Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
388001
  Любимов С.Е. "Государь " Никколо Макиавелли в современных интерпретациях: проблемы и перспективы исследования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 131-135. – ISSN 0235-1188
388002
  Грицай Юлія "Готель - це лояльність гостей до нас і наша до гостей" // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 18-23 : фото
388003
  Кіндратенко А. "Готи переважно запозичають імена гунські" // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 215-219. – ISBN 978-966-372-737-0
388004
  Лащенова О.Ю. "Готика" та сучасний літературний процес // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-76. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Розглядаються провідні формально-змістові елементи готичної традиції як одного з вагомих та плідних складників літературного процесу ХХ ст.
388005
  Букіна Н. "Готичний" хронотоп в оповіданнях "Видіння Орфея" Г. Пагутяк і "Павло-диякон" В. Шевчука в контексті постмодерного дискурсу // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 222-227. – ISSN 2307-2261
388006
  Гош М. "Готовність і прагнення - різні речі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 134). – С. 10-11


  Голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, засновниця Центру Тагора в Україні Мрідула Гош про "мости" між Україною та Індією й актуальні постколоніальні студії.
388007
  Клочек Г. "Готово! Парус розпустили..." = Нове прочитання творів Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 23-25. – ISSN 0130-5263


  Косаральський період творчості Т. Шевченка залічують до так званого невольничого періоду: II пол. 1847 - I пол. 1848 р.
388008
  Романов Валентин "Готовые продукты" Марселя Дюшана // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 12. – С. 34-37
388009
  Яровий В. "Готська проблема" та Україна // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.68-71 : Фото. – ISSN 1607-6451
388010
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229 л. – Додатки: л. 221 -229. – Бібліогр.: л. 181 -220
388011
  Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я : автореф. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
388012
  Бобало Ю. "Готувати спеціалістів на випередження" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 вересня (№ 158). – С. 10-11


  Ректор Львівської політехніки Юрій Бобало - про виклики сучасної технічної освіти в Україні.
388013
  Півняк Г. "Готувати суспільство до складних викликів" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 14-15


  Ректор "Дніпровської політехніки", академік Геннадій Півняк - про досвід "Дніпровської політехніки", стан та перспективи освіти й науки в Україні.
388014
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 28-49. – ISSN 0130-528Х


  На підставі звичаєвих цінностей національно-визвольних змагань досліджено духовний світ Ж, мотивацію дій, вчинків, становлення характерів та громадянську позицію повстанців Холодного Яру початку ХХ століття
388015
  Вертій О. "Готуй нових борців, Холодний Яре!" (звичаї національно-визвольних змагань у споминах Юрія Горліса-Горського "Холодний Яр") // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 112-125. – ISSN 0868-4790
388016
  Панченко В. "Гофманіана" Володимира Дрозда та "Гоголіада" Юрія Щербака ( два епізоди з історії української літератури кінця 1960-хрр.) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 144-152. – ISSN 0208-0710
388017
  Мазорчук В.С. "Гра в 12 на проективній площині", або нотатки з лекції Джона Конвея // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 1-8. – ISSN 1029-4171
388018
  Журба С. "Гра в діалог": авторська інтенція в українській прозі 20-х років ХХ столітті // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 20. – С. 114-125. – ISSN 2305-3852
388019
  Бернацька І. "Гра в рулетку для інвестора, або ризики купівлі корпоративних прав агрофірм // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 30-31
388020
  Пушкарук Н "Гра нервів"... / Н Пушкарук, О. Сушко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 3


  Про рішення Мадрида позбавити Каталонію автономії.
388021
  Джеймс Г. "Гра престолів..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 93). – С. 3


  Вибори до Європарламенту істотно змінили політичний ландшафт континенту, де традиційні партії повинні або перегрупуватися, або будуть замінені.
388022
  Павлюк Л. "Гра світла" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 72-80. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
388023
  Ананьян Е. "Гра слів" і "каламбур" як риторичні засоби паронімічної атракції (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
388024
  Поліщук Лариса "Гра" в одні ворота"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 107-108. – ISSN 0130-5212
388025
  Апальков О. "Град Єпіфанії" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 57-58
388026
  Нікітенко Н.М. "Град Софії" у київських стінописах доби Івана Мазепи: Софія Київська - Успенський собор // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С. 211-217. – ISBN 966-7671-23-2
388027
  Величко В.В. "Градуалізм" як особливість політики перехідної економіки Китаю // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 133-148. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
388028
  Тимофеев Д.В. "Гражданин" и "государство" в России первой четверти XIX в.: к истории понятий // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 98-107. – ISSN 0042-8779
388029
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1855 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1856. – XII, [234]с.
388030
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1856 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1857. – Х, [200] c.
388031
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1859 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1860. – Х, [200] c.
388032
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1860 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1861. – XIV, [245]с.
388033
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1861 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1862. – XIII, [237]с.
388034
   Государственная внешняя торговля в разных ее видах за 1862 год. – Санкт-Петербург : Типография департамента внешней торговли, 1863. – XIV, [308] с.
388035
  Риндзак О.Т. Государственная миграционная политика в контексте приоритетов национальной безопасности Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 12 (653). – C. 72-81. – ISSN 0131-7741
388036
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1980 году. – Москва, 1982. – 144 с.
388037
   Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И.Ленина в 1985 году. – М., 1987. – 135 с.
388038
  Алигожин Б.К. Государственная поддержка венчурного инвестирования: мировой опыт и перспективы развития в Казахстане // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 59-69. – ISSN 1993-6788


  В статье на примере стран с развитой венчурной индустрией раскрыты меры государственной поддержки и стимулирования развития венчурного инвестирования. Отмечена значимость законодательного поощрения деятельности венчурных компаний и инвесторов, ...
388039
  Пчелинцев В.С. Государственная политика в области высшего образования в Финляндии: Приоритеты и механизмы регулирования // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 83-113. – ISSN 0235-5620


  В статье исследуется государственная политика в сфере высшего образования Финляндии; направленная на повышение эффективности деятельности вузов, интернационализаци и интеграцию высшего образования страны в глобальное и европейское образовательное ...
388040
  Уалиев К. Государственная политика в области издательского дела и нормативно-законодательная база книжного дела в Казахстане / К. Уалиев, А. Сейдуманов, Ж. Сейдуманов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
388041
  Иванов В.Г. Государственная политика в сфере инженерного образования: региональный взгляд / В.Г. Иванов, Л.Р. Абзалилова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 50-55. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются актуальные вопросы развития современного инженерного образования, которые с учетом российской специфики требуют государственного участия, а с учетом общемировых тенденций – внимания работодателей. The article deals with ...
388042
   Государственная Публичная библиотека им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в развитии науки и культуры .. – Л., 1988. – 219 с.
388043
  Тенюх-Юраева Государственно-конфессиональные отношения - новый вектор развития: авторское право и товарные знаки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 272-276. – ISSN 1561-4999
388044
   Государственное обложение в России. – Москва : Книгоиздат "Труд и воля", 1906. – 64 с. – Конволют: Пер. с 5 кн. оттисков


  Содержание конволюта 1. Государственное обложение в России; 2. Что такое политическая партия / И.А. Ильин; 3. О налогах / А. Житков; 4. Из русской старины : Бунт Стеньки Разина / И.А. Ильин; 5. О конституции и конституционном порядке / А.К. ...
388045
  Павленко О.М. Государственное регулирование организационно-экономического механизма инновационно-инвестиционных процессов // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 32-35
388046
  Плинокос Д.Д. Государственное регулирование экспорта образовательных услуг в Украине // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 80-83. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы государственного регулирования процесса предоставления образовательных услуг в Украине. Определены основные направления государственного регулирования в современных глобальных условиях. Выделены проблемные моменты в экспорте ...
388047
  Понкина А.И. Государственное управление и автономная институализация в области спорта / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 143 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 19). – ISBN 978-5-4465-0142-7
388048
  Понкина А.И. Государственное управление и самоуправление в области спорта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Понкина Алена Игоревна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2013. – 25 с. – Библиогр.: 31 назва
388049
  Дикань В.Л. Государственное управление развитием экономики Украины в условиях "третьей волны" глобализации // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 11-20. – ISSN 2075-4892
388050
  Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империи : (Из лекций по русскому государственному и административному праву) / В.М. Грибовский, проф. Новорос. ун-та, д-р гос. права. – Одесса : Тип. "Техник", 1912. – [2], X, 258 с. – Отд. оттиск: Записки Юридического факультета Новороссийского университета. Вып. 4. – Библиогр.: "Краткое обозрение литературы" (с. IV-V)
388051
  Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого : С. 1-156 3 паг.: Прил.: Государственные росписи 1680-1724 годов / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1892. – XVI, 736, [2], 156 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." за 1890-1892 гг.
388052
  Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого / П. Милюков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1, 1905. – XIV, [2], 678, [1] с. – Экз. деф., без тит. л., описан по ген. каталогу. – (Книгоиздательство М.В. Пирожкова : Исторический отдел ; № 5)
388053
  Мейер Г. Государственные административные учреждения Англии,Франции, Германии и Австрии. – Одесса : Тип. С.Ю.Ломницкого, 1889. – [2], II, 78, II с.
388054
   Государственные награды СССР // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 39-44
388055
   Государственные награды стран СНГ и Балтии // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 55-60
388056
   Государственные символы Республики Казахстан. Символы независимости = Казакстан Республикасынын мемлекеттік рэміздері. Тэуелсіздік нышандары = The state symbols of the Republic of Kazakhstan. Symbols of independence : [фотоальбом] / [авт. текста Ербол Шаймерденулы ; фот.: С. Абдурахимов и др.]. – Алматы : Тау Кайнар, 2011. – 315, [5] с. : фот. – Текст рос., казах., англ. – ISBN 978-601-7059-21-7
388057
  Оленина М.П. Государственные строительные нормы и памятники архитектуры // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 202-205. – ISBN 978-966-190-989-1
388058
  Серова О.В. Государственные услуги по библиотечно-информационному обслуживанию в новых условиях финансирования // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 13-22. – ISSN 0869-6020


  В статье изложены подходы к учёту основных государственных базовых услуг библиотек на тримере Российской государственной библиотеки (РГБ). В частности, отмечены трудности при определении сущности оказываемых услуг, показателей их объёма и качества, ...
388059
  Романовский В.Е. Государственные учреждения древней и новой России. – Изд. третье, исправл. и дополн. – Москва : Изд.И.Кнебель, 1911. – IV,452 с.


  1903, т. 1, кн. 1, январь. - Типография М. М. Стасюлевича, 1903. - 440 с. - Заглавие обложки: Вестник Европы : журнал истории, политики, литературы. Тридцать восьмой год. Книга 1-я. Январь. 1903. На авантитуле валовая нумерация: Год 67. - Том 393. - ...
388060
  Крылова И.С. Государственный аппарат экономического регулирования в Великобритании / И.С. Крылова. – М. : Наука, 1972. – 214с.
388061
  Микитюк О.М. Государственный архив города Киева Фонд 16 "Киевский университет" // Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : (історико-педагогічний аспект) / О.М. Микитюк. – 2-е вид., випр., доп. – Харків : ОВС, 2003. – С. 258-259. – ISBN 966-7858-34-0
388062
  Родионова В.М. Государственный бюджет СССР и его роль в сбалансированном развитии экономики / В.М. Родионова. – Москва, 1985. – 143 с.
388063
   Государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Детская литература, 1977. – [6] с. : ил., нот.
388064
  Виленкин Г. Государственный и экономический строй современной Японии / Г. Виленкин. – Санкт-Петербург, 1908. – 217 с.
388065
  Рудый К. Государственный капитализм в Беларуси // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 77-85. – ISSN 0131-2227
388066
   Государственный музей изобразительных искусств ІИзоиздание] : комплект картинной галереи - 32 открыток). – [Москва] : Советский художник
Вып. 7 : Живопись. – 1967. – 32 л. : 32 цв. открытки + 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
388067
  Гулиев Ариф Джамиль оглы Государственный терроризм - неотъемлемый элемент политики экспансии Нагорного Карабаха Азербайджана // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 356-355. – ISSN 2219-5521
388068
   Государственный Эрмитаж. [Изоиздание] : (комплект - 16 открыток). – Москва : Изобразительное искусство, 1983. – 16 л. : 16 открытки + 1 обл.
388069
  Кареев Н.И. Государство-город античного мира : Опыт исторического построения политической и социальной эволюции античных гражданских общин ; с 2-мя историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – X, 348 с., [2] л. карт.
388070
  Самохвалов А. Государство в рыночной экономике: уроки кризисов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 11-29. – ISSN 0131-2227
388071
  Чемезов С. Государство и высокие технологии // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 39-46. – ISSN 0131-2227
388072
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
388073
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
388074
   Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
№ 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
388075
  Каган И.К. Государство Израиль: динамика и развитие // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 52-66. – ISBN 978-966-171-651-2
388076
  Жилинская О. Государство как активизатор развития научно-технической и инновационной деятельности // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано сучасні механізми та інструменти державного регулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності з позицій подолання ринкових невдач у цих сферах економіки. Систематизированы современные механизмы и инструменты ...
388077
  Аветисян Г.М. Государство Митании : (военно-политическая история XVII-XIII вв. до н. э.) / Аветисян Г.М. ; АН АрмССР, Ин-т истории. – Ереван : АН АрмССР, 1984. – 130 с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 115-120
388078
  Ольминский М.С. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России / М. Александров [наст. имя]. – Санкт-Петербург : КНигоиздат "Жизнь и знание" ; Тип. Б.М. Вольфа, 1910. – 175 с.
388079
  Ольминский М.С. Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России / М. Ольминский. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное издатеьство, 1925. – 224 с.
388080
  Гнилорыбов В.В. Государстенное строительство и местное самоуправление в Украине : Учебное пособие / В.В. Гнилорыбов, В.Н. Тихонов; Мин-во образования и науки Украины. Восточноукраин. нац. ун-тет им. В.Даля. – Луганск, 2004. – 376 с. – ISBN 966-590-456-6
388081
  Семякин М.Н. Государтвенные стандарты и особые условия как специфические правовые формы регулирования отношений поставке. : Автореф... канд.юрид.наук: / Семякин М.Н.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1978. – 22л.
388082
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва, 1990. – 79с.
388083
  Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – Москва : Планета, 1990. – 84с. – (Мозаика политической мысли). – ISBN 5-85250-432-7
388084
  Макиавелли Н. Государь = (Il principe) / Н. Макиавелли; Пер. с итал. С.М.Роговина. – Алматы : ЭДIЛЕТ, 2001. – 226с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-513-18-Х
388085
  Макиавелли Николло Государь = (Il principe) / Макиавелли Николло; Вступ. ст. и прим. С.Ф.Ударцева. – 2-е изд., доп. и испр. – Алматы : Жеті Жаргы, 2004. – 224 с. – (Жемчужины истории политической и правовой мысли). – ISBN 9965-11-102-2
388086
  Макиавелли Н. Государь / Никколо Макиавелли ; [пер. с итал. и примеч. Марка Юсима]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 507, [3] с.. – (Азбука-классика ) ( Non-Fiction). – ISBN 978-5-389-07365-4
388087
  Макиавелли Н. Государь (II principe) и рассуждения на первые три книги Тита Ливия / Николая Макиавелли ; пер. с итал. и под ред. Н. Курочкина. – Санкт-Петербург : Изд. "Рус. кн. торговли" ; В тип. Тиблена и К* (Неклюдова), 1869. – [4], X, 502 с. – Экз. без ориг. обл.


  Пер.: Курочкин, Николай Степанович (1830-1884)
388088
  Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси / Ю.Г. Алексеев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 240с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-029736-4
388089
  Каревин А. Государь, которого не знали = Заметки по поводу непопулярного юбилея // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 31 мая - 6 июня (№ 22). – С. С 4


  Об этом юбилее сегодня в Украине мало кто помнит. 18 мая исполнилось 145 л. со дня рождения императора Николая II. Так уж получилось под влиянием разных факторов, что нелестное мнение о Николае II утвердилось в сознании многих людей, и любые попытки ...
388090
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Н. Макиавелли; Пер. с итальянского. – Санкт-Петербург : Азбука, 2002. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00134-1
388091
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Никколо Макиавелли; [пер. с итал. Г. Муравьевой, Р. Хлодовского]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 270, [2] с. – На обл. название: Государь. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-352-02072-2
388092
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / Никколо Макиавелли ; пер. с итальянского Г. Муравьевой, Р. Хлодовского. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 272 с. – ISBN 978-5-352-02072-2
388093
  Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о Тите Ливие / Николая Макиавелли ; пер. с итал. и под ред. Н. Курочкина. – Санкт-Петербург : Паровая тип. М. Розеноер, 1900. – 48 с. – На тит. л. Аркадий Пресс. - С. 3-4: Макиавелли / Аркадий Пресс. – Библиогр.: "Книги Макиавелли" (с. 48). – (Общедоступная философия в изложении Аркадия Пресса ; Вып.ю 3)
388094
  Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве : Cборник / Н. Макиавелли. – Минск : Попурри, 1998. – 672 с. : ил. – ISBN 985-438-233-8
388095
  Емельянова М.Б. Госудаственная аттестация качества продукции / М.Б. Емельянова. – Рига, 1979. – 146с.
388096
   Госудврственный Эрмитаж . По залам музея. – М.Л., 1959. – 72с.
388097
   Госудпрственный Академический Малый театр.. – Москва, 1936. – 46 с.
388098
  Иогансон Б.В. Госудрственная Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства : (К 100-летию основания П.М. Третьяковым галереи картин) / Б.В. Иогансон. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.
388099
  Риччери М. Госуправление: реформы по-итальянски // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 46-73. – ISSN 0201-7083
388100
  Попов А. Госязык под жандармской защитой = Правда и мифы французской языковой политики // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 20-26 сентября (№ 38). – С. А 1, 6-7


  Тема защиты фр. языка во Франции давно будоражит умы укр. националистов, там есть закон о защите фр. языка. Он был принят в сент. 94-го. Там написано: запрещается в публичных местах употреблять англоязычные слова, если есть соответствующий аналог во ...
388101
  Ільїн В.В. Готама (Гаутама чи Акшапада) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
388102
  Федака Сергій Готар за Карпатами та його мешканці // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 158-170
388103
   Готелі Aldemar - найкращі в Європі та світі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 98
388104
   Готелі Aldemar - усе, чого ви бажаєте! : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45 : Фото
388105
   Готелі Харкова : антологія нової харківської літератури : А. Афанасьєва, Л. Багірова, К. Бєляєв, "Бірма", Т. Дерюга, Екзистенційний клуб "Е", С. Жадан, Я. Івченко... / [ автор проекту, упор. та пер. С.В. Жадан ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4250-7
388106
   Готелі: а що за зірками? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 44 : Фото
388107
   Готелі: За якими критеріями їх вибирати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 36 : Фото
388108
   Готелі: чи є в них національні особливості? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 64 : Фото
388109
   Готелі: чи користуватися не включеним у вартість? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 88 : Фото
388110
   Готелі: як їх бронювати? : Туристи цікавляться // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 50 : Фото
388111
   Готель "Європа Фіт****superior". Чудесні перетворення : Угорщина/хевіз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 30-31 : Фото
388112
   Готель "Європа Фіт***superior" - помаранчева реконструкція : готель. Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 46-47 : Фото
388113
  Войнович О. Готель "Парк" / О. Войнович. – Київ, 1964. – 179с.
388114
  Томчаній М.І. Готель "Солома" : повість / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1960. – 320 с.
388115
  Самойлов Юрій Готель для аеропорту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 4. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
388116
   Готель для фототуристів - сучасний тренд індустрії гостинності / І.О. Калєнік, О.Б. Шидловська, Т.І. Іщенко, В.Ф. Доценко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 10-16. – ISSN 2308-135X


