Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
240001
  Нитченко "...Ви... маєте безліч праці. Тому не буду Вам часто набридати" / Нитченко, (Чуб) // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – C. 462-464. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
240002
  Лескинен М. "Взгляни на все, как я взгляну на милую страну? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 62-65. – ISSN 0235-7089


  Как в Российской империи на шведском языке создавался национальный образ Финляндии.
240003
  Митин Г. "Взгляните на меня, несчастного!" (заметки по поводу необычного издания айренов Наапета Кучака) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 192-216
240004
  Селин Адриан "Взяти вина доброго..." Новгородское вино как зеркало Смутного времени // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 56-58. – ISSN 0235-7089
240005
  Боровський О. "Взяти під контроль еволюцію": нобелівську премію з хімії присуджено дослідникам протеїнів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 108). – С. 13


  "Нобелівську премію з хімії цього року присуджено американським науковцям - 62-річній співробітниці Каліфорнійського технологічного інституту Френсіс Арнольд, 77-річному співробітнику Університету Міссурі Джорджу Сміту, а також 67-річному британцю ...
240006
   "Взятое в баталии свейское ружье, и знамена, и литавры, и инные всякие военные припасы принимать в полату Оружейную" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 14-35. – ISSN 0869-6322


  Документи РГАДА щодо трофеїв після Полтавської битви 1709 р.
240007
  Самокиш І. "Ви - політично "старший" брат, Росія - "молодший" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)


  Збігнєв Бжезинський про загрози незалежності України.
240008
  Шкляр В. "Ви бачили, як Янукович утікав із валізами? В одній із валіз була моя премія" / розмову вели Алла Хаятова, Тетяна Когутич // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 49/50). – С. 6-7
240009
  Фіцич С. "Ви знаєте, я з Карпат, гуцул. Ну що то за гірська людина, яка не вміє дрова розпалити?" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 36-44. – ISBN 978-966-399-815-2
240010
  Онищенко О. "Ви знаєте, як мені дорога Україна..." / О. Онищенко, Л. Дубровіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 44). – С. 5


  До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського, видатної постаті української, російської та світової науки. Хоча більшу частину життя В.І. Вернадський працював у Російській академії наук, він зробив винятковий внесок у створення засад української ...
240011
  Гавришко М. "Ви мені зовсім не сподобалися. Зріст зависокий, руки замалі, очі не блискучі" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 15 (268), 16 квітня 2015. – С. 47-50


  Уляна Кравченко просила написати роман, у якому головними героями були б Іван Франко і вона.
240012
  Пархомчук Т. "Ви помилились, ми - українці, і нам зрозумілі причини, що змусили вас воювати з нами" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 вересня (№ 174/175). – С. 13


  Про подвиги та загибель командувача 1-го Українського корпусу військ Центральної Ради Якова Гандзюка.
240013
  Сверстюк Є. "Ви присутні на святі життя, і яке б воно не було зіпсуте, має бути дух радості, що Бог дав Вам це життя!" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 17-28. – ISBN 978-966-399-815-2
240014
  Каспаров Г. "Ви точно побачите інакший світ" // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  Російський опозиціонер, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров провів у нашому університеті публічну лекцію на тему "Російська агресія в контексті світової політики". Вона відбулася в рамках презентації виданої в Україні книги Каспарова "Торгівля ...
240015
  Любовников О.М. Взгляд. / О.М. Любовников. – М., 1971. – 80с.
240016
   Взгляд: Критика. Полемика. Публикации. – Москва : Советский писатель
Вип. 1. – 1988. – 462 с.
240017
  Панферов К.Ф. Взгляд: Стихи и поэмы. / К.Ф. Панферов. – М., 1981. – 62с.
240018
   Взглядом сердца. – М, 1961. – 144с.
240019
  Селивон Н.Ф. Взгляды академика И.Г. Побирченко на правовое положение международных арбитражных институтов в государстве и статус арбитров // Материалы первых Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 15 нояб. 2013 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2014. – С. 14-17
240020
  Болгов Р.В. Взгляды американских ученых на организационные изменения в воено-политических конфликтах информационной эпохи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 138-143. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
240021
  Метривели В.Д. Взгляды И.Г.Чавчавадзе на государство и право : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Метривели В.Д. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 18 с.
240022
  Куликов Г.И. Взгляды Л.Н.Толстого на искусство в 90-е годы : Автореф... канд. филол.наук: / Куликов Г.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1955. – 12л.
240023
  Зархина С.Э. Взгляды Лона Л. Фуллера на язык права // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2012. – Вип. 120. – С. 297-306. – ISSN 2224-9818
240024
  Герасимович М.М. Взгляды М.Е.Салтыкова-Щедрина на литературу и искусство. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.01 / Герасимович М.М.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 16л.
240025
   Взгляды М.И.Туган -Барановского, А.В.Чаянова, Н.Д.Кондратьева, Л.Н.Юровского и современность. – М, 1991. – 141с.
240026
  Мигдал А.Б. Взгляды Н.С. Крылова на обоснование статистической физики / А.Б. Мигдал, В.А. Фок. – Москва ; Ленинград, 1950. – 14 с.
240027
  Боженок С.Я. Взгляды некоторых меркантелистов XVI века на государственные финансы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена рассмотрению представлений отдельных меркантилистов XVI в. (Ж. Бодена и Т. Мора) о государственных финансах. Особое внимание в работе уделено научным взглядам Т. Мора на источники доходов казны, которые изложены в произведении ...
240028
  Рубаник С.А. Взгляды П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева на судоустройство России / С.А. Рубаник, В.Е. Рубаник // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 8. – С. 21-24. – ISSN 1812-3805
240029
  Бахарев Д.В. Взгляды русских мыслителей на проблему преступности (От И.Т. Посошкова до А.Н. Радищева) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 136-143. – ISSN 1812-8696
240030
  Лопес Игнасио Гонсалес Взгляды студентов на качество академической подготовки / Игнасио Гонсалес Лопес // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 5. – С. 20-25. – ISSN 1726-667Х
240031
  Гришанов И.В. Взгляды Ф. Энгельса на бесконечность познания и современная математическая логика / И.В. Гришанов, П. Штайнаккер // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
240032
  Вулф Т. Взгляни на дом свой, ангел / Т. Вулф. – Москва, 1971. – 670с.
240033
  Вулф Томас Взгляни на дом свой, ангел : Роман / Вулф Томас; Пер.с англ. – Москва : Гудьял-Пресс, 1999. – 624с. – (Сер.Гранд Либрис). – ISBN 5-8026-039-Х
240034
  Салуцкий А. Взгляни себе в глаза / А. Салуцкий. – Москва, 1967. – 48с.
240035
   Взгляните на лицо. – М, 1975. – 119с.
240036
  Гапонюк Олег Взглянуть по-новому : фотомастер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 82-90 : Фото
240037
  Коновалова Л.А. Взгорья. / Л.А. Коновалова. – Новгород, 1961. – 63с.
240038
  Гаврилова Л. та ін. Вздовж Кримських берегів : путівник / Л. та ін. Гаврилова. – Сімферополь : Крим, 1968. – 16с.
240039
  Вдуворд В. Вздор / В. Вдуворд. – Москва-Ленинград, 1927. – 335с.
240040
  Мнацаканян С.М. Вздох / С.М. Мнацаканян. – М., 1980. – 111с.
240041
  Луконин М.К. Вздох облегчения / М.К. Луконин. – М., 1978. – 232с.
240042
  Бурести Елена Вздохи любви. Традиции города Ромео и Джульетты. Настоящая любовь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 2 (2917). – С. 50-56 : фото
240043
  Штерн Р.М. Вздымающийся ад / Р.М. Штерн. – Москва : Терра, 1994. – 606 с. – В изд. также: Вам решать, комиссар! / Х.Х. Кирст. – (Терра-детектив)
240044
   Взимку як влітку. – К, 1957. – 176с.
240045
  Угляренко П.В. Взимку, в рік миші : роман / П.В. Угляренко, І.М. Шекера; худож. О.І. Свидун. – Ужгород : Карпати, 1987. – 302 с.
240046
  Лямов В.Е. Взимодействие акустических волн с электронами провоимости в монокристаллах сернистого кадмия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лямов В.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
240047
  Густомесова Н.Н. Взимодействие ацетамида с хроматами металла первой и второй групп таблицы Д.И.Менделеева в водных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Густомесова Н.Н.; Ярослав.гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
240048
  Ибрагимова Ж.Г. Взимосвязь растений (томатов) с их ризосферной микрофлорой в культуре без почвы : Автореф. дис... канд. биол. наук : 096 / Ибрагимова Ж.Г. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1968. – 23 с.
240049
  Гранов В.И. Взирая на календарь. / В.И. Гранов. – М., 1954. – 48с.
240050
  Васильев С.А. Взирая на лица / С.А. Васильев. – Москва, 1950. – 63с.
240051
  Паушкин Г.А. Взирая на лица / Г.А. Паушкин. – Казань, 1963. – 63с.
240052
  Воловик М.Я. Взирая на лица / М.Я. Воловик. – Уфа, 1977. – 207с.
240053
   Взірець вищої школи сучасної правничої освіти та наукової думки // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Юридичний факультет. – С. 1


  Юридичний факультет як навчальний, науковий і культурно-освітній структурний підрозділ КНУ імені Тараса Шевченка.
240054
  Поперенко В.Л. Взірець вченого і педагога // Меморіальні наукові читання до 75-річчя від дня народження заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новикова Миколи Миколайовича (22.06.1933-23.12.2007) : збірка матеріалів / Асоц. бібліотек України ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка Укр. акад. аграрних наук ; [ укладачі: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко ; наук. ред. В.А. Вергунов ]. – Київ, 2008. – С. 45-46. – (Наукові історико-бібліограіфчні читання ; Читання 3)
240055
   Взірець гуманізму і високої моралі. (Спільна ювілейна сесія Загальних зборів президійНАН України і НАМН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка М.М. Амосова) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 11-51. – ISSN 0372-6436
240056
   Взірець наукового подвигу (Ювілейна сесія Загальних зборів, присвячена 100-річчю від дня народження академіка М.М. Боголюбова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-34. – ISSN 0372-6436
240057
  Табачников С.І. Взірець науковця і вчителя [Дубина М.І.] / С.І. Табачников, Г.М. Кожина, М.В. Маркова // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 58-61
240058
  Палієнко Е.Т. Взірець науковця та педагога (До 100-річчя від дня народження П.К. Заморія) / Е.Т. Палієнко, С.Ю. Бортник, В.П. Палієнко // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 6-8. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
240059
  Петровський А.І. Взірець невтомного служіння Україні: роздуми з нагоди 100-річчя від дня народження академіка П.Т. Тронька (1915-2011 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 42-44
240060
  Фесуненко П.М. Взірець полум"яного слова / П.М. Фесуненко. – К., 1979. – 47с.
240061
  Голиш Г. Взірець самовідданості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3-10 січня (№ 1/2). – С. 10


  "...з ювілеєм ветерана науково-педагогічної праці, фундатора й багаторічного очільника історичного факультету Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Олександра Григоровича Перехреста".
240062
  Калениченко Н.П. Взірець сімейного виховання: Ульянови: батьки і діти / Н.П. Калениченко. – К., 1990. – 43с.
240063
  Червак Б. Взірцева в жітті, прекрасна в поезії // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 189-191. – ISBN 978-966-2248-94-4
240064
  Гримич М. Взірцевий науковець, учитель, патріот (до 70-річчя Михайла Петровича Тиводара) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 155-159
240065
   Взлет : альманах литературной группы "Твори". – Ленинград : Раб. изд. Прибой, 1925. – 167 с.
240066
  Журавлев В.А. Взлет / В.А. Журавлев. – Москва, 1961. – 90с.
240067
  Бежанишвили Р.Т. Взлет : повести и рассказы / Ростом Бежанишвили; авториз. пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 184 с.
240068
  Ваганов Н.В. Взлет / Н.В. Ваганов. – Волгоград, 1965. – 36с.
240069
  Осетинский О.Е. Взлет / О.Е. Осетинский. – Москва, 1982. – 107с.
240070
  Магазов А.Ш. Взлет : повесть / А.Ш. Магазов. – Москва : Современник, 1982. – 400 с.
240071
  Немиров А.А. Взлет / А.А. Немиров. – Донецк, 1985. – 123с.
240072
  Романов Р.Б. Взлет / Р.Б. Романов. – Л., 1985. – 110с.
240073
  Маркова Г.И. Взлет / Г.И. Маркова. – Москва, 1986. – 110 с.
240074
  Жароков Т.Ж. Взлёт : стихи / Т.Ж. Жароков; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1965. – 60 с.
240075
  Боннэ Пьер Взлет дракона : Вьетнам. Ханой // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 98-102 : Іл. – ISSN 1029-5828
240076
  Аголы Д. Взлёт и падение товарища Зюлё : повесть / Дритеро Аголы ; пер. с алб. И. Ворониной, В. Модестова. – Москва : Радуга, 1991. – 363, [2] с., ил. – (Современная зарубежная повесть)
240077
  Ширер Уильям Взлет и падение третьего рейха / Ширер Уильям. – М.
2. – 1991. – 526с.
240078
  Ширер Уильям Взлет и падение третьего рейха. / Ширер Уильям. – М.
1. – 1991. – 651с.
240079
  Байтемиров Н. Взлет орлицы : роман / Н. Байтемиров; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1991. – 395 с.
240080
  Резник В.В. Взлет по тревоге / В.В. Резник. – М., 1981. – 189с.
240081
  Семенихин Г.А. Взлет против ветра : Повести и рассказы / Г.А. Семенихин. – Москва : Воениздат, 1974. – 590с.
240082
  Афанасьев Игорь Взлет против правил : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий, Розенблюм Леон // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 56-63 : Фото, карта
240083
  Голованов Л.В. Взлет с ускорением: наука на службе экономики / Л.В. Голованов. – М., 1987. – 169с.
240084
  Синенко В.И. Взлетают против ветра / В.И. Синенко. – Москва, 1966. – 496 с.
240085
  Розанов О. Взлетит ли снова над Японией "Золотой коршун"? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 72-76. – ISSN 0321-5075


  До роковин закінчення Другої світової війни. "Золотий коршун" - військова нагорода в Японії (установлений 11 лютого 1890 р.)
240086
  Ойфа П.Н. Взлетная полоса / П.Н. Ойфа. – Л., 1972. – 127с.
240087
  Беляев А.П. Взлетная полоса / А.П. Беляев. – М., 1979. – 343с.
240088
  Добряков В.А. Взлетная полоса / В.А. Добряков. – Воронеж, 1986. – 287с.
240089
  Галиев А.С. Взлетная полоса / А.С. Галиев. – Москва, 1987. – 239с.
240090
  Накамото Т. Взлётная полоса / Т. Накамото. – М., 1962. – 263с.
240091
  Беляев А.П. Взлётная полоса / А.П. Беляев. – М., 1975. – 479с.
240092
  Зайцев А.С. Взлётная полоса / А.С. Зайцев. – М., 1981. – 22с.
240093
  Волков В.С. Взлётная полоса / В.С. Волков. – Ярославль, 1982. – 78с.
240094
  Колесников В.С. Взлетная полоса. / В.С. Колесников. – Ставрополь, 1964. – 130с.
240095
  Черепанов Л.С. Взлетная полоса. / Л.С. Черепанов. – Иркутск, 1970. – 160с.
240096
  Нефедов Е.А. Взлетная полоса. / Е.А. Нефедов. – Донецк, 1975. – 63с.
240097
  Черепанов Л.С. Взлетная полоса. / Л.С. Черепанов. – Красноярск, 1976. – 203с.
240098
  Лазарев В.Г. Взлетная полоса. / В.Г. Лазарев. – Барнаул, 1989. – 212с.
240099
  Любчик И.И. Взлетная полоса: стихи. / И.И. Любчик. – К., 1978. – 87с.
240100
  Броуде Б.Г. Взлетно-посадочная механизация крыльев современных транспортных самолетов / Б.Г. Броуде. – Л., 1961. – 19с.
240101
  Богданов Ю.Н. Взлетное поле / Ю.Н. Богданов. – Минск, 1981. – 94с.
240102
  Новиков С.Т. Взлеты и падения / С.Т. Новиков. – М., 1990. – 118с.
240103
  Бенюх О. Взломщики сердец, или Хождение в Страну пяти рек / О. Бенюх, Сингх Даршан. – Москва : Наука, 1965. – 111с.
240104
  Кругляков Г.В. Взмах крыла / Г.В. Кругляков. – Кемерово, 1967. – 36с.
240105
  Рядченко И.И. Взмах крыла / И.И. Рядченко. – К., 1984. – 127с.
240106
  Гольцман Я. Взмах крыла. / Я. Гольцман. – Кемерево, 1967. – 36с.
240107
  Евтушенко Е.А. Взмах руки / Е.А. Евтушенко. – М, 1962. – 351с.
240108
  Грудев И.Т. Взмахи / И.Т. Грудев. – М, 1973. – 64с.
240109
  Шефнер В.С. Взморье / В.С. Шефнер. – Л., 1955. – 131с.
240110
  Жданов И.Н. Взморье / И.Н. Жданов. – М, 1963. – 241с.
240111
  Жданов И.Н. Взморье / И.Н. Жданов. – М, 1969. – 127с.
240112
  Коренев А.К. Взморье: Стихи. / А.К. Коренев. – М., 1983. – 119с.
240113
  Постоловский С.Н. Взникновение вихрей в идеальной несжимаемой жидкости. / С.Н. Постоловский. – М., 1968. – 10с.
240114
   Взойдут ли американские семена на российской почве // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.58-60. – ISSN 0130-3589


