Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
259001
  Кокче С. "... Випробування в силі..." : кримськотатарські поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790


  Емоційно-ностальгійна кримськотатарська лірика Сеяре Кокче (Усейнова Сеяре Муслимівна) (н. 1971).
259002
  Горбатюк В. "Винятково в ім"я української літератури". Дві кримінальні справи Тодося Осьмачки // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 68-91. – ISBN 978-966-493-818-8
259003
   "Випадок когнітивного дисонансу" / М. Сірук, Д. Гербст, С. Пайфер, А. Каратницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 10


  Експерти "Дня" - про те, чому Трамп вірить словам Путіна про непричетність Росії до втручання в американські вибори.
259004
  Мельник Д.М. "Випадок" Інгеборг Бахманн - поміж множинною та замовчуваною ідентичністю // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 126-132
259005
  Аляєв Г.Є. "Виправдання добра. Моральна філософія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1003-1005. – ISBN 966-316-069-1
259006
  Река Д.В. "Вираження невимовного" поезії Віслави Шимборської // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 293-300. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена исследованиям проблематики "невысказанного" в поэтике Виславы Шимборской, рассматриваются дискурсы "невысказанного" в литературе прошлых лет и современной литературе. На материале текстов поэтессы разных периодов творчества ...
259007
  Радь Т. "Вирій - 2014" відвідав українців Словаччини і Румунії // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 3 (179). – С. 25-29


  Міжнародна науково-пошукова та освітня експедиція "Вирій - 2014" розширила географію своєї діяльності.
259008
  Філатова О. "Виробничий" роман як технократичний проект "інженерії людської душі" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дати індивідуальне прочитання "виробничого" роману як естетичного втілення "життя свідомості" автора: відрізняючи об"єктивне від кон"юнктурного, тобто, враховуючи "коефіцієнт викривлення", беручи "від супротивного". Individual ...
259009
  Іжнін Ігор "Виродження" поколінь війни та міжнародна політика здобуття могутності державами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 19-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
259010
  Легка О. "Виростала я на землі, що від Бога...". Життєтворча сильвета Наталі Лівицької-Холодної // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 43-51. – ISSN 0130-5263
259011
  Кумандареас М. [Виробництво скла / Меніс Кумандареас. – 13-е вид. – Афіни : Кедрос, 1991. – 175 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
259012
  Вахонеев В. Виноградарские ножи из раскопок Мирмекия // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 177-179


  Мирмекий - "малый" городок Боспора, расположенный на северном берегу Керченской бухты на Карантинном мысу, в пределах современного города Керчи.
259013
   Виноградарство. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1937. – 824с.
259014
   Виноградарство. – М., 1960. – 614 с.
259015
   Виноградарство. – Киев : Урожай, 1964. – 142с.
259016
   Виноградарство Донбасса. – Изд. 2-е, дополн. и перераб. – Сталино : Сталинское областное изд-во, 1953. – 148 с.
259017
  Щепкин С.П. Виноградарство и виноделие в Бессарабии и ее округа : из отчета г. министру государственных имуществ / [соч.] С. Щепкина. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Соковнина, 1869. – 39 с. – Без обл.
259018
  Моргенштерн С.Г. Виноградарство і виноробство / С.Г. Моргенштерн. – 2-е вид. значно доп. – Одеса, 1927. – 143с.
259019
   Виноградарство Молдавии и Украины. – Кишинев, 1976. – 76с.
259020
  Мозер Л. Виноградарство по-новому / Л. Мозер. – М., 1961. – 247с.
259021
  Уинклер А.Дж. Виноградарство США / А.Дж. Уинклер. – М., 1966. – 652с.
259022
  Шевчук В.В. Виноградарство та плодівництво на Нижньодніпровських пісках / В.В. Шевчук, В.Г. Терлич // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 13-17. – ISSN 0459-1216
259023
  Шанкрен Е. Виноградарство Франции / Е. Шанкрен, Ж. Лонг. – Москва, 1961. – 272 с.
259024
  Руднєва М. Виноградарство, виноробство та винний туризм в Індії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 52-60. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
259025
  Руднєва М.Г. Виноградарсько-виноробний кластер Бордо - суспільно-географічна характеристика // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 258-265 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
259026
  Гуцуляк О.М. Виноградарсько-виноробні виробничо-територіальні системи Закарпаття : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 114-120
259027
  Китайгородська В.М. Виноградна колиска / В.М. Китайгородська. – Ужгород, 1986. – 50 с.
259028
  Давтян М.Д. Виноградная лоза : повесть / М.Д. Давтян; пер. с арм. С.Каспарова. – Баку : Азернешр, 1958. – 198 с.
259029
  Сеитов Х. Виноградная лоза : стихи / Х. Сеитов; Ходжабек Саитов ; авториз. пер. с каракалкпк. – Ленинград : Советский писатель. ЛО, 1958. – 95 с.
259030
  Мілев Й.Т. Виноградне сонце: вірші та поема / Й.Т. Мілев. – Київ, 1985. – 112 с.
259031
  Нариманидзе С. Виноградник / С. Нариманидзе. – М., 1988. – 157с.
259032
  Шкраб"юк П. Виноградник Господній : Історія життя о. д-ра Йосифа Кладочного / Петро Шкраб"юк; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ. – Львів : Місіонер, 1995. – 280с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-77002-0512-1
259033
  Бериашвили Б.П. Виноградник мо : стихи / Б.П. Бериашвили. – Москва : Советский писатель, 1974. – 95 с.
259034
  Керлер И.Б. Виноградник моего отца : стихи : авторизированный перевод с еврейского / Иосиф Керлер. – Москва : Советский писатель, 1957. – 132 с.
259035
  Попова М.М. Виноградно-виноробний кластер як прогресивна модель інтеграційного об"єднання - теоретичні засади та перспективи створення в Херсонському регіоні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 168-174. – ISSN 2309-1533
259036
  Лиснянская И.Л. Виноградный свет / И.Л. Лиснянская. – Москва, 1978. – 127с.
259037
  Москаленко В.Ф. Виноградов Василь Всаильович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 29-30 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини (1909), професор, завідувач кафедри госпітальної терапевтичної клініки (1919-1927). Учень Ф.Г. Яновського.
259038
  Козин А.С. Виноградовцы / А.С. Козин. – Брянск, 1963. – 24с.
259039
  Зотов В.В. Виноградорство / В.В. Зотов. – К.-Х., 1938. – 70с.
259040
  Руда С. Виноградський Сергій Миколайович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 115-116. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Мікробіолог. Вчився на юридичном фак-ті Київського ун-ту, невдозі перейшов до природничого відділення, 1881 закінчив СПб. ун-т.
259041
  Баллас М.К, Виноделие в России : (историко-статистический очерк) : в 6 ч. / Михаил Баллас. – 1895-1903. – Санкт-Петербург : Изд. Департамента Земледелия ; Тип. В. Киршбаума
Ч. 4 : Предкавказье. – 1898. – XII, 256 с. – Экз. без обл.
259042
  Баллас М.К. Виноделие в России : Труд, удостоенный 1-ой премии им.Императора Александра 3-го ; Ч. 1-6. / М. Баллас ; Изд-е Депертамента земледелия. – Санкт-Петербург : Изд. Департамента землед. ; Тип. В. Киршбаума
Ч. VI : Азиатская Россия (Туркестан). – 1903. – XII, 288 с.
259043
  Калугина Г.И. и др. Виноделие и вина Молдавии / Г.И. и др. Калугина. – М., 1957. – 180с.
259044
  Греков Б.Д. Винодольский статут об общественном и политическом строе винодела / Б.Д. Греков. – Москва-Ленинград, 1948. – 100с.
259045
  Михалко О.А. Винокуріння та шинкування в Гетьманщині (друга половина ХVІІ-ХVІІІ століття). Історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-106. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз літератури кінця ХІХ-ХХ ст. з історії винокуріння та шинкування в Гетьманщині. This article given analysis literature of the and XIX-XX s. about manufacturing and sale of alcohol on the region of Getman XVII-XVIII s.
259046
  Пивоваренко О.А. Винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні (друга половина XVII - XVIII ст.) / О.А. Пивоваренко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 162, [2] с. : табл. – 130 Національному університету харчових технологій. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-612-152-6
259047
  Казьмирчук Г.Д. Винокуріння у Київській губернії в XIX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 25-28. – ISBN 978-966-171-154-8
259048
  Зубковська В.В. Винос рухомих форм фосфатів промивними водами із грунтової маси орного шару дерново-підзолистих супіщаних грунтів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 127-131 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
259049
  Закревський Д.В. Винос солей річками українського Приазов"я як джерело забруднення Азовського моря / Д.В. Закревський, І.О. Шевчук, В.П. Стичішина // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – Вип. 85. – С. 82-87.
259050
  Завірюхіна Марія Виносипедисти, або У полоні грузинської гостинності : Вояж-колекція / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 64-66 : Фото
259051
  Грошина С. Виною всьому - людська недбалість // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 24 : фото
259052
  Смирнов И. Винсент Ван Гог / И. Смирнов. – М., 1968. – 29с.
259053
  Смирнов Н. Винсент Ван Гог / Н. Смирнов. – М., 1968. – 30с.
259054
  Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог / Н.А. Дмитриева. – Москва, 1975. – 160,6с.
259055
  Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог / Н.А. Дмитриева. – Москва, 1980. – 398 с.
259056
  Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог : человек и художник / Н.А. Дмитриева. – Москва : Наука, 1984. – 398с.
259057
  Белогорцева Е. Винсент Ван Гог в поисках себя // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39


  Винсент Виллем Ван Гог (1853-1890) - всемирно известный нидерландский художник-постимпрессионист
259058
   Винт: Коммерческие карточные игры. – Новосибирск, 1991. – 142с.
259059
  Андерш А. Винтерспельт : роман / Альфред Андерш ; пер. с нем. И. Млечиной ; предисл. П. Топера. – Москва : Художественная литература, 1979. – 477 с. : ил.
259060
  Андерш А. Винтерспельт : роман, повесть / Альфред Андерш ; [предисл. И. Млечиной ; худож. В.Г. Алексеев]. – Москва : Радуга, 1987. – 622, [2] с. : ил. – (Мастера современной прозы ФРГ)
259061
  Мохір Андрій Анатолійович Винтех та дослідження донорних властивостей навих ацидолігандів тіазолілоксимного типу : Дис... канд.хім.наук: 12.00.01 / Мохір Андрій Анатолійович; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.155-166
259062
  Заславский Д.И. Винтик с рассуждением / Д.И. Заславский. – Москва : Советский писатель, 1977. – 303с.
259063
  Вегин П.В. Винтовая лестница / П.В. Вегин. – Москва, 1968. – 78с.
259064
  Каугвер Р.А. Винтовая лестница : повесть и рассказы / Р.А. Каугвер. – Москва : Советский писатель, 1980. – 302 с.
259065
  Богданова А.И. Винтовая лестница / А.И. Богданова. – К, 1985. – 247с.
259066
  Викулин И.М. Винтовая неустойчивость в электронно-дырочной плазме германия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Викулин И.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 12 с.
259067
  Шмерлинг С.Б. Винтовка авроровца / С.Б. Шмерлинг. – М., 1987. – 206с.
259068
  Жук А.Б. Винтовки и автоматы / А.Б. Жук. – Москва, 1988. – 221с.
259069
  Гольдман Ю.С. Винтовки стоят в пирамиде / Ю.С. Гольдман. – М., 1958. – 119с.
259070
  Кулаков Н.И. Винтовку для Одиссея. / Н.И. Кулаков. – Мурманск, 1969. – 160с.
259071
  Дмитренко А.Г. Винтовые гидромагнитные колебания влазменного цилиндра с учетом диссипативных эффектов. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Дмитренко А.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
259072
  Дмитренко Александр Григорьевич Винтовые гидромагнитные колебания плазменного цилиндра с учетом диссипативных эффектов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Дмитренко Александр Григорьевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1986. – 193л. – Бібліогр.:л.175-191
259073
  Сакун И.А. Винтовые компрессоры. / И.А. Сакун. – М.Л., 1960. – 360с.
259074
  Жмудь А.Е. Винтовые насосы с циклоидальным зацеплением / А.Е. Жмудь. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1963. – 156с.
259075
  Пивоваров Ю.Ф. Винтокрылая авиация во Второй мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 213-219. – ISSN 0130-3864
259076
  Бомаш Б.П. Винувальні пункти за кримінальним кодексом УРСР / Б.П. Бомаш, Г.Д. Бродер, Розенберг. – Харків, 1928. – 245с.
259077
  Обзор О.М. Винуватці поширення фашистських ідей у Франції за версією газети "L"Humanite" (1933–1934 рр.) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 72-78. – ISSN 1996-9872
259078
  Фільваркова А.В. Винуватці трагедії (більшовицька політика в українському селі 1928-1933 рр.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 321-323. – ISBN 966-7686-12-8
259079
  Лебенка Ю. Винцас Кудирка (Черты одеологии и творчества) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лебенка Ю. ; МВиССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1961. – 18 с.
259080
  Шуйский В.К. Винченцо Бренна / В.К. Шуйский. – Ленинград, 1986. – 198 с.
259081
  Троцька В. Винятки з правил в авторському праві та суміжних правах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-45
259082
  Діковська І. Винятки із принципу реального виконання договірних зобов"язань у праві зарубіжних країн і міжнародних уніфікованих документах // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 179-182. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена аналізу винятків із принципу реального виконання договірних зобов"язань у праві зарубіжних країн і міжнароднихуніфікованих документах. Зроблено висновок про те, що одним із них є нерозумна обтяжливість виконання для боржника. Остання ...
259083
  Саченко С. Виняткова міра покарання як головне обмеження права на життя (теоретико-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
259084
  Маркусь В. Виняткове джерело до історії української діаспори в Канаді // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
259085
  Андрощук Г. Виняток з патентної монополії для аптек у Нідерландах. А як в Україні? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 32
259086
  Тарасенко Н.А. Виньетка 17-й главы Книги Мертвых с котом, змеем и деревом- ISD в источниках XIX-XXI династий // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 130-141. – ISSN 1608-0599
259087
  Тарасенко Н.А. Виньетка со "львами горизонта" 17-й главы Книги Мертвых на росписи фиванских гробниц в Новом царстве // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 158-177. – ISSN 1682-671Х
259088
  Тарасенко Н.А. Виньетки 17-й главы Книги Мертвых в Саисский период // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 162-170. – ISSN 1608-0599
259089
  Аллен Грант Виньетки с натуры Грант Аллена и новые доказательства органического развития Джорджа Романеса / Пер. с англ. Г.А. Лопатина. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина, 1883. – [10], 93, [3], 264 с.


  Джордж-Джон Роменс (1848-1894)- известный английский натуралист, современник и друг Чарльза Дарвина, поэт.
259090
  Крук Ю.С. Виньяс А. Испания и НАТО: эволюция испанской внешней и оборонной политики и вопрос о членстве Испании в НАТО // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 19. – С. 201-204
259091
  Пономаренко І.В. Виокремлення однорідних регіональних зон зайнятості населення : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 109-111 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
259092
  Колодний А. Виокремлення релігієзнавства як сфери наукового знання у суспільній думці україни (М. Драгоманов, О. Потебня) / А. Колодний, Л. Филипович // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 195-223. – ISBN 978-966-02-6706-0
259093
  Гирин Ю.Н. Виоленсия как тип культуры. Колумбийский вариант = Колумбийский вариант // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 97-107. – ISSN 0044-748Х


  Автор полагает, что характерный для исторического процесса Латинской Америки феномен тирании, обозначаемый здесь термином "виоленсия", является имманентным свойством формирования ее способа бытия. В качестве наиболее показательного образца избрана ...
259094
  Грановская Г.А. Виоллета Бовт. (Нар. артистка СССР). / Г.А. Грановская. – М., 1972. – 103с.
259095
  Могилевская С.А. Виолончель Санта Тереза / С.А. Могилевская. – Москва, 1970. – 203с.
259096
  Цераши Х. Виолончель, контрабас и другие музыкальные инструменты. / Х. Цераши. – М, 1979. – 71с.
259097
  Гайдамович Т.А. Виолончельные пьесы Чайковского / Т.А. Гайдамович. – Москва : Музгиз, 1963. – 35 с.
259098
  Ривлина А.А. ВИП и/или VIP? Лексическая вариативность в свете глобализации английского языка // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 22-31. – ISSN 0130-9730


  В статье ставится вопрос о необходимости уточнения и расширения понятия "лексическая вариативность" в связи с усилением процессов глобализации английского языка и формированием массового русско-английского билингвизма. Межъязыковая или билингвальная ...
259099
  Литвин М.Ю. Випадання опадів на похилу поверхню в теплий період року / М.Ю. Литвин, І.І. Іванченко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 99-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
259100
  Шамота М.З. Випадки з практики / М.З. Шамота. – К., 1957. – 228с.
259101
  Пясецька С.І. Випадки масового розповсюдження відкладень ожеледі категорії СГЯ на Україні у окремих роках протягом періодів 1961-1990, 1991-2000, 2001-2010 та 2011-2015 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 88-96. – ISSN 0868-6939


  Подано інформацію про випадки масового відкладення ожеледі стихійного характеру. За масовий прояв відкладень ожеледі категорії СГЯ прийнято її відкладення у 2 та більше областей протягом 1 або декількох діб поспіль. Цей аналіз представлено для ...
259102
  Швець Н. Випадки, коли забороняється проведення страйків в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 89-91. – ISSN 0132-1331
259103
  Працьовитий М.В. Випадкова величина, символи L-зображення якої мають марківську залежність / М.В. Працьовитий, Ю.В. Хворостіна // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 143-153. – ISSN 0868-6904
259104
  Кійковська О.І. Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кійковська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
259105
  Кійковська О.І. Випадкові еволюції з рівновагою на зростаючих інтервалах часу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кійковська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 123 л. – Додатки: л. 123. – Бібліогр.: л. 113-122
259106
  Павлюченко В.І. Випадкові знахідки-артефакти доби раннього заліза на Пороссі // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 73-77. – ISBN 978-966-1567-34-3
259107
  Ядренко М.Й. Випадкові події та їх імовірності // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 5-16. – ISSN 1029-4171
259108
   Випадкові процеси : теорія, статистика, застосування : підручник / Ю.С. Мішура, К.В. Ральченко, Л.М. Сахно, Г.М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 408-416. – ISBN 978-966-933-021-5
259109
  Яковенко Тетяна Олександрівна Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Яковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 143л. – Бібліогр.: л. 133 - 143
259110
  Яковенко Тетяна Олександрівна Випадкові процеси в функціональних просторах Орлича : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Яковенко Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
259111
  Дарійчук І.В. Випадкові процеси дробового ефекту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Дарійчук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 152 л. – Бібліогр. : л. 141-152
259112
  Дарійчук І.В. Випадкові процеси дробового ефекту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Дарійчук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
259113
  Маринич О.В. Випадкові процеси з імміграцією та процеси дробовго ефекту в природничих науках // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 33-35
259114
  Василик Ольга Іванівна Випадкові процеси з класів V ( фи, пси ) : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Василик О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Bibliogr.: Ббліогр.: 15 назв
259115
  Василик Ольга Іванівна Випадкові процеси з класів V (фи, пси ) : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Василик Ольга Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 142 л. – Бібліогр.: л.: 127 - 142
259116
  Козаченко Ю.В. Випадкові процеси у просторах Dv, w / Ю.В. Козаченко, О.М. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 56-66. – ISSN 0868-6904
259117
  Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 120 л. – Бібліогр.: л. 107-120
259118
  Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 10 назв.
259119
  Іксанов О.М. Випадкові ряди спеціального вигляду, гіллясте випадкове блукання та саморозкладність : монографія / Іксанов Олександр Маратович ; КНУТШ. – Київ : КТИ ПРИНТ, 2007. – 189 с. – ISBN 966-8540-12-3
259120
  Бойченко М.І. Випадковість в історії / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 55-56. – ISBN 966-642-073-2
259121
  Презент І.І. Випадковість ортогенеза в еволюції / І.І. Презент. – Харків ; Київ, 1932. – 95с.
259122
  Слюсар В. Випадковість у процесі самореалізації особистості // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.163-171
259123
  Марченко В.М. Випадковості в синергетичній концепції дослідження процесів злиття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 121-126
259124
  Меріме П. Випадок / П. Меріме. – Київ, 1959. – 46с.
259125
  Омельченко І.В. Випадок в офісі : оповідання / Ірина Омельченко ; [передм. Г.П. Кримчука]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2014. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-355-111-1
259126
  Перепадя А. Випадок з пасажиром : проза: повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 190-201
259127
  Северов П.Ф. Випадок з прицепом / П.Ф. Северов. – К., 1962. – 24с.
259128
  Лавітська З.Г. Випадок знебарвлення спорошень / З.Г. Лавітська. – Київ, 1960
259129
  Школьніков В.С. Випадок макрометричного та органометричного дослідження сіамських близнюків // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 81-87. – ISSN 2077-1096
259130
   Випадок на кордоні. – К., 1978. – 55с.
259131
  Кальницький Я.І. Випадок на Новій Землі / Я.І. Кальницький. – Харків-Одеса, 1934. – 48 с.
259132
  Каміллері А. Випадок омонімії : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 138-145. – ISSN 0320-8370
259133
  Антоненко Б.Т. Випадок у розвідці : записки прокурора / Б.Т. Антоненко. – Львів : Каменяр, 1968. – 188 с.
259134
  Лазаренко А.М. Випаровування з наливних водосховищ меліоративних систем в умовах Полісся і північного лісостепу України : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Лазаренко А.М.; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-тут гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – 16л.
259135
  Оппоков В Є. Випаровування із зрошвання ... / В Є. Оппоков, 1933. – с.
259136
  Голіченко Б.О. Випаровування краплин спиртів під дією оптичного опромінення / Б.О. Голіченко, Г.М. Вербінська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9
259137
  Гаврюшенко Д. Випаровування неоднорідного бінарного розчину поблизу критичної точки розшарування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-12. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Для теоретичного дослідження випаровування неоднорідного бінарного розчину був використаний вираз для просторової залежності хімічного потенціалу цього розчину. Розгпядався розчин, що знаходиться в плоскопаралельній системі з пристінковим потенціалом ...
259138
  Якунов П.А. Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Якунов Павло Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 108 л. – Бібліогр.: л. 97-108
259139
  Якунов П.А. Випаровування неоднорідного розчину та адсорбція з нього : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Якунов Павло Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
259140
   Випаровування спиртів та бінарних спиртових розчинів в дифузійному режимі / Г.М. Вербінська, А.В. Британ, В.Л. Карбовський, Т.В. Клещонок // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 56. – С. 71-79. – ISSN 0367-1631
259141
   Випарювання та конденсація наночастинок кремнію в електричному полі / С.В. Васньов, Т.В. Копань, Ю.В. Копань, М.М. Новіков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 337-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведена схема лабораторної установки для одержання наночастинок. Показано, що наночастинки випаровуються як великі молекули. Температура "кипіння" зменшується з ростом діаметру наночастинок, проходить через мінімум і знову наростає. Зі збільшенням ...
259142
  Лісовий Т.Г. Випереджаймо час! / Т.Г. Лісовий. – Київ, 1964. – 47с.
259143
  Сорока В. Випереджальна модернізація. На громадське обговорення винесено проект Концепції розвитку педагогічної освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 10. – ISSN 2219-5793
259144
  Комарова О.А. Випереджаюча освіта: цілі та пріоритети розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 22-28. – ISSN 2222-4459
259145
  Череватенко Л. Випереджаючи епоху // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.34-36. – ISSN 1562-3238


