Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
254001
  Святовець В. "...Велич розкривається не у великому, а в повсякденному" Мішель де Монтень про форми деталізації в житті і творчості // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 138-142
254002
  Шарговська О. "Великороссийский язык есть дитя, и то не старшее, нашего языка" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 32 (187). – С. 54-57


  Григорій Квітка-Основ"яненко радив петербурзькому видавцеві огляд української літератури подавати не разом із російською, а зробити "особое отделение между немцами, французами". Квітка був зразковим громадянином Російської імперії, однак мав ...
254003
  Олійник С. "Великоруська" функція галичанина Івана Филипчака в роки Першої світової війни // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 178-186. – (Історичні науки ; т. 33). – ISSN 2309-2254
254004
  Волинка Г. "Велич духовності" : рецензія на наукове видання "Філософія: історія, людина, освіта" академіка НАН України Л. Губерського, академіка НАПН України В. Кременя та доктора філософських наук, професора В. Ільїна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 120-121. – ISSN 2078-1016
254005
  Чирятьев М.Н. "Величие России только в ее культуре" / М.Н. Чирятьев, Г.Н. Фурсей // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 4. – С. 217-247.


  До 100-річчя від дня народження Д.С. Ліхачева
254006
  Задорожна Л.М. "Велична простота звичаїв". Повість Г. Квітки-Основ"яненка "Маруся" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 233-239
254007
  Шуйський І. "Величний монумент" Шевченкові: історія з продовженням // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 15


  "Звільнений пролетаріат встановив колишнього раба і панського кріпака Шевченка на вищий і щонайкращий п"єдестал", - тріумфували українські радянські газети з приводу відкриття пам"ятника Тарасові Шевченку в Харкові. 80 років тому, весняного дня 24 бер. ...
254008
  Швець А.І. "Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова" (Наталія Кобринська та Михайло Драгоманов: вектори життєтворчості) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – С. 215-228. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "У статті на основі мемуарів та епістолярного матеріалу розглянуто життєтворчі взаємини Михайла Драгоманова та Наталії Кобринської".
254009
  Кахновіч В.А. "Вельмі ж мне надаела вайна за 4 гады…": до питання про виховну складову вивчення історії / В.А. Кахновіч, Н.О. Кахновіч // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 124-133. – ISSN 2307-5244


  "В статті порушується проблема виховного й дослідницького значення збору усних свідчень очевидців Другої світової війни для студентів вищих навчальних закладів (на прикладі Білоруського державного університету, Мінськ)."
254010
  Брейтер П. "Венерина мухоловка" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 62-84. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Маленькая повесть в трех частях.
254011
   "Венеціанка"сказала своє слово // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)


  Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону.
254012
  Глухов А.Г. "Вера во всемогущество знания" // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 1560-7968


  Илья Ильич Мечников-лауреат Нобелевской премии.
254013
  Олійник О. "Верба й калина" (притча) : поезія, притча // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 116-120
254014
  Кондилакіс Я. [Великоступ / Яніс Кондилакіс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 249, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 24]). – ISBN 960-211-033-3
254015
   [Вельмин С.П. 1909 р.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 388 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
254016
  Бейлинсон Я.Л. Великому подвигу посвящено : экслибрисы советских художников : альбом / Авт.-сост.: Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 224 с.
254017
  Дмитерко Л.Д. Великому Сталіну слава! / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 28 с.
254018
  Закусило О.К. Великому українському вченому 90 років / О.К. Закусило, А.В. Анісімов, О.С. Бичков // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 18-21. – ISBN 978-966-622-589-7
254019
  Верещагина Н.В. Великомученик Пантелеимон: Византия - Афон - Киев // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 232-247
254020
  Котов Павел Великомученик революции : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 20-21 : Фото
254021
  Стрілько-Тютюн Великомученики : політ. репресії проти учасників руху за Українську Автокефальну Православну Церкву на Бориспільщині в 1921-1930 роках / Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ : Правда Ярославичів, 2019. – 390, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7626-93-9
254022
  Марисюк Маркіян (отець) Великопосні проповіди : Найважніше питання життя / написав о. Маркіян Марисюк ЧСВВ. – Жовква : Печатня ОО. Василіян, 1922. – 70 с. – (Видавництво Чина Св. Василія В. у Жовкві ; Кн. 137)
254023
  Гузар Л. Великопосні роздуми з Блаженнішим Любомиром Гузарем. Молитва св. Єфрема / [упоряд. та богословська ред.: О. Жаровська ; відп. редакторка: М. Лемик]. – Львів : Свічадо, 2017. – 111, [1] с. – Єфрем Сирін (християнський святий , преподобний ; IV ст.) (про нього). – Бібліогр. в підрядк. прим.
254024
  Кальницкий М. Великопостные гастроли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 19 (710), 14.05.2021. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  "Как был организован театральный бизнес в старом Киеве".
254025
  Стороженко Л.І. Великопролітні структурно-вантові сталезалізобетонні покриття для будівель і споруд аеропортів / Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
254026
  Бєлінський В. Великороси - міфи та релігії // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 133-136
254027
  Лескинен М.В. Великороссы/ великоруссы в росийской научной публицистике (1840-1890) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0132-1366
254028
  Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Акад. наук
Т. 1, вып. 1. – 1898. – [2], XVIII, 835 с. с нот. – Конволют. Пер.: Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п., т. , вып. 2, 1900, с. XXVII-LVIII, 377-835
254029
  Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.. Т. 1, вып. 2 : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. // Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. / П.В. Шейн. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Акад. наук, 1898. – Т. 1, вып. 1. – с. XXVII-LVIII, 377-835
254030
  Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла / М. Халанский. – Варшава : В тип. Михаила Земкевича, 1885. – [2], 236, III с. – Указ.: с. 230-235. - Отд. оттиск: Русский филологический вестник. - Экз. без ориг. тит. л.


  Содержание: Введение Храбор-богатырь; поленица Ряд первый: Богатыри периода до-татарского Добрыня Никитич Иван Данилович Демьян Куденевич Олеша Попович Ряд второй: Богатыри татарского периода Идолище поганое Илья Муромец Василий ...
254031
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 1 : [Низшие эпические песни» (т. е. баллады)]. – 1895. – [8], XII, [2], 628 с. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
254032
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 2 : ["Семейные песни, которые имели своим предметом положение женщины в семье" и "положение в семье мужчины"]. – 1896. – [4], XVI, [2], 588 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
254033
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 3 : ["Семейные песни, которые имели своим предметом положение женщины в семье" и "положение в семье мужчины"]. – 1897. – [4], XVI, [2], 512 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
254034
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 4 : ["Любовные песни"]. – 1898. – [4], XXIV, [2], 722 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
254035
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 6 : ["Рекрутские, солдатские, казацкие, полоняничные, разбойничьи и темничные (арестантские), с прибавлением к ним очень немного матросских, фабричных, бурляцких и др."]. – 1900. – [4], XVI, [2], 544 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
254036
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 7 : ["Юмористические, сатирические, часть игровых"]. – 1902. – [4], XVI, [2], 544 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
254037
  Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации : [в 2-х вып.] / записаны Е. Линевой ; текст под ред. Ф.Е. Корша. – 1904-1909. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук
Вып. 1. – 1904. – [6], XLVIII, [2], 90 с., 2 л. табл. нот.
254038
  Яворский Ю.А. Великорусские песни на старинных карпато-русских записях / [публ. и предисл.] Ю.А. Яворский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – [1], 84 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1912, т. 17, кн. 1


  На тит. л. № 109384 дарственная надпись: Многоуважаемому Ф.Ф. Миловодову от автора 8 ноября 1913 г.
254039
  Худяков И.А. Великорусские сказки : в 3 вып. / соч. И.А. Худякова. – 1860-1862. – Санкт-Петербург : В воен. тип.
Вып. 3. – 1862. – [8], 168 с.
254040
  Худяков И.А. Великорусские сказки в записях И.А. Худякова / И.А. Худяков. – Москва ; Ленинград, 1964. – 301 с.
254041
   Великорусские сказки Пермской губернии. – М., 1991. – 543с.
254042
  Виноградов Н.Н. Великорусский вертеп // К вопросу об отражении апокрифов в народном творчестве / Н.А. Янчук. – Санкт-Петербург, 1907. – [22] с.
254043
  Драгоманов М.П. Великорусский интернационал и польско-украинский вопрос / М.П. Драгоманов. – Казань : Типо-литография Окружного штаба, 1906. – 135 с.
254044
  Школьна О.В. Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів ХVІІІ–ХІХ століть на теренах Східної Європи : монографія / О.В. Школьна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистецтв, Каф. образотворчого мистецтва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 191, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 183-191. – ISBN 978-617-7605-46-0
254045
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя : путеводитель / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: П.С. Брайко, Н.О. Литвин]. – Изд. 2-е , перераб. – Харьков : Прапор, 1975. – 67 с.
254046
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя : путеводитель / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: Н.О. Литвин, Г.С. Брайко]. – Изд. 4-е. – Харьков : Прапор, 1981. – 61, [3] с. : ил.
254047
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков, 1984. – 62с.
254048
  Довгаль И.Ф. Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя / И.Ф. Довгаль, Н.О. Литвин. – Харьков, 1987. – 76 с.
254049
  Брайко Ю.С. Великосорочинский литературно-меториальный музей Н.В.Гоголя / Ю.С. Брайко. – Х., 1970. – 116с.
254050
  Темелески Х. Великотърновските манастири в националноосвободителната борба : (Исторически очерци) / Х. Темелески. – София : Св. Кл. Охридски, 1992. – 279 с.
254051
  Ворожея Р.П. Великоустюжские тайны // Что нового в науке и технике. – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 1684-6869


  Загадковий персонаж Діда Мороза
254052
  Астаф"єва М.М. Великохатько Федір Данилович (- фахівець у галузі іхтіології та орнітології) / М.М. Астаф"єва, О.Г. Астаф"єв // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 224. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
254053
  Степанов Н.Л. Велимир Хлебников / Н.Л. Степанов. – Москва, 1975. – 280с.
254054
  Дуганов В Р. Велимир Хлебников : природа творчества / В Р. Дуганов, . – М, 1990. – 348с.
254055
  Вишницкая Ю.В. Велимир Хлебников как творец "нового языка": анализ словообразовательной семантики / Ю.В. Вишницкая, М. Гусидзе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 31-35
254056
  Брайко Г.С. Велиосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя / Г.С. Брайко, Н.О. Литвин. – Изд. 3-е, переаб. – Х., 1979. – 63 с.
254057
  Мармонтель Г. Велисарий, 1769
254058
  Сахатмурадов А. Велиткий Октябрь - переломная веха в судьбе туркменского дайханства. / А. Сахатмурадов. – Ашхабад, 1987. – 127с.
254059
  Горюнов И. Велихов Е.П., Петелин В.В., Кушниренко А.Г. Промышленная политика, инновации, массовые информационные технологии, отечественные системообразующие компании. - М.: Энергоиздат, 2007. - 100 с. : [рецензія] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 152-153. – ISSN 0042-8736
254060
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
254061
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
254062
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
254063
  Тихолоз Б. Велич без пафосу, або Франко в цифрах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  156 років від дня народження Івана Франка, письменника-мислителя, який здобув у нащадків славу Великого Каменяра та Українського Мойсея.
254064
  Якименко А. Велич веж Олега Ольжича // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 165-170. – ISBN 978-966-306-020-4
254065
  Карамаш С. Велич генія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  До 140-річчя від дня народження Івана Франка. Про його творчі надбання, зв"язок із Києвом.
254066
  Самченко В. Велич Головного отамана УНР // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 98). – С. 11-12


  «Таємний щоденник Симона Петлюри» вийшов на екрани зі скандалом у Запоріжжі. Стартувавши 6 вересня у прокаті, фільм Кіностудії імені Олександра Довженка «Таємний щоденник Симона Петлюри» встиг обзавестися як симпатиками, серед яких, скажімо, третій ...
254067
  Олещук І. Велич і безсмертя героїв Крут // Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса, 2011. – Вип. 27. – С. 288-291. – ISBN 978-966-2601-32-9
254068
  Федяніна О. Велич і гордість // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 4-5.
254069
  Ткачівський Я. Велич і дух Пушикового слова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 червня (№ 11)
254070
  Вілкул Юрій Велич і краса індустріального туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
254071
  Ніколюк Л. Велич і краса людини - у поєднанні з природою та творчою працею за оповіданням "Король Карл" Олеся Ільченка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7/8 (117/118). – С. 59-66
254072
  Лепісевич П.М. Велич і падіння Карпатської України: історико-правовий аспект / П.М. Лепісевич, М.І. Голинська // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (3). – С. 81-86. – ISSN 2617-4162
254073
  Гудзій М.К. Велич і світове значення російської літератури / М.К. Гудзій. – Київ, 1947. – 24 с.
254074
  Кагарлицький М. Велич і трагедія "українського Шаляпіна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 січня (№ 11). – С. 10


  Минає 130 років від дня народження видатного оперного співака Михайла Донця. Михайло Іванович Донець — український співак (бас), народний артист УРСР (з 1930). У 1913 — 1941 роках був (з перервою) одним із провідних солістів Київського театру опери ...
254075
  Ковалевська О. Велич і трагедія гетьмана Мазепи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 березня - 2 квітня (№ 13). – С. 7
254076
  Головко Т. Велич і трагедія Йозефа Рота // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 11. – ISSN 2519-4429
254077
  Кагарлицький М. Велич і трагедія Михайла Донця / публікація Ольги Кагарлицької // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 14


  До 135-річчя від дня народження велета національної оперної сцени (1883 - 1941). Український співак (бас), народний артист УРСР (з 1930). У 1913 — 1941 роках був (з перервою) одним із провідних солістів Київського театру опери та балету. Убитий в ...
254078
  Кагарлицький М. Велич і трагедія Михайла Донця / Микола Кагарлицький ; [упоряд. О. Кагарлицька ; післям. М. Слабошпицький ; вид. рада : В. Брюховецький та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 502, [2] с. : іл., портр. – (Серія "Persona Grata"). – ISBN 978-617-605-036-0
254079
  Шкурка М. Велич і трагедія Павла Полуботка = До 350-річчя від дня народження гетьмана України Павла Полуботка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 167-173. – ISSN 2075-1222


  Павло Полуботок (1660-1724) - укр. козацький державний і політичний діяч, військовик, чернігівський полковник, наказний гетьман Війська Запорозького (1722—1724). Один з лідерів автономістської партії. За наказом Петра І був ув"язнений у ...
254080
  Левківський П.Т. Велич людини - у величі всесвіту / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
254081
  Безгін О. Велич митця : до 100-річчя від дня народження І.С. Корнієнка / О. Безгін, В. Корнієнко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 216-224. – ISSN 1997-4264


  Корнієнко Іван Сергійович (1910-1975) - укр. кінознавець, Засл. працівник культури України (1968), доктор мистецтвознавства (1964), член Спілки кінематографістів України.
254082
  Литвин В. Велич Михайла Драгоманова в історії // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 104
254083
  Жулинський М. Велич національного обов"язку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Національним лідером ніколи не стане людина, яка не є органічним патріотом своєї землі, яка не знає, не любить національної історії, культури, мови, яка свою політичну і державну діяльність не будує на національних пріоритетах і цінностях. Такої ...
254084
  Жулинський М. Велич національного обов"язку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Юзеф Пілсудський - фундатор оновленої Польської держави, людина, яка розуміла велич національного обов"язку.
254085
  Безклубий І. Велич нескорених лицарів (за творчістю Шота Руставелі) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 255-262. – ISBN 978-966-306-020-4
254086
  Іванова О. Велич подвигу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  70 років тому, у вересні німецько-фашистськіі війська ввійшли в Київ. Стаття студентки хімічного фак-ту Ольги Іванової.
254087
  Шаблій Олег Велич постаті фундатора української географії Степана Рудницького : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-47 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
254088
  Погребенник В. Велич Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 2-4
254089
   Велич творення. Нарис про розвиток соціалістичної культури Азербайджанської РСР. – К., 1981. – 216с.
254090
  Шиллер Фрідріх Велич творіння : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 10-14. – ISSN 0320 - 8370
254091
   Велич творчої праці : художньо-документальні нариси про Героїв Соціалістичної Праці. – Київ : Вища школа, 1986. – 167 с.
254092
  Жулинський М. Велич трудів і днів майстра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 11-14. – ISSN 0236-1477


  Ювілейна стаття присвячена творчій долі та визначному науковому доробку знаного вченого - літературознавця-україніста, славіста, критика, бібліографа, іноземного академіка НАН України Миколи Неврлого
254093
  Бабіров Ю. Велич Чеслова Мілоша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 квітня (№ 16). – С. 12
254094
  Славутич Я. Велич Шевченка = Shevchenko"s greatness / Яр Славутич. – Вінніпег : накладом УВАН, 1961. – 30 с. – (Серія "Література" / Укр. Вільна Акад. Наук ; за ред. М.Ї. Мандрики ; ч. 7)
254095
  Погребенник В.Ф. Велич Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 5-9
254096
  Попик Е. Величаевские молодогвардейцы / Е. Попик. – Ставрополь : Изд. газ. "Ставроп. правда", 1950. – 39 с. : ил.
254097
   Величаймо Отця Миколая : Зимовий цикл свят у Надзбруччі: Збірка віршів, пісень з нотами, легенд, сценаріїв; Методична рекомендація проведення свята Миколая. – Тернопіль, 2001. – 144с. – ISBN 966-7768-17-1
254098
  Гареев М.А. Величайшая битва Второй мировой войны // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 7-20. – ISSN 0130-3864


