Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
388001
  Дзік О. "До дівочих ніжних серць ми знаємо всі дороги" / О. Дзік, Д. Мандзюк // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 8 (111). – С. 52-55


  В "Ордені Залізної Остроги" в січових стрільців церемоніями керували "обрядник" та "окличник".
388002
  Міхай Емінеску "До зірки" = La steaua"/Mihai Eminescu : мовами народів світу (38 перекладів 15 мовами): Навчальне видання / Міхай Емінеску; КНУТШ; Ін-т філології; Укр. ін-т лінгвістики і менеджменту; Упоряд. і перед. С. Лучканина. – Київ : Науковий світ, 2003. – 49с. – ISBN 966-675-205-0
388003
  Старченко Тамара "До знань, до знань, усе до знань!" : (слово про справжнього професора) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22
388004
  Гайдабура В. "До кінця виконати свій обов"язок!" (невідомий лист Олімпії Добровольської до Наталі Пилипенко) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 111-121. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
388005
   "До конференції ООН "Ріо+20" / Управління міжнар. наук.-техн. співробітництва та інноваційн. технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  За інформацією Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційних технологій, у нашому університеті відбувся II-й Міжнародний семінар «До конференції ООН “Ріо+20”» де обговорювалися актуальні питання міжнародного ...
388006
   [до 75-річчя Миколи Самійловича Вашуленко] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 8


  Вашуленко Микола Самійлович – головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент, дійсний член АПН України, заслужений діяч науки і техніки України.
388007
   [до 80-річчя Георгія Балла] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 8


  Член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
388008
   [До 80-річчя доктора біологічних наук В.Д. Чміля] // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.] ; редкол.: М.Г. Проданчук, Г.М. Баган, І.М. Трахтенберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (77/78). – С. 156-158. – ISSN 1609-0446
388009
  Задорожний Василь [До мовних глибин] // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 0130-5263
388010
   До 60-річчя Бориса Олександровича Вахрушева : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68. – ISSN 1561-4980
388011
   До 60-річчя Бурлачука Леоніда Фокича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 128. – ISSN 1810-2131
388012
   До 60-річчя В.М. Петліна : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 71 : Фото. – ISSN 1561-4980
388013
   До 60-річчя В.М.Пащенка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 71 : Фото. – ISSN 1561-4980
388014
   До 60-річчя В.С.Давидчука : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78 : Фото. – ISSN 1561-4980
388015
  Бунятян К. До 60-річчя Віталія Михайловича Зубаря // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 131-143. – ISSN 0235-3490
388016
   До 60-річчя Володимира Васильовича Стецюка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 67. – ISSN 1561-4980
388017
   До 60-річчя Г.В.Балабанова : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 77 : Фото. – ISSN 1561-4980
388018
  Грінченко В.Ф. До 60-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Місце його в підготовці фахівців геологічних спеціальностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-9. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817
388019
  Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, пофесора О. М. Лебеденка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
388020
  Матях В.М. До 60-річчя доктора історичних наук, професора В. С. Степанкова // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 236-238. – ISSN 0130-5247


  Професор Валерій Степанович Степанков
388021
  Брехуненко В.А. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Ю. А. Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 230-231. – ISSN 0130-5247
388022
  Кентій А.В. До 60-річчя історика-архівіста В.С. Лозицького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 209-212. – ISSN 0130-5247
388023
   До 60-річчя Максименка Юрія Борисовича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.178-179. – ISSN 1810-2131
388024
   До 60-річчя Олексія Яковича Чебикіна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.179-182. – ISSN 1810-2131
388025
  Мартинчук І.І. До 60-річчя ректора Рівненського державного гуманітарного університету Р.М. Постоловського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 228-230. – ISSN 0130-5247
388026
   До 60-річчя Рибалки Валентина Васильовича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 129. – ISSN 1810-2131
388027
   До 60-річчя Самойлова Олександра Єжеєвича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.180. – ISSN 1810-2131
388028
  Лисенко О.Є. До 60-річчя члена-кореспондента НАНУ О.П. Реєнта // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 230-234. – ISSN 0130-5247
388029
  Заболотна Т. До 65-річчя Великої Перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Університет готується урочисто відзначити 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. На фак-тах та в ін-ах читатимуть лекції про захисників Вітчизни, ветеранів ун-ту й трудівників тилу; побачать світ спеціальні випуски інститутських і ...
388030
   До 65-річчя від дня народження Віталія Івановича Сущанського / О.О. Безущак, М.Ф. Городній, Ю.А. Дрозд, В.В. Кириченко, Я.В. Лавренюк, А.С. Олійник, М.О. Перестюк, А.П. Петравчук, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817
388031
   До 65-річчя від дня народження Володимира Васильовича Кириченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 112-113. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817
388032
   До 65-річчя від дня народження Дмитра Івановича Мартинюка / А.М. Самойленко, О.І. Парасюк, М.О. Перестюк, В.В. Кириченко, Я.В. Данилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-111 : Фото. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
388033
   До 65-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка / А.М. Самойленко, В.А. Вишенський, В.В. Кириченко, Ю.В. Козаченко, Г.Л. Кулініч, В.Н. Нагорний, В.В. Плахотник, І.О. Шевчук, І.О. Парасюк, О.В. Капустян, М.Ф. Городній, В.В. Мелешко, О.М. Станжицький, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
388034
  Шевченко В.П. До 65-річчя доктора історичних наук, професора П.В. Доброва // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
388035
   До 65-річчя з дня народження Володимира Миколайовича Селіванова - відомого теоретика права, державного діяча, доктора юридичних наук, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого юриста України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 130-131
388036
  Лисенко О. До 65-річчя з дня народження голови Національної спілки краєзнавців України, головного редактора журналу "Краєзнавство" Олександра Петровича Реєнта // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 5-14. – ISSN 2222-5250
388037
   До 65-річчя з дня народження Шевченка Віктора Олексійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  19 вересня 2014 року виповнилося 65 років від дня народження відомого географа-картографа, доктора географічних наук, професора Шевченка Віктора Олексійовича.
388038
   До 70-літнього ювілею видатного вченого-економіста В.М. Гейця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 117-118. – ISSN 1811-3141
388039
  Пустовалов С.Ж. До 70-річного ювілею Георгія Івановича Шаповалова // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 141-144. – ISSN 0235-3490
388040
   До 70-річного ювілею професора Володимира Стецюка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 47-48 : фото
388041
   До 70-річчя А.Б.Богуцького : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59 : Фото. – ISSN 1561-4980
388042
   До 70-річчя академіка Віталія Івановича Цимбалюка // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – C. 70-71. – ISSN 1998-4235
388043
   До 70-річчя Академіка Леоніда Булавіна
388044
   До 70-річчя академіка НАН України О.М. Івасишина // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 17, № 4, жовтень - грудень. – С. 401-405. – ISSN 1608-1021


  Протягом багатьох років був професором кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
388045
   До 70-річчя академіка Ю.С.Шемшученка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 231-234
388046
   До 70-річчя Б.П. Яценка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 69 : Фото. – ISSN 1561-4980
388047
   До 70-річчя В.О. Бокова : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 66 : Фото. – ISSN 1561-4980
388048
   До 70-річчя В.П.Разова : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60 : Фото. – ISSN 1561-4980
388049
   До 70-річчя В.Ю.Некоса : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76 : Фото. – ISSN 1561-4980
388050
  Кудінов Ю. До 70-річчя видатного українського та американського ученого, історика Любомира-Романа Винара — збірка праць // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 473-477. – ISSN 1028-5091
388051
   До 70-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ; Українське математичне тов-во. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1
388052
   До 70-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 110-111. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817
388053
   До 70-річчя від дня народження В"ячеслава Івановича Розумнюка / М.Ф. Городній, М.О. Перестюк, А.Ф. Улітко, О.В. Зайцев, О.В. Хорошилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817
388054
  Станжицький О.М. До 70-річчя від дня народження Григорія Логвиновича Кулініча / О.М. Станжицький, В.В. Плахотник, О.В. Перегуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817
388055
   До 70-річчя від дня народження Козаченка Юрія Васильовича / М.Ф. Городній, М.О. Перестюк, Ю.С. Мішура, В.В. Мелешко, М.П. Моклячук, В.Г. Самойленко, М.В. Карташов, Р.Є. Майборода, Р.Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
388056
  Палієнко В.П. До 70-річчя від дня народження М.Г.Волкова : До 70-річчя М.Г. Волкова / В.П. Палієнко, Л.Ю. Чеботарьова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 84. – ISSN 1561-4980
388057
   До 70-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка / А.М. Самойленко, М.Ф. Городній, Я.О. Жук, О.В. Капустян, В.В. Кириченко, Ю.В. Козаченко, Г.Л. Кулініч, О.С. Лимарченко, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, І.О. Парасюк, А.П. Петравчук, В.В. Плахотник, В.Г. Самойленко, О.М. Станжицький, І.О. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 63-64. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  1 січня 2016 року виповнилося 70 років видатному українському науковцю і педагогу, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України та АН вищої школи України, завідувачу кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь ...
388058
   До 70-річчя від дня народження Огороднікова Володимира Івановича : (1947-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 194. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  24 серпня 2017 р. виповнилося 70 років від дня народження доктора географічних наук, відомого українського геолога Огороднікова Володимира Івановича.
388059
  Кононенко П. До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-28
388060
  Кононенко Петро До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-28
388061
  Пиріг Р.Я. До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Степановича Калакури // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 5. – С. 227-233. – ISSN 0130-5247
388062
   До 70-річчя від дня народження та 45-річчя професійної діяльності Ігоря Миколайовича Смілки // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 45 : фото. – ISSN 2311-9780
388063
   До 70-річчя від дня народження та 50-річчя професійної діяльності Олександра Людомировича Дорожинського : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-51 : Фото
388064
   До 70-річчя Володимира Миколайовича Павловича // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 324-325. – ISSN 1818-331Х
388065
   До 70-річчя Володимира Олексійовича Боброва // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (93). – С. 6
388066
  Верстюк В.Ф. До 70-річчя доктора історичних наук професора Р. Я. Пирога // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 224-229. – ISSN 0130-5247
388067
  Іваненко В.В. До 70-річчя доктора історичних наук, професора А.Г. Болебруха // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 229-231. – ISSN 0130-5247
388068
  Офіцинський Р.А. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В. Є. Задорожного // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
388069
  Каністратенко М.М. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.М. Шейка / М.М. Каністратенко, Н.М. Кушнаренко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
388070
  Матях В.М. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.С.Степанкова // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 232-235. – ISSN 0130-5247
388071
  Віднянський С.В. До 70-річчя доктора історичних наук, професора М.М. Алексієвця // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
388072
  Удод О.А. До 70-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 223-225. – ISSN 0130-5247
388073
  Гомотюк О. До 70-річчя доктора історичних наук, професора Ярослава Калакури / О. Гомотюк, Є. Паньків // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 4. – С. 84-85.
388074
  Любовець О.М. До 70-річчя доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента HAH України В.Ф. Солдатенка // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 233-237. – ISSN 0130-5247
388075
   До 70-річчя з дня народження Романа Чайки (1943-2005) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 337-338. – ISSN 2078-1849
388076
   До 70-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 561-567. – ISSN 1024-1809
388077
  Чундак С.Ю. До 70-річчя з дня народження Шманька Павла Івановича, кандидата хімічних наук, доцента // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 5-6. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (36)). – ISSN 2414-0260
388078
  Голда Д.М. До 70-річчя кафедри генетики / Д.М. Голда, Т.В. Мариненко, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Восени 2004 р. виповнюється 70 років з дня заснування кафедри генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наведено історичний огляд розвитку кафедри й сучасний стан наукової та викладацької роботи. The Department of Genetics ...
388079
   До 70-річчя Л.Г. Руденка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 67-68 : Фото. – ISSN 1561-4980
388080
   До 70-річчя М.В.Багрова : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
388081
   До 70-річчя Миколи Івановича Фащевського : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 65. – ISSN 1561-4980
388082
  Максименко С.Д. До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 157-161. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772


  У жовтні 2015 р. виповнилось 70 років наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
388083
  Максименко С.Д. До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 162-167. – ISSN 2310-4368
388084
  Максименко С.Д. До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 317-326. – ISSN 2226-4078
388085
   До 70-річчя О.Г. Топчієва // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 66. – ISSN 1561-4980
388086
   До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 119-121. – ISSN 0235-3490
388087
  Макарчук С. До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 784-785. – ISSN 1028-5091
388088
  Червоненко О.В. До 70-річчя Олега Ярославовича Пилипчука // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 15. – С. 151-153. – ISSN 2219-7516
388089
   До 70-річчя П.Г.Шищенка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
388090
   До 70-річчя Петра Феодосійовича Гожика : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64. – ISSN 1561-4980
388091
   До 70-річчя професора О.І.Шаблія // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69. – ISSN 1561-4980
388092
   До 70-річчя професора О.М. Адаменка // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 70. – ISSN 1561-4980
388093
   До 70-річчя С.П.Позняка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 73 : фото. – ISSN 1561-4980
388094
   До 70-річчя створення Європейської антиревматичної ліги: досягнення ревматології / В.М. Коваленко, І.Ю. Головач, О.Б. Яременко, Д.Г. Рекалов, Н.М. Шуба, О.О. Гарміш, А.М. Гнилорибов, Тер-Вартаньян // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (69). – С. 3-10. – ISSN 1607-2669
388095
   До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Юрійовича Розова // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2015. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1607-7970
388096
   До 70-річчя Ярослава Софроновича Кравчука : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 66. – ISSN 1561-4980
388097
  Грабовський С. До 70-х роковин операції "Вісла" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 квітня (№ 73). – С. 5


  Чи була в минулому Польща надійним союзником України й українців?
388098
   До 70 - річчя С.І.Іщука : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87. – ISSN 1561-4980
388099
  Преловська І. До 75-ої річниці Першого "надзвичайного" Церковного Собору (січень 1930 р.) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 47-48. – ISSN 0203-5863
388100
   До 75-річчя А.Г. Шапара : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 69 : Фото. – ISSN 1561-4980
388101
   До 75-річчя академіка НАН України Стогнія Бориса Сергійовича // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 80. – ISSN 1607-7970
388102
   До 75-річчя Аркадія Олександровича Козловського // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 152-153. – ISSN 0235-3490
388103
   До 75-річчя Бориса Мозолевського // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 141-142. – ISSN 0235-3490
388104
   До 75-річчя В.І. Нудельмана // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70. – ISSN 1561-4980
388105
   До 75-річчя В.М.Котлякова : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66. – ISSN 1561-4980
388106
   До 75-річчя В.Т.Гриневецького : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76 : Фото. – ISSN 1561-4980
388107
  Буйськиих С.Б. До 75-річчя Валентини Миколаївни Корпусової // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 142-143. – ISSN 0235-3490


  В.М. Корпусова - відомий український вчений-антикознавець. Закінчила історичний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Належала до славної когорти учнів видатного вітчизняного вченого професора Л.М. Славіна.
388108
   До 75-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка / М. Городній, І. Парасюк, М. Перестюк, В. Самойленко, О. Станжицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-58. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  "...2 січня 2013 року виповнилось 75 років видатному українському математику, академіку Національної академії наук України Анатолію Михайловичу Самойленку. <...> У період з 1974 по 1987 рік А.М. Самойленко очолює кафедру інтегральних та ...
388109
   До 75-річчя від дня народження Георгієвського Віктора Петровича // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 158-159. – ISSN 1991-0290


  23 червня 2012 року виповнилось 75 років видатному діячу фармацевтичної галузі України Георгієвському Віктору Петровичу, члену-кореспонденту НАН України, доктору фармацевтичних наук, професору, заслуженому діячу науки та техніки України.
388110
   До 75-річчя від дня народження Кулініча Григорія Логвиновича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-64. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  9 грудня 2013 року виповнилося 75 рокув відомому українському вченому, доктору фізико-математичних наук, заслуженому професору КНУ ім.Т. Шевченка, академіку Академії наук вищої школи України Кулінічу Григорію Логвиновичу.
388111
   До 75-річчя від дня народження Михайла Йосиповича Ядренка / А.В. Скороход, В.С. Кородлюк, М.О. Перестюк, О.І. Парасюк, Ю.С. Мішура, Ю.В. Козаченко, О.І. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-109 : Фото. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
388112
   До 75-річчя від дня народження Юрківського Віктора Миновича // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 162. – ISBN 966-95774-3-8
388113
  Гирич І.Б. До 75-річчя доктора історичних наук О.А. Купчинського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
388114
  Гуржій О.І. До 75-річчя доктора історичних наук, професора М.І. Бушина / О.І. Гуржій, В.М. Лазуренко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
388115
  Боряк Г.В. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я. Пирога / Г.В. Боряк, І.Б. Матяш // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 231-236. – ISSN 0130-5247


  Особисті дослідницькі інтереси Р.Я. Пирога як історика сконцентрувалися на вивчення життя й діяльності М.С. Грушевського
388116
  Шаповал Ю.І. До 75-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 234-235. – ISSN 0130-5247
388117
   До 75-річчя Е.Т.Палієнка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 67. – ISSN 1561-4980
388118
   До 75-річчя з дня народження Горєва Леоніда Миколайовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  3 серпня 2014 року виповнилося 75 років від дня народження гідрохіміка, гідроеколога, гідрогеолога, доктора географічних наук, професора Горєва Леоніда Миколайовича.
388119
   До 75-річчя з дня народження Кобзистого Павла Івановича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  1 вересня 2014 року виповнилося 75 років від дня народження географа-кліматолога, доцента, кандидата географічних наук Кобзистого Павла Івановича.
388120
   До 75-річчя з дня народження О.О.Фадєєева.. – К., 1976. – 16с.
388121
   До 75-річчя з дня народження Патиченко Галини Олександрівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  6 травня 2014 року виповнилося 75 років від дня народження географа-картографа, фотограмметриста, кандидата технічних наук, доцента Патиченко Галини Олександрівни.
388122
   До 75-річчя І.Г. Черваньова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 71 : фото. – ISSN 1561-4980
388123
   До 75-річчя І.Ю.Левицького : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 66. – ISSN 1561-4980
388124
   До 75-річчя Івана Івановича Мовчана // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 148-149. – ISSN 0235-3490
388125
  Охотников С.Б. До 75-річчя Івана Тихоновича Чернякова / С.Б. Охотников, А.С. Островерхов, Л.В. Субботін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 139-141. – ISSN 0235-3490
388126
   До 75-річчя корифея фармації професора Парновського Бориса Людомировича // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; Голов. ред.: В.В. Трохимчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 3-4. – ISSN 0367-3057


  "6 жовтня 2016 р. відзначив свій ювілейний день народження корифей фармації, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Людомирович Парновський, ...
388127
  Дзиговський О.М. До 75-річчя Леоніда Васильовича Субботіна / О.М. Дзиговський, А.С. Островерхов, С.Б. Охотников // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 139-141. – ISSN 0235-3490
388128
  Макар Ю.І. До 75-річчя Любомира Романа Винара / Ю.І. Макар, А.Є. Атаманенко // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 225-229. – ISSN 0130-5247


  Аналізуються місце М.І. Костомарова в суспільно-політичних та наукових процесах другої половини 19 ст.
388129
   До 75-річчя М.Д.Пістуна : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 75 : Фото. – ISSN 1561-4980
388130
   До 75-річчя О.І.Шаблія : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 65-66. – ISSN 1561-4980
388131
   До 75-річчя Олександра Семеновича Біляєва // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 150-152. – ISSN 0235-3490
388132
   До 75-річчя П.Г. Шищенка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 69 : Фото. – ISSN 1561-4980
388133
   До 75-річчя профессора П.В. Зарицького [геолог, Харьк. нац. ун-т] // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 182-183
388134
  Бічуя Н. До 75-річчя Романа Кудлика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 190-198. – ISSN 0868-4790
388135
   До 75-річчя С.М.Злупка. Шлях ученого і патріота // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-109. – ISSN 1811-3141
388136
  Климович Н.М. До 75-річчя українського політичного діяча, Героя України В"ячеслава Чорновола // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 137-140. – ISSN 0320-9466
388137
   До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2, квітень - травень. – С. 201-208. – ISSN 1608-1021
388138
   До 75-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Колодяжного // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев, 2017. – № 26. – C. 99. – ISSN 2412-4176
388139
   До 75-річчя члена-кореспондента НАН України Стрижала Володимира Олександровича // Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. – Киев, 2015. – № 4. – С. 168-170. – ISSN 0556-171Х
388140
   До 75-річчя Ю.С. Шемшученка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 4-5
388141
  Овсянникова О. До 77-річчя академіка АЕНУ Михайла Швайки. Михайло Швайко - активний подобрник кредитної грошової системи // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 193-201. – ISSN 1729-7206
388142
  Мигашко М.Д. До 78 річниці Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.56


  Буздалін С.Ф. - перший голова Верховного Суду України
388143
  Зінченко В.П. До 80-ліття Харківської психологічної школи // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 171-191. – ISSN 2226-4078
388144
  Вахніна Л. До 80-річного ювілею професора Єжи Ковальчика // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 151-152. – ISSN 1728-6875