  Режисер Ігор Савченко
259146
  Асад Мухаммад Випереджаючи свій час : зб. статей / Мухаммад Асад : видатний львів"янин та ісламський діяч ; [пер. з англ. та впорядкув. Ю. Косенко ; ред. Т. Гончарова] ; ВАГО "Альраід" ; ВГО "Укр. центр ісламознавства". – Київ : Альраід, 2013. – 75, [1] с. : фотоіл. – На обкл. авт. зазнач.: Мухаммад Асад (Леопольд Вейсс). - Присвяч. Міжнар. наук.-практ. конф. "Значення наук.-інтелект. спадщини Мухаммада Асада при осмисленні актуальних проблем сучасного розвитку". – Бібліогр.: с. 76


  Збірка перекладів вибр. статей Мухаммада Асада (Леопольда Вейсса, 1900-1992), видатного мусульманского мислителя та громад. діяча, що народився у Львові, а також матеріали про нього та його творчий спадок.
259147
  Крижицький Г.К. Випереджаючи час / Г.К. Крижицький. – Київ : Мистецтво, 1984. – 160 с. – У вид. також : Театральна Україна двадцятих років / О. В. Смирнова-Іскандер
259148
   Випереджаючи час // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 91-94. – ISBN 966-505-054-0
259149
  Зайцев Ю. Випереджаючий економічний розвиток як субстанціональна основа сучасної конкурентної економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 16-22. – Бібліогр.: 18 назв
259150
  Москаленко О.М. Випереджаючий економічний розвиток: теоретико-інституціональні засади і проблеми реалізації в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 4-18 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
259151
  Ягельська К.Ю. Випереджаючий національний економічний розвиток: теоретико-методологічний та прикладний аспекти : монографія / К.Ю. Ягельська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-349. – ISBN 978-611-01-0762-4
259152
   Випереджувальна функція освіти у розвитку якості людини, якості суспільного інтелекту, якості самої освітньої системи / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 305-309. – ISBN 978-966-2748-97-0
259153
  Чичук А.П. Випереджувальний підхід у підготовці вчителя початкової школи в Україні на основі творчого використання прогресивних ідей американського та британського досвіду // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 149-152. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
259154
   Виписка з протоколу засідань Ради Київського університету з питання про стипендіатів, що залишаються в університеті для підготовки до професорського звання (12 серпня 1864 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 488. – ISBN 978-966-189-081-6
259155
  Лук"янчук Георгій Випити шампанського в Чорнобилі! / Лук"янчук Георгій, Ємельяненко Ярослав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 115 : фото
259156
  Штронда Л. Виплата надбавки за вислугу років педагогічному працівникові // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 10). – С. 8
259157
  Утіралова К. Виплата процентів на Кіпр: підводні камені застосування Конвенції // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 10-11
259158
  Церетелі Л. Виплати за рахунок коштів соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов"язаними з народженням та похованням // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 37. – С.42-50
259159
  Старченко Н.М. Виплати працівникам в бюджетних установах: теоретичні основи // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 369-374
259160
  Безверхий К. Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
259161
  Ворожбит О. Виплати розбрату (Чому в Польщі знову згадали про німецькі репорації ?) // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 45 (521), 10-16.11.2017 р. – С. 50-51. – ISSN 1996-1561


  Чому Німеччина повинна виплатити компенсації за втрати, завданні Польщі під час Другої світової війни.
259162
  Юнін О.О. Виповнилося 130 років від дня народження Івана Кавалерідзе // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 грудня (№ 51). – С. 12
259163
  Мазур В. Виполоти чортополох на ниві освіти і науки. Держава має посилити вимоги до кваліфікаційної оцінки вчених, а також підвищити авторитет вишів, відсіявши "мильні бульбашки" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 травня (№ 87). – С. 8


  Міркування і пропозиції автора щодо системи підготовки фахівців у вищій школі загалом і наукової еліти зокрема.
259164
  Мельничайко В. Виполюймо мовний бур"ян / В. Мельничайко, М. Криськів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 47-52. – ISSN 0130-5263


  Йдеться про один із типових видів порушення мовних норм.
259165
  Вирський Д.С. Виправа князя С.К. Корецького у Степове Побужжя (серпень – жовтень 1644 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 26-38. – ISSN 0130-5247
259166
  Габлей Н.Г. Виправданий і його правовий статус // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 194-198. – Бібліогр. в кінці ст.


  Важливе значення в кримінальному процесі має питання визначення місця і ролі особи в кримінально-процесуальній діяльності. В чинному КПК України, на жаль, немає чіткого розуміння поняття "виправданий", а також неоднозначно висвітлено його процесуальний ...
259167
  Фещенко Л.О. Виправданий ризик як принцип взаємодії органів внутрішніх справ з митною та податковою службами // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 551-553. – ISBN 966-660-151-6
259168
  Невідомий В.І. Виправданість закону і правопорядку як предмет комплексних філософсько-правових досліджень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 146-153. – ISSN 0132-1331
259169
  Бондарчук А. Виправданість рішення про відтермінування економічної частини угоди про асоціацію України з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 98-101
259170
  Такікава Х. Виправдання держави загального достатку в добу глобалізації. До питання про комплексні кордони // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 24-33. – ISSN 1818-992Х


  Доклад касается вопроса о том какими признаками характеризуется государство всеобщего благоденствия.
259171
  Кісельова Л. Виправдання Слова : статті про українську літературу: від Шевченка до сьогодення / Людмила Кісельова. – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2014. – 234, [1] с. – Покажч. імен.: с. 232-2234. – Бібліогр.: с. 219-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518646-5
259172
  Коваль О.М. Виправдання та реабілітація у проекті нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 63-65. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
259173
  Довганюк І. Виправдання як мовленнєвий жанр в сучасному німецькому політичному дискурсі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 42-48. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
259174
  Ахтирська Н. Виправдувальний вирок та справидлива сатисфакція (процесуальні аспекти національного законодавства та міжнародна практика) // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 48-60.
259175
  Ахтирська Н. Виправдувальний вирок: питання постановлення та причини скасування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 148-152
259176
  Савченко А. Виправлена T(q)-вірогідна оцінка у квадратичній структурній моделі регресії з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Вивчається квадратична структурна модель регресії з похибками вимірювання. Дисперсія похибок у відгуку вважається невідомою. Побудовано виправлену T(q)-вірогідну оцінку коефіцієнтів регресії. Отримано достатню умову строгої консистентності оцінки в ...
259177
  Естергазі П. Виправлене видання : Додаток до роману "Harmonia caelestis" // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 66-100. – ISSN 0320 - 8370
259178
  Романов М.В. Виправлення засуджених до позбавлення волі як результат діяльності системи виконання кримінальних покарань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 190-197. – ISSN 0201-7245
259179
  Бадира В.А. Виправлення засудженних жінок шляхом застосування альтернативних покарань: світовий досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 116-121. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
259180
  Мина В.В. Виправлення засудженого як мета покарання крізь призму філософії права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-66
259181
  Калюга Є.В. Виправлення помилок в податковому обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Економіка ; вип. 52)


  Описано основні етапи проведення контролю від виявлення помилок щодо податку на додану вартість до виправлення їх у первинних документах та звітності.
259182
  Гончарук О. Виправлення помилок при вивченні іноземної мови студентів юридичних ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 36-38
259183
  Савченко А.В. Виправлення Т(q)-вірогідної оцінки в показниковій структурній моделі з похибками вимірювання // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 172-181. – ISSN 0868-6904
259184
  Книженко О.О. Виправлення як мета покарання та її вплив на кримінально-правові санкції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 253-257
259185
  Богатирьов І.Г. Виправний центр як суб"єкт запобігання злочинам : монографія / І.Г. Богатирьов, Д.О. Зубов, В.В. Маковій ; Держ. пенітенціарна служба України. – Київ : Дакор, 2014. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-617-7020-30-0
259186
  Коваль Л.В. Виправні роботи як адміністративне покарання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 21-26. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются актуальные вопросы правовой регламентации и организации исполнения исправительных работ, применяемых в административной практике в качестве наказания. Указывается на их преимущество в сравнении с административным арестом. ...
259187
  Самбор М.А. Виправні роботи як адміністративне стягнення та кримінальне покарання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 2222-5374
259188
  Сквірський І.О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 294-298. – ISSN 1563-3349
259189
  Коломоєць Т.О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування : монографія / Т.О. Коломоєць, І.О. Сквірський; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т МОНУ". – Київ : Істина, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-8909-14-6
259190
  Соцький Ю.Ф. Виправно-арештанські роти в системі установ виконання покарань Російської імперії (1845-1903 рр.) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 48-52. – ISSN 1561-4999
259191
   Виправно-трудовий кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : Правові джерела, 2000. – 335с. – ISBN 966-7805-01-8
259192
   Виправно-трудовий кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 2000 р. – Київ : Дія, 2000. – 70с. – ISBN 966-7665-11-9
259193
   Виправно-трудовий кодекс України : Станом на 1 вересня 2002 року. – Київ : Атіка, 2002. – 64с. – ISBN 966-7714-29-2
259194
   Виправно-трудовий кодекс України : За станом на 10 листопада 2002 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 72с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-201-9
259195
  Попіль В.І. Виправно-трудовий кодекс України та нормативні акти кримінально- виконавчоого значення / В.І. Попіль. – Біла Церква : Мустанг, 1998. – 160 с. – ISBN 966-7216-13-6
259196
   Виправно-трудовий кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 64с. – ISBN 966-7714-29-2
259197
   Виправно-трудовий кодекс Української РСР. – К., 1971. – 84с.
259198
  Пилявець Ю.Г. Виправно-трудові табори та колонії на території УРСР в умовах голоду 1946–1947 рр. / Ю.Г. Пилявець, Р.І. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 147-161. – ISSN 0130-5247
259199
  Кулеба Д. Випробовування Європою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 1-2


  "Четвертий рік поспіль у Раді Європи щоразу з новою силою докладають зусиль задля відновлення прав російської делегації в ПАРЄ. Серіал "Повернення Росії" не сходить з наших екранів. Зазвичай у січні кожного року - на першій частині чергової сесії ...
259200
  Шайхалієва Ю. Випробовуємо модель ООН // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Наприкінці 2010 р. за сприяння верховної Ради України, Міністерства закордонних справ України та КНУТШ у стінах Верховної Ради України відбулася велика міжнародна студентська конференція, підготовлена оргкомітетом Київської моделі ООН. Проректор з ...
259201
   Випробуваний загін КПРС: До XXVII з"їзду Компартії України. – К., 1986. – 165с.
259202
  Пиріг Р.Я. Випробуваний загін ленінської партії: до 70-річчня І з"їзду КП(б)У / Р.Я. Пиріг. – К., 1988. – 48с.
259203
  Просяник М.П. Випробуваний наставник молоді / М.П. Просяник. – Київ, 1984. – 112с.
259204
  Носенко О.Є. Випробування : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 100 с.
259205
  Юн Се Дюн Випробування / Юн Се Дюн. – К., 1962. – 319с.
259206
   Випробування. – Ужгород, 1986. – 141с.
259207
  Доломан Є.М. Випробування вірності : роман / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 250 с.
259208
  Бажан О. Випробування вірою / О. Бажан, Ю. Данилюк; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 332с. – ("Реабілітовані історією"). – ISBN 966-02-1687-4
259209
  Кіт Л. Випробування Гаагою // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  "Найкраща команда, що представляла сторону обвинувачення" - таку нагороду головного світового конкурсу з міжнародного кримінального права (ICC Moot Court Competition) привезли студентки ІМВ Анастасія Моїсеєва, Єлизавета Демиденко, Лариса Радченко та ...
259210
  Лапшин О.Є. Випробування гідравлічних завіс призначених для очищення рудникового повітря від шкідливих домішок в підземних виробках шахт / О.Є. Лапшин, О.О. Лапшин, Д.О. Лапшина // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 97-104 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
259211
  Хаас Р.Н. Випробування для Путіна в Сирії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 жовтня (№ 194). – С. 9


  Про те, якою має бути відповідь США й інших країн на російську авантюру на Близькому Сході.
259212
  Слотер А.-М. Випробування для Туреччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 лютого (№ 30)


  Збройний конфлікт у Сирії та геополітичні і регіональні устремління Туреччини.
259213
   Випробування для Туска / The Economist Newspaper Limited // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Колишній прем"єр-міністр Польщі відчайдушно намагається вберегти серцевину Європи.
259214
  Гірняк М. Випробування духу: проблема духовності в прозі Миколи Хвильового // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 151-180. – ISSN 2309-4389
259215
  Бухарін С.Л. Випробування електродних матеріалів високоінтенсивних джерел світла альтернативними енеретичними навантаженнями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.07 / Бухарін С.Л.; Харків.держ.акад.міськ.господ. – Харків, 1994. – 21л.
259216
  Гриценко П. Випробування законом: мовний складник освіти України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 вересня - 6 вересня (№ 37). – С. 1-2
259217
  Ходченко П. Випробування зрілості / П. Ходченко. – Київ, 1958. – 375с.
259218
  Недопитанський М.І. Випробування інформацією : Текст лекцій для студ. Інституту журналістики з навчальної дисципліни "Інформаційна політика та безпека" / М.І. Недопитанський; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 116 с.
259219
  Стріха М. Випробування Іраком // Критика. – Київ, 2003. – Березень, (число 3). – С. 2-3


  Військовий конфлікт в Іраці, що розпочався з вторгнення збройних сил міжнародної коаліції під проводом Збройних сил Сполучених Штатів Америки та Великої Британії 20 березня 2003 року з метою повалення режиму Саддама Хусейна та українська зовнішня ...
259220
   Випробування істиною. – К., 1989. – 365с.
259221
  Левченко М.О. Випробування історією / М.О. Левченко. – К, 1970. – 260с.
259222
  Парнікоза І. Випробування кримської природи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  П"ята частина видів занесених до Червоної книги України, поширена саме в Криму. Якщо в умовах України екологи критикували владу, то під пануванням Росії це закінчується судовими процесами проти захисників природи.
259223
  Гетьманчук А. Випробування Меркель і Макроном // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 1-2


  "Одним з найбільш спірних моментів в оприлюдненій вижимці телефонної розмови Трампа з Зеленським були коментарі двох президентів стосовно європейських лідерів - Меркель і Макрона. Можливо, в якийсь момент нам ще належить дізнатися безпосередньо з вуст ...
259224
  Семиволос С. Випробування на двох. Як засідання наукового товариства перетворилося на свято, влаштоване для Раїси Руденко // Україна молода. – Київ, 2019. – 27 листопада (№ 133). – С. 9


  "У Київському планетарії товариство «Знання» організувало вечір вшанування 80-річчя Раїси Руденко напередодні року Миколи Руденка. Винуватиця свята навіть не підозрювала, що насправді чекатиме її у залі. А давні друзі та знайомі сьогодні ладні цілувати ...
259225
  Остапченко В.І. Випробування на діловитість / В.І. Остапченко. – Київ, 1982. – 100с.
259226
  Коломієць П.П. Випробування на зрілість : оповідання / П.П. Коломієць. – Київ, 1978. – 118 с.
259227
  Крамар О. Випробування на міцність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 39 (411), 2-8.10.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  На тлі зростання частки Придніпров"я в економіці України в самому краї відбуваються глибинні зміни, що мають зробити його життєздатнішим у сучасних реаліях.
259228
  Божко О. Випробування на міць, або Портрет епохи в інтер"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 15). – С. 11


  "Завдяки спогадам Володимира Хандогія читач має чудову нагоду зазирнути за куліси, за якими творилася й твориться історія."
259229
  Шпачук В.П. Випробування об"єктів на вібраційну надійність на базі силових багатокоординатних систем з урахуванням ергономічних вимог / В.П. Шпачук, В.В. Дудко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
259230
  Менів Л. Випробування під час прийняття на роботу: перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 110-115. – ISSN 2663-5313
259231
  Поліщук Я. Випробування постмодернізмом // Критика. – Київ, 2002. – Березень, (число 3). – С. 28-32
259232
  Черноус С.М. Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми / С. Черноус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблемні питання правового регулювання встановлення випробування при прийнятті на роботу та звільнення працівника за його результатами. В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования установления испытания ...
259233
  Константинов В. Випробування Сіньцзянем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 6


  "Коли за межами КНР заходить мова про складні відносини Пекіна з національними меншинами, на думку насамперед спадає Тибет. Однак для самого Китаю протистояння з уйгурами становить справді велику проблему, а напруга боротьби в цьому регіоні нітрохи не ...
259234
  Бейшеналієв Ш. Випробування славою / Ш. Бейшеналієв. – Киев, 1982. – 288 с.
259235
  Погрібний А. Випробування суржиком
259236
  Брюховецька Л.І. Випробування творчістю / Л.І. Брюховецька. – К., 1985. – 133с.
259237
  Яковенко С. Випробування тілесності // Критика. – Київ, 2005. – Вересень, (число 9). – С. 16-18


  "Для Гомбровічевих і Кундериних героїв тіло, його знаки та значення існують переважно як засб для досягнення двох основних цілей: це, по-перше вилущення людини з культурного дискурсу й пошук голої екзистенції та, по-друге, екзистенція для подолання ...
259238
  Брехуненко В. Випробування топонімією // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 20 (392), 22-28.05.2015 р. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Замінити одні російські імперські топоніми на інші означає втратити будь-яке право залишитися суб"єктом історії.
259239
  Кулеба Д.І. Випробування холодною війною: перші після Нюрнберга спроби покарання воєнних злочинів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 2220-1394
259240
  Десятніков Олександр Випробування часом віковічних традицій монетного карбування ( монети Великої Британії у 1901-1918 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (52). – С. 24-36. – ISSN 1811-542X
259241
  Гарасим Я. Випробування Шевченком // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 5/6 (811/812). – С. 138-144. – ISSN 0868-4790
259242
  Налобіна О.О. Випробування, сертифікація і стандартизація машин : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Галузеве машинобудування" / Налобіна О.О. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 259, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 220-224. – Бібліогр.: с. 210-219. – ISBN 978-966-327-382-2
259243
  Вереш П. Випробування. / П. Вереш. – Ужгород, 1955. – 132с.
259244
  Ся Янь Випробування. / Ся Янь. – К., 1957. – 127с.
259245
   Випробувано часом. – Львів, 1980. – 48с.
259246
  Бєлоусов В.М. Випробувано часом / В.М. Бєлоусов. – К, 1980. – 198с.
259247
  Лаврик М.А. Випробуй себе полем / М.А. Лаврик. – К., 1986. – 49с.
259248
  Моргун І.О. Випромінення та прийом акустичних імпульсів сферичними пєзокерамічними перетворювачами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.08 / Моргун І.О.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
259249
  Жмудський О.О. Випромінювання Вавилова-Черенкова : Тексти лекцій для студентів радіофізичного та фізичного факультетів / О.О. Жмудський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 52с.
259250
  Самчук О.В. Випромінювання вістлерів модульованим електронним пучком у слабко неоднорідній плазмі / О.В. Самчук, О.І. Кельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 338-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховано випромінювання вістлерів циліндричним модульованим електронним пучком, що проходить крізь шар слабконеоднорідної плазми. Діаграма спрямованості є багатопелюстковою внаслідок накладання хвиль, які випромінюються з різних точок області ...
259251
   Випромінювання вістлерів модульованим електронним пучком, що інжектується в іоносферу вздовж геомагнітного поля / Ян Юн, І.О. Анісімов, О.І. Кельник, Жен ю Жао // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-52. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано розрахунок випромінювання напівобмеженого тонкого модульованого електронного пучка, який інжектується з борту космічного апарата в іоносферну плазму вздовж геомагнітного поля. Діаграма спрямованості для свистового діапа-зону частот має різкий ...
259252
  Нижник О.І. Випромінювання гідроакустичних сигналів планарними антенними решітками, утвореними із циліндричних п"єзокерамічних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Нижник Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 26 с. – Бібліогр.: 19 назв
259253
  Гусак З.Т. Випромінювання гідроакустичних сигналів циліндричними п"єзокерамічними перетворювачами з екранами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Гусак Захар Тарасович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 25 с. вкл. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
259254
  Малиновський Г.Т. Випромінювання землі, психічна енергія і здоров"я людини : Як вибрати місце для житла, роботи і відпочинку? Який вести спосіб життя, щоб не хворіти? Форма та інтер"єр житла / Г.Т. Малиновський, Н.В. Мовчун. – Київ : Логос, 2002. – 303с. – ISBN 966-581-316-1
259255
  Кондратюк А.І. Випромінювання любови : Роман у листах і новелах / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2006. – 388с. – ISBN 966-416-032-6
259256
  Павлюк С.П. Випромінювання напівпровідникових діодних кристалів при проходженні через них потужних імпульсів струму / С.П. Павлюк, Л.В. Іщук, В.М. Кисліцин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 370-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз методів спостерігання теплових полів у напівпровідникових кристалах. Створена експериментальна установка і показана можливість спостерігання характеру теплових полів розігрітих струмом діодних кристалів. Розроблено метод розділення ...
259257
   Випромінювання напівпровідникового p-n- переходу під дією лазерного випромінювання / О.С. Гаркавенко, С.В. Лєнков, Ю.О. Гунченко, В.А. Мокрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-12. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджені епітаксійні p - n - переходи з GaP , що представляють собою підкладки товщиною ~ 400 мкм із епітаксійним шаром p - типу провідності товщиною 20 мкм. Оцінюється кількісне значення інтенсивності рекомбінаційного випромінювання. We ...
259258
  Бахвалов В.Б. Випромінювання понадширокосмугових відеоімпульсних сигналів апертурними антенами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-56. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Пропонуються методи аналізу та розрахунку поля випромінювання надширокосмугових відеоімпульсних сигналів без несучої частоти апертурними антенами. Методи, засновані на використанні нової моделі таких сигналів і їх частотних і часових образів. ...
259259
  Анісімов І.О. Випромінювання стрічкоподібного модульованого електронного пучка в плазмі з випадковими двовимірними неоднорідностями / І.О. Анісімов, І.М. Воронов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-24. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Розраховано діаграму спрямованості та повну потужність випромінювання, що виникає при інжекції модульованого електронного пучка у випадково неоднорідну плазму. Пучок вважається стрічкоподібним, неоднорідності плазми - двовимірними (у площині, що ...
259260
  Казанський О.В. Випромінювання та розсіяння широкосмугових імпульсів складними структурами з щілинних антен, що розширюються : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Казанський О.В. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назви
259261
   Випромінювання черенковського типу при антистоксовому вимушеному комбінаційному розсіюванні з рухомої фокальної області самофокусування / А.І. Іванісік, О.Ю. Ісаєнко, П.А. Коротков, Г.В. Понежа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 251-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз впливу швидкості руху фокальної області на частотно-кутову структуру випромінювання антистоксовоі компоненти вимушеного комбінаційного розсіяння при фазовій самомодуляції лазерних імпульсів у самофокусуючих рідинах. Врахована фазова ...
259262
  Патриляк І. Випромінює щирість і доброзичливість // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 114-115


