Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
251001
  Коляда І. "...виходив з педагогічного правила: починати од звісного щоб іти до незвісного...". Методичні новації М. Драгоманова (до 120-ї роковини від дня смерті М.П. Драгоманова) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 3/4, березень - квітень. – С. 8-12
251002
  Лозинський Д.Л. "Витрати" та "затрати": узгодження понять в бухгалтерському обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 96-99. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
251003
  Цаишвили С. "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели. / С. Цаишвили. – Москва, 1966. – 139 с.
251004
  Романенко Ю. "Витязь молодої української поезії : Життєтворчість Василя Симоненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 11-17. – ISSN 0130-5263
251005
  Войтов В.И. "Витязь" - корабль науки / В.И. Войтов. – Москва : Знание, 1982. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 2 ; Науки о Земле)
251006
  Крепс Е.М. "Витязь" в Индийском океане. (1959-1960 гг. Путевые записки) / Е.М. Крепс. – Москва : Географгиз, 1963. – 277с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
251007
  Самарин Ю.Ф. "Витязь" открывает океан / Ю.Ф. Самарин. – Пенза, 1964. – 99с.
251008
  Марочко В. "Вихід друком "Енциклопедії Голодомору" - це інтелектуально-інформативна констатація історичного суду, тобто суду Часу" / розмову вів спецкор. "СП" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 1-2


  Розмова з автором "Енциклопедії Голодомору" професором Василем Марочком.
251009
  Шамраєва В.М. "Вихід" УРСР на міжнародну арену й позиція США // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 118-153. – ISBN 978-966-8689-34-5


  1 травня 1945 р. українська делегація на чолі з Д. Мануїльським, вилетіла до США, до неї увійшли ректор Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, професор В. Бондарчук та член-кореспондент АН УРСР П.Погребняк.
251010
  Завгородня Тетяна "Виховати творчого, працездатного і продуктивного громадянина" (Педагогічна концепція Ярослава Кузьміва) / Завгородня Тетяна; МОНУ. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 88с. – ISBN 966-640-040-5
251011
  Градовський А. "Вицвіт віри тої - Бог" (бінарна опозиція Єгова - Азазель у поемі І.Франка "Мойсей") / А. Градовський, М. Галушко


  Аналізується поема І. Франка «Мойсей» через бінарну опозицію Єгова-Азазель та ін. протиставлення, зокрема «соціум - універсум» та «світ народу Ізраїля - світ Єгови» тощо. Окреслюються окремі взаємозв’язки твору І. Франка, біблійного сюжету та ...
251012
  Левченко Г. "Вичаровування" любові як спосіб осягнення психічної гармонії у вірші Тараса Шевченка "N.N. - мені тринадцятий минало" = Дослідження творчості Тараса Шевченка. Публікації у ЗМІ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 39-43. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто деякі аспекти психоаналітичного прочитання творчості Т. Шевченка, поміж яких комплекс сирітства, ендиміонський мотив та ін. Запропоновано інтерпретацію вірша "N.N. - Мені тринадцятий минало" у світлі психоаналізу.
251013
  Деркач О. "Вишневий вітер, вишневий цвіт..." Тарас Шевченко у житті й творчості шістдесятників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 2


  До 200-річчя Тараса Шевченка створено виставку на основі колекції Національного музею літератури України .
251014
  Борбунюк В.А. "Вишневій сад" А.П.Чехова и "Комуна в степах" М.Г.Кулиша: "установлюємо контакт між двома літературами" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 249-255. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
251015
  Эфрос Н. "Вишневый сад" / Н. Эфрос. – Пб., 1919. – 93с.
251016
  Удалов В.Л. "Вишневый сад" А.П. Чехова и наше время : монография / В.Л. Удалов ; М-во образования и науки Украины, Волын. нац. ун-т им. Леси Украинки. – Луцк : ВНУ им. Леси Украинки, 2009. – 146, [1] с. – Библиогр.: с. 142-146. – ISBN 978-966-600-409-6
251017
  Семанова М.Л. "Вишневый сад" А.П.Чехова / М.Л. Семанова. – Л., 1958. – 46с.
251018
  Ревякин А.И. "Вишневый сад" А.П.Чехова / А.И. Ревякин. – Москва, 1960. – 256с.
251019
  Обушний М. Витоки українознавчих досліджень у Київському університеті // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 73-77. – ISBN 978-966-439-138-9


  Геній Михайла Олександровича Максимовича - першого ректора Університету св. Володимира, визначного вченого-енциклопедиста полягає в тому, що він одним із першихз виділив українознавчу складову у системі історіософських та філологічних наук.
251020
  Тимошик М.С. Витоки українського друкарства як об"єкт критики новітніх опонентів українського відродження // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 7-16


  На основі архівних документів та аналізу наукових праць доводиться необґрунтованість спроб окремих авторів законсервувати застарілі ідеологічні догми в контексті підтвердженої раніше нової періодизації виникнення і розвитку українського друкованого ...
251021
  Дутчак П. Витоки українського жіночого руху в Галичині (середина 80-х - кінець 90-х років ХІХ ст.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 139-143. – ISBN 966-8653-41-6
251022
  Баран В.Д. Витоки українського народу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 45-57. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядається проблема інтеграції окремих галузей знань у цілісну систему, формування програми історії знань як самостійної науки, виховання молодих фахівців на високих зразках української культури, вивчення українознавства, як основи національної ...
251023
  Сич О. Витоки українського націоналізму та розвиток і генеалогія ОУН (1891-2005 рр.) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 26-35. – ISSN 2312-1165
251024
  Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917-1920 рр. Теоретико-методологічний аспект : Монографія / О.М. Мироненко; НАНУ. Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького. – Київ, 2002. – 260с. – ISBN 966-02-2214-9
251025
  Калакура Я.С. Витоки українського суспільства та зародження громадянства (княжа доба) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 241-252
251026
  Згуровський М.З. Витоки української авіації // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 245-252. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
251027
  Луценко А.В. Витоки української геополітики та особливості її розвитку // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 488-495
251028
  Чекаленко Л.Д. Витоки української дипломатії : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Людмила Чекаленко ; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : LAT&K, 2010. – 340 с. – ISBN 978-966-2944-46-4


  Розглядається процес становлення і розвитку зовнішньої політики суверенної Української держави. У порівняльно-правовому і історико-політологічному плані аналізуються актуальні і проблемні питання зовнішньої політики України.
251029
  Матяш І. Витоки фахової освіти українських дипломатів: 1918-1923 рр. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 45-50. – (Політичні науки)
251030
  Левенець Є.Ю. Витоки феномену парламентськї більшості в Україні // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 76-82. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
251031
  Сичевська-Возняк Витоки філософської антропології у творчості М. Бердяєва / Сичевська-Возняк, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 169-173. – ISSN 1729-360Х
251032
  Глібчук П.В. Витоки формування мережі міських поселень на території сучасної України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
251033
  Радзивілюк В.В. Витоки формування національного права банкрутства // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-966-97457-5-0
251034
  Видайчук Т. Витоки формування правописної компетенції та українського правопису
251035
  Бокал А.В. Витоки формування та філософський зміст філософських шкіл Вайбхашика та Саутрантика // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 19-25


  В статті окреслено витоки формування філософських шкіл вайбхашика і сау- трантика та визначено головні постулати їх вчення. The article outline the origins of the philosophical schools and Vaibhashika Sautrantika and identified the main tenets of ...
251036
  Паламарчук В. Витоки формування церковно-релігійних поглядів майбутнього митрополита УГКЦ Андрея Шептицького (за спогадами його матері) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 166-170. – ISBN 978-966-182-372-2
251037
  Машевський О. Витоки франко-канадського націоналізму (XVIII - перша третина XX ст.) / О. Машевський, М. Барабой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено питання витоків франко-канадського націоналізму у XVIII - в першій третині XX ст. Визначено вплив асиміляторської політики Великої Британії на ґенезу франко-канадського питання, зокрема проаналізовано британські колоніальні акти, що ...
251038
  Лисіна Н.І. Витоки французької клавірної школи // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 92-99
251039
  Рубанов В.В. Витоки Харківської школи політичного аналізу та її вплив на формування теорії та методології політичної аналітики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 4-11. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
251040
  Артьомова Т. Витоки ціннісних відносин // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-16. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
251041
  Ременець О.В. Витоки цінностей української культури // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 111-113. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
251042
  Андрейцев В. Витоки юриспруденції у християнстві // Юридичний вісник України, 2001. – №14
251043
  Грінфельд Ліа Витоки япосько-китайської ворожнечі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 176)
251044
  Масько Д.В. Витоки, генезис і сучасний стан кримінально-правової охорони надр // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 52-62. – ISSN 2222-5374
251045
  Волков Т.О. Витоки, еволюція та сучасний стан "ольстерської проблеми" / рецензенти: О.П. Машевський, Є.І. Сінкевич // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 8. – C. 10-14. – ISSN 2077-5709
251046
  Стеблина-Рудякова Витоки, здобутки і перспективи розвитку українсько-сербської та українсько-хорватської лексикографії / Стеблина-Рудякова, Н.Л. Білик // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 134-142. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються основні досягнення і актуальні завдання перекладної лексикографічної практики в російському, українському, сербському і хорватському мовному дискурсі.
251047
  Матвійчук В.К. Витоки, історико-правовий нарис кримінально-правової охорони водних об"єктів і сучасний стан проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 12-24. – ISSN 2222-5374
251048
  Харь І.О. Витоки, історія кримінально правової охорони атмосферного повітря та сучасний стан проблеми // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 128-131
251049
  Савенкова Т.Г. Витоки, історія кримінальної відповідальності за приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення і сучасний стан проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 147-156. – ISSN 2222-5374
251050
  Матвійчук О.В. Витоки, історія розвитку кримінальної відповідальності за злочин проектування чи експлуатацію споруд без систем захисту навколишнього природного середовища, та сучасний стан проблеми // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 104-108. – ISSN 2222-5374
251051
  Бойко І.Й. Витоки, становлення та розвиток інституту покарання на українських землях в дослов"янський період та період давньоруської державності // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 9-58. – ISBN 978-617-10-0004-9
251052
   Витоки: Від найдавнійших часів до першої половини ІХ ст.. – Київ : Україна, 1995. – 416 с.
251053
   Витоки: Творчість молодих. – Ужгород, 1988. – 148с.
251054
   Витолло Борис Эмильевич. Выставка живописи. – М., 1983. – 13с.
251055
  Блажко С.Н. Витольд Карлович Цераский / С.Н. Блажко. – М., 1953. – 29с.
251056
  Тарасов Л.М. Витольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1949. – 32с.
251057
  Филиппова Л.А. Витославлицы / Л.А. Филиппова. – Ленинград, 1979. – 63 с.
251058
  Сахарнов С.В. Витраж / С.В. Сахарнов. – Л., 1986. – 278с.
251059
  Кравцов Г.И. Витражи / Г.И. Кравцов. – Кемерово, 1973. – 126с.
251060
  Брыль Я. Витражи / Я. Брыль. – Минск, 1974. – 270 с.
251061
   Витражи мудрости. – Минск, 1987. – 318с.
251062
   Витражи мудрости. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 413с.
251063
  Минухин Е.А. Витражи. / Е.А. Минухин. – Рига, 1959. – 152с.
251064
  Вознесенский А.А. Витражных дел мастер / А.А. Вознесенский. – Москва, 1976. – 336с.
251065
  Вознесенский А.А. Витражных дел мастер / А.А. Вознесенский. – Москва, 1980. – 303с.
251066
  Шутько Т.І. Витрати в економічній теорії наукових шкіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 133-135. – ISSN 2306-6806
251067
  Загородній В.І. Витрати виробництва і система цін в соціалістичному суспільстві. Прибуток підприємств / В.І. Загородній. – Київ, 1969. – 38с.
251068
  Ожеленська Т.С. Витрати виробництва та їх формування в сучасних умовах : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01. / Ожеленська Т. С.; КУ. – К., 1994. – 24л.
251069
  Ожелевська Тетяна Станіславівна Витрати виробництва та їх формування в сучасних умовах (на матеріалі промисловості України) : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Ожелевська Тетяна Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 201л. – Бібліогр.:л.192-201
251070
  Жуков Б.Б. Витрати держав у локальних війнах і збройних конфліктах сучасності : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 21-25 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
251071
  Комарчин О.В. Витрати державного бюджету на освіту / О.В. Комарчин, І.С. Скоропад // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 364-369. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
251072
  Скриньковський Р.М. Витрати домогосподарств України: змістовно-сутнісні та інформаційно-аналітичні аспекти / Р.М. Скриньковський, Ю.І. Цибульський // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
251073
  Кізима Т. Витрати домогосподарств України: сутнісно-аналітичний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 61-70. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
251074
  Мортіков В.В. Витрати дотримання закону в соціально-трудових відносинах // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 28-36 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
251075
  Мортіков В.В. Витрати дотримання закону в сучасній економіці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 57-66 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
251076
   Витрати і ресурси домогосподарств України у 2003 році : (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): Статистичний збірник. – Київ : Державний комітет статистики України
Ч.1. – 2004. – 446с.
251077
  Скоробогатова Н.Є. Витрати інноваційно-інвестиційної діяльності наукоємних підприємств України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 162-168. – ISSN 2313-4569
251078
  Жилінська О. Витрати комерціалізації наукоємної продукції у контексті маркетингових моделей дифузії інновацій / О. Жилінська, С. Фірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-13. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано необхідність ідентифікації витрат комерціалізації наукоємної продукції на основі теоретичних положень маркетингових моделей дифузії інновацій. Показано об"єктивний характер лавинного нарощення трансакційних витрат вибору через високий ...
251079
  Коваль П.М. Витрати на аграрну науку і підготовку кадрів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 71-76. – Бібліогр.: 3 назви
251080
  Ляхович Г.І. Витрати на бухгалтерський аутсорсинг як об"єкт обліку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2 (37). – C. 51-54. – ISSN 1994-1749
251081
  Зосименко Т. Витрати на виплату матеріальної допомоги фізичним особам: бухгалтерський облік та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-25 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
251082
  Федун С.Ф. Витрати на виробництво: класифікаційні ознаки та необхідність їх практичного застосування // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 181-187. – (Економіа ; Вип. 26)
251083
  Вихор В.В. Витрати на відтворення робочої сили як фактор формування конкурентоспроможності економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 36-40. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
251084
  Дідик А.М. Витрати на забезпечення корпоративного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 46-50. – ISSN 0321-0499
251085
  Захарова Олена Витрати на правову допомогу за ЦПК України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті піднімаються проблеми оплати правової допомоги адвоката клієнту, пропонуються шляхи вирішення цього питання для сторони, що постраждала.
251086
  Угриновська О.І. Витрати на правову допомогу: проблеми відшкодування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 76-82. – (Право. Економіка. Управління)
251087
  Височан О.С. Витрати на придбання прав на послуги з харчування-стаття калькуляції собівартості туристичного продукту // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 81-85 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
251088
  Бабіч В. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів: обліковий і податковий аспекти // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 8. – С. 10-13. – Бібліогр.: 4 назв.
251089
  Андрощук Г. Витрати на розгляди спорів, пов"язаних з технологіями // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 63-67. – ISSN 1608-6422
251090
  Костакова Л. Витрати на утримання персоналу та їх зв"язок з природними чинниками діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів / Л. Костакова, А. Костакова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
251091
  Адамик О. Витрати органів пенсійного фонду районного рівня: класифікація та відображення в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
251092
  Цал-Цалко Витрати підприємства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Цал-Цалко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 656с. – ISBN 966-7938-89-1
251093
  Ковтуненко Ю.В. Витрати підприємства: економічний зміст та класифікація / Ю.В. Ковтуненко, Е.В. Оголенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/1. – С. 41-43. – ISSN 2409-1944
251094
  Бугрім Витрати промислових підприємств на впровадження системи управління якістю продукції / Бугрім, 0.Ю. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 129-134. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
251095
  Сніжко О.В. Витрати системної фінансової нестабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 52-57.
251096
  Грімалюк А.В. Витрати фінансових трансакцій та їхній вплив на капіталотворення / А.В. Грімалюк, Л.М. Калшнікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 16-19
251097
  Германенко Л.М. Витрати як економічна категорія та об"єкт обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 26-33. – ISBN 978-617-571-124-8
251098
  Радченко К.М. Витрати як об"єкт обліку та їх місце в системі бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 132-134. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
251099
  Нор В.Т. Витрати, пов"язані з оплатою праці захисника, який брав участь у кримінальному процесі за призначенням - складова судових витрат / В.Т. Нор, А.А. Павлишин // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 6. – С.6-8
251100
  Єфремов В. Витратна складова заробітної плати (Методологічний аспект) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 32-37. – Бібліогр.: 16 назв
251101
  Бас О.А. Витратовимірювальна установка поршневого типу для газового середовища при тиску до 1,6 МПа : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Бас Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
251102
  Будько Євген Витребеньки всерйоз : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 74-75 : Фото
251103
  Поповченко О. Витребування довідок і документів про вчинення нотаріальних дій судом, прокуратурою, органами дізнання та досудового слідства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 149-154.
251104
  Ріпенко А. Витребування нерухомості: новітня судова практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
251105
   Витрина-70, 1970. – 48 с.
251106
  Голубовский Анатолий Витрина дизайна : очаги цивилизации // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 134-142 : Фото
251107
  Кликс Р.Р. Витрина и интерьер современного магазина. / Р.Р. Кликс. – М, 1971. – 120с.
251108
   Витрина1. – Ленинград. – 48 с.
251109
  Позднева О.В. Витрины и манекены. / О.В. Позднева. – М, 1957. – 63с.
251110
  Бурова И.И. Витрувианские принципы эстетики композиции в творчестве Эдмунда Спенсера // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 26-32. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  В статье рассматриваются основные принципы искусства композиции Эдмунда Спенсера, базирующиеся на идеях симметрии, соразмерности, акцентации геометрического центра текста. Стремление поэта превратить свои сочинения в памятники современной ему эпохе ...
251111
  Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры / Б.П. Михайлов. – Москва, 1967. – 280 с.
251112
  Бессолицын А. Витте и создание системы коммерческого образования в России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 140-147. – ISSN 0042-8736
251113
   Витте Сергей Юльевич: Российская денежная реформа 1895-1897 годов. – М., 1997. – 51с.
251114
  Эрлихман Вадим Виттенбург. На благо науки. Север в сердце / Эрлихман Вадим, Виттенбург Евгения, Михайлов Николай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 130-135 : фото. – ISSN 1029-5828
251115
  Смирнова И.А. Витторе Карпаччо / И.А. Смирнова. – М., 1982. – 160с.
251116
  Гливенко И.И. Витторио Альфьери : жизнь и произведения / Исслед. И. И. Гливенко. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Т. 1 : (4 портрета и 4 приложения). – 1912. – XX, 346, IV, 108 с., 4 л. портр. – Отд. отт.: Записки Историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета; Ч. 106


  На тит. стр. надпись: Глубокоуважаемому Ивану Павловичу Козловскому от автроа 5. III. 1912
251117
  Богемский Г.Д. Витторио Де Сика / Г.Д. Богемский. – М, 1963. – 230с.
251118
  Пасецкий В.М. Витус Беринг / В.М. Пасецкий. – Москва : Географгиз, 1982. – 174с.
251119
  Пасецкий В.М. Витус Беринг, 1681-1741 / В.М. Пасецкий. – Москва, 1982. – 174с.
251120
   Витухновская Софья: Графика. – М., 1978. – 13с.
251121
   Витухновская Софья: Графика. – М., 1989. – 24с.
251122
  Никитенко К.А. Витя в тигровой шкуре / К.А. Никитенко. – Свердловск, 1964. – 62с.
251123
  Ершов Я.А. Витя Коробков- пионер, партизан / Я.А. Ершов. – М, 1964. – 219с.
251124
  Носов Н.Н. Витя Малеев в школе и дома / Н.Н. Носов. – М, 1952. – 64с.
251125
   Витяг з збірника законів та ропоряджень Робітночо-Селянського Уряду СРСР 25 жовтня 1934 р.. – К, 1934. – 4с.
251126
   Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 528. Перелік спеціалізованих вчених рад // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 6-14
251127
   Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 463 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки, України ; Держ. інформаційно - виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 6 червень. – С. 73-79
251128
   Витяг з правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 19). – С. 1-12 : фото


