Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
251001
  Савенкова Марина "Веревочный" орнамент на Волхове // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 91-93. – ISSN 0235-7089


  За матеріалами Новгородської археологічної експедиції.
251002
  Лимонова Л. "Вереница четверостиший" А. Ахматовой и "Летючі катрени" Л. Костенко: опыт сопоставительного анализа // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 41-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
251003
  Тимошик М.С. "Вернигора" (- видавництво) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 272. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251004
  Яковенко Я. "Вернигора" Францішека Равіти-Гавронського - ключ до гармонії українсько-польських відносин // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 1 (38). – С. 219-232. – ISSN 1640-7806


  У статті проаналізовано образ пророка Вернигори у творчості польського письменника ХІХ століття Францішека Равіти-Гавронського, простежено етапи становлення візії віщуна та його інтертекстуальний зв"язок між образами Вернигори у творах письменника. ...
251005
  Базанова О. "Верный истории, беспристрастный и скромный" : [К 300-летию историка, археографа, действ. чл. Петербургской АН с 1725 г. Г.Ф. Миллера (1705-1783] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 3. – С. 78-86. – ISSN 0869-7078
251006
  Шкаруба Л. "Версаль - это я" , или Жемчужина XVII века : (на 3-й стр.ілюстрація П"єр Патель.Палац Версаль. 1668) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 35-43
251007
  Гаврилюк Н. "Вертеп" Григорія Чубая як модифікація вертепної драми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 67-76. – ISSN 0236-1477
251008
  Гаврилюк Надія "Вертеп" Григорія Чубая як модифікація вертепної драми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 67-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Зіставлено барокову вертепну драму з "Вертепом" Г. Чубая. Досліджено метричну та образно-символічну організацію творів.
251009
  Горнфельд А.Г. "Вертер" Гете и "Вертер" Масснэ : доклад, читанный исполнителям "Вертера" в Михайловском театре 5 декабря 1920 года / А.Г. Горнфельд. – (на правах рукописи). – Петербург : Госиздат, 1921. – 16 с.
251010
  Докучаев Д.С. "Вертикаль власти" и трансформация системы региональной идентичности в современной России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 16-20. – ISSN 1812-8696
251011
  Довгань А. "Вертикаль" и "горизонталь" библиотечных стратегий: философия развития отрасли / Алексей Довгань // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 40-42. – ISSN 1727-4893


  Автор анализирует современное положение библиотечного дела, а также дает свое видение его дальнейшего развития.
251012
  Долга Н. "Вертикальный контекст" англійської прози рубежу 19 - 20 ст. (Р.Л. Стівенсон, Р. Кіплінг, Дж. Конрад) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 63-67
251013
  Толстой Л.Н. "Верую" Льва Толстого и ответы на это "Верую" : (Ответ Л.Н. Толстого Синоду. Полный текст и статьи по поводу его). – Санкт-Петербург : Тип. Мотвида, 1906. – 70 с. – ("Своббода и христианство" ; Кн. 13)
251014
  Якель Р. "Верхи" не хочуть, "низи" не можуть або Чому освітяни та медики не побачать проіндексованих зарплат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 8


  Цього року місцеві бюджети спіткала чергова новація — у них бракує коштів не так на виплату зарплат бюджетним працівникам, як на індексацію заробленого.
251015
  Довгань А.В. «Вертикаль» и «горизонталь» библиотечных стратегий : философия развития отрасли // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 40-42. – ISSN 1727-4893


  Библиотека — это, прежде всего, феномен культуры, имеющий древнюю историю, поскольку в любое время она была духовным центром, святилищем, храмом и т. д. для «посвящённых». Именно поэтому процессы модернизации и реформирования библиотечной отрасли ...
251016
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Львів : Книг. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка, 1918. – 227с. – Передрук з першого повного вид.
251017
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1936. – 264с.
251018
  Котляревський І. Вергілієва Енеїда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1938. – 255с.
251019
   Вергун Володимир Антнович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 28-29


  Член Спеціалізованої вченої ради.
251020
   Вергун Володимир Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 70. – ISBN 978-966-439-754-1
251021
  Губерський Л.В. Вергун Володимир Антонович (- економіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 254. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251022
   Вергун Володимир Антонович (1949) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 79. – ISBN 978-966-933-054-3
251023
   Вергунова Ірина Миколаївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 70-71. – ISBN 978-966-439-754-1
251024
   Вергунова Ірина Миколаївна (1966) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 80. – ISBN 978-966-933-054-3
251025
  Мушкудіані О.Н. Вердзазе Нурі Мустафайович (- грузинський мовознавець, політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 255. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251026
  Верфель Франц Верди : роман оперы / Франц Верфель ; Пер. с нем. И.И. Гринберг и А.М. Горфинкеля, пор ред. А.М. Горфинкеля. – Ленинград : Книгоиздат Сеятель, 1925. – 312 с.
251027
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1962. – 399с.
251028
  Тароцци Д. Верди / Д. Тароцци. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 352с. – (Жизнь замечательных людей)
251029
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1991. – 316с.
251030
  Гринишин А. Вердикт присяжних засідателів та його наслідки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 417-422. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  З огляду на вдосконалення то доопрацювання кримінально-процесуального законодавства України та спробами ухвалити новий кримінально-процесуальний кодекс України актуальним для сучасної науки є формування концепції ефективного та доцільного для ...
251031
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 245 л. – Додатки: л. 211-245. – Бібліогр.: л. 188-210
251032
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
251033
  Полудняков В.И. Вердикт суда присяжных в уголовно-правовом аспекте // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 251-258. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
251034
  Каринцев М.О. Верді / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 84 с.
251035
  Верфель Ф. Верді : Роман опери / Ф. Верфель; Пер. з німец. Соколовський П. – Київ : Художня література, 1989. – 479с.
251036
  Есиненку Н. Веревка в небо или Совсем пропащий : лирические, юмористические, сатирические стихи / Николае Есиненку ;. – Москва, 1986. – 109 с.
251037
  Довнар-Запольский М.В. Веревные и разрубные книги Северного края / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1905. – [218] с. разд. паг. : ил., табл. – Указ. лич. имен: с. 159-162. - Указ. имен геогр.: с. 163-166


  Рубрики: Веревные книги--Архангелогородская губерния, 18 в. Разрубные книги--Архангелогородская губерния, 18 в. Монастырское землевладение--Архангелогородская губерния, 18 в. Писцовое делопроизводство--История--Архангелогородская губерния, 18 ...
251038
  Барто А.Л. Веревочка : стихи / Агния Барто ; рис. Т. Ереминой. – Москва : Детская литература, 1980. – 15 с. : ил.; цв. ил. – (Для маленьких)
251039
  Лагоза В.М. Вередливий слимак. / В.М. Лагоза. – Х, 1973. – 66с.
251040
  Дячук Ю. Веремія : слово про гетьмана Івана Мазепу : [драм. поема] / Юрій Дячук. – Вид. 2-ге. – Кишинів : Elan inc, 2018. – 191, [1] с., у картон. футлярі : іл., портр. – На футлярі рік вид.: 2012. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-9975-136-76-1
251041
  Бублій І.Г. Веремія малороссійского гевала : [поема у 3 ч.] / сповчена Иваном Бублеем. – 1970 року. – Полтава : Дpук. Пигуpенка, 1871. – 411 с. – Кожній частині пеpедує шмуцтитул. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 135708 дефектний, без обкл.
251042
  Задороджний В. Веремія навколо євро // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 44-48. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено з"ясуванню родової характеристики невідмінваного іменника іншомовного походження євро в українській мові
251043
  Дячук Ю. Веремія. Слово про гетьмана Івана Мазепу / Юрій Дячук ; [худож.: В. Синицький, Л. Нікітін]. – Кишинів : Elan Poligraf, 2012. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-9975-66-291-8
251044
  Shevelov George Веремія: З історії українсько-білоруських мовних зв"язків
251045
  Козлов В.И. Верен до конца / В.И. Козлов. – 2-е изд. – Москва, 1973. – 416с.
251046
  Очеретин В.К. Верен себе / В.К. Очеретин. – М, 1984. – 288с.
251047
  Очеретин В. Верен себе / В. Очеретин. – Москва : Современник, 1985. – 288 с.
251048
  Разумовский Ю.Г. Вереница : Стихи / Ю.Г. Разумовский. – Москва : Советский писатель, 1979. – 143с.
251049
  Левоневский Ф.Д. Вереница / Ф.Д. Левоневский. – Л, 1990. – 47с.
251050
  Рунг О. Вереница теней. / О. Рунг. – Москва. – 264с.
251051
  Мордань В.Г. Верес : поезії / В.Г. Мордань. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 79 с.
251052
   Верес Катерина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 32. – ISBN 978-966-439-696-4
251053
   Верес Катерина Олександрівна (1982) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 19-20. – ISBN 966-95774-3-5
251054
  Нольде В.М. Вересаев / В.М. Нольде. – Тула : Приокское книжное издательство, 1986. – 190 с. – (Отчизне посвятим)
251055
  Курас І. Вересай Остап Микитович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 628. – ISBN 966-642-207-7
251056
  Хоросницька Марія Вересень - місяць весняний : Поезії / Хоросницька Марія. – Львів : Каменяр, 1964. – 22 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
251057
  Герасименко К. Вересень / Кость Михайлович Герасименко. – Київ, 1935. – 83 с.
251058
  Довгий О.П. Вересень : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1975. – 111 с.
251059
  Тараненко О.С. Вересень / О.С. Тараненко. – Харків : Прапор, 1987. – 45 с.
251060
  Путрамент Є. Вересень. / Є. Путрамент. – Київ, 1955. – 268с.
251061
  Путрамент Є. Вересень. / Є. Путрамент. – Київ
Ч.2. – 1958. – 388с.
251062
  Максимов Е.В. Вереск - цвет осенний : рассказы и повести / Е.В. Максимов. – Москва, 1981. – 206 с.
251063
  Иванов Г.В. Вереск : вторая кн. стихов / Георгий Иванов. – Москва ; Петроград : Альциона, 1916. – 103, [6] с.
251064
  Козловский Я.А. Вереск / Я.А. Козловский. – М, 1969. – 128с.
251065
  Дубровина Э.М. Вереск / Э.М. Дубровина. – Л, 1973. – 102с.
251066
  Мазуренко М.Т. Вересковые кустарники Дальнего Востока / М.Т. Мазуренко. – Москва : Наука, 1982. – 184с.
251067
  Зарицкий А.А. Вересковый мед : рассказы / А.А. Зарицкий. – Минск : Беларусь, 1965. – 327 с.
251068
  Стивенсон Р.Л. Вересковый мед / Р.Л. Стивенсон. – Свердловск, 1979. – 20с.
251069
  Башков В.П. Вересковый мед / В.П. Башков. – М, 1983. – 176с.
251070
  Сіра Г.С. Вереснева весна / Г.С. Сіра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 111с.
251071
  Ніколов Н. Вереснева земля-Септемврийска земя. / Н. Ніколов. – К, 1978. – 126с.
251072
   Вереснева зоря.. – Одеса, Варна, 1989. – 244с.
251073
  Махінчук М.Г. Вереснева просинь : поезії, повість / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2009. – 184 с. – ISBN 966-7025-16-0
251074
  Шмигельський А.І. Вересневе полум"я : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Каменяр, 1973. – 159 с.
251075
  Богачук О.Ф. Вересневий грім / О.Ф. Богачук. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 56 с.
251076
  Кобець В.Д. Вересневий день : повість / В.Д. Кобець. – Київ, 1987. – 203 с.
251077
   Вересневий Львів - осередок бібліотечних інновацій і актуального досвіду / підготувала В. Здановська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 33-35


  В Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося пленарне засідання "Свобода як пізнана необхідність", який організовує Українська бібліотечна асоціація. Учасники засідання дискутували про сучасне й історичне ...
251078
  Заворотько П.П. Вересневий Пленум ЦК КПРС і питання правознавства // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 3-8
251079
  Колесникова Л.М. Вересневий цвіт / Л.М. Колесникова. – Донецьк : Донбас, 1976. – 80 с.
251080
   Вересневі акорди.. – Львів, 1979. – 192с.
251081
   Вересневі Балкани. – Київ, 1981. – 174 с.
251082
  Ільницький М.М. Вересневі відлуння : поезії, переклади / Микола Ільницький ; [худож. оформ. О.Я. Остапова]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 230, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-518-557-4
251083
  Шаповал М.Т. Вересневі зливи : поезії / М.Т. Шаповал. – Київ : Дніпро, 1973. – 187 с.
251084
  Вільний В.М. Вересневі зорі / В.М. Вільний. – Київ, 1964. – 126с.
251085
  Забашта Л.В. Вересневі світанки : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 91 с.
251086
  Хільчевський В.К. Вересня (- річка в Іванківському та Поліському районах Київської області, права притока Ужа (басейн Дніпра)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 259. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251087
  Болтрик Ю.В. Веретена з дископодібними насадками зі скіфських пам"яток / Ю.В. Болтрик, О.Є. Фіалко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 0235-3490


  Скіфські поховальні пам"ятки: веретена
251088
  Козловский Борислав Веретена ясной память // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
251089
  Гальперина А. Веретено : стихи / Агата Гальперина. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонова], 1915. – 34 с.
251090
  Мозолевський Б.М. Веретено : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ : Молодь, 1980. – 95 с.
251091
  Кузовлева Т.В. Веретено / Т.В. Кузовлева. – М, 1982. – 111с.
251092
  Нефедьев В.Д. Веретено / В.Д. Нефедьев. – Москва, 1986. – 79с.
251093
  Соловьев Сергей Веретено : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.123-146. – ISSN 0012-6756
251094
  Астаф"єв О.Г. Веретенченко Олекса Андрійович (- поет, перекладач, редактор) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 260. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251095
  Кудимов В.И. Веретье. / В.И. Кудимов. – М, 1971. – 110с.
251096
  Мегела І.П. Вереш Петер (- угорський письменник, публіцист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 261. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251097
  Мегела І.П. Вереш Шандор (- угорський поет, перекладач, літеретурознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 261. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251098
  Поспелов С.А. Верея и окрестности / С.А. Поспелов. – Москва, 1971. – 127 с.
251099
  Добровольский А. Верзила с орденами савы. Замечательный советский коноактер не любил рассказывать о своих военных подвигах // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 1, 14


  "Весной мы отпраздновали 75-ю годовщину Великой Победы. В те же дни отмечалась и другая круглая дата: 55 лет тому назад закончилась работа над знаменитой советской комедией "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Казалось бы, что может объединять ...
251100
  Іскорко-Гнатенко Вериківська І.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 56. – ISBN 978-617-7442-69-0
251101
  Курас І. Вериківський Михайло Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 629. – ISBN 966-642-207-7
251102
   Верико Анджапаридзе. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1968. – 18 с. : ил. – (Актеры советского кино)
251103
  Урушадзе Н.А. Верико Анджапаридзе / Н.А. Урушадзе. – Москва, 1972. – 190с.
251104
  Непомнящий К.Е. Верим в тебя, молодость! / К.Е. Непомнящий. – М., 1961. – 108с.
251105
  Серебровская Е.П. Верим, верны! : докум. повесть / Е.П. Серебровская. – Москва : Советская Россия, 1968. – 255с.
251106
  Серебровская Е.П. Верим, верны! / Е.П. Серебровская. – М, 1977. – 256с.
251107
  Серебровская Е.П. Верим, верны! : документальная повесть / Е.П. Серебровская. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 283с.
251108
  Горда Ю. Верительная грамота // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  Суд справедливости не предоставил абсолютного права работодателям запрещать ношение одежды с религиозной символикой или увольнять работников за это, но выстроил алгоритм, при соблюдении которого это возможно.
251109
  Егоров В.А. Верить в человека / В.А. Егоров. – Сталино, 1958. – 54с.
251110
  Ошанин Л.И. Верить друг другу / Л.И. Ошанин. – М, 1989. – 207с.
251111
  Меламуд Х.Г. Верить человеку : роман, повесть / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 413 с.
251112
  Толокнов В.И. Верификация алгоритмов управления на ПЛ/1/ / В.И. Толокнов, О.В. Шевяков. – М., 1984. – 72с.
251113
  Пархоменко В.П. Верификация климатической модели. / В.П. Пархоменко. – М., 1988. – 33с.
251114
  Олейников Ю.В. Верификация мировоззренческих прозрений в философии русского космизма // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 138-149. – ISSN 0235-1188
251115
  Крылов А.Л. Верификация многокамерной модели распространения радионуклидов в водохранилищах / А.Л. Крылов, А.В. Носов, В.П. Киселев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 57-66 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
251116
  Юрасов С.Н. Верификация модели распространения взвеси при дапминге грунта на морской подводный отвал / С.Н. Юрасов, В.В. Горун, Н.А. Берлинский // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 30-39 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902
251117
   Верификация прогнозов метеорологических явлений со значительными воздействиями в районе проведения Олимпиады "Сочи-2014". Часть I. Детерминированные прогнозы в тестовый период / А.В. Муравьев, Д.Б. Киктев, А.Ю. Бундель, Т.Г. Дмитриева, А.В. Смирнов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 31-48 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0130-2906
251118
  Крывый С.Л. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты / С.Л. Крывый, А.Н. Максимец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 1. – С. 11-21. – ISSN 0023-1274


  Рассмотрены современные методы верификации программного обеспечения последовательных, функциональных, параллельных и распределенных систем. Основное внимание удуляется методам верификации на основе свойств абстрактных интерпретаций, транзиционных ...
251119
  Крывый С.С. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты. І / С.С. Крывый, А.Н. Максимец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 6. – С. 3-14. – ISSN 0023-1274