  К 70-летию Великой Победы под Сталинградом.
254099
  Карпинский В.А. Величайшая из революций : Краткая история Великой Октябрськой революции в России 25 октября (7 ноября) 1917 г. - начало 1921 г. / В. Карпинский. – 3-е изд., исп. и доп. – Москва : Госиздат, 1925. – 56 с.
254100
  Бекасова Е. Величайшее обновление жизни в "Повести временных лет" (к 900-летию создания памятника) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 144-149
254101
   Величайшие гении русского искусства : мастера живописи, графики, скульптуры и архитектуры 18-20 веков. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Полигон, 2007. – 320 с. : илл. – ISBN 978-5-17-043301-8
254102
  Пономарев В.Т. Величайшие монархи: с древности до наших дней / Пономарев В.Т. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2012. – 703, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-481-783-4
254103
  Бирюков Д.А. Величайший физиолог мира : Очерк о работе и учении И.П. Павлова / Д.А. Бирюков. – Воронеж, 1948. – 71с.
254104
  Скотт С. Величайший человек на Земле : [секреты успеха и счастья, которые открывает жизнь Иисуса Христа] / Стивен Скотт ; [пер. с англ. О.Г. Белошеев]. – Минск : Попурри, 2014. – 300, [1] с. – Пер. изд.: The greatest man who ever lived / Steven K. Scott. 2009. – ISBN 978-985-15-12290-9
254105
  Бриняк О. Величальна естетика хрестинної поезії українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 653-660. – ISSN 1028-5091
254106
  Прокофьев А.А. Величальная песня России / А.А. Прокофьев. – М, 1971. – 367с.
254107
  Шурко Л. Величальні пісні українського народу / Л. Шурко, О. Івановська // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Рубрику новорічних та різдвяних свят ведуть викладачі філологічного фак-ту: Колядки та щедрівки.
254108
  Чуев Ф.И. Величальное слово / Ф.И. Чуев. – М, 1982. – 206с.
254109
  Градовський А. Величезної ваги робота: Сергій Єфремов про українське письменство першої половини XIX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 142-146. – ISBN 966-693-015-3
254110
  Полянский Д.С. Величественный план подъема экономики и культуры Российской Федерации. / Д.С. Полянский. – М., 1959. – 111с.
254111
  Марсель Г. Величие Бергсона // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 12. – С. 82-91. – ISSN 0235-1188
254112
  Софронов А.В. Величие духа / А.В. Софронов. – Москва, 1969. – 79с.
254113
   Величие здравого смысла. – М., 1992. – 287с.
254114
  Виноградов В.В. Величие и мощь русского языка : учеб. пособ. по русскому языку / проф. В.В. Виноградов ; Центр. газетные курсы при ЦК ВКП(б). – Вып. 1. – Москва : Правда, 1944. – 30, [2] с. – Библиогр.: с. 28-30
254115
  Фромм Э. Величие и ограниченность теории Фрейда / Эрих Фромм ; [сост., авт. предисл.: д-р филос. н., проф. П.С. Гуревич ; пер. с англ. Войскунской Н. и др.]. – Москва : АСТ, 2000. – 446, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-237-04524-3
254116
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 2 : Юлий Цезарь. – 1916. – 346 с.
254117
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 3 : От Цезаря до Августа. – 1916. – 507 с.
254118
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
3. – 1920. – 256 с.
254119
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
4. – 1920. – 234 с.
254120
  Феррейро Г. Величие и падение Рима / Г. Феррейро. – М.
5. – 1923. – 375с.
254121
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – Санкт-Петербург : Наука. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-02-026758-9 (т.3-4); 5-02-026756-2
Т. 2. – 1998. – 748с.
254122
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 1 : Создание империи. – 1915. – 361с.
254123
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. Республика Августа / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С., 1922. – 224 с.
254124
  Делюсин Л. Величие и трагедия Дэн Сяопина // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.7-14. – ISSN 0321-5075


  [Споры вокруг наследия Дэн Сяопина.]
254125
  Малафеев Л.Ф. Величие Октября и банкротство его критиков / Л.Ф. Малафеев. – Москва, 1982. – 160с.
254126
  Мелентьев В.Д. Величие победы советского народа и бессилие фальсификаторов истории / В.Д. Мелентьев, П.Л. Щербаков. – Л, 1975. – 39с.
254127
  Иванова Л.В. Величие подвига / Л.В. Иванова. – М : Знание, 1974. – 64 с.
254128
   Величие подвига. – Тбилиси, 1985. – 319с.
254129
   Величие подвига Москвы. – М., 1985. – 223с.
254130
  Ширяева М.В. Величие подвига Николая Островского. / М.В. Ширяева, В.И. Тимофеев. – М. : Просвещение, 1964. – 175 с.
254131
   Величие подвига советского народа. – Москва, 1985. – 383с.
254132
   Величие пришедших зорь // Наука и религия : Научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2007. – № 11. – С. 14-15. – ISSN 0130-7045


  Художник Константин Юон
254133
  Платонов А.П. Величие простых сердец / А.П. Платонов. – М., 1976. – 407с.
254134
  Еголин А. Величие русской литературы / А. Еголин. – Москва : Советский писатель, 1943. – 102 с.
254135
  Иванова Л.В. Величие свершаемого / Л.В. Иванова. – М, 1981. – 64с.
254136
   Величие труда. – Алма-Ата, 1964. – 102 с.
254137
   Величие человека. – М., 1981. – 159с.
254138
   Величието на Търновград : сборник. – София, 1985. – 428, [4] с.
254139
  Щербань М.І. Величина параметра шорсткості водної поверхні Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
254140
  Альохін О.Д. Величини критичних індексів неоднорідних рідин в гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 340-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі експериментальних даних немонотонної температурної залежності інтенсивності розсіяного світла і часу встановлення рівноваги в рідині в гравітаційному полі запропоновано ряд нерівностей між критичними індексами в просторово ...
254141
  Альохін О.Д. Величини критичних показників в двовимірних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 360-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей для величин критичних показників знайдені рівняння для визначення величин критичних показників для 2-вимірних систем. На основі цих рівнянь розраховані величини критичних ...
254142
  Альохін О.Д. Величини критичних показників теплоємності і кореляційної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 381-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі рівнянь флуктуаційної теорії фазових переходів за допомогою введення в ці рівняння малих параметрів розраховані величини критичних показників польової і температурної залежностей радіуса кореляції, теплоємності, кореляційної функції ...
254143
  Биккол Ш.С. Величиной с мое сердце : стихи и поэмы : пер. с башк. / Ш. Биккол. – Москва : Советская Россия, 1974. – 95 с.
254144
  Кутепов В.М. Величины и распределение естественных напряжений в массивах трещиноватых кристаллических пород склонов речных долин : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кутепов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. – М., 1967. – 20л.
254145
  Петринка Л.В. Величка - соляне диво // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 21
254146
  Мукомела О.Г. Величко Лев Ісайович(- сходознавець, журналіст, дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 226-227. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
254147
  Передерій В.Ф. Велична гармонія / В.Ф. Передерій. – Київ, 1974. – 158с.
254148
  Гайковський М. Велична дорога у вічність / М. Гайковський, О. Гайова // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 13 листопада (№ 43). – С. 6-7


  Митрополит Андрій Шептицький.
254149
   Велична Жульєна : Новели та оповідання французьких письменників. – Київ : Задруга, 2001. – 191с. – ISBN 966-7405-81-8
254150
  Павлюк С. Велична місія вченого // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 639-641. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Василь Васильович Сокіл — завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України.
254151
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 151-158. – ISSN 1682-3540
254152
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ. До 90-річчя від дня народження // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 56-56
254153
  Логойда М. Велична постать української культури: до 130-річчя від народження Василя Барвінського // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 160-164. – ISSN 08-68-4790-12
254154
  Мазуркевич О.Р. Велична тема братніх літератур / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1954. – 84с.
254155
  Окань Ярославна Величний Дрогобич : подорож листоноші / Окань Ярославна, Фецяка Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 150-151
254156
  Кисельов Й.В. Величний образ. Ленініана укр. драматургії / Й.В. Кисельов. – Київ, 1970. – 170с.
254157
  Сергійчук В. Величний патріарх і великий українець (до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького ) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 7-21. – ISSN 0130-6936


  У статті йдеться про релігійний і державницький чин видатного українця Митрополита Андрея Шептицького, який понад сорок років очолював Українську греко-католицьку церкву.
254158
  Вольский С.А. Величний подвиг / С.А. Вольский. – Київ, 1967. – 232с.
254159
  Меншун В.І. Величний храм освіти і науки та його самобутній ректор // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 2-10. – ISSN 0868-8117


  До 175-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Про ун-т і його ректора - В.В. Скопенка.Фото на стр.4, 5, 6, 7, 8. Є про Наукову бібліотеку ун-ту.
254160
  Власюк П.А. Величні будови комунізму і дальший розквіт сільського господарства / П.А. Власюк. – Київ-Москва, 1951. – 32с.
254161
  Стефаник С.В. Величні перетворення / С.В. Стефаник. – Львів, 1953. – 32 с.
254162
  Ольжич О. Величність = Majesty : поезії й поеми / Олег Ольжич ; зред. Теодор Курпіта ; вступ. ст. написав Володимир Державин. – Чікаго : Фонди 2 Відділу ОДУ в Чікаго ім. О. Ольжича, 1969. – 176 с. : портр.
254163
   Велігура Іван Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 75. – ISBN 978-966-2726-03-9
254164
   Веліканов Авенір Акімович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17
254165
   Веліканов Авенір Акімович (1931-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68. – ISBN 978-966-439-754-1
254166
   Веліканов Авенір Якимович (1931-1983) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 77. – ISBN 978-966-933-054-3
254167
  Шмигельський А.І. Веління серця : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1955. – 185 с.
254168
  Майстренко Я.В. Веління серця : п"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 231 с.
254169
  Вихрущ В.П. Веління серця : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 96 с.
254170
  Невесенко В.І. Веління часу / В.І. Невесенко. – К., 1985. – 89с.
254171
  Ільченко Руслана Велнес у Чехії. Скидаємо все зайве // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 62-64 : фото
254172
  Полещук А.Л. Велникое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой / А.Л. Полещук. – Москва, 1965. – 192с.
254173
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-31 : Фото
254174
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-58 : Фото
254175
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-59 : Фото
254176
  Завірюхіна Марія Веловікенд для киян і не тільки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 116-121 : фото
254177
  Будько Євген ВелоКіноМузики // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 134-138 : фото
254178
  Павлусь Тетяна Велосипед - як стиль життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 29 : фото
254179
   Велосипед без спиц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
254180
  Шукевич Ю. Велосипед із квадратними колесами, або Парадокси української шкільної освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 12


  Різні країни мають свої власні системи управління школами та якістю освіти, схеми їх фінансування. Водночас на території Євросоюзу діють і певні спільні закономірності та тенденції, розуміння яких допоможе мінімізувати ризики на шляху до підвищення ...
254181
  Конев Б. Велосипед. : Уход за велосипедом, ремонт, велосипедный спорт, экскурсии, прогулки, пробеги / Б. Конев. – Ленинград, 1926. – 54с.
254182
  Мелконян О. Велосипед; Допрос / Оганес Мелконян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1982. – 224 с.
254183
   Велосипеди відкриють нам Сирію : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
254184
  Болоташвілі З.У. Велосипедист - фактор підвищеної небезпеки на дорозі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 141-156. – ISSN 2524-0323
254185
  Гоголева Е. Велосипедная эпопея // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8-12. – ISSN 0869-8171


  Приватний музей історії велосипедної справи в Росії
254186
  Вьонцек Александр Велосипедний туризм: шанс для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
254187
  Ипполитов И.В. Велосипедные гонки на треке / И.В. Ипполитов. – М, 1953. – 168с.
254188
  Архипов Е.М. Велосипедные гонки по шоссе / Е.М. Архипов, А.В. Седов. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 168 с. : ил.
254189
  Шелешнев Л.М. Велосипедные гонки с лидерами / Л.М. Шелешнев. – М., 1953. – 64с.
254190
  Осадчая М.М. Велосипедный кросс / М.М. Осадчая, Ф.П. Осадчий. – М, 1954. – 43с.
254191
  Ипполитов П. Велосипедный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 126с.
254192
  Шелешнев Л.М. Велосипедный спорт / Л.М. Шелешнев, Г.И. Сасин. – М., 1951. – 168с.
254193
  Ипполитов И.В. Велосипедный спорт / И.В. Ипполитов. – М, 1952. – 88с.
254194
  Миронов П.Д. Велосипедный спорт / П.Д. Миронов. – М., 1952. – 40с.
254195
  Музис В.П. Велосипедный спорт / В.П. Музис. – М, 1956. – 204с.
254196
   Велосипедный спорт. – М., 1957. – 63с.
254197
  Минаков С.М. и Власова Н.Н. Велосипедный спорт / С.М. и Власова Н.Н. Минаков. – М., 1964. – 200с.
254198
   Велосипедный спорт. – Москва, 1966. – 256 с.
254199
   Велосипедный спорт. – М., 1967. – 400с.
254200
   Велосипедный спорт. – М., 1971. – 144с.
254201
   Велосипедный спорт. – М., 1972. – 159с.
254202
   Велосипедный спорт : Спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 96 с.
254203
  Бойтлер М.С. Велосипедный спорт в комплексе ГТО / М.С. Бойтлер. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1949. – 46 с.
254204
  Семенов М.И. Велосипедный спорт. / М.И. Семенов. – Москва, 1956. – 24с.
254205
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М.-Л., 1949. – 64с.
254206
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М., 1956. – 63с.
254207
  Булгаков А.А. Велосипедный туризм для всех / А.А. Булгаков. – М., 1984. – 128с.
254208
   Велосипедных дел мастер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 70-73 : фото
254209
  Дегтярьов М. Велосипедом по "Магдебурзькому праву" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 1, 15


  "Музей Магдебурзького права (стаціонарна виставка "До історії самоврядування в місті Києві") був влаштований наприкінці 1990-х у невеличкому одноповерховому будинку колишньої поштової станції на Подолі - на Поштовій площі. Це були часи, коли завдяки ...
254210
  Дудкін І. Велосипедом по Бродвею // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.14-21
254211
  Завірюхіна Марія Велосипедом по кризі : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 112-115
254212
  Миронов П.П. Велоспипедный спорт / П.П. Миронов. – М., 1956. – 407с.
254213
  Файнберг А.А. Велотреки : стихи / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1965. – 95 с.
254214
  Шестоперов Я. Велотуризм / Я. Шестоперов. – Х., 1931. – 47с.
254215
  Хаткевич Василий Велоэргометры на Эвересте : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
254216
  Балюнас В.М. Велта Лине / В.М. Балюнас, Н.Р. Войткевич. – М : Искусство, 1955. – 83 с.
254217
  Стоянов І.А. Велчев Велчо Петров (-болгарський літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 232. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
254218
  Жечев Н. Велчовата завера 1835 : исторически очерк / Н. Жечев. – София : Наука и изкуство, 1985. – 85, [2] с.
254219
  Іскорко-Гнатенко Вельбовець (Вельбівець) Г.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 54-55. – ISBN 978-617-7442-69-0
254220
  Бошицький Ю.Л. Вельмишановний Віталію Івановичу! // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 566-567. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
254221
  Фащенко В. Вельмишановний Михайле Кузьмовичу? // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 408-409. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
254222
  Бобыкина И.А. Вельмо Тормис : очерк жизни и творчества / И.А. Бобыкина. – Москва : Советский композитор, 1989. – 256 с.
254223
  Кудрявцев Лев Вельможа - меценат із козаків // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 59-61. – ISSN 0130-7037
254224
   Вельтер Мечислав. Выставка произведений. – М., 1975. – 21с.
254225
  Короткий В.А. Вельямінов-Зернов Володимир Володимирович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 255. – ISBN 966-06-0393-2
254226
  Райх Б.Ф. Вена - Берлин - Москва - Берлин / Б.Ф. Райх. – Москва, 1972. – 455с.
254227
   Вена : сборник-путеводитель с планом города и планами музеев. – Москва : Образовательные экскурсии, 1911. – XI, [5], 422 с.
254228
  Ледовских С.И. Вена / С.И. Ледовских, И.Е. Рабинович. – Москва, 1959. – 61с.
254229
  Сененко М.С. Вена / М.С. Сененко. – Москва, 1970. – 223 с.
254230
  Скорина Артем Вена. Королевское наследие Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 62-65 : фото
254231
  Павлов Иван Вена. Отправляемся на бал / Павлов Иван, Акрышора Лидия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 42-45 : фото
254232
   Венгеро-американские отношения. 19117-1960. – Будапешт, 1961. – 151с.
254233
   Венгерская Академия наук. – Будапешт : [б. в.], 1964. – 125 с.
254234
  Гусарова Т.П. Венгерская деревня конца XV - середины XVI века и крестьянская война 1541 года / Т.П. Гусарова. – М., 1990. – 86с.
254235
  Фехер Венгерская живопись XX века / Фехер, Жужа. – Будапешт : Корвина, 1973. – 24 с.. 48 ил.
254236
  Шама О. Венгерская зима в Украине. Двое венгерских ученых, побывавших в 1942 году в оккупированном Киеве, оставили записки о голодном городе, полном исторических богатств // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2021. – № 6 (326), 18 февраля 2021. – С. 54-58
254237
   Венгерская и западно-европейская графика ХІХ века. – Москва : Министерство культуры СССР, 1985. – 26 с.
254238
  Каллаи Д. Венгерская контрреволюция в освещении марксизма-ленинизма / Д. Каллаи. – Будапешт. – 37 с.
254239
  Стыкалин А.С. Венгерская культура в середине XX века / А.С. Стыкалин. – Москва, 1991. – 214 с.
254240
  Сидорова Наталия Венгерская кухня: две стороны одной медали // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 66-73 : фото
254241
  Шахова К.А. Венгерская литература 20-40-х годов 19 века : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.04 / Шахова К.А.; КГУ. – Киев, 1975. – 44л.
254242
  Шахова К.А. Венгерская литература 20-40-х годов XIX века : некоторые идейно-художественные проблемы / К.А. Шахова. – Киев : Вища школа изд. при КГУ, 1973. – 207 с. : ил. – Библиогр. в прим. : с. 201-206
254243
  Шахова Кира Александровна Венгерская литература 20-40-х годов ХІХ века. : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.04 / Шахова Кира Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 386, 21л. – Бібліогр.:л.1-21
254244
  Россиянов О.К. Венгерская литература просле 1917 года / О.К. Россиянов. – М, 1961. – 108с.
254245
  Фомин В.И. Венгерская народная армия / В.И. Фомин. – М, 1965. – 111с.
254246
  Кодай З. Венгерская народная музыка / З. Кодай. – Будапешт, 1961. – 186с.
254247
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1952. – 96 с. – (У карты мира)
254248
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика : географический очерк / В.В. Бодрин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Географгиз, 1955. – 80 с., [4] л. ил. : карт, ил. – (У карты мира)
254249
  Якимович Я.В. Венгерская Народная Республика / Я.В. Якимович. – М, 1960. – 171с.
254250
  Орлик И.И. Венгерская Народная Республика / И.И. Орлик. – Москва, 1962. – 87 с.
254251
   Венгерская Народная Республика. – Москва, 1968. – 280с.
254252
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика : справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – Москва, 1974. – 112 с.
254253
   Венгерская Народная Республика. – М., 1975. – 198с.
254254
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика : Справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 111 с.
254255
   Венгерская Народная Республика : конституция и законодательные акты. – Москва : Прогресс, 1982. – 392 с.
254256
   Венгерская Народная Республика. – Москва : Наука, 1983. – 384с.
254257
  Пунтус В.И. Венгерская Народная Республика : Справочник / В.И. Пунтус, И.С. Савольский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 127с.
254258
  Лапоногов И.С. Венгерская народная. / И.С. Лапоногов. – М., 1955. – 128с.
254259
   Венгерская новелла. – Москва : Художественная литература, 1965. – 668 с.
254260
   Венгерская поэзия ХХ век. – Москва, 1982. – 558с.
254261
  Иллеш Б. Венгерская рапсодия / Б. Иллеш. – Москва, 1934. – 88 с.
254262
  Ковтун А.И. Венгерская рапсодия / А.И. Ковтун. – Симферополь, 1968. – 64с.
254263
   Венгерская революционная поэзия. – М.-Л., 1925. – 180 с.
254264
  Ботка Ф. Венгерская революционно-социалистическая литература в Советском Союзе. (Журнал и б-ка "Шарло эш калапач") 1929-1933 : Автореф... канд. филол.наук: / Ботка Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра истории рус. советской литературы. – М., 1968. – 14л.
254265
  Орлик И.И. Венгерская революция 1848-1849 годов и Россия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-40. – ISSN 0130-3864
254266
  Андич Е. Венгерская советская республика // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 177-210 с.
254267
  Кун Б. Венгерская советская республика 1919 года / Б. Кун. – Москва, 1959. – 62с.
254268
  Нежинский Л.Н. Венгерская советская республика 1919 года / Л.Н. Нежинский. – Москва, 1959. – 32с.
254269
  Николаенко К.А. Венгерская Советская республика 1919 года / К.А. Николаенко. – М, 1989. – 61с.
254270
  Лебов М.Ф. Венгерская советская республика 1919 года. / М.Ф. Лебов. – М., 1959. – 274с.
254271
  Липтаи Э. Венгерская Советская республика. / Э. Липтаи. – М., 1970. – 391с.
254272
   Венгерские авиалинии Malev // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 21
254273
  Репринцев Ф.С. Венгерские антифашисты в партизанской борьбе советского народа (1941-1944) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Репринцев Ф.С. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 17 с.
254274
   Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941-1953 гг. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 282-318. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
254275
  Мокань А.А. Венгерские заимствования в мараморошском украинском диалекте Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мокань А.А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 21 с.
254276
  Лизанец П.Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья / П.Н. Лизанец. – Будапешт, 1976. – 683 с.
254277
  Йожа А. Венгерские интернационалисты в борьбе за победу Октября / А. Йожа. – Москва, 1977. – 384 с.
254278
  Держалюк Н.С. Венгерские интернационалисты в Великой Отечественной войне / Н.С. Держалюк. – К., 1985. – 127с.
254279
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
1. – 1968. – 511с.
254280
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
2. – 1968. – 515с.
254281
   Венгерские интернационалисты в Сибири и на Дальнем Востоке, 1817-1922 гг.. – М., 1980. – 300с.
254282
  Жилак А. Венгерские коммунистические группы в Советской России и их роль в создании Компартии Венгрии : Автореф... канд. ист.наук: / Жилак А.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
254283
   Венгерские математические олимпиады. – М., 1976. – 544с.
254284
   Венгерские народные сказки. – М., 1952. – 236с.
254285
   Венгерские народные сказки. – М., 1953. – 192с.
254286
   Венгерские народные сказки. – М., 1958. – 375с.
254287
   Венгерские новости // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 26-27