  В статті розглянуто поняття «фототуризм», з’ясовано його сутність та відмінність від інших спеціальних видів туризму, охарактеризовані його класифікаційні ознаки. Розкриті передумови розвитку фототуризму в Україні для підвищення туристичної ...
388117
  Салімонович Л. Готель чи музей? Ентузіасти шукають гроші для викупу квартири видатного філолога Юрія Шевельова, щоб відкрити в її стінах культурно-мистецький центр // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 26-27 квітня (№ 48). – С. 2


  "Квартиру у знаменитому будинку «Саламандра», де з 1915-го по 1943 рік мешкав Юрій Шевельов, виставили на продаж, тому в Харкова з’явився шанс відкрити музей видатного лінгвіста. Ентузіасти вже оголосили збір необхідних для викупу коштів. Ідеться про 3 ...
388118
   Готель"єри та ресторатори збиралися у Львові // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 74 : фото
388119
   Готельєри зібралися в "Прем"єр Паласі" : Конференція "Готельний бізнес України" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36 : Іл.
388120
  Хоменко Володимир Готельна анімація: монетизація розваг // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 26-33 : фото
388121
  Ганжа О.М. Готельна індустрія України: до та після Євро 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 62-69. – Бібліогр.: 10 назв.
388122
  Пєклун Олексій Готельна нерухомість: дієвий інструмент бізнесу // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 56-61 : фото
388123
  Патейчук Галина Готельна реанімація: досвід сфери гостинності Польщі // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 8-13 : фото
388124
  Смирнов І.Г. Готельне господарство України в ході підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 160-170
388125
  Нємець Л.М. Готельне господарство Херсонщини як складова інфраструктурних туристсько-рекреаційних ресурсів / Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Я.В. Василевська // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 290-295
388126
  Новикова В.І. Готельне господарство як складова туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 133-138
388127
  Косенко Юлія Готельний бізнес відновлюється! // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 2 : фото
388128
  Козакова О.М. Готельні будівлі історичного Києва (на прикладі Поштового будинку на Поштовій площі) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 99-103. – ISSN 2077-3455
388129
  Баранова І.І. Готельні ланцюги в індустрії туризму Туреччини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 93-97. – Бібліогр.: 6 назв
388130
  Бурак Т.В. Готельні мережі: еволюція та становлення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 179-183. – ISSN 2222-4459
388131
  Мельниченко С.В. Готельні оператори: конкурентоспроможність на національному ринку / С.В. Мельниченко, Т.В. Кудлай // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 171-175. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
388132
   Готельні сюрпризи Дубаю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 106 : фото
388133
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанна справа в античному світі: транспортно-логістичний аспект / І.Г. Смирнов, Ю.О. Карягін // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
388134
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанна справа в Стародавньому світі: транспортно-логістичний та картографічний аспект // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 161-169


  Розкрито історичні взаємозв’язки в розвитку готельно-ресторанної справи та транспортно-логістичної діяльності (сучасною термінологією). Показано істотну роль геологістичного чинника в формуванні та функціонуванні стародавніх готельно-ресторанних ...
388135
  Ляшук М.М. Готельно-ресторанне господарство Шацько-Любомльського рекреаційного району Волинської області // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 169-173
388136
  Котляр С. Готельно-ресторанне господарство: плюси та мінуси ведення бізнесу / С. Котляр, О. Жилко // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез допов. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів з міжнар. участю (19 трав. 2022 р., м. Львів) / [відп. за вип.: О. Борис]. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – С. 112-114. – ISBN 978-617-7336-91-3
388137
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш; ЦНЛ. МОіНУ. КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 348с. – ISBN 966-8253-28-0
388138
  Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк; Центр навчальної літ-ри; МОНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 348с. – ISBN 966-364-165-7
388139
  Смирнов І.Г. Готельно-ресторанні заклади на шляхах Давньоримської держави / І.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 97-109. – Бібліогр.: 9 назв.
388140
  Ляшук М. Готельно-ресторанні комплекси Волинської області: сучасний стан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
388141
  Нагорянський Сергій Готельно-розважальний комплекс // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 24-25 : фото
388142
  Малацай Євген Готельному патріарху - 80! : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-123 : Фото
388143
  Романько О. Готенланд обетованный // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 20-21. – ISSN 2075-7522


  Россия использует те же оправдания при оккупации Крыма, что и Германия, или почему Гитлер считал Крым исконной германской территорией.
388144
  Попова Л. Готеривські органогенні споруди правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 8-13. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори впливу на розташування органогенних споруд у нижній крейді Гірського Криму. Для випадку споруд готеривського палеобасейну на основі опублікованих різними авторами даних обрано дві альтернативні гіпотези, що найбільше відповідають ...
388145
  Наливайко С. Готи в українській історії, або про одну "помилку" Йордана // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 402-404
388146
  Войтович Л. Готи на території України : результати досліджень на початок XXI століття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 35-64
388147
  Кошмір-Яковлєва Готика // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 140-143. – ISSN 0130-321Х
388148
  Зражевська Н.О. Готика і романтизм: взаємозалежність у соціокультурній динаміці // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 216-222


  У статті висвітлено сутність готичної субкультури, охарактеризовано осо- бливості готичного романтизму та взаємозалежність готики і романтизму в соціокультурній динаміці. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
388149
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 8. – С. 91-100. – ISSN 0235-1188
388150
  Левикова С.И. Готика как она есть, или о старой-новой молодежной субкультуре // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2006. – № 7. – С.79-92. – ISSN 0235-1188
388151
  Федоренко Микола Олександрович Готика як естетичний феномен : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Федоренко Микола Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 121л. – Бібліогр.:л.112-121
388152
  Федоренко М.О. Готика як естетичний феномен. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Федоренко М.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
388153
  Титар О.В. Готика як форма середньовічного богослов"я та науки : аналіз символіки і прагматики середньовічної релігійної ідентичності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 227-232. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
388154
  Трифонов Г. Готика: чудовища и сексуальность // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 66-67. – ISSN 1812-867Х
388155
  Чечина Е.А. Готическая эстафета // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 7. – С. 78-80.
388156
  Мацапура Л. Готические мотивы в цикле ливонских повестей А.А. Бестужева-Марлинского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 187-194
388157
  Косинский М. Готический доспех. / М. Косинский. – Л., 1949. – 9с.
388158
  Киселева Л.И. Готический курсив XIII-XV веков / Л.И. Киселева. – Л, 1974. – 206с.
388159
  Муратова К.М. Готический мастер и методы его работы (на материале французского искусства XII-XIII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 823 / Муратова К.М.; МГУ. Исторический фак-то. Кфедра истории зарубежного искусства. – Москва, 1971. – 26л.
388160
  Малинин Н. Готический стиль в архитектуре // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 5. – С. 2-17
388161
  Букіна Н.В. Готична інакшість у романі Галини Пагутяк "Сни Юлії і Германа" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
388162
  Білоус О.Ю. Готична традиція у літературі США та її трансформація у творчості Вокера Персі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Білоус Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
388163
  Сізова К. Готичний роман у літературі постмодернізму: традиційне й новаторське // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 254-269. – ISBN 966-7773-70-1
388164
  Пожарицька О О. Готичний роман як позачасова жанрова категорія / О О. Пожарицька, Єжкова А.Г. . // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 56-60. – ISSN 2307-4558
388165
  Мішнева О.І. Готичний стиль і українське відродження // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 120-125
388166
  Якимович О. Готичний театр Юрія Липи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 50-63. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлено естетичні, генологічні та ідеологічні джерела драматургічної творчості Юрія Липи. З"ясовано середньовічні та готичні джерелахудожніх пошуків автора, особливості його неоромантизму
388167
  Павличко Я. Готичним вітром обізвалась площа... : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 8 (886), серпень. – С. 7-14. – ISSN 0868-4790-8
388168
  Іваненко І.М. Готичні домінанти в поезії Ірини Шувалової (на матеріалі збірки "Ран") / І.М. Іваненко, О. Попова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 248-253. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена визначенню та характеристиці домінант літературної готики та їх вияву у сучасній українській поезії, зокрема у творчості Ірини Шувалової (на матеріалі поетичної збірки "Ран"). Статья посвящена определению и характеристике доминант ...
388169
  Регульська Гражина Готичні медальйонні релікварії в Сілезії // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 3 (23) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Театр. Музика. Кіно. – С. 16-22. – ISSN 1728-6875


  Історична область в Центральній Європі (в Польщі, Чехії, Німеччині)
388170
  Бедзір Н. Готичні мотиви в сучасній російській та українській постмодерністській прозі (В. Пелевин, В. Шевчук) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 3-8. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті порівнюється постмодерністська готична стилістика двох письменників В. Пелевина і В. Шевчука. Обидва автори далекі від західноєвропейського готичного канону, не поривають із реальністю, звертаються до аналізу духовно-тілесних випробувань ...
388171
  Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві / Д. Щербаківський. – с.
388172
  Сенник Любомир Готичні новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2005. – № 12. – С.67-81. – ISSN 0868-4790
388173
  Метка Л. Готичні оповідання // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 115-120. – ISSN 08-68-4790-1


  Вміст: Мені однаково...; Старий горщик.
388174
  Сотнічук М.В. Готичні традиції у романі Емілі Бронте "Буремний перевал" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 40-45
388175
  Дащенко О.В. Готівковий обіг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 113-123
388176
  Нестеренко В. Готівковий обіг України: від античних часів - до сьогодення / В. Нестеренко, І. Галичин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 22-30
388177
  Шумська С.С. Готівкові кошти населення в іноземній валюті як фінансовий ресурс економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 8 пунктів
388178
  Джонсон Сьюзен Готоавя на все // Плененные страстью : Беатрис Смолл, Сьюзен Джонсон, Тия Дивайн, Робино Шоун. – Москва : АСТ, 2001
388179
  Бака М.М. Готов к защите Родины! : физ. подготовка допризыв. и призыв. молодежи / М.М. Бака. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 222, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 220-221
388180
  Финклер Ю. Готов к санитарной обороне / Ю. Финклер. – К, 1936. – 80с.
388181
   Готов к санитарной обороне СССР. – Киев, 1939. – 132 с.
388182
  Кошкин В. Готов к труду? Престиж профессионализма - в основе всего / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 8


  Почти два года назад Россия вступила в движение WorldSkills International (WSI), с 1946 года организующее международные олимпиады по профессиям среди молодежи. На повестке дня стоят подготовка кадров для нового индустриального рывка и укрепление ...
388183
  Доронин Алексей Готов ли Сингапур к удвоению турпотока? : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 69 : Фото
388184
  Олійник С.І. Готов почати все спочатку... : Вибране / С.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1976. – 382 с.
388185
  Книжник М.Ю. Готовальня / М.Ю. Книжник. – Киев, 1991. – 53с.
388186
  Жуков С.А. Готовился ли СССР к Советско-финляндской войне 1939–1940 гг.? // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 142-146. – ISSN 2070-9773
388187
   Готовим блюда на каждый день / [фотограф Юрий Лукин]. – Москва : Аст : Астрель, 2010. – 94, [3] с. : цв. ил. – (Мастер-класс журнала "Ресторанные ведомости"). – ISBN 978-5-271-30809-3
388188
   Готовим из перца и баклажанов. – Ташкент, 1990. – 124с.
388189
   Готовим кадры в совхозе-техникуме. – М, 1963. – 24с.
388190
   Готовим кадры к Евро-2012 : персонал // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 46-47 : Фото
388191
  Кружалин Виктор Готовим кадры нового типа : орден "За успехи в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 21 : фото
388192
  Сергеева М. Готовим менеджера / Мария Сергеева // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 11-14. – ISSN 1608-4071
388193
   Готовимся в технические вузы : Учебное пособие для студ.из зарубежья. – Киев : Головное из-во "Вища школа", 1974. – 224с.
388194
  Баранова О.В. Готовимся изучать химию : учеб. пособие по рус. яз. для студентов-иностранцев подгот. фак. мед.-биол. и инженер.-техн. направлений / О.В. Баранова, О.Н. Скрипникова ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : МАУП, 2007. – 75, [1] с. : ил., табл. – ISBN 966-608-656-5
388195
  Шуклин Дмитрий Готовимся к вступительной компании - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 11+ додаток. – С. 10-11.
388196
   Готовимся к десятилетнему юбилею Комсомола. – М, 1928. – 47с.
388197
   Готовимся к лекциям : для студ.-иностр.экон.и гуман.профиля. – Киев : КГУ, 1982. – 63с.
388198
  Гриненко Анна Готовимся к путешествию // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 70-74 : фото
388199
  Завьялова М. Готовимся к школе / М. Завьялова. – Москва, 1969. – 96с.
388200
   Готовимся слушать лекции : книга для чтения по математике, физике и черчению. – Вып. 1. – Москва : Ун-т Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы, 1963. – 76 с.
388201
   Готовить к жизни и труду. – Иркутск, 1963. – 96с.
388202
   Готовить к жизни и труду. – М, 1963. – 320с.
388203
   Готовить надежных защитников Родины. – Москва, 1986. – 125 с.
388204
  Коньков Н.Н. Готовить старшеклассников к производительному труду. / Н.Н. Коньков. – Душанбе, 1971. – 36с.
388205
   Готові до виконання завдань // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2020. – Дод. до газ. Червень (№ 3) : Інститут Управління державної охорони України. – С. 2


  Інституту Управління державної охорони України бере активну участь у популяризації різних видів спорту, зокрема, значна увага приділяється багатоборству тілоохоронців, а також організації і проведенню міжнародних і національних змагань.
388206
  Самойлов Юрій Готові працювати разом із Україною // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
388207
  Тинченко Я. Готовність № ? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як зустріли б Збройні сили України нову ескалацію війни.
388208
  Карамушка Т.В. Готовність аспірантів до здійснення професійної кар"єри: зв"язок із соціально-психологічними чинниками // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7528-36-3
388209
  Косило Н.В. Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності / Н.В. Косило, О.Б. Нич, К.С. Балаєва // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С.86-94. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
388210
  Коношенко С Готовність вихователя до роботи з дітьми в реабілітаційному центрі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.14-17. – ISSN 0131-6788
388211
  Духневич В.М. Готовність громади до викликів надзвичайної ситуації: психологічний ракурс // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 151-159. – ISSN 2309-8287
388212
  Семена М. Готовність до відсічі // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Росія воювала проти України більше 20 разів. А нас примушували вважати їх братами.
388213
  Соколов Б. Готовність до війни чи пошук шляхів для відступу? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)


  Путін продовжує військову тривогу навколо України, прагнучи створити в Києві та західних столицях враження, що Росія готова ось-ось вторгнутися.
388214
  Козюк В.В. Готовність до запровадження цифрової валюти: чи є важливою незалежність центробанків? // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 26 назв
388215
  Бринза І.В. Готовність до змін як ресурс подолання психологічної кризи / І.В. Бринза, М.Ф. Будіянський // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 11 (152). – С. 43-48. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
388216
  Наумова В. Готовність до інноваційної діяльності керівників закладів загальної середньої освіти як складова професійної культури // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 97-103. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
388217
  Воронова О.Ю. Готовність до педагогічної дільності як психолого-педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 180-184. – ISSN 2311-8164
388218
  Сокур А.В. Готовність до пробачення як особистісний ресурс успішності подолання життєвих ускладнень : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Сокур Анна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
388219
  Литвинов А. Готовність до провайдингу інновацій як важлива професійна якість майбутнього викладача // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 154-161. – ISSN 2312-5993
388220
  Фрицюк В.А. Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВНЗ // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 92-94. – ISSN 2307-9770
388221
  Шевчук Л. Готовність до професійної діяльності майбутнього учителя математики засобами цифрових технологій, як складова професійної діяльності / Л. Шевчук, І. Солопко // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 25-33. – ISSN 2786-6319
388222
  Мазуренко Ю.А. Готовність до професійної комунікації як важливий складник підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 94-98. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
388223
  Єгоров Ігор Готовність економіки України для самостійного розвитку на початку 1990-х років // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст.
388224
  Головатюк В.М. Готовність економічної системи України до майбутнього наукоємного виробництва в міжнародному контексті // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (114). – С. 7-23. – ISSN 1560-4926
388225
  Шинкарук О. Готовність курсантів-прикордонників до соціальної взаємодії // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 10-13. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
388226
  Ушмарова В.В. Готовність магістрів до викладання як об"єкт контент-аналізу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 203-211. – ISSN 2227-2844
388227
  Козубовська І.В. Готовність магістрів медицини до професійного пеадагогічного спілкування як важлива умова їх успішної педагогічної діяльності у вищій школі / І.В. Козубовська, Товт-Коршинська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 62-65. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
388228
  Логвіна О.Л. Готовність майбутніх психологів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності / О.Л. Логвіна, Т.І. Крук // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; міжнар. редкол.: С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва, С. Клімовський та ін.]. – Кам"янець-Подільський ; Київ ; Херсон ; Жешів ; Ченстохова ; Париж : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – С. 173-176
388229
  Горобець Н.С. Готовність майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 11-13
388230
  Острянко Т. Готовність майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах інклюзивного молодіжного середовища // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 212-219. – ISSN 2618-0715
388231
  Шуляк А.С. Готовність майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-ресурсів: компонентний аналіз // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 67-72. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
388232
  Чорна В. Готовність майбутніх учителів початкової школи до формування діалогічної культури учнів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 53-58. – ISSN 2078-1016
388233
  Манжос Е.О. Готовність майбутнього вчителя іноземної мови до формування культури спілкування // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 360-365. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
388234
  Єлова Т. Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного самовизначення: теоретичні аспекти // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 66-70. – ISSN 2415-8143
388235
  Жукова О. Готовність майбутнього фахівця та викладача до інноваційної навчальної діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 29-33. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
388236
  Гук Н.А. Готовність населення до професійної діяльності в умовах інформаційних змін // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 126-129. – ISSN 2221-1055
388237
  Лавріненко Н. Готовність населення України прийняти прогресивну систему оподаткування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень - березень. – С. 29-44. – ISSN 1563-3713
388238
  Голованюк В.М. Готовність національної економіки до майбутнього виробництва в контексті наукоємності ВВП // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (118). – С. 3-31. – ISSN 1560-4926
388239
  Джурило А. Готовність німецького суспільства до проведення освітніх реформ // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 134-136
388240
  Ковальчук О. Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 52-57. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
388241
   Готовність номер один // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Вступна кампанія в КНУ ім. Т. Шевченка. Заступник голови приймальної комісії В. Бугров розповів про готовність університету до вступних іспитів.
388242
  Радченко В. Готовність номер один. Впровадження систем накопичення та водневих технологій в енергетиці / В. Радченко, М. Ільчук, А. Долуденко // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
388243
  Третяк Т.М. Готовність обдарованої особистості до творчого світосприймання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 349-356. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
388244
  Пантюк М. Готовність педагога до роботи в умовах освітньої інклюзії як наукова проблема / М. Пантюк, І. Садова, С. Ілляш // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 1 (199), січень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
388245
  Піонтківська О.Г. Готовність соціальних працівників до здійснення соціально-психологічної підтримки людей похилого віку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 263-272. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
388246
  Булеза Б.Я. Готовність соціальних працівників до медико-соціальної роботи з дітьми-жертвами насильства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 42-44. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
388247
  Грудинін Б.О. Готовність студентів до використання інновацій у процесі майбутньої професійної діяльності // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 66-71. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 1). – ISSN 2077-6780
388248
  Уварова Г.Ш. Готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри в туризмі // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 222-227
388249
  Васько О. Готовність студентів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності / О. Васько, А. Кругова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 207-213. – ISSN 2312-5993
388250
  Карпенко Ю.П. Готовність студентів медичних закладів освіти до науково-дослідної діяльності (на прикладі вивчення хімії) // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 49. – С. 196-207. – ISSN 2312-1548
388251
  Мізюк В.А. Готовність учителів до інноваційної діяльності в умовах реформування освіти / В.А. Мізюк, Бадалова Аіда мардан кизи // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 24-28. – ISBN 978-966-698-283-7
388252
  Івашкевич І.В. Готовність фахівця до виконання професйної діяльності та становлення його професійної компетентності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 107-117. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
388253
  Копиленко О. Готовність чи безпорадність (чи здатне українське законодавство розв"язувати гострі проблеми АР Крим) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.35-47
388254
  Юрков А.В. Готовності військового психолога до професійної діяльності у збройних силах України // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 319-334. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
388255
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
388256
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
388257
   Готовность. – М, 1972. – 351с.
388258
  Найдич М.Я. Готовность / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1978. – 144с.
388259
  Помченко Ю.П. Готовность / Ю.П. Помченко. – М., 1988. – 352с.
388260
  Рудный В.А. Готовность №1: О Н.Г.Кузнецове нар. комиссаре ВМФ СССР. / В.А. Рудный. – Москва, 1985. – 128с.
388261
  Филимонюк Людмила Андреевна Готовность будущего педагога к проектно-исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 73-74. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
388262
  Красовицкий М.Ю. Готовность воспитывать / М.Ю. Красовицкий. – К., 1987. – 47с.
388263
  Шалупенко В.В. Готовность граждан России к противодействию терроризму // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 12 (344). – С. 42-50. – ISSN 0132-1625
388264
  Лежнева М.С. Готовность ИТ-специалистов к межпрофессиональному взаимодействию как важная составляющая инновационной деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 5-10. – ISSN 1026-955X


