Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
383001
  Зубрицька М. "Гуманітарії можуть і повинні допомогти суспільству" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 3


  Розмова з проректором Львівського національного університету ім. І. Франка М. Зубрицькою після обрання її до Всесвітньої академії мистецтв і науки (WAAS).
383002
  Мирний М. "Гуманітарна місія": як в Україні шукатимуть людей, зниклих безвісти під час війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 11


  "В Україні створять міжвідомчу координаційну комісію, яка шукатиме людей, зниклих безвісти під час війни, і працюватиме над соціальною допомогою їхнім рідним. Створити таку комісію зобов"язав ухвалений парламентом у липні закон "Про правовий статус ...
383003
  Кириленко В. "Гуманітарна політика - це також захист України" / розмову вели Роман Гривінський, Тетяна Поліщук, Марія Прокопенко, Валентин Торба, Ганна Шеремет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 14-15


  Віце-прем"єр-міністр В. Кириленко - про реформи у культурі, науці, видавничій справі та... головах громадян.
383004
  Яремчук О. "Гуманітарна" првокація. Кому вигідно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  Звинувачення Івана Франка в антисемітизмі та заклики демонтувати пам"ятну дошку на стінах Віденського університету.
383005
  Печенев В.А. "Гуманный" социализм против реального гуманизма / В.А. Печенев. – М., 1974. – 127с.
383006
  Андреев А.Ю. "Гумбольдтовский миф" и дискуссии о модели классического университета в современной зарубежной историографии // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 31-49. – ISBN 966-544-344-5
383007
  Романова О. "Гумки" (Les Gommes) Алана Роб-Гріє як зразок французького "нового роману" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 117-124. – ISBN 966-8645-19-7
383008
  Кіндратенко А. "Гунські" імена, які мають українське чи германське походження // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 186-215. – ISBN 978-966-372-737-0
383009
  Поліщук Т. "Гурман у всьому..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 135). – С. 7


  Пам"яті українського режисера Андрія Крітенка.
383010
  Штейнбук Ф.М. "Гуси-лебеді летять..." Михайла Стельмаха в контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 274-279. – (Філологічні науки ; № 1)
383011
  Каторгин В. "Гутен таг" : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 53-81. – ISSN 0321-1878
383012
  Дутка В. "Гуцульський імпресіонізм" Леона Вичулковського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 341-352. – ISSN 0236-4832
383013
  Глушко М. "Гуцульщина" Володимира Шухевича - віддзеркалення загального стану українського народознавства наприкінці XIX - на початку XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1330-1335. – ISSN 1028-5091


  "Йдеться про історичні передумови виникнення головного авторського проекту Володимира Шухевича - дослідження «Гуцульщина», закономірність його публікування у виданні «Материяли до українсько-руської етнольогії», наукову цінність праці з погляду її ...
383014
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1959. – 424с.
383015
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1960. – 496с.
383016
  Дедухно О.М. Гуманізм педагогіки В. Сухомлинського // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 96-98
383017
  Гнатовський М. Гуманізм періоду турбулентності / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 3


  Європейський комітет із запобігання катуванням (КЗК) - міждержавна структура, створена на підставі ухваленої 1987 р. у рамках Ради Європи конвенції задля доповнення зусиль Європейського суду з прав людини із захисту осіб, яких тримають у закритих ...
383018
   Гуманізм радянського суспільства. – Київ : Політвидав України, 1973. – 164с.
383019
  Кузьменко Г.В. Гуманізм рівності та нерівності прав та обов"язків в нормах трудового права України // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 109-114. – ISBN 978-617-7069-34-7
383020
  Табачковський В. Гуманізм та проблема діалогу культур // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-25
383021
  Дончик В.Г. Гуманізм творення / В.Г. Дончик. – К., 1980. – 200с.
383022
  Грибаков О.М. Гуманізм у контексті соціально-філософської теорії суспільного виробництва // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
383023
  Токман О.В. Гуманізм у світлі сьогоденної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
383024
  Сенюшкіна Т.О. Гуманізм філософії Фейєрбаха. : Автореф... канд.філосю.наук: 09.00.03 / Сенюшкіна Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 16л.
383025
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 листопада (№ 137/138)


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
383026
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 20


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
383027
  Кот С. Гуманізм чи варварство? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 листопада (№ 135/136). – С. 20


  Переміщення культурних цінностей до СРСР після Другої світової: Україна потребує чесної розмови та подолання радянських міфів.
383028
  Сумцов М. Гуманізм Шевченка / студія Миколи Сумцова. – Київ : Друкарня Другої Артілі, 1915. – 7 с. – Окр. вібиток з: Збірник пам"яти Тараса Шевченка
383029
  Шабліовський Є.С. Гуманізм Шевченка і наша сучасність. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1964. – 378с.
383030
  Кривицький Ю.В. Гуманізм як принцип діяльності міліції України: сучасний стан і перспективи реалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
383031
  Рудник Т. Гуманізм як принцип кримінально-виконавчого права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 142-145.
383032
  Бесчастна В.В. Гуманізм як принцип сучасної кримінально-правової політики України // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 172-174. – ISBN 978-617-7363-09-4
383033
  Максимюк О.Д. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 61-65. – ISSN 1563-3349
383034
  Семенов В.Г. Гуманізм як сутнісний принцип філософії Л. Фейєрбаха / В.Г. Семенов, О Т. Сенюшкіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 44-55. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
383035
  Миндрищук Л.А. Гуманізм як творення людської сутності в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 85-90. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
383036
  Сабадаш Ю.С. Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та сучасний стан : автореф. ... д-ра культурології: 26.00.01 / Сабадаш Ю.С.; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
383037
  Толстоухлв А.В. Гуманізм як формула майбутнього // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 3-7
383038
  Хилько М. Гуманізм як характерна риса української геополітики кінця XIX - першої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: с. 7, Літ.:39 поз. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Автор статті доводить, що українська геополітична думка кінця XIX - першої половини XX ст., на противагу багатьом популярним на той час на Заході та і Росії геополітичним підходам, характеризувалася домінуванням гуманістичних течій, схильних до ...
383039
  Будз В.П. Гуманізм як чинник зближення України та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
383040
  Лібанова Е.М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 3-15. – ISSN 2072-9480
383041
   Гуманізм. Людина. Культура: Людинознавчі філософські читання: (постійно діючий філософський семінар), 8-10 жовтня 1992 р.. – Дрогобич, 1992. – 36с.
383042
  Триліс Г.В. Гуманізм: реальність та ідея // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 76-78
383043
   Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 380с. – ISBN 966-628-016-7
383044
  Котляров П.М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Котляров Петро Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 427 арк. – Додатки: арк. 421-427. – Бібліогр.: арк. 11-15, 359-420 та в додатках: арк. 421-423
383045
  Котляров П.М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Котляров Петро Миколайович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 31 назва
383046
  Кирилюк Ф.М. Гуманіст новітньої епохи // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 173-179. – ISBN 978-966-439-447-2
383047
  Грінченко І. Гуманіст, творець духовного спадку, "київський святий" - Яновський Теофіл Гаврилович // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 292-296. – ISBN 978-966-95419-8-7
383048
  Помпео Л. Гуманістична етнографія в Посланні щодо релігії і жертвопринесень давніх прусів Яна Сандекія Малекія (Мелетіуса) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 103-108
383049
  Москальчук М.М. Гуманістична євпраксофія як практична філософія життя за Полом Куртцом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 125-133


  У статті розкривається зміст поняття "євпраксофія", розглянуто її функції щодо людини окремо та суспільства загалом. Проаналізовано майбутнє євпраксофії та її основи, які допоможуть даному вченню закріпитися серед людей. В статье раскрывается ...
383050
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії стародавності : Автореф. дис. ... канд філософських наук: спец. 09.00.05 / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 8 назв
383051
  Гіоргадзе Г.В. Гуманістична ідея в філософії Стародавності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Гіоргадзе Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 181л. – Бібліогр.: 166-181
383052
  Сітало О. Гуманістична ідея перемоги добра над злом у авантюрно-пригодницькому романі Івана Багряного "Тигролови"
383053
  Сопко Т.М. Гуманістична історіографія Угорщини // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 13-37
383054
  Чуркіна В. Гуманістична концепція виховання особистості Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 160-162. – ISBN 978-617-7932-12-2
383055
  Матвієнко О. Гуманістична концепція ІТ-освіти як засіб формування соціального виміру діяльності майбутнього фахівця / О. Матвієнко, М. Цивін // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
383056
  Мороз О.В. Гуманістична концепція православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ століття у контексті сучасної релігієзнавчої думки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 35-38
383057
  Кузьменко В.І. Гуманістична критика веберо-тейлорівської концепції управління // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-20. – ISBN 966-614-021-7
383058
  Гулько Ю. Гуманістична мета Данте Аліг"єрі у поемі "Божественна комедія" // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 262-268. – ISBN 978-966-306-020-4
383059
  Головко С. Гуманістична освіта в умовах інформаційного суспільства / С. Головко, І. Абрамська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 96-104. – ISSN 2077-1827
383060
  Векуа О Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу Володимира Винниченка (на матеріалі драматичних творів) : Дис... канд. філолог.наук: 01.01.01 / Векуа О В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 163л. – Бібліогр.:л.143-163
383061
  Іщук С.І. Гуманістична парадигма географії / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 11-19. – Бібліогр.: 21 назва
383062
  Кухаренко А.Л. Гуманістична парадигма діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: теоретико-методичні засади розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кухаренко Анжеліка Леонідівна ; М-во культкри України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
383063
  Лиско Л.Р. Гуманістична парадигма економічної науки та системна методологія її обгрунтування // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.201-209. – ISBN 5-7763-2435-1
383064
  Зязюн Л. Гуманістична парадигма освіти і виховання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-46.
383065
  Ладиченко В.В. Гуманістична парадигма системного підходу до організації державної влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 7-13. – ISSN 1563-3349
383066
  Бондаренко Н.Б. Гуманістична парадигма та біопсихосоціальний підхід як базовий у соціальній підтримці осіб із проблемами психічного здоров"я // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 8-15. – ISSN 2617-2348
383067
  Козловець Гуманістична парадигма як імператив соціально-економічного поступу країни / Козловець, А // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 25-29
383068
  Медведенко І.В. Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 157-158. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
383069
  Сабадаш Ю.С. Гуманістична педагогіка: витоки та історія становлення // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 93-99. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
383070
  Клевцов А.І. Гуманістична природа архітектурно-художнього образу в радянському містобудуванні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
383071
  Дьяконов Г.В. Гуманістична психотерапія К.Роджерса і психологія діалогу // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 127-136. – ISSN 2226-4078
383072
  Кудрявцева Н.П. Гуманістична складова економічної освіти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 111-115
383073
  Сойма Н.Д. Гуманістична спрямованість виховання дітей з відхиленнями у адаптації в США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 226-229. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
383074
  Мороз Л.Б. Гуманістична спрямованість діяльності Міжнародної організації праці по забезпеченню соціально-економічних прав людини в умовах глобалізації суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.180-190
383075
  Голянич М. Гуманістична спрямованість футурологічних пошуків Володимира Винниченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 12-19. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
383076
  Басс Л.Ю. Гуманістична спрямованість як складова професійної діяльності психолога / Л.Ю. Басс, Н.В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 5-11
383077
  Кухаренко А. Гуманістична стратегія розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 10-12. – ISSN 2076-9326


  Відсутність аксіологічних орієнтирів у розвитку інформаційно-комунікаційного простору ВНЗ призводить до формування негативного іміджу і закладів загалом, і бібліотек вишів зокрема. Гуманістичні цінності як основа спілкування та психологічної взаємодії ...
383078
  Мухін М. Гуманістична сутність педагогічних переконань і освітньої практики В.О.Сухомлинського / М. Мухін, І. Добрянський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 13-19. – ISSN 0131-6788


  У статті проаналізовано педагогічні переконання великого гуманіста В.О.Сухомлинського і досвід роботи очолюваної ним Павлиської школи. Багатогранна діяльність педагога-новатора розглядається як важливий етап в розвитку гуманістичної традиції у світовій ...
383079
  Тищенко О.В. Гуманістична теорія "соціального фактору": сутність та тенденції розвитку // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 370-375. – ISBN 978-617-7450-09-1
383080
  Ярошовець В.І. Гуманістична традиція пізнання (античність, середньовіччя) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 193-199. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
383081
  Шморгун О.О. Гуманістична філософія Андре Мальро: пошук виходу із загальносвітоглядної кризи // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 47-49
383082
  Ряшко О.В. Гуманістична філософія в творчості В.О. Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко, І.М. Коваль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 87-97. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
383083
  Гетьман В.І. Гуманістична цінність заповідних ландшафтів національної та регіональних екомереж України // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 5-10. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
383084
  Філоненко Л. Гуманістичне виховання в нових соціокультурних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 136-139. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається соціокультурний підхід у гуманістичному вихованні, який визначає стратегію формування толерантних міжособистісних взаємин молоді на базі толерантності, гуманістичних, загальнолюдських цінностей. В статье рассматривается ...
383085
  Яковлєва В.А. Гуманістичне виховання учнів шкіл-інтернатів як основа безпеки їх майбутньої життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 37-40. – Бібліогр.: 6 назв
383086
  Фадієнко С.В. Гуманістичне дослідження ландшафтів як антропічний зріз ландшафтознавчого пізнання : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 75-80. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
383087
  Домбровська Л. Гуманістичне мислення студентів та роль музеїв у його формуванні / Л. Домбровська, О. Домбровський // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 219-223. – ISBN 978-617-7768-07-3
383088
  Піка А.М. Гуманістичний аспект роману Юрія Мушкетика "Крапля крові" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 137-142. – ISBN 978-966-171-249-1
383089
  Бойко М.П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова) / М.П. Бойко; МОНУ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. – 262с. – ISBN 978-966-8551-57-4
383090
  Савчин Л.М. Гуманістичний аспект цінностей в суспільстві (мистецтвознавче тло) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 31-38
383091
  Кухаренко А.Л. Гуманістичний вектор розвитку діяльності бібліотек вищих навчальних закладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 12-17. – ISSN 2409-9805


  Визначається основний зміст гуманістичного вектора розвитку діяльності бібліотек як соціально-комунікаційних центрів.
383092
  Ткачук О.П. Гуманістичний вимір британської імперськості в художньому світі Джозефа Конрада // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 4. – C. 134-138. – ISSN 2077-804X
383093
  Соснін О.В. Гуманістичний вимір поглядів на національну безпеку та процеси інформатизації України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 612-620. – ISSN 1563-3349
383094
  Добридень О.В. Гуманістичний вимір простору споживання в Україні за умов сучасних реалій глобалізації: проблеми та перспективи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 79-83. – ISSN 2072-1692
383095
  Вільна Я. Гуманістичний діалог: Г. Квітка-Основ"яненко і Т. Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 14-22


  У статті розглядається спільність гуманістичної парадигми творчості двох класиків нової української літератури: Т.Шевченка та Г. Квітки-Основ"яненка
383096
  Ільїн В.В. Гуманістичний зміст історико-культурного буття філософського логосу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Досліджено проблему специфіки формування гуманізму в українській духовній культурі.
383097
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Дис... д-ра філософ.наук: 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 365л. – Бібліогр.:л.356-365
383098
  Ярошовець Володимир Іванович Гуманістичний зміст методології пізнання : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / Ярошовець Володимир Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1996. – 46 с.
383099
  Ярошовець В. Гуманістичний зміст методології пізнання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 9-26. – ISSN 1810-2131
383100
  Тімуш І. Гуманістичний зміст права та його переосмислення в умовах демократизації суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 139. – ISSN 0132-1331
383101
  Савицька І.М. Гуманістичний зміст проблем свободи та духовності в контексті розвитку сучасного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 124-126
383102
  Ржевська Ніна Федорівна Гуманістичний ідеал в політичній думці України в період Відродження (кінець XVI - поч. XVII ст.) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.01 / Ржевська Ніна Федорівна; Львівський державний університет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 19л.
383103
  Кухаренко А.Л. Гуманістичний імідж бібліотек у сучасному комунікаційному просторі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 30-36


