Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
256001
  Селянкин О.К. "Ваня Коммунист" / О.К. Селянкин. – Пермь, 1963. – 94с.
256002
   "Ваплітянство" і його історичне значення (До 25-ої річниці змушеної самоліквідації "ВАПЛІТЕ") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 286-290. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
256003
  Пархоменко М.В. "Варвари чи ромеї"? До питання про роль варварського компоненту в етнічному складі населення ранньосередньовічного Херсонеса- Херсона // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 175-180. – ISSN 2218-0567
256004
  Ивченко О. "Варварские" подражания римским золотым монетам на територии Украины // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 8
256005
  Мызгин К.В. "Варварские" подражания римским монетам на территории черняховской культуры // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 90-106. – ISBN 978-966-86-03-89-1
256006
  Нестор И. "Варварский мир" и конец античного мира / И. Нестор. – М., 1970. – 9с.
256007
   "Варіант" - перший міжнародний науковий експеримент на борту українського супутника / В.Є. Корепанов, В.М. Івченко, Г.В. Лізунов, О.П. Федоров, Ф.Л. Дудкін, А.М. Попель // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2007. – Т. 13, № 4. – С. 3-9. – ISSN 1561-8889
256008
  Сарапин В. "Варіації на гораціівську тему" у творчості П. Гулак-Артемовського: античність і канон І. Котляревського // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 252-265. – ISBN 966-7773-70-1
256009
  Гордон О. "Варта безсмертя" : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 66-70
256010
  Чмстяк Д. "Варто перекладати тексти, які... скеровують нашу долю" / Спілкувався Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 253-256. – ISSN 0320 - 8370


  Розмова з перекладачем і поетом Дмитром Чистяком
256011
  Качкан В.А. "Варто трудитися для молоді" (про діяльність Григорія Цеглинського) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1994. – Ч.1. – С. 115-124. – ISBN 5-325-00349-6
256012
  Виткалов С. "Варшавська мелодія" крізь призму Ади Роговцевої // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 13
256013
  Ахвледиани Г.Н. "Варшакиани". (Исследование, текст, словарь). : Автореф... канд. филол.наук: / Ахвледиани Г.Н.; АН Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 25л.
256014
  Астаф"єв О.Г. "Варяг" (- видавництво, що діяло у Варшаві 1932-39) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 95. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256015
  Ткаченко М.В. "Варязька тема" як складова історичної канви Києво-Печерського патерика // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2005. – Вип. 14 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 190-197
256016
  Дмитриева С. "Варька" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 69-77. – ISSN 1728-8568
256017
  Наровчатов С.С. "Василий Буслаев" и "Семен Дежнев". (Поэмы). / С.С. Наровчатов. – Магадан, 1967. – 71с.
256018
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 1. – 1993. – 446, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
256019
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 2. – 1993. – 555, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
256020
   Вани IV. Археологические раскопки. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 171 с. – (На грузинском и русском языках)
256021
  Стендаль Ф. Ванина Ванини : Итальянские хроники / Ф. Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1972. – 240с. – (Народная библиотека)
256022
  Стендаль Ванина Ванини / Стендаль. – Москва : Детская литература, 1977. – 45 с.
256023
  Стендаль Ванина Ванини / Стендаль ; [вступ. ст. и послеслов. В.Я. Бахмутского ; пер. с фр. Н. И. Немчиновой ; худож. И.Д. Кириакиди]. – Москва : Книга, 1983. – 167 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
256024
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск, 1967. – 46 с.
256025
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1972. – 48 с.
256026
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1936. – 40 с.
256027
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1956. – 39с.
256028
  Стендаль Ванина Ванини, или Некоторые подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск : Юнацтва, 1983. – 28с.
256029
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1974. – 46с.
256030
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1977. – 46с.
256031
  Стендаль Ванина Ванини. / Стендаль. – 4-е изд. испр. и доп. – М., 1985. – 31с.
256032
  Пелешенко Н.І. Ванітативний мотив в українській літературі 1960-1980-х років : на матеріалі творів О.Ільченка, В.Дрозда, В.Шевчука // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 53-65
256033
  Пелешенко Н. Ванітативний мотив Еклезіяста в українській літературі 1960-1980-их років (На матеріалі творів Олександра Ільченка, Володимира Дрозда, Валерія Шевчука) // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 615-635. – ISBN 978-83-926699-0-6
256034
  Кулікова О.В. Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Т.Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 271-275. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
256035
  Іщенко С. Ванкуверська зима : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 10-17. – ISSN 0131-2561
256036
  Чернюк Вікторія Ванна з молока і шампанське на сніданок : Україна/готель / Чернюк Вікторія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 22-23 : Фото
256037
  Буравченков А.О. Ванновський Петро Семенович (- державний та військовий діяч царської Росії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 66-67. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256038
   Ванны для химической и электролитической обработки металлов. – Москва, 1959. – 108с.
256039
  Берман С.С. Ванные стекловаренные печи / С.С. Берман. – Ленинград ; Москва : Гизлегпром, 1935. – 195, [5] с.
256040
  Сеженский К.К. Вано Мурадели / К.К. Сеженский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 91 с.
256041
  Кашмадзе Ш. Вано Сараджишвили / Ш. Кашмадзе. – Тблиси, 1963. – 79с.
256042
  Пиотровский Б.Б. Ванское царство. (Урарту) / Пиотровский Б.Б. – Москва, 1959. – 284 с.
256043
  Добротин Р.Б. Вант-Гофф / Р.Б. Добротин. – Москва : Наука, 1977. – 271 с.
256044
  Прейгер Д. Вантажний транзит на морському транспорті: стан, проблеми, перспективи для України : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 24-35 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
256045
   Вануату. Республика счастья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 46-53 : фото
256046
  Ханум Ванцетта Ванцетта Ханум / Ханум Ванцетта. – М., 1984. – 6с.
256047
  Зимелев А.Г. Ванэ С. Кипр: маленький остров и великие державы // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 13. – С. 184-189
256048
  Долгопят Е. Ванюша : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 139-173.
256049
  Приставкин А.И. Ванюша и Селигерович: Худож.-докум. повесть. / А.И. Приставкин. – М., 1977. – 70с.
256050
  Сиянов Н.И. Ванюшкин меридиан / Н.И. Сиянов. – М, 1989. – 381с.
256051
  Германов П.Н. Ванюшкины зори / П.Н. Германов. – Ярославль, 1969. – 47с.
256052
  Суханов В.И. Ванюшкины игры / В.И. Суханов. – М., 1990. – 111с.
256053
  Лісовий І.І. Ваня Васильченко / І.І. Лісовий. – Харків, 1963. – 148 с.
256054
  Лесовой И.И. Ваня Васильченко / И.И. Лесовой. – Москва, 1971. – 128 с.
256055
  Лоза Г.А. Ваня Минайленко / Г.А. Лоза. – Х., 1958. – 57с.
256056
  Шим Э.Ю. Ваня песенки поет. / Э.Ю. Шим. – Москва, 1969. – 272с.
256057
  Чехов А.П. Ванька / А.П. Чехов. – Л, 1930. – 16с.
256058
  Рыжих Н.П. Ванька Проскурин. / Н.П. Рыжих. – М, 1974. – 223с.
256059
  Гончар Б.М. Ваньсянський договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 166. – ISBN 966-316-039-X
256060
   Вапліте. – Харків
Зошит перший. – 1926. – 104 с.
256061
   Вапліте. – Харків
Зошит перший. – 1927. – 104 с.
256062
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 1. – 1927. – 154, [3] с.
256063
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 2. – 1927. – 202, [2] с.
256064
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 3. – 1927. – С. 1-16, 33-210, [3] с.
256065
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 4. – 1927. – 236, [2] с.
256066
   Вапліте : літературно-художній журнал. – Харків : урядова друкарня імені тов. Фрунзе
№ 5. – 1927. – 216 с.
256067
  Кавун Л. ВАПЛІТЕ в українському літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 82-86. – (Філологічні науки)
256068
  Кавун Л. ВАПЛІТЕ і ваплітяни в літературознавстві Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 195-198. – ISBN 966-693-015-3
256069
  Матлай Лідія Вапняковий нанопланктон титонських відкладів південно-західного Криму // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 101-103. – Бібліогр.: с. 103. – ISSN 0869-0774
256070
  Матлай Л.М. Вапняковий нанопланктон юрських відкладів Західного Причорномор"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 47-51 : карта-схема, табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
256071
  Салімонович Л. Вапняком у душу. Історичний і природний заказник, а також три села та дві річки може знищити кар"єр, на розробку якого отримала дозвіл фірма-одноденка // Україна молода. – Київ, 2024. – 10 травня (№ 19). – С. 10


  Буша — це не просто населений пункт на території Вінниччини, а дивом уцілілий і до кінця не вивчений «острівець», на якому казкова природа тісно переплелася з історичною давниною. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів, аби набратися сили і ...
256072
  Бондар М. ВАПС готова вирішувати конкретні проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277


  Чотирнадцятого та п"ятнадцятого жовтня у Львові за підтримки проекту ЄС "Право-Justice" відбулася стратегічна сесія Всеукраїнської асоціації працівників судів.
256073
  Луців Б. Вапсаssuгапсе - як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній / Б. Луців, О. Притула // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 1818-5754
256074
   Вапцаров. – София, 1981. – 220с.
256075
  Стоянов І.В. Вапцаров Никола Йонков (- болгарський поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 72. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256076
  Митрев Д. Вапцаров. Есеи и статии. / Д. Митрев. – Скопjе, 1954. – 180с.
256077
  Кантор Георгий Вар, верни легионы! : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 86-95
256078
  Клюшин Д.А. Варiацiйний пiдхiд до моделювання i оптимiзацiї трансдермального перенесення лiкiв iз систем мiкроголок // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  We consider the variational approach to simulation and optimization of transdermal drug transport from hollow microneedles systems. We solve a one-dimensional problem of vertical transport of solvable drugs through the porous media with point sources ...
256079
  Пазилова В. (публикация) Варавва : фрагменты романа; 2000 лет назад / окончание. Нач. в № 2, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0130-7045
256080
  Лагерквіст П. Варавва : [романи] / Пер Лаґерквіст ; пер. зі швед. Ольги Сенюк ; [передм. та комент. А.О. Мацевича] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 346, [2] c., [1] арк. портр. – На обл. кн. : Шведська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5651-1
256081
  Лагерквіст П. Варавва : романи / Пер Лаґерквіст ; [пер. з швед. О.Д. Сенюк]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [2] с. – Зміст кн.: Карлик. Варавва. Сивіла. Маріамна. - Лауреат Нобел. премії з л-ри 1951 р. — Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5851-5
256082
   Варавва.. – Москва, 1994. – 287с.
256083
  Декав Л. Варавва.Проповеди в долине / Л. Декав, Стейнлен, 1926. – 127 с.
256084
  Дудкін Іван Варадеро. Райська смолильня : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 24-29
256085
  Красноголовый Б.Н. Варакторные умножители частоты / Б.Н. Красноголовый, Л.Г. Плавский. – Минск, 1979. – 287 с.
256086
  Пестов Марк Варан - современник динозавров. Беззащитный властелин пустыни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 58 : фото
256087
  Дяченко М. Варан : роман / Марина та Сергій Дяченки; [переклад з рос. Я. Житіна]. – Харків : Фоліо, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-03-4111-1
256088
  Шишкин В.А. Варахша / В.А. Шишкин. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 243 с.
256089
  Герберт З. Варвар у саду = Barbarzynca w ogrodzie / Збігнєв Герберт ; [пер. з польської : А. Павлишин ; Центр європейських гуманітарних досліджень ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-378-083-2
256090
   Варвара Андріанова-Перетц (1888-1972) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 48-49 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
256091
  Леонова Н.Г. Варвара Аркадьевна Раевская / Н.Г. Леонова. – Ленинград, 1972. – 19с.
256092
  Алянский Ю.Л. Варвара Асенкова : докум. повесть о судьбе рус. артистки в восьми главах и двух письмах автора героине / Ю.Л. Алянский. – [Ленинград : Искусство, Ленинградское отделение, 1974. – 208 с., [8] л. ил. – ([Корифеи русской и зарубежной сцены])
256093
  Лозовой А.Н. Варвара Бубнова / А.Н. Лозовой. – М., 1984. – 136с.
256094
  Кожевникова И.П. Варвара Бубнова, русский художник в Японии / И.П. Кожевникова. – М., 1984. – 224с.
256095
  Бубнова В.Д. Варвара Дмитриевна Бубнова = Акварели литографии : акварели литографии. Каталог / В.Д. Бубнова ; авт. вступ. ст. и сост.: К.В. Безменова ; под общ. ред.: И.Е. Даниловой ; Союз художников СССР, Гос. музей изобразит. искусств им. А.С. Пушкина. – Москва : Советский художник, 1976. – [21] с., [19] л. ил. : ил.
256096
  Брянский А. Варвара Николаевна Асенкова, 1817-1841 / А. Брянский ; Всероссийское Театральное Общество. - Ленинградское отделение. Мастера Александрийской сцены : под общ. ред. С.С. Данилова. – Ленинград : Издательство ВТО
2. – 1947. – 62 с. : вкл. л. портр. и ил. – Библиогр.: "Литература о В.Н. Асенковой"
256097
  Родина Т.М. Варвара Николаевна Асенкова. 1817-1841 / Т.М. Родина. – М., 1952. – 60с.
256098
  Дурылин С.Н. Варвара Николаевна Рыжова / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1945. – 68с.
256099
   Варвара Николаевна Рыжова. – М., 1949. – 12с.
256100
  Афанасьев В.А. Варвара Осиповна Массалитинова : 1878-1945 / В.А. Афанасьев. – Москва : Искусство, 1951. – 79 с. : ил., 9 л. ил.
256101
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1948. – 120с.
256102
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1957. – 141с.
256103
  Власенко Андрій Варвара проти варварів : Камо грядеши? / Власенко Андрій, Редчук Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 76-78 : Фото
256104
  Зайцев П. Варвара Репніна // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 26-28. – ISSN 1814-5078


  Донька Малоросійського генерал-губернатора князя Миколи Рєпніна-Волконського і княгині Варвари з Розумовських, небога відомого декабриста Сергія Волконського. Її ім"я було тісно пов"язане з культурним життям України середини XIX століття, зокрема, вона ...
256105
  Братусь І. Варвара Чередниченко про Ольгу Кобилянську // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 29-34
256106
  Галич О. Варвара Чередниченко та Олесь Гончар. Історія критичного розносу 1941 року // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 76-79.
256107
  Горький М. Варвари / М. Горький. – Київ, 1954. – 124с.
256108
  Сюндюков І. Варвари вбивають книгу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 66). – С. 4


  Про репресії проти бібліотеки української літератури в Москві.
256109
  Дубина К.К. Варвари двадцятого віку / К.К. Дубина. – Саратов, 1942. – 16с.
256110
   Варвари ХХІ століття. Знищили бомбою Драматичний театр // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Березень (№ 9/10). – С. 6
256111
  Шелковая Н.В. Варваризация и массовизация как феномены современной культуры // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 59-70. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
256112
  Парыгина Н.Д. Варварино поле / Н.Д. Парыгина. – М., 1964. – 103с.
256113
  Зиньковская И.В. Варварские государства раннесредневековой Европы : учеб. пособие / И.В. Зиньковская ; М-во образования РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. ун-т". – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 245, [3] с. – Библиогр.: с. 223-246. – ISBN 978-5-9273-2190-2
256114
  Соколова А.М. Варварские правды : учеб.-метод. пособие по курсу истории сред. веков для студентов заоч. отд-ния ист. фак. / канд. ист. наук А.М. Соколова ; Чит. гос. пед. ин-т им. Н.Г. Чернышевского, Заоч. отд-ние. – Чита : [б. и.], 1969. – 116 с.
256115
  Билль-Белоцерковский Варварский берег / В.И. Билль-Белоцерковский. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 252 с.
256116
   Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху : сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т археол. НАН Украины ; [редкол.: Смынтына Е.В. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Олег Філюк, 2013. – 245, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 230-231 и в конце ст. – ISBN 978-617-7122-06-6
256117
  Гладких М.І. Варварство / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
256118
  Віднянський С. Варварцев Микола Миколайович / С. Віднянський, О. Іваненко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 235-237. – ISSN 0130-5247