  Відомий польський иистецтвознавець, доктор архітектури, професор Єжи Ковальчик (1930 р.)
388145
   До 80-річчя А.І. Доценка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
388146
  Бакуменко І. До 80-річчя академіка Миколи Володимировича Соболєва / І. Бакуменко, О. Матковський, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 185-188. – ISSN 2078-6220
388147
   До 80-річчя академіка НАН України Анатолія Андрійовича Чухна // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-112. – ISSN 1811-3141
388148
   До 80-річчя В.П. Дмитренка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 70 : Фото. – ISSN 1561-4980
388149
   До 80-річчя видатного вченого, педагога та громадського діяча : [Іван Сергійович Чекман] // Фармацевтичний часопис : науково-практичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Нац. фармацевт. ун-т ; голов. ред. Грошовий Т.А. – Тернопіль, 2016. – № 3 (39). – C. 89-90. – ISSN 2312-0967
388150
   До 80-річчя від дня народження академіка НАН України В.І. Лялька // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 92-93. – ISSN 1561-8889
388151
   До 80-річчя від дня народження Валентина Павловича Рибалка // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 3-5. – ISSN 2313-092X
388152
   До 80-річчя від дня народження Іщука Степана Івановича : (1937-2017) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 193. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  13 грудня 2017 р. виповнилося 80 років від дня народження українського економікогеографа, доктора географічних наук, професора кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Іщука Степана ...
388153
   До 80-річчя від дня народження М.Г. Находкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 259-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9
388154
  Матвіїшина Ж.М. До 80-річчя від дня народження М.Ф. Веклича / Ж.М. Матвіїшина, В.І. Передерій, В.М. Нагірний // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 69-70. – ISSN 1561-4980
388155
   До 80-річчя від дня народження Мельничука Івана Васильовича : (1937-2008) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 193-194. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  19 серпня 2017 р. виповнилося 80 років від дня народження професора, доктора географічних наук, відомого українського палеогеографа та геоморфолога Мельничука Івана Васильовича.
388156
  Пащенко В.М. До 80-річчя від дня народження професора І.М. Рослого // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69. – ISSN 1561-4980
388157
   До 80-річчя від дня народження Чекмана Івана Сергійовича // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 4. – С. 85-88


  Відомий український вчений, фундатор досліджень з біохімічної та загальної фармакології, засновник напрямків фізико-хімічної, квантової та нанофармакології в Україні, член-кореспондент НАН України, НАМН України, академік Нью-Йоркської академії наук, ...
388158
  Наумко І. До 80-річчя від уродин Зенона Івановича Ковалишина // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 152-155 : фото. – ISSN 2078-6220
388159
   До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України / І.В. Косаківська, Н.П. Веденичова, В.А. Негрецький, О.А. Шейко // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 626-630. – ISSN 0372-4123
388160
  Черніков І.Ф. До 80-річчя Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства - 10 січня 1926 р. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24. – ISSN 1608-0599


  Згадуються вчені Київського ун-ту : Зуммер В.М., Кримський А. Ю. та інш.
388161
  Циганкова Е.Г. До 80-річчя ВУНАС // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 86-95. – ISSN 1608-0599


  Всеукраїнська наукова асоціація Сходознавства.
388162
  Кудлай О.Б. До 80-річчя доктора історичних наук А.П. Гриценко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 234-235. – ISSN 0130-5247
388163
  Добржанський О.В. До 80-річчя доктора історичних наук, професора В.М.Ботушанського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 1 (526), січень - лютий. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247
388164
  Савойська С.В. До 80-річчя доктора історичних наук, професора В.Ф. Панібудьласки // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
388165
  Реєнт О.П. До 80-річчя доктора історичних наук, професора Г.І. Гончарука // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247


  Григорій Іванович Гончарук - завідувач кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету, доктор історичних наук, професор.
388166
  Ковальчук О О. До 80-річчя доктора історичних наук, професора І.Ф. Чернікова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
388167
  Гура В.К. До 80-річчя доктора історичних наук, професора Л.О. Лещенка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
388168
  Падалка С.С. До 80-річчя доктора історичних наук, професора М. Р. Плюща // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 230-232. – ISSN 0130-5247
388169
  Іваненко О.А. До 80-річчя доктора історичних наук, професора М.М. Варварцева // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 229-230. – ISSN 0130-5247
388170
  Юркова О.В. До 80-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 231-233. – ISSN 0130-5247
388171
  Реєнт О.П. До 80-річчя доктора історичних наук, професора Я.С. Калакури // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – C. 224-231. – ISSN 0130-5247
388172
   До 80-річчя з дня народження Анатолія Григоровича Григоренка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 89. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  18 червня виповнилось 80 років від дня народження відомого геодезиста, професора, доктора технічних наук Анатолія Григоровича Григоренка.
388173
   До 80-річчя з дня народження Антона Юрійовича Лучки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 114-115. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817
388174
  Зубар Віталій Михайлович До 80-річчя з дня народження І.А. Антонової - невтомної дослідниці Херсонеса / Зубар Віталій Михайлович, Сорочан Сергій Борисович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
388175
   До 80-річчя з дня народження Пастуха Володимира Васильовича (1937-2016) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 165. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Виповнилося 80 років від дня народження кандидата технічних наук, доцента, відомого українського топографа та геодезиста Пастуха Володимира Васильовича.
388176
  Поперенко Л.В. До 80-річчя з дня народження почесного професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, чл.-кор. НАН України Білого Михайла Уляновича : проф. М.У. Білий - засновник наукової школи "Спектроскопія невпорядкованих та домішкових конденсованих систем" / Л.В. Поперенко, Б.А. Охріменко, Г.І. Гайдідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-10. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Огляд основних наукових результатів проф. М.У. Білого та його школи.
388177
   До 80-річчя І.Г. Черваньова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 69 : фото. – ISSN 1561-4980
388178
  Кадурін В. До 80-річчя Іполита Васильовича Носирєва (згадка про Вчителя і друга) / В. Кадурін, О. Чепіжко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 2. – С. 120-126. – ISSN 2078-6220


  Двадцять шостого вересня 2013 року виповнилося 80 років доктору геолого-мінералогічних наук, професору Іполіту Васильовичу Носирєву.
388179
   До 80-річчя К.М. Мисевича : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 65 : Фото. – ISSN 1561-4980
388180
   До 80-річчя М.Є.Барщевського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 66 : фото. – ISSN 1561-4980
388181
   До 80-річчя Національної академії наук України : Фотоальбом. – Київ : АртЕк, 1998. – 142 с. – ISBN 966-505-235-7
388182
   До 80-річчя О.М. Адаменка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 65-66 : фото. – ISSN 1561-4980
388183
  Вергунов В. До 80-річчя професора В"ячеслава Вировця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 13


  Усі площі з технічними коноплями в Україні засіяні сортами, створеними за участю цього видатного ученого.
388184
   До 80-річчя професора В.І. Пелешенка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 216
388185
  Атаманенко А.Є. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара / А.Є. Атаманенко, А.А. Хеленюк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 231-233. – ISSN 0130-5247


  Любомир Винар - визначний дослідник української історії та історіографії.
388186
   До 80-річчя Ф.Д. Заставного // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 65. – ISSN 1561-4980
388187
   До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Йосиповича Сугакова / В.І. Слісенко, О.Я. Дзюблик, І.І. Фіщук, І.Ю. Голіней // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 322-323. – ISSN 1818-331Х
388188
   До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Литовченка Володимира Григоровича // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 3. – С. 108-109. – ISSN 1815-7459
388189
  Плахонін А.Г. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ф. Котляра // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
388190
   До 80–річчя з дня народження Осауленко Лариси Єфремівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  30 січня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження картографа, кандидата географічних наук, доцента Осауленко Лариси Єфремівни.
388191
   До 80–річчя з дня народження Тютюнника Дмитра Андрійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  30 квітня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження фізико-географа, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Тютюнника Дмитра Андрійовича.
388192
   До 80–річчя з дня народження Цара Василя Васильовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  5 жовтня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження фізико-географа, грунтознавця, кандидата географічних наук, доцента Царя Василя Васильовича.
388193
   До 80 - річчя від дня народження В.М. Юрківського // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 322-325
388194
  Огієнко В. До 83-х роковин... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 20-21


  Історії, які підтверджують: Голодомор одночасно створив радянську систему та людину, але й почав її руйнувати.
388195
  Ковальчук А. До 845-их роковин погрому Києва московитами // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-15 квітня (№ 15). – С. 14
388196
  Єрмоленко В.М. До 85-річного ювілею академіка В.І. Семчика // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 570-572. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
388197
  Каракаш І.І. До 85-річного ювілею Віталія Івановича Семчика - талоновитого вченого і мудрої людини // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 583-586. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
388198
   До 85-річчя академіка НАН України Матвєєва Валентина Володимировича // Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. / НАН Украины, Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев, 2014. – № 6. – С. 159-161. – ISSN 0556-171Х
388199
   До 85-річчя академіка НАН України Счастлівого Геннадія Григоровича // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2015. – № 1. – С. 95-96. – ISSN 1607-7970


  5 січня 2015 року виповнюється 85 років з дня народження академіка НАНУ, професора, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки 1985, 1999 рр., лауреата премії АН УССР ім. Г.Ф. Проскури, заслуженого діяча науки і техніки НАНУ Счастлівого ...
388200
   До 85-річчя від дня народження Андрія Арсеновича Глущенка / М.Ф. Городній, О.О. Горошко, В.Я. Данілов, С.І. Ляшко, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
388201
   До 85-річчя від дня народження Володимира Семеновича Королюка / А.М. Самойленко, І.М. Коваленко, М.О. Перестюк, О.К. Закусило, М.В. Карташов, Ю.В. Козаченко, Р.Є. Майборода, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, Д.В. Гусак, І.В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-60. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
388202
   До 85-річчя від дня народження Михайла Ілліча Щербаня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817
388203
  Перестюк М.О. До 85-річчя від дня народження Олега Олександровича Горошка / М.О. Перестюк, В.В. Мелешко, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817
388204
   До 85-річчя від дня народження Петра Івановича Колісника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817
388205
   До 85-річчя відомого правника академіка В.І. Семчика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 416-417
388206
  Брилинська Н. До 85-річчя Володимира Андрійовича Моторного // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 245-246. – ISSN 0203-9494
388207
  Єгоршина О. До 85-річчя доктора історичних наук, проофесора В.Я. Білоцерківського // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С, 211. – (Історія та географія ; вип. 48)
388208
   До 85-річчя з дня народження Опанаса Андроновича Підопригори (13.07.1926 - 01.01.2005) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 118
388209
   До 85-річчя з дня народження професора В.М. Юрківського // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 319-320
388210
   До 85-річчя з дня народження Федора Глібовпча Бурчака - видатного вченого-правознавця, академіка - засновника Академії правових наук України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 132-134.
388211
   До 85-річчя Ісаака Бенціоновича Клеймана // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122. – ISSN 0235-3490


  Археолог Одеси, відомий дослідник Тіри
388212
  Кулинич П.Ф. До 85-річчя Семчика Віталія Івановича // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 587-589. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
388213
   До 85-річчя члена-кореспондента НАН України Литовченка Володимира Григоровича // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 93-94. – ISSN 1815-7459
388214
  Віднянський С.В. До 85-річчя члена-кореспондента НАН України П.С. Соханя / С.В. Віднянський, В.В. Павленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 220-227. – ISSN 0130-5247
388215
   До 85–річчя з дня народження Козинцевої Лариси Максимівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  1 березня 2014 року виповнилося 85 років від дня народження гідролога, кандидата географічних наук, доцента Козінцевої Лариси Максимівни.
388216
  Півоваров О.А. До 85 річниці з дня заснування Українського державного хіміко-технологічного університету // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 2 (100). – С. 4-6. – ISSN 0321-4095
388217
   До 85 річчя Галини Павлівни Курдіної // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 49
388218
  Соболь В. До 90-ліття від дня народження професора Ярослава Розумного (1925 - 2013), українського літературознавця, громадського діяча // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 16 листопада (ч. 21/22)


  Ярослав Григорович Розумний — український мовознавець і літературознавець, доктор філософії з 1968, доктор славістики (1968), дійсний член НТШ з 1987, почесний професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" з 1996 р.
388219
   До 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора Леоніда Михайловича Фільштейна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2016. – С. 9-11. – (Економічні науки ; вип. 29). – ISSN 2413-340X


  "Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки" виходить в дні ювілею доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, заслуженого працівника та відмінника народної освіти ...
388220
   До 90-річчя The Ukrainian Biochemical Journal (Historical excursus, 1926-2016) // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – С. 8-11. – ISSN 2409-4943
388221
   До 90-річчя академіка НАН України Гриневича Феодосія Борисовича // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2012. – № 5. – С. 87-88. – ISSN 1607-7970
388222
  Клюєв О.М. До 90-річчя видатного вченого-криміналіста Лева Юхимовича Ароцкера // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 3-4. – ISBN 978-966-937-203-1
388223
  Гнатюк І. До 90-річчя від дні народження Л.С. Паламарчука, визначного лексиколога і лексикографа
388224
  Руденко Л.Г. До 90-річчя від дня народження А.П. Золовського // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
388225
  Руденко Л.Г. До 90-річчя від дня народження академіка М.М.Паламарчука // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 71-73 : Фото. – ISSN 1561-4980
388226
  Коваленко Т. До 90-річчя від Дня народження Василя Зіновійовича Янчука // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 100-101


  "...90-річчя від Дня народження видатного українського вченого-юриста, педагога, фундатора вітчизняної школи колгоспного та аграрного права, професора, академіка Академії правових наук України Василя Зіновійовича Янчука. Із 1952 по 1985 рр. В.З. Янчук ...
388227
  Борисенко В. До 90-річчя від дня народження видатного етнолога Володимира Горленка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 19-21. – ISSN 0130-6936


  "...Не можна не згадати й таку важливу сферу діяльності вченого, як виховання кадрів. Уперше 1965 року він запропонував читання курсу "Історія української етнографії" на історичному факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, ...
388228
   До 90-річчя від дня народження дорогого вчителя - Марка Веніаміновича Цвіка // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 477-478. – ISSN 2227-7153
388229
  Палієнко В.П. До 90-річчя від дня народження І.Л.Соколовського : Пам"ятні дати // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-74 : Фото. – ISSN 1561-4980
388230
   До 90-річчя від дня народження Н.О. Сіренко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 70-71 : фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
388231
   До 90-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-107 : Фото. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
388232
   До 90-річчя Г.Х. Рябошапко. Життєва шляхетність і ворчий злет вченого // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 417
388233
  Великочий В.С. До 90-річчя доктора історичних наук, професора О. Ю. Карпенка / В.С. Великочий, М.В. Кугутяк, І.Я. Райківський // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 221-223. – ISSN 0130-5247
388234
  Товажнянський Л.Л. До 90-річчя електротехнічного факультету Харківського технологічного інституту. Відкриття пам"ятника професору Копняєву П.П. / Л.Л. Товажнянський, В.Б. Клепіков, О.Є. Тверитнікова // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 5. – С. 74-82. – ISSN 1607-7970


  Стаття присвячена 90-річчю створення електротехнічного факультету в Харківському технологічному інституті і відкриттю пам2ятника засновнику факультету Заслуженому професору Павлу Петровичу Копняєву (1867-1932), якому належить важлива роль у створенні ...
388235
  Брижик Л.С. До 90-річчя з дня народження Давидова Олександра Сергійовича (26.12.1912 - 19.02.1993) // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 110-112. – ISSN 1023-2427
388236
   До 90-річчя з дня народження Л.А. Пономаренко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 46-47 : фото
388237
   До 90-річчя з дня народження Пелешенка Василя Іларіоновича (1927-2014) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 164-165. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Виповнилося 90 років від дня народження Пелешенка Василя Іларіоновича - українського гідролога (гідрохімік, гідрогеолог, гідроеколог), професора, доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України.
388238
   До 90-річчя з дня народження професора Пелеха Л.Є. // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2017. – № 2 (78). – С. 61-62. – ISSN 1810-3154


  "Цього року виповнилося 90 років від дня народження доктора медичних наук професора Пелеха Леоніда Євстафійовича (31.05.1927 – 28.09.1994) —фундатора нового напрямку в медичній науці, основоположника нейрореабілітаційної служби не лише в Україні, а і ...
388239
   До 90-річчя з дня народження Юрківського Віктора Миновича (1927-2003) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 164. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Виповнилося 90 років від дня народження кандидата економічних наук, професора, соціо-економіко-географа, країнознавця, декана Географічного факультету - Віктора Миновича Юрківського.
388240
  Лук"янчук Г. До 90-річчя з дня смерти Миколи Міхновського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 травня (№ 19). – С. 12
388241
   До 90-річчя заснування Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності: сторінки історії, досягнення та перспективи / А.В. Іпатов, О.М. Мороз, І.Я. Ханюкова, А.О. Маметьєв, Н.О. Гондуленко, Л.В. Кузьміна, Ю.І. Коробкін // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2/3 (20/21), вересень. – С. 5-16. – ISSN 2224-0454
388242
   До 90-річчя Національної академії наук України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 1. – ISSN 1819-7329


  Історія академії. Є фото В.І. Вернадського, П.П. Скоропадського.
388243
  Мхитарян Н.І. До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 148-163. – ISSN 1682-671Х
388244
  Подкур Р.Ю. До 95-річчя академіка НАН України П.Т. Тронька // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
388245
   До 95-річчя з дня народження академіка Володимира Івановича Моссаковського (27.08.1919-13.07.2006) // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 22. – С. 291-293. – ISSN 2079-1836
388246
   До 95-річчя Національної академії наук України // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 3-6. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
388247
  Олійник Я.Б. До 95-річчя О.Т.Діброви / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Ю.І. Пітюренко // Український географічний журнал. – №1(25)
388248
   До 95-річчя С.М. Стойка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 65 : фото. – ISSN 1561-4980
388249
   До 95 - річчя з дня народження Маринича Олександра Мефодійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 101. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
388250
  Рудюк Д. До 950-ліття від дня народження преподобного Нестора-Літописця // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 48-51. – ISSN 0203-5863
388251
   До IV-го окружного з"їзду профспілок Ніженщини.. – Ніжен, 1929. – 15с.
388252
   До IX річниці грабіжницького захоплення Бесарабії.. – Харків, 1927. – 8с.
388253
  Багмут А.Й. До iстоpiї культуpно-наукових зв`язкiв з Чехословаччиною / А.Й. Багмут. – Київ, 1958. – 28с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
388254
  Бойчак М. До iсторiї Київського вiйськового шпиталю у XVIII ст. / М. Бойчак, Р. Лякіна // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 34-47
388255
   До XX Великої Жовтневої соціалістичної революції : Список літератури. – Київ : Жовтень, 1937. – 35 с.
388256
  Лондон Д. До Адама / Джэк Лондон ; пер. с англ. Э. Пименовой. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 186 с. – (Всеобщая библиотека ; № 74)
388257
  Лондон Д. До Адама. Белый клык. Джерии-островитянин : [пер. с англ.] / Д. Лондон; [Послесл. Н. Банникова]. – Москва : Правда, 1990. – 479 с.
388258
   До актуальних проблем українського політичного життя. – Hью Йорк : Видавнича Секція Президії Ради Гетьманського Руху, 1967. – 46с.
388259
  Філевська Т.В. До актуальності проблеми визначення статусу естетичних категорій // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 113-115
388260
  Кисельова О.О. До аналізу ерозійного розчленування північної окраїни Донбасу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 77-80 : Табл.
388261
  Іщенко Є. До аналізу концепту смерті в українській літературі 20 ст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 120-122


  У статті йдеться про необхідність виокремлення аналізу концепту смерті в українській літературі в самостійну проблему для дослідження науковцями. The article deals with the need to highlight the analysis of the concept of death in Ukrainian ...
388262
  Сергеєва Л.Н. До аналізу міжнародного досвіду оцінювання розвитку інформаційного суспільства / Л.Н. Сергеєва, М.О. Дворнік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
388263
  Юшко С.В. До аналізу наслідків пенсійної реформи 2004 року // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 59-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
388264
  Терентьєва Л.М. До аналізу структури фізичного закону // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
388265
  Ніколко В.М. До аналізу структури філософських проблем сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
388266
  Коровай До аналізу тексту на протилежне слово / Коровай. – с.
388267
  Волобой П.В. До аналізу функціональної структури господарства економічного району / П.В. Волобой, В.А. Поповкін // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 34-44 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
388268
  Мойсєєва М.Н. До анатомічної будови стебла кленів в зв"язку з їх філогенією / М.Н. Мойсєєва, 1939. – С. 13-17
388269
  Мойсєєва М.Н. До анатомічної будови хвоїнки і деревени української сосни. / М.Н. Мойсєєва, 1938. – 241-278с.
388270
  Носов А.Н. До антропології болгарів / А.Н. Носов, 1930. – 51с.
388271
  Носов А.Н. До антропології болгарів / А.Н. Носов. – Київ, 1931. – 75 с.
388272
  Трублаїні М. До Арктики через тропіки / М. Трублаїні. – Харків; Київ : Більшовик, 1931. – 455с.
388273
  Мельник-Антонович До археологічної статистики степової Полтавщини / Мельник-Антонович. – 57-60с.
388274
  Відибіда К. До архівів Шевченка - лише один "клік" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 липня (№ 27). – С. 11


  Завершився проект "Віртуальний архів Тараса Шевченка".
388275
  Вовк П. До атласу української літературної вимови : доповідь на конференції "7 славістичні читання, присвячені пам"яті акад. Л.А. Булаховського", 27 квітня 2007 року / Поліна Вовк ; Ін-т української мови НАНУ ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16 с. : іл.
388276
  Вовк П. До атласу української літературної вимови : доповідь на конференції "7 славістичні читання, присвячені пам"яті акад. Л.А. Булаховського", 27 квітня 2007 року / Поліна Вовк ; Ін-т української мови НАНУ ; КНУТШ. – Київ
Вип. 2. – 2007. – 16 с. : іл.
388277
  Вовк П. До атласу української літературної вимови / Поліна Вовк ; КНУТШ ; Лабораторія експериментальної фонетики кафедри сучасної української мови ; Кафедра загального мовознавства. – Київ
Вип. 3. – 2007. – 22 с. : іл.
388278
  Кучерук О. До атрибутації окремих графічних творів Т. Шевченка 1840-х рр., пов"язаних з Археографічною комісією // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 89-97. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На одному з примірників книги “Древности, изданные комиссией для разбора древних актов” (К. 1846), з бібліотеки Інституту археології НАНУ, є напис: “Справка. Текст настоящей книги принадлежит профессору Киевского университета Н.Д. Иванишеву, а рисунки ...
388279
  Бондар Н.П. До атрибуції стародруків: псевдоунікальний київський примірник видання "Символу віри" Афанасія Александрійського 1717 р. друкарні Києво-Печерської лаври // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 3-8. – ISSN 2222-4203
388280
  Погребняк П.С. До балансу азоту в природних геосистемах / П.С. Погребняк, Л.М. Шевченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
388281
  Мороз О. До балансу і гармонії всіх гілок влади // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 3-7.


