змінами і доповненнями станом на 1 серпня 2007 року ) : науково-практичний коментар / В.Е. Беляневич. – 3-тє вид. – Київ : Юстініан, 2009. – 872 с. – ISBN 978-966-8257-46-9
390368
   Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 березня 2009 року: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 64с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-053-7
390369
   Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і доповненнями станом на 17 вересня 2008 року) : з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм (станом на 20 листопада 2008 року) / [уклад. В. Беляневич]. – 2-ге вид. – Київ : Юстініан, 2009. – 856 с. + Додаток: с. 785-854. – Бібліогр.: с. 762-784. – ISBN 978-966-8257-67-4
390370
   Господарський процесуальний кодекс України : станом на 22 жовт. 2013 р. : відповідає офіц. тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 95, [1] с. – ISBN 978-966-458-432-3
390371
  Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України : (із змінами і допов. станом на 1 серп. 2014 р.) : наук.-практ. коментар / В.Е. Беляневич ; [Юрид. фірма "Василь Кисіль і партнери". Адвокати і правники]. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Юстініан, 2014. – 1299, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-13-5
390372
   Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 берез. 2017 р.: (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 106, [2] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-053-7
390373
   Господарський процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [О.В. Гетманцев, М.О. Гетманцев, Ю.А. Джепа та ін.] ; за заг. ред. д. ю. н., проф., акад. Акад. наук вищ. школи України М.М. Ясинка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 498, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 3. – ISBN 978-617-566-509-1
390374
   Господарський процесуальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 20 грудня 2011 року) : з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм (станом на 1 берез. 2012 р.) / [В.Кісіль і партнери, Адвокати і правники ; уклад.: В. Беляневич]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ЮСТІНІАН, 2012. – 879, [1] с. – Назва обкл. : Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм. – Бібліогр.: с. 845-873 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8257-87-2
390375
   Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Укладач В.Е. Беляневич. – Київ : Юстініан, 2002. – 544с. – ISBN 966-7714-98-5
390376
   Господарський процесуальний кодекс України, Закон України " Про господарські суди" , Закон України " Про міжнародний комерційний арбітраж". : Збірник законодавчих актів за станом на 25 жовтня 2001. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 72с. – ISBN 966-611-124-1
390377
   Господарський процесуальний кодекс України. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" / [шеф.-ред. В.С. Ковальський, д-р юрид. наук, проф.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 282, [2] с. – (Законодавство України : інформ. вид.). – ISBN 978-966-667-701-6
390378
   Господарський процесуальний кодекс України. Про господарські суди : Закон України. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 96с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-92-4
390379
   Господарський процесуальний кодекс України. Станом на 1 вересня 2001 року.. – Київ : Атіка, 2001. – 64с. – ISBN 966-7714-65-9
390380
  Іванюта Н. Господарський процесуальний кодекс України: проблеми юридичної техніки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 80-85. – ISSN 2307-8049
390381
  Горбач А.С. Господарський розвиток Волинської області на основних історико-географічних зрізах / А.С. Горбач, Д.О. Шелемеха // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 61-63
390382
  Шкільов О.В. Господарський розразунок в радгоспах / О.В. Шкільов. – К., 1970. – 106с.
390383
  Чухно А.А. Господарський розрахунок і матеріальне стимулювання // Матеріальн. стимул. та оплата праці:Респ. міжвідом. наук. зб., 1966
390384
  Храмов О. Господарський розрахунок і рентабельність промислового підприємства. / О. Храмов. – К., 1956. – 60с.
390385
  Сталінська О.П. Господарський розрахунок і рентабельність. / О.П. Сталінська. – Львів, 1961. – 55с.
390386
  Чухно А.А. Господарський розрахунок і стимулювання ефективного використання виробничих фондів // Вісн. Київ. ун-ту. Серія економіки, 1967
390387
  Шокун В.К. Господарський розрахунок на промисловому підприємстві. / В.К. Шокун. – К., 1974. – 135с.
390388
  Коденська М.Ю. Господарський розрахунок у підсобнрих виробництвах / М.Ю. Коденська. – К., 1974. – 70с.
390389
  Татур С.К. Господарський розрахунок у промисловому виробництві / С.К. Татур. – К., 1956. – 48с.
390390
  Побірченко І.Г. Господарський розрахунок як метод соціалістичного господарювання та його правове регулюванняя // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 47-55
390391
  Бушмич Г.А. Господарський розрахунок: досвід і проблеми / Г.А. Бушмич. – Одеса, 1974. – 119с.
390392
  Бикова Т. Господарський стан Криму в 1920 році // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 23
390393
  Василяка К. Господарський суд Миколаївської області: віхи історії // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 215-219


  Ігор Гаврилович Побірченко працював головним державним арбітром Миколаївського державного арбітражу. Завдяки І.Г. Побірченку КНУ імені Тараса Шевченка став першим вищим навчальним закладом в СРСР, у якому викладався курс господарського права.
390394
  Дем"як П.Ю. Господарський суд як суб"єкт запобігання злочинам в Україні: історичний аспект // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2018. – № 3 (5). – С. 162-170. – ISSN 2523-4552
390395
  Виговська Н.Г. Господарський, фінансово-господарський та економічний контроль: узгодження термінології // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті уточнено терміни "господарський контроль", "фінансово-господарський контроль", "економічний контроль" та виділено предмет господарського контролю як практичної діяльності у царині господарсько-виробничих, організаційно-господарських та ...
390396
  Симоненко І. Господарські будівлі двору в Україні // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 57-58
390397
  Кошіль Г. Господарські будівлі селянського двору на території Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 103-109. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто особливості забудови селянського двору господарськими будівлями на теренах Волинського Полісся в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття. Автор простежив основні чинники, що вплинули на зміни в розташуванні будівель двору. ...
390398
  Вінник О. Господарські відносини в умовах цифровізації та їх правове регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 56-62. – ISSN 2663-5313
390399
  Повар П.О. Господарські відносини у сфері електроенергетики як предмет регулювання господарського права // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 144-148. – ISBN 978-617-7605-90-3
390400
  Захарченко А.М. Господарські відносини у сфері управління об"єктами державної власності як складова предмету господарського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 175-179. – ISSN 2219-5521
390401
  Ментух Н.Ф. Господарські договори, що укладаються в процесі здійснення лізингової діяльності // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 104-111
390402
  Луць В.В. Господарські договори. / В.В. Луць. – Львів, 1973. – 28с.
390403
  Карпенко Н.В. Господарські зв"язки в інфраструктурному комплексі продовольчого ринку України : Монографія / Н.В. Карпенко; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 122с. – ISBN 966-7971-10-4
390404
  Мельниченко О.С. Господарські зв"язки промислових підприємств / О.С. Мельниченко. – Київ, 1972. – 48с.
390405
  Навроцький В.О. Господарські злочини: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 60с.
390406
  Віхров С. Господарські зобов"язання з управління активами інституційних інвесторів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 7-10
390407
  Віхров С.А. Господарські зобов"язання зі створення і припинення недержавного пенсійного фонду // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 112-119
390408
  Шкляєва Н.В. Господарські мотиви у народній топонімічній прозі Західного Полісся / Н.В. Шкляєва, Т.В. Николюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 60-64
390409
  Щербина В. Господарські об"єднання в Україні проблеми вдосконалення правового становища // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 106-119. – ISSN 1993-0909
390410
  Джуринський В.О. Господарські об"єднання в Україні: поняття та правова природа // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 137-143.
390411
  Джуринський В. Господарські об"єднання як учасники відносин у сфері господарювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 72-76.
390412
  Маканіна К.В. Господарські об"єднання: історія і сучасність // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.28-31. – ISSN 0201-7245
390413
  Костюченко О.А. Господарські права місцевих Рад / О.А. Костюченко. – К., 1986. – 49с.
390414
  Віхров О.П. Господарські правові відносини: сутність і функціональне призначення // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 1681-6277
390415
  Бодюк А.В. Господарські процеси вивчення надр як об"єкти економічної геології // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 43-49. – (Серія "Гірництво" ; вип. 27). – ISSN 2079-5688
390416
  Куденко А.І. Господарські системи в контексті координації вибору : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 99-104. – Бібліогр.: 11 назв
390417
  Вінник О. Господарські системи в умовах громадянського суспільства і правової держави: правові аспекти взаємодії / О. Вінник, І. Кравець // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 62-67. – ISSN 2307-8049
390418
  Степанов С.В. Господарські суди України в системі органів судової влади // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 110-117. – ISSN 2524-101X
390419
  Притика Д. Господарські суди України в умовах судово- правової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.11-21. – ISSN 0132-1331
390420
   Господарські суди України: від заснування до сьогодення : 1991-2016 / [Б.Ю. Львов, Г.А. Кравчук, О.К. Любимов та ін.]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 782, [2] с. – 25-річчя утворення. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-577-223-1
390421
   Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події. – Київ : ІнЮре, 2006. – 464с. : фотогр. – Присвячується 15-й річниці створення господарських (арбітражних) судів України. – ISBN 966-313-314-7
390422
  Кравченко О.І. Господарські та деякі біологічні особливості чистопородних і помісних свиней різних генотипів в умовах селекційно-гібридного центру : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.02.01 / Кравченко О.І.; Укр. академія агр. наук. – Полтава, 1994. – 24л.
390423
  Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи : Правове становище / О.М. Вінник. – Київ : Знання, 1998. – 309с. – ISBN 966-7293-49-1
390424
  Панченко М.І. Господарські товариства та інші юридичні особи / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2010. – 54, [2] с. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 4-2004 ; Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-835-8
390425
  Шамрай В.О. Господарські товариства та їх види / В.О. Шамрай, О.В. Артеменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 124-137. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
390426
   Господарській ініціативі- ширрокий простір. – К, 1966. – 78с.
390427
   Господарській ініціативі- ширрокий простір. – К, 1966. – 78с.
390428
  Ландкоф С.Н. Господарсько-адміністративне право / С.Н. Ландкоф. – Х., 1931. – 238с.
390429
  Богуславський М.М. Господарсько-біолгічна оцінка сортів та гібридів абрикоси для маточно-насіннєвих насвджень в умовах лісостепу України : Автореф... канд. с.г.наук: 06.01.07 / Богуславський М. М.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 18л.
390430
  Красуля Тетяна Іванівна Господарсько-біологічна оцінка нових сортів яблуні в умовах південного степу України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Красуля Т.І.; Нац. аграрн. ун-т. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв.
390431
  Власов Валерій Іванович Господарсько-біологічна оцінка сортів і підщеп яблунь в південному Поліссі України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.07 / Власов Валерій Іванович; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1999. – 16л.
390432
  Бабіна Раїса Данилівна Господарсько-біологічна оцінка сортів і селекційних форм груп в умовах передгірської зони Карпат : Автореф... канд. с/гнаук: 06.00.07 / Бабіна Раїса Данилівна; Нац. аграр. ун-т. – К, 1995. – 25л.
390433
  Мацейко Людмила Миколаївна Господарсько-біологічна оцінка сорто-підщепних комбінувань та перспективних сортів груші в умовах Полісся та Лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.07 / Мацейко Людмила Миколаївна; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1998. – 16л.
390434
  Шестопал Г.С. Господарсько-біологічні особливості і селекційна цінність сортів чорної смородини і порічки в умовах західного лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.06.07 / Шестопал Г.С.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1998. – 20л.
390435
  Литвинчук Н. Господарсько-виробнича культура Східного Полісся: історія монографічного вивчення на зламі XIX-XX ст. // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 98-106. – ISSN 2664-4282
390436
  Дударенко В. Господарсько-договірниймеханізм страхування ризиків при здійсненні капітального будівництва в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 113-114
390437
  Макаренкоо В.Г. Господарсько-екологічна ситуація в басейні Дніпра / В.Г. Макаренкоо, В.К. Хільчевський, В.М. Савицький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 105-111. – (Географія ; Вип. 41)


