Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
257001
  Ластовський В. "Вибрані твори" (2012-2017 рр.) як відображення наукової діяльності професора Григорія Казьмирчука // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 266-268. – ISSN 2518-7732
257002
  Казьмирчук Г.Д. [Вибрані твори] : роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 4, кн. 1 : Документи. – 2013. – 475, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Село Кальник. – Бібліогр.: с. 471-475 та в підрядк. прим.
257003
  Казьмирчук Г.Д. [Вибрані твори] : роде наш красний : село Кальник / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 4, кн. 2 : Дослідження соціальних проблем села Кальника з найдавніших часів до наших днів. – 2013. – 337, [1] с. – Назва обкл. : Село Кальник. – Бібліогр.: с. 329-332 та в підрядк. прим.
257004
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6294-2
Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна / [редкол.: А.Г. Загородній та ін.], кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / [авт.-уклад. : О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова та ін.]. – 2011. – 697, [2] с. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
257005
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада : Б.Є. Патон та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6293-9
Т. 1 : Володимир Іванович Вернадський і Україна / [редкол. : А.Г. Загородній та ін.], кн. 2 : Вибрані праці / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна та ін.]. – 2011. – 583, [1] с. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
257006
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6599-8 (Т.2, кн.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 1: Листування: А - Г / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній та ін.]. – 2011. – 823, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
257007
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6586-8
Т. 9 : Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917-1921) / [редкол.: А.Г. Загородній та ін. ; уклад.: С.М. Кіржаєв та ін.]. – 2011. – IV, 271, 327, [15] с. : портр., [18] арк. іл. – До 150-річчя від дня народж. видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, акад. В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. - Бібліогр. опис здійснено за назв. серії
257008
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.2)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 2 : О - Я / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 691, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
257009
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6600-1 (Т.2, кн.2, ч.1)
Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 2 : Листування: Д - Я, ч. 1 : Д - Н / [авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін. ; редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – 2012. – 741, [1] с. : портр., табл., іл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійсн. за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент.
257010
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України. – ISBN 978-966-02-6428-1 (Т.7, кн.2)
Т. 7 : Праці з геохімії та радіогеології, кн. 2 / [редкол. : Е.В. Соботович (голова) та ін. ; авт.-уклад.: Е.В. Соботович, В.В. Долін]. – 2012. – 665, [2] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257011
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України. – ISBN 978-966-02-6427-4
Т. 7 : Праці з геохімії та радіогеології, кн. 1 / [редкол. : Е.В. Соботович (голова) та ін. ; авт.-уклад.: Е.В. Соботович, В.В. Долін]. – 2012. – 821, [3] с. : іл., табл., портр. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257012
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-921-7
Т. 8 : Праці з історії, філософії, та організаціїї науки / [уклад.: А.С. Литвинко, В.І. Онопрієнко, О.П. Пилипенко ; редкол.: Б.А. Маліцький (голова) та ін. ; авт. вступ. ст.: Б.А. Маліцький та ін.; авт. комент.: Г.А. Будзика та ін]. – 2012. – 657, [1] с. : портр. – Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. - Імен. покажч.: с. 645-655. – Бібліогр. в комент.: с. 561-644 та в підрядк. прим.


  До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945)
257013
  Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6657-5
Т. 10 : Бібліографія праць В.І. Вернадського. Література про життя та діяльність / [редкол. : А.Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О.С. Онищенко та ін.]. – 2012. – 603, [1] с. : портр., табл., іл. – До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії
257014
  Тихий В. Вибрані наукові праці з проблем правознавства - яскраве висвітлення творчого надбання академіка НАПрН України (Рцензія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 356-362. – ISSN 0132-1331
257015
  Ле І. Вибрані новели / І. Ле. – Львів : Радянський письменник, 1939. – 357 с.
257016
  Горацій Флакк Квинт Вибрані оди Горація : погляд на житє зі становища поета / [упор.] В. Щурат, д-р. – Перемшль : [З печатні Н. Джулинського], 1901. – 33 с. – Окр. відб.: Справоздання ц. к. 2-ої гімназії в Перемишли
257017
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : Час. – 168 с.
257018
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Час
Кн. 1. – 1925. – 192 с.
257019
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Час. – (Бібліотека "Час")
Кн. 2-а. – 1925. – 197 с.
257020
  Мамін-Сібіряк Вибрані оповідання / Мамін-Сібіряк. – К., 1928. – 172с.
257021
  Генрі О. Вибрані оповідання / О. Генрі. – Харків-Одеса, 1930. – 128с.
257022
  Мамін-Сібіряк Вибрані оповідання / Мамін-Сібіряк. – Вид. 2-е. – Х., 1931. – 157с.
257023
  Васильченко С. Вибрані оповідання / С. Васильченко. – Харків ; Київ : Лім, 1933. – 106 с.
257024
  Вовчок Марко Вибрані оповідання / Вовчок Марко. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 146 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Шкільна б-ка)
257025
  Коцюбинський М.М. Вибрані оповідання / М.М. Коцюбинський. – Одеса, 1937. – 160 с.
257026
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – Одеса ; Харків : Дитвидав, 1937. – 135 с.
257027
  Тесленко А.Ю. Вибрані оповідання / А.Ю. Тесленко. – 2-е вид. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 127 с. – (Шкільна б-ка)
257028
  Васильченко С.В. Вибрані оповідання / С.В. Васильченко. – Київ-Харків : ДВУ, 1944. – 260 с.
257029
  Черемшина Марко Вибрані оповідання / Черемшина Марко. – Київ ; Харків, 1945. – 167 с.
257030
  Горький М. Вибрані оповідання / М. Горький. – Київ, 1946. – 175с.
257031
  Франко І.Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ, 1947. – 446 с.
257032
  Вовчок Марко Вибрані оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Радянська школа, 1949. – 428 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Шкільна б-ка класиків)
257033
  Ковалів С. Вибрані оповідання / С. Ковалів. – Львів, 1952. – 248 с.
257034
  Мартович Л. Вибрані оповідання / Л. Мартович. – Львів, 1952. – 196 с.
257035
  Бордуляк Т. Вибрані оповідання / Т. Бордуляк. – Львів, 1953. – 171 с.
257036
  Яцків М. Вибрані оповідання / М. Яцків. – Львів, 1953. – 119 с.
257037
  Кобринська Н. Вибрані оповідання / Наталя Кобринська. – Львів, 1954. – 215 с.
257038
  Макогон Д. Вибрані оповідання / Д. Макогон. – Львів, 1959. – 123 с.
257039
  Ренар Ж. Вибрані оповідання / Ж. Ренар. – Київ : Радянська школа, 1965. – 98 с.
257040
  Джойс Д. Вибрані оповідання з циклу "Дублінці" : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 50-113. – ISSN 0320 - 8370
257041
  Шеклі Роберт Вибрані оповідання: Запах думок. Незамінна річ. Сезон риболовлі. Смак пудингу. Остаточна зброя. / Перкл. Вячеслав Вишневий // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.71-107
257042
   Вибрані основоположні документи НАТО та Україна - НАТО. – Київ : Інсайт-плюс, 2006. – 95с. – ISBN 978-966-2015-00-3
257043
  Островський О.М. Вибрані п"єси / О.М. Островський. – Київ, 1936. – 371с.
257044
  Бедзик Д. Вибрані п"єси / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1957. – 328 с.
257045
  Левада О.С. Вибрані п"єси / О.С. Левада. – Київ : Художня література, 1959. – 319 с.
257046
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1962. – 388с.
257047
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав, 1962. – 448 с.
257048
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 463 с. – (Шкільна б-ка)
257049
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ, 1965. – 455с.
257050
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Іван Карпенко-Карий (І.К.Тобілевич). – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с. – (Шкільна бібліотека)
257051
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані п"єси / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Дніпро, 1976. – 307 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
257052
  Кропивницький М. Вибрані п"єси / М. Кропивницький. – Київ : Мистецтво, 1977. – 368с.
257053
  Винниченко В.К. Вибрані п"єси / В.К. Винниченко. – Київ : Мистецтво, 1991. – 602с. – ISBN 5-7715-0397-5
257054
  Липницький І. Вибрані партії шахістів України. / І. Липницький, Б. Ратнер. – К., 1952. – 132с.
257055
  Песталоцці Й.Г. Вибрані педагогічні твори / Й.Г. Песталоцці. – Київ; Харків
т.1. – 1938. – 338 с.
257056
  Коменский Я.А. Вибрані педагогічні твори / Я.А. Коменский. – Київ
Т. 1. – 1940. – 248 с.
257057
  Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори / А.С. Макаренко. – Київ-Харків, 1947. – 282с.
257058
  Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К, 1949. – 328с.
257059
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К, 1949. – 419с.
257060
  Добролюбов М.О. Вибрані педагогічні твори / М.О. Добролюбов. – К, 1950. – 384с.
257061
  Крупська Н.К. Вибрані педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ, 1961. – 671с.
257062
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К
1. – 1983. – 489с.
257063
  Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К
2. – 1983. – 359с.
257064
  Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Григорій Ващенко ; Львів. орг. Всеукр. пед. т-ва ім. Григорія Ващенка. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 212, [2] с. – ISBN 966-538-026-5
257065
  Русова С. Вибрані педагогічні твори : У 2-х кн. / С. Русова; За pед. Коваленко .I.; Упор., предм., прим. І. Коваленко, І.М.Пінчук. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0035-6
Кн. 1. – 1997. – 320с.
257066
  Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2-х кн. / С. Русова; За ред. Є. Коваленко; Упор., прим., бібліогр. І. Коваленко, І.М. Пінчук. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0036-4
Кн. 2. – 1997. – 270с.
257067
  Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори : у 2-х томах / Мирослав Стельмахович ; [упоряд. : Л. Калузька, В. Ковтун. М. Ходак ; за ред. Л. Калузької ; відп. за вип. : З. Болюк, Б. Остафійчук, І. Будзак та ін.]. – Івано-Франківськ ; Коломия : Вік. – ISBN 966-550-011-2
Т. 2 : Українська етнопедагогіка. – 2012. – 460, [4] с. – Додатки: с. 456-461. - Бібліогр. покажчик праць : 382-406 с.
257068
  Чернишевський М.Г. Вибрані педагогічні твори. / М.Г. Чернишевський. – Київ, 1951. – 200 с.
257069
  Сосюра В. Вибрані переклади / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1951. – 252 с.
257070
  Рильський М.Т. Вибрані переклади / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1952. – 324 с.
257071
   Вибрані переклади та присвяти світочам зарубіжної літератури. – Київ : Науковий світ, 2007. – 71, [1] с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-502-8


  У пр. №1702206 напис: Славетній книгозбірні КНУ імені Тараса Шевченка, де зберігаються скарби світової української та зарубіжної літератури. Підписи. Київ. 2015 р.
257072
   Вибрані питання вищої математики : Елементи теорії множин. Функції та їх графіки. Границя та неперервність. – Київ : Знання України, 2003. – 89с.
257073
   Вибрані питання елементарної математики : посіб. для вступ. до вузів та слухачів підгот. відділень. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 419 с.
257074
   Вибрані питання елементарної математики : практ. посібник. – 3-тє. – Київ : Вища школа, 1982. – 456 с. : іл.


  У практичному посібнику подані основні поняття шкільного курсу математики - поняття функціональної залежності. У кожному розділі наведено зразки розв"язування типових задач. Запропоновані для самостійної роботи задачі становлять важливу частину книги.
257075
  Кравчук М. Вибрані питання з основ аналізу нескінченно-малих / М. Кравчук, Д. Тополянський. – К., 1933. – 84с.
257076
  Садовий М.І. Вибрані питання загальної методики навчання фізики : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / М.І. Садовий, В.П. Вовкотруб, О.М. Трифонова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 250, [1] с. : іл,, табл.
257077
  Шут М.І. Вибрані питання історії молекулярної фізики (XVIII - початок XX ст.) : Навчальний посібник / М.І. Шут, Н.П. Форостяна; МОНУ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ : Шлях, 2003. – 152с. – ISBN 966-650-073-6
257078
  Шут М.І. Вибрані питання історії фізики : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Шут, Н.П. Форостяна. – [Вид. 2-ге, перероб., допов.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Шлях, 2010. – 237, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 235-237. – Бібліогр.: с. 231-234 та в кінці розд.
257079
  Жданов В.І. Вибрані питання космічної газодинаміки : монографія / В.І. Жданов, Б.І. Гнатик, Р.Б. Гнатик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 188, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-185. – ISBN 978-966-933-096-3
257080
  Вірченко Н. Вибрані питання методики вищої математики / Н. Вірченко. – Київ, 2003. – 282 с.
257081
   Вибрані питання програмології : праці наукового семінару "Програмологія та її застосування" : збірник, присвячений 70-річчю з дня народження академіка В.Н. Редька. – Київ, 2007. – 216с.
257082
  Майборода П.І. Вибрані пісні / П.І. Майборода. – 2-е доп. вид. – К, 1952. – 80с.
257083
  Пахмутова О.М. Вибрані пісні / О.М. Пахмутова. – К., 1977. – 20с.
257084
  Франко І.Я. Вибрані повісті / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 492 с.
257085
  Сосюра В.М. Вибрані поезії / В.М. Сосюра. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 40 с.
257086
  Доленго М.В. Вибрані поезії / М. Доленго [псевд.]. – Харків, 1927. – 48 с.
257087
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; Упор. І. Ткаченко. – Харків : ДВУ, 1929. – 223 с. : З портр.
257088
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Харків, 1930. – 17-18с.
257089
  Забіла Н.Л. Вибрані поезії / Наталя Забіла. – Харків : Вид. Т-во пролетарських письменників "Гарт", 1930. – 48 с. – (Бібліотека Гарт ; № 7 (1931))
257090
  Сосюра В.М. Вибрані поезії / В. Сосюра. – [Харків] : Гарт ; Вид. Т-во пролетарських письменників, 1930. – 51 с. – (Бібліотека Гарт ; № 2)
257091
  Українка Леся Вибрані поезії / Леся Українка ; Упоряд. Ол. Попів. – Харків : Держвидав України, 1930. – 208, 1 л. портр. – (Дитяча бібліотека українських письменників / за ред. В. Арнаутова та Ол. Попова)


