Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1348001
  Вовк В. "Українська - мова серця і мова дому" / спілкувалася Ніна Скачко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 5 травня (№ 9). – С. 8


  У НаУКМА відбулась церемонія присудження звання Почесного Доктора Києво-Могилянської Академії. Цього разу ним стала українська письменниця, прозаїк, драматург і перекладач Віра Остапівна Селянська (літературний псевдонім - Віра Вовк).
1348002
  Пількевич А. "Українська античність" як соціокультурний чинник у контексті євроінтеграційних прагнень України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив античної цивілізаційної спадщини на формування унікальної соціокультурної парадигми на українських теренах у загальноєвропейському контексті. Розглянуто особливості процесу рецепції культурних здобутків Стародавніх Греції й Риму у ...
1348003
  Борчук С. "Українська загальна енциклопедія" 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 50-58. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1348004
  Чернов А. "Українська оаза серед похмурої пустелі" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35). – С. 7


  Гімназія імені Івана Стешенка.
1348005
  Капелюшний В. "Українська революція 1917–1921 років" в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 51–54. – ISSN 2309-9356
1348006
  Помінчук Н. "Українська рука" у світовому кінематографі // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 65-67
1348007
  Гриненко М.А. "Українська синтеза чи українська громадянська війна" Миколи Шлемкевича як пошук шляхів розвитку української державності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 17-20
1348008
  Зінків І. "Українська сюїта" Миколи Лисенка та її традиції в українській бандурній творчості // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 11-20. – ISSN 2224-0926
1348009
  Кирчів Р. "Українська школа" польського романтизму в контексті міжнаціональних фольклорно-літературних взаємин // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 22-59. – ISBN 966-95452-4-3
1348010
  Партико З. Українська "ленініана" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 5


  Паралельно з протистоянням у Києві, у країні триває своєрідна "партизанська війна" з пам"ятниками ідолам радянських часів.
1348011
  Олійник В. Українська "Одіссея", або Інтернаціоналізм чи русифікація? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)
1348012
  Горбань Т.Ю. Українська (Всеукраїнська) академія наук в умовах державно-політичних трансформацій 1918 – 1923 рр. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 82-93. – ISSN 2415-7422


  На основі аналізу документальних джерел простежується статус УАН - ВУАН за різних політичних режимів, які знаходилися при владі у межах зазначеного періоду.
1348013
  Роганов Євген Українська авіація: курс на зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1348014
  Черкашина Т.Ю. Українська автобіографічна повість XX століття: становлення основних жанрових ознак // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 39-45. – ISSN 2077-804X
1348015
  Ядвась М.П. Українська Автокефальна Православна Церква. / М.П. Ядвась. – Мюнхен-Інгольштадт, 1956. – 228с.
1348016
  Будзанівська Н. Українська академія наук та життя творчої інтелігенції України 1920 - 1930-х рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Квітень (№ 8). – С. 5-7
1348017
  Суржик Л. Українська Антарктида / Л. Суржик, В. Драбчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 14


  Чи потрібна Україні Антарктида? Це питання виникало, коли трапилася нагода отримати свою антарктичну станцію. Країна була в економічному занепаді, і багато хто сумнівався, чи "потягне" нужденна Україна її утримання. Це питання час від часу виникає і ...
1348018
   Українська антарктична станція "Академік Вернадський" (на матеріалах виставки "Українська Антарктида" із колекції Національного музею історії України та Національного науково-природничого музею НАН України) / А. Богдалов, М. Срібна, І. Пуля, О. Лук"янов, А. Романік // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 115-118. – ISSN 1998-4634
1348019
  Керста Р.Й. Українська антропонімія 16 ст. / Р.Й. Керста. – К., 1984. – 152с.
1348020
  Тищенко В. Українська архівістика в Канаді: сучасна історіографія // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 114-118. – ISBN 978-966-493-651-1
1348021
  Нудьга Г.А. Українська балада : (З теорії та історії жанру) / Г.А. Нудьга. – Київ : Дніпро, 1970. – 260 с.
1348022
  Загайкевич М.П. Українська балетна музика / М.П. Загайкевич. – К., 1969. – 230с.
1348023
  Кужелев Д.О. Українська баянна творчість у контексті взаємодії культури і мистецтва // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 415-423
1348024
   Українська бібліотечна асоціація – 20 років разом! // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 36-37
1348025
  Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямків розвитку в 2006–2009 роках / Валентина Пашкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 19-25. – ISSN 2076-9326
1348026
   Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали / Українська бібліотечна асоціація; НПБУ;Уклад.:В.С.Пашкова,В.С.Бабич. – 3-є вид., доп. і перер. – Київ, 1999. – 110с.
1348027
  Даниленко А. Українська Біблія і Валуєвський циркуляр 1863 р.
1348028
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-3600-х
Вип. 3. – 2005
1348029
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 11. – 2014. – 415 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348030
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
Вип. 12. – 2015. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348031
  Корольов Г.О. Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та служіння "ншій" або "своїй" нації // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 156-167. – ISSN 0320-9466


  Отто Ейхельман в 1882–1920 рр. — професор кафедри загальної історії права та міжнародного права на юридичному факультеті Київського університету.
1348032
  Карпенко А. Українська весна у Франції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 71). – С. 7


  Про те, як відбувається "альтернативний" форум у Франції.
1348033
  Стрельбицький М.П. Українська весна. Атлантидно : трикнижжя нових поезій / Михайло Стрельбицький. – Вінниця : Т.П.Барановська, 2016. – 163, [1] с. : іл. – Збірка складається з трьох циклів: Українською доброю кров"ю ; Своя маленька тепла Атлантида ; Вкраїнські трени й зонти для гідальго. – ISBN 978-617-7233-16-8
1348034
  Глаголюк В. Українська видавнича справа і "Просвіта" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 49-57. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1348035
  Огар Е.І. Українська видавнича термінологія: нормалізаційні та функціональні аспекти // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 31-35


  Описуються проблеми унормування терміносистеми сучасної видавничої справи як важливої передумови її ефективного функціонування та формування термінологічної культури сучасного видавця. The paper is dedicated to main problems of the normalization of ...
1348036
  Огієнко І. Українська вимова богослужбового тексту в 17 в. / І. Огієнко. – Варшава, 1926. – 23с.
1348037
  Хомерікі О.А. Українська вища освіта в умовах глобалізації: крок назад перед стрибком уперед, або шлях по замкненому колу? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 36-40. – ISSN 2077-1800


  В статті розглядаються особливості становлення української системи освіти в умовах глобалізації та євроінтеграції.
1348038
  Скорич Л.В. Українська військова еміграція у Польщі (1921-1924 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 136-139. – ISSN 0321-0499
1348039
  Карпов В.В. Українська військова символіка / В.В. Карпов, Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2004. – 272 с. – ISBN 966-06-0344-4
1348040
  Самійленко Л. Українська військова традиція // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 34-37
1348041
  Заболотнюк В.І. Українська військово-санітарна місія для справ полонених у Німеччині (1918-1920) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 21-33. – ISSN 2313-5603
1348042
   Українська вільна академія наук. Література = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Hакладом Української вільної академії наук
  ч. 3. – 1957. – Назва випуску серії: Шевченко й Франко / М.Ї. Мандрика
1348043
  Валявко І.В. Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 358-369
1348044
  Костюченко Р. Українська Вільна Академія Наук у США в 1948-1954 рр.


  У статті аналізуються переумови заснування та становлення Української Вільної Академії Наук у США. Розглянуті основні причини створення організації, стартова матеріально- технічна база й створення перших підрозділів організації. В статье анализируются ...
1348045
  Ткаченко А. Українська віршознавча терміносистема: дискусійні аспекти // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 33-46
1348046
  Колодзінський М. Українська воєнна доктрина / М. Колодзінський. – Торонто : Т-ва кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА. – (Бібліотека Т-в кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА ; ч. 2)
Ч. 1. – 1957. – 62 с.
1348047
  Козак С. Українська воєнна література в Польщі // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 205-239. – ISBN 978-83-935845-4-3
1348048
  Бондаренко Ю.С. Українська газета "День" у контексті альтернативної преси Німеччини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 39-43. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1348049
   Українська газета плюс. – [Київ]
6-12 грудня (№ 42). – 2007
1348050
   Українська Галицька Армія : зб. спогадів. – Львів : [б. в.], 2002. – 119, [3] с. – Покажчики: с. 110-119. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2332-3
1348051
  Ведмідь Л.А. Українська Гельсінська група: історіографічний огляд / Ведмідь Л.А. – Київ : Поліграф Центр, 2005. – 22с.
1348052
  Ковальчук А. Українська Гельсінська Спілка - перша легальна державницька антикомуністична політична організація України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 6


  До 30-річчя створення УГС.
1348053
   Українська геоморфологія: стан і перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Львів, 25-26 листопада 1997р. ). – Львів : Меркатор, 1997. – 324с. – ISBN 5-7702-1237-3
1348054
  Фольварочний В. Українська голгофа червоними і чорними нитками : кінороман зламу епох // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 12-50. – ISSN 0868-4790
1348055
  Левицький М. Українська граматика для самонавчання / Мод. Левицький. – [Ромни] : Молодик ; З друк. Міністерства Шляхів, 1918. – 159 с. – (Видавництво "Молодик"; ; Ч. 2)
1348056
  Огієнко І. Українська граматична термінологія / Іван Огієнко. – Київ : Друк. 1-ої Київськ. Дух. спілки, 1908. – 80 с. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства у Києві. К., 1908, кн. 1, с. 94–129
1348057
  Дудар В. Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 59-63
1348058
  Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 98-103
1348059
  Мороз В. Українська греко-католицька церква про просвітницьку роль духівництва: суспільно-політичний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 67-70


  Проаналізовано вчення УГКЦ про просвітницьку роль духівництва стосовно сфери політики. Досліджено засоби, що ними церква прагне стимулювати вірних до активної суспільної позиції. З’ясовано особливості ролі та діяльності духівництва у відповідній сфері.
1348060
  Подобєд О. Українська греко-католицька церква у Німеччині // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 91-95. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1348061
   Українська делегація взяла участь у конференції Міністрів освіти Європейський країн // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 1 : фото Л.В. Губерського


  24-25 травня 2018 року у м. Париж відбулася Конференція міністрів освіти Європейського простору вищої освіти. Від України у Конференції взяла участь делегація на чолі з Міністром освіти і науки України Л.М. Гриневич. До складу офіційної делегації ...
1348062
  Кононенко С. Українська демократія: набуті риси як втрачені можливості // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 166-178
1348063
  Вечерський В. Українська дерев"яна архітектура = Ukrainian wooden architecture / В. Вечерський. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 119, [1] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-8137-99-0
1348064
  Брехуненко В. Українська держава XVII - XVIII століть і виклики XXI // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 24 (344). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Про відбудову імперії - і то передусім на основі історичних аргументів! - ідеться сьогоднішній російській еліті. Бо саме з таких аргументів колись імперія і повстала. З їх розвінчанням вона й загине.
1348065
  Кульчицький С. Українська Держава Гетьмана Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 13 (541), 30.03 - 5.04.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
1348066
  Лупандін О. Українська держава та РСФРР: дві дипломатії, стратегія і засоби втілення // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 145-165. – ISBN 978-966-02-6038-2
1348067
  Мазука Л.І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії : аналітична доповідь / Л.І. Мазука ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 30, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія "Політика" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-211-7
1348068
  Степанков Валерій Степанович Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення й боротьби за незалежність (1648-1657 роки) : Дис... докт. істор.наук: 07.00.02 / Степанков Валерій Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 68л.
1348069
  Завальнюк О. Українська держава як вирішальний чинник творення і розвитку національної університетської освіти у 1917-1920 рр. // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 547-554. – ISBN 978-966-611-889-2