  Про проблеми конституційної реформи
388282
  Стрелкова И.И. До берега доплыть... / И.И. Стрелкова. – Москва, 1984. – 416с.
388283
  Ступка М. До берегів Атлантійського океану : Спогади. / М. Ступка. – Асторія-Нью-Йорк
2. – 1985. – 357с.
388284
  Сеїтов С. До берегів Дніпра / С. Сеїтов. – К, 1985. – 158с.
388285
  Полевой Б.Н. До Берлина - 896 километров / Б.Н. Полевой. – Москва, 1973. – 285с.
388286
  Полевой Б.Н. До Берлина - 896 километров / Борис Полевой. – Москва : Воениздат, 1978. – 296 с.
388287
  Никулин С.П. До Берлина было далеко / С.П. Никулин. – М, 1984. – 240с.
388288
  Стебницький П. До біографіії проф. Хв. К. Вовка (Волкова) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 17-20. – ISSN 2227-4952
388289
  Ковбаса В. До біографії Байди-Вишневецького: поїздка до Туреччини 1553 року // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 3-24. – ISSN 0869-3595
388290
  Яременко М.В. До біографії Василя Івановича Лучицького // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 26-31. – ISSN 1996-9872
388291
  Щурат В.Г. До біографії і писань Івана з Вишні / В. Щурат. – 16 с. – Окр.відбиток
388292
  Титаренко Г. До біографії І.М. Стешенка // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 241-246. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Іван Матвійович Стешенко стояв біля витоків української національної освіти і був першим міністром освіти незалежної України в Уряді Центральної Ради.
388293
  Граховецький Д. До біографії І.П. Котляревського // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 10-11
388294
  Петровський М.Н. До біографії Івана Богуна / М.Н. Петровський. – Ніжин, 1930. – 47-58с.
388295
  Франко І.Я. До біографії Івана Вагилевича / І.Я. Франко. – 45с. – З "Записок Наук. т-ва ім. Шевченка" № 29-й
388296
  Непомнящий А. До біографії Миколи Ернста: нові документи з архівів Санкт-Петербурга та Києва // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-126.


  До наукового обігу вводиться невідоме раніше листування відомого кримознавця, археолога Миколи Ернста до його брата - визначного діяча музеєзнавства, організатора пам"яткоохоронної справи Федора Ернста. 1911 року, відразу після закінчення ...
388297
  Сергієнко Б.П. До біографії О.Ф. Трембачова. Деякі факти та роздуми / Б.П. Сергієнко, В.В. Соколов, В.О. Шевченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 192-202


  Маловідомі факти з біографії одного з видатних викладачів кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного университету імені Тараса Шевченка за всю історію її існування – Олександра Федоровича Трембачова ...
388298
  Новікова О.О. До біографії професора В.К. Піскорського: текст вступної лекції перед студентами у вересні 1905 р. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 271-273. – ISSN 0320-9466
388299
  Кондратенко О. До біографії та наукової діяльності члена-кореспондента Серафима Юшкова // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 713-731
388300
  Дудко В. До біографії фундатора "Основи" Миколи Котеніна // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 143-146. – ISBN 978-966-2449-92-1
388301
  Мицик Ю.А. До біографії Яна Оришовського / Ю.А. Мицик, І.Ю. Тарасенко // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 75-82. – ISBN 5-7702-0775-2


  Ян Оришевський — козацький старшина, козацький гетьман 1581 р., 1585 р. (за інш. даними — 1590 р.), один з організаторів реєстрового козацтва (РК). Походив зі спольщеної української шляхти. Засновник міста Гайсина.
388302
  Рева Л.Г. До біографічних джерел і творчості Ватрослава Ягича // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 333-340. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються знакові віхи життя й творчості видатного хорватського науковця Ватрослава Ягича. В статье освещаются знаковые вехи жизни и творчества выдающегося хорватського ученого Ватрослава Ягича. In article sign marks of life and ...
388303
  Підоплічка І.Г. До біології хом"яка (Cricetus Cricetus L.) / І.Г. Підоплічка, 1927. – С. 23-36. – Окр. відбиток
388304
  Парамонов А.Я. До біології червиці в"ідливої - Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera) / А.Я. Парамонов, 1936. – С. 79-96
388305
   До біологічної характеристики водойм середньої течії Дніпра : З лабораторії Дніпрянської біологічної станції ВУ АН. (Передова до праць Д.Белінга та М.Коротуна), 1932. – [1] с. – Окремий відб.
388306
  Охрименко Іван Павлович До біохімії молочної залози : Дис... кандид. біологічн.наук: / Охрименко Іван Павлович; Інститут біохімії АН УРСР. Кафедра тваринництва Житомирського сільгосп. ін-ту. – Житомир, 1948. – 154л. – Бібліогр.:л.150-152
388307
  Кухар Р.В. До блакитних вершин : перша Українська Академічна Гімназія у Львові в історичні перспективі / Д-р Роман В. Кухар. – Лондон : Об"єднання абсольвентів Української Академічної Гімназії у Львові [та ін.], 1981. – 146 с. : іл., портр. – Резюме англ. та нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
388308
  Здоровило Т. До бою під Крутами... // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 31). – С. 9
388309
  Вірченко В.М. До бріофлори Древлянського природного заповідника / В.М. Вірченко, О.О. Орлов // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 7-14. – ISSN 2414-9810
388310
  Меньков А.Т. До будущего лета... / А.Т. Меньков. – М., 1988. – 256с.
388311
  Астафьев В. До будущей весны / В. Астафьев. – Молотов, 1953. – 152с.
388312
  Потанин В.Ф. До будущей осени / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1974. – 302с.
388313
  Мороз О.О. До булави треба голови. Так було. Так є. Як буде? : Так було. Так є. Як буде? / Олександр Мороз. – Вінниця : Парламентське видавництво, 2016. – 591, [1] с., [8] арк. фот. – ISBN 978-966-922-048-6
388314
  Олефіренко В.А. До вас прийшов лектор / В.А. Олефіренко. – К., 1962. – 27с.
388315
  Будяк Ю. До великої брами : повісті / Ю. Будяк. – Харків, 1929. – 116 с.
388316
  Опанасюк Ю.А. До верифікації релятивістичних теорій тяжіння при великих швидкостях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-96. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Обговорюється проблема верифікації релятивістичних теорій тяжіння. Показано, що можливі відхилення від метричності є практично неспостережуваними ...
388317
  Гарасевич А. До вершин : зібрані поезії / Андрій Гарасевич ; [літ. ред. і ст. Богдана Кравцева]. – Ню Йорк : Молоде життя, 1959. – 122, [6] c. : портр.
388318
  Юсупов Е.Ю. До вершин духовного прогресу / Е.Ю. Юсупов, Т.М. Махмудов. – К, 1981. – 230с.
388319
  Подолинний А.М. До вершин Кобзаревого генія
388320
  Захожай В. До вершин освітянського вдосконалення // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 1. – С. 68-76. – ISSN 0868-8893


  Про плани МАУП розповідає ректор Валерий Борисович Захожай.
388321
  Федоренко В. До вершин професіоналізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 37-40
388322
  Орначук Л. До вершини - з "людським" обличчям. Акмеологічні підходи до формування світоглядної позиції учнів у процесі вивчення СЛ // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 12, червень
388323
  Кулиниченко П. До весняної сівби / П. Кулиниченко. – К., 1930. – 20с.
388324
  Крупин В.Н. До вечерней звезды / В.Н. Крупин. – М, 1977. – 302с.
388325
  Маньковська Т. До взаємин Івана Франка та Ватраслава Ягича // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 104-108. – ISBN 966-7653-03-5
388326
  Верба І. До взаємин Олександра Оглоблина з Михайлом Грушевським (1920-ті р.р.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія наук.-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 1999. – № 1/2. – С. 233-259.
388327
  Скржинська М.В. До взаємин скіфів із греками в Північному Причорномор"ї // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13-23. – ISSN 0235-3490
388328
   До виборів Верховної Ради СРСР.. – К., 1937. – 159с.
388329
   До виборів у Верховну Раду СРСР.. – К., 1954. – 33с.
388330
  Мельник В.М. До вибору картографічних проекцій транскордонних екологічних ситуацій / В.М. Мельник, В.Л. Расюн, Н.В. Лавренчук // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 66-73 : табл. – Бібліогр.: с.70-71. – ISSN 0130-1039
388331
  Буряк К. Ярош До вибору параметрів перехідних кривих на автомобільних дорогах // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 43-46 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
388332
  Чумак П.Я. До вивчення Arachnida, що мешкають в оранжереях ботанічних садів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено 30 видів Arachnida, що мешкають в оранжереях Ботанічних садів України.
388333
  Синицький М.М. До вивчення біології бурякової нематоди Heterodera schachtii Schm. / М.М. Синицький. – Київ, 1930. – 7 с.
388334
  Белінг Д. До вивчення біоценозів каміння / Д. Белінг. – Київ, 1940. – 104 с. – Окремий відб.:КДУ Т.4. 1940,- Праці науково-дослідного інституту біології- VOL. IV. 1940
388335
  Белінг Д. До вивчення біоценозів каміння і штучних кам"яних споруд р.Дніпрі / Д. Белінг. – Київ, 1939. – 7-47с. – Окремий відб.: КДУ - Праці науково-дослідного Інституту Біології- VOL. ІІ. 1939
388336
  Бачинський А.І. До вивчення вищих різновусих лускокрилих (Lepidoptera: Metaheterocera) Заліщицького Придністров"я / А.І. Бачинський, Ю.М. Геряк // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 15. – С. 25-32. – ISSN 2219-7516
388337
  Цимбрикевич Й.С. До вивчення впливу біологічних факторів на активність відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
388338
  Моця О.П. До вивчення джерельної бази "Повісті временних літ" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 144-149. – ISSN 0130-5247


  У статті наводяться приклади, які ілюструють твердження, що при підготовці "Повісті временних літ" широко використовувалися цитати й цілі сюжети не лише з Біблії, а й з багатьох творів візантійських авторів.
388339
  Котлярова В.С. До вивчення економіки та техніки зернових бобових культур. / В.С. Котлярова. – К, 1931. – 43с.
388340
  Кришталь О.П. До вивчення ентомофауни дикої бобової рослинності / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха, 1937. – 40 с.
388341
  Крицевий О.Т. До вивчення життя і творчості Юрія Федьковича : Дис... канд. филол.наук: / Крицевий О. Т.; Чернівецький держ. ун-т. – 146л.
388342
  Крицевий О.Т. До вивчення життя і творчості Юрія Федьковича (Федькович і Шевченко) : Дис... канд. филол.наук: / Крицевий О. Т.; Чернівецький держ. ун-т. – 174л. – Бібліогр.:л.166-174
388343
   До вивчення історії.. – К., 1938. – 44с.
388344
   До вивчення історії.. – К., 1939. – 36с.
388345
  Вакуленко Н.І. До вивчення локалізації ефірних масел і дії каталази у листків різного віку ментольної м"яти / Н.І. Вакуленко. – С. 171-192. – Окр. відбиток
388346
  Страуман Ф.І. До вивчення орнітофауни Східних Карпат. - До поширення карпатського білоспинного дятла Dryobates leucotos Carpathicus Buturlin / Ф.І. Страуман. – Львів, 1948. – 53-61с.
388347
  Страутман Ф.І. До вивчення орнітофауні східних Карпат. Птахи, характерні для полонин східних Карпат / Ф.І. Страутман, 1948. – 27-40с.
388348
  Мазепа І.І. До вивчення п"ядунів-шкідників лісу долини середньої течії Дніпра / І.І. Мазепа, 1964. – С. 147-150
388349
  Поривкіна О.В. До вивчення перетворених ландшафтів УРСР / О.В. Поривкіна, Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 11-17. – Бібліогр.: 11 назв
388350
  Буйських А.В. До вивчення планування структури житлового будинку в VII кварталі Херсонеса // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 0235-3490
388351
  Клодницький І.І. До вивчення попелиць України / І.І. Клодницький. – К., 1921. – 15с.
388352
  Помогайбин О.В. До вивчення роду Juglans у Ботанічному саду Самарського держуніверситету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Приводятся морфометрические показатели плодов некоторых интродуцированных видов орехов, их зимостойкость и засухоустойчивость. Дается характеристика района интродукции ~ лесостепи Среднего Поволжья. The morphological fruit parameters of some Juglans ...
388353
  Крашенінніков С.М. До вивчення солодководої малакофауни околиць Києва / С.М. Крашенінніков, 1929. – 421-429с.
388354
  Паламар С. До вивчення сонетів М. Рильського за програмою спецкурсу "Сонет в історії української та світової літератури"
388355
  Грунський М.К. До вивчення старослов"янських пам""яток : Київські глаголичні листки / М.К. Грунський. – С. 23-31. – Окр. відбиток
388356
  Юрченко Т.І. До вивчення сучасного пилкового опаду у степовій зоні України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 224-228 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
388357
  Ковбасенко Ю. До вивчення творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 3-9
388358
  Прожогіна І. До вивчення телевізійного тексту як семіотичного об"єкта: символіка кольору в телегрі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 257-260
388359
  Іщук А.О. До вивчення української літератури кінця XIX і початку XX ст. / А.О. Іщук. – [Київ]. – [8] с. – Окр. відб.: Научные записки КДУ т. 6, в. 1, 51-59
388360
  Сахно І.І. До вивчення фауни звірів і птахів полезахисних смуг Одеської і Миколаївської областей і впливу фауни на прилеглі поля / І.І. Сахно, 1938. – С. 97-138. – Окремий відбиток
388361
  Сінгаєвський Є. До вивчення фауни павуків (ARACHNIDA, ARANEI) вологих вільшаників заплави р. Стугна (Київська область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-26. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та відносну чисельність герпетобіонтних павуків вільшаників у долині р. Стугна, виявлено 52 види павуків із 12 родин, виділено домінуючі види. Встановлено, що за кількістю видів переважає родина Linyphiidae - 16 (28,8%), а за ...
388362
  Дорохіна Ю.А. До визначення "універсального" поняття юридичної особи в правовій системі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 14-18. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
388363
  Ромась М.І. До визначення антропогенних складових іонного стоку р. Південний Буг / М.І. Ромась, О.В. Чунарьов, І.О. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 118-123.
388364
  Москалюк Б.І. До визначення вікової структури популяцій Gentiana lutea L. та Gentiana punctata L. Чорногірського та Мармароського масивів Карпатського біосферного заповідника // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 133-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
388365
  Холоденко В.С. До визначення екологічного допустимого рівня відбору води з річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 138-144. – Бібліогр.: 14 назв
388366
  Бень Т. До визначення економічної ефективності інвестицій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
388367
  Вихрист С. До визначення екстрадиції // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 57-60


  Статтю присвячено розробці визначення поняття "екстрадиція". В ній проаналізовано складові частини поняття, міститься порівняння різних підходів і запропоновано свій погляд на визначення. Автор пропонує наступну дефініцію: видача - це процес, який ...
388368
  Погорільчук Н.М. До визначення елементарної одиниці при морфолітосистемних дослідженнях (огляд стану проблеми) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-32. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Як один із можливих варіантів вирішення проблеми елементарної одиниці дослідження запропоновано досвід структурного аналізу басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем, виділення та обґрунтування морфолітокомплексів як структурних елементів ...
388369
  Пархаменко Н.М. До визначення змісту загальних (філософських) методів теорії держави і права / Н.М. Пархаменко, С.М. Легуша // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-32.
388370
  Пархоменко Н.М. До визначення змісту окремих методів теорії держави і міжнародного права / Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 144-149. – ISBN 966-7196-06-2
388371
  Даренська Т. До визначення змісту поняття "національний образ світу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-9. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Аналізується поняття "національний образ світу". Розглядається сучасний рівень філософського обгунтування категорій "світ" і "образ світу". Визначається специфіка національних образів світу й актуальність дослідження українського образу світу в ...
388372
  Приходько Х. До визначення історичних і змістовно-пізнавальних коренів формалізації конституційного процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 16-23
388373
  Крисань Т. До визначення категорії "правова гарантія" у цивільному праві // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 95-99. – ISSN 1561-4999
388374
   До визначення кінетичних параметрів каталітичного окиснення сажі / В.Я. Зубуга, Г.Г. Цапюк, В.Є. Діюк, А.В. Яцимирський // Катализ и нефтехимия / Нац. акад.наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2008. – № 16. – С. 95-99


  У роботі зроблено спробу обчислити рівняння Арреніуса - константи швидкості каталітичного окиснення сажі на основі уявлення про паралельний перебіг каталітичного і некаталітичного процесів, а також оцінки частки каталітичного процесу з урахуванням ...
388375
  Бондаренко І. До визначення конституційно-правового статусу спільної власності територіальних громад // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 1561-4999
388376
  Пархоменко Н.М. До визначення методів дослідження джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 10-16. – ISSN 1563-3349
388377
  Андрухович Д. До визначення міжнародних соціальних стандартів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 299-301. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
388378
  Гаращенко Л.П. До визначення напрямів удосконалення законодавства України про порядок вирішення колективних трудових спорів / Л.П. Гаращенко, О.М. Боднарук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-123
388379
  Петров С.Г. До визначення національних інтересів України у банківській сфері // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 288-297. – ISSN 1609-0462
388380
  Петренко С. До визначення об"єкта права інтелектуальної власності-програма для комп"ютера // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-44
388381
  Котенко В.М. До визначення поняття "адміністративний процес": історичний досвід та сучасне трактування // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 85-91
388382
  Савойська С.Н. До визначення поняття "антиукраїнська діяльність" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 105-109. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
388383
  Соколова О. До визначення поняття "вчинок" і до розв"язання проблеми "внутрішнє - зовнішнє" у роботах В.А. Роменця та О.М. Леонтьєва // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 130-142. – ISSN 1810-2131
388384
  Косович В. До визначення поняття "Нормативно-правовий акт": практична необхідність і теоретична можливість уточнення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 274-280. – ISSN 1026-9932
388385
  Погорецький М. До визначення поняття "оперативно-розшукова діяльність" // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.82-90


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
388386
  Поліщук І.О. До визначення поняття "політико-правова ментальність" // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 296-298. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
388387
  Качур В.О. До визначення поняття "правосубєктність" у теорії права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 24-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
388388
  Осипчук А.Д. До визначення поняття "практика" в сучасній соціологічній теорії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 10-16. – ISSN 1996-5931
388389
  Новосад М. До визначення поняття "учасники бюджетного процесу" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 181-185. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
388390
  Плавич С.В. До визначення поняття правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-52.
388391
  Крячок С.Д. До визначення постійної поправки електронних віддалемірів // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
388392
  Романчук С.П. До визначення природної еталонності ландшафтів України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 23-29. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Обгрунтована необхідність визначення природної еталонності ландшафтів України і надання відповідного природоохоронного статусу ландшафтам з властивостями природної еталонності. Запропоновані критерії та методологічні підходи до визначення еталонності ...
388393
  Ірза В. До визначення сутності поняття "дослідно-експериментальна робота" // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 46-52. – ISSN 2077-1827


  У статті представлено різні теоретико-методологічні підходи науковців до визначення сутності поняття "дослідно-експериментальна робота". Досліджено зміст даного поняття, виділено та проаналізовано основні його складові.
388394
  Пархоменко Н.М. До визначення сутності права та його джерел в контексті філософсько-правових концепцій стародавнього світу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 103-107. – ISBN 966-660-151-6
388395
  Корнєв М.Н. До визначення сутності предмету соціальної психології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 6-12.
388396
  Анісімов І.О. До визначення та інтерпретації швидкості біжучого фронту: (на прикладі хвилі запалювання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 167-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  На основі нелінійного кінетичного рівняння з дифузією, що описує бістабіпьне середовище, отримано ряд формул для швидкості стаціонарної хвилі (біжучого фронту) в такому середовищі, що є узагальненням відомої в літературі формули. Одна з формул цього ...
388397
  Руднєв В.В. До викладання історії Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу і післявоєнного будівництва. : методичний посібник для викладачів школи / В.В. Руднєв. – Київ : Радянська школа, 1950. – 124 с.
388398
  Аріон О.В. До використання ландшафтно-геохімічних досліджень для екологічного аналізу заповідних та прилеглих територій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-99 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглядаються основні положення ландшафтно-геохімічного аналізу та його місце у ландшафтно-екологічних дослідженнях заповідних територій на прикладі Державного історико-культурного заповідника "Качанівка" та прилеглих земель.
388399
  Ушакова А.М. До використання методу товстошарових фотопластинок для дослідження деяких розсіяних елементів в гірських породах // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 25-28
388400
  Багратіон-Мухранська До використання морально-етичних категорій "добро" та "зло" в українських народних приказках та шотландських баладах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 9-12
388401
  Калюга К.В. До використання нетрадиційних методів дактилоскопії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 64-68. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
388402
  Романчук С.П. До використання природних ресурсів Придніпров"я в епоху Київської Русі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
388403
  Клочко В.П. До виміру глибини глобалізаційних змін в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 27-34. – ISSN 1993-6788
388404
  Загірняк М. До вирішення проблеми підготовки з іноземної мови для професійного спілкування майбутніх інженерів / М. Загірняк, М. Гордієнко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-112.
388405
  Миколенко О.М. До вироку чи після? Роздуми щодо спеціальної конфіскації // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 145-147. – ISBN 978-966-927-199-0
388406
  Патон Б.Є. До висот науки / Б.Є. Патон. – Киев, 1977. – 136с.
388407
  Кізач Олена До витоків // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 67 : фото
388408
  Шульченко М.В. До витоків "русского мира" або деякі аспекти соціокультурної пропаганди Російської імперії на сторінках Полтавської губернської преси: початок Першої світової війни // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 64-69. – ISSN 2226-0285
388409
  Попович М. До витоків "Червоного століття": погляд крізь оптику сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4. – С. 6-11. – ISSN 0235-7941


