Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>
383001
  Арсланов В.Г. "... Гибель правды есть ее победа" (философия и этика Г. Лукача и Мих. Лифшица в свете их переписки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 116-121. – ISSN 0042-8744
383002
  Бовгиря А. "Гетман-изменник": конструювання образу Івана Мазепи у XVIII ст. // Соціум : альм. соц. історії / Ін-т історії України НАН України ; редкол.: В. Смолій, В. Горобець, Н. Старченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13/14. – C. 235-244. – ISSN 1995-0322
383003
  Соболь І. "Гетто" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (1111/1112). – С. 84-117. – ISSN 0320-8370


  Драма, 1939.
383004
  Кравченко В. "Геть від Києва?" Соціологічне дослідження DT.UA зафіксувало відчутне падіння "соборних" настроїв у Західній Україні / В. Кравченко, С. Рахманін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 1-3


  "Єдність країни знову випробовують на міцність. Нові виклики не помітні неозброєним оком, але від того не менш небезпечні. Якщо влада їх ігноруватиме - потенційні ризики можуть перетворитися на реальну загрозу. "Чи є привід говорити про загрозу ...
383005
  Іщенко Н. "Геть від Москви!", "Дайош Європу!" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Національна спілка журналістів України потребує реформ та оновлення.
383006
  Грабовський С. "Геть від Москви!". Але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 188). – С. 5


  В Україні біля керма останнє радянське покоління. Чи здатне воно вийти "за межі".
383007
  Юрчук О.О. "Геть від Москви...": руйнач імперських міфів - Микола Хвильовий // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 163-168
383008
  Черкасова С. "Гетьман Іван Мазепа - борець за волю України" // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4 (140), квітень. – С. 21-24
383009
  Папакін Г. "Гетьман Скоропадський дійсно прагнув дотримуватися моральних засад у політиці" / розмовляли Лариса Івшина, Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 6-7
383010
  Марочкін В. "Гетьман Яцько Неродич-Бородавка" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 161-165. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Історична драма у віршах.
383011
   "Гетьман" української музики. До 100-річчя від дня народження К.Ф. Данькевича // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 213-217
383012
  Скрипник О. "Гетьманська трійця" в небі Америки // Спецоперація "НЕКРО" : розсекречені історії з архіву розвідки / О. Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2023. – С. 522-527. – ISBN 978-617-7906-36-9
383013
  Гаєвська Н.М. "Гетьманський скарб" Юрія Мушкетика і критерії художності (до постановки проблеми) / Н.М. Гаєвська, М.Д. Линченко // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 34-42. – ISBN 978-966-171-249-1
383014
  Мамалага В. "Гетьману й гарматам бути у Батурині": правда про Українську козацьку державу на Лівобережжі Дніпра // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 30). – С. 13


  "350-річний ювілей буває раз у житті. Тому найважливішим днем для батуринців та всіх, хто любить Батурин, цього року стане 16 березня. У цей день Земля завершить 350-й повний оберт навколо Сонця з того моменту, як у 1669 році Батурин став гетьманською ...
383015
   "Гетьманша" національної справи. До 190-річчя від дня народження Є.І. Милорадович // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2021. – № 1, 2022, 1 квартал. – С. 33-42. – ISSN 0130-2043
383016
  Састре А. "Гибель тореро", и еще шесть драм / А. Састре. – Москва, 1973. – 504с.
383017
  Ткаченко В. "Гибридная война": политические последствия // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 58-69
383018
  Галина М. "Гиви и Шендерович" : отрывок из романа // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 5 (09), май. – С. 128-148. – ISSN 1728-8568
383019
  Ершова Изабелла Ильинична Гетероциклизация ненасыщенных соединений, содержащих амидинные, амидные, тиомидные функциональные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ершова Изабелла Ильинична; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
383020
  Ершова Нина Серафимовна Гетероциклические оксиазосоединения как реагенты на кобальт : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ершова Нина Серафимовна; Моск. гос. ун-т. – М., 1974. – 22л.
383021
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 2. – 1954. – 438 с.
383022
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 4. – 1955. – 538 с.
383023
  Олкок Г. Гетероциклические соединения и полимеры на их основе / Г. Олкок. – Москва : Мир, 1970. – 430 с.
383024
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 394 л. + Приложение: л. 357-394. – Библиогр.: л. 307-356
383025
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 246 л. + Додаток: л. 153-246. – Бібліогр.: л. 131-152
383026
  Хиля В.П. Гетероциклічні аналоги флавоноїдів та ізофлавоноїдів. Синтез та властивості / В.П. Хиля, М.М. Гаразд // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 89-90
383027
  Лукевиц Э. Гетероциклы на мировом рынке лекарственных средств / Э. Лукевиц, Л. Игнатович. – Рига, 1992. – 40с.
383028
  Гавалешко О.С. Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гавалешко Олександр Степанович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
383029
  Лучинин В.В. Гетероэпитаксия и микропрофилирование в технологии карбида кремния : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лучинин Виктор Викторович ; М-во высш. и среднего спец. образования РСФСР, Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1978. – 24 с.
383030
  Лаптев Ю.П. Гетерплодия в селекции растений / Ю.П. Лаптев. – М, 1984. – 245с.
383031
  Квезерели-Копадзе Гетехили хиди / Квезерели-Копадзе. – Тбилиси, 1956. – 60 с.
383032
   Гетинакс электротехнический листовой. – М., 1954. – 23с.
383033
  Лабай К. Гетівські ремінісценції у романі "Джек / Фауст" Майкла Суенвіка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 260-269. – ISBN 966-7773-70-1
383034
  Бахревский В.А. Гетман Войска Запорожского : роман [о Богдане Хмельницком, для ст. возраста] / Владислав Бахревский ; рис. С. Бойко. – Москва : Детская литература, 1984. – 271 с. : ил.
383035
   Гетман Иван Мазепа : документы из архивных собраний Санкт-Петербурга: [ в 2 вып. ]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет. – ISBN 978-5-288-04241-6
Вып. 1 : 1687-1705 гг. – 2007. – 256с.
383036
  Костомаров Н.И. Гетман Иван Степанович Мазепа / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 64с. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-53-2


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
383037
  Павленко С. Гетман Іван Мазепа та його оточення. Невідома іконографія Києво-Печерської лаври XVII століття // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 1/2 (245/246). – С. 14-40. – ISSN 0131-2685
383038
  Уманец Ф.М. Гетман Мазепа, 1897
383039
  Донцов Д. Гетман Мазепа в западноевропейской литературе // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 163-172
383040
  Лучицкий И.В. Гетман Мазепа и Остерские общие земли (Из истории землевладения в Левобережной Украине) // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 185-223. – ISBN 978-966-02-4601-0
383041
  Савченко А. Гетман Скоропадский: В тисках истории // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 80-97. – ISSN 1819-6268
383042
  Разин А.Е. Гетман Степан Остряница 1638. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1868. – 120 с. – (Повести из Русской истории, А. Разина)
383043
  Разин А.Е. Гетман Степан Остряница 1638 : повесть из Русской истории : с рис / А. Разин. – 4-е изд., печ. со 2-го изд. ... – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – 88 с. – (Историческая библиотека / Издание М.В. Клюкина ; № 2)
383044
   Гетманские универсалы о Киевском городском хозяйстве (1677–1719 гг.). – 11с.
383045
   Гетманское приглашение на свадьбу / Сообщ. Т.В. Кибальчича // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.613-614


  Письмо жены гетмана Данила Апостола к Павлу Акимовичу Скоруппе с приглашением на свадьбу гетманской племянницы
383046
  Костомаров Н.И. Гетманство Выговского / Н.И. Костомаров. – Петербург : [В тип. П.А. Кулиша], 1862. – 112 с. – Отд. оттиск из: Основа. 1861, № 4, 7


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
383047
   Гетманський родовід М.В. Гоголя // Українці та Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – С. 32
383048
   Гетманцев Данило Олександрович (1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 100. – ISBN 978-966-933-054-3
383049
  Ветчинкина Л.Н. Геторозис у межвидовых гибридов и межсортовых гибридов хлопчатника и его прогнозирование по оксидоредуктазам. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Ветчинкина Л.Н.; АН Узб.ССР. Ин-т эксперемент. биологии растений. – Ташкент, 1988. – 19л.
383050
  Джалалов Т. Геторокарпия у хлопчатника, ее период и проявление в потомстве : Автореф... канд. биол.наук: / Джалалов Т.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1968. – 25л.
383051
  Винник Т. Гетсиманська молитва : поезії / Тетяна Винник. – Київ : Задруга, 2005. – 45, [3] с. : портр., іл. – ISBN 966-8282-64-7
383052
  Орлова Т.В. Гетто / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 72-73. – ISBN 966-642-073-2
383053
  Худіш П.М. Геттоїзація та Голокост на Закарпатті у свідченнях жертв і очевидців (за матеріалами обласної Надзвичайної комісії) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 90-102. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
383054
  Гете И.В. Гетц фон-Берлихинген, рыцарь с железной рукой : трагедия в 5 д. / Вольфганг Гете ; Предисл. Г. Вендта; Пер. О.Н. Хмелевой. – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Ледерле и К* ; [Тип. Е. Евдокимова], 1893. – XIV, [2], 154 с., 1 л. портр. – (Моя библиотека ; № 30/31)
383055
  Никулицэ И.Т. Геты IV - III вв. до н.э. в днестровско-карпатских землях. / И.Т. Никулицэ. – Кишинев, 1977. – 169 с.
383056
  Туфа А. Геть : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 195. – ISSN 0320-8370
383057
  Тичина П.Г. Геть брудні руки від України! / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1943. – 14 с.
383058
  Рудь Г.П. Геть бур"яни з нашого поля / Г.П. Рудь. – К., 1962. – 32с.
383059
  Стругацький І. Геть вайквотів. Китайська новела / Стругацький І. – Одеса : Держвидав, 1928. – 28 с. – (Універсальна дитяча бібіотека ; 14)
383060
   Геть від кремлівського ярма! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 3


  Звернення Народного комітету захисту України до Президента України Віктора Януковича
383061
  Райхель Ю. Геть від Москви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18 лютого (№ 29). – С. 3


  Білорусь переходить до інформаційної оборони.
383062
  Шлапак Я. Геть від Москви! // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 13


  125 років від дня народження Миколи Хвильового, українського письменника.
383063
  Залізняк Л. Геть від Москви, назад у Єврпу! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Для Києва немає альтернативи рухові у бік цивілізованих країн, які базуються на ринковій економіці та національному принципі державного устрою.
383064
  Макаров Ю. Геть від себе? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Малоросійство - це підсвідома або навіть цілком свідома втеча від свободи.
383065
  Ковальчук О. Геть літературу зі ЗНО - і кому полегшає? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)
383066
  Манжара І.О. Геть сміття без вороття : сатира / І.О. Манжара. – Київ, 1959. – 91 с.
383067
   Гетьман-державотворець. До 410-річчя від дня народження Богдана Хмельницького // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 226-231
383068
  Теревко О. Гетьман-реформатор // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 13). – С. 20


  290 років від дня народження державного й політичного діяча, останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
383069
  Журавель М.В. Гетьман - вища посадова особа Гетьманщини в XVII - XVIII ст. // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 419-424. – ISBN 978-966-438-135-9
383070
   Гетьман - державотворець // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2005. – 2 кв. – С. 105-110. – ISSN 0130-2043
383071
  Златовратський М.М. Гетьман : псіхологычний нарис / Златовратський ; Пеpеклад з pосійськоі. – Київ : Укр. видав. "Ранок" ; [Дpук. П. Баpського], 1908. – 40, [8] с. – У прим. № 107605 відсутні стор. [1-8] с.у кінці книги - ліквідовані
383072
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 4. – 2006
383073
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5. – 2006
383074
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 6. – 2006
383075
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 1. – 2007
383076
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 2. – 2007
383077
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 3/4. – 2007
383078
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5/6. – 2007
383079
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1. – 2008
383080
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3. – 2008
383081
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5. – 2008
383082
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2008
383083
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (26). – 2009
383084
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (28). – 2009
383085
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2009
383086
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – 2009. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
383087
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (32). – 2010
383088
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/ 5 (34). – 2010
383089
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (35). – 2010
383090
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 -1 (30). – 2010. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
383091
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1/2 (37). – 2011
383092
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3/4 (39). – 2011
383093
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (40). – 2011
383094
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (41). – 2011
383095
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (42). – 2012
383096
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (43). – 2012
383097
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (44). – 2012
383098
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (45). – 2012
383099
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5/6 (47). – 2012
383100
  Веретенников В.О. Гетьман : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2013. – 222, [2] с. – Зміст також: Запороги : драма на 2 дії. – ISBN 978-617-572-052-3


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
383101
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (48). – 2013
383102
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (49). – 2013
383103
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (50). – 2013
383104
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (52). – 2013
383105
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (53). – 2013
383106
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (60). – 2015
383107
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (61). – 2015
383108
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (62). – 2015
383109
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (63). – 2015
383110
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (64). – 2015. – 64 с.
383111
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (65)"2015/№ 1 (66)"2016. – 2016. – 64 с.
383112
  Капелюшний В.П. Гетьман (- воєноначальник, отаман- виборний ватажок козацького загону; казацького війська і правитель України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 577-578. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
383113
  Калуцький С.С. Гетьман Б. Хмельницький в оцінці В. Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 71-79. – (Історичні науки ; Т. 21)
383114
  Уривалкін О.М. Гетьман Богдан Хмельницький / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 104-157. – ISBN 978-966-373-429-3
383115
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький та його державницька діяльність в історіографії (до 400-річчя від дня народження) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – (Історія ; вип. 36)


  Розглядаються основні аспекти державотворчої діяльності гетьмана Богдана Хмельницького в ході Великого повстання 1648-1657 рр. у вітчизняній історіографії XIX-XX ст. в інтерпретаціях головних представників народницького й державницького напрямів; дано ...
383116
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький у вітчизняній історіографії : Навч. посібник / Л.Г. Мельник; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 72с. – ISBN 966-594-000-7
383117
  Стельмах В. Гетьман був банкіром демократичним // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-9
383118
  Матях В.М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 116-131. – ISSN 0130-5247
383119
  Геник С. Гетьман Вадим // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 49 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
383120
   Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А.О. Дробязко ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 94, [8] с. : фотоіл., портр. – До 110-річчя університету. - Покажчики: с. 87-94. – ISBN 978-966-926-086-4
383121
   Гетьман Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 47-48 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
383122
   Гетьман Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 48-49. – ISBN 978-966-439-961-3
383123
  Грабовецький В. Гетьман Григорій Лобода та його найстаріша печатка Війська Запорізького 1595 р. : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 54 с. – До 520-річчя Запорізького козацтва
383124
  Мельник Л. Гетьман Данило Апостол // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 347-348. – ISSN 0869-3587
383125
  Уривалкін О.М. Гетьман Данило Апостол / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 320-338. – ISBN 978-966-373-429-3
383126
  Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б.Д. Крупницький; Передм. В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2004. – 288с. – ISBN 966-524-143-5
383127
  Гордієнко Д. Гетьман Дем"ян Ігнатович і церква // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 5-20. – ISBN 978-617-7674-81-7
383128
  Мицик Ю. Гетьман Дем"ян Многогрішний / Ю. Мицик, В. Горобець, З. Хижняк // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 130-137. – ISBN 966-7522-09-1
383129
  Сергійчук І.М. Гетьман Дем"ян Многогрішний: соціально-політичний портрет // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 6-11. – ISBN 978-966-581-772-1
383130
  Чемерис В. Гетьман Дорошенко, або вольному - неволя // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 2. – С. 3-84. – ISSN 0130-1608
383131
   Гетьман Зоя Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 90-91. – ISBN 978-966-439-754-1
383132
   Гетьман Зоя Олексіївна (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101. – ISBN 978-966-933-054-3
383133
  Клименко В. Гетьман Иван Мазепа - строитель православных храмов в Украине // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.86-88
383134
  Половець В. Гетьман і культура // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 235-240. – ISSN 0869-3595
383135
  Горенко-Баранівська Лариса Гетьман І. Мазепа - фундатор закладів культури й освіти в Україні другої половини XVII - початку XVIII ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 220-223
383136
  Мицик Ю. Гетьман І. Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.50-64
383137
  Ярова Г.І. Гетьман І.Мазепа в концепції музею гетьманства // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.163-167
383138
  Завадський О.О. Гетьман І.С. Мазепа як меценат і покровитель церкви // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 22-32
383139
  Мицик Ю. Гетьман І.Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.65-81
383140
  Іваненко А. Гетьман Іван Брюховецький та антимосковське повстання на Переяславщині 1666 року // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 63-67. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
383141
  Ринсевич В. Гетьман Іван Брюховецький. Історичний нарис // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 98-135
383142
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський : Роман
383143
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський / Нечуй-Левицький. – Чернівці, 1928. – 335с.
383144
  Мицик Ю.А. Гетьман Іван Виговський / о. Юрій Мицик; НаУКМА; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ : КМ Академія, 2004. – 84с. – ISBN 966-518-254-4
383145
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 50-53