  Пам"яті українського історика, дослідника історії міжнародних відносин, зарубіжної історіографії України й української еміграції, доктора історичних наук, професора.
256119
  Огурцов С.И. Варвары / С.И. Огурцов. – Ставрополь, 1944. – 34 с.
256120
   Варвары. – М, 1980. – 239с.
256121
  Пакулов Г.И. Варвары / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1981. – 238с.
256122
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Оливии во второй половине VII - первой половине I в. до н.э. / К.К. Марченко. – Л, 1988. – 142с.
256123
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII - первой половине I вв. до н.э. (по матер. лепной керамики). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Марченко К.К.; Лен. отд. ин-та археол. АН СССР. – Л., 1974. – 20л.
256124
  Попов А. Варвары: происхождение исторического термина // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 62-63. – ISSN 1812-867Х
256125
  Таммсааре А. Варгамяэ : пер. с эст. Р. Минны / Антон Таммсааре ;. – 3-е. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 580 с.
256126
  Ризаев С.А. Вардан Аджемян / С.А. Ризаев. – М, 1978. – 256с.
256127
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 735 с.
256128
  Демирчян Д. Вардананк / Д. Демирчян. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР
Кн. 1. – 1961. – 396, [4] c.
256129
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Известия
2. – 1961. – 398 с.
256130
  Демирчян Д.К. Вардананк : историч. роман / Дереник Демирчян; авториз. пер. с арм. – Ереван : Айастан
1. – 1974. – 384 с.
256131
  Демірчян Д.К. Вардананк / Д.К. Демірчян; Дереник Демирчян;. – Київ
1. – 1984. – 349 с.
256132
  Гуринова О.Н. Вардарская Македония в геополитических планах Сербии в 1913-1915 гг. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 281-291. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
256133
  Габашвили Ц.Р. Вардзиа : путеводитель / Ц.Р. Габашвили. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1949. – 76 с.
256134
  Ткешелашвили Г.И. Вардзиа : (краеведческо-туристический очерк) / Г.И. Ткешелашвили ; Под ред., предисл. и доп. Н.Г. Натенадзе. – [2-е изд., перераб.]. – Тбилиси : Гостехиздат ГССР "Техника да Шрома", 1951. – 135 с. : 30 л. ил. в тексте. – Библиогр.: Использованная лит-ра с. 131-133, (41 назв.)
256135
  Мелитаури К.Н. Вардзиа / К.Н. Мелитаури. – Тбилиси, 1963. – 18 с.
256136
   Вардзиа. – Ленинград, 1975. – 236 с.
256137
  Обшарська Раїса Вареники, або Вісімнадцята гризота = Сцени з життя сучасної української родини. Події відбуваються в неділю : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 111-133. – ISSN 0130-321Х
256138
   Вареники/Пироги / упоряд. Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 27, [1] с., 28 с. : іл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Сало/Солонина. – (Наш сміх : щокв. гуморист. серія / засн. і вид. М. Савчук ; вип. 4). – ISBN 978-966-428-384-4
256139
   Варениця Ольга Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 27-29
256140
   Варенные овощи тоже полезны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 38. – ISSN 1029-5828
256141
  Черемухин Варенье из горчицы. / Черемухин. – София, 1963. – 138с.
256142
  Новиков И. Варенька из Прилеп и др. рассказы. – Москва : Творчество, 1917. – 63 с.
256143
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1962. – 216с.
256144
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1964. – 214с.
256145
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1968. – 436с.
256146
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1975. – 221с.
256147
  Костерін С.О. Варецька Тамара Володимирівна (- біохімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 81. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256148
  Гарин-Михайловский Н.Г. Вариант : Очерк. Рассказы / Н.Г. Гарин-Михайловский ; [сост. и авт. послеслов. А.А. Шмаков ; худож. О. и В. Штукатуровы]. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1982. – 215 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
256149
  Авдеенко Ю.Н. Вариант : роман, повесть / Юрий Авдеенко ; вступ. ст. Б. Леонова. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 430 с.
256150
  Гарин-Михайловский Вариант / Гарин-Михайловский. – Уфа, 1985. – 299с.
256151
  Крумов Б. Вариант №1 : На альпийской вершине - Повести / Б. Крумов. – Донецк : Донбас, 1987. – 277с.
256152
  Исупов Л.П. Вариант анизотропной моментной теории упругости для волокнистого композита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Исупов Л.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 17л.
256153
  Мествиришвили А.Н. Вариант взаимодействия и правила отбора по изотопическому спину в процессах распада К2-мезона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мествиришвили А.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
256154
  Забирко В.С. Вариант Войнуха : фантастические повести / В.С. Забирко. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 253с.
256155
  Перестюк М.О. Вариант вступительных экзаменов по математике в КГУ в 1986г. / М.О. Перестюк, В.И. Сущанський // Квант, 1987. – №5
256156
  Тельнов Г.В. Вариант методики анализа и рейтинговой оценки методической работы кафедры и факультета. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 95-99. – ISSN 1726-667Х
256157
  Геммерлинг Г.А. Вариант неассоциированного закона течения и некоторые задачи неупругой устойчивости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Геммерлинг Г.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 7л.
256158
  Сельцер Ш.З. Вариант нелокальной теории слабых и электромагнитных взаимодействий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Сельцер Ш.З.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
256159
  Еременко А.М. Вариант нефиналистичного историзма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 41-44. – ISSN 2077-1800
256160
   Вариант перспективного плана топливоснабжения СССР на второе пятилетие.. – М-Л, 1932. – 160с.
256161
  Снегов С.А. Вариант Пинегина / С.А. Снегов. – Калининград, 1961. – 80с.
256162
  Глаголев В.В. Вариант постановки и решение задач предельного равновесия анизотропной среды : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Глаголев В.В.; Тульск.политехн.ин-т. – Тула, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
256163
  Махновецкий Э.С. Вариант Щербатова : повесть / Э.С. Махновецкий. – Петрозаводск, 1982. – 176с.
256164
  Малицкий Ю.В. Вариант экстраградиентного алгоритма для монотонных вариационных неравенств / Ю.В. Малицкий, В.В. Семенов // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 125-132. – ISSN 0023-1274


  Предлагается новый итерационный алгоритм решения вариационного неравенства с монотонным и липшицевым оператором, действующим в гильбертовом пространстве.
256165
   Вариант! 5 самых ароматных городов мира : Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96-101 : Фото
256166
  Титлин Ю.Г. Вариантивность гласных сегментов немецкого языка в различных ситуативных коммуникативных нормах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Титлин Ю. Г.;. – Львов, 1987. – 16 с.
256167
  Халупко Владимир Филиппович Вариантивность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Халупко Владимир Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
256168
  Чекунова И.А. Вариантивность прямообъективных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чекунова И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
256169
  Марцинкус Е.О. Вариантивность фонологической системы английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Марцинкус Е.О.; Пед. ин-т им. языков им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 22л.
256170
  Прокопьева С.М. Вариантивность фразеологических единиц как прагматический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Прокопьева С.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
256171
  Качановська Т. Вариантні відповідники власних назв в українських перекладах французьких сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 181-186. – Бібліогр.: Літ.: 181-186; 16 назв. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7825-79-5
256172
  Белей Любомир Емельянович Вариантность антропонимов на разных уровнях украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Белей Любомир Емельянович ; МВ и ССО УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 23 с.
256173
  Фомченко Н.С. Вариантность интонационной структуры повествовательного предложения в немецком языке. (На материле предложений с инфинитивными оборотами) : Автореф... канд. филос.наук: 663 / Фомченко Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностран. яз. – М., 1972. – 29л.
256174
  Нефедова Е.А. Вариантность как отражение эволюции русских говоров // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 283-295. – ISBN 978-966-1673-36-5
256175
  Эрматов С. Вариантность корневых морфем и морфологические чередования в древнеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эрматов С.; ЛГУ. – Л, 1971. – 22л.
256176
  Гарник Антонина Васильевна Вариантность лексического состава фразеологизмов современного польского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Гарник Антонина Васильевна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 17л.
256177
  Мальковский Г.Е. Вариантность материального аспекта терминологического словосочетания в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мальковский Г.Е. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 15 с.
256178
  Жердева А.П. Вариантность просодии устного текста как функция интерпретации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жердева А. П.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 16л.
256179
  Литвин Л.П. Вариантность синтаксических средств в структуре простого предложения современного украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Литвин Л.П.; Киев.гос.ин-т. – К, 1984. – 24л.
256180
  Шкрабо Ирина Григорьевна Вариантность слов в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шкрабо Ирина Григорьевна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 24л.
256181
  Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма / К.С. Горбачевич. – Л., 1978. – 238с.
256182
  Лещенко Валентина Лукинична Вариантность словосочетаний в современном русском литературном языке (в сопоставлении с белорусским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лещенко Валентина Лукинична; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1982. – 18л.
256183
  Лепешкин Виктор Владимирович Вариантность флексий имен существительных в белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лепешкин Виктор Владимирович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 19л.
256184
  Диброва Е.И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке / Е.И. Диброва. – Ростов н/Д, 1979. – 192с.
256185
  Сологуб Н.Н. Вариантные флексии предложного падежа имен существительных в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сологуб Н.Н. ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1975. – 27 с.
256186
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения / А.П. Абрамов ; отв. ред. Ю.Н. Власова ; Северо-Кавказ. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1983. – 56 с. – Библиогр.: с. 54-55
256187
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения как средство выражения дейкических отношений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Абрамов А.П. ; МГУ. – Москва, 1975. – 29 с.
256188
  Загрязкина Т.Ю. Вариантология как направление в изучении языков, культур и регионов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-48. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
256189
  Портнов В. Варианты / В. Портнов. – Баку, 1979. – 98с.
256190
   Варианты вступительных экзаменов. Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко / Н.А. Перестюк, В.А. Вышенский, А.А. Капшивый, К.В. Корсак, Г.Л. Кулинич // Квант, 1986. – № 5
256191
  Ядренко М.И. Варианты заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – Киев, 1976. – 76с.
256192
   Варианты задач по математике. – Москва, 1975. – 30с.
256193
  Садовой О.С. Варианты и преобразование структур однофазных трансформаторов и реакторов с витыми магнитопроводами // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 15-20 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
256194
   Варианты и решения задач по химии, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в 1972-1973 годах на Химическом факультете МГУ.. – М, 1974. – 101с.
256195
  Скоробогатова Е.А. Варианты инвариантных образов ребенок-чудо и ребенок-жертва в романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина" / Е.А. Скоробогатова, А.С. Бакараева // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 44-51. – (Русская филология ; № 2 (64) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
256196
  Зрелов Л.П. Варианты исключаются / Л.П. Зрелов. – М, 1985. – 270с.
256197
  Чирцов А.С. Варианты использования компьютерных технологий для интенсификации практикумов и приближения учебных работ к научным исследованиям / А.С. Чирцов, В.П. Марек // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 22-34. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются новые варианты использования компьютерных технологий в обучении экспериментальной физике. Обсуждается возможность усиления лабораторных работ «Газовый разряд в воздухе при пониженных давлениях» и «Исследования в ...
256198
  Слободянюк Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
256199
   Варианты контрольной работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению. – Харьков, 1978. – 55с.
256200
  Киян И.В. Варианты моделей дистанционного образования и их интеграция // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
256201
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1984. – 655с.
256202
  Карпюк М.Д. Варианты неличных глагольных форм в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Карпюк М. Д.; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1981. – 24л.
256203
  Посудиевская О.Р. Варианты осмысления "своего" и "чужого" в раннем творчестве Р. Киплинга: английская и англо-индийская проекции ("Письма Марка", 1887-1888) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 73-78. – ISSN 2312-3036


  "Рассматривается цикл рассказов Р. Киплинга «Письма Марка» (1887-1888), написанных во время поездки писателя по Раджпутане - экзотической индийской территории, которая находилась под протекторатом Британской короны. Особое внимание уделяется специфике ...
256204
   Варианты перехода российской армии на пррофессиональную основу / Э Воробьев, Е Любошиц, Е. Хрусталев, В. Цымбал // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.65-69
256205
  Ермаков С.М. Варианты письменных работ по математике / С.М. Ермаков, В.С. Сабанеев. – Ленинград, 1972. – 84с.
256206
   Варианты письменных работ по математике, предлагавшихся на вступительных экзаменнах в 1964-1968 гг.. – Иркутск, 1970. – 52с.
256207
   Варианты полинациональных литературных языков. – Киев : Наукова думка, 1981. – 280 с.


  В монографии рассматривается вариантность литературных языков,которая облуживает несколько наций и, функционируя на протяжении длительного времени в разных районах мира, претерпевают местные видоизменения. Исследуются два вида языковых ...
256208
  Воронов А.Л. Варианты слов в немецком языке / А.Л. Воронов. – Горький, 1973. – 218с.
256209
  Рогожникова Р.П. Варианты слов в русском языке. / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1966. – 160с.
256210
  Михайлова В.И. Варианты терминов и их функционирование в современном английском языке (к вопросу о тождестве слова) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлова В.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 26л.
256211
  Фальцман В.К. Варианты технологической мордернизации России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 5-18. – ISSN 0201-7083
256212
  Михина А.Ф. Варианты фамилий тюркского происхождения в болгарской диаспоре Северного Приазовья // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 384-390. – ISBN 978-966-489-126-1
256213
  Паулаускене Э.С. Варианты фразеологических единиц в совредменном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Паулаускене Э.С.; Моск.гор. пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
256214
  Ядренко М.И. Варианты экзаменационных заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – изд. 2-е, испр. и доп. – Киев, 1983. – 176 с.
256215
  Кыдырбаева Р. Варианты эпоса "Манас" / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1988. – 158с.
256216
  Адеева В.В. Вариативная фатальность судьбы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 18-24. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
256217
  Ситникова Е.В. Вариативность ассоциативных связей языковых маркеров национально-культурного сознания лингвокультурного типа // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 122-126. – ISSN 2307-4558


  На сучасному етапі розвитку науки про мову актуальною є проблема співвідношення мовної та етнокультурної свідомості. Етнокультурна специфіка образу мовної свідомості детермінована реальною дійсністю, оскільки явища реальної дійсності, що сприймаються ...
256218
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – 128 с.
256219
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – 287с.
256220
  Хруцкая Н.В. Вариативность в морфологии. Родовые варианты имен существительных // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 275-284. – ISBN 966-8906-05-5
256221
  Кочетова М.Г. Вариативность в современном английском языке в лингвокультурном контексте // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-79. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
256222
  Ладыженская С.Ю. Вариативность вокализма в молодежной речи // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 31-36. – ISSN 2307-4558
256223
  Дородных Анатолий Игнатьевич Вариативность глагольных средств выражения модальных значений в современном литературном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дородных Анатолий Игнатьевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 22л.
256224
  Крылова О.А. Вариативность грамматических форм как источник текстовой экспрессии / О.А. Крылова, Е.Н. Ремчукова // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.57-63. – ISSN 0130-9730
256225
  Чеснокова М.В. Вариативность динамических характеристик речи представителей разных возрастных категорий // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 52-57. – ISSN 2307-4558
256226
   Вариативность единиц разных уровней языковой структуры. – Орджоникидзе, 1978. – 138 с.
256227
  Власко Наталья Константиновна Вариативность и норма в синтаксисе современного английского языка в Индии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Власко Наталья Константиновна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 19л.
256228
  Грек А. Вариативность именования главных героев в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-689-129-1
256229
  Мартынюк А.П. Вариативность морфологических средств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Мартынюк А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
256230
  Мартынюк Алла Петровна Вариативность мофологических сердств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мартынюк Алла Петровна; Харьковский гос.ун-т им.А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 182л. – Бібліогр.:л.165-179
256231
  Халупко В.Ф. Вариативность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халупко В.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 24 с.
256232
  Парина И.С. Вариативность немецких идиом и трудности ее словарного описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 151-158. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
256233
  Крысин Л.П. Вариативность нормы как естественное свойство литературного языка // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
256234
  Акимова Н.В. Вариативность понимания как особенность современной интернет-коммуникации // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 34-37. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
256235
  Чекунова Ирина Анатольевна Вариативность прямообъектных конструкций в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чекунова Ирина Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.192-237
256236
  Назаров Анатолий Иосифович Вариативность серийных ассоциаций / Назаров Анатолий Иосифович, Соколов Роман Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучалась изменчивость свободных и тематических серийных ассоциаций, регистрируемых у одних и тех же испытуемых через разные промежутки времени. Такие временные срезы необходимы для получения данных, позволяющих рассматривать ассоциативные процессы ...
256237
  Хруцкая Н.В. Вариативность слова как рефлексия эволюции кодифицированной нормы литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 29-33. – ISBN 966-594-839-3
256238
  Погосян В. Вариативность социальных процессов и событий // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.172-185
256239
  Иванова О. Вариативность стыковых согласных в английской спонтанной речи // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 129-138. – ISBN 978-617-7132-02-07
256240
  Абрамович С.Д. Вариативность текста песни "Вставай, страна огромная!" и проблема ее народности // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 185-192
256241
  Алексеева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеева А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
256242
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексева А.Л. ; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
256243
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексева А. Л.; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 17л.
256244
  Трусова О.В. Вариативный подход развития выносливости школьников / О.В. Трусова, Р.Е. Ковалева, К.В. Гамалицкий // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 167-170 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
256245
  Меркель М.М. Вариации в зеркале / М.М. Меркель. – Москва, 1980. – 112 с.
256246
   Вариации вектора индукции в Японии / В.И. Бабак, Т.А. Климкович, И.И. Рокитянский, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 153-158 : рис. – Библиогр.: с. 158. – ISSN 0203-3100
256247
  Дорман Л.И. Вариации галактических космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 214 с.
256248
   Вариации геомагнитного поля в меловом периоде / А.Ю. Куражковский, Н.А. Куражковская, Б.И. Клайн, В.Ю. Брагин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 930-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 938-939. – ISSN 0016-7886
256249
  Абдуллабеков К.Н. Вариации геомагнитного поля, связанные с упругими напряжениями в земной коре сейсмоактивных районов / К.Н. Абдуллабеков, С.Х. Максудов ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 119-127
256250
  Рокитянский И.И. Вариации геомагнитных функций отклика в Японии / И.И. Рокитянский, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 126-138 : рис. – Библиогр.: с. 137. – ISSN 0203-3100
256251
   Вариации глобальных характеристик солнца. – Киев : Наукова думка, 1992. – 304 с. – ISBN 5-12-001905-6


  В монографии приведен исследовательский образ основных проблем и результатов исследования диаметра светимости и активности Солнца, потемнения центр - край на диске Солнца и асимметрии фраунгоферовых линий, движения плазм и структуры магнитного поля, ...
256252
  Фукс Л. Вариации для темной струны / Л. Фукс. – М, 1970. – 373с.
256253
  Джикия Н.Е. Вариации и тождества фразеологических единиц в их отношении к лексической системе языка (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джикия Н. Е.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 43л.
256254
   Вариации изотопного отношения 238U/235U в минералах гидротермальных урановых месторождений / И.В. Чернышев, В.Н. Голубев, А.В. Чугаев, А.Н. Баранова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1059-1078 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0016-7525
256255
  Кендзера А.В. Вариации интегрального коэффициента усиления грунтами сейсмических колебаний на территории Киева / А.В. Кендзера, Ю.В. Семенова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 129-141 : рис., табл. – Библиогр.: 138-139. – ISSN 0203-3100
256256
  Кошелев В.В. Вариации ионной структуры в нижней части области F-ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кошелев В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
256257
   Вариации ионосферных параметров во время магнитных бурь в январе-феврале 1974 г.. – Москва, 1986. – 148с.
256258
   Вариации ионосферы во время магнитосферных возмущений. – Москва, 1980. – 131с.
256259
   Вариации компонент вектора индукции и горизонтального тензора перед землетрясением Тохоку 11 марта 2011 г. по данным японских геомагнитных обсерваторий / И.И. Рокитянский, В.И. Трегубенко, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 115-130 : рис. – Библиогр.: с. 128-130. – ISSN 0203-3100
256260
  Мавашев Б.Э. Вариации концентрации родона в термоминеральной воде Приташкентского артезианского бассейна в связя с проявлениями сейсмичности в Ташкентской очаговой зоне : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мавашев Б. Э.; АН Уз.ССР, Отд. наук о Земле, Объед. уч. сов. по геолог. наукам. – Ташкент, 1972. – 20л.
256261
  Дорман Л.И. Вариации космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 492 с.
256262
  Кузьмин А.И. Вариации космических лучей высоких энергий / А.И. Кузьмин. – М, 1964. – 127с.
256263
   Вариации космических лучей и исследование космоса. – Москва : ИЗМИРАН, 1986. – 300 с.
256264
   Вариации космических лучей и солнечный ветер : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1980. – 109 с.
256265
  Белов Борис Александрович Вариации магнитного поля в высоких широтах в связи с условиями в межпланетном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Белов Борис Александрович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 13л.
256266
   Вариации магнитного поля в околоземном пространстве.. – М, 1986. – 176с.
256267
  Лейко У.М. Вариации магнитной асимметрии Солнца // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гллав. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев, 2016. – Т. 32, № 6 (192). – С. 56-67. – ISSN 0233-7665
256268
  Иванов Л.Д. Вариации множеств и функций. / Л.Д. Иванов. – М., 1975. – 352с.
256269
  Ронен И. Вариации на пушкинские темы в "Трагедии господина Морна" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 8. – С. 202-210. – ISSN 0321-1878
256270
  Жилинскайте В. Вариации на тему : юморески и рассказы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с.
256271
  Гулакова М.А. Вариации на тему "еврейского вопроса" в современной России // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 19-24