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
259263
  Бергман В.Г. Випростувачі в практиці радіоаматора. Порадник як будувати та використовувати випростувачі / В.Г. Бергман. – Вид. 2-е переробл. та доп. – Харків, 1931. – 216 с.
259264
  Ляшенко В.І. Випростувачі з порошками півпровідників : огляд / В.І. Ляшенко. – Київ : Інститут фізики АН УРСР, 1935. – 30 с.
259265
  Курінний Л. Випуск 1977-го - унікальний курс // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  ."...такого бойовогу курсу, унікальних людей, здається не було за всю близьку і далеку історію юрфаку Київського національного університету. За кількістю наукових звань, державних і професійних нагород, відомих імен і їх професійних та й загалом ...
259266
  Готін О.М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності = Producing or realization of ungualitative goods in the marketing economy condition: the problems of criminal responsibility / О.М. Готін; МВС України; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – 288 с. – (Кримінальне право). – ISBN 966-8129-18-0
259267
  Кібенко О. Випуск муніципальних облігаій: особливості юридичного супроводження // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 59-62
259268
  Федорів Т.В. Випуск теленовин: головні інструменти верстки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 102-106


  У статті проаналізовано особливості "встановлення порядку денного" (верстки) теленовин на прикладі випусків національних телеканалів України. Розглянуто блокову і подієву типи верстки та їх основні інструменти. Запропоновано типову модель верстки ...
259269
  Касянчук М.М. Випускний екзамен з фізики в школі : 11 клас : Білети та відповіді / М.М. Касянчук, Г.М. Логвінов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 96 с. – ISBN 966-562-332-Х
259270
  Шевченко С. Випускник "соловецької академії" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 лютого (№ 6). – С. 15


  Нинішній бурхливий час гартування в Україні громадянського суспільства мимоволі навіює історичні аналогії з "політичною школою", що існувала у 1920–1930-х рр. на Соловках. Як сказав політв"язень того режиму Семен Підгайний, "це була своєрідна ...
259271
  Іванов Г. Випускник історичного факультету 1970 року Олександр Миколайович Білик // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля ; голов. ред. Л.В. Баженов ; редкол.: С.А. Копилов, В.С. Прокопчук, І.О. Старенький [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 12. – С. 55-58
259272
  Капранов С.В. Випускник Київської духовної академії Даниїл Конісі як інтерпретатор китайської філософської думки // Магістеріум : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Собуцький М.А., Більченко Є.В., Бондаревська І.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 68 : Культурологія. – C. 40-46. – ISSN 1996-9872
259273
  Бурега В.В. Випускник Київської духовної академії протоієрей Стефан Дмитрієвич та його внесок у розвиток сербської церковно-історичної науки // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 120-131
259274
  Юринець Я.І. Випускник Київської духовної академії Сергій Грушевський: нарис біографії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 67-72. – ISSN 1996-5931


  "…Попри давню увагу дослідників до постаті видатного українського історика і державного діяча Михайла Сергійовича Грушевського його родинне оточення й зокрема життя і творча діяльність його батька - відомого педагога та громадського діяча другої ...
259275
  Мосенкіс Ю. Випускник КНУ - почесний доктор французького інституту // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Випускник Інституту філології 2009 року Дмитро Переверзєв удостоєний звання почесний доктор Інституту культури в Парижі. Є фото.
259276
  Мосенкіс Ю. Випускник КНУ почесний доктор французького інституту // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  "...Випускник Інституту філології 2009 року Дмитро Переверзєв, нині кандидат філологічних наук і автор низки книжок (зокрема виданої у Франції монографії зі сходознавства) та статей, опублікованих у Франції, Бельгії, Німеччині, Болгарії, Греції та США, ...
259277
  Староконь С. Випускникам медичного університету видали фальшиві дипломи // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 52). – С. 1, 5


  Студенти-іноземці переводяться в Росію. "Із 24 червня бойовики ДНР проводять в університетах окупованого Донецька вступну кампанію".
259278
   Випускники 1996 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 124-126. – (Географія ; Вип. 42)


  Нижче подаємо списки випускників географічного факультету 1996 р. за кваліфікаціями і бажаємо їм успіхів як на терені географії, так і на нелегкому життєвому шляху. Примітка: виділено володарів диплома з відзнакою.
259279
   Випускники 1997 та 1998 років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-82. – (Географія ; Вип. 45)


  Нижче подано список випускників географічного факультету за кваліфікаціями і бажаємо їм успіхів як на терені географії, так і на нелегкому життєвому шляху. Примітка: виділено володарів диплома з відзнакою.
259280
  Шаравара Т.О. Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917–1923 рр.) : монографія / Шаравара Т.О. – Київ : Ліра-К, 2016. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7320-82-0
259281
  Мосьондз М.В. Випускники ВНЗ гірничо-металургійних спеціальностей у професійно-економічній сфері суспільства (Дніпропетровський регіон) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 64-67. – ISSN 2077-1800
259282
  Грищук П.І. Випускники геологічного факультету Київського університету / П.І. Грищук, С.А. Вижва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 586, [1] с. : іл., портр., табл. – На обкл. зазнач. один авт. – Бібліогр.: с. 583-584. – ISBN 978-966-439-905-7
259283
   Випускники з тимчасово окупованого Криму зможуть вступати до вишів на материку // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 87). – С. 1, 2
259284
  Блажевич Ю.І. Випускники Київської духовної академії – уродженці подільського краю / Ю.І. Блажевич, Н.Ю. Балабуст, О.І. Блажевич // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 369-382. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
259285
   Випускники КНУ посідають провідне місце в приватній юридичній практиці // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  Газета "Юридическая практика" в № 4 за 28 січня 2014 р. навела діаграму зі статистикою щодо університетів, де здобули вищу освіту партнери (власники) 50 провідних юридичних фірм України в 2013 році. Випускники двох юридичних шкіл КНУ імені Тараса ...
259286
   Випускники КНУ посідають провідне місце в приватній юридичній практиці // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 5


  "...Газета "Юридическая практика" в №4 за 28 січня 2014 р. навела діаграму зі статистикою щодо університетів, де здобули вищу освіту партнери (власники) 50 провідних юридичних фірм України в 2013 році. Випускники двох юридичних шкіл Київського ...
259287
  Лютий О. Випускники КПІ у витоків електрошлакових технологій // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 58-64. – ISSN 2079-2999


  80 років свого існування відзначає Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. Вперше у світі тут були створені нові технології виробництва високоякісних металів і сплавів. У створенні інноваційних технологій великий внесок зробили випускники ...
259288
  Шапоренко А. Випускники НУБіП України - найзатребуваніші на ринку праці / А. Шапоренко, Н. Плохотнюк // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2016. – 3 червня (№ 59). – С. 16
259289
   Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енциклопедичний словник / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова ; редкол. : А.П. Бахчиванжи, Л.М. Голубенко, Л.В. Грибоносова та ін.]. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-299-1
Вип. 2. – 2010. – 230 с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-217
259290
   Випускники про alma mater / А. Ковальчук, Є. Ботурчук, Є. Куліш, М. Мацишин // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – С. 2


  Випускники згадують Інститут високих технологій.
259291
  Кашин А. Випускники українських ВНЗ очима роботодавців / [авт. звіту : А. Кашин, Є. Польщикова, Ю. Сахно]. – [Б. м.] : [б. в.], 2012. – [21] с. : іл. – (Систем Кепитал Менеджмент (CKM))
259292
  Сопко О. Випускники української академії друкарства із Закарпаття. До 100-літнього ювілею кафедри графічного дизайну і мистецтва книги // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 17-20. – ISSN 2520-6419


  "Йдеться про закарпатських випускників Української академії друкарства. Кафедра графічного дизайну і мистецтва книги є однією із провідних у структурі вітчизняної галузевої освіти, має давню історію та значні досягнення у формуванні українського ...
259293
  Тихоненко Д.Г. Випускники факультету агрохімії та грунтознавства за період 1951-2015 рр. : (до 200-річчя Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва) / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 6-11. – Бібліогр.: с. 11. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
259294
  Тихоненко Д.Г. Випускники факультету агрохімії та грунтознавства за період 1951-2015 рр. : (до 200-річчя Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва) / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 6-11. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
259295
   Випускниця КНУ здобула "премію Салема 2016" // Київський університет. – Київ, 2017. – Січень (№ 1). – С. 3


  Лауреатом "Премії Салема 2016" стала випускниця механіко-математичного факультету нашого університету Марина В"язовська. Цю нагороду щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень у теорії рядів Фур"є. Премія Салема високо ...
259296
  Касьянова О. Випускниця літтворчості презентувала поетичну збірку в Туреччині // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7625-59-8


  У січні за підтримки Товариства українців у Стамбулі відбулася перша презентація третьої збірки Людмили Дяченко "Курка для турка".
259297
  Воронцов П. Випусники з окупованих територій мають шанс отримати потрібну спеціальність // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 12
259298
  Котляр А. Випустити пару, або Про права дитини в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 1, 11


  "Минулого тижня мою віру в краще майбутнє серйозно підірвали парламентські слухання "Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист", що відбулися 12 жовтня. Від часу останніх слухань минуло вже 6 років. Проблеми, що здавалися дуже серйозними ...
259299
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 298 с.
259300
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1-2. – 1962. – 549 с.
259301
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1964. – 544 с.
259302
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 608 с.
259303
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро. – (Шкільна б-ка)
Кн. 1-2. – 1973. – 588 с.
259304
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1979. – 592 с. – (Шкільна б-ка)
259305
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1984. – 534 с. – (Звитяга)
259306
  Тютюнник Г.М. Вир : Роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 511 с.
259307
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1995. – 568 с.
259308
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Г.М. Тютюнник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 592с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-11-2
259309
  Тютюнник Г. Вир : Літературний сценарій // Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2005. – № 1/2. – С.21-45
259310
  Тютюнник Г.М. Вир : роман / Григорій Тютюнник ; [передм. Т.М. Панасенко]. – Харків : Будинок друку, 2013. – 542, [2] с. – ISBN 978-966-97238-2-6


  Творчість видатного українського письменника Григора Тютюнника (1931-1980), лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка та премії імені Лесі Українки, є класичним надбанням нашої літератури. Багато творів цього автора ще за життя були ...
259311
  Затонський В.П. Вир з минулого / В.П. Затонський. – 2-ге вид. – [Харків] : Дервидав України, 1929. – 54 с. – (З історії Червоної армії / 2-ге вид.)
259312
  Затонський В. Вир з минулого. / В. Затонський. – Х., 1926. – 56с.
259313
   Вир революції : Літературно-мистецький збірник, політпросвіти Катеринославської губнаросвіти / Редактор Валеріан Поліщук. – Липень революції року четвертого. – Катеринослав, 1921. – 130с. ; №37


  Обкладанка роботи В. ОевандоськогоЮ фронтіспис М. Кірнарського, віньєтки Г. Нарбута, друкарська робота профшколи поліграфічного виробництва. Книга має дарчий підпис Т. Плевако від Валеріана Полі...
259314
  Рябий В. Вир тополиного листа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 19


  Творчість українського поета Ігоря Маленького.
259315
  Ботков В.В. Вира якорь / В.В. Ботков. – Владивосток, 1973. – 135с.
259316
  Чернова Т. Вираж по расписанию. Крымское образование синхронизируют с российским // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 4


  Переходный этап, как “Поиск” уже сообщал (см. №14, 2014), продлится три года. Уже известно, что крымские выпускники получат российские аттестаты, но сдавать экзамены будут “по старинке”, согласно украинским законам. И только если молодые люди захотят ...
259317
  Белей Л. Виражальний потенціал власних назв у поетичних творах Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
259318
  Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творах Г.В. Катула (на матеріалі епілію "Аттіс") // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 140-145


  Стаття присвячена лінгвостилістичному аналізу вірша "Аттіс" римського поета Г.В. Катула та виявлено основних засобів латинської поетичної мови. що характеризують індивідуальний стиль та майстерність автора.
259319
  Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Борбенчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
259320
  Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14, 035 / Борбенчук Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 213 арк. – Додатки: арк. 211-213. – Бібліогр.: арк. 189-210
259321
  Овчиннікова Альбіна Петрівна Виражальні засоби мовного дискурсу у метахудожньому контексті : Автореф. дис. ... докт. мистецтвозн.:17.00.01 / Овчиннікова А.П.;Нац. Муз. Акад. Укр. ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 32 с.
259322
  Слободяник Р.Д. Виражальні засоби радіо як інструмент емоційного впливу на слухача / Р.Д. Слободяник. – Київ, 1968. – 55 с.
259323
  Соколюк С.І. Виражальні засоби у створенні телереклами // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 123-129
259324
  Алєксєєва Л. Виражальні мовні засоби у текстах художнього, розмовного та публіцистичного стилів (лінгводидиктичний аспект) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 172-178. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
259325
  Моклиця М. Виражальні функції алегорії у поетиці Т. Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 30-40. – ISSN 2304-9383
259326
  Пустовіт Т. Виражаючи суверенну волю народу. Державницький поступ Української Центральної Ради на Полтавщині влітку 1917 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 липня-2 серпня (№ 30). – С. 6
259327
  Семенюк М.П. Вираженість блокових рухів фундаменту у сучасному рельєфі басейну середньої течії р. Інгульця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 64-71 : Карта. – Бібліогр.: 7 назв
259328
  Комлев О.О. Вираженість давніх похованих долин у сучасному рельєфі Житомирського Полісся / О.О. Комлев, Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 53-56. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 31)
259329
  Циркунова І.В. Вираження авторської іронії в романі К.Х. Сели "Вулик" та її відтворення в українському перекладі // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 120-127


  Ця наукова розвідка присвячена авторському мовленню як одному із рівнів формування іронії в художньому творі, на прикладі роману К.Х. Сели "Вулик" та його українському перекладі. У статті розглянуто форми авторської іронії, її тональність та функції, і ...
259330
  Коннов О.Ф. Вираження базових характеристик культури в стилістичній динаміці образотворчого мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
259331
  Бурдаківська Н.М. Вираження відношення внутрішньої причини у структурі простого речення у творі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 175
259332
  Павленко Л.І. Вираження егоцентричної модальності в експлікаційних структурах англійського розмовного мовлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 236-243. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 978-966-171-013-8
259333
  Гамзюк М.В. Вираження емотивної тривалості фразеологічними одиницями німецької мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 14-22. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
259334
  Андрійченко Ю.В. Вираження емотивності художнього тексту (семантико-когнітивний аспект) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 3-5. – ISBN 966-638-142-7
259335
  Кабаненко А.В. Вираження емоцій та почуттів у літературному тексті // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 236-243. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
259336
  Станко Д.В. Вираження емоцій у політичному дискурсі: функціонально-синтаксичний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 219-225
259337
  Рижкова С. Вираження емфази в англійській мові. Особливості її перекладу // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 109-114. – ISSN 2411-6548
259338
  Вавринюк Т.І. Вираження звукових образів у кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 71-78. – ISSN 2522-1337
259339
  Шугайлін О.В. Вираження ідей відображення та розвитку в математичній формі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
259340
  Курапов А. Вираження індивідуалізму - колективізму у вербальних образах / А. Курапов, О. Іщенко, О. Тєльчаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-85. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Відомо що багато культур у сучасному світі характеризуються популярними конструктами індивідуалізм та колективізм. Західні культури зазвичай сприймаються як більш індивідуалістичні, проте культури сходу сприймаються як більш колективістські. Незважаючи ...
259341
  Стельиах М. Вираження категорії сумніву в класичній перській мові : на матеріалі "!Шагнаме" Фердоусі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 184-189. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
259342
  Кононова Д.В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Кононова Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 6 назв
259343
  Кононова Д.В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Кононова Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 255л. + Додаток : л.207-255. – Бібліогр. : л.182-206
259344
  Жила В.Г. Вираження концепту "страх" у фразеологізмах із соматичним компонентом (корейська мова) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 313-316


  У запропонованій статті досліджено реалізацію концепту "страх" в корейській мові. Фразеологізми класифіковано за структурно-семантичними особливостями. В предлагаемой статье исследовано реализацию концепта "страх" в корейском языке. Автор ...
259345
  Лаврик Д.С. Вираження материнського коду в номінаціях віртуальних міфічних образів казкового дискурсу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 52-58. – ISSN 2077-804X
259346
  Іваницька Н. Вираження мікроденотата "процесуальна зміна якості" українськими та англійськими дієсловами // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 86-93. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
259347
  Філонова В. Вираження мовної картини світу в міфологічно-релігійній лексиці японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 102-106
259348
  Шумарова Н. Вираження ольфакторної рецепції як спосіб представлення мовної особистості // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 30-42. – ISSN 2522-1442
259349
  Нечипорук О.О. Вираження оцінки в англомовному спортивному репортажі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 321-326


  Оцінка охоплює різноманітні сфери людської діяльності, що відображаються в мовних структурах не однаково. Призначення оцінки - не просто назвати, а називаючи, характеризувати явище, об"єкт реальної дійсності і виражати ставлення мовця до нього. ...
259350
  Ганін Е.В. Вираження повноти системного уявлення об"єктів на мові тернарного опису // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
259351
  Звонська Л.Л. Вираження презентності в давньогрецькій мові // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 84-119. – ISBN 978-966-439-842-5
259352
  Клименко О.М. Вираження принципу свободи договору в конструкції попереднього договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 2. – С. 27-38.
259353
  Козловський В.В. Вираження припущення в сучасній німецькій мові: структурно-семантичний аспект // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 273-275. – ISSN 2219-4290
259354
  Поліщак Л. Вираження просторових відношень у чеській фразеології // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 170-175. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 11 п. – ISSN 0203-9494
259355
  Галицька О.Б. Вираження процесу формування знання в сучасному німецькомовному науковому дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 110-119. – Бібліогр.: Літ.: с. 119; 22 назв.
259356
  Антонюк С.А. Вираження рис характеру та вдачі людини тактильними прикметниками у поетичних творах письменників епохи принципату Августа // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 72-110


  У статті проаналізовано випадки переносного вживання тактильних прикметників на позначення рис характеру та вдачі людей. Виявлено, що найчастіше вони вживаються внаслідок метафоричного переносу їх значень для позначення палкої та гарячої вдачі героїв. ...
259357
  Гнідець Р. Вираження сакральності храмової архітектури у структурі її образного символізму // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2018. – С. 132-135. – (Архітектура і сільськогосподарське будівництво ; № 19)
259358
  Любарська Л.В. Вираження світоглядної культурної матриці через знакове кодування як художнє образотворення у творчості поетів Київської школи // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 33-40
259359
  Дерев"янко О.А. Вираження семельфактивності та мультиплікативності засобами сталих дієслівно-субстантивних сполучень типу to give a glance у романі С. Мейер "Сутінки" / О.А. Дерев"янко, А.А. Тронь // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 66-70
259360
  Сидельникова Л.В. Вираження символу хреста та його форм у знаковій системі письма // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 190-199. – Бібліогр.: Літ.: с. 199; 7 п.
259361
  Гурко О. Вираження ствердження без заперечних засобів в українській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 26-30. – (Серія: Філологічні науки ; № 6 (307) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
259362
  Ostrovska L. Вираження темпоральної семантики атрибутивними конструкціями // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – C. 68-73. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
259363
  Федорович Ю. Вираження тріади на різних рівнях буття та з"язок між ними у вченні Піфагора про числа // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 46-47
259364
  Олійник М. Вираження української ідентифікації в міському одязі (на прикладі життя родин Драгоманових і Косачів) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 105-114. – ISSN 0130-6936


  Розглянуто дифузію траційного вбрання в реалії урбаністичної культури українського етносу та формати української ідентифікації в міському костюмі на прикладі персоналій та оточення родин Драгоманових та Косачів.
259365
  Звонська-Денисюк Вираження часових відношень в системі давньогрецького дієприкметника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 175-179. – ISBN 966-581-388-9
259366
  Стрельчук Г.П. Вираження числівникових форм в українських інтермедіях XVII-XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 166-174. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються деякі особливості становлення числівникових форм у староукраїнській мові. Виклад фактологічного матеріалу спирався на рукописні тексти інтермедії XVII-XVIII ст.
259367
  Чуев Ф.И. Виражи / Ф.И. Чуев. – М, 1976. – 110с.
259368
  Бугрименко Г.А. Виражи 3D Studio / Г.А. Бугрименко, Е.Н. Рыбкин. – Москва : Русская Редакция, 1996. – 544 с.
259369
  Артамонов А.А. Виражи концерна "Локхид" / Артамонов А.А. – Москва : Политиздат, 1985. – 93 с. – (Владыки капиталистического мира)
259370
  Присяжнюк І.М. Вираз обличчя як невербальний засіб комунікації (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 219-220. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
259371
  Егава Х. Вирази чоловічої мови в російськомовному перекладі твору "Мй друг Гітлер" Мішіми Юкіо // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 20-27


