Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>
240001
  Лихоманов А. "Верю в будущее библиотек!" // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – апрель. – С. 17-21. – ISSN 1726-6726


  В библиотечном топ-менеджменте – очередные изменения. Назначен новый руководитель Российской национальной библиотеки. О приоритетных направлениях работы и развития, о будущем библиотечного дела в стране в условиях реформирования законодательства, о ...
240002
  Іваненко О. "Верю в Ваш талант. Передаю Вам эстафету сказок" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 22
240003
  Кашперська Д. "Верю/Не верю" - детская игра? Художник. Кому-то летать, а кому-то ползать : есе // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 222-230
240004
  Гаврилюк І. "Весела людина з невеселої епохи" / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 лютого (№ 36)


  Актор Іван Гаврилюк згадує про колегу Борислава Брондукова.
240005
  Матвєєв І. "Весела" окупація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 49 (214). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Естонці підійшли до власного музею з гумором. Вочевидь, щоб його відвідало якнайбільше росіян.
240006
  Елисеева О. "Веселися, храбрый росс!". Балы и маскарады Екатерининской эпохи // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 123-128. – ISSN 0235-7089
240007
  Шаповал Марія "Веселі Боковеньки" Івана Михайлова та Максима Німенка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
240008
  Віннікова "Веселі дуелі" Петра Ребра - пародиста / Віннікова, (Кірієнко) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 142-151. – ISSN 0869-3595
240009
  Берко С. "Веселі старти" в судочинстві, або чергова серія судової реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-31 жовтня (№ 42/43). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
240010
   "Веселка країн" // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "У Міжнародний день толерантності в Інституті міжнародних відносин КНУ восьмий рік поспіль студенти долучаються до конкурсу під назвою «Веселка країн». У рамках заходу вони представляють культуру та кухню семи різних країн світу. Конкурс складається з ...
240011
   "Веселка" - дітям : Бібл. показчик дит. літ-ри , 1934-1984. – Київ : Веселка, 1985. – 631 с.
240012
  Гоян Ярема "Веселка" живе Україною // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 320-338


  Укр. видавництво "Веселка"
240013
  Небогатов Б.Н. "Весенние наступления" трудящихся Японии - эффективная форма классовой борьбы (1955-1974) / Б.Н. Небогатов. – Москва, 1979. – 112с.
240014
   "Весенний гром" и другие рассказы. – М., 1959. – 222с.
240015
  Вовк І. "Весільне дерево", "вінці" та "коровай" як атрибути українського весільного обряду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 607-619. – ISBN 966-7379-70-1
240016
  Шурхало Д. "Весна народів": 170 років тому Європа вийшла на Майдан // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 19/21 (515/517), липень 2018 р. – С. 7-10
240017
  Лях М. ...Верю тебе, Килрой / М. Лях, З. Уберман. – Москва, 1985. – 237с.
240018
  Кіт Л. «Веселка країн» у дусі 90-х // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Колоритна й барвиста «Веселка країн» у дев’ятий раз заполонила Інститут міжнародних відносин. У дусі поваги до культурного розмаїття й взаєморозуміння між народами та націями фестиваль традиційно влаштовують на Міжнародний день толерантності. Щороку ...
240019
  Воробйов М.П. Верховний голос / М.П. Воробйов. – Київ : Дніпро, 1991. – 303 с.
240020
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол. : П.П. Пилипчук (голова колегії) та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-93-1
Кн. 1. – 2012. – 231, [1] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013. - Анотації в підрядк. прим. англ.
240021
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол.: П.П. Пилипчук та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-94-8
Кн. 2 : Повоєнна історія в особах і подіях. – 2012. – 201, [7] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013 - Анотації в підрядк. прим. англ.
240022
  Письменний Д.П. Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 3 (88). – С. 117-124
240023
  Квасневська Н.Д. Верховний Суд України: проблеми визначення адміністративного-правового статусу // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 45-49.
240024
  Савчин М. Верховний Суд: питання континуїтету суду і дискримінації суддів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 42
240025
  Десятсков С.Г. Верховники / С.Г. Десятсков. – М, 1980. – 262с.
240026
   Верховники и шляхетство // Наемные рабочие в средние века и в эпоху реформации / К. Каутский. – Санкт-Петербург : Типография Альтшулера, 1905. – 74 с. – (Всеобщая библиотека Г.О. Львовича)
240027
  Милюков П.Н. Верховники и шляхетство / [П. Милюков]. – Ростов-на-Дону : Изд. "Донская речь" Н. Парамонова, 1905. – 74 с. – Авт. указан на обл.
240028
  Дочинець М. Верховні млини. Уривок з нового роману Мирослава Дочинця "Матфей". Книга написана сухим пером" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 8-9
240029
  Дадамян Г. Верховній шаман // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 0130-6405
240030
  Погью Ф.С. Верховное командование. / Ф.С. Погью. – М., 1959. – 528с.
240031
  Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюмезиль. – Москва, 1986. – 234с.
240032
  Махненко А.Х. Верховные органы народного представительства социалистических стран. / А.Х. Махненко. – М., 1972. – 264с.
240033
  Сидоров А.И. Верховный орган КПСС / А.И. Сидоров. – М., 1964. – 152с.
240034
  Аполлонов Леонид Алексеевич Верховный орган ленинской партии / Аполлонов Леонид Алексеевич. – Москва : Политиздат, 1976. – 2398с. – (Очерки истории партийного строительства)
240035
  Цейтлин В. Верховный правитель : Траги-шутка в одном действии / В. Цейтлин. – Петроград : Издание журнала "Коммунар", 1919. – 14 с.
240036
  Богданова Н.А. Верховный Совет автономой республики / Н.А. Богданова. – М, 1983. – 153с.
240037
  Касумов З.М. Верховный Совет Азербайджанской ССР - законодательный орган республики. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Касумов З. М.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1969. – 24л.
240038
  Джинджолава З.В. Верховный Совет Грузинской Советской Социалистической республики : Автореф... канд. юр.наук: / Джинджолава З. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 24л.
240039
  Мухамедшинд К.Д. Верховный Совет Казахской ССР.. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мухамедшинд К.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
240040
  Струмбина Э.Я. Верховный Совет Латвийской ССР / Э.Я. Струмбина. – Рига, 1988. – 187с.
240041
   Верховный Совет союзной республики и его конституционные полномочия. – Алма-Ата, 1979. – 319с.
240042
  Рудзицкий Л. Верховный Совет СССР -- высший орган государственной власти СССР. / Л. Рудзицкий. – Минск, 1950. – 20с.
240043
  Ислюков С.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Ислюков С.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
240044
  Акентьева Е.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти СССР : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Акентьева Е.М. ; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1953. – 13 с.
240045
  Кравцов Б.П. Верховный Совет СССР / Б.П. Кравцов. – М., 1954. – 128с.
240046
   Верховный Совет СССР. – М., 1976. – 416с.
240047
  Барабашев Г.В. Верховный Совет СССР / Г.В. Барабашев. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
240048
  Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1982. – 280с.
240049
  Королев Ю.А. Верховный Совет СССР / Ю.А. Королев. – М, 1986. – 61с.
240050
   Верховный Совет СССР восьмого созыва. – М., 1970. – 52с.
240051
   Верховный Совет СССР девятого созыва : статистический сборник. – Москва : Известия, 1974. – 52 с.
240052
   Верховный Совет СССР десятого созыва. – М., 1979. – 56с.
240053
   Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва.. – Москва, 1984. – 49с.
240054
   Верховный Совет СССР седьмого созыва. – М., 1966. – 47с.
240055
   Верховный Совет СССР шестого созыва : Статистический сборник. – Москва, 1962. – 38 с.
240056
  Кириченко М.Г. Верховный Совет СССР. (К итогам деятельности Верховного Совета СССР пятого созыва). / М.Г. Кириченко. – М., 1962. – 96с.
240057
  Явич Л.С. Верховный Совет Таджикской ССР. / Л.С. Явич. – М., 1958. – 100с.
240058
  Златопольский Д.Л. Верховный Советы союзных республик / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1967. – 48с.
240059
  Гагиев М.Ф. Верховный суд автономной советской социалистической республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.715 / Гагиев М.Ф. ; МГУ. Юридич. фак-т. – Москва, 1972. – 36 с.
240060
  Зайцева Л.Л. Верховный суд БССР как суд первой инстанции по уголовным делам : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Зайцева Л.Л.; В надзаг.: МВ и ССО БССР. Беларусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1986. – 18 с.
240061
  Хасебе Я. Верховный Суд в Японии: решения избирательной системе и экономическим свободам // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 173-182. – ISSN 1812-7126
240062
  Джинджер Э.Ф. Верховный суд и права человека в США. / Э.Ф. Джинджер. – М., 1981. – 392с.
240063
  Леошкевич Д.И. Верховный Суд Молдавской ССР-как высший судебный орган союзной республики / Д.И. Леошкевич. – Кишинёв, 1969. – 144с.
240064
  Бородин С.В. Верховный суд союзной республики / С.В. Бородин, Т.Н. Добровольская. – М., 1960. – 112с.
240065
  Добровольская Т.Н. Верховный суд СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1964. – 164с.
240066
   Верховный суд СССР. – М., 1974. – 424с.
240067
  Чистяков Н.Ф. Верховный суд СССР / Н.Ф. Чистяков. – М., 1984. – 184с.
240068
  Берков А.А. Верховный суд США - средство разрушения буржуазной законности, орудие фашизации американского государства : Автореф. дис... канд. юрид. наук: / Берков А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1955. – 16с.
240069
  Саломатин А.Ю. Верховный суд США как инициатор и координатор правовой жизни (конец ХVIII-середина ХІХ вв.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.22-32. – ISSN 1608-8794
240070
  Евсеев А. Верховный суд США сегодня // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 3 (100). – С. 115-134. – ISSN 1812-7126
240071
  Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика / О.А. Жидков. – Москва, 1985. – 221с.
240072
   Верховье. – Ярославль, 1966. – 161с.
240073
  Демченко М.А. Верховье ледника Иныльчек и ледник Каинды / М.А. Демченко. – Б.м. – с.482-524. – Оттиск
240074
  Николаев В.А. Верховья / В.А. Николаев. – Горький, 1985. – 272с.
240075
  Динник Н.Я. Верховья Большой Лабы и перевал Цагеркер / Н.Я. Динник. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1905. – 32 с. – Отдельный оттиск из XVIII тома Известий Кавказского Отдела Императ. Русс. Географ. Общества
240076
  Черевченко А.И. Верховья разлуки. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1978. – 80с.
240077
  Кубик М.І. Верхогір""я / М.І. Кубик. – Ужгород, 1970. – 86с.
240078
   Верходный совет эстонской ССР. Сессия 5-я. – Таллин, 1954. – 166с.
240079
   Верхои на урагане. – М., 1980. – 256с.
240080
  Быстров Б.Н. Верхолазы / Б.Н. Быстров. – Саратов, 1959. – 16с.
240081
  Аксенов М.П. Верхоленская гора-памятник каменного века Сибири : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Аксенов М.П.; Сибирск. отд. объединен. учен. совет по ист.-филол. и филос. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
240082
  Окладников А.П. Верхоленский могильник - памятник древней культуры народов Сибири / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1978. – 288с.
240083
  Горбунов В.А. Верхом на белом коне / В.А. Горбунов. – М, 1973. – 287с.
240084
   Верхом на звезде : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 48-51 : Фото
240085
  Привалов К.Б. Верхом по волнам / К.Б. Привалов. – М, 1983. – 120с.
240086
  Дюсуше Жиль Верхом сквозь века : Всадники. Верхом сквозь века. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 92-94 : Іл. – ISSN 1029-5828
240087
  Марина В.И. Верхотуров против меломана: Повесть. / В.И. Марина. – Иркутск, 1987. – 217с.
240088
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
1. – 1982. – 160с.
240089
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
2. – 1982. – 297 с.
240090
  Залуцкая Л.И. Верхотурский очаг клещевого энцефалита : Автореф... канд. биол.наук: / Залуцкая Л.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. М.Ф.Гамалеи. АМН СССР. – Ростов -на-Дону, 1966. – 19л.
240091
  Капгер А.А. Верхоянская ссылка / А. Капгер // Декабрист Павел Иванович Пестель / М.Я. Маркелов. – Москва : Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и СС поселенцев, 1925. – 32 с. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; N 50 - 51)
240092
  Смирнов В.Н. Верхоянско-Чукотская область новейшего горообразования: зональность и основные этапы формирования // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 610-620 : рис. – Библиогр.: с. 619-620. – ISSN 0016-7886
240093
  Ростовцева З.П. Верхушечная меристема / З.П. Ростовцева. – М, 1969. – 80с.
240094
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай / А.Н. Карпюк. – М., 1976. – 367с.
240095
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай : роман-быль / А.Н. Карпюк; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1986. – 349 с.
240096
   Вершигора Аполлінарій Юхимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 21. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
240097
  Зарубин И.И. Вершикское наречие канджутского языка = Le diialecte Vershik de la langue Kandjoute / И.И. Зарубин. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – [89] с. – Отд. оттиск из: Записки Коллегии востоковедов, 1926, т. 2, вып. 2
240098
  Вишневецький Л.М. Вершина : повість / Л.М. Вишневецький. – Одеса : Маяк, 1987. – 134 с.
240099
   Вершина. – Х., 1992. – 223с.
240100
  Лещук Євгенія Вершина = La sommita : Поезії / Лещук Євгенія; Пер. італ. мовою В.Янцур. – Ареццо : Де Філіппіса, 1999. – 56с.
240101
  Новацкая А.Н. Вершина "Гордость" : лирическая поэзия : [сборник стихов] / Анастасия Новацкая. – Одесса : Астропринт, 2016. – 191, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-149-5
240102
   Вершина айсберга // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 1,12. – ISSN 2219-5793


  Науковий керівник української команди на міжнародній математичній олімпіаді, професор факультету комп"ютерних наук і кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка Богдан Рубльов розповідає про особливості перебігу олімпіади, переможців і їх підготовку.
240103
   Вершина Барселони // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 64-65 : фото
240104
  Фирсов В.И. Вершина братства : поэтическая кантата / Владимир Фирсов, Геннадий Серебряков. – Москва : Современник, 1974. – [112] c. : ил.
240105
  Чадюк М. Вершина західноєвропейської україніки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 21


  Йоганн-Христіан Енгель - автор першої наукової праці з історії України.
240106
  Берзин А.А. Вершина и два перевала / А.А. Берзин. – М, 1955. – 63с.
240107
  Дриз О.О. Вершина лета : стихи / Овсей Дриз; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 92 с.
240108
  Демчук Р. Вершина молитвенного восхождения // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 6 : Три Софии Киев- Новгород- Полоцк. – С. 20-22. – ISSN 0235-7089
240109
  Дадиани Ш. Вершина радости : пьеса в одном акте / Шалва Дадиани;. – Москва : Гос. изд. л-ры и градостроительства, 1950. – 28 с.
240110
  Дадиани Ш. Вершина сильных : пьеса в одном акте / Шалва Дадиани;. – Москва : Искусство, 1951. – 23 с.
240111
  Шуртаков С.И. Вершина Столетова / С.И. Шуртаков. – Москва, 1983. – 431 c.
240112
  Шоу И. Вершина холма / И. Шоу. – Москва, 1991. – 253с.
240113
  Блинов Б.Н. Вершина Ян Майена / Б.Н. Блинов. – Мурманск, 1972. – 173с.
240114
  Кудерин С. Вершина. : стихи и очерки / С. Кудерин. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 51 с.
240115
  Тудэв Лодонгийн Вершина. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1978. – 111с.
240116
  Кирсанов С. Вершина. Поэма. / С. Кирсанов. – Москва, 1955. – 88с.
240117
  Шеремет М.С. Вершини / М.С. Шеремет. – Харків, 1938. – 51 с.
240118
   Вершини. – Одеса, 1975. – 132с.
240119
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1985. – 213с.
240120
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 189с.
240121
   Вершини долають сильні. – Дніпропетровськ, 1988. – 150с.
240122
  Карасьов М. Вершини і провалля Тані Малярчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12-13