  Зміст: На полі крові; Йоганна, жінка Хусова; Бояриня; Лісова пісня ; Примітки Статті: Ненадкевич Є. На полі крові, с. 7-33; Якубський Б. Йоганна, жінка Хусова, с. 45-53; Драй-Хмара М. Бояриня, с. 87-109; Петров В. Лісова пісня, с. 157-177; Примітки с. ...
257092
  Негрі Ада Вибрані поезії / АдА Негрі ; в перекладах П. Грабовського, В. Самійленка та Маріанни Хмарки ; ред. та втуп. ст. О.І. Білецького. – Харків, 1931. – 145 с. – Парал. тит. стор. італ. мовою
257093
  Косяченко Г. Вибрані поезії / Г. Косяченко. – Харків ; Київ
1. – 1931. – 207 с.
257094
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Харків, 1932. – 440 с.
257095
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Харків : ДЛВ, 1936. – 159 с.
257096
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 15с. – (Б-ка малописьменного)
257097
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1938. – 190 с.
257098
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Давид Гофштейн; пер. з євр. за ред. М.Рильського. – Київ : ДЛВ, 1938. – 123 с.
257099
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Давид Гофштейн; пер. з євр. за ред. М.Рильського. – Київ : ДЛВ, 1939. – 95 с.
257100
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1940. – 282 с.
257101
  Усенко П.М. Вибрані поезії / П.М. Усенко. – Львів, 1940. – 130 с.
257102
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / П.Г. Тичина. – Львів : [б. в.], 1940. – 103 с.
257103
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / Максим Рильський. – [Львів] : [Друк. Акад наук У.Р.С.Р.], 1940. – 105, [2] с.
257104
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 283, [10] с., [1] арк. портр. – Портр.
257105
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Одеса : Дитвидав, 1941. – 68 с.
257106
  Руданський С. Вибрані поезії / С. Руданський. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 207 с. – (Б-ка поета / За ред. акад. О.І. Білецького, М.П. Бажана ; №23)
257107
  Міцкевич А. Вибрані поезії / А. Міцкевич. – Одеса, 1941. – 119с.
257108
  Кравченко У. Вибрані поезії / У. Кравченко. – Київ, 1941. – 160 с.
257109
  Грабовський П.А. Вибрані поезії / П. Грабовський ; Упоряд., вступ.ст. та приміт. О.І. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 432 с. – (Бібліотека поета ; № 30)
257110
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Москва, 1943. – 232с.
257111
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; За ред. М. Бажана. – Москва : Укрвидав, 1943. – 275 с.
257112
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії / Т.Г. Шевченко; Упор. Ю. Кобилецький; Передмова акад. П.Г. Тичини. – [Москва] : Укрвидав, 1943. – 343 с.
257113
  Самійленко В.І. Вибрані поезії / В.І. Самійленко. – Київ, 1944. – 107 с.
257114
  Сосюра В. Вибрані поезії / В. Сосюра. – Київ : Укрвидав, 1944. – 271 с.
257115
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Москва, 1945. – 110 с.
257116
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Давид Гофштейн;. – Київ : Укрдержвидав, 1945. – 84 с.
257117
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Москва : Радянський письменник, 1945. – 348 с., [1] арк. портр. – Портр.
257118
  Верхарн Е. Вибрані поезії / Е. Верхарн. – Київ, 1946. – 136с.
257119
  Лермонтов М.Ю. Вибрані поезії / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Укрдержвидав, 1946. – 96с.
257120
  Міцкевич А. Вибрані поезії / А. Міцкевич. – Київ, 1946. – 232с.
257121
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Київ, 1947. – 46с.
257122
  Безпощадний П.Г. Вибрані поезії / П.Г. Безпощадний. – Канів, 1947. – 149с.
257123
  Малишко А.С. Вибрані поезії : В 2-х т. / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Лірика. – 1947. – 406 с.
257124
  Сосюра В. Вибрані поезії : В 2-х т. / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ
Т. 1-й : Лірика. – 1947. – 280с.
257125
  Сосюра В. Вибрані поезії : В 2-х т. / В. Сосюра. – Київ : Держлітвидав
Т. 2-й : Поеми. – 1947. – 164 с.
257126
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Київ, 1948. – 343 с.
257127
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; За ред. О.І. Білецького. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 547 с. : З портр.
257128
  Малишко А.С. Вибрані поезії : В 2-х т. / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Поеми. – 1948. – 212 с.
257129
  Терещенко М.І. Вибрані поезії / М.І. Терещенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1949. – 256 с.
257130
  Нагнибіда М.Л. Вибрані поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1950. – 276 с.
257131
  Шпак М. Вибрані поезії / М. Шпак. – Київ, 1950. – 212 с.
257132
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1951. – 532 с., [1] арк. портр. – Портр.
257133
  Сосюра В.М. Вибрані поезії / В.М. Сосюра. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1951. – 151 с.
257134
  Українка Леся Вибрані поезії / Українка Леся. – Київ, 1951. – 291 с.
257135
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко. – Київ : Держлітвидав, 1951. – 536 с.
257136
  Тичина П.Г. Вибрані поезії / Павло Тичина. – Київ : Радянська школа, 1952. – 240 с. – (Шкільна бібліотека)
257137
  Шпак М. Вибрані поезії / М. Шпак. – Київ, 1952. – 201 с.
257138
  Тарновський М.М. Вибрані поезії / М.М. Тарновський. – Київ, 1953. – 240 с.
257139
  Гюго В. Вибрані поезії : [пер. з фр.] / Віктор Гюго. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1953. – 248 с. : 1 л. порт.
257140
  Гейне Г. Вибрані поезії / Генріх Гейне ; за ред. Леоніда Первомайського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 389 с.
257141
  Сурков О.О. Вибрані поезії / О.О. Сурков. – К., 1955. – 284с.
257142
  Дубовик М. Вибрані поезії / М. Дубовик. – Київ, 1957. – 255 с.
257143
  Вакаров Д.О. Вибрані поезії / Д.О. Вакаров. – Київ, 1957. – 76с.
257144
  Антокольський П.Г. Вибрані поезії / П.Г. Антокольський ; пер. з рос. за ред. М. Бажана. – Київ, 1957. – 132 с.
257145
  Тихонов Микола Семенович Вибрані поезії / Тихонов Микола Семенович. – Київ ДЛВ : ДЛВ, 1957. – 296с.
257146
  Кітс Д. Вибрані поезії / Джон Кітс ; вступ. ст. й пер. Яра Славутича. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1958. – 50 , [ 2 ] с.
257147
  Вороний М. Вибрані поезії / Микола Вороний ; вст. ст. ак. О.І Білецького. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 324 с.
257148
  Петефі Ш. Вибрані поезії / Ш. Петефі. – К, 1959. – 256с.
257149
  Мороз М.О. Вибрані поезії / М.О. Мороз. – Київ, 1961. – 68 с.
257150
  Шашкевич М. Вибрані поезії / М. Шашкевич. – Львів, 1961. – 32 с.
257151
  Джонсон П. Вибрані поезії / П. Джонсон. – Львів, 1962. – 74с.
257152
  Влизько О.Ф. Вибрані поезії / О.Ф. Влизько. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 244 с.
257153
  Самійленко В.І. Вибрані поезії / В.І. Самійленко. – Київ, 1963. – 459 с.
257154
  Воробкевич С.І. Вибрані поезії : поезії / С.І. Воробкевич. – Київ, 1964. – 335 с.
257155
  Гофштейн Д.Н. Вибрані поезії / Давид Гофштейн;. – Київ : Дніпро, 1965. – 247 с.
257156
  Плужник Є.П. Вибрані поезії / Є.П. Плужник. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 259 с.
257157
  Сорока О.М. Вибрані поезії / О.М. Сорока. – Київ : Дніпро, 1966. – 122 с.
257158
  Поліщук В.Л. Вибрані поезії / В.Л. Поліщук. – Київ, 1968. – 269 с.
257159
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1970. – 453 с.
257160
  Муратов І.Л. Вибрані поезії : В двох томах / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика, балади. – 1972. – 423 с.
257161
  Муратов І.Л. Вибрані поезії : В двох томах / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Цикли, поеми. – 1972. – 415 с.
257162
  Турчинська А.Ф. Вибрані поезії : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1973. – 212 с.
257163
  Брюсов В.Я. Вибрані поезії / В.Я. Брюсов. – Київ : Дніпро, 1973. – 262с.
257164
  Аді Е. Вибрані поезії : пер. з угорськ. / Ендре Аді. – Київ : Дніпро, 1977. – 348 с. : портр.
257165
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії = Selected Poetry / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1977. – 334 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., анг. - Вірші супроводжуються репродукціями з малюнків, начерків, ескізів композицій, офортів, творів малярства Тараса Шевченка
257166
  Рильський М.Т. Вибрані поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1980. – 168 с.
257167
  Фомін Є.П. Вибрані поезії / Є.П. Фомін. – Київ, 1980. – 175 с.
257168
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1981. – 248 с. : з портр.
257169
  Франко І.Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко; Пер. з укр. А. Абріль. – Київ : Дніпро, 1983. – 101с. – Текст парал.: укр., фр.
257170
  Шевченко Т.Г. Вибрані поезії = Selected Poetry / Т.Г. Шевченко; Пер. англ. мовою Дж. Віра та ін. – Київ : Дніпро, 1989. – 558 с. : репрод. з мал., начерків, ескізів, композицій, офортів, творів малярства Т. Шевченка
257171
  Лахман Г. Вибрані поезії / Гізела Лахман ; [ілюстрації А. Чебикін] ; Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей. – Київ : Тріумф, 1997. – 203, [4] с. : іл. – (Повернуті імена). – ISBN 966-7237-05-2
257172
  Мачадо Антоніо Вибрані поезії / Мачадо Антоніо. – Київ : Компас, 2000. – 64с. – ISBN 966-7170-23-3
257173
  Карабович Тадей Вибрані поезії = Wiersze wybrane / Карабович Тадей; Вступні статті: Е.Соловей, Л.Лещенко. – Білосток : PRYMAT, 2001. – 321с. : іл. – ISBN 83-88097-25-3
257174
  Войтила Кароль Вибрані поезії / Войтила Кароль; Пер. з полської Надії Степули. Передмова Григорія Штоня. – Львів : Світ, 2001. – 88с. – ISBN 966-603-116-7
257175
  Антонич Б.-І. Вибрані поезії = Избранные стихи / Богдан-Ігор Антонич ; [упоряд. А. Левицька] ; переклад рос. З. Левицького. – Львів : Каменяр, 2008. – 317, [2] с. : портр. – До 100-річчя від дня народж. Богдана-Ігоря Антонича. - Дані обкл., передмова, пілямова та зміст парал. укр., рос. - Алф. покажч.: с. 301-307. - Зміст: Три перстені ; Книга Лева ; Зелена Євангелія ; Ротації. – (Бібліотека слов"янських літератур). – ISBN 5-7745-0518-9
257176
  Абу Алі Ібн Сіна Вибрані поезії // Творча спадщина Ібн Сіни та сучасність : монографія / М.В. Попов, М. Ватанха, І.М. Трахтенберг, І.С. Чекман, О.К. та ін. Дупленко. – Київ : Асканія, 2009. – С. 260-356. – ISBN 978-966-96847-3-8
257177
  Борхес Х.Л. Вибрані поезії = Antologia poetica / Хорхе Луїс Борхес ; з ісп. пер., [упоряд., передм.] Сергій Борщевський. – Львів : Кальварія, 2010. – 158, [2] с. : портр. – Парал. тит. арк. ісп. - Пер. за вид.: Obra poetica, 1-3 / Jorge Luis Borges. Madrid : Alianza Editoria, 1998. – ISBN 978-966-663-314-2
257178
  Пайнс Пол Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 5-13. – ISSN 0320 - 8370
257179
  Шеллі Персі Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4 (975/976). – С. 14-19. – ISSN 0320 - 8370
257180
  Аннета Вибрані поезії : поезія / Аннета, фон Дросте-Гюльсгоф // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 23-37. – ISSN 0320 - 8370
257181
  Вордсворт В. Вибрані поезії : поезії: сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 20-25. – ISSN 0320 - 8370
257182
  Стрьомберг Р. Вибрані поезії : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 5-15. – ISSN 0320 - 8370
257183
  Кардуччі Д. Вибрані поезії : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 16-23. – ISSN 0320 - 8370
257184
  Грицько-Цяпка Вибрані поезії / Дмитро Грицько-Цяпка. – Львів : Кобзар, 2011. – 103, [1] с. : іл. – До 90-річчя від дня народження Дмитра Грицька-Цяпки. – ISBN 966-559-173-8
257185
  Сенгор Л. Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 5-20. – ISSN 0320 - 8370
257186
  Россетті К. Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 48-49. – ISSN 0320 - 8370
257187
  Тісдейл С. Вибрані поезії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 50-51. – ISSN 0320 - 8370
257188
  Слапчук В. Вибрані поезії / Василь Слапчук ; [передм. М.Ф. Слабошпицького]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 495, [1] с. – Сер. засн. 2002 р. - Парал. тит. арк. портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник [та ін.]). – ISBN 978-617-605-016-2
257189
  Борхес Х.Л. Вибрані поезії = Antologia poetica / Хорхе Луїс Борхес ; з ісп. переклав, [упорядкув., передм.] С. Борщевський. – Львів : Кальварія, 2013. – 158, [2] с. – Парал. тит. арк. ісп. - Пер. за вид.: Obra poetica, 1-3 / Jorge Luis Borges. Madrid : Alianza Editoria , 1998. – ISBN 978-966-663-420-0
257190
  Іршад Улла Хан Вибрані поезії Вибрані поезії / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 22-33. – ISSN 0320-8370
257191
  Даутендай М.А. Вибрані поезії / Макс Даутендай ; у пер. Ольги Котик ; [передм. та післямова: О. Котик ; іл.: Д. Туманова]. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 91, [1] с. : іл., портр. – Текст парал. укр., нім. – ISBN 978-617-7624-29-4
257192
  Стефанов Д. Вибрані поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 100-104. – ISSN 08-68-4790-1
257193
  Бажан М.П. Вибрані поезії 1925-1935 / М.П. Бажан. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 109 с.
257194
  Бажан М.П. Вибрані поезії 1926-1939 / М.П. Бажан. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 105 с.
257195
  Шевело Л. Вибрані поезії в двох томах / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар. – ISBN 966-559-162-2
Т. 1. – 2006. – 267, [1] с. : іл. – 150-річчю від дня народження І.Я. Франка присвячується
257196
  Шевело Л. Вибрані поезії в двох томах / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар. – ISBN 966-559-187-8
Т. 2. – 2006. – 199, [1] с.
257197
  Міцкевич А. Вибрані поезії в перекладах українських радянських поетів / А. Міцкевич. – Київ, 1948. – 200 с.
257198
  Манжура І.І. Вибрані поезії Івана Манжури : (З додатком біографії поета). – Кам"янець на Поділлю (Кам"янець-Подільський) : [Укр. Вид-во в Катеринославі. Правобереж. філія] ; Друк. С. Тухбіндер, 1920. – 16 с. – (Українське видавництво в Катеринославі. Правобереж. філія ; Ч. 20)
257199
  Бонфуа Ів Вибрані поезії із збірки "Правляча вчора пустеля" (1958) : поезія
257200
  Кононенко Петро Вибрані поезії із книги "Голоси в пустелі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-59
257201
  Шимборська Віслава Вибрані поезії та есеї = Wybrane wiersze i eseje / Шимборська Віслава; Пер. з польської Я.Сенчишин. – Львів : Літопис, 2001. – 224с. – ISBN 966-7007-53-0
257202
  Тувім Юліан Вибрані поезії, / Тувім Юліан. – Київ, 1963. – 299с.
257203
  Ушаков Н.М. Вибрані поезії. / Н.М. Ушаков. – Київ, 1939. – 151с.
257204
  Первомайський Л.С. Вибрані поетичні твори / Л.С. Первомайський. – Київ, 1940. – 307 с.
257205
  Іван Бучко Вибрані послання архиєпископа Івана Бучка архипастиря скитальців = Lettere pastorali dell"arcivescovo Giovanni Bucko : У 100-річчя його народження, 1891 - 1 жовтня - 1991 / Іван Бучко. – Рим : Вид-во оо.Василіян, 1991. – 152,[1]с. – (Українська духовна бібліотека = Biblioteca spirituale Ucraina ; Ч.82)
257206
  Вільямс В.Р. Вибрані праці : Травопільна система землеробства / В.Р. Вільямс. – Київ; Харків, 1951. – 422с.
257207
  Вернадський В.І. Вибрані праці / В.І. Вернадський. – Київ, 1969. – 437с.
257208
  Богомолець О.О. Вибрані праці / О.О. Богомолець. – Київ, 1969. – 422с.
257209
  Заболотний Д.К. Вибрані праці / Д.К. Заболотний. – Київ, 1969. – 416с.
257210
  Холодний М.Г. Вибрані праці / М.Г. Холодний; АН УРСР. – Київ : Наукова думка, 1970. – 451с.
257211
  Птуха М.В. Вибрані праці / М.В. Птуха. – Київ : Наукова думка, 1971. – 411с.
257212
  Сапєгін А.О. Вибрані праці / А.О. Сапєгін. – К, 1971. – 318с.
257213
  Данилов В.І. Вибрані праці / В.І. Данилов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 456 с.
257214
  Граве Д.А. Вибрані праці / Д.А. Граве. – Київ, 1971. – 356с.
257215
  Булаховський Л.А. Вибрані праці : у 5 т. / Л.А. Булаховський. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : Загальне мовознавство. – 1975. – 495 с.
257216
  Булаховський Л.А. Вибрані праці : у 5 т. / Л.А. Булаховський. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1977. – 631 с.
257217
  Булаховський Л.А. Вибрані праці : у 5 т. / Л.А. Булаховський. – Київ : Наукова думка
Т. 3. – 1978. – 591с.
257218
  Булаховський Л.А. Вибрані праці = Избраные труды : в 5 т. / Л.А. Булаховський ; ред. кол. І.К. Білодід (голова) та ін. – Київ : Наукова думка
Т. 4 : Слов"янськаакцентологія. – 1980. – 575 с. – Парал. тит. арк. рос. мовою
257219
  Новиченко Л.М. Вибрані праці / Л.М. Новиченко. – Київ
1. – 1984. – 437с.
257220
  Новиченко Л.М. Вибрані праці / Л.М. Новиченко. – Київ
2. – 1984. – 423с.
257221
  Білодід І.К. Вибрані праці / І.К. Білодід; Упоряд. П.Ю. Гриценка, В.І. Кононенка. – К. : Наукова думка
Т. 1. – 1986. – 436с.
257222
  Білодід І.К. Вибрані праці / І.К. Білодід; Упоряд.П.Ю. Гриценка, І.П. Чепіги. – К. : Наукова думка
Т. 2. – 1986. – 365с.
257223
  Білодід І.К. Вибрані праці / І.К. Білодід; Упоряд. М.М. Пилинського. – К. : Наукова думка
Т. 3. – 1986. – 409с.
257224
  Бойко Ю. Вибрані праці / Ю. Бойко. – Київ : Медекол, 1992. – 369 с. – ISBN 5-8292-0033-3
257225
  Синявський А. Вибрані праці / Антін Синявський. – Київ : Наукова думка, 1993. – 383 с. : іл. – ISBN 5-12-003351-2
257226
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув., вступ. ст., комент. В.В. Кравченко]. – Харків : ХГІ "НУА" ; Золоті сторінки. – ISBN 966-7557-308 (т. 1) ; 966-7557-07-3
Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія. – 1999. – 600 с.
257227
  Бурак Я.Й. Вибрані праці / Я.Й. Бурак; НАНУ; Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2001. – 352с. – ISBN 966-7617-19-Х
257228
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 тт. / Д.І. Багалій; Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуман. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова, К.В. Астахова, В.С. Бакіров ; упор., вступ. ст., комент. В.В. Кравченко]. – Харків : Золоті сторінки. – ISBN 966-95769-9-7 (т. 2)
Т. 2 : Джерелознавство та історіографія історії України. – 2001. – 662 с.
257229
  Курдюмов Г.В. Вибрані праці / НАНУ; Г.В. Курдюмов. – Київ : Академперіодика, 2002. – 775с. – (Видатні вчені України). – ISBN 966-8002-16-4
257230
  Немошкаленко В.В. Вибрані праці : В двох томах / В.В. Немошкаленко; Нац. акад. наук України; Редкол.: А.П.Шпак, О.М.Івасишин, Ю.М.Коваль. – Київ : Академперіодика. – (Видатні вчені України). – ISBN 966-8002-50-4; 966-8002-51-2
Том 1. – 2003. – 736 с.
257231
  Немошкаленко В.В. Вибрані праці : В двох томах / В.В. Немошкаленко; Нац. акад. наук України; Редкол.: А.П.Шпак, О.М.Івасишин, Ю.М.Коваль. – Київ : Академперіодика. – (Видатні вчені України). – ISBN 966-8002-50-4; 966-8002-51-2
Том 2. – 2003. – 801 с.
257232
  Улітко А.Ф. Вибрані праці : Навчальний посібник / А.Ф. Улітко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 457с. – ISBN 966-594-497-5
257233
  Подолинський С.А. Вибрані праці / Сергій Подолинський ; [Ін-т фундаментальних досліджень ; Наукове товариство ім. Сергія Подолинського ; упоряд. М. Кратко]. – Луцьк, 2004. – 151 с.
257234
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гум. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.І. Астахова, К.В. Астахова, В.С. Бакіров ; упор., гол. ред. вст. ст. В.В. Кравченко. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 966-7557-07-3(повне зібрання); 966-8558-18-9(том 3, ч.1)
Т. 3, Ч. 1 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам) (1802-1815). – 2004. – 1152 с. – Назва тому та текст рос. мовою
257235
  Вернадський В.І. Вибрані праці / В.І. Вернадський. – Київ : Наукова думка, 2005. – 302с. – ISBN 966-00-0600-4
257236
  Всехсвятський С.К. Вибрані праці / С.К. Всехсвятський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 358с. – ISBN 966-594-613-7