  У статті аналізуються актуальні питанняі формування позитивного, гуманістично спрямованого іміджу бібліотек, який здатен забезпечити її конкурентоспроможність у комунікаційному просторі сучасності
383104
  Миненко Ю. Гуманістичний пафос "Ляменту міщан острозьких 1636 року"
383105
  Данилюк І.В. Гуманістичний підхід В.А. Романця в контексті тенденцій розвитку світової психологічної науки // Академік В.А. Роменець: творчість і праці : [зб. статей] / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд. П.А. М"ясоїд ; відп. ред. Л.О. Шатирко ; редкол.: В.Г. Кремень (голова), С.Д. Макаренко, Л.В. Губерський та ін. ; передм. В.Г. Кремень]. – Київ : Либідь, 2016. – С. 68-75. – ISBN 978-966-06-0714-9
383106
  Заплатинська А.Б. Гуманістичний підхід сучасного інклюзивного навчання: філософсько-психологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 149-151
383107
  Негоденко Т. Гуманістичний погляд на світ у творчості О. Гончара (роман "Собор") та В. Шевчука (романи "На полі смиренному", "Три листки за вікном") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 156-158
383108
  Мусатов С.О. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації : науково-методичний посібник для вчителів / Мусатов С.О., Зливков В.Л., Хомутиннікова Н.Н. ; Акад пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Гостюка ; [ за ред. С.О. Мусатова ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-644-105-1
383109
  Шульгач А. Гуманістичний потенціал перспективного Національного природного парку "Лісова пісня" / А. Шульгач, М. Мельнійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С.41-46. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
383110
  Мороз О.В. Гуманістичний потенціал спадщини православних діячів Волині кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Здійснюється аналіз гуманістичних аспектів релігійно-філософських поглядів А. Сендульського, М. Теодоровича, А. Хойнацького, які у вертикальному зрізі осмислюються на основі відношення "людина - Бог" (теоцентризм), у горизонтальному зрізі - в контексті ...
383111
  Мартич Р.В. Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 199-200
383112
  Лазарєва С.В. Гуманістичний потенціал філософії у формуванні всебічно розвиненої особистості // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 165-167
383113
  Єгоров Г. Гуманістичний потенціал шкільної географічної освіти в країнах ЄС та США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 31-32. – ISBN 978-966-2249-24-8
383114
  Тімченко О.П. Гуманістичний потенціал як вихідний пункт філософської антропології М. Бердяєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 106-114
383115
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтів: окреслення проблеми // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 151-165. – Бібліогр.: 34 назви
383116
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; Київ. нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 255 л. + Додаток : л. 190-227. – Бібліогр.: л. 228-255
383117
  Кулаков В.В. Гуманістичний ресурсний потенціал ландшафтних комплексів (на прикладі півдня Миколаївської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Кулаков В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв.
383118
  Коваленко Є.Я. Гуманістичні ("утопічні") проекти культури менеджменту епохи Відродження // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 21-28. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні й системному узагальненні особливостей гуманістичних концепцій культури менеджменту в епоху Відродження. Висновки. Встановлено, що паралельно з ідеями, які звеличували й обґрунтовували ...
383119
  Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра
383120
  Гапченко О.В. Гуманістичні виміри стилю життя особистості в період культурно–національного відродження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 212-215. – ISSN 2076-1554
383121
  Сюндюков І. Гуманістичні виміри філософії Сергія Кримського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 22-23
383122
  Старинець Олександр Гуманістичні витоки соціалістичної ідеї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "соціалізм" походить від латинського socialis - "суспільний" і відображає певну форму соціально-політичних відносин. Найкращі мислителі людства здавна задумувалися над сутністю соціалістичних відносин, принципами, на яких вони грунтуються, та ...
383123
  Старинець Олександр Гуманістичні витоки соціалістичної ідеї // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "соціалізм" походить від латинського socialis - "суспільний" і відображає певну форму соціально-політичних відносин. Найкращі мислителі людства здавна задумувалися над сутністю соціалістичних відносин, принципами, на яких вони грунтуються, та ...
383124
  Стеценко Ю.В. Гуманістичні засади використання допомоги психолога у кримінальному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 508-513. – ISSN 1563-3349
383125
  Оляндер Л. Гуманістичні засади життєтворчості Збігнева Герберта // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті через розкриття вибору Збігневом Гербертом життєвої позиції і поведінки, через аналіз художньої системи вірша "Przes?anie Pana Cogito" складається уявлення про значущість життєтворчості поета для утвердження гуманістичних засад у нашому ...
383126
  Кононенко О. Гуманістичні засади норм трудового права // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 259-261. – ISBN 978-966-7067-18-2


  Згадується В.І. Щербина.
383127
  Кириченко Михайло Сергійович Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Кириченко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
383128
  Кириченко Михайло Сергійович Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Кириченко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 182с. – Бібліогр.: л. 165-182
383129
  Іванова Д.Г. Гуманістичні засади соціально-педагогічного консультування // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 112-119
383130
  Дєдяєва І.П. Гуманістичні засади структурної антропології Клода Леві-Строса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-12. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить головні гуманістичні розвідки антропології Клода Леві-Строса, розглянуті в контексті його методологічної програми - структурного методу дослідження.
383131
  Ніколаєнко Н.В. Гуманістичні засади сучасних наукових досліджень // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 39-41
383132
  Нічик В.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні / В.М. Нічик. – К., 1990. – 379с.
383133
  Шебітченко А.П. Гуманістичні ідеали в житті та творчості В.Г. Короленка / А.П. Шебітченко, Я.Є. Блоха // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 12-17. – (Гуманітарні науки)
383134
  Корогод Л.П. Гуманістичні ідеали в політичній публіцистиці М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 171-175. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статі досліджуються погляди М.Грушевського на значимість розвитку індивідуальності особистості для соціально-політичного прогресу нації в цілому, заборони вбивств у соціальній практиці людства, формування основ соціальної політики. The paper ...
383135
  Ковальчук О. Гуманістичні ідеї виховання особистості в поглядах І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 166-171. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
383136
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Беслюбняк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л.161-174
383137
  Беслюбняк О.О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Беслюбняк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
383138
  Горбатенко В. Гуманістичні й політико-правові заповіді професора Володимира Бабкіна (до 95-річчя від дня народження) / В. Горбатенко, І. Усенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 198-202. – ISSN 1026-9932
383139
  Аксьонова В.І. Гуманістичні обрії Європейського простору. Український контекст : монографія / Віра Аксьонова ; М-во освіти і науки України, "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; Льот. Акад. Нац. авіац. ун-ту. – Одеса ; Кропивницький : Гельветика, 2018. – 535, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 506-532. – ISBN 978-966-916-635-7
383140
  Кузьменко Г. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених штатів Америки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 86-89. – ISSN 2308-9636


  У статті наведені основні підходи до розуміння охорони праці в трудових відносинах США та Сполученого Королівства Великобританії. Здійснений огляд державно-правового регулювання охорони праці в зазначених країнах з метою втілення позитивного до¬свіду у ...
383141
  Ладиченко В.В. Гуманістичні основи організації державної влади : монографія / В.В. Ладиченко ; М-во освіти і науки України, Київ нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2008. – 406, [1] с. – Бібліогр.: с. 382-406. – ISBN 966-629-281-5


  У пр. №1725703 напис: Вельмишановному Володимиру Миколайовичу з глибокою повагою від автора. Підпис
383142
  Ягоденко О.Л. Гуманістичні особливості педагогічної системи О.А. Захаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 272-273. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
383143
  Юхименко Наталія Федорівна Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Юхименко Н.Ф.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2003. – 173с. – Бібліогр.: л.159 - 173
383144
  Юхименко Наталія Федорівна Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : Автореф. дис. ...канд. філософ. наук: 09.00.03 / Юхименко Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
383145
  Захарова Т.Й. Гуманістичні параметри соціальної активності : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Захарова Т.Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
383146
  Дубровіна О.В. Гуманістичні погляди, покладені в основу виховання талантів С. Судзукі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 131-136. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
383147
  Навольська Г.І. Гуманістичні студії у формуванні дидактичних траєкторій педагогічної моделі ордену єзуїтів // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 60-63. – ISSN 2221-6316
383148
  Плахотнік О.В. Гуманістичні тенденції в еколого-економічній освіті студентів технічних коледжів / О.В. Плахотнік, С.Є. Кінчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
383149
  Татрабасова Л.Г. Гуманістичні тенденції дошкільної освіти в Японії: теоретико-методологічне дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 34-39. – ISSN 2077-1800
383150
  Руденський А. Гуманістичні тенденції філософії Г. Сковороди в контексті сучасності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 146-146
383151
  Горбатенко В.П. Гуманістичні цінності та виклики XXI століття / В.П. Горбатенко, Н.В. Жабінець // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 55-62. – ISBN 966-628-197-5
383152
  Пащенко В.М. Гуманістичність екомережі: географічний аспект // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 29-35. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1561-4980
383153
  Голянич М. Гуманістичність та оптимістичність прогнозів суспільного розвитку у футурологічній концепції Елвіна Тоффлера / М. Голянич, Ю. Москаленко // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 5-15. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
383154
  Бичко І.В. Гуманістично-антропологічна традиція української філософії: феномен Г. Сковороди // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 35-46
383155
  Кушлаба М. Гуманістично-духовний аспект: саме його бракує у сфері сучасної системи освіти // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 6 (432), червень. – C. 47-54
383156
  Андрійчук Тамара Володимирівна Гуманістично-екзистенціальні мотиви в творчості М.Коцюбинського : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Андрійчук Тамара Володимирівна; Дніпропетровський держуніверситет. – Дніпропетровськ, 1993. – 18л.
383157
  Норкіна Ольга Федорівна Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвітній школі (кінець 20 - початок 21 століття) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Норкіна О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 268л. – Бібліогр.: л. 175-201; Дод.: л. 202-268
383158
  Норкіна Ольга Федорівна Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвтній школі (кінець 20 - початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук:13.00.01 / Норкіна О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
383159
  Норкіна О.Ф. Гуманістично-зорієнтовані технології навчання у загальноосвтній школі України (кінець 20 - початок 21 століття) : Монографія / КНУТШ; Норкіна О.Ф. – Київ : Київський університет, 2006. – 164с. – ISBN 966-594-855-5
383160
  Федоренко С.В. Гуманістично-культурологічна парадигма як методологічна основа формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 66-75. – ISSN 2312-5993
383161
  Решетніченко А. Гуманістично-правова концепція соціального розвитку // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.58-71. – ISBN 966-7800-03-2
383162
  Ульянова Н. Гуманістично-правові ідеї роману "Прапороносці" Олеся Гончара в контексті сьогодення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 247-256. – ISSN 2520-6346


  "Висвітлюються гуманістично-правові ідеї роману "Прапороносці" Олеся Гончара. Наголошується на правах і свободі людини, непорушності територіальної цілісності держави як найвищих цінностях людства в контексті сьогодення в Україні". The article covers ...
383163
  Москаленко Н.М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні XX - XXI ст. : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Москаленко Н.М. ; М-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
383164
  Антонова В.Ф. Гуманітаризація вищої технічної освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 4-5
383165
  Сащак Н. Гуманітаризація вищої технічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу / Н. Сащак, Н. Соломчак // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-58. – ISSN 0131-6788
383166
  Козьма В. Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 135-140
383167
  Григор"єв В.Й. Гуманітаризація здорового способу життя : пошуки альтернатив // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.76-83
383168
  Канак Ф.М. Гуманітаризація інженерної освіти: реалії і проблеми // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
383169
  Синєокий А. Гуманітаризація навчання природничих дисциплін засобами вивчення іноземної мови // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 214-215
383170
  Кир"ян Т.І. Гуманітаризація освіти і структура медичних ВНЗ України кінця XX- початку XXI століть // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 77-84. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
383171
  Первий Г. Гуманітаризація освіти у НТУ "Дніпровська політехніка" / Г. Первий, Д. Колісник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 39-47. – ISSN 1682-2366
383172
  Литвинова І. Гуманітаризація освіти як важливий ресурс суспільного розвитку / І. Литвинова, Н. Хлизова, Є. Грибкова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 48-55. – ISBN 978-617-7768-14-1
383173
  Овчаренко В.М. Гуманітаризація освіти як умова формування фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 31-32
383174
  Воронка Г.С. Гуманітаризація післядипломної економічної освтіи в університетах великобританіх : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Г. С.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти ак-мії пед. наук Укр. – К., 1996. – 245л. – Бібліогр.:л.198-245
383175
  Воронка Галина СТепанівна Гуманітаризація післядипломної кеономічної освіти в університетах Великобританії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Галина СТепанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
383176
  Пестушко В. Гуманітаризація як засіб удосконалення методики навчання географії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.15-17. – ISSN 0131-6788
383177
  Ченбай А Н. Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 131-133. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
383178
  Остролуцька Л. Гуманітаристика - любов моя і турбота // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 25/26)
383179
  Гирич І. Гуманітаристика Київського університету і Українська академія наук (до 175 річчя з дня заснування Університету Св. Володимира) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 29-31.
383180
   Гуманітарії про проблеми освіти : Збірка науково-методичних праць. – Запоріжжя, 1995. – 53 с.
383181
  Костенко Л. Гуманітарна аура або дефект головного дзеркала // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 1. 8-9
383182
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 79, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-53-5
383183
  Стуканов С. Гуманітарна аура нації та відновлення головного дзеркала // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 470-471. – ISBN 978-966-06-0713-2


  У Донецьку пройшли "Дні творчості Ліни Костенко".
383184
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 6-15. – ISSN 1810-2131
383185
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 40-48. – ISBN 966-7576-12-4
383186
  Костенко Л.В. Гуманітарна Аура нації, або дефект головного дзеркала / Л.В. Костенко. – Київ : Вид.дім "КМ Аkademia", 1999. – 32с. – ISBN 966-518-126-2
383187
  Воропаєва Т.С. Гуманітарна безпека України // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 10-13
383188
  Вєдєнєєв Д. Гуманітарна безпека України та "історичний чинник" конфліктогенності в українсько-польських відносинах // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 10-19. – ISBN 978-966-600-651-9
383189
  Олійник Я.Б. Гуманітарна географія як наука / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 3-19
383190
  Гнатовський М. Гуманітарна дипломатія – найпрозоріше вікно в Європу / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 3


  Богдан Токарський, випускник КНУ імені Тараса Шевченка став співорганізатором міждисциплінарної конференції "Україна та виклики міжнародного права: анексія, агресія та кібервійна". Центр українських студій провів її наприкінці року в Кембриджському ...
383191
   Гуманітарна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Б.Токарський навчався на відділенні міжнародного права ІМВ, має ступінь магістра міжнародного права КНУ та магістра філології Кембриджу.
383192
  Кравченко А. Гуманітарна дипломатія від мальтійського Ордена // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 6


  На початку квітня університет став місцем проведення Міжнародної конференції «Мальтійський Орден і Україна: історія, сьогодення, перспективи», що пройшла в рамках першого робочого візиту до України Прем’єр-міністра (Великого канцлера) Мальтійського ...
383193
  Дужич Л. Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 197-200
383194
  Ціватий В. Гуманітарна дипломатія: інституційні та міжнародно-політичні аспекти захисту прав людини у XXI сторіччі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 52-53. – (Політичні науки)