  Представлено аналітичний огляд сучасних методів верифікації прогшрамного забезпечення послідовних, функціональних, паралельних та розподілених систем. Основну увагу приділено методам верифікації, на основі властивостей абстрактних інтерпретацій, ...
251120
  Максимец А.Н. Верификация программ: состояние, проблемы, экспериментальные результаты. I // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 4. – С. 53-63. – ISSN 1727-4907


  Представлен углубленный обзор проблем верификации программного обеспечения. Рассмотрены методы верификации реактивных и функциональных систем. Даны основные определения для представления и анализа программ. Приведено краткое описание методов верхней и ...
251121
  Крымский С.Б. Верификация социальных прогнозов / С.Б. Крымский. – К, 1992. – 115с.
251122
   Верификация. Контроль за разоружением. – Москва : Мир, 1991. – 479 с. – ISBN 5-03-002439-5
251123
   Верифікаціонізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 697-698. – ISBN 966-316-069-1
251124
  Грабовська І.М. Верифікація (- істинний і ...фракція - методологічне поняття, що визначає процес встановлення істинності наукових положеньу результаті їхньої емпіричної перевірки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 268. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251125
  Лимарченко О. Верифікація алгоритму керування резервуарами з рідиною на основі компенсації силового відгуку в різних діапазонах прояву нелінійностей / О. Лимарченко, О. Нефьодов, О. Сіренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 51-56. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про керування рухом резервуара з рідиною з вільною поверхнею на основі компенсації силового відгуку рідини на стінки резервуара. Звичайні методи керування рухом механічних систем орієнтовані переважно на лінійні системи порівняно ...
251126
  Солодка Т.М. Верифікація біологічних методів моніторингу стану земель / Т.М. Солодка, В. Тимчак // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 21-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
251127
  Шудляк Н. Верифікація вірянами сакральності об’єктів (за матеріалами польових досліджень на Вінниччині) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 63–66. – ISSN 2309-9356
251128
  Павлюк О. Верифікація даних для прогнозування курсу долара за допомогою штучних нейронних мереж / О. Павлюк, Н. Тремба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 52-57. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
251129
  Шедеменко І.П. Верифікація даних Європейської бази E-OBS щодо приземної температури повітря та кількості опадів у адміністративних областях України / І.П. Шедеменко, С.В. Краковська, Н.В. Гнатюк // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 36-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
251130
  Голюк О.В. Верифікація даних приземної температури повітря МЗЦАО, CRU та REMO за 1850-2000 рр. / О.В. Голюк, Л.В. Мойсеєнко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 213-220 : рис. – Бібліогр.: 19 назв.
251131
  Гладких Тетяна Валентинівна Верифікація динамічних параметрів електронних пристроїв на основі К-значного моделювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 05 / Гладких Т. В.; Нац. техн. ун-т " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2007. – 19с. – Бібл.: 14 назв
251132
  Федь Володимир Верифікація культуротворчого буття в історії філософської думки до сер. ХVIII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.120-127. – ISSN 1728-9572
251133
   Верифікація методу визначення протяжності фіксації хребта під час виконання вентрального коригувального спондилодезу / Д.Є. Петренко, А.О. Мезенцев, А.В. Демченко, О.О. Барков // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 5-8. – ISSN 0030-5987
251134
  Сиревич Є.Ю. Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Сиревич Є.Ю.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
251135
  Владиченко Л.Д. Верифікація понятійно-категоріального апарату проблематики відносин між державою та релігійними організаціями // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 96-98
251136
  Бочелюк В. Верифікація психодіагностичних можливостей рукописних текстів / В. Бочелюк, М. Панов, В. Зайцева // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 51-82. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
251137
  Порало І. Верифікація публічної інформації у системі бібліотечно-інформаційного обслуговування як засіб національної інформаційної безпеки / І. Порало, Ж. Роговець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341
251138
  Шевчук Р.М. Верифікація результатів супутникового моніторингу територій нелегального видобутку бурштину // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 133-137 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
251139
  Кримський С.Б. Верифікація соціальних прогнозів : (методол. аспект) : 25 років потому : монографія / С.Б. Кримський, В.Є. Пилипенко, Ю.В. Салюк ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ІС НАН України. – 2-ге вид., україномов. – Київ : Ліга-Прес, 2017. – 131, [3] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: с. 128-132. – ISBN 978-617-397-158-1
251140
   Верифікація супутникової інформації щодо мікрофізичних характеристик та верхньої межі хмар / Т.М. Заболоцька, О.А. Кривобок, О.Я. Скриник, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
251141
  Ващук О.П. Верифікація та валідація на досудовому розслідуванні // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 18-22. – ISSN 2309-818X
251142
  Мартиненко М.Ю. Верифікація технології формування культури самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 82-87. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
251143
  Александров О.М. Верифікація формули Ейнштейна для гравітаційного відхилення світла за спостереженнями галактичного мікролінзування / О.М. Александров, В.І. Жданов, В.М. Слюсар // Кінематика і фізика небесних тіл : науковий журнал / НАН України ; Голов. астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: І.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.І. Гнатик [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 36, № 5 (215). – С. 3-14. – ISSN 0233-7665
251144
  Лунтовський А.О. Веріфікація принципових та функціональних схем цифрової апаратури. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Лунтовський А.О.; КПІ. – К., 1993. – 16л.
251145
  Іскорко-Гнатенко Веркалець М.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7442-69-0
251146
  Щириця П. Веркалець Михайло Миколайович : [спогади] / Павло Щириця // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 76-78. – ISBN 978-966-2726-03-9
251147
   Веркалець Михайло Миколайович (1936-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 71. – ISBN 978-966-439-754-1
251148
   Веркалець Михайло Миколайович (1936-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 80. – ISBN 978-966-933-054-3
251149
  Семигина Л.Д. Веркина любовь. / Л.Д. Семигина. – М., 1986. – 206с.
251150
  Нужна К.А. Верлан та суфіксація як способи творення лексики молодіжного мовлення Франції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 310-317


  У статті проаналізовано французьке молодіжне мовлення та його характерні особливості. Розглянуто такі способи творення лексики молодіжного мовлення як верлан та суфіксація. Увагу зосереджено на зображенні французької молоді та молодіжного мовлення у ...
251151
  Верлен П. Верлен і пісня = Verlaine et la chanson : антологія [укр. перекладів] для однієй поезії / [упоряд., вступ. ст.: В. Тимчук ; післяслово: О. Острякова, М. Челецька]. – Львів : ТО "VarT", 2017. – 48, [4] с. : іл.


  Книга містить переклади "Осінньої пісні" Поля Верлена українських авторів Домініка Арфіста, Галини Гордасевич, Святослава Гординського, Анатолія Гризуна, Павла Грабовського, Наталі Забілої, Миколи Ільницького, Ігоря Качуровського, Григорія Кочури, ...
251152
  Каверин В.А. Верлиока. / В.А. Каверин. – Москва, 1983. – 215с.
251153
  Астапенко І. Верлібр Емми Андієвської: формально-структурні та внутрішньо-змістові характеристики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 79-85. – ISSN 0236-1477
251154
  Башкирова О. Верлібр у творчості Ліни Костенко // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
251155
  Астапенко І.А. Верлібри Емми Андієвської в контексті еволюції жанру // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 125-128. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
251156
  Лаюк Мирослав Верлібри сонця = Різдво роси : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-128. – ISSN 0208-0710


  М. Лаюк нар. 1990 р. на Іванофранківщині, автор збірки поезій "Самому стати світом" (2008 р.), переможець Всеукр. літературного конкурсу учнів - членів Малої академії наук України (2008 р.)
251157
  Шунь М. Верлібріарій. Абетка : вірші / М. Шунь. – Київ : Факт, 2006. – 408 с. – ISBN 966-359-084-Х
251158
  Айрапетов А.Г. Вермахт в войне против СССР (историко-психологический аспект) / А.Г. Айрапетов, С.Н. Молотков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 32-46. – ISSN 0130-3864
251159
  Мюллер Н. Вермахт и оккупация / Н. Мюллер. – М., 1974. – 387с.
251160
  Соловьев Б.Г. Вермахт на пути к гибели : крушение планов немецко-фашистского командования летом и осенью 1943 г. / Б.Г. Соловьев ; АН СССР, Ин-т военной истории Мин-ва обороны СССР ; [отв. ред. В.П. Морозов]. – Москва : Наука, 1973. – 310, [2] с. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
251161
  Епифанова И. Вермеер Делфтский // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 14-33


  Ян Вермеер (Вермеер Делфтский;1632-75) - нидерландский художник, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Наряду с Рембрандтом и Франсом Халсом является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства
251162
  Божко О.І. Верменія, Республіка Вірменія (- держава у Західній Азії, на Південному Кавказі) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 583-586. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251163
  Зубарев Н.Н. Вермикулит / Н.Н. Зубарев. – М.-Л., 1948. – 35с.
251164
  Терновой В.И. Вермикулит / В.И. Терновой. – М, 1980. – 46с.
251165
  Бойко Л.А. и др. Вермикулит в гидропонике / Л.А.Бойко, Л.А.Бойко, В.В.Левицкий. – Москва : Наука, 1976. – C.1-98
251166
   Вермикулит: энтальпии образования, дегидратации и дегидроксилизации (по калориметрическим данным) / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, Н.В. Владыкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 977-984 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7525
251167
  Яковлев Б. .Г. Вермикулиты и гидробиотиты Украинского щита / Б. .Г. Яковлев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 140с.
251168
  Туркевич Г.И. Вермикулиты Украинского щита. (Минерал. особенности и некоторые технол. свойства) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Туркевич Г.И.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1966. – 18л.
251169
  Балбарын Цэдэв Вермипсиллы /Siphonoptera, Vermipsyllidae/ овец Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Балбарын Цэдэв; АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1970. – 24л.
251170
  Туркевич Г.Г. Вермікуліти Українського щита : ( мінералогічні особливості та деякі технологічні властивості) / Г.Г. Туркевич. – Київ : Наукова думка, 1971. – 111с.
251171
  Зінченко О.В. Вернадит і його поширення в геологічних комплексах України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 84-88. – ISSN 0204-3548
251172
  Гумилевский Л.И. Вернадский / Л.И. Гумилевский. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 256с. – (Жизнь замечательных людей)
251173
  Гумилевский Л.И. Вернадский / Л.И. Гумилевский. – Изд. 3-е. – Москва, 1988. – 255с.
251174
  Баландин Р.К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1979. – 176с.
251175
  Баландин Р.К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие / Р.К. Баландин. – 2-е доп. изд. – Москва : Знание, 1988. – 205с.
251176
  Мочалов І.І. Вернадский В.И.: математика в пространстве науки / І.І. Мочалов, В.І. Онопрієнко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (70). – С. 61-69. – ISSN 0374-3896


  В.И.Вернадский рассматривает математику как одну из главных составляющих частей введенного им понятия «остов науки», как генетический исток его создания. Математика через логику связывает остов науки в единое целое. Это определяет исключительную ...
251177
   Вернадский и современное представление о биосфере. – М., 1978. – 94с.
251178
  Ловецкий Г.И. Вернадский и Чижевский о взаимодействии наук / Г.И. Ловецкий, И.И. Комиссаров // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 3-11. – ISSN 1560-7488
251179
  Ткаченко А.Ф. Вернадский Иван Васильевич // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 410. – ISBN 966-8458-30-3
251180
  Дружинин Н.К. Вернадский Иван Васильевич (1821-1884) // Хрестоматия по истории русской статистики : (история теоретических взглядов) / Н.К. Дружинин. – Москва : Госстатиздат, 1963. – С. 220-221
251181
  Лялько В.И. Вернадский о круговороте веществ и глобальное потепление / В.И. Лялько, О.Г. Харечко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 54-58 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
251182
  Шалимов Н.А. Вернадский. Человек и учёный. Новые факты биографии : К 150-летию со дня рождения первого президента Украинской Академии наук В.И. Вернадского (1863-1945) / Н.А. Шалимов. – Одесса : [б. и.]. – ISBN 978-966-413-379-8
Ч. 2. – 2013. – 354, [1] с. : ил. – Рисунок на обл. выполнен дочерью В.И. Вернадского - Ниной. – Библиогр.: с. 344-347
251183
  Королев Д. Вернадский: реальная личность и портрет с банкноты // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 31 января - 6 февраля (№ 5). – С. 15


  "В начале года, 6 января, исполнилось 75 лет со дня смерти выдающегося ученого-энциклопедиста, основоположника сразу нескольких научных направлений, члена Петербургской Академии наук и АН СССР, основателя и первого президента Академии наук Украины ...
251184
  Курас І. Вернадський Володимир Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 375-376. – ISBN 966-642-207-7
251185
   Вернадський Володимир Іванович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 40-41
251186
  Аляєв Г.Є. Вернадський Володимир Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1002-1003. – ISBN 966-316-069-1
251187
  Павленко Ю.В. Вернадський Володимир Іванович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 32-34. – ISSN 0374-3896
251188
  Попович М.В. Вернадський Володимир Іванович (- природознавець, філософ, біогеохімік, організатор науки, громадський діяч) / М.В. Попович, Д.Є. Макаренко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 271. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251189
  Короткий В.А. Вернадський Володимир Іванович (1863-1945) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 415-416. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
251190
   Вернадський Іван Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 125. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
251191
  Гриценко І.С. Вернадський Іван Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 58. – ISBN 978-966-06-0557-2
251192
  Ємець Т. Вернадський Іван Васильович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 252-253. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
251193
   Вернадський Іван Васильович (1821-1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 71. – ISBN 978-966-439-754-1
251194
   Вернадський Іван Васильович (1821-1884) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 80. – ISBN 978-966-933-054-3
251195
  Хурса В.В. Вернадський у Шишаках : іст.-краєзнав. нариси, дослідж. / Володимир Хурса. – Полтава ; Шишаки : Екотур ; Полтавський літератор, 2008. – 238, [2] с., [6] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 236-237. – (Бібліотечка серії "Історичні постаті краю"). – ISBN 978-966-2074-02-4
251196
   Вернадські будні Антарктики // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 6


  "Документальний аматорський фільм про життя наших полярників на станції «Академік Вернадський» презентували 17 травня у Будинку кіно у рамках проекту «Наша Антарктида». Автор стрічки – гідрометеоролог ХХІ української антарктичної експедиції, випускник ...
251197
  Томазов В. Вернадські та їхні родичі // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 147-152. – ISSN 2222-5250
251198
   Вернадськіанська ноосферна революція у розв"язанні екологічних та гуманітарних проблем : зб. матеріалів IV Всеукр. Моргунівських читань із міжнар. участю, присвяч. 90-річчю від дня народження видатного українця / М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики і продовольства України, НАН України [та ін.] ; [редкол.: С. Антонець та ін. ; за ред. В.І. Аранчій та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 519, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-108-7