  Книга М. Поповича "Червоне століття". Ця книга
388410
  Панасюк Л. До витоків білінгвізму в Україні: мовна асиміляція населення українських міст в межах Речі Посполитої та Російської імперії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 258-273
388411
  Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1920 - 1944 рр. (історико-політологічний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості формування двомовного середовища в Україні, освітня політика держав, до складу яких належали українські етнічні землі. Визначаються основні тенденції освітньої політики в Україні в 1920–1944 рр., що вплинули на розвиток ...
388412
  Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1944-1989 рр. (історико-політологічний аналіз) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 125-130


  Розглядаються особливості формування двомовного середовища в Україні, освітня політика держав, до складу яких належали українські етнічні землі. Визначаються основні тенденції освітньої політики в Україні в 1944-1989 рр., що вплинули на розвиток ...
388413
  Подоляка Н. До витоків видавничої справи на Сумщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-38. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток книгописання, книговидання й друкарства на Сумщині від часів Київської Русі і до початку ХХ ст. The development of book-writing, book-publishing and printing in Sumy region from the times of Kievan Rus and up to the beginning of ...
388414
  Васюта О.П. До витоків вокального та вокально-хорового мистецтва Чернігівщини (XVII – XVIII ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 96-99
388415
  Резніченко В.І. До витоків дипломатичного протоколу. Деякі історичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-109. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Норми дипломатичного протоколу - це не винахід певної країни чи групи дипломатів, а підсумок багатовікового спілкування держави. Протокол - категорія історична. З незапам"ятних часів людський досвід накопичував і відбирав із нескінченних правил ...
388416
  Ченчик Д. До витоків європейської інтеграції: Гаазький конгрес 1948 року й утворення Ради Європи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 186-195. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
388417
  Пухонська О.Я. До витоків меморіального дискурсу (за романом Василя Шкляра "Маруся") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1, кн. 1). – ISSN 2076-5770
388418
  Панькова С. До витоків роду Олександра Григоровича Черняхівського // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 75-92. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Олександр Григорович Черняхівський — український громадський діяч, лікар-гістолог, активний творець української медичної термінології. Михайло Грушевський і Олександр Черняхівський були братами не лише по духу, але і по крові (брати в ...
388419
  Мазуренко О. До витоків Ужа
388420
  Мазуренко О. До витоків Ужа // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 15-18 : фото
388421
  Краснопольський О.В. До витоків української географії / О.В. Краснопольський, Н.В. Краснопольська // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 27-32


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голову Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Боніфатійовича Антоновича
388422
  Краснопольська Н.В. До витоків української географії / Н.В. Краснопольська, С.О. Пугач, І.О. Маржан // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 1729-360Х
388423
  Трачук Т.А. До витоків української науки про журналістику // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 82-89


  Простежено шлях розвитку українського журналістикознавства на його початковому етапі, виокремлено найсуттєвіше з наукового доробку перших дослідників вітчизняної преси О.Маковея, І.Франка, М.Возняка, М.Грушевського, Б.Грінченка, І.Кревецького, ...
388424
  Гуменюк Б.І. До витоків формування взаємодії колишніх колоніальних країн по подоланню відсталості / Б.І. Гуменюк, В.І. Резніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 80-85. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
388425
  Богданова І.Є. До витоків формування української художньої мови: поетична спадщина М. Костомарова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 6 (226). – С. 7-9
388426
  Луняк Є. До витоків французького шевченкознавства: перші спроби аналізу поетичної творчості Кобзаря у французькій літературі другої половини XIX століття // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 85-89. – ISBN 978-966-95419-8-7
388427
  Жадько В.О. До витоків: педагогічний шлях драгоманівців // Обрані педагогікою : худож.-докум. нариси : у 2 кн. : до 180-річчя від дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – С. 5-14 : фото. – ISBN 978-966-2530-76-6
388428
   До виходу "Шевченківської енциклопедії": погляд зсередини і ззовні / М. Жулинський, М. Бондар, С. Росовецький, Ю. Барабаш, Н. Костенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 36). – С. 4, 11


  Унікальні шість томів нині вже йдуть до читача.
388429
  Заблоцький Ф.Д. До виходу в світ англійсько-українського геодезичного словника : загальні питання / Ф.Д. Заблоцький, О.Ф. Заблоцька // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 7-8. – Бібліогр.: 13 назв
388430
  Політова О. До виходу в світ науково-допоміжного бібліографічного покажчика "Українське бібліотекознавство (1991-2008)" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 36-38


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
388431
   До виходу Національного атласу України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 1561-4980
388432
   До вищлі мети.. – Львів, 1984. – 136с.
388433
  Співаковський О. До вищої освіти якісно нового рівня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 178). – С. 4


  Щодо відкиття Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти.
388434
  Божок А.П. До відбору показників для карт природних умов використання сільскогосподарських машин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 63-66. – Бібліогр.: 12 назв
388435
  Зайцева С.Л. До відношення "енергія-сутність" у догматиці православ"я // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 71-75. – ISBN 966-7943-03-8
388436
  Сластьон О. До відродження українського архітектурного стилю // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 10-16


  Сластіон (Сластьон) Опанас Георгійович (1855 - 1933) - маляр і графік романтично-народницького напряму, етнограф і педагог
388437
  Будзиновський В. До віри батьків : історичне оповідання / В. Будзиновський. – Львів, 1924. – 66 с.
388438
  Майданська С. До вічності // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 129
388439
  Талвир А.Ф. До войны, на войне, после войны : повести / А.Ф. Талвир. – Москва : Советский писатель, 1978. – 431 с.
388440
  Дудин М.А. До востребования / М.А. Дудин. – Л., 1963. – 259с.
388441
  Лаврентьева Н.Я. До востребования / Н.Я. Лаврентьева. – Изд. 2-е. – Волгоград, 1963. – 92с.
388442
  Чернобильська До впливу деяких біологічно. / Чернобильська. – М., 1948
388443
   До впровадження екологічного моніторінгу на об"єкті військового призначення / А.І. Сбітнєв, І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, Н.В. Коновалова, В.М. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається використання екологічного менеджменту і аудиту як одного із загальновизнаних в світі напрямку практичного вирішення екологічних проблем та формування промислової екологічної культури і екологічної культури українських підприємств ...
388444
   До всего есть дело.. – М., 1980. – 320с.
388445
  Серіщев Я. До всіх викладачів, співробітників, аспірантів та студентів КДУ / Я. Серіщев, В. Мордвінцев // Київський університет, 1991. – 22 березня


  [заклик до написання історії КДУ]
388446
   До всіх осередків КП(б)У колгоспів, МТС, радгоспів і сіл; до всіх райпарткомів, начполітвідділів МТС і радгоспів Дніпропетровськоїобласти : Лист секретаря Дніпропетровського Обкому КП(б)У тов. М. Хатаєвича. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський Обком КП(б)У, 1933. – 16 с.
388447
   До всіх робітниць і трудящих селянок Харківщини.. – Х., 1929. – 14с.
388448
  Балюк Г.І. До встановлення причинного зв"язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-51. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Досліджуються проблеми встановлення причинного зв"язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою. The paper deals with the existing foreign experience in determining the casual relationship between a nuclear incident and nuclear damage, for the purpose ...
388449
  Квливидзе М.Г. До встребования : стихи / М.Г. Квливидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература и искусство, 1964. – 124 с.
388450
  Стародуб А.Э. До встречи в Москве / А.Э. Стародуб. – М., 1978. – 170с.
388451
  Крімова С. До встречи на платформе? Интересам государства, науки и бизнеса пора пересечься // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Предметом особого рассмотрения участников конференции стали технологические платформы (ТП). Технологические платформы - на сегодня их тридцать - стали одним из важнейших инструментов содействия инновационному развитию. Государство поддерживает их в ...
388452
  Романов Р.Г. До встречи, Земля / Р.Г. Романов. – М., 1961. – 82с.
388453
  Дічек Н. До втілення ідей К.Д.Ушинського про педагогічну психологію: експериментальні дослідження І.О.Сікорського // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-40.
388454
  Лыков В.М. До вызова "Скорой" / В.М. Лыков. – М., 1986. – 48с.
388455
  Наконечний О.Г. До гарантованих оцінок розв"язків лінійних алгебраїчних рівнянь в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, С.В. Демиденко, М.В. Лосєва // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 39-49. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  In the paper estimation problem for solution of linear algebraic equations with unknown right-sides part represented by determined or stochastic vector is considered. The realization of random vector linearly connected to these solutions is observed. ...
388456
  Колобков В.В. До гармонії праці. Шляхи подолання істотних відмінностей між фіз. і розумовою працею / В.В. Колобков. – Київ, 1968. – 48с.
388457
  Булах Г. До генеалогії роду Шпаковичів (Шпаківських) гербу одинець // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 100-104


  Укр. шляхетський рід Шпаківських
388458
  Пастух Х. До генези "Марка Проклятого" Олекси Стороженка (деякі українські матеріали, Біблія, англійська готика // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 349-358. – ISSN 0130-528Х


  Опубліковано анонімну поему з кінця VIII ст. "Пекельний Марко", яка є поясненням прислів"я "товчеться як Марко по пеклу", а також легенди про покарання грішника носінням тягару і безсмертям, що їх можна розглядати як часткові джерела образу Марка ...
388459
  Дужий П. До генези відновлення української державності в 1941 році // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 20-29. – ISBN 5-7702-0432-X
388460
  Шухова О.О. До генези та сутності синтаксичного поняття інверсії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 70-78. – ISSN 0027-2833
388461
  Калініна П.Ф. До географічного аналізу ерозійних процесів у степовій зоні України (на прикладі Дніпропетровської області) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 55-59. – Бібліогр.: 2 назви
388462
  Усенко І.С. До геології острова Зміїного / І.С. Усенко, 1947. – 20с.
388463
  Красівський Л. До геології Придністрянщини / Л. Красівський. – К., 1928. – 16с.
388464
  Сліпченко В.А. До геології та умов утворення дайкових порід Західного Приазовья / В.А. Сліпченко. – Київ : КДУ, 1959. – С. 189-199
388465
  Радзівілл А. До геологічних проблем і можливостей енергозабезпечення України // Геолог України / "Спілка геологів України". – Київ, 2005. – № 2. – С. 26-32. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1727-835Х
388466
  Добрянський Ю.Є. До геологічного обгрунтування водопостачання м. Києва за рахунок Байоського горизонту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 45-48. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 10)
388467
  Гура К.О. До геологічної будови Молдавської РСР та суміжних областей УРСР за даними геофізичних методів розвідки // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 45-48
388468
  Пігулевський П. До геологічної природи південно-західної частини Томаківського гравітаційного максимуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз результатів декількох варіантів інтерпретації природи аномалії регіонального Томаківського гравітаційного максимуму. За результатами комплексних геофізичних досліджень у структурі земної кори південно-західної частини максимуму ...
388469
  Тадеєв П.О. До геометрії векторного поля n-вимірного афінного простору / П.О. Тадеєв, О.А. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано основи диференціальної геометрії векторного поля п-вимірного афінного простору. Записано основну систему диференціального рівняння векторного поля, побудовано серію тензорів, квазітензорів та інваріантів, які визначаються через ...
388470
  Гордєєв П.І. До геоморфології басейну ріки Кой-кап і верхів"я ріки Уч-чат / П.І. Гордєєв. – С. 255-276, [1] с.
388471
  Лапчик Т.Ю. До геоморфології долини р.Інгульця частині між х.Білоусовим і с.Івано-Левуцьким (Іванівкою). / Т.Ю. Лапчик. – 85-105с.
388472
  Рослий І.М. До геоморфології правого берега долини Нижнього Дніпра (в межах Н. Воронцовка - гирло річки Інгульця) // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 30-32
388473
  Шищенко П.Г. До геоморфологічного районування Лівобережного Полісся України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 134-141 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв
388474
  Легкий З.М. До гераклових стовпів / З.М. Легкий. – Львів : Каменяр, 1987. – 173 с.
388475
  Лукас Е. До гібридної війни ми не готові // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  "Витівки Путіна усе ще дивують світову спільноту, однак не зустрічають жорсткої відсічі."
388476
  Солдак А.Г. До гідрології району Нижнього Дніпра // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 48-50
388477
  Шпет Г.Й. До гістологічної картини росту комах / Г.Й. Шпет. – 49-65с.
388478
   До глибин біології з юних літ // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 2


  "В ННЦ уже сім років поспіль за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки керівництва Університету проходить Всеукраїнська біологічна школа для обдарованих учнів "Від теорії до практики один крок". Учні 8-11 класів загальноосвітніх ...
388479
  Дончик В.Г. До глибин життя / В.Г. Дончик. – Київ, 1970. – 48 с.
388480
  Кононенко П. До глибин і висот українознавства. Ad Fontes! // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 22-29


  Від філологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка до Українського національного гуманітарного ліцею, Міжнародної асоціації "Інститут українознавства (з 2000 р. "Україна і світове українство"), наукового Інституту ...
388481
  Яців Р. До глибин і нової якості наукового мислення (Олегу Сидору — 70) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1015-1017. – ISSN 1028-5091
388482
  Чмихов М. До глибин історії // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 7. – ISSN 0130-1632
388483
  Вассиян Ю. До головних засад націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 89-95. – ISBN 978-966-1513-01-2
388484
   До голубих Уральських гір. – Дніпропетровськ, 1974. – 367с.
388485
   До голубых Уральских гор.. – Саратов, 1975. – 327с.
388486
  Власенко В. До громадсько-політичної діяльності Василя Филоновича у Болгарії у 1921-1922 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 97-115. – ISSN 0869-3595
388487
  Шугаевський В. До грошового обігу Чернигівщини XVII в. / В. Шугаевський. – К. – 319-324с.
388488
   До дальших успіхів громадського твариництва в колгоспах.. – К., 1939. – 195с.
388489
  Алексієнко Л. До двадцятиріччя лабораторії комп"ютерної лінгвістики / Л. Алексієнко, Н. Дарчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 3-10. – ISSN 0320-3077
388490
  Лоссовський І. До двадцятої річниці Будапештського меморандуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 листопада (№ 221). – С. 8


  Які уроки має засвоїти світ і Україна після того, як "безпекові заповнення" з боку ядерних держав виявилися простим папірцем.
388491
  Смирнов О. До десятиріччя проходження археологічної практики студентів МНУ імені В.О. Сухомлинського на о. Березань / О. Смирнов, К. Волкова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 46-53. – ISSN 1998-4634
388492
  Павлова О.Ю. До дефініції поняття "культурна індустрія": дескрипція симптомів та аналіз тенденцій // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 39-47


  Стаття присвячена аналізу такого феномена сучасності, як культурна індустрія, який містить дві зустрічні тенденції: індустріалізацію виробництва об"єктів культури й культурофікацію індустрії. Перша передбачає наявність таких симптомів сучасності, як ...
388493
  Осташова В.О. До дефініції правового самовиховання молоді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
388494
  Куцина М. До деяких аспектів розуміння терміну "imputare" / М. Куцина, І. Безклубий // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 45
388495
  Харченко Д. До деяких питань зонування та районування земель як функцій державного регулювання земельних відносин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 323-324. – ISBN 978-617-7069-17-0
388496
  Сталін Й.В. До деяких питань мовознавства. / Й.В. Сталін. – К., 1950. – 11с.
388497
  Сталін До деяких питань мовознавства. Віфдповідь товаришці Е.Крашенінніковій / Сталін. – К. : Держполітвидав УРСР, 1950. – 11 с.
388498
  Кашпур О.Ф. До деяких питань поліноміальної інтерполяції в евклідових просторах / О.Ф. Кашпур, В.В. Хлобистов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 10-14. – ISSN 1025-6415
388499
  Драч І.Ф. До джерел : вірші, поеми, переклади / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1972. – 298 с.
388500
   До джерел = Ad fontes. Studia in honorem Oleh Kupchyns"kyi septuagenario dedicata : Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ-Львів. – ISBN 966-02-32-33-0 (Т.1)
Т.1. – 2004. – 850с.
388501
   До джерел = AD fontes. Studia in honorem Oleh Kupchyns"kyi septuagenario dedicata : Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ-Львів. – ISBN 966-02-32-34-9 (Т.2)
Т.2. – 2004. – 656с.
388502
  Ошуркевич О. До джерел : народознавчі статті, розвідки, тексти / Олекса Ошуркевич. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-361-297-3
388503
  Бачинська Н.А. До джерел вищої бібліотечної освіти в Україні (початок XIX - перша чверть XX століття) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 46-52. – ISSN 2409-9805


  "Початковий етап у становленні вищої бібліотечної освіти в Україні пов"язаний з викладанням дисциплін бібліотечного спрямування в Кременецькому ліцеї на початку XIX та організаційні заходи щодо формування бібліотечно-курсової освіти на початку XX ст. ...
388504
  Дем"яненко Н.М. До джерел вищої педагогічної освіти в Україні: дати, події, аналітичний коментар // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 230-243


  Восени 2009 р. Нац. пед ун-ту ім. М.П. Драгоманова - 175 років. Педагогічний інститут започатковано в структурі Університету Св. Володимира 1834 року. Згадуються М.О. Максимович, С.С. Гогоцький, В.Я. Шульгін.
388505
  Дем"яненко Н. До джерел вищої педагогічної освіти в Україні: дати, події, аналітичний коментар (до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (959). – С. 60-65. – ISSN 0131-6788


  Обгрунтовано перший період розвитку вітчизняної вищої педагогічної освіти (1804-1867 рр.), визначено місце і роль педагогічного інституту Університету Св. Володимира (1834 р.) в історії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
388506
  Кухар Р.В. До джерел драматургії Лесі Українки : [монографія] / Роман В. Кухар.; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вікторія, 2000. – 267 с. – (Література української діаспори ; Вип. 24). – ISBN 966-7391-16-7
388507
  Трегуб М. До джерел національної біографістики // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 328-336. – ISBN 966-02-1903-2
388508
  Сташенко Н. До джерел поеми Леоніда Мосендза "Волинський рік" (за рядками листів і спогадами) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 123-129. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
388509
  Соболь В. До джерел поетики Остапа Лапського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 175-182. – ISSN 1728-9572
388510
  Розумний Ярослав До джерел проблем української діаспори в Канаді // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 343-347
388511
  Кравченко О.В. До джерел семантики слів на позначення володіння сакральним знанням
388512
  Кравченко О.В. До джерел семантики слів на позначення володіння сакральним знанням // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 133. – С. 101-109. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))


  Стаття присвячена питанням семантичних особливостей номінації в группі слов на позначення осіб-носіїв сакральних знань з урахуванням походження цих лексем. У статті виділено групи лексичних одиниць з відповідним значенням; вказано семантичні ...
388513
  Павленко Лариса До джерел словесних скарбів : Навчальний посібник з історії української мови / Павленко Лариса; Мін-во освіти України. – Київ : МОУ, 1997. – 192с. – ISBN 5-7763-9173
388514
  Кривонос І.В. До джерел української етнопсихології // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-125.
388515
  Колупаєва А. До джерел української церковно-обрядової кераміки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 635-655. – ISSN 1028-5091
388516
  Рустемов О.Д. До джерел формування юридичної термінології кримськотатарської мови


  Розглядаються основні періоди формування правничих документів та становлення юридичної терміносистеми кримськотатарської мови.
388517
  Гарасим Я. До джерел. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.162-164. – ISSN 0868-4790
388518
  Мегик П. До джерел... // Нотатки з мистецтва : ukrainian art digest / Об"єднання мистців українців в Америці, Від. у Філядельфії. – Філядельфія, 1972. – 12, травень. – С. 5-8
388519
  Підгайко О. До джерела Остапа Вишні! // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (153), січень. – С. 47-52
388520
  Черніга Р. До дискусії про опублікування результатів дисертацій // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 5 липня (№ 120). – С. 4, 13


  Проект наказ МОН щодо опублікування результатів дисертаційних робіт.
388521
  Михайлюта В. До дискусії про перспективи суспільного (громадського) телебачення та радіомовлення в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 72-79


  У статті простежується хід дискусії про створення суспільного (громадського) телерадіомоапення в медійнаму просторі України, яка відбувалася в березні 2005 р. на сторінках інтернет-видання "Телекритика", наводяться кілька версій суспільного мовлення ...
388522
  Будзієвський М.Ю. До дискусії про поняття електронного документа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 167-170. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
388523
  Співаковський О. До дискусії щодо проекту наказу " Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 р. № 1112" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 123). – С. 5


  Які умови створило МОН України для розвитку української науки та входження українських науковців до світової наукової спільноти?
388524
  Воронова Л. До дискусійних питань щодо предмета і методу фінансового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.313-324
388525
  Павлов Т. До діалектичної єдності дарвінізму і генетики / Т. Павлов. – Київ, 1969. – 46с.
388526
  Макарчук О. До діяльності газети русько-української радикальної партії "Хлібороб" (1891-1895 рр.) (На матеріалах листування Михайла Павлика та Михайла Драгоманова) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 75-90. – ISSN 1561-6224


