Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
258001
   "Виктория" расширяет спектр услуг : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 118 : Фото
258002
  Петренко О. "Вилучення з цивільного обороту" як спосіб захисту прав на об"єкти промислової власності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
258003
  Поведа Т.П. "Вилучити чи виключити": проблема внесення дисциплін безпекового циклу в нові навчальні плани університету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 63-64


  "Проаналізувавши низку норматичних, розпорядчих і наказових
258004
   "Вильгельм Телль". Музыка Джоакино Россини. – Изд. 2-е. – Л., 1937. – 31с.
258005
   "Вимагаємо мудрості, зваженості та стриманості" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 6


  Ректори Львівщини прийняли заяву щодо останніх подій у Києві та в Україні.
258006
  Здоровило Т. "Вимито" тисячі мізків. Крісло Бориса Патона уже розхитують // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 41). – С. 2


  "...Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха вважає страшною бідою і те, що 98-річний Борис Патон уже 55 років очолює дуже важливу структуру: національну Академію наук. Бо будь-яка структура, яку очолює такий тривалий час одна людина, не може ...
258007
  Базилевський В. "Вимкнення світла". Остання добірка Леоніда Талалая // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 1, 14-15
258008
  Файзулін Я. "Вимога - писати тільки російською. Навіть до матері мусив звертатися чужою мовою" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 18 (221). – С. 53-57


  Олекса Тихий - український дисидент.
258009
  Ільницький Д. "Вимріяне наше завтра..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С.102-104. – ISSN 0868-4790
258010
  Ільницький Д. "Вимріяне наше завтра..." (До 100-річчя Богдана Ігоря Антонича) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 102-103. – ISSN 0868-4790
258011
  Капсамун І. "Вимушений балотуватися" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 жовтня (№ 178). – С. 5


  Мішель Терещенко, який сенсаційно переміг на виборах мера Глухова 2015-го, йде в президенти. Які шанси?
258012
  Бурба М.В. "Вина" жертви злочину // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 43-44
258013
  Кислюк К.В. "Винайдення традиції": українська версія // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 164-171. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
258014
  Самарський А.Ю. "Винахідник" та історія винахідництва в нашій країні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 50-52. – ISSN 2518-7104
258015
  Мороз Ю.В. "Виникаючі ринки" та вплив МФК на розвиток ринку капіталів в країнах з перехідною економікою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 97-102. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
258016
  Кульчицький С. "Винищувальні акції": пам"ять двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 травня - 1 червня (№ 92/93). – С. 11


  Голодомори в Україні та Казахстані у порівняльному аналізі (до підсумків наукового семінару в Астані 2—4 травня 2013 року). Учасники семінару вивчали причини й перебіг Великого голоду початку 1930-х рр., його медичні й демографічні наслідки, ...
258017
  Кульчицький С. "Винищувальні акції": пам"ять двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 8


  Голодомори в Україні та Казахстані у порівняльному аналізі (до підсумків наукового семінару в Астані)
258018
  Шаповал Ю.І. "Винним себе не визнаю..." (Невідомі сторінки з біографії Юліана Бачинського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розкриваються невідомі сторінки життєвого шляху Юліана Бачинського, зокрема, причини його ув"язнення органами НКВС УРСР в 1934 р., доводиться сфабрикованість справи, ...
258019
  Файзулін Я. "Винниченко заздрить популярності Петлюри. А за часів Центральної Ради не міг перенести популярності Грушевського" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 2 (205). – С. 54-57
258020
  Савранчук Л. "Винні "тури Європою як один з напрямів рекреаційної діяльності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 313-321. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
258021
  Кузьменко В. "Вино творчості" Олександра Астаф"єва // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.133-135. – ISSN 0131-2561


  Олександр Григорович Астаф"єв (нар.1952 р.) -відомий український тературознавець, публіцист, поет, перекладач. З 2001 р. - професор кафедри теорії літератури та компаративістики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка
258022
  Розанова Н.Н. Виктор Дувидов / Н.Н. Розанова. – Москва, 1980. – 103с.
258023
   Виктор Евгеньевич Иванов - профессор Харьковского университета // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 832. – С. 108-111. – (Серія фізична ; Вип. 4/40/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
258024
   Виктор Евгеньевич Иванов. – М., 1991. – 45с.
258025
  Гуцко Виктор Загоскин боится летать : рассказ / Гуцко, денис // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 8 (1012). – С. 31-48. – ISSN 0130-7673
258026
   Виктор Зубарев. – М, 1987. – 22с.
258027
  Фекен К. Виктор и его друзья / К. Фекен. – М., 1971. – 126с.
258028
  Фекен К. Виктор и его друзья / К. Фекен. – 2-е. – М., 1976. – 112с.
258029
   Виктор Иванович Астахов - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1991. – 19с.
258030
  Акимова Л.И. Виктор Иванович Говорков : (Статья о творчестве художника и репродеуции с его произвидений) / Л.И. Акимова. – Москва : Советский художник, 1956. – 25, [47] с.
258031
  Матвеева Л.В. Виктор Иванович Григорович - первый украинский славяновед - византинист (1815-1876) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 5-17. – ISSN 1608-0599
258032
  Лаптева Л.П. Виктор Иванович Григорович (1815-1879) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 65-74. – ISSN 0132-1366


  К 200-летию со дня рождения.
258033
   Виктор Иванович Полтавец (к 80-летию со дня рождения) // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 10. – ISSN 0041-5804
258034
  Кузьменко Р.И. Виктор Иванович Шунков / Р.И. Кузьменко. – М, 1971. – 68с.
258035
  Дюкре-Дюминиль Виктор или дитя в лесу, 1800. – 296с.
258036
   Виктор Иосифович Рейхе. – Л., 1988. – 28с.
258037
  Гладков А.К. Виктор Кин / А.К. Гладков. – Москва : Художественная литература, 1981. – 79 с.
258038
  Сепп Я. Виктор Кингисепп. Биогр. очерк. / Я. Сепп, А. Гронский. – Таллин, 1946. – 60с.
258039
  Озерная Р.Г. Виктор Ковалев / Р.Г. Озерная. – Саратов : Саратовское книжное издательство, 1963. – 40 с.
258040
  Файнберг Р.И. Виктор Конецкий / Р.И. Файнберг. – Л : Советский писатель, 1980. – 262 с.
258041
   Виктор Коновалов. – М., 1982. – 128с.
258042
  Окулова Е. Виктор Константинович Курнатовский. 1868 - 1912 / Е. Окулова. – Москва, 1948. – 176с.
258043
  Снитовская Г. Виктор Корецкий / Г. Снитовская. – Москва, 1984. – 167с.
258044
  Крещик В.А. Виктор Крещик / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1984. – 143с.
258045
  Харламова Татьяна Виктор Кружалин: "Мы готовим специалистов-аналитиков, способных прогнозировать развитие туризма : прогнозы в рамках стандартов. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 50
258046
  Дараева Л.И. Виктор Крылов. / Л.И. Дараева. – М., 1984. – 110с.
258047
  Курилович И.С. Виктор Кузен в развитии гегелеведения во Франции // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 35-48. – ISSN 0235-1188
258048
  Волчек Г.Ф. Виктор Курнатовский. / Г.Ф. Волчек, В.В. Войнов. – Москва, 1961. – 224с.
258049
  Баландин Л.А. Виктор Лаврентьев / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1969. – 79 с.
258050
  Кузьменко Р.И. Виктор Максимович Жирмунский / Р.И. Кузьменко. – М, 1965. – 95с.
258051
  Малиновский В.П. Виктор Малиновский / В.П. Малиновский. – Горький, 1978. – 21с.
258052
   Виктор Маркович Мидлер. – Москва, 1991. – 47с.
258053
   Виктор Михайлович Беляев, 1888-1968. – М., 1990. – 509с.
258054
   Виктор Михайлович Васнецов. – М, 1957. – 55с.
258055
   Виктор Михайлович Васнецов. – Москва : Советский художник, 1967. – 64 с.
258056
   Виктор Михайлович Васнецов. – М, 1987. – 496с.
258057
  Лебедев А.К. Виктор Михайлович Васнецов, 1848-1926 / А.К. Лебедев. – М-Л, 1946. – 42с.
258058
  Лебедев А.К. Виктор Михайлович Васнецов, 1848-1926 / А.К. Лебедев. – 2-е изд. – М., 1955. – 40с.
258059
  Иовлев Л.И. Виктор Михайлович Васнецов. / Л.И. Иовлев. – Л, 1964. – 56с.
258060
  Моргунов Н.С. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество / Н.С. Моргунов, Моргунова-Рудницкая. – Москва, 1962. – 459с.
258061
  Каганович А.Л. Виктор Михайлович Орешников / А.Л. Каганович. – М-Л, 1950. – 44с.
258062
   Виктор Михайлович Орешников. – М., 1954. – 78с.
258063
  Орешников В.М. Виктор Михайлович Орешников / В.М. Орешников. – Ленинград, 1974. – 32с.
258064
  Чаркина Г.И. Виктор Мурашов. / Г.И. Чаркина. – Л., 1986. – 30с.
258065
   Виктор Муссович Чемсо : каталог выставки, живопись. – Москва, 1980. – 34 с.
258066
  Гольдберг С. Виктор Некрасов - русский писатель Украины // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 32-34
258067
  Танюк Л. Виктор Некрасов и Украина // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 2. – С. 104-137. – ISSN 0131-8136
258068
  Ливанова М. Виктор Некрасов: баловень жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 108-123. – ISSN 1819-6268


  "«…Неоднократно предпринимавшиеся меры воспитательного характера воздействия на Некрасова не оказали. В 1972 г. он исключен из членов КПСС. Некрасов страдает алкоголизмом, помещался в вытрезвитель. Как писатель работает непродуктивно, авторитетом среди ...
258069
   Виктор Николаевич Вакидин. Живопись. Графика : Каталог выставки. – Москва, 1978. – 42с.
258070
  Иоффе М.Л. Виктор Николаевич Дени / М.Л. Иоффе. – М.-Л, 1947. – 30с.
258071
  Свиридова И.А. Виктор Николаевич Дени / И.А. Свиридова. – Москва, 1978. – 206с.
258072
  Забродина Ю.М. Виктор Николаевич Дени. / Ю.М. Забродина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 42 с.
258073
  Свиридова И.А. Виктор Николаевич Дени. / И.А. Свиридова. – М., 1978. – 208с.
258074
  Мирошников И.Я. Виктор Обнорский - выдающийся рабочий-ревлюционер / И.Я. Мирошников. – М., 1960. – 104с.
258075
   Виктор Павлович Колмаков (Криминалист) 1913-1973 : Библиография. – Одесса, 1975. – 13с.
258076
  Долгих А.Н. Виктор Павлович Кочубей // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 68-80. – ISSN 0042-8779
258077
  Егоров В.А. Виктор Павлович Обнорский / В.А. Егоров. – Архангельск, 1967. – 48с.
258078
  Кириллина О.М. Виктор Пелевин и Великий Лев: неизбежная встреча // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 74-79. – ISSN 2310-4287
258079
   Виктор Пензин. – Москва, 1989. – 34с.
258080
   Виктор Первый // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 6 (219). – С. 10-13. – ISSN 2075-7093


  Год Януковича. З агод Виктор Янукович сумел превратиться в президента чиновников и грозу оппозиции. Однако стать всенародным лидером так и не смог.
258081
   Виктор Петрович Астафьев. – Вологда, 1974. – 26с.
258082
   Виктор Петрович Астафьев : Библиогр. указ. – Красноярск : Изд-во Красноярск. ун-та, 1989. – 88с.
258083
   Виктор Петрович Живописцев. – Пермь, 1977. – 35с.
258084
   Виктор Петрович Шестопалов. – Киев, 1983. – 62с. – (Биобиблиография ученых УССР)
258085
  Манин В.С. Виктор Попков / В.С. Манин. – Москва, 1989. – 159с.
258086
  Демин В.П. Виктор Проскурин / В.П. Демин. – М, 1988. – 64с.
258087
  Анастасьев А.Н. Виктор Розов : очерк творчества / Анастасьев А.Н. – Москва : Советский писатель, 1966. – 248 с.
258088
  Рыжих В.И. Виктор Рыжих / В.И. Рыжих. – Москва, 1982. – 28с.
258089
  Мазитова Л. Виктор Садовничий. Из глубины : В судьбах выдающихся людей всегда есть загадка // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 53-54.


  Биография
258090
  Цимбаленко О. Виктор Севский - журналист и редактор // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 47-49
258091
  Шаповалов Я.Я. Виктор Семенович Зинов / Я.Я. Шаповалов. – Свердловск, 1963. – 31с.
258092
   Виктор Семенович Иванов. (Статья Ю.Халаминского о творчестве художника-плакатиста и репродукции с его произведений). – М., 1953. – 70с.
258093
  Кравченко П. Виктор Семенович Климашин. / П. Кравченко. – М., 1958. – 112с.
258094
  Киселева С.С. Виктор Семенович Сорокин / С.С. Киселева. – Ленинград, 1984. – 51с.
258095
   Виктор Семенович Сорокин: живопись. – Москва, 1979. – 30 с.
258096
   Виктор Сергеевич Бибиков.. – М., 1957. – 66с.
258097
  Фролов В.С. Виктор Сергеевич Кулебакин (1891-1970) / В.С. Фролов; А.Ю.Ишлинский. – Москва : Наука, 1980. – 207 с.
258098
  Епифанова А.П. Виктор Сергеевич Кулебакин. / А.П. Епифанова. – 2-е изд., доп. – М., 1961. – 59с.
258099
   Виктор Степанович Гутыря. – Киев : Наукова думка, 1985. – 75с. – (Библиография ученых АрмССР)
258100
  Утехин С.Г. Виктор Талалихин. / С.Г. Утехин. – 2-е изд., доп. и уточн. – М., 1965. – 263с.
258101
  Мочалов Л.В. Виктор Тетерин / Л.В. Мочалов. – Л, 1982. – 95с.
258102
  Ни В.Т. Виктор Трофимович Ни, 1934-1979 гг. / В.Т. Ни. – Москва, 1983. – 12с.
258103
  Цыганкова Э.Г. Виктор Федорович Иваницкий (1881-1955) - историк Древнего Востока, гебраист и библиограф / Э.Г. Цыганкова, О.Д. Василюк // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 147-160. – ISSN 1608-0599
258104
   Виктор Филимонович Копытов : Ученый в обл.теплотехники и пром.печей. – Киев : Наукова думка, 1986. – 44с. – (Библиография ученых УССР)
258105
   Виктор Халатов. – К., 1973. – 139с.
258106
  Авдеенко С.И. Виктор Харин. Уральский самородок / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом МГТ, 2019. – 137 с. : ил., фотоил. – ISBN 978-966-197-619-0
258107
   Виктор Харлов. – М, 1987. – 47с.
258108
  Герценберг В.Р. Виктор Цигаль / В.Р. Герценберг. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 83 с.
258109
   Виктор Цой. Жизнь, как миг // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 6. – С.36-57
258110
  Дубинянская Я. Виктор Цой: "Я хотел бы уснуть, но нет времени спать..." // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 4-29. – ISSN 1819-6268


  Віктор Робертович Цой (1962-1990) - культовий радянський рок-виконавець 1980-х років, засновник і лідер групи "Кино", в якій співав, грав на гітарі, писав музику та тексти. Вважається одним з першопроходців радянського та російського року. Є автором ...
258111
  Дубинянская Я. Виктор Цой: звезда последнего героя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268
258112
   Виктор Чулович: живопись. – Москва, 1991. – 37с.
258113
  Руднев Д.М. Виктор Эдуардович Кингисепп. / Д.М. Руднев. – М., 1976. – 108с.
258114
  Никич Г.А. Виктор Эльконин / Г.А. Никич. – Москва, 1985. – 150с.
258115
  Русакова А.А. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов, 1870-1905. / А.А. Русакова. – Л.-М., 1966. – 148с.
258116
  Полуденный Ю.А. Виктор Ющенко и Украина / Ю.А. Полуденный. – Краматорск : Контраст, 2007. – 40с. – ISBN 978-966-8832-04-8
258117
  Оньша В.В. Виктор Ющенко и украинские националисты: история "хрупкого союза" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 127-158. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
258118
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Быть в поппозиции - не самая приятная роль": Беседа с кандидатом на пост президента В.Ющенко // Аргументы и факты в Украине, 2004. – № 51


  [Про труднощі президентської виборчої кампанії та плани на майбутнє]
258119
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Лучше трижды поссориться с женой, чем один раз - с соседом": Интервью канд. на пост Президента Украины рос. газ. "Известия" // Свобода, 2004
258120
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Мой первый президентский визит будет в Восточную Украину": Беседа с канд. на пост Президента Украины // Веч. вести, 2004
258121
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Мы не можем молчать о фальсификациях": Из выступления на Майдане Незалежности 22 нояб. [2004 г.] // Веч. вести, 2004
258122
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Победил каждый гражданин Украины" // Веч. вести, 2005


  Промова Президента України перед Майданом [Незалежності в Києві] 23 січ. 2005 р.
258123
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Хочу развеять мифы..." // Кримська світлиця, 2004


  [Звернення канд. у Президенти України до жителів східних обастей України]
258124
  Ющенко В. Виктор Ющенко: "Я знаю, чего хочет моя страна" // Факты, 2004


  [Зі звернення до виборців кандидата на пост президента України В.Ющенка під час теледебатів з кандидатом В.Януковичем]
258125
  Ющенко В. Виктор Ющенко: Азиатская модель власти в Украине не приживется! // Комсомольская правда в Украине, 2004


  Лидер оппозиции рассказал "Комсомолке" о новой внешней политике, пенсиях, своем здоровье и многом другом: Беседа с лидером блока "Наша Украина", канд. на пост президента
258126
  Абулхатин М. Виктор Янукович даёт обещания. Но с оговорками / М. Абулхатин, В. Ржевский // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 46 (1117). – С. 24-25. – ISSN 0234-1670
258127
   Виктор Янукович открыл терминал F // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 7 : Фото. – ISSN 1998-8044
258128
  Витрак Р. Виктор, или Дети у власти : проза : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 197-257. – ISSN 1130-6545
258129
  Дюкре-Дюминиль Виктор, или Дитя в лесу, 1800. – 296с. – Книга без тит. арк.