  Рецензія на монографію: Белова-Ганева Г. Актуални тенденции в защитата правата на човека / Габриела Белова-Ганева- София: КЛАСИК ДИЗАЙН ЕООД, 2013. - 268 с. ISBN 978-954-91109-8-2 (мова видання - болгарська). Монографія професора Габріели ...
383195
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність американської адміністрації допомоги на території // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 46-51
383196
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність Американської адміністрації допомоги на території УСРР у 1922 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 62-76
383197
  Завальнюк О.М. Гуманітарна діяльність Івана Огієнка в Кам"янці-Подільському: основні напрямки, масштаби і результативність (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 54-62. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
383198
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – 248 арк. – Бібліогр.: арк. 200-248
383199
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
383200
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків цунамі в Індійському океані 2004 року // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 488-492. – ISSN 2076-1554
383201
  Балдинюк Олександр Васильович Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000 рр./. : Автореф... кандид. політнаук: 23.00.04 / Балдинюк Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 18л.
383202
  Балдинюк О.В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000рр./ : 23.00.04:Дис....канд. політичн. наук. / Балдинюк О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 222л. – Бібліогр.: C.185-222
383203
  Тронь-Радомська Гуманітарна діяльність Українського центрального комітету в Генеральній губернії: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-67. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Одним із малодосліджених і неоднозначних питань історії України періоду Другої світової війни є діяльність єдиної легальної установи українців в умовах нацистського окупаційного режиму - Українського центрального комітету (УЦК). Науковий інтерес щодо ...
383204
  Аракелова І.О. Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – C. 18-26. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
383205
  Коваль О.А. Гуманітарна експертиза у просторі освіти інформаційного суспільства / О.А. Коваль, І.О. Макарчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 24-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
383206
  Гриценко В.С. Гуманітарна ерудиція у фахових компетенціях культуролога // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 58-61. – ISSN 2616-9967


  "Стаття присвячена дослідженню гуманітарної освіченості як ознаки фаховості культуролога. Окрему увагу приділено актуалізації культурології як науки, здатної впливати на сучасні процеси розвитку культури, розглянуто необхідність врахування даного ...
383207
  Олексишин О.О. Гуманітарна інтелігенція Прикарпаття в період сталінізму (1944-1953 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 328-334
383208
  Мельник О.В. Гуманітарна інтелігенція Радянської України 1920-х років: історіографія поняття // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С.135-146. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
383209
  Михайлик А.О. Гуманітарна інтелігенція України 20-30-х рр. XX ст.в радянській історіографії того часу // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 227-238. – (Історичні науки ; вип. 13). – ISSN 2309-8074


  Згадуються праці В.А. Смолія та Я.С. Калакури. - С. 228-229.
383210
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Мотиль В.І.; Львівський Національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 226 л. – Бібліогр.: л. 195-226
383211
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.11 / Володимир Ігорович Мотиль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
383212
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право : теорія і практика : монографія / В.І. Мотиль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-807-4
383213
  Мойсеєнко А. Гуманітарна інтервенція: поняття та роль в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 117-121


  В даній статті автор досліджує проблему одностороннього застосування сили з гуманітарних мотивів у сучасних міжнародних відносинах. Зокрема, обґрунтовується необхідність рішучого застосування міжнародним співтовариством мирних засобів впливу на певні ...
383214
  Куйбіда В. Гуманітарна катастрофа в контексті ідей "рускава міра" / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 9 червня (№ 22). – С. 5
383215
  Олексієнко Р.В. Гуманітарна культура студентів в умовах інформатизації університетської освіти в Норвегії (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олексієнко Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
383216
  Костриця Н.М. Гуманітарна культурологічна підготовка студентів-аграрників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 221-224
383217
  Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 79-85. – ISSN 0320-9466
383218
  Коваленко О.М. Гуманітарна наука і освіта як чинники постіндустріального розвитку України // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-26
383219
  Михайловський В. Гуманітарна наука та її вартість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 35 (563), 31.08-6.09.2018. – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  "Чи можуть українські гуманітарії отримувати гідні гроші на свої дослідження та в які двері вони мають стукати".
383220
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-31-0
Вип. 1 : 70-річчю НАУ присвячується. – 2002
383221
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-28-0
Вип. 2. – 2002
383222
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-48-5
Вип. 3. – 2002
383223
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-50-7
Вип. 4. – 2002
383224
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-61-2
Вип. 7. – 2003
383225
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 8. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
383226
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 9. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
383227
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 10. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
383228
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 11. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
383229
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 12. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
383230
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 13. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
383231
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 14. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
383232
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 15. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
383233
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 16. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
383234
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 17. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
383235
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 18. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
383236
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 27. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383237
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 28. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383238
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 29. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383239
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 30. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383240
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 31. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383241
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 33. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383242
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 34. – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383243
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2413-3094
Вип. 35. – 2017. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383244
  Чернілевський Д. Гуманітарна освіта в умовах глобалізаціі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-179
383245
  Горячковська Г.М. Гуманітарна освіта в умовах технократії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 105-112. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
383246
  Романюк О.В. Гуманітарна освіта періоду протоетапу в епонімах // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 150-154


  Досліджено ключеві епоніми періоду розвитку гуманітарної освіти людини, що дало можливість аналізувати індивідуально-авторську інноваційну діяльність, яка складає фундамент науки і освіти, зокрема гуманітарної.
383247
   Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – 175, [1] с. : табл. – 100-річчю заснування Кам"янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка присвяч. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
383248
   Гуманітарна освіта України на межі століть : збірник наукових праць. – Дрогобич. – ISBN 966-538-124-5
№ 4 : Науковий семінар 2-3 жовтня 2000 року. – 2001
383249
   Гуманітарна освіта: досвід і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Трансформація гуманітарної освіти" (Ужгород, 25-27 трав. 1998 р.). – Ужгород : Гражда, 1999. – 603, [9] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7112-16-0
383250
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206л. – Бібліогр. : л.186-206
383251
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
383252
  Фіалко Н.А. Гуманітарна парадигма освіти: змістовні особливості та функціональне покликання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 145-158


  Гуманізація освіти постає теоретичним осмисленням і освоєнням на практиці ідей гуманізму, а гуманізм - рефлексією щодо ідеї людини, її культурно-цивілізаційного покликання, самовдосконалення і відповідальності. Ключові слова: гуманізм, гуманызація, ...
383253
  Завальнюк О. Гуманітарна парадигма розвитку спортивної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 121-130
383254
   Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : монографія / Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. та ін. Ткаченко; Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. Ткаченко та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти, відділ теорії і методології гуманітаної освіти ; редкол. : В. Кремень та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 333с. – ISBN 978-966-644-065-8
383255
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: детермінанти інтенсифікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 228-236
383256
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 341-345. – ISSN 2076-1554
383257
  Білоус Л.В. Гуманітарна підготовка фахівців нафтогазового профілю у процесі вивчення політології / Л.В. Білоус, Я.І. Мандрик // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 154-166. – (Думка). – ISSN 2304-7410
383258
  Зотова-Садило Гуманітарна підготовка як науково-педагогічне явище // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
383259
  Дзоз В.О. Гуманітарна політика держави у сфері релігії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (16))
383260
  Лозовий В.С. Гуманітарна політика Угорщини на Закарпатті: історичні витоки та сучасна реалізація // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (51). – С. 15-21. – ISSN 2306-5664
383261
   Гуманітарна політика української держави в новітній період : Монографія. – Київ : НІСД, 2006. – 403с. – ISBN 966-554-097-1
383262
  Біла О. Гуманітарна політика уряду Отто фон Бісмарка в польському питанні (1871 - 1890 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 6-8
383263
  Іваненко Н. Гуманітарна політика як дзеркало духовного нездоров"я держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 7-10
383264
   Гуманітарна політика як фактор сталого громадського розвитку : матеріали круглого столу, 10 лип. 2012 р. / Харк. облдержадмін., Рада ректорів вищ. навч. закладів Харк. регіону, Харк. обл. громад. гуманіт. рада, Харк. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад." ; [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2012. – 77, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
383265
  Стояцька Г.М. Гуманітарна складова вищої освіти у стратегії євроінтеграції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 118-123. – ISSN 2077-1800
383266
  Гогоша О. Гуманітарна складова миротворчих операцій ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-108. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
383267
  Розумний Олег Гуманітарна складова міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України (історіографія) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются вопросы историографии гуманитарной составляющей международной миротворческой деятельности Вооруженных Сил Украины.
383268
  Житар Б.О. Гуманітарна складова підготовки інженерів залізничного транспорту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
383269
  Кротюк В.А. Гуманітарна складова підготовки майбутніх офіцерів у контексті модернізаційних перетворень вищої військової освіти // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 105-107


  У сучасних умовах гуманітарний розвиток, духовно-моральне виховання майбутніх офіцерів є найважливішим імперативом модернізації системи вищої військової освіти.
383270
  Бєсов Л.М. Гуманітарна складова підготовки спеціалістів у вищому технічному закладі (з досвіду Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 3-13. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
383271
  Баюк М.І. Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 186-199. – ISSN 2078-9165
383272
  Бондаренко В.В. Гуманітарна складова поліфункціональної підготовки конкурентоспроможного інженера-педагога // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 16-23


  У статті досліджується місце, роль та основні гуманітарні складові процесу підготовки інженерів-педагогів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальністю «Професійне навчання» з урахуванням поліфункціональності кінцевого результату.
383273
  Панченко Л.М. Гуманітарна складова сучасної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 189-198. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
383274
  Терновий П. Гуманітарна спадщина у збройній боротьбі як фактор консолідації українства в умовах гібридної війни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 181-184


  "На основі соціально-філософської методології єдності історичного та логічного проаналізовано причини та актуальну необхідність консолідації всіх соціальних сил в сучасній Україні. Доведено, що «розбрат» всередині соціуму загострюється під час збройних ...
383275
  Калантаєвська Г.П. Гуманітарна сфера життя українського суспільства у "Щоденниках" Сергія Єфремова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 101-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядається ставлення С. Єфремова до процесів, які відбувались у гуманітарній сфері і свідчили про руйнівний вплив більшовицької ідеології на середню й вищу освіту, науку, виховання, літературне життя, театр, видавничу справу тощо, від яких ...
383276
   Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи : збірник довідково-інформаційних матеріалів / Всеукраїнський форум інтелігенції ; [ відп. за вип.Саган О.Н., Пилипенко Т.І. ]. – Київ, 2008. – 132 с.
383277
  Турчин В.В. Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти : [монографія] / В.В. Турчин. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 456-592. – ISBN 978-966-640-297-7
383278
  Баркит Б. Гуманітарна філософія техніки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 94-103. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
383279
   Гуманітарне знання в сучасному філософському просторі / Л.В. Губерський, І.В. Бойченко, М.Ю. Зелінський, А.О. Приятельчук, Л.О. Шашкова // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 56-90. – ISBN 966-594-988-8
383280
  Панченко Л.М. Гуманітарне знання в умовах інтернаціоналізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 210-217
383281
   Гуманітарне знання на порозі XXI століття. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-8009-26-6
383282
  Літвінчук Л.Й. Гуманітарне знання та технології культури доби Просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 88-89
383283
  Романчишин В.Г. Гуманітарне знання як чинник становлення ціннісно-смислових концептів української культурологічної думки 70-90-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Романчишин Василь Григорович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
383284
  Шашкова Л.О. Гуманітарне значення у проектах некласичної епістемології // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-52. – ISBN 978-966-439-469-4
383285
  Жулинський М. Гуманітарне обличчя нації // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 14-15


  26 липня - 90-річчя Івана Михайловича Дзюби.
383286
  Жулинський М. Гуманітарне обличчя нації // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  До ювілею Івана Дзюби.
383287
  Басенко І.Ю. Гуманітарне пізнання як особлива сфера наукової діяльності // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 54-59. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті зроблена спроба аналізу сутності та особливостей гуманітарного пізнання та методології. There is the done attempt of analysis of essence and features of humanitarian cognition and methodology in the article.
383288
  Шашкова Л.О. Гуманітарне пізнання: нові виклики епістемології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 57-62. – (Філософія. Культурологія ; № 1). – ISBN 966-598-198-6
383289
  Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто специфічність розвитку поглядів стосовно визначення поняття гуманітарного пізнання. Здійснюється соціально-філософський аналіз сутності та особливостей розвитку гуманітарного пізнання. This article is consideration specificity of ...
383290
  Куйбіда В. Гуманітарне роззброєння? Інформаційний простір як об"єкт зовнішньої і внутрішньої політико-ідеологічної агресії проти України / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 1-2
383291
  Бугар А. Гуманітарне співробітництво СНД: вимір молодіжної політики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
383292
  ЧекаленкоЛ Гуманітарне співробітництво України та Росії / ЧекаленкоЛ, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 30-35. – (Історичні науки)
383293
  Баскакова А.С. Гуманітарний аспект "кримської проблеми" в українсько–російських відносинах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 122-126. – ISSN 2076-1554
383294
  Фінін Г.І. Гуманітарний аспект модернізації системи освіти // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 76-87. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190


  Зроблено спробу проаналізувати специфіку гуманітарної складової модернізації системи освіти. Наведено передумови реформування та модернізації гуманітарної освіти майбутніх фахівців у сучасних соціокультурних контекстах. Схарактеризо вано основні ...
383295
  Васильєва О. Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров"я // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 52-53
383296
  Шабанова Ю. Гуманітарний вибір "Дніпровської політехніки" / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 23-24 жовтня (№ 200/201). – С. 6