  Роман "Забуття" Тані Малярчук.
240123
  Рекут О. Вершини італійської поезії XX століття: несплачені балади чи геніальність, сплачена ціною божевілля // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 236-239. – ISSN 0320 - 8370
240124
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро, 1974. – 463 с.
240125
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро
2. – 1975. – 349 с.
240126
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 4-8
240127
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 300-305
240128
   Вершини світу Luxury. Топ -10 найрозкішніших готелів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 80-85 : фото
240129
  Юхимук Я. Вершини української лірики: вірші П. Тичини - І. Драча - Ю. Іздрика // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 157-174. – ISSN 2306-2908


  "Аналізується вплив основних історичних подій та діяльності визначних особистостей протягом століття (1918-2018 рр.) на розвиток національних літератур, зокрема української. Розглядаючи вихід поетичних збірок таких самобутніх письменників, як П. ...
240130
  Сабаль В. Вершинна зустріч - початок міждержавної відлиги? // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 24-26


  Радянсько-американські відносини. Підписання угоди про знищення ядерних ракет середньої дальності.
240131
  П"ятковський П. Вершинна функція у тривимірній квантовій електродинаміці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-45. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Знайдено аналітичний вигляд для електрон-фотонної вершинної функції у 2+1-вимірному просторі в першому порядку теорії збурень по 1/N для безмасового випадку. The analytic form of electron-photon vertex in 2+1-dimensional space is obtained to the first ...
240132
  Хазри Н. Вершинное облако : стихи / Наби Хазри; авториз. пер. с азерб. – Москва : Правда, 1968. – 31 с.
240133
  Абдель Х Р.А. Вершинные функции в диаграммной теории прямых ядерных реакций : автореф. дис. ... канд. физ.-мат наук : 055 / Абдель Р.А.Х. ; МГУ. – Москва, 1969. – 7 с.
240134
  Белолипецкий Сергей Николаевич Вершинные функции для системы трех нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Белолипецкий Сергей Николаевич; АН Уз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1989. – 12л.
240135
  Барышников Алексей Гаврилович Вершинные части в теории ядерных рекаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Барышников Алексей Гаврилович; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
240136
  Лозово Д.И. Вершинный короекд в сосняках Закавказья / Д.И. Лозово. – Ереван, 1947. – 185-187с.
240137
   Вершины : литературно-критические и философско-публицистические сборники / тд. беллетристики заведует Семен Юшкевич, отд. ст. - П. Юшкевич. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" ; [Тип. т-ва "Общественная польза"]
Кн. 1 : [Деньги /. – 1909. – [4], 424, [5] с. – В кн. также: Стихи: И. Бунин, А. Гликберг, А. Федоров, В. Кранихфельд


  Содержание: Утешительница / Д. Крачковский Старухина земля / В. Муйжаль Федор Сологуб : (Крит. этюд) / В. Кранихфельд Еще о театре и социализме / А. Луначарский Ужас бесцельности : М. Морозов К кризису парламентаризма на Западе / П. ...
240138
  Кайтуков Г.Х. Вершины : стихи / Г.Х. Кайтуков. – Москва : Советский писатель, 1952. – 100 с.
240139
  Бекхожин Х.Н. Вершины : избр. стихи и поэмы / Х.Н. Бекхожин; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 343 с.
240140
   Вершины : [сборник стихов : переводы / сост. В. Портнов ; предисл. М.-З. Аминова ; худож. В. Логачев]. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1977. – 318 с. : ил. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Батырай ; Махмуд из Кахабросо ; Ирчи Казак ; Етим Эмин ; Щаза из Куркли
240141
  Арсанукаев Ш.А. Вершины : стихи / Шайхи Арсанукаев; пер. с чечен. И. Озеровой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 88 с. : портр.
240142
   Вершины. – М. : Детская литература, 1978. – 432 с.
240143
  Кудажи Вершины : стихи, поэмы / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. – Кызыл, 1978. – 168 с.
240144
  Кудаш С. Вершины : стихи / С. Кудаш; пер. с башкир. – Уфа : Башкир. кн. идд-во, 1978. – 479 с.
240145
  Сармен Вершины : стихи / Сармен; пер. с арм. Н.Горохова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 152 с.
240146
  Исаев Е.А. Вершины / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 63с.
240147
   Вершины. – М. : Детская литература, 1981. – 368 с.
240148
   Вершины. – М. : Детская литература, 1983. – 430 с.
240149
  Дудин М.А. Вершины / М.А. Дудин. – Л., 1986. – 188с.
240150
  Светиков В.Н. Вершины / В.Н. Светиков. – М., 1989. – 235с.
240151
  Уилкинсон Фредди Вершины Антарктиды. Дикая Антарктика / Уилкинсон Фредди, Ричардс Кори // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 110-125 : фото
240152
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1972. – 480с.
240153
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Москва, 1977. – 376с.
240154
  Гиппенрейтер В.Е. Вершины впереди / В.Е. Гиппенрейтер. – Москва, 1978. – 160с.
240155
  Серебрякова Г.И. Вершины жизни. / Г.И. Серебрякова. – К, 1988. – 455с.
240156
  Миколайтис-Путинас В. Вершины и бездны : стихи : пер. с литов. / Винцас Миколайтис-Путинас ; [ил. Г. Шляктавичюса]. – Вильнюс : Waga, 1985. – 118 с. : ил. – Миниатюрное издание
240157
  Матвеев А.К. Вершины каменного пояса / А.К. Матвеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск, 1990. – 287с.
240158
  Хохлов Н.П. Вершины Кореи. / Н.П. Хохлов. – Москва, 1958. – 216с.
240159
  Ванюшев В.М. Вершины корнями сильны / В.М. Ванюшев. – Устинов, 1987. – 262 с.
240160
  Калинин Г.В. Вершины ледника Бивачного / Г.В. Калинин. – Ташкент, 1985. – 70с.
240161
  Захарян С.Н. Вершины мировой поэзии ХХ века / С.Н. Захарян. – Иркутск, 1990. – 78с.
240162
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советская Россия
1. – 1970. – 447 с.
240163
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / Алим Кешоков; авториз. пер. с кабард. С.Бондарина. – Москва : Советская Россия
2. – 1970. – 347 с.
240164
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 736 с.
240165
  Тарба И.К. Вершины отзовутся эхом : стихи / Иван Тарба ;. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 135 с.
240166
  Ушаков Н.Н. Вершины перед нами. / Н.Н. Ушаков. – М., 1951. – 224с.
240167
  Ветров И Вершины снежных барсов / И Ветров. – Київ, 1978. – 94с.
240168
  Залиханов Ж.Ж. Вершины чувств : стихи / Жанаканаит Залиханов; пер. с балкар. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 80 с.
240169
  Нефедов П.П. Вершины: Поэмы. / П.П. Нефедов. – М., 1975. – 63с.
240170
  Кирпотин В.Я. Вершины: Пушкин. Лермонтов. Некрасов / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 375 с.
240171
  Смирнов А.В. Вершки и корешки / А.В. Смирнов. – Москва, 1986. – 284 с.
240172
  Рід Т.М. Вершник без голови : Дивовижна техаська історія: Роман / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1983. – 550с. – (Бібліотечна серія)
240173
  Рід Т.М. Вершник без голови : дивовижна техаська історія: [ роман ] / Томас Майн Рід; [ пер. з англ. В.І. Митрофанова; художник-ілюстратор Є.В. Вдовиченко ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 510с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4015-2
240174
  Пароваткіна Г. Вершник неба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 24


  У Національному музеї літератури України вперше за часів незалежності представлили виставку живопису Василя Барки.
240175
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1935. – 164 с.
240176
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1936. – 132 с.
240177
  Яновський Ю.І. Вершники : роман / Ю. Яновський. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 107 с. – (Бібліотека художньої літератури)
240178
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1939. – 94 с.
240179
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1946. – 128 с.
240180
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1950. – 128 с.
240181
  Яновський Ю. Вершники : роман / Юрій Яновський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 84 с.
240182
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1962. – 85 с.
240183
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1964. – 127 с.
240184
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1987. – 141 с.
240185
  Яновський Ю.І. Вершники : романи, оповідання / Юрій Яновський. – Харків : Фоліо, 2006. – 320с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3609-8
240186
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 288 с.
240187
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський ; [вступ. ст. П.Д. Моргаєнка]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 287 с. – (Шкільна бібліотека)
240188
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський. – Київ : Молодь, 1980. – 280 с. – (Джерело)
240189
  Ибрагимова М. Верю / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1973. – 54 с.
240190
  Додолев Ю.А. Верю / Ю.А. Додолев. – М., 1978. – 384с.
240191
  Дягилев Е.В. Верю беспредельно... / Е.В. Дягилев. – Харьков, 1981. – 142с.
240192
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
240193
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
240194
  Марысаев Е.К. Верю в Жар-птицу / Е.К. Марысаев. – Кемерово, 1968. – 142с.
240195
  Храмцов В. Верю в жизнь / В. Храмцов. – Львов, 1969. – 40с.
240196
   Верю в жизнь. – Пермь, 1984. – 380с.
240197
  Барбас Л.Г. Верю в любовь / Л.Г. Барбас. – Л, 1962. – 110с.
240198
  Васильев П.Н. Верю в неслыханное счастье / П.Н. Васильев. – Москва, 1988. – 158с.
240199
  Дош А.А. Верю в тебя / А.А. Дош. – Алма-Ата, 1963. – 119с.
240200
  Гасилова Х. Верю в тебя : повести / Х. Гасилова; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 413 с.
240201
  Гузь Р. Верю в тебя, человек / Р. Гузь. – Ташкент, 1963. – 96с.
240202
  Самойлов Л.С. Верю в тебя. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – Калуга, 1962. – 231с.
240203
  Романенко Л.Н. Верю в человека / Л.Н. Романенко. – Рига, 1962. – 107с.
240204
   Верю в человека. – М., 1986. – 574с.
240205
  Лядов А.И. Верю в чудо. / А.И. Лядов. – Саратов, 1965. – 124с.
240206
  Буравкин Г.М. Верю полдню / Г.М. Буравкин. – Москва, 1981. – 192 с.
240207
  Разумов Н.П. Верю светло / Н.П. Разумов. – Новосибирск, 1978. – 39с.
240208
  Быкадоров М.Д. Верю сердцу моему / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1979. – 80с.
240209
  Константинова В. Верю тебе / В. Константинова. – Баку, 1971. – 80с.
240210
  Зорич А.А. Верю тебе, Фарид! / А.А. Зорич. – К., 1965. – 255с.
240211
  Миронов В.Н. Верю тебе, человек / В.Н. Миронов. – Уфа, 1965. – 80с.
240212
  Доризо Н.К. Верю, люблю, пою! / Н.К. Доризо. – М., 1959. – 118с.
240213
  Землянский А.Ф. Верю, люблю, тревожусь / А.Ф. Землянский. – Москва, 1966. – 128с.
240214
  Девятова С.В. Верю, чтобы знать / С.В. Девятова. – М, 1992. – 62с.
240215
  Лобанов Л.Г. Верю. люблю, утверждаю / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1969. – 166с.
240216
  Коноплин Н.Т. Верю. Роман. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1964. – 210с.
240217
  Куликова В.Н. Верю... Надеюсь... Люблю... : [стихи] / Валентина Куликова. – Одесса : Юридична література, 2017. – 123, [1] с. – ISBN 978-966-419-289-4
240218
  Чистяков А.Ф. Веря, ревнуя, любя. / А.Ф. Чистяков. – Калинин, 1961. – 108с.
240219
  Петров В.Н. Верь в свои крылья / В.Н. Петров. – Х., 1966. – 243с.
240220
   Верь людям. – Челябинск, 1963. – 350с.
240221
  Попков Ю.А. Верь маякам! / Ю.А. Попков, В.В. Смирнов. – Мурманск, 1964. – 127с.
240222
  Кугультинов Д.Н. Верь, верь себе... : стихи / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1967. – 126 с.
240223
   Верьте людям. – Тула, 1980. – 311с.
240224
  Платек Я.М. Верьте музыке / Я.М. Платек. – Москва : Советский композитор, 1989. – 352 с. – ISBN 5-85285-083-7
240225
  Крючкин М.А. Верьте, вас любят! / М.А. Крючкин. – Душанбе : Ирфон, 1967. – 278с.
240226
  Илюшин И.А. Вес аргумента: О проп. мастерстве В.И.Ленина / И.А. Илюшин. – М., 1983. – 120с.
240227
  Пошелюжная К. Вес дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  "...Парламентариям рекомендуют пересмотреть "закон Савченко" и отказаться от формулы "день за два" для уголовных производств относительно тяжелых преступлений".
240228
  Товстик В.Ф. Вес и упитанность, как показатели биологического обоснования стандарта посадочного материала карпа. (На прим. рыбоводных хозяйств колхозов Харьков. обл.). : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Товстик В.Ф. ; Харьков. зоовет. ин-т. – Харьков, 1965. – 18 с.
240229
  Борисов И.Б. Вес мужества / И.Б. Борисов. – Москва, 1963. – 104с.
240230
  Соловей П.С. Вес рабочего диплома / П.С. Соловей. – М., 1980. – 96с.
240231
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Влияние на точность и надежность уравнения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 38-42. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
240232
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Обеспечение основного критерия надежности уравнивания // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 22-31 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
240233
  Куусініємі М.В. Весела година. Англ. мовою. Посібник для вчителів з позакласної роботи для V-VIII класів. / М.В. Куусініємі, К. Виноградова. – К., 1963. – 36с.
240234
  Копиленко О. Весела історія / О. Копиленко. – Харків, 1925. – 39 с.
240235
   Весела книжка. – К., 1961. – 143с.
240236
  Чередниченко В.І. Весела компанія : оповідання / В.І. Чередниченко. – Харків, 1928. – 291 с.
240237
  Мартич Ю.М. Весела людина / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 234 с.
240238
  Іванович В.І. Весела прополка : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Одеса, 1956. – 76 с.
240239
  Паранчеєв М.І. Весела прополка / М.І. Паранчеєв. – Вінниця, 1962. – 43 с.
240240
   Весела розвага : Збірка гуморесок. – 3-є вид. – Київ - Львів : [Друкарня 1-ої Київськ. Друк. Спілкиї]
[Кн. 1]. – 1911. – 96 с.