  снована важность формирования готовности специалистов в области информационных технологий к межпрофессиональному взаимодействию как необходимого компонента их инновационной деятельности. Дано авторское определение готовности к межпрофессиональному ...
388265
  Дьяченко М.С. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях : психологический аспект / М.С. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. – Минск : Изд-во "Университетское", 1985. – 206 с.
388266
  Зубова Лариса Георгиевна Готовность к научно-исследовательской деятельности: оценки выпускников ведущих российских университетов / Зубова Лариса Георгиевна, Андреева Ольга Николаевна, Антропова Ольга Александровна // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 152-165. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
388267
   Готовность к подвигу. – М, 1977. – 176с.
388268
   Готовность к подвигу. – Л, 1985. – 31с.
388269
  Ширман А.А. Готовность к подвигу: слагаемые и истоки. / А.А. Ширман, Е Сарычев. – К., 1988. – 59с.
388270
  Чейпи Джеральдина Готовность к школе / Чейпи Джеральдина. – М., 1992. – 128с.
388271
   Готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития. – М, 1989. – 120с.
388272
  Елисеева А.М. Готовность моделей вузовского управления к реформе высшей школы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.131-134. – ISSN 0132-1625


  Представлены результаты эмпирического исследования готовности моделей управления вузов к участию в модернизации высшей школы. Критерий оценки - состояние социально-коммуникативного ресурса управления как степени согласованности социальных позиций и ...
388273
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – Москва : Военное издательство, 1968. – 333с.
388274
  Экономов Л.А. Готовность номер один / Л.А. Экономов. – М., 1975. – 327с.
388275
  Новиков Н.Ф. Готовность одна минута!. / Н.Ф. Новиков. – М., 1984. – 112с.
388276
  Серякова С.Б. Готовность преподавателей высшей школы к реализации компетентностно-ориентированных образовательных стандартов / С.Б. Серякова, Л.Ф. Красинская // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 2, ч. 1. – С. 7-13. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматриваются проблемы и противоречия, связанные с переходом высшей школы на Федеральные государственные образовательные стан- дарты. Особое внимание уделяется готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в вузе The article ...
388277
  Красинская Л.Ф. Готовность преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 132-137. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается вопрос о готовности преподавателей к инновационным преобразованиям в высшей школе. Приводятся результаты исследования трудовой мотивации, профессиональной подготовленности и отношения преподавателей к реформе высшего ...
388278
  Вегеро М.В. Готовность студентов университета к самообразовательной деятельности // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 13-15. – ISSN 2616-700X
388279
   Готовность у нас боевая : повести и рассказы. – Москва : Военное издательство, 1976. – 244с.
388280
  Яковец Б.Н. Готовность человека-оператора к экстренному действию в связи с отношением к задаче : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Яковец Б.Н.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
388281
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 5. – С.105-172. – ISSN 0207-3676
388282
   Готово ли российское общество к модернизации? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С. 99-156. – ISSN 0207-3676
388283
  Дарабан Е.В. Готовые лекарственные средства. / Е.В. Дарабан. – 3-е изд., стереотип. – К., 1974. – 374с.
388284
  Испольнов А.С. Готовься жить : Стихи / А.С. Испольнов. – Москва, 1988. – 108 с.
388285
  Коган А.Н. Готовься жить в коммунизме / А.Н. Коган. – Л., 1965. – 43с.
388286
  Леонов В.Н. Готовься к подвигу сегодня / В.Н. Леонов. – М, 1973. – 47с.
388287
  Маяковский В. Готовься! Целься! / В. Маяковский. – Москва-Л., 1931. – 187с.
388288
  Орлова А. Готовьтесь к лекциям, друзья! : базы данных для студентов и преподавателей // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 35-37. – ISSN 0869-4915
388289
  Гължбов К. Готска граматика / К. Гължбов. – София, 1939. – 280 с.
388290
  Корсунский А.Р. Готская Испания / А.Р. Корсунский. – М., 1969. – 324с.
388291
  Карнаух А.Л. Готская история, как источник легенды о короле Артуре / Карнаух Андрей Леонидович. – Днепропетровск : Академия истории, 2012. – 43, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 42. – ISBN 978-966-2286-02-1
388292
  Зиньковская И.В. Готский король Эрманарих // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 124-130. – ISSN 0042-8779
388293
  Гухман М.М. Готский язык / М.М. Гухман. – Москва, 1958. – 288с.
388294
  Євченко В.В. Готська мова : тексти, коментар, словник : [навчальний посібник] / В.В. Євченко. – Вінниця : Вид-во "ФОЛІАНТ", 2004. – 400 с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-397. – ISBN 966-96212-6-7
388295
  Патєха Ю.І. Готський суперстрат в іспанській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 181-186
388296
  Щигел М. Готтленд : [документ. проза] / Маріуш Щигел ; [пер. з пол.: Б. Матіяш]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 239, [1] с. – Пер. за вид.: Gottland / Mariusz Szczygiel. Wolowiec.: Czarne S.C., 2006. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-465-315-9
388297
  Обрамбальський В. Готувати високоякісного фахівця // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  Відбулася презентація договору і підписання меморандуму про співробітництво між ректором НУБіП України Станіславом Ніколаєнком і генеральним директором компанії "Кайлас" Андрієм Галайдою. "Кайлас" - компанія з великим досвідом робіт. Сьогодні вона ...
388298
   Готуватимуть поліграфологів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті "Острозька академія" навчатимуть на поліграфологів студентів спеціальностей "Психологія", "Громадське здоров"я", "Національна безпека". Острозька академія й Громадська організація "Інститут психофізіологічних досліджень ...
388299
  Галата С. Готуватися до вступу-2018 уже сьогодні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 28 серпня (№ 33). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Члени колегії Міністерства освіти і науки обговорили "проблемні місця" вступної кампанії 2017 та ін.
388300
  Стоєцький Валентин Готуватися до пожежної безпеки в холодну пору року // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 25-26
388301
  Чорнойван Г. Готуємо докторів філософії. А чи врахували зарубіжний досвід? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17-24 червня (№ 26/27). – С. 4
388302
   Готуємо освітніх експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Семінар з питань підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів України відбувся в Київському університеті імені Бориса Грінченка.
388303
  Макарська Н. Готуємо фахівців-аграрників спільно / Наталія Макарська // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 48-49. – ISSN 1811-377X


  У 2013 році Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) України відзначає 115 років від дня свого заснування. У статті автор інформує про заходи, проведені працівниками Наукової бібліотеки вишу з нагоди ювілею освітньої установи, ...
388304
  Нетребенко А. Готуємо фахівців для рятувальних підрозділів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 34-35 : фото
388305
  Лисенко О. Готуємос до Нюрнберга-2 / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 4


  Про методологічні аспекти осмислення уроків війни та виклики, які постають перед українськими науковцями, на засіданні Президії Національної академії наук України говорив завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту ...
388306
   Готуємося до вступної кампанії / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час регіональних нарад-семінарів, які відбулися протягом останіх двох тижнів, обговорювали особливості вступної кампанії наступного року. Роз"яснення надавали представники Міністерства освіти і науки, Українського центру якості освіти і Державного ...
388307
  Стоєцький Валентин Готуємося до дачного сезону // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 23 : фото
388308
  Приходько С.І. Готуємося до екзаменів з фізики // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
388309
   Готуємося до Євро-2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про нараду з організації підготовки університетських гуртожитків для проживання вболівальників під час Євро-2012, на якій були присутні декани факультетів, директори інститутів, їх заступники з виховної роботи, адміністрація Студмістечка, ...
388310
   Готуємося до знаменної дати : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 3


  Про підготовку до ювілею Тараса Шевченка в університеті: інформація в.о. зав. кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології проф. О.М. Сліпушко про проведення конференції "Творча постать Тараса Шевченка: традиції ...
388311
  Снігир Т. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання : тестові завдання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-55
388312
  Чорнобай Наталія Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання! : урок тематичного тестування у 9 класі за темою "Лінгвістика тексту" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-54
388313
  Горох В.П. Готуємося до зовнішнього оцінювання з математики // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 25-35
388314
  Загрія Готуємося до податкової перевірки: гра на попередження / Загрія, р. // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 36-37
388315
  Ільченко Н.В. Готуємося до свят: вибір безпечної новорічної гірлянди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 37 : фото
388316
  Харківська Н.І. Готуємось до ЗНО-2012. Персоналії / Н.І. Харківська, О.О. Івакін // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 7 (287). – С. 3-39
388317
  Гандзя І.В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day / І.В. Гандзя, В.В. Синельникова. – Харків : Основа, 2012. – 108, [4] с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (117)). – ISBN 978-617-00-1584-6
388318
  Мокрогуз О.П. Готуємось до ЗНО. Всесвітня історія. Історичні портрети : [навч. посібник] / О.П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2012. – 78, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 11 (107)). – ISBN 978-617-00-1635-5
388319
  Бабенко Н.А. Готуємось до іспитів : на допомогу абітурієнту / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2008. – 143с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3 (63)). – ISBN 978-966-333-672-5
388320
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 5(65)). – ISBN 978-966-333-780-7
Кн. 1. – 2008. – 128 с.
388321
  Вороний О.М. Готуємось до олімпіади з математики / О.М. Вороний. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 6(66)). – ISBN 978-966-333-790-6
Кн. 2. – 2008. – 143с.
388322
  Батіщева Валентина Готуємось до сезону застуд за допомогою природних антибіотиків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 7-8 : фото
388323
  Сліпушко О. Готується музейна експозиція діяльності Кирило-Мефодіївського братства // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 3


  І нашому університеті ведеться робота щодо практичного втілення у життя думок членів Гуманітарної Ради при Президентові України щодо створення музейної експозиції, присвяченої діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Ректор університету Л.В. ...
388324
  Осипчук Н. Готуй знання з осені // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 109). – С. 3


  ЗНО-2018: для всіх випускників важливі українська мова і література.
388325
  Заграйчук Ю. Готуй сани влітку // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Про Центр довузівської підготовки ун-ту, який почав підготовку абітурієнтів до вступної кампанії.
388326
  Сірук М. Готуймо "Нюрнберг - 2" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8-9 травня (№ 82/83). – С. 3


  Експерти "Дня" пропонують у Женеві обговорювати не українську кризу, а російську проблему.
388327
  Самойлов Юрій Готуймо сани влітку або зима без Єгипту // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
388328
  Приходько С.І. Готуймося до екзаменів з фізики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 10
388329
   Готуймося до екзаменів з фізики / Л.А. Булавін, О.Ю. Актан, Т. Власенко, Г. Погребна, І. Васьківський // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
388330
  Авраменко О. Готуймося до ЗНО : (Як писати власне висловлення?) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (100/101). – С. 78-85
388331
  Черніков І. Готуймось до перевиборів міських та селищних рад / І. Черніков. – Харків, 1929. – 99с.
388332
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
1. – 1976. – 50с.
388333
   Готуйся до праці та оборони СРСР. – К
2. – 1976. – 64с.
388334
  Миколюк О. Готуйся до тестів взимку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 січня (№ 11)


  "За два тижні почнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання".
388335
   Готуйтесь до масовіх гімнастичних змагань. – К, 1941. – 48с.
388336
   Готують офіцерів інформаційно-медійних структур для ЗСУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  За дорученням Міністра оборони України генерал-полковника С. Полторака у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка проводяться п"ятиденні тренінги для мобілізованих журналістів. Начальник Військового інституту генерал-майор В. Балабін ...
388337
  Білоус І. Готуючи інженерну еліту для країни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  У національному університеті біоресурсів і природокористування України урочисто відкрили перший у державі навчально-технологічний центр Тов. "КУЕ-Україна".
388338
  Бестюк І.І. Готуючи селянську зміну / І.І. Бестюк. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 31, [1] с. – (Серія 9. Економічний і соціальний розвиток села / Т-во "Знання" УРСР ; № 9)
388339
  Резніченко В.М. Готуючись до уроку хімії / В.М. Резніченко. – Харків : Основа, 2005. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(25)). – ISBN 966-333-130-5
388340
   Готфрид Бенн // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 140-141. – ISSN 0130-6545


  Немецкий поэт, эссеист, прозаик, драматург
388341
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716 / И.Б.Погребысский. – 2-е изд., дополн. – Москва : Наука, 2004. – 269с. – (Научно-биографическая литература / Редколл.:Н.П.Лаверов, Б.Ф.Мясоедов и др.). – ISBN 5-02-032752-2
388342
  Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716. / И.Б. Погребысский. – М., 1971. – 320 с.
388343
   Готфрид Келлер. – М, 1965. – 51с.
388344
   Готфрид Келлер (1819-1890) : Методические материалы к вечеру, посвященному 75-летию со дня смерти. – Москва, 1965. – 13 с.
388345
  Нарский И.С. Готфрид Лейбниц / И.С. Нарский. – Москва, 1972. – 239с.
388346
  Шекет Ю. Готфрид Лейбниц: Самый учащийся из смертных // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
388347
  Сохацький М.П. Готфрид Оссовський - дослідник трипільської культури Тернопольщини // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 256-262. – ISSN 2227-4952
388348
  Тетерина-Блохин Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (літературна діяльнисть) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-138
388349
  Давлєтов О. Готфрід Федер - "невдалий економічний паладин" фюрера // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 56-65. – ISBN 978-966-02-7255-2
388350
  Фридлендер Г.М. Готхольд-Эфраим Лессинг. 1729-1781 / Г.М. Фридлендер. – Л.-М., 1958. – 116с.
388351
  Лассаль Ф. Готхольд Эфраим Лессинг / Ф. Лассаль
3. – 260с.
388352
  Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. / В.П. Буданова. – Москва, 1990. – 231с.
388353
   Готы и Рим : Сборник научных статей. – Киев : Стилос, 2006. – 256с. – (Бібліотека Vita antiqua). – ISBN 966-8518-52-7
388354
   Гофман Ернест Карлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54-55 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
388355
   Гофман Ернест Карлович (1801-1871) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108. – ISBN 978-966-439-754-1
388356
   Гофман Ернст Карлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 30-31
388357
   Гофман Ернст Карлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 56-57. – ISBN 978-966-439-961-3
388358
   Гофман Ернст Карлович (1801-1871) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 31. – ISBN 966-95774-3-5
388359
   Гофман Ернст Карлович (1801-1871) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 118. – ISBN 978-966-933-054-3
388360
  Винниченко І. Гофман Ернст Рейнгольд (Ернест Карлович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 298-301. – ISBN 978-966-7863-77-7
388361
  Буров С. Гофмановский след в романе "Доктор Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
388362
  Делчев Г. Гоце Делчев во спомените на современиците / Г. Делчев. – Скопjе : Култура, 1963. – 340, [4] с.
388363
  Полянски Х.А. Гоце Делчев и его время / Х.А. Полянски. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
388364
   Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движенье : материjали од Симпозиумот одржан на 8, 9 и 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100-годишнината од раганьето на Гоце Делчев. – Скопjе : Гоце Делчев, 1973. – 410 с.
388365
   Гоце Делчев и Македонското национално револуционерно движенье. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1973. – 410 с.
388366
  Полjански Х.А. Гоце Делчев и неговото време / Х.А. Полjански. – Скопjе : Мисла, 1972. – 101 с.
388367
  Дюран Гоцо, или "пуп моря" : Одісея: Калипсо / Дюран, Жан-Ив // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 94-95 : Іл. – ISSN 1029-5828
388368
   Гоцуляк Віктор Володимирович : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наукова бібліотека ; [ за ред. О.З. Медалієвої, Л.І. Синявської ; авт. вступ. ст. В.М. Мельниченко ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 72 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Вип.9)
388369
   Гош Олександр Петрович (1937-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 118-119. – ISBN 978-966-933-054-3
388370
  Ундалова Василиса Гоша Куценко: "Я не Иной! Я, скорее, Лысый!" : Личность // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 28-31 : Іл.
388371
  Провоторова М. Гоша хороший, або Екзюпері сто разів правий! : оповідання, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
388372
  Машбаш И. Гошевнай : роман / Исхак Машбаш ; пер. с адыг. Ю Сбитнева. – Москва : Современник, 1990. – 459 с.
388373
  Михайлова В.Г. Гошка - партизанский сын / В.Г. Михайлова. – Симферополь, 1971. – 303с.
388374
  Ільчук Л.І. Гошовська Валенктина Андріївна (- політичний діяч, політолог, літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 342-343. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
388375
  Ящук Т.І. Гошовський Микола Миколайович (- філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 344. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
388376
  Ломаєв О.О. Гощинський район Волинської карстової області / О.О. Ломаєв, М.М. Волеваха // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
388377
  Мочульський Михайло Гощинський, Словацький і Шевченко як співці Коліївщини : Відбитка з "Нашої культури" / Мочульський Михайло; Бібліотека "Нашої культури", видає проф. д-р Іван Огієнко. – Львів, 1936. – 44 с.
388378
  Вейц В.И. ГОЭЛРО и сплошная электрификация СССР / В.И. Вейц. – Москва, 1960. – 56с.
388379
   Гоян Віта Володимирівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 95. – ISBN 978-966-2726-03-9
388380
   Гоян Віта Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108. – ISBN 978-966-439-754-1
388381
   Гоян Олесь (Олександр) Якимович (1964) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 119. – ISBN 978-966-933-054-3
388382
   Гоян Олесь (Олександр) Яремович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 96. – ISBN 978-966-2726-03-9
388383
   Гоян Олесь Яремович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 108-109. – ISBN 978-966-439-754-1
388384
  Хартли Д. ГПС в действии / Д. Хартли. – Москва : Машиностроение, 1987. – 328с.
388385
  Сосюра У. ГПУ : Поема / У. Сосюра; З укр. мови перекл. Іл. Барашка. – Минск : Белдзяржвыдавецтва, 1930. – 16с.
388386
  Котляревский Н.А. Гр. Алексей Толстой как сатирик // Наше недавнее прошлое / Н.А. Котляревский. – [Б. м. : б. и., 1896. – [44] с.
388387
  Денисюк И Гр. Алексея Толстого : его время, жизнь и сочинения / Н. Денисюк. – Москва : Изд. А.С. Панафидина, 1907. – VI, 112 с., 1 л. фронт. (портр.)