  Про І. Мегелу.
254288
  Унгвари К. Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 52-58. – ISSN 2070-9773
254289
  Унгвари Кристиан Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 56-62. – ISSN 2070-9773
254290
  Гагнидзе Джумбер Серапионович Венгерские переводчики и переводы "Витязь в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гагнидзе Джумбер Серапионович; АН ГССР. Ин-т истори груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
254291
   Венгерские повести. – Москва, 1973. – 623с.
254292
   Венгерские повести. – Москва, 1979. – 415с.
254293
   Венгерские повести и рассказы. – М., 1953. – 472с.
254294
  Мегела И.П. Венгерские пролетарские писатели и советская литература 20-30-е гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Мегела И.П.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 21л.
254295
  Брутьо Я. Венгерские профсоюзы в период строительства социализма / Я. Брутьо. – М, 1962. – 72с.
254296
  Ровинский О. Венгерские рассказы / О. Ровинский. – Москва, 1946. – 232с.
254297
   Венгерские рассказы и повести. – М., 1950. – 323с.
254298
  Вайда Э. Венгерские растения / Э. Вайда. – Будапешт, 1956. – 49с.
254299
  Лебович М.Ф. Венгерские революции 1918-1919 гг. : Автореф... докт. ис.наук: / Лебович М. Ф.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1959. – 45л.
254300
   Венгерские сказки. – М., 1989. – 414с.
254301
  Братенков Б.Г. Венгерские события 1956 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0321-0626


  Революція в Угорщині 1956 р.
254302
  Птицын А.Н. Венгерские специалисты в Российской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 143-147. – ISSN 0042-8779


  С 1830 по 1914 год в Российскую империю переселилось 774 тысячи австро-венгерских граждан.
254303
  Ольт К. Венгерский бюджет на 1951 г. / К. Ольт, 1951. – 8с.
254304
  Олт К. Венгерский бюджет на 1952 г. / К. Олт, 1951. – 8с.
254305
  Лукницкий П.Н. Венгерский дневник / П.Н. Лукницкий. – Москва, 1973. – 253с.
254306
  Тер-Григорян Венгерский дневник / Тер-Григорян. – Москва : Известия, 1975. – 239 с.
254307
   Венгерский календарь 1950. – Харьков : Изд. Венгнрского бюллетеня, 1950. – с.
254308
  Кочубеевская Рита Венгерский коктейль : Города мира // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 10-21 : Фото
254309
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – Москва : Художественная литература, 1976. – 460 с.
254310
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – Москва, 1986. – 398с.
254311
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – Москва, 1988. – 448с.
254312
   Венгерский оперный театр, 1958. – 32с.
254313
   Венгерский политический детектив : сборник. – Москва : Радуга, 1988. – 496с.
254314
   Венгерский рассказ. – М., 1975. – 447с.
254315
   Венгерский статистический справочник. – Будапешт, 1973. – 328 с.
254316
   Венгерский статистический справочник 1974. – Будапешт, 1974. – 319с.
254317
   Венгерский статистический справочник 1975. – Будапешт, 1975. – 320с.
254318
   Венгерский статистический справочник 1976. – Будапешт, 1976. – 191с.
254319
   Венгерский статистический справочник 1979. – Будапешт, 1979. – 206с.
254320
  Шевченко Сергей Венгерский туризм. Успех приходит извне... И не только : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 74 : Фото
254321
   Венгерский юмор. – Л.-М., 1967. – 175с.
254322
  Балашша Й. Венгерский язык / Й. Балашша ; пер. с венгерского О.В. Громова; И.В. Салимона ; Ю.И. Шишмони ; ред., предисл. и примеч. К.Е. Майтинской. – Москва : Иноиздат, 1951. – 376 с.
254323
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – Москва, 1955. – 304с.
254324
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1959. – 227с.
254325
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1960. – 376с.
254326
   Венгерско-русские литературные связи. – М., 1964. – 283с.
254327
  Куценко В.Л. Венгерско-русский военный словарь / В.Л. Куценко. – Москва, 1966. – 416с.
254328
  Фиошина Г.И. Венгерско-русский геолого-географический словарь / Г.И. Фиошина. – М, 1960. – 260с.
254329
  Сабо М. Венгерско-русский карманный словарь / М. Сабо. – Budapest, 1982. – 539с.
254330
  Зотов В.И. Венгерско-русский разговорник / В.И. Зотов, Бела Желицки. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Будапешт : Русский язык, 1989. – 267 с. – ISBN 5-200-00771-1
254331
  Желицки Б.И. Венгерско-русский разговорник туристов / Б.И. Желицки, В.И. Зотов. – М, 1979. – 232с.
254332
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь / М.Г. Кахана. – Москва, 1946. – 383с.
254333
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь : 27 000 слов / М.Г. Кахана; Под ред. К.Е. Майтинской. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. – 568с.
254334
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь / М.Г. Кахана. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1959. – 856с.
254335
   Венгерско-русский словарь : 40000 слов. – Москва-Будапешт : Русский язык, 1974. – 871с.
254336
   Венгерско-русский словарь. – 2-е изд., стер. – Москва, 1987. – 871с.
254337
   Венгерско-хорватское соглашение 1868 года : Краткий исторический очерк и перевод с примечаниями : (Составлено по книге: Horn: Le Compromis de 1868 entre la Hongrie et la Croatie et celui de 1867 entre l"Autriche et la Hongrie) / [Переводчик А.И. Балабин указан в предисл.]. – Санкт-Петербург : Государственная тип., 1910. – 46 с.


  Пер.: Балабин, Александр Иванович
254338
   Венгерское административное право. – М., 1990. – 482с.
254339
  Трошин А.С. Венгерское кино: 70-80-е годы / А.С. Трошин. – М., 1986. – 47с.
254340
  Кешкень Э. Венгерское председательство и "Восточное партнерство" // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 62-66. – ISSN 0201-7083
254341
  Клинченко Т.В. Венгерское село : экономика, быт, культура, 60-80-е гг / Клинченко Т.В. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1989. – 152, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 144-153
254342
  Лещух Р. Венглінський Іван Володимирович : до 100 річчя дня народження / Роман Лещух // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 137-141. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 0131-2634


  Доктор геолого-мінералогічних наук, відомий український вчений, фахівець в галузі стратиграфії та мікропалеонтології неогенових відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи, Передкарпатського та Закарпатського прогинів і складчастої ...
254343
  Астаф"єв О.Г. Венгреновська Марія Анатоліївна (- перекладачка, літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 236-237. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
254344
   Венгрия - Англия. – Будапешт, 1954. – 12с.
254345
  Липпай З. Венгрия : Краткий справочник / З. Липпай. – Москва, 1945. – 64с.
254346
  Власова Т.А. Венгрия / Т.А. Власова. – Москва : Географгиз, 1948. – 170с.
254347
  Петри Э. Венгрия / Э. Петри. – Будапешт, 1950. – 100с.
254348
   Венгрия : путеводитель. – Будапешт : Корвина, 1958. – 412с.
254349
  Печи М. Венгрия : Очерки физической и экономической географии / М. Печи, Б. Шарфалви. – Москва : Географгиз, 1962. – 316с.
254350
  Бодрин В.В. Венгрия / В.В. Бодрин. – 2-е изд. – Москва : ГУГК, 1966. – 27с. : карта 1: 750 000
254351
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 212с.
254352
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 31с.
254353
   Венгрия. – Будапешт, 1971. – 219с.
254354
   Венгрия. – Будапешт, 1976. – 268с.
254355
  Гинк К. Венгрия / К. Гинк. – Будапешт : Корвина, 1978. – 80 с.
254356
  Раскин Александр Петрович Венгрия : Рек.библиогр.указ. / Раскин Александр Петрович; ГПБ; Геогр.общ-во СССР; Об-во Сов-Венгр.дружбы; Под ред.: Н.В.Цапкина. – Москва : Книга, 1980. – 93с.
254357
  Гинк К. Венгрия : краски, пейзажи, города / К. Гинк; вступ. текст: И. Болдижара. – Будапешт : Корвина, 1981. – 63 с.
254358
  Марков Д.С. Венгрия / Д.С. Марков. – Москва : Мысль, 1990. – 128с. : ил. + карт. – (У карты мира)
254359
   Венгрия : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 113-123 : Карта
254360
   Венгрия // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 2-3 : Карта
254361
  Гладких Евгений Венгрия // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
254362
  Шишелина Л. Венгрия : народ отправил олигархов на скамью оппозиции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 56-66. – ISSN 0201-7083
254363
   Венгрия 74. – Будапешт, 1974. – 287с.
254364
   Венгрия 75. – [Будапешт] : Паннония, 1975. – 215 с. : ил., табл.
254365
  Короткевич Г.Я. Венгрия в 1918-1953 годах : учебный материал / Г.Я. Короткевич. – Москва : [б. и.], 1953. – 62 с. – (Новейшая история / ВПШ при ЦК КПСС, Кафедра всеобщей истории)
254366
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. : Автореф... Доктора ист.наук: / Пушкаш А.И.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1965. – 37л.
254367
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. / А.И. Пушкаш. – Москва, 1966. – 528с.
254368
  Немеш Д. Венгрия в годы контрреволюции. 1919-1921. / Д. Немеш. – М., 1964. – 494с.
254369
  Крючков И.В. Венгрия и Балканы в 1911–1912 годах по донесениям генерального консульства России в Будапеште // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-50. – ISSN 0132-1366
254370
   Венгрия и вторая мировая война. – Москва, 1962. – 367с.
254371
  Мусатов В.Л. Венгрия и Румыния: два взгляда на "Пражскую весну" // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 32-42. – ISSN 0130-3864
254372
  Ягодовский Л.С. Венгрия на пути к развитому социализму / Л.С. Ягодовский. – М., 1977. – 64с.
254373
  Заволжский С.Г. Венгрия на пути к социализму. / С.Г. Заволжский. – М., 1955. – 72с.
254374
   Венгрия на пути строительства социализма. – Будапешт, 1960. – 96с.
254375
  Шевченко Сергей Венгрия подвела итоги : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 68 : Фото
254376
  Сергеева Елена Венгрия предлагает открыть себя заново : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 68-69 : Фото
254377
  Толкунов Н Л. Одинец Венгрия сегодня / Н Л. Одинец Толкунов. – М., 1957. – 72с.
254378
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1974. – 248с.
254379
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1975. – 208с.
254380
  Герасимов В.М. Венгрия сегодня / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1988. – 287с.
254381
  Волотов О.Г. Венгрия спустя четверть века после смены строя // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 69-87. – ISSN 0130-3864


  Авторы анализируют итоги коренных структурных преобразований в постсоциалистической Венгрии.
254382
  Кузьмин А. Венгрия уходит вправо // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 21 (1140). – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
254383
   Венгрия. 1957. – Будапешт, 1957. – 32с.
254384
  Князева Елена Венгрия. Мясо для патриота // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 74-76 : фото
254385
  Глуховская Е. Венгрия. Новые пьесы 1987 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, И.К. Стаф, Е.В. Русакова. – Москва, 1989. – № 1 (81). – С. 9-21
254386
  Глуховская Е. Венгрия. Новые пьесы 1988 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 60-80
254387
  Глуховская Л. Венгрия. Новые пьесы театрального сезона 1983 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Е.А. Загускина. – Москва, 1984. – № 4 (54). – С. 11-23
254388
  Агеев Кирилл Венгрия. Озеро Балатон : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 34-36 : Фото
254389
  Исакина Юлия Венгрия. Побег из Будапешта // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 54-57 : фото
254390
  Бодрин В.В. Венгрия. Чехословакия : географические справки / В.В. Бодрин ; [Л.А. Авдеичев]. – Москва : Географгиз, 1957. – 30 с. : карт. – (Страны Европы. Географические справки)
254391
  Мышков В.Н. Венгрия. Экономика и внешняя торговля / В.Н. Мышков. – М., 1956. – 160с.
254392
  Беднарский Владимир Венгрия/Польша. Будапешт VS Краков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 80-83 : фото
254393
  Гусев В.Г. Венгрия: 30 лет борьбы за мир и социализм / В.Г. Гусев. – М, 1975. – 88с.
254394
  Кабыш Светлана Венгрия: активно развиваем медицинский туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
254395
  Шутова Наталья Венгрия: здоровье на воде : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 72 : Фото
254396
  Кабыш Светлана Венгрия: лечение и оздоровление как приоритет // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
254397
   Венгрия: развитие и размещение производительных сил. – М., 1978. – 302с.
254398
   Венгрия: Серый и скучный Будапешт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 76-79 : фото
254399
  Шишелина Л. Венгрия: смена власти в ЕС и в Будапеште // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 67-78. – ISSN 0201-7083
254400
  Эрдейи И. Венгры в Лебедии. Материальная культура венгров 9-10 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эрдейи И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 14л.
254401
   Венгры свои улицы почти не переименовывают // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 15. – ISSN 0234-1670
254402
  Руднев С.Н. Венд-раннекембрийский островодужный плагиогранитоидный магматизм Алтае-Саянской складчатой области и озерной зоны Западной Монголии (геохронологические, геохимические и изотопные данные) / С.Н. Руднев, В.П. Ковач, В.А. Пономарчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1628-1647 : рис., табл. – библиогр.: с. 1644-1647. – ISSN 0016-7886
254403
  Руднев С.Н. Венд-раннепалеозойский гранитоидный магматизм Восточной Тувы / С.Н. Руднев, П.А. Серов, В.Ю. Киселева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1572-1600 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1598-1600. – ISSN 0016-7886
254404
  Брангулис А.П. Венд и кембрий Латвии. Стратиграфия, литология и коллекторские свойства / А.П. Брангулис. – Рига : Зинатне, 1985. – 136с.
254405
   Венд Предъенисейского осадочного бассейна (юго-восток Западной Сибири) / Д.В. Гражданкин, А.Э. Конторович, В.А. Конторович, С.В. Сараев, Ю.Ф. Филиппов, А.С. Ефимов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 718-734 : рис. – Библиогр.: с. 731-734. – ISSN 0016-7886
254406
  Великанов В.А. Венд Украины / В.А. Великанов, Е.А. Асеева, М.А. Федонкин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 162с.
254407
   Вендетта. – М., 1965. – 238с.
254408
  Павлов С.Е. Вендетта по-американски / С.Е. Павлов. – Минск, 1985. – 190с.
254409
  Ши Нил Вендетта по-африканськи : обряды долины Омо / Ши Нил, Олсон Рэнди // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 118-141 : Фото
254410
   Вендотениды Восточно-Европейской платформы. – Ленинград : Наука, 1988. – 144с.
254411
   Вендская пассивная континентальная окраина юга Сибирской платформы: геохимические, изотопные (Sr, Sm-Nd) свидетельства, данные U-Pb датирования LA-ISP-MS детритовых цирконов / Е.Ф. Летникова, А.Б. Кузнецов, И.А. Вишневская, С.В. Вещева, А.И. Прошенкин, Х. Джен // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1507-1529 : рис., табл. – библиогр.: с. 1527-1529. – ISSN 0016-7886
254412
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, А.Б. Ивановский Частина: Назва частини: Палеонтология. – Москва : Наука
Ч.1 : Палеонтология. – 1985. – 221с.
254413
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, М.А. Федонкин Частина: Ч.2 Назва частини: Стратиграфия и геологические процессы. – Москва : Наука
Ч.2. – 1985. – 238с.
254414
  Якобсон К.Э. Вендский комплекс Волыни и Подолии : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Якобсон К.Э.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1964. – 18л.
254415
  Козак Д.Н. Венеди / Денис Козак; НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2008. – 470с. : 247 рис. – ISBN 978-966-02-4419-1