  Мишіма Юкіо сам вважає свою п"єсу "Мій друг Гітлер", акцентуючим твором з чоловічим характером. Ця п"єса була перекладна Г. Чхартішвілі (Б. Акуніним) російською мовою. В ній розглядаються такі аспекти: використання виразів чоловічої мови, також, ...
259372
  Баженов М.М. Виразне слово : теорія, техніка і методика виразного читання / М.М. Баженов. – Київ : Радянська школа, 1940. – 164 с.
259373
  Капська А.Й. Виразне читання / А.Й. Капська. – К., 1986. – 168с.
259374
  Капська А.Й. Виразне читання / А.Й. Капська. – Киев, 1990. – 173с.
259375
  Олійник Г.А. Виразне читання : основи теорії : [навч. посібник для студентів пед. навч. закладів] / Г.А. Олійник ; [ред. В.А.Кондренко]. – Київ : Вища шк., 1995. – 207 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
259376
  Скрипник Т. Виразне читання англомовної поезії як засіб усвідомлення її естетичної цінності : методичні рекомендації до декломації вірша В.Вітмена "О капітан !" // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 4 (376). – С. 20-23
259377
  Баженов М.М. Виразне читання і культура усної мови : посыбние для студ. пед. та вчительських ын-тыв УРСР / М.М. Баженов. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Київ : Радянська школа, 1949. – 208с.
259378
  Капська А.Й. Виразне читання на уроках літератури в 4-7 классах / А.Й. Капська. – К., 1980. – 120с.
259379
  Герасимов Ю. Виразне читання як чинник розвитку художнього сприймання учнів = На прикладі виконавського аналізу уривка "Ранок у лісі" М. Коцюбинського // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 12-17
259380
  Шевченко В.Е. Виразність та естетичність контенту журналу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 314-318


  У статті розглянуто журнальний контент з позиції його сприймання у візуальній формі. Способи оформлення, композиційні прийоми, графічні елементи, зображення, графічні характеристики шрифту є рівноправним складником контенту, виражають смисл ...
259381
  Мельничук Ю.С. Вирване серце : нарис / Ю.С. Мельничук. – Київ, 1966. – 158 с.
259382
  Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії / Марія Матіос ; худ. С. Іванов. – Вид. 2-ге. – Львів : Піраміда, 2011. – 368 с. – ISBN 978-966-441-176-6
259383
  Котляревський І. Виргилиева Энеида на украинску мову перелыцевана / сочинение И.П. Котляревского з его портретом. – Киев : Тип. Францевича, 1878. – [2], 408 с. : с портр. автора. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  В кн. також: Hаталка Полтавка; Москаль Чаpівник
259384
  Котляревський І.П. Виргилиева Энеида на украинску мову перелыцевана : сочинение И.П. Котляревского. – Изд. 11-е. – Москва : Тип. Вильде, 1897. – 251с. : с портр. автора. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
259385
  Котляревский И.П. Виргилиева Энеида на украинску мову перелыцевана [Вергілієва Енеїда на українську мову перелицьована] : [У 6 ч.]: / сочинение И.П. Котляевского. – Изд. 10. – Москва : Тип. Вильде, 1890. – 251с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии
259386
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргиліева Энеида, на малороссійскій языкъ переложенная И. Котляревскимъ : [Текст] факсимільне вид. / И. П.Котляревський. - Харьковъ : Университетская типографія, 1842. / И.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1979. – С.5-38
259387
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Харьков: Университет. – Ч.1-4
259388
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Харьков: Университет. – Ч.1-4
259389
  Котляревский И. Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским // Виргилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Харьков: Университет. – Ч.1-4
259390
  Гусев А.И. Виргилиус Норейка / А.И. Гусев, Н.А. Хачатурова. – М., 1982. – 32с.
259391
  Котляревський И.П. Виргиліева Энеида, на малороссійскій языкъ переложенная И. Котляревскимъ : [Текст] факсимільне вид. / И. П.Котляревський. - Харьковъ : Университетская типографія, 1842. / И.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1979. – 427 с. + 1 прилож. "Перше повне видання "Енеїди" І.П. Котляревського"
259392
  Теккерей У.М. Виргинцы / У.М. Теккерей. – Москва
Т. 2. – 1961. – 560 с.
259393
  Теккерей У.М. Виргинцы / У.М. Теккерей. – Москва
1. – 1991. – 478с.
259394
  Теккерей У.М. Виргинцы / У.М. Теккерей. – Москва
Т. 2. – 1991. – 510с.
259395
  Кочарян Г.С. Виргогамия (девственный брак): причины, клинические наблюдения, опыт коррекции // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 58-66. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1249
259396
  Бутакова Е. Вирджиния Вулф: этот обожаемый несовершенный мир // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 102-120. – ISSN 1819-6268
259397
  Брэдбери Малькольм Вирджиния Вульф // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 12. – С.255-271. – ISSN 1130-6545


  К.Кович ( р.1931) - словенский поэт, прозаик, переводчик, член Академии наук и искусств Словении, лауреат литературной премии Central European Time (2002г.)
259398
  Грициняк І.Й. Вирезуб Rutilus Frisii Frisii (Nordmann). Тематична бібліографія / І.Й. Грициняк, Т.М. Швець // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ, 2018. – № 3 (45). – С. 112-117. – ISSN 2075-1508
259399
  Мейсон Э. Вириальное уравнение состояния : пер. с англ. / Э. Мейсон, Т. Сперлинг. – Москва : Мир, 1972. – 280 с.
259400
  Вирченко Ю.П. Вириальные разложения в равновесной квантовой статистической механике / Ю.П. Вирченко. – Харьков : ХФТИ, 1975. – 39 с.
259401
  Кримський А.Ю. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди : вибране / Агатангел Кримський ; [упоряд., передм.: Ковалів Ю.І.]. – Київ : Академія, 2016. – 319, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-498-7


  Зміст: 1. Дивна природа ; 2. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди ; 3. Psychopathia nationalis ; 4. В вагоні ; 5. Бейрутські оповідання I. "Растлініє нравів" II. Соломониця, або Соломон у спідниці ; 6. Батьківське право ; ...
259402
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1925. – 146с.
259403
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина, В. Правдухин. – М, 1959. – 119с.
259404
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Челябинск, 1974. – 295с.
259405
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Москва : Художественная литература, 1975. – 141с. – (Народная библиотека)
259406
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – Чебоксары, 1981. – 176 с.
259407
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1985. – 528с.
259408
  Сейфуллина Л.Н. Виринея / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1987. – 93с.
259409
  Сейфуллина Л.Н. Виринея : [повести] / Лидия Сейфуллина. – Москва : Вече, 2012. – 317, [3] с. – (Сделано в СССР. Любимая проза). – ISBN 978-5-9533-6585-7


  В книгу вошли лучшие повести писательницы, в которых отражены трудные, отмеченные смертельными схватками процессы революционной борьбы в деревне. В России, где большинство населения было крестьянским, они стали повсеместными и приобрели массовый ...
259410
  Браславець О.Ю. Вирівнювання бази оподаткування доходів фізичних осіб як спосіб врегулювання економічних інтересів платників податків // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 240-245. – ISSN 1993-6788
259411
  Башманівський О. Вирівнювання двомовних корпусів як сучасна технологія вдосконалення навичок читання у процесі вивчення англійської мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 16-18


  Розглядається сучасна технологія вдосконалення навичок читання у процесі навчання англійської мови за допомогою роботи з вирівнювання текстів у двомовному корпусі.
259412
  Чухно А.А. Вирівнювання доходів трудящих // Дальше піднесення народного добробуту : Про рішення 5-ї сесії Верховної Ради УРСР 5-го скликання. – Київ : Держполітвидав, 1960. – С.22-36
259413
  Ярощук В. Вирівнювання розвитку регіонів як об"єкт регіонального управління і політики країн-кандидатів на членство в ЄС: уроки й досвід для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 207-214.
259414
  Шпитко О. Вирід : оповіданє / Осип Шпитко. – Львів : Вид. ред. "Летературно-наукового вісника" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зар. К. Беднарськог, 1901. – 167 с.
259415
  Шпитко О. Вирід / О. Шпитко; Львівське відділення ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Львів, 2000. – 128с. – (Літературні пам"ятки ; Вип.5). – ISBN 966-02-0568-6
259416
  М"ястківський А.П. Вирій : повість / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1962. – 119 с.
259417
  Ющенко О.Я. Вирій / О.Я. Ющенко. – Київ, 1969. – 95 с.
259418
  Ковтун Т.М. Вирій загублених душ : роман / Тетяна Ковтун. – Київ : Зелений пес, 2012. – 187, [4] с. – ISBN 978-966-1515-26-9
259419
  Безп"ятчук Ж. Вирій у стилі ампір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 48 (161). – С. 76-79. – ISSN 1996-1561


  У провінційній Качанівці на Чернігівщині в 19 столітті панували елітарне середовище, європейська культура й далекоглядне меценатство.
259420
  Габер Є. Вирішальна битва Ердогана. Місцеві вибори національного значення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 4


  "Наприкінці березня Туреччину очікують місцеві вибори. Вони стануть першим всенародним волевиявленням з моменту обрання Ердогана в червні минулого року президентом із практично необмеженими повноваженнями й настільки ж необмеженою відповідальністю за ...
259421
   Вирішальна ділянка партійної роботи. – К, 1976. – 136с.
259422
  Стадний Є. Вирішальна інвестиція / розмову вела Дар"я Трапезнікова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 липня (№ 117/118). – С. 14-15


  Розмова з директором аналітичного центру CEDOS про те, на що слід зробити ставку абітурієнтам при виборі майбутнього вишу та спеціальності.
259423
  Сліпченко М.І. Вирішальна ланка / М.І. Сліпченко. – Х., 1987. – 101с.
259424
  Кухаренко Л.І. Вирішальна стадія здійснення ідеї великого Леніна про суцільну електрофікацію країни. / Л.І. Кухаренко. – К., 1960. – 63с.
259425
  Карпов М.П. Вирішальна умова підвищення продуктивності праці. / М.П. Карпов. – К., 1973. – 170с.
259426
  Ястремський І.С. Вирішальная роль важкої промисловості в розвитку народного господарства СРСР. / І.С. Ястремський. – Київ, 1959. – 48 с.
259427
  Сітько С.П. Вирішальне свідоцтво на користь концептуальних засад фізики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 6-10. – ISSN 1023-2427
259428
  Бекешкіна І. Вирішальний 2014-й: роз"єднав чи з"єднав Україну? // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / О. Гарань, І. Бекешкіна, І. Бураковський, М. Золкіна, Р. та ін. Кермач. – Київ : Стилос, 2017. – С. 8-39. – ISBN 978-966-2399-45-5
259429
  Браун Ж.О. Вирішальний вересень / Ж.О. Браун. – К., 1984. – 239с.
259430
  Довгий Я. Вирішальний експеримент. Розповідь про те, як науковці Львівського університету були дуже близько до відкриття нобелівського рівня // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – С. 8-11. – ISSN 1819-7329
259431
  Білоусов Р.О. Вирішальний етап економічного змагання соціалізму з капіталізмом / Р.О. Білоусов. – Київ, 1960. – 36с.
259432
  Філіпов В.І. Вирішальний етап економічного змагання соціалізму з капіталізмом / В.І. Філіпов. – Київ, 1962. – 88с.
259433
  Кухаренко Л.І. Вирішальний етап здійснення ленінських ідей електрифікації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-10. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье освещается практическое осуществление ленинских идей электрификации всей страны. На фактическом материале развития электроэнергетической базы Украинской ССР рассматриваются вопросы о широком применении электрической энергии во всех отраслях ...
259434
  Кухаренко Л.І. Вирішальний етап у створенні матеріально-технічної бази комунізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 5-11. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье на основе доклада Н.С. Хрущева, материалов и решений XXI съезда КПСС и XX съезда КП Украины, статистических материалов о развитии основных отраслей народного хозяйства СССР и Украинской ССР показывает, что главной задачей наступающего периода ...
259435
  Кербабаєв Б.М. Вирішальний крок : роман / Б.М. Кербабаєв. – Київ : ДЛВ, 1953. – 544 с.
259436
  Кербабаев Б.М. Вирішальний крок : роман / Б.М. Кербабаев. – Київ : Дніпро, 1972. – 645 с.
259437
  Кербабаев Б.М. Вирішальний крок : роман / Б.М. Кербабаев. – Київ : Дніпро, 1987. – 587 с.
259438
  Олійник О.Я. Вирішальний фактор / О.Я. Олійник. – Ужгород, 1978. – 122с.
259439
  Булаш М.О. Вирішальний фактор розвитку людства / М.О. Булаш. – Київ, 1961. – 48с.
259440
  Ульген С. Вирішальні вибори в Туреччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 3


  Коаліційний уряд або посилення президентської влади.
259441
  Шевцов Анатолій Іванович Вирішальні світові події 2008 року. Наслідки для України / Шевцов Анатолій Іванович, Мерніков Геннадій Іванович // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 177-184
259442
  Бушуєва І. Вирішення банківських завдань за допомогою алгоритмів моніторингу / І. Бушуєва, В. Галіцин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
259443
  Соснін О. Вирішення безпекових проблем в інформаційно-комунікаційній діяльності: важливість правових методів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
259444
   Вирішення господарських спорів : Застосування норм матеріального права в роз"ясненнях і листах вищого господарського суду України. – Київ : Юстініан, 2002. – 640с. – ISBN 966-96155-2-6
259445
  Бутирський А.А. Вирішення господарських спорів в Україні та країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Бутирський Андрій Анатолійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
259446
  Яремак З.В. Вирішення екологічних конфліктів (правовий аспект) // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 267-270. – ISBN 978-966-419-304-4
259447
  Настечко О.Д. Вирішення еколопчних проблем україни: теоретико-правовий аспект // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 163-167. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
259448
  Чуєв О.С. Вирішення задачі пошуку придатної ділянки міста за допомогою просторового аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 169-175 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
259449
  Мірошниченко А.М. Вирішення земельно-правових колізій за юридичною силою нормативно-правових актів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 157-171. – (Право. Економіка. Управління)
259450
  Шестаков В.О. Вирішення інвестиційних спорів відповідно до Договору до Енергетичної Хартії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 153-157. – ISSN 2220-1394
259451
  Тропін З. Вирішення інвестиційних спорів за Договором до енергетичної хартії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 61-63.
259452
   Вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів : Упоряд. О.М. Роїна. – К. : КНТ, 2005. – 492с. – ISBN 966-8062-87-6
259453
  Мелько І. Вирішення Кантом проблеми єдності буття та мислення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С.26-29. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
259454
  Беззубко Л. Вирішення колективних трудових конфліктів у регіонах // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 106-112
259455
  Сокол М.В. Вирішення колективних трудових спорів в примирній комісії та за допомогою незалежного посередника // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 334-340. – ISSN 1563-3349
259456
  Сокол М.В. Вирішення колективного трудового спору за допомогою трудового арбітражу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 359-364. – ISSN 1563-3349
259457
  Коваль В. Вирішення колізій між загальними положеннями Господарського кодексу про договори, зобов"язання та відповідальність і положеннями Цивільного кодексу про окремі види зобов"язань // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 12-15
259458
  Шершньова О.А. Вирішення колізійних проблем утримання дитини в сучасних кодифікаціях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 148-154. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовані окремі колізійні проблеми міжнародного при- ватного права на сучасному етапі. Автор вивчає нормативно-правові акти країн світу на предмет вирішення колізій в сфері утримання дітей та пропонує власну класифікацію колізійних ...
259459
  Потьомкін А.О. Вирішення конституційним судом України публічно-правових спорів про компетенцію (в аспекті національної безпеки) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 188-195. – ISSN 1563-3349
259460
  Сидорович О. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 160-172. – ISSN 1818-5754
259461
  Курій Л.О. Вирішення міграційних проблем в Україні і розвиток людського потенціалу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 113-120
259462
  Тропін З. Вирішення міждержавних спорів за Договором до Енергетичної Хартії // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 43-48. – ISSN 1814-3385


  У статті досліджується механізм вирішення міждержавних спорів, передбачений в Договорі до Енергетичної Хартії (ДЕХ). У цьому зв"язку в загальному вигляді аналізуються положення ДЕХ, за порушення яких учасники ДЕХ можуть звернутись до цього ...
259463
  Тропін З.В. Вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії : навч. посібник / З.В. Тропін. – Чернігів : Десна, 2012. – 159, [1] с. – Додатки: с. 134-138. – Бібліогр.: с. 139-148 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-524-5
259464
  Мигалина З.І. Вирішення освітніх проблем дітей-мігрантів США в контексті полікультурної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 130-134. – Бібліогр.: с. 132-133. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
259465
  Сідун Л.Ю. Вирішення освітніх проблем національних меншин у вищій школі США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С.184-186. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)
259466
  Панасюк О. Вирішення питання про недопустимість доказів у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 431-433. – ISBN 978-617-7069-28-6
259467
  Лещенко Д. Вирішення питання юрисдикційної компетенції в сучасному праві екстрадиції: теорія і практика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.23-27. – Бібліогр.: 9 н.
259468
  Чумаченко Н.Л. Вирішення питань, пов"язаних з використанням земельних ділянок не за цільовим призначенням при проведенні судової економічної експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 387-389
259469
  Рудько Г.І. Вирішення проблем відходів нафтогазового комплексу як напрямок зменшення негативного впливу галузі на довкілля / Г.І. Рудько, М.М. Орфанова, Р.Ш. Сарімов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 38-45. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1726-5428
259470
  Копець Г.Р. Вирішення проблем енергоефективності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 45-50. – ISSN 0321-0499
259471
  Сохацька О. Вирішення проблем корпоративного управління шляхом застосування технологій фінансового інжинірингу / О. Сохацька, О. Пробоїв // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 122-130. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
259472
  Новак Н.П. Вирішення проблем оподаткування діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для забезпечення їх організаційної стійкості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 3-7. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
259473
  Глибовець А.М. Вирішення проблем побудови платформи мобільних агентів за допомогою технологій JAVA, JINI / А.М. Глибовець, С.С. Гороховський, В.Я. Жаб"юк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі описано основні підходи до вирішення базових проблем побудови платформи мобільних агентів за допомогою технологій JAVA, JINI. Basic approaches to main issues of mobile agents platform creation are discussed in the paper. Java-Jini ...
259474
  Терюханова І. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / І. Терюханова, Т. Тимошек // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 52-58 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-6912
259475
  Скорук О.П. Вирішення проблем сучасних земельних відносин на шляху формування конкурентоспроможного аграрного виробництва в Україні / О.П. Скорук, І.В. Зубар // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 158-163. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
259476
  Жук В.М. Вирішення проблем фінансової безпеки на стиках фінансової і бухгалтерської науки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 20-27. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Висвітлено проблеми фінансової безпеки підприємств та аграрної галузі України в цілому. Запропоновано теоретичні та методичні підходи до вирішення проблем фінансової безпеки на стиках фінансової та бухгалтерської науки. Розкрито сутність та корисність ...
259477
  Пасенюк О. Вирішення проблем юрисдикції - через вирішення проблем матеріального права // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 78-85. – ISBN 978-966-8909-91-7
259478
  Копил О. Вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб"єктів реального сектора економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-24. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Роботу присвячено обґрунтуванню підходів до вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб"єктів реального сектора економіки, що забезпечить умови для нормального розвитку страхового ринку, зокрема так ...
259479
   Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми / [Виговська Г.П. та ін.]. – Київ : Клименко, 2013. – 87, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. зазнач. також: Проект здійснюється за фін. підтримки Європ. програми Міжнар. фонду "Відродження ". – (Громадське лобіювання впровадження в Україні європейських підходів до вирішення проблеми електронних відходів. Проект / Всеукр. екол. громад. орг. "МАМА-86"). – ISBN 978-966-2717-03-7
259480
  Шокотько Ю.А. Вирішення проблеми євразійської геополітичної дуги у контексті міжнародного відносин // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 194-196
259481
  Воробйов Є.О. Вирішення проблеми забезпечення безпечної розробки вугільних пластів методом застосування гідродинамічного впливу / Є.О. Воробйов, Н.В. Блецько, В.В. Панков // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-12
259482
  Король П.П. Вирішення проблеми інформатизації географічної освіти в школах на базі картографічних посібників / П.П. Король, Л.Г. Баранова // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 74-78. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
259483
  Сало В.І. Вирішення проблеми прав та свобод людини і громадянина в Європейському Союзі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 43-52. – ISSN 0201-7245
259484
  Білошапка В. Вирішення проблеми простроченої заборгованості банків в умовах виходу країни з фінансової кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 10 назв.
259485
   Вирішення проблеми утилізації відходів від очищення дренажних стічних вод сміттєзвалищ / З.М. Шкавро, М.В. Мілюкін, Н.Г. Антонюк, А.В. Бадеха // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 63 : Хімічні науки. – С. 57-63. – ISSN 1996-9872
259486
  Ротаньова Н.Ю. Вирішення проблеми формування мотивації до вивчення математики на основі її системного аналізу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 364-374. – ISSN 2312-5993
259487
  Чімишенко С.М. Вирішення проблемних аспектів бюджетного фінансування житлового забезпечення військовослужбовців // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2012. – С. 208-212. – (Сер. 1. Економіка ; Вип. 4 (16)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
259488
  Терещенко О.В. Вирішення спорів міжнародними судами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 389-393
259489
  Фролов В. Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.59-62. – ISSN 0132-1331
259490
  Осика С.Г. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі / Осика С.Г., Коновалов В.В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Благод. орг. "Центр дослідж. СОТ, розвитку торг. права і практики", 2011. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-271. – (Серія "Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів"). – ISBN 978-966-2141-94-8
259491
  Грабрюкер М. Вирішення спорів у Федеральному патентному суді Німеччини // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.24-36. – ISSN 1608-6422
259492
  Тарасенко Л.Л. Вирішення спорів щодо порушення патентних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 255-259. – ISSN 2219-5521
259493
  Залізко О.М. Вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних спортивних відносин спортивним арбітражним судом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03, 081 / Залізко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 225 арк. – Додатки: арк. 224-225. – Бібліогр.: арк. 182-223
259494
  Залізко О.М. Вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних спортивних відносин спортивним арбітражним судом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Залізко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
259495
  Верба-Сидор Вирішення судом питання про поворот виконання в цивільному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 180-189. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
259496
  Верба О. Вирішення судом питань, пов"язаних із настанням обставин, які ускладнюють або унеможливлюють виконання рішення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-117. – (Серія юридична ; Вип. 49)
259497
  Сімакова-Єфімян Вирішення теоретичних та процесуальних проблем комплексних судово-експертних досліджень — важливий чинник удосконалення судово-експертної діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
259498
  Бонтлаб В.В. Вирішення трудових спорів у комісії по трудових спорах: проблеми та напрями удосконалення у проекті трудового кодексу // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 14-19. – ISSN 2617-5967


  У цій науково-теоретичній статті досліджуються особливості вирішення індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах через призму новітньої кодифікації трудового законодавства. Наголошено на тому, що такі комісії вирішують індивідуальні ...
259499
  Скіцько В.І. Вирішення трьохіндексної транспортної задачі в умовах ризику з використанням генетичного алгоритму / В.І. Скіцько, М.Ю. Войніков // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 246-252. – ISSN 2222-0712
259500
  Семена М. Вирішено: "оптимізація" непродумана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 липня (№ 128). – С. 9


  Окружний адміністративний суд автономії розглянув позов викладачів Кримського інституту післядипломної педагогічної освіти (КРІППО) до Ради міністрів Криму і визнав незаконним рішення органів влади автономії АРК (Верховна Рада АРК дала згоду, а Рада ...
259501
   Вирішує мистецтво партійного керівництва. – Київ, 1979. – 360 с.
259502
   Вирішуючи ключове завдання. – К, 1987. – 152с.
259503
   Вирна пара та инше [Вірна пара та інше] : [збіpка твоpів]. – У Чернигови (Чернігів) : [Видав Б. Гpінченко] ; Дpук. Губеpн. Пpавл., 1895. – 56 c. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 102449 дефектний без обклад. та тит.стор.