  Про те, як відповідає на виклики часу, оновлюючи гуманітарний простір освіти, один із потужніших університетів України, що увійшов у ТОП-20 закладів вищої освіти - НТУ "Дніпровська політехніка". Розмова з заслуженою працівницею освіти України, ...
383297
  Чекаленко Л. Гуманітарний вимір відносин України та Росії / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 23-27
383298
  Сакун А.В. Гуманітарний вимір освіти: модус майбутнього // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 39-42. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема гуманізації освіти, що означає перехід від авторитарного, монологічного навчання до діалогічного; зазначається необхідність переходу від концепту "людина-засіб" до концепту "людини-мети", що повинно зробити освіту майбутнього ...
383299
  Пилинський Я. Гуманітарний вимір розвитку освіти в США та України // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 43-48
383300
   Гуманітарний вісник : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр.; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Київ ; Горлівка : ГДПІІМ
Вип. 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
383301
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-02-2
Вип. 26 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383302
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-09-1
Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383303
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-13-8
Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383304
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-20-6
Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – 632 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383305
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383306
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383307
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383308
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383309
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2015. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383310
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Психологія. – 2015. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383311
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Філософія. – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383312
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Педагогіка. – 2015. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383313
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Педагогіка. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383314
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Булах І.С., Василькевич Я.З., Калмикова Л.О. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Психологія. – 2016. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383315
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 8. – 2002
383316
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 9. – 2002
383317
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 10. – 2002
383318
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 11. – 2002
383319
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 13. – 2003
383320
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 14. – 2003
383321
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 15. – 2003
383322
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 17. – 2004
383323
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 18 : Філософія. – 2004
383324
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА
№ 19. – 2004
383325
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 20. – 2005
383326
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 21. – 2005
383327
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 22. – 2005
383328
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 23. – 2005. – резюме укр. або рос. мовою
383329
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 24. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
383330
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 25. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
383331
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 26. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
383332
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 27. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
383333
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 28. – 2007. – резюме укр. або рос. мовою
383334
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 29. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
383335
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 30. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
383336
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 31. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
383337
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 32. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
383338
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 33. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
383339
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 34. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
383340
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 35. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
383341
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 36. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
383342
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 37. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
383343
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 38. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
383344
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 39. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
383345
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 40. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
383346
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 41. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
383347
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 42. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
383348
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 43. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
383349
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 44. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
383350
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 45. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
383351
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 46. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
383352
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 47. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
383353
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 48. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
383354
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 49. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383355
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 50. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383356
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 51. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383357
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 53. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383358
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 54. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383359
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 55. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383360
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 56. – 2014. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383361
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 57. – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383362
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 58. – 2014. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383363
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 59. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383364
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 60. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383365
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 61. – 2015. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383366
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 62. – 2015. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383367
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 63. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383368
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 64. – 2016. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383369
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 65. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383370
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 66. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383371
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 67. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383372
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В. Банах, В. Воронкова, І. Рижова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 68. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383373
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 69 (1). – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383374
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 70. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383375
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 71. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383376
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 72 : Філософія. – 2018. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383377
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 73 : Філософія. – 2018. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383378
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 74 : Філософія. – 2018. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383379
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 75 : Філософія. – 2018. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383380
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 76 : Філософія. – 2019. – 257 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383381
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 77 : Філософія. – 2019. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383382
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Спец. вип. № 3 : Психологія. Педагогіка. – 2003
383383
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-8550-03-Х
Спец. вип. : Педагогіка. – 2004
383384
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль : Астон, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – 2006
383385
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 20. – 2014. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
383386
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 1)
383387
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 2)
383388
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 22. – 2015. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 6)
383389
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 25. – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
383390
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 26. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
383391
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 27. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
383392
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 28. – 2018. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
383393
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 29. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 13)
383394
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 32. – 2020. – 176, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 16)
383395
  Пасова Т. Гуманітарний Давос у Києві // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Днями в університеті відбулася зустріч інтелектуалів України та Туреччини. У головній залі зібралися українські вчені, письменники, громадські діячі й навіть священнослужителі, а також група професорів із турецьких університетів, щоб обговорити ...
383396
  Півняк Г. Гуманітарний дискурс Дніпровської політехніки / Г. Півняк, Г. Первий, С. Ігнатьєва // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (80). – С. 20-25. – ISSN 2078-1016
383397
  Козловець М.А. Гуманітарний дискурс як фактор національного самоусвідомлення українців // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 28-35
383398
   Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : колект. монографія / [Д.Ю. Арабаджиєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т прав. політології та соціології. – Одеса : Гельветика, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глави укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-916-008-9
383399
  Пролеєв С.В. Гуманітарний жypнaл versus збірка наукових праць? / С.В. Пролеєв, О.І. Хома // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 15-21. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
383400
   Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 2. – 1999
383401
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
383402
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.155-165
383403
  Губерський Л.В. Гуманітарний простір освіти: сучасні виміри та пріоритети // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 122-128. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто проблеми методологічних засад сучасного гуманітарного пізнання, окреслені перспективи розвитку гуманітарної та філософської освіти на прикладі впровадження нових курсів та використання новітніх технологій у процесі вивчення ...
383404
  Остапчук О. Гуманітарний ресурс модернізації педагогічних систем // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 14-17.
383405
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – 2015. – 51 с. – До 50-річчя від дня заснування факультету економіки, менеджменту і права. Резюме укр. англ. мовою
383406
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т, Каф. філософії та педагогіки, Ф-т економіки та права ; голов. ред. Волобуєва С.В. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 3 : Соціально-гуманітарні науки. – 2016. – 65, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
383407
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4 (29). – 2011. – 128, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383408
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1 (38). – 2014. – 139, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383409
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1 (42). – 2015. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383410
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2 (43). – 2015. – 142, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383411
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4 (44). – 2015. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383412
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383413
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2016. – 134, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383414
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2016. – 129, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383415
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
383416
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2017. – 128, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
383417
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Проценко О.П., Чернієнко В.О. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами
383418
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383419
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383420
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383421
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2018. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
383422
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2019. – 132, [1] с.
383423
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
383424
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2019. – 115, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
383425
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2019. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами
383426
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 240л. – Бібліогр. : л.205-240
383427
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г.; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
383428
  Анджапарідзе А. Гуманітарний чинник українсько-грузинського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 46-55


  The article spotlights humanitarian background of the strategic partnership between Ukraine and Georgia, special attention is paid to analysis of civilization s identity and Ukrainian-Georgian cultural cooperation. У статті висвітлюються гуманітарні ...
383429
  Чупрій Л.В. Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 266-179
383430
  Демків Уляна Гуманітарні аспекти інтервенціонізму в міжнародних відносинах XIX - початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 57-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
383431
   Гуманітарні аспекти наукових досліджень у вищому педагогічному навчальному закладі : Тези доповідей та повідомлень на конф. з підсумків наукової роботи кафедр за 1993 р. – Горлівка, 1994. – 256с.
383432
  Фесенко О. Гуманітарні аспекти підвищення комунікативної безпеки на уроках української мови, літератури та в позаурочній діяльності в умовах Київського військового ліцею імені Івана Богуна // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 292-296. – ISBN 978-617-640-323-4


  "Творчі праці юних дослідників про стійкість у боротьбі за ідеали та повернення до філософських першоджерел представників руху шістдесятників були зачитані на Церемонії вручення премії імені Ірини Калинець 2015 року, яку проводив Міжнародний освітній ...
383433
  Крисенко Д.С. Гуманітарні аспекти режиму антиіракських санкцій (1991-2003 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 119-123. – ISBN 966-614-021-7
383434
  Кривонос Р.А. Гуманітарні аспекти світової політики як предметне поле наукового дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 78-91.
383435
  Кобута С. Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин / С. Кобута, А. Яворський // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 68-76. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
383436
  Богачевська І.В. Гуманітарні важелі розвитку Української держави та гуманітарна освіта // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-24


  Аналізується державна політика у сфері гуманітарної освіти.
383437
  Деревінський В. Гуманітарні виклики для освіти й міністерства // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Сьогодні Україна потребує комплексної стратегії гуманітарної політики в усіх сферах. Стратегічним пріоритетом політики нацбезпеки має бути утвердження національної ідентичності громадян української держави.
383438
   Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – 275, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Назва обкл.: Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України", 22 вересня 2015 р. – ISBN 978-966-02-7789-2
383439
   Гуманітарні візії = Humanitarian vision : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 3, № 1 (5). – 2017. – 89 с. – Резюме укр., англ. мовами
383440
  Панасюк К. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів-військовиків // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 64-73. – ISSN 1682-2366
383441
  Язикова А.М. Гуманітарні зв"язки Росії та України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 87-88
383442
  Накорчевський А.А. Гуманітарні знання й освіта в Японії XVII-XXI ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 62-87. – ISSN 1608-0599
383443
  Корнієнко В.В. Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Корнієнко Владислав Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
383444
  Мудраков В.В. Гуманітарні модуси філософії політики // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 71-74


  "Стаття присвячена осмисленню філософії політики як галузі гуманітарного знання. Автор визначає аспекти вияву і дослідження політичного у контексті опису проблем міри гуманітарності і її способу реалізації філософією політики. Пропонуються наступні ...
383445
   Гуманітарні науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
383446
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
383447
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
383448
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
383449
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
383450
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
383451
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
383452
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
383453
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
383454
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006
383455
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006
383456
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
383457
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
383458
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
383459
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
383460
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (17). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
383461
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (18). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
383462
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (19). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
383463
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (20). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
383464
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (22). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
383465
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
383466
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
383467
  Лозовий В. Гуманітарні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні та їх вплив на національно-патріотичне виховання молоді. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 33-40
383468
  Абрамович С.Д. Гуманітарні науки в сучасному вищі в можливій перспективі Болонського процесу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 2 (91), березень - квітень. – С. 25-32
383469
  Афанасьєв О.І. Гуманітарні науки і гуманітаристика. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – C. 9-14. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  У гуманітарному знанні треба розрізняти гуманітарні науки, які сприйняли класичні ідеали науковості, і гуманітаристику, яка ігнорує їх. Одна частина гуманітаристики орієнтована на суб"єктивне, одиничне, унікальне, позараціональне, є позанауковою. ...
383470
   Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – 176 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-9610-7
383471
   Гуманітарні науки і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
383472
  Марчинська Ю.А. Гуманітарні науки та домінація писемної мови // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 120
383473
  Федічев В.М. Гуманітарні проблеми воєнної безпеки держави та стан їх вирішення у Збройних Силах України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-44
383474
  Демчук Р.В. Гуманітарні стратегії "донбасизації" України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – C. 18-25. – ISSN 1996-5931
383475
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 2007. – 190 с.


  До збірника ввійшли конкурсні наукові роботи студентів, матеріали "Перших російсько-українських філософських читань", результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для ...
383476
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 2. – 2007. – 199 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383477
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 3. – 2008. – 215 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383478
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 4. – 2008. – 287 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383479
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: В.А. Бугров, Т.Г. Горбаченко, Ф.М. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
Вип. 5/6. – 2009. – 383, [1] с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383480
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 7. – 2010. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383481
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 8. – 2010. – 203 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383482
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 9. – 2011. – 116 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383483
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 10. – 2011. – 119 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383484
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 11. – 2011. – 121 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383485
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 12. – 2012. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383486
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 13. – 2012. – 216 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383487
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 14. – 2012. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383488
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 15. – 2012. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383489
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 16. – 2012. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383490
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 17. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383491
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 18. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383492
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 19. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383493
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 20. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383494
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 21. – 2014. – 171 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383495
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 22. – 2014. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383496
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 23. – 2014. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383497
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 24. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383498
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 25. – 2015. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383499
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 26. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383500
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 27. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383501
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 28. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383502
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 29. – 2017. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383503
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 31. – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
383504
   Гуманітарні студії: історія та педагогіка = Humanitarian studies: history and pedagogy : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т, Соціально-гуманітар. ф-т ; голов. ред. Гомотюк О.Є. ; редкол.: Біловус Л.І., Дацків І.Б., Кліш А.Б. [та ін.]. – Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2021-
Вип. 1 (01). – 2021. – 134, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
383505
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2010, 25-27 листоп., 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 2ий міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-004-7
383506
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011, 24-26 листоп., 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 3ій міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-154-9
383507
   Гуманітарні технології : Конспект лекцій. – Київ : КМ Аcademia, 1994. – 60с.


  Конспект лекцій сприятиме підвищенню рівня загально методологічної й теоретичної підготовки учителів, викладачів гуманітарного профілю.
383508
  Іщенко Ю.А. Гуманітарні технології: витоки та спрямування // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 161-169
383509
  Жулинський М.Г. Гуманітарні цінності й проблемні виклики глобалізації // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 169-173. – ISBN 978-966-00-0899-6
383510
  Купрійчук В.М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
383511
  Мокій А.І. Гуманітарно-інституціональні імперативи безпеки розвитку України: теоретико-методологічний аспект / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 66-69
383512
   Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади : матеріали міжнар. наук. конф., 6-7 жовт. 2017 р., м. Чернівці : [збірник] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: Марчук М.Г. та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2017. – 463, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
383513
  Соловйов Е. Гуманітарно-правова проблематика у філософській публіцистиці В.С. Соловйова // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 494-511. – ISSN 2227-7153
383514
  Діденко Л.В. Гуманітарно-соціальні виміри концепту "нормність" // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 147-149
383515
  Ховрич С.М. Гуманітраний аспект підготовки інженерних кадрів - особливість української системи вищої технічної освіти // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 246-257


  Висвітлено основні проблеми навчально-виховного процесу стосовно викладання у вищих технічних навчальних закладах дисципліни "Історія України". Аргументовано доведено, що гуманітарні дисципліни посідають чільне місце у процесі формування громадянського ...
383516
  Хохлов А.Н. Гуманная акция России в отношении населения Китая и Монголии в 1912 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 83-92. – ISSN 0042-8779


  Акція по порятунку більше 600 китайських підданих, що стали заручниками в Західній Монголії в ході Синьхайської революції 1911-1912 рр. в Китаї
383517
  Титов А.Л. Гуманность -жэнь в философской системе Сюнь-цзы // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 38-54. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
383518
  Штальберг В. Гуманность в истории человечества / [Соч.] В. Штальберга ; Пер. с нем. Н. Леонтьевой. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Образование", 1897. – VIII, 294 с.
383519
  Зиньковская Е.М. Гуманность как нравственный идеал личности социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Зиньковская Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
383520
  Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1992. – 117,2с.
383521
  Заболотский П. Гуманные мотивы поэзии Н.А. Некрасова / П. Заболотский. – 35-72с.
383522
  Морозов П.И. Гуманные требования войны // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 252-283. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
383523
  Шалыганова А. Гуманный деятель общественного просвещения : [к 180-летию со дня рождения Филонова Б.Г.] / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 66-71. – ISSN 1811-377X


  Статья к 180-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Филонова, председателя правления Харьковской общественной библиотеки.
383524
  Ткаченко М. Гуманщина в XVI-XVII в / М. Ткаченко. – К, 1927. – 32с.
383525
  Губерський Л.В. Гумас Панайотіс (- грецький дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 623. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
383526
  Петросян Д.С. Гуматистическая экономика и социальная справедливость // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0869-0499
383527
  Массон М.Е. Гумбез Манаса / М.Е. Массон, Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1950. – 144 с.
383528
  Шмид Томас Гумбольдт : Александр фонд Гумбольдт. Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 215-230 : Фото, карти, схеми. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
383529
  Прокопов Д.Є. Гумбольдт (Humboldt) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 421-423. – ISBN 966-316-069-1
383530
  Іскорко-Гнатенко Гуменна Д.К. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 86. – ISBN 978-617-7442-69-0
383531
   Гуменюк Борис Іванович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 100-101. – ISBN 978-966-439-757-2
383532
   Гуменюк Борис Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 119-120. – ISBN 978-966-439-754-1
383533
   Гуменюк Борис Іванович (1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130. – ISBN 978-966-933-054-3
383534
  Кешелава В.В. Гуминизм действительный и мнимый / В.В. Кешелава. – Москва : Политиздат, 1973. – 208 с.
383535
   Гуминовые и полимерные препараты в сельском хозяйстве. – Ташкент, 1961. – 180с.
383536
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Киев
2. – 652 с.
383537
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Харьков, 1957. – 376 с.
383538
   Гумифицированные виды сырья. – Рига, 1976. – 168с.
383539
  Аляєв Г.Є. Гумільов Лев Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013-1014. – ISBN 966-316-069-1
383540
  Гандзій О. Гумільов стрілявся з Волошиним. Це була остання дуель у Російській імперії // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 62-66
383541
  Линник Р. Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію гумінових кислот силікагелем, модифікованим тетрадециламоній нітратом. На підставі отриманих результатів запропоновано методику нековалентної іммобілізації гумінових кислот на поверхні модифікованого кремнезему. Вивчено стійкість ...
383542
  Короткий В.А. Гуммерус Герман (1877-1948) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 412. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
383543
  Ельяшевич А. Гумно. Картина А.Г.Веницианова. / А. Ельяшевич. – Л., 1949. – 13с.
383544
  Боровський О. Гумовий "Брекзит". Розлучення Британії з ЄС знову розтягується на роки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 5
383545
  Кучеренко А. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C. 262-271


  У статті розглянуто одну з форм масової культури – постфольклор. Приділено увагу поняттю гумор та його літературному й психоаналітичному тлумаченню. Детально проаналізовано сучасні вияви арабського масового гумору, зокрема анекдоти, жарти, дотепи. ...
383546
  Підгрушна О.Г. Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 386-392