  Код - Гр, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIІІ ст.- картон, корінець зі шкіри
258130
  Шкаруба Л.М. Викторианский тетраптих. Этот странный Льюис Кэрролл (Чарльз Людвидж Доджсон) : (часть вторая) / Л.М. Шкаруба, баран // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3. – С. 59-64
258131
  Бакулина Т.М. Викторина "Умники и умницы" : (по произведениям Бальзака) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 5. – С. 49-61
258132
  Ивинг В.П. Викторина Кригер / В.П. Ивинг. – Москва, 1928. – 32с.
258133
  Чудновский М.А. Викторина Кригер / М.А. Чудновский. – М, 1964. – 119с.
258134
   Викторина по искусству.. – Саранск, 1966. – 88с.
258135
  Скворцов Викторина по элементам вычислительной математики. / Скворцов, Плещинская, Р.Ш. Манюров. – Ростов нД, 1988. – 94с.
258136
  Скворцов В.В. Викторина по элементам теории вероятностей. / В.В. Скворцов. – Саратов, 1989. – 38с.
258137
  Скворцов Викторинный рассказ о компьютерах и фортране. / Скворцов, Юсупова, И.З. Батыршин. – Ростов нД, 1988. – 111с.
258138
  Дамзова Е.К. Викторины на немецком языке / Е.К. Дамзова. – М, 1980. – 80с.
258139
  Дамзова Е.К. Викторины на немецком языке / Е.К. Дамзова. – М, 1991. – 70с.
258140
  Романченко П.Д. Викторины по географии СССР / П.Д. Романченко. – Минск, 1970. – 77с.
258141
  Мерзлова В.С. Викторины по истории древнего мира и средних веков. / В.С. Мерзлова. – Минск, 1969. – 110с.
258142
  Сердцева А.Г. Викторины по литературе и искусству / А.Г. Сердцева. – Саранск
3. – 1968. – 128с.
258143
  Сердцева А.Г. Викторины по советской литературе и искусству / А.Г. Сердцева. – Саранск, 1969. – 88с.
258144
   Викторио Кодовилья : Биобиблиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1986. – 119с.
258145
  Лангер Фред Виктория Вудхалл. Секс, деньги, Белый дом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
258146
  Замятнин Б.Н. Виктория регия - гигантская водяная лилия Южной Америки / Б.Н. Замятнин. – Л, 1980. – 89с.
258147
  Гамсун Кнут Виктория. / Гамсун Кнут. – Москва, 1919. – 112с.
258148
   Виктору Никитичу Черковцу - 90 лет // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 117-119. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Видатному вітчизняному вченому проф. Віктору Нікітічу Черковцу в березні виповнилося 90 років. За цей час учений пройшов великий, гідний глибокої поваги і захоплення життєвий шлях.
258149
  Остапенко Ф.П. Викуваний у праці і борні / Ф.П. Остапенко, В.Ф. Салабай. – Київ : Знання України, 1967. – 47 с.
258150
  Вовчок М. Викуп / М. Вовчок, 1862
258151
  Голубовський І. Викуп у цивільному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 34-37
258152
  Легун Ю.В. Викупні документи аграрної реформи як джерело з генеалогії та історії селянських родин (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-96. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано документи, які укладалися у ході реалізації аграрної реформи 1861 р. Досліджено генеалогічний аспект інформації, яку містять ці джерела. The article describes whole complex of resources made during realization of agricultural reform in ...
258153
   Вил - флагман технического прогресса. – М, 1976. – 32с.
258154
   Вил Паршин. Каталог выставки / Паршин, Выставка, Ташкент. произведений., 1978; Авт. вступ. ст.: Р.Х. Такташ; сост.: Л.С. Таирова. – Ташкент : Ташполиграфкомбинат П. П. О. Матбуот, 1978. – 32 с.
258155
   Вилейско-Минская водная система.. – Минск : Университетское, 1987. – 63с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
258156
  Широков В.М. Вилейское водохранилище / В.М. Широков, П.С. Лопух. – Минск, 1989. – 78с.
258157
  Горецкий М.И. Виленские коммунары : роман-хроника / М.И. Горецкий; пер. с белорус. А.Гатова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 281 с.
258158
  Страшкова К О. Вилерий Брюсов в спорах о театре и драме конца 19 -- начала 20 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Страшкова О.К,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 16л.
258159
  Карнаухов В.Г. Вилив деформацій зсуву на активне демпфірування вимушених гармонічних коливаніь прямокутної пластини з шарнірним закріпленням торців за допомогою ортотропних актуаторів / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 62-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі моделі Тимошенка досліджено вплив деформацій зсуву на активне демпфірування вимушених гармонічних коливань прямокутної ортотропної пластини з шарнірним закріпленням її торців за допомогою ортотропного актуатора. Одержано просту аналітичну ...
258160
  Гриханов Ю.А. Виликая миссия обязательного экземпляра // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 34-38. – ISSN 1560-7968
258161
  Лапенко В.Л. Вилиловые эфиры на оснвое некоторых углеводов : Автореф... канд. хим.наук: / Лапенко В.Л.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
258162
  Козловская И.З. Вилис Лацис : Памятка читателю / И.З. Козловская. – Москва, 1954. – 32 с.
258163
  Краулинь К.Я. Вилис Лацис / К.Я. Краулинь. – М., 1958. – 236с.
258164
  Соколова И.Н. Вилис Лацис. / И.Н. Соколова. – Рига, 1980. – 303с.
258165
  Соколова Вилис Лацис. Очерк творчества. / Соколова, А.Г. Бочаров. – М., 1959. – 195с.
258166
   Вилис Тенисович Лацис. – Фрунзе, 1954. – 11с.
258167
  Бархударвова Т.М. Вилияние неоднородности распределения интенсивности лазерного излучения на нелинейные оптические эффекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Бархударвова Т.М.; Ьархударвова Т.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1970. – 15л.
258168
  Диуфтиака. Вилияние уровня калийного питания на фотосинтез, углеводный и белковый обмен у кукурузы. : Автореф... Канд.биол.наук: 08.00.12 / Диуфтиака.;. – К, 1978. – 30л.
258169
  Грипась Володимир Вилітай на Алтай : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 90-93 : Фото
258170
  Ткаченко Ф.П. Вилітали в бурю орлята / Ф.П. Ткаченко. – Львів, 1969. – 247 с.
258171
  Ткаченко Ф.П. Вилітали в бурю орлята / Ф.П. Ткаченко. – Київ : Політичної літератури України, 1976. – 222 с.
258172
  Бузинник О.С. Вилітали орлята в грозу / О.С. Бузинник, О.Г. Гордій. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 147 с.
258173
  Попович П.Р. Вилітаю вранці / П.Р. Попович. – К., 1968. – 235с.
258174
  Воробьев-Обухов Алексей Вилка вместо пистолета : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 160-162 : Фото


  Історія виникнення Португалії
258175
  Менахина А.Л. Вилково / А.Л. Менахина. – 2-е изд. – Одесса, 1966. – 62с.
258176
  Силантьева В.И. Вилковское детство : рассказы для детей мл. и сред. шк. возраста / Валентина Силантьева. – Одесса : Астропринт, 2016. – 95, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-212-6
258177
  Липшиц С. Вилла "Амур" / С. Липшиц. – Ростов -на-Дону, 1946. – 45с.
258178
  Кристи А. Вилла "Белый конь". "Н" или "М". Чаепитие в Хантербери. Убить легко / А. Кристи. – М, 1990. – 382с.
258179
  Роббинс Т. Вилла "Инкогнито" : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С.3-132. – ISSN 1130-6545
258180
  Головина А.С. Вилла "Надежда" / А.С. Головина. – М., 1992. – 367с.
258181
   Вилла "Тополь". – М., 1991. – 365с.
258182
  Веселовский А.Н. Вилла Альберти : Новые материалы для характеристики лит. и обществ. перелома в итальянской жизни XIV-XV столетия / Крит. исслед. Александра Веселовского. – Москва : В Синод. тип., 1870. – [2], XVIII, 380 с. – Прил.: документы на итал. и латин. яз. (с. 367-380)
258183
  Черчесов А. Вилла Бель-Летра : [роман] / Алан Черчесов. – Москва : Время, 2007. – 656с. – (Самое время). – ISBN 978-5-9691-0202-6
258184
  Моэм. С. Вилла на холме / Сомерсет Моэм ; пер. с англ. : Н.А. Савиных, В.Г. Новикова, А.С. Гаркави // Зарубежный криминальный роман : [романы] / пер. с англ. : Н.А. Савиных, В.Г. Новикова, А.С. Гаркави. – Нижний Новгород : ФИДЕС, 1992. – вып. 9. – С.325-400. – (Зарубежный криминальный роман). – ISBN 5-88374-005-7
258185
  Моэм В.С. Вилла на холме Эшенден или британский агент / В.С. Моэм. – М, 1992. – 542с.
258186
  Леонтьев А. Вилла розовых ангелов : роман / Антон Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Коллекция дамских авантюр). – ISBN 978-5-699-21244-6
258187
  Забелина Янина Вилла: реинкарнация : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 38-41 : Фото
258188
  Виноградов Г Е. Виллард Куайн: портрет аналитического философа 20 века // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.105-117. – ISSN 0042-8744
258189
  Пасецкий В.М. Виллем Баренц / В.М. Пасецкий. – Москва : Географгиз, 1956. – 40с.
258190
  Новик Д. Виллем де Кунинг: поздняя живопись // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.22-23
258191
   Виллем де Куннинг // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 112 : Виллем Де Кунинг. – С. 3-31.
258192
  Долгилевич Р.В. Вилли Брандт и западноберлинский вопрос. 1958-1964 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 34-53. – ISSN 0042-8779
258193
  Стрелец М.В. Вилли Брандт и реалии XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 149-159. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого политика, федерального канцлера ФРГ В. Брандта.
258194
   Вилли Бредель. – Москва, 1954. – 28с.
258195
  Элсхот В. Виллла роз / В. Элсхот. – М., 1972. – 459с.
258196
  Пукк Х. Виллу-филателист : рассказы / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Раннамаа. – Москва : Детская литература, 1980. – 158 с.
258197
   Виловлено в Інтелектуальному Болоті : Збірка соціографічних мініатюр. – 2-е видання., доповнене. – Київ : Незалежний інтелектуальний Центр, 1999. – 48с. – (Intellect & independent). – ISBN 5-250-01297
258198
  Молоткіна В. Вилучення друкованої продукції як засіб боротьби з інакомисленням в Україні в 1930-ті рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 237-242. – ISSN 1728-9343
258199
  Крисенко Т.В. Вилучення іонів міді з водних розчинів у присутності іонів жорсткості / Т.В. Крисенко, І.М. Гомеля, О.В. Глушко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 81-84 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
258200
   Вилучення кадмію зі стічних вод гальванічних виробництв / М.Д. Гомеля, І.С. Сагайдак, Є.П. Желібо, Т.О. Шаблій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 13-16 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
258201
  Лугина Л.М. Вилучення лікарських речовин функціоналізованими органокремнеземами / Л.М. Лугина, Г.Г. Жалніна, О.А. Дударко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 53
258202
   Вилучення ліпідів з біомаси активного мулу для виробництва біопластика / А.В. Пасенко, Т.С. Пісьменнікова, О.І. Карлик, О.В. Новрохатько, О.В. Мазницька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 115-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
258203
  Онацький М. Вилучення майна та накопичень приватних підприємців Харкова в умовах зламу непу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 16-18
258204
  Трохимчук А. Вилучення мікрокількостей металів з розчинів при використанні сорбенту послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та трилоном Б / А. Трохимчук, О. Андріанова, О. Сірик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 19-23. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Одержано сорбент з супрамолекулярною структурою на основі силікагелю, послідовно модифікованого полігексаметиленгуанідином та динатрієвою сіллю етилендіамінтетраоцтової кислоти. Досліджена сорбційна здатність отриманого сорбенту по відношенню до іонів ...
258205
  Сорокіна М. Вилучення поліолів на силікагелімодифікованому аміакатом міді (II) / М. Сорокіна, В.А. Ракс, В.М. Левчик // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 23
258206
  Лошицький М. Вилучення посвідчення водія: заходи забезпечення адміністративного провадження чи незаконні дії працівників ДАІ? / М. Лошицький, С. Короєд // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 69-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
258207
  Вітринська О.В. Вилучення радянською владою культових цінностей у юдейських общин у 1920-1930 роках // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
258208
  Бежин М.О. Вилучення стронцію з рідких радіоактивних відходів сорбентом, імпрегнованим дибензо-18-краун-6 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бежин Микола Олексійович ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
258209
  Змерзлий Б.В. Вилучення церковних цінностей у Криму в 1922 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 62-71
258210
  Любарская А.М. Вилфрид Скоуэн Блант / А.М. Любарская. – Л., 1969. – 396с.
258211
  Гайдук В.В. Вилюйская среднепалеозойская рифтовая система / В.В. Гайдук. – Якутск, 1988. – 128с.
258212
  Чернышевская Н.М. Вилюйский узник / Н.М. Чернышевская. – Саратов, 1939. – 28 с.
258213
  Ольхон А.С. Вилюйский узник / А.С. Ольхон. – Ируктск, 1948. – 96с.
258214
  Дорошко П.О. Вилюйский узник : поэма: [о Н.Г.Чернышевском] / П.О. Дорошко. – Москва : Советский писатель, 1959. – 59 с.
258215
  Романов И.М. Вилюйский узник / И.М. Романов. – Якутск, 1978. – 243с.
258216
  Симонайтите Е. Вилюс Каралюс : роман / Е. Симонайтите; пер. с литов. З.Федоровой. – Вильнюс : Гослитиздат
Кн.1. – 1961. – 390 с.
258217
  Николов Н.А. Виляние глюкокортикоидных гормонов и КАТГ на кортико-висцеральные взаимоотношения в норме и патологии : Автореф... докт. мед.наук: / Николов Н. А.; АН СССР, ин-т физиол. – Л., 1964. – 33л.
258218
  Дуров С.А. Виляние шахтных вод на состав воды малых рек Донецкого бассейна / С.А. Дуров, Н.И. Кучеренко. – Отд. отт. из Трудов Новочеркасского политехнич. ин-та. Том 98. Р, 1960. – 27-40с.
258219
  Фиялковски В. Вилянов.Дворец и сад / В. Фиялковски. – Варшава, 1978. – 54с.
258220
  Шевченко Л.И. Виль Липатов: от "Сказания о директоре прончатове" до "Льва на лужайке" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 1 (19). – С. 3-8.
258221
  Утинн Е.И. Вильгельм I и Бисмарк : исторические очерки / Е.И. Утин. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. И. Ефрона, 1892. – [6], XXXIV, 446 с.
258222
  Павленко Г.В. Вильгельм Вейтлинг / Г.В. Павленко. – М., 1985. – 173с.
258223
  Калер Э. Вильгельм Вейтлинг. Его жизнь и учение. (К истории комм. теорий) / Э. Калер. – С.-Пб. – 192с.
258224
  Калер Э. Вильгельм Вейтлинг. Его жизнь и учение. (К истории комм. теорий) / Э. Калер. – Птрг., 1918. – 292с.
258225
  Искендеров П.А. Вильгельм Вид // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 29-43. – ISSN 0042-8779


  Вільгельм Вид - перший і єдиний князь Албанії.
258226
  Секундант С. Вильгельм Виндельбанд: история как органон и составная часть философии // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Т. 37, № 2. – С. 62-92. – ISSN 2075-6461
258227
  Смирнова В.А. Вильгельм Вольф -- человек, которому Маркс посвятил "Капитал" / В.А. Смирнова. – М., 1963. – 164с.
258228
  Батыршина Альфия Робертовна Вильгельм Вундт: психология волевых актов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-65. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
258229
  Ростиславлева Н.В. Вильгельм и Александр Гумбольдт в поисках научных парадигм // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 2. – С. 268-274. – ISSN 2073-9613


  В статье на основе анализа биографических данных и сфер общественной и научной деятельности братьев Вильгельма и Александра фон Гумбольдт рассматривается вопрос о сопоставимости научных результатов ученых. Автор приходит к выводу, что несмотря на ...
258230
  Пименова Э.К. Вильгельм ІІ. – Пб, 1919. – 40с.
258231
  Бисмарк О. Вильгельм ІІ / О. Бисмарк. – Москва-Петроград, 1923. – 175с.
258232
   Вильгельм Лембрук. – М, 1987. – 62с.
258233
  Маркин Ю.П. Вильгельм Лембрук: Скульптура, графика, живопись, поэзия / Ю.П. Маркин, Ю.В. Бугуева. – Москва, 1989. – 236с.
258234
   Вильгельм Пик - президент Германской Демократической Республики. – 48с.
258235
  Фоске Х. Вильгельм Пик / Х. Фоске, Г. Ницше. – М., 1978. – 335с.
258236
  Шиллер Ф. Вильгельм Телль / Ф. Шиллер. – Москва, 1959. – 173с.
258237
  Робинон Дэвид Вильгельм фон Гумбольдт и реформы университета // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 50-58. – ISBN 966-544-344-5
258238
  Мацейка Ю. Вильнюс / Ю. Мацейка, П. Гудинас. – Вильнюс, 1962. – 391с.
258239
  Мотулас А.А. Вильнюс : Экономический очерк / А.А. Мотулас. – Вильнюс : Минтис, 1984. – 141 с.
258240
   Вильнюс. Краткие сведения для туриста. – Вильнюс, 1957. – 88с.
258241
   Вильнюс. Рига. Таллин : путеводитель. – Москва : Профиздат, 1989. – 259с.
258242
  Фролов Е. Вильнюсская школа классической филологии начала XIX века в лице ее виднейших представителей старшего и младшего поколений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Фролов Е. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 15 с.
258243
  Беляускас А. Вильнюсские горки : Роман / Альфонсас Беляускас; пер. с лит. Д.Кыйв. – Москва : Советский писатель, 1989. – 409 с.
258244
  Мозурюнас В. Вильнюсские этюды : стихи / В. Мозурюнас; пер. с лит. – Москва : Художественная литература, 1975. – 238 с.
258245
  Вайдинаускайте С.П. Вильнюсский государственный университет им. Б. Капсукаса / С.П. Вайдинаускайте. – Вильнюс : Госполитиздат, 1960. – 16с.
258246
  Будрейка Э.С. Вильнюсский замок / Э.С. Будрейка. – Вильнюс, 1980. – 46 с.
258247
   Вильнюсский инженерно-строительный институт. – Вильнюс, 1977. – 132с.
258248
  Забулис Г.К. Вильнюсский университет в истории Литвы / Г.К. Забулис. – Вильнюс, 1979. – 51с.
258249
   Вильнянские курганы в Днепровском Надпорожье. – Киев, 1977. – 128с.
258250
   Вильфредо Парето: известный, но непознанный классик социологии // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.182-189. – ISSN 1606-951Х
258251
  Вербитски Б. Вилья-Мисерия тоже Америка / Б. Вербитски. – Москва, 1966. – 208с.
258252
  Ольхина Е.А. Вильялмур Стефансон, 1879-1962 гг / Е.А. Ольхина. – 2-е изд. доп. – Москва, 1979. – 103с.
258253
  Ольхина Е.А. Вильялмур Стефенсон / Е.А. Ольхина. – М., 1970. – 92с.
258254
  Кромптон Р. Вильям : Книга для чтения на англ. языке в 6 класе средней школе / Р. Кромптон. – 6-е изд. – Москва : Просвещение, 1985. – 80с.
258255
  Дьяконова Н.Я. Вильям Вордсворт: поэзия о поэзии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – С. 17-23. – (Серия литературы и языка ; Т. 67, № 6). – ISSN 0321-1711
258256
  Куксин И.Е. Вильям Джадсон в России // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 117-120