  Висвітлюється роль обох УНР і Української гетьманської держави Павла Скоропадського у становленні нових державних університетів у період національного відродження України (1917-1920 рр.).
1348070
  Бедрій А. Українська держава, створена актом 30 червня 1941 / Анатоль Бедрій. – Дрогобич : Літопис Голготи України, 1996. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-95
1348071
  Кочержук М. Українська державна гімназія в Коломиї 1892-1944 / Мирослава Кочержук. – Коломия : Вік, 2011. – 303, [1] с. : іл. – 770-річчю першої писемної згадки про Коломию, 150-річчю від заснування держ. гімназії й 110-річчю укр. держ. гімназії в Коломиї присвячено. – Бібліогр.: с. 288-295. – (Коломийська бібліотека ; вип. 8). – ISBN 966-550-188-7
1348072
  Коцур А. Українська державна ідея XIX - початку XX століття в курсі історіографії історії України // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 23-27. – ISBN 978-966-2464-25-2
1348073
  Іванченко Р. Українська державницька ідея в суспільно-політичній думці 9-13 ст. : (крізь призму концепцій "Повісті минулих літ") / Раїса Іванченко; Київськ. нац. ун-т. – Київ : КиМУ, 2004. – 176с. – ISBN 966-8299-12-4
1348074
  Красніцький А.В. Українська державність 1917-1921 років в історико-правових дослідженнях : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Красніцький Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1348075
  Карпов В.В. Українська державність в символічному означенні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 2409-9805
1348076
  Павленко Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. : (історико-генетичний аналіз) / Ю. Павленко, Ю. Храмов; Центр досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.М.Доброва. НАНУ. – Київ : Манускрипт, 1995. – 263с. – ISBN 5-12-003464-0
1348077
  Шелюк Л.О. Українська державність у 1920–1923 рр. та її знищення більшовицькою владою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 135-142. – ISSN 0321-0499
1348078
  Коцур А. Українська державність: витоки та сьогодення // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 357-373. – ISBN 978-966-2464-25-2
1348079
  Митрофанова О. Українська дилема та французькі цінності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 28-32. – (Політичні науки)


  Досліджуються підходи Франції до кризи в Україні в контексті задекларованих французьких цінностей і реальних кроків як уряду цієї країни, так і позицій впливових представників бізнесу.
1348080
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6628-2
Т. 1 : [А - Г]. – 2013. – 526, [2] с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-ту. - Авт. зазнач. на с. 3-4
1348081
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6631-2
Т. 2 : [Д - К(і)]. – 2013. – 494, [4] с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-т. - Авт. зазнач. в кінці кн.
1348082
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6642-8
Т. 3 : [К(л) - Н]. – 2013. – 494, [4] с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-ту. - Авт. зазнач. в кінці кн.
1348083
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6649-7
Т. 4 : [О - С(н)]. – 2013. – 468, [4] с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-ту. - Авт. зазнач. в кінці кн.
1348084
   Українська дипломатична енциклопедія : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6658-9
Т. 5 : [С(о) - Я]. – 2013. – 480 с. – Присвячується 180-й річниці Київ. нац. ун-ту. - Авт. зазнач. в кінці книги
1348085
  Афанаьєва Л.В. Українська дипломатична місія при Апостольському Престолі в 1919 - 1920 рр. / Л.В. Афанаьєва, Я.В. Попенко // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 594-603. – ISBN 966-628-014-0
1348086
  Клімкін П. Українська дипломатія на перехресті епох // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 3


  "...З-поміж усіх визначень дипломатії (жартівливих і серйозних) мені найбільше до вподоби слова англійця Ернеста Сатоу, який вважав, що дипломатія - це насамперед інтелект і почуття такту, поставлені на службу державним інтересам. А також думка ще ...
1348087
  Зленко А. Українська дипломатія та політика: вчора, сьогодні, завтра // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 8-9
1348088
  Веселовський А. Українська дипломатія: на шляху до європейських стандартів / А. Веселовський, О. Александров // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 січня (№ 2). – С. 5


  Про необхідність проведення реформи системи забезпечення зовнішніх зносин та її осердя, дипломатичної служби України, активісти, експерти, досвідчені дипломати говорять уже понад 15 років. На тлі докорінних змін, які відбулися у світовій дипломатичній ...
1348089
  Табачник Д.В. Українська дипломатія: нариси історії (1917-1990) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2006. – 768с. – Шифр дубл.9у2 Таба.Доп.карт.в.ин-т,м.в.,ст. – ISBN 966-06-446-7


  Нариси історії української дипломатії 1917-1990 рр. Викладено історію розвитку української дипломатії в контексті політичних біографій і діяльності на міжнародній арені керівників зовнішньополітичних відомств України від 1917 до 1990 років.
1348090
  Троян С. Українська дипломатія: шлях тривалістю 100 років // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 31-34. – (Політичні науки)
1348091
  Білецький Д.М. Українська дитяча література / Д.М. Білецький, Ю.П. Ступак. – Київ, 1963. – 235с.
1348092
  Вовк П.В. Українська дитяча література / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1976. – 416с.
1348093
  Кіліченко М Л. інши Українська дитяча література / М Л. інши Кіліченко. – Київ : Вища школа, 1979. – 333 с.
1348094
  Бевзенко С.П. Українська діалектоллогія: Зб. вправ і завдань / С.П. Бевзенко. – Київ ; Одеса, 1987. – 126с.
1348095
  Жилко Ф.Т. Українська діалектологія / Ф.Т. Жилко. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1951. – 88 с.
1348096
  Могила А.П. Українська діалектологія / А.П. Могила. – Львів, 1960. – 39с.
1348097
  Могила А.П. Українська діалектологія / А.П. Могила. – К, 1974. – 76с.
1348098
  Бевзенко С.П. Українська діалектологія : навчальний посібник / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1980. – 247 с.
1348099
   Українська діаспора : Соціологічні та історичні студії / В. Євтух, В. Трощинський, А. Попок, О. Швачка; КНУТШ; Центр сучасного суспільствознавства. – Київ : Фенікс, 2003. – 228с. – ISBN 966-651-110-X
1348100
  Задорожний М.П. Українська діаспора в країнах Закавказзя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 33-35
1348101
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європа: Західні Балкани. Греція // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 29-36
1348102
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія формування. культура, наука, освіта // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 35-42 : фото
1348103
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія, формування, культура, наука, освіта // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 44-47 : фото
1348104
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: Країни Балтії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 41-46 : фото
1348105
  Зубик А.І. Українська діаспора у країнах Закавказзя: динаміка чисельності, особливості розселення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 113-118. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1348106
  Сухобокова О.О. Українська діаспора як чинник підтримки України США і Канадою в умовах російської агресії у 2014 р. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 69-75. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується діяльність української діаспори США та Канади на підтримку України як історичної батьківщини в контексті російської агресії 2014 р. Основну увагу приділено розгляду форм та методів політичного тиску провідних організацій етнічних українців ...
1348107
  Касіян В.І. Українська дожовтнева реалістична графіка / В.І. Касіян, Ю.Я. Турченко. – К., 1961. – 192с.
1348108
  Білецький Л. Українська драма / Леонід Білецький. – Львів : Hакладом авт. ; З друк. Видавн. Спілки "Діло", 1922. – 23 с.
1348109
  Грицай М.С. Українська драматургія 17-18 ст. : Посібник для студ. / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1980. – 199с.
1348110
  Семенюк Г.Ф. Українська драматургія 20-х років / Г.Ф. Семенюк. – Київ : Либідь, 1992. – 183с.
1348111
  Гудзенко О. Українська драматургія 20-х років ХХ століття в дослідженнях Г. Семенюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 68-72
1348112
  Семенюк Григорій Фокович Українська драматургія 20-х років: конфлікти, характери, жанри : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.02 / Семенюк Григорій Фокович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 63л. – Бібліогр.:л.62-63
1348113
  Сулима М. Українська драматургія XVII-XVIII ст. / М. Сулима; НАНУ, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант ; Стилос, 2005. – 368 с. – ISBN 966-8518-39-X
1348114
  Хороб С. Українська драматургія діаспори перших десятиліть ХХ століття: текст і гра // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 25-33. – (Філологія ; Вип. 23/24)


  У статті досліджуються художні особливості української драматургії, створеної письменниками-емігрантами.
1348115
  Курдюмова Д.Ю. Українська драматургія другої пол. XVII -- середини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Курдюмова Д. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 170л. – Бібліогр.:л.164-170
1348116
  Ставицький О.Ф. Українська драматургія початку ХХ століття / О.Ф. Ставицький. – Київ : Наукова думка, 1964. – 126с.
1348117
  Гнатюк О. Українська духовна бароккова пісня / О. Гнатюк. – Варшава; Київ, 1994. – 188с. – ISBN 5-7707-6994-4
1348118
  Янів В. Українська духовність у поетичній візії Шевченка // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 506-537. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1348119
  Ярмоліцька Н.В. Українська духовність у філософській концепції Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 265-266
1348120
   Українська душа. – Київ : Фенікс, 1992. – 127с. – ISBN 5-87534-010-Х
1348121
   Українська екологічна енциклопедія / Р.С. Дяків, А.В. Бохан, І.Й. Рибчич, П.О. Масляк, Р.П. та ін. Федорищак; Дяків Р.С., Бохан А.В., Рибчич І.Й., Масляк П.О., Федорищак Р.П. та ін.; За ред. Романа Дяківа; Міжнародна екон. фундація; Ін-т українознавства МОНУ. – 2-е вид. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2006. – 808с. – ISBN 966-95785-1-5
1348122
  Бальцерович Л. Українська економіка: мобілізація чи демонізація? // Критика. – Київ, 2000. – Квітень, (число 4). – С. 4-5
1348123
  Пустовойт О.В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 86-109. – ISSN 1605-7988
1348124
   Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку : монографія / [Небрат В В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В.В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування, 2014. – 395, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7430-3
1348125
  Журавльова Т. Українська екранна мелодрама в контексті ідеологічної парадигми радянського кіно періоду хрущовської "відлиги" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 108-118. – ISSN 2413-4767
1348126
  Белебеха І.О. Українська еліта / І.О. Белебеха. – Харків : Березіль, 1999. – 346с. – ISBN 966-95620-3-1
1348127
   Українська еліта з погляду українознавців / оргкомітет // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 4