  Статья посвящена анализу документа "письмо 500" в религиозно-политической жизни современной России. После краткого обзора предпосылок написания данного письма, автор обращается к анализу реакции в международных СМИ, как на явление в дискурсе приемов ...
256272
  Сандрацкий Б.М. Вариации на тему Баха / Б.М. Сандрацкий. – Таллин, 1989. – 142с.
256273
  Баженов Г.В. Вариации на тему любви : повести / Г.В. Баженов. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 365 с.
256274
  Муратханов В. Вариации на тему рока : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 122-125. – ISSN 0130-7673
256275
  Черных Наталия Вариации на тему элегий к Максиму : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 122-126. – ISSN 0130-7673
256276
   Вариации общего содержания диоксида азота в атмосфере на Северном Кавказе / А.Н. Боровский, А.Я. Арабов, Г.С. Голицын, А.Н. Груздев, Н.Ф. Еланский, А.С. Елохов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 29-44 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
256277
  Кузнецов С.Н. Вариации радиационных поясов в связи с некоторыми геофизическими явлениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов С.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
256278
  Брянцева В.Н. Вариации Рахманинова на тему Корелли / В.Н. Брянцева. – М., 1961. – 23с.
256279
  Федорова Е.В. Вариации рентгеновского спектра активного ядра галактики NGC 4945 по данным космической обсерватории INTEGRAL / Е.В. Федорова, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 4 (190). – С. 23-35. – ISSN 0233-7665
256280
  Богданов Ю.А. Вариации сейсмоэлектромагнитного фона Земли и сейсмическая активность / Ю.А. Богданов, В.П. Коболев, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 95-106 : Рис. – Бібліогр.: с.105-106. – ISSN 0203-3100
256281
  Шмыглевский Ю.Д. Вариационная задача газодинамики осесимметричных сверхзвуковых течений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмыглевский Ю.Д.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1957. – 4л.
256282
  Толстых Виктор Константинович Вариационная задача идентефикации в гидродинамике открытых русл : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых Виктор Константинович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 108л. – Бібліогр.:л.100-108
256283
  Толстых В.К. Вариационная задача идентификации в гидродинамике открытых русл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 16с.
256284
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Элементарный учебник для агрономов / А.А.Сапегин. – Изд. 2. – Одесса : Народный комиссариат земледелия Украины, 1922. – 80 с.
256285
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Элементарный учебник для агрономов / А.А.Сапегин. – Изд. 2. – Харьков : Народный комиссариат земледелия Украины, 1922. – 80 с.
256286
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Пособие для сельскохозяйственных вузов / А.А.Сапегин. – Изд. 3, испр. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 106 с.
256287
  Поморский Ю.Л. Вариационная статистика / Ю.Л. Поморский. – Ленинград : Изд. Детского обсл. ин-та им. проф. А.С. Грибоедова
Ч. 2 : с 148 черт. и табл. – 1930. – 463 с.
256288
  Леонтович А.В. Вариационная статистика / А.В. Леонтович. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 204 с.
256289
  Сапегин А.А. Вариационная статистика : Практическое элементарное пособие для агрономов-опытников и биологов / А.А.Сапегин. – Изд. 6, испр. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 88 с.
256290
  Постников М.М. Вариационная теория геодезических / М.М. Постников. – Москва, 1965. – 248с.
256291
  Гончаренко В.М. Вариационная теория краевых задач механики сплошной среды : Учебное пособие / В.М. Гончаренко; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1981. – 64с. : Ил.2. – Библ.: 33 назв.
256292
  Гринберг С.М. Вариационная формулировка теории закрученных тонкостенных стержней и ее приложение к расчету частот колебаний лопаток компрессора : Автореф... канд. техн.наук: / Гринберг С.М.; МАИ. – М., 1966. – 21л.
256293
  Фролов Б.Н. Вариационне принципы в тетрадной и компенсирующей трактовках гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Фролов Б.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
256294
  Поборчий Сергей Всеволодович Вариационно-возрастная аппроксимация в некоторых пространствах дифференциальных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Поборчий Сергей Всеволодович; ЛГУ. – Л., 1981. – 14л.
256295
   Вариационно-оперативные разностные схемы для уравнений математической физики.. – Тбилиси, 1983. – 144с.
256296
   Вариационно-разностные методы в задачах численного анализа.. – Новосибирск, 1987. – 181с.
256297
   Вариационно-разностные методы в математической физике.. – Новосибирск, 1981. – 156с.
256298
  Калис Х.Э. Вариационно-разностные методы для решения краевых задач / Х.Э. Калис. – Рига, 1989. – 56с.
256299
  Слесарев И.С. Вариационно-разностные методы расчета ядерных раеакторов / И.С. Слесарев, А.М. Сироткин. – М., 1981. – 113с.
256300
  Акопян Юрий Рубенович Вариационно-разностные методы решения двумерных линейных параболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Акопян Юрий Рубенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 15л.
256301
  Дадян Юрик Георгович Вариационно-разностные методы решения эллиптических уравнений второго порядка с разрывными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Дадян Юрик Георгович; АН СССР. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1981. – 18л.
256302
  Багаев Борис Михайлович Вариационно-разностный метод решения элиптических уравнений с малым параметром при старших производных : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.07 / Багаев Борис Михайлович; АН СССР Сб отд. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 15л.
256303
  Кантор Б Вариационно-сегментный метод в нелинейной теории оболочек. / Б Кантор, , С.И. Катаржнов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 135 с.
256304
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление : Лекции / В.П. Ермаков. – 68с. – Стеклографическое изд.
256305
  Пфейффер Г.В. Вариационное исчисление : по лекциям профессора Г. Пфейффера. – Изд. математиков IV курса. – Киев : Лит. Я.К. Бенцияновского, 1908. – [2], 64 c. – Без тит. л. - Написано от руки. - Литография
256306
  Смирнов В.И. Вариационное исчисление / В.И. Смирнов. – Ленинград, 1933. – 204 с.
256307
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1952. – 168 с.
256308
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1958. – 163 с.
256309
  Гельфанд И.М. Вариационное исчисление : учебник / И.М. Гельфанд, С.В. Фомин. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 228 с.
256310
  Савелов А.А. Вариационное исчисление / А.А. Савелов. – Новосибирск, 1962. – 129с.
256311
   Вариационное исчисление. – Москва, 1967. – 20 с.
256312
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление : учеб. пособие / М.Л. Краснов. – Москва : Наука, 1973. – 191 с.
256313
  Буслаев В.С. Вариационное исчисление : [учеб. пособ. для физ.-мат. спец. вузов] / В.С. Буслаев ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1980. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 284-285
256314
  Ахиезер Н.И. Вариационное исчисление / Ахиезер Н.И. – Харьков : Харьковский университет, 1981. – 168 с. : ил.
256315
  Коша А. Вариационное исчисление / А. Коша. – М., 1983. – 279 с.
256316
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление : Учебник для физических и физико-математических ф-тов / Л.Э. Эльсгольц. – 6-е изд. – Москва : КомКнига, 2006. – 208 с. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 5-484-00425-X
256317
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление в новом изложении / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императоского Университета Св. Владимира. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.
256318
  Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.В. Пантелеев. – Москва : Высшая школа, 2006. – 272с. – (Прикладная математика для ВТУЗов). – ISBN 5-06-005327-X
256319
  Зейферт Г. Вариационное исчисление в целом [Електронний ресурс] / Г. Зейферт, В. Трельфалль. – Ижевск : Удмуртский университет, 2000. – 160 с. – Вых.ан. оригинала: Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – (Регулярная и хаотическая динамика ; Том 14)
256320
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения / Л.Я. Цлаф. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
256321
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения : Справ.руководство / Л.Я. Цлаф. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1970. – 191 с.
256322
  Андреева Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное пособие для студентов математических специальностей и направлений подготовки ун-тов / Е.А. Андреева, В.М. Цирулева. – Москва : Высшая школа, 2006. – 584с. – ISBN 5-06-004746-6
256323
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление по Вейерштрасу / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 35 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1903, № 2
256324
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление. Лекции / В.П. Ермаков. – 84с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.Стеклограф.изд.
256325
  Казанцева К. Вариационное усвоение данных для оптимизации граничных условий в моделях океана / К. Казанцева, Е. Казанцев, М.А. Толстых // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 36-47 : рис. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 0130-2906
256326
  Розонэр Л .и. Вариационноые методы исследования качества системы автоматического управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розонэр Л .и.; АН СССР, ин-т автомат. и телемехан. – М., 1960. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
256327
  Айнола Л.Я. Вариационные задачи в нелинейной теории упругих оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айнола Л.Я.; Акад. наук Эстон. ССР. Отд-ние техн. и физ.-мат. наук. – Таллин, 1957. – 7л. – Бібліогр.:с.7
256328
  Черноусько Ф.Л. Вариационные задачи механики и управления. / Ф.Л. Черноусько, Н.В. Баначук. – М, 1973. – 238с.
256329
  Поломошнова Р.С. Вариационные задачи на классах аналитических функций в круговом кольце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Поломошнова Р.С.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по физ.-мат. наукам (математика и механика) при Томском г. – Томск, 1965. – 8л.
256330
  Морозов С.Ф. Вариационные задачи на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов С.Ф.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Секция физ.-мат. наук Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Горький, 1962. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
256331
  Багирова Н.Х. Вариационные задачи с малым параметром, вырождающиеся в пределе : Автореф... канд.физ-матнаук: / Багирова Н.Х.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 6л.
256332
  Асланов Э.Д. Вариационные задачи с учетом цены управления в гильбертовых пространствах и их применение к уравнениям в частных производных. : Автореф... наук: / Асланов Э.Д.; Аз. гос. пед. инс.им.В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 9л.
256333
  Гольдштейн Ю.Б. Вариационные задачи статики оптимальных стержневых систем. / Ю.Б. Гольдштейн, М.А. Соломещ. – Л., 1980. – 208с.
256334
  Байокки К. Вариационные и квазивариационные неравенства / Клаудио Байокки, Антонио Капело ; пер. с англ. В.И. Агошкова [и др.]. – Москва : Наука, 1988. – 448 с. – Библиогр.: с. 415-445
256335
  Петров А.Г. Вариационные методы в динамике несжимаемой жидкости / А.Г. Петров. – М, 1985. – 103с.
256336
  Гулд С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Ваинштеина / С. Гулд. – Москва : Мир, 1970. – 328 с.
256337
  Нечай Анна Анатольевна Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Нечай Анна Анатольевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.168-177
256338
  Нечай А.А. Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.16 / Нечай А.А.; МВССО УССР, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
256339
  Иваненко В.И. Вариационные методы в задачах управления для систем с распределёнными параметрами / В.И. Иваненко, В.С. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 284 с.
256340
  Чеглоков Е.И. Вариационные методы в квантовой теории атомных систем. / Е.И. Чеглоков. – Томск : Томский ун-тет, 1983. – 124с.
256341
  Васильев А.Н. Вариационные методы в квантовой теории поля и статистической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Васильев А.Н.; ЛГУ. – Л, 1976. – 21л.
256342
  Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике / С.Г. Михлин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 512с.
256343
  Ректорис К. Вариационные методы в математической физике и технике : Пер. с англ. / К. Ректорис. – Москва : Мир, 1985. – 590 с.
256344
  Новоселов В.С. Вариационные методы в механике / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1966. – 66с.
256345
  Мосолов П.П. Вариационные методы в механике сплошных сред : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 002 / Мосолов П.П.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
256346
  Вярьвильская Н О. Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Вярьвильская О.Н; МВиССО БССР, Белоруск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – 148л.
256347
  Вярьвильская Ольга Николаевна Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Вярьвильская Ольга Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
256348
  Биргер И.А. Вариационные методы в строительной механике турбомашин / И.А. Биргер. – Москва : Оборонгиз, 1959. – 28 с. – Библиогр.: с. 28
256349
  Пратусевич Я.А. Вариационные методы в строительной механике. / Я.А. Пратусевич. – М.Л., 1948. – 400с.
256350
  Репалов Игорь Николаевич Вариационные методы в теории колебаний плазменных сгустков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Репалов Игорь Николаевич; Гос. ком-т СССР по нар. образованию. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1988. – 13л.
256351
  Михайлов Ю.А. Вариационные методы в теории нелинейного тепло- и массопереноса / Ю.А. Михайлов, Ю.Т. Глазунов. – Рига : Зинатне, 1985. – 190 с.
256352
  Абрамов Ю.Ш. Вариационные методы в теории операторных пучков : спектр. оптимизация / Ю.Ш. Абрамов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1983. – 178 с. – Библиогр.: с. 173-178
256353
  Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности : Пер. с англ. / К. Васидзу. – Москва : Мир, 1987. – 542 с.
256354
  Фоменко А.Т. Вариационные методы в топологии / А.Т. Фоменко. – М, 1982. – 343с.
256355
  Никольский В.В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики / В.В. Никольский. – Москва, 1967. – 460с.
256356
  Бахтина Галина Петровна Вариационные методы и квадратичные дифференциалы в задачах о неналегающих областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бахтина Галина Петровна; АН УССР Ин-т математики. – К., 1975. – 11л.
256357
  Лесин В.В. Вариационные методы и применение мультипликативных систем функций в некоторых прикладных задачах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.01 / Лесин Виктор Васильевич ; Москов. ин-т электронной техники. – Москва, 1979. – 16 с. – Библиогр.: 7 назв.
256358
  Перов А.И. Вариационные методы и теории нелинейных колебаний / А.И. Перов. – Воронеж, 1981. – 196с.
256359
  Марчук Ирина Михайловна Вариационные методы исследования некоторых задач механики упруго-пластического тела : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Марчук Ирина Михайловна; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1982. – 146л. – Бібліогр.:л.135-146
256360
  Марчук И.М. Вариационные методы исследования некоторых краевых задач механики упруго-пластического тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Марчук И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
256361
  Димарченко О.С. Вариационные методы исследования нелинейных колебаний оболочечно-жидкостных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Димарченко О.С.; Ин-т механики АН УССР. – К, 1979. – 18л.
256362
  Вайнберг М.М. Вариационные методы исследования нелинейных операторов / М.М. Вайнберг. – Москва, 1956. – 344 с.
256363
  Цирлин А.М. Вариационные методы оптимизации управляемых объектов. / А.М. Цирлин. – М., 1976. – 448с.
256364
  Бердичевский В.Л. Вариационные методы построения моделей сплошных сред : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Бердичевский В.Л. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
256365
  Махницкий Роман Николаевич Вариационные методы построения теорий и расчета анизотропных пластин с отверстиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Махницкий Роман Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 17л.
256366
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Попова А.А. ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
256367
  Попова Анна Александровна Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Попова Анна Александровна; КГУ. – Киев, 1981. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
256368
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попова А.А.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
256369
  Дмитриев Ю.Ю. Вариационные методы расчета корреляционных эффектов и радиационных сдвигов уровней энергии многоэлектроных атомов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дмитриев Ю.Ю.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
256370
  Гейвандов Л.Н. Вариационные методы расчета связи волноводов и резонаторов через систему отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гейвандов Л.Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 30л.
256371
  Образцов И.Ф. Вариационные методы расчета тонкостенных авиационных пространственных конструкций / Образцов И.Ф. – Москва : Машиностроение, 1966. – 392 с. : черт. – Библиогр.: с. 389
256372
  Гутлянский В.Я. Вариационные методы решения задач об областях значения функционалов на некоторых классах аналитических функций : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутлянский В.Я.; Объед.совет.по присужден.учен.степен.по физ-мат.наукам. – Томск, 1967. – 9л.
256373
  Левина Н.Н. Вариационные методы решения краевых задач электростатики : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.03 / Левина Н. Н.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
256374
  Юрьев М.С. Вариационные методы теории возмущений и их применение в теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Юрьев М.С.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
256375
  Петров Ю.П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю.П. Петров. – Л., 1977. – 280с.
256376
  Хлуднев Александр Михайлович Вариационные неравенства в упругости и пластичности : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хлуднев Александр Михайлович; АН УССР, Сибирское отд., ВЦ. – Новосибирск, 1984. – 26л.
256377
  Нгуен Ван Тхоа Вариационные принципы в локальной релятивистской электродинамике движущихся сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Нгуен Ван Тхоа; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 13л.
256378
   Вариационные принципы в математической и теоретической физике. – Москва, 1989. – 97с.
256379
  Демков Ю.Н. Вариационные принципы в теории столкновений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Л., 1954. – 8л.
256380
  Био М. Вариационные принципы в теории теплообмена = Variationalprinciples in heat transfer : (Унифицированный анализ диссипативных явлений методом Лагранжа) / М. Био ; пер. с англ. В.Л. Колпащикова, Т.С. Кортневой ; под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Энергия, 1975. – 209 с. : черт. – Библиогр.: с. 204-207
256381
  Куликов Э.Л. Вариационные принципы для полых систем СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куликов Э.Л.; Саратовский ун-т. – Саратов, 1964. – 14л.
256382
  Рудаков В.С. Вариационные принципы для полюсов S-матрицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудаков В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1966. – 6л.
256383
  Ванько В.И. Вариационные принципы и задачи математической физики : учеб. пособие для студентов инженер. спец. / В.И. Ванько. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 190, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-190. – ISBN 978-5-7038-3372-8
256384
  Фридман А. Вариационные принципы и задачи со свободными границами / А. Фридман. – М., 1990. – 535с.
256385
   Вариационные принципы механики : Сборник статей. – Москва : Физматлит, 1959. – 932с.
256386
  Ланцош К. Вариационные принципы механики / К. Ланцош; Пер. с англ. В.Ф. Гантмахера; Под ред. Л.С. Полака. – Москва : Мир, 1965. – 408 с.
256387
  Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды / В.Л. Бердичевский. – Москва : Наука, 1983. – 447 с. – Библиогр.: с. 433-447
256388
  Полак Л.С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение в физике / Л.С. Полак. – Москва : Физматлит, 1960. – 599 с.
256389
  Абовский Н.П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек / Н.П. Абовский [и др.] ; под ред. Н.П. Абовского. – Москва : Наука, 1978. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-284
256390
  Зубарев А.Л. Вариационные принципы типа принципа Швингера в квантовомеханической проблеме малого числа тел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зубарев А.Л.;. – Дубна, 1981. – 20л.
256391
  Антонченко В.Я. Вариационные расчеты некоторых свойств ядерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.02 / Антонченко В.Я. – К, 1974. – 19 с.
256392
  Жуков М.В. Вариационные расчеты энергии связи и размеров легких ядер / М.В. Жуков, В.Н. Максименко. – Киев, 1971. – 12с.
256393
  Рабинович Б.И. Вариационные режими полета крылатых летательных аппаратов / Б.И. Рабинович. – М., 1966. – 183с.
256394
  Венецкий И.Г. Вариационные ряды и их характеристики / И.Г. Венецкий. – Москва, 1970. – 159с.
256395
  Великославинский Д.А. Вариационный анализ эволюции магматических систем / Д.А. Великославинский, Э.Н. Елисеев, К.О. Кратц. – Ленинград : Наука, 1984. – 280с.
256396
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчивости распределенных колебательных процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Запорожье, 1980. – 123л. – Бібліогр.:л.113-123
256397
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчисоти распределенных колебательных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; КГУ. – К., 1981. – 20л.
256398
  Шехтер Р.С. Вариационный метод в инженерных расчетах / Р.С. Шехтер. – М., 1971. – 292с.
256399
  Эпштейн С. Вариационный метод в квантовой химии / С. Эпштейн. – Москва : Мир, 1977. – 362 с.
256400
  Горлей П.Н. Вариационный метод в кинетической теории / П.Н. Горлей, В.А. Шендеровский; АН СССР, Ин-т физики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 291с.
256401
  Лаврентьев М.А. Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа / М.А. Лаврентьев. – М., 1962. – 136с.
256402
  Кашкаха Виктор Ефимович Вариационный метод исследования некоторых нелинейных задач со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кашкаха Виктор Ефимович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
256403
  Колесников В.К. Вариационный метод приближенного решения задачи равновесия плазмы в токамаке и его использование / В.К. Колесников, В.Д. Хаит. – Москва, 1983. – 32с.
256404
  Цимринг Ш.Е. Вариационный метод расчета периодических волноводов : Автореф... канд. из. мат.наук: / Цимринг Ш. Е.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 10л.
256405
   Вариационный метод расчета электромагнитного поля и потерь в торцевых частях турбогенератора. – Киев, 1978
256406
  Кравчук А.С. Вариационный метод решения контактных задач : Автореф... д-ра физ.-хим.наук: 01.02.04 / Кравчук А.С.; МГУ. – М., 1980. – 28л.
256407
  Пахолков Г.А. и др. Вариационный метод синтеза сигналов и фильтров / Г.А. и др. Пахолков. – М., 1981. – 233с.
256408
  Нейман Ю.М. Вариационный метод физической геодезии / Ю.М. Нейман. – Москва : Недра, 1979. – 200 с.
256409
  Веселов В.В. Вариационный подход к задачам интерполяции физических полей / В.В. Веселов. – Москва, 1983. – 120с.
256410
  Томильчик Л.М. Вариационный принцип в электродинамике с двумя типами зарядов и модель релятивистской струны / Л.М. Томильчик. – Минск, 1979. – 73 с.
256411
  Срочко В.А. Вариационный принцип максимума и методы линеаризации в задачах оптимального управления / В.А. Срочко. – Иркутск, 1989. – 154с.
256412
  Абовский Н.П. Вариационный принцип теории упругости и теории оболочек : учеб. пособие / Н.П. Абовский, Н.П. Андреев ; МВ и ССО РСФСР, Краснояр. политехн. ин-т. – Красноярск, 1973. – 191 с.
256413
  Кротов В.Ф. Вариационный принцип упругого равновесия пространственно-временного континуума / В.Ф. Кротов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1987. – 111 с.
256414
  Зубарев А.Л. Вариационный прицип Швингера в квантовой механике / А.Л. Зубарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 144 с.
256415
  Стешенко А.И. Вариационный расчет границы области существования атомных ядер / А.И. Стешенко. – К., 1971. – 16с.
256416
  Королівський С.М. Вариационный ряд / С.М. Королівський. – К, 1967. – 22с.
256417
  Елисеев Э.Н. Вариационный физико-химический анализ процессов кристаллизации многокомпонентных систем. / Э.Н. Елисеев. – Л., 1971. – 128с.
256418
  Скобелкин В.И. Вариационые принципы в гидродинамике. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1958. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
256419
  Чеботарев Н.П. Вариация стока и его факторов. / Н.П. Чеботарев. – Воронеж, 1949. – 102с.
256420
  Сапігин А.А. Вариаційна статистика : елементарний підручник для агрономів / А.А.Сапегин. – Київ : Книгоспілка. – 90 с.
256421
  Лисковец О.А. Вариацыонные методы решения неустойчивых задач / О.А. Лисковец. – Минск, 1981. – 343с.
256422
  Вакуленко О.В. Варизонна модель фотолюмінесценції поруватого кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 428-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шар поруватого кремнію представлений як матеріал із змінною шириною забороненої зони. Запропонована модель фотолюмінесценції поруватого кремнію, за якою поглинання збуджувального випромінювання відбувається у широкозонній області варизонних систем, а ...
256423
  Яковлев Юрий Павлович Варизонные Ga1-xAlxAs:Si P-П-структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Яковлев Юрий Павлович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 20л.
256424
  Пека Г.П. Варизонные полупроводники / Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, А.Н. Смоляр. – Київ : Вища школа, 1989. – 250с. – ISBN 5-383-00003-9
256425
   Вариконды в электронных импульсных схемах. – Москва, 1971. – 271 с.
256426
  Караченцев А.Я. Варисторы, основы технологии серийного производства : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев А. Я.;, 1969. – 17л.
256427
  Юдин В.В. Варисциды Северного Урала / В.В. Юдин. – Л, 1983. – 174с.
256428
  Чесноков Варисцийский геосинклинальный магматизм и образование континентальной земной коры Большого Кавказа / Чесноков, И.С. Красивская. – М, 1985. – 94с.
256429
  Карп І. Варіабельність індикаторів продовольчої безпеки України в контексті глобальних викликів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 35-51. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
256430
  Олексійченко Н.О. Варіабельність морфологічних і біохімічних ознак листків рослин роду Tilia L. в урбосередовищі / Н.О. Олексійченко, А.Ф. Ліханов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1991-606X
256431
  Чумак П. Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів Frankliniella occidentalis Pergande та Partenothrips dracaenae Heeger з різним ступенем інвазійної спроможності. Одним із факторів адаптації трипсів до нових умов існування є мінливість ...
256432
  Думка І.В. Варіабельність ритму серця у машиністів електропоїздів метрополітену / І.В. Думка, В.С. Ткачишин, Н.Ю. Ткачишина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 33-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
256433
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Людмила Іванівна Кудій; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
256434
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кудій Л.І.; Черкаськ. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ, 2006. – 140с. – Бібліогр.: л.117-140
256435
   Варіабельність серцевого ритму в оцінці стану серцево-судинної системи у військовослужбовців Збройних Сил України із зони проведення антитерористичної операції з супутнім посттравматичним стресовим розладом / А.М. Шиць, В.А. Березовський, С.Є. Мостовий, О.Б. Динник // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 232-244. – ISSN 2310-4910
256436
   Варіабельність швидкості центральної обробки інформації у дітей молодшого дошкільного віку / Н. Філімонова, Т. Куценко, М. Макарчук, О. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-93. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В результаті проведеного дослідження було встановлено, що з метою оцінки психофізіологічних особливостей дітей молодшого дошкільного віку необхідно поводити обстеження як мінімум 3 рази, причому одночасно з найкращими для цієї дитини показниками ...
256437
  Крумов Б. Варіант №1 / Б. Крумов. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 231 с.
256438
  Ситченко А. Варіант аналізу повісті І.Франка "Захар Беркут" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С.31-33
256439
  Стеченко Д.М. Варіант внутріобласного економіко-географічного районування України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 7-14. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
256440
  Зеленський А.Г. Варіант математичної теорії нетонких пружних пластин і пологих оболонок при статичному навантаженні : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Зеленський Анатолій Григорович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 100 назв
256441
  Семенов Варіант принципу Девілля-Годфруа-Зізлера для векторної оптимізації / Семенов, Р.Я. Апостол, Т.А. Войтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для задач векторної оптимізації отримино новий варіант варіаційного принципу Девіляя-Годфруа-Зізлера та теорему про б-пористість множини некоректних задач. Ключові слова: категорія Бера, пористість, векторна оптимізація, варіаційний принцип. New ...
256442
  Бондарчук Ю.В. Варіант таксономії СППР // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 68-69. – ISBN 978-966-8725-10-4
256443
  Курченко О.О. Варіант теореми Леві-Бакстера для гауссівського випадкового поля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Знайдена границя у середньому квадратичному та з ймовірністю одиниця [альфа]-варіації гауссівського випадкового поля для простих приростів та рівномірних розбиттів (0, 1)[верхній індекс m]. Розглянуто приклади випадкового поля Ченцова та гауссівського ...
256444
  Слухай Н.В. Варіанти вірша "Лічу в неволі дні і ночі..." в текстолінгвістичному висвітленні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 88-92
256445
  Собуцький М. Варіанти впорядкування мовно-культурної функціональної системи перехідного характеру (VI-VIII ст.) // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 11. – С. 6-7
256446
  Ярова А. Варіанти зовнішньої обробки стін традиційного житла Чернігівщини кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 10-15. – ISSN 2309-9356