  Медиаиндустрия России и США
240115
  Стенькин В.С. Взойти на костер. / В.С. Стенькин. – Саратов, 1978. – 231с.
240116
  Краснов А.М. Взор / А.М. Краснов. – Л., 1987. – 255с.
240117
  Рыбин В.А. Взорванная тишина / В.А. Рыбин. – М., 1984. – 278с.
240118
  Шаларь А.Н. Взорванная тишина : роман / А.Н. Шаларь. – Москва : Советский писатель, 1985. – 253 с.
240119
  Бобровский Б.Б. Взорванное время / Б.Б. Бобровский. – Красноярск, 1979. – 351с.
240120
   Взорванное молчание. – М, 1968. – 1598с.
240121
  Фарниев К.Г. Взорванные лабиринты. / К.Г. Фарниев. – Орджоникидзе, 1978. – 351с.
240122
  Коренев А.К. Взорванный горизонт. / А.К. Коренев. – М., 1962. – 118с.
240123
  Учватов Н.И. Взорванный остров : фантаст. повесть / Н.И. Учватов; пер. с морд.-мокша А.Сульдина. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1991. – 206 с.
240124
  Пичугин В.А. Взорванный рассвет / В.А. Пичугин. – Саратов, 1991. – 334с.
240125
  Набатчиков В.А. Взорвать в назначенное время: Повесть. / В.А. Набатчиков. – 2-е изд., испр. и доп. – М,, 1986. – 222с.
240126
  Кольбенгаєр Е. Взори вишивок домашнього промислу на Буковині = Ukrainian Bukovinian cross-stitch embroidery = Broderie aux points de croix Ukrainiens Bukoviniens : зібр., нарис. і оброб. інженер Еріх Кольбенгаєр [в період з 1902 по 1912] : [серія із 74 схем вишивок] / Е. Кольбенгаєр; Східна екзекутива Союзу українок в Канаді ; [пер. Омелян Попович ; пригот. Іванна Римар]. – Перевид. 1912 р. – Віндзор : Східна екзекутива Союзу українок в Канаді, 1974. – 74 окр. арк. схем в контейнері + Буклет з пояснювальним текстом (32) c. – Пояснення над схемами парал. укр., англ., фр. - Текст буклету парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У вид. схеми: 1. Повіт Кимполунг - Громада Дорна-Кандрени; 2. Повіт Кимполунг- Громада Дорна-Ватра; 3. Повіт Кимполунг- Громада Дорна-Ватра; 4. Повіт Кимполунг- Громада ...
240127
  Мазницын В.И. Взошла Венера : [Острова, Сопки идут на Север] : повести / Мазницын В.И. ; [ил.: Д.И. Кобрин]. – Ростов н/Д : Кн. изд-во, 1975. – 197 с. – (Молодая проза Дона)
240128
   Взрастание руководящей роли Коммунистической партии в годы Великой Отечественной войны. – Петрозаводск, 1988. – 165с.
240129
   Взрастные особенности мотрно-висцеральных взаимоотношений. – Калинин, 1980. – 167с.
240130
   Взрастные особенности психических функций взрослых в период зрелости (41-46 лет). – М., 1984. – 88с.
240131
  Томан Н.В. Взрів произойдет сегодня. / Н.В. Томан. – М., 1961. – 208с.
240132
  Конон Н.В. Взролым и детям: кн. для чтения на англ. яз. для студ. 4 курса / Н.В. Конон. – М., 1983. – 160с.
240133
  Александров Л.А. Взрослая должность : повести / Леонид Александров ; [худож.: А.М. Туманов, И.Д. Шуриц]. – Свердловск : Сред.-Урал. книжное издательство, 1976. – 238 с.
240134
  Славкин В.И. Взрослая дочь молодого человека. / В.И. Славкин. – М., 1990. – 285с.
240135
  Френкель Я.А. Взрослая пора / Я.А. Френкель. – Москва, 1982. – 160с.
240136
  Григориади Г.Ф. Взросление / Г.Ф. Григориади. – Алма-Ата, 1981. – 64с.
240137
  Ольшанский Д.В. Взросление "Я" / Д.В. Ольшанский. – Москва : Знание, 1988. – 190, [1] с. – В изд. также: Письма к дочери / Ш.А. Амонашвили
240138
  Хозе С.Е. Взрослеть в делах / С.Е. Хозе. – М., 1980. – 96с.
240139
  Кибардин Ю.А. Взрослеют в пути / Ю.А. Кибардин. – Свердловск, 1966. – 83с.
240140
  Доленго М.В. Взросло на камне / М. Доленго [псевд.]. – Москва, 1974. – 88 с.
240141
  Старжинский П.И. Взрослое детство / П.И. Старжинский. – М., 1991. – 252с.
240142
  Медведев Г.П. Взрослые дети / Г.П. Медведев. – Ростов н/Д, 1981. – 112с.
240143
  Преловская И.С. Взрослые дети. / И.С. Преловская. – М., 1981. – 95с.
240144
  Липник В.Н. Взрослые за детей в ответе. / В.Н. Липник. – Л., 1979. – 36с.
240145
  Фадеева Е.И. Взрослые и дети / Е.И. Фадеева. – М, 1971. – 48с.
240146
  Фадеева Е.И. Взрослые и дети / Е.И. Фадеева. – Москва, 1971. – 48 с.
240147
  Панич М.С. Взрослые и дети. / М.С. Панич. – М., 1959. – 238с.
240148
  Панич М.С. Взрослые и дети. / М.С. Панич. – Л., 1961. – 320с.
240149
  Трояновский В. Взрослые и дети. / В. Трояновский. – Красноярск, 1967. – 108с.
240150
  Панич М.С. Взрослые и дети. / М.С. Панич. – Л., 1969. – 638с.
240151
  Панич М.С. Взрослые и дети. / М.С. Панич. – Л., 1975. – 687с.
240152
  Толстых А.В. Взрослые и дети: парадоксы общения / А.В. Толстых. – М., 1988. – 125с.
240153
  Матханова Н.А. Взрослые игры : роман, повести / Н.А. Матханова. – Москва : Современник, 1988. – 363 с.
240154
  Баюк Дмитрий Взрослые игры : столпы культуры / Баюк Дмитрий, Шахвердиев Тофик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 92-100 : Фото
240155
  Долинина Н.Г. Взрослые или дети? / Н.Г. Долинина. – М., 1965. – 45с.
240156
  Кухарчук А.М. Взрослый мир детства. / А.М. Кухарчук, А.Б. Широкова. – Минск, 1981. – 128с.
240157
  Левчаев П.И. Взрослый парнишка / П.И. Левчаев. – Саранск, 1978. – 96с.
240158
   Взрослым о детях. – М, 1969. – 160с.
240159
  Аксенова А.С. Взрослым... : рассказы / А.С. Аксенова. – Мурманск : Мурманское книжное издательство, 1963. – 95 с.
240160
  Андреев К.К. Взрыв / К.К. Андреев. – Москва, 1953. – 64с.
240161
  Терещенко Г.М. Взрыв / Г.М. Терещенко. – Х., 1964. – 112с.
240162
  Павлов В.В. Взрыв / В.В. Павлов. – Москва, 1965. – 47с.
240163
  Гуро И.Р. Взрыв / И.Р. Гуро. – М., 1973. – 191с.
240164
  Мулин Л. Взрыв / Л. Мулин. – Москва, 1974. – 111 с.
240165
  Гуро И.Р. Взрыв / И.Р. Гуро. – М., 1976. – 191с.
240166
  Дворкин И.Л. Взрыв / И.Л. Дворкин. – Л., 1976. – 296с.
240167
  Шишов К.А. Взрыв / К.А. Шишов. – М, 1977. – 172с.
240168
  Шестаков П.А. Взрыв / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1979. – 442с.
240169
  Дворкин И.Л. Взрыв / И.Л. Дворкин. – Л., 1981. – 448с.
240170
  Попов В.М. Взрыв : Роман-памфлет / В.М. Попов. – Москва : Воениздат, 1982. – 240с.
240171
  Шестаков П.А. Взрыв / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1982. – 475с.
240172
  Сарсекеев М. Взрыв : роман / М. Сарсекеев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 439 с.
240173
   Взрыв. – М, 1988. – 285с.
240174
  Мозырь И. Взрыв / И. Мозырь. – М., 1991. – 110с.
240175
  Самбук Р.Ф. Взрыв : роман / Р.Ф. Самбук. – Москва : Воениздат, 1991. – 652 с. – В изд. также: Приговор приведен в исполнение / В. Кашин. – (Советский детектив : библиотека в 30 т. ; Т. 27). – ISBN 5-203-01199-0
240176
  Фролова В.С. Взрыв "Ориона". / В.С. Фролова, А.И. Малышев. – Симферополь : Таврія, 1989. – 336с.
240177
  Божаткин М.И. Взрыв в бухте Караташ / М.И. Божаткин. – М., 1967. – 248с.
240178
  Божаткин М.И. Взрыв в бухте Тихой / М.И. Божаткин. – Херсон, 1960. – 275с.
240179
  Гладков Т.К. Взрыв в Леонтьевском / Т.К. Гладков. – М., 1988. – 188с.
240180
  Успенский В.Д. Взрыв вулкана / В.Д. Успенский, 1991. – 79с.
240181
  Турута Н.У. Взрыв и его мирные профессии / Н.У. Турута. – Киев, 1982. – 175с.
240182
  Нойман Норберт Взрыв на "Воине Радуги" : Громкая история в Тихом океане // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 138-148 : Фото.Карти. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
240183
  Водопьянов М.В. Взрыв на заре / М.В. Водопьянов. – Москва, 1963. – 252с.
240184
  Блех А.С. Взрыв на перекрестке / А.С. Блех. – М, 1988. – 158с.
240185
  Аслезов С.А. Взрыв на рассвете / С.А. Аслезов. – Минск, 1976. – 224с.
240186
  Ильинский Ю.Б. Взрыв на рассвете / Ю.Б. Ильинский. – М., 1977. – 278с.
240187
  Ильинский Ю.Б. Взрыв на рассвете : повесть / Ю.Б. Ильинский. – Москва : Современник, 1982. – 272с.
240188
  Ханссон Харальд Взрыв на реке Бёрме. / Ханссон Харальд. – М., 1966. – 192с.
240189
  Земцов В.Н. Взрыв Наполеоном московского Кремля в 1812 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 86-98. – ISSN 0042-8779


  О действиях французской армии в Москве во время Отечественной войны 1812 года.
240190
  Боровских П.И. Взрыв не произошел / П.И. Боровских. – К, 1979. – 158с.
240191
  Файзулин Я. Взрыв столичного масштаба // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2013. – № 34 (573). – С. 46-48. – ISSN 2305-3364


  Взрывы военных складов на Зверинце, произошедшие 6 июня 1918 года, стали самыми страшными за всю историю Киева: они уничтожили целый жилой массив, под руинами которого погибли две сотни людей.
240192
  Мошковский А.И. Взрыв у моря / А.И. Мошковский. – М, 1979. – 176с.
240193
  Мухаммадиев Ф. Взрыв, которого не было : повесть / Ф. Мухаммадиев. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 119 с.
240194
  Кириченко А.П. Взрыв. -- (Стальной метеор. -- Голубая папка). Приключенческие повести. / А.П. Кириченко, В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1957. – 268с.
240195
  Монигетти К. Взрыв. / К. Монигетти. – М.-Л., 1927. – 40с.
240196
  Полухин Ю.Д. Взрыв. / Ю.Д. Полухин. – М., 1963. – 207с.
240197
   Взрывающиеся проволочки : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 342 с.
240198
  Азимов А. Взрывающиеся солнца. Тайны сверхновых : пер. с англ. / Айзек Азимов ; послесл. А. Александрова, А. Гальпера. – Москва : Наука, 1991. – 239, [1] с. : ил.
240199
  Швецов Г.А. Взрывная магнитная гидродинамика. / Г.А. Швецов. – Новосибирск, 1982. – 88с.
240200
  Азаркович А.Е. Взрывная подготовка оснований гидротехнических сооружений / А.Е. Азаркович, Ю.А. Фишман, М.И. Шуйфер. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 111, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-111. – (Библиотека гидротехника и гидроэнергетика ; вып. 99)
240201
  Жигалкин В.А. Взрывник / В.А. Жигалкин. – Новосибирск, 1979. – 224с.
240202
   Взрывное дело : Учебник для вузов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1976. – 269с.
240203
   Взрывное дело (взрывные работы в разведочной физике). – М, 1966. – 206с.
240204
   Взрывной пояс-96 : Российские регионы и электоральное поведение. – Sapporo : Slavic research center; Hokkaido university, 1999. – 237с. – (Occasional papers on regional/subregional politics in post-communist countries ; No.3). – ISBN 5-88425-068-1
240205
  Мошкович Ф.Б. Взрывной распад высших ацетиленовых углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мошкович Ф.Б.; Гос. науч-исслед. и проектный ин-т азотной пром-ти и продуктов орган. синтеза. – М., 1968. – 29л.
240206
  Страхов Б.В. Взрывной синтез окислов азота в смесях азота и закиси азота с озоном : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Страхов Б.В. ; Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красн. Знамени гос. ун-т. – Москва, 1962. – 10 с.
240207
  Берхорст Ральф Взрывной характер : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 216-227 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
240208
   Взрывные кольцевые структуры щитов и платформ. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
240209
   Взрывные кратеры на Земле и планетах : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1968. – 267 с.
240210
  Вальтер А.А. Взрывные кратеры Украинского щита / А.А. Вальтер, В.А. Рябенко. – Киев : Наукова думка, 1977. – 154с.
240211
  Биченков Е.И. Взрывные магнитно-кумулятивные генераторы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Биченков Е.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 29л.
240212
  Томозов В.М. Взрывные процессы на Солнце / В.М. Томозов, В.Н. Цытович. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
240213
  Ассонов В.А. Взрывные работы / В.А. Ассонов. – Москва, 1958. – 351с.
240214
  Ткачук К.Н. Взрывные работы в горнорудной промышленности / К.Н. Ткачук, П.И. Федоренко. – К, 1978. – 270с.
240215
  Мец Ю.С. Взрывные работы в сложных гидрогеологических условиях / Ю.С. Мец. – К, 1979. – 109с.
240216
  Купалов-Ярополк Взрывные работы при сейсмической разведке : Учеб. пособие для подгот. и повышения квалификации рабочих кадров / Купалов-Ярополк. – Москва, 1958. – 146с.
240217
  Иванов Б.А. Взрывные свойства чистого ацетилена и его смесей с другими газами. : Автореф... канд. техн.наук: / Иванов Б.А.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – М,, 1964. – 7л.
240218
   Взрывные явления.Оценка и последствия. – М
1. – 1986. – 319с.
240219
   Взрывные явления.Оценка и последствия. – М
2. – 1986. – 382с.
240220
   Взрывобезопастность воздухоразделительных установок. – М, 1986. – 223с.
240221
  Агеев В.Г. Взрывозащита при изоляции пожаров в угольных шахтах / В.Г. Агеев. – Донецк : Арпи, 2014. – 337, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-2555-12-7
240222
  Водяник В.И. Взрывозащита технологического оборудования / В.И. Водяник. – Москва, 1991. – 256с.
240223
  Халимендик Ю.М. Взрывоопасное использование замковых соединений металлической податливой крепи / Ю.М. Халимендик, В.Ю. Халимендик // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 19-26. – (Серія "Гірництво" ; вип. 32). – ISSN 2079-5688
240224
  Ковалев В.Д. Взрывчатая тишина / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1972. – 84с.
240225
   Взрывчатые веещства и пороха. – М, 1955. – 364с.
240226
  Сухаревский М. Взрывчатые вещества и взрывные работы / М. Сухаревский. – М.
1. – 1923. – 911с.
240227
  Пальме Якоб Гарднер Эрл Стенли Взрывы в Стокгольме / Пальме Якоб Гарднер Эрл Стенли. – М, 1991. – 252с.
240228
  Радченко В.Г. Взрывы кончаются в полночь / В.Г. Радченко. – Тула, 1968. – 58с.
240229
  Крушинский А.С. Взрывы над Днепром / А.С. Крушинский. – М., 1966. – 136с.
240230
  Будько Євген Взуття високого польоту : модні екскурси / Будько Євген, Пирогов Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 104-106 : Фото
240231
  Воробєй О. Взуття як елемент народного костюму українців Поділля у першій половині ХХ ст. (за матеріалами польових досліджень) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 60-65. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається тематика побутування літнього та зимового видів взуття на Поділлі на польових матеріалах автора. Автор виділяє характерні відмінності у вжитку взуття на Західному та Східному Поділлі. Окрема увага приділена способам пошиттю та ...
240232
  Уитнэсс Л. Взывайте к империи Господа / Л. Уитнэсс. – 21с.
240233
  Лайцен Л. Взывающие корпуса : роман / Л. Лайцен. – Рига : Латгосиздат, 1955. – 219 с.
240234
   Взыскание алиментов. – М, 1953. – 31с.
240235
  Мажитова Р.Ф. Взыскание алиментов / Р.Ф. Мажитова. – М, 1960. – 48с.
240236
  Каратыш Г.М. Взыскание алиментов / Г.М. Каратыш. – М., 1964. – 59с.
240237
  Богданова О. Взыскание компенсаций в порядке статей 1251 и 1252 ГК РФ в целях защиты нарушенных интеллектуальных авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2013. – № 4, апрель. – С. 5-13. – ISSN 0201-7059
240238
  Побежимов И.Ф. Взыскания и поощрения / И.Ф. Побежимов. – М., 1952. – 40с.
240239
  Наровчатов С.С. Взыскательный путник. Книга стихов. / С.С. Наровчатов. – М., 1963. – 134с.
240240
  Феофон З. Взыщите господа / З. Феофон. – М, 1990. – 32с.
240241
  Бандуренко Є.Ф. Взяв би я бандуру : сатира й лірика / Є.Ф. Бандуренко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 155 с.
240242
  Войцехівський Борис Взяв би я бандуру... // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 169-171. – ISSN 0869-3595
240243
  Лере Л.Д. Взяите Бастилии / Л.Д. Лере. – 12с.
240244
  Зорина Е.Л. Взякозть жидких смесей в критической области растворения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорина Е.Л.; АН СССР. Ин-тут общей и неорганич. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1954. – 12л.
240245
  Смирнов К. Взяли и освободили!!! // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 920 (05). – С. 18-23. – ISSN 0320-331Х


  Друга світова війна. Звільнення країн Східної Європи радянськими військами.
240246
  Семенова И. Взялись за ум // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 34 (115), 16 сентября 2016. – С. 46-47. – ISSN 2305-3364