  До 350-річчя Конотопської битви 1659 р.
383146
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 36-45
383147
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 31-32
383148
  Уривалкін О.М. Гетьман Іван Виговський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 158-192. – ISBN 978-966-373-429-3
383149
  Романцов В.М. Гетьман Іван Виговський в українській історіографії. До проблеми висвітлення // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 183-192
383150
   Гетьман Іван Мазепа - борець за Україну. – Могилів : Видавництво "Січ" ; [Друк. Клаза і Кагана]. – 7 с. – (Видавництво "Січ" ; № 3)
383151
  Мельник Л. Гетьман Іван Мазепа - державний діяч // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 283-285. – ISSN 0869-3587
383152
  Фігурний Юрій Гетьман Іван Мазепа - один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу ( до 375-річчя від дня народження та 320-ліття отримання гетьманської булави ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-37
383153
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа / Стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
383154
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа : стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
383155
  Павленко Сергій Олегович Гетьман Іван Мазепа : стаття перша "Отчий поріг" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-56
383156
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 41-45
383157
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 41-44


  Стаття тринадцята "Походи на Азов та Очаків (1695-1698 рр.) і попередні наміри"
383158
  Уривалкін О.М. Гетьман Іван Мазепа / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 249-319. – ISBN 978-966-373-429-3
383159
  Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноевропейських джерелах 1678-1709 / Т. Мацьків. – Вид. 2-е, доп. – Київ- Полтава, 1995. – 312с
383160
  Денисенко В. Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 155-158. – ISSN 0869-3595
383161
  Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і Москва // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1990. – Рік 27, N 1/4 (104/107) : У 25-річчя Українського Історичного Товариства: 1965-1990 / ред. Л. Винар. – С. 45-54. – ISSN 0041-6061
383162
  Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа і Москва // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1991. – Рік 28, N 1/2 (108/109) : У 125-річчя народження Михайла Грушевського: 1866-1991. Століття поселення українців у Канаді: 1891 - 1991 / ред.: Л. Винар. – С. 82-94. – ISSN 0041-6061
383163
  Мельник Л.Г. Гетьман Іван Мазепа і правобережна козаччина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 47)


  Показано спробу гетьмана Івана Мазепи створити об"єднану Гетьманщину під протекцією шведського короля.
383164
  Яценко В. Гетьман Іван Мазепа та "палацовий переворот" Наришкіних 1689 р. у сучасній історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168-176. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
383165
  Чухліб Тарас Гетьман Іван Мазепа та ідея відмови України від московського ярма // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – С. 26-29
383166
   Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era : [в 250-ліття смерти. 1709-1959] / Олександер Оглоблин // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 1-408, [1] арк. мапа, склад. навпіл : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці історично-філософічної секції)
383167
  Оглоблин Олександер Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era / Оглоблин Олександер; Ред.Винар Любомир. – 2-е доп. вид. – Нью-Йорк та ін. : Українське історичне товариство та ін., 2001. – 461с.,1карта : іл. – Тит. аркуш.парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 1-879070-13-8
383168
  Ковалевська Ольга Олегівна Гетьман Іван Мазепа та його доба на сторінках навчально-методичних видань України (1991-2007 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст.
383169
  Дрофа Андрій Гетьман Іван Мазепа та полковник Семен Палій: роз"єднані в минулому політикою Москви й Варшави - об"єднані сьогодні сучасним українським козацтвом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 7-8
383170
  Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч // Illustrissimus Dominus Mazepa (Ясновельможний пан Мазепа ) - тло і постать : Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Маланюк Євген. – Київ : Обереги, 1991. – С. 22-40. – ISBN 5-8104-0003-5
383171
  Федір Гетьман Іван Мазепа як покровитель Православної Церкви // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Пустовіт, Г. Антипович [та ін.]. – Полтава, 2010. – Ч. 13/14. – С. 96-103
383172
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 34-35
383173
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 54-56
383174
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. : Стаття дев"ята "Місія 1689-1690 рр." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 33-37
383175
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 42-46


  Стаття п"ятнадцята "Фінансова, господарська політика"
383176
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття восьма "Переворот 1689 року" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 46-48
383177
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття дванадцята "Нереалізований задум" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-43
383178
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття десята "Підготовка антимосковського виступу" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 33-34
383179
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття одинадцята "Повстання" Петрика // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-41
383180
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття четверта "Коломацький переворот" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (91). – С. 42-47
383181
  Юрчук О. Гетьман Іван Мазепа: імперський дискурс у літературі // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С.151-158
383182
  Рендюк Т.Г. Гетьман Іван Мазепа: українські і румунські шляхи = Hatmanul Ivan Mazepa: Caile Ucrainene-Pomane : [ілюстр. іст.-документ. нарис] / Т.Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286, [2] с. : фотоіл. – Пам"яті славного гетьмана України Івана Мазепи - 370-й річниці від дня народж. та 300-річчю від дня смерті присвяч. - Парал. тит. арк. румун. - Текст укр. та румун. мовами. – Бібліогр.: с. 120, 263-264. – ISBN 978-966-399-232-7
383183
  Кизименко І. Гетьман Іван Скоропадський в сучасній українській історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 71-74


  Дається оцінка постаті гетьмана І. Скоропадського сучасною вітчизняною історіографією. Дается оценка современной украинской историографией личности гетмана И. Скоропадского. There is given an estimation of the personality of I. Skoropadsky by modern ...
383184
  Вечерський В.В. Гетьман К. Розумовський і пам"ятки, пов"язані з його діяльністю // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 186-218. – ISBN 978-966-651-543-1
383185
  Путро О.І. Гетьман К. Розумовський і судова реформа в Україні - Гетьманщині // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 54-61. – (Нова серія ; вип. 2)
383186
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1961. – 752 с.
383187
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 592 с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 5-7707-5394-3
383188
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський = Hetman Kyrylo Rosumowskyj : Роман - хроніка 18 віку / Микола Лазорський. – Київ : Обереги, 2003. – 656 с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-513-046-3
383189
  Уривалкін О.М. Гетьман Кирило Розумовський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 339-363. – ISBN 978-966-373-429-3
383190
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-001-7
Ч. 1. – 2008. – 240 с., [ 16 ] с. іл.
383191
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-002-4
Ч. 2. – 2008. – 288 с.
383192
  Сушинський Б.І. Гетьман Мазепа : повернення до Батурина : роман-есе / Б.І. Сушинський. – Одеса : Кирилиця, 2001. – 400с. – ISBN 966-550-146-6
383193
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 22-27. – ISBN 978-966-8591-31-0
383194
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 274-279. – ISBN 978-966-02-6839-5
383195
  Тарасова О.В. Гетьман Мазепа і пантеон національних героїв Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 22-25
383196
  Крупницький Борис Гетьман Мазепа та його доба / Крупницький Борис; Пер.з нім.О.Струкевич; Передм.та комен.В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2001. – 240с. – ISBN 966-524-097-8
383197
  Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба / Борис Крупницький. – Київ : Україна, 2003. – 237, [3] с. : іл., портр. – ISBN 966-524-123-0
383198
  Лавренчук Володимир Гетьман Мазепа як "український Макіавеллі"? : художня модель образу історичної особистості в романі Юрія Хорунжого "Любов маєш - маєш згоду" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст.
383199
  Скалацький К. Гетьман Мазепа: лицарський лик. Біля джерел родоводу // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 126-128. – ISBN 966-7576-01-9
383200
  Мірчук П. Гетьман Максим Залізняк // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 215-227
383201
  Солдатова К. Гетьман обох берегів Дніпра. Ідея єдиної соборної української держави завела Івана Самойловича до Сибіру // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 42). – С. 5, 13


  "Продовжуємо знайомство з видатними постатями української історії в рамках відзначення 350-річчя заснування гетьманської столиці в Батурині. Цього разу розповімо про дещо забутого, але не менш значимого гетьмана - Івана Самойловича, котрий три століття ...
383202
  Фостун С.-М. Гетьман Павло Полуботок // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – С. 17-22
383203
  Ульяновський Василь Іринархович Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль гетьмана Павла Скоропадського у справі заснування Української академії наук.
383204
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Українська академія наук: проблема пошуку президента // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М. Туган-Барановський, П. Тутковський.
383205
  Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-53. – ISSN 0869-3595
383206
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Український науковий інститут у Берліні // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 38-40. – ISSN 0868-9644
383207
  Латиш Ю.В. Гетьман Павло Скоропадський: історичний портрет на тлі епохи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 59-66. – ISBN 978-966-581-772-1
383208
  Дорошенко Дмитро Гетьман Петро Дорошенко = Hetman Petro Doroshenko : Огляд його життя і політичної діяльности / Дорошенко Дмитро; Ред. Василь Омельченко. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1985. – 712с.
383209
  Уривалкін О.М. Гетьман Петро Дорошенко / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 192-225. – ISBN 978-966-373-429-3
383210
  Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – Київ : Україна, 2004. – 189с. – ISBN 966-524-164-8
383211
  Димитрій Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 06 (342), березень. – С. 7
383212
  Уривалкін О.М. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 69-103. – ISBN 978-966-373-429-3
383213
  Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70с. – ISBN 5-7775-0454-X
383214
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – У Київі (Київ) : Видано з фонду ім. К. Пpокоповича. Дpук. 1-ї Київ. Дpук. Спілки, 1909. – 135 с. – (Товариство "Пpосвіта" у Київі ; № 29)
383215
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої аpтілі дpук. спpави], 1918. – 128 с.
383216
  Загірня М.М. Гетьман Петро Сагайдачний: іст. оповідання / М.М. Загірня. – Київ, 1991. – 94с.
383217
  Сиза Н. Гетьман Пилип Орлик - автор першої української конституції (до 330-ї річниці від дня народження) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
383218
  Чухліб Т. Гетьман Пилип Орлик - воїн, політик, інтелектуал // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 50-51
383219
  Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – 79с.
383220
  Кресіна І.О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І.О. Кресіна, О.В. Кресін. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4665-3
383221
  Смолка Анатолій Гетьман Пилип Орлик і його Конституція // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С.143-156. – ISSN 0042-9422
383222
  Горобець В.М. Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва / Віктор Горобець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 247, [1] с. – (Серія "Міжнародна історія України"). – ISBN 978-966-518-711-0
383223
  Ємець В. Гетьман Скоропадський та перша капела кобзарів // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-67. – ISSN 0130-6936
383224
  Мицик Ю. Гетьман степу і моря // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 164-166. – ISSN 0869-3587
383225
  Сивіцький М. Гетьман Тарас Трясило // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 123-125
383226
  Апанович О. Гетьман України емігрант Пилип Орлик // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 83-132. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
383227
  Гайдук В. Гетьман України Павло Скоропадський - унікальна особистість світового рівня // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 35-38. – ISSN 0130-7037
383228
  Дрбал О. Гетьман України Пилип Орлик // Хроніка - 2000. – Київ, 1999. – Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – С. 151-154
383229
   Гетьман українських акторів. До 60-річчя від дня народження Б.С. Ступки // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 166-168
383230
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 11
383231
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – квітень (№ 7/8). – С. 12
383232
  Брехуненко В.А. Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI - перша половина XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
383233
  Головатенко В. Гетьман як глава української козацької держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.115-119
383234
  Веретенников В. Гетьман. Заграва. Втрачений рай : з нового десятиліття / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2015. – 573, [3] с. – ISBN 978-617-572-086-8
383235
  Мандзюк Д. Гетьмана Полуботка катували чотири місяці // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 18-19
383236
  Єрмолаєв В. Гетьманат і Директорія: спроби відновлення вищих представницьких органів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-79. – ISSN 1026-9932
383237
  Літвіненко Є. Гетьманат Івана Виговського на шпальтах німецькомовної друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISSN 2077-7280
383238
  Чабан М. Гетьманат очима учасників / розмову вів Вадим Рожков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 18-19


  Дніпровський краєзнавець Микола Чабан: "За Скоропадського в містах кипіло й вирувало культурне життя".
383239
  Головченко В.І. Гетьманат П. Скоропадського в новій "східній політиці" центральних держав // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 262-275. – ISBN 978-966-611-701-7
383240
  Чернега А.П. Гетьманат Павла Скоропадського - консервативні спроби національно-державного відродження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-48
383241
  Корольов Г. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р.: уявлення та образи сучасної історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
383242
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського в сучасній російській історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
383243
  Пиріг Руслан Якович Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється складне і суперечливе сприйняття образу Української Держави 1918 р. владними інститутами, політиками і пресою Німеччини та Австро-Угорщини, детермінованість цих уявлень умовами Брестського мирного договору і фактичною окупацією ...
383244
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і військовий Білий рух // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 45-58. – ISBN 978-966-355-019-0
383245
  Іванцова І.В. Гетьманат Павла Скоропадського і професійні спілки / І.В. Іванцова, І.В. Коляка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 35)


  Висвітлюється проблема розвитку профспілкового руху за часи Павла Скоропадського, дається аналіз рішень Всеукраїнської конференції профспілок, яка заявила про започаткування професійних спілок самостійної держави - України.
383246
  Терещенко Юрій Іларіонович Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається гетьманат Павла Скоропадського в контексті загальноєвропейського процесу протидії консервативних сил лібералізму і радикальному соціалізму. Робиться наголос на конструктивно-творчих здобутках Української Держави.
383247
   Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція, 19-20 травня 2008 р. / Український інститут національної пам"яті ; Інститут історії України НАНУ ; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-355-021-3
383248
  Пиріг Р.Я. Гетьманат Павла Скоропадського: особливості законотворення (квітень–грудень 1918 р.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – C. 76-85. – ISSN 0320-9466
383249
  Сюндюков І. Гетьманат Павла Скорпадського: проблеми, традиції, виклики часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
383250
  Руденко Ю. Гетьманат Скоропадського освітня і просвітницька політика / Ю. Руденко, Т. Будняк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 5
383251
  Бойко В. Гетьманат та "чинник Берліна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 21


  Україна - Німеччина: 100 років міждержавних взаємин.
383252
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9-10 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі.
383253
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 20


  Українська держава Павла Скорпадського у вітчизняному державотворчому процесі.
383254
  Литвиненко Є. Гетьманат Юрія Хмельницького через призму німецької друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" ( XVII- початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 18-29. – ISSN 0869-3595
383255
  Сюндюков І. Гетьманат. Державотворення. Сучасність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 21


  Колектив учених Інституту історії України НАН України видав фундаментальний узагальнений двотомник про історію Української Гетьманської держави XVII - XVIII століть.
383256
   Гетьмани : Коротенький історичний нарис. – Київ : Державна друк., 1918. – 40 с.
383257
  Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи : Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. / Тарас Чухліб; Наукове т-во ім. Шевченка в США; Ін-т історії України НАНУ; Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ; Нью-Йорк, 2003. – 518с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-02-2431-1
383258
  Крупницький Б. Гетьмани і Православна Церква в Українській державі XVII - XVIII століть // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 9/10. – С. 68-72. – ISSN 0203-5863
383259
   Гетьмани й козацькі отамани / [авт.-упоряд. І.Ю. Левашова]. – Київ : Глорія, 2014. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-617536-481-9
383260
  Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-тут історії України. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2004. – 288с. – ISBN 966-518-304-4
383261
  Чухліб Т.В. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 302, [2] с. : іл. – На обклад. зазнач.: Від лицарів степу до правителів країни. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-966-481-769-8
383262
   Гетьмани України : Історичні портрети: Збірник. – Київ : Журнал "Україна", газета "Вечірній Київ", 1991. – 216 с. – ISBN 5-7707-1611-8