  У книзі підсумовано результати багаторічних археологічних досліджень пам"яток зубрицької культури, вперше відкритих автором у Подністров"ї та на Волині. Значна джерелознавча база дозволила висвітлити цілий спектр питань життєдіяльності зубрицьких ...
254416
  Левицкая Л.В. Венедикт Андреевич Хахлов : Библиографический указатель (к 100-летию университета) / Л.В. Левицкая; Томский гос. ун-т; Научная б-ка. – Томск, 1980. – 22с.
254417
  Гурович А.Б. Венедикт Беляков / А.Б. Гурович. – М., 1983. – 209с.
254418
  Дихтярь А.Б. Венедикт Ворожцов / А.Б. Дихтярь. – Москва, 1972. – 128с.
254419
  Гирич І. Венедикт М’якотін і українська історіографія // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 541-564
254420
   Венедикт Олександрович М"якотін : біобібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд., авт. біогр. нарису: О. Новікова ; бібліографія: О. М"якотін, О. Новікова, А. Прахова ; відп. ред. О. Маврін]. – Київ : [б. в.], 2010. – 48, [2] с. – Бібліогр.: с. 44-47 та в прим. – ISBN 978-966-02-5707-8


  У пр. №3891BR напис: Дорогой Зинаиде Васильевне с наилучшими пожеланиями. 8.07.2010
254421
   Венедиктов Сергій Валентинович (1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С 77. – ISBN 978-966-933-054-3
254422
  Бовсунівська Т. Венелін (Гуца) Юрій Іванович (1802-1839) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 266-269. – ISBN 966-7825-40-Х
254423
  Барабашов Н.П. Венера / Н.П. Барабашов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 40 с. : ил.
254424
  Вавилова І.Б. Венера (- друга за відстанню від Сонця планета Сонячної системи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 239-240. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
254425
  Котенко М В. Венера в конце квартала / М В. Котенко. – Воронеж, 1978. – 143 с.
254426
  Захер-Мазох Леопольд Венера в мехах : Представление Захер-Мазоха/Делез Ж; Работы о мазохизме/Фрейд З. / Захер-Мазох Леопольд, фон. – Москва : Культура, 1992. – 379с. – ISBN 5-8334-0007-4
254427
  Фридман А. Венера в опале / А. Фридман. – Кишинев, 1956. – 78с.
254428
  Гумовська І. Венера із сковорідкою / І. Гумовська. – Київ, 1992. – 189с.
254429
  Алексеев В. Венера раскрывает тайны / В. АлексееВ, С.Н. Минчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1975. – 96 с. : ил.
254430
  Курбановский А.А. Венера Советская // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 2073-9702


  Радянська жінка в образтворчому мистецтві
254431
  Шир Луна Венера, проходим! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 56 : фото
254432
   Венеру исследуют космические аппараты. – Москва : АПН, 1975. – 38 с.
254433
  Петренко Є. Венесуела - в дипломатичній ізоляції // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 5
254434
  Романюк В. Венесуела - квиток в одному напрямку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 червня (№ 104). – С. 3


  Які уроки треба винести Україні з боліварських експериментів у Латинській Америці.
254435
  Каспрук В. Венесуела на межі громадянської війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Після більш ніж двох тижнів протестів Венесуела входить у нову смугу політичної напруги. Уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро демонструє високу готовність до репресивних дій для придушення народних виступів. Масові демонстрації в Каракасі та ...
254436
  Казелла Себастьяно Венесуела. Подих світу : У світі живого // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 106-110 : Фото
254437
  Пендраковська Саша Венесуела. Усе буде чотко! : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 62-72 : Фото
254438
  Красільчук В. Венесуела: to be or not to be // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 10-14. – ISSN 2663-2675
254439
  Петрів П. Венесуела: Китай вступає у гру // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 22). – С. 5
254440
  Каспрук В. Венесуела: настає час військових? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 5


  Намагаючись яким-завгодно чином зберегти свою владу, президент Венесуели Ніколас Мадуро дедалі більше важелів управління країною передає до рук військових. Так, недавно Мадуро поклав на генерала Владіміра Падріно Лопеса подвійну відповідальність. Тепер ...
254441
  Мартинов А. Венесуела: новий виток конфронтації // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 березня (№ 10/11). – С. 4


  "Попри загрозу арешту тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо повернувся на батьківщину. Він анонсував нові протести та зустріч з профспілками працівників державного сектора".
254442
  Карпрук В. Венесуела: рятуючись від боліваріанського соціалізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 5


  "Боліваріанський експеримент над колись дуже успішною країною виявився провальним. Хоч у Венесуелі немає війни, бездарне правління наступника Уго Чавеса - президента Ніколаса Мадуро - призвело до того, що криза венесуельських біженців набула ...
254443
  Каспрук В. Венесуела: скинути кайдани "нафтосоціалізму" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 5


  "Венесуельський парламент оголосив президента Ніколаса Мадуро персоною, котра залишила посаду "через невиконання своїх обов"язків". Як повідомила венесуельська газета El Nacional, за таке рішення проголосували 106 депутатів зі 163, наділених ...
254444
  Савченко О. Венесуельська трясовина. Країна на порозі повномасштабної громадянської війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 4


  "Венесуела дедалі глибше грузне в трясовині внутрішньополітичної кризи, вирішити яку, очевидно, зможе тільки зброя. У країні дедалі вища ймовірність початку жорстокої громадянської війни. Не виключена й військова операція США. Лідер опозиції Хуан ...
254445
  Бєлоколос О. Венесуельський стрибок Кремля // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 5


  "24 березня до Венесуели з Росії несподівано прибули два військово-транспортні літаки з групою військових і начебто гуманітарним вантажем. Росія явно намагається надати цій місії винятково мирного характеру. Так, "Рособоронекспорт" 29 лютого повідомив ...
254446
  Петренко Є. Венесуельці залишають країну // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 22 червня (№ 25/26). – С. 5
254447
  Вершинина А.М. Венесуэла / А.М. Вершинина. – Москва, 1976. – 56с.
254448
  Козлов Ю.К. Венесуэла / Ю.К. Козлов. – Москва : Мысль, 1976. – 148с.
254449
  Семенов В. Венесуэла в новом веке: итоги и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-82. – ISSN 0131-2227
254450
  Стрельцов А.А. Венесуэла в системе международных энергетических отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 120-139. – ISSN 2079-3359
254451
  Демушкина Е.В. Венесуэла после второй мировой войны 1945-1958 / Демушкина Е.В. ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1969. – 239 с.
254452
  Дабагян Э. Венесуэла после Уго Чавеса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 67-77. – ISSN 0131-2227
254453
  Брито Фигероа Федерико Венесуэла ХХ века / Брито Фигероа Федерико. – М., 1969. – 296с.
254454
  Козлов Ю.К. Венесуэла, устремленная в будущее / Ю.К. Козлов. – М, 1987. – 63с.
254455
  Шульц Роланд Венесуэла. Гений или сумасброд? : "Чокнутий? Кто, я?" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 62-72 : Фото. – ISSN 1029-5828
254456
   Венесуэла. Колумбия. Эквадор. Перу. Боливия. – Москва : ГУКК, 1962. – 41с. : карты
254457
  Никулин Андрей Венесуэла. Ломка после нефтяной иглы. Мохито за высоким забором / Никулин Андрей, Гандольфи Алессандро // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 86-98 : фото. – ISSN 1029-5828
254458
   Венесуэла. Экономика, политика, культура. – М., 1967. – 362с.
254459
  Дабагян Э.С. Венесуэла: основные вехи политического развития в ХХ веке // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-67. – ISSN 0130-3864
254460
   Венесуэла: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1984. – 327с.
254461
  Сапожников К.Н. Венесуэла:репортаж с нейтральной полосы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 35-60. – ISSN 044-748Х


  Країна за 9 років правління У. Чавеса
254462
  Вольский В.В. Венесуэла; Колумбия; Эквадор; Гвиана. / В.В. Вольский. – Москва, 1957. – 32с.
254463
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1959. – 80с.
254464
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1977. – 80с.
254465
  Муравьев Вячеслав Николаевич Венесуэльская буржуазия: структура, идеология, политика (на примере предпринимательских организаций) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Муравьев Вячеслав Николаевич; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1981. – 28л.
254466
   Венесуэльские рассказы. – Москва, 1962. – 199с.
254467
  Дабагян Э.С. Венесуэльско-кубинские отношения в исторической ретроспективе (1959-2000) // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.73-83. – ISSN 044-748Х
254468
  Левушкин А.И. Венец / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1970. – 157с.
254469
  Колесникова М.В. Венец жизни: Повести. / М.В. Колесникова. – Москва, 1985. – 334с.
254470
  Михайловский М.И. Венец и похвала Св. Владимиру, Великому князю Киевскому, просветителю и преобразователю древней Руси : Ист. очерк религиозно-нравств., бытового и полит. состояния нашего Отечества и Государства от начал. времен до Ярослава Мудрого. (V в. до Р. Хр., 1015 г. после Р. Хр.) ... [в анот.] / Сост. смотритель Черниг. духовного училища, кандидат богословия Михаил Иванович Михайловский. – Чернигов : Тип. Губ. правл, 1888. – 78 с. – Отд. оттиск: Черниговские епархиальные известия. 1888, №№ 15, 16, 17


  : По поводу исполнившегося 15 июля 1888 года 900-лет. юбилея со времени крещения России св. великим князем Владимиром. На тит. л. дарственная надпись от автора 1888 г
254471
  Смертина Т.И. Венец из ярых пчел. / Т.И. Смертина. – М., 1986. – 171с.
254472
  Оутс Дж.К. Венец славы / Дж.К. Оутс. – Москва, 1986. – 251с.
254473
  Павлович А.И. Венец стихотворений о Александра Ив. Павловича / А.И. Павлович. – Ужгород, 1920. – 249с.
254474
  Маковецкая Л.В. Венец характера / Л.В. Маковецкая. – Симферополь, 1982. – 95с.
254475
  Гущин Е.В. Венец шевченковского творчества (размышления о Кобзаре) // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 60-62
254476
  Харт Г. Венецианец Марко Поло / Г. Харт. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 318с.
254477
   Венецианов. – Москва, 1976. – 3с.
254478
  Венецианов Венецианов : альбом / Венецианов; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 28 с. – (Образ и цвет)
254479
  Машковцев Н.Г. Венецианов Алексей Гаврилович / Н.Г. Машковцев. – Москва-Л., 1944. – 18с.
254480
   Венецианов в письмах художников и воспоминаниях современников. – М.-Л., 1931. – 312с.
254481
   Венецианов и его школа. – Л., 1973. – 243с.
254482
   Венецианская живопись XVI - XVIII вв.. – Москва, 1962. – 2с.
254483
  Прусс И.Е. Венецианская живопись ХУШ века / И.Е. Прусс. – М., 1973. – 62с.
254484
   Венецианская живопись эпохи Возрождения. – Москва, 1956. – 17с.
254485
   Венецианская модница : Трофей. Кукла // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 108 : Іл.
254486
  Бочаров И.Н. Венецианская пушкиниана / И.Н. Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва, 1982. – 63с.
254487
  Воробьева И.Г. Венецианская республика и югославянские земли в XV-XVII веках / И.Г. Воробьева. – Калинин, 1987. – 81 с.
254488
  Пиньятти Т. Венецианская школа: Альбом / Т. Пиньятти. – Москва, 1983. – 96с.
254489
  Димитров Б. Венециански документи за българската история през XVI - XVII век / Б. Димитров. – София, 1994. – 207 с.
254490
  Кузмин М. Венецианские безумцы : комедия М. Кузьмина. – Москва : Изд. А.М. Кожебаткина и В.В. Блинова, 1915. – 77 с., [22] карт ил.
254491
  Шекспир Уильям Венецианский купец : драма в 5 д. / соч. Шекспира; Пер. с англ. Василий Якимов. – Санкт-Петербург : Тип. Х. Гинце, 1833. – [4], 175 с.
254492
  Махно В. Венецианский лев. Об Иосифе Бродском // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 221-230. – ISSN 0321-1878
254493
   Венецианское зеркало. – Москва : Русская книга. – (Библиотека русской фантастики). – ISBN 268-01034-4
Т.14 : Русская фантастическая проза 10-20-х годов ХХ века. – 1999. – 512с.
254494
  Чаянов А.В. Венецианское зеркало. : повести / А.В. Чаянов. – Москва : Современник, 1989. – 235 с. : портр. – (Из наследия). – ISBN 5-270-00465-8
254495
  Панова О.Б. Венецианское наследие И. Бродского. "Watermark" - размышление о творческом истоке и вечных ценностях культуры (аксиологический аспект исследования) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 7. – С. 88-92. – ISSN 2073-9702
254496
  Скарпо Т. Венеция - это рыба : документальная проза : путеводитель // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 208-255. – ISSN 1130-6545
254497
  Всеволжская С.Н. Венеция / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 222 с.
254498
  Литвинцев Данил Венеция в камышах / Литвинцев Данил, Голубцов Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 116-129 : фото. – ISSN 1029-5828
254499
  Кост Кристин Венеция в огне : И в огонь и в воду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
254500
  Баранчеева И. Венеция между историей и сказкой // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 20-45. – ISSN 1812-867Х
254501
  Трестер Кристиан Венеция. Спасение утопающих. Тонущий город : город / Трестер Кристиан, Мюллер-Ельснер Хайнер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 90-101. – ISSN 1029-5828
254502
   Венеция: большой исход // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 32-33 : фото
254503
  Дерманович С. Венеціанська комісія не робить ультиматумів // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-35.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
254504
  Федорова А.Л. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 128-138. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню основних напрямів діяльності Венеціанської комісії, правових основ її створення та аналізу співпраці Комісії з Україною. Особлива увага приділяється розгляду документів, які були прийняті Комісією щодо України, та їх ...
254505
  Ільков О. Венеціанська Комісія та Україна: український шлях до демократії через право // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" ; голов. ред. Р. Кобець. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 6-52. – ISBN 978-617-7157-33-4
254506
   Венеціанська Комісія: дослідження законодавства про політичні партії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 89
254507
  Сом-Сердюкова Венеціанське Бієнале та український контекст // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 232-238. – ISBN 966-7021-96-3
254508
  Задорожний М.П. Венеціанський карнавал // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 46-47 : фото
254509
  Сидоренко В. Венеціанські Бієнале і проблеми сучасного мистецтва в Україні // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 117-123. – ISBN 966-7021-87-4
254510
  Сидор О.В. Венеційська бієнале як форма реалізації українських культурних стратегій (кінець XIX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор Олег Вячеславович ; Нац. акад. мистецтв, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
254511
  Дорошенко К. Венеційська бієнале: за все хороше, проти всього поганого // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "В Італії розпочала роботу найпрестижніша у світі виставка сучасного мистецтва - 57-ма Венеційська бієнале. "Куратором наступної Documenta і наступної Венеційської бієнале має бути мати Тереза", — гласить напис на саморобних, розмножених на ксероксі ...
254512
   Венеційська комісія прийняла аргументацію української сторони // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 1
254513
  Дорошенко К. Венеційське шулерство. Проект від мистецького об"єднання "Відкрита група", що представляє Україну на Венеціанській бієнале-2019, дивує убозтвом зображальності та нечіткістю вираження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 16


