Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
383001
  Середич М. "Діалект - а ми його надишем". (Художньо-естетичний потенціал багатозначного говіркового слова Василя Стефаника) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 307-316. – ISBN 978-966-2248-36-4
383002
  Шугайлін О.В. "Діалектика природи" Ф. Енгельса як прообраз написання "Діалектики природи XX століття" / О.В. Шугайлін, В.С. Семерик, В.Ф. Шевцов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 11
383003
  Сеніна Т. "Діалог двох культур" - Кременець, Львів, Варшава // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 29 жовтня (№ 41). – С. 1, 5


  Міжнародний українсько-польський літературно-мистецький форум "Діалог двох культур", що на початку кожної осені відбувається в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Слувацького в м. Кременці. Сформована та підтримується співробітниками ...
383004
  Кушнер Бернар "Діалог з Росією - не значить потурання" // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 48 (97). – С. 20-22
383005
  Просалова В.А. "Діалог мистецтв" у ліриці Святослава Гординського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 215-226. – ISBN 966-72-77-79-8
383006
  Гончарук К.О. "Діалог" - інструмент виховання (Сократ - М.Монтень) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 14-15
383007
  Філевська Т.В. "Діалог" царя Едіпа та короля Ліра. До проблеми трагічного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
383008
  Дроздовський Д. "Діалог. Повага. Гідність" - концепція розвитку людства на II Міжнародному форумі в Баку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 237-242. – ISSN 0320 - 8370


  Про Міжнародний гуманітарний форум, який проходив 4-5 жовтня 2012 року в Баку з вильотом в інші міста Азербайджану. Відкриваючи Форум, Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв згадав Форум, який проходив у 2011 році, на якому були присутні ...
383009
  Добробабіна О.Ю. "Діалогічні" та "монологічні" структури в повістях Л. Толстого 1880-х - 1890-х рр. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 33-40. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
383010
  Сеферіс Й. [Діалог про поезію / Й. Сеферіс, К. Цацос ; за ред. Лукаса Кусуласа. – Афіни : Ерміс, 1979. – 205, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
383011
  Щербаков Р.Н. Дифференциалы помогают геометрии / Р.Н. Щербаков, Л.Ф. Пичурин. – Москва, 1982. – 192с.
383012
  Судницын И.И. Дифференциальная влагоемкость различных гранулометрических фракций бурой лесной суглинистой почвы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 42-46 : табл. – Библиогр.: 25 назв. – (Почвоведение ; № 1). – ISSN 0201-7385
383013
  Милин В.И. Дифференциальная геометрия / В.И. Милин. – Ленинград, 1934. – 332 с.
383014
  Позняк Э.Г. Дифференциальная геометрия : первое знакомство / Э.Г. Позняк, В Е. Шикин. – Москва : Московский университет, 1990. – 382 с. – ISBN 5-211-00959-2
383015
  Хелгасон С. Дифференциальная геометрия и симметрические пространства / С. Хелгасон. – Москва : Мир, 1964. – 534 с.
383016
  Рунд Х. Дифференциальная геометрия финслеровых пространств. / Х. Рунд. – М., 1981. – 502с.
383017
  Табачник И.М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве СССР : Дис... канд. эконом.наук: / Табачник И.М.; Киев. ветеринарный ин-т. – 288л. – Бібліогр.:л.I-XVII
383018
  Седышев Ю.А. Дифференциальная рента и выравнивание экономических условий хозяйствования колхозов / Ю.А. Седышев. – М, 1966. – 223с.
383019
  Милнор Д. Уоллес Дифференциальная топология : Начальный курс / Д. Уоллес Милнор; Пер. с англ. А.А. Блохина, С.Ю. Аракелова; Под ред. Д.В. Аносова. – Москва : Мир, 1972. – 277 с. – (Попул. серия "Современная математика")
383020
  Хирш М. Дифференциальная топология / М. Хирш. – Москва : Мир, 1979. – 280 с.
383021
  Фридолин В.Ю. Дифференциальная фенология и исключительный 1934 год в Хибинской горной стране / В.Ю. Фридолин. – 80-107с.
383022
  Фролов Н.А. Дифференциальное и интегральное исчисление / Н.А. Фролов. – Москва, 1955. – 340 с.
383023
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах / И.А. Марон. – Москва : Наука, 1970. – 399 с.
383024
  Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах: Функции одной переменной : учеб. пособие / И.А. Марон. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1973. – 399 с.
383025
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1957. – 844 с.
383026
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1958. – 844 с.
383027
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1960. – 748 с.
383028
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1961. – 748 с.
383029
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1962. – 855с.
383030
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва, 1963. – 855 с.
383031
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1964. – 544 с.
383032
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1964. – 312 с.
383033
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
1. – 1965. – 548 с.
383034
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
2. – 1965. – 312с.
383035
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов; Изд. 7-е. – Москва : Наука
Т. 2. – 1966. – 312 с.
383036
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов. – Изд. 8-е, стереотипн. – Москва : Наука
Т. 1. – 1968. – 551с.
383037
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
1. – 1970. – 456с.
383038
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – М
2. – 1970. – 576с.
383039
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1. – 1972. – 456с.
383040
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : Учебник / Н.С. Пискунов. – 10-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 2. – 1972. – 576с.
383041
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Т. 1. – 1976. – 456 с.
383042
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебник / Н.С. Пискунов. – Изд. 11-е, стереотипное. – Москва : Наука
Т. 2. – 1976. – 576 с.
383043
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учебное пособие / Н.С. Пискунов. – Изд. 12-е. – Москва : Наука
Т. 2. – 1978. – 575 с.
383044
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н.С. Пискунов. – Москва
Т. 1. – 1985. – 429с.
383045
  Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для вузов : учебное пособие / Н.С. Пискунов. – Изд. 12-е. – Москва : Наука
Т. 1. – 1978. – 456 с.
383046
  Эйлер Л. Дифференциальное исчисление. / Л. Эйлер; Пер.с латинск., вступ. статья и примеч. М.Я. Выгодского. – М.-Л. : ГТТИ, 1949. – 580 с.
383047
  Петросян Л.А. Дифференциальные игры преследования / Л.А. Петросян. – Л., 1977. – 222с.
383048
  Мезенцев А.В. Дифференциальные игры с интегральными ограничениями на управление / А.В. Мезенцев. – М, 1988. – 134с.
383049
  Петросян Л.А. Дифференциальные игры с неполной информацией / Л.А. Петросян, Г.В. Томский. – Иркутск, 1984. – 187с.
383050
  Хачатрян А.Г. Дифференциальные кинетические методы анализа смесей редкоземельных элементов без предварительного разделения, in situ. : Дис... канд. хим.наук: / Хачатрян А.Г.; АН УССР. Ин-т физич. химии. МВССО Арм.ССР. Ереван. гос. ун-т. – К., 1973. – 117л.
383051
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования функций и управлений / Г.Е. Пухов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 420 с.
383052
  Пухов Г.Е. Дифференциальные преобразования функций и управлений. / Г.Е. Пухов. – К., 1980. – 419с.
383053
  Евтихова Ирина Митрофановна Дифференциальные признаки фразовых акцентов в нейтральных и эмфатических высказываниях (на материале немецкого языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Евтихова Ирина Митрофановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 271л. – Бібліогр.:л.172-184
383054
  Фадель Мохамед Диаб Дифференциальные свойства непрерывных функций и граничные свойства однолистных аналитических отображений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фадель Мохамед Диаб; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра математ. физики. – К., 1975. – 70л. – Бібліогр.:л.64-69
383055
  Шевченко В.А. Дифференциальные сечения и угловые распределения -лучей из реакции. (п,п1 ). : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шевченко В.А.; КГУ. – К., 1971. – 150л. – Бібліогр.:л.141-150
383056
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1957. – 272 с.
383057
  Школьник А.Г. Дифференциальные уравнения / А.Г. Школьник. – Москва, 1963. – 199 с.
383058
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Ленинград, 1963. – 416 с.
383059
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград, 1965. – 368 с.
383060
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения / Н.М. Матвеев. – Минск, 1968. – 347с.
383061
  Силаева Е.А. Дифференциальные уравнения / Е.А. Силаева. – М., 1974. – 60с.
383062
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : учеб. пособие / Н.М. Матвеев. – 4-е изд., доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 366 с.
383063
  Петровский И.Г. Дифференциальные уравнения / И.Г. Петровский. – М., 1987. – 424с.
383064
  Матвеев Н.М. Дифференциальные уравнения : Учебное пособие / Н.М. Матвеев. – Москва : Просвещение, 1988. – 254 с. – ISBN 5-09-000281-9
383065
  Уваров В.Б. Дифференциальные уравнения / В.Б. Уваров. – М, 1989. – 138с.
383066
  Тихонов А.Н. Дифференциальные уравнения : учебник для студентов физ. специальностей и специальности "Прикл. математика" / А.Н. Тихонов, А.Б. Васильева, А.Г. Свешников ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Изд. 4-е, стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 253, [1] с. – Посвящ. 250-летию Моск. ун-та. - Передм. указ.: с. 251-253. – Библиогр.: с. 249-250. – (Классический университетский учебник ) (Курс высшей математики и математической физики / под ред. А.Н. Тихонова [и др.] ; вып. 6). – ISBN 5-9221-0277-Х
383067
  Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М. Смирнов. – Москва, 1964. – 206 с.
383068
  Смирнов М.М. Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка / М.М. Смирнов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1974. – 323 с.
383069
  Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частых производных / В.П. Михайлов. – Москва, 1976. – 391с.
383070
  Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частых производных / В.П. Михайлов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1983. – 424 с.
383071
  Норкин С.Б. Дифференциальные уравнения второго порядка с запаздывающим аркументом / С.Б. Норкин. – Москва : Наука, 1965. – 354 с.
383072
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : Учебник / Л.Э. Эльсгольц. – Москва : Наука, 1965. – 424 с.
383073
  Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : учебник / Л.Э. Эльсгольц. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1969. – 424с.
383074
  Ермаков В.П. Дифференциальные уравнения первого порядка с двумя неизвестными / В.П. Ермаков. – Киев. – 279-553 с.
383075
  Масленникова В.Н. Дифференциальные уравнения с чатными производными : Учеб. пособие. / В.Н. Масленникова. – М., 1985. – 156с.
383076
  Устинский А.П. Дифференциальные электромагнитные муфты и коробки перерадч. / А.П. Устинский. – М., 1972. – 79с.
383077
  Мичатек Л.А. Дифференциальный болгарско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1910. – 664, 144 с.
383078
  Мичатек Л.А. Дифференциальный сербско-русский словарь / Л.А. Мичатек. – Санкт-Петербург, 1903. – 727, 58 с.
383079
  Фильц Р.В. Дифференциальный сеточный метод расчета магнитного поля асинхронного турбогенератора / Р.В. Фильц, Д.П. Гречин. – Киев, 1983. – 48 с.
383080
  Дубовик М.А. Дифференциация - возврат к жизни? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 17-18
383081
  Твердохлебов В.А. Дифференциация вещества в планетарных условиях / В.А. Твердохлебов. – Новосибирск, 1973. – 83с.
383082
  Дроздов Владимир Александрович Дифференциация морфологических признаков американского и британского английского (диахронический анализ) : Дис... канд. филолог.наук: / Дроздов Владимир Александрович; Мин-во образования Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 164л. – Бібліогр.:л.151-158
383083
  Кишковский А.Н. Дифференциация рентгенодиагностики в газоэнтерологии / А.Н. Кишковский. – М, 1984. – 288с.
383084
  Орлик И.И. Дифференциация Центрально-Восточной Европы и отношения с Россией // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 125-147. – ISSN 0130-3864
383085
  Сокрут О.П. Дифференцированная магнитотерапия при различных формах ревматоидного артрита // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 122-124. – ISSN 1681-276Х


  "...На 173 больных ревматоидным артритом (РА) изучали эффективность магнитотерапии (МТ) при различных формах вегетативной дисфункции. О вегетативном тонусе судили по результатам опросника и показателям спектрального анализа ритма сердца. Вегетативный ...
383086
  Конников Э.Г. Дифференцированные гипербазит-базитовые комплексы докембрия Забайкалья: Петрология и рудоообразование / Э.Г. Конников. – Новосибирск, 1986. – 217с.
383087
  Дубенко Е.Г. Дифференцированные терапевтические направления в структуре цефалгий напряжения // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 90-92. – ISSN 2524-0412
383088
  Корочкин Л.И. Дифференцировка и старение вегетативного нейрона / Л.И. Корочкин. – М-Л, 1965. – 188с.
383089
  Персов Г.М. Дифференцировка пола у рыб / Г.М. Персов. – Л, 1975. – 148с.
383090
  Береснев В.В. Дифференцируемость функций минимума на точено-множественных отображениях : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Береснев В. В.; МС и ССО УССР -- КГУ. – К., 1973. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
383091
  Хацкевич В.А. Дифференцируемые операторы / В.А. Хацкевич, Д.М. Шойхет. – Л, 1991. – 150с.
383092
  Половніков В.Г. Дифференціація сприйняттів і умови можливості отримання істинного знання в філософії Дж. Берклі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про специфіку тлумачення Берклі проблеми співвідношення сприйняттів в контексті процесу отримання істинного знання. В статье идет речь о специфике интерпретации Беркли проблемы соотношения восприятий в контексте процесса получения ...
383093
  Мокейчев В.С. Дифферециальные уравнения с отклоняющимися аргументами. / В.С. Мокейчев. – Казань, 1985. – 221с.
383094
  Ривкинд Я.И. Диффернициальное и интегральное исчисление в задачах / Я.И. Ривкинд. – Минск, 1971. – 190с.
383095
  Аникин В.С. Диффиральные приближения функций / В.С. Аникин. – Ташкент, 1988. – 253с.
383096
  Долотов Ю.С. Диффиренция осадочного матариалаи слоистость прибрежных отложений / Ю.С. Долотов. – Москва : Наука, 1982. – 184с.
383097
  Рыкунов Л.Н. Диффрагированные на земном ядре Р волны и жесткость ядра Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыкунов Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1958. – 6л.
383098
  Иванов В.И. Диффракция коротких волн на гладких выпуклых цилиндрах (двухмерные задачи) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов В.И.; МГУ. физ. ф-тет. – М,, 1962. – 6л.
383099
  Боровиков Владимир Андреевич Диффракция на многоугольниках и многогранниках : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Боровиков Владимир Андреевич; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Отд-ние. – М., 1965. – 8л.
383100
  Бэкон Дж. Диффракция нейтронов : пер. с англ. / Дж. Бэкон ; пер. Э.Л. Бурштейн. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 256 с.
383101
  Игнатовский В.С. Диффракция параболического зеркала при любом отверстии / В.С. Игнатовский, 1920. – 30 с.
383102
  Фок В.А. Диффракция радиоволн вокруг земной поверхности / В.А. Фок. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 80с.
383103
  Пекуровский Л.Е. Диффракция ударной волны на клине движущемся со сверхзвуковой скоростью при нерегулярном взаимодействии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Пекуровский Л.Е.; МГУ. – М, 1976. – 9л.
383104
  Кусков А.М. Диффракция упругих установившихся колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кусков А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 5 с.
383105
  Ильин В.А. Диффракция электромагнитных волн на некоторых неоднородностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильин В.А.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. Кафедра математики. – Москва, 1953. – 7 с.
383106
   Диффракция электромагнитных волн на некоторых телах вращения : сб. статей. – Москва : Советское радио, 1957. – 175 с.
383107
  Вайнштейн Л.А. Диффракция электромагнитных и звуковых волн на открытом конце волновода / Л.А. Вайнштейн. – Москва : Советское радио, 1953. – 204 с.
383108
  Вайнштейн Л.А. Диффракция электромагнитных и звуковых волн на открытом конце волнозавода. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Вайнштейн Л.А.;. – Москва, 1952. – 10 с.
383109
  Марк Г. Диффракция электронов : пер. с нем. / Г. Марк, Р. Вирль. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 191 с.
383110
  Пинскер З.Г. Диффракция электронов / З.Г. Пинскер ; под ред. и с предисл. акад. А.А. Лебедева ; Акад. наук СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 404 с. – Библиогр.: с. 392-401
383111
  Кутовой И.В. Диффракция электронов при катодном распылении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кутовой И.В.; МВО СССР. Львов. политехн. ин-т. Физическая лаборатория. – Львов, 1950. – 8 с.
383112
   Диффузинные покрытия на металлах. – К., 1965. – 143с.
383113
   Диффузинные процессы в бериллин. – М., 1981. – 76с.
383114
   Диффузинные процессы в металлах. – Тула, 1977. – 126 с.
383115
  Чабанюк Виктор Саввович Диффузионная аппроксимакция некоторых характеристик моделей массового обслуживания : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Чабанюк Виктор Саввович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 114л. – Бібліогр.:л.108-114
383116
  Чабанюк В.С. Диффузионная аппроксимация некоторых характеристик моделей массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Чабанюк В.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
383117
  Чабанюк В.С. Диффузионная аппроксимация некоторых характеристик моделей массового обслуживания. : Автореф... канд.ф из.-мат.наук: 01.01.09 / Чабанюк В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
383118
  Алиев А.О. Диффузионная аппроксимация процессов с полумарковскими переключениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Алиев А. О.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 20 с.
383119
  Алиев Алладурды Оразович Диффузионная аппроксимация процессов с полумарковскими переключениями : Дис... доктор физ.-мат.наук: 01.01.05 / Алиев Алладурды Оразович; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 180л. – Бібліогр.:л.175-180
383120
  Чечельницкий Александр Анатольевич Диффузионная аппроксимация сетей массового обслуживания : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Чечельницкий Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 156л. – Бібліогр.:л.150-156
383121
  Чечельницкий А.А. Диффузионная аппроксимация сетей массового обслуживания : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Чечельницкий А.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 14 с.
383122
  Веретенников А.Ю. Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями ІІ / А.Ю. Веретенников, О.М. Кулик // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 1-16. – ISSN 0868-6904


  The paper is a sequel to the paper [Veretennikov A.Yu., Kulik A.M. Diffusion approximation for systems with weakly ergodic Markov perturbations I. Submitted to Teor. Imov. Mat. Stat.]. Corollaries are given in some particular cases of self-contained ...
383123
  Гегузин Я.Е. Диффузионная зона / Я.Е. Гегузин. – Москва : Наука, 1979. – 343 с.
383124
  Адеев Геннадий Дмитриевич Диффузионная модель формирования распределений осколков деления : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.16 / Адеев Геннадий Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерныъ исследований. – Дубна, 1988. – 24л.
383125
  Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка в вакууме / Н.Ф. Казаков. – М, 1966. – 47с.
383126
  Конюшков Диффузионная сварка в электронике / Конюшков, Ю.Н. Копылов. – Москва, 1974. – 167 с.
383127
  Вагнер Л.С. Диффузионно-рекомбинационные эффекты в полжительном столбе разряда аргона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Вагнер Л.С. ; ЛГУ им.А.А. Жданова. – Ленинград, 1979. – 10 с.
383128
  Духин С.С. Диффузионно-электрическая теория неравновесных электроповерхностных сил и электокинетических явлений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Духин С.С. ; Ин-т. физ. химии АН СССР. – Москва-Киев, 1965. – 32 с. – Бібліогр.:с.31-32
383129
  Лепешев Анатолий Александрович Диффузионное магнитное последействие в магнетите : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Лепешев Анатолий Александрович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
383130
  Збожная О.М. Диффузионное насыщение поверхностей металлов в среде жидкометаллических растворов путем изотермического переноса массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Збожная О.М.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
383131
  Михайлов Е.Г. Диффузионное распространение никеля по поверхности тугоплавких материалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Михайлов Е.Г.; Харкьов. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 20л.
383132
   Диффузионное соединение в вакууме теаллов, сплавов и неметаллических материалов. – М.
1. – 1968. – 167с.
383133
  Дубинин Г.Н. Диффузионное хромирование сплавов / Дубинин Г.Н,. – Москва : Машиностроение, 1964. – 451 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 435-448
383134
  Виолин Э.Е. Диффузионные p-n переходы в карбиде кремния и электролюминесцентные источники света на их основе. : Автореф... канд. техн.наук: / Виолин Э.Е.; Ленингр. электротехн. ин-т. – Л., 1967. – 17л.
383135
  Любов Б.Я. Диффузионные изменения дефектной структуры твердых тел / Б.Я. Любов. – Москва : Металлургия, 1985. – 206 с.
383136
  Сальм Я.И. Диффузионные искажения при измерении спектра аэроионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Сальм Я.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 12л.
383137
  Гурин А.А. Диффузионные модели стохастического ускорения частиц пакетом неустойчивых волн / А.А. Гурин, С.Л. Котляров. – К., 1977. – 16 с.
383138
  Фиш М.Л. Диффузионные преобразователи неэлектрических величин / М.Л. Фиш, Ю.В. Лаптев. – Киев : Техніка, 1979. – 119 с.
383139
  Бондаренко В.Г. Диффузионные процессы в гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Бондаренко В.Г.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 8л.
383140
  Криштал М.А. Диффузионные процессы в железных сплавах / М.А. Криштал. – М, 1963. – 279с.
383141
  Романкевич М.Я. Диффузионные процессы в катионите и кинетике ионного обмена : Автореф... докт. хим.наук: / Романкевич М. Я.; АН УССР, Ин-т оран. хим. – К., 1960. – 20л.
383142
  Махно С.Я. Диффузионные процессы в композитных средах // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 130-142. – ISSN 0868-6904