  На базі Центру українознавства філософського факультету відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу українства". У конференції взяли участь: М.І. Обушний, С.В. Руденко та інші. В ухвалі конференції ...
1348128
  Горєлов М.Є. Українська еліта за В.Липинським і Д. Донцовим // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 205-212. – ISBN 966-7769-54-2
1348129
  Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 496с. – ISBN 966-363-032-9
1348130
  Сковронська І.Ю. Українська еміграційна преса США і Канади як чинник утвердження Української державності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 361-366. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1348131
  Кобченко К.А. Українська еміграція в Німеччині після Другої світової війни: проблема формування не-радянської спільноти українців // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 21-23
1348132
   Українська еміграція в Туреччині
1348133
  Сич О. Українська еміграція і російсько-український конфлікт (на прикладі визвольної концепції ОУН-революційної) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 322-333
1348134
  Боровик М. Українська еміграція та її поселення у Канаді // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1977. – Vol. 2 : Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді / М. Боровик. – С. 9-74
1348135
  Наріжний Симон Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939 : Матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої / Наріжний Симон; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 272с. – ISBN 966-7018-19-9
1348136
  Пуліна В. Українська естетична думка першої третини ХІХ ст. // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 62-67. – ISBN 978-966-365-781-4
1348137
  Назаров Н.А. Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та практика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Назаров Назарій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 45 назв
1348138
  Назаров Н.А. Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та практика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Назарій Анатолійович Назаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 314 арк. – Додатки: арк. 218-313. – Бібліогр.: арк. 171-217
1348139
  Буряк В. Українська етнічносвідомісна культура: еволюційно-історична парадигма / Володимир Буряк // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 160-177. – ISSN 1028-5091
1348140
  Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Мосіяшенко. – 3-тє вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2013. – 174, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-680-412-2


  У посібнику розглядається особливості народної педагогіки як неодмінної умови подальшого розвитку наукової педагогічної теорії і практики
1348141
  Нельга О.В. Українська етносоціологія : навч. посібник / О.В. Нельга. – Київ : МАУП ; Персонал. – ISBN 978-617-02-0206-2
Ч. 1. – 2015. – 538, [2] с. – Бібліогр. в кінці лекцій
1348142
  Нестерцова-Собакарь Українська жінка як суб"єкт шлюбно-сімейних правовідносин: історико-правова експозиція другої половини XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 1 (80). – C. 124-132. – ISSN 2078-3566
1348143
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-1902-4
Вип. 8. – 2001. – 414, [2] с. – Імен. покажч.: с. 372-414. – Бібліогр. в кінці ст.
1348144
   Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
Вип. 9. – 2002. – 436с.
1348145
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-2346-3
Вип. 10. – 2003. – 586, [2] с. – Імен. покажч.: с. 527-577. – Бібліогр. в кінці ст.
1348146
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-3157-1
Вип. 11. – 2004. – 565, [3] с. – Імен. покажч.: с. 499-556. – Бібліогр. в кінці ст.
1348147
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. словника. – Львів : [б. в.]. – ISBN 966-02-3499-6
Вип. 12. – 2005. – 614, [2] с. – Імен. покажч.: с. 570-602. – Бібліогр. в кінці ст.
1348148
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-5597-5
Вип. 17. – 2010. – 400 с.
1348149
  Чекмишев О.В. Українська журналістика на межі тисячоліть: наука та практична взаємодія з владою, НУО та мас-медіа у протидії маніпулятивним технологіям // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 59-61
1348150
  Чекмишев О.В. Українська журналістика на перехідному етапі // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 21-45. – ISBN 966-594-015-5
1348151
  Федоряшин Петро Степанович Українська журналістика періоду національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Федоряшин Петро Степанович; Львівський держ. уні-тет ім. І.Франка. – К., 1996. – 193л. – Бібліогр.:л.174-193
1348152
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра : Історико-теоретичний нарис / В.І. Шкляр, О.К. Мелещенко, О.Г. Мукомела, І.С. Паримський. – Київ : КМУЦА, 1996. – 168с. – ISBN 966-7181-00-6
1348153
  Рудик М.С. Українська журналістика: перехід від радянської до європейської (в осмисленні Володимира Здоровеги) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 139-145. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1348154
   Українська залізниця: деградація чи шлях до елітарності? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
1348155
  Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов"яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 15-20. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Значна частина української етнічної території знаходиться в межах вісло-дніпровської прабатьківщини слов’ян. Українці ще й дотепер зберігають величезний шар пісенних творів обрядової функції – тих, що приурочені до свят та виробничих сезонів ...
1348156
  Тримбач С. Українська зірка: Володимир Денисенко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-9 січня (№ 1/2). – С. 20


  Український кінорежисер і сценарист Володимир Денисенко.
1348157
  Загороднюк І. Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців / І. Загороднюк, С. Харчук // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 15. – С. 37-66. – ISSN 2219-7516
1348158
  Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Х. Лобас ; Міжрегіон. акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 221, [1] с. – Анот. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-608-038-9
1348159
  Харлан О. Українська і польська літератури міжвоєнного двадцятиліття: порівняльний аспект // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 79-108. – ISBN 978-617-579-046-5
1348160
  Грицак Я. Українська ідентичність // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 18-21
1348161
  Степико М.Т. Українська ідентичність в умовах суспільно-політичних трансформацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 5-12
1348162
   Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії : спроба державного регулювання : зб. док. і матеріалів (1847-1914) / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ ; упоряд. Геннадій Боряк. – Київ : Кліо, 2015. – LXII, 807, [1] с. : іл. – Текст частк. рос. - Покажч. геогр. назв: с. 767-775. – Бібліогр.: с. 778-780 в підрядк. прим. та в комент. – ISBN 978-617-7023-37-0
1348163
  Попович О. Українська ідентичність між "Заходом та Сходом" у політичному дискурсі виконавчої влади (1994 - 1999) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 334-341. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Одним з важливих етапів формування сучасної української ідентичності є 1994-1999 рр. (перший термін президентства Леоніда Кучми). У цей період українська політична еліта починає активно концентруватись навколо питання визначення власної ідентичності, ...
1348164
  Волошенюк О. Українська ідентичність у дзеркалі українського кіно: замітки з V Одеського міжнародного кінофестивалю // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 86-97. – ISSN 1728-6875
1348165
  Гайворонюк Н.В. Українська ідентичність як онтологічна основа національної безпеки (соціально-психологічний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 38-49. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1348166
  Грабовський С. Українська ідентичність: відповіді та перспективи / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 5
1348167
  Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 28-43. – ISSN 1682-3540
1348168
  Приходько І.Ф. Українська ідея в підтексті творів Олекси Стороженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 31/32 (503/504), листопад. – С. 11-16
1348169
  Скловський І.З. Українська ідея у постнекласичному контексті політичної історії // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 122-126. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "Національна ідея дуже впливає на позиції "об"єктивного спостерігача" подій, щоб зрозуміти мрій духовних корифеїв (П. Могила, Г. Сковорода, М. Гоголь, Т. Шевченко, І. Франко). Адже хода нації є живий, творчий процес, який завдяки метафізики історії ...
1348170
  Коцур А. Українська ідея, національна свідомість та державницька школа української історіографії кінця XVIII - початку XIX ст.: пошуки нової концепції // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 97-106. – ISBN 978-966-2464-25-2
1348171
  Матицин О. Українська ікона XV-XVI століть як вираз релігійної ідентичності українського народу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 513-523. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджено розуміння поняття “ікона” в контексті візантійської та укр. естетичної думки. Розглянуто зв’язок українського іконопису 15-16 ст. з тогочасною філософською думкою України. Розкрито символічну суть ікони в контексті української ...
1348172
  Чубенко О.В. Українська ікона як феномен східнохристиянської традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Чубенко Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1348173
  Карюк Л.М. Українська іконографія в епоху Середньовіччя // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 123-124. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1348174
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х - 30-х років соціальний портрет та історична доля / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1992. – 176 с. – ISBN 5-86248-007-2
1348175
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХIХ - ХХ століть : соціально-політичний портрет / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1993. – 176 с. – ISBN 5-325-00424-7
1348176
  Автушенко І. Українська інтелігенція у повоєнні роки (до проблеми історіографії) / Ірина Автушенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 69-73


  У статті розкривається історіографічний аспект проблеми формування і суспільного становища української інтелігенції у повоєнні роки. В статье раскрывается историографический аспект проблемы формирования и общественного положения украинской ...
1348177
  Делія О.В. Українська інтелігенція у політичних зведеннях ОДПУ (1922-1930 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 309-310. – ISBN 978-966-493-676-4
1348178
  Коляда І.А. Українська інтелігенція у російському інформаційному просторі другої половини XIX ст.: до історії взаємин П. Куліша і цензурних органів / І.А. Коляда, О.Ю. Кирієнко // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 19-24. – ISSN 2076-1554
1348179
  Лозовий В. Українська інтерпретація Переяславського договору як чинник легітимізації національного державотворення в період революції (1917 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 39-48
1348180
   Українська історична дидактика : Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії). – Київ : Генеза, 2000. – 368с. – ISBN 966-504-138-Х
1348181
   Українська історична наука на сучасному етапі розвитку : 2 Міжнародний науковий конгрес українських істориків. – Кам"янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т Острозька академія. – ISBN 1-879070-18-9
Т.1. – 2005. – 480с.
1348182
  Гирич І. Українська історична пам"ять, шкільні підручники і освіта // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 326-391. – ISBN 978-966-02-6839-5
1348183
  Шевченко Віталій Федорович Українська історична поема ХІХ - поч. ХХ ст. Концепція історизму жанров, специфіка, шляхи розвитку. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.01 / Шевченко Віталій Федорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 354л.
1348184
  Сиротюк М.Й. Українська історична проза за 40 років / М.Й. Сиротюк. – К, 1958. – 336с.
1348185
  Ольжич О. Українська історична свідомість. Дух Руїни / Олег Ольжич ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 47, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-33-7
1348186
  Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.) / М.І. Марченко; М-во вищ. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. В.А. Дядиченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 256, [2] с.
1348187
  Атаманенко А.Є. Українська історіографія в біполярному світі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 297-304. – ISSN 2076-8982