  У пр. № 1709090 напис: Бібліотеці Київського університету Шевченка зі сподіванням, що точка необерненої екологічної катастрофи ще не пройдена.... В. Моргун. v_morgun@list.ru
251199
   Вернандер Наталія Борисівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21-22
251200
   Вернандер Наталія Борисівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 33-34 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
251201
   Вернандер Наталія Борисівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 34-35. – ISBN 978-966-439-961-3
251202
   Вернандер Наталія Борисівна (1901-1986) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 20-21. – ISBN 966-95774-3-5
251203
   Вернандер Наталія Борисівна (1901-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 71-72. – ISBN 978-966-439-754-1
251204
   Вернандер Наталія Борисівна (1901-1986) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 80-81. – ISBN 978-966-933-054-3
251205
  Гафуров А. Верная : роман / Вали Гафуров. – Ташкент : Литературы и искусства
Кн. 2. – 1977. – 264 с.
251206
  Атнилов Д. Верная звезда : стихи / Данил Атнилов ; авториз. перевод с татарского. – Москва : Советский писатель, 1961. – 100 с.
251207
  Первомайський Л.С. Верная кровь / Л.С. Первомайський. – Москва, 1944. – 144 с.
251208
  Брунова О. Верная напарница. Сумка может многое рассказать о своей обладательнице // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Есть в женском образе несколько модных маркеров, одного взгляда на которые достаточно, чтобы определить статус и вкус дамы. Безусловно, сумка является одним из них. Она может рассказать о своей обладательнице многое, начиная о характере и заканчивая ...
251209
  Жеромский С. Верная река : семейное предание / С. Жеромский. – Москва : Художественная литература, 1949. – 200 с.
251210
   Верная Чхунхян. – Москва : Художественная литература, 1990. – 381 с.
251211
   Верная Чхунхян : корейские повести XIX в. : [в 2 т.] : [пер. с корейского]. – Санкт-Петербург : Гиперион. – (Золотой фонд корейской литературы / сост. и отв. ред. серии А.Ф. Троцевич ; [2]). – ISBN 978-5-89332-145-6
Т. 1 : [пер., сост., вступ. ст., коммент. : А.Ф. Троцевич]. – 2009. – 325, [3] с. – В содерж. также повести: Преданная дочь Сим Чхон ; Братья Хынбу и Нольбу
251212
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Ленинград : Молодая гвардия, 1957. – 335 с.
251213
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Ленинград : Лениздат, 1958. – 362 с.
251214
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма : Молодая гвардия, 1959. – 336 с.
251215
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 399 с.
251216
  Файнин Александр Вернем визы, уничтожим турпоток? : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
251217
  Задорожна Л.М. Вернемось до народження перлини // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 53-57. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Досліджується одна із сторінок вірменського шевченкознавства, представлена пошуком вірменського радянського поета, перекладача Шевченкового "Заповіту" Л. Міріджаняна.
251218
  Стрехнин Ю.Ф. Вернемся в полдень / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1984. – 368с.
251219
  Ананьев А. Верненские рассказы / Ананьев А. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 120 с.
251220
  Редец В. Вернер Зееленбирдер / В. Редец. – М., 1973. – 295с.
251221
  Радец В. Вернер Зеленбиндер / В. Радец. – Москва : Просвещение, 1970. – 144 с.
251222
  Марченко Е.И. Вернер Клемке / Е.И. Марченко. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 304 с.
251223
  Либман М.Я. Вернер Клемке / М.Я. Либман. – Ленинград : Искусство, 1988. – 266 с.
251224
  Гусяков Вячеслав Вернется ли цунами? : Прогноз // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 228-230 : Фото. – ISSN 1029-5828
251225
  Коробейников Б.А. Верни долг природе / Б.А. Коробейников. – Київ, 1990. – 176с.
251226
  Кашафутдинов И.В. Верни мне сына / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1978. – 268с.
251227
  Перескоцька У. Вернигора Антонія Марцінковського і романтичні контексти образу середини ХІХ ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті проаналізовано образ Вернигори - персонажа одного з найбільших польських національних міфів, який своєю популярністю викликав неабияке зацікавлення у представників української школи в польському романтизмі як символ єднання двох народів ...
251228
  Вовчок В.Ю. Вернигори : повість / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1971. – 133 с.
251229
   Верниковский Валерий Арнольдович (к 60-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1025 : фото. – ISSN 0016-7886
251230
  Муравьева Людмила Николаевна Вернисаж в Ружейном : об опыте работы с некнижными коллекциями / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В феврале 2008 года после реконструкции вновь заработал выставочный зал "Вернисаж в Ружейном", расположенный в одном из зданий ЦГДБ столицы им. А.П. Гайдара.
251231
  Муравьева Людмила Николаевна Вернисаж в Ружейном : об опыте работы с некнижными коллекциями / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В феврале 2008 года после реконструкции вновь заработал выставочный зал "Вернисаж в Ружейном", расположенный в одном из зданий ЦГДБ столицы им. А.П. Гайдара.
251232
  Аратовский Ю.М. Вернисаж здоровья / Ю.М. Аратовский. – Москва, 1988. – 80с.
251233
   Вернисаж.. – Москва, 1986. – 323с.
251234
  Вербин Е.И. Вернисаж: иронич. стихи, пародии / Е.И. Вербин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 112с.
251235
  Костиков В.В. Вернисаж: повести / В.В. Костиков. – М., 1990. – 397с.
251236
  Каменский А.А. Вернисажи / А.А. Каменский. – М., 1974. – 527с.
251237
  Мушкетик Ю.М. Вернися в дім свій : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 375 с.
251238
  Мушкетик Ю.М. Вернися в дім свій : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1982. – 312 с. – (Романи й повісті ; №3, 1982)
251239
  Мушкетик Ю.М. Вернись в дом свой : Роман: Повесть-притча / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Советский писатель, 1984. – 368 с.
251240
  Клименко В А. Вернись в свой дом. / В А. Клименко. – Кишинев, 1980. – 334с.
251241
  Яворская Нора Вернись в Сорренто : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 48-58. – ISSN 0321-1878
251242
  Герман А. Вернись в Сорренто?.. / А. Герман. – Москва, 1985. – 134с.
251243
  Герман А. Вернись в Сорренто?.. / А. Герман. – Москва, 1988. – 132с.
251244
  Домбровский А.И. Вернись и вспомни / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1977. – 304с.
251245
  Домбровский А.И. Вернись и вспомни / А.И. Домбровский. – К., 1985. – 456с.
251246
  Кравцова Н.Ф. Вернись из полета / Н.Ф. Кравцова. – М., 1971. – 127с.
251247
  Кравцова Н.Ф. Вернись из полета ! / Н.Ф. Кравцова. – Москва, 1979. – 365с.
251248
  Чернолусский М.Б. Вернись к очагу : Романы / М.Б. Чернолусский. – Москва : Советский писатель, 1988. – 567с.
251249
  Зорич А.А. Вернись к своей весне / А.А. Зорич. – Одесса, 1960. – 258с.
251250
  Павленок Б.В. Вернись к юности. / Б.В. Павленок. – М., 1977. – 352с.
251251
  Сычевский В.П. Вернись, Ружена! : повесть / В.П. Сычевский. – Москва, 1979. – 271 с.
251252
  Сичевський В.П. Вернись, Ружено! / В.П. Сичевський. – Київ, 1965. – 263 с.
251253
  Сичевський В.П. Вернись, Ружено! : повість / В.П. Сичевський. – Київ, 1971. – 78 с.
251254
  Киселева М.С. Верните маму / М.С. Киселева. – Москва, 1967. – 52с.
251255
  Киселева М.С. Верните маму / М.С. Киселева. – Москва, 1969. – 144с.
251256
  Дмитрук А. Верните нам наше небо : [поэзия] / Анастасия Дмитрук. – Киев : Феєрія Мандрів, 2014. – 109, [2] с. : ил. – Вірші рос., укр. та англ. мовами. – ISBN 978-617-635-065-1
251257
  Доленко Віра Вернісаж із заплющеними очима // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-61. – ISSN 0130-5212
251258
  Ковальчук Г. Вернісаж літа : [поезії] / Галина Ковальчук. – Київ : Ліра-К, 2016. – 218, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7320-33-2
251259
  Гнатюк М. Вернісаж Петра Прокопіва // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-95. – ISSN 0130-1799
251260
  Івасейко С. Вернісаж розщепленої матерії: деякі погляди на нову книжку віршів Богдана Чепурка "Кров нестерпна" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 218-220. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
251261
  Светлов П.Я. Верное лекарство от самоубийства : (По поводу брош. проф. И.А. Сикорского "Психологическая борьба с самоубийством в юные годы"0 / П. Светлов, проф.-прот. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 7 с.


  На обл. дарственная надпись: В студ. биб-ку Университета Св. Владимира от автора
251262
  Кононов А.Т. Верное сердце / А.Т. Кононов. – Москва-Л., 1952. – 472с.
251263
  Кононов А.Т. Верное сердце / А.Т. Кононов. – Изд. 3-е. – Москва, 1954. – 392с.
251264
  Муратов Н.Г. Верное сердце / Н.Г. Муратов. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1958. – 188с.
251265
  Чернов Ю.М. Верное сердце Фрама / Ю.М. Чернов. – Москва, 1973. – 31с.
251266
   Верное сердце.. – М., 1966. – 167с.
251267
   Верное сердце.. – М., 1984. – 463с.
251268
   Верное средство похудеть.. – Тюмень, 1961. – 90с.
251269
   Верной дорогой : рассказы, стихи, воспоминания. – Москва : Детская литература, 1965. – 240 с.
251270
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн, 1934. – 478с.
251271
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – Москва, 1949. – 368с.
251272
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – Москва, 1952. – 376 с.
251273
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – Москва, 1982. – 368 с.
251274
  Манн Г. Верноподданный : Роман. Новеллы / Г. Манн. – Ленинград : Художественная литература, 1987. – 365с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
251275
  Єрлихман Вадим Верноподданный : Граф Алексей Андреевич Аракчеев // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 169-174 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
251276
  Манн Г. Верноподданный. Бедные / Г. Манн. – Москва : Правда, 1985. – 654с.
251277
  Гречнева Л.В. Верности безоблачное небо / Л.В. Гречнева. – Тбилиси, 1979. – 87с.
251278
  Шапиева У. Верность -- (Фатима) : повесть / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 247 с.
251279
  Браун Н. Верность / Н. Браун. – Л., 1936. – 80с.
251280
  Дворецкий Д.П. Верность / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1947. – 93с.
251281
  Винецкий Я.Б. Верность / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1948. – 187с.
251282
  Ниязи Фатех Верность : роман / Ниязи Фатех. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1949. – 184 с.
251283
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Воронеж, 1950. – 264с.
251284
  Фейгин Э.А. Верность / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1950. – 232с.
251285
  Ниязи Фатех Верность : повесть / Ниязи Фатех. – Москва : Советский писатель, 1950. – 225 с.
251286
  Берггольц О. Верность : трагедия / О.Ф. Берггольц. – Ленинград : Советский писатель, 1954. – 111 с.
251287
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Пенза, 1954. – 336с.
251288
  Леднев А.Ф. Верность / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1956. – 100с.
251289
  Погосян Р.М. Верность : стихи / Р.М. Погосян; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 104 с.
251290
  Смирнов И.А. Верность / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1956. – 47с.
251291
  Елькин А.А. Верность / А.А. Елькин. – Тула, 1956. – 80с.
251292
  Возняк А.А. Верность / А.А. Возняк. – Чкалов, 1957. – 100с.
251293
  Хатуов С.И. Верность / С.И. Хатуов. – Черкесск, 1957. – 35с.
251294
  Мусатов А.И. Верность / А.И. Мусатов. – М., 1957. – 128с.
251295
   Верность / Лиснянская, Л, , . – М., 1958. – 95с.
251296
  Буларкиева М. Верность : стихи / М. Буларкиева; пер. с кирг. В.Максимов и др. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 31 с.
251297
  Брусиловский Р.М. Верность / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1959. – 158с.
251298
  Валеев Р.Ш. Верность / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1960. – 107с.
251299
  Мадарас Э. Верность / Э. Мадарас. – М, 1960. – 103с.
251300
  Харьюзов В.А. Верность / В.А. Харьюзов. – М, 1960. – 62с.
251301
  Лисашвили И.Б. Верность : роман / И.Б. Лисашвили. – Москва : Советский писатель, 1961. – 538 с.
251302
  Козловский В.Н. Верность / В.Н. Козловский. – 2-е, доп. и испр. – Иркутск, 1961. – 488с.
251303
  Броделе А.Ю. Верность : роман / Анна Броделе; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1962. – 304 с.
251304
  Севак П. Верность : стихи / П. Севак. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 63 с.
251305
  Цюпа И.А. Верность : роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. А. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1964. – 486 с.
251306
  Хайкина Д.Г. Верность / Д.Г. Хайкина. – Москва, 1964. – 74 с.
251307
  Молодцов Г.П. Верность / Г.П. Молодцов. – Уфа, 1964. – 96с.
251308
  Козловский В.Н. Верность / В.Н. Козловский. – 3-е. – Иркутск, 1964. – 502с.
251309
  Бурлака С.В. Верность / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1965. – 104с.
251310
  Борисов М.Ф. Верность / М.Ф. Борисов. – Кемерово, 1965. – 90с.
251311
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Москва, 1966. – 335с.
251312
   Верность
Вып. 6. – 1966. – 80 с.
251313
  Локотков К. Верность / К. Локотков. – Воронеж, 1967. – 375с.
251314
  Залиханов Ж.Ж. Верность : стихи, поэма / Жанаканаит Залиханов; пер. с балкар. С.Виленского. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 200 с.
251315
  Иванов А.А. Верность / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1967. – 72с.
251316
  Агуренко Б.П. Верность / Агуренко Б.П. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издание, 1967. – 112 с.
251317
  Грек А. Верность / А. Грек. – Рига, 1968. – 103с.
251318
  Попова Н.А. Верность / Н.А. Попова. – Свердловск
3. – 1968. – 436с.
251319
  Захариев З. Верность / З. Захариев. – Москва, 1969. – 135с.
251320
  Джонуа А. Верность : стихи / А. Джонуа. – Сухуми : Алашара, 1969. – 104 с.
251321
  Берггольц О. Верность : стихи и поэмы / О. Берггольц. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 360 с. : портр.
251322
  Щеглов А.С. Верность : повести и рассказы / А.С. Щеглов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 239 с.
251323
  Камбулов Н.И. Верность = Ракетный гром : Роман-дилогия / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн.2. – 1970. – 263 с.
251324
  Бакалдин В.Б. Верность / В.Б. Бакалдин ; [ил. В.М. Луканин]. – Краснодар : Книжное издательство, 1972. – 95 с. – (Новые стихи)
251325
   Верность. – М., 1973. – 352с.
251326
  Кацнельсон А.И. Верность / А.И. Кацнельсон. – М, 1973. – 110с.
251327
  Егоров К.Я. Верность / К.Я. Егоров. – Львов, 1973. – 79с.
251328
  Романовский А.А. Верность / А.А. Романовский. – Владивосток, 1973. – 440с.
251329
  Орлов С.С. Верность / С.С. Орлов. – Москва, 1973. – 78с.
251330
  Акопян В.А. Верность : роман / Акопян В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 383 с.
251331
  Лозовой Б.А. Верность / Б.А. Лозовой. – М., 1974. – 87с.
251332
  Буканов Н.И. Верность / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1974. – 71с.
251333
  Капутикян С.Б. Верность : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 160 с.
251334
  Лопухова Л.П. Верность / Л.П. Лопухова. – Горький, 1975. – 64 с.
251335
  Куняев Б.И. Верность / Б.И. Куняев. – Рига, 1975. – 184с.
251336
  Романов А.Н. Верность / А.Н. Романов. – Кишинев, 1975. – 136с.
251337
  Орлов С.С. Верность / С.С. Орлов. – Москва, 1976. – 78с.
251338
  Камбулов Н.И. Верность : Роман-дилогия / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат, 1976. – 559 с.
251339
  Иредж-Мирза Джемаль-Оль-Мемалек Верность / Иредж-Мирза Джемаль-Оль-Мемалек. – Л, 1977. – 182с.
251340
  Ольховская Б. Верность / Б. Ольховская. – Москва, 1978. – 255с.
251341
  Романовский А.А. Верность / А.А. Романовский. – Москва, 1979. – 424с.
251342
  Захариев З. Верность / З. Захариев. – Изд. 2-е испр. доп. – С., 1979. – 301с.
251343
  Давыдов Л.Д. Верность / Л.Д. Давыдов. – Москва, 1980. – 128 с.
251344
  Броделе А.Ю. Верность : роман, повесть / Анна Броделе; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1980. – 496 с.
251345
  Богданов П.Ф. Верность / П.Ф. Богданов. – М, 1980. – 63с.
251346
  Романовский А.А. Верность / А.А. Романовский. – Москва, 1980. – 423с.
251347
  Торопыгин В.В. Верность / В.В. Торопыгин. – Л, 1980. – 64с.
251348
  Первомайский Л.С. Верность : стихи разных лет / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 216 с.
251349
  Ниязи Фатех Верность : роман / Ниязи Фатех. – Москва : Советский писатель, 1981. – 559 с.
251350
  Наг Мартин Верность : стихотворения / Наг Мартин. – Москва, 1982. – 205с.
251351
  Хасанов А.Б. Верность / А.Б. Хасанов. – М, 1984. – 96с.
251352
  Виноградский В.С. Верность / В.С. Виноградский. – Москва, 1984. – 47с.
251353
  Давыдов Л.Д. Верность / Л.Д. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1984. – 127с.
251354
  Камбулов Н.И. Верность : роман / Н.И. Камбулов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 447 с.
251355
  Кобраков П.Г. Верность / П.Г. Кобраков. – Л, 1986. – 125с.
251356
  Карпович М.Д. Верность / М.Д. Карпович. – М., 1987. – 207с.
251357
  Назаров У. Верность : повести и рассказы / Учкун Назаров; авториз. пер. с узб. С.Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 293 с.
251358
  Мэттэ К.Ю. Верность / К.Ю. Мэттэ. – Минск, 1989. – 237с.
251359
  Таурин Ф.Н. Верность / Ф.Н. Таурин. – М., 1990. – 282с.
251360
  Щелоков Ю.М. Верность весне. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1965. – 79с.
251361
  Кардин В. Верность времени / В. Кардин. – М : Советский писатель, 1962. – 363 с.
251362
  Мотяшов И.П. Верность времени / И.П. Мотяшов. – Москва, 1965. – 48 с.
251363
  Кречетов В.Н. Верность выбора / В.Н. Кречетов. – М., 1986. – 224с.
251364
  Юнак И.Х. Верность героическим традициям : Парт. руководство воен.-патриот. и интерн. воспитанием / И.Х. Юнак. – Москва : Политиздат, 1984. – 142 с. : ил.
251365
  Руденко-Десняк Верность герою: размышления о прозе Михайла Стельмаха / Руденко-Десняк. – Москва, 1980. – 320 с.
251366
  Кравец Г.П. Верность границе / Г.П. Кравец. – К., 1978. – 255с.
251367
   Верность долгу. – М., 1973. – 96с.
251368
  Перминов С.И. Верность долгу / С.И. Перминов. – М., 1982. – 96с.
251369
  Ненароков А.П. Верность долгу : о Маршале Сов. Союза А.И. Егорове / А.П. Ненароков. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 112с.
251370
  Романин Р.С. Верность долгу / Р.С. Романин. – Кишинев, 1985. – 200с.
251371
   Верность долгу.. – Киев, 1981. – 112с.
251372
   Верность долгу.. – М., 1984. – 415с.
251373
   Верность долгу.. – Элиста, 1986. – 190с.
251374
  Ненароков А.П. Верность долгу: О Маршале Сов. Союза А.И. Егорове / А.П. Ненароков. – М., 1973. – 112с.
251375
  Ненароков А.П. Верность долгу: О Маршале Сов. Союза А.И.Егорове. / А.П. Ненароков. – 3-е изд., доп. – М., 1989. – 157с.
251376
  Поповский А.Д. Верность долгу: повести / А.Д. Поповский. – Москва, 1978. – 560с.
251377
  Акбиев Верность дружбе : некоторые вопр. развития межнац. связей даг. лит. / Солтан-Мурад Хаджакович Акбиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1989. – 127, [1] с.
251378
  Спиров М.П. Верность друзьям / М.П. Спиров. – Москва, 1964. – 47с.
251379
  Аметистов М.Е. Верность за верность : (Профессор из Сталинграда) : повесть / М.Е. Аметистов. – Сталинград : Книжное издательство, 1961. – 258 с. : ил.
251380
  Карастоянов Г. Верность за верность / Г. Карастоянов. – София, 1974. – 256с.
251381
  Люшнин Г.И. Верность земле / Г.И. Люшнин. – Москва, 1975. – 103с.
251382
  Поляков В.И. Верность земле / В.И. Поляков. – Москва, 1984. – 80с.
251383
  Белоиванов И.И. Верность земле : [о подгот. молодых кадров в сел. хоз-ве] / И.И. Белоиванов. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 79 [1] с., [8] л. ил. : ил.
251384
  Ткаченко В.М. Верность и дружба. / В.М. Ткаченко. – М., 1963. – 118с.
251385
   Верность идее.. – М., 1963. – 31с.
251386
  Зубаков В.Е. Верность идеям интернационализма / В.Е. Зубаков. – М, 1982. – 113с.
251387
  Панкратов А.Я. Верность интернационализму. / А.Я. Панкратов. – Горький, 1970. – 256с.
251388
  Белов П.П. Верность истории : о жизни и творчестве М. Соколова / П.П. Белов. – Ростов -на-Дону : Кн. изд-во, 1985. – 126 с., [4] л. ил.
251389
  Тимофеев Т.Т. Верность истории: Борьба классов и интернационализм / Т.Т. Тимофеев. – М. : Мол. гвардия, 1979. – 206 с.
251390
  Серегина А.Ю. Верность королеве и долг католика:крещение Мэри Браун (1594 год) с приложением "Протокола допроса виконта Монтегю" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С.5-32. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780