  Подано загальну характеристику використання водних ресурсів у басейні Дніпра, об"ємів скидання стічних вод різних галузей виробництва, а також виносу добрив і пестицидів з сільгоспугідь у притоки Дніпра.
390438
  Гладких М.І. Господарсько-культурний тип / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 75-76. – ISBN 966-642-073-2
390439
  Погорілко В.Ф. Господарсько-організаторська діяльність місцевих Рад депутатів трудящих УРСР / В.Ф. Погорілко. – К., 1972. – 147с.
390440
  Іванов В.М. Господарсько-організаторська діяльність сільських Рад Молдавської АРСР (1925-1934 рр.) // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
390441
  Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) / Кушнір В.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. археології та етнології України, Одес. від-ня Нац. спілки краєзнавців України. – Одеса : КП ОМД, 2012. – 191,[1] с., [10] арк. іл. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 180-189 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-637-044-4
390442
  Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Кушнір В"ячеслав Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
390443
  Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Кушнір В"ячеслав Григорович ; М-во освіти і наук України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – 520 л. – Додатки: л. 433-520. – Бібліогр.: л. 386-432
390444
  Гладилін Владислав Миколайович Господарсько-побутовий профіль палеолітичних місцезнаходжень поблизу с. Антонівка // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
390445
  Ніколенко С.С. Господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки : монографія / С.С. Ніколенко, І.О. Пінчук ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра економічної теорії. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с. – ISBN 978-966-7971-99-1
390446
  Заярний О. Господарсько-правова відповідальність в механізмі правового регулювання господарських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-114. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена господарсько-правовій відповідальності, як одному з різновидів юридичної відповідальності. Автор в межах цієї статті досліджує господарсько-правову відповідальність, як наукове поняття, правовий засіб, міру і форму впливу на ...
390447
  Кузьменко М.В. Господарсько-правова відповідальність за антиконкурентні узгоджені дії суб"єктів господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кузьменко Марина Валеріївна ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2014. – 244 л. – Додатки: л. 195-209. – Бібліогр.: л. 210-244
390448
  Кузьменко М.В. Господарсько-правова відповідальність за антиконкурентні узгоджені дії суб"єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кузьменко Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
390449
  Мельник В. Господарсько-правова відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов"язань за договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 4 (266). – С. 52-57. – ISSN 2307-8049
390450
  Попова А.В. Господарсько-правова відповідальність професійних учасників ринку цінних паперів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 159-165. – (Право. Економіка. Управління)
390451
  Ментух Н.Ф. Господарсько-правова відповідальність суб"єктів лізингової діяльності за договором лізингу // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 149-155
390452
  Зорич Г. Господарсько-правова відповідальність суб"єктів права постійного землекористування за порушення земельного законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-40. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття, ознаки та види господарсько-правової відповідальності суб"єктів права постійного землекористування за порушення земельного законодавства. Determination, characteristics, forms of the economical legal responsibility of the ...
390453
  Шевченко Н.М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 175-180. – (Право. Економіка. Управління)
390454
  Мороз Л.Я. Господарсько-правова відповідальність товарних бірж // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 105-113.
390455
  Щербина В. Господарсько-правова відповідальність у доктрині господарського права України та її законодавче закріплення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 81-93. – ISSN 1026-9932
390456
  Віхрова Ірина Господарсько-правова відповідальність у механізмі правового регулювання відносин у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 119-125
390457
  Оверковська Тетяна Господарсько-правова відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 62-65.
390458
  Щербина В. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-16. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання галузевого підходу до поняття та ознак господарсько-правової відповідальності, а також особливості застосування заходів господарсько-правової відповідальності. Звертається увага на необхідність узгодження низки положень ...
390459
  Щербина В.С. Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень // Вибране : зб. статей : до 65-річчя з дня народж. / В.С. Щербина. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 539-557. – (Київська школа права). – ISBN 978-617-7320-10-3
390460
  Мілімко Л.В. Господарсько-правова відповідальність: ознаки та порядок застосування // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 145-149. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
390461
  Письменна М.С. Господарсько-правова ідентифікація учасників публічних закупівель // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 162-171. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
390462
  Коверзнев В. Господарсько-правова природа кооперативних організацій // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 93-102
390463
  Пашков В. Господарсько-правова характеристика та класифікація загроз у галузі охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 134-137.
390464
  Олюха В. Господарсько-правове забезпечення аутсорсингу // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 151-163. – ISSN 1026-9932
390465
  Олефір А.О. Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров"я: теоретичні та практичні аспекти : монографія / А.О. Олефір. – Харків : Юрайт, 2012. – 453, [3] с. : табл. – Додатки: с. 347-414. – Бібліогр.: с. 415-453. – ISBN 978-966-2740-11-0
390466
  Ціленко В.А. Господарсько-правове забезпечення державної будівельної політики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ціленко Валерій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 200 арк. – Бібліогр.: арк. 190-200
390467
  Ціленко В.А. Господарсько-правове забезпечення державної будівельної політики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ціленко Валерій Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
390468
  Пісьменна К. Господарсько-правове забезпечення економічної політики в галузі суднобудування та судноремонту // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 108-111.
390469
  Останіна А.В. Господарсько-правове забезпечення інноваційного характеру фармацевтичної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Останіна Анна В"ячеславівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
390470
  Бронова Ю.Г. Господарсько-правове забезпечення літакобудування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бронова Юлія Георгіївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
390471
  Омаров Анвер Мурад Огли Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в Україні в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Омаров Анвер Мурад Огли ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
390472
  Подрез-Ряполова Господарсько-правове забезпечення постачання природного газу в умовах природних монополій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
390473
  Звєрєва О.В. Господарсько-правове забезпечення права споживача на безпечність товарів, робіт, послуг // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-100.
390474
  Коротка Р.О. Господарсько-правове регулювання агентських відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коротка Роксолана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 257 л. – Бібліогр.: л. 224-257
390475
  Коротка Р.О. Господарсько-правове регулювання агентських відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коротка Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
390476
  Чубенко В.А. Господарсько-правове регулювання виробництва та постачання високотехнологічної продукції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Чубенко Віра Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
390477
  Джабраілов Р.А. Господарсько-правове регулювання відносин оренди: сучасний стан та напрями вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 147-152. – ISSN 2219-5521
390478
  Погрібний Д.І. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 18-26
390479
  Шміло І.О. Господарсько-правове регулювання відповідальності в інвестиційних відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Шміло Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
390480
  Орленко Б.М. Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Орленко Борис Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 246, [13] арк. – Додатки: арк. 237-246, [3]. – Бібліогр.: арк. 211-236
390481
  Орленко Б.М. Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Орленко Борис Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
390482
  Савчук О.О. Господарсько-правове регулювання діяльності небанківських кредитних установ з урахуванням адаптації до законодавства ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Савчук Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
390483
  Марина С. Господарсько-правове регулювання діяльності суб"єктів, що надають екскурсійні послуги // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 88-93
390484
  Погоріленко А.В. Господарсько-правове регулювання договірних відносин у сфері електронної комерції : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Погоріленко Артур Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 240 арк. – Додатки: арк. 233-240. – Бібліогр.: арк. 189-232
390485
  Гордієнко А.В. Господарсько-правове регулювання інвестування об"єктів нежитлового будівництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04, 081 / Гордієнко Артур Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 210. – Бібліогр.: арк. 189-209
390486
  Гордієнко А.В. Господарсько-правове регулювання інвестування об"єктів нежитлового будівництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гордієнко Артур Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
390487
  Лукач І.В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Лукач Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 33 c. – Бібліогр.: 31 назва
390488
  Лукач І.В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Лукач Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 474 арк. – Бібліогр.: арк. 417-474
390489
  Деревянко Б.В. Господарсько-правове регулювання надання послуг у сфері освіти / Б.В. Деревянко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 527, [1] с. – Бібліогр.: 476-527 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-8388-83-5
390490
  Головачова А.С. Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Головачова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
390491
  Головачова А. Господарсько-правове регулювання правового становища страхових агентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 95-100. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено окремі аспекти господарсько-правового регулювання діяльності страхових агентів. Виявлено колізію норм права щодо визначення суб"єктного складу агентської посередницької діяльності у страхуванні. Досліджено проблему змішування ...
390492
  Нескороджена Л. Господарсько-правове регулювання публічних закупівель: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 128-140. – ISSN 1026-9932
390493
  Паракуда І.В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Паракуда Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 12 назв
390494
  Паракуда І.В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Паракуда Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 279 арк. – Додатрки: арк. 278-279. – Бібліогр.: арк. 250-277
390495
  Катерина Єфремова Господарсько-правове регулювання у сфері формування сировинної бази виробництва виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 155-158.
390496
  Кологойда О.В. Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні : монографія / О.В. Кологойда ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 702, [2] с. – Бібліогр.: с. 611-702 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-97-4
390497
  Головачова А.С. Господарсько-правове регулюваня посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Головачова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 240 арк. – Бібліогр.: арк. 209-240
390498
  Пацурія Н. Господарсько-правовий дискурс щодо проблематики визначення споживача страхової послуги // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С.61-71. – Бібліогр.: 18 назв
390499
  Василенко М.Д. Господарсько-правовий досвід ЄС в інноваційному розвитку: створення технопарків (технополісів) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 57-62. – (Правознавство ; Вип. 461)
390500
  Демидова А.М. Господарсько-правовий механізм захисту банківської системи від зловживань з боку недобросовісних суб"єктів кредитування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 84-88
390501
  Никитченко Н.В. Господарсько-правовий підхід у регулюванні державного контролю // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 136-139. – ISBN 978-966-940-085-7
390502
  Кулик О.І. Господарсько-правовий режим майнінгу // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 98-104. – ISSN 2519-2353
390503
  Коверзнев В.О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів : монографія / В.О. Коверзнев. – Київ : Слово, 2013. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-191. – ISBN 978-966-194-147-1
390504
  Пашков В.М. Господарсько-правовий статус саморегулівних організацій // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 153-155. – ISBN 978-617-7320-15-8
390505
  Пашков В. Господарсько-правовий статус суб"єктів некомерційного господарювання та негосподарюючих суб"єктів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 143-153. – ISSN 1993-0909
390506
  Петруненко Я.В. Господарсько-правові аспекти дотримання авторських прав при визначенні процедур державних закупівель // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 52-56
390507
  Пашков В.М. Господарсько-правові аспекти забезпечення вітальної безпеки // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 35-45. – ISSN 0201-7245
390508
  Пашков В. Господарсько-правові аспекти забезпечення охорони здоров"я як соціальної домінанти національної безпеки // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 105-108.
390509
  Овчарук Е.В. Господарсько-правові аспекти інноваційної діяльності // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 284-287. – ISSN 2310-9769
390510
  Затулко К.А. Господарсько-правові аспекти обрання організаційноправової форми господарювання // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 116-123. – ISSN 2518-7953
390511
  Аветисян М.Р. Господарсько-правові аспекти обрання організаційноправової форми господарювання // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 110-116. – ISSN 2518-7953
390512
  Поєдинок В.В. Господарсько-правові аспекти послуг інформаційного суспільства // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 170-173. – ISBN 978-617-7320-15-8
390513
  Пісьменна К. Господарсько-правові аспекти реалізації інноваційної політики держави у сфері суднобудування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 80-84
390514
  ІІісьменна Господарсько-правові засоби державного регулювання відносин у сфері суднобудування та судноремонту // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-64.
390515
  Пристай Т. Господарсько-правові засоби захисту суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності в чинному законодавстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 84-88
390516
  Пашков В.М. Господарсько-правові засоби нейтралізації загроз вітальній безпеці // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 66-73. – ISSN 0201-7245
390517
  Дятленко Н. Господарсько-правові засоби стимулювання економіки у праві Німеччини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 63-65
390518
  Сакоян Д.І. Господарсько-правові механізми міжнародної стандартизації в системах якості промислових підприємств України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 91-96.
390519
  Ляшенко А.А. Господарсько-правові основи розвитку туристичної індустрії в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ляшенко Андрій Артурович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 навз
390520
  Сопова К. Господарсько-правові спори щодо прав на торговельні марки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 54-64. – ISSN 2308-0361
390521
  Іваницька Б.В. Господарсько-фахові видання II пол. XIX - поч. XX ст. В інформаційному полі Галичини: до проблем диференціації західноукраїнської преси // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 97-102. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено особливості розвитку українських господарсько-фахових видань Галичини ІІ пол. 19 – поч. 20 ст. як важливої складової диференціації преси, проаналізовано їх роль у суспільно-політичному житті краю, з’ясовано місце в інформаційному ...
390522
  Васильчук В.М. Господарсько–економічний розвиток життя німецьких поселенців в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 30-34. – ISSN 2076-1554


