Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
255001
  Васьків М. "Вальдштепи" Миколи Хвильового як фрагмент завершеного роману, проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 23-39. – ISSN 0236-1477
255002
  Машкін А. "Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия": П.А. Столипін та значення його перетворень для Південно-Західного краю, Малоросії та Новоросії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2. – С. 1-8
255003
  Машкін А. "Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия": П.А.Стол ипін та значення його перет ворень для південнно-західного краю, Малоросії та Новоросії : (До 150 річниці від дня народження Великого Реформатоора) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 1-7


  Окремі факти й критики реформ Столипіна "знизу".
255004
  Дундуков М.Ю. "Вам придется начинать с нуля. У нас нет разведывательной службы" // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 3 (647). – С. 41-45. – ISSN 0321-0626


  Разведка США накануне и в годы Второй мировой войны.
255005
  Пушкарук Н. "Вам тут не раді" / Н. Пушкарук, В. Хандогій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 березня (№ 45). – С. 4


  "Тереза Мей оголосила про вислання російських дипломатів і низку заходів проти Росії після отруєння екс-шпигуна Скрипаля."
255006
  Дзюба С. "Вампір" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 218-233. – ISSN 08-68-4790-1
255007
  Гінда В. "Вана загинула за національну ідею, а він - за неї" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 7 (110). – С. 53-53


  Поетесу Олену Телігу стратили в Бабиному Яру. ЇЇ чоловік добровільно пішов на смерть разом із нею.
255008
   "Ванемуйне" сегодня и вчера. – Тарту, 1970. – 112 с.
255009
  Селянкин О.К. "Ваня Коммунист" / О.К. Селянкин. – Пермь, 1963. – 94с.
255010
   "Ваплітянство" і його історичне значення (До 25-ої річниці змушеної самоліквідації "ВАПЛІТЕ") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 286-290. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
255011
  Пархоменко М.В. "Варвари чи ромеї"? До питання про роль варварського компоненту в етнічному складі населення ранньосередньовічного Херсонеса- Херсона // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 175-180. – ISSN 2218-0567
255012
  Ивченко О. "Варварские" подражания римским золотым монетам на територии Украины // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 8
255013
  Мызгин К.В. "Варварские" подражания римским монетам на территории черняховской культуры // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 90-106. – ISBN 978-966-86-03-89-1
255014
  Нестор И. "Варварский мир" и конец античного мира / И. Нестор. – М., 1970. – 9с.
255015
   "Варіант" - перший міжнародний науковий експеримент на борту українського супутника / В.Є. Корепанов, В.М. Івченко, Г.В. Лізунов, О.П. Федоров, Ф.Л. Дудкін, А.М. Попель // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2007. – Т. 13, № 4. – С. 3-9. – ISSN 1561-8889
255016
  Сарапин В. "Варіації на гораціівську тему" у творчості П. Гулак-Артемовського: античність і канон І. Котляревського // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 252-265. – ISBN 966-7773-70-1
255017
  Гордон О. "Варта безсмертя" : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 66-70
255018
  Чмстяк Д. "Варто перекладати тексти, які... скеровують нашу долю" / Спілкувався Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 253-256. – ISSN 0320 - 8370


  Розмова з перекладачем і поетом Дмитром Чистяком
255019
  Качкан В.А. "Варто трудитися для молоді" (про діяльність Григорія Цеглинського) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1994. – Ч.1. – С. 115-124. – ISBN 5-325-00349-6
255020
  Виткалов С. "Варшавська мелодія" крізь призму Ади Роговцевої // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 13
255021
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 1. – 1993. – 446, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
255022
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 2. – 1993. – 555, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
255023
  Галушка О. Валютно-курсова політика КНР // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 108-110
255024
  Журавка Ф.О. Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки : монографія / Ф.О. Журавка. – Суми : Ділові перспективи, 2007. – 70с. – ISBN 966-29-65-02-5
255025
  Лютий І. Валютно-курсова політика та її вплив на організацію грошового обігу / І. Лютий, Т. Продан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається вплив валютно-курсової політики на організацію грошового обігу. Обґрунтовуються способи підвищення ефективності трансмісійного механізму грошово-кредитної політики України, доцільність реалізації стратегії прямого контролю над ...
255026
  Мелих О.Ю. Валютно-курсова політика та монетарні ефекти її реалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 211-225
255027
  Кораблін С.О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 112-123.
255028
  Дзюблюк О. Валютно-курсові аспекти антикризової економічної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 14-33. – ISSN 1605-2005
255029
  Сысоев И.Н. Валютно-финансовая политика международных монополий / И.Н. Сысоев. – М., 1977. – 142с.
255030
  Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х) / М.В. Ершов. – Москва : Экономика, 2000. – 319с. – ISBN 5-282-01978-7
255031
  Царевски Н.В. Валютно-финансовые отношения в условиях интеграции / Н.В. Царевски. – М, 1978. – 71 с.
255032
  Константинов Ю.А. Валютно-финансовые отношения Восток-Запад / Ю.А. Константинов. – М., 1986. – 44с.
255033
  Лавров С.Н. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнерами. / С.Н. Лавров, Б.А. Фролов. – М., 1992. – 158с.
255034
   Валютно-финансовые отношения развивающихся стран. – М., 1971. – 208с.
255035
  Злобин И.Д. Валютно-финансовые противоречия империализма / И.Д. Злобин. – Москва, 1959. – 286с.
255036
   Валютно-финансовый кризис в Аргентине - уроки для России // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Институт Европы Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.117-120. – ISSN 0201-7083
255037
  Васильев Е.А. Валютно-финансовый кризис и международное право / Е.А. Васильев. – Москва, 1982. – 174с.
255038
   Валютно-фининсовые отношения капитализма: проблемы и противоречия 80-х годов. – М., 1988. – 173с.
255039
  Атаманюк Ю.А. Валютно-фінансова взаємодія з ЄС в контексті структурних зрушень в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 243-250.


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів валютно-фінансової взаємодії України з ЄС в контексті структурних зрушень у вітчизняній економіці. Проаналізовані позитивні та негативні елементи впливу розширення Європейської валютної ...
255040
  Чугаєв О.А. Валютно-фінансова інтеграція в Європейському Союзі : навч. посібник / О.А. Чугаєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-143
255041
  Поштар Є. Валютно-фінансова інтеграція ЄС і перспективи розвитку європейської фінансової конвергенції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 122-127


  Стаття присвячена аналізу сучасних умов та стадій розвитку валютно-фінансової інтеграції в Європейському Союзі, даються характеристики її важливим тенденціям та перспективам розвитку.
255042
  Луцишин З.О. Валютно-фінансова інтеграція: сучасні тенденції та перспективи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 183-198. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
255043
  Редзюк Є.В. Валютно-фінансова політика країн G7 в умовах негативного впливу глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 13 назв
255044
  Ямненко Т.М. Валютно-фінансове право ЄС: основні напрямки становлення та подальшого розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 108-110. – ISBN 978-966-916-708-8
255045
  Боринець С.Я. Валютно-фінансовий аспект глобального конкурентного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-71. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Обгрунтовано необхідність змін у підходах до аналізу глобальної фінансової системи та діяльності міжнародних фінансових організацій.
255046
  Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / В.К. Васенко; Мін-во освіти і науки України; Сумський держ. ун-тет. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216с. – ISBN 966-8568-11-7


  На основі дослідження зарубіжного і вітчизнянного досвіду викладені основні проблеми і завдання дисципліни, її теоретико-пізнавальні та методологічні основи
255047
  Мукоєд С.Л. Валютно-фінансовий потенціал інтеграції України до Європейського валютного союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 111-113 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
255048
  Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини : навч. посіб. / О.І. Бутук. – Київ : Знання, 2006. – 349 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-103-9
255049
  Волковинська Тетяна Володимирівна Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Волковинська Т.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
255050
  Волковинська Тетяна Володимирівна Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі : Дис...канд.економічних наук:08.05.01 / Волковинська Тетяна Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 229л + Додатки:л.194-229. – Бібліогр.:л.182-193
255051
  Луцишин З. Валютно-фінансові кризи як детермінанта реформування світової валютно-фінансової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 82-88. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
255052
  Тарасенко І.Л. Валютно-фінансові кризи: міжнародні підходи до попередження та подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Проведено критичний аналіз сучасних підходів до проблеми інституційної перебудови світової валютно-фінансової системи з метою забезпечення її більшої стабільності в умовах глобалізації світових фінансових ринків. Особливий інтерес для економічної думки ...
255053
  Кондусова Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Кондусова Л.Ф., Нескородєва І.І. ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 199 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-182. – ISBN 978-966-676-626-0
255054
  Гулей А.І. Валютно-фінансові стратегії за умов глобалізації та інформатизації: методологічні та прикладні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 318-323
255055
  Якубовський С.О. Валютно-фінансові чинники формування міжнародної інвестиційної позиції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 12-16.
255056
  Савельєв Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 424-444. – ISSN 1684-906Х
255057
  Линников В.Н. Валютные бури Запада / В.Н. Линников. – М., 1986. – 80 с.
255058
  Быстров Ф.П. Валютные и кредитные отношения в вмеждународной торговле / Ф.П. Быстров. – М, 1972. – 136с.
255059
  Любский М.С. Валютные и кредитные отношения стран СЭВ / М.С. Любский. – Москва, 1978. – 160с.
255060
  Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции / И.Я. Носкова. – 2-е перераб. и дополн. – Москва : Финансы, Юнити, 1998. – 334с. – ISBN 5-238-00007-3
255061
  Фрей Л.И. Валютные и финансовые расчеты капиталистических стран / Л.И. Фрей. – М, 1969. – 309с.
255062
  Рогов В.В. Валютные клиринги стран Западной Европы после воторой мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Рогов В. В.; МВТ СССР, Ин-т внешн. торг. – М., 1955. – 16л.
255063
  Авдеева Е.Г. Валютные кризисы: модели третьего поколения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 31-39. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Дана характеристика третього покоління моделей валютної кризи; представлена теоретична модель кризи ліквідності, розроблена А. Веласко та Р. Чангом.
255064
  Ачаркан В.А. Валютные курсы в экономике современного капитализма / В.А. Ачаркан. – Москва : Международные отношения, 1986. – 176 с. – Библиогр.: с. 164-173
255065
  Горбунов С.В. Валютные курсы при капитализме: проблемы и противоречия / С.В. Горбунов. – М, 1979. – 240с.
255066
  Миронов М.П. Валютные ограничения стран Западной Европы после второй мировой войны : Автореф... канд. эконом.наук: / Миронов М.П.; Ин-т внешней торговли. – М., 1953. – 18л.
255067
  Юровский Б. Валютные операции : государственное регулирование, налоговый и бухгалтерский учет / Борис Юровский, Мария Карпушенко, Светлана Колесник. – Харьков : Консульт, 2002. – 324с. – (Энциклопедия бухгалтера и экономиста ; №21-22 ноябрь 2002)
255068
  Яковлев А.Л. Валютные операции и их учет / А.Л. Яковлев. – Москва : Инфра-М, 1997. – 160с. – ISBN 5-86225-525-7
255069
  Сурен Л. Валютные операции. Основы теории и практики / Л. Сурен. – Москва : Дело, 1998. – 176с. – ISBN 5-7749-0039-8
255070
   Валютные отношения во внешней торговле СССР : правовые вопросы. – Москва : Международные отношения, 1968. – 352с.
255071
  Королев И.С. Валютные отношения копитализма / И.С. Королев. – М, 1986. – 232 с.
255072
  Стадниченко А.И. Валютные потрясения на Западе / А.И. Стадниченко. – М., 1968. – 111с.
255073
  Смирникова Ю.Л. Валютные правоотношения как элемент механизма финансово-правового регулирования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 1812-3910
255074
  Аникин А.В. Валютные проблемы Западной Европы / А.В. Аникин ; АН СССР, Ин-т мир. экономики и междунар. отношений. – Москва : Изд-во ин-та международных отношений, 1960. – 180 с.
255075
  Селихов Е.И. Валютные проблемы и противоречия современного капитализма / Е.И. Селихов. – М, 1976. – 159 с.
255076
  Былиняк С.А. Валютные проблемы и экономический рост развивающихся стран / С.А. Былиняк. – Москва, 1976. – 295с.
255077
  Богданов О.С. Валютные проблемы капитализма / О.С. Богданов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Экономика" ; 5)
255078
  Столяров Ю.С. Валютные проблемы современной Японии / Ю.С. Столяров ; АН СССР. Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 168 с.
255079
  Фоминых Дмитрий Борисович Валютные проблемы стран Юго-Восточной Азии. (На примере Бирмы, Малайзии, Сингапура, Шри Ланка) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Фоминых Дмитрий Борисович; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1976. – 22л.
255080
  Чунтулов А.В. Валютные проблемы стран Южной Азии : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Чунтулов А.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. валютных и кредитных отношений. – М., 1970. – 30л.
255081
  Ильясов В.А. Валютные проблемы США / В.А. Ильясов. – М., 1972. – 120с.
255082
  Ильясов В.А. Валютные проблемы США после второй мировой войны. : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Ильясов В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 23л.
255083
  Шалашов В.П. Валютные расчеты в Российской Федерации ( при экспортно-импортных операциях ) / В.П. Шалашов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1999. – 368с. – ISBN 5-87057-171-5
255084
  Нахимсон М. Валютные реформы на Западе / М. Нахимсон. – Москва-Ленинград. – 179с.
255085
   Валютный и денежный рынок = An introduction to foreing exchange & money markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 340 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-94599-018-3
255086
  Задоя А.А. Валютный индекс и внешнеэкономическая деятельность // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 107-115. – ISSN 2074-5354
255087
  Казакевич В.П. Валютный кризис и новые международные активы / В.П. Казакевич. – М, 1979. – 95с.
255088
  Казакевич В.П. Валютный кризис и проблемы покрытия платежных дефицитов в капиталистических странах / В.П. Казакевич. – М, 1980. – 57с.
255089
  Стадниченко А.И. Валютный кризис капитализма / А.И. Стадниченко. – М., 1970. – 232с.
255090
  Аникин А.В. Валютный кризис на Западе / А.В. Аникин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 199 с. – Библиогр.: с. 193-198. – (Экономическая серия)
255091
  Наговицин А.Г. Валютный курс / А.Г. Наговицин, В.В. Иванов. – М., 1995. – 176с.
255092
  Задоя А.А. Валютный курс и его влияние на мотивацию внешнеэкономической деятельности // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 137-150. – ISSN 2074-5354
255093
  Гнездовский Ю.Ю. Валютный курс и паритет покупательной способности, как инструменты межстрановых измерений // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 61-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
255094
  Бункина М.К. Валютный рынок / М.К. Бункина. – Москва : ДИС, 1995. – 112с. – (Сер.:Искусство финансиста). – ISBN 5865090186
255095
   Валютный рынок и валютное регулирование : Учебное пособие. – Москва : БЕК, 1996. – 475с. – ISBN 5-85639-154-3, 3-406-41356-0
255096
  Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России / И.Т. Балабанов. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 239 с.
255097
  Алехин Б. Валютный рынок и микроструктурные финансы // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.51-65. – ISSN 0042-8736
255098
   Валютный справочник. – М., 1967. – 358с.
255099
   Валюты стран мира. – Москва, 1970. – 384с.
255100
   Валюты стран мира. – Москва, 1976. – 384с.
255101
   Валюты стран мира. – Изд. 4-е, доп. – Москва, 1981. – 382 с.
255102
   Валюты стран мира. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва, 1987. – 380 с.
255103
  Залата Л.Д. Валя / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ, 1957. – 23с.
255104
  Ляшенко В.Г. Валя / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1959. – 42с.
255105
  Познанська М.А. Валя Котик : поема / М.А. Познанська. – Київ, 1962. – 48 с.
255106
  Познанська М.А. Валя Котик : поема / М.А. Познанська. – Київ : Веселка, 1965. – 46 с.
255107
  Познанская М.А. Валя Котик / М.А. Познанская. – Москва, 1971. – 95 с.
255108
  Панова В.Ф. Валя. -- Володя. / В.Ф. Панова. – Москва, 1961. – 103с.
255109
  Панова В.Ф. Валя. -- Володя. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1966. – 80с.
255110
  Ткачов П. Валянки / П. Ткачов. – Киев, 1983. – 12 с.
255111
  Сидоренко Віктор Валь-Д"ізер. Лижі для гурманів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 52-54
255112
  Сидоренко Віктор Валь - Торанс. Дах Трьох долин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 80-83 : фото
255113
   Валь (Wahl) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 695. – ISBN 966-316-069-1
255114
  Мегела І.П. Вальдапфель Йожеф (- угорський літературознавець, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 52. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255115
  Губерський Л.В. Вальдгайм Курт (- австрійський державний діяч і дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 52-53. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255116
  Вульфиус А.Г. Вальденское движение в развитии религиозного индивидуализма : Критич. исслед. / А.Г. Вульфиус. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1916. – XII, 279 с.
255117
  Хвильовий М. Вальдшнепи : роман / Микола Хвильовий. – Зальцбург : Нові дні, 1946. – 121, VIII с.
255118
  Хвильовий М. Вальдшнепи / роман // Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки XX століття / А. Сокіл. – Київ : Смолоскип, 2010. – 222с. – ISBN 978-966-2164-08-4
255119
  Шеметов А.И. Вальдшнепы над тюрьмой. / А.И. Шеметов. – М, 1968. – 415с.
255120
  Шеметов А.И. Вальдшнепы над тюрьмой. : Повесть о Николаеве Федосееве / А.И. Шеметов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 415с. – (Пламенные революционеры)
255121
   Валькирия : опера в 3-х действ. : Рассказ содерж. с сохранением текста гл. арий и номеров пения / музыка Вагнера. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1908. – 46 с.