  Католицька релігі в Середні вікі в Англії
251391
  Капитонов И.В. Верность ленинизму-источних всех наших побед / И.В. Капитонов. – Москва, 1969. – 32с.
251392
  Дорофеев В Верность марксизму-ленинизму-решающее условие единства мировой социалистической системы / В Дорофеев. – Днепропетровск, 1969. – 56с.
251393
  Володарский Н.А. Верность мечте / Н.А. Володарский. – Сыктывкар, 1971. – 79с.
251394
  Зонин С.А. Верность океану: о Л.А. Владимирском / С.А. Зонин. – М., 1986. – 108с.
251395
  Котов В.П. Верность отцам. / В.П. Котов. – М, 1971. – 143с.
251396
  Ноздрев В.Ф. Верность отчему дому / В.Ф. Ноздрев. – М, 1965. – 152с.
251397
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1969. – 431с.
251398
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1971. – 519с.
251399
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1972. – 415с.
251400
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1975. – 421с.
251401
  Герольдова Й. Верность памяти / Й. Герольдова. – Москва, 1986. – 190 с.
251402
  Станкевский Д.И. Верность памяти : [О 346-й Дебальцев. Краснознам. стрелковой дивизии] / Д. И. Станкевский ; [Лит. запись Г. П. Заболотного]. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 223 с.,[8] л. ил.
251403
  Куницын В.Г. Верность правде / В.Г. Куницын. – М : Знание, 1980. – 63 с.
251404
   Верность правде жизни. Литературоведы и критики ГДР о художественном творчестве.. – М., 1969. – 240с.
251405
  Щедрин Г.И. Верность присяге / Г.И. Щедрин. – Москва, 1985. – 79с.
251406
   Верность присяге. – Кишинев, 1988. – 196с.
251407
  Аврус А.И. Верность пролетарскому интернационализму : очерки истории сов. секции Междунар. орг. помощи борцам революции, 1922-1948 / А.И. Аврус, Л.Г. Бабиченко, Ю.А. Львунин. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 140, [10] с. : ил.
251408
   Верность революции.. – Л., 1971. – 143с.
251409
  Клюшин Г.И. Верность революционным идеалам. / Г.И. Клюшин. – М., 1970. – 32с.
251410
  Часовников А.М. Верность Родине. / А.М. Часовников. – Кострома, 1952. – 72с.
251411
  Шик Э.Г. Верность своему времени / Э.Г. Шик. – Омск, 1990. – 190с.
251412
   Верность слову.. – Х., 1977. – 205с.
251413
  Полухин Ю.Д. Верность странника : рассказы, портреты, этюды, эссе / Ю.Д. Полухин. – М., 1987. – 508с.
251414
  Гамзатов Р.Г. Верность таланту / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1970. – 128с.
251415
  Гамзатов Р. Верность таланту / Р. Гамзатов. – Махачкала, 1980. – 256с.
251416
  Жданов Г.В. Верность традициям / Г.В. Жданов. – Москва, 1981. – 200с.
251417
  Шагалов А.А. Верность человеку труда / А.А. Шагалов. – М, 1987. – 332с.
251418
   Верность человеческому: Нравственно-эстетическая и философская позиция Л. Леонова. – М. : Наследие, 1992. – 143 с.
251419
   Верность, эстафета поколений : Сборник. – Москва : Радуга, 1985. – 512с.
251420
  Суворов М. Верность. / М. Суворов. – Калинин, 1958. – 63с.
251421
  Яковенко В.П. Верность. / В.П. Яковенко. – Сталино-Донбасс, 1959. – 44с.
251422
  Лушников Ф.А. Верность. / Ф.А. Лушников, В.С. Вуколов. – М., 1961. – 32с.
251423
  Лушников Ф.А. Верность. / Ф.А. Лушников, В.С. Вуколово. – М., 1962. – 68с.
251424
  Чернухин И.А. Верность. / И.А. Чернухин. – Белград, 1963. – 92с.
251425
  Селезнев П.И. Верность. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1963. – 48с.
251426
  Ткаченко В.М. Верность. / В.М. Ткаченко. – Изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 215с.
251427
  Нефедов П.П. Верность. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1966. – 95с.
251428
  Мяло И.И. Верность. / И.И. Мяло. – М., 1969. – 340с.
251429
  Соколов В.П. Верность. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1971. – 51с.
251430
   Верность.. – Ставрополь, 1972. – 233с.
251431
  Чебалин П.Л. Верность. / П.Л. Чебалин. – Донецк, 1978. – 232с.
251432
  Яновский Н.Н. Верность. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1984. – 295с.
251433
  Скородумов Ю.А. Верность. / Ю.А. Скородумов. – Л, 1984. – 88с.
251434
   Верность.. – Москва, 1985. – 349с.
251435
  Фролов Л.А. Верность. / Л.А. Фролов. – М, 1986. – 640с.
251436
  Третьяк В.А. Верность. / В.А. Третьяк. – М, 1986. – 174с.
251437
   Верность.. – М., 1987. – 303с.
251438
  Михайлов О.Н. Верность. Родина и литература / О.Н. Михайлов. – М., 1974. – 254с.
251439
  Решетников Л.В. Верность: Кн. стихотворений. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1990. – 223с.
251440
  Камбулов Н.И. Верность: Роман-дилогия. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство
Кн.1. – 1970. – 292 с.
251441
  Цветков А.А. Верность: Стихи / А.А. Цветков. – Киев, 1983. – 70с.
251442
  Микрюков В. Верность: Стихи. / В. Микрюков. – Ташкент, 1982. – 30с.
251443
  Вишневская С. Вернув свои войска из-под Львова, Богдан Хмельницкий буквально спас Речь Посполитую. Двинувшись прямо на Варшаву, он наверняка взял бы беззащитную польскую столицу // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 3-9 октября (№ 38). – С. 31


  6 октября 1648 года казацко-крестьянские полки совместно с крымскими татарами осадили Львов.
251444
  Кюрчайлы А. Вернулись ласточки : стихи / Алиата Кюрчайлы; авториз. пер. с азерб. В.Проталина. – Москва : Советский писатель, 1979. – 142с.
251445
   Вернулись с победой.. – Саратов, 1989. – 149с.
251446
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 63с.
251447
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 56с.
251448
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 88с.
251449
  Голубев Ф.М. Вернулся / Ф.М. Голубев. – Курск, 1962. – 44с.
251450
   Вернулся солдат к полю, 1945-1985.. – М., 1985. – 431с.
251451
  Скороходов М.А. Вернулся я на родину / М.А. Скороходов, К.И. Иванов. – М., 1965. – 292с.
251452
  Овчарова Н.Г. Вернусь живым / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1974. – 186с.
251453
  Дубро Е.В. Вернусь звездопадом / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1973. – 128с.
251454
  Букин Н.И. Вернусь я не скоро / Н.И. Букин. – Москва, 1963. – 48с.
251455
  Братченко Т. Вернутися променем // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)


  Спргад про вчителя. Пам"яті Володимира Іванціва.
251456
  Якутенко Ирина Вернуть кредит и забыть о склерозе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 138-141 : фото
251457
   Вернуть молодость помогут в кисловодском санатории "Плаза" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 57
251458
  Кравчук В. Вернуть надежду // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 15/16 (254). – С. 32-37. – ISSN 1811-8984


  О военнопленной украинской летчице Наде Савченко, которая за месяц в российской неволе прошла затворничество, допрос на детекторе лжи и голодовку.
251459
  Монахов Александр Вернуть эту землю себе / Монахов Александр, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 30-43 : фото
251460
  Павлов Н.П. Вернуться в жизнь / Н.П. Павлов. – М, 1986. – 46с.
251461
  Богатырева И. Вернуться в Итаку : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 89-100. – ISSN 0130-7673
251462
  Владимиров В.В. Вернуться и ничего не забыть. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
251463
  Язов Д.Т. Верны Отчизне. / Д.Т. Язов. – М., 1988. – 351с.
251464
  Бублик Л.А. Верны подвигам отцов. / Л.А. Бублик. – М., 1987. – 141,2с.
251465
   Верные долгу. – Ростов-на-Дону, 1974. – 223с.
251466
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, Рудник, в.А. – К., 1976. – 287с.
251467
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 2-е изд. – К, 1980. – 284с.
251468
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 221с.
251469
   Верные долгу.. – Ростов-на-Дону, 1962. – 160с.
251470
   Верные долгу.. – Москва, 1978. – 79с.
251471
  Василенко И.Д. Верные друзья / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1950. – 112с.
251472
   Верные заветам Ильича.. – М., 1980. – 174с.
251473
  Кузнецов Б.П. Верные защитники интересов крестьянских масс / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1962. – 78с.
251474
   Верные подвигу отцов. Материалы VIII Пленума ЦК ВЛКСМ.. – Москва, 1966. – 208с.
251475
  Притыцкий С.О. Верные помощники партии / С.О. Притыцкий. – Москва, 1962. – 28 с.
251476
   Верные присяге. – Ужгород, 1988. – 308с.
251477
   Верные присяге.. – Минск, 1960. – 151с.
251478
  Пачев Б.М. Верные слова / Б.М. Пачев. – Москва, 1957. – 191 с.
251479
  Геевский И.А. Верные слуги монополии / И.А. Геевский. – Москва : Профиздат, 1962. – 104с.
251480
  Котельников Валерий Верные стражи чистой воды / Котельников Валерий, Березина Ирина // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 70-71 : фото
251481
   Верные сыны нашей Родины.. – Москва : Париздат, 1937. – 64с.
251482
   Верные сыны Отечества.. – Л., 1982. – 400с.
251483
  Смирнов А.Ф. Верные сыны России / А.Ф. Смирнов. – М., 1986. – 286с.
251484
  Аристов Владимир Верные тела : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 93-96. – ISSN 0130-7673
251485
  Пономарев С.Ф. Верный друг / С.Ф. Пономарев. – Сталинград, 1959. – 35с.
251486
  Яковлев Ю.Я. Верный друг / Ю.Я. Яковлев. – М, 1990. – 269с.
251487
  Лившиц С.Б. Верный друг / С.Б. Лившиц. – М., 1991. – 47с.
251488
  Карякин П.П. Верный друг. / П.П. Карякин. – Омск, 1956. – 96с.
251489
  Исангулов Ф. Верный конь и добрый молодец : роман / Фарит Исангулов ;. – Москва : Советский писатель, 1977. – 344 с.
251490
  Баковиков А.В. Верный курс : морские рассказы / А.В. Баковиков. – Москва : Военмориздат, 1951. – 156 с.
251491
  Баковиков А. Верный курс : морские рассказы / А.В. Баковиков ; [илл.: С.И. Семенов и Г.А. Шаталов]. – Грозный : Грозненское книжное изд-во, 1954. – 160 с. : ил.
251492
  Василенко В. Верный курс / В. Василенко. – Ленинград, 1958. – 80с.
251493
  Красовский А.С. Верный курс / А.С. Красовский. – Симферополь, 1972. – 127с.
251494
   Верный ленинец, беззаветный борец за мир и коммунизм. – Москва, 1964. – 148с.
251495
   Верный помощник.. – М., 1959. – 128с.
251496
   Верный продолжатель великого лининского дела. – Москва, 1982. – 272 с.
251497
   Верный путь : сборник стихов молодых поэтов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1953. – 188 с.
251498
  Дорджиев Б.Б. Верный путь : роман / Басанг Дорджиев ;. – Москва
1. – 1967. – 183 с.
251499
   Верный путь к оздоровлению русской школы / От Главной Палаті Русского народного Союза имениМихаила Архангела. – №8. Изд. Русскаго народнаго союза имени Михаила Архангела. – Санкт-Петербург : Тип. Гр. Скачкова, 1909. – 15 с. – (Издание Русского народного Союза имени Михаила Архангела ; № 8)
251500
  Мартьянов И.В. Верный рецепт. / И.В. Мартьянов. – Иваново, 1961. – 60с.
251501
   Верный спутник.. – 3-е изд., испр. и доп. – Рига, 1981. – 207с.
251502
  Рогач А.А. Верный страж Отчизны: Советские Вооруженные Силы / А.А. Рогач. – К., 1985. – 335с.
251503
  Эвентов А.М. Верный сын / А.М. Эвентов. – Иваново, 1958. – 90с.
251504
  Матковский Н.В. Верный сын английского рабочего класса / Н.В. Матковский. – Москва, 1970. – 80с.
251505
  Поллит Верный сын английского рабочего класса / Поллит, , Гарри. – М., 1970. – 80с.
251506
  Амиантов Ю.Н. Верный сын партии : (о И.И. Скворцове-Степанове) / Амиантов Ю.Н. , Устинов В.М. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 32 с. – (Герои и подвиги)
251507
   Верный сын Партии Ленина-Сталина : [товарищ Л.П. Берия]. – Тбилиси : Заря Востока, 1940. – 64 с. : ил., портр. – (К XIX годовщине Советской Грузии)
251508
  Котовская О.П. Верный сын советского народа / О.П. Котовская. – Кишинев, 1958. – 56с.
251509
  Понарина Е. Верный ход. Выпускники Новосибирского госуниверситета выстраивают стратегию поддержки альма-матер // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 12


  Новый учебный год стартовал в Новосибирском государственном университете с масштабного форума - Первого конгресса выпускников НГУ. Универсантов решили собрать для того, чтобы посоветоваться с ними о путях развития университета в связи с участием в ...
251510
  Соловьев Г.И. Верный шаг / Г.И. Соловьев. – Саратов, 1964. – 151с.
251511
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – Москва, 1980. – 239с.
251512
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва, 1984. – 288с.
251513
  Куйбіда Р. Веровний Суд на новий лад: що від нього очікують // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
251514
  Еремина Т.И. Вероисповедание и профессиональная деятельность учителей: возможности, ограничения, запреты // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
251515
  Ряжев А.С. Вероисповедная дипломатия Екатерины II: борьба за возвращение на родину казаков-некрасовцев // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 56-63. – ISSN 0321-0626
251516
  Потапова Н.В. Вероисповедное законодательство Временного правительства и эволюция политико-правовых взглядов российских протестантов (февраль - октябрь 1917 года) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 8. – C. 3-7. – ISSN 1812-3805
251517
  Сафонов А.А. Вероисповедные законопроекты правительства и позиция Святейшего Синода Русской Православной церкви: перспективы реализации свободы совести в законодательстве Российской империи в начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 33-37. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются законодательные инициативы правительства Российской империи в религиозной сфере в начале XX в., а также реакция на это русского общества в лице различных государственных и общественных деятелей, представителей церковной и научной ...
251518
  Лурье Екатерине Верой единой : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 48-53 : Фото
251519
  Савицкий А. Верой и правдой : роман / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1978. – 407 с.
251520
  Федоров Николай Вероломство государственной важности / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 102-105 : фото
251521
   Верона приветствует Бахуса // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
251522
  Яручик Ю. Верона. Одна забута історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 17


  Чим італійське місто романтики і кохання пов"язане з Україною.
251523
  Москаленко Леся Верона. Побачення з Джульєттою : три напрямки. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 68-71 : Фото
251524
   Веронезе. – М., 1955. – 8с.
251525
  Антонова И.А. Веронезе / И.А. Антонова. – Москва : Искусство, 1957. – 58 с. : ил.
251526
  Вальсюнене В. Вероника : поэма / В. Вальсюнене; сокр. авториз. пер. с лит. С.Мар. – Вильнюс : Гос. изд. худ.лит. Литов. СССР, 1953. – 144 с.
251527
  Орехова В.П. Вероника Орехова / В.П. Орехова. – М., 1982. – 50с.
251528
  Коэльо П. Вероника решает умереть / Пер. с португальского О.Домашевского; Пауло Коэльо. – Київ : София, 2002. – 256с. – ISBN 966-7319-85-7
251529
  Коельо Пауло Вероніка вирішує померти / Коельо Пауло; Пер. з португальської В.Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 192с. – ISBN 966-7493-28-8
251530
  Мосевич В. Вероніка Мосевич, історичний роман "Гардаріка. Таємниця забутого світу" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 червня - 12 липня (№ 25/26)
251531
  Лупанова М.Е. Веротерпимая политика России в царствование императрицы Екатерины II // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 1684-2618
251532
  Граждан В.Д. Вероучение и мораль пятидесятников / В.Д. Граждан. – М., 1989. – 63с.
251533
   Вероучение малорусских штундистов разобранное на основании Священного Писания в беседах православного мирянина с сектантами / Под руководством Феофана сост. А. Ушинский. – 3- е изд. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1886. – XII, 275 с.
251534
  Постников А.Г. Вероятная теория чисел / А.Г. Постников. – Москва, 1974. – 63 с.
251535
  Вейнберг Б.П. Вероятнейшее значение скорости распространения возмущений в эфире на основании исследований, сделанных до настоящего времени : Ч. 1-2 / Б.П. Вейнберг. – Одесса : Экономическая тип.
Ч. 1 : Определение наивероятнейшего значения скорости света из астрономических наблюдений. – 1903. – XX, 716 с. – Загл. на рус. и нем. яз. - Экз. дефектный, без обл. и до с. 96. – Библиогрф."Литература премета" в конце каждой главы