  Построив уникальную систему высшего образования, Германия стала центром притяжения для студентов со всей планеты: немецкие вузы не уступают лучшим в мире и пока что учат бесплатно даже иностранцев.
240247
  Єщенко М. Взяти кредит // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 40 (293), 15 жовтня 2015. – С. 35
240248
  Плачинда С.П. Взяти на себе... : повість / С.П. Плачинда. – Київ : Дніпро, 1981. – 256 с.
240249
  Стогов Илья Взятие Берлина : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 82-87 : Фото
240250
   Взятие Берлина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 62-67 : фото
240251
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1944. – 176с.
240252
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 167с.
240253
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 151с.
240254
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1974. – 127с.
240255
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – Ярославль, 1980. – 288с.
240256
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1981. – 111с.
240257
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска : Повести и пьесы / Л.М. Леонов. – Москва : Художественная литература, 1984. – 520с.
240258
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска : повесть / Леонид Леонов ; [худож. Ф.В. Домогацкий]. – Москва : Книга, 1985. – 262 с. : ил. – Миниатюрное издание
240259
  Леонов Л.М. Взятие Великошумска / Л.М. Леонов. – М, 1991. – 607с.
240260
  Белинский Я. Взятие города / Я. Белинский. – Ленинград, 1947. – 83с.
240261
  Шишкин М.П. Взятие Измаила : роман / Михаил Шишкин. – Москва : Вагриус, 2007. – 496с. – ISBN 978-5-9697-0508-1
240262
  Толочко А.П. Взятие Киева монголами: источники летописного описания // Palaeoslavica : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge, 2014. – Vol. 22, nо. 2. – С. 101-118. – ISSN 1070-5465
240263
  Виллардуэн Ж. Взятие Константинополя / Ж. Виллардуэн. – Москва, 1984. – 319с.
240264
  Аграновский В.А. Взятие сто четвёртого : повести : для старшего возроста / В.А. Аграновский. – Москва : Детская литература, 1976. – 95 с.
240265
  Майборода Наталья Взятки сладки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 80-81 : фото
240266
  Ковалевский И.Е. Взятое с бою / И.Е. Ковалевский. – Ростов -на-Дону, 1965. – 106с.
240267
  Карпушин М.П. Взяточничество - позорный пережиток прошлого / М.П. Карпушин, П.С. Дмитриев. – Москва, 1964. – 64с.
240268
  Маркосян Г.М. Взяточничество в России в начале 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 137-142. – ISSN 0042-8779
240269
  Гриценко А.А. Взяточничество как институциональный комплекс / А.А. Гриценко, О.А. Гриценко // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 45-63. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
240270
  Яни П.С. Взяточничество: понятие и объект // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 67-78. – (Право ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
240271
  Сорокіна К. Взяття Києва 1169 р. під проводом Андрія Боголюбського - історіографія питання // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 355-358. – ISBN 978-966-171-893-6
240272
  Онопенко В. Взяття під варту - необхідність чи виняток? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.37-38
240273
  Кулянда М.І. Взяття під варту та право на свободу особистості в державі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена проблемі реального забезпечення й охороні прав та свобод людини, виключна важливість яких у правовій державі, зумовлюється їх природністю, невід"ємністю, відповідністю людській сутності.
240274
  Кітура А. Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-62
240275
  Губська О.А. Взяття під варту як запобіжний захід у світлі національного та міжнародного законодавства // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-12.
240276
  Клімова С.Ю. Взяття під варту, в якості запобіжного заходу досудового розслідування у справах про корупційні злочини // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 71-74. – ISBN 978-617-7363-14-8
240277
  Головкін О. Взяття під варту: проблеми залишаються // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 91-95.
240278
   Взять в кольцо // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 102-103 : фото
240279
  Карпов В.В. Взять живыи!: Роман. / В.В. Карпов. – М., 1980. – 512с.
240280
  Карпов В.В. Взять живым!: Роман. / В.В. Карпов. – М., 1975. – 423с.
240281
  Карпов В.В. Взять живым!: Роман. / В.В. Карпов. – М., 1980. – 512с.
240282
  Вовчик-Блакитна Ви - батьки / Вовчик-Блакитна. – Київ : Радянська школа, 1974. – 148с.
240283
  Ткаченко А. Ви - таланти й генії. Працюємо // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2008. – № 4. – C. 6-11
240284
  Наумовець А.Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / А.Г. Наумовець; НАНУ ; Ін-т фізики. – Київ : Наукова думка, 2003. – 54 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-0122-3


  Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів
240285
  Ющенко В. Ви еліта нації, на яку сьогодні покладаються величезні надії // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 1682-2366
240286
   Ви з нами, орлята. – К, 1984. – 207с.
240287
  Сахно І. Ви з України? О, то ваша Тимошенко - вірменка // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 25 (78). – С. 46-49


  У Єревані розповісти щось про націю та відомих земляків прагне кожен.
240288
  Прокоф"єв В. Ви заарештовані. Здайте зброю : (Спогади і нотатки колишнього політв"язня) / Вячеслав Прокоф"єв. – Київ, 2006. – 344с.
240289
  Шлапак Я. Ви замовляли Діда Мороза? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 12


  65 років від дня народження Анатолія Хостікоєва, українського актора.
240290
  Ільченко Н.В. Ви знайшли вибухонебезпечний предмет - що робити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 26 : фото
240291
  Смородін В.О. Ви знімаєте фільм / В.О. Смородін. – Київ : Мистецтво, 1967. – 232 с.


  На тит. ар. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Ивану Трофимовичу от автора 19.III.57
240292
  Наумовець А.Г. Ви і Ваша аудиторія : дещо про технол. підготов. доп., попул. лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / А.Г. Наумовець. – Київ : Академперіодика, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-360-141-0
240293
  Гоулер Я. Ви можете перемогти рак / Ян Гоулер. – Київ : Здоров"я, 2004. – 176, [4] с. : табл. – ISBN 5-311-01323-0
240294
  Азьомов В. Ви Наталка Полтавка?Давайте познайомимося. : Спроба герменевтичного аналізу п"єси І.П. Котляревського "Наталка Полтавка"
240295
  Вовченко Н. Ви пенсіонер? Час навчатися! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 20-21 : фото
240296
  Ільїна Ю. Ви перебуваєте під владою "нетократії"? Тоді цей матеріал для вас : Інтерв"ю / Юнона Ільїна ; [інтерв"ю взяла] Оксана Миколюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 4 квітня (№ 59)


  Інтернет вийшов за межі керування людиною і став новою реальністю - віртуальною, яка вимагає знання правил поведінки та основ безпеки. Розмова з науковим співробітником Інституту психології ім. Г.С. Костюка, канд. психолог. н. Юноною Ільїною.
240297
   Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати? / Проект USAID "Україна: верховенство права" ; Центр політико-правових реформ ; [авт.-упоряд. : Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда]. – Оновлене вид. – Київ : [Б.в.], 2011. – 44 с. : іл. – (Серія інформаційних брошур "Знайомство з судом")
240298
  Степаненко М. Ви плекаєте в людині людське. Слово великої шани науковцеві і просвітянину [Георгію Філіпчуку] // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 9


  Провідний науковий працівник НДІ українознавства МОН України, директор Інституту безпеки суспільства і людини, заступник голови ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка, голова секретаріату Конгресу української інтелігенції.
240299
  Татаренко Ірина Ви побачите нову Тіну Кароль! / Татаренко Ірина, Кароль Тіна // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-28
240300
  Скопенко Віктор Ви хочете бути вільним, від чого? // Україна молода, 1992


  Розмова з ректором КУ ім. Тараса Шевченка
240301
  Волошенюк І.С. Ви чуєте, журавлі? : худож.-докум. повість / І.С. Волошенюк. – Київ : Дніпро, 1985. – 110 с.
240302
   Ви чули про дивовижний острів? = Знайомтеся: серце Середземномор"я - Кіпр : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 142-143 : Іл.
240303
  Головко П.П. Ви що - жартуєте? / П.П. Головко. – К., 1985. – 110с.
240304
  Вергеліс О. Ви що, подуріли? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 16


  "Літній скандал навколо Національної музичної академії ім. П.Чайковського (чехарда з двома ректорами, які виконують поки що незрозуміло-які обов"язки) - лише логічний ланцюжок і окрема ланка в ланцюзі демонтажу культури, а то й демонтажу… держави. ...
240305
  Усиченко Ю.І. Ви, ваші знайомі, ваші друзі... / Ю.І. Усиченко. – Одеса, 1970. – 108с.
240306
   Ви, зорі-зориці.... – К, 1991. – 336с.
240307
  Білецький В.С. Виpуючий континент : Національно-визвольний рух у Латинській Америці / В.С. Білецький. – Київ : Знання, 1965. – 46 с. – (Т-во"Знання" ; № 11 ; Серія 3)


  Розповiдається пpо те, як наpоди латиноамеpиканських кpаїн боpються пpоти амеpиканського iмпеpiалiзму за повну нацiональну незалежнiсть, за внутpiшню пеpебудову суспiльства на демокpатичнiй основi та полiпшення умов свого життя.
240308
  Хигерович Р.И. Виа Антонио Грамши / Р.И. Хигерович. – М., 1973. – 183с.
240309
  Пратолини Васко Виа де Магадзини / Пратолини Васко. – Москва, 1958. – 246 с.
240310
  Білецький О.І. Вибpанi пpацi : в 2-х томах / О.І. Білецький. – Київ : Держвидав літератури
Т. 1 : Від давності до сучасності. – 1960. – 504 с.
240311
  Білецький О.І. Вибpанi пpацi : в 2-х томах / О.І. Білецький. – Київ : Держвидав літератури
Т. 2 : Від давності до сучасності. – 1960. – 456 с.
240312
  Макайонок А.Є. Вибачайте, коли ласка! / А.Є. Макайонок. – Київ, 1954. – 104с.
240313
  Діброва Володимир Вибгане / Діброва Володимир. – Київ : Критика, 2002. – 560с. – ISBN 966-7679-22-5
240314
  Вагнер Рихард Вибенлунги [Нибелунги] : Всемирная история на основании сказания / Рихард Вагнер ; Пер. с нем. С. Шенрока, поясн. ст. Эмилия Метнера, Макса Ценкера. – Москва : Изд. "Мусагет", 1913. – XVI, 78 с.
240315
   Вибери майбутнє : Передвборний інформаційий блок №2. – Донецьк, 1999. – 40с.
240316
  Габрійчук М.М. Вибився в люди : гуморески / М.М. Габрійчук. – Київ : Молодь, 1974. – 63 с.
240317
   Вибираємо 7 чудес Ялти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 35
240318
   Вибираємо 7 чудес Ялти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 35
240319
   Вибираємо 7 чудес Ялти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 35
240320
  Шулікін Д. Вибирати кандидатів потрібно насамперед за здібностями // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про Український державний центр міжнародної освіти. У зв"язку зі збільшенням кількості іноземців буде введено електронний облік, який буде забезпечувати контроль за відбором кандидатів на навчання, насамперед, за якісним критерієм.
240321
  Гавлічек-Боровський К. Вибіp поезій : [з житєписом Гавлічка] / Карель Гавлічек Боровськийпеpеклад Івана Фpанка. – У Львові (Львів) : Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Завадського]. – XXIV, 104 с. – Hа окp. аpк.: Високо поважаному Пpофесоpу Т.Г. Масаpику на доказ щиpої пpихильности пpисвячує Пеpекладач. - В кн. також: Каpел Гавлічек Боpовскій: Житєписний наpис / І. Фpанко. - Поясненя: с. 101-104. – (Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 29)
240322
  Усач Г.Д. Вибір : повість: для серед. та ст. шк. віку / Г.Д. Усач. – Київ : Веселка, 1978. – 152 с.
240323
  Міщенко М.О. Вибір / М.О. Міщенко. – К., 1978. – 88с.
240324
  Бондарєв Ю.В. Вибір / Ю.В. Бондарєв. – Київ, 1982. – 272 с.
240325
  Думанський Василь Вибір : Маленька проза. Казки. Поезії / Думанський Василь. – Київ : УАІД "Рада", 2000. – 296с. – ISBN 966-7909-00-Х
240326
  Гущак Іван Вибір / Гущак Іван. – Львів : Кобзар, 2001. – 263с. – ISBN 966-559-225-4
240327
  Ангелов Б. Вибір : поезії / Боян Ангелов ; пер. із болг. Анни Багряної. – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2013. – 43 с. – ISBN 978-966-525-121-7
240328
  Маслюк М. Вибір tertium comparationis при контрастивному дослідженні антифразних імплікатур // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 203-207. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
240329
  Зінчик А.Г. Вибір автомобільних транспортних засобів для комплектування підрозділів Збройних Сил України із використанням математико-статистичних методів експертного оцінювання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 45-50


  У статті представлено методичний підхід щодо вибору типів автомобільних спортних засобів для комплектування підрозділів Збройних Сил України із урахуванням чфіки вирішуваних транспортних завдань. Запропоновано узагальнений критерій ...
240330
  Єрешко Ю.О. Вибір амортизаційної політики з точки зору управління конкурентоспроможністю інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 9 (148). – С. 181-183
240331
  Височина І.Л. Вибір біофлавоноїдів у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 6-7
240332
  Співак І.В. Вибір валюти прив"язки для країн з транзитивною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-14. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Поступове збільшення частки євро у міжнародних розрахунках призводить до змін у внутрішній структурі національних економік. Тому вибір валюти прив"язки між євро та доларом США постає досить актуальним. The gradual increase of part euro in the ...
240333
  Співак І. Вибір валютного режиму в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-72. – (Економіка ; Вип. 41)


  Статтю присвячено одному із найактуальніших питань сьогодення - режиму валютного курсу України. Охарактеризовано також проблеми національної економіки.
240334
  Міроненко Д.С. Вибір варіанту змінно-добового завдання для машинобудівного виробництва з використанням нечіткої моделі прийняття плану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті показана актуальність розробки автоматизованої системи планування виробництва. Встановлено, що методами вирішення поставленої задачі є: методи інтелектуального планування та імітаційне моделювання. Наведена структура гібридної моделі ...
240335
  Кацалова Л.М. Вибір варіографічної моделі для даних прогнозу тиску, температури та опадів / Л.М. Кацалова, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 17-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
240336
  Демичева А.В. Вибір вищого навчального закладу абітурієнтом: між бажанням та реальністю // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 16-18. – ISBN 978-617-7351-15-2


  Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.
240337
  Ібрагімова І. Вибір влади-відкритість // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 87-97.
240338
  Ібрагімова І. Вибір влади-відкритість // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 347-355
240339
  Клименко В.Г. Вибір двох пунктів доставки однорідного товару з мінімальними транспортними витратами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9
240340
  Катриченко Т. Вибір десяти тисяч. Чому українські студенти їдуть навчатися до сусідньої країни - Польщі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 9
240341
   Вибір детектора для оптимізації дозових навантажень на пацієнта при проведенні рентгенографічних обстежень / Л.І. Асламова, Н.В. Меленевська, Є.В. Куліч, Н.С. Мірошниченко, С.І. Мірошниченко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 70-81. – ISSN 1818-331Х
240342
  Решетняк О.І. Вибір джерел фінансування освітніх програм кластера / О.І. Решетняк, Ю.А. Заїка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 307-311. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є визначення основних підходів до обґрунтування вибору джерел фінансування освітніх програм кластера. Запропоновано підхід до визначення економічної ефективності державного стимулювання розвитку освіти за рахунок формування освітніх ...
240343
  Корсун С. Вибір діагностичних методик для професійно - психологічного відбору співробітників оперативних підрозділів податкової міліції // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.73-78
240344
  Азімов О.Т. Вибір ділянок для захоронення радіоактивних відходів за результатами дешифрування матеріалів дистанційних зйомок // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
240345
  Партико Зіновій Вибір для України: Шанхайський договір і Азія чи НАТО і Європа? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 7/8 (189/190). – С. 31-32
240346
  Тітаренко Г.Б. Вибір експертів у дослідженнях методології та організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Г.Б. Тітаренко, М.Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 270-277 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
240347
  Фролов О.О. Вибір ефективних параметрів розкриття вугільного родовища Окаба в умовах басейну Анабра / О.О. Фролов, І.К. Бабичев // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 84-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
240348
  Бойко В.В. Вибір живлячих судин при проведенні езофагопластики ілеоцекальним сегментом / В.В. Бойко, Є.В. Шапринський // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 39-43. – ISSN 1681-276Х
240349
  Мельник Ю.І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20-30-х років XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – Львів, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 200-239
240350
  Мельник Ю.І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20-30-х років XX ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
240351
  Руданський С. Вибір з творів / С. Руданський. – Львів : Для школи і дому, 1927. – 37с.
240352
  Федькович Осип Юрій Вибір з творів Осипа Юрія Федьковича в двадцятилітні роковини його смерті. – Львів : Просвіта, 1913. – 48с. / (Вид-во Т-ва "Просьвіта"; ; Ч. 371


  Зміст: Вірші; Оповідання: Побратим; Серце не навчити; Сафат Зїнич; Опришок.
240353
  Барвінський О.Г. Вибір з українсько-руської літератури для 3 і 4 pоку учительских семінаpий / Уложив Олександр Барвіньский. – У Львові (Львів) : Накл. ц. к. Вид. шкільних книжок ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского, 1900. – CCVIII, 559 с.


  Розд. кн.: Вибіp із стаpоpускої лїтеpатуpи; Вибіp з устної словесности наpодної; Вибіp з укp[аїнської] лїтеpатуpи тpетьої доби. - Авт. пpозових, поет. і дpам. твоpів, пpоповідей, pозвідок з літеpатуpознавства, фольклоpистики: І.П. Котляpевський, О.Г. ...
240354
  Крушельницький А. Вибір з українського народного письменства сьомого класу середніх шкіл, для третього класу колегії. – Київ
Т. 1. – 1920. – 626 с.
240355
  Крушельницький А. Вибір з українського народного письменства сьомого класу середніх шкіл, для третього класу колегії. – Київ
Т. 2. – 1922. – 666 с.
240356
  Еш В. Вибір зброї / В. Еш. – К., 1966. – 318с.
240357
  Нікітченко І.М. Вибір і обгрунтування основних переметрів пневмодвигуна комбінованої енергетичної установки автомобіля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Нікітченко Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
240358
  Серкутан Т.В. Вибір і оцінка критеріїв інформаційного забезпечення маркетингу на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.41-43
240359
  Ткаченко М.О. Вибір і реалізація інноваційної стратегії / М.О. Ткаченко, С Н. Мацюра // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.354-358. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
240360
  Франко І.Я. Вибір із творів / Іван Франко ; вступ. ст. Володимира Радзикевича. – Нью-Йорк ; Париж : Наукове товариство ім. Шевченка, 1956. – 393, [3] c. : портр.