  На с. 1 дарственная надпись от автора
388388
  Штейн В.И. Гр. Дж. Леопарди (1789-1837) и его пессимизм. – [Москва], 1891. – 81-108, 49-74 с. – Авт. указ. в конце ст. - Отд. оттиск: Вопросы философии и психологии, кн. 10, 11
388389
  Булгаков А.Ф. Гр. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский : Разбор их произведений с характеристикой особенностей творчества / Автоном Булгаков. – Санкт-Петербург : Тип. Каневского и Ваплавовича, 1910. – [4], 110 с.
388390
   Гра - завжди та сама = Ludus semper idem : [гуморист. вид.]. – Київ : Світогляд, 2006. – 53, [1] с. : іл. – ISBN 966-8837-09-6
388391
  Вишенський В.А. Гра - не тільки розвага // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 72-76. – ISSN 1029-4171
388392
  Бернюков А.М. Гра - онтологічна сутність судочинства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 108-117. – ISSN 1563-3349
388393
  Гусєва О.В. Гра - спосіб актуалізації процесу навчання (ігрові ситуації на уроках географії) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 23-26 : табл.
388394
  Лондон Д. Гра / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 52с.
388395
  Бондарєв Ю.В. Гра : роман / Ю.В. Бондарєв. – Київ : Дніпро, 1987. – 363, [2] с. – (Романи й повісті ; № 3)
388396
  Перевєрзєва Н.І. Гра "Веселі велосипедисти" (Практичне заняття з основ безпеки життєдіяльності для учнів 5-9 класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 38-40 : фото
388397
  Медведчук Л.І. Гра "Економічний брейн - ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 22-23
388398
  Бедлінський О.І. Гра "Креативність" як засіб розвитку творчого мислення і сприйняття підлітків (на матеріалі природничих предметів) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.26-32
388399
  Юркевич О.В. Гра "Найрозумніший" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 28-34, 48
388400
  Могильна Л.М. Гра "Рідний край Донецький" : (позакласний захід з краєзнавства) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 30-32
388401
  Авакумова Т.В. Гра "Юні географи" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 31-32
388402
  Соколов Б. Гра без нічиєї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 5


  Нинішній конфлікт на Донбасі триватиме до перемоги однієї зі сторін. Україна ж зможе перемогти лише за відмови нинішніх західних лідерів від проведення мюнхеенської політики заспокоєння агресора.
388403
  Рублевська Л. Гра в Альбарутенію / Людмила Рублевська ; [пер. з білорус. О. Сандига ; упорядкув., підгот. текстів Г. Тарасюк-Андрощук]. – Київ : Золоті Ворота, 2012. – 453, [1] с. – Зміст: Убити негідника, або Гра в Альбарутенію ... ; Ночі на Плебанських Млинах ... ; Старосвітські міфи міста Б* ... ; Наречений панни Данусі ... – ISBN 978-966-2246-02-5
388404
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – Київ : Дніпро, 1978. – 482с.
388405
  Гессе Г. Гра в бісер / Г. Гессе. – Київ, 1983. – 349с.
388406
  Гессе Герман Гра в бісер / Гессе Герман. – Київ : Вища школа, 1983. – 349с.
388407
  Гессе Г. Гра в бісер : роман / Г. Гессе; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України ; [пер.з нім.Є.О.Поповича]. – Харків : Фоліо, 2001. – 510 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1516-3
388408
  Гессе Г. Гра в бісер : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є.О. Поповича]. – Харків : Фоліо, 2014. – 542, [2] с. – Пер. за вид.: Das Clasperlenspiel / Hermann Hesse, 1978 . - Лауреат Нобелівської премії з літ. 1946 р. - Сер. заснована у 2011 р. – (Бiблiотека Нобелiвських лауреатiв). – ISBN 978-966-03-6911-5
388409
  Гессе Г. Гра в бісер : спроба опису життя магістра гри Йозефа Кнехта разом з його творами / Герман Гессе ; [пер. з нім. Є.О. Поповича ; вірші в пер. Л.В. Костенко]. – Харків : Фоліо, 2020. – 571, [2] с. : іл. – Книга в суперобкл. - пер. вид.: Hermann Hesse / Das glasperlenspiel: Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knechtb samt Knechts hinterlassenen Schriften. – ISBN 978-966-03-9259-5
388410
  Сюндюков І. Гра в Господа Бога // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 жовтня (№ 192)


  Карибська криза й доля людства. Результат військово-політичного протистояння в момент Карибської кризи визначався не лише військовим потенціалом, економічним рівнем розвитку і моральним духом суспільства в двох тодішніх наддержавах СРСР і США — але й ...
388411
  Лапаєв Ю. Гра в дружбу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Як розуміти потепління відносин між Москвою та Анкарою і які наслідки воно матиме.
388412
  Чабарай Г. Гра в заборону // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 46 (678), 13-19.11.2020. – С. 15-17. – ISSN 1996-1561
388413
  Черевко А. Гра в ідеологію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Провладна партія вирішила розробити національну ідею.
388414
  Сенчишин Ярина Гра в королеву : Поезії / Сенчишин Ярина; Худож.оформ. В.І.Сави. – Львів : Каменяр, 1995. – 88с. – (Літературна премія ім.Богдана-Ігоря Антонича "Привітання життя"). – ISBN 5-7745-0649-5
388415
  Сісецька А. Гра в маркетинг / А. Сісецька, Є. Сенченко // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 13, 18-19
388416
  Зарубицька В. Гра в монополію // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 15/16) : Захист економічної конкуренції. – С. 20-21
388417
  Доценко С.І. Гра в нарди та класична формула ймовірності // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (138). – С. 13-17, 49. – ISSN 2518-7104
388418
  Пагіря О. Гра в піжмурки // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 21 (186). – С.46-48. – ISSN 1996-1561


  Сприйняття української проблеми під час та після Другої світової війни еволюціонувало крізь польську та російську призму до перспективи унезалеження України.
388419
  Лященко І.А. Гра в політиці та гра в політику (український вимір) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 253-263


  Стаття присвячена виявленню теоретичних засад дослідження зв"язку понять "політика" та "гра" з подальшою інтеграцією отриманого знання у поле практичного здійснення політики в Україні. Ключові слова: "гра політична", "ігри політичні", "політична гра", ...
388420
  Коваль М.Р. Гра в романі і гра в роман : (про творчість Джона Барта) / Марта Коваль ; Львів. філіал Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : Піраміда, 2000. – 121, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-121. – ISBN 966-7188-14-0


  У пр. № 1739572 напис: Шановній Кірі Олександрівна Шаховій з побажаннями всього найкращого від автора. 2.11.2001. Підпис
388421
  Побідимський Р. Гра в спартака / Р. Побідимський. – Х., 1926. – 64с.
388422
  Павленко О.Е. Гра в субкультурі гіппі (українській контекст) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
388423
  Коритко Р.Ф. Гра ва-банк : повісті / Р.Ф. Коритко. – Київ, 1989. – 206 с.
388424
  Захожа Ганна Гра великої людини // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 120-123. – ISSN 0130-5212
388425
  Талько Оксана Гра граней : Модні екскурси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 116-120 : Іл.
388426
  Томашевский В.О. Гра для всіх. / В.О. Томашевский. – К., 1966. – 58с.
388427
  Бикова Т.В. Гра жіночого і чоловічого світів гуцульського кохання в українській літературі I половини XX століття // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 285-294. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
388428
  Шаповал Ю. Гра з XX століттям // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 2-4


  Роберт Конквест "Роздуми над сплюндрованим сторіччям" та Мирослав Попович "Червоне століття" - обидва "пофарбували XX століття в червоний колір.
388429
  Іщенко Н. Гра з балканським порохом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 14


  Боснія та Косово як найгарячіші точки Європи...після України.
388430
  Бурдіна Е.О. Гра з формою: новітні тенденції в подачі інтерв"ю та некоментованих відео // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 9-16. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551
388431
  Лотоцька О. Гра з читачем у наративному дискурсі творів О. Генрі та О. Слісаренка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 419-424. – (Літературознавство ; Вип. 27)
388432
  Маєвська Н.М. Гра з читачем як спосіб популяризації постмодерністської літератури // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 26-30


  У статті розглядаються основні прояви гри з читачем та їх вплив на популяризацію постмодерністської літератури. В статье рассматриваются основные проявления игры с читателем и их влияние на популяризацию постмодернистской литературы. The article ...
388433
  Тєлєжкіна О.О. Гра звуком в українській поезії іі половини ХХ - початку ХХІ століття: лінгвостилістичний вимір // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Голобородько К.Ю., Даниленко А.І., Попов С.Л. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 51. – С. 188-196. – ISSN 2312-0665
388434
  Станку З. Гра зі смертю / З. Станку. – Пер. з румунської. – Київ : Дніпро, 1973. – 224с.
388435
  Гаврилів О. Гра зі смертю... / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 35, [1] с. – ISBN 978-966-2598-51-3
388436
  Павлюк І.З. Гра і битва : лірика, ліро-епос / Ігор Павлюк ; : вибр. дружиною Ігоря Павлюка Людмилою Павлюк. – Тернопіль : Богдан, 2014. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-10-4010-5
388437
  Сюндюков І. Гра із вогнем. "Справа Василя Кочубея": донос на Мазепу та його наслідки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)
388438
  Федянін В. Гра на виживання. Турецькі війська відтісняють курдів з півночі Сирії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 5


  "Територія Сирії здавна була предметом війн і суперечок її могутніх сусідів. Навіть сама назва країни походить ще з тих часів, коли вона була провінцією стародавньої Ассирії. Саме сила або слабкість інших держав вирішували долю сирійської землі від ...
388439
  Ворожбит О. Гра на випередження. Чого вчить і чим загрожує новий виток економічного націоналізму в Китаї та США // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 14 (542), 6-12.04.2018. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
388440
  Білоцький В. Гра на інтелект / В. Білоцький, М. Коваль // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 25


  Розробники та інші правовласники відеоігор повинні приділяти належну увагу захисту прав інтелектуальної власності як щодо самої відеогри, так і всіх елементів, наявних у ній.
388441
  Даниленко В. Гра на одному акорді // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 120-123. – ISSN 0130-321Х


  Про подорожній щоденник Анни Порядинської "Світ від кінця до краю"
388442
  Шніцлер А. Гра на світанку / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 252 с. – ISBN 966-1516-32-7
388443
  Шніцлер А. Гра на світанку / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 252 с. – ISBN 978-966-1516-32-7
388444
  Данькова Наталія Гра на своєму полі // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 1/2, 3/4 (71/72). – С. 70-73


  На початку 2010 р. укр. канали не лише активно запускали перевірені сіквели та талант-шоу, а й розпочали виробництво серіалів власними силами з розрахунком на вітчизняний ринок (укр. телебачення)
388445
  Райхель Ю. Гра нервів на Босфорі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 лютого (№ 24/25). – С. 20


  Москва знову мріє про Протоки.
388446
  Куюн С. Гра почалася. Україна вперше в історії запровадила мита на російські нафтопродукти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 8


  "22 липня 2019 р. уряд Гройсмана таки наважився запровадити мита на російське дизельне паливо і скраплений газ. Зроблено це було через дев"ять тижнів після прийняття відповідної постанови, яку 15 травня було відправлено на вже звичне "триденне ...
388447
  Мацьків М.Я. Гра слів в англомовних рекламних текстах як перекладацька проблема // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 191-193
388448
  Вознюк А.М. Гра слів в англомовній дитячій літературі й особливості її перекладу українською // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 197-198
388449
  Єлісєєва Д. Гра слів у казці Алана Мілна "Вінні Пух" та особливості її відтворення в українському перекладі Леоніда Солонька / Д. Єлісєєва, В. Скрябіна // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 123-126. – ISBN 978-617-7241-66-8
388450
  Матюша В. Гра слів як елемент стилістичної неповторності сонетів Шекспіра // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 289-292
388451
  Олексин О.З. Гра слів як перекладознавча проблема (на матеріалі Шекспірової драми "Макбет" та її українських інтерпретацій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 444-448. – Бібліогр.: Літ. : с. 448; 17 п. – ISSN 1729-360Х
388452
  Семеніхіна О.С. Гра слів як проблема перекладу (на матеріалі творів Ч. Діккенса "The Adventures of Oliver Twist" і "Hard Times" та їх перекладів українською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 181-188
388453
  Філіпенко А. Гра слів. Чому для України важливо тримати руку на пульсі політичного життя Молдови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 4


  "Після візиту Маї Санду до Києва молдовська тематика очікувано відійшла на задній план, поступившись місцем іншим, більш актуальним темам. Страхи з приводу можливої федералізації Молдови і перенесення молдовського досвіду на український грунт ...
388454
  Кузьменко А. Гра студентів і президентів // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-49


  Школа Алексєєва
388455
  Мантуло Н.Б. Гра та іграїзація в зв"язках із громадськістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 198-203. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Іграїзацію PR-комунікацій протягом усієї історії розвитку зв"язків із громадськістю слід розглядати як стратегію продуктивної поведінки, коли завдяки апеляції до природної схильності індивідуума до гри досягається максимальна ефективність соціальних ...
388456
  Губенко Т.О. Гра та іграшка дитини дошкільного віку в сім""ї / Т.О. Губенко. – К, 1940. – 53с.
388457
  Єрмоленко В.А. Гра та спорт в контексті конкурентоспроможності країн та народів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 127-134


  В статті обґрунтовується необхідність дослідження ролі гри у формуванні потенціалу конкурентоспроможності, а також в забезпеченні лідерських позицій в світі. Пропонується розробити індекс спортивного розвитку країн. В статье обосновывается ...
388458
  Москалець К. Гра триває : Літературна критика та есеїстика / Костянтин Москалець. – Київ : Факт, 2006. – 240с. – ("Висока полиця"). – ISBN 966-359-102-1
388459
  Курков А.Ю. Гра у відрізаний палець / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка ; худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2015. – 536, [4] с. – ISBN 978-966-03-7291-7
388460
  Аболєшева А. Гра у квача, або рецепт кави Іллєнка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 327-330


  Про фільм "Вечер накануне Ивана Купала" (режисер Ю.Г. Іллєнко, 1968).
388461
  Синицька Н.В. Гра у класики: поетика української інтелектуальної прози 1960 - 1990 років / Ніна Синицька. – Чернівці : Місто, 2018. – 223, [1] с. – Імен. покажчик: с. 215-220. – Бібліогр.: с. 184-214. – ISBN 978-617-652-162-4


  У пр. № 1747305 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу Наєнкові з найкращими побажаннями добра, миру, благополуччя і родинного затишку. Ніна Сини цька. 9.06.18
388462
  Гаврилюк Н.І. Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 261-267. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
388463
  Гаврилюк Н. Гра у класиків, або очікування Нобелівської премії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (654). – С. 35-41. – ISSN 0236-1477
388464
  Вишенський В.А. Гра фан-тан // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 66-67. – ISSN 1029-4171
388465
  Вишенський В.А. Гра цзяньшицзи // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 75-81. – ISSN 1029-4171
388466
  Родич Ольга Гра як активна форма навчання на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 8-9
388467
  Мізрахі М.В. Гра як атрибут постмодерних комунікацій : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01. / Мізрахі М.В. ; Таврійськ. нац. ун-т ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
388468
  Колінько О. Гра як домінанта художнього стилю Міли Іванцової // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 291-296. – ISBN 978-617-7442-48-5
388469
  Журба С.С. Гра як засіб пародіювання класичного роману "Жанна-батальйонерка" Гео Шкурупія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 224-229
388470
  Кучерук О. Гра як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів до вивчення української мови / О. Кучерук, Т. Сушкевич // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 28-31. – ISSN 0130-5263
388471
  Карпенко О. Гра як засіб розвитку соціальних компетентностей дитини дошкільного віку у педагогічній теорії Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 46-51. – ISSN 2308-4634
388472
  Андрєєва Т.Т. Гра як засіб формування ціннісного ставлення до здоров"я у дітей 6-го року життя на засадах козацької педагогіки / Т.Т. Андрєєва, І.В. Панченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 15-18. – Бібліогр.: 6 назв
388473
  Росул Т.І. Гра як культурна домінанта музичного мистецтва (у дзеркалі рефлексії Й. Хейзінги) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 24--31. – ISSN 2072-1692
388474
  Кузнєцов В.Р. Гра як метод навчання // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 50-51
388475
  Іваненко Л.М. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність : У 2 кн. / Леонід Іваненко. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3088-X
Кн.1 : Перший проект - "Гра в етері". – 2005. – 199с.
388476
  Іваненко Л.М. Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність : У 2 кн. / Леонід Іваненко. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-3089-8
Кн.2 : Другий проект - "Лексична толока". – 2005. – 271с.
388477
  Клименко К.В. Гра як предмет математичного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються переваги та недоліки математичної моделі гри в теорії ігор і пропонується розгляд синергетич-ної методології як перспективного підгрунтя дослідження гри. Advantages and disadvantages of mathematical model of game in the theory of play ...
388478
  Плющева М.О. Гра як привілей людини: обумовленість тілесністю та мовою // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 64-65
388479
  Бойченко М.І. Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект) : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.03 / М.І. Бойченко ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1997. – 189 л. – Бібліогр.:л.178-189
388480
  Бойченко М.І. Гра як проблема соціальної філософії (методологічний аспект) : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Бойченко М. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 24с.
388481
  Хайрулін О. Гра як психологічна програма життєдіяльності суб"єкта // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (82). – С. 24-53 : рис. – Бібліогр.: 53 назв. – ISSN 1810-2131
388482
  Жданько А. Гра як регулятор природи і культури в музично-сценічному космосі Миколи Римського-Корсакова // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 57-74. – ISBN 978-617-640-162-9