  Авт. збірки: І.П. Котляревський, Г.Ф. Квітка-Основ"яненко, Л.І. Глібов, О.П. Стороженко, С.В. Руданський, К.О. Білиловський, Є.П. Гребінка, Г.О. Коваленко, П.Н. Річицький, І.С. Нечуй-Левицький, В.С. Александров, П.П. Гулак-Артемовський
240241
  Глазовий П.П. Весела розмова : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ : Молодь, 1979. – 111 с.
240242
   Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя
№ 9. – 2002
240243
  Анпілогов Юрій Весела Хургада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 68-73 : фото
240244
  Виеру Г. Веселая азбука : стихи / Г. Виеру; пер. с молд. В.Берестов. – Москва : Лит. артистикэ, 1979. – 71 с.
240245
   Веселая азбука Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : курс "Веселой азбуки". – Москва : Кирилл и Мефодий, 2002. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 95, процессор Pentium 75 МГц, 16 Мб ОЗУ, 4-скоростн. дисковод CD-ROM, SVGA-видеокарта 1 Мбайт, MS Windows совместим. зв. карта, MS Windows совместим мышь.-Заглавие с этикетки диска. – (Интерактивные мультфильмы - уроки для детей)


  Веселый заяц и другие персонажи любимых мультфильмов станут добрыми спутниками и советчиками в путешествии по стране Знаний.Фильмы - уроки познакомят с основами русского языка, а оригинальные игры - упражнения научат малышей 3 - 6 лет читать ...
240246
  Кежун Б.А. Веселая азбука от А до Я / Б.А. Кежун. – М, 1960. – 124с.
240247
  Кологривова С.В. Веселая азбука: Азбука в картинках. Прописи. Тексты для чтения. Словарь: (Для зарубеж. школьников) / С.В. Кологривова, Т.С. Залманова. – Москва, 1986. – 111с.
240248
  Неверов И.М. Веселая Антарктика. / И.М. Неверов. – Одесса, 1970. – 136с.
240249
  Рыбас Т.М. Веселая гора / Т.М. Рыбас. – К., 1968. – 294с.
240250
  Паншин Г.И. Веселая дорога: Повесть, рассказы. / Г.И. Паншин. – Тула, 1984. – 189с.
240251
  Машков В.Г. Веселая дюжина / В.Г. Машков. – Минск, 1968. – 148с.
240252
  Кежун Б.А. Веселая книга / Б.А. Кежун. – Л, 1964. – 111с.
240253
  Закани Обейд Веселая книга / Закани Обейд. – Москва : Наука, 1965. – 176 с.
240254
   Весёлая книга для маленьких. – 24с.
240255
  Крупа Т. Веселая могила // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-75. – ISSN 0208-0621


  Що ми знаємо про половців?
240256
   Веселая мудрость. – М., 1991. – 472с.
240257
  Ницше Ф. Веселая наука / Ф. Ницше. – Москва
Т.1Х. – 1912. – 464с.
240258
  Акусба Ш. Веселая ночь : рассказы / Ш. Акусба ; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1972. – 158 с.
240259
  Иванович В.И. Веселая прополка / В.И. Иванович. – Москва, 1958. – 47 с.
240260
   Веселая россыпь : татарский народный юмор. – Москва : Наука, 1974. – 118с.
240261
   Весёлая россыпь. – Казань, 1978. – 128с.
240262
  Бердинских К. Веселая семейка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 26-28


  Родственные связи во власти
240263
  Бояринов В.Г. Веселая сила / В.Г. Бояринов. – М., 1982. – 78с.
240264
  Георгиев К. Веселая смесь / К. Георгиев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 28 с.
240265
  Щербаков С.А. Веселая судьба / С.А. Щербаков. – Москва, 1986. – 76с.
240266
  Хардель Лило Веселая Сусанна : кн. для чтения на нем. яз. в 6-м кл. сред. шк. / по Л. Хардель ; обраб. В.М. Шаповаловой, В.М. Корнеевой. – Москва : Просвещение, 1984. – 62 с. – На обл. авт. не указан. – (Читаем по-немецки)
240267
  Мизин Н.И. Веселая тоска / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1963. – 103с.
240268
  Подмайстрович В.И. Веселая шрапнель / В.И. Подмайстрович. – Ужгород, 1971. – 53с.
240269
   Весёлая эстрада. – Л., 1964. – 136с.
240270
   Веселая ярмарка. – М., 1992. – 364с.
240271
  Добрянський П.К. Веселе гроно : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1976. – 120 с.
240272
  Білоус Д. Веселе слово : поезія: вірші
240273
  Легащич А. Веселе сонце : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 54


  Молоді голоси.
240274
  Динник А.Л. Веселенькі були! : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Дніпро, 1983. – 155 с.
240275
  Дагаева Надежда Веселие на Руси есть Масленица : Актуальна тема / Дагаева Надежда, Бахарев Владимир // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-23 : Фото
240276
   Веселий букет. – Львів, 1978. – 135с.
240277
   Веселий вітряк : Сатира та гумор Придніпров"я. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 190с.
240278
   Веселий день. – К., 1977. – 95с.
240279
  Гарченко Г.М. Веселий дует / Г.М. Гарченко, В.Н. Тищенко. – Днепропетровск, 1978. – 54с.
240280
  Гарматюк А.П. Веселий залп : сатира, гумор / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1985. – 135 с.
240281
  Махнюк П.В. Веселий Кут : оповідання, повість / П.В. Махнюк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 216 с.
240282
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті з життя Івана Петровича Котляревського / Б.Н. Левін. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 312 с.
240283
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
2. – 1978. – 390 с.
240284
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
3. – 1987. – 293 с.
240285
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : роман / Б.Н. Левін. – Київ, 1990. – 795 с.
240286
   Веселий оповідач. – К., 1977. – 166с.
240287
  Сочивець І.Й. Веселий пасажир : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 131 с.
240288
  Годованець М.П. Веселий Педант / М.П. Годованець. – Львів, 1965. – 127 с.
240289
  Каминіна Наталія Веселий Першотравень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 58-61 : фото
240290
  Кислеьов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кислеьов. – К., 1970. – 207с.
240291
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Дніпро, 1970. – 207 с.
240292
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 275 с.
240293
  Мокрієв Ю.О. Веселий салют : гумористична збірка / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 77 с.
240294
  Глазовий П.П. Веселий світ і чорна книга : гумор, лірика, проза / П.П. Глазовий. – Київ : Український письменник, 1993. – 366 с.
240295
  Яровий М.П. Веселий старт : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 80 с.
240296
  Мамонтов Я.А. Веселий хам : Драма в трьох актах / Я. Мамонтів. – New York : Вид. "Молота" ; З друк. "Робітника", 1923. – 60 с.
240297
  Мамонтів Я.А. Веселий хам : драма в 3-х актах / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1926. – 60 с. – (Театральна бібліотека)
240298
  Ткач М.М. Веселий Штанько, або Сторінки щоденника Грицька Селезня з Качківки : романтич.-пригодн. повість / Михась Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 218, [2] с. : іл. – Загол. обкл., корінця : Веселий Штанько. – ISBN 978-966-340-181-2
240299
   Веселий ярмарок. – К., 1983. – 319с.
240300
   Веселий ярмарок. – Київ, 1984. – 431 с.
240301
   Веселий ярмарок : гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 2. – 1984. – 424с.
240302
   Веселий ярмарок. – Київ : Радянський письменник
В. 2. – 1984. – 432с.
240303
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип.3. – 1985. – 543с.
240304
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 5. – 1987. – 384с.
240305
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 7. – 1989. – 459 с.
240306
  Шевченко Г.П. Веселики / Г.П. Шевченко. – Дніпропетровськ, 1970. – 46с.
240307
   Веселим дозвіллям охопимо дітей на вулиці, кварталі, дворі. – Одеса, 1934. – 7с.
240308
   Веселим пером. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 135 с.
240309
  Крамаренко В.С. Веселі Боковеньки / В.С. Крамаренко. – Дніпропетровськ, 1971. – 23с.
240310
  Гаца О.О. Веселі діалоги / О.О. Гаца. – Київ, 1992. – 113 с.
240311
  Глазовий П.П. Веселі казки : для дошк. та мол. шк. віку / П.П. Глазовий. – Київ : Веселка, 1990. – 73 с.
240312
  Біленко Василь Веселі канікули на яхті : пригода // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 22-25 : Фото
240313
  Білецький М.С. Веселі обжинки : вибране / М.С. Білецький. – Київ : Дніпро, 1980. – 160 с.
240314
  Білоус Д. Веселі обличчя : збірка гумору та сатири / Д. Білоус. – Київ, 1953. – 104 с.
240315
  Козланюк П.С. Веселі оповідання / П.С. Козланюк. – Львів, 1965. – 88 с.
240316
   Веселі оповідання. – К., 1968. – 164с.
240317
  Гарматюк А.П. Веселі паралелі : гумор та сатира / А.П. Гарматюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 174 с.
240318
  Чорногуз О.Ф. Веселі поради : Гумористичні повісті та оповідання. Літературні пародії / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1980. – 464 с.
240319
  Прилюк Д.М. Веселі пригоди з доброї нагоди : оповідання для дітей / Д.М. Прилюк. – Київ : Веселка, 1987. – 56 с.
240320
   Веселі свята на "Хуторі Тихому" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 24-25 : Фото
240321
   Веселі співаночки : українські народні жартівливі пісні / мал. А.Д. Базилевича ; [укладач Ю.Ф. Таранченко]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 256 с. : іл. – Мініатюрне видання
240322
   Веселі, колючі, сердиті слова-читає Андрій Сова. – К., 1965. – 75с.
240323
  Бичко В. Веселка / В. Бичко. – Київ, 1946. – 40 с.
240324
  Бандуренко Є. Веселка / Є. Бандуренко. – Київ, 1957. – 367 с.
240325
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1959. – 246с.
240326
   Веселка : антологія української радянської художньої літератури для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
1. – 1960. – 422 с.
240327
   Веселка : антологія української радянської художньої л-ри для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
2. – 1960. – 452с.
240328
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ, 1962. – 115 с.
240329
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1967. – 115 с. – (Бібліотека драматурга та кінодраматурга)
240330
   Веселка. – К.
1. – 1967. – 6с.
240331
   Веселка. – К.
2. – 1968. – 425с.
240332
   Веселка. – К.
3. – 1969. – 439с.
240333
   Веселка : Антологія української літератури для дітей у 3-х т. – Київ : Веселка
Том 1 : Твори дожовтневого періоду. – 1984. – 551с.
240334
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 2 : Твори радянського періоду. Поезія. – 1984. – 504с.
240335
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 3 : Твори радянського періоду. Проза. – 1985
240336
   Веселка : Антология русской советской детской литературы на Украине. Поэзия проза. – К. : Веселка, 1988. – 510с.
240337
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1988. – 230с.
240338
   Веселка від Дніпра до Єнісею. – Дніпропетровськ, 1975. – 164с.
240339
   Веселка Іссик-Кулю. – К., 1986. – 159с.
240340
  Омельяненко Ю. Веселка країн // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Інститутська традиція, що має назву "Веселка країн" - конкурс, серед студентів 1 та 2 курсів, присвячений Міжнародному дню толерантності. Оцінювали виконавців професійне та неупереджене журі: заступник директора з навчально-виховної роботи Т. М. ...
240341
  Вовчок В.Ю. Веселка на камені : повість / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1979. – 240 с.
240342
   Веселка над берегами. – Одеса, 1981. – 184 с.
240343
  Когут В.С. Веселка над селом / В.С. Когут. – Львів, 1965. – 27 с.
240344
   Веселка Татр. – К., 1982. – 238с.
240345
  Гордасевич Г.Л. Веселки на тротуарах : поезії / Г.Л. Гордасевич. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 75 с.
240346
  Підсуха О.М. Веселки над Поліссям : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Молодь, 1957. – 95 с.
240347
  Бєдронь Р. Веселкова абетка, або (майже) все, що ви б хотіли знати про геїв та лесбійок / Роберт Бєдронь ; [ пер. з пол.]. – Київ : Наш світ, 2009. – 154 с.
240348
  Кащук Н.О. Веселкова брама : нариси / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1978. – 135 с.
240349
   Веселкові барви. – К., 1971. – 156с.
240350
  Котовщик І. Веселкові душі : пригодницький роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2018. – № 5/12. – С. 31-43. – ISSN 0130-321Х
240351
  Братан М.І. Веселку - людям : лірика / М.І. Братан. – Одеса : Маяк, 1966. – 99 с.
240352
  Марочко В.І. Веселова Олександра Михайлівна // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247


  Некролог. Олександра Михайлівна Веселова — український історик, дослідниця історії України XX століття, спеціаліст з вивчення сталінщини та українського суспільства, Голодоморів 1932–1933 та 1946–1947 років в Україні, діяльності ОУН і УПА. Заслужений ...
240353
  Короткий В.А. Веселовський Костянтин Степанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 142. – ISBN 966-06-0393-2
240354
  Гроссман М.С. Веселое горе - любовь / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1966. – 590с.
240355
  Шахнюк В.П. Веселое и грустное / В.П. Шахнюк. – Симферополь, 1980. – 80с.
240356
  Литцман Вальтер Веселое и занимательное о числах и фигурах / Литцман Вальтер. – Москва, 1963. – 264 с.
240357
  Званцев С. Веселое и не очень / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1968. – 294с.
240358
  Бродицкая Ю.В. Веселое лето / Ю.В. Бродицкая. – Л, 1955. – 176с.
240359
  Коржиков В. Веселое мореплавание Солнышкина : повесть / Виталий Коржиков. – Москва : Астрель; АСТ; Хранитель, 2006. – 192с. – (Любимое чтение). – ISBN 5-17-037850-5
240360
   Весёлое общежитие. – Симферополь, 1978. – 80с.
240361
   Весёлое слово. – Алма-Ата, 1960. – 134с.
240362
   Весёлое слово. – Уфа, 1964. – 143с.
240363
   Весёлое слово. – Саранск, 1967. – 138с.
240364
  Михалков С.В. Веселое сновидение в трех действиях, семи картинах, пяти интермедиях, с прологом / С.В. Михалков. – Москва, 1947. – 86с.
240365
  Филипчук А.В. Веселое солнце / А.В. Филипчук. – М, 1959. – 111с.
240366
   Веселочка. – К., 1963. – 112с.
240367
  Сивоконь С.И. Веселые ваши друзья / С.И. Сивоконь. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1986. – 268с.
240368
  Шекспир В. Веселые виндзорские кумушки / В. Шекспир. – Москва-Л., 1937. – 135с.
240369
  Пьецух В.А. Веселые времена / В.А. Пьецух. – М., 1988. – 239с.
240370
  Громов Д. Весёлые запорожцы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 62-64


  Самое знаменитое изображение запорожских казаков - полотно Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану - стало не только атласом смеха, но и галереей реальных персонажей
240371
  Леви Ядид Веселые змеи острова Бали // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
240372
  Гецадзе А. Веселые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе : роман / А. Гецадзе; пер. с груз. Л.Баазовой и Э.Нейман. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 431 с.
240373
   Весёлые и невесёлые приключения Чагу Чацбы. – Сухуми, 1990. – 244с.
240374
   Весёлые и поучительные истории. – М., 1960. – 104с.
240375
  Васильева И.Б. Веселые картинки / И.Б. Васильева. – Ленинград, 1970. – 136с.
240376
   Веселые картинки для взрослых. – М., 1959. – 64с.
240377
   Весёлые картинки для взрослых. – М., 1959. – 64с.
240378
  Лебедев В.Б. Веселые минутки / В.Б. Лебедев. – М., 1983. – 96с.
240379
  Алексин А.Г. Веселые повести / А.Г. Алексин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 350 с. : ил.
240380
  Златогорская Р.Л. Веселые прибаутки для чтения / Р.Л. Златогорская. – Ленинград, 1966. – 87с.
240381
  Фекен К. Веселые проделки / К. Фекен. – М., 1974. – 48с.
240382
   Веселые рассказы. – М., 1945. – 64с.
240383
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы : кн. для чтения на фр. яз. для учащихся 10-го кл. сред. шк. / обраб., коммент. и словарь А.Е. Ангелевич. – Москва : Просвещение, 1972. – 80 с.
240384
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы = Un peu de rire : кн. для чтения на фр. яз. для учащихся 10-го кл. сред. шк. / обраб., коммент. и словарь А.Е. Ангелевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 144 с. – (Читаем по-французски)
240385
  Лемешек И.Ф. Веселые рассказы. / И.Ф. Лемешек. – Челябинск, 1964. – 84с.
240386
  Чорногуз О.Ф. Веселые советы : сатира, юмор / О.Ф. Чорногуз. – Москва, 1982. – 287 с.
240387
  Соколов В.А. Веселые соревнования. / В.А. Соколов. – М., 1960. – 46с.
240388
  Михалков С.В. Веселые стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1946. – 92с.
240389
  Барто А.Л. Веселые стихи / А.Л. Барто. – Москва, 1948. – 60с.
240390
   Веселые стихи и песни. – М., 1964. – 151с.
240391
   Веселые страницы : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – Петроград : [Тип. т-ва "Обществ. польза"]
Т. 2. – 1914. – 128 с., 2 л. фронт. (портр.)


