Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>
259001
  Головатий С. "Верховенство закону" versus "верховенство права": філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.96-113
259002
  Дудар С.К. "Верховенство права" у контексті проблеми інтеграції національних правових систем у межах європейського правового простору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 53-56


  Стаття присвячена теоретичному аналізу терміна "верховенство права" на основі джерел права ЄС.
259003
  Астаф"єв О.Г. "Верховина" (- громадсько-політичний та літературно-художній часопис) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 291. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
259004
  Качкан В.А. "Верховинна естетика" (штрихи до портрета Наталії Кобринської) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1994. – Ч.1. – С. 143-151. – ISBN 5-325-00349-6
259005
  Тевельов М.Г. "Верховино, світку ти наш,,," / М.Г. Тевельов. – Ужгород, 1954. – 436с.
259006
  Лихоманов А. "Верю в будущее библиотек!" // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – апрель. – С. 17-21. – ISSN 1726-6726


  В библиотечном топ-менеджменте – очередные изменения. Назначен новый руководитель Российской национальной библиотеки. О приоритетных направлениях работы и развития, о будущем библиотечного дела в стране в условиях реформирования законодательства, о ...
259007
  Іваненко О. "Верю в Ваш талант. Передаю Вам эстафету сказок" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 22
259008
  Кашперська Д. "Верю/Не верю" - детская игра? Художник. Кому-то летать, а кому-то ползать : есе // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 222-230
259009
  Гаврилюк І. "Весела людина з невеселої епохи" / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 лютого (№ 36)


  Актор Іван Гаврилюк згадує про колегу Борислава Брондукова.
259010
  Матвєєв І. "Весела" окупація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 49 (214). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Естонці підійшли до власного музею з гумором. Вочевидь, щоб його відвідало якнайбільше росіян.
259011
  Ричка В. "Веселие Руси...": Пияцтво як суспільний феномен Давньоруської держави // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 46-59. – ISSN 0130-5247
259012
  Елисеева О. "Веселися, храбрый росс!". Балы и маскарады Екатерининской эпохи // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 123-128. – ISSN 0235-7089
259013
  Шаповал Марія "Веселі Боковеньки" Івана Михайлова та Максима Німенка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
259014
  Віннікова "Веселі дуелі" Петра Ребра - пародиста / Віннікова, (Кірієнко) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 142-151. – ISSN 0869-3595
259015
  Берко С. "Веселі старти" в судочинстві, або чергова серія судової реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 18-31 жовтня (№ 42/43). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
259016
  Іваночко О. "Веселімося" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 112. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Переклад латинськомовного студентського гімну, студентки 2 курсу історичного факультету (спеціальність "Американістика та європейські студії", 1 група). Translation of the Latin student anthem, made by 2nd-year student of the Faculty of History ...
259017
   "Веселка країн" // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "У Міжнародний день толерантності в Інституті міжнародних відносин КНУ восьмий рік поспіль студенти долучаються до конкурсу під назвою «Веселка країн». У рамках заходу вони представляють культуру та кухню семи різних країн світу. Конкурс складається з ...
259018
   "Веселка країн" // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  В Ін-ті міжнародних відносин відбулася найочікуваніша подія року багатьох студентів та викладачів - яскраве свято різних культур, приурочене до Міжнародного дня студента - "Веселка країн". Цього року конкурс святкував своє 10-річчя.
259019
   "Веселка" - дітям : Бібл. показчик дит. літ-ри , 1934-1984. – Київ : Веселка, 1985. – 631 с.
259020
  Гоян Ярема "Веселка" живе Україною // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 320-338


  Укр. видавництво "Веселка"
259021
  Небогатов Б.Н. "Весенние наступления" трудящихся Японии - эффективная форма классовой борьбы (1955-1974) / Б.Н. Небогатов. – Москва, 1979. – 112с.
259022
   "Весенний гром" и другие рассказы. – М., 1959. – 222с.
259023
  Цимбал Т. "Весілля в Крестурі": із фольклористичної спадщини Володимира Гнатюка // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 127-129
259024
  Донич І. "Весілля" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 55-61. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новела.
259025
  Вовк І. "Весільне дерево", "вінці" та "коровай" як атрибути українського весільного обряду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 607-619. – ISBN 966-7379-70-1
259026
  Лях М. ...Верю тебе, Килрой / М. Лях, З. Уберман. – Москва, 1985. – 237с.
259027
  Кіт Л. «Веселка країн» у дусі 90-х // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Колоритна й барвиста «Веселка країн» у дев’ятий раз заполонила Інститут міжнародних відносин. У дусі поваги до культурного розмаїття й взаєморозуміння між народами та націями фестиваль традиційно влаштовують на Міжнародний день толерантності. Щороку ...
259028
  Дмитренко Т.С. Верховенство закону і режим законності // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 16-18. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
259029
  Костенко О. Верховенство закону чи моралі? Проблема правової футурології // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 173-178. – ISSN 2306-9082
259030
  Мяловицька Н.А. Верховенство Конституції в системі національного права / Н.А. Мяловицька, П.В. Пушкар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Присвячено проблемам здійснення конституційного правосуддя, спрямованого на забезпечення верховенства Конституції. Зокрема, зосереджується увага на контролі за конституційністю нормативно-правових актів і процедурі офіційного тлумачення Конституції та ...
259031
  Терлецький Д. Верховенство Конституції України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 505-509
259032
  Бориславська О. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 48-57. – ISSN 2310-6158
259033
  Гудзь Т. Верховенство Конституції як принцип засад конституційного ладу України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 154-156
259034
  Пелих Н. Верховенство права-вихідний принцип у діяльності працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.88-91. – ISSN 0132-1331
259035
  Луспеник Д. Верховенство права - "новий" старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – C. 9-20. – ISSN 1026-9932
259036
  Малютін І.А. Верховенство права - верховенство справедливості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 142-145
259037
  Котюк І. Верховенство права - традиційні уявлення та фактичний зміст / І. Котюк, О. Котюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Звертається увага на причини, що зумовлювали традиційне національне розуміння верховенства права, і розкривається його фактичний зміст та особливості впливу на подальший розвиток правової системи України. Освещаются причины, которые преобладали в ...
259038
  Котюк І. Верховенство права - це мета, а засада законності один із засобів ії досягнення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 18-21. – ISSN 1992-9277
259039
  Таманага Б. Верховенство права = On the rule of law. History. Politics. Theory : Історія. Політика. Теорія / Браян Таманага; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-518-406-5
259040
  Писаренко Н.Б. Верховенство права в адміністративному судочинстві: від доктринальної ідеї до практичної імплементації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 134-145. – ISSN 1993-0909
259041
  Селіванов А.О. Верховенство права в конституційному правосудді = The supreme of law in the constitutional judgement : analysis of the constitutional jurisdiction : аналіз конституційної юрисдикції : [предмет конституційного права у вимірі конституційної юрисдикції] / професор А.О. Селіванов. – Київ ; Харків : Академія правових наук України, 2006. – 400 с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. – Бібліогр.: с. 396-397. – ISBN 966-581-619-5
259042
  Мазур О. Верховенство права в міжнародних відносинах / О. Мазур, Г. Бортун // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (245). – С. 36-43. – ISSN 2308-9636


  Верховенство права забезпечує рівне застосування норм міжнародного права і принципів здійснення правосуддя щодо всіх держав і їхнє рівне дотримання. Дотримання принципу верховенства права сприяє забезпеченню сприятливих умов для досягнення цілей ...
259043
  Гаудер П. Верховенство права в реальному світі / Пол Гаудер ; пер. з англ.: [Д. Вовк та ін. ; наук. ред. Д. Вовк]. – Харків : Право, 2018. – 389, [3] с. : іл., табл. – Пер. изд.: Rule of law in the real world / Paul Gowder. 2016. – Бібліогр.: с. 362-390. – ISBN 978-966-937-494-3
259044
  Гузела М. Верховенство права в системі засад кримінального провадження / М. Гузела, О. Несімко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 231-235. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
259045
  Пошва Б. Верховенство права в Україні: бути чи не бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
259046
  Футей Б. Верховенство права в Україні: крок уперед чи назад? // Конференція Дмитра Штогрина : зб. матеріалів / [відп. ред., передм. та упоряд.: С.М. Квіт]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – С. 295-308. – ISBN 978-966-518-773-8
259047
  Серьогін С.В. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та застосування : монографія / С.В. Серьогін. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – 121, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-121. – ISBN 978-966-8841-95-8
259048
  Пошва Б. Верховенство права в Україні: ще раз про "перемогу" чи колапс? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 березня (№ 9)
259049
  Дем"янова О.В. Верховенство права в цивільному судочинстві: змістовні положення в контексті приватних та публічних засад регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 143-147. – ISSN 2219-5521
259050
  Рабінович П. Верховенство права з погляду Страсбурзького суду // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 40-44
259051
  Скрипнюк О. Верховенство права і демократія концептуальні питання взаємозв"язку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 13-23. – ISSN 1993-0909
259052
  Беляневич О.А. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 13-20. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено співвідношення та взаємодія верховенства права і законності як принципів господарського процесуального права та проблеми їх реалізації у правозасто-совній діяльності господарських судів. В статье исследовано соотношение и ...
259053
  Добіжа В.В. Верховенство права і закону: європейське та українське бачення / В.В. Добіжа, В.Г. Мазур // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 169-178. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
259054
  Пошва Б. Верховенство права і кваліфікаційне оцінювання суддів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 березня (№ 11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
259055
  Фурса С. Верховенство права й інші принципи у виконавчому процесі України: актуальні питання (у контексті аналізу Проєкту Закону про примусове виконання рішень № 5660) / С. Фурса, Є. Фурса // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 177-191. – ISSN 1026-9932
259056
  Батраченко Т.С. Верховенство права на прикладі реалізації основних засад забезпечення кібербезпеки // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 123-127. – ISBN 978-966-328-187-2
259057
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Міжнар. студ. наук. конф., 14-15 травня 2010 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Студ. наук. т-во ; [уклад.: Лоджук М.Т. та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса : Фенікс, 2010. – 666, [2] с. – Текст: укр., рос., англ. – ISBN 978-966-438-263-9
259058
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-279-5
Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 441, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
259059
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-280-1
Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 407, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
259060
  Захарченко П.П. Верховенство права та верховенство закону: співвідношення на тлі тоталітарного минулого України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 81-86. – ISBN 978-617-7069-57-6
259061
  Нестерович В.Ф. Верховенство права та забезпечення прав людини на тимчасово окупованих територіях України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 85-92. – ISSN 1996-5931
259062
  Волошина В.К. Верховенство права та законність як принципи кримінального провадження в розрізі практики Європейського Суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 250-255. – ISSN 2219-5521
259063
   Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 176, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
259064
  Безклубий І.А. Верховенство права у системі гарантій здійснення прав на землю в Україні // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 30-32
259065
  Чернега В. Верховенство права у сучасному цивільному процесуальному праві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 256-257
259066
  Котюк І. Верховенство права чи верховенство закону: що візме верх в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 1992-9277
259067
  Кияниця І. Верховенство права як засада застосування Конституційним Судом України норм міжнародного права та рішень міжнародних організацій // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-56
259068
  Панченко О. Верховенство права як національний феномен правосвідомості народу // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 58-67
259069
  Ніколенко Л.М. Верховенство права як основоположний принцип права та економіки // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7605-90-3
259070
  Братасюк М. Верховенство права як предмет осмислення у творчості А. Дайсі та Б. Кістяківського // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 225-231


  У статті висвітлюється в порівняльному аспекті принцип верховенства права у творчості А.Дайсі та Б. Кістяківського. Наголошено, що за суттю розуміння ними цього принципу збігається.
259071
  Безклубий І. Верховенство права як принцип сучасного правопорядку / І. Безклубий, К. Лукіша // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 117-127. – ISBN 978-966-306-020-4
259072
  Єресько Л. Верховенство права як результат судової практики: погляди А. Дайсі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 68-81. – ISSN 2308-9636
259073
  Анпілогов О.В. Верховенство права як фундаментальний принцип галузі адміністратного права / О.В. Анпілогов, А.І. Жукова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 72-79. – ("Право" ; вип. 34). – ISSN 2312-1661
259074
  Константий О.В. Верховенство права як ціннісна основа спеціалізованого адміністративного судочинства в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-68
259075
  Писаренко Н. Верховенство права, конвенційні гарантії справедливого суду та принципи адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 4. – С. 55-76. – ISSN 1026-9932
259076
   Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – 360 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
259077
  Ізбаш К. Верховенство право як провідний принцип адміністративного судочинства / К. Ізбаш, Ю. Коломієць // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 63-68. – ISSN 2524-0129
259078
  Черемшина Марко Верховина / Черемшина Марко. – Київ
2. – 1929. – 204 с.
259079
  Патрус-Карпатський Верховина / Патрус-Карпатський. – К., 1978. – 88с.
259080
  Бурнашов Г.В. Верховина : путівник українською і російською мовами / Г.В. Бурнашов. – Ужгород : Карпати, 1986. – 71с.
259081
  Шумило Н. Верховинна естетка [Кобринська Наталія Іванівн] // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 286-288. – ISBN 966-7522-04-0
259082
   Верховино, мати моя. – Ужгород, 1962. – 207с.
259083
   Верховино, мати моя. – Ужгород : Карпати, 1967. – 166с. : альбом
259084
  Гетьман В.І. Верховино, мати моя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 29-31 : фото
259085
  Співак Б.І. Верховино, мати моя... / Б.І. Співак, О.І. Русин. – К., 1969. – 48с.
259086
  Вовчок В.Ю. Верховино, світку ти мій! : поезії / В.Ю. Вовчок. – Київ : Держвидав України, 1963. – 103 с.
259087
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш : Нариси з Гуцульщини / Михайло Ломацький. – Ню Йорк : Говерля, 1960. – 288 с.
259088
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш... / Михайло Ломацький. – Мюнхен
Частина 2. – 1960. – 288 с. : іл.
259089
  Древницкий В.Ю. Верховинская поэма. / В.Ю. Древницкий. – М., 1965. – 118с.
259090
  Сочка В. Верховинские напевы / В. Сочка. – Ужгород, 1961. – 38 с.
259091
  Гойда Ю.А. Верховинський край : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1950. – 116 с.
259092
  Поліщук В.П. Верховинські комісари / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1978. – 314с.
259093
  Мусієнко Д.М. Верховинці / Д.М. Мусієнко. – Київ, 1959. – 124 с.
259094
  Мейгеш Ю.В. Верховинці : роман / Юрій Васильович Мейгеш. – Київ, 1961. – 396 с.
259095
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1979. – 551 с.
259096
  Олексенко Г.С. Верховинці / Г.С. Олексенко. – Київ, 1979. – 182 с.
259097
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1987. – 606 с.
259098
  Мейгеш Ю.В. Верховинцы / Ю.В. Мейгеш. – Москва, 1968. – 407 с.
259099
  Пігуляк Єротей Верховиньскі згадки / Єротей Пігуляк. – Чернівці : З дpук. "Рускої Ради", під зарядом І. Захарка. – (Виданє "Рускої Бесїди" в Чернівцях ; Число 215-216 за 1910)
[Ч.] 2 : Над озером. – 1909. – 204 с. – На тит. арк.: Присвячую моїй донечцї Наталцї.