  В змісті: Вугляр ; Лесишина челядь ; Два приятелі ; Муляр ; Сам собі винен ; Добрий заробок ; Домашній промисл ; Історія моєї січкарні ; Довбавнюк ; Слимак ; Ліси і пасовиська ; Цигани ; Маніпулянтка ; Між добрими людьми ; Чи вдуріла? ; Яндруси ; Поки ...
240361
  Сіницький М.Є. Вибір інвестиційних проектів методом Монте-Карло за наявності ризику / М.Є. Сіницький, Ф.В. Моцний // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 100-111. – ISBN 978-617-571-139-2
240362
  Мащенко С.О. Вибір індивідуально-оптимальних рівноваг за критерієм стабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянута проблема вибору індивідуально-оптимальних рівноваг за критерієм стабільності, яка, у загальному випадку, представляє собою складну оптимізаційну задачу. Пропонується наближений метод вибору та досліджуються його властивості. Ключові слова: ...
240363
  Авдеева Н.Є. Вибір інноваційної моделі розвитку як головний фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 238-243
240364
  Ковтун О.Ю. Вибір інтеграційної моделі в контексті реалізації курсу на європейську інтеграцію України. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 161-167


  Стаття присвячена аналізу основних напрямів інтеграційної взаємодії України з найближчими країнами та об"єднаннями, зокрема ЄС та Росією.
240365
  Яковлєв Д.В. Вибір київського князя: спадок, випадок, доля? // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 5-12. – ISSN 2220-1394
240366
  Саттам Ясін Ахмад Дала"єн Вибір ключових показників ефективності маркетингової інформаційної системи (КПЕ-МІС) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 188-189
240367
  Задирака О.І. Вибір компонент при оцінці якості життя населення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-123. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена питанням методології оцінки якості життя. Запропоновано систему компонентів, що використовуються при оцінці якості життя населення.
240368
  Задирака О.І. Вибір компонент при оцінці якості життя населення // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-123.
240369
  Олексієнко О. Вибір Литвина // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 28 (245). – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  Позиція спікера щодо мовного законопроекту, незалежно від мотивів, буде визначальною для його політичного майбутнього та місця в українській історії
240370
  Данте Алигьери Вибір ліричної та дидактичної поезії Данте / Данте Алигьери. – Київ, 1965
240371
  Гончаренко В.А. Вибір людини: самоусвідомлення або знеособлення? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 13-15
240372
  Павленок М.В. Вибір людства – віртуальність замість реальності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 119-121
240373
   Вибір матеріалів для вуглецевистих композитів з нанотрубок для механічних передач / К. Ніколов, В. Іванов, М. Раденков, Л. Дімітров, О. Канкайя // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 42-48. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
240374
  Коротков П.А. Вибір методики обробки інформації при КР-лідарній діагностиці навколишнього середовища / П.А. Коротков, А.І. Писанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 2)


  Проаналізовано методику отримання інформації з погляду мінімальної похибки залежно від інтенивності сигналу, що надходить до приймального блока КР-лідара. Показано, що при імпульсному збудженні спектра КР найефективнішими є фотоелектронні системи, які ...
240375
  Лущик Л.В. Вибір методів для імпутації різних типів характеристик в даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 90-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються підходи до вирішення проблеми ампутації різних типів характеристик в даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Показано, що найбільш прийнятним методом ампутації для більшості груп характеристик населення є метод відшукання ...
240376
  Іванців М.І. Вибір методів і прийомів навчання математики в початковій школі : навч.-метод. посібник / Марія Іванців ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Пед. ін-т. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 216-223. – (Серія "Посібники та підручники СНУ ім. Лесі Українки"). – ISBN 978-966-500-684-7
240377
  Кузьмін О.Є. Вибір методів комерціалізації інноваційної продукції підприємств / О.Є. Кузьмін, Р.С. Косцик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 6-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
240378
  Волошин О. Вибір методів оцінювання терористичних ризиків // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 212-213
240379
  Ковальчук Володимир Ульянович Вибір методів педагогічного стимулювання учіння студентів в умовах модульної організації навчання : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ковальчук Володимир Ульянович; МО України, КУ ім Т.Шевченка. – К, 1994. – 187л. – Бібліогр.:л.115-133
240380
  Ковальчук Ю В. Вибір методів педагогічного стимулювання учіння студентів в умовах модульної організації навчання. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Ковальчук В.Ю,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
240381
  Кашуба Я.М. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 16-17
240382
  Любивий Я.В. Вибір методології як проблема практичної соціальної філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 3-16
240383
  Кришталь Г. Вибір методу розрахунку міри сукупного фінансового ризику // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 5 назв
240384
  Кабаненко І. Вибір між війною та безчестям // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 208). – С. 4


  Шість невідкладних заходів для створення стратегії, адекватної загрозам.
240385
  Проценко О. Вибір мовцем соціальної ролі як фактор коригувань у спонтанному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 116-119. – ISBN 966-8188-08-X
240386
  Белоусова І.А. Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки / І.А. Белоусова, О.А. Кириченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 10-15
240387
  Волковський Д. Вибір моделі іпотечного кредитування в Україні // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 109-115. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
240388
  Ковальова Т.В. Вибір моделі регулювання мовних відносин яу управлінське завдання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 98-103. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
240389
  Логвіновська С.І. Вибір моделі реформування податкової системи України з урахуванням зарубіжного досвіду // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 229-233. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 3). – ISSN 2306-4420
240390
  Андон П.І. Вибір на все життя (до 80-річчя академіка НАН України І.В. Сергієнка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 98-104. – ISSN 1027-3239
240391
  Бурлак В.М. Вибір на все життя. / В.М. Бурлак. – Київ, 1981. – 72с.
240392
  Ткаченко А.М. Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок / А.М. Ткаченко, Є.В. Колєсніков // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 36-40
240393
  Коцюба О.С. Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 144-149. – ISSN 2222-4459
240394
  Мороз Т.В. Вибір народнорозмовної лексики в українських перекладах Псалтиря І. Пулюя та І. Огієнка: порівняльний аспект // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 465-472. – ISSN 2311-0821


  "Тексти українських біблійних перекладів, що були виконані в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., становлять надзвичайно важливе джерело як для вивчення історії формування словникового складу літературної мови Цього періоду, так і для з"ясування ...
240395
  Савельєв Є. Вибір національної економічної моделі України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 369-371. – ISSN 1684-906Х
240396
  Ющенко В. Вибір Незалежності // Без цензури, 2004


  До Дня Незалежності України: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
240397
  Задорожна М С. Вибір ненаціональних, норм при реалізації принципу автономії волі в міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 68-73. – (Правознавство ; Вип. 282)
240398
  Загул Д. Вибір німецьких балад / Д. Загул. – Київ, 1928. – 61с.
240399
  Сорос Джордж Вибір Німеччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 3


  Від рішучості Берліна залежить розв"язання кризи в єврозоні.
240400
  Охременко О.Р. Вибір об"єктивних критеріїв оцінки процесу професійної підготовки // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.226-230. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
240401
  Мариніна С.В. Вибір оптимальних відносин України з країнами провідних інтеграційних об"єднань Євразійського континенту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 137-141


  Ефективність міжнародних інтеграційних процесів складна категорія, яка відображає багатовимірні відносини, що формуються між країнами регіональних економічних об"єднань. Україна забов"язана брати участь у світових інтеграційних процесах та здатна ...
240402
  Богославець В.В. Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів для розкриття нафтових пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Богославець Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
240403
  Ярмолюк В.М. Вибір оптимальних характеристик маршруту та профілю польоту комплексів безпілотних літальних апаратів при виконанні завдань оперативного (бойового) забезпечення / В.М. Ярмолюк, М.В. Фелько, Ж.О. Хижняк // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 96-102. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
240404
  Бізюк А.В. Вибір оптимального алгоритму розпізнавання маркера для доповненої реальності / А.В. Бізюк, М.О. Мажуга // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 55-59. – ISSN 1681-7710
240405
  Корнєєва Ю.В. Вибір оптимального механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 144-153


  У даній статті досліджується ефективність механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів на основі економетричного аналізу роботи основних каналів трансмісійного механізму у країнах з фіксованими та гнучкими валютними ...
240406
  Сліпченко Т. Вибір оптимального режиму монетарної політики в Україні в контексті європейського досвіду // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 29-36. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
240407
  Порхун В О. Вибір оптимальної енергетичної стратегії україни із застосуванням нейронних мереж / В О. Порхун, І.О. Березань // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 98-103
240408
  Галай А.О. Вибір оптимальної моделі взаємодії самоорганізованого громадянського суспільства та сучасної Української Держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 9-15. – ISSN 2227-796X


  Стаття характеризує положення теорії адміністративного права щодо формування організаційно правильних взаємин інституціоналізованого громадянського суспільства та демократичної правової держави в сучасних умовах українського державотворення. ...
240409
  Лупенко Ю.В. Вибір оптимальної моделі функціонування державного регулятора цінних паперів України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 77-80. – ISSN 2307-9878
240410
  Тюха І.В. Вибір оптимальної форми розрахунків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств харчової промисловості / І.В. Тюха, Р.В. Рудницька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 114-117
240411
  Коростинська Ю.О. Вибір організаційної форми господарювання відокремлень підрозділів підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 274-281.
240412
  Ющенко В. Вибір остаточний і перегляду не підлягає: Виступ Президента України у Європейському парламенті // Уряд. кур"єр., 2005
240413
  Горлач Л.Н. Вибір пам`яті : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ, 1988. – 153 с.
240414
  Рома О.М. Вибір параметрів алгоритму входження в синхронізм радіолінії управління безпілотним літальним апаратом з псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти / О.М. Рома, С.В. Василенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 71-78. – ISSN 2524-0056
240415
  Товаровська Г.Й. Вибір параметрів гарячих відновних газів для вдування у доменну піч і режиму газифікації вугілля для їх одержання.. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Товаровська Г.Й.; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1994. – 23л.
240416
  Пільгун Ю.В. Вибір параметрів дискретизації оптичних сигналів при чисельному моделюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 331-337. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу чисельного моделювання системи проміжок-лінза-проміжок у рамках підходу хвильової оптики. Запропоновано критерії вибору довжини інтервалу дискретизації, кількості точок відліків та їх просторового розташування. Проаналізовано випадки ...
240417
  Світлична О.Є. Вибір параметрів ефективних засобів блискавкозахисту електроенергетичних об"єктів за допомогою моделювання електрофізичних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Світлична Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
240418
  Савченко А.С. Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку обчислювальних мереж : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Савченко А.С.; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
240419
  Липський О.А. Вибір параметрів сигналу в засобах радіорелейного зв"язку при впливі навмисних завад : автореф. дис. .... канд. техн. наук : 05.12.02 / Липський О.А. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
240420
  Грабович І.М. Вибір поезий / Іляріон Грабович. – заходом Костя Паньковского. – Львів : Заходом К. Паньковского. Коштом товаришів покійника. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Б, 1905. – 96 с. : портр. – - На звороті тит. арк. епіграф з твору автора
240421
  Франко І.Я. Вибір поезій / Іван Франко ; Переднє слово напмсав Антін Крушельницький. – Коломия : Вид. філії т-ва "Учительська громада" в Коломиї, 1910. – XIX, 63 с. – (Вибрані твори українського письменства ; 1)
240422
  Гейне Г. Вибір поезій Генріха Гейне : (Hімеччина. Байки для дітей) / Пеpеклав і пояснив [та авт. пеpедм.] Іван Фpанко. – У Львові [Львів] : Hакладом Т-ва "Акад. Бpатство" ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1892. – VIII, 111 с. – (Видавництво "Академічного Бpатства" в память 20-их pоковин заснованя Товариства ; Кн. 2.)


  Зміст: Hімеччина: Зимова казка; Поетови; Вандpуючі щуpі; Ослячі вибоpи; Коpоль Довгоух I; Остоpога; Вхід до неба; Діспута; Цаp Давид; Enfant perdu.
240423
  Колосов О. Вибір пошукового масиву та експрес-аналіз рівня техніки при складанні опису заявки на винахід // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 16-21 : табл. – ISSN 1708-7422
240424
  Філіп"єв А.О. Вибір права та його обмеження в джерелах міжнародного приватного права ЄС та України: порівняльно-правовий аналіз // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 27-28
240425
  Меламуд Б. Вибір професії // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 129-137. – ISSN 0208-0710
240426
  Бахвалова А. Вибір професії крізь призму психаналізу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 34-37. – ISSN 2518-7104
240427
  Гордон Л.А. Вибір професії учнями випускних класів, його мотиви і заходи школи в цьому напрямі / Л.А. Гордон. – К.-Х, 1938. – 55с.
240428
  Валова Л.М. Вибір професійної діяльності, яка пов"язана з реалізацією функцій влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Наведено результати емпіричного дослідження щодо особистісних рис курсантів та працівників НАВСУ та особливостей їх уявлень про структуру засобів влади. Проаналізовано, яким чином деякі особистісні риси можуть обумовлювати вибір діяльності, до ...
240429
  Гошовський С.М. Вибір профессії / С.М. Гошовський, А.В. Місуно. – К, 1973. – 32с.
240430
  Бовсунівський О.М. Вибір раціональних альтернатив за нечіткою множиною компромісних цілей // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 3-8. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
240431
  Шохін Б.П. Вибір раціонального варіанта системи вдосконалення трудових процесів / Б.П. Шохін, Т.Б. Твердушка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 69-76


  Для вибору системи вдосконалення трудових процесів використовується метод аналізу ієрархій, а також обґрунтована кількість рівнів ієрархій та наведений порядок оброблення матриць парних порівнянь на кожному рівні. Для выбора системы непрерывного ...
240432
  Шуляк М.Л. Вибір раціонального режиму роботи МТА на основі аналізу еліпсоїда функціонування // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 99-104 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
240433
  Дубійчук О.Ю. Вибір раціональної конструкції високовольтних імпульсних конденсаторів з послідовним з"єднанням груп секцій : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.13.23. - Техніка сильних електричних та магнітних полів / Дубійчук О.Ю. ; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
240434
   Вибір режимів текстурування поверхні пластин з монокристалічного кремнію при виробництві ФЕП / С.В. Ленков, Д.В. Лукомський, О.В. Селюков, Н.В. Рябенька, С.Г. Згурець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати дослідження впливу режимів текстурування поверхні кремнієвих пластин на структуру робочої поверхні фотоелектричних перетворювачів, що є перспективними джерелами енергозабезпечення радіоелектронних систем спеціального ...
240435
  Хара О. Вибір розділеної Америки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 5


  "Ще місяць тому "блакитна хвиля" - переможне входження демократів в обидві палати Конгресу - була популярною метафорою. Зіштовхнувшись із електоральною реальністю, лави тих, хто досі вірить у такий сценарій, значно порідшали. Голова Національного ...
240436
  Фесенко А.О. Вибір розрядності коду в біометричних системах ідентифікації по райдужній оболонці ока / А.О. Фесенко, М.О. Рябий, О В. Фесенко // Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / "Перспективні напрями захисту інформації", всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – С. 88-92
240437
  Кунанець Н.Е. Вибір складових елементів системи дистанційного бібліотечного обслуговування користувачів із особливими потребами / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, В.І. Кут // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 377-383. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості застосування методів вибору найкращих варіантів композицій структурних елементів інформаційних технологій для забезпечення дистанційного інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів з особливими потребами. Запропоновано ...
240438
  Галкін О.А. Вибір смуги пропускання на основі ядерної оцінки щільності розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 96-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
240439
  Проценко О. Вибір соціальної ролі як фактор коригувань у спонтанному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 116-119. – Бібліогр.: Літ.: С. 119; 3 поз. – ISBN 966-8188-07-1
240440
  Рожанська Н. Вибір спеціальності споживачами освітніх послуг ВНЗ: соціально-психологічний аналіз у контексті вчення Г. Сковороди про споріднену працю // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С.150-156. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
240441
  Волков Л.В. Вибір спортивної спеціалізації / Л.В. Волков. – Київ, 1973. – 163с.
240442
  Золовський А.П. Вибір способів відображення на комплексних картах сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 50-56. – (Географії ; Вип. 10)
240443
  Брюханова Н.О. Вибір способів формування змісту підвищення кваліфікації викладачів технічних дисциплін / Н.О. Брюханова, М.Р. Рогуліна // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 94-106. – ISSN 2078-7782


  Проблема професійної відповідності викладачів технічних дисциплін ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації вимогам щодо висококваліфікованого виконання професійних обов’язків, які визначаються зв’язками, встановлюваними одночасно між змінами технічної сфери ...
240444
  Єфіменко С. Вибір способу обліку ефекту матриці в рентгенорадіометричному методі аналізу руд кольорових металів / С. Єфіменко, М. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-8. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) Розглянуто спосіб спектральних відношень, що дозволяє врахувати вплив речовинного складу наповнювача на результати радіометричного аналізу руд багатокомпонентних родовищ ...
240445
  Половян Н.С. Вибір стратегії економіко-екологічного розвитку підприємства / Н.С. Половян, А.С. Окуловська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 150-157


  Запропоновано модель вибору стратегії економіко-екологічного розвитку підприємства, яка є системою диференціальних рівнянь, які дозволяють врахувати економічну та фінансову складові при ухваленні економіко-екологічних рішень.
240446
  Ребенок А.В. Вибір стратегії конкуренції промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 123-130 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
240447
  Лагутін В.Д. Вибір стратегії монетарної політики / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-15
240448
  Надточій К.М. Вибір стратегії подолання бар"єрів входу у галузь // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 427-439