  В статті досліджено основні варіанти конструкції та зовнішнього вигляду стін традиційної хати населення Чернігівщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ ст. Зроблена спроба локалізувати поширення "відкритого зрубу", штукатурення, білення стін житла на ...
256447
  Дереч В. Варіанти інверсних напівгруп скінченного рангу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 80-83. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Нехай S - інверсна напівгрупа, напіврешітка ідемпотентів якої має скінчену довжину. Для фіксованого елемента c визначимо на S операцію * c згідно правила х * с у = х с у, а множину S з операцією * c, яка є напівгрупою, позначимо через (S, * c). Для (S, ...
256448
  Крижна В. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 110-115.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
256449
  Ткаченко Н.Д. Варіанти локативів та їх функції в тексті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Розглядаються формальні та семантичні варіанти прийменникових локативів, директиві, їх функції у створенні семантико-синтаксичної єдності літературного тексту.
256450
  Онікієнко І. Варіанти мотиву самоствердження творчістю як опір імперському небуттю у в"язничній ліриці Тараса Шевченка й Василя Стуса // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 286-298. – ISBN 978-966-920-657-2
256451
  Кониський О. Варіанти на декотрі Шевченкові твори / О. Кониський. – 8с.
256452
  Кониський О.Я. Варіанти на декотрі Шевченкові твори : [розвідка та урив. з поезій Т.Г. Шевченка] [початок] / подав Олександр Кониський. – Б. м. : б. в., 1900. – 16 с. – Окр. відб. з: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1900, т.33, кн. 1


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1900. - На тит. арк. та обкл. ...
256453
  Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємтсві // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-18 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
256454
  Харламова О.В. Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 266-270. – ISSN 2222-4459
256455
  Суховець Ю.М. Варіанти прислівникових еквівалентів слова в сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 57. – С. 38-54. – ISSN 2312-0665
256456
  Дудник З. Варіанти реалізації голосних українського мовлення та їхнє місце в класифікації МФА // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 18-23. – ISSN 0320-3077
256457
  Балабайкіна Н. Варіанти розрахунку курсових різниць : зовнішньоекономічна діяльність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
256458
  Колодкевич Г.В. Варіанти тексту В. Стуса "В мені уже народжується Бог": естетика прозрінь // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 188-193. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації поезії В. Стуса "В мені уже народжується Бог", яка містить два закінчені, але практично різні варіанти тексту. Це спроба показати естетичний аспект містичного переживання божественного начала в поетичному тексті
256459
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 109-112. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-231-9
256460
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучень // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
256461
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 159-167
256462
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 27-28
256463
   Варіантна оптимізація балансів паливно-енергетичних ресурсів / Репін, і.І., О.В. Мельник, І.В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 58-66
256464
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Дис. ...канд.філол.наук: Спец. 10.02.01- укр. мова / В.В.Коломийцева; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. – Додатки: л. 202-207. – Бібліогр.: л.182-201
256465
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Коломийцева В.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
256466
  Вірченко Г.І. Варіантне геометричне моделювання технічних об"єктів методом поліпараметризації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
256467
  Юносова В. Варіантні родові форми запозичених іменників у наукових студіях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 140-144. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  На матеріалі "Українського стилістичного словника".
256468
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка іменників у мовній спадщині Івана Огієнка та сучасні тенденції їхнього вживання // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 353-358. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
256469
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка однини іменників іі відміни у мові сучасної художньої літератури // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 328-330. – ISSN 2219-4290
256470
  Зайцева О.М. Варіантність акцентуаційних норм у сучасному українському телемовленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 431-436


  У статті розглянуто деякі варіантні акцентуаційні явища, які відбуваються в мові сучасного українського телебачення, а також з’ясовано вплив їх на мовний узус і норму. Установлено, що зафіксовані в мовному вжитку журналістів, ведучих українських ...
256471
  Овсейчик С.В. Варіантність в українській мистецькій термінології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 37-48. – ISSN 2311-2697


  Варіантність є однієї з найбільш досліджуваних категорій сучасної лінгвістики, що пояснюється внутрішнім прагненням мови до постійного розвитку, і, відповідно, до постійних змін. Варіантність, у свою чергу, є формою існування предметів та явищ ...
256472
  Повар С.В. Варіантність викладу теми курсу загальної фізики "Постійний струм. Закон Ома" // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 120-124. – ISSN 2413-1571
256473
  Колібаба Л. Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця XX - початку XXI сторіч // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 86-96. – ISSN 1682-3540
256474
  Коць Т. Варіантність відмінкових форм іменників у мові преси початку XX ст. і становлення літературної норми // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 156-164. – ISSN 0201-419
256475
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівних форм наказового способу у староукраїнських пам"ятках // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 72-80. – Бібліогр.: с. 78-80; 45 поз.


  Система форм наказового способу дієслова в староукраїнській мові першої половини XVII ст. на матеріалі різножанрових пам"яток. In the article it is analized forms of the narrative mode of verb on the base ofdifferent style scripts of the Ancient ...
256476
  Діденко Н. Варіантність дієслівних форм теперішнього часу в апокрифах, виданих І. Франком // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 176-182
256477
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 187-249
256478
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
256479
  Лісова І.Г. Варіантність значень теперішнього часу в документах офіційно-ділового стилю (на матеріалі французької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-68. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Робиться спроба проаналізувати різноманітні функції та відтінки значення present в офіційно-діловому стилі. Стандартизація й чіткість висловлювання дають змогу провести класифікацію значень present.
256480
  Козленко Т.В. Варіантність інтерфіксів у відносних прикметниках української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 257-261. – ISSN 1729-360Х
256481
  Коць Т.А. Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини XX ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 0027-2833
256482
  Колєснік Л. Варіантність словотвірної структури агентивів у покутсько-буковинських говірках // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 88-97. – ISSN 1682-3540
256483
  Городенська К.Г. Варіантність словотворчих суфіксів у розмовних найменуваннях осіб за зовнішніми ознаками // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (81). – С. 3-20. – ISSN 1682-3540
256484
  Зайцева О.М. Варіантність у родовій категоризації іменників (на матеріалі мовлення сучасного українського телебачення) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 121-130. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
256485
  Харченко С.В. Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 215, ч. 1. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки")
256486
  Глуховцева І. Варіантно-синонімійні групи фразеологічних одиниць із компонентами-паронімами в українських східнослобожанських говірках // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 159-167. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
256487
  Коляда М. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 66-76. – ISSN 1682-2366
256488
  Холодняк Ю.В. Варіативне дискретне геометричне моделювання обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Холодняк Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
256489
  Юскович-Жуковська Варіативне електронне середовище з вивчення навчальної дисципліни "Алгоритми та структури даних" // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 156-166. – ISBN 978-966-7359-77-5
256490
  Канівець І.А. Варіативне кіно: режисура екранних творів з сюжетами, що змінюються : навч. посібник / Іван Канівець. – Київ : КНТ, 2018. – 240, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-241
256491
  Кизенко В.І. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі : посібник для вчителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І. Кизенко; АПН України; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 133с. – ISBN 978-966-644-073-3
256492
  Гнатюк Л.П. Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-96. – ISSN 0027-2833
256493
  Халіфе Рабі Варіативний спосіб пошуку раціонального обрису задньої грані підпірної стіни / Халіфе Рабі, Н.П. Меліш // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 172-177 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
256494
  Стеблина-Рудякова Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у "Систематичному словнику сербохорватської мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-117. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується аналіз варіативних відношень у групах синонімів тематичного словника сербської мови. В статье предлагается анализ вариативных отношений в группах синонимов тематического словаря сербского языка. The article is dedicated to ...
256495
  Сідельникова Л.П. Варіативні етюди пошуку альтернативи бюджетним ресурсам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 238-248 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
256496
  Нестуля О. Варіативні моделі змішаного навчання у вищій школі: досвід ПУЕТ [Полтавського університету економіки і торгівлі] / О. Нестуля, С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 7-20. – ISSN 1682-2366
256497
  Москвичова О. Варіативні моделі метаморфози в англійських поетичних текстах XIX-XX століть // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 122-129. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Доведено, що метаморфоза постає тропеїчною синтактико-стилістичною фігурою. Лінгво-семіотична модель метаморфози експлікована у поетичних текстах перетворювальним, перетвореним, предикатами перетворення та каузатором. Встановлено, що розроблена модель ...
256498
  Предко Д.Є. Варіативні моделі походження релігійних почуттів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 204-206
256499
  Ніколова О.О. Варіативні різновиди комічних псевдоморфних песонажів української драматургії першої пол. XIX ст. у контексті європейської традиції // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-102. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
256500
  Козленко І. Варіативність -ся-дієслів в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41, Літ.: 16 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Звернено увагу на зв"язок компонентів фонемної структури основи з компонентами плану змісту. З"ясовано, що живі фонемні чергування, які послідовно й регулярно відбуваються у цілком визначених осново формах словозмінної парадигми дієслова, мають певне ...
256501
  Пилипенко І.О. Варіативність англомовних запозичень у сучасних українських ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 131-136. – ISSN 2522-493X
256502
  Федорко Я.А. Варіативність відображення англомовних емоційних одиниць у перекладі художнього твору (українською, російською, китайською мовами) / Я.А. Федорко, Т.М. Яблонська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 233-243. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Статтю присвячено вивченню особливостей перекладу емоційних одиниць у художньому творі. У роботі розглянуто художній текст як об’єкт перекладацького аналізу; встановлено роль емоційних мовних одиниць у художній літературі; досліджено застосування ...
256503
  Голубенко Н.І. Варіативність відтворення одиниць етнокультурно маркованого концепту "біла голота" // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 89-93. – ISBN 978-617-7241-66-8
256504
  Бардік М. Варіативність візантійської художньої традиції в храмовому живописі Києво-Печерської лаври 1890-1910-х // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 43. – С. 26-32. – ISSN 2226-2180
256505
  Кузьменко Т.М. Варіативність голосних фонем у різних типах сучасного німецького мовлення // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 71-83. – ISSN 2227-2844