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
259100
  Мисик В.О. Верховіття : поезії / Василь Олександрович Мисик. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 159 с.
259101
  Дмитренко О. Верховіть черещатого дуба : Глибини Шевченкового родоводу: Повість-пошук / О. Дмитренко, М. Шудря. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 120с. – (Бібліотека українця)
259102
  Савчук В. Верховна неповага або про деякі аспекти нівелювання Верховним Судом України питання рівності батьків у правах / В. Савчук, Я. Брич // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 20-21
259103
   Верховна Рада вдосконалила законодавство про національний спротив // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 січня (№ 16)
259104
  Коноваленко В. Верховна Рада дала зелене світло "піратам" в Україні // Інтелектуальна власність : метод. рек. до написання курсової роботи для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекон. ; [упоряд.: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В.]. – Київ, 2018. – С. 17-19
259105
  Коноваленко В. Верховна Рада дала зелене світло "піратам" в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11
259106
   Верховна Рада завжди була та залишається місцем, де сприятимуть розвитку освіти та науки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 11 листопада (№ 213). – С. 1, 2


  Про урочисту церемонію вручення премій Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік.
259107
  Коваленко С. Верховна Рада звернулася до міжнародного співтовариства у зв"язку з агресією РФ та її планами визнати незаконні окупаційні утворення [парламентська хроніка] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 1, 2
259108
  Томенко М. Верховна Рада підтримала вимоги журналістів // Голос України, 2003. – 17 квітня


  Основні положення ухваленого Верховною Радою Закону України "Про внесення змін до деяких законодав. актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова"
259109
  Лавренюк С. Верховна Рада ратифікувала угоду про спільний авіаційний простір з ЄС [парламентська хроніка] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 18 лютого (№ 32)
259110
  Букач В.В. Верховна Рада та Президент України у механізмі забезпечення конституційних політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 172-181. – ISSN 1563-3349
259111
  Кривенко Л.Т. Верховна Рада України / Л.Т. Кривенко. – Київ, 1997. – 46с.
259112
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко, А. Пивовар, С. Питюк, А. Погорєлова; Апарат ВРУ; Головне організаційне управління; Авт.: М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко та ін.; Упоряд.: М. Ярош, А. Пивовар, А. Погорєлова. – Вип.2. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 160с. – ISBN 966-611-171-3
259113
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / Ю.В. Ясенчук, А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук, В.А. Граб, М.І. та ін. Єрофєєв; Апарат ВРУ; Редкол.: В.О. Зайчук, Н.Г. Бабченко, Ю.Ю. Гундарєв, Л.М. Задорожня та ін.; Авт.-упоряд.: Ю.В. Ясенчук; А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук та інш. – Вип.3. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 264с. – ISBN 966-611-490-9
259114
   Верховна Рада України IV скликання. Предвиборні програми. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2002. – 576с. – ISBN 966-95832-3-3
259115
   Верховна Рада України V скликання в обличчях (фракції, комітети, комісії) : [довідник]. – Київ : [б. в.], 2007. – 79, [2] с. : портр., табл. – ISBN 966-96357-4-8
259116
  Черпак Т.В. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади: компетенція, повноваження, функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 161-169. – ISBN 966-628-132-5
259117
   Верховна Рада України восьмого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-018-9
Т. 1 : Перша сесія : 27 листоп. 2014 р. - 3 лют. 2015 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 854, [2] с.
259118
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-048-6
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3-13 лют. 2015 р. № 1-11 та позачергового засідання 2 берез. 2015 р. – 2016. – 662, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259119
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-045-5
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 берез. - 10 квіт. 2015 р. № 12-27. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259120
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 4 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 квіт. - 20 трав. 2015 р. № 28-41. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259121
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-053-0
Т. 5 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 трав. - 19 черв. 2015 р. № 42-55. – 2016. – 790, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259122
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-076-9
Т. 6 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 30 черв. - 31 серп. 2015 р. № 56-67. – 2016. – 694, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259123
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-073-8
Т. 7 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 верес. - 8 жовт. 2015 р. № 1-16. – 2016. – 693, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259124
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-066-0
Т. 8 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 9 жовт. - 12 листоп. 2015 р. № 17-28. – 2016. – 630, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259125
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-080-6
Т. 9 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 13 листоп. - 11 груд. 2015 р. № 29-41 та позачергового засід. 17 груд. 2015 р. – 2016. – 631, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259126
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-088-2
Т. 10 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 груд. 2015 р. - 2 лют. 2016 р. № 42-53. – 2017. – 623, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259127
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-091-2
Т.11 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 лют. - 17 берез. 2016 р. № 1-16. – 2017. – 749, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
259128
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-092-9
Т. 12 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 18 берез. - 21 квіт. 2016 р. № 17-33. – 2017. – 878, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
259129
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-095-0
Т. 13 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 квіт. - 2 черв. 2016 р. № 34-50. – 2017. – 838, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259130
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-099-8
Т. 14 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 черв. - 15 лип. 2016 р. № 51-69. – 2017. – 766, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259131
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-106-3
Т. 15 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 6-23 черв. 2016 р. № 1-12 та позачергового засідання 29 вересня 2016 р. – 2017. – 695, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259132
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-104-9
Т. 16 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 жовт. - 1листоп. 2016 р. № 13-26. – 2017. – 758, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259133
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-105-6
Т. 17 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 листоп. - 7 груд. 2016 р. № 27-39. – 2017. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259134
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-112-4
Т. 18 : П"ята сесія: зб. стеногр. бюлетенів : 8 груд. 2016 р. - 20 січ. 2017 р. № 40-53. – 2017. – 742, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259135
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-117-9
Т. 19 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 7 лют. - 15 берез. 2017 р. №1-15. – 2017. – 702, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259136
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-114-8
Т. 20 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 16 берез. - 6 квіт. 2017 р. №16-29. – 2017. – 726, [2] с. – Сер. засн. 2007 р.
259137
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
№ 1 : Шоста сесія : засідання 30-42, 7 квіт.-19 трав. 2017 р., т. 21. – 2018. – 735, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р.
259138
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
№ 2 : Шоста сесія : засідання 43-55, 23 трав.-20 черв. 2017 р., т. 22. – 2018. – 686, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р.
259139
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
№ 3 : Шоста сесія : засідання 56-65, 21 черв.-14 лип. 2017 р., т. 23. – 2018. – 606, [2] с. – Сер. засн. в 2017 р.
259140
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 4 : Сьома сесія : засідання 1-12, 5 верес.-3 жовт. 2017 р., т. 24. – 2018. – 790, [2] с. – Книга описана за обкл. - Назва тит. арк.: Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України : восьме скликання : сьома сесія : Засідання 1-12 : 5 вересня - 3 жовтня 2017 року
259141
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 5 : Сьома сесія : засідання 13-28, 4 жовт.-10 листоп. 2017 р., т. 25. – 2018. – 758, [2] с.
259142
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 6 : Сьома сесія : засідання 29-39, 14 листоп. - 7 груд. 2017 р., т. 26. – 2018. – 678, [2] с. – Кн. описана за обкл. - На звороті тит. арк. також зазнач.: Офіц. збірник. Засн. у груд. 2017. Періодичність 8 номерів на рік
259143
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 7 : Сьома сесія : засідання 40-51, 19 груд.- 19 січ. 2018 р., т. 27. – 2018. – 630, [2] с. – Кн. описана за обкл. - На звороті тит. арк. також зазнач.: Офіц. збірник. Засн. у груд. 2017. Періодичність 8 номерів на рік
259144
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів пленар. засідань Верховної Ради України / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво
№ 8 : Восьма сесія : засідання 1-15, 6 лют.- 14 берез. 2018 р., т. 28. – 2018. – 734, [2] с. – Кн. описана за обкл. - На звороті тит. арк. також зазнач.: Офіц. збірник. Засн. у груд. 2017. Періодичність 8 номерів на рік
259145
  Макогон О. Верховна Рада України дала команду - трудовій міграції рухатися на місці / О. Макогон, Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 26-27
259146
   Верховна Рада України дванадцятого скликання 1990-1994 роки. – Київ : Кий, 1998. – ISBN 9667161188
259147
  Штепа С. Верховна Рада України і вирішення проблем депортованих: парламентські слухання 2000 року // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 241-246. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
259148
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-037-0
Т. 1 : Перша сесія. Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 12 груд. 2012 р. - 11 січ. 2013 р. №1-6 ; 22 лют. - 17 квіт. 2013 р. №1-13. – 2016. – 750, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259149
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-036-3
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів :18 квіт. - 24 трав. 2013 р. № 14-28. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259150
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 черв. - 5 лип. 2013 р. № 29-46. – 2016. – 870, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259151
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-041-7
Т. 4 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 верес. - 10 жовт 2013 р. № 1-16. – 2016. – 846, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259152
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-043-1
Т. 5 : Третя сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 жовт. 2013 р. - 16 січ. 2014 р. №17-43 ; 28-29 січ. 2014 р. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259153
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-044-8
Т. 6 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 лют. - 15 берез. 2014 р. № 1-11. – 2016. – 759, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259154
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 7 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 17 берез. - 15 квіт. 2014 р. № 12-28. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259155
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-068-4
Т. 8 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 16 квіт. - 20 трав. 2014 р. № 29-43. – 2016. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259156
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-081-3
Т. 9 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 29 трав.- 20 черв. 2014 р. №44-56. – 2016. – 742, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259157
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 10 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 лип. - 2 верес. 2014 р. №57-73. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259158
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 11 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 верес. - 20 жовт. 2014 р. № 1-5 та позачергові. – 2016. – 294, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259159
  Литвин В. Верховна Рада України у дзеркалі вітчизняних ЗМІ: регіональний вимір // Голос України, 2004. – 20 квітня