  Правила випробування для осіб, які бажали отримати звання вчителя були складені і затверджені Радою Університету Св. Володимира
390523
  Коростей В. Господарсько - правовий механізм трансформації України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.93-96. – ISSN 0132-1331
390524
  Топалова Л. Господарсько - правові аспекти співвідношення комерційної та банківської таємниці у національному законодавствы // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.16-21
390525
  Шаповалова О. Господарсько - правові основи безпеки економічних трансформацій // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.53-57. – ISSN 0132-1331
390526
  Пашков В. Господарсько правові аспекти медичного та фармацевтичного обслуговування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-20.
390527
  Кононенко О. Господарча специфіка верхньопалеолітичної стоянки Радомишль I // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 41. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
390528
  Мамутов В.К. Господарче право зарубіжних країн : підручник для студ. юрид. спец. вузів / В.К. Мамутов, О.О. Чувпило; МФ "Відродження". – Київ : Ділова Україна, 1996. – 352 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 5-7707-9864-5
390529
  Цебро О. Господарювання мешканців київських комунальних квартир (1943 - 1945 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 140-144


  У статті розглядається господарювання киян в умовах користування спільними приміщеннями комунальних квартир, офіційні правила, які його регламентували, та контроль за їх виконанням. В статье рассматривается домашний быт киевлян, которые жили в ...
390530
   Господарят на ветровете. – София, 1973. – 217с.
390531
  Сусанян К.Г. Господдержка экспорта в России должна быть комплексной // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 30-39
390532
  Зісель Й. Господи, Ти відкриєш уста мої... / Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 389, [3] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-503-5
390533
  Ільченко Олесь Господи, це Львів! : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 108-117 : Іл.
390534
  Бернадский В.Н. Господин Великий Новгород : очерки по истории Новгорода / В.Н. Бернадский. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1936. – 100 с. : ил. – (Библиотека по истории для средней школы)
390535
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; ил. Э.Б. Табачников. – Москва : Советская Россия, 1970. – 207 с. : ил.
390536
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород / Д.М. Балашов. – Москва, 1977. – 175с.
390537
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; худож. К.К. Дмитраков. – Петрозаводск : Карелия, 1983. – 158 с. : ил.
390538
  Балашов Д.М. Господин Великий Новгород : повесть / Д.М. Балашов ; худож. Б.А. Аникин. – Переизд. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 159 с. : ил.
390539
  Богданова Светлана Господин Великий Новгород : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 64-65 : Фото
390540
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско / И.А. Бунин. – Москва, 1959. – 207 с.
390541
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско : Рассказ / И.А. Бунин. – Москва : Детская литература, 1980. – 31 с. – (Школьная библиотека)
390542
  Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско : Рассказ / И. А. Бунин. – Калининград : Кн. изд-во, 1980. – 23 с. – (Школьная библиотека)
390543
  Мугуев Х.-М. Господин из Стамбула / Х.-М. Мугуев. – Москва, 1966. – 259с.
390544
  Мугуев Х.-М.М. Господин из Стамбула : Повести, рассказы / Х.-М.М. Мугуев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 511с.
390545
  Молдавский Д.М. Господин леший, господин барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – М.-Л., 1965. – 357с.
390546
  Молдавский Д.М. Господин Леший, господин Барин и мы с мужиком / Д.М. Молдавский. – 2-е изд., доп. – Л., 1990. – 493с.
390547
  Гандон Ив. Господин Миракль / Ив. Гандон. – Москва : Прогресс, 1973. – 203с.
390548
  Цветаева М. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2000. – 510 с. – ISBN 5-264-00219-3
390549
  Цветаева М.И. Господин мой - Время / Марина Цветаева. – Москва : Вагриус, 2006. – 512с., [ 16 ] л. илл. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0316-8
390550
  Тахоцкий Л. Господин Петр Струве в политике / Л. Тахоцкий. – Москва : Книгоизд. "Новый мир", 1906. – 72с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
390551
  Зарьян Н. Господин Петрос и его министры : роман / Н. Зарьян. – Москва : Советский писатель, 1961. – 431 с.
390552
  Вериссимо Э. Господин посол / Э. Вериссимо. – Москва, 1969. – 424с.
390553
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – 2-е изд. – Москва, 1947. – 648 с.
390554
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1951. – 656 с.
390555
  Гидаш А.Ф. Господин Фицек / А.Ф. Гидаш. – Москва, 1953. – 696 с.
390556
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1955. – 680с.
390557
  Гидаш А. Господин Фицек / А. Гидаш. – Москва, 1958. – 691 с.
390558
  Гидаш А Господин Фицек / А Гидаш. – М., 1967. – 600с.
390559
  Гидаш А. Господин Фицек / А. Гидаш. – М., 1973. – 590с.
390560
  Розит П. Господин Цеплис : роман / П. Розит; пер. с латыш. В.Невского. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 371 с.
390561
  Петрухин Г.В. Господин чрезвычайный посол: роман / Г.В. Петрухин. – Фрунзе, 1983. – 411с.
390562
  Скаррон П. Господина Скаррона шутливая повесть / Переведена с немецкого языка Васильем Тепловым. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Акдемии Наук
Ч. 1. – 1763. – [8], 255 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням, заставка, кінцівка
390563
  Мелещенко О. Господиня деканату - вічна нянька журналістів : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 415-416. – ISBN 978-966-2726-03-9
390564
  Шпербер М. Господні водоноси = All das Vergangene / Манес Шпербер ; передм., переклад і прим. Петра Рихла. – Чернівці : Молодий буковинець, 2000. – 215, [1] с. – Пер. за вид.: All das Vergangene: Die Wassertrager Gottes. Die vergebliche Warnung. Bis man mir Scherben auf die Augen legt / M. Sperder. Wien-Zurich: Europaverlag, 1983. – ISBN 966-7109-18-6
390565
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-23-9
Кн. 3. – 2000. – 568с.
390566
  Гусейнов Григорий Господні зерна : В 6 книгах: Художньо-документальний життєпис / Гусейнов Григорий. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-08-5
Кн. 4. – 2000. – 568с.
390567
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис.У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-22-0
Кн. 5. – 2002. – 612с.
390568
  Гусейнов Григорій Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 кн. / Гусейнов Григорій. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 6. – 2002. – 640с.
390569
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис. У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім. – ISBN 966-7388-45-Х
Кн. 7. – 2003. – 800с.
390570
  Гусейнов Г.Д. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г.Д. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-209-0
Кн. 8. – 2004. – 1000 с.
390571
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Г. Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-244-9
Post scriptum. – 2005. – 712с.
390572
  Гусейнов Г. Господні зерна : Художньо-документальний життєпис: У 8 книгах / Григорій Гусейнов. – Дніпропетровськ : Січ. – ISBN 966-511-246-5
P.P.S. Алфавітний покажчик імен. – 2005. – 352с.
390573
  Дуэ Д. Господство в воздухе : Сборник трудов по вопросам возд. войны / Джулио Дуэ ; Пер. с итал. В. А. Виноград Предисл. комкора В. В. Хрипина. – 2-е изд. – Москва : Госвоениздат, 1936. – 607 с., 6 отд. л. карт.
390574
  Зайцев Н.С. Господство монополий в сельском хозяйстве США / Н.С. Зайцев. – М., 1966. – 155с.
390575
  Матевосян Рафаэль Хачатурович Господство монополий США в сахарной промышленности Кубы до революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Матевосян Рафаэль Хачатурович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1973. – 35л.
390576
  Моисеенко В.Г. Господство финансового капитала в довоенной Чехословакии 1918-1938 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Моисеенко В.Г.; МВТ СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 18л.
390577
  Андриасов М.А. Господствующая высота : очерки / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1953. – 96 с.
390578
  Нагибин Ю.М. Господствующая высота. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1951. – 164с.
390579
   Господствующие классы Латинской Америки. – Москва : Наука, 1978. – 444 с.
390580
  Наумов Е.П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии / Е.П. Наумов. – Москва, 1975. – 336с.
390581
  Степовик Д. Господь Ісус Христос і таїна його народження // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 6-11. – ISSN 0869-3587
390582
  Куусинен А. Господь низвергает своих ангелов: Воспоминания, 1919-1965 / А. Куусинен. – Петрозаводск, 1991. – 240с.
390583
  Перепічка М. Господь стукає у наші серця : оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 142-146. – ISSN 0868-4790-8
390584
  Флобер Г. Госпожа Бовари : .провинциальные нравы ; [пер. с фр.] / Гюстав Флобер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 344 с.
390585
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – М, 1984. – 536с.
390586
  Флобер Г. Госпожа Бовари / Г. Флобер. – Москва, 1989. – 428с.
390587
  Флобер Г. Госпожа Бовари : Провинциальные нравы: Роман / Г. Флобер; Пер. с фр. Н. Любимова. – Москва, Харьков : АСТ. Фолио, 2003. – 313 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-014102-5
390588
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Гюстав Флобер ; [пер. с фр. А. Ромма ; послесл. Т. Панасенко ; примеч. Б. Бунич-Ремизов. – Харьков : Фолио, 2011. – 413, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури). – ISBN 978-966-03-5320-6
390589
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Москва, 1977. – 320 с.
390590
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1979. – 351с.
390591
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Москва : Художественная литература, 1981. – 271 с.
390592
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1981. – 352с.
390593
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Воронеж, 1985. – 332с.
390594
  Флобер Г. Госпожа Бовари : провинциальные нравы / Г. Флобер. – Свердловск, 1986. – 320с.
390595
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Воспитание чувств / Г. Флобер. – Москва : Художественная литература, 1971. – 735с.
390596
  Флобер Г. Госпожа Бовари ; Саламбо / Г. Флобер. – Ашхабад, 1984. – 606с.
390597
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.1 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 1. – 1895. – 297 с.
390598
  Флобер Г. Госпожа Бовари т.2 = Gustave Flaubert. Madame Bovary : Провинциальные нравы : Роман Густава Флобера : С прил. дела по обвинению Флобера перед судом исправительной полиции : в 2 т. / Пер. с фр. Л.Г. Т. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека А.С. Суворина ; Т. 60)
Т. 2. – 1895. – 271 с.
390599
  Флобер Г. Госпожа Бовари. Провинциальные нравы / Г. Флобер. – М, 1944. – 411с.
390600
  Флобер Г. Госпожа Бовари; Воспитание чувств : романы / Гюстав Флобер ; Вступ. ст. Б.Реизова, прим. Т.Соколовой и М.Эйхенгольца, перев. с фр. Н.Любимова и А.Федорова. – Кишинев : Литература Артистикэ, 1984. – 734 с.