  У статті досліджено відтворення гумору в художньому перекладі та межі його перекладності. Розглянуто причини нерозуміння гумору з іншої культури. Проаналізовано втрати, які виникають при відтворенні гумору іншою мовою. В статье исследованы принципы и ...
383547
  Підгрушна О. Гумор в оповіданнях Марка Твена: своєрідність та відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-30. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мовно-стилістичні риси коротких оповідань М. Твена, їх кореляцію з національним американським гумором та специфіку їх перекладу українською мовою. Особливу увагу приділено специфіці національного американського гумору (сформованій, у т. ч., ...
383548
  Юдкін-Ріпун Гумор і гротеск в українській культурі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч. 2 (38) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875
383549
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Одеса : Облвидав, 1951. – 80 с.
383550
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1954. – 263 с.
383551
  Брежньов Г.І. Гумор і сатира / Г.І. Брежньов. – Київ, 1959. – 62 с.
383552
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1979. – 288 с.
383553
  Воскрекасенко С.І. Гумор і сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Дніпро, 1984. – 229 с.
383554
  Сліпчук П.О. Гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 223 с.
383555
  Яровий М.П. Гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Дніпро, 1985. – 118 с.
383556
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1986. – 421 с.
383557
  Молякевич Д.О. Гумор і сатира : вірші / Д.О. Молякевич. – Київ, 1986. – 215 с.
383558
  Сочивець І.Й. Гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ, 1987. – 561 с.
383559
  Хмелевський Ю. Гумор і сатира : цикл діалогів і монологів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 150
383560
  Нестер З.М. Гумор і сатира в творчості С.Васильченка / З.М. Нестер. – Київ, 1962. – 152с.
383561
  Березовський О.О. Гумор і сатира в Україні / Олександр Березовський. – Вид. 3-тє випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2256-68-0


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора, Підпис 19.01.2014 р.
383562
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 24-36. – (Філологічні науки)
383563
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 279-302. – ISBN 978-966-493-818-8


  Стаття присвячена дослідженню своєрідності гумору і сатири у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки". Іван Семенович називав себе "літописцем життя народного". Для цього були всі підстави, однак вважати повістяра тільки ...
383564
  Янковський С. Гумор лікує, а сатира б"є по ребрах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 лютого (№ 8). – С. 13


  Книжка-альбом "І сміх, і гріх" Орія Гори.
383565
  Гірник Г.А. Гумор та політика: соціологічний аналіз образу політика у "Вечірньому кварталі" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 234-235
383566
  Кругляк Ю.М. Гумор та сатира / Ю.М. Кругляк. – Київ : Дніпро, 1985. – 134 с.
383567
  Івко М.В. Гумор як захисний механізм // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 173-177
383568
  Денисюк Г С. Гумор як політико-комунікативна технологія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 260-268


  Проаналізовані природа, роль, функції і форми політичного гумору в політико-комунікаційному просторі. Показані приклади його ефективного використання під час виборчих кампаній і його вплив на прийняття рішень громадянами. Ключові слова: гумор, ...
383569
  Пшеничних А.М. Гумор як стратегія реперспективізації предметної ситуації у діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 99-105. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
383570
  Лагода В. Гумор, сатира, лірика / В.К. Лагода. – Київ, 1983. – 295 с.
383571
  Серебряков Л. Гумор. Сатира : Чому лопнув меридіан / Л. Серебряков. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 66с.
383572
  Винницкий И.М. Гуморальная имунно-биологическая реактивность экспериментальных животных, в перитониальную полость которых введены живые аскариды / И.М. Винницкий, 1945. – 452-459с.
383573
   Гуморальная регуляция эритропоэза. – Красноярск, 1982. – 94с.
383574
  Бочкарьова О.В. Гуморальні фактори мукозального природного та набутого імунітету слизової оболонки піхви дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт / О.В. Бочкарьова, О.А. Андрієць, О.І. Боднарюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 79-84. – ISSN 2226-1230
383575
   Гуморально-гормональные механизмы регуляции функций при спортивной деятельнсти. – М., 1978. – 304с.
383576
  Закиров Д.З. Гуморально-ромональные механизмы адапатции в горах / Д.З. Закиров. – Фрунзе, 1983. – 111с.
383577
  Варшин Г. Гуморески / Г. Варшин. – Харків, 1929. – 126с.
383578
  Майоров М.К. Гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 96 с.
383579
  Ковінька О.І. Гуморески / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 232 с.
383580
  Безорудько В. Гуморески / В. Безорудько. – Київ : Молодь, 1961. – 67 с.
383581
  Вухналь Ю. Гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1964. – 142 с.
383582
  Воропай А. Гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1964. – 48 с.
383583
   Гуморески. – К., 1968. – 155с.
383584
  Чемерис В. Гуморески / В. Чемерис. – К, 1971. – 134с.
383585
  Возіянов М. Гуморески // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 184-187. – ISSN 0130-1608
383586
  Карпов М.Г. Гуморески та байки Миколи Карпова. / М.Г. Карпов. – К., 1966. – 55с.
383587
  Добрянський А. Гуморист Микола Савчук : Штрихи до літературного портрета / А. Добрянський, Г. Стовп"юк. – Коломия : Вік, 1999. – 64с. – ISBN 966-550-110-0
383588
   Гуморист чи мученик? / за матеріалами інтернет-видань підготував Олег Пустовгар // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 листопада - 4 грудня (№ 48). – С. 11


  До 130-річчя з дня народження Остапа Вишні.
383589
  Рудько О.В. Гумористична модальність сучасної дитячої літератури (на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця XX - початку XXI століть) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 202-208


  Стаття присвячена дослідженню гумористичної модальності творів дитячої літератури на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть. Проаналізовано прозові твори, видані з 1980 по 2013 р.р., і ...
383590
  Немирович І.О. Гумористичне та ліричне / І.О. Немирович. – Київ, 1988. – 138 с.
383591
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс політики як репрезентація соціально-політичного простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 165-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
383592
  Рябченко М. Гумористичний дискурс сучасної української комбатантської прози // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 168-178. – ISSN 2312-6809
383593
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Здійснено концептуалізацію гумористичного дискурсу політики як особливого смислового поля конструювання політичних ідентичностей. З цього ракурсу розглянуто характеристики гумористичного дискурсу, його функціонування на різних рівнях ...
383594
  Возіянов М.К. Гумористичний задачник (для інтелектуалів) / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2003. – 97, [1] с. – ISBN 966-7903-71-0


  Підпис.
383595
  Коробка Г.О. Гумористичний інтрадискурс мовної картини світу окупованого Криму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 69-80. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
383596
  Караванський С. Гумористичний самвидав = Humorous self-publishing : гуморист.-сатир. вірші / Святослав Караванський ; мал. Юрія Гури. – Філядельфія : Київ, 1982. – 176 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
383597
  Стороженко О. Гумористичні оповідання. – Киев : Дpук. І. Васильченко. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.3)
1. Вуси; 2. Голка. – 1919. – 32с.
383598
  Стороженко О. Гумористичні оповідання : Не в добрий час. – Київ : Дpук. І. Васильченко, 1919. – 16с. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.4)
383599
  Чехов А.П. Гумористичні оповідання / А.П. Чехов. – Київ, 1953. – 116с.
383600
  Златогорська Р.Л. Гумористичні оповідання / Р.Л. Златогорська. – К., 1963. – 72с.
383601
  Гаврись В.І. Гумористичні оповідання / В.І. Гаврись. – Київ, 1967. – 187с.
383602
  Світличний К.К. Гумористичні оповідання / К.К. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1973. – 207 с.
383603
  Мірошниченко О.А. Гумористичні оповідання та повісті / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1986. – 365 с.
383604
  Безорудько В.Г. Гумористичні повісті / В.Г. Безорудько. – Київ : Дніпро, 1973. – 415 с.
383605
  Бриняк О. Гумористичні та застільно-бесідні мотиви хрестинної поезіїї українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 357-367


  У статті проаналізовано специфіку гумористичних і застільно-бесідних мотивів українських хрестинних пісень. З’ясовано їх семантику та функціональність. Визначено символічне навантаження ключових образів у мотивах. Виокреслено світоглядні константи ...
383606
  Горбонос О.В. Гумористично-сатиричний дискурс літературних казок П. Білецького-Носенка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 59-63. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Автор статті досліджує основні параметри жанрової природи літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка - генезис, проблематику, особливості змістоформи. Метою даного дослідження є виділення ролі і місця гумористично-викривальних концептів ...
383607
   Гумосовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних грунтів Правобережжя України за різних систем удобрення / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата, О.Л. Козлова, Я.О. Свіщова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
383608
  Чимитдоржиева Г.Д. Гумус в криогенных трещинах мерзлотных лугово-черноземных почв Западного Забайкалья / Г.Д. Чимитдоржиева, Ю.Б. Цыбинов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 177-183 : табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
383609
  Рябуха Е.В. Гумус и азот в почвах разных типов леса центрального Полесья УССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Рябуха Е. В.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1964. – 22л.
383610
  Завьялова Н.Е. Гумус и азот дерново-подзолистой почвы различных сельскохозяйственных угодий Пермского края // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1347-1354 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
383611
  Пономарева В.В. Гумус и почвообразование / В.В. Пономарева, Т.А. Плотникова. – Л., 1980. – 221с.
383612
  Дмитраков Л.М. Гумус луговых почв лесостепи. : Автореф... канд.биол.наук: 06.01.03 / Дмитраков Л.М.; МГУ. – М, 1974. – 30л.
383613
  Кленов Б.М. Гумус некоторых типов почв Западной Сибири. / Б.М. Кленов. – Новосибирск, 1976. – 157с.
383614
   Гумус почв Волжско-Камской лесостепи и его роль в плодородии. – Казань, 1972. – 132 с.
383615
  Ганенко В.П. Гумус почв Молдовы и его трансформация под влиянием удобрений / В.П. Ганенко; Синкевич З.А. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 132 с.
383616
  Ваксман Сельман Гумус. Происхождение, химический состав и значение его в природе / Ваксман Сельман; Под ред. Антипова-Каратаева И.Н. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 472с.
383617
  Лозовіцький П. Гумусний стан грунтів Інгулецької зрошувальної системи / П. Лозовіцький, А. Молочко, А. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу типу водного режиму та мінералізованих зрошувальних вод на пошарову (кожні 20 см) зміну запасів гумусу протягом 50-річного періоду досліджень. The results of influence of water regime type and mineralizer irrigation water in ...
383618
   Гумусний стан грунтів Київської області / С.А. Романова, О.М. Грищенко, М.О. Венглінський, Є.В. Ярмоленко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
383619
   Гумусний стан та емісія діоксиду вуглецю в агроекосистемах / В.В. Снітинський, А.Й. Габриєль, Ю.М. Оліфір, О.М. Германович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
383620
  Колоскова А.В. и др. Гумусное состояние почв Волжско-Камской лесостепи / А.В. и др. Колоскова. – Казань, 1985. – 137с.
383621
  Підвальна Г.С. Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового Побужжя / Г.С. Підвальна, С.П. Позняк; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 192 с. – ISBN 966-613-327-Х
383622
  Хижняк І.М. Гумусовий стан алювіального лучного грунту різного фітоценотичного використання (на прикладі заплави р. Сіверський Донець) // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: с. 73. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
383623
  Малик С.З. Гумусовий стан буроземно-підзолистих грунтів Пригорганського Передкарпаття / С.З. Малик, З.П. Паньків // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 37-43. – ISSN 0868-6939
383624
  Кочик Г.М. Гумусовий стан дерново-підзолистого грунту за різних систем основного обробітку і удобрення // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 47-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
383625
  Усата Р.Ю. Гумусовий стан лучно-чорноземного грунту Правобережної частини лісостепу України за різних систем удобрення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 209-216 : табл. – Бібліогр.: с. 216. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
383626
  Семащук Р. Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 40-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
383627
  Крохін С.В. Гумусовий стан чорноземів та його екологічні функції в природних і агрогенних екосистемах // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: с. 82. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
383628
   Гумусовий стан чорнозему типового глибокого важкосуглинкового за різного агрогенного та постагрогенного використання в умовах Лівобережної частини Лісостепу України / К.Б. Новосад, О.В. Товстокорий, Ю.О. Сотников, Д.В. Гавва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 69-78 : рис. – Бібліогр.: с. 76-78. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
383629
  Линник П.М. Гумусові речовини та їх роль у процесах комплексоутворення й детоксикації у водосховищах Дніпра / П.М. Линник, Т.О. Васильчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 399-408 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10. – ISBN 966-521-129-3
383630
  Тищенко С.А. Гумусовое состояние почв локально переувлажненных ланшафтов Нижнего Дона / С.А. Тищенко, О.С. Безуглова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 156-165 : табл., рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0032-180Х
383631
  Недбаев В.Н. Гумусовое состояние почв Центрального Черноземья и пути его оптимизации / В.Н. Недбаев, В.В. Дегтярев, О.С. Жерновая // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 29-36 : табл. – Библиогр.: с. 35-36. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
383632
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв / Д.С. Орлов. – М., 1974. – 333с.
383633
  Орлов Д.М. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации / Д.М. Орлов. – М, 1990. – 324с.
383634
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв. : Автореф... Доктора биол.наук: 06.01.03 / Орлов Д.С.; Моск.ун-т.Фак-т.почвоведения. – М, 1973. – 48л.
383635
  Прокашев А.М. Гумусовые педореликты в дерново-карбонатных почвах Вятско-Камского Предуралья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1148-1159 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
383636
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – М., 1986. – 243с.
383637
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 244 с.
383638
  Кокоревич Б.А. Гунар Целинский / Б.А. Кокоревич. – М, 1978. – 112с.
383639
  Мушкетик Л.Г. Гунгаризми в українських родинно-побутових піснях Закарпаття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 186-192. – ISSN 2522-493X


  У статті на фольклорному матеріалі Закарпаття проаналізовано питання українсько-угорської мовної інтерференції, зокрема розглянуто гунгаризми в українських родинно-побутових піснях Закарпаття, їх функціонування і модифікації в іншій мовній системі. ...
383640
  Степаненко М.І. Гундорова Тамара Іванівна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7016-11-2
383641
  Пивовар С.Ф. Гуни / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 80. – ISBN 966-642-073-2
383642
  Ільїн В.В. Гуни // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
383643
  Павленко Ю.В. Гуни напередодні їх вторгнення в Європу / Ю.В. Павленко, Є.А. Смагулов // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 1. – С. 34-45. – ISSN 0235-3490
383644
   Гунниус Александра Федоровна. Выставка произведений. Ленинград. 1974.. – Л., 1974. – с.
383645
  Піоро І.С. Гуннська навала і Крим // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 92-102. – (Серія історії ; № 18)
383646
  Джафаров Р Ю.М. Гунны и Азербайджан. / Р Ю.М. Джафаров. – Баку, 1985. – 124с.
383647
  Яновський Я. Гуно-візантійська війна 446-449 рр.: початок боротьби Аттіли за воєнно-політичне домінування номадичної імперії" в Європі (1) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 1 (47). – С. 44-63
383648
  Дамбаев Гунсэма : повести / Дамбаев, Гарма-Доди; авториз. пер. с бурят. Е.Имбовц. – Москва : Советская Россия, 1983. – 96 с.
383649
  Синиця Є. Гунська навала // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 76-80. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
383650
  Грива Г.К. Гунта Грива: альбом репродукций / Г.К. Грива. – М., 1978. – 55с.
383651
  Коломійчук Богдан Гунфу Заходу і Сходу : розвідка боєм // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 54-56 : Фото
383652
  Шевченко Т. Гупалівщина // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 612-613. – ISBN 978-966-500-300-7
383653
  Власов В. Гупан Н.:"Нові підходи до відбору і структурування змісту підручника з історії України " // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-4.