  Із виступу Голови Верховної Ради України на коференції для регіональних ЗМІ "Відкритість парламенту України: регіональний вимір" 14 квіт. 2004 р.
259160
  Колесніченко-Братунь Верховна Рада України у розрізі гендерних проблем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 70-72
259161
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-873-1
Т. 22 : IШоста сесія, 7 липня - 30 серпня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 645, [11] с.
259162
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-884-7
Т. 23 : Cьома cесія, 7 вересня - 6 жовтня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 689, [17] с.
259163
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництвово. – ISBN 978-966-611-885-4
Т. 24 : Сьома сесія, 7 жовтня - 5 листопада 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 671, [17] с.
259164
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт. / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-890-8
Т. 25 : Cьома сесія, 16 листопада - 3 грудня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 751, [14] с.
259165
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-895-3
Т. 26 : Сьома сесія, 14 грудня 2010 - 14 січня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 857, [29] с.
259166
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-902-8
Т. 27 : Восьма сесія, 1 лютого - 2 березня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 724, [24] с.
259167
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-908-0
Т. 28 : Восьма сесія, 3 березня - 6 квітня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 714, [17] с.
259168
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-917-2
Т. 29 : Восьма сесія, 7 квітня - 13 травня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 763, [19] с.
259169
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-918-9
Т. 30 : Восьма сесія, 17 травня - 14 червня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 753, [27] с.
259170
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-921-9
Т. 31 : Восьма сесія, 15 червня - 8 липня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 793, [19] с.
259171
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-934-9
Т. 32 : Дев"ята сесія, 6 вересня - 4 жовтня 2011 року : [засідання 1-12] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 726, [22] с.
259172
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-939-4
Т. 33 : Дев"ята сесія, 5 жовтня - 2 листопада 2011 року : [засідання 13-25] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 710, [20] с.
259173
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.О. Зайчук (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-005-9
Т. 34 : Дев"ята сесія, 3 листопада - 9 грудня 2011 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 807, [1] с.
259174
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-013-4
Т. 35 : Дев"ята сесія, 20 груд. 2011 р. - 13 січ. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 647, [1] с.
259175
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт : [офіц. видання] / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін. ]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-015-8
Т. 36 : Десята сесія, 7 лют. - 14 берез. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 799, [1] с.
259176
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-019-6
Т. 37 : Десята сесія, 15 берез. - 11 квіт. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 782, [2] с
259177
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-017-2
Т. 38 : Десята сесія, 12 квіт. - 18 трав. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 798, [2] с.
259178
   Верховна Рада України шостого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-031-8
Т. 39 : Десята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 22 трав. - 8 черв. 2012 р. № 37-47. – 2016. – 679, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259179
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-035-6
Т. 40 : Десята сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 19 черв. - 6 лип. 2012 р. № 48-59 ; 30 лип. 2012 р. – 2016. – 718, [2] с.
259180
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 41 : Одинадцята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 4 верес. - 6 груд. 2012 р. № 1-15. – 2016. – 934, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
259181
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
259182
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
259183
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
259184
  Словська І. Верховна Рада України як суб"єкт конституційно-правової відповідальності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 204-210. – ISSN 0132-1331
259185
  Дем"янчук В.А. Верховна Рада України як суб"єкт формування та реалізації державної антикорупційної політики // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 76-83. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
259186
  Жукова Т.В. Верховна Рада України: шляхи подальшого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Окреслено характерні тенденції, що притаманні явищу парламентаризму в Україні, зокрема її парламенту - Верховній Раді України. Акцентується увага на таких моментах: в нашій державі конституційні повноваження та роль парламенту в політичній системі ...
259187
  Сас О. Верховна Рада Української РСР - безпосередня попередниця сучасного українсьеого парламенту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 20-22
259188
  Нижник В.Є. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади Радянської України / В.Є. Нижник. – Київ : [Київська обл. друк], 1951. – 24 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
259189
  Яковенко Д.Т. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади республіки. / Д.Т. Яковенко. – К., 1959. – 44с.
259190
  Гончаренко В. Верховна Рада УРСР за Конституцією Української РСР 1978 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 111-119. – ISSN 1993-0909
259191
   Верховна Рада УРСР. Сесія 5. ювілейна. – К., 1954. – 159с.
259192
  Самойленко Ю. Верховна рада: на порядку денному - проблеми екології // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С.12-13. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
259193
  Чалий С. Верховна Рада: хроніка падіння // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-47. – ISSN 1812--514Х
259194
  Новоселова Е.В. Верховная власть древних держав Латинской Америки в отечественной исторической науке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 86-96. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется процесс изучения верховной власти в державах доколумбовой Америки (у инков, ацтеков и майя) отечественной исторической наукой с момента возникновения интереса к данной тематике вплоть до наших дней. Рассматриваются основные ...
259195
  Воробйов М.П. Верховний голос / М.П. Воробйов. – Київ : Дніпро, 1991. – 303 с.
259196
  Рзаєв Р. Верховний Суд Азербайджанської Республіки в системі державної влади і судової влади // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 101-104. – ISSN 1026-9932
259197
  Касьянов І.. Верховний Суд по-новому: найвагоміші топ-5 рішень ВС, що демонструють зміну парадигми // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 10-11
259198
  Валько В. Верховний Суд продовжує рятувати від тюрми суддів, засуджених за хабарі Антикорсудом // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 серпня (№ 32/33). – С. 7. – ISSN 1992-9277
259199
  Ригіна О. Верховний суд США під головуванням Ч.Е. Хьюза (1930–1941) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 47-53. – (Серія юридична ; Вип. 49)
259200
  Ригіна О.М. Верховний Суд США як вища апеляційна інстанція держави: питання історії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 50-55. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
259201
  Саломатін О. Верховний Суд США: основні етапи захисту конституційних прав громадян // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 113-121
259202
  Видай Т. Верховний Суд та корпоративні спори. Що нового // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 16-17
259203
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол. : П.П. Пилипчук (голова колегії) та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-93-1
Кн. 1. – 2012. – 231, [1] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013. - Анотації в підрядк. прим. англ.
259204
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол.: П.П. Пилипчук та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-94-8
Кн. 2 : Повоєнна історія в особах і подіях. – 2012. – 201, [7] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013 - Анотації в підрядк. прим. англ.
259205
  Сердюк В.В. Верховний суд України в системі розподілу функцій влади : монографія / В.В. Сердюк. – Київ : Істина, 2007. – 232с. – ISBN 966-7613-98-4
259206
  Сердюк В.В. Верховний Суд України і реформування системи правосуддя: організаційно-правовий аспект // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 35-41
259207
   Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події. – Москва : ІнЮре, 2001. – 320 с. – ISBN 966-7752-64-Х
259208
  Письменний Д.П. Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 3 (88). – С. 117-124
259209
  Квасневська Н.Д. Верховний Суд України: проблеми визначення адміністративного-правового статусу // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 45-49.
259210
  Потильчак Б.О. Верховний Суд УРСР у 1943-1945 рр.: організаційна діяльність і структурна розбудова // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 2 (174). – С. 39-48
259211
  Галабала М. Верховний Суд. Очікування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "У судовій системі України посади голови суду та його заступників називаються адміністративними, а не керівними. Пояснюється це тим, що при здійсненні правосуддя суддя є незалежною та має керуватися тільки верховенством права. Отже, жоден голова суду ...
259212
  Теньков С. Верховний Суд: вчитися правильно читати закони ніколи не пізно... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
259213
  Савчин М. Верховний Суд: питання континуїтету суду і дискримінації суддів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 42
259214
  Луспеник Д. Верховний Суд: повноваження Великої Палати та Касаційного цивільного суду щодо забезпечення єдності судової практики // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 86-101. – ISSN 1026-9932
259215
  Десятсков С.Г. Верховники / С.Г. Десятсков. – М, 1980. – 262с.
259216
   Верховники и шляхетство // Наемные рабочие в средние века и в эпоху реформации / К. Каутский. – Санкт-Петербург : Типография Альтшулера, 1905. – 74 с. – (Всеобщая библиотека Г.О. Львовича)
259217
  Милюков П.Н. Верховники и шляхетство / [П. Милюков]. – Ростов-на-Дону : Изд. "Донская речь" Н. Парамонова, 1905. – 74 с. – Авт. указан на обл.
259218
  Шевчук В. Верховні божества // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 32-34. – ISSN 0869-3595
259219
  Дочинець М. Верховні млини. Уривок з нового роману Мирослава Дочинця "Матфей". Книга написана сухим пером" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 8-9
259220
  Дадамян Г. Верховній шаман // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 0130-6405
259221
  Погью Ф.С. Верховное командование. / Ф.С. Погью. – М., 1959. – 528с.
259222
  Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюмезиль. – Москва, 1986. – 234с.
259223
  Махненко А.Х. Верховные органы народного представительства социалистических стран. / А.Х. Махненко. – М., 1972. – 264с.
259224
  Сидоров А.И. Верховный орган КПСС / А.И. Сидоров. – М., 1964. – 152с.
259225
  Аполлонов Леонид Алексеевич Верховный орган ленинской партии / Аполлонов Леонид Алексеевич. – Москва : Политиздат, 1976. – 239 с. – (Очерки истории партийного строительства)
259226
  Цейтлин В. Верховный правитель : Траги-шутка в одном действии / В. Цейтлин. – Петроград : Издание журнала "Коммунар", 1919. – 14 с.
259227
  Богданова Н.А. Верховный Совет автономой республики / Н.А. Богданова. – Москва : МГУ, 1983. – 153 с.
259228
  Касумов З.М. Верховный Совет Азербайджанской ССР - законодательный орган республики. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Касумов З. М.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1969. – 24л.
259229
  Джинджолава З.В. Верховный Совет Грузинской Советской Социалистической республики : Автореф... канд. юр.наук: / Джинджолава З. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 24л.
259230
  Мухамедшинд К.Д. Верховный Совет Казахской ССР.. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мухамедшинд К.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
259231
  Струмбина Э.Я. Верховный Совет Латвийской ССР / Э.Я. Струмбина. – Рига, 1988. – 187с.
259232
   Верховный Совет союзной республики и его конституционные полномочия. – Алма-Ата, 1979. – 319с.
259233
  Рудзицкий Л. Верховный Совет СССР -- высший орган государственной власти СССР. / Л. Рудзицкий. – Минск, 1950. – 20с.
259234
  Ислюков С.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Ислюков С.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
259235
  Акентьева Е.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти СССР : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Акентьева Е.М. ; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1953. – 13 с.
259236
  Кравцов Б.П. Верховный Совет СССР / Б.П. Кравцов. – М., 1954. – 128с.
259237
   Верховный Совет СССР. – М., 1976. – 416с.
259238
  Барабашев Г.В. Верховный Совет СССР / Г.В. Барабашев. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
259239
  Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1982. – 280с.
259240
  Королев Ю.А. Верховный Совет СССР / Ю.А. Королев. – М, 1986. – 61с.
259241
   Верховный Совет СССР восьмого созыва. – М., 1970. – 52с.
259242
   Верховный Совет СССР девятого созыва : статистический сборник. – Москва : Известия, 1974. – 52 с.
259243
   Верховный Совет СССР десятого созыва. – М., 1979. – 56с.
259244
   Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва.. – Москва, 1984. – 49с.
259245
   Верховный Совет СССР седьмого созыва. – М., 1966. – 47с.
259246
   Верховный Совет СССР шестого созыва : Статистический сборник. – Москва, 1962. – 38 с.
259247
  Кириченко М.Г. Верховный Совет СССР. (К итогам деятельности Верховного Совета СССР пятого созыва). / М.Г. Кириченко. – Москва, 1962. – 96с.
259248
  Явич Л.С. Верховный Совет Таджикской ССР. / Л.С. Явич. – М., 1958. – 100с.
259249
  Златопольский Д.Л. Верховный Советы союзных республик / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1967. – 48с.
259250
  Гагиев М.Ф. Верховный суд автономной советской социалистической республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.715 / Гагиев М.Ф. ; МГУ. Юридич. фак-т. – Москва, 1972. – 36 с.
259251
  Зайцева Л.Л. Верховный суд БССР как суд первой инстанции по уголовным делам : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Зайцева Л.Л.; В надзаг.: МВ и ССО БССР. Беларусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1986. – 18 с.
259252
  Хасебе Я. Верховный Суд в Японии: решения избирательной системе и экономическим свободам // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 173-182. – ISSN 1812-7126
259253
  Джинджер Э.Ф. Верховный суд и права человека в США. / Э.Ф. Джинджер. – М., 1981. – 392с.
259254
  Леошкевич Д.И. Верховный Суд Молдавской ССР-как высший судебный орган союзной республики / Д.И. Леошкевич. – Кишинёв, 1969. – 144с.
259255
  Бородин С.В. Верховный суд союзной республики : устройство суда и организация работы / С.В. Бородин, Т.Н. Добровольская. – Москва : Госюриздат, 1960. – 112 с. – (Всесоюзный институт юридических наук)
259256
  Добровольская Т.Н. Верховный суд СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1964. – 164с.
259257
   Верховный суд СССР. – М., 1974. – 424с.
259258
  Чистяков Н.Ф. Верховный суд СССР / Н.Ф. Чистяков. – Москва, 1984. – 184с.
259259
  Берков А.А. Верховный суд США - средство разрушения буржуазной законности, орудие фашизации американского государства : Автореф. дис... канд. юрид. наук: / Берков А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1955. – 16с.
259260
  Саломатин А.Ю. Верховный суд США как инициатор и координатор правовой жизни (конец ХVIII-середина ХІХ вв.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.22-32. – ISSN 1608-8794
259261
  Евсеев А. Верховный суд США сегодня // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 3 (100). – С. 115-134. – ISSN 1812-7126
259262
  Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика / О.А. Жидков. – Москва, 1985. – 221с.
259263
   Верховье. – Ярославль, 1966. – 161с.
259264
  Демченко М.А. Верховье ледника Иныльчек и ледник Каинды / М.А. Демченко. – Б.м. – с.482-524. – Оттиск
259265
  Николаев В.А. Верховья / В.А. Николаев. – Горький, 1985. – 272с.
259266
  Динник Н.Я. Верховья Большой Лабы и перевал Цагеркер / Н.Я. Динник. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1905. – 32 с. – Отдельный оттиск из XVIII тома Известий Кавказского Отдела Императ. Русс. Географ. Общества
259267
  Черевченко А.И. Верховья разлуки. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1978. – 80с.
259268
  Кубик М.І. Верхогір""я / М.І. Кубик. – Ужгород, 1970. – 86с.
259269
   Верходный совет эстонской ССР. Сессия 5-я. – Таллин, 1954. – 166с.
259270
   Верхои на урагане. – М., 1980. – 256с.
259271
  Быстров Б.Н. Верхолазы / Б.Н. Быстров. – Саратов, 1959. – 16с.
259272
  Аксенов М.П. Верхоленская гора-памятник каменного века Сибири : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Аксенов М.П.; Сибирск. отд. объединен. учен. совет по ист.-филол. и филос. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
259273
  Окладников А.П. Верхоленский могильник - памятник древней культуры народов Сибири / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1978. – 288с.
259274
  Горбунов В.А. Верхом на белом коне / В.А. Горбунов. – М, 1973. – 287с.
259275
   Верхом на звезде : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 48-51 : Фото
259276
  Привалов К.Б. Верхом по волнам / К.Б. Привалов. – М, 1983. – 120с.
259277
  Дюсуше Жиль Верхом сквозь века : Всадники. Верхом сквозь века. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 92-94 : Іл. – ISSN 1029-5828
259278
  Марина В.И. Верхотуров против меломана: Повесть. / В.И. Марина. – Иркутск, 1987. – 217с.
259279
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
1. – 1982. – 160с.
259280
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
2. – 1982. – 297 с.
259281
  Залуцкая Л.И. Верхотурский очаг клещевого энцефалита : Автореф... канд. биол.наук: / Залуцкая Л.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. М.Ф.Гамалеи. АМН СССР. – Ростов -на-Дону, 1966. – 19л.
259282
  Капгер А.А. Верхоянская ссылка / А. Капгер // Декабрист Павел Иванович Пестель / М.Я. Маркелов. – Москва : Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и СС поселенцев, 1925. – 32 с. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; N 50 - 51)
259283
  Смирнов В.Н. Верхоянско-Чукотская область новейшего горообразования: зональность и основные этапы формирования // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 610-620 : рис. – Библиогр.: с. 619-620. – ISSN 0016-7886
259284
  Ростовцева З.П. Верхушечная меристема / З.П. Ростовцева. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 80с.
259285
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай / А.Н. Карпюк. – М., 1976. – 367с.
259286
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай : роман-быль / А.Н. Карпюк; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1986. – 349 с.
259287
   Вершигора Аполлінарій Юхимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 21. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
259288
   Вершигора Аполлінарій Юхимович (1924-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 72. – ISBN 978-966-439-754-1
259289
   Вершигора Аполлінарій Юхимович (1924-1995) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 81. – ISBN 978-966-933-054-3
259290
  Зарубин И.И. Вершикское наречие канджутского языка = Le diialecte Vershik de la langue Kandjoute / И.И. Зарубин. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – [89] с. – Отд. оттиск из: Записки Коллегии востоковедов, 1926, т. 2, вып. 2
259291
  Вишневецький Л.М. Вершина : повість / Л.М. Вишневецький. – Одеса : Маяк, 1987. – 134 с.
259292
   Вершина. – Х., 1992. – 223с.
259293
  Лещук Євгенія Вершина = La sommita : Поезії / Лещук Євгенія; Пер. італ. мовою В.Янцур. – Ареццо : Де Філіппіса, 1999. – 56с.
259294
  Новацкая А.Н. Вершина "Гордость" : лирическая поэзия : [сборник стихов] / Анастасия Новацкая. – Одесса : Астропринт, 2016. – 191, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-149-5
259295
   Вершина айсберга // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 1,12. – ISSN 2219-5793


  Науковий керівник української команди на міжнародній математичній олімпіаді, професор факультету комп"ютерних наук і кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка Богдан Рубльов розповідає про особливості перебігу олімпіади, переможців і їх підготовку.
259296
   Вершина Барселони // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 64-65 : фото
259297
  Симонов Е. Вершина без адреса : Избр. стихотворения: Для ст. возраста / Е. Симонов. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 352 с. – (Поэтич. б-чка школьника)
259298
  Фирсов В.И. Вершина братства : поэтическая кантата / Владимир Фирсов, Геннадий Серебряков. – Москва : Современник, 1974. – [112] c. : ил.
259299
  Чадюк М. Вершина західноєвропейської україніки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 21


  Йоганн-Христіан Енгель - автор першої наукової праці з історії України.
259300
  Берзин А.А. Вершина и два перевала / А.А. Берзин. – Москва : Физкультура и спорт, 1955. – 63 с. : ил.
259301
  Дриз О.О. Вершина лета : стихи / Овсей Дриз; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 92 с.
259302
  Демчук Р. Вершина молитвенного восхождения // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 6 : Три Софии Киев- Новгород- Полоцк. – С. 20-22. – ISSN 0235-7089
259303
  Дадиани Ш. Вершина радости : пьеса в одном акте / Шалва Дадиани;. – Москва : Гос. изд. л-ры и градостроительства, 1950. – 28 с.
259304
  Дадиани Ш. Вершина сильных : пьеса в одном акте / Шалва Дадиани;. – Москва : Искусство, 1951. – 23 с.
259305
  Шуртаков С.И. Вершина Столетова / С.И. Шуртаков. – Москва, 1983. – 431 c.
259306
  Шоу И. Вершина холма / И. Шоу. – Москва, 1991. – 253с.
259307
  Блинов Б.Н. Вершина Ян Майена : повесть и рассказы / Б.Н. Блинов ; [ил.: В.К. Конев]. – Мурманск : Книжное издательство, 1972. – 173 с. : ил.
259308
  Кудерин С. Вершина. : стихи и очерки / С. Кудерин. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 51 с.
259309
  Тудэв Лодонгийн Вершина. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1978. – 111с.
259310
  Кирсанов С. Вершина. Поэма. / С. Кирсанов. – Москва, 1955. – 88с.
259311
  Шеремет М.С. Вершини / М.С. Шеремет. – Харків, 1938. – 51 с.
259312
   Вершини. – Одеса, 1975. – 132с.
259313
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1985. – 213с.
259314
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 189с.
259315
   Вершини долають сильні. – Дніпропетровськ, 1988. – 150с.
259316
  Карасьов М. Вершини і провалля Тані Малярчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12-13


  Роман "Забуття" Тані Малярчук.
259317
  Рекут О. Вершини італійської поезії XX століття: несплачені балади чи геніальність, сплачена ціною божевілля // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 236-239. – ISSN 0320 - 8370
259318
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро, 1974. – 463 с.
259319
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро
2. – 1975. – 349 с.
259320
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 4-8
259321
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 300-305
259322
   Вершини світу Luxury. Топ -10 найрозкішніших готелів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 80-85 : фото
259323
  Юхимук Я. Вершини української лірики: вірші П. Тичини - І. Драча - Ю. Іздрика // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 157-174. – ISSN 2306-2908


  "Аналізується вплив основних історичних подій та діяльності визначних особистостей протягом століття (1918-2018 рр.) на розвиток національних літератур, зокрема української. Розглядаючи вихід поетичних збірок таких самобутніх письменників, як П. ...
259324
  Сабаль В. Вершинна зустріч - початок міждержавної відлиги? // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 457, березень : березень. – С. 24-26


  Радянсько-американські відносини. Підписання угоди про знищення ядерних ракет середньої дальності.
259325
  П"ятковський П. Вершинна функція у тривимірній квантовій електродинаміці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-45. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Знайдено аналітичний вигляд для електрон-фотонної вершинної функції у 2+1-вимірному просторі в першому порядку теорії збурень по 1/N для безмасового випадку. The analytic form of electron-photon vertex in 2+1-dimensional space is obtained to the first ...
259326
  Хазри Н. Вершинное облако : стихи / Наби Хазри; авториз. пер. с азерб. – Москва : Правда, 1968. – 31 с.
259327
  Абдель Х Р.А. Вершинные функции в диаграммной теории прямых ядерных реакций : автореф. дис. ... канд. физ.-мат наук : 055 / Абдель Р.А.Х. ; МГУ. – Москва, 1969. – 7 с.
259328
  Белолипецкий Сергей Николаевич Вершинные функции для системы трех нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Белолипецкий Сергей Николаевич; АН Уз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1989. – 12л.
259329
  Барышников Алексей Гаврилович Вершинные части в теории ядерных рекаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Барышников Алексей Гаврилович; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
259330
  Лозово Д.И. Вершинный короекд в сосняках Закавказья / Д.И. Лозово. – Ереван, 1947. – 185-187с.
259331
   Вершины : литературно-критические и философско-публицистические сборники / тд. беллетристики заведует Семен Юшкевич, отд. ст. - П. Юшкевич. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" ; [Тип. т-ва "Общественная польза"]
Кн. 1 : [Деньги /. – 1909. – [4], 424, [5] с. – В кн. также: Стихи: И. Бунин, А. Гликберг, А. Федоров, В. Кранихфельд