  Авторы: А.И. Куприн, Л.А. Андреев, А.В. Амфитеатров, А.П. Каменский, В.М. Дорошевич, Н.Н. Телешов, М.К. Первухин, В.А. Рышков, Т.Л. Щепкина-Куперник, Н. Тэффи и др.
240392
  Чеповецкий Е.П. Веселые ступени / Е.П. Чеповецкий. – К, 1987. – 167с.
240393
   Веселый английский. – Дубна
1. – 1991. – 114с.
240394
   Веселый английский. – Дубна
2. – 1992. – 104с.
240395
   Веселый антракт. – Киев, 1989. – 182с.
240396
  Окуджава Б.Ш. Веселый барабанщик / Б.Ш. Окуджава. – М., 1964. – 105с.
240397
   Веселый буксир. – Ярославль, 1973. – 120с.
240398
  Мечетная Наталия Веселый вдовец // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 28 (367). – С. 38-39


  Зардарі Асиф Алі - пакистанський політик. Став президентом Пакистану з 9 вересня 2008 року після загибелі своєї дружини Беназир Бхутто.
240399
  Шнейдер Л.М. Веселый ветер / Л.М. Шнейдер. – Харьков, 1959. – 316с.
240400
  Егоров Б.А. Веселый вечер / Б.А. Егоров. – М, 1967. – 48с.
240401
  Кривцов Никита Веселый город Тарту : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 76-81 : Фото
240402
  Мухтаров Г.М. Веселый гость : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
240403
  Ионов А.В. Веселый двор. / А.В. Ионов. – Донецк, 1965. – 145с.
240404
   Веселый зоопарк. – М., 1990. – 125с.
240405
   Веселый камертон. – К., 1975. – 191с.
240406
   Веселый камертон. – Изд. 2-е. – К., 1976. – 190с.
240407
  Ногай А. Веселый мед / А. Ногай. – Ставрополь, 1978. – 119с.
240408
  Халилецкий Г.Г. Веселый месяц май. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1970. – 168с.
240409
   Веселый мичман. – М., 1959. – 48с.
240410
  Привалов Б.А. Веселый мудрец / Б.А. Привалов. – Ташкент, 1963. – 447с.
240411
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1975. – 391 с.
240412
  Левин Б. Веселый мудрец / Б. Левин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 383 с.
240413
  Левин Б.Н. Веселый мудрец / Б.Н. Левин. – кн. 2. – Москва, 1981. – 375 с.
240414
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1986. – 575 с.
240415
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1988. – 605 с.
240416
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва
Кн. 3. – 1990. – 366 с.
240417
  Полянкер Г.И. Веселый пассажир : рассказы и юморески / Г.И. Полянкер. – Киев : Держлітвидав, 1962. – 255 с.
240418
   Веселый перекур. – М., 1962. – 155с.
240419
  Старшинов Н.К. Веселый пессимист / Н.К. Старшинов. – М, 1963. – 95с.
240420
  Василевский И.М. Весёлый поезд / И.М. Василевский. – Минск, 1977. – 62с.
240421
  Ленч Л.С. Веселый попуткик / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 198с.
240422
  Семенов М.Г. Веселый поток. / М.Г. Семенов. – М., 1972. – 167с.
240423
   Веселый привал. – М., 1962. – 144с.
240424
  Левитин М.Е. Веселый разговор / М.Е. Левитин. – Ленинград, 1959. – 235с.
240425
  Праг Э.И. Веселый разговор: юморист. рассказы и повесть / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1976. – 91с.
240426
  Зацаринная А. Веселый родничок / А. Зацаринная. – Симферополь, 1982. – 16с.
240427
  Киселев В.Л. Веселый роман / В.Л. Киселев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256с.
240428
  Ладонщиков Г.А. Веселый самовар : стихи, басни, сказки / Георгий Ладонщиков. – Москва : Русская книга - 21 век, 2007. – 256с., [ 8 ] л. илл. – (Читаем на ночь). – ISBN 978-5-91123-018-0
240429
  Беляков С. Веселый солдат. "Я был один под вечной вьюгой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 95-134. – ISSN 0042-8795


  Норильская каторга Льва Гумилева
240430
  Бородушкин Г.С. Весёлый сосед / Г.С. Бородушкин. – Волгоград, 1965. – 38с.
240431
   Веселый состав : литературно-эстрадный сборник. – Москва, 1939. – 279 с.
240432
   Веселый спутник. – М., 1959. – 128с.
240433
   Веселый спутник. – М., 1960. – 187с.
240434
  Смирнов С.В. Веселый характер / С.В. Смирнов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 286 с.
240435
  Кабиров Л. Веселый хашар. / Л. Кабиров. – Ташкент, 1981. – 39с.
240436
  Гершензон М.А. Веселый час / М.А. Гершензон. – М., 1961. – 79с.
240437
  Куусиниеми М.В. Веселый час. На англ. яз. Пособие для учителей по внеклассной работе для V-VIII классов. / М.В. Куусиниеми, Е.Д. Виноградова. – 2-е изд. – М., 1965. – 36с.
240438
   Веселый экран. – Киев, 1990. – 189с.
240439
  Богуславская Н.Е. Веселый этикет : развитие коммуникативных способностей ребенка / Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. – 3-е изд.. исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0264-2
240440
  Петров С.К. ВеселыйФедя / С.К. Петров. – Челябинск, 1969. – 136с.
240441
  Васильев П.А. Веселыми и светлыми глазами / П.А. Васильев. – Ленинград, 1981. – 175с.
240442
  Ильф И.А. Веселящаяся единица / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Мурманск, 1990. – 223с.
240443
  Туров И.В. Веселье и радость в вероучении хасидов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 134-142. – ISSN 1608-0599