  Розглянуто процес зародження і становлення органу Русько-української радикальної партії - газети "Хлібороб", відображений у листуванні видатного українського громадського діяча Михайла Драгоманова та редактора, видавця Михайла Павлика.
388527
  Сопронюк О. До Дмитра Прилюка... Через 35 листопадів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 20


  "Дмитро Прилюк: таким його пам"ятають випускники факультету журналістики 1980-х років".
388528
  Руденко Н.М. До дня народження відомого фізика Йозефа Стефана // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 186-189
388529
   До дня народження відомого хіміка // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2017. – № 1 (793), січень. – С. 6-11


  Дмитро Іванович Менделєєв (1834-1907) - відомий вчений у галузі хімії, фізики, геології, економіки та метерології.
388530
  Реброва Н. До дня народження гетьмана Кирила Розумовського : Відродження / Н. Реброва, Т. Місечко // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 10-11


  Палац останнього гетьмана України К. Г. Розумовського (архітектор Чарльз Камерон) в Батурині
388531
  Улановський О. До дня народження гривні // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 17-21.
388532
  Ковальчук А. До дня пам"яти жертв політичних репресій // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-22 травня (№ 19/20). – С. 6-7
388533
  Ковальчук А. До Дня пам"яті жертв політичних репресій // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 травня - 5 червня (№ 21/22). – С. 10-11
388534
   До Дня пам"яті і примирення 8 травня 2015 р. : конкурс на кращий переклад на укр. відомої поеми канад. військового Джона МкКре "В полях Фландрії". – Київ : [б. в.], 2015. – 42 с. – Без тит. арк. – (1939-1945. Пам"ятаємо, перемагаємо)
388535
  Солонська Н.Г. До Дня слов"янської писемності і культури (міжнародні наукові конференції "Слов"янський світ у культурному просторі XXI століття" і "Тарас Григорович Шевченко в слов"янському світі") / Н.Г. Солонська, М.А. Філіпович // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 9. – С. 72-76. – ISSN 0372-6436


  20 травня 2014 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулися заходи, присвячені Дню слов"янської писемності і культури - Міжнародні наукові конференції "Слов"янський світ у культурному просторі XXI століття" і "Тарас ...
388536
  Горєва В.В. До Дня слов"янської писемності і культури. Міжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції" / В.В. Горєва, М.А. Філіпович // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 511-517. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
388537
   До драми Шевченкового життя : з нагоди 51-ої річниці смерти / передруковано з книги Симона Петлюри "Статті" // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 7-14
388538
  Дрозд Володимир До дружини Іраїди Володимирівни Жиленко, дочки Ірини Володимирівни Жиленко, та сина Павла Володимировича Дрозда
388539
  Лесич Антоніна До Дубая за покупками : шопінг / Лесич Антоніна, Пендраковська Олександра // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-33 : Фото
388540
  Горська С. До духовних джерел // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  V з"ъзд Національної спілки краєзнавців України, серед учасників голова Київської обласної організації спілки краєзнавців України, професор КНУТШ Григорій Савченко.
388541
  Тарасевич В.М. До еволюції інституційної теорії: класичний, новий і неоінституціоналізм // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 52-56. – Бібліогр.: 13 назв
388542
  Мазепа І.І. До екології деяких масових видів п"ядунів (Geometridae) в умовах листяного та мішаного лісу долини середнього Дніпра / І.І. Мазепа, 1968. – С. 156-161
388543
  Сажинець С. До економічного аналізу промислової власності підприємств / С. Сажинець, М. Лищишин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 151-153
388544
  Пустовійт Р. До економічної теорії війни // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 51-68. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
388545
  Худаш М.Л. До етимології дівочого прізвища Олени Теліги - Шовгенова // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 126-130. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
388546
  Наливайко Сергій До етимології етноніма "кравенці", або п"ять племен "Велесової книги" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 264-269
388547
  Задорожний В.Б. До етимології слів обрій і вирій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 44-52. – ISSN 0027-2833
388548
  Задорожний В. До етимології слова "дев"яносто": кілька міркувань // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 68-82. – ISSN 2225-5095
388549
  Стрижак О.С. До етногенезу та етномовної історії кубанців-чорноморців // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.93-106. – ISSN 0130-5247
388550
  Стрижак О.С. До етногенезу та етномовної історії кубанців-чорноморців // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 2. – С.37-50. – Бібліогр.: 94 назви. – ISSN 0130-5247
388551
  Гаврилишин Б. До ефективних суспільств : доповідь Римському Клубові / Богдан Гаврилишин. – 3-тє укр. доп. вид. – Київ : Пульсари, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-2171-40-2


  Методика аналізу суспільних устроїв, викладена автором у книзі, дозволяє порівнювати різні нації-держави й давати досить точні прогнози їхнього подальшого розвитку. У спеціальному додатку до третього українського видання "Україна: 20 минулих і 20 ...
388552
  Гаврилишин Б. До ефективних суспільств : дороговкази в майбутнє : доп. Римському Клубові / Богдан Гаврилишин ; [упоряд. В. Рубцов]. – 4-те укр. вид., без змін. – Київ : Пульсари, 2013. – 246, [2] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-615-025-1
388553
  Ращенко А. До Європи ближчаємо // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  В Інституті філології КНУТШ відбулася презентація книжок перекладів з Павла Тичини " Де тополя росте" та "Скорбна мати" й книги-білінгви Станіслава Бондаренка " Нічна розмова з Європою. А nocturnal conversation with Europe".
388554
  Птахів Семен До Єгипта самостійно? Мерщій до консульства // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 48-50 : фото. – ISSN 1998-8044
388555
  Ткаченко А. До жанрової природи п"єс В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 243-247. – ISBN 966-594-246-8
388556
  Тершаковець М. До житєписи Маркіяна Шашкевича : [текст документів нім., латин., пол., укр.] / Михайло Тершаковець. – Перемишль : Наклад Руського Ін-та для дівчат ; Львів: [З друк. Ставропіг. Ін-та під зарядом М. Рефця], 1914. – [81] с. – Окр. відб.:Записки НТШ / під ред. Михайла Грушевського. – Львів, 1911, т. 105, кн. V. – с. 92–115 ; т. 106, кн. VI. – с. 77(с. 77 відсутня)–134. - Текст документів нім., латин., пол., укр. мовами


  1. Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
388557
  Енгельс Ф. До житлового питання / Ф. Енгельс. – Київ, 1952. – 96с.
388558
  Енгельс Ф. До житлового питання. / Ф. Енгельс, 1932. – 95с.
388559
  Слабченко Т. До життєпису В. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 182-183. – ISBN 966-7272-00-1
388560
  Кониський О.Я. До життєпису М.О. Дикарева // Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді] / Я О. Кониський. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1903. – Т. 4 : Оповидання. – 36 c.
388561
  Ткачук М.Л. До життєпису Петра Кудрявцева: із матеріалів слідчої справи 1938-1939 років / М.Л. Ткачук, Л.А. Пастушенко // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 68-100
388562
  Пазяк Н. До життєпису Тадея Рильського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 150-156. – ISBN 5-7707-1062-4
388563
   До життєпису Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 69-74. – ISSN 0042-9422
388564
  Пархоменко До з"ясування окремих аспектів природи юридичних джерел права / Пархоменко, НМ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-14.
388565
  Солдатенко В. До з"ясування причин Волинської трагедії 1943 - 1944 рр.: сучасний український історичний дискурс / В. Солдатенко, Я. Антонюк // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 887-903. – ISBN 966-7522-07-5
388566
  Піскунов Володимир До з`ясування чинників сучасної кризи демореальності в Україні / Піскунов Володимир; НАНУ. Ін-т економіки. – Київ, 1999. – 100с. – ISBN 966-02-1308-5
388567
   До завтра!. – М., 1967. – 198с.
388568
  Яган И.П. ДО завтра, Глаша! / И.П. Яган. – Новосибирск, 1975. – 118с.
388569
  Тьягу М. До завтра, товариші. / М. Тьягу. – К, 1990. – 300с.
388570
  Тиагу М. До завтра, товарищи / М. Тиагу. – Москва : Мол. гвардия, 1977. – 319 с.
388571
  Тиагу М. До завтра, товарищи / М. Тиагу. – Москва : Художественная литература, 1978. – 128 с.
388572
  Михеев В.А. До завтра, Юрка! / В.А. Михеев. – Мурманск, 1962. – 48с.
388573
  Великочий В.С. До загальної характеристики та класифікації джерел з історії Західно-Української Народної Республіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 29-31. – (Історія ; Вип. 41)


  Характеризуються джерела з історії Західно-Української Народної Республіки, пропонується схема їхньої класифікації.
388574
   До задачі вибору параметрів роботи реактивного двигуна некерованих літальних апаратів / В.Є. Житник, В.І. Макєєв, А.Ф. Раскошний, В.М. Петренко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 33-34
388575
  Бакан Г.М. До задачі оптимізації динамічних дискретно-неперервних процесів / Г.М. Бакан, О.Б. Кононенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 145-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язується задача мінімізації адитивного функціонала на множині дискретно-неперервних процесів. В основі розв"язання декомпозиція задачі. Розглянуті три варіанта декомпозиції. Два з них відповідають класичним процедурам динамічного програмування. ...
388576
  Войцеховський С.О. До задачі про динаміку торнадо / С.О. Войцеховський, В.І. Гаркуша, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 378-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується нова модель торнадо. Збереження топологічних властивостей вихрової структури є критерієм її динамічної стійкості.
388577
  Соломянюк І.Г. До задачі смугової класифікації цифр та букв алфавіту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 245-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто проблему розпізнавання зашумлених цифрових зображень з використанням алгоритму смугової класифікації на основі методів псевдообернення. Пропонується метод розпізнавання цифрового зображення та його комп"ютерна реалізація в середовищі Matlab. ...
388578
  Роганов Євген До Закарпаття - новим тунелем / Роганов Євген, Тоцький Олег // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
388579
  Нечеснюк М.В. До законодавчих проблем проведення судових експертиз // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 120-123. – ISBN 978-617-616-077-9
388580
  Бірюков І.А. До законодавчого визначення поняття шлюбу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 136-140. – ISSN 2219-5521
388581
  Святоцький О. До започаткування наукової діяльності у сфері інтелектуальної власності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.513--520
388582
  Бандера С. До засад нашої визвольної політики // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 259-276. – ISBN 978-966-1513-01-2
388583
  Кіндзерський Ю.В. До засад стратегії та політики розвитку промисловості // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 24-43. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
388584
   До захисту Батьківщини готові!. – К., 1969. – 218с.
388585
  Горак Р. До Збаража : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові / Р. Горак, ГоракІ // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 11/12 (781/782). – С. 100-129. – ISSN 0868-4790
388586
  Кордиш Л.И. До зв"язку хвильової теорії з матричною. / Л.И. Кордиш. – К. – 219-224с.
388587
  Смирнов О.П. До звезд рукой подать / О.П. Смирнов. – М., 1963. – 207с.
388588
  Дмитриев В.В. До звезды моей / В.В. Дмитриев. – Ярославль, 1989. – 62с.
388589
  Кочергіна Т. До здоров"я - через фізичну культуру // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Зав. кафедрою фіз. виховання, засл. майстер спорту, доц. Тетяна Кочергіна розповідає про значення спорту та фізичної підготовки для здорового способу життя, про лікувальну фізкультуру тощо.
388590
  Марієнгоф Е.П. До земли 15 сантиметров / Е.П. Марієнгоф. – М, 1963. – 48с.
388591
  Рогозін Є.П. До змін клімату і рослинності Південно-Західного Криму у пізньому голоцені (палінологічні матеріали із відкладів східної частини озера Саки) // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 20-22
388592
  Мала Я.Л. До значень формування моделі жіночого буття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 58-59
388593
  Карпенко Г.П. До зустрічі в ефірі / Г.П. Карпенко. – Київ, 1973. – 120 с.
388594
  Бернакевич Л. До зустрічі в суді : іронічний детектив // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 51-109. – ISSN 0868-4790
388595
  Бернакевич Л. До зустрічі в суді : іронічний детектив // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 1. – С.50-83. – ISSN 0868-4790
388596
  Кіт Л. До зустрічі у віртуальному просторі, або Університетський юзер уже блукає завулками Інтернету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Повідомлення кореспондента Лариси Кіт про підключення університету до Міжнародної інформаційної мережі Інтернету. Вже мають вихід в Інтернет ф-ти: кібернетики, фізичного, радіофізичного, механіко-математичного, хімічного, а також ф-тів головного та ...
388597
  Чекалова Е.Л. До и после "Взгляда". / Е.Л. Чекалова. – М., 1990. – 61с.
388598
  Мамаев Ш. До и после Бухареста // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 5. – С. 44-47.


  Афганский вызов определит судьбу НАТО
388599
  Овруцкий Л.М. До и после оваций / Л.М. Овруцкий. – Москва, 1989. – 46с.
388600
  Земцова Юлия До и после Олимпиады // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
388601
  Соколовский А.П. До и после приговора / А.П. Соколовский, В.А. Дыбов. – Благовещенск, 1980. – 110с.
388602
  Волков С.В. До и после секретных протоколов / С.В. Волков, Ю.В. Емельянов. – Москва, 1990. – 221с.
388603
  Суконцев А.А. До и после фельетона / А.А. Суконцев. – М., 1989. – 252с.
388604
  Гусєв Віктор До і після Мюехена: 15 березня 1939 р. перестала існувати Чехословаччина // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 120-126
388605
  Григор"єва Леся До і після Олімпу : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 116-119 : Фото
388606
  Ульянова Н. До і після опівночі. Що депутати змінили в Податковому кодексі України? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 11. – ISSN 1992-9277
388607
   До і по Ізраїлю - з "Arkia" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 73 : Фото
388608
  Ткаченко О.Б. До ідеологічних основ української нації і української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 49-54. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 10 п. – ISSN 0027-2833
388609
  Попов П.М. До іконографії письменників в XVII в. Мелетія Смотрицького та Йосипа Веляміна-Рутського. / П.М. Попов. – К. – 84-91с.
388610
  Єщенко П.С. До інновацій та стратегічних рпіоритетів шляхом об"єднання "невидимої" та "видимої" руки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 3-16. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
388611
  Кремень В. До інноваційної освіти: контекст модернізації НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – квітень (№ 4). – С. 3


  4 квітня у НАПН України відбулися Загальні збори. У їх роботі взяли участь міністр освіти і науки України Сергій Квіт, голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти України Лілія Гриневич, представник Адміністрації Президента України Василь ...
388612
  Кремень В. До інноваційної освіти: контекст модернізації НАПН України / записав Д. Грузинський // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 21 квітня (№ 15). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Доповідь президента НАПН України Василя Кременя на Загальних зборах НАПН України.
388613
  Валявко І. До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: Галльський (1932-1945) та Марбурзький (1945-1949) періоди // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 70-78.
388614
  Храновський В.А. До інтерпретації назв календарних місяців в Еламі епохи III династії Уру // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 69-78. – ISSN 1608-0599
388615
  Толстой М.І. До інтерпретації наслідків радіометричних вимірювань при геологічних розшуках // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 57-61 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
388616
  Ващенко М.Ю. До інтерпретації однієї давньоруської споруди на території "Міста Володимира" у Києві // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 349-357. – ISBN 978-966-651-543-1
388617
  Сидоров М. До інтерпретації терміна "парадані" у соціальних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-57. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Наведено передісторію й огляд поняття "парадані", уперше введеного Міком Коупером у 1998 р., обґрунтовано його інтерпретацію та проілюстровано зміст на прикладах. Використання комп"ютерної техніки у процесі соціологічного дослідження дозволило ...
388618
  Положій Віктор До інших берегів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 8-10 : Фото
388619
  Головей В. До істини - шляхом краси // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 34-39
388620
  Юхновський І. До історичної пам"яті України про Другу світову війну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Чому в Музеї Великої Вітчизняної війни у Києві є чимало похоронок людей, мобілізованих о 9 і загиблих о 17 годині? Чому Україна була предметом політичної гри?Чому виникли розколені групи українських борців за незалежність?
388621
  Корнієнко В. До історії "Київської Старовини" (листи Федора Успенського до Олександра Лашкевича) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 57-61. – ISSN 2310-3310
388622
  Яшек М. До історії "Кобзаря" / М. Яшек, 1925. – 285-293с.
388623
  Шаповал Л. До історії "малоруської" етнографії (за матеріалами М.Сумцова) // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 24-30. – ISBN 966-02-3167-9
388624
  Половинчак Ю. До історії "українського питання" // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 205-208. – ISBN 978-966-02-5639-2
388625
  Кудінов І. До історії 1-го робітничого полку з військовополонених поляків у 1920 - 1921 роках // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 274-277. – ISBN 978-966-171-893-6
388626
  Машкевич С. До історії автобусного сполучення в дореволюційному Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-41. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається маловідомий епізод історії Києва – влаштування пасажирського автобусного сполучення в 1913-14 роках, що мало метою створення конкуренції трамваю та здешевлення приватного трамвайного підприємства напередодні його викупу ...
388627
  Дроб"язко В. До історії авторського права в Україні 20-х років ХХ століття // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 4-11
388628
  Дроб"язко В. До історії авторського права в Україні 20-х років ХХ століття (продовження) // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-12
388629
  Фролова О.Г. До історії адміністративного права Великобританії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 33-43. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
388630
  Новицький М.Д. До історії арешту Шевченка 1850 р. / М.Д. Новицький. – [Київ], 1925. – [53] с. – Авт. вказ. у кінці тексту. - Окр. відб.: Шевченко та його доба. Зб. 1, 1925, с. 141-193
388631
  Гордієнко Д. До історії археологічних досліджень Куп"янського повіту Харківської губернії (записка Є. Рєдіна К. Мельник) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 108-114. – ISSN 2310-3310
388632
  Іванисько С. До історії археологічних досліджень Софії Київської // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-20. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена археологічним дослідженням комплексу Софії Київської в ХІХ - першій третині ХХ ст. до перетворення його з діючого храму на музейний заклад, виділені основні етапи проведених археологічних розкопок та їх особливості. Статья посвящена ...
388633
  Герасименко Х. До історії архивної справи на Полтавщині / Х. Герасименко. – Х, 1928. – 12с.
388634
  Гнатюк В. До історії Бібіковських інвентарів на Волині : (З історії поземельних відносин) / В. Гнатюк. – [6] с. – Окр. відбиток
388635
   До історії більшовицьких організацій на Україні в період першої російської революції (1905-1907 рр.). – К., 1955. – 384с.
388636
   До історії боротьби більшовицьких організацій України за партію в період між 2 і 3 з"їздами 1903-1905 рр. : Збірка документів і матеріалів. – Київ : Партвидав, 1934. – 187 с.
388637
   До історії боротьби трудящих за встановлення Радянської влади на Ровенщині в 1917-1920 роках.. – Ровно, 1957. – 104с.
388638
  Харчишин В.Т. До історії ботанічних досліджень в Українському Поліссі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На підставі аналізу літературних даних наведені короткі відомості, що стосується історії ботанічних досліджень в Українському Поліссі.
388639
  Герасько М. До історії будинків Кирила Розумовського в Батурині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 27-32. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячується історії перших будинків Кирила Розумовського в Батурині. The article deals with the history of first houses of Kyrylo Rozumovs"kyi in Baturyn and is based on the the study of a variety of historical sources. Cтатья посвящена ...
388640
  Тоцька І. До історії будівництва Десятинної церкви у Києві // Образ міста в контексті історії, філософії, культури : києвознавчі читання / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, НАНУ ; [редкол. : В. Горський, М. Громов, В. Кізіма, С. Кримський ; за ред. М.°Поповича [та ін.]]. – Київ : Парапан, 2005. – С.76-80. – ISBN 966-8210-33-6
388641
  Бевз Т.А. До історії взаємин великого учителя та великого учня // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 261-277


  У статті досліджується історія стосунків учителя Олександра Строніна та його учня Михайла Драгоманова. Йдеться про непересічний педагогічний талант О. Строніна, його методи навчання та про внесок у становлення національної освіти.
388642
  Галик В. До історії взаємин і співробітництва Івана Франка з українськими етнографами періоду кінця XIX - першої половини XX ст. // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 240-267. – ISBN 978-966-671-417-9


  За матеріалами листів Мирона Кордуби, Мелітона Бучинського, Іларіона Свєнціцького до Івана Франка.
388643
  Андросова-Байда До історії взаємин Л. Велланського з М. Білозерським / Андросова-Байда, Н. Барабаш // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 141-149. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
388644
  Побірченко Н. До історії взаємин М. Драгоманова та Київської громади в контексті українського культурно-просвітницького руху (друга половина XIX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 1. – C. 17-32
388645
  Галик В. До історії взаємин та співробітництва Івана Франка з редактором "Gazety Naddniestrzanskiej" – Едмундом Леоном Солецьким (за матеріалами епістолярної спадщини) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 59-71. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
388646
  Мельник Л.Г. До історії виборів в Україні в комісію по складанню нового "Уложення" 1767 р. (Останні спроби відродити Гетьманат) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-36. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ситуацію в Україні під час виборів до Комісії 1767 р. та складання наказів депутатам та аналізується їхній зміст. The article describes the situation which turned out in Ukraine during the election to the Commission of 1767 and drawing up ...
388647
  Чечуліна І.О. До історії вивчення атичної чорнолакової кераміки з Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 0235-3490


  Огляд історії вивчення чорнолакової кераміки, що походить з розкопок античних пам"яток Північного Причорномор"я, дав змогу виділити три основні етапи в дослідженні цього різновиду довізного посуду. Охїарактеризованого нинішній стан його вивчення у ...
388648
  Троцька В. До історії вивчення випалювальних споруд доби Русі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 46-52