  Содержание: Утешительница / Д. Крачковский Старухина земля / В. Муйжаль Федор Сологуб : (Крит. этюд) / В. Кранихфельд Еще о театре и социализме / А. Луначарский Ужас бесцельности : М. Морозов К кризису парламентаризма на Западе / П. ...
259332
  Кайтуков Г.Х. Вершины : стихи / Г.Х. Кайтуков. – Москва : Советский писатель, 1952. – 100 с.
259333
  Бекхожин Х.Н. Вершины : избр. стихи и поэмы / Х.Н. Бекхожин ; пер. с каз. ; [предисл. П. Косенко]. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 343 с. : портр.
259334
   Вершины : [сборник стихов : переводы / сост. В. Портнов ; предисл. М.-З. Аминова ; худож. В. Логачев]. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1977. – 318 с. : ил. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Батырай ; Махмуд из Кахабросо ; Ирчи Казак ; Етим Эмин ; Щаза из Куркли
259335
  Арсанукаев Ш.А. Вершины : стихи / Шайхи Арсанукаев; пер. с чечен. И. Озеровой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 88 с. : портр.
259336
   Вершины. – М. : Детская литература, 1978. – 432 с.
259337
  Кудаш С. Вершины : стихи / С. Кудаш; пер. с башкир. – Уфа : Башкир. кн. идд-во, 1978. – 479 с.
259338
  Кудажи Вершины : стихи, поэмы / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. – Кызыл, 1978. – 168 с.
259339
  Сармен Вершины : стихи / Сармен; пер. с арм. Н.Горохова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 152 с.
259340
   Вершины. – Москва : Детская литература, 1981. – 368 с.
259341
  Исаев Е.А. Вершины / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 63с.
259342
   Вершины. – М. : Детская литература, 1983. – 430 с.
259343
  Дудин М.А. Вершины / М.А. Дудин. – Л., 1986. – 188с.
259344
  Светиков В.Н. Вершины / В.Н. Светиков. – М., 1989. – 235с.
259345
  Уилкинсон Фредди Вершины Антарктиды. Дикая Антарктика / Уилкинсон Фредди, Ричардс Кори // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 110-125 : фото
259346
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1972. – 480с.
259347
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Москва, 1977. – 376с.
259348
  Гиппенрейтер В.Е. Вершины впереди / В.Е. Гиппенрейтер. – Москва, 1978. – 160с.
259349
  Серебрякова Г.И. Вершины жизни : роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 528с.
259350
  Серебрякова Г.И. Вершины жизни. / Г.И. Серебрякова. – К, 1988. – 455с.
259351
  Миколайтис-Путинас В. Вершины и бездны : стихи : пер. с литов. / Винцас Миколайтис-Путинас ; [ил. Г. Шляктавичюса]. – Вильнюс : Waga, 1985. – 118 с. : ил. – Миниатюрное издание
259352
  Матвеев А.К. Вершины каменного пояса / А.К. Матвеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск, 1990. – 287с.
259353
  Хохлов Н.П. Вершины Кореи. / Н.П. Хохлов. – Москва, 1958. – 216с.
259354
  Ванюшев В.М. Вершины корнями сильны / В.М. Ванюшев. – Устинов, 1987. – 262 с.
259355
  Калинин Г.В. Вершины ледника Бивачного / Г.В. Калинин. – Ташкент, 1985. – 70с.
259356
  Захарян С.Н. Вершины мировой поэзии ХХ века / С.Н. Захарян. – Иркутск, 1990. – 78с.
259357
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советская Россия
1. – 1970. – 447 с.
259358
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / Алим Кешоков; авториз. пер. с кабард. С.Бондарина. – Москва : Советская Россия
2. – 1970. – 347 с.
259359
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 736 с.
259360
  Тарба И.К. Вершины отзовутся эхом : стихи / Иван Тарба ;. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 135 с.
259361
  Ушаков Н.Н. Вершины перед нами. / Н.Н. Ушаков. – Москва, 1951. – 224с.
259362
  Залиханов Ж.Ж. Вершины чувств : стихи / Жанаканаит Залиханов; пер. с балкар. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 80 с.
259363
  Нефедов П.П. Вершины: Поэмы. / П.П. Нефедов. – М., 1975. – 63с.
259364
  Кирпотин В.Я. Вершины: Пушкин. Лермонтов. Некрасов / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 375 с.
259365
  Смирнов А.В. Вершки и корешки / А.В. Смирнов. – Москва, 1986. – 284 с.
259366
  Рід Т.М. Вершник без голови : Дивовижна техаська історія: Роман / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1983. – 550с. – (Бібліотечна серія)
259367
  Рід Т.М. Вершник без голови : дивовижна техаська історія: [ роман ] / Томас Майн Рід; [ пер. з англ. В.І. Митрофанова; художник-ілюстратор Є.В. Вдовиченко ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 510с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4015-2
259368
  Пароваткіна Г. Вершник неба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 24


  У Національному музеї літератури України вперше за часів незалежності представлили виставку живопису Василя Барки.
259369
  Кучерук О. Вершник слави // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1988. – Вип. 22. – С. 404-407. – ISSN 0206-8001


  6 липня 1888 року в Києві відкрито пам"ятник Богданові Хмельницькому.
259370
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1935. – 164 с.
259371
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1936. – 132 с.
259372
  Яновський Ю.І. Вершники : роман / Ю. Яновський. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 107 с. – (Бібліотека художньої літератури)
259373
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1939. – 94 с.
259374
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1946. – 128 с.
259375
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1950. – 128 с.
259376
  Яновський Ю. Вершники : роман / Юрій Яновський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 84 с.
259377
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський; Ліногравюри Івана Селіванова. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 85 с.
259378
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1964. – 127 с.
259379
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1987. – 141 с.
259380
  Яновський Ю.І. Вершники : романи, оповідання / Юрій Яновський. – Харків : Фоліо, 2006. – 320с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3609-8
259381
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 288 с.
259382
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський ; [вступ. ст. П.Д. Моргаєнка]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 287 с. – (Шкільна бібліотека)
259383
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський. – Київ : Молодь, 1980. – 280 с. – (Джерело)
259384
  Ибрагимова М. Верю / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1973. – 54 с.
259385
  Додолев Ю.А. Верю / Ю.А. Додолев. – М., 1978. – 384с.
259386
  Дягилев Е.В. Верю беспредельно... / Е.В. Дягилев. – Харьков, 1981. – 142с.
259387
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
259388
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
259389
  Марысаев Е.К. Верю в Жар-птицу / Е.К. Марысаев. – Кемерово, 1968. – 142с.
259390
  Храмцов В. Верю в жизнь / В. Храмцов. – Львов, 1969. – 40с.
259391
   Верю в жизнь. – Пермь, 1984. – 380с.
259392
  Барбас Л.Г. Верю в любовь : стихи / Л.Г. Барбас. – Ленинград : Советский писатель, 1962. – 110 с.
259393
  Васильев П.Н. Верю в неслыханное счастье / П.Н. Васильев. – Москва, 1988. – 158с.
259394
  Дош А.А. Верю в тебя / А.А. Дош. – Алма-Ата, 1963. – 119с.
259395
  Гасилова Х. Верю в тебя : повести / Х. Гасилова; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 413 с.
259396
  Гузь Р. Верю в тебя, человек / Р. Гузь. – Ташкент, 1963. – 96с.
259397
  Самойлов Л.С. Верю в тебя. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – Калуга, 1962. – 231с.
259398
  Романенко Л.Н. Верю в человека / Л.Н. Романенко. – Рига, 1962. – 107с.
259399
   Верю в человека. – М., 1986. – 574с.
259400
  Лядов А.И. Верю в чудо. / А.И. Лядов. – Саратов, 1965. – 124с.
259401
  Буравкин Г.М. Верю полдню / Г.М. Буравкин. – Москва, 1981. – 192 с.
259402
  Разумов Н.П. Верю светло / Н.П. Разумов. – Новосибирск, 1978. – 39с.
259403
  Быкадоров М.Д. Верю сердцу моему / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1979. – 80с.
259404
  Константинова В. Верю тебе / В. Константинова. – Баку, 1971. – 80с.
259405
  Зорич А.А. Верю тебе, Фарид! / А.А. Зорич. – К., 1965. – 255с.
259406
  Миронов В.Н. Верю тебе, человек / В.Н. Миронов. – Уфа, 1965. – 80с.
259407
  Доризо Н.К. Верю, люблю, пою! / Н.К. Доризо. – Москва, 1959. – 118с.
259408
  Землянский А.Ф. Верю, люблю, тревожусь / А.Ф. Землянский. – Москва, 1966. – 128с.
259409
  Девятова С.В. Верю, чтобы знать / С.В. Девятова. – М, 1992. – 62с.
259410
  Лобанов Л.Г. Верю. люблю, утверждаю / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1969. – 166с.
259411
  Коноплин Н.Т. Верю. Роман. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1964. – 210с.
259412
  Куликова В.Н. Верю... Надеюсь... Люблю... : [стихи] / Валентина Куликова. – Одесса : Юридична література, 2017. – 123, [1] с. – ISBN 978-966-419-289-4
259413
  Чистяков А.Ф. Веря, ревнуя, любя. / А.Ф. Чистяков. – Калинин, 1961. – 108с.
259414
  Петров В.Н. Верь в свои крылья / В.Н. Петров. – Х., 1966. – 243с.
259415
   Верь людям. – Челябинск, 1963. – 350с.
259416
  Попков Ю.А. Верь маякам! / Ю.А. Попков, В.В. Смирнов. – Мурманск, 1964. – 127с.
259417
  Кугультинов Д.Н. Верь, верь себе... : стихи / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1967. – 126 с.
259418
  Курас І. Верьовка Григорій Гурійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 630. – ISBN 966-642-207-7
259419
   Верьте людям. – Тула, 1980. – 311с.
259420
  Платек Я.М. Верьте музыке / Я.М. Платек. – Москва : Советский композитор, 1989. – 352 с. – ISBN 5-85285-083-7
259421
  Толстой Л.Н. Верьте себе. Мысли о вере. Ложные веры / Лев Толстой ; Сборник составила А.В. Потапова. – Киев : Радянська школа ; Рекламно-изд. центр "Орбита", 1991. – 39


  В предлагаемый сборник вошли три произведения Л.Н.Толстого: прижизненное издание — обращение к молодёжи "Верьте себе", а также "Мысли о вере" и "Ложные Веры"- приложения к брошюрам, изданным в 1919 году.
259422
  Крючкин М.А. Верьте, вас любят! / М.А. Крючкин. – Душанбе : Ирфон, 1967. – 278с.
259423
  Илюшин И.А. Вес аргумента: О проп. мастерстве В.И.Ленина / И.А. Илюшин. – М., 1983. – 120с.
259424
  Пошелюжная К. Вес дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  "...Парламентариям рекомендуют пересмотреть "закон Савченко" и отказаться от формулы "день за два" для уголовных производств относительно тяжелых преступлений".
259425
  Товстик В.Ф. Вес и упитанность, как показатели биологического обоснования стандарта посадочного материала карпа. (На прим. рыбоводных хозяйств колхозов Харьков. обл.). : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Товстик В.Ф. ; Харьков. зоовет. ин-т. – Харьков, 1965. – 18 с.
259426
  Борисов И.Б. Вес мужества : [о мастерах штанги] / И.Б. Борисов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 104 с. : ил.
259427
  Соловей П.С. Вес рабочего диплома / П.С. Соловей. – М., 1980. – 96с.
259428
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Влияние на точность и надежность уравнения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 38-42. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
259429
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Обеспечение основного критерия надежности уравнивания // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 22-31 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
259430
  Куусініємі М.В. Весела година. Англ. мовою. Посібник для вчителів з позакласної роботи для V-VIII класів. / М.В. Куусініємі, К. Виноградова. – К., 1963. – 36с.
259431
  Копиленко О. Весела історія / О. Копиленко. – Харків, 1925. – 39 с.
259432
   Весела книжка. – К., 1961. – 143с.
259433
  Чередниченко В.І. Весела компанія : оповідання / В.І. Чередниченко. – Харків, 1928. – 291 с.
259434
  Мартич Ю.М. Весела людина / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 234 с.
259435
  Іванович В.І. Весела прополка : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Одеса, 1956. – 76 с.
259436
  Паранчеєв М.І. Весела прополка / М.І. Паранчеєв. – Вінниця, 1962. – 43 с.
259437
   Весела розвага : Збірка гуморесок. – 3-є вид. – Київ - Львів : [Друкарня 1-ої Київськ. Друк. Спілкиї]
[Кн. 1]. – 1911. – 96 с.


  Авт. збірки: І.П. Котляревський, Г.Ф. Квітка-Основ"яненко, Л.І. Глібов, О.П. Стороженко, С.В. Руданський, К.О. Білиловський, Є.П. Гребінка, Г.О. Коваленко, П.Н. Річицький, І.С. Нечуй-Левицький, В.С. Александров, П.П. Гулак-Артемовський
259438
  Глазовий П.П. Весела розмова : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ : Молодь, 1979. – 111 с.
259439
   Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя
№ 9. – 2002
259440
  Башкірова О. Весела учта для небагатьох / Ольга Башкірова. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. – 97, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-7643-92-9
259441
  Анпілогов Юрій Весела Хургада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 68-73 : фото
259442
  Виеру Г. Веселая азбука : стихи / Г. Виеру; пер. с молд. В.Берестов. – Москва : Лит. артистикэ, 1979. – 71 с.
259443
   Веселая азбука Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : курс "Веселой азбуки". – Москва : Кирилл и Мефодий, 2002. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 95, процессор Pentium 75 МГц, 16 Мб ОЗУ, 4-скоростн. дисковод CD-ROM, SVGA-видеокарта 1 Мбайт, MS Windows совместим. зв. карта, MS Windows совместим мышь.-Заглавие с этикетки диска. – (Интерактивные мультфильмы - уроки для детей)


  Веселый заяц и другие персонажи любимых мультфильмов станут добрыми спутниками и советчиками в путешествии по стране Знаний.Фильмы - уроки познакомят с основами русского языка, а оригинальные игры - упражнения научат малышей 3 - 6 лет читать ...
259444
  Кежун Б.А. Веселая азбука от А до Я / Б.А. Кежун. – М, 1960. – 124с.
259445
  Кологривова С.В. Веселая азбука: Азбука в картинках. Прописи. Тексты для чтения. Словарь: (Для зарубеж. школьников) / С.В. Кологривова, Т.С. Залманова. – Москва, 1986. – 111с.
259446
  Неверов И.М. Веселая Антарктика. / И.М. Неверов. – Одесса, 1970. – 136с.
259447
  Рыбас Т.М. Веселая гора / Т.М. Рыбас. – К., 1968. – 294с.
259448
  Паншин Г.И. Веселая дорога: Повесть, рассказы. / Г.И. Паншин. – Тула, 1984. – 189с.
259449
  Машков В.Г. Веселая дюжина / В.Г. Машков. – Минск, 1968. – 148с.
259450
  Кежун Б.А. Веселая книга / Б.А. Кежун. – Л, 1964. – 111с.
259451
  Закани Обейд Веселая книга / Закани Обейд. – Москва : Наука, 1965. – 176 с.
259452
   Весёлая книга для маленьких : Советский художник. – 24 с.
259453
  Крупа Т. Веселая могила // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-75. – ISSN 0208-0621


  Що ми знаємо про половців?
259454
   Веселая мудрость. – М., 1991. – 472с.
259455
  Ницше Ф. Веселая наука / Ф. Ницше. – Москва
Т.1Х. – 1912. – 464с.
259456
  Акусба Ш. Веселая ночь : рассказы / Ш. Акусба ; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1972. – 158 с.
259457
  Иванович В.И. Веселая прополка / В.И. Иванович. – Москва, 1958. – 47 с.
259458
   Веселая россыпь : татарский народный юмор. – Москва : Наука, 1974. – 118с.
259459
   Весёлая россыпь. – Казань, 1978. – 128с.
259460
  Бердинских К. Веселая семейка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 26-28


  Родственные связи во власти
259461
  Бояринов В.Г. Веселая сила : стихи / Владимир Бояринов. – Москва : Современник, 1982. – 78 с. – (Новинка "Современника")
259462
  Георгиев К. Веселая смесь / К. Георгиев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – [29] с.
259463
  Щербаков С.А. Веселая судьба / С.А. Щербаков. – Москва, 1986. – 76с.
259464
  Хардель Лило Веселая Сусанна : кн. для чтения на нем. яз. в 6-м кл. сред. шк. / по Л. Хардель ; обраб. В.М. Шаповаловой, В.М. Корнеевой. – Москва : Просвещение, 1984. – 62 с. – На обл. авт. не указан. – (Читаем по-немецки)
259465
  Мизин Н.И. Веселая тоска / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1963. – 103с.
259466
  Подмайстрович В.И. Веселая шрапнель / В.И. Подмайстрович. – Ужгород, 1971. – 53с.
259467
   Весёлая эстрада. – Л., 1964. – 136с.
259468
   Веселая ярмарка. – М., 1992. – 364с.
259469
  Добрянський П.К. Веселе гроно : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1976. – 120 с.
259470
  Білоус Д. Веселе слово : поезія: вірші // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 372-385. – ISBN 966-95452-3-7
259471
  Легащич А. Веселе сонце : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 54