  Госпожа Бовари и Воспитание чувств - посвящены современной Флоберу французской действительности, периоду между двумя революциями:1830 и 1848 годов
390601
  Мессиджер Филипп Госпожа из Сити. / Мессиджер Филипп. – М., 1960. – 168с.
390602
  Марс Ф.Ст. Госпожа крыса и неизвестный : [Рассказ] / Ф. Марс ; Пер. с англ. В.А. Гатцука. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1911. – 16 с. – (Дешевая библиотека для семьи и школы)
390603
  Диковский С.В. Госпожа Слива / С.В. Диковский. – Москва, 1935. – 48с.
390604
  Золя Э. Госпожа Сурдис / Э. Золя. – Москва, 1955. – 48с.
390605
  Дмитренко Я. Госпремия Украины: венец трудов ученых и чиновничий трофей = Процедура определения лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники за 2013 г. вышла на финишную прямую // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 23-29 августа (№ 34). – С. В 1, В 4-5


  Согласно положению о присуждении Государственной премии Украины в области науки и техники ежегодно вручается не более 20 премий, в том числе до двух - за учебники и до трех - за работы, представляющие государственную тайну.
390606
  Пономаренко Н.З. Госприемка -- действенный рычаг перестройки / Н.З. Пономаренко. – К., 1988. – 47с.
390607
  Доценко А.П. Госпродарські реформи в країнах соціалізму / А.П. Доценко. – Київ, 1972. – 48с.
390608
  Павлишенко М.М. Госпрозрахункова ціна і прибуток у період розвинутого соціалізму. / М.М. Павлишенко. – Львів, 1974. – 191с.
390609
  Дідковська Л.Г. Госпрозрахунковий доход трудового колективу / Л.Г. Дідковська. – К., 1990. – 31с.
390610
  Коваленко С Ю. Госпрозрахунковий механізм сільськогосподарських підприємств / С Ю. Коваленко, В.Б. Моссаковський. – К, 1989. – 130с.
390611
  Старченко В.Д. Госпрозрахункові методи стимулювання, інтенсифікації суспільного виробництва / В.Д. Старченко. – К, 1977. – 48с.
390612
  Аленьков В.Г. Госпрозрахунок-рушійна сила : розповідь Героя Соц. праці, голови крлгоспу ім. Дзержинського / В.Г. Аленьков ; літ. запис М.С. Соколовського. – Київ : Промінь, 1987. – 102 с. : іл. – (Курс - прискорення)
390613
  Ястремський І.С. Госпрозрахунок і економічні підйоми підвищення ефективності виробництва. / І.С. Ястремський. – К., 1981. – 48с.
390614
  Ядчук С.В. Госпрозрахунок і кредит у РАПО / С.В. Ядчук. – К, 1988. – 47с.
390615
  Городній В.В. Госпрозрахунок і матеріальне стимулювання у колгоспах / В.В. Городній. – Київ : Наукова думка, 1973. – 112 с.
390616
  Горелік Л.Е. Госпрозрахунок на промісловому підприємстві / Л.Е. Горелік. – К, 1948. – 32с.
390617
  Пронська Г.В. Госпрозрахунок органів господарського керівництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 48-52. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматривается хозрасчет органов хозяйственного руководства как метод управления, неотъемлемый элемент хозрасчета отраслевой хозяйственной системы. Имея в своей основе ту же экономическую закономерность, опираясь на те же организационные ...
390618
  Кушнерова Т.П. Госпрозрахунок у боротьбі за рентабельність соціалістичних промислових підприємств / Т.П. Кушнерова. – Київ, 1959. – 48с.
390619
  Шрайбман М. Госпрозрахунок цеху й робітничої бригади / М. Шрайбман. – Х., 1933. – 88с.
390620
  Русаков А. Госпрозрахунок цеху та майстерні / А. Русаков. – Харків : Пролетар, 1931. – 76 с.
390621
  Павлишенко М.М. Госпрозрахунок як основа ринкової економіки // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-79
390622
  Лукінов І.І. Госпрозрахунок, ціна і земельна рента / І.І. Лукінов. – Київ, 1970. – 64с.
390623
  Дзюбик С.Д. Госпрозрахунок: Ділові бесіди / С.Д. Дзюбик. – К., 1990. – 268с.
390624
  Тарасенко Г.С. Госпрозрахуноу у колгоспах і радгоспах / Г.С. Тарасенко. – К., 1986. – 47с.
390625
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 68 с.
390626
  Каринцев Н.А. Госсек / Н.А. Каринцев. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1937. – 56 с.
390627
  Зінченко Н. Госсекретарь Александр Зинченко: Сегодня уровень жизни дончан не отвечает тому огромному потенциалу, который сосредоточен в Донбассе. // Факты, 2005


  Держ. секретар Президента Ющенка - про нову ідеологію і наповнення Банкової та влади загалом
390628
  Крыжевский В.В. Госсипибома: современный взгляд на проблему / В.В. Крыжевский, Н.А. Мендель, Ю.В. Павлович // Хірургія України : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 124-130. – ISSN 1818-5398
390629
  Бирюков В. и др. Госсобственность и госсектор в рыночной экономике // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0131-2227
390630
  Гирявец П.В. Госсударственная социалистическая собственность и ее развитие в период строительства Коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гирявец П.В. ; Киев. ин-т. нар хоз-ва. – Киев, 1969. – 27с.
390631
  Тихомирова Т.Б. Госсударственный строй Ирана / Т.Б. Тихомирова. – Москва, 1957. – 25с.
390632
  Александрова А.Ю. Гостевой туризм как инновационная форма туризма (экономико-географический анализ) / А.Ю. Александрова, О.А. Химченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 24-31 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
390633
  Стефанссон В. Гостеприимная Арктика / В. Стефанссон. – Москва, 1948. – 327с.
390634
  Табарев А.В. Гостеприимные боги Сан-Агустина // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 4. – С. 83-96. – ISSN 044-748Х