  У статті досліджується проблема виходу підприємств на зовнішні ринки, а саме описуються головні бар"єри та стратегії, які мають допомогти їх подолати. Описуються різні підходи до вибору конкретного способу виходу та фактори, що здійснюють найбільший ...
240449
  Усик С.П. Вибір стратегії розвитку з урахуванням ступеня готовності підприємства до стратегічних змін : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 142-150 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
240450
  Коломієць В.М. Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-56.
240451
  Валявська Н.О. Вибір стратегії розвитку річкових портів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 93-97. – ISSN 2306-6806
240452
  Боковець В.В. Вибір стратегії управління корпорацією в контексті забезпечення її ефективності і масштабності розвитку / В.В. Боковець, Г.В. Іванченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 145-148. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
240453
  Креденцер Б.П. Вибір стратегій обслуговування об"єктів озброєння та військової техніки на основі вартісного показника якості функціонування / Б.П. Креденцер, О.П. Волох // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 47-52
240454
  Кардаш К. Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 44-48
240455
  Шолойко А. Вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті обґрунтовано вибір страховиком пріоритетного виду страхування в умовах невизначеності, використовуючи теорію ігор і критерії прийняття рішень. Розроблено пропозиції для досліджуваної страхової компанії відносно вибору пріоритетного виду ...
240456
  Короденко М. Вибір студента // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13 червня (№ 23). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Закон України "Про вищу освіту" передбачає, що частину навчальних дисциплін у вишах повинні обрати студенти. Як реалізувати це на практиці? Кілька потужних ВНЗ поділилися своїми "рецептами". Презентуючи порядок реалізації студентами КНУ ім. Тараса ...
240457
  Берестовой І.О. Вибір суднового дизеля шляхом синтезу його конструктивних характеристик та енергетичних показників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Берестовой Іван Олегович ; М-во освіти і науки України (МОН України), Нац. ун-т "Одес. мор. акад." (НУ "ОМА"). – Одеса, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
240458
  Спиця-Оріщенко Вибір сфери професіної діяльності з урахуванням особистісних та психологічних особливостей молодої людини // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 232-237. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
240459
  Атаєв С.В. Вибір та логарифмічне шкалування показників впливу гребель та водосховищ на навколишнє середовище // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-89. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
240460
  Сокур Л.М. Вибір та обгрунтування параметрів дробарок відцентрово-ударного типу з демпфуючим підвісом робочого органу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Сокур Лідія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
240461
  Буцко Є.С. Вибір тактики лікування дисекцій хребтових артерій, ускладнених гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом у вертебробазилярному басейні / Є.С. Буцко, А.Г. Голяка, В.В. Федорова // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 77-83. – ISSN 2304-9359
240462
  Бежуашвілі І.Г. Вибір тактики оперативних утручань при тромбозі інфраінгвінального шунта у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Бежуашвілі Іраклій Гурамович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
240463
  Щоголів Я.І. Вибір творів : поезії / Я.І. Щоголів. – Берлін, 1924. – 74 с.
240464
  Цицерон М.Т. Вибір творів Марка Тулія Цицерона : для гімназий з русскою мовою викладовою / М.Т. Цицерон. – Львів : Українське педагогічне товариство, 1913. – 252 с.
240465
  Савчин В.Р. Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача : На прикладі творчості Миколи Лукаша // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 354-358. – ISBN 978-966-581-958-5
240466
  Шигаль Д.А. Вибір теми порівняльного історико-правового дослідження: питання методики // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 32-43. – ISSN 2224-9281
240467
  Черепахін В. Вибір технології - справа нелегка, особливо при багатоканальному телевізійному мовленні, бо це одна з найважливіших складових у підготовці телевізійного бізнесу // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-68


  Інформаційні технології кабельного телебачення
240468
  Коваленко О. Вибір технологій навчання як складова педагогічного проектування професійної підготовки компетентних інженерів-педагогів / О. Коваленко, Н. Корольова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 12-20. – ISSN 2308-4634
240469
  Фіткулін О.Т. Вибір технологій та програмних засобів для створення архівних копій веб-сайтів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 227-235. – ISSN 0320-9466
240470
   Вибір України-99. Що далі. – Київ, 1999. – 261с.
240471
  Ющенко В. Вибір України // Укр. форум, 2004


  Виступ нар. депутата, лідера фракції "Наша Україна", кандидата на пост президента на виборах 2004 р. В.Ющенка з нагоди 13 річниці Дня Незалежності України
240472
  Алібейлі Е.А. Вибір Україною зовнішньополітичної стратегії в середині 1990-х: варіант ГУАМу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 13-20. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
240473
  Овчаренко Т. Вибір цільових орієнтирів валютного курсу в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-41. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність валютно-курсової політики. Проаналізовано сучасний стан валютного курсу України та визначено ступінь його впливу на цінову конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Раскрыта сущность валютно-курсовой политики. Проанализировано ...
240474
  Тихонов Віктор Вибір честі, вибір частини, вибір-частіше? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 5 (266). – С. 33-37.
240475
  Онищенко О. Вибір чи перебір? Чи повинні елітні школи відбирати учнів, і як // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 1, 12


  "Вступ до школи потрапив до переліку слабких місць нашої освіти, укладеного експертами ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку, що об"єднує 34 країни світу). Усього таких проблем визначено 8, і всі вони відкривають можливості для ...
240476
  Крайлюк А.І. Вибір шлюбного партнера: теоретичні аспекти // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 207-215. – ISSN 2219-2654
240477
  Силенко С.А. Вибір шляхів сучасного антикризового управління промисловим підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 11-16. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
240478
   Вибір шляхів трансформаційних змін в українському суспільстві / В.Л. Співачук, В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 62)


  Аналізується взаємозв"язок проблем первісного нагромадження капіталу, структурної перебудови економіки та соціальних зрушень у процесі трансформаційних змін в українському суспільстві з позиції вибору моделі розвитку, виходячи з історичних та ...
240479
  Василькевич Г. Вибір як рушій світотворення чи радше руйнації в сатиричній колядці збірника Йосипа Застирця: (або ж... камо грядеши, що нового заколядуємо тепер?) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 25-34. – ISSN 2225-5095
240480
  Олійник Б.І. Вибір! : поезії / Б.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 95с.
240481
  Азарова А.О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства : економіка та управління підприємствами / А.О. Азарова, Н.С. Желюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 91-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
240482
  Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство = The choice: global domination or global leadership / Збігнєв Бжезінський; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 203с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-375-3
240483
  Костріков С.В. Вибірки та запити як базові ГІС-операції при вирішенні геоекологічних задач // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 9-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1992-4224
240484
  Козаченко Ю.В. Вибіркова неперервність та моделювання випадкових процесів з просторів Dv, w / Ю.В. Козаченко, О.М. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 80-91. – ISSN 0868-6904
240485
  Козаченко Ю.В. Вибіркова неперервність та оцінювання розподілів приростів сепарабельних випадкових процесів з класу V([фі, псі]), визначених на компакті / Ю.В. Козаченко, О.І. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови вибіркової неперервності з ймовірністю одиниця траєкторій випадкових процесів з класу V([фі, псі]), визначених на компакті, та оцінки розподілів їх приростів. Одержані оцінки покращують та узагальнюють відомі результати.
240486
  Шигун М.М. Вибіркова перевірка: термінологічний аспект // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.161-169. – (Технічні науки ; № 17)
240487
  Вербова В. Вибіркове розповсюдження інформації: теорія та досвід впровадження в ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського / Віта Вербова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Аналізується теоретичний підхід до проблеми вибіркового розповсюдження інформації в Україні та зарубіжних країнах. Висвітлено результати діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки (ДНПБ) України імені В.О. Сухомлинського із впровадження ...
240488
  Мокін Б.І. Вибірковий і, звичайно ж, тенденційний літопис або Я так думаю / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 356с. – ISBN 978-966-641-224-2
240489
  Серьогін О. Вибірковий перегляд. Система допуску позбавляє ВС важелів впливу, які б дозволили забезпечити єдність судової практики / О. Серьогін, А. Потьомкін // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 29 червня - 5 липня (№ 26). – С. 11


  Перелік повноважень Верховного Суду свідчить про побудову в Україні чотирирівневої судової системи (для кожної юрисдикції). Проте чи виправдала така система сподівання законодавця, зокрема процедура допуску вищими спецсудами справ до провадження в ...
240490
  Гладун О.М. Вибіркові обстеження домогосподарств в Україні: історичний аспект // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-12 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
240491
  Гладун О.М. Вибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика : монографія / О.М. Гладун. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-340-272-7
240492
  Керіш Е. Вибіркові покарання: чому санкції ООН часто залишаються лише на папері? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
240493
  Кафка С. Вибіркові прийоми аудиту: особливості організації та застосування / С. Кафка, О. Кобрин, Н. Василенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
240494
  Захарова Т.В. Вибірковість дії інсектицидів в системі комах фітофаг-ентомофаг в агробіоценозах : Автореф... канд. сільсько.-госп.наук: 03.00.09 / Захарова Т.В.; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1999. – 16л.
240495
  Беленчук І.А. Вибоpче пpаво pадянських гpомадян / І.А. Беленчук. – Київ : Полiтвидав Укpаїни, 1965. – 32с. – (Правові знання в маси)


  Висвiтлюються основнi пpинципи pадянської вибоpничої системи.Автоp розкpиває антидемокpатичну суть виpобничої системи в капiталiстичних кpаїнах.
240496
  Шімаі М. Вибоїстими шляхами "втраченого десятиліття" // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 7-20. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
240497
  Кобринська Н.І. Виборець / Н. Кобринська ; З пеpедмовою В. Чеpедниченко. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в,, 1919. – X, 48 с. – (Видання Полтавської Спілки Спожививчих Товариств ; Серія 1 Красне письменств)
240498
  Кобринська Н. Виборець / Н. Кобринська. – Київ, 1926. – 44 с.
240499
  Черненко О. Виборець став більш прагматичним і менш ідеалістичним // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 серпня (№ 144)


  Студентка Інституту журналістики КНУТШ Анна Черевко взяла інтерв"ю у голови Комітету виборців України Олександра Черненка.
240500
  Чекмишев О. Вибори-2006 у дзеркалі ЗМІ: уроки та перспективи // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 3. – С. 67-74.
240501
   Вибори-2006: Досвід. Проблеми. Перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Київ,31 жовтня - 1 листопада 2006 року. – Київ : Атіка, 2007. – 552с. – ISBN 978-966-326-228-4
240502
  Давидович Я. Вибори-2006: процес завершено. Підсумки. Аналіз. Перспективи // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-11.
240503
  Спектор Ю. Вибори-2007: спогади про майбутнє // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С.16-19. – ISSN 1812--514Х
240504
   Вибори-2007: чи скінчилося свято демократії? // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 1812--514Х
240505
  Кострубіцька А.В. Вибори-2012: перспективи використання інтернет-технологій // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65-66
240506
  Голобуцький О.П. Вибори-98 / О.П. Голобуцький, О.В. Кривошеєнко, В.О. Кулик; Укр.центр політичного маркетингу.Політичне об"єднання "Молода Україна". – Київ : УЦПМ-Прес, 1998. – 101с.
240507
  Бебик В. Вибори - 2007: мотивація та ефективність політичних впливів / В. Бебик, О. Дащаківська, О. Охотникова // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-22.
240508
  Якименко Ю. Вибори - 2012: наслідки для партійної системи України // Політичний портрет України : [бюлетень] / Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". – Київ, 2013. – № 39 : Україна"2012: політичний портрет. – С. 37-42
240509
  Бекшкіна І. Вибори - 2012: оцінки, мотивація, інформованість виборців // Політичний портрет України : [бюлетень] / Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". – Київ, 2013. – № 39 : Україна"2012: політичний портрет. – С. 5-36
240510
   Вибори -2002. Політичний компас виборця : повна та точна інформація про: партії та виборчі блоки. – Київ, 2002. – 127с. – ISBN 966-8039-05-Х
240511
  Фесенко В. Вибори -2006: Практичне тестування пропорційної виборчої системи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-13.
240512
  Гордієнко К. Вибори : оповідання / К. Гордієнко. – Харків : Рух, 1931. – 80 с.
240513
  Маркман Ш. Вибори : (Політ. детектив) / Ш. Маркман. – К., 1988. – 282с.
240514
  Дрожжин В.П. Вибори / В. Дрожжин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 51-52. – ISBN 966-642-073-2
240515
  Козаченко А.І. Вибори 1917 р. повітових і губернських гласних полтавського земства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 10-17. – ISSN 0201-7245
240516
  Зуляк І. Вибори 1946 р. та українці // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 72-84. – ISSN 2312-1165
240517
  Рибачук М. Вибори 2002 року: гарантії діяльності політичних партій, виборчих блоків політичних партій // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 19-23. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
240518
  Терещенко Ю. Вибори 2006 року: освіта в програмних документах політичних партій / Ю. Терещенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 45-48
240519
   Вибори 2006. Політичний компас виборця : Повна та точна інформація; 45 виборчих списків, понад 7000 кандидатів у депутати, 1300 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2006. – 416с. – ISBN 966-7048-41-1
240520
  Кисельов С. Вибори 2006: політика та демократія // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 13-17.
240521
   Вибори 2012. Організаційно-методичне забезпечення // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 8-46
240522
  Мартинов А. Вибори 43-го президента США: уроки демократії // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.75-85. – ISSN 1609-5499
240523
  Березюк О. Вибори без вибору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-23.
240524
  Константинов Віктор Вибори без вибору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 78-82
240525
  Турянський І. Вибори без вибору // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 16-18. – (Політичні науки)
240526
  Мартинов А. Вибори в Азербайджані // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 4
240527
  Коваль О. Вибори в Греції: від радикалізму до реалізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 7
240528
   Вибори в Європейському Союзі / Ж. Безп"ятчук, А. Євгеньєва, Д. Ковриженко, О. та ін. Чебаненко; Лабораторія закондавчих ініціатив; За ред. Ковриженка Д.С.; Авт.: Безп"ятчук Ж., Євгеньєва А., Ковриженко Д., Чебаненко О. та ін. – Київ, 2006. – 156с. – ISBN 966-7625-98-2
240529
  Ерман Г. Вибори в Італії: тріумф євроскептиків та руднощі Берлусконі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
240530
  Сидоренко О. Вибори в Казахстані: помітний прогрес // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 58-59. – ISSN 1812--514Х
240531
  Волиняк П. Вибори в Канаді і українці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 158, травень : травень. – С. 19-23
240532
  Чокас Ю. Вибори в Молдові 2014 року: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 27-29
240533
  Бетлій О. Вибори в Молдові: карти сірого олігарха // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 5


  30 жовтня, коли українці приголомшливо спостерігали за карнавалом електронного декларування можновладцями своїх статків, громадяни Молдови віддавали свої голоси за майбутнє не тільки власної держави, а й регіону. Вперше від 1996 р. у Молдові відбулися ...
240534
  Харченко І.І. Вибори в НДР 18 березня 1990 року та їх вплив на прискорення об"єднувального процесу Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 60-66
240535
   Вибори в світі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 103-104


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
240536
  Пустельник Людмила Вибори в США: між чорним і білим // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 47-49. – ISSN 0130-5212
240537
  Нельга О. Вибори в Україні як чинник національної інтеграції // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 124-138. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
240538
  Дмитренко О.С. Вибори в Україні: ознака чи відимість демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 247-255
240539
  Корольова Н.В. Вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим: проблеми та реалії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам діючого законодавства з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Розкриваються позитивні та негативні аспекти кожного з цих законодавчих актів. Надається пропозиція щодо виборчої системи, яка найбільш підходить ...
240540
  Сухонос В. Вибори глави держави в умовах республіки: унікальні особливості // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 69-72.
240541
  Купчик Я. Вибори гласних до Київської міської думи 23 липня 1917 р.: підготовка, проведення, результати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 38-42. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів та періодичних видань висвітлено муніципальні вибори до Київської міської думи, що відбулися 23 липня 1917 р. Автором висловлено думку, що досвід цих виборів міг би знадобитись при проведенні виборів до ...
240542
   Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року / [В.М. Шаповал та ін. ; редкол. : В.М. Шаповал (гол.), А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.] ; Центральна виборча комісія. – Інформаційне вид. – Київ : Фенікс, 2011. – 844 с. – ISBN 978-966-651-903-3
240543
  Лоссовський І. Вибори Державної Думи Росіїї: український фактор // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 12-16. – (Політичні науки)
240544
  Мельник М. Вибори для/без вибору: роздуми про минулі вибори заради майбутніх // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 52-66


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
240545
   Вибори до Верховної Ради України 2006 року : Інформаційно-аналітичний збірник: У 2-х книгах / Редкол. Я.В. Давидович, М.І. Мельник, М.І. Ставнійчук, С.О. Дубовик, Ю.Г. Донченко; Центральна виборча комісія. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-231-1
Кн.1. – 2006. – 624с.
240546
   Вибори до Верховної Ради України 2006 року : Інформаційно-аналітичний збірник: У 2-х книгах / Редкол.: Я.В. Давидович, М.І. Мельник, М.І. Ставнійчук, С.О. Дубовик, Ю.Г. Донченко; Центральна виборча комісія. – Київ : Атіка. – ISBN 966-326-232-X
Кн.2. – 2006. – 328с.
240547
  Тодоров І. Вибори до Верховної Ради України 2012 року в контексті зовнішньої політики // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 84-94. – ISSN 1728-9572
240548
  Вархов Г.В. Вибори до Європейського парламенту 2009-2014 років: загальне та особливе // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 30-36. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
240549
  Мирний П. Вибори до земства / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1939. – 77с.
240550
  Демченко Т. Вибори до І та ІІ Державних дум Росії на Чернігівщині / Т. Демченко, І. Рубіс // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 117-122.
240551
  Рябошапко Л. Вибори до національних РІАД УСРР (1920- середина 1930-х років) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.95-99. – Бібліогр.: 13 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
240552
   Вибори до Національної академії правових наук України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 5 - 11 лютого (№ 5). – С. 16. – ISSN 1992-9277


  Національна академія правових наук України відповідно до свого Статусу повідомляє прізвища кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти, зареєстрованих президією НАПрН України відповідно до оголошення про проведення виборів членів НАПрН ...
240553
  Ленін В.І. Вибори до Установчих зборів і диктатура пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 22с.
240554
  Ленін В.І. Вибори до Установчих зборів і диктатура пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 24с.
240555
  Ленін В.І. Вибори до Установчих зборів і диктатура пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1985. – 31с.
240556
  Кульчицький С. Вибори і Великий терор. Як радянських громадян привчали голосувати одностайно // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 27 (555), 6-12.07.2018. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
240557
  Александров О. Вибори і діяльність Київської міської думи у 1870-х рр. (за матеріалами оглядів Олександра Кониського) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 12-16