  ""Ранок. 9 травня. Венеція. Європа. Запам"ятайте. Це - час і місце для старту сміливого, амбітного, потужного мистецького проекту "Падаюча тінь "Мрії" на Сади Джардіні", в якому Україна опанує нову висоту. Літак "Мрія" з інформацією про українських ...
254514
  Кушнарьов Денис Венеційський кінофестиваль. Карнавал гламуру / Кушнарьов Денис, Середицький Олесь // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 94-97 : фото
254515
  Москаленко Леся Венеція у воді : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 88-92 : Фото
254516
  Ташаєва Міла Венеція. Місто в масці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 88-96 : фото
254517
  Котлярчук Андрій Венеція. Освідчення старій дамі : вояж-колекція / Котлярчук Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 24-37 : Фото
254518
  Сидоренко Віктор Венеція. Час маски : від свята до свята / Сидоренко Віктор, Казелли Себастьяно // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 26-34 : Фото
254519
  Махно В. Венеціянський лев: про Іосіфа Бродського // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 3/4 (65/66) : Душа болит. – С. 2-9
254520
  Белецкий И.В. Вениамин Баснер / Белецкий И.В. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с., [1] ппортр. – (Молодые композиторы Советского Союза)
254521
   Вениамин Борисович Пинчук: Альбом. – Москва, 1988. – 142 с.
254522
  Кан С.И. Вениамин Григорьевич Богоров 1904-1971 / С.И. Кан, Г.В. Богоров, Л.В. Богоров. – Москва : Наука, 1989. – 222 с. – (Научно-библиографическая литература). – ISBN 5-02-005231-0
254523
  Кульбаева Н.И. Вениамин Иванов / Н.И. Кульбаева. – Йошкар-Ола, 1991. – 125 с.
254524
   Вениамин Иванович Цыганков.. – М., 1949. – 12с.
254525
  Малышев Г.Т. Вениамин Макарович : повесть / Г.Т. Малышев. – Москва, 1982. – 255с.
254526
   Вениамин Моисеевич Кельман. – Алма-Ата, 1985. – 51с.
254527
  Полян П.М. Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский, 1870-1942 / П.М. Полян. – Москва : Наука, 1989. – 125с.
254528
  Томова Д. Вениамин Тимофеевич Чисталов / Д. Томова. – Сыктывкар, 1964. – 24 с.
254529
  Лопшиц А.М. Вениамин Федорович Каган / А.М. Лопшиц, П.К. Рашевский. – М, 1969. – 44с.
254530
  Радовский М.И. Вениамин Франилин / М.И. Радовский. – Москва, 1965. – 307 с.
254531
  Корсунский П. Вениамин Франклин / П. Корсунский [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : М.Н. Слепцова, 1903. – 84 с. : ил. – Без обл. и тит. л. – (Книжка за книжкой ; Кн. 59)
254532
  Радовский М.И. Вениамин Франклин и его связи с Россией / М.И. Радовский. – Москва, 1958. – 76 с.
254533
  Баландин Л.А. Вениамин Шалагинов / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1984. – 62с.
254534
  Солонська Н. Веніамін Кордт-організатор бібліотечної справи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  В. Кордт впродовж 34 років завідував бібліотекою Університету св. Володимира (зараз Наукова бібліотека ім. М. Максимовича).
254535
  Шовкопляс Т.І. Веніамін Олександрович Кордт: сторінки життя : історіографія і персоналії / Т.І. Шовкопляс, А.Л. Герус // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 43-46 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
254536
  Слабошпицький Михайло Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько на інші) : роман-ревю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-92
254537
  Слабошпицький М. Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько та інші) : Два розділи з роману-ревю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-94.
254538
  Караваева А.А. Венозеленые листья / А.А. Караваева. – Москва, 1963. – 176с.
254539
  Глібчук Уляна Венозний полиск сливи : вірші // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 10. – С. 133-136
254540
   Венозний рефлюкс при гострому варикотромбофлебіті малої підшкірної вени / І В. Русин, В.В. Корсак, П.О. Болдіжар, М В. Лопіт, С.С. Сірчак // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 41-43. – ISSN 1727-0847
254541
  Лось Е.Я. Венок : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1973. – 150 с.
254542
  Богданович М.А. Венок : для ст. шк. возраста / Максим Богданович ; сост. и пер. с белорус. Б. Спринчана ; [худож. А.А. Лапицкая ]. – Минск : Юнацтва, 1991. – 125, [1] с. : ил.
254543
   Венок Врангелю : от общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. – Петроград : Типография Сириус, 1916. – 130 с.
254544
   Венок Гагарину. – М., 1984. – 109с.
254545
  Метич Н. Венок гор // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 92-107. – ISSN 1728-8568
254546
   Венок дружбы. – Минск, 1979. – 96с.
254547
   Венок Есенину. – Москва : Советская Россия, 1988. – 299 с.
254548
  Шоу Б. Венок из звезд : Сборник научно-фантастических произведений / Б. Шоу. – Москва : Мир, 1989. – 564с.
254549
  Деркаченко К. Венок их полыни / К. Деркаченко. – Алма-Ата, 1968. – 64с.
254550
   Венок Лермонтову. – Саратов, 1979. – 126с.
254551
   Венок Лермонтову. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1984. – 150с.
254552
   Венок М.Ю. Лермонтову : Юбилейный сборник. – Москва ; Петроград : Изд. Т-ва "В,В. Думном, насл. бр. Салаевых", 1914. – 384 с., 1 портр.


  Содержание: Земля и небо в поэзии Лермонтова / Проф. П.Н. Сакулин. Поэтическая исповедь русского интеллигента 30-40 годов / Н.Я. Бродский. Поэзия одинокой души / И.М. Соловьев. Религия Лермонтова / С.В. Шувалов. Народные мотивы в поэзии Лермонтова / ...
254553
  Абрахамс П. Венок Майклу Удомо : роман / П. Абрахамс ; пер. с англ. В. Ефановой ; [послесл. А. Макрушина]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 296 с. : ил.
254554
  Врангель Н.Н. Венок мертвым : Художественно-историческая статья / Н.Н. Врангель. – С.-Петербкрг : Типография Сириус, 1913. – 192 с.
254555
   Венок Н.В. Гоголю : Гоголь и время. – Харьков : Прапор, 1984. – 151 с.
254556
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1974. – 215с.
254557
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 110 с.
254558
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1989. – 221с.
254559
  Афанасьев Г.Е. Венок на гроб И.С. Тургенева : речи гг. Афанасьева, Борзаковского и Шостаковского, произнесенные в заседании Славянского Общества 18 сентября 1883 года. – Одесса : Тип. И.А. Зеленого, 1883. – [47] с. разд. паг. – отд. оттиск: Одесский вестник


  На обл. и на тит. л. надпись 1883 года
254560
   Венок на могилу Высокопреосвященного Митрополита Флавиана (4 ноября 1915 г.) : некролог / Издание Киево-Печерской Успенской Лавры под ред. проф.протоиерея Федора Титова. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св.Владимира Акц.Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 48 с.
254561
   Венок на могилу друга молодежи К.Ф. Казимира : (Чл. 1-й Гос. думы) : Сб. ст. под ред. В.А. Чаговца и С.И. Новаковского. – Киев : Тип. 2-й артели, 1911. – [4], 239 с., 25 л. ил., портр. : ил.
254562
   Венок на памятник Пушкину : Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции : Адресы, телеграммы, приветствия, речи, чтения и стихи по поводу открытия памятника Пушкину. Отзывы печати о значении Пушкинского торжества. Пушкинская выставка в Москве. Новые данные о Пушкине. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1880. – [2], III, [1], 354 с.


  Материалы, посвященные Пушкинскому празднику 1880 года, состоявшемуся в Москве в связи с открытием 6 июня памятника А.С. Пушкину на Тверском бульваре (скульптор А.М. Опекушин) На тит. л. печать: Петр Павлович Кудрявце И на посл. ст. печать маг.
254563
   Венок на свежую могилу в Бозе почив настоятеля Казанского собора Александра Алексеевича Лебедева : Извлечено из Церковного вестника №14 за 1898 г. – Санкт-Петербург : Типоргафия А.И.Лопухина, 1898. – 9 с.
254564
   Венок Некрасову. – Ярославль, 1977. – 95с.
254565
   Венок Неруде. – М., 1974. – 477с.
254566
  Михаилович Д. Венок Петрии / Д. Михаилович. – М, 1978. – 287с.
254567
   Венок поэту. – Баку, 1949. – 60с.
254568
   Венок поэту : [стихи сов. поэтов, посвященных М.Ю. Лермонтову] / сост. Л.И. Морозова. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1976. – 127 с. + 1 бр. (15 с., 9 х7.5 см). – Прилож.: Из последних стихов / М.Ю. Лермонтов. - Миниатюрное издание в суперобл.
254569
   Венок поэту. – Таллин, 1987. – 86с.
254570
   Венок Пушкину. – М., 1974. – 206с.
254571
   Венок Пушкину. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1987. – 256с.
254572
   Венок Пушкину. – М., 1987. – 46с.
254573
   Венок Роберту Бернсу. – М., 1964. – 116с.
254574
   Венок России Кобзарю. – М., 1989. – 319с.
254575
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 1. – 1983. – 751с.
254576
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 3. – 1983. – 606с.
254577
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 2. – 1984. – 623с.
254578
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 4 : Сталинградская битва. – 1984. – 591с.
254579
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 5. – 1984. – 591с.
254580
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 6. – 1985. – 655с.
254581
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 7. – 1985. – 607с.
254582
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 8. – 1985. – 607с.
254583
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 9. – 1985. – 574с.
254584
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 10. – 1986. – 621с.
254585
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 11. – 1986. – 638с.
254586
   Венок славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной войне в 12 ти томах. – Москва
Т. 12. – 1986. – 732с.
254587
  Галуев А. Венок сонетов : стихи и поэмы / А. Галуев; пер. с осет. А.Лысова. – Москва : Советская Россия, 1972. – 96 с.
254588
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 31с.
254589
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – 3- изд. – М, 1976. – 60с.
254590
   Венок Токтогулу. – Фрунзе, 1964. – 144 с.
254591
   Венок Тредиаковскому. – Волгоград, 1976. – 104с.
254592
   Венок Тургеневу. – Одесса, 1919. – 104с.
254593
   Венок Чаренцу. Друзья, товарищи, современники о поэте. – Москва, 1967. – 70 с.
254594
   Венок Шопену. – М., 1989. – 276с.
254595
   Венок Шуберту. 1828-1929. – Москва, 1928. – 79 с.
254596
  Слободкин Г.С. Венская народная комедия 19 века / Г.С. Слободкин. – Москва : Искусство, 1985. – 223 с.
254597
  Константинопольский А.М. Венская партия / А.М. Константинопольский, В.Ф. Лепешкин. – Москва, 1989. – 173с.
254598
  Добровольский Л.П Венская педагогическая выставка 1903 г. : (Отчет о загранич. командировке) / Л. Добровольский. – Киев : Лито-тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – 61 с.
254599
  Лийвес А. Венская почтовая марка : комедия в 3-х д. / А. Лийвес; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Москва, 1965. – 91 с.
254600
  Кудрявцева Е.П. Венская система международных отношений и ее крушение (1815-1854 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 88-106. – ISSN 0130-3864


  Венская система международных отношений просуществовала около 40 лет - дольше, чем любая другая. В статье анализируются отличительные черты, задачи и особенности сложившегося в результате решений, принятых на Венском конгрессе, нового политического ...
254601
  Носов Ю. Венские встречи под вальсы Штрауса / Ю. Носов, Т. Чистова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Австрії
254602
  Савенок Г.М. Венские встречи. / Г.М. Савенок. – Москва, 1961. – 368с.
254603
  Савенок Г.М. Венские встречи. / Г.М. Савенок. – Ярославль, 1968. – 368с.
254604
  Володарский Э.Я. Венские каникулы / Э.Я. Володарский, В.С. Высоцкий. – Москва, 1989. – 127с.
254605
  Альшванг А. Венские классики. / А. Альшванг. – Москва, 1945. – 59с.
254606
  Змеевский А. Венские международные организации: потенциал модернизации для России и мира // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 62-70. – ISSN 0130-9625
254607
  Каменский Г.Е. Венские переговоры / Г.Е. Каменский. – М., 1985. – 89с.
254608
   Венский балет на льду "Сильвия". – М., 1958. – 32с.
254609
  Павлов Иван Венский вальс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 38-43 : фото
254610
  Молок А.И. Венский конгресс и священный союз / А.И. Молок. – М., 1949. – 35с.
254611
  Мезенхеллер Матиас Венский лузер. От демагогии до массовых убийств / Мезенхеллер Матиас, Залесский Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 128-137 : фото. – ISSN 1029-5828
254612
  Жеребин А.И. Венский модерн как утопия синтеза // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 147-150. – ISSN 0042-8744
254613
  Ташнадине Марик Клара Венский фарфор / Ташнадине Марик Клара; Перевод с венгерского М.Погань-Берталан. – Будапешт : Корвина, 1975. – 63c.,24л.илл. – ISBN 963 13 4414 2
254614
  Виноградов В.И. Вентиляторы электрических машин / В.И. Виноградов. – Ленинград, 1981. – 200 с.
254615
  Рысин С.А. Вентиляционные установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 2-е изд. – М, 1960. – 704с.
254616
  Дубицкий Л.О. Вентиляция по способу инженера С.Я. Тимоховича, устроенная в Паталого-Анатомическом Институте Унив. св. Владимира / Л.О. Дубицкий, ассистент при кафедре гигиены в Университете Св. Владимира. – Киев : Типография Т-ва Просвещение, 1907. – 37 с. : табл.
254617
  Битколов Н.З. Вентиляция предприятий атомной промышленности / Н.З. Битколов. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 152 с. – Библиогр.: с. 151-152
254618
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиактивными веществами. / В.М. Крупчатников. – М., 1968. – 304с.
254619
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиоактивными веществами / В.М. Крупчатников. – Москва, 1964. – 200с.
254620
  Рысин С.А. Вентиляция установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 3-е изд. – М, 1964. – 704с.
254621
  Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств / В.М. Эльтерман. – М, 1980. – 284с.
254622
  Демченко Г.В. Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Демченко Г. В.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
254623
  Волков И.В. Вентильные источники реактивной мощности и регуляторы переменного напряжения / И.В. Волков, А.И. Чиженко. – Киев, 1994. – 169 с.
254624
  Парфенов Э.Е. Вентильные каскады. / Э.Е. Парфенов, В.А. Прозоров. – Л., 1968. – 91с.
254625
   Вентильные разрядники высокого напряжения. – Л., 1971. – 262с.
254626
  Фоменко В.А. Вентильные фотоэлементы на основе германия и кремния в пирометрии излучения : Автореф... канд. техн.наук: / Фоменко В.А.; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1966. – 28л.
254627
  Ефименко Е.И. Вентильные электродвигатели / Е.И. Ефименко. – Чебоксары, 1991. – 24 с.
254628
   Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов. – Л., 1988. – 182с.
254629
  Ивонин Ю. Венцель Антон Кауниц // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 27-50. – ISSN 0042-8779


  Австрійський державний канцлер в 1753-1792 рр., князь
254630
  Емельянов-Лукьянчиков Венценосная Уганда // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 71-76. – ISSN 0321-5075
254631
  Маурин Е. Венценосный раб.Кровавый пир.На обломках трона : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 351с. – (Историко-авнтюрний роман). – ISBN 5-7766-0186-Х;5-7766-0593-8
254632
  Лісова К. Венцківський Михайло Каспарович - лікар, учений, новатор / К. Лісова, І. Каліновська, П. Токар // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 103-106. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Присвячено 125 річниці з дня народження.
254633
  Непорожня Н.О. Венцлова Антонас (- литовський письменник, перекладач, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 244. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
254634
  Иванен А.В. Венцы / А.В. Иванен. – Л., 1987. – 63с.
254635
  Терещенко Алексей Венцы и венценосцы : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 114-121 : Фото
254636
  Краснова Елена Венцы природы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 10-18 : Іл.
254637
  Логвиненко В.А. Венчание : роман / В.А. Логвиненко. – Москва, 1967. – 463 с.
254638
  Ильинский Н. Венчание и коронование русских государей на царство : краткий исторический очерк / сост. Н. Ильинский. – Москва : Изд. книгопрод. В. Абрамова, 1883. – 96 с. – Экз. деф., без. обл.
254639
  Нгути Ва Тхионго Венчание на кресте. / Нгути Ва Тхионго. – Москва, 1974. – 48с.
254640
  Петров Н.И. Венчание Русских Государей на царство начиная с царя Михаила Федоровича до Императора Александра III : с 217 рисунками. – вып. 3. – Санкт-Петербург : Издание Германа Гоппе, 1883. – 283 с.
254641
  Юнкер Готлиб Фридрих Вильгельм Венчанная надежда Российской империи в высокий праздник коронования всепресветлейшей державнейшей великой государыни Елисаветы Петровны императрицы и самодержицы всероссийской при публичном собрании Санктпетербургской Императорской Академии наук / Всерадостно и всеподданнейше в Санктпетербурге апреля 29 дня 1742 года стихами представленная от Готлоба Фридриха Вильгельма Юнкера.... ; с немецких российскими стихами перевел Михайло Ломоносов, Академии наук адъюнкт. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук, 1742. – 153 с.
254642
  Литвин І.В. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 411-423. – ISSN 0321-0499
254643
  Литвин І.В. Венчурна організація як відкрита система та об"єкт управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-22. – ISSN 0321-0499
254644
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.Л. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130.
254645
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється сучасний стан венчурного бізнесу за рубежем та в Україні. Обгрунтовується економічний напрямок розвитку національної системи венчурного інвестування в умовах глобальної конкуренції. Розроблені пропозицій щодо оптимізації регулювання ...
254646
  Матей В.В. Венчурне інвестування в США: становлення, розвиток, сучасні тенденції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 100-105
254647
  Рижикова Н.І. Венчурне інвестування в Україні: реалії та перспективи // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 328-339. – (Економічні науки)
254648
  Кутрань К.В. Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 14-16
254649
  Радзімовська С.Ф. Венчурне інвестування інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
254650
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199, [3] арк. – Додатки: арк. 186-199, [3]. – Бібліогр.: арк. 167-185
254651
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 27 назв
254652
  Замлинський В.А. Венчурне інвестування підприємств аграрної сфери // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 3 (28). – С. 32-37
254653
  Буряк Л.Д. Венчурне інвестування як інструмент фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва / Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто сутність венчурного фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва.
254654
  Слободчикова О.А. Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктуризації металургійних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
254655
  Руденко В.В. Венчурне інвестування як фактор активізації інноваційної діяльності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 131-138
254656
  Гайдук Л.А. Венчурне інвестування як чинник розвитку інновацій у сфері малого бізнесу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 18-24
254657
  Сьомченков О.А. Венчурне інвестування: закордонний досвід та проблеми процесу в Україні / О.А. Сьомченков, О.А. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
254658
  Зінченко О.А. Венчурне інвестування: проблеми розвитку в Україні і зарубіжний досвід // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 40. – С. 266-269. – ISSN 2075-4892
254659
  Нежиборець В. Венчурне інвестування: стан, проблеми. Закордонний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-60.
254660
  Шотік Т.М. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 805-813. – ISSN 0321-0499
254661
  Чуліпа І. Венчурне підприємництво: об"єкти, суб"єкти та проблеми функціонування в сучасних умовах // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 2411-4014
254662
  Безугла В.О. Венчурне страхування як засіб мінімізації фінансових ризиків / В.О. Безугла, І.І. Постіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37.
254663
  Бєліков О. Венчурне фінансування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 93-96
254664
  Диба М.І. Венчурне фінансування : навч. посібник / М.І. Диба, Ю.О. Гернего ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2021. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-141 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-000-000-0
254665
  Петрюк М.В. Венчурне фінансування АПК України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 109-110. – ISSN 2306-6806
254666
  Диба М.І. Венчурне фінансування в епоху зростання епідеміологічних ризиків / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 8 (309). – Бібліогр.: 21 назв.
254667
  Грига В.Ю. Венчурне фінансування в окремих регіонах України: оцінка підприємців / В.Ю. Грига, О.В. Красовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 80-86. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
254668
  Нежиборець В. Венчурне фінансування в Україні: стан та перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 74-79
254669
  Придибайло О.М. Венчурне фінансування і необхідність його впровадження в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 379-385
254670
  Притуляк Н.М. Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
254671
  Чужмир К. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 48-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
254672
  Данілов О.Д. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми і перспективи / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 92-97. – ISSN 2222-4459
254673
  Березовська Х. Венчурне фінансування малого підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 31-36. – ISSN 2078-5860
254674
  Мазур І.М. Венчурне фінансування у нафтогазовидобуванні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 271-277
254675
  Третякова О.В. Венчурне фінансування як ефективний інструмент інноваційного розвитку країни / О.В. Третякова, В.М. Харабара, Р.І. Грешко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 18-23. – ISSN 2306-6814
254676
  Мельник О.І. Венчурне фінансування як фактор розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 33-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
254677
  Маєвська О.С. Венчурне фінансування як фактор формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7069-02-6
254678
  Варналій З.С. Венчурне фінансування як форма інноваційно- інтеграційних зв"язків малих підприємств та корпорацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISBN 966-7958-13-2
254679
  Орлюк О. Венчурне фінансування: світова практика та вітчизняні реалії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-67.
254680
  Татомир І.Л. Венчурний барометр ринку EdTech // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 89-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
254681
  Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Специфічні категорії", "Менеджмент та адміністрування" / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-350. – ISBN 978-617-07-0013-1
254682
  Диба М.І. Венчурний бізнес в Україні та цифрові інноваційні хаби як інститут його розвитку / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 36-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
254683
  Литвин І.В. Венчурний бізнес в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 186-191. – ISSN 0321-0499
254684
  Ковалишин П. Венчурний бізнес в Японії. Стан та перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-66. – ISSN 1810-3944
254685
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Історія, специфіка та загальні тенденції // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
254686
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Параметри та вплив на економіку // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
254687
  Варфоломаєєва В.О. Венчурний бізнес у сфері малого інноваційного підприємництва і форми його забезпечення : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 121-127. – Бібліогр.: 18 назв
254688
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи : нові інструменти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 69-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
254689
  Басова І. Венчурний капітал // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Історія, особливості та перспективи розвитку в Україні".
254690
  Єпіфанова І.Ю. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 92-95. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
254691
  Радзієвська Л.Ф. Венчурний капітал в Україні: фактори стабільного розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-25
254692
  Лапко О.О. Венчурний капітал к джерело фінансування інноваційного розвитку економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-42. – ISSN 1605-7988
254693
  Баюс Р. Венчурний капітал країн Вишеградської четвірки в період 2012–2014 років / Р. Баюс, Худакова Сташова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 8-12. – ISSN 1728-6220