  Особливо докладно у брошурі висвітлюются вивчення активності хвостатих світил, що пов"язані з дією на кометні льди корпускулярних потоків і ультрофіолетової радіації Сонця.
257237
  Фущич В.І. Вибрані праці / В.І. Фущич; Ред. кол.: А.М. Самойленко; В.М. Бойко, М.Л. Горбачук, І.О. Луковський, А.Г. Нікітін; НАН України; Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2005. – 448с. – ("Наукова книга"). – ISBN 966-00-0426-5
257238
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ун-т "Народна укр. акад.", ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; [упор. В.В. Кравченко ; редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упоряд. В.В. Кравченко ; комент. Т.Г. Павлова]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 966-8558-46-4 (т. 4) ; 966-7557-07-3 (повн. зібр.)
Т. 4, Ч. 2 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам) (1815-1835 г.). – 2005. – 1004 с. – Назва тому та текст рос. мовою
257239
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : [У 3-х т., 4 кн.] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 966-316-150-7
Том 1, кн. 1 : Історія. Педагогіка. Публіцистика. – 2006. – 344с.
257240
  Каяндер М.М. Вибрані праці / Микола Каяндер ; [упорядкув., вступ. ст. В.А. Короткого, Т.В. Табенської] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 303 с. – ISBN 966-594-952-7
257241
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : [У 3-х т., 4 кн.] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-176-1
Том 1, кн. 2 : Історія. Публіцистика. Політологія. – 2007. – 272 с.
257242
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-199-0
Том 2 : Фольклористика. Літературознавство. – 2007. – 439 с.
257243
  Драгоманов М.П. Вибрані праці : у 3-х томах : [ 4 кн. ] / Михайло Драгоманов ; [редкол.: В.П. Андрущенко, Б.І. Андрусишин, В.П. Бех та ін.]. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-202-7
Том 3 : Літературознавство. – 2007. – 299 с.
257244
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / Д.І. Багалій; НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упоряд. В.В. Кравченко ; комент. В.В. Склокін та ін.]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 978-966-8558-63-4 (т.5) ; 978-966-8558-64-1 (т.5,ч.1)
Т. 5, Ч. 1 : Історія колонізації Слобідської України. – 2007. – 576 с.
257245
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Києво-Могил. акад. – ISBN 978-966-518-495-9(Кн.1)
Кн. 1 : Мовознавство / упоряд. Л. Масенко. – 2008. – 582, [2] с. – Розгорн. тит. с. - Імен. покажч.: с. 571-582. - Автор також: Шерех Юрій. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим
257246
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов. – Київ : Києво-Могил. акад. – ISBN 978-966-518-496-6(Кн.2)
Кн. 2 : Літературознавство / упоряд. І. Дзюба. – 2008. – 1149, [3] с. – Імен. покажч.: с.1134-1149. - Розгорн. тит. с. - Автор також: Шерех Юрій. – Бібліогр. у прим.: с. 1123-1133 та у підрядк. прим.
257247
  Багалій Д.І. Вибрані праці : у 6 т. / НАНУ, Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М.С. Грушевського (Харків. філія), Харків. гуманіт. ін-т "Народна укр. акад.", Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: В.І. Астахова та ін. ; упорядкув. В.В. Кравченко ; комент. А.В. Бойко та ін.]. – Харків : Вид-во НУА. – ISBN 978966-8558-63-4 (т. 5) ; 978-966-8558-66-4 (т.5, ч.2)
Т. 5, Ч. 2 : Заселення Полудневої України (Запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її господарства і культурного розвитку. З додатками Н.Д. Полонської-Василенко. – 2008. – 552 с.
257248
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов ; упоряд. Лариса Масенко. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-495-9
Кн. 1 : Мовознавство. – 2009. – 582, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
257249
  Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / упоряд. Іван Дзюба. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-496-6
Кн. 2 : Літературознавство. – 2009. – 1149, [3] с. – Бібліогр.: с. 1123-1133
257250
  Юхновський І.Р. Вибрані праці / І. Р. Юхновський ; [редкол.: В.Ф. Верстюк та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Ін-т фізики конденс. систем НАН України. – Київ : Вид-во Львів. політехніки. – ISBN 978-966-553-954-4
[Т. 3] : Політика. – 2010. – 565, [1] с. : іл., портр.
257251
  Ситник К.М. Вибрані праці / Костянтин Ситник ; [редкол.: Л.І. Мусатенко (голов. ред.) та ін. ; уклад. В.М. Метельська ] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Наукова думка, 2011. – 454, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1101-4
257252
  Петражицький Л.Й. Вибрані праці : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко [та ін.] ; [уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0595-4
Кн. 1. – 2011. – XXXI, 412, [4] с. – Зміст. видання: Передмова і вступ до науки політики права ; Вступ до вивчення права і моральності: основи емоційної психології ; Нове вчення про право та моральність і критика проф. В.І. Сергеєвича.-Текст рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257253
  Петражицький Л.Й. Вибрані праці : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; редкол.: П.П. Андрушко [та ін.] ; [уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0596-1; 978-966-06-0594-7
Кн. 2. – 2011. – 543, [1] с. – Зміст видання: Теорія права і держави у зв"язку з теорією моральності.- Текст рос. мовою
257254
  Чухно А.А. Вибрані праці : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-55-2
Т. 1 : / [передм. Л.В. Губерського, Т.І. Єфименко ]. – 2012. – 556, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257255
  Чухно А.А. Вибрані праці : у 2 т. / А.А. Чухно ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління". – ISBN 978-966-2380-56-9
Т. 2. – 2012. – 478, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 425-478 та в підрядк. прим.
257256
  Бублейник Л.В. Вибрані праці / Людмила Бублейник ; [упоряд. і авт. передм. С.П. Муляр, Л.К. Оляндер]. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 705, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр.: с. 673-701, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-517-160-8
257257
  Чернишова Т.М. Вибрані праці / Т.М. Чернишова ; [упоряд.: Н.Ф. Клименко та ін. ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; НАН України, Ін-т укр. мови ; Посольство Греції в Україні. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 400 с., [4] арк. фот. : фот., табл. – Бібліогр.: с. 396-400 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-203-9
257258
  Кузнєцова Н.С. Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – 539, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2578-59-1


  У пр. № 1728419 напис: Дорогой Наталии Александровне Киреевой с уважением и наилучшими пожеланиями от автора. Подпись. 8.07.2014 г.
257259
  Сташис В.В. Вибрані праці / В.В. Сташис ; [уклад.: В.Я. Тацій, В.І. Борисов, Л.М. Демидова ; відп. ред. В.Я. Тацій] ; Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримін. права. – Харків : Право, 2015. – 1181, [3] с., [7] арк. фот. : іл., фот. – На шмуцтит.: 90-річчю з дня народж. видатного держ і громадського діяча, проф., акад. Героя України Володимира Володимировича Сташиса присвяч. – Бібліогр.: с. 1134-1173 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-893-2
257260
  Маляренко В.Т. Вибрані праці : наук.-публіцист. ст., інтерв"ю, нариси та поезії / Василь Маляренко ; [упоряд.: М.В. Неспяк та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 290, [2] с. : іл. – Текст укр., частково рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-79-3
257261
  Степанюк А.Х. Вибрані праці / А.Х. Степанюк ; [уклад. К.А. Автухов]. – Київ : Право, 2017. – 605, [3] с., [1] арк. портр. : портр. – Окремі праці рос. – Бібліогр.: с. 387-408, 604 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-937-219-2
257262
  Болховітінов Є. Вибрані праці з історії Києва / Є. Болховітінов. – Київ : Либідь, 1995. – 488с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00282-1
257263
  Щурат В.Г. Вибрані праці з історії літератури / [упорядкув., вступ. ст., прим. та комент. С.В. Щурата]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 434 с.
257264
  Мірченко М.В. Вибрані праці з категорійної граматики та лінгвотекстології / М.В. Мірченко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 230-231
257265
  Тихий В.П. Вибрані праці з конституційного і кримінальньного права : монографія / В.П. Тихий ; [упоряд.: А.А. Яковлев, О.М. Сарнавський ; передм. В.Я. Тація]. – Харків : Право, 2017. – 844, [3] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. на початку та в кінці підрозд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-311-3


  У пр. № 1723404 напис : Дорогому Леоніду Васильовичу Губерському з вдячністю і глибокою повагою від автора. Підпис
257266
  Грішин Е.О. Вибрані праці з педагогіки : В 3-х томах / Едуард Грішин; Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти. – Тернопіль : Підручники & посібники. – ISBN 966-07-0569-7
Т.1 : Кожен вчитель повинен звести свій "собор". – 2006. – 206с.
257267
  Балей С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології / С. Балей. – Тернопіль, 1995. – 46с.
257268
  Гузар Ірина Вибрані праці про Г. Сковороду (1722-1794), Т.Г. Шевченка (1814-1861) і І. Канта (1724-1804) з нагоди пам"ятних дат / Ірина Гузар ; Всеукраїнське товариство "Просвіта". – Донецьк, 2004. – 298с. – ISBN 966-02-3288-8
257269
  Тацій В.Я. Вибрані праці: монографії, коментарі, підручники, статті / В.Я. Тацій ; Нац. акад. прав. наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 1013, [3] с., [1] арк. портр. : портр. – Текст частково англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-814-9


  Пр. № 1734089 - дефектне видання: с. 609-673 некоректно зверстано
257270
  Житецький П.Г. Вибрані праці: Філологія / П.Г. Житецький; Відп.ред. І.П.Чепіга. – К. : Наукова думка, 1987. – 328 с.
257271
   Вибрані прозові твори династій Тан і Сун. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 395с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-05-0434-8
257272
   Вибрані прозові твори Мінської та Цінської династій. – Тайбей : Чженчжуншу, 1979. – 364с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0137-3
257273
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1986. – 423 с.
257274
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 1. – 1987. – 508 с.
257275
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 2. – 1988. – 560с.
257276
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 3. – 1988. – 567 с.
257277
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 4. – 1988. – 559 с.
257278
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 5. – 1988. – 643 с.
257279
  Горбачов М.С. Вибрані промови і статті / М.С. Горбачов. – Київ : Политвидав
Ч. 6. – 1990. – 663 с.
257280
  Вовк Ф. Вибрані публіцистичні твори : Видані з нагоди 100-ї річниці з дня народження / Федір Вовк, Іван Вовчук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 98 с. – ISBN 966-525-420-0
257281
   Вибрані рішення Європейського суду з прав людини (1993-2002 рр.). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Харків : Консум, 2003. – 464с. – (Серія 2. Коментарі прав і законодавства ; Вип. 3). – ISBN 966-7920-54-2
257282
   Вибрані роботи учасників II міжнародного науково-практичного форуму "Верховенство права та права людини" : Київ, 7-9 трав. 2010 р. / М-во освіти та науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правничих наук, Студент. т-во правників НаУКМА "Scholaris", Лаб. законодав. ініціатив ; [редкол.: Козюбра М. І. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 224 с. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8875-59-5
257283
   Вибрані роботи учасників III міжнародного науково-практичного форуму "Принцип верховенства права і права людини" Київ, 13-15 трав. 2011 р. : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правничих наук, Студ. наук. т-во працівників НаУКМА "Scholaris", Лаб. законодав. ініціатив ; [редкол.: Козюбра М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 344 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8875-72-4
257284
  Нечипорук О.Ю. Вибрані розділи англійської мови для студентів природничих наук / О.Ю. Нечипорук; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 37с.
257285
  Матійчук В.С. Вибрані розділи елементоорганічної хімії : навчальний посібник / В.С. Матійчук, М.Д. Обушак, Р.Л. Мартяк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 132, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 978-966-613-781-7
257286
   Вибрані розділи органічної хімії з основами колоїдної хімії : Методичні вказівки. – Київ : Київський університет, 2003. – 72с.
257287
  Гарматюк А.П. Вибрані сміхотвори : Сатира та гумор : вірші / Анатолій Гарматюк. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – 414 с. – ISBN 966-8413-78-4
257288
  Беллі Джузеппе Джоакіно Вибрані сонети / пер. з італ. Г. Федоров // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 146-149. – ISSN 0320 - 8370
257289
  Беллі Джузеппе Вибрані сонети // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 146-149. – ISSN 0320 - 8370
257290
  Шекспір В. Вибрані сонети / Вільям Шекспір ; пер. з англ. Юрка Кочержинського ; [ред. В.М. Пащенко]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 54, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Публ. за вид.: "Мова та історія", вип. 68. Київ: Університет, 2004, с. 114-136. - На авантит. печатка : З приватної бібліотеки Олекси Долі. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-331-1
257291
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-091-Х
Вип. 1. – 2003
257292
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Видання друге. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-196-7
Вип. 1. – 2004
257293
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ
Вип. 2. – 2004
257294
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-241-6
Вип. 3. – 2005
257295
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-245-9
Вип. 4. – 2005
257296
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. – Київ : Фенікс. – ISBN 966-651-395-1
Т. 2 : Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. – 2006. – 128с.
257297
   Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. – Київ : Фенікс, 2004. – 96 с. – ISBN 966-651-180-0
257298
  Белінський В.Г. Вибрані статті / В.Г. Белінський. – Київ, 1948. – 428с.
257299
  Сєров О.М. Вибрані статті / О.М. Сєров. – Київ : Мистецтво, 1954. – 295 с.
257300
  Квітка К.В. Вибрані статті / К.В. Квітка. – К.
2. – 1985. – 152с.
257301
  Фащенко В.В. Вибрані статті / В.В. Фащенко. – К., 1988. – 371с.
257302
  Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання : Репринт. відтвор. видання 1983 р / В. Жаботинський. – Київ : Сучасність, 1991. – 136 с.
257303
  Шамрай А.П. Вибрані статті і дослідження / А.П. Шамрай. – Київ : Художня література, 1963. – 319 с.
257304
  Косіор С.В. Вибрані статті і промови / С.В. Косіор. – Київ, 1968. – 561с.
257305
  Чубар В.Я. Вибрані статті і промови / В.Я. Чубар. – Київ : Політвидав України, 1972. – 628 с.
257306
  Петровський Г.І. Вибрані статті і промови / Г.І. Петровський. – 2-е вид., доп. – Київ : Політвидав України, 1974. – 415 с.
257307
  Франко І. Вибрані статті про народну творчість / І. Франко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 292 с.
257308
  Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість / В.М. Гнатюк. – Київ : Наукова думка, 1966. – 246с.
257309
  Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій ; [упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов ; відп. за вип. О.В. Петришин]. – Харків : Право, 2010. – 933, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-148-3
257310
  Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій ; [упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов ; відп. за вип. О.В. Петришин]. – Харків : Право, 2015. – 646, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-725-6
257311
   Вибрані сторінки англійської і американської літератури. – К, 1986. – 104с.
257312
   Вибрані сторінки з творів англійських та американських письменників = Selections from English fnd Fmerscan Writers : кн. для читання анл. мовою в старших класах. – Київ : Освіта, 1992. – 144 с.
257313
   Вибрані сторінки з творів німецьких письменників : Книжка для читання німецькою мовою в 9-11 класах. – Київ : Освіта, 1992. – 126с. – ISBN 5-330-01595-2