  Більшість портретів належать перу видатного історика В.Антоновича, окремі написані академіком М.Василенком, письменниками й науковцями Г.Хоткевичем, О.Левицьким, Я.Дзирою, Ю.Хорунжим.
383263
   Гетьмани України // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-41 : Фото. – ISSN 0130-5212
383264
  Замлинський В. Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський ; МОНУ, Держ. заклад "Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-617-190-3
383265
  Таїрова-Яковлева Гетьмани України : історії про славу, трагедії та мужність / Тетяна Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Наталії Єгоровець. – Київ : Кліо, 2015. – 422, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 404-422. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-33-2
383266
  Апанович О.М. Гетьмани України і кошові атамани Запорізької Січі / Апановичь О.М. – Київ : Либідь, 1993. – 284 с.
383267
  Юхимець Г.М. Гетьмани України на гравірованих портретах початку XIX ст. (іконографічний аспект дослідження) / Г.М. Юхимець, І.І. Цинковська // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 162-176. – ISSN 2520-2855
383268
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 395с. – ISBN 978-966-8379-47-5
383269
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 394, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 386-394. – ISBN 978-966-373-429-3
383270
   Гетьмани України. [Ізовидання] : у комплекті репродуктовано твори з колекції Держ. іст. музею в Києві : [комплект листівок]. – Київ : Поліграфіст
Вип. 1. – 1991. – 12 л. : 12 листівок + 1 обкл.
383271
  Чорнолуцька Тетяна Гетьманич Борис Скоропадський / Чорнолуцька Тетяна, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0130-5212
383272
  Корсак І. Гетьманич Орлик : художньо-документальна повість / Іван Корсак. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 124с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-41-3
383273
  Осташко Т. Гетьманівна. Скульптор. "Наша Лизавета" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 10 (382), 13-19.03.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Ім"я гетьманівни Єлизавети Скоропадської ще має посісти гідне місце у плеяді українських діячів-патріотів, видатних українок вітчизняної історії. У ході радянсько-німецької війни опікувалася українками, вивезеними до Німеччини на примусову роботу. ...
383274
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  На діяльність державця завжди впливають найближчі люди: дружина, діти, а також атмосфера вдома. Поруч із гетьманом Скоропадським у житті була дивовижна жінка, яка стала для нього натхненницею і опорою.
383275
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Олександра Петрівна Скоропадська — російська аристократка. Представниця російського дворянського роду Дурново. Дружина гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.
383276
  Калинчук Д. Гетьманоміка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  За сім із половиною місяців уряду П. Скоропадського вдалося створити національну економіку та фінанси фактично з нуля, всупереч німецькій окупації та важкому спадку, який залишили по собі соціалістичні лідери Центральної Ради.
383277
  Степанков В.С. Гетьманство Івана Брюховецького: кілька штрихів до політичного портрету (1663 - 1668 рр.) // Давня і середньовічна історія України : (іст.-археол. збірник) : на пошану Іоана Винокура з нагоди його 70-річчя / Ін-т археології НАН України ; Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2000. – С. 298-305. – ISBN 966-643-002-9
383278
  Пінчук Ю. Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації Миколи Костомарова // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60.
383279
  Лупій О.В. Гетьманська булава : історична повість / О.В. Лупій. – Київ : Український письменник, 1996. – 223 с. – ISBN 5-333-01480-9
383280
  Свідзинський А. Гетьманська держава Павла Скоропадського // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 35-40.
383281
  Ковалевська О. Гетьманська дипломатія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 50 (318). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Царська Росія навчилася не лише експлуатувати Україну як джерело людських та матеріальних ресурсів, а й завойовувала собі руками української еліти місце під сонцем серед провідних країн світу.
383282
  Сидорчук Т. Гетьманська еміграція у міжвоєнній Німеччині і Український Науковий Інститут в Берліні (1926-1945) / Т. Сидорчук, В. Потульницький // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 101-102
383283
  Галушко К. Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920 - 1929 рр. : проблеми інтерпретації // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 77-81
383284
  Сердюк Наталія Гетьманська столиця - Батурин : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 30-32 : Фото
383285
  Брель О. Гетьманська столиця Чигирин: перші кроки в історії / О. Брель, Я. Діденко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 5-8. – ISSN 2078-0850
383286
  Мамалага В. Гетьманська столиця: до і після. Славному Батурину виповнилося 395 років, а людина побутувала на місці сучасного міста з часів кам"яного віку // Україна молода. – Київ, 2020. – 22 грудня (№ 127)


  Не існує усталеної думки щодо питання, від чого відштовхуватись у визначенні дати заснування того чи іншого населеного пункту. Чи брати за основу першу згадку в перевірених документах, чи рахувати від датування найдавнішого поселення, розкопаного ...
383287
  Дмитрієнко С. Гетьманська столиця: спроба реконструкції / С. Дмитрієнко, В. Коваленко // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-27. – ISSN 0131-2685
383288
  Гуменюк О. Гетьманська Україна - "Проект Німеччини" чи суверенна держава // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 0027-8254
383289
  Гуржій О.І. Гетьманська Україна / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 8 : Гетьманська Україна / Гуржій О.І., Чухліб Т.В. – С.1-302. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-14-0
383290
  Васильєва О. Гетьманський двір Данила Апостола: принципи формування та особливості функціонування // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 10-13
383291
  Гетьман В. Гетьманський край // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 11


  Гетьманський національний природний парк (НПП) створено 27 квітня 2009 р. на площі 23 360,1 га (у постійному користуванні — 11 673,2 га). Парк розташований на території Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів Сумської області. ...
383292
  Гетьман В.І. Гетьманський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 34-39 : фото, карта. – Бібліогр.: 9 назв.
383293
  Мазур Є. Гетьманський переворот // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 66-68
383294
  Зубенок В. Гетьманський переворот 1918 року. Маловідомі факти про відому подію // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Матеріали до уроку. Історія України. Профільний рівень. 10 клас.
383295
  Горак Володимир Сергійович Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 110-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу поглядів П.П. Скоропадського на гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Автор піддає аргументованій критиці концепцію колишнього гетьмана про народний характер перевороту, показуючи як його позитивні, так і негативні риси.
383296
  Тимченко Р. Гетьманський переворот у квітні 1918 р.: здобутки і пробеми студій // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 322-340. – ISBN 978-617-7062-20-1
383297
  Свердл С.К. Гетьманський сад / Сергій Свердл. – Вінниця : Едельвейс и К, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-2150-25-4
383298
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Спалах, 1993. – 430 с.
383299
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [ роман ] / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4324-5
383300
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [роман] / Юрій Мушкетик ; [худож.-іл. С.В. Кривенченко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 413, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5985-7
383301
  Савчук Ю. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 52-58
383302
  Савчук Ю.К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція) = TheHetman Bohdan Khmelnytsky; Symbols of Authority and Artifacts from Europe"s Museums / Мін-во культури і туризму України; НАНУ; Нац. музей історії України; Редкол.: В.А. Смолій, П.М. Білаш, О.В. Бітаєва та ін.; Юрій Савчук. – Київ : Інс-т історії України НАН України, 2006. – 96 с. – На тит. листі: До 350-ї річниці з дня смерті великого гетьмана. – ISBN 966-02-3920-3
383303
  Сегеда С.П. Гетьманські могили / Сергій Сегеда. – Київ : Наш час, 2009. – 440 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-45-3


  Розглядається широке коло питань, які є об"ектом вивчення антропології - науки про мінливість фізичного типу людини в часі та просторі. Висвітлюються проблеми походження людини, найдавніші сторінки людської історії, сучасна етнорасова структура ...
383304
  Вечерський В.В. Гетьманські столиці України / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 320с. : іл. – На обкл.: Українська архітектура доби Гетьманщини. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-91-9
383305
  Данилюк Інна Гетьманські столиці. По красу і славу : Україна чудес / Данилюк Інна, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 124-130 : Фото
383306
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація третя // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 72-84
383307
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація п"ята // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 67-82
383308
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація перша // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С. 83-90
383309
  Пришляк В. Гетьманські універсали Данила Апостола у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 722-732. – (Нова серія ; вип. 21/22)
383310
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація четверта // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 37-58
383311
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація друга // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 31-46
383312
   Гетьманські універсали з колеції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 62-85
383313
  Єрмак О. Гетьманування Івана Мазепи в оцінці Володимира Антоновича // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 63-70. – ISBN 978-966-8591-31-0
383314
   Гетьманчук Юрій Петрович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
383315
   Гетьманчук Юрій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91. – ISBN 978-966-439-754-1
383316
   Гетьманчук Юрій Петрович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101. – ISBN 978-966-933-054-3
383317
  Ковалевська О. Гетьманші // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 52 (165). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561


  Портрети найвідоміших жінок козацької доби знайшли прихисток за межами України.
383318
  Божко С. Гетьманщина / С. Божко. – Полтава, 1923. – 95с.
383319
  Ткаченко О.М. Гетьманщина XVIII ст. (1708-1764 рр.) в "Истории России с древнейших времен" С. М. Соловйова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 41-46. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
383320
  Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття : Причини і початок Руїни / Т. Яковлева. – Київ : Основи, 1998. – 447 с. – ISBN 966-500-041-1
383321
  Близняк М. Гетьманщина в творчому доробку проф. В.А. Дядиченка (1909-1973) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 152-168. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
383322
  Хиля С.А. Гетьманщина в умовах становлення Вестфальської системи міжнародіних відносин // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 2664-1933
383323
  Казьмирчук Г.Д. Гетьманщина во время Руины: военно-политическое противостояние и социально-экономическое положение // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 208-236. – ISBN 978-966-2726-16-9
383324
  Шаповал М. Гетьманщина і Директорія : ( спогади ) / Микита Шаповал, упорядкув. Сава Зеркаль. – Нью Йорк : Українська громада ім.Микити Юхимовича Шаповала в Новім Йорку, 1958. – 126 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; ч. 8)
383325
  Д-р Гетьманщина і повстання / д-р. – [Київ] : [Друк. т-ва "Криниця"], 1919. – 14 с. – На тит. арк.: Видання відділу преси ЦК УПСР ц.т.


  Лебединець Михайло Мусійович (1888—1934) Земля: Альманах. - [К.]: Вид. Відділу пpеси ЦК УПСР. [Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1919]. - Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. ...
383326
  Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті 18 століття : Hавч. посіб. / Л.Г. Мельник; Ін-т змісту і методів навчання, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 232 с. – Бібліогр.С. 229-231. – ISBN 5-7763-9023-0
383327
  Сокирко О. Гетьманщина у XVIII ст.: Історична мапа // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 222-225. – ISSN 0130-5247
383328
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 220 арк. – Додатки: арк. 176-220. – Бібліогр.: арк. 165-175
383329
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
383330
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 22-29
383331
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1814-5078
383332
  Котляр Є. Гефілте фіш в українській олії : Єврейська тема в мистецтві Харкова: від ретроспекції до сучасного живопису // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0130-1799
383333
   Гефсиманско-Черниговский скит при Свято-Троицкой лавре.. – М., 1992. – 45с.
383334
  Решетник М.Д. Геффдінг (Hoffding) Гаральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 584. – ISBN 966-316-069-1
383335
   Гехимический симпозиум при 5 Всемирном конгрессе. – М, 1960. – 118с.
383336
   Гехимия вулканических и осадочных пород Южного Урала. – Свердловск, 1987. – 110с.
383337
  Манская С.М. Гехимия лигнина. / С.М. Манская, Л.А. Кодина. – М., 1975. – 230с.
383338
   Гечас Винцентас.. – М., 1988. – 60с.
383339
  Лебідь-Гребенюк Гештальт-концепт "Холодний Яр" у художній теорії націогенезу українства Т. Шевченка і В. Шкляра // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 135-140


  У статті аналізується специфіка авторського тлумачення гештальт-концепту "Холодний Яр" у поезіях Т. Шевченка та романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон". Внутрішньолітературний компаративний аналіз дозволяє дослідити природу образу та визначити його ...
383340
  Литвин Ю. Гештальт-методи як новітня альтернатива класичному маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 66-68
383341
  Голуб О. Гештальт-підхід у сучасній педагогіці: витоки і перспективи // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 39-43


  "Швидкий розвиток українського суспільства та важливі історичні зміни, що відбуваються в ньому, вимагають від освіти відповідної реакції. На зміну застарілим формам і методам навчання приходять якісно нові, покликані реалізувати завдання сучасної ...
383342
  Шевкун Е.В. Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 364-369.
383343
  Шестаков В.П. Гештальт и искусство. Рудольф Арнхейм как основатель современной психологии искусства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 0042-8744
383344
  Пуніна О. Гештальт смерті в поезіях "Веселого цвинтаря" В. Стуса та "Живих і мертвих" О. Солов"я : (постановка проблеми регіональної своєрідності) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 251-258. – ISSN 1728-9572
383345
  Сидоренко Т.В. Гештальт у бібліотечній сфері або сприйняття образу бібліотеки в системі сучасних комунікацій // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 124-125
383346
  Новосельцева І.В. Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 297-302


  У статті робиться спроба вирішити проблему явища гештальтів у сучасній когнітивній лінгвістиці. Наведена лінгвоісторіографія цього терміна в психології та його сприйняття сучасними психологами, психотерапевтами та лінгвістами. В статье делается ...
383347
  Новодержкин Б.А. Гештальттерания / Б.А. Новодержкин, О.К. Романенко. – М, 1997. – 39с.
383348
   Гея : сборник научно-художественной фантастики. – Москва : Мысль, 1988. – 310 с.
383349
   Гея : альманах научной фантастики. – Москва : Мысль, 1990. – 419 с. – (Библиотечная серия)
383350
  Дашкевич Я. Гєнєрал Роман Дашкєвич // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 412-415. – ISBN 966-7522-09-1
383351
   Гєтьман Іван Скоропадський // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 161. – ISSN 0869-3595
383352
  Щербак В. Гєтьман Пєтро Конашєвич-Сагайдачний // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 194-200. – ISBN 966-7522-09-1
383353
   Гєтьманич // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 197-198. – ISSN 0869-3595
383354
  Орлов В.С. Гжатск / В.С. Орлов, А.В. Чернобаев. – Гжатск, 1957. – 237с.
383355
  Прокопович Наталья Гжельский государственный художественно-промышленный институт: обучение творчеству : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 32
383356
  Колодиева С.В. Гжельское чудо : традиции национальных культур // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С.198-211
383357
  Куроедова Н.Н. Ги де Мопассан и Иван Сергеевич Тургенев : Автореф... кандид. филологич.наук: / Куроедова Н.Н.; МВО СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
383358
  Винниченко Т. Ги Де Мопассан: Une vie // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 82-97. – ISSN 1819-6268
383359
  Каспаровская М. Ги де Мопассан: Самый счастливый и самый несчастный из людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 56-83. – ISSN 1812-867Х
383360
  Элиасберг Н. Ги Сабо Бела / Н. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 47с. : ил. – (Прогрессивные художники мира)
383361
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1971. – 400с.
383362
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1989. – 397с.
383363
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – М, 1992. – 285с.
383364
  Мирзамухамедов М. Гиацинт - цветок дождей : повести / Мухамеджан Мирзамухамедов ;. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1985. – 126 с.
383365
  Баранова М.Б. Гиацинт (систематика, сорта, морфогенез, культура) / М.В. Баранова ; АН СССР, Ботанич. ин-т. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 128 с. : рис. – Библиогр.: с. 122-126
383366
  Кривин Ф.Д. Гиацинтовые острова / Ф.Д. Кривин. – Москва, 1978. – 288с.
383367
  Алферов В.А. Гиацинты / В.А. Алферов, Е.Н. Зайцева. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 72 с.
383368
  Муромцев С Г. Агнистикова Гиббереллины / С Г. Агнистикова Муромцев. – Москва : Наука, 1984. – 208с.
383369
   Гиббереллины и их действие на растения. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 390с.
383370
  Чайлахян М.Х. Гиббереллины растений / М.Х. Чайлахян. – Москва, 1963. – 64с.
383371
  Малышев В.А. Гиббсовские случайные поля : Метод кластер. разложений. / В.А. Малышев, Р.А. Минлос. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
383372
   Гиббсовские состояния в статистической физике : сборник статей. – Москва : Мир, 1978. – 256 с. – (Новое в зарубежной науке ; № 11 : Математика)
383373
  Престон К. Гиббсовские состояния на счетных множествах : пер. с англ. / К. Престон. – Москва : Мир, 1977. – 126 с.
383374
  Козлов О.К. Гиббсовское описание дискретных и точечных случайных полей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Козлов О.К.; АН УССР. – К, 1977. – 17л.
383375
  Вежинов П. Гибель "Аякса" / П. Вежинов. – София, 1976. – 231с.
383376
  Гейерманс (Хейерманс) Г. Гибель "Надежды" = (Op Hoop van zegen) : Драма в 4-х д. / Герман Гейерманн[!] ; Пер. со 2 фр. изд. Юлии Махновец. – 2-е изд. – Москва : Моск. союз потреб. о-в, 1917. – 70, [4] с.
383377
  Скрягин Л.Н. Гибель "Титаника" / Л.Н. Скрягин. – М., 1991. – 222с.
383378
  Сысуева О. Гибель "Титаника" : все версии загадочной катастрофы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х