  Молоді голоси.
259472
  Динник А.Л. Веселенькі були! : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Дніпро, 1983. – 155 с.
259473
  Босилек Р. Весели приказки : по народни мотиви / Р. Босилек. – София : Народна младеж, 1954. – 131, [5] с.
259474
  Дагаева Надежда Веселие на Руси есть Масленица : Актуальна тема / Дагаева Надежда, Бахарев Владимир // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-23 : Фото
259475
   Веселий букет. – Львів, 1978. – 135с.
259476
   Веселий вітряк : Сатира та гумор Придніпров"я. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 190с.
259477
   Веселий день. – К., 1977. – 95с.
259478
  Гарченко Г.М. Веселий дует / Г.М. Гарченко, В.Н. Тищенко. – Днепропетровск, 1978. – 54с.
259479
  Гарматюк А.П. Веселий залп : сатира, гумор / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1985. – 135 с.
259480
  Махнюк П.В. Веселий Кут : оповідання, повість / П.В. Махнюк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 216 с.
259481
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті з життя Івана Петровича Котляревського / Б.Н. Левін. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 312 с.
259482
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
2. – 1978. – 390 с.
259483
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
3. – 1987. – 293 с.
259484
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : роман / Б.Н. Левін. – Київ, 1990. – 795 с.
259485
   Веселий оповідач. – К., 1977. – 166с.
259486
  Сочивець І.Й. Веселий пасажир : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 131 с.
259487
  Годованець М.П. Веселий Педант. – Львів : Каменяр, 1965. – 127 с.
259488
  Каминіна Наталія Веселий Першотравень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 58-61 : фото
259489
  Кислеьов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кислеьов. – К., 1970. – 207с.
259490
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Дніпро, 1970. – 207 с.
259491
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 275 с.
259492
  Мокрієв Ю.О. Веселий салют : гумористична збірка / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 77 с.
259493
  Глазовий П.П. Веселий світ і чорна книга : гумор, лірика, проза / П.П. Глазовий. – Київ : Український письменник, 1993. – 366 с.
259494
  Яровий М.П. Веселий старт : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 80 с.
259495
  Мамонтов Я.А. Веселий хам : Драма в трьох актах / Я. Мамонтів. – New York : Вид. "Молота" ; З друк. "Робітника", 1923. – 60 с.
259496
  Мамонтів Я.А. Веселий хам : драма в 3-х актах / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1926. – 60 с. – (Театральна бібліотека)
259497
  Ткач М.М. Веселий Штанько, або Сторінки щоденника Грицька Селезня з Качківки : романтич.-пригодн. повість / Михась Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 218, [2] с. : іл. – Загол. обкл., корінця : Веселий Штанько. – ISBN 978-966-340-181-2
259498
   Веселий ярмарок. – К., 1983. – 319с.
259499
   Веселий ярмарок. – Київ, 1984. – 431 с.
259500
   Веселий ярмарок : гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 2. – 1984. – 424с.
259501
   Веселий ярмарок. – Київ : Радянський письменник
В. 2. – 1984. – 432с.
259502
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип.3. – 1985. – 543с.
259503
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 4. – 1986. – 510 с.
259504
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 5. – 1987. – 384с.
259505
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 7. – 1989. – 459 с.
259506
  Шевченко Г.П. Веселики / Г.П. Шевченко. – Дніпропетровськ, 1970. – 46с.
259507
   Веселим дозвіллям охопимо дітей на вулиці, кварталі, дворі. – Одеса, 1934. – 7с.
259508
   Веселим пером. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 135 с.
259509
  Крамаренко В.С. Веселі Боковеньки / В.С. Крамаренко. – Дніпропетровськ, 1971. – 23с.
259510
  Гаца О.О. Веселі діалоги / О.О. Гаца. – Київ, 1992. – 113 с.
259511
  Глазовий П.П. Веселі казки : для дошк. та мол. шк. віку / П.П. Глазовий. – Київ : Веселка, 1990. – 73 с.
259512
  Біленко Василь Веселі канікули на яхті : пригода // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 22-25 : Фото
259513
  Білецький М.С. Веселі обжинки : вибране / М.С. Білецький. – Київ : Дніпро, 1980. – 160 с. : портр.
259514
  Білоус Д. Веселі обличчя. Гумор і сатира : [збірка гумору та сатири] / Д.Г. Білоус. – Київ : Молодь, 1953. – 104 с.
259515
  Козланюк П.С. Веселі оповідання / П.С. Козланюк. – Львів, 1965. – 88 с.
259516
   Веселі оповідання. – К., 1968. – 164с.
259517
  Гарматюк А.П. Веселі паралелі : гумор та сатира / А.П. Гарматюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 174 с.
259518
  Чорногуз О.Ф. Веселі поради : Гумористичні повісті та оповідання. Літературні пародії / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1980. – 464 с.
259519
  Прилюк Д.М. Веселі пригоди з доброї нагоди : оповідання для дітей / Д.М. Прилюк. – Київ : Веселка, 1987. – 56 с.
259520
   Веселі свята на "Хуторі Тихому" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 24-25 : Фото
259521
   Веселі співаночки : українські народні жартівливі пісні / мал. А.Д. Базилевича ; [укладач Ю.Ф. Таранченко]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 256 с. : іл. – Мініатюрне видання
259522
   Веселі, колючі, сердиті слова - читає Андрій Сова : репертуарний збірник. – Київ : Мистецтво, 1965. – 75 с. – (Бібліотечка художньої самодіяльності ; № 5)
259523
  Бичко В. Веселка / В. Бичко ; мал. В. Гливенка. – Київ : Молодь, 1946. – 40 с.
259524
  Бандуренко Є. Веселка / Є. Бандуренко. – Київ, 1957. – 367 с.
259525
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1959. – 246с.
259526
   Веселка : антологія української радянської художньої літератури для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
1. – 1960. – 422 с.
259527
   Веселка : антологія української радянської художньої л-ри для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
2. – 1960. – 452с.
259528
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ, 1962. – 115 с.
259529
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1967. – 115 с. – (Бібліотека драматурга та кінодраматурга)
259530
   Веселка. – К.
1. – 1967. – 6с.
259531
   Веселка. – К.
2. – 1968. – 425с.
259532
   Веселка. – К.
3. – 1969. – 439с.
259533
   Веселка : Антологія української літератури для дітей у 3-х т. – Київ : Веселка
Том 1 : Твори дожовтневого періоду. – 1984. – 551с.
259534
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 2 : Твори радянського періоду. Поезія. – 1984. – 504с.
259535
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 3 : Твори радянського періоду. Проза. – 1985
259536
   Веселка : Антология русской советской детской литературы на Украине. Поэзия проза. – К. : Веселка, 1988. – 510с.
259537
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1988. – 230с.
259538
   Веселка від Дніпра до Єнісею. – Дніпропетровськ, 1975. – 164с.
259539
   Веселка Іссик-Кулю. – К., 1986. – 159с.
259540
  Омельяненко Ю. Веселка країн // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Інститутська традиція, що має назву "Веселка країн" - конкурс, серед студентів 1 та 2 курсів, присвячений Міжнародному дню толерантності. Оцінювали виконавців професійне та неупереджене журі: заступник директора з навчально-виховної роботи Т. М. ...
259541
  Вовчок В.Ю. Веселка на камені : повість / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1979. – 240 с.
259542
   Веселка над берегами. – Одеса, 1981. – 184 с.
259543
  Когут В.С. Веселка над селом / В.С. Когут. – Львів, 1965. – 27 с.
259544
   Веселка Татр. – К., 1982. – 238с.
259545
  Гордасевич Г.Л. Веселки на тротуарах : поезії / Г.Л. Гордасевич. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 75 с.
259546
  Підсуха О.М. Веселки над Поліссям : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Молодь, 1957. – 95 с.
259547
  Бєдронь Р. Веселкова абетка, або (майже) все, що ви б хотіли знати про геїв та лесбійок : [пер. з пол.] / Роберт Бєдронь. – Київ : Наш світ, 2009. – 154 с.
259548
  Кащук Н.О. Веселкова брама : нариси / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1978. – 135 с.
259549
   Веселкові барви. – К., 1971. – 156с.
259550
  Котовщик І. Веселкові душі : пригодницький роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2018. – № 5/12. – С. 31-43. – ISSN 0130-321Х
259551
  Братан М.І. Веселку - людям : лірика / М.І. Братан. – Одеса : Маяк, 1966. – 99 с.
259552
  Марочко В.І. Веселова Олександра Михайлівна // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247


  Некролог. Олександра Михайлівна Веселова — український історик, дослідниця історії України XX століття, спеціаліст з вивчення сталінщини та українського суспільства, Голодоморів 1932–1933 та 1946–1947 років в Україні, діяльності ОУН і УПА. Заслужений ...
259553
  Короткий В.А. Веселовський Костянтин Степанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 142. – ISBN 966-06-0393-2
259554
  Качкан В.А. Веселовський Ярослав Іванович (-політичний і громадсько-культурний діяч, журналіст, поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 316-317. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
259555
  Гроссман М.С. Веселое горе - любовь / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1966. – 590с.
259556
  Шахнюк В.П. Веселое и грустное / В.П. Шахнюк. – Симферополь : Таврия, 1980. – 80 с.
259557
  Литцман Вальтер Веселое и занимательное о числах и фигурах / Литцман Вальтер. – Москва, 1963. – 264 с.
259558
  Званцев С. Веселое и не очень / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1968. – 294с.
259559
  Бродицкая Ю.В. Веселое лето : [для сред. возраста] / Ю.В. Бродицкая. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 176 с. : ил.
259560
  Коржиков В. Веселое мореплавание Солнышкина : повесть / Виталий Коржиков. – Москва : Астрель; АСТ; Хранитель, 2006. – 192с. – (Любимое чтение). – ISBN 5-17-037850-5
259561
   Весёлое общежитие. – Симферополь, 1978. – 80с.
259562
   Весёлое слово. – Алма-Ата, 1960. – 134с.
259563
   Весёлое слово. – Уфа, 1964. – 143с.
259564
   Весёлое слово. – Саранск, 1967. – 138с.
259565
  Михалков С.В. Веселое сновидение в трех действиях, семи картинах, пяти интермедиях, с прологом / С.В. Михалков. – Москва, 1947. – 86с.
259566
  Филипчук А.В. Веселое солнце / А.В. Филипчук. – М, 1959. – 111с.
259567
   Веселочка. – К., 1963. – 112с.
259568
  Сивоконь С.И. Веселые ваши друзья / С.И. Сивоконь. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1986. – 268с.
259569
  Шекспир В. Веселые виндзорские кумушки / В. Шекспир. – Москва-Л., 1937. – 135с.
259570
  Пьецух В.А. Веселые времена / В.А. Пьецух. – М., 1988. – 239с.
259571
  Громов Д. Весёлые запорожцы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 62-64


  Самое знаменитое изображение запорожских казаков - полотно Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану - стало не только атласом смеха, но и галереей реальных персонажей
259572
  Леви Ядид Веселые змеи острова Бали // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
259573
  Гецадзе А. Веселые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе : роман / А. Гецадзе; пер. с груз. Л.Баазовой и Э.Нейман. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 431 с.
259574
   Весёлые и невесёлые приключения Чагу Чацбы. – Сухуми, 1990. – 244с.
259575
   Весёлые и поучительные истории. – М., 1960. – 104с.
259576
  Васильева И.Б. Веселые картинки / И.Б. Васильева. – Ленинград, 1970. – 136с.
259577
   Веселые картинки для взрослых. – М., 1959. – 64с.
259578
   Весёлые картинки для взрослых : сборник. – Москва : Правда, 1959. – 64 с.
259579
  Лебедев В.Б. Веселые минутки / В.Б. Лебедев. – М., 1983. – 96с.
259580
  Алексин А.Г. Веселые повести / А.Г. Алексин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 350 с. : ил.
259581
  Златогорская Р.Л. Веселые прибаутки для чтения / Р.Л. Златогорская. – Ленинград, 1966. – 87с.
259582
  Фекен К. Веселые проделки / К. Фекен. – М., 1974. – 48с.
259583
   Веселые рассказы. – Москва, 1945. – 64с.
259584
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы : кн. для чтения на фр. яз. для учащихся 10-го кл. сред. шк. / обраб., коммент. и словарь А.Е. Ангелевич. – Москва : Просвещение, 1972. – 80 с.
259585
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы = Un peu de rire : кн. для чтения на фр. яз. для учащихся 10-го кл. сред. шк. / обраб., коммент. и словарь А.Е. Ангелевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1979. – 144 с. – (Читаем по-французски)
259586
  Лемешек И.Ф. Веселые рассказы. / И.Ф. Лемешек. – Челябинск, 1964. – 84с.
259587
  Чорногуз О.Ф. Веселые советы : сатира, юмор / О.Ф. Чорногуз. – Москва, 1982. – 287 с.
259588
  Соколов В.А. Веселые соревнования. / В.А. Соколов. – М., 1960. – 46с.
259589
  Михалков С.В. Веселые стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1946. – 92с.
259590
  Барто А.Л. Веселые стихи / Агния Барто ; ил. В. Горяева. – Москва : [б. и.], 1948. – 60 с. : ил. – (Библиотека "Крокодила" ; № 43)
259591
   Веселые стихи и песни. – М., 1964. – 151с.
259592
   Веселые страницы : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – Петроград : [Тип. т-ва "Обществ. польза"]
Т. 2. – 1914. – 128 с., 2 л. фронт. (портр.)


  Авторы: А.И. Куприн, Л.А. Андреев, А.В. Амфитеатров, А.П. Каменский, В.М. Дорошевич, Н.Н. Телешов, М.К. Первухин, В.А. Рышков, Т.Л. Щепкина-Куперник, Н. Тэффи и др.
259593
  Чеповецкий Е.П. Веселые ступени / Е.П. Чеповецкий. – К, 1987. – 167с.
259594
   Веселый английский. – Дубна
1. – 1991. – 114с.
259595
   Веселый английский. – Дубна
2. – 1992. – 104с.
259596
   Веселый антракт. – Киев, 1989. – 182с.
259597
  Окуджава Б.Ш. Веселый барабанщик / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1964. – 105с.
259598
   Веселый буксир. – Ярославль, 1973. – 120с.
259599
  Мечетная Наталия Веселый вдовец // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 28 (367). – С. 38-39


  Зардарі Асиф Алі - пакистанський політик. Став президентом Пакистану з 9 вересня 2008 року після загибелі своєї дружини Беназир Бхутто.
259600
  Шнейдер Л.М. Веселый ветер / Л.М. Шнейдер. – Харьков, 1959. – 316с.
259601
  Егоров Б.А. Веселый вечер / Б.А. Егоров. – М, 1967. – 48с.
259602
  Кривцов Никита Веселый город Тарту : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 76-81 : Фото
259603
  Мухтаров Г.М. Веселый гость : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
259604
  Ионов А.В. Веселый двор. / А.В. Ионов. – Донецк, 1965. – 145с.
259605
   Веселый зоопарк. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 125с.
259606
   Веселый камертон. – К., 1975. – 191с.
259607
   Веселый камертон. – Изд. 2-е. – К., 1976. – 190с.
259608
  Ногай А. Веселый мед / А. Ногай. – Ставрополь, 1978. – 119с.
259609
  Халилецкий Г.Г. Веселый месяц май. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1970. – 168с.
259610
   Веселый мичман. – М., 1959. – 48с.
259611
  Привалов Б.А. Веселый мудрец / Б.А. Привалов. – Ташкент, 1963. – 447с.
259612
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1975. – 391 с.
259613
  Левин Б. Веселый мудрец / Б. Левин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 383 с.
259614
  Левин Б.Н. Веселый мудрец / Б.Н. Левин. – кн. 2. – Москва, 1981. – 375 с.
259615
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1986. – 575 с.
259616
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1988. – 605 с.
259617
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва
Кн. 3. – 1990. – 366 с.
259618
  Бялосинская Н. Веселый паровоз / Н. Бялосинская. – Москва, 1956. – 46 с.
259619
  Полянкер Г.И. Веселый пассажир : рассказы и юморески / Г.И. Полянкер. – Киев : Держлітвидав, 1962. – 255 с.
259620
   Веселый перекур. – М., 1962. – 155с.
259621
  Старшинов Н.К. Веселый пессимист / Н.К. Старшинов. – М, 1963. – 95с.
259622
  Василевский И.М. Весёлый поезд / И.М. Василевский. – Минск, 1977. – 62с.
259623
  Ленч Л.С. Веселый попуткик / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 198с.
259624
  Семенов М.Г. Веселый поток. / М.Г. Семенов. – Москва, 1972. – 167с.
259625
   Веселый привал. – М., 1962. – 144с.
259626
  Левитин М.Е. Веселый разговор / М.Е. Левитин. – Ленинград, 1959. – 235с.
259627
  Праг Э.И. Веселый разговор: юморист. рассказы и повесть / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1976. – 91с.
259628
  Зацаринная А. Веселый родничок / А. Зацаринная. – Симферополь, 1982. – 16с.
259629
  Киселев В.Л. Веселый роман / В.Л. Киселев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256с.
259630
  Ладонщиков Г.А. Веселый самовар : стихи, басни, сказки / Георгий Ладонщиков. – Москва : Русская книга - 21 век, 2007. – 256с., [ 8 ] л. илл. – (Читаем на ночь). – ISBN 978-5-91123-018-0
259631
  Беляков С. Веселый солдат. "Я был один под вечной вьюгой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 95-134. – ISSN 0042-8795