  Книжка для читання містить адаптовані оповідання і уривки з творів сучасних німецьких письменників, у яких йдеться про життя дітей і підлітків, про їх навчання, дозвілля, стосунки з товаришами, батьками, вчителями.
257314
  Ардош К. Вибрані сторінки з творів сучасних німецькомовних письменників = Aus den Werken der gegenwartigen deutschsprachigen Schriftsteller : книга для читання німецькою мовою / Крістіне Ардош, Микола Кудін. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 269, [1] с. – Текст, дод. тит. арк., обкл. та корінець нім. – ISBN 978-966-382-363-8
257315
   Вибрані сторінки з творів французських письменників. – К, 1992. – 128с.
257316
  Барабаш Ю.Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш ; [ передмова В. Панченка ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 744 с. – ISBN 966-518-382-6
257317
  Барабаш Ю.Я. Вибрані студії : Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш ; [передм. В. Панченка]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 741, [2] с. – ISBN 966-518-382-6
257318
  Іщук-Пазуняк Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Наталія Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – 534, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-355-044-2
257319
  Пінчук Ю.А. Вибрані студії з костомаровознавства / Юрій Пінчук ; [редкол. : П. Сохань (голова), Д. Бурім, І. Гирич та ін.] ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. – 608 с. – ISBN 978-966-02-6238-6
257320
  Франко І.Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т філософії. – Київ : Держполітвидав, 1956. – 500 с.
257321
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-86-7
Т. 1 : Арабістика / [відп. ред. Радівілов Д.А.]. – 2007. – 431, [1] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – До 90-річчя НАН України. - Ксеркопії окремих сторінок ориг. вид.: с. 423-429. - Імен. покажч.: с. 391-421. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257322
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-85-0
Т. 2 : Тюркологія / [відп. ред. Мавріна О.С.]. – 2007. – 527 с.: іл., [1] арк. портр. : фотогр. – До 90-річчя НАН України. - Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 504-519. – Бібліогр. у підрядк. прим. і у тексті
257323
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-003-1
Т. 4 : Іраністика / [відп. ред. та упоряд.: Кочубей Ю.М., Маленька Т.Ф.]. – 2008. – 387, [1] с., [8] арк. фотоіл. – До 90-річчя НАН України. - Імен. покажч.: с. 368-386. – Бібліогр.: с. 367 та у підрядк. приміт.
257324
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-050-5
Т. 3 : Тюркологія / [відп. ред. та упоряд.: Мавріна О.С., Черніков І.Ф.]. – 2010. – 415, [1] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 396-412. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257325
  Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-049-9
Т. 5 : Іраністика / [відп. ред. та упоряд.: Кочубей Ю.М., Маленька Т.Ф.]. – 2010. – 425, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Імен. покажч.: с. 411-425. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257326
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Ю.А. Федькович. – б.м. : Книгоспілка. – 234с. – Книга без тит. стор. – (Літературна б-ка)
257327
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко : Книгоспілка. – 162 с. – (Літературна б-ка)
257328
  Стороженко О. Вибрані твори / О. Стороженко. – 313 с.
257329
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ. – 266 с.
257330
  Лєсков М.С. Вибрані твори / М.С. Лєсков. – Київ. – 188 с.
257331
  Корнійчук О.Є. Вибрані твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянська Україна
Кн. 2-а. – 103с. – Додаток до журналу "Україна" на 1948 р. №7
257332
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Книгоспілка, 1925. – 190 с. – (Літературна бібліотека)
257333
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко. – Київ : Час, 1925. – 169с.
257334
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори : Проза / Т.Г. Шевченко. – Київ : Час, 1926. – 157с. – (Б-ка "Час")
257335
  Самійленко В. Вибрані твори / В. Самійленко. – Київ, 1926. – 256 с.
257336
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1926. – 248 с.
257337
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1926. – 199 с.
257338
  Мартович Л. Вибрані твори / Л. Мартович. – Київ, 1926. – 207 с.
257339
  Винниченко В.К. Вибрані твори / В.К. Винниченко. – Київ : Час
Кн. 2. – 1926. – 187 с.
257340
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1927. – 275 с.
257341
  Барвінок Г. Вибрані твори / Г. Барвінок. – Київ : Час, 1927. – С. 21-235
257342
  Пушкін О.С. Вибрані твори / О.С. Пушкін. – К, 1927. – 206с.
257343
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – С.21-239
257344
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко : ДВУ, 1927. – 190 с. – (Дитяча б-ка укр. письменників)
257345
  Стороженко О. Вибрані твори / О. Стороженко. – Київ, 1927. – 313 с.
257346
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник. – Київ : ДВУ, 1927. – 138 с. – (Дитяча б-ка укр. письменників)
257347
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1927. – 208 с.
257348
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ
1. – 1927. – 183 с.
257349
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ
2. – 1927. – 189 с.
257350
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ
2. – 1927. – 189 с.
257351
  Васильченко С. Вибрані твори / С. Васильченко. – Київ : ДВУ, 1928. – 228 с. – (Дитяча б-ка українських письменників)
257352
  По Едгар Аллен Вибрані твори / По Едгар Аллен. – Харків : ДВУ, 1928. – 323с.
257353
  Песталоцці Й.Г. Вибрані твори / Й.Г. Песталоцці. – Одеса, 1928. – 167с.
257354
  Роні Старший А Ж. Вибрані твори / Старший А Ж. Роні, . – Харків
1. – 1928. – 270 с.
257355
  Роні Старший А Ж. Вибрані твори / Старший А Ж. Роні, . – Х
2. – 1928. – 236с.
257356
  Дойль А.К. Вибрані твори / А.К. Дойль. – Харків
2. – 1928. – 194с.
257357
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ, 1929. – 214 с.
257358
  Васильченко С. Вибрані твори / С. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : ДВУ, 1929. – 215 с. – (Дитяча б-ка українських письменників)
257359
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1929. – 189 с.
257360
  Федькович Ю. Вибрані твори / Ю. Федькович. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 235 с. – (Літературна б-ка)
257361
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник. – 3-е вид. – Харків : ДВУ, 1929. – 128с.
257362
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 162 с. – (Літературна б-ка)
257363
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Вид. 2-е. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 190 с. – (Літературна бібліотека)
257364
  Стороженко О. Вибрані твори / О. Стороженко. – Харків ; Київ, 1930. – 10-175 с.
257365
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко; За ред. О Сашко. – 3-е вид. – Харків; Київ, 1930. – 296 с.
257366
  Олесь О. Вибрані твори / О. Олесь. – 3-є вид. – Київ : Книгоспілка, 1930. – 168с. – (Літературна б-ка)
257367
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 276 с.
257368
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – С.29-256
257369
  Пинський Д. Вибрані твори / Д. Пинський, 1930. – 219с.
257370
  Пушкін О.С. Вибрані твори / О.С. Пушкін. – Х-К, 1930. – 362с.
257371
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 224 с.
257372
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Харків ; Київ, 1930. – 268 с.
257373
  Черкасенко С. Вибрані твори / С. Черкасенко. – Харків, 1930. – 258 с.
257374
  Вайсенберг Л.М. Вибрані твори / Л.М. Вайсенберг : Коопер. вид. Культур-Ліга, 1930. – 241 с.
257375
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – Х
1. – 1930. – 269с.
257376
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Харків
Т. 1. – 1930. – 237 с.
257377
  Гейне Г. Вибрані твори : [у 4-х т.] / Г. Гейне; Гайнріх Гайне ; ред. вид., пер. Дмитро Юрійович Загул. – Харків ; Київ : Держвидав України
Т. 1 : Книга пісень. Новы поезії. – 1930. – 232 с., 1 л. портр. : портр.
257378
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – Вид. 2-е. – Харків-К
1. – 1930. – 272с.
257379
  Гавптман Г. Вибрані твори / Г. Гавптман. – Харків
1. – 1930. – 344с.
257380
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – Харків-К
2. – 1930. – 260с.
257381
  Слісаренко О. Вибрані твори / О. Слісаренко. – Харків
2. – 1930. – 288 с.
257382
  Гейне Г. Вибрані твори : [у 4-х т.] / Г. Гейне; Гайнріх Гайне ; ред. вид., пер. Дмитро Юрійович Загул. – Харків ; Київ : Держвидав України
Т. 2 : Сучасні поезії. Романсеро. – 1930. – 224 с., 1 л. портр. : портр.
257383
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – Х
2. – 1930. – 237с.
257384
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Харків; Київ, 1931. – 187с.
257385
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Харків ; Київ, 1931. – 236 с.
257386
  Зудерман Г. Вибрані твори / Г. Зудерман. – Х.-К.
1. – 1931. – 218с.
257387
  Фріз Вибрані твори / Фріз, де- Гуго, 1932. – 239с.
257388
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Одеса
Т. 1. – 1932. – 135 с.
257389
  Зудерман Г. Вибрані твори / Г. Зудерман. – Х-Київ
2. – 1932. – 164с.
257390
  Дідро Вибрані твори : у 2 т. / Д. Дідро ; пер. з фр. Пер. Валер"ян Петрович Підмогильний ; вступ. ст. С . Родзевича. – Харків : Радянська література
Т. 1 : Черниця. Небіж Рамо. – 1933. – 308 с.
257391
  Дідро Вибрані твори : у 2 т. / Д. Дідро ; пер. з фр. Пер. Валер"ян Петрович Підмогильний ; вступ. ст. С . Родзевича. – Харків : Радянська література
Т. 2 : Жак-фаталіст і його пан. – 1933. – 274 с. – Парал. тит. стор. франц. мовою. - Прим. дефектний, бракує без с. 1-16
257392
  Гавптман Г. Вибрані твори / Г. Гавптман. – Харків-Київ
2. – 1933. – 295с.
257393
  Гейне Г. Вибрані твори : [у 4-х т.] / Г. Гейне; Гайнріх Гайне ; ред. вид., пер. Дмитро Юрійович Загул. – Харків ; Київ : Література і мистецтво
Т. 4 : Картинини з подорожей. Вибір: Подорож на Гарц ; Книга Ле-Гран ; Луккські води ; Місто Лукка. – 1933. – 350 с.
257394
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Харків ; Одесса, 1934. – 148 с.
257395
  Мирний П. Вибрані твори : Для середн. та ст. шк. віку / П. Мирний. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1934. – 180 с. – (Шкільна б-ка)
257396
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ ; Харків
2. – 1934. – 592 с.
257397
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Харків, 1935. – 291 с. – Книга без тит. ст.
257398
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків, 1935. – 359 с.
257399
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Київ, 1935. – 119 с.
257400
  Гоголь М.В. Вибрані твори / М.В. Гоголь. – К, 1935. – 684с.
257401
  Тургенєв І.С. Вибрані твори / І.С. Тургенєв. – Харків, 1935. – 155с.
257402
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ
Т. 1 : Оповідання. – 1935. – 435 с.
257403
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків
1. – 1935. – 435 с.
257404
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ
Т. 2 : Повісті. – 1935. – 418с.
257405
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків
2. – 1935. – 418 с.
257406
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ, 1936. – 595 с.
257407
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 237 с. – (Українська класична література)
257408
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Держлітвидав, 1936. – 593 с. : портр.
257409
  Панч П. Вибрані твори / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1936. – 477 с.
257410
  Головко А. Вибрані твори / А. Головко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 563 с.
257411
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ : Держлітвидав, 1936. – 487 с. : 1л. портр.
257412
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 422 с.
257413
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків ; Одесса, 1936. – 172 с.
257414
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – КиївХарків, 1936. – 518с.
257415
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Харків-Одеса, 1936. – 264 с.
257416
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
1. – 1936. – 388 с.
257417
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
1. – 1936. – 401с.
257418
  Марр М.Я. Вибрані твори / М.Я. Марр. – К
1. – 1936. – 247с.
257419
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 2. – 1936. – 420 с.
257420
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 3. – 1936. – 442 с.
257421
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – Х
Т. 3. – 1936. – 403с.
257422
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – К
3. – 1936. – 403с.
257423
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ
Т. 3. – 1936. – 487 с.
257424
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків
Т. 4. – 1936. – 516 с.
257425
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків
4. – 1936. – 516 с.
257426
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 4. – 1936. – 388 с.
257427
  Франко І.Я. Вибрані твори : В 5-ти т. / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ
Т. 5 : Поезії, поеми, драматичні твори. – 1936. – 610 с.
257428
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Харків
5. – 1936. – 610с.
257429
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Держлітвидав, 1937. – 500 с. – (Бібліотека класиків)
257430
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Держлітвидав, 1937. – 293 с. – (Шкільна бібліотека)
257431
  Первомайський Л.С. Вибрані твори / Л.С. Первомайський. – Київ, 1937. – 497 с.
257432
  Руданський С. Вибрані твори / С. Руданський. – Київ : ДЛВ, 1937. – 278 с.
257433
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків ; Одеса, 1937. – 187 с.
257434
  Копиленко О. Вибрані твори / О. Копиленко. – Харків, 1937. – 563 с.
257435
  Котляревський І. Вибрані твори / І. Котляревський. – Харків : ДЛВ, 1937. – 159с. – (Шкільна б-ка)
257436
  Купала Я. Вибрані твори / Я. Купала. – Київ, 1937. – 287 с.
257437
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Харків, 1937. – 68 с.
257438
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків
1. – 1937. – 411 с.
257439
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Харків
2. – 1937. – 265 с.
257440
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1938. – 170с.
257441
  Ле І. Вибрані твори / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1938. – 315 с.
257442
  Марр М.Я. Вибрані твори / М.Я. Марр. – Вид. 2-е випр. і доп. – К
1. – 1938. – 271с.
257443
  Марр М.Я. Вибрані твори / М.Я. Марр. – К
2. – 1938. – 314с.
257444
  Гулак-Артемовський Вибрані твори / Гулак-Артемовський. – Київ, 1939. – 63 с.
257445
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Харків, 1939. – 159 с.
257446
  Вінчевський М. Вибрані твори / М. Вінчевський. – Київ, 1939. – 155с.
257447
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Тарас Шевченко ; пер. Д. Гофштейн ; Каб. по вивченню єврейської рад. л-ри, мови та фольклору АН УРСР. – Київ : Укрдержнацменвидав, 1939. – 257 с. – Текст євр. - На обкл. зазнач.: CXXV. – Бібліогр.: фотогр.
257448
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко. – Львів : Радянський письменник, 1939. – 304с.
257449
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 263с.
257450
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Київ, 1939. – 554 с.
257451
  Тичина П.Г. Вибрані твори / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 308, [10] с.
257452
  Церетелі А. Вибрані твори / Акакий Церетелі ;. – Київ, 1940. – 218 с.
257453
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Київ : Академії наук УРСР, 1940. – 191 с.
257454
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Радянський письменник
Т. 1. – 1940. – 376 с.
257455
  Кропивницький М. Вибрані твори / М. Кропивницький. – Київ, 1941. – 292с.
257456
  Кропивницький М. Вибрані твори / М. Кропивницький. – Київ, 1941. – 184с.
257457
  Копштейн А.Й. Вибрані твори : поезії / А.Й. Копштейн. – Київ, 1941. – 178 с.
257458
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко, 1942. – 62 с.
257459
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1942. – 48 с.
257460
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1943. – 434 с.
257461
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Сталь і ніжність. Перемагать і жить. – 1943. – 291 с.
257462
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов. – Харків : Укрвидав, 1944. – 192с.
257463
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник. – Київ ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 233 с.
257464
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко; За ред. Ю. Кобилецького. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 292 с.
257465
  Некрасов М.О. Вибрані твори / М.О. Некрасов. – Київ, 1946. – 244 с.
257466
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 1. – 1946. – 328 с. : портр. – портр.
257467
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Держлітвидав, 1947. – 359 с.
257468
  Смолич Ю. Вибрані твори / Ю. Смолич. – Київ : Держвидав
Т. 1-й : Наші тайни: Роман. – 1947. – 315 с.
257469
  Смолич Ю. Вибрані твори / Ю. Смолич. – Київ : Держлітвидав
Т. 2-й : Вісімнадцятилітні: Роман. – 1947. – 372 с.
257470
  Головко А.В. Вибрані твори : В 2-х т. / А.В. Головко. – Київ : ДЛВУ
Т. 2-й : Мати. – 1947. – 237 с.
257471
  Тичина П.Г. Вибрані твори : В 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Укрдержвидав
Т. 2 : Сталь і ніжність. Перемагать і жить. – 1947. – 291 с.
257472
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держвидав. худ. літ.
Т. 3 : Переклади. – 1947. – 198 с.
257473
  Шолом-Алейхем Вибрані твори / Шолом-Алейхем. – Київ, 1948. – 384 с.
257474
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – Київ, 1948. – 500 с.
257475
  Гоголь М.В. Вибрані твори / М.В. Гоголь. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1948. – 520 с. : іл.
257476
  Франко І.Я. Вибрані твори : [поезії, оповідання] / Іван Франко. – Київ : Держлітвидав, 1948. – III-XI, 368 с. – У кн. стаття: Великий каменяр / Є. Кирилюк, с. III-XI
257477
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1948. – 372с.
257478
  Корнійчук О.Є. Вибрані твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянська Україна
Кн. 1-а. – 1948. – 104с.
257479
  Короленко В.Г. Вибрані твори / В.Г. Короленко. – К, 1949. – 430с.
257480
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ : Радянська школа, 1949. – 292 с. – (Шкільна бібліотека класиків)
257481
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка; [Упорядк., критико-біограф. нарис та прим. О. Дяченка]. – Київ : Художественная литература, 1949. – 248 с.
257482
  Гаврилюк О.Я. Вибрані твори / О.Я. Гаврилюк. – Київ, 1949. – 212 с.
257483
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Ю.А. Федькович. – Київ : ДЛВ, 1949. – 320 с.
257484
  Руданський С. Вибрані твори / С. Руданський. – Київ : Держлітвидав України, 1949. – 160 с.
257485
  Павлов І.П. Вибрані твори / І.П. Павлов. – Київ, 1949. – 404с.
257486
  Некрасов М.О. Вибрані твори / М.О. Некрасов. – Київ, 1949. – 277с.
257487
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1949. – 288 с.
257488
  Мічурін І.В. Вибрані твори / І.В. Мічурін. – Київ ; Харків, 1949. – 480 с.
257489
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ : Держлітвидав, 1949. – 292 с.
257490
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори : Критико-бібліографічний нарис / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 580с.
257491
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Т.Г. Шевченко; Передмова, примітки і упор. Д.Д. Копиці. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 248с. : портр.
257492
  Мирний М.П. Вибрані твори : в 2-х т. / М.П. Мирний; вступ. стаття Миколи Бажана. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Письменник патріот. – 1949. – 578 с.
257493
  Ожешко Е. Вибрані твори / Е. Ожешко. – Київ, 1950. – 384с.
257494
  Успенський Г. Вибрані твори / Г. Успенський. – Київ, 1950. – 428с.
257495
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Київ, 1950. – 616с.
257496
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Художня література, 1950. – 192 с. – В кн. также : Архип Тесленко / С.А. Крижаніський
257497
  Богушевич Ф.К. Вибрані твори / Ф.К. Богушевич. – Київ, 1950. – 115 с.
257498
  Гулак-Артемовський Вибрані твори / Гулак-Артемовський. – Київ, 1950. – 87 с.
257499
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1950. – 328 с.
257500
  Купрін О.І. Вибрані твори / О.І. Купрін. – К, 1950. – 488с.
257501
  Васильченко С. Вибрані твори / Степан Васильченко ; Передмова В. Курашова. – Київ : Видвництво ЦК ЛКСМУ Молодь, 1950. – 337 с. – Стаття: Степан Васильченко./ В.С. Курашова, с. 3-18
257502
  Манжура І.І. Вибрані твори / Іван Манжура ; упорядкув., критико-біограф. нарис та прим. М. Бернштейна. – Київ : Художня література, 1950. – 306 с.
257503
  Лєсков М.С. Вибрані твори / М.С. Лєсков. – К., 1950. – 320с.
257504
  Корнійчук О.Є. Вибрані твори : В 2-х т. / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник
Т. 1-й : П"єси. – 1950. – 304с.
257505
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1. – 1950. – 398 с.
257506
  Шекспір В. Вибрані твори : в 2 т. ; [пер. з англ.] / В. Шекспір. – Київ : Мистецтво
Т. 1. – 1950. – 799, [2] с.
257507
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ
Т. 2. – 1950. – 484 с.
257508
  Ірасек А. Вибрані твори / А. Ірасек. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 264 с.
257509
  Лермонтов М.Ю. Вибрані твори / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1951. – 596с.
257510
  Малишко А.С. Вибрані твори / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1951. – 480 с.
257511
  Совєтов О.В. Вибрані твори / О.В. Совєтов; Переклад з рос. – Київ-Харків : Сільгоспвидав, 1951. – 428с.
257512
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов. – Київ : Радянська школа, 1951. – 244с.
257513
  Черемшина Марко Вибрані твори / Черемшина Марко. – Ужгород, 1952. – 363 с.
257514
  Туманян Ованес Вибрані твори / Ованес Туманян ;. – Київ : Художньої літературилитература, 1952. – 199 с.
257515
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Львів : Книж-журн. вид-во, 1952. – 192 с.
257516
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ, 1952. – 220 с.
257517
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1952. – 360с.
257518
  Минко В.П. Вибрані твори / В.П. Минко. – Київ, 1952. – 427 с.
257519
  Райніс Я. Вибрані твори / Я. Райніс. – Київ : ДЛВ, 1952. – 480 с.
257520
  Словацький Ю. Вибрані твори / Ю. Словацький. – К, 1952. – 248с.
257521
  Мартович Л. Вибрані твори / Л. Мартович. – Київ, 1952. – 463 с.
257522
  Купала Я. Вибрані твори / Я. Купала. – Київ, 1953. – 516 с.
257523
  Копиленко О. Вибрані твори / О. Копиленко. – Київ, 1953. – 548 с.
257524
  Бальзак Оноре де Вибрані твори : пер. з фр. / Оноре де Бальзак. – Київ : ДЛВ, 1953. – 724 с. : іл.
257525
  Васильченко С. Вибрані твори / С. Васильченко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1953. – 211 с.
257526
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Юрій Федькович. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1953. – 311 с.
257527
  Церетелі А. Вибрані твори / Акакій Церетелі ;. – Київ, 1953. – 388 с.
257528
  Шашкевич М.С. Вибрані твори / М.С. Шашкевич. – Львів, 1954. – 116 с.
257529
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Київ, 1954. – 616с.
257530
  Мопассан Гі де Вибрані твори : пер. з фр. / Гі де Мопассан. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 559 с.
257531
  Конопніцька М. Вибрані твори / М. Конопніцька. – Львів, 1954. – 296с.
257532
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ, 1954. – 472 с.
257533
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ, 1954. – 472 с.
257534
  Чехов А.П. Вибрані твори : в 3 т. / А.П. Чехов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1 : Повісті та оповідання (1883-1890). – 1954. – 559 с. : портр.
257535
  Чехов А.П. Вибрані твори : в 3 т. : пер. з рос. / А.П. Чехов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2 : Повісті та оповідання (1891-1896). – 1954. – 520 с. : портр.
257536
  Чехов А.П. Вибрані твори : в 3 т. / А.П. Чехов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 3. – 1954. – 536 с.
257537
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1955. – 471с.
257538
  Павлик М. Вибрані твори / М. Павлик. – Львів, 1955. – 176 с.
257539
  Рилєєв К.Ф. Вибрані твори / К.Ф. Рилєєв. – К., 1955. – 207с.
257540
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Юрій Федькович. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 324 с.
257541
  Міцкєвич А. Вибрані твори / А. Міцкєвич. – Київ
1. – 1955. – 420с.
257542
  Міцкєвич А. Вибрані твори / А. Міцкєвич. – К.
2. – 1955. – 280с.
257543
  Мопассан Гі де Вибрані твори / Мопассан Гі де. – К., 1956. – 556с.
257544
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 800 с.
257545
  Гарін-Михайловський Вибрані твори / Гарін-Михайловський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 238 с.
257546
  Гейне Г. Вибрані твори : в 2 т. / Генріх Гейне ; пер. з нім. за ред. Л. Первомайського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1. – 1956. – 376 с.
257547
  Гейне Г. Вибрані твори : в 2 т. / Генріх Гейне ; пер. з нім. за ред. Л. Первомайського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1956. – 376 с.
257548
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 471 с.
257549
  Альтман А. Вибрані твори / А. Альтман. – Київ, 1957. – 304 с.
257550
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1957. – 612 с.
257551
  Форш О. Вибрані твори / О. Форш. – Київ, 1957. – 515с.
257552
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Київ, 1957. – 384с.
257553
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1957. – 563 с.
257554
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 800с.
257555
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Поезії. – 1957. – XXXII, 344 с., [1] арк. портр. : портр.
257556
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 1 : П"єси. – 1957. – 520 с.
257557
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Проза. – 1957. – 576 с.
257558
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Поезії. – 1957. – 344 с.
257559
  Тичина П.Г. Вибрані твори : в 3 т. / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав
Т. 3 : Публіцистика. Літературно-критичні статті. – 1957. – 552 с.
257560
  Ярошинська Є. Вибрані твори / Євгенія Ярошинська ; [упор., підг. текстів, вступ. ст. та прім. А.П. Коржупової]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 427 с.
257561
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1958. – 542 с.
257562
  Кравченко У. Вибрані твори / У. Кравченко. – Київ, 1958. – 499 с.
257563
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 1 : П"єси. – 1958. – 520 с.
257564
  Микитенко І.К. Вибрані твори : В 2-х т. / І.К. Микитенко. – Київ : ДЛВ
Т. 2 : Проза. – 1958. – 576с.
257565
  Мурашко О.О. Вибрані твори / О.О. Мурашко. – Київ, 1959. – 16с.
257566
  Старицький М.П. Вибрані твори : [поезії, переклади, драматичні твори] / Михайло Старицький. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 687 с.
257567
  Манастирський А.І. Вибрані твори / А.І. Манастирський; Нановський Я.Й. – Київ, 1959. – 18с.
257568
  Досвітній О. Вибрані твори / О. Досвітній. – Київ : Художня література, 1959. – 438 с.
257569
  Словацький Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юліуш Словацький ; пер. з пол. за ред. Максима Рильського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 1. – 1959. – 448 с.
257570
  Словацький Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юліуш Словацький ; пер. з пол. за ред. Максима Рильського. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1959. – 566 с.
257571
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1960. – 648 с.
257572
  Дзержинський Ф.Е. Вибрані твори / Ф.Е. Дзержинський. – К.
2. – 1960. – 364с.
257573
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ, 1961. – 717 с.
257574
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ : Художня література, 1961. – 656 с.
257575
  Нагнибіда М.Л. Вибрані твори : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Держлітвидав
Т. 1 : Поезії. Балади. Поеми (1930-1950). – 1961. – 290с.
257576
  Нагнибіда М.Л. Вибрані твори : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Держлітвидав
Т. 2 : Поезії. Балади. Поеми [1951-1960]. – 1961. – 283 с.
257577
  Минко В.П. Вибрані твори : повісті; оповідання; нариси / В.П. Минко. – Київ, 1962. – 702 с.
257578
  Черемшина Марко Вибрані твори / Марко Черемшина. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 289 с.
257579
  Смирненський Христо Вибрані твори / Смирненський Христо. – К., 1963. – 436с.
257580
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1963. – 355 с.
257581
  Васильченко С. Вибрані твори / С. Васильченко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 407 с.
257582
  Усенко П.М. Вибрані твори / П.М. Усенко. – Київ
1. – 1963. – 335 с.
257583
  Усенко П.М. Вибрані твори : в 2 т. / Павло Усенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури
Т. 2. – 1963. – 334 с.
257584
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ : Молодь, 1964. – 200 с.
257585
  Кримський А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Кримський. – Київ, 1965. – 660 с.
257586
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1966. – 792 с.
257587
  Старицький М.П. Вибрані твори / Михайло Старицький. – Київ : Дніпро, 1967. – 495с. – (Шкільна бібліотека)
257588
  Кропивницький М. Вибрані твори / М. Кропивницький. – Київ : Дніпро, 1967. – 512с.
257589
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – Київ : Дніпро, 1967. – 447с.
257590
  Тихонов Микола Семенович Вибрані твори / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Дніпро, 1967. – 211с.
257591
  Вовчок Марко Вибрані твори : Оповідання. Повісті. Роман / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1968. – 538 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
257592
  Гончар О. Вибрані твори / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1968. – 815 с.
257593
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори / А.Ю. Тесленко. – Київ : Дніпро, 1968. – 206 с. – (Шкільна б-ка)
257594
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Нечуй-Левицький. – Київ, 1968. – 544с.
257595
  Стельмах М.П. Вибрані твори / М.П. Стельмах. – Київ, 1969. – 735с.
257596
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1969. – 511 с. – (Шкільна бібліотека)
257597
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Юрій Федькович. – Київ : Дніпро, 1969. – 215 с. – (Шкільна бібліотека)
257598
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П. Грабовський ; Вступ.ст. Є. Михайлюк ; Худож. Р.М. Багаутдінов. – Київ : Дніпро, 1969. – 261 с. : іл. + 4 л. іл., портр. – (Шкільна бібліотека)
257599
  Глібов Л.І. Вибрані твори / Л.І. Глібов; [Вст. ст. Сергія Зубкова]. – Київ : Дніпро, 1969. – 259 с.
257600
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1969. – 482 с.
257601
  Куліш П.О. Вибрані твори / П.О. Куліш. – Київ : Дніпро, 1969. – 560 с.
257602
  Туманян О. Вибрані твори / О. Туманян. – Київ, 1969. – 255 с.
257603
  Яновський Ю.І. Вибрані твори / Ю.І. Яновський. – Київ : Дніпро, 1970. – 454 с.
257604
  Купала Я. Вибрані твори / Янка Купала;. – Київ, 1970. – 171 с.
257605
  Кузьмович-Головінська Вибрані твори / Марія Кузьмович-Головінська. – Торонто : Добра книжка
Т. 2 : Лісовий голуб: оповідання. – 1970. – 280 с. – Парал. тит. англ.
257606
  Чередниченко В.І. Вибрані твори / Варвара Чередниченко. – Київ : Дніпро, 1971. – 600 с.
257607
  Кропивницький М. Вибрані твори / М. Кропивницький. – Київ : Дніпро, 1971. – 352 с.
257608
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ : Дніпро, 1971. – 223 с. – (Шкільна б-ка)
257609
  Головко А.В. Вибрані твори / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1971. – 464 с. – (Шкільна бібліотека)
257610
  Гончар О. Вибрані твори / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1971. – 686 с.
257611
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Київ : Дніпро, 1971. – 279 с. – (Шкільна біб-ка)
257612
  Старицький М.П. Вибрані твори / М.П. Старицький. – Київ : Дніпро, 1971. – 466с.
257613
  Сковорода Г.С. Вибрані твори / Г.С. Сковорода. – Київ, 1971. – 135 с.
257614
  Сенченко І.Ю. Вибрані твори : в 2-х т. / Сенченко І.Ю. ; [ Вступ. стаття: З глибин звичайного життя / Михайло Острик ]. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. – 1971. – 472 с. : 1 л. портр.
257615
  Тичина П.Г. Вибрані твори / Пвыло Тичина. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Вірші / ; [вступ. ст. С. Шаховського]. – 1971. – 393 с., [1] арк. портр.
257616
  Тичина П.Г. Вибрані твори / Павло Тичина. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поеми та цикли. – 1971. – 364 с., [1] арк. портр. : портр.
257617
  Сенченко І.Ю. Вибрані твори : в 2-х т. / Сенченко І.Ю. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Повісті. Роман. – 1971. – 388 с.
257618
  Вишенський І. Вибрані твори / І. Вишенський. – Київ : Дніпро, 1972. – 128с.
257619
  Гаврилюк О.Я. Вибрані твори / О.Я. Гаврилюк. – Київ : Дніпро, 1972. – 221 с.
257620
  Туманян О. Вибрані твори / Ованес Туманян ;. – Київ : Веселка, 1972. – 211 с
257621
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне. – Київ : Дніпро
Т.1 : Поезії. – 1972. – 430с.
257622
  Собко В.М. Вибрані твори : У 2-х т. / В.М. Собко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Зоряні крила; Запорука миру: Романи. – 1972. – 743 с.
257623
  Собко В.М. Вибрані твори : У 2-х т. / В.М. Собко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Стадіон; Звичайне життя: Романи. – 1972. – 702 с.
257624
  Лукіянович Д.Я. Вибрані твори / Д.Я. Лукіянович. – Київ : Дніпро, 1973. – 238 с.
257625
  Яцків М.Ю. Вибрані твори / М.Ю. Яцків; Вступна стаття і примітки М. Ільницького. – Київ : Дніпро, 1973. – 454 с.
257626
  Шовкопляс Ю.Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юрій Шовкопляс. – Київ : Дніпро
Т.1 : Інженери : роман ; оповідання. – 1973. – 547 с.
257627
  Франко І.Я. Вибрані твори : у 3 т. / Іван Франко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Вибрані поезії. Вибрані поеми. – 1973. – 759 с.
257628
  Франко І.Я. Вибрані твори : У 3-х т. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Оповідання. Драматичні твори. – 1973. – 623 с.
257629
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне; Пер. з німецької. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Подорожні картини. – 1973. – 448с.
257630
  Шовкопляс Ю.Ю. Вибрані твори : в 2 т. / Юрій Шовкопляс. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Людина живе двічі : роман. – 1973. – 572 с.
257631
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Поеми критика. – 1973. – 448с.
257632
  Франко І.Я. Вибрані твори : У 3-х т. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро
Т. 3 : Борислав сміється. Захар Беркут. Перехресні стежки. – 1973. – 674 с.
257633
  Українка Леся Вибрані твори : поезії ; поеми ; драматичні твори / Леся Українка. – Київ : Дніпро, 1974. – 632 с. : іл.
257634
  Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1974. – 560 с.
257635
  Вовчок Марко Вибрані твори / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1974. – 527 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
257636
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П. Грабовський ; Іл. В.І. Якубич. – Київ : Дніпро, 1974. – 351 с.
257637
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1974. – 511 с.
257638
  Гейне Г. Вибрані твори / Г. Гейне; Пер. з німецької. – Київ : Дніпро
Т. 4 : Проза публіцистика листи додатки. – 1974. – 407с.
257639
  Гаврилюк О.Я. Вибрані твори / О.Я. Гаврилюк. – Львів : Каменяр, 1976. – 160 с.
257640
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – Київ : Дніпро, 1976. – 173 с.
257641
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Київ : Дніпро, 1976. – 532 с.
257642
  Котляревський І.П. Вибрані твори / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1976. – 278с. – (Шкільна б-ка)
257643
  Корнійчук О.Є. Вибрані твори : п""єси / О.Є. Корнійчук. – Сімферополь : Таврія, 1976. – 176 с.
257644
  Мартович Л. Вибрані твори / Л. Мартович. – Ужгород : Карпати, 1976. – 96 с.
257645
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Юрій Федькович. – Київ : Дніпро, 1976. – 384 с.
257646
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 1. – 1976. – 654 с.
257647
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 2. – 1976. – 670 с.
257648
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1977. – 255 с. – (Шкільна б-ка)
257649
  Микитенко І.К. Вибрані твори / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1977. – 477 с.
257650
  Рильський М.Т. Вибрані твори : Лірика та поеми / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1977. – 351 с. – (Шкільна бібліотека)
257651
  Журахович С.М. Вибрані твори / С.М. Журахович. – Київ, 1977. – 440 с.
257652
  Кропивницький М.Л. Вибрані твори / М.Л. Кропивницький. – Київ : Дніпро, 1977. – 303с.
257653
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ : Дніпро, 1977. – 501 с.
257654
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
3. – 1977. – 587с.
257655
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 3. – 1977. – 672 с.
257656
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 4. – 1977. – 638 с.
257657
  Сухомлинський В.О. Вибрані твори / В.О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа
Т. 5. – 1977. – 640 с.
257658
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Ю.А. Федькович. – Ужгород : Карпати, 1978. – 254 с.
257659
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Львів : Каменяр, 1978. – 216 с.
257660
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори = Oeuvres choisies : перекладено з укр. / Тарас Шевченко ; післямова Євгена Кирилюка. – Київ : Дніпро, 1978. – 320 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., фр. - Вірші супроводжуються репродукціями з малюнків, начерків, ескізів композицій, офортів, творів малярства Тараса Шевченка
257661
  Первомайський Л.С. Вибрані твори / Л.С. Первомайський. – Київ
1. – 1978. – 344 с.
257662
  Підсуха О.М. Вибрані твори / О.М. Підсуха. – Київ
1. – 1978. – 374 с.
257663
  Підсуха О.М. Вибрані твори / О.М. Підсуха. – Київ
2. – 1978. – 397 с.
257664
  Первомайський Л.С. Вибрані твори / Л.С. Первомайський. – Київ
2. – 1978. – 360 с.
257665
  Маковей О.С. Вибрані твори / О.С. Маковей. – Київ, 1979. – 262 с.
257666
  Васильченко С.В. Вибрані твори / С.В. Васильченко. – Київ : Дніпро, 1979. – 161 с.
257667
  Черемшина Марко Вибрані твори / Черемшина Марко. – Ужгород, 1979. – 240 с.
257668
  Тичина П.Г. Вибрані твори = Oeuvres choisies / Павло Тичина ; [пер. з укр. А. Абриля ; передм. О. Гончара]. – Київ : Дніпро, 1979. – 157 с.
257669
  Павличко Д.В. Вибрані твори : в 2 т. / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1979. – 517 с.
257670
  Павличко Д.В. Вибрані твори : в 2 т. / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1979. – 478 с.
257671
  Вишенський І. Вибрані твори / І. Вишенський. – Львів, 1980. – 142с.
257672
  Рильський М.Т. Вибрані твори / М.Т. Рильський. – Київ, 1980. – 158 с.
257673
  Гребінка Євген Вибрані твори / Гребінка Євген. – Київ : Дніпро, 1980. – 367, [1] с.
257674
  Гребінка Є.П. Вибрані твори / Є.П. Гребінка. – Київ : Дніпро, 1980. – 368 с.
257675
  Копиленко О.І. Вибрані твори : в 2 т. / О.І. Копиленко. – Київ : Веселка
Т. 1 : Як вони поживають: оповідання : для серед. шк. віку. – 1980. – 358 с.
257676
  Дорошко П.О. Вибрані твори / П.О. Дорошко. – Київ
1. – 1980. – 456 с.
257677
  Дорошко П.О. Вибрані твори / П.О. Дорошко. – Київ
2. – 1980. – 445 с.
257678
  Тютюнник Г.М. Вибрані твори : оповідання, повісті / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1981. – 607 с.
257679
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1981. – 416 с. – (Шкільна б-ка)
257680
  Чехов А.П. Вибрані твори / А.П. Чехов. – К, 1981. – 406с.
257681
  Цюпа І.А. Вибрані твори : У 2-х т. / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Грози і радуги: Роман. Оповідання. – 1981. – 544 с.
257682
  Міщенко Д.О. Вибрані твори : У 2-х томах / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро
Том 1 : Сіверяни. Найвищий закон: Романи. – 1981. – 549с.
257683
  Міщенко Д.О. Вибрані твори : У 2-х томах / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро
Том 2 : Вітри приносят грозу: Роман; Особисто відповідальний. Баталйон необмундированих: Повісті. – 1981. – 475с.
257684
  Цюпа І.А. Вибрані твори : У 2-х т. / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Краяни: Роман; Оповідання. – 1981. – 499 с.
257685
  Минко В.П. Вибрані твори : в двох томах / В.П. Минко. – Київ : Дніпро
Т.2 : комедії. – 1981. – 287 с.
257686
  Майерова М. Вибрані твори / М. Майерова, І. Ольбрахт. – Київ, 1982. – 359 с.
257687
  Малишко А.С. Вибрані твори : У 2-х т. / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезії. – 1982. – 304 с.
257688
  Дімаров А. Вибрані твори / А. Дімаров. – Київ
1. – 1982. – 534 с.
257689
  Автомонов П.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Коли розлучаються двоє : трилогія. – 1982. – 672 с.