  В ніч з 14 на 15 квітня 1912 р. трансатлантичний лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом : одна з найзагадковіших катастроф світу
383379
  Радемахер Кай Гибель "Трэшера" = Последний рейс : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 143-158 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
383380
  Смелик Клаас Гибель "Эппи Нийбур". / Смелик Клаас. – Москва, 1967. – 79 с.
383381
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1966. – 159с.
383382
  Вале П. Гибель 31-го отдела : романы : пер. с швед. / Пер Вале ; [пер. С. Фридлянд ; послесл. Г. Анджапаридзе]. – Москва : Прогресс, 1981. – 411, [5] с. – В изд. также: Пер Вале, Май Шеваль. Наемные убийцы. - Пер. изд.: Per Wahloo. Mord pa 31 : A vaningen. Stockholm, 1964
383383
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1988. – 459с.
383384
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1989. – 464с.
383385
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале; Пер Валё. – Москва : Радуга, 1992. – 332 с. – В изд. также: Жестокое убийство разочарованного англичанина / Брайан Клив. – (Зарубежный детектив)
383386
  Ольшанский А.Н. Гибель Алмазова / А.Н. Ольшанский. – М., 1974. – 150с.
383387
  Джонс М А.Х. Гибель античного мира. / М А.Х. Джонс. – Ростов-на-Дону : Феникс, Зевс, 1997. – 569с. – ISBN 5-85880-591-4
383388
  Синнот Марк Гибель Арала. Трагедия Аральского моря / Синнот Марк, Дрейк Кэролин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 94-109 : фото
383389
  Иванова Н.Б. Гибель богов / Н.Б. Иванова. – М, 1991. – 46 с.
383390
  Бабаева Дина Гибель богов / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 48-57 : фото
383391
  Магауин М.М. Гибель борзого : повести и рассказы / Мухтар Магауин ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1978. – 398 с.
383392
  Григорьев С.Т. Гибель Британии / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1926. – 118с.
383393
  Рагхав Р. Гибель великого города / Р. Рагхав. – Москва, 1963. – 406с.
383394
  Мамакаев М. Гибель вендетты / М. Мамакаев, Х. Ошаев, В. Щепотев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное, 1963. – 140 с.
383395
  Ведюшкин Владимир Гибель Вестготского королевства : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 86-95 : Фото
383396
  Осетров Г.Н. Гибель волхва / Г.Н. Осетров. – М, 1987. – 285с.
383397
  Пичугина Татьяна Гибель гигантов : спираль времени / Пичугина Татьяна, Пахневич Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 22-29 : Фото, карта


  Історія виникнення Португалії
383398
  Гроссман М.С. Гибель гранулемы / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1963. – 244с.
383399
  Алинин С.Ф. Гибель Джонстауна - преступление ЦРУ / С.Ф. Алинин, Б.Г. Антонов, А.Н. Ицков ; [послесл. И.Р. Григулевича]. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 222, [1] с. : ил.
383400
  Вахтин Б.Б. Гибель Джонстауна / Б.Б. Вахтин. – Ленинград, 1986. – 325с.
383401
  Луковский И.В. Гибель дракона / И.В. Луковский. – Л.-Москва, 1949. – 138с.
383402
  Комацу Саке Гибель Дракона / Комацу Саке. – Москва : Мир, 1977. – 600 с.
383403
  Малявин В.В. Гибель древней империи / В.В. Малявин. – Москва : Наука, 1983. – 225с. : ил. – Библиогр.: с.206-217 (326 назв.)
383404
  Грунерт Карл Гибель земли. Шпион с Марса : Фантастические рассказы / К. Грунерт ; Пер. с нем. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Хронос ; [Тип. Т-ва "Екатерингофское печ. дело"] С-Петербург, в Екатерингофе, 1911. – 32 с. – Беспл. прил. к № 4 журн. "За 7 дней"
383405
  Амнуэль П. Гибель или спасение? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 169-174. – ISSN 1728-8568
383406
  Буранов Ю. Гибель императорского дома, 1917-1919 гг. : [о судьбе членов семьи Романовых] / Ю. Буранов, В. Хрусталев. – Москва : Прогресс, 1992. – 347, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 343-346. – (Века и люди)
383407
  Курлов П.Г. Гибель императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1991. – 255с.
383408
  Курлов П.Г. Гибель Императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1992. – 255с.
383409
  Гладков И.К. Гибель капитализма - неизбежна / И.К. Гладков. – Л., 1961. – 41с.
383410
  Сальгари Э. Гибель Карфагена ; В дебрях Борнэо ; Черный корсар / Э. Сальгари. – К, 1993. – 555с.
383411
   Гибель кентавров : повести, рассказ. – Москва : Воениздат, 1990. – 381с.
383412
  Грузин В.М. Гибель Киева : роман / Валерий Грузин. – Киев : Амадей, 2008. – 312с. – (Мастера современной киевской прозы). – ISBN 978-966-7689-89-6
383413
  Николаева Г.Е. Гибель командарма / Г.Е. Николаева. – Москва, 1983. – 303с.
383414
  Николаева Г.Е. Гибель командира, / Г.Е. Николаева. – Чита, 1953. – 32с.
383415
  Захаров С.А. Гибель концессии / С.А. Захаров. – Свердловск, 1966. – 291с.
383416
  Нурманов А. Гибель кулана : роман / Акан Нурманов ; пер. с каз. И.Шухова. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 181 с.
383417
  Пестушко Валерий Гибель лесов и "темные века" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
383418
  Мейер В. Гибель мира / В. Мейер. – 2-е изд. – М. – 105с.
383419
  Финк В.Г. Гибель мира / В.Г. Финк. – М, 1939. – 119с.
383420
  Бельше В. Гибель мира и другие очерки / Бельше Вильгельм ; пер. Э.Н. Пименовой. – Москва : Тип. Сытина, 1912. – 128 с. : ил.
383421
  Бельше В. Гибель мира и другие очерки / Вильгельм Бельше. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 112 с.
383422
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – М, 1968. – 404с.
383423
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М : Наука, 1974. – 451с.
383424
   Гибель озимых хлебов и мероприятия по её предупреждению. – Ленинград, 1929. – 412 с.
383425
  Вирта Н.Е. Гибель Помпеева / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
383426
  Брюллов К.П. Гибель Помпеи / К.П. Брюллов. – Л.-М., 1941. – 15с.
383427
  Званцев С. Гибель профессии / С. Званцев. – Ростов-на-Дону, 1961. – 191с.
383428
  Фридкин В.М. Гибель Пушкина. Полтора века спустя : [хроника и рассказы] / В.М. Фридкин. – Москва : Знание, 1999. – 192с. – (Мир искусств ; № 1/1999). – ISBN 5-07-002845-6
383429
  Анов Н.И. Гибель Светлейшего : повесть, рассказ / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 262 с. : ил.
383430
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла : [повесть] / В.Н. Болдырев ; [ил.: В. Успенский]. – Саратов : Книжное издательство, 1960. – 288 с. : ил. – (Приключения. Путешествия. Фантастика)
383431
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла : приключенческая повесть ; [для сред. и старш. возраста ил. В. Успенский] / В.Н. Болдырев. – Москва : Детгиз, 1962. – 302 с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
383432
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла : приключенческая повесть / В.Н. Болдырев ; [ил. З.Д. Дидишвили]. – Магадан : Книжное издательство, 1967. – 256 с. : ил.
383433
  Христофоров Игорь Гибель старого мира : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 72-84 : Фото, карта
383434
  Черных Б.И. Гибель Титаника / Б.И. Черных. – М, 1992. – 398с.
383435
  Казанцев А.П. Гибель Фаэны / А.П. Казанцев. – Москва, 1987. – 402 с.
383436
  Гиреев Д.А. Гибель Фемиды / Д.А. Гиреев. – Орджоникидзе, 1983. – 216с.
383437
  Галкин А. Гибель художника, или Гоголь под руинами "мертвых душ" : Мистические имена, уничтожившие своего творца // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 4 (639). – С.12-20. – ISSN 0132-2036
383438
  Александрова З.Н. Гибель Чапаева : стихи для мл. шк. возраста / З.Н. Александрова. – Москва : Малыш, 1984. – 7 с.
383439
  Сафронов В.Н. Гибель чрезвычайного комиссара / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1978. – 262с.
383440
   Гибель экспедиции Андрэ. – Пер. с норвежского. – Ленингра, Москвад, 1931. – 272с.
383441
  Корнейчук А.Е. Гибель эскадры : Пьеса в трех актах, семи картинах / А.Е. Корнейчук; Пер. с укр. И. Крути. – Москва; Ленинград : Искусство, 1948. – 83 с. – (Советская драматургия)
383442
  Станюкович К.М. Гибель ястреба / К.М. Станюкович. – Москва-Л., 1944. – 96с.
383443
  Хауштайн Г. Гибкая автоматизация / Г. Хауштайн. – М, 1990. – 198с.
383444
  Иванов Ю.В. Гибкая автоматизация производства РЭА с применением микропроцессоров и роботов / Ю.В. Иванов, Н.А. Лакота. – Москва, 1987. – 464 с.
383445
  Бабынина Л. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы институализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31-37. – ISSN 0131-2227
383446
  Туровец О.Г. Гибкая организация производственных систем: закономерности развития и принципы построения / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова. – Воронеж, 1988. – 151с.
383447
  Войчинский А.М. Гибкие автоматизированные производства / А.М. Войчинский, Н.И. Диденко, В.П. Лузин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 270 с.
383448
  Баракова М.Я. Гибкие автоматизированные производства: Пособие по обучению чтению на нанглийском языке : пособие для обучения чтению на англ. яз. [для втузов] / Баракова М.Я., Мкртчян Г.А., Наумова Н.И. – Москва : Высшая школа, 1990. – 139, [1] с. : ил.
383449
  Буриков Д А. Чинаев Гибкие автоматизированные производственные системы / Д А. Чинаев Буриков. – Гродно, 1984. – 104с.
383450
  Кафаров В.В. Гибкие автоматизированные системы в химической промышленности. / В.В. Кафаров, В.В. Макаров. – М., 1990. – 318с.
383451
   Гибкие автоматические производства. – Ленинград, 1983. – 38с.
383452
  Михайлов Б.М. Гибкие автоматические производства / Б.М. Михайлов. – М., 1985. – 64с.
383453
   Гибкие волноводы в технике СВЧ. – Москва, 1986. – 127 с.
383454
  Лапидус В.А. Гибкие методы статистического контроля надежности и качества : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессивным методам контроля качества промышленных изделий при Политехническом музее // Обобщенные показатели при исследовании сложных систем : Гибкие методы статистического контроля надежности и качества / Ушаков И.А., Литвак Е.И. – Москва : Знание, 1985. – Гибкие методы статистического контроля....Ч. 2
383455
  Майданик Р.А. Гибкие механизмы Соглашения ТРИПС и доступ к лекарственным средствам в Украине // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 342-365. – ISBN 978-617-566-312-7
383456
  Качурин В.К. Гибкие нити с малыми стрелаками / В.К. Качурин. – Москва, 1956. – 224 с.
383457
  Аксельрод Э.Л. Гибкие оболочки / Э.Л. Аксельрод; Аксельрад Э.Л. – Москва : Наука, 1976. – 376 с.
383458
  Владимирский Б.М. Гибкие образовательные технологии: мифы и реальность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. – ISSN 0869-3617


  Для формирования экономики знаний страна нуждается в новой генерации специалистов с высшим образованием, способных решать существующие и возникающие задачи. Это требует существенной модернизации процесса обучения в высшей школе, в частности, широкого ...
383459
   Гибкие организационные АСУ. – М., 1989. – 45с.
383460
  Вольмир А.С. Гибкие пластинки и оболочки / А.С. Вольмир. – Москва : Наука, 1956. – 420 с.
383461
  Корнишин М.С. Гибкие пластины и панели / М.С. Корнишин, Ф.С. Исанбаева. – М, 1968. – 260с.
383462
  Мелконян М.А. Гибкие производства - разведчики будущего / М.А. Мелконян. – М., 1987. – 60с.
383463
  Васильев В.Н. Гибкие производственные системы / В.Н. Васильев. – Москва, 1985. – 64с.
383464
   Гибкие производственные системы. – Свердловск, 1988. – 156с.
383465
  Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы : организационно-экономические аспекты / М.Х. Блехерман. – Москва : Экономика, 1988. – 221с.
383466
   Гибкие производственные системы сборки. – Л., 1989. – 348с.
383467
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы / А.П. Гавриш, Л.С. Ямпольсикий. – Киев : Вища школа, 1989. – 407 с.
383468
  Крюковских Н.Д. Гибкие системы и типизация в машиностроении / Н.Д. Крюковских. – Горький, 1988. – 189с.
383469
  Мартыненко Н.М. Гибкие формы управления арендными предприятиями / Н.М. Мартыненко. – Киев, 1991. – 166 с.
383470
  Немировский Л.С. Гибкий подход - твердый порядок / Л.С. Немировский, Б.П. Кутырев. – Барнаул, 1989. – 110с.
383471
  Новиков Н.В. Гибкое автоматизированное производство / Н.В. Новиков, Л.Н. Девин. – К., 1984. – 47с.
383472
   Гибкое автоматическое производство. – Л, 1985. – 454с.
383473
   Гибкое развитие предприятия : Эффективность и бюджетирование. – Москва : Дело, 2000. – 352с. – ISBN 5-7749-0203-Х
383474
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование : Акад.народного хозяйства пр Правительстве РФ / В.Н. Самочкин. – Москва : Дело, 1999. – 336с. – ISBN 5-7749-0125-4
383475
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование / В.Н. Самочкин; Акад.народного хозяйства при Правительстве РФ. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2000. – 376с. – ISBN 5-7749-0125-4
383476
  Орлов О. Гибкое управление затратами и прибылью (маржинальный подход) : управління підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 24-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
383477
  Лехтинен Л. Гибкость арбитражного соглашения // Материалы II Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 13 нояб. 2014 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2015. – С. 92-98
383478
  Шаброль Ж.-П. Гиблая слобода : [роман] / Жан-Пьер Шаброль ; Пер. с фр. О.В. Моисеенко. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 300 с.
383479
  Гузенко Н. Гиблое дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 40 ( 681 )9 октября 2015. – С. 46-49


  За последние 100 лет более 600 профессий бесследно исчезли, еще 1000 сильно изменились. Корреспондент вспоминает о ледопилах, крысоловах, бурлаках и других ремеслах, которым не удалось пережить XX век.
383480
   Гибнущие леса: последствия обезлесения для человека : доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – Москва : Международные отношения, 1990. – 106 с.
383481
  Вавилов Н.И. Гибрид обыкновенной пшеницы (Triticum vulgare Vill.) с однозернянкой (Triticum monococcum L.) : (с селекционной станции при Московском с.-х. ин-те) / Н. Вавилов. – Санкт-Петербург : [Тип. К. Маттисена], 1913. – 19 с., 1 л. табл. (рис.). – Отд. оттиск из: Труды Бюро по прикладной ботанике, 1913, Т.6, №1
383482
  Савинцев Федор Гибрид с нюансами // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 146-148 : фото. – ISSN 1029-5828
383483
  Шарепо Т.И. Гибридизация географически отдаленных форм гороха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шарепо Т.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – 20 с.
383484
  Джанашвили А.Г. Гибридизация дагестанского тура и домашней козы. / А.Г. Джанашвили, 1943. – с.
383485
  Серебровский А.С. Гибридизация животных / А.С. Серебровский. – Москва-Ленинград, 1935. – 290с.
383486
  Ковнацкий Е.П. Гибридизация и направленное воспитание в селекции дубового шелкопряда : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковнацкий Е.П.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 14с.
383487
  Мулев Г.Б. Гибридизация и направленное воспитание в селекции шелковицы : Автореф... канд. биол.наук: / Мулев Г.Б.; ХГУ. – Х., 1962. – 17л.
383488
   Гибридизация и проблемы вида у позвоночных. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 224с.
383489
  Панов Е.Н. Гибридизация и этологическая изоляция у птиц. / Е.Н. Панов. – Москва : Наука, 1989. – 509с.
383490
  Киселев И.В. Гибридизация прудовых рыб семейства карповых (cyprinidae) : Автореф... канд. биол.наук: / Киселев И.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1958. – 14л.
383491
  Эфрусси Б. Гибридизация соматических клеток = Hybridization of somatic cells / Б. Эфрусси; Пер. с англ. Л.Б. Меклера; Под ред. А.В. Зеленина. – Москва : Мир, 1976. – 195с.
383492
  Лебедева В.С. Гибридизация ячменя в условиях Алма-Атинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева В.С.; Казах.ГУ, Биол. фак. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
383493
  Косиков К.В. Гибридизация, направленная изменчивость и наслeдование приобретенных признаков у дрожжей : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Косиков К.В. ; Ин-т генетики АН СССР. – Москва, 1952. – 32 с.
383494
  Гиегерих Бастиан Гибридная война и изменяющийся характер кнофликта // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 75-83. – ISSN 1812-1098
383495
  Горбулин В. Гибридная война: все только начинается... // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2016. – 2 aprilie (№ 14). – С. 3


  Частичное затишье на фронте не должно вселять в нас самоуспокоительных мыслей, что, дескать, "все закончилось". Мы получили весьма условную передышку (в т.ч. благодаря постоянно критикуемым Минским соглашениям), которую должны использовать для реальных ...
383496
  Горбулин В. Гибридная война: все только начинается... // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2016. – 16 aprilie (№ 16). – С. 3