  У статті розглядаються різні аспекти сприйняття представниками української історіографії наукового доробку колег по обидві сторони залізної завіси" біполярного періоду. Доведено, що закордонні дослідники мали доступ до радянської літератури. ...
1348188
  Мохнатюк І.А. Українська історіографія в оцінці І.Я. Франка // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 10-15
1348189
  Костюк Лариса Кіндратівна Українська історіографія діяльності місцевих рад з другої половини 50-х до середини 80-х років : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Лариса Кіндратівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 199л. – Бібліогр.:л.159-199
1348190
  Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Бібліогр.: л. 168-204
1348191
  Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1348192
  Турчак О.В. Українська історіографія національного парамілітарного руху кінця XIX - початку XX ст.: проблематика та етапи досліджень // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 60-70. – ISSN 2313-5603
1348193
  Коцур А. Українська історіографія про життя та діяльність академіка Степана Смаль-Стоцького / А. Коцур, Г. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 79-82. – ISBN 978-966-2464-25-2
1348194
  Дутчак О. Українська історіографія про краєзнавчу діяльність Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 153-162. – (Історія ; Вип. 16)
1348195
  Вовк О. Українська історіографія Холодноярської повстанської організації (кінець 1910-х - початок 1920-х pp.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 92-103. – ISSN 2312-5993
1348196
  Кралюк П. Українська історіософія. Володимир Антонович та Михайло Грушевський // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 513-518. – ISBN 978-966-2254-74-7
1348197
  Харчук Р. Українська історія в Кирило-Мефодіївському братстві // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 12 (705). – С. 32-40. – ISSN 0130-5263
1348198
  Проценко І.П. Українська історія: проблеми онтології // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 65. – C. 5-15. – (Серія "Філософія")
1348199
  Сапожнікова О.В. Українська й зарубіжна література : Початковий курс для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих закладів освіти: Підручник / О.В. Сапожнікова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 123с. – ISBN 966-594-533-6
1348200
  Шадріна Т. Українська канадська література: передумови виникнення та особливості формування // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 267-275
1348201
  Добрянська Т.А. Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 340-354. – ISSN 2222-4203
1348202
  Сокирко О.Г. Українська кирилична палеографія XI-XVIII ст. : навч. посібник для студентів іст. спеціальностей / Сокирко О.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : Олег Філюк ; КНТ, 2016. – 141, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-60 та в кінці тем. – ISBN 978-966-373-808-6
1348203
  Добрянська Т.А. Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об"єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ - 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 342-361. – ISSN 2222-4203
1348204
  Чадюк М. Українська класика арабською // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 31


  У Лівані буде представлено переклад "Зів"ялого листя" Івана Франка.
1348205
  Павленко Л.В. Українська класична філологія : бібліографія, історія, персоналії (XVIII-XXI століття) : довідник / Леонід Павленко, Леся Звонська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с.
1348206
  Опарін В.М. Українська класична школа публічних фінансів / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 7-31. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
1348207
  Каганов І.Я. Українська книга кінця 16- 17 століть : Нариси з історії книги / І.Я. Каганов. – Харків : Вид-во Книжкової Палати УРСР, 1959. – 144с.
1348208
  Серебрякова Т.В. Українська книга на перехресті історії: видання періоду Української революції 1917-1921 рр. у фонді Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова : (до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.) // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 123-128. – ISBN 978-966-452-250-9
1348209
  Тимошик М.С. Українська книга: історична місія і реалії / Микола Тимошик ; [передм. П. Мовчана]. – Київ : Бібліотека газети "Літературна Україна", 2016. – 178, [2] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 19-2016). – ISBN 987-966-579-472-1


  У пр. № 1716555 напис: Люди перестають думати, коли перестають читати книги. І стають хохлами - малоросами, коли не люблять української книги. Бібліотеці КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 11.12.17 р.
1348210
  Низовий М.А. Українська книжка в боротьбі за Українську Народну Республіку (за часів Центральної Ради 1917-1918 рр.). // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 84-93
1348211
  Низовий М.А. Українська книжка на початку XX ст.: спроба кількісно-якісного аналізу (1901-1917 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128-141
1348212
   Українська козацька держава : витоки та шляхи історичного розвитку : до 350-річчя початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. – Київ : Інститут історії України НАНУ. – ISBN 966-02-1742-0
Вип. 7. – 2000. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1348213
   Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань). – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – 198, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 5-7702-0775-2
1348214
  Коцур А. Українська козацька державність після смерті Богдана Хмельницького // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 187-195. – ISBN 978-966-2464-25-2
1348215
  Гелей С. Українська консервативна політична думка про діяльність Центральної Ради в роки Національної революції (1917-1918) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 30-35. – ISSN 1563-3977
1348216
  Лупандін О.І. Українська консульська служба в 1918 - 1924 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 134-144. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1348217
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Російський цар Петро I пропонував титул "князя Київського" Джону Черчіллю, герцогу Мальборо, який міг замінити гетьмана Івана Мазепу на чолі Української держави - Війська Запорозького.
1348218
  Радишевський Р. Українська крашевськіана // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 7-15. – ISBN 978-966-2462-81-4


  28 липня 2012 р. виповнилося 200 років від дня народження одного з найвидатніших польських письменників XIX століття - Юзефа Ігнація Крашевського, який більше двадцяти років жив і творив на українській землі, а враження від років, проведених на Волині, ...
1348219
  Безбородько М.І. Українська кристалічна смуга та корисні копалини України / М.І. Безбородько. – Б.м. – С.31-44. – Окремий відбиток
1348220
  Огієнко І. Українська культура : Академічна пpомова на одкpитті Укpаїнського Hаpоднього Унівеpситету в Київі. – Київ : Дpук. Укp. Центp. Ради, 1917. – 32 с. – Бібліогp.: Пpаці І. Огієнка: с. 4 обкл. – (Вид. Укp. військ. генеp. ком.)
1348221
  Огієнко І. Українська культура : Коpотка істоpія культуpного життя укpаїнського наpода: Куpс, читаний в Укpаїнськім Hаpоднім Унівеpситеті: З малюнками і поpтpетами укpаїнських культуpних діячів / Худож[ник] Д. Ільченко. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; Дpук. "І. Чоколів", 1918. – 273 с. : мал., фот.


  Розд. кн.: Українська культура за давні віки; Вплив української культури на московську; Українська культура ХIХ віку; Тернистим шляхом (про кривди народові вкраїнському). В кн. також зpазки пеp. з стаpослов. "Євангелії" В. Hегалевського (1581 p.), ...
1348222
  Огієнко І. Українська культура : Коpотка істоpія культуpного життя укpаїнського наpода: Куpс, читаний в Укpаїнськім Hаpоднім Унівеpситеті: З малюнками і поpтpетами укpаїнських культуpних діячів / Худож[ник] Д. Ільченко. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського. Дpук. "І. Чоколів", 1918. – 273 с. : мал., фот.


  Розд. кн.: Українська культура за давні віки; Вплив української культури на московську; Українська культура ХIХ віку; Тернистим шляхом (про кривди народові вкраїнському). В кн. також зpазки пеp. з стаpослов. "Євангелії" В. Hегалевського (1581 p.), ...
1348223
  Огієнко І. Українська культура : коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – Київ : Довіра, 1992. – 144с. – ISBN 5-7707-2055-7
1348224
   Українська культура : лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – Київ : Либідь, 1993. – 592 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00075-6
1348225
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2002
1348226
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 9. – 2003
1348227
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2/3. – 2004
1348228
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2004
1348229
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6/7. – 2004
1348230
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2004
1348231
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2004
1348232
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 2005
1348233
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2. – 2006
1348234
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3/4. – 2006
1348235
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1014). – 2013
1348236
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7 (1015). – 2013
1348237
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11 (1019). – 2013
1348238
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 12 (1020). – 2013
1348239
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1021). – 2014
1348240
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 2/3 (1022/1023). – 2014
1348241
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 6 (1026). – 2014
1348242
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 7/8 (1027/1028). – 2014
1348243
   Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 1921-
№ 7/9 (1039/1041). – 2015. – 96 с.
1348244
   Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 1921-
№ 10/12 (1042/1044). – 2015. – 64 с.
1348245
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1045). – 2016. – 48 с.
1348246
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 2 (1046). – 2016. – 48 с.
1348247
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-
№ 3/4 (1047/1048). – 2016. – 112 с.
1348248
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1050). – 2016. – 80 с.
1348249
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2017. – 80 с.
1348250
  Яковенко Н. Українська культура XVII ст. як пошук "третього шляху" // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 12-23. – ISBN 978-966-2410-77-8
1348251
  Іларіон Українська культура і наша церква. Ідеологія української православної церкви. Життєпис = Ukrainian cilture and our church. Ideology of the Ukrainian orthodox church. Biography / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Тов-во "Волинь", 1991. – 84с. : портр. – ISBN 1-895-360-06-4
1348252
  Черничко І. Українська культура на зламі тисячоліть (етносоціогуманітарний аспект) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.103-109. – ISSN 0130-6936
1348253
  Соколов Б. Українська культура як тест / Б. Соколов, Г. Гопко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 червня (№ 95). – С. 3


  "Через десятиліття це будуть згадувати як "справу лікарів" та 1937 рік", - екс-голова Бібліотеки української літератури Н. Шаріна після вироку московського суду.
1348254
  Астаф"єв А.О. Українська культура: між інноваційною глобалізацією та "повторною колонізацією" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 120-125. – ISSN 2306-5664
1348255
  Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій ; НАН Україна, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 491, [5] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7752-6
1348256
  Нахлік О.С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нахлік Олеся Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1348257
  Нахлік О.С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Нахлік Олеся Степанівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – 288 арк. – Додатки: арк. 258-288. – Бібліогр.: арк. 202-257, а також в дод.: арк.: 258-288
1348258
  Кирилова О. Українська культурологія у східно-західних контекстах // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-35
1348259
  Плюта О.П. Українська кухня в сучасному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 283-292. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1348260
  Павлюк І.З. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр / Ігор Павлюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів : Каменяр, 2001. – 284, [4] с. – Імен. покажч.: c. 267-285. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Періодичні видання регіонів України"). – ISBN 5-7745-0811-0
1348261
  Сабадош І.В. Українська лексика в просторі і часі : зб. праць / Іван Сабадош ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2015. – 687, [1] с. – Покажчики: с. 639-687. – Бібліогр.: с. 620-638 та в кінці частин. – ISBN 978-966-542-418-3
1348262
  Лукінова Т.Б. Українська лексика: семантичні зміни в запозичених словах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 18-38. – ISSN 0027-2833


  Одним з найважливіших проявів і наслідків мовної взаємодії є запозичення лексичних елементів. У лексиці укр. мови десятки тисяч слів запозичені в різний час і з різних мов. Запозичалися й запозичаються нині переважно іменники - назви предметів і ...
1348263
   Українська лексикографія в загальнослов"янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник : [матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. пам"яті Л.Г. Скрипник (1921-2004), м. Київ, 12-13 трав. 2011 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: І.С. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 564, [4] с., [1] арк. портр. : портр., іл., табл. – Зміст та резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-489-112-4
1348264
  Маклакова Г.В. Українська лінгвістична думка про образні парадигми в ідіолекті письменника (на матеріалі романів І. Багряного, О. Солженіцина) // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 110-114
1348265
  Казимирова І. Українська лінгвістична термінологія в працях А.Ю. Кримського: традиції і новаторство // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – C. 3-12. – ISSN 1682-3540