  Аналізується погляди відомого українського письменника, правознавця Олександра Кониського, гласного Київської думи, присвячені питанням удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування.
240558
   Вибори і референдуми в Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 13-15 листопада 2002 року (доповіді, виступи, рекомендації). – Київ : Нора-Друк, 2003. – 504с. : іл. – ISBN 966-95961-9-X
240559
   Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії и практики : Збірник. – Київ, 2001. – 360c. – ISBN 966-95532-6-1
240560
   Вибори керівництва НАЗЯВО / за інформацією Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  21 жовтня у Національній академії мистецтв України відбулися вибори голови та заступників голови агентства. За результатами голосування головою обрано доктора фізико-математичних наук (за сумісництвом - доцент кафедри в КНУ імені Тараса Шевченка Сергій ...
240561
  Кобченко К. Вибори на Житомирщині та Харківщині // Молода нація : Альманах. Спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2005. – № 1 : Помаранчева революція. – С. 238-251. – ISBN 966-7332-13-6
240562
  Фурса Є.І. Вибори народних депутатів у правовому аспекті і не тільки // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 28-36
240563
  Коваль О. Вибори після BREXIT. Навіщо Тереза Мей достроково запустила передвиборну кампанію у Великій Британії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 5


  Про те, що Британії не уникнути дострокових виборів після референдуму про вихід країни з ЄС, говорили багато.
240564
  Опанасюк Т. Вибори президента РФ 2000: характерні особливості та аналіз результатів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 180-185. – ISSN 2519-1942
240565
  Коваленко Р. Вибори Президента США: конституційна регламентація // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 128-132. – ISSN 1561-4999
240566
  Шевчук О.В. Вибори президента тайванської адміністрації у контексті американсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 72-79


  Стаття присвячена аналізу впливу результатів виборів глави адміністрації Тайваню на характер американсько-китайських взаємовідносин у контексті можливих моделей урегулювання "статусу" Тайваню. Визначено вплив внутрішньополітичних чинників на характер ...
240567
   Вибори Президента України - 2004. Електоральна статистика : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2005. – 608с. – ISBN 966-8618-03-3
240568
   Вибори Президента України - 2004: проблеми забезпечення та захисту виборчих прав громадян України : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: Доповіді. Виступи. Рекомендації. – Київ, 2005. – 260с. – ISBN 966-8665-02-3
240569
   Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії та практики : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 9-10 червня 2005 року. – Київ : Атіка, 2005. – 640с. – ISBN 966-326-124-2
240570
   Вибори президента України 1999. – К, 1999. – 79с.
240571
   Вибори президента України 1999 : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ, 2000. – 400с. – ISBN 966-95532-4-5
240572
   Вибори Президента України 2010 року : інформаційно-аналітичне видання / В.М. Шаповал [та ін.] ; [редкол. : В.М. Шаповал, А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.] ; ЦВК. – Київ : Фенікс, 2010. – 895 с. : фото + табл. – ISBN 978-966-651-819-7
240573
  Курінна А.В. Вибори Президента України: законодавчий аспект // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 373-376
240574
   Вибори ректора 19 жовтня 2015 року // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 4-5


  Про процедуру обрання та призначення керівника вищого навчального закладу в КНУ ім. Т.Г. Шевченка
240575
  Бучковський Є. Вибори Сенату Республіки Польща: проблеми реформування // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-70.
240576
  Вітковський В. Вибори скінчилися... Забудьте? // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.1-4
240577
  Рощина І.О. Вибори суддів - умова успішної боротьби з корупцією // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 124-127
240578
  Кохалик Х.М. Вибори та виборчі системи Німеччини на місцевому рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 121-125. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
240579
   Вибори та демократія : науково-популярний правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
240580
   Вибори та демократія : науково-популярний правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
240581
   Вибори та демократія : Науково-популярний правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
240582
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
240583
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
240584
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
240585
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
240586
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
240587
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
240588
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
240589
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
240590
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
240591
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
240592
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (15). – 2008
240593
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2 (16). – 2008
240594
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 3 (17). – 2008
240595
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 4 (18). – 2008
240596
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (19). – 2009
240597
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2 (20). – 2009
240598
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 3 (21). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
240599
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 4 (22). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
240600
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (23). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
240601
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2/3 (24/25). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
240602
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 4 (26). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
240603
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 1 (27). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
240604
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004-
№ 2 (28). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
240605
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 3 (29). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
240606
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 4 (30). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
240607
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 1 (31). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
240608
   Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2004-
№ 2 (32). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
240609
  Габович О. Вибори та інтелектуальна неспроможність еліти : асоціативна політекономія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 78-79. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
240610
  Вьольк К. Вибори та призначення суддів у Німеччині // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 124-126.
240611
  Бічек С О. Вибори та референдуми як форми участі громадян в управлінні державними справами // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 79-90.
240612
  Щерба Т. Вибори та склад органів самоуправління в містах Київської губернії згідно з положенням 1870 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-43. – (Історія ; Вип. 56)


  У статті розглядаються вибори та склад органів самоуправління в містах Київської губернії згідно з положенням 1870 р.
240613
  Межжерін О. Вибори у Верховну Раду Союзу РСР і Верховну Раду Української РСР від Черновицької ат Аккерманської областей УРСР / О. Межжерін. – R, 1940. – 32 с.
240614
  Стецюк П. Вибори у механізмі функціонування конституційної держави // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 30-37. – ISSN 1026-9932
240615
  Сірук М. Вибори у Нідерландах і Європа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)
240616
  Жеребецький Є. Вибори у Польщі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 89-95.
240617
  Макаренко Б. Вибори як головний напрям політичної участі особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 276-286
240618
  Філіпенко Д. Вибори як ефективний засіб переходу до сталої демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 135-137
240619
  Малкіна Ганна Вибори як засіб реалізації політичної відповідальності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  У сучасному демократичному суспільстві головним засобом реалізації відповідальності держави перед громадянським суспільством є вибори. Основним різновидом політичної відповідальності є конституційно-правова (за формою, наприклад, уряду - перед ...
240620
  Смокович М. Вибори як інститут забезпечення демократії в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 37-45. – ISSN 2308-9636
240621
  Семенов В.М. Вибори як інструмент оцінювання дыяльності регіоналних органів влади // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 148-152. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
240622
  Ставнійчук М. Вибори як ключовий інститут демократичного конституційного ладу сучасної України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 18-29. – ISSN 1026-9932
240623
  Селютіна Н.Ф. Вибори як механізм формування політичної складової політико-адміністративної еліти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.205-209. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
240624
  Райковський Б. Вибори як предмет політологічного аналізу // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-61.
240625
  Заяць Н. Вибори як реалії сучасної державно-правової дійсності: теоретичний аспект // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 26-29. – ISSN 0132-1331
240626
  Кім А.І. Вибори як форма здійснення політичних свобод радянських громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
240627
  Максакова Р.М. Вибори як форма реалізації установчої влади в Україні: актуальні питання сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 52-59.
240628
  Федоренко В. Вибори, виборче право і виборчі системи - пріоритетний напрям сучасних конституційно-правових досліджень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 105-113. – ISSN 1026-9932
240629
  Савченко О. Вибори, що поглибили кризу. У Венесуелі переобрали президента Мадуро // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 5


  "На позачергових президентських виборах у Венесуелі, що відбулися минулої неділі, як і очікувалося, перемогу здобув чинний президент Ніколас Мадуро. Він набрав 67,79% від кількості виборців, які прийшли на дільниці. Основний його суперник — Енріке ...
240630
  Подгорна В. Вибори. Надія - є! / В. Подгорна, С. Іванисько, М. Розумний; підгот. Іван Капсамун, Дмитро Кривцун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 4-5


  Обговорення передвиборчої кампанії 2014.
240631
  Айвазовська О. Вибори: відкриті списки як природний вибір // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 1992-9277
240632
  Овчинникова Г.Ф. Вибори: кому довіримо мандат? / Г.Ф. Овчинникова. – Киев : Т-во. “Знання”, 1990. – 32 с.
240633
  Таратура В.М. Виборний партійний актив. / В.М. Таратура. – К., 1981. – 94с.
240634
  Сердюк Н.А. Виборність суддів як основа демократичного принципу народовладдя в Україні (історико-правове дослідження) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 81-89. – ISSN 2306-9082
240635
   Вибороли путівки до світового фіналу // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 4 : фото


  Команда факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка (студенти Р. Фурко, М. Чорний та випускник магістратури 2015 року Д. Ігнатенко) стала призером півфіналу студентської першості світу з програмування ACM-ICPC. За перемогу в півфіналі змагалися ...
240636
  Марчук Г.О. Вибороти долю / Галина Марчук. – Київ : Фенікс, 2017. – 254, [1] с. : портр. – Зміст: "Я вибрала долю собі сама..." ; Вона і орхідеї ; А музика звучить ; Кінець світу, пироги і ... ; Ніна ; Три поїздки по знайомому маршруту ; Образки з майдану ; Щоденник, або майдан і людські долі. – ISBN 978-966-136-456-0
240637
  Жванія Т. Виборча адміністрація Грузії: "Вибори в Грузії - досягнення та уроки" // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 24-25
240638
  Цирфа Ю. Виборча ейфорія. Чи справді світ голосуватиме за зміни? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 24-25
240639
  Афанасьєва М. Виборча інженерія: до постановки питання // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 43-49. – ISSN 1561-4999
240640
   Виборча кампанія-2002: специфіка та ймовірні результати // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 10. – С.9-10
240641
   Виборча кампанія-2006 в Донецькій області / В.П. Кіпень, М.В. Авксентьєв, К.В. Мала, Т.В. Дурнєва, А.М. Сушильников; Донецький Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу; Авт.: В.П. Кіпень, М.В. Авксентьєв, К.В. Мала, Т.В. Дурнєва та ін.; Під ред. В.П. Кіпеня. – Донецк, 2006. – 83с. – ISBN 966-639-264-Х
240642
   Виборча кампанія - 2004: погляд журналістів // Політичний портрет України : часопис Фонду "Демократичні ініціативи" / Фонд "Демократичні ініціативи". – Київ, 2005. – № 35. – С. 68-82
240643
  Хриплива Д.А. Виборча кампанія 2001-2002 рр. у перифразах журналу "ПІК" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 122-126


  У статті досліджується масив політичних перифразів, що функціонують у нашому суспільстві, з"ясовуються чинники їхньої появи у мовному просторі України. In our article we research the political periphrases, that function in our society as well sa it ...
240644
  Степанюк І.О. Виборча кампанія у процесі політичної діяльності: організація, технології, мистецтво // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 196-203. – (Думка). – ISSN 2304-7410
240645
   Виборча кампанія фінансуватиметься своєчасно та в повному обсязі // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-43
240646
  Криса Т. Виборча комісія як суб"єкт владних повноважень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 143-148. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено наукове питання щодо того, чи можна вважати виборчу комісію суб"єктом владних повноважень? З цією метою проведено аналіз понять суб"єкт владних повноважень, виборча комісія, член виборчої комісії. На підставі виокремлених ознак ...
240647
  Носенко А. Виборча комунікація як невід"ємна частина внутрішньої політичної у державі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 127-133
240648
  Захарченко П.П. Виборча модель ЗУНРу як зразок народовладдя за доби Української революції 1917-1921 рр. // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 207-210. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
240649
  Дрожжин В.П. Виборча система / В. Дрожжин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 52-53. – ISBN 966-642-073-2
240650
  Северінсен Х. Виборча система потребує змін // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 84-85.
240651
  Харченко Л.В. Виборча система Республіки Польща: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 35-40.
240652
   Виборча система соціалістичної держави. – К, 1937. – 55с.
240653
  Чагаєв О.Р. Виборча система та формування політичних еліт у сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 147-149
240654
  Козюбра М. Виборча система України в контексті вимог верховенства права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 86-95. – ISSN 1026-9932
240655
  Омельчук О.А. Виборча система України перспективи розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
240656
  Черінько І.П. Виборча система України: від мажоритарної до пропорційної // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 152-161. – ISBN 978-966-02-4604-1
240657
  Лозовицький О. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 220-227
240658
  Гончарук В.П. Виборча система як механізм сучасної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  В цій статті зроблена спроба розкрити суть мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем, а також окреслити роль виборчого процесу в сучасному демократичному суспільстві.
240659
  Гончарук В.П. Виборча система як чинник політичної стабільності у Франції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 14-16
240660
  Парно Л.Д. Виборча система як чинник політичної стабільності Франції // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 73-74
240661
  Гончарук В.П. Виборча система як чинник розвитку партійної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 148-151. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У цій статті аналізуються чинники, що впливають на розвиток партійної системи. Виборча система розглядається як один із технологічних чинників, які розкриваються в широкому сенсі. Аналізуються "закони" М. Дюверже.
240662
  Афанасьева М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 21-30. – ISSN 1561-4999
240663
   Виборча статистика // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-28.
240664
  Райхель Ю. Виборча технологія Кремля, або Про причини розчарування Москви результатами виборів в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 203). – С. 5
240665
  Кривошеїн В.В. Виборча фреквенція як індикатор політичної активності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 141-149. – ISSN 2077-1800
240666
  Підгурська Б. Виборче законодавство Австро–Угорської імперії з другої половини ХІХ ст. до створення ЗУНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 229-231
240667
  Поляков В.С. Виборче законодавство в контексті політичного процесу в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
240668
   Виборче законодавство України. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2002. – 296с. – ISBN 966-95832-2-5
240669
   Виборче законодавство України: проблеми та шляхи їх вирішення : (За матеріалами науково-практичних конференцій та кругих столів). – Київ, 2005. – 180с. – ISBN 966-7625-91-5
240670
  Захарченко П. Виборче законодавство Української Центральної Ради: історико-правовий аспект та реалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 1026-9932
240671
  Дрожжин В.П. Виборче право / В. Дрожжин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 53. – ISBN 966-642-073-2
240672
  Дністрянський С. Виборче право [Австрії] від 1848-1873 // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 96-109.
240673
  Кольбенко А. Виборче право Англії в ХІІІ-ХVI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 69-100. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
240674
  Селіванов Анатолій Виборче право в контексті конституційної реформи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 5-9.
240675
  Чистоколяний Я.В. Виборче право в системі конституційно-правової освіти: стан і перспективи розвитку // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-11.
240676
  Стрижак А.А. Виборче право в Україні : історія та сучасність / А.А. Стрижак. – Київ : Логос, 2012. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 401-432. – ISBN 978-966-171-518-8
240677
  Бічек О.С. Виборче право в Україні періоду Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 254-262
240678
  Панкевич І. Виборче право в Україні у період спроб відродження української державності і після світової війни / Іван Панкевич // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – N 2. – С. 117-125. – ISSN 2082-4939
240679
  Федоренко В. Виборче право і виборчий процес як складники системи сучасного конституційного права України (теоретико-методологічні аспекти) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-24.
240680
  Альонкін Олексій Виборче право як складова політичних гарантій права людини на свободу світогляду й віросповідання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 13-17
240681
  Марцеляк О.В. Виборче право: сучасне розуміння і сутність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 12-18
240682
  Примуш М.В. Виборчий бар"єр як виклик парламентської кампанії 2012 року // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 427-433
240683
  Галайчук В. Виборчий досвід неспокійної країни // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 101-110.
240684
  Бучковський Є. Виборчий кодекс: вибрані зміни, впроваджені до польського виборчого права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 77-85. – ISSN 1026-9932
240685
  Сищук Олексій Виборчий кодекс: що нового? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 2-3.
240686
  Галіахметов І.А. Виборчий процес місцевих виборів як складова муніципально-правового режиму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 56-61
240687
  Чемсак Ю.В. Виборчий процес та його стадії: теоретично-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 39-46. – ISSN 0201-7245
240688
  Ключковський Ю.Б. Виборчий процес: процедурний аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 9-20. – ISSN 2306-9082
240689
  Гончарук Тетяна Вікторівна Виборчий рух галицьких українців наприкінці ХІХ ст. -- 1914 р. : Дис... канд. істор.наук: 07.0001 / Гончарук Тетяна Вікторівна; Нац. педагог. ун-тет ім. М.Драгоманова. – К., 1998. – 177л. – Бібліогр.:л.166-177
240690
  Гончарук Тетяна Вікторівна Виборчий рух Галицьких українців наприкінці ХІХ ст. - 1914 р. : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Гончарук Тетяна Вікторівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 16л.
240691
  Співаков І. Виборчі (електоральні) відносини як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 20-23
240692
  Нельга О. Виборчі закони України у контексті деяких сучасних суспільно-політичних практик // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 77-83.
240693
  Лізунова О.Д. Виборчі інформаційні відносини: теоретико-практичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 112-115. – ISSN 2219-5521
240694
  Ставнійчук М. Виборчі комісії як орган управління виборчим процесом // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-17
240695
  Мейлі М. Виборчі освітні програми для молоді в Австралії // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 87-92.
240696
  Ковриженко Д.С. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб: проблеми та шляхи законодавчого врегулювання / Д.С. Ковриженко, Н.В. Пашкова, С.С. Савелій // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2017. – № 1 (35), квітень. – С. 48-53
240697
  Гончаренко В. Виборчі права громадян за Конституцією УРСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 93-101. – ISSN 1993-0909
240698
  Яковець І.С. Виборчі права засуджених до позбавлення волі у міжнародних документах і практиці // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 248-261. – ISSN 2304-4556
240699
  Ільченко І.М. Виборчі права людини в контексті імплементації міжнародних стандартів виборів. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 185-188.
240700
  Рабінович П.М. Виборчі права: європейські стандарти захисту (практика Страсбурзького суду) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-123
240701
  Лихова С.Я. Виборчі правовідносини як елемент механізму кримінально-правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-46. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються виборчі правовідносини як елемент механізму кримінально-правового регулювання, їх структура, зміст, суб"єктивний склад та механізм спричинення шкоди виборчим правовідносинам. Electoral legal relations as an element of the mechanism of ...
240702
  Лихова С.Я. Виборчі правовідносини: кримінально-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 146-153. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Проводиться порівняльний аналіз кримінально-правових і виборчих правовідносин стосовно їх структури, правової природи та їх ролі в механізмі кримінально-правового регулювання. The comparative analysis of the criminal relations and the electoral ...
240703
  Тихий В. Виборчі референдні права та їх кримінально-правове забезпечення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 64-72. – ISSN 2310-6158
240704
  Гербут І.А. Виборчі системи в аспекті інтересів опозиційних партій та електорату // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 129-143. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
240705
   Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України / Денис Ковриженко [та ін. ; Міжнар. фундація виборчих систем (IFES) в Україні]. – Київ : [б. в.], 2017. – 71, [33] c. : іл., табл. – ISBN 978-966-2760-60-6
240706
  Серкан Кушукшенель Виборчі системи і міжнародна торговельна політика : новини зарубіжної науки / Серкан Кушукшенель, Осман Гюльсевен // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 367-371. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
240707
   Виборчі системи та виборчі технології: актуальні проблеми / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 76 с.
240708
  Паславский І.І. Виборчі системи та політична культура суспільства: інформаційний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 20-26