  Хасидизм (послідовник) - містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій пол. 18 ст. як опозиція до догматично-обрядового формалізму і рабинської ортодоксії.
240444
  Горький Максим Весельчак : Воспоминания / Горький М. – Берлин. – 77 с.
240445
  Усенко П.М. Весен незвіяний цвіт : поезії / П.М. Усенко. – Київ : Молодь, 1960. – 176 с.
240446
  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов 19- нач.20 вв. / В.К. Соколова. – М., 1979. – 287с.
240447
  Соловьев В.Д. Весенне-летний клещевой энцефалит / В.Д. Соловьев. – Москва, 1944. – 112с.
240448
  Суханова Н.А. Весенне солнце зимы / Н.А. Суханова. – Ростов -на-Дону, 1981. – 223с.
240449
  Саакова В.Г. Весеннее беспокойство / В.Г. Саакова. – М, 1975. – 32с.
240450
  Шик О. Весеннее возрождение - иллюзии и действительность / О. Шик. – М., 1991. – 390с.
240451
  Жигулин А.В. Весеннее имя / А.В. Жигулин. – Москва, 1987. – 159,1с.
240452
  Ермилов Е.М. Весеннее настроение / Е.М. Ермилов. – Тамбов, 1960. – 48с.
240453
  Киличичаков М.Е. Весеннее настроение / М.Е. Киличичаков. – Красноярск, 1972. – 87с.
240454
  Павлов Ю.Н. Весеннее облако / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1976. – 119с.
240455
  Айдамиров З.А. Весеннее обновление : повести и рассказы / Зияутдин Айдамиров ; [худож. Э.Соловьева]. – Москва : Советский писатель, 1986. – 331, [2] с. : ил.
240456
   Весеннее обследование сельского хозяйства Киевской губернии 27-30 мая 1921г.. – Київ, 1921. – 36с.
240457
  Зедгинидзе Э.К. Весеннее половодье : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Москва : Советский писатель, 1972. – 239 с.
240458
  Ремизов А.Н. Весеннее порошье / Алексей Ремизов. – [Санкт-Петербург] : Изд. "Сирин", 1915. – 328 с.
240459
  Усачев П.А. Весеннее равновесие : стихи / П.А. Усачев. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 103с.
240460
   Весеннее равноденствие. – Калининград, 1976. – 104с.
240461
  Барышев М.И. Весеннее равноденствие / М.И. Барышев. – М., 1983. – 416с.
240462
  Кац З.М. Весеннее равноденствие. / З.М. Кац. – Харьков, 1965. – 107с.
240463
  Яшин Д.А. Весеннее разноцветье : стихи / Д.А. Яшин; Даниил Яшен ;. – Ижевск : Удмуртия, 1975. – 86 с.
240464
  Реут К.Ф. Весеннее сердцебиение. / К.Ф. Реут. – Свердловск, 1963. – 67с.
240465
  Кратт И.Ф. Весеннее солнце / И.Ф. Кратт. – Л., 1961. – 192с.
240466
  Моро А.М. Весеннее эхо : стихи / Артур Моро ; пер. с морд. Э.Дедовой и др. – Москва : Современник, 1980. – 94 с.
240467
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1984. – 224с.
240468
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – Минск, 1989. – 237с.
240469
  Разин Г. Весенней ночью / Г. Разин. – Казань, 1947. – 47с.
240470
  Воронов Н.П. Весенней порой / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1956. – 174с.
240471
  Киласония Н.Г. Весенней тропой : стихи / Нази Киласония; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 74 с.
240472
  Прокофьев Д.Г. Весенние будни / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1949. – 98с.
240473
  Маликова М. Весенние венки : повести / Марина Маликова ; пер. с татар. Т.Петелиной. – Москва : Советская Россия, 1984. – 287 с.
240474
   Весенние ветви. – Грозный, 1962. – 166с.
240475
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1950. – 468 с.
240476
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1954. – 478 с.
240477
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва, 1956. – 456 с.
240478
  Нажимеденов Ж. Весенние ветры : стихи и поэма / Ж. Нажимеденов; пер. с каз. А.Сендыка. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 80 с.
240479
  Наджми К.Г. Весенние ветры / К.Г. Наджми. – Москва, 1972. – 400с.
240480
  Айдинов Г.И. Весенние ветры приносят дожди : [о звеньевой кубан. рисосовхоза "Славянский" М. Барановой] / Г.И. Айдинов ; [ил.: А.Е. Скородумов]. – Москва : Профиздат, 1974. – 223 с. : ил. – (Повести о героях труда)
240481
  Хохлов В.К. Весенние ветры. / В.К. Хохлов. – М., 1978. – 303с.
240482
  Эмин Г. Весенние воды / Г. Эмин. – М, 1953. – 183с.
240483
  Тютчев Ф.И. Весенние воды : лирика / Ф.И. Тютчев. – Москва, 1972. – 174 с.
240484
  Оппоков Е.В. Весенние воды р.Днепра / Е.В. Оппоков, 1936. – с.
240485
  Баталов В.Я. Весенние всходы : роман / В.Я. Баталов. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1985. – 280 с.
240486
  Тютчев Ф.И. Весенние годы / Ф.И. Тютчев. – Москва, 1989. – 126с.
240487
  Карим М. Весенние голоса : стихи / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1954. – 96 с.
240488
  Расих Атилла Весенние голоса : роман / Расих Атилла; авториз. пер. с тат. А.Жукова и А.Зеленова. – Москва : Современник, 1977. – 284 с.
240489
  Усова Н.Т. Весенние голоса / Н.Т. Усова. – Тула, 1981. – 238с.
240490
   Весенние голоса. – М., 1985. – 431с.
240491
  Межелайтис Э. Весенние гости : стихи / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 328 с.
240492
  Рашидов Р. Весенние гости. / Р. Рашидов. – М., 1959. – 72с.
240493
  Речмедин В.Е. Весенние грозы: Роман. / В.Е. Речмедин. – М., 1976. – 488с.
240494
  Минутко И.А. Весенние деревья: Повести и рассказы. / И.А. Минутко. – М., 1977. – 415с.
240495
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов : Книжно-журнальное издательство, 1963. – 543с.
240496
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов, 1964. – 544с.
240497
  Руденко В.И. Весенние дороги. / В.И. Руденко. – К., 1962. – 83с.
240498
  Масенко Т.Г. Весенние журавли : стихи / Т.Г. Масенко. – Москва, 1958. – 79 с.
240499
  Кобзев И.И. Весенние заботы : Новые стихи / И.И. Кобзев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 128с.
240500
  Коробов А.И. Весенние заметки об осенних впечатлениях. Наука и образование в университете Кембриджа / А.И. Коробов, Ю.В. Холин // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 156-167.
240501
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 413 с.
240502
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1966. – 312 с.
240503
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Болот Боотур ; авториз. пер. с якут. В.Дудинцева. – Москва : Современник, 1974. – 375 с.
240504
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1975. – 272 с.
240505
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Б. Боотур; авториз. пер. с якут. В.Дудинцева. Н.Гордеевой. – Москва : Советская Россия, 1982. – 335 с.
240506
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. : Автореф... канд. геогр.наук: / Витвицкая З.М.;. – Одесса, 1955. – 13л.
240507
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 1 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т. – Одесса, 1955. – 212л. – Бібліогр.:л.205-210
240508
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 2 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т -- МВО. – Одесса, 1955. – 48л.
240509
  Боков В.Ф. Весенние звоны / В.Ф. Боков. – Москва, 1989. – 238с.
240510
  Кутов Н. Весенние зори / Н. Кутов. – Л., 1957. – 116с.
240511
  Перегудов А.В. Весенние зори / А.В. Перегудов. – М, 1966. – 112с.
240512
   Весенние зори. – Воронеж, 1970. – 34с.
240513
  Ревнивых Н.Е. Весенние и летние типы погоды для г. Уральска за период 1944-57 гг. / Н.Е. Ревнивых. – Уральск, 1958. – 83-88с.
240514
   Весенние и летние экскурсии на природу. – М., 1927. – 147с.
240515
  Винничук Ю.П. Весенние игры в осенних садах / Юрий Винничук ; [пер. с укр. В. Крикуненко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 346, [2] с. – Кн. року Бі-Бі-Сі 2005. – ISBN 978-966-03-5915-4
240516
  Курбанов Ташли Весенние капли : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1979. – 456 с.
240517
  Гилязов А.М. Весенние караваны : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1987. – 239 с.
240518
   Весенние клавиши. – Кишинев, 1966. – 116с.
240519
  Лаффит Ж. Весенние ласточки : роман / Ж. Лаффит; Пер. с франц. И. Эрбург. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 266 с.
240520
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Москва, 1961. – 438 с.
240521
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Минск, 1969. – 431 с.
240522
  Бугорков С.С. Весенние ливни / С.С. Бугорков. – Донецк, 1973. – 54с.
240523
  Карпов В.Б. Весенние ливни; Сотая молодость : романы. / В.Б. Карпов. – Москва, 1977. – 830 с.
240524
  Голубев В.П. Весенние метели / В.П. Голубев. – Москва, 1984. – 112с.
240525
  Элляй Весенние напевы / Элляй. – Якутск, 1948. – 83с.
240526
  Юй Весенние ночи / Юй, Да-Фу. – Москва, 1972. – 206с.
240527
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыш / В.Ф. Тендряков. – Л., 1988. – 206с.
240528
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши : Повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Детская литература, 1974. – 96с.
240529
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 2-е изд. – М., 1977. – 95с.
240530
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – М., 1980. – 91с.
240531
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 3-е изд. – М., 1983. – 95с.
240532
  Ляшенко В.Г. Весенние перегоны / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1964. – 32с.
240533
  Кэраре П. Весенние переливы : лирич. и сатирич. стихи / П. Кэраре. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 107 с.
240534
  Гюльгюн М. Весенние песни / М. Гюльгюн. – Баку, 1959. – 97с.
240535
  Дашабылов Г.Ц. Весенние письма : стихи / Г.Ц. Дашабылов; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1979. – 108 с.
240536
  Каплинская Е.С. Весенние порядки / Е.С. Каплинская. – М., 1963. – 23с.
240537
  Каримов М.Н. Весенние почки / М.Н. Каримов. – М., 1961. – 64с.
240538
  Лукашевич В.К. Весенние причалы : стихотворения / В.К. Лукашевич. – Калининград, 1982. – 80с.
240539
  Сладков Н.И. Весенние радости. / Н.И. Сладков. – Л., 1991. – 191с.
240540
  Мейбаум В.В. Весенние радуги / В.В. Мейбаум. – Таллин, 1981. – 103с.
240541
  Юдаев В.П. Весенние разливы / В.П. Юдаев. – Тула, 1982. – 352с.
240542
  Карпенко Л.П. Весенние растения как индикаторы лесорастительных условий левобережной лесостепной Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Карпенко Л. П.; АН МССР. – Кишинев, 1972. – 16с.
240543
  Козловская Н.В. Весенние растения окрестностей Минска / Н.В. Козловская. – Минск, 1961. – 52с.
240544
   Весенние родники. – Донецк, 1965. – 174с.
240545
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск
ч.2. – 1969. – 335 с.
240546
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск, 1985. – 318с.
240547
  Мариан Б.Т. Весенние телеграммы / Б.Т. Мариан. – Кишинев, 1974. – 68с.
240548
  Щипахина Л.В. Весенние тропы. / Л.В. Щипахина. – Свердловск, 1959. – 136с.
240549
  Эралиев С. Весенние цветы / С. Эралиев. – Фрунзе, 1958. – 156с.
240550
   Весенние цветы. – М., 1978. – 208с.
240551
  Ищенко Л.Е. Весенние цветы Туркменистана / Л.Е. Ищенко, Б. Дурдыев. – Ашхабад, 1988. – 44с.
240552
  Паули Е.Е. Весенние экскурсии / Е.Е. Паули. – Х., 1924. – 52с.
240553
  Шмидт Р.Т. Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906 году / Р. Т. Шмидт. – 1908. – С. 169-170, 13-39, 316-318, XVII-XXXII, LIII-LXI
240554
  Киле П.А. Весенний август : повести / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1981. – 430 с.
240555
  Зорин Виталий Весенний аВЬЕТНАМиноз // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 94-101 : фото
240556
  Суворов Н.А. Весенний вальс. Эстрадно-спортивный танец / Н.А. Суворов. – М., 1963. – 39с.
240557
  Алиева Ф.Г. Весенний ветер : стихи и поэма : пер. с авар. / Ф.Г. Алиева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 91 с.
240558
  Федоров В.И. Весенний ветер / В.И. Федоров. – М., 1966. – 92с.
240559
  Далада Н.Ф. Весенний ветер / Н.Ф. Далада. – М. : Московский рабочий, 1968. – 296 с.
240560
  Ли Весенний ветер над древним городом. / Ли, Ин-Жу. – М., 1961. – 504с.
240561
  Вайнерман Х.А. Весенний говор : стихи / Х.А. Вайнерман; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962. – 119 с.
240562
  Рывлин А. Весенний горизонт. / А. Рывлин. – К, 1950. – 84с.
240563
  Примеров Б.Т. Весенний гость / Б.Т. Примеров. – М., 1972. – 96с.
240564
  Канович Григорий Весенний гром.
240565
  Шутов И.Н. Весенний гром. / И.Н. Шутов. – К, 1974. – 384с.
240566
  Шутов И.Н. Весенний гром. / И.Н. Шутов. – К, 1978. – 511с.
240567
  Скачков И.С. Весенний гром: роман / И.С. Скачков. – Львов, 1976. – 231с.
240568
  Космач Ц. Весенний день : роман ; Баллада о трубе и облаке: роман ; Новеллы ; пер. со словенского / Цирил Космач ; [Составл. и предисл. Н. Вагаповой]. – Москва : Радуга, 1988. – 457 с. – (Мастера современной прозы ; Югославия)
240569
  Лужанин А.В. Весенний дождь / А.В. Лужанин. – Ижевск, 1954. – 38с.
240570
  Волынин Г.И. Весенний дождь / Г.И. Волынин. – Симферополь, 1960. – 56с.
240571
  Губай Гариф Весенний дождь : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1965. – 208 с.
240572
   Весенний дождь. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
240573
  Шакенов Н. Весенний дождь : стихи и поэмы / Н. Шакенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 108 с.
240574
  Фет А.А. Весенний дождь / А.А. Фет. – Тула, 1983. – 367с.
240575
  Рыбочкин А.И. Весенний дождь. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1961. – 72с.
240576
  Яндиев Джемалдин Весенний зов : стихи разных лет / Джемалдин Яндиев ; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1986. – 108 с.
240577
  О" Нил Том Весенний карнавал для тупиков. Лечение тупиками / О" Нил Том, Грин Дэнни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июль, № 130. – С. 134-147 : фото
240578
  Сергин В.В. Весенний лед / В.В. Сергин. – М., 1988. – 270с.
240579
  Иванникова Е.В. Весенний лед / Е.В. Иванникова. – Волгоград, 1989. – 110с.
240580
  Бударов Г.И. Весенний ледоход / Г.И. Бударов. – Москва, 1969. – 335с.
240581
   Весенний медосбор : рассказы. – Симферополь : Таврия, 1979. – 256 с.
240582
   Весенний ночной пролет птиц над аридными и горными пространствами Средней Азии и Казахстана. – Л., 1985. – 296с.
240583
  Чичкина Светлана Весенний оптимизм к осеннему "Отдыху" : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 10-11 : Фото
240584
  Астафьев В.П. Весенний остров / В.П. Астафьев. – Пермь, 1964. – 263с.
240585
  Мишон В.М. Весенний поверхностный сток рек Центральных черноземных областей, его распределение по территории, изменчивость и методы расчета : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мишон В.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 25 с.
240586
  Байрамукова Х. Весенний полдень : стихи / Х. Байрамукова. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во, 1966. – 272 с.
240587
  Чеприн Ю.П. Весенний поток / Ю.П. Чеприн. – М, 1954. – 115с.
240588
  Липатов А.А. Весенний поток / А.А. Липатов. – Днепропетровск, 1958. – 102с.
240589
  Акобия Ш. Весенний поток : стихи / Ш. Акобия. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 72 с.
240590
  Мугуев Х.-М. Весенний поток / Х.-М. Мугуев. – Орджоникидзе, 1983. – 446с.
240591
  Миндадзе А.А. Весенний призыв / А.А. Миндадзе. – М., 1978. – 79с.
240592
  Иванова В.С. Весенний призыв / В.С. Иванова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 159с.
240593
  Гублер Н.Я. Весенний рейс / Н.Я. Гублер. – Минск, 1979. – 158с.
240594
  Карим Х.К. Весенний сад : стихи и поэмы / Х.К. Карим. – Москва, 1951. – 128 с.
240595
  Дремов И.А. Весенний свет / И.А. Дремов. – М., 1956. – 102с.
240596
  Егоров С.А. Весенний свет / С.А. Егоров. – Ярославль, 1977. – 24с.
240597
  Кулиев К. Весенний свет : стихотворения, поэма / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1979. – 142 с.
240598
  О"Флаэрти Лайам Весенний сев / О"Флаэрти Лайам; Лиэм О"Флахерти ; автор. пер. с англ. П. Охрименко. – Москва : Огонек, 1929. – 40 с.
240599
  Татаев Н.А. Весенний сев и организация труда и производства в колхозах / Н.А. Татаев. – М.-Л., 1932. – 47с.
240600
  Уваров А.Г. Весенний смотр / А.Г. Уваров. – К, 1954. – 80с.
240601
  Щербак Ю.Н. Весенний снег / Ю.Н. Щербак. – Краснодар, 1957. – 43с.
240602
  Анисимов В.Р. Весенний снег : стихи / В.Р. Анисимов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1968. – 16 с.
240603
  Тарба И. Весенний снег / Иван Тарба ; пер. с груз. – Сухуми, 1970. – 176 с.
240604
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1978. – 230с.
240605
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1979. – 528с.
240606
  Георгиу Г. Весенний снегопад : роман / Г. Георгиу. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 272 с.
240607
  Фучеджиев Д. Весенний сок / Д. Фучеджиев. – София, 1964. – 180с.
240608
  Паршин В.Н. Весенний сток в бассейне реки Дона и его предвычисление / В.Н. Паршин, М.С. Салов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 104с.
240609
  Комаров В.Д. Весенний сток равнинных рек Европейской части СССР, условия его формированяи и методы прогнозов. / В.Д. Комаров. – Москва, 1959. – 296с.
240610
  Салазанов В.В. Весенний сток рек бассейна Верхнего Днепра. : (Условия формирования и методы прогнозов) / В.В. Салазанов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 143с.
240611
  Великанова Т.И. Весенний сток рек северного края Европейской части СССР и методика его прогноза : Автореф... канд. геогр.наук: / Великанова Т.И.; Глав. упр. гидрометеорологич. службы при Совете Министров Союза ССР. – М., 1956. – 7л.
240612
  Золотарев Л.А. Весенний уход за озимыми посевами / Л.А. Золотарев. – Петроград, 1917. – 28 с.
240613
  Мауров А.Н. Весенний шторм / А.Н. Мауров. – Днепропетровск, 1957. – 43с.
240614
  Серебровская Е.П. Весенний шум. / Е.П. Серебровская. – Л, 1958. – 347с.
240615
  Никитин С.К. Весенним утром / С.К. Никитин. – М, 1966. – 464с.
240616
   Весення выставка 1976. – М., 1976. – 90с.
240617
   Весення выставка поизведений ленинградских художников. – Л., 1974. – 82с.
240618
   Весення выставка произведений ленинградских художников. – Ленинград, 1972. – 48 с.
240619
   Весення выставка произведений московских художников. – М., 1975. – 64с.
240620
  Горышин Г.А. Весення охота на боровую дичь / Г.А. Горышин. – М., 1986. – 447с.
240621
  Крапчан Б. Весення песня / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1964. – 120с.
240622
  Жуков А.Н. Весення поверка / А.Н. Жуков. – Саратов, 1968. – 102с.
240623
  Мординов Н.Е. Весення пора : роман / Николай Мординов ; авториз. пер. с якут. А.Дмитриевой и Л.Корниловой. – Москва : Известия, 1970. – 718 с.
240624
  Мординов Н.Е. Весення пора : роман / Николай Мординов ; авториз. пер. с якут. А.Дмитриевой и Л.Корниловой. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 541 с.
240625
  Жимбиев Ц.-Ж. Весення степь : стихи и поэма / Ц.-Ж. Жимбиев; пер. с бурят. – Москва : Советский писатель, 1959. – 103 с.
240626
  Костин Павел Весенняя аллергия : Если у вас аллергия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
240627
  Горяинов А.А. Весенняя борьба с вредителями сада / А.А. Горяинов. – Москва; Ленинград, 1930. – 32 с.
240628
  Кавач В. Весенняя буря / В. Кавач. – М, 1963. – 96с.
240629
  Черномор Я. Весенняя быль / Я. Черномор. – М, 1927. – 178с.
240630
  Смоляницкий С.В. Весенняя быль / С.В. Смоляницкий. – М., 1981. – 88с.
240631
   Весенняя ветка. – Челябинск, 1962. – 154с.
240632
  Граши А.Б. Весенняя галактика : лирические путешествия / А.Б. Граши. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 223 с.
240633
  Тютчев Ф.И. Весенняя гроза / Ф.И. Тютчев. – Тула, 1984. – 415с.
240634
  Хрилев Л.С. Весенняя жажда / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1963. – 104с.
240635
  Гончаров Н.И. Весенняя завязь / Н.И. Гончаров. – Минск, 1962. – 39с.
240636
  Кожухарь Ф.Л. Весенняя закладка пришкольного сада. / Ф.Л. Кожухарь. – Свердловск, 1947. – 8с.
240637
  Хохлов С.Н. Весенняя зорька. / С.Н. Хохлов. – Краснодар, 1957. – 61с.
240638
  Катков Н.И. Весенняя капель. / Н.И. Катков. – Пенза, 1959. – 142с.
240639
  Красиловец Ю.Г. Весенняя капустная муха и борьба с нею в условиях орошения Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Красиловец Ю.Г.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1969. – 19л.
240640
   Весенняя колонна. – Алма-Ата, 1958. – 296с.
240641
  Подольский С.Я. Весенняя мастерская / С.Я. Подольский. – Ставрополь, 1982. – 79 с.
240642
  Саулит Б.Р. Весенняя метель : повесть / Бруно Саулит ;. – Москва : Советский писатель, 1961. – 76 с.
240643
  Тэсс Т.Н. Весенняя метель. / Т.Н. Тэсс. – М, 1976. – 287с.
240644
  Кронгауз А.М. Весенняя осень : стихи / А.М. Кронгауз. – Москва : Советский писатель, 1962. – 158 с.
240645
  Куваев О.М. Весенняя охота на гусей. / О.М. Куваев. – Москва, 1967. – 192с.
240646
  Куваев О.М. Весенняя охота на гусей. / О.М. Куваев. – Новосибирск, 1968. – 246с.
240647
  Тириков Анатолий Гаврилович Весенняя песня : Рассказы / Тириков Анатолий Гаврилович. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд., 1963. – 31с.
240648
   Весенняя песнь. – Брно, 1985. – 107с.
240649
  Гукасян О.А. Весенняя повесть / О.А. Гукасян; авториз. пер. с арм. Л.Алмазовой и В.Хегумяна. – Москва : Советский писатель, 1963. – 142 с.
240650
  Щербиновский Н.С. Весенняя подготовка к борьбе с вредителями. / Н.С. Щербиновский. – М., 1925. – 40с.
240651
  Щербиновский Н.С. Весенняя подготовка к борьбе с вредителями. / Н.С. Щербиновский. – М.Л., 1930. – 48с.
240652
  Мординов Н.Е. Весенняя пора / Н.Е. Мординов. – Москва, 1954. – 711с.
240653
  Ларин М.П. Весенняя почта. Лирика. / М.П. Ларин. – Киев, 1962. – 119с.
240654
  Божилов Б. Весенняя поэзия. / Б. Божилов. – Москва, 1968. – 95с.
240655
  Безыменский А.И. Весенняя прелюдия / А.И. Безыменский. – М-Л, 1929. – 141с.
240656
  Александров Е.В. Весенняя просека : стихи / Евгений Александрович ; [худож. Э.Е. Миронова]. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 71с.
240657
  Кнорре Ф.Ф. Весенняя путевка / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1976. – 640с.
240658
   Весенняя радуга. – К., 1976. – 167с.
240659
  Лазарев А. Весенняя распродажа по-сегунски // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-20