  Історія американо-російських відносин стосовно періоду Жовтневої революції
258257
  Топер С. Вильям Петти. / С. Топер. – М.-Л., 1929. – 222с.
258258
  Гончар Н.А. Вильям Сароян и его рассказы / Н.А. Гончар. – Ереван, 1976. – 220с.
258259
  Некрасова Е.А. Вильям Хогарт / Е.А. Некрасова. – М, 1933. – 52с.
258260
  Коган П.С. Вильям Шекспир / П.С. Коган. – М.-Л., 1931. – 71с.
258261
  Корнилова Е.В. Вильям Шекспир / Е.В. Корнилова. – Москва, 1964. – 47 с.
258262
  Дубашинский И.А. Вильям Шекспир / И.А. Дубашинский. – Москва, 1965. – 227с.
258263
  Шведов Ю.Ф. Вильям Шекспир : исследования / Ю.Д. Шведов. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 391 с. : 1 л. портр.
258264
  Шекспир Уильям Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака : в 2 т. / Шекспир Уильям; [общ. ред. перевода М. М. Морозова ; ил.: Е. Голяховский]. – Москва : Искусство ; (Образцовая тип. им. Жданова ; 20-я тип. Союзполиграфпрома)
Т. 2 : Отелло. Венецианский мавр. Король Лир. Антоний и Клеопатра. – 1950. – 520 с.
258265
   Вильям Шекспир в творчестве советских художников театра. – М., 1975. – 20с.
258266
  Шалагинов Б.Б. Вильям Шекспир и Томас Манн: спор о красоте и грации в историческом контексте модерна // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 145-155. – ISSN 2306-2908


  Здійснюється зіставлення „Маленького пана Фрідемана” Т. Манна і „Річарда ІІІ” В. Шекспіра в плані вчення Ф. Шиллера про „грацію”. Стаття є продовженням циклу праць автора про модерністичний проект ранніх романтиків та його історичну долю. ...
258267
  Дубашинский И.А. Вильям Шекспир. : очерк творчества : пособие для учителей / И.А. Дубашинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с.
258268
   Вильям Шекспір. Збірка статей. – Х., 1939. – 239с.
258269
   Вильям.. – 5-е изд. – М., 1975. – 80с.
258270
   Вимагаємо системної україноцентричної гуманітарної політики! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 1


  Звернення до Президента України П.О. Порошенка. Всеукраїнський форум "Українська альтернатива" складається з громадських і політичних організацій, які покликані обстоювати українські національні пріоритети не лише в гуманітарній сфері, а передовсім у ...
258271
  Ярмиш Н. Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 58-63. – ISSN 2311-6676
258272
  Киричко В.М. Вимагання неправомірної вигоди: теоретичні і практичні проблеми, викликані законодавчим вірусом, та їх комплексне вирішення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 61-77. – ISSN 2224-9281
258273
  Мелешевич А.А. Вимагательство: формування та розвиток у кримінальному законодавстві Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 96-100. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються особливості окремих конструкцій правових норм про вимагательство власності на різних етапах розвитку кримінального законодавства в Українській РСР.
258274
  Луканська А. Вимагають переглянути бюджет науки [протест] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 14 листопада (№ 218). – С. 7
258275
  Чугаєв О. Вимимірювання сили економічного іміджу країн світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовані результати вимірювання економічної складової іміджу країн існуючими методами. Запропоновано новий метод вимірювання на основі вебометричного підходу із використанням даних пошукового інтернет-сервісу, визначені його переваги та ...
258276
  Попова Л. Вимирання мамонтової фауни та феномен "червоної королеви" // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 47. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
258277
  Соловйова Т. Вимір вербалізованих типів прецедентних феноменів у теледебатах (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В.Зеленського) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 109-128. – ISSN 2305-3852
258278
  Яременко Ю.А. Вимір глобального/локального простору: інтерпретація в художній прозі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 324-330. – Бібліогр.: Літ.: с. 330; 8 п.


  Стаття присвячена інтерпретації текста. Особлива увага приділяється інтерпретації понять "global"/ "local" в мегатексті. In the article, whch is addressed to text snterpretation, the special attention is given to the notions "global"/ "local" and ...
258279
  Адамович З.М. Вимір економіки знань: врахування регіональних відмінностей // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 38-40
258280
  Котіна Г.М. Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні / Г.М. Котіна, М.М. Степура, Н.В. Рудик // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 49-61. – ISSN 1683-1942


  "Досліджено наявну практику моніторингу та аналізу ключових показників ефективності (англ. "key performance indicators" (KPI)) та макрофінансових індикаторів у системі державного управління. Встановлено сутність та важливість розуміння дефініції ...
258281
  Кожем"якіна С.М. Вимір і розрахунок сукупної продуктивності праці на макроекономічному рівні: методичні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 74-79
258282
  Цимбалюк М. Вимір Крическького // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 13


  У столиці українського гончарства - в Опішному відзначали не лише 140-річчя Василя-старшого, а й дні народження його нащадків. Урочиста Академія з нагоди ювілею відбувалася в будівлі колишнього гончарного навчально-показового пункту Полтавського ...
258283
   Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / [М.В. Попович та ін. ; відп. ред.: М.В. Попович] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2014. – 291, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1403-9
258284
  Войтович К.В. Вимір рентабельності від впровадження соціально орієнтованого страхового маркетингу в діяльність страхової компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 52-58
258285
  Стороженко М. Вимір третій у творчості Людмили Мітченко // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 104-105. – ISSN 0130-1799
258286
  Гаца О.О. Вимір часу : Вірші / О.О. Гаца. – Київ : Співзвучність, 1998. – 44с.
258287
  Коваленко І.І. Виміри-явища як структурний елемент правового життя / І.І. Коваленко, Р.Р. Борисюк // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 172-188. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Стаття показує евристичні можливості концепту «правове життя» в онтоогічному аспекті. Смислові виміри розглядаються як основа вимірів-явищ, що у сукупності утворюють структуру правового життя. Показано, що головним виміром-явищем правового життя є ...
258288
  Сосенко П. Виміри вихору: модель ярмарку / П. Сосенко, Т. Шевчук // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 282-291


  Досліджується метеорологічна модель, запропонована М. Гоголем у вигляді повісті «Сорочинская ярмарка». Показано, що ця модель будується на основі уявлень про виміри вихору, фізичні та метафізичні, за зразком традиційної слов’янської ...
258289
  Сахарук І.С. Виміри гідної праці як складова Цілей сталого розвитку 2016-2030 // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 102-110. – ISSN 2617-5967


  "У статті досліджено виміри гідної праці, визначено їхній зміст відповідно до стандартів Міжнародної організації праці. Здійснено аналіз завдань Цілей сталого розвитку 2016-2030 в контексті гідної праці. Визначено основні заходи ООН, направлені на ...
258290
  Прокопенко М. Виміри Гокінга / М. Прокопенко, А. Сененко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 45). – С. 11


  Три уроки легендарного фізика і популяризатора науки.
258291
  Фоменко А.М. Виміри гуманізму: історико-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 80-84. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
258292
  Скоблик В. Виміри демократії в англо-американских політологічних дискусіях 1990-1996 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 71-75. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
258293
  Лазебник Л.Л. Виміри державного регулювання в банківському секторі // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (30). – С. 158-164. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
258294
   Виміри діелектричної сталої матеріальних середовищ за допомогою порожнистого резонатора : Лабораторний практикум з техніки НВЧ для студ.радіофіз.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с.
258295
  Савчин М. Виміри духовного збагачення сучасної психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 52-71. – ISSN 1810-2131
258296
  Астапова-Вязьміна Виміри закону комічної інверсії в естетиці Миколи Гоголя // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – С. 126-132. – (Серія "Філософія")
258297
  Зимомря М. Виміри ідентичності в художньому світі Тараса Шевченка крізь призму німецькомовної рецепції // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 102-112. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
258298
  Міськевич Т. Виміри інформаційної нерівності в глобалізованому суспільстві // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 84-85
258299
  Яременко Ю.А. Виміри ментальності: етнічний простір українців і західноєвропейців // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 425-432
258300
   Виміри параметрів матеріальних середовищ за допомогою НВЧ зондів : Лабораторний практикум з техніки НВЧ. – Київ : Київський університет, 1999. – 21 с.
258301
   Виміри параметрів матеріальних середовищ за допомогою НВЧ інтерферометра : Лабор. практ. з техніки НВЧ. – Київ : Київський університет, 1999. – 34 с.
258302
   Виміри параметрів чотирьохполюсників НВЧ діапазоні : Лабораторний практикум з техніки НВЧ для студ.радіофізичн.фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 51с.
258303
  Борисова О.В. Виміри релігійного аристократизму і українська ментальна традиція // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 10-22. – ISSN 1728-3671
258304
  Задорожна С.В. Виміри романтичної ідеї народності у творчості М. Максимовича і Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 163-167. – ISBN 966-8188-10-1
258305
  Гаврилюк Н. Виміри світу в поемі "Невольник" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
258306
  Красовський К.Ю. Виміри судової реформи: імплементація конституційних змін в частині правосуддя // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7530-15-1
258307
  Заєць С.В. Виміри та тенденції розвитку вищої освіти України в контексті міжнародної інтеграції // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 129-135. – ISBN 978-617-571-148-4


  "...1 січня 2016 року Україна разом з 193-ма країнами світу почала реалізацію Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, головна теза яких - розвиток належить людям, здійснюється людьми і для людей, а принцип - нікого незалишити осторонь. У зв"язку з цим ...
258308
  Луцик В. Виміри творчості Доріс Лессінг: жанрова парадигма малої прози 50-70-Х рр. ХХ століття / В. Луцик, І. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 321-329. – ISBN 978-966-2763-39-3
258309
  Грабовська С.Л. Виміри толерантності: психологічний ракурс / С.Л. Грабовська, Д.В. Мельник // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 129-140. – ISBN 978-966-8063-90-16
258310
  Іванишин П. Виміри шляхетного у творчості Джона Толкіна: епістолярний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 154-160. – ISSN 0130-528Х
258311
  Буряченко Е. Вимірність ядра задачі Діріхле для рівнянь четвертого порядку у деяких вироджених випадках / Е. Буряченко, О. Логачова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-42. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання вимірності ядра задачі Діріхле в крузі для еліптичних рівнянь четвертого порядку зі сталими комплексними коефіцієнтами у вироджених випадках. Особлива увага приділена неправильно еліптичним рівнянням четвертого порядку, які одночасно ...
258312
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц.нац.університет ; Українська технологічна академія. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258313
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258314
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258315
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258316
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258317
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258318
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258319
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258320
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2016. – 237 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258321
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258322
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2017. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258323
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2017. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258324
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 3. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258325
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. ; голов. ред. І.В. Троцишин. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 4. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258326
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2018. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258327
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 2. – 2018. – 131 с. – Резюме укр., англ. мовами
258328
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. Мартинюк В.В. ; редкол.: Бармак О.В., Бадратюк Л.П., Бубуліс Алгімантас [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 1997-. – ISSN 2219-9365
№ 1. – 2019. – 93, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
258329
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015) : матеріали XIV міжнар. наук.-техн. конф., 5-10 черв. 2015 р., м. Одеса (Затока) / М-во освіти і науки України, Укр. технол. акад., Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова [та ін.] ; [редкол.: В.І. Водотовка, В.Б. Дудикевич, Ж.Е. Желкобаев [та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 266, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-228-7
258330
   Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015) = Measuring and calculating equipment in technological process = Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах : матеріали XV міжнар. наук.-техн. конф., 10-14 верес. 2015 р., м. Одеса (Затока) / М-во освіти і науки України, Укр. технол. акад., Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова [та ін.] ; [редкол.: В.І. Водотовка, В.Б. Дудикевич, Ж.Е. Желкобаев [та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-236-2
258331
   Вимірювальна техніка та метрологія : Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 66. – 2006. – Мова резюме також укр. та рос.
258332
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 67. – 2007. – Мова резюме англ.. укр. та рос.
258333
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 68. – 2008. – Мова резюме також укр. та рос.
258334
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 69. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
258335
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 70. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
258336
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 71. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
258337
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 72. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
258338
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 74. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258339
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 75. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258340
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 76. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258341
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 77. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258342
   Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 78. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
258343
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 79, вип. 3. – 2018. – 90, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
258344
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 79, вип. 4. – 2018. – 74, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
258345
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Вип. 79 (1). – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
258346
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 79, вип. 2. – 2018. – 85, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
258347
   Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, Т. Бубела, С. Яцишин [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1965-. – ISSN 0368-6418
Т. 80, вип. 1. – 2019. – 79, [1] с. – doi.org/10.23939/istcmtm2019.01 - Резюме укр., англ. мовами
258348
   Вимірювальний модуль для мобільної лабораторії радіоекологічного моніторингу / О.В. Кисіль, О.В. Лущевський, К.Г. Кошарський, В.М. Соловйов // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 278-281. – ISBN 978-966-187-005-4
258349
  Витяганець А.І. Вимірювальний перетворювач активної потужності середніх частот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Витяганець А.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
258350
  Лежоєв Р.С. Вимірювальний перетворювач геометричних і механічних величин з багатоелектродним ємнісним давачем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Ємнісні давачі використовують для вимірювання розмірів, переміщень та деформацій, а також зусиль, прискорень та положення у полі тяжіння, тобто фізичних параметрів, які можуть бути приведені до переміщення. Такі давачі зазвичай мають принципово лінійну ...
258351
   Вимірювальний та програмний комплекси для досліджень підземного поширення радіохвиль / С.І. Мусатенко, Г.І. Коломієць, Ю.С. Мусатенко, О.О. Кіт, О.С. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 19)


  Описуються вимірювальний та програмний комплекси для дослідження підземного поширення радіохвиль та можливі напрями його застосування для вирішення завдань екології та геофізики.
258352
  Білий Б.М. Вимірювальні роботи на місцевості у восьмирічній школі : посібик для вчителів / Б.М. Білий; Ред. Макуха А.С. – 2-е вид. перероб. – Київ : Радянська школа, 1966. – 72с.
258353
  Конончук Г.Л. Вимірювання абсолютного коефіцієнта відбивання у широкій спектральній області // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – C. 316-318. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Запропоновано схему вимірювання абсолютного коефіцієнта відбивання світла полірованих поверхонь. Як еталон для порівняння використано тригранну 90-призму повного внутрішнього відбивання. Робочий спектральний діапазон визначається спектром пропускання ...
258354
  Завгородня Н.В. Вимірювання бідності в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 189-196. – (Економічні науки ; № 4 (28))
258355
  Федоренко І.К. Вимірювання ВВП гепу та його зв"язок з інфляцією / І.К. Федоренко, С.А. Ніколайчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 63-74


  ВВП геп, що вимірює відхилення фактичного ВВП від його потенційного рівня, є індикатором, що часто використовується для визначення циклу ділової активності в економіці. Ця роботу оцінює ВВП геп для України за допомогою різних емпіричних методів. ...
258356
   Вимірювання внутрішніх напруг у напівпровідникових матеріалах / В.А. Макара, Г.В. Весна, О.В. Руденко, Л.М. Корочкіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 90-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Запропоновано спосіб вимірювання величини внутрішніх напруг у поверхневих прошарках монокристалів і монокристалічних островків, розташованих у полікристалічних або інших матрицях. Виміряні величини внутрішніх напруг у автоепітаксіальних шарах кремнію, ...
258357
  Бакалінський О.В. Вимірювання впливу ставлення до обслуговування на споживчі інтенції пасажирів залізниць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 35-38 : табл. – Бібліогр.: 24 назв
258358
  Коцюба О.С. Вимірювання господарського ризику за нечітко-інтервальними оцінками критеріїв ефективності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814
258359
  Голдак А.Я. Вимірювання гранулометричного складу порошкоподібних речовин з використанням лазерного випромінювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Голдак А.Я.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назви
258360
  Надточій А.Б. Вимірювання дислокаційного затухання ультразвуку великої потужності в твердих тілах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 439-444. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведено методику вимірювання затухання ультразвуку (УЗ) методом складеного резонатора, за якою проведені вимірювання дислокаційного затухання УЗ в KCl з початковою густиною дислокацій 10[верхній індекс 3]...10[верхній індекс 4] см[верхній індекс -2] ...
258361
  Пасічник Т. Вимірювання економічної ефективності виробництва на підприємствах Львівської області методом DEA / Т. Пасічник, Р. Хірівський, О. Панасюк // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 145-150 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
258362
  Бахвалов В.Б. Вимірювання електричних параметрів земної поверхні на антенних площадках радіотехнічних систем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 234-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У статті розглядаються питання вимірювання діелектричної проникності, провідності і середньої висоти дрібномасштабних нерівностей земної поверхні на антенних площадках радіотехнічних систем різного призначення. Пропонуються нові спосіб та пристрій для ...
258363
   Вимірювання енергетичних та кутових кореляцій у вихідному каналі реакції 7 Li(d, aa)n з використанням позиційно-чутливого детектора / Ю.М. Павленко, В.В. Осташко, А.П. Войтер, О.К. Горпинич, А.В. Степанюк, Ю.А. Карлишев, Т.О. Корзина, І.П. Дряпаченко, Е.М. Можжухін, А.Ф. Шаров, В.Г. Савчук, Л.Л. Дулгер, Д.В. Касперович // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 37
258364
  Захарченко А.П. Вимірювання ефективності впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 36-49. – ISSN 2312-5160