  У статті автор зосереджує увагу на необхідності широкої просвітницької кампанії у засобах масової інформації основ виборчого процесу в демократичному суспільстві, метою якої с підвищення політичної грамотності й політичної культури українського ...
240709
  Ключковський Ю.Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство : [монографія] / Ю.Б. Ключковський ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Час Друку, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 123-132. – ISBN 978-966-388-375-5
240710
  Пилипишин В.П. Виборчі системи та універсальність принципів виборчого права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 164-172. – ISSN 1563-3349
240711
  Кочубей Л. Виборчі системи як передумова формування політичної еліти // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – спецвипуск : Покликання і відповідальність політичної еліти та її лідерів. – С. 197-206.
240712
  Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-67.
240713
  Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-68.
240714
   Виборчі спори: експертна оцінка якості судових рішень (місцеві вибори 2015 року) : аналіт. звіт / [Т. Калмиков та ін.] ; Ін-т приклад. гуманіт. дослідж. – Харків : ІПГД, 2016. – 64 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51-53. – (USAID від американського народу. Проект "Справедливе правосуддя")
240715
  Татарин Андрій Виборчі стратегії основних кандитатів під час президентської виборчої кампанії 2004 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С. 29-31.
240716
  Кочубей Л.О. Виборчі технології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Кочубей. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332с. – (Бібліотека журналу "Політичний менеджмент"). – ISBN 978-966-8878-09-1
240717
  Нальотов А.А. Виборчі технології в українському політикумі. Незалежне спостереження за виборами та політичні аспекти вітчизняної законодавчої бази виборчих технологій // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 180-195
240718
  Мокан В.І. Виборчі технології як різновид соціально-політичних технологій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 119-121. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена розгляду сутності виборчих технологій. Зокрема, особлива увага надається обгрунтуванню їх соціально-політичної природи. This article is dedicated to the consideration of the essence of the electoral technologies. Particular ...
240719
  Нальотов А. Виборчі технології як чинник впливу на масову свідомість // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 126-138.
240720
  Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах ( на прикладі України та Росії) : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
240721
  Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах (на прикладі України та Росії) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л. 191-211
240722
  Кочубей Л.О. Виборчі технології: політологічний аналіз на прикладі виборів до парламенту сучасної України : [ монографія ] / Лариса Кочубей; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України. – Київ : Юридична думка, 2006. – 280с. – ISBN 966-8602-35-8
240723
  Шелудько В. Виборчі фонди політичних партій, виборчих блоків політичних партій: формування, використання коштів і контроль / В. Шелудько, Н. Вадімова // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 3. – С. 30-37.
240724
  Лабенська Л. Виборчі цензи до кандидатів на виборні посади органів місцевого самоврядування в Україні з кінця 18 ст. по даний час / Л. Лабенська, А. Новікова // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 118-123. – ISSN 0132-1331
240725
   Вибрана бібліографія з питань європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 264-269. – ISSN 2304-1773
240726
   Вибрана бібліографія з питань Європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 341-346. – ISSN 2304-1773
240727
   Вибрана бібліографія захищених дисертацій з питань європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 269-273. – ISSN 2304-1773
240728
  Дробіна Л. Вибрана бібліографія наукових і науково-популярних праць проф. В.М. Ботушанського ті відгуки про його діяльність / Л. Дробіна, Г. Чайка // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 15-33
240729
  Добрянський С. Вибрана бібліографія праць з проблематики прав людини і громадянина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 208-214. – ISSN 1026-9932


  Перелік праць Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.
240730
  Мельницька С. Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його наукову бібліотеку у 2010 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 310-317. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 6). – ISSN 2078-4260
240731
   Вибрана бібліографія сучасних монограічних праць з питань теорії судової влади та правосуддя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 228-230. – ISSN 1026-9932
240732
   Вибрана бібліографія сучасних монографій з питань Європейського права // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 376-379. – ISSN 2304-1773


  До списку входять праці авторів КНУ імені Тараса Шевченка.
240733
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з медичного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 134-144. – ISSN 0132-1331
240734
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з медичного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 124-128
240735
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з міжнародного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 360-363. – ISSN 1026-9932
240736
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань виборчого права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 235-239. – ISSN 1026-9932
240737
  Вибрана Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань вчення про злочин та покарання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 199-200. – ISSN 0132-1331
240738
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 137-138. – ISSN 1026-9932
240739
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань діяльності органів прокуратури // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 136-137. – ISSN 1026-9932
240740
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань договірного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 256. – ISSN 1026-9932
240741
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань європейського права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 205-207. – ISSN 1026-9932
240742
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань застосування Європейської конвенції з прав людини у національних правових системах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 126-127. – ISSN 0132-1331
240743
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань земельного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С.104-105. – ISSN 1026-9932
240744
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань кримінального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 151. – ISSN 1026-9932
240745
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з питань міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 222-224. – ISSN 1026-9932
240746
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з філософії права і методології правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 233-235. – ISSN 0132-1331
240747
   Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з цивільного процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 153. – ISSN 0132-1331
240748
  Українка Леся Вибрана лірика / Українка Леся. – Харків; Київ, 1931. – 128с.
240749
  Первомайський Л.С. Вибрана лірика / Л.С. Первомайський. – Львів, 1940. – 152 с.
240750
  Черінь Г. Вибрана лірика / Г. Черінь. – Київ : Юніверс, 2002. – 336с. – ISBN 966-7305-76-7
240751
  Шевченко Т. Вибрана поезія. Живопис. Графіка = Jelected poems. Paintings. Graphic Works / Тарас Шевченко; [голова ред. ради М. Жулинський; редкол.: Т. Андрущенко, С. Гальченко, І. Дзюба та ін.; упоряд., авт. прим. С. Гальченко; пер. творів англ. мовою В. Річ]. – Київ : Мистецтво, 2007. – 608с. – Назва та текст книги українською та англійською мовами. – ISBN 978-966-577-123-4
240752
  Пушкін О.С. Вибрана проза / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 478с.
240753
  Горинь М. Вибране / Михайло Горинь. – [Б.м.] : [Б.в.]. – 460 с.
240754
  Лавренев Б. Вибране / Б. Лавренев. – К., 1936. – 475с.
240755
  Голованівський С.О. Вибране / С.О. Голованівський. – Київ, 1939. – 128 с.
240756
  Чехов А.П. Вибране / А.П. Чехов. – К.Х., 1944. – 159с.
240757
  Тихонов Микола Семенович Вибране / Тихонов Микола Семенович. – Київ : ДЛВ, 1946. – 155с.
240758
  Герасименко К. Вибране / К. Герасименко. – Київ, 1946. – 96 с.
240759
  Головко А.В. Вибране / А.В. Головко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 343 с.
240760
  Василевська В.Л. Вибране / В.Л. Василевська. – Київ, 1947. – 327 с.
240761
  Купала Я. Вибране / Янка Купала ; пер. з білорус. за ред. М. Терещенка. – Київ : Деджвидав. худож. літ., 1947. – 287, [1] с.
240762
  Козаченко В.П. Вибране / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 323с.
240763
  Панч П. Вибране / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 396 с.
240764
  Корнійчук О.Є. Вибране / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 435с.
240765
  Шиян А.І. Вибране : повісті, оповідання / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 335 с.
240766
  Рибак Н.С. Вибране / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1947. – 335с.
240767
  Скляренко С.Д. Вибране / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 451 с.
240768
  Усенко П.М. Вибране / П.М. Усенко. – Київ, 1948. – 318 с.
240769
  Ільченко О.Є. Вибране / О.Є. Ільченко, 1948. – 342 с.
240770
  Копиленко О. Вибране / О. Копиленко. – Київ, 1948. – 255 с.
240771
  Ле І. Вибране / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 344 с.
240772
  Баш Я. Вибране / Я. Баш. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 376с.
240773
  Гончар О. Вибране / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 448с.
240774
  Малишко А.С. Вибране : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1949. – 460 с.
240775
  Тудор С. Вибране / Степан Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 356 с., 1 л. портр. : портр. – В кн. також стаття: Степан Тудор / П. Козланюка
240776
  Толстой О.М. Вибране / О.М. Толстой. – К., 1949. – 388с.
240777
  Яновський Ю. Вибране / Ю. Яновський. – Київ, 1949. – 378 с.
240778
  Аді Е. Вибране / Ендре Аді ; Аттіла Йожеф ; пер. з угорськ. К. Дрока, М. Шаповала. – Ужгород : [б. в.], 1949. – 148 с.
240779
  Цвирка П. Вибране / П. Цвирка. – Київ, 1950. – 292 с.
240780
  Дмитерко Л. Вибране / Л. Дмитерко. – Київ, 1950. – 436 с.
240781
  Галан Я.О. Вибране / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 432с.
240782
  Бедный Д. Вибране / Д. Бедный; Пер. з рос. – Киев : Держлітвидав, 1951. – 196с.
240783
  Бажан М.П. Вибране : вірші, поеми / М.П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1951. – 232 с.
240784
  Тудор С. Вибране / С. Тудор. – Львів, 1951. – 157 с.
240785
  Шаншіашвілі С. Вибране / С. Шаншіашвілі. – К., 1952. – 191с.
240786
  Мирний П. Вибране / П. Мирний. – Ужгород : Кн.-журн. вид-во, 1952. – 216с.
240787
  Гайдар А.П. Вибране / А.П. Гайдар. – К., 1952. – 418с.
240788
  Джамбул Вибране / Джамбул. – Київ : ДЛВ, 1952. – 211 с.
240789
  Кулешов А.А. Вибране / А.А. Кулешов. – Київ, 1952. – 255 с.
240790
  Казбегі О.М. Вибране / О.М. Казбегі. – Київ, 1952. – 264с.
240791
  Барбюс Анрі Вибране / Барбюс Анрі. – К., 1953. – 492с.
240792
  Венцлова А. Вибране / А. Венцлова. – Київ, 1953. – 243 с.
240793
  Стальский С. Вибране / С. Стальский. – Київ, 1953. – 184 с.
240794
  Сосюра В. Вибране / В. Сосюра. – Київ : ДЛВ, 1954. – 296 с.
240795
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ, 1954. – 548с.
240796
  Франко І.Я. Вибране / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 400 с.
240797
  Хікмет Н. Вибране / Н. Хікмет. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 265 с.
240798
  Тичина П.Г. Вибране : лірика / Павло Тичина. – Київ : Держлітвидав, 1954. – 292 с., [1] арк. портр.
240799
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1954. – 432с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
240800
  Васильченко С. Вибране / С. Васильченко. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 307с.
240801
  Ботев Х. Вибране / Х. Ботев. – К., 1954. – 107с.
240802
  Гусєв В. Вибране / В. Гусєв. – Київ, 1954. – 467с.
240803
  Го Вибране / Го, Мо-Жо. – К., 1954. – 339с.
240804
  Рильський М.Т. Вибране / М.Т. Рильський. – Київ, 1954. – 292 с.
240805
  Малишко А.С. Вибране / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 275 с.
240806
  Масенко Терень Вибране / Масенко Терень. – Київ, 1954. – 260 с.
240807
  Первомайський Л.С. Вибране : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав України, 1954. – 288 с.
240808
  Франко І.Я. Вибране / І.Я. Франко. – Київ : Держлітвидав, 1954. – 400 с.
240809
  Міцкєвич А. Вибране / А. Міцкєвич. – Київ : Молодь, 1955. – 152 с.
240810
  Гаврилюк О. Вибране / О. Гаврилюк. – Київ, 1955. – 239 с.
240811
  Воронько П.М. Вибране / П.М. Воронько. – Київ : ДЛВ, 1955. – 380с.
240812
  Воскрекасенко С. Вибране / С. Воскрекасенко. – Київ, 1955. – 291 с.
240813
  Герасименко К. Вибране / К. Герасименко. – Київ, 1955. – 324 с.
240814
  Шеремет М.С. Вибране / Микола Шеремет. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1955. – 280 с.
240815
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ, 1955. – 708с.
240816
  Усенко П.М. Вибране / П.М. Усенко. – Киев, 1955. – 372 с.
240817
  Турчинська А.Ф. Вибране / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1955. – 232 с.
240818
  Успенський Г.І. Вибране / Г.І. Успенський. – Киев, 1956. – 524с.
240819
  Смирнов С.В. Вибране / С.В. Смирнов. – К., 1956. – 128с.
240820
  Фомін Є.П. Вибране / Є.П. Фомін. – Київ, 1956. – 272 с.
240821
  Шпак М. Вибране / М. Шпак. – Київ, 1956. – 235 с.
240822
  Гойда Ю.А. Вибране : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1956. – 256 с.
240823
  Вирган І.А. Вибране / І.А. Вирган. – Київ, 1956. – 312 с.
240824
  Олійник С. Вибране / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1956. – 352 с.
240825
  Маковей О.С. Вибране / О.С. Маковей. – Львів, 1956. – 632 с.
240826
  Нехода І.І. Вибране / І.І. Нехода. – Київ : ДЛВ, 1956. – 376 с.
240827
  Кравченко У. Вибране / У. Кравченко. – Львів, 1956. – 176 с.
240828
  Нагнибіда М.Л. Вибране : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1957. – 383с.
240829
  Олійник С. Вибране / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1957. – 352 с.
240830
  Бровка Петрусь Вибране / Бровка Петрусь. – Київ, 1957. – 228 с.
240831
  Яцків М. Вибране / М. Яцків. – Львів, 1957. – 440 с.
240832
  Швець В.С. Вибране / В.С. Швець. – Київ : Художня література, 1957. – 384 с.
240833
  Чаренц Є.А. Вибране / Є.А. Чаренц. – Київ, 1957. – 240 с.
240834
  Андрійчук М. Вибране / М. Андрійчук. – Київ, 1957. – 288с.
240835
  Аронський М. Вибране / М. Аронський. – Київ, 1958. – 408 с.
240836
  Чандар К. Вибране / К. Чандар. – К, 1958. – 375с.
240837
  Фомін Є.П. Вибране : сповідь, вірші й поеми / Євген Фомін. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 296 с.
240838
  Ющенко О.Я. Вибране / О.Я. Ющенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 431 с.
240839
  Шпорта Я.Г. Вибране / Ярослав Шпорта. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 546 с.
240840
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ, 1958. – 595с.
240841
  Бажов П.П. Вибране / П.П. Бажов. – К., 1958. – 639с.
240842
  Забашта Л.В. Вибране : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 264 с.
240843
  Олесь О. Вибране / О. Олесь. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 520с.
240844
  Мисик В.О. Вибране / В.О. Мисик. – Київ, 1958. – 320 с.
240845
  Каган А.Я. Вибране / Абрам Каган;. – Київ, 1958. – 192 с.
240846
  Каххар А. Вибране / А. Каххар. – Київ : ДЛВ, 1959. – 400 с.
240847
  Олійник С. Вибране / С. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1959. – 379 с.
240848
  Го Вибране / Го, Мо-Жо. – К., 1959. – 347с.
240849
  Гончаренко І.І. Вибране / І.І. Гончаренко. – Київ, 1959. – 503 с.
240850
  Танк Максим Вибране / Танк Максим. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 258 с.
240851
  Сорока О.М. Вибране : поезії / О.М. Сорока. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 151 с.
240852
  Шолом-Алейхем Вибране / Шолом-Алейхем. – Київ, 1959. – 554 с.
240853
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ, 1960. – 566с.
240854
  Бобинський В.П. Вибране / В.П. Бобинський. – Київ, 1960. – 228 с.
240855
  Поліщук В.Л. Вибране / В.Л. Поліщук. – Київ, 1960. – 100 с.
240856
  Квітка-Основ"яненко Вибране / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1961. – 528с.
240857
  Ломоносов М.В. Вибране / М.В. Ломоносов. – К., 1961. – 139с.
240858
  Волощак А.В. Вибране : поезії / А.В. Волощак. – Київ, 1961. – 184 с.
240859
  Загул Д.Ю. Вибране / Дмитро Юрійович Загул. – Київ, 1961. – 411 с.
240860
  Гребінка Є. Вибране / Є. Гребінка. – Київ, 1961. – 374 с.
240861
  Софронов А.В. Вибране / А.В. Софронов. – К., 1962. – 159с.
240862
  Романівська М.М. Вибране / М.М. Романівська. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1962. – 516 с.
240863
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ, 1963. – 548с.
240864
  Фомін Є.П. Вибране / Євген Фомін. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 206 с.
240865
  Брежньов Г.І. Вибране / Г.І. Брежньов. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 200 с.
240866
  Лазорик Ф. Вибране / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1963. – 359с.
240867
  Тичина П Вибране : Тополі арфи гнуть / П Тичина. – Київ : Художня література, 1963. – 263с.
240868
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ, 1964. – 510 с.
240869
  Годієнко Д.П. Вибране / Д.П. Годієнко. – Київ, 1965. – 301 с.
240870
  Рильський М.Т. Вибране / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1965. – 454 с.
240871
  Мельничук Ю.С. Вибране / Ю.С. Мельничук. – Київ : Дніпро, 1965. – 452 с.
240872
  Каневський Д.І. Вибране : поезії / Д.І. Каневський. – Харків : Прапор, 1966. – 79 с.
240873
  Зеров М.К. Вибране / М.К. Зеров. – Київ : Дніпро, 1966. – 539 с.
240874
  Верхарн Е. Вибране / Е. Верхарн. – Київ : Дніпро, 1966. – 219с.
240875
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Київ : Дніпро, 1966. – 718с.
240876
  Тичина П.Г. Вибране / Павло Тичина. – Київ : Дніпро, 1966. – 396 с.
240877
  Рильський М.Т. Вибране / М.Т. Рильський. – Київ : Дніпро, 1967. – 426 с.
240878
   Вибране. – К, 1968. – 135с.
240879
  Вирган І.О. Вибране / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1969. – 399 с.
240880
  Болобан Л.В. Вибране / Л.В. Болобан. – Харьков : Прапор, 1969. – 214 с.
240881
  Тичина П.Г. Вибране : поетичні твори / Павло Тичина ; [вступ. ст.: С. Шаховський]. – Київ : Дніпро, 1969. – 367 с., [5] арк. фот.
240882
  Руданський С.В. Вибране / С.В. Руданський. – Київ : Дніпро, 1969. – 230с.
240883
  Кулешов А.А. Вибране / А.А. Кулешов. – Київ, 1970. – 428 с.
240884
  Турсун-заде М. Вибране / Мірзо Турсун-заде;. – Київ, 1971. – 120 с.
240885
  Українка Леся Вибране / Українка Леся. – Тбілісі, 1971. – 573с.
240886
  Щоголев Я.І. Вибране / Яків Щоголев ; [вст. ст. І.І. Пільгука]. – Київ : Дніпро, 1971. – 158 с. – (Шкільна бібліотека)
240887
  Нагнибіда М.Л. Вибране : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Лірика. – 1971. – 392с.
240888
  Нагнибіда М.Л. Вибране : В 2-х т. / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро
Т. 2 : Цикли. Балади. Поеми. – 1971. – 364с.
240889
  Сосюра В.М. Вибране : Лірика та поеми / В.М. Сосюра. – Київ : Дніпро, 1972. – 308 с.
240890
  Голованівський С. Вибране : п"єси: Поетова доля; Перший грім; Дальня луна / С. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1973. – 262 с.
240891
  Герасименко Ю.Г. Вибране : лірика / Ю.Г. Герасименко. – Київ : Дніпро, 1973. – 163 с.
240892
  Глазовий П.П. Вибране : байки, гуморески, усмішки / П.П. Глазовий. – Київ : Дніпро, 1974. – 142 с.
240893
  Журлива О. Вибране / О. Журлива. – Київ : Дніпро, 1974. – 119 с.
240894
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ : Музична Україна, 1976. – 224 с. – (Шкільна б-ка)
240895
  Міцкевич А. Вибране / А. Міцкевич. – К., 1976. – 167с.
240896
  Цьотка Вибране / Цьотка. – К., 1976. – 135с.
240897
  Чаренц Єгіше Вибране / Чаренц Єгіше; пер. с арм. – Київ, 1977. – 204 с.
240898
  Ющенко О.Я. Вибране / О.Я. Ющенко. – Київ, 1977. – 439 с.
240899
  Українка Леся Вибране : поезії, поеми, дпаматичні твори / Леся Українка. – Київ : Дніпро, 1977. – 637с.
240900
  Плоткін Г.Д. Вибране / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1977. – 311 с.
240901
  Забашта Л.В. Вибране : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1977. – 383 с.
240902
  Бандуренко Є.Ф. Вибране / Є.Ф. Бандуренко. – Київ, 1977. – 304 с.
240903
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка. – Київ, 1977. – с.
240904
  Бажан М.П. Вибране : вірші та поеми / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 223 с.
240905
  Гілевич Н.С. Вибране / Н.С. Гілевич. – К., 1978. – 200с.
240906
  Плоткін Г.Д. Вибране : п"єси / Г.Д. Плоткін. – Київ : Дніпро, 1978. – 335 с.
240907
  Гончаренко І.І. Вибране : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ
1. – 1978. – 344 с.
240908
  Гончаренко І.І. Вибране : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ
2. – 1978. – 255 с.
240909
  Стефаник В.С. Вибране / В.С. Стефаник. – Ужгород : Карпати, 1979. – 392с. – (Б-ка "Карпати")
240910
  Білоус Д.Г. Вибране : лірика, гумор, сатира, переклади / Д.Г. Білоус. – Київ : Дніпро, 1980. – 424 с.
240911
  Гулак-Артемовський Вибране / Гулак-Артемовський. – Київ : Веселка, 1980. – 144 с.
240912
  Летюк Є.М. Вибране : поезії / Є.М. Летюк. – Київ : Дніпро, 1980. – 264 с.
240913
  Нехода І.І. Вибране / І.І. Нехода. – Київ : Дніпро
Т. 1 : Цикли: Початок пісні; Як спитає дочка про мене; Люблю свій край; Учителі мої і друзі; З далеких доріг. – 1980. – 318 с.
240914
  Луценко Д.С. Вибране : поезії / Д.С. Луценко. – Київ, 1981. – 344 с.
240915
  Вишня Остап Вибране / Вишня Остап. – Харків : Прапор, 1981. – 304с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
240916
  Галан Я.О. Вибране / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1981. – 232с. – (Шкільна б-ка)
240917
  Стриженюк С.С. Вибране : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Дніпро, 1981. – 229 с.
240918
  Бажан М.П. Вибране : вірші та поеми / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 218 с.
240919
  Ребро П П. Вибране : поезії / П П. Ребро, . – Київ : Дніпро, 1982. – 224 с.
240920
  Танк Максим Вибране / Танк Максим. – Київ, 1982. – 240с.
240921
  Купала Я. Вибране / Я. Купала. – Київ, 1982. – 308 с.
240922
  Подолян М.П. Вибране : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Дніпро, 1983. – 314 с.
240923
  Донець Г.П. Вибране : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Дніпро, 1983. – 420 с.
240924
  Гарін Ф. Вибране / Ф. Гарін. – Харків, 1984. – 199 с.
240925
  Ладижець В.І. Вибране / В.І. Ладижець. – Ужгород, 1984. – 255 с.
240926
  Упеник М.О. Вибране / М.О. Упеник. – Київ, 1984. – 413 с.
240927
  Тарновський М.М. Вибране / М.М. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1984. – 261 с.
240928
  Юхимович В.Л. Вибране / В.Л. Юхимович. – Київ, 1984. – 367 с.
240929
  Карпенко М.І. Вибране : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1985. – 311 с.
240930
  Павличко Д.В. Вибране : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1986. – 286 с.
240931
  Шеремет М.С. Вибране / М.С. Шеремет. – Київ, 1986. – 359 с.
240932
  Ющенко О.Я. Вибране / О.Я. Ющенко. – Київ, 1987. – 405 с.
240933
  Поліщук В.Л. Вибране / В.Л. Поліщук. – Київ, 1987. – 316 с.
240934
  Балла Л. Вибране / Л. Балла. – Ужгород, 1987. – 339 с.
240935
  Базилевський В.О. Вибране : поезії / В.О. Базилевський. – Київ, 1987. – 238 с.
240936
  Бортняк А.А. Вибране / А.А. Бортняк. – Київ, 1988. – 238 с.
240937
  Бурлаков С.Р. Вибране : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1988. – 294 с.
240938
  Влизько О.Ф. Вибране : поезії / О.Ф. Влизько. – Київ : Дніпро, 1988. – 172 с.
240939
  Гончаренко І.І. Вибране : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1988. – 415 с.
240940
  Костенко Л.В. Вибране / Ліна Костенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 558 с.
240941
  Шпак М.І. Вибране / М.І. Шпак. – Київ, 1989. – 220 с.
240942
  Сосюра В.М. Вибране : Поезії та проза / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 231 с. – (Шк. б-ка)
240943
  Сковорода Г.С. Вибране / Г.С. Сковорода, І.П. Котляревський. – 2-ге вид. – Х., 1990. – 298с.
240944
  Федькович Ю.А. Вибране / Ю.А. Федькович. – Київ, 1990. – 207с.
240945
  Тихий Наум Миронович Вибране : поезії / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1990. – 543 с. : іл + портр.
240946
  Лепкий Б.С. Вибране / Б.С. Лепкий. – Львів : Світ, 1990. – 181 с.
240947
  Полонський Р.Ф. Вибране : романи / Р.Ф. Полонський. – Харків : Прапор, 1990. – 596 с.
240948
  Жиленко І.В. Вибране : поезії / І.В. Жиленко. – Київ : Дніпро, 1990. – 333 с.
240949
  Білоус Д.Г. Вибране : лірика,гумор,сатира,переклади / Д.Г. Білоус. – Київ : Дніпро, 1990. – 309 с.
240950
  Бровченко В.Я. Вибране : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1991. – 572 с.
240951
  Нечерда Б.А. Вибране / Б.А. Нечерда. – Київ, 1991. – 428 с.
240952
  Клен Ю. Вибране / Ю. Клен. – Київ : Дніпро, 1991. – 461 с.
240953
  Стриженюк С.С. Вибране : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Дніпро, 1991. – 302 с.
240954
  Талалай Л.М. Вибране : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1991. – 540 с.
240955
  Драгоманов М.П. Вибране : "... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні " / М.П. Драгоманов. – Київ : Либідь, 1991. – 685 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-001743-3
240956
  Юркевич П.Д. Вибране / П.Д. Юркевич. – Київ, 1993. – 397 с.
240957
  Сулима-Блохина Олександра Вибране : Поезії, новелістика. Ннаукові та публіцистичні розвідки / Сулима-Блохина Олександра; Фундація ім. О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1995. – 288с. – ISBN 5-7707-7674-9
240958
  Плющ Леонід Вибране : У карнавалі історії.Свідчення / Плющ Леонід; Пер.з російської Д.Матіяш. – Київ : ФАКТ, 2002. – 632с. – ISBN 966-664-043-0
240959
  Єфремов Сергій Вибране : Статті. Наукові розвідки. Монографії / Єфремов Сергій; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд., передм. та приміт. Е. Соловей. – Київ : Наукова думка, 2002. – 760 с. – ISBN 966-00-0762-0
240960
  Винниченко В. Вибране : Для серед. та ст. шкільного віку / Упоряд. текстів, підготов. комент., прим. Т.С.Бакіної; Володимир Винниченко. – Київ : Школа, 2002. – 304 c. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-006-X
240961
  Мазуренко Галя Вибране / Мазуренко Галя; Упоряд. Н.Миронець. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2002. – 248с. – (Повернені із забуття). – ISBN 966-7018-52-0; 966-7018-55-5
240962
  Беньямін Вальтер Вибране = Ausgewahlte schriften : Пер. з нім. Ю.Рибачука, Н.Лозинська / Беньямін Вальтер. – Львів : Літопис, 2002. – 214с. – ISBN 966-7007-42-0
240963
  Цвєтаєва М. Вибране : Вірші, поеми, драма у перекладах Валерії Богуславської / Марина Цвєтаєва. – Київ, 2002. – 286с. – ISBN 5-7707-8346-Х
240964
  Антонич Б.- Вибране / Б.- Антонич; Редактор-упорядник М.Н.Москаленко. – Київ : Київська правда, 2003. – 376 с. – ISBN 966-7270-32-7
240965
  Янссон Туве Вибране / Пер. з. швед. Н.Іваничука; Туве Янссон. – Львів : Літопис, 2004. – 192 с. – ISBN 966-7007-104-9
240966
  Андріяшик Р. Вибране / Р. Андріяшик; Вступне слово С.М.Квіта; Упоряд. В.Медвідь. – Київ : Український письменник, 2004. – 1077с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-158-3
240967
  Руденко М. Вибране : Вірші та поеми (1936-2002) / Микола Руденко. – Київ : Дніпро, 2004. – 800с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-578-165-0
240968
  Талалай Л.М. Вибране / Леонід Талалай ; [упоряд. Р. Талалай ; передм. В. Базилевського]. – Київ : Дніпро, 2004. – 445, [3] с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: П.А. Загребельний (голова), Л.І. Андрієвський, В.О. Базилевський [та ін.]). – ISBN 966-578-112-X