  Історія проституції в Японії
240660
  Венцлова А. Весенняя река : повесть / А. Венцлова; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1967. – 344 с.
240661
  Венцлова А. Весенняя река : повесть, воспоминания / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1977. – 527 с.
240662
  Мальцев О.М. Весенняя свежесть. / О.М. Мальцев. – Белгород, 1961. – 148с.
240663
  Пискунов И.А. Весенняя сельдь западного побережья Южного Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: / Пискунов И.А.; Акад. наук Союза ССР. Дальневосточный филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1951. – 16 с.
240664
  Богданова Светлана Весенняя сказка Костромской земли : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 60-61 : Фото
240665
  Маевский П.Ф. Весенняя флора / П.Ф. Маевский. – М, 1934. – 117с.
240666
  Маевский П.Ф. Весенняя флора / П.Ф. Маевский. – Москва, 1962. – 104с.
240667
  Чернов В.Н. Весенняя флора Калеро-Финской ССР / В.Н. Чернов. – Петрозаводск, 1955. – 156с.
240668
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте и апреле / сост. П. Маевский. – Москва : Изд. Учебного маг. "Начальная школа" Е.Н. Тихомировой ; Тип. М.Г. Волчанинова, (бывш. М.Н. Лаврова ), 1886. – [2], 55 с.
240669
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте и апреле / сост. П. Маевский // Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / П.Ф. Маевский. – Москва : Изд. [и тип.] Елизаветы Гербек, 1890. – [2], 55 с.
240670
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте, апреле и нач. мая / сост. П. Маевский. – 4-е изд., испр. и доп. А.Ф. Флеров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1902. – 118 с. : ил. – Предисл. к 3-му изд.: Б. Федченко; к 4-му: А. Флеров


  Авт. предисл.: Флеров, Александр Федорович (1872-1960)
240671
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте, апреле и нач. мая / сост. П. Маевский. – 7-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1911. – 120 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах
240672
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте, апреле и нач. мая / сост. П. Маевский. – 8-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. – 120 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах. - На экз. № 83112 заглавие на обл.: Весення флора
240673
  Ероховец А.С. Весенняя черемуха / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1959. – 87с.
240674
   Весілля : у 2 кн. – Київ : Наукова думка. – (Українська народна творчість)
Кн. 1. – 1970. – 455 с.
240675
   Весілля : у 2 кн. – Київ : Наукова думка. – (Українська народна творчість)
Кн. 2. – 1970. – 479 с.
240676
  Сидоренко Вікторія Весілля deluxe // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 146-149 : Фото
240677
  Дем"ян Л. Весілля без жениха / Л. Дем"ян. – Ужгород, 1956. – 158 с.
240678
  Матту Ю. Весілля в бібліотеці? Можливо все! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Квітень (№ 14/17). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  Бібліотечний туризм: бібліотеки Литви.
240679
  Гнатюк В.М. Весілля в Керестурі (Бач-Бодpоїськоїстолиці в полудневій Угоpщини) / записав Володимир Гнатюк // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 53, [3] с.
240680
  Колцуняк М. Весілля в Ковалівці, тепер Коломийського району Івано-Франківської області = Весїлє в Ковалївцї (в повітї Коломийськім) : етногр. записки Николи Колцуняка. (1889 р.) / Микола Колцуняк ; [упоряд. і авт. передм.: М. Савчук]. – Коломия : Вік, 2015. – 126, [2] с., XVI с. : іл. – На обкл. назва: Весілля в Ковалівці. - Текст мовою діалекту. – (Бібліотека Коломийщини / редкол.: М. Васильчук [та ін.] ; вип. 1). – ISBN 966-550-050-3


  В пр. № 1702940 напис: Наукоій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - з повагою упорядник. Підпис. 23.12.2015 р. м. Коломия
240681
  Юхвід Л.А. Весілля в Малинівці : героїчна комедія / Л.А. Юхвід. – Київ : Мистецтво, 1941. – 131 с.
240682
  Танцюра Гнат Весілля в селі Зятківцях / Танцюра Гнат. – Київ : Народознавство, 1998. – 404 с. – (Бібліотека часопису "Народознавство"). – ISBN 966-7421-03-1
240683
  Іваничук Роман Весілля в Теребіжі = не зовсім потішна історія : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-67. – ISSN 0208-0710
240684
  Мартиневич В. Весілля з поправками / В. Мартиневич. – Ленинград, 1924. – 16 с.
240685
  Дьяконов М.М. Весілля з приданим / М.М. Дьяконов. – Харків, 1952. – 108 с.
240686
  Сухово-Кобилін Весілля Кречинського / Сухово-Кобилін. – Київ, 1950. – 91 с.
240687
  Червяк К. Весілля мерція / К. Червяк. – Харків, 1930. – 140 с.
240688
   Весілля на Бориспільщині XІX-XX століття / [уклад. В. Стрілько-Тютюн]. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 581, [3] с. : фотоіл., іл., ноти. – На тит. арк. помилково зазнач.: Весілля на Бориспільщині ХХІ [тбто ХІХ] - ХХ століття. – Бібліогр.: с. 580-581. – ISBN 978-617-605-022-3
240689
  Коцюбинський А.Ф. Весілля на Венері / А.Ф. Коцюбинський. – Київ, 1987. – 200с.
240690
  Нахбар Г. Весілля на Леннекені / Г. Нахбар. – Київ, 1963. – 247с.
240691
  Гончарук П.С. Весілля скасовано // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 88-92. – ISBN 978-966-452-148-9
240692
  Паньків М. Весілля у селі Вербівцях на Городенківщині / М. Паньків; Ін-т народознавства НАН України ; Івано-Франківський сектор народознавства. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 108 с. – Видання присвячується 625-річчю першої згадки про село Вербівці (15 грудня 1373 р.). – ISBN 966-7263-53-3
240693
  Петрова Н. Весілля українців Добруджі: до питання структури та варіативності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 127-132


  Добруджа - історична область в Європі, розташована між нижньою течією р. Дунай і узбережжям Чорного моря. Північна частина входить до складу Румунії, південна — до складу Болгарії
240694
  Брицун-Ходак Весілля як обряд тисячоліть. Таїна роду-народу в обрядах предків // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 203-215


  Овруччина - Словечанщина - Коростенщина (підбілоруська зона української культури).
240695
  Бугайова В.О. Весілля як феномен української культури: обрядовість і театралізація : автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Бугайова Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
240696
  Прокопенко В. Весілля: грузинські фрагменти вітчизняної кіноісторії // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2002. – № 14, (літо). – С. 26-37
240697
  Серко О. Весільна вокально-обрядова культура Середньої Волині: етнографія та меліотипологія // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – Вип. 42/43 : Музикознавчий універсум. – С. 227-249. – ISSN 2310-0583
240698
  Костенко Л. Весільна комора у контексті обрядів господарської магії // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 29-36. – ISSN 0130-6936
240699
  Делюсто М. Весільна лексика української Південнобессарабської говірки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 45-52. – (Серія "Філологічні науки")
240700
  Матушенко В.Б. Весільна модель світоустрою та її функції // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 48-52
240701
  Лозко Галина Весільна обрядовість // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 17-19. – ISSN 1814-5078


  Походження слова "весілля" та інше про весільну магію
240702
  Костюк І. Весільна обрядовість бойків Закарпаття / І. Костюк, Т. Леньо, Н. Пастух // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 35-51
240703
  Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття на початку XXI століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 83-90. – ISSN 0130-6936
240704
  Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття у ХХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 103-113


  У статті розглядаються весільні звичаї бойків Закарпаття. Незважаючи на глибоку самобутність культури бойківсько-закарпатського люду, весільний обряд залишається традиційним українським, хоча й має ряд регіональних особливостей. В статье ...
240705
  Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Соболєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 255 л. + Додатки: л. 224-255. – Бібліогр.: л. 201-223
240706
  Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.05 / Соболєва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
240707
  Лук"яненко О. Весільна обрядовість українців в 50–60-ті роки XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 61-67
240708
  Кешеля Д. Весільна феєрія : повість // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 14-33. – ISSN 0868-4790
240709
  Бугайова В.О. Весільна церемонія Харківщини в контексті сучасної культури міста // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 79-86
240710
  Марченко Н.В. Весільне обрядове дійство західних слов"ян на німецькомовній території за етнографічними матеріалами ХІХ ст. Франца Тецнера // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С.331-342. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається весільне обрядове дійство кашубів, мазурів, моравців, словінців, полабів, поляків, філіпонців та чехів, які проживали у ХІХ ст. на території Німеччини. Весілля описано німецьким етнографом Францом Тецнером, завдяки матеріалу ...
240711
  Бех К. Весільне печиво: традиційне обдарування та нові практики частування // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 90-95. – ISSN 0130-6936
240712
  Верещак Ярослав Весільний злодій : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 110-131. – ISSN 0130-321Х
240713
  Коваль В. Весільний ладканковий прототип 5+3 на Підгорганні: модифікаційно-трансформаційні процеси // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 66-80


  "...У статті на матеріалах локальної народновокальної тридиції Підгоргання розглядається весільний ладканковий прототип 5+3. Окрім визначення загальних типологічних характеристик цих наспівів, вказується на модифікаційно-трансформаційні процеси цього ...
240714
  Герасимчук М. Весільний обряд / Марія Герасимчук. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 44 с. : іл. – ISBN 978-966-1516-62-4


  Українська весільна обрядовість на прикладі весільного обряду села Мочулище у дослідженні Марії Герасимчук
240715
  Шворак І.Ю. Весільний обряд на Потур"ї в контексті традиційної культури Західної Волині // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 131-142. – ISSN 2226-2180


  Весільна обрядовість є однією зі сфер української традиційної культури, які відносно добре збереглися до нашого часу. Саме весільні пісні становлять левову частку матеріалів, зібраних автором статті упродовж 2011–2015 рр. на території Потур’я ...
240716
  Творун С. Весільний обрядовий хліб Східеного Поділля // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 312-322. – ISBN 978-617-689-163-5
240717
  Шевченко-Савчинська Весільний портрет на тлі міста Лева: латиномовна епіталама в Україні XVII ст.


  На матеріалі лдатиномовної епіталами XVII ст., що належить перу Михайла Злоторовича, досліджено процес художнього освоєння дійсності, трансформації, за законами етикетного жанру, реальних осіб в літературні образи. Шляхом порівняння та аналізу ...
240718
  Несен І. Весільний ритуал Середнього Полісся : традиційна структура та реліктові форми (середина XIX - XXст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 261-319. – (Серія історична ; Вип. 43)
240719
  Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина 19-20 ст.) / І.І. Несен ; МУПНС та СЗНН ЧК ; Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ ; Держ. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 278 с. – ISBN 966-96489-1-2
240720
  Скиба О.В. Весільний фольклор Луганщини в науковій інтерпретації : монографія / О.В. Скиба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 218, [1] с. : фотоіл. – На тит. арк. помилк.: інтерепретаціїi. - Резюме парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 152-163 та в кінці розд. – ISBN 978-966-617-314-3
240721
  Ткачук В. Весільні звичаї в Стародавньому Римі // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 36-37. – ISBN 978-966-600-646-5
240722
  Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні : (Історико-етнографічне дослідження) / В.К. Борисенко; АН УРСР. Ін-т Мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1988. – 192с. – ISBN 5-12-000155-6
240723
  Борисенко Валентина Кирилівна Весільні звичаї та обряди на Україні : Автореф... докт. іст.наук: 07.00.07 / Борисенко Валентина Кирилівна; АН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Рильського. – К., 1992. – 33л.
240724
  Рибак Ю. Весільні передладканки на Західному Поліссі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 148-154. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
240725
   Весільні пісні. – Київ : Наукова думка
Ч. 1 : Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна. – 1982. – 866 с.
240726
   Весільні пісні. – Київ : Наукова думка
Ч. 2. – 1982. – 678 с.
240727
   Весільні пісні. – К., 1988. – 475с.
240728
  Єфремова Л. Весільні пісні села Мелені Коростенського району Житомирської області у всеукраїнському контексті // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 156-164. – ISBN 978-96602-6551-6


  Сучасний запис весільних пісень с. Мелені Коростенського району Житомирської області відбиває основні закономірності музично-поетичного компонента українського весілля . Тут представлені головні етапи весільної драми: випікання короваю, розплітання ...
240729
  Саварин Т. Весільні пісні та звичаї Лемківщини на українсько-словацькому суміжжі // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 112-116. – ISSN 2225-5095
240730
  Пшенічкіна Г. Весільні тиради правобережної Черкащини з 6-7-складовою основою: особливості компонування // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 81-103