  Дослідження мало на меті віднайти метод кількісного оцінювання впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж, яка полягає у поширенні цієї інформації. Метод повинен давати можливість, не заглиблюючись у психологічні особливості кожного ...
258365
  Горбачук В.М. Вимірювання ефективності методами математичного програмування / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 251-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що вимірювання ефективності у широкому сенсі зводиться до задач математичного програмування. Продемонстровано, що ціни входів і виходів відіграють роль відповідних вагових коефіцієнтів. Ключові слова: ефективність, математичне програмування, ...
258366
  Сібрук Д.Л. Вимірювання займаної ширини смуги частот випромінювання та алгоритми частотного планування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сібрук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
258367
  Кваша Т.К. Вимірювання зеленого зростання в Україні : концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування / Кваша Т.К., Мусіна Л.А. ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-279. – ISBN 978-966-479-072-4
258368
  Ушакова А. Вимірювання й оцінювання проектних компетентностей членів об"єднаних територіальних громад / А. Ушакова, Ю. Шаров // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 164-169. – ISSN 2414-4436
258369
  Приходько В.М. Вимірювання й оцінювання якості освіти у системі моніторингових досліджень освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як предмет психологічного пізнання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 190-197. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
258370
   Вимірювання коефіцієнта відбиття тіла людини в міліметровій області довжин хвиль / В.І. Григорук, Г.В. Понежа, С.Г. Понежа, А.І. Ніжельська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Для вимірювання мікрохвильового коефіцієнта відбиття тіла людини у вільному просторі пропонується використовувати оптимально узгоджені хвилеводні системи у безпосередньому контакті з тілом. Наведено результати вимірювання коефіцієнта відбиття в ...
258371
  Чеботарьова І.О. Вимірювання комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в процесі педагогічного експерименту // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 336-346. – ISSN 2074-8922


  "...В умовах модернізації сучасної системи вищої освіти, питання вимірюівання рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури набуває значної ваги."
258372
   Вимірювання концентрації важкої води у водних розчинах / І. Захарченко, В. Кошеленко, О. Крилов, С. Неділько, К. Погребенник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 36-38. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати вимірювання надмалих концентрацій важкої води у водних розчинах методом інтерференційної рефрактометрії. Визначено, що абсолютно похибка вимірювання концентрації важкої води ? 1-2 ppm, що відповідає похибці вимірювання показника ...
258373
  Ваколюк М.В. Вимірювання концентрацій СО2 в атмосфері супутником GOSAТ та дослідними вежами // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 41-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
258374
  Лозицький В. Вимірювання локальних магнітних полів у сонячному спалаху за розщепленням емісійних піків у ядрах спектральних ліній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-52. – (Астрономія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сонячний спалах 19.07.2000 р. балу M 5.6 / 3N, що виник в активній зоні NOAA 9087. Спостережний мА теріал отримано на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії Київського національного університету ...
258375
  Макарова О.В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (640). – С. 41-53. – ISSN 0131-775Х
258376
  Андрієць О. Вимірювання магнітних полів у слабких сонячних спалахах по лініях фотосфери та хромосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  У роботі наведено результати спектрофотометричного дослідження трьох слабких сонячних спалахів від 25 липня 1991 року балу SB, від 18 липня 2000 року рентгенівського балу С1.5 активної області NOAA 9077 та від 28 липня 2004 р. рентгенівського балу С4, ...
258377
  Лозицький В. Вимірювання магнітних полів у сонячних плямах за спектральними лініями з різними факторами Ланде / В. Лозицький, С. Осіпов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-39. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати прямих вимірювань магнітного поля в сонячних плямах, які спостерігались на горизонтальному сонячному телескопі АЦУ-5 ГАО НАН України у червні-липні 2015 р. Магнітні поля вимірювались за зеєманівським розщепленням кількох ліній ...
258378
  Кирпенко С.К. Вимірювання надвисокочастотної діелектричної проникності розчинів методом резонаторної діафрагми / С.К. Кирпенко, О.В. Коберідзе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 318-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В межах моделі малого збурення поля резонатора розглянуто метод резонаторної діафрагми. Теоретичний аналіз базується на визначенні розстроювання резонатора діафрагмою. Це розстроювання визначається варіацією вектора Пойнтінга. Потужність випромінення ...
258379
  Яровой Л. Вимірювання наноамплітудних механічних коливань лазерним допплерівським віброметром з модуляцією зондувальної хвилі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-59. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується підвищити чутливість лазерних віброметрів для вимірювання механічних коливань з малими амплітудами шляхом застосування додаткової високочастотної фазової модуляції в одному з оптичних каналів віброметра з трихвилевим фотозмішуванням. ...
258380
  Малярець Л.М. Вимірювання ознак об"єктів в економіці: методологія та практика : Наукове видання / Малярець Л.М. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 384с. – ISBN 966-676-138-6
258381
   Вимірювання озону на антарктичній станції Академік Вернадський у 1996-2000 роках / Г.П. Міліневський, М.А. Леонов, З.І. Грицай, О.М. Євтушевський, І.Е. Катінас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-69. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Проведено аналіз варіацій озону на українській антарктичній станції Академік Вернадський упродовж п"яти сезонів спостережень (1995/1996, … 1999/2000) і розглянуто загальну динаміку озону над станцією з 1972 р. Проведено порівняння наземних вимірювань з ...
258382
  Бібік Н.М. Вимірювання освітніх результатів як чинник розвитку сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 204-208


  В статті проведено аналіз теоретичних джерел і практики випробування в Україні незалежного оцінювання в різних формах (моніторингові порівняльні дослідження в контекст 60-ти країн, незалежне атестаційне тестування), узгодження змісту освіти і його ...
258383
  Бова М.Т. Вимірювання параметрів антен і пристроїв НВЧ / М.Т. Бова, І.Б. Лайхтман. – Київ, 1973. – 110 с.
258384
  Сопільник Л.І. Вимірювання параметрів електромагнітних полів на автомобільних шляхах та аналіз їх впливу на дорожньо-транспортні пригоди : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Сопільник Л.І.; Держ. Ун-тет "Львів. політехніка". – Львів, 1997. – 18л.
258385
  Федорів Р.Ф. Вимірювання параметрів імпульсних коливань / Р.Ф. Федорів. – Київ : Наукова думка, 1984. – 152 с.
258386
  Подчашинський Ю.О. Вимірювання параметрів руху об"єктів на основі комп"ютеризованої обробки відеозображень : монографія / Ю.О. Подчашинський, О.О. Лугових, Ю.О. Шавурський ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-966-683-500-3
258387
  Титарчук Б.Б. Вимірювання параметрів шорсткості поверхні анодованого алюмінію оптичним методом / Б.Б. Титарчук, І.А. Шайкевич, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 487-490. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано оптичний метод вимірювання параметрів шорсткості поверхні. Створений оптико-електронний пристрій для фотометричних кутових вимірювань. Метод застосовано для знаходження параметрів шорсткості пластинки анадованого алюмінію.
258388
  Недашківський О.Л. Вимірювання параметрів якості доступу до Інтернет відповідно до стандарту ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 3 (43). – С. 37-47. – ISSN 2518-7678
258389
   Вимірювання переріів ядерних реакцій (n, p) на ізотопах цирконію / С.В. Бєгун, Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк, Г.І. Применко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 1818-331Х
258390
  Кісіль І.С. Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2-х т. : монографія / І.С. Кісіль, Р.І. Кісіль. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет нафти і газу. – ISBN 978-966-694-126-1
Т. 1 : Методи максимального тиску у бульбашці, лежачої і висячої крапель та об"єму краплі. – 2010. – 297 с. : табл. + Додаток: с. 284-297. – Бібліогр.: с. 268-283
258391
   Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2 т. : монографія / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-300-5
Т. 2 : Методи обертової краплі, розгорнутого меніска, витягування тіл, вимірювання крайового кута змочування / І.С. Кісіль, Р.Т. Боднар, В.Б. Біліщук [та ін.]. – 2018. – 406, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. пам"яті проф. Кісіля Ігоря Степановича. – Бібліогр.: с. 319-342
258392
  Рабінович П.М. Вимірювання показників ефективності юридичних гарантій законності: методичні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-22.
258393
   Вимірювання потужності гармонік імпульсів. – Львів, 1974. – 163 с.
258394
  Кругляк Ю.О. Вимірювання провідності й аналіз електрофізичних характеристик транзисторів у рамках узагальненої моделі транспорту електронів / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 14, № 2. – С. 27-45. – ISSN 1815-7459
258395
  Макаренко Н.К. Вимірювання просторово-спектральних сигналів на основі керованих фотоприйомних пристрохв : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Макаренко Н. К.; Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1998. – 16л.
258396
  Лозицький В. Вимірювання просторово нероздільних магнітних полів змішаної полярності за спостереженнями ефекту Зеємана в сонячному факелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-28. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що просторово нероздільні магнітні поля змішаної полярності цілком реально виміряти за ефектом Зеємана, якщо їхня напруженість перевищує 150-200 Гс. Це означає, що можна стикувати між собою діапазони реєстрації цих полів на основі ефектів ...
258397
  Ніколайчук А.В. Вимірювання професійної ідентичності в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 99-101
258398
  Вітренко Ю.М. Вимірювання результатів економічної діяльності державних і комунальних закладів вищої освіти України як суб"єктів сучасної ринкової економіки // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 31-46. – ISSN 2617-8532
258399
  Гринчук В.В. Вимірювання рівня електромагнітного поля / В.В. Гринчук, О.В. Березюк // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 24-27. – ISBN 978-966-641-732-2
258400
  Панченков А. Вимірювання рівня розвитку комунікативної компетентності в тесті з української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 306-312. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
258401
   Вимірювання рядів спостереження у системах моніторингу екологічного стану в місцях розташування частин ЗСУ / А. Сбітнєв, І. Романченко, С. Бутенко, В. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Присвячено представленню апроксимуючої функції прогнозування величин забруднення певною речовиною довкілля за допомогою МНК. The article is dedicated to the approximating function representation of environment contamination quantity forecasting by ...
258402
  Венглінський Є. Вимірювання сонячних магнітних полів методом комп"ютерного сканування зеєман-спектрограм / Є. Венглінський, В. Лозицький, О. Сліпченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються можливості застосування комп"ютерного сканера "Epson Perfection Photo 2400" для точного вимірювання положень спектральних ліній на скляних зеєман-спектрограмах. З"ясовано, що при розділенні сканера 2400 пікселів на дюйм і дисперсії на ...
258403
  Локтєва І. Вимірювання соціального відторгнення внутрішньо переміщених осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-59. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено адаптацію підходу до вимірювання соціального відторгнення серед внутрішньо переміщених осіб запропонованого Дж. Джоель-Гисбергом та К. Вруманом. З метою вимірювання соціального відторгнення автор застосовує факторний аналіз та ...
258404
   Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного методу визначення соціального статусу / Є. Ковальська, О. Новосьолова, А. Суванова, Ю. Старостіна // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (8). – C. 24-30. – ISSN 2306-3974
258405
  Громоздова Л.В. Вимірювання стратифікаційних параметрів сталого розвитку / Л.В. Громоздова, С.В. Простотіна // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 31-39. – ISBN 978-966-2660-18-0
258406
  Борисенко К.Б. Вимірювання сформованості фахових компетентностей майбутніх учителів географії засобами кваліметрії. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 23-35. – ISSN 2074-8922
258407
  Грень Я.В. Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Грень Я. В.; ДУ "Львівська політехніка". – Л., 1999. – 20л.
258408
  Лежоєв Р.С. Вимірювання та контроль енергії живлення електронних приладів з мікро- і нано-амперним струмом споживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Для геодезічних зондів, інших мобільних дослідницьких об"єктів, використовують первинні джерела струму обмеженої ємності через лімітовані параметри об"єму та ваги. Розробка таких пристроїв потребує контролю енергії споживання. Пряме вимірювання струму ...
258409
  Сегеда О.В. Вимірювання температури мікрооб"єктів за допомогою спектру комбінаційного розсіювання світла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Сегеда Олег Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
258410
  Микитин І.П. Вимірювання температури шумовими методами. Теорія і практика : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец.05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин / Микитин І.П.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 21 назв.
258411
  Харазішвілі Ю. Вимірювання тінньвого ВВП на основі функцій сукупного попиту і сукупної пропозиції : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 57-63 : Табл. – Бібл.16 назв. – ISSN 0131-775Х
258412
  Мотолига О.В. Вимірювання товщини зрізу в цифровому томосинтезі та цифровій люмінографії / О.В. Мотолига, С.П. Сенчуров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Зроблено експериментальне порівняння товщини зрізу, отриманої з використанням цифрової ламіногорафії та цифрового томосинтезу з використанням спеціального фантому та експериментальної установки. Запропоновано теоретичну оцінку товщини зрізу. Оцінка ...
258413
  Марченко А.В. Вимірювання товщини металевих виробів ЕМА методом з використанням спектральної обробки автокореляційної функції : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.15 / Марченко А.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
258414
   Вимірювання фізичних величин і оцінка їх точності. – Київ : Київський університет, 1979. – 36 с.
258415
  Нижник В.Г. Вимірювання фізичних величин та обчислення похибок : метод. посібник для вчителів / В.Г. Нижник. – Київ : Радянська школа, 1979. – 104 с.
258416
  Стукало Н.В. Вимірювання фінансової глобалізації : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 146-153 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
258417
  Шаповал Ю.І. Вимірювання фінансової інклюзії: переваги та обмеження існуючих підходів / Ю.І. Шаповал, О.І. Юхта // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (70). – С. 78-91. – ISSN 1681-116Х
258418
  Любчик В.Р. Вимірювання частотних характеристик радіосигналами з прямокутною обвідною спектра : Автореф...канд.техн.наук:05.11.08 / Любчик В.Р.;ВДТУ. – Вінниця, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
258419
  Зварич І. Вимірювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
258420
  Дерюгін І.А. Вимірюваннямагнитних полів методом протонного резонансу / І.А. Дерюгін, Бабко.А. – Київ, 1958. – 195-200с. – Окр.відб. з:Збірник фізичного ф-ту №10, 1959р. , КДУ ім.Т.Г.Шевченка
258421
  Бобков Ю.В. Вимірювачі коефіцієнта екранування. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.05 / Бобков Ю.В.; КПІ. – К, 1993. – 17л.
258422
  Ільїна С. Вимірюємо рівень сервісу в мультиканальному середовищі обслуговування (огляд сучасної дослідницької методики Real ContactsAudit) // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 12-14. – ISSN 1606-3732
258423
  Простибоженко О. Вимога встановлення "обсягу спільно нажитого подружжям майна і джерела його придбання": походження і проблеми застосування // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 156-160. – ISSN 1561-4999
258424
  Андрущак О.Л. Вимога існування акцій виключно в бездокументарній формі як один із факторів ефективного розвитку ринку цінних паперів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-183
258425
  Маркіна Т. Вимога про визнання права за трудовим законодавством України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.43-46
258426
  Шимон С. Вимога про відповідальність дій суб"єкта моральним засадам суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 49-55.
258427
   Вимога раціональності.. – К., 1996. – 117с.
258428
  Філіппов В.І. Вимога сучасності / В.І. Філіппов. – К, 1980. – 114с.
258429
  Малишкін О. Вимоги директив ЄС як фактор побудови звітності і податкового регулювання в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 2-12 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
258430
  Лабенська Л.Л. Вимоги для зайняття посади судді: національне законодавство та німецький досвід // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 50-53
258431
  Добідовська Я.О. Вимоги до авіаційного персоналу згідно з acquis communautaire Європейського Співтовариства та законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 36-41. – (Правознавство ; Вип. 402)
258432
  Теремецький В.І. Вимоги до апеляційної скарги в адміністративному судочинстві України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 158-168. – ISSN 2524-0323
258433
  Рябцева Я.Г. Вимоги до арбітражного керуючого та його роль у судових процедурах банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 149-154.
258434
  Мосов С.П. Вимоги до вибору безпілотних авіаційних комплексів для виконання завдань розвідки та спостереження / С.П. Мосов, В.О. Колесніков // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 24-28. – ISSN 2304-2699
258435
  Гриджук Т.І. Вимоги до викладача вищого медичного навчального закладу // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (11), липень - вересень 2019 року. – С. 89-92. – ISSN 2521-1455
258436
  Жученко О.С. Вимоги до випускної кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти / О.С. Жученко, С.В. Сколота, М.А. Штомпель // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 109
258437
   Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 33
258438
  Федоренко Т. Вимоги до закордонних компаній у схемі // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 42-43
258439
  Литвиненко О.В. Вимоги до змісту професійної діяльності інженера-педагога у сучасних умовах // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 38-42
258440
  Солодова К. Вимоги до змісту та процедури прийняття і оскарження адміністративних актів у рішеннях Європейського суду з прав людини // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7020-43-0
258441
  Сурженко М. Вимоги до кандидата на посаду керівника прокуратури району // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 82-88. – ISSN 2308-9636
258442
  Іванів І. Вимоги до кандидатів на посади суддів Конституційного Суду: порівняльно-правовий аналіз (на основі досвіду держав-членів ЄС) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 95-102. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
258443
  Худякова О.В. Вимоги до кандидатів на службу в поліції // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 107-111. – ISSN 1727-1584
258444
  Зискінд І.О. Вимоги до капіталу як основа пруденційного нагляду за страховиком // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 440-445. – ISSN 1563-3349
258445
  Ідрісов Д. Вимоги до кваліфікаційних праць вчених імперської доби (на матеріалах дисертацій пошукачів Київської духовної академії) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 40-45. – ISSN 0869-3595
258446
  Попович Є. Вимоги до керівника в системі управління діяльністю органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-40.
258447
  Коваленко О.О. Вимоги до моральних якостей працівників, які виконують виховні функції: історичний аспект // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 40-47. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
258448
  Михайленко О.В. Вимоги до навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня "Доктор юриспруденції" у коледжах США // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 217-221. – (Серія : Педагогічні науки)
258449
  Кононенко В.А. Вимоги до науково-педагогічних працівників в умовах реформування системи освіти // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 269-273. – ISBN 978-966-458-401-9