  Записки археолога о поездках в Колумбию.
390635
  Русавская Валентина Гостеприимство - фактор успеха : культура сервиса // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 54-55 : фото
390636
  Щеглов Л.С. Гостеприимство : Стихи лирические и иронические / Л.С. Щеглов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 78с.
390637
  Лисовский К.Л. Гостеприимство / К.Л. Лисовский. – Москва, 1979. – 247с.
390638
   Гостеприимство "Ореанда" Премьер Отеля отмечено Кондолизой Райс на форуме YES // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 47 : фото
390639
  Ватолина Ю.В. Гостеприимство в предельной интерпретации: Жак Деррида // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-7. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
390640
  Лупашко Артур Гостеприимство по-одесски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 87 : фото
390641
  Парубоча Наталья Гостеприимство по-швейцарски : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 64-69. – Библиогр.: Фото
390642
   Гостєва Юлія Володимирівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-757-2
390643
  Мамсуров Гости : рассказы / Мамсуров, , Дабе; пер. с осет. – Орджоникидзе : Осет. кн. изд-во, 1964. – 211 с.
390644
  Дудин М.А. Гости / М.А. Дудин. – Л., 1974. – 75с.
390645
  Гроссо А. Гости / А. Гроссо. – Москва : Радуга, 1990. – 160с.
390646
   Гости 13 страницы. – Москва : Известия, 1990. – 251 с.
390647
  Перхавко В. Гости бунташного века // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 70-82. – ISSN 1812-867Х
390648
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Правда, 1946. – 47с.
390649
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 48с.
390650
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Хабаровск, 1948. – 86с.
390651
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Воронеж, 1948. – 44с.
390652
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Амурск, 1953. – 74с.
390653
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1972. – 640с.
390654
  Овечкин В.В. Гости в Стукачах / В.В. Овечкин. – Москва, 1978. – 640с.
390655
  Баркер Кэтрин Гости из Азии : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 45 : Фото
390656
  Дзасохов М. Гости из Барагуина : стихотворения и поэма / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Современник, 1982. – 96 с.
390657
  Васин М.Д. Гости из будущего / М.Д. Васин. – Москва, 1977. – 190с.
390658
  Казанцев А.П. Гости из Космоса. / А.П. Казанцев. – Москва : Гос. из-во географической литературы, 1958. – 238 с.
390659
  Ровнер А.Б. Гости из области. / А.Б. Ровнер. – М., 1991. – 301с.
390660
  Крошкин Павел Гости из прошлого // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 14-16 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
390661
   Гости о нашем городе. – Горький : Волго-Вятское кн. изд., 1987. – 14с.
390662
  Стыпов П. Гости с Миона. / П. Стыпов. – София, 1966. – 299с.
390663
   Гости страны фантазии : сб. научн.-фантаст. произведений писателей-фантастов. – Москва : Мир, 1968. – 366 с.
390664
  Артюх Л. Гостина в українців у контексті комунікації // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С.64-71. – Бібліогр.: Літ.: в приміт. с. 71; 27 п. – ISSN 0130-6936
390665
  Калитовський Ієроним Гостина св. Николая : Драматична игра в чотирьох выходах / Написав Иероним Калитовский // Рукавичка : повисть Евгения Згарского / Є. Згарський. – Коломыя : З печатни А.В. Кисилевского и Сполки, 1910. – 31 с., 2 л. нот. – (Библиотека для рускои молодежи ; Вып. 68, т. 129, рік 17)


  Библиотека для руской молодежи / пoд ред. Юлияна Насальского ; рoк ХVІІ, вып. LХVІІІ, т. СХХХ (Вып. 68, т. 131, рік 17)
390666
  Андреев Л.Н. Гостинец : рассказ Л.Андреева. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 16 с. – На обл. номер изд. № 17
390667
  Смоляк Б. Гостинець : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 7-13. – ISSN 0868-4790
390668
  Здоровило Т. Гостинець для окупанта. Дніпровське КБ "Південне" розробило власні боєприпаси до "Градів" i "Смерчів" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 3


  "У російсько-українському протистоянні використовувалися найрізноманітніші види озброєнь. В тім числі й «Гради» та «Смерчі», прийняті на озброєння ще в СРСР у 1963 і 1987 роках відповідно, боєприпаси для яких донині виробляли лише в Росії. Вочевидь ...
390669
   Гостинець для президента. – К, 1989. – 375с.
390670
  Білецький-Носенко П. Гостинець землякам : казки сліпого бандуpиста, чи співи об pізних pічах : [збіpка поезій] / скомпоновав Павло Білецкій-Hосенко. – Київ : Дpук. Е.Я. Федоpова, 1872. – 157, II с. – На обкл. рік видання 1872. - Примірник № 75218 дефектний, тит.арк. та стор.1-2 мають значні пошкодження. - описано за інтернет-пошуком
390671
  Коваленко Вадим Сергеевич Гостиница "Аврора". Всегда оставаться успешной // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 20-21 : фото
390672
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва, 1957. – 114с.
390673
  Штейн А.П. Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва
Кн.2. – 1957. – 114с.
390674
  Уэббер Г. Гостиница "Большой бизон" / Г. Уэббер. – М, 1986. – 318с.
390675
  Михановский В.Н. Гостиница "Сигма" : yаучно-фантаст. повести и рассказы / В.Н. Михановский. – Москва, 1979. – 304 с.
390676
  Мунтяну Ф. Гостиница "Тристеце" / Ф. Мунтяну. – Москва, 1959. – 112с.
390677
   Гостиница Spa Dr. Irena Eris приглашает на отдых // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
390678
  Тевелев М.Г. Гостиница в Снеговце / М.Г. Тевелев. – Ужгород, 1955. – 128с.
390679
  Уоллес Э. Гостиница на берегу Темзы / Э. Уоллес. – Киев, 1991. – 432 с.
390680
   Гостиница: 2 пути дополнительных продаж : стандарты успеха // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 72-73 : Фото
390681
   Гостинице "Альфа" четверть века : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 9 : Фото
390682
  Чичкина Светлана Гостиницы Москвы: с новыми кадрами в новое тысячелетие : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 30-31 : Фото
390683
  Миклевский Ежи Гостиничная инвестиция - трудно ли это? / Миклевский Ежи, Пидмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 36-37 : фото
390684
  Чичкина Светлана Гостиничная индустрия России развивается неравномерно : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 42-43 : Фото
390685
  Кехтер Игорь Гостинично-туристский комплекс "Горячие ключи" ООО "СВР - Холдинг", Суздаль : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39 : Фото
390686
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание : учеб. пособие для студентов вузов / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2002. – 252 с. – ISBN 966-542-193-Х


  Даны рекомендации по рациональной организации, управлению и обслуживанию гостей в совр. гостинничных комплексах с учётом опыта работы других стран мира.
390687
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Киев : ВИРА-Р, 2003. – 334 с. – ISBN 966-95845-8-2


  Книга посвящена эксплуатации материально-технической базы гостиничных, туристических и курортных комплексов. Для студентов высших учебных заведений
390688
  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация : учеб. пособие / С.И. Байлик. – Київ : ВІРА-Р, 2001. – 208 с. – ISBN 966-7808-01-0
390689
  Шадурский Егор Гостиничному комплексу Санкт-Петербурга нужно $7,5 млрд! : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-71 : Фото
390690
  Коробкин Алексей Гостиничные Договоры на Управление в России и СНГ // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 10-13 : фото
390691
  Аверьянов Борис Гостиничные проекты нужно активно пропагандировать : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 13 : Фото
390692
  Веллер Татьяна Гостиничные рынки России, СНГ и Грузии. Тенденции и перспективы / Веллер Татьяна, Коробкин Алексей, Кузьмина Галина // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 28-40 : фото, табл.
390693
   Гостиничные сети в Европе. Главные цифры : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 54-58 : Фото, табл.
390694
   Гостиничный low cost торжествует : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-39
390695
  Чичкина Светлана Гостиничный бизнес Латвии на подъеме : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-67 : Фото
390696
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
390697
   Гостиничный и ресторанный бизнес : Отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
390698
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
390699
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2007. – 98с. – на обложке назв. "Гостиничный and ресторанный бизнес"
390700
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2009
390701
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2009
390702
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2009
390703
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2009
390704
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2010. – на обложке назв. "Гостиничный и ресторанный бизнес"
390705
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2010
390706
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2010
390707
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2010
390708
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2011
390709
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2011
390710
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2011
390711
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2011
390712
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2012
390713
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2012
390714
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2012
390715
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2012
390716
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2013
390717
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 2. – 2013
390718
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 3. – 2013
390719
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 4. – 2013
390720
   Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев : Академпресс
№ 1. – 2014
390721
   Гостиничный и туристический бизнес : Учебник. – Москва : Тандем; Экмос, 1998. – 352с. – ISBN 5-88124-014-Х
390722
   Гостиничный комплекс "Берлин": все для бизнеса, доступные цены : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 31
390723
   Гостиничный ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 52-56 : фото
390724
  Трофимова Ирина Гостиничный рынок Екатеринбурга : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 74-75 : Фото
390725
  Доронин Алексей Гостиничный рынок Италии тенденции и перспективы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 28 : Фото
390726
  Катеночкин Анатолий Гостиничный рынок России и СНГ. Курс на грамотное управление : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-59 : Фото
390727
   Гостиничный сегмент свободен : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 29-30 : Фото
390728
  Уоллес Э. Гостинница на берегу Темзы / Эдгар Уоллес. – Київ : Україна, 1992. – 430 с.
390729
  Прима В.В. Гостинність в європейському культурному просторі: історія, теорія і сучасні практики : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Прима Вікторія Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
390730
  Гарбар Г.А. Гостинність в соціокультурній сфері туризму як головний предмет філософського аналізу // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 273-278. – ISSN 2076-1554
390731
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : [навч. посібник] / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2014. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
390732
  Русавська В.А. Гостинність в українській традиційній культурі : навч. посібник / В.А. Русавська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-2609-88-2
390733
   Гостинність і клас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 48-49 : фото
390734
  Русавська В.А. Гостинність у контексті соціально-культурних трансформацій XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 98-107
390735
  Шолухо Н.Є. Гостинність як модель повсякденності в "філософії іншого" Еманюеля Левінаса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1064. – С. 103-108. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 48). – ISSN 2226-0994
390736
  Поплавська А.В. Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 98-107. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
390737
  Швець В.С. Гостинці : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1968. – 75 с.
390738
  Петров Г.Ф. Гостиный двор / Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1966. – 44 с.
390739
  Русинович И.А. Гостищевское железорудное месторождение. / И.А. Русинович, В.Ф. Небосенко. – Воронеж, 1964. – 83с.
390740
  Шевченко Б.В. Гості // Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Б.В. Шевченко. – Київ : Гнозіс, 2011. – С. 29-64. – ISBN 978-966-8840-79-1


  Як і кожна велика дворянська садиба, Качанівка мала свої традиції і неповторну культурно-побутову, духовну атмосферу. Вона уславилися гостинністю, надто за господарювання трьох поколінь Тарнавських (1824-1897). Серед гостей здебільшого називають ...
390741
  Овечкін В. Гості в Стукачах / В. Овечкін. – Київ, 1950. – 65с.
390742
  Кондратюк А. Гості з Аргентини : Повісті. Оповідання. Думки / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-416-142-5
390743
  Дімаров А.А. Гості з Волині / А.А. Дімаров. – Львів, 1949. – 48 с.
390744
  Ячейкін Ю.Д. Гості з греків / Ю.Д. Ячейкін. – Київ, 1986. – 158 с.
390745
  Брижицька С. Гості з Казахстану в Музеї Тараса Шевченка // Чернеча Гора : науково-публіцистичний вісник Шевченківського національного заповідника в Каневі. – Канів, 2023. – № 1/2 (35/36)
390746
  Нитченко Д. Гості з Києва в Австралії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 492, лютий : лютий. – С. 36