  Нап. также в журн. Записки Императорского Новороссийского университета, 1902-1903: ч. 1, т. 79 и 81, с. 1-736; ч. 2, т. 94, с. 1-652 На тит. л. дарственная надпись: В библиотеку ун-та Св. Владимира от автора
251536
  Геворкян Г.А. Вероятное и достоверное знание / Г.А. Геворкян. – Ереван, 1965. – 204с.
251537
  Бодряков В. Вероятносно-статистическая модель количественной оценки знаний студентов в неоднородной группе / В. Бодряков, Н. Фомина // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 66-71
251538
  Лемберг А.М. Вероятности / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1977. – 192с.
251539
  Рудзкис Р.А. Вероятности будущих уклонений оценок спектра стационарной последовательности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Рудзкис Р.А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1978. – 12 с.
251540
  Судов А.С. Вероятности вылета легких заряженных частиц в реакциях с квазимонохроматическими фотонами и остановившимисся антипротонами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Судов А.С.; Российская АН ГНЦ РФ "Ин-т ядерных исследований". – М., 1995. – 20л.
251541
  Гарцман Л.Б. Вероятности гололедно-ветровых и температурных воздействий на ЛЭП / Л.Б. Гарцман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 199 с.
251542
  Бадалов Хамза Ниматович Вероятности Е1и Е2переходов в нечетных деформированных ядрах редкоземельных элементов : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.16 / Бадалов Хамза Ниматович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 12л.
251543
  Муштари Д.Х. Вероятности и топологии в банаховых пространствах / Д.Х. Муштари. – Казань, 1989. – 150с.
251544
  Гренандер У. Вероятности на алгебраических структурах / У. Гренандер. – Москва : Мир, 1965. – 275с.
251545
   Вероятности оптических переходов двухатомных молекул. – Москва : Наука, 1980. – 319 с.
251546
  Груздев П.Ф. Вероятности переходов и радиационные времена жизни уровней атомов и ионов / П.Ф. Груздев. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 222 с.
251547
  Корлисс Ч. Вероятности переходов и силы осцилляторов 70 элементов : пер. с англ. / Ч. Корлисс, У. Бозман. – Москва : Мир, 1968. – 562с.
251548
  Гольдберг Г.И. Вероятности переходов членов главной серии рубидия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдберг Г.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 10л.
251549
  Мейстер Т.Г. Вероятности переходов членов главной серии цезия : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мейстер Т.Г.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 9 с.
251550
  Мишкой Г.К. Вероятности состояния приоритетных систем в нестационарном режиме / Г.К. Мишкой. – Кишинев, 1979. – 140с.
251551
  Ланько Э.В. Вероятности электромагнитных переходов атомных ядер Z=1-30 / Э.В. Ланько. – Ленинград : Наука, 1972. – 702 с.
251552
  Салихбаев Умар Сагитович Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нейтронных изотопах диспрозия с А = 155, 157, 159, 161 и эрбия с А = 157, 159, 161 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Салихбаев Умар Сагитович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 18л.
251553
  Марупов Н.З. Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нечетных деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Марупов Н.З.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1978. – 23л.
251554
  Каск П.А. Вероятности электронных переходов автолокализированного экситона в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каск П.А.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 15л.
251555
  Борель Э. Вероятности, ошибки / Э. Борель. – Москва : Статистика, 1972. – 176 с.
251556
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по морфологическому признаку / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1981. – 67с.
251557
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по нескольким морфологическим признакам / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1982. – 53с.
251558
  Головин Н.А. Вероятностная модель социальной коммуникации: второй этап верификации сложной социологической теории / Н.А. Головин, В.А. Сибиров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 322-333. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
251559
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – М., 1974. – 272с.
251560
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 303с.
251561
  Гайдукевич В.И. Вероятностная обработка осциллограмм электрических величин / В.И. Гайдукевич, А.А. Мельникова. – Москва, 1972. – 113 с.
251562
  Аминев Г.А. Вероятностная организация центральных механизмов речи / Г.А. Аминев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1972. – 159 с. : черт. – Библиогр.: с. 146-157
251563
  Вулис И.Л. Вероятностная оценка погрешностей сеточной аппроксимации уравнений динамики атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вулис И.Л.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1965. – 20л.
251564
  Малышев В.П. Вероятностно-детерминированное планирование эксперимента / Малышев В.П. ; АН КазССР, Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 116 с. – Библиогр.: с. 97-100
251565
  Шашенко А.Н. Вероятностно-статистическая модель прочности монолитного породного массива / А.Н. Шашенко, Е.А. Сдвижкова, А.С. Ковров // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 18-28 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
251566
   Вероятностно-статистическая организация нейронных механизмов мозга. – Ростов -на-Дону, 1974. – 176с.
251567
  Белов А.Г. Вероятностно-статистические задачи при экспериментальном разделении множественных процессов / А.Г. Белов, В.Я. Галкин, М.В. Уфимцев ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ф-т вычисл. математики и кибернетики, Каф. мат. физики лаб. стат. моделирования и мат. методов автоматизир. оброб. эксперимента. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 141 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-138 (67 назв.)
251568
  Жуков Н Н. Вероятностно-статистические методы анализа геолого-геофизической информации : Учебное пособие для вузов / Н Н. Жуков, . – Киев : Вища школа, 1975. – 304с.
251569
  Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений / А.Н. Ширяев. – Москва : ФМОП ; МЦНМО, 2011. – 144 с. : ил. – Издание осуществляется при поддержке компании "Яндекс". – Библиогр.: с. 142-144. – (Лекции школы анализа данных Яндекса). – ISBN 978-5-904696-03-0
251570
   Вероятностно-статистические методы в экономико-математическом моделировании. – М., 1988. – 120с.
251571
   Вероятностно-статистические методы и ЭВМ в медико-биологических исследованиях. – К., 1970. – 220с.
251572
   Вероятностно-статистические методы исследования. – М., 1983. – 160с.
251573
   Вероятностно-статистические методы исследования сложных систем. – К., 1976. – 107с.
251574
  Хрусталев Л.Н. Вероятностно-статистические расчеты оснований заданий в криолитозоне / Л.Н. Хрусталев; отв. ред. П.И. Мельников. – Новосибрск : Наука, 1988. – 253 с.
251575
  Ландау А.И. Вероятностно-статистические характеристики взаимодействия дислокаций с локальными дефектами кристаллической решетки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ландау А.И.; ХГУ. – Х., 1984. – 48л.
251576
  Видуев Н.Г. Вероятностно-статистический анализ погрешностей измерений / Н.Г. Видуев, Г.С. Кондра; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1969. – 320с.
251577
  Фаддеенков Н.Н. Вероятностно-статистическое исследование осколкообразования при взрывном дроблении горной породы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Фаддеенков Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 14л.
251578
  Кочеткова В.К. Вероятностно-статистическое построение автоматического словаря : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Кочеткова В.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 21л.
251579
  Полляк Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах / Полляк, . – Москва : Советское радио, 1971. – 400 с.
251580
   Вероятностное моделирование систем и сетей. – Петрозаводск, 1988. – 108с.
251581
   Вероятностное описание процесса движения электронов средних энергий в мишени в приближении модели непрерывных потерь. – Киев : ИК АН УССР, 1972. – 113 с.
251582
  Глушков Ю.М. Вероятностное описание процесса фильтрации аэрозоля анизотропными волокнистыми фильтрами при любых числах Пекле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Глушков Ю.М.; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Обнинск, 1973. – 21л.
251583
  Цепелев В.Ю. Вероятностное представление долгосрочных метеорологических прогнозов, разработанных синоптическими методами / В.Ю. Цепелев, В.М. Хан // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 17-31 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
251584
   Вероятностное прогнозирование-деятельности человека. – Москва, 1977. – 391с.
251585
   Вероятностное прогнозирование в речи. – Москва, 1971. – 199с.
251586
  Фейгенберг Вероятностное прогнозирование и преднастройка к движениям / Фейгенберг, В.А. Иванников. – М, 1978. – 112с.
251587
  Острейковский В.А. Вероятностное прогнозирование работоспособности элементов ЯЭУ / В.А. Острейковский, Н.Л. Сальников. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 416 с.
251588
  Доценко С.И. Вероятностное решение целочисленной задачи о банкротстве // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 32-39. – ISSN 0868-6912
251589
  Поспелов Д.А. Вероятностные автоматы / Д.А. Поспелов. – М, 1970. – 88с.
251590
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – Казань, 1970. – 188с.
251591
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань, 1977. – 247с.
251592
   Вероятностные автоматы и их приложения. – Казань, 1986. – 211с.
251593
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы и процессоры / Р.Г. Бухараев. – М, 1986. – 47с.
251594
  Чачхиани Т.Н. Вероятностные адаптивные системы централизованного управления с переменной структурой : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Чачхиани Т.Н.; МВ и ССО ГССР. Политехн. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
251595
  Зюбрицкий Н.М. Вероятностные алгоритмы принятия решений в диагностике и тактике лечения важнейших осложнений раннего периода после неотложных внутрибрюшных оперативных вмешательств. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.27 / Зюбрицкий Н.М.; АН УССР. Ин-тут кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1983. – 18л.
251596
  Гладкий В.С. Вероятностные вычислительные модели / В.С. Гладкий. – М., 1973. – 299с.
251597
  Максимова Р.В. Вероятностные дифференциальные признаки функциональных классов немецкого сказуемого (на матер. прост. предл.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимова Р.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 28л.
251598
  Каневский З.М. Вероятностные задачи в радиотехнике / З.М. Каневский. – Москва-Ленинград, 1966. – 174 с.
251599
  Учайкин В.В. Вероятностные задачи в теории переноса / В.В. Учайкин, А.В. Лаппа. – Томск : ТГУ, 1978. – 138с.
251600
   Вероятностные задачи прикладной математики. – Петрозаводск, 1984. – 108с.
251601
  Бондаренко В.Н. Вероятностные закономерности распределения содержаний элементов в эффузивных породах и статистические методы изучения вулканогенных комплексов : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Бондаренко В.Н.; Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов АН СССР и ГГК СССР. Сарат. гос. ун-т им. Н. – М., 1965. – 19л.
251602
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели каналов и проблемы передачи информации в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко, В.Г. Санников; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1992. – 200с. – ISBN 5-7763-0994-8
251603
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели сигналов в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1991. – 184с. – ISBN 5-7763-0994-8
251604
  Холево А.С. Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории / А.С. Холево. – М., 1980. – 320с.
251605
  Алиев Т.М. Вероятностные измерительно-вычислительные устройства / Т.М. Алиев, Г.С. Тер-Исраелов, А.А. Тер-Хачатуров. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 164-167
251606
  Хейер Х. Вероятностные меры на локально компактных группах. / Х. Хейер. – Москва : Мир, 1981. – 701 с.
251607
  Груза Г.В. Вероятностные метеорологические прогнозы / Г.В. Груза, Э.Я. Ранькова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 271с.
251608
  Купер Дж. Вероятностные методы анализа сигналов и систем / Дж. Купер, К. Макгиллем; Под ред. В.Т. Горяинова. – Москва : Мир, 1989. – 376с.
251609
  Кушнер Г.Д. Вероятностные методы аппроксимации в стохастических задачах управления и теории эллиптических уравнений / Г.Д. Кушнер. – Москва : Наука, 1985. – 222 с.
251610
   Вероятностные методы бесконечного анализа. – Киев, 1980. – 174 с.
251611
   Вероятностные методы в биологии : сборник научных трудов. – Киев, 1985. – 148 с.
251612
   Вероятностные методы в вычислительной технике. – Москва : Высшая школа, 1986. – 312с.
251613
  Венецкий И.Г. Вероятностные методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1981. – 223 с.
251614
   Вероятностные методы в дискретной математике. – Петрозаводск, 1988. – 115с.
251615
  Немировский А.С. Вероятностные методы в измерительной технике / А.С. Немировский. – М., 1964. – 216с.
251616
  Эрдеш П. Вероятностные методы в комбинаторике / П. Эрдеш. – Москва : Мир, 1976. – 131 с.
251617
  Сачков Владимир Николаевич Вероятностные методы в комбинаторном анализе / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1978. – 287с. – Библиогр.: с.281-285
251618
  Свешников А.А. Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов / А.А. Свешников, С.С. Ривкин. – Москва, 1974. – 536 с.
251619
  Артемьева Е.Ю. Вероятностные методы в психологии / Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. – Москва : Московский университет, 1975. – 206 с. : черт.
251620
  Тебякин В.П. Вероятностные методы в радиотехнике / В.П. Тебякин; Куйбышев. авиационный ин-т. – Куйбышев, 1977. – 152с.
251621
  Кивелиди В.Х. Вероятностные методы в сейсморазведке / В.Х. Кивелиди. – М., 1982. – 247с.
251622
  Алмазов Б А. Павлоцкий Вероятностные методы в теории полимеров / А.Б. Алмазов, И.П. Павлоцкий ; АН СССР, Ин-т прикладной математики. – Москва : Наука, 1971. – 152 с. – Библиогр.: с. 148-150
251623
  Станкус Э.П. Вероятностные методы в теории распределения значений L-функций Дирихле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Станкус Э.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
251624
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел = Tikimybiniai metodai skaiciu teorijoje / Й. Кубилюс; АН ЛитССР; Ин-т физики и математики. – Вильнюс : Гос.издат. полит. и науч. лит. ЛитСССР
Вып. 2. – 1959. – 163с.
251625
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел / Й. Кубилюс. – 2-е изд. – Вильнюс
1. – 1962. – 223 с.
251626
  Ватутин В.А. Вероятностные методы в физических исследованиях / В.А. Ватутин, Т.М. Телевинова, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1985. – 207 с.
251627
  Беляев Ю.К. Вероятностные методы выборочного контроля / Ю.К. Беляев. – Москва : Наука, 1975. – 407 с. : черт. – Библиогр.: с. 388-403. – (Теория вероятностей и математическая статистика)
251628
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 9. – 1971
251629
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 10/11. – 1974
251630
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 12/13. – 1976
251631
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 14. – 1978
251632
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 15. – 1979
251633
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 16. – 1980
251634
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 17. – 1981
251635
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 18. – 1982
251636
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 19. – 1983
251637
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 20. – 1984
251638
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 21. – 1985
251639
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань
Вып. 22. – 1987
251640
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань. – ISSN 0132-2869
Вып. 23. – 1987
251641
   Вероятностные методы и кибернетика. – Казань. – ISSN 0132-2869
Вып. 24. – 1990
251642
   Вероятностные методы исследования систем с бесконечным числом степеней свободы. – К., 1986. – 131с.
251643
  Иванов В.И. Вероятностные методы исследования устойчивости прямолинейного движения железнодорожного подвижного состава. : Автореф... канд. техн.наук: 182 / Иванов В.И.; Ленингр. ин-тут инженеров ж.-д. транспорта им. В.Н.Образцова. – Л., 1972. – 16л.
251644
  Медведев Г.А. Вероятностные методы исслеыдования экстремальных систем / Г.А. Медведев, В.П. Тарасенко. – М, 1967. – 456с.
251645
  Руппенейт К.В. Вероятностные методы оценки прочности и деформируемости горных пород. / К.В. Руппенейт. – М., 1964. – 84с.
251646
  Базиленко О Вероятностные методы оценки эффективности защитных устройств / О.К. Базиленко, Е.Я. Шор ; под ред. И.К. Кринецкого ; АНМССР, Отд. энерг. кибернетики. – Кишинёв : Штиинца, 1975. – 170 с.
251647
  Дорогов В.И. Вероятностные методы превращения частиц / В.И. Дорогов, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1988. – 109 с.
251648
  Смирнов Б.В. Вероятностные методы прогнозирования в инженерной геологии. / Б.В. Смирнов. – М., 1983. – 134с.
251649
  Гладкий В.Ф. Вероятностные методы проектирования конструкции летательного аппарата / В.Ф. Гладкий. – М., 1982. – 266с.
251650
   Вероятностные методы решения задач математической физики. – Новосибирск, 1971. – 211с.
251651
  Коган А.Б. Вероятностные механизмы нервной деятельности / А.Б. Коган, О.Г. Чораян. – Ростов : Издательство Ростовского университета, 1980. – 176л.
251652
  Балантер Б.И. Вероятностные модели в физиологии. К анализу механизмов функционирования физиологических систем и их нарушений / Б.И. Балантер. – М, 1977. – 252с.
251653
   Вероятностные модели и математическая статистика. – Ташкент, 1987. – 176 с.
251654
  Шелегия Р.С. Вероятностные модели и управление системой "Целевой рынок -- производство" : Автореф... докт. техн.наук: 05.02.01 / Шелегия Р. С.; Груз. техн. ун-т. – Тбилиси, 1994. – 28л.
251655
   Вероятностные модели и управление экономическими процессами. – М., 1978. – 223с.
251656
  Ушаков И.А. Вероятностные модели надежности информационно-вычилсительных систем / И.А. Ушаков. – Москва : Радио и связь, 1991. – 132с.
251657
  Богданофф Д. Вероятностные модели накопления повреждений : пер. с англ. / Д. Богданофф, Ф. Козин. – Москва : Мир, 1989. – 341 с. – ISBN 5-03-001000-9
251658
  Скляревич А.Н. Вероятностные модели объектов с возможными изменениями. / А.Н. Скляревич, А Ф. Скляревич, . – Рига : Зинатне, 1989. – 366с.
251659
  Рожков В.А. Вероятностные модели океанологических процессов / В.А. Рожков, Ю.А. Трапезников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 270 с.
251660
  Березин С.А. Вероятностные модели оптимизации : учеб. пособие / С.А. Березин, Б.Л. Лавровский ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ, 1980. – 52 с.
251661
  Рубальский Г.Б. Вероятностные модели управления запасами с непрерывным временем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Рубальский Г.Б.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.30
251662
  Аркин В.И. Вероятностные модели управления и экономической динамики / В.И. Аркин, И.В. Евстигнеев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 176 с.
251663
  Райкин А.Л. Вероятностные модели функционирования резервированных устройств / А.Л. Райкин. – М, 1971. – 216с.
251664
  Серебренников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике / Б.А. Серебренников. – Москва : Наука, 1974. – 352 с.
251665
  Дохнадзе Г.П. Вероятностные оценки в географических прогнозах / Г.П. Дохнадзе, Н.К. Элизбарашвили, И.В. Хубулава // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 102-107 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
251666
  Хлобыстов Владимир Владимирович Вероятностные оценки точности численного решения некоторых классов задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хлобыстов Владимир Владимирович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 10л.
251667
   Вероятностные проблемы управления в экономике. – М., 1977. – 240с.
251668
   Вероятностные проблемы управления и математическая экономика. – М., 1984. – 168с.
251669
  Ито К. Вероятностные процессы / К. Ито. – М.
2. – 1963. – 135с.
251670
  Боровков А.А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А.А. Боровков. – Москва : Наука, 1972. – 368 с.
251671
  Надутый В.П. Вероятностные процессы вибрационной классификации минерального сырья : Проект "Наукова книга" / В.П. Надутый, Е.С. Лапшин; НАНУ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2005. – 180с. – ISBN 966-00-0416-8
251672
   Вероятностные процессы и управление. – М., 1978. – 205с.
251673
  Дуб Дж.Л. Вероятностные процессы. / Дж.Л. Дуб. – М., 1956. – 605с.
251674
  Вахания Н.Н. и др. Вероятностные распределения в банаховых пространствах / Н.Н. и др. Вахания. – Москва : Наука, 1985. – 368 с.
251675
   Вероятностные распределения в бесконечномерных пространствах. – К., 1978. – 172с.
251676
  Пинкава Ярослав Вероятностные распределения в задачах статистического ранжирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Пинкава Ярослав; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 10л.
251677
  Кварацхелия Вахтанг Варламович Вероятностные распределения в некоторых пространства последовательностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кварацхелия Вахтанг Варламович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
251678
   Вероятностные распределения и математическая статистика. – Ташкент, 1986. – 500 с.
251679
  Кучкаров Я. Вероятностные распределения со начениями в пространствах измеримых функций / Я. Кучкаров. – Ташкент, 1984. – 176с.
251680
  Макаров С.В. Вероятностные рачеты логических схем и их применение к теории надежности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Макаров С. В. ; АН СССР , Сиб. от.-ние Ин-та математики. – Киев, 1965. – 11 с. – Бібліогр. : с. 9-11
251681
  Риордан Дж. Вероятностные системы обслуживания / Дж. Риордан. – Москва : Связь, 1966. – 184 с.
251682
  Осинин В.Ф. Вероятностные характеристики атмосферных радиопомех и их интенсивность на северо-востоке СССР. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Осинин В.Ф.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 14л.
251683
  Елисеева Е.В. Вероятностные характеристики процесса оврагообразования : геоморфологические исследования, прикладные вопросы // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 55-59 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
251684
  Якубайтис Т.А. Вероятностные характеристики связных текстов / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1978. – 65с.
251685
  Голешевич Б.О. Вероятностный алгоритм преподавания профессиональной педагогики студентам специальности "Музыкальное искусство" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 16-21. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
251686
   Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ) : учеб. пособие для студ. вузов специальности "Атомная энергетика" / В.В. Бегун, О.В. Горбунов, И.Н. Каденко, Е.Н. Письменный, А. Зенюк, Л.Л. Литвинский; В.В Бегун., О.В. Горбунов, И.Н. Каденко [ и др. ] ; МОНУ. – Киев : Віпол, 2000. – 568 с. – ISBN 5-8238-0689-2
251687
  Рожков В.А. Вероятностный анализ ветворового волнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рожков В. А.; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
251688
  Герман В.Х. Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря / В.Х. Герман, С.П. Левиков. – Л., 1988. – 229с.
251689
   Вероятностный анализ и моделирование океанологических процессов. – Л., 1984. – 164с.
251690
  Поляк Л.М. Вероятностный анализ многоуровневых сигналов / Л.М. Поляк. – М., 1980. – 148с.
251691
  Землянов Н.С. Вероятностный анализ моделей вычислительных систем при различных загрузках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Землянов Н.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 20л.
251692
  Белышев А.П. Вероятностный анализ морских течений / А.П. Белышев, Ю.П. Клеванцов, В.А. Рожков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 264 с. : схем. – Библиогр.: с. 252-258 (145 назв.)
251693
  Левин В.И. Вероятностный анализ ненадежных автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1969. – 235с.
251694
  Клемпнер К.С. Вероятностный анализ при проектировании радиоизотопных приборов. / К.С. Клемпнер, И.М. Чередниченко. – М, 1971. – 144с.
251695
  Буртиев Р.З. Вероятностный анализ сейсмической опасности территории Молдовы и сопредельных районов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6. – С. 124-130 : рис., табл. – Библиогр.: с. 129. – ISSN 0203-3100
251696
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 1. – 1963. – 896с.
251697
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 2. – 1963. – 483с.
251698
   Вероятностный бесконечный анализ. – К., 1981. – 121с.
251699
  Кучай В.К. Вероятностный геологический прогноз по косвенным изображениям / В.К. Кучай. – М., 1986. – 207с.
251700
  Родионов И.В. Вероятностный и статистический анализ экстремумов дискретных стохастических систем : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Родионов Игорь Владимирович ; ФГАОУ ВО "Москов. физ.-техн. ин-т (Нац. исслед. ун-т)". – Москва, 2021. – 31 с. – Библиогр.: 18 назв.
251701
  Данин Д.С. Вероятностный мир / Д.С. Данин. – Москва : Знание, 1981. – 208 с.
251702
  Коваленко И.Н. Вероятностный расчет и оптимизация / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 191 с.
251703
  Золотухина Л.А. Вероятностые модели в задачах сейсмической разведки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Золотухина Л.А. ; АН СССР , Матем. ин-т. – Ленинград, 1969. – 7 с.
251704
  Мостеллер Ф. Вероятность / Ф. Мостеллер. – М, 1969. – 432с.
251705
  Ламперти Дж. Вероятность : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Москва : Наука, 1973. – 183 с.
251706
  Ширяев А.Н. Вероятность / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1980. – 575 с.
251707
  Уиттл П. Вероятность / П. Уиттл. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
251708
  Ширяев А.Н. Вероятность : учеб.пособие / А.Н. Ширяев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 640 с.
251709
  Ширяев А.Н. Вероятность : учебник для студентов вузов по физ.-мат. направлениям и спец. : [в 2 кн.] / А.Н. Ширяев. – Изд. 5-е, стер. – Москва : МЦНМО. – ISBN 978-5-94057-752-2
[Кн. 1] : Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы. – 2011. – 552 с. – Общ. загл. вып.: Вероятность - 1. - Имеет общую паг. с кн. 2. - Предм. указ.: с. 534-547. - Указ. обозначений: с. 548-549. – Библиогр.: с. 527-533
251710
  Ширяев А.Н. Вероятность : учебник для студентов вузов по физ.-мат. направлениям и спец. : [в 2 кн.] / А.Н. Ширяев. – Изд. 5-е, стер. – Москва : МЦНМО. – ISBN 978-5-94057-753-9
[Кн. 2] : Суммы и последовательности случайных величин - стационарные, мартингалы, марковские цепи. – 2011. – [3], 556-967 c. – Общ. загл. вып.: Вероятность - 2. - Имеет общую паг. с кн. 1. - Предм. указ.: с. 950-963 . - Указ. обозначений: с. 964-965. – Библиогр.: с. 943-949
251711
  Судьина Е.Г. Вероятность в биологии / Е.Г. Судьина. – Киев : Наукова думка, 1985. – 93с.
251712
  Глеман Т М.В. Вероятность в играх и развлечениях: Элементы теории вероятностей в курсе сред. школы / Т М.В. Глеман. – 2-е изд. – М., 1979. – 176с.
251713
  Скороход А.В. Вероятность вокруг нас / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1980. – 196с.
251714
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель. – М., 1961. – 119с.
251715
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель. – 2-е изд., стереотип. – М., 1964. – 119с.
251716
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель. – 3-е изд. – М., 1969. – 112с.
251717
  Смирнов Л.В. Вероятность и ее роль в научном познании / Л.В. Смирнов. – Л., 1971. – 145с.
251718
  Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика / Г. Кайберг; Шумков В. – Москва, 1978. – 374с.
251719
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И Яглом. – Москва, 1957. – 160 с.
251720
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 2-е изд., перераб идоп. – Москва, 1960. – 315 с.
251721
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва : Наука, 1973. – 511с.
251722
   Вероятность и математическая экономика. – М., 1988. – 216с.
251723
  Надель С. Вероятность и перспективы будущей индустриальной революции // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 9. – С.26-37. – ISSN 0131-2227
251724
  Мейер П.-А. Вероятность и потенциалы : пер. с англ. / П.-А. Мейер. – Москва : Мир, 1973. – 334 с.
251725
  Кравец А.С. Вероятность и системы / А.С. Кравец. – Воронеж, 1970. – 192с.
251726
  Кац М. Вероятность и смежные вопросы в физике : пер. с англ. / М. Кац. – Москва : Мир, 1965. – 407с.
251727
  Четыркин Е.М. Вероятность и статистика / Е.М. Четыркин, И.Л. Калихман. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 319 с.
251728
  Фиертль Р. Вероятность и статистика // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 341-362. – ISBN 5-89317-203-5
251729
  Мизес Р. Вероятность и статистика = Wahrscheinlichkeit, statistik und wahrheit / Р. Мизес ; перевод с нем. под ред. и с предисловием А.Я. Хинчина. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 6с., 258с. – (Науку - всем! Шедевры научно-популярной литературы). – ISBN 978-5-382-00829-5
251730
  Сачков Ю.В. Вероятность как загадка бытия и познания // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.80-94. – ISSN 0042-8744
251731
  Корюкин В.И. Вероятность как философская категория и ее применение в естествознании : Автореф... канд. филос.наук: / Корюкин В. И.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1964. – 20л.
251732
  Саакян Р.А. Вероятность открытия затменных перменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саакян Р. А.; Бюроканская астроном. обсерват. АН Арм.ССР. – Ереван, 1951. – 11 с.
251733
  Семаков С.Л. Вероятность первого достижения уровня случайным процессом на заданном промежутке / С.Л. Семаков. – М., 1989. – 33с.
251734
  Халваши Х.Т. Вероятность превращения позитрония в излучение с учетом кулоновского взаимодействия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Халваши Х.Т.; Бакумский гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1950. – 6 с.
251735
  Фрумкина Р.М. Вероятность элементов текста и речевое поведение. / Р.М. Фрумкина. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
251736
  Климов Г.П. Вероятность, процессы, статистика: Задачи с решениями : Учебное пособие / Г.П. Климов, А.Д. Кузьмин. – Москва : МГУ, 1985. – 232с.
251737
  Тернер Д. Вероятность, статистика и исследование операций / Д. Тернер. – М, 1976. – 431с.
251738
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы / А.Н. Ширяев. – М., 1973. – 204с.
251739
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы. / А.Н. Ширяев. – М.
2. – 1974. – 224с.
251740
  Вольвовский Б.С. Вероятные геофизические модели земной коры крупнейших структур Средней Азии / Б.С. Вольвовский. – Москва, 1991. – 197с.
251741
  Ягодинский О.А. Вероятные истории. / О.А. Ягодинский. – Мурманск, 1976. – 111с.
251742
  Бакалов В.П. Вероятные модели электрофизиологических процессов и полей / Бакалов В.П., Миррахимов М.М. ; АН КиргизССР. – Фрунзе : Илим, 1984. – 203 с. – Библиогр.: с. 192-201
251743
  Ишунин Г.И. Вероятные пути образования фауны млекопитающих на территории Узбекистана / Г.И. Ишунин, Г.Ф. Тетюхин. – Ташкент : Фан УзССР, 1989. – 79с.
251744
  Стоклицкий А. Версаль / А. Стоклицкий. – Москва-Ленинград, 1929. – 48 с.
251745
  Новак Карл Фридрих Версаль. / Новак Карл Фридрих. – М.Л., 1930. – 205с.
251746
  Власов Н.А. Версальский мир и Германский генеральный штаб // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 139-142. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
251747
  Водовозов В.В. Версальский мир и Лига Наций / В.В. Водовозов. – Петроград : "Мысль" ; [4-я гос. тип.], 1922. – VIII, 9-93, [2] с.