  The sufficient conditions of weak convergence of solutions of stochastic equations in a space with barriers are obtained. The number of barriers grows to infinity and in a limit they fill some segment. The equation for the limit process is given.
383143
  Цеханская Ю.В. Диффузионные процессы в критической области растворов : Автореф... докт. хим.наук: 02.073 / Цеханская Ю. В.; Науч. ислед. физ. хим. ин-т. – М., 1970. – 39л. – Бібліогр.:с.38
383144
   Диффузионные процессы в металлах. – Киев : Наукова думка, 1966. – 195 с.
383145
  Акимова И.А. Диффузионные процессы в металлах / И.А. Акимова, А.В. Покоев ; МВ и ССО РСФСР ; Куйбышевс. гос. ун-т, Каф. физики твердого тела. – Куйбышев : Куйбышевский госсударственный университет, 1983. – 102 с.
383146
  Любов Б.Я. Диффузионные процессы в неоднородных твердых средах / Б.Я. Любов. – Москва : Наука, 1981. – 295 с.
383147
  Гарбовицкая Татьяна Григорьевна Диффузионные процессы в тонкопленочных системах : Автореф. дис. ... физ.-мат. наук : 01.04.07 / Гарбовицкая Татьяна Григорьевна ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1980. – 21 с.
383148
  Лариков Л.Н. Диффузионные процессы в упорядоченных сплавах / Л.Н. Лариков. – Киев : Наукова думка, 1975. – 214 с.
383149
  Сараян В.В. Диффузионные процессы и дифференциалые уравнения, вырождающейся в отдельных точках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сараян В. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1973. – 8л.
383150
  Ито К. Диффузионные процессы и их траектории / К. Ито, Г. Маккин. – М., 1968. – 395с.
383151
  Белопольская Я.И. Диффузионные процессы на бесконечномерных дифференцируемых многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Белопольская Я.И.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 11л.
383152
  Гегузин Я.Е. Диффузионные процессы на поверхности кристалла / Я.Е. Гегузин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 124 с.
383153
  Благовещенский Ю.Н. Диффузионные процессы с малым параметром и их применения к параболическим уравнениям в частных производных второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Благовещенский Ю.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 5л.
383154
  Михеев А.А. Диффузионные соединения: Контроль качества. Испытания. Исследования. / А.А. Михеев. – М., 1992. – 177с.
383155
  Мгалоблишвили К.Д. Диффузионный дозатор паров жидкости. Разработка и исследование прибора для проверки газоанализаторов на пары жидкостей в воздухе (газе) : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Мгалоблишвили К.Д.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д.И.Менделеева. – Л., 1969. – 20л.
383156
   Диффузионный и конвективный перенос в газах и жидкостях : сб. науч. работ. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1986. – 82 с.
383157
  Козлов С.В. Диффузионный контроль реакций макромолекул. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 076 / Козлов С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
383158
  Ворошинин Л.Г. Диффузионный массоперенос в многокомпонентных системах / Л.Г. Ворошинин, Б.М. Хусид. – Минск, 1979. – 255 с.
383159
  Кукушкин С.А. Диффузионный массоперенос в остроковых пленках ( на примере соединений А4 В6, А2 В6, окисление А2В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кукушкин С.А.; Харьк.полите.ин-т. – Харьков, 1982. – 26л.
383160
  Афанасьев П.Б. Диффузионный метод создания определенных высоких пересыщений в растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Афанасьев П.Б.;. – М., 1949. – 4л.
383161
  Клинчук Ю.И. Диффузионный перенос массы в металлах с твердофазными покрытиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клинчук Ю.И.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
383162
  Кагановский Юрий Семенович Диффузионный перенос массы по реальной поверхности кристалла : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кагановский Юрий Семенович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1983. – 32л.
383163
  Кузнецова Т.В. Диффузиофорез, апериодический электродиффузиофорез и их роль в формировании полимерных покрытий. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.11 / Кузнецова Т.В.; Ан УССР. – К, 1983. – 22л.
383164
  Заиков Г.Е. Диффузия-помощник и недруг / Г.Е. Заиков, А.Л. Иорданский. – М., 1982. – 63с.
383165
  Фарукшин М.Х. Диффузия автономности в условиях унификации российской региональной политики (на примере Республики Татарстан) / М.Х. Фарукшин, А.Г. Большаков // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ. исслед.Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2007. – № 2 : Губернаторы в России: от выборов к назначениям. – С. 94-115. – (Политология)
383166
  Лесник А.Г. Диффузия азота в сталях, легированных хромом и марганцем / А.Г. Лесник, П.И. Некрашевич, В. Сирик. – Киев : КГУ, 1955. – [2] с. – Отд.оттиск
383167
   Диффузия в газах и жидкостях. – Алма-Ата, 1974. – 121 с.
383168
  Попова Л.В. Диффузия в концентрированных растворах некоторых электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Попова Л.В.; КПИ. – К., 1968. – 21л.
383169
  Николаев Н.И. Диффузия в мембранах / Н.И. Николаев. – М., 1980. – 232с.
383170
  Буцик М. Диффузия в металлах : Дис... наук: / Буцик М.;. – 122л. – Бібліогр.:л.1-4
383171
  Бугаков В.З. Диффузия в металлах и сплавах / В.З. Бугаков. – Л.-М., 1949. – 212с.
383172
  Герцрикен С.Д. Диффузия в металлах и сплавах в твердой фазе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр. – Москва : Физмаигиз, 1960. – 564 с.


  В монографии даны способы расчета и методы исследования диффузии, теории и закономерности диффузионных процессов. Рассмотрена роль дефектов кристаллического строения и межатомного взаимодействия в процессах диффузии, а также связь явлений диффузии с ...
383173
  Ромашкин Ю.П. Диффузия в металлах при пластической деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромашкин Ю. П.; АН СССР, физ. техн. ин-т. – Л., 1965. – 15л.
383174
   Диффузия в металлах с объемноцентрированной решеткой : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1969. – 416 с.
383175
  Бокштейн Б.С. Диффузия в металлах. / Б.С. Бокштейн. – М, 1978. – 248с.
383176
  Зайт В. Диффузия в металлах. Процессы обмена мест : пер. с нем. / В. Зайт. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 381с.
383177
  Рыскин Г.Я. Диффузия в полимерах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рыскин Г. Я.; Лен. физ. технич. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1951. – 15 с.
383178
  Чалый А.Е. Диффузия в полимерных системах / А.Е. Чалый. – М, 1987. – 311с.
383179
  Болтакс Б.И. Диффузия в полупроводниках / Б.И. Болтакс. – Москва : Наука, 1961. – 462 с.
383180
  Галактионов С.Г. Диффузия в сложных молекулярных структурах / С.Г. Галактионов. – Минск, 1974. – 239 с.
383181
  Бэррер Р. Диффузия в твердых телах : Пер. с англ. / Р. Бэррер. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 504 с.
383182
  Старк Дж.П. Диффузия в твердых телах : Пер. с англ. / Дж.П. Старк. – Москва : Энергия, 1980. – 239с.
383183
  Шьюмон П. Диффузия в твердых телах. : Пер. с англ. / П. Шьюмон. – Москва : Металлургия, 1966. – 195с.
383184
  Щербакова А.А. Диффузия водорода через железо и бинарные железо-хромовые и железо-никелевые сплавы при высоких давлениях и температурах : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербакова А.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1954. – 8л.
383185
  Поликарпова Ираида Павловна Диффузия гомовалентных катионов в моно- и поликристаллах иодистого цезия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Поликарпова Ираида Павловна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 24л.
383186
   Диффузия горячих электронов. – Вильнюс : Мокслас, 1981. – 212 с.
383187
  Покоева Валентина Алексеевна Диффузия и взаимодействие примесей в сильнолегированном кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Покоева Валентина Алексеевна; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 22л.
383188
  Демаков Ю.П. Диффузия и взаимодействие прмесей и дефектов в эпитаксильных твордых растворах соединений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Демаков Ю. П.; Лен. полит. ин-т. – Л., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
383189
  Худяков Сергей Варфоломеевич Диффузия и влияние глубоких примесей на электрические и оптические свойства фосфида галлия : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.07 / Худяков Сергей Варфоломеевич; Ленинградский политехнич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1981. – 24л.
383190
  Шиняев А.Я. Диффузия и высокотемпературные свойства сплавов тугоплавких металлов. / А.Я. Шиняев. – М., 1982. – 103с.
383191
  Хаксли Л.Д. Диффузия и дрейф электронов в газах : Пер. с англ. / Л.Д. Хаксли, Р. Кромптон. – Москва : Мир, 1977. – 672с.
383192
  Еремеев В.С. Диффузия и напряжения / В.С. Еремеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 182 с.
383193
  Виар Ж. Диффузия и обмен химических элементов в полевых шпатах / Ж. Виар. – Москва, 1971. – 20с.
383194
  Колобов Н.А. Диффузия и окисление полупроводников / Н.А. Колобов, М.М. Самохвалов. – Москва : Металлургия, 1975. – 454 с.
383195
  Цеханская Ю.В. Диффузия и растворение в жидких растворах в критической области : Автореф... канд. хим.наук: / Цеханская Ю. В.; М-во хим. пром. СССР, Науч. исслед. фзи. хим. ин-т. – Москва, 1956. – 16 с. – Бібліогр.:с. 16
383196
  Выходец В.Б. Диффузия и растворимость водорода в сплавах типа Cu3Fu : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Выходец В.Б. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 20 с.
383197
  Демин В.Б. Диффузия и растворимость изотопов водорода в металлах и сплавах с ГЦК решеткой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Демин В. Б. ; Урал. политхен. ин-т. – Свердловск, 1971. – 21 с. – Бібліогр. : с. 21
383198
  Стрелов К.К. Диффузия и реакции в твердых фазах силикатов и тугоплавких оксидов. / К.К. Стрелов, И.Д. Кащеев. – Свердловск, 1983. – 72с.
383199
  Бокштейн С.З. Диффузия и структура металлов / С.З. Бокштейн. – Москва : Металлургия, 1973. – 206 с.
383200
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – М.-Л., 1947. – 367с.
383201
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – 2-е доп. и переработ. изд. – М., 1967. – 491с.
383202
  Франк-Каменецкий Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Франк-Каменецкий. – М., 1987. – 490с.
383203
  Болтакс Б.И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках / Б.И. Болтакс. – Ленинград : Наука, 1972. – 384с.
383204
  Брик В.Б. Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах / В.Б. Брик; АН УССР; Ин-т металлофизики. – Киев : Наукова думка, 1985. – 232с.
383205
  Шишияну Федор Семенович Диффузия и явления деградации, обусловленные примесями с глубокими уровнями в полупроводниках А3В5 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Шишияну Федор Семенович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1978. – 35л. – Бібліогр.:с.33-35
383206
  Мурин А.Н. Диффузия меченых атомов и проводимость в ионных кристаллах / А.Н. Мурин, Б.Г. Лурье. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1967. – 100 с.
383207
  Бородина Н.П. Диффузия многозарядных катионов в расплавленных хлоридах щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Бородина Н.П.; Уральск. центр АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
383208
  Селезнев В.Д. Диффузия молекул газовой смеси в капилляре при производных числах Кнудсена. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Селезнев В.Д.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1974. – 20л.
383209
  Меркулов Ю.А. Диффузия нейтронов в гидриде циркония и в жидком водороде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Меркулов Ю.А.; АН СССР.Физический ин-т. – М, 1972. – 16л.
383210
  Гусев И.А. Диффузия некоторых элементов и эффект Мессбауэра в антимониде индия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусев И.А.; Радиевский ин-т. – М, 1956. – 12л.
383211
  Миронов Владимир Михайлович Диффузия никеля и алюминия в присутствии постоянного магнитного поля : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Миронов Владимир Михайлович ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с.
383212
   Диффузия осадителя в полимерном теле / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.В. Шилов, В.Б. Иваницкий // Высокмолекулярные соединения. (А), 1991. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
383213
  Гурин А.А. Диффузия плазмы в магнитном поле / А.А. Гурин, Л.Л. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1979. – 268 с.
383214
  Каур И. Диффузия по границам зерен и фаз. : пер. с англ. / И. Каур, В. Густ. – Москва : Машиностроение, 1991. – 445с.
383215
  Бочаров В.Н. Диффузия послеразрядной плазмы в тороидальном стеллараторе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Бочаров В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1971. – 11л.
383216
  Мохов Евгений Николаевич Диффузия примесей в карбиде кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мохов Евгений Николаевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
383217
  Озмидов Р.В. Диффузия примесей в океане / Р.В. Озмидов. – Л., 1986. – 278с.
383218
  Федорович Н.А. Диффузия примесей в термоэлектрических материалах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорович Н.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1965. – 13л.
383219
  Иванов В.В. Диффузия резонансного излучения в атмосферах звезд и туманностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов В.В. ; АН СССР, Глав. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1962. – 4 с.
383220
  Рожанский В.А. Диффузия слабоионизированной плазмы в магнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 01.04.08 / Рожанский В. А. ; Лен. политехн. ин. зт. – Ленинград, 1979. – 15 с.
383221
  Заиков Г.Е. Диффузия электролитов в полимерах / Г.Е. Заиков. – М., 1984. – 237с.
383222
  Романов С Диффузия электромагнитного поля в средах с конечной проводимостью : Автореф... канд. физ. матнаук: 01.04.02 / Романов С, С.; Дон.ГУ. – Донецк, 1983. – 13л.
383223
   Диффузия, сорбция и фазовые превращения в процессах восстановления металлов. – Москва, 1981. – 228 с.
383224
  Харьков Е.И. Диффузия, электроперенос и электросопротивление в жидких металлах : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Харьков Е.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 47 с. – Бібліогр. : с. 45-47
383225
  Харьков Е.И. Диффузия, электроперенос и электросопротивление в жидких металлах. : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Харьков Е.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1967. – 294, 10л.
383226
  Олиховская Л.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей в 2Н- и 3С-кристаллах с упорядоченными дефектами упаковки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.97 / Олиховская Л. А.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1990. – 23л.
383227
  Вустер У. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей в кристаллах : Пер. с англ. / У. Вустер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 287с.
383228
  Кривоглаз М.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов на флуктуационных неодонородностях в неидеальных кристаллах / М.А. Кривоглаз. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287с.
383229
  Колонцова Е.В. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей пластически деформированными монокристаллами алюминия : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Колонцова Е.В.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. Физический факультет. – Москва, 1950. – 11 с.
383230
  Вазина А.А. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей под малыми углами на белковых растворах : автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Вазина А.А. ; Ин-т биол. физики АН СССР. – Москва, 1965. – 20 с.
383231
  Чаругин В.М. Диффузный гамма- и рентгеновский фон Вселенной / В.М. Чаругин. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
383232
  Волков М.Г. Дихання Землі / М.Г. Волков, І.Л. Соколовський. – Київ : Наукова думка, 1970. – 135с.
383233
  Дядченко Людмила Дихання метеликів : поезія
383234
  Каменюк М.Ф. Дихання ріки : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одесса : Маяк, 1981. – 47 с.
383235
  Проценко Д.П. Дихання та бродіння / Д.П. Проценко. – Київ, 1956. – 70с.
383236
  Кіслова Вікторія Дихати, чути, розмовляти! (Інтерв"ю з завідуючим ЛОР-відділення Олександрівської клінічної лікарні м.Києва Назаром Охпрімовичем Білем) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій, Оконський Олександр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 38-40 : фото
383237
  Богданов-Катьков Дихлоро-дифенил-трихлорэтан (ДДТ гесароль, СС-5) : Новый препарат для борьбы с вредными насекомыми / Богданов-Катьков, М.И. Шевченко. – Ленинград, 1946. – 52с.
383238
  Федоров А.И. Дихлорэтан и окись этилена, как средство борьбы с клещом и амбарным долгоносиком / А.И. Федоров. – М., 1937. – 56с.
383239
  Федоров А.И. Дихлорэтан, как средство для борьбы с амбарными вредителями / А.И. Федоров. – К., 1937. – 38с.
383240
  Иванов Н.В. Дихотомии перевода (к онтологическим основаниям определения научного объекта переводоведения) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-64. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
383241
  Васильев Е. Дихотомические таблицы для определения позвоночных животных привислянского края / Печатано с разрешения Совета Института Сельского Хозяйства и Лесоводства в Новой Александрии. – 9 с. – Отд. оттиск
383242
  Васильев Е. Дихотомические таблицы для определения позвоночных животных Привислянского края. / Е. Васильев. – 10с.
383243
  Безрукова В.С. Дихотомический подход к развитию педагогического знания // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 19-29. – ISSN 0869-561Х
383244
  Медведко Л. Дихотомия "Восток-Запад" // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 45-47. – ISSN 0321-5075


  Глобалістика. Публікується один з докладів конгресу ICANAS по вивченню Азії і Північної Африки
383245
  Власова Т. Дихотомия "разум/эмоции" и проблема образования женщин в западноевропейской философии / Т. Власова, Н. Костюк // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 42-46. – ISBN 978-966-8428-52-4
383246
  Бибило В.Н. Дихотомия судебной власти // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 235-249. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
383247
  Ткачук М. Дихотомічна структура «вольних» та «тюремних» сонетів Івана Франка
383248
  Білоног Ю.І. Дихотомічний "пейзаж, намальований чаєм": чоловіче й жіноче у наративно-рецептивній стратегії Мілорада Павича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 59-64. – ISBN 966-8188-10-1
383249
  Хоменко Т.М. Дихотомічні перцепції сучасності в публіцистичній інтепритації Євгена Сверстюка, Мирослава Мариновича, Івана Ортинського // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 131-140
383250
  Віндерських С.О. Дихотомія "автор-витвір" у романі Дж. Хеллера "Уявіть собі картину" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – C. 83-91


  У статті відомий роман Дж. Хеллера аналізується деконструктивно, у параметрах "автор сумнівний - витвір реальний", "два автори в одному творі", "імітація - оригінал", "автор - мімесис" тощо
383251
  Безугла Р. Дихотомія "еліта - маси": суб"єктивно-об"єктивні чинники та особливості всприйняття на сучасному етапі // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 573-588. – ISBN 978-966-423-392-4
383252
  Ганцян Р. Дихотомія "ідеалізм - реалізм" у контекстi розвитку суспільствознавчих студій у Великій Британії першої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано семантику термінів "ідеалізм" та "реалізм" та способи їх вживання британськими соціогуманітаріями у першій половині ХХ ст. The article analyzes semantic of words idealism and realism and modes of using them by British humanitarians ...
383253
  Кремінська І.М. Дихотомія "пролетарське - міщанське" як принцип організації художнього простору в п"єсі "Закут" М. Куліша // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 200-204. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
383254
  Харитонова О.І. Дихотомія "публічне право — приватне право" та деякі питання визначення структури національного права / О.І. Харитонова, О Є. Харитонов // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 6-12. – (Право. Економіка. Управління)
383255
  Сторожко Т. Дихотомія "свій - чужий" у традиційній культурі охтирських циган // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 571-581. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджується культурний концепт “свій/чужий” на прикладі циганської громади м. Охтирка. Розглянуто самоізоляцію як засіб збереження ідентичності та усвідомлену реакцію у випадках негативного ставлення макросередовища. Прослідковано межі ...
383256
  Лепьохін Є. Дихотомія "Я" - "ІНШІЙ" крізь призму прийняття власної тілесності (на матеріалі роману Джека Лондона "Морський вовк") // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 166-175. – ISBN 966-7773-70-1
383257
  Крисюк Ю. Дихотомія букви і духу закону / Ю. Крисюк, А. Лобач // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 29-34. – ISSN 2409-4544


  "Розглядається проблема співвідношення духу закону та букви закону, визначається їх сутність в інтерпретації теоретиків права та практиків від часів римської держави і до нашого часу. Розкриваються особливості духу закону і духу права; визначаються ...
383258
  Козюбра М.І. Дихотомія букви і духу права: виникнення проблеми, її аспекти та напрями вирішення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
383259
  Кіхно О.В. Дихотомія естетичної та етичної культури у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша та сучасних йому європейських мислителів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 47-56
383260
  Коломієць Л.В. Дихотомія понять "життя" і "мистецтво" у творчості Вільяма Батлера Єйтса


  Розглянуто особливості поетичної мови В. Б. Єйтса крізь призму наскрізної теми творчості поета: конфлікту життя і мистецтва. Мова поетичного символізму, на відміну від символічної мови релігійних та філософських світоглядних систем, є не трактуванням ...
383261
  Гончарук О. Дихотомія права: поняття, явище, історія // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 61-66


  Стаття присвячена правовому явищу розподілу права на публічне та приватне - дихотомії права, розглянуто історичний розвиток даного явища з часів Платона та Аристотеля, критерії розподілу права на приватне та публічне, що дали провідні юристи Царської ...
383262
  Гончарук Ольга Володимирівна Дихотомія права:право публічне та право приватне / Гончарук О.В.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 3 назв.
383263
  Гончарук Ольга Володимирівна Дихотомія права:право публічне та право приватне : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Гончарук О.В.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2004. – 192л. – Бібліогр.: л. 180-192
383264
  Барабаш Ю. Дихотомія правової, демократичної та соціальної державності - тонка грань українського конституціоналізму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 24-33. – ISSN 0132-1331
383265
  Лебедівна О. Дихотомія розуму і серця у творчості Пантейлемона Куліша (на прикладі поетичних збірок "Хуторна поезія" і "Дзвін") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 20-23
383266
  Цибенко Л. Дихотомія семантичного простору культури Галичини та спроба подолання межі між Сходом та Заходом романі Карла Еміля Францоза "Паяц" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 178-187. – ISSN 2078-340X