  У сучасному науковому пізнанні, художній та суспільній практиці глибоко вкоренилося уявлення про гру як одну з ключових універсалій людського мислення і соціокультурної діяльності. Згідно зі спостереженнями М. Епштейна, «проблема гри стає актуальною, ...
388483
  Кисла Т. Гра як системотворча домінанта постмодерністського фемінного роману // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 111-119. – ISBN 966-7773-70-1
388484
  Худик В.Б. Гра як соціокультурний феномен // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 81-84. – ISSN 1729-360Х
388485
  Кашуба Є. Гра як спосіб стимулювання в учнів інтересу до предмета // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 12, червень
388486
  Юревич М. Гра як стратегія вивчення іноземних мов (на матеріалі досліджень польських мовознавців) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена дослідженням польських вчених на тему теорії ігор як форми творчого навчання і застосування ігор в дидактиці. Метою статті є популяризація і поглиблення знань про ігри як у теоретичній, так і в практичній перспективі. The article is ...
388487
  Когут О Гра як сюжетна матриця драми Неди Нежданої "Коли повертається дощ" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 65-71
388488
  Гаврило І. Гра як художній засіб у романі Джуліана Барнса "Як все було" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 110-113. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
388489
  Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.207-224
388490
  Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
388491
  Жигун С. Гра як художній прийом у новелістиці Майка Йогансена та Юрія Яновського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-58. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
388492
  Бойченко М.І. Гра, гра в історії / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 76-77. – ISBN 966-642-073-2
388493
  Котирло В.К. Гра, навчання та праця в житті дошкільника. / В.К. Котирло. – К, 1968. – 48с.
388494
  Теппер Ю.М. Гра, партія, зутріч... / Ю.М. Теппер. – К., 1964. – 167с.
388495
  Нетребенко Алевтина Гра, що руйнує життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 13-14 : фото
388496
  Вежбовська Л. Грааль із Жолдакової чаші, викопаної із нетрів підсвідомого, або Авангардні трансфузії у мистецтві майбутнього // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 387-393. – ISBN 978-966-8917-14-1
388497
  Федоров Николай Грааль: инструкция по эксплуатации // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 1 (2952). – С. 94-101 : фото
388498
  Шевцов И.М. Грабеж / И.М. Шевцов. – М, 1988. – 267с.
388499
  Лесков Н.С. Грабёж / Н.С. Лесков. – Москва, 1982. – 63с.
388500
  Лісниченко Л.В. Грабежі та розбійні напади: кримінологічна характеристика і заходи запобігання : монографія / Лісниченко Лілія Василівна ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Київ ; Харьков : ДНДІ МВС України : Мачулин, 2021. – 243, [1] с. : іл., карти, табл. – Бібліогр.: с. 182-210. – ISBN 978-617-7902-63-7
388501
  Курас І. Грабенко Андрій Михайлович (Конощенко Андрій Михайлович) // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 642-643. – ISBN 966-642-207-7
388502
  Жаколио Л. Грабители морей / Л. Жаколио. – Таллин, 1992. – 398с.
388503
  Головко Т. Грабіжник з нацистським обличчям. Рецензія на "Книжкових злодіїв" Андерса Ріделла // Україна молода. – Київ, 2022. – 7 грудня (№ 38). – С. 8-9


  Уже нині, після десяти місяців широкомасштабної військової навали з боку російської федерації, відомо безліч фактів варварських дій загарбників. Злодійство, присвоєння чужого, зазіхання на духовні цінності дуже добре відомі з минулого століття. Про це ...
388504
  Мариниченко П.А. Граблі української політики = The faults of Ukrainian politics / Павло Мариниченко ; [ред.: О.Ф. Дандар, В.А. Мишко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 57, [2] с.
388505
  Гуржій О.І. Грабовецький Володимир Васильович // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 232-233. – ISSN 0130-5247


  Некролог.
388506
  Іскорко-Гнатенко Грабович Г.Ю. (Grabowiez G.G.) // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 76. – ISBN 978-617-7442-69-0
388507
  Фурса С.Я. Грабовська Оксана Олександрівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 42. – ISBN 978966-97130-0-1
388508
  Ткаченко А.О. Грабовський Віктор Никанорович (- поет, публіцист, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 356. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
388509
   Граве Дмитро Олександрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 32-34. – ISBN 966-02-0537-6
388510
   Граве Дмитро Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 260. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
388511
   Граве Дмитро Олександрович (1863-1939) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 122. – ISBN 978-966-439-754-1
388512
   Граве Дмитро Олександрович (1863-1939) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 119. – ISBN 978-966-933-054-3
388513
  Павлов И. Гравер-самоучка : краткое наглядное руководство по изучению техники гравюры на дереве, линолиуме и обрезной гравюры / И. Павлов. – Москва-Ленинград : Огиз Изогиз
1. – 1931. – 112 с.
388514
  Адарюков В.Я. Гравер Иван Васильевич Ческий / В.Я. Адарюков. – Москва : Новая Москва, 1924. – 78 с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: 14 назв.
388515
  Лебедянский М.С. Гравер Петровской эпохи Алексей Зубов / М.С. Лебедянский; ред.: И.А. Куратова. – Москва : Искусство, 1973. – 48, [56] с.
388516
  Залізняк Л.Л. Гравет Центральної України та його історичні долі / Л.Л. Залізняк, В.М. Степанчук, Д.О. Вєтров // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 0235-3490


  Пізній палеоліт Центральної України
388517
   Грави-магниторазведка при поисках нефтегазовых месторождений в условиях Азербайджана и Украины / В. Гадиров, А. Меньшов, Р. Кудэравец, К. Гадиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-33. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Залежи углеводородов, находящиеся в различных нефтегазоносных регионах Азербайджана и Украины, отображаются в гравитационном и магнитном полях, под их воздействием изменяется магнитная восприимчивость верхней части геологического разреза и почвенного ...
388518
   Гравиинерциальная аппаратура в геофизических исследованиях. – М, 1988. – 180с.
388519
   Гравиинерциальные исследования. – М, 1983. – 260с.
388520
   Гравиинерциальные приборы и измерения. – М, 1985. – 180с.
388521
  Воробьев-Обухов Алексей Гравикары, верные Ньютону : Наезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 72-74 : Фото
388522
   Гравимагнитные аномалии Азербайджана и их геологическое истолкование. – Баку, 1989. – 63с.
388523
  Лозинская А.М. Гравиметр-высотомер ГВ-52 : (описание прибора и наставление по работе с ним) / А.М. Лозинская; Министерство нефтяной промышленности ; Главнефтегеофизика ; Научно-исследовательский ин-т геофизических и геохимических методов разведки (НИИГГР). – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1953. – 44 с.
388524
  Граф А. Гравиметр : Принцип измерения, конструкция, техника измерения / А. Граф. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 110 с.
388525
  Лозинская А.М. Гравиметр ГКА-НИИГГР / А.М. Лозинская. – М-Л, 1951. – 43с.
388526
  Веселов К.Е. Гравиметр КВГ-1М, принцип устройства и работа с ним / К.Е. Веселов, И.Л. Васильева; Науч. ред. Петров Л.В. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 35с.
388527
  Веселов К.Е. Гравиметрическая разведка : Учебник для вузов / К.Е. Веселов, М.У. Сагитов. – Москва : Недра, 1968. – 512с.
388528
  Лукавченко П.И. Гравиметрическая разведка на нефть и газ : (руководство по работе с гравиметрами) / П.И. Лукавченко. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 336с.
388529
   Гравиметрическая разведка рудных месторождений в Казахстане. – Алма Ата, 1970. – 170с.
388530
  Веселов К.Е. Гравиметрическая съёмка / К.Е. Веселов. – Москва : Недра, 1986. – 311с.
388531
   Гравиметрические и магнитные исследования на море. – М, 1989. – 170с.
388532
  Любимов А.А. Гравиметрические и магнитометрические поисково-картировочные исследования / А.А. Любимов. – Москва : Недра, 1979. – 188с.
388533
  Гайнанов А.Г. Гравиметрические исследования земной коры океанов / А.Г. Гайнанов. – Москва : Московский университет, 1980. – 240с.
388534
   Гравиметрические исследования на море. – М, 1988. – 126с.
388535
  Дюков И.А. Гравиметрическое соединение Полтавской обсерватории с Казанской / И.А. Дюков; Научно-техническое управление ВСНХ УССР. Украинская глв. палата мер и весов. – № 4. – Одесса : Горлит, 1931. – 23 с.
388536
  Шокин П.Ф. Гравиметрия : (приборы и методы измерения силы тяжести) / П.Ф. Шокин. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 316с.
388537
  Огородова Л.В. Гравиметрия : Учебник для вузов / Л.В. Огородова, Б.П. Шимбирев, А.П. Юзефович. – Москва : Недра, 1978. – 325с.
388538
  Юзефович А.П. Гравиметрия : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Астрономо-геодезия" / А.П. Юзефович, Л.В. Огородова. – Москва : Недра, 1980. – 320 с.
388539
  Галушко П.Я. Гравиметрия и геотектоника : Автореф... канд.филос.наук: / Галушко П.Я.; Львовский гос. ун-т им. И.Франка. – Львов, 1949. – 8 с.
388540
  Сорокин Л.В. Гравиметрия и гравиметрическая разведка / Л.В. Сорокин. – Москва-Ленинград : Гостопиздат, 1951. – 480с.
388541
  Сорокин Л.В. Гравиметрия и гравиметрическая разведка / Л.В. Сорокин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Гостоптехиздат, 1953. – 483с.
388542
  Успенский Д.Г. Гравиразведка / Д.Г. Успенский. – Ленинград : Недра, 1968. – 331с.
388543
   Гравиразведка : справочник геофизика. – Москва : Недра, 1981. – 379с.
388544
   Гравиразведка. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 606с.
388545
  Маловичко А.К. Гравиразведка : Учебник для вузов / А.К. Маловичко, В.И. Костицын. – Москва : Недра, 1992. – 357с. – ISBN 5-247-00964-9
388546
  Миков Б.Д. Гравиразведка и магниторазведка при поисках объектов трубочной формы. / Б.Д. Миков. – М., 1985. – 92с.
388547
  Гладкий К.В. Гравиразведка и магниторазветка / К.В. Гладкий. – Москва : Недра, 1967. – 319с.
388548
  Гадиров В.Г. Гравиразведка при изучении геологического строения и нефтегазоносности площадей Среднекуринской впадины Азербайжана // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 183-189 : рис., табл. – Библиогр.: с. 189. – ISSN 0203-3100
388549
  Миков Д.С. Гравиразведка: Интерпретация (Учеб. пособие). / Д.С. Миков. – Томск, 1976. – 88с.
388550
   Гравировальная палата Академии наук XVIII века : сборник документов. – Ленинград : Наука, 1985. – 296 с.
388551
  Суворов П.И. Гравирование на линолеуме / П.И. Суворов. – 2-е доп. изд. – Москва : ВЦСПС-Профиздат, 1960. – 31, [41] c.
388552
  Купновицкая У Гравитацилнную волну наконец увидели // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 4 октября (№ 171). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Барри Бэрришу. Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук. Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической ...
388553
  Волков А.С. Гравитационная аномалия Эльбруса и плотность пород его конуса : геодезия / А.С. Волков, С.А. Волков, В.Д. Юшкин // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 11. – С. 9-11 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7126
388554
  Бурдо И.М. Гравитационная гидроавтоматика в мелиорации / И.М. Бурдо, Л.А. Залманзон, А.Ф. Савостьянов. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1990. – 160с.
388555
  Филатов К.В. Гравитационная гипотеза формирования химического состава подземных вод платформенных депрессий. / К.В. Филатов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 208с.
388556
  Кошелев Игорь Николаевич Гравитационная и магнитная разведка / Кошелев Игорь Николаевич. – Киев, 1984. – 239с.
388557
  Кошелев Игорь Николаевич Гравитационная и магнитная разведка: Практикум / Кошелев Игорь Николаевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1990. – 318с.
388558
   Гравитационная модель земной коры и верхней мантии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
388559
  Шенгелая Г.Ш. Гравитационная модель земной коры Кавказа / Г.Ш. Шенгелая. – М., 1984. – 127с.
388560
   Гравитационная модель коры и верхней мантии Земли. – Киев : Наукова думка, 1979. – 247с.
388561
  Русаков О.М. Гравитационная модель тектоносферы Индийского океана / О.М. Русаков. – К., 1991. – 225с.
388562
  Милюков В.К. Гравитационная постоянная в астрономии / В.К. Милюков, М.У. Сагитов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
388563
  Сажина Н.Б. Гравитационная разведка / Н.Б. Сажина, Н.П. Грушинский. – Москва : Недра, 1966. – 456с.
388564
  Грушинский Н.П. Гравитационная разведка / Н.П. Грушинский, Н.Б. Сажина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1972. – 390с.
388565
  Грушинский Н.П. Гравитационная разведка / Н.П. Грушинский, Н.Б. Сажина. – 3-е изд., перераб. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 391с.
388566
  Грушинский Н.П. Гравитационная разведка : Учебник для техникумов / Н.П. Грушинский, Н.Б. Сажина. – 4-е изд. – Москва : Недра, 1988. – 367с.
388567
  Саслау У. Гравитационная физика звездных и галактических систем : пер. с англ. / У. Саслау. – Москва : Мир, 1989. – 542 с. – ISBN 5-03-001046-7
388568
  Шен Э.Л. Гравитационная энергия и внутренняя структура планет : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Шен Э. Л.; АН УССР, ин-т геофиз. – К., 1980. – 14л.
388569
  Докучаев Вячеслав Иванович Гравитационное взаимодействие массивной черной дыры с окружающей звездной системой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Докучаев Вячеслав Иванович; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
388570
  Гура К.А. Гравитационное и магнитное поля Молдавской ССР и прилегающих частей УССР и их геологическая интерпретация. : Автореф... Канд.геолого-минерал.наук: / Гура К.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 23с.
388571
  Гура К.А. Гравитационное и магнитное поля Молдавской ССР и прилегающих частей УССР и их геологическая интерпретация. : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Гура К.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 288+10л. + Додаток 10л., Шифр: Д/1752. – Бібліогр.:л.218-233
388572
  Разоренов В.М. Гравитационное и склярное мезонное поле точечного источника. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Разоренов В.М.; Моск.ав.ин-т. – М, 1981. – 24л.
388573
  Мироновский В.Н. Гравитационное излучение космических объектов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Мироновский В.Н.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1965. – 8л.
388574
  Дымникова И.Г. Гравитационное излучение релятивистской частицы, падающей на "Черную дыру" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Дымникова И.Г. ; Ин-т физики АН ЭССР. – Тарту, 1978. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
388575
  Красовский С.С. Гравитационное моделирование глубинных структур земной коры и изостазия / С.С. Красовский. – Киев, 1989. – 245с.
388576
  Красовский С.С. Гравитационное моделирование земной коры континентального типа. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 01.04.12 / Красовский С.С.; АН УССР. Ин-тут геофизики. – К., 1980. – 40л.
388577
  Козленко М.В. Гравитационное моделирование литосферы центральной части Крымско-Черноморского региона / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 5-17 : рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 1999-7566
388578
  Губайдуллин Марсель Галиуллович Гравитационное моделирование при исследованиях на нефть и газ в условиях северо-востока Урало-Поволжья и широтного Приобья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.12 / Губайдуллин Марсель Галиуллович; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1981. – 18л.
388579
  Бровар В.В. Гравитационное поле в задачах инженерной геодезии / В.В. Бровар; Рец. Пеллинен Л.П. – Москва : Недра, 1983. – 112с.
388580
  Строев П.А. Гравитационное поле Восточно-Китайского моря / П.А. Строев. – М., 1984. – 45с.
388581
   Гравитационное поле Земли, 1961. – 23с.
388582
  Цубои Т. Гравитационное поле Земли : пер. с япон. / Т. Цубои. – Москва : Мир, 1982. – 288 с.
388583
   Гравитационное поле и рельеф дна океана. – Ленинград : Недра, 1979. – 296с.
388584
  Балавадзе Б.К. Гравитационное поле и строение земной коры в Грузии / Б.К. Балавадзе ; отв. ред.: Молоденский М.С., Твалтвадзе Г.К. ; АН Груз.ССР, Ин-т геофизики. – Тбилиси : Изд-во АН Грузинской ССР, 1957. – 123 с. : 1 вкл. схема
388585
  Станюкович К.П. Гравитационное поле и элементарные частицы / К.П. Станюкович. – Москва : Наука, 1965. – 311с.
388586
  Разговоров Н.Н. Гравитационное поле плоской электромагнитной волны. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Разговоров Н.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 13л.
388587
  Черная О.А. Гравитационное поле Сарматии по спутниковым данным (модель EIGEN - 6S2) и его интерпретацмя / О.А. Черная, Т.П. Егорова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 47-63 : рис. – Библиогр.: с. 55-59. – ISSN 0203-3100
388588
  Антонюк Е.И. Гравитационное поле северо-западных окраин Донбасса и его геологическая интерпретация : дис. ... канд. геол.-минералогич. наук : кн. 1-2 / Антонюк Е.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка, Каф. геофиз. методов разведки полезных ископаемых. – Киев, 1954. – 333 с. + Дополнение: л. 14 прилож. – Библиогр.: с. 279-286