  "... Леонід Губерський: Київський національний університет імені Тараса Шевченка запрошує на навчання і чекає у своїх стінах талановиту молодь."
251129
   Витяг з Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12-19 грудня (№ 52)


  Правила прийому розроблені Приймальною комісією КНУТШ (надалі - Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом МОНмолодьспорту України від 5 листопада 2012 року №1244 .
251130
   Витяг з Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 травня (№ 25). – С. 1-12
251131
   Витяг з Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 20 грудня (№ 51). – С. 1-12
251132
   Витяг з Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 11-18 червня (№ 26). – С. 1-12 : фото
251133
   Витяг з Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 лютого - 4 березня (№ 9/10). – С. 1-12
251134
   Витяг з Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 році : затверджено рішенням Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка 16 листопада 2015 року. Зі змінами від 4 квітня 2016 року, 25 квітня 2016 року // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18-25 травня (№ 19/20). – С. 1-12
251135
   Витяг із протоколу засідання Ради Київського університету з питання про обрання професорів С.-Петербурзького університету почесними членами Київського університету (17 січня 1869 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 489. – ISBN 978-966-189-081-6
251136
   Витяги зі Статуту Імператорського Університету Св. Володимира // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 12-14. – ISBN 978-966-06-0557-2
251137
  Кривень В.А. Витягування жорсткого ромбічного волокна з прямокутної ідеально пружно - пластичної призми / В.А. Кривень, Г.Т. Сулим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
251138
  Кобзев И.И. Витязи / И.И. Кобзев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 239с.
251139
  Сергеев-Ценский Витязи морей / Сергеев-Ценский. – М., 1985. – 190с.
251140
  Кургузов И.П. Витязи неба. / И.П. Кургузов. – Ташкент, 1968. – 204с.
251141
  Хаметов М.И. Витязи подводных глубин. / М.И. Хаметов. – М., 1978. – 136с.
251142
  Родионов Михаил Витязи пустыни : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 68-75 : Фото
251143
  Мамин Н.И. Витязи студеного моря / Н.И. Мамин. – М., 1966. – 166с.
251144
  Тендюк Л.М. Витязь : (Історія одного корабля): повість / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1986. – 199 с.
251145
  Зангиев Т.Н. Витязь балтийского неба : докум. повесть о Г.Д.Цоколаеве / Т.Н. Зангиев. – Орджоникидзе : Ир, 1982. – 80 с.
251146
  Тихомиров Константин Константинович Витязь в дерматиновой шкуре : Веселые и серьезные рассказа / Тихомиров Константин Константинович. – Благовещенск : Амурское кн. изд., 1963
251147
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі : Грузинська поема / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 297с.
251148
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі : Грузинська поема / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 227с.
251149
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі. – К, 1940. – 229с.
251150
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 304с.
251151
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : ДЛВ, 1957. – 300с.
251152
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі. – Київ : Дніпро, 1966. – 331с.
251153
  Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі / Ш. Руставелі; Пер. з груз. М. Бажана. – Київ : Дніпро, 1983. – 247с.
251154
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. : Детиздат. – 216с. – Книга без тит. листа
251155
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – М, 1935. – 241с.
251156
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : Поэма / Ш. Руставели; Пер. с груз. К.Д. Бальмонта : Академия, 1935. – 291с.
251157
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 310с.
251158
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Воспроизведено с первого издания 1712 года. – Тбилиси, 1937. – 411с.
251159
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 287с.
251160
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1938. – 107с.
251161
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва, 1939. – 267с.
251162
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва, 1941. – 319с.
251163
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 252с.
251164
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 184с.
251165
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. : Гослитиздат, 1950. – 240с.
251166
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – М, 1953. – 232с.
251167
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Детгиз, 1955. – 232с.
251168
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 291с.
251169
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Гослитихздат, 1957. – 370с.
251170
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – М, 1959. – 272с.
251171
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1965. – 217с.
251172
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Ганатлеба, 1966. – 366с.
251173
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1969. – 368 с. – (Б-ка всемирной литературы ; Серия 1, Т. 27)
251174
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 280с.
251175
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1977. – 280 с. – (Школьная библиотека)
251176
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 242с.
251177
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Москва : Детская литература, 1983. – 223 с.
251178
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1983. – 311с.
251179
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. Н.Заболоцкого. – Ленинград : Художественная литература, ЛО, 1984. – 255 с. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека)
251180
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. П.Петренко. – Тбилиси : Мерани, 1984. – 336 с.
251181
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. Н.Заболоцкого. – Москва : Правда, 1984. – 285 с.
251182
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. Н.Заболоцкого. – Киев : Веселка, 1985. – 158 с. – (Школьная библиотека)
251183
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : Поэма / Ш. Руставели; Пер. с груз. Н. Заболоцкого. – Москва : Правда, 1987. – 284с.
251184
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре / Ш. Руставели. – Москва, 1987. – 190с.
251185
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. – Ленинград, 1988. – 654с.
251186
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре / Шота Руставели; [пер. с грузинского Шалва Нуцубидзе; ред. А. Барамидзе]. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 240с.
251187
  Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре : поэма / Шота Руставели; пер. с груз. и обраб. для юношества Н.Заболоцкий. – Москва : Детская литература, 1991. – 206 с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-08-001496-2
251188
   Витязь в тигровой шкуре.. – Москва, 1966. – 9 с.
251189
  Жуховицкий Л.А. Витязь на распутье / Л.А. Жуховицкий. – М., 1983. – 206с.
251190
  Хотимский Б.И. Витязь на распутье / Б.И. Хотимский. – М, 1990. – 204с.
251191
   Витязь на распутье [Електронний ресурс] : Интерактивный задачник по истории России 9-19 вв. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг : Преподавание истории в школе, 2007. – 1 DVD. – системные требования : процессор С-600 и выше, 64 mb оперативн. пам., 440 mb своб. места на жест.дискею.-.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 978-5-94865-175-0
251192
  Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. / А.А. Зимин. – Москва : Мысль, 1991. – 286 с.
251193
  Малов Ф.И. Витязь соловьиного слова. (О В.В.Иванове). / Ф.И. Малов. – Москва : Правда, 1971. – 47 с.
251194
   Витязь степу : Автор-укладач В.Ф. Моргун. – Полтава : Полтавський літератор, 1999. – 320с. – ISBN 966-7462-21-8
251195
  Руставелі Ш. Витязь у тигровій шкурі : Поема; Для серед. та ст. шк. віку / Ш. Руставелі; Пер. Г. Халимоненка. – Київ : Веселка, 1991. – 331с. – (Епос народів світу). – ISBN 5-301-00592-8
251196
  Гарачук П. Витязь української духовності і політології // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 93-100
251197
  Павлова А.Е. Витязь Уструшаны / А.Е. Павлова. – Душанбе, 1970. – 200с.
251198
  Парнов Е.И. Витязь чести / Е.И. Парнов. – М., 1982. – 431с.
251199
  Петефи Ш. Витязь Янош / Ш. Петефи. – М, 1972. – 144с.
251200
  Петефі Ш. Витязь Янош / Ш. Петефі. – К., 1972. – 82с.
251201
  Обухова Л.А. Витьбичи / Л.А. Обухова. – Минск, 1974. – 400с.
251202
  Горбунов Н.С. Витька-тренер / Н.С. Горбунов. – Новосибирск, 1956. – 93с.
251203
  Козлов В.Ф. Витька Грохотов и его компания. / В.Ф. Козлов. – Л., 1969. – 352с.
251204
  Васильев В.П. Витька с планеты Тропорэа / В.П. Васильев. – Москва, 1971. – 96с.
251205
  Козлов В.Ф. Витька с Чапаевской улицы: Повесть: (Для сред. и ст. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1977. – 351с.
251206
  Козлов В.Ф. Витька с Чапаевской улицы: Повесть: (Для сред. и ст. шк. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1986. – 268с.
251207
   Вифлеемская звезда.. – М, 1990. – 62с.
251208
  Нуньес Хименес Вифредо Лам / Нуньес Хименес. – М., 1985. – 208с.
251209
  Господаренко Г.М. Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, Ф.К. Листопад // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 74-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
251210
  Кулик Н. Вихід для винаходу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Питання підвищення ефективності винахідницької діяльності в Україні.
251211
  Васильченко О. Вихід з Дебальцевого // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 2-4
251212
  Зарівна Т. Вихід з кола // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 4-7. – ISSN 0131-2561
251213
  Геєць В.М. Вихід з кризи (Роздуми над актуальним у зв"язку з прочитаним) / В.М. Геєць, А.А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 4-19. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
251214
  Онищенко В.П. Вихід з кризи вимагає рішучих дій // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 71-73. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
251215
   Вихід за рамки наближення середнього поля при обчисленні міжатомних парних кореляцій з перших принципів / Є.В. Павлов, П.П. Репецький, Т.Д. Шатній, В.А. Макара // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 482-486. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена роль багаточасткових кореляцій в атомному упорядкуванні. Проаналізовані результати для сплаву Ni[нижній індекс 0,89]-Cr[нижній індекс 0,11] в рамках теорії середнього поля і в кільцевому наближенні. Енергія упорядкування обчислювалася з ...
251216
  Головченко В. Вихід Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародну арену: здобутки й прорахунки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-25. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються маловідомі обставини виходу Західноукраїнської Народної Республіки на арену міжнародної діяльності. Особливої уваги надається з"ясуванню місця західноукраїнського питання в повоєнних планах держав Антанти і США. В статье ...
251217
   Вихід із замкненого кола: в якому напрямку буде розвитватися світова галузь перестрахування / Д. Сугру, Д. Остерміллер, М. Коулмен, Т. Харіб // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 14-21 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
251218
  Михаїл Вихід ізраїльтян із Єгипту і подорож до Палестини / Михаїл, (архиєпископ) // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 24-25
251219
  Зущик Ю. Вихід на новий рівень. Надзвичайно плідним був "тренувальний збір" найкращих студентів-міжнародників з України та Росіії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 17 грудня (№ 51)


  Дводенний візит студентів Інституту міжнародних відносин КНУТШ ( ІМВ) до колег Московського державного інституту міжнародних відносин МЗС Російської Федерації (МДІМВ) приніс сторонам неабиякі здобутки. Вони домовилися про створення Центру досліджень ...
251220
  Гаврилечко Ю. Вихід на пенсію: особливості чинного законодавства // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-14.
251221
  Левкова А. Вихід поза межі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 23 (240). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Ярослав Мельник про імідж нації в літературі та небезпеки провінційності
251222
  Реутова Н. Вихід працівника на пенсію (практичні рекомендації) // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 6. – С. 66-73.
251223
  Воропаєва Т. Вихід України-Руси на історичну арену (до 1150-ої річниці походу флотилії Аскольда на Візантію) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 116-118. – ISBN 966-8126-27-0
251224
  Дацків І.Б. Вихід України на міжнародну арену на початку національно-визвольної революції 1917-1921 рр. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 46-58
251225
  Сорока О. Вихід України на ринки міжнародних облігацій: проблеми і перспективи : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 23-26
251226
  Сорока О. Вихід України на ринки міжнародних облігацій: проблеми і перспективи : проблема макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 32-37 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
251227
  Мельник Ю. Вихід українських компаній на міжнародний ринок послуг: можливості та перспективи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 455-475. – ISSN 1684-906Х
251228
  Романенко О. Вихід українських компаній на міжнародні фондові ринки: проблеми аудиту та шляхи їх розв"зання / О. Романенко, О. Журба // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 88-97 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
251229
  Головченко В.І. Вихід Української РСР на арену міжнародної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 36-51


  В статті висвітлюються маловідомі обставини поновлення участі України в міжнародних відносинах на завершальному етапі Другої світової війни: окремої уваги надано дипломатичному забезпеченню вступу УРСР до ООН.
251230
  Макар Ю.І. Вихід УНР з Першої світової війни (Мирний договір з Центральними державами) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 211-216
251231
  Кравчук В. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-15
251232
  Новик Б. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання та шляхи їх вирішення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 404-405
251233
  Персов Ш. Вихід. Назавжди / Ш. Персов. – Харків, 1930. – 190 с.
251234
  Мазур В.А. Вихідний матеріал для селекції гібридів кукурудзи, вирощуваних по екологічно чистих технологіях : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Мазур В. А.; МСГПУ, Укр. держ. агарн. ун-т. – К., 1994. – 21л.
251235
  Колісник О.М. Вихідний матеріал для селекції кукурудзи // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 139-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2476626
251236
  Шебетя Оксана Миколаївна Вихідний матеріал для створення гетерозисних гібридів баклажанів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.05 / Шебетя Оксана Миколаївна; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр"єва. – Х., 1999. – 19л.
251237
  Скляревський К.М. Вихідний матеріал ярої пшениці для селекції в умовах лісостепу України. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.05 / Скляревський К.М.; Ін-т рослинництва. – Харків, 1999. – 18л.
251238
   Вихідний мінеральний склад ультрамафітів Південно-Білоерського масиву і роподіл благородних металів / М.М. Ільвицький, Н.Ф. Дуднік, С.Є. Поповченко, Л.Г. Шукайло, М.В. Рузина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-85. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Відновлено вихідний мінеральний склад ультрамафітів Південно-Білозерського масиву за реліктово-псевдоморфними структурами магнетиту і реліктам первинномагматичних мінералів і розподіл у розрізі ультрамафітів благородних металів. Having been restored ...
251239
  Якимчук Н.Ж. Вихідний правовий статус розпорядника бюджетних коштів як службової особи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 90-96. – (Правознавство ; Вип. 282)
251240
  Савчин М. Вихідні засади конституційної традиції в Україні // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 34-39
251241
  Добрянський С. Вихідні засади оновоположних прав людини: сучасні інтерпретації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 12-23. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
251242
  Гуржій Т. Вихідні засади формування галузевої парадигми адміністративно-процесуального права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-20. – ISSN 0132-1331
251243
  Кисловський В.П. Вихідні лінії для морських зон України: загальні питання / В.П. Кисловський, М.О. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
251244
  Кисловський В.П. Вихідні лінії для морських зон України: шляхи вдосконалення підходів до їх визначення / В.П. Кисловський, М.О. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 20-26 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
251245
  Митрохин О.В. Вихідні магми базитів Володарськ-Волинського габро-анортозитового масиву : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На підставі розрахунків валового складу визначено імовірний склад вихідних розплавів базитової асоціації Володарськ-Волинського масиву. Зроблено висновок, що первинна магма відповідала сублужному високоглиноземистому лейкобазальту, який підлягав ...
251246
  Юдко Н.М. Вихідні передумови моделювання діяльності торговельних підприємств в умовах невизначеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-75. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розглядаються питання моделювання діяльності торгових підприємств.
251247
  Бобечко Н.Р. Вихідні положення кримінальної процесуальної кваліфікації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 3 (18). – С. 97-105. – ISSN 2310-6166
251248
  Гончаренко Алевтина Петрівна Вихідні положення створення і функціонування корпоративної системи НТІ // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  Функціонування сфери науково-технічної інформації в Україні на системній основі є важливою науковою проблемою з огляду на необхідність побудови національної системи НТІ. Аналіз діяльності регіональних ЦНТЕІ і організаційні заходи МОН України дають ...
251249
  Лісовий В.В. Вихідні ситуації та слідчі версії на початковому етапі розслідування "комп"ютерних" злочинів // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-41.
251250
  Мавріна О.С. Вихідці з "капихалків" - кримський рід мурз Аірчинських у XIX столітті // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 48-66. – ISSN 1682-671Х
251251
  Татарінов І. Вихідці з Бессарабії - учасники Першої Світової війни // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 88-93. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
251252
  Токарєв С. Вихідці з польської шляхти у складі козацької старшини Ніжинського полку (друга половина XVII - XVIII ст.) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 23-31. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
251253
   Вихідці з України - фахівці вищого рівня на службі в Білому домі // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2016. – № 1 (96), січень - березень. – С. 132-134
251254
  Масюк А.І. Виховаймо здорову зміну в сім"ї / А.І. Масюк, Н.М. Терентьєва. – Київ : Здоров"я, 1971. – 102 с.
251255
  Нагірняк О. Вихованець університету Св. Володимира


  Базилевич В.М.
251256
  Гриценко І.С. Вихованець Університету Св. Володимира Лев Петражицький / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Вибрані праці : у 2 кн. / Л.Й. Петражицький. – Київ : Либідь, 2011. – Кн. 1. – С. V-XXXII. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0595-4
251257
  Клочек Г. Вихований Маланюком
251258
  Міщенко Г. Виховані партією / Г. Міщенко. – Київ, 1960. – с.
251259
  Корнієнко І.О. Виховані школою / І.О. Корнієнко. – К, 1964. – 107с.
251260
  Якубенко А. Вихованість стала рідкісною? / А. Якубенко, А. Щедрінова // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 7


  Роздуми про вихованість сучасної молоді.
251261
  Погребняк Е.П. Виховання "важких" підлітків / Е.П. Погребняк. – К., 1979. – 48с.
251262
  Єрьоменко О. Виховання "мовної стійкості" в учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах сучасного культурного середовища // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 30-35. – ISSN 2308-4634
251263
   Виховання активності мислення та інтересу до знань.. – Вінниця, 1971. – 22с.
251264
  Сардачук П.Д. Виховання атеїстичного світогляду / П.Д. Сардачук. – Київ, 1982. – 128с.
251265
  Ништа Л.Г. Виховання атеїстів. / Л.Г. Ништа. – К., 1983. – 214с.
251266
  Шпонтак І.М. Виховання без насильства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 35-39 : фото
251267
  Новоміська С.Ю. Виховання в дітей уміння самостійно готувати домашні завдання / С.Ю. Новоміська. – Київ, 1957. – 32 с.
251268
  Год Б. Виховання в епоху європейського Відродження (середина 14 - початок 17 століття) / Полтавський держ. педагог. ун-т ім. В.Г. Короленка; Борис Год; Відп. наук. ред. Бойко А.М. – Полтава : АСМІ, 2004. – 464с. – ISBN 966-7653-16-4
251269
  Федоров А.Д. Виховання в колективі / Федоров А.Д. – Київ, 1974. – 62 с.
251270
  Ільницька Любов Віталіївна Виховання в контексті соціально-естетичної конценції Герберта Ріда : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ільницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
251271
  Ільницька Любов Віталіївна Виховання в контексті соціально-естетичної концепції Герберта Ріда : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.08 / Ільницька Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 186 л. – Бібліогр.: л.166-186
251272
  Жуков С. Виховання в освіті // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 28 червня - 4 липня (№ 29)


  Сергій Жуков, доктор педагогічних наук, професор розповідає, шо фундаментом освіти теперішнього та наступних поколінь має бути система гуманітарного виховання, яка орієнтується на самоцінність людини як на взірець універсальності.
251273
  Алексєєва М.І. Виховання в підлітків самостійності у навчанні / М.І. Алексєєва. – Київ, 1962. – 49с.
251274
  Киричук О.І. Виховання в учнів інтересу до навчання / О.І. Киричук. – К., 1986. – 48с.
251275
  Горбулін П.І. Виховання в учнів комуністичного ставлення до суспільної власності / П.І. Горбулін. – К, 1966. – 144с.
251276
  Кондратюк О.П. Виховання в учнів комуністичної ідейності / О.П. Кондратюк. – Київ, 1967. – 47с.
251277
  Сухомлинський В.О. Виховання в учнів любові і готовності до праці / В.О. Сухомлинський. – К, 1959. – 48с.
251278
  Бобровицький Е.О. Виховання високої податкової культури молоді шлях до успішного економічного розвитку та стабільності України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 18-21