  Авт.: Скриб, Эжен (1791-1861) Композитор: Мейербер, Джакомо (1791-1864) Переводчик: Калашников, Петр Иванович (1828-1897)
255122
  Нікітюк М. Вальс Апатія : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 37-42
255123
  Вегин П.В. Вальс деревенской луны / П.В. Вегин. – Москва, 1983. – 143с.
255124
  Іршад Улла Хан Вальс життя: з книжки "Афганістан це лише початок" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 30. – ISSN 0320-8370
255125
  Цалик С. Вальс киевской Золушки // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 31/32 (490), 05.08.2016. – С. 48-50. – ISSN 2075-7093
255126
  Славникова О.А. Вальс с чудовищем : роман, рассказы / Ольга Славникова. – Москва : Вагриус, 2007. – 416с. – На титул. листе содержание : Один в зеркале : роман ; Басилевс. Конец Монплезира. Мышь : рассказы. – ISBN 978-5-9697-0457-2
255127
  Пальников Григорий Вальсируют все! // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 116-120 : фото
255128
  Кравченко В. Вальсуючі. У Відні Путіна зустрічали оплесками і рукостисканнями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Владімір Путін в останні чотири роки нечастий гість у Європі. Після нападу Росії на Україну, анексії Криму й окупації Донбасу російський президент опинився в м"якій міжнародній ізоляції. У цій ситуації кожен візит Путіна в Старий Світ обростає ...
255129
  Рязанов М. Вальтазар Богишич об исследовании славянского права - важной составляющей славяноведения // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 1561-4999
255130
  Ирмер Г.Ю. Вальтер-фон-дер-Фогельвейде : очерк / [Соч.] Г.Ю. Ирмера, докт. Импер. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. Вольфа Дарре, 1894. – 76 с. – Отд. оттиск: Записки Харьк. ун-та, 1894, вып. 1


  Есть на обл. срезанный переплетом автограф: автор
255131
  Костін П. Вальтер Беньямін: політика в кадрі / П. Костін, А. Яригіна // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 107-108. – ISBN 978-966-285-572-2
255132
  Винниченко І. Вальтер Олександер Петрович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 292-295. – ISBN 978-966-7863-77-7
255133
  Маценко Г. Вальтер Олександр Петрович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М.М. Романюка. НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1998. – Вип.V. – С. 36-37. – ISBN 966-02-0457-4
255134
  Москаленко В.Ф. Вальтер Олександр Петрович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 25-27 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Анатом і фізіолог, доктор медицини (1845), екстраординарний (1845), ординарний (1847) професор, один із засновників кафедри фізіологічної анатомії з мікрографією (1844-1868) Університету Св. Володимира. Учень М.І. Пирогова.
255135
   Вальтер Олександр Петрович (1817-1889) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62. – ISBN 978-966-439-754-1
255136
   Вальтер Олександр Петрович (1817-1889) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70. – ISBN 978-966-933-054-3
255137
   Вальтер Олександр Петрович (1817-1889) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 354-355. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
255138
   Вальтер Райнер // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 70. – ISSN 0130-6545


  Вальтер Райнер - немецкий поэт-экспрессионист
255139
  Бельский А.А. Вальтер Скотт : очерк творчества / А.А. Бельский ; Об-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1958. – 40 с.
255140
   Вальтер Скотт. – М., 1958. – 84с.
255141
  Пирсон Вальтер Скотт / Пирсон, , Хескет. – М., 1978. – 303с.
255142
  Пирсон Х. Вальтер Скотт / Х. Пирсон. – Москва, 1983. – 239с.
255143
  Кирпичников А.И. Вальтер Скотт и Виктор Гюго : две публичные лекции, читанные в Одессе в 1890 г. проф. А.И. Кирпичниковым. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Пантеон литературы" ; Тип. И.А. Лебедева, 1891. – 64 с. – Отд. оттиск: Пантеон литературы. 1890, окт., нояб., дек.
255144
  Білецький О.І. Вальтер Скотт і його роман "Квентін Дорвард". / О.І. Білецький. – Одеса, 1937. – 16с.
255145
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 24-28.
255146
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників ХІХ ст. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 24-28. – Бібліогр. в кінці ст.
255147
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників ХІХ століття // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-64.
255148
  Юсипович І. Вальтер Скотт. "Айвенго" // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 10 (391). – С. 6-10
255149
  Синдеев Вальтер Хальштейн / Синдеев, А // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 52-71. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого политика и государственного деятеля ФРГ В. Хальштейна.
255150
  Винниченко І. Вальц Яків Якович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 295-298. – ISBN 978-966-7863-77-7
255151
   Вальц Яків Якович (1841-1904) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 62-63. – ISBN 978-966-439-754-1
255152
   Вальц Яків Якович (1841-1904) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70. – ISBN 978-966-933-054-3
255153
  Мартин М. Вальядолідські статті 1412 р. Інструмент сегрегації чи асиміляції? // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 13-21


  Історія євреїв Іспанії в середні віки.
255154
   Вальяс Семердзидис. Греция : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1966. – 4, [16] с.
255155
  Ступко Вам - девушки, юноши. / Ступко, С.В. Соколова. – К., 1987. – 184с.
255156
  Задорожный Олег Вам Gucci не жмет? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 94-99 : фото
255157
  Пылев С.П. Вам бы птицами родиться: рассказы / С.П. Пылев. – М., 1984. – 125с.
255158
  Сгибнев А.А. Вам было приказано... / А.А. Сгибнев. – М., 1959. – 29с.
255159
  Кашкаров А. Вам в "клуб" ? Нет.- в "зал"... // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915
255160
  Мамбетова А. Вам вибирати- віртуальне життя чи реальність // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 53-54
255161
  Гиллер В.Е. Вам доверяю люди / В.Е. Гиллер, О.М. Зив. – М., 1966. – 544с.
255162
  Гиллер В.Е. Вам доверяются люди / В.Е. Гиллер, О.М. Зив. – М., 1963. – 586с.
255163
   Вам жить в 21 веке. – Москва, 1986. – 205с.
255164
  Торопов И.Г. Вам жить дальше : рассказы и повести / Иван Торопов ; пер. с коми С.Панкратова. – Москва : Современник, 1977. – 511 с.
255165
  Торопов И.Г. Вам жить дальше : рассказы и повести / Иван Торопов ; пер. с коми С.Панкратова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 427 с.
255166
  Решетников Г.С. Вам за 40. / Г.С. Решетников. – Москва, 1981. – 55с.
255167
  Щербакова Г.Н. Вам и не снилось / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1983. – 352с.
255168
  Щербакова Г. Вам и не снилось : повести / Галина Щербакова. – Москва : ВАГРИУС, 2007. – 253, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-9697-0367-4
255169
   Вам и не снилось... [Електронний ресурс] : по одноимен. повест. Г. Щербаковой, мелодрама, продолж. 86 мин. – Москва : RUSCICO, 2005. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера


  Знаменитый фильм 80-х гг. с изумительной музыкой А. Рыбникова о первой любви, не понятой и не оцененной взрослыми. История Ромео и Джульеты, снова вернувшихся в этот мир... 14 ВКФ в Вильнюсе - Второй приз творческому коллективу, 1981 МКФ детских и ...
255170
  Улюра Г.А. Вам і не снилося, російські 1990-ті: стратегії повернення у "Велику Літературу" Галини Щербакової // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 460-465. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
255171
  Волкова Г. Вам кусочком чи нарізати? Порізані літаки: як Україну позбавили ядерного статусу // Україна молода. – Київ, 2024. – 31 січня (№ 5). – С. 6-7


  18 років тому, 27 січня 2006 року, на колишній авіабазі «Полтава» був знищений останній бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3 — гордість радянської авіаційної техніки — та 423 ракети Х-22 у рамках угоди «Про ліквідацію стратегічної ядерної зброї та ...
255172
  Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж / А.Ю. Панасюк. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Дело, 2001. – 240с. – ISBN 5-7749-0124-6
255173
   Вам обязаны жизнью. – Москва, 1968. – 236с.
255174
   Вам отвечает артист : (книга-интервью). – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 208 с.
255175
  Алексин А.Г. Вам письмо! / А.Г. Алексин. – Москва, 1962. – 91с.
255176
  Рахманина Т.В. Вам поможет библиотерапевт // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 74-75. – ISSN 0869-4915
255177
   Вам поручается.... – Днепропетровск, 1987. – 284с.
255178
  Брюсов П.Г. Вам предстоит операция / П.Г. Брюсов. – Москва : Знание, 1987. – 96 с. – В изд. также: Уролог - будущей матери / П.Г. Шабад, Л.Ю. Коткин. – (Народный университет. Факультет здоровья : Издается ежемесячно с 1964 г. ; № 8)
255179
  Мартынов В.Б. Вам привет от Песталоции! / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1972. – 150с.
255180
  Нагнибіда М.Л. Вам присвячую : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 111 с.
255181
  Кирст Х.Х. Вам решать, комиссар! // Вздымающийся ад / Р.М. Штерн. – Москва : Терра, 1994. – С. 337-607. – (Терра-детектив)
255182
  Крищенко В.Д. Вам руку подаю : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ, 1987. – 107 с.
255183
  Колесников Ю.В. Вам строить звездолеты. / Ю.В. Колесников. – М., 1990. – 205с.
255184
  Катренко А. Вам, "как человеку с истинно профессорской головой, следует искать места профессора в Киевском университете..." (Листи О.Ф. Кістяківського до П.Г. Житецького) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 86-95.
255185
  Соловьев Е.В. Вам, велотуристы Ленинграда / Е.В. Соловьев. – Л., 1990. – 175с.
255186
  Павлов Г.Р. Вам, взлет!.. / Г.Р. Павлов. – Краснодар, 1981. – 190с.
255187
   Вам, девушки!. – М., 1960. – 272с.
255188
   Вам, дорогі й прекрасні! : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 32 : Фото
255189
  Файзи А.С. Вам, друзья / Ахмед Файзи ;. – Москва, 1961. – 190 с.
255190
  Зигель Ф.Ю. Вам, земляне / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Недра, 1976. – 236с.
255191
  Зигель Ф.Ю. Вам, земляне / Ф.Ю. Зигель. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1983. – 160с.
255192
  Завойська Л. Вам, Людмило Юріївно, з вдячністю... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 26-27
255193
   Вам, милые женщины. – Житомир, 1992. – 159с.
255194
   Вам, молодята. – К., 1969. – 335с.
255195
   Вам, молодята. – 2-е, перероб. – Київ : Молодь, 1974. – 304с.
255196
  Барський Ю.П. Вам, рицарі шахів : оповідання : для серед. та старш. шкільн. віку / Ю.П. Барський ; пер. з рос. рукопису Зіновії Рябчик. – Київ : Веселка, 1981. – 240 с.
255197
  Тихонов Н.С. Вамбери / Н.С. Тихонов. – Москва : Мысль, 1974. – 45с. – (Замечательные географы и путешественники)
255198
  Тихонов Николай Семенович Вамбери. Повесть / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Мысль, 1974. – 45с.
255199
  Рони-старший Ж.-А. Вамирэх (Человек каменного века) / Рони-старший. – Кемерово : Кн. изд-во, 1977. – 96 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
255200
  Роні Ж. Вамірег / Роні Ж., старший. – Київ, 1925. – 175 с.
255201
  Стокер Б. Вампир / Б. Стокер. – М, 1991. – 366с.
255202
  Паршина Алевтина Вампиризм во благо : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 190-197 : Іл.
255203
  Гармаш Л.В. Вампирические мотивы в романе Ф.К. Сологуба "Тяжелые сны" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 49-55. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
255204
  Олшеври Вампиры / Олшеври. – Москва, 1990. – 232с.
255205
  Одесский М. Вампиры в ранней прозе А.К. Толстого. Опыт построения сюжетной топики // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 207-241. – ISSN 0042-8795
255206
  Родик К. Вампіри в асортименті // Україна молода. – Київ, 2023. – 15 листопада (№ 46). – С. 13


  Останній важливий крок письменника Пєлєвіна, «творця» сучасної російської масової свідомости, — кооптація/поглинання/привласнення вампіричного шалу тогочасної літератури в романі «Ампір В» (2006). Цікавий письменник і критик Дмітрій Биков (нині ...
255207
  Тернер П. Ван-Дейк / П. Тернер. – 80с.
255208
   Ван-дер-Ваальсова модель газу флуктуацій параметра порядку поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Л.А. Булавін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 215-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і моделі системи поблизу критичної точки як газу флуктуацій параметра порядку, що відповідає рівнянню Ван-дер-Ваальса. запропоновано вираз для флуктуаційної частини термодинамічного потенціалу. ...
255209
  Тершовчин Р.Т. Ван Вей- основоположник школи чань у китайській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 364-369


  Стаття присвячена особливостям чань-буддійського світогляду відомого китайського поета доби Тан Ван Вея (699-759). Статья посвящена особенностям чань-буддистского мировоззрения известного китайского поэта эпохи Тан Ван Вэя (699-759). The article is ...
255210
  Стоун И. Ван Гог / И. Стоун. – Ленинград, 1973. – 470с.
255211
  Ван Гог Ван Гог / Ван Гог, Винсент. – Москва, 1976. – 24 с.
255212
  Мурина Е.Б. Ван Гог / Е.Б. Мурина. – М., 1978. – 438с.
255213
  Варшавская М.Я. Ван Дейк / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1963. – 152с.
255214
  Короткий В.А. Ван дер Ваальс Ян (Йоганн) Дідерік / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 278. – ISBN 966-06-0393-2
255215
  Шатохина-Мордвинцева Ван дер Капеллен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 38-53. – ISSN 0042-8779
255216
  Виноградова Маргарита Ван Клиберн : "Мне кажется, я вас знал всегда" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 36/37 (1107/1108). – С. 44-45. – ISSN 0234-1670


  Відомий американський піаніст Ван Кліберн дає інтерв"ю на першому фестивалі майстер-класів "Слава маестро!", присвяченому Мстиславу Ростроповичу
255217
  Стороженко А.Г. Ван остается жить / А.Г. Стороженко. – Ленинград, 1959. – 262 с.
255218
  Петров А.А. Ван Чун - древнекитайский материалист и просветитель / А.А. Петров. – Москва, 1954. – 104с.
255219
   Ван эйк. Триптих.. – М., 1955. – 8с.
255220
  Богданов А.А. Ван Юн-Чан : поэма / А.А. Богданов ; предисл. А.Ефремина ; худож. Б. Рыбченков. – Москва : МТП, 1933. – 59 с. : ил., портр.
255221
  Сырокомский В.С. Ванадатометрия (новый метод объемного химического анализа) / В.С. Сырокомский, Ю.В. Клименко. – Свердловск-Москва : Металлургиздат, 1950. – 172 с.
255222
  Фотиев А.А. Ванадаты двухвалентных металлов / А.А. Фотиев, В.К. Трунов, В.Д. Журавлев ; Отв. ред. В.И. Спицын. – Москва : Наука, 1985. – 165 с. : ил.
255223
  Роннингер Г. Ванадаты со структурной гранатаизомрфизм, синтез соединений, рост кристаллов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Роннингер Г.; Голог. фак. Каф. кристаллограф. и кристаллохим. – М., 1971. – 24л.
255224
  Фотиев А.А. Ванадаты: состав, синтез, структура, свойства / А.А. Фотиев, Б.В. Слободин, М.Я. Ходос ; Отв. ред. Р.Н. Плетнев. – Москва : Наука, 1988. – 272 с.
255225
   Ванадиевые катализаторы для контактного производства серной кислоты. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 175с.
255226
   Ванадиевые катализаторы для контактного производства серной кислоты. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 175с.
255227
   Ванадиевые катализаторы окисления гетероциклических соединений. – Рига, 1990. – 253с.
255228
   Ванадиевые кристаллофосфоры. Синтез и свойства. – Москва : Наука, 1976. – 205 с.
255229
   Ванадиеносность нефтей Украины, Белоруссии и Прибалтики / Е.Ф. Шнюков, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э.Е. Гусева, Р.М. Морозова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 23-28 : табл., рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
255230
  Холодов В.И. Ванадий : (геохимия,минералогия и генетические типы месторождений в осадочных породах) / В.И. Холодов. – Москва : Наука, 1968. – 248с.
255231
  Борисенко Л.Ф. Ванадий (минералогия, геохимия и типы эндогенных месторождений) / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Недра, 1973. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 181-191
255232
  Виноградов А.П. Ванадий в морских организах : (Представлено акад. В.И. Вернадским в ОФМ 25..V.1930) / А.П. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – С. 465-467


  На оттиске дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
255233
  Виноградов А.П. Ванадий в организах / А.П. Виноградов // [Компакт 6 оттисков] / А.П. Виноградов. – 7 с.


  На оттиске дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
255234
  Слотвинский-Сидак Ванадий в природе и технике / Слотвинский-Сидак, В.К. Андреев. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
255235
  Голиков И.Н. Ванадий в стали / И.Н. Голиков. – Москва, 1968. – 292 с.
255236
  Ефимов Ю.В. Ванадий и его сплавы / Ю.В. Ефимов, В.В. Барон. – Москва : [Б, и.], 1969. – 254 с.
255237
  Пятницкий П.П. Ванадий и законы его распространения в минералах и горных породах / П.П. Пятницкий. – Вып. XXIV. – Киев : Укр. отделение Всесоюз. н.-и. И- тута минсырья, 1936. – 94с.
255238
  Киффер Р. Ванадий, ниобий, тантал / Р. Киффер, Х. Браун. – Москва, 1968. – 312 с.
255239
  Чирва Е.Ф, Ванадинит / Е.Ф. Чирва : АН СССР, Ломоносовский ин-т геохимии, кристаллографии и минералогии ; Минералогия союза, под общей ред. акад. А.Е. Ферсмана. – Москва Ленинград : Изд. АН СССР ; ["Образцовая тип., Ленинград], 1936. – 34, [2] с. : ил. – Экз. деф., отсутств. с. 129-139. – Библиогр.: Указатель статей о применении ванадинита в пром-ти (на 31-й с.) - "Библиогр. указатель" (с. 32-35). – (Минералогия союза / АН СССР, Ломоносовский ин-т геохимии, кристаллографии и минералогии, под общей ред. акад. А.Е. Ферсмана ; Вып. 7)
255240
  Дрозд В.О. Ванадити барію та рідкісноземельних елементів складу LnBa2V3O9-[дельта] / В.О. Дрозд, С.А. Неділько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-79. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено можливість утворення оксидів складу LnBa[нижній індекс 2]V[нижній індекс 3]O[нижній індекс 9-[дельта]], де Ln = La, Nd, Eu, Dy, Yb. Однофазні продукти утворюються у випадку Ln = Eu, Dy. Знайдено фазовий склад, параметри комірки фаз та ...
255241
  Ихимаэра В. Ванау / В. Ихимаэра. – Москва, 1979. – 167с.
255242
  Стоянова К. Ванга, или Откровение ясновидящей. / К. Стоянова. – М., 1990. – 157с.
255243
  Стоянова К. Ванга. / К. Стоянова. – М., 1991. – 80с.
255244
  Прасолов В.Г. Вангол : роман / Владимир Прасолов. – Москва : ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2013. – 542, [2] с. – (Классика XXI века). – ISBN 978-5-227-04256-9
255245
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская / Е.Ф. Усиевич. – Москва, 1941. – 64с.
255246
  Венгеров Л. Ванда Василевская / Л. Венгеров. – Москва, 1955. – 132с.
255247
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская. / Е.Ф. Усиевич. – К, 1951. – 64с.
255248
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская. / Е.Ф. Усиевич. – Москва : Советский писатель, 1953. – 160с.
255249
  Лещенко М.П. Ванда Василевська: Нарис життя і творчості / М.П. Лещенко. – К., 1986. – 150с.
255250
  Свириденко Н.С. Ванда Ландовська та її відкриття старовинної музики (до 130-річчя від дня народження та 50-річчя від дня смерті) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 167-273