  Вища освіта України відіграє вирішальну роль у розбудові держави. Вдосконалення вищої освіти в Україні передбачає перш за все запровадження передового досвіду розвинутих країн світу та ії інтеграцію у міжнародне науково-освітнє середовище.
258450
  Гладківська О.В. Вимоги до нормативно-правової термінології // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 55-62
258451
  Волощук Т.В. Вимоги до об"єктів криміналістичного портретного дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 286-289
258452
  Шрамм Вимоги до обгрунтованості рішень на прикладі рішення Київського апеляційного господарського суду / Шрамм, Г-Й // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 42-52. – ISSN 1993-0909
258453
  Попітіч Т.В. Вимоги до облікової політики підприємств і організацій споживчої кооперації України та процес її формування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 86-90. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
258454
  Хоменко К.А. Вимоги до організації релігійних подорожей в ісламські країни // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 224-226
258455
  Криволапчук В.О. Вимоги до осіб приватних та державних виконавців: порівняльно-правовий аналіз / В.О. Криволапчук, О.М. Гришко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 41-49. – ISSN 2072-8670
258456
  Павлов В.О. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати адвокатом у Німеччині // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 155-158. – ISBN 978-966-190-861-0
258457
   Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 9/10 (143/144). – С. 2
258458
   Вимоги до оформлення дисертаціції // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11)


  МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію. Такі зміни передбачені Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 ...
258459
  Сорокопуд Т. Вимоги до оформлення реквізитів та тексту документів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 21-26
258460
  Кучеренко С.К. Вимоги до оцінки інвестиційної привабливості підприємств в умовах європейського вибору України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 106-111 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
258461
  Вакін В. Вимоги до пастирського служіння згідно з кодексом канонічних правил Православної Церкви // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 26-32. – ISSN 0203-5863
258462
  Яковенко Т.В. Вимоги до педагога професійного навчання нової генерації // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 4. – С. 83-90. – ISSN 2078-7782
258463
  Бочарова О.А. Вимоги до підготовки вчителів у європейських країнах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – . - C. 195-200. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
258464
  Тюгаєва С. Вимоги до платоспроможності страхових організацій з огляду на законодавство країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано вимоги до платоспроможності страхових організацій з огляду на законодавство країн ЄС. Requirements to paying capacity of insurance enterprises are proved in accordance with legislation of EU countries.
258465
  Навроцька В. Вимоги до повідомлення про підозру з огляду на прецедентну практику Європейського суду з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 283-285
258466
  Пермінова А.О. Вимоги до поетичного перекладу (до історії питання) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 330-335. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1729-360Х
258467
  Синенко С.В. Вимоги до працівників авіаційного транспорту при укладенні трудового договору // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 27-32. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
258468
  Кісельов А.М. Вимоги до продуктивності праці в процесі становлення економіки знань // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 1/2 (14/15). – С. 150-154
258469
  Леу С. Вимоги до професійного розвитку педагогічних працівників сектору професійної освіти і навчання у Великій Б р и т а н ії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 51-52. – ISBN 978-966-644-365-9
258470
  Варянко Т. Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу / Т. Варянко, Л. Іванченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 115-118. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються вимоги до професійної майстерності та особистісних характеристик викладача іноземної мови професійного спрямування у вищих технічних навчальних закладах.
258471
  Луканська А. Вимоги до професорів і доцентів підвищать. Але передбачать перехідний період // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 21 березня (№ 51). – С. 3


  Профільний комітет ВРУ рекомендував МОН доопрацювати проект постанови КМУ щодо деяких питань затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань з урахуванням зауважень парламентаріїв та представників академічної спільноти.
258472
  Охріменко Ї.М. Вимоги до психологічних особливостей осіб, яких залучають до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 147-153.
258473
   Вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу обробки різномовних текстів / І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, В.О. Осипа, Н.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 116-120. – Бібліогр.: С. 120. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу, який має задовільняти аналітичне опрацювання різномовних текстових джерел на основі знання-орієнтованого підходу. the article the development requirements of an ...
258474
  Капелюшний С.А. Вимоги до сержантського складу Національної гвардії України: досвід збройних сил Канади та США // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67). – С. 75-81. – ISSN 2078-7480
258475
  Ліпатов І.І. Вимоги до системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки військовослужбовців Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 115-119. – ISSN 2078-7480
258476
  Лук"янчиков Б.Є. Вимоги до спеціаліста у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 121-126.
258477
   Вимоги до статей, що подаються для публікацій до журналу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 111. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
258478
  Славін І.В. Вимоги до структури , змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу) : нормы и право // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
258479
  Балабін В.В. Вимоги до структури і змісту лінгвістичного процесора в системах машинного перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-59. – Бібліогр.: С. 59. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає структуру та зміст лінгвістичного процесора з обробки природно-мовних текстів, яка полягає в автоматизації вилучення, формалізації та обробки знань, що містяться в різномовних текстових джерелах. Особливу увагу приділено можливостям ...
258480
   Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу) // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 46-52 : Табл.
258481
  Юшкевич О.Г. Вимоги до судді в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 157-164. – ISSN 2227-796X


  У статті автор сформував вимоги до професійного судді в Україні, основу яких становлять знання, навички та вміння особистості, що займає посаду судді в Україні. Визначено сфери діяльності судді та перераховано конкретні знання, навички та уміння, якими ...
258482
  Заболотна Н.Я. Вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів: загальна характеристика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 192-197. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
258483
  Цірат Ганна Вимоги до угод та договорів купівлі-продажу, на підставі яких виникає міжнародне обтяження рухомого обладнання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 47-51
258484
  Гоц Н.Є. Вимоги до фахівців у сфері менеджменту якості : економіка та управління підприємствами / Н.Є. Гоц, І.С. Гоц // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 62-66 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
258485
  Рось А.О. Вимоги до формалізації семантичної інформації в системі машинного перекладу / А.О. Рось, О.Ю. Ніколаєвський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано підхід до семантичного аналізу природно-мовного тексту на основі побудови розподілених семантичних моделей на різних рівнях представлення тексту. Текст розглядається як взаємодія трьох систем: семіотичної, мовної, системи знань ...
258486
  Тарасюк М.В. Вимоги до формування бюджетної політики України в посткризовий період // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-21
258487
  Колісніченко А. Вимоги до формування професійних компетентностей учителів іноземних мов в Україні та Нідерландах // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 111-113. – ISBN 978-966-644-365-9
258488
  Бідна О.І. Вимоги Європейського Союзу до адаптації кримінального законодавства України щодо конфіскації майна до права ЄС // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 179-188. – ISSN 2224-9281
258489
  Назаров І.В. Вимоги Європейського Союзу до судових систем країн - кандидатів у члени ЄС та особливості їх виконання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 192-200. – ISSN 0201-7245
258490
  Кононенко В.П. Вимоги європейського суду з прав людини щодо умов утримання в установах виконання покарань / В.П. Кононенко, А.В. Федорченко // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 132-137. – ISSN 2079-6242
258491
  Табала О. Вимоги законодавства до розкриття інформації на фондовому ринку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 34-36
258492
  Мельниченко Т. Вимоги закону виконуються // Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2001. – № 1. – С.26-27
258493
  Калиновська Т. Вимоги легітимності нормативно-правових актів місцевих рад // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 283-292. – ISSN 0132-1331
258494
  Кузіна Р.В. Вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності: ознаки відповідності // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 38-42
258495
  Липовська Т. Вимоги націоналістів з "українського питання" в Державній Думі російської імперії / Т. Липовська, В. Мирончук, Н. Маєвська // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.178-184. – ISBN 966-7800-10-5
258496
  Сірий С.В. Вимоги національної рамки кваліфікацій до підготовки військових психологів // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 150-154


  На основі вимог Національної рамки кваліфікацій автор визначає зміст та рівень знань, умінь,комунікації, відповідальності та автономності майбутніх військових психологів, розглядає структурно-функціональну модель їх професійної компетентності.
258497
   Вимоги освітян // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  1 листопада у Києві відбулася багатотисячна мирна громадська акція протесту працівників закладів та установ освіти. Ініціатором пікету стала Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України. Президією Федерації профспілок ...
258498
  Папарига Д.Ю. Вимоги прецедентної практики Європейського Суду з прав людини стосовно втручання в право особи на виїзд за кордон // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 86-93
258499
  Лисенко В.М. Вимоги принципу причинності в спеціальній теорії відносності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
258500
  Велущак М.Я. Вимоги ринку праці США до фахівців з міжнародного бізнесу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 37-39. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 32)
258501
  Іващук І.О. Вимоги СОТ до узгодження тарифів країн — членів СОТ та врахування національних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 6-9
258502
  Чернова А. Вимоги сучасної практики як передумови до перегляду кримінально-процесуальні регламентації затримання особи, підозрюваної у скоєнні злочину
258503
  Тульчинська С.О. Вимоги та критерії визначення статусу дослідницьких університетів в Україні // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 1. – С. 158-166. – ISSN 2218-4511
258504
  Бондаренко Е.Л. Вимоги та критерії оцінки функціонування ГІС при проведенні моніторингу навколишнього середовища // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 20-23. – ISBN 978-966-285-361-2
258505
  Квасоля О.Г. Вимоги тестових модульних робіт англійської мови як другої іноземної // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 34-38
258506
  Фартушна О.Ю. Вимоги фіксації доказової інформації // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 137-142
258507
  Завальна Ж. Вимоги чинності адміністративного договору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 55-58.
258508
  Логвінова М.В. Вимоги щодо осіб, які можуть бути патронатними вихователями: питання до законодавчого підходу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 69-78. – ISSN 2078-9165
258509
  Шахбазян К.С. Вимоги щодо охорони авторського права для розміщення статей наукових журналів у бібліографічних та реферативних базах даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus International тощо // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 46-54. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
258510
  Шиманович О. Вимоги, що пред"являються до судового рішення в цивільному процесуальному законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 56-60
258511
  Герасименко Є.С. Вимоги, що ставляться до нормативних актів та наслідки недотримання таких вимог // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 387-390. – ISBN 978-966-667-624-8
258512
  Гринько Д. Вимогливий мистець слова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1957. – Рік 8, ч. 84, січень : січень. – С. 11-13


  Майстерність Остапа Вишні.
258513
  Стефаник О. Вимогливість - як стиль життя / розмову вів Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 грудня (№ 229/230)


  Розмова з правнучкою класика української літератури Василя Стефаника - Олесею Стефаник про актуальність творчості та уроки життя класика.
258514
  Рогоза Б.П. Вимогливість і відповідальність / Б.П. Рогоза. – К., 1974. – 19с.
258515
  Карський Ю. Вимпел : романтична лірика / Ю. Карський. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 107 с.
258516
  Лівицький Микола Вимушена відповідь / Лівицький Микола. – s.l. : Українські Вісті, 1960. – 32с.
258517
  Новікова О.Ф. Вимушена міграція внутрішньо переміщених осіб України: стан, проблеми, шляхи розв"язання / О.Ф. Новікова, О.В. Панькова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – C. 217-225. – ISSN 2222-0712
258518
  Ціммерінг М. Вимушена подорож навколо світу. / М. Ціммерінг. – К, 1959. – 299с.
258519
  Лагода В.К. Вимушена посадка : гумор, сатира, лірика / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 127 с.
258520
  Іванісік Анатолій Іванович Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі. : Дис... канд. фізико-мат.наук: 01.04.05 / Іванісік Анатолій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 156л. – Бібліогр.:л.145-156
258521
  Іванісік А.І. Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Іванісік А.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 16л.
258522
  Іванісік А.І. Вимушене комбінаційне розсіяння у самофокусуючих середовищах: нові методи експериментальних досліджень / А.І. Іванісік, В.І. Малий, Г.В. Понежа // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 239-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Описані методи просторової фільтрації кутових спектрів та локалізації частотно-кутових спектрів. Обговорюються можливості їх широкого використання.
258523
  Катренко А. Вимушені клопотання великого українського композитора // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 232-238


  Листи М. В. Лисенка київському, подільському і волинському генерал-губернатору. 1884-1889.
258524
  Катренко А. Вимушені клопотання великого українського композитора : Листи М.В. Лисенка київському, подільському і волинському генерал-губернатору. 1884-1889 рр. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 108-114. – ISSN 0869-3595


  Аналізуються листи українського композитора М.В. Лисенка до владних структур з клопотанням подальшого розвитку українського вокального мистецтва.
258525
  Ян Фуцзян Вимушені коливання двошарової анізотропної циліндричної оболонки при швидкому обертовому русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 112-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться рівняння динаміки двошарової анізотропної циліндричної оболонки з невідомою серединною поверхнею та з врахуванням впливу розтягу серединної поверхні на згин. Досліджено випадок вимушених радіально-кругових коливань при швидкому обертанні. ...
258526
  Євсюков М.О. Вимушені коливання нескінченної балки з двома типами періодичних закріплень / М.О. Євсюков, О.Г. Куценко, А.Х. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про вимушені коливання балки, ліва частина якої періодично закріплена за допомогою штифтів, а права - за допомогою шарнірів. Обґрунтовано правомірність застосування теорії Флоке для знаходження розв"язку задач подібного типу. ...
258527
  Лук"янченко О.О. Вимушені коливання просторових конструкцій, які включають нелінійно-пружні елементи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.17 / Лук"янченко О.О.; МО України. Київ. держ. техн. ун-тет будів. і архіт. – К., 1994. – 17л.
258528
  Кикоть С.В. Вимушені коливання реологічного трубопроводу з потоком рідини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядаються вимушені коливання реологічного трубопроводу з потоком рідини при кінематичному та силовому збудженні Дослідження двохвильових коливань проведено асимптотичним методом нелінійної механіки М.М. Крилова, М.М. Боголюбова, Ю.О. ...
258529
  Устінов С.В. Вимушені коливання стулок верхніх входів повітрозабірників літаків типу МиГ-29 / С.В. Устінов, В.М. Турчин // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 115-119
258530
   Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наук. доповідь / [О.М. Балакірєва та ін.] ; за ред. канд. соціол.наук О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2016. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 115-139 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7974-2
258531
  Лібанова Елла Вимушені переселенці: вчора, сьогодні, завтра // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 13-18. – ISSN 1561-4980
258532
  Войналович І.А. Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан і реалізація їх прав в Україні / І.А. Войналович, М.О. Кримова, Л.В. Щетініна // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 250-258
258533
  Карнаухов В.Г. Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої жорстко защемленої тришарової циліндричної панелі / В.Г. Карнаухов, В.І. Козлов, А.В. Завгородній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Методом скінчених елементів розв"язано просторову задачу про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстої тришарової циліндричної панелі з жорстко защемленими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексных ...
258534
  Завгородній А.В. Вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів товстостінної в"язкопружної циліндричної панелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Дасться постановка просторової задачі про вимушені резонансні коливання і дисипативний розігрів в"язкопружної товстостінної циліндричної панелі з шарнірно обпертими торцями. Непружна поведінка матеріалу описується концепцією комплексних характеристик. ...
258535
  Горошко О.О. Вимушенні коливання гнучкого трубопроводу з потоком рідини та нульовим початковим натягом при силовому збудженні / О.О. Горошко, С.В. Кикоть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті досліджуються вимушені коливання гнучкого трубопроводу з рухомою рідиною з нульовим початковим натягом. Для постановки задачі та побудови розв"язку нелінійних рівнянь використовується гіпотеза Кірхгофа та прямі методи математичної фізики. ...
258536
  Васубандху Вимшатика-карика-вритти. Комментарий к двадцатистишию / пер. с санскрита и примечания В.Г. Лысенко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 113-131. – ISSN 0042-8744
258537
  Еременко В.Н. Вина / В.Н. Еременко. – М., 1988. – 524с.
258538
  Заярний О. Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 93-98. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У запропонованій статті досліджується вина як одна з умов господарсько-правової відповідальності, визначаються ознаки цього поняття. Окрема увага приділяється значенню суб"єктивної умови відповідальності при встановленні меж впливу на економічні ...
258539
  Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве / Г.К. Матвеев; Отв. ред. К.П. Николаев. – Киев : Издательство Киевского ун-та, 1955. – 308с.
258540
  Хвостов А.М. Вина в советском трудовом праве / А.М. Хвостов. – Минск, 1970. – 120 с.
258541
  Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве / А.И. Рарог. – Саратов, 1987. – 186с.
258542
  Утевский Б.С. Вина в Советском уголовном праве. / Б.С. Утевский. – М., 1950. – 320с.
258543
  Мазурин А.В. Вина Вячеслава Забалуева / А.В. Мазурин. – Ярославль, 1986. – 238с.
258544
  Звиняцковский В.Я. Вина за то, что сталось с нами после. К 100-летию со дня рождения Нины Евгеньевны Крутиковой (1913-2008) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 29-36
258545
  Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности / Ф.Г. Гилязев. – М., 1991. – 144с.
258546
  Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве / М.Д. Шаргородский. – М., 1945. – 55с.
258547
  Протопопов М.А. Вина или несчастье : (Генрик Сенкевич: "Без догмата" : роман. Пер. В.М. Лаврова. 2-е изд., М., 1893 г.) / [М. Протопопов]. – [Москва, 1893. – [28] с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Русская мысль, 1893, № 3, с. 117-144
258548
  Примак В.Д. Вина і добросовісність у цивільному праві : (теорія, законодавство, судова практика) / В.Д. Примак. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-667-321-6
258549
  Достоєвський Ф.М. Вина і кара : Повість в шести частях з епільогом [тобто: епілогом]: Переклад з рос. / Ф.М. Достоєвський; Переклав М. Подолинський. – Вінніпег : Накладом і друком Українського голосу
Том 1. – 1927. – 271с.
258550
  Достоєвський Ф.М. Вина і кара : Повість в шести частях з епільогом [тобто: епілогом]: Переклад з рос. / Ф.М. Достоєвський; Перевів М. Подолинський. – Вінніпег : Накладом і друком Українського голосу
Том 1. – 1928. – 261с.
258551
  Вереша Р.В. Вина і кримінальна відповідальність: основні аспекти співвідношення // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 43-50. – ISSN 2310-9769
258552
  Вереша Р.В. Вина і норми Загальної частини КК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 35-40. – ISSN 2310-9769
258553
  Вереша Р. Вина і склад злочину в кримінальному праві України: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.91-95
258554
  Онишкевич Л. Вина й відповідальність за Переяславську угоду у драмі
258555
  Матвеев Г.К. Вина как основание гражданско-правовой ответственности по советскому праву : Автореф... докт.наук: / Матвеев Г.К.; Академия наук Союза ССР. Институт права. – Киев, 1951. – 42 с.
258556
  Рабинович Ф.Л. Вина как основание договорной ответственности предприятия / Ф.Л. Рабинович. – Москва, 1975. – 168с.
258557
  Ангелов Георгий Райчевич Вина как субъективное основание административной ответственности (по законодательству республики Болгарии) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Ангелов Георгий Райчевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 26л.
258558
  Ангелов Г.Р. Вина как субъективное основание административной ответственности по законодательству Республики Болгарии : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Ангелов Г.Р. ; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 172 л. – Библиогр.: л. 165-172
258559
  Абрамов Н.А. Вина как субъективное основание имущественной ответственности хозяйственных организаций за нарушение договорных обязательств : дис. ... канд. юрид. наук : 12712 / Абрамов Н.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 246 л. – Библиогр.: л. 230-246
258560
  Абрамов Н.А. Вина как субъективное основание имущественной ответственности хозяйственных организаций за нарушение договорных обязательств : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Абрамов Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
258561
  Константинова В.С. Вина как условие ответственности по обязательствам поставки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Константинова В.С.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1970. – 26л.
258562
  Львова М.Н. Вина кредитора при нарушении обязательств между социалистическими организациями. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Львова М.Н.; Москов. ин-т нар. хоз. – М., 1971. – 28л.
258563
  Караславов Г. Вина отца / Г. Караславов. – София, 1960. – 159с.
258564
  Вереша Р.В. Вина та її форми за кримінальним правом Англії / Р.В. Вереша, О.В. Кашпур // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 175-179
258565
  Вереша Р.В. Вина у кримінальному законодавстві зарубіжних держав // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-14.
258566
  Вереша Р.В. Вина у кримінальному праві: навчально-методичний вимір : Навчальний посібник / Р.В. Вереша. – Київ : Атіка, 2006. – 408с. – ISBN 966-326-220-6
258567
  Карнаух Б. Вина як антропологічна умова приватноправової відповідальності // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 461-470. – ISSN 2227-7153
258568
  Галкевич С.В. Вина як категорія цивільного деліктного права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 109-118. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
258569
  Примак В. Вина як критерій визначення розміру відшкодування моральної шкоди // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 71-76.
258570
  Семенюк О. Вина як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочинів у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 36-43. – ISSN 2308-9636
258571
  Гордієнко В. Вина як ознака суб"єктивної сторони злочинів, пов"язаних з банкрутством суб"єктів господарської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 302-308. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
258572
  Хоменко М. Вина як умова деліктної відповідальності // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 98-119. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
258573
  Карнаух Б.П. Вина як умова цивільно-правової відповідальності : монографія / Б.П. Карнаух ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 201-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-673-0
258574
  Пашинський А. Винагорода автору службового винаходу // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 32-33
258575
  Ананійчук О. Винагорода для виконавця // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 20-21
258576
  Прохоровська С. Винагорода за працю в мотивації персоналу / С. Прохоровська, В. Островерхов, Л. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
258577
   Винагороди для винахідників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Українські винахідники чиї технології будуть упроваджені в реальному секторі економіки, зможуть отримувати за це понад 10 разів більше коштів, ніж зараз.
258578
  Мартович Л.С. Винайдений рукопис про руський край / Л.С. Мартович. – К., 1991. – 203с.
258579
  Черняков Б. Винайдення і впровадження технологій фотографічного ілюстрування періодики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 201-219. – (Журналістика ; Вип. 4)
258580
  Осіпян О.Л. Винайдення престижних предків у контексті світогляду міського патриціату Львова XVII ст.: "перші німці" та "двозначні вірмени" в "Потрійному Львові" Ю.Б. Зиморовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 169-206. – ISSN 0130-5247
258581
  Гнатюк О. Винайдення Центральеної Европи // Критика. – Київ, 2003. – Квітень, (число 4). – С. 16-19