  Галичина завжди поєднувала культури Сходу та Заходу. Серед авторів, творчість яких має безпосередній стосунок до цього історичного краю, – Карл Еміль Францоз, найкращим твором якого вважається роман “Паяц”. Ця “історія зі Сходу” розповідає про долю ...
383267
  Швець Н. Дихотомія темного і світлого в повісті Олекси Гай-Головка "Поєдинок з дияволом" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 187-194. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
383268
  Марченко Н.В. Дихотомія чи тріада "мовленнєва діяльність-мова-мовлення" у Ф. Де Соссюра // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 104-108


  У статті розглядаються погляди Ф. де Соссюра стосовно дослідження мовленнєвої діяльності, мови та мовлення та їх потрактування у лінгвістичних дослідженнях. Поява праці Ф.де Соссюра послужила основою для розвитку лінгвістичного структуралізму, в ...
383269
  Плотников Б.А. Дихтомическая лексикология / Б.А. Плотников, В.Ф. Трайковская. – Минск, 1989. – 131с.
383270
  Романович Н.Э. Дихтомия отношения интеллигенции к власти // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.68-77. – ISSN 0132-1625
383271
  Малішевська І.П. Дихтомія мати/дочка у романі "Подвійне зізнання" Ф. Малле-Жоріс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 365-369. – (Б-ка Ін-ту філології)
383272
  Скопенко В.В. Дицианамидные и трицианамидные комплексы свинца в неводных растворителях / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, С.В. Гарбуз // Докл. АН УССР Сери. Б. : АН УССР, 1985. – №1
383273
  Скопенко В.В. Дицианамидные и трицианметанидные комплексы элементов подгруппы цинка в пропандиол-1,2-карбонате / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Укр. хим. журн., 1982. – №5
383274
  Скопенко В.В. Диціанамідні та триціанметанідні комплекси молібдену (V) / В.В. Скопенко, В.В. Трачевський, Н.В. Улько // Доп.АН УРСР. Сер.Б. – № 4
383275
  Гидони А. Дицци / А. Гидони. – Х., 1925. – 83с.
383276
  Кабушкин Н. Дичиха. / Н. Кабушкин. – Хабаровск, 1969. – 36с.
383277
  Кршенек И. Дички : роман ; пер. с чеш. / Иржи Кршенек. – Москва : Прогресс, 1976. – 171 с.
383278
  Генерозов В.Я. Дичный промысел в СССР и торговля его продуктами. / В.Я. Генерозов, Ф.А. Голубин. – М, 1929. – 183с.
383279
  Алексиев Е. Дичо Зограф : иконопис / Емил Алексиев. – Скопje : Гурга, 1997. – 62 с. : ил. – (Независни изданиjа ; кн. 5 ; Ликовна уметност. Прво коло). – ISBN 9989676240
383280
   Диэлектрики. – М., 1960. – 23с.
383281
  Браун В. Диэлектрики : пер. с англ. / В. Браун. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 326 с.
383282
  Хиппель А.Р. Диэлектрики и волны = Dielectrics and waves / А.Р. Хиппель; Пер. с англ. под ред. Н.Г. Дроздова. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 438с.
383283
  Хиппель А.Р. Диэлектрики и их применение : пер. с англ. / А.Р. Хиппель. – Москва : Госэнергоиздат, 1959. – 336с.
383284
  Флоренский П.А. Диэлектрики и их техническое применение / П.А. Флоренский. – Москва : Главэлектро
Ч. 1 : Общие свойства диэлектриков. – 1924. – 388 с.
383285
  Шнаревич Е.И. Диэлектрики интегральных схем / Е.И. Шнаревич, О.А. Рыбинский, В.А. Злобин. – Москва : Энергия, 1975. – 119 с.
383286
  Слэтер Д. Диэлектрики, полупроводники, металлы / Д. Слэтер. – Москва : Мир, 1969. – 648с.
383287
  Рез И.С. Диэлектрики. Основные свойства и применения в электронике / И.С. Рез, Ю.М. Поплавко. – Москва : Радио и связь, 1989. – 286с.
383288
  Беляцкас Римантас Пятрович Диэлектрическая дисперсия в цепочечных нитевидных кристаллах SbSl на СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Беляцкас Римантас Пятрович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 15л.
383289
  Гаряинов С.А. Диэлектрическая изоляция элементов интегральных схем / С.А. Гаряинов. – Москва : Советское радио, 1975. – 120 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
383290
  Потапов А.А. Диэлектрическая поляризация / А.А. Потапов, М.С. Мецик. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1986. – 263с.
383291
  Смайс Ч.Ф. Диэлектрическая постоянная и структура молекул. / Ч.Ф. Смайс. – М., 1937. – 303с.
383292
  Козинская А.И. Диэлектрическая проницаемость и оптические свойства полупроводников с вырожденными зонами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Козинская А.И.; Днецкий гос.ун-т. – Донецк, 1972. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
383293
  Узбеков Р.А. Диэлектрическая проницаемость и структура растворов электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Узбеков Р.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им Д.И. Менделеева. – Москва, 1972. – 24л.
383294
  Ястремский П.С. Диэлектрическая проницаемость и структурные особенности водных растворов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ястремский П.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Волгоград, 1965. – 19л.
383295
  Седых Н.В. Диэлектрическая релаксация в растворах некоторых биополимеров. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 091 / Седых Н.В.; АН СССР.Ин-т биол.физики. – Пущино, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
383296
  Расулова Минаханум Аббас кызы Диэлектрическая релаксация в селене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Расулова Минаханум Аббас кызы; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1974. – 16л.
383297
  Эпов М.И. Диэлектрическая температурная модель влажных нефтесодержащих пород в диапазоне частот от 0.5 до 15 ГГц / М.И. Эпов, И.В. Савин, В.Л. Миронов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 912-919 : рис., табл. – Библиогр.: с. 918-919. – ISSN 0016-7886
383298
  Солошенко В.И. Диэлектрическая теория смешанных кристаллов А3В5 соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Солошенко В.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
383299
  Аляраши Риад Диэлектрическая теория химической связи и зонной структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Аляраши Риад; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 24л.
383300
   Диэлектрическая элементная база и ее применение : сборник статей. – Киев, 1984. – 136 с.
383301
  Взятышев В.Ф. Диэлектрические волноводы / В.Ф. Взятышев. – Москва : Советское радио, 1970. – 216 с.
383302
  Беланов А.С. Диэлектрические волноводы оптического диапазона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беланов А.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
383303
  Брилингас Альгидрас Ионович Диэлектрические и акустические явления в низкоразмерных сульфосолях сурьмы и висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Брилингас Альгидрас Ионович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 15 с.
383304
  Коломиец Игорь Прокофьевич Диэлектрические и диамагнитные свойства нематических жидких кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Коломиец Игорь Прокофьевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
383305
  Артамонов В.Г. Диэлектрические и оптические свойства жидкостей / В.Г. Артамонов, Ю.А. Любимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 102 с.
383306
  Строкач Александр Алексеевич Диэлектрические и пироэлектрические свойства полидоменных сегнетоэлектриков : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Строкач Александр Алексеевич; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1987. – 157л. – Бібліогр.:л.148-157
383307
  Строкач А.А. Диэлектрические и пироэлектроические свойства полидоменных сегнетоэлектриков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Строкач А.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
383308
  Федосеева Н.В. Диэлектрические и полупроводниковые свойства пленок некоторых окислов и халькогенидов сурьмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федосеева Н.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 16л.
383309
  Дейнега Ю.Ф. Диэлектрические и реологические исследования пластичных неводных дисперсных систем (консистентных смазок) : Автореф... д-ра хим.наук: / Дейнега Ю.Ф.; АН УССР. – Киев, 1967. – 28л.
383310
  Марголин Л.Н. Диэлектрические и электрические свойства триглицинсульфата, триглицинфторбериллата, триглицинселената в зависимости от условий выращивания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010407 / Марголин Л.Н.; АН БССР. Учен. Совет по физ. отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 20л.
383311
  Эме Ф. Диэлектрические измерения / Ф. Эме. – М, 1967. – 223с.
383312
   Диэлектрические кристаллы сложных окислов : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1987. – 124 с.
383313
   Диэлектрические материалы в экстремальных условиях : тезисы докладов / 1-е Всесоюзное совещание; Якушев В.В. – Суздаль : АН СССР
Т. 1. – 1990. – 327 с.
383314
   Диэлектрические материалы в экстремальных условиях : тезисы докладов / 1-е Всесоюзное совещание; Якушев В.В. – Суздаль : АН СССР
Т. 2. – 1990. – 347 с.
383315
   Диэлектрические материалы радиоэлектроники. – Москва, 1977. – 206 с.
383316
  Бутенко Е.В. Диэлектрические материалы, их свойства и применение в микроэлектронике / Е.В. Бутенко. – М., 1975. – 94с.
383317
  Шварц К.К. Диэлектрические материалы: радиационные процессы и радиационная стойкость / К.К. Шварц, Ю.А. Экманис. – Рига : Зинатне, 1989. – 187 с.
383318
  Андрушко Л.М. Диэлектрические неоднородные волноводы оптического диапозона / Л.М. Андрушко. – Киев : Техніка, 1983. – 144 с.
383319
  Корзо В.Ф. Диэлектрические пленки в микроэлектронике / В.Ф. Корзо, В.Н. Черняев. – Москва, 1977. – 367 с.
383320
  Румак Н.В. Диэлектрические пленки в твердотельной микроэлектронике / Н.В. Румак, В.В. Хатько. – Минск : "Навука і тэхніка", 1990. – 190 с.
383321
  Рябошенко С.Ф. Диэлектрические потери в активированных медью и гидратированных кристаллах хлористого натрия в области высоких частот : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябошенко С. Ф.; МВССО РСФС, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1960. – 9л.
383322
  Филатов И.С. Диэлектрические потери в керамике в сильных высокочастотных полях при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филатов И.С.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1961. – 7л.
383323
  Тонконогов М.П. Диэлектрические потери в неорганических кристаллах, содержащих полярные молекулы или радикалы, на высокой частоте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тонконогов М.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 9 с.
383324
   Диэлектрические резонаторы / М.Е. Ильченко, В.Ф. Взятышев, Л.Г. Гассановк, Ю.М. Безбородов, М.Н. Бергер, В.С. Добромыслов, Б.Ю. и др. Капилевич; Ильченко М.Е. – Москва : Радио и связь, 1989. – 328 с.
383325
  Головина И.С. Диэлектрические резонаторы для ЭПР спектроскопии / И.С. Головина, И.Н. Гейфман, В.Е. Родионов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : НАН Украины, 2015. – 158 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-02-7675-8
383326
  Аббасов Я.М. Диэлектрические свойства алифатических спиртов в широком интервале частот и температур : автореф. дис. ... канд.физ. - мат. наук / Аббасов Я.М. ; Ком. высш.и сред. спец образования Совета Министров АзССР. – Баку, 1963. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
383327
  Ахадов Я.Ю. Диэлектрические свойства бинарных растворов / Я.Ю. Ахадов. – Москва : Наука, 1977. – 399 с.
383328
  Бафадаров З.А. Диэлектрические свойства и молекулярное движение в бинарных органических растворах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бафадаров З.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1967. – 16л.
383329
  Ковригина П Л. Диэлектрические свойства карбиновых кислот. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Ковригина Л.П,; Моск.пед.ин-т. – М, 1971. – 16л.
383330
  Касимов Р.М. Диэлектрические свойства концетрированных растворов в миллиметровом диапазоне радиоволн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Касимов Р.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1962. – 13л.
383331
  Синицын Ю.А. Диэлектрические свойства льда и снега / Ю.А. Синицын, Н.В. Зубченко. – Харьков, 1981. – 44с.
383332
  Новикова З.И. Диэлектрические свойства никельцинковых ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новикова З.И.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1963. – 14л.
383333
  Барсукова Г.А. Диэлектрические свойства растворов амидов на сверхвысоких частотах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Барсукова Г.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 15л.
383334
  Гудков Олег Ильич Диэлектрические свойства слюд в полях сверхвысоких частот : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Гудков Олег Ильич; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 20л.
383335
  Акрамов Алишер Шакаримович Диэлектрические свойства суперионных проводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Акрамов Алишер Шакаримович; АН Уз.ССР, Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1988. – 16л.
383336
  Воробьев Г.А. Диэлектрические свойства электроизоляционых материалов / Г.А. Воробьев. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 126 с.
383337
  Огурцов С.В. Диэлектрические спектры и динамические свойства сегнетоэлектриков группы триглицинсульфата : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Огурцов С. В.; Льв.ГУ. – Львов, 1979. – 20л.
383338
  Маренный А.М. Диэлектрические трековые детекторы в радиационно-физическом и радиобиологическом эксперименте / А.М. Маренный. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 180 с.
383339
  Умеров Р.И. Диэлектрические узкополосные интерференционные светофильтры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Умеров Р.И.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1973. – 22л.
383340
  Плужников В.М. Диэлектрические усилители. / В.М. Плужников. – М., 1969. – 320с.
383341
  Пик Ф. Диэлектрические явления в технике высоких напряжений / Ф. Пик. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1934. – 363 с.
383342
  Духин С.С. Диэлектрические явления и двойной слой в дисперсных системах и полиэлектролитах / С.С. Духин, В.Н. Шилов. – Киев : Наукова думка, 1972. – 206 с.
383343
  Антонов Ю.Н. Диэлектрический индуктивный каротаж / Ю.Н. Антонов, А.А. Кауфман. – Новосибирск, 1971. – 140с.
383344
  Потапов А.А. Диэлектрический метод исследования вещества / А.А. Потапов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 250с.
383345
  Надь Диэлектрометрия / Надь, , Б. Шандор. – М., 1976. – 200с.
383346
  Боровиков Ю.Я. Диэлектрометрия в органической химии / Ю.Я. Боровиков. – К, 1987. – 214с.
383347
  Сабахаттін А. Диявол всередині нас / А. Сабахаттін. – К, 1956. – 232с.
383348
  Хоменко А.П. Диявол на весіллі / А.П. Хоменко. – Станіслав, 1960. – 77 с.
383349
  Павезе Ч. Диявол на пагорбах. Місяць та вогнища : романи / Чезаре Павезе ; пер. з італ. М. Прокопович ; передм. В. Селігея ; Італ. ін-т культури в Україні, НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2010. – 284, [1] с., [1] арк. портр. – Перекладено за вид.: Il diavolo sulle colline / C. Pavese. Torino, Einaudi, 2006. La luna e i falo. Torino, Einaudi, 2005 .- Сер. засн. у 2005 р. - Другий тит. арк. італ. - На обкл. назва сер.: Італійська література. – (Бібліотека італійської літератури / під ред. Ніколи Франко Баллоні і М. Жулинського). – ISBN 978-966-03-5466-1
383350
  Сирота В. Диявол у деталях, або Окрема методика для Приватбанку та спільна проблема для всієї системи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 6
383351
  Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі = The devil is in the cheese : вибрані спроби 1999-2005 років / Юрій Андрухович. – 2-е вид., випр. – Київ : Критика, 2007. – 318с. – ISBN 966-8978-12-9
383352
  Самбук Р.Ф. Дияволи з "Веселого пекла" : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 320 с.
383353
  Костюк О.В. Дияволопоклонство як породження та невід"ємна частина християнського культурного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
383354
  Краснощок Ю. Диявольська гра ( досье важливого, але небажаного свідка) : Документальний детектив / Юрій Краснощок. – Київ : Друк, 2002. – 528с. – ISBN 966-7342-21-2
383355
  Титов О.И. Диялектика вероятности, необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Титов О. И.; БГУ. – Минск, 1979. – 17л.
383356
  Журавлев Андрей Дията хищних растений. Хищник в янтаре // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 62 : фото
383357
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ
№ 1. – 2012
383358
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Українська діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 4. – 2012
383359
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром (ДОМС) = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Укр. діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 1 (II). – 2013. – 126 с.
383360
   Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром (ДОМС) = Диабет. Ожирение. Метаболический синдром / Укр. діабетологічна асоціація. – Київ. – ISSN 2304-6090
№ 2 (II). – 2013. – 128 с.
383361
   Діабетові - ні! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Свій внесок у розробку терапії цієї хвороби зробив авторський колектив кафедри механіки суцільних середовищ механіко-математичного факультету нашого університету. Тут розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень у діабетології. Розроблено ...
383362
  Сайковська О.Ю. Діаболізм і розвиток болгарської фантастичної літератури 20–30-х років XX століття // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 170-180. – ISSN 2312-6809
383363
  Куценко О. Діагноз часу очима Ірини Марківни Попової // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 217-219. – ISSN 1563-3713
383364
  Гринів О. Діагноз: навіженість заяложеної українофобії // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 27-33. – ISSN 0130-7037


  Про видання А.С. Каревіна "Украинский язsк. История становления"- Київ: Киевская Русь, 2011. - 232 с.
383365
  Іванущенко Геннадій Діагнози про смерть у період Голодомору 1932-1933 рр. як джерело створення персональних баз даних // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 187-196. – ISSN 0042-9422
383366
  Щетиніна Г.С. Діагностика X-вірусу хости в Україні / Г.С. Щетиніна, А.В. Харіна, І.Г. Будзанівська // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 94-95
383367
  Табакіна Ю. Діагностика агресивності молодших школярів // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ, Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 19 (4"2008). – С. 105-112. – ISBN 966-594-967-2
383368
  Бейдик О.О. Діагностика адаптивного туризму / О.О. Бейдик, А.Л. Мельничук, А.В. Орещенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 90-104


  Проведено діагностику адаптивного туризму – виявлені та систематизовані науково-методологічні підходи його суспільно-географічного аналізу, запропоновано класифікацію та поглиблено поняттєво-термінологічний апарат адаптивного туризму, проаналізовано ...
383369
  Босенко Тетяна Олексіївна Діагностика асиметрії зовнішніх м"язів ока у поляризованному світлі при різних видах співдружньої косоокості : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.08 / Босенко Тетяна Олексіївна; Ін-т очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова академії медичн. наук України. – Одеса, 1994. – 16л.
383370
  Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Лєонов, О. Афанасьєва // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 22-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
383371
  Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємств // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-27. – ISSN 0131-775Х
383372
  Ткаченко Н.М. Діагностика банкрутства підприємств для оцінювання подальшої безперервної діяльнсті в аудиторській перевірці / Н.М. Ткаченко, Л.В. Таратута // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 326-333. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
383373
  Іващенко О.В. Діагностика банкрутства підприємства / О.В. Іващенко, О.І. Крисак // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.129-132. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
383374
  Семенов Г.А. Діагностика банкрутства підприємства / Г.А. Семенов, О.О. Єропутова, О.О. Плаксюк // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 170-176. – ISSN 1729-7206
383375
  Андрущак Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 118-124
383376
  Плаксюк О.Ф. Діагностика банкрутства як засіб управління фінансовим станом підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 157-164. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
383377
  Швиданенко Г.О. Діагностика бізнес-діяльності телекомунікаційних підприємств України / Г.О. Швиданенко, Є.К. Куценко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 54-62. – ISSN 2409-1944
383378
  Візняк Ю.Я. Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування / Ю.Я. Візняк, Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 235-240. – ISSN 2222-4459
383379
  Чугунов В.В. Діагностика в психотерапії и психотерапевтичний діагноз : учебное пособие / В.В. Чугунов. – Харків : Наука, 2010. – 304 с. – (Психо[терапевт][и][ї]чна библиотека). – ISBN 966-526-110-Х
383380
  Кузьмін О.Є. Діагностика в системі процесно-структурованого менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Т. Мельник, Л.В. Іванець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 9-14. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано погляди авторів на місце діагностики в системі менеджменту підприємств.
383381
  Тищенко В.Ф. Діагностика вектору розвитку економіки знань: регіональний аспект // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 9/10 (1). – С . 31-34. – ISSN 1728-6220
383382
  Скриньковський Р.М. Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 249-254. – ISSN 2222-0712