  Ванда Ландовська (1879-1959) - польска піаністка і клавесинистка, музичний педагог, що відіграла ключову роль у відродженні клавесина в XX ст. Вчилася у Варшавській консерваторії в 1896—1900 рр., вивчала композицію в Берліні у Генріха Урбана.
255251
  Гусєв В.І. Вандали / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
255252
  Колоколов Н.А. Вандализм в ХХI веке: проблемы правового регулирования / Н.А. Колоколов, О. Пашутина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805
255253
  Розенко С.В. Вандализм как преступление экстремистской направленности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 191-202. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
255254
  Писана Н. Вандалізм по-російськи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 липня (№ 127)


  Оприлюднено найбільш показові факти пошкодження й знищення Росією в українському Криму об"єктів культурної спадщини, які згідно з міжнародним правом належать нашій державі.
255255
  Латиш К.В. Вандалізм: предмет і способи його вчинення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 323-330. – ISSN 2224-9281
255256
  Ковальчук Г. Вандалы ХХI века / Г. Ковальчук, Д. Фионик // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 45 (551), 10.11.2017. – С. 48-53. – ISSN 2075-7093


  Кто, как и когда может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади в Киеве.
255257
  Рождественский И.Д. Вандейское восстание в представлении депутатов Национального Конвента // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 231-239. – ISSN 0130-3864
255258
  Розенфельд А.З. Ванджские говоры таджикского языка / А.З. Розенфельд. – Л, 1964. – 192с.
255259
  Михайлюк М. Ванзейська нарада: учасники, основні питання, рішення // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 79-83. – ISSN 1998-4634
255260
   Вани IV. Археологические раскопки. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 171 с. – (На грузинском и русском языках)
255261
  Стендаль Ф. Ванина Ванини : Итальянские хроники / Ф. Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1972. – 240с. – (Народная библиотека)
255262
  Стендаль Ванина Ванини / Стендаль. – Москва : Детская литература, 1977. – 45 с.
255263
  Стендаль Ванина Ванини / Стендаль ; [вступ. ст. и послеслов. В.Я. Бахмутского ; пер. с фр. Н. И. Немчиновой ; худож. И.Д. Кириакиди]. – Москва : Книга, 1983. – 167 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
255264
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск, 1967. – 46 с.
255265
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1972. – 48 с.
255266
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1936. – 40 с.
255267
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1956. – 39с.
255268
  Стендаль Ванина Ванини, или Некоторые подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск : Юнацтва, 1983. – 28с.
255269
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1974. – 46с.
255270
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1977. – 46с.
255271
  Стендаль Ванина Ванини. / Стендаль. – 4-е изд. испр. и доп. – М., 1985. – 31с.
255272
  Пелешенко Н.І. Ванітативний мотив в українській літературі 1960-1980-х років : на матеріалі творів О.Ільченка, В.Дрозда, В.Шевчука // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 53-65
255273
  Пелешенко Н. Ванітативний мотив Еклезіяста в українській літературі 1960-1980-их років (На матеріалі творів Олександра Ільченка, Володимира Дрозда, Валерія Шевчука) // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 615-635. – ISBN 978-83-926699-0-6
255274
  Кулікова О.В. Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Т.Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 271-275. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
255275
  Іщенко С. Ванкуверська зима : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 10-17. – ISSN 0131-2561
255276
  Чернюк Вікторія Ванна з молока і шампанське на сніданок : Україна/готель / Чернюк Вікторія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 22-23 : Фото
255277
  Буравченков А.О. Ванновський Петро Семенович (- державний та військовий діяч царської Росії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 66-67. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255278
   Ванны для химической и электролитической обработки металлов. – Москва, 1959. – 108с.
255279
  Берман С.С. Ванные стекловаренные печи / С.С. Берман. – Ленинград ; Москва : Гизлегпром, 1935. – 195, [5] с.
255280
  Сеженский К.К. Вано Мурадели / К.К. Сеженский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 91 с.
255281
  Кашмадзе Ш. Вано Сараджишвили / Ш. Кашмадзе. – Тблиси, 1963. – 79с.
255282
  Пиотровский Б.Б. Ванское царство. (Урарту) / Пиотровский Б.Б. – Москва, 1959. – 284 с.
255283
  Добротин Р.Б. Вант-Гофф / Р.Б. Добротин. – Москва : Наука, 1977. – 271 с.
255284
  Прейгер Д. Вантажний транзит на морському транспорті: стан, проблеми, перспективи для України : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 24-35 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
255285
   Вануату. Республика счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 46-53 : фото
255286
  Ханум Ванцетта Ванцетта Ханум / Ханум Ванцетта. – М., 1984. – 6с.
255287
  Зимелев А.Г. Ванэ С. Кипр: маленький остров и великие державы // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 13. – С. 184-189
255288
  Долгопят Е. Ванюша : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 139-173.
255289
  Приставкин А.И. Ванюша и Селигерович: Худож.-докум. повесть. / А.И. Приставкин. – М., 1977. – 70с.
255290
  Сиянов Н.И. Ванюшкин меридиан / Н.И. Сиянов. – М, 1989. – 381с.
255291
  Германов П.Н. Ванюшкины зори / П.Н. Германов. – Ярославль, 1969. – 47с.
255292
  Суханов В.И. Ванюшкины игры / В.И. Суханов. – М., 1990. – 111с.
255293
  Лісовий І.І. Ваня Васильченко / І.І. Лісовий. – Харків, 1963. – 148 с.
255294
  Лесовой И.И. Ваня Васильченко / И.И. Лесовой. – Москва, 1971. – 128 с.
255295
  Лоза Г.А. Ваня Минайленко / Г.А. Лоза. – Х., 1958. – 57с.
255296
  Шим Э.Ю. Ваня песенки поет. / Э.Ю. Шим. – Москва, 1969. – 272с.
255297
  Чехов А.П. Ванька / А.П. Чехов. – Л, 1930. – 16с.
255298
  Рыжих Н.П. Ванька Проскурин. / Н.П. Рыжих. – М, 1974. – 223с.
255299
  Гончар Б.М. Ваньсянський договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 166. – ISBN 966-316-039-X
255300
   Вапліте. – Харків
Зошит перший. – 1926. – 104 с.
255301
   Вапліте. – Харків
Зошит перший. – 1927. – 104 с.
255302
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 1. – 1927. – 154, [3] с.
255303
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 2. – 1927. – 202, [2] с.
255304
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 3. – 1927. – С. 1-16, 33-210, [3] с.
255305
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 4. – 1927. – 236, [2] с.
255306
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 5. – 1927. – 216 с.
255307
  Кавун Л. ВАПЛІТЕ в українському літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 82-86. – (Філологічні науки)
255308
  Кавун Л. ВАПЛІТЕ і ваплітяни в літературознавстві Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 195-198. – ISBN 966-693-015-3
255309
  Матлай Лідія Вапняковий нанопланктон титонських відкладів південно-західного Криму // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 101-103. – Бібліогр.: с. 103. – ISSN 0869-0774
255310
  Матлай Л.М. Вапняковий нанопланктон юрських відкладів Західного Причорномор"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 47-51 : карта-схема, табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
255311
  Бондар М. ВАПС готова вирішувати конкретні проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277


  Чотирнадцятого та п"ятнадцятого жовтня у Львові за підтримки проекту ЄС "Право-Justice" відбулася стратегічна сесія Всеукраїнської асоціації працівників судів.
255312
  Луців Б. Вапсаssuгапсе - як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній / Б. Луців, О. Притула // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 1818-5754
255313
   Вапцаров. – София, 1981. – 220с.
255314
  Стоянов І.В. Вапцаров Никола Йонков (- болгарський поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 72. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255315
  Митрев Д. Вапцаров. Есеи и статии. / Д. Митрев. – Скопjе, 1954. – 180с.
255316
  Кантор Георгий Вар, верни легионы! : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 86-95
255317
  Клюшин Д.А. Варiацiйний пiдхiд до моделювання i оптимiзацiї трансдермального перенесення лiкiв iз систем мiкроголок // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  We consider the variational approach to simulation and optimization of transdermal drug transport from hollow microneedles systems. We solve a one-dimensional problem of vertical transport of solvable drugs through the porous media with point sources ...
255318
  Пазилова В. (публикация) Варавва : фрагменты романа; 2000 лет назад / окончание. Нач. в № 2, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0130-7045
255319
  Лагерквіст П. Варавва : [романи] / Пер Лаґерквіст ; пер. зі швед. Ольги Сенюк ; [передм. та комент. А.О. Мацевича] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 346, [2] c., [1] арк. портр. – На обл. кн. : Шведська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5651-1
255320
  Лагерквіст П. Варавва : романи / Пер Лаґерквіст ; [пер. з швед. О.Д. Сенюк]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [2] с. – Зміст кн.: Карлик. Варавва. Сивіла. Маріамна. - Лауреат Нобел. премії з л-ри 1951 р. — Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5851-5
255321
   Варавва.. – Москва, 1994. – 287с.
255322
  Декав Л. Варавва.Проповеди в долине / Л. Декав, Стейнлен, 1926. – 127 с.
255323
  Дудкін Іван Варадеро. Райська смолильня : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 24-29
255324
  Красноголовый Б.Н. Варакторные умножители частоты / Б.Н. Красноголовый, Л.Г. Плавский. – Минск, 1979. – 287 с.
255325
  Пестов Марк Варан - современник динозавров. Беззащитный властелин пустыни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 58 : фото
255326
  Дяченко М. Варан : роман / Марина та Сергій Дяченки; [переклад з рос. Я. Житіна]. – Харків : Фоліо, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-03-4111-1
255327
  Шишкин В.А. Варахша / В.А. Шишкин. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 243 с.
255328
  Герберт З. Варвар у саду = Barbarzynca w ogrodzie / Збігнєв Герберт ; [пер. з польської : А. Павлишин ; Центр європейських гуманітарних досліджень ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-378-083-2
255329
   Варвара Андріанова-Перетц (1888-1972) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 48-49 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
255330
  Леонова Н.Г. Варвара Аркадьевна Раевская / Н.Г. Леонова. – Ленинград, 1972. – 19с.
255331
  Алянский Ю.Л. Варвара Асенкова : докум. повесть о судьбе рус. артистки в восьми главах и двух письмах автора героине / Ю.Л. Алянский. – [Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с., [8] л. ил. – ([Корифеи русской и зарубежной сцены])
255332
  Лозовой А.Н. Варвара Бубнова / А.Н. Лозовой. – М., 1984. – 136с.
255333
  Кожевникова И.П. Варвара Бубнова, русский художник в Японии / И.П. Кожевникова. – М., 1984. – 224с.
255334
  Бубнова В.Д. Варвара Дмитриевна Бубнова = Акварели литографии : акварели литографии. Каталог / В.Д. Бубнова ; авт. вступ. ст. и сост.: К.В. Безменова ; под общ. ред.: И.Е. Даниловой ; Союз художников СССР, Гос. музей изобразит. искусств им. А.С. Пушкина. – Москва : Советский художник, 1976. – [21] с., [19] л. ил. : ил.
255335
  Брянский А. Варвара Николаевна Асенкова, 1817-1841 / А. Брянский ; Всероссийское Театральное Общество. - Ленинградское отделение. Мастера Александрийской сцены : под общ. ред. С.С. Данилова. – Ленинград : Издательство ВТО
2. – 1947. – 62 с. : вкл. л. портр. и ил. – Библиогр.: "Литература о В.Н. Асенковой"
255336
  Родина Т.М. Варвара Николаевна Асенкова. 1817-1841 / Т.М. Родина. – М., 1952. – 60с.
255337
  Дурылин С.Н. Варвара Николаевна Рыжова / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1945. – 68с.
255338
   Варвара Николаевна Рыжова. – М., 1949. – 12с.
255339
  Афанасьев В.А. Варвара Осиповна Массалитинова : 1878-1945 / В.А. Афанасьев. – Москва : Искусство, 1951. – 79 с. : ил., 9 л. ил.
255340
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1948. – 120с.
255341
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1957. – 141с.
255342
  Власенко Андрій Варвара проти варварів : Камо грядеши? / Власенко Андрій, Редчук Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 76-78 : Фото
255343
  Зайцев П. Варвара Репніна // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 26-28. – ISSN 1814-5078


  Донька Малоросійського генерал-губернатора князя Миколи Рєпніна-Волконського і княгині Варвари з Розумовських, небога відомого декабриста Сергія Волконського. Її ім"я було тісно пов"язане з культурним життям України середини XIX століття, зокрема, вона ...
255344
  Братусь І. Варвара Чередниченко про Ольгу Кобилянську // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 29-34
255345
  Галич О. Варвара Чередниченко та Олесь Гончар. Історія критичного розносу 1941 року // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 76-79.
255346
  Горький М. Варвари / М. Горький. – Київ, 1954. – 124с.
255347
  Сюндюков І. Варвари вбивають книгу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 66). – С. 4


  Про репресії проти бібліотеки української літератури в Москві.
255348
  Дубина К.К. Варвари двадцятого віку / К.К. Дубина. – Саратов, 1942. – 16с.
255349
   Варвари ХХІ століття. Знищили бомбою Драматичний театр // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Березень (№ 9/10). – С. 6
255350
  Шелковая Н.В. Варваризация и массовизация как феномены современной культуры // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 59-70. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
255351
  Парыгина Н.Д. Варварино поле / Н.Д. Парыгина. – М., 1964. – 103с.
255352
  Зиньковская И.В. Варварские государства раннесредневековой Европы : учеб. пособие / И.В. Зиньковская ; М-во образования РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. ун-т". – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 245, [3] с. – Библиогр.: с. 223-246. – ISBN 978-5-9273-2190-2
255353
  Соколова А.М. Варварские правды : учеб.-метод. пособие по курсу истории сред. веков для студентов заоч. отд-ния ист. фак. / канд. ист. наук А.М. Соколова ; Чит. гос. пед. ин-т им. Н.Г. Чернышевского, Заоч. отд-ние. – Чита : [б. и.], 1969. – 116 с.
255354
  Билль-Белоцерковский Варварский берег / В.И. Билль-Белоцерковский. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 252 с.
255355
   Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху : сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т археол. НАН Украины ; [редкол.: Смынтына Е.В. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Олег Філюк, 2013. – 245, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 230-231 и в конце ст. – ISBN 978-617-7122-06-6
255356
  Гладких М.І. Варварство / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
255357
  Віднянський С. Варварцев Микола Миколайович / С. Віднянський, О. Іваненко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 235-237. – ISSN 0130-5247


  Пам"яті українського історика, дослідника історії міжнародних відносин, зарубіжної історіографії України й української еміграції, доктора історичних наук, професора.
255358
  Огурцов С.И. Варвары / С.И. Огурцов. – Ставрополь, 1944. – 34 с.
255359
   Варвары. – М, 1980. – 239с.
255360
  Пакулов Г.И. Варвары / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1981. – 238с.
255361
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Оливии во второй половине VII - первой половине I в. до н.э. / К.К. Марченко. – Л, 1988. – 142с.
255362
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII - первой половине I вв. до н.э. (по матер. лепной керамики). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Марченко К.К.; Лен. отд. ин-та археол. АН СССР. – Л., 1974. – 20л.
255363
  Попов А. Варвары: происхождение исторического термина // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 62-63. – ISSN 1812-867Х
255364
  Таммсааре А. Варгамяэ : пер. с эст. Р. Минны / Антон Таммсааре ;. – 3-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 580 с.
255365
  Ризаев С.А. Вардан Аджемян / С.А. Ризаев. – М, 1978. – 256с.
255366
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 735 с.
255367
  Демирчян Д. Вардананк / Д. Демирчян. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР
Кн. 1. – 1961. – 396, [4] c.
255368
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Известия
2. – 1961. – 398 с.
255369
  Демирчян Д.К. Вардананк : историч. роман / Дереник Демирчян; авториз. пер. с арм. – Ереван : Айастан
1. – 1974. – 384 с.
255370
  Демірчян Д.К. Вардананк / Д.К. Демірчян; Дереник Демирчян;. – Київ
1. – 1984. – 349 с.
255371
  Гуринова О.Н. Вардарская Македония в геополитических планах Сербии в 1913-1915 гг. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 281-291. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
255372
  Габашвили Ц.Р. Вардзиа : путеводитель / Ц.Р. Габашвили. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1949. – 76 с.
255373
  Ткешелашвили Г.И. Вардзиа / Г.И. Ткешелашвили. – Тбилиси, 1951. – 134с.
255374
  Мелитаури К.Н. Вардзиа / К.Н. Мелитаури. – Тбилиси, 1963. – 18 с.
255375
   Вардзиа. – Ленинград, 1975. – 236 с.
255376
  Обшарська Раїса Вареники, або Вісімнадцята гризота = Сцени з життя сучасної української родини. Події відбуваються в неділю : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 111-133. – ISSN 0130-321Х
255377
   Вареники/Пироги / упоряд. Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 27, [1] с., 28 с. : іл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Сало/Солонина. – (Наш сміх : щокв. гуморист. серія / засн. і вид. М. Савчук ; вип. 4). – ISBN 978-966-428-384-4
255378
   Варениця Ольга Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 27-29
255379
   Варенные овощи тоже полезны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 38. – ISSN 1029-5828
255380
  Черемухин Варенье из горчицы. / Черемухин. – София, 1963. – 138с.
255381
  Новиков И. Варенька из Прилеп и др. рассказы. – Москва : Творчество, 1917. – 63 с.
255382
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1962. – 216с.
255383
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1964. – 214с.
255384
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1968. – 436с.
255385
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1975. – 221с.
255386
  Костерін С.О. Варецька Тамара Володимирівна (- біохімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 81. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255387
  Гарин-Михайловский Н.Г. Вариант : Очерк. Рассказы / Н.Г. Гарин-Михайловский ; [сост. и авт. послеслов. А.А. Шмаков ; худож. О. и В. Штукатуровы]. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1982. – 215 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
255388
  Авдеенко Ю.Н. Вариант : роман, повесть / Юрий Авдеенко ; вступ. ст. Б. Леонова. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 430 с.
255389
  Гарин-Михайловский Вариант / Гарин-Михайловский. – Уфа, 1985. – 299с.
255390
  Крумов Б. Вариант №1 : На альпийской вершине - Повести / Б. Крумов. – Донецк : Донбас, 1987. – 277с.
255391
  Исупов Л.П. Вариант анизотропной моментной теории упругости для волокнистого композита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Исупов Л.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 17л.
255392
  Мествиришвили А.Н. Вариант взаимодействия и правила отбора по изотопическому спину в процессах распада К2-мезона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мествиришвили А.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
255393
  Забирко В.С. Вариант Войнуха : фантастические повести / В.С. Забирко. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 253с.
255394
  Перестюк М.О. Вариант вступительных экзаменов по математике в КГУ в 1986г. / М.О. Перестюк, В.И. Сущанський // Квант, 1987. – №5
255395
  Тельнов Г.В. Вариант методики анализа и рейтинговой оценки методической работы кафедры и факультета. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 95-99. – ISSN 1726-667Х
255396
  Геммерлинг Г.А. Вариант неассоциированного закона течения и некоторые задачи неупругой устойчивости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Геммерлинг Г.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 7л.
255397
  Сельцер Ш.З. Вариант нелокальной теории слабых и электромагнитных взаимодействий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Сельцер Ш.З.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
255398
  Еременко А.М. Вариант нефиналистичного историзма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 41-44. – ISSN 2077-1800
255399
   Вариант перспективного плана топливоснабжения СССР на второе пятилетие.. – М-Л, 1932. – 160с.
255400
  Снегов С.А. Вариант Пинегина / С.А. Снегов. – Калининград, 1961. – 80с.
255401
  Глаголев В.В. Вариант постановки и решение задач предельного равновесия анизотропной среды : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Глаголев В.В.; Тульск.политехн.ин-т. – Тула, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
255402
  Махновецкий Э.С. Вариант Щербатова : повесть / Э.С. Махновецкий. – Петрозаводск, 1982. – 176с.
255403
  Малицкий Ю.В. Вариант экстраградиентного алгоритма для монотонных вариационных неравенств / Ю.В. Малицкий, В.В. Семенов // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 125-132. – ISSN 0023-1274