  Истроия заключения Версальского и других мирных договоров 1919-1920; Их содержание; Лига наций; договр о ней и ее деятельность в первое время ее существования. Территориальные изменения, внесенные Версальским и другими мирными договорами; Контрибуции и ...
251748
  Уткин Анатолий Версальский мир и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 113-124. – ISSN 0869-44435
251749
  Ангель Н. Версальский мир и экономический хаос в Европе / Norman Angell ; пер. с англ. А.И. Ханох ; под ред. [и c предисл.] А.С. Кагана. – Санкт-Петербург : Право, 1922. – 112 с. – (Экономика ; № 4)
251750
   Версальский мирный договор. – Москва, 1925. – 198с.
251751
  Дзізінський М. Версальська система, як чинник політичного зближення Німеччини і Радянської Росії на початку 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 36-38. – ISBN 978-966-171-793-9
251752
  Капелюшний В.П. Версальський мирний договір (- міжнародна угода, яка офіційно завершила Першу світову війну. Укладений 28 червня 1919 у Версал. палаці) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 274-275. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
251753
  Гончар Б.М. Версальський мирний договір 1783 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 184. – ISBN 966-316-039-X
251754
  Колесник В.Ф. Версальський мирний договір з Німеччиною. Мирні договори з Австрією, Болгарією, Туреччиною / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 43-48
251755
  Гончар Б.М. Версальський прелімінарний договір 1871 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 187. – ISBN 966-316-039-X
251756
   Версии. – М., 1989. – 254с.
251757
   Версии и планирование расследования. – Свердловск, 1985. – 141с.
251758
  Феофанов Ю.В. Версии и судьбы / Ю.В. Феофанов. – М, 1988. – 174с.
251759
  Семенов Ю.С. Версии. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1989. – 541с.
251760
  Семенов Ю.С. Версии. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1990. – 541с.
251761
  Ковальчук О. Версифікаційний лад і звукова організація коломийок // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 268-276. – ISSN 1028-5091
251762
  Мальцев В.С. Версифікаційні засоби українських віршів-травестій XVIII ст. (метрика та ритміка) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-126. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
251763
  Протасова С. Версифікаційні особливості поезії Григорія Воробкевича // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 158-167
251764
  Васьків М. Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 58-65. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про поєднання у версифікації Махтумкулі традицій арабо- й фарсімовного віршування з особливостями туркменської мови й тюркського фольклору. Стверджується, що домінантними для поета були силабічні розміри, які стали основою для ...
251765
  Чуй С. Версифікаційні особливості поезій у прозі Василя Слапчука // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 194-200. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
251766
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Башкирова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
251767
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / КНУТШ; Башкирова О.М. – Київ, 2005. – 219л. + Додатки: л.181-219. – Бібліогр.: л.168-180
251768
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Башкирова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
251769
  Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування : Навчальний посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / Григорій Семенюк, Анатолій Гуляк, Олена Бондарєва; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 285с. – ISBN 966-594-525-4
251770
  Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування : підручник / Г.Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарева ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-439-082-5
251771
  Ласкин С.Б. Версия : документальная повесть / С.Б. Ласкин. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 448 с.
251772
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-123. – ISSN 1130-6545
251773
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 121-235. – ISSN 1130-6545
251774
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 3-133. – ISSN 1130-6545
251775
  Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В.Е. Коновалова. – Харьков : Консум, 2000. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7124-79-7
251776
  Мар"їна О.Ю. Версії WCAG та доступність бібліотечного веб­контенту / О.Ю. Мар"їна, С.О. Мар"їн // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 86-95. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто сучасний стан доступності бібліотечного веб-контенту відповідно до принципів стандартів Web Content Accessibility Guidelines 2.0 від 2008 р. та Web Content Accessibility Guidelines 2.1. від 2018 р. Досліджено 177 сайтів національних ...
251777
  Катигоренко В. Версії державної національно-мовної політики як ризики // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-13.
251778
  Макушенко О. Версії іншості у повісті Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні подорожі одного сучасного болгарина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема ідентичності та іншості і їх функціонування в болгарській культурі. Розглянуто способи, за якими моделі та категорії Іншого впливають на визначення ідентичності Власного, та проаналізовано образи Свого та Інших у повісті Алеко ...
251779
  Вонсович С.Г. Версії політичного переходу у давніх цивілізаціях Сходу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 3-5
251780
  Житник А.А. Версія / А.А. Житник. – Київ : Україна, 1991. – 176 с.
251781
  Стрельбицький М.П. Версія Прометея : поезії / М.П. Стрельбицький. – Київ : Молодь, 1990. – 91 с.
251782
  Соболева Елена Верста Коломенская : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 152-154. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
251783
  Дудко І. Верстаючи роки... : з історії Городнянської районної газети (трав. 1917 - трав. 2007 року) / І.П. Дудко, Л. Якубенко. – Городня : Новини Городнянщини, 2007. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк.
251784
  Ананьєв А.А. Версти кохання : роман / Анатолій Ананьєв ; пер. з рос. В. Білової ; [передм. В. Поволяєва ; худож. О.І. Хорунжий]. – Київ : Дніпро, 1981. – 351 с., іл. – (Скарбниця брат. літ.)
251785
  Толкачев Е.В. Верстка газеты. / Е.В. Толкачев. – М., 1957. – 76 с.
251786
  Вяземский Б.А. Верстка и оформление стенной газеты / Б.А. Вяземский, В.С. Гиль. – Ленинград, 1945. – 52с.
251787
  Вяземский Б.А. Верстка многотиражной газеты / Б.А. Вяземский. – Ленинград, 1946. – 79с.
251788
  Иванов В.Н. Версты : Роман / В.Н. Иванов. – Владивосток, 1987. – 351с.
251789
  Палькин Н.Е. Версты / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1987. – 189с.
251790
  Сальников П.Г. Версты ветровые / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1978. – 184с.
251791
  Толкач М. Версты войны / М. Толкач. – Куйбышев, 1980. – 336 с.
251792
  Ананьев А.А. Версты любви : роман / Ананьев А.А. ; [ил. Н.А. Абракумов]. – Москва : Воениздат, 1974. – 391 с.
251793
  Ананьев А.А. Версты любви : в 3-х ч. / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература
Ч. 1 - 2, начало. – 1974. – 80 с.
251794
  Ананьев А.А. Версты любви : [в 3-х ч.] / Ананьев А.А. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 14 (756))
Ч. 2, окончание - 3. – 1974. – 80 с.
251795
  Ананьев А.А. Версты любви : роман / Анатолий Ананьев. – 4-е изд. – Москва : Совецкая Россия, 1980. – 352 с. – (Гос. премия РСФСР им М. Горького)
251796
  Ананьев А.А. Версты любви : роман / Анатолий Ананьев ; [худож. О.П. Шамро]. – Москва : Воениздат, 1983. – 351 с., ил.
251797
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 363с. – ISBN 5-268-00201-5
251798
  Ананьев А.А. Версты любви : роман / Анатолий Ананьев ; [послесл. И. Гринберга]. – Москва : Совецкий писатель, 1989. – 381, [2] с.
251799
  Ананьев А.А. Версты любви. Межа : [романы / Ананьев А.А. ; ил. С. Соколов]. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 623 с.
251800
   Версты мужества. – М., 1975. – 331с.
251801
  Завьялов Н.И. Версты мужества / Н.И. Завьялов. – Киев : Политиздат, 1981. – 312с.
251802
   Версты мужества. – Волгоград, 1986. – 381с.
251803
   Версты мужества. – М., 1988. – 302с.
251804
  Романов А.А. Версты раздумий / А.А. Романов. – Архангельск, 1983. – 253с.
251805
  Кудрова И.В. Версты, дали... / И.В. Кудрова. – Москва : Советская Россия, 1991. – 368 с.
251806
  Кашпуров И.В. Версты. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1967. – 143с.
251807
  Добрянская Н.А. Версятностные методы исследования отключающей способности электрических аппаратов : Автореф... Канд.техн.наук: 240 / Добрянская Н.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Ленинград, 1971. – 25л.
251808
  Гончаренко О.М. Вертались запорожці з-за Дунаю... / Олег Гончаренко. – Мелітополь : Люкс, 2019. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 99-104. – ISBN 978-617-7218-76-9
251809
  Бабінець Л.С. Вертеброгенні попереково-крижові больові синдроми і остеодефіцит: клініко-патогенетичні аспекти, рефлексотерапевтичні методи лікування : наук.-метод. посібник / Бабінець Л.С., Надкевич ; М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-174. – ISBN 978-966-305-105-5
251810
  Базилевський В.О. Вертеп : хроніка душі : вірші, поеми / В.О. Базилевський. – Київ : Український письменник, 1992. – 302 с.
251811
  Немченко І. Вертеп "Розгром" Івана Багряного в контексті драматичної спадщини письменника // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 111-116
251812
  Любченко А.П. Вертеп (повість) : Оповідання. Щоденник / Аркадій Любченко. – Харків : Основа, 2005. – 464с. – ISBN 966-8982-01-0
251813
  Туинов Е.В. Вертеп : Трагический фарс застольного времени. / Е.В. Туинов. – Л., 1989. – 82с.
251814
  Федас Й. Вертеп і "Козак Мамай" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 13-16
251815
  Стефура М. Вертепна драма у Західній Україні ХХ ст.: ідеї, образи, сюжет // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 39-48. – ISSN 2225-5095
251816
  Ізваріна О.М. Вертепна драма як складова українського оперного мистецтва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 11-18
251817
  Бондарева О. Вертепний код - ключ до "міфу нації" у драматургії української діаспори // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 11-18.
251818
  Павлюк І. Вертепні душі : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 29-51. – ISSN 0868-4790
251819
   Вертер : лирическая драма в 4-х действ. и 5 картинах : Подробное содержание оперы с сохранением текста главных арий и нумеров пения / музыка Жюля Массенэ. – 8-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1909. – 27, [5] с. : ил. – (Подробное либретто оперы)