  Гибридная война не началась и не закончится Украиной. Она только начинается...
383497
  Магда Е.В. Гибридная война: выжить и победить / Евгений Магда. – Харьков : Vivat, 2015. – 318, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7246-48-9
383498
  Даник Ю. Гибридная война: хай-тек, информационные и кибер конфликты / Ю. Даник, Т. Малярчук, Ч. Бриггс // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 2, Весна. – С. 5-28. – ISSN 1812-1101
383499
   Гибридная вычислительная техника и электроника. – К., 1972. – 531с.
383500
  Реоргиева Р. Гибридная изменчивость при трансплантации некоторых пасленовых / Р. Реоргиева. – М, 1948. – 44с.
383501
   Гибридная кукуруза : сборник переводов из иностранной литературы. – Москва : Колос, 1964. – 472 с.
383502
  Шама О. Гибридная оккупация // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 10 (187), 15 марта 2018. – С. 60-64
383503
   Гибридная пшеница : сборник переводов. – Москва, 1966. – 196 с.
383504
  Воробьев-Обухов Алексей Гибридная спираль // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 122-125 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
383505
  Кафтан А. Гибридная церковь. Почему провалился флешмоб от УПЦ МП
383506
  Щеткина Е. Гибридная церковь. Почему провалился флешмоб от УПЦ МП // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 19 февраля (№ 8). – С. 23


  Украинское православие все больше напоминает карго-культ.
383507
  Пухов Г.Е. Гибридное моделирование в энергетике / Г.Е. Пухов, М.Н. Кулик ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1977. – 150 с.
383508
  Мацевитый Ю.М. Гибридное моделирование тепловых процессов. / Ю.М. Мацевитый, Й. Кунеш. – К., 1987. – 266с.
383509
  Химич А.Н. Гибридные алгоритмы решения алгебраической проблемы собственных значений с разреженными матрицами / А.Н. Химич, А.В. Попов, А.В. Чистяков // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 132-146. – ISSN 0023-1274
383510
   Гибридные вычислительные машины. – К., 1977. – 263с.
383511
   Гибридные вычислительные машины. – К., 1979. – 165с.
383512
  Спалвинь А.П. Гибридные вычислительные машины для решения краевых задач / А.П. Спалвинь. – Рига, 1975. – 104с.
383513
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1973. – 92с.
383514
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1974. – 80с.
383515
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1976. – 200с.
383516
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 1. – 1979
383517
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 3. – 1980
383518
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 4. – 1981
383519
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 3. – 1982
383520
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 5. – 1982
383521
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – Киев
Вып. 6. – 1983
383522
   Гибридные вычислительные системы. – М., 1984. – 64с.
383523
  Мацевитый Ю.М. Гибридные вычислительные системы для исследования физических полей. / Ю.М. Мацевитый, О.С. Цаканян. – К., 1983. – 295с.
383524
  Святный В.А. Гибридные вычислительные системы: уч. пособие / В.А. Святный. – К., 1980. – 247с.
383525
  Смолов В.Б. Гибридные вычислительные устройства с дискретно-управляемыми параметрами / В.Б. Смолов, Е.А. Чернявский. – Л., 1977. – 296с.
383526
  Русанов Ф.Н. Гибридные гибискусы / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1965. – 84 с.
383527
  Гусейнов М.М. Гибридные гибискусы и гвоздики и перспективы их культурны на Апшероне. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов М.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1962. – 16л.
383528
  Шинкарик Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинкарик Николай Иванович; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1990. – 18л.
383529
  Рингерц Н. Гибридные клетки / Н. Рингерц, Р. Сэдвидж. – Москва : Мир, 1979. – 415 с.
383530
  Семенов В.В. Гибридные методы расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 5. – С. 104-112. – ISSN 0023-1274
383531
  Пухов Г.Е. Гибридные методы решения задач оптимального управления / Г.Е. Пухов, А.А. Златник ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1977. – 292 с.
383532
  Васильев В.В. Гибридные модели задач оптимизации / В.В. Васильев, А.Г. Додонов. – Київ, 1974. – 215с.
383533
  Шимбирев П.Н. Гибридные непрерывно-логические устройства / П.Н. Шимбирев. – М., 1990. – 175с.
383534
  Головков Л.Г. Гибридные ракетные двигатели / Л.Г. Головков. – Москва, 1976. – 168с.
383535
  Ложичевская Т.В. Гибридные связующие на основе модифицированных полиэфирных и эпоксидных олигомеров для полимерных композиционных материалов : Дисс. канд. химических наук. Спец. 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений / Ложичевская Т.В.; КНУТШ. – Киев, 2008. – 135л. – Библиогр.: л.122-135
383536
   Гибридные средства моделирования и управления / Т.Ф. Бекмуратов, М.М. Мусаев, М.Ш. Насыров, Т.Г. Шамсиев; Т.Ф. Бекмуратов, М.М. Мусаев, М.Ш. Насыров, Т.Г. Шамсиев ; [отв. ред. М.М. Камилов] ; АН УзССР, Ин-т кибернетики с Вычислит. центром. – Ташкент : Фан, 1977. – 138 с. : ил. – Библиогр.: с. 135-137 (50 назв.)
383537
  Гаращенко Ф.Г. Гибридный алгоритм идентификации модели Гаммерштейна, линейной по состояниям / Ф.Г. Гаращенко, О.Г. Мороз // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 32-41. – ISSN 0572-2691
383538
  Шугаевский В.А. Гибридный денарий Марка Варгунтея и Кая Порция Катона / В.А. Шугаевский. – Санкт-Петербург, 1912. – 12с.
383539
  Семенов В.В. Гибридный метод для уравнений с монотонными нелипшицевыми операторами / В.В. Семенов, С.В. Денисов // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 56. – ISBN 978-966-927-171-6
383540
  Грамотенко П.М. Гибриды винограда донского сорта Пухляковский : Автореф... канд. бол.наук: / Грамотенко П. М.; МВО СССР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1955. – 16л.
383541
  Козлов В.И. Гибриды между шипом и сердюгой из Куринско-Каспийского района. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Козлов В.И.; АН УССР. – К, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
383542
  Калмахелидзе Г.Д. Гиви Дмитриевич Калмахелидзе, Николай Николаевич Ковалев : каталог / Г.Д. Калмахелидзе, Н.Н. Ковалев; Авт.вступ. ст.: И. Соловьева-Волынская; сост.: Н. Мальцева. – Москва : Советский художник, 1979. – [36] с.
383543
   Гиви Ломидзе : мастера советской карикатуры. – Москва : Советский художник, 1986. – 40 с.
383544
  Белогорлова Л.Ф. Гиви Нармания : живопись : (альбом) / Л.Ф. Белогорлова. – Москва : Советский художник, 1984. – [136] с. : ил., цв. ил. – (Мастера советского искусства)
383545
  Джавахишвили М.С. Гиви Шадури : романы и рассказы / М.С. Джавахишвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1970. – 477с.
383546
  Данэм Б. Гигант в цепях / Б. Данэм. – М., 1984. – 380с.
383547
  Данэм Б. Гигант в цепях. / Б. Данэм. – М., 1958. – 250с.
383548
  Ногина Н.А. Гигант на равнине / Н.А. Ногина. – М, 1961. – 62с.
383549
  Пестушко Валерий Гигант растительного мира : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 55 : Іл.
383550
  Анжелини Джованни Гигант уже проснулся // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 36-41 : фото
383551
  Литвинович Н.В. Гигантоидные брахиоподы СССР, их распространение и стратиграфическое значение / Н.В. Литвинович, Т.Н. Воронцова; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1991. – 64с. – ISBN 5-02-005408-9
383552
  Хаткевич Василий Гигантская креветка : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
383553
  Артемов Станислав Гигантская лошадь. Конь бледный // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 192 : фото
383554
  Ликфельд Гигантские выдры = Речные волки : Животные / Ликфельд, Клаус-Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 62-70 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
383555
  Кринов Е.Л. Гигантские метеориты (Тунгусский и Сихотэ-Алинский) / Е.Л. Кринов. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 91с.
383556
  Сурдин В.Г. Гигантские молекулярные облака / В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
383557
  Ирмер Джульетта Гигантские морские дьяволы : природа / Ирмер Джульетта, Уно Такао, Вонг Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 56-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
383558
  Гожик П.Ф. Гигантские ресурсы нефти и газа континентального склона Евразии / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-20 : рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
383559
  Холланд Дженнифер Гигантский групер. Большая рыба / Холланд Дженнифер, Дубиле Дэвид, Хэйз Дженнифер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июль, № 130. – С. 80-89 : фото
383560
  Орлин В.Н. Гигантский дипольный резонанс в сильно деформированных ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Орлин В.Н.; МГУ. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.7-18
383561
  Шумаков А.В. Гигантский дипольный резонанс и структура основного состояния ядер 12С и 27Al. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Шумаков А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1981. – 16 с.
383562
  Френц Лотар Гигантский кальмар : и все-таки они существуют. Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 134-143 : фото, мал. – ISSN 1029-5828
383563
  Альбиг Гигантский кальмар : и все-таки они существуют. Природа / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 134-143 : фото, мал. – ISSN 1029-5828
383564
  Юлдашбаева Эльмира Хайдаровна Гигантский угловой резонанс и структура нижайших состояний атомных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Юлдашбаева Эльмира Хайдаровна; Объединен. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 16л.
383565
   Гигантское комбинационное рассеяние : пер. с англ. – Москва : Мир, 1984. – 408 с.
383566
  Зеленев С.Б. Гиганты британского бизнеса. / С.Б. Зеленев. – М, 1981. – 192с.
383567
  Кайко Т. Гиганты и игрушки / Т. Кайко. – М., 1978. – 206с.
383568
  Алексеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира / Б.Д. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 189, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 191
383569
  Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова: русские судебные ораторы второй пловины XIX - начала ХХ века / В.И. Смолярчук. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 272 с.
383570
   Гиганты из мира компьютеров // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
383571
  Козлова Ольга Гиганты из Поднебесной : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 8-16 : Іл.
383572
  Телепнев В.П. Гиганты индустрии / В.П. Телепнев. – Киев, 1975. – 240 с.
383573
  Метелкин Николай Гиганты моря : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 2
383574
  Пэч Мартин Гиганты науки : техника / Пэч Мартин, Рихтер Юлиан, Вагнер Бирте // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 84-97 : Фото. – ISSN 1029-5828
383575
  Слепцов М.М. Гиганты океанов / М.М. Слепцов. – Владивосток, 1948. – 96с.
383576
  Шехтер М. Гиганты пятилетки / М. Шехтер. – М.-Л., 1930. – 96с.
383577
  Рымкевич П.А. Гиганты техники / П.А. Рымкевич. – Л., 1925. – 176с.
383578
  Скворцов И.П. Гигиена воспитания и образования / Проф. Ир. П. Скворцов. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Русская школа", 1906. – [2], II, 163 с.
383579
   Гигиена воспитания и обучения детей и подростков. – Минск, 1965. – 175с.
383580
  Голубев И.Е. Гигиена выращивания молодняка сельскохозяйственных животных / И.Е. Голубев. – Минск, 1961. – 24с.
383581
  Мэкензи М. Гигиена голоса : в общедоступном изложении / М. Мэкензи, проф. – Санкт-Петербург : Спб. Электропеч., 1902. – 96 с. – (Библиотека народного здравия ; № 29)
383582
  Кастекс А. Гигиена голоса для певиц, певцов, ораторов и разговорной речи / пер. с фр. [и предисл.] д-ра В.К. Панченко; !Dr. A. Castex. Hygiene de la voix parlee et chantee. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.И. Губинского ; [Пар. тип. А.Л. Трупова и К*], 1898. – II, 168, IV с.
383583
  Зарубин Г.П. Гигиена города / Г.П. Зарубин, Ю.В. Новиков. – Москва : Медицина, 1986. – 272 с.
383584
  Листов А.Ф. Гигиена детей дошкольного возраста и профилактика инфекций и гельминтозов / А.Ф. Листов. – 3-е изд. – М, 1959. – 336с.
383585
   Гигиена детей и подростков. – Москва, 1965. – 359с.
383586
   Гигиена детей и подростков. – Москва, 1988. – 512с.
383587
   Гигиена детей и подростков : Учебник для мед. училищ. – Москва : Медицина, 1989. – 320 с. – ISBN 5-225-00313-3
383588
  Чулицкая Л.И. Гигиена дошкольного возраста / Л.И. Чулицкая. – 2-е изд. – Л, 1940. – 160с.
383589
  Красильщиков Д.Г. Гигиена жилища / Д.Г. Красильщиков, М.И. Красильщиков. – Москва, 1980. – 96с.
383590
  Роменская Т Гигиена зимнего содержания скота / Т Роменская. – Ульяновск, 1957. – 19с.
383591
  Белостоцкая Е.М. Гигиена зрения школьников / Е.М. Белостоцкая. – Москва : Медгиз, 1960. – 136 с. – Библиогр.: с. 127-136
383592
  Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М, 1984. – 48с.
383593
  Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье школьника / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М, 1988. – 191с.
383594
  Лещинский А.Л. Гигиена и организация умственного труда / А.Л. Лещинский. – Ижевск, 1951. – 52с.
383595
  Лещинский А.Л. Гигиена и организация умственного труда / А.Л. Лещинский. – М., 1958. – 84с.
383596
  Гриднева К.В. Гигиена и организация умственного труда студента-заочника / К.В. Гриднева. – Москва, 1971. – 40,6с.
383597
  Донская Л.В. Гигиена и психология труда работников торговли / Л.В. Донская. – Москва, 1979. – 96с.
383598
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1964. – 109с.
383599
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1979. – 144с.
383600
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1985. – 160с.
383601
   Гигиена и реставрация книг в городской библиотеке. – М., 1960. – 32с.
383602
  Куколевский Г.М. Гигиена и самоконтроль спортсмена. / Г.М. Куколевский. – М, 1955. – 112с.
383603
   Гигиена и токсикология новых Пестицидов и клиника отравлений. – Москва, 1962. – 480с.
383604
  Громова З.П. Гигиена и физическое воспитание школьника в семье / З.П. Громова. – Минск, 1973. – 143с.
383605
  Бункин Н.А. Гигиена лыжника / Н.А. Бункин. – Москва : Военное издательство, 1951. – 32 с.
383606
  Вайнруб Е.М. Гигиена обучения детей в школах с продленным днем / Е.М. Вайнруб, Г.Н. Еременко, П.Л. Краснянская. – Київ : Здоров"я, 1984. – 104с. – (Б-ка практ. врача)
383607
  Темкин Б.И. Гигиена обучения и профессиональной подготовки учащихся старших классов. / Б.И. Темкин. – Л, 1964. – 168с.
383608
  Делль Р.А. Гигиена одежды / Р.А. Делль. – 2-е изд. – М, 1991. – 160с.
383609
   Гигиена окружающей и производственной среды. – Х., 1987. – 74с.
383610
   Гигиена окружающей среды. – Вып. 9. – Москва, 1988. – 304с.
383611
  Найштейн С.Я. Гигиена окружающей среды в связи с химизацией сельского хозяйства / С.Я. Найштейн, В.Е. Кармазин. – К., 1984. – 103с.
383612
  Петровский К.С. Гигиена питания / К.С. Петровский. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1975. – 400 с.
383613
  Окорокова Ю.И. Гигиена питания / Ю.И. Окорокова, Ю.Н. Еремин. – Москва, 1981. – 320 с.
383614
  Быховский А.В. Гигиена повседневного быта / А.В. Быховский. – М, 1985. – 96с.
383615
   Гигиена политехнического и производственного обучения. – М., 1963. – 220с.
383616
   Гигиена политехнического обучения. – М., 1959. – 78с.
383617
   Гигиена политехнического обучения учащихся средней школы. – М., 1958. – 75с.
383618
  Гуткин А.Я. Гигиена политехнического обучения школьников / А.Я. Гуткин. – Л., 1959. – 155с.
383619
   Гигиена применения, токсикология пестицидов и клиника отравлений. – Вып. 8. – К., 1970. – 474с.
383620
  Скороходько А.К. Гигиена сельскохозяйственных животных / А.К. Скороходько. – 4-е, перераб. изд. – М., 1950. – 464с.
383621
  Гёбер Ф. Гигиена семьи / Ф. Гёбер. – С.-Петербург : Тип. С.Н. Худекова, 1892. – 151 с. – (После 151 с.: С. 17-496 и ещё 240 с. - Полн. собр. соч. Гергарта Гауптмана. Т. 1, 2. 1908 г.)
383622
  Литвинова Л.И. Гигиена современного жилища / Л.И. Литвинова. – К., 1990. – 111с.
383623
  Скульский М.А. Гигиена труда : пособие по профессиональной гигиене / М.А. Скульский. – Екатеринослав : Типография профшколы им. 5-й год. октябрьской революции, 1923. – 162, [2] с.
383624
  Алексеев С.В. Гигиена труда : Учебник для студ. санитарно-гигиенических фак. мед. ин-тов / С.В. Алексеев, В.Р. Усенко. – Москва : Медицина, 1988. – 576с.
383625
   Гигиена труда женщин. – Москва, 1985. – 238с.
383626
  Паустовская В.В. Гигиена труда и научно-технический прогресс / В.В. Паустовская. – К., 1989. – 46с.
383627
   Гигиена труда и профессиональная ориентация подростков. – Ростов -на-Дону, 1987. – 96с.
383628
   Гигиена труда и профессиональные заболевания. – Москва, 1982. – 178с.
383629
   Гигиена труда при воздействии электромагнитных полей. – Москва, 1983. – 176с.
383630
  Демиденко Н.М. Гигиена труда при применении дефолиантов и десикантов хлопчатника : Автореф... докт. мед.наук: / Демиденко Н. М.; Ташк. гос. мед. ин-т. – Ташкент, 1969. – 37л.
383631
  Пархоменко Г.М. Гигиена труда при работе с полонием. / Г.М. Пархоменко. – Москва, 1963. – 52с.
383632
  Храмцова А.Д. Гигиена труда учащихся профтехучилищ. / А.Д. Храмцова. – М., 1984. – 135с.
383633
   Гигиена труда, профилактика травматизма и организация травматологической помоци в социалистическом сельском хозяйстве. – Х., 1955. – 43с.
383634
   Гигиена трудового и политехнического обучения в восьмилетней и средней школе. – М., 1963. – 231с.
383635
  Кекчеев К.Х. Гигиена умственного труда / К.Х. Кекчеев. – М, 1948. – 104с.
383636
  Фролов Ю.П. Гигиена умственного труда / Ю.П. Фролов. – Москва, 1965. – 152с.
383637
  Трахтенберг И.М. Гигиена умственного труда студентов / Трахтенберг И.М., Рашман С.М. – Киев : Здоров"я, 1973. – 171 с. – Библиогр.: с. 164-169
383638
  Громбах С.М. Гигиена учебных занятий в школе / С.М. Громбах. – М, 1959. – 124с.
383639
  Лагранж Ф. Гигиена физических упражнений детей и молодых людей / Ф. Лагранж. – С-Пб. – 263 с.
383640
  Волжинский В.А. Гигиена физических упражнений и спорта / В.А. Волжинский. – Москва; Ленинград, 1939. – 344 с.
383641
  Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания / Я.С. Вайнбаум. – Москва, 1986. – 174с.
383642
  Богорад И.В. Гигиена физического труда / И.В. Богорад. – Москва : Знание, 1980. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 10)
383643
  Рокитянський В.И. Гигиена физкультурника / В.И. Рокитянський. – М, 1955. – 120с.
383644
  Рокитянский В.И. Гигиена физкультурника / В.И. Рокитянский. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 146с.
383645
  Лаптев А.П. Гигиена физкультурника // О культуре физической и духовной / А.В. Царик. – Москва : Знание, 1989. – С. 98-190. – (Новое в жизни, науке, технике ;Физкультура и спорт ; 1/1989)
383646
  Дешин Д.Ф. Гигиена физкультурника, смоконтроль, подача первой помощи. / Д.Ф. Дешин. – М.-Л., 1949. – 60с.
383647
   Гигиена школьника. – Ташкент, 1965. – 87с.
383648
  Дорнблют Ф. Гигиена школьного возраста : Для родителей и воспитателей : "Die Gesundheitspflege der Schuljugend. Fur Eltern und Erzieher" / Доктор Ф. Дорнблит; Пер. с нем. д-ра А.Р. Ильиша. – Санкт-Петербург : Издание В.С. Эттингер, 1894. – [4], 256 с. : ил.
383649
  Скворцов И. Гигиена, со включением анатомии, физиологии, и патологии человеческого тела : ощедоступно изложенное ученье о здоровьи и болезнях / И. Скворцов. – 2-е перераб. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография Я. Трей, 1906. – XX, 360 с.
383650
   Гигиеническая гимнастика. – М., 1955. – 20с.
383651
  Янкелевич Е.И. Гигиеническая гимнастика для работников умственного труда. / Е.И. Янкелевич. – М., 1956. – 60с.
383652
   Гигиеническая оценка поведения хлорантранилипрола в объектах окружающей среды при выращивании кукурузы в лесостепной зоне Украины / И.В. Лепешкин, В.И. Медведев, Е.Н. Багацкая, Л.П. Иванова, А.П. Гинько // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 73-77 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
383653
   Гигиеническая оценка условий труда на пищевых объектах. – Л., 1990. – 37с.
383654
  Девятка Д.Г. Гигиеническая характеристика ультрафиолетового климата г.Львова и влияние его на реактивность организма : Автореф... д-ра мед.наук: 756 / Девятка Д.Г.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1968. – 32л.
383655
  Марковская А.Г. Гигиенические вопросы зарегулированного водоема в нижнем бьефе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Марковская А.Г. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
383656
   Гигиенические вопросы строительства школы и дошкольных учреждений. – М., 1965. – 244с.
383657
   Гигиенические вопросы школы-интерната. – М., 1964. – 259с.
383658
   Гигиенические и медико-биологические аспекты здоровья населения. – Л., 1989. – 152с.
383659
  Касьяненко А.М. Гигиенические и эпидемиологические аспекты эшерихиозов / А.М. Касьяненко. – Киев, 1988. – 228с.
383660
  Квитницкая Н.Н. Гигиенические обоснования охраны от загрязнения водоемов Украины в связи с их регулированием и развитием промышленности (Исследования в натуральных и опыт. условиях) : Автореф... д-ра мед.наук: / Квитницкая Н.Н.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 25л.
383661
  Квитницкая Н.Н. Гигиенические обоснования охраны от загрязнения водоемов Украины в связи с их регулированием и развитием промышленности (Исследования в натуральных и опыт. условиях) : Автореф... д-ра мед.наук: / Квитницкая Н.Н.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 25л. – Бібліогр.:с.22-25
383662
  Головань Д.И. Гигиенические основы организации зон санитарной охраны источников водоснабжения / Д.И. Головань. – Москва, 1989. – 19с.
383663
  Советов С.Е. Гигиенические основы проектирования, строительства и оборудования школ и детских дошкольных учреждений / С.Е. Советов, Г.Н. Сердюковская. – Москва : Медгиз, 1962. – 399 с., [1] л. план. – Библиогр.: с. 388-397
383664
  Корсунская М.И. Гигиенические основы режима учебных занятий учащихся средних школ / М.И. Корсунская. – Москва, 1961. – 55с.
383665
   Гигиенические основы решения территориальных проблем. – Новосибирск, 1987. – 256с.
383666
  Сахновская Н.Н. Гигиенические основы управления качеством воздушного бассейна / Н.Н. Сахновская. – Киев : Здоров"я, 1984. – 103с. – (Библиотека практического врача ; Гигиена)
383667
   Гигиенические проблемы охраны окружающей среды от загрязнения канцерогенами. – Киев, 1985. – 103 с.
383668
  Режабек Я.В. Гигиенические свойства спирто-калильного освещения : (С обращением особого вниманияна методику исследования) : Дис. ... д-ра медицины / Из Гигиенической лаборатории проф. В.Д.Орлова в Имераторском Университете Св. Владимира. – Киев : Тип. Имерат. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 225, IV с.
383669
  Федоров Ю.А. Гигиенические средства для полости рта / Ю.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1985. – 32с.
383670
  Бирюков А.А. Гигиенический самомассаж / А.А. Бирюков. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 16 с. : ил.
383671
  Нимен Л.Б. Гигиеническое воспитание в школе. / Л.Б. Нимен. – М., 1933. – 39с.
383672
  Стругацкая Л.Е. Гигиеническое воспитание учащихся в семье и школе / Л.Е. Стругацкая, Д.Б. Синельникова. – Ташкент, 1963. – 20с.
383673
  Заликин Г.А. Гигиеническое воспитание учащихся в школах-интернатах / Г.А. Заликин. – М, 1962. – 134с.
383674
  Лахно Е.С. Гигиеническое значение и биологическое действие пригородных зеленых насаждений : Автореф... докт. мед.наук: / Лахно Е. С.; Льв. гос. мед. ин-т. – К., 1967. – 35л.
383675
  Волощенко О.И. Гигиеническое значение поверхностно-активных веществ. / О.И. Волощенко, И.В. Мудрый. – Київ, 1991. – 172,4с.
383676
  Назаренко В.И. Гигиеническое значение повышенной индивидуальной чувствительности к производствнному шуму и общей низкочастотной вибрации. : Автореф... Канд.биол.наук: 14.00.07 / Назаренко В.И.; М-во здравоохран.Укр.Киев.НИИ гигиены труда и профессион.заболеваний. – К, 1991. – 18л.
383677
  Кундиев Ю.И. Гигиеническое значение проблемы всасывания фосфорорганических инсектицидов через кожу : Автореф... д-ра мед.наук: / Кундиев Ю.И.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 28л.
383678
  Головатюк А.П. Гигиеническое значение пыли поливинилхлорида и ее нормирование в воздухе рабочих помещений : Автореф... канд. мед.наук: / Головатюк А.П.; Киевск. мед. ин-т. – К., 1967. – 20л.
383679
  Гордыня Н.П. Гигиеническое изучение выбросов сажевых заводов и влияние их на чистоту атмосферного воздуха и санитарные условия жизни населения : Автореф... канд. мед.наук: / Гордыня Н. П.; Киев.мед. инзт. – К., 1965. – 15л.
383680
  Гончарук Е.И. Гигиеническое изучение систем местной канализации с обоснованием санитарных норм их проектирования и эксплуатации : Автореф... доктора мед.наук: / Гончарук Е.И.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 60л.
383681
  Воронова И.А. Гигиеническое обоснование предельно допустимых концентраций некоторых полупродуктив синтеза левомицетина (карбинола, оксиамина и оксицетиламина) в воде водоемов : Автореф... канд. мед.наук: / Воронова И.А.; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1965. – 15л.
383682
  Пазынич В.М. Гигиеническое обоснование среднесуточной предельно допустимой концентрации пятиокиси ванадия в атмосферном воздухе. : Автореф... канд. мед.наук: / Пазынич В.М.; Днепропетр. гос. мед. ин-т.. – Днепропетровск, 1966. – 18л.
383683
  Новосельская А.П. Гигиеническое обоснование условий использования сточных вод животноводческих комплексов для орошения сельскохозяйственных земель. : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.07 / Новосельская А.П.; Киев. мед. ин-т. – К., 1984. – 24л.
383684
  Сапожникова Р.Г. Гигиеническое обучение и воспитание в процессе занятий в школьных мастерских / Р.Г. Сапожникова, Н.Н. Куинджи. – М., 1964. – 56с.
383685
  Кальченко Е.И. Гигиеническое обучение и воспитание школьников / Е.И. Кальченко. – М., 1984. – 127с.
383686
  Дудачева М.И. Гиго Габашвили / М.И. Дудачева. – М, 1958. – 84с.
383687
  Урушадзе И.А. Гиго Габашвили / И.А. Урушадзе. – Тбилиси, 1958. – 56с. : ил.
383688
  Спенсер-Грегори Гигрометрия / Спенсер-Грегори, Е. Роурке. – Москва, 1963. – 204 с.
383689
  Кожанчиков И Гигрорегуляторная реакция куколок Agrotis и Ephestia как реакция на влияние влажности среды / И Кожанчиков, 1934. – 548-552с.
383690
  Сперанский А.В., Крашенинников Ф.Н. Гигроскопическая вода почвы и подземная роса / [соч.] А.В. Сперанского, Ф.Н. Крашенинникова. – [Санкт-Петербург], 1907. – С. 281-335 : ил. – Без обл. и тит. л. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Журнал Опытной агрономии. 1907, кн. III, т. VIII