  Предлагается новый итерационный алгоритм решения вариационного неравенства с монотонным и липшицевым оператором, действующим в гильбертовом пространстве.
255404
   Вариант! 5 самых ароматных городов мира : Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96-101 : Фото
255405
  Титлин Ю.Г. Вариантивность гласных сегментов немецкого языка в различных ситуативных коммуникативных нормах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Титлин Ю. Г.;. – Львов, 1987. – 16 с.
255406
  Халупко Владимир Филиппович Вариантивность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Халупко Владимир Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
255407
  Чекунова И.А. Вариантивность прямообъективных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чекунова И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
255408
  Марцинкус Е.О. Вариантивность фонологической системы английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Марцинкус Е.О.; Пед. ин-т им. языков им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 22л.
255409
  Прокопьева С.М. Вариантивность фразеологических единиц как прагматический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Прокопьева С.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
255410
  Качановська Т. Вариантні відповідники власних назв в українських перекладах французьких сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 181-186. – Бібліогр.: Літ.: 181-186; 16 назв. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7825-79-5
255411
  Белей Любомир Емельянович Вариантность антропонимов на разных уровнях украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Белей Любомир Емельянович ; МВ и ССО УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 23 с.
255412
  Фомченко Н.С. Вариантность интонационной структуры повествовательного предложения в немецком языке. (На материле предложений с инфинитивными оборотами) : Автореф... канд. филос.наук: 663 / Фомченко Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностран. яз. – М., 1972. – 29л.
255413
  Нефедова Е.А. Вариантность как отражение эволюции русских говоров // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 283-295. – ISBN 978-966-1673-36-5
255414
  Эрматов С. Вариантность корневых морфем и морфологические чередования в древнеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эрматов С.; ЛГУ. – Л, 1971. – 22л.
255415
  Гарник Антонина Васильевна Вариантность лексического состава фразеологизмов современного польского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Гарник Антонина Васильевна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 17л.
255416
  Мальковский Г.Е. Вариантность материального аспекта терминологического словосочетания в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мальковский Г.Е. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 15 с.
255417
  Жердева А.П. Вариантность просодии устного текста как функция интерпретации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жердева А. П.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 16л.
255418
  Литвин Л.П. Вариантность синтаксических средств в структуре простого предложения современного украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Литвин Л.П.; Киев.гос.ин-т. – К, 1984. – 24л.
255419
  Шкрабо Ирина Григорьевна Вариантность слов в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шкрабо Ирина Григорьевна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 24л.
255420
  Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма / К.С. Горбачевич. – Л., 1978. – 238с.
255421
  Лещенко Валентина Лукинична Вариантность словосочетаний в современном русском литературном языке (в сопоставлении с белорусским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лещенко Валентина Лукинична; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1982. – 18л.
255422
  Лепешкин Виктор Владимирович Вариантность флексий имен существительных в белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лепешкин Виктор Владимирович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 19л.
255423
  Диброва Е.И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке / Е.И. Диброва. – Ростов н/Д, 1979. – 192с.
255424
  Сологуб Н.Н. Вариантные флексии предложного падежа имен существительных в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сологуб Н.Н. ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1975. – 27 с.
255425
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения / А.П. Абрамов ; отв. ред. Ю.Н. Власова ; Северо-Кавказ. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1983. – 56 с. – Библиогр.: с. 54-55
255426
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения как средство выражения дейкических отношений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Абрамов А.П. ; МГУ. – Москва, 1975. – 29 с.
255427
  Загрязкина Т.Ю. Вариантология как направление в изучении языков, культур и регионов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-48. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
255428
  Портнов В. Варианты / В. Портнов. – Баку, 1979. – 98с.
255429
   Варианты вступительных экзаменов. Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко / Н.А. Перестюк, В.А. Вышенский, А.А. Капшивый, К.В. Корсак, Г.Л. Кулинич // Квант, 1986. – № 5
255430
  Ядренко М.И. Варианты заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – Киев, 1976. – 76с.
255431
   Варианты задач по математике. – Москва, 1975. – 30с.
255432
  Садовой О.С. Варианты и преобразование структур однофазных трансформаторов и реакторов с витыми магнитопроводами // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 15-20 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
255433
   Варианты и решения задач по химии, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в 1972-1973 годах на Химическом факультете МГУ.. – М, 1974. – 101с.
255434
  Скоробогатова Е.А. Варианты инвариантных образов ребенок-чудо и ребенок-жертва в романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина" / Е.А. Скоробогатова, А.С. Бакараева // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 44-51. – (Русская филология ; № 2 (64) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
255435
  Зрелов Л.П. Варианты исключаются / Л.П. Зрелов. – М, 1985. – 270с.
255436
  Чирцов А.С. Варианты использования компьютерных технологий для интенсификации практикумов и приближения учебных работ к научным исследованиям / А.С. Чирцов, В.П. Марек // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 22-34. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются новые варианты использования компьютерных технологий в обучении экспериментальной физике. Обсуждается возможность усиления лабораторных работ «Газовый разряд в воздухе при пониженных давлениях» и «Исследования в ...
255437
  Слободянюк Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
255438
   Варианты контрольной работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению. – Харьков, 1978. – 55с.
255439
  Киян И.В. Варианты моделей дистанционного образования и их интеграция // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
255440
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1984. – 655с.
255441
  Карпюк М.Д. Варианты неличных глагольных форм в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Карпюк М. Д.; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1981. – 24л.
255442
  Посудиевская О.Р. Варианты осмысления "своего" и "чужого" в раннем творчестве Р. Киплинга: английская и англо-индийская проекции ("Письма Марка", 1887-1888) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 73-78. – ISSN 2312-3036


  "Рассматривается цикл рассказов Р. Киплинга «Письма Марка» (1887-1888), написанных во время поездки писателя по Раджпутане - экзотической индийской территории, которая находилась под протекторатом Британской короны. Особое внимание уделяется специфике ...
255443
   Варианты перехода российской армии на пррофессиональную основу / Э Воробьев, Е Любошиц, Е. Хрусталев, В. Цымбал // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.65-69
255444
  Ермаков С.М. Варианты письменных работ по математике / С.М. Ермаков, В.С. Сабанеев. – Ленинград, 1972. – 84с.
255445
   Варианты письменных работ по математике, предлагавшихся на вступительных экзаменнах в 1964-1968 гг.. – Иркутск, 1970. – 52с.
255446
   Варианты полинациональных литературных языков. – Киев : Наукова думка, 1981. – 280 с.


  В монографии рассматривается вариантность литературных языков,которая облуживает несколько наций и, функционируя на протяжении длительного времени в разных районах мира, претерпевают местные видоизменения. Исследуются два вида языковых ...
255447
  Воронов А.Л. Варианты слов в немецком языке / А.Л. Воронов. – Горький, 1973. – 218с.
255448
  Рогожникова Р.П. Варианты слов в русском языке. / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1966. – 160с.
255449
  Михайлова В.И. Варианты терминов и их функционирование в современном английском языке (к вопросу о тождестве слова) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлова В.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 26л.
255450
  Фальцман В.К. Варианты технологической мордернизации России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 5-18. – ISSN 0201-7083
255451
  Михина А.Ф. Варианты фамилий тюркского происхождения в болгарской диаспоре Северного Приазовья // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 384-390. – ISBN 978-966-489-126-1
255452
  Паулаускене Э.С. Варианты фразеологических единиц в совредменном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Паулаускене Э.С.; Моск.гор. пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
255453
  Ядренко М.И. Варианты экзаменационных заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – изд. 2-е, испр. и доп. – Киев, 1983. – 176 с.
255454
  Кыдырбаева Р. Варианты эпоса "Манас" / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1988. – 158с.
255455
  Адеева В.В. Вариативная фатальность судьбы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 18-24. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
255456
  Ситникова Е.В. Вариативность ассоциативных связей языковых маркеров национально-культурного сознания лингвокультурного типа // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 122-126. – ISSN 2307-4558


  На сучасному етапі розвитку науки про мову актуальною є проблема співвідношення мовної та етнокультурної свідомості. Етнокультурна специфіка образу мовної свідомості детермінована реальною дійсністю, оскільки явища реальної дійсності, що сприймаються ...
255457
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – 128 с.
255458
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – 287с.
255459
  Хруцкая Н.В. Вариативность в морфологии. Родовые варианты имен существительных // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 275-284. – ISBN 966-8906-05-5
255460
  Кочетова М.Г. Вариативность в современном английском языке в лингвокультурном контексте // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-79. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
255461
  Ладыженская С.Ю. Вариативность вокализма в молодежной речи // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 31-36. – ISSN 2307-4558
255462
  Дородных Анатолий Игнатьевич Вариативность глагольных средств выражения модальных значений в современном литературном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дородных Анатолий Игнатьевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 22л.
255463
  Крылова О.А. Вариативность грамматических форм как источник текстовой экспрессии / О.А. Крылова, Е.Н. Ремчукова // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.57-63. – ISSN 0130-9730
255464
  Чеснокова М.В. Вариативность динамических характеристик речи представителей разных возрастных категорий // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 52-57. – ISSN 2307-4558
255465
   Вариативность единиц разных уровней языковой структуры. – Орджоникидзе, 1978. – 138 с.
255466
  Власко Наталья Константиновна Вариативность и норма в синтаксисе современного английского языка в Индии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Власко Наталья Константиновна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 19л.
255467
  Грек А. Вариативность именования главных героев в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-689-129-1
255468
  Мартынюк А.П. Вариативность морфологических средств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Мартынюк А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
255469
  Мартынюк Алла Петровна Вариативность мофологических сердств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мартынюк Алла Петровна; Харьковский гос.ун-т им.А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 182л. – Бібліогр.:л.165-179
255470
  Халупко В.Ф. Вариативность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халупко В.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 24 с.
255471
  Парина И.С. Вариативность немецких идиом и трудности ее словарного описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 151-158. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
255472
  Крысин Л.П. Вариативность нормы как естественное свойство литературного языка // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
255473
  Акимова Н.В. Вариативность понимания как особенность современной интернет-коммуникации // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 34-37. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
255474
  Чекунова Ирина Анатольевна Вариативность прямообъектных конструкций в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чекунова Ирина Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.192-237
255475
  Назаров Анатолий Иосифович Вариативность серийных ассоциаций / Назаров Анатолий Иосифович, Соколов Роман Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучалась изменчивость свободных и тематических серийных ассоциаций, регистрируемых у одних и тех же испытуемых через разные промежутки времени. Такие временные срезы необходимы для получения данных, позволяющих рассматривать ассоциативные процессы ...
255476
  Хруцкая Н.В. Вариативность слова как рефлексия эволюции кодифицированной нормы литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 29-33. – ISBN 966-594-839-3
255477
  Погосян В. Вариативность социальных процессов и событий // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.172-185
255478
  Иванова О. Вариативность стыковых согласных в английской спонтанной речи // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 129-138. – ISBN 978-617-7132-02-07
255479
  Абрамович С.Д. Вариативность текста песни "Вставай, страна огромная!" и проблема ее народности // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 185-192
255480
  Алексеева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеева А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
255481
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексева А.Л. ; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
255482
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексева А. Л.; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 17л.
255483
  Трусова О.В. Вариативный подход развития выносливости школьников / О.В. Трусова, Р.Е. Ковалева, К.В. Гамалицкий // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 167-170 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
255484
  Меркель М.М. Вариации в зеркале / М.М. Меркель. – Москва, 1980. – 112 с.
255485
   Вариации вектора индукции в Японии / В.И. Бабак, Т.А. Климкович, И.И. Рокитянский, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 153-158 : рис. – Библиогр.: с. 158. – ISSN 0203-3100
255486
  Дорман Л.И. Вариации галактических космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 214 с.
255487
   Вариации геомагнитного поля в меловом периоде / А.Ю. Куражковский, Н.А. Куражковская, Б.И. Клайн, В.Ю. Брагин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 930-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 938-939. – ISSN 0016-7886
255488
  Абдуллабеков К.Н. Вариации геомагнитного поля, связанные с упругими напряжениями в земной коре сейсмоактивных районов / К.Н. Абдуллабеков, С.Х. Максудов ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 119-127
255489
  Рокитянский И.И. Вариации геомагнитных функций отклика в Японии / И.И. Рокитянский, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 126-138 : рис. – Библиогр.: с. 137. – ISSN 0203-3100
255490
   Вариации глобальных характеристик солнца. – Киев : Наукова думка, 1992. – 304 с. – ISBN 5-12-001905-6


  В монографии приведен исследовательский образ основных проблем и результатов исследования диаметра светимости и активности Солнца, потемнения центр - край на диске Солнца и асимметрии фраунгоферовых линий, движения плазм и структуры магнитного поля, ...
255491
  Фукс Л. Вариации для темной струны / Л. Фукс. – М, 1970. – 373с.
255492
  Джикия Н.Е. Вариации и тождества фразеологических единиц в их отношении к лексической системе языка (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джикия Н. Е.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 43л.
255493
   Вариации изотопного отношения 238U/235U в минералах гидротермальных урановых месторождений / И.В. Чернышев, В.Н. Голубев, А.В. Чугаев, А.Н. Баранова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1059-1078 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0016-7525
255494
  Кендзера А.В. Вариации интегрального коэффициента усиления грунтами сейсмических колебаний на территории Киева / А.В. Кендзера, Ю.В. Семенова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 129-141 : рис., табл. – Библиогр.: 138-139. – ISSN 0203-3100
255495
  Кошелев В.В. Вариации ионной структуры в нижней части области F-ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кошелев В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
255496
   Вариации ионосферных параметров во время магнитных бурь в январе-феврале 1974 г.. – Москва, 1986. – 148с.
255497
   Вариации ионосферы во время магнитосферных возмущений. – Москва, 1980. – 131с.
255498
   Вариации компонент вектора индукции и горизонтального тензора перед землетрясением Тохоку 11 марта 2011 г. по данным японских геомагнитных обсерваторий / И.И. Рокитянский, В.И. Трегубенко, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 115-130 : рис. – Библиогр.: с. 128-130. – ISSN 0203-3100
255499
  Мавашев Б.Э. Вариации концентрации родона в термоминеральной воде Приташкентского артезианского бассейна в связя с проявлениями сейсмичности в Ташкентской очаговой зоне : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мавашев Б. Э.; АН Уз.ССР, Отд. наук о Земле, Объед. уч. сов. по геолог. наукам. – Ташкент, 1972. – 20л.
255500
  Дорман Л.И. Вариации космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 492 с.
255501
  Кузьмин А.И. Вариации космических лучей высоких энергий / А.И. Кузьмин. – М, 1964. – 127с.
255502
   Вариации космических лучей и исследование космоса. – Москва : ИЗМИРАН, 1986. – 300 с.
255503
   Вариации космических лучей и солнечный ветер : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1980. – 109 с.
255504
  Белов Борис Александрович Вариации магнитного поля в высоких широтах в связи с условиями в межпланетном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Белов Борис Александрович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 13л.
255505
   Вариации магнитного поля в околоземном пространстве.. – М, 1986. – 176с.
255506
  Лейко У.М. Вариации магнитной асимметрии Солнца // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гллав. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев, 2016. – Т. 32, № 6 (192). – С. 56-67. – ISSN 0233-7665
255507
  Иванов Л.Д. Вариации множеств и функций. / Л.Д. Иванов. – М., 1975. – 352с.
255508
  Ронен И. Вариации на пушкинские темы в "Трагедии господина Морна" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 8. – С. 202-210. – ISSN 0321-1878
255509
  Жилинскайте В. Вариации на тему : юморески и рассказы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с.
255510
  Гулакова М.А. Вариации на тему "еврейского вопроса" в современной России // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 19-24