  інтерв"ю
383654
   Гупи-кенгуру.. – М.-Л., 1968. – 47с.
383655
  Щербинин А. Гуппи : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 123-149. – ISSN 0130-6405
383656
   Гура Костянтин Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 33. – ISBN 966-8352-11-4
383657
   Гура Костянтин Олексійович (1925-2011) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 120. – ISBN 978-966-439-754-1
383658
   Гура Костянтин Олексійович (1925-2011) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130. – ISBN 978-966-933-054-3
383659
   Гура Надія Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 120. – ISBN 978-966-439-754-1
383660
   Гура Надія Олександрівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 130-131. – ISBN 978-966-933-054-3
383661
  Гура Ю.-Б. Гура. Малярство і Скульптура = Hura. Paintings and sculptures : [альбом] / [упоряд.: М. Ставнича Точі, Ю. Гура ; літ. ред.: М. Ставнича Точі, І. Цісик Дубіль ; пер. англ.: М. Ставнича Точі]. – Київ : [Родовід], 2012. – 447, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 446. – (Скрижалі духу: творчість українських митців поза межами Батьківщини = Testimonies of spirit: the creative work of Ukrainian artists outside Ukraine / Образотворче Мистецтво Гура Галерея). – ISBN 978-966-2260-25-0
383662
  Петруничева З.Н. Гуразада Аппарао: писатель-просветитель народа андхра / З.Н. Петруничева. – М., 1985. – 160с.
383663
  Тищенко Микола Гуральне право на право шинкувати горілкою в Лівобережній Україні до кінця 18 в. : До історії фінансового права Лівобережної Україні / Тищенко Микола. – Київ, 1927. – 53с.
383664
  Дроздовський Д.І. Гурбенське Берестечко // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 80-88. – ISBN 978-966-2171-97-6
383665
   Гурген Ген. – Ереван, 1957. – 24 с.
383666
  Агабекян К.Б. Гурген Маари. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Агабекян К.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21л.
383667
   Гурген Серобович Саакян. – Ереван, 1988. – 68 с.
383668
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 966-2980-20-2
Вип. 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
383669
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-676-4
Вип. 6. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
383670
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-834-8
Вип. 7. – 2014. – 391 с. – Резюме укр., англ. мовами
383671
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-962-8
Вип. 8/9. – 2014. – 233 с. – Резюме укр., англ. мовами
383672
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-920-016-7
Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – 2015. – 233 с. – Резюме укр., англ. мовами
383673
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-241-3
Вип. 11. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
383674
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І. – ISBN 978-966-353-452-7
Вип. 12. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., англ. мовами
383675
   Гуржій Олександр Іванович : доктор історичних наук, професор ; біобліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. В.В. Масненко ; уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 64 с. – (Бібліографія вчених України ; Вип. 1)
383676
  Кирилов И.А. Гурзуф : Краєзнавчий нарис / И.А. Кирилов. – Симферополь : КРИМВИДАВ, 1957. – 140 с.
383677
  Кондрашенко Л.И. Гурзуф : Путеводитель / Л.И. Кондрашенко. – 2-е изд. – Симферополь : Таврія, 1979. – 78с.
383678
  Мочалов Л.В. Гурий Захаров / Л.В. Мочалов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 110 с.
383679
  Немировская М.А. Гурий Захаров: Графика / М.А. Немировская. – Москва, 1985. – 183 с.
383680
   Гурий Иванович Марчук. – М., 1985. – 136с.
383681
  Брюсова В.Г. Гурий Никитин / В.Г. Брюсова. – Москва, 1982. – 271с.
383682
  Сабашвили Н.Л. Гурийская диалективная лексика в грузинской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабашвили Н. Л.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1954. – 18л.
383683
  Жгенти С.Д. Гурийский говор грузинского языка / С.Д. Жгенти. – Тбилиси, 1936. – 279с.
383684
  Семененко В.Н. Гурийский этап развития Азово-Черноморского бассейна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0367-4290
383685
  Чхатарайшвили К.А. Гурийское княжество. Очерк полит. и соц.-экон. истории : Автореф... канд. ист.наук: / Чхатарайшвили К.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 37л.
383686
  Тринус А. Гурін Василій Іванович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 11 : Василь Гурін. – С. 3-15.
383687
  Кашин В Гуркхи - лучшая пехота // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 30-33. – ISSN 0321-5075
383688
   Гурман - розваги : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21 : Фото
383689
   Гурманьи Бега // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 28-32 : фото
383690
   Гуров Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ.
383691
  Поліщук Н. Гурт "Рефлекторний взаємозв"язок" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 235-242. – ISSN 0868-4790-8


  «Рефлекторний взаємозв’язок» презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. У місті відкрилася живописна виставка під назвою «Рефлекторний взаємозв’язок». До гурту під такою ж назвою входить п’ять молодих мисткинь. Власне, саме їхні роботи ...
383692
  Авдєєв В.Ф. Гурти на дорогах : повісті / В.Ф. Авдєєв. – Київ : Держлітвидав. – 71с.
383693
   Гуртки відвідує майже половина школярів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 5


  "Указом Президента України нинішній рік визнано Роком дитячої творчості".
383694
   Гуртки хімічного факультету // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  На комсомольських зборах обговорювали питання про гуртки, студенти критикували роботу гуртка аналітичної хімії (II курс), в якому над темами працює лише два студенти.
383695
  Парубець В. Гурткова робота - неодмінна складова системи освіти і виховання підростаючого покоління
383696
  Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах / О.І. Потапенко. – Київ, 1989. – 109 с.
383697
   Гуртовенко Ернест Андрійович (1928-1994) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
383698
   Гуртовий Михайло Єфремович (1912-1981) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 120-121. – ISBN 978-966-439-754-1
383699
   Гуртовий Михайло Єфремович (1912-1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
383700
  Булик О. Гуртові ринки : реалії та перспективи / О. Булик, Н. Заліско // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
383701
  Исаев В.Н. Гуртогоны / В.Н. Исаев. – Москва : Современник, 1984. – 205 с.
383702
  Бадовська С. Гуртожиток № 5 в епіцентрі футбольної ейфорії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Розповідь про те, як студенти-активісти юридичного факультету, яким було поставлено завдання підготувати гуртожиток та прийняти там іноземних гостей Євро-2012, справилися з цим завданням.
383703
  Гаврилів О. Гуртожиток для абітурієнта. Перший похід / Орест Гаврилів ; [ред. Сарабай І.М.]. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2598-36-0
383704
   Гурток "Основи спелеотуризму". З досвіду роботи / Л.М. Пазюк, М.М. Пазюк, В.А. Журавльова, О.М. Бурлака // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 34-39 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
383705
  Введенський А.О. Гурток арабської мови і культури // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Кафедра історії СРСР організувала гурток по вивченю арабської мови і культури під керівництвом відомого арабіста професора Т.Г.Кезма.
383706
  Рубльов С. Гурток есперанто / С. Рубльов. – Х., 1931. – 120с.
383707
  Гордієнко Д. Гурток шанувальників класичної філології при Історико-філологічному інститті князя Безбородька в Ніжині // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 19 (22). – С. 105-126. – (Серія "Ніжинознавчі студії" ; № 12). – ISSN 2078-063X


  Висвітлюється діяльність гуртка класичної філології при Інституті князя Безбородка в Ніжині протягом 1910-1913 рр. Представлено біографічні відомості керівника гуртка В. Петра та його учасників, насамперед - у майбутньому відомих науковців Г. Іваниці ...
383708
  Самойлов Юрій Гуртом і галузь легше представляти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
383709
   Гуртом проти біди : Корисні поради, адреси, довідкові та інформ. матеріали для фахівців і батьків міста Києва, які опікують дітей та молодь з особливими потребами. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ, 2003. – 196с. – ISBN 966-646-053-Х
383710
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : [повесть] / В.Ф. Авдеев. – Иркутск : Иркут. обл. изд-во: 12-я типолитогр. треста "Полиграфкнига", 1948. – 72 с.
383711
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : повести и рассказы / Виктор Авдеев. – Москва : Советский писатель, 1948. – 260 с. – (Библиотека "Огонек" ; N 5)
383712
  Хажински А. Гуру менеджмента : Дорога к успеху / Анджей Хажински. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 480с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-318-00158-0
383713
   Гуру Нанак. – М., 1972. – 199с.
383714
   Гуругли. – Душанбе, 1983. – 158с.
383715
   Гуругли. – М., 1987. – 702с.
383716
   Гурьевский сервиз, 1976. – 8с.
383717
  Гильфердинг А.Ф. Гус. Его отношение к православной церкви / Соч. А. Гильфердинга. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова, 1871. – [2], 79 с.
383718
  Гильфердинг А. Гус. Его отношение к православной церкви / А. Гильфердинг. – изд. 2-е. – С.-Петербург : Типография А. Катанского, 1893. – XVI, 119 с.
383719
   Гусак Андрій Михайлович : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 40 с. – Шифр. дубл. 012(Гусак) Гуса. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 3)
383720
  Гунько В.Т. Гусак в гнізді : байки / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1965. – 27 с.
383721
  Герич М.С. Гусак Дмитро Васильович - до 80-ти річчя від дня народження // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 7-10. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))


  Провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор. У 1965-1969 рр. за сумісництвом працював у КДУ ім. Т. Шевченка. Читав курс з математичного аналізу на вечірньому відділенні ...
383722
   Гусак Дмитро Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121. – ISBN 978-966-439-754-1
383723
   Гусак Дмитро Васильович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131. – ISBN 978-966-933-054-3
383724
  Большак В.Г. Гусак на Бродвее : повесть и рассказы / В.Г. Большак. – Москва : Советский писатель, 1971. – 431 с.
383725
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї / В.Г. Большак. – Київ, 1967. – 180 с.
383726
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї : немов сатирична, але трохи й лірична бувальщина / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1970. – 333 с.
383727
  Атаян Р. Гусан Аваси / Атаян Р. – Москва : Советский композитор, 1962. – 56 с. : ил. – (Народные певцы и музыканты)
383728
  Бестужева-Лада Гусар-девица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 10. – С. 115-125


  Кавалерист-дівиця, гусар-дівиця, Надія Дурова, вона ж Олександр Соколов, вона ж Олександр Александров почала військову службу ще до того, як Наполеон послав війська на Росію. Кавалерист-девица, гусар-девица, Надежда Дурова, она же Александр Соколов, ...
383729
  Сапон В. Гусар із козацького гніздов"я // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 18


  Шевченко Т.Г. і рід остерських Солонин.
383730
   Гусар, или Короткие правила для легких войск / С французского на российский язык перевел лейбгвардии Преображенского полка каптенармус Николай Хлопов. – [Москва] : Печатано при Императорском Московском университете, 1764. – [12], 96с. : карта. – На корешке: Гусаръ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець з тисненн. та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
383731
   Гусаров Сергій Миколайович : біобібліогр. покажчик до 60-річчя з дня народження / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – 32 с. – На обкл. назва: Сергій Миколайович Гусаров. – ISBN 978-966-610-206-8


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу на добру згадку з найкращими побажаннями і повагою. Підпис, 27.03.2013 р.
383732
  Лясковский В.Г. Гусарская баллада / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1964. – 179с.
383733
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 187. – ISBN 96966-8060-04-0
383734
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 131-132. – ISBN 978-617-7107-52-0
383735
   Гусева Тамара Петровна. Выставка произведений. Москва. 1981. – М, 1981. – 13с.
383736
  Цюпа И.А. Гусевод-новатор Павел Ткачук / И.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 88с. – (Знатные люди Советской Украины)
383737
   Гусеву Николаю Александровичу - 85 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 53-54 : фото. – ISSN 0016-7126
383738
  Джафаров М.Д. Гусейн Джавид и романтизм в азербайджанской литературе 1905-1917 гг. : Автореф... докт. филол.наук: / Джафаров М. Д.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1961. – 61л.
383739
  Джафар М. Гусейн Джавид. / М. Джафар. – Баку, 1982. – 196с.
383740
  Касимов К.А. Гусейн Кули Сарабский: Жизнь и творчество / К.А. Касимов. – Баку, 1980. – 93с.
383741
  Сахаров Н.Л. Гусеница, в степях Talis quercella schiff. Царевского уезда Астраханской губ. / Н. Сахаров. – Саратов : Тип. О-ва Книгопечатников, 1915. – 12 с., 2 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Сельско-хозяйственный вестник Юго-Востока. 1915 № 4
383742
  Герасимов А.М. Гусеницы : (общая характеристика и определительные таблицы семейств) / А.М. Герасимов ; (Из работ кафедры общей энтомологии), 1939. – С. 31-67


  На с. 31 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор 11. I . 40
383743
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок (Lepidopteka Pyralididae). II / А.М. Герасимов. – Ленинград, 1949. – С. 365-369
383744
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок (Pyralididae Lepidoptera) / А.М. Герасимов, 1947. – С. 165-181
383745
  Мержеевская О.И. Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). / О.И. Мержеевская. – Минск, 1967. – 452с.
383746
  Дубовик А.Д. Гусеобразные средней части бассейна реки Оби, их хозяйственное использование и охрана : Автореф... канд. биол.наук: / Дубовик А.Д.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 22л.
383747
  Вахтель А.І. Гусерлева концепція інтенційності і трансцендентний світ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї статті є дослідження відношення між інтенційним об"єктом і об"єктом як трансценденцією. Автор прагне показати, що, незважаючи на неабияку теоретичну вагу Гусерлевої аналізи інтенційної предметності, деякі суттєві аспекти свідомого досвіду ...
383748
  Якуша П.О. Гусерлева концепція свідомості: від інтерсуб"єктивності до життєсвіту // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 54-56


  ".. Проголошений в "Картезіанських медитаціях" принцип інтерсуб"єктивності дає змогу зрозуміти, що "завдяки систематичному розгортанню трансцендентально-феноменологічного тлумачення аподиктичного ego нам повинен розкритись трансцендентальний смисл ...
383749
  Якуша П.О. Гусерлева феноменологія як теорія предмета // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 97-101. – ISBN 966-7943-03-8
383750
   Гусєв Віктор Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121. – ISBN 978-966-439-754-1
383751
   Гусєв Віктор Іванович (1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 131-132. – ISBN 978-966-933-054-3
383752
   Гусєв Олександр Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 104. – ISBN 978-966-2726-03-9
383753
  Воробьев К.Д. Гуси-лебеди / К.Д. Воробьев. – Москва, 1960. – 157с.
383754
  Неверов А.С. Гуси-лебеди / А.С. Неверов. – Москва, 1973. – 544с.
383755
   Гуси-лебеди. – М, 1990. – 607с.
383756
   Гуси-лебеди // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 32 : фото
383757
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1965. – 191 с.
383758
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1966. – 143 с.
383759
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1967. – 176с.
383760
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1972. – 304с.
383761
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1980. – 447с.
383762
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Киев : Дніпро, 1984. – 310 с.
383763
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах; Автор. перевод с укр. И. Чеховской. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 351 с.
383764
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах. – Киев : Радянська школа, 1984. – 273 с. – (Педагогическая библиотека ; Мир в образах)
383765
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / Михайло Стельмах. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 284 с. – (Библиотека молодого рабочего)
383766
  Попов Г.Л. Гуси-лебеди. / Г.Л. Попов. – Минск, 1968. – 248с.
383767
  Тряпкин Н.И. Гуси-лебеди. / Н.И. Тряпкин. – М., 1971. – 308с.
383768
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 213 с.
383769
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1966. – 159 с.
383770
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять : Щедрий вечір. Повісті / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1971. – 324с.
383771
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1975. – 256 с.
383772
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ, 1979. – 147с.
383773
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – М., 1970. – 95с.
383774
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – 3-е изд. – М., 1983. – 110с.
383775
   Гуси в СССР. – Тарту, 1972. – 180с.
383776
  Федотюк П.К. Гуси з далекого берега : оповідання / П.К. Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
383777
  Рябчук Анастасія Гуси і революція // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0868-9644
383778
  Клещенко А.Д. Гуси летят на Север. / А.Д. Клещенко. – Л, 1957. – 162с.
383779
  Маврина Т.А. Гуси, лебеди, да журавли... : акварели, гуаши, темпера / Т.А. Маврина. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 142 с.
383780
  Раннет Э. Гуси. -- Чаша и змея. -- Кроваво-красная роза : пьесы / Э. Раннет; пер. с эст. Е.Позняковой. – Таллин : Ээстираамат, 1967. – 200 с.
383781
  Фомін П.І. Гусинін Валерій Павлович (- фізик-теоретик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 678. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
383782
  Ксензенко М.І. Гусинка / М.І. Ксензенко. – К., 1967. – [10] с.
383783
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1966. – 94с.
383784
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1984. – 312с.
383785
  Бабаевский С.П. Гусиный остров : повесть / Бабаевский С.П. – Москва : Правда, 1946. – 47 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 20)
383786
  Синклер Э. Гусиный шаг / Э. Синклер. – Москва, 1924. – 210с.
383787
  Лаврентий Гуситская хроника / Лаврентий, из Бржезовой. – М., 1962. – 331с.
383788
  Рубцов Б.Т. Гуситские войны. (Великая крестьянская война XV века в Чехии). / Б.Т. Рубцов. – Москва, 1955. – 324 с.
383789
  Урбанек Р. Гуситское военное искусство и Европа / Р. Урбанек. – Прага, 1946. – 20с.
383790
  Руколь Б.М. Гуситское движение / Б.М. Руколь. – М., 1964. – 64с.
383791
  Галямичев А.Н. Гуситское движение в освещении либеральной немецкой медиевистики второй половины XIX века / А.Н. Галямичев. – Саратов, 1988. – 84с.
383792
  Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии XV века: Учеб.-метод. пособие для студентов ист. фак. гос. ун-тов. / Л.П. Лаптева. – М., 1990. – 95с.
383793
  Никитина В.Н. Гуситское движение за пределами Чехии : Автореф... канд. ист.наук: / Никитина В. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 15л.
383794
  Мацек Й. Гуситское революционное движение / Й. Мацек. – Москва, 1954. – 229 с.
383795
  Альберт Я. Гуситство и европейское общество / Я. Альберт. – Прага, 1946. – 20с.
383796
  Страшенко О.І. Гуска з намистечком на шиї : оповідання, билиці та казки для дітей дошк. та молод. шк. віку / Ольга Страшенко ; [відп. ред. С. Лучканин]. – Київ : Науковий світ, 2009. – 73, [1] с. – Ім"я авт. також: Лучканина О.І. – ISBN 978-966-675-606-3