  Письменник - гуморист і сатирик Євген Дудар та прозаїк Федір Зубанич.
390747
  Федорій Елеонора Гості з неба: правила безпечної посадки // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 52-57 : фото
390748
   Гості з німецької служби академічних обмінів (DAAD) / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  На робочій зустрічі представників Офісу Німецької служби академічних обмінів в Україні з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петром Бехом були обговорені питання співпраці, розвитку академічної мобільності студентів, ...
390749
   Гості з Японії в університеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До університету завітали президент університету м. Кіото проф. Хіроші Мацумото та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні пан Тоїчі Саката, яких приймав ректор Л. Губерський. Великий інтерес у студентів викликала лекція проф. Хіроші Мацумото.
390750
   Гості іноземних посольств // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)


  На святкуванні 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка до палацу "Україна" були представники з 28 посольств
390751
  О"Коннор Гості Ірландії / О"Коннор. – Київ : Дніпро, 1984. – 332с.
390752
  Рутківський В.Г. Гості на мітлі / В.Г. Рутківський. – К, 1988. – 286с.
390753
  Рибіна Юлія Гості та персонал SPA: відпочинок та робота в нових умовах // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 22-24 : фото
390754
  Луб"янова Тетяна Гості школи - письменники Росії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21
390755
   Гостра бойова контузійна черепно-мозкова травма : патогенез, діагностика, лікування / [Ю.В. Бовт, А.І. Гоженко, Л.П. Забродіна та ін.] ; за ред. В.О. Коршняка. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 154, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 145-154. – ISBN 978-966-8177-92-7
390756
  Ардаб"єв А.І. Гостра зброя в боротьбі проти релігії та ідеалізму (Ленінські конспекти творів Фейєрбаха) / А.І. Ардаб"єв, А.Г. Молчанов // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 120-143. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
390757
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1963. – 253 с.
390758
  Кононенко П.Т. Гостра могила : роман-хроніка / П.Т. Кононенко. – Київ : Дніпро, 1970. – 278 с.
390759
  Каменєв М. Гостре око Старшого Брата. Всюдисуще відеоспостереження - прихована загроза чи порятунок? / М. Каменєв, С. Золотар // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 12


  "Хто віддасть свободу в обмін на безпеку, той не матиме ні свободи, ні безпеки. Саме ця максима батьків-засновників США спадає на думку, коли мова заходить про системи відеоспостереження на вулицях. Окрім того, згадується метафоричний, але цілком ...
390760
  Савчук О.І. Гостре письмо : повість / О.І. Савчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 215 с.
390761
  Горлачук В.В. Гостре питання енергозбереження грунту у національному вимірі / В.В. Горлачук, Р.О. Бондаревський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 15-21 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
390762
  Скибчик В.А. Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 48-54. – ISSN 2224-1485
390763
  Крижанівський С. Гостре слово байкаря [Петро Гулак-Артемовський] // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 29. – ISSN 0869-3587
390764
  Гайовий Г.Т. Гостре сміхотворче перо // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 9. – С. 42-43


  Стаття про Гайового Григорія Титовича - відомого журналіста, члена Національної спілки письменників України та випускніка факультету журналістики Київського держуніверситету.
390765
  Пелехатий К.М. Гострим пером / К.М. Пелехатий. – Львів, 1971. – 160с.
390766
  Шаповалова Г.В. Гостримо перо : основи журналістикознавчих розвідок / Галина Шаповалова, Ярослава Шебештян. – Ужгород : Карпати, 2012. – 165, [3] с. – Бібліогр.: с. 85-88, 147-162, 165-166. – ISBN 978-966-671-337-0
390767
  Іващенко В.Й. Гострі кути / В.Й. Іващенко. – Київ, 1967. – 59 с.
390768
  Тертишник В.М. Гострі кути судово-правової реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-73
390769
   Гострі питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки відбулася робоча зустріч соціальних партнерів - Профспілки працівників освіти і науки України, Міністерства освіти і науки України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ - для обговорення гострих освітянських ...
390770
  Макаренко О.М. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події / О.М. Макаренко, І.В. Федосєєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 47 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 45-48.
390771
  Ковінька О.І. Гостріше гостріть пера : гумор, сатира / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 198 с.
390772
  Герасименко Н. Гостро по жіночому // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 6-7


  Про сучасний український жіночий детектив.
390773
  Попова І.С. Гострота зору Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 6-8. – ISBN 978-966-551-315-5
390774
  Шешуряк Ю. ГОСТы из будущего. Учасники II Legal TMT Forum обсуждали новые стандарты юридической профессии в связи с перспективным развитием цифровых технологий / Ю. Шешуряк, В. Дудин // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 28 ноября (№ 48). – С. 22-24. – ISSN 1563-6755
390775
  Фролкин С.И. Гостю Москвы / С.И. Фролкин. – Москва, 1969. – 176с.
390776
  Солоненко Михаил Гость - посланник бога : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 92-99 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
390777
  Брандес Э. Гость : Драма в 2 д. Эдуарда Брандеса / Пер. с дат. Петра Ганзена. – Москва : Тип. Сытина, 1893. – 38 с. – Экз дефектный, отсут стр. с. 39-40. – (Для интеллигентных читателей ; 10)
390778
  Зайцев Б.К. Гость : рассказ / Борис Зайцев. – [Санкт-Петербург] : [Книгоиздат Д.К. Тихомирова], 1908. – 21-184, [8] с. – Оригинальное название кн.: Сборник "Факелы" : Кн. 3. - В кн. удалены: Предисловия; Вольные мысли / Александр Блок, с. 1-21