  Стаття присвячена проблемі діяльності ЗМІ у створенні позитивного іміджу державної податкової адміністрації України (ДПАУ) та доводить важливість роботи прес-служб владних та силових структур у формуванні позитивного іміджу державних інститутів. The ...
251279
  Тищенко С.М. Виховання відповідальності у школярів як педагогічна проблема // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 52-57


  У статті розглянуті основні аспекти виховання відповідальності у школярів як педагогічної проблеми, обгрунтована структура даної якості, критерії і показники її сформованості у дітей і підлітків.
251280
  Морозов Микола Олексійович Виховання віруючих військовослужбовців прикордонних військ України : Автореф... канд. пед.наук: 20.02.02 / Морозов Микола Олексійович; Нац. акад. прикорд. військ України ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2000. – 18л.
251281
  Нестеровський К. Виховання войовничих атеїстів / К. Нестеровський. – Харків, 1931. – 32 с.
251282
  Плотічер А.І. Виховання волі / А.І. Плотічер. – Харків; Київ, 1930. – 55с.
251283
  Ващенко Г. Виховання волі і характеру / Г. Ващенко. – Лондон : Видавництво Спілки Української молоді
Ч. 1 : Психологія волі і характеру. – 1952. – 191 с. – Видано з нагоди п"ятидесятьліття пед. і наук. праці та громадської діяльності проф. Г. Ващенка
251284
  Ващенко Г.Г. Виховання волі і характеру : [підручник для педагогів] / Григорій Ващенко. – Київ : Школяр, 1999. – 383, [1] с. – - Альтернативна назва : Твори. 3 / Г. Ващенко. – ISBN 966-7201-17-1
251285
  Веденов О.В. Виховання волі у дитини в сім"ї / О.В. Веденов. – Київ, 1954. – 147с.
251286
  Кот Н.А. Виховання вольових якостей у дітей 4-6 років засобами фізичної культури : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кот Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
251287
  Моісєєва Н. Виховання гармонійної особистості - пріоритет сучасного ВНЗ / Н. Моісєєва, А. Левкін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 2 (76). – С. 30-35. – ISSN 1562-529Х
251288
  Тимошенко А.Ю. Виховання громадянина як основа соціально-політичного стабільності держави // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 178-181
251289
  Пічуркина-Шумейко Виховання громадянськості підростаючого покоління як умова формування громадянського суспільства // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.6-10. – ISSN 0131-6788
251290
  Кривоніс І.ф. Виховання гуманних якостей у підлітків / І.ф. Кривоніс, Н.М. Тарасевич. – К., 1973. – 32с.
251291
  Опанасюк Г.О. Виховання гуманної особистоі школяра в педегогічній спадщині Івана Огієнка : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Опанасюк Г.О.; КУ. – К., 1996. – 24л.
251292
  Опанасюк Ганна Олексіївна Виховання гуманної особистості школяра в педагогічній спадщині Івана Огієнка : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Опанасюк Ганна Олексіївна; Український Ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. – К., 1996. – 175л. – Бібліогр.:л.157-175
251293
  Фінько Я.Р. Виховання давніх слов"ян // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 243-245. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
251294
  Чередниченко В.Й. Виховання дисципліни і організованості засобами усної агітації. / В.Й. Чередниченко. – К., 1986. – 32с.
251295
  Винниченко І.А. Виховання дисциплінованості та організованості у дітей в сім"ї / І.А. Винниченко. – Київ, 1955. – 32 с.
251296
  Сапожникова Е.Ш. Виховання дисциплінованості у дітей / Е.Ш. Сапожникова. – К., 1959. – 43с.
251297
  Сухенко Є.К. Виховання дитини-дошкільника в сімьї / Є.К. Сухенко. – К., 1953. – 60с.
251298
  Гамшеєва В.М. Виховання дитини у світлі православної традиції // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 98-100
251299
  Сидоренко О. Виховання дитячого кореспондента у період становлення радянської журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 13-21


  У статті простежено етапи становлення преси для дітей в Україні, проаналізовано засоби виховання дитячого кореспондента на прикладі піонерської преси 20-х рр. ХХ ст. В статье прослеживаются этапы становления прессы для детей в Украине, анализируются ...
251300
  Сай І. Виховання дівчаток та молодих дівчат у давньогрецькому суспільстві // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634
251301
  Радул О.С. Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов"ян (VI-XIII ст.) / Ольга Радул ; [наук. ред. О.В. Сухомлинська]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 446, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 372-433. – ISBN 978-966-7406-80-6
251302
  Марієнгоф Е.М. Виховання дітей в сім"ї Карла Маркса / Е.М. Марієнгоф. – Київ, 1967. – 109с.
251303
  Задесенець М.П. Виховання дітей у сім"ї і завдання школи / М.П. Задесенець. – К., 1957. – 43с.
251304
  Найденко Л. Виховання дітей українського походження в умовах подвійного іншомовного оточення.Проблеми і досягнення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 189
251305
  Котирло В.К. Виховання доброзичливості у дітей / В.К. Котирло. – Київ, 1964. – 48с.
251306
  Балагура О. Виховання духовної культури у студентів вищих навчальних закладів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 101-103.
251307
  Копилець Євгеній Виховання екологічних цінностей у підлітків під час вивчення загальної географії: технологічний аспект : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-46. – Бібліогр.: 13 назв
251308
  Лазаренко Л.М. Виховання екологічної свідомості в екологічній освіті / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 20-21 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
251309
  Черевко Л.А. Виховання екологічної свідомості та культури молодого покоління // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 23-24 : фото
251310
  Мудрік В.І. Виховання екологічної свідомості та культури у процесі фізичного виховання студентів / В.І. Мудрік, В.В. Марунін, О.Л. Прокопенко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр.: 6 назв
251311
  Сирих Ю.С. Виховання емоційної стійкості майбутніх інженерів в умовах реформування вищої технічної освіти // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 93-96


  Аналізуються наукові підходи до вивчення сутності емоційної стійкості особистості. Доводиться, що одним із завдань реформування вищої технічної освіти є виховання емоційно-вольових якостей фахівця,
251312
  Хом"як О.А. Виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів у позанавчальній діяльності // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 327-334. – ISBN 978-966-7359-77-5
251313
  Сорока В. Виховання з любов"ю // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)


  Про книгу Дональда Вудса Віннікотта "Розмова з батьками".
251314
  Любчак О.О. Виховання захисників природи: (Посібник для вчителів біології). / О.О. Любчак, Т.В. Збаржевська. – К., 1985. – 69с.
251315
   Виховання і культура : міжнародний науково-практичний журнал. – Одеса. – ISBN 966-7965-01-5
№ 1. – 2001
251316
  Зіньковський Ю. Виховання і навчання. Протиріччя в єдності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 20-29. – ISSN 1682-2366
251317
  Савенок Г.Г. Виховання і ровиток художніх здібностей у дітей / Г.Г. Савенок. – Київ, 1966. – 48с.
251318
  Богданова Н.Г. Виховання і самовиховання як чинники формування культури життєтворчості особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 174-182
251319
  Литвиненко В.Ф. Виховання ідейної переконаності радянської молоді / В.Ф. Литвиненко. – Київ, 1980. – 48с.
251320
  Кравченко І.М. Виховання ідейності і принципіальності в роботі / І.М. Кравченко. – К., 1968. – 95с.
251321
  Демиденко В.К. Виховання інтересу в учнів до навчання / В.К. Демиденко. – К, 1978. – 32с.
251322
  Черниш Л.І. Виховання інформаційної культури в процесі використання комп"ютерних технологій під час підготовки фахівців економічного профілю / Л.І. Черниш // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С. 59-63. – Бібліограф.:11 назв. – ISBN 966-597-072-0
251323
  Шибенюк М.О. Виховання інформаційної культури як шлях до підвищення якості підготовки сучасного фахівця / Шибенюк М.А. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С.72-77. – ISBN 966-593-181-4
251324
  Хміль Галина Василівна Виховання історією : Худ. літ. для позакласн. читання: Бібліогр. покажч. / Хміль Галина Василівна. – Київ, 1980. – 80с.
251325
  Мукомела О. Виховання історією // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 3-10. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
251326
  Овсянніков Д. Виховання кадрів сільських механізаторів / Д. Овсянніков. – Київ, 1953. – 79с.
251327
  Тимофєєв В.Я. Виховання козака-лицаря / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2007. – Збірка 5 : Задністрова Січ. – 202 с.
251328
  Науменко Н.Ф. Виховання комуністичного ставлення до праці / Н.Ф. Науменко. – Київ, 1964. – 29 с.
251329
  Неділько В.Я. Виховання комуністичного ставлення до праці на уроках української літератури / В.Я. Неділько. – К., 1963. – 131с.
251330
  Пуляк О. Виховання культури безпеки у студентів вищих навчальних закладів / Ольга Пуляк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 137-140. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Автором висвітлено питання виховання культури безпеки студентів вищих навчальних закладів у сучасних умовах розвитку країни. Проаналізовано культуру безпеки як компонент культури особистості. Розглянуто основні варіанти входження культури безпеки в ...
251331
  Назаренко Г. Виховання культури демократизму старшокласників: особливості дослідно-експериментальної роботи // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (1008), грудень. – С. 3-9. – ISSN 0131-6788
251332
  Бедрань Р.В. Виховання культури здоров"я дітей старшого дошкільного віку // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 12-16. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
251333
  Стукало Н. Виховання культури мислення та його розвиток у процесі навчання математики. (З історії Київського фізико-математичного товариства:кінець 19-початок 20 ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 55-61. – ISSN 0131-6788


  У розв"язанні багатьох проблем шкільної математики та методики її викладання в Російськії імперії наприкінці ХІХ-початку ХХ ст. активну участь брали члени Київського фізико-математичного товариства, створеного в 1890 році при Університеті Св. Володимира
251334
  Коваль В.Ю. Виховання культури міжособистісних відносин студентів університету у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Коваль Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
251335
  Майданюк І.З. Виховання культури особистості в контексті освітнього процесу вищого навчального закладу // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 183-184
251336
  Коваленко С.С. Виховання культури поведінки дітей у сім"ї / С.С. Коваленко. – Київ, 1962. – 44с.
251337
  Білоусова В.О. Виховання культури поведінки учнів / В.О. Білоусова. – К., 1986. – 160с.
251338
  Гореєва В.М. Виховання культури поведінки школярів / В.М. Гореєва. – К, 1983. – 47с.
251339
  Корнієнко С.І. Виховання культури спілкування національних спільнот Запорізької і Одеської областей (на прикладі болгарського етносу) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 26-30


  У статті йдеться про здійснення засобами масовоі інформації виховання культури спілкування національних меншин на прикладі болгарського населення України. Автор з позиції актуальності медіаосвіти, самоактуалізаціі соціально-етнічноі ідентичності через ...
251340
  Тарасенко В.І. Виховання культури споживання у сім"ї. / В.І. Тарасенко. – К., 1986. – 48с.
251341
  Кращенко Ю.П. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Кращенко Юрій Петрович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
251342
  Семенов А.А. Виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Семенов Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
251343
  Тихолоз Н. Виховання любов"ю. (Педагогічні ідеали Ольги Франко) : (До 145-річчя від дня народження Ольги Федорівни Франко з Хоружинських)
251344
  Антощук К. Виховання людини нового покоління-педагогічний підхід М.І. Пирогова (до 200-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 177-181. – ISBN 966-8126-27-0
251345
  Бойко А. Виховання людини: нове і вічне : методолого-теоретичний і практичний коментар: статті, виступи, рецензії. / Алла Бойко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 568с. – ISBN 966-8892-15-1
251346
  Кодьєва О.П. Виховання майбутніх юристів: культурологічний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 381-385. – ISSN 2219-5521
251347
  Юрас І. Виховання майбутнього співробітника Служби безпеки України як громадянина і патріота // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 68-73. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
251348
  Величко З. Виховання молоді в контексті становлення національної свідомості: погляди Осипа Назарука // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 198-207. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
251349
  Янковська Ж. Виховання молоді на принципах християнської моралі засобами української літератури І пол. ХІХ ст.: Г. Квітка-Основ"яненко // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 625-629. – ISBN 966-7631-03-6
251350
  Моторюк М.М. Виховання молодого покоління - справа партійна / М.М. Моторюк. – К, 1974. – 238с.
251351
   Виховання молодого покоління на принципах християнсько моралі в процесі духовного відродження України : Матеріали III Міжнародно наук.-практ. конференці . Статті,доповіді,виступи. – Острог, 1998. – 444с. – ISBN 9669516684
251352
   Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : збірник наукових праць : [ матеріали 2 міжнародної науково-практ. конференції]. – Острог : Острозька Академія, 1997. – 232с.
251353
  Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів : теорія і технологія / Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2006. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-8518-59-4
251354
  Бутько Р. Виховання молодших школярів на принципах християнської моралі у творах Олени Пчілки // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 392-399. – ISBN 966-76-31-01-Х
251355
  Варивода Н.А. Виховання моральних цінностей громадянина-патріота у педагогічній літературі та нормативно-правових документах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 33-39. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
251356
  Репа Н.О. Виховання морально-соціальної зрілості учнів засобами народної педагогіки / Н.О. Репа, Ю.Є. Субачов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-52. – ISSN 0131-6788
251357
  Вишнівська Н.В. Виховання морального вчинку студентів в університетському освітньому середовищі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 42-45. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
251358
   Виховання мультилінгвів: теорія та практика : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 222, [1] с. : табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-764-2
251359
  Сафонова А.М. Виховання навичок аналізу прозового твору / А.М. Сафонова. – Київ, 1967. – 156с.
251360
  Уманська Л.В. Виховання навичок і звичок культурної поведінки школярів у сім"ї. / Л.В. Уманська. – К., 1960. – 76с.
251361
   Виховання національного свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України : Аналітично-інформаційні матеріали. – Київ, 2003. – 191с. – ISBN 966-7902-36-6
251362
  Мацишина З.А. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мацишина Зоя Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
251363
  Білас Л.М. Виховання національної самосвідомості особистості в процесі навчання англійської мови : монографія / Л.М. Білас, КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2011. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-178. – ISBN 978-966-171-361-0
251364
  Вокальчук Є.Л. Виховання національної самосвідомості учнів на уроках позакласного читання з української літератури у 10 класі загальноосвітньої школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 27-30. – ISSN 1729-360Х


  Запропоновано зміст і структуру уроку вивчення життєвого і творчого шляху провідних українських письменників В. Стіса й Г. Чубая, чиї твори сприяють ви- хованню у школярів національної самосвідомості, моральної, естетичної культури
251365
  Копиця В. Виховання національної свідомості засобами еколого-натуралістичної освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 6 : Спецвипуск присвячений діяльності Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. – С.38-39. – ISSN 0131-6788
251366
  Трипольський В.О. Виховання нової людини - програмне завдання партії / В.О. Трипольський. – Київ, 1982. – 80с.
251367
  Стеля Б.І. Виховання нової людини - справа партійна. / Б.І. Стеля. – К., 1970. – 203с.
251368
  Баскаков В.Є. Виховання нової людини / В.Є. Баскаков. – К., 1959. – 35с.
251369
  Антипець О.О. Виховання ноціонально свідомого українця на основі педагогічних ідей С. Русової // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 11-26. – ISBN 978-966-7496-76-0
251370
  Бех І.Д. Виховання особистості : У 2-х кн.: Навчально-методичний посібник / І.Д. Бех. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0297-9; 966-06-0296-0
Кн.1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 2003. – 280с


  Рокривається наукова сутність нової освітньої філософії виховання обосистості - особистісно орієнтований підхід
251371
  Бех І.Д. Виховання особистості : У 2-х кн.: Навчально-методичний посібник / І.Д. Бех. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0298-7; 966-06-0296-0
Кн.2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 2003. – 344с.


  Рокривається наукова сутність нової освітньої філософії виховання обосистості - особистісно орієнтований підхід
251372
  Бех І.Д. Виховання особистості : підручник для студ. вищих навчальних закладів / І.Д. Бех. – Київ : Либідь, 2008. – 840 с. – ISBN 978-966-06-0490-2


  Розкривається наукова сутність особистісно-орієнтованого підходу до виховання особистості. Вперше на понятійному рівні обґрунтовується структура провідної вчинкової системи та технологічні засоби її формування у підростаючої молоді
251373
  Шинкарук В.Д. Виховання особистості в колективі у педагогічній системі А.С. Макаренка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 306-312. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
251374
   Виховання патріотизму і любові до Батьківщини в закладах освіти : (матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 55-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні). – Іллічівськ : Елтон-2 - Гратек, 2000. – 55с. – ISBN 966-7588-15-7
251375
  Паламарчук Л.Б. Виховання патріотизму на уроках географії / Л.Б. Паламарчук, С.Я. Романенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 34-39. – Бібліогр.: 6 назв
251376
  Дмитрук В. Виховання патріотизму починається з любові та вивчення рідного краю // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 135-137. – ISSN 2222-5250


  Серед інших заходів НСКУ згадується Міжнародна науково-практична конфернція "Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти", присвячена 200-річчю від дня народження Максима Берлинського, яка відбулася 27 березня 2014 р. на історичному ...
251377
  Кравченко А.І. Виховання патріотизму сучасного українського суспільства: історичне підгрунтя // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 112-117


  У статті розглянуто питання патріотичного виховання молоді в Україні, його історичне підгрунтя, провідні ідеї патріотичного виховання у вітчизняній педагогічній теорії та виховній практиці, обгрунтовано актуальність та його особливе значення у ...
251378
  Сусь Б.А. Виховання патріотизму у студентів вищої технічної школи // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 196-203. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
251379
  Колодій О. Виховання патріотичних цінностей у майбутніх фахівців-аграрників // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 77-81. – ISSN 2075-1478