  Книга 1. Текст и текстовые приложения. 333 с. Книга 2. Графические приложения. 14 прилож.
388589
  Мещеряков Г.А. Гравитационное поле, фигура и внутренее строение Марса / Г.А. Мещеряков, А.Л. Церклевич. – Киев : Наукова думка, 1987. – 237 с.
388590
  Павлов Ю.А. Гравитационные аномалии и гранитоидный магматизм юга Дальнего Востока / Ю.А. Павлов, Э.Л. Рейнлиб. – Москва, 1982. – 87с.
388591
  Садыгова Г.Р. Гравитационные аномалии юго-восточного Кавказа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 138-151 : рис. – Библиогр.: с.147-151. – ISSN 0203-3100
388592
  Писарев А.Ф. Гравитационные волны / А.Ф. Писарев. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
388593
  Бичак И. Гравитационные волны в ОТО и проблема их обнаружения / И. Бичак, В.Н. Руденко. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 267, [1] с. – Библиогр.: с. 261-268 (277 назв.)
388594
  Иванилов Ю.П. Гравитационные волны в потоке взякой жидкости, стекающей по наклонной плоскости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванилов Ю.П.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1962. – 6л.
388595
  Захаров В. Гравитационные волны в теории тяготения Эйнштейна / В. Захаров. – Москва : Наука, 1972. – 199 с.
388596
  Борисова Лариса Борисовна Гравитационные и гравитационно-инерциальные волны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Борисова Лариса Борисовна; Ун-т Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 13л.
388597
  Блиох П.В. Гравитационные линзы / П.В. Блиох, А.А. Минаков ; АН УССР, Радиоастрон. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1989. – 238, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 228-236
388598
  Блиох П.В. Гравитационные линзы / П.В. Блиох, А.А. Минаков. – Москва : Знание, 1990. – 61, [2] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Космонавтика, астрономия ; 1 / 1990)
388599
  Лященко П.В. Гравитационные методы обагащения / П.В. Лященко. – М.-Л., 1935. – 448с.
388600
  Фоменко Т.Г. Гравитационные процессы обогащения полезных ископаемых / Т.Г. Фоменко. – М, 1966. – 332с.
388601
  Сергеев Александр Гравитационный "часовой механизм" : идеи и открытия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 12 : Фото
388602
  Карпенко И.В. Гравитационный потенциал: определение и измерение в точках поверхности несферического неоднородного тела // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 74-88. – Бібліогр.: с. 87-88. – ISSN 0203-3100
388603
  Меьниченко Юрий Борисович Гравитационный эффект в бинарных семях вблизи критической точки жидкость-пар : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Меьниченко Юрий Борисович; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1984. – 219л. – Бібліогр.:л.177-189
388604
  Мельниченко Ю.Б. Гравитационный эффект в бинарных смесях вблизи критической точки жидкость -- пар : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Мельниченко Ю.Б. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с.
388605
   Гравитационный эффект вблизи критической температуры расслоения двойных растворов. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Г.Н. Вербинская, И.И. Середа // Вестник КГУ, Физика. – №29


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
388606
  Станюкович К.П. Гравитация / К.П. Станюкович, С.М. Колесников. – Москва, 1964. – 47 с.
388607
  Мизнер Ч.В. Гравитация : пер. с англ. / Ч.В. Мизнер, К. Торн, Д. Уилер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1977. – 474 с.
388608
  Мизнер Ч. Гравитация : пер. с англ. / Ч. Мизнер, К. Торн, Д. Уилер. – Москва : Мир
Т. 2. – 1977. – 525 с.
388609
  Мизнер Ч.В. Гравитация : пер. с англ. / Ч.В. Мизнер, К. Торн, Дж. Уилер. – Москва : Мир
Т. 3. – 1977. – 510 с.
388610
  Иваненко Д.Д. Гравитация / Д.Д. Иваненко, А Г. Сарданашвили. – Киев : Наукова думка, 1985. – 198с.
388611
  Чалый А. Гравитация : [ Fantasy и реальность ] / Алексей Чалый. – Вильнюс : [ Б. в. ]. – ISBN 978-9986-794-39-6
Ч. 1. – 2008. – 288с.
388612
  Чалый А. Гравитация / Алексей Чалый. – Вильнюс : [ Б. и. ]. – ISBN 978-9986-794-46-2
Ч. 2 : Великое противостояние. – 2009. – 332 с.
388613
  Нарликар Дж. Гравитация без формул : пер. с англ. / Дж. Нарликар. – Москва : Мир, 1985. – 148 с.
388614
  Качевский Дмитрий Николаевич Гравитация в плоском пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Качевский Дмитрий Николаевич; Моск. авиационный ин-т. – М., 1979. – 22л.
388615
  Дикке Р. Гравитация и вселенная / Р. Дикке. – Москва : Мир, 1972. – 104с.
388616
   Гравитация и гипотетические взаимодействия : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство университета дружбы народов, 1989. – 98 с.
388617
   Гравитация и квантовая теория поля. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1990. – 98 с.
388618
  Вейнберг Стивен Гравитация и космология : Принципы и приложения общей теории относительности / Вейнберг Стивен. – М. : Мир, 1975. – 696с.
388619
  Вейнберг С. Гравитация и космология = Gravitation and cosmology : принципы и приложения общей теории относительности / С. Вейнберг ; пер. с англ.: В.М. Дубовика и Э.А. Тагирова ; под. ред. Я.А. Смородинского. – Волгоград : Платон, 2000. – 696 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 639-649. – ISBN 5-80100-306-1
388620
   Гравитация и относительность : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1965. – 544 с.
388621
  Боулер М. Гравитация и относительность : пер. с англ. / М. Боулер. – Москва : Мир, 1979. – 215 с.
388622
   Гравитация и различия в весе : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 36 : Фото. – ISSN 1029-5828
388623
   Гравитация и теория относительности. – Казань, 1980
388624
   Гравитация и теория относительности. – Казань
Вып. 16. – 1980
388625
   Гравитация и теория относительности. – Казань
Вып. 10. – 1983
388626
   Гравитация и теория относительности. – Казань
Вып. 20. – 1983
388627
   Гравитация и топология: актуальные проблемы : сб. статей. – Москва : Мир, 1966. – 311 с.
388628
   Гравитация и фундаментальные взаимодействия : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство университета дружбы народов, 1988. – 142 с.
388629
   Гравитация и электромагнетизм. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 164 с.
388630
  Уилер Д.А. Гравитация, нейтрино и Вселенная : пер.с англ. / Д.А. Уилер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 403с.
388631
   Гравитация. Проблемы, перспективы. – Киев : Наукова думка, 1972. – 359с.
388632
  Мазуров Б.Т. Гравитирующее влияние конусообразных форм рельефа на результаты геодезических измерений / Б.Т. Мазуров, О.И. Некрасов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 2-6 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
388633
  Кузьмичев В.В. Гравитционное поле квазизамкнутого мира и квантование метрики замкнутой космологической модели : 01.04.02: Дисс. ... канд. физ.-мат. наук / Кузьмичев В.В.; НАН Украины. Ин-т теорет. физики им. Н.Н. Боголюбов. – Киев, 1999. – 127л. – Бібліогр.:л.119-127
388634
  Анікеєв С.Г. Гравімагнітна модель Коломийської палеодолини уздовж геотраверсу Надвірна - Отинія - Івано-Франківськ / С.Г. Анікеєв, В.Ю. Максимчук, М.М. Пилип"як // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 73-92 : рис. – Бібліогр.: с. 88-90. – ISSN 0203-3100
388635
  Вижва С. Гравімагнітна томографія: становлення і перспективи розвитку / С. Вижва, Г. Продайвода, П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-35. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Курганським) Розроблено новий гравімагнітний томографічний метод геологічної інтерпретації. Технологія ґрунтується на відновленні структурно-речовинного складу ...
388636
  Продайвода Г.Т. Гравімагнітний метод геокартування структурно-речовинних комплексів Українського щита / Г.Т. Продайвода, П.І. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-10. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядається новий метод кількісної геологічної інтерпретації гравімагнітних досліджень. В його основі лежать принципи геофізичної томографії, які дозволяють однозначно визначити вплив на зареєстроване геофізичне поле досліджуваного об"єму тектонічної ...
388637
   Гравіметричні та кондуктометричні дослідження кінетики седиментації водних суспензій каолініту / Л.А. Булавін, С.В. Храпатий, В.І. Ковальчук, В.В. Клепко, М.І. Лебовка // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2006. – Т. 10, ч. 2. – С. 135-137. – ISSN 1027-4642
388638
   Гравіметричнй і титриметричний аналізи / Г.І. Гаврилюк, О.М. Гнатишин, Ю.Б. Кузьма, Я.П. Скоробогатий; Гнатишин Г.І.,Кузьма Ю.Б.,Скоробогатий Я.П. – Львів, 1981. – 63 с.
388639
  Юхимець Г.М. Гравіровані портрети маршалів Франції першої половини ХІХ ст. із зібрання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Іконографічне дослідження / Г.М. Юхимець, І.І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 142-170. – ISSN 2222-4203
388640
  Мінаков А.О. Гравітаційне лінзування - задача, яка поєднує багато напрямів фізики та математики / А.О. Мінаков, В.Г. Вакулік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-84. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Показано зв"язок проблем гравітаційного лінзування із задачами, що виникають у радіофізиці та оптиці неоднорідних середовищ.
388641
  Ющенко О.В. Гравітаційне лінзування кулястими зоряними скупченнями. Перші результати, отримані з аналізу огляду південної півкулі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-116. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Асоціації квазарів та галактик можна пояснити гравітаційним лінзуванням кулястими зоряними скупченнями, що розташовані в гало галактик. Наведено ...
388642
  Масняк І.С. Гравітаційне лінзування петлями космічних струн / І.С. Масняк, Б.І. Гнатик, В.І. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-28. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості гравітаційного лінзування космічними струнами, детально розглянуто лінзування петлями космічних струн. Як джерела світла розглянуто точкові об"єкти, зорі з рівномірним розподілом яскравості по диску й галактики з гауссівським ...
388643
  Александров О. Гравітаційне мікролінзування еліптичного джерела поблизу каустики-складки / О. Александров, В. Жданов, А. Куйбаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10-15. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коефіцієнт підсилення блиску протяжного джерела з гаусівським еліптичним розподілом поверхневої яскравості поблизу каустики-складки гравітаційно-лінзової системи. Для нього отримана аналітична формула, що враховує друге наближення за ...
388644
  Кузьмичов В.В. Гравітаційне поле квазізамкненого світу та квантування метрики замкненої космітологічної моделі. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.02 / Кузьмичов В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 16л.
388645
  Кузьмичов В.В. Гравітаційне поле квазізамкненого світу та квантування метрики замкненої космологічної моделі. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.02 / Кузьмичов В.В.; КНУТШ. – К, 1999. – 16л. – Бібліогр.:с.13
388646
  Гура К.О. Гравітаційне поле Молдавської РСР та суміжних частин Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 51-56. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
388647
   Гравітаційний аспект біогеоценозу / В Шанда, Я.В. Маленко, Н.В. Ворошилова, Є.В. Поздній // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 3-14. – ISSN 2312-2056
388648
  Клюкін О.А. Гравітаційні процеси південно-східного Криму // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 105-112 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
388649
  Брикун М.І. Гравітація - вид матерії чи форма її існування // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
388650
  Материнська О. Гравітація мови: в пошуку принципів взаємодії в лінгвістиці (пам"яті Олександра Дмитровича Огуя) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 8-12. – ISSN 2307-633Х
388651
  Ходулин В.Г. Гравюра / В.Г. Ходулин. – Тула, 1965. – 87с.
388652
   Гравюра [Електронний ресурс]. – Москва : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2003. – 1 DVD. – Систем. требования : ПК ( при налич. СD-ROM, DVD-ROM-привода), DVD или VCD-проигрыват.-Загл. с этик. диска


  из коллекции Русского музея, mpeg 4 VIDEO CD Гравюра - один из видов изобразительного искусства, который также как и рисунок , относится к графике. Техники гравюры очень разнообразны. В данном фильме речь идет лишь о двух из них - ксилографии ...
388653
   Гравюра [Електронний ресурс]. – Москва : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 2. – 2003. – 1 DVD. – Систем. требования : ПК ( при налич. СD-ROM, DVD-ROM-привода), DVD или VCD-проигрыват.-Загл. с этик. диска


  из коллекции Русского музея, mpeg 4 VIDEO CD Гравированием издавна называли искусство вырезания рисунка на дереве или металле. От слова "гравировать"произошло и понятие "гравюра". Фильм о таких техниках печатной графики как резцовая гравюра, офорт, ...
388654
   Гравюра в книге. – Москва, 1982. – 27с.
388655
  Ісайкова О.С. Гравюра за малюнком Жана-Ботіста Грьоза з музею Ханенків // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 56. – ISSN 2518-7104
388656
   Гравюра и литографии советских художников. – Москва, 1975. – 8с.
388657
   Гравюра из коллекции А.С.Петровского. – Москва, 1987. – 116с.
388658
   Гравюра карандашной манерой : каталог выставки. – Ленинград : Советский художник, 1969. – 24 с.
388659
   Гравюра на дереве. – Ленинград : Типогр. Академии Художеств
Сб. 4. – 1929. – 32 с.
388660
  Журов А.П. Гравюра на дереве / А.П. Журов, Е.М. Третьякова. – Москва : Искусство, 1977. – 247 с.
388661
  Лавренев Б.А. Гравюра на дереве / Б.А. Лавренев. – Москва, 1989. – 512с.
388662
   Гравюра на дереве : каталог выставки произведений ленинградских ксилографов. – Москва : Союз художников, 1990. – 64 с.
388663
  Курашев В.В. Гравюра на линолеуме / В.В. Курашев. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1965. – 51с.
388664
  Староносов П.Н. Гравюра на линолиуме / П.Н. Староносов. – Москва : Искусство, 1938. – 17, [15] с.
388665
  Озеров Л.А. Гравюра на самшите / Л.А. Озеров. – Москва, 1990. – 176с.
388666
   Гравюра немецких художников (1905-1925) : из Графического собрания Государственной картинной галереи г. Штутгарта. – Москва : Советский художник, 1971. – 72 с.
388667
   Гравюра петровского времени. – Ленинград, 1971. – 40с.
388668
  Алексеева М.А. Гравюра петровского времени / М.А. Алексеева. – Ленинград : Искусство, 1990. – 210 с.
388669
  Руднєва В. Гравюра Утагава Кунісади "Вірш буддійського священика Сосея" із колекції Музея мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 23-290


  В інвентарній та науковій документації Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, гравюра Утагава Кунісади "Вірші священика Сосея" має такі дані: назва "Вірші священика Сосея", серія "Наслідування 36 поетам" (1852). При атрибутуванні даного твору ...
388670
  Бугаєнко І.Н. Гравюри Володимира Куткіна / І.Н. Бугаєнко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 63 с.
388671
   Гравюри з видань Франциска Скорини // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 38-39. – ISSN 1029-7200
388672
  Ісайкова О.с. Гравюри із серії карикатур під назвою "Hollandia Reegenerata" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 15, 51. – ISSN 2518-7104
388673
  Крамар Ю.Б. Гравюри Т.Г. Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 107-110
388674
  Січинський В. Гравюри українського перводруку : (До ювилею українського друкарства) / В. Січинський. – 9 с.
388675
  Руднєва В. Гравюри Утагави Тойокуні та Утагави Кунісади колекції Богдана Ханенка: компартивний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Показано зацікавлення японським мистецтвом колекціонерами, в контексті Західної культури кінця ХІХ початку ХХ ст. На прикладі колекції Богдана Ханенка проаналізовано творчість Утаґави Тойокуні та Утаґави Кунісади. Показано зацікавлення японським ...
388676
  Ирецкий В. Гравюры / В. Ирецкий. – Пб., 1921. – 15с.
388677
  Степанова А.С. Гравюры "Ниппон" и их прототипы в творчестве Кавахара Кэйга: праздники, обряды // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 121-135. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
388678
   Гравюры Василия Касияна. – Москва, 1969. – 22с.
388679
  Аране Н.М. Гравюры Дюрера в Эрмитаже / Н.М. Аране. – Ленинград : Советский художник, 1964. – 35 с. : ил. – Библиогр. в конце книги
388680
   Гравюры Западно-Европейских художников XIX века. ІИзоиздание] : комплект открыток 20 сюжетов : Изд. ИЗОГИЗа, 1961. – 4 с., 20 л. : 20 открыток + 1 обл. + 1 л. вклад.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
388681
  Митрохин Д.И. Гравюры и рисунки / Д.И. Митрохин. – Москва, 1977. – 32с.
388682
  Адарюков В.Я. Гравюры И.А. Соколова : каталог выставки / В.Я. Адарюков. – Москва : Тип. К-ва Наука и просвещение, 1929. – 23 с. : ил. – Библиогр.: "Библиография" (17 назв.)
388683
  Адарюков В.Я. Гравюры И.Н. Павлова (1886-1921) / Адарюков В. ; Кабинет гравюр Гос. Румянцов. музея. – Москва : ГИЗ, 1922. – 108 с. : ил.