  Тімоті Гартон Еш — британський історик, журналіст і письменник, автор багатьох книг та публікацій, присвячених політиці та "історії теперішнього часу", які змальовують трансформацію Європи протягом останньої чверті століття. В есеїстиці Ю. Андруховича ...
258582
  Данилевский В.В. Винайдено в Росії / В.В. Данилевский. – К, 1951. – 388с.
258583
  Йосипишин Я. Винайдено передвоєнні архіви української Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі // Українська Бібліотека імени С. Петлюри в Парижі : інформаційний бюлетень. – Paris, 1999. – N 62. – С. 32-34


  Бібліотека імені Симона Петлюри – найстаріша українська інституція в Західній Європі, осередок українського культурного життя у Франції. Розташована в Парижі.
258584
   Винахід - 2016 // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Переможцем «Винаходу року – 2016» став університетський колектив: кращою у галузевій номінації «Сільськогосподарські технології» визнано розробку науковців ННЦ «Інститут біології та медицини» доцента Алли Харіної, аспіранта Сергія Заіки, магістра ...
258585
   Винахід / Л.Ш. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 136с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-78-5
258586
  Бедзір В. Винахід "папір із листя" Валентина Фречки знову серед переможців! // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 216). – С. 8


  Українська команда взяла участь у світовому університетському батлі стартапів University Startup World Cup 2019, який проходив у Копенгагені. Учасники із 40 країн презентували свої ідеї й науково-технічні розробки, що мають інноваційний характер і ...
258587
  Работягова Л. Винахід і корисна модель як об"єкти договірного регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 41-51. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
258588
  Работягова Л. Винахід і корисна модель як об"єкти договірного регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 29-39. – ISSN 2308-0361
258589
  Горобець Марися Винахід мсье Алларда : Модні екскурси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-74 : Іл.
258590
   Винахід року - наш // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Комплекс винаходів "Використання нанотехнологій для лікування злоякісних новоутворень", які належать Київському національному університету імені Тараса Шевченка, переміг у Всеукраїнському конкурсі "Винахід - 2010" в номінації "Медицина, біотехнології, ...
258591
   Винахід року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Уманському університеті розробляють дзеркальний космічний рефлектор. Корисна модель Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини визнана кращим винаходом Черкаської області на Всеукраїнському конкурсі "Винахід року - 2016".
258592
  Чуприков А. Винахід, що випередив час / бесіду вела Б. Влазнєва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 13


  Недавно з Осло повернувся заслужений діяч науки і техніки України доктор медичних наук Анатолій Чуприков, куди його запросили прочитати лекцію про своє відкриття. У зв"язку з цією поїздкою ми запропонували йому відповісти на низку запитань, які можуть ...
258593
  Даніель М. Винахідник і комедіант / М. Даніель. – Харків, 1937. – 95 с.
258594
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 1. – 1998
258595
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 2. – 1998
258596
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 3. – 1998
258597
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 4. – 1998
258598
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 5. – 1998
258599
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 6. – 1998
258600
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 1/2. – 1999
258601
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 3. – 1999
258602
   Винахідник і раціоналізатор. – Київ
№ 4. – 1999
258603
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2000
258604
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 2. – 2000
258605
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 3. – 2000
258606
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2001
258607
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 2. – 2001
258608
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2002
258609
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 2/3. – 2002
258610
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 4. – 2002
258611
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 1. – 2003
258612
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 3. – 2003
258613
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 4. – 2003
258614
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 5. – 2003
258615
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ
№ 6. – 2003
258616
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7/8. – 2003
258617
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
258618
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
258619
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004
258620
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2004
258621
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2004
258622
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2004
258623
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2004
258624
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2004
258625
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2004
258626
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2004
258627
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2004
258628
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2004
258629
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005
258630
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005
258631
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
258632
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
258633
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2005
258634
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2005
258635
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2005
258636
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2005
258637
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2005
258638
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2005
258639
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2005
258640
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2005
258641
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2006
258642
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
258643
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2006
258644
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2006
258645
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2006
258646
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2006
258647
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2006
258648
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2006
258649
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2006
258650
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2006
258651
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2006
258652
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2006
258653
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007
258654
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007
258655
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007
258656
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007
258657
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 5. – 2007
258658
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 6. – 2007
258659
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 7. – 2007
258660
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 8. – 2007
258661
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 9. – 2007
258662
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : Науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 10. – 2007
258663
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 11. – 2007
258664
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал. – Київ, 1998-
№ 12. – 2007
258665
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008
258666
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008
258667
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008
258668
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 4. – 2008
258669
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 5. – 2008
258670
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 6. – 2008
258671
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 7. – 2008
258672
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 8. – 2008
258673
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 9. – 2008
258674
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 10. – 2008
258675
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 11. – 2008
258676
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 12. – 2008
258677
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 1 (87). – 2009
258678
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 2 (88). – 2009
258679
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 3 (89). – 2009
258680
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 4 (90). – 2009
258681
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 5 (91). – 2009
258682
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 6 (92). – 2009
258683
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 7 (93). – 2009
258684
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 8 (94). – 2009
258685
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 9 (95). – 2009
258686
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-
№ 10 (96). – 2009
258687
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 11/12 (96/97). – 2009
258688
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 1 (98). – 2010
258689
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 2 (99). – 2010
258690
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 3 (3). – 2010
258691
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 4 (100). – 2010
258692
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 5 (101). – 2010
258693
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 6 (102). – 2010
258694
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 7/8 (103/104). – 2010
258695
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 9/10 (105/106). – 2010
258696
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 11/12(107/108). – 2010
258697
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 2 (110). – 2011
258698
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-9117
№ 3/4 (111). – 2011
258699
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 1. – 2012
258700
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 2 (114). – 2012
258701
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 3. – 2012
258702
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 4. – 2012
258703
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 1. – 2013
258704
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний, науковий журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 2. – 2013
258705
   Винахідник і раціоналізатор = Изобретатель и рационализатор : науково-популярний журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 3. – 2013
258706
   Винахідник і раціоналізатор : наука і техніка : науково-популярний журнал / Укр. акад. наук. – Київ, 1997-. – ISSN 2073-9117
№ 4. – 2013
258707
  Шпак В. Винахідник із пенсією 50 рублів // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 216). – С. 7


  140-річний ювілей Якова Рощепія дає привід замислитися, чому таланти в Україні нікому не потрібні.
258708
  Татарчук В. Винахідник та піонер-літакобудівник князь Олександр Кудашев: сторінки біографії / В. Татарчук, С. Кармаш // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2010. – № 6 (102). – С. 37-40. – ISSN 2073-9117


  Інженер шляхів сполучення князь Олександр Сергійович Кудашев (1872-1917) увійшов до історії нашої країни як один з перших піонерів-авіаторів та розробників власних конструкцій літаків.
258709
  Бєлошицький Олександр Винахідник трактора Федір Блінов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 26-28
258710
   Винахідник України. – Київ
№ 2"97/1"98. – 1998
258711
   Винахідник України. – Київ
№ 2"98/1"99. – 1998
258712
   Винахідник України. – Київ
№ 2"99/1"00. – 1999
258713
   Винахідник України. – Київ
№ 2"98/1"99. – 1999
258714
   Винахідник України. – Київ
№ 2"1999/1"2000. – 2000
258715
   Винахідник України : науково-практичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2"2000/1"2001. – 2001
258716
  Коломієць І. Винахідник фатальної жінки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Як скандально-пікантна слава Леопольда фон Захера-Мазоха переважила літературну.
258717
  Бєлошицький Олександр Винахідник, який випередив свій час. Степан Карлович Джевецький (1843-1938) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
258718
   Винахідниками не народжуються. Ними стають в Малій академії наук // Світ. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 37/38). – С. 4


  В. Фречка, студент КНУ імені Тараса Шевченка та його винахід - папір з листя.
258719
  Бєлошицький О. Винахідники трамваю // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44-48


  До 115-річчя київського трамваю
258720
  Ландкоф С.Н. Винахідництво в СРСР / С.Н. Ландкоф. – Х., 1935. – 181с.
258721
  Ландкоф С.Н. Винахідництво в СРСР / С.Н. Ландкоф. – Х., 1940
258722
  Жудра К.В. Винахідництво і патентування / К.В. Жудра. – Київ, 1964. – 224с.
258723
  Злупко С.М. Винахідництво і раціоналізація / С.М. Злупко. – Київ, 1984. – 32с.
258724
  Комаров В. Винахідництво у роки Великої Вітчизняної війни // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 20-28. – ISSN 1608-6422
258725
  Жилінська О. Винахідницька активність в інноваційній діяльності: стан, порівняння та перспективи для України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 1. – С. 151-156. – ISSN 2078-5860
258726
  Косско Т.Г. Винахідницька діяльність в Національній академії наук України: історичний аспект // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 359-362
258727
  Данилова В.М. Винахідницька діяльність відділу молекулярної імунології інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.Г. Торхова // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – С. 116-135. – ISSN 2409-4943
258728
   Винахідницька діяльність відділу регуляції обміну речовин Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, І.Г. Черниш, Т.М. Петренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 6, november - december. – С. 110-121. – ISSN 2409-4943
258729
  Данилова В.М. Винахідницька діяльність відділу структури і функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Частина І. Розроблення діагностичних методів для виявлення порушень системи гемостазу і характеристика окремих факторів зсідання крові / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, М.В. Григор"єва // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 2, march - april. – С. 107-118. – ISSN 2409-4943
258730
  Данилова В.М. Винахідницька діяльність Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України у 1925–1990 рр. Короткий історичний нарис : присвячується 130-річчю від дня народження О.В. Паладіна і 90-річчю Інституту біохімії / В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2015. – Vol. 87, N 2, march - april. – С. 163-175. – ISSN 2409-4943


  Дослідження наших науковців у розробці технологій промислового виробництва вітчизняних біопрепаратів та вітамінів.
258731
  Косско Т.Г. Винахідницька діяльність наукових установ АН УРСР (80-ті роки XX сторіччя) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 63-67. – ISSN 2077-9496
258732
  Лиска О.П. Винахідницька діяльність студентів в системі наскрізного навчально-дослідницького простору вищої школи / О.П. Лиска, М.П. Волинкін, Л.С. Волинкіна // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 172-179. – ISSN 2521-6449
258733
  Якуба В.В. Винахідницька діяльність фізика-матеріалознавця професора М.М. Новикова (1933-2007) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – № 3 (23). – С. 63-67. – ISSN 2077-9496
258734
  Жудра К.В. Винахідницьке право та його місце в єдиній системі соціалістичного права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 97-103. – (Серія права ; № 9)


  Изобретательское право регулирует правоотношения, возникающие в сфере создания и реализации решений научно-технических задач. Объектом изобретательского права является сама идея, оригинальное разрешение задачи, для которых характерна их ...
258735
  Короп І.В. Винаходи – головні рушії науково-технічного прогресу сучасного суспільства. Економічні та правові аспекти / І.В. Короп, І.К. Чурпій // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 76-82. – ISSN 2521-1455
258736
  Редінг Й. Винаходи для уряду / Й. Редінг. – К., 1982. – 223с.
258737
   Винаходи та їх правова охорона : Бібліографічний покажчик охоронних документів на винаходи. – Київ, 1998. – 108с.
258738
  Джигун М. Винаходи українців, що здивували світ // Молодь України. – Київ, 2018. – 03 серпня (№ 22). – С. 6
258739
  Мішалова К.М. Винаходи, які придумали діти // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
258740
  Кузнєцов Ю.М. Винаходи: створення, набуття, реалізація і захист прав : навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов, А.С. Ромашко, О.А. Гуменюк ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : ЗМОК ; Гнозіс, 2006. – 253 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 966-8840-12-7
258741
  Портнов А. Винаходячи Річ Посполиту // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 22-24
258742
  Балакин Сергей Винджаммеры на войне : арсенал / Балакин Сергей, Дмитриев // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 106-114
258743
  Шекспир В. Виндзорские насмешницы / В. Шекспир. – М., 1951. – 116с.
258744
  Медведева Н. Винегрет : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 69-71. – ISSN 0131-8136
258745
  Пилипенко Олександр Євгенович Винекнення і діяльність Ніжинського грецького братства : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Пилипенко Олександр Євгенович; КУ імю Т. Шевченка. – К, 1996. – 201л. – Бібліогр.:л.151-157
258746
  Вільде І. Винен тільки я / І. Вільде. – Львів, 1959. – 84 с.
258747
  Билущак Г.И. Винеровские интегналы в пространстве непрерывных функций бесконечного чила переменных и их применение : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02, 01.01.01 / Билущак Г. И.; Мин-во образования Украины, Львовский политехнический ин-т. – Л., 1992. – 96л. – Бібліогр.:л.85-96
258748
  Билущак Г.И. Винеровские интегралы в пространстве непрерывных функций бесконечного числа переменных и их применение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02.,01.01.01 / Билущак Г.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 11 с.
258749
  Дячук Л.В. Виникнення patria potestas за нормами римського права та законодавства Юстиніана // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 45-50
258750
  Якимець О. Виникнення адміністративної юстиції в Німеччині // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 117-123. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
258751
  Астахова К.В. Виникнення багатопартіності в СРСР. : Автореф... Доктора іст.наук: 07.00.01 / Астахова К.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 1994. – 35л.
258752
  Савельев М. Виникнення більшовизму / М. Савельев, 1934. – 76с.
258753
  Тютюнник Ю.Г. Виникнення бурякового цукроваріння в Україні. Перші цукроварні // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 61-71. – ISSN 2079-2999