  Авт.: Скриб, Эжен (1791-1861) Композитор: Мейербер, Джакомо (1791-1864) Переводчик: Калашников, Петр Иванович (1828-1897)
251820
  Леміш Н.Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах : монографія / Н.Є. Леміш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 507, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 413-506. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 358-412. – ISBN 978-966-485-189-0
251821
  Сологуб Б.Є. Вертерівський тип героя в українській модерній поезії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 165-176. – ISBN 966-8474-34-1
251822
   Вертиголов та інші політичні тварини : антологія нім. літ. 90-х років ХХ ст. / [упоряд. та авт. комент.: Н. Ваховська, Д. Клаппер ; пер.: О. Бєлозьорова, Н. Ваховська, О. Григоренко та ін. ]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 308, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-465-353-1
251823
  Каневский А.Я. Вертикалеграммы хромитового модуля хромитовых руд и рудных сегрегаций ультрамафитовых хромитоносных массивов (Украина, Россия, Казахстан, Армения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 50-53 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
251824
  Горболіс Л. Вертикалі й горизонталі території змін (за прозовим циклом Олафа Клеменсена "Майдан") // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 83-92
251825
  Иванов Г.А. Вертикаль / Г.А. Иванов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
251826
  Винонен Р.И. Вертикаль / Р.И. Винонен. – Москва, 1986. – 157с.
251827
  Михеїв К.Є. Вертикаль : роман / К.Є. Михеїв. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 309 с.
251828
  Чирикова Алла Евгеньевна Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика перемен // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 99-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
251829
  Гончарова Є. Вертикаль і горизонталь влади на Донбасі. Хто і як керує підконтрольними частинами Донеччини й Луганщини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 32 (664), 7-13.08.2020. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
251830
  Дженкинс Марк Вертикаль риска. Смелые, дерзкие, свободные / Дженкинс Марк, Чин Джимми // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 70-86 : фото
251831
  Матвєєва Е.П. Вертикальна зональність стоку в верхів"ях Пруту та Серету // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 88-92 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
251832
  Петленко Ю.В. Вертикальна інтеграція в агропромисловому комплексі: сутність, переваги та недоліки // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 25-32. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
251833
  Гамма Т.М. Вертикальна інтеграція підприємств АПК як ключовий фактор продовольчої безпеки України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 5-12. – ISSN 2226-8820
251834
  Бабаджанова О.Ф. Вертикальна міграція нафтопродуктів у поверхневих шарах грунту / О.Ф. Бабаджанова, Ю.Є. Павлюк, Ю.Г. Сукач // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 110-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
251835
  Шматков Д.І. Вертикальна редукція змісту навчання теми "Спостереження за відходами" дисципліни "Моніторинг середовища існування" / Д.І. Шматков, Н.В. Бєлікова, О.О. Шелковий // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 61. – C. 83-94. – ISSN 2074-8922
251836
  Серебрянський Д.М. Вертикальна спеціалізація в зовнішній торгівлі країн, що розвиваються: приклад України / Д.М. Серебрянський, А.І. Зубрицький // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 19-33 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
251837
  Хоменко Вертикальна структура і динаміка висотних циклонів та їх вплив на погоду в Україні / Хоменко, О.М. Нажмудінова, Г.В. Хоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 50-61. – ISSN 0868-6939


  The paper presents a summary of the proceedings of the middle and upper troposphere cyclones that form when a low is filled with air masses at the surface or southern part of a deep upper-air trough is cut off from the polar cyclone. Cut-off low ...
251838
  Сніжко С.І. Вертикальна структура регіональної гідрохімічної системи з урахуванням її атмосферного рівня // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 105-109. – ISSN 0868-6939
251839
   Вертикальна термобарична зональність покладів вуглеводнів Східного нафтогазоносного регіону України / Приходько Олександр, Грицик Ігор, Куровець Ігор, Мельничук Світлана // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 60-75 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 74. – ISSN 0869-0774
251840
  Филатов Константин Васильевич Вертикальная гидрохимическая зональность подземных вод и формирование их солевого состава : Автореф... д-ра геол.-минер.наук: / Филатов Константин Васильевич; МГУ. – Москва, 1953. – 20л.
251841
   Вертикальная зональность магматогенных рудных месторождений. – Москва : Наука, 1984. – 223с.
251842
  Маршинцев В.К. Вертикальная неоднородность кимберлитовых тел Якутии / В.К. Маршинцев. – Новосибирск : Наука, 1986. – 238с.
251843
  Овчинникова Е.А. Вертикальная ось и испанская языковая картина мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 184-191. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
251844
  Моисеев В.Ю. Вертикальная планировака / В.Ю. Моисеев, М.М. Сухолуцкий. – Киев : Будiвельник, 1969. – 120 с., [1] л. схем.
251845
  Алькснин Игорь Викторович Вертикальная планировка аэродромов на основе имитационного моделирования : Автореф... кандид. техн.наук: 05.23.11 / Алькснин Игорь Викторович; Киев. автомобильн.-дорожн. ин-тут. – К., 1994. – 19л.
251846
  Кривцов И.А. Вертикальная планировка в градостроительном проектировании / И.А. Кривцов. – М., 1982. – 116с.
251847
  Леонтович В.В. Вертикальная планировка городских рерриторий / В.В. Леонтович. – М, 1985. – 118с.
251848
  Черемисова А.Н. Вертикальная планировка территории жилых районов и микрорайонов / А.Н. Черемисова. – Москва, 1974. – 40 с.
251849
  Выходцев И.В. Вертикальная поясность растительности в Киргизии / И.В. Выходцев. – Москва, 1956. – 84с.
251850
  Выходцев И.В. Вертикальная поясность растительности в Киргизии (Тянь Шань и Алай) / И.В. Выходцев. – Москва, 1956. – 84с.
251851
  Овчаренко В.А. Вертикальная привязка зданий на поверхности с уклоном / В.А. Овчаренко, С.И. Симонов, А.Г. Григорьева // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 107-110 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-1738
251852
   Вертикальная структура и динамика подлёдного слоя океана. – Л., 1989. – 144с.
251853
  Куделин Г.М. Вертикальная структура перемещающихся ионосферных возмущений и распространение внутренних гравитационых волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Куделин Г.М.; АН СССР. – М, 1974. – 16л.
251854
  Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 215 л. – Додатки: л. 168-184. – Бібліогр.: л. 185-215
251855
  Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
251856
  Долгіх Дмитро Вертикальне планування - це геопластика? // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 72-73 : фото
251857
  Авраменко С.Р. Вертикальний контекст в оповіданні Стівена Крейна "Наречена приїздить до Єллоу Скай" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 46-50
251858
  Копильна О.М. Вертикальний контекст і переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 129-137
251859
  Чала Ю.П. Вертикальний контекст художнього твору в перекладацькій перспективі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 67-92. – ISBN 966-581-476-1
251860
  Северин-Мрачковська Вертикальні ринкові зв"язки як вияв взаємодії моралі та економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми взаємодії моральності та економіки крізь призму взаємозв"язку та взаємозалежності бізнесу й держави, бізнесу й суспільства. На грунті аналізу взаємозв"язків типу: "підприємець - держава", "підприємець - ...
251861
  Сінічкіна Л. Вертикальні угоди: на що звертає увагу АМКУ / Л. Сінічкіна, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 18-19
251862
  Худенко О. Вертикальні узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням змісту та особливостей вертикальних узгоджених дій щодо прав інтелектуальної власності в контексті можливих форм їх вчинення. Статья посвящена вопросам содержания и особенностей вертикальных согласованных действий ...
251863
  Денисова К.Ю. Вертикально-интегрированные компании Украины в контексте глобальных трансформаций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 248-255
251864
  Точилін В.О. Вертикально-інтегровані структури гірничо-металургійного комплексу України: стан та напрями розвитку / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
251865
  Ковалко О.М. Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики / О.М. Ковалко, О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2017. – 258, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-256. – ISBN 978-966-02-8159-2
251866
   Вертикально-фракционное распределение фитомассы в лесах. – Москва : Наука, 1986. – 262с.
251867
  Сорокопуд С.А. Вертикально інтегроване паливно-енергетичне об"єднання як чинник впливу на еколого-економічний стан території // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-24. – ISSN 1810-0546
251868
  Ігнатюк А. Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються причини існування вертикальної інтеграції з точки зору теорії фірми, досліджуються наслідки отримання фірмою вертикального контролю за ринками та можливості державного обмеження негативних наслідків вертикальних узгоджених ...
251869
  Васильев К.П. Вертикально перемещающиеся возмущенности в области Е ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев К.П.; Ростов. гос. ун-т. – М, 1969. – 12л.
251870
  Северцов Н.А. Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных / Н.А. Северцов. – М., 1953. – 271с.
251871
  Блохин А.Л. Вертикальное и горизонтальное смешивание конфигураций в микроскопической коллективной модели фдра : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Блохин А. Л.; АН УССР, Ин-т теоретич. физики. – К., 1989. – 147л. – Бібліогр.:л.136-147
251872
  Блохин А.Л. Вертикальное и горизонтальное смешивание конфигураций в микроскопической коллективной модели ядра : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Блохин А.Л.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 11 с.
251873
  Полищук Л.Н. Вертикальное микрораспределение массовых форм зоопланктона у поверхности южных морей СССР : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Полищук Л.Н.; Ин-т биологии юж. морей им. А.О.Ковалевского АН УССР. – Севастополь, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
251874
   Вертикальное распределение 137Сs в аллювиальных почвах поймы р. Локна (Тульская область) в отдаленный период после аварии на ЧАЭС и его моделирование / С.В. Мамихин, В.Н. Голосов, Т.А. Парамонова, Е.Н. Шамшурина, М.М. Иванов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1521-1533 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
251875
  Катаевский В.Н. Вертикальное распределение зайцеобразных и грйзунов Таласской долины и окружающих ёё гор : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Катаевский В. Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1969. – 18л.
251876
  Нгуен Тыонг Вертикальное распределение массовых видов зоопланктона Онежского озера : Автореф... канд. биол.наук: / Нгуен Тыонг; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л., 1969. – 27л.
251877
  Нестерова Д.А. Вертикальное распределение массовых видов фитопланктона на мелководье северо-западной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.018 / Нестерова Д.А. ; АН УССР , Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1974. – 24 c.
251878
   Вертикальное распределение радиоцезия в почвах зоны аварии на АЭС Фукусима-1 / А.В. Коноплев, В.Н. Голосов, В.И. Йощенко, К. Нанба, Ю. Онда, Ц. Такасе, Й. Вакияма // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 620-632 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
251879
  Гальперин Е.И. Вертикальное сейсмическое профилирование / Е.И. Гальперин. – Москва : Недра, 1971. – 264с.
251880
  Гальперин Е.И. Вертикальное сейсмическое профилирование / Е.И. Гальперин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 344с.
251881
  Чекотилло К.А. Вертикальные движения вод в океане / К.А. Чекотилло. – М, 1966. – 76с.
251882
  Козин И.Д. Вертикальные движения неоднородностей в нижней ионосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Козин И.Д.; АН СССР. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
251883
  Ильичев В.А. Вертикальные нестационарные колебания виброизолированных фундаментов с учетом инерции упругого основания : Автореф... кандидата техн.наук: / Ильичев В.А.; Центр. науч.-исслед. ин-т строит. конструкций им. В.А.Кучеренко. – М., 1965. – 11л.
251884
  Багно Юрий Дмитриевич Вертикальные переносы в нижней ионосфере и их аэродинамические следствия : Автореф... наук: 01.04.12 / Багно Юрий Дмитриевич; Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М, 1975. – 12л.
251885
  Бибилашвили Н.Ш. Вертикальные потоки в конвективных облаках и их влияние на образование ливневых осадков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бибилашвили Н.Ш.; Высокогорный геофиз.ин-т.АН СССР. – Нальчик, 1962. – 7л.
251886
  Культиасов М.В. Вертикальные растительные зоны в западном Тянь-Шане / М.В. Культиасов. – 103-125с.
251887
  Андреев И. Вертикальный взлёт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  О великом жизненном пути Игоря Ивановича Сикорского, великолепного инженера, изобретателя, менеджера и... религиозного мыслителя
251888
  Черезова Т.Л. Вертикальный контекст биологической таксономии / Т.Л. Черезова, А.Г. Мясников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 32-36. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Вертикальный контекст присутствует во многих именованиях таксономических систем биологии и заслуживает особого внимания, поскольку обеспечивает правильное понимание названия именованного объекта. Рассматриваются основные виды вертикального контекста ...
251889
  Федоров Г.Е. Вертикальный профиль градиента потенциала электрического поля в приземном слое атмосферы в связи с турбулентным перемешиванием в нем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоров Г.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
251890
  Иртегов И.М. Вертикальный срез / И.М. Иртегов. – М, 1990. – 93с.
251891
  Хитров Н.Б. Вертисоли и вертиковые почвы Поволжья / Н.Б. Хитров, Л.В. Роговнева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1383-1403 : табл. – Библиогр.: 110 назв. – ISSN 0032-180Х
251892
  Хитров Н.Б. Вертисоли с микрорельефом гильгай: классификации и параметры микрорельефа, морфологические типы строения почв (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 143-163 : рис., табл. – Библиогр.: 99 назв. – ISSN 0032-180Х
251893
  Самченко В. Вертихвіст та інші звіролюди // Україна молода. – Київ, 2020. – 26 лютого (№ 22). – С. 13