  Авт.: Крашенинников Фёдор Николаевич (1969-1938) На с. 281 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину от автора
383691
  Кузьмичев А.И. Гигрофильная флора юго-запада Русской равнины и ее генезис / А.И. Кузьмичев. – СПб : Гидрометеоиздат, 1992. – 214с.
383692
  Кантор В. Гид // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 6-64. – ISSN 0321-1878
383693
   Гид по престолу : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 52 : Іл.
383694
   Гид по Сатанову : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 99 : фото
383695
  Льюис С. Гидеон Плениш / С. Льюис. – Москва, 1947. – 395 с.
383696
  Болховитиниа Е.Г. Гидирование хлопкового маста на никель-хромовом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Болховитиниа Е. Г.; Казах.ГУ, Казаз. гос. мед. ин-т. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
383697
  Парамонов А.А. Гидра / А.А. Парамонов. – Москва-Л., 1927. – 120с.
383698
  Канаев И.И. Гидра / И.И. Канаев. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1952. – 372 с.
383699
  Бекетов В.П. Гидра : повесть / В.П. Бекетов. – Белгород : Книжное изд-во, 1963. – 190 с.
383700
  Есьман И.Г. Гидравлика / И.Г. Есьман. – 2-е, 1926. – 268 с.
383701
  Есьман Б.И. Гидравлика / Б.И. Есьман. – 3-е изд перераб. – Тифлис, 1930. – 320 с.
383702
  Евреинов В.Н. Гидравлика / В.Н. Евреинов. – 2-е изд. испр. доп. – Ленинград, 1934. – 500 с.
383703
  Форхгеймер Ф. Гидравлика / Ф. Форхгеймер. – Москва-Ленинград, 1935. – 615 с.
383704
  Отт А.А. Гидравлика : Учеб. пособ. для втузов / А.А. Отт. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. энергетич. лит., 1937. – 404с.
383705
  Френкель Н.З. Гидравлика / Н.З. Френкель. – Москва-Ленинград, 1947. – 460 с.
383706
  Агроскин И.И. Гидравлика : Допущено ... в качестве учебника для гидромелеоративных ин-тов и фак-тов и в качестве учедн. пособия для гидротехнич. фак-тов строит. ин-тов / под ред. И.И. Агроскина. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 440 с.
383707
  Рабинович Е.З. Гидравлика / Е.З. Рабинович. – Москва-Ленинград, 1952. – 372 с.
383708
  Агроскин И.И. Гидравлика : Учебное пособие для гидротехнических факультетов строительных институтов / под. общ. ред. И.И. Агроскина. – Изд. 3-е, совершенно переработ. – Москва- Ленинград : Госэнергоиздат
Ч. 3. – 1954. – 484 с.
383709
  Комов В.А. Гидравлика / В.А. Комов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1955. – 416 с.
383710
  Латышенков А.М. Гидравлика / А.М. Латышенков, В.Г. Лобачев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1956. – 408с.
383711
  Френкель Н.З. Гидравлика / Н.З. Френкель. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1956. – 456 с.
383712
  Чертоусов М.Д. Гидравлика / М.Д. Чертоусов. – 4-е, испр. – Москва-Ленинград, 1962. – 630 с.
383713
  Агроскин И.И. Гидравлика / И.И. Агроскин. – Москва ; Ленинград
4. – 1964. – 352 с.
383714
  Богомолов А.И. Гидравлика : Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. "Гидравлическое строительство" / А.И. Богомолов, К.А. Михайлов. – Москва : литературы по строительству, 1965. – 632 с.
383715
  Тихомиров А.П. Гидравлика : Лекции по разделу гидростатики для студ. заочного фак-та по спец. ПГС. / А.П. Тихомиров. – Горький : б.и., 1967. – 38с.
383716
  Бородкин Б.С. Гидравлика : контрольные задания / Б.С. Бородкин ; Ленингр. ин-т водного транспорта, Заоч. отд., Кафедра гидравлики. – Москва : Высшая школа, 1969. – 47 с.
383717
   Гидравлика. – 2-е. – Москва, 1980. – 61 с.
383718
  Рабинович Е.З. Гидравлика / Е.З. Рабинович. – Москва, 1980. – 278 с.
383719
  Чугаев Р.Р. Гидравлика / Р.Р. Чугаев. – 4-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Энергоиздат, 1982. – 672с.
383720
  Горчин Н.К. Гидравлика в задачах / Н.К. Горчин, М.Д. Чертоусов. – Изд. 2-е испр. – Ленинград, 1933. – 364с.
383721
  Евреинов В.Н. Гидравлика в лаборатории / В.Н. Евреинов. – Ленинград, 1930. – 160 с.
383722
  Филиппов Е.Г. Гидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков / Е.Г. Филиппов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 278с.
383723
  Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы Гидравлика горных рек = Русловые и гидроморфологические расчеты / Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы. – Москва : Стройиздат, 1986. – 160с.
383724
  Яблонский В.С. Гидравлика для нефтяных техникумов / В.С. Яблонский. – 2-е изд. доп. и испр. – Москва-Ленинград, 1951. – 232 с.
383725
   Гидравлика дорожных водопропускных сооружений. – Москва, 1982. – 120 с.
383726
  Сточек Н.П. Гидравлика жидкостных ракетных двигателей. / Н.П. Сточек, А.С. Шапиро. – М., 1978. – 126с.
383727
  Смыслов В.В. Гидравлика и аэродинамика / В.В. Смыслов. – Киев : Вища школа, 1979. – 336с.
383728
  Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика / А.Д. Альтшуль. – Москва, 1987. – 414с.
383729
  Копырин М.А. Гидравлика и гидравлические машины / М.А. Копырин. – Москва, 1961. – 302 с.
383730
   Гидравлика и гидравлические машины. – Саратов
1. – 1965. – 180 с.
383731
   Гидравлика и гидравлические машины. – Саратов
2. – 1965. – 124с.
383732
  Дробнис В.Ф. Гидравлика и гидравлические машины / В.Ф. Дробнис. – Москва, 1987. – 191с.
383733
  Мхитарян А.М. Гидравлика и гидромеханика / А.М. Мхитарян. – Киев, 1958. – 374 с.
383734
   Гидравлика и гидротехника. – Киев
Вып. 19. – 1974
383735
   Гидравлика и гидротехника. – Киев
Вып. 20. – 1975
383736
   Гидравлика и гидротехника. – Киев
Вып. 23. – 1976
383737
   Гидравлика и гидротехника. – Киев
Вып. 27. – 1978
383738
   Гидравлика и гидротехника. – Киев
Вып. 34. – 1982
383739
   Гидравлика и гидротехника. – Киев
Вып. 35. – 1982
383740
  Некрасов Б.Б. Гидравлика и её применение на летальных аппаратах / Б.Б. Некрасов. – 2-е изд. – М, 1967. – 368с.
383741
  Мильштейн П.А. Гидравлика и массопередача в аппаратах с чередующимися кипящими слоями ионита : Автореф... канд. технич.наук: 05.347 / Мильштейн П.А.; Новочеркасский политехнич. ин-т. – Новочеркасск, 1971. – 20л.
383742
  Петров Г.А. Гидравлика переменной массы / Г.А. Петров. – Х., 1964. – 224с.
383743
   Гидравлика русловых и подземных потоков. – Калинин, 1987. – 108 с.
383744
  Каминарова Р.И. Гидравлика стратифицированных потоков : (библиогр. зарубежной литературы за период 1950-1966 гг.) / Р.И. Каминарова; М-во энергетики и электрификации СССР. Главтехстрой-проект. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидротехники им. Б. Е. Веденеева. Отд. науч.-техн. информации. Отд. техн. водоснабжения и охладителей тепловых электростанций. – Ленинград : Энергия, 1968. – 219 с.
383745
  Ионайтис Р.Р. Гидравлика СУЗ ядреных реакторов. / Р.Р. Ионайтис, Н В. Стобецкий, . – М, 1972. – 187с.
383746
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н.М. Константинов. – М.
Ч.1. – 1987. – 303с.
383747
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н.М. Константинов. – М.
2. – 1987. – 430с.
383748
  Панчурин Н.А. Гидравлика, гидромеханика и насосы. Конспект лекций / Н.А. Панчурин. – Ленинград, 1960. – 184 с.
383749
  Бахметев Б.А. Гидравлика. Общий курс : общий курс / Бахметев Б.А. – Москва ; Ленинград, 1934. – 332 с.
383750
  Киселев П.Г. Гидравлика.Основы механики жидкости / П.Г. Киселев. – Москва-Ленинград, 1963. – 424 с.
383751
  Мартынов А.П. Гидравлическая вытяжка осесимметричной безмоментной оболочки : Автореф... канд. техн.наук: / Мартынов А.П.; АН СССР. Ин-т механики. – Москва, 1956. – 7л.
383752
  Фукс С.Н. Гидравлическая и воздушная плотность конденсаторов паровых турбин / С.Н. Фукс. – М, 1967. – 120с.
383753
  Озеров И.М. Гидравлическая классификация шлихов / И.М. Озеров. – Ташкент, 1940. – 1-40с.
383754
  Дуэль М.А. и др. Гидравлические автоматические регуляторы тепловых процессов / М.А. и др. Дуэль. – М-Л, 1961. – 200с.
383755
  Кулибабин А.Г. Гидравлические и конструктивные особенности автоматического каскадного регулирования закрытых оросительных систем с обратной гидравлической связью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 531 / Кулибабин А.Г. ; Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1971. – 23 с.
383756
  Шептун Ю.Д. Гидравлические и пневматические приводы промышленных роботов / Ю.Д. Шептун, С.Г. Липицкий. – Днепропетровск, 1986. – 88с.
383757
   Гидравлические и пневматические силовые системы управления. – М., 1962. – 615с.
383758
   Гидравлические и пневматические устройства летательных аппаратов. – К.
3. – 1969. – 174с.
383759
  Аэров М.Э. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем / Аэров М.Э., Тодес О.М. – Ленинград : Химия, 1968. – 512 с. : ил., табл.
383760
  Кривченко Г.И. Гидравлические машины / Г.И. Кривченко. – М., 1978. – 320с.
383761
  Кривченко Г.И. Гидравлические машины / Г.И. Кривченко. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 320с.
383762
  Васильев Б.А. Гидравлические машины / Б.А. Васильев, Н.А. Грецов. – Москва, 1988. – 272с.
383763
  Долгополов А.В. Гидравлические машины в сельскохозяйственном производстве / А.В. Долгополов. – Днепропетровск, 1984. – 90с.
383764
  Жаворонков Н.М. Гидравлические основы скрубберного процесса и теплопередача в скрубберах / Н.М. Жаворонков. – Москва, 1944. – 224 с.
383765
  Вишневский Виктор Иванович Гидравлические особенности крупных мелиоративных каналов с учетом воздействия ветра на водную поверхность : Автореф... канд. технич.наук: 05.14.09 / Вишневский Виктор Иванович; МинвузУССР, Киевский автом.-дорожн. ин-т. – К., 1987. – 20л.
383766
   Гидравлические потери на трение в водоводах электростанций. – Москва, 1985. – 104 с.
383767
  Альтшуль А.Д. Гидравлические потери на трение в трубопроводах / А.Д. Альтшуль. – Москва ; Ленинград, 1963. – 256 с.
383768
  Иванов В.И. Гидравлические приводы автоматических систем и робототехнических комплексов: Конспект лекций по курсу "Гидрогазовые приводы автомат. систем и робототехн. комплексов" / В.И. Иванов. – М., 1989. – 38с.
383769
  Романков П.Г. Гидравлические процессы химической технологии : (материалы к курсу "Процессы и аппараты") / П.Г. Романков ; Ленинград. заоч. индустр. ин-т. – Ленинград ; Москва : Гос. науч.-техн. изд. хим. лит-ры, 1948. – 122 с.
383770
  Шаблинский В.В. Гидравлические расчеты каналов и малых рек при осушении торфяных месторождений, болот и заболоченных земель. / В.В. Шаблинский. – М.-Л., 1959. – 112с.
383771
  Арзуманов Э.С. Гидравлические регулирующие органы систем автоматического управления / Э.С. Арзуманов. – Москва : Машиностроение, 1985. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-254
383772
  Темный В.П. Гидравлические регуляторы. / В.П. Темный. – М-Л, 1966. – 144с.
383773
  Льюис Э. Гидравлические системы управления / Э. Льюис, Х. Стерн. – М., 1966. – 407с.
383774
  Чугаев Р.Р. Гидравлические термины / Р.Р. Чугаев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 104с.
383775
  Крассов И.М. Гидравлические усилители / И.М. Крассов. – М.-Л., 1959. – 88с.
383776
  Леонов Е.А. Гидравлические характеристики и учет стока зарастающих рек : Автореф... канд. техн.наук: / Леонов Е.А.; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1966. – 20л.
383777
  Бочаров Ю.А. Гидравлические штамповочные молоты и прес-молоты : [обзор] / Ю.А. Бочаров, А.А. Хорычев ; М-во станкостроит. и инструм. пром-сти, Гл. техн. упр. [и др.]. – Москва : [НИИмаш], 1974. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 47 (18 назв.). – (Серия С-III. Кузнечно-прессовое машиностроение)
383778
  Крассов И.М. Гидравлические элементы в системах управления / И.М. Крассов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1967. – 255с.
383779
  Крассов И.М. Гидравлические элементы систем автоматического регулирования / И.М. Крассов. – М., 1963. – 163с.
383780
  Максимович Г.К. Гидравлический разрыв нефтяных пластов. / Г.К. Максимович. – Москва, 1957. – 98с.
383781
  Агроскин И.И. Гидравлический расчёт каналов (Метод абстрактной модели) / Агроскин И.И. – Москва ; Ленинград : Главэнергоиздат, 1935. – 80 с.
383782
   Гидравлический расчёт сетей водоотведения. – К., 1987. – 120с.
383783
  Фридланд В.Я. Гидравлический расчет элементов намыва плотин и дамб : Автореф... канд. техн.наук: / Фридланд В.Я.; Киевск. ин-т инженеров водного хозяйства. – К., 1958. – 15л.
383784
   Гидравлический следящий привод. – М., 1968. – 563с.
383785
  Зайков А.М. Гидравлический способ добычи торфа / А.М. Зайков. – М.-Л., 1931. – 44с.
383786
   Гидравлический удар в трубопроводах и борьба с ним : Библиогр.указ.отеч.и иностранной литературы. – Донецк, 1972. – 91с.
383787
  Аронович Г.В. Гидравлический удар и уравнительные резервуары / Г.В. Аронович, Н.А. Картвелишвили, Я.К. Любимцев ; под ред. Н.А. Картвелишвили. – Москва : Наука, 1968. – 248 с. – Библиогр.: с. 246-247
383788
  Ефремов В.И. Гидравлическое исследование равномерного руслового потока и вопросы расчета пропускной способности естественных русел : Автореф... канд. техн.наук: / Ефремов В.И.; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Л., 1967. – 12л.
383789
  Ляхтер В.М. Гидравлическое моделирование / В.М. Ляхтер, А.М. Прудовский. – М., 1984. – 392с.
383790
  Знаменская Н.С. Гидравлическое моделирование русловых процессов / Н.С. Знаменская. – СПб, 1992. – 239с.
383791
  Железняков Г.В. Гидравлическое обоснование методов речной гидрометрии / Г.В. Железняков; Под ред.Е.В.Близняка. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 164с.
383792
  Гришанин К.В. Гидравлическое сопротивление естественных русел / К.В. Гришанин. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 181с.
383793
  Троян В.М. Гидразид малеиновой кислоты - ингибитор обмена нуклеиновых кислот и азотистых соединений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Троян В.М. ; АН УССР , Науч.-исслед. ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 19 с.
383794
   Гидразид малеиновой кислоты как регулятор роста растений. – Москва : Наука, 1973. – 368 с.
383795
  Яфарова Р.Л. Гидразиды фосфорилированных карбоновых кислот (синтез, строение, таутомерия и хим. превращения) : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яфарова Р.Л.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1969. – 15л.
383796
  Козловский М.Т. Гидразин и гидрооксиламин и их применение в аналитической химии / М.Т. Козловский, И.К. Букин. – Алма-Ата, 1967. – с.
383797
  Пара Ф.И. Гидразиновые соединения платины и палладия. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Пара Ф.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 22л.