  У науковій статті розкрито сутність таких економічних категорій, як "виробничо-господарська діяльність підприємства", "трудові ресурси підприємства", "матеріальні ресурси підприємства", "фінансові ресурси підприємства" та "енергетичні ресурси ...
383383
  Бойченко Е.Б. Діагностика відтворення населення регіону // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 79-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
383384
  Господарик А.В. Діагностика вірусів плодових культур в умовах України / А.В. Господарик, К.М. Удовиченко, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 43 : Біологія та екологія. – С. 51-53.
383385
  Коренєва А.А. Діагностика вірусних інфекцій - один із аспектів екологічно безпечної технології вирощування лікарських рослин / А.А. Коренєва, Л.Т. Міщенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 114-116.
383386
  Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 32 назв.
383387
  Решетник Г.В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Решетник Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 171 л. + Додаток : л. 149-151. – Бібліогр. : л. 152-171
383388
  Сенчугова Н.А. Діагностика вірусних хвороб лаванди : біологія / Н.А. Сенчугова, О.В. Молчанець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-26 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
383389
   Діагностика вірусної інфекції пшениці методом електропровідності тканин листків / Л.Т. Міщенко, В.В. Тороп, Г.С. Янішевська, Т.В. Кучинова, А.Л. Бойко // Агроекологічний журнал : Науковий журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2006. – № 3. – С. 71-76.
383390
   Діагностика вірусу мармуровості винограду за допомогою полімеразної ланцюгової реакції / І.Д. Жунько, Н.В. Ліманська, Б.Н. Мілкус, Л.О. Конуп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження клонового та рядового матеріалу винограду різних сортів на наявність вірусу мармуровості за допомогою полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР). У ході досліджень застосовано різні концентрації Mg++ (1,3, ...
383391
  Харківська А.А. Діагностика внутрішнього середовища ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 88-93. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (1))
383392
  Барилюк І.В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній / І.В. Барилюк, М.В. Рубаха // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 104-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
383393
  Побережна Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-52. – ISSN 1682-2366
383394
  Кубарєв І. Діагностика вчинення вбивства групою осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 81-85
383395
   Діагностика гастродуоденальних захворювань методами статистичної теорії розпізнавання / Ю.І. Петунін, А.В. Романов, Н.М. Стоян, О.М. Бурий, С.П. Кожара, М.Ю. Савкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-44. – (Кібернетика ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод комп"ютерної діагностики гастродуоденальних захворювань, заснований на дуоденальному зондуванні та використанні статистичної теорії розпізнавання образів. Метод має високу точність та специфічність.
383396
  Знаменська Т.К. Діагностика гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку у недоношених новонароджених в гострому періоді / Т.К. Знаменська, Л.Г. Кирилова, В.Б. Швейкіна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 31-39. – ISSN 2226-1230
383397
  Пшенична О.С. Діагностика готовності майбутнього менеджера до застосування інформаційних технологій // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С.154-160. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
383398
  Максимова Т.С. Діагностика динамічних процесів розвитку комплексу маркетингу / Т.С. Максимова, О.Є. Шапран // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 124-131. – ISSN 1993-6788
383399
   Діагностика дифтерії та виявлення дифтерійного токсину за допомогою імуноферментного аналізу / Л.О. Михальський, І.М. Фуртат, Т.П. Тивончук, В.І. Трихліб, С.О. Крамарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-61. – (Біологія ; Вип. 31)


  Використовуючи поліклональну імунну сироватку та моноклональні антитіла, специфічні до дифтерійного токсину, в лабораторних експериментах та на клінічному матеріалі апробовано швидкі методи діагностики дифтерії та виявлення токсину у крові хворих та ...
383400
  Карамушка В.І. Діагностика екологічних компетентностей особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 125-129. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
383401
  Вещипан О.О. Діагностика економічного розвитку регіонів на основі системивипереджальних індикаторів / О.О. Вещипан, О.Ю. Полякова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 220-228 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
383402
  Черевко О.В. Діагностика економічної безпеки ВНЗ у міжнародних рейтингах / О.В. Черевко, Ю.М. Радзіховська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – C. 32-36. – ISSN 2306-6814
383403
  Лук"янова В.В. Діагностика економічної безпеки підприємства / Лук"янова В.В., Шутяк Ю.В. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111-126. – ISBN 978-966-330-197-6
383404
  Корецький Б. Діагностика економічної безпеки суб"єктів господарювання в транзитивній економіці // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 22-25. – ISSN 1815-3232
383405
  Косянчук Т.Ф. Діагностика економічної безпеки як основи стабільного функціонування підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
383406
  Скриньковський Р.М. Діагностика економічної стійкості підприємства і роль інформації та комунікації в контексті стійкості динамічної рівноваги, функціонування і розвитку / Р.М. Скриньковський, Я.С. Максимчук, К.Б. Харук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 162-168. – ISSN 2222-0712
383407
  Скриньковський Р.М. Діагностика ефективності контролінгу бізнес-процесів підприємства / Р.М. Скриньковський, Г. Павловські, В.В. Воробйов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 154-159. – ISSN 2222-4459
383408
  Орлова А.А. Діагностика ефективності професійного навчання в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 169-175
383409
  Філон В.І. Діагностика живлення рослин - від розробки і вдосконалення до отримання прибутку / В.І. Філон, С.С. Шевченко, С.О. Пруднікова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 77-83 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 83. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
383410
  Глушкова К.К. Діагностика жіночих архетипічних стратегій поведінки та їхнього зв"язку із проявами рис характеру жінки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 128-131
383411
  Іванків О. Діагностика загроз економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 40-45. – ISSN 2411-4014
383412
  Собкевич О.В. Діагностика загроз інноваційній безпеці у промисловості України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 118-129. – ISSN 2222-4459
383413
  Мисник А.В. Діагностика захворювань щитовидної залози за статистичними параметрами її ультразвукових зображень за допомогою самоорганізуючих нейронних мереж / А.В. Мисник, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 339-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Експертний аналіз ультразвукових зображень є однією з важливих ланок діагностики захворювань щитовидної залози. Крім візуального аналізу в сучасних експертних системах активно використовуються методи автоматичної обробки та аналізу зображень з метою ...
383414
  Пономаренко В. Діагностика здатності студентів до професіоналізації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 23-41. – ISSN 1682-2366
383415
  Горбачова О.М. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу компанії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 7-9
383416
  Бочарова Ю.Г. Діагностика зовнішньоторговельної діяльності України // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 137-147. – ISSN 2079-4762
383417
  Співак Л.М. Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Співак ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-223. – ISBN 978-966-222-917-2
383418
  Толкач С.М. Діагностика і лікування безплідності / С.М. Толкач. – Київ : Знання України, 1991. – 48с. – (Сер. 12. Природа-людина-здоров"я ; 10)
383419
  Коваль А.І. Діаґностика і лікування посттравматичної защемленої грижі лівого купола діафраґми: випадок з практики / А.І. Коваль, Ю.С. Мота, В.П. Федоренко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 98-101. – ISSN 1029-4244
383420
  Волошко Н.І. Діагностика і формування психопрофілактичної культури практичних психологів професійно-технічних навчальних закладів : Навч.- метод. посібник / Н.І. Волошко; Академія пед. наук України; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – Київ : Науковий світ, 2007. – 76с. – ISBN 978-966-675-495-3
383421
  Набока Г.Б. Діагностика ізоляції багатошарових високовольтних котушок. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.13 / Набока Г.Б.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
383422
  Яцейко А.Я. Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Яцейко А.Я.; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
383423
  Ціпуринда В.С. Діагностика інноваційного потенціалу підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-100. – ISBN 966-614-021-7
383424
  Якимова Л.П. Діагностика інноваційної безпеки регіону // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 173-179. – ISSN 2309-1533
383425
  Бойчук А.В. Діагностика й корекція порушень у вагітних із дисфункцією плаценти / А.В. Бойчук, В.В. Овчарук, О.І. Хлібовська // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 5-7. – ISSN 2413-550Х
383426
  Сорокіна Л.В. Діагностика й регулювання стрибків економічного розвитку підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 93-100 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
383427
  Балтрунас О.Ю. Діагностика карієсу за допомогою лазерного випромінювання / О.Ю. Балтрунас, А.Я. Бобицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 6-8. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему діагностики карієсу. Аналізуються відомі методики діагностики, а саме, візуальний огляд і радіографія. Представлено лазерні методи діагностики, що базується на ефекті флуоресценції уражених ділянок твердої тканини зуба в області ...
383428
  Фельтиновський М. Діагностика кластерів ІКТ в Польщі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 414-426. – ISSN 1684-906Х
383429
  Бодарецька О.М. Діагностика компетентності HR-підрозділу в мотиваційній сфері // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 284-290. – ISSN 2222-4459
383430
  Грозний І. Діагностика конкурентних переваг промислового підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 1728-9343
383431
  Скриньковський Р. Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Р. Скриньковський, А. Чубенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 49-54
383432
  Загорна Т.О. Діагностика конкурентного стану підприємств для цілей структурного аналізу ринків // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 82-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
383433
  Коваленко В.В. Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України / В.В. Коваленко, О.М. Звєряков, Д.С. Гайдукович // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 83-98. – ISSN 2305-7645
383434
  Шлапак А.В. Діагностика кризи методами фінансового аналізу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 319-325. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  За результатами дослідження розкрито сутність категорії "антикризове управління", уточнення класифікації криз у процесі функціонування і розвитку комерційного банку. Узгоджено дії зацікавлених у стійкому функціонуванні банку суб"єктів з цілями ...
383435
  Джаман М.О. Діагностика кризового стану підприємства на регіональному рівні / М.О. Джаман, Іщенко-Пренделас // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 73-76. – (Економічні науки)
383436
  Мхитарян О. Діагностика літературного розвитку учнів з низьким рівнем навчальних досягнень
383437
  Нікорич В.А. Діагностика літогенної неоднорідності бурувато-підзолистих грунтів на основі гранулометричного складу // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 11-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
383438
  Лозицький В. Діагностика локальних магнітних полів у сонячному факелі по лінії FeI 5233 / В. Лозицький, О. Осика, В. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Для оцінки локальних магнітних полів у cонячному факелі, який спостерігався 07.08.2013 р. на ешельному спектрографі ГСТ АО КНУ, проаналізовано бісектори профілів I ± V лінії FeI 5233. Отримані дані свідчать про неприйнятність для цієї лінії наближення ...
383439
  Сунцова О.О. Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 44-57. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
383440
  Лозицький В.Г. Діагностика маломасштабних магнітних полів у двох сонячних спалахах різної потужності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-43. – (Астрономія ; вип. 37)


  Порівнюються спектральні характеристики двох сонячних спалахів, 26 червня 1981 р. (бал 1В) та 16 червня 1989 р. (бал 2В), з яких перший розвивався без вибухової фази, а наступний - з такою фазою. На основі аналізу спектральних ліній з великими ...
383441
  Семенов А.Г. Діагностика маркетингової діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-231. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
383442
  Костюченко Ю. Діагностика міфу. Чорнобиль і суспільство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 74). – С. 10
383443
  Ротштейн О.П. Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності : Монографія / О.П. Ротштейн, Г.Б. Ракитянська; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 276 с. – ISBN 966-641-166-0
383444
  Шпак А.П. Діагностика наносистем : у двох частинах : навчальний посібник для студ. фіз. та інженерно-фіз. спец. вищ. закладів освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, С.Ю. Смик ; НАН УКраїни, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; КНУТШ. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-81-4(Ч.1)
Ч.1. – 2003. – 148 с.
383445
  Шпак А.П. Діагностика наносистем : Напівпровідникові квазінульвимірні системи / А.П. Шпак, С.І. Покутній, Ю.А. Куницький; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Київ, 2004. – 101с. – ISBN 966-8002-80-6
383446
  Хижняк Т.А. Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет-функцій m-ічного аргументу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.09.12 / Хижняк Т.А.; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
383447
  Вакуленко О.В. Діагностика нового типу шаруватих кристалів А[нижній індекс 3]В[нижній індекс 2]Х[нижній індекс 9] методом КР-спектроскопії / О.В. Вакуленко, В.О. Губанов, В.А. Терехов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 367-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Методом спектроскопії комбінаційного розсіювання (КР) світла досліджені коливальні спектри шаруватих кристалів Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]I[нижній індекс 9], Cs[нижній індекс 3]Bi[нижній індекс 2]Br[нижній індекс 9], Rb[нижній індекс ...
383448
  Койчева Т.І. Діагностика організаційної культури викладачів університету // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 41-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядаються особливості оцінки викладачами стану організаційної культури в педагогічному університеті.
383449
  Глущенко В. Діагностика особистісно-ціннісного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичних університетів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 113-120. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
383450
  Носенко Е.Л. Діагностика особистості засобами невербального спілкування : монографія / Е.Л. Носенко, Т.М. Петренко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : Освіта України, 2013. – 192, [1] с. : іл., табл. – Анот. рос. – Бібліогр.: с. 161-190. – ISBN 978-617-7111-30-5
383451
  Максименко С.Д. Діагностика пам"яті дитини: загальні рекомендації щодо дослідження пам"яті / С.Д. Максименко, Л.Г. Терлецька, О.П. Главник // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 52-58


  Стаття про оцінювання довільної образної пам"яті дитини.
383452
  Мунтян О.А. Діагностика патології імплантації у жінок із звичним невиношуванням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 124-126. – ISSN 1681-276Х


  "...Звичне невиношування вагітності – це поліетіологічний симптомокомплекс, який є гострою соціальною та медичною проблемою. Мета дослідження - знизити частоту ранніх репродуктивних втрат шляхом розробки алгоритму прегравідарної діагностики та ...
383453
  Клебан Ю.В. Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-79. – ISSN 2306-3289
383454
   Діагностика поверхні іонними пучками : Праці ІХ міжнародного семінару. Жовтень 4-6, 2000. Запоріжжя, Україна. – Запоріжжя, 2000. – 118с. – ISBN 966-7037-42-8
383455
   Діагностика поверхні поляризованим світлом : Монографія / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич; КНУТШ; Л.В. Поперенко, В.С. Стащук, І.А. Шайкевич, В.А. Одарич. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-882-2
383456
  Бойко А.М. Діагностика полімерної ізоляції в процесі старіння кабелів під дією сильного електричного поля за трибоелектричним потенціалом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Бойко Антон Миколайович ; М-во освіти у науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
383457
   Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за даними капнометрії (огляд літератури та власних досліджень) / Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, С.Г. Опімах, К.В. Назаренко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 34-44. – ISSN 2413-7944
383458
  Колотуха С. Діагностика потенційного банкрутства підприємства та напрями подолання кризових явищ / С. Колотуха, І. Славінська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 113-123 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
383459
  Чурюмова І.Г. Діагностика примежових станів організму людини методами обчислювального інтелекту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Чурюмова І.Г.; Харківський націон. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
383460
  Федосова А.О. Діагностика проблем в організаціях // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 52-54. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
383461
  Кристопчук Т. Діагностика професійної спрямованості особистості: досвід Німеччини // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 130-136. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
383462
  Тодрін О.Ф. Діагностика процесів заморожування і відігріву дрівносперсних клітинних суспензій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Тодрін О.Ф.; НАН України. Ін-т проблем машинобудування. – Харків, 1997. – 24л.
383463
   Діагностика психічних станів і властивостей особистості. – К., 1995. – 35с.
383464
   Діагностика психофізіологічного стану організму як одна з ключових проблем спортивної медицини / Л.Г. Коробейнікова, Г.В. Коробейніков, Ю.А. Радченко, Т.Г. Данько // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 1992-7894
383465
  Герасименко С.І. Діагностика ревматоїдного артриту плечового суглоба / С.І. Герасименко, А.М. Бабко, М.В. Полулях // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 15-18. – ISSN 0030-5987
383466
  Барилюк І. Діагностика ресурсного потенціалу банків України за системою критеріїв кластеризації меса // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 19-28. – ISSN 0201-758Х
383467
  Гросул В.А. Діагностика ресурсної компоненти адаптаційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі / В.А. Гросул, О.Д. Рачкован // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 198-204. – ISSN 2222-4459
383468
  Іляш О.І. Діагностика ринку праці в умовах конкуренції / О.І. Іляш, О.А. Петренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 211-214. – ISBN 5-7763-2435-1
383469
  Нуржинська А.В. Діагностика рівнів сформованості компетентності майбутніх фахівців зі зв"язків з громадськістю у підготовці матеріалів для PR-діяльності // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 131-138. – ISSN 2411-1317
383470
  Рибінська Ю.А. Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 82-86. – ISSN 2078-1687
383471
  Дідик Я.М. Діагностика рівня відпочинкових послуг у сільських оселях України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 203-210 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
383472
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97.
383473
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97. – Бібліогр.: с. 88-89


  Визначено сутність економічної безпеки підприємства. Класифіковано та проаналізовано існуючі методичні підходи до її оцінки. Запропоновано тримірний підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства, який передбачає виділення поточної, ...
383474
  Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-97. – Бібліогр.: с. 88-89


  Визначено сутність економічної безпеки підприємства. Класифіковано та проаналізовано існуючі методичні підходи до її оцінки. Запропоновано тримірний підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства, який передбачає виділення поточної, ...
383475
   Діагностика рівня задоволеності студентів від використання сервісу "ksu feedback" у Херсонському державному університеті / О.В. Співаковський, М.О. Вінник, Ю.Г. Тарасіч, В.В. Кутецька, О.В. Кучма, О.В. Панасюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 44-56. – ISSN 1998-6939


  Стаття присвячена вирішенню проблем розвитку сервісів зворотнього зв"язку від студентів щодо освітнього середовища у вищому навчальному закладі. Наше дослідження проведено на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики ...
383476
  Горбань В.Б. Діагностика рівня знань дітьми молодшого шкільного віку правил пожежної безпеки / В.Б. Горбань, Н.В. Жезло, О.В. Хлевной // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
383477
  Драган Є.В. Діагностика рівня знань за допомогою тестів / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні положення, особливості тестів та їхніх типів, можливості застосування. Розкрито основні поняття - надійність, валідність. Описано різні підходи до аналізу відповідей та їхнього оцінювання. The main aspects of testology, tests ...
383478
  Білик В. Діагностика рівня інноваційно-інвестиційної безпеки підприємницької діяльності // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 42-48. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
383479
  Андрущак Є. Діагностика рівня капіталізації банківської системи України / Є. Андрущак, Б. Мельник, О. Щуревич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль, 2016. – № 1 (50). – С. 105-113. – ISSN 2409-8892
383480
  Горобець О.А. Діагностика рівня когнітивних здібностей учнів до вивчення фізики в профільних класах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 28-35. – (Серія : Педагогічні науки)
383481
  Сняданко І.І. Діагностика рівня навчально-професійної самоефективності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 82-89. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
383482
  Хазратова Н.В. Діагностика рівня суб"єктивної легітимності правових норм / Н.В. Хазратова, К.П. Гавриловська // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 31-36
383483
  Нестеровський В.А. Діагностика самоцвітів : навчальний посібник з курсу "Гемологія та виробне каміння України" / В.А. Нестеровський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 65 с.
383484
   Діагностика синдрому Шерешевського–Тернера у дітей : методичні рекомендації (2016 р.) // Український журнал дитячої ендокринології / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. О.А. Будрейко. – Київ, 2017. – № 1 (21). – C. 38-46. – ISSN 2304-005X
383485
  Юзевич В.М. Діагностика системи взаємодії держави та бізнесу в аспекті електронних публічних закупівель / В.М. Юзевич, О.В. Клювак, Р.М. Скриньковський // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 39-44. – ISSN 1728-6220


  У статті проаналізовано особливості перебігу дотендерних, тендерних та післятендерних електронних процедур із урахуванням бізнес-ризиків. Виокремлено основні кількісні, якісні, часові та фінансові показники ефективності системи взаємодії держави та ...
383486
  Соболь Г.О. Діагностика системи стратегічного управління витратами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 119-123. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
383487
  Палагнюк М.В. Діагностика складових громадянської позиції у студентів аграрних вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 195-201. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
383488
  Вутто М.Л. Діагностика слуху у дітей з ДЦП / М.Л. Вутто, В.М. Кузьмін // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 79-81. – ISSN 0044-4650
383489
  Скриньковський Р. Діагностика стану кадрового обліку і діловодства на підприємстві та відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних / Р. Скриньковський, І. Нога, А. Чубенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 52-57
383490
  Куліков П.М. Діагностика стану підприємства : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Куліков П.М., Попов О.Є., Котов А.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-676-470-9
383491
  Богдан І.В. Діагностика стану сектору загальнодержавного управління України / І.В. Богдан, Т.Ю. Яра, Д.В. Коноваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 4 (245). – С. 27-49. – ISSN 2305-7645
383492
  Мусаткіна В.П. Діагностика стану та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 394-397. – ISBN 5-7763-2435-1
383493
  Гудзь Т.П. Діагностика статичної та динамічної фінансової рівноваги підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 180-186. – ISSN 2313-4569
383494
  Деркач А.О. Діагностика статі за почерком // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 53-55. – ISBN 978-966-419-268-9
383495
  Олійник Я.Б. Діагностика стійкості соціально-економічного розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 3-12
383496
  Скриньковський Р.М. Діагностика стратегічного протистояння підприємств-конкурентів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 196-201. – ISSN 2222-4459
383497
   Діагностика структури плівок золота на поверхні скла методами еліпсометрії та атомно-силової мікроскопії / Т. Носач, М. Озеров, Л. Поперенко, П. Шпильовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-34. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Об"єктом дослідження є скляні пластинки із плівкою золота, що призначені для спостерігання поверхневого плазмонного резонансу в приладі Плазмон-4м. Зразки плівок золота різної товщини в межах від 45 нм до 70 нм виготовлено методом термічного розпилення ...
383498
  Кодлюк І. Діагностика сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 184-191. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Репрезентовано діагностичний інструментарій сформованості англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах. Встановлено, що рівень володіння іноземною мовою (у т. ч. англомовним діалогічним мовленням) ...
383499
  Климчук Ірина Діагностика сформованості економічних знань у старшокласників // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-34. – Бібліогр.: 24 назв
383500
  Чирчик С.В. Діагностика сформованості компетенцій у студентів у системі дизайн-освіти // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 720-726
383501
  Каніболоцька Л.В. Діагностика сформованості мотиваційного компоненту риторичної компетентності майбутніх викладачів ВНЗ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 73-79. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
383502
  Дубовик С.М. Діагностика сформованості продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачив // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 116-123. – ISBN 966-8847-12-1
383503
  Вітченко А.О. Діагностика сформованості фахової компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ як педагогічна проблема / А.О. Вітченко, О.О. Рибчук // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 50-63