  Норильская каторга Льва Гумилева
259632
  Бородушкин Г.С. Весёлый сосед : басни / Г.С. Бородушкин ; [ил. С.А. Власовский]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1965. – 38 с. : ил.
259633
   Веселый состав : литературно-эстрадный сборник. – Москва, 1939. – 279 с.
259634
   Веселый спутник. – М., 1959. – 128с.
259635
   Веселый спутник. – М., 1960. – 187с.
259636
  Смирнов С.В. Веселый характер / С.В. Смирнов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 286 с.
259637
  Кабиров Л. Веселый хашар / Л. Кабиров. – Ташкент, 1981. – 39с.
259638
  Гершензон М.А. Веселый час / М.А. Гершензон. – М., 1961. – 79с.
259639
  Куусиниеми М.В. Веселый час. На англ. яз. Пособие для учителей по внеклассной работе для V-VIII классов. / М.В. Куусиниеми, Е.Д. Виноградова. – 2-е изд. – М., 1965. – 36с.
259640
   Веселый экран. – Киев, 1990. – 189с.
259641
  Богуславская Н.Е. Веселый этикет : развитие коммуникативных способностей ребенка / Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. – 3-е изд., испр. – Москва : Флинта : Наука, 2007. – 176 с. – ISBN 978-5-9765-0264-2
259642
  Петров С.К. ВеселыйФедя / С.К. Петров. – Челябинск, 1969. – 136с.
259643
  Васильев П.А. Веселыми и светлыми глазами / П.А. Васильев. – Ленинград, 1981. – 175с.
259644
  Ильф И.А. Веселящаяся единица / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Мурманск, 1990. – 223с.
259645
  Туров И.В. Веселье и радость в вероучении хасидов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 134-142. – ISSN 1608-0599


  Хасидизм (послідовник) - містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій пол. 18 ст. як опозиція до догматично-обрядового формалізму і рабинської ортодоксії.
259646
  Горький Максим Весельчак : Воспоминания / Горький М. – Берлин. – 77 с.
259647
  Усенко П.М. Весен незвіяний цвіт : поезії / П.М. Усенко. – Київ : Молодь, 1960. – 176 с.
259648
  Телевной Игорь Весенее благоухание Лазурного берега // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 1. – С. 80-85 : фото
259649
  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов 19- нач.20 вв. / В.К. Соколова. – М., 1979. – 287с.
259650
  Соловьев В.Д. Весенне-летний клещевой энцефалит / В.Д. Соловьев. – Москва, 1944. – 112с.
259651
  Суханова Н.А. Весенне солнце зимы / Н.А. Суханова. – Ростов -на-Дону, 1981. – 223с.
259652
  Саакова В.Г. Весеннее беспокойство / В.Г. Саакова. – М, 1975. – 32с.
259653
  Шик О. Весеннее возрождение - иллюзии и действительность / О. Шик. – М., 1991. – 390с.
259654
  Жигулин А.В. Весеннее имя / А.В. Жигулин. – Москва, 1987. – 159,1с.
259655
  Ермилов Е.М. Весеннее настроение / Е.М. Ермилов. – Тамбов, 1960. – 48с.
259656
  Киличичаков М.Е. Весеннее настроение / М.Е. Киличичаков. – Красноярск, 1972. – 87с.
259657
  Павлов Ю.Н. Весеннее облако / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1976. – 119с.
259658
  Айдамиров З.А. Весеннее обновление : повести и рассказы / Зияутдин Айдамиров ; [худож. Э.Соловьева]. – Москва : Советский писатель, 1986. – 331, [2] с. : ил.
259659
   Весеннее обследование сельского хозяйства Киевской губернии 27-30 мая 1921г.. – Київ, 1921. – 36с.
259660
  Зедгинидзе Э.К. Весеннее половодье : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Москва : Советский писатель, 1972. – 239 с.
259661
  Ремизов А.Н. Весеннее порошье / Алексей Ремизов. – [Санкт-Петербург] : Изд. "Сирин", 1915. – 328 с.
259662
  Усачев П.А. Весеннее равновесие : стихи / П.А. Усачев. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 103с.
259663
  Кац З.М. Весеннее равноденствие / З.М. Кац. – Харьков, 1965. – 107 с.
259664
   Весеннее равноденствие. – Калининград, 1976. – 104с.
259665
  Барышев М.И. Весеннее равноденствие : повести / М.И. Барышев ; послесл. В. Вучетина ; худож. Е.А. Черная. – Москва : Профиздат, 1983. – 416 с. : ил.
259666
  Яшин Д.А. Весеннее разноцветье : стихи / Д.А. Яшин; Даниил Яшен ;. – Ижевск : Удмуртия, 1975. – 86 с.
259667
  Реут К.Ф. Весеннее сердцебиение. / К.Ф. Реут. – Свердловск, 1963. – 67с.
259668
  Кратт И.Ф. Весеннее солнце / И.Ф. Кратт. – Л., 1961. – 192с.
259669
  Моро А.М. Весеннее эхо : стихи / Артур Моро ; пер. с морд. Э.Дедовой и др. – Москва : Современник, 1980. – 94 с.
259670
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1984. – 224с.
259671
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – Минск, 1989. – 237с.
259672
  Разин Г. Весенней ночью / Г. Разин. – Казань, 1947. – 47с.
259673
  Воронов Н.П. Весенней порой / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1956. – 174с.
259674
  Киласония Н.Г. Весенней тропой : стихи / Нази Киласония; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 74 с.
259675
  Прокофьев Д.Г. Весенние будни / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1949. – 98с.
259676
  Маликова М. Весенние венки : повести / Марина Маликова ; пер. с татар. Т.Петелиной. – Москва : Советская Россия, 1984. – 287 с.
259677
   Весенние ветви. – Грозный, 1962. – 166с.
259678
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / Кав Наджми ; и авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1950. – 468 с.
259679
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / Кави Наджми ; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1954. – 478 с.
259680
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / Кави Наджми ; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва, 1956. – 456 с.
259681
  Нажимеденов Ж. Весенние ветры : стихи и поэма / Ж. Нажимеденов; пер. с каз. А.Сендыка. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 80 с.
259682
  Наджми К.Г. Весенние ветры / К.Г. Наджми. – Москва, 1972. – 400с.
259683
  Айдинов Г.И. Весенние ветры приносят дожди : [о звеньевой кубан. рисосовхоза "Славянский" М. Барановой] / Г.И. Айдинов ; [ил.: А.Е. Скородумов]. – Москва : Профиздат, 1974. – 223 с. : ил. – (Повести о героях труда)
259684
  Хохлов В.К. Весенние ветры. / В.К. Хохлов. – М., 1978. – 303с.
259685
  Эмин Г. Весенние воды / Г. Эмин. – М, 1953. – 183с.
259686
  Тютчев Ф.И. Весенние воды : лирика / Ф.И. Тютчев. – Москва, 1972. – 174 с.
259687
  Оппоков Е.В. Весенние воды р. Днепра и орошение степей Южной Украины и Крыма : (В порядке постановки вопроса) / Е.В. Оппоков, акад., 1936. – С. 83-88
259688
  Баталов В.Я. Весенние всходы : роман : [пер. с коми-перм.] / Валериан Баталов ; худож. В. Кадочников. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1985. – 280 с. : ил.
259689
  Тютчев Ф.И. Весенние годы / Ф.И. Тютчев. – Москва, 1989. – 126с.
259690
  Карим М. Весенние голоса : стихи / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1954. – 96 с.
259691
  Расих Атилла Весенние голоса : роман / Расих Атилла; авториз. пер. с тат. А.Жукова и А.Зеленова. – Москва : Современник, 1977. – 284 с.
259692
  Усова Н.Т. Весенние голоса / Н.Т. Усова. – Тула, 1981. – 238с.
259693
   Весенние голоса. – М., 1985. – 431с.
259694
  Межелайтис Э. Весенние гости : стихи / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 328 с.
259695
  Рашидов Р. Весенние гости. / Р. Рашидов. – М., 1959. – 72с.
259696
  Речмедин В.Е. Весенние грозы: Роман. / В.Е. Речмедин. – Москва, 1976. – 488с.
259697
  Минутко И.А. Весенние деревья: Повести и рассказы. / И.А. Минутко. – М., 1977. – 415с.
259698
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов : Книжно-журнальное издательство, 1963. – 543с.
259699
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов, 1964. – 544с.
259700
  Руденко В.И. Весенние дороги. / В.И. Руденко. – К., 1962. – 83с.
259701
  Масенко Т.Г. Весенние журавли : стихи / Т.Г. Масенко. – Москва, 1958. – 79 с.
259702
  Кобзев И.И. Весенние заботы : Новые стихи / И.И. Кобзев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 128с.
259703
  Коробов А.И. Весенние заметки об осенних впечатлениях. Наука и образование в университете Кембриджа / А.И. Коробов, Ю.В. Холин // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 156-167.
259704
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 413 с.
259705
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман ; [пер. с латыш. ; ил. В. Грант]. – Рига : Лиесма, 1966. – 312 с. : ил.
259706
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Болот Боотур ; авториз. пер. с якут. В. Дудинцева, Н. Гордеевой. – Москва : Современник, 1974. – 375 с. – (Новинки "Современника")
259707
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1975. – 272 с. – (Народная библиотека)
259708
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Болот Боотур ; авториз. пер. с якут. В. Дудинцева, Н. Гордеевой ; худож. В.П. Покусаев. – Москва : Советская Россия, 1982. – 335 с. : ил.
259709
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. : Автореф... канд. геогр.наук: / Витвицкая З.М.;. – Одесса, 1955. – 13л.
259710
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 1 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т. – Одесса, 1955. – 212л. – Бібліогр.:л.205-210
259711
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 2 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т -- МВО. – Одесса, 1955. – 48л.
259712
  Боков В.Ф. Весенние звоны : новая книга стихов / В.Ф. Боков. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 238 с.
259713
  Кутов Н. Весенние зори / Н. Кутов. – Л., 1957. – 116с.
259714
  Перегудов А.В. Весенние зори / А.В. Перегудов. – М, 1966. – 112с.
259715
   Весенние зори. – Воронеж, 1970. – 34с.
259716
  Ревнивых Н.Е. Весенние и летние типы погоды для г. Уральска за период 1944-57 гг. / Н.Е. Ревнивых. – Уральск, 1958. – 83-88с.
259717
   Весенние и летние экскурсии на природу. – М., 1927. – 147с.
259718
  Винничук Ю.П. Весенние игры в осенних садах / Юрий Винничук ; [пер. с укр. В. Крикуненко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 346, [2] с. – Кн. року Бі-Бі-Сі 2005. – ISBN 978-966-03-5915-4
259719
  Курбанов Ташли Весенние капли : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1979. – 456 с.
259720
  Гилязов А.М. Весенние караваны : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1987. – 239 с.
259721
   Весенние клавиши. – Кишинев, 1966. – 116с.
259722
  Лаффит Ж. Весенние ласточки : роман / Ж. Лаффит; Пер. с франц. И. Эрбург. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 266 с.
259723
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Москва, 1961. – 438 с.
259724
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Минск, 1969. – 431 с.
259725
  Бугорков С.С. Весенние ливни / С.С. Бугорков. – Донецк, 1973. – 54с.
259726
  Карпов В.Б. Весенние ливни; Сотая молодость : романы. / В.Б. Карпов. – Москва, 1977. – 830 с.
259727
  Стремяков И. Весенние льды : стихи / И. Стремяков. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд., 1982. – 272 с.
259728
  Голубев В.П. Весенние метели / В.П. Голубев. – Москва, 1984. – 112с.
259729
  Элляй Весенние напевы / Элляй. – Якутск, 1948. – 83с.
259730
  Редикорцев В.В, Весенние насекомые : с 31 рис. / В.В. Редикорцев, мл. зоолог Императорской АН. – Харьков : Изд. Харьковского О-ва Любителей Природы ; Типо-литогр. М. Сергеева и К, 1910. – 20 с. – Без тит. л.
259731
  Юй Весенние ночи / Юй, Да-Фу. – Москва, 1972. – 206с.
259732
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши : Повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Детская литература, 1974. – 96с.
259733
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 95с.
259734
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1980. – 91с.
259735
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 3-е изд. – Москва, 1983. – 95с.
259736
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши. Чудотворная : повести / В.Ф. Тендряков. – Ленинград : Детская литература, 1988. – 206 с.
259737
  Ляшенко В.Г. Весенние перегоны / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1964. – 32с.
259738
  Кэраре П. Весенние переливы : лирич. и сатирич. стихи / П. Кэраре. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 107 с.
259739
  Гюльгюн М. Весенние песни / М. Гюльгюн. – Баку, 1959. – 97с.
259740
  Дашабылов Г.Ц. Весенние письма : стихи / Г.Ц. Дашабылов; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1979. – 108 с.
259741
  Каплинская Е.С. Весенние порядки / Е.С. Каплинская. – Москва, 1963. – 23с.
259742
  Каримов М.Н. Весенние почки / М.Н. Каримов. – М., 1961. – 64с.
259743
  Лукашевич В.К. Весенние причалы : стихотворения / В.К. Лукашевич. – Калининград, 1982. – 80с.
259744
  Сладков Н.И. Весенние радости. / Н.И. Сладков. – Л., 1991. – 191с.
259745
  Мейбаум В.В. Весенние радуги / В.В. Мейбаум. – Таллин, 1981. – 103с.
259746
  Юдаев В.П. Весенние разливы / В.П. Юдаев. – Тула, 1982. – 352с.
259747
  Карпенко Л.П. Весенние растения как индикаторы лесорастительных условий левобережной лесостепной Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Карпенко Л. П.; АН МССР. – Кишинев, 1972. – 16с.
259748
  Козловская Н.В. Весенние растения окрестностей Минска / Н.В. Козловская. – Минск, 1961. – 52с.
259749
   Весенние родники. – Донецк, 1965. – 174с.
259750
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск
ч.2. – 1969. – 335 с.
259751
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск, 1985. – 318с.
259752
  Мариан Б.Т. Весенние телеграммы / Б.Т. Мариан. – Кишинев, 1974. – 68с.
259753
  Щипахина Л.В. Весенние тропы. / Л.В. Щипахина. – Свердловск, 1959. – 136с.
259754
  Эралиев С. Весенние цветы / С. Эралиев. – Фрунзе, 1958. – 156с.
259755
   Весенние цветы. – М., 1978. – 208с.
259756
  Ищенко Л.Е. Весенние цветы Туркменистана / Л.Е. Ищенко, Б. Дурдыев. – Ашхабад, 1988. – 44с.
259757
  Паули Е.Е. Весенние экскурсии / Е.Е. Паули. – Х., 1924. – 52с.
259758
  Шмидт Р.Т. Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906 году / Р. Т. Шмидт. – 1908. – С. 169-170, 13-39, 316-318, XVII-XXXII, LIII-LXI
259759
  Киле П.А. Весенний август : повести / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1981. – 430 с.
259760
  Зорин Виталий Весенний аВЬЕТНАМиноз // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 94-101 : фото
259761
  Суворов Н.А. Весенний вальс. Эстрадно-спортивный танец / Н.А. Суворов. – Москва : Искусство, 1963. – 40с.
259762
  Алиева Ф.Г. Весенний ветер : стихи и поэма : пер. с авар. / Ф.Г. Алиева. – Москва : Советский писатель, 1964. – 91 с.
259763
  Федоров В.И. Весенний ветер / В.И. Федоров. – М., 1966. – 92с.
259764
  Далада Н.Ф. Весенний ветер / Н.Ф. Далада. – М. : Московский рабочий, 1968. – 296 с.
259765
  Ли Весенний ветер над древним городом. / Ли, Ин-Жу. – М., 1961. – 504с.
259766
  Вайнерман Х.А. Весенний говор : стихи / Х.А. Вайнерман; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962. – 119 с.
259767
  Рывлин А. Весенний горизонт. / А. Рывлин. – К, 1950. – 84с.
259768
  Примеров Б.Т. Весенний гость / Б.Т. Примеров. – М., 1972. – 96с.
259769
  Канович Григорий Весенний гром.
259770
  Шутов И.Н. Весенний гром. / И.Н. Шутов. – К, 1974. – 384с.
259771
  Шутов И.Н. Весенний гром. Звенигора / И.Н. Шутов. – Киев : Дніпро, 1978. – 511 с.
259772
  Скачков И.С. Весенний гром: роман / И.С. Скачков. – Львов, 1976. – 231с.
259773
  Космач Ц. Весенний день : роман ; Баллада о трубе и облаке: роман ; Новеллы ; пер. со словенского / Цирил Космач ; [Составл. и предисл. Н. Вагаповой]. – Москва : Радуга, 1988. – 457 с. – (Мастера современной прозы ; Югославия)
259774
  Лужанин А.В. Весенний дождь / А.В. Лужанин. – Ижевск, 1954. – 38с.
259775
  Волынин Г.И. Весенний дождь / Г.И. Волынин. – Симферополь, 1960. – 56с.
259776
  Губай Гариф Весенний дождь : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1965. – 208 с.
259777
   Весенний дождь. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
259778
  Шакенов Н. Весенний дождь : стихи и поэмы / Н. Шакенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 108 с.
259779
  Фет А.А. Весенний дождь / А.А. Фет. – Тула, 1983. – 367с.
259780
  Рыбочкин А.И. Весенний дождь. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1961. – 72с.
259781
  Яндиев Джемалдин Весенний зов : стихи разных лет / Джемалдин Яндиев ; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1986. – 108 с.
259782
  О" Нил Том Весенний карнавал для тупиков. Лечение тупиками / О" Нил Том, Грин Дэнни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июль, № 130. – С. 134-147 : фото
259783
  Сергин В.В. Весенний лед / В.В. Сергин. – М., 1988. – 270с.
259784
  Иванникова Е.В. Весенний лед / Е.В. Иванникова. – Волгоград, 1989. – 110с.
259785
  Бударов Г.И. Весенний ледоход / Г.И. Бударов. – Москва, 1969. – 335с.
259786
   Весенний медосбор : рассказы. – Симферополь : Таврия, 1979. – 256 с.
259787
   Весенний ночной пролет птиц над аридными и горными пространствами Средней Азии и Казахстана. – Ленинград, 1985. – 296с.
259788
  Чичкина Светлана Весенний оптимизм к осеннему "Отдыху" : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 10-11 : Фото
259789
  Астафьев В.П. Весенний остров : рассказы : для сред. и старш. шк. возраста / В.П. Астафьев ; ил. Ю.Лихачев. – Пермь : Книжное издательство, 1964. – 263 с.
259790
  Мишон В.М. Весенний поверхностный сток рек Центральных черноземных областей, его распределение по территории, изменчивость и методы расчета : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мишон В.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 25 с.
259791
  Байрамукова Х. Весенний полдень : стихи / Халимат Байрамукова. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во, 1966. – 272 с.
259792
  Чепурин Ю.П. Весенний поток / Ю.П. Чепурин. – Москва : Искусство, 1954. – 94 с.
259793
  Липатов А.А. Весенний поток / А.А. Липатов. – Днепропетровск, 1958. – 102с.
259794
  Акобия Ш. Весенний поток : стихи / Ш. Акобия. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 72 с.
259795
  Мугуев Х.-М. Весенний поток / Х.-М. Мугуев. – Орджоникидзе, 1983. – 446с.
259796
  Миндадзе А.А. Весенний призыв / А.А. Миндадзе. – Москва, 1978. – 79с.
259797
  Иванова В.С. Весенний призыв / В.С. Иванова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 159с.
259798
  Гублер Н.Я. Весенний рейс / Н.Я. Гублер. – Минск, 1979. – 158с.
259799
  Карим Х.К. Весенний сад : стихи и поэмы / Х.К. Карим. – Москва, 1951. – 128 с.
259800
  Дремов И.А. Весенний свет / И.А. Дремов. – Москва, 1956. – 102с.
259801
  Егоров С.А. Весенний свет / С.А. Егоров. – Ярославль, 1977. – 24с.
259802
  Кулиев К. Весенний свет : стихотворения, поэма / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1979. – 142 с.
259803
  О"Флаэрти Лайам Весенний сев / О"Флаэрти Лайам; Лиэм О"Флахерти ; автор. пер. с англ. П. Охрименко. – Москва : Огонек, 1929. – 40 с.
259804
  Татаев Н.А. Весенний сев и организация труда и производства в колхозах / Н.А. Татаев. – М.-Л., 1932. – 47с.
259805
  Уваров А.Г. Весенний смотр / А.Г. Уваров. – К, 1954. – 80с.
259806
  Щербак Ю.Н. Весенний снег / Ю.Н. Щербак. – Краснодар, 1957. – 43с.
259807
  Анисимов В.Р. Весенний снег : стихи / В.Р. Анисимов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1968. – 16 с.
259808
  Тарба И. Весенний снег / Иван Тарба ; пер. с груз. – Сухуми, 1970. – 176 с.
259809
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1978. – 230с.
259810
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1979. – 528с.
259811
  Георгиу Г. Весенний снегопад : роман / Г. Георгиу. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 272 с.
259812
  Фучеджиев Д. Весенний сок / Д. Фучеджиев. – София, 1964. – 180с.
259813
  Паршин В.Н. Весенний сток в бассейне реки Дона и его предвычисление / В.Н. Паршин, М.С. Салов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 104с.
259814
  Комаров В.Д. Весенний сток равнинных рек Европейской части СССР, условия его формированяи и методы прогнозов. / В.Д. Комаров. – Москва, 1959. – 296с.
259815
  Салазанов В.В. Весенний сток рек бассейна Верхнего Днепра. : (Условия формирования и методы прогнозов) / В.В. Салазанов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 143с.
259816
  Великанова Т.И. Весенний сток рек северного края Европейской части СССР и методика его прогноза : Автореф... канд. геогр.наук: / Великанова Т.И.; Глав. упр. гидрометеорологич. службы при Совете Министров Союза ССР. – М., 1956. – 7л.
259817
  Золотарев Л.А. Весенний уход за озимыми посевами / Л.А. Золотарев. – Петроград, 1917. – 28 с.
259818
  Мауров А.Н. Весенний шторм / А.Н. Мауров. – Днепропетровск, 1957. – 43с.
259819
  Серебровская Е.П. Весенний шум. / Е.П. Серебровская. – Л, 1958. – 347с.
259820
  Никитин С.К. Весенним утром / С.К. Никитин. – М, 1966. – 464с.
259821
   Весення выставка 1976 : каталог. – Москва : Советский художник, 1976. – 90 с.
259822
   Весення выставка произведений ленинградских художников : каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 82 с.
259823
   Весення выставка произведений ленинградских художников 1971 г. : каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 48 с.
259824
   Весення выставка произведений московских художников 1974 г. : каталог. – Москва : Реклама, 1975. – 64 с.
259825
  Горышин Г.А. Весення охота на боровую дичь / Г.А. Горышин. – Москва, 1986. – 447с.
259826
  Крапчан Б. Весення песня / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1964. – 120с.
259827
  Жуков А.Н. Весення поверка / А.Н. Жуков. – Саратов, 1968. – 102с.
259828
  Мординов Н.Е. Весення пора : роман / Николай Мординов ; авториз. пер. с якут. А.Дмитриевой и Л.Корниловой. – Москва : Известия, 1970. – 718 с.
259829
  Мординов Н.Е. Весення пора : роман / Николай Мординов ; авториз. пер. с якут. А.Дмитриевой и Л.Корниловой. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 541 с.
259830
  Жимбиев Ц.-Ж. Весення степь : стихи и поэма / Ц.-Ж. Жимбиев; пер. с бурят. – Москва : Советский писатель, 1959. – 103 с.
259831
  Костин Павел Весенняя аллергия : Если у вас аллергия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
259832
  Горяинов А.А. Весенняя борьба с вредителями сада / А.А. Горяинов. – Москва; Ленинград, 1930. – 32 с.
259833
  Кавач В. Весенняя буря / В. Кавач. – М, 1963. – 96с.
259834
  Черномор Я. Весенняя быль / Я. Черномор. – М, 1927. – 178с.
259835
  Смоляницкий С.В. Весенняя быль / С.В. Смоляницкий. – М., 1981. – 88с.
259836
   Весенняя ветка. – Челябинск, 1962. – 154с.
259837
  Граши А.Б. Весенняя галактика : лирические путешествия / А.Б. Граши. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 223 с.
259838
  Тютчев Ф.И. Весенняя гроза / Ф.И. Тютчев. – Тула, 1984. – 415с.
259839
  Хрилев Л.С. Весенняя жажда / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1963. – 104с.
259840
  Гончаров Н.И. Весенняя завязь / Н.И. Гончаров. – Минск, 1962. – 39с.
259841
  Кожухарь Ф.Л. Весенняя закладка пришкольного сада. / Ф.Л. Кожухарь. – Свердловск, 1947. – 8с.
259842
  Хохлов С.Н. Весенняя зорька. / С.Н. Хохлов. – Краснодар, 1957. – 61с.
259843
  Катков Н.И. Весенняя капель. / Н.И. Катков. – Пенза, 1959. – 142с.
259844
  Красиловец Ю.Г. Весенняя капустная муха и борьба с нею в условиях орошения Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Красиловец Ю.Г.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1969. – 19л.
259845
   Весенняя колонна. – Алма-Ата, 1958. – 296с.
259846
  Подольский С.Я. Весенняя мастерская / С.Я. Подольский. – Ставрополь, 1982. – 79 с.
259847
  Саулит Б.Р. Весенняя метель : повесть / Бруно Саулит ;. – Москва : Советский писатель, 1961. – 76 с.
259848
  Тэсс Т.Н. Весенняя метель. / Т.Н. Тэсс. – М, 1976. – 287с.
259849
  Кронгауз А.М. Весенняя осень : стихи / А.М. Кронгауз. – Москва : Советский писатель, 1962. – 158 с.
259850
  Куваев О.М. Весенняя охота на гусей. / О.М. Куваев. – Москва, 1967. – 192с.
259851
  Куваев О.М. Весенняя охота на гусей. / О.М. Куваев. – Новосибирск, 1968. – 246с.
259852
  Тириков Анатолий Гаврилович Весенняя песня : Рассказы / Тириков Анатолий Гаврилович. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд., 1963. – 31с.
259853
   Весенняя песнь. – Брно, 1985. – 107с.
259854
  Гукасян О.А. Весенняя повесть / О.А. Гукасян; авториз. пер. с арм. Л.Алмазовой и В.Хегумяна. – Москва : Советский писатель, 1963. – 142 с.
259855
  Щербиновский Н.С. Весенняя подготовка к борьбе с вредителями. / Н.С. Щербиновский. – Москва, 1925. – 40с.
259856
  Щербиновский Н.С. Весенняя подготовка к борьбе с вредителями. / Н.С. Щербиновский. – МоскваЛ., 1930. – 48с.
259857
  Мординов Н.Е. Весенняя пора / Н.Е. Мординов. – Москва, 1954. – 711с.
259858
  Ларин М.П. Весенняя почта. Лирика. / М.П. Ларин. – Киев, 1962. – 119с.
259859
  Божилов Б. Весенняя поэзия : избранная лирика / Б. Божилов ; пер. с болг. Б. Окуджавы ; [сост. и ред. А. Собкович ; ил. А. Борисов]. – Москва : Прогресс, 1968. – 95 с. : ил.
259860
  Безыменский А.И. Весенняя прелюдия : избр. стихотворения / А.И. Безыменский. – Москва ; Ленинград : ЗИФ, 1929. – 141 с.
259861
  Александров Е.В. Весенняя просека : стихи / Евгений Александрович ; [худож. Э.Е. Миронова]. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 71с.
259862
  Кнорре Ф.Ф. Весенняя путевка / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1976. – 640с.
259863
   Весенняя радуга. – К., 1976. – 167с.
259864
  Лазарев А. Весенняя распродажа по-сегунски // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-20