  У пр. № 1702784 напис: Науковій бібліотеці Шевченківського університету даруємо книгу з оповіданням "Тарас Шевченко на Приорці" (с. 67). Автор. Підпис. Науковий редактор. Підпис. Київ, жовтень 2015 р.
383797
  Романов В.В. Гуслей звонкая струна / В.В. Романов. – М., 1985. – 80с.
383798
  Гилев В.К. Гусли / В.К. Гилев. – Челябинск, 1968. – 48с.
383799
  Юксерн В.С. Гусли : роман / Василий Юксерн ; авториз. пер. с марийск. В.Муравйов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
383800
  Панов Н.А. Гусли звончаты : Песни, были и разные стихотворения Н.А. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. инж. Г.А. Бернштейна, 1896. – XVI, 416, 6 с. : портр.
383801
  Майн М. Гусли поют о счастье : стихи / Макс Майн ; авториз. пер. с марийск. – Москва : Советский писатель, 1952. – 107 с.
383802
  Іскорко-Гнатенко Гуслистий К.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 86. – ISBN 978-617-7442-69-0
383803
   Гуслистий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 136-139. – ISBN 966-02-0537-6
383804
  Стрельська Л.І. Гуслистий Кость Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 188. – ISBN 96966-8060-04-0
383805
   Гуслистий Кость Григорович (1902-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 121-122. – ISBN 978-966-439-754-1
383806
   Гуслистий Кость Григорович (1902-1973) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – C. 132. – ISBN 978-966-933-054-3
383807
   Гусляр : сборник стихов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 153, III с. – На тит. л.: № 185. - Экз. деф. без обл.


  Байрон, Гр. Голенищев-Кутузов, Жемчужников, Жуковский, Н. Иванов. Козлов, Кольцов, К.Р., Лермонтов, Майков, Некрасов, Никитин, А. Плещеев, Полежаев, Пушкин, М. Стахович, Теннисон, Гр. А. Толстой, Хомяков, Шевченко, Языков
383808
  Исаков А.М. Гусляр / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1965. – 80с.
383809
  Купала Я. Гусляр : избранная лирика / Я. Купала. – Москва : Художественная литература, 1972. – 270, [2] с.
383810
  Купала Я. Гусляр : избр. лирика / Я. Купала; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1973. – 271 с.
383811
  Жаворонков Б.И. Гусляр Евпатия Коловрата / Б.И. Жаворонков. – Москва, 1985. – 176с.
383812
  Булычев Кир Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
383813
  Кобзев И.И. Гусляры / И.И. Кобзев. – Москва, 1971. – 112с.
383814
  Крупняков А.С. Гусляры / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола
Кн. 2 : Вольные города. – 1977. – 272 с.
383815
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 1. – 1963. – 479 с. : ил.
383816
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 2 : Жизнеописание Гусмана де Альфараче, наблюдателя жизни человеческой. – 1963. – 567 с. : ил.
383817
   Гуссерль (Husserl) Едмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 721-723. – ISBN 966-316-069-1
383818
  Бойченко І.В. Гуссерль Едмунд (-німецький філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 679-680. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
383819
  Исаков А.Н. Гуссерль и Хайдеггер: две версии философии времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 41-46. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
383820
  Берсенєв В. Густа кров киян, ніжки Буша, йога при остеохондрозі, відкриття, подібне до періодичної системи Менделеєва, або Володимир Берсенєв, його справа і його книжки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 9
383821
  Ивонин Ю.Е. Густав II Адольф / Ю.Е. Ивонин, А.А. Ходин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 52-69. – ISSN 0042-8779
383822
  Долгіх Марина Густав Вільгельмович Нейгауз - музикант, педагог, просвітитель : етапи творчого шляху // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 47-56. – ISSN 1728-6875
383823
  Марьина В.В. Густав Гусак в Москве. 1945 год // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 245-253. – ISSN 2218-0567
383824
  Марьина В.В. Густав Гусак и дело "словацких буржуазных националистов" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 166-183. – ISSN 0130-3864


  В очерке анализируется политическая жизнь Густава Гусака от процесса над ним по делу "словацких буржуазных националистов" до поста генерального секретаря ЦК КПЧ и президента ЧССР.
383825
  Кеппен Ф. Густав иванович Радде / (заметка о его жизни и научной деятельности) // Биографии [Компакт - № 252348] / А.А. Бируля. – С. 109-128
383826
  Шекет Ю. Густав Климт: мир как автопортрет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 37-57. – ISSN 1819-6268
383827
  Огинская Л.Ю. Густав Клуцис / Л.Ю. Огинская. – Москва, 1981. – 199с.
383828
  Гумилевский Л.И. Густав Лаваль / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1936. – 256с.
383829
  Бережанська Ю.В. Густав Майрінк та Михайло Булгаков: тематично-стильова спорідненість у малій прозі // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 102-111. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
383830
  Розеншильд К.К. Густав Малер / К.К. Розеншильд. – Москва : Музыка, 1975. – 208 с.
383831
  Раджабова И.С. Густав Флобер / И.С. Раджабова. – Душанбе, 1962. – 28с.
383832
  Марцинковская Т.Д. Густав Шпет - сын своего времени и наш современник // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.65-71. – ISSN 0042-8841


  К 130-летию со дня рождения Г. Г. Шпета.
383833
  Ананьева Е.М. Густав Шпет и его наследие. У русских истоков структурализма и семиотики : (обзор международной конференции) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 173-177. – ISSN 0042-8744
383834
  Егорова Л. Густав Шпет и шекспировский круг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 36-55. – ISSN 0042-8795
383835
  Бичко І.В. Густав Шпет як історик філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена осмисленню ролі Г. Шпета як історика філософії. The artіcle іs dedіcated to the analysіs of G. Shpet and hіs contrіbutіon to the hіstory of phіlosophy.
383836
  Оноприенко В.И. Густав Шпет: вклад в философию, этнопсихологию, методологию гуманитаристики // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 20-26. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606
383837
  Вахтер А.М. Густав Эрнесакс / А.М. Вахтер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 115 с.
383838
  Штейнфельд А.Л. Густера (Blicca bjoerkna (l.)) средней Волги и ее значение в рыбном промысле : Автореф... канд. биол.наук: / Штейнфельд А.Л.; ВНИИ озерного и речного рыбного хоз. Татарское отд. – Казань, 1949. – 8 с.
383839
  Кутузов А.М. Густера верхней части Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кутузов А.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1976. – 29л.
383840
  Михеїв К.Є. Густим мазком : гумор, сатира / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1980. – 70 с.
383841
  Горкавенко В.М. Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнитним вихором скінченного поперечного розміру / В.М. Горкавенко, Ю.О. Ситенко, О.Б. Степанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 234-239. – (Фізика ; Вип. 30)
383842
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 247-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На основі одержаного диференційного рівняння відносно густини розв"язана задача по знаходженню профілю густини рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі.
383843
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник КУ. Сер. ф-м. наук, 1995. – №8
383844
  Шабатура О. Густина термодинамічно зрівноважених мінеральних асоціацій гранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Визначено залежності між густиною і термодинамічними параметрами в зрівноважених - альбіт-анортит-ортоклаз - асоціаціях гранітів. Відмічається стабільність положення точок ...
383845
   Густинський літопис [Електронний ресурс] : (уривок)
383846
  Дрозденко В. Густинський монастир (до 385-річчя від дня заснування) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.137-140
383847
   Густосология : собр. соч. в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содержания образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2012. – 249, [1] с., [1] л. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
383848
   Густосология : собр. сочинений в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содерж. образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теория и практика формирования эстетических вкусов / Н.Г. Калашник. – 2012. – 327, [1] с., [1] л. ил. : табл. – Библиогр.: с. 288-293
383849
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Навч. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. України / Н.Г. Калашник; МОНУ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 220с. – ISBN 966-8268-92-Х
383850
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Підручник для вищ. навч. закл. / Н.Г. Калашник; МОНУ. КНУТШ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 267с. – ISBN 966-8268-94-6
383851
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-48-5
Т. 1 : Естетичні смаки: їх витоки і формування / Н.Г. Калашник. – 2009. – 226, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174
383852
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2009. – 250, [2] с., [1] л. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
383853
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теорія і практика формування естетичних смаків : курс лекцій / Н.Г. Калашник. – 2009. – 313, [3] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 307-313 та в підрядк. прим.
383854
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-50-8
Т. 5 : Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти / Н.Г.Калашник, О.А. Гнатенко. – 2009. – 230, [2] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 220-230
383855
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-46-1
Т. 7 : Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання / Н.Г. Калашник, В.Л. Вертегел. – 2009. – 318, [2] с., [1] арк. іл. – Бібліогр.: с. 288-298
383856
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; [за заг. ред.: Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-52-2
Т. 8 : Густосологія - невід"ємний компонент теорії, практики перекладу та риторики : вступ до спеціальності / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман. – 2009. – 217, [3] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-164, 209-217
383857
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технолологій і змісту освіти ; [за заг. ред. Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-55-3
Т. 9 : Формування фахово-спрямованого естетичного смаку майбутніх правоохоронців / Н.Г. Калашник, Ю.В. Орел-Халік. – 2009. – 269, [3] с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-269 та в підрядк. прим.
383858
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-54-6
Т. 10 : Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури / Н.Г. Калашник, В.В. Феуєрман. – 2009. – 266, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-261 та в підрядк. прим.
383859
  Блинов А.М. Густота и способы посева кукурузы на силос в Ивановской области при условии применение гербицидов. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Блинов А.М.; Иванов.сельскохоз.ин-т. – Иваново, 1967. – 36л.
383860
  Пестушко Валерій Густота населення України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
383861
  Диковский А Густота синтаксических деревьев вывода в грамматике : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Диковский А,Я.; АН СССР. – Ленинград, 1972. – 12л.
383862
  Роготченко А.П. Густые гроздья винограда: лит.-критич. очерки. / А.П. Роготченко. – К., 1980. – 168с.
383863
  Васильев А.А. Гусударственный идеал славянофилов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 64-76. – ISSN 1812-8696
383864
  Синклер Э. Гусята / Э. Синклер. – Ленинград, 1924. – 182 с.
383865
  Коротовский М.П. Гусь-спаситель / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1965. – 31с.
383866
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Владимир, 1956. – 87с.
383867
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Ярославль, 1967. – 63с.
383868
  Казакова Л.В. Гусь-Хрустальный / Л.В. Казакова. – Москва, 1973. – 216с.
383869
  Руденко С.А. Гусь из Понырей. / С.А. Руденко. – М., 1970. – 191с.
383870
  Димент М.А. Гусь с яблоками / М.А. Димент. – Фрунзе, 1967. – 80с.
383871
  Нечаев Е.Е. Гутари / Е.Е. Нечаев. – М., 1947. – 175с.
383872
  Лубченко І. Гутенбергівська епоха: переформатування. Чи готова українська журналістика до приходу нових технологій у медіа ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-4
383873
  Модзалевский В. Гути на Чернігівщині / В. Модзалевский. – Київ, 1926. – 194 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу УАН / Археологічний комітет, Відділ мистецтва ; Ч. 39)
383874
   Гутиря Іван Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 105. – ISBN 978-966-2726-03-9
383875
  Курдина Ю. Гутництво на західноукраїнських землях у контексті розвитку європейського склярства // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 188-194. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
383876
   Гутное стекло и расписной текстиль. – М., 1986. – 37с.
383877
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Иркутск, 1956. – 30с.
383878
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – М, 1961. – 47с.
383879
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Л, 1980. – 32с.
383880
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик : роман, повести / Дмитрий Васильевич Григорович. – Москва : Эксмо, 2008. – 637, [2] с. : ил. – Содерж.: Деревня ; Антон-горемыка ; Рыбаки ; Гуттаперчивый мальчик. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-18785-0
383881
   Гуттузо Ренато. Выставка произведений. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 62с.
383882
   Гуттузо Ренато. Выставка рисунков. Москва - Ленинград. 1978. – Москва, 1977. – 10с.
383883
  Мамедалиев Г.А. Гутыря Виктор Степанович - выдающийся ученый-нефтехимик, академик АН Азербайджана и Украины (1910-1983 гг.) // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 182-184. – ISSN 1818-1724
383884
   Гутянська Олена Веніамінівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 106. – ISBN 978-966-2726-03-9
383885
  Чичкина Светлана ГУУ - вуз с традициями : Выпускник вуза должен быть "универсальным солдатом". Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42 : Фото
383886
  Дегоев В. ГУУАМ как пост- советская реальность: к вопросу о целях сообщества // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.76-79
383887
  Тарасюк Б. ГУУАМ: витоки і перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.79-80
383888
  Цэрану А. ГУУАМ: некоторые аспекты Республики Молдова // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.72-76
383889
   Гуца-Венелін і слов"янський світ. – Ужгород, 1992. – 100с.
383890
   Гуцал Віктор Андрійович (1953-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 36. – ISBN 966-95774-3-5
383891
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 35
383892
   Гуцал Віктор Олександрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
383893
   Гуцал Віктор Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 63 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
383894
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 65-66. – ISBN 978-966-439-961-3
383895
  Санкович М. Гуцльська "бартка" - спадщина предків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10, вересень - жовтень. – С. 26-31
383896
  Кундзич А. Гуцул / А. Кундзич. – М., 1949. – 64с.
383897
  Ільченко Володимир Гуцули всіх країн єдналися в Яремчі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : фото
383898
  Мельник О.П. Гуцули сходять з гір : повість / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 68 с.
383899
  Лаврук Марія Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) : Монографія / Марія Лаврук; Відп. ред. А. Данилюк; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 288с. : іл. + 1 карта. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-371-7
383900
   Гуцули, бойки, лемки - традиція і сучасність : матеріали наук. конф. Станіслав Вінценз - в бік діалогу : вибрані листи і фотографії / [Центральний осередок гірського туризму ПТТК ; ред.: Юстина Чонстка-Клапита]. – Краків : [б. в.], 2008. – 191 с. : іл. – (Biblioteka Gorska Centralnego Osrodka Turystyki Gorskiej PTTK w Krakowie ; tom 5). – ISBN 978-83-89819-71-0
383901
  Будько Євген Гуцули. Оберіг української нації / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 72-77 : фото
383902
  Будько Євген Гуцули. Українці, тільки трошки дикі? : Екзотичні українці / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
383903
  Колисник Г. Гуцулия : Роман и повесть / Г. Колисник. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 511с. – (Молодые писатели)
383904
  Пилатюк М.В. Гуцулові птиці / М.В. Пилатюк. – Ужгород, 1972. – 31с.
383905
  Ворон А. Гуцулска помста / А. Ворон. – Унгвар - Ужгород : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1944. – 86 с. – (Народна библиотека ; Ч. 31)
383906
  Звиняцковская З. Гуцулы в Гималаях // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 43 (645), 25.10.2019. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093
383907
  Грищенко А. Гуцульская легенда / А. Грищенко. – Львов, 1951. – 175с.
383908
  Антонов Алексей Гуцульская рапсодия : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 148-160 : Іл., карта
383909
  Санкович М. Гуцульська "бартка" - спадщина предків // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 29-33
383910
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири "Над бистрим Черемошем" / В. Грещук, В. Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 64-80. – ISSN 2411-4758
383911
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка "Карпати" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 101-111. – ISSN 1682-3540
383912
  Тешаєва Міла Гуцульська коляда : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 14-15 : Фото
383913
  Юсікова О.В. Гуцульська лексика на позначення виробничих процесів у говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 126-131. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена деяким особливостям лексичної системи гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області, зокрема лексиці на позначення виробничих процесів. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що досліджувана група ...
383914
  Грещцук Василь Гуцульська мовна автентика в мові роману М. Козоріса "Чорногора говорить" / Грещцук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 52-63. – ISBN 978-966-2248-36-4
383915
  Вавренчук І. Гуцульська музична сецесія та "стиль" закопянський // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 225-232