  Стаття присвячена актуальній проблемі системного впровадження педагогічної діагностики у процес професійного відбору та підготовки фахівців із вищою військовою освітою.
383504
  Отрощенко Н.Л. Діагностика сформованості ціннісних орієнтацій учнівської молоді Сходу України в умовах пропагандиської війни // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 47-57. – ISSN 2227-2844
383505
  Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : Hавч.посіб. / І.П. Підласий; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Україна, 1998. – 344с. – ISBN 966-524-048-Х
383506
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
383507
  Долгорукова С.В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у представників флори Антарктиди : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Долгорукова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 112 л. – Додатки: л. 97-112. – Бібліогр.: л. 95-96
383508
  Шебанова Віталія Ігорівна Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Шебанова В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18л. – Бібліогр.: 10 назв.
383509
   Діагностика та корекція агресивності у дітей / [упоряд. Т. Червонна ; ред. рада: Т. Шаповал, М. Мосієнко, М. Голубенко]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Психолог. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-29-2
383510
   Діагностика та корекція синдрому дефіциту уваги у постраждалих від Чорнобильської катастрофи : Науково-методичний посібник. – Київ, 2000. – 84с.
383511
  Рибальченко В.Ф. Діагностика та лікування абсцесів черевної порожнини у дітей / В.Ф. Рибальченко, Ю.Г. Демиденко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 60-65. – ISSN 2224-0586
383512
  Москалюк В.Д. Діагностика та лікування грипу: сучасні клініко-патогенетичні аспекти / В.Д. Москалюк, А.С. Сидорчук // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 2 (84). – C. 5-14. – ISSN 1681-2727
383513
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200 л. + Додаток: л. 117 - 182. – Бібліогр.: л. 182 - 200
383514
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
383515
  Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів : монографія / О.В. Курбан ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; Ін-т журналістики та міжнар. відносин. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2012. – 160 с. : іл., табл. – Додатки: с. 145-155. – Бібліогр.: с. 127-143. – ISBN 978-966-1641-53-1
383516
  Іванова Т.В. Діагностика та молекулярно-біологічна ідентифікація міковірусу MVX печериці двоспорової (Agaricus bisporus/J.Lge/Imbach) в закритому грунті : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Іванова Тетяна Василівна ; Каб. міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
383517
  Комеліна О.В. Діагностика та моніторинг розвитку господарського комплексу регіону: інноваційний аспект / О.В. Комеліна, О.В. Христенко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 134-142. – ISSN 2218-1199
383518
  Шкарлет С.М. Діагностика та оцінка конкурентоспроможності підприємства / С.М. Шкарлет, С.В. Остряніна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 158-164
383519
  Колісник М.К. Діагностика та політика управління кризовими явищами у промислово-фінансовій групі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 262-267. – ISSN 0321-0499
383520
  Швець В. Діагностика та усунення причин психосоматичних захворювань на шляхах системного педагогічно-батьківського підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриті головні аспекти утворення психосоматичних захворювань у поведінці людей та оптимально можливі способи їхнього усунення завдяки комплексним та злагодженим діям педагогічно-батьківського колективу. В статье раскрыты основные аспекты ...
383521
  Харук К.Б. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність / К.Б. Харук, Р.М. Скриньковський, Н.М. Крукевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 2306-6806


  У науковій статті розкрито сутність тайм-менеджменту підприємств. Запропоновано інструментарій діагностики тайм-менеджменту на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність. Представлено метод оцінювання тайм-менеджменту підприємств. In ...
383522
  Гера Т.І. Діагностика творчих ресурсів особистості педагога // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 2 (2). – С. 128-140. – ISSN 2226-4078
383523
  Чорноус В.П. Діагностика творчості: сучасний стан і перспективи розвитку // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 164-167. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
383524
  Рета М.В. Діагностика у системі стратегічного управлінського обліку: сучасні напрямки та підходи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 192-198. – ISSN 2222-0712
383525
  Клювак О.В. Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 203-210. – ISSN 2222-0712
383526
   Діагностика ушкоджень дистального відділу променевої кістки у дітей / С.Д. Шевченко, О.І. Корольков, В.І. Мартюк, І.Г. Яковенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 12-15. – ISSN 0030-5987
383527
  Скриньковський Р.М. Діагностика факторів впливу на експортну діяльність підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 220-226. – ISSN 2222-0712
383528
   Діагностика фізико-хімічних процесів на поверхні невпорядкованих конденсованих систем з різним типом провідності еліпсометричним методом : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 279 с. : 122 рис., 40 таб. – Бібліогр.: 257 дж.


  Об"єкт дослідження - Реєструючі середовища, іонно-імплантовані металічні системи, гетерофазні керамічні матеріали, шорсткі поверхні матеріалів з різною провідністю, поверхнево активні домішки на рідини Мета роботи - Дослідження фізико-хімічних ...
383529
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.12. / Артюшенко Петро Миколайович; Мін-во освіти та науки України; Одеська держ. академія харчових технологій. – Одеса, 2003. – 191 л. + Додатки: л. 158-191. – Бібліогр.: л. 124-157
383530
  Артюшенко Петро Миколайович Діагностика фізіологічного стану насіння основних зернових культур і розробка технологічних прийомів поліпшення його якості : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Артюшенко П.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
383531
  Кривов"язюк І. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства : прикладна економіка / І. Кривов"язюк, Я. Кость // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 39-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
383532
  Янковий О.Г. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства на основі грошових потоків / О.Г. Янковий, Г.В. Кошельок // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 69-78. – ISSN 2313-4569
383533
  Савчук Л.М. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством / Л.М. Савчук, І.Г. Сокиринська. – Дніпропетровськ : Зоря, 2005. – 128с. – ISBN 996-8103-13-0
383534
  Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства : фінанси підприємства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 88-95 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
383535
  Лобачева І.Ф. Діагностика фінансового стану банківських установ в сучасних умовах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 223-227. – ISSN 2309-1533
383536
  Семенцов Р.В. Діагностика фінансового стану банку: управління кредитним ризиком // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 173-177. – ISSN 2222-4459
383537
  Загородна О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / О. Загородна, В. Серединська // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 262-265. – ISSN 1993-0259
383538
  Кужелєв М. Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища / М. Кужелєв, В. Меженська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 62-67. – ISSN 1728-9343
383539
  Матвійчук А.В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки / А.В. Матвійчук, О.А. Сметанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 115-128.
383540
  Картохіна Н.В. Діагностика фінансового стану підприємства як основа для прийняття рішень у системі антикризового управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 19-24.
383541
  Ребрик Ю.С. Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграції / Ю.С. Ребрик, А.В. Сириця // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 187-195. – ISSN 1993-0259
383542
  Ткаченко А.М. ДІагностика фінансової стабільності підприємства / А.М. Ткаченко, Н.О. Артьомова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.354-358. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
383543
  Бержанір І.А. Діагностика фінансової стійкості підприємств України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 10 (48). – С. 34-39. – ISSN 2309-1533
383544
  Чернюк С.О. Діагностика фітовірусів в екологічних умовах заповідника "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)
383545
  Скриньковський Р. Діагностика формування і використання прибутку підприємства та відповідальність керівника за порушення податкового законодавства / Р. Скриньковський, Р. Крамар // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 130-134
383546
  Кожедуб Ю.В. Діагностика цифрових вторинних джерел живлення об"єктів резо удосконаленим методом динамічного впливу навантаження // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 45-48


  Розглядається загальний підхід до процесу діагностування цифрових вторинних джерел живлення радіоелектронних засобів озброєнь удосконаленим методом динамічного впливу навантаження. Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів цифрових ...
383547
  Шашина М.В. Діагностика цінової політики аграрного підприємства / М.В. Шашина, С.В. Мельник // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 236-240. – ISSN 2310-5534
383548
  Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
383549
  Марків О. Діагностика якості сучасного стану соціально-психологічного здоров"я студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 90-96. – ISSN 2078-1016
383550
  Осьодло В.І. Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються окремі методичні аспекти діагностики та формування психологічної готовності персоналу до діяльності в кризових ситуаціях. Наведено огляд основних діагностичних інструментів, які може бути використано для зазначених процедур. Раскрываются ...
383551
  Козлова Н. Діагностико-прогностичне спостереження за якістю навчання старшокласників - запорука підготовки до навчання у вищому навчальному закладі // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 119-122


  Аналізується суть і завдання моніторингу в загальноосвітніх навчальних закладах, а також звертається увага на особливість моніторингу в навчальних закладах нового типу з профільним навчанням. Розкриваються переваги моніторингу якості навчання ...
383552
  Лєнков С.В. Діагностична модель радіокомпонента для електромагнітного методу діагностування у складі радіоелектронного пристою / С.В. Лєнков, П.А. Шкуліпа, О.В. Карпенко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практ. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2011. – № 3 (12). – С. 31-33
383553
   Діагностична модель цифрового радіоелектронного компонента техніки спеціального зв"язку / М.К. Жердєв, Л.М. Сакович, С.І. Глухов, П.П. Попов // Information technology and security / Ін-т спец. связи и защиты информации Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев, 2012. – № 1 (1). – C. 62-69


  За результатами досліджень процесу пошуку дефектів у цифрових радіоелектронних компонентах техніки спеціального зв"язку отримано нову діагностичну модель типового елементу заміни.
383554
  Проценко В.О. Діагностична модель цифрового радіоелектронного компоненту типового елементу заміни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 94-100
383555
   Діагностична та прогностична інформативність виявлення галактомананового антигену Aspergillus у сироватці крові хворих онкогематологічного профілю з інвазивним аспергільозом / Т.В. Триліська, Г.В. Бондаренко, В.А. Пляцек, Л.М. Сківка, В.Г. Яновська // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2016. – Т. 18, № 3 (69). – С. 223-228. – ISSN 1562-1774
383556
  Ячник І.М. Діагностична цінність il-2, il-6, il-8, tnf[alfa] для діагностики сепсиса та його ускладнень у дітей // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 41-47. – ISSN 2226-1230
383557
  Амосова К.М. Діагностична цінність домашнього визначення артеріального тиску для контролю ефективності антигіпертензивної терапії у порівнянні з даними амбулаторного моніторингу у реальній клінічній практиці / К.М. Амосова, Ю.В. Руденко // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-18. – ISSN 1605-7295
383558
  Вашека О. Діагностичне значення будови лусок папоротей роду Asplenium L. флори України / О. Вашека, Ю. Кліщ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 51-57. – (Серія біологічна ; вип. 61). – ISSN 0206-5657
383559
  Жигалова С. Діагностичне значення морфологічних ознак вегетативних органів видів роду Juglans L. (Juglandaceae DC ex Perieb), інтродукованих в Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати порівняльно-морфологічного дослідження вегетативних органів видів роду Juglans, iнтродукованих в Україну, уточнено характер та межі варіювання видових ознак, встановлені діагностичні критерії для таксономії роду. The ...
383560
  Бушуєва Т.В. Діагностичне мислення психолога та його формування // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 58-68. – ISSN 2227-1376
383561
  Кошак Ю.Ф. Діагностичний алгоритм та об"єм дослідження хворих з підозрою на легеневий туберкульоз та рак легень // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 38-45. – ISSN 1681-2786
383562
  Ковальчук Т.М. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія / Т.М. Ковальчук, А.І. Вергун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 129-134. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено теоретико-методологічні засади діагностичного аналізу фінансового стану. Обгрунтовано категорії "діагностика" та "діагностичний аналіз". Розроблено єдині методологічні підходи до діагностичного аналізу фінансового стану, ...
383563
  Карамушка Л.М. Діагностичний інструментарій для вивчення організаційної культури позашкільних навчальних закладів : (навч.-метод. посібник для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти та студентів ВНЗ спец. "Управління навчальним закладом") / Л.М. Карамушка, В.А. Баранова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Упр. освіти і науки Білоцерків. міськради Київ. області. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 75, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71-74. – ISBN 978-966-644-458-8
383564
  Ярхо Т.О. Діагностичний компонент фундаменталізації базової математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 94-100. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
383565
  Фурман А. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 69-101. – ISSN 1810-2131


  У складних умовах сьогодення, коли молодь щоденно зіштовхується із проблемою життєвого, особистісного, ціннісного, професійного вибору, основне завдання будь-якого навчального закладу й, передусім, ВНЗ полягає у створенні максимально комфортних умов ...
383566
  Артеменко Н.Г. Діагностичний підхід до дослідження фінансових інститутів соціального захисту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 23-25. – Бібліогр.: 9 назв
383567
  Бойко І.Д. Діагностичні критерії виділення та класифікаційна схема туристичних лікувально-оздоровчих закладів / І.Д. Бойко, О.А. Книш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
383568
   Діагностичні ознаки гомеопатичної сировини juglans regia / Н.О. Ветютнева, А.П. Радченко, В.І. Тодорова, Л.Б. Пилипчук, Н.В. Нужина // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-49
383569
  Коваленко В.В. Діагностичні процеси в антикризовому управлінні банківською системою // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 81-87.
383570
  Чеканська О.А. Діагностичні та соціально-психологічні прийоми дослідження особистості у науково-практичній діяльності М.В. Країнського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 50-51
383571
  Скурятіна Н.Г. Діагностично-лікувальний алгоритм при передраковій патології шийки матки у вагітних // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 75-80. – ISSN 2413-550Х
383572
   Діагностіка вірусу жовтої карликовості ячменю, що уражує рослини озимої пшениці на Півдні України / Г.В. Решетник, Л.В. Неплій, А.А. Дуніч, О.В. Молчанець, Л.Т. Міщенко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65-66
383573
  Ткалич М.Г. Діагностіка психологічної статі особистості: рестандартизація тестових норм та визначення типів андрогінності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 67-72. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
383574
  Роїк О.М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк; М-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2005. – 250с. – ISBN 966-641-111-3
383575
  Гуторова М.С. Діагностування асинхронних двигунів на основі аналізу електромагнітних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гуторова Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
383576
  Медведєва І.Б. Діагностування безпеки промислового підприємства у трирівневій системі фінансових відносин : монографія / Медведєва І.Б., Погосова М.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 263 с. + Додатки: с. 191-260. – Бібліогр.: с. 169-190. – ISBN 978-966-676-431-0
383577
  Блакитна Г.В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств : фінанси інституційних секторів економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 120-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
383578
  Чухрай Н.І. Діагностування ефективності управління витратами на інноваційні процеси машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 75-80 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
383579
  Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
383580
  Поляцька К.А. Діагностування проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх журналів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті подано аналіз концептуально-тематичних особливостей публіцистики, представленої на сторінках провідних літературно-художніх видань "Всесвіт", "ностранная литература" та "Lire", що виступають інтерпретаторами культурних і суспільних процесів, ...
383581
  Купіна Н. Діагностування професійного самовизначення випускників загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-71. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено особливості професійних намірів та професійної спрямованості сучасних старшокласників, їхніх професійних схильностей та рівня розвитку в них окремих професійно важливих якостей, чинників вибору ними професії. Представлено результати ...
383582
  Скок А.Г. Діагностування психологічного захисту дітей // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.92-96. – (Психологічні науки)
383583
  Ломакіна Л.С. Діагностування складних технічних систем з використанням сучасних інформаційних технологій / Л.С. Ломакіна, В.П. Губернаторов // Інформатика та математичні методи в моделюванні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 4. – С. 331-342. – ISSN 2223-5744
383584
  Ковальов Д.О. Діагностування стадій корозійно-механічного руйнування нержавіючих сталей електрохімічним імпульсним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Ковальов Даниіл Олександрович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
383585
  Ванькович Д.В. Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні / Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, Ю.М. Луковська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 11-18. – ISSN 2306-6814
383586
  Білокриницька Людмила Мечиславівна Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 04.00.22 / Білокриницька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 180л. + Додатки: л. 166 - 180. – Бібліогр.: л. 151- 166
383587
  Білокриницька Людмила Мечиславівна Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень : Автореф. дис. ... фізико-математ. наук: 04.00.22 / Білокриницька Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 19 назв.
383588
  Голованенко М. Діагностування типу динаміки соціально-економічних систем з використанням топологічних тестів (на прикладі країн ЄС) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-61. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто методику реалізації окремих елементів топологічних тестів з метою виявлення наявності атрактору й діагностики типу динаміки досліджуваної соціально-економічної системи на прикладі індексів промислового виробництва окремих країн ЄС. ...
383589
  Кайдрович Х.І. Діагностування фінансової рівноваги підприємства як інструмент забезпечення його фінансової безпеки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 188-199. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
383590
  Гаталевич Андрій Іванович Діагоналізація матриць над кільцями : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1988. – 110л. – Бібліогр.:л.104-110
383591
  Гаталевич Андрій Іванович Діагоналізація матриць над кільцями : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Гаталевич Андрій Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 10 с.
383592
  Забавський Богдан Володимирович Діагональна редукція матриць над кільцями : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Забавський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 282 л. – Бібліогр.: л.255-282
383593
  Забавський Богдан Володимирович Діагональна редукція матриць над кільцями : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Забавський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 25 с. – Бібліогр.: 31 назва
383594
  Мозгова О. Діаграма Гротріана для ліній мультиплетів MgI, що спостерігаються в метеорних спектрах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У роботі представлено дані спектральних ліній мультиплетів MgI і MgII, що можуть спостерігатися в спектрах метеорів. Описано методику побудови діаграм термів і побудовано діаграму Гротріана для ліній мультиплетів MgI. This work presents the data of ...
383595
  Лакиза С.М. Діаграми стану систем Al2 O3-ZrO2-ln(Y)2O3 (Ln=лантоноїди) : Автореф. дис. .... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / Лакиза С.М. ; НАНУ. Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2009. – 42с. – Бібліогр.: 36 назв
383596
  Горкавенко В.М. Діаграмна техніка Фейнмана. Імовірність розпаду та переріз розсіяння частинок : навч. посібник для студ. фіз.-мат. спец. ВНЗ / В.М. Горкавенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 261, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-439-688-9
383597
  Хоменко Г.В. Діазотрофи кореневої зони Valeriana officinalis L. і Calendula officinalis L. та їх вплив на урожайність і якість лікарської сировини : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Хоменко Г.В.; Українська акад. аграр. наук; Ін-т с.-г. мікробіології. – Чернігів, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
383598
  Дачук Володимир Степанович Діакоптичний підхід до моделювання глобального кругообігу вуглецю в біосфері : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Дачук Володимир Степанович; Нац. агенст. з питань інформ. при Президентові України. Держ. науково-дослід. ін-тут інформ. – Львів, 1997. – 16л.
383599
  Жучок А.В. Діалгебри / А.В. Жучок ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2011. – 255, [1] с. – Сер. засн. у 1994 р. – Бібліогр. : с. 251-255. – (Праці Інституту математики НАН України / голов. ред. А.М. Самойленко ; ред. рада: Ю.М. Березанський [та ін.] ; т. 87 ; Математика та її застосування). – ISBN 978-966-02-6022-1
383600
  Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова / Б.В. Кобилянський. – К., 1960. – 276с.
383601
  Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови) частина 1 : Дис... канд. філ.наук: / Кобилянський Б.В.;. – К, 1960. – 276л. – Бібліогр.:л.267-273
383602
  Пилипенко Р.Є. Діалект у просторі культурної пам"яті: тенденції розвитку (німецький досвід) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 220-223. – (Бібліотека Інституту філології)
383603
  Подолянчук О.В. Діалект як джерело формування ідіостилю Г. Хоткевича: лінгвальний феномен і лінгвістична проблема // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 82-84
383604
  Грищенко В. Діалекти пташиної пісні / В. Грищенко, Яблоновська-Грищенко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Про наукові спостереження співробітників Канівського природного заповідника
383605
  Сопачова О.В. Діалектизм у системі мовно-виражальних засобів буковинських письменників (на матеріалі Юрія Федьковича та Марії Матіос) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 135-143
383606
  Матвіяс І. Діалектизми в мові творів Антона Крушельницького // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 177-182. – ISSN 0201-419
383607
  Матвіяс І. Діалектизми в мові творів Михайла Яцкова


  У статті розглядаються фонетичні, словотвірні, словозмінні, синтаксичні, лексичні й фразеологічні діалектизми в мові творів М. Яцкова.
383608
  Григор"єва О. Діалектизми і русизми у мовленні полтавців // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 40-46. – ISBN 978-966-2946-40-1
383609
  Закутня А. Діалектизми південно-західного наріччя української мови в рекламних текстах кінця XIX - першої половини XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 11 (728), листопад. – С. 33-41. – ISSN 0130-5263
383610
  Захлюпана Н. Діалектизми у новелах Павла Федюка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 105-113. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
383611
  Коваленко Б.О. Діалектизми у творах С. Руданського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 95-96
383612
  Микитюк О. Діалектизми як засіб увиразнення текстів Мирослава Дочинця // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 85-90. – ISSN 2413-0923
383613
  Лисий В.П. Діалектика : навч. посібник / Василь Лисий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 479, [1] с. – Предм. покажч.: с. 469-479. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 978-617-10-0168-8
383614
  Рабінович С.П. Діалектика "фюсіс" та "номос": античні джерела європейської природно-правової традиції : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 236-244. – ISSN 1818-992Х
383615
  Ткачук Л Л. Діалектика аналізу і синтезу в пізнанні хімічних явищ / Л Л. Ткачук, . – Чернівці, 1968. – 43с.
383616
  Конотопенко О.П. Діалектика буття і свідомості в системі політичного життя суспільства : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Конотопенко О.П.; Мін-во освіти України, Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.143-157
383617
  Конотопенко Олександр Петрович Діалектика буття і свідомості в системі політичного життя суспільства : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Конотопенко Олександр Петрович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 26 с.
383618
  Сотнік К. Діалектика в праві життя // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 124-126
383619
  Ярмола О.В. Діалектика в сократівсько-платонівській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
383620
  Понедільчук Т. Діалектика взаємозв"зку інфляцій та інвестицій // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 74-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
383621
  Бобровський П. Діалектика взаємозв"язку структурних рівнів живої природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
383622
  Рахманов А.О. Діалектика взаємозв"язку технологічного й теоретичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
383623
  Світич С.І. Діалектика взаємозв"язку умінь із знанням та навичками // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 133-138. – ISBN 966-8188-07-1
383624
  Світич С.І. Діалектика взаємозв"язку умінь із знаннями та навичками // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 133-138. – ISBN 966-8188-08-X
383625
  Костик О.І. Діалектика вибору або "український стиль" у просторовому вимірі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 58-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 6 п.