  Зміст: Виpна паpа / Г. Баpвинок. Хлопци; Гpишнык; Могылыны pодыны / Е. Гpебинка. Hе до паpы / М. Вовчок. Весна й зима; Рожа; "Усе славне свитовее..." / М. Костомаpов. Hе так ждалося, да так склалося / П. Кузьменко. Багатый, бидный; Метелык; Будяк / Л. ...
259504
   Вироби для благоустрою від компанії Зоотий мандарин // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 76-77 : фото
259505
  Сауляк Б. Вироби з дерева в господарстві та побуті українців Поділля кінця XIX - початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (346), листопад - грудень. – С. 134-139. – ISSN 0130-6936
259506
  Кравченко Е.А. Вироби з каменю з поселення Уч-Баш // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 77-95. – ISSN 2227-4952
259507
  Журухіна О.Ю. Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 147-151. – ISSN 2227-4952
259508
  Папанова Вироби із заліза класичного часу з приміських садиб Ольвії / Папанова, // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 71-79. – ISSN 0235-3490
259509
  Вовк Х.К. Вироби передмікенського типу в неолітичних становищах на Україні : Окрема відбитка з "Антропології"річника,кабінету Антропології ім.Ф.Вовка УАН,за р.1927. / Х.К. Вовк. – Київ, 1928. – 28с.
259510
  Литвин В. Виробити колективну лінію Верхоаної Ради України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.3-10. – ISSN 0132-1331
259511
  Сокирко О. Вироблена в Україні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 45 (158). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Як оковита перетворювалася на бренд.
259512
  Барабаш Ю.Г. Вироблення доктринальних підходів в науці конституційного права як одна із умов ефективності конституційної реформи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 36-39


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
259513
   Вироблення єдиних поглядів щодо створення сучасної державної системи логістики Збройних Сил України / В.С. Кивлюк, М.Я. Клонцак, В.М. Лоза, В.В. Шевченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 100-109. – ISSN 2524-0056
259514
  Туряниця І.А. Вироблення й реалізація напрямів зовнішньої політики Литовської Республіки та відносини з Україною (1990-ті роки) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 261-269. – (Історія ; Вип. 25)
259515
  Завальнюк О. Вироблення концепції будівництва українського національного університету (початок 20 ст.-1920 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.80-85
259516
  Лапушкіна Н. Вироблення навичок роботи з теорією поетичного тексту : тестові завдання
259517
  Сергєєва Наталя Вироблення орфоепічних і акцентуаційних навичок у майбутніх учителів : система завдань до теми "Лексикологія" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
259518
  Алєксєєв В.І. Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів / В.І. Алєксєєв, К.А. Алєксєєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 397-405. – ISSN 0321-0499
259519
  Рудік О.М. Вироблення політики та ухвалення рішень в ЄС : модуль 4 : навчальний посібник / О.М. рудік ; за заг.ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Дніпропетр. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 278 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-74-8
259520
  Туболець І.І. Вироблення стратегічних рішень на основі концепції управління конкурентоспроможністю та екологізацією технологічних інновацій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 333-339. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
259521
  Дрешпак В. Вироблення та впровадження державної політики України у сфері засобів масової інформації в контексті часово-просторових впливів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 36-42.
259522
  Макаруха З. Вироблення та реалізація стратегії інтеграції України в ЄС: правовий аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 134-136
259523
  Волошина Н.М. Вироблення у майбутніх офіцерів імунітету проти негативного інформаційно-психологічного впливу / Н.М. Волошина, М.Т. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  У статті уточнено сутність поняття інформаційна безпека особистості, розглянуто основні види сучасного інформаційно-психологічного впливу, запропоновано деякі шляхи формування імунітету в особистості проти негативного інформаційно-психологічного ...
259524
  Наливайко М.Я. Вироблення умінь і навичок аналізу діалектних текстів у студентів-філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 69-74. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Розроблено систему вправ, яка дасть можливість визначити мовні особливості, північного, північно-західного і південно-східного наріч української мови. Обгрунтовано доречність запису текстів фонетичною транскрипцією і з детальним аналізом.
259525
  Гальчук В. Виробляємо навички правильного наголошення слів. : (Система вправ та практичних завдань)
259526
   Виробляти більше і дешевше. – К, 1960. – 36с.
259527
  Проскурін П.В. Виробницство і споживання у колгоспах / П.В. Проскурін. – Київ, 1971. – 160с.
259528
  Губіна К.Є. Виробництва неорганічних солей : скорочений конспект семінарських занять з курсу "Хімічна екотехнологія" / Губіна К.Є. ; КНУТШ. – Київ : ЦСТРІ, 2012. – 94 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94
259529
  Ночовка П.І. Виробництво - в центрі уваги / П.І. Ночовка. – Х, 1966. – 34с.
259530
  Терещенко І. Виробництво бібліотечно-інформаційних продуктів в умовах глобальних інформаційних впливів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 426-438. – ISSN 2224-9516
259531
  Майданевич П.М. Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі АПК : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 88-92. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
259532
  Шпичак О.М. Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми / О.М. Шпичак, О.В. Боднар, С.О. Пашко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (293). – С. 13-27. – ISSN 2221-1055
259533
  Варченко О. Виробництво біопалива в Україні: сучасний стан та проблеми вирішення // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 93-100. – ISSN 2410-0919
259534
  Черевко Г. Виробництво біопалива як чинник підвищення еколого-економічної ефективності відновлення і використання пошкоджених територій / Г. Черевко, В. Шугало // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 131-140. – Бібліогр.: с. 140. – ISSN 2313-3627
259535
  Прутська О.О. Виробництво біопалива: між продовольчою та енергетичною безпекою // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 159-165
259536
  Вільховий Ю. Виробництво в Україні виноробної продукції з імпортованої й вітчизняної сировини та обкладення її акцизним збором // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.30-34
259537
  Піщенко В.О. Виробництво валового внутрішнього продукту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 11-14
259538
  Пономаренко Л. Виробництво виноматеріалів і спеціальний режим оподаткування - можливість співіснування / Л. Пономаренко, А Кононова // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.43-45
259539
  Поляков В. Виробництво ганчарного посуду / В. Поляков. – К.-Х., 1944. – 24с.
259540
  Стрелкова Г.Г. Виробництво електроенергії сонячними електростанціями: світові тенденції і стан в України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 78-86. – ISSN 1813-5420


  У роботі наведено оцінку сучасного стану сонячної енергетики у країнах ЄС і Україні шляхом порівняльного аналізу за критеріями фактичних встановлених потужностей сонячних фотоелектростанцій і виробленої ними електроенергії; досліджено відповідність ...
259541
  Краснокутська О.І. Виробництво засобів виробництва в СРСР / О.І. Краснокутська. – К., 1966. – 161с.
259542
   Виробництво і використання біопалив в агроекосистемах. Механіко-технологічні основи : монографія / Г.А. Голуб, С.М. Кухарець, В.В. Чуба, О.А. Марус ; за ред. проф. Г.А. Голуба ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2018. – 254 с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 236-253. – ISBN 978-617-7630-29-5
259543
  Чепінога Володимир Григорович Виробництво і відносини розподілу / Чепінога Володимир Григорович. – Київ : Політвитдав, 1976. – 134с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
259544
  Антофій Н.М. Виробництво і зайнятість у забезпеченні економічного простору людського розвитку / Н.М. Антофій, В.М. Фомішина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 11-15. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Викладено основні теоретичні аспекти концепції людського розвитку, яка сьогодні набуває все ширшого застосувння у практиці господарювання країн світу.
259545
  Косолапов В.В. Виробництво і наука в розвинутому соціалістичному суспільстві / В.В. Косолапов. – Київ, 1975. – 112с.
259546
  Огородник С.Я. Виробництво і розподіл у період розгорнутого будівництва комунізму / С.Я. Огородник. – Київ, 1965. – 247с.
259547
  Кудінова А.В. Виробництво і споживання в глобальній економіці: характер взаємодії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6814
259548
   Виробництво і споживання при переході до комунізму / І Доценко, , Є В. Козак, . – Київ, 1963. – 40с.
259549
  Боднарчук Р.В. Виробництво інноваційної продукції ОПК України: стан і перспективи / Р.В. Боднарчук, О.В. Гриненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 109-115
259550
  Нідзельська О. Виробництво й торгівля підакцизними товрарми // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.19-22
259551
  Скідельський А.Я. Виробництво кальцинованої соди за методом бр.Сольве / А.Я. Скідельський, В.Л. Масальський. – Харків; Дніпропетровськ, 1931. – 59с.
259552
  Давиденко О.П. Виробництво нерудних матеріалів у областях УРСР і можливості його прискореного розвитку та поліпшення територіального розміщення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 139-149 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
259553
  Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет = Broadcast news / Мітчел Стівенс разом з Бет М. Олсон ; пер. з англ. Н. Єгоровець ; [наук. ред. А.В. Яковець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 407 с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-518-438-6
259554
  Джексон Виробництво озброєнь / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 215-232. – ISBN 978-966-7272-99-9
259555
  Кулинич П.Ф. Виробництво органічної та екологічно чистої сільськогосподарської продукції: земельно-правові аспекти // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 414-419. – ISSN 1563-3349
259556
  Кузьменко М.Я. Виробництво ПАР з сировини природного та синтетичного походження : [навч. посібник] / М.Я. Кузьменко, М.В. Бурмістр, С.М. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 353, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353. – ISBN 978-617-7351-07-7
259557
  Кравченко Н. Виробництво поташної продукції у Волинському воєводстві у другій половині XVI століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 141-156. – ISSN 0869-3595
259558
   Виробництво продуктів тваринництва в колгоспах и радгоспах Одеської області за 1 квартал 959 року. – Одеса, 1959. – 64с.
259559
  Ковальова С.П. Виробництво радіологічно безпечної продукції птахівництва на радіаційно забрудненій території // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-70 : табл. – Бібліогр.: с. 70. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
259560
  Багрова І.В. Виробництво суспільного багатства та зайнятість в період трансформації економіки України у ринкову / І.В. Багрова, В.П. Багров // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 11-17. – (Економічні науки)
259561
   Виробництво та використання дизельного біопалива на основі рослинних олій : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2015. – 119 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 109-118. – ISBN 978-617-7189-62-5
259562
  Решетняк О.М. Виробництво та відтворення релігійних структур на пострадянському просторі: приклад православних розколів в Україні, Болгарії та Молдові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-63. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню релігійних розколів у структурі православних церков в Україні, Болгарії, Молдові. Головна увага зосереджена на порівняльному аналізі появи та функціонування нових релігійних структур в зазначених країнах в контексті ...
259563
  Тульчинська С.О. Виробництво та споживання електроенергії в Україні / С.О. Тульчинська, Б.П. Чорній // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 56-62. – ISSN 2310-5534
259564
  Недопитанський М. Виробництво теленовин: актуальність, характеристика, менеджмент // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С. 48-51
259565
  Варивончик А.В. Виробництво трикотажу в контексті художніх промислів України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 105-114. – ISSN 2225-7586
259566
  Мусієнко П.Н. Виробництво художньої майоліки / П.Н. Мусієнко, Н.І. Федорова. – Київ-Львів : Держтехвидав України, 1948. – 89, [3]
259567
  Рябенко В.О. Виробництво, виробництво суспільне / В. Рябенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 56-58. – ISBN 966-642-073-2
259568
  Білопольський М. Виробництво, обмін, розподіл і споживання в сучасних умовах кризи / М. Білопольський, В. Волошин // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
259569
  Трахтенберг І.М. Виробнича гімнастика та її значення для здоровья людини / І.М. Трахтенберг. – К., 1960. – 52с.
259570
  Цвих В.Ф. Виробнича демократія в університетах України // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 95-98
259571
  Шедяков В.Є. Виробнича демократія і трудові відносини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 36-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
259572
  Ткачук Наталія Анатоліївна Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953-1958 рр..) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Ткачук Наталія Анатоліївна;. – К., 1994. – 151л. – Бібліогр.:л.136-151
259573
  Ткачук Н.А. Виробнича діяльність робітників України в умовах лібералізації тоталітарного режиму (1953-1958) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Ткачук Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 22л.
259574
  Петасюк О.І. Виробнича діяльність споживчої та сільскогосподарської коопераціі в УССР : Дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Петасюк О.І,; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 176л. – Бібліогр.: л. 164-176
259575
  Петасюк Олена Іванівна Виробнича діяльність споживчої та сільськогосподарської кооперації в УСРР (1921-1929 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Петасюк Олена Іванівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 20л.
259576
  Глібко М. Виробнича екскурсія студентів географічного факультету Київського педагогічного інституту до Середньої Азії / М. Глібко; Київський державний педагогічний інститут. – С. 214-226. – Окремий відбиток
259577
   Виробнича енциклопедія садівництва А/Я. – Київ : Урожай, 1969. – 454с.
259578
  Кондаков В.М. Виробнича естетика на підприємствах харчової промисловості / В.М. Кондаков, М.І. Годунов. – Київ : Техніка, 1973. – 93 с.
259579
  Нікілєв О.Ф. Виробнича інтелігенція українського села: творення соціальної верстви (середина 40-х - середина 60-х рр. 20 ст.) : Монографія / О.Ф. Нікілєв; МОНУ; Дніпропетровськ. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2004. – 208с. – ISBN 966-551-145-9
259580
  Бондар І.О. Виробнича інформаційна система поліграфічного виробництва : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Бондар І.О., Хорошевський О.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 158, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-153. – ISBN 978-966-676-490-7
259581
  Антонюк Л.Л. Виробнича конкурентноспроможність регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Л.Л. Антонюк, В.І. Сацик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 149-161 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
259582
   Виробнича перевірка мобільного енергетичного засобу із силовим електроприводом / В.Г. Мироненко, Ю.В. Герасимчук, Р.В. Мельник, Д.В. Тимощук, В.М. Слободян // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 128-133 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
259583
  Манащук Н.В. Виробнича практика з пародонтології в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 85-86. – ISSN 1681-2751
259584
  Кічура В.П. Виробнича практика з технології лісогосподарського виробництва : [навч. посібник] / Кічура В.П., Кічура А.В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород : Ужгородський національний університет ; Говерла, 2015. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-617-7333-04-2
259585
  Комарніцький О. Виробнича практика у житті студентів педагогічних навчальних УСРР у 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 100-113
259586
  Пашнюк Л.О. Виробнича система підприємства та роль основних засобів в забезпеченні її адаптації до змін зовнішнього середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 265-273.
259587
  Сонько Сергій Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2076-1333
259588
  Шумська С.С. Виробнича функція в економічному аналізі: теорія та практика використання // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-153 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
259589
  Ахметов Р. Виробнича функція в економічному зростанні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 40-45 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
259590
   Виробниче навчання. – К, 1965. – 125с.
259591
  Шипарьова О.В. Виробниче навчання в закладах професійно-технічної освіти північно-східної України в 60-х роках XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 112-119. – ISSN 2312-5993
259592
  Сивець О.Г. Виробниче навчання в школах Української РСР : / О.Г. Сивець. – К., 1960. – 36с.
259593
  Русько О.М. Виробниче навчання в школі / О.М. Русько, М.Й. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1963. – 169с.
259594
  Сурмило Г.І. Виробниче навчання учнів у школі і на підриємстві / Г.І. Сурмило. – Київ : Радянська школа, 1964. – 28 с.
259595
  Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : Навчальні посібники для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Василенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 532с. – ISBN 966-541-036-9
259596
  Федорченко І.М. Виробничий гарт науки / І.М. Федорченко. – Київ, 1970. – 48с.
259597
  Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент : Навчальний посібник / О.С. Соснін, В.В. Казарцев; Європейський ун-тет. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2001. – 147с. – ISBN 966-7508-81-1
259598
  Плоткін Я.Д. Виробничий менеджмент / Я.Д. Плоткін, І.Н. Пащенко; МОУ. ДУ " Львівська політехніка ". – Львів, 1999. – 258с. – ISBN 966-553-166-2
259599
  Артем"єв В.В. Виробничий менеджмент на машинобудівних та приладобудівних підприємствах : навч. посібник / В.В. Артем"єв ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-260
259600
  Стеценко М.Т. Виробничий план та кошторис колгоспу / М.Т. Стеценко. – К., 1957. – 279с.
259601
  Герасимчук З.В. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми його нарощення : Монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська; МОіНУ. Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2003. – 242 с. – ISBN 966-7667-27-8
259602
  Ермаков О. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку / О. Ермаков, С. Ермаков, В. Нагорний // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 27-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
259603
   Виробничий темологічний бюлетень. – К, 1935. – 79с.
259604
   Виробничий темологічний бюлетень. – К, 1935. – 80с.
259605
  Протас Ф.М. Виробничі відносини розвинутого соціалізму / Ф.М. Протас. – Київ, 1985. – 32с.
259606
  Маца К.О. Виробничі відносини як чинник економічної та соціальньної безпеки країни // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 3-5. – (Економічні науки)
259607
  Щербина В.І. Виробничі відносини: проблеми предметної приналежності // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 459-464. – ISBN 978-966-521-631-5
259608
  Оніпко Т.В. Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921-1928 рр.) : монографія / Т.В. Оніпко ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 381, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-184-030-9


  Шановному Миколі Андрійовичу з вдячністю за підтримку. З повагою. Підпис. 5.10.2011 р.
259609
  Буринська Н.М. Виробничі екскурсії в хімії / Н.М. Буринська. – К., 1985. – 120с.
259610
  Доброскок Ю.Б. Виробничі інноваційні технології та їх роль у сучасній міжнародній економіці / Ю.Б. Доброскок, Л.В. Михайлова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 43-47. – ISSN 2222-4459
259611
  Тараненко С.П. Виробничі комплекси X - XIII ст. в планувальній структурі Подолу Києва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 57-63. – ISSN 2218-4805
259612
  Іщук С.І. Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.02 / Іщук С.І.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 44л.
259613
  Вінник О.М. Виробничі кооперативи: правове становище і шляхи вдосконалення правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-21. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Аналізується правове становище виробничих кооперативів як суб"єктів підприємницької діяльності та пропонуються шляхи удосконалення українського законодавства з цього питання. It"s analyzed the legal nature of productive co-operative societies as the ...
259614
  Шоломій Ю.М. Виробничі можливості розвитку економіки приміських колгоспів (з досвіду Бориспільського району) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 23-34. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье излагаются результаты научно-исследовательской работы по изучению экономики колхозов района, и на этой основе намечаются дополнительные возможности по увеличению производства сельскохозяйственной продукции на 100 га земельных угодий и снижению ...
259615
  Коросташ А.І. Виробничі наради як форма прояву творчої ініціативи новаторів виробництва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 17-21. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье рассматривается роль и значение постоянно действующих производственных совещаний, как формы проявления творческой инициативы новаторов социалистического производства. На материалах металлургических заводов Украины автор освещает положительный ...
259616
  Пилипенко А.Я. Виробничі об"єднання в галузевій системі управління / А.Я. Пилипенко. – Київ : Знання України, 1978. – 48 с.
259617
  Кухаренко Д В. Виробничі об"єднання та їх економічні зв"язки / Д В. Кухаренко, В.І. Михахйлов. – Київ, 1979. – 48с.
259618
  Кац С. Виробничі осередки КП/б/У в світлі чистки / С. Кац, С. Горський. – Харків, 1930. – 40с.
259619
   Виробничі потужносі промисловості Української РСР та шляхи її кращого використання. – К, 1971. – 143с.
259620
   Виробничі професії. Чим привабимо юних? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 1


  Саме на такому питанні наголосив заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей під час засідання Наглядової ради освітнього проекту "Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні", що відбулося у ...
259621
  Підгрушний Г.П. Виробничі території Києва: методологія дослідження та історія формування / Г.П. Підгрушний, М.Д. Бикова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 25-32 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
259622
  Підгрушний Г.П. Виробничі території Києва: сучасний стан і напрямки трансформації / Г.П. Підгрушний, М.Д. Бикова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 33-42 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
259623
  Никифорук І.О. і Фрис Виробничі типи передгірних і гірських колгоспів / І.О. і Фрис Никифорук, Д. – Ужгород, 1973. – 102с.
259624
  Рудницький П.В. Виробничі типи сільського господарства Артемівської округи : (сільсько-господарське мікрорайонування) / Артемівський окружний земельний відділ ; П.В. Рудницький : Артемівський окружний земельний відділ, 1929. – 40 с.
259625
   Виробничі товариські суди. – К, 1938. – 29с.
259626
  Короїд О.С. Виробничі фонди промислового підприємства / О.С. Короїд, М.Г. Чумаченко. – К, 1968. – 56с.
259627
  Воротіна Л.І. Виробничі фонди та ефективність суспільного виробництва / Л.І. Воротіна, В.П. Маруня. – Київ, 1976. – 45 с.
259628
  Грабовецький Б.Є. Виробничі функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом : Монографія / Б.Є. Грабовецький; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 137 с. – ISBN 966-641-177-6
259629
  Воронка Г. Виробнично-тренувальне працевлаштування студентів у Канаді та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 23-24.
259630
  Білоус Л.Ф. Виробничо-географічний інформаційний потік - основа конструктивного системного дослідження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-26. – Бібліогр.: Біюліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Акцентується увага на співвідношенні та спряженому застосування онтологічного та гносеологічного підходів до аналізу атрибутів конструктивного географічного пізнання. ГІС-технологія розглядається, як оптимальний механізм отримання ...
259631
  Мохначук С.С. Виробничо-географічний процес з погляду теорії географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 13-21. – Бібліогр.: 1 назва
259632
  Буличева Т.В. Виробничо-екологічна класифікація міських поселень (на прикладі Київський регіону) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 59-65
259633
  Горянський В.Ф. Виробничо-економічний потенціал АПК / В.Ф. Горянський. – К, 1990. – 158с.
259634
  Могила К.С. Виробничо-економічні зв"язки Донецько-Макіївського промислово-територіального комплексу : територіально-виробничі комплекси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 112-122 : Табл.
259635
  Андрійчук В.Г. Виробничо-зовнішньоторговельна сфера та економічна безпека України / В.Г. Андрійчук, М.А. Дудченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 12-17. – Бібліогр.: на 13 пунктів
259636
  Кириленко В.І. Виробничо-інвестиційна діяльність в системі економічної безпеки / В.І. Кириленко, Л.М. Кириленко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 215-222. – ISBN 966-7958-13-2