  Статья посвящена анализу документа "письмо 500" в религиозно-политической жизни современной России. После краткого обзора предпосылок написания данного письма, автор обращается к анализу реакции в международных СМИ, как на явление в дискурсе приемов ...
255511
  Сандрацкий Б.М. Вариации на тему Баха / Б.М. Сандрацкий. – Таллин, 1989. – 142с.
255512
  Баженов Г.В. Вариации на тему любви : повести / Г.В. Баженов. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 365 с.
255513
  Муратханов В. Вариации на тему рока : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 122-125. – ISSN 0130-7673
255514
  Черных Наталия Вариации на тему элегий к Максиму : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 122-126. – ISSN 0130-7673
255515
   Вариации общего содержания диоксида азота в атмосфере на Северном Кавказе / А.Н. Боровский, А.Я. Арабов, Г.С. Голицын, А.Н. Груздев, Н.Ф. Еланский, А.С. Елохов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 29-44 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
255516
  Кузнецов С.Н. Вариации радиационных поясов в связи с некоторыми геофизическими явлениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов С.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
255517
  Брянцева В.Н. Вариации Рахманинова на тему Корелли / В.Н. Брянцева. – М., 1961. – 23с.
255518
  Федорова Е.В. Вариации рентгеновского спектра активного ядра галактики NGC 4945 по данным космической обсерватории INTEGRAL / Е.В. Федорова, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 4 (190). – С. 23-35. – ISSN 0233-7665
255519
  Богданов Ю.А. Вариации сейсмоэлектромагнитного фона Земли и сейсмическая активность / Ю.А. Богданов, В.П. Коболев, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 95-106 : Рис. – Бібліогр.: с.105-106. – ISSN 0203-3100
255520
  Шмыглевский Ю.Д. Вариационная задача газодинамики осесимметричных сверхзвуковых течений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмыглевский Ю.Д.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1957. – 4л.
255521
  Толстых Виктор Константинович Вариационная задача идентефикации в гидродинамике открытых русл : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых Виктор Константинович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 108л. – Бібліогр.:л.100-108
255522
  Толстых В.К. Вариационная задача идентификации в гидродинамике открытых русл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 16с.
255523
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Элементарный учебник для агрономов / А.А.Сапегин. – Изд. 2. – Одесса : Народный комиссариат земледелия Украины, 1922. – 80 с.
255524
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Элементарный учебник для агрономов / А.А.Сапегин. – Изд. 2. – Харьков : Народный комиссариат земледелия Украины, 1922. – 80 с.
255525
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Пособие для сельскохозяйственных вузов / А.А.Сапегин. – Изд. 3, испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 106 с.
255526
  Поморский Ю.Л. Вариационная статистика / Ю.Л. Поморский. – Ленинград : Изд. Детского обсл. ин-та им. проф. А.С. Грибоедова
Ч. 2 : с 148 черт. и табл. – 1930. – 463 с.
255527
  Леонтович А.В. Вариационная статистика / А.В. Леонтович. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 204 с.
255528
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Практическое элементарное пособие для агрономов-опытников и биологов / А.А.Сапегин. – Изд. 6, испр. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 88 с.
255529
  Постников М.М. Вариационная теория геодезических / М.М. Постников. – Москва, 1965. – 248с.
255530
  Гончаренко В.М. Вариационная теория краевых задач механики сплошной среды : Учебное пособие / В.М. Гончаренко; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1981. – 64с. : Ил.2. – Библ.: 33 назв.
255531
  Гринберг С.М. Вариационная формулировка теории закрученных тонкостенных стержней и ее приложение к расчету частот колебаний лопаток компрессора : Автореф... канд. техн.наук: / Гринберг С.М.; МАИ. – М., 1966. – 21л.
255532
  Фролов Б.Н. Вариационне принципы в тетрадной и компенсирующей трактовках гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Фролов Б.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
255533
  Поборчий Сергей Всеволодович Вариационно-возрастная аппроксимация в некоторых пространствах дифференциальных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Поборчий Сергей Всеволодович; ЛГУ. – Л., 1981. – 14л.
255534
   Вариационно-оперативные разностные схемы для уравнений математической физики.. – Тбилиси, 1983. – 144с.
255535
   Вариационно-разностные методы в задачах численного анализа.. – Новосибирск, 1987. – 181с.
255536
   Вариационно-разностные методы в математической физике.. – Новосибирск, 1981. – 156с.
255537
  Калис Х.Э. Вариационно-разностные методы для решения краевых задач / Х.Э. Калис. – Рига, 1989. – 56с.
255538
  Слесарев И.С. Вариационно-разностные методы расчета ядерных раеакторов / И.С. Слесарев, А.М. Сироткин. – М., 1981. – 113с.
255539
  Акопян Юрий Рубенович Вариационно-разностные методы решения двумерных линейных параболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Акопян Юрий Рубенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 15л.
255540
  Дадян Юрик Георгович Вариационно-разностные методы решения эллиптических уравнений второго порядка с разрывными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Дадян Юрик Георгович; АН СССР. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1981. – 18л.
255541
  Багаев Борис Михайлович Вариационно-разностный метод решения элиптических уравнений с малым параметром при старших производных : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.07 / Багаев Борис Михайлович; АН СССР Сб отд. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 15л.
255542
  Кантор Б Вариационно-сегментный метод в нелинейной теории оболочек. / Б Кантор, , С.И. Катаржнов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 135 с.
255543
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление : Лекции / В.П. Ермаков. – 68с. – Стеклографическое изд.
255544
  Пфейффер Г.В. Вариационное исчисление : по лекциям профессора Г. Пфейффера. – Изд. математиков IV курса. – Киев : Лит. Я.К. Бенцияновского, 1908. – [2], 64 c. – Без тит. л. - Написано от руки. - Литография
255545
  Смирнов В.И. Вариационное исчисление / В.И. Смирнов. – Ленинград, 1933. – 204 с.
255546
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1952. – 168 с.
255547
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1958. – 163 с.
255548
  Гельфанд И.М. Вариационное исчисление : учебник / И.М. Гельфанд, С.В. Фомин. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 228 с.
255549
  Савелов А.А. Вариационное исчисление / А.А. Савелов. – Новосибирск, 1962. – 129с.
255550
   Вариационное исчисление. – Москва, 1967. – 20 с.
255551
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление : учеб. пособие / М.Л. Краснов. – Москва : Наука, 1973. – 191 с.
255552
  Буслаев В.С. Вариационное исчисление : [учеб. пособ. для физ.-мат. спец. вузов] / В.С. Буслаев ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1980. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 284-285
255553
  Ахиезер Н.И. Вариационное исчисление / Ахиезер Н.И. – Харьков : Харьковский университет, 1981. – 168 с. : ил.
255554
  Коша А. Вариационное исчисление / А. Коша. – М., 1983. – 279 с.
255555
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление : Учебник для физических и физико-математических ф-тов / Л.Э. Эльсгольц. – 6-е изд. – Москва : КомКнига, 2006. – 208 с. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 5-484-00425-X
255556
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление в новом изложении / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императоского Университета Св. Владимира. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.
255557
  Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.В. Пантелеев. – Москва : Высшая школа, 2006. – 272с. – (Прикладная математика для ВТУЗов). – ISBN 5-06-005327-X
255558
  Зейферт Г. Вариационное исчисление в целом [Електронний ресурс] / Г. Зейферт, В. Трельфалль. – Ижевск : Удмуртский университет, 2000. – 160 с. – Вых.ан. оригинала: Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – (Регулярная и хаотическая динамика ; Том 14)
255559
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения / Л.Я. Цлаф. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
255560
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения : Справ.руководство / Л.Я. Цлаф. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1970. – 191 с.
255561
  Андреева Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное пособие для студентов математических специальностей и направлений подготовки ун-тов / Е.А. Андреева, В.М. Цирулева. – Москва : Высшая школа, 2006. – 584с. – ISBN 5-06-004746-6
255562
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление по Вейерштрасу / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 35 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1903, № 2
255563
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление. Лекции / В.П. Ермаков. – 84с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.Стеклограф.изд.
255564
  Казанцева К. Вариационное усвоение данных для оптимизации граничных условий в моделях океана / К. Казанцева, Е. Казанцев, М.А. Толстых // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 36-47 : рис. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 0130-2906
255565
  Розонэр Л .и. Вариационноые методы исследования качества системы автоматического управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розонэр Л .и.; АН СССР, ин-т автомат. и телемехан. – М., 1960. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
255566
  Айнола Л.Я. Вариационные задачи в нелинейной теории упругих оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айнола Л.Я.; Акад. наук Эстон. ССР. Отд-ние техн. и физ.-мат. наук. – Таллин, 1957. – 7л. – Бібліогр.:с.7
255567
  Черноусько Ф.Л. Вариационные задачи механики и управления. / Ф.Л. Черноусько, Н.В. Баначук. – М, 1973. – 238с.
255568
  Поломошнова Р.С. Вариационные задачи на классах аналитических функций в круговом кольце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Поломошнова Р.С.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по физ.-мат. наукам (математика и механика) при Томском г. – Томск, 1965. – 8л.
255569
  Морозов С.Ф. Вариационные задачи на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов С.Ф.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Секция физ.-мат. наук Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Горький, 1962. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
255570
  Багирова Н.Х. Вариационные задачи с малым параметром, вырождающиеся в пределе : Автореф... канд.физ-матнаук: / Багирова Н.Х.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 6л.
255571
  Асланов Э.Д. Вариационные задачи с учетом цены управления в гильбертовых пространствах и их применение к уравнениям в частных производных. : Автореф... наук: / Асланов Э.Д.; Аз. гос. пед. инс.им.В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 9л.
255572
  Гольдштейн Ю.Б. Вариационные задачи статики оптимальных стержневых систем. / Ю.Б. Гольдштейн, М.А. Соломещ. – Л., 1980. – 208с.
255573
  Байокки К. Вариационные и квазивариационные неравенства / Клаудио Байокки, Антонио Капело ; пер. с англ. В.И. Агошкова [и др.]. – Москва : Наука, 1988. – 448 с. – Библиогр.: с. 415-445
255574
  Петров А.Г. Вариационные методы в динамике несжимаемой жидкости / А.Г. Петров. – М, 1985. – 103с.
255575
  Гулд С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Ваинштеина / С. Гулд. – Москва : Мир, 1970. – 328 с.
255576
  Нечай А.А. Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.16 / Нечай А.А.; МВССО УССР, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
255577
  Нечай Анна Анатольевна Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Нечай Анна Анатольевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.168-177
255578
  Иваненко В.И. Вариационные методы в задачах управления для систем с распределёнными параметрами / В.И. Иваненко, В.С. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 284 с.
255579
  Чеглоков Е.И. Вариационные методы в квантовой теории атомных систем. / Е.И. Чеглоков. – Томск : Томский ун-тет, 1983. – 124с.
255580
  Васильев А.Н. Вариационные методы в квантовой теории поля и статистической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Васильев А.Н.; ЛГУ. – Л, 1976. – 21л.
255581
  Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике / С.Г. Михлин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 512с.
255582
  Ректорис К. Вариационные методы в математической физике и технике : Пер. с англ. / К. Ректорис. – Москва : Мир, 1985. – 590 с.
255583
  Новоселов В.С. Вариационные методы в механике / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1966. – 66с.
255584
  Мосолов П.П. Вариационные методы в механике сплошных сред : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 002 / Мосолов П.П.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
255585
  Вярьвильская Н О. Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Вярьвильская О.Н; МВиССО БССР, Белоруск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – 148л.
255586
  Вярьвильская Ольга Николаевна Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Вярьвильская Ольга Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
255587
  Биргер И.А. Вариационные методы в строительной механике турбомашин / И.А. Биргер. – Москва : Оборонгиз, 1959. – 28 с. – Библиогр.: с. 28
255588
  Пратусевич Я.А. Вариационные методы в строительной механике. / Я.А. Пратусевич. – М.Л., 1948. – 400с.
255589
  Репалов Игорь Николаевич Вариационные методы в теории колебаний плазменных сгустков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Репалов Игорь Николаевич; Гос. ком-т СССР по нар. образованию. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1988. – 13л.
255590
  Михайлов Ю.А. Вариационные методы в теории нелинейного тепло- и массопереноса / Ю.А. Михайлов, Ю.Т. Глазунов. – Рига : Зинатне, 1985. – 190 с.
255591
  Абрамов Ю.Ш. Вариационные методы в теории операторных пучков : спектр. оптимизация / Ю.Ш. Абрамов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1983. – 178 с. – Библиогр.: с. 173-178
255592
  Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности : Пер. с англ. / К. Васидзу. – Москва : Мир, 1987. – 542 с.
255593
  Фоменко А.Т. Вариационные методы в топологии / А.Т. Фоменко. – М, 1982. – 343с.
255594
  Никольский В.В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики / В.В. Никольский. – Москва, 1967. – 460с.
255595
  Бахтина Галина Петровна Вариационные методы и квадратичные дифференциалы в задачах о неналегающих областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бахтина Галина Петровна; АН УССР Ин-т математики. – К., 1975. – 11л.
255596
  Лесин В.В. Вариационные методы и применение мультипликативных систем функций в некоторых прикладных задачах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.01 / Лесин Виктор Васильевич ; Москов. ин-т электронной техники. – Москва, 1979. – 16 с. – Библиогр.: 7 назв.
255597
  Перов А.И. Вариационные методы и теории нелинейных колебаний / А.И. Перов. – Воронеж, 1981. – 196с.
255598
  Марчук Ирина Михайловна Вариационные методы исследования некоторых задач механики упруго-пластического тела : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Марчук Ирина Михайловна; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1982. – 146л. – Бібліогр.:л.135-146
255599
  Марчук И.М. Вариационные методы исследования некоторых краевых задач механики упруго-пластического тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Марчук И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
255600
  Димарченко О.С. Вариационные методы исследования нелинейных колебаний оболочечно-жидкостных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Димарченко О.С.; Ин-т механики АН УССР. – К, 1979. – 18л.
255601
  Вайнберг М.М. Вариационные методы исследования нелинейных операторов / М.М. Вайнберг. – Москва, 1956. – 344 с.
255602
  Цирлин А.М. Вариационные методы оптимизации управляемых объектов. / А.М. Цирлин. – М., 1976. – 448с.
255603
  Бердичевский В.Л. Вариационные методы построения моделей сплошных сред : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Бердичевский В.Л. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
255604
  Махницкий Роман Николаевич Вариационные методы построения теорий и расчета анизотропных пластин с отверстиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Махницкий Роман Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 17л.
255605
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Попова А.А. ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
255606
  Попова Анна Александровна Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Попова Анна Александровна; КГУ. – Киев, 1981. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
255607
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попова А.А.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
255608
  Дмитриев Ю.Ю. Вариационные методы расчета корреляционных эффектов и радиационных сдвигов уровней энергии многоэлектроных атомов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дмитриев Ю.Ю.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
255609
  Гейвандов Л.Н. Вариационные методы расчета связи волноводов и резонаторов через систему отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гейвандов Л.Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 30л.
255610
  Образцов И.Ф. Вариационные методы расчета тонкостенных авиационных пространственных конструкций / Образцов И.Ф. – Москва : Машиностроение, 1966. – 392 с. : черт. – Библиогр.: с. 389
255611
  Гутлянский В.Я. Вариационные методы решения задач об областях значения функционалов на некоторых классах аналитических функций : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутлянский В.Я.; Объед.совет.по присужден.учен.степен.по физ-мат.наукам. – Томск, 1967. – 9л.
255612
  Левина Н.Н. Вариационные методы решения краевых задач электростатики : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.03 / Левина Н. Н.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
255613
  Юрьев М.С. Вариационные методы теории возмущений и их применение в теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Юрьев М.С.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
255614
  Петров Ю.П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю.П. Петров. – Л., 1977. – 280с.
255615
  Хлуднев Александр Михайлович Вариационные неравенства в упругости и пластичности : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хлуднев Александр Михайлович; АН УССР, Сибирское отд., ВЦ. – Новосибирск, 1984. – 26л.
255616
  Нгуен Ван Тхоа Вариационные принципы в локальной релятивистской электродинамике движущихся сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Нгуен Ван Тхоа; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 13л.
255617
   Вариационные принципы в математической и теоретической физике. – Москва, 1989. – 97с.
255618
  Демков Ю.Н. Вариационные принципы в теории столкновений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Л., 1954. – 8л.
255619
  Био М. Вариационные принципы в теории теплообмена = Variationalprinciples in heat transfer : (Унифицированный анализ диссипативных явлений методом Лагранжа) / М. Био ; пер. с англ. В.Л. Колпащикова, Т.С. Кортневой ; под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Энергия, 1975. – 209 с. : черт. – Библиогр.: с. 204-207
255620
  Куликов Э.Л. Вариационные принципы для полых систем СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куликов Э.Л.; Саратовский ун-т. – Саратов, 1964. – 14л.
255621
  Рудаков В.С. Вариационные принципы для полюсов S-матрицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудаков В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1966. – 6л.
255622
  Ванько В.И. Вариационные принципы и задачи математической физики : учеб. пособие для студентов инженер. спец. / В.И. Ванько. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 190, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-190. – ISBN 978-5-7038-3372-8
255623
  Фридман А. Вариационные принципы и задачи со свободными границами / А. Фридман. – М., 1990. – 535с.
255624
   Вариационные принципы механики : Сборник статей. – Москва : Физматлит, 1959. – 932с.
255625
  Ланцош К. Вариационные принципы механики / К. Ланцош; Пер. с англ. В.Ф. Гантмахера; Под ред. Л.С. Полака. – Москва : Мир, 1965. – 408 с.
255626
  Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды / В.Л. Бердичевский. – Москва : Наука, 1983. – 447 с. – Библиогр.: с. 433-447
255627
  Полак Л.С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение в физике / Л.С. Полак. – Москва : Физматлит, 1960. – 599 с.
255628
  Абовский Н.П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек / Н.П. Абовский [и др.] ; под ред. Н.П. Абовского. – Москва : Наука, 1978. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-284
255629
  Зубарев А.Л. Вариационные принципы типа принципа Швингера в квантовомеханической проблеме малого числа тел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зубарев А.Л.;. – Дубна, 1981. – 20л.
255630
  Антонченко В.Я. Вариационные расчеты некоторых свойств ядерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.02 / Антонченко В.Я. – К, 1974. – 19 с.
255631
  Жуков М.В. Вариационные расчеты энергии связи и размеров легких ядер / М.В. Жуков, В.Н. Максименко. – Киев, 1971. – 12с.
255632
  Рабинович Б.И. Вариационные режими полета крылатых летательных аппаратов / Б.И. Рабинович. – М., 1966. – 183с.
255633
  Венецкий И.Г. Вариационные ряды и их характеристики / И.Г. Венецкий. – Москва, 1970. – 159с.
255634
  Великославинский Д.А. Вариационный анализ эволюции магматических систем / Д.А. Великославинский, Э.Н. Елисеев, К.О. Кратц. – Ленинград : Наука, 1984. – 280с.
255635
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчивости распределенных колебательных процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Запорожье, 1980. – 123л. – Бібліогр.:л.113-123
255636
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчисоти распределенных колебательных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; КГУ. – К., 1981. – 20л.
255637
  Шехтер Р.С. Вариационный метод в инженерных расчетах / Р.С. Шехтер. – М., 1971. – 292с.
255638
  Эпштейн С. Вариационный метод в квантовой химии / С. Эпштейн. – Москва : Мир, 1977. – 362 с.
255639
  Горлей П.Н. Вариационный метод в кинетической теории / П.Н. Горлей, В.А. Шендеровский; АН СССР, Ин-т физики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 291с.
255640
  Лаврентьев М.А. Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа / М.А. Лаврентьев. – М., 1962. – 136с.
255641
  Кашкаха Виктор Ефимович Вариационный метод исследования некоторых нелинейных задач со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кашкаха Виктор Ефимович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
255642
  Колесников В.К. Вариационный метод приближенного решения задачи равновесия плазмы в токамаке и его использование / В.К. Колесников, В.Д. Хаит. – Москва, 1983. – 32с.
255643
  Цимринг Ш.Е. Вариационный метод расчета периодических волноводов : Автореф... канд. из. мат.наук: / Цимринг Ш. Е.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 10л.
255644
   Вариационный метод расчета электромагнитного поля и потерь в торцевых частях турбогенератора. – Киев, 1978
255645
  Кравчук А.С. Вариационный метод решения контактных задач : Автореф... д-ра физ.-хим.наук: 01.02.04 / Кравчук А.С.; МГУ. – М., 1980. – 28л.
255646
  Пахолков Г.А. и др. Вариационный метод синтеза сигналов и фильтров / Г.А. и др. Пахолков. – М., 1981. – 233с.
255647
  Нейман Ю.М. Вариационный метод физической геодезии / Ю.М. Нейман. – Москва : Недра, 1979. – 200 с.
255648
  Веселов В.В. Вариационный подход к задачам интерполяции физических полей / В.В. Веселов. – Москва, 1983. – 120с.
255649
  Томильчик Л.М. Вариационный принцип в электродинамике с двумя типами зарядов и модель релятивистской струны / Л.М. Томильчик. – Минск, 1979. – 73 с.
255650
  Срочко В.А. Вариационный принцип максимума и методы линеаризации в задачах оптимального управления / В.А. Срочко. – Иркутск, 1989. – 154с.
255651
  Абовский Н.П. Вариационный принцип теории упругости и теории оболочек : учеб. пособие / Н.П. Абовский, Н.П. Андреев ; МВ и ССО РСФСР, Краснояр. политехн. ин-т. – Красноярск, 1973. – 191 с.
255652
  Кротов В.Ф. Вариационный принцип упругого равновесия пространственно-временного континуума / В.Ф. Кротов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1987. – 111 с.
255653
  Зубарев А.Л. Вариационный прицип Швингера в квантовой механике / А.Л. Зубарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 144 с.
255654
  Стешенко А.И. Вариационный расчет границы области существования атомных ядер / А.И. Стешенко. – К., 1971. – 16с.
255655
  Королівський С.М. Вариационный ряд / С.М. Королівський. – К, 1967. – 22с.
255656
  Елисеев Э.Н. Вариационный физико-химический анализ процессов кристаллизации многокомпонентных систем. / Э.Н. Елисеев. – Л., 1971. – 128с.
255657
  Скобелкин В.И. Вариационые принципы в гидродинамике. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1958. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
255658
  Чеботарев Н.П. Вариация стока и его факторов. / Н.П. Чеботарев. – Воронеж, 1949. – 102с.
255659
  Сапігин А.А. Вариаційна статистика : елементарний підручник для агрономів / А.А.Сапегин. – Київ : Книгоспілка. – 90 с.
255660
  Лисковец О.А. Вариацыонные методы решения неустойчивых задач / О.А. Лисковец. – Минск, 1981. – 343с.
255661
  Вакуленко О.В. Варизонна модель фотолюмінесценції поруватого кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 428-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шар поруватого кремнію представлений як матеріал із змінною шириною забороненої зони. Запропонована модель фотолюмінесценції поруватого кремнію, за якою поглинання збуджувального випромінювання відбувається у широкозонній області варизонних систем, а ...
255662
  Яковлев Юрий Павлович Варизонные Ga1-xAlxAs:Si P-П-структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Яковлев Юрий Павлович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 20л.
255663
  Пека Г.П. Варизонные полупроводники / Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, А.Н. Смоляр. – Київ : Вища школа, 1989. – 250с. – ISBN 5-383-00003-9
255664
   Вариконды в электронных импульсных схемах. – Москва, 1971. – 271 с.
255665
  Караченцев А.Я. Варисторы, основы технологии серийного производства : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев А. Я.;, 1969. – 17л.
255666
  Юдин В.В. Варисциды Северного Урала / В.В. Юдин. – Л, 1983. – 174с.
255667
  Чесноков Варисцийский геосинклинальный магматизм и образование континентальной земной коры Большого Кавказа / Чесноков, И.С. Красивская. – М, 1985. – 94с.
255668
  Карп І. Варіабельність індикаторів продовольчої безпеки України в контексті глобальних викликів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 35-51. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
255669
  Олексійченко Н.О. Варіабельність морфологічних і біохімічних ознак листків рослин роду Tilia L. в урбосередовищі / Н.О. Олексійченко, А.Ф. Ліханов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1991-606X
255670
  Чумак П. Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів Frankliniella occidentalis Pergande та Partenothrips dracaenae Heeger з різним ступенем інвазійної спроможності. Одним із факторів адаптації трипсів до нових умов існування є мінливість ...
255671
  Думка І.В. Варіабельність ритму серця у машиністів електропоїздів метрополітену / І.В. Думка, В.С. Ткачишин, Н.Ю. Ткачишина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 33-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
255672
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Людмила Іванівна Кудій; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
255673
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кудій Л.І.; Черкаськ. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ, 2006. – 140с. – Бібліогр.: л.117-140
255674
   Варіабельність серцевого ритму в оцінці стану серцево-судинної системи у військовослужбовців Збройних Сил України із зони проведення антитерористичної операції з супутнім посттравматичним стресовим розладом / А.М. Шиць, В.А. Березовський, С.Є. Мостовий, О.Б. Динник // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 232-244. – ISSN 2310-4910
255675
   Варіабельність швидкості центральної обробки інформації у дітей молодшого дошкільного віку / Н. Філімонова, Т. Куценко, М. Макарчук, О. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-93. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В результаті проведеного дослідження було встановлено, що з метою оцінки психофізіологічних особливостей дітей молодшого дошкільного віку необхідно поводити обстеження як мінімум 3 рази, причому одночасно з найкращими для цієї дитини показниками ...
255676
  Крумов Б. Варіант №1 / Б. Крумов. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 231 с.
255677
  Ситченко А. Варіант аналізу повісті І.Франка "Захар Беркут" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С.31-33
255678
  Стеченко Д.М. Варіант внутріобласного економіко-географічного районування України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 7-14. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
255679
  Зеленський А.Г. Варіант математичної теорії нетонких пружних пластин і пологих оболонок при статичному навантаженні : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Зеленський Анатолій Григорович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 100 назв
255680
  Семенов Варіант принципу Девілля-Годфруа-Зізлера для векторної оптимізації / Семенов, Р.Я. Апостол, Т.А. Войтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для задач векторної оптимізації отримино новий варіант варіаційного принципу Девіляя-Годфруа-Зізлера та теорему про б-пористість множини некоректних задач. Ключові слова: категорія Бера, пористість, векторна оптимізація, варіаційний принцип. New ...
255681
  Бондарчук Ю.В. Варіант таксономії СППР // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 68-69. – ISBN 978-966-8725-10-4
255682
  Курченко О.О. Варіант теореми Леві-Бакстера для гауссівського випадкового поля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Знайдена границя у середньому квадратичному та з ймовірністю одиниця [альфа]-варіації гауссівського випадкового поля для простих приростів та рівномірних розбиттів (0, 1)[верхній індекс m]. Розглянуто приклади випадкового поля Ченцова та гауссівського ...
255683
  Слухай Н.В. Варіанти вірша "Лічу в неволі дні і ночі..." в текстолінгвістичному висвітленні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 88-92
255684
  Собуцький М. Варіанти впорядкування мовно-культурної функціональної системи перехідного характеру (VI-VIII ст.) // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 11. – С. 6-7
255685
  Ярова А. Варіанти зовнішньої обробки стін традиційного житла Чернігівщини кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 10-15. – ISSN 2309-9356