  Представлено та проаналізовано класифікації головних типів мовлення, а також виявлено ступінь варіативності наголошених та ненаголошених голосних фонем у підготовленому та спонтанному німецькому мовленні. Підготовленому мовленню притаманна переважно ...
256506
  Касьянова О.А. Варіативність губних приголосних у мовленні філологів (на матеріалах відеомарафону #Сковорода300) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (63). – С. 77-87. – ISSN 2520-6346


  Подано артикуляційно-акустичний аналіз українських губних приголосних фонем /b/, /p/, /в/, /m/, /f/, здійсненого на матеріалах відеомарафону #Сковорода300, організованого кафедрою історії української літератури, теорії літератури та літературної ...
256507
  Кукарцев О. Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 28-32


  Досліджено смислові значення поняття "імперія" в сучасному науковому дискурсі, зокрема в теорії та методології політичної науки. Головна увага приділена аналізу змістовних ознак поняття "імперія", які існують у суспільних науках, а також існуючим ...
256508
  Воронова Н. Варіативність зв"язку етичного та естетичного: вплив на розвиток особистості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 96-102. – ISSN 1728-9343
256509
  Попова Н.М. Варіативність інтенційного потенціалу мовних знаків у політичному дискурсі адресантів з різним соціальним статусом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 272-278. – ISBN 978-966-171-013-8
256510
  Мусатов С. Варіативність концептуального визначення особистості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 101-120. – ISSN 1810-2131
256511
  Озерська О. Варіативність мовленнєвих актів прохання у діловому дискурсі японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 103-110. – (Бібліотека Інституту філології)
256512
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень віртуальної можливості (на матеріалі італійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 318-328
256513
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень внутрішньої можливості (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 253-260


  Розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної можливості, встановлюється типологія і варіативність модальних значень та механізмів розпредметнення в контексті у залежності від диспозиційної установки. Рассматриваются ...
256514
  Охріменко В.І. Варіативність моделей вираження модального значення проблематичної достовірності у сучасній італійській мові // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 176-182. – (Бібліотека Інституту філології)
256515
  Русаченко Н.П. Варіативність морфонологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI - XVIII cт. // Історія української мови : практикум із морфології : навч. посібник / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 141-149. – ISBN 978-966-933-055-0


  Зазначено важливість урахування морфонологічних характеристик в іменній словозмінній парадигмі в діахронії. З"ясовано причини та умови варіативності морфонологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI-XVIII ст. ...
256516
  Осипова Т.Ю. Варіативність педагогічного наставництва в сучасному освітньому просторі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 47-53. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
256517
  Головко А.Я. Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 184-191


  У статті узагальнена та проаналізована практика реалізації концепції соціального маркетингу в країнах Європи та США на прикладі провідних мультинаціональних компаній. Розкрито роль соціальних звітів як інноваційного інструменту соціального маркетингу ...
256518
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Додатки: л. 157-172. – Бібліогр.: л. 173-188
256519
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
256520
   Варіативність показників магнітної сприйнятливості грунтів за різних способів її визначення / О. Круглов, П. Назарок, О. Меньшов, А. Сухорада // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – С. 53-58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1/2). – ISSN 2225-8701
256521
  Плющ Н.П. Варіативність просодичних структур в українському офіційно-діловому мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Робиться спроба аналізу різних типів офіційно-ділового стилю в українському мовленні. Основна увага приділяється дипломатичному різновиду. Функціональними тут виявляються стилістично-нейтральні варіанти просодичних реалізацій інтонаційно-комунікативних ...
256522
  Гнатюк М. Варіативність самовияву: науковий і художній текст Людмили Тарнашинської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 117-123. – ISSN 0236-1477
256523
  Кравченко В. Варіативність серцевого ритму при перегляді емоційно забарвлених зображень у жінок у різні фази менструального циклу / В. Кравченко, К. Демидова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 35-40. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
256524
   Варіативність серцевого ритму у жінок в різні фази менструального циклу / В. Кравченко, Ю. Демченко, К. Максимович, Н. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено особливості регуляції серцевого ритму молодих жінок в різні фази менструального циклу в стані спокою та під час розумового навантаження на основі аналізу спектральних та статистичних показників варіативності серцевого ритму. ...
256525
  Кремзикова С.Ю. Варіативність словотвірної семантики імен діяча у старофранцузький та сучасний французький періоди // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 96-99. – ISBN 966-581-373-0
256526
  Корягіна А.А. Варіативність стратегій при перекладі фразеологізмів (на матеріалі українських перекладів трагедії Шекспіра "Гамлет") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 292-298. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджено перекладацькі стратегії Юрія Клена, Григорія Кочура, Леоніда Гребінки та Юрія Андруховича в українських перекладах п"єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра, а також визначаються особливості перекладу фразеологізмів. В статье исследуются ...
256527
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А. ; КНУТШ , Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.157-169
256528
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
256529
  Богачевський П.С. Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – C. 3-11


  В статті осмислюється сучасна науково-філософська інтерпретація феноме- ну віртуальності. Автор зосереджується на аналізі концепту віртуальності у двох його виявах: смисловому інваріанті, що утворює стрижень для функціонування концепту в різних ...
256530
  Денисюк Н.Р. Варіативність терміна "fiction" в українській терміносистемі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 209-213. – (Бібліотека Інституту філології)
256531
  Мадарьяга Н. Варіативність термінопоєднань на лексичному рівні / Н. Мадарьяга, О. Романова // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 20-22. – ISBN 978-617-639-379-5
256532
  Алєксєєва К.І. Варіативність топосів реалізації творчого мислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 91-93
256533
  Шарандаченко А.С. Варіативність тривалості передньоязикового та задньоязикового сонантів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 55-66. – ISSN 2075-4205
256534
  Коломієць Л. Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 319-336


  Статтю присвячено змістовому та дискурсивному аналізу текстів двох народних пісень на слова Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий..." і "Думи мої, думи мої" в кількох перекладах англійською мовою з метою виявлення в окремому перекладі ...
256535
  Ніка О.І. Варіативність у формуванні моделі дієприслівникового звороту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 131-137. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналізується проблема варіативності у використанні дієприслівникових конструкцій на матеріалі староукраїнських пам"яток XVI - XVII ст. Розглянуто план згортання їх неінформативних позицій у процесі функціонування, зміни в системі зв"язності окремого ...
256536
  Мозолюк О.М. Варіативність української мови ХVІ - першої половини ХVІІ століть // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 69-70
256537
  Марушкевич І.М. Варіативність флексій давального відмінка -ові/-у в першій третині XX ст. : функціональне навантаження і стильова маркованість // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 281-284. – (Бібліотека Інституту філології)
256538
  Сарміна Г.Л. Варіативність фразеологічних одиниць у німецькомовних шантажних листах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 157-161
256539
  Журавльова А. Варіативність художньо-естетичних особливостей соціального танцю Бразильський Зук та його підстилів // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 100-105. – ISSN 2226-2180


  Мета статті – виявити жанрову, стилістичну та ритмічну специфіку соціального танцю Бразильський Зук, а також теоретизувати художньо-естетичні особливості нових танцювальних підстилів, розроблених на його основі. Методологія дослідження. Застосовано ...
256540
  Григораш В.С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 40-44
256541
  Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 110-115


  Статтю присвячено дослідженню фольклорного наративу, який має зміст «переповідання», передачі будь-якого фольклорного тексту, вербального й невербального, та його функціонального спрямування – варіативності, яка несе ознаки індивідуального й ...
256542
  Пащенко М. Варіативно-інтеграційний підхід у дослідженні мотиву в новелі // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 215-225
256543
  Матійчак А.А. Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 99-116. – ISSN 2306-2908
256544
  Гуцалюк О.М. Варіації визначення результативності впровадження та використання технологій управління в діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
256545
  Сумарук Ю.П. Варіації геомагнітного поля від магнітосферних та іоносферних джерел під час дуже великої бурі 20 - 21 листопада 2003 р. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 147-150 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
256546
  Фукс Л. Варіації для глухої струни : роман / Л. Фукс. – Київ : Дніпро, 1971. – 344 с.
256547
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1980. – 355с.
256548
   Варіації еліптично поляризованого світла в волокні / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло. // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено чисельний розрахунок полярізації хвилі в одномодовому волокні при врахуванні тензора нелінійної сприйнятливості 4-го рангу. Показано, що зміна поляризації світла проявляється в обертанні еліпса поляризації без деформації його форми. Цей ефект ...
256549
  Вишенський В.А. Варіації з одного приводу на дві різні теми // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 91-100. – ISSN 1029-4171
256550
  Могильчак В.Ю. Варіації загального вмісту озону в атмосфері над територією України / В.Ю. Могильчак, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (105). – С. 41-47. – ISSN 1561-8889
256551
  Мостова Л.Б. Варіації на Псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 103-108
256552
  Яннарас Х. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр Європейсь. гуманіт досліджень; Пер. з грецької С.Говоруна; Христос Яннарая. – 2-е вид. – Київ - Львів : Дух і Літера; Свічадо, 2003. – 131с. – ISBN 966-7888-44-4; 966-561-315-4
256553
  Півненко Б. Варіації на... одній струні / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 17). – С. 6-7


  Проекти з участю скрипальки Богдани Півненко викликають резонанс у шанувальників високого мистецтва.
256554
  Легка О. Варіації образу місяця в поезії Наталі Лівицької-Холодної // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 87-100. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
256555
   Варіації повного електронного вмісту в екваторіальній іоносфері, викликані сонячним затемненням 21 червня 2020 р. / Л.Ф. Чорногор, Ю.Б. Милованов, В.Л. Дорохов, В.А. Поднос, А.М. Цимбал, М.Б. Шевелев // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 49-65. – (Серія "Радіофізика та електроніка" ; вип. 36). – ISSN 2311-0872
256556
  Русул О.В. Варіації розвитку прийдешнього інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
256557
  Сердюк М.Є. Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень : Автореф. дис. ... канд.технічних наук: смпец. 01.05.02 / Сердюк М.Є.; Національна металургійна академія України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
256558
  Калайда О.Ф. Варіаційне числення : Навч. посібник для студ. природничих ф-тів / О.Ф. Калайда; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 130с. – ISBN 966-594-117-8
256559
  Адамян В.М. Варіаційне числення : Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОН України; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 128с. – ISBN 966-318-340-3
256560
   Варіаційне числення та методи оптимізації : навчальний посібник / М.О., Перестюк, О.М. Станжицький, О.В. Капустян, Ю.В. Ловейкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-439-313-0
256561
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник / М.П. Моклячук. – Київ : Либідь, 1994. – 328 с.
256562
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі / М.П. Моклячук. – Київ : Експрес, 2003. – 380с. – ISBN 966-7652-15-7
256563
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ, 2004. – 384с. – ISBN 966-8725-01-8
256564
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-439-207-2
256565
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.02 / Захарін С.Ф.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.15
256566
  Захарін Сергій Феліксович Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Захарін Сергій Феліксович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 123л. – Бібліогр.:л.114-123
256567
  Лимарченко В.О. Варіаційний метод дослідження нелінійних задач динаміки трубопроводів з рідиною / В.О. Лимарченко, О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 224-239. – ISSN 1815-2910
256568
  Любашенко Вікторія Володимирівна Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Любашенко В.В.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
256569
   Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині / Д.А. Клюшин, Н.І. Ляшко, С.І. Ляшко, Г.Г. Дяченко, К.В. Шевченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 68-73. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано модель внутрiшньопухлинного переносу лiкiв iз точкових джерел, що є модифiкацiєю моделi Бакстера–Джейна, а також розроблено ефективний варiацiйний метод iдентификацiї потужностi точкових джерел лiкiв (мiкро-капсул), що дозволяє ...
256570
  Калайда О.Ф. Варіаційні задачі для суперпозиції функціоналів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 32-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Встановлено необхідні умови існування безумовного та умовного екстремумів функціоналів, що являють собою суперпозицію функціоналів, розглядуваних у класичному варіаційному численні.
256571
  Сурду М.М. Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу = Variational methods of immittance measurement uncertainty improving / М.М. Сурду, З.Я. Монастирський ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2015. – 385, [1] с. : іл., табл. – Рез., дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 373-385. – ISBN 978-966-02-7803-5
256572
  Д"яченко В.Є. Варіаційні принципи механіки / В.Є. Д"яченко. – Київ, 1950. – 32 с.
256573
  П"ятницький Д.В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / П"ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
256574
  Даниленко В. Варіація на тему злочину й кари : Про літературну казку Василя Карп"юка "Паперушка" // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 144-147. – ISSN 0130-321Х
256575
  Кацалова Л.М. Варіографічні моделі розподілу метеовеличин на території України для крігінг-інтерполяції / Л.М. Кацалова, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
256576
  Дядечко Л. Варіювання - трансформація - карнавалізація у фразеології східнослов"янських мов // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 43-53
256577
  Шароварова С.В. Варіювання акцентних типів та їхніх акцентних структур слів англійської мови (на матеріалі британської вимовної норми) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 307-310. – ISSN 2219-4290
256578
  Сатарова Т.М. Варіювання вмісту В-каротину в зерні кукурудзи в процесі його зберігання / Т.М. Сатарова, В.В. Борисова, Ю.О. Гончаров // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-6609
256579
  Смущинська І.В. Варіювання значенням слова як механізм дії авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 187-190. – ISBN 966-581-373-0
256580
  Артемова Л.В. Варіювання композаційних моделей іспанських аналітичних статей (на матеріалі "El Pais", "El Mundo" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – C. 24-28. – ISBN 978-966-171-165-4
256581
  Висоцька Г.В. Варіювання мовних засобів реалізації адресатності в англійській та українській мовах / Г.В. Висоцька, М.Є. Сорокіна // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 36-42
256582
  Боярова Л.Г. Варіювання плану вираження і плану змісту в межах однієї фразеологічної одиниці // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 15-21
256583
  Донець Н. Варіювання показників схожості насіння та лінійного росту проростків Ginkgo biloba L. за дії метаболічно активних речовин / Н. Донець, С. Приплавко // Нотатки сучасної біології : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. Сухомлін К.Б. ; редкол.: Акшай Ананд, Волгін С.О., Гайдаржи М.М. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – Вип. 2 (4). – C. 25-30. – ISSN 2786-524X
256584
  Сивокозова Т. Варіювання просторової семантики конструкцій з прийменником до та іменниками в родовому відмінку в східнополіському говорі XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 80-89. – ISSN 1682-3540
256585
  Козар Л. Варіювання текстів думи "Вдова і три сини" українськими кобзарями і лірниками ХІХ-ХХ століть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 227-235


  У статті розглядаються опубліковані та рукописні варіанти текстів думи "Вдова і три сини". Також схарактеризовано дослідження соціально-побутових дум і, зокрема, думи про вдову
256586
  Ботвіновська Світлана Іванівна Варіювання форми об"єктів дизайну шляхом використання різних поверхонь-прообразів // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 136-141 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2219-5300
256587
  Ботвіновська С.І. Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її планок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 332-339 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
256588
  Добровольський Л.П. Варіянт пісні 18-го віку про земляні роботи / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – Київ : Дpук. І. Чоколова
1 сотня, 7 десяток. – 1912. – 20 с. : ноти. – В кн. також текст пісні


  На тит. стор. прим. № 85991 дарчий надпис: Володимирові Варламовичу на пам"ять про колишні етнографічні студії автора (Підпис)
256589
  Козлов И. Варка олифы, лаков, политуры и типографской краски. (Практическое руководство). / И. Козлов. – Одесса, 1918. – 44с.
256590
  Довнар-Запольский М.В. Варкулабовская летопись : [(Варколабовская летопись)] / М.В. Довнар-Запольский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – [2], 38, 12 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1898, декабрь, с. 1-38 ; 1907, декабрь, с. 1-12
256591
  Кавлашвили Владимир Николаевич Варлам Рухадзе. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кавлашвили Владимир Николаевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
256592
  Леонович В. Варламия-еретика отпели ангелы Руси... : поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
256593
  Кара С. Варламов / С. Кара. – Л., 1969. – 152с.
256594
  Ільїн В.В. Варна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 39-40. – ISBN 966-316-069-1
256595
   Варна.Путеводитель.. – София, 1960. – 87с.
256596
  Бриссоний Варнава Варнавы Бриссония, главнаго в Париже сенатора, о Персидском царстве. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова
Ч. 3 : О военном деле Персидскаго государства / Перев. Сухопутн. Шляхет. Кадет. Корпуса учителем, капитанскаго ранга, Иваном Алексеевым ; Исп. и изд. братом его П. П. А. – 1781. – 238с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- видавн. марка, картон, шкіра
256597
  Шевченко Т.Г. Варнак / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 11с. : мал. і портр. – (Ілюстрована Шевченківська б-ка ; № 15)
256598
  Акулов И.И. Варнак / И.И. Акулов. – Свердловск : Среднеуральское книжное издательство, 1971. – 240 с.
256599
  Бондарчук С. Варнак. Сценарій на тему віршу Т.Шевченка : сценарый на тему выршу Т. Шевченка на 2-а роздыли з прологом ы епылогом / С. Бондарчук. – Вид. 2-е. – Харків : ДВУ, 1925. – 53 с. – (Театральна бібліотека)
256600
   Варналій Захар Степанович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 51-52
256601
   Варналій Захарій Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63. – ISBN 978-966-439-754-1
256602
  Чухно А.А. Варналій Захарій Степанович (- економіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 86. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256603
   Варналій Захарій Степанович (1955) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 70-71. – ISBN 978-966-933-054-3
256604
  Ізюмська Т.О. Варовадження сучасних інноваційних методів навчання з метою підвищення ефективності викладання дисциплін "Основи здоров"я" і "Захист Вітчизни" в загальноосвітних навчальних закладах / Т.О. Ізюмська, Т.Д. Трушина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
256605
  Мартынов В.М. Варос Ашотович Шахмурадян / В.М. Мартынов. – Москва, 1984. – 31с.
256606
  Макаренко Н. Варп-двигатель для межзвездных путешествий - фантастика или реальность? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 32-37