  Кириленко Лариса Михайлівна - канд. екон. наук, доц. КНУТШ
259637
  Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності : Науково-практичний посібник / В.О. Ластовецький; МОНУ; Економіко-правничий ін-т м. Чернівців. – Чернівці : Місто, 2003. – 156с. – ISBN 966-8341-11-2
259638
   Виробничо-навчальна практика студентів 2 курсу Геофаку КДУ. – К, 1935. – 47с.
259639
  Шийко В.В. Виробничо-територіальна структура сільського господарства Миколаївської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 128-137 : Табл.
259640
  Жупанський Я.І. Виробничо-територіальні комплекси та їх картографування / Я.І. Жупанський. – Львів : Вища школа, 1975. – 146с.
259641
   Виробничо-територіальні типи колгоспів і радгоспів Житомирської області / М.Д. Пістун, В.С. Полюхович, Шумейко, М.К. Макарук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 34-46 : Табл., рис.
259642
   Виробничо-територільні комплекси України : Методичні матеріали до спецкурсу / Укл.: Жупанський Я.І., Сухий П.О., Гавор О.М. – Чернівці : ЧДУ, 1996. – 24 с.
259643
  Чухно А.А. Виробничо-технологічна структура економіки: сутність та шляхи перебудови // Економика України, 1995. – №7
259644
  Дехтяр Н. Виробничо-фінансові формування: поняття, класифікація, основні види та їх характеристика : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 53-57 : Табл., рис.
259645
  Шкляр С.В. Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. II // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 163-180. – ISSN 0868-6904
259646
  Шкляр С.В. Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 137-150. – ISSN 0868-6904
259647
  Бучацький Л. Виродженість генетичного коду в чотиривимірному рімановому просторі матричної РНК / Л. Бучацький, В. Щербик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 71-72. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Розглянута модель перетворення триплета матричної РНК в амінокислоту генетичного коду. Показано, що виродженість генетичного коду пов"язана з обмеженістю числа незалежних компонент тензора кривизни чотиривимірного ріманового простору. The model of ...
259648
  Малко Р. Виродженці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Те, що називається КПУ, з Україною не повинно асоціюватися, окрім хіба що місця реєстрації.
259649
  Шелудько Вироиды - новый класс патогенов / Шелудько, В.Г. Рейфман. – Москва, 1978. – 88с.
259650
  Ахмад С. Вирок / С. Ахмад. – Київ, 1963. – 187с.
259651
  Тарновський М.М. Вирок / М.М. Тарновський. – Київ, 1965. – 219 с.
259652
  Івасюк М.Г. Вирок / М.Г. Івасюк. – М, 1977. – 205с.
259653
  Красюк М.І. Вирок : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1979. – 64 с.
259654
  Івасюк М.Г. Вирок / М.Г. Івасюк. – Ужгород, 1988. – 242с.
259655
  Кашин В.Л. Вирок було виконано : пригодницький роман / В.Л. Кашин. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 238 с.
259656
  Єніна В.М. Вирок вважати умовним / В.М. Єніна. – Київ, 1962. – 185 с.
259657
   Вирок винесли в Москві. Альбер Камю - як і Степан Бандера - жертва спецоперації КДБ? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 16
259658
  Грицьків Л.Г. Вирок виносить народ / Л.Г. Грицьків, С.Г. Герасименко. – Київ : Політична література, 1970. – 142с.
259659
  Андрощук Г. Вирок за сексистську рекламу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 10)
259660
  Чернієнко Ю. Вирок Міри : повість (скорочено) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 9-54. – ISSN 0868-4790-8
259661
  Доломан Є.М. Вирок після бою : повість / Є.М. Доломан. – Київ : Дніпро, 1968. – 156 с.
259662
  Доломан Є.М. Вирок після бою / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 246 с.
259663
  Гончар Б. Вирок старому світові : (сьогодні - День Паризької комуни) // Радянська Україна, 1980. – 18 березня
259664
  Щербак С.В. Вирок суду та його виконання в частині цивільного позову // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-44.
259665
  Андрушко П. Вирок Юлії Тимошенко: юридичний аналіз. Частина друга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)
259666
  Андрушко П. Вирок Юлії Тимошенко: юридичний аналіз. Частина друга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 9-15 червня (№ 23)
259667
  Кульбак Л.А. Виросту жницею : поезії / Л.А. Кульбак. – Сімферополь, 1966. – 79 с.
259668
  Павлюк І. Вирощування алмазів : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 177. – С.68-111
259669
  Павлюк І. Вирощування алмазів : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 178. – С.71-110
259670
   Вирощування екологічно безпечних кормів для сільськогосподарських тварин / М.С. Небилиця, О.В. Ващенко, Ю.І. Кривда, Ю.В. Мелешко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 49-59. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
259671
  Олянич В. Вирощування зернових культур в українському селі в роки НЕПу // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 76-84
259672
  Белей Мирон Іванович Вирощування і властивості епітаксійних шарів телурид олова - селенід свинцю та створення діодів шотткі на їх основі : Автореф... канд. техніч.наук: 05.27.03 / Белей Мирон Іванович; Мін-во освіти України держ ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 23л.
259673
  Шепетюк В.А. Вирощування і властивості плівок А IV B VI для термоелектричних та оптоелектронних пристрохв : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Шепетюк В. А.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17л.
259674
  Тюленєв М.О. Вирощування картоплі, овочевих та кормових культур на осушених болотах УРСР. / М.О. Тюленєв. – К, 1952. – 72с.
259675
  Гупал В.В. Вирощування контейнерних сіянців дуба звичайного з використанням субстратів різного складу // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 100-103 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
259676
  Пшеничний Н.І. Вирощування кормових бобів на Україні. / Н.І. Пшеничний. – К., 1962. – 39с.
259677
  Герасимов Я.В. Вирощування кристалів піросилікатів рідкісноземельних елементів для сцинтиляційних застосувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Герасимов Ярослав Віталійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
259678
  Попович Ф.Я. Вирощування овочів у парниках і теплицях / Ф.Я. Попович. – К., 1956. – 40с.
259679
  Кияк Г.С. Вирощування озимої і ярої пшениці в західних областях Української РСР / Г.С. Кияк; АН УРСР;Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1953. – 70с.
259680
  Ніжанковський Сергій Вікторович Вирощування оптичних кристалів сапфіру методом горизонтальної спрямованої кристалізації з використанням відновних газових середовищ : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.04.07 / Ніжанковський С.В.; Нац. акад. наук України; Наук.-технологічний комплекс "Ін-тут монокристалів". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
259681
  Осадчий М.І. Вирощування повторних культур у лівобережному Лісостепу УРСР / М.І. Осадчий. – Х, 1971. – 64с.
259682
   Вирощування проміжних культур на Україні. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1958. – 131с.
259683
  Барабаш О.Ю. Вирощування розсади / О.Ю. Барабаш, В.В. Хареба. – К., 1991. – 44 с.
259684
  Пшеничний Н.І. Вирощування соняшника на Україні. / Н.І. Пшеничний. – К., 1958. – 40с.
259685
   Вирощування сьоголітків коропа. – Х.-К., 1934. – 72с.
259686
  Тюленев М.О. Вирощування технічних культур на осушених торфових грунтах Української РСР. / М.О. Тюленев. – К, 1950. – 80с.
259687
  Крепков И.М. Виртуализация вычислительных ресурсов в научных исследованиях и учебном процессе университета / И.М. Крепков, С.Н. Хорьков // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 6 (95). – С. 81-87. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается опыт внедрения систем виртуализации вычислительных ресурсов в информационной сети университета. Рассмотрены основные преимущества систем виртуализации и варианты их применения для научных исследований и учебного процесса. Дано ...
259688
  Игнатьев Владимир Игоревич Виртуализация социального пространства и сетевое основание локализации мироцелостности / Игнатьев Владимир Игоревич, А.Н. Степанова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 63-70. – Бібліогр.: с. 63-68. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
259689
  Товмаш Д.А. Виртуалистика как ответ на проблемы социальных трансформаций эпохи постмодерн // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
259690
  Пилецкий Е.А. Виртуальная архаика "русского мира" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 45-46
259691
  Лаумулин М. Виртуальная безопасность Центральной Азии // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 96-105. – ISSN 1998-1813
259692
  Волосович С.В. Виртуальная валюта: глобализационные вызовы и перспективы развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2016. – № 4 (645). – C. 68-78. – ISSN 0131-7741
259693
  Леонов А.В. Виртуальная история науки и техники // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 122-128. – ISSN 0374-3896


  В 2011 г. в Ин-те истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) было создано новое структурное подразделение - Центр виртуальной истории науки и техники.
259694
  Романов В. Виртуальная кровь // Техника - молодёжи : Научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С.42-50
259695
  Цурина И.А. Виртуальная методическая помощь : Используем новый курс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 11 (125). – С. 39 - 44. – ISSN 1727-4893
259696
  Козыренко В.П. Виртуальная мобильность: состояние и перспективы // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 158-164
259697
  Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? : Человек. Сознание, Коммуникация. Монография. / В.В. Красных; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Диалог-МГУ, 1998. – 352с. – ISBN 5-89209-160-0
259698
  Андреева Е.В. Виртуальная реальность как смещение предела между внутренним и внешним // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 16-21. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
259699
  Федчук С.А. Виртуальная реальность как способ моделирования культурного пространства // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 101-105. – ISSN 2073-9702


  Понятие виртуальной реальности получило широкое распространение в современной науке и в анализе средств массовой информации. Формирование виртуальной реальности становится творческим процессом и формирует новый тип эстетического сознания, действующего ...
259700
  Мальцева Е.В. Виртуальная реальность: культурологический анализ // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 2073-9702


  Научные достижения XX в. привели к массовому использованию и увеличению роли в жизни общества информационных технологий во всех сферах социокультурной жизни. Информационное общество в полной мере способствовало утверждению виртуальной реальности в ...
259701
  Торлин И.Г. Виртуальная справка - перспективное направление справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 260-265. – ISBN 978-966-529-203-6
259702
  Грищенко Т. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования / Т. Грищенко, И. Аврамова, Н. Этенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 3 (25). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X
259703
  Хайцева Л.Б. Виртуальная справочная служба для специалистов библиотечной сферы : (опыт Российской государственной библиотеки) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 40-43
259704
  Нещерет М.Ю. Виртуальная справочная служба Российской государственной библиотеки: предварительные работы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 45 - 48. – ISSN 0869-608Х
259705
  Махно И. Виртуальная справочная служба: произойдет ли падение "Берлинской стены" библиотечных запретов? / Ирина Махно // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 14-15. – ISSN 1811-377X


  Об организации работы виртуальной справочной службы Научной библиотеки Донецкого национального университета. Эта статья задумывалась как первая часть цикла об изменениях в сознании библиотекарей в связи с введением новых технологий в библиотечную ...
259706
  Никитин Л.Н. Виртуальная среда как сфера познания и деятельности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.62-74
259707
  К"Джоуль Достопочтенный Виртуальная хроника чертовщины и плутовства / К"Джоуль Достопочтенный. – Киев : Кобеляки. – ISBN 999-95488-5-0
Кн. 1 : Мракобесные истоки чертовщины. – 2001. – 704 с.
259708
  Ежов В.С. Виртуальная эстетика символов в социальной деятельности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 179-187. – ISSN 1811-0916
259709
  Найдина Е.Л. Виртуальнная справочная служба Российской государственной библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-39


  Статтья о росте популярности Интернета и интенсивного внедрения новых информационных и коммуникационных технологий в библиотечную практику, которые диктуют библиотекарям принать данные изменения и тансформировать традиционные функции ...
259710
  Джонсон Джордж Виртуальное бессмертие. Цифровое бессмертие // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 110-121 : фото
259711
  Магеррамов А.М. Виртуальное образование: достижения, проблемы, перспективы // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – С. 269-273. – ISBN 978-9952-404-72-2
259712
  Грибков Д.Н. Виртуальное обслуживание как средство совершенствования библиотечного обслуживания // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 41-44. – ISSN 0130-9765


  Представлена технология онлайн-обслуживания пользователей Орловской областной публичной библиотеки им. И. А. Бунина. The online technologies of user services at I. A. Bunin Orel Regional Public Library are described
259713
  Нещерет М.Ю. Виртуальное справочно-информационное обслуживание // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 2. – С. 72-85
259714
  Юхвид А.В. Виртуальность и виртуалогия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 10 (76). – С. 56-61. – ISSN 1812-8696
259715
  Антонян Ю.М. Виртуальность образа бога // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2007. – № 8. – С. 88-97. – ISSN 0235-1188
259716
  Коновалова И.В. Виртуальность: проблемы и новые образовательные возможности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-50. – ISSN 1726-667Х


  Статья посвящена проблеме использования в образовательных целях интереса молодежи, прежде всего студенческой, к миру виртуальных игр. Намечаются возможные пути интеграции игровых практик и опыта в учебные процессы на основе симбиоза классических и ...
259717
  Смида Абдаллах Виртуальные возбуждения в процессах столкновения ядер с ядрами при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смида Абдаллах; МГУ. – М., 1979. – 13л.
259718
  Михонкина Л. Виртуальные встречи с коллегами на перекрестке влияний // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 47-49. – ISSN 0869-4915
259719
  Викторин Дороти Виртуальные географические тесты по Канаде и Германии : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом / Викторин Дороти, Генри Родерих // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 81-83. – Бібліогр.: 3 назв
259720
  Воропаев М.В. Виртуальные и смешанные реальности и воспитание // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-51. – ISSN 0869-561Х
259721
   Виртуальные лаборатории для обучения физике / С.И. Лапта, В.Н. Сергеев, П.Л. Токарев, В.А. Мирко, Ю.В. Литвинов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 92-98. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
259722
  Князева Е.М. Виртуальные лабораторные работы по химии / Е.М. Князева, А.В. Коршунов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 59-63. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания лаьораторных работ с использованием компьютерных технологий по естественнонаучным и техническим дисциплинам.
259723
  Зубаков Г.В. Виртуальные логистические операторы - 5 PL: теория и практика в логистике внешнеэкономической деятельности / Г.В. Зубаков, И.О. Проценко // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 42-51 : рис.
259724
  Лесков Л.В. Виртуальные миры XXI в. // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 80-89
259725
  Строклик Нина Виртуальные модели пирамид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 62 : фото
259726
  Максимова Т.Е. Виртуальные музеи: анализ понятия // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 2. – С. 196-200. – ISSN 1997-0803


  Виртуальные музеи - продукты компьютерной индустрии, осуществляющие бесплатный массовый доступ к культурному наследию. Помимо того, что с помощью таких сайтов можно с гораздо большей эффективностью достичь целей, обычно стоящих перед традиционными ...
259727
  Максимова Т.Е. Виртуальные музеи: подходы к типологии // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 186-190. – ISSN 1997-0803


  Виртуальные музеи - продукты компьютерной индустрии, осуществляющие бесплатный массовый доступ к культурному наследию. Существует несколько подходов к классификации виртуальных музеев. Цель классификации - удобство пользователей. Поэтому создание ...
259728
  Овчинников Б.В. Виртуальные надежды: состояние и перспективы // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.46-65. – ISSN 0321-2017
259729
  Ветошкина Н. Виртуальные ресурсы и реальные призы : электронные издания стали доступны пользователям // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 14-15. – ISSN 0869-4915


  В Национальной библиотеке Республики Коми (Россия) состоялись представление работ и награждение лауреатов регионального конкурса электронных информационных ресурсов библиотек. Учредителем выступило Министерство культуры республики. В статье дается ...
259730
  Концевая Г. Виртуальные сетевые среды в профессиональном языковом образовании / Г. Концевая, М. Концевой // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 325-331. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  В статье рассматривается использование виртуальных миров для поддержки лингвистического образования. Показаны возможности виртуальной школы в контексте разработки и реализации современных образовательных стратегий.
259731
  Захаров М.С. Виртуальные системы управления и взаимодействия во внешнеэкономической сфере // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-85. – ISSN 1728-8878
259732
  Жабко Елена Виртуальные социальные сервисы в среде электронных библиотек // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 15 (105). – С.18 - 19. – ISSN 1727-4893
259733
  Овакимян О.С. Виртуальные социальные сети в ракурсе социологического анализа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 68-71. – ISSN 2077-1800
259734
  Андреева Н.Е. Виртуальные справочные службы в библиотеках: тенденции развития / Н.Е. Андреева, С.С. Смирнова // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 2 (379). – С. 47-49. – ISSN 0869-6020
259735
  Рыжих В.И. Виртуальные флексии в арабском слове // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 160-170. – ISSN 1608-0599
259736
  Сысоева О.Г. Виртуальный библиограф: среда обитания // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 6 (371). – С. 55-59. – ISSN 0869-6020
259737
  Лещенко М.И. Виртуальный и актуальный аспекты предложения / М.И. Лещенко. – Минск, 1988. – 130с.
259738
  Гликман И.З. Виртуальный иллюстративный фонд для вузовского курса лекций // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 56-67. – ISSN 1609-4646


  Словесный характер чтения лекций в вузе существенно ограничивает возможности правильного восприятия и запоминания изучаемого материала. С появлением компьютерной техники появилась возможность создания виртуального фонда наглядного сопровождения ...
259739
  Эстрин Джеймс Виртуальный мир. Наш общий виртуальный мир // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 170-179 : фото
259740
  Воробьева Мария Виртуальный музей авангарда : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 102 : Іл.
259741
  Черненко В.А. Виртуальный образ как источник себя и экзистенциально-аналитическая онтология личности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 127-131. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
259742
  Райнер Харф и Дем Кампе Йорн Ауф Виртуальный омут : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 98-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
259743
  Илюшина И. Виртуальный СБА // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  Новые принципы организации производственных процессов.
259744
  Илюшина И. Виртуальный СБА : окончание // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 14-18. – ISSN 0869-4915


  Новые принципы организации производственных процессов.
259745
  Медведев А.А. Виртуальный тематический глобус - внедрение геоинформационных технологий в школьную картографию / А.А. Медведев, Н.А. Алексеенко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 57-61 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
259746
  Вахрушев М.В. Виртуальный университет как инновационный этап развития образовательных технологий // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 3. – С. 360-362
259747
  Кравченко Сергей Виртуоз // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 41-58