  Досліджено формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців-аграрників у контексті виховання їх патріотичних цінностей.
251380
  Повалій Л.В. Виховання підлітків у неповній сім"ї : навчально-методичний посібник / Л.В. Повалій ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-644-099-3
251381
  Москаленко В.В. Виховання підлітків: скаутський рух (соціально-психологічний аспект) : Навчальний посібник / МОНУ. ДІУ. За ред. В.В. Москаленко. – Донецьк : Донецький національний технічний університет, 2003. – 186 с.
251382
  Сущенко Т.І. Виховання пізнавальних інтересів у підлітків в позашкільній роботі / Т.І. Сущенко. – К., 1970. – 96с.
251383
  Жаворонко О.І. Виховання почуттів / О.І. Жаворонко. – Київ, 1969. – 132с.
251384
  Флобер Г. Виховання почуттів : Роман / Гюстав Флобер; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. Д.Паламарчук. – Харків : Фоліо, 2005. – 399с. – Шифр дубл.809тФлоб( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2794-3
251385
  Флобер Г. Виховання почуттів : Роман / Гюстав Флобер; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. Д.Паламарчука. – Харків : Фоліо, 2005. – 399с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2795-1
251386
  Флобер Г. Виховання почуттів : роман / Гюстав Флобер; [перекл. Д. Паламарчук]. – Харків : Фоліо, 2005. – 399 с. – (Рандеву). – ISBN 966-03-2796-X
251387
  Кульчицька О.І. Виховання почуттів дитини / О.І. Кульчицька. – К., 1981. – 32с.
251388
  Балацька Л.К. Виховання почуттів. / Л.К. Балацька. – К., 1964. – 47с.
251389
   Виховання почуттів.. – К, 1966. – 296с.
251390
  Кириленко Т.С. Виховання почуттів. / Т.С. Кириленко. – К., 1989. – 90с.
251391
  Басюк Н.А. Виховання почуття відповідальності в молодших школярів. Сходинки до відповідальності : Навч. - метод. посіб. / Н.А. Басюк; МОНУ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; За ред. М.В.Левківського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-258-0
251392
  Красовицький М.Ю. Виховання почуття громадського обов"язку у процесі викладання історії і суспільствознавства / М.Ю. Красовицький. – К., 1966. – 86с.
251393
  Рижило Є.М. Виховання почуття дружби і товаришування в учнів старшого віку / Є.М. Рижило. – К, 1962. – 50с.
251394
  Коваль Л.Г. Виховання почутя пректрасного / Л.Г. Коваль. – К, 1983. – 120с.
251395
  Крижанівський С.А. Виховання правдою і красою / С.А. Крижанівський. – К., 1962. – 44с.
251396
  Поліщук Н.В. Виховання прогресивної ментальності молоді в умовах цивілізаційних змін за впливу інформаційно-високотехнологічного прогресу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 19-24. – ISSN 2077-1800
251397
  Проколієнко Л.М. Виховання проинциповості в учнів / Л.М. Проколієнко. – К, 1963. – 51с.
251398
  Артюх С. Виховання професійних і спеціальних психофізіологічних якостей у майбутніх інженерів - запорука зниження ризику техногенних катастроф : інженерна освіта / С. Артюх, О. Лазуренко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 85-90. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1682-2366
251399
  Нечипорук З.С. Виховання професійних інтересів у старшокласників / З.С. Нечипорук. – Київ, 1967. – 104с.
251400
  Буланий І.Т. Виховання Радянського патріотизму / Буланий І.Т. – Харьків, 1969. – 108 с.
251401
  Задесенець М.П. Виховання радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму / М.П. Задесенець. – К., 1955. – 26с.
251402
  Паперна Г.О. Виховання радянського патріотизму та радянської національної гордості у школярів / Г.О. Паперна. – Харків, 1953. – 20 с.
251403
  Боришевський М.И. Виховання самоконтролю в поведінці у учнів початковіх класів / М.И. Боришевський. – К, 1980. – 143с.
251404
  Боришевський М.Й. Виховання самостійної поведінки у дітей / М.Й. Боришевський. – Київ, 1969. – 47с.
251405
  Степанов К.І. Виховання свідомоі дисципліни в учнів. / К.І. Степанов. – К, 1957. – 35с.
251406
  Шелухін Д.Я. Виховання свідомої дисципліни / Д.Я. Шелухін. – К, 1957. – 28с.
251407
  Сорока В. Виховання свободою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Школа "Саммерхіл", заснована Олександром Сазерлендом Ніллом, успішно довела життєздатність його теорії щодо особистої свободи як неодмінної умови дитячого щастя.
251408
  Котирло В.К. Виховання слухняності у дітей у сім"ї / В.К. Котирло. – Київ, 1967. – 103с.
251409
  Прус І.Т. Виховання соціалістичного патріотизму в піонерів у процесі краєзнавчої роботи / І.Т. Прус. – К., 1962. – 120с.
251410
  Поплужний В.Л. Виховання соціальних почуттів у старшокласників. / В.Л. Поплужний. – К, 1979. – 32с.
251411
  Литовченко О. Виховання соціально компетентноі особистості в позашкільному навчальному закладі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 28-31
251412
  Корнієнко С.М. Виховання соціальної зрілої особистості студента ВНЗ: зміни у контексті європейської інтеграції // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 55-57. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
251413
  Михайлова Т.М. Виховання співаків у Київській консерваторії / Т.М. Михайлова. – К, 1970. – 128с.
251414
  Онищенко О. Виховання спікерів, підтримати агентів і знайти бюджет на ТБ-рекламу. Про нову комунікаційну стратегію МОН // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 листопада (№ 43/44). – С. 12


  "... Міністерство освіти і науки затвердило й уже починає втілювати комунікаційну стратегію на 2017–2020 рр (див. PDF-документ). Вона має допомогти організувати двосторонню комунікацію МОН та забезпечити підтримку реформ. У принципі, сама ідея добра, ...
251415
  Ходирєв С. Виховання студентів - нові пріоритети / С. Ходирєв, В. Климчук // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 3. – С.22-27. – ISSN 1562-529Х
251416
  Войтенко К.І. Виховання студентів як полікультурних мовних особистостей на заняттях з іноземної мови // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 123-127. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))


  Стаття присвячена вимогам модернізації національної освіти України, а саме підвищенню якості навчання молоді, підготовки її до самостійного професійного життя.
251417
  Чухно А.А. Виховання студентства // Рад. Україна, 1968
251418
  Сурмач О. Виховання студентської молоді в контесті культурно-освітньої діяльності музеїв // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2013. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 2307-0463
251419
  Кожокар М. Виховання студентської молоді в поліетнічних товариствах Чернівецького університету (1875-1914) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 32-38. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Розглянуто основні структурні компоненти виховання студентів в поліетнічних товариствах Чернівецького університету періоду Австро-Угорщини."
251420
  Плахотнік О.В. Виховання студентської молоді в умовах соціокультурного середовища ВНЗ / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 170-176. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  У статті акцентується увага на тому, що особисто орієнтований підхід до виховання студентської молоді вимагає відповідних педагогічних технологій, критичного аналізу, відбору і конструювання особисто значимого вмісту і засобів виховання з опорою на ...
251421
  Плахотнік О.В. Виховання студентської молоді в умовах соціокультурного середовища ВНЗ / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
251422
  Бутенко Г.П. Виховання сучасної молоді в епоху євроінтеграції / Г.П. Бутенко // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 59-65
251423
   Виховання та клімат школи - інструменти соціальних педагогів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  Студенти кафедри педагогіки факультету психології взяли участь у міжнародному практичному семінарі "Мультикультурне виховання в сучасній школі. Драматичне виховання. Клімат школи". Семінар організувала чеська громадська організація "Асоціація з ...
251424
  Картавцева О. Виховання та розвиток сил особистості в освітньому процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 216-230. – ISSN 2077-1827
251425
  Ханчич В.Н. Виховання та суспільство: взаємовплив та взаємозалежність в просвітницькій філософській думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються положення теорії виховання філософів періоду французького Просвітництва. Аналізується вплив виховання на розвиток суспільства та потреби суспільства в розвитку виховання. В статье исследуются положення теории воспитания ...
251426
  Роменець В.А. Виховання творчих здібностей у студентів / В.А. Роменець. – Київ, 1973. – 96с.
251427
  Львова Ю.Л. Виховання творчих здібностей учнів у літературному гуртку / Ю.Л. Львова. – К., 1962. – 104с.
251428
  Петров Ю.В. Виховання творчістю / Ю.В. Петров. – К., 1986. – 45с.
251429
  Ільніцка Л.В. Виховання творчої індивідуальності в добу середньовіччя - концепція Герберта Ріда // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 99-100
251430
  Смірнова Т.В. Виховання творчої самостійності студентів технічних вищих навчальних закладів / Т.В. Смірнова // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 22-27. – ISBN 966-597-072-0
251431
  Корпач Н. Виховання толерантності в студентів вищих навчальних закладів / Н. Корпач, С. Олешак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 90-95. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х


  Йдеться про необхідність проведення круглих столів, кураторських годин, залучення до волонтерської діяльності.
251432
  Ремньова А.Г. Виховання толерантності в учнів 5-7-х класів у процесі вивчення історії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ремньова А.Г. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
251433
  Сінельник І.П. Виховання толерантності як складова процесу поліпшення якості вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 113-116. – ISSN 2078-1016
251434
  Тишківський В.М. Виховання трудящих в дусі радянського патріотизму на героїчній боротьбі Комуністичної партії Радянського Союзу // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 8-11
251435
  Феофанов К. Виховання трудящих на кращих традиціях радянського народу в стрийській міській парторганізації Львівської області // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 23-26
251436
  Синишин М.М. Виховання трудящих на революційних, бойових і трудових традиціях / М.М. Синишин. – Львів, 1971. – 28с.
251437
   Виховання туризмом : розповіді педагогів-позашкільників / Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Житомирської обл. ради ; [упоряд. В.М. Ожгібесов]. – Житомир : Полісся, 2008. – 116 с., [112] с. іл. – ISBN 978-966-655-384-6
251438
  Петров А.К. Виховання у дітей чесності і правдивості / А.К. Петров. – К, 1950. – 47с.
251439
  Жихаревич М.Ю. Виховання у молоді класового підходу до явищ суспільного життя / М.Ю. Жихаревич, Ю.П. Сурмін. – Київ, 1985. – 47с.
251440
  Ковальчук М.В. Виховання у праці / М.В. Ковальчук. – Львів, 1957. – 32с.
251441
  Куліш С.М. Виховання у студентів Харківського університету здорового способу життя шляхом викладання "приємних мистецтв" у першій половині XIX ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1139. – С. 120-125. – (Серія "Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 18). – ISSN 2073-3771
251442
  Остапенко О. Виховання у школярів інтересу до навчання.(Спроба теоретичного аналізу) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.10-11. – ISSN 0131-6788
251443
  Козленко М.О. Виховання у школярів інтересу до фізкультури і спорту / М.О. Козленко. – К., 1982. – 43с.
251444
  Бутко С. Виховання українських патріотів на прикладі героїв Крут в ОУН і УПА // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 108-116. – ISBN 978-966-355-019-0
251445
  Кащак І. Виховання українського Греко-Католицького Священика (1882-1946) = The Education of Ukrainian Greek Catholic Clergy (1882-1946) / отець доктор Іван Кащак ; [пер. з англ. О. Шпунт]. – Львів : Свічадо, 2007. – 233, [1] с. : іл., фот., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: The Education of Ukrainian Greek Catholic Clergy (1882-1946) / Ivаn Kаshchаk. Lviv : Svichado, 2005. – Бібліогр.: с. 133-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-071-6
251446
  Заслуженюк В.С. Виховання учнів в дусі дружби народів СРСР / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1972. – 47с.
251447
  Лазеба Є.М. Виховання учнів молоді в дусі радянського партіотизму та пролетарського інтернаціоналізму / Є.М. Лазеба, І.К. Ульгурська. – Львів, 1974. – 54с.
251448
  Коляда О.я. Виховання учнів на героїчних традиціях земляків / О.я. Коляда. – Київ, 1966. – 126с.
251449
  Фарфоровський П В. Виховання учнів на героїчних традиціях радянського народу. / П В. Фарфоровський, . – К, 1971. – 159с.
251450
  Зайцев В.Л. Виховання учнів на досвіді старших поколінь / В.Л. Зайцев. – К., 1971. – 116с.
251451
  Марценюк С.П. Виховання учнів на трудових традиціях радянского народу / С.П. Марценюк. – Чернігів, 1968. – 24с.
251452
   Виховання учнівського колективу.. – К, 1957. – 64с.
251453
  Гриців Т. Виховання учнівської молоді на засадах народної педагогіки (за книгами Гарафіни Маковій) : навч.-метод. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Тетяна Гриців ; [за заг. ред. М.С. Демчишин] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Народознав.-Просвітн. Центр Гарафіни Маковій "Факел Марії". – Чернівці : Факел Марії, 2012. – 276, [4] с. : фот., табл. – Назва обкл. : Духовне виховання. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-2563-10-8
251454
  Довгань Н.Ю. Виховання фізичної культури студентів : (теоретико-метод. аспект) : монографія / Н.Ю. Довгань. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 524, [2] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 439-485. – ISBN 978-617-534-412-5
251455
  Маліченко К.М. Виховання цілеспрямованості та наполегливості у школярів / К.М. Маліченко. – К., 1972. – 32с.
251456
  Плахотнік Ольга Виховання ціннісних орієнтацій на природоохоронних традиціях українського народу : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 47-49. – Бібліогр.: 5 назв
251457
   Виховання чемності у чоловіків і ДАІ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 4. – ISSN 0130-5212
251458
  Рубцова Т.В. Виховання чесності і правдивості в дітей у сім"ї. / Т.В. Рубцова. – К., 1963. – 90с.
251459
  Шакуров Р.Х. Виховання честі і гідності / Р.Х. Шакуров. – Київ, 1966. – 45с.
251460
  Артемова Л. Виховання чи лише навчання студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 93-103. – ISSN 1682-2366
251461
  Копчук А.М. Виховання читацьких інтересів учнів. / А.М. Копчук. – К., 1985. – 48с.
251462
  Суховершко Г.В. Виховання чуттям сім"ї єдиної / Г.В. Суховершко. – К, 1989. – 31с.
251463
  Заслуженюк В.С. Виховання школярів на ідеях і традиціях дружби народів СРСР (До 60-річчя утворення СРСР) / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1982. – 32 с.
251464
  Рєпа Н.О. Виховання школярів на матеріалах Ленініани / Н.О. Рєпа. – К., 1989. – 45с.
251465
  Васюк О.В. Виховання як головна умова формування особистості у суспільстві // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 7-19
251466
  Богданова Наталія Виховання як засіб управління естетичною свідомістю // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються і характеризуються специфіка, форми і засоби естетичного виховання при формуванні естетичної свідомості студентської молоді сучасної України.
251467
  Богданова Наталія Виховання як засіб управління естетичною свідомістю // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються і характеризуються специфіка, форми і засоби естетичного виховання при формуванні естетичної свідомості студентської молоді сучасної України.
251468
   Вихованці інтернатів про себе і своє життя. – Київ. – (На порозі самостійного життя). – ISBN 966-7902-02-1
Кн.1. – 2000. – 134с.
251469
  Дзюба О.М. Вихованці Києво-Могилянської академії: українські мемуаристи Я. Маркевич та М. Ханенко (перша половина XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 64-87. – ISSN 0130-5247
251470
  Бабич Н. Вихованці Львівського університету - викладачі словесності чернівецьких гімназій другої половини XIX - початку XX століття // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 180-191. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
251471
  Земан І. Вихованці Львівського університету, які здобули світову славу юристів-міжнародників // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 154-163. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто період здобуття юридичної освіти та формування наукової особистості Г. Лаутерпахта, Р. Лемкіна, Л. Сона у Львівському університеті. Підкреслино важливий внесок вказаних осіб у світову науку та практику міжнародного права.
251472
   Вихованці Харківського університету : Біобібліографічний довідник. – Харків : Авто-Енергія, 2004. – 250с. – ISBN 966-8307-04-6
251473
  Степанюк А.Г. Вихованці юридичного факультету Університету Св. Володимира на службі Українській Державі: Арнольд Марголін і Сергій Щелухін // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 380-385. – ISBN 978-617-7133-95-6
251474
  Корчинський Ч.М. Вихователь -- професія почесна / Ч.М. Корчинський, Н.Ф. Пічко. – 2-е вид. перероб.доп. – К., 1984. – 96с.
251475
  Бондар А.Д. Вихователь групи продоженого дня / А.Д. Бондар. – К, 1980. – 79с.
251476
  Гусарчук Тетяна Вихователь хормейстерів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36. – ISSN 0868-9644
251477
   Вихователь школи-інтернату.. – Київ, 1967. – 224 с.
251478
  Каменська Н.П. Виховати людину / Н.П. Каменська. – К., 1989. – 110с.
251479
  Копайгоренко Василь Виховати митця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644
251480
   Виховати стійких борців за комунізм.. – К, 1963. – 142с.
251481
  Грабар Н.Г. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Грабар Н.Г. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
251482
  Ткачук Р. Виховна діяльність у ВНЗ: основні напрями // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 221-224
251483
  Коротенко Н.М. Виховна і культурно-масова робота у Харківському та Київському університетах у 1933-1941 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-106. – ISBN 966-614-021-7
251484
  Романовська-Толлочко Виховна компетентність та рівень емоційної інтелегентності вчителів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 60-63. – ISSN 1818-9172
251485
  Солошенко О. Виховна компонента дисциплін соціально-гуманітарного циклу в освітньому процесі сучасних ВНЗ // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 45-50. – ISSN 1562-529Х


  "...Якісна та результативна організація виховного процесу у вищому навчальному закладі є конче актуальною і необхідною. В основу цього виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, толерантності, наступності та спадкоємності поколінь."
251486
  Лисяк В.М. Виховна концепція родини в житті та творчості Ганни Барвінок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 113-123. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
251487
  Кулікова О. Виховна місія Шевченка у світі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 142-144
251488
  Горяїнов В.М. Виховна робота в восьмирічній школі / В.М. Горяїнов. – К., 1965. – 179с.
251489
   Виховна робота в збройних силах України : (випуск перший,виховна робота в бойових обставинах). – Львів, 1996. – 143с.
251490
  Огієнко К.А. Виховна робота в студенській групі / К.А. Огієнко. – Київ, 1978. – 72с.
251491
  Сергєєва В.Ф. Виховна робота в сучасному вищому закладі освіти : Методичні рекомендації / В.Ф. Сергєєва, В.Є. Прокопчук, Н.В. Балабуха; МОіНУ;Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 110с.
251492
   Виховна робота в умовах безперервної освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : [ Харків, Народна укр. акад., 3 грудня 2009 р.] / МОН України ; Харківська обл. держ. адміністрація ; Харківська обл. рада ; Харківська міська рада та ін. ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Астахова К.В., Воробйов Є.М. та ін. ]. – Харків : Народна українська академія, 2009. – 316 с.
251493
   Виховна робота в школі : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 3 (4). – 2005
251494
  Красовицький М.Ю. Виховна робота в школі: досвід і проблеми / М.Ю. Красовицький. – К., 1992. – 192с.
251495
  Кульчицький Віталій Виховна робота з молоддю в період визвольних змагань (на матеріалах західного регіону України, 20 - 50 рр. ХХ ст.) / Кульчицький Віталій. – Тернопіль, 2001. – 124с. – ISBN 966-7750-01-9
251496
  Морозова М.М. Виховна робота з формування економічної свідомості студентів гуманітарних спеціальностей // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 60-67. – ISSN 2227-2747
251497
   Виховна робота і трудове навчання в 1 классі.. – К, 1969. – 96с.
251498
  Терехова М.Ф. Виховна робота на заняттях фізкультурою і спортом у школі / М.Ф. Терехова. – К., 1967. – 126с.
251499
  Явір В.В. Виховна робота на уроках української мови. / В.В. Явір, В.І. Білоусенко. – К., 1986. – 167с.
251500
  Андреєва М.О. Виховна робота у ВНЗ з розвитку соціальної компетентності студентів із особливими потребами // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 7-14. – ISSN 2074-8167


  У статті розкриваються теоретико-методологічні питання виховної роботи з розвитку соціальної компетентності студентів з особливими потребами. Аналізуються зміст такої роботи, визначаються їх особливості. В статті детально розкривається зміст форм та ...
251501
  Дурманенко О. Виховна робота у ВНЗ як чинник формування особистості майбутнього фахівця // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 31-37. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
251502
  Бондаренко Г.Г. Виховна роль радянського суду / Г.Г. Бондаренко. – Київ, 1960. – 40с.
251503
  Покиданов Г.О. Виховна роль телебачення у нашому суспільстві // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-34 : рис.
251504
  Мазуркевич О.Р. Виховна сила художньої літератури / О.Р. Мазуркевич. – К, 1960. – 44с.
251505
  Бєлова Л.О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики / Л.О. Бєлова; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2004. – 264 с. – ISBN 966-8558-20-0
251506
  Кучер М. Виховна складова формування царя Івана Грозного / М. Кучер, В.Г. Безбах // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 214
251507
  Токар Н.Г. Виховна спрямованість уроку математики : метод. посібник / Н.Г. Токар. – Київ : Радянська школа, 1986. – 104 с.
251508
  Хрипун Д. Виховна та викладацька діяльність В.Д. Сиповського в Київській колегії Павла Галагана (1871-1874 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 202-206. – (Педагогічні науки ; № 2 (53), травень). – ISSN 2078-2128
251509
  Андрущенко Т. Виховна функція мистецтва в освітньому процесі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 8-12. – ISSN 0131-6788
251510
  Паламарчук Л.Б. Виховна функція соціокультурної складової шкільних курсів географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 32-40. – Бібліогр.: 10 назв
251511
  Ступак Ю.П. Виховне значення українського фольклору / Ю.П. Ступак. – Київ, 1960. – 32 с.
251512
  Ведмеденко Б.Ф. Виховне значення фізкультури і спорту / Б.Ф. Ведмеденко. – Київ, 1986. – 48с.
251513
  Недзвідський А.В. Виховне і пізнавальне значення літератури / А.В. Недзвідський. – Київ, 1965. – 41с.
251514
  Альтгайм Л. Виховний аспект в організації екскурсійних послуг, його мета і завдання, закономірності і методи реалізації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 152-157. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
251515
  Макаренко Н.Г. Виховний аспект методики попередження порушення статутних взаємовідносин між військовослужбовцями / Н.Г. Макаренко, Р.П. Чеботаєв, А.П. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено проблемам порушення статутних взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних сил України. Розглядається методика попередження порушень статутних взаємовідносин, аналізуються соціальні, психологічні та виховні проьлеми їх виникнення.
251516
  Брус І. Виховний вплив прокурора в системі кримінальної юстиції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 114-119. – ISSN 2311-6676
251517
  Трохименко І.М. Виховний захід "Чорнобиль - у нашій пам"яті повік" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 27-29 : фото
251518
  Ващенко Г. Виховний ідеал = Cahiers du moniteur : підручник для виховників, учителів і українських родин / Григорій Ващенко. – 2-е вид. – Брюссель [ etc. ] : В-во Центр. Управи Спілки Укр. Молоді, 1976. – 208 с. : портр. – (Записки виховника ; ч. 2 / 3 / 4)
251519
  Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків / Ващенко Г. ; [авт. передм. О.Коваль] ; Пед. т-во ім. Грмгорія Ващенко. – 3-тє вид. – Полтава : Полтавський вісник. – ISBN 5-7707-5290-4
Т. 1. – 1994. – 191с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач.
251520
  Галушка Н.Б. Виховний ідеал в сільських родинах 20-50-х рр. XX ст. (за матеріалами Кодимського та Миколаївського районів Одеської області) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 128-135. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
251521
  Пляченко А.Г. Виховний ідеал Григорія Ващенка // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 157-163. – ISBN 978-966-927-118-1
251522
  Поліщук Р.В. Виховний ідеал Григорія Ващенка та його теорія тіловиховання // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 80-104. – ISBN 978-966-493-990-1
251523
  Вишневський О. Виховний ідеал і протистояння двох народностей // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 20-28