  Стаття присвячена аналізу українських виборів за матеріалами англомовних видань, що віддзеркалюють корелятивність таких понять як вибір, стиль, зміни. Предметом повідомлення є авторське світосприйняття майбутності України, її роль та потенціал на ...
383626
  Половін Р.В. Діалектика випадковості // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
383627
   Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Головко В.О. [ та ін. ]. – Харків : Еспада, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-456-025-9
383628
  Ніколаєнко В. Діалектика внутрішніх і зовнішніх факторів художнього розвитку в романі Р. Іванченко "Золоті стремена" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 206-212
383629
  Шестопалова А. Діалектика внутрішніх та зовнішніх суперечностей у створенні кризових ситуацій в Україні на сучасному етапі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 283-290. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
383630
  Сенченко О. Діалектика Гегеля - філософський базис для ведення інформаційних війн у соціальних системах / Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
383631
  Туниця Ю. Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу / Ю. Туниця, Т. Семенюк, Т. Туниця // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-24. – ISSN 0372-6436
383632
  Сербин Р. Діалектика державного суверенітету в епоху глобалізму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.37-43. – ISSN 0132-1331
383633
  Гон М. Діалектика державності в українсько-єврейських взаєминах у Галичині 1918 - 1939 років // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 103-118. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
383634
  Леонов Д. Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності фондових ринків / Д. Леонов, І. Прасолов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 45-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
383635
  Волков О.Г. Діалектика дискурсу підданського суб"єкта // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.122-134. – ISSN 2075-1443
383636
  Снітько Д.Ю. Діалектика діяльності й бездіяльності людини в філософії К. Маркса // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 165-170
383637
  Журавський В.С. Діалектика довічного позбавлення волі: сутність та форма гуманізації кари / В.С. Журавський, В.О. Гацелюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 75-81. – ISSN 2220-1394
383638
  Березуцька М.С. Діалектика еволюції бандурного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 33-44. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
383639
  Белінська Т.О. Діалектика евтаназії у біоетиці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 146-148
383640
  Колот А. Діалектика економічного і соціального розвитку як предмет наукових досліджень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-8
383641
  Гаврюк О.Г. Діалектика елементарного та складного в фізиці мікросвіту в світлі ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
383642
  Павлова А. Діалектика етичного та естетичного в українській усній традиційній культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 210- 214


  У статті досліджується діалектика етичного та естетичного в українському фольклорі на прикладі пісень-хронік. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. ...
383643
  Вертій Олексій Діалектика жанру у нових вимірах
383644
  Климчук С.В. Діалектика загальноекономічних принципів фінансової реструктуризації // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.134-137. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
383645
  Сук О.Є. Діалектика загальнолюдських і національних цінностей у трансформаційних процесах // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 27-30. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
383646
  Пригодій М.І. Діалектика зближення літератур / М.І. Пригодій. – К : Наукова думка, 1970. – 296 с.
383647
  Гаврилюк Р.Ю. Діалектика змісту та форми податкового права як відображення його системної сутності.. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 96-103. – (Правознавство ; Вип. 282)
383648
  Нагорний Є. Діалектика змісту та функцій фінансового контролінгу на сучасному етапі // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
383649
  Богачов А.Л. Діалектика і метафізика (Геґель vs Маркс) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті критично зіставляє головні принципи метафізичної діалектики Геґеля і матеріалістичної діалектики Маркса. Окреслює певні філософські досягнення Геґеля, а також указує на суперечливе ставлення до них Маркса. Автор статьи критически ...
383650
  Лисий В. Діалектика і методи наукового пізнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 20-28. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
383651
  Пономаренко В.В. Діалектика і педагогіка // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 89-91
383652
  Лисий В.П. Діалектика і творчість // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 78-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється переосмислення філософської діалектики як теорії розвитку в контексті філософської антропології, чим виявляється її гуманістичний потенціал. На основі категоріального відношення "необхідність - свобода" творчість людини ...
383653
  Бродецький О.Є. Діалектика інтерпретації принципу справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 7-10
383654
  Зінченко В.В. Діалектика історичності й раціональності суспільної практики у філософії неомарксизму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 16-26
383655
  Повзло О.М. Діалектика категорій "загальнолюдське" та "класове" у виховно-освітньому процесі / О.М. Повзло, Н.М. Дєвочкіна // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 121-128


  В статті мова іде про аналіз категорій "загальнолюдське" та "класове" у широкому філософському та гуманістичному сенсі і про аспекти здійснення цих категорій стосовно до категорій "освіта" та "виховання" у вузькому сенсі. В статті автор посилається на ...
383656
  Моренець П.А. Діалектика культурно-виховної і правоохоронної діяльності Радянської держави у світлі ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
383657
  Море О. Діалектика локального та транслокального в поезії Воллеса Стівенса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 95-104. – ISBN 978-966-359-360-9
383658
  Куліш О. Діалектика любові в інтернеті: веб-зображення до архетипу культурного "Шлюбний союз чоловічого і жіночого" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 205-213. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті в культурологічному аспекті проаналізовано феномен веб-сайтів знайомств. Висвітлено діалектику поняття Любові, пов’язаної з архетипом культурним “шлюбний союз чоловічого і жіночого” у представників сучасного інформаційного суспільства. ...
383659
  Дика О.І. Діалектика людської чуттєвої діяльності. : Автореф... Канд.філос.наук: 05.00.04 / Дика О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 15л.
383660
  Бобкова Н.П. Діалектика множинного і єдиного та питання аксіоматнзації математичного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
383661
  Соболєва М.В. Діалектика монополії і конкуренції у вченні Йозефа Шумпетера // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 42-44
383662
  Резнікова Н.В. Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
383663
  Занфірова Т.А. Діалектика необхідності й свободи у трудових правовідносинах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 296-301. – ISSN 1563-3349
383664
  Рошкулець Р.Г. Діалектика об"єктивного і суб"єктивного в критичному раціоналізмі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 175-176
383665
  Золотухін Геннадій Олексійович Діалектика об"єктивного і суб"єктивного в літературно-критичній діяльності : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Золотухін Г.О.; Акад. наук України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 34с. – Бібліогр.: 11 назв
383666
  Ігнатович Н.І. Діалектика об"єктивного та суб"єктивного в економічному розвитку: ліберальні погляди та сучасні тенденції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 281-286
383667
  Ліврінц А. Діалектика об"єктивного та суб"єктивного в збірці І.Франка "Зів"яле листя" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 72-75. – (Філологія ; Вип. 13)
383668
  Шебештян Я.М. Діалектика об’єктивного і суб’єктивного в ономастиці друкованого медіамовлення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглянуто деякі особливості діалектики об"єктивного і суб"єктивного в ономастиці медіа мовлення у зв"язку з іншими філософськими категоріями й антиноміями мови. The article examines the certain features of subjective and objective ...
383669
  Цвєтков М.Г. Діалектика одиничного і загального. Її прояв у взаємозв"язку філософії з природознавством // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
383670
  Родіонова І.В. Діалектика первинних і галузевих методів правового регулювання (на прикладі фінансового права) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип. 253)
383671
  Савін І.О. Діалектика переконання і примусу та їх роль у поведінці людини // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
383672
   Діалектика переростання соціалізму в комунізм.. – Київ : Політвидав України, 1977. – 191с.
383673
  Перова О.Є. Діалектика пізнання живого: від субстанціонально-генетичного принципу до аксіолого-пізнавальних форм науки // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 40-44
383674
  Обревко Ю.М. Діалектика Платона як духовна вправа // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 26-27
383675
  Мосійчук Т. Діалектика поєднання технологічних та суспільних аспектів економічного розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-37
383676
  Гураленко Н. Діалектика позитивного і природного у правовому пізнанні: проблема методологічних підходів // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 178-188. – ISBN 978-966-306-020-4
383677
  Ружицький І.Ю. Діалектика поняття доходів державного бюджету // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7069-02-6
383678
  Павленко І.О. Діалектика порядку та хаосу в розвитку соціального світу // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 200-205
383679
  Кривоус В.Б. Діалектика посткризової світової економічної системи: контури майбутніх змін // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 44-48
383680
  Пацурківськии П. Діалектика права і держави: необхідність зміни парадигмальних підходів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-38.
383681
  Голубовський В.Є. Діалектика правомірної поведінки та юридичної відповідальності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 10-18
383682
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс, 1932. – 283с.
383683
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс. – К., 1949. – 300с.
383684
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс. – Київ, 1953. – 308с.
383685
  Енгельс Ф. Діалектика природи / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1977. – 382с.
383686
  Енгельс Ф. Діалектика природи. / Ф. Енгельс. – Київ, 1980. – 359с.
383687
   Діалектика процесу пізнання.. – Чернівці, 1966. – 39с.
383688
  Жаліло Я.А. Діалектика реалізації цілей сталого розвитку в сучасній економіці // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 14-16
383689
  Терепищий С.О. Діалектика регіоналізації та глобалізації в сфері сучасної вищої освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 289-293. – ISSN 2076-1554


  Розглядається особливості взаємовідношення процесів глобалізації та регіоналізації в сфері вищої освіти. Методологічна база дослідження визначається підходом, який спирається на принципи об"єктивності та цілісності. Зокрема, в роботі застосовано: метод ...
383690
  Остащук І.Б. Діалектика релігійних символів: дискурс сучасної масової культури // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 187-193
383691
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Покровська Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 458 арк. – Додатки: арк. 445-458. – Бібліогр.: арк. 372-444
383692
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькій лінгвокультурі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.13 / Покровська Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
383693
  Покровська І.Л. Діалектика релігійного і світського в турецькому мовно-культурному просторі : монографія / І.Л. Покровська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 374, [1] с. – Бібліогр.: с. 313-374. – ISBN 978-617-673-494-9
383694
  Садовий М.М. Діалектика розвитку "традиційної" та "нової" економік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 74-77. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Визначено політекономічну сутність і взаємозв"язок традиційної та нової економік, можливості формування інформа-ційного суспільства в Україні. The principles of political economy and interrelationship between the traditional and new economies have ...
383695
  Пясковский Б.В. Діалектика розвитку екологічної свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
383696
  Японська О. Діалектика розвитку змагального кримінального судочинства: історія та сучасність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 118-124
383697
  Бабій Л.Т. Діалектика розвитку історичних типів культури / Л.Т. Бабій. – Львів, 1991. – 160 с.
383698
  Ткач К.М. Діалектика розвитку системи міжбюджетних трансфертів / К.М. Ткач, А.А. Москальов // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 171-178. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
383699
  Сирцов М.Г. Діалектика розвитку соціалізму і переростання його в комунізм / М.Г. Сирцов. – К, 1979. – 48с.
383700
  Буслинський В.А. Діалектика розвитку соціалістичного суспільства / В.А. Буслинський. – Київ, 1980. – 128с.
383701
  Завальний А.М. Діалектика розмежування категорій "джерело" і "форма" права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 261-267
383702
  Савенко Я.М. Діалектика росту і розвитку організму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
383703
  Карнаух Б.П. Діалектика свободи: синтез вибору і необхідності // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 124-135. – ISSN 2075-1443
383704
  Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
383705
  Данканіч Р. Діалектика становлення Надлюдини в філософії Ф. Ніцше // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 267-269. – ISSN 2076-1554
383706
  Колотілова Н.А. Діалектика та риторика в творах Ф. Прокоповича // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 258-261. – ISSN 2076-1554
383707
  Бобрицька В.І. Діалектика термінологічної взаємодії в дослідницькому полі проблем освітньої політики // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 21-28. – ISSN 2311-2409


  Здійснено спробу виявити протиріччя у пошуках конкретного вираження сутності змісту і структури поняття "освітня політика"; обґрунтовано суспільний, теоретико-мето-дологічний, прикладний рівні запиту щодо розроблення поняттєво-категорійного апарату ...
383708
  Попов В.Ю. Діалектика тотожності у діалогах Платона // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.93-99. – ISSN 1728-3671
383709
  Скуратко Т. Діалектика традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 214-236. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
383710
  Скубашевська О.С. Діалектика традицій та інновацій в освітній діяльності // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 332-336
383711
  Гончаров В. Діалектика традиційного та інноваційного у підготовці сучасного вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 44-51. – ISSN 2078-1016


  Структура професійної деяльності педагога містить мотиваційно-ціннісний, змістовий і процесуальний складники, що передбачає знання системи особистісних технологій, наявність високого рівня освіченості, педагогічних здібностей і творчого потенціалу. ...
383712
  Германова Е.В. де Діас Діалектика традиціоналізму і модернізму в сучасному католицтві // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 48-57. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
383713
  Сушко С. Діалектика фікціонального, персоніфікованого і реального, суспільно-орієнтованого у романах "The gravity"s rainbow" Т. Пінчона і "The tunnel" В. Гасса // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 85-91. – ISSN 2413-3094


  "Проаналізовано аспекти діалектичного поєднання фікціонального і реального планів в окремих тематичних сегментах двох американських постмодерністських романів. Наголошено на методологічній доцільності обраного підходу, який сприяє декодуванню ...
383714
  Возняк С.С. Діалектика форми і змісту в культуротворчій діяльності Й.Г.Фіхте // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С.3-8. – ISSN 1729-360Х
383715
  Костенко А.З. Діалектика художнього образу (нові аспекти теорії соціалістичного реалізму) / А.З. Костенко. – К., 1986. – 312с.
383716
   Діалектика художнього пошуку. – К., 1989. – 317с.
383717
  Крисаченко В.С. Діалектика чи метафізика? : боротьба двох концепцій розвитку в сучасномцу природознавстві / В.С. Крисаченко. – Київ, 1988. – 48 с.
383718
  Гвоздик І.Є. Діалектика чуттєвого і раціонального в процесі пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
383719
  Мойсієнко А.К. Діалектика Шевченкового першорядка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 124-131. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Присвячено проблемі декодування поетичного тексту на основі перцептуючих можливостей заглавного рядка. Розглядається динамічний аспект сприйняття віршованої структури, характер взаємозв"язку початкового рядка з різними компонентами тексту на ...
383720
  Іванова Т.М. Діалектика як естетичний феномен // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 79-82
383721
  Рагозін В.М. Діалектика як загальний метод конкретних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
383722
  Передерій В.І. Діалектико-матеріалістична концепція детермінізму і квантова механіка // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
383723
  Чолпан П.П. Діалектико-матеріалістична суть причинності в фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
383724
  Чолпан П П. Діалектико-матеріалістична суть причинності в фізиці. / П П. Чолпан, . – К., 1970. – 35-41с.
383725
  Рибченко О.І. Діалектико-матеріалістичне розуміння детермінації в онтогенезі рослин // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
383726
  Копаниця Л. Діалектична "гра": нотатки з приводу поетики вірша-пісні рукописних співаників XVII-XVIII // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 136-146.
383727
  Давидова І.О. Діалектична взаємодія економічних відносин та діяльності у сфері зайнятості // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 319-323. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
383728
  Данильян О.Г. Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи: до усвідомлення проблеми / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 5-13. – (Серія: Філософія ; № 1 (32)). – ISSN 2075-7190


  "У статті обГрунтовується, що гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави та громадянського суспільства. Показано, що право є засобом, який за допомогою спеціальних правових методів ...
383729
  Довгаль О.А. Діалектична єдність національних і глобальних інтересів як передумова їх взаємної реалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 11 : Діалектична єдність національних і глобальних інтересів. – C. 31-35. – ISSN 2222-4459
383730
  Черних Є.М. Діалектична єдність об"єктивного і суб"єктивного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 40-46. – ISSN 1563-3349
383731
  Красовська В.Г. Діалектична єдність правових стимулів та обмежень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-53.
383732
  Миронова Г. Діалектична єдність природи моральних та правових відносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.20-27
383733
  Сазонець І.Л. Діалектична єдність процесів глобалізації і регіоналізації світової економіки / І.Л. Сазонець, А.Ю. Гладченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 66-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
383734
  Ганцов В. Діалектична класифікація українських говорів : (З каpтою) / Всеволод Ганцов ; Укр. АН. – Київ : [Вид.] Укp. Акад. Hаук ; Дpук. Укp. Акад. Hаук, 1923. – 67 с. – Hа окp. аpк. пpисвята О.О. Шахматову. - Окр. відб.: Зап. Іст.-філол. відділу. 1923, кн. 4


  На тит. стор. надпись: Дорогому Михайлові Михайловичу Новицькому від автора
383735
  Шугайлін О.В. Діалектична логіка і математика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
383736
  Шугайлін О.В. Діалектична логіка як взаємозв"язок законів формальної логіки, виражених у символічній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
383737
  Бойкова М. Діалектична основа методології ефективного правового деожавотворення, господарювання і прогнозування розвитку країни // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 5-7
383738
   Діалектична теологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 744. – ISBN 966-316-069-1
383739
  Стрєлкова Ю.О. Діалектична теологія як "теологія кризи": соціально-історичні та світоглядні передумови виникнення // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 43-47


  Розглянуто соціально-історичні та світоглядні передумови становлення такого напряму теологічної думки початку ХХ ст., як діалектична теологія, або "теологія кризи". Досліджено специфіку критичного підходу К. Барта та його однодумців до засад ...
383740
  Чухно А.А. Діалектична філософія і методи економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 1811-3141
383741
  Колоколов А.Є. Діалектичне осмислення теорії справедливості Джона Ролза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 112-119. – ISSN 2078-3566
383742
  Новосельська І. Діалектичний аспект розвитку поняття "дисципліна праці" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 65-68
383743
  Малахова Л. Діалектичний взаємозв"язок глобальних проблем та розвитку сфери туризму // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 55-62. – ISSN 2409-9260
383744
  Серьогін К.Є. Діалектичний взаємозв"язок форми правління з формою державного устрою // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 41-50. – ISSN 0201-7245
383745
  Алєксандрова О.В. Діалектичний дух філософування богослова Григорія Ниського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
383746
  Зіганшина Л.О. Діалектичний закон живого - сутнісна основа вчення П. І ванова і його основний природно-практичний принцип (частина 1) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 263-272
383747
  Зіганшина Л.О. Діалектичний закон живого - сутнісна основа вчення П.Іванова і його основний природно-практичний принцип (частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 234-244
383748
  Фесенко Д.Я. Діалектичний закон заперечення заперечення / Д.Я. Фесенко. – К., 1957. – 36с.
383749
  Москалюк В. Діалектичний зв"язок космічного та екзистенційного в мові // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 134-136.
383750
   Діалектичний і історичний матеріалізм.. – К., 1967. – 358с.
383751
   Діалектичний і історичний матеріалізм. (тематика контрольних робіт). – К., 1969. – 33с.
383752
   Діалектичний і історичний матеріалізм. Для системи парт. навчання. – 2-е вид. – К., 1968. – 360с.
383753
   Діалектичний і історичний матеріалізм. Для системи парт. навчання. – 2-е вид. – К., 1969. – 369с.
383754
   Діалектичний матеріализм - філософська основа сучасної науки. Тези доповідей теоретич. конф.. – К., 1960. – 27с.
383755
   Діалектичний матеріализм - філософська основа сучасної науки. Тези доповідей теоретичної конференції. – Київ, 1960. – 27с.
383756
  Рубашевський А.А. Діалектичний матеріалізм -- основа мічурінської біології. / А.А. Рубашевський. – К, 1951. – 144с.
383757
  Рубашевський А.А. Діалектичний матеріалізм -- філософська основа вчення І.В.Мічуріна. / А.А. Рубашевський. – К, 1952. – 39с.
383758
  Логвин М.О. Діалектичний матеріалізм - філософська основа розвитку радянської фізіології на Україні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
383759
  Адоратський В.В. Діалектичний матеріалізм : хрестоматія за Леніном для радпартшкіл і комвишів / склав і прим. додав В.В. Адоратський ; пер. з 3-го випр. та доп. рос. вид. – Харків ; Одеса : Пролетар, 1932. – 360 с.
383760
  Адоратський В.В. Діалектичний матеріалізм : хрестоматія за Леніном для радпартшкіл і комвишів / склав і прим. додав В.В. Адоратський ; пер. з 5-го випр. та доп. рос. вид. – Москва : Пролетар, 1933. – 543 с.
383761
  Козубенко М.Г. Діалектичний матеріалізм і природознавство / М.Г. Козубенко. – Львів, 1960. – 23с.
383762
  Танчер В.К. Діалектичний матеріалізм і релігія / В.К. Танчер. – К, 1966. – 48с.
383763
  Гурвич С.С. Діалектичний матеріалізм і сучасна медицина / С.С. Гурвич. – Київ, 1967. – 356с.
383764
  Вільницький М.Б. Діалектичний матеріалізм і сучасна фізика про простір і час / М.Б. Вільницький. – Київ, 1978. – 48с.
383765
  Нічик В.М. Діалектичний матеріалізм про категорію причинності. / В.М. Нічик. – К., 1960. – 124с.
383766
  Бойко В. Діалектичний матеріялізм / Василь Бойко. – Харків : Держвидав України
Ч. 1 : Філософія марксизму : курс конспективний. – 1928. – 149, III с.
383767
  Рабінович П. Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 4-11
383768
  Красавін С.В. Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості : 09.00.08:Дис.на здоб наукового ступеня канд.філософських наук / Красавін С.В.; Київський держ. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2000. – 177л. – Бібліогр.: Л.:155-177
383769
  Красавін С.В. Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Красавін С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
383770
  Спокойний Л. Діалектичний та історичний матеріалізм / Л. Спокойний. – Х, 1931. – 136с.
383771
  Котюк І.І. Діалектичний характер слідоутворення детермінує особливості класифікації слідів у криміналістиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу форм руху матерії обґрунтовуються закономірності слідоутворення, які мають враховуватись при класифікації слідів у криміналістиці. Analyzing matter"s forms of movement, the author substantiates the regularity of trace formation, ...
383772
  Бураго С.Б. Діалектичні мови й літературознавчий аналіз мелодії вірша : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.08 / Бураго С. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 42л.
383773
   Діалектичного та історичного матеріалізму філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 744. – ISBN 966-316-069-1
383774
  Дзендзелівський Й.О. Діалектна взаємодія української мови з іншими слов"янськими в Карпатському ареалі / Й.О. Дзендзелівський. – К., 1973. – 31с.
383775
  Гнатюк А.Д. Діалектна і регіональна лексика як компонент національної своєрідності літературної французької й української мов


  Здійснено порівняльний аналіз діалектної і регіональної лексики в сучасній французькій і українській мовах та досліджено її широкі можливості в художньому стилі. The article deals with a comparative analysis of dialectal and r?gional lexis in the ...
383776
  Афадєєва М.М. Діалектна лексика в творах Марії Матіос // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 100-102
383777
  Шатілова Н. Діалектна лексика як мовна домінанта ідіостилю Сидора Воробкевича // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 204-213. – ISSN 2413-0923
383778
  Дуброва Г.І. Діалектна омонімія польського походження (на матеріалі пам"яток 17 ст. та південно-західних говорів) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 53-61. – Бібліогр.: Біб.: с. 59-61; 16 поз.