  Трилогія про життя головного героя Віктора Кошика в1936-1950 роках. Автор змальовує його дитинство, показує участь у Великій Вітчизняній війні, розповідає про журналістську роботу в повоєнний час.
257690
  Ткач Д.В. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка
Т. 1 : Єсть, стояти на смерть; Генуезька вежа; Небезпечна зона: Повісті. – 1982. – 310 с.
257691
  Рудь М.Д. Вибрані твори / М.Д. Рудь. – Київ
1. – 1982. – 533 с.
257692
  Чендей І.М. Вибрані твори : в 2 т. / Іван Чендей. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Оповідання. Птахи полишають гнізда : роман. – 1982. – 623 с. : іл.
257693
  Чендей І.М. Вибрані твори : в 2 т. / Іван Чендей. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Повісті. – 1982. – 516 с.
257694
  Рудь М.Д. Вибрані твори / М.Д. Рудь. – Київ
2. – 1982. – 455 с.
257695
  Ткач Д.В. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / Д.В. Ткач. – Київ : Веселка
Т. 2 : Чорне сальто; Я - шестикласник: Повісті. – 1982. – 288 с.
257696
  Автомонов П.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Його прізвище невідоме. Капітан Русанов. Мій танк - 317. Автограф сержанта Цибулі. – 1982. – 373 с.