  Різновекторна спрямованість українського та московського характерів.
251524
  Михайленко Т.В. Виховний ідеал молоді української діаспори в Канаді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 263-266. – (Серія : Педагогічні науки)
251525
  Чоповський В. Виховний ідеал українського народу // Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2015. – № 2. – С. 13-28
251526
  Стельмахович М.Г. Виховний ідеал української народної педагогіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 64-71. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядаються питання ролі і значення народної педагогіки у розбудові української національної школи і родинного виховання.
251527
  Соколюк Ю. Виховний ідеал українця в творах давньої літератури та у прозі Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 165-179. – ISBN 978-966-920-092-1
251528
  Соколюк Ю. Виховний ідеал українця в творах давньої літератури та у прозі Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 165-179. – ISBN 978-966-920-140-9
251529
  Михеїв К.Є. Виховний момент : сатиричні мініатюри / К.Є. Михеїв. – Київ : Молодь, 1973. – 72 с.
251530
  Кухта М.І. Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття (на матеріалах української педагогічної преси) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кухта М. І.; Мін. освіти Укр., Ужгор. держ. ин-т інформ.., економ. і права, Закарп. ін-т метод. навч. – Ужгород, 1998. – 158л. – Бібліогр.:л.142-156
251531
  Кухта М.І. Виховний національній ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кухта М.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
251532
  Заставний Федір Виховний потенціал географічного краєзнавства в Україні : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-41
251533
  Дубик В. Виховний потенціал духовної спадщини митрополита А. Шептицького / В. Дубик, Я. Сислюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 676-684. – ISBN 966-7379-70-1
251534
  Дьоміна В.В. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дьоміна Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Мелітополь. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
251535
  Троцик О.А. Виховний потенціал класицистичної комедії : Методична передмова до уроку-дослідження жанрових особливостей комедії Ж.-Б.Мольєра "Міщанин-шляхтич" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.21-23. – ISSN 0205-471Х
251536
  Федорчук В.В. Виховний потенціал методу проектів у вищій школі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С.139-140
251537
  Брусакова О.В. Виховний потенціал моралі і права в освіті // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 226-230. – (Філософія ; вип. 39)
251538
  Гуцан Л.А. Виховний потенціал народних традицій і звичаїв у педагогічній спадщині П.П. Чубинського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 28-31
251539
  Червонецький В.В. Виховний потенціал образів природи в англійському фольклорі / В.В. Червонецький, С.С. Червонецька // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 202-208. – ISSN BIB-ID 83558
251540
  Джура О.Д. Виховний потенціал освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 240-243. – ISSN 2076-1554
251541
  Маляр Л.В. Виховний потенціал підручників для народної школи Августина Волошина // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 157-161. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
251542
   Виховний потенціал сім"ї в сучасних умовах : Тематична держ. доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. – Київ, 2002. – 144с. – ISBN 966-7902-30-7
251543
  Криськів М. Виховний потенціал уроків української мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 21/22, листопад. – С. 37-45
251544
  Нижнікова С.В. Виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 39-43. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 22). – ISSN 2227-6505
251545
  Ільчишин С.В. Виховний процес у Київській духовній семінарії в 1817-1867 рр. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 228-236
251546
  Мандзик Т. Виховний стиль батька як фактор формування соціально-психологічної адаптованості підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-57. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуто проблему виховних стилів батька в суб"єктивному сприйнятті підлітками, його значення для формування соціально-психологічної адаптованості та домінуючого типу ставлення підлітка до оточуючих в комунікативній сфері. Докладно ...
251547
  Павицька К.М. Виховні аспекти у діяльності педагогічного університету // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 203-208. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглянуто особливості виховання студентів педагогічних університетів, розкриваються можливості виховного впливу основних суб"єктів навчально-виховного процесу на особистість майбутніх учителів.
251548
   Виховні години. 10-11 класи : Класний керівник. Бібліотека. Українська мова та література. Бібліотека / [упор. : Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада : Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
251549
  Бех І. Виховні закони у благодійному житті особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 39-42. – ISSN 0131-6788
251550
  Кондратюк М. Виховні засоби та методи покарання у жіночих гімназіях Російської імперії кінця ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-19. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні методи та способи виховання учениць у середніх навчальних закладах Росії наприкінці ХІХ ст. В статье освещаются оновному методы и способы воспитания учениц в средних учебных заведениях в конце XIX в. The article ...
251551
  Доридор Г. Виховні настанови Олени Пчілки - драматурга // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 182-186. – Бібліогр.: С. 186
251552
  Авер"янова Н. Виховні функції образотворчого мистецтва на тлі культурно-історичного досвіду українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 81-87
251553
  Рентюк М.В. Виховні функції суспільства і сім"ї / М.В. Рентюк. – Київ : Київський університет, 1969. – 193с.
251554
  Моторнюк М.М. Виховну роль школи - на вищий рівень / М.М. Моторнюк. – Київ, 1982. – 48 с.
251555
  Іванченко А.В. Виховувати атеїстів / А.В. Іванченко. – К, 1985. – 167с.
251556
  Коваленко В. Виховувати бажання створення естетичної цінності : (проблема вивчення теоретико-літературних понять зі схильними до творчості учнями) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 147-152. – (Філологічні науки)
251557
  Авраменко О.М. Виховувати громадянина / Олексій Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 80 с.
251558
  Семенюк О. Виховувати компетентну читацьку особистість - завдання уроку літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-27.
251559
  Семенюк Олена Виховувати компетентну читацьку особистість - завдання уроку літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-27
251560
  Білоколос Д.З. Виховувати людину комуністичних ідеалів / Д.З. Білоколос. – К., 1965. – 80с.
251561
  Касько Н.І. та ін. Виховувати молодих будівників комунізму / Н.І. та ін. Касько. – К, 1966. – 38с.
251562
   Виховувати молодих будівників комунізму.. – К, 1966. – 39с.
251563
  Дубінська М. Виховувати молодь в дусі більшовицької ідейності (На зборах філологічного факультету) : [Ідейно гартувати радянське студенство] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 2


  З 15 по 25 жовтня на всіх факультетах відбулися комсомольські збори, що обговорили питання про серйозні недоліки в ідеологічній роботі, які справедливо вказала газета "Правада України" від 5 жовтня і збори партійно-комсомольского активу університету ...
251564
  Ріпа Н.О. Виховувати на ленінському прикладі / Н.О. Ріпа. – К., 1980. – 48с.
251565
   Виховувати полум"яних патріотів.. – К, 1973. – 112с.
251566
  Баранов-Мохорт Виховувати спортсменів екстра-класу треба з дитячого віку, цим повинна займатися держава // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Народний депутат України, перший віце-президент Федерації легкої атлетики м. Києва С. Баранов-Махорт розповів "Освіті України".
251567
  Марісова Л. Виховувати талановиту радянську молодь : [Про роботу літературної студії] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  В літературній студії нашого університету виховуються майбутні поети, прозаїки, драматурги та критики. Бюро студії намітило бригади літстудівців, які під час підготовки до виборів у Верховну Раду УРСР проведуть на дільницях кілька творчих виступів.
251568
   Виховуємо комуністичну зміну.. – Київ, 1983. – 102с.
251569
  Середа П.П. Виховуємо на славних традиціях / П.П. Середа. – К, 1980. – 97с.
251570
  Мукан В. Виховуємо носіїв високої української культури // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Листопад (№ 15)


  11 листопада 2011 р. Інститут філології університету відзначив своє 10-річчя. Про буття та особливості освітнього процесу розповідає директор Інституту філології професор Григорій Фокович Семенюк.
251571
  Коляда О.Я. Виховуємо патріотів-інтернаціоналістів / О.Я. Коляда. – Київ, 1986. – 99с.
251572
  Жадан Н.М. Виховуємо патріотів художнім словом // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 15 (307). – С. 2-6


  Розбудова незадежної Української держави неможлива без оновленої національної освіти, розробки прогресивних технологій, гуманізації, диференціації та інтеграції навчання, науково обгрунтованої системи патріотичного виховання засобами художнього слова ...
251573
  Колтунюк С.В. Виховуємо патріотів. / С.В. Колтунюк. – К., 1976. – 104с.
251574
   Виховуємо переможців і лідерів // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 2


  Активне залучення студентів економічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка до наукової роботи на економічному факультеті починається з роботи у наукових гуртках із різноманітних економічних напрямів під керівництвом досвідчених викладачів.
251575
  Ситченко А. Виховуємо романтиків


  У статті подається варіант технологізованого вивчення повісті В. Нестайка "Тореадори з Васюківки"
251576
  Куликова Лілія Виховуємо театром // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15
251577
  Герасименко О.О. Виховуємо у дітей навички здорового способу життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 13-14
251578
  Литвин Т. Виховуємо юних рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 19 : фото
251579
  Пометун О. Виховуємосправжніх друзів і свідомих громадян : Конспекти уроків / О. Пометун, Л. Пилипчатина // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-30
251580
  Ільченко Н.В. Виховуючи відповідального пішохода // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 37
251581
  Кузьмин Б.В. Виховуючи небайдужих / Б.В. Кузьмин. – К, 1989. – 45с.
251582
  Степаненко Віра Виховуючи оптимізм : план-конспект вивчення повісті Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки"
251583
  Сербін Ф.П. Виходжу на ціль: записки штурмана 80-го гвард. бомбардув. авіаполку / Ф.П. Сербін. – К., 1988. – 192с.
251584
  Багряна А. Виходити за межі // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-19. – ISSN 0131-2561
251585
   Виходу немає // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 41 (361), 10-16 жовтня. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Заворушення в Гонконзі - криза Комуністичної партії Китаю.
251586
  Борук М.Д. Вихор : повість / М.Д. Борук. – Ужгород : Карпати, 1989. – 190 с.
251587
  Буйських Ю. Вихор в сучасній демонології українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 22-31


  В статті досліджується образ вихору як окремої демонічної істоти в системі демонології українців. Автор простежує зв"язок вихору з іншими міфологічними персонажами - чортом, відьмою, померлими нехрещеними дітьми, самогубцею, повітрулею, домовиком. На ...
251588
  Драч І. Вихор вогненний із золотом // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-10. – ISSN 0208-0710
251589
  Москаленко Ігор Іванович Вихорострумовий безконтактний перетворювач для контролю фізико-механічних параметрів металевих виробів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Москаленко Ігор Іванович; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1996. – 17л.
251590
   Вихрасты, но суровы.... – М, 1969. – 32с.
251591
  Синеокая Ю.В. Вихревая антропология Николая Бердяева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 100-109. – ISSN 0042-8744
251592
  Жуковский Н.Е. Вихревая теория гребного винта / Н.Е. Жуковский. – М.-Л.
2. – 1950. – 240с.
251593
  Барсуков С.И. Вихревой эффект Ранка / С.И. Барсуков, В.И. Кузнецов. – Иркутск, 1983. – 120с.
251594
  Пиралишвили Ш.А. Вихревой эффект. Эксперимент, теория, технические решения / Ш.А. Пиралишвили, В.М. Поляев, М.Н. Сергеев; Федер. целевая программа "Государственная поддержка интеграции высш. образов. ...; Под ред.: А.И. Леонтьева. – Москва : Энергомаш, 2000. – 412с. – ISBN 5-8022-0006-5
251595
  Фокеев В.С. Вихревые воронки и их применение на электростанциях. / В.С. Фокеев. – М.-Л., 1964. – 184с.
251596
  Байбаков О.В. Вихревые гидравлические машины / О.В. Байбаков. – М., 1981. – 197с.
251597
   Вихревые движения жидкости.. – М, 1979. – 325с.
251598
   Вихревые композции в искусстве саков Центрального Казахстана / А.З. Бейсенов, Г.С. Джумабекова, Г.А. Базарбаева, Д.Б. Дуйсенбай, И .К. Ахияров // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 40-58. – ISSN 2227-4952
251599
  Гольдштик М.А. Вихревые потоки. / М.А. Гольдштик. – Новосибирск, 1981. – 366с.
251600
  Рабинович Б.И. и др. Вихревые процессы и динамика твердого тела / Б.И. и др. Рабинович. – М., 1992. – 295с.
251601
  Лукьянчук И.А. Вихревые решетки / И.А. Лукьянчук. – Москва : Знание, 1991. – 6 с.
251602
  Слензак О.И. Вихревые системы литосферы и структуры докембрия. / О.И. Слензак. – К., 1972. – 183с.
251603
  Сапункво Я.Г. Вихревые слои при обтекании конических тел сверх- и гиперзвуковыми потоками газа : Автореф... канд. физ мат.наук: / Сапункво Я. Г.; МГУ, Ин-т механ. – Саратов, 1965. – 5л. – Бібліогр.:с.5-6
251604
  Ли Сы-гуан Вихревые структуры и другие проблемы, относящиеся к сочетанию геотектонических систем Северо-Западного Китая / Ли Сы-гуан. – М., 1958. – 130с.
251605
   Вихревые структуры с "глазом бури", вопросы формирования и классификации : метрологія / В.В. Конкин, Б.Б. Капочкин, Н.В. Кучеренко, В.В. Лисоводский // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 180-185 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2914
251606
  Лусте О.Я. Вихревые термоэлектрические токи в анизотропных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лусте О.Я. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 15 с.
251607
  Димитращук В.Т. Вихревые термоэлектрические токи в зонально-неоднородных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Димитращук В.Т.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
251608
  Дорофеев А.Л. Вихревые токи / А.Л. Дорофеев. – М., 1977. – 72с.
251609
  Сычева Т.М. Вихревые токи в движущихся телах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сычева Т.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1951. – 9 с.
251610
  Астахов В.И. Вихревые токи в проводящих пластинах и оболочках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Астахов В.И. ; МВ и ССО УССР. – Киев, 1975. – 23 с.
251611
  Иванчиков В.И. Вихревые токи и их магнитное поле у дефекта простейшей формы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Иванчиков В.И.; Сибирский физико-технический институт при Томском гос. университете имени В.В.Куйбышева. – Томск, 1950. – 8 л. – Бібліогр.:с.8
251612
  Кондырев Л.Н. Вихри / Л.Н. Кондырев. – М, 1958. – 175с.
251613
  Кондырев Л.Н. Вихри / Л.Н. Кондырев. – М, 1958. – 175с.
251614
  Акбари С. Вихри / С. Акбари. – Ташкент : Узглавиздат, 1958. – 84 с.
251615
  Мкртчян Г.С. Вихри в ограниченных сверхпроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мкртчян Г.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 14л.
251616
   Вихри в океане и атмосфере: расчет по спутниковым изображениям / М.Г. Алексанина, А.С. Еременко, А.А. Загуменнов, В.А. Качур // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 41-54 : рис. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0130-2906
251617
  Марат М. Вихри весенние / М. Марат. – Уфа, 1969. – 96с.
251618
   Вихри и волны. – Москва : Мир, 1984. – 336 с.
251619
  Незлин М.В. Вихри Россби и спиральные структуры: Астрофизика и физика плазмы в опытах на мелкой воде / М.В. Незлин, Е.Н. Снежкин. – Москва : Наука, 1990. – 237 с.
251620
  Кравчук В.П. Вихрові стани наномагнетиків : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Кравчук В.П.; НАНУ, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
251621
  Белевцов Леонід Васильович Вихрові флюктуації в плоских та шаруватих надпровідних структурах : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.22 / Белевцов Леонід Васильович; НАН України. Фізико-технічний ін-тут низьких температур ім. Б.І.Веркіна. – Харків, 1996. – 12л.
251622
  Цеховський М.В. Вихрострумові перетворювачі для засобів контролю товщини діелектричних покриттів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Цеховський М.В.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 26 назв
251623
  Воскобойник О.А. Вихроутворення та розмив донної поверхні поблизу групи погано обтічних тіл : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Воскобойник Олександр Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
251624
  Демидов А. Вихрь / А. Демидов. – М.-Л, 1930. – 472с.
251625
  Шенгели Г.А. Вихрь железный. / Г.А. Шенгели. – М., 1988. – 123с.
251626
  Вахов А.А. Вихрь на рассвете / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1969. – 430с.
251627
  Брукс А. Вихрь перед бурей / А. Брукс, Д. Брикхил. – Москва, 1984. – 365 с.
251628
   Вихрь.. – М, 1973. – 527с.
251629
  Зверев Б.И. Вице-адмирал В.А. Корнилов / Б.И. Зверев. – Симферополь, 1957. – 151с.
251630
  Рерберг Ф.П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 59-65. – ISSN 0321-0626
251631
  Рерберг Ф.П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 10. – С. 66-69. – ISSN 0321-0626
251632
  Рерберг Ф.П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-58. – ISSN 0321-0626
251633
  Коробков Н.М. Вице-адмирал Корнилов / Н.М. Коробков. – М., 1944. – с.
251634
   Вице-адмирал Корнилов. – М, 1947. – 340с.
251635
  Полунин Б.Л. Вице-президент США: (Конституцион. и фактич. статус). / Б.Л. Полунин. – М., 1988. – 122с.
251636
  Видал Г. Вице президент Бэрр / Г. Видал. – Москва, 1977. – 527с.
251637
  Каратыгин П.А. Вицмундир / П.А. Каратыгин. – Москва, 1958. – 44с.
251638
  Гранитов В.М. ВИЧ-инфекция / СПИД, СПИД-ассоциированные инфекции и инвазии / В.М. Гранитов, Ред.С.Е. Шорин. – Москва. Н.Новгород : Медицинская книга. НГМА, 2003. – 124с. – ISBN 5-86093-140-9
251639
   Вич-инфекция в перинатологии = HIV-infection in perinatology. – Киев : Здоров"я, 2000. – 187с. – ISBN 5-311-01177-7
251640
  Вовк В.И. ВИЧ-инфекция: психокоррекционные мероприятия // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 14-19. – ISSN 2312-5675
251641
  Добровидова Ольга Вич. Лекарство для позитивных / Добровидова Ольга, Земцова Юлия, Лозенко Варвара // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 32-43 : фото. – ISSN 1029-5828
251642
  Шкарин В.В. ВИЧ/СПИД- инфекция : Двадцать лет спустя после начала пандемии. Руководство для врача / В.В. Шкарин, С.Н. Соринсон; Мин-во здравоохранения РФ. Нижегородская госуд. медицинская акад. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная медицинская академия (НГМА), 2001. – 146с. – ISBN 5-7032-0278-7
251643
   ВИЧ/СПИД в Соединенных Штатах Америки: нерешенные вопросы противодействия эпидемии : Аналитический материал. – Москва : РКЗМ, 2006. – 40с.
251644
  Глотов С. Вичерпання авторського права у цифровому середовищі // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 1608-6422
251645
  Венгренівська М.А. Вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 21-25
251646
  Стефанова Й. Вичо Иванов. / Й. Стефанова. – София, 1981. – 152с.
251647
  Моргун В. Виш- переселенець: два роки на Криворіжжі. Донецький юридичний інститут МВС України не тільки зміг відновити свою діяльність на новому місці, а й активно розширює її // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 202). – С. 8
251648
   Виш імені Героїв Крут // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Київський Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації отримає почесне звання "імені Героїв Крут". Таке рішення ухвалене президентом України Петром Порошенком.
251649
   Вишгород. – Київ, 1982. – 94 с.
251650
  Дробаха О.І. Вишгород серця : поезії / О.І. Дробаха. – Київ, 1987. – 84 с.
251651
  Бреяк О. Вишгородський історико-культурний заповідник / О. Бреяк, І. Пироженко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 10/12 (218/220). – C. 2-9. – ISSN 0131-2685
251652
  Іванченко Н. Вишгородському заповіднику - Національний статус! // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 7-9
251653
  Гинк К. Вишеград / К. Гинк. – Будапешт, 1959. – 62 с. – (Венгрия в фотоснимках)
251654
  Шишелина Любовь Вишеградская четверка и Европейский Союз // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 56-69. – ISSN 0201-7083
251655
  Крюкова В. Вишеградська група - "токсичний бренд"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 листопада (№ 196). – С. 9