  В ХІХ ст. з розвитком романтичного мистецтва віртуозне виконавство досягло апогея. Класичні взірці віртуозності - гра Н. Паганіні та Ф. Листа
259748
   Виртуоз гипернатурализма : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 20 : Фото
259749
  Юхвид А.В. Виртуология.Онто-философские аспекті // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 103-111. – ISSN 0235-1188
259750
  Михеев М.П. Виру "В"-13 / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1967. – 296с.
259751
  Бігун Е. Вирує спортивне життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Про спортивне життя кафедри фізичного виховання та спорту.
259752
  Онищенко І.Ю. Вируочий континент / І.Ю. Онищенко. – К, 1985. – 142с.
259753
  Затула Д.Г. Вирус -- друг или враг? / Д.Г. Затула, С.А. Мамедова. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с. : ил. – (Б-чка детской энциклопедии)
259754
  Михеев М.П. Вирус "В"-13 / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1986. – 429с.
259755
  Михеев М.П. Вирус "В"-13. - Тайна белого пятна / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 400с.
259756
  Махотин С.А. Вирус ворчания : Повесть, в которой что ни глава - то совершенно правдивая, но чаще - невероятная история / Сергей Махотин. – Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ-Лицей, 2006. – 160с. : илл. – ISBN 5-8452-0347-3
259757
  Заринь Ивар Артурович Вирус гранулеза капустной белянки и возможность его применения против капустной и репной белянок : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Заринь Ивар Артурович; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1968. – 27л.
259758
   Вирус и клетка. – Рига : Зинатне, 1966. – 308 с.
259759
  Бернет Ф. Вирус как организм : Некоторые вирусные болезни человека с эвулюционной и экологической точки зрения / Ф. Бернет. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 196с.
259760
  Мерье Шарль. Вирус открытия. / Шарль. Мерье. – Кишинев, 1989. – 220с.
259761
   Вирус простого герпеса. – Новосибирск, 1982. – 222с.
259762
   Вирус простого герпеса и его роль в патологии человека. – Минск, 1986. – 262с.
259763
  Чеголина М.М. Вирус Х картофеля и его влияние на белковый обмен растения-хозяина. : Автореф... канд. с.-х.наук: 540 / Чеголина М.М.; Объед. уч. совет НИИ картофельного хоз. и НИИ овощного хоз-ва. – М., 1970. – 22л.
259764
   Вирус ямчатости древесины яблони в Молдове / Ю. Калашян, А. Чернец, В. Лукица, Л. Проданюк, Н. Калашян, В. Полищук, И. Будзанивская // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  В коллекционном саду яблони Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий в Кишеневе (Республика Молдова) отобран изолят вируса ямчатости древесины и уопешно перенесен на растения индикатора Nico- tianaoccidentalis 37В. Приготовлена ...
259765
  Бужиевская Т.И. Вирусиндуцированный мутагенез в клетках млекопитающих / Т.И. Бужиевская. – Киев, 1984. – 134 с.
259766
   Вирусная нагрузка на государство // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1029-5828
259767
  Северина Н.И. Вирусная патология чешуекрылых насекомых -- вредителей овощных культур в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Северина Н. И.; Ирку. ГУ. – Иркутск, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
259768
  Северина Н.И. Вирусная патология чешуекрылых насекомых -- вредителей овощных культур в Западной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Северина Н. И.; Ирку. ГУ. – Иркутск, 1974. – 24л.
259769
  Серафимоски В. Вирусни хепатитиси = Viral hepatitis / Владимир Серафимоски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 378, [4] c. : іл. – ISBN 9989-101-29-9
259770
  Келдыш Марина Александровна Вирусное заболевание израстание малины и его переносчик цикадка Macropsis fusvula Zett. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Келдыш Марина Александровна; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1969. – 15л.
259771
  Елисеева З.Н. Вирусные болезни бобовых культур на юго-востоке Казахстана. / З.Н. Елисеева. – Алма-Ата, 1978. – 127с.
259772
  Герасимов С.Б. Вирусные болезни зерновых в Поволжье. : Автореф... Канд.биол.наук: / Герасимов С.Б.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1966. – 18л.
259773
  Дубоносов Т.С. и др. Вирусные болезни злаков / Т.С. и др. Дубоносов. – Москва : Колос, 1975. – 120с.
259774
   Вирусные болезни картофеля. – М, 1966. – 212с.
259775
  Амбросов Антон Лаврентьевич Вирусные болезни картофеля и методы выращивания здорового семенного материала в Белорусской ССР : Автореф... доктора биол.наук: / Амбросов Антон Лаврентьевич; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники и микробиологии. – Минск, 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
259776
  Бучацкий Л.П. Вирусные болезни кровососущих комаров / Л.П. Бучацкий; Министерство высш. и средн. спец. образов. УССР; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев : Вища школа, 1975. – 75с.
259777
  Орловская Г.М. Вирусные болезни подсолнечника (Helianthus annuus L.): экология, вредносность, свойства патогенов, профилактика // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2013. – № 4. – С. 115-121. – ISSN 2077-4893
259778
   Вирусные болезни растений : Библиогр. отечеств. литературы за 1924-1966 гг. – Москва : Наука, 1967. – 123 с.
259779
   Вирусные болезни растений и меры борьбы с ними. – Владивосток, 1980. – 152с.
259780
  Рыжков В.Л. Вирусные болезни растений. / В.Л. Рыжков. – М-Л, 1935. – 248с.
259781
  Смит К. Вирусные болезни растений. / К. Смит. – М, 1960. – 591с.
259782
   Вирусные болезни сельскохзяйственных культур. – Москва : Колос, 1980. – 130с.
259783
   Вирусные болезни сельскохзяйственных растений. – М, 1960. – 392с.
259784
  Дунин М.С. Вирусные болезни сельскохозяйственных растений / М.С. Дунин. – М., 1937. – 124с.
259785
   Вирусные болезни сельскохозяйственных растений. – Киев : Наукова думка, 1966. – 484с.
259786
  Сергеев В.А. Вирусные вакцины / В.А. Сергеев. – Киев : Урожай, 1993. – 368с. – ISBN 5-337-01425-0
259787
  Гольдин М.И. Вирусные включения в растительной клетке / М.И. Гольдин. – М., 1954. – 148с.
259788
  Гольдин М.И. Вирусные включения в растительной клетке и природа вирусов / М.И. Гольдин. – М., 1963. – 204с.
259789
  Черноиванова Г.А. Вирусные включения при вирусных заболеваниях декоративных и плодово-ягодных культур и их диагностическое значение. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Черноиванова Г.А.; АН СССР. Ин-т микробиологии. – М., 1971. – 19л.
259790
  Жданов В.М. Вирусные гепатиты / В.М. Жданов. – Москва, 1986. – 256с.
259791
   Вирусные гепатиты типов А и В. – Рига, 1983. – 119с.
259792
  Фарбер Н.А. Вирусные гепатиты у беременных / Н.А. Фарбер. – Москва, 1990. – 207с.
259793
  Звягина Е.А. Вирусные заболевания винограда в Молдавской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Звягина Е.А.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Кишинев, 1969. – 14л.
259794
  Развязкина Г.М. Вирусные заболевания злаков / Г.М. Развязкина. – Новосибрск : Наука, 1975. – 292с
259795
   Вирусные заболевания культурных растений Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 192с.
259796
  Сахарчук И.И. Вирусные заболевания: клиника, диагностика, лечение / И.И. Сахарчук. – Киев : Книга плюс, 2007. – 231, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 228-231. – ISBN 978-966-7619-93-0
259797
  Власов Ю.И. Вирусные и микоплазменные болезни растений / Ю.И. Власов. – Москва : Колос, 1992. – 207с.
259798
  Келдыш М.А. Вирусные и микроплазменные болезни древесных растений / М.А. Келдыш, Ю.И. Помазков. – М, 1985. – 134с.
259799
   Вирусные и микроплазменные болезни овощных культур. – Владивосток
1. – 1989. – 180с.
259800
   Вирусные и микроплазменные болезни овощных культур. – Владивосток
2. – 1989. – 300с.
259801
  Бучацкий Л.П. Вирусные инфекции морских и пресноводных животных / Л.П. Бучацкий; Иваненко В.Г. – Киев : Ноосфера, 1994. – 131с.
259802
  Бойко А.Л. Вирусный хлороз хмеля на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко А. Л.; АН УССР, Ин-т микробиол. и вирусол. – К., 1967. – 20л.
259803
  Зильбер Л.А. Вирусо-генетическая теория возникновения опухолей / Л.А. Зильбер. – Москва, 1968. – 283с.
259804
  Опенков Михаил Юрьевич Вирусоидные тексты, память культуры и СМИ : К вопросу о внутренней гигиене сознания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 23-27. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  Прагматика сюжетных структур связана с их способностью воздействовать на сознание читателей и слушателей. В 80-е годы ХХ века была поставлена проблема так называемых самореплицирующихся структур. Кажется, что ничего особенного здесь нет. Ведь все живые ...
259805
  Воинов И.Н. Вирусологические аспекты медицинской орнитологии. / И.Н. Воинов. – Минск, 1979. – 128с.
259806
  Соколов М.И. Вирусологические и серологические исследования при вирусных инфекциях / М.И. Соколов. – Ленинград, 1972. – 216 с.
259807
   Вирусологический надзор за гриппом и другими ОРВИ в Житомирской области / О.Г. Бояльская, И.М. Киричук, А.П. Мироненко, Л.В. Радченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 95-100. – ISSN 2077-4214
259808
  Жданов В.М. Вирусология / В.М. Жданов, Я С. Гайдамович, . – Москва, 1966. – 480 с.
259809
  Букринская А.Г. Вирусология : Учеб. пособ. для студ. мед. ин-тов / А.Г. Букринская. – Москва : Медицина, 1986. – 336с. – (Учебная литература для студентов медицинских институтовов)
259810
   Вирусология : в 3 т. : пер. с англ. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000283-9
Т. 1. – 1989. – 494 с.
259811
   Вирусология : в 3 т. : пер. с англ. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-000284-7
Т. 2. – 1989. – 496 с.
259812
   Вирусология : в 3 т. : пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 3. – 1989. – 493 с. : ил.
259813
   Вирусология и иммунология. – Москва, 1964. – 276 с.
259814
  Зильбер Л.А. Вирусология и иммунология рака / Л.А. Зильбер, Г.И. Абелев. – Москва : Государственное издательство медицинской литературы, 1962. – 458 с.
259815
   Вирусология. Методы. – Москва : Мир, 1988. – 344 с. : ил. – ISBN 5-03-001371-7
259816
  Вессель Г. Вирусы - чудо - противоречия : Полемическая робота по филосовским проблемам современной биологии / Г. Вессель. – Москва : Прогресс, 1965. – 272 с.
259817
  Сухов К.С. Вирусы / К.С. Сухов. – Москва, 1956. – 370с.
259818
  Смит К. Вирусы / К. Смит; под ред.и с предисл. М.С. Дунина. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 179с.
259819
   Вирусы в онкологии. – Рига, 1966. – 356с.
259820
  Бобырь А.Д. Вирусы грибов, их ингибирующие и индуцирующие свойства / А.Д. Бобырь. – К, 1978. – 128с.
259821
  Жданов В.М. Вирусы и вирусные болезни / В.М. Жданов. – М., 1952. – 24с.
259822
  Эльберт Б.Я. Вирусы и вирусные болезни / Б.Я. Эльберт. – Минск, 1954. – 48с.
259823
  Смородинцев А.А. Вирусы и вирусные болезни / А.А. Смородинцев. – Москва : Знание, 1965. – 72с.
259824
  Боуден Ф.П. Вирусы и вирусные болезни растений / Ф.П. Боуден; Под ред. Сухова К.С. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1952. – 472с.
259825
   Вирусы и вирусные болезни растений. – Киев : Наукова думка, 1974. – 300с.
259826
  Сухов К.С. Вирусы и вирусные болезни растений. / К.С. Сухов. – М, 1960. – 32с.
259827
  Сорока С.В. Вирусы и вирусные болезни сельскохозяйственных культур / С.В. Сорока, Ж.В. Блоцкая, В.В. Вабищевич ; РУП "Науч.-практ. центр НАН Беларуси по земледелию" ; Респ. науч. дочер. унитар. предприятие "Ин-т защиты растений". – Несвиж : Несвижская укрупненная типография им. С. Будного, 2009. – 127, [1] с., [8] л. фотоил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-125. – ISBN 978-985-6796-41-1
259828
  Бойко А.Л. Вирусы и вирусные заболевания хмеля и розы эфиромасличной. / А.Л. Бойко; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1976. – 71с. : рис.48
259829
  Тарасевич Л.М. Вирусы и насекомые служат человеку / Л.М. Тарасевич; АН СССР;Отв. ред.:И.Г.Атабеков. – Москва : Наука, 1985. – 142с. – (Наука-сельскому хозяйству)
259830
  Стэнли Уэнделл Вэленс Эванс Вирусы и природа жизни. / Стэнли Уэнделл Вэленс Эванс. – М., 1963. – 238с.
259831
   Вирусы комплекса клещевого энцефалита. – Ленинград, 1967. – 246с.
259832
  Краев В.Г. Вирусы мозаики кормовых бобов на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Краев В.Г.; АН УССР. ИН-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – К., 1966. – 20л.
259833
  Тарасевич Л.М. Вирусы насекомых / Л.М. Тарасевич. – Москва : Наука, 1975. – 198с.
259834
  Лукьянчиков В.П. Вирусы насекомых как средство борьбы с вредителями растений. : Автореф... доктор биол.наук: 03.01.0 / Лукьянчиков В.П.; Мин. с.-х. СССР. Укр. с.-х. академия. – К., 1973. – 40л.
259835
  Булычев Кир Вирусы не отстирываются [Електронний ресурс] : Гуслярские истории - 1 / Кир Булычев ; чит. В. Копп, В. Герасимов ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2005. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 16 ч. 30 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Мировая фантастика от А до Я ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884151062


  Город Великий Гусляр нанесен на карту страны. Фантастика около тридцати лет назад. За эти годы с его обитателями произошло невероятное множество веселых и грустных, странных и вполне невозможных событий
259836
  Эндрюс Х. Вирусы позвоночных / Х. Эндрюс. – Москва, 1967. – 424с.
259837
  Кривиский А.С. Вирусы против микробов / А.С. Кривиский. – М., 1962. – 91с.
259838
  Мэтьюз Р. Вирусы растений / Р. Мэтьюз. – Москва : Мир, 1973. – 600с.
259839
  Сухов К.С. Вирусы растений и насекомые-переносчики / К.С. Сухов; Ин-т микробиологии АН СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1942. – 67с.
259840
   Вирусы растений, вироиды, микоплазмы. – Москва, 1975. – 322с.
259841
   Вирусы, переносимые членистоногими : доклад исследовательской группы. – Москва, 1962. – 87 с. – (Технических докладов ; № 219)
259842
  Мирек В.Ф. Вирусыч и вирусные болезни как биологическая проблема. / В.Ф. Мирек. – М., 1947. – 5-16с.
259843
  Кизя Л.Є. Вирушали в похід партизани : документальна повість / Л.Є. Кизя. – Київ : Політвидав України, 1972. – 283 с.
259844
   Вирушив у небеса... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 12


  Пам"яті Коваля Ігоря Михайловича - видатного українського історика, археолога і педагога.
259845
  Єременко В.Ф. Вируючий вулкан / В.Ф. Єременко. – К., 1964. – 56с.
259846
  Білецький В.С. Вируючий континент / В.С. Білецький. – Київ, 1965. – 46с.
259847
   Вирша на Рождество Христово / Сообщ. С.И. Пономарев // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.624-626
259848
   Виршевая поэзия (первая половина XVII в.). – М., 1989. – 478с.
259849
   Вирши. – Ленинград : Советский писатель, 1935. – 325 с.
259850
  Молл В. Вирши / В. Молл. – Мюнхен, 1974. – 95с.
259851
  Полоцкий С. Вирши / С. Полоцкий. – Минск, 1990. – 447 с.
259852
  Дубровенко М. Вирши Матвія Дубровенко : [перши юиошни творы та переклады]. – Екатеринославль : Типо-литогр. Губ. правления, 1900. – 22 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
259853
  Щеглова С.А. Вирши праздничные и обличительные на ариан конца XVI - начала XVII в. / сообщение С. А. Щегловой. – Санкт-Петербург : Тип. М. А. Александрова, 1913. – X, 114 с. – (Памятники древней письменности и искусства)


  На тит. стр. № 32787 дарственная надпис: ... Сергею Алесеевичу Бу.......вскому от Автора. 23. X 1919
259854
  Коденець О.С. Виряжини солдата до війська в системі родинної обрядовості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 26-28. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
259855
  Сассин В. Вирьяму / В. Сассин. – М., 1983. – 128с.
259856
  Сассин В. Вирьяму; Молодой человек из песка / В. Сассин. – М., 1982. – 303с.
259857
  Гургани Ф. Вис и Рамин / Ф. Гургани. – М., 1963. – 495с.
259858
  Висрамиани Вис и Рамин / Висрамиани; пер. с древнегруз. С.Иорданишвили. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 253 с.
259859
  Грабовський С. Висадка в Нормандії: етап шестирічного воєнного шляху українців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 101). – С. 5
259860
  Студінський В.А. Висвітлення актуальних економічних питань освітньої сфери в наукових працях Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 17-23. – ISSN 2306-546X


  Розглянуті актуальні питання економіки освіти, які у своїх дослідженнях вивчала відома українська вчена-економіст Т.М.Боголіб. Зокрема, це стосується фінансових аспектів функціонування сучасної освітньої сфери, інтеграції української освіти у ...
259861
  Патриляк І. Висвітлення акції "Вісла" у звітних документах українського підпілля // Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любаківщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Україна, Львів, 7 верес. 2018 р. / Львів. облдержадмін., Львів. облрада, Світова Федерація Укр. Лемків. Об"єднань [та ін. ; упоряд. Я. Галик]. – Львів : Левада, 2018. – С. 31-41. – ISBN 978-617-7527-36-6
259862
  Оленицька О.Р. Висвітлення англомовним тижневиком "What"s оn" новин з України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Ґрунтовно аналізуються публікації даного тижневика щодо економічного, культурного та інших аспектів життя в українській державі у викладі іноземних журналістів.
259863
  Курнишова Ю.В. Висвітлення Берлінської кризи 1958-1962 років у мемуарній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 78-81. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі мемуарної літератури аналізуються події Берлінської кризи 1958-1962 рр. та позиції СРСР і США.
259864
  Тітова І. Висвітлення битви під Батогом у козацьких літописах початку XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 1. – С. 228-236. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
259865
  Скотников В.А. Висвітлення бойової єдності і дружби народів СРСР на сторінках військової преси у роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 46-52. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
259866
  Деревінський В. Висвітлення боротьби ОУН і УПА у відкритому листі В"ячеслава Чорновіла до генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 446-454. – (Серія історична ; вип. 53)
259867
  Топчій А.О. Висвітлення в засобах масової інформації проблеми торгівлі людьми : посібник для журналістів / [Топчій А.О., Шевченко Т.С.; Організація з безпеки та співробітництва в Європі; Координатор проектів в Україні]. – Київ : Інтертехнологія, 2007. – 159с. – ISBN 978-966-8668-44-9
259868
  Капелюшна М.В. Висвітлення в історико-правових дослідженнях законодавчого забезпечення мовної політики за доби Української революції 1917 - 1921 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – С. 23-29. – (Серія "Право та державне управління" ; № 1 (9))
259869
  Чугуй Т.О. Висвітлення в історіографії питання належності земель пониззя Дністра і Дунаю до Галицького князівства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 7-14. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
259870
  Мінгазутдінов А.Ф. Висвітлення в курсі історії України внеску українського народу в перемогу над фашизмом в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-72. – (Історія ; вип. 43)


  Узагальнено досвід і даються методичні рекомендації щодо розкриття внеску українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни при викладенні історії України.
259871
  Мильченко Л. Висвітлення в національних і зарубіжних ЗМІ стану та перспектив книговидання в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 10-15. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено проблеми національного книговидання, заходи уряду України, спрямовані на його підтримку й стимулювання, популяризацію книг і читання
259872
  Снітко Л.П. Висвітлення в партійно-радянській пресі України боротьби за організаційно-господарське зміцнення колгоспів у період колективізації сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 18-25. – (Серія історії ; № 11)
259873
  Снітко Л.П. Висвітлення в партійно-радянській пресі України основних господарських і політичних завдань другої п"ятирічки та успіхів соціалістичного будівництва в СРСР // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 86-91. – (Серія історії ; № 14)
259874
  Подоляк Н.Г. Висвітлення в російській і радянській літературі торговельних зв"язків Великого Новгорода з німецькою ганзою в XIV-XV ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 106-107. – (Серія історії ; № 12)
259875
  Чумаченко Д.О. Висвітлення в середній школі досягнень вітчизняної хімії. / Д.О. Чумаченко. – К., 1952. – 148с.
259876
  Колесник В. Висвітлення в суспільно-політичній літературі 1920-х рр. коренізації національних меншин УСРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 27-31. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається процес висвітлення у суспільно-політичній літературі 1920-х рр. більшовицької політики коренізації національних громад УСРР. Більшовицька влада уміло використовувала національний, етнічний, мовно-культурний чинники для свого ...
259877
  Титаренко Д.М. Висвітлення взаємовідносин України та Німеччини на сторінках окупаційної преси Донбасу (1941 - 1943 рр.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.43-49. – ISBN 966-551-070-3
259878
  Ворожко-Копрович Висвітлення виборів за кордоном американськими ЗМІ : зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на обсяг висвітлення / Тетяна Ворожко-Копрович. – Київ : Альфа Реклама, 2010. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 221-243. – ISBN 966-7181-68-5
259879
  Носова Б.М. Висвітлення відносин Україна — НАТО в пресі на сучасному етапі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 149-151
259880
  Ніколаєць Ю.О. Висвітлення вітчизняними науковцями проблеми розміщення комуністів на виробництві у середині 40-х - середині 60-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 183-189. – ISBN 966-614-021-7
259881
  Кудінов Д. Висвітлення Всеросійської виставки 1913 р. в Києві на сторінках газети "Южный край" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 241-248. – ISBN 978-617-7399-06-2
259882
  Чернявський Г.І. Висвітлення Г. Димитровим і В. Коларовим питання історії Болгарії на сторінках радянських газет / Г.І. Чернявський, П.С. Сохань // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 5-23
259883
  Конончук Т. Висвітлення Голодомору 1932 - 1933 років в українській художній літературі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 187-192. – ISBN 978-617-7122-39-4
259884
  Саранча Г.В. Висвітлення громадсько-політичного життя української діаспори у пресі та засобах масової інформації у 40-70-х роках XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 475-485
259885
  Мінгазутдінов А. Висвітлення деяких проблем Великої Вітчизняної війни в новітніх навчальних посібниках з історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 104-108. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  На основі сучасної навчальної літератури з історії України проаналізовано досягнення і недоліки у висвітленні деяких проблем Великої Вітчизняної війни. On the basis of the modern educational literature on the history of Ukraine the achievements and ...
259886
  Івахнюк А.Л. Висвітлення діяльності "Спілки" в історичній літературі в 20-ті роки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 24-29. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюються основні напрямки історіографії виникнення і діяльності "Спілки" в працях науковців 20-х рр.
259887
  Погромський В. Висвітлення діяльності АРА (Американської адміністрації допомоги) за часів голоду 1921-1923 рр. в Україні та СРСР на сторінках енциклопедичних видань радянської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 49-51. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено діяльність АРА (Американської адміністрації допомоги) за часів голоду 1921-1923 рр. на території радянської України та інших територій колишньої Російської імперії, які опинились під контролем більшовиків. Аналіз проведено за ...
259888
  Чорноіваненко І.В. Висвітлення діяльності Г.Л. Скадовського на сторінках газети "Юг" (1898 - 1907 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 293-300. – ISSN 2077-7280


  Скадовський Георгій Львович - археолог, мікробіолог один з представників великої та дуже обдарованої дворянської родини.
259889
  Вялкова І. Висвітлення діяльності друкованих засобів масової інформації Донецької області на сторінках всеукраїнського часопису "Журналіст України" (2005-2011 років) // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 208-212
259890
  Вялкова І.О. Висвітлення діяльності друкованих засобів масової інформації Донецької області на сторінках всеукраїнського часопису "Журналіст України"(2005—2011 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 62-67


  У статті розглянуто та проаналізовано публікації у всеукраїнському журналі "Журналіст України" за 2005-2011 рр., які присвячені висвітленню діяльності друкованих засобів масової інформації Донецької області. Доводиться думка, що подібні матеріали не ...
259891
  Левицька К. Висвітлення діяльності законодавчих органів влади УРСР радянською історіографією // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 77-84
259892
  Крот Л.М. Висвітлення діяльності земських установ на сторінках "Киевской Старины" / Л.М. Крот, В.О. Крот // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 17-20. – ISBN 978-966-493-962-8
259893
  Марчук О.І. Висвітлення діяльності Івана Огієнка в урядових структурах Української Народної Республіки у працях вітчизняних дослідників 1991-1999 рр. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 23-33. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
259894
  Греченко В.А. Висвітлення діяльності міліції в роки НЕПу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст. // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – С. 7-11. – ISSN 1727-1584
259895
  Бабак О.А. Висвітлення діяльності містоутворюючих підприємств в контекті регіональних телеканалів ООО "ТВ-7", ООО ТРО "Маріупольське телебачення", ООО ТРК "Сігма" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 489-491
259896
  Гончарук Т.Г. Висвітлення діяльності одеського градоначальника О.І. Левшина на шпальтах газети "Одесский вестник" 1830-х рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 271-280. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
259897
  Снігур І.Й. Висвітлення діяльності політичних партій державними телерадіо організаціями (правові аспекти) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 101-106
259898
  Євтушенко О.І. Висвітлення діяльності судової влади у засобах масової інформації // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 25-39
259899
  Михальський І.С. Висвітлення діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України в газеті "Діло" (1900-1907 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 57)