  Трилогія про життя головного героя Віктора Кошика в1936-1950 роках. Автор змальовує його дитинство, показує участь у Великій Вітчизняній війні, розповідає про журналістську роботу в повоєнний час.
257697
  Дімаров А. Вибрані твори / А. Дімаров. – Київ
2. – 1982. – 616 с.
257698
  Малишко А.С. Вибрані твори : У 2-х т. / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поезії. – 1982. – 312 с.
257699
  Квітка Вибрані твори / Квітка, Основ"яненко Г.Ф. -. – Київ : Дніпро, 1983. – 352 с.
257700
  Бойко Г. Вибрані твори / Г. Бойко. – Київ
1. – 1983. – 247 с.
257701
  Трублаїні М.П. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка. – (Бібл. серія)
Т. 1 : Шхуна "Колумб": Повість. – 1983. – 496 с.
257702
  Степанюк Б.П. Вибрані твори : у 2 т. / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. – 1983. – 253 с.
257703
  Сизоненко О.О. Вибрані твори / О.О. Сизоненко. – Київ
1. – 1983. – 472 с.
257704
  Олійник М.Я. Вибрані твори : у 2 т. / М.Я. Олійник. – Київ
Т. 1. – 1983. – 446 с.
257705
  Олійник М. Вибрані твори / М. Олійник. – Київ
2. – 1983. – 534 с.
257706
  Сизоненко О.О. Вибрані твори / О.О. Сизоненко. – Київ
2. – 1983. – 479 с.
257707
  Степанюк Б.П. Вибрані твори : у 2 т. / Б.П. Степанюк. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Поеми. – 1983. – 237 с.
257708
  Трублаїні М.П. Вибрані твори : В 2-х т.: Для середн. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка
Т. 2 : Лахтак: Повість; Оповідання про далеку Північ. – 1983. – 506 с.
257709
  Бойко Г. Вибрані твори / Г. Бойко. – Київ
2. – 1983. – 263 с.
257710
  Бедзик Ю.Д. Вибрані твори / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1984. – 576 с.
257711
  Рябокляч І.П. Вибрані твори / І.П. Рябокляч. – Київ : Дніпро, 1984. – 384 с.
257712
  Письменна Л.М. Вибрані твори : Роман. Повісті / Л.М. Письменна. – Київ : Дніпро
Батько:Роман; Палац без стін: Повість; Ненаписаний портрет: Повість. – 1984. – 464 с.
257713
  Мирний П. Вибрані твори : Для середн. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1984. – 221с. – (Шкільна б-ка)
257714
  Юркевич Памфіл Вибрані твори = Seelected works:The Idea-The Heart-Reason and Experience/Yurkevych P.D. : Ідея - Серце - Розум і досвід / Юркевич Памфіл; Пер.з рос.оригіналу С.Ярмуся. – Вінніпег : Колегія Св.Андрея в Вінніпезі, 1984. – 167с. – ISBN 0-919927-24-6
257715
  Чалий Б.Й. Вибрані твори / Б.Й. Чалий. – Київ
1. – 1984. – 237 с.
257716
  Маркс К. Вибрані твори : в 3-х томах / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – Київ
Т. 1. – 1984. – 555с.
257717
  Петльований В.І. Вибрані твори : У 2-х т. Романи / В.І. Петльований. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Сурми грають зорю. Аміго. – 1984. – 439 с.
257718
  Петльований В.І. Вибрані твори : романи / В.І. Петльований. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1984. – 479 с.
257719
  Маркс К. Вибрані твори : Пер. з рос. / К. Маркс, Ф. Енгельс. – К.
Т. 2. – 1984. – 490с.
257720
  Чалий Б.Й. Вибрані твори / Б.Й. Чалий. – Київ
2. – 1984. – 231 с.
257721
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – Київ
Т. 3. – 1984. – 559с.
257722
  Мейгеш Ю.В. Вибрані твори : романи, повісті / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1985. – 453 с.
257723
  Сковорода Г.С. Вибрані твори / Г.С. Сковорода, І.П. Котляревський. – Харків, 1985. – 300 с.
257724
  Хорунжий А.М. Вибрані твори : повісті / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1985. – 480 с.
257725
  Олійник Б.І. Вибрані твори : В 2-х т. / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. – 1985. – 269 с.
257726
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ
1. – 1985. – 599 с.
257727
  Грабовський П.А. Вибрані твори / П.А. Грабовський. – Київ
2. – 1985. – 343 с.
257728
  Олійник Б.І. Вибрані твори : В 2-х т. / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Цикли та поеми. – 1985. – 245 с.
257729
  Речмедін В. Вибрані твори : романи / В. Речмедін. – Київ
Коли закипала кров. Ходімо зі мною сину!. – 1986. – 508 с.
257730
  Франко І.Я. Вибрані твори / І.Я. Франко; Упор. І.І. Дорошенко. – Львів : Каменяр, 1986. – 308 с.
257731
  Федькович Ю.А. Вибрані твори / Ю.А. Федькович. – Ужгород : Карпати, 1986. – 239 с. – (Шк. б-ка)
257732
  Кониський О. Вибрані твори / О. Кониський. – Київ : Дніпро, 1986. – 427с.
257733
  Гордієнко К.О. Вибрані твори / К.О. Гордієнко. – Київ
1. – 1986. – 644 с.
257734
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
Т. 1. – 1986. – 524с.
257735
  Коротич В.О. Вибрані твори : в 2 т. / Віталій Коротич. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Поезії. – 1986. – 270 с.
257736
  Коротич В.О. Вибрані твори : в 2 т. / Віталій Коротич. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Проза. Публіцистика. – 1986. – 616 с.
257737
  Гордієнко К.О. Вибрані твори / К.О. Гордієнко. – Київ
2. – 1986. – 454 с.
257738
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1987. – 287 с.
257739
  Чавчавадзе І. Вибрані твори / Илья Чавчавадзе ;. – Київ, 1987. – 590 с.
257740
  Плоткін Г.Д. Вибрані твори : в 2 томах / Г.Д. Плоткін. – Київ
Т. 1. – 1987. – 357 с.
257741
  Журахович С.М. Вибрані твори / С.М. Журахович. – Київ
1. – 1987. – 477 с.
257742
  Швець В.С. Вибрані твори / В.С. Швець. – Київ
1. – 1987. – 363 с.
257743
  Швець В.С. Вибрані твори / В.С. Швець. – Київ
2. – 1987. – 438 с.
257744
  Гуцало Є.П. Вибрані твори : в 2 т. / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник
Т. 2 : Оповідання. Княжа гора. – 1987. – 528с.
257745
  Журахович С.М. Вибрані твори / С.М. Журахович. – Київ
2. – 1987. – 460 с.
257746
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – Київ
Т. 2. – 1987. – 543с.
257747
  Плоткін Г.Д. Вибрані твори : в 2 томах / Г.Д. Плоткін. – Київ
Т. 2. – 1987. – 367 с.
257748
  Сологуб В.П. Вибрані твори / В.П. Сологуб. – Київ, 1988. – 732 с.
257749
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Ужгород, 1988. – 246с.
257750
  Білкун М.В. Вибрані твори / М.В. Білкун. – Київ, 1988. – 508 с.
257751
  Комар Б.П. Вибрані твори : в 2 т. / Б.П. Комар. – Київ
Т. 1. – 1988. – 286 с.
257752
  Коломієць О.Ф. Вибрані твори : в 2 т. / Олексій Коломієць. – Київ : Дніпро
Т. 1 : П"єси. – 1988. – 623 с.
257753
  Підсуха О.М. Вибрані твори / О.М. Підсуха. – Київ
1. – 1988. – 412 с.
257754
  Підсуха О.М. Вибрані твори / О.М. Підсуха. – Київ
2. – 1988. – 459 с.
257755
  Коломієць О. Вибрані твори / О. Коломієць. – Київ
Т. 2. – 1988. – 522 с.
257756
  Комар Б.П. Вибрані твори : в 2 т. / Б.П. Комар. – Київ
Т. 2. – 1988. – 285 с.
257757
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
3. – 1988. – 632 с.
257758
  Мартович Л. Вибрані твори / Л. Мартович. – Ужгород, 1989. – 212 с.
257759
  Доломан Є.М. Вибрані твори / Є.М. Доломан. – Київ, 1989. – 506 с.
257760
  Шевчук В.О. Вибрані твори : романи, оповідання / В.О. Шевчук. – Київ, 1989. – 524 с.
257761
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Вибрані твори : Мартин Боруля : Сто тисяч : Хазяїн : Суєта / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1989. – 256 с. – (Шкільна бібліотека)
257762
  Дрозд В.Г. Вибрані твори : У двох томах / В.Г. Дрозд. – Київ : Радянський письменник
Т.1. – 1989. – 460 с.
257763
  Міняйло В.О. Вибрані твори / В.О. Міняйло. – Київ
1. – 1989. – 487 с.
257764
  Міняйло В.О. Вибрані твори / В.О. Міняйло. – Київ
2. – 1989. – 510 с.
257765
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ
4. – 1989. – 654 с.
257766
  Малишко А.С. Вибрані твори / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 167 с.
257767
  Українка Леся Вибрані твори / Українка Леся. – Одеса, 1990. – 237 с.
257768
  Чернявський М. Вибрані твори / М. Чернявський. – Київ : Дніпро, 1990. – 588 с.
257769
  Нестайко В.З. Вибрані твори / В.З. Нестайко. – Київ
1. – 1990. – 494 с.
257770
  Нестайко В.З. Вибрані твори / В.З. Нестайко. – Київ
2. – 1990. – 509 с.
257771
  Маркс К. Вибрані твори / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Пер. з рос. – Київ
6. – 1990. – 639с.
257772
  Скрипник М.О. Вибрані твори / М.О. Скрипник. – Київ, 1991. – 616с.
257773
  Міщенко Д.О. Вибрані твори : В 2-х томах / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро
Том 1 : Синьоока Тивер: Історичний роман. – 1991. – 443с.
257774
  Цюпа І.А. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Через терни до зірок: роман. Оповідання. – 1991. – 574 с.
257775
  Тендюк Л.М. Вибрані твори : повісті: у 2 т. / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка
Т. 1 : "Буревісник" виходить у море; Атол Туамако; Викрадення. – 1991. – 462 с.
257776
  Малик В.К. Вибрані твори : в 2-х т. / В.К. Малик. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Таємний посол, кн. 1, 2. – 1991. – 459 с.
257777
  Дорошко П.О. Вибрані твори / П.О. Дорошко. – Київ
Т. 1. – 1991. – 428 с.
257778
  Дорошко П.О. Вибрані твори / П.О. Дорошко. – Київ
Т. 2. – 1991. – 588 с.
257779
  Малик В.К. Вибрані твори : в 2-х т. / В.К. Малик. – Київ : Дніпро
T. 2 : Таємний посол: роман, кн. 3, 4. – 1991. – 508 с.
257780
  Тендюк Л.М. Вибрані твори : повісті: у 2 т. / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка
Т. 2 : Голова Дракона; Слід"Баракуди"; Останній рейс "Сінтоку-мару". – 1991. – 508 с.
257781
  Цюпа І.А. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00982-1
Т. 2 : Дзвони янтарного літа: роман ; Рокіт синього моря : повість пам"яті. – 1991. – 602 с.
257782
  Міщенко Д.О. Вибрані твори : В 2-х томах / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро
Том 2 : Лихі літа Ойкумени. Розплата: Історичні романи. – 1991. – 797с.
257783
  Ортега Г. Вибрані твори / Г. Ортега. – Київ, 1994. – 420с.
257784
  Камю А. Вибрані твори : У3-х т. / А. Камю. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-0059-Х; 966-03-0058-1
Т.1 : Проза. – 1996. – 446 с.
257785
  Кравців М. Вибрані твори = Selected works / Меланія Кравців (1897-1961) ; [ред.: М. Гавриш, О. Копач ; передм.: З. Мосійчук, М. Антонович Рудницька]. – Торонто : World Media Brokers, 1997. – 400 с. : фото. – Парал. тит. арк. англ.
257786
  Камю А. Вибрані твори : У3-х т. / А. Камю. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-0060-3; 966-03-0058-1
Т.2 : Театр. – 1997. – 448 с.
257787
  Камю А. Вибрані твори : У3-х т. / А. Камю. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-0061-1; 966-03-0058-1
Т.3 : Есе. – 1997. – 623 с.
257788
  Брайчевський М.Ю. Вибрані твори : історико-археологічні студії, публіцистика / Михайло Брайчевський ; Укр. віл. акад. наук у США, Іст. секція, Укр. іст. т-во у США, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; ред. Л. Винар ; [упоряд.: І. Гирич, Ю. Кухарчук, Л. Сакада]. – Нью-Йорк ; Київ : Вид. дім "KM Academia", 1999. – 597, [2] с. : іл., портр., мапи. – До 75-річчя від дня народження. - Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 966-518-111-4
257789
  Захер-Мазох Леопольд Вибрані твори / Захер-Мазох Леопольд, фон. – Львів : Літопис, 1999. – 384с. – ISBN 966-7007-23-5
257790
  Любченко Аркадій Вибрані твори / Любченко Аркадій; НАНУ.Ін-тут літер.ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Смолоскип, 1999. – 520с. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 966-7332-28-4
257791
  Шевченко Тарас Вибрані твори = Poezje Wybrane/ Szewczenko Taras / Шевченко Тарас; Упор.: З.К.Полонська; Пер. польською мовою С. Твердохліба. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1999. – 64с. – Вінок Кобзареві мовами народів. – ISBN 966-522-116-7
257792
  Старицька-Черняхівська Людмила Вибрані твори : Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. / Старицька-Черняхівська Людмила; Ред.кол.:М.Г.Жулинський,В.Г.Дончик,О.В.Мишанин та ін. – Київ : Наукова думка, 2000. – 848с. – (Біб-ка укр. літ. Новіт. укр. літ.). – ISBN 966-00-0602-0
257793
  Тютюнник Григір Вибрані твори / Тютюнник Григір. – Дніпропетровськ : Січ, 2000. – 449с. – ISBN 966-511-018-7
257794
  Гамсун Кнут Вибрані твори / Гамсун Кнут; Пер. з норвезької Н.Іваничук. – Львів : Літопис, 2000. – 395с. – (Світова класика). – ISBN 966-7007-29-4
257795
  Йогансен Майк Вибрані твори / Йогансен Майк; НАН України. Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2001. – 516с. – (Розстріляне відродження). – ISBN 966-7332-59-4
257796
  Косинка Григорій Вибрані твори / Косинка Григорій. – Київ : ЛДЛ, 2002. – 192с. – ISBN 966-95175-9-1
257797
  Волошин А. Вибрані твори / А. Волошин. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – 528с. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-7703-42-8
257798
  Бернанос Жорж Вибрані твори = Sous le soleil de satan.Journal d"un cure de campagne / Бернанос Жорж; З фр. пер .В. Шовкун. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-7305-66-Х
Т.1 : Під сонцем Сатани. Щоденник сільського кюре. – 2002. – 544с.
257799
  Куліш П. Вибрані твори / П. Куліш; Упор. текстів, передм. та прим. І.М. Андрусяк. – Харків : Ранок.Веста, 2003. – 320 с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-748-8
257800
  Яновський Ю. Вибрані твори / Упоряд. текстів та передм. Я.Ю. Голобородько; Юрій Яновський. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 368с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-366-314-000-3
257801
  Головко А. Вибрані твори / Упорядк. текстів, передм. та прим. В.М. Явтушенка; Андрій Головко. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 256 с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-886-7
257802
  Довженко О. Вибрані твори / Упоряд. текстів та передм. І.Л.Михайлина; Олександр Довженко. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 320 с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-999-5
257803
  Стефаник В. Вибрані твори / В. Стефаник; Упорядн. текстів, передм. та прим. І.М. Андрусяка. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 192с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-779-8
257804
  Винниченко В.К. Вибрані твори / В.К. Винниченко; Упоряд. текстів, передм. та прим. О.М. Савченко. – Харків : Ранок.Веста, 2003. – 352с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-817-4
257805
  Косинка Г. Вибрані твори / Григорій Косинка; Упоряд. текстів і передм. І.М.Андрусяка. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 334с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-782-8
257806
  Васильченко С. Вибрані твори / Степан Васильченко. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 192с. – Шифр дубл.8утВаси(доп. ст.). – (Програма з літератури). – ISBN 966-697-941-3
257807
  Шинкарук В.І. Вибрані твори : У 3-х т. / В.І. Шинкарук. – Київ : Український центр духовної культури. – (Філософська спадщина України). – ISBN 966-628-064-7
Т.1. – 2003. – 392с.
257808
  Шинкарук В.І. Вибрані твори : У 3-х т. / В.І. Шинкарук. – Київ : Український центр духовної культури. – (Філософська спадщина України). – ISBN 966-628-065-5(т.2)
Т.2. – 2003. – 528с.
257809
  Максимович М.О. Вибрані твори / Михайло Максимович ; упоряд. і вступ. стаття В. Короткого ; [передм. В.В. Скопенка]. – Київ : Либідь, 2004. – 360 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
257810
  Федькович О.Ю. Вибрані твори / О.Ю. Федькович; Упор.. текстів та передм. І.М. Андрусяка. – Харків : Ранок.Веста, 2004. – 288с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-314-353-3
257811
  Нечерда Б.А. Вибрані твори / Б.А. Нечерда; Вступна стаття М.Ф.Слабошпицького; Упоряд. А.Л.Качана. – Одеса : Маяк, 2004. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-587-104-8
257812
  Єйтс В.Б. Вибрані твори = Selected works : Поезії, поеми та драми / В.Б. Єйтс; Пер. с англ. / Передм. С.Павличко. – Київ : Юніверс, 2004. – 640 с. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-7305-96-1
257813
  Куліш П. Вибрані твори / Упоряд. текстів, передм. та прим. І.М. Андрусяка; Пантелеймон Куліш. – Харків : Ранок.Веста, 2004. – 320с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-748-8
257814
  Бажан П М. Вибрані твори : у 2-х томах / Микола Бажан; редкол.: Д.В.Павличко, А.П.Бажан, М.М.Богуцький та інші. – Київ : Українська енциклопедія. – ISBN 966-7492-17-4 (Т.2)
Т. 2 : Переклади. – 2004. – 608 с.
257815
  Бернанос Ж. Вибрані твори / Жорж Бернанос; З франц. перекл.: В.Шовкун. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-7305-90-2
Т.2 : Ще одна розповідь про Мушетту. Пан Невін або Мертва парафія. Під місяцем великі цвинтарі. – 2004. – 544 с. – На обкл. Під місяцем великі цвинтарі
257816
  Кочерга І. Вибрані твори / Іван Кочерга. – Київ : Сакцент Плюс, 2005. – 480с. – ISBN 966-8583-00-0
257817
  Куліш М. Вибрані твори / Микола Куліш; Упоряд. текстів, передм. Я.Ю. Голобородька. – Харків : Ранок. Веста, 2005. – 400 с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-807-7
257818
  Винниченко В. Вибрані твори : Оповідання; Повість: На той бік; Романи: Записки Кирпатого Мефістофеля. Сонячна машина / Володимир Винниченко. – Київ : Грамота, 2005. – 928с. – ISBN 966-349-001-2
257819
  Винниченко В. Вибрані твори / Володимир Винниченко; Передм. А. Гуляка. – Київ : Сакцент Плюс, 2005. – 256с. – ISBN 966-8583-20-5
257820
  Рильський М. Вибрані твори : У двох томах / Максим Рильський; Редкол.: Д.В. Павличко, М.П. Зяблюк, А.Я. Слободяник, І.Ф. Драч, М.Г. Жулинський, В.Л. Колесник та ін. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – ISBN 966-7492-31-1(Т.1)
Т.1 : Вірші. Поеми. – 2005. – 608с.
257821
  Олійник Б. Вибрані твори : у 2-х томах / Борис Олійник; Редкол.: Павличко Д.В., Зяблюк М.П., Драч І.Ф., Жулинський М.Г., Луків М.В., Слободяник А.Я. та ін.; Вступна стаття Талантай Л.М. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 966-7492-31-1(Т.1)
Т.1 : Вірші. Поеми. – 2005. – 608с.
257822
  Гончар О. Вибрані твори : у 4 т. / Олесь Гончар. – Київ : Сакцент плюс. – ISBN 966-8583-18-3
Т. 1 : Тронка: роман в новелах ; Собор: роман ; Кресафт: оповідання. – 2005. – 541, [3] с. : іл.
257823
  Гончар О. Вибрані твори : у 4 т. / Олесь Гончар. – Київ : Сакцент плюс. – ISBN 966-8583-25-6
Т. 2 : Циклон: роман ; Твоя зоря: роман ; Микита Братусь: повість ; Далекі вогнища: повість. – 2005. – 732, [2] с. : іл.
257824
  Гончар О. Вибрані твори : [у 4 т.] / Олесь Гончар. – Київ : Сакцент плюс. – ISBN 966-8583-14-0
Т. 3 : Людина і зброя ; Чорний Яр. – 2005. – 317, [3] с. : іл. – На обкл. зазнач. назва тільки першого твору
257825
  Гончар О. Вибрані твори : у 4 т. / Олесь Гончар. – Київ : Сакцент плюс. – ISBN 966-8583-13-2
Т. 4 : Прапороносці: роман-трилогія ; Письменницькі роздуми. – 2005. – 413, [3] с. : іл.
257826
  Кащенко А.Ф. Вибрані твори : навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів / Андріан Кащенко; [упор., передм. та прим. Л.С. Дем"янівської]. – Київ : Грамота, 2006. – 464с. – На обкл.: Українська література. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-76-6


  Повісті та оповідання про запорозьке козацтво.
257827
  Тютюнник Г.М. Вибрані твори : навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів / Григір Тютюнник; [упоряд., передмова, прим. П.П. Засенка]. – Київ : Грамота, 2006. – 400с. – На обкл.: Українська література. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-74-Х
257828
  Хвильовий М.Г. Вибрані твори : навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів / Микола Хвильовий; [упор., передм. та прим. О.П. Ткаченко]. – Київ : Грамота, 2006. – 496с. – На обкладинці: Українська література. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-75-8