  "...Весільні пісні правобережної Черкащини - показовий жанр для виявлення збереженості місцевої народно-вокальної традиції та окреслення музичної стилістики регіону. У супроводі весільних обрядів цього краю домінантну роль відіграють тирадні мелоформи ...
240731
  Яновський М.В. Весільної грали музики : повість та оповідання / Микола Яновський. – Київ : Молодь, 1979. – 200 с.
240732
  Пеунов В.К. Веские доводы / В.К. Пеунов. – Киев, 1977. – 335с.
240733
   Веские доказательства. – М.
1. – 1987. – 588с.
240734
  Глушков В.А. Веское слово общественности / В.А. Глушков. – Киев : Політвидав України, 1987. – 80с.
240735
  Нестерова Е.В. Весла / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1964. – 48с.
240736
  Дмитренко О.М. Весло : повісті, оповідання, нариси / О.М. Дмитренко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 222 с.
240737
  Куршин Олена ВеслоВелоПрикарпаття : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 142-144
240738
   Весловой спорт. – К., 1971. – 260с.
240739
   Веслоногие ракообразные. – Л.
1. – 1983. – 357с.
240740
  Монченко В.И. Веслоногие ракообразные (Copepoda) бассейна среднего Днепра. : Автореф... канд. биол.наук: / Монченко В.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1962. – 20л.
240741
  Бродский А К. Веслоногие рачки calanoida дальневосточных морей СССР и полярного бассейна / А К. Бродский, . – МоскваЛ,, 1950. – 442с.
240742
   Веслування. – К., 1968. – 120с.
240743
  Шарлемань М.В. Весна-красна / М.В. Шарлемань. – К., 1958. – 108с.
240744
  Васильев С.А. Весна-красна / С.А. Васильев. – Москва, 1962. – 255с.
240745
  Большак В.Г. Весна-красна. / В.Г. Большак. – Киев, 1959. – 87с.
240746
  Вишня Остап Весна-красна. Вишневі усмішки / Вишня Остап. – Київ : Радянська Україна, 1949. – 192с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
240747
  Гордейчев В.Г. Весна-общественница / В.Г. Гордейчев. – М, 1987. – 142с.
240748
  Просяник Н.С. Весна - небезпека зсувів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
240749
  Чимид Ч. Весна - осень / Ч. Чимид. – М., 1964. – 206с.
240750
  Бородин Н. Весна : русская жизнь и природа : сборник для детского чтения / Н. Бородин. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1892. – 349 с.
240751
   Весна. – Свердловск, 1934. – 144с.
240752
  Кириленко І. Весна / І. Кириленко. – Київ, 1936. – 286 с.
240753
  Ткачук В. Весна : оповідання / В. Ткачук. – Київ, 1940. – 78 с.
240754
  Соколов М.Д. Весна / М.Д. Соколов. – Ростов-на-Дону, 1947. – 138с.
240755
  Антонов С.П. Весна : рассказы / Сергей Антонов. – Ленинград : Лен. газ.-журн. и книжное издательство, 1947. – 131 с.
240756
   Весна. – Ужгород, 1947. – 47с.
240757
  Зарудний М.Я. Весна : п"єса / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1950. – 90 с.
240758
  Самсонова М.Б. Весна : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1951. – 76 с.
240759
  Горецький П. Весна / П. Горецький. – Львів, 1954. – 44 с.
240760
  Ваншенкин К.Я. Весна / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1955. – 32с.
240761
  Прокофьев Д.Г. Весна / Д.Г. Прокофьев. – М., 1955. – 136с.
240762
  Шибаев С. Весна / С. Шибаев. – Омск, 1955. – 43с.
240763
  Шульпин И.М. Весна : роман / И.М. Шульпин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 480 с.
240764
  Ба Цзинь Весна / Ба Цзинь. – Москва, 1957. – 422 с.
240765
  Богданов Е.Ф. Весна / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1957. – 67с.
240766
  Антонов С.П. Весна : рассказы / С.П. Антонов. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 166 с. : ил. – (Массовая серия)
240767
  Бруштейн А.Я. Весна / А.Я. Бруштейн. – М, 1961. – 319с.
240768
  Каралийчев А. Весна / А. Каралийчев. – Москва, 1961. – 383с.
240769
  Иванов В.М. Весна : повести / В.М. Иванов; пер. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1962. – 164 с.
240770
  Козланюк П.С. Весна : повесть и рассказы / П.С. Козланюк. – Москва : Советский писатель, 1965. – 292 с.
240771
  Гордон С.В. Весна : роман, повести и рассказы / Самуил Гордон;. – Москва : Советский писатель, 1966. – 439 с.
240772
  Ошаев Х.Д. Весна : очерки, рассказы, пьесы / Х.Д. Ошаев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1969. – 250 с.
240773
  Раджаби Т. Весна : стихотворения и поэма / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 71 с.
240774
   Весна. – М., 1977. – 176с.
240775
  Тукай Габдулла Весна : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
240776
  Скорик М.Т. Весна : хроніка укр. спротиву / Михайло Скорик. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 619, [5] с., [8] арк. фот. : портр. – ISBN 978-966-2669-15-2
240777
  Воскрекасенко С. Весна 1920 / С. Воскрекасенко. – Київ, 1939. – 84 с.
240778
  Семенов Ю.С. Весна 1941 года. / Ю.С. Семенов. – М., 1980. – 552с.
240779
  Саянов В.М. Весна 1945 года : походная тетрадь : [стихи] / В. Саянов ; [ил.: П. Луганский]. – Москва : Воениздат, 1945. – 78 с. : 1 л. ил. : заставка, концовка. – На обл. автор не указ. - Миниатюрное издание
240780
  Чичкина Светлана Весна 2006-го: в столице - туристский марафон : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 8-9 : Фото
240781
   Весна 89 : география и анатомия парламентских выборов. – Москва : Прогресс, 1990. – 380с. – ISBN 5-01-003095-0
240782
  Кириллов Ю.В. Весна атакует посты : стихи / Ю.В. Кириллов. – Москва, 1984. – 24с.
240783
  Зарубин В.Ф. Весна без мая / В.Ф. Зарубин. – Симферополь, 1990. – 85с.
240784
  Золотухин В.И. Весна без тебя : стихи / В.И. Золотухин. – Москва : Современник, 1981. – 64с. – (Новинки "Современника")
240785
  Краминов Д.Ф. Весна бессмертия / Д.Ф. Краминов. – Москва, 1978. – 479с.
240786
  Грибачев Н. Весна в "Победе" / Н. Грибачев. – Москва : Художественная литература, 1949. – 56с.
240787
  Грибачев Н. Весна в "Победе" / Н. Грибачев. – Москва : Советский писатель, 1949. – 208с.
240788
  Грибачев Н. Весна в "Победе" / Н. Грибачев. – Москва : Правда, 1949. – 47 с.
240789
  Щеглов П.И. Весна в гарнизоне / П.И. Щеглов. – Сталинабад, 1958. – 76с.
240790
  Бондаревский А.Я. Весна в глазах / А.Я. Бондаревский. – М, 1964. – 63с.
240791
  Зумакулова Т.М. Весна в горах : стихи. поэмы / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1982. – 175 с.
240792
  Боровик В.Н. Весна в Грачевых Горках / В.Н. Боровик. – М, 1962. – 214с.
240793
  Кузнецов И.В. Весна в Долинном / И.В. Кузнецов. – Ставрополь, 1969. – 112с.
240794
  Северов П.Ф. Весна в Донбассе / П.Ф. Северов. – К., 1951. – 348с.
240795
  Герасимов Е.Н. Весна в Дубках / Е.Н. Герасимов. – М., 1972. – 351с.
240796
  Звягельский Р.А. Весна в Европе / Р.А. Звягельский, В.П. Кирьязов. – М, 1985. – 158с.
240797
  Петров В.В. Весна в жизни леса / В.В. Петров. – Москва : Наука, 1981. – 144с.
240798
  Грибов Ю.Т. Весна в Житневе / Ю.Т. Грибов. – М., 1987. – 61с.
240799
  Третьяков И.П. Весна в конце лета / И.П. Третьяков. – М., 1985. – 272с.
240800
  Пастернак Б. Весна в лісі : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 233-234
240801
  Джураева Г. Весна в моем саду : стихи / Г. Джураева. – Ташкент : Еш гвардия, 1972. – 48 с.
240802
  Гусев В. Весна в Москве / В. Гусев. – Москва-Л., 1946. – 175с.
240803
  Гусєв В. Весна в Москві / В. Гусєв. – Київ, 1954. – 155с.
240804
  Федоров И.Н. Весна в Нежданове / И.Н. Федоров. – М.-Л., 1962. – 84с.
240805
  Трофимов Р.К. Весна в пустыне. / Р.К. Трофимов. – Алма-Ата, 1957. – 44с.
240806
  Симаненков И.К. Весна в пути / И.К. Симаненков. – Петрозаводск, 1973. – 79с.
240807
  Бодренков А. Весна в разгаре / А. Бодренков. – Смоленск, 1953. – 2с.
240808
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – Ленинград, 1948. – 292 с.
240809
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1948. – 45 с.
240810
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – М., 1949. – 348с.
240811
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1949. – 248 с.
240812
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене / Г.Д. Гулиа. – Курск, 1953. – 123с.
240813
  Гулиа Г.Д. Весна в Сакене. Добрый город : повести / Г.Д. Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1950. – 248 с.
240814
  Гуліа Г.Д. Весна в Сакені / Г.Д. Гуліа, 1949. – 112с.
240815
  Бродэле А. Весна в селе Речном : пьеса в 3-х д. / А. Бродэле; Анна Броделе; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 80 с.
240816
  Броделе А. Весна в селе Речном : пьеса в 3-х д. / Анна Броделе ; пер. с латыш. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 99 с.
240817
  Дубинская Т. Весна в Таджикистане / Т. Дубинская. – М, 1933. – 99с.
240818
  Наумова В. Весна в Тикси : стихи / В. Наумова. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 72 с.
240819
  Шахов А.А. Весна в тундре / А.А. Шахов. – М, 1952. – 48с.
240820
  Набоков В.В. Весна в Фиальте: Рассказы. / В.В. Набоков. – М., 1989. – 143с.
240821
  Омельченко Н.М. Весна в холодных ладонях / Н.М. Омельченко. – К, 1985. – 237с.
240822
  Абашидзе Г.Г. Весна в черном городе : поэма / Григол Абашидзе ; пер. с груз.: К. Липскерова, А. Кочеткова ; [ил. Н. Чернышкова]. – Тбилиси, 1940. – 56 с.
240823
  Ржевская Е.М. Весна в шинели. / Е.М. Ржевская. – М., 1961. – 253с.
240824
  Бураго Д. Весна в Ялте : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 16-18. – ISSN 0321-1878
240825
  Назар С. Весна в январе : стихи / Саид Назар; пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1964. – 86 с.
240826
  Гойда Ю.А. Весна Верховини : вірші та поеми / Ю.А. Гойда. – Київ, 1969. – 171 с.
240827
  Боков В.Ф. Весна Викторовна / В.Ф. Боков. – Москва, 1961. – 303с.
240828
  Гуцало Є.П. Весна високосного року : повісті, оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Молодь, 1973. – 275 с.
240829
   Весна відродженого краю. – Ужгород, 1974. – 208с.
240830
  Рза Р.И. Весна во мне : стихотворения и поэма / Р.И. Рза. – Баку : Азернешр, 1962. – 176 с.
240831
  Цыденов Ким Весна возвратится / Цыденов Ким. – Улан-Удэ, 1967. – 67 с.
240832
  Чернай Е. Весна впереди / Е. Чернай. – Харьков, 1958. – 116с.
240833
   Весна выходного дня : Варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 94-99 : Фото
240834
  Продев С. Весна гения / С. Продев. – Москва, 1966. – 327с.
240835
  Продев С. Весна гения / С. Продев. – 2-е изд. – Москва, 1970. – 328с.
240836
  Продев С. Весна гения : пер. с болг. / С. Продев. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 286 с.
240837
  Турумбетов Х. Весна долгожданная : стихи / Ходжамурат Турумбетов; пер. с каракалп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 99 с.
240838
  Снегов С.А. Весна ждать не будет / С.А. Снегов. – Калининград, 1983. – 398с.
240839
  Пармузин Б.С. Весна ждет за перевалом / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1967. – 268с.
240840
  Джусупов К. Весна жизни: повесть-эссе / К. Джусупов. – Фрунзе, 1988. – 76с.
240841
  Панченко В. Весна життя, муза і "реалка". Євген Маланюк у Єлисаветграді. 1906 - 1914 роки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 31 (611), 2-8.08.2019. – С. 58-61. – ISSN 1996-1561
240842
  Черняков Б.І. Весна журналістського Києва // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 19-26
240843
  Киризюк Іван Весна з русалками / Киризюк Іван. – Більськ-Підляський : Osnowy, 1995. – 96с. – ISBN 83-904738-1-Х
240844
  Поливин Г.П. Весна зимой / Г.П. Поливин. – Волгоград, 1964. – 76с.
240845
  Кожевников А.В. Весна и осень в жизни растений / А.В. Кожевников. – Изд. 2-е. – М., 1950. – 240с.
240846
  Цоо Чу Мин Весна и осень. / Цоо Чу Мин. – Пекин
2. – 1955. – 637-1382с.
240847
  Панов В.А. Весна и осень: Роман. / В.А. Панов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 424с.
240848
  Мамакин Ю.А. Весна идеалиста / Ю.А. Мамакин. – К, 1988. – 318 с.
240849
  Гарнакерьян А. Весна идет / А. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1949. – 136с.
240850
  Боровиков Г.Ф. Весна идет / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1963. – 51с.
240851
  Луговской И.С. Весна идет! / И.С. Луговской. – Новосибирск, 1952. – 128с.
240852
  Чебалин П.Л. Весна идет. / П.Л. Чебалин. – Сталино, 1952. – 199с.
240853
  Кузнецов В. Весна идет. Стихи / В. Кузнецов. – Улан-Удэ, 1958. – 64с.
240854
  Краснов Н.С. Весна каждого года / Н.С. Краснов. – М., 1970. – 78с.
240855
   Весна Китаю. – К., 1952. – 204с.
240856
   Весна колгоспна. – К., 1951. – 144с.
240857
   Весна красна. – Ростов -на-Дону, 1982. – 62с.
240858
  Кузнецов Данила Весна красна Холи : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 126-133 : Фото
240859
   Весна Куби. – К., 1962. – 253с.
240860
  Зайцев Б. Весна лібералізму в Словаччині та її майбутні грози // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 5


  "Шлях лібералів до можливої перемоги на виборах 2020 р. помережений підводними рифами. 15 червня 2019 р. посаду президента Словаччини обійме адвокатка й співзасновниця ліберального політичного руху "Прогресивна Словаччина" Зузана Чапутова, яка ...
240861
  Ільницька Л. Весна Ліни Костенко // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 114-115. – ISSN 1728-6875
240862
  Ільницька Л. Весна Ліни Костенко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Квітень (№ 14/17). – С. 19. – ISSN 2519-4429