  У статті досліджено термінотворчу діяльність А.Ю. Кримського в галузі лінгвістики, розкрито його новаторство у творенні мовознавчих термінів, вдумливе ставлення до використання традиційних термінів лінгвістики; окреслено авторські настанови щодо ...
1348266
  Заїка Г.П. Українська лінія / Г.П. Заїка ; [наук. і відп. ред., післямова О.Б. Супруненко] ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археол. упр. культури Полтав. облдержадмін. – Київ-Полтава : Археологія, 2001. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 43-46, 85-86. – ISBN 966-95758-3-4
1348267
  Голомб Л. Українська лірика у світлі літературознавчої концепції Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 43-46. – ISBN 966-693-015-3
1348268
  Копаниця Любов Миколаївна Українська лірична пісня:еволюція поетичного мислення : Дис...док.філолог.наук:10.01.07,10.01.01 / Копаниця Любов Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 479л. – Бібліогр.:429-479
1348269
  Ковалів Ю. Українська література - на піднесенні / Розмовляв Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 10


  Розмова з відомим літературознавцем, проф. Ін-ту філолгії КНУ імені Тараса Шевченка, Юрієм Ковалівим про авторське бачення української літератури та вміння читати по особливому. Ю. Ковалів самотужки взявся видавати авторську історію літератури в ...
1348270
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 11-е вид. – К., 1957. – 283с.
1348271
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – К, 1960. – 236с.
1348272
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу восьмирічної школи / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 236с.
1348273
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 10-е. – К., 1961. – 208с.
1348274
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 3-е вид. – К, 1962. – 235с.
1348275
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 4-е вид. – К, 1963. – 235с.
1348276
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 13-е. – К., 1963. – 207с.
1348277
   Українська література : Підручник для 8 класу шкіл з українською і російською мовами навчання. – Київ : Радянська школа, 1963. – 287 с.
1348278
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – К, 1965. – 235с.
1348279
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 7-е вид. – К, 1966. – 236с.
1348280
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 15-е. – К., 1966. – 208с.
1348281
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – К., 1967. – 280с.
1348282
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 17-е. – К., 1968. – 207с.
1348283
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 9-е вид. – К, 1968. – 235с.
1348284
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 11-е вид. – К, 1970. – 236с.
1348285
  Жук Н.Й. Українська література / Н.Й. Жук. – Изд. 19-е. – К., 1970. – 208с.
1348286
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 23-е вид. – К., 1970. – 287с.
1348287
  Моренець П.Г. Українська література : Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець, Н.С. Ткаченко. – 5-е вид. – Київ, 1974. – 319с.
1348288
  Падалка Н.І. Українська література : пыдручник для 6 класу / Н.І. Падалка. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 272с.
1348289
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272с.
1348290
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Вид. 28-е. – Київ : Радянська школа, 1976. – 254 с.
1348291
   Українська література : Підручник для 7 класу. – Київ : Радянська школа, 1976. – 397 с.
1348292
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 30-е вид. – Київ, 1977. – 254с.
1348293
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 32-е вид. – К., 1979. – 208с.
1348294
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 31-е вид. – К., 1979. – 334с.
1348295
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 13-е вид. – К, 1983. – 304с.
1348296
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 14-е вид. – К, 1984. – 304с.
1348297
  Бандура О.М. Українська література : підручник 5 кл. / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 15-те, переробл. – Київ : Радянська школа, 1984. – 275 с.
1348298
  Грицай М.С. Українська література : Підручник для учнів / М.С. Грицай, В.Я. Неділько, І.О. Ладоня. – Київ : Вища школа, 1985. – 368с.
1348299
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук; за ред. О.І. Білецького. – 40-е вид. – Київ : Радянська школа, 1988. – 226с.
1348300
  Воловець Л.І. Українська література / Л.І. Воловець, О.М. Дунаєва. – Львів, 1994. – 895с.
1348301
  Бернадська Н.І. Українська література / Н.І. Бернадська, С. Задорожна. – Київ : Фемина, 1995. – 150с. – (Старшокласникам і абітурієнтам)
1348302
  Хропко Петро Українська література : Підруч. для 10 кл. сер. шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів / Хропко Петро. – 3-тє вид-ня. – Київ : Освіта, 1998. – 528с. – ISBN 966-04-0011-Х
1348303
   Українська література : Хрестоматія: 11 кл.: Для середніх навч. закладів. – Київ; Ірпінь : Перун, 1999. – 576с. – ISBN 966-569-061-2
1348304
  Семенюк Г.Ф. Українська література : підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів / за ред. Г.Ф. Семенюка ; Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Олександр Ковальчук. – Київ : Освіта, 2002. – 510, [2] с. – ISBN 966-04-0348-8
1348305
  Уліщенко А.Б. Українська література : Хрестоматія. 10 клас / А.Б. Уліщенко; За ред. П.П. Хропка. – Харків : Світ дитинства, 2002. – 848с. – (Джерело). – ISBN 966-544-214-7
1348306
   Українська література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, акад. рівень / Григорій Семенюк [та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0822-7
1348307
   Українська література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / Григорій Семенюк [та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Г.Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2011. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-04-0823-4
1348308
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6- го классу / Н.І. Падалка. – 16-е вид. – К, 1987. – 286с.
1348309
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 17-е вид. – К, 1989. – 255с.
1348310
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 18-е вид. – К, 1990. – 366с.
1348311
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 19-е вид. – К, 1993. – 368с.
1348312
  Грицай М.С. Українська література 16-18 ст. і фольклор / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1969. – 114с.
1348313
   Українська література 18 ст. : Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. – Київ : Наукова думка, 1983. – 694с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1348314
   Українська література 19 століття : Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Либідь, 2006. – 1328с. – Шифр дубл.8у(082) Укра.Доп.карт.всем каб. – ISBN 966-06-0433-5


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1348315
  Бернадська Н.І. Українська література 20 століття : Навчальний посібник для старшокласників та вступн. до вищ. навч. закладів / Н.І. Бернадська. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 271с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-024-4
1348316
  Поважна В.М. Українська література 80-90-х років ХІХ ст. в оцінці Івана Франка / В.М. Поважна; відп. ред. М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1957. – 133 с.
1348317
  Супрун В.М. Українська література X-XVIII століття : метод. вказівки для студентів спеціальності "Журналістика" / В.М. Супрун ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики, Каф. журналістики. – Вінниця : Едельвейс і К, 2007. – 50, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-49 та в кінці тем
1348318
   Українська література XI-XVIII ст. : хрестоматія / за ред. П.В. Білоуса ; [уклад.: П.В. Білоус, Г.Д. Левченко, О.П. Білоус]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2013. – 682, [4] с. – На обкл. зміст: Українська середньовічна література (XI-XV ст.) ; Українська латиномовна література (XI-XVI ст.) ; Українська барокова література (XVII-XVIII ст.). – Бібліогр.: с. 681-682 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-580-412-3
1348319
  Карпіловська Є.А. Українська література XI-XVIII століть : хрестоматія з коментарями / Є.А. Карпіловська, Л.О. Тарновецька. – Чернівці : Прут, 1997. – 367 с. – ISBN 960-560-120-2
1348320
   Українська література XIX - початку XX століття: художнє слово у поступі нації : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. за вип. Надія Левчик ; літ. ред. Надія Бойко]. – Київ : Інститут літератури НАН України, 2014. – 419, [1] с. : портр., іл. – Присвячено світлій пам"яті д-ра філолологічних наук Камінчук Ольги Анатоліївни (7.07.1970-7.03.2013). – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97371-1-3


  Зміст: Троє українців у "Північний Пальмірі" / М. Жулинський ; Харківський університет у житті поетів-романтиків: інтелектуальний центр і місце зародження ідей / О. Блик ; Творчість Т. Шевченка і поезія українського романтизму: сходження, ...
1348321
  Наливайко Д.С. Українська література XVI-XVIII століть у слов"янському і європейському контексті / Д.С. Наливайко, В.І. Крекотень. – Київ : Наукова думка, 1983. – [38] с. – Окр. відбиток
1348322
  Машура М.І. Українська Література в 7 класі. Посіб. для вчителів. / М.І. Машура, М.П. Лакиза. – К., 1983. – 153с.
1348323
  Микитась В.Л. Українська література в боротьбі проти унії: Дослідження. / В.Л. Микитась. – К., 1984. – 242с.
1348324
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2003
1348325
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2003
1348326
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 9. – 2003
1348327
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
1348328
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
1348329
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
1348330
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 11. – 2004
1348331
  Зимомря М. Українська література в оцінках Флоріана Неуважного: контекст взаємодії // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 363-379. – ISBN 978-966-2763-27-0
1348332
   Українська література в російській критиці кінця ХІХ-початку ХХ ст.. – Київ : Наукова думка, 1980. – 416с.
1348333
   Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.). – Київ : Заповіт, 1997. – 264с. – ISBN 966-72-72-08-7
1348334
  Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1983. – 319с.
1348335
  Падалка І Н. Українська література в шостому класі / І Н. Падалка. – Київ, 1976. – 160с.
1348336
  Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість / О.В. Мишанич; Акад. наук УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. М.Є. Сиваченко]. – Київ : Наукова думка, 1980. – 342, [2] с.
1348337
  Василько А. Українська література і кріпацтво / Ан. Василько [псевд.]. – [Київ] : Вік ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 32 с. – (Наші справи ; № 14)
1348338
  Жук Н.Й. Українська література кінця 19 - початку 20 століття / Н.Й. Жук. – Київ, 1959. – 108с.
1348339
  Заїка Т.П. Українська література кінця XIX - початку XX століття в контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Заїка Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1348340
   Українська література межі XIX-XX століть : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: Н.М. Гаєвська, О.С. Задорожна] ; за ред. проф. Н.М. Гаєвської. – Київ : Либідь, 2016. – 1214, [2] с. : іл., портр. – Алф. покажч. авт.: с. 1210. – Бібліогр. в кінці біогр. ст. про письменників та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0493-3


  У пр. № 1711311 напис: З найкращими побажаннями бібліотеці імені М. Максимовича. Щиро автори. Підписи. 2016 р.
1348341
  Бабишкін О.К. Українська література на екрані : літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 199 с.
1348342
  Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О.І. Гончар; АН УРСР.Ін-тут літ-ри ім Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 312 с.
1348343
  Білецький О.І. Українська література підручник для 8 класу середньої школи / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1956. – 282 с.
1348344
  Ходосов К.О. Українська література у 8 класі / К.О. Ходосов. – К., 1979. – 184с.
1348345
   Українська література у вигнанні : сторінками газети "Українські вісті". – Київ : Літературна Україна. – ISBN 978-966-5794-23-3
Зб. 3 : / [упоряд. Сергій Козак]. – 2014. – 802, [1] с. – Покажч. імен: с. 456-788