  До книги ввійшли новели, повісті, романи, статті.
257829
  Багряний І. Вибрані твори / Іван Багряний ; упоряд., автор передм. М. Балаклицький. – Київ : Смолоскип, 2006. – 687 с. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 966-8499-45-X
257830
  Багряний І. Вибрані твори : у 2-х томах / Іван Багряний ; [упоряд.: О. Коновал, О. Шугай]. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-8118-27-8
Т. 1. – 2006. – 584 с.
257831
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-57-3
Т. 1 : Риторика: "Златоуст". – 2006. – 288 с. : іл. – Бібліогр.: с. 280-285
257832
  Василенко М.П. Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [упоряд.: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук, Є.В. Ромінський ; відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко]. – Київ : Юридична думка. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
Т. 1 : Історичні праці. – 2006. – 608 с. : 8 с. іл.
257833
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-56-5
Т. 2 : Хрестоматія: "Золотослів". – 2006. – 288 с. : іл.
257834
  Багряний І. Вибрані твори : у 2-х томах / Іван Багряний. – Київ : Юніверс. – ISBN 966-8118-25-1
Т. 2. – 2006. – 704 с. – До 100-річчя з дня народження Івана Багряного
257835
  Рильський М.Т. Вибрані твори : У двох томах / Максим Рильський; Редкол.: Павличко Д.В., Зяблюк М.П., Слободяник А.Я., Драч І.Ф. та ін. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / Редкол.: Павличко Д.В., Зяблюк М.П., Слободяник А.Я.). – ISBN 966-7492-31-Х(Т.2)
Т.2 : Переклади. – 2006. – 608с.
257836
  Олійник Б.І. Вибрані твори : У двох томах / Борис Олійник; Редкол.: Павличко Д.В., Богуцький Ю.П., Драч І.Ф., Жулинський М.Г. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / Редкол.: Павличко Д.В., Зяблюк М.П., Слободяник А.Я. та ін.). – ISBN 966-7492-35-4(Т.2)
Т. 2 : Переклади. Публіцистика. – 2006. – 608с.
257837
  Василенко М.П. Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [упоряд.: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук, А.Ю. Іванова, Є.В. Ромінський ; відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко]. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика. – ISBN 966-8602-25-0
Т. 2 : Юридичні праці. – 2006. – 558 с. – Шифр дубл.34 Васи.Доп.карт всем каб.
257838
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-58-1
Т. 3 : Ділова риторика: "Добротословіє". – 2006. – 320 с. : іл. + Додаток: с. 242-313. – Бібліогр.: с. 314-317
257839
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-50-6
Т. 4 : Храм слова: "Небо на землі". – 2006. – 288 с. : іл.
257840
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в п"яти томах / Галина Сагач ; [Акад. наук вищої школи України]. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-8424-49-2
Т. 5 : Риторичний квітник: "Нев"янучий цвіт". – 2006. – 320 с. : іл.
257841
  Шпол Ю. Вибрані твори / Юліан Шпол ; [упоряд., передм., примітки та комент. О. Ушкалова]. – Київ : Смолоскип, 2007. – 531 с., [4] с. : портр. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 966-8499-46-8
257842
  Сковорода Г.С. Вибрані твори / Григорій Сковорода; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; Харк. історико-філологічне т-во; [ упоряд. та передмова Л. Ушкалова ]. – Харків : Прапор, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-8690-73-0
257843
  Багряний І.П. Вибрані твори / Іван Багряний. – Київ : Книга, 2007. – 368 с. – (Твори української діаспори). – ISBN 978-966-8314-28-5
257844
  Бердник О. Вибрані твори / Олесь Бердник. – Київ : Книга, 2007. – 352 с. – До 80-річчя від дня народження. – ISBN 978-966-8314-37-7
257845
  Андрухович Ю. Вибрані твори : [поезія, проза, есеїстика] / Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак ; авторський проект В. Габора. – Львів : Піраміда, 2007. – 394 с. : фот. – Видавничий проект "Приватна колекція". – (Українські літературні групи). – ISBN 978-966-441-019-6
257846
  Лепкий Б.С. Вибрані твори : у 2 т. / Богдан Лепкий. – Київ : Смолоскип. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-8499-70-8
Т. 1 : / [упоряд., вступ. сл. та передм. Н. Білик, Н. Гавдиди ; прим. Н. Білик ; глосарій Л. Білик ; худож. оформ. У. Мельникової]. – 2007. – 604, [2] с. – Зміст: Поетичні твори; Драми; Прозові твори; Спогади. – Бібліогр. в підрядк. прим. та у прим.: с. 566-598
257847
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-71-5
Т. 1 : За четвертою хатою : [інтимна лірика] / [упоряд., передм.: М.В. Шевченко]. – 2007. – 127, [1] с. : портр.
257848
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-72-2
Т. 2 : Камінь з душі : [філос. лірика] / [упоряд., післямова: М.В. Шевченко]. – 2007. – 223, [1] с. : портр.
257849
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-73-9
Т. 3 : Вирок : [громадян. лірика] / [упоряд.: М.В. Шевченко]. – 2007. – 255, [1] с. : портр.
257850
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-74-6
Т. 4 : Сива ластівка / [упоряд.: М.В. Шевченко ; післямова: О.О. Мороз]. – 2007. – 94, [2] с. : портр.
257851
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-75-3
Т. 5 : Поеми / [упоряд.: М.В. Шевченко]. – 2007. – 190, [2] с. : портр. – Зміст: Поеми: Дорога ; Рух ; Доля ; Урок ; Заклинання вогню ; У дзеркалі слова
257852
  Олійник Б.І. Вибрані твори : у 6 т. / Борис Олійник. – Київ : Просвіта. – ISBN 978-966-7115-76-0
Т. 6 : Поеми / [упоряд.: М.В. Шевченко ; післямова: Л.М. Скирда]. – 2007. – 222, [2] с. : портр. – Зміст: Поеми : Дума про місто ; Небо полеглого безвісти ; Поворотний круг ; Пришестя ; Сім ; Між пеклом і Едемом ; Трубить Трубіж
257853
  Бача Ю. Вибрані твори / Юрій Бача. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 592 с. – ISBN 966-8764-56-0
257854
  Кобилянська О.Ю. Вибрані твори : [ повість, оповідання ] / Ольга Кобилянська. – Київ : ІНТЕЛЕКТ-АРТ, 2008. – 432 с. – (Класики української літератури). – ISBN 978-966-1631-006
257855
  Куліш П.О. Вибрані твори / [укладання тексту, передм. Савченко О. М.]. – Київ : Шанс, 2008. – 400 с. – У виданні: Чорна рада / Пантелеймон Куліш ; Мотря / Богдан Лепкий. – ISBN 978-966-2202-01-4
257856
  Лупій О.В. Вибрані твори / Олесь Лупій ; [ вступна стаття О. Мишанича ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 688 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, І.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-234-2
257857
  Мовчан П.М. Вибрані твори : поезія / Павло Мовчан. – Київ : Просвіта, 2008. – 536 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, Л.І. Андрієвський, В.О. Базилевський та ін.). – ISBN 978-966-2133-21-9
257858
  Квітка-Основ"яненко Вибрані твори / Григорій Квітка-Основ"яненко : [ уклад. та передмова О. Борзенка ]. – Харків : Прапор, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-8690-98-3
257859
  Міщенко Д.О. Вибрані твори / Дмитро Міщенко. – Київ : Український письменник, 2008. – 528 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-212-1
257860
  Поліщук К. Вибрані твори / Клим Поліщук ; упоряд. В. Шевчук. – Київ : Смолоскип, 2008. – 688 с. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 978-966-8499-68-5
257861
  Теліга О. Вибрані твори / Олена Теліга; упор. О. Зінкевич. – 2-е вид., доп. – Київ : Смолоскип, 2008. – 536с. – ISBN 978-966-8499-90-6
257862
  Домонтович В.П. Вибрані твори / Віктор Домонтович ; [вступ. ст., упоряд. В.П. Агеєвої]. – Київ : Книга, 2008. – 382, [1] с. – Зміст: Доктор Серафікус ; Дівчина з ведмедиком ; Романи Куліша. – (Серія "Твори української діаспори" ) ( Твори укр. емігрантів). – ISBN 978-966-8314-44-5
257863
  Хвильовий М. Вибрані твори / Микола Хвильовий. – Харків : Ранок, 2008. – 352 с. – (Програма з літератури). – ISBN 978-966-672-127-6
257864
  Павличко Д.В. Вибрані твори : у 2 томах / Дмитро Павличко : [ редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін. ]. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека УЛЕ: вершини письменства / ред.кол.: Павличко Д.В. (гол.), Зяблюк М.П., Слободяник А.Я. та ін.). – ISBN 978-966-7492-41-0
Т. 1 : Вірші. Поеми. – 2008. – 608 с.


  У пр. №1623117 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
257865
  Грінченко Б.Д. Вибрані твори : в 2-х томах / Борис Грінченко. – Київ : ІНТЕЛЕКТ-АРТ. – (Класики української літератури). – ISBN 978-966-1631-01-3
Т. 1. – 2008. – 448 с. : іл.
257866
  Василенко М.П. Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Нац.б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису [та ін.] ; [упоряд.: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук, А.Ю. Іванова, Є.В. Ромінський ; відп. ред.: Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко]. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика. – ISBN 978-966-8602-59-7
Т. 3 : Спогади. Щоденники. Листування. – 2008. – 719 с.
257867
  Ольжич О. Вибрані твори / Олег Ольжич ; упоряд. О. Зінкевич ; перед. Є. Сверстюка. – Вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 2009. – 664 с. – ISBN 978-966-8499-63-0
257868
  Коломієць О. Вибрані твори / Олексій Коломієць. – Київ : Грамота, 2009. – 352 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-047-2
257869
  Йогансен М. Вибрані твори / Майк Йогансен ; упоряд., [авт. передм.] Ростислав Мельників. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Смолоскип, 2009. – 766, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 747-750, в прим.: с. 735-746 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-8499-94-4


  Зміст: Поезії: Із книги "Доробок" (з розділу "Хмар руїни", з розділу "Скоро forte", з розділу "Кроковеє коло" (філософічні ландшафти) ; Із книги "Ясен" (з розділу "Прокламації, з розділу "Балади", з розділу "Зілля", з розділу "Любов") ; Із книги ...
257870
  Яновський Ю.І. Вибрані твори / Юрій Яновський. – Харків : Ранок, 2009. – 349, [3] с. – (Українські класики : у 12 т. ; т. 9). – ISBN 978-966-672-403-1
257871
  Коляновський А.М. Вибрані твори / Афанасій Коляновський. – Київ : Видавництво Олени Теліги, 2009. – 399, [1] с. – Зміст включ. цикли: Сльозою згірклою не змилося ; Повернення до себе ; На грані часу ; За словом слово ; Вибір ; Підкована щастя ; З дерева буття ; Велінням совісті ; Цвітовидь райдужна ; Літоспад ; Живу своїм. – ISBN 978-966-355-032-9
257872
  Довгий О.П. Вибрані твори : в 4 т. / Олексій Довгий ; [упоряд. П.П. Засенко ; передм. М.Г. Жулинського ; худож. оформлення: Б. Валуєнка та ін.]. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-220-2
Т. 1 : Доторки блискавки. – 2009. – 414, [2] с. : іл., портр. – Назва на корінці та обкл.: Твори
257873
  Довгий О.П. Вибрані твори : в 4 т. / Олексій Довгий ; [упоряд. П.П. Засенко ; передм. І.Ф. Драч ; худож. оформлення Б. Валуєнка та ін.]. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-221-0
Т. 2 : Дихання вічності. – 2009. – 386, [2] с. : іл., портр. – Назва на корінці та обкл.: Твори
257874
  Павличко Д.В. Вибрані твори : у 2-х томах / Дмитро Паличко. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека УЛЕ: вершини письменства). – ISBN 978-966-7492-41-7
Т. 2 : Переклади. – 2009. – 608 с.


  У пр. №1638196 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
257875
  Довгий О.Г. Вибрані твори : в 4 т. / Олексій Довгий ; [упоряд., та передм.: П.П. Засенко ; худож. оформлення Б. Валуєнка та ін.]. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-222-9
Т. 3 : Дереворити. – 2009. – 534, [2] с. : іл., портр. – Назва на корінці та обкл.: Твори
257876
  Довгий О.П. Вибрані твори : в 4 т. / Олексій Довгий ; [упоряд. П.П. Засенко ; передм. Л.Б. Тарнашинська ; худож. оформлення Б. Валуєнка та ін.]. – Київ : Український письменник. – ISBN 966-579-223-7
Т. 4 : Келих троянд. – 2009. – 438, [2] с. : іл., портр. – Назва на корінці та обкл.: Твори
257877
  Семенко М. Вибрані твори / Михайль Семенко ; упоряд. А. Біла. – Київ : Смолоскип, 2010. – 688 с. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 978-966-8499-98-2
257878
  Прокопович П.І. Вибрані твори : у 3-х томах / П.І. Прокопович. – Харків : Фактор. – ISBN 978-966-180-080-8
Т. 1 : Життєвий шлях П.І. Прокоповича; Борті і вулики; Сімейства бджолині. – 2010. – 256 с.
257879
  Гізель І. Вибрані твори = Selected works in 3 volumes : в 3 т. / Iнокентій Гізель ; [ред.-упоряд. Л. Довга ; літ. ред. Р. Кисельов] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-452-3
Т. 3. – 2010. – 449, [7] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Між ст. 224 та 225 типограф. брак 16 ст. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257880
  Ісаєнко Г.Й. Вибрані твори / Галина Ісаєнко. – Ювілейне вид. – Хмельницький : ХмЦНП, 2011. – 247, [1] с. – ISBN 978-966-7872-91-5
257881
  Няголова Е. Вибрані твори : поезія: вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 30-34. – ISSN 0320 - 8370
257882
  Йогансен М. Вибрані твори / Майк Йогансен ; [вступ. ст., упоряд. В.П. Агеєвої]. – Київ : Книга, 2011. – 270, [1] с. – Зміст: Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших ; Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. – (Серія "Українська авангардна проза"). – ISBN 978-966-8314-71-1
257883
  Стус В.С. Вибрані твори / Василь Стус ; [ред.-уклад. С.М. Заготова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 351, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-088-0


  До видання надійшли вибрані поезії зі збірок "Зимові дерева", "Веселий цвинтар", "Час творчості", "Палімпсести". Також книга включає публіцистичний лист Василя Стуса "Я обвинувачую"
257884
  Дудар Є.М. Вибрані твори : гумор, сатира / Євген Дудар ; [редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія, 2011. – 604, [4] с., [1] арк. портр. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Драч І.Ф. [та ін]). – ISBN 978-966-7492-48-9
257885
  Свідзінський В.Є. Вибрані твори / Володимир Свідзінський ; упоряд., [передм., прим.] Елеонора Соловей. – Київ : Смолоскип, 2011. – 499, [2] с. : іл., фот. – Алф. покажч.: с. 479-488. – Бібліогр.: с. 447-450 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-21-3


  Зміст: Поезія ; Вересень ; Медобір ; Зі збірки "Поезії" ; Поза збірками ; Поеми ; Інші редакції ; Жарти. Експромти ; Літературно-критичні матеріали ; Спогади ; Фотоматеріали.
257886
  Тичина П.Г. Вибрані твори : у 2 т. / Павло Тичина ; [уклад. : С.А. Гальченко та ін. ; наук. ред. Д.В. Павличко ; упоряд.-ред. М.П. Зяблюк]. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол. : Драч І.Ф., Жулинський М.Г., Зяблюк М.П. та ін.). – ISBN 978-966-7492-41-0
Т. 1 : Вірші. Поеми / [редкол. : Зяблюк М.П. (голова), Гальченко С.А., Драч І.Ф. та ін.]. – 2011. – 605, [3] с. : іл.
257887
  Драч І.Ф. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Драч [уклад. : А.О. Ткаченко, Ю.Г. Попсуєнко ; упоряд.-ред. М.П. Зяблюк]. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол. : Драч І.Ф., Жулинський М.Г., Зяблюк М.П. та ін.). – ISBN 978-966-7492-39-7(Т.1)
Т. 1 : Вірші. Поеми / [редкол. : Зяблюк М.П., Жулинський М.Г., Мушкетик Ю.М. та ін.]. – 2011. – 604, [4] с.
257888
  Гізель І. Вибрані твори = Selected works in 3 volumes : у 3 т. / Iнокентій Гізель ; [ред.-упоряд. Л. Довга ; наук. ред. пер. Я. Стратій ; літ. ред. пер. Р. Кисельов] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Т-во дослідн. Центрально-Східної Європи. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-484-4
Т. 2. – 2011. – 458, [6] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. англ. та укр. мовами. - Додатки: с. 409-459. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257889
  Прокопович П.І. Вибрані твори : у 3-х томах / П.І. Прокопович ; [редкол. : М.Л. Горніч, В.Д. Зуй, В.М. Корж та ін. ; пер. з рос., упоряд. В.Д. Зуй]. – Харків : Фактор. – ISBN 978-966-180-161-4
Т. 2 : Управління бджільництвом ; Годівля бджіл і медоносні рослини ; Уроки в школі бджільництва. – 2011. – 304 с. : фотоіл., табл.
257890
  Лепкий Б.С. Вибрані твори : у 2 т. / Богдан Лепкий. – Київ : Смолоскип. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-25-1
Т. 2 : [упоряд., передм. Н. Білик, Н. Гавдиди ; прим. Н. Білик та ін. ; глосарій Л. Білик ; худож. оформ. У. Мельникової]. – 2011. – 614, [2] с. – Вибрана бібліогр. (складена Надією Білик): с. 519-534. - Зміст: Публіцистика; Промови; Наукові розвідки, студії, дослідження; Літературно-критичні оцінки творчості Б. Лепкого. – Бібліогр. в підрядк. прим. та у прим.: с. 535-610


  У пр. № 1722508 напис: Дарунок бібліотеці Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від упорядниці. 15.01.2013 р. Підпис.
257891
  Нечуй-Левицький Вибрані твори / Іван Нечуй-Левицький ; [вступ. ст., упорядкув. Г.М. Жуковської]. – Київ : Книга, 2012. – 350, [2] с. – До 175-річчя від дня народження Івана Нечуя-Левицького. - Зміст: Микола Джеря ; Кайдашева сім"я ; Світогляд українського народу. – Бібліогр. в приміт.: c. 347-350 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-8314-80-3
257892
  Гізель І. Вибрані твори = Selected works in 3 volumes : у 3 т. / Iнокентій Гізель ; [ред.-упоряд. Л. Довга ; пер. з церковнослов"ян. Р. Кисельов] ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-586-5(Кн.1)
Т. 1, кн. 1. – 2012. – 622, [2] с. : іл. – Додатки: с. 543-622. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257893
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 1 : Декабристи в Україні. – 2012. – 243, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257894
  Лубківський Р.М. Вибрані твори : у 2 т. / Роман Лубківський ; [редкол.: Зяблюк М.П (голова) та ін.]. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 978-966-7492-49-6
Т. 1 : Вірші. Поеми. – 2012. – 605, [3] с. : іл.
257895
  Тичина П.Г. Вибрані твори : у 2 т. / Павло Тичина. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Баранов В.Ф. [та ін.]). – ISBN 978-966-749-38-0 (Т.2)
Т. 2 : Переклади / [редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін. ; уклад.: С.А. Гальченко, Ю.Г. Попсуєнко, Т.В. Сосновська ; вступ. сл. С.А. Гальченка]. – 2012. – 605, [3] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Бібліогр. в комент. та прим.: с. 561-592
257896
  Драч І.Ф. Вибрані твори : у 2 т. / Іван Драч. – Київ : Всеукр. спеціаліз. вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства / редкол.: Баранов В.Ф. [та ін.]). – ISBN 978-966-749-40-3 (Т.2)
Т. 2 : Переклади / [редкол.: Зяблюк М.П. (голова) та ін. ; уклад.: Ю.Г. Попсуєнко, М.П. Зяблюк, А.О. Ткаченко]. – 2012. – 605, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 593-596
257897
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 2 : Декабристознавство. – 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-194 та в підрядк. прим.
257898
  Шкурупій Г. Вибрані твори / Гео Шкурупій ; упоряд., [авт. передм.] Ольга Пуніна, Олег Соловей. – Київ : Смолоскип, 2013. – 869, [2] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 845-857, в прим. с. 817-843 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-51-0


  Зміст: Поезія: Збірка "Психетози", Збірка "Барабан", Цикл "Море", Інші поетичні твори ; Памфлети ; Фрагментарні малюнки, виконані віршами та прозою ; Оповідання: Збірка "Переможець Дракона" ; Повість: Штаб смерти ; Романи: Двері в день, Міс Адрієна ; ...
257899
  Ван Лерберг Вибрані твори / Шарль Ван Лерберг ; пер. з фр., передм., післямова та комент. Дмитра Чистяка [за участю І.С. Рябчія ; наук. ред. Я.В. Шекера]. – Київ : Радуга, 2013. – 411, [5] с. : портр. – Зміст: Соляна ; Наслухачі ; Євина пісня ; Поза часом ; Пан ; Із листів до Альберта Мокеля ; Із листів до Фернана Северена ; Із листів до Габріель Макс. – (Європа/Текст). – ISBN 978-966-281-001-1
257900
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; [наук. ред. Ю.В. Латиш] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
Т. 3 : Історіографія руху декабристів. – 2013. – 430, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257901
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-03-02
Т. 5 : Декабристознавчі студії. – 2013. – 197, [1] с. – На тит. арк. назва тому не зазнач. – Бібліогр. в кінці ст.
257902
  Томчаній М.І. Вибрані твори / Михайло Томчаній ; [упоряд. та прим. Г.М. Щоки ; передм. О.С. Ігнатович]. – Ужгород : TIMPANI, 2014. – 694, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8904-55-4


  Зміст: Після ярмарку ; Сусіди ; Концерт ; Виноградар ; Зустріч ; Двое щасливих ; Зачинені Ворота ; Як я став поетом ; Вітрик-балагур ; В Кунсаллаші ; Оленин міст ; На кордоні ; Слід у цементі ; На Говерлі ; Троянда ; Батько ; Чорногуз ; Йой, нові ...
257903
  Ахундов М.-Ф. Вибрані твори / Мірза-Фаталі Ахундов ; [пер.: В. Білоцерківський ; ред.: Е. Мадатлі]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 347, [1] с. – ISBN 978-966-489-251-0
257904
  Янчук В.З. Вибрані твори / В.З. Янчук ; [упоряд. і пер. слово В.М. Єрмоленко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 384 с. – Бібліогр.: с. 260-273 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-637-8
257905
  Федюк П.В. Вибрані твори / Павло Федюк ; [упоряд. Б. Смоляк]. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Тріада плюс, 2015. – 781, [1] с. – ISBN 978-966-486-189-9
257906
  Лубківський Р.М. Вибрані твори : у 2 т. / Роман Лубківський ; / [редкол.: Зяблюк М.П (голова) та ін.]. – Київ : Дніпро. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства). – ISBN 978-966-578-254-4
Т. 2 : Переклади. – 2015. – 605, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 585-590 та в підрядк. прим.
257907
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 978-617-515-177-8
Т. 6 (1) : Велети духу і слова: "Народ шукає в геніях себе...". – 2015. – 331, [1] с. : іл., табл.