  Через різні рівні економічного розвитку та політичну нестабільність кожної з країн-учасниць все складніше говорити про V4 як про єдиний блок, яким він задумувався на своєму початку.
251656
  Горун Д.О. Вишеградська група та її місце у регіональній політиці Республіки Польща // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 168-176.
251657
  Чорногор Я.О. Вишеградська група: багатостороннє співробітництво та узгодження інтересів // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 55-63. – ISBN 978-966-02-7989-6
251658
  Кузьменко О. Вишенка / О. Кузьменко. – Київ, 1996. – 208 с.
251659
  Діброва В.І. Вишенька / В.І. Діброва. – Київ, 1974. – 141 с.
251660
  Боровський О. Вишенька на торті. Американський президент, усупереч порадам, привітав Путніа з перемогою // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 33). – С. 14


  "Трамп усупереч порадам привітав Путіна з перемогою. Деякі західні лідери не захотіли вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах. І це зрозуміло: недопущення до виборів опозиціонера Олексія Навального, методи ведення самої виборчої ...
251661
   Вишерские частушки.. – Пермь, 1958. – 221с.
251662
   Вишеславський Леонід Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 340-341. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
251663
  Гетьманець М.Ф. Вишеславський Леонід Миколайович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 61. – ISBN 978-966-372-083-8
251664
  Аляєв Г.Є. Вишеславцев Борис Петрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1005-1006. – ISBN 966-316-069-1
251665
  Савчук В.Д. Вишивала дівчина долю / В.Д. Савчук. – Київ, 1981. – 96 с.
251666
  Костюкова В.М. Вишивальне мистецтво Київщини XX - початку XXI століття (типологія, стилістика, традиції та сучасна трансформація) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 21.00.01 / Костюкова Валентина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
251667
  Білозерова Л. Вишивальниці з Клембівки / Л. Білозерова. – Одеса, 1970. – 28с.
251668
  Захарченко О. Вишивані гарбузи : Повість / Олена Захарченко. – Київ : Факт, 2006. – 216с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-099-8
251669
  Сидоренко Віктор Вишивані нецке : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 110-113 : Фото
251670
  Сом М.Д. Вишиванка : поезії / М.Д. Сом. – Київ : Молодь, 1964. – 87 с.
251671
   Вишиванка : херсонський літературно-художній збірник. – Київ ; Херсон : Просвіта. – ISBN 966-8547-82-9
№ 1. – 2007
251672
   Вишиванка для добра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 10 : фото
251673
   Вишиванка підкорює світ // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 1


  "Студенти, викладачі й співробітники Шевченкового університету активно підтримали Всесвітній день вишиванки, тож аудиторії, коридори й довколишні території корпусів alma mater зачаровували своїми барвами. А танцювальний флешмоб у парку Шевченка став ...
251674
  Тихолоз Н. Вишиванка як маркер національної ідентичності в родині Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 7/8 (712/713). – С. 56-62. – ISSN 0130-5263
251675
  Зайченко В. Вишивка козацької старшини // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 70-75
251676
  Бавбекова І.О. Вишивка татар Криму XVIII - початку XX ст. (Історія, типологія, художньо-стилістичні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Бавбекова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
251677
  Юзва Р.Й. Вишийте веселку : поезії / Р.Й. Юзва. – Ужгород : Карпати, 1981. – 67 с.
251678
  Немирівська Таїсія Вишите сокровення // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48. – ISSN 0868-9644


  Доглядаючи хвору матір, майстриня зверталась про захист до Божої Матері, щоб полегшила біль і страждання рідної матусі, і першою іконою вона вишила Феодосія Чернігівського.
251679
  Моісеєва Т. Виші вийшли на фінішну пряму // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 10 серпня (№ 144). – С. 1, 6
251680
  Галата С. Виші Донбасу: "Не опускати планку" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)
251681
   Виші Донецької та Луганської областей матимуть фіксоване держзамовлення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 126). – С. 2


  ВР ухвалила одразу за основу та цілому законопроект про внесення змін до Закону "Про вищу освіту" щодо діяльності ВНЗ на території Донецької та Луганської областей (№ 6548).
251682
   Виші мають отримати базове фінансування науки // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  На цьому наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час презентації ВНЗ результатів наукової діяльності за 2017 р.
251683
  Онищенко О. Виші на колесах / О. Онищенко, Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 листопада (№ 40). – С. 1, 12


  Студенти і ВНЗ, розташованих на захопленій бойовиками території Донбасу, опинилися перед доленосним вибором. Війна та окупаційний режим примусили багатьох із них стати переселенцями і влаштовуватися на навчання й роботу до ін. українських ВНЗ. ...
251684
  Лиховид І. Вишкіл для лікарів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 вересня (№ 165/166). – С. 7


  Як МОЗ планує змінити систему медичної освіти.
251685
  Омельченко І.Г. Вишкіл старшинського (підстаршинського) складу Української Повстанської Армії // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 89-103. – ISSN 2313-5603
251686
  Рибицький І.В. Вишнева задума : поезії / І.В. Рибицький. – Київ, 1974. – 52 с.
251687
  Яременко М.Т. Вишнева заметіль : поезії / М.Т. Яременко. – Донецьк : Донбас, 1970. – 103 с.
251688
  Цілий В. Вишнева мелодія : поезії / В. Цілий. – Київ, 1985. – 64 с.
251689
  Сіренко Михайло Вишнева пам"ять : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 111-120. – ISSN 0208-0710
251690
  Ройченко А.А. Вишнева пороша / А.А. Ройченко. – Одеса : Маяк, 1967. – 59 с.
251691
  Камалов Х.Н. Вишневая гора : стихи / Х.Н. Камалов; пер. с татар. Д.Смирнова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 64 с.
251692
  Олеша Ю. Вишневая косточка / Ю. Олеша. – М., 1931. – 96с.
251693
  Рудов В.С. Вишневая трубка : повесть / В.С. Рудов. – Минск : Госиздат БССР, 1963. – 130 с.
251694
   Вишневая трубка.. – Калининград, 1959. – 339с.
251695
  Шиян Л. Вишневець та князі Корибути-Вишневецькі / Л. М. Шиян. – Тернопіль : Горлиця, 2006. – 88 с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 87-88. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 966-8452-13-5
251696
  Алексєєв М.М. Вишневий вир / М.М. Алексєєв. – Київ, 1964. – 238с.
251697
  Польовий М.І. Вишневий досвіток : оповідання / М.І. Польовий. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 183 с.
251698
  Рачук М.С. Вишневий промінь : поезії / М.С. Рачук. – Ужгород : Карпати, 1980. – 64 с.
251699
  Гарвасюк В.Ю. Вишневий рід : поезії / В.Ю. Гарвасюк. – Ужгород : Карпати, 1972. – 48 с.
251700
  Чехов А.П. Вишневий сад / А.П. Чехов. – К, 1940. – 86с.
251701
  Чехов А.П. Вишневий сад / А.П. Чехов. – К, 1946. – 99с.
251702
  Чехов А.П. Вишневий сад / А.П. Чехов. – К, 1952. – 80с.
251703
  Бабляк В. Вишневий сад : роман / В. Бабляк. – Київ : Молодь, 1958. – 222 с.
251704
  Бабляк В. Вишневий сад : роман / В. Бабляк. – Київ : Молодь, 1960. – 411 с.
251705
  Бабляк В.С. Вишневий сад : роман / В.С. Бабляк. – Київ, 1966. – 588 с.
251706
  Бабляк В.С. Вишневий сад : роман / В.С. Бабляк. – Київ, 1976. – 544 с.
251707
  Левицький В. Вишневий садок для Джо Дассена: сприйняття творчості Тараса Шевченка в поезії покоління 1980-х років
251708
  Підпалий В.О. Вишневий світ : поезії / В.О. Підпалий. – Київ, 1970. – 143 с.
251709
  Подолян М.П. Вишневий сніговій : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Молодь, 1990. – 69 с.
251710
  Нікуліна Н.П. Вишневий спалах. : поезії / Н.П. Нікуліна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 60 с.
251711
  Клейменова О. Вишневий хрущ на автономній гілці : 100 роківтому, 5 жовтня, народився поет Богдан_Ігор Антонович // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 67
251712
  Піскорська Л. Вишневий цвіт - дарунок Кобзареві
251713
  Папу Анатолій Вишневий цвіт : Нариси / Папу Анатолій. – Львів : Каменяр, 1965. – 68с.
251714
  Кишинський І.О. Вишневий цвіт : Одноактівки. Скетчі. Сценки / І.О. Кишинський. – Харків : Прапор, 1966. – 88с.
251715
  Томенко Микола Данилович Вишневий цвіт : Вірші, поеми / Томенко Микола Данилович. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 104с.
251716
   Вишневі заграви.. – Львів, 1972. – 216с.
251717
  Масенко Терень Вишневі зорі України / Масенко Терень. – Київ : Держвидав УСРР, 1960. – 180 с.
251718
  Вишня Остап Вишневі усмішки : Сільські / Вишня Остап. – 4-е вид. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 87с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251719
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 292с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251720
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав, 1962. – 336с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251721
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1967. – 264с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка української радянської прози)
251722
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1974. – 383с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251723
  Вишня Остап Вишневі усмішки : Усмішки, фейлетони, нариси / Вишня Остап. – Одеса : Маяк, 1978. – 272с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Шкільна б-ка)
251724
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1979. – 544с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251725
  Вишня Остап Вишневі усмішки : Усмішки, фейлетони, нариси / Вишня Остап. – Одеса : Маяк, 1983. – 271с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Шкільна б-ка)
251726
  Вишня Остап Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Дніпро, 1985. – 367с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Б-ка української класики)
251727
  Вишня Остап Вишневі усмішки кооперативні / Вишня Остап. – Дніпропетровськ : Плужанин, 1927. – 95с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251728
  Вишня Остап Вишневі усмішки кримські / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1925. – 144с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251729
  Вишня Остап Вишневі усмішки кримські / Вишня Остап. – Сімферополь : Кримвидав, 1961. – 127с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251730
  Вишня О. Вишневі усмішки кримські / Остап Вишня. – Hью Йорк : Українське видавництво "Книга", 1962. – 144 с.
251731
  Вишня Остап Вишневі усмішки кримські / Вишня Остап. – Сімферополь : Крим, 1969. – 63с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251732
  Вишня Остап Вишневі усмішки театральні / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1927. – 63с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251733
  Мусатов А.и. Вишневій сад / А.и. Мусатов, М.Ю. Ляшенко. – М., 1966. – 239с.
251734
  Карчяускас М. Вишневое взгорье : стихи и поэмы / М. Карчяускас. – М., 1985. – 102с.
251735
  Коппард А. Вишневое дерево / А. Коппард. – Москва, 1953. – 70 с.
251736
   Вишневое солнце. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издаельство, 1973. – 231 с.
251737
  Беляев В.П. Вишневые аллеи / В.П. Беляев. – М., 1981. – 398с.
251738
  Северцева Л.А. Вишневые сады : Стихи / Л.А. Северцева. – Москва : Советский писатель, 1977. – 95с.
251739
  Вишня Остап Вишневые усмешки, крымские / Вишня Остап. – Харьков : Украинский рабочий, 1927. – 95с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
251740
  Сенченко И.Е. Вишневый листок : рассказы / Сенченко И.Е. ; [ Предисл. Питляр И.]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 335 с. : илл. – Пер. с укр.
251741
  Варавва И.Ф. Вишневый май / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1968. – 160с.
251742
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1962. – 111с.
251743
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1962. – 328с.
251744
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1964. – 671с.
251745
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1966. – 472с.
251746
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1968. – 278с.
251747
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1968. – 472с.
251748
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Йошкар-Ола, 1978. – 270с.
251749
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1979. – 363с.
251750
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва, 1980. – 272с.
251751
  Алексеев М.Н. Вишневый омут / М.Н. Алексеев. – Москва : Художественная литература, 1981. – 534с.
251752
  Алексеев О.А. Вишневый омут / О.А. Алексеев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 496 с.
251753
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – М.Л,, 1944. – 60с.
251754
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – М.Л,, 1950. – 88с.
251755
  Татьяничева Л.К. Вишневый сад / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1954. – 64с.
251756
  Бабляк В.С. Вишневый сад : роман / В.С. Бабляк. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 550 с.
251757
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – М, 1964. – 76с.
251758
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – Калининград, 1977. – 56с.
251759
  Чехов А.П. Вишневый сад : Книга для чтения с комментарием на английском языке / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1978. – 142с.
251760
  Чехов А.П. Вишневый сад / А.П. Чехов. – Москва : Детская литература, 1980. – 96с.
251761
  Чехов А.П. Вишневый сад : повести и расказы, пьесы / Антон Чехов ; [послесловие и примеч. Е.А. Андрущенко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 556с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5453-1
251762
  Чехов А.П. Вишневый сад : повести и рассказы, пьесы / Антон Чехов ; [послеслов. и примеч. Е.А. Андрущенко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 426, [4] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 423-427. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6050-1
251763
  Шевченко Т.Г. Вишневый садик / Т.Г. Шевченко. – Киев : Детгиз, 1963. – 15с.
251764
  Ткачев П. Вишневый цвет : рассказы о В.И.Ленине / П. Ткачев; авториз. пер. с белорус. Т.Конниковой. – Минск : Беларусь, 1967. – 122с.
251765
  Янюшкин И.А. Вишни зацветут завтра / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1979. – 312с.
251766
  Янюшкин И.А. Вишни зацветут завтра / И.А. Янюшкин. – 2-е изд., доп. – Саранск, 1989. – 286с.
251767
  Поцхишвили М.Ф. Вишни под дождем / М.Ф. Поцхишвили. – М., 1964. – 83с.
251768
  Новиков Иван Вишни. Рассказы. / Новиков Иван. – М., 1927. – 281с.
251769
  Веньяминов А.Н. Вишня / А.Н. Веньяминов. – Москва : Сельхозгиз, 1936. – 120с.
251770
  Королев А.В. Вишня / А.В. Королев. – Казань, 1967. – 119с.
251771
  Савчук К.М. Вишня в житі / К.М. Савчук. – Одеса : Маяк, 1978. – 120 с.
251772
  Елисеев И.П. Вишня в садоводстве Горьковской области : Автореф. дис... канд. с.-х. наук / Елисеев И.П. ; Горьковск. с-х. ин-т. – Горький, 1965. – 39 с. – Бібліогр.:с.37-38
251773
  Анзин Б.Н. Вишня и слива / Б.Н. Анзин. – Москва : Московский рабочий, 1955. – 142с.
251774
  Евстратов А.И. Вишня и слива / А.И. Евстратов. – М, 1986. – 40с.
251775
  Смирнов В.Ф. Вишня и слива в саду мичуринца опытника в средней полосе СССР. / В.Ф. Смирнов. – М., 1955. – 308с.
251776
  Долмов С. Вишня расцветает ночью // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 68-74. – ISSN 1812-1896


  Біологічні експерименти Японії над людьми під час Другої світової війни в Азії. "Загін № 731"
251777
  Ветлугин А.П. Вишня цветет / А.П. Ветлугин. – Сталинград, 1960. – 48с.
251778
  Полторацкий В.В. Вишня цветет. / В.В. Полторацкий. – М., 1959. – 103с.
251779
  Іщенко М.Г. Вишням цвісти навесні : оповідання / М.Г. Іщенко. – Київ : Молодь, 1959. – 188 с.
251780
  Теньков С. Вишукане меню правосуддя, або Скільки коштує справедливість за новими кодексами? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 15-21 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 1992-9277
251781
  Мельник В. Вишуки : поезії / Віктор Мельник. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Теза, 2008. – 32 с. : іл. – ISBN 978-966-421-058-1
251782
  Тимощук Н. Вища аграрна освіта США: теоретико-методологічний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 10 (165), жовтень. – С. 84-88. – ISSN 2308-4634
251783
  Близнюк Р. Вища аграрна освіта України в другій половині XX століття: до історіографії проблеми // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 34-35
251784
  Коцур А.П. Вища аграрна освіта України другої половини XX ст. у сучасних вітчизняних історіографічних дослідженнях // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 231-239. – ISBN 978-617-7107-21-6
251785
  Сушкевич А.К. Вища алгебра / А.К. Сушкевич. – Харків, 1931. – 311 с.
251786
  Сушкевич А.К. Вища алгебра / А.К. Сушкевич. – 3-е вид. – Харків ; Київ, 1935. – 333 с.
251787
  Шапіро Г.М. Вища алгебра / Г.М. Шапіро. – 1-е вид. – Київ, 1936. – 328 с.
251788
  Шапіро Г.М. Вища алгебра / Г.М. Шапіро. – Вид. 2-е. – Київ ; Харків, 1937. – 328 с.
251789
  Окунєв Л.Я. Вища алгебра / Л.Я. Окунєв. – Київ, 1950. – 364 с.
251790
  Окунєв Л.Я. Вища алгебра / Л.Я. Окунєв. – Вид. 2-е, перероб. та доп. – Київ, 1954. – 424 с.
251791
   Вища алгебра : Методичні вказівки до вивчення курсу. – 2-е вид. – Харків : Харківський університет, 1964. – 21 с.