  Используя волну для создания искривленного пузыря в "метрике Алькубьерра", который искажает пространство-время, сжимая пространство перед ним, пока его задняя часть растягивается. Теоретически, перемещение варп-пузыря может намного превышать скорость ...
256607
  Буравкін Г.М. Варта вірності : вірші та поеми : (з білоруської) / Генадзь Буравкін ; упоряд. та вступ. ст. Б. Олійника ; [худож. С.В. Позняк]. – Київ : Молодь, 1984. – 127 с. : іл. – (Поетикна бібліотека комсомольця)
256608
  Григорук М. Варта пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 1, 7
256609
  Мушкудіані О.Н. Вартагава Іполит Петрович (- грузинський літературознавець, педагог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 87. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256610
   Вартанов Григорій Іванович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 401-403. – ISBN 978-966-2726-03-9
256611
   Вартанов Григорій Іванович / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  Пішов з життя вчений, педагог, проф. Інституту журналістики Вартанов Григорій Іванович (1922-2013). Некролог.
256612
  Шкляр В.І. Вартанов Григорій Іванович (- фахівець у галузі журналістики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 87. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256613
   Вартанов Григорій Іванович (1922-2012) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63. – ISBN 978-966-439-754-1
256614
   Вартанов Григорій Іванович (1922-2012) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 71. – ISBN 978-966-933-054-3
256615
  Каушан І.В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності грошової одиниці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Каушан І.В. ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
256616
  Бурунсуз Катерина Сергіївнв Вартісна оцінка інвестиційного проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічної переробки вугілля / Бурунсуз Катерина Сергіївнв, Гончарова Наталія Олександрівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 33-40 : рис.. табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2219-5300
256617
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 377-381


  В статті аналізується ринковий підхід щодо визначення вартісної оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості, за умов зміни попиту на ринку нерухомості та феномену взаємодоповнюваності. The valuation of real estate property has becomes ...
256618
  Калюга Є. Вартісна оцінка музейних предметів / Є. Калюга, О. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-26. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано здійснення вартісної оцінки музейних предметів на підставі ступеня ексклюзивності (науково- історичної, науково-художньої та іншої науково-інформативної цінності). Досліджено підходи до оцінки музейних предметів (в складі активів спадщини) ...
256619
  Руденко В.П. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу України в сучасних умовах суспільного розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
256620
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка природного капіталу в ринковій економіці // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 20-23
256621
  Сілантьєв О.І. Вартісна форма багатства як відображення впливу її факторних складових на потенціал економічного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 14-20. – ISSN 2222-4459
256622
  Статєєва В. Вартісне надбання українського мовознавства: [Рецензія] // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4


  Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття.- Тернопіль, 2002.- 351 с.
256623
  Бублик М. Вартісний аналіз об"єктів нерухомості з урахуванням техногенних факторів регіонального рівня // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 228-231. – ISSN 1993-0259
256624
  Кукоба В.П. Вартісний аналіз функцій управління при проектуванні систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 195-207 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
256625
  Гришова І.Ю. Вартісні важелі фінансового забезпечення переробних підприємств АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 102-107. – ISSN 2221-1055
256626
  Панчишин С.М. Вартісні відносини в умовах сучасного капітализму : (Питання теорії та методології) / С.М. Панчишин. – Львів, 1990. – 216с.
256627
  Рудь В.В. Вартісні економічні показники сільськогосподарського виробництва / В.В. Рудь. – Київ, 1964. – 103с.
256628
  Дєєва Н.Е. Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6792
256629
  Шиндирук І.П. Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов"язаннями підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 99-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
256630
  Стецюк М.П. Вартісні характеристики земельних ресурсів та шляхи їх імплементації в економічний обіг / М.П. Стецюк, Л.Р. Нагорна // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 44-51. – ISSN 2306-1677
256631
   Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України : монографія / [Л.Г. Ліпич та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Ліпич] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 449, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-600-529-1
256632
  Івко Т.І. Вартісно-корисний аналіз комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу із застосуванням аналізу чутливості / Т.І. Івко, Т.А. Германюк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
256633
  Васильчук І. Вартісно-орієнтована звітність як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.:11 назв
256634
  Родченко С.С. Вартісно-орієнтована стратегія забезпечення фінансової безпеки комерційних банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Родченко Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2019. – 26 с. з обкл. – Бібліогр.: 24 назви
256635
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180, [7] л. – Додатки: л. 181-183. – Бібліогр.: л. 166-180
256636
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
256637
  Кравченко Т.В. Вартісно-орієнтоване управлінння підприємством : практикум / Т.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139
256638
  Христенко М. Вартісно-орієнтоване управління банком: зарубіжний досвід // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
256639
  Іоргачова М.І. Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією / М.І. Іоргачова, О.М. Ковальова, Г.М. Коцюрубенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 111-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
256640
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
256641
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / О.О. Захаркін ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-335. – ISBN 978-966-657-579-4
256642
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
256643
  Терещенко О.О. Вартісно-орієнтований контролінг - інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О.О. Терещенко, Д.Г. Савчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
256644
  Касян С.Я. Вартісно-споживчі складові брендингу компаній в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-36. – (Економічні науки ; № 3 (19))
256645
  Куліш Г.П. Вартісно орієнтовані показники оцінки ефективності діяльності підприємства: теорія і практика / Г.П. Куліш, Є.І. Попроцький // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 131-133. – ISBN 978-617-571-143-9
256646
  Самбор М.А. Вартість адміністративного правопорушення: актуальні питання розуміння та правозастосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 68-74. – ISSN 2220-1394
256647
   Вартість банківського бізнесу : монографія / [Єпіфанова А.О. та ін.] ; за заг. ред. : А.О. Єпіфанова, С.В. Лєонова. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-295. – ISBN 978-966-8958-76-2
256648
  Нестеренко В.П. Вартість банку та її економічна характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 138-141
256649
  Зозуля Н. Вартість батьківських прав по-українськи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 92-94
256650
  Гусєв В.В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 43-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
256651
  Базарний Л.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
256652
  Базарний Д.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України та її вплив на діяльність банків // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 388-390. – ISBN 978-966-188-219-4
256653
  Хвесик М.А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 84-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
256654
  Талаєва К.О. Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 80-85. – ISSN 2306-6814
256655
  Тур І.Ю. Вартість здобуття вищої освіти в економіці освіти // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Верезубова Т.А., Герасимович А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 18-21. – ISSN 2409-1944
256656
  Яців С.Ф. Вартість землі як чинник у системі сільськогосподарського виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 147-151
256657
  Вітренко Ю.М. Вартість і ціни освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 10-25 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
256658
  Бочуля Т. Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр.: 10 назв
256659
  Сьомченков О.А. Вартість капіталу підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 242-253. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
256660
  Невська М.Г. Вартість компанії та її фактори в системі вартісно-орієнтованого управління // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 125-128
256661
  Зеленський К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення / К. Зеленський, О. Синишин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 61-85. – ISSN 1682-2366
256662
  Матат Д. Вартість освітніх послуг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Учасники науково-методичного семінару обговорили питання вартості освітніх послуг. Організатор - Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. До участі долучилися спеціалісти Міністерства освіти і науки України, представники ...
256663
  Давидов О.І. Вартість підприємства як економічна категорія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 8-19 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
256664
  Болюбах В. Вартість послуги раннього втручання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 2411-6912 03
256665
  Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 77-84. – ISSN 2078-1016
256666
  Гавриш В.П. Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні / В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 352-361. – (Право. Економіка. Управління)
256667
  Куліков Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
256668
  Чубук Л.П. Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 149-163


  Проаналізовано поширеність послуг професійного управління комерційною нерухомістю в Україні та деяких країнах ближнього зарубіжжя. Виділено основні підходи до формування вартості послуг управління, найбільш поширені схеми оплати та чинники, що ...
256669
  Котляревський Я.В. Вартість та концепції походження грошей / Я.В. Котляревський, Н.І. Передерієнко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 83-97. – ISSN 1998-6912
256670
   Вартість участі [в сесії єдиного вступного іспиту] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 2. – ISSN 2219-5793
256671
  Мельниченко Р. Вартість чистих активів у окремих господарських товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7069-14-9
256672
  Коваленко С. Вартість як основний елемент майнових відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 156-160. – ISSN 0132-1331
256673
  Бородіна О. Варто боротися. Чи приєднається Україна до Міжнародного руху селян за право гідно жити і працювати? / О. Бородіна, І. Прокопа, М. Стрижак // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 7


  "У світі набуває дедалі більшого поширення рух на захист прав селян. Сьогодні його учасники домагаються прийняття ООН Декларації про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості (далі - Декларації). Бо у змаганні за ресурси, вигідні ...
256674
  Павлов Г. Варто було б не саджати // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.6-8


  Повідомлення про те, що до десятої річниці Незалежності України 35 тисяч злочинців підпадають під амністію, стан легкої істерії.
256675
  Бугров В. Варто поєднувати різні системи освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 липня (№ 29)


  Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров упевнений, що навчання наших студентів за кордоном приносить їм тільки користь. Міжнародні студентські обміни за різними програмами .
256676
  Мельник І. Варто чи ні жити без ммораторію? / І. Мельник, А. Лівак // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 34-35
256677
  Кулаков В. Варто чи ні... бути ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 43/44). – С. 37
256678
  Сорока В. Вартовий неба. Пішов із життя астроном Клим Чурюмов один із відкривачів комети Чурюмова-Герасименко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 14. – ISSN 2219-5793
256679
  Філіпчук Г. Вартовий Рідномов"я // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 29 лютого - 6 березня (№ 8)


  Минулий тиждень був перенасичений, як завжди, війною,що проникала в усі закутки життя. Проте навіть на тлі цих емоційних тривог і трагедій поза фронтом відбувалися події, які позбавляли нас нейтральних зон. Одна з них знаменувала собою ходу Української ...
256680
  Міхно О. Вартовий українства (Борис Грінченко - народний учитель, громадський та політичний діяч) // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 353-362. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Висвітлення просвітницької діяльності Бориса Грінченка як народного вчителя, громадського та політичного діяча на зламі ХІХ та ХХ століть
256681
  Кулик Н. Вартовий української мови // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  У віці 84 років помер доктор філологічних наук та колишній професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів. У 1979–2019 роках викладав мовностилістичні ...
256682
  Джус М. Вартові (не)стабільності. Монетарна політика НБУ. Альтернативний погляд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 1, 6


  "Надміру жорстка процентна політика НБУ призвела до перетворення українських державних облігацій на один із найпривабливіших у світі інструментів вкладення спекулятивного капіталу. Навіть останнє зниження ключової ставки до 17% річних принципово не ...
256683
  Мар Є.П. Вартові Кремля / Є.П. Мар. – К., 1970. – 64с.
256684
  Марченко М. Вартові музейних скарбів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 13


  "Національний музей українського народного декоративного мистецтва традиційно долучився до акції "Ніч музеїв", якою музейники всього світу відзначають своє професійне свято у травні. Цього разу на відвідувачів очікувала незвичайна подія — нічна ...
256685
  Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть / Д.Я. Телегін. – Київ, 1991. – 77с.
256686
  Вановська І. Вартові Української держави // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (206), жовтень 2018. – С. 11-24


  Українське козацтво.
256687
  Мордвінцев В. Вартові університетської історії // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 1


  "Сьогодні громадське об’єднання, яке очолює Федір Кирилюк, продовжує і розвиває усталені традиції шляхом ефективної взаємодії ветеранів різних поколінь. Ветерани праці, учасники Другої світової війни, учасники бойових дій на території інших держав та ...
256688
  Джонсон Б. Варфоломеевская ярмарка : ком. в 5 д. / Бен Джонсон ; [пер. с англ. Т.Г. Гнедич ; ред., вст. ст. и прим. А.А. Смирнова]. – Москва : Искусство, 1957. – 155 с. – (Зарубежная классическая драматургия)
256689
   Варфоломеєва Тетяна Вікторівна // Академія правових наук України : довідник / ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-8088-03-4
256690
   Варфоломей Артемьевич Фанарджян.. – Ереван, 1986. – 64с.
256691
   Варфоломєєва Тетяна Вікторівна (1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 71. – ISBN 978-966-933-054-3
256692
  Гримич Марина Варфоломієва ніч : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-040-0; 966-663-040-0
256693
  Долгіч Н. Варфоломій Шевченко: "Я зробив усе, що зміг" // Чернеча Гора : науково-публіцистичний вісник Шевченківського національного заповідника в Каневі. – Канів, 2022. – № 1/2 (33/34). – С. 6
256694
  Тимашев А.К. Варшава / А.К. Тимашев. – Москва : Просвещение. – 112 с.
256695
   Варшава : [фотоальбом]. – [Poznan] : Spoldzielczy instytut wyd-czy "Kraj", 1950. – 102 с.
256696
   Варшава : [альбом фотографий]. – [Варшава] : Полония, 1955. – 156 с. ил.
256697
  Циборовский А. Варшава / А. Циборовский. – Варшава, 1958. – 89 с.
256698
  Купецкий Е. Варшава / Е. Купецкий. – Варшава, 1960. – 228 с.
256699
  Медерский Л.А. Варшава / Л.А. Медерский. – Ленинград, 1967. – 72 с.
256700
  Кобельский Д. Варшава / Д. Кобельский, Семашко, з. – Варшава, 1968. – 5с.
256701
  Молева Н.М. Варшава / Н.М. Молева. – Москва, 1973. – 192 с.
256702
  Янковский С. и Циборовский А. Варшава 1945 и сегодня / С. и Циборовский А. Янковский. – Варшава, 1971. – 122с.
256703
   Варшава от А до Я. – Варшава : Мэрия г.Варшавы, 2004. – 48с. : fot. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 2004. – ISBN 83-916941-3-5
256704
  Шевченко О. Варшава під тиском // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 5


  "Тоді як в Україні виборчий марафон в розпалі, Польща тільки готується до старту аналогічного непростого періоду. Вже наприкінці травня на нашу сусідку чекають вибори до Європарламенту, восени - парламентська кампанія, а навесні 2020 року - ...
256705
  Соколов Б. Варшава, зраджена, але нескорена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 11


  70 років тому польська столиця повстала проти нацистів.
256706
  Пасічник М.С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665) : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Пасічник М.С. ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 1999. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв.
256707
  Самойлов Юрий Варшава: туризм для души, ума и тела // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
256708
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1982. – 318с.
256709
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1984. – 318с.
256710
  Магда Е. Варшавская импровизация // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2019. – № 17 (833), 13 сентября 2019 года. – С. 7. – ISSN 2305-3364
256711
  Дудинов П.П. Варшавская Краснознаменная: Боевой путь 328-й стрелковой Варшав. Краснознам. дивизии / П.П. Дудинов. – М., 1986. – 149с.
256712
  Зорин Л. Варшавская мелодия // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 399-436
256713
  Аудерская Г. Варшавская Сирена : роман / Галина Аудерская ; [вступ. ст. А. Ермонского ; худож. Т.В. Толстая]. – Москва : Радуга, 1984. – 560 с. : ил.
256714
  Аудерская Г. Варшавская Сирена : роман / Галина Аудерская ; перевод с польского Е. Невякина, Л. Васильева. – Москва : Радуга, 1990. – 496 с. – (Новый мир)
256715
  Галчинский К.И. Варшавские голуби. / К.И. Галчинский. – Москва, 1962. – 104с.
256716
  Квятковский М. Варшавские Лазенки / М. Квятковский. – Варшава : Крайова агенция выдавнича, 1978. – 60 с.
256717
  Самойлов Юрий Варшавский авиаузел: для Евро и не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
256718
  Длужневская С. Варшавский дневник / С. Длужневская. – М., 1967. – 196с.
256719
  Лацо А. Варшавский договор - инструмент обеспечения мира / А. Лацо. – М, 1974. – 96с.
256720
  Семин В.В. Варшавский Договор - надежный щит мира и социализа. / В.В. Семин. – М., 1975. – 59с.
256721
   Варшавский договор - союз во имя мира и социализма. – М., 1980. – 295с.
256722
  Савинов К.И. Варшавский Договор - фактор мира, щит социализма. / К.И. Савинов. – М., 1986. – 268с.
256723
   Варшавский договор. – М., 1990. – 255с.
256724
  Владимиров С.А. Варшавский договор и НАТО / С.А. Владимиров, Л. Теплов. – Москва, 1979. – 296 с.
256725
   Варшавский договор и НАТО. – М., 1989. – 6с.
256726
   Варшавский университет. – Варшава, 1958. – 96с.
256727
   Варшавско-Ивангородская операция. – М., 1938. – 512с.
256728
  Платошкин Н.Н. Варшавское восстание 1944 года: мифы и реальность // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 27-33. – ISSN 0321-0626
256729
  Назаревич Р. Варшавское восстание, 1944 год / Р. Назаревич. – М., 1989. – 231с.
256730
  Клишко З. Варшавское восстание. Статьи, речи, воспоминания, документы / З. Клишко. – Москва, 1969. – 280с.
256731
   Варшавское совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. – М., 1955. – 144с.
256732
  Владимиров С.А. Варшавскому Договору -- четверть века. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 64с.
256733
   Варшавська битва 1920 р. на тлі польсько-українських відносин : матеріали міжнар. круглого столу (Харків, 9 жовт. 2020 р.) / Громадська орг. "Центр дослідж. і популяризації пол. спадщини на Слобожанщині", Ген. Консульство Респ. Польща у Харкові ; [за ред. С.О. Сєрякова]. – Харків : Колегіум, 2020. – 123, [1] с. – Ст. укр., пол. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7687-14-5
256734
  Шорохов А. Варшавська битва та її герої // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 20