  Твори Ліни Костенко у майстерному виконанні народної артистки України Раїси Недашківської.
240863
  Крижанівський С.А. Весна людства / С.А. Крижанівський. – Київ, 1951. – 240 с.
240864
   Весна людства. – К., 1977. – 135с.
240865
  Родин В.С. Весна Михаила Протасова. / В.С. Родин. – Новосибирск, 1975. – 135 с.
240866
  Адаров А. Весна моей земли : стихи : пер. с алт. / Аджан Адаров. – Москва : Советская Россия, 1986. – 109 с.
240867
  Голубев А.А. Весна на белом свете / А.А. Голубев. – Воронеж, 1973. – 87с.
240868
  Янюшкин И.А. Весна на Варме / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1960. – 128с.
240869
  Капутикян С.Б. Весна на вершинах : стихи / С.Б. Капутикян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1972. – 96 с.
240870
  Вагабзаде Б. Весна на вершинах : стихотворения / Б. Вагабзаде; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1974. – 158 с.
240871
  Сембай-Галицька Оксана Весна на віки : Листи Є.Маланюка зх нашої переписки 1953 -1968. Спомини і дещо на памятку дітям / Сембай-Галицька Оксана. – Накладом автора. – Detroit : Graphe, 1997. – 243с. : іл
240872
  Сембай-Галицька Весна на віки: Листи Є.Маланюка з нашої переписки 1953-1968 / Сембай-Галицька. – 243с.
240873
  Буков Е. Весна на Днестре : сборник стихов / Е. Буков; пер. с молд. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 64 с.
240874
  Журавлев В.А. Весна на Енисее / В.А. Журавлев. – Москва, 1961. – 144с.
240875
  Василевский Б.А. Весна на железной дороге / Б.А. Василевский. – Москва, 1979. – 391с.
240876
  Миронер Ф.Е. Весна на Заречной улице / Ф.Е. Миронер. – М., 1957. – 119с.
240877
  Шаблин А.П. Весна на Клязьме / А.П. Шаблин. – Владимир, 1957. – 56 с.
240878
  Шабалин А.П. Весна на Клязьме. / А.П. Шабалин. – Владимир, 1957. – 56с.
240879
  Кисина Ю. Весна на Луне : проза: роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 4. – С. 7-90. – ISSN 0321-1878
240880
  Касум-Заде Весна на море : стизи / Касум-Заде, Касум; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 96 с.
240881
  Казакевич Э.Г. Весна на Одере / Э.Г. Казакевич. – Л, 1950. – 72с.
240882
  Казакевич Э.Г. Весна на Одере / Э.Г. Казакевич. – Л, 1950. – 76с.
240883
  Казакевич Э. Весна на Одере : роман / Э.Казакевич. – Куйбышев : Куйбышевское обласное государственное издательство, 1950. – 491 с.
240884
  Казакевич Э.Г. Весна на Одере / Э.Г. Казакевич. – Л : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1951. – 432 с.
240885
  Казакевич Э.Г. Весна на Одере / Э.Г. Казакевич. – М : Советский писатель, 1953. – 486 с.
240886
  Казакевич Э.Г. Весна на Одере / Э.Г. Казакевич. – М : Военное издательство, 1955. – 440 с.
240887
  Казакевич Э.Г. Весна на Одере : Роман / Э.Г. Казакевич. – Москва : Современник, 1975. – 430 с.
240888
  Казакевич Э.Г. Весна на Одере / Э.Г. Казакевич. – М : Художественная литература, 1988. – 543 с.
240889
  Казакевич Е.Г. Весна на Одері / Е.Г. Казакевич. – К, 1951. – 352с.
240890
  Казакевич Е.Г. Весна на Одері / Е.Г. Казакевич. – К, 1974. – 426с.
240891
  Казакевич Ем. Весна на Одері : Роман / Ем. Казакевич. – Київ : Дніпро, 1974. – 424 с.
240892
  Арсенева К.С. Весна на окне : [стихи] / Арсенева К.С. – Москва : Совецкий писатель, 1958. – 51 с.
240893
  Алексеев С.Ф. Весна на Придонье / С.Ф. Алексеев. – Ростов, 1956. – 78с.
240894
  Красовский А.С. Весна на рейде / А.С. Красовский. – Киев, 1980. – 103с.
240895
  Полонський Р.Ф. Весна на рейках / Р.Ф. Полонський. – Харків, 1961. – 131 с.
240896
   Весна на Таймыре. – Красноярск, 1961. – 47с.
240897
  Лакоба С.З. Весна на траве : стихи / Станислав Лакоба;. – Сухуми : Алашара, 1981. – 62 с.
240898
  Смирнов Г.В. Весна на трассе / Г.В. Смирнов. – Куйбышев, 1957. – 64с.
240899
  Бодров И.П. Весна на улицах / И.П. Бодров. – Астрахань, 1963. – 27с.
240900
  Сафин Р.А. Весна на Юрузани : стихи и поэмы / Рафаель Сафин ; пер. с башк. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 80 с.
240901
  Шовкопляс Ю. Весна над морем / Ю. Шовкопляс. – Харків, 1929. – 202 с.
240902
  Оленина М. Весна народов (Великая французская революция) / М. Оленина. – 80 с.
240903
  Зедгинидзе Э.К. Весна началась рано : повесть / Э.К. Зедгинидзе. – Москва : Советский писатель, 1964. – 262 с.
240904
  Белокрылов В.А. Весна начинается с гроз / В.А. Белокрылов. – Воронеж, 1967. – 184с.
240905
   Весна обновления. – Уфа, 1989. – 333с.
240906
  Полуянов И.Д. Весна одна : Лесные повести / Иван Полуянов. – Вологда : Сев.-Зап. кн. изд., Вологол. отд., 1975. – 206 с.
240907
  Собко В.М. Весна Орини : П"са на 3 дії, 5 картин / В.М. Собко. – Харків : Мистецтво, 1940. – 101с.
240908
  Поглубко К.А. Весна освобождения, 1878-1978 / К.А. Поглубко. – Кишинев, 1978. – 200с.
240909
  Жулинський М. Весна патріарха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 30 березня (№ 13/14). – С. 6-7


  90-ліття Юрія Мушкетика.
240910
  Стаховський Дмитро Весна по-турецьки // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-110
240911
  Урин В.А. Весна победителей / В.А. Урин. – М., 1946. – 92с.
240912
   Весна Победы : стихи : [посвящается 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне / сост.: И. Лепин ; ил.: В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1975. – 232, [7] с. : ил. ; 8х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: А. Сурков, М. Исаковский, С. Гудзенко, Е. Долматовский, В. Саянов, Б. Кежун, А. Коваль-Волков, Е. Винокуров, В. Карпенко, С. Поделков и др.
240913
  Боков Ф.Е. Весна Победы / Ф.Е. Боков. – М., 1979. – 446с.
240914
  Боков Ф.Е. Весна Победы / Ф.Е. Боков. – М., 1980. – 446с.
240915
  Боков Ф.Е. Весна Победы / Ф.Е. Боков. – 2-е изд. – М., 1985. – 416с.
240916
   Весна Победы : стихи : [посвящается 40-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне, 1945-1985 / сост. И. Лепин ; худож. В. Вагин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 226 с. : ил. ; 8х6 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
240917
  Яковлев Н.Н. Весна Победы / Н.Н. Яковлев. – М, 1985. – 121с.
240918
  Секоян А. Весна под снегом. : роман / Анаит Секоян ; авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянца. – Москва : Советский писатель, 1967. – 399 с.
240919
   Весна похожа на Победу. – Омск, 1985. – 159с.
240920
  Шаповал М.Т. Весна починалась у вересні : повість / М.Т. Шаповал. – Київ, 1963. – 132 с.
240921
  Лей Цзя Весна прийшла на Ялуцзян / Лей Цзя. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 247 с.
240922
  Чжоу Ли-бо Весна приходит в горы / Чжоу Ли-бо. – М., 1960. – 318с.
240923
  Токобаев М. Весна пришла : Стихи и поэмы / М. Токобаев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 128 с.
240924
  Лэй Цзя Весна пришла на Ялуцзян / Лэй Цзя. – М., 1957. – 250с.
240925
  Лей Цзя Весна пришла на Ялуцзян / Лей Цзя. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1959. – 250 с.
240926
  Зедгинидзе Э.К. Весна пришла рано : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси, 1973. – 475 с.
240927
  Эсенов Р.М. Весна пришла с севера / Рахим Эсенов ;. – Москва : Мысль, 1987. – 333 с.
240928
  Варно В.А. Весна продолжается / В.А. Варно. – Минск, 1960. – 98с.
240929
  Ушаков Н.Н. Весна республики. / Н.Н. Ушаков, 1927. – 104с.
240930
  Заплавный С.А. Весна сбывается / С.А. Заплавный. – Новосибирск, 1968. – 51с.
240931
  Пришвин М.М. Весна света / М.М. Пришвин. – Москва, 1955. – 671с.
240932
  Бурлин В.Ф. Весна света / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1984. – 213с.
240933
  Колупаев В.Д. Весна света / В.Д. Колупаев. – Томск, 1986. – 480с.
240934
  Биллури А. Весна свободы : стихи / А. Биллури. – Москва, 1963. – 76 с.
240935
  Карпентьер А. Весна священна : роман / Алехо Карпентьер ; з ісп. пер. Віктор Шовкун. – Київ : Дніпро, 1983. – 629 с. – (Серія "Дружба")
240936
  Карпентьер А. Весна священная = роиан ; пер. с исп. : Алехо Карпентьер / А. Карпентьер. – Москва : Радуга, 1982. – 473 с.
240937
  Адамов А. Весна семьдесят первого года : пьеса в 3 актах, 26 карт. с эпилогом и 9 интермедиями / Артюр Адамов ; [пер. с фр. Е. Ауэрбах]. – Москва : Искусство, 1968. – 143 с. – (Современные зарубежные пьесы)
240938
  Туричин И.А. Весна сорок пятого / И.А. Туричин. – Л., 1986. – 144с.
240939
  Шогенцуков А.О. Весна Софият : повесть / А.О. Шогенцуков; авториз. пер. с кабард. М.Киреева. – Нальчик : Эльбрус, 1972. – 136 с.
240940
  Шогенцуков А.О. Весна Софіят : повысть / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Київ, 1976. – 160 с.
240941
   Весна спортивна // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 6


  "Змагання з різних видів спорту, присвячені Дню пам’яті та примирення, а також Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пройшли у Студмістечку КНУ. Усі охочі мали можливість узяти участь у майстер-класі з танцювальної аеробіки, який проводив ...
240942
  Рафалович В.Е. Весна театральная / В.Е. Рафалович. – Л, 1971. – 222с.
240943
  Тиский М. Весна тривог і надій / Михайло Тиский. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 1999. – 168с. – ISBN 966-7644-00-6
240944
  Атаджанов А. Весна Туркменистана : стихи / А. Атаджанов. – Ашхабад : Туркм. гос. изд., 1952. – 87 с.
240945
  Маликов К. Весна Тянь-Шаня : стихотворения / Кубанычбек Маликов ; : Советский писатель, 1950. – 171 с.
240946
  Хрієнко М. Весна у країні сонячних прапорів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)
240947
  Обухова Л.А. Весна чаще, чем раз в году / Л.А. Обухова. – М., 1970. – 96с.
240948
  Обухова Л.А. Весна чаще, чем раз в году / Л.А. Обухова. – М., 1980. – 95с.
240949
   Весна человечества. – М., 1977. – 407 с.
240950
  Будницька Є.М. Весна чи осінь : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1967. – 91 с.
240951
  Бучнева Ф.Ш. Весна, 1962. / Ф.Ш. Бучнева. – Красноярск, 1962. – 92с.
240952
  Козлов К.И. Весна, вьгами рожденная. / К.И. Козлов. – Горно-Алтайск, 1958. – 52с.
240953
  Немиров А.А. Весна, за которую воевали / А.А. Немиров. – Донецк, 1975. – 24с.
240954
  Линдсей Д. Весна, которую предали / Д. Линдсей. – Москва, 1955. – 576с.
240955
  Тамарина Р.М. Весна, лето, осень... / Р.М. Тамарина. – Алма-Ата, 1975. – 159с.
240956
  Бикчентаев А. Весна, похожая на крик : роман / А. Бикчентаев. – Москва : Современник, 1985. – 208 с.
240957
  Гереев Ю. Весна, пришедшая с Севера / Ю. Гереев. – Махачкала, 1959. – 153 с.
240958
  Немиров А.А. Весна,за которую воевали / А.А. Немиров. – Донецк, 1975. – 24с.
240959
  Иншаков П.К. Весна. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1956. – 387с.
240960
  Иншаков П.К. Весна. / П.К. Иншаков. – Москва, 1960. – 277с.
240961
  Лебідь Н. Весна. Реформи. Горбачов // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 17/18 (170/171). – С. 32-35
240962
  Лутс О. Весна. Ученик Вальтер. На задворках : повести / Оскар Лутс ; пер. с эст. Б.Лийвака. – Москва : Художественная литература, 1987. – 590 с.
240963
  Савельев Владимир Весна... В Кремле снова чеканят шаг и крутят конную карусель : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 10 : Фото
240964
  Туричин И.А. Весна... любовь... / И.А. Туричин. – М., 1964. – 95с.
240965
  Луст Оскар Весна: Картинки из шк. жизни : для сред. и старш. возр. / Луст Оскар. – 8-е изд. – Таллин : Ээсти раамат, 1980. – 639 с.
240966
  Луст Оскар Весна: Картинки из шк. жизни : для сред. и старш. возр. / Луст Оскар. – Москва : Правда, 1987. – 364 с.
240967
  Луст Оскар Весна: Картинки из школьной жизни : для сред. и старш. возр. / Луст Оскар. – Ленинград : Детгиз, 1955. – 328 с.
240968
  Луст Оскар Весна: Картинки из школьной жизни : для сред. и старш. возр. / Луст Оскар. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 326 с.
240969
  Луст Оскар Весна: Картинки из школьной жизни : для сред. и старш. возр. / Луст Оскар. – Таллин : Эстгосиздат, 1964. – 382 с.
240970
  Луст Оскар Весна: Картинки из школьной жизни : для сред. и старш. возр. / Луст Оскар. – 7-е изд. – Таллин : Ээсти раамат, 1973. – 398 с.
240971
  Жаров А.А. Весне навстречу / А.А. Жаров. – М., 1984. – 32с.
240972
  Билявичюс Э.М. Весне навстречу. / Э.М. Билявичюс. – М., 1961. – 269с.
240973
  Сосюра В.М. Весни дихання : Поезії / В.М. Сосюра. – Київ : Молодь, 1964. – 157с.
240974
  Божик Є.Д. Весни прекрасне вороття. / Є.Д. Божик. – Львів, 1986. – 223с.
240975
   Весни розспіваної князь. – Львів, 1989. – 429с.
240976
  Біловус Н. Весни розспіваної князь // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 15-19. – ISSN 0130-5263
240977
  Максименко О.І. Весни у березових сережках / О.І. Максименко. – К., 1991. – 210с.
240978
  Ильин М.А. Веснины / М.А. Ильин. – Москва, 1960. – 192 с.
240979
  Шашкевич М.С. Веснівка : лірика / М.С. Шашкевич. – Львів, 1987. – 125 с.
240980
  Шутько Я.І. Весніє вересень : поезії / Я.І. Шутько. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 98 с.
240981
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 1969-. – ISSN 0321-0359
№ 3. – 2000. – (Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права ; № 3)
240982
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 1969-. – ISSN 0321-0359
№ 1. – 2001. – (Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права ; 1)
240983
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя.Філасофія.Псіхалогія.Паліталогія.Сацыялогія. Эканоміка.Права : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 2. – 2002
240984
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя.Філасофія.Псіхалогія.Паліталогія.Сацыялогія. Эканоміка.Права : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 3. – 2002
240985
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 2. – 2003
240986
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
240987
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
240988
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 3. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
240989
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 1. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
240990
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 2. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
240991
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
240992
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 2. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
240993
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
240994
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск
  № 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
240995
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 3. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
240996
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 1. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
240997
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
240998
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
240999
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск : БДУ
  № 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
241000
   Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Сістэматычны паказальнік артыкулау(1969-1999) : бібліографічны показальнік; сацыяльныя і гуманітарныя навукі / Беларускі дзяржауны універсітэт; Беларускі дзяржауны універсітэт; Склад.: Л.С.Бункевіч, Т.І.Міцохіна. – Мінск : БДУ, 2003. – ISBN 985-445-910-1
<< На початок(–10)241242243244245246247248249250(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,