  Про історію дослідження гончарних горнів доби Русі на території України (за архівними джерелами та публікаціями вчених). Об истории исследования гончарных горнов времен Руси на территории Украины (по архивным источникам и научным публикациям). The ...
388649
  Жулковський Б. До історії вивчення кондакарів // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 134-149. – ISSN 2224-0926
388650
  Русяєва А.С. До історії вивчення однієї теракоти з Ольвії // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 122-131. – ISSN 0235-3490
388651
  Антипенко Г.С. До історії вивчення постаті О.Ф. Кістяківського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 26-30. – ISSN 2077-1800


  Проаналізовано досягнення історіографії XIX - початку XXI ст. у питанні вивчення постаті українського вченого-криміналіста та історика права, професора університета Св. Володимира О.Ф. Кістяківського.
388652
  Казьмирчук Г.Д. До історії вивчення роду Добржанських // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 4-9. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Новоявлені архівні й опубліковані документи розкривають життєвий і суспільний шлях роду Добржанських, зокрема вчителя Кальницького сільського Міністерського училища Григорія Карловича, висвітлюють його педагогічну діяльність.
388653
  Дзнеладзе О.С. До історії вивчення сарматського намиста // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 27-36. – ISSN 0235-3490
388654
  Рясна О. До історії видання М. Максимовичем альманаху "Киевлянин" // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 69-80. – (Філологічні науки)
388655
  Степченко О.П. До історії видання Шевченкового "Кобзаря" санкт-петербурзьким "Благодійним товариством видання загальнокорисних та дешевих книг для народу" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 566-575. – ISSN 2222-4203
388656
  Айзеншток І.Я. До історії видань творів Г.Ф. Квітки / І. Айзеншток ; Український наук. ін-т книгознавства. – Київ : [б. в.], 1927. – 15 с. – Окр. відб.: Бібліологічні вісті. 1926, № 4, с. 35-47
388657
  Резніченко В.І. До історії виникнення дипломатичного протоколу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.10-14
388658
  Казьмирчук М. До історії виникнення і діяльності ломбардів підросійської України у 1886-1917 рр. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 183-187
388659
  Олійник Д. До історії виникнення і розвитку ксилофона в Європі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 12-19. – ISSN 1728-6875
388660
  Коцур А. До історії виникнення площі Філармонії в Чернівцях / А. Коцур, В. Демочко // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 28-31. – ISBN 978-966-2464-25-2
388661
  Кравець Й.Н. До історії виникнення природознавчих уявлень про простір - час / Й.Н. Кравець, Г.С. Пурис
388662
  Добрянська Л. До історії виникнення фонограмархівів народної музики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 87-97. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Стрімкий розвиток музично-фольклористичних студій у 20 ст. здебільшого був забезпечений не лише епохальним винаходом звукозаписувальної техніки, але й переходом на організовані форми праці завдяки створенню різноманітних дослідницьких ...
388663
  Пивовар А.В. До історії вирішення земельних питань у повітах Новоросійської губернії між Бугом та Дніпром: описи і документи 1776 року // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 6-42
388664
  Нікітенко Мар. До історії витоків та складання печерного комплексу Київської Лаври // Український музей : Збірка наукових праць / КНУТШ; Нац. заповідник "Софія Київська"; Редкол.: Гладких М.І., Борисенко В.К., Залізняк Л.Л., Зеленко С.М. та ін. – Київ, 2003. – С. 125-131. – ISBN 966-95597-5-8
388665
  Боброва М.І. До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / М.І. Боброва, І.І. Кононенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 364-370. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
388666
  СидорчукТ До історії відзначення тисячоліття хрещення Русі-України: за матеріалами архіву Омеляна Пріцака // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 776-787. – ISBN 966-7379-70-1
388667
  Бадяк В. До історії відзначення ювілею та видатних постатей у Львівській національній академії мистецтв // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 5-28. – ISSN 0236-4832


  У статті документально підтверджено, що вища мистецька інституція у Львові заснована в жовтні 1946 р., тобто сягнула свого 70-річного ювілею, висвітлено, як регламентувалися ювілеї (круглі дати) у часи хрущовської відлиги, які підсумовували здобуте у ...
388668
  Колеснікова В.А. До історії відкриття пам"яток трипільської культури В.В. Хвойкою // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 70-79. – ISBN 966-531-142-5
388669
  Лукінова Т.Б. До історії вітчизняного мовознавства // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 3-4. – ISSN 0027-2833
388670
  Джиджора І. До історії Генеральної Військової Канцелярії / І. Джиджора. – 13 c. – Окр. відбиток
388671
  Антонюк Е.І. До історії геологічного вивчення надр Донбасу // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 50-55
388672
  Крижановський Л.А. До історії геолого-мінералогічних дисциплін в Київському університеті за сто років. / Л.А. Крижановський. – Київ : КДУ, 1934. – 260-280 с.
388673
  Панченко В. До історії геральдики містечка Опішні XVIII століття // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 83-85. – ISSN 2078-0850
388674
  Попельницька О. До історії Грецького монастиря на Подолі в Києві / О. Попельницька, А. Чекановський // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 107-109
388675
  Котляр М.Ф. До історії давньоруської провінції // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 4-19. – ISSN 0130-5247
388676
  Зелінський О.С. До історії Державного Гімну України : навч. посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Олександр Зелінський ; М-во культури і туризму України ; Львівська нац. музична акад. ім. М. Лисенка. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 140 с. : іл., ноти. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-665-569-4
388677
  Петровський М.Н. До історії державного устрою України 17 віку / М.Н. Петровський. – Ніжин, 1931. – 87-97с.
388678
  Кіндратюк Б. До історії дзвонів Львова // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 41-56
388679
  Шемета Ю.М. До історії дисципліни та недисциплінованості студентів Імперського уніврситету Св. Володимира: (1834-1863 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 71-78. – ISBN 978-966-96992-6-8


  Висвітлюються проблеми нагляду за дотриманням дисципліни серед студентів Університету Св. Володимира, її порушення та покарання (1834-1863 рр.). The article covers problems related to supervising St. Volodymyr University students observance of ...
388680
  Бурім Д. До історії діяльності Апостольської Візитатури для українців греко-католиків у міжвоєнній Німеччині. Документи Галузевого архіву Служби безпеки України // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 523-569


  Німеччина була однією з країн, де в міжвоєнний період сконцентрувались не тільки українські політичні, військові, а й потужні інтелектуальні сили – українська інтелігенція, вчені, діячі культури та студіююча молодь. Українці в Німеччині міжвоєнного ...
388681
  Бортник С.Ю. До історії дослідження лінеаменту Карпінського. Кряжова смуга Карпінського / С.Ю. Бортник, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 5-11. – ISSN 0868-6939


  У контексті невизначеності трактування поняття "лінії Карпінського" в сучасних наукових публікаціях в даній статті проаналізовані авторські матеріали О.П. Карпінського щодо виділення кряжової Польсько-Мангишлацької смуги дислокацій. З"ясовано, що ...
388682
  Пиц Т. До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові


  У статті описано та проаналізовано історію вивчення німецьких лексичних запозичень в укр. мові та напрямки їхнього дослідження від кін. 18 ст. до поч. 21 ст.
388683
  Довгалюк І. До історії експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 5-27. – (Серія філологічна ; Вип. 47)
388684
  Лущій С. До історії еміграційної Шевченкіани: Л. Лиман та Ю. Стефаник // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 325-332


  У статті розповідається про українського письменника Л. Лимана та критика Ю. Стефаника, які збагатили еміграційну шевченкіану 1950-х - 1970-х років
388685
  Сторчай О. До історії епістолярію Миколи Прахова // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 90-91. – ISSN 1728-6875
388686
  Курочкін О. До історії європейського вертепу (шляхи формування культурної традиції) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 7-13. – ISSN 2311-9896
388687
  Рибинський В. До історії жидів на Лівобережній Україні в полов. XVIII ст. / В. Рибинський. – 97с.
388688
  Ружицький Е. До історії жовкiвської бібліотеки Яна III Собєського : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 369-378. – ISSN 1591-6223


  Ян Собєський був власником двох бібліотек: у Вілянові під Варшавою і в Жовкві, де знаходилась його найбільша книжкова колекція. Сьогодні вважається, що його бібліотека нараховувала біля 7 тис. книжок, які внучка короля передала до Бібліотеки Залуських. ...
388689
  Степовий В. [Біднов О В. До історії Задунайської Січи / В. Степовий [псевд.]. – С. 9-21. – Окр. відбиток
388690
  Заворотько П.П. До історії законодавства про виконання судових рішень // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
388691
  Мищак І. До історії законотворчості Західноукраїнської Народної Республіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 156-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
388692
  Мищак І. До історії законотворчості Західноукраїнської Народної Республіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 156-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
388693
  Мищак І. До історії законотворчості Західноукраїнської Народної Республіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 156-163. – ISSN 0132-1331
388694
  Шамрай С. До історії залюднення Степової України. Крилівщина - Лизаветщина / С. Шамрай. – К.
1. – 1929. – 207-302с.
388695
  Прохненко Ігор До історії замків Закарпаття / Прохненко Ігор, Гомоляк Омелян // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 71-97
388696
  Маклад Хусейн Талаль До історії зародження та розвитку євроарабського діалогу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 64-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
388697
  Нікітенко А.І. До історії заслання М.В. Ковалевського // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 27-36. – ISBN 978-966-383-522-8


  Висвітлено маловивчені аспекти заслання видатного діяча громадівського руху М.В. Ковалевського, зокрема його родинних відносин у період заслання.
388698
  Сеник Я. До історії заснування бібліотеки Станиславівської капітули : (публікація архівного документа відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 354-368. – ISSN 1591-6223


  Розглянуто розпорядження-дарчу Андрея Шептицького, Митрополита Галицького і Архиєпископа Львівського, від 12 квітня 1901 р. про передачу зібраної ним книгозбірні Станиславівській капітулі, відпис якого зберігається у відділі рукописів, детально описано ...
388699
  Гнатенко Л.А. До історії заснування, становлення та керівництва Національної бібліотеки України 1918-1920 рр. (у зв"язку з діяльністю Є.О. Ківлицького) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 22-25. – ISBN 966-02-0832-4
388700
  Мориквас Н. До історії збірника "Чорна Індія" "Молодої Музи" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 169-177. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
388701
  Студинський К. До історії зв"язків П. Куліша з Осипом Ливчаком / К. Студинський. – [16] с. – Окр. відбиток
388702
  Рябцев В.П. До історії зв"язків Російської православної церкви із сербами Боснії та Герцеговини в період національного відродження / В.П. Рябцев, Є.Н. Чальцева // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-59. – (Історія ; Вип. 38)


  Розглядається коло духовних та організаційних питань відносно проблем розвитку зв"язків Російської православної церкви із сербами Боснії та Герцоговини в умовах боротьби південнослов"янських народів за свою незалежність.
388703
  Корнієнко В. До історії Звенигородського музею імені Тараса Шевченка: лист Софії Терещенко до Михайла Грушевського 1928 р. // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 157-165. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Розгортання краєзнавчого руху 1920-х рр. мало одним з наслідків постання широкої мережі музейних закладів, що активно займалися пошуковою та дослідною діяльністю. Однією з таких її ланок став відкритий у 1922 р. Звенигородський повітовий музей імені ...
388704
  Конощенко А. До історії земської школи на Херсонщині : (Згадки, нариси, матеріяли). – У Київі : Друк. 1-ої Київської Артілі друкарської справи, 1908. – 74с. – кн. з підписом В. Данилевича
388705
  Кривда Н.Ю. До історії ілюстрування "Енеїди" Івана Котляревського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-12. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена історії ілюстрування бурлескно-травестійної поеми І. Котляревського протягом ХХ ст. "Енеїда" стала поворотним пунктом установленні української літератури, співзвучність поеми сутнісним особливостям двох епох – українського бароко та ...
388706
  Ткачук О.О. До історії інтродукції представників роду Rosa L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Подано окремі періоди інтродукції представників роду Rosa L. В Україні, Києві і, зокрема, в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна.
388707
  Боднар П.М. До історії кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця / П.М. Боднар, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 22, № 4. – С. 390-394. – ISSN 1680-1466
388708
  Гадюк Р.В. До історії кафедри української літератури та компаративістики: науково-методична діяльність Л.Т. Білецького // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 10. – С. 141-142


  У статті розглядається наукова і методична діяльність приват-доцента Кам"янець-Подільського державного українського університету Леоніда Тимофійовича Білецького.
388709
  Пуцко В.Г. До історії Києво-Печерської іконографії ХVІІ ст. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.233-242. – ISBN 966-7671-23-2
388710
  Ернст Ф. До історії Києво-Печерської фортеці / Федір Ернст. – [б.м.] : [б.в.]. – 9 с. – Окр. відбток. - Перепл. з: Дробніе частніе интегралі дифференциальніх уравнений Н.В. Бугаева
388711
  Сухенко Т.В. До історії Київських жіночих гімназій відомства імператриці Марії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 33-42. – (Історія ; Вип. 36)


  Висвітлено деякі аспекти історії двох київських гімназій відомства імператриці Марії. На основі архівних джерел та літератури відтворюється історія їх створення, дається аналіз соціального та національного складу вихованок, програми викладання, ...
388712
  Афанасьєва З. До історії Київського політехнічного інституту імператора Олександра ІІ
388713
  Музичко О.Є. До історії Київської історичної школи: Павло Андрійович Іванов / О.Є. Музичко, В.М. Хмарський // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 144-155. – ISSN 0130-5247
388714
  Зінчук О.М. До історії клініки та кафедри інфекційних хвороб у Львові / О.М. Зінчук, І.Г. Яворський // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганський держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2016. – № 3 (12). – С. 141-149. – ISSN 2312-413Х


  "...Клініка інфекційних хвороб у Львові була заснована 29 грудня 1912 року і стала клінічною базою медичного факультету Львівського університету."
388715
  Пріцак Л.Д. До історії книги "Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу" // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 264-278. – ISBN 978-966-02-6446-5
388716
  Славутич Є. До історії козацького мундира в Гетьманщині // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 69-103
388717
  Славутич Є. До історії козацького мундира в Гетьманщині // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 72-87
388718
  Протас М. До історії культурологічного осмислення стилю: Модель Мейєра Шапіро // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 303-320. – ISSN 1992-5557
388719
  Козаченко А. До історії ліберального руху 40-х рр. на Україні. "Діло поміщиків Закревських" // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 103-106
388720
  Шамрай Г. До історії лівобережних міст у половині XVIII в. / Г. Шамрай. – 10с.
388721
  Томілович Людмила До історії літописних місцевостей Києва : Серхавиця - Лиса гора - Юрковиця // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена освещению истории одного из наиболее древних урочищ Киева - Юрковище. Автор анализирует проблемы и результаты исследований, прежде всего археологических, этой части города, а также знакомит с основными этапами развития древнего урочища.
388722
  Кучеренко М. До історії львівського періоду життя Михайла Грушевського (за родинним листуванням) // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 157-175. – ISSN 0320-9466
388723
  Крюков М.М. До історії математичної символіки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 143-145
388724
  Пахолко С. До історії медалі "Браттям русинам замордованих московським царатом" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 15-17. – ISSN 1811-542X
388725
  Давибаран І. До історії межування кордонів Новоросійської губернії з Річчю Посполитою // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 11-12
388726
  Богородський О.Ф. До історії меридіанних спостережень у Київському університеті / О.Ф. Богородський, М.Я. Чернега // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1978. – Вип. 24. – С. 26-32
388727
  Мельник М.О. До історії мирових судів Глухівського повіту (кінець ХІХ– початок ХХ ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 201-209. – ISSN 2218-4805
388728
  Кукса Н. До історії Михайлівської церкви в Суботові // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 112-118. – ISBN 966-95758-1-8
388729
  Власенко В. До історії міжвоєнної української політичної еміграції на Балканах // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 123-144
388730
  Петрук О. До історії Міністерства фінансів УНР доби Директорії (на основі огляду документів фонду 1509 ЦДАВО України) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 308-325


  У статті висвітлено організацію, структуру, діяльність Міністерства фінансів УНР доби Директорії, фінансову політику Директорії. Зокрема, описано функції підрозділів міністерства, історію друкування грошових знаків, зазначено міністрів та тимчасово ...
388731
  Отрощенко І.В. До історії мовних реформ у Бурят-Монголії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 119-142. – Бібліогр.: С. 139-142. – ISSN 1682-671Х
388732
  Дихнич Л.П. До історії модних показів в Європі на рубежі ХІХ- ХХ століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 24-28. – ISSN 2312-4679
388733
  Отрощенко І.В. До історії монголо-тибетських зв"язків:перебування Далай-лами ХІІІ у Монголії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.66-77.


  [Далай-лама ХІІІ - тогочасний правитель Тибету.]
388734
  Ненашева О.Ю. До історії музейної справи України: І. В. Моргілевський і виставка "Руйнація більшовиками культурних пам’яток у м. Києві" // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 65-76. – ISSN 2078-0133


  На основі розсекречених архівних матеріалів (Державний архів Київської області), що вводяться до наукового обігу,в статті висвітлюється виставкова діяльність "Музею-архіву переходової доби". В статті автор згадує науковців Київського університету ...
388735
  Василенко Н.Є. До історії написання автобіографічного роману-хроніки Д.І. Яворницького "За чужий гріх" // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 152-161. – ISBN 978-966-551-327-8


  На основі епісторярної спадщини академіка Д.І. Яворницького висвітлюється процес написання одного з найбільших прозових творів письменника, просліджуються автобіографічні моменти, визначається внесок письменника у розвиток української літератури кін. ...
388736
  Бузько О.В. До історії написання М.І. Вязьмітіною праці "Искусство Скифии" / О.В. Бузько, В.М. Саєнко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 280-283. – ISSN 2227-4952


  У статті йдеться про історію написання неопублікованої наукової праці "Искусство Скифии" мистецтвознавиці і археолога Марії Вязьмітіної.
388737
  Третяк Л.М. До історії написання повісті І. Франка "Захар Беркут" / Л.М. Третяк. – с.
388738
  Єрмак В. До історії написання трьох ранніх поезій у прозі Василя Стефаника // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 34-40. – ISSN 2307-2261
388739
  Яблонський В. До історії наукових ступенів та вчених звань // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 35-43.
388740
  Сумцов М. До історії наукового впливу О.О. Потебні / М. Сумцов. – 278 с.
388741
  Шрестха К.П. До історії непальського прапора: деякі аспекти політичної та культурної символіки // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 61-68. – ISSN 1608-0599
388742
  Старовойтенко І.М. До історії нереалізованого проекту пам"ятника Т.Г. Шевченку в Києві (1904-1914 рр.) (за матеріалами листування Є. Чикаленка і П. Стебницького) // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 176-191. – ISBN 966-531-142-5
388743
  Страшко Євгенія До історії ніжинських муніципальних органів самоврядування ( друга половина XIX ст. ) // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 3: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 3 (6). – С. 60-64. – ISBN 978-966-340-187-4
388744
  Блажко Ю.А. До історії обрання гетьманатом Дем"яна Многогрішного (1669-1672 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 153-156. – ISSN 2218-4805
388745
  Ярошенко Т. До історії одного архіву: фонди Українського технічно-господарського інституту в Мюнхені - відтепер у Могилянській книгозбірні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
388746
  Швець А. До історії одного видавничого проекту (Іван Франко та Олександра Озаркевич) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 119-128. – ISSN 0130-528Х
388747
  Швець А. До історії одного видавничого проекту (Іван Франко та Олександра Озаркевич) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 293-304. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
388748
  Рябчук М. До історії одного стрибка // Критика. – Київ, 2000. – Травень, (число 5). – С. 7-10


  Польський філософ та історик Анджей Валіцький про еволюцію та деградацію комуністичної утопії від Маркса до його послідовників доби "реального соціалізму".
388749
  Войтків О. До історії одного творчого задуму Івана Франка (" Герой поневолі" - "Lelum i Polelum": підказки Івана Денисюка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 102-106. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
388750
  Шевчук Г. До історії освіти в Наддніпрянській Україні у XIX-на початку XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 228-237. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526


  Охарактеризовано стан початкової, середньої та вищої освіти України у складі Російської імперії. Розглянуто реформу системи освіти 1864 р. 15 липня 1834 р. у Києві було започатковано Університет Св. Володимира. Першим його ректором став М. Максимович.
388751
  Кудрявцев П.П. До історії освіти на Україні : два невидані уривки з автобіографіної записки Ор.М. Новицького / з передмов. та прим. проф. П.П. Кудряцева // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – [11] с.
388752
  Щурат В.Г. До історії останного побуту П. Куліша у Львові / Hаписав В. Щуpат. – Львів : Коштом pед. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1897. – 37 с. – Прим. № 103283 дефектний, без обкл. та тит. стор.
388753
  Медвідь-Пахомова До історії офіційної формули іменування українців // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.3-10. – ISBN 966-7773-28-0
388754
  Пахолко С. До історії пам"ятної медалі на честь князя Леона Сапіги / С. Пахолко, І. Полянська // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 18-19. – ISSN 1811-542X
388755
  Бондар Н.П. До історії паперу вільнюського Євангелія (без сигнатур) 1600 р. друкарні Мамоничів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 56-71. – ISSN 2222-4203
388756
  Адріанова-Перетц До історії пародії на Україні в XVIII віці : ("Служба пиворезам" 1740 року) / Адріанова-Перетц; Варвара Адріянова-Перетц. – [Київ], 1928. – 15с. – Окр. відб. з: Зап. істор.-філол. відділу, 1928, кн. 18. - Рік встанов. за: Труды отдела древнерусской лит. Т. 14, 1958 ; АН СССР Институт русской лит-ры (Пушкинский Дом)
388757
  Енгельс Ф. До історії первісного християнства. / Ф. Енгельс. – К., 1978. – 35с.
388758
  Перетц В.М. До історії перекладу Біблії в Західній Руси: : Книга Естери в перекладі кінця XV віку / В. Перетц // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 23-45
388759
  Тарасенко О. До історії перекладу Святого Письма: віршоване Євангеліє протоієрея Матвія Данилевича // Семінаріум Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський, педагогічний університет імені Шевченка Т.Г. національний. – Чернігів, 2010. – Вип. 2 : Церква - ментальність - культура: питання історії та історіографї. – С. 64-80