  До 100-річчя "Дива на віслі".
256735
  Шорохов А. Варшавська боротьба Андрія Лівицького // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 3 травня (№ 18). – С. 9. – ISSN 0027-8254
256736
  Козак С. Варшавська і польська україністика в процесі трансформації та глобалізації суспільства // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 539-548. – ISBN 978-966-02-6612-4
256737
  Дацків І. Варшавська угода 1920 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 65-72
256738
  Голубко В. Варшавська угода 1920 року її перспективи у візії західноукраїнських політиків // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 91-102. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
256739
  Папакін А. Варшавська угода проти Росії: чому "Пакт Пілсудського-Петлюри" підписали не вони / вів бесіду Д. Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  Сто років тому, в ніч із 21 на 22 квітня 1920 року, у Варшаві був укладений договір між Польською державою та Українською Народною Республікою. Інколи його називають «Пакт Пілсудського-Петлюри», хоча вони документ і не підписували. Ця угода значною ...
256740
  Гошуляк І. Варшавська угода УНР з Польщею // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 123-124. – ISSN 0869-3587
256741
  Романюк С. Варшавська україністика: камо грядеши? // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 3-16. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто сучансий стан й майбутнє осередків вивчення укр. мови у Варшаві. Особливу увагу присвячено кафедрі україністики Вашавського ун-ту як найстарішому й найвідомішому навч. закладу Європи, у якому українську викладають понад 50 р. Рассмотрены ...
256742
  Іщенко Ж.М. Варшавське герцогство: деякі аспекти ідеологічного впливу на західні губернії Російської Імперії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
256743
  Чисніков А. Варшавське повстання: передумови, хід і наслідки // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 62-68. – ISSN 2306-028X


  Варшавське повстання 1944 року (пол. Powstanie warszawskie) — головна військова операція польського опору Армії Крайової проти Третього Рейху з метою звільнення Варшави і відновлення некомуністичної Польщі.
256744
  Козак С. Варшавський бард - Остап Лапський // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 241-253. – ISBN 978-83-935845-4-3
256745
  Галицька-Дідух Варшавський договір 1920 р. у контексті соборницької ідеї // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 82-93
256746
  Віднянський С. Варшавський договір 1920 року в оцінці сучасної української історіографії // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 91-100. – ISBN 966-7522-07-5
256747
  Кучерепа М.М. Варшавський договір 1920 року: проблеми, наслідки // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.193-197
256748
  Кралюк П. Варшавський договір 1920 року: українська оцінка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 15


  Останнім часом відносини між Польщею та Україною на "історичному фронті" складаються не найкраще. Та все ж іноді сторони ніби шукають порозуміння. Принаймні польські історики й політики намагаються подавати Варшавський договір, підписаний Юзефом ...
256749
  Боримський В.В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 228-229. – ISBN 966-2980-20-2
256750
  Капелюшний В.П. Варшавський договір директорії УНР з Польщею (- політичні й військові конвенції, підписані відповідно 22 і 24 квітня 1920 представниками Польщі й Директорії УНР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 93-92. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256751
  Курішков Є.Л. Варшавський договір як форма політичного співробітництва соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 77-83. – (Серія права ; № 10)


  Политическое сотрудничество социалистических государств, базирующееся на принципах пролетарского интернационализма, взаимопомощи и невмешательства во внутренние дела других стран, нашло полное политическое и юридическое закрепление в статьях и духе ...
256752
  Бойко Н.О. Варшавський період життя сосницького краєзнавця Ю.С. Виноградського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 198-201. – ISSN 2218-4805
256753
  Лук"янюк В. Варшавський процес // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 11. – С. 72-73. – ISSN 2706-8323
256754
  Руденко Л.Г. Варшавський регіональний форум 2015 / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 64. – ISSN 1561-4980
256755
  Кучухідзе А. Варшавський саміт "Східного Партнерства": основні політичні результати для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 52-53
256756
  Вонсович О.С. Варшавський саміт НАТО – 2016: нові підходи щодо забезпечення європейської безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 370-373. – ISSN 2076-1554
256757
  Крук Г. Варшавські Вігілії // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – с. 5-9. – ISSN 0585-8365
256758
  Малей Антоніна Варшавські канікули : Польща / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 50-52 : Фото
256759
   Варшавські українознавчі записки. – Варшава : ОО Василіяни
Зошит 1. – 1989. – 256 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1732649 напис: Вельмишановному Михайлові Наєнку з найсердечнішими побажаннями і з надією на підтримку. Степан Козак
256760
  Цигвінцева Ю.О. Варшавській україністиці - 70 років // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (88). – С. 136-141. – ISSN 1682-3540
256761
  Брега Г. Варшавчик Марк Якимович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 44. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
256762
  Калакура Я.С. Варшавчик Марко Якимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 166. – ISBN 96966-8060-04-0
256763
  Калакура Я.С. Варшавчик Марко Якимович (- історик, джерелознавець, архівіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 95. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256764
  Шморгун Л.М. Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 157-158. – ISBN 5-7702-0849-Х
256765
   Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63. – ISBN 978-966-439-754-1
256766
   Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 71. – ISBN 978-966-933-054-3
256767
  Будревич О. Варшавяне / О. Будревич, Э. Фальковский. – Варшава : Интерпресс, 1970. – 126 с.
256768
   Варшавянка, 1950. – 64с.
256769
  Нилин П.Ф. Варя Лугина и ее первый муж : рассказы / П.Ф. Нилин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 464 с.
256770
  Чуковский Н.К. Варя. Последняя командировка / Н.К. Чуковский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 331 с.
256771
  Сергеев А.С. Варяг. Роман / А.С. Сергеев. – Л., 1946. – 340с.
256772
  Бороздин М. Варяги и "норманнская " теория // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-13. – ISSN 1812-867Х


  Російська історична наука в ХVIII ст.
256773
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 1. – 1876. – [2], XIX, [5], 395 с. – Нумерация кн. ч. 1 и ч. 2 продолж.
256774
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 2. – 1876. – 397-569, [3] CXVI с
256775
  Горобець І. Варяги й мумі-троллі. Фінляндія / І. Горобець, А. Пирогів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-36
256776
  Савельев-Ростиславич Варяжская Русь по Нестору и чужеземным писателям : Историческое исследование Н.В. Савельева-Ростиславича // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – 64 с.
256777
  Липко И.П. Варьерование структуры вопростильных и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым have в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии. : Дис... Канд.филол. наук: / Липко И.П.; МВиССО УССР.Харьковский ин-т искусств. – Харьков, 1984. – 200л. – Бібліогр.:л.164-186
256778
  Зуене И.К. Варьирование бессоюзных и союзных сложноподчиненных предложений (на мат. соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зуене И.К.; Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Москва, 1983. – 25л.
256779
  Дородных А.И. Варьирование галагольных форм в современном английском языке / А.И. Дородных. – Х., 1988. – 157с.
256780
  Новоселов В.С. Варьирование динамических моделей движения. Уч. пособие / В.С. Новоселов. – Л., 1983. – 108с.
256781
  Губа Сергей Григорьевич Варьирование задач на доказательство как средство активизации математической деятельности учащихся и развития у них интереса к предмету : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Губа Сергей Григорьевич; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 20л.
256782
  Расторгуева Татьяна Адриановна Варьирование и исторические изменения морфологической системы английского языка : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Расторгуева Татьяна Адриановна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 51л.
256783
  Стебелькова Н.А. Варьирование и структурно-семантические аспекты тождества фразеологической единецы. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стебелькова Н.А.; Моск.пед.ин-т. – М, 1979. – 25л.
256784
  Зимов Д.И. Варьирование интонации сочетания авторской и прямой речи в немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зимов Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 20л.
256785
   Варьирование микроморфологических показателей строения пор в суглинистых почвах южной тайги и лесостепи европейской территории России / Е.Б. Скворцова, В.А. Рожков, В.Н. Щепотьев, В.Н. Дмитренко, З.Н. Тюгай, С.Ф. Хохлов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1061-1072 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
256786
  Липко Ирина Петровна Варьирование структуры вопросительного и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым HAVE в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Липко Ирина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 23л.
256787
  Тихомиров М.А. Варьянты артерий и вен человеческого тела в связи с морфологией сосудистой системы / [соч.] М.А. Тихомирова, орд. проф. Унив. Св. Владимира. – Киев : Лито-типография Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевск. отд., 1900. – VIII, 377 с. ил. – Библиогр.: с. 351-364
256788
  Рябов В.С. Вас вызывают в Главпур / В.С. Рябов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 463 с.
256789
   Вас ждут политические училища. – М., 1990. – 125с.
256790
  Біленко Василь Вас занесло лавиною? Фріц і Ганс спішать на допомогу : Австралія/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 67-70 : Фото
256791
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії-2015 // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 2-3


  Вступна кампанія 2015 р. мала низку особливостей порівняно зі вступною кампанією попереднього року, пов’язаних насамперед із набуттям чинності нового Закону України «Про Вищу освіту», специфікою роботи державного підприємства «Інфоресурс», анексією ...
256792
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2016 // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 5


  Цьогорічна вступна кампанія мала низку особливостей у порівнянні зі вступною кампанією попереднього року, зокрема: • вступ за новим набором спеціальностей, • широкий конкурс, • зміна умов позаконкурсного вступу, • новий механізм вступу до ...
256793
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2017 // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 5


  "Кількість заяв до КНУ цього року в цілому перевищила показники минулого року і склала 58 574. Цей показник вивів наш університет на перше місце за кількістю заяв серед університетів України. Упродовж кількох років поспіль зберігається тенденція ...
256794
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2019 // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "...середній конкурсний бал вступників до Університету становив 171,9 – і це найкращий показник серед ТОП-10 університетів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів у цьому році. А середній конкурсний бал по Україні становив 156,5".
256795
   Вас зовут "Четверть третьего"?. – Свердловск, 1965. – 306с.
256796
  Бондаренко С. Вас Крит накриє, як цунамі : поезії // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 95-103. – ISSN 0208-0710
256797
  Мазепа Н. Вас не лякає суд історії, панове? // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 159-163. – ISSN 2313-5921


  Стаття присвячена актуальній проблемі протидії знищенню історичного архітектурного обличчя столиці України міста Києва сучасними забудовами.
256798
  Венедюхин Александр Вас обязательно услышат : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 124-128 : Фото, карта
256799
  Кобяков Г.Г. Вас ожидают звезды / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1965. – 110с.
256800
  Глуховцева К. Вас переїхати чи ви мене пропустите? (мовна і соціокультурна агресія в міському просторі Луганщини) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 85-89. – ISSN 0201-419
256801
  Чен Е.Б. Вас приглашает "королева" / Е.Б. Чен. – М, 1988. – 198с.
256802
  Максименков Леонид Вас примет дуче // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 15 (5093). – С. 42-45. – ISSN 0131-0097


  Політ Михайла Кольцова до Муссоліні - ще одна невідома сторінка історії підготовки радянсько-німецького пакту.
256803
  Бедзик Ю.Д. Вас чекають. Тридцятий : повісті / Юрій Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 366 с.
256804
  Поплыко Д.Ф. Васа Пелагич и Россия. / Д.Ф. Поплыко. – М, 1983. – 256с.
256805
  Игнатовит J. Васа Решпект. / J. Игнатовит. – Београд, 1954. – 220с.
256806
  Рудь М.О. Васалітет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
256807
  Михайловський В.М. Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром III та Людовиком Угорським // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 4-15. – ISSN 0130-5247
256808
  Фейхтвангер Л. Васантасена; Пеп / Л. Фейхтвангер. – Ленинград : Гослитиздат, 1938. – 168 с.
256809
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва-Л, 1952. – 384с.
256810
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва-Ленинград, 1953. – 448с.
256811
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва, 1954. – 376с.
256812
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – М, 1957. – 848с.
256813
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – К, 1985. – 751с.
256814
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва, 1989. – 334с.
256815
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Кишинев, 1989. – 688с.
256816
   Васиилий Иванович Чапаев.. – М., 1953. – 40с.
256817
  Готовска-Хенце Васил Априлов – архитект на българските културно-просветни коридори // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 148-159. – ISSN 2218-0567
256818
  Томов Е. Васил Захариев : монография / Е. Томов; А. Каралийчев. – София : Български художник, 1954. – [104] с.
256819
  Томов Е. Васил Захариев. / Е. Томов. – София, 1954. – 56с.
256820
  Безверха В. Васил Златарски - видатний представник болгарської історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-126. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
256821
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski, a fighter for the ideal of free and united Macedonia on the Balkans. A history of Macedonia from the antiquity to the ASNOM / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-123-1
Кн. 1 : Васил Ивановски, борец за идеалот за слободна и обединета Македониjа на Балканот. Историjа на Македониjа од антиката до АСНОМ. – 2014. – 228, [4] с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
256822
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski. Publicistic works and documents / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-124-8
Кн. 2 : Публицистика и документи. – 2014. – 217, [3] с. – парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
256823
  Ристовски Б. Васил Икономов (1848-1934) : Прилог кон проучуваньето на македонскиот културно-национален развиток / Б. Ристовски. – Скопjе, 1985. – 153 с.
256824
   Васил Коларов : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1988. – 94с.
256825
  Даскалов Д. Васил Коларов. / Д. Даскалов. – София, 1987. – 76с.
256826
  Гандев Х. Васил Левски : политически идеи и революционна дейност / Х. Гандев. – София : Нива, 1946. – 204, [3] с.
256827
  Калчев К. Васил Левски / К. Калчев. – София, 1954. – 84с.
256828
  Генчев Н. Васил Левски / Н. Генчев. – София : Военно издателство, 1987. – 229, [1] с.
256829
  Възвъзова-Каратеодорова Васил Левски : документален летопис 1837 - 1873 / К.Възвъзова-Каратеодорова, З. Нонева, В. Тилева. – София : "Д-р Петър Берон", 1987. – 340 с.
256830
  Левски В. Васил Левски 1837-1987 : изследвания / В. Левски; Българска академия на науките, институт по история. – София : Издателство на българската академия науките, 1987. – 318, [2] с.
256831
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / В. Левски. – София : Георги Димитров, 1952. – XII, 463 с.
256832
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / Васил Левски, фототипно издание по случай 150 години от рождението му. – София : Народна библиотека "Кирил и Методий", 1987. – 463 с.
256833
  Унджиев И.Н. Васил Левски. Биография. / И.Н. Унджиев. – София, 1945. – 1152с.
256834
  Стекольников А.Я. Васил Левский. / А.Я. Стекольников. – М., 1958. – 317с.
256835
   Васил Стоилов : цветни репродукции. – София : "Български художник", 1962. – 12 с., 12 л. ил.
256836
   Васил Хаджиманов (1906-1969) / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготвил: Горги Горгиев. – Скопjе : МАНУ, 2012. – 101, [2] c. : ил. + 1 CD. – Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою. – ISBN 978-608-203-084
256837
  Коробан В.П. Василе Александри / В. Коробан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 178 с.
256838
  Коробан В.П. Василе Александри (Жизнь и творчество) : Автореф... канд .филол.наук: / Коробан В.П.; МВО СССР, Кишин.ГУ. – Кишине, 1958. – 16л.
256839
  Кислиця Д. Василеві Минкові спогади і трохи зіставлень з іншими авторами // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 7/8 (353/354), липень-серпень : липень-серпень. – С. 21-24
256840
  Наєнко М.К. Василевська Ванда (- польська письменниця, громадська діячка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 97-98. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256841
  Вечканов С. Василек : стихи / С. Вечканов; пер. с морд.-эрзя И.Пеняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1958. – 12 с.
256842
  Поляков Е.И. Василек Захаров ищет свою родословную. / Е.И. Поляков. – Л., 1965. – 223с.
256843
  Григоренко Я.М. Василенко Анатолій Тихонович (- фахівець у галузі механіки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 102. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256844
  Янковська О. Василенко Валентина Кузьмівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 30. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
256845
  Сидоренко Н. Василенко Віктор Іванович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 36-37. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
256846
   Василенко Володимир Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 63-64. – ISBN 978-966-439-754-1
256847
  Марочко В. Василенко Володимир Андрійович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 58-59. – ISBN 978-617-642-388-1


  Володимир Андрійович Василенко - український правознавець-міжнародник, заслужений юрист України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор. З 2006 по 2010 - представник України в Раді ООН із прав людини. У 2018 році ...
256848
   Василенко Володимир Андрійович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 72. – ISBN 978-966-933-054-3
256849
  Губерський Л.В. Василенко Володимир Андрійович (- правознавець, дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 104. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256850
  Антоненко В.Г. Василенко Володимир Лукич (- філософ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 104-105. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
256851
   Василенко Микита Кімович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 72. – ISBN 978-966-2726-03-9
256852
   Василенко Микита Кімович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 64. – ISBN 978-966-439-754-1
256853
   Василенко Микита Кімович (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 72. – ISBN 978-966-933-054-3
256854
  Геник С. Василенко Микола // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 29-30 : фото. – ISBN 966-7263-79-7
256855
  Абліцов В.Г. Василенко Микола // Київ : енциклопедія / В.Г. Абліцов. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 79-80. – ISBN 978-966-136-405-8
256856
  Усенко І. Василенко Микола Петрович [1866-1935] // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 829-830. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
256857
  Головацький І. Василенко Микола Прокопович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М.М. Романюка ; НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 53-55. – ISBN 5-7702-1245-4
256858
   Василенко Микола Прокопович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 23-26. – ISBN 966-02-0537-6
256859
  Осадчий Ю.Г. Василенко Микола Прокопович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 13-15. – ISBN 966-566-120-5
256860
  Губицький Л.В. Василенко Микола Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 167. – ISBN 96966-8060-04-0
256861
  Кузьминська О. Василенко Микола Прокопович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 104-109. – ISBN 966-02-3529-1
256862
   Василенко Микола Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 165-166. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
256863
  Даниленко О.В. Василенко Микола Прокопович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 77-80. – ISBN 978-966-8653-95-7
256864
  Павленко Ю.В. Василенко Микола Прокопович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 34-37. – ISSN 0374-3896
256865
  Гриценко І.С. Василенко Микола Прокопович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 235. – ISBN 978-966-06-0557-2
256866
  Клименко І.В. Василенко Микола Прокопович (1866-1935) - історик, правознавець, політичний і громадський діяч // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 70-73. – ISBN 966-02-2569-5
256867
   Василенко Микола Прокопович (1866-1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 72. – ISBN 978-966-933-054-3
256868
  Короткий В. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401-402. – ISBN 5-7707-1062-4
256869
  Короткий В.А. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 192-193 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
256870
  Тронько П. Василенко Микола Прокопович [1866-1935] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 45 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
256871
   Василенко Николай Прокофьевич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 56-57. – ISBN 966-7288-72-2
256872
  Тимочко М. Василечко Любомира Андріївна // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 45-47. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
256873
  Артамонов В.И. Василий III : исторический роман в 2-х кн. / В. Артамонов ; худож. Н. Фадеева. – Москва : Советский писатель, 1991. – 455, [2] с. : ил.
256874
  Белоконь И.П. Василий Аpхипович Мовчан : К 50-летию со дня рождения / И.П. Белоконь; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : КУ им. Т.Шевченко, 1953. – 32 с. – Отд. оттиск из: Труды биолого-почвенного ф-та (с. 179-211)
256875
   Василий Акимович Арлашин : живопись : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – 14 с., [5] л. ил.
256876
  Есипов В. Василий Аксенов и его поколение в романе "Таинственная страсть" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 476-491. – ISSN 0042-8795
256877
  Каунов Я.П. Василий Александрович Битюцкий. / Я.П. Каунов. – Сталинград, 1961. – 28с.
256878
  Иванов Д.И. Василий Алексеев : фотоочерк / фот.: М. Боташева и др. ; авт. текста Д. Иванов. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 48 с. : ил. – (Герои олимп. игр)
256879
  Ильинский И.М. Василий Алексеев / И.М. Ильинский. – Москва, 1986. – 349с.
256880
  Черных Е.А. Василий Алексеевич Бильбасов и его труд "Кирилл и Мефодий" / Елена Александровна Черных // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 66-75. – ISSN 0869-608Х
256881
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1933. – 75с.
256882
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1956. – 123с.
256883
  Красноусов А.М. Василий Алексеевич Слепцов (29.07.1836-4.04.1878) / А.М. Красноусов. – Пенза, 1949. – 3-29с.
256884
  Фролова М.М. Василий Алексеевич Чертков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 16-29. – ISSN 0042-8779