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
390779
  Сергеева И.А. Гость / И.А. Сергеева. – Л., 1973. – 143с.
390780
  Баянов В.М. Гость : стихи / Виктор Баянов ; [худож. Г.И. Кравцов]. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1976. – 112 с. : ил. – Миниатюрное издание
390781
  Гегешидзе Г. Гость : роман / Г. Гегешидзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 312 с.
390782
  Росоховатский И.М. Гость / И.М. Росоховатский. – Москва, 1979. – 239с.
390783
  Шкляревский И.И. Гость / И.И. Шкляревский. – Минск, 1980. – 126с.
390784
  Шмитт Гость : Пьеса / Шмитт, Эрик-Эмманюэль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 88-128. – ISSN 1130-6545
390785
  Ермаков Дмитрий Гость в Старинном интерьере : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
390786
  Мартынов Г.С. Гость из бездны / Г.С. Мартынов. – Л, 1962. – 120с.
390787
  Архипов А.Н. Гость из города : стихи / А.Н. Архипов. – Москва : Современник, 1974. – 95 с. – (Здравствуй, Москва! Первая книга в солице)
390788
  Туренская В.И. Гость из космоса / В.И. Туренская, П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1967. – 320с.
390789
  Голубев Г.Н. Гость из моря / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 240с.
390790
  Зубавин Б.М. Гость из соседней республики / Б.М. Зубавин. – М, 1955. – 49с.
390791
  Беркова Н.М. Гость из страны фантастики : кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем / Н.М. Беркова. – Москва : Русский язык, 1981. – 176 с.
390792
  Николаева Е.М. Гость из юности : стихи / Елена Николаева. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 44 с. : 11х8 см. – Миниатюрное издание
390793
  Аббасзаде Г. Гость издалека : роман, повести / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Художественная литература, 1978. – 333 с. : ил.
390794
  Пирес Ж.К. Гость Иова / Ж.К. Пирес. – Москва, 1971
390795
  Чалая З.А. Гость конференции / З.А. Чалая. – М., 1952. – 24с.
390796
  Чайковская Анна Гость незванный : Россия / Чайковская Анна, Шпиленок Николай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
390797
  Богданов В.А. Гость полей : стихи и поэма "Звено" / В.А. Богданов ; ил.: В. Надежин, Н. Медведев. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 47 с. : ил.
390798
  Говоров А.А. Гостья / А.А. Говоров. – Москва, 1974. – 95с.
390799
  Косточкин В.В. Государев мастер Федор Конь / В.В. Косточкин. – Москва, 1964. – 176 с.
390800
  Садовяну М. Государева кобыла / М. Садовяну. – Бухарест, 1975. – 48с.
390801
  Дангулов С.А. Государева почта / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 521с.
390802
  Колосов Е.Е. Государева тюрьма - Шлиссельбург : (по официальным данным) / Е.Е. Колосов ; предисл. Н.А. Морозова. – Петроград : Антей, 1924. – 256 с. – (Историко-революционная библиотека / Ред. А.А. Шилова)
390803
  Павлов-Сильванский В.Б. Государевы служивые люди : происхождение русского дворянства / [соч.] Н. Павлов-Сильванский. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1898. – [X], 336 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ГлубокоуважаемомуНиколаю Дмитриевичу Сергиевскому благодарный автор
390804
  Короленко В.Г. Государевы ямщики / В.Г. Короленко. – Ростов -на-Дону. – 63с.
390805
  Рыбин В.Ф. Государи и кочевники. Перлом : Романы / В.Ф. Рыбин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 576с.
390806
  Ранке Л. Государи и народы Южной Европы в шестнадцатом семнадцатом веках : в 2 ч. / Леопольд Ранке ; Пер. с нем. послед. изд. В. Модестов. – Санкт-Петербург : [В тип. Эдуарда Веймара]
[Ч. 2, гл. 3]. – 1856. – 272 с.
390807
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1913. – [6], 2, 407 c., [9] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
390808
   Государи из Дома Романовых 1613-1913 : жизнеописания царствовавших государей и очерки их царствований : [т. 1-2] / под ред. Н.Д. Чечулина, д-ра рус. истории. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1913. – [4], 368, [2], II c., [6] л. ил. портр. : ил., портр., факс.
390809
  Шалюпа Государсвенный арбитраж в СССР / Шалюпа, П, Донде Я.А. и. – М., 1953. – 96с.
390810
  Новоселов П.И. Государсвтенный банк и торговые организации. / П.И. Новоселов, Г.И. Зысман. – М., 1974. – 96с.
390811
   Государсвтенный водный кадастр. – Киев
Т. 2, 1979. – 1981
390812
  Левин Д.Б. Государсвтенный строй Великобританции. Лекции / Д.Б. Левин. – Москва, 1957. – 64с.
390813
  Шабанов Ф.Ш. Государсвтенный строй и правовая система Турции в период танзимата. / Ф.Ш. Шабанов. – Баку, 1967. – 204с.
390814
  Левин И.Д. Государсвтенный строй Индии. / И.Д. Левин, В.А. Мамаев. – Москва, 1957. – 151с.
390815
  Негматов Н.Н. Государсвто Саманидов / Н.Н. Негматов. – Душанбе, 1977. – 279с.
390816
  Курдюков Г.И. Государства в системе международно-правового регулирования / Г.И. Курдюков. – Казань, 1979. – 174с.
390817
  Ким А.И. Государственная власть в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – вып. дан. 1981. – Томск : [б. и.], 1980. – 89 с.
390818
  Ким А.И. Государственная власть и народное представительство в СССР / А.И. Ким. – Томск, 1975. – 216с.
390819
  Конюхова Т.А. Государственная деревня Литвы и реформа П.Д.Киселева 1840-1857 гг. / Т.А. Конюхова. – М, 1975. – 251с.
390820
  Калинычев Ф.И. Государственная дума в России : Сб. документов и материалов / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1957. – 646с.
390821
   Государственная картинная галерея Армении. – Москва, 1960. – 18, 82 л. ил., [9] с.
390822
  Комков А.М. Государственная картография США / А.М. Комков; [ред. А.Н. Баранов]. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 192 с.
390823
  Курц Б.Г. Государственная монополия в торговле / Б.Г. Курц. – К, 1929. – 77с.
390824
  Иванкина Т.В. Государственная помощь семьям, имеющим детей / Т.В. Иванкина, Е.Ф. Чернышева. – М., 1985. – 112с.
390825
  Петропавловский Н.В. Государственная приемка и контроль качества / Н.В. Петропавловский, А В. Мордвинов. – Москва, 1989. – 79с.
390826
  Киртока А. Государственная республиканская библиотека МССР им. Н.К.Крупской. / А. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
390827
  Киртока А.С. Государственная республиканская библиотека МССР им. Н.К.Крупской. / А.С. Киртока. – Кишинев, 1961. – 80с.
390828
  Майборода И.Т. Государственная собственнсть в условиях современного капитализма / И.Т. Майборода. – Москва, 1976. – 168с.
390829
  Лоевецкий Д.А. Государственная теория денег / Д.А. Лоевецкий. – 2-е изд. – М., 1923. – 151с.
390830
  Клименко Б.М. Государственная территория. / Б.М. Клименко. – Москва, 1974. – 168с.
390831
  Ермонская В.В. Государственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства / В.В. Ермонская. – Москва : Искусство, 1956. – 55 с.
390832
  Ермонская В.В. Государственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства / В.В. Ермонская. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 48 с.
390833
  Ермонская В.В. Государственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства / В.В. Ермонская. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 48 с.
390834
  Нордкин А. Государственная Третьяковская галерея / А. Нордкин. – М, 1957. – 39с.
390835
  Иогансон Б.В. Государственная Третьяковская галлерея - сокровищница русского искусства : (К 60-летию передачи П.М. Третьяковым галлереи картин городу Москве). (Лекция 1-я и 2-я) / Б.В. Иогансон. – Москва : Знание, 1953. – 48 с.
390836
  Кузьминков И.И. Государственно-монополистический капитализм / И.И. Кузьминков. – М, 1955. – 424с.
390837
  Мочерный С.В. Государственно-монополистический капитализм / С.В. Мочерный, Г.И. Олехнович. – Минск, 1991. – 147с.
390838
  Портной М.А. Государственно-монополистический капитализм 70-х годов / М.А. Портной. – М., 1977. – 62с.
390839
  Ледовских С.И. Государственно-монополистический капитализм в Австрии (После второй мировой войны) / С.И. Ледовских, Б.М. Патык. – М., 1965. – 144с.
390840
  Куликов А.Г. Государственно-монополистический капитализм и экономическая политика империализма / А.Г. Куликов. – Москва, 1981. – 85с.
390841
  Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. / М.И. Кулагин. – М., 1987. – 175с.
390842
  Осипов Ю.М. Государственно-монополистический хозяйственный механизм / Ю.М. Осипов. – М, 1987. – 104с.
390843
  Павлов Е.Я. Государственно-правовой механизм осуществления внешней политики СССР / Е.Я. Павлов. – Москва, 1985. – 118с.
390844
   Государственно-правовые проблемы реализации Советской Конституции. – Свердловск, 1987. – 136с.
390845
   Государственное воздействие на размещение производительных сил в капиталистических странах. – М, 1970. – 136с.
390846
  Мирошниченко Б.П. Государственное задание пролетариату / Б.П. Мирошниченко, Г.В. Перов. – Москва, 1969. – 104с.
390847
   Государственное обеспечение, бытовое устройство и льготы военнослужащих и их семей. – Тбилиси, 1943. – 166с.
390848
  Ноздрачев А.Ф. Государственное планирование и правовое регулирование / А.Ф. Ноздрачев. – М, 1982. – 192с.
390849
  Багриновский К.А. Государственное планирование и прогнозирование в освободившихся странах / К.А. Багриновский. – Москва : [Б. и.], 1988. – 236 с.
390850
  Кукушкин Г.Я. Государственное планирование социалистического природопользования / Г.Я. Кукушкин. – Москва, 1981. – 159с.
390851
   Государственное право буржуазных и освободившихся стран : учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 480 с.
390852
  Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР) / Т. Маунц. – М., 1959. – 596с.
390853
  Ильинский И.П. Государственное право зарубежных социалистических стран / И.П. Ильинский. – Москва, 1985. – 462с.
390854
  Махненко А.Х. Государственное право зарубежных социалистических стран. (Учебник для юрид. ин-тов и фак.) / А.Х. Махненко. – Москва, 1970. – 367с.
390855
  Еременко Ю.П. Государственное право социалистических стран / Ю.П. Еременко. – Волгоград, 1976. – 117с.
390856
  Ильинский И.П. Государственное право стран народной демократии / И.П. Ильинский. – Москва, 1964. – 355с.
390857
  Клинова М.В. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества: Экон. роль и тенденции развития / М.В. Клинова. – Москва, 1988. – 182с.
390858
  Кисовская Н.К. Государственное предпринимательство и политическая борьба в Италии (1960-1975) / Н.К. Кисовская. – М, 1977. – 238с.
390859
  Осипов Ю.М. Государственное программирование капиталистической экономики на примере Франции / Ю.М. Осипов. – М, 1979. – 175с.
390860
  Павлова Э.И. Государственное регулирование сельского хозяйства во Франции / Э.И. Павлова. – Москва, 1988. – 172с.
390861
  Лежава А.М. Государственное регулирование торговли и биржи / А.М. Лежава. – Москва, 1924. – 45с.
390862
  Маевский С.А. Государственное руководство развитием науки и техники в СССР / С.А. Маевский. – М, 1977. – 64с.
390863
  Курицын В.М. Государственное сотрудничество между Украинской ССР и РСФСР в 1917-1922 гг. / В.М. Курицын. – М., 1957. – 160с.
390864
  Павлович З.А. Государственное управление агропромышленным комплексом / З.А. Павлович. – К., 1984. – 232с.
390865
  Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки / Б.М. Лазарев. – Москва, 1988. – 318с.
390866
  Куприц Н.Я. Государственное устройство СССР / Н.Я. Куприц. – М, 1952. – 112с.
390867
  Златопольский Д.Л. Государственное устройство СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1960. – 300с.
390868
   Государственные (национальные) библиографические указатели социалистических стран. – Москва
Ч. 1. – 1984. – 104 с.
390869
  Гречушникова Д.Б. Государственные библиотеки союзных республик : Библиогр. указ. лит.(1967-1982гг.) / Д.Б. Гречушникова. – Москва, 1982. – 125с.
390870
  Зверев А.Г. Государственные бюджеты Союза ССР 1938-1945 гг. / А.Г. Зверев. – Москва, 1946. – 171с.
390871
  Кутлер К.Н. Государственные доходы СССР (Техника взимания) / К.Н. Кутлер. – Л., 1940. – 255с.
390872
  Зверев А.Г. Государственные займы и вклады в сберегательные кассы / А.Г. Зверев. – Л., 1957. – 47с.
390873
  Здир Я.А. Государственные инспекции в СССР / Я.А. Здир. – Москва, 1960. – 135с.
390874
  Лазанская Т.И. Государственные крестьяне Украины в период кризиса феодально-крепостнической системы. / Т.И. Лазанская. – Киев, 1989. – 112с.
390875
   Государственные массовые библиотеки БССР в 1979 гг.. – Минск, 1980. – 90с.