  Трансформація Франкової казки "Лис Микита" через 130 літ у Львівській опері.
251894
  Сидорова С.Ф. Вертициллезное и фузариозное увядание однолетних сельскохозяйственных культур / С.Ф. Сидорова. – М., 1983. – 157с.
251895
   Вертициллезный вилт культурных растений Молдавии. – Кишинёв : Штиинца, 1976. – 96с.
251896
  Трушкина Л.П. Вертициллиозное увядание хлопчатника в долине среднего течения реки Зарафшан : Автореф... кандидата биол.наук: / Трушкина Л.П.; АН Таджик. ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1966. – 19л.
251897
  Мєшкова В.Л. Вертицильозне в"янення клена гостролистого (Acer platanoldes L.) на Сході України / В.Л. Мєшкова, К.В. Давиденко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 174-179 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
251898
  Бондарева О.Є. Верткепний код етнонаціональної жанрової діахронії та його рецепція в українській драмі постмодерної доби // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 235-241. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
251899
  Устинов В.А. Вертоград / В.А. Устинов. – Москва, 1983. – 95с.
251900
  Кремінь Т. Вертоград філософської лірики : До літературного портрета Валерія Гужви // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С.180-183. – ISSN 0208-0710
251901
  Захарин В.А. Вертолет / В.А. Захарин. – 2-е изд. перераб. – М., 1961. – 115с.
251902
  Стариков В.А. Вертолет берет одного. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1965. – 171с.
251903
  Гулиа Г.Д. Вертолет и горный дух / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1959. – 64 с.
251904
  Михеев Вадим Вертолет идет на войну : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 158-165 : Іл.
251905
   Вертолет с замашками подлодки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
251906
  Михеев Вадим Вертолетная экспансия : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 134-142 : Іл.
251907
  Богданова Светлана Вертолетные маршруты для экстремалов и...пенсионеров : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 56-58 : Фото
251908
  Богданова Светлана Вертолетные шоу: от свадьбы до "слалома" и "мертвой петли" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59 : Фото
251909
  Богданова Светлана Вертолетный VIP-трансфер: удобство или престиж? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 56 : Фото
251910
  Миль Л. М. и др. Вертолеты. – Москва, 1867. – с.
251911
  Кондратьев П.В. Вертолеты / П.В. Кондратьев. – М, 1960. – 48с.
251912
   Вертолёты. – М., 1966. – 456с.
251913
   Вертолёты. – М., 1967. – 424с.
251914
  Гай Д.И. Вертолеты зовутся МИ / Д.И. Гай. – М., 1976. – 160с.
251915
  Коцебу Август фон Вертопрах : комедия в 3 действиях // Сын любви : драма в 5 действиях / Коцебу Август фон. – Изд. 3-е. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. – [2], 160 с.
251916
  Голден Н.Ф. Вертушка / Н.Ф. Голден. – Свердловск, 1973. – 87с.
251917
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова.; [ил.: Л. Поджидаева]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 120 с.
251918
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1971. – 96 с.
251919
  Богуславская Зоя Веруня и джентльмены : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 7/8 (642/643). – С. 14-41. – ISSN 0132-2036
251920
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва, 1965. – 913с.
251921
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва
2. – 1976. – 608с.
251922
  Шкода В.Г. Верую в любовь / В.Г. Шкода. – Киев, 1990. – 108с.
251923
  Пантелеев Л. Верую...: Последние повести. / Л. Пантелеев. – Л., 1991. – 413с.
251924
  Рябинин Б. Верх-Исетский завод / Б. Рябинин. – Свердловск, 1948. – 176 с.
251925
  Волошин М. Верхарн : судьба; творчество; переводы / Максимилиан Волошин. – Москва : Книгоиздат "Творчество", 1919. – 80 с.
251926
  Малаева Е.М. Верхеплиоценовые-плейстоценовые флоры Северной Камчатки и их значение для стратиграфии и палеогеографии : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Малаева Е.М. ;. – Москва, 1965. – 19 с.
251927
  Будько Євген Верхи на великому слоні // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-54 : фото
251928
  Лагоза Ігор Вікторович Верхи на козі : Фейлетони різних років; Літературно-художнє видання / Лагоза Ігор Вікторович. – Харків : Майдан, 2000. – 128с. – ISBN 966-7077-82-9
251929
  Рудяченко О. Верхи на Пегасі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 149). – С. 8-9


  Олександр Олексійович Ханжонков (1877 - 1945 рр.) - один із піонерів європейського кінематографа.
251930
  Якуніна А.О. Верхівка російського суспільства початку XX століття та формування монархічних ідей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 138-143. – ISSN 2077-1800
251931
  Предборський В.А. Верхівка тінізації структури як системна загроза національній безпеці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 7-17
251932
  Клименко Ю.О. Верхівнянський парк: історія створення та сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про історію створення, баланс площі, ландшафти, таксономічний склад та розподіл озелененої площі Верхівнянського парку за переважаючими видами. Відмічено, що у ландшафтах та насадженнях парку відбулися зміни, що викривили його ...
251933
  Багмут І.А. Верхівці засніжених тундр : нариси / Ів Багмут. – Харків : Український робітник, 1935. – 207 с.
251934
   Верхне-Волжская этнологическая экспедиция. – Л., 1926. – 176с.
251935
  Максименков Г.А. Верхне-Метляевский клад / Г.А. Максименков. – Иркутск, 1960. – 44с.
251936
  Ноинский М. Верхне-палеозойские отложения на правом берегу Волги между д.Галаашиной и с.Катунки / М. Ноинский, 1932. – 132с.
251937
  Шварева Н.Я. Верхнебаденская флора Залесцев / Н.Я. Шварева; Отв. ред. Малиновский К.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 91с.
251938
  Скитова Ф.Л. Верхневишерские говоры Пермской области на современном этапе развития. : Автореф... Канд.филолс.наук: / Скитова Ф.Л.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
251939
  Помозов Ю.Ф. Верхневолжье / Ю.Ф. Помозов. – М-Л, 1963. – 352с.
251940
   Верхневолжье. – Ярославль, 1966. – 191с.
251941
  Соловьев В.Н. Верхневолжье / В.Н. Соловьев. – М., 1969. – 79с.
251942
   Верхневолжье. – Москва, 1975. – 111с.
251943
  Васьковский О.А. Верхневолжье в период Октябрьской революции и в первые годы Советской власти (1917-1925 гг.) / О.А. Васьковский, Л.И. Полесова. – Калинин, 1979. – 78с.
251944
  Макарова Л.Л. Верхнеграничные решения задач теории вытяжки листовых анизотропных неоднородных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Макарова Л. Л.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
251945
  Котович В.М. Верхнегунибское поселение - памятник эпохи бронзы горного Дагестана. : к истории дагест. племен в конце III-II тысячелетиях до н. э. / Котович В.М. ; Дагест. филиал АН СССР, Ин-т истории, языка и литературы им. Гамзата Цадасы. – Махачкала : [б. и.], 1965. – 260 с., [5] л. ил.
251946
  Корзун В.П. Верхнедевонская щелочная вулканогенная формация Припятской впадины. / В.П. Корзун. – Минск, 1977. – 162с.
251947
  Быков И.Н. Верхнедевонские базальты юго-восточной части Воронежской антеклизы / И.Н. Быков. – Воронеж : изд-во ВГУ, 1975. – 136 с.
251948
  Водзинскас Э.В. Верхнедевонские доломиты Северной Литвы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Водзинскас Э.В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
251949
  Криштофович А.Н. Верхнедевонские растения из Северо-Восточной части ловозерских Тундр Кольского полуострова / А.Н. Криштофович. – 693-699с. – Известия Академии Наук СССР 1937
251950
   Верхнедокембрийские отложения Сибирской платформы и их нефтегазоносность. – М., 1990. – 130с.
251951
  Колосов П.Н. Верхнедокембрийские палеоальгологические остатки Сибирской платформы / П.Н. Колосов. – М., 1982. – 94с.
251952
  Лагутенкова Н.С. Верхнедокембрийскиме отложения Волго-Уральской области и перспективы их нефтегазоносности. / Н.С. Лагутенкова, И.К. Чепикова. – М, 1982. – 112с.
251953
  Букатчук П.Д. Верхнедокмбрийские образования осадочного сехла юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Букатчук П.Д.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
251954
   Верхнедонской археологический сборник : сборник науч. тр. – Липецк : Успех-Инфо. – ISBN 5-88526-090
Вып. 2. – 2001. – 274, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд.
251955
   Верхнее и Среднее Поволжье в период феодализма : Межвузовский сборник. – Горький, 1985. – 96с.
251956
   Верхнее Поволжье в период разложения феодализма. – Ярославль, 1978. – 109с.
251957
  Тюрина И.М. Верхнее Поднепровье в эпоху неолита : Автореф... канд. ист.наук: / Тюрина И.М.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1967. – 14л.
251958
   Верхнее Подонье. Археология. История : [сб.статей] / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Тул. региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК ; отв. ред. А.Н. Наумов. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-10-0
Вып. 4. – 2009. – 246 с. : ил.
251959
   Верхнее Подонье: Археология. История : [сборник статей] / Андреев С.И. [и др.] ; [предисл. : М.П. Гласко, М.И. Гоняный, И.Л. Чернай] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 3. – 2008. – 320 с. : илл. – К 65-летию со дня рождения Б.А. Фоломеева (1942-2001) и 25-летию со дня начала археолого-географических работ на Куликовом поле (1982-2007)
251960
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.А. Андреев, О.В. Бригадирова, О.В. Швец, Н.Н. Абакумова, Е.М. и др. Волкова; Андреев С.А. [и др.] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. общественной орг-ции ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 2, т. 1 : Природа. Археология. – 2007. – 208 с. : илл.
251961
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.Н. Азбелев, Ю.В. Селезнев, А.В. Шеков, А.В. Журавель, А.А. и др. Булычев; Азбелев С.Н. [и др.] ; [редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всероссийской общественной орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-02-5
Вып. 2, т. 2 : История. – 2007. – 356 с. : илл.
251962
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-043-9
Т. 1 : Природа. Археология. Музейная педагогика. – 2004. – 320 с. : илл., табл.
251963
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-042-0
Т. 2 : История. Этнография. Искусствоведение. – 2004. – 319 с. : илл.
251964
  Зверуго Я.Г. Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. / Я.Г. Зверуго. – Минск, 1989. – 207с.
251965
  Нечитайло А.Л. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке / А.Л. Нечитайло. – Киев, 1978. – 151с.
251966
   Верхнее Прикубанье в эпоху средней бронзы : Автореф... канд. истнаук: 07.00.06 / Нечитайло А. Л,; АН УССР, Ин-т археол. – К., 1973. – 24л.
251967
  Кулева В Г. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения Юго-Востока Русской платформы. / В Г. Кулева, . – Саратов, 1980. – 161с.
251968
  Кулева Г.В. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения южной части Предуральского краевого прогиба. = (в пределах Оренбургского и юга Башкирского Приуралья) / Г.В. Кулева. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1975. – 165с.
251969
  Лаухин С.А. Верхнекайнозойские отложения и палеогеография Северного Приангарья в подземной кайнозое : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лаухин С. А.; МГУ, Геол. фак. Каф. ист. и регион. геол. – Москва, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
251970
  Дунаева Н.Н. Верхнекаменноугольные мшанки Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дунаева Н.Н.; М-во выш.образование УССР. – Киев, 1955. – 17л.
251971
   Верхнекамский ТПК: проблемы формирования и развития : Сборник научных трудов. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 108 с.
251972
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля : Северо-Восточный Казахстан / Е.В. Лермонтова. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 49с.
251973
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля / Е.В. Лермонтова. – М., 1951. – 35с.
251974
  Ившин Н.К. Верхнекембрийские трилобиты Казахстана / Н.К. Ившин; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН КазССР
2 : Селетинский горизонт куяндинского яруса центрального Казахстана. – 1962. – 412с.
251975
   Верхнелатышский диалект. – Рига, 1989. – 149с.
251976
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты Русской платформы и сопредельных областей. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Найдин Д.П.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
251977
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты русской платформы и сопредельных областей. Антинокамансы, гониотейтисы и беломнеллокамаксы / Д.П. Найдин. – М., 1964. – 192с.
251978
  Никитин И.И. Верхнемеловые белемниты северо-восточного крыла Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Никитин И.И. ; МВССО СССР, КГУ. – Киев, 1960. – 22 с.
251979
  Гранник В.М. Верхнемеловые вулкано генно-осадочные формации Восточно-Сахалинских гор / В.М. Гранник. – Москва, 1978. – 164с.
251980
  Аскеров Ф.Г. Верхнемеловые и палеогеновые вулканические формации казахского прогиба (Малый Кавказ. : Автореф... наук: / Аскеров Ф.Г.; Совет Аз. инст. нефти и химии им.М.Азизбекова по прис. учен. степ. – Баку, 1966. – 25л.
251981
  Кузьмичева Е.И. Верхнемеловые и палеогеновые кораллы СССР / Е.И. Кузьмичева; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1987. – 186с.
251982
  Соломонов Б.М. Верхнемеловые и палеогеновые отложения Сиазаньского нефтеносного района и перспективы их нефтегазоносности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Соломонов Б.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
251983
  Джабаров Г.Н. Верхнемеловые морские ежи Центрального Копет-Дага и их стратиграфическое значение / Г.Н. Джабаров; Под ред. Луппова Н.П. – Ашхабад : Туркменское из-во, 1964. – 115с.
251984
  Фогт Э. Верхнемеловые мшанки Европейской части СССР и некоторых сопредельных областей / Э. Фогт. – Москва : Московский университет, 1962. – 125с. – Перевод и редакция Найдина Д.П.
251985
  Оразбердыев Ч. Верхнемеловые остракоды Восточной Туркмении : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оразбердыев Ч.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1975. – 24л.
251986
  Морозов Н.С. Верхнемеловые отложения междуречья Дона и Северного Донца и Южной части водно-донского водораздела. / Н.С. Морозов. – Саратов, 1962. – 178с.
251987
   Верхнемеловые отложения Южного Зауралья. – Свердловск, 1990. – 220с.
251988
  Криштофович А.Н. Верхнемеловые растения бассейна реки Колымы : Материалы по изучению Колымско-Индигирского края / А.Н. Криштофович; Гострест Дальстой. – Ленинград; Москва : ГОНТИ-НКТП-СССР, 1938. – 27с. – (Геология и геоморфология ; Вып. 15)
251989
  Ковалева А.Ф. Верхнемеловые спорово-пыльцевые комплексы Чулымо-Енисейской впадины. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалева А.Ф.; АН СССР. Зап.-Сиб. филиал. Томск. гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1953. – 15л.
251990
  Байковская Т.Н. Верхнемиоценовая флора Южного Приморья / Т.Н. Байковская ; АН СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, Ленигр отд-ние, 1974. – 142 с. : ил. – Список лит.: с. 133-136
251991
  Семененко В.Н. Верхнемиоценовые молассы Альминского прогиба // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 39-57 : рис. – Библиогр.: 59 назв. – ISSN 0367-4290
251992
  Богачев В.В. Верхнемиоценовые униониды Кавказа. – Санкт-Петербург : Типо-литография К.Биркенфельда, 1908. – С. 237-258, [2]. – Отд. оттиск из: Известия геологического комитета, Т. 27, № 140
251993
  Яцко И.Я. Верхненеогеновые униониды и палеогеография времени их обитания на Ю-З территории УССР : Дис... канд. геолого-минерад.наук: / Яцко И.Я.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1960. – 328л. – Бібліогр.:л.317-328
251994
  Сапельников В.П. Верхнеордовикские , силурийские и нижнедевонские пентамериды Казахстана : монография / В.П. Сапельников, Т.Б. Рукавишникова; Отв. ред. Ходалевич А.Н. – Москва : Наука, 1975. – 227с.
251995
  Нейбург М.Ф. Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна / М.Ф. Нейбург. – Москва-Ленинград
12, ч.3. – 1948
251996
  Хахлов В.А. Верхнепалеозойская флора севера Сибири / В.А. Хахлов; Ред. Ананьев А.Р. – Вып. 1. – Томск : Томский ун-т
Хвощевые. – 1964. – 114с.
251997
  Мороз В.Ф. Верхнепалеозойские магматические породы, метасоматиты и рудопроявления Нижнего Припрутья / В.Ф. Мороз. – Кишинев, 1984. – 100с.
251998
  Бетехтина О.А. Верхнепалеозойские неморские пелециподы (двустворки) Сибири и Восточного Казахстана / О.А. Бетехтина; Отв. ред. Рагозин Л.А. – Москва : Наука, 1966. – 222с.
251999
  Миклухо-Маклай Верхнепалеозойские фузулиниды Средней Азии. Фергана, Дарваз и Памир / Миклухо-Маклай; Ленинградский государственный ордена Ленина университет имени А.А. Жданова; Институт земной коры. – Ленинград, 1949. – 128с.
252000
  Шинкарев Н Верхнепалеозойский магматизм Туркестано-Алтая / Н Шинкарев. – Л., 1966. – 152с.
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,