383798
  Греков А.П. Гидразинометрия / А.П. Греков, Г.В. Отрошко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 259 с.
383799
  Китаев Ю.П. Гидразоны / Ю.П. Китаев, Б.И. Бузыкин. – Москва : Наука, 1974. – 415 с.
383800
  Румянцев П.Ф. Гидратация алюминатов кальция / П.Ф. Румянцев, В.С. Хотимченко, В.М. Никущенко. – Ленинград : Наука, 1974. – 80 с.
383801
  Цундель Г. Гидратация и межмолекулярное взаимодействие / Г. Цундель. – Москва : Мир, 1972. – 404 с.
383802
  Бакеев М.И. Гидратация и физико-химические свойства растворов электролитов / М.И. Бакеев ; АН КазССР, Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 243 с.
383803
  Шестопалова А.В. Гидратация кофеина и его взаимодействие с системой ДНК-вода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Шестопалова А.В.; Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1987. – 24л.
383804
  Больбух Т.В. Гидратация нуклекиновых кислот в пленках по данным инфракрасной спектроскопии и пьезогравеметрии : Автореф... канд. физ.мат.наук: 03.00.02 / Больбух Т. В.; АН ГССР, Инзт физики. – Тбилиси, 1986. – 27л.
383805
  Зегельман А.Б. Гидратация третичных трехатомных спиртов ацетиленового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Зегельман А.Б.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Сталинабад, 1959. – 11л.
383806
   Гидратированные оксиды элементов 4 и 5 групп. – Москва : Наука, 1986. – 155с.
383807
  Харт Э. Гидратированный электрон / Э. Харт, М. Анбар. – Москва : Атомиздат, 1973. – 280 с.
383808
  Ротенберг З.А. Гидратированный электрон в химии / З.А. Ротенберг. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
383809
  Гаджи-Заде Гидргеологические и гидрохимические особенности западной бортовой зоны подкирмакинской свиты Апшеронской области в связи с ее нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гаджи-Заде З.С.; Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1967. – 21л.
383810
  Шпильрайн Э.Э. Гидрид лития. Физико-химические и теплофизические свойства / Э.Э. Шпильрайн, К.А. Якимович. – М., 1972. – 108с.
383811
   Гидриды металлов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 431с.
383812
  Михеева В.И. Гидриды переходных металлов / В.И. Михеева. – М., 1960. – 212с.
383813
   Гидриды переходных металлов. – Москва : Мир, 1975. – 311с.
383814
  Лисичкин Г.В. и Юффа А.Я. Гидриды переходных металлов в катализе жизни, науке, технике / Г.В. и Юффа А.Я. Лисичкин. – Москва, 1978. – 64 с.
383815
  Гладышев В.П. Гидриды Р-элементов / В.П. Гладышев. – Алма-Ата, 1975. – 85с.
383816
   Гидриды, гадиды и металлоорганические соединения особой чистоты. – М., 1976. – 151с.
383817
   Гидриды, галиды и металлоорганические соединения особой чистоты. – Москва : Наука, 1976. – 151 с.
383818
  Иванов А.Н. Гидрирование - дегидрирование углеводородов в условиях реакционно-газохроматографического анализа. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Иванов А.Н.; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1971. – 33л.
383819
  Думпис Т.Т. Гидрирование 2-илдениндандионо-1,3 и 2-арилиндандионов-1,3. : Автореф... канд.техн.наук: / Думпис Т.Т.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1962. – 18л.
383820
  Ляшенко А.И. Гидрирование алифатических кетонов в жидкой фазе под давлением водорода на 1 % Ru/ =Al2O3 катализаторе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Ляшенко А.И.; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.18-19
383821
  Лохматов В.Ф. Гидрирование алкинов в жидкой фазе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лохматов В.Ф.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
383822
  Шошенкова В.А. Гидрирование алкинов на родии. : Автореф... канд. хим.наук: 02.085 / Шошенкова В.А.; Казах. гос. ун-т. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
383823
  Есенгулова Шайзада Камзиновна Гидрирование альдегидов и кетонов на никеле, палладии и платине в присутствии адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Есенгулова Шайзада Камзиновна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24-25
383824
  Карсыбеков М.А. Гидрирование ацетилена в жидкой факзе : Автореф... канд. хим.наук: / Карсыбеков М.А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1958. – 22л.
383825
  Хасанова Р.Н. Гидрирование ацетилена в растворах различных солей. : Автореф... Канд.хим.наук: 085 / Хасанова Р.Н.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 20л.
383826
  Попова Н.М. Гидрирование бензохинона на платине, палладии и никеле : Автореф... канд. хим.наук: / Попова Н.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1958. – 14л.
383827
  Тен Е.И. Гидрирование бутиндиол на катализаторах платиновой группы : Автореф... канд. хим.наук: / Тен Е. И.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.20-21
383828
  Сокольский Д.В. Гидрирование в растворах / Д.В. Сокольский. – Алма-Ата : АНКазССР, 1962. – 486 с.
383829
  Батков А.А. Гидрирование диацетиленовых гликолей и спиртов / А.А. Батков, И.В. Кирилюс ; АН КазССР, Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 152-164 (217 назв.)
383830
  Гогуа Лиана Дмитриевна Гидрирование диеновых углеводородов С5 на мембранных катализаторах в виде фольги из сплава Р- и композиций со слоем полидиметиосилоксана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гогуа Лиана Дмитриевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
383831
  Стеценко В.Я. Гидрирование и измеризация непредельных углеводородов на окиси иттрия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стеценко В.Я.; МГУ. – М, 1966. – 16л.
383832
  Смирнова Н.Б. Гидрирование канифоли : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Смирнова Н.Б.; АН БССР. Отд-ние хим. наук. – Минск, 1968. – 28л.
383833
  Омаралиев Т. Гидрирование лицетиновой фракции фосфатидов растительных масел на палладиевых и сменашнных платинопалладиевых и родоний-паладиевых катализаторах на носителях и растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Омаралиев Т.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
383834
  Ветров В.П. Гидрирование моносахаридов на промотивированных никель-медных катализаторах на носителях в автоклаве с интенсивным перемешиванием. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ветров В.П.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
383835
  Жусупбеков Б.О. Гидрирование на платине, палладии, никеле в присутствии адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: / Жусупбеков Б. О.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
383836
  Приданова Ю.А. Гидрирование некоторых бета-дикарбонильных соединений на различных катализаторах в жидкой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Приданова Ю.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
383837
  Комаров В.И. Гидрирование некоторых непредельных соединений на стационарном никель-хромовом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Комаров В.И.; АН Казахской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 14л.
383838
  Попов О.С. Гидрирование некоторых непредельных соединений под повышенным давлением. : Автореф... канд. хим.наук: / Попов О.С.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1954. – 16л.
383839
  Волкова Л.Д. Гидрирование непредельных алифатических нитрилов с сопряженными связями в смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Волкова Л.Д.; АН Казах. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 15л.
383840
  Шмидт Ф.К. Гидрирование непредельных соединений в присутствии комплексных металлоорганических катализаторов. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Ф.К.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1967. – 19л.
383841
  Омаркулов Т. Гидрирование непредельных соединений в присутствии скелетного никеля в растворителе под давление водорода выше атмосферного : Автореф... канд. хим.наук: / Омаркулов Т.; АН Каз. ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 20л.
383842
  Рябинина С.А. Гидрирование непредельных соединений в режиме равномерной и непрерывной подачи их в реакционную систему : Автореф... канд. хим.наук: / Рябинина С. А.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
383843
  Розвманова Л.Д. Гидрирование непредельных соединений в смешанных растворах этално-димоксан на металлах платиновой группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Розвманова Л. Д.; АН Казах. ССР, ин-т орган. кала. и электрохим. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
383844
  Кузембаев К.К. Гидрирование непредельных соединений на родиевом катализаторе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузембаев К.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
383845
  Уалиханова Алтынкуль Гидрирование непредельных соединений, содержащих различные типы химических связей на платине в растворе под давлением водорода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Уалиханова Алтынкуль; АН КазахССР ин-т орган. катализа и электрохим. – Алма-Ата, 1975. – 36л.
383846
  Гильченко Н.Д. Гидрирование перекисных продуктов озонирования олефиновых углеводородов на катализаторах платиновой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: 343 / Гильченко Н.Д.; Всесоюзн.науч-исслед.ин-т.нефтехм.процессов. – Л, 1971. – 16л.
383847
  Щеголев Н.В. Гидрирование полиариленалкилов : Автореф... Канд.техн.наук: / Щеголев Н.В.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – Москва, 1954. – 12л.
383848
  Жакипова А. Гидрирование смесей фенилпропиоловой кислоты ее Na-соли и диметиллэтинилкарбинола : Автореф... канд. хим.наук: / Жакипова А.; Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1961. – 15л.
383849
  Галле Э. Гидрирование углей, смол и минеральных масел. / Э. Галле. – Х.-К., 1935. – 140с.
383850
  Потлова Г.А. Гидрирование фосфатидов на палладиевых катализаторах в растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: / Потлова Г.А.; АН КазахССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
383851
  Бижанов Ф. Гидрирование фталонитрилов на скелетном кобальтовом катализаторе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бижанов Ф.; Ин-т хим.наук АН КазССР. – Алма-Ата, 1962. – 16л.
383852
  Кайргалиева А. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в растворах на палладиевой, платиновой и родиевой чернях и их механических смесях : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кайргалиева А.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
383853
  Дауренбеков Батырбек Дауренбекович Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в растворителях на стационарных катализаторах в аппарате колонного типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Дауренбеков Батырбек Дауренбекович; АН Каз.ССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 32л.
383854
  Искакова С.К. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в условиях специфической адсорбции некоторых катионов на платиновой и палладиевой чернях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Искакова С.К.; Казах. гос. ун-тет. Химич. ф-тет. – Алма-Ата, 1973. – 27л.
383855
  Кучапина Л.Г. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта при постоянной концентрации их в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кучапина Л.Г.; АН Каз. ССР. Ин-т органического катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1974. – 30л.
383856
  Зиброва Н.А. Гидрирование фурфурола на скелетных никелевых катализаторах и катализаторах промотированных титаном и ванадием в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Зиброва Н.А. ; Каз. хим.-технол. ин-т , Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 18 с.
383857
  Бейсеков Т. Гидрирование фурфурола на скелетных никелевых катализаторах, промотированных металлами платиновой группы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Бейсеков Т. ; Каз. хим.-технол. ин-т , Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 21 с.
383858
  Самсонова Н.С. Гидрирование хлопкового масла в растворителях на скелетных Ni-катализаторах : Автореф... кандидата хим.наук: / Самсонова Н.С.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
383859
  Прядко Г.П. Гидрирование хлопкового масла водородом спиртов на скелетных никелевых катализаторах с добавками переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 085 / Прядко Г.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1971. – 19л.
383860
  Зуева Л.И. Гидрирование хлопкового масла на платино-палладиевых катализаторах в растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: / Зуева Л.И.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1964. – 18л.
383861
  Гумарова Р.З. Гидрирование хлопкового масла связанным водородом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гумарова Р.З.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
383862
  Даулетов Б. Гидрирование циклогексена, ацетона и их смеси в метаноле, н-гексане и их смесях : Автореф... канд. хим.наук: / Даулетов Б.; Казахский гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
383863
  Шарифканова Г.Н. Гидрирование этиленовых и ацетиленовых соединений в присутствии комплексных катализаторов Циглера-Натта. : Автореф... Канд.хим.наук: 085 / Шарифканова Г.Н.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1971. – 21л.
383864
  Пак А.М. Гидрирование этиленовых соединений на никелевых сплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Пак А.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
383865
  Гриз В.Е. Гидрирование эфиров фталевых кислот на никелевых катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 343 / Гриз В.Е. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т нефтехим. процессов. – Ленинград, 1969. – 23 с.
383866
  Титьенс О. Гидро- и аэромеханика по лекциям проф. Л.Прандтль / О. Титьенс. – изд.2-е. – М.-Л. : ГТТИ
Т.1. – 1933. – 223с.
383867
  Страхович К.И. Гидро- и газодинамика / К.И. Страхович. – М, 1980. – 301с.
383868
  Ермашкевич В.Н. Гидро- и термодинамика насосных систем энергоустановок на четырехокиси азота / В.Н. Ермашкевич. – Минск, 1987. – 287с.
383869
   Гидроавтоматика. – М., 1965. – 152с.
383870
   Гидроаккумулирующие электростанции. – Л., 1968. – 100с.
383871
   Гидроаккумулирующие электростанции. – Москва, 1978. – 184 с.
383872
  Кауфман Л. Гидроаккумулирующие электростанции в закрытых шахтах. Часть 2. Австралия // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 4-7