  Представлена биография государственного деятеля и военачальника 18 века В. А. Черткова.
256885
  Покровский В.И. Василий Андреевич Жуковский : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – VI, 312 с.
256886
  Покровский В.И. Василий Андреевич Жуковский : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 3-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – VIII, 384 с. – Экз. № 439047 деф., без обл. разорв. тит. л. и отсутств. с. 303-384
256887
  Жуковский В.А. Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) : биографический очерк поэта с приложением его стихотворений. – Москва : Изд. О-ва распр. полезных книг ; Тип. В.Ф. Кудинова, 1902. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
256888
   Василий Андреевич Жуковский (1783-1852): К 200-летию со дня рождения. Метод. рекомендации). – М., 1982. – 20с.
256889
  Никитенко А. Василий Андреевич Жуковский со стороны его поэтического характера и деятельности. – СанктПетербург : В тип. Штаба Военно-Учебных Заведений, 1853. – 36 с.
256890
  Пономарев А.И. Василий Андреевич Жуковский, как поэт-романтик и в отношениях к царю-освободителю : (По случаю пятидесятилетия со дня кончины В.А. Жуковского) / [соч.] А.И. Пономарева, проф. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1902. – [2], 57 с., 1 л. фронт. (портр.). – Отд. оттиск: Церковный вестник. 1902
256891
   Василий Андреевич Жуковский: (Метод. пособие).. – М., 1983. – 15с.
256892
  Назаренко В. Василий Андреевич Назаренко : биографический очерк / Валентин Назаренко. – Киев : Логос, 2008. – 220с. – ISBN 978-966-171-038-1
256893
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1957. – 48с.
256894
  Амшинская А. Василий Андреевич Тропинин : (ст. А. Амшинской о творчестве ххудожника и репродукции с его произвидений) / Амшинская А. – Москва : [б. и.], 1957. – с.
256895
  Чижикова Е.Н. Василий Андреевич Тропинин / Е.Н. Чижикова. – Л., 1971. – 51с.
256896
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1982. – 247с.
256897
  Амшинская А. Василий Андреевич Тропинин. 1776-1857 / Амшинская А.М. – Москва : Искусство, 1970. – 244 с., ил. – (Живопись. Скульптура. Графика)
256898
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1966. – 335с.
256899
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1976. – 384с.
256900
   Василий Андрианов : живопись, графика : каталог выставки / Андрианов Василий Семенович. Выставка произвидений; [авт. вступ. ст. В.В. Пацюков] ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Совецкий художник, 1985. – [23] с. : ил.
256901
  Машина О. Василий Баженов, отец русского классицизма // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 2-13


  Василий Иванович Баженов (1737-1799) - рос. архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, масон; представитель классицизма. Член Российской академии (1784)
256902
  Попельницкая Е. Василий Баженов: поэт в "застывшей музыке" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268


  Василий Иванович Баженов (1737/1738-1799) - российский архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, представитель классицизма, масон. Член Российской академии (1784 год).
256903
  Селезнев Ю.И. Василий Белов. / Ю.И. Селезнев. – М : Советская Россия, 1983. – 144 с.
256904
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
1. – 1963. – 343с.
256905
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
2. – 1967. – 319с.
256906
  Гарнич Н.Ф. Василий Боженко / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1958. – 192 с.
256907
   Василий Бородай, Валентин Зноба, Иван Зноба, Памятник Великому Октябрю : скульптура : альбом. – Москва : Советский художник, 1982. – с.
256908
   Василий Бубнов, Валерия Шапошникова : каталог выставки произведений / Бубнов Василий, Шапошникова Валерия. Выстава произведений; авт. ст. Н.И. Андронов, М.Л. Терехович ; сост. Е.А. Анферова ; Московская организация Союза художников РСФСР. – Москва : [Б. и.], 1984. – 40 с.
256909
  Кожевин В.Е. Василий Букатый : Очерк жизни и деятельности / В. Кожевин, В. Секерин. – Красноярск : Кн. изд-во, 1977. – 128 с., 4 л. ил. – (Борцы за великое дело)
256910
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1976. – 79с.
256911
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1978. – 62с.
256912
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1980. – 94с.
256913
   Василий Буслаев [Електронний ресурс] = Vassily Buslayev : продолжительность 81 мин. ; жанр сказка / про-во киностудия им. М. Горького, 1982; реж. Г. Васильев ; авт.сцен. С. Наровчатов, Б. Шустров ; опер. А. Гарибян ; комп. А. Рыбников ; акт. Д. Золотухин и др. ; Gorky FILM STUDIO, DVD EXPO, PAL, RUSCICO a.o. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1DVD. – DVD video.--Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Дидактич. пос. в изуч. иностран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Сказки. Избранное)


  По одноименной поєме С. Наровчатова о герое русских былин и сказок Василии Буслаеве. Жил на свете Василий Буслаев - сын Новгородского посадника, как хотел, сам по себе : не верил ни в сон, ни в чех, ни в змеиный шип... Дополнительные материалы : ...
256914
   Василий Васильевич Ванин. – Москва : Искусство, 1955. – 256 с.
256915
  Лебедев А.К. Василий Васильевич Верещагин : Жизнь и творчество 1842-1904 / А.К. Лебедев. – 2-е перераб. и доп. изд. под ред. А.В. Солодовникова. – Москва : Искусство, 1972. – 396 с. + Приложения: 1. Главы из воспоминаний сына художника В.В. Верещагина. - 2. Библиогр., состав. Г.К. Буровой при участии А.К. Лебедева
256916
  Завадская Е.В. Василий Васильевич Верещагин / Е.В. Завадская. – Москва, 1986. – 111с.
256917
   Василий Васильевич Верещагин. Выставка произведений. Путеводитель. – Москва : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1958. – 44 с.
256918
   Василий Васильевич Вильямс. – Москва, 1957. – 22с.
256919
  Картушин В.М. Василий Васильевич Витковский : Геодезист, ученый и педагог / В.М. Картушин; ред. Г.Ф. Гапочко. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 99 с.
256920
  Баринов В.А. Василий Васильевич Витковский (1856-1924) : брошюра / В.А. Баринов. – Москва : Наука, 1973. – 65 с. : ил. – (Научно-биографическая серия / АН СССР)
256921
   Василий Васильевич Вольвач (1942-2016) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 128. – ISSN 0130-2906
256922
   Василий Васильевич Глушко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 53с. – (Библиография ученых УССР)
256923
   Василий Васильевич Голиков. – М, 1989. – 24с.
256924
   Василий Васильевич Докачаев : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 30. – Бібліогр.: 11 назв
256925
  Чеботарева Л.А. Василий Васильевич Докучаев / Л.А. Чеботарева, А.Д. Маева. – МоскваЛ., 1947. – 103с.
256926
  Полынов Б.Б. Василий Васильевич Докучаев : Очерк жизни и творчества / Б.Б. Полынов, А И. Крупеников, Л.А. Крупеников; Отв. ред. И.В.Тюрин. – Москва : АН СССР, 1948. – 280с. – (Научно-популярная серия)
256927
  Крупниковы И.Л. Василий Васильевич Докучаев / И.Л. Крупниковы. – Москва, 1949. – 288с.
256928
  Крупениковы И. и Василий Васильевич Докучаев (1846-1903) / И. и Крупениковы. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 280с. – (Жизнь замечательных людей)
256929
  Зонн С.В. Василий Васильевич Докучаев, 1846-1903 / С.В. Зонн. – Москва : Наука, 1991. – 221с. – (Научно-биографическая литература)
256930
   Василий Васильевич Кабулов. – Ташкент : Фан, 1981. – 36 с.
256931
  Берков П.Н. Василий Васильевич Капнист. 1757-1823 / П.Н. Берков. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1950. – 71 с. : портр. – (Русские драматурги. Научно-популярные очерки)
256932
  Малцьева Ф.С. Василий Васильевич Крайнев / Ф.С. Малцьева. – МоскваЛ., 1950. – 32с.
256933
  Крайнев В.В. Василий Васильевич Крайнев / В.В. Крайнев. – М., 1980. – 27с.
256934
  Кауфман Р.С. Василий Васильевич Крайнев / Р.С. Кауфман. – Ленинград, 1989. – 26с.
256935
  Лазаревский И. Василий Васильевич Матэ 1856-1917 / И. Лазаревский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1948. – 36 с.
256936
   Василий Васильевич Меркурьев. – Москва, 1986. – 199 с.
256937
  Брагинский Э.В. Василий Васильевич Мешков / Э.В. Брагинский. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1949. – 49 с. : ил. – (Мастера советского искусства)
256938
   Василий Васильевич Мешков. – Москва, 1954. – 36с.
256939
   Василий Васильевич Парин, 1903-1971 : [Физиолог]. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 15 ; Сер. биол. наук. Физиология). – ISBN 5-02-005871-8
256940
  Николюкин А.Н. Василий Васильевич Розанов / А.Н. Николюкин. – М, 1990. – 62с.
256941
  Березарк И.Б. Василий Васильевич Самойлов / И.Б. Березарк. – Ленинград, 1948. – 166 с. – (Мастера Александрийской сцены / под общ. ред. С.С. Данилова)
256942
  Сапожникова Н.В. Василий Васильевич Сапожников, 1861-1924 / Н.В. Сапожникова, Е.В. Сапожникова. – Москва, 1982. – 65с.
256943
  Перетц В.Н. Василий Васильевич Сиповский(1872-1930).Некролог, 1931. – 269-274
256944
  Мочалов Л.В. Василий Васильевич Соколов / Л.В. Мочалов. – Л, 1962. – 40с.
256945
  Трошин И.И. Василий Васильевич Стригин / И.И. Трошин. – Волгоград, 1969. – 48с.
256946
  Сурьянинов В.В. Василий Васильевич Сурьянинов. Заслуженный художник РСФСР : плакат, графика. Каталог выставки / В.В. Сурьянинов. – Москва : Советский художник, 1980. – [20] с.
256947
   Василий Васильевич Трамзин. – Ярославль, 1971. – 25с.
256948
  Кирьянов Г.Ф. Василий Васильевия Докучаев. 1846-1903 / Г.Ф. Кирьянов. – Москва, 1966. – 291с.
256949
  Уранов А.А. Василий Вачсиьевич Алехин как ученый / А.А. Уранов. – 2-е изд. – М., 1951. – 19-32с.
256950
  Петухова О. Василий Верещагин: против великой несправедливости // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 36-59. – ISSN 1819-6268
256951
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, В.С. Христофоров // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 155-169. – ISSN 0869-5687
256952
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, И.Н. Гребенкин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0042-8779
256953
   Василий Владимирович Коршак. – Москва : Наука, 1982. – 312 с.
256954
  Елисеев А.А. Василий Владимирович Петров / А.А. Елисеев. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 180 с.
256955
  Шнейберг Я.А. Василий Владимирович Петров, 1761-1834 / Я.А. Шнейберг. – Москва : Наука, 1985. – 223с.
256956
   Василий Владимирович Шулейкин. – Москва : Наука, 1974. – 80 с.
256957
  Михед П. Василий Гоголь-Яновский в культурном контексте времени // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 11/12. – С. 212-235. – ISSN 0131-8136


  Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (при рождении Яновский (1777-1825) - украинский и русский писатель, поэт, драматург, государственный служащий. Отец Николая Васильевича Гоголя.
256958
  Потапов Ю.П. Василий Григорьевич Власов, 1896-1959 / Ю.П. Потапов. – Л., 1980. – 112с.
256959
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1954. – 36с.
256960
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1956. – 14с.
256961
  Туберовская О.М. Василий Григорьевич Перов / О.М. Туберовская. – Л., 1965. – 55с.
256962
   Василий Григорьевич Перов. – Ленинград, 1989. – 3с.
256963
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Перов = Vasily Perov / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1987. – 247с.
256964
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1833-1882 / В.М. Зименко. – М, 1955. – 55с.
256965
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1834-1882 / В.М. Зименко. – М.Л,, 1948. – 44с.
256966
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Петров 1834-1882 / В.А. Леняшин. – Л, 1988. – 104с.
256967
  Исакова О.В. Василий Григорьевич Фесенков / О.В. Исакова. – М, 1961. – 116с.
256968
  Мягков П.С. Василий Громов / П.С. Мягков. – Москва, 1952. – 40с.
256969
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман : [1905-1964] : критико-биографический очерк / А.Г. Бочаров
256970
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман : жизнь, творчество, судьба / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1990. – 378, [3] с., [8] л. ил. : ил., портр. – ISBN 5-265-01494-2
256971
   Василий Данилович Панов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0130-2906
256972
  Калеп Н.Л. Василий Дмитриевич Кудрявцев : Указ. лит. / Н.Л. Калеп. – Иркутск, 1978. – 23с.
256973
  Гусарова А.П. Василий Дмитриевич Поленов / А.П. Гусарова. – Л., 1965. – 55с.
256974
   Василий Дмитриевич Поленов. – Л, 1969. – 31с.
256975
  Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов / Э.В. Пастон. – Санкт-Петербург, 1991. – 192с.
256976
  Воинов В. Василий Дмитриевич Поленов (1834-1927). / В. Воинов. – Москва, 1930. – 32с.
256977
   Василий Дмитриевич Поленов и его дом-музей. – М, 1967. – 52с.
256978
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Е.В. Сахарова. – М.-Л., 1948. – 536с.
256979
  Юрова Т.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Т.В. Юрова. – М., 1961. – 167с.
256980
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. / Е.В. Сахарова. – М., 1964. – 839с.
256981
   Василий Дмитриевич Ряховский. – Воронеж, 1968. – 17с.
256982
   Василий Дмитриевич Тихомиров. Артист, балетмейстер, педагог. – М. : Искусство, 1971. – 391с.
256983
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Василий Евграфович Яковлев (28.I.1839 - 2.VIII1908 ) : Несколько страниц из истории зоологии в России : (Речь, прочит. в экстрен. собр. Рус. энтомол. о-ва 27 окт. 1908 г., посвящ. памяти В.Е. Яковлева) : [в анот.] ... / Андрей Семенов-Тян-Шанский. – Санкт-Петербург : Тип. "Герольд", 1910. – 57 с., 1 л. портр. : портр. – Отд. оттиск:Труды Русского энтомологического общства. 1910, май. – Библиогр.: "Список научных трудов В.Е. Яковлева" (с. 20-35)


  С прил. портр. и сост. В.Ф. Ошаниным и Г.Г. Якобсоном полной библиографии науч. трудов В.Е. Яковлева и список описанных им новых форм животных. Сост.: Ошанин, Василий Федорович (1844-1917) Якобсон, Георгий Георгиевич (1871-1926) Яковлев, Василий ...
256984
   Василий Евмениевич Савинский. Каталог выставки.. – Л., 1949. – 26с.
256985
  Фогель З.В. Василий Ермилов / З.В. Фогель. – Москва : Советский художник, 1975. – 133 с.
256986
  Дмитриев Ю.А. Василий Живокини / Ю.А. Дмитриев. – Москва : Искусство, 1988. – 142 с.
256987
  Фогель З.В. Василий Захарович Бородай / З.В. Фогель. – Москва, 1968. – 110 с.
256988
  Таций В.Я. Василий и Людмила Таций: любовь на всю жизнь // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 546-548. – ISBN 978-966-458-725-6
256989
   Василий Иванивич Губин : графика, живопись. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1983. – 23 с.
256990
  Ильин М.А. Василий Иванович Баженов / М.А. Ильин. – Москва, 1945. – 120 с.
256991
   Василий Иванович Качалов. – М., 1954. – 658с.
256992
  Раскин Н.М. Василий Иванович Клементьев - ученик и лаборант М.В.Ломоносова / Н.М. Раскин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1952. – 60 с.
256993
  Кеменов В.С. Василий Иванович Суриков / В.С. Кеменов. – М.-Л, 1937. – 77с.
256994
  Кузнецов А.М. Василий Иванович Суриков / А.М. Кузнецов. – Иваново, 1943. – 27с.
256995
  Давыденко И. Василий Иванович Суриков / И. Давыденко. – Красноярск, 1948. – 45с.
256996
  Щекотов Н.М. Василий Иванович Суриков. / Н.М. Щекотов. – М-Л, 1937. – 97с.
256997
  Кутяков И.С. Василий Иванович Чапаев / И.С. Кутяков. – Москва, 1958. – 87с.
256998
  Чапаев А.В. Василий Иванович Чапаев / А.В. Чапаев. – Чебоксары, 1979. – 388 с.
256999
   Василий Иванович Чапаев.. – М., 1938. – 104с.
257000
   Василий Иванович Щухаев. – Л, 1968. – 48с.
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,