  Історія проституції в Японії
259865
  Венцлова А. Весенняя река : повесть / А. Венцлова; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1967. – 344 с.
259866
  Венцлова А. Весенняя река : повесть, воспоминания / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1977. – 527 с.
259867
  Мальцев О.М. Весенняя свежесть / О.М. Мальцев. – Белгород, 1961. – 148с.
259868
  Пискунов И.А. Весенняя сельдь западного побережья Южного Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: / Пискунов И.А.; Акад. наук Союза ССР. Дальневосточный филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1951. – 16 с.
259869
  Богданова Светлана Весенняя сказка Костромской земли : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 60-61 : Фото
259870
  Маевский П.Ф. Весенняя флора / П.Ф. Маевский. – Москва, 1934. – 117с.
259871
  Маевский П.Ф. Весенняя флора / П.Ф. Маевский. – Москва, 1962. – 104с.
259872
  Чернов В.Н. Весенняя флора Калеро-Финской ССР / В.Н. Чернов. – Петрозаводск, 1955. – 156с.
259873
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте и апреле / сост. П. Маевский. – Москва : Изд. Учебного маг. "Начальная школа" Е.Н. Тихомировой ; Тип. М.Г. Волчанинова, (бывш. М.Н. Лаврова ), 1886. – [2], 55 с.
259874
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте и апреле / сост. П. Маевский // Ключ к определению древесных растений по листве для Средней, Юго-Западно и Западной России / П.Ф. Маевский. – Москва : Изд. [и тип.] Елизаветы Гербек, 1890. – [2], 55 с.
259875
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте, апреле и нач. мая / сост. П. Маевский. – 4-е изд., испр. и доп. А.Ф. Флеров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1902. – 118 с. : ил. – Предисл. к 3-му изд.: Б. Федченко; к 4-му: А. Флеров


  Авт. предисл.: Флеров, Александр Федорович (1872-1960)
259876
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте, апреле и нач. мая / сост. П. Маевский. – 7-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1911. – 120 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах
259877
  Маевский П.Ф. Весенняя флора Средней России : таблицы для определения растений, цветущих а марте, апреле и нач. мая / сост. П. Маевский. – 8-е изд. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. – 120 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах. - На экз. № 83112 заглавие на обл.: Весення флора
259878
  Ероховец А.С. Весенняя черемуха / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1959. – 87с.
259879
  Борисенко В.К. Весилля (- найдавніший ритуал родинно-побутової обрядності українців) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 309-313. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
259880
   Весілля : у 2 кн. – Київ : Наукова думка. – (Українська народна творчість)
Кн. 1. – 1970. – 455 с.
259881
   Весілля : у 2 кн. – Київ : Наукова думка. – (Українська народна творчість)
Кн. 2. – 1970. – 479 с.
259882
  Сидоренко Вікторія Весілля deluxe // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 146-149 : Фото
259883
  Дем"ян Л. Весілля без жениха / Л. Дем"ян. – Ужгород, 1956. – 158 с.
259884
  Матту Ю. Весілля в бібліотеці? Можливо все! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Квітень (№ 14/17). – С. 12-13. – ISSN 2519-4429


  Бібліотечний туризм: бібліотеки Литви.
259885
  Гнатюк В.М. Весілля в Керестурі (Бач-Бодpоїськоїстолиці в полудневій Угоpщини) / записав Володимир Гнатюк // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 53, [3] с.
259886
  Колцуняк М. Весілля в Ковалівці, тепер Коломийського району Івано-Франківської області = Весїлє в Ковалївцї (в повітї Коломийськім) : етногр. записки Николи Колцуняка. (1889 р.) / Микола Колцуняк ; [упоряд. і авт. передм.: М. Савчук]. – Коломия : Вік, 2015. – 126, [2] с., XVI с. : іл. – На обкл. назва: Весілля в Ковалівці. - Текст мовою діалекту. – (Бібліотека Коломийщини / редкол.: М. Васильчук [та ін.] ; вип. 1). – ISBN 966-550-050-3