  И.Н.Павлов / Биогр. очерк В.Адарюкова Каталог гравюр И.Н.Павлова за 35 лет / Сост. В.Адарюков Список портретов, гравированных И.Н.Павловым на дереве и на линолеуме / Сост. В.Адарюков Имена художников, с картин которых И.Н.Павловым исполнены гравюры ...
388684
  Шчакаціхін М. Гравюры і кніжныя аздобы у выданьнях Францішка Скарыны / М. Шчакаціхін. – Менск, 1926. – 50, [71] с.
388685
  Поляков М.И. Гравюры на дереве / М.И. Поляков. – Ленинград, 1973. – 12с.
388686
  Синицын Н.В. Гравюры Остроумовой-Лебедевой / Н.В. Синицын. – Москва, 1964. – 144с.
388687
   Гравюры Ремо Вольфа. Италия : каталог выставки. – Ярославль : Областная типография, 1987. – 31 с.
388688
  Вольф Р. Гравюры современного итальянского художника : каталог / Сост.: Р. Вольф, С. Ивенский. – Вологда : Областная типография, 1967. – 64 с.
388689
  Шероцкий К. Гравюры Т.ШЕвченка. / К. Шероцкий. – М. – 9с.
388690
   Граганското образование во Република Македониjа:образование за граганско општество. – Скопjе : Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Филозофски факултет. – ISBN 9989-44-003-4
Кн. 1. – 1998. – 114s. – На звороті тит. арк.: "Образование за граганско општество": акционен проект на Ин-т за социолог. при Филозофск. фак.
388691
  Оцуп Н. Град / Н. Оцуп. – Птгр., 1921. – 50с.
388692
  Женев Р. Град / Р. Женев. – Ленинград, 1966. – 106с.
388693
  Поликарпов С.И. Град белокаменный / С.И. Поликарпов. – М, 1983. – 151с.
388694
  Доктороу Э.Л. Град Божий : роман / Э.Л. Доктороу ; [пер. с англ. А. Анваера]. – Москва : АСТ, 2003. – 384 с. – (Мастера. Современная проза). – ISBN 5-17-011067-7


  Перед вами - новый роман Эдгара Л. Доктороу. Роман, жанр которого определить практически невозможно... Интеллектуальный детектив? Современная нью-йоркская легенда? Притча о поиске Бога и смысла бытия? Или - НЕЧТО БОЛЬШЕЕ? Пусть каждый читатель ...
388695
  Изюмский Б.В. Град за лукоморьем / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1972. – 360с.
388696
  Зибницкий Э. Град земной и град божий = Христиане перед необходимостью политического выбора // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 134-145. – ISSN 0130-7673
388697
  Подъяпольский Н. Град и градобитие / Н. Подъяпольский. – Вологда, 1926. – 43с.
388698
  Жук К. Град и градобития в Киевской губернии : Люстр 1. 1881-1885 г. / К. Жук. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1906. – 134 с. – Оттиск из Известий Киевского Политехнического Института Императора Александра II
388699
   Град Китеж : [Рассказы. Легенды. Предания : сборник / сост., авт. вступ. ст. (с. 5-40) и примеч. В.Н. Морохин ; худож. Г. Надеждин]. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1985. – 287 с. : цв. ил. ; 13х10 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
388700
  Кудрявцев Л.О. Град над Борисфеном : ілюстрована історія вулиць і майданів Києва / Лев Кудрявцев. – Київ : Вища школа, 2007. – 296с. : іл. – ISBN 978-966-642-379-8
388701
  Стругацкий А.Н. Град обреченный / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1989. – 382с.
388702
  Стругацкий А.Н. Град обреченный / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва, 1990. – 350с.
388703
  Стругацкий А.Н. Град обреченный / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва, 1991. – 478с.
388704
  Стругацкий А. Град обреченный [Електронний ресурс] : аудиокнига / А. Стругацкий, Б. Стругацкий; Аркадий и Борис Стругацкие ; читает Р. Мухаметзянов ; "ИД "Равновесие". – Москва : Равновесие, 2007. – 2 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 1 CD - 10 ч. 01 мин., 2 CD - 7 ч. 41 мин.- Заглавие с этикетки диска


  Братья Аркадий ( 1925 - 1991 ) и Борис ( 1933 ) Стругацкие - выдающиеся прозаики 20 в., соавторы, создавшие настоящие шедевры в области научной фантастики и принесшие мировую славу нашей литературе. Каждое их произведение было и остается бестселлером, ...
388705
  Николов И. Град Омуртаг : Историческа хроника / И. Николов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1973. – 80 с.
388706
  Дружинин В.Н. Град Петра / В.Н. Дружинин. – Л, 1988. – 496с.
388707
  Волков О.В. Град Петра / О.В. Волков. – Москва, 1992. – 48с.
388708
  Дружинин В.Н. Град Петра. / В.Н. Дружинин. – Л, 1987. – 494с.
388709
  Дурылин С.Н. Град Софии. Царьград и Святая София в русском народном религиозном сознании / С.Н. Дурылин. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 84 с.
388710
  Мателешко Ю.П. Град, село, верв, погост як складові елементи політико-адміністративної ситеми Київької Русі IX - початку XII ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 3-12. – (Історія ; Вип. 20)
388711
  Шейгал Е.И. Градаация в лексической семантике / Е.И. Шейгал. – Куйбышев, 1990. – 95с.
388712
  Шерстобитов А.Е. Граданско-правовое регулирование договорных отношений / А.Е. Шерстобитов. – М, 1987. – 99с.
388713
   Градационная фонолгия языка и просодия слова русской диалектной речи. – Казань, 1985. – 184с.
388714
  Зимогляд Н.Ю. Градації медитативного в "Кітч-музиці для фортепіано" Валентина Сильвестрова // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 106-116. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
388715
  Марченко Ю. Градаційні конструкції в українській мові // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 22-23. – (Серія "Філологічні науки")
388716
  Городенська К.Г. Градаційні складносурядні речення в українській мові: структура та внутрішньозначеннєва диференціація // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 29-39. – ISSN 1682-3540


  "Схарактеризовано основні етапи формування поняття «градаційні складносурядні речення» у сучасному мовознавстві, окреслено засоби експлікації градаційного семантико-синтаксичного відношення між сурядними частинами, визначено роль сполучників і ...
388717
  Приходько А.М. Градація єднальних відношень у німецькому сурядному реченні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 28-33. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено аналізу єднально-градаційного смислу в німецькому складносурядному реченні. Розглядаються основні засоби створення цього смислу - сполучники "nicht…, sondern auch" (не тільки..., а й), "sowohl…, als auch" (як,... так), "weder…, noch" ...
388718
  Лимаренко О.А. Градація зумовленості в контрадикторному реченні сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 195-202. – ISBN 978-966-2668-24-7
388719
  Ткаченко Т. Градація людини у повісті Ольги Кобилянської "Царівна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 208-214
388720
  Чистяк Д. Градація фонетичного символізму у драмі М. Метерлінка "Сім принцес" // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 15-34. – ISBN 978-2-919320-44-8
388721
  Святовець В. Градація як стилістична категорія в поетичній творчості Т. Шевченка // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 147-152. – ISBN 966-95452-3-8
388722
  Мазалов А.Г. Граджанский иск в уголовном процессе / А.Г. Мазалов. – Москва, 1977. – 176с.
388723
  Иванов И.А. Градивни єлементи за єлектронна апаратура : Справочник / И.А. Иванов. – София : Техника. – (Библиотека по радиоелектроника)
Част 2. – 1987. – 233с.
388724
  Сенчук Ю.Ф. Градиентная минимизация некоторых классов фукнционалов в абстрактном пространстве и ее применения к задачам лвариационного исчисления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Сенчук Ю.Ф. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
388725
   Градиентные и отрывные течения. – Новосибирск, 1976. – 145 с.
388726
  Горбач Г.И. Градиентные методы решения задач распределительного типа большого объема и реализация их на ЭВМ : Автореф... канд. экон.наук: / Горбач Г. И.; АН УССр, Ин-т киберн. – Киев, 1972. – 23л.
388727
  Шабашова Лидия Петровна Градиентные методы решения нелинейных минимаксных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Шабашова Лидия Петровна; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 19л.
388728
  Катулевский Ю.А. Градиентные явления в вырожденной электронно-дырочной плазме / Ю.А. Катулевский. – Ташкент : Фан, 1992. – 87 с.
388729
   Градиентный метод нахождения седловых точке при выпукло-вогнутых ограничениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбатенко В. Н,; Горбатенко В. Н,; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
388730
  Жук В.Н. Градизьк : Історико - краєзнавчий нарис / В.Н. Жук, Г.П. Олексашенко. – Харків : Прапор, 1968. – 104с.
388731
  Шкіль М. Градизьк // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
388732
  Даръл Д. Градината на Боговете / Д. Даръл; прев. О. Иванова. – София : Отечество, 1988. – 174 с.
388733
   Градирни новой конструкции с использованием асбоцементных элементов США. – М, 1962. – 8с.
388734
  Альохін О.Д. Градієнт внутрішнього поля неоднорідної системи в критичному стані при різних густинах її заповнення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 411-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі проведені експериментальні дослідження висотної залежності інтенсивності розсіяного світла при критичній температурі неоднорідного фреону-113 І[нижній індекс 1] ([ро з нижніми індексами 1,z]) і І[нижній індекс 2] ([ро з нижніми індексами 2,z]) ...
388735
  Горбач Л.А. Градієнтні взаємопроникні полімерні сітки та їх властивості : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.07 / Горбач Л.А.; НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – К., 1996. – 17л.
388736
  Кортава И.Н. Градобития и вызываемые ими повреждения сельскохозяйственных культур в разные периоды вегетации на территори КБ АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Кортава И. Н.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1971. – 17л.
388737
  Мисько П.А. Градобой : роман / Павел Мисько ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1982. – 487 с.
388738
  Костриця М.Ю. Градов Петро Михайлович (-поет, драматург, перекладач) / М.Ю. Костриця, В.О. Сандул // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 364-365. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
388739
  Ельцов Владимир Аркадьевич Градовая облачность в ферганской долине и активные воздействия на нее : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ельцов Владимир Аркадьевич; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1980. – 15л.
388740
   Градовський Анатолій Володимирович : доктор педагогічних наук, професор : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. А.І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 39, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 34-38. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 19)
388741
  Григорович М.В. Градообразующая база городских поселений Житомирской области и их классификация. (Экон.-геогр. исследование) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 691 / Григорович М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
388742
  Васильев И. Градостроение в ХХІ столетии и место библиотек в инфраструктуре города / Игорь Васильев // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X


  В статье отражены аспекты развития крупных городов в текущем столетии и месте в них библиотек как культурно-информационных центров, требующих своего дальнейшего развития и совершенствования.
388743
  Гольдзамт Э.А. Градостроительная культура евпропейских социалистических стран / Э.А. Гольдзамт, О.А. Швидковский. – Москва, 1985. – 479с.
388744
  Лавров В.А. Градостроительная культура Средней Азии / В.А. Лавров. – М., 1950. – 179с.
388745
  Алиев И. Градостроительная организация курортно-рекреационной системы в Азербайджанской ССР / И. Алиев. – Баку : Элм, 1989. – 136 с.
388746
  Танаков В В. Градостроительная организация обслуживания населения в восточных районах / В В. Танаков, . – Ленинград, 1984. – 120 с.
388747
  Стаускас В.П. Градостроительная организация районов и центров отдыха / В.П. Стаускас. – Ленинград, 1977. – 162 с.
388748
   Градостроительная охрана памятников истории и культуры. – Москва, 1987. – 187 с.
388749
  Кабакова С.И. Градостроительная оценка территорий городов / С.И. Кабакова. – Москва, 1973. – 153с.
388750
   Градостроительное освоение заболоченнных территорий северной зоны страны. – Ленинград, 1973. – 187 с.
388751
   Градостроительное освоение пойменных территорий Белорусской ССР. – Минск, 1986. – 122 с.
388752
  Грубов В.А. Градостроительное проектирование / В.А. Грубов. – Казань, 1985. – 56 с.
388753
  Авдотьин Л.Н. Градостроительное проектирование : учеб. для архит. спец. вузов / Л.Н. Авдотьин, И.Г. Лежава, И.М. Смоляр. – Москва : Стройиздат, 1989. – 432 с. : ил. – Библиогр.: с. 428-429
388754
  Клевко Э.Н. Градостроительное развитие малых городов Белоруссии / Э.Н. Клевко. – Москва, 1976. – 44 с.
388755
   Градостроительное развитие Черноморского побережья. – Киев, 1987. – 103 с.
388756
   Градостроительное развитие Черноморского побережья крыма. – Киев, 1984. – 104 с.
388757
  Зельцер Э. Градостроительные аспекты защиты от шума / Э. Зельцер. – Москва, 1979. – 71 с.
388758
  Жмудский Д.А. Градостроительные вопросы проектирования групп промышленных предприятий / Д.А. Жмудский. – Москва, 1968. – 36 с.
388759
   Градостроительные меры борьбы с шумом. – Москва, 1975. – 216 с.
388760
   Градостроительные основы развития малых населенных мест. – Москва, 1989. – 416 с.
388761
  Гутчов К. Градостроительные основы. Планировка и застройка жилых районов / К. Гутчов. – Москва, 1967. – 147 с.
388762
   Градостроительные проблемы Кольского полуострова. – Москва, 1968. – 70 с.
388763
  Ионов И.И. Градостроительные проблемы черноморских курортов / И.И. Ионов. – Москва, 1979. – 127 с.
388764
   Градостроительные средства оздоровления окружающей среды в Белорусской ССР. – Минск, 1987. – 222 с.
388765
  Яргина З.Н. Градостроительный анализ / З.Н. Яргина. – Москва : Стройиздат, 1984. – 245 с.
388766
  Буйских А.В. Градостроительный план Херсонеса Таврического / А.В. Буйских, М.И. Золотарев // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.111-132. – ISSN 0321-0391
388767
  Бунин А.В. Градостроительство / А.В. Бунин. – М., 1945. – с.
388768
   Градостроительство. – Киев, 1968. – 113 с.
388769
   Градостроительство. – Киев, 1971. – 168 с.
388770
   Градостроительство. – Киев, 1973. – 116 с.
388771
   Градостроительство. – Киев : Будівельник, 1975. – 135 с.
388772
   Градостроительство. – Киев : Будівельник, 1976. – 107 с.
388773
   Градостроительство. – Киев : Будівельник, 1977. – 74 с.
388774
   Градостроительство : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев, 1965-
Вып. 24. – 1978
388775
   Градостроительство : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев, 1965-
Вып. 26. – 1979
388776
   Градостроительство : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев, 1965-
Вып. 27. – 1979
388777
   Градостроительство : Республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Будівельник, 1965-
Вып. 28 : Теория и практика курортно рекреационного строительства. – 1980. – 96с.
388778
   Градостроительство : Республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев, 1965-
Вып. 29. – 1980
388779
   Градостроительство : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев, 1965-
Вып. 30. – 1981
388780
   Градостроительство : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев, 1965-
Вып. 31. – 1981
388781
   Градостроительство. – Ростов -на-Дону, 1982. – 162 с.
388782
   Градостроительство : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Будівельник, 1965-
Вып. 32. – 1982
388783
   Градостроительство : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев, 1965-
Вып. 33. – 1982
388784
   Градостроительство. – Киев
Вып. 34-35. – 1983
388785
  Мурадов В.Г. оглы Градостроительство Азербайджана XIII-XVI вв. / В.Г. оглы Мурадов. – Баку : Элм, 1984. – 130 с.
388786
  Фатуллаев Ш.С. Градостроительство Баку XIX - начала XX веков / Ш.С. Фатуллаев. – Ленинград, 1978. – 216 с.
388787
  Егоров Ю.А. Градостроительство Белоруссии / Ю.А. Егоров. – Москва, 1954. – 283с.
388788
  Свешников В.К. Градостроительство в Польше / В.К. Свешников. – Москва, 1972. – 35 с.
388789
  Римша А.Н. Градостроительство в условиях жаркого климата / А.Н. Римша. – Москва, 1972. – 223 с.
388790
  Римша А.Н. Градостроительство в условиях жаркого климата / А.Н. Римша. – Москва, 1979. – 312 с.
388791
  Яницкий О.Н. Градостроительство и быт / О.Н. Яницкий. – Москва, 1964. – 80 с.
388792
  Зарецкий В.И. Градостроительство и охрана окружающей среды / В.И. Зарецкий. – Киев, 1975. – 90 с.
388793
  Леман Г. Градостроительство и районная планировка. / Г. Леман. – М., 1958. – 92с.
388794
   Градостроительство Казахстана. – Алма-Ата : Казахстан, 1973. – 79 с. – На обор. тит.л. авт.: Т.К.Басенов, В.М.Гершберг, В.Б.Гребень и др.
388795
  Педаш Г. Градостроительство Молдавии / Г. Педаш, И. Эльтман. – Кишинев, 1968. – 76 с.
388796
  Смирнов В.Ф. Градостроительство Молдавии ХІХ-ХХ веков / В.Ф. Смирнов. – Кишинев, 1975. – 148 с.
388797
  Яковлев А.В. Градостроительство на Крайнем Севере / А.В. Яковлев. – Л., 1987. – 180с.
388798
   Градостроительство на склонах. – Москва : Стройиздат, 1988. – 327 с. – ISBN 5-274-00721-X
388799
   Градостроительство СССР. – Москва : Стройиздат, 1967. – 427 с.
388800
  Соколова Е.Б. Градостроительство СССР / Е.Б. Соколова, В.Р. Крогиус. – Москва, 1976. – 48 с.
388801
   Градостроительство. Вопросы расселения. – Киев, 1966. – 184 с.
388802
   Градостроительство. Проблемы скоростного транспорта в крупных гопродах. – Киев, 1969. – 104 с.
388803
   Градостроительство.Город и пригородная зона. – Киев : Будівельник, 1967. – 87с.
388804
   Градостроительство.Озеление и благоустройство городов. – Киев : Будівельник, 1967. – 120 с.
388805
   Градостроительство.Планировка и застройка городов. – Киев, 1966. – 184 с.
388806
  Леман Г. Градостроительство.Районная планировка / Г. Леман. – Киев : Будівельник, 1958. – 92с.
388807
   Градостроительство.Районная планировка.Городские агломерации. – Киев, 1968. – 132 с.
388808
  Слука Н.А. Градоцентрический вектор в развитии мировой системы // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 298-312. – Бібліогр.: 53 назв
388809
  Соколянский А.А. Градуальные оппозиции как системообразующие для русского вокализма // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 66-75. – Библиогр.: С. 75; 14 назв. – ISSN 0373-658Х
388810
  Козлова И.А. Градуаьность качества в разных типах номинации. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Козлова И.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1987. – 21л.
388811
  Кострикин И.А. Градуированные представления бесконченомерных алгебр Ли картановского типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Кострикин И.А.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
388812
  Ильин С.Р. Градуировка измерительных каналов автоматизированной системы мониторинга натяжений канатов шахтных многоканатных подъемных установок / С.Р. Ильин, В.Е. Кириченко, И.С. Ильина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 126-138 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
388813
  Шип Ю Градусна хвороба / Ю Шип. – Ужгород, 1987. – 95с.
388814
   Градусы в углу : Рассказы, юморески, стихотворения, фельетоны, миниатюры, басни, кариатуры. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 143 с.
388815
  Велков В.И. Градът в Тракия и Дакия през късната античност (IV-VI в.) : проучвания и материали / В.И. Велков. – София : Издание на българската академия на науките, 1959. – 281, [7] с.
388816
  Тельнюк С.В. Грає синє море : повість / С.В. Тельнюк. – Київ, 1971. – 300 с.
388817
  Тельнюк С.В. Грає синє море : повість / С.В. Тельнюк. – Київ, 1985. – 431 с.
388818
  Нікулеско Д. Граємо за правилами. Як захистити свої права при розробці комп"ютерних ігор // Юридична газета. – Київ, 2021. – 12 жовтня (№ 19)
388819
  Обухова Светлана Граждане города Кале : Тайнопись искусства // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-33 : Іл. – ISSN 1818-2968
388820
  Тендряков В.Ф. Граждане Города Солнце / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1977. – 429с.
388821
  Колбин Василий Граждане звери : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 100-107 : Фото
388822
  Игнатьев В. Граждане как субъекты гражданского права // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 9 (237). – С. 33-43. – ISSN 1810-3081
388823
   Граждане ночи. – М.
1. – 1990. – 352с.
388824
   Граждане ночи. – М.
2. – 1991. – 383с.
388825
  Офин Э.М. Граждане пассажиры / Э.М. Офин. – Л., 1963. – 395с.
388826
  Евтушенко Е.А. Граждане, послушайте меня... : стихотворения и поэмы / Е.А. Евтушенко. – Москва : Художественная литература, 1989. – 494 с.
388827
  Брандыс К. Граждане. / К. Брандыс. – Москва, 1955. – 583с.
388828
  Брандыс К. Граждане. / К. Брандыс. – Москва
Ч.1. – 1955. – 112с.
388829
  Брандыс К. Граждане. / К. Брандыс. – Москва
Ч.2. – 1955. – 86с.
388830
   Гражданин-воин : А.М. Колюбакин. 1868-1915 : [сб.]. – Москва : [Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°], 1915. – 180 с., 1 л. портр.
388831
  Отченашек Я. Гражданин Брих / Я. Отченашек. – Москва, 1957. – 95с.
388832
  Отченашек Я. Гражданин Брих / Я. Отченашек. – Москва
1. – 1957. – 104 с.
388833
  Отченашек Я. Гражданин Брих / Я. Отченашек. – Москва, 1988. – 653с.
388834
  Мельников Л. Гражданин вселенной // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 12. – С. 72-74. – ISSN 0868-488Х


  К.Э. Циолковский
388835
  Львов С.Л. Гражданин Города Солнца / С.Л. Львов. – Москва, 1979. – 438с.
388836
  Карелина Дарья Гражданин Европы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 58-63 : фото
388837
   Гражданин и аппарат управления в СССР. – М., 1984. – 143с.
388838
   Гражданин и должностное лицо в социалистическом государстве. – Л., 1974. – 110с.
388839
  Дюрягин И.Я. Гражданин и закон / И.Я. Дюрягин. – М., 1989. – 382,1с.
388840
  Дюрягин И.Я. Гражданин и закон / И.Я. Дюрягин. – 2-е изд., с изм. и доп. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 368 с. – (Право для всех)
388841
  Сонин И.С. Гражданин и общественный порядок / И.С. Сонин, Е.Ф. Плошница. – Кишинев, 1990. – 139с.
388842
  Гринина-Земскова Гражданин и семьянин / Гринина-Земскова. – М., 1967. – 288с.
388843
  Берлин В.Э. Гражданин Лапландии : Одиссея Германа Крепса / В.Э. Берлин. – Москва : Мысль, 1985. – 126 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 124-125. – (Замечательные географы и путешественники)
388844
   Гражданин мира Максимилиан Волошин / [Бураго Д.С. и др. ; под ред. М.Ю. Савельевой, Г.Е. Аляева, Т.Д. Суходуб] ; Центр гуманитар. образования Нац.акад. наук Украины, О-во рус. философии при Укр. филос. фонде. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – 305, [5] с. : ил., портр. – Авт. указ. на с. 304. - На корешке : 1877-1932. – Библиогр. в конце гл. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
388845
  Голдсмит О. Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке. / О. Голдсмит. – Москва : Наука, 1974. – 383с.
388846
  Кубатьян Григорий Гражданин мира. "Лес кормит". Михаил Шейман, 41-летний гражданин Израиля, живущий в карельском лесу / Кубатьян Григорий, Махкамова Ульяна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 162 : фото. – ISSN 1029-5828
388847
  Белявцева Мария Гражданин мира. "Любить Землю". Римма Тарасова, создательница музея кукол, село Козлово (Калужская область) // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 162 : фото. – ISSN 1029-5828
388848
  Александров Ю.В. Гражданин неба. К 110-летию со дня рождения Н. П. Барабашова / Ю.В. Александров, Д.Ф. Лупишко // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 234-241.