  З історії перекладу Святого Письма у Чернігівській єпархії в першій пол. 19 ст.: віршоване Євангеліє протоієрея Матвія Данилевича.
388760
  Голяк Т. До історії перших багатотомних видань творів Івана Франка
388761
  Голяк Тетяна До історії перших багатотомних видань творів Івана Франка


  У статті зосереджено увагу на питанні виникнення задуму першого кількатомника та історії його укладання й видання. Порушується проблема композиційної будови томів малої прози та принципів укладання матеріалу в багатотомних виданнях літературної ...
388762
  Солдатенко В.Ф. До історії першого конфлікту між керівництвом УСРР і РСФРР // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 41 : . Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання. – С. 226-236. – (Курасівські читання - 2008). – ISBN 978966-02-5020-8
388763
   До історії першого періоду радянської влади на Україні. : архівні матеріали. – Київ : Вид-во "Пролетарій", 1927. – 69 с.
388764
  Палладін А.В. та ін. До історії питання про єдність пепсину і хімозиму. / А.В. та ін. Палладін. – 5 арк.
388765
  Стратієвська А.В. До історії питання про розробку та виробництво в Іраку зброї масового знищення // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2003. – № 21/22. – Сю 135-141
388766
  Преловська І. До історії побудови київського Свято-Володимирського собору (1862-1896) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 10-23. – ISSN 0869-3595
388767
  Преловська І. До історії побудови Київського Свято-Володимирського собору (1862-1896) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 51-62. – ISSN 0869-3595
388768
  Бондар Н.П. До історії побутування книжкових ілюстрацій у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVI-XVII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 212-231. – ISBN 966-02-3854-1
388769
  Шама О.І. До історії повітових сеймиків (1569 р.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 139-140. – ISBN 5-7702-0775-2
388770
  Довгалюк І. До історії поліської експедиції Філарета Колесси та Казімєжа Мошиньського // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 76-93
388771
  Шамара С. До історії поляків Української РСР міжвоєнного періоду // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 112-119. – ISSN 0869-3595
388772
  Богачов А.Л. До історії поняття досвіду // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 176-179. – ISSN 2076-1554
388773
  Оглоблін О.П. До історії порцеляно-фаянсової промисловості на Україні / О.П. Оглоблін. – 293с.
388774
  Воронка Р. До історії постання товариства української мови у США // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 95-98. – ISSN 1728-9572
388775
  Терещук Н. До історії появи перших професійних акторів в Галичині (1770-1790 роки) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 219-227. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
388776
  Толстой М.І. До історії прикладних геохімічних методів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-9. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено нові дані про історію впровадження і розвиток прикладних геохімічних методів в Україні, про вклад в цю галузь геологічних досліджень проблемної лабораторії фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету Київського ...
388777
  Назаров Н. До історії принципів укладання етимологічних словників (на матеріалі Etymologicon Linguae Anglicanae, 1671) // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 84-88. – ISBN 978-2-919320-35-6
388778
  Дудко В. До історії публікації дарчих написів Тараса Шевченка на примірниках "Кобзаря" 1860 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 681-687. – (Нова серія ; вип. 15)
388779
  Вишинський А До історії радянської конституції / А Вишинський. – [Київ] : Партвидав ЦК КП(б)У, 1937. – 47 с.
388780
  Пухтинський В.К. До історії римського нобілітету : Дис... наук: / Пухтинський В.К.;. – Ніжин, 1940. – 111л.
388781
  Мельник Г Л. До історії робітничого класу України / Г Л. Мельник. – К., 1970. – 71с.
388782
  Мицик Ю.А. До історії родини Максима Кривоноса / Ю.А. Мицик, Таїрова-Яковлева // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 182-185. – ISSN 0130-5247


  Максим Кривоніс — український військовий діяч періоду Хмельниччини, лисянський полковник, один з керівників козацько-селянських повстань в Україні під час Хмельниччини.
388783
  Андросова-Байда До історії роду Кочубеїв / Андросова-Байда, Н.О. Барабаш // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 157-160. – ISSN 2218-4805
388784
  Коток В.Х. До історії розвитку білоруської державності / В.Х. Коток, С.О. Макогон // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
388785
  Дороніна Н. До історії розвитку іноземної філології в Київському університеті у ХІХ–ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 86-89


  У статті висвітлені основні етапи становлення та розвитку іноземної філологічної освіти в Київському університеті за часів Російської імперії (1834 - 1917 рр.), з"ясоване ставлення та підходи, розглянута структурно-дисциплінарна основа викладання. В ...
388786
  Чепуренко Я. До історії розвитку керівних принципів обміну офіційними виданнями: міжурядові угоди і конвенції / Яна Чепуренко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 1 (126). – С. 20-23
388787
  Жежкун А.М. До історії розвитку лісової науки та господарства у Східному Поліссі України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 40-45. – ISSN 0459-1216


  "У статті висвітлено розвиток лісового господарства та становлення лісової науки у Східному Поліссі України. У 95-річний ювілей науковці державного підприємства «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція» УкрНДІЛГА підтримують та розширюють ...
388788
  Ланков О.В. До історії розвитку передових ідей в російській методиці математики / О.В. Ланков. – Київ, 1953. – 180с.
388789
  Бобкова Н.П. До історії розвитку поняття континууму / Н.П. Бобкова, І.З. Цехмістро // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
388790
  Перга Т.Ю. До історії розвитку природоохоронної політики Сполучених Штатів Америки в першій половині 30-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 119-128. – (Історія ; Вип. 35)


  На підставі вивчення широкого кола джерел та літератури (переважно англійською мовою) вперше в українській історичній науці розглядається питання охорони довкілля в США в першій половині 30-х рр. XX ст.
388791
   До історії розвитку рослинності та змін клімату Середнього Придністер"я у пізньому плейстоцені (палінологічні дані із розрізу палеолітичної стоянки Непоротове 7) / Н.П. Герасименко, Т.І. Ляшик, П. Хезартс, Л.В. Кулаковська, В.І. Усик, Ф. Ніхт // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 29-30
388792
  Фролова О.Г. До історії розвитку теоретичних засад управління в органах внутрішніх справ України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 125-133. – ISSN 0201-7245
388793
  Клименко Т. До історії розвитку туризму на Черкащині // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 227-229. – ISBN 966-625-017-9
388794
  Геренчук К.І. До історії розвитку фізико-географічних наук у Львівському університеті / К.І. Геренчук, Л.В. Скварчевська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 10-17. – Бібліогр.: 17 назв
388795
  Липківська А. До історії російських театрів в Україні XX - початку XXI століття // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 61-68. – ISSN 2309-8813
388796
  Клеопов Ю.Д. До історії рослинного вкриття України : Четвертинний Період, вип.1-2 / Ю.Д. Клеопов. – Київ, 1930. – з 123 по 151с.
388797
  Петровський Н М. До історії руїни / Н М. Петровський. – Ніжин, 1928. – 22с.
388798
  Ковалець Л.М. До історії румуномовної шевченкіани // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 79-82. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))


  Досвід Константіна Доброджяну-Гері.
388799
  Іваневич Л. До історії сакральних символів подільських вишитих рушників // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 6 (334). – С. 73-81. – ISSN 0130-6936
388800
  Радиш Я.Ф. До історії символіки села Рожнів: повідомлення друге : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 73-74. – Бібліогр.: 13 назв
388801
  Башкатов Ю.Ю. До історії скансенів у Європі / Ю.Ю. Башкатов, Р.В. Терпиловський // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : Археологія: від джерел до реконструкцій. – С. 7-16. – ISBN 978-966-02-6146-4
388802
  Лукінова Т.Б. До історії славістики в Україні: Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Повоєнний період // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 58-71. – ISSN 2075-437X


  Публікація містить огляд діяльності деяких вихованців перших випусків створеного образу після Другої світової війни слов"янського відділення Філологічного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка
388803
  Госіоровський М. До історії словацького робітничого руху / М. Госіоровський. – Пряшів, 1954. – 192 с.
388804
  Трофименко Т. До історії спадщини Івана Дніпровського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 22 серпня (№ 32). – С. 2
388805
  Заболотна І.М. До історії співпраці І. Крип"якевича з "Українським історичним журналом" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 112-129. – ISSN 0130-5247


  Розглядається участь академіка І. Крип"якевича в організації й діяльності єдиного в УРСР історичного часопису. Розкриваються особисті та офіційні взаємини І. Крип"якевича з відповідальним редактором "УІЖ" - Федіром Павловичем Шевченком.
388806
  Толочко Л. До історії спорудження пам"ятника Володимиру Святому у Києві // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С.170-178 : Фото. – ISSN 0869-3595
388807
  Зоценко І. До історії спорудження пам"ятника святому рівноапостольному князю Володимиру в Києві // Opus Mixtum : науково-популярне видання / М-во культури України ; Департамент культури ВО КМР (КМДА) ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2015. – № 3. – С. 172-176. – ISSN 2312-9697
388808
  Берестень Ю.В. До історії становлення вищої сільськогосподарськї освіти на Катеринославщині на початку XX століття // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 84-102. – ISSN 2409-3661
388809
  Бородай І. До історії становлення зоотехнічної науки в Україні // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 3-10. – ISSN 0869-3595
388810
  Досталь М.Ю. До історії становлення і розвитку славістики в Київському університеті Святого Володимира // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ, 1993. – Вип. 4. – С. 3-11. – ISBN 5-7702-0600-4


  На основі архівних документів, а також періодичних видань минулого століття розкривається історія кафедри славістики в Київському університеті св. Володимира із 40-х років XIX ст. до 1920 р., висвітлюється наукова і викладацька діяльність вчених - ...
388811
  Цимбалюк Н.М. До історії становлення інтуїтивізму управлінської діяльності // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 64-71
388812
  Федорук О. До історії становлення культу Шевченка у Галичині у 60-х рр. ХІХ ст. (народовці й Куліш) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.56-68. – ISSN 0869-3595
388813
  Попович О.С. До історії становлення прогнозно-аналітичних досліджень науково-технологічного розвитку в Центрі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України / О.С. Попович, Ю.В. Єршов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 134-144. – ISSN 0374-3896


  Висвітлено внесок Г.М. Доброва у становлення прогнозно-аналітичних досліджень перспектив розвитку науки і технологій в Україні.
388814
  Примаченко Я. До історії становлення та розвитку ідеології українського інтегрального націоналізму міжвоєнної доби // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 121-134. – ISSN 0869-2556
388815
  Гепенер М.В. До історії старої української повісті : ("Стефаніт та Іхнілат" за рукописом Всенародної Бібліотеки України в Київі) / М. Гепенер. – Б. м. : [б. в.], 1927. – 8 с. – Окр. відб.: Записи Історико-філолог. від-лу. 1927 р., т. 12, с. 40 – 47
388816
  Гуляй А. До історії старшинського роду Галаганів (українські землі на поч. XVIII ст.) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 182-185. – ISBN 966-650-037-X
388817
  Пахолко С. До історії створення "Української Служби Батьківщині" та її відзнаки / С. Пахолко, С. Музичук // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 37-39. – ISSN 1811-542X


  Українська фалеристична спадщина періоду Другої світової війни.
388818
  Левченко Л.Л. До історії створення архівних установ у Середньо-атлантичних штатах США: від історичних товариств до офіційних архівів // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 111-123


  На прикладі штатів Нью-Йорк і Пенсільванія.
388819
  Манжара Г. До історії створення будинку Музею Тараса Шевченка в Каневі / Г. Манжара, В. Дзима // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 58-63. – ISSN 0131-2685
388820
  Походяща О. До історії створення епітафій на честь В.Кочубея та І. Іскри // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 36-44. – ISSN 2078-0850
388821
  Черноколова К. До історії створення Київського Крайового сільськогосподарського музею // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 154-155
388822
  Одрехівський Р. До історії створення молодіжної секції при товаристві "Лемківщина" у Львові // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 81-84. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
388823
  Зуб До історії створення однієї книги: життя і творчість О.О. Лебедєва (1886-1930) / Зуб, (Руденко) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 113-122. – ISSN 1608-0599
388824
  Нагірняк А.Я. До історії створення та діяльності січових організацій у Галичині (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
388825
  Кепеняк Н. До історії створення та становлення національного природного парку "Сколівські Бескиди" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 10-15. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
388826
  Єсипенко Д. До історії створення та читацької рецепції повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 227-232. – ISSN 2307-2261
388827
  Пилипчук О.О. До історії створення юридичних товариств за кордоном і в Україні // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 161-168. – ISSN 2415-7422


  Судова реформа від 20-го листопада 1864 р. мала на меті будувати магістратуру, прокуратуру і адвокатуру вже на початку юридичної освіти. Вона стала необхідністю у саморозвитку і самоосвіті. В цьому причина виникнення одночасно в різних кінцях ...
388828
  Дмитренко А. До історії створення Юридичного товариства при Київському університеті Святого Володимира / Анатолій Дмитренко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 378-382. – ISBN 966-02-2554-7
388829
  Яворницький Д.І. До історії степової України / Д.І.Яворницький. – Дніпропетровськ, 1929. – XVI, 536 с.
388830
  Яворницький Д.І. До історії степової України / Д.І. Яворницький; Пер. з рос. Г.В.Ніколаєнка, Т.О.Абрамової, А.О.Овсянникової. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 443с. – ISBN 966-511-390-9
388831
  Ханас В. До історії структур правопорядку та судово-в"язничної системи на Медениччині у другій половин XIX - першій половині XX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 107-120. – ISBN 978-617-7235-56-8
388832
  Биховець Н.М. До історії суфікса -isk на позначення "походження, приналежності" у давніх германських мовах


  На матеріалі готської, давньоанглійської, давньоверхньонімецької та середньоверхньонімецької мов досліджено розвиток відносних прикметників, зокрема оформлених суфіксом -isk.
388833
  Машкевич С. До історії тарифів на громадський транспорт в Києві // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 45-54
388834
  Клековкін О. До історії театральної термінології в Україні = Кінець XVI - початок ХІХ ст. // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-22. – ISSN 0207-7159


  Історія театральних термінів
388835
  Клековкін О. До історії театральної термінології в Україні ХІХ - початку ХХ ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 200-229. – ISSN 1997-4264
388836
  Федорук О. До історії тексту статті П. Куліша "Об отношении малороссийской словесности к общерусской. Эпилог к "Черной раде" (з додатком цензурных документів)
388837
  Замлинський І.В. До історії телемовлення на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 14-18. – (Історичні науки ; Вип. 30)
388838
  Гирич І. До історії топографії Печерської частини Києва XIX ст. (за матеріалами Київської інженерної команди) // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 167-178. – ISBN 978-966-2164-39-8
388839
  Сохань П. До історії україно-болгарських зв"язків IX - XIV ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 532-553. – ISSN 2310-3310
388840
  Власенко В. До історії українскої еміграції у Південно-Східній Європі (Український Червоний Хрест на Балканах) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 75-92. – ISSN 2306-4250
388841
  Григанська С.В. До історії українських студентських громад (історіографія проблеми) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 113-117. – (Історія ; Вип. 36)


  Дається короткий історіографічний аналіз історії українських студентських громад. Незважаючи на давно історіографічну традицію демократичного студентського руху, ця проблема не знайшла належного відображення у вітчизняній історичній літературі.
388842
  Кротюк С.Ф. До історії українсько-німецьких культурних відносин // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 178-188. – ISBN 966-628-014-0
388843
  Кочубей Ю.М. До історії українсько-турецьких культурних зв"язків ( "Два роки в Константинополі" Олекси Грищенка ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-52. – ISSN 1608-0599
388844
  Ситий І. До історії українського війська: списки бунчукових товаришів та сотників 1733 р. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.139-143
388845
  Мельничук І.В. До історії українського географічного товариства / І.В. Мельничук, О.М. Маринич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-8. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано короткий нарис етапів становлення Українського географічного товариства. Про М. Драгоманова. - С. 5, 6.
388846
  Шацька А. До історії українського перекладу повісті Льва Котелянського "Чиншовики" та його видання // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 345-352. – ISBN 978-966-2449-92-1
388847
  Бурім Д. До історії українського студентського руху в міжвоєнній Німеччині: Гурток Студентів-Українців при Високій Технічній Школі в Шарлоттенбурзі "Основа" // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 50-73
388848
  Возняк М.С. До історії української вірші і драми / подає Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського
1. 1 : Різдвяні й великодні віpші-оpації зі збіpника кін[ця] XVII - поч[атку] XVIII в. – 1910. – 29 с. – Окр. відбиток з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1910, т. 9


  Прим. № 37749 має надпис на тит.сторінці: Ів. Капустянський..... 6/12. 29
388849
  Лук"яненко Л. До історії Української Гельсинської спілки / Л. Лук"яненко. – Київ : Фенікс, 2010. – 318, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-651-813-5
388850
  Матвієнко В.М. До історії української дипломатії: джерелознавство проблематики взаємовідносин українських національних урядів з "окраїнними державами" 1917 - 1921 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  На прикладі авторської розробки проблематики відносин українських національних урядів з "окраїнними державами", що виникли на території колишньої російської імперії дається узагальнююча характеристика документів і матеріалів, які мають бути залучені ...
388851
  Черниш Н. До історії української енциклопедичної справи ХХ ст. // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 119-127
388852
  Міяковський В.В. До історії української журналистики / В.В. Міяковський, 1918. – [8] с. – Окр. відбиток: Наше Минуле, Київ, 1918, № 3, с. 81—88
388853
  Грабович Г.Г. До історії української літератури = Toward a history of Ukrainian literature : articles, essays, polemics : дослідження, есе, полеміка / Григорій Грабович. – Київ : Основи, 1997. – 604 с.
388854
  Грабович Г.Г. До історії української літератури = Toward a history of Ukrainian literature. Articles, Essays, Polemics : дослідження, есеї, полеміка / Григорій Грабович. – Київ : Критика, 2003. – 632 с. – ISBN 966-7679-27-6
388855
  Пахомова С. До історії української патронімічної назви на -ич // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 270-277
388856
  Петровський М.Н. До історії устрою Гетьманщини / М.Н. Петровський. – Ніжин, 1929. – 69-76с.
388857
  Оверчук О. До історії фіксації та дослідження думного епосу (на матеріалах "Записок Південно-Західного Відділу РГТ) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 304-309


  Важливим напрямом культурно-освітньої діяльності Південно-Західного Відділу РГТ стали популяризація української народної музики, кобзарського співу, вшанування музичних вечорів.
388858
  Довгалюк І. До історії філіалу Віденського фонограмархіву у Львівському університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 92-99. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  "... Навесні 1916 року у ректора Цісарсько-Королівського університету у Львові Казімєжа Твардовського виникла ідея заснувати при філософському факультеті університету фонографічний архів як філіал Віденського фонограмархіву. Задум ректора підтримали і ...
388859
  Бездрабко В. До історії формування документознавства в Російській імперії // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 56-78
388860
  Шаповал А.І. До історії формування ентомологічної колекції в Інституті зоології НАН України (листування вчених-зоологів В.Г. Доліна та В.М. Лазорка) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 572-603. – ISSN 2222-4203
388861
  Литвин К. До історії формування етнографічної колекції Чернігівської губернської вченої архівної комісії (1896 - 1920 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 45-46
388862
  Алєксєєнко М.В. До історії формування іменних книжкових фондів у бібліотеці Одеського університету // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 117-129. – ISBN 978-617-689-150-5


  У статті викладено основні етапи історичного розвитку Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова, роль університетської бібліотеки як науково-дослідної та науково-допоміжної установи у складі діяльності вищого навчального закладу. "...Фонди ...
388863
  Мокроусова О.Г. До історії формування київського архівного зібрання креслень архітектора О.М. Бекетова // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 44-55
388864
  Альмес І. До історії формування книгозбірень монастирів Львівської єпархії в другій половині XVII – середині XVIII ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 83-97
388865
  Іванова О.В. До історії формування колекції виробів Києво-Межигірської фаянсової фабрики (до 140-річчя з дня народження М.Ф. Біляшівського) // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 33-44. – ISBN 966-96726-3-6
388866
  Тимошенко Я.П. До історії формування колекції меморіальних речей академіка Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 184-193. – ISBN 978-966-551-327-8


  Створена спроба дослідити історію формування унікальної частини музейнолго зібрання ДНІМ - колекції меморій академіка Д.І. Яворницького та визначити коло фондоутворювачів цієї колекції
388867
  Бутенко А. До історії формування моделі Української держави. Конституційний проект Української народної партії // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-63.
388868
  Фіночко Ф.Д. До історії формування науки адміністративного права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 103-110. – ISSN 0201-7245
388869
  Раздимаха Г.С. До історії формування наукових ідей Коперника // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
388870
  Катренко А. До історії формування національної самосвідомості української молоді (80-ті роки XIX ст.) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 253-264. – ISBN 5-7702-0821-X