  До книги вибраних творів увійшли цикли віршів: Журавлиний леміш ; Глибокий сад ; Така пора ; Потік води живої ; Неурахований час, а також статті, присвячені рідному слову, творчості класиків - Максима Рильського і Володимира Сосюри.
240969
  Шемшученко Ю.С. Вибране / Юрій Шемшученко. – Київ : Юридична література, 2005. – 592с. – ISBN 966-8602-25-0
240970
  Бродяга-Бродецький Вибране / Олесь Бродяга-Бродецький. – Запоріжжя : Полиграф, 2005. – 256 с. – ISBN 966-8268-99-7
240971
  Смілянський Л.І. Вибране : Роман. Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Український письменник, 2005. – 574с. – ISBN 966-579-162-1
240972
  Ібн Сіна Вибране / Пер. з дарі та вступна стаття М.В.Попова / Абу Али Ібн Сіна (Авіцена). – Київ, 2005. – 112с.
240973
  Міцкевич А. Вибране : Для старшого шкільного віку / А. Міцкевич; Упор. текстів, підготовка навч.-метод. матеріалів О. Астаф"єва. – Київ : Школа, 2005. – 462с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-325-5
240974
  Цвіт А. Вибране : Філософська і любовна лірика / Антонія Цвіт; Ред.-упор.: А. Дупляк. – Київ : Фенікс, 2006. – 600с. – ISBN 966-651-371-4
240975
  Мойсієнко А.К. Вибране : Поезії і переклади / Анатолій Мойсієнко. – Київ : Фенікс, 2006. – 528с. – ISBN 966-651-357-9
240976
  Генрі О. Вибране : Королі і капуста. Новели та оповідання / О. Генрі; Упоряд. Н.М. Торкут. – Київ : А.С.К., 2006. – 704с. – (доп по каб.). – (Бібліотека зарубіжної літератури). – ISBN 966-539-473-8
240977
  Кедрін Д.Б. Вибране : вірші, поеми, драма / Дмитро Кедрін ; пер. з рос. Г. Прокопенка. – Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 298с. – ISBN 978-966-511-329-1
240978
  Гребінка Є.П. Вибране / Є.П. Гребінка, Л.І. Глібов. – Донецьк : Донбас, 2007. – 184с. – Ш. – ISBN 5-7740-0834-7
240979
  Матвєєв Г.К. Вибране / Г.К. Матвєєв. – Київ : Україна, 2008. – 600с. – ISBN 978-966-524-314-4
240980
  Вирган І.О. Вибране : поезія / Іван Вирган. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-493-071-7
240981
  Гончар О.Т. Вибране / Олесь Гончар ; [ упоряд., передмова О. Савченко ]. – Харків : Прапор, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-1643-05-4
240982
  Адаменко М.П. Вибране / Микола Адаменко ; Всеукр. т-во політ. в"язнів і репресованих. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 224 с., [8] с. іл. – ISBN 978-966-518-510-9
240983
  Українка Л. Вибране : для серед. та старш. шк. віку : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] / Леся Українка ; [упорядкув., передм., підготов. комент., прим. Л. Мірошниченко]. – Київ : Школа, 2008. – 367, [1] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 966-661-646-7
240984
  Маковей О.С. Вибране : для ст. шк. віку / Осип Маковей ; [передм. О. Кавуненка]. – Київ : Школа, 2008. – 190, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2002 р. - Зміст: Оповідання; Поетичні твори. – Бібліогр.: с. 188. – (Шкільна хрестоматія : ШХ). – ISBN 978-966-661-881-1
240985
  Лермонтов М.Ю. Вибране : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] : для серед. та ст. шк. віку / Михайло Лермонтов ; [передм., упоряд., наук.-метод. матеріали О. Мельника]. – Київ : Школа, 2009. – 287, [1] с. – Сер. засн. у 2005 р. - На обкл. також: Твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 978-966-339-819-8
240986
  Олійник Б. Вибране : поезії, поеми / Борис Олійник ; передм. М. Шевченка. – Київ : Етнос, 2009. – 640 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-522-270-8
240987
  Шолом-Алейхем Вибране / Шолом-Алейхем ; [пер. Гершбіна, Милоченка та Райцина ; вст. слово М.Я. Гона ; упоряд. А.М. Михайляна]. – Київ : Україна, 2009. – 382 с. – ISBN 978-966-524-390-8
240988
  Яворівський В. Вибране / Володимир Яворівський ; передмова Павла Загребельного. – Київ : Український письменник, 2009. – 704 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-579-260-4
240989
  Ружевич Тадеуш Вибране : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 211-224
240990
  Матіос М. Вибране / Марія Матіос ; художник Сергій Іванов. – Львів : Піраміда, 2010. – 423, [1] с. – У змісті твори: Майже ніколи не навпаки ; Солодка Даруся ; Москалиця ; Нація ; Мама Маріца - дружина Христофора Колумба ; Не плачте за мною ніколи ; По праву сторону Твоєї слави. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-200-8
240991
  Бернз Р. Вибране = Selected works / Роберт Бернз ; [упоряд.: П. Кормило, Г. Дика]. – Київ : Богдана, 2010. – 295, [1] с. : іл. – Авт., назва, текст парал. англ., укр. – ISBN 978-966-425-008-2
240992
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-63-5
Т. 1 : Автобіографічні та ранні твори. Листи. – 2010. – 460 с., [8] арк. фот. : фот. – Покажчики: с. 448-460
240993
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-64-2
Т. 2 : Постаті друзів. Дрогобицькі репортажі. Дорожні замальовки. – 2010. – 463, [1] с., [8] арк. фот. – Покажчики: с. 457-551. – Бібліогр.: с. 449-456 та в підрядк. прим.
240994
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-65-9
Т. 3 : Публіцистика. – 2010. – 640 с., [8] арк. фот. : фот. – Покажчики: с. 609-640. – Бібліогр. у прим.: с. 599-608
240995
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-66-6
Т. 4 : Наукові праці. – 2010. – 591, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 559-592. – Бібліогр. у підрядк. прим. та наприкінці ст.
240996
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-67-3
Т. 5 : Передмови та рецензії. Виступи й інтерв"ю. – 2010. – 623, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 575-623. – Бібліогр.: с. 524-562 та у прим.: с. 563-574
240997
  Маринович М.Ф. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; [упоряд., редагування і коректура: Л. Маринович]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету. – ISBN 978-966-8197-68-0
Т. 6 : Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису. – 2010. – 551, [1] с. – Покажчики: с. 517-551. – Бібліогр.: с. 449-456 та в підрядк. прим.
240998
  Тичина П.Г. Вибране / Павло Тичина ; [передм. і комент. Л.В. Ушкалова ; худож.-оформ. О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 537, [6] с. – В кн. також : Вибране / М. Рильський. – (Серія "Шкiльна бiблiотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5450-0
240999
  Рильський М.Т. Вибране / Максим Рильський // Вибране / П.Г. Тичина. – Харків : Фоліо, 2011. – С. 227-422. – (Серія "Шкiльна бiблiотека української та світової літератури"). – ISBN 978-966-03-5450-0
241000
  Стус В.С. Вибране : [вірші, проза та листи] / Василь Стус ; [уклад. і авт. передм. Д.В. Стус ; худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Час читати, 2016. – 539, [2] с. – ISBN 978-617-7176-00-7


  Зміст: Вірші: Зі збірки "Круговерть" (1965), Зі збірки "Зимові дерева" (1970), Зі збірки "Веселий цвинтар" (1970), Зі збірки "Час творчості - Dichtenzeit" Finis coronat opus - 30. 9. 1972 р. ; Johann Wolfgang Goethe (переклади) ; Палімпсести ; Проза ; ...
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,