  В пр. № 1702940 напис: Наукоій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - з повагою упорядник. Підпис. 23.12.2015 р. м. Коломия
259887
  [Юхвід А Л. Весілля в Малинівці : комедія на 4 дії / А Л. [Юхвід; автор Л. Юхвід ; Музика - О.П. Рябова ; Державний театр музичної комедії УРСР. – Київ : Міськліт ; Друк. Оборонгизу. – 16 с. : портр.
259888
  Юхвід Л.А. Весілля в Малинівці : героїчна комедія / Л.А. Юхвід. – Київ : Мистецтво, 1941. – 131 с.
259889
  Танцюра Гнат Весілля в селі Зятківцях / Танцюра Гнат. – Київ : Народознавство, 1998. – 404 с. – (Бібліотека часопису "Народознавство"). – ISBN 966-7421-03-1
259890
  Іваничук Роман Весілля в Теребіжі = не зовсім потішна історія : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-67. – ISSN 0208-0710
259891
  Мартиневич В. Весілля з поправками / В. Мартиневич. – Ленинград, 1924. – 16 с.
259892
  Дьяконов М.М. Весілля з приданим / М.М. Дьяконов. – Харків, 1952. – 108 с.
259893
  Сухово-Кобилін Весілля Кречинського / Сухово-Кобилін. – Київ, 1950. – 91 с.
259894
  Червяк К. Весілля мерція / К. Червяк. – Харків, 1930. – 140 с.
259895
   Весілля на Бориспільщині XІX-XX століття / [уклад. В. Стрілько-Тютюн]. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 581, [3] с. : фотоіл., іл., ноти. – На тит. арк. помилково зазнач.: Весілля на Бориспільщині ХХІ [тбто ХІХ] - ХХ століття. – Бібліогр.: с. 580-581. – ISBN 978-617-605-022-3
259896
  Коцюбинський А.Ф. Весілля на Венері / А.Ф. Коцюбинський. – Київ, 1987. – 200с.
259897
  Нахбар Г. Весілля на Леннекені / Г. Нахбар. – Київ, 1963. – 247с.
259898
  Гончарук П.С. Весілля скасовано // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 88-92. – ISBN 978-966-452-148-9
259899
  Паньків М. Весілля у селі Вербівцях на Городенківщині / М. Паньків; Ін-т народознавства НАН України ; Івано-Франківський сектор народознавства. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 108 с. – Видання присвячується 625-річчю першої згадки про село Вербівці (15 грудня 1373 р.). – ISBN 966-7263-53-3
259900
  Петрова Н. Весілля українців Добруджі: до питання структури та варіативності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 127-132


  Добруджа - історична область в Європі, розташована між нижньою течією р. Дунай і узбережжям Чорного моря. Північна частина входить до складу Румунії, південна — до складу Болгарії
259901
  Брицун-Ходак Весілля як обряд тисячоліть. Таїна роду-народу в обрядах предків // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 203-215


  Овруччина - Словечанщина - Коростенщина (підбілоруська зона української культури).
259902
  Бугайова В.О. Весілля як феномен української культури: обрядовість і театралізація : автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Бугайова Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
259903
  Чумаченко О. Весілля як форма обрядово-ритуального "entertainment" в образотворчому мистецтві України XX - XXI століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 1. – С. 96-100. – ISSN 2226-3209


  Весілля як форма обрядово-ритуального «entertainment» в роботах українських художників ХХ–ХХІ століття Ф. Кричевського, О. Кульчицької, М. Примаченко, Г. Акішиної, І. Вербицького, Г. Галаганова, М. Гуйди, І. Ілько та інших, займало особливе місце, не ...
259904
  Прокопенко В. Весілля: грузинські фрагменти вітчизняної кіноісторії // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2002. – № 14, (літо). – С. 26-37
259905
  Серко О. Весільна вокально-обрядова культура Середньої Волині: етнографія та меліотипологія // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2018. – Вип. 42/43 : Музикознавчий універсум. – С. 227-249. – ISSN 2310-0583
259906
  Костенко Л. Весільна комора у контексті обрядів господарської магії // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 29-36. – ISSN 0130-6936
259907
  Делюсто М. Весільна лексика української Південнобессарабської говірки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 45-52. – (Серія "Філологічні науки")
259908
  Матушенко В.Б. Весільна модель світоустрою та її функції // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 48-52
259909
  Лозко Галина Весільна обрядовість // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 17-19. – ISSN 1814-5078


  Походження слова "весілля" та інше про весільну магію
259910
  Костюк І. Весільна обрядовість бойків Закарпаття / І. Костюк, Т. Леньо, Н. Пастух // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 35-51
259911
  Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття на початку XXI століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 83-90. – ISSN 0130-6936
259912
  Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття у ХХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 103-113


  У статті розглядаються весільні звичаї бойків Закарпаття. Незважаючи на глибоку самобутність культури бойківсько-закарпатського люду, весільний обряд залишається традиційним українським, хоча й має ряд регіональних особливостей. В статье ...
259913
  Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.05 / Соболєва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
259914
  Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Соболєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 255 л. + Додатки: л. 224-255. – Бібліогр.: л. 201-223
259915
  Красовська І.В. Весільна обрядовість Сокирянщини кінця XX – початку XXI ст.: структурно-семантичні та художні трансформації : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Красовська Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
259916
  Лук"яненко О. Весільна обрядовість українців в 50–60-ті роки XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 61-67
259917
  Кешеля Д. Весільна феєрія : повість // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 14-33. – ISSN 0868-4790
259918
  Бугайова В.О. Весільна церемонія Харківщини в контексті сучасної культури міста // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 79-86
259919
  Марченко Н.В. Весільне обрядове дійство західних слов"ян на німецькомовній території за етнографічними матеріалами ХІХ ст. Франца Тецнера // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С.331-342. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається весільне обрядове дійство кашубів, мазурів, моравців, словінців, полабів, поляків, філіпонців та чехів, які проживали у ХІХ ст. на території Німеччини. Весілля описано німецьким етнографом Францом Тецнером, завдяки матеріалу ...
259920
  Бех К. Весільне печиво: традиційне обдарування та нові практики частування // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 90-95. – ISSN 0130-6936
259921
  Верещак Ярослав Весільний злодій : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 110-131. – ISSN 0130-321Х
259922
  Коваль В. Весільний ладканковий прототип 5+3 на Підгорганні: модифікаційно-трансформаційні процеси // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 66-80


  "...У статті на матеріалах локальної народновокальної тридиції Підгоргання розглядається весільний ладканковий прототип 5+3. Окрім визначення загальних типологічних характеристик цих наспівів, вказується на модифікаційно-трансформаційні процеси цього ...
259923
  Дангулжи Н. Весільний міфологічний простір у контексті чарівної казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 143-146
259924
  Герасимчук М. Весільний обряд / Марія Герасимчук. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 44 с. : іл. – ISBN 978-966-1516-62-4


  Українська весільна обрядовість на прикладі весільного обряду села Мочулище у дослідженні Марії Герасимчук
259925
  Шворак І.Ю. Весільний обряд на Потур"ї в контексті традиційної культури Західної Волині // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 131-142. – ISSN 2226-2180


  Весільна обрядовість є однією зі сфер української традиційної культури, які відносно добре збереглися до нашого часу. Саме весільні пісні становлять левову частку матеріалів, зібраних автором статті упродовж 2011–2015 рр. на території Потур’я ...
259926
  Творун С. Весільний обрядовий хліб Східеного Поділля // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 312-322. – ISBN 978-617-689-163-5
259927
  Шевченко-Савчинська Весільний портрет на тлі міста Лева: латиномовна епіталама в Україні XVII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 73-86. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі лдатиномовної епіталами XVII ст., що належить перу Михайла Злоторовича, досліджено процес художнього освоєння дійсності, трансформації, за законами етикетного жанру, реальних осіб в літературні образи. Шляхом порівняння та аналізу ...
259928
  Несен І. Весільний ритуал Середнього Полісся : традиційна структура та реліктові форми (середина XIX - XXст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 261-319. – (Серія історична ; Вип. 43)
259929
  Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина 19-20 ст.) / І.І. Несен ; МУПНС та СЗНН ЧК ; Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ ; Держ. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 278 с. – ISBN 966-96489-1-2
259930
  Скиба О.В. Весільний фольклор Луганщини в науковій інтерпретації : монографія / О.В. Скиба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 218, [1] с. : фотоіл. – На тит. арк. помилк.: інтерепретаціїi. - Резюме парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 152-163 та в кінці розд. – ISBN 978-966-617-314-3
259931
  Ткачук В. Весільні звичаї в Стародавньому Римі // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 36-37. – ISBN 978-966-600-646-5
259932
  Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні : (історико-етнографічне дослідження) / В.К. Борисенко ; АН УРСР, Ін-т Мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1988. – 192 с. – ISBN 5-12-000155-6
259933
  Борисенко Валентина Кирилівна Весільні звичаї та обряди на Україні : Автореф... докт. іст.наук: 07.00.07 / Борисенко Валентина Кирилівна; АН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Рильського. – К., 1992. – 33л.
259934
  Борисенко В. Весільні звичаї та обряди українців Слобожанщини XX - початку XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 37-50. – ISSN 2313-8505
259935
  Курочкін О. Весільні обрядові ігри українців (типологія і семантика) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 20 (23). – С. 82-97. – ISSN 2313-8505
259936
  Рибак Ю. Весільні передладканки на Західному Поліссі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 148-154. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
259937
   Весільні пісні. – Київ : Наукова думка
Ч. 1 : Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна. – 1982. – 866 с.
259938
   Весільні пісні. – Київ : Наукова думка
Ч. 2. – 1982. – 678 с.
259939
   Весільні пісні. – К., 1988. – 475с.
259940
  Єфремова Л. Весільні пісні села Мелені Коростенського району Житомирської області у всеукраїнському контексті // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 156-164. – ISBN 978-96602-6551-6


  Сучасний запис весільних пісень с. Мелені Коростенського району Житомирської області відбиває основні закономірності музично-поетичного компонента українського весілля . Тут представлені головні етапи весільної драми: випікання короваю, розплітання ...
259941
  Саварин Т. Весільні пісні та звичаї Лемківщини на українсько-словацькому суміжжі // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 112-116. – ISSN 2225-5095
259942
  Пшенічкіна Г. Весільні тиради правобережної Черкащини з 6-7-складовою основою: особливості компонування // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 81-103


  "...Весільні пісні правобережної Черкащини - показовий жанр для виявлення збереженості місцевої народно-вокальної традиції та окреслення музичної стилістики регіону. У супроводі весільних обрядів цього краю домінантну роль відіграють тирадні мелоформи ...
259943
  Яновський М.В. Весільної грали музики : повість та оповідання / Микола Яновський. – Київ : Молодь, 1979. – 200 с.
259944
  Пеунов В.К. Веские доводы / В.К. Пеунов. – Киев, 1977. – 335с.
259945
   Веские доказательства. – М.
1. – 1987. – 588с.
259946
  Глушков В.А. Веское слово общественности / В.А. Глушков. – Киев : Політвидав України, 1987. – 80с.
259947
  Нестерова Е.В. Весла / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1964. – 48с.
259948
   Веслав Борись (Wieslaw Borys) (04.01.1939 - 29.11.2021) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 81-82. – ISSN 0027-2803


  9 листопада 2021 р. пішов з життя Веслав Борись, визначний польський мовознавець другої половини ХХ - початку ХХІ ст., полоніст, славіст і етимолог, автор численних праць, присвячених історії польської та інших слов’янських мов, передусім їхньої лексики.
259949
  Дмитренко О.М. Весло : повісті, оповідання, нариси / О.М. Дмитренко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 222 с.
259950
  Куршин Олена ВеслоВелоПрикарпаття : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 142-144
259951
   Весловой спорт. – К., 1971. – 260с.
259952
   Веслоногие ракообразные. – Ленинград
1. – 1983. – 357с.
259953
  Монченко В.И. Веслоногие ракообразные (Copepoda) бассейна среднего Днепра. : Автореф... канд. биол.наук: / Монченко В.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1962. – 20л.
259954
   Веслування. – К., 1968. – 120с.
259955
  Просяник Н.С. Весна - небезпека зсувів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
259956
  Чимид Ч. Весна - осень / Ч. Чимид. – М., 1964. – 206с.
259957
  Бородин Н. Весна : русская жизнь и природа : сборник для детского чтения / Н. Бородин. – Москва : Типо-литография товарищества И.Н. Кушнерев и К°, 1892. – 349 с.
259958
   Весна : литературный альманах. – Свердловск, 1934. – 144с.
259959
  Кириленко І. Весна / І. Кириленко. – Київ, 1936. – 286 с.
259960
  Ткачук В. Весна : оповідання / В. Ткачук. – Київ, 1940. – 78 с.
259961
  Соколов М.Д. Весна / М.Д. Соколов. – Ростов-на-Дону, 1947. – 138с.
259962
   Весна. – Ужгород, 1947. – 47с.
259963
  Антонов С.П. Весна : рассказы / Сергей Антонов. – Ленинград : Лен. газ.-журн. и книжное издательство, 1947. – 131 с.
259964
  Зарудний М.Я. Весна : п"єса / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1950. – 90 с.
259965
  Самсонова М.Б. Весна : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1951. – 76 с.
259966
  Горецький П. Весна / П. Горецький. – Львів, 1954. – 44 с.
259967
  Ваншенкин К.Я. Весна / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1955. – 32с.
259968
  Прокофьев Д.Г. Весна / Д.Г. Прокофьев. – М., 1955. – 136с.
259969
  Шибаев С. Весна / С. Шибаев. – Омск, 1955. – 43с.
259970
  Шульпин И.М. Весна : роман / И.М. Шульпин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 480 с.
259971
  Богданов Е.Ф. Весна : рассказы / Е.Ф. Богданов ; ил. С.Г. Григорьев. – Архангельск : Книжное издательство, 1957. – 67 с. : ил.
259972
  Ба Цзинь Весна : пер. с китайского / Ба Цзинь. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 422 с.
259973
  Антонов С.П. Весна : рассказы / С.П. Антонов. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 166 с. : ил. – (Массовая серия)
259974
  Бруштейн А.Я. Весна / А.Я. Бруштейн. – М, 1961. – 319с.
259975
  Каралийчев А. Весна / А. Каралийчев. – Москва, 1961. – 383с.
259976
  Иванов В.М. Весна : повести / В.М. Иванов; пер. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1962. – 164 с.
259977
  Козланюк П.С. Весна : повесть и рассказы / П.С. Козланюк. – Москва : Советский писатель, 1965. – 292 с.
259978
  Гордон С.В. Весна : роман, повести и рассказы / Самуил Гордон;. – Москва : Советский писатель, 1966. – 439 с.
259979
  Ошаев Х.Д. Весна : очерки, рассказы, пьесы / Х.Д. Ошаев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1969. – 250 с.
259980
  Раджаби Т. Весна : стихотворения и поэма / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 71 с.
259981
   Весна. – М., 1977. – 176с.
259982
  Тукай Габдулла Весна : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 101-103. – ISSN 0012-6756
259983
  Скорик М.Т. Весна : хроніка укр. спротиву / Михайло Скорик. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 619, [5] с., [8] арк. фот. : портр. – ISBN 978-966-2669-15-2
259984
  Воскрекасенко С. Весна 1920 / С. Воскрекасенко. – Київ, 1939. – 84 с.
259985
  Семенов Ю.С. Весна 1941 года. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1980. – 552с.
259986
  Саянов В.М. Весна 1945 года : походная тетрадь : [стихи] / В. Саянов ; [ил.: П. Луганский]. – Москва : Воениздат, 1945. – 78 с. : 1 л. ил. : заставка, концовка. – На обл. автор не указ. - Миниатюрное издание
259987
  Чичкина Светлана Весна 2006-го: в столице - туристский марафон : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 8-9 : Фото
259988
   Весна 89 : география и анатомия парламентских выборов. – Москва : Прогресс, 1990. – 380с. – ISBN 5-01-003095-0
259989
  Кириллов Ю.В. Весна атакует посты : стихи / Ю.В. Кириллов. – Москва, 1984. – 24с.
259990
  Зарубин В.Ф. Весна без мая / В.Ф. Зарубин. – Симферополь, 1990. – 85с.
259991
  Золотухин В.И. Весна без тебя : стихи / В.И. Золотухин. – Москва : Современник, 1981. – 64с. – (Новинки "Современника")
259992
  Краминов Д.Ф. Весна бессмертия / Д.Ф. Краминов. – Москва, 1978. – 479с.
259993
  Грибачев Н. Весна в "Победе" / Н. Грибачев. – Москва : Художественная литература, 1949. – 56с.
259994
  Грибачев Н. Весна в "Победе" / Н. Грибачев. – Москва : Советский писатель, 1949. – 208с.
259995
  Грибачев Н. Весна в "Победе" / Н. Грибачев. – Москва : Правда, 1949. – 47 с.
259996
  Щеглов П.И. Весна в гарнизоне / П.И. Щеглов. – Сталинабад, 1958. – 76с.
259997
  Бондаревский А.Я. Весна в глазах : стихи / А.Я. Бондаревский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 63 с. : ил.
259998
  Зумакулова Т.М. Весна в горах : стихи. поэмы / Т.М. Зумакулова; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1982. – 175 с.
259999
  Боровик В.Н. Весна в Грачевых Горках : повесть / В.Н. Боровик ; [ил. В. Саксон]. – Москва : Московский рабочий, 1962. – 214 с. : ил.
260000
  Кузнецов И.В. Весна в Долинном / И.В. Кузнецов. – Ставрополь, 1969. – 112с.
<< На початок(–10)251252253254255256257258259260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,