  В статті досліджено основні варіанти конструкції та зовнішнього вигляду стін традиційної хати населення Чернігівщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ ст. Зроблена спроба локалізувати поширення "відкритого зрубу", штукатурення, білення стін житла на ...
255686
  Дереч В. Варіанти інверсних напівгруп скінченного рангу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 80-83. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Нехай S - інверсна напівгрупа, напіврешітка ідемпотентів якої має скінчену довжину. Для фіксованого елемента c визначимо на S операцію * c згідно правила х * с у = х с у, а множину S з операцією * c, яка є напівгрупою, позначимо через (S, * c). Для (S, ...
255687
  Крижна В. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 110-115.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
255688
  Ткаченко Н.Д. Варіанти локативів та їх функції в тексті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Розглядаються формальні та семантичні варіанти прийменникових локативів, директиві, їх функції у створенні семантико-синтаксичної єдності літературного тексту.
255689
  Онікієнко І. Варіанти мотиву самоствердження творчістю як опір імперському небуттю у в"язничній ліриці Тараса Шевченка й Василя Стуса // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 286-298. – ISBN 978-966-920-657-2
255690
  Кониський О. Варіанти на декотрі Шевченкові твори / О. Кониський. – 8с.
255691
  Кониський О.Я. Варіанти на декотрі Шевченкові твори : [розвідка та урив. з поезій Т.Г. Шевченка] [початок] / подав Олександр Кониський. – Б. м. : б. в., 1900. – 16 с. – Окр. відб. з: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1900, т.33, кн. 1


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1900. - На тит. арк. та обкл. ...
255692
  Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємтсві // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-18 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
255693
  Харламова О.В. Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 266-270. – ISSN 2222-4459
255694
  Суховець Ю.М. Варіанти прислівникових еквівалентів слова в сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 57. – С. 38-54. – ISSN 2312-0665
255695
  Дудник З. Варіанти реалізації голосних українського мовлення та їхнє місце в класифікації МФА // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 18-23. – ISSN 0320-3077
255696
  Балабайкіна Н. Варіанти розрахунку курсових різниць : зовнішньоекономічна діяльність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
255697
  Колодкевич Г.В. Варіанти тексту В. Стуса "В мені уже народжується Бог": естетика прозрінь // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 188-193. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації поезії В. Стуса "В мені уже народжується Бог", яка містить два закінчені, але практично різні варіанти тексту. Це спроба показати естетичний аспект містичного переживання божественного начала в поетичному тексті
255698
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 109-112. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-231-9
255699
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучень // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
255700
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 159-167
255701
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 27-28
255702
   Варіантна оптимізація балансів паливно-енергетичних ресурсів / Репін, і.І., О.В. Мельник, І.В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 58-66
255703
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Дис. ...канд.філол.наук: Спец. 10.02.01- укр. мова / В.В.Коломийцева; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. – Додатки: л. 202-207. – Бібліогр.: л.182-201
255704
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Коломийцева В.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
255705
  Вірченко Г.І. Варіантне геометричне моделювання технічних об"єктів методом поліпараметризації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
255706
  Юносова В. Варіантні родові форми запозичених іменників у наукових студіях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 140-144. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  На матеріалі "Українського стилістичного словника".
255707
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка іменників у мовній спадщині Івана Огієнка та сучасні тенденції їхнього вживання // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 353-358. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
255708
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка однини іменників іі відміни у мові сучасної художньої літератури // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 328-330. – ISSN 2219-4290
255709
  Зайцева О.М. Варіантність акцентуаційних норм у сучасному українському телемовленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 431-436


  У статті розглянуто деякі варіантні акцентуаційні явища, які відбуваються в мові сучасного українського телебачення, а також з’ясовано вплив їх на мовний узус і норму. Установлено, що зафіксовані в мовному вжитку журналістів, ведучих українських ...
255710
  Овсейчик С.В. Варіантність в українській мистецькій термінології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 37-48. – ISSN 2311-2697


  Варіантність є однієї з найбільш досліджуваних категорій сучасної лінгвістики, що пояснюється внутрішнім прагненням мови до постійного розвитку, і, відповідно, до постійних змін. Варіантність, у свою чергу, є формою існування предметів та явищ ...
255711
  Повар С.В. Варіантність викладу теми курсу загальної фізики "Постійний струм. Закон Ома" // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 120-124. – ISSN 2413-1571
255712
  Колібаба Л. Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця XX - початку XXI сторіч // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 86-96. – ISSN 1682-3540
255713
  Коць Т. Варіантність відмінкових форм іменників у мові преси початку XX ст. і становлення літературної норми // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 156-164. – ISSN 0201-419
255714
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівних форм наказового способу у староукраїнських пам"ятках // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 72-80. – Бібліогр.: с. 78-80; 45 поз.


  Система форм наказового способу дієслова в староукраїнській мові першої половини XVII ст. на матеріалі різножанрових пам"яток. In the article it is analized forms of the narrative mode of verb on the base ofdifferent style scripts of the Ancient ...
255715
  Діденко Н. Варіантність дієслівних форм теперішнього часу в апокрифах, виданих І. Франком // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 176-182
255716
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 187-249
255717
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
255718
  Лісова І.Г. Варіантність значень теперішнього часу в документах офіційно-ділового стилю (на матеріалі французької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-68. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Робиться спроба проаналізувати різноманітні функції та відтінки значення present в офіційно-діловому стилі. Стандартизація й чіткість висловлювання дають змогу провести класифікацію значень present.
255719
  Козленко Т.В. Варіантність інтерфіксів у відносних прикметниках української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 257-261. – ISSN 1729-360Х
255720
  Коць Т.А. Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини XX ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 0027-2833
255721
  Колєснік Л. Варіантність словотвірної структури агентивів у покутсько-буковинських говірках // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 88-97. – ISSN 1682-3540
255722
  Городенська К.Г. Варіантність словотворчих суфіксів у розмовних найменуваннях осіб за зовнішніми ознаками // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (81). – С. 3-20. – ISSN 1682-3540
255723
  Зайцева О.М. Варіантність у родовій категоризації іменників (на матеріалі мовлення сучасного українського телебачення) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 121-130. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
255724
  Харченко С.В. Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 215, ч. 1. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки")
255725
  Глуховцева І. Варіантно-синонімійні групи фразеологічних одиниць із компонентами-паронімами в українських східнослобожанських говірках // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 159-167. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
255726
  Коляда М. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 66-76. – ISSN 1682-2366
255727
  Холодняк Ю.В. Варіативне дискретне геометричне моделювання обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Холодняк Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
255728
  Юскович-Жуковська Варіативне електронне середовище з вивчення навчальної дисципліни "Алгоритми та структури даних" // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 156-166. – ISBN 978-966-7359-77-5
255729
  Канівець І.А. Варіативне кіно: режисура екранних творів з сюжетами, що змінюються : навч. посібник / Іван Канівець. – Київ : КНТ, 2018. – 240, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-241
255730
  Кизенко В.І. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі : посібник для вчителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І. Кизенко; АПН України; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 133с. – ISBN 978-966-644-073-3
255731
  Гнатюк Л.П. Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-96. – ISSN 0027-2833
255732
  Халіфе Рабі Варіативний спосіб пошуку раціонального обрису задньої грані підпірної стіни / Халіфе Рабі, Н.П. Меліш // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 172-177 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
255733
  Стеблина-Рудякова Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у "Систематичному словнику сербохорватської мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-117. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується аналіз варіативних відношень у групах синонімів тематичного словника сербської мови. В статье предлагается анализ вариативных отношений в группах синонимов тематического словаря сербского языка. The article is dedicated to ...
255734
  Сідельникова Л.П. Варіативні етюди пошуку альтернативи бюджетним ресурсам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 238-248 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
255735
  Нестуля О. Варіативні моделі змішаного навчання у вищій школі: досвід ПУЕТ [Полтавського університету економіки і торгівлі] / О. Нестуля, С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 7-20. – ISSN 1682-2366
255736
  Москвичова О. Варіативні моделі метаморфози в англійських поетичних текстах XIX-XX століть // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 122-129. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Доведено, що метаморфоза постає тропеїчною синтактико-стилістичною фігурою. Лінгво-семіотична модель метаморфози експлікована у поетичних текстах перетворювальним, перетвореним, предикатами перетворення та каузатором. Встановлено, що розроблена модель ...
255737
  Предко Д.Є. Варіативні моделі походження релігійних почуттів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 204-206
255738
  Ніколова О.О. Варіативні різновиди комічних псевдоморфних песонажів української драматургії першої пол. XIX ст. у контексті європейської традиції // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-102. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
255739
  Козленко І. Варіативність -ся-дієслів в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41, Літ.: 16 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Звернено увагу на зв"язок компонентів фонемної структури основи з компонентами плану змісту. З"ясовано, що живі фонемні чергування, які послідовно й регулярно відбуваються у цілком визначених осново формах словозмінної парадигми дієслова, мають певне ...
255740
  Пилипенко І.О. Варіативність англомовних запозичень у сучасних українських ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 131-136. – ISSN 2522-493X
255741
  Федорко Я.А. Варіативність відображення англомовних емоційних одиниць у перекладі художнього твору (українською, російською, китайською мовами) / Я.А. Федорко, Т.М. Яблонська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 233-243. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Статтю присвячено вивченню особливостей перекладу емоційних одиниць у художньому творі. У роботі розглянуто художній текст як об’єкт перекладацького аналізу; встановлено роль емоційних мовних одиниць у художній літературі; досліджено застосування ...
255742
  Голубенко Н.І. Варіативність відтворення одиниць етнокультурно маркованого концепту "біла голота" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 89-93. – ISBN 978-617-7241-66-8
255743
  Кузьменко Т.М. Варіативність голосних фонем у різних типах сучасного німецького мовлення // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 71-83. – ISSN 2227-2844


  Представлено та проаналізовано класифікації головних типів мовлення, а також виявлено ступінь варіативності наголошених та ненаголошених голосних фонем у підготовленому та спонтанному німецькому мовленні. Підготовленому мовленню притаманна переважно ...
255744
  Касьянова О.А. Варіативність губних приголосних у мовленні філологів (на матеріалах відеомарафону #Сковорода300) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (63). – С. 77-87. – ISSN 2520-6346


  Подано артикуляційно-акустичний аналіз українських губних приголосних фонем /b/, /p/, /в/, /m/, /f/, здійсненого на матеріалах відеомарафону #Сковорода300, організованого кафедрою історії української літератури, теорії літератури та літературної ...
255745
  Кукарцев О. Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 28-32


  Досліджено смислові значення поняття "імперія" в сучасному науковому дискурсі, зокрема в теорії та методології політичної науки. Головна увага приділена аналізу змістовних ознак поняття "імперія", які існують у суспільних науках, а також існуючим ...
255746
  Воронова Н. Варіативність зв"язку етичного та естетичного: вплив на розвиток особистості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 96-102. – ISSN 1728-9343
255747
  Попова Н.М. Варіативність інтенційного потенціалу мовних знаків у політичному дискурсі адресантів з різним соціальним статусом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 272-278. – ISBN 978-966-171-013-8
255748
  Мусатов С. Варіативність концептуального визначення особистості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 101-120. – ISSN 1810-2131
255749
  Озерська О. Варіативність мовленнєвих актів прохання у діловому дискурсі японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 103-110. – (Бібліотека Інституту філології)
255750
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень віртуальної можливості (на матеріалі італійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 318-328
255751
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень внутрішньої можливості (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 253-260


  Розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної можливості, встановлюється типологія і варіативність модальних значень та механізмів розпредметнення в контексті у залежності від диспозиційної установки. Рассматриваются ...
255752
  Охріменко В.І. Варіативність моделей вираження модального значення проблематичної достовірності у сучасній італійській мові // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 176-182. – (Бібліотека Інституту філології)
255753
  Русаченко Н.П. Варіативність морфонологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI - XVIII cт. // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 141-149. – ISBN 978-966-933-055-0


  Зазначено важливість урахування морфонологічних характеристик в іменній словозмінній парадигмі в діахронії. З"ясовано причини та умови варіативності морфонологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI-XVIII ст. ...
255754
  Осипова Т.Ю. Варіативність педагогічного наставництва в сучасному освітньому просторі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 47-53. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
255755
  Головко А.Я. Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 184-191