  До цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в емігарційній газеті "Українські вісті". Це третій збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945-2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, ...
1348346
  Дармограй М.І. Українська література у критиці Німецької Демократичної Республіки = Ukrainische Literatur in der Kritik der Deutschen Demokratischen Republik : хрестоматія для гуманітарних ф-тів вузів / М.І. Дармограй; упорядкування, втуп. стаття та примітки М.І. Дармограя. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. – 160 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою
1348347
   Українська література у портретах і довідках. Давня література - література ХІХ ст. : довідник. – Київ : Либідь, 2000. – 360 c. – ISBN 966-06-0147-6
1348348
   Українська література, 11 клас : Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За ред. Р.В. Мовчан. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1348349
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – К., 1949. – 296с.
1348350
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 7-е вид. – К., 1953. – 343с.
1348351
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 9-е вид. – К., 1955. – 283с.
1348352
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 12-е вид. – К., 1958. – 282с.
1348353
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 18-е вид. – К., 1965. – 288с.
1348354
  Білецький О.І. Українська література. : підручник для 8 класу / О.І. Білецький. – 37-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 239с.
1348355
  Білецький О.І. Українська література. / О.І. Білецький. – 39-е вид.змін. – К., 1986. – 222с.
1348356
   Українська література. 11 клас : Підручник для серед. загальгоосвіт. школи / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За заг. ред. Мовчан Р.В. – Київ; Ірпень : Перун, 1999. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1348357
  Волошина Н.Й. Українська література. 5 кл. / Н.Й. Волошина. – Київ, 1992. – 303,1с.
1348358
   Українська література. Імена і долі письменників : Методичні поради: В 3-х частинах. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 344с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-7419-54-1
1348359
   Українська література. Нововведені твори 5-9 класи / [упоряд.: Н. Коржова ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 122, [6] с. : іл., табл. – На тит. арк. також зазнач.: Українська мова та література. Бібліотека. - Сер. засн. в 2003 р. - На обкл. помилково: Новвовведені твори. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-22-7
1348360
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – К, 1960. – 388с.
1348361
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – Вид. 2-е. – К, 1961. – 388с.
1348362
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 7-ме вид., змінене. – К., 1988. – 304с.
1348363
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1991. – 415с.
1348364
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 9-е вид., перероб. – К., 1993. – 415с.
1348365
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл / П.Г. Моренець. – 8-е вид., доопрац. – Київ, 1977. – 287с.
1348366
  Моренець П.Г. Українська література: підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 14-е вид. – К., 1983. – 192с.
1348367
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець, Н.С. Ткаченко. – 4-е вид. – К., 1973. – 320с.
1348368
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець, Н.С. Ткаченко. – 6-е вид. – К., 1975. – 320с.
1348369
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 10-е вид. – К., 1979. – 287с.
1348370
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 15-те вид. – К., 1984. – 224с.
1348371
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 17-те вид. – К., 1988. – 223с.
1348372
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. шк. слабозорих. / П.Г. Моренець. – 2-ге вид. – К., 1986. – 267с.
1348373
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 5-го кл. / П.Г. Моренець. – К., 1990. – 223с.
1348374
  Бандура О.М. Українська література: підручник для 5 класу / О.М. Бандура. – Київ : Радянськашкола, 1983. – 203 с.
1348375
  Кононенко П.П. Українська література: проблеми розвитку : Навч. посібник / П.П. Кононенко. – Київ : Либідь, 1994. – 336 с. – ISBN 5-325-00518-9
1348376
   Українська література: Хрестоматія для 9 класу : Згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 768с. – ISBN 966-548-104-5
1348377
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 травня (№ 9). – 2013. – 20 с.
1348378
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
4 жовтня (№ 20). – 2013. – 20 с.
1348379
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 квітня (№ 7). – 2013. – 20 с.
1348380
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 серпня (№ 18). – 2013. – 20 с.
1348381
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 серпня (№ 16). – 2013. – 8 с.
1348382
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 липня (№ 14). – 2013. – 20 с.
1348383
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 грудня (№ 25). – 2013. – 20 с.
1348384
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 червня (№ 12). – 2013. – 20 с.
1348385
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 листопада (№ 23). – 2013. – 20 с.
1348386
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 травня (№ 10). – 2013. – 20 с.
1348387
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 квітня (№ 8). – 2013. – 20 с.
1348388
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 березня (№ 6). – 2013. – 20 с.
1348389
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 лютого (№ 4). – 2013. – 20 с.
1348390
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 грудня (№ 24). – 2014. – 20 с.
1348391
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 листопада (№ 22). – 2014. – 20 с.
1348392
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 жовтня (№ 20). – 2014. – 20 с.
1348393
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 квітня (№ 7). – 2014. – 20 с.
1348394
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 вересня (№ 18). – 2014. – 20 с.
1348395
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 лютого (№ 3). – 2014. – 20 с.
1348396
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 червня (№ 11). – 2014. – 20 с.
1348397
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 січня (№ 2). – 2014. – 20 с.
1348398
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 травня (№ 9). – 2015. – 20 с.
1348399
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 вересня (№ 18). – 2015. – 20 с.
1348400
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 червня (№ 12). – 2015. – 20 с.
1348401
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 листопада (№ 23). – 2015. – 20 с.
1348402
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 вересня (№ 19). – 2015. – 20 с.
1348403
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 серпня (№ 17). – 2015. – 20 с.
1348404
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 грудня (№ 25/26). – 2015. – 20 с.
1348405
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 серпня (№ 15). – 2016. – 20 с.
1348406
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 червня (№ 11). – 2016. – 20 с.
1348407
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 листопада (№ 22). – 2016. – 20 с.
1348408
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 січня (№ 1). – 2016. – 20 с.
1348409
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 вересня (№ 18). – 2016. – 20 с.
1348410
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 грудня (№ 25/26). – 2016. – 24 с.
1348411
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 листопада (№ 23). – 2016. – 20 с.
1348412
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 березня (№ 6). – 2016. – 20 с.
1348413
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 травня (№ 9). – 2016. – 20 с.
1348414
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 жовтня (№ 21). – 2016. – 20 с.
1348415
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 грудня (№ 24). – 2017. – 20 с.
1348416
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 жовтня (№ 17). – 2017. – 20 с.
1348417
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 травня (№ 9). – 2017. – 20 с.
1348418
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 квітня (№ 7). – 2017. – 20 с.
1348419
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 вересня (№ 18). – 2017. – 20 с.
1348420
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 березня (№ 5). – 2017. – 20 с.
1348421
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 травня (№ 10). – 2017. – 20 с.
1348422
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 квітня (№ 8). – 2017. – 20 с.
1348423
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 вересня (№ 19). – 2017. – 20 с.
1348424
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 січня (№ 2). – 2017. – 20 с.
1348425
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 липня (№ 15). – 2017. – 20 с.
1348426
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 грудня (№ 26). – 2017. – 20 с.
1348427
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
30 червня (№ 13). – 2017. – 20 с.
1348428
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 лютого (№ 3). – 2018. – 20 с.
1348429
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 червня (№ 12). – 2018. – 20 с.
1348430
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 травня (№ 10). – 2018. – 20 с.
1348431
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 червня (№ 13). – 2018. – 20 с.
1348432
  Гуйванюк М. Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з "Просвітою" (кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 19-25. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
1348433
  Гуйванюк М. Українська літературна інтелігенція радикального спрямування у релігійному житті Галичини й Буковини (кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 31-38. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1348434
  Бернштейн М.Д. Українська літературна критика 50-70-х років / М.Д. Бернштейн. – Київ, 1959. – 492с.
1348435
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1565-4
Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – 2017. – 630, [2] с. : іл. – Імен. покажч. : с. 583-629. – Бібліогр. в прим.: с. 181-219, 512-582 та в підрядк. прим.
1348436
  Огієнко І. Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол / І. Огієнко. – Видано за допомогою В.Р. і П.О. – Варшава : Друкарня синодальна. – (Студіїї до української граматики / Видають Іван Огієнко та Роман Стоцький ; Кн. 7)
Т.1. – 1930. – 520с. – Конволют
1348437
  Соколіна О.В. Українська літературна мова в сучасному соціокультурному дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 149-164


  У статті розглядається українська літературна мова як інтегруючий чинник культури, розкрито сучасні проблеми української літературної мови. В статье рассматривается украинский литературный язык как интегрирую щий фактор культуры, раскрыто современные ...
1348438
  Русанівський В.М. Українська літературна мова у пешій чверті ХХ століття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.12-16. – ISSN 0027-2833
1348439
  Гуссов В. (В. Павленський) Українська літературна мова, її відношення до народньої, сучасний стан і будуччина / В. Гуссов (В. Павленський). – Кремінчук : Вид. Кременчуцького Т-ва "Просвіта" ; Друк. Т-ва "І.А. Дохман", 1918. – 38 с.
1348440
  Салига Т. Українська літературна наука в рецепції представників львівської філологічної школи // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 27-40. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Йдеться про галицький літпроцес, в якому існувало та іманентно творилось багато різних шкіл, про період від "Руської трійці" до наших днів та зокрема про кафедру української словесності, яка відзначила 160-річчя заснування.
1348441
  Кандюк-Лебідь Українська літературна традиція кінця ХVIII - поч. ХІХ ст. та її зв"зок з творчістю Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 44-49. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується літературний рух України кінця XVІІІ - початку ХІХ століть через призму духовної, літературної спадкоємності творчості Григорія Сковороди. Констатується, що постать Г. Сковороди стала знаковою для різних літературних епох, тому ...
1348442
  Неживий О. Українська Луганщина Бориса Грінченка // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 67-69
1348443
  Кривошеїн В.В. Українська людиноцентрична філософія освіти як дороговказ до єдиного європейського освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 180-181. – ISSN 2077-1800
1348444
  Чеченя К. Українська лютня // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-35. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1348445
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1348446
  Мандрицька Н.Ю. Українська мала проза та критична думка початку XX ст. у наукововму дискурсі Юрія Меженка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 10-19
1348447
  Мандрицька Н. Українська мала проза та критична думка початку XX ст. у науковому дискурсі Юрія Меженка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 169-176. – ISBN 978-966-171-890-5
1348448
   Українська ментальність: діалог світів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 жовт. 2003 р. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-318-121-4
Ч. 2. – 2003. – 295, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1348449
  Гуцол О.І. Українська меншина в українсько-російських міждержавних відносинах: історія і сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 22-31
1348450
  Заник Х. Українська меншина та мігранти з України в Польщі. Аналіз дискурсу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 лютого (№ 8). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1348451
  Швецова-Водка Українська метабібліографія // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 175-188. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1348452
   Українська минувщина : Ілюстрований етнографічний довідник / А. Пономарьов, Л. Артюх, Т. Бетехтіна, О. Боряк, В. Горленко, І. Гребінь; Пономарьов А. [ та ін.]. – Київ : Либідь, 1993. – 256 с. – ISBN 5-325-00064-0
1348453
  Авер"янова Н. Українська мистецька еліта як суб"єкт цивілізаційних перетворень // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 225-278. – ISBN 978-617-640-241-1
1348454
  Королюк А.В. Українська мілітарна культура XVI - початку XVIII ст. / А.В. Королюк, О.В. Королюк // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 25-32. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1348455
  Павлишин В.І. Українська мінералогія у XXI ст.: від теорії до практики // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 3-11. – ISSN 0204-3548


  Статтю присвячено розвитку української мінералогії у XXI ст. Стисло розглянуто основні досягнення вчених України в різних областях цієї важливої дисципліни, внесок вчених у поступ світової мінералогічної науки.
1348456
  Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки нації і держави // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 48-53. – ISSN 1563-3977
1348457
  Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки української нації // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 57-78. – ISBN 978-966-397-111-2
1348458
  Огієнко І. Українська мова - самостійна мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 44-45. – ISSN 0130-5263
1348459
  Огієнко І. Українська мова : Бібліогpафічний покажчик літеpатуpи до вивчення укpаїнської мови: Поpадник студентам, вчителям і всім тим, хто бажає найкpаще вивчитись укpаїнської мови / Іван Огієнко. – Київ : Вид. Книгарні Є. Череповського ; . [Дpук. "І. Чоколов"], 1918. – 88 с. – Показчик автоpів: с. 80-86. - Бібліогр.: [Кн.] Вид-ва Книгарні Є. Череповського: с. 2 обкл. - Праці І. Огієнка: с. 4 обкл
1348460
  Карбаненко І. Українська мова / І. Карбаненко, О. Матвійченко. – Харків, 1930. – 284с.
1348461
  Бойків І. Українська мова : кн. для гуртків савоосвіти / І. Бойків, Н. Малеча. – 3-тє вид. – Москва : Центр. вид. народів СРСР, 1931. – 6, 282 с.