  Сецесія як мистецький стиль кінця 19 – поч. 20 ст., незважаючи на свій полінаціональний характер у кожній країні, мала своє національне відображення. Це проявилося не лише у різних назвах цього стилю, але й у широкому охопленні різних видів мистецтв із ...
383916
  Кобилецький М.М. Гуцульська республіка // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 193-196. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
383917
  Ринажевський Б. Гуцульська республіка 1918-1919рр. і її правовий статус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.128-136. – (Серія юридична ; Вип. 38)
383918
  Кравченко Я. Гуцульська сецесія Казимира Сіхульського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 17. 24
383919
  Рихло П. Гуцульська тема в творчості німецькомовних письменників Буковини // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 153-166. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Стаття розглядає тематичні аспекти гуцульської проблематики у творчості таких німецькомовних письменників Буковини, як Л.П. Смігінович_Штауфе, Е.Р. Нойбауер, К.Е. Форанцоз, Г. Дроздовський, Г. фон Реццорі, Й. Брукер. Через зображення картин історичного ...
383920
  Данилець В.В. Гуцульська тематика і фольклор у творчості Миколи Колесси // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 375-381. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна дослідження підкреслює формотворчу роль музично-семантичних елементів гуцульського фольклору в музичній мові Колесси, особливо в симфонічних та фортепіанних творах. Окреслено основоположну роль жанрових та структурних елементів ...
383921
  Зеленчук Ярослав Гуцульське весілля на Верховинщині // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 268-270. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті наводиться аналіз визначальних обрядів сучасного гуцульського весілля на Верховинщині.
383922
  Лосюк В. Гуцульське ліжникарство: традиції, сучасний стан і перспективи // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 53-57. – ISBN 978-966-452-250-8
383923
  Соолмченко О.Г. Гуцульське народне мистецтво та його майстри / О.Г. Соолмченко. – К., 1959. – 60с.
383924
  Тимчук В.Ю. Гуцульське повстаннє : поема / Володимир Тимчук. – Львів ; Ужгород ; Ясіня : Астролябія, 2014. – 22, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-664-033-2


  У пр. №3095BR напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича та читачам. Підпис, 10.9.2015
383925
  Грещук В. Гуцульський говір у повісті Гната Хоткевича "Довбуш" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 137-148. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
383926
  Шлемко Ольга Гуцульський говір як засіб самоідентифікації акторів гуцульського театру Гната Хоткевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 239-244
383927
  Грещук В. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика / В. Грещук, В. Грещук // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 16-25. – (Філологія ; Вип. 23/24)
383928
  Чопик Р. Гуцульський Експресіонізм: від Івана Франка до Гната Хоткевича // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 721-732
383929
  Пагіря О. Гуцульський зрив // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  92 роки тому закарпатські гуцули створили власний представницький орган, який оголосив про прагнення приєднатися до України. Однак цього не сталося через короткозорість керівництва ЗУНР.
383930
   Гуцульський календар : [спецвипуск журналу "Гуцульщина"] / Всеукраїнське об-не т-во "Гуцульщина" ; Н.-д. центр "Гуцульщина " від. освіти Верховин. РДА ; в. о. ред. і упоряд. Р. Клим. – Селиче Верховина : Гуцульщина
Спецвип. 24, 2019. – 2019. – 120 с.
383931
  Олексюк-Тихоліз Гуцульський одяг кінця XIX - початку XXI століття. Культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Олексюк-Тихоліз Ярослава Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
383932
  Кухта В. Гуцульський Париж : поезії / Василь Кухта. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-2921-22-9
383933
  Мамчак Мирослав Гуцульський полк морської піхоти // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 33-35
383934
  Шлемко О.Д. Гуцульський театр Гната Хоткевича у контексті загальноєвропейського театрального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 268-276
383935
  Салій О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси й топоси // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 206-222
383936
  Легкий М. Гуцульський триптих Франкової прози: специфіка моделювання художнього світу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-13. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
383937
  Грещук Василь Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові Василя Шкургана / Грещук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306-318. – ISBN 978-966-2763-81-2
383938
  Осташ Н.Л. Гуцульські прізвища: запозичення і псевдозапозичення / Н.Л. Осташ, Р.І. Осташ // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 55-61. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
383939
  Зеленчук Я. Гуцульшина в роки Першої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 250-258
383940
  Гоберман Д.Н. Гуцульщина-край искусства / Д.Н. Гоберман. – М.-Л., 1966. – 90с.
383941
  Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 4 / написав проф. Володимир Шухевич // Материяли українсько-руської етнольогії [Матеріали українсько-руської етнології] / Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові ; Виданнє етнографічної комісиї за ред. Хв. Вовка. – Львів : З друкарні Науковго товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1904. – Т. 7, ч. 4 : Гуцульщина / написав проф. Володимир Шухевич. – С. 1-272
383942
  Шухевич В. Гуцульщина / написав Володимир Шухевич. – У Львові : З "Загальної друкарні"
пята часть. – 1908. – 300 с.
383943
  Шухевич В. Гуцульщина : Репринтне відання 1899 року / В. Шухевич; передне слово Дмитра Ватаманюка. Вступна стаття Петра Арсенича. – Верховина : Гуцульщина, 1997. – 352 с. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899
383944
  Грабовецький В.В. Гуцульщина XIII-XIX ст / В.В. Грабовецький. – Львів, 1982. – 150с.
383945
  Молинь В. Гуцульщина в акварелях Геннадія Малявського / В. Молинь, Н. Молинь // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 353-362. – ISSN 0236-4832
383946
  Грабовецький В.В. Гуцульщина в історії України : Виступ на Конгресі гуцулів / В.В. Грабовецький. – Коломия : Світ, 1993. – 32с.
383947
  Васильчук М. Гуцульщина в поемі Олександра Олеся "На зелених горах": від міфу - до життя // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 169-177. – (Філологія ; Вип. 23/24)
383948
  Микитин І. Гуцульщина Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича: зустріч з "іншим" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 278-283. – (Філологія ; Вип. 23/24)
383949
  Васильчук М. Гуцульщина у поезії Христі Алчевської // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 154-163. – ISSN 2223-1196


  У творчості української письменниці Христі Алчевської Гуцульщина не посідає провідного місця. Однак поїздка 1906 року із теренів підросійської України відіграла певну роль у формуванні її світогляду, залишила слід у творчості
383950
  Григорчук Ю.М. Гуцульщина у прозі Івана Франка та Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 112-127. – ISSN 2520-6346
383951
  Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича / П. Арсенич; Івано-Франківська обласна рада. Науково-ред. відділ при управл. культури. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2000. – 94с. – ISBN 966-7363-27-9
383952
  Микитин І. Гуцульщина у творчості Каєтана Абгаровича та Юрія Федьковича // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 457-470. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
383953
  Салій О. Гуцульщина як locus amoenus. Засновки до вивчення гуцульського тексту // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 65-75. – ISSN 0130-528Х
383954
   Гуцульщина: Іст.-етногр. дослідження. – К., 1987. – 470с.
383955
   Гуцульщина: Лінгв. етюди. – К., 1991. – 305с.
383956
  Кречет Аліса Гучні справи Луцького мера // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
383957
   Гущин Александр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1978. – 33с.
383958
  Ортис А. Гуюнго / А. Ортис. – Москва, 1988. – 253с.
383959
   ГХ/ПІД визначення ряду парабенів після дериватизації оцтовим та пропіоновим ангідридами та дисперсійної мікроекстракції / А.В. Нікіфорова, О. Руденко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 64
383960
   Гъбите в България = Грибы в Болгарии : Определител на най-разпространените ядливи и отровни гъби / Д. Йорданов, С.Г. Ванев, В.И. Факирова, ; Д.Йорданов, С.Г.Ванев, В.И.Факирова; Българска акад. на науките, Институт по ботаника. – София : Издателство на Българската академия на науките, 1978. – 248с. : ил.
383961
  Факирова В.И. Гъбите в България / В.И. Факирова. – София
1. – 1991. – 154с.
383962
  Шафранская С.Ф. Гыркова Н. Пропаганда в современной идеологической войне // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 59-71. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
383963
  Гарт Ф.Б. Гэбриел Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 814 с.
383964
  Гарт Б. Гэбриел Конрой / Брет Гарт ; пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 464 с. – В изд. также: Рассказы / О. Генри. – (Библиотека литературы США)
383965
  Гарт Ф.Б. Гэбриель Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1991. – 462 с.
383966
  Гарт Брет Гэбриэль Конрой : роман : пер. с англ. / Брет Гарт. – Москва : Художественная литература, 1965. – 479 с. : іл.
383967
  Малашенко И.Е. Гэри Харт - представитель неолибералов / И.Е. Малашенко, А.И. Никитин, А.Б. Панкин // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 135-146
383968
  Бородина М О. Гэс Холл : Библиогр. указ. / М О. Бородина, . – Москва, 1981. – 126с.
383969
   Гэсэр. Бурят. героич. эпос. – М., 1968. – 278с.
383970
   Гэсэр. Бурятский героический эпос. – М.
Кн. 1. – 1988. – 397с.
383971
  Бурчина Д.А. Гэсэриада западных бурят / Д.А. Бурчина. – Новосибирск, 1990. – 446с.
383972
   Гюббенет Християн Карлович (1822-1873) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 122. – ISBN 978-966-439-754-1
383973
   Гюббенет Християн Якович (1822-1873) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 478-479. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
383974
  Винниченко І. Гюббенет Християн Якович фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 301-304. – ISBN 978-966-7863-77-7
383975
  Дьяков Л.А. Гюбер Робер / Л.А. Дьяков. – М, 1971. – 32с.
383976
  Муравьева Н.И. Гюго / Н.И. Муравьева. – М., 1961. – 383с.
383977
  Пресс А.Г. Гюи де Мопассан : с портр. Мопасана, рассказом "Бабушкин совет" и описанием Алжира из путешествия по Африке. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевіх, 1902. – 48 с. фронт. (портр.). – (Собрание литературных портретов в характеристиках Аркадия Пресса)
383978
  Арнольд В.И. Гюйгенс и Борроу, Ньютон и Гук : Первые шаги мат. анализа и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1989. – 93, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 84-94. – (Современная математика для студентов ; Вып. 1). – ISBN 5-02-013935-1
383979
  Якубович М. Гюлен проти Ердогана: гібридний конфлікт? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Які релігійно-філософські ідеї живлять сучасну політику Туреччини.
383980
  Арагвиспирели Ш. Гюли : рассказы : пер. с груз. / Шио Арагвиспирели. – Тбилиси : Заря Востока, 1936. – 184 с.
383981
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
[Т.] 1. – 1916. – [4], 165 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Глоба, Борис Шманкевич, Федор Сологуб, Сергей Петяев, Юрий Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Тихон Чурилин
383982
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 2. – 1916. – 159 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, Борис Шманкевич, Андрей Глоба, Тихон Чурилин, С.И. Петяев, Ю. Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Владимир Немцев, Валерий Брюсов
383983
  Большак В.Г. Гюлістан. / В.Г. Большак. – Киев, 1971. – 131с.
383984
  Досвітній О. Гюлле : повість / О. Досвітній. – 2-е вид. – Одеса, 1929. – 120 с.
383985
  Досвітній О. Гюлле : повість, новели / О. Досвітній. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 263 с.
383986
  Ибрагимов Г.Х. оглы Гюльзар : рассказы / Гусейн Ибрагимов ; пер. с азерб. Г.Далакяна. – Баку : Азернешр, 1958. – 95 с.
383987
  Джабарлы Д. Гюльзар : рассказы / Джафар Джабарлы; перевод. – Баку : Гянджлик, 1972. – 57 с.
383988
  Курбанов Арап Гюльнар : повесть и рассказы / Курбанов Арап. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 76 с.
383989
  Курбанов Араб Гюльнар : повести и рассказы / Курбанов Араб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 348 с.
383990
  Горелова В. Гюльчатай открыла личико. Что осталось за кадром первого советского боевика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  За 50 лет экранной жизни фильм "Белое солнце пустыни" (1970) выучен наизусть, реплики из него вошли в повседневную речь. Даже история его создания изучена вдоль и поперек. Но к юбилею картины, горячо любимой космонавтами, таможенниками, да ивсем ...
383991
  Богданова Светлана Гюльчатай, открой личико... : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-11
383992
  Шабустари М. Гюльшан-и раз / М. Шабустари. – Баку, 1977. – 116с.
383993
  Гюндуз Мамедов Гюндуз Мамедов: "Успіх суду в Гаазі свідчить про те, що правосуддя таки твориться..." / спілкувалася Ірина Драбок // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
383994
  Шарговська О. Гюнтер Грасс - незручний інтелектуал // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-152. – ISSN 0130-321Х
383995
  Бернштейн Б.М. Гюнтер Рейндорф / Б.М. Бернштейн. – Москва, 1981. – 10с.
383996
  Ширяева Г.Д. Гюрги-Дюрги-Дюк / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1970. – 127с.
383997
  Маленко А. Гюста Доре: баловень судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
383998
  Гартлауб Гюстав Доре / Гартлауб; вступ. ст.: Н. Радлов; отв. ред.: Е.Р. Малкина. – Ленинград : Ленинградский областной союз советских художников, 1935. – 156 с.
383999
  Дьяков Л.А. Гюстав Доре / Л.А. Дьяков. – Москва : Искусство, 1983. – 135 с.
384000
   Гюстав Доре // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 9 : Сміх і світова література Ч. 1. – С.1
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,