  Розглянуто спірні, невирішені і дискусійні питання зародження і ранньої історії українського цукроваріння. Показано, що цукроварня в селі Трощин (Канівський район Черкаської області), яку прийнято вважати першою, збудованою на сучасних українських ...
258754
  Прохоров Д. Виникнення громад караїмів на території губерній Північно-Дніпровського Лівобережжя в другій половині XIX - на початку XX ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 33-38. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
258755
  Щокін Г. Виникнення давніх євреїв та подальший розвиток їхнього культу / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 152с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-457-0
258756
  Захарова Л.М. Виникнення дисипативних структур у процесі необоротних зрушень грунту і масиву гірських порід // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
258757
  Іваніщак Оксана Виникнення етнічних та релігійних конфліктів на території колишнього СРСР та СФРЮ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 71-75. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
258758
  Опарін А.І. Виникнення життя на Землі / А.І. Опарін. – Львів, 1945. – 20с.
258759
  Кахіані Ю. Виникнення закладів інтернатного типу в Україні // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 130-136. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
258760
  Шаригіна О. Виникнення залізниць на півдні Україні в др. пол. XIX ст.: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 41-45
258761
  Грабовецький В. Виникнення і Воскресіння Довбушевої світлиці у Івано-Франківську : три інтерв"ю журналістів : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 80 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 13)
258762
  Пилипенко Олександр Євгенійович Виникнення і діяльність Ніжинського Грецького братсва (50 рр. XVII ст.-кін. 60 рр. ХІХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пилипенко Олександр Євгенійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 22 с.
258763
  Колесник В.Ф. Виникнення і діяльність товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні / В.Ф. Колесник, О.П. Тимошенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюються утворення і діяльність перших культурно-просвітницьких товариств "Просвіта" у Наддніпрянській Україні, розкриваються різні напрями їх діяльності, труднощі роботи.
258764
  Гаврилюк В.С. Виникнення і основні етапи розвитку порівняльного методу у фізичній географії / В.С. Гаврилюк, М.В. Давідюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 69-74. – Бібліогр.: 17 назв. – (Географія ; Вип. 27)
258765
  Кремень В.М. Виникнення і особливості діяльності фінансових конгломератів на світовому фінансовому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 32-38. – ISSN 1993-6788
258766
  Харченко П. Виникнення і поступ музичної освіти в академіях Європи // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-11. – ISSN 1728-6875
258767
  Авраменко В.Г. Виникнення і початкова діяльність Рад робітничих і солдатських депутатів Правобережної України після перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 119-128. – (Серія історії ; № 14)
258768
  Муза О.В. Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 49-53. – ISSN 2220-1394
258769
  Сарапулова Є. Виникнення і розвиток гувернерства в Україні // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.70-72. – ISSN 0131-6788
258770
  Сухонос В. Виникнення і розвиток інституту прокуратури // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.103-106. – ISSN 0132-1331
258771
  Безверхий К.В. Виникнення і розвиток консолідованої фінансової звітності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
258772
  Стадник Г. Виникнення і розвиток міжнародної та європейської інституційної системи захисту прав людини формування її нормативно-правової основи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0132-1331
258773
  Дубовик Л.С. Виникнення і розвиток нарисної геометрії як науки про геометричні зображення // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 243-246. – ISBN 978-617-7021-25-3
258774
  Колобков В.В. Виникнення і розвиток наукового комунізму / В.В. Колобков. – Київ, 1965. – 68с.
258775
  Кутер М. Виникнення і розвиток подвійного запису / М. Кутер, М. Гурська, К. Кутер // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 11. – С. 31-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв
258776
  Бондаренко О.О. Виникнення і розвиток правової охорони промислових зразків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 263-267. – ISSN 2219-5521
258777
  Шевченко О. Виникнення і розвиток преторського права / О. Шевченко, О. Піша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено виникнення і розвиток преторського права. Встановлено, що воно виникло в зв"язку з лакунами в законодавстві та діяло нарівні з римським цивільним правом. В статье исследовано возникновение и развитие преторского права. Установлено, ...
258778
  Баранов П.А. Виникнення і розвиток рослинного світу / П.А. Баранов. – К, 1950. – 52с.
258779
  Побережний Є.С. Виникнення і розвиток руху за комуністичне ставлення до праці в колгоспах України / Є.С. Побережний. – Київ, 1968. – 45с.
258780
  Блохін М.Ю. Виникнення і становлення інституту спадкування у римському праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 227-229. – ISBN 978-966-419-299-3
258781
  Буткевич О. Виникнення і становлення міжнародно-правових інститутів у державах Месопотамії // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 11-18


  У статті аналізуються виникнення і розвиток основних інститутів міжнародного права у містах-державах Месопотамії, зокрема інститути міжнародної правосуб"єктності та статусу іноземців, тодішні торговельне і посольське право, право договорів, право війни ...
258782
  Задирака Н.Ю. Виникнення і становлення поняття "біженець" у міжнародному праві // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 2. – С. 38-41.
258783
  Шкода Н. Виникнення і становлення українського професійного драматичного театру Наддніпрянщини в другій половині XIX ст. / Н. Шкода, А. Крилова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 215-218
258784
   Виникнення і сутність системного підходу. Системний підхід у міжнародних дослідженнях // Міжнародні відносини : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. закл. вищої освіти / Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Г.В. Воробйова, Г.В. Озернюк, І.Б. та ін. Кривдіна. – Київ : Каравела, 2019. – С. 57-61. – ISBN 978-966-222-986-3
258785
  Тарасов Д.В. Виникнення ідеї місцевого самоврядування // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 64-65
258786
  Практика І. Виникнення ідеї суфражизму та її юридичне оформлення у Великобританії в ХІХ - ХХ ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 234-235
258787
  Блажевич Н.О. Виникнення ідей наукознавства. Значущі праці зарубіжних наукознавців // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 18-21
258788
  Маляр Ю.В. Виникнення інституту земельного сервітуту. Законодавче регулювання в Україні // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-23.
258789
  Демченко М.В. Виникнення й діяльність перших соціал-демократичних гуртків у Катеринославі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 44-50. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье рассматриваются вопросы, связанные с начальным периодом возникновения и деятельности первых социал-демократических кружков Екатеринослава по распространению марксизма в рабочей среде.
258790
  Баран Володимир Виникнення Києва // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 34-38
258791
  Грабовецький В. Виникнення Києва. Визначні пам"ятки історії та культури Київської Русі 10-11 ст. : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / Володимир Грабовецький; Кафедра істор. України; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 41с.
258792
   Виникнення класичної геополітичної науки // Міжнародні відносини : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. закл. вищої освіти / Г.О. Оборський, І.М. Чістякова, Г.В. Воробйова, Г.В. Озернюк, І.Б. та ін. Кривдіна. – Київ : Каравела, 2019. – С. 48-50. – ISBN 978-966-222-986-3
258793
  Сколуб М. Виникнення козацько-молдавських взаємин в XVI ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 14-16


  Розглянуто передумови виникнення козацько-молдавських взаємин, які в подальшому оформилися в постійні походи українських козаків до Молдавського князівства.
258794
   Виникнення коливань напруги в "кремнієвій структурі з діелектричною ізоляцією" при дії потужного імпульсу струму / С.П. Павлюк, В.І. Григорук, Л.В. Іщук, В.М. Телега, В.Г. Ковток, Є.О. Вакуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  За допомогою методики імпульсних вольт-амперних характеристик (ВАХ) проведено дослідження впливу джоулевого розігріву на властивості напівпровідникових резисторів, виготовлених на основі кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією (КСДІ). Показано, ...
258795
  Кобилецький М. Виникнення Магдебургського права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 35-43. – (Серія юридична ; вип. 47)
258796
  Ятченко О Є. Виникнення майнових спорів між релігійними організаціями в Україні : історично-правовий аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.419-426. – ISSN 1563-3349
258797
  Меліш О.О. Виникнення македонського питання та формування політики Болгарії щодо його розв"язання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 123-130. – ISSN 2077-1800
258798
  Безуглий Т.Ю. Виникнення медіафасадів / Т.Ю. Безуглий, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 39-46 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
258799
  Авраменко Н.В. Виникнення механізмів державного регулювання системи охорони здоров"я України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 96-99
258800
  Перепьолкін С.М. Виникнення міжнародних митних відносин // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 77-83. – ISSN 2078-3566
258801
  Чибіскова Г.С. Виникнення міжнародних ринків біопалива: можливості для України : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-40. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
258802
  Бутенко А.Є. Виникнення міст-привидів, як одна з характених ознак сучасних урбанізаційних процесів // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 165-168
258803
  Кизименко К.О. Виникнення на основні етапи розвитку законодавства про прокуратуру в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 210-218. – ISSN 1563-3349
258804
  Ляшкевич А. Виникнення навчальних закладів морського профілю на південноукраїнських землях (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 24-34. – ISSN 2312-5993
258805
  Ніколаєць К. Виникнення Народного Руху України: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд та аналіз праць, присвячених виникненню Народного Руху України. The author is analyses main aspects of scientific research of Narodny Ruch of Ukraine.
258806
  Левчук К.І. Виникнення недержавних громадських організацій в Україні (кінець 80 - початок 90-х років ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Історія ; вип. 51)


  Розглядається процес виникнення громадських організацій в Радянській Україні, які перебували поза державним впливом.
258807
  Лукомський Д.В. Виникнення нестійкості форми судини зі скінченною товщиною стінки при проходженні по ній пульсової хвилі / Д.В. Лукомський, І.Т. Селезов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Виведено рівняння руху гіперпружного порожнистого циліндра на основі 9-ти константної моделі нелінійно деформовного континууму стосовно аналізу кровоносної судини з урахуванням кубічної нелінійності. На базі побудованої моделі досліджується поява ...
258808
  Комаренко О. Виникнення опозиції всередині збройних сил Чилі в період диктатури Аугусто Піночета / О. Комаренко, А. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено причини виникнення опозиції всередині збройних сил Чилі в період диктатури Аугусто Піночета, прояви опозиційності та її вплив на подальшу долю зазначеного режиму. The reasons for opposition rise in Chile Armed forces during Augusto ...
258809
  Коваль М.Д. Виникнення поліаспектності розуміння проблем комунікації з аналізу творчості К.-О. Апеля та Г.С. Батіщева // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 252-263
258810
  Тихомиров О.Д. Виникнення порівняльно-правових досліджень в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 32-36
258811
  Котюк І.В. Виникнення потреб та інтересів як підстава формування адміністративно-правових відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 95-102
258812
  Ступак С. Виникнення прав інтелектуальної власності суб"єкта суміжного права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – Бібліогр.: 8 назв
258813
  Мічурін Є.О. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.196-199. – ISBN 966-7784-65-7
258814
  Кулинич П.Ф. Виникнення права на землю при набутті права власності на об"єкти нерухомого майна: доктрина, закон, практика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 162-168. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
258815
  Соловйова Л. Виникнення правосуб"єктності підприємств: деякі питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.36-39. – ISSN 0132-1331
258816
  Заріцька І.М. Виникнення радянського земельного законодавства (листопад 1917 - квітень 1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49.
258817
  Цьох Й.Т. Виникнення радянської преси на Україні / Й.Т. Цьох. – Львів, 1974. – 28с.
258818
  Орзіх Ю. Виникнення речових прав на нерухоме майно та їх державна реєстрація в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 1561-4999
258819
  Нагнибіда В.І. Виникнення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 106-110. – ISSN 2220-1394
258820
  Мошенський С.З. Виникнення ринку цінних паперів у XII-XVIII ст.: інновації та закономірності розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 333-336. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
258821
  Веремійчук І.П. Виникнення романтизму в Польщі та його філософський зміст // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 25-26. – ISBN 966-8365-12-7
258822
  Соляник А.А. Виникнення складових системи документопостачання бібліотек України в епоху рукописання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 177-183. – ISBN 966-7352-60-9


  Проаналізовано особливості генезису та диференціації джерел документопостачання бібліотек України княжої доби.
258823
  Шульженко І. Виникнення службово-трудових правовідносин з жінками // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 65-69. – ISSN 0132-1331
258824
  Богородський О.Ф. Виникнення сонячної системи / О.Ф. Богородський. – Київ : Держтехвидав України, 1946. – 39 с. – (Науково-популярна бібліотека)
258825
  Гришин А.Д. Виникнення соціал-демократичних гуртків у селах Півдня України напередодні першої російської буржуазно-демократичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 80-86. – (Серія історії ; № 16)
258826
  Фурса С. Виникнення спору в нотаріальних правовідносинах і процесуальні наслідки його встановлення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-19
258827
  Надьон В.В. Виникнення суб"єктивного обов"язку за рішенням суду // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 138-140. – ISBN 978-617-7096-97-8
258828
  Мельник Є. Виникнення суб`єктивних прав на об`єкты інтеллектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.96-98. – Бібліогр.: 3н. – ISSN 0132-1331
258829
  Кирись Б. Виникнення судимості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.444-453. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
258830
  Ніколаєва Н.Б. Виникнення суфражистського руху в США: передумови і причини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-58. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються історичні умови виникнення суфражистського руху в Сполучених Штатах Америки і визначаються причини його появи.
258831
  Білокінь І.П. Виникнення та pозвиток pослинного свiту / І.П. Білокінь. – Київ : Радянська Укpаїна, 1958. – 24с. – (Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР)
258832
  Альошина О. Виникнення та діяльність Кременецького Свято-Миколаївського братства у другій половині XIX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 60-64. – ISSN 1998-4634
258833
  Пилипенко О.Є. Виникнення та діяльність Ніжинського грецького братства наприкінці XVII - в середині ХІХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 55-59. – (Історія ; вип. 33)


  На основі значної кількості джерел розкриваються питання виникнення грецького братства та основних видів його діяльності. Наводяться дані про видатних осіб грецького походження.
258834
  Шевченко О.М. Виникнення та еволюція венчурного капіталу // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 265-268
258835
  Пінчук А. Виникнення та еволюція державного управління ринками фінансових послуг на території України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 147-155
258836
  Батюк Л.А. Виникнення та еволюція ідеї соціально-економічного прогресу // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 4. – C. 12-16. – ISSN 2524-0455
258837
  Калмакан І.К. Виникнення та еволюція національної партійної системи в Україні в 20 столітті : Дослідження / Калмакан І.К., Бриндак О.Б.; Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечнікова, Істор. фак-т. – Одеса : Астропринт, 1997. – 192с. – ISBN 966-549-170-9
258838
  Куртинець М.І. Виникнення та еволюція принципу рівноправності та самовизначення народів і націй на прикладі Польщі // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 135-137. – ISBN 978-966-600-475-1
258839
  Доценко Я.Я. Виникнення та еволюція управлінської думки в Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Висвітлено процес виникнення та еволюції методів управління в Японії під впливом швидкозмінюючихся мікро- та макроекономічних чинників та окреслено шляхи подальшого розвитку управлінської думки за умов інтернаціоналізації та глобалізації світової ...
258840
  Шапкіна Н.М. Виникнення та етапи розвитку перекладацької справи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 7 (51). – С. 424-432. – ISSN 2312-5993
258841
  Салига П.Г. Виникнення та занепад дискових електронних журналів // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 94-98. – ISSN 2312-5160


  У статті розповідається про причини виникнення, історію розвитку та чинники занепаду дискових електронних журналів. Визначено вплив комп"ютерних технологій на сучасні медіа. Проаналізовано причини зникнення дискових електронних журналів та їх ...
258842
  Галянтич М. Виникнення та зміст права приватної власності на житло відповідно до новітнього цивільного законодавства України / М. Галянтич, Комаровська, Чуркіна Ю. - // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.12-24. – ISBN 966-667-078-Х
258843
  Карнаух Т. Виникнення та історичний розвиток притримання як цивільно-правового інституту // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-69.
258844
  Довгопол Н.О. Виникнення та модифікації танцю "моріска" як результат синтезу різних культур // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 155-162


  Моріска - неповторна танцювальна постановка – суміш європейскої народної, жонглерської традиції та фантазії на тему сходу. Це іспанська назва танцю. Він мав ярко выражений гротескний характер, двухдольний розмір і швидкий ритм
258845
  Пода Т.О. Виникнення та організаційно-правова еволюція системи врегулювання суперечок ГАТТ/СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70.
258846
  Боднарюк Б. Виникнення та організація ієзуїтів у середині XVI ст. (II) // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 5-20. – ISSN 2310-0923
258847
  Боднарюк Б. Виникнення та організація Ордену ієзуїтів у середині XVI ст. (III) // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – C. 5-13. – ISSN 2310-0923
258848
  Гарарук Л. Виникнення та поширення мережі біржових організацій в Україні в період нової економічної політики // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 300-305. – ISBN 966-8653-41-6
258849
  Хавер Т. Виникнення та розвиток "Вишеградської ідеї" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 109-112
258850
  Кльов М.В. Виникнення та розвиток "макуніверситету": шлях до економізації освітньої галузі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 64-68. – ISSN 2077-1800
258851
  Горват Б. Виникнення та розвиток авторської діалектної поезії у Єгипті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 98-106. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
258852
  Черняк С.Г. Виникнення та розвиток виховання у світовій цивілізації // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 39-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Як зазначав С.С. Гогоцький, важливе значення грецького народу в історії культури і педагогіки полягає в тому, що ним була сформульована природна мета виховання та виховуючої освіти. С. 43.
258853
  Грищук А.Б. Виникнення та розвиток державної служби на теренах України. Історія й сучасність // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 125-133. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
258854
  Мельниченко О.В. Виникнення та розвиток електронних грошей як окремий макроекономічний процес // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 11-20. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 46). – ISSN 2306-4420
258855
  Войчук А.Ю. Виникнення та розвиток інституту президентства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 261-264. – ISSN 2076-1554
258856
  Дмитрієва Ю.Д. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0132-1331
258857
  Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації : дис. ... канд із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Захарченко А.П.; КНУТШ; Ін-т журналістики. Кафедра телебачення і радіомовлення. – Київ, 2008. – 234 л. – Додатки л. 206 - 234. – Бібліогр.: л. 183 - 205
258858
  Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Захарченко А.П. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 5 назв
258859
  Кондратюк Л.В. Виникнення та розвиток міжнародних союзів у Східному Середземномор"ї (VIII-III ст. до н.е.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-50.
258860
  Львова О.Л. Виникнення та розвиток мусульманського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-15.
258861
  Гаруст Ю.В. Виникнення та розвиток повноважень Президента України в управління фінансовою системою країни на різних етапах її розвитку: історико-правовий аналіз / Ю.В. Гаруст, Н.В. Турук // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 24-31. – ISSN 2519-2353
258862
  Радзивілюк В.В. Виникнення та розвиток позасудових процедур та заходів запобігання банкрутству (неспроможності) (період до ХХ сторіччя) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 92-97
258863
  Султанова Л. Виникнення та розвиток полікультурної освіти в США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – С. 116-121. – ISSN 2308-4081
258864
  Кость Д.І. Виникнення та розвиток поняття "франчайзинг". Різновиди франчайзингу // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 359-374. – ISBN 978-966-2075-11-3
258865
  Бабич І. Виникнення та розвиток порівняльного правознавства як навчальної дисципліни // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 141-144.
258866
  Туркота С. Виникнення та розвиток правового компромісу: історичні передумови // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.46-51. – ISSN 0132-1331
258867
  Білокінь І.П. Виникнення та розвиток рослинного світу / І.П. Білокінь. – К., 1958. – 24с. – Окремий відбиток
258868
  Олійник А.Ю. Виникнення та розвиток теорій свободи людини в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 3-11