  Про зіставний аналіз омонімічних лексем, які фіксуються в пам"ятках XVII cт. і сучасних українських діалектах. The article is devoted to the comparative analysis of homonyms in works of the XVII century and modern Ukrainian dialects.
383779
  Матвіяс І.Г. Діалектна основа консонантизму в українській літературній мові // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-40. – ISSN 0027-2833
383780
  Матвіяс Іван Григорович Діалектна основа мови в творах Пантелеймона Куліша


  Досліджено говіркові риси у мові творів П. Куліша.
383781
  Наливайко М. Діалектна основа прізвиськ жителів Львівщини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 245-247
383782
  Матвіяс І.Г. Діалектна основа української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-36. – ISSN 0027-2833
383783
  Горват Б. Діалектна поезія та історія літератури (на прикладі єгипетської, італійської та карибської літератур) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 209-213. – ISSN 2307-2261
383784
  Коваленко Н. Діалектна фраземіка у "Словарі української мови" Б. Грінченка // Лексикографічний бюлетень : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 22. – С. 14-18. – ISBN 978-966-489-285-5
383785
  Пилипенко Є. Діалектне джерело мови прозових творів Івана Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 11 (680), листопад. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263


  У статті простежено кореляцію характерних рис середньонаддніпрянського говору і мови прозових творів І.Нечуя-Левицького, зумовленість ідіолекту письменника питомим мовним оточенням.
383786
  Чучвара А.П. Діалектний вплив на формування прізвиськ у соціогрупі "школяр" // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 161-168
383787
  Голі-Оглу Діалектний мовний матеріал як об"єкт генетичних досліджень // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 319-324. – ISSN 2411-6548
383788
  Венжинович Н. Діалектний простір в епістолярній спадщині Юрія Федьковича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 39-42
383789
  Яшкін М.Г. Діалектний різновид // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.120-125. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Розглянуто сучасні види,American English, їх походження та поширення на територіях США
383790
  Рожик А. Діалектний тип мовлення на телебаченні і радіо німецькомовної частини Швейцарії. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 133-138.
383791
  Зінчук Р.С. Діалектні вияви словозміни ойконімів у Західнополіських говірках // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 231-239. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
383792
   Діалектні групи і говори української мови. Метод. матеріали з курсу україн. діалектології. – Одеса, 1975. – 56с.
383793
  Морозова О. Діалектні джерела суржикового мовлення сучасних політиків // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 197-201. – Бібліогр.: Літ.: с. 201; 6 назв
383794
  Батюк І.Ю. Діалектні елементи в мові творів сучасних японських письменників префектури Окінава // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 1608-0599
383795
  Батюк І.Ю. Діалектні особливості повісті Нацуме Сосекі "Юнак" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 3-10. – Бібліогр.: С. 9-10; 12 поз. – ISSN 1682-671Х
383796
  Січкар С. Діалектні семантичні деривати в ідіолекті Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 131-135


  Актіальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого вивчення мовотворчості Тараса Шевченка, її ролі у становленні нової української літературної мови, зокрема у плані лексичного співвідношення за шкалою кодифіковані/некодифіковані мовні одиниці
383797
  Бідношия Ю. Діалектні тексти закордонних українців як джерельна база етнографічних студій // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 112-125. – ISSN 0130-6936
383798
  Синявский О. Діалектологічна анкета / Синявский О. – Харків, 1927. – 8 с.
383799
  Ціхоцький І. Діалектологічна компетенція Івана Франка (теоретична концепція і артистична інтерпретація) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 207-217. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
383800
  Кардаш Л. Діалектологічна спадщина вчених діаспори // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 22-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
383801
  Жилко Ф.Т. Діалектологічний атлас української мови // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 15-16
383802
  Жилко Ф.Т. Діалектологічний атлас української мови : проспект / Ф.Т. Жилко. – Київ, 1952. – 40 с.
383803
   Діалектологічні студії. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 966-02-3933-5(вип.6); 966-02-2707-8(серія)
6 : Лінгвістичний атлас - від створення до інтерпретації. – 2006. – 432с.
383804
   Діалектологічні студії. 2 : мова і культура. – Львів : ІУ, 2003. – 361, [1] с. : іл. – Текст укр., пол., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2709-4
383805
   Діалектологічні студії. 7 : Традиції і модерн / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [ відп. ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей ; редкол.: Я. Ісаєвич, К. Герман, Л. Коць-Григорчук та ін. ]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2008. – 416 с. – ISBN 966-02-27707-8(вип.7); 966-02-2707-8(серія)
383806
   Діалектологічні студії.3 : Збірник памяті Ярослави Закревської. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2003. – 608с. – ISBN 966-02-2206-6(вип.3); 966-02-2707-8(серія)
383807
  Максимов А.А. Діалетктичний матеріалізм і природознавство / А.А. Максимов. – Київ, 1941. – 80с.
383808
  Чжан Лун Діалктика традиціоналізму та модернізації в ситемі освіти Китаю епохи глобалізації // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 157-167. – ISSN 2312-1548
383809
  Йовенко С.А. Діалог : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1978. – 200 с.
383810
  Канівець В.В. Діалог : збірка статей і есе / В.В. Канівець. – Київ, 1983. – 190 с.
383811
  Гаврилишин Б. Діалог / Б. Гаврилишин, І. Дзюба. – Київ : Українська Всесвітня Координ. Рада та Респуб. асоціація українознавців, 1995. – 160с.
383812
  Шмітт Діалог "двох мізків" у одному тілі / Шмітт, Ерік-Еманюель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 14-15


  Французький письменник-легенда - один з найбільш "топових" у світі авторів - Ерік-Емануель Шмітт.
383813
  Якубенко Олена Павлівна Діалог "Північ-Південь" в політиці країн Африки південніше Сахари у 80-х - на поч. 90-х рр. : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Якубенко Олена Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1996. – 236л. – Бібліогр.:л. 209-236
383814
  Якубенко Олена Павлівна Діалог "Північ - Південь" в політиці країн Африки південніше Сахари у 80-ті - на початку 90-х років : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.02 / Якубенко Олена Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
383815
  Прокопенеко В. Діалог "Феаг"і його місце в світній філософії Платона // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 59-76. – ISSN 0235-7941
383816
  Йосипенко Оксана Діалог без примирення. Аналітична та континентальна традиції в сучасній Франції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.5-22. – ISSN 0235-7941
383817
  Дещиця А. Діалог в очікуванні рішення Конституційного суду / спілкувався Богдан Гук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 13 травня (№ 19). – С. 1, 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова з Андрієм Дещицею, послом України в Польщі, про українсько-польський діалог у сфері історичної політики.
383818
  Львова О.Л. Діалог держави і суспільства як один із головних напрямів утвердження прав і свобод людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 13-26. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
383819
   Діалог душ : Збірник наукових статей за матеріалами конференції, присвяченої пам"яті професора В.В.Фащенка. Одеса. 29 червня - 1 липня 2000 року. – Одеса : Астропринт, 2001. – 176с. – ISBN 966-549-611-5
383820
  Бійчук Г. Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича "Екзотичні птахи і рослини"


  У статті розкрито філософсько-естетичні засади українського постмодерного необароко поезій Юрія Андруховича
383821
  Одрехівська І.М. Діалог з А. Міцкевичем: українські інтерпретації П. Куліша та В. Коптілова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 289-293. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто основні риси перекладацького стилю П. Куліша та В. Коптілова на основі аналізу їхніх українських інтерпретацій балади "Романтичність" А. Міцкевича
383822
   Діалог з європейським студентським союзом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  У рамках Міжнародної науково-практичної конференції " Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася зустріч Студентського парламенту КНУТШ, ...
383823
  Ложешник А.С. Діалог з історією дослідника античності Новоросійського університету – Струве Федора Аристовича // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (15). – C. 50-62. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
383824
  Мережинська Г.Ю. Діалог з класикою: гоголівські мотиви і стратегії традиціоналазації в російській літературі 1990-2000-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 180-186


  Сприйняття постаті і творів Гоголя сучасною літературою
383825
   Діалог з майбутнім. Спільні виклики сьогодні постають перед усіма країнами Європи... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 жовтня (№ 40)


  IХ Конференція міністрів Ради Європи, відповідальних за молодіжну політику відбулась у Санкт-Петербурзі (Російська Федерація). Українська делегація на чолі з першим заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є. Суліма взяла участь. ...
383826
  Вавринюк Т. Діалог з позиції теорії актуального членування в повісті О. Довженка "Зачарована Десна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 263-266.
383827
  Санов Л.С. Діалог з сучасником : літ.-крит. ст., роздуми, спогади / Л.С. Санов. – Київ : Рад. письменник, 1985. – 272 с., [1] арк. портр.
383828
  Гаврилюк Н. Діалог з творчістю // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 142-147.
383829
  Червінська О. Діалог з учнем: онтологічний сенс феномену дитини за Достоєвським // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 158-166
383830
  Боднарчук Л.С. Діалог заходу та сходу в філософії: Бертран Рассел та Фен Юлань // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 104-106
383831
   Діалог зі студенством // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Дмитро Табачник разом з представниками студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка обговорили питання забезпечення конституційних прав на висловлювання студентами власної поведінки під час мирних акцій протесту.
383832
  Петрова А.В. Діалог і квазідіалог у політичній комунікації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 53-55
383833
  Тимофєєва О.М. Діалог і монолог як засоби психологізму (в новелах Олеся Гончара та оповіданнях Льва Скрипника) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 139-145. – ISBN 978-966-551-315-5
383834
  Попко В.В. Діалог і співробітництво між Україною і ЄС у сфері зовнішньої і безпекової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 98-102.
383835
  Божко С.О. Діалог і співробітництво між Україною та ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 20-23.
383836
  Снігир О. Діалог і стримування. Чого очікувати Києву від політики західних країн щодо Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 4


  "Нині в дипломатичній риториці й у санкційній політиці Заходу стосовно Росії спостерігається певне вичікування. Країни Заходу припускають, що президентські вибори в Росії у березні 2018 р. стануть точкою відліку для оновленої російської зовнішньої ...
383837
  Гюлен М.Ф. Діалог і толерантність / М. Фетхуллах Ґюлен ; [пер. з турец.: Зубань О.М., Підвойний В.М.]. – Київ : Видавництво Жупанського, 2012. – 372, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2355-27-7
383838
  Гоцуляк В.М. Діалог і формування політичної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 226-233
383839
  Воля О. Діалог із Євгеном Маланюком // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 7
383840
  Романенчук О. Діалог із серцем = молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 32-34. – ISSN 0868-4790
383841
  Возняк М.С. Діалог Йоаникія Волковича з 1631 р. / Подав Михайло Возняк. – [У Львові] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1920. – 47 с. – Окр. відб.: . Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. Львів, т. 129. - - Заголовок та зміст паpал. нім.
383842
  Булкіна А.В. Діалог конфліктного типу в художньому любовному дискурсі: комунікативно-рольовий аспект (на матеріалі творчості Т. Гарді) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 106-112


  Статтю присвячено особливостям конфліктного діалогу у любовному дискурсі. Розкрито специфіку комунікативно-рольового позиціонування його учасників, запропоновано класифікацію діалогічних інтеракцій цього типу з точки зору залученості їх ...
383843
  Валявко І. Діалог крізь роки: листування Дмитра Чижевського та о. Георгія Флоровського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 79-89. – ISSN 0235-7941
383844
  Носова Г.Ю. Діалог культур / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 111-112. – ISBN 966-642-073-2
383845
   Діалог культур і духовний розвиток людини : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (24-26 січня 1995 р.). – Київ, 1995. – 237с.
383846
  Башманівський В.І. Діалог культур на сайтах ЗМІ Житомира за 2014 рік // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 162-174. – ISBN 978-617-7009-44-3
383847
  Голозубов Олександр Діалог культур та діалог в культурі : постмодерний образ Св. Франциска Ассізького // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С. 230-242. – ISSN 2075-1443


  Франциск Ассізький (1182—1226) — католицький святийного його іменем голодующого ордена. Він знаменує собою перелом в історії аскетичного ідеалі, а тому і нову епоху в історії західного монашества та римської курії
383848
  Коппель О.А. Діалог культур та цивілізацій в діяльності ООН / О.А. Коппель, Ю. Цирфа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 149-154


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - особливостям взаємодії цивілізацій в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин. Особлива увага приділена ролі ООН в налагодженні діалогу культур та цивілізацій, визначенню основних ...
383849
   Діалог культур у дзеркалі художнього слова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 44)


  Андрій Якович Чайковський - український письменник, громадський діяч. У повісті "За сестрою", що була призначена передусім для дітей і юнацтва, Чайковськийвідтворив історію взаємин українського й кримськотатарського народів у XV і XVI століттях.
383850
  Федь В. Діалог культур у соціумі Київської Русі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 13 : Філософія. Культура. Політика. Педагогіка. – С. 62-68. – ISSN 1728-9572
383851
  Аландаренко Н.Ю. Діалог культур у структурі мовної особистості (на прикладі публіцистики Світлани Пиркало) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 183-187


  Розглядається структура мовної особистості, її інтернаціональні та національно зумовлені рівні. На прикладі публіцистики журналістки Світлани Пиркало досліджено мовну особистість, яка зазнала впливу двох культур - української та англійської Structure ...
383852
  Дантанг Є.В. Діалог культур України та Франції (90-і роки XX - початок XXI століття) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 222-227. – ISSN 2226-3209
383853
   Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках. – Київ, 1999. – 360с. – ISBN 5-88500-064-6
383854
   Діалог культур. Україна у світовому контексті : Матеріали міжн. філос. культуролог. читань 25-26 квітня 1996 р. – Львів : Каменяр, 1996. – 174с. – ISBN 5-7745-0685-1
383855
   Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта : Збірник наукових праць. – Львів : Українські технології. – ISBN 5-7763-1820-3
Вип.6. – 2001. – 370с.
383856
  Заярна І. Діалог культурних контекстів у російській поезії постмодернізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 160-166
383857
  Астаф"єв О.Г. Діалог лінгвокультур (польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 232-236. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано діалог лінгвокультур, польські джерела творчості Петра Гулака-Артемовського, трансформації мотивів Ігнаци Красіцького та Адама Міцкевича у його творах. В статье проанализированы диалог лингвокультур, польские источники ...
383858
  Блєдних Т. Діалог між культурами в історико-біографічних повістях Варвари Чередниченко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 29-32
383859
  Левицький В. Діалог між модернізмом і соцреалізмом у київському тексті 1910-х - 1930-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості іконіки у візії Києва за доби співіснування модерністських і соцреалістичних художніх систем. Основна увага припадає на проблему перекодування урбаністичних мотивів. На прикладі поезії В. Маяковського, "неокласиків", П. ...
383860
  Скарбовійчук Д.А. Діалог між наукою та релігією - реальність чи ілюзія? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 183-184
383861
  Вюртц К. Діалог між суддями адміністративних судів Франції та законодавцем // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 207-214. – ISBN 978-966-8909-91-7
383862
  Задорожня А.Г. Діалог між Україною та східноєвропейськими державами в умовах євроінтеграції: аналіз сучасної політичної думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 127-153. – ISBN 978-617-689-160-4
383863
  Бабенко М.В. Діалог мікро- і макро- в медитативно-філософській ліриці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 17-22. – (Б-ка Ін-ту філології)
383864
  Михайловський В. Діалог на дорозі шукань / В. Михайловський, Х. Петренко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-20
383865
  Дєдова О. Діалог на міжнародному рівні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Фахівці з різних країн обговорили актуальні сапекти кримінально-процесуального права".
383866
  Заглада Л. Діалог науки і великого бізнесу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 жовтня (№ 43)


  19 - 20 жовтня в Харкові було проведено Міжнародну наукову конференцію "Високи технології в наукових дослідженнях університетів: нанотехнології та наноматеріали, інформаційні технології, енергоефективність, технології високих напруг"
383867
  Загнітко А. Діалог Подільського і Донецького краю // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 4


  Донецький національний університет ім. Василя Стуса, якому в липні виповнюється 80 років, цьогоріч восени відзначатиме своє триріччя переміщення до Вінниці.
383868
  Гнідець У.С. Діалог поколінь в оповіданні Петера Гертлінга "Бабуся" крізь призму наратологічної структури тексту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 60-66. – ISBN 966-7825-78-7
383869
  Мінець Ю. Діалог про життя Іоанна Хризостома Палладія Еленопольського : історія тексту та джерелознавча характеристика // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 44-51
383870
  Зоц В.П. Діалог про істину / В.П. Зоц. – К., 1966. – 43с.
383871
  Сюндюков І. Діалог про найголовніше // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 жовтня (№ 188). – С. 4


  В інституті історії України НАН України за активної участі російських науковців відбулася Міжнародна конференція з історії сталінізму. Окрім українських та російських учених, у ній брали участь дослідники з країн Балтії, США, Німеччини, Вірменії, ...
383872
  Вахніна Л. Діалог про сучасну фольклористику з професором Єжи Бартмінським // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 252-263. – ISBN 966-02-2984-4
383873
   Діалог про Україну. (Розповідають молоді громадяни Укр. Радян. Соц. Республ. читачам з-за рубежу. – Київ : Молодь, 1968. – 122 с.
383874
   Діалог ректорів України і Чехії // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 2


  У рамках Угоди про співпрацю між Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Чеською конференцією ректорів, підписаною восени у Празі, делегація чеських освітян відвідала КНУ. Обговорювались спільні проекти, спільні ідеї для подальшого ...
383875
  Даренський В. Діалог світоглядних парадигм як принцип викладання філософії у системі вищої освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 297-308
383876
  Рущенко І. Діалог соціолога та юриста про латентну злочинність, і не тільки про те... // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-17


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
383877
  Поліщук О.П. Діалог століть: націософія мистецької спадщини Тараса Шевченка та Олеся Бердника у викликах сучасності / О.П. Поліщук, О.М. Глінчевська // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 248-250
383878
  Суший О.В. Діалог суспільства і влади як чинник розбудови української державності (психосоціальний аспект) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 111-114. – Бібліогр.: 8 назв
383879
   Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та досвід : [зб. документів] / Верхов. Рада України, Ін-т законодавства ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук ; [упоряд.: В.О. Зайчук та ін.] ; заг. ред. Голови Верхов. Ради України, акад. НАН України В.М. Литвина ; [переклад: О.В. Київець та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-811-3
383880
  Мартиненко О.П. Діалог сучасної науки та релігії (аналіз реакції В. Гінзбурга на ідеї, викладені в енцикліці Іоанна Павла ІІ "Fides et Ratio") // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 126-131. – ISSN 1728-3671
383881
  Лященко І.А. Діалог та гра в процесі політичної комунікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 228-234