  У статті аналізуються тенденції використання венчурного капіталу в країнах Вишеградської четвірки за видами та галузями промисловості в період 2012–2014 років. Автори вказують на різні аспекти венчурного фінансування в окремих країнах. Венчурний ...
254694
  Гарбар Ж.В. Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності / Ж.В. Гарбар, В.А. Гарбар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
254695
  Макалюк І.В. Венчурний капітал як "фундамент" успішного стратапу / І.В. Макалюк, К.В. Задко // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 24-28. – ISSN 2415-3583
254696
  Бекля А. Венчурний капітал як джерело фінансування діяльності підприємств у Польщі та в світі / А. Бекля, Ст. Чая // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 179-188. – ISSN 1818-5754
254697
  Березовська О.А. Венчурний капітал як запорука успіху діяльності підприємств України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 6-15


  Розкрито особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування інноваційного процесу. Обгрунтовано його роль та значення для подолання перешкод на шляху інноваційного розвитку економіки України, запропоновані шляхи удосконалення венчурного ...
254698
  Решетник К.Р. Венчурний капітал як капіталізатор економічного зростання країни // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень" : 3 черв. 2022 р., м. Луцьк, Україна / "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 40-44. – ISBN 978-617-8037-76-5
254699
  Орлова-Курилова Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
254700
  Кривенко А.Е. Венчурний капітал як основа фінансування національних інноваційних проектів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 112-113
254701
  Велика К.В. Венчурний капітал як фактор інноваційного розвитку економіки: зарубіжний досвід // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 170-175. – ISSN 2074-5354
254702
  Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в України : Монографія / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк; Київськ.нац.економ.ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 172с. – ISBN 966-574-058-Х
254703
  Борсук А. Венчурні інвестиції як один із ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 213-215
254704
  Лукашук О. Венчурні компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 76-79
254705
  Кузьмін О.Є. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 126-135. – ISSN 1993-6788
254706
  Кузьмін Олег Венчурні підприємства "spin-off та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / Кузьмін Олег, Литвин Ірина // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – Бібліогр.: с. 86-90, 92, 96. – ISSN 1682-2366


  Піднімається проблема активізації інноваційної та наукової діяльності, підвищення ролі університетів у проведенні грунтовних наукових досліджень та комерціалізації їх результатів. Розглядається досвід розвинутих країн світу, зокрема США та Великої ...
254707
  Кузьмін О. Венчурні підприємства "spin-off" та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / О. Кузьмін, І. Литвин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – ISSN 1682-2366
254708
  Москвін С.О. Венчурні фонди інноваційного розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 89-96 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
254709
  Вірченко В.В. Венчурні фонди та їх роль у відтворенні інтелектуального капіталу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 114-123. – ISSN 2306-4994
254710
  Ройко М. Венчурні фонди у системі інвестиційного бізнесу // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 13-14
254711
  Соломина Г. Венчурні фонди України як інвестиційний інститут // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 62-66. – ISSN 1728-9343
254712
  Череп А.В. Венчурні фонди як засіб акумулювання та розміщення венчурного капіталу: досвід України / А.В. Череп, В.О. Лігузова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 92-96
254713
   Венчурное предпринимательство // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 0042-8736
254714
  Эдемова А.Х. Венчурное предпринимательство и его развитие в Украине / А.Х. Эдемова, Г.Х. Аджимет // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 94-98
254715
  Тимонина М. Венчурное предпринимательство как форма интенсификации инновационной деятельности // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 127-135. – ISSN 0207-3676
254716
  Половинка Д.В. Венчурное финансирование: механизмы и этапы функционирования // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.62-81. – ISSN 1607-2979
254717
  Красовская О. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состояние дел в Украине : досвід / О. Красовская, В. Грига // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 75-77 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
254718
  Пасько І.В. Венюков Павло Миколайович (- геолог, палеонтолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 245. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
254719
   Венюков Павло Миколайович (1856-1916) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68. – ISBN 978-966-439-754-1
254720
   Венюков Павло Миколайович (1856-1916) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 77-78. – ISBN 978-966-933-054-3
254721
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші : ревю / Михайло Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал, 2008. – 286, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-05-3
254722
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 126-162. – ISSN 0208-0710
254723
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : проза // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-106. – ISSN 0208-0710
254724
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 87-122. – ISSN 0208-0710
254725
  Каушутов А. Вепа внук Мергена : роман / А. Каушутов. – Москва, 1948. – 191 с.
254726
  Тименова Вепринське польодовикове озеро / Тименова. – Б.м. – С.1-16. – Окр.відбиток з: Труди Україн. Науково-Дослідчого Геологічного Інституту, т.2
254727
  Пулькин В.И. Вепсские напевы / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1973. – 79с.
254728
  Пименов В Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры / В Пименов. – М.Л., 1965. – 264с.
254729
  Синицын Е.Л. Вера -- матери имя... / Е.Л. Синицын. – М., 1983. – 64с.
254730
  Тер-Аванесян Вера / Тер-Аванесян. – Москва : Искусство, 1964. – 87с.
254731
  Гущин И.Н. Вера : стихи / И.Н. Гущин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 111с.
254732
  Рипс С.М. Вера : Страницы жизни В.К.Слуцкой / С.М. Рипс, Т.В. Куштевская. – Москва : Политиздат, 1991. – 94 с.
254733
  Наседкин В.А. Вера : Повести и рассказы. / В.А. Наседкин. – М., 1978. – 224с.
254734
   Вера Александровна Варсанофьева. – Сыктывкар, 1990. – 186с.
254735
  Сокольников М.П. Вера Александровна Орлова. / М.П. Сокольников. – Л., 1971. – 95с.
254736
  Никулин М.А. Вера Андреевна. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1974. – 187с.
254737
  Аралова В. Вера Аралова : [каталог] / В. Аралова ; Моск. отд. Союза художников РСФСР ; Всерос. театр. о-во. – Москва : [б. и.], 1967. – [26] с. репрод.
254738
  Державин К.Н. Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова / К.Н. Державин. – Москва-Л., 1948. – 44с.
254739
  Введенский А.И. Вера в бога, ее происхождение и основания : Полож. решение вопроса в связи с ист.-крит. изуч. его в текущем столетии / А. Введенский. – Москва : Унив. тип., 1891. – [2], IV, 466 с. – Из "Православ. обозрения", № 4-6, 9-12 за 1890 г. и № 1-3 за 1891 г.
254740
  Петрушенко В.Л. Вера в духовном мире личности. / В.Л. Петрушенко, Г.Н. Щербакова. – Львов, 1989. – 94с.
254741
  Шейнман М.М. Вера в дьявола в истории религии / М.М. Шейнман. – М, 1977. – 112с.
254742
   Вера в жизнь. – Москва, 1988. – 278 с.
254743
  Гулевич О.А. Вера в опасный мир как фактор отношения к аутгрупе / О.А. Гулевич, Н.В. Бебеничева
254744
  Долматовский Е.А. Вера в победу / Е.А. Долматовский. – Москва, 1944. – 126с.
254745
  Забаштанский В.Е. Вера в человека / В.Е. Забаштанский. – Москва, 1974. – 32с.
254746
  Плутник А.У. Вера в человека / А.У. Плутник. – М., 1983. – 127с.
254747
  Лондон Д. Вера в человека / Д. Лондон. – Магадан, 1985. – 320с.
254748
  Хлебникова В.В. Вера Владимировна Хлебникова / В.В. Хлебникова. – М., 1977. – 12с.
254749
  Глухов А.Г. Вера во всемогущество знания. Илья Мечников // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 1726-6726


  100 лет тому назад, в 1908 г., выдающийся русский ученый Илья Ильич Мечников был удостоен Нобелевской премии за открытия в области иммунитета. В связи с этим публикуется очерк А.Г. Глухова о роли книги в юные годы жизни этого замечательного человека.
254750
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. / Г.Н. Фролов. – М, 1964. – 156с.
254751
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. / Г.Н. Фролов. – М, 1976. – 287с.
254752
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. Юрий Двужильный / Г.Н. Фролов. – Москва : Военное издательство, 1987. – 297 с.
254753
   Вера Зайцева, 1924-1983. – М., 1986. – 24с.
254754
  Светляков К. Вера Засулич // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 21-40


  Вера Ивановна Засулич (партийные и литературные псевдонимы - Велика, Велика Дмитриевна, Вера Ивановна, Иванов В., Карелин Н., Старшая сестра, Тётка, В. И. и др.; 1849-1919) - деятель российского и международного социалистического движения, народница, ...
254755
  Бутакова Е. Вера Засулич: во власти идеи // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 2 (42). – С. 66-84. – ISSN 1819-6268
254756
  Хенк Мальте Вера и власть / Хенк Мальте, Каши Эд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 112-125 : фото. – ISSN 1029-5828
254757
  Заздравнова О.И. Вера и знание как компоненты идеологии / О.И. Заздравнова, А.П. Заздравнов // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 8. – С. 393-399. – ISBN 978-966-2915-30-3
254758
  Степанова Е.А. Вера и неверие в эпоху секулярности: проблема адекватной интерпретации (размышления о книге Чарльза Тейлора "Эра секулярности") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 158-168. – ISSN 0042-8744
254759
  Алиева Б.А. Вера и разум / Б.А. Алиева. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1972. – 175 с.
254760
  Оренбург М.Ю. Вера и разум: перспективы компаративистской модели исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 41-54. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируется феномен нерелигиозной веры в появлении и развитии различных форм индивидуального и общественного сознания. Раскрыто значение понятия "нерелигиозная вера" в трудах профессора Д. М. Угриновича, рассмотрена проблема типологии ...
254761
   Вера Ивановна Запрягаева. – Душанбе : Дониш, 1982. – 68с. – (Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 20)
254762
   Вера Игнатьевна Мухина. – Москва : Советский художник, 1952. – 64 с. : ил.
254763
  Аболина Р.Я. Вера Игнатьевна Мухина / Р.Я. Аболина. – Москва : Искусство, 1954. – 85 с., [21] л. ил. – (Живопись. Скульптура. Графика. Монографии)
254764
  Воронова О.П. Вера Игнатьевна Мухина / О.П. Воронова. – Москва, 1976. – 190с.
254765
  Башинская И.А. Вера Игнатьевна Мухина, 1889-1953 / И.А. Башинская. – Л, 1987. – 71с.
254766
  Суздалев П.К. Вера Игнатьевна Мухина. / П.К. Суздалев. – М., 1981. – 168с.
254767
  Чванов М.А. Вера из бухты Сомнения / М.А. Чванов. – М., 1987. – 470с.
254768
  Алиева Б.А. Вера или знание? : пробл. соотношения веры и разума в мусульм. философии / Б.А. Алиева. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1988. – 126, [1] с.
254769
  Тер-Маркарян Вера Иллинична Тер-Макарян / Тер-Маркарян. – М., 1986. – 42с.
254770
  Гринберг И.Л. Вера Инбер / И.Л. Гринберг. – Москва : Советский писатель, 1961. – 195 с.
254771
  Мавринский И.И. Вера как априорное условие действия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 19-23. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
254772
  Райкова Л.М. Вера как онтологическое условие субъективности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 90-94. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
254773
  Назаров А.Д. Вера как философско-социологическая проблема. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Назаров А.Д.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 18л.
254774
  Белова А.И. Вера Кузьмина : кат. выставки / сост. А.И. Белова ; авт. вступ. ст. Н.В. Иванов ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : МОСХ РСФСР, 1990. – [32] с. : ил.
254775
  Пронская Вера Лебедева / Пронская, (Бочкарева). – Ставрополь, 1953. – 296 с.
254776
   Вера Лотонина: Занавес. Гобелен. Декор. ткань. Эскизы / Лотонина, Выставка, Москва. работ., 1983. – М., 1983. – 14с.
254777
  Быкова Е.И. Вера Менчик / Е.И. Быкова. – М, 1957. – 169с.
254778
   Вера Михайловна Зайцева. Театрально-декорационное искусство, живопись, графика. – Л., 1975. – 14с.
254779
   Вера Мухар : графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – 31 с.
254780
  Воронов Н.В. Вера Мухина / Н.В. Воронов. – Москва, 1989. – 332с.
254781
  Суздалев П.К. Вера Мухина. / П.К. Суздалев. – М., 1971. – 526с.
254782
  Дурылин С.Н. Вера Николаевна Пашенная / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1946. – 54с.
254783
   Вера Николаевна Пашенная. – М., 1949. – 12с.
254784
   Вера Николаевна Пашенная. – М., 1971. – 303с.
254785
  Орехова В.А. Вера Орехова / В.А. Орехова. – М., 1986. – 16с.
254786
  Володарский Ю. Вера Павлова: "Ранняя слава - это как водительские права" // Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 7/8 (69/70) : Блокбастерко у пошуках національної кіноідеї. – С. 74-79
254787
  Богуславская З.Б. Вера Панова : очерк творчества / З.Б. Богуславская. – Москва : ГИХЛ, 1963. – 208 с. : портр.
254788
  Тевекелян Д.В. Вера Панова / Д.В. Тевекелян. – Москва : Советская Россия, 1980. – 165 с.
254789
  Нинов А.А. Вера Панова. / А.А. Нинов. – Л., 1964. – 238 с.
254790
  Нинов А.А. Вера Панова: Жизнь / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1980. – 475 с.
254791
  Литовченко Елена Вера Петрова: "Глобус-тур": "Мир намного больше, чем вы думаете" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 26-28
254792
  Дубинянская Я. Вера Станиславского // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 46-66. – ISSN 1819-6268
254793
  Зайчик И. Вера Таривердиева: "Все отношения Микаэла с женщинами заканчивались предательством" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 168-195. – ISSN 1726-6084
254794
  Злуникин В.Г. Вера Терещенко / В.Г. Злуникин. – Курск, 1949. – 56с.
254795
   Вера Ульяны Лопаткиной // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 36-56
254796
   Вера Федоровна Матюх. – Москва, 1990. – 47с.
254797
  Федяевская В Вера Федяевская. Графика. Живопись : каталог выставки / В Федяевская. – Москва : Советский художник, 1991. – 36 с.
254798
  Матвеева И.Е. Вера Фигнер / И.Е. Матвеева. – М., 1961. – 72с.
254799
  Павлюченко Э.А. Вера Фигнер / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1963. – 84с.
254800
  Кафанова Л.П. Вера Флёрова / Л.П. Кафанова. – Москва : Политиздат, 1971. – 120с.
254801
  Бобков С.Ф. Вера Хлебникова : Живопись. Графика : [альбом] / С.Ф. Бобков. – Москва : Советский художник, 1987. – 183, [1] с. : ил., цв. ил. – Библиогр.: с. 180
254802
  Цимбал Г. Вера Холодная // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2008. – № 9. – С. 136-139.
254803
  Бороздин Михаил Вера Холодная : свет далекой звезды : часть II // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 3 (63). – С. 82-105. – ISSN 1812-867Х
254804
  Бороздин М. Вера Холодная : свет далекой звезды // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 88-103. – ISSN 1812-867Х
254805
  Новиков И.Г. Вера Хоружая. (Очерк о жизни и деятельности пламенной коммунистки). / И.Г. Новиков. – М., 1962. – 255с.
254806
  Шенгенлия Вера Вера шенгелия о Facebook. Торчать на Фейсбуке // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 14
254807
  Шенгелия Вера Вера Шенгелия о врачах и английском языке. Второй неродной // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 14 : фото, рис.
254808
  Шенгелия Вера Вера Шенгелия о киборгах. Только не мой мозг // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 22
254809
  Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия / В.П. Макаренко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 300с.
254810
  Джидарьян А.Е. Вера, надежда и любовь: оптимистическая триада чувств // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 6. – С. 5-18. – ISSN 0205-9592
254811
  Авдеенко А.О. Вера, Надежда, Любовь : повести, рассказы и очерки о войне / А.О. Авдеенко. – Москва : Воениздат, 1962. – 510 с., [1] л. портр. : портр.
254812
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь / Н.М. Ершов. – М, 1964. – 253с.
254813
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь / Н.М. Ершов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 256с.
254814
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь : роман / Н.М. Ершов. – Москва : Современник, 1974. – 336с.
254815
  Соколов В.П. Вера, Надежда, Любовь. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1977. – 45с.
254816
   Вера, суеверия и крестьянское хозяйство. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 170 с. : ил.
254817
  Островой С.Г. Вера,Надежда,Любовь / С.Г. Островой. – Москва, 1971. – 192с.
254818
  Гликман И. Вера,религия и педагогика // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.32-37. – ISSN 0321-0383
254819
  Черемисин Б.П. Вера. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1962. – 67с.
254820
  Лучутенко Л.Н. Вера. / Л.Н. Лучутенко. – Одесса, 1969. – 168с.
254821
  Рыбачик Н.А. Вера. Надежда. Любовь : немножко волшеб. история / Наталия Рыбачик. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 213, [2] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-966-986-073-6
254822
  Потиевский В.А. Вера: стихи. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1976. – 79с.
254823
  Дворецкий И.М. Веранда в лесу / И.М. Дворецкий. – Л., 1986. – 61с.
254824
  Мордвінцев В. Верба Ігор Володимирович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 169. – ISBN 96966-8060-04-0
254825
   Верба Ігор Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68. – ISBN 978-966-439-754-1
254826
   Верба Ігор Володимирович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 78. – ISBN 978-966-933-054-3
254827
  Мордвінцев В.М. Верба Ігор Володимирович (-історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 245-246. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
254828
  Ковальчук О. Верба Ігор Володимирович [1962] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 49-50 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
254829
   Верба Лідія Георгіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68-69. – ISBN 978-966-439-754-1
254830
   Верба Лідія Георгіївна // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 78. – ISBN 978-966-933-054-3
254831
  Терещенко М.І. Верба рясна / М.І. Терещенко. – Уфа, 1943. – 28 с.
254832
  Касьянова О. Верба Шевченка і дуб Сковороди // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5 : фото