  С именем Н. П. Барабашова связано становление нового направления в развитии отечественной астрофизики - исследования Луны и планет Солнечной системы.
388849
  Загребельный А.С. Гражданин обратился в исполком / А.С. Загребельный. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 111с. – (Работнику исполкома местного Совета)). – ISBN 5-7260-0094-3
388850
  Грачева В.А. Гражданин обращается в ЗАГС / В.А. Грачева. – М., 1983. – 96с.
388851
  Тынянов Ю.Н. Гражданин Очер. – Пермь : Пермск. кн. из-во, 1990. – 163с.
388852
  Ткаченко Елена Гражданин планетіы"Дом" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 19-22 : фото
388853
  Миронов О.О. Гражданин России : историко-правовой очерк / О.О. Миронов, Д.Е. Горовцов ; под. ред. Г.Г. Касарова ; Моск. гос. автомобильно-дорожн. ин-т (Технический ун-т) ; Ин-т гуманит. исследований. – Москва : МАДИ, 1997. – 130 с. – Библиогр. с. 128
388854
  Волин Б. Гражданин СССР / Б. Волин, 1938. – 29с.
388855
  Стасенко И.В. Гражданин страны / И.В. Стасенко. – М, 1958. – 24с.
388856
  Утков В.Г. Гражданин Тобольска. / В.Г. Утков. – Свердловск, 1972. – 147с.
388857
  Утков В.Г. Гражданин Тобольска. / В.Г. Утков. – Свердловск, 1979. – 144 с.
388858
  Байбаков С.А. Гражданин, ученый, педагог (к 80-летию академика Ю.С. Кукушкина) / С.А. Байбаков, Ю.Я. Терещенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 5-13. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
388859
  Азимов Ч.Н. Гражданин. Предпринимательство. Закон / Ч.Н. Азимов. – Харьков : Основа, 1991. – 93, [1] с. – Библиогр.: с. 91-94
388860
  Ильинский И.М. Гражданином быть обязан / И.М. Ильинский. – Москва, 1973. – 64с.
388861
  Шмаков С.А. Гражданином быть обязан / С.А. Шмаков. – М, 1982. – 96с.
388862
  Алексеев С.С. Гражданином быть обязан / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1985. – 147с.
388863
  Бочкарева М.А. Гражданином быть обязан. / М.А. Бочкарева. – М., 1972. – 31с.
388864
  Завадская Ж.Е. Гражданином быть обязан. / Ж.Е. Завадская, Л.В. Шевченко. – Минск, 1987. – 53с.
388865
  Тебиев Б. Гражданином быть обязан...(Из истории российского студенчества) / Б. Тебиев, С. Кулина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 148-157. – ISSN 0869-3617
388866
  Тебиев Б. Гражданином быть обязан...(Из истории российского студенчества) / Б. Тебиев, С. Кулина // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 133-145. – ISSN 0869-3617
388867
  Соколов Я.В. Граждановедение / Я.В. Соколов, Е.С. Королькова. – М., 1991. – 96с.
388868
  Никитин А.Ф. Граждановедение / А.Ф. Никитин, Я.В. Соколов. – Москва : Знание
ч.1. – 1991. – 96 с.
388869
  Уткин А Э. Граждановедение : Учебник для средней школы / А Э. Уткин, В.А. Мирошникова. – Москва : Тандем, 1998. – 240с. – ISBN 5-89334-015-9
388870
  Тимофеева А.Д. Гражданоско-правовое регулирование организации и деятельности предприятий общественного питания : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тимофеева А. Д. ; МВ и ССО РСФСР , Свердл. юридич. ин-т. – Свердловск, 1979. – 16 с.
388871
  Полетика Н.П. Гражданская авиация важнейших капиталистических стран / Н.П. Полетика. – М, 1936. – 280с.
388872
   Гражданская авиация России: 85 лет успехов и проблем : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 12-14 : Фото
388873
  Патрушев С.В. Гражданская активность : институциональный подход ( перспективы исследования ) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 6 (114). – С.24-32. – ISSN 0321-2017
388874
  Герольский С.М. Гражданская архитектура. / С.М. Герольский. – 2-е изд. доп. – М., 1929. – 191с.
388875
  Сергеев И.П. Гражданская война 193-197 г. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Сергеев И.П.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1982. – 13л.
388876
  Эренбург И.Г. Гражданская война в Австрии / И.Г. Эренбург. – М, 1934. – 80с.
388877
  Беспалова Н. Гражданская война в Америке. Часть 3. Реконструкция // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2010. – № 5 (48). – С. 85-89
388878
  Кирьякидис Г.Д. Гражданская война в Греции. 1946-1949. / Г.Д. Кирьякидис. – М., 1972. – 374с.
388879
  Согомонян С.Г. Гражданская война в Зангезуре в 1920-1921 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Согомонян С.Г.; Ереванский гос. армянский пед. ин-т им. Х.Абовяна. Исторический факультет. Кафедра истории народов СССР. – Ереван, 1952. – 26 с.
388880
  Моташкова Светлана Владимировна Гражданская война в Испании (1936-1939) в американской литературе и публицистике : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Моташкова Светлана Владимировна ; МГУ , Фак-т журналистики , кафедра истории зарубежной печати и литературы. – Москва, 1981. – 22 с.
388881
  Быстрянский В. Гражданская война в истории / В. Быстрянский. – Петербург : Госиздат
[Ч. 1] : Древний мир. – 1920. – 64 с.
388882
  Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVIII в. / А.Л. Станиславский. – М., 1990. – 269с.
388883
   Гражданская война в России: события, мнения, оценки : Памяти Юрия Ивановича Кораблева. – Москва : Раритет, 2002. – 696с. – ISBN 5-85735-154-5
388884
  Крушанов А.И. Гражданская война в Сибири на Дальнем Востоке / А.И. Крушанов. – Владивосток
2. – 1984. – 223с.
388885
  Иванов Ф Р. Гражданская война в США (1861-1865). / Ф Р. Иванов, . – М, 1960. – 180с.
388886
  Малкин М.М. Гражданская война в США и царская Россия / М.М. Малкин. – М-Л, 1939. – 331с.
388887
  Папкова Е. Гражданская война в творчестве Всеволода Иванова 1920-х годов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 409-419. – ISSN 0042-8795
388888
  Мусса Бишара Ахмед Гражданская война в Чаде и политика Франции (вторая половина 70-х - начало 90-х годов) : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.03 / Мусса Бишара Ахмед; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 235л. – Бібліогр.:л.213-235
388889
  Лучевников П.С. Гражданская война в Южном Урале. (1918-1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лучевников П.С.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1959. – 15л.
388890
  Маркс К. Гражданская война во Франции / К. Маркс. – Москва, 1940. – 88с.
388891
  Маркс К. Гражданская война во Франции / К. Маркс. – М, 1982. – 199с.
388892
  Маркс К. Гражданская война во Франции (1871 г) / К. Маркс. – М, 1938. – 87с.
388893
  Кузьмин Г.В. Гражданская война военная интервенция в СССР / Г.В. Кузьмин. – М, 1958. – 360с.
388894
  Эренбург Г.Б. Гражданская война и национально-освободительное движение в Китае 1928-1936 гг / Г.Б. Эренбург. – М, 1951. – 24с.
388895
  Согрин В.В. Гражданская война и Реконструкция в США. Современное прочтение // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 21-42. – ISSN 0130-3864
388896
  Наумов И.В. Гражданская война на Дальнем Востоке / И.В. Наумов. – Иркутск, 1991. – 143с.
388897
  Андреев Л.Я. Гражданская война на Украине в 1920 году в советской историографии (20-е - начало 30-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.579 / Андреев Л.Я.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 33л.
388898
  Лучевников П.С. Гражданская война на Южном Урале. 1918-1919 гг. / П.С. Лучевников. – Челябинск, 1958. – 194с.
388899
  Рябцева Л. Гражданская друкарня в Миколаєві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 30-33. – ISSN 2076-9326
388900
   Гражданская защита. – Москва
№ 1. – 2008
388901
   Гражданская защита. – Москва
№ 2. – 2008
388902
   Гражданская защита. – Москва
№ 3. – 2008
388903
   Гражданская защита. – Москва
№ 4. – 2008
388904
   Гражданская защита. – Москва
№ 5. – 2008
388905
   Гражданская защита. – Москва
№ 6. – 2008
388906
   Гражданская защита. – Москва
№ 7. – 2008
388907
   Гражданская защита. – Москва
№ 8. – 2008
388908
   Гражданская защита. – Москва
№ 9. – 2008
388909
   Гражданская защита. – Москва
№ 10. – 2008
388910
   Гражданская защита. – Москва
№ 11. – 2008
388911
   Гражданская защита. – Москва
№ 12. – 2008
388912
   Гражданская защита. – Москва
№ 1. – 2009
388913
   Гражданская защита. – Москва
№ 2. – 2009
388914
   Гражданская защита. – Москва
№ 3. – 2009
388915
   Гражданская защита. – Москва
№ 4. – 2009
388916
   Гражданская защита. – Москва
№ 5. – 2009
388917
   Гражданская защита. – Москва
№ 6. – 2009
388918
   Гражданская защита. – Москва
№ 7. – 2009
388919
   Гражданская защита. – Москва
№ 8. – 2009
388920
   Гражданская защита. – Москва
№ 9. – 2009
388921
   Гражданская защита. – Москва
№ 10. – 2009
388922
   Гражданская защита. – Москва
№ 11. – 2009
388923
   Гражданская защита. – Москва
№ 12. – 2009
388924
   Гражданская защита. – Москва
№ 4. – 2010
388925
   Гражданская защита. – Москва
№ 5. – 2010
388926
   Гражданская защита. – Москва
№ 6. – 2010
388927
   Гражданская защита. – Москва
№ 7. – 2010
388928
   Гражданская защита. – Москва
№ 8. – 2010
388929
   Гражданская защита. – Москва
№ 9. – 2010
388930
   Гражданская защита. – Москва
№ 10. – 2010
388931
   Гражданская защита. – Москва
№ 11. – 2010
388932
   Гражданская защита. – Москва
№ 12. – 2010
388933
   Гражданская защита. – Москва
№ 2. – 2011
388934
   Гражданская защита. – Москва
№ 3. – 2011
388935
   Гражданская защита. – Москва
№ 4. – 2011
388936
   Гражданская защита. – Москва
№ 5. – 2011
388937
   Гражданская защита. – Москва
№ 6. – 2011
388938
   Гражданская защита. – Москва
№ 7. – 2011
388939
   Гражданская защита. – Москва
№ 8. – 2011
388940
   Гражданская защита. – Москва
№ 9. – 2011
388941
   Гражданская защита. – Москва
№ 10. – 2011
388942
   Гражданская защита. – Москва
№ 11. – 2011
388943
   Гражданская защита. – Москва
№ 12. – 2011
388944
   Гражданская защита. – Москва
№ 1. – 2012
388945
   Гражданская защита. – Москва
№ 2. – 2012
388946
   Гражданская защита. – Москва
№ 3. – 2012
388947
   Гражданская защита. – Москва
№ 4. – 2012
388948
   Гражданская защита. – Москва
№ 5. – 2012
388949
   Гражданская защита. – Москва
№ 6. – 2012
388950
   Гражданская защита. – Москва
№ 7. – 2012
388951
   Гражданская защита. – Москва
№ 8. – 2012
388952
   Гражданская защита. – Москва
№ 9. – 2012
388953
   Гражданская защита. – Москва
№ 10. – 2012
388954
   Гражданская защита. – Москва
№ 11. – 2012
388955
   Гражданская защита. – Москва
№ 12. – 2012
388956
   Гражданская защита. – Москва
№ 1. – 2013
388957
   Гражданская защита. – Москва
№ 2. – 2013
388958
   Гражданская защита. – Москва
№ 3. – 2013
388959
   Гражданская защита. – Москва
№ 4. – 2013
388960
   Гражданская защита. – Москва
№ 5. – 2013
388961
   Гражданская защита. – Москва
№ 6. – 2013
388962
   Гражданская защита. – Москва
№ 7. – 2013
388963
   Гражданская защита. – Москва
№ 8. – 2013
388964
   Гражданская защита. – Москва
№ 9. – 2013
388965
   Гражданская защита. – Москва
№ 10. – 2013
388966
  Хорозова Л.Ф. Гражданская идентичность гагаузской и болгарской молодежи и ее трансформации под влиянием миграционных установок // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 243-247. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  У статті розглядаються проблеми громадянської ідентичності молодих гагаузів та болгар, жителів Автономно-Територіального утворення Гагауз Ери Республіки Молдова, взаємозв"язок їх громадянської ідентичності з різними міграційними установками. ...
388967
   Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи : вторая половина 19 - начало 20 века. – Москва : РОССПЭН, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-8243-0862-4
388968
  Алмонд Г.А. Гражданская культура. Подход к изучению политической культуры (1) / Г.А. Алмонд, С. Верба // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2010. – № 2 (57). – С. 122-144
388969
  Котлуков К.Г. Гражданская оборона -- это и твое дело, школьник! / К.Г. Котлуков. – М, 1967. – 64с.
388970
  Майков С.И. Гражданская оборона - дело всенародное / С.И. Майков. – М, 1978. – 80с.
388971
  Корзун Л.И. Гражданская оборона в капиталистических странах. / Л.И. Корзун. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 47с.
388972
  Витренко Н.С. Гражданская оборона в общеобразовательной школе / Н.С. Витренко, А.М. Костров. – Москва, 1983. – 64с.
388973
  Посудин В.П. Гражданская оборона в ракетно-ядерной войне / В.П. Посудин. – К., 1967. – 34с.
388974
  Посудин В.П. Гражданская оборона в ракетно-ядерной войне / В.П. Посудин. – К., 1968. – 46с.
388975
  Чуйков В.И. Гражданская оборона в ракетно-ядерной войне / Чуйков В.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1969. – 48 с.
388976
  Корзун Л.И. Гражданская оборона в странах НАТО. / Л.И. Корзун. – М., 1969. – 48с.
388977
  Котлуков К.Г. Гражданская оборона вчера и сегодня. / К.Г. Котлуков. – М, 1975. – 118с.
388978
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 1. – 1991
388979
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 2. – 1991
388980
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 3. – 1991
388981
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 4. – 1991
388982
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 5. – 1991
388983
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 6. – 1991
388984
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 7. – 1991
388985
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 8. – 1991
388986
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 9. – 1991
388987
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 10. – 1991
388988
   Гражданская оборона за рубежом. – Москва
№ 11. – 1991
388989
  Фаньян Д.С. Гражданская оборона Молдавской ССР. / Д.С. Фаньян. – Кишинев, 1989. – 170с.
388990
  Пузанов С.Е. Гражданская оборона при рейгановском руководстве // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 92-101
388991
  Белявский В.А. Гражданская оборона СССР - всенародное дело / В.А. Белявский. – Москва : Атомиздат, 1968. – 31 с.
388992
  Иванов Н.Н. Гражданская оборона. / Н.Н. Иванов. – К, 1963. – 176с.
388993
  Смирнов В.Т. Гражданская ответственность государственных предприятий за причиненные увечья или смерти работникам. / В.Т. Смирнов; Отв. ред. Б.Б. Черепахин. – Москва : Юридическая литература, 1957. – 231 с.
388994
  Саврыга К.П. Гражданская ответственность юридических лиц за нарушение норм международного гуманитарного права и права прав человека, совершенных за рубежом (международный и сравнительно-правовой аспекты) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 2 (77). – С. 11-15. – ISSN 1812-3910
388995
  Ефимов О.И. Гражданская позиция как генерализованная ответственность // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 229-237. – ISSN 1606-951Х
388996
  Кишкин Л.С. Гражданская поэзия Сватоплука Чеха (1880-1980 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Кишкин Л.С.; АН СССР. Инт-т славяноведения. – М., 1956. – 19л.
388997
  Шершнева-Цитульская Гражданская правоспособность русской православной церкви накануне октября 1917 г. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 71-79. – ISSN 0132-0769
388998
  Виткявичюс Пранцишкус Гражданская правосубъективность Советского государства / Виткявичюс Пранцишкус. – Вильнюс, 1978. – 208с.
388999
   Гражданская практика Кассационного сената по вопросам судопроизводства : Обзор решений Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената с выводами для практического руководства. – Санкт-Петербург : [В тип. Н. Тиблена и К* (Н. Неклюдова), 1867. – [2], 174, VIII с.
389000
  Гусаров К.В. Гражданская процессуальная правосубъектность суда апелляционной инстанции и его предметные полномочия // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.80-83. – ISSN 1727-1584
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,