  Крупный проект превратит закрытую шахту, добывавшую золото в 1921-1945 и 1984-2000 гг., в гидроаккумулирующую электростанцию Кидстон в Австралии, штат Квинсленд. Его начало планировалось на конец 2020 г. Подземные выработки свяжут два существующих ...
383873
  Саверченко А.Н. Гидроакридины на оснвое реакции алициклических 1,5-дикетонов с первичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Дальневост. ГУ. – Владивосток, 1973. – 22л.
383874
  Емельянов Н.Я. Гидроакустическая разведка рыбы на Дальнем Востоке / Н.Я. Емельянов, Ю.Б. Юдович. – Владивосток, 1958. – 59с.
383875
  Чверткин Е.И. Гидроакустическая телеметрия в океанологии / Е.И. Чверткин. – Л., 1978. – 150с.
383876
  Тарасюк Ю.Ф. Гидроакустическая телеметрия. / Ю.Ф. Тарасюк, Г.Н. Серавин. – Л., 1973. – 176с.
383877
   Гидроакустическая техника исследования и освоения океана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 264с.
383878
  Боббер Р.Дж. Гидроакустические измерения / Роберт Дж. Боббер ; пер. с англ. Б.И. Романюка и А.Д. Шпилькина ; под ред. А.Н. Голенкова. – Москва : Мир, 1974. – 362 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.
383879
  Алексеев А.И. Гидроалюминаты и гидрогранаты кальция : синтез, свойства, применение / А.И. Алексеев ; М-во высш. и сред. образования РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-179
383880
  Ершин Ш.А. Гидроаэродинамика / Ш.А. Ершин ; Казах. Нац. ун-т им. Аль-Фараби. – Алматы : Казак университеті, 2013. – 352, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-601-247-888-4
383881
   Гидроаэродинамика и диффузия. – Алма-Ата, 1982. – 111с.
383882
   Гидроаэродинамика многофазных сред. – Ташкент, 1987. – 116 с.
383883
   Гидроаэродинамика несущих поверхностей. – Киев, 1966. – 314 с.
383884
  Прандтль Л. Гидроаэромеханика / Л. Прандтль. – Москва, 1949. – 520 с.
383885
  Прандтль Л. Гидроаэромеханика / Л. Прандтль. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 576 с.
383886
  Баранов В.Б. Гидроаэромеханика и газовая динамика / В.Б. Баранов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. – Москва : Изд-во МГУ
Ч. 1. – 1988. – 184 с.
383887
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 20. – 1976
383888
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 21. – 1976
383889
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 23. – 1978
383890
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 24. – 1979
383891
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 25. – 1979
383892
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 26. – 1981
383893
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 27. – 1981
383894
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 28. – 1981
383895
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 29. – 1982
383896
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1986. – 144 с.
383897
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск
Вып. 22. – 1987
383898
   Гидроаэромеханика и теория упругости : статистические и динамические задачи теории упругости и гидроаэромеханики. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 140 с.
383899
   Гидроаэромеханика и теория упругости : математические методы в теории упругости и гидроаэромеханике. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 140 с.
383900
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1989. – с.
383901
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1990. – 136 с.
383902
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1991. – 113 с.
383903
  Самойлович Г.С. Гидроаэромеханика јјјјј / Г.С. Самойлович. – М., 1980. – 280 с.
383904
  Трохан А.М. Гидроаэрофизические измерения. / А.М. Трохан. – Москва : Изд-во стандартов, 1981. – 335с.
383905
  Бабков А.И. Гидробиокомплексы Белого моря / А.И. Бабков, А.Н. Голиков ; АН СССР, Зоол. ин-т. – Ленинград : Зоол. ин-та АН СССР, 1984. – 102 с.
383906
   Гидробиологические и ихтиологические исследования в Азербайджане. – Баку : Элм, 1983. – 74 с.
383907
   Гидробиологические и ихтиологические исследования в Восточной Сибири. – Иркутск
Вып. 3. – 1977. – 212 с.
383908
   Гидробиологические и ихтиологические исследования на Белом море : сборник научных трудов (Проект Белое море). – Ленинград, 1987. – 139 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав
383909
  Пирожников П.Л. Гидробиологические и рыбное хозяйство / П.Л. Пирожников, 1952. – С. 99-198
383910
  Лагановская Р.Ю. Гидробиологические исследования Балтийского моря / Р.Ю. Лагановская, О.Л. Качалова; АН Латвийской ССР, Институт биологии. – Рига : Зинатне, 1990. – 291с. – ISBN 5-7966-0664-6
383911
   Гидробиологические исследования в Авачинской губе : сборник научных трудов. – Владивосток, 1989. – 136 с. : ил.
383912
   Гидробиологические исследования в Восточной Сибири : сборник научных трудов. – Иркутск, 1981. – 148 с. : табл.
383913
   Гидробиологические исследования в заповедниках СССР : тезисы докладов Всесоюзного совещания 17-21 апреля 1989 г. г. Борок. – Москва, 1989. – 171 с. : табл.
383914
   Гидробиологические исследования в Литве = Acta hydrobiologica lituanica. – Вильнюс : Мокслас
Т. 1. – 1980. – 112 с.
383915
   Гидробиологические исследования внутренних водоёмов Северо-Востока СССР. – Владивосток, 1975. – 406с.
383916
   Гидробиологические исследования морских и пресных вод : сборник научных работ. – Ленинград, 1988. – 133 с.
383917
   Гидробиологические исследования на Карельском побережье Белого моря : Работы Беломорской биологической станции зоологического института АН СССР. – Ленинград, 1967. – 209с.
383918
   Гидробиологические исследования на Украине в 11 пятилетке : тезисы докладов пятой конференции Украинского филиала Всесоюзного гидробиологического общества 2-4 апреля 1987 года. – Киев, 1987. – 247 с.
383919
   Гидробиологические исследования северо-восточной части Чёрного моря. – Ростов -на-Дону : Ростовский ун-т, 1973. – 190 с.
383920
  Дунке Н.А. Гидробиологические условия выращивания молоди ценных рыб при промышленном рыборазведении в БССР : Автореф... Канд.биол.наук: / Дунке Н.А.; М-во высш.образования СССР. – Минск, 1959. – 14л.
383921
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 2. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
383922
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 1. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
383923
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 3. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
383924
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 4. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
383925
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 5. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
383926
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 6. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
383927
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 2. – 1996
383928
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 3. – 1996
383929
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 4. – 1996
383930
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 5. – 1996
383931
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 6. – 1996
383932
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 1. – 1996
383933
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 33, № 1. – 1997
383934
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 1. – 1998
383935
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 2. – 1998
383936
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 3. – 1998
383937
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 4. – 1998
383938
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 5. – 1998
383939
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 6. – 1998
383940
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 2. – 1999
383941
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 3. – 1999
383942
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 4. – 1999
383943
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 5. – 1999
383944
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 6. – 1999
383945
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 1. – 1999
383946
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 1. – 2000
383947
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 2. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
383948
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 3. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
383949
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 4. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
383950
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 5. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
383951
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 6. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
383952
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 1. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383953
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 2. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383954
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 3. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383955
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 4. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383956
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 5. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383957
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 6. – 2010. – Резюме на рус., укр.. англ. яз.
383958
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 1. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383959
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 2. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383960
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 3. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383961
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 4. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383962
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 5. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383963
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 6. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383964
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 1. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383965
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 2. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383966
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 3. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383967
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 4. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383968
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 5 (287). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383969
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 6 (288). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383970
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 49, № 1 (289). – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383971
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 49, № 2 (290). – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383972
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 49, № 6 (294). – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383973
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 1 (295). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383974
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 2 (296). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383975
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 3 (297). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383976
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 5 (299). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383977
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 6 (300). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383978
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 4 (298). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383979
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 1 (301). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383980
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 6 (306). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383981
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 2 (302). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383982
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 3 (303). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383983
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 4 (304). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383984
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 5 (305). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383985
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 1 (307). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383986
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Академпериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 2 (308). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383987
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Академпериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 3 (309). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383988
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Акадеипериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 4 (310). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383989
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Академпериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 5 (311). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383990
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунаролный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Академпериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 6 (312). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
383991
   Гидробиологический и ихтиологические исследования в Восточной Сибири. – Иркутск
Вып. 2. – 1978
383992
   Гидробиологический и ихтиологические исследования в Восточной Сибири. – Иркутск
Вып. 3. – 1979
383993
  Дарибаев А.К. Гидробиологический режим Муйнакского и Кусатауско-Каракчинского нерестилищ Аральского моря и роль отдельных гидробионтов в питании молоди промысловых рыб : Автореф... канд. биол.наук: / Дарибаев А.К.; Ташк. гос. ун-т им. М.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 16л.
383994
  Мордухай-Болтовской Гидробиологический режим опытного нерестово-выростного хозяйства в низовьях Дона. / Мордухай-Болтовской, 1954. – С. 75-88
383995
  Битехтина В.А. Гидробиологическое исследование озера Ик и изучение опыта акклиматизации в нем леща. : Автореф... Канд.биол.наук: / Битехтина В.А.; Объедин.совет.по биол.и мед.наукам при Томском гос.ун-т. – Омск, 1964. – 20л.
383996
  Березина Н.А. Гидробиология / Н.А. Березина. – Москва : Советская наука, 1953. – 360с.
383997
  Березина Н.А. Гидробиология / Н.А. Березина. – Изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1963. – 440с.
383998
  Березина Н.А. Гидробиология / Н.А. Березина. – 4--е изд., перераб. и доп. – Москва : Легкая и пищевая промышленость, 1984. – 360с.
383999
   Гидробиология [конволют]


  Компакт: 1. Горбунов Г.П. Донное население морей Советской; 2. Кесслер К.Ф. Заметки относительно фауны озер Северной России : (Читано в Общем собрании 8 ноября 1865 г.; 3. Верещагин Г.Ю. К вопросу о биоценозах и стациях в водоёмах. : (Доклад, ...
384000
  Шубина В.Н. Гидробиология лососевой реки Северного Урала / В.Н. Шубина. – Ленинград : Наука, 1986. – 158с.
<< На початок(–10)381382383384385386387388389390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,