  На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів.
251792
   Вища алгебра : Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і завдання з курсу. – 2-е вид. – Харків : Харківський університет, 1964. – 40 с. ; 4


  На допомогу студентам загальнонаукових факультетів вищих учбових закладів.
251793
  Сушкевич А.К. Вища алгебра / А.К. Сушкевич. – 4-е, перероб. вид. – Харків
Ч. 1. – 1964. – 236 с.
251794
  Лісняк В.С. Вища алгебра : Hавч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 212 с. – ISBN 966-594-003-1
251795
  Гриньов Б.В. Вища алгебра : підручник для вищих техн. навч. закладів / Б.В. Гриньов, І.К. Кириченко. – Харків : Гімназія, 2008. – 182с. – ISBN 978-966-8319-91-4
251796
   Вища алгебра для фізиків та інженерів. Теоретичні відомості, збірка задач із прикладами розв"язків : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Бєляєв М.Р., Бєляєва Т.М., Павленко І.В., Ходусов В.Д. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 220 с. – ISBN 978-966-623-457-8
251797
  Ідрісов Д.І. Вища атестаційна комісія як державний орган з присудження наукових ступенів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  Статтю присвячено історії такого державного органу, як Вища атестаційна комісія. Зокрема, розглянуто заснування Вищої атестаційної комісії СРСР у 30-х роках ХХ ст., повноваження цього органу та структурні зміни в ньому, які відбувалися за радянських ...
251798
  Новальська Т.В. Вища бібліотечна освіта в Україні: сторінки історії, шляхи модернізації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 97-101. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Подано основні віхи розвитку вищої бібліотечної освіти в Україні, проаналізовано сучасні концепції вітчизняних науковців щодо удосконалення бібліотечно-інформаційної освіти.
251799
  Демчина Л.І. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні : формування документологічної складової : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.03. - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Демчина Л.І. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
251800
  Володько В. Вища бюрократія Київського намісництва 80-х - першої половини 90-х років XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 66-69. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено формування вищого бюрократичного прошарку Київського намісництва, проаналізовано джерела поповнення вищого чиновництва, ступінь замкненості вищої бюрократичної верстви на прикладі персональних кадрових переміщень та розглянуто рівень ...
251801
  Ягупов В.В. Вища військова освіта України та інформаційне суспільство / В.В. Ягупов, Г.В. Ягупова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 305-310
251802
  Зельницький А.М. Вища військова освіта: основи забезпечення та гарантування якості підготовки військових фахівців // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 65-69. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
251803
  Федорчук І. Вища водна рослинність та її роль у формуванні екологічного стану річкових систем природоохоронних територій / І. Федорчук, М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роль вищої водної рослинності в формуванні екологічного стану річкових екосистем. Зроблено акцент на збереженні екологічного стану річок природоохоронних територій за допомогою водних макрофітів. Всебічно показано їх значення на ...
251804
  Молочко А. Вища географічна освіта в Україні (сучасний стан та її передкартографічні дослідження) / А. Молочко, М. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Дається оцінка стану вищої географічної освіти в Україні, пов"язаного з реформами, що відбуваються в умовах складної соціально-політичної ситуації. У затвердженому переліку знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої ...
251805
  Олійник Я.Б. Вища географічна освіта в Україні: сучасний стан і напрямки рансформації // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7069-75-8
251806
  Максимович О.М. Вища геодезія : фізико-геодезичні способи вивчання фігури Землі / О.М. Максимович. – Харків; Київ : ОНТВУ, 1933. – 178 с.
251807
  Монін І.Ф. Вища геодезія : підручник для студ. геодезичних спеціальностей вузів / І.Ф. Монін. – Київ : Вища школа, 1993. – 230 с. – ISBN 5-11002545-2
251808
  Старовєров В.С. Вища геодезія : навч. посібник для студ. геодезичн.спец. вищих навч. закладів України / В.С. Старовєров; МОУ; ІЗМН; КДТУБА. – Київ : ІЗМН, 1996. – 224 с. – ISBN 5-7763-9157-1
251809
  Пилип"юк Р.Г. Вища геодезія. (Сфероїдна геодезія) : практикум / Р.Г. Пилип"юк, Р.Р. Пилип"юк ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. інж. геодезії. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188. – ISBN 978-966-694-289-3
251810
  Четверухін М.Ф. Вища геометрія / М.Ф. Четверухін. – Київ, 1952. – 300 с.
251811
  Лісняк В.С. Вища геометрія : Навчальний посібник / В.С. Лісняк; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 164 с. – ISBN 966-594-102-Х
251812
  Сюндюков І. Вища дипломатія в замку Любарта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 20


  Про Луцький з"їзд європейських монархів 1492 р.
251813
  Матат Д. Вища дошкільна освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про сучасність і майбутнє підготовки робітників говорили під час конференції "Майбутнє робітничих професій: нові вимоги - нові підходи", що відбулася в Академії ДТЕК.
251814
  Сингаївська А.М. Вища економічна освіта: праксеологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 132-138. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
251815
  Голова В. Вища електротехнічна освіта в Україні у другій половині ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто структурні зміни системи підготовки фахівців електротехнічного профілю в провідних вищих технічних навчальних закладах України. Показано процес формування нових спеціальностей, кафедр, факультетів, філіалів, що сприяло розширенню мережі ...
251816
  Тверитникова О. Вища електротехнічна освіта в Україні у другій половині ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто структурні зміни системи підготовки фахівців електротехнічного профілю в провідних вищих технічних навчальних закладах України. Показано процес формування нових спеціальностей, кафедр, факультетів, філіалів, що сприяло розширенню мережі ...
251817
  Драч О.О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століття : монографія / О.О. Драч ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 531, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-46-8
251818
  Драч О.О. Вища жіноча освіта у внутрішній політиці уряду Російської імперії у другій половині ХІХ ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 82-85. – ISBN 966-7686-12-8
251819
  Міхневич Л. Вища жіноча юридична освіта в Україні на початку ХХ ст.: стан наукової розробки проблеми // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 92-97


  На матеріалах дореволюційної, радянської та сучасної історіографії розкрито розвиток досліджень про вищу жіночу юридичну освіту на українських територіях Російської імперії на початку ХХ ст. З"ясовано особливості висвітлення вищої жіночої освіти в ...
251820
   Вища і середня спеціальна школа Української РСР. – Київ, 1967. – 20с.
251821
  Карпаш М. Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства / М. Карпаш, Є. Крижанівський, О. Карпаш // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 55-60. – ISSN 2078-1016
251822
  Матвієнко О.В. Вища інформаційна освіта: основні концепти визначення / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 4-12. – ISSN 2409-9805
251823
  Морозова Т. Вища ІТ-освіта в Україні з позицій системного підходу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 7-16. – ISSN 1682-2366
251824
  Морозова Т. Вища ІТ-освіта в Україні у кількісному вимірі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 26-41. – ISSN 1682-2366
251825
  Морозова Тетяна Вища комп"ютерна освіта та ІТ-індустрія (деякі аспекти взаємодії) / Морозова Тетяна, Мендзебровський Ігор, Пероганич Юрій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-48. – Бібліогр.: с. 40-41, 43-45. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізуються формальні й фактичні аспекти взаємодії індустрії інформаційних технологій і вищої комп"ютерної освіти. Автори пропонують перелік актуальних в ІТ-галузі назв професійних занять, які доцільно додати до Національного класифікатора ...
251826
  Морозова Т. Вища комп"ютерна освіта та ІТ-індустрія (деякі аспекти взаємодії) / Т. Морозова, І. Мендзебровський, Ю. Пероганич // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-48. – ISSN 1682-2366
251827
  Лазебник О. Вища Ліга ІМВ (весна 2012) // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  12 сезон Вищої Ліги КІМВ з футболу.
251828
  Клочек Г. Вища літературна освіта в контексті Болонського процесу // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 0130-5263
251829
  Гетманцев В.Д. Вища матаматика. / В.Д. Гетманцев. – Вип.2-й Вид.3-е. – Х., 1965. – с.
251830
  Куренський М.К. Вища математика / М.К. Куренський. – Киев
I-IX. – 1931. – 197 с.
251831
  Гудименко Ф.С. Вища математика : Підручник / Ф.С. Гудименко. – Київ : Київський університет, 1964. – 380 с.
251832
  Гетманцев В.Д. Вища математика / В.Д. Гетманцев. – вид.3-є. – Х, 1965. – с.
251833
  Гетманцев В.Д. Вища математика / В.Д. Гетманцев, 1965. – с.
251834
  Гетманцев В.Д. Вища математика / В.Д. Гетманцев. – Вип. 2-й.Вид.3-є. – Х., 1965. – с.
251835
  Гетьманцев В.Д. Вища математика / В.Д. Гетьманцев. – вид 3-е
2. – 1965. – с.
251836
   Вища математика. – 3-є вид. – Харків
2. – 1965. – 20 с.
251837
  Шкіль М.І. Вища математика : навч. посібник / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : Вища школа, 1986. – 511 с.
251838
  Дюженкова Л.І. Вища математика : Практикум / Л.І. Дюженкова, Т.В. Носаль. – Київ : Вища школа, 1991. – 406с.
251839
  Дубовик В.П. Вища математика / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : Вища школа, 1993. – 648с.
251840
  Соколенко О.І. Вища математика : Навч. посібник / О.І. Соколенко. – Київ : Вища школа, 1994. – 271с. – ISBN 5-11-004277-0
251841
  Шкіль М.І. Вища математика / М.І. Шкіль. – Київ : Либідь
1. – 1994. – 278 с.
251842
  Шкіль М.І. Вища математика / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : Либідь
2. – 1994. – 349 с.
251843
  Шкіль М.І. Вища математика : підручник / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : Либідь
Кн. 3. – 1994. – 350 с.
251844
   Вища математика : У двох книгах: Підручник. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00642-8
Кн. 1 : Основні розділи. – 1995. – 372с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
251845
  Пак В.В. Вища математика : Підручник / В.В. Пак, Ю.Л. Носенко. – Київ : Либідь, 1996. – 440с.
251846
   Вища математика : У двох книгах: Підручник. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00643-6
Кн.2 : Спеціальні розділи. – 1996. – 336 с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
251847
  Лісняк В.С. Вища математика / В.С. Лісняк. – Київ : Київський університет, 1997. – 228с. – ISBN 966-594-003-1
251848
  Овчинников П.П. Вища математика : у двох частинах / П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.М. Михайленко. – . 2-ге вид., стереотип . – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-153-0
Ч. 2 : Диференціальні рівняння. Операціійне числення. Ряди та їх застосування. – 2000. – 792 с.
251849
  Дубовик В.П. Вища математика : Навчальні посібники для студ.технічних і технол.спец.вищ.навч.закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Киев : А.С.К., 2001. – 648с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-320-0
251850
   Вища математика : Збірник задач / За ред. В.П. Дубовика, І.І.Юрика; Авт.В.П.Дубовик, І.І.Юрик, І.П.Вовкодав та інші. – Киев : А.С.К., 2001. – 480с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-321-9
251851
  Рябічев В.Л. Вища математика : Конспект лекцій / В.Л. Рябічев; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – 138с.
251852
  Соколенко Олександр Іванович Вища математика : Підручник / Соколенко Олександр Іванович. – Київ : Академія, 2002. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-127-9


  Відповідає програмам з вищої математики для студентів нематиматичних спеціальностей ВУЗів. Для студентів економічних, хімічних, біологічних, географічних, геологічних, медичних, фармацевтичних, ветеринарних, сільскогосподарських спеціальностей
251853
  Дюженкова Любов Іванівна Вища математика : Приклади і задачі: Посібник / Дюженкова Любов Іванівна, Дюженкова Ольга Юрівна, Міхілін Геннадій Олександрович. – Київ : Академія, 2002. – 624с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-138-4


  Охоплює розділи курсу вищої математики:елементи математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії,теорії ймовірностей і математичної статистики.Для студентів вузів: економічних,індустріально-педагогічних,природничо-географічних, аграрних
251854
  Лісняк В.С. Вища математика : Лекції та практикум / В.С. Лісняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 172с.
251855
   Вища математика : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальних закладів / В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур; МОіНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – 2-е вид., стереотип. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-486-8
Ч.1. – 2002. – 191с.
251856
   Вища математика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Лавренчук, Т.І. Готинчан, В.С. Дронь, О.С. Кондур; МОіНУ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – 2-е вид., стереотип. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-485-X
Ч.2. – 2002. – 208с.
251857
  Валєєв К.Г. Вища математика : У 2-х ч. Навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-354-6
Ч.2. – 2002. – 451с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
251858
  Соколенко О.І. Вища математика : Підручник / О.І. Соколенко. – Київ : Академія, 2003. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-127-9


  Відповідає програмам з вищої математики для студентів нематиматичних спеціальностей ВУЗів. Для студентів економічних, хімічних, біологічних, географічних, геологічних, медичних, фармацевтичних, ветеринарних, сільскогосподарських спеціальностей
251859
  Пак В.В. Вища математика : Підручник / В.В. Пак, Ю.Л. Носенко. – Донецьк : Сталкер, 2003. – 496с. – ISBN 966-696-370-1
251860
  Дубовик В.П. Вища математика : Навчальний посібник для студентів технічних і технологічних спеціальностей вузів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : А.С.К., 2003. – 648с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-320-0
251861
  Кривуца В.Г. Вища математика : Практикум: Навч.посібник / В.Г. Кривуца, В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 536с. – ISBN 966-690-035-1
251862
  Пастушенко С.М. Вища математика : Довідник / С.М. Пастушенко, Ю.П. Підченко. – 2-е вид. випр. і доповн. – Київ : Діал, 2003. – 464с. – ISBN 966-591-044-2
251863
   Вища математика : збірник задач : навч. посібник для студ. технічних і технологічних спец. вищих навч. закл. / В.П. Дубовик, І.І. Юрик, І.П. Вовкодав, В.І. Дев"ятко, К Р. та ін.] Клименко; Дубовик В.П. [ та ін. ] ; за ред. В.П. Дубовика, І.І. Юрика. – Київ : А.С.К., 2003. – 480 с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-321-9
251864
  Овчинников П.П. Вища математика : У 2-х частинах. Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Пер.з рос.П.М.Юрченко; За заг ред. П.П.Овчинникова. – Вид. 3-те, випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-055-0
Ч.1 : Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне чи-лення. – 2003. – 600с.


  У першій і другій частинах підручника розглянуто основні розділи вищої математики. Узагальнено досвід застосування дидактичних методів і прийомів з метою активізації ро-зумової діяльності студентів під час вивчення курсу математики. Виклад теорії ...
251865
   Вища математика : Підручник для студ. природ. спец. ун-тів і вищ. техн. навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0229-4
Кн.1 : Основні розділи. – 2003. – 400 с.
251866
   Вища математика : Збірник задач. У 2-х ч. / Х.І. Гаврильченко, С.П. Полушкин, П.С. Кропив"янський, та ін.; За заг ред. П.П. Овчинникова. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-124-7
Ч.1 : Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення: Навч. посібник для студ. вищ. техн. навч. закл. – 2003. – 279с.
251867
   Вища математика : Збірник задач. У 2-х ч. Навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл. / За заг ред. П.П. Овчинникова. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-115-8
Ч.2 : Звичайні диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди. Рівняння мат.фізики. Стійкість за Ляпуновим/П.П. Овчинников, П.С. Кропив"янський, С.П. Полушкин і ін. – 2003. – 376с.
251868
   Вища математика : Підручник для студ. природ. спец. ун-тів і вищ. техн. навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0230-8
Кн.2 : Спеціальні розділи. – 2003. – 368 с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
251869
   Вища математика : Збірник задач: Навчальний посібник для студ.технічних і технологічних спец. вищих навч. закладів. – Київ : А.С.К., 2004. – 480с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-036-1


  Для студентів технічних і технологічних спеціальностей вузів
251870
  Бубняк Т.І. Вища математика : Навч. посібник для студ. вищ. освітніх закл. / Т.І. Бубняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 434с. – ISBN 966-7827-41-0
251871
  Литвин І.І. Вища математика : навчальний посібник / І.І. Литвин, О.М. Конончук, Г.О. Желізняк; МОНУ; Держ. ком-т зв"язку та інформ . України; Львівський технікум держ ун-ту інформ.- комунікац. технол. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 368с. – ISBN 966-8365-33-Х
251872
  Дубовик В.П. Вища математика : навчальний посібник для студ. техн. і технолог. спеціальностей вищих навч. закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : А.С.К., 2004. – 648с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 632-633. – (Серія "Університетська бібліотека"). – ISBN 966-539-320-0
251873
  Валєєв К.Г. Вища математика : У 2-х ч. Навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-220-5
Ч.1. – 2004. – 546с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
251874
   Вища математика : Збірник задач. У 2-х частинах: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-117-4
Ч.1 : Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу./ Х.І. Гаврильченко, С.П. Полушкин, П.С. Кропив"янський та ін. – 2004. – 279с.


  У першій і другій частинах підручника розглянуто основні розділи вищої математики. Узагальнено досвід застосування дидактичних методів і прийомів з метою активізації ро-зумової діяльності студентів під час вивчення курсу математики. Виклад теорії ...
251875
   Вища математика : Збірник задач. У 2-х частинах.: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-127-1
Ч.2 : Звичайні диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівняння математичної фізики. /П.П. Овчинников, П.С. Кропив"янський, С.П. Полушкін та ін. – 2004. – 376с.


  У першій і другій частинах підручника розглянуто основні розділи вищої математики. Узагальнено досвід застосування дидактичних методів і прийомів з метою активізації ро-зумової діяльності студентів під час вивчення курсу математики. Виклад теорії ...
251876
  Кривуца В.Г. Вища математика : Практикум: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Кривуца, В.В. Барковський, Н.В. Барковська; МОНУ. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 536с. – ISBN 966-364-121-5
251877
  Дубовик В.П. Вища математика : Навчальні посібники для студ.технічних і технол.спец.вищ.навч.закладів / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – Киев : А.С.К., 2005. – 648с. – Шифр дубл.51Дубо( доп рфз.). – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-320-0
251878
  Коваленко І.П. Вища математика : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.П. Коваленко. – Київ : Вища школа, 2006. – 344с. – ISBN 966-642-293-Х