  В пр. №1707142 напис: В дар бібліотеці КНУ імені Т.Г. Шевченка. Підпис. 6.X.2016 р. , м. Київ
257908
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 978-617-515-178-5
Т. 7 (2) : Професійна риторика: слово животворяще. – 2015. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188
257909
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 978-617-515-179-2
Т. 8 (3) : Аксіологія серця: благодатний вогонь віри. – 2015. – 327, [1] с. : іл.
257910
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-617-515-180-8
Т. 9 (4) : Божий світ: паломництво за благодаттю. – 2015. – 303, [1] с. : іл.
257911
  Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5 т. : [в 10 т.] / Галина Сагач. – Рівне : ПП ДМ. – ISBN 966-617-515-181-5
Т. 10 (5) : Скарби красномовства: словник основних термінів і понять риторики. – 2015. – 295, [1] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 261-285. – Бібліогр.: с. 286-295
257912
  Антоненко-Давидович Вибрані твори : [збірка] / Борис Антоненко-Давидович ; [упоряд. Б. Тимошенко]. – Київ : Книга, 2016. – 422, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-831-496-4
257913
  Білецький-Носенко Вибрані твори / Павло Білецький-Носенко ; [підгот. до вид. М. Добоні]. – Київ : Москаленко О.М., 2016. – 66 с. – Текст кн. укр., рос. – ISBN 978-966-2214-76-5
257914
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-35-3
Т. 6 : "Апостоли правди": рух декабристів в історичній літературі 1917 - першій половині 30-х років. – 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 202-222 та в підрядк. прим.
257915
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-36-0
Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – 2016. – 264, [2] с. – Бібліогр.: с. 256-260 та в підрядк. прим.
257916
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / [Григорій Казьмирчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КП УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-44-5
Т. 8 : "Кальник - столиця України..." / [Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук, Ярослава Рябцева]. – 2017. – 353, [3] с. : іл. – Авт. тому зазнач. на обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257917
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КП УкрСІЧ. – ISBN 978-617-7107-47-6
Т. 9 : Університет св. Володимира і Тарас Шевченко / Г. Казьмирчук, [М. Казьмирчук ; передм. Я.Г. Рябцева]. – 2017. – 194, [1] с. : іл. – Співавт. тому зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
257918
  Олійник С.І. Вибрані твори : гумор, сатира, лірика / Степан Олійник ; [упоряд, ред. та авт. вступ. сл. Б. Сушинський]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 565, [3] с., [4] арк. портр. : портр., фотоіл. – До 110-річчя від дня народження. - У змісті розд.: На сатиричних рубіконах ; Номенклатурний Мацепура ; У мистецтві і поза ним ; Ланами йду ; Критик-вегетаріанець ; Дива нашого дитинства. – ISBN 978-966-927-349-9
257919
  Твардовський К. Вибрані твори / Казимир Твардовський. – Харків : Фоліо, 2018. – 669, [3] с. : табл. – Сер, засн. у 2018 р. - Предм. покажчик: с. 651-670. – Бібліогр.: с. 646-648 та в підрядк. прим. – (Бібліотека класичної світової наукової думки). – ISBN 978-966-03-8493-4
257920
  Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори / [Григорій Казьмирчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КП УкрСіч. – ISBN 978-617-7107-52-0
[Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – 2018. – 196, [2] с. : іл. – Авт. тому зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 177-186, в підрядк. прим.


  У пр. № 1716684 напис: В./ читачям Наукової б-ки ім. М. Максимовича щирим бажанням добра. Автори. Підпис. 30.03.2018
257921
  Стус В.С. Вибрані твори / Василь Стус ; упоряд. Дмитро Стус. – Вид. 3-тє. – Київ : Смолоскип, 2019. – 869, [2] с. : фотоіл., портр. – Бібліогр.: с. 831-842. – (Серія "Шістдесятники"). – ISBN 978-617-7622-11-5
257922
  Шевченко Т.Г. Вибрані твори / Тарас Шевченко. – Харків : Vivat, 2019. – 175, [1] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-808-0
257923
   Вибрані твори "Юефу". – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 488с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0366-Х
257924
  Доценко І.В. Вибрані твори англійських та американських письменників : [читанка : посіб. для студентів та викладачів ВНЗ] / метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довідк. матеріали і комент. Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 191, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Selected stories of English and American writers. Комплекс вправ, довідковий матеріал, коментар та методична обробка тексту І.В. Доценко. Homereading from Nova Knyha. – ISBN 978-966-382-336-2
257925
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1986. – 541с.
257926
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 2 : Розвиток капіталізму в Росії. – 1987. – 613с.
257927
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1987. – 558с.
257928
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 4. – 1987. – 613с.
257929
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах : в 10 т. / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 5, ч. 1. – 1988. – 570с.
257930
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 5, ч. 2. – 1988. – 711с.
257931
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України. – ISBN 5-319-00353-6
Т. 6 : 1910-1917. – 1989. – 680с.
257932
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України. – ISBN 5-319-00399-4
Т. 7 : Березень - жовтень 1917. – 1989. – 609с.
257933
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 8. – 1989. – 693с.
257934
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України. – ISBN 5-319-00606-3
Т. 9 : Червень 1919 - лютий 1921. – 1990. – 673с.
257935
  Ленін В.І. Вибрані твори в 10 томах / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Т. 10. – 1990. – 553с.
257936
  Мирний П. Вибрані твори в 2-х т. / П. Мирний. – Київ : ДЛВ
Т. 2. – 1949. – 636 с.
257937
  Головко А.В. Вибрані твори в 2-х томах / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ
Т. 1-й : Оповідання й повісті. – 1947. – 268 с.
257938
  Копиленко О.І. Вибрані твори в 2-х томах / О.І. Копиленко. – Київ
2. – 1980. – 367 с.
257939
  Пушкін О.С. Вибрані твори в 2 томах / О.С. Пушкін
1. – 1937. – 417с.
257940
  Пушкін О.С. Вибрані твори в 2 томах / О.С. Пушкін
2. – 1937. – 682с.
257941
  Забіла Н.Л. Вибрані твори в 4-х томах : вірші, казки, загадки / Н.Л. Забіла. – Київ : Веселка
1 : Веселим малюкам. – 1983. – 239 с.
257942
  Забіла Н.Л. Вибрані твори в 4-х томах : вірші, казки / Н.Л. Забіла. – Київ : Веселка
2 : У широкій світ. – 1983. – 207 с.
257943
  Забіла Н.Л. Вибрані твори в 4-х томах : оповідання, казки, повість / Н.Л. Забіла. – Київ
3 : В казках і в житті. – 1984. – 319 с.
257944
  Забіла Н.Л. Вибрані твори в 4-х томах : п"єси / Н.Л. Забіла. – Київ : Веселка
4 : Завісу відкрито. – 1984. – 248 с.
257945
  Макаренко А.С. Вибрані твори в двох томах / А.С. Макаренко. – Київ
Т. 1. – 1950. – 534 с.
257946
  Макаренко А.С. Вибрані твори в двох томах / А.С. Макаренко. – Київ
Т. 2. – 1950. – 703 с.
257947
  Пархоменко О.І. Вибрані твори в двох томах / О.І. Пархоменко. – Київ
Т. 1. – 1983. – 270 с.
257948
  Пархоменко О.І. Вибрані твори в двох томах / О.І. Пархоменко. – Київ
Т. 2. – 1983. – 312 с.
257949
  Сосюра В.М. Вибрані твори в двох томах / В.М. Сосюра; НАНУ. – Київ : Наукова думка. – (( Б-ка укр. л-ри. Новітня укр. л-ра )). – ISBN 966-00-0620-9
Т.1 : Поетичні твори. – 2000. – 648 с.
257950
  Сосюра Володимир Вибрані твори в двох томах / Сосюра Володимир; НАНУ;Ред.кол.:М.Г.Жулинський,В.Г.Дончик,О.В.Мишанин та ін.;Упоряд.С.А.Гальченка. – Київ : Наукова думка. – (Б-ка укр. л-ри. Новітня укр. л-ра.). – ISBN 966-00-0621-7
Т.2 : Поеми. Роман. – 2000. – 552 с. – .
257951
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори в одному томі / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1935. – 312 с.
257952
  Глібов Л. Вибрані твори в одному томі / Л. Глібов. – Харків : ДЛВ, 1935. – 370 с.
257953
  Глібов Л. Вибрані твори в одному томі / Л. Глібов : ДЛВ, 1935. – 370 с.
257954
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори в одному томі / А.Ю. Тесленко. – Харків, 1936. – 291с.
257955
  Котляревський І. Вибрані твори в одному томі / І. Котляревський : ДЛВ, 1936. – 136с.
257956
  Глібов Л. Вибрані твори в одному томі / Л. Глібов. – Харків : ДЛВ, 1936. – 128с.
257957
  Чехов А.П. Вибрані твори в одному томі / А.П. Чехов. – Х, 1936. – 596с.
257958
  Добролюбов Н.А. Вибрані твори в одному томі / Н.А. Добролюбов. – М. : Держлітвидав, 1937. – 351с.
257959
  Мирний П. Вибрані твори в одному томі / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1937. – 619 с.
257960
  Мирний П. Вибрані твори в одному томі / П. Мирний : ДЛВ, 1937. – 358с. – (Шкільна б-ка)
257961
  Коцюбинський М.М. Вибрані твори в одному томі / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків, 1937. – 280 с.
257962
  Котляревський І. Вибрані твори в одному томі / І. Котляревський. – 2-е вид. : ДЛВ, 1937. – с.45-400. – (Б-ка класиків)
257963
  Тесленко А.Ю. Вибрані твори в одному томі / А.Ю. Тесленко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 247 с.
257964
  Тетерина Д. Вибрані твори в п"яти томах / Дарина Тетерина. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-01-5
Т.5 : Філософія, історія. – 2003. – 312 с.
257965
  Українка Леся Вибрані твори в трьох томах / Українка Леся. – Харків
2. – 1936. – 823 с.
257966
  Українка Леся Вибрані твори в трьох томах / Українка Леся. – Харків
3. – 1936. – 424 с.
257967
  Маяковський В. Вибрані твори в трьох томах / В. Маяковський. – Київ
1. – 1953. – 488с.
257968
  Маяковський В. Вибрані твори в трьох томах / В. Маяковський. – Київ
2. – 1953. – 376с.
257969
  Маяковський В. Вибрані твори в трьох томах / В. Маяковський. – Київ
3. – 1953. – 376с.
257970
  Сковорода Г. Вибрані твори в українських перекладах / Григорій Сковорода. – Харків : Ранок.Веста, 2003. – 144с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-314-322-3
257971
  Тімірязев К.А. Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К.-Х. : Держсільгоспвидав
Т. 1 : Солнце, життя і хлорофіл. – 1949. – 652 с. – У вид. також : Життя і творчість К.А.Тімірязева / В.Л. Комаров
257972
  Тімірязев К.А. Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К.-Х. : Держсільгоспвидав
Т.2 : Землеробство і фізіологія рослин. – 1949. – 399 с.
257973
  Тімірязев К.А. Вибрані твори в чотирьох томах / К.А. Тімірязев. – К. : Держсільгоспвидав
Т.4 : Чарльз Дарвін і його вчення. В 2-х томах. – 1950. – 447 с.
257974
  Короленко В.Г. Вибрані твори в шести томах / В.Г. Короленко. – К
1. – 1936. – 483с.
257975
  Тетерина Д. Вибрані твори в шести томах / Тетерина Дарина. – Мюнхен-Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-23-6
Т.6 : Філософія, історія, літературознавство. – 2004. – 317с.
257976
  Максимович М.О. Вибрані твори з історії Київської Русі, Києва і України / М.О. Максимович; Уклад., коротка біогр. та комент. П.Г.Маркова. – Київ : Вища школа, 2004. – 503с. – ISBN 966-642-142-9
257977
  Франко І.Я. Вибрані твори на два томи / І.Я. Франко. – Київ ; Харків : ЛімМ
Т. 2 : Boa constrictor. Борислав сміється. – 1934. – 592 с.
257978
  Петлюра С. Вибрані твори та документи / Всеукраїнське тов-во "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка; Уклад. Л.В.Голота; Симон Петлюра. – Київ : Довіра, 1994. – 271с. – ISBN 5-85154-100-8
257979
  Костенко І. Вибрані твори та епістолярна спадщина Володимира Піскорського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 136-139.


  Випускник і приват-доцент університету Св. Володимира
257980
  Стельмах М.П. Вибрані твори у 2-х томах / Михайло Стельмах; Упор.: Марта Стельмах. – Київ : Український письменник. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-152-4; 966-579-153-2 (Т.1)
Том 1 : Чотири броди: Роман. – 2003. – 594 с.
257981
  Бажан М. Вибрані твори у 2-х томах / Микола Бажан; редкол.: Д.В. Павличко, А.П.Бажан, М.М.Бажан та інші. – Київ : Українська енциклопедія. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7492-17-6 (Т.1)
Т. 1 : Вірші та поеми. – 2003. – 608 с.
257982
  Стельмах М.П. Вибрані твори у 2-х томах / Михайло Стельмах; Упор.: Марта Стельмах. – Київ : Український письменник. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-152-4; 966-579-154-0 (Т.2)
Том 2 : Гуси-лебеді летять...; Щедрий вечір: Повісті. – 2003. – 266 с.
257983
  Гізель І. Вибрані твори у 3 томах = Selected works in 3 volumes / Iнокентій Гізель ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Тов-во дослідників Центрально - Східної Європи ; [ упоряд. Л. Довга ]. – Київ ; Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-272-7
Т. 1, кн. 2. – 2009. – 360 с. – Фотокопія оригіналу
257984
  Плеханов Г.В. Вибрані твори у 5-ти томах / Г.В. Плеханов. – 2-е вид. – Харків
2, ч.1. – 1932. – 455 с.
257985
   Вибрані твори у жанрі "цюй" Юаньської, Мінської, Цінської династій. – Тайбей : Чженчжуншу, 1979. – 364с. – Видання китайською мовою
257986
  Вінграновський М. Вибрані твори у трьох томах / Микола Вінграновський. – Тернопіль : Богдан. – (Маєстат слова). – ISBN 966-692-433-1
Т.1 : Поезії 1954-2003. – 2004. – 400с. – Шифр дубл.8утВінг( доп ст.)
257987
  Вінграновський М. Вибрані твори у трьох томах / Микола Вінграновський. – Тернопіль : Богдан. – (Маєстат слова). – ISBN 966-692-434-Х
Т.2 : Северин Наливайко. – 2004. – 400с. – Шифр дубл.8ут Вінг( доп.ст.)
257988
  Вінграновський М. Вибрані твори у трьох томах / Микола Вінграновський. – Тернопіль : Богдан. – (Маєстат слова). – ISBN 966-692-472-2
Т.3 : Повісті й оповідання. – 2004. – 352с. – Шифр дубл.8утВінг( доп ст.)
257989
   Вибрані твори українських письменників, 1912
257990
   Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка
[Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – 1912. – XVI, 93 с.: іл.


  Зміст: Про житє Михайла Драгоманова / А. Крушельницький. Байка Богдана Хмельницького: Етнографічна студія / М. Драгоманов. Байка про вужа в домі: Польські, чеські та церковнославянський варіянти [розвідка]; На Святоюрській горі [поема]; Притча про ...
257991
  Ацманчук О.П. Вибрані твори художника : альбом / Ацманчук О.П. ; авт.-упоряд. Л.І. Турунова. – Київ : Мистецтво, 1980. – 26 с.
257992
  Фрунзе М.В. Вибрані твори. / М.В. Фрунзе. – К., 1936. – 556с.
257993
  Фурманов Д. Вибрані твори. / Д. Фурманов. – Київ, 1951. – 604с.
257994
  Чапек Карел Вибрані твори. / Чапек Карел. – Ужгород, 1951. – 563с.
257995
  Стоянов Л. Вибрані твори. / Л. Стоянов. – Київ, 1952. – 384с.
257996
  Минко В.П. Вибрані твори. В 2-х томах / В.П. Минко. – Київ
2. – 1971. – 288 с.
257997
  Минко В.П. Вибрані твори. В 2-х томах / В.П. Минко. – Київ
1. – 1981. – 496 с.
257998
  Українка Леся Вибрані твори. В трьох томах / Українка Леся. – Харків
1. – 1937. – 327с.
257999
  Сковорода Г. Вибрані твори. У 2-х т. / Г. Сковорода. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1972. – 271 с.
258000
  Сковорода Г. Вибрані твори. У 2-х т. / Г. Сковорода. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1972. – 278с.
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,