  У внутрішньому дворику КНУ імені Тараса Шевченка за ініціативи Ради ветеранів війни і праці університету та за участі самих ветеранів, проректора В.А. Бугрова, студентів-філологів та філософів висаджено пагін Шевченкової верби та священний дуб Григорія ...
254833
  Гончарук Т.Л. Вербализация бинарной оппозиции "верх-низ" в русском культурно-языковом пространстве : дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Гончарук Татьяна Леонидовна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2014. – 203 л. – Библиогр.: л. 182-203
254834
  Гончарук Т.Л. Вербализация бинарной оппозиции верх/низ в текстах заговоров // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 197-202
254835
  Николенко А.П. Вербализация грамматического субъекта как один из способов компрессии информации в англоязычном научном тексте экономического профиля // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 106-111
254836
  Теркулов В.И. Вербализация идиоматизированных сочетаний // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 18-21. – ISBN 966-594-623-4
254837
  Гуливец Н.А. Вербализация концептуального блока здоровый образ жизни в реалиях английской языковой картины мира // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 5-15
254838
  Пироженко Ю.Н. Вербализация литературных прецедентных феноменов в еженедельнике "2000" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 122-125. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
254839
  Шведова М.А. Вербализация образных стереотипов восприятия времени в русском языке : Дис. ... канд.филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Шведова М.А.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2007. – 260л. – Библиогр.: л.210-260
254840
  Андреева И.А. Вербализация ориентационной метафоры горизонтали средствами английской локативной идиоматики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 9-14
254841
  Паршук Н.В. Вербализация побудительной интенции в русском рекламном тексте : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Паршук Н.В.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2008. – 270л. – Библиогр.: л.238-270
254842
  Шилей Е.В. Вербализация притязаний целевой аудитории на примере наименований компаний Минска // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 137-145. – ISSN 2522-493X
254843
  Леонова А.Ю. Вербализация российско-украинских отношений: метафорические модели российского масс-медиа дискурса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 148-151. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
254844
  Кушнир Наталия Александровна Вербализация чувственных интенций в русской диалогической речи (на материале коммуникативной ситуации "Объяснение в любви") : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Кушнир Н.А.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 234л. – Библиогр.: л. 218 - 234
254845
  Сибгаева Ф.Р. Вербализация эмоций и чувств человека во фразеологии // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 158-164
254846
  Чикиль М.Ю. Вербализация этической оценки в текстах детской литературы советского периода // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 149-153
254847
  Головко О.Б. Вербализація мовного портрету сучасного іспанця // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 87-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 95-96; 16 назв
254848
  Гринько О.С. Вербализованный концепт-архетип earth (на материале прозы У. Голдинга) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 38-40. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
254849
  Гошовська О.В. Вербалізатори базових диференційних когнітивних ознак концепту "віра" як складники асоціативного поля // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 42-46. – ISSN 2307-4558
254850
  Крупей Н.В. Вербалізація авторської маски "бравого солдата" в перекладі (на матеріалі уривків із "Дневника" Т. Шевченка в англомовному перекладі Джона Віра) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 260-265. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджується проблема вербалізації авторських масок в перекладі. Узагальнено підходи до проблеми визначення жанру щоденника, його основних характеристик і класифікацій. Обговорюються жанрові та мовні особливості "Щоденника" Т. Шевченка в ...
254851
  Агібалова Т.М. Вербалізація біблійного простору в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Вавілонський полон") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються лінгвостильові особливості вербалізації біблійного культуропростору в інтелектуальній парадигмі мовотворчості Лесі Українки. Аналізується мовно-естетичний потенціал афористичних висловів, що інтелектуалізують словесний корпус ...
254852
  Гончарук Т.Л. Вербалізація бінарної опозиції "верх-низ" у російському мовно-культурному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Гончарук Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
254853
  Брик М.М. Вербалізація варіантів сприйняття образу Туреччини представниками російської та англійської лінгвокультур (на матеріалі романів письменників-білінгвів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Брик Марина Мурманівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
254854
  Глібчук Н.М. Вербалізація вигуків та звуконаслідувальних слів у площині функціональної омонімії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 63-75. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
254855
  Голобородько Я. Вербалізація вічності: філософемні інкрустації Ліни Костенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 111-117. – ISSN 0236-1477
254856
  Смирнова М.С. Вербалізація дискурсивної стратегії релігійної ідентифікації у православній проповіді ХХ століття // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 141-145. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
254857
  Артеменко І.О. Вербалізація діяльності північноамериканських fraternities і sororities у контексті розвитку словникового складу англійської мови США // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 7-10. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
254858
  Літинська Н.В. Вербалізація домінантних рис італійського національного характеру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 376-385


  Стаття присвячена аналізу деяких потрактувань поняття "національний характер" у сучасній лінгвістиці, дослідженню домінантних рис італійського національного характеру, об"єктивованих лексемами arte d"arrangiarsi, dolce far niente та furbizia, ...
254859
  Сметана І.І. Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 110-114. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
254860
  Осіпова Т.Ф. Вербалізація експресивного компоненту емоцій у гендерних комунікативних стратегіях кокетства, загравання, флірту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 245-253. – ISSN 2309-1797


  У статті викладено результати дослідження гендерного аспекту експресивного компоненту емоції, що репрезентується невербальними засобами комунікації, омовленими фразеологічними одиницями та іншими мовними елементами, що функціонують в тексті, ...
254861
  Кальченко Т.Ю. Вербалізація елементів національної пам"яті в українській мовній картині світу (на матеріалі поетичного тексту) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
254862
  Колегаєва І.М. Вербалізація емотивної невербалістики в англомовних словниках і текстах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 57-62. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
254863
  Жох І. Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 22-26. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
254864
  Бойко Н. Вербалізація емоцій в українській мові: семантичний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 26-33. – Бібліогр.: Літ.: с 33; 7 п. – ISSN 0320-3077
254865
  Торба С.А. Вербалізація емоційного концепту "любов" у мовній картині світу українця XVI-XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 127-133. – Bibliogr.: Літ.: с.133; 12 п.


  Досліджено вербалізацію емоційного концепту "любов" у староукраїнській літературній мові кінця 16-17 ст., простежено динаміку його розвитку порівняно з попереднім періодом 10-14, з"ясовано особливості мовної картини світу українця кінця 16-17 ...
254866
  Порожнюк А.Л. Вербалізація емоційного світу людини в художньому творі ("Persona grata" М. Коцюбинського) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 114-119
254867
  Кость І.Я. Вербалізація емоційного стану людини в українському прозовому тексті (на матеріалі творів Ірини Вільде) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 344-349
254868
  Амеліна Т.К. Вербалізація етичних концептів ДОБРОЧЕСНІСТЬ та ГУМАННІСТЬ у китайській фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 22-30


  У статті розглядається вербалізація морально-етичних концептів конфуціанської доктрини ДОБРОЧЕСНІСТЬ та ГУМАННІСТЬ у фразеологічному фонді китайської мови та їх вплив на становлення морально-етичних норм китайського суспільства. В статье ...
254869
  Пилипчук Т.В. Вербалізація етнічного стереотипу "індієць" у комедійних шоу Рассела Пітерза // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 45-57


  У статті описаноо зміст поняття етнічного стереотипу та розглянуто лексичні засоби його вираження для відображення стереотипних рис індійців у комедійних шоу. В статье рассматривается содержание понятия этнического стереотипа, а также анализируются ...
254870
  Помирча С.В. Вербалізація етнопсихічного архетипу "воля" в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." / С.В. Помирча, Н.О. Карпенко, О.А. Малахова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 134-139
254871
  Соломаха А.В. Вербалізація етнореалій в сучасній німецькій мові // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 67-71. – (Філологічні науки)
254872
  Вихор В.Г. Вербалізація жіночих портретів у збірці "В сяйві мрій" Миколи Вороного // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
254873
  Вихор В.Г. Вербалізація жіночих портретів у збірці "В сяйві мрій" Миколи Вороного // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
254874
  Тарасюк І.В. Вербалізація ігрових тактик у фразеологічних одиницях французької та української мов // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 213-216
254875
  Бойко Т.В. Вербалізація ідейного компонента семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE\ КОХАННЯ ( на матеріалі лірики німецьких мінезингерів XII-XIV століть) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 134-140


  Стаття присвячена вербалізації ідейного компонента семантичної структури концепту MINNE / КОХАННЯ в ліриці мінезангу. На вербальному рівні ідейний компонент втілено в контекстах, де кон"юнктивними й афористичними засобами виражено ірраціональність, ...
254876
  Курганова О.Ю. Вербалізація іконописних образів у віршах з українських кириличних стародруків // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 48-60. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
254877
  Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л.Р. Безугла ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с. – ISBN 978-966-623-468-4
254878
  Клименко Л.В. Вербалізація індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА у сучасній французькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 259-262


  У статті на матеріалі творів сучасних французьких авторів здійснюється аналіз індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА, виявляються пов"язані з ним стереотипові уявлення, що дозволяє розкрити асоціативні та оцінні смисли, властиві мовній ...
254879
  Пефтієва О.Ф. Вербалізація інтелектуальних якостей людини образними найменуваннями особи в англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 143-147
254880
  Гнатковська О.М. Вербалізація інтенцій у Я-висловленнях сучасного наукового дискурсу // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 70-72
254881
  Пономаренко О. Вербалізація італійських етноспецифічних концептів у політичному та дипломатичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про засади існування та самобутності національних мов, поняття етносу, їх взаємний вплив, а також про сукупність особливих ознак, притаманних певному народу як носієві етнокультури, та відображення цих ознак у мові й мовленні. ...
254882
  Космеда Т.А. Вербалізація категорії неймовірності: формування орнаментальної ментіології (на матеріалі співомовок С. Руданського) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін- т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3 (70). – С. 29-42. – ISSN 2520-6397


  У сучасній лінгвістиці формується новий мовознавчий напрям - лінгвістика брехні, або ментіологія, що розвивається. У цій статті доводимо доцільність виокремлення орнаментальної (стилістичної) ментіології як самостійного розділу зазначеного напряму, ...
254883
  Болобан М.А. Вербалізація категорії часу в мові українських міфологічних казок // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 12-21. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто міру представленості в мові українських чарівних казок різнотипних вербалізаторів часу та їхні світоглядні конотації. В статье рассмотрено представление в языке украинских волшебных сказок разнотипных вербализаторов времени и их ...
254884
  Бондаренко Я.О. Вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 147-153


  У статті розглядається вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах. Визначаються дискурсивні маркери стану когнітивного дисонансу. Аналізується концептуальне підгрунтя когнітивного дисонансу в сучасних американських ...
254885
  Лазер Т.В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05, 03, 035 / Лазер Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 188-206
254886
  Лазер Т.В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Лазер Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
254887
  Волощук І. Вербалізація комунікативної стратегії провокації у процесі інтерв"ю / І. Волощук, В. Рибалка // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 58-64. – ISSN 2617-5339
254888
  Цимбал С.В. Вербалізація концептів простір і час у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен"юй) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Цимбал Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2018. – 220 арк. – Додатки: арк. 197-220. – Бібліогр.: арк. 9-11, 179-196
254889
  Цимбал С.В. Вербалізація концептів простір і час у сучасній китайській мові (на матеріалі фразеологізмів чен"юй) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Цимбал Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
254890
  Голоюх Л.В. Вербалізація концептів простору в романах Й. Струцюка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 35-39. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
254891
  Яранцева О.І. Вербалізація концептів фортуна, фатум у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки молодшого // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 64-71


  У статті розглядаються особливості вживання концептів FORTUNA й FATUM Луцієм Аннеєм Сенекою Молодшим (бл. 5 р. до н. е. - 65 р. н. е.), філософом-стоїком пізньоримського періоду. Дослідження проведено на матеріалі "Моральних листів до Луцилія" в ...
254892
  Мельник Р. Вербалізація концептосистеми FLEIS, ARBEITSAMKEIT (старанність, працьовитість) у німецькомовній картині світу (на текстовому матеріалі ХVI століття) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 109-113. – ISSN 2411-4146


  У статті в діахронічному аспекті розглянуто становлення суміжних концептів ARBEIT (ПРАЦЯ), ARBEITSAMKEIT (ПРАЦЬОВИТІСТЬ), FLEI? (СТАРАННІСТЬ) в складі концептосистеми FLEIS, ARBEITSAMKEIT (СТАРАННІСТЬ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ) у німецькомовній картині світу. За ...
254893
  Чистяк Д.О. Вербалізація концептосистеми міфопоетичної космології в українській та бельгійській символістській поезії : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2019. – 896 арк. – Додатки: арк. 584-896. – Бібліогр.: арк. 479-583
254894
  Чистяк Д.О. Вербалізація концептосистеми міфопоетичної космології в українській та бельгійській символістській поезії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.05 / Чистяк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 77 назв
254895
  Гринько О. Вербалізація концепту-архетипу FIRE в творах В. Голдінга // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 129-133. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
254896
  Жулінська М. Вербалізація концепту "HOUSING" англійськими неологізмами // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 76-81. – ISSN 2410-0927
254897
  Ткаченко Н.Д. Вербалізація концепту "Space" у казці Р. Кіплінга "How The Whale Got His Throat" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 426-434


  Стаття присвячена структурно-семантичним репрезентаціям концепту SPACE у казці Р. Кіплінга "How The Whale Got His Throat ". Досліджуються засоби когерентності та когезії, типи текстів, стилі мовлення, стилістичні засоби, лінгвальні та текстові функції, ...
254898
  Прохорова Н. Вербалізація концепту "TNVIRONMENT" у сучасній англійській мові // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 243-245. – (Бібліотека Інституту філології)
254899
  Ящук А.К. Вербалізація концепту "Батьківщина" в поезії М.Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 рр. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 335-340


  У статті розглянуто два варіанти концепту БАТЬКІВЩИНА у творчості М.Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 років. Показано структуру та зміст концептів. В статье рассмотрены два варианта концепта РОДИНА в творчестве М.Ф. Рыльского 1910-1929 и 1941-1950 ...
254900
  Піддубна Н. Вербалізація концепту "Бог" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 127-131. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
254901
  Піддубна Н. Вербалізація концепту "Бог" у співомовках Степана Руданського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 134-140. – ISSN 2413-0923
254902
  Мостова С.М. Вербалізація концепту "віра" в релігійному дискурсі Йосифа Сліпого // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 69 (2). – С. 50-63. – ISSN 2520-6397


  Досліджено концепт ВІРА, що має особливе місце та функціональне навантаження у світоглядній парадигмі Йосифа Сліпого. З’ясовано складники й текстотвірні засоби концепту, які репрезентуються вірою в Христа, вічного Бога, Божу волю, Боже провидіння, Божу ...
254903
  Баранська Л. Вербалізація концепту "гріх" у малій прозі Марії Матіос // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 5-14. – ISSN 2411-4758
254904
  Семенюк І.М. Вербалізація концепту "дім" у творчості Емілі Дікінсон / І.М. Семенюк, Гонсалєс-Муніс // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7109-99-9
254905
  Гурська Д.В. Вербалізація концепту "доля" в романі Олега Чорногуза "Примхи долі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 2. – С. 52-55. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
254906
  Кокоріна Я.В. Вербалізація концепту "жінка" в народнопісенній творчості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 79-81. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
254907
  Милик О.В. Вербалізація концепту "здоров"я" в латинських пареміях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 514-522