  Автор: Малеча Нестор Михайлович (1887-1979)
1348462
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 84с.
1348463
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 112с.
1348464
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, П. Лисенко. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 152с.
1348465
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 9-е. – Київ, 1948. – 168с.
1348466
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 9-е. перер. – Київ, 1948. – 158с.
1348467
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 14-е. – Київ, 1953. – 148с.
1348468
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 15-е. – Київ, 1954. – 148с.
1348469
  Темченко Є.В. Українська мова / Є.В. Темченко. – 7-е вид., для 3 класу. – Київ, 1954. – 220с.
1348470
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – Київ
ч. 1. – 1954. – 336с.
1348471
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 18-е. – Київ, 1957. – 148с.
1348472
  Ващенко В.С. Українська мова / В.С. Ващенко. – Харків, 1959. – 349 с.
1348473
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Київ, 1960. – 80с.
1348474
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Київ, 1960. – 160с.
1348475
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 2-е вид. – Київ, 1960. – 191с.
1348476
  Леонова М.В. Українська мова / М.В. Леонова, Н.Т. Рудик. – Киев, 1961. – 276с.
1348477
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Вид.2-є. – Київ, 1961. – 160с.
1348478
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 3-є вид., випр. – Київ
Ч. 1. – 1961. – 372с.
1348479
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 2-е вид., випр. – Київ
ч. 2. – 1961. – 279с.
1348480
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 3-є вид. – Київ, 1962. – 156с.
1348481
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Київ, 1962. – 80с.
1348482
  Мартиненко А.П. Українська мова / А.П. Мартиненко, О.Я. Сарнацька. – Київ, 1962. – 207с.
1348483
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1962. – 188с.
1348484
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1963. – 188с.
1348485
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 4-е. – Київ, 1963. – 160с.
1348486
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 4-е вид. – Київ, 1963. – 168с.
1348487
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – 5-е вид. – Київ, 1964. – 168с.
1348488
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Киев, 1965. – 80с.
1348489
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1966. – 192с.
1348490
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1967. – 192с.
1348491
  Ломакіна С.Є. і Макареко Л.Я. Українська мова / С.Є. і Макареко Л.Я. Ломакіна. – Київ, 1967. – 187с.
1348492
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – Вид. 8-е. – Київ, 1967. – 79с.
1348493
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров. – 8-е вид. – Київ, 1967. – 168с.
1348494
  Пархоменко О.М. Українська мова : Підручник для пед. уч. / О.М. Пархоменко. – 3-є вид., випр. – Київ
Ч. 2. – 1967. – 280с.
1348495
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1968. – 192с.
1348496
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 12-е изд. – Київ, 1970. – 192с.
1348497
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1972. – 160с.
1348498
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 2- ге вид. – Київ, 1972. – 248с.
1348499
  Блик О.П. Українська мова : 6 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 3- тє вид. – Київ, 1974. – 160с.
1348500
  Блик О.П. Українська мова : 5 клас / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4- те вид. – Київ, 1974. – 288с.
1348501
  Медушевський А.П. Українська мова : 8 клас / А.П. Медушевський. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 127с.
1348502
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – 3-е вид. – Київ, 1975. – 128с.
1348503
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 4-те вид. – Київ, 1975. – 160с.
1348504
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5-те вид. – Київ, 1975. – 288с.
1348505
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 5- те вид. – Київ, 1976. – 160с.
1348506
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 6- те вид. – Київ, 1976. – 288с.
1348507
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський. – Київ, 1976. – 128с.
1348508
  Медушевський А.П. Українська мова / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – 4-е вид. – Київ, 1977. – 128с.
1348509
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 2-е вид. – Київ, 1979. – 240с.
1348510
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 9-те вид. – Київ, 1979. – 296с.
1348511
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 2-е вид., впир. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 352 с.
1348512
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1981. – 240с.
1348513
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 13-те вид. – Київ, 1983. – 304с.
1348514
  Дудик П.С. Українська мова : 7 - 8 кл. / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 2-е вид. – Київ, 1983. – 192с.
1348515
  Дудик П.С. Українська мова : 7-8 клас / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 13-е вид. – Київ, 1984. – 206с.
1348516
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 14-те вид.перероб. – Київ, 1984. – 289с.
1348517
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 3-е вид., виправ. – Київ : Вища школа, 1984. – 311с.
1348518
  Сікорська З.С. Українська мова / З.С. Сікорська. – Київ, 1985. – 255с.
1348519
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 2-ге вид. – Київ, 1986. – 256с.
1348520
  Блик О.П. Українська мова : 5-6 кл. / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 17-те вид. – Київ, 1986. – 289с.
1348521
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1987. – 256с.
1348522
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1988. – 176с.
1348523
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – Київ, 1988. – 287с.
1348524
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 19-те вид. – Київ, 1989. – 288с.
1348525
  Дудик П.С. Українська мова / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 18- те вид. – Київ, 1989. – 207с.
1348526
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник для 2-го кл. чотириріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1989. – 174 с.
1348527
  Дудик П.С. Українська мова : 8-9 клас / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 19-е вид. – Київ, 1990. – .207с.
1348528
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – Київ, 1990. – 224с.
1348529
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 20-те вид. – Київ, 1990. – 287с.
1348530
  Блик О.П. Українська мова / О.П. Блик, Б.М. Кулик. – 21-е вид. – Київ, 1991. – 285с.
1348531
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посіб. для вступ. до вузів / П.П. Кононенко. – 2-е вид., стереотип. – Київ, 1991. – 224с.
1348532
  Дудик П.С. Українська мова : 8-9 кл. / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 20-е вид. – Київ, 1991. – .207с.
1348533
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 5-е вид. – Київ, 1991. – 236 с.
1348534
  Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. – Київ, 1991. – 287с.
1348535
  Русанівський В.М. Українська мова : посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 6-те вид. – Київ : Освіта, 1992. – 256 с.
1348536
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 5-те вид., перероб. – Київ, 1992. – 303с.
1348537
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 125с.
1348538
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени : навч. посібник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1992. – 208с. – ISBN 5-325-00108-6
1348539
  Білецька М.А. Українська мова : Підручник ля 1-го кл. триріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1992. – 222с.
1348540
  Вакалюк Я.Ю. Українська мова = Збірник диктантів і вправ : Навчальний посібник / Я.Ю. Вакалюк, М.П. Лесик. – Київ : Вища школа, 1993. – 269с.
1348541
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стер. – Київ, 1993. – 208с.
1348542
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для молодших спеціалістів / І.О. Ладоня. – Київ : Либідь, 1993. – 143с. – ISBN 5-11-004165-2
1348543
  Горпинич В.О. Українська мова : підручник для педучилищ / В.О. Горпинич, В.Д. Горяний. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004117-2
Ч. 2. – 1993. – 239 с.
1348544
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1995. – 240с.
1348545
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ, 1996. – 240с.
1348546
  Василенко Володимир Українська мова : Тексти для читання.Антологія / Василенко Володимир; Uniw.im.A.Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan, 1996. – 312 с.
1348547
   Українська мова : Підр. для 9 кл. шкіл з рос. мовою навчання / О.М. Беляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкова. – 2-ге вид-ня. – Київ : Освіта, 1998. – 192с. – ISBN 966-04-0173-6
1348548
   Українська мова : Підручник для 10-11 кл. шкіл з укр. та рос. мовами навч. / О.М. Біляєв, Л.М. Симоненкова, Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 240с. – ISBN 966-04-0228-7
1348549
  Лепеха Т.В. Українська мова : Навч. посібник для старшокл., абітурієнтів, студ., нефілологічн. фак-тів вузів / Т.В. Лепеха. – 2-ге вид. – Київ : Просвіта, 2000. – 328с. – ISBN 966-7551-30-Х
1348550
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів I-II рівнів акредитації / І.О. Ладоня. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 158с. – ISBN 966-642-015-5
1348551
   Українська мова : Практикум: Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0197-2
1348552
  Ющук І.П. Українська мова : Підручник для студ. філолог. спеціальн. вищ. навч. закл. / І.П. Ющук. – Київ : Либідь, 2003. – 640с. – ISBN 966-06-0284-7
1348553
  Вінницька В.М. Українська мова : Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М. Вінницька, Н.П. Плющ; КНУТШ. – 3-тє вид. – Київ : Київський університет, 2003. – 272 с. – ISBN 966-594-353-7
1348554
  Зубков М.Г. Українська мова : Універсальний довідник / М.Г. Зубков. – Харків : Школа, 2004. – 496с. – ISBN 966-8114-55-8
1348555
   Українська мова : Схеми, таблиці, тести: Навчальний посібник / Н.В. Гуйванюк, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська, . – Львів : Світ, 2005. – 304с. – ISBN 966-603-447-6
1348556
   Українська мова : навч. посібник для неатестованих з укр. мови в середніх навч. закл. / Я.В. Януш, В.С. Марченко, І.С. Крисюк, О.В. Безугла, І.І. та ін. Козловець; [Я.В. Януш та ін.] ; за заг. ред. Я.В. Януш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2006. – 312, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 966-574-870-X


  У пр. № 1696295 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка для утвердження й популяризації української мови в Україні. Професор Януш Ядвіга Вацлавівна, випускниця Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка 1956 р. м. Київ. ...
1348557
  Козачук Г.О. Українська мова : практикум : навч. посіб. для студ. гуманітар. спец. вищ. навч. закладів / Г.О. Козачук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 414 с. – ISBN 978-966-642-385-9