390876
  Майборода И.Т. Государственные монополии Франции / И.Т. Майборода. – К, 1973. – 187с.
390877
   Государственные музеи в Кускове : станция Кусково Горьковской линии жел. дор. им. Дзержинского. – Кусково : Леноблгорлит, 1938. – 16 с.
390878
  Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. / И.С. Ненарокомова. – М., 1977. – 199с.
390879
  Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля. / И.С. Ненарокомова. – 2-е изд., доп. – М.., 1987. – 238с.
390880
   Государственные награды Союза ССР. – К, 1987. – 270с.
390881
   Государственные преступления. – М, 1961. – 228с.
390882
  Камушер К.Г. Государственные расходы и проблема рынка / К.Г. Камушер. – Москва, 1965. – 135с.
390883
  Лебедев М.П. Государственные решения в системе упрваления социалистическим обществом / М.П. Лебедев. – М., 1974. – 296с.
390884
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 439с.
390885
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 800с.
390886
   Государственные стандарты СССР. – М, 1974. – 444с.
390887
  Левицкий В.С. Государственные стандарты СССР / В.С. Левицкий. – М, 1976. – 91с.
390888
   Государственные стандарты СССР. – М
1. – 1977. – 415с.
390889
   Государственные стандарты СССР. – Москва
Т. 2. – 1984. – 312 с.
390890
  Кедров Г. Государственные трудовые резервы страны Советов / Г. Кедров. – Москва : Политиздат, 1941. – 56с.
390891
   Государственные учреждения в XVI - XVII вв.. – М, 1955. – 28с.
390892
   Государственные учреждения России в XVIII веке : (Законодательные материалы)., Справочное пособие. – Москва, 1960. – 578 с.
390893
  Коган М. Государственные финансы Франции и народный фронт / М. Коган. – М.-Л., 1939. – 151с.
390894
   Государственные эталоны СССР. – М., 1976. – 45 с.
390895
  Каллистратова Р.Ф. Государственный арбитраж. (Проблемы совершенствования организации и деятельности) / Р.Ф. Каллистратова. – М., 1973. – 206с.
390896
   Государственный Архив Витебской области и его филиал в Полоцке. – Минск, 1972. – 296с.
390897
  Логунова Л.А. Государственный архив Калининской области / Л.А. Логунова. – Калинин, 1956. – 20 с.
390898
  Мартынов Д.Я. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга / Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 32 с.
390899
   Государственный Банк СССР. – М, 1957. – 255с.
390900
   Государственный Банк СССР. – М, 1960. – 36с.
390901
   Государственный бюджет. – М, 1965. – 300с.
390902
   Государственный бюджет Венгерской Народной Республики 1954 г., 1954. – 61с.
390903
  Ким И.Л. Государственный бюджет и интерсификация общественного производства / И.Л. Ким. – Алма-Ата, 1985. – 145 с.
390904
   Государственный бюджет СССР. – Москва, 1962. – 16с.
390905
   Государственный бюджет СССР. – М, 1969. – 496с.
390906
   Государственный бюджет СССР. – М, 1981. – 408с.
390907
   Государственный бюджет СССР. – М, 1983. – 397 с.
390908
   Государственный бюджет СССР. – М, 1985. – 392с.
390909
   Государственный бюджет СССР. – М, 1987. – 407с.
390910
   Государственный бюджет СССР. – М, 1990. – 160с.
390911
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. – М, 1962. – 224с.
390912
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1966. – 224с.
390913
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1966-1970 гг.. – М, 1972. – 231с.
390914
   Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик 1971-1975 гг.. – М, 1976. – 214с.
390915
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1939 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1939. – 55с.
390916
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1944 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1944. – 36с.
390917
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1945 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1945. – 34 с.
390918
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1946 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1946. – 48с.
390919
  Зверев А.Г. Государственный бюджет СССР на 1947 год / А.Г. Зверев. – Москва, 1947. – 48с.
390920
   Государственный бюджет СССР, 1981-1985. – М, 1987. – 214с.
390921
   Государственный бюджет СССР, 1988. – М, 1988. – 158с.
390922
  Николаев Т.Ф. Государственный бюджет, / Т.Ф. Николаев. – М., 1959. – 38с.
390923
   Государственный герб СССР, 1950. – 20с.
390924
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик / муз. А.В. Александрова ;текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана. – Москва : Книга, 1979. – [96] с. : ил., нот. – Текст парал. на рус. и др. яз. народов СССР. - Миниатюрное издание
390925
   Государственный заем Второй Пятилетки. – М, 1946. – 64с.
390926
   Государственный заем Третьей Пятилетки. – Москва, 1946. – 63 с.
390927
  Масленников В.В. Государственный заказ: формирование и анализ. / В.В. Масленников, В.И. Слободник. – М., 1990. – 95с.
390928
   Государственный и общественный контроль в системе регионального управления. – Саранск, 1987. – 154с.
390929
  Левиаш Т.Л. Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Валаам" / Т.Л. Левиаш. – Петрозаводск, 1989. – 103с.
390930
  Носова Л.С. Государственный капитализм в Бразилии / Л.С. Носова. – Москва, 1971. – 176с.
390931
  Иванов Л.Г. Государственный капитализм на Цейлоне / Л.Г. Иванов. – Москва, 1969. – 236с.
390932
  Малышко Н.И. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха / Н.И. Малышко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 131с.
390933
  Забнев Ф.А. Государственный музей В.Г.Белинского. / Ф.А. Забнев, Ф П. Максяшев, . – Пенза, 1962. – 96с.
390934
   Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина : каталог картинной галереи. Живопись. Скульптура. Миниатюра. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 320 с.
390935
   Государственный музей крестьянского быта Латвии XVII-XIX веков. – Рига, 1958. – 34 с.
390936
  Островская Р.П. Государственный музей Н.А. Островского в Москве. Путеводитель / Р.П. Островская. – М., 1953. – 112с.
390937
   Государственный национальный художественный театр.. – Пхеньян, 1960. – 36с.
390938
   Государственный нотариат. – М, 1980. – 199 с.
390939
   Государственный нотариат : сборник официальных материалов. – Киев : Політвидав України, 1982. – 543 с.
390940
   Государственный обвинитель в советском суде. – М, 1954. – 308с.
390941
   Государственный ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический Малый Театр СССР. – Москва
Т. 2. – 1983. – 752 с.
390942
   Государственный ордена Трудового Знамени 1 степени польский театр. – М., 1954. – 56с.
390943
   Государственный план развития животноводства на 1936 год. – М, 1936. – 103с.
390944
   Государственный план развития животноводства на 1953год. – М, 1935. – 363с.
390945
   Государственный природоведческий музей. – К, 1982. – 128с.
390946
   Государственный Русский музей. – Москва, 1982. – 31с.
390947
   Государственный Русский музей. – Ленинград, 1987. – 23 с.
390948
   Государственный сектор в Индии. – М, 1973. – 174с.
390949
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
1. – 1982. – 236с.
390950
   Государственный сектор в различных капиталистических странах. – М
2. – 1982. – 227с.
390951
  Кууз А.А. Государственный сектор в сельском хозяйстве стран Африки / А.А. Кууз. – М., 1991. – 116с.
390952
   Государственный сектор в странах Африки. – М, 1976. – 296с.
390953
  Илларионов С.И. Государственный сектор в экономике Пакистана / С.И. Илларионов. – Ташкент, 1979. – 69с.
390954
  Когамов М.Ч. Государственный следственный комитет / М.Ч. Когамов. – Алматы, 1997. – 176с.
390955
  Куприц Н.Я. Государственный строй Албании / Н.Я. Куприц. – М, 1960. – 62с.
390956
  Крылов Б.С. Государственный строй Великобритании. / Б.С. Крылов. – М., 1957. – 82с.
390957
  Мазаев А.Г. Государственный строй Демократической Республики Въетнам / А.Г. Мазаев. – М, 1963. – 88с.
390958
   Государственный строй и политико-правовые идеи России. – Воронеж, 1987. – 123с.
390959
   Государственный строй и политические партии в Зап. Европе.. – С-Пб
2. – 333с.
390960
  Некрич А.М. Государственный строй и политические партии Великобритании / А.М. Некрич, Л.В. Поздеева. – М, 1958. – 264с.
390961
  Почкаева М.В. Государственный строй Индии / М.В. Почкаева. – Москва, 1957. – 60с.
390962
  Орлов Е.А. Государственный строй Иордании / Е.А. Орлов, Н. Сашко. – М., 1961. – 64с.
390963
  Похлебкин В.В. Государственный строй Исландии / В.В. Похлебкин. – Москва, 1967. – 48с.
390964
  Орлов Е.А. Государственный строй Йемена / Е.А.Орлов. – Москва : Гос. изд. юридической литературы, 1958. – 32 с. – (Государственный строй стран мира)
390965
  Лидин А. Государственный строй Канады / А. Лидин. – М., 1960. – 69с.
390966
   Государственный строй КНР. – Москва : Главная редакция восточной литературі, 1988. – 230 с.
390967
  Иванов Д. Государственный строй Ливии. / Д. Иванов, Н. Борисов. – М., 1957. – 58с.
390968
  Махненко А.Х. Государственный строй Монгольской Народной Республики. / А.Х. Махненко. – М., 1955. – 68с.
390969
  Махненко А.Х. Государственный строй Народной Республики Албании. / А.Х. Махненко. – М., 1957. – 79с.
390970
  Гурков И Г. Государственный строй Норвегии / И Г. Гурков, . – М., 1958. – 48с.
390971
  Махненко А.Х. Государственный строй Польской Народной Республики. / А.Х. Махненко. – Москва : Госюриздат, 1955. – 288 с.
390972
  Малицкий А. Государственный строй Польши / А. Малицкий. – М.-Л., 1930. – 140с.
390973
   Государственный строй России периода феодализма. – М, 1989. – 61с.
390974
   Государственный строй стран народной демократии Азии. – М, 1956. – 204с.
390975
  Керимов М.А. Государственный строй Турции / М.А. Керимов. – Москва, 1956. – 71с.
390976
  Маклаков В.В. Государственный строй Франции / В.В. Маклаков. – М., 1977. – 55с.
390977
  Ильинский И.П. Государственный строй Швейцарии / И.П. Ильинский. – Москва, 1959. – 62с.
390978
  Калинин А.И. Государственный строй Эквадора / А.И. Калинин. – М., 1959. – 64с.
390979
  Ланда И.И. Государственный финансовый контроль / И.И. Ланда, Д.С. Лукашевкер. – М., 1927. – 317с.
390980
  Персианова О.М. Государственный Эрмитаж / О.М. Персианова. – Л, 1968. – 160с.
390981
  Губчевский Ф П. Государственный Эрмитаж. По залам музея / П.Ф. Губчевский. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1962. – 88 с.
390982
  Попов А.А. Государство "всеобщего благосостояния"? / А.А. Попов. – М, 1985. – 256с.
390983
  Завадский С. Государство благоденствия / С. Завадский. – Москва, 1966. – 376с.
390984
  Понеделко Г.Н. Государство в экономике Испании: взгляд в прошлое и современность / Г.Н. Понеделко. – М., 1991. – 141с.
390985
  Кук Ф. Государство войны / Ф. Кук. – М, 1962. – 132с.
390986
  Гросфельд Л. Государство досентябрьской Польши на службе монополий (1918-1939) / Л. Гросфельд. – М, 1953. – 128с.
390987
  Лаверычев В.Я. Государство и монополии в дореволюционной России / В.Я. Лаверычев. – Москва, 1982. – 200с.
390988
  Левин С.Ф. Государство и монополистическая буржуазия в Пакистане. / С.Ф. Левин. – М., 1983. – 273с.
390989
  Ригин Ю.И. Государство и монополия США / Ю.И. Ригин. – М., 1978. – 239с.
390990
  Кожокин Е.М. Государство и народ / Е.М. Кожокин. – М., 1989. – 173с.
390991
  Лиходедов Ф.М. Государство и построение коммунизма / Ф.М. Лиходедов. – Москва, 1968. – 415с.
390992
  Мушкин А.Е. Государство и право - исторические разновидности органов и норм управления обществом / А.Е. Мушкин. – Л., 1969. – 80с.
390993
  Одинцов М.И. Государство и церковь / М.И. Одинцов. – М., 1991. – 63с.
390994
  Доморацкая И Э. Государство и экономика Франции / И Э. Доморацкая. – М, 1981. – 224с.
390995
  Никитина Г.С. Государство Израиль / Г.С. Никитина. – М, 1968. – 413с.
390996
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – М., 1958. – 148с.
390997
  Иванов К.П. Государство Израиль, его положение и политика. / К.П. Иванов, З.С. Шейнис. – 2-е изд., доп. – М., 1959. – 190с.
390998
  Кумеков Б.Е. Государство кимаков. IX - XI вв. по арабским источникам / Б.Е. Кумеков. – Алма-Ата, 1972. – 156с.
390999
  Нурпеисов Е.К. Государство реальной демократии / Е.К. Нурпеисов, А.И. Егоров. – Алма-Ата, 1980. – 71с.
391000
  Кампанелла Т. Государство солнца / Т. Кампанелла. – Изд. 2-е, 1918. – 66с.
<< На початок(–10)391392393394395396397398399400(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,