  Проаналізована львівська газета "Діло" як джерело з історії українських політичних партій Наддніпрянщини в 1900-1907 рр.
259900
  Патриляк І. Висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля в документах гітлерівських спецслужб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-34. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля у документах німецьких спецслужб в період окупації України гітлерівцями. The article is devoted research of lighting activity of the Ukrainian nationalistic ...
259901
  Аністратенко Т. Висвітлення доктрини Г.Трумена 1947 р. в мемуарній літературі // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 5-7
259902
  Ятель Ю.І. Висвітлення друкованими ЗМІ проблем інформаційного простору як засіб формування інформаційної політики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 189-195


  Нині державна інформаційна політика є важливою складовою зовнішньої політики країни й охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. Ця галузь має стати цілісною, концептуально вівереною та перспективною. Наразі можна стверджувати, що високопосадовці ...
259903
  Денисенко В. Висвітлення духовного і церковного життя в Україні на сторінках часопису "Киевские епархиальные ведомости" (1861-1917 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 100-118. – ISBN 966-02-2067-7
259904
  Олтаржевський Дмитро Олегович Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Олтаржевський Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 196л. – Бібліогр.: л.180-196
259905
  Олтаржевський Дмитро Олегович Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) : Атореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Олтаржевський Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
259906
  Конта Р. Висвітлення етнологічних здобутків І.Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська міжвоєнна історіографія / Р. Конта, О. Маслюк // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 138-141. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається питання дослідження в дорадянській міжвоєнній історіографії етнологічної діяльності Івана Франка в Науковому товаристві ім. Шевченка. В статье рассматривается вопрос исследования в досоветской межвоенной историографии ...
259907
  Моїсеєнко Є.В. Висвітлення етнологічної проблематики на сторінках "Історичного журналу" // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60-63. – ISBN 966-614-021-7
259908
  Коваль О. Висвітлення істориками державотворчої ролі національної науково-освітянської, культурно-мистецької та духовної еліти доби Української революції 1917–1921 років: досягнення та наукові перспективи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 15-21


  В статті досліджуються історіографічні аспекти державотворчої ролі національної творчої та духовної еліти за доби Української революції 1917 - 1921 рр. В статье исследуются историографические аспекты созидательной роли национальной творческой и ...
259909
  Гвоздик Н.С. Висвітлення істориками НДР досвіду КПРС у вирішенні національного питання та використання його братніми партіями країн соціалістичної співдружності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 75-82. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассмотрены работы историков ГДР, изучающих опыт КПСС по решению национального вопроса и использования его братскими партиями стран социалистического содружества.
259910
  Юсипишена К. Висвітлення історії болгар в "Записках Одесского общества истории и древностей" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 91
259911
  Кривоший О. Висвітлення історії воєнної повсякденності жінок ранньомодерної України у працях Наталії Мірзи-Авакянц // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 44-61


  Перебування у полоні стереотипів та ідеологічних міфів, закладених радянською історіографією, протягом багатьох років позбавляло вітчизняних дослідників можливості наблизитися до осмислення великого пласту наукової спадщини талановитого укр. історика ...
259912
  Уварова О. Висвітлення історії грецької громади Одеси на тлі Східної кризи 1820-х рр. в документах Державного архіву Одеської області // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 577-584
259913
  Лучканин С.М. Висвітлення історії загальномовознавчих теорій у Румунії в науковій спадщині Станіслава Семчинського // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 335
259914
  Божко О.А. Висвітлення історії І Всеукраїнського з"їзду Рад у працях учасників з"їзду - Є. Бош, В. Шахрая, В. Затонського (історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-119. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано висвітлення історії I-го Всеукраїнського з"їзду Рад у працях його учасників.
259915
  Петренко І. Висвітлення історії повсякденних шлюбно-сімейних відносин українців XVIII ст. у радянській історіографії (1918 р. - кінець 80-х рр. XX ст.) // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 244-249. – ISBN 978-966-182-372-2
259916
  Синявська О.О. Висвітлення історії Рішельєвського ліцею на сторінках ювілейних видань Одеського університету // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 303-312. – ISSN 2312-6825


  "...Стаття присвячена історіографічному аналізу ювілейних видань з історії Одеського унверситету."
259917
  Соколова Н. Висвітлення історії Росії в студентських працях Дмитра Багалія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 128-130. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено формування Д.І. Багалія як історика. Проаналізовано його студентські праці з вітчизняної історії. The article is devoted to the formation of D.I.Bagaly as historian. It has been analyzed his student works of native history.
259918
  Пивовар С.Ф. Висвітлення історії української державності в контексті партійно-державної ідеології в УРСР (кінець 60 - початок 70-х років) / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Історія ; вип. 51)


  У статті розглядаються деякі аспекти впливу партійно-державної ідеології на висвітлення радянськими вченими історії української державності.
259919
  Кочерга Н.К. Висвітлення історії центрального корпусу Полтавського НТУ в експозиції народного музею як складова краєзнавчої роботи / Н.К. Кочерга, В.Г. Солодовник // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 125-134
259920
  Бессонова М. Висвітлення канадською пресою президентської передвиборчої кампанії 2012 р. у США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-13. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Особливостями висвітлення канадською національною пресою президентських виборів у США є більша активність англомовних видань, створення окремих рубрик та спецпроектів, використання відеозаписів. Особенностями освещения канадской национальной прессой ...
259921
  Руда О. Висвітлення козацької проблематики в працях представників краківського історичного середовища зламу ХІХ-ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 7. – С. 211-224.
259922
  Рудик П.А. Висвітлення Конституції Пилипа Орліка в історико-правовій літературі в період до проголошення незалежності України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-49
259923
  Мінгазутдінов А.Ф. Висвітлення концепції національної ідеї на сторінках української періодики (90-ті роки) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 71-75. – (Історія ; вип. 35)


  Аналізуються опубліковані в 90-ті рр. журнальні статті, в яких розкривається історія розробки національної ідеї, її сутність, роль української національної ідеї в процесі державотворення.
259924
  Тимченко Ю. Висвітлення М. Зібером проблем кооперації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  В доповіді робиться спроба проаналізувати теоретичний та практичний внесок М.І. Зібера у проблему розвитку споживчої кооперації; а також його бачення основних принципів організації споживчих товариств. In this report is made an attempt to analysis the ...
259925
  Козуб Л.В. Висвітлення М.П. Драгомановим діяльності М.О. Бакуніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукові дослідження М.П. Драгоманова, присвячені вивченню спадщини М.О. Бакуніна. Considered scientific researches of M. Drahomanow dedicated to the study of M. Bakunin.
259926
  Чернихівський Г.І. Висвітлення М.П. Драгомановим історії гайдамацьких рухів XVIII ст. на Україні // Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник / редкол.: С.М. Королівський, О.О. Кучер, В.І. Балух [та ін.]. – Харків, 1973. – Вип. 15. – С. 101-107
259927
  Кудінов Д.В. Висвітлення мемуарною літературою діяльності осередків Всеросійського селянського союзу в Україні в роки Першої російської революції // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2014. – № 22. – С. 13-23. – ISSN 2227-183Х
259928
  Ковальчук В. Висвітлення міжнародних подій та антирадянських заходів у післявоєнному листуванні членів ОУН(б) і УПА // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 520-533
259929
  Гетьман А.О. Висвітлення міжнародного тероризму на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 35-40.


  У статті розглянуто висвітлення теми тероризму на телебаченні і практичні проблеми, які виникають у роботі телевізійних журналістів. In my report I shall focus on covering theme of terrorism on television and practical problems, which appears in the ...
259930
  Плехова І.Д. Висвітлення мовної політики на шпальтах галицького книгознавчого часопису "Українська книга" (1937-1943 рр.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 305-309. – ISSN 1729-360Х
259931
  Левчук М.А. Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної Церкви Волині (1867-2006 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Левчук М.А.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 252л. + Додатки: л.207-252. – Бібліогр.: л.186-206
259932
  Левчук М.А. Висвітлення морально - етичної проблематики на шпальтах преси православної церкви Волині (1867-2006 рр.) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04. - Теорія та історія журналістики / Левчук М.А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
259933
  Бартошко С. Висвітлення наслідків Емського акту у публікаціях М.П. Драгоманова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 156-163. – (Журналістика ; Вип. 4)
259934
  Дровозюк С.І. Висвітлення національно-культурного та духовного життя українського селянства в 20-30-ті рр. ХХ ст. в історіографії 90-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-31. – (Історія ; вип. 54)


  Розглядається висвітлення конкретних форм національно-культурного та духовного життя українського селянства в 20-30-ті рр. ХХ ст. в українській історіографії 90-х рр., визначаються основні напрями дослідження.
259935
  Солощенко А. Висвітлення національної ідеї в історичних творах Юрія Косача // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 292-297
259936
  Коцур В. Висвітлення непу в суспільно-політичній та історико-економічній літературі 1920-х років // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 351-383. – ISBN 978-966-308-217-2


  Стаття присвячена історіографічному аналізу літератури 1920-х років з проблеми непу на теренах України
259937
  Мармазова Т.І. Висвітлення нових аспектів махновського руху в працях А. Граціані // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті представлений аналіз праць італійського вченого, дослідника махновського руху А. Граціані. Був оцінений рівень висвітлення деяких сутнісних рис повстанського руху на півдні України.
259938
  Строган А.Ю. Висвітлення окремих питань і проблем складу злочину в постановах Пленуму Верховного Суду України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-18.
259939
  Голуб О. Висвітлення особливостей словоскладання в англійській та українській мовах / О. Голуб, О. Бондаренко // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 16/17. – С. 133-140. – ISBN 978-966-493-304-6
259940
  Папп К.С. Висвітлення партизанського руху в громадянській війні 1861-1865 рр. у сучасній американській історіографії // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 92-95. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "Автор висвітлює тлумачення феномену партизанської боротьби у США та обґрунтовує її вплив на хід подій війни. У дослідженні проаналізовано бібліографічний доробок та охарактеризовано основні аспекти питань, які розглядалися у публікаціях".
259941
   Висвітлення педагогічної концепції В.О. Сухомлинського у працях вітчизняних учених // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 79-149. – ISBN 978-617-7364-13-8
259942
  Козицький М.Ю. Висвітлення питання автономії України на сторінках центрального органу Української соціал-демократичної робітничої партії "Робітнича газета" (березень - липень 1917 рік) / М.Ю. Козицький, О.М. Калінчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 69-74. – (Історія ; вип. 34)


  Здійснено спробу висвітлити проблему встановлення автономії України на сторінках "Робітничої газети" - центрального органу УСДРП, яка відігравала активну роль у діяльності Української Центральної Ради.
259943
  Парахіна М.Б. Висвітлення питання виборів до органів місцевого самоврядування 1917 р. : історіографічний огляд / М.Б. Парахіна, Т.В. Полушкіна // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 120-125
259944
  Конта Р.М. Висвітлення питання етнологічних досліджень у Науковому товаристві ім. Шевченка наприкінці XIX ст. (на матеріалах "Літературно-наукового вісника") // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 89-95


  У статті розглядається проблема висвітлення на сторінках "Літературно-наукового вісника" наприкінці XIX ст. розвитку української етнології у Науковому товаристві ім. Шевченка. Проаналізовано структуру цього друкованого органу, характер вміщених у ...
259945
  Гетьман А.О. Висвітлення подій міжнародного тероризму на телебаченні у режимі реального часу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 42-48


  У статтіі зосереджено увагу на висвітленні тероризму на телебаченні у режимі реального часу та практичних проблемах, які виникають під час роботи з цією темою.
259946
  Шпаргало Є. Висвітлення подій Української революції 1917-1921 рр. часописом "Вісті комбатанта" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 28-34. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано висвітлення подій Української революції 1917–1921 рр. на сторінках журналу «Вісті комбатанта», що зберігається у фондах відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. ...
259947
  Мінгазутдінова Г.І. Висвітлення політики США в Центральній Азії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в науковій літературі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
259948
  Подоляко А.О. Висвітлення політичної тематики на шпальтах газети "KyivPost" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 534-538
259949
  Павленко Л. Висвітлення поняття "жіночий рух" у російській публіцистиці кінця XIX- початку XX ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 261-266. – (Історичні науки ; № 8)
259950
  Юрчишин О.М. Висвітлення поняття дитячої субкультури в архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 342-352. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
259951
  Лукашова О. Висвітлення постаті кошового отамана Івана Сірка в українській і російській історіографії XVIII ст. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 233-238. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
259952
  Шакурова О. Висвітлення походження українського народу у працях Ю. Шилова, Ю. Канигіна та І. Каганця // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 192-195
259953
  Медзянівська Д. Висвітлення президентських виборів в Україні 2004 р. на шпальтах провідних американських газет // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 102-108. – ISBN 978-966-349-110-3
259954
  Федорина М.І. Висвітлення пресою України розгортання соціалістичного змагання в сільському господарстві в роки другої п"ятирічки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 8-14. – (Серія історії ; № 13)
259955
  Філіпець Н.Д. Висвітлення принципів безпеки лікарських засобів при викладанні медичних дисциплін / Н.Д. Філіпець, О.О. Філіпець, О.Г. Кметь // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 122-123. – ISSN 1681-2751
259956
  Жабенко О. Висвітлення проблем державного управління освітою у вітчизняній літературі // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.110-116. – ISBN 966-7800-10-5
259957
  Годунова Л. Висвітлення проблем діяльності акцизних управлінь у системі імперських органів податкового контролю наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в ювілейних виданнях Міністерства фінансів Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 124-130. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню висвітлення в ювілейних виданнях Міністерства фінансів Російської імперії проблем створення та функціонування інституту акцизного контролю в імперії в цілому та в Наддніпрянській Україні, зокрема наприкінці ХІХ - на ...
259958
  Полякова А. Висвітлення проблем неорелігій у мас-медіа України (за матеріалами тижневиків "Корреспондент" і "Український тиждень" за 2007-2008 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 31-34


  Досліджуються особливості висвітлення релігійної проблематики на сторінках українських тижневиків. The features of elucidation of religious problems on the pages of the Ukrainian newspapers are researched. Исследуются особенности освещения ...
259959
  Теленков Д. Висвітлення проблем освіти на сторінках української преси Росії // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 223-227. – ISBN 966-7586-04-09
259960
  Дем’янчук А.С. Висвітлення проблем патріотичного виховання у працях відомих українських педагогів / А.С. Дем’янчук, О.О. Марчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 10-15. – ISBN 978-966-7359-77-5
259961
  Підбережник Н.П. Висвітлення проблем публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні в контексті сучасних дослідницьких підходів // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 20-29
259962
  Желіховська Н. Висвітлення проблем розвитку української культури на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у часи радянської перебудови (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 31-39


  У статті досліджуються характерні особливості висвітлення проблем української культури на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у період суспільно-політичних змін. The typical peculiarities of Ukrainian culture"s elucidation on the pages of the ...
259963
  Желіховська Н. Висвітлення проблем суспільної моралі та ідеології на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у період суспільно-політичних змін (1985-1990) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 96-103


  Досліджуються характерні особливості висвітлення проблем суспільної моралі та ідеологи на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" у період перебудови. The typical peculiarities of public ideology and morals elucidation on the pages of the periodicals ...
259964
  Халіман О.В. Висвітлення проблематики теорії лінгвоаксіології на сторінках журналу "Мовознавство": аспектуальний огляд лінгвістичних студій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 58-72. – ISSN 0027-2833
259965
  Городиська К. Висвітлення проблематики українського дисидентського руху у вітчизняних наукових дослідженнях // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 129-132. – ISBN 978-966-171-893-6
259966
  Казьмирчук Г.Д. Висвітлення проблеми "Декабристи і Т.Г. Шевченко" в радянській історіографії (1917 - перша половина 30-х років) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Аналізується радянська історіографія 1917 - першої половини 30-х років, в якій вивчаються відносини дворянських революціонерів та Т.Г. Шевченка. Підкреслюється, що ідеї декабристів були сприйняті Кобзарем та оспівані в його творчості. Окреслено ряд ...
259967
  Ситник С.В. Висвітлення проблеми етнічної самосвідомості в сучасній науковій літературі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 72-74. – (Історія ; вип. 41)


  Проаналізовано наукову літературу, присвячену проблемі функціонування етнічної самосвідомості. Розглянуто основні ознаки та характеристики етнічної самосвідомості у вітчизняній, радянській та зарубіжній літературі, які є необхідною умовою для ...
259968
  Широкова І. Висвітлення проблеми застосування репресивної медицини в СРСР у західній пресі (1960-1980-і рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 58-61
259969
  Іванченко В. Висвітлення проблеми Співдружності націй у світовій та вітчизняній історіографії // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 47-48
259970
  Сушкова О.М. Висвітлення проблеми торгівлі людьми у засобах масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 73-76


  Проблема торгівля людьми - одна iз найгостріших, найактуальших у сьогоденні. У поданій статті осмислюеться, як висвітлюють цю проблему друковані засоби масової інформації. The problem of human trafficking is one of the most relevant and essential ...
259971
  Бондар О. Висвітлення проблеми якості підручника на сторінках часопису "Радянська школа" (80-ті роки ХХ ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 62-66. – ISSN 0131-6788
259972
  Рекіта В.І. Висвітлення процесу національної ідентифікації українців Закарпаття у міжвоєнний період (на матеріалах творчої спадщини Василя Гренджі-Донського) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 22)
259973
  Бабюх Ю. Висвітлення процесу створення Молдавської АСРР в періодиці 1924 року // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 161-174
259974
  Опанащук П. Висвітлення революційних подій 1905-1907 рр. на сторінках преси Волинської губернії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 18-23
259975
  Чепікова В. Висвітлення релігійної тематики в електронних ЗМІ // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 212. – ISBN 978-966-600-646-5
259976
  Борисенко О. Висвітлення російсько-українських взаємовідносин середини XVII ст. в радянській історичній науці 20-х - сер. 50-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 5-6
259977
  Краснодемська І.Й. Висвітлення російської агресії в Криму західними засобами масової інформації (лютий - березень 2014 р.) // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 223-241. – ISBN 978-617-7638-08-6
259978
  Рябов О.А. Висвітлення селянського повстанського руху Київщини 1917-1921 років // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 264-267. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
259979
  Чернік С. Висвітлення сербсько-болгарської війни 1885-1886 рр. на сторінках газет "Киевлянин" та "Заря" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 89-97. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
259980
  Ігнатенко М.М. Висвітлення соціально-економічного розвитку українського села у 1990-2000 рр. у сучасній науковій літературі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 108-114. – ISBN 966-614-021-7
259981
  Сащук Т.І. Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональних друкованих мас-медіа : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Сащук Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 204 л. – Бібліогр.: л. 180-204
259982
  Сащук Т.І. Висвітлення соціальної проблематики в загальнонаціональних друкованих мас-медіа : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Сащук Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 15 назв
259983
  Рудько С. Висвітлення суспільно-політичної діяльності М.П. Василенка в публікаціях української діаспори // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 420-430. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
259984
  Капелюшний В. Висвітлення теми "Українська революція 1917 - 1921 років" в сучасних підручниках та навчальній літературі з історії України // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 123-130. – ISBN 978-617-7399-06-2
259985
  Гетьман А Висвітлення терористичних акцій засобами масової інформації // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 90-94
259986
  Паламар М.І. Висвітлення у вітчизняній історіографії підготовки фахівців гуманітарного напряму для Збройних Сил України // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Машталір В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (34). – С. 140-158. – ISSN 2707-1383
259987
  Холод О.М. Висвітлення у ЗМІ мовленнєвих витворів політиків як інструмент соціальних технологій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 97-103


  У статті досліджується залежність іміджу політиків від їхнього мовлення на основі аналізу текстів інтерв"ю.
259988
  Дмитровський З. Висвітлення у пресі проблеми зросійшення ефірного мовленняв Україні. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 108-120.
259989
  Боруцький Ю. Висвітлення українських проблем на сторінках діаспорного журналу "Фенікс" (1951-1970) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 527-537
259990
  Пусько І. Висвітлення українсько-польського протистояння 1938-1944 років на Волині на матеріалах усної історії // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 218-229. – ISBN 978-966-600-651-9
259991
  Попович О. Висвітлення українського визвольного руху періоду Другої світової війни у шкільних підручниках і посібниках [2005-2014) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 4, липень - вересень. – С. 69-76. – ISSN 1998-4634
259992
  Коваленко Л. Висвітлення українського питання в Державних думах Російської імперії на сторінках преси // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.128-133. – ISSN 0132-1331
259993
  Чолпан П.П. Висвітлення філософських питань при викладанні фізики в вузі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
259994
  Чолпан П.П. Висвітлення філософських питань при викладанні фізики в вузі. / П.П. Чолпан. – К., 1968. – 55-68с.
259995
  Козар Л. Висвітлення фольклористично-етнографічної діяльності Миколи Костомарова на сторінках славістичних видань "Киевская старина" (1882-1907) і "Украинская жизнь" (1912-1917) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 419-428
259996
  Козар Л.П. Висвітлення фольклористично-етнографічної діяльності Павла Чубинського на сторінках журналу "Украинская жизнь" // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 260-272. – ISBN 966-02-2984-4
259997
  Янковська Ж. Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу "Кіевская старина" (рік 1882) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 81-92. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Журнал "Кіевская Старина" на початку свого виникнення містив різноманітний матеріал з гуманітарних наук. Оскільки фольклористика та етнографія як науки у той час перебували на етапі свого становлення, то досить цікавим виявився огляд матеріалів, які ...
259998
  Адамовський В.І. Виселення з Криму за етнічною ознакою // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 250-257. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
259999
  Кокін С. Виселення німців з території України у 1934 - 1936 роках як складова репресивної діяльності НКВС УСРР (за документами ГДА СБУ) // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 111-122. – ISBN 978-966-02-8257-5
260000
  Судин Ю. Виселення українців з Любачівщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 43. – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Виповнюється 70 років від початку депортації українців з Закерзоння.
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,