  .Викладено елементи аналітичної геометрії на площині та у просторі, теорію границь і неперервної функції однієї і кількох змінних, основи диференціального та інтегрального числення функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння ...
251879
  Дубовик В.П. Вища математика : навч. посібник для студентів технічних і технологічних спец. вищих навчальних закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : А.С.К., 2006. – 648 с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-320-0
251880
  Чубатюк В.М. Вища математика : навч. посібнмк для студентів ВНЗ / Валентин Миколайович Чубатюк ; М-во освіти і науки України, Вінницький фін.-екон. ун-т. – Київ : Професіонал, 2006. – 432 с. – Бібліогр.: с. 422. – ISBN 966-370-028-9
251881
  Дундученко Л.О. Вища математика : у 2-х томах : підручник для студ. вищ. технічних навч. закл. / Л.О. Дундученко Л.О., Ясінський ; МОНУ ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Сан-Франциско ; Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 966-622-228-0
Т. 1 : Число і функція. Границя функції. Неперервність. Диференціальне числення. Інтегральне числення. Узагальнення інтеграла. Інтегрування функцій багатьох змінних. Ряди. – 2006. – 884 с.
251882
  Дундученко Л.О. Вища математика : у 2-х томах : підручник для студ. вищ. технічних навч. закл. / Л.О. Дундученко Л.О., Ясінський ; МОНУ ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Сан-Франциско ; Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-251-3
Т. 2 : Диференціальні рівняння. Аналітичні функції комплексної змінної. Спеціальні функції. Інтегральні перетворення. Диференціальні рівняння математичної фізики. – 2007. – 648 с.
251883
  Свердан П.Л. Вища математика : математичний аналіз і теорія ймовірностей : підручник / П.Л. Свердан. – Київ : Знання, 2008. – 450с. – ISBN 978-966-346-411-4
251884
  Моцний Ф.В. Вища математика : навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей фінансово-економічного профілю денної та заочної форм навчання / Ф.В. Моцний ; Державний комітет статистики України ; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – [Вид. 2-ге, доп.]. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2008. – 160 с. – ISBN 966-773-84-1
251885
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 частинах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-е вид. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3057-8
Ч. 1. – 2008. – 196 с.
251886
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 частинах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – 2-е вид. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3058-5
Ч. 2. – 2008. – 240с.
251887
  Дубовик В.П. Вища математика : у 3 частинах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – 2-е вид. – Харків : Веста. – ISBN 978-966-08-3059-2
Ч. 3. – 2008. – 232с.
251888
  Лісняк В.С. Вища математика : вузлові розділи у розв"язаних вправах і задачах : навчальний посібник / В.С. Лісняк ; Киїівський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 136 с.
251889
  Кононюк А.Ю. Вища математика : ( модульна технологія навчання ) : навчальний посібник : в 2-х книгах / А.Ю. Кононюк ; МОН України. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-466-8 (Т.1)
Кн. 1. – 2009. – 680 с.
251890
  Кононюк А.Ю. Вища математика : (модульна технологія навчання ) : навчальний посібник : [ в 2-х книгах ] / А.Ю. Кононюк ; МОН України. – Київ : КНТ. – ISBN 978-966-373-518-4 (Кн.2)
Кн. 2. – 2009. – 784 с.
251891
   Вища математика : у 2 кн. : підручник для студ. вищ. пед. навч. закладів / [авт. кн. 1:] М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, В.М. Котлова. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0572-5
Кн. 1. – 2010. – 590, [2] с. : табл.
251892
   Вища математика : у 2 кн. : підручник для студ. вищ. пед. навч. закладів / [авт. кн. 2:] М.І. Шкіль, Т.В. Колесник. – Київ : Либідь. – ISBN 978-966-06-0573-2
Кн. 2. – 2010. – 494, [2] с.
251893
   Вища математика : конспект лекцій : для напрямів підготовки 05,010502 зі спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050107 "Економіка підприємства", 6.050108 "Маркетинг", 6.050201 "Менеджмент організацій" для студ. денної та заочної форм навчання : у 3-х частинах / МОН України ; Сумський держ. ун-т ; [ укадач О.І. Оглобліна ]. – Суми : Сумський державний університет
Ч. 2. – 2010. – 112 с.
251894
   Вища математика : збірник задач : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В.П. Дубовик та ін.] ; за ред.: В.П. Дубовика, І.І. Юрика. – Київ : Ігнатекс-Україна, 2011. – 479, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. нв звороті тит. арк. – (Вища освіта). – ISBN 978-966-97179-1-7
251895
  Дубовик В.П. Вища математика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ : Ігнатекс-Україна, 2011. – 647, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 636-640. – Бібліогр.: с. 632-633. – (Вища освіта). – ISBN 978-966-97049-3-1
251896
  Коваленко І.П. Вища математика : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / І.П. Коваленко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 447, [10] с. : іл. – Додатки: с. 438-446. – ISBN 978-966-8407-81-9
251897
  Оглобліна О.І. Вища математика : конспект лекцій для студентів спеціальностей: 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної та заочної форм навчання : у 3 ч. / О.І. Оглобліна, Л.І. Брацихіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т
Ч. 3. – 2011. – 208 с. : табл. – Бібліогр.: с. 208
251898
   Вища математика : підручник / [Малярець Л.М. та ін ; за заг. ред. Малярець Л.М..] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 770, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 763-770. – Бібліогр.: с. 762. – ISBN 976-966-676-561-4
251899
   Вища математика : [базовий підруч. для студентів ВНЗ екон. напрямків підгот.] / [В.С. Пономаренко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка. – Харків : Фоліо, 2014. – 668, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 662-669. – Бібліогр.: с. 661. – ISBN 978-966-03-6974-0
251900
  Кахута Н.Д. Вища математика : практикум / Кахута Н.Д. ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Університет економіки а права "КРОК". – ISBN 978-966-170-013-9
Ч. 1 : Вектори і координати. Похідна та її застосування. Інтеграл і його застосування. Диференціальні рівняння. Елементи теорії ймовірностей. – 2017. – 95 с. : іл., табл. – На обкл.: 25 років Університет "КРОК". – Бібліогр.: с. 95
251901
  Ластівка І.О. Вища математика : навч. посібник / І.О. Ластівка, О.І. Безверхий, І.П. Кудзіновська ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 450, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-932-089-6
251902
  Птуха М.В. Вища математика в демографії / Михайло Птуха // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 563-571. – ISBN 966-346-208-6
251903
  Лісняк В.С. Вища математика в пам"ятках / В.С. Лісняк. – Київ, 1990. – 47с.
251904
  Соколенко О.І. Вища математика в прикладах і задачах : Навчальний посібник для студ. природничих фак-тів вищих педаг. навч. закладів. / О.І. Соколенко, Г.А. Новик. – Київ : Либідь, 2001. – 248с. – ISBN 966-06-0072-0


  Вміщено приклади і задачі з елементів математичного аналізу та теорії ймовірностей і математичної статистики. Коротко викладено теоретичний матеріал, подано розв"язання типових задач та вправи для самостійного розв"язання. Навчальний посібник ...
251905
  Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Клепко, В.Л. Голець; МОНУ; ЕКОМЕН. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 600с. – ISBN 966-364-210-6
251906
  Клепко В.Ю. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Ю. Клепко, В.Л. Голець ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту (ЕКОМЕН). – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 592, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 581-582. – ISBN 978-966-364-928-3
251907
  Барабаш Г.М. Вища математика для біологів : навч.-метод. посіб. : у 2 ч. / Г.М. Барабаш ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка
Ч. 1. – 2013. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 135
251908
  Барковський В.В. Вища математика для економістів : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 400с. – (Математичні науки). – ISBN 966-7938-42-5


  Містить теоретичні відомості усіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою програмою Міністерства освіти і науки України для економічних спеціальностей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії ...
251909
  Васильченко Іван Петрович Вища математика для економістів : Підручник / Васильченко Іван Петрович. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 454с. – ISBN 966-7767-74-4
251910
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів : Підручник / І.П. Васильченко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2004. – 454 с. – ISBN 966-8148-52-5
251911
  Жуков С.А. Вища математика для економістів : Математичний аналіз: Навч. посібник / С.А. Жуков, В.С. Остапчук, О.І. Сторубльов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 252 с. – ISBN 966-594-546-7
251912
  Барковський В.В. Вища математика для економістів : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Барковський, Н.В. Барковська; МОНУ. – 4-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 448с. – ISBN 966-364-120-7
251913
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів : підручник / І.П. Васильченко. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 456с. – ISBN 966-346-226-4
251914
  Макаренко В.О. Вища математика для економістів : навчальний посібник / В.О. Макаренко. – Київ : Знання, 2008. – 517с. – ISBN 978-966-346-347-6
251915
   Вища математика для економістів : підручник для студентів ВНЗ / Ляшенко О.І. [та ін.] ; за ред. О.І. Ляшенко, О.І. Черняка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 548 с. – ISBN 978-966-439-028-3
251916
  Барковський В.В. Вища математика для економістів : навч. посібник / В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – 5-те вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 447, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-364-991-7
251917
  Валєєв К.Г. Вища математика для економістів : навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова, С.В. Дегтяр. – Київ : Знання, 2011. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 287. – ISBN 978-966-346-646-0
251918
  Тріщ Б.М. Вища математика для економістів / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 552 с. – Бібліогр.: с. 546. – ISBN 978-966-613-855-5
251919
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів : основні розділи / І.П. Васильченко. – Вид. 2-ге. – Київ : Кондор, 2012. – 607, [1] с. : портр., іл., табл. – ISBN 978-966-351-363-8
251920
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів (загальні розділи) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.П. Васильченко. – Київ : Кондор, 2006. – 608с. – ISBN 966-8251-99-7
251921
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.П. Васильченко. – Київ : Кондор, 2004. – 352с. – ISBN 966-7982-59-9
251922
  Васильченко І.П. Вища математика для економістів (спеціальні розділи) : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.П. Васильченко. – Київ : Кондор, 2007. – 348с. – ISBN 966-7982-59-9
251923
   Вища математика для нематематичних спеціальностей : навч. посібник / С.С. Дрінь, С.М. Дяченко, Ю.О. Захарійченко, Р.К.Чорней ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2017. – 216, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216. – (Серія "Могилянський підручник"). – ISBN 978-966-2410-84-6
251924
  Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій : Навч. посібник / МАУП; О.Б. Жильцов, Г.М. Торбін. – Київ : МАУП, 2002. – 408с. – ISBN 966-608-139-3
251925
  Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій : Навчальний посібник / О.Б. Жильцов, Г.М. Торбін; МАУП. – 2-е вид., виправл. – Київ : МАУП, 2004. – 408с. – ISBN 966-608-476-7
251926
  Гладунський В.Н. Вища математика й елементи логіки : Означення, формули, приклади. Навч. посібник / В.Н. Гладунський; М-во освіти і науки України; науково-методичний центр вищої освіти; Нац. банк України; Львівський банківський ін-т. – Львів : Афіша, 2005. – 496с. – На обкл.: Довідник для студентів та викладачів. – ISBN 966-325-035-6
251927
  Гладунський В.Н. Вища математика й елементи логіки : означення, формули, приклади : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Н. Гладунський ; М-во освіти і науки України, Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України. – Вид. 2-ге, доповн. – Львів : Афіша, 2008. – 502, [2] с. : табл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-325-102-8
251928
  Унтілова В.В. Вища математика природи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 1 (98). – С. 7-10
251929
  Тевяшев А.Д. Вища математика у прикладах і задачах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Д.Тевяшев, О.Г.Литвин. – 2-ге вид., доп. і доопр. – Київ : Кондор. – ISBN 966-351-178-8
Ч.1 : Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2006. – 588с.
251930
   Вища математика у прикладах і задачах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Д.Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М. Кривошеєва, Л.В. Обухова, О.Г.Середа. – Київ : Кондор. – ISBN 966-351-137-0
Ч.2 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. – 2006. – 460с.
251931
   Вища математика у прикладах і задачах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Д.Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М.Кривошеєва, Л.В. Обухова, О.Г.Середа, Н.О.Головко. – Київ : Кондор. – ISBN 966-351-136-2
Ч.3 : Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення. – 2006. – 608с.
251932
   Вища математика у прикладах і задачах : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Д.Тевяшев, О.Г. Литвин, О.М.Титаренко, Н.П. Клімова. – Київ : Кондор. – ISBN 966-351-155-9
Ч.4 : Аудиторні контрольні роботи. Індивідуальні завдання. – 2006. – 556с.
251933
  Овчинников П.П. Вища математика. : У 2-х частинах / П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.М. Михайленко; Пер.з рос.П.М.Юрченко. – 2-ге вид. стереотипне. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-078-Х
Ч.1 : Лінейна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу.і. – 2000. – 592с.
251934
  Мойсеєнко Л.А. Вища математика. Аналітична геометрія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.А. Мойсеєнко, Т.Г. Лавинюкова ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2009. – 205 с. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-966-694-096
251935
  Лісняк В.С. Вища математика. Вибрані розділи : Навчальний посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 136с.
251936
  Дюженкова Л.І. Вища математика. Приклади і задачі : посібник [ для студентів нематематичних спец. вищих навч. закладів ] / Л.І. Дюженкова, О.Ю. Дюженкова, Г.О. Михалін. – Київ : Академія, 2003. – 624 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-138-4
251937
  Сенчуков В.Ф. Вища математика. Спеціальні розділи : навчальний посібник / Сенчуков В.Ф., Денисова Т.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 408 с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 299-300. – ISBN 978-966-676-401-3
251938
  Валєєв К.Г. Вища математика. У 2-х ч. : Навчальний посібник / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова; МОіНУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-220-5
Ч.1. – 2001. – 546с.


  У другій книзі розглядаються деякі спеціальні розділи математики: функціональни ряди, звичайні диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики,функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математична статистика. Для студентів природничих ...
251939
  Рябічев В.Л. Вища математика. Числові ряди : Конспект лекцій / В.Л. Рябічев; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2003. – 22с.
251940
   Вища математика: основні значення, приклади і задачі : у 2-х частинах; навч. посібник. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00095-0
Ч.2. – 1992. – 256 с.


  Анотація дана в контрольному номері 447.
251941
   Вища математика: основні означення, приклади і задачі : у 2-х частинах. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00094-2
Ч. 1. – 1992. – 288 с.


  Анотація дана у книзі під контрольним номером 446.
251942
   Вища математика: основні означення, приклади і задачі : У двох книгах. – 2-е. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00585-5
Кн. 1. – 1994. – 312 с.


  У навчальному посібнику вміщено приклади і задачі з теорії множин, аналітичної геометрії, векторної та лінійної алгебри, теорії границь, диференціального та інтегрального числення функцій однієї та кількох змінних, теорії ймовірностей та математичної ...
251943
   Вища математика: основні означення, приклади і задачі : у 2-х книгах. – 2-е вид.,зі змінами. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00586-3
Кн. 2. – 1994. – 280 с.


  У навчальному посібнику вміщено приклади і задачі інтегрального числення функцій кількох змінних, диференціальних рівнянь, векторного аналізу, основ теорій функцій комплексної змінної, рядів та іх застосування тощо. Перед кожним розділом наведено ...
251944
  Овчинников П.П. Вища математика: У 2-х частях : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Овчинников, В.М. Михайленко. – 3-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-100-Х
Ч.2. – 2004. – 792с.
251945
  Гетьманцев В.Д. Вища матетатика / В.Д. Гетьманцев. – Вип.2-й. Вид.3-е. – Х, 1965. – с.
251946
  Гетманцев В.Д. Вища матетематика / В.Д. Гетманцев. – Вип 2-й. Вид 3-е. – Х, 1965. – с.
251947
  Чухно А.А. Вища мета // Під прапор. ленінізму, 1974. – №6
251948
  Гривняк Л.Ю. Вища міра покарання: історико-правове дослідження : монографія / Гривняк Любомир Юрійович ; Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2011. – 162, [2] с. – Бібліогр.: с. 146-161. – ISBN 978-966-326-419-6
251949
  Суліма Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки / Євген Суліма // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366
251950
  Романовський О. Вища освіта за міжнародними стандартами: досвід Українсько-американського гуманітарного інституту : (До 175-річчя НПУ імені М.П.Драгоманова) / О. Романовський, Ю. Романовська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (960). – С. 33-37. – ISSN 0131-6788
251951
  Ніколаєнко С. Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 13-31. – ISSN 1682-2366
251952
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука : анотований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 117-125. – ISSN 1682-2366
251953
   Вища освіта і наука: (анотований огляд періодичних видань) / Бєлоусова Т., Чорнобровкіна З. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366
251954
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анатований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 110-124. – ISSN 1682-2366
251955
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анатований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 110-125. – ISSN 1682-2366
251956
   Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Укладачі : Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 113-119. – ISSN 1682-2366
251957
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чорнобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 102-115. – ISSN 1682-2366
251958
   Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Укладачі : Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 105-125. – ISSN 1682-2366
251959
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 113-125. – ISSN 1682-2366
251960
  Бєлоусова Т.М. Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань / Т.М. Бєлоусова, З.Р. Чорнобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 117-125. – ISSN 1682-2366
251961
  Білоусова Т. Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань. / Т. Білоусова, З. Чернобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 114-124. – ISSN 1682-2366
251962
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотованій огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чорнобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 104-117. – ISSN 1682-2366
251963
  Бєлоусова Т. Вища освіта і наука: анотованний огляд періодичних видань / Т. Бєлоусова, З. Чорнобровкіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 116-124. – ISSN 1682-2366
251964
  Белоусова Т. Вища освіта і наука: анотованний огляд періодичних видань / Т. Белоусова, З. Чернобровкина // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 119-124. – ISSN 1682-2366
251965
  Хоружий Г.Ф. Вища освіта на шляху оптимізації // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 22-27


  15-16 вересня 2011 р. відбулася церемонія святкування XXIII річниці підписання Великої хартії університетів та міжнародна конференція з актуальних проблем вищої освіти, що проводилося у Болонському ун-ті. Загалом Велику Хартію підписали 800 ВНЗ ...
251966
  Фудорова О.М. Вища освіта осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні: освітня інклюзія чи міф? : (соціологічний вимір) / Фудорова О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Херсон. міська друк., 2012. – 228, [2] с. : табл. – Бібліогр.: c.81-206. – ISBN 978-966-655-402-7
251967
   Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – Київ, 2001-
№ 1. – 2007. – 128. – Див. також: Додаток 3: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторінг якості освіти. Т. 1-3 (5-7), 2007. - Мова рез. рос. та укр.
251968
   Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – Київ, 2001-
№ 2. – 2007. – 128. – Див. також: Додаток 3: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторінг якості освіти. Т. 1-3 (5-7), 2007. - Мова рез. рос. та укр.
251969
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001-
№ 1 (28). – 2008. – 128. – Див. також: Додаток 3: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторінг якості освіти. Т. 1-3 (5-7), 2007. - Мова рез. рос. та укр.
251970
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001-
№ 1 (32). – 2009. – Мова рез. англ. рос. та укр.
251971
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001-
№ 2 (33). – 2009. – Мова рез. англ. рос. та укр.
251972
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001-
№ 4 (35). – 2009. – Мова рез. англ. рос. та укр.
251973
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (37). – 2010. – Мова рез. англ., рос., укр. та польск.
251974
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 3 (38). – 2010. – Мова рез. англ., рос., укр. та польск.
251975
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (41). – 2011. – Мова рез. англ. рос. та укр.
251976
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 3 ( 42). – 2011. – Мова рез. англ. рос. та укр.
251977
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 2 (45). – 2012. – Мова рез. англ. рос. та укр.
251978
   Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
№ 3 (46). – 2012. – Мова рез. англ. рос. та укр.
251979
  Луців Б.Л. Вища освіта України в координатах Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 46-56. – ISSN 2218-5348
251980
  Шевченко Т.Б. Вища освіта України в соціокультурних змінах сучасності // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 116-124.
251981
  Савельєв В. Вища освіта України перед викликами ХХІ століття: критичний вимір // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С. 242-247. – ISSN 1810-2131


  У статті з позицій соціології освіти аналізуються кризові явища у системі вищої освіти України та подаються пропозиції, які, на думку автора, можуть певною мірою сприяти подоланню цієї кризи.
251982
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2006-
Т. 1 (8) : Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. – 2008. – Дод. 3 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251983
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2006-
Т. 2 (9) : Психологічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – 2008. – Дод. 3 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251984
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2006-
Т. 4 (11) : Моніторинг якості освіти: засоби, технології та перспективи. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі. – 2008. – Дод. 3 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251985
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 1 (13) : Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. – 2009. – 568 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251986
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 2 (14) : Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. Психолого-педагогічні та організацйні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – 2009. – 556 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251987
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 3 (15) : Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – 2009. – 826 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251988
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 4 (16) : Управління якістю освіти: стандартизація та інноваційність. – 2009. – 576 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251989
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 5 (17) : Моніторинг якості освіти: засоби, технології та перспективи. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організацйіні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі. – 2009. – 634 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251990
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 1 (19) : Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. – 2010. – 576 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251991
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 2 (20) : Управління якістю освіти: стандартизація та інноваційність. Моніторинг якості освіти: засоби, технології та перспективи. – 2010. – 616 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251992
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 3 (21) : Новітні засоби навчання: проблеми впровадження та стандартизації. – 2010. – 614 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251993
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 4 (22) : Психолого-педагогічні та організацйні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – 2010. – 516 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251994
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 5 (23) : Психолого-педагогічні та організацйні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – 2010. – 572 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251995
   Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : Гнозис, 2006-
Т. 6 (24) : Психолого-педагогічні та організацйні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі. – 2010. – 518 с. – Дод. 4 до ж-лу "Вища освіта України": теоретичний та науково-методичний часопис; резюме укр., рос., англ. мовами
251996
  Фінніков Т.В. Вища освіта України: ліцензування та акредитація : Аналітичне дослідження / Т.В. Фінніков, О.І. Шаров; Навчально-методичний центр " Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні". – 2- вид. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2006. – 69 с. : іл. – (Серія аналітичних видань). – ISBN 966-8487-40-0
251997
  Черевичний Г.С. Вища освіта України: новації, проблеми, перспективи // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 107-112. – ISSN 0374-3896
251998
  Чухрай Н.І. Вища освіта як чинник побудови в Україні економіки, що спирається на знання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 198-204. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано якісний рівень системи вищої освіти в Україні з позиції глобальної конкурентоспрможності. Ідентифіковано основні проблеми освітнього сектору України та напрями їх подолання у контексті трансформації української економіки в економіку, ...
251999
   Вища освіта: європейський вимір та українські перспективи : матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти, 18 червня 2008 року / Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [редкол. : В.І. Полохало (гол.), Д.В. Табачник, С.А. Давимука та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с. – ISBN 978-966-611-732-1
252000
  Безносюк О.О. Вища освіта: проблеми та песпективи розвитку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2008. – Вип. № 16. – С. 175-180
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,