  У цій статті авторка досліджує питання прояву ігрових характеристик у діалозі. Метою розгляду є з"ясування принципу діалогічності політичної комунікації крізь призму гри. На основі теоретичних напрацювань Й.Гейзінги, здійснено контамінацію щодо ...
383882
  Касьянова О. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Бронзова скульптура "Ворота діші. Діалог Тараса ШЕвченка і Ду Фу", яку створив до 25-ліття українсько-китайських дипломатичних відносин китайський скульптор У Вейшань. Подвійний пам"ятник відкрили 14 грудня в Ботанічному саду імені О. Фоміна КНУ імені ...
383883
  Ніколаєнко О. Діалог текстів і культур у романі О.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 3-11. – ISSN 2075-1486
383884
  Єщенко М. Діалог у новелі абсурду
383885
  Троїцька О.М. Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 13-18. – ISSN 2077-1800
383886
  Наєнко Г.М. Діалог у системі засобів адресації наукових текстів середньоукраїнського періоду // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 68-80
383887
  Левчук М.А. Діалог церкви і держави: концептуальні проблеми (на матеріалі православної газети "Дзвони Волині") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 126-129


  У статті зосереджено увагу на концептуальних проблемах діалогу церкви і держави, що розглядаються на матеріалі православної газети "Дзвони Волині", з"ясовується позиція видання щодо взаємозв"язку цих двох структур. This article is about conceptual ...
383888
  Коппель О.А. Діалог цивілізацій в діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 52-57


  Статтю присвячено важливій науковій проблемі - особливостям взаємодії цивілізацій в умовах формування постбіполярної системи міжнародних відносин. Особлива увага приділена ролі ООН в налагодженні діалогу культур та цивілізацій, визначенню основних ...
383889
   Діалог цивілізацій чи Четверта світова війна : матеріали П"ятої Всесвітньої конференції, Київ, 25 травня 2006 р.: громадсько-науковий проект. – Київ : МАУП, 2007. – 284с. – ISBN 978-966-608-756-3
383890
   Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу = Dialogue of civilizations; new principles of world organization : Громадсько-науковий проект. Матеріали Всесвітньої конференції. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-214-4


  Подано доповіді участників Всесвітньої конференції - відатних учених, богословів, громадських і політичних діячів з 25 країн світу
383891
   Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації = Dialogue of Civilizations: Antagonisms of Globalization : Матеріали Другої Всесвітньої конференції. Київ, 23 травня 2003 р. – Київ : МАУП, 2003. – 376с. – ISBN 966-608-329-9
383892
  Логвиненко І.М. Діалог ціною життя. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1980. – 86с.
383893
  Демір Г. Діалог через літературу, політику й людське спілкування // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – C. 40-41. – ISSN 1302-5686


  Інтерв"ю Гьокхана Деміра з Павлом Загребельним
383894
  Шабаліна О.М. Діалог через океан: трансакції в американському і європейському варіантах постмодерністського пошуку балетмейстерів-жінок // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 173-183
383895
  Бей Г.С. Діалог через століття : урок - літературний салон. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-52
383896
  Бей Г.С. Діалог через століття : (Урок - літературний салон ,6 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-52.
383897
  Александрова Г. Діалог шевченкознавців-компаративістів: Іван Франко та Іван Стешенко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 6. – С. 201-205. – ISSN 1729-360Х
383898
  Брацкі А. Діалог Юрія Шевельова і Єжи Гедройця на шпальтах паризької "Культури" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
383899
  Тур О.М. Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 116-120. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
383900
  Гринчишин Д. Діалог як визначальний принцип етики Е. Левінаса // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 69-74. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
383901
  Бучковська О.Ю. Діалог як детермінанта міжкультурної взаємодії : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бучковська Олена Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
383902
  Носова Б.М. Діалог як комунікація двох особистостей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 175-178


  Цю статтю присвячено ролі публіцистики у текстах, які відтворюють комунікаційний діалог інте-лектуалів, досвідчених фахівців. Мета цієї статті - дослідити роль публіцистики у формі діалогу, її присутності у комунікації інтелектуалів як виразу ...
383903
  Троїцька О.М. Діалог як конструкт розгортання суб’єктності Homo educandus і модернізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 284-287. – ISSN 2076-1554
383904
  Гончарук К. Діалог як методичне налаштування в історико-філософському дослідженні // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 164-165
383905
  Волгіна С. Діалог як основа комунікативної взаємодії при вивченні іноземної мови майбутніми фахівцями юридичного профілю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 396-397
383906
  Турпак Н. Діалог як соціокультурна цінність у цивілізаційному прсторі сучасного суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 272-275
383907
  Межуєв В. Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 90-101. – ISSN 0235-7941
383908
  Острянко О.О. Діалог як структура буття в релігійному екзистенціалізмі Емілі Дікінсон // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 110-114


  Вся поезія Е. Дікінсон - це звернення до Бога як до найбільшої можливої духовної інтимності. Він виступає адресатом чи реципієнтом, а також активним співавтором її творів. Звичайно, звертання передбачає спілкування та відповідь. Але діалогічність ...
383909
  Калач Д.М. Діалог як умова гармонізації міжконфесійних та державно-церковних відносин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті аргументовано, що в умовах глобалізації й етнокультурної інтеграції міжконфесійний діалог постає чи одним із важливих способів досягнення гармонізації релігійної ситуації в країні та уникнення міжконфесійної ворожнечі. З"ясовано, що ...
383910
  Юрченко З.В. Діалог як умова літературно-творчої самореалізації підлітків та юнацтва // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 219-224. – ISBN 978-617-689-193-2
383911
  Наход С.А. Діалог як форма інтерактивної взаємодії викладача із студентами // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 166-168. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
383912
  Гримич Г. Діалог, продиктований життям (журналіст перечитує класику) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 102-108. – (Журналістика ; Вип. 4)
383913
   Діалог. Geschichte, Politik, Wirtschaft. – Кiew, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 1 : Ukraine und Deutschland. – 2000
383914
   Діалог. UA : Незалежний інтернет - часопис; Збірник статей. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8398-00-9
№ 1 : Україна шукає свою ідентичність. – 2004
383915
   Діалог. UA : Незалежний інтернет - часопис; Збірник статей. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8398-01-7
№ 2 : Какая Россия нужна Украине ?. – 2004
383916
   Діалог. UA : Незалежний інтернет - часопис; Збірник статей. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8398-02-5
№ 3 : Демократія по-українські. – 2004
383917
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 1 : Україна і Німеччина. – 2000
383918
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 2 : Україна і Франція. – 2002
383919
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 3 : Україна і Росія. – 2002
383920
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 3. – 2003
383921
   Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-6451
№ 4 : Украина и Россия. – 2004
383922
  Сірук М. Діалог: новий рівень / М. Сірук, Й. Тезел, М. Воротнюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 3


  У Києві відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
383923
   Діалог: роздуми про молодіж. пресу України. – К., 1986. – 152с.
383924
  Платон Діалоги / Платон; Пер. з давньогрецької Й.Кобів, У.Головач, Д.Коваль, Т.Лучук, Ю.Мушак. – 2-вид. – Київ : Основи, 1995. – 394с. – ISBN 966-500-007-1
383925
  Платон Діалоги / Платон; Перек. з давньогрецької Й.Кобів, У.Головач, Д.Коваль, Т.Лучук, Ю.Мушак. – 2-вид. – Київ : Основи, 1999. – 395с. – ISBN 966-500-007-1
383926
  Платон Діалоги / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка національної академії наук України ; пер. з давньогрецької : Й. Кобів, Ю. Мушак. – Харків : Фоліо, 2008. – 352с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3979-8
383927
  Платон Діалоги / Платон ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ пер. з давньогрецької : Й. Кобів, Ю. Мушак ; передм. В.В. Шкоди, Г.М. Куц ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.). – ISBN 978-966-03-4574-4
383928
   Діалоги без кордонів / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  В університеті урочисто пройшли Дні інтеркультурного співробітництва "Україна - Італія: культурні діалоги без кордонів".
383929
  Кіт Л. Діалоги без кордонів // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Двадцяту річницю першого саміту Україна-ЄС в Університеті відзначили проведенням Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи співпраці України та ЄС". Провідні європейські та українські політичні аналітики, науковці, дипломати, ...
383930
  Корсак І. Діалоги біля книжкової полиці, або Незнаними досі материками / спілкувалася Клавдія Трофимчук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 11


  Новий роман Івана Корсака "На розстанях долі".
383931
  Бублейник Л.В. Діалоги в композиційно-стилістичній структурі роману Г. Тютюнника "Вир" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 27-32. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
383932
  Кумпан О. Діалоги доль: В. Сосюра та В. Стус // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 2


  У Харківському літературному музеї відкрили виставку, приурочену до 115-річчя від дня народження Володимира Сосюри та 75-річчю від дня народження Василя Стуса
383933
  Святун О. Діалоги з прав людини як інструмент зовнішньої політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню такого особливого механізму захисту прав людини в світі, як діалоги з прав людини, що проводяться Європейським Союзом з третіми країнами. Особлива увага приділяється процедурі організації та проведення таких діалогів, а ...
383934
   Діалоги на межі століть : стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького, Київ, 1996-2000 рр. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 472 с. – На обкл. : Київський семінар ім. І. Лисяка-Рудницького. – ISBN 966-7888-28-2
383935
  Хруслінська І. Діалоги порозуміння. Українсько-єврейські взаємини : [зб. інтерв"ю] / Ізабелла Хруслінська, Петро Тима ; [Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства НаУКМА ; Всеукр. центр вивчення Голокосту "ТКУМА" ; ред. Л. Фінберг ; відп. за вип. О. Межевікіна]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 326, [2] с. – Бібліогр.: Біліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-217-1
383936
   Діалоги про виховання: кн. для батьків. – К., 1985. – 305с.
383937
  Добренко Є. Діалоги про декомунізацію / розмову вів Володимир Панченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 18-19


  Розмова з професором Шеффілдського університету (Великобританія), відомим дослідником "сталінської культури" Євгеном Добренком.
383938
  Соколинська А. Діалоги про єднання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 8


  У Харкові відбувся симпозіум до 125-річчя Йосифа Сліпого.
383939
  Грінченко Б. Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов; HАHУ, Ін-т укр. археографії ; [упоряд. А. Жуковський ; текстолог. ред. В. Передрієнка, В. Задорожного ; відп. ред. П. Сохань]. – Київ, 1994. – 284, [2] с. – (Джерела з історії суспільно-політичного руху в Україні 19 - поч. 20 ст. ; Вип. 1). – ISBN 5-7702-0438-9
383940
  Алексієвич С. Діалоги про Чорнобиль / С. Алексієвич, П. Віріліо // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 149-164
383941
  Легка Н.М. Діалоги самотності у творчості Гарольда Пінтера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 109-110
383942
  Журавська Н.В. Діалоги Сейфа ар-Рахбі "Гімн сліпого": екзистенційний характер твору (до питання філософської концепції нової арабської літератури) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 93-105. – ISBN 978-966-02-6446-5
383943
  Зубанич Ф.І. Діалоги серед літа : літературні бесіди / Ф.І. Зубанич. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 264 с.
383944
  Хороб С.І. Діалоги у відсвіті слова : (укр. драматургія в типолог. зіставленнях) / Степан Хороб. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 307, [1] с. – Імен. покажч.: с. 295-307. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-332-5


  У прим. № 1693677 напис: Вельмишановному Григорію Фоковичу з побажанням подальших діалогів між дослідниками драматургії. Добра і добра Вам! Щиро - автор Хороб С. 10. IV. 2014 р.
383945
  Зазуліна Л.В. Діалогізація дидактичного процесу в курсовій підготовці педагогічних кадрів : 13.00.01: Дис. ... канд. педагог. наук / Зазуліна Л. В.; ДАПНУ. – Київ, 2000. – 210л. – Бібліогр.: С.144-165
383946
  Зазуліна Л.В. Діалогізація дидактичного процесу в курсовій підготовці педагогічних кадрів : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Зазуліна Л.В.; КУ. – К, 2000. – 19л.
383947
  Пасинок В.Г. Діалогізм і діалог свідомості // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 83-89. – ISSN 2077-804X
383948
  Духович О.Б. Діалогізм М.М. Бахтіна в контексті теорії інтертекстуальності Ю. Крістєвої // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 124-126
383949
  Токмань Г. Діалогізм та проблемність як принципи сучасного прочитання української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.55-59. – ISSN 0130-5263
383950
  Стернічук В. Діалогізм творчості Макса Фріша // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 143-149. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
383951
  Мазоха Г. Діалогізм як визначальна риса в жанровій структурі епістолярію Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 43-56. – ISBN 978-966-920-140-9
383952
  Дубняк З.О. Діалогізм як засада соціальної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 35-38
383953
  Нагорнюк В. Діалогізм як методологічна засада сучасної науки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 141-142
383954
  Швед З. Діалогізм як умова реалізації свободи в іудаїзмі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 124-127. – ISSN 1728-9343
383955
  Швед З.В. Діалогізм як умова реалізації свободи в іудаїзмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема співвідношення феномену свобода з такою формою реалізації людської екзистенції як діалог. Для іудаїзму виявами діалогу на рівні розкриття зв"язку "Я" з "абсолютним Ти" є молитва та пророцтво. Ці форми діалогу у свій ...
383956
  Кульчицька М. Діалогізм як форма відображення правди життя у романі В. Барки "Жовтий князь" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 282-288. – ISBN 978-966-2248-36-4
383957
  Даренський В.Ю. Діалогіка мистецтва: людинотворчий вимір // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 121-125. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))


  Дослідження художньої культури як системи діалогічних відносин
383958
  Остащук І.Б. Діалогіка полісемантичності сакрального символізму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 214-224. – ISSN 2072-1692
383959
  Самойлов О.Є. Діалогіка формування та формулювання ідеї у процесі пізнання // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 91-113. – ISSN 2226-4078
383960
   Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : Навч. посібник. Книга для вчителя. – Киев : ІЗМН, 1997. – 136с. – ISBN 5-7763-9062-1
383961
  Лупенко-Ковтун Діалогічна взаємодія як основа формування педагогічної комунікації у студента педагогічного коледжу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 47-49. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто проблему формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх спеціалістів як складову частину їхньої професійної компетентності. Підкреслено потребу впровадження інтерактивних технологій у практику роботи ВНЗ.
383962
  Галаєвська Л. Діалогічна взаємодія як педагогічна і психологічна проблема // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6 (116). – С. 9-12


  У статті автор розглядає сутність діалогічної взаємодії в навчальному середовищі, аналізує різні підходи та погляди вітчизняних та зарубіжних психологів та педагогів на питання дііалогічної взаємодії.
383963
  Штельмах М.Л. Діалогічна єдність запитань і відповідей за умов мас-медійного інтерв"ю. Лінгвостилістична інтерпретація // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 71-77. – Бібліогр.: с. : 77; 11 поз.


  Статтю присвячено розгляду компонентів діалогічної структури інтерв"ю. The article is devoted to the problem of the components of the dialogical structure of the interview.
383964
  Галаєвська Л. Діалогічна компетентність: проблеми та перспективи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (124). – С. 18-22
383965
  Малахов В.А. Діалогічна парадигма у постсекулярній філософії (Е. Левінас та Г. Батищев) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.27-30. – (Філософські науки)
383966
  Забудько К. Діалогічна природа авторської свідомості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 168-172


  Подана стаття є спробою дослідити діалогічну природу авторської свідомості, визначити роль діалогу у творчому акті, з"ясувати основні вектори комунікації авторської свідомості, також, на основі розгляду структури свідомості, проаналізувати рівні, на ...
383967
  Левицька О. Діалогічна природа роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" (крізь призму теорії діалогізму Михайла Бахтіна) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 136-144. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
383968
  Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири : (на матеріалі романів Д. Свіфта "Мандри Гуллівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста" ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.05 - порівняльне літературознав. / Прибатень Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
383969
  Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д. Свіфта " Мандри Гулівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста") : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Прибатень Ю.А. ; Київський міжнародний ун-т. – Київ, 2009. – 209 л. – Бібліогр.: л. 196 - 209
383970
  Гуменяк В.О. Діалогічна природа універсалу та його комунікативні інтенції (на матеріалі I Універсалу УЦР) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
383971
  Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 5(66)). – ISBN 978-611-00-0117-5
Вип. 1. – 2009. – 112, [3] с.
383972
  Андрусенко В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури / В.П. Андрусенко. – Харків : Основа. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; 6(67)). – ISBN 978-611-00-0157-1
Вип. 2. – 2009. – 144с.
383973
  Кожем"якіна О. Діалогічне підгрунтя сміху в мережах розуміння Іншого // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 16-21. – ISSN 2410-2601


  В статті здійснено аналіз діалогічних засад сміху як результату розуміння та умови порозуміння з Іншим. Звертається увага на неоднозначні соціальні наслідки сміху та його соціальні функції. Наголошується на потенціалі солідарності, властивому сміху.
383974
  Александрова Г.А. Діалогічне розуміння літератур у концепції Богдана Лепкого // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 3-8


  Стаття присвячена історико-літературній концепції Б. Лепкого, який розглядав міжнаціональні контакти української літератури, показував, як вона засвоювала європейський досвід і виробляла власну тематику, образну самобутність, жанрово-стильову манеру
383975
  Кришовська О.О. Діалогічне спілкування з незнайомцями в соціальних мережах як джерело медіатравми та ресурс для її профілактики // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 81-91. – ISSN 2411-1449
383976
  Шишова І.О. Діалогічне спілкування як складова психологічної культури майбутніх педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 237-243


  У статті розкриваються основні підходи до визначення понять "психологічна культура", "психологічна культура майбутніх педагогів", акцентується увага на особливостях цього феномену як професійної якості майбутнього педагога та складової соціальних ...
383977
  Кудріна Т.С. Діалогічне спілкування як умова становлення та розвитку складних логічних операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 107-110. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглянуто психологічні умови становлення та розвитку логічної операції обґрунтування як ланки продуктивного мислення. Підкреслено комунікативну природу обґрунтування та його особистісний, персоніфікований характер. Виходячи з цього, запропоновано ...
383978
  Шашкова Л.О. Діалогічний вимір соціальної комунікації // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 260-273. – ISBN 978-966-439-447-2
383979
  Каплюк К. Діалогічний зв"язок просторів автора і його художнього тексту (на матеріалі історичної прози Р. Іваничука) // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С.328-335. – ISBN 966-7053-09-1
383980
  Морозов Діалогічний і монологічний підходи до проблеми іншого: спроба поєднання / Морозов, Ю // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 184-186
383981
  Костюк Т.В. Діалогічний комунікативний простір: аспект ідентичності // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 34-40. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
383982
  Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Булкіна Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 230 арк. – Додатки: арк. 222-230. – Бібліогр.: арк. 194-221
383983
  Булкіна А.В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Булкіна Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
383984
  Біляковська О.. Діалогічний підхід як основа суб"єкт-суб"єктної взаємодії у ВНЗ // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 386-392. – ISBN 978-617-10-0283-8


  Про нові підходи до організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.
383985
  Лазар Т.В. Діалогічний та екзистенціальний аспекти психолого-педагогічних засад викладання зарубіжної літератури в школі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-13. – Бібліогр. в кінці ст.
383986
  Плющ Н. Діалогічні єдності в художній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 332-335. – ISBN 966-594-246-8
383987
  Єлісовенко Ю.П. Діалогічні жанри в телевізійному мовленні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 213-217


  У статті аналізуються наукові підходи до проблем телевізійного мовлення, розглядається розвиток діалогічних жанрів у сучасному телевізійному мовленні Росії та України. In the article it is analyzed scientific approaches to the problem of television ...
383988
  Ягущкіна В. Діалогічні зв"язки поезії М. Костомарова та А. Метлинського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 29-37. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена аналізу діалогічних зв"язків поезії М. Костомарова та А. Метлинського, що виявляються на рівні мотивів, образів, ідей.
383989
  Саєнко В. Діалогічність і автотематизм у новелістиці Миколи Хвильового // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 80-83. – ISSN 2075-1222
383990
  Висоцька З. Діалогічність мови економічних праць Івана Франка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 88-99. – ISSN 1682-3540
383991
  Кахно І.В. Діалогічність мовленнєвого спілкування у структурі взаємодії "лікар - пацієнт" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 143-148. – ISBN 978-966-171-498-3
383992
  Фіськова С.П. Діалогічність оповіді в романі "Образи дитинства" // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 68-75
383993
  Брижак О.В. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Брижак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
383994
  Бондар Л.О. Діалогічність тексту драматичного роману Маріо Варгаса Льоси "Місто і пси" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 27-34


  У статі здійснено аналіз роману Маріо Варгаса Льоси "Місто і Пси" на наявність в ньому діалогічного тексту. Також розглядаються естетичні засади творчості Нобелівського лауреата в контексті провідних тенденцій сучасного латиноамериканського та ...
383995
  Альчук М.П. Діалогічність української філософії ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
383996
  Післар К.В. Діалогічність філософської герменевтики // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 44-45


  "Доречним є наступне питання: чи не стала для нас сама герменевтика тим, проти чого вона виступила? Чи не розуміється вона нами сьогодні в першу чергу як теорія – така, що при усіх застереженнях не позбавлена системності і завершеності? Свідченням ...
383997
  Кузьменко М.В. Діалогічність філософської лірики Леоніда Вишеславського : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.02 / Кузьменко М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
383998
  Баранецька А. Діалогічність як домінанта медіатекстів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 24-32


  Розглянуто діалогічність як домінантну рису мас-медіа. Простежено особливості реалізації діалогу в медіакомунікації та розкрито механізм його трансформації на рівні журналістських текстів. The features of realization of dialogue in the media ...
383999
  Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190 - 205
384000
  Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 12 назв
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,