  У статті узагальнена та проаналізована практика реалізації концепції соціального маркетингу в країнах Європи та США на прикладі провідних мультинаціональних компаній. Розкрито роль соціальних звітів як інноваційного інструменту соціального маркетингу ...
255756
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Додатки: л. 157-172. – Бібліогр.: л. 173-188
255757
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
255758
   Варіативність показників магнітної сприйнятливості грунтів за різних способів її визначення / О. Круглов, П. Назарок, О. Меньшов, А. Сухорада // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – С. 53-58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1/2). – ISSN 2225-8701
255759
  Плющ Н.П. Варіативність просодичних структур в українському офіційно-діловому мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Робиться спроба аналізу різних типів офіційно-ділового стилю в українському мовленні. Основна увага приділяється дипломатичному різновиду. Функціональними тут виявляються стилістично-нейтральні варіанти просодичних реалізацій інтонаційно-комунікативних ...
255760
  Гнатюк М. Варіативність самовияву: науковий і художній текст Людмили Тарнашинської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 117-123. – ISSN 0236-1477
255761
  Кравченко В. Варіативність серцевого ритму при перегляді емоційно забарвлених зображень у жінок у різні фази менструального циклу / В. Кравченко, К. Демидова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 35-40. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
255762
   Варіативність серцевого ритму у жінок в різні фази менструального циклу / В. Кравченко, Ю. Демченко, К. Максимович, Н. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено особливості регуляції серцевого ритму молодих жінок в різні фази менструального циклу в стані спокою та під час розумового навантаження на основі аналізу спектральних та статистичних показників варіативності серцевого ритму. ...
255763
  Кремзикова С.Ю. Варіативність словотвірної семантики імен діяча у старофранцузький та сучасний французький періоди // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 96-99. – ISBN 966-581-373-0
255764
  Корягіна А.А. Варіативність стратегій при перекладі фразеологізмів (на матеріалі українських перекладів трагедії Шекспіра "Гамлет") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 292-298. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджено перекладацькі стратегії Юрія Клена, Григорія Кочура, Леоніда Гребінки та Юрія Андруховича в українських перекладах п"єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра, а також визначаються особливості перекладу фразеологізмів. В статье исследуются ...
255765
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А. ; КНУТШ , Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.157-169
255766
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
255767
  Богачевський П.С. Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – C. 3-11


  В статті осмислюється сучасна науково-філософська інтерпретація феноме- ну віртуальності. Автор зосереджується на аналізі концепту віртуальності у двох його виявах: смисловому інваріанті, що утворює стрижень для функціонування концепту в різних ...
255768
  Денисюк Н.Р. Варіативність терміна "fiction" в українській терміносистемі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 209-213. – (Бібліотека Інституту філології)
255769
  Мадарьяга Н. Варіативність термінопоєднань на лексичному рівні / Н. Мадарьяга, О. Романова // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 20-22. – ISBN 978-617-639-379-5
255770
  Алєксєєва К.І. Варіативність топосів реалізації творчого мислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 91-93
255771
  Шарандаченко А.С. Варіативність тривалості передньоязикового та задньоязикового сонантів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 55-66. – ISSN 2075-4205
255772
  Коломієць Л. Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 319-336


  Статтю присвячено змістовому та дискурсивному аналізу текстів двох народних пісень на слова Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий..." і "Думи мої, думи мої" в кількох перекладах англійською мовою з метою виявлення в окремому перекладі ...
255773
  Ніка О.І. Варіативність у формуванні моделі дієприслівникового звороту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 131-137. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналізується проблема варіативності у використанні дієприслівникових конструкцій на матеріалі староукраїнських пам"яток XVI - XVII ст. Розглянуто план згортання їх неінформативних позицій у процесі функціонування, зміни в системі зв"язності окремого ...
255774
  Мозолюк О.М. Варіативність української мови ХVІ - першої половини ХVІІ століть // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 69-70
255775
  Марушкевич І.М. Варіативність флексій давального відмінка -ові/-у в першій третині XX ст. : функціональне навантаження і стильова маркованість // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 281-284. – (Бібліотека Інституту філології)
255776
  Сарміна Г.Л. Варіативність фразеологічних одиниць у німецькомовних шантажних листах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 157-161
255777
  Журавльова А. Варіативність художньо-естетичних особливостей соціального танцю Бразильський Зук та його підстилів // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 100-105. – ISSN 2226-2180


  Мета статті – виявити жанрову, стилістичну та ритмічну специфіку соціального танцю Бразильський Зук, а також теоретизувати художньо-естетичні особливості нових танцювальних підстилів, розроблених на його основі. Методологія дослідження. Застосовано ...
255778
  Григораш В.С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 40-44
255779
  Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 110-115


  Статтю присвячено дослідженню фольклорного наративу, який має зміст «переповідання», передачі будь-якого фольклорного тексту, вербального й невербального, та його функціонального спрямування – варіативності, яка несе ознаки індивідуального й ...
255780
  Пащенко М. Варіативно-інтеграційний підхід у дослідженні мотиву в новелі // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 215-225
255781
  Матійчак А.А. Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 99-116. – ISSN 2306-2908
255782
  Гуцалюк О.М. Варіації визначення результативності впровадження та використання технологій управління в діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
255783
  Сумарук Ю.П. Варіації геомагнітного поля від магнітосферних та іоносферних джерел під час дуже великої бурі 20 - 21 листопада 2003 р. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 147-150 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
255784
  Фукс Л. Варіації для глухої струни : роман / Л. Фукс. – Київ : Дніпро, 1971. – 344 с.
255785
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1980. – 355с.
255786
   Варіації еліптично поляризованого світла в волокні / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло. // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено чисельний розрахунок полярізації хвилі в одномодовому волокні при врахуванні тензора нелінійної сприйнятливості 4-го рангу. Показано, що зміна поляризації світла проявляється в обертанні еліпса поляризації без деформації його форми. Цей ефект ...
255787
  Вишенський В.А. Варіації з одного приводу на дві різні теми // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 91-100. – ISSN 1029-4171
255788
  Могильчак В.Ю. Варіації загального вмісту озону в атмосфері над територією України / В.Ю. Могильчак, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (105). – С. 41-47. – ISSN 1561-8889
255789
  Мостова Л.Б. Варіації на Псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 103-108
255790
  Яннарас Х. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр Європейсь. гуманіт досліджень; Пер. з грецької С.Говоруна; Христос Яннарая. – 2-е вид. – Київ - Львів : Дух і Літера; Свічадо, 2003. – 131с. – ISBN 966-7888-44-4; 966-561-315-4
255791
  Півненко Б. Варіації на... одній струні / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 17). – С. 6-7


  Проекти з участю скрипальки Богдани Півненко викликають резонанс у шанувальників високого мистецтва.
255792
  Легка О. Варіації образу місяця в поезії Наталі Лівицької-Холодної // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 87-100. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
255793
   Варіації повного електронного вмісту в екваторіальній іоносфері, викликані сонячним затемненням 21 червня 2020 р. / Л.Ф. Чорногор, Ю.Б. Милованов, В.Л. Дорохов, В.А. Поднос, А.М. Цимбал, М.Б. Шевелев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 49-65. – (Серія "Радіофізика та електроніка" ; вип. 36). – ISSN 2311-0872
255794
  Русул О.В. Варіації розвитку прийдешнього інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
255795
  Сердюк М.Є. Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень : Автореф. дис. ... канд.технічних наук: смпец. 01.05.02 / Сердюк М.Є.; Національна металургійна академія України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
255796
  Калайда О.Ф. Варіаційне числення : Навч. посібник для студ. природничих ф-тів / О.Ф. Калайда; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 130с. – ISBN 966-594-117-8
255797
  Адамян В.М. Варіаційне числення : Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОН України; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 128с. – ISBN 966-318-340-3
255798
   Варіаційне числення та методи оптимізації : навчальний посібник / М.О., Перестюк, О.М. Станжицький, О.В. Капустян, Ю.В. Ловейкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-439-313-0
255799
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник / М.П. Моклячук. – Київ : Либідь, 1994. – 328 с.
255800
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі / М.П. Моклячук. – Київ : Експрес, 2003. – 380с. – ISBN 966-7652-15-7
255801
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ, 2004. – 384с. – ISBN 966-8725-01-8
255802
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-439-207-2
255803
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.02 / Захарін С.Ф.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.15
255804
  Захарін Сергій Феліксович Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Захарін Сергій Феліксович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 123л. – Бібліогр.:л.114-123
255805
  Лимарченко В.О. Варіаційний метод дослідження нелінійних задач динаміки трубопроводів з рідиною / В.О. Лимарченко, О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 224-239. – ISSN 1815-2910
255806
  Любашенко Вікторія Володимирівна Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Любашенко В.В.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
255807
   Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині / Д.А. Клюшин, Н.І. Ляшко, С.І. Ляшко, Г.Г. Дяченко, К.В. Шевченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 68-73. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано модель внутрiшньопухлинного переносу лiкiв iз точкових джерел, що є модифiкацiєю моделi Бакстера–Джейна, а також розроблено ефективний варiацiйний метод iдентификацiї потужностi точкових джерел лiкiв (мiкро-капсул), що дозволяє ...
255808
  Калайда О.Ф. Варіаційні задачі для суперпозиції функціоналів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 32-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Встановлено необхідні умови існування безумовного та умовного екстремумів функціоналів, що являють собою суперпозицію функціоналів, розглядуваних у класичному варіаційному численні.
255809
  Сурду М.М. Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу = Variational methods of immittance measurement uncertainty improving / М.М. Сурду, З.Я. Монастирський ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2015. – 385, [1] с. : іл., табл. – Рез., дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 373-385. – ISBN 978-966-02-7803-5
255810
  Д"яченко В.Є. Варіаційні принципи механіки / В.Є. Д"яченко. – Київ, 1950. – 32 с.
255811
  П"ятницький Д.В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / П"ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
255812
  Даниленко В. Варіація на тему злочину й кари : Про літературну казку Василя Карп"юка "Паперушка" // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 144-147. – ISSN 0130-321Х
255813
  Кацалова Л.М. Варіографічні моделі розподілу метеовеличин на території України для крігінг-інтерполяції / Л.М. Кацалова, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
255814
  Дядечко Л. Варіювання - трансформація - карнавалізація у фразеології східнослов"янських мов // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 43-53
255815
  Шароварова С.В. Варіювання акцентних типів та їхніх акцентних структур слів англійської мови (на матеріалі британської вимовної норми) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 307-310. – ISSN 2219-4290
255816
  Сатарова Т.М. Варіювання вмісту В-каротину в зерні кукурудзи в процесі його зберігання / Т.М. Сатарова, В.В. Борисова, Ю.О. Гончаров // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-6609
255817
  Смущинська І.В. Варіювання значенням слова як механізм дії авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 187-190. – ISBN 966-581-373-0
255818
  Артемова Л.В. Варіювання композаційних моделей іспанських аналітичних статей (на матеріалі "El Pais", "El Mundo" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – C. 24-28. – ISBN 978-966-171-165-4
255819
  Висоцька Г.В. Варіювання мовних засобів реалізації адресатності в англійській та українській мовах / Г.В. Висоцька, М.Є. Сорокіна // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 36-42
255820
  Боярова Л.Г. Варіювання плану вираження і плану змісту в межах однієї фразеологічної одиниці // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 15-21
255821
  Донець Н. Варіювання показників схожості насіння та лінійного росту проростків Ginkgo biloba L. за дії метаболічно активних речовин / Н. Донець, С. Приплавко // Нотатки сучасної біології : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. Сухомлін К.Б. ; редкол.: Акшай Ананд, Волгін С.О., Гайдаржи М.М. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – Вип. 2 (4). – C. 25-30. – ISSN 2786-524X
255822
  Сивокозова Т. Варіювання просторової семантики конструкцій з прийменником до та іменниками в родовому відмінку в східнополіському говорі XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 80-89. – ISSN 1682-3540
255823
  Козар Л. Варіювання текстів думи "Вдова і три сини" українськими кобзарями і лірниками ХІХ-ХХ століть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 227-235


  У статті розглядаються опубліковані та рукописні варіанти текстів думи "Вдова і три сини". Також схарактеризовано дослідження соціально-побутових дум і, зокрема, думи про вдову
255824
  Ботвіновська Світлана Іванівна Варіювання форми об"єктів дизайну шляхом використання різних поверхонь-прообразів // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 136-141 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2219-5300
255825
  Ботвіновська С.І. Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її планок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 332-339 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
255826
  Добровольський Л.П. Варіянт пісні 18-го віку про земляні роботи / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – Київ : Дpук. І. Чоколова
1 сотня, 7 десяток. – 1912. – 20 с. : ноти. – В кн. також текст пісні


  На тит. стор. прим. № 85991 дарчий надпис: Володимирові Варламовичу на пам"ять про колишні етнографічні студії автора (Підпис)
255827
  Козлов И. Варка олифы, лаков, политуры и типографской краски. (Практическое руководство). / И. Козлов. – Одесса, 1918. – 44с.
255828
  Довнар-Запольский М.В. Варкулабовская летопись : [(Варколабовская летопись)] / М.В. Довнар-Запольский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [2], 38, 12 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1898, декабрь, с. 1-38 ; 1907, декабрь, с. 1-12
255829
  Кавлашвили Владимир Николаевич Варлам Рухадзе. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кавлашвили Владимир Николаевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
255830
  Леонович В. Варламия-еретика отпели ангелы Руси... : поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
255831
  Кара С. Варламов / С. Кара. – Л., 1969. – 152с.
255832
  Ільїн В.В. Варна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 39-40. – ISBN 966-316-069-1
255833
   Варна.Путеводитель.. – София, 1960. – 87с.
255834
  Бриссоний Варнава Варнавы Бриссония, главнаго в Париже сенатора, о Персидском царстве. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова
Ч. 3 : О военном деле Персидскаго государства / Перев. Сухопутн. Шляхет. Кадет. Корпуса учителем, капитанскаго ранга, Иваном Алексеевым ; Исп. и изд. братом его П. П. А. – 1781. – 238с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- видавн. марка, картон, шкіра
255835
  Шевченко Т.Г. Варнак / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 11с. : мал. і портр. – (Ілюстрована Шевченківська б-ка ; № 15)
255836
  Акулов И.И. Варнак / И.И. Акулов. – Свердловск : Среднеуральское книжное издательство, 1971. – 240 с.
255837
  Бондарчук С. Варнак. Сценарій на тему віршу Т.Шевченка : сценарый на тему выршу Т. Шевченка на 2-а роздыли з прологом ы епылогом / С. Бондарчук. – Вид. 2-е. – Харків : ДВУ, 1925. – 53 с. – (Театральна бібліотека)
255838
   Варналій Захар Степанович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 51-52
255839
   Варналій Захарій Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63. – ISBN 978-966-439-754-1
255840
  Чухно А.А. Варналій Захарій Степанович (- економіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 86. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255841
   Варналій Захарій Степанович (1955) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70-71. – ISBN 978-966-933-054-3
255842
  Ізюмська Т.О. Варовадження сучасних інноваційних методів навчання з метою підвищення ефективності викладання дисциплін "Основи здоров"я" і "Захист Вітчизни" в загальноосвітних навчальних закладах / Т.О. Ізюмська, Т.Д. Трушина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
255843
  Мартынов В.М. Варос Ашотович Шахмурадян / В.М. Мартынов. – Москва, 1984. – 31с.
255844
  Макаренко Н. Варп-двигатель для межзвездных путешествий - фантастика или реальность? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 32-37


  Используя волну для создания искривленного пузыря в "метрике Алькубьерра", который искажает пространство-время, сжимая пространство перед ним, пока его задняя часть растягивается. Теоретически, перемещение варп-пузыря может намного превышать скорость ...
255845
  Буравкін Г.М. Варта вірності : вірші та поеми : (з білоруської) / Генадзь Буравкін ; упоряд. та вступ. ст. Б. Олійника ; [худож. С.В. Позняк]. – Київ : Молодь, 1984. – 127 с. : іл. – (Поетикна бібліотека комсомольця)
255846
  Григорук М. Варта пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 1, 7
255847
  Мушкудіані О.Н. Вартагава Іполит Петрович (- грузинський літературознавець, педагог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 87. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255848
   Вартанов Григорій Іванович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 401-403. – ISBN 978-966-2726-03-9
255849
   Вартанов Григорій Іванович / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  Пішов з життя вчений, педагог, проф. Інституту журналістики Вартанов Григорій Іванович (1922-2013). Некролог.
255850
  Шкляр В.І. Вартанов Григорій Іванович (- фахівець у галузі журналістики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 87. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255851
   Вартанов Григорій Іванович (1922-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63. – ISBN 978-966-439-754-1
255852
   Вартанов Григорій Іванович (1922-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 71. – ISBN 978-966-933-054-3
255853
  Каушан І.В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності грошової одиниці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Каушан І.В. ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
255854
  Бурунсуз Катерина Сергіївнв Вартісна оцінка інвестиційного проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічної переробки вугілля / Бурунсуз Катерина Сергіївнв, Гончарова Наталія Олександрівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 33-40 : рис.. табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2219-5300
255855
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 377-381


  В статті аналізується ринковий підхід щодо визначення вартісної оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості, за умов зміни попиту на ринку нерухомості та феномену взаємодоповнюваності. The valuation of real estate property has becomes ...
255856
  Калюга Є. Вартісна оцінка музейних предметів / Є. Калюга, О. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-26. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано здійснення вартісної оцінки музейних предметів на підставі ступеня ексклюзивності (науково- історичної, науково-художньої та іншої науково-інформативної цінності). Досліджено підходи до оцінки музейних предметів (в складі активів спадщини) ...
255857
  Руденко В.П. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу України в сучасних умовах суспільного розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
255858
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка природного капіталу в ринковій економіці // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 20-23
255859
  Сілантьєв О.І. Вартісна форма багатства як відображення впливу її факторних складових на потенціал економічного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 14-20. – ISSN 2222-4459
255860
  Статєєва В. Вартісне надбання українського мовознавства: [Рецензія] // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4


  Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття.- Тернопіль, 2002.- 351 с.
255861
  Бублик М. Вартісний аналіз об"єктів нерухомості з урахуванням техногенних факторів регіонального рівня // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 228-231. – ISSN 1993-0259
255862
  Кукоба В.П. Вартісний аналіз функцій управління при проектуванні систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 195-207 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
255863
  Гришова І.Ю. Вартісні важелі фінансового забезпечення переробних підприємств АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 102-107. – ISSN 2221-1055
255864
  Панчишин С.М. Вартісні відносини в умовах сучасного капітализму : (Питання теорії та методології) / С.М. Панчишин. – Львів, 1990. – 216с.
255865
  Рудь В.В. Вартісні економічні показники сільськогосподарського виробництва / В.В. Рудь. – Київ, 1964. – 103с.
255866
  Дєєва Н.Е. Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6792
255867
  Шиндирук І.П. Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов"язаннями підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 99-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
255868
  Стецюк М.П. Вартісні характеристики земельних ресурсів та шляхи їх імплементації в економічний обіг / М.П. Стецюк, Л.Р. Нагорна // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 44-51. – ISSN 2306-1677
255869
   Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України : монографія / [Л.Г. Ліпич та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Ліпич] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 449, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-600-529-1
255870
  Івко Т.І. Вартісно-корисний аналіз комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу із застосуванням аналізу чутливості / Т.І. Івко, Т.А. Германюк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
255871
  Васильчук І. Вартісно-орієнтована звітність як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.:11 назв
255872
  Родченко С.С. Вартісно-орієнтована стратегія забезпечення фінансової безпеки комерційних банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Родченко Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2019. – 26 с. з обкл. – Бібліогр.: 24 назви
255873
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180, [7] л. – Додатки: л. 181-183. – Бібліогр.: л. 166-180
255874
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
255875
  Кравченко Т.В. Вартісно-орієнтоване управлінння підприємством : практикум / Т.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139
255876
  Христенко М. Вартісно-орієнтоване управління банком: зарубіжний досвід // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
255877
  Іоргачова М.І. Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією / М.І. Іоргачова, О.М. Ковальова, Г.М. Коцюрубенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 111-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
255878
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
255879
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / О.О. Захаркін ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-335. – ISBN 978-966-657-579-4
255880
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
255881
  Терещенко О.О. Вартісно-орієнтований контролінг - інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О.О. Терещенко, Д.Г. Савчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
255882
  Касян С.Я. Вартісно-споживчі складові брендингу компаній в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-36. – (Економічні науки ; № 3 (19))
255883
  Куліш Г.П. Вартісно орієнтовані показники оцінки ефективності діяльності підприємства: теорія і практика / Г.П. Куліш, Є.І. Попроцький // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 131-133. – ISBN 978-617-571-143-9
255884
  Самбор М.А. Вартість адміністративного правопорушення: актуальні питання розуміння та правозастосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 68-74. – ISSN 2220-1394
255885
   Вартість банківського бізнесу : монографія / [Єпіфанова А.О. та ін.] ; за заг. ред. : А.О. Єпіфанова, С.В. Лєонова. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-295. – ISBN 978-966-8958-76-2
255886
  Нестеренко В.П. Вартість банку та її економічна характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 138-141
255887
  Зозуля Н. Вартість батьківських прав по-українськи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 92-94
255888
  Гусєв В.В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 43-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
255889
  Базарний Л.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
255890
  Базарний Д.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України та її вплив на діяльність банків // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 388-390. – ISBN 978-966-188-219-4
255891
  Хвесик М.А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 84-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
255892
  Талаєва К.О. Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 80-85. – ISSN 2306-6814
255893
  Тур І.Ю. Вартість здобуття вищої освіти в економіці освіти // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Верезубова Т.А., Герасимович А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 18-21. – ISSN 2409-1944
255894
  Яців С.Ф. Вартість землі як чинник у системі сільськогосподарського виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 147-151
255895
  Вітренко Ю.М. Вартість і ціни освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 10-25 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
255896
  Бочуля Т. Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр.: 10 назв
255897
  Сьомченков О.А. Вартість капіталу підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 242-253. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
255898
  Невська М.Г. Вартість компанії та її фактори в системі вартісно-орієнтованого управління // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 125-128
255899
  Зеленський К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення / К. Зеленський, О. Синишин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 61-85. – ISSN 1682-2366
255900
  Матат Д. Вартість освітніх послуг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Учасники науково-методичного семінару обговорили питання вартості освітніх послуг. Організатор - Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. До участі долучилися спеціалісти Міністерства освіти і науки України, представники ...
255901
  Давидов О.І. Вартість підприємства як економічна категорія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 8-19 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
255902
  Болюбах В. Вартість послуги раннього втручання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 2411-6912 03
255903
  Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 77-84. – ISSN 2078-1016
255904
  Гавриш В.П. Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні / В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 352-361. – (Право. Економіка. Управління)
255905
  Куліков Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
255906
  Чубук Л.П. Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 149-163


  Проаналізовано поширеність послуг професійного управління комерційною нерухомістю в Україні та деяких країнах ближнього зарубіжжя. Виділено основні підходи до формування вартості послуг управління, найбільш поширені схеми оплати та чинники, що ...
255907
  Котляревський Я.В. Вартість та концепції походження грошей / Я.В. Котляревський, Н.І. Передерієнко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 83-97. – ISSN 1998-6912
255908
   Вартість участі [в сесії єдиного вступного іспиту] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
255909
  Мельниченко Р. Вартість чистих активів у окремих господарських товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7069-14-9
255910
  Коваленко С. Вартість як основний елемент майнових відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 156-160. – ISSN 0132-1331
255911
  Бородіна О. Варто боротися. Чи приєднається Україна до Міжнародного руху селян за право гідно жити і працювати? / О. Бородіна, І. Прокопа, М. Стрижак // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 7


  "У світі набуває дедалі більшого поширення рух на захист прав селян. Сьогодні його учасники домагаються прийняття ООН Декларації про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості (далі - Декларації). Бо у змаганні за ресурси, вигідні ...
255912
  Павлов Г. Варто було б не саджати // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.6-8


  Повідомлення про те, що до десятої річниці Незалежності України 35 тисяч злочинців підпадають під амністію, стан легкої істерії.
255913
  Бугров В. Варто поєднувати різні системи освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 липня (№ 29)


  Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров упевнений, що навчання наших студентів за кордоном приносить їм тільки користь. Міжнародні студентські обміни за різними програмами .
255914
  Мельник І. Варто чи ні жити без ммораторію? / І. Мельник, А. Лівак // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 34-35
255915
  Кулаков В. Варто чи ні... бути ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 43/44). – С. 37
255916
  Сорока В. Вартовий неба. Пішов із життя астроном Клим Чурюмов один із відкривачів комети Чурюмова-Герасименко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 14. – ISSN 2219-5793
255917
  Філіпчук Г. Вартовий Рідномов"я // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 29 лютого - 6 березня (№ 8)


  Минулий тиждень був перенасичений, як завжди, війною,що проникала в усі закутки життя. Проте навіть на тлі цих емоційних тривог і трагедій поза фронтом відбувалися події, які позбавляли нас нейтральних зон. Одна з них знаменувала собою ходу Української ...
255918
  Міхно О. Вартовий українства (Борис Грінченко - народний учитель, громадський та політичний діяч) // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 353-362. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Висвітлення просвітницької діяльності Бориса Грінченка як народного вчителя, громадського та політичного діяча на зламі ХІХ та ХХ століть
255919
  Кулик Н. Вартовий української мови // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  У віці 84 років помер доктор філологічних наук та колишній професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів. У 1979–2019 роках викладав мовностилістичні ...
255920
  Джус М. Вартові (не)стабільності. Монетарна політика НБУ. Альтернативний погляд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 1, 6


  "Надміру жорстка процентна політика НБУ призвела до перетворення українських державних облігацій на один із найпривабливіших у світі інструментів вкладення спекулятивного капіталу. Навіть останнє зниження ключової ставки до 17% річних принципово не ...
255921
  Мар Є.П. Вартові Кремля / Є.П. Мар. – К., 1970. – 64с.
255922
  Марченко М. Вартові музейних скарбів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 13


  "Національний музей українського народного декоративного мистецтва традиційно долучився до акції "Ніч музеїв", якою музейники всього світу відзначають своє професійне свято у травні. Цього разу на відвідувачів очікувала незвичайна подія — нічна ...
255923
  Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть / Д.Я. Телегін. – Київ, 1991. – 77с.
255924
  Вановська І. Вартові Української держави // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (206), жовтень 2018. – С. 11-24


  Українське козацтво.
255925
  Мордвінцев В. Вартові університетської історії // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 1


  "Сьогодні громадське об’єднання, яке очолює Федір Кирилюк, продовжує і розвиває усталені традиції шляхом ефективної взаємодії ветеранів різних поколінь. Ветерани праці, учасники Другої світової війни, учасники бойових дій на території інших держав та ...
255926
  Джонсон Б. Варфоломеевская ярмарка : ком. в 5 д. / Бен Джонсон ; [пер. с англ. Т.Г. Гнедич ; ред., вст. ст. и прим. А.А. Смирнова]. – Москва : Искусство, 1957. – 155 с. – (Зарубежная классическая драматургия)
255927
   Варфоломеєва Тетяна Вікторівна // Академія правових наук України : довідник / ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-8088-03-4
255928
   Варфоломей Артемьевич Фанарджян.. – Ереван, 1986. – 64с.
255929
   Варфоломєєва Тетяна Вікторівна (1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 71. – ISBN 978-966-933-054-3
255930
  Гримич Марина Варфоломієва ніч : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-040-0; 966-663-040-0
255931
  Долгіч Н. Варфоломій Шевченко: "Я зробив усе, що зміг" // Чернеча Гора : науково-публіцистичний вісник Шевченківського національного заповідника в Каневі. – Канів, 2022. – № 1/2 (33/34). – С. 6
255932
  Тимашев А.К. Варшава / А.К. Тимашев. – Москва : Просвещение. – 112 с.
255933
   Варшава : [фотоальбом]. – [Poznan] : Spoldzielczy instytut wyd-czy "Kraj", 1950. – 102 с.
255934
   Варшава : [альбом фотографий]. – [Варшава] : Полония, 1955. – 156 с. ил.
255935
  Циборовский А. Варшава / А. Циборовский. – Варшава, 1958. – 89 с.
255936
  Купецкий Е. Варшава / Е. Купецкий. – Варшава, 1960. – 228 с.
255937
  Медерский Л.А. Варшава / Л.А. Медерский. – Ленинград, 1967. – 72 с.
255938
  Кобельский Д. Варшава / Д. Кобельский, Семашко, з. – Варшава, 1968. – 5с.
255939
  Молева Н.М. Варшава / Н.М. Молева. – Москва, 1973. – 192 с.
255940
  Янковский С. и Циборовский А. Варшава 1945 и сегодня / С. и Циборовский А. Янковский. – Варшава, 1971. – 122с.
255941
   Варшава от А до Я. – Варшава : Мэрия г.Варшавы, 2004. – 48с. : fot. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 2004. – ISBN 83-916941-3-5
255942
  Шевченко О. Варшава під тиском // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 5


  "Тоді як в Україні виборчий марафон в розпалі, Польща тільки готується до старту аналогічного непростого періоду. Вже наприкінці травня на нашу сусідку чекають вибори до Європарламенту, восени - парламентська кампанія, а навесні 2020 року - ...
255943
  Соколов Б. Варшава, зраджена, але нескорена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 11


  70 років тому польська столиця повстала проти нацистів.
255944
  Пасічник М.С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665) : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Пасічник М.С. ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 1999. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв.
255945
  Самойлов Юрий Варшава: туризм для души, ума и тела // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
255946
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1982. – 318с.
255947
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1984. – 318с.
255948
  Магда Е. Варшавская импровизация // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 17 (833), 13 сентября 2019 года. – С. 7. – ISSN 2305-3364
255949
  Дудинов П.П. Варшавская Краснознаменная: Боевой путь 328-й стрелковой Варшав. Краснознам. дивизии / П.П. Дудинов. – М., 1986. – 149с.
255950
  Зорин Л. Варшавская мелодия // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 399-436
255951
  Аудерская Г. Варшавская Сирена : роман / Галина Аудерская ; [вступ. ст. А. Ермонского ; худож. Т.В. Толстая]. – Москва : Радуга, 1984. – 560 с. : ил.
255952
  Аудерская Г. Варшавская Сирена : роман / Галина Аудерская ; перевод с польского Е. Невякина, Л. Васильева. – Москва : Радуга, 1990. – 496 с. – (Новый мир)
255953
  Галчинский К.И. Варшавские голуби. / К.И. Галчинский. – Москва, 1962. – 104с.
255954
  Квятковский М. Варшавские Лазенки / М. Квятковский. – Варшава : Крайова агенция выдавнича, 1978. – 60 с.
255955
  Самойлов Юрий Варшавский авиаузел: для Евро и не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
255956
  Длужневская С. Варшавский дневник / С. Длужневская. – М., 1967. – 196с.
255957
  Лацо А. Варшавский договор - инструмент обеспечения мира / А. Лацо. – М, 1974. – 96с.
255958
  Семин В.В. Варшавский Договор - надежный щит мира и социализа. / В.В. Семин. – М., 1975. – 59с.
255959
   Варшавский договор - союз во имя мира и социализма. – М., 1980. – 295с.
255960
  Савинов К.И. Варшавский Договор - фактор мира, щит социализма. / К.И. Савинов. – М., 1986. – 268с.
255961
   Варшавский договор. – М., 1990. – 255с.
255962
  Владимиров С.А. Варшавский договор и НАТО / С.А. Владимиров, Л. Теплов. – Москва, 1979. – 296 с.
255963
   Варшавский договор и НАТО. – М., 1989. – 6с.
255964
   Варшавский университет. – Варшава, 1958. – 96с.
255965
   Варшавско-Ивангородская операция. – М., 1938. – 512с.
255966
  Платошкин Н.Н. Варшавское восстание 1944 года: мифы и реальность // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 27-33. – ISSN 0321-0626
255967
  Назаревич Р. Варшавское восстание, 1944 год / Р. Назаревич. – М., 1989. – 231с.
255968
  Клишко З. Варшавское восстание. Статьи, речи, воспоминания, документы / З. Клишко. – Москва, 1969. – 280с.
255969
   Варшавское совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. – М., 1955. – 144с.
255970
  Владимиров С.А. Варшавскому Договору -- четверть века. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 64с.
255971
   Варшавська битва 1920 р. на тлі польсько-українських відносин : матеріали міжнар. круглого столу (Харків, 9 жовт. 2020 р.) / Громадська орг. "Центр дослідж. і популяризації пол. спадщини на Слобожанщині", Ген. Консульство Респ. Польща у Харкові ; [за ред. С.О. Сєрякова]. – Харків : Колегіум, 2020. – 123, [1] с. – Ст. укр., пол. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7687-14-5
255972
  Шорохов А. Варшавська битва та її герої // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 20


  До 100-річчя "Дива на віслі".
255973
  Шорохов А. Варшавська боротьба Андрія Лівицького // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 3 травня (№ 18). – С. 9. – ISSN 0027-8254
255974
  Козак С. Варшавська і польська україністика в процесі трансформації та глобалізації суспільства // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 539-548. – ISBN 978-966-02-6612-4
255975
  Дацків І. Варшавська угода 1920 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 65-72
255976
  Голубко В. Варшавська угода 1920 року її перспективи у візії західноукраїнських політиків // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 91-102. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
255977
  Папакін А. Варшавська угода проти Росії: чому "Пакт Пілсудського-Петлюри" підписали не вони / вів бесіду Д. Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  Сто років тому, в ніч із 21 на 22 квітня 1920 року, у Варшаві був укладений договір між Польською державою та Українською Народною Республікою. Інколи його називають «Пакт Пілсудського-Петлюри», хоча вони документ і не підписували. Ця угода значною ...
255978
  Гошуляк І. Варшавська угода УНР з Польщею // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 123-124. – ISSN 0869-3587
255979
  Романюк С. Варшавська україністика: камо грядеши? // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 3-16. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто сучансий стан й майбутнє осередків вивчення укр. мови у Варшаві. Особливу увагу присвячено кафедрі україністики Вашавського ун-ту як найстарішому й найвідомішому навч. закладу Європи, у якому українську викладають понад 50 р. Рассмотрены ...
255980
  Іщенко Ж.М. Варшавське герцогство: деякі аспекти ідеологічного впливу на західні губернії Російської Імперії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
255981
  Чисніков А. Варшавське повстання: передумови, хід і наслідки // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 62-68. – ISSN 2306-028X


  Варшавське повстання 1944 року (пол. Powstanie warszawskie) — головна військова операція польського опору Армії Крайової проти Третього Рейху з метою звільнення Варшави і відновлення некомуністичної Польщі.
255982
  Козак С. Варшавський бард - Остап Лапський // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 241-253. – ISBN 978-83-935845-4-3
255983
  Галицька-Дідух Варшавський договір 1920 р. у контексті соборницької ідеї // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 82-93
255984
  Віднянський С. Варшавський договір 1920 року в оцінці сучасної української історіографії // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 91-100. – ISBN 966-7522-07-5
255985
  Кучерепа М.М. Варшавський договір 1920 року: проблеми, наслідки // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.193-197
255986
  Кралюк П. Варшавський договір 1920 року: українська оцінка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 15


  Останнім часом відносини між Польщею та Україною на "історичному фронті" складаються не найкраще. Та все ж іноді сторони ніби шукають порозуміння. Принаймні польські історики й політики намагаються подавати Варшавський договір, підписаний Юзефом ...
255987
  Боримський В.В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 228-229. – ISBN 966-2980-20-2
255988
  Капелюшний В.П. Варшавський договір директорії УНР з Польщею (- політичні й військові конвенції, підписані відповідно 22 і 24 квітня 1920 представниками Польщі й Директорії УНР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 93-92. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
255989
  Курішков Є.Л. Варшавський договір як форма політичного співробітництва соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 77-83. – (Серія права ; № 10)


  Политическое сотрудничество социалистических государств, базирующееся на принципах пролетарского интернационализма, взаимопомощи и невмешательства во внутренние дела других стран, нашло полное политическое и юридическое закрепление в статьях и духе ...
255990
  Бойко Н.О. Варшавський період життя сосницького краєзнавця Ю.С. Виноградського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 198-201. – ISSN 2218-4805
255991
  Лук"янюк В. Варшавський процес // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 11. – С. 72-73. – ISSN 2706-8323
255992
  Руденко Л.Г. Варшавський регіональний форум 2015 / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 64. – ISSN 1561-4980
255993
  Кучухідзе А. Варшавський саміт "Східного Партнерства": основні політичні результати для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 52-53
255994
  Вонсович О.С. Варшавський саміт НАТО – 2016: нові підходи щодо забезпечення європейської безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 370-373. – ISSN 2076-1554
255995
  Крук Г. Варшавські Вігілії // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – с. 5-9. – ISSN 0585-8365
255996
  Малей Антоніна Варшавські канікули : Польща / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 50-52 : Фото
255997
   Варшавські українознавчі записки. – Варшава : ОО Василіяни
Зошит 1. – 1989. – 256 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1732649 напис: Вельмишановному Михайлові Наєнку з найсердечнішими побажаннями і з надією на підтримку. Степан Козак
255998
  Цигвінцева Ю.О. Варшавській україністиці - 70 років // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (88). – С. 136-141. – ISSN 1682-3540
255999
  Калакура Я.С. Варшавчик Марко Якимович (- історик, джерелознавець, архівіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 95. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256000
   Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 71. – ISBN 978-966-933-054-3
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,