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту ЗДОРОВ"Я в паремійних одиницях латинської мови, визначаються різнорівневі репрезентанти мовної об"єктивації концепту та його культурно-специфічні характеристики.
254908
  Пойнар Л. Вербалізація концепту "істинний шлях" у фразеологічних одиницях китайської мови чен"юй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Пропонується дослідження у сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт "істинний шлях" та особливості його вербалізації у складі фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй". У роботі визначено та здійснено аналіз актуалізованих сем ...
254909
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт" в англійській мові XX - XXI століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 395 л. – Додатки: л. 224-395. – Бібліогр.: л. 190-223
254910
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт", в англійській мові XX - XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
254911
  Сокаль Г.І. Вербалізація концепту "краса людини" в текстах англомовної художньої літератури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 75-78
254912
  Коловоротна Н. Вербалізація концепту "мовчання" в "Щоденнику" Олександра Довженка // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 132-139. – ISSN 2304-9383
254913
  Бутенко К. Вербалізація концепту "небо" у складі чен"юїв: діахронічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 112-121


  Стаття присвячена дослідженню польової структури концепту «небо» у складі однієї з фразеологічних одиниць китайської мови – чен’юй. У дослідженні особлива увага надається тим семантичним компонентам концепту «небо», які зазнали найбільших змін у ...
254914
  Хайдемейєр В. Вербалізація концепту "політика та мораль" (на прикладі німецькомовної преси) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 61-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
254915
  Мушкетик Л.Г. Вербалізація концепту "природа" в народній казці (на слов"яно-неслов"янському матеріалі) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 275-282. – ISSN 2075-437X


  Аналіз мовного оформлення концепту "природа", як одного з найважливіших концептів картини світу народної казки, побудовано на матеріалі чарівних та побутових казок карпатського регіону України (українських та угорських), в яких добре законсервувалися ...
254916
  Галаш Г. Вербалізація концепту "риба" в мові українських народних загадок і "Рибальських сонетів" Максима Рильського // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 204-210. – ISBN 978-2-919320-35-6
254917
  Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту "терпіння" в українській, російській та англійській мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Додатки: л. 194-223. – Бібліогр.: л. 162-193
254918
  Гуменюк Н.Г. Вербалізація концепту "Україна" в англомовних ЗМІ періоду 2015-2018 рр. / Н.Г. Гуменюк, О.А. Шабас // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 106-115. – ISSN 2227-2844


  "Робота присвячена розгляду способів вербалізації концепту "Україна" в англомовних засобах масової комунікації за період 2015-2018 років. Розглянуто концепт "Україна" як польова структура, яка має домінанту та периферію. Запропоновано розгляд способів ...
254919
  Білецька В.С. Вербалізація концепту "Україна" в сучасних англомовних ЗМІ // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 83-95. – ISSN BIB-ID 83558
254920
  Архіпова О.В. Вербалізація концепту "чоловік": гендерний аспект (на матеріалі антології сучасної української прози "Декамерон”) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 132-139
254921
  Комарницька Т. Вербалізація концепту "Шлях" у військово-філософському трактаті "Хагакуре" і його роль у вираженні просторового, часового й духовного кодів японської лінгвокультури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 60-69


  У статті на матеріалі трактату Ямамото Цунетомо "Хагакуре" проаналізовано концепт ШЛЯХ / [японська мова], визначено його ядро і приядерну зону, основні лексичні репрезентації та образні асоціації, а також продемонстровано його функціонування у ...
254922
  Літинська Н.В. Вербалізація концепту FAMIGLIA в італійській лінгвокультурі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 301-312


  Стаття присвячена лінгвокультурному аналізу концепту FAMIGLIA, дослідженню семантики мовних одиниць, що репрезентують даний концепт, складанню польової моделі концепту та фреймовому моделюванню концептополя “внутрішньосімейні стосунки”. Статья ...
254923
  Мікава Н.М. Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 120-125. – ISSN 2307-4604
254924
  Близнюк Л.М. Вербалізація концепту HAUS як елемента німецькомовної картини світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 309-313. – Bibliogr.: Літ.: с. 312-313; 23 назв. – ISSN 1729-360Х
254925
  Гоштанар І.В. Вербалізація концепту krieg в оповіданнях Е. М. Ремарка (на матеріалі збірки "Der feind") / І.В. Гоштанар, А.І. Скороход // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 31-34. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
254926
  Бублик Т.Є. Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 72-78


  Статтю присвячено вивченню засобів вербалізації концепту SOCIETY у текстах медитативних притч. Досліджено особливості фреймової структури цього концепту, його понятійний, ціннісний та образний компоненти. Відповідно до отриманих результатів подано ...
254927
  Хант Г.О. Вербалізація концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних мас-медійних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 383-387


  У статті розглянуто особливості вербалізації німецького національно-маркованого фразеологічного концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних масмедійних текстів. Концепт, що аналізується, має безпосереднє відношення до мотиваційного рівня індивіда ...
254928
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту VATAN/БАТЬКІВЩИНА в турецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 ; 035 / Тищенко Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 203, [1] с. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 5-6, 186-202
254929
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту VATAN/БАТЬКІВЩИНА в турецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Тищенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
254930
  Голощук С.Л. Вербалізація концепту бажання в англомовному спонукальному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 209-213
254931
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту батьківщина/vatan у ліриці Мехмета Акіфа Ерсоя // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 282-294. – ISSN 2520-6397


  Предметом дослідження є вербалізація концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у ліричній творчості Мехмета Акіфа Ерсоя, творця турецького державного гімну. Джерельну базу для дослідження склали вірші збірки "Safahat" ("Ступе- ні"), яка поєднує творчість поета ...
254932
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджується відображення концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека. Джерельну базу для опрацювання склала збірка Сile ("Страждання"). У результаті дослідження проаналізовано поетичну спадщину поета і ...
254933
  Ничаюк С.П. Вербалізація концепту власність в українській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 414-417


  У статті розглянуто особливості об"єктивації концепту ВЛАСНІСТЬ в українській мовній картині світу на матеріалі словників української мови. Автором були виявлені ядерні і периферійні семантичні компоненти досліджуваного концепту в українській ...
254934
  Масановець В. Вербалізація концепту гідність в українських перекладах роману Шарлоти Бронте "Джейн Ейр": способи відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
254935
  Перепльотчикова С.Є. Вербалізація концепту ГНІВ у новогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 245-250
254936
  Черненко Н.А. Вербалізація концепту доброчесність у європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Черненко Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
254937
  Черненко Н.А. Вербалізація концепту доброчесність у європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) : : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Черненко Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 247 арк. – Додатки: арк. 245-247. – Бібліогр.: арк. 218-244
254938
  Жарікова Ю.В. Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 417-422


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах. Наведено класифікацію, яка охоплює "Зовнішні характеристики людини", "Внутришні характеристики людини" та "Соціальні характеристики людини". Аналіз подано ...
254939
  Козирєв Є.В. Вербалізація концепту істина в українській та японській мовах // Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 21-23 берез. 2012 р., м. Київ / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. студ. наук.-практ. конф. – Київ : Вид. цент КНЛУ, 2012. – С. 104-106
254940
  Огаркова Ганна Анатоліївна Вербалізація концепту кохання в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.04 / Огаркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
254941
  Огаркова Ганна Анатоліївна Вербалізація концепту кохання в сучсаній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.04 / Огаркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 221л. + Додатки: л.219-221. – Бібліогр.: л.212-218
254942
  Сівков І.В. Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 333-342
254943
  Строкаль О. Вербалізація концепту НАРОД у поезії Олексія Довгого // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. – ISSN 0320-3077
254944
  Лазер-Паньків Вербалізація концепту неможливе у давньогрецьких приказках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 423-429


  У статті представлені результати дослідження особливостей вербалізації концепту НЕМОЖЛИВЕ у давньогрецьких приказках. Особлива увага приділяється аналізу понятійної складової досліджуваного концепту. Групи приказок, утворених на основі метафоричного ...
254945
  Микитів Г.В. Вербалізація концепту Нижньої Наддніпрянщини в поезії В.А. Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 245-249. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
254946
  Остапчук А. Вербалізація концепту руху в просторі в сучасній китайській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 1 (169). – С. 66-69
254947
  Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту терпіння в українській, російській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
254948
  Кишеня Ю. Вербалізація концепту УКРАЇНА в англомовних промовах Президента України Петра Порошенка // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 8. – C. 137-142. – ISSN 2410-0927
254949
  Огар А.О. Вербалізація концепту Україна в художніх творах Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 120-124. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
254950
  Д"яконова О.В. Вербалізація концепту щастя в німецькій та українській лінгвокультурах (на матеріалі романтичної лірики першої половини XIX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 20-26


  На матеріалі романтичної поезії (перша половина ХІХ століття) здійснюється контрастивний аналіз вербалізацій концепту ЩАСТЯ в українській та німецькій лінгвокультурах у соціокультурному й філософському контексті. На материале романтической поэзии ...
254951
  Санталов М.І. Вербалізація концептуальних запозичень в сучасній китайській мові // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 161
254952
  Лавриненко С.Т. Вербалізація культурно-правової інформативності у баладах про сімейні конфлікти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 8-15


  У статті доведено, що українські балади про сімейні конфлікти відтворюють систему знаків народноправової інформативності, інтерпретація яких потребує застосування логіко-семантико-когнітивного підходу. В статье рассмотрены знаки правовой культуры, ...
254953
  Богдан С. Вербалізація лексичного регулятиву "Німеччина" в епістолярних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 23-38. – ISSN 2413-0923


  У статті розглянуто особливості функціонування лексичного регулятиву Німеччина як домінувального елемента в системі етнічних стереотипів епістолярних текстів Лесі Українки; акцентовано увагу на системі словесних засобів актуалізації номінативного поля, ...
254954
  Скрипник Ю.С. Вербалізація мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Скрипник Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
254955
  Скрипник Ю.С. Вербалізація мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Скрипник Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 227 арк. – Додатки: арк. 226-227. – Бібліогр.: арк. 192-225
254956
  Пилипчук Т.В. Вербалізація метастеретипу "middle easterner" у комедійних шоу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 210-217
254957
  Левко О.В. Вербалізація мізогіністичних уявлень у давньогрецьких пареміях / О.В. Левко, Ю.В. Чухно // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 173-183. – ISSN 2411-1562


  У статті проаналізовано давньогрецькі крилаті вислови і гноми, що репрезентують уявлення про жінку, та виокремлено паремії з мізогіністичним змістом. У ході дослідження встановлено, що з чотирьох тисяч давньогрецьких паремій лише шістдесят п"ять ...
254958
  Чистяк Д.О. Вербалізація міфопоетичної космогонії в поезії Олександра Олеся // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров.. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Ю.О. Шепель, О.І. Панченко, В.В. Зірка [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 12, ч. 1. – С. 185-196. – ISSN 2409-3238


  Метою даної статті є моделювання вербалізації космогонічної картини світу в поетичних текстах видатного українського письменника Олександра Олеся. Об"єктом дослідження слугує поезія Олександра Олеся.
254959
  Циганок І. Вербалізація мотиву долі у поезіях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 240-245


  У статті описуються типи вербальних виявів однієї з домінантних контекстам доля у віршовому мовленні Т. Шевченка
254960
  Помирча С. Вербалізація назв одягу як виявлення етнопсихічних рис персонажів у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 107-111. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
254961
  Поворознюк С. Вербалізація національно-культурного простору в мові поеми Станіслава Бондаренка "Нічна розмова з Європою" // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 151-158. – ISSN 2413-0923
254962
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.04 / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
254963
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 259л. + Додатки: л.200-205. – Бібліогр.: л.206-259
254964
  Орел І.І. Вербалізація німецьких стереотипів засобами фразеологічних одиниць з компонентом "національна кухня" // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 88-93. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
254965
  Борисова О.В. Вербалізація номінативних одиниць мови оригіналу у перекладі як засіб попередження інтерференції в мовленні англійською мовою студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 54-57
254966
  Шведова М.О. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.02 - російська мова / Шведова М. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
254967
  Дягілєва Ж. Вербалізація образного складника концепту Freundschaft/дружба в німецькому художньому тексті // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 100-109. – ISSN 2304-9383
254968
  Марчук Л. Вербалізація образної характеристики людини засобами порівняння з тваринами // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 71-72
254969
  Черемська О.С. Вербалізація образу свободи у творчості Христі Алчевської / О.С. Черемська, О.В. Масло // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 85-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
254970
  Калєтнік А.А. Вербалізація парнаського кларизму у творчості київських неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 8-12
254971
  Костусяк Н. Вербалізація поведінкових стереотипів в українській та польській фразеологічних картинах світу / Н. Костусяк, О. Приймачок // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 13. – С. 72-83. – ISSN 2413-0923
254972
  Бордюк Л.В. Вербалізація позитивного мислення в американській організаційній культурі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 59-63. – ISBN 978-966-2303-00-1
254973
  Сивокозова Т. Вербалізація поняття "шлях руху" в староукраїнській мові XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 78-87. – ISSN 1682-3540
254974
  Кулик О. Вербалізація психологічного портрета жінки поважного віку в художньому тексті (на матеріалі роману "Елізабет зникла" Емми Хілі в перекладі Анни Цвіри) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2022. – С. 79-88. – (Серія : Філологія ; т. 25, № 1). – ISSN 2311-0821
254975
  Бондаренко Я.О. Вербалізація психопатології персонажа в романі Стівена Кінга "Що впало, те пропало" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – C. 8-13. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
254976
  Сухенко В.Г. Вербалізація родинних образів у поетичних творах Дмитра Білоуса // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 308-315. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
254977
  Романова Н.В. Вербалізація семантики емоцій: експериментальний аспект (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – С. 25-32
254978
  Слухай Н. Вербалізація сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка: колір і звук // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 236-246


  У статті висвітлені питання феноменології (форми, змісту, оцінності, образності) сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка. З-поміж копоративних позицію прототипів посідають кольоропозначення гами "блакитний -синій - зелений", з-поміж ...
254979
  Марчук Л.М. Вербалізація символів в сучасній українській мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 31-32
254980
  Лавриненко С.Т. Вербалізація смислових контурів військового права в українських народних думах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 247-251


  У статті розглядаються вербалізації знаків мілітарної сфери народної юриспруденції, пов"язані з фольклорними уявленнями про військову діяльність. Аналіз засвідчує, що українські думи відтворили провідні риси правового кодексу козацької спільноти
254981
  Межжеріна Г.В. Вербалізація соціально-етичних портретів онуків і правнуків Володимира Мономаха в Київському літописі // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 201-211. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
254982
  Космеда Т.А. Вербалізація соціально-психологічного феномена медіаобразів у дискурсі сучасної українсько- й російськовної газети: актуалізація асоціативних зв"язків // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 1. – С. 89-102. – ISSN 2312-0665
254983
  Лемішка О.Я. Вербалізація соціального компонента концепту HEALTH (на матеріалі англійського інтернет дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 419-426


  У статті досліджується вербалізація соціального компонента концепту HEALTH та визначаються основні джерела його лексичного поповнення. В статье исследуется вербализация социального компонента концепта HEALTH, а также определяются основные источники ...
254984
  Шарманова Н.М. Вербалізація соціокультурних стереотипів у фразеологічній картині світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 56-60
254985
  Паршук Н.В. Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 10.02.02 - рос. мова / Паршук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
254986
  Ренчка І. Вербалізація спротиву радянській ідеології в дискурсах І.О. Світличного та Н.О. Світличної // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (84). – С. 108-127. – ISSN 1682-3540


  Досліджено антитоталітарні вияви в мові, що їх трактуємо як альтернативний комунікативний дискурс в умовах панування радянської тоталітарної ідеології. На основі епістолярних, публіцистичних, художніх та мемуарних текстів Івана та Надії Світличних ...
254987
  Бурак В.В. Вербалізація стереотипів родинної спорідненості в українській, польській та британській реалістичній прозі другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Бурак Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
254988
  Колесник О.С. Вербалізація структурних елементів міфологічних просторів у динамиці: лінгвокультурний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 289-294
254989
  Палінська О. Вербалізація сфери інтимного в умовах гібридної ідентичності: Ольга Кобилянська та її багатомовний світ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 109-116. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
254990
  Лещук Ю. Вербалізація текстового концепту СМЕРТЬ у віршах Пауля Целана // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 30-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
254991
  Лавриненко С.Т. Вербалізація угод сфери господарювання в українських народних казках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 378-390


  У статті представлено семантичну реконструкцію відтворених фольклорними текстами поглядів на договірну форму між людських взаємин. На матеріалі казок розглянуто мовні індексації угод сфери господарювання. В статье представлена семантическая ...
254992
  Чаюк Т.А. Вербалізація універсальних і національних концептів в англомовній дитячій літературі Великої Британії : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04, 035 / Чаюк Тетяна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 262 арк. – Додатки: арк. 246-262. – Бібліогр.: арк. 6-7, 193-245 та в додатках: арк. 262
254993
  Чаюк Т.А. Вербалізація універсальних і національних концептів в англомовній дитячій літературі Великої Британії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Чаюк Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
254994
  Молькова Д.С. Вербалізація уявлень про жіночу вроду в давньогрецькій поезії класичної та еліністичної доби // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено вербалізацію уявлень стародавніх греків про жіночу вроду у класичній та елліністичній поезії, визначено типові для давньогрецької поезії риси ідеальної зовнішності жінки, проаналізовано мовні засоби зображення жіночої краси у ...
254995
  Алєксєєва І.О. Вербалізація фрейму "Life script" та концепту "Social stratificatio" у збірці "Mother Goose"s Nursery Rhymes" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9


  У статті подається аналіз мовних засобів, які вербалізують фрейм “LIFE SCRIPT” та концепт “SOCIAL STRATIFICATION” у збірці “Mother Goose’s Nursery Rhymes”. В статье предлагается анализ языковых средств, вербализующих фрейм “LIFE SCRIPT” и концепт ...
254996
  Левко О.В. Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах трьох святителів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 265-274
254997
  Слюніна О.В. Вербалізація художньо-семантичної сфери вогонь - жива істота як складника архетипного концепту вогонь у поезії П.М. Мовчана // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 112-117
254998
  Лещук Ю.В. Вербалізація художнього концепту ЛЮДИНА в ліриці Голокосту (на матеріалі поетичних творів Пауля Целана) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 73-77. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про моделювання художнього концепту ЛЮДИНА в поетичних творах німецького письменника Пауля Целана. Автор трактує цей концепт як динамічну величину, семантичну структуру якої визначають зміни, що відбуваються і в суспільстві, і у ...
254999
  Кушнір Наталія Олександрівна Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації "Освідчення в коханні") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Кушнір Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
255000
  Завгородня А. Вербалізація як один з найпродуктивніших способів словотвору німецької мови // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 177-180. – ISSN 2307-633Х
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,