  Подано додаток Програми українських соціалістів.
388871
  Кузьменко В.Б. До історії формування північно-східного та східного кордонів України (1917-1925 рр) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 26-31. – (Право. Економіка. Управління)
388872
  Мельник Г Л. До історії формування пролетаріату на Україні / Г Л. Мельник. – К., 1977. – 45с.
388873
  Кириленко О. До історії формування та наукового опрацювання архіву Українського Вільного університету в Мюнхені / О. Кириленко, О. Яценко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 94-98. – ISSN 2409-9805
388874
  Сохань С.В. До історії формування фонду "Київська духовна академія" Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 15-24. – ISBN 966-02-3854-1
388875
  Рубинський О.Ю. До історії формування Харківської школи лялькарів // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 222-231
388876
  Булик-Верхола До історії хорової капели "Лемковина" й оркестру українських народних інструментів "Лемківські гудаки" // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 178-182. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
388877
  Копержинський К. До історії цензури й тексту творів Мих. Коцюбинського: "П"ятизлотник" і "На віру" // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 272-282
388878
  Надточій О.Л. До історії цензурних заборонів творів Тараса Шевченка (1861-1900) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.73-80
388879
  Колупаєва А. До історії церковно-обрядової кераміки в Україні (XI - поч. XXI ст.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 469-496. – ISSN 1028-5091
388880
  Єршов А. До історії цехів на Лівобережжі / А. Єршов. – К., 1926. – с.
388881
  Травкіна О. До історії Чернігівського єпархіального складу та крамниці у 20-х роках XX ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 54-60
388882
  Зайцев П. До історії шевченкового букваря // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 67-69. – ISBN 5-7763-1258-2
388883
  Полонська-Василенко До історіографії Запоріжжя 18 сторіччя / Полонська-Василенко. – Б.м. – [10]c.
388884
  Купріянчук О. До історіографії ідейних засад українського національного руху другої половини XIX - початку XX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 89-94
388885
  Тороповська Т.М. До історіографії наукової та громадської діяльності Володимира Щербини (1850-1936 рр.) / Т.М. Тороповська, Т.Ю. Горбань // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 18. – С. 117-124
388886
  Мусієнко В.В. До історіографії питання гетьманського перевороту в Україні 1918 р. / В.В. Мусієнко, С.В. Грибоєдов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-11. – (Історія ; Вип. 50)


  На основі опублікованих джерел розглядається стан вивчення питання про гетьманський переворот в Україні 29 квітня 1918 р.
388887
  Сімперович В.М. До історіографії створення та діяльності НРУ в умовах суверенізації та унезалежнення України (1989-1991) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-62. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні етапи становлення історіографії НРУ, з"ясовано ступінь вивченості його творення, окреслюються перспективні напрямки подальшої розробки теми. In this article main stages of development of historiography of NRU are considered, degree ...
388888
  Сімперович В.М. До історіографії формування інституту багатопартійності в Україні (рубіж 80-х - 90-х рр. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-99. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні періоди розвитку історіографії проблеми, підводяться основні підсумки наукового дослідження національного партієтворення на зазначеному етапі. In this article main stages of development of historiography of problem are considered, ...
388889
  Тиховліс І.О. До історіографії часопису "Киевская старина" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 220-223. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
388890
  Селевич Ю.Л. До історй церковних покарань: використання єпитимій в практиці церковного суду // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 141-144
388891
  Панченко М.М. До істрії Львівської астрономічної обсерваторії // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 146-149
388892
  Рагхав Р. До каких пор буду звать? / Р. Рагхав. – М, 1967. – 392с.
388893
  Минасян А.М. До каких пор? / А.М. Минасян. – Ростов -на-Дону
ч.1. – 1988. – 106с.
388894
  Люта Т. До київського документального репозитарію: реєстр вибирання київського подимного 1571 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 327-366. – (Нова серія ; вип. 15)
388895
   До Китаю поїде Ганна Казбан // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  За результатами відбіркового туру Всеукраїнського етапу X Всесвітнього студентського конкурсу "Міст китайської мови"на фінал до Китаю поїде студентка КНУ Ганна Казбан.
388896
  Бажан М. До кінця розгромити і викорінити рештки буржуазно-націоналістичної ідеології / М. Бажан. – Київ : Укрполітвидав, 1947. – 19с.
388897
  Любич І.Й. До класифікації ознак дешифрування грунтів на аерофотознімках // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 45-50 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географії ; Вип. 17)
388898
  Дрич К.І. До класифікації підстилаючих порід для відображення їх на топографічних картах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 66-73 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географії ; Вип. 17)
388899
  Федотова Н.О. До класифікації синтаксичних суб"єктних трансформацій в англо-українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 210-213. – ISBN 966-8188-07-1
388900
  Федотова Н.О. До класифікації синтаксичних суб"єктних трансформацій в англо-українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 210-213. – ISBN 966-8188-08-X
388901
  Бучинський О І. До кліматичного районування України / О І. Бучинський, . – Окр. відб. із Доповіді АН УРСР. – К., 1958. – 89-93с.
388902
  Завгородній С.О. До кого сміється степ : повісті та оповідання / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1964. – 136 с.
388903
  Горська С. До колиски цивілізації. Визначено кращого знавця минувшини // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42)


  18-20 жовт. 2012 р. у стінах КНУ ім. Т. Шевченка прошла І Міжнародна учнівська олімпіада з історії. З привітаннями виступили ректор університету Л. В. Губерський, проректор з науково-педагогічної роботи В. А. Бугров та ін.
388904
  Чернолусский М.Б. До конца дней / М.Б. Чернолусский. – М, 1976. – 288с.
388905
  Евсеенко И.И. До конца жизни / И.И. Евсеенко. – М., 1979. – 271с.
388906
  Полухин Ю.Д. До конца жизни / Ю.Д. Полухин. – М., 1985. – 349с.
388907
  Якубін О.Л. До концептуалізації поняття політичного часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 133-137. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У даній статті політичний час охарактеризовано, як необхідну складову сучасного політичного знання. В ній висвітлено такі три основні теми. 1. Типові наявні дефініції політичного часу. 2. Власне авторське визначення та розуміння політичного часу. 3. ...
388908
  Шаманська Н.В. До концептуальних основ дослідження соціального страхування на випадок безробіття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 169-174
388909
  Хроненко І.В. До концепції про погляди М.І. Гулака на історію слов"ян // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 166-169
388910
  Гірний Ю. До Концепції реформування інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
388911
  Дробноход М.І. До концепції реформування наукової сфери України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 14 : До 15-річчя від дня заснування Інституту українознавства. – С. 470-479.


  У статті аналізується стан наукової сфери України. Автор подає конкретні пропозиції щодо реформування української науки.
388912
  Розпутенко І. До Концепції розвитку Національної академії державного управління на 2006-2010 рр. // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 115-122. – ISSN 0132-1331
388913
  Шемшученко Ю. До космічних воєн справа не дійшла / записала розмову Світлана Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 7 (292). – С. 28-30
388914
  Муханов Л. До країни льодового мовчання / Л. Муханов. – К., 1935. – 224с.
388915
  Бедусенко С. До крайних пределов : роман-fantasy / Сергей Бедусенко. – Київ : Книга, 2015. – 415, [1] с. : ил. – На обкл. также указ.: Новое слово в фэнтези. – ISBN 978-966-8314-62-9
388916
  Птахів Семен До Кракова - за три години // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
388917
  Постолатій В. До критеріїв визначення дати заснування нашого університету // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 249-260. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  У статті дається спроба з"ясувати концептуальні засади визначення дати заснування Кіровоградського педагогічного університету.
388918
  Чухно А.А. До критики буржуазних теорій заробітної плати // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 61-66. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье рассматриваются некоторые буржуазные теории заработной платы современных американских авторов. Особое внимание автор уделяет критике теории "двусторонней монополии труда и капитала", "теории предельной производительности труда" и "современной ...
388919
  Бандура О.О. До критики гносеологічних основ інструменталістського розуміння фізичної теорії у філософії США // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
388920
  Лавріненко І.А. До критики концепції "недійсність - правопорушення" правочинів з вадами волі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 158-163
388921
  Афанасьєв О.І. До критики операціоналізму / О.І. Афанасьєв, А.Ю. Цофнас // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
388922
  Гриценко В.П. До критики поглядів Е. Маха на співвідношення природничих та філософських знань // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
388923
  Маркс К. До критики політичної економії / К. Маркс, 1923. – 204с.
388924
  Маркс К. До критики політичної економії / К. Маркс. – Вид. 2-е. – Х., 1926. – 198с.
388925
  Маркс К. До критики політичної економії / К. Маркс. – К., 1935. – 286с.
388926
  Маркс К. До критики політичної економії / К. Маркс. – Київ : Політвидав України, 1954. – 244с.
388927
  Корчевна Л. До критики поняття "механізм правового регулювання" // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.117-120. – ISSN 0132-1331
388928
  Шевчук Д. До критики популістського розуму // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 22-29
388929
  Бандура О.О. До критики розуміння фізичної теорії у філософії Дьюї та його послідовників // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
388930
  Чухно А.А. До критики сучасних теорій заробітної плати // Вісник КДУ. Серія економіки та права, 1959. – №22
388931
  Гордиця К.А. До критики теорії цінності К. Маркса українськими економістами кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 227-236. – ISSN 0320-4421


  Дослідження українськими вченими в часи "кризи марксизму" особливостей становлення та розвитку трудової теорії цінності в європейській економічній думці.
388932
  Шевченко Л.М. До кругообігу калію в географічному ландшафті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 156-162 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
388933
  Ковальчук В.Б. До легітимації державної влади через демократичні вибори: досвід вітчизняного конституціоналізму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 138-143. – ISSN 1563-3349
388934
  Воскресенський М.М. До лепідоптерофавни Полтавщини / М.М. Воскресенський, 1927. – 146с.
388935
  Воскресенський М.М. До лепідоптерофауни Полтавщини / М.М. Воскресенський, 1927. – С. 119-146
388936
  Назаренко О. До Лесі за наукою любові : Урок-диспут за інтимною лірикою Лесі Українки
388937
  Філіпова Г. До листування І.С. Мазепи з О.Д. Меншиковим в 1704-1705 роках (один із батуринських листів гетьмана) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 73-77. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
388938
  Росовецький С.К. До лінгвостилістичної інтерпретації однієї з думових формул. Стаття перша // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 17-31. – ISSN 2311-2697


  Пропонується спроба дослідження думових формул не в річищі формульної "граматики" (А. Б. Лорд), але іманентно, як явищ лінгвостилістичних. Розрізняються епічна формула (за М. Перрі) та "формульний вираз" (А.Б. Лорд), але останній розглядається як ...
388939
  Поліщук Ярослав До літературних джерел
388940
  Костенко Н.В. До літературних джерел дольника Михайля Семенка (ДкЗ, Дк4). Фактор Г.Гейне // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 421-431


  У статті розглядається проблема генези українського авангардистського дольника (Дк3, Дк4), зокрема вплив тонічного вірша великого німецького поета Г. Гейне на формування дольника в поезії лідера українських футуристів Михайля Семенка (поема "Німеччина" ...
388941
  Бакан Г.М. До логічного виведення на основі нечітких правил / Г.М. Бакан, О.Б. Кононенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 169-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі визначення нечіткої безлічі як підграфіка функції незалежності введені нечіткі відносини для логічних операцій. Для нечіткої імплікації запропонована процедура виведення при частковому виконанні посилання.
388942
  Вережану Р.Г. До любви : стихи / Р.Г. Вережану; пер. с молд. Л.Таракановой. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 30 с.
388943
  Стешенко О.Л. До людських сердець / О.Л. Стешенко. – Дніпропетровськ, 1967. – 83с.
388944
  Ковалів І. До магістратури - через ЗНО // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 10 лютого (№ 26). – С. 2


  Освітяни долають корупцію в університетах на різних етапах навчання. Міносвіти вимагає від університетів більшої відповідальності - обов"язує виші оприлюднювати фінансову звітність на своїх сайтах. Також профільне відомство веде активну боротьбу з ...
388945
   До магістратури з права // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  3 серпня відбудеться єдине фахове вступне випробування осіб, які бажають здобути ступінь магістра за спеціальністю 081 "Право".
388946
  Плевако О. До матеріалів з історії цукро-бурякової промисловості України / О. Плевако. – 77-93с.
388947
  Багряний І.П. До меж заказаних : поезія / Іван Багряний. – Київ : Вид. письм. "Маса"
Кн. 2. – 1929. – 89 с.
388948
  Грабовська Л. До мети / Л. Грабовська. – К, 1958. – 220с.
388949
  Лінник В.О. До мети : поезії / В.О. Лінник. – Київ : Молодь, 1979. – 43 с.
388950
  Росовецький С.К. До методики "повного" лінгвостатистичного опису пам"ятки української літературної мови другої половини XVII ст.: проект дослідження "скарбниці потребної" Іоаникія Галятовського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 3-8. – Bibliogr.: c. 8; 13 назв


  У статті пропонується проект лінгвостатистичного дослідження "Скарбниці потребної" Іоанікія Галятовського. Застосування методології дескриптивної лінгвістики та лінгвостатистичної методики аналізу дозволить отримати нові факти для осмислення ...
388951
  Брайчевський Ю.С. До методики вивчення суспільно-географічного аспекту динаміки Європейського Союзу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-17. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
388952
  Малишева Л.Л. До методики визначення геохімічних бар"єрів можливої концентрації техногенних радіонуклідів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 15-19. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 29)
388953
  Товбін М. До методики визначення злючування / М. Товбін, 1962
388954
  Чмелик Р. До методики визначення меж українських етнічних територій у контексті сучасних інтерпретацій етнічності // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (360), березень - квітень. – С. 34-44. – ISSN 0130-6936
388955
  Повітчана К.Є. До методики визначення рівня розвитку сфери обслуговування населення міст // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 9-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
388956
  Проданчук М.А. До методики визначення фінансових результатів у селянських (фермерських) господарствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.80-85
388957
  Передерій В.І. До методики дослідження мінералогічного складу викопних грунтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 105-107. – Бібліогр.: 7 назв
388958
  Мельничук І.В. До методики дослідження фауни наземних молюсків антропогену // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 108-110. – Бібліогр.: 12 назв
388959
  Корж О.В. До методики економіко-географічної оцінки сільського розселення (На прикладі Старобільської сільськогосподарської зони Ворошиловградської області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 42-49 : Табл. – Бібліогр. 11 назв
388960
   До методики інженерно-геоморфологічної оцінки гірського рельєфу для гідротехнічного будівництва (на прикладі Покутсько-Буковинських Карпат) / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич, Я.Д. Новосельський, Я.Д. Дорфман // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 105-107
388961
  Харченко А.С. До методики картографічної розробки історичного атласу Української РСР / А.С. Харченко, В.П. Павлова, І.В. Вугерничек // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 50-66. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географії ; Вип. 17)
388962
  Царь В.В. До методики картографування складних структур грунтового покриву для сільськогосподарських цілей // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 117-124 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
388963
  Некрутенко Ю.П. До методики кількісного аналізу крилового малюнка Pieridae (Lepidoptera) / Ю.П. Некрутенко, 1964. – С. 405-407. – Окр. відбиток
388964
  Царь В.В. До методики кількісної характеристики контрастності грунтового покриву // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 95-102 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
388965
  Войну Г.І. До методики ландшафтного аналізу тектонічних структур // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 35-37 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
388966
  Камінський В.Ф. До методики наукових досліджень в органічному землеробстві / В.Ф. Камінський, С.Г. Корсун // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 3-12. – Бібліогр.: 11 назв.
388967
  Павельчук Є.М. До методики оцінки впливу водного стоку на вміст розчинених речовин // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 112-116
388968
   До методики оцінки пливу господарської діяльності на кількісні та якісні показники водних ресурсів (на прикладі басейну Південого Буга) / О.В. Чунарьов, В.К. Хільчевський, М.І. Ромесь, В.С. Бабчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 80-86. – Бібліогр.: 6 назв
388969
  Куниця М.О. До методики палеогеографічних реконструкцій ландшафтів України в антропогені за даними малакофауни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 26-34 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
388970
  Паришкура С.І. До методики палінологічних досліджень лесових порід // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 75-77. – Бібліогр.: 5 назв
388971
  Воронова Г.І. До методики прогнозу локальних піднять за мікрозападинністю // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 102-107. – Бібліогр.: 7 назв
388972
  Корнєєнко С.В. До методики складання карт літолого-мінералогічних провінцій донних відкладів сучасних водойм / С.В. Корнєєнко, В.І. Огородніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-37. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні методичні підходи щодо складання карт літолого-мінералогічних провінцій донних відкладів сучасних морських і континентальних водойм та специфіка таких карт у зв"язку з особливостями сучасного седиментаційного процесу на акваторіях.
388973
  Щур Ю.В. До методики складання карти яружності для протиерозійних меліорацій // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 121-123. – Бібліогр.: 9 назв
388974
  Елькін Д.Г. До методики читання лекцій у вищій школі : Для студ. Одес. ун-ту / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1966. – 25с.
388975
  Сухорада А.В. До методології вивчення грунтового покриву при природоохоронних дослідженнях (науково-навчальні аспекти діяльності природничих вузів) / А.В. Сухорада, Д.А. Тютюнник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-31. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються загальні принципи використання інформації про особливості грунтового покриву для вирішення природоохоронних задач. Охарактеризовано специфіку навчального процесу при підготовці фахівців-природоохоронців.
388976
  Андрущенко В.П. До методології вирішення "антиномій” сучасної гуманітарної науки // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 7-11
388977
  Юдко Л.В. До методології дискурсивного аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 353-358
388978
  Швець Н.П. До методології дослідження "власницького знаку" : досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І.Я. Франка // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 48-69. – ISBN 966-02-4450-4
388979
  Орзіх М.П. До методології дослідження правової поведінки особи в соціалістичному суспільстві (Про роль примусу і авторитету в детермінації поведінки особи) // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
388980
  Вакулич В.М. До методології дослідження явищ тероризму і антитероризму // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 151-158. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
388981
  Погорілий С.Д. До методології проектування алгоритмічного забезпечення новітніх паралельних архітектур обчислювальних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 187-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Виконано аналіз SMP- та МРР-архітектур суперкомп"ютерних систем та виділено підклас систем із гнучкою архітектурою за рахунок їх динамічної реконфігурації. Запропоновано методи створення гнучких архітектур на основі новітніх технологій. Проаналізовано ...
388982
  Дольська О.О. До методології створення дистанційних курсів: філософський аналіз когнітивно-педагогічних концепцій і таксономії Б. Блума // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 80-89. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
388983
  Рибалкін В. До методології формування теорії еконміки знань у концепції постіндустріального суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 26-38. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
388984
  Риндер І.Д. До методологічних засад дослідження особистості: плюралізм та іститна в психологічній науці // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 62-64
388985
  Селіванов Ю.М. До методу дослідження коливань поверхні за її комбінованими голографічними інтерферограмами // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 230-238. – (Фізико-математичні науки ; № 3)


  Отримані формули освітленості поверхні на комбінованих голографічних інтерферограмах для випадків її сталих і нестаціонарних коливань, чисельно досліджено вплив параметрів коливань та умов експерименту на діапазон вимірюваних зміщень і чутливість ...
388986
  Кудрик П.І. До методу Кон-Фоссена // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 5-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Проаналізована відповідність методу Кон-Фоссена і апарату аналітичних функцій у теорії деформації поверхонь.
388987
  Гук Л. До методу проектів: виховуємо особистість // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 19-23
388988
  Тревого І.С. До метрологічного забезпечення GNSS-нівелювання на робочих еталонах / І.С. Тревого, І.М. Цюпак, П.І. Волчко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 29-40 : рис., табл. – Бібліогр.: с.30-31. – ISSN 0130-1039
388989
  Глібов Л.І. До мирового : Жарт на 2-і дії / Л.І. Глібов. – Санкт-Петербург, 1891. – 39с.
388990
   До миру кличемо. – Одеса, 1983. – 176с.
388991
  Ленін В.І. До міжнародного дня робітниць / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 52с.
388992
  Квасниця І. До мінералогії міаролових порожнин у габро-анортозитах Коростенського плутону / І. Квасниця, О. Зінченко, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з морфології та хімічного складу амфіболів з міаролових порожнин у габро-анортозитах Коростенського плутону. Видовжено-призматичні кристали амфіболу входять до складу амфібол-кварцового пористого агрегату, виявленого у міароловій ...
388993
  Вишневський А.С. До мінералогії окислених руд олов"яно-поліметалевого родовища Сарибулак (Центральний Тянь-Шань) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-48 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
388994
   До мінералогії шлірових пегматитів Коростенського плутону / О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, І.В. Квасниця, С.П. Савенок // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2014. – Т. 11. – С. 38-46. – ISSN 2218-7472
388995
  Верес М.М. До мінімаксних оцінок розв"язків та правих частин диференціальних рівнянь з параметром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 189-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті вивчаються задачі оцінювання параметрів диференціальних рівнянь з матрицею, яка залежить від параметра і комплексних коефіцієнтів, праві частини яких невідомі. При певних обмеженнях доводяться теореми про оптимальні оцінки.
388996
  Донцов Д. До міст! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  На думку Д. Донцова доля українського народу залежить від майбутнього його міст.
388997
  Притулик Н. До міфологеми образу собаки в українців (із використанням матеріалів етнографічних експедицій, проведених на Чернігівському Поліссі та Буковині) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 130-133. – ISBN 978-966-439-357-4
388998
  Балтаджи П.П. До мовного питання в юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 97-101. – ISSN 1563-3349
388999
  Рабінович П.М. До модернізації конституційно-правового статусу людини і громадянина (львівські пропозиції) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 22-33. – ISSN 2306-9082
389000
  Горболіс Л. До мозаїки "Празької школи": Ю.Липа. : Вивчаємо оглядову тему "Еміграційна література 2--40-х років"
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,