  Проаналізовано різні погляди науковців щодо теорій свободи людини в умовах середньовіччя, нового й новітнього часу. У тому числі науковці Університету Св. Володимира, КДУ ім. Т.Г. Шевченка: М.Ф. Владимирський-Буданов, М.С. Грушевський, М.П. ...
258869
  Цірат Г. Виникнення та розвиток франчайзингу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 10. – С.127-129
258870
  Каменецький М.С. Виникнення та спроби вирішення "сербського питання" (історичні, психологічні та політологічні аспекти) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-48. – (Історія ; вип. 37)
258871
  Ковальчук В І. Виникнення та становлення інституту усиновлення в Київській Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-158.
258872
  Ковальчук В.І. Виникнення та становлення інституту усиновлення в Київській Русі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 155-158.
258873
  Аллахвердієва Ілгама Виникнення та становлення нафтової промисловості в Азербайджані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-6. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Стаття являє собою екскурс з історії азербайджанської нафтової промисловості. Розглянуто появу перших даних про існування азербайджанської нафти та становлення нафтової промисловості в Азербайджані до здобуття АР незалежності. The article presents an ...
258874
  Тригуб О. Виникнення та становлення обновленської церкви в Україні (1922-1923 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 51-57. – ISSN 1998-4634
258875
  Олійник С.М. Виникнення та становлення реадмісії осіб як міжнародно-правового інституту // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 272-278. – ISSN 1563-3349


  Здійснено ретроспективне дослідження реадмісії осіб як інституту міжнародного права, її нормативно-правової регламентації та становлення. Встановлено, що коріння міжнародно-правового регулювання цього явища сягає Х століття.
258876
  Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
258877
  Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. + Додатки : л.235-242. – Бібліогр. : л.188-234
258878
  Лубенець І.О. Виникнення та сутність поняття економічної безпеки підприємства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 124-131. – ISSN 2306-546X
258879
  Гультай М. Виникнення та утвердження конституціоналізму як обов"язкової складової демократичного державного устрою // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 97-115. – ISSN 2310-6158
258880
  Лотюк О.С. Виникнення та функціонування інститутів громадянського суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 63-67. – ISSN 2219-5521


  У цій статті висвітлюються проблеми визначення конституційних засад розвитку інститутів громадянського суспільства. Аналізуються проблеми ефективності правового регулювання відносин, пов"язаних із виникненням та функціонуванням інститутів ...
258881
  Рудень В.В. Виникнення та функціонування системи медичного страхування : страховий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 76-87 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв
258882
  Стратілат Анатолій Виникнення таємної лексики кобзарів та її семантика
258883
  Стратілат А. Виникнення таємної лексики кобзарів та її семантика
258884
  Скапровська І.М. Виникнення трудових відносин із суддями // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 276-282. – ISSN 1563-3349
258885
  Андрушко А.В. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Андрушко Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. ін-т регіонального упр. і права. – Хмельницький, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 174-195
258886
  Андрушко Алла Володимирівна Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Андрушко А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
258887
  Андрушко А.А. Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями : монографія / Андрушко А.А. ; МОНУ, Хмельн. ін-т регіонального упр. та права. – Харків : Консум, 2006. – 156 с. – ISBN 966-393-002-0
258888
  Луценко О. Виникнення трудових правовідносин з помічником адвоката // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 71-76. – ISSN 2
258889
  Гнилицький М.А. Виникнення філософії марксизму / М.А. Гнилицький, І.М. Гавриленко. – К., 1969. – 32с.
258890
  Хавроненко В.Д. Виникнення філософії як історико-філософська проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-98. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
258891
  Кравчук В. Виникнення, зміна та припинення корпоративних правовідносин під час банкрутства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 31-34.
258892
  Романюк Р.В. Виникнення, зміна та припинення трудових правовідносин з суддями : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Романюк Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
258893
  Романюк Р.В. Виникнення, зміна та припинення трудових правовідносин з суддями : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Романюк Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 238 арк. – Додатки: арк. 237-238. – Бібліогр.: арк. 212-236
258894
  Калюжний Р.А. Виникнення, розвиток і становлення партійної системи (історико-правовий аспект) / Р.А. Калюжний, І.Г. Андрущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 59-67.
258895
  Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням : дис. ... канд. технічних наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – 180 л. + Додаток: л. 136-163. – Бібліогр.: л. 164-180
258896
  Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв
258897
  Кофанов А.В. Виникнення, становлення та розвиток знань у галузях судово-медичної балістики та зброєзнавства // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 67-73. – ISBN 966-435-028-1
258898
  Карлова І.О. Виникнення, формування та подальший розвиток стратегічного управлінського обліку як науки / І.О. Карлова, В.С. Хоменко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2017. – № 2 (38). – С. 3-11. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
258899
  Головіна О.В. Виникнення, цілі та структура монархічних організацій в Україні: загальний огляд історіографії проблеми // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 169-175. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
258900
  Бербат Т.И. Винил-В-дикетонаты переходных металлов как инициаторы и ингибиторы радикальной полимеризации : Дисс. ... канд. химических наук: Спец. 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений / Бербат Т. И.; Одесский нац. ун-т. им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 176л. – Библиогр.: л. 153 - 176
258901
  Львова Ф.П. Винил (триалкилсилилорганил) сульфиды. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Львова Ф.П.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
258902
  Барба Н.А. Виниларены и их полимеры, содержащие азот и серу. Синтез, свойства : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Барба Н.А. ; Кишиневский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1987. – 446 л. + Приложение: л. 435-446. – Библиогр.: л. 393-434
258903
  Барба Н.А. Виниларены и их полимеры, содержащие азот и серу. Синтез. Свойства : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Барба Н.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 49 с. – Библиогр.: 89 назв.
258904
   Винилацетиленовые производные пиперидина и полимеры на их основе. – Алма-Ата, 1991. – 115с.
258905
  Сушкова Н.В. Винилацетиленовые, моно- и диацетиленовые кетоны в реакциях присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сушкова Н.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 22л.
258906
  Павлов Л.П. Винилирование спиртов ряда дибензила. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Павлов Л.П.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 22л.
258907
  Скворцова Г.Г. Винилирование фенолов смолы полукоксования черемховских углей и исследование их химического состава. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скворцова Г.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1955. – 16л.
258908
  Крайц З.С. Виниловые и замещенные виниловые эфиры кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Крайц З.С.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – М., 1961. – 12л.
258909
  Гусаров А.В. Виниловые эфиры моногалогеноспиртов, синтез, строение и реакционная способность. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Гусаров А.В.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
258910
  Михайлов Э.И. Виниловые эфиры органических и кремнеорганических алкилтиоалканолов.. : Автореф... канд. хим.наук: 02072 / Михайлов Э.И.; АН ССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
258911
  Степанов Д.Е. Виниловые эфиры фенолов в диеновом синтезе с циклопентадиеном и гексахлорциклопентадиеном. : Автореф... канд.хим.наук: / Степанов Д.Е.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1965. – 22л.
258912
  Шрамова З.И. Винилоги смешанных ангидридов карбоновой и угольной кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Шрамова З.И.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
258913
  Ислам М Винилпиридины в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ислам М,; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим.. ф-тет. – Москва, 1969. – 13л.
258914
  Коржа Иван Дмитриевич Винилфенилизоцианаты и некоторые их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Коржа Иван Дмитриевич; МНО Молд. ССР. Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1975. – 22л.
258915
  Щуцкий С.В. Винипласт / С.В. Щуцкий, В.С. Пуркин. – Ленинград - Москва, 1953. – 148с.
258916
  Буторин Д.И. Винительный и родительный падежи прямого объекта в русском литературном языке 19-20 : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буторин Д.И. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 20 с.
258917
  Радунчева А. Виница. Енеолитно селище и некропол = Vinica. Village Eneolithique et Necropole / А. Радунчева; Българска Академия на науките, Археологически институт. – София : Българска Академия на науките
6 : разкопки и проучвания. – 1976. – 146 с. : ил.
258918
  Вейсс-Вендт Винищення ромів у країнах Балтії (1941 - 1944): центральні рішення і місцеві ініціативи // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (6). – С. 53-61. – ISSN 1998-3883
258919
  Паскаль Р. Винищувач "Нуль" : (вибрані уривки) / переклад Я. Яковенко // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 390-394
258920
   Винная истина: Фестиваль вина "Wine Fest" : выставки // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 64-65 : фото
258921
   Винная карта // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 76-78 : фото
258922
  Соколов Б. Винне дзеркало // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 25-26


  Чому Москва образилася на Пулітцерівську премію. Газета New York Times отримала Пулітцерівську премію за серію статей-розслідувань і відеофільмів про "режим Володимира Путіна", що викликало вкрай негативну реакцію з боку посольства Росіїв США, яке, ...
258923
  Май К.Ф. Виннету - вождь апачей / Карл Май. – Москва : Интерпракс, 1991. – 542 с. – (Приключилось однажды.. ; 2). – ISBN 5-85235-027-3
258924
  Май К. Виннету / К. Май. – М, 1991. – 364с.
258925
  Май К. Виннету / К. Май. – Москва
Т. 1. – 1992. – 366 с.
258926
  Май К. Виннету / К. Май. – М
3. – 1992. – 372с.
258927
  Милн А.А. Винни-Пух / А.А. Милн. – М, 1988. – 111с.
258928
  Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 315-440. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
258929
   Винний туризм : підручник для студентів ВНЗ / С.В. Іванов, В.О. Домарецький, Д.І. Басюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. – Кам"янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2012. – 471, [1] с. : кольор. іл., табл. – На обкл. та корінці авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-539-129-7
258930
   Винний туризм на теренах козацького краю // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
258931
  Буйських С.Б. Винники - новий археологічний осередок в Україні // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 133-136. – ISSN 0235-3490
258932
  Ерофеев И.А. Винница : Из опыта изучения географии города / И.А. Ерофеев. – Москва, 1960. – 130с.
258933
   Винница 3D. Фотореалистичная 3D модель Винницы : геоинформационные системы // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 4 (13)
258934
  Сафонова Е.В. Винницкое соединение партизанских отрядов под командованием Я.И. Мельникова в борьбе против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сафонова Е.В. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 20 с.
258935
  Голик О. Винниченко-драматург / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 47-49
258936
  Голик О. Винниченко-драматург / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 59-63
258937
  Мороз Л. Винниченко-традиціоналіст (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 184-189. – ISBN 966-594-246-8
258938
  Шаповал Ю. Винниченко без брому // Критика. – Київ, 2006. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 31-33
258939
  Михида С.П. Винниченко В.: динамика становлення особистості // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 155-161. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
258940
   Винниченко Володимир Кирилович : Бібліогр. покажч. – Харків, 1995. – 106с.
258941
   Винниченко Володимир Кирилович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 430-431. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
258942
  Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра : політичні портрети революційної доби / В.Ф. Солдатенко ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Світогляд, 2007. – 621 с. – ISBN 978-966-8837-17-3
258943
  Панченко В. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 14
258944
  Панченко В. Винниченко і Сталін: монолог, що так і не став діалогом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 14


  Володимир Винниченко в політичному сенсі був воістину наївною людиною. Але його передбачення, що Україна рано чи пізно стане незалежною, виявилося пророчим і справдилось.
258945
   Винниченко і сучасність : Збірник наукових праць. – Сімферополь : Таврія, 2000. – 208с.
258946
   Винниченко Ігор Іванович - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 163. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 60 років з дня народження Винниченка Ігоря Івановича - історико-географа, етнографа, кандидата географічних наук, доцента кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
258947
   Винниченко Ігор Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
258948
   Винниченко Ігор Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 34-35 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
258949
  Ковальчук О. Винниченко Ігор Іванович [1957] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 55-56 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
258950
   Винниченко й українська соціал-демократія / Центральний державний архів громадських об"єднань України ; упоряд. та автор передмови В.С. Лозицький. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-611-618-8
258951
  Липовецький С. Винниченко схопився за голову й почав кричати, що ми завалили українську справу // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 8 (411), 1 березня 2018. – С. 47-50
258952
  Глущенко М. Винниченко як маляр // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 62-63
258953
  Балабко О. Винниченко. Забута могила у Провансі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С.98-117. – ISSN 0208-0710
258954
  Балабко О Винниченко: забута могила у Провансі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 107-131. – ISSN 0208-0710
258955
  Сірук О. Винниченкова концепція світосприйняття (до питання про авторський міф) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 217-219. – ISBN 966-594-246-8
258956
   Винниченкові листи до О. Смотрича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1957. – Рік 8, ч. 84, січень : січень. – С. 14-15
258957
  Касьянова О. Винничук у Києві зустрівся зі студентами і розповів про свої плани // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 8 травня (№ 9). – С. 20


  23 квітня 2015 р. в КНУ імені Тараса Шевченка проходила зустріч з українським журналістом, письменником, редактором, перекладачем Юрієм Винничуком за сприяння проректора Володимира Бугрова. Модератором зустрічі була директор Всеукраїнського ...
258958
  Неголюк К.С. Винні дороги як інфраструктурна основа винного туризму / К.С. Неголюк, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 122-132 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
258959
  Чередниченко Є.ф. Винні ключні, льодники та льохи на верхній території Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 56-72
258960
  Пендерецький О.В. Винні промисли як об"єкти промислового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 50-58. – Бібліогр.: 7 назв.
258961
  Шаша Л. Винного цвета море. / Л. Шаша. – М., 1982. – 383с.
258962
  Рядченко И.И. Винные погреба / И.И. Рядченко. – О., 1969. – 191с.
258963
  Синельников Сергей Винный Вавилон : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 74-79 : Фото
258964
   Винными дорогами мира // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 28-29 : Фото
258965
   Вино - культурное наследие человечества // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 80-81 : фото
258966
  Симоненко Василь Вино з троянд : новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 101-103. – ISSN 0130-321Х


  Золоті сторінки укр. класики
258967
  Симоненко В.А. Вино з троянд : вибрані твори / Василь Симоненко. – Київ : Знання, 2017. – 207, [1] с. : іл. – Сер. заснована 2013 р. – (Серія "Скарби" : передплатна серія ; № 3)
258968
  Ткач М.М. Вино з тюльпанів : інтимна лірика / Микола Ткач ; [іл.: Р. Найда]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 208 с. : іл. – ISBN 976-605-007-0
258969
  Брэдбери Р. Вино из одуванчиков / Р. Брэдбери. – Москва : Правда, 1988. – 656 с.


  Экз. состоит: 1. Вино из одуванчиков / Р. Брэдбери 2. Над пропастью во ржи / Д.Д. Сэлинджер 3. Убить пересмешника... / Х. Ли
258970
  Брэдбери Р. Вино из одуванчиков : повесть и рассказы / Р. Брэдбери; Перевод с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 398 с. – (Классики и современники)
258971
  Гашек Я. Вино лесов, вино земляничное / Я. Гашек. – Иркутск, 1982. – 319с.
258972
  Шалак О. Вино неможливого : Поезії / О. Шалак. – Київ : Хрещатик, 1996. – 110 с. – ISBN 5-7707-0308-3
258973
  Килимник Роман Вино та страви: туристична "фішка" Болграду // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
258974
   Вино уму не товарищ. – Москва, 1958. – 14с.
258975
  Козярин И.П. Вино. Что мы о нем знаем? // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 533-539. – ISSN 2227-7404
258976
  Писемский А.Ф. Виновата ли она? / А.Ф. Писемский. – М., 1955. – 87с.
258977
  Зигель Ф.Ю. Виновато солнце / Ф.Ю. Зигель. – М, 1972. – 192с.
258978
  Головач П.Р. Виноватый. Переполох на загонах : повести и рассказы / Платон Головач; пер. с белорус. Н.Горулев. – Минск : Мастацкая літаратура, 1973. – 240 с.
258979
   Виновен!. – М, 1973. – 176с.
258980
  Жуков Борис Виновник кровопролития : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 172-178 : Фото


  Рудольфо Валентино
258981
  Осьмакова Н.И. Виновник мятежа: повесть / Н.И. Осьмакова. – Тула, 1991. – 333с.
258982
  Ковалев А Ю. Виновник торжества / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1974. – 135с.
258983
  Роллан Р. Виновники и жертвы войны / Р. Роллан. – М, 1917. – 14с.
258984
  Шмидт Г. Виновники пожара Москвы в 1812 г. / Ганс Шмидт. – Рига : Н. Киммель, 1912. – [8], 100 с.
258985
  Войцеховский А.И. Виновница земных бед? / А.И. Войцеховский. – Москва : Знание, 1990. – 47 с.
258986
  Репецкая А.Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике / А.Л. Репецкая. – Иркутск : Иркутский ун-т, 1994. – 152с. – ISBN 5-7430-0482-Х
258987
   Виноград : монография / [В.В. Власов, Н.А. Мулюкина, Н.Н. Зеленянская и др.] ; под ред. акад. НААН Украины В.В. Власова ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Нац. науч. центр "Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова". – Одесса : Астропринт, 2018. – 615, [1] с., [12] цв. ил. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 538-560. – ISBN 978-966-927-412-0
258988
  Пестушко Валерий Виноград должен дышать свободно! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 57
258989
  Ткаченко Я.А. Виноград и его возделывание / Я.А. Ткаченко. – Москва, 1929. – 77с.
258990
   Виноград на Закарпатті. – Ужгород : Закарпатське обласне вид-во, 1957. – 188с.
258991
  Коханов Л.Л. Виноград на півночі України / Л.Л. Коханов. – К., 1958. – 93с.
258992
  Майсурадзе Р.С. Виноград на півночі УРСР / Р.С. Майсурадзе. – К.-Х, 1939. – 32с.
258993
  Тіле К. Виноград на пристінній шпалері / К. Тіле. – К. : Вища школа, 1979. – 161 с.
258994
   Виноградарство. – Вид. 2-е, доповн. і перероб. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 222 с.
258995
   Виноградарство. – М., 1960. – 614 с.
258996
  Магер М.И. Виноградарство Болгарии / М.И. Магер, М.А. Пелях. – 2-е перераб. и доп. изд. – Кишинев, 1962. – 140с.
258997
   Виноградарство Молдавии и Украины. – Кишинев, 1976. – 76с.
258998
  Китаев И.А. Виноградарство на Одесщине / И.А. Китаев. – Одесса, 1960. – 376 с.
258999
  Китаев И.А. Виноградарство Украинской ССР в семилетке / И.А. Китаев. – К, 1959. – 28с.
259000
  Гуцуляк О.М. Виноградарсько-виноробні виробничо-територіальні системи Закарпаття : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 114-120
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,