  Стисло подано теоретичний матеріал та систему вправ і завдань, спрямованих на вироблення навичок грамотного письма та ґрунтовне засвоєння мови. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1348558
  Огієнко І. Українська мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 43-44. – ISSN 0130-5263
1348559
   Українська мова : нетрадиційні форми роботи / [упоряд.: Н. Коржова та ін. ; ред. рада: Г.Федяй та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Українська мова та література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1
1348560
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (49). – 2014. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348561
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (51). – 2014. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348562
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (58). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348563
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (59). – 2016. – 178 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348564
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (60). – 2016. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348565
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (64). – 2017. – 170 с . – Резюме укр., англ. мовами
1348566
  Сергійчук З.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для дистанц. навчання / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина ; [за наук. ред. Р.Г. Іванченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 210, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-022-8
1348567
  Андрєєва Т.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів та ф-тів міжнар. відносин ун-тів / Тетяна Андрєєва, Ольга Іванова, Наталя Яковенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-сервіс, 2013. – 428 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-360, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-06-4
1348568
  Черемська О.С. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-практ. посібник / О.С. Черемська, В.Г. Сухенко, Н.М. Карікова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-168. – ISBN 978-966-676-635-2
1348569
  Білецька М.А. Українська мова в 2-му класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ, 1987. – 125с.
1348570
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки: арк. 230-295. – Бібліогр.: арк. 175-229
1348571
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 47 назв
1348572
   Українська мова в Галичині: історичний вимір / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; [відп. ред.: Я. Ісаєвич та ін.]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2011. – 331, [1] с. : карти, табл. – Ст. укр. та пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Історія мови). – ISBN 966-966-02-6065-8
1348573
  Єрмоленко С.Я. Українська мова в науковому світогляді Михайла Грушевського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2017. – № 1/2 (473/474), січень. – С. 3-14


  "У статті йдеться про ставлення М. Грушевського — історика, соціолога, психолога, державника — до мовного питання в Україні. Узагальнено теоретичні висновки вченого-історика про українську мову, яка з давніх історичних часів вирізняє українців з-поміж ...
1348574
  Васильківський М. Українська мова в нормальних групах дорослих / М. Васильківський. – Харків, 1929. – 118с.
1348575
  Царук О. Українська мова в слов"янській родині: Етнологічні свідчення // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2002. – Кн. 4. – С.75-82. – ISSN 0042-9422


  Пропонується нова класифікація слов"янських мов, в якій мови українська та білоруська належать до антської підгрупи слов"янських мов, а російська мова - до словенської підгрупи
1348576
  Лобода В.В. Українська мова в таблицях : довідник / В.В. Лобода, Л.В. Скуратівський. – Київ : Либідь, 1993. – 239 с.
1348577
   Українська мова в університеті: мова фаху, науки, спілкування // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4


  Колектив кафедри української філології для неспеціальних факультетів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка про майбутнє фахової української мови в стінах університету.
1348578
  Якимович-Чапран Українська мова давньо- і середньоукраїнського періодів : [Лекція №2] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 23-43. – ISBN 978-966-02-7227-9
1348579
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 3-тє вид., стер. – Київ : Вища школа, 2001. – 272 с. – ISBN 966-642-019-8
1348580
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступників до ВНЗ / Г.О. Козачук. – 4-те вид.,стер. – Київ : Вища школа, 2003. – 287 с. – ISBN 966-642-111-9
1348581
  Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник для вступник. до вищ. навч. закл. / Г.О. Козачук. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 287 с. – ISBN 966-642-300-6
1348582
  Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх : навч. посібник / Г.Г. Голосовська. – Київ : Академія, 2013. – 213, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 214. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-415-4
1348583
  Дребніцька К.М. Українська мова для діаспори та патріотичного виховання молоді: проблеми розвитку та вжитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1348584
  Космакова-Братушенко Українська мова для іноземців = Ukrainian for foreigners : навч. посібник / Т.Д. Космакова-Братушенко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2000. – 728 с. – ISBN 966-549-534-8
1348585
  Пономарів О. Українська мова до і після Майдану // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 27 листопада - 3 грудня (№ 47). – С. 1, 5
1348586
  Ціватий В. Українська мова долає кордони // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 56-58


  Рецензія на підручник: Лесная Г.М. Украинский язык для стран СНГ: Учебник. - Москва:РГГУ, 2010. - 368 с.
1348587
  Сергійчук З.О. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник для дистанц. навчання / З.С. Сергійчук, М.М. Цілина ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 211. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-44-X
1348588
  Берегова Г.Д. Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібник] / Г.Д. Берегова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2011. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-966-2393-51-4
1348589
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 694, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-107-9
1348590
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2014. – 694, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-252-6
1348591
   Українська мова і держава : Збірник. – Київ, 2001. – 90с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-58-4
1348592
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : підручник / Н.Я. Потелло. – Київ, 1996. – 208с. – ISBN 5-86928-087-6
1348593
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Навчальний посібник / Н.Я. Потелло; МАУП. – 4-те вид. випр. – Київ : МАУП, 2001. – 250с. – ISBN 966-608-073-7
1348594
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: підруч. / Н.Я. Потелло. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ : МАУП, 1998. – 245с. – ISBN 5-86926-121-Х
1348595
  Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1990. – 168 с.
1348596
  Середницька А.Я. Українська мова і література : тести для абітурієнтів : навч.-метод. посібник / А.Я. Середницька. – Київ : Знання, 2013. – 222, [2] с. : табл. – ISBN 978-617-07-0067-4
1348597
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 2 (131), лютий. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1348598
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (131), березень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1348599
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (132), квітень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1348600
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (136), липень - серпень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1348601
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 9 (137), вересень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1348602
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (138), жовтень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1348603
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 ( 139 ) листопад. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1348604
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (140), грудень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1348605
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 9 (161), вересень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1348606
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 1999-
№ 4 (168), квітень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1348607
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 1999-
№ 5 (169), травень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1348608
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (171), липень - серпень. – 2017. – 96 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1348609
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (175), листопад. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1348610
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
1348611
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001. – 84 с.
1348612
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (88). – 2011
1348613
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348614
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 3 (113). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348615
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 4 (114). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348616
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 6 (116). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348617
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 7 (117). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348618
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (124). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348619
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (125). – 2016. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348620
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (128). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348621
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 6 (129). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348622
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 1 (130). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348623
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (131). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348624
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3 (132). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348625
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Наш формат, 1997-
№ 5 (134). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348626
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (137). – 2018. – 54 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348627
  Степаненко М. Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення
1348628
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2000
1348629
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 2001
1348630
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 2001
1348631
  Жлуктенко Ю.О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади / Ю.О. Жлуктенко; Відп. ред. Й.Ф. Андерш. – Київ : Наукова думка, 1990. – 176с. – ISBN 5-12-001247-7
1348632
  Шевчук С.В. Українська мова на щодень, на щомить : для державних службовців..Навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – Київ : Атіка, 2004. – 392с. – ISBN 966-326-054-8
1348633
  Черемська О.С. Українська мова науки, аналітичної сфери та управління : навч. посібник [для студентів спец. 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці"] / Черемська О.С., Сухенко В.Г. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 203-208. – Бібліогр.: с. 209-212. – ISBN 978-966-676-567-6
1348634
  Ющук І. Українська мова півтори тисячі років тому // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 листопада (№ 44)
1348635
  Джафарова Є. Українська мова та її проблеми у вищих навчальних закладах Баку // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 228-229. – ISBN 966-7586-04-09
1348636
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 8, квітень. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1348637
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1348638
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 18, вересень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1348639
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 19, жовтень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1348640
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2015. – 90 с.
1348641
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9/10, травень. – 2015. – 90 с.
1348642
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 13/14, липень. – 2015. – 90 с.
1348643
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 11/12, червень. – 2016. – 90 с.
1348644
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 17/18, вересень. – 2016. – 90 с.
1348645
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 3/4, лютий. – 2017. – 90 с.
1348646
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2017. – 90 с.
1348647
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9/10, травень. – 2017. – 90 с.
1348648
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 13/14, липень. – 2017. – 90 с.
1348649
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 19/20, жовтень. – 2017. – 90 с.
1348650
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 5/6). – 2018. – 90 с.
1348651
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень (№ 9/10). – 2018. – 90 с.
1348652
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 11/12). – 2018. – 90 с.
1348653
  Пиріг Л. Українська мова у сфері медицини в Україні - минуле і сучасність // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 36 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 110-116. – (Нова серія ; т. 24). – ISSN 1563-3950


  Визначено та оцінено стан української мови у сфері медицини у ХІХ-ХХ і на початку ХХІ ст. в Україні на підставі мовного аналізу друкованих праць. Встановлено, що використання української мови у сфері медицини в Україні поширюється.
1348654
  Ягупов В. Українська мова у формуванні особистості військового педагога
1348655
   Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – 259, [1] с. : іл. – Текст укр. частк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-96911-8-7
1348656
  Швед Г. Українська мова чи "мова України"?.. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 3-9 липня (№ 26). – С. 10


  Про норми української літературної мови, правильність мовлення, норми державної мови.
1348657
  Гирич І. Українська мова як головна культурна складова українського руху // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 124-200. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1348658
  Сердюк Ж. Українська мова як елемент виховання в Одеській Маріїнській жіночій гімназії у 1919 р. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 11. – С. 49-60. – ISSN 2519-2523
1348659
  Пабат В. Українська мова як іноземна - шлях до полікультурного освітнього простору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Костусяк Н.М., Аркушин Г.Л., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (6). – С. 136-144. – ISSN 2311-5165


  Подається аналіз методичних вимог щодо оволодіння українською мовою як іноземною для іноземних студентів, характеристика структурних складників мовної підготовки та інтерактивних методів навчання.
1348660
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
(Кн. 1) : Розмовно-фонетичний курс. – 2009. – 184, [2] с. : іл., табл.
1348661
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий ф-т. – Київ : Київський університет
(Кн. 2) : Розмовно-граматичний курс. – 2010. – 274 с. : іл., табл.
1348662
  Вінницька В. Українська мова як іноземна (початковий курс) : Підручник / В. Вінницька, Л. Головяшина, Н. Плющ; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 379 с. – ISBN 966-594-319-7
1348663
  Громадська Л. Українська мова як код нації: чому дітям варто говорити рідною мовою // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 лютого (№ 18). – С. 9


  "Мова є однією із найважливіших цеглинок у фундаменті кожної нації. Саме у ній відображено і зафіксовано найглибші витоки свідомості народу та його ментальність, закодовано народну мудрість і споконвічні знання. Мова - це генератор і найвища форма ...
1348664
  Голик Т.М. Українська мова як провідний важель формування національної свідомості // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 117-118
1348665
  Воропаєва Т. Українська мова як смислова засада національної ідентичності та проблема реформвання вищої освіти в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 198-202
1348666
  Цимбал І.В. Українська мова як чинник суспільно-політичних трансформацій // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 95-101. – ISBN 978-966-8809-92-7
1348667
  Мацько Л. Українська мова, культура й освіта в діяльності Михайла Грушевського : (на пошану 150-річчя від дня народження першого Президента України) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 12 (717). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263


  У статті проаналізовано наукову діяльність Михайла Грушевського з огляду на його зацікавлення широким колом проблем української мови.
1348668
  Горошкіна О.М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту / О.М. Горошкіна, М.І. Пентилюк, Л.О. Попова. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (111)). – ISBN 978-617-00-1698-0
Вип. 2. – 2013. – 111, [1] с.
1348669
  Медушевський А.П. Українська мова. 7-й клас / А.П. Медушевський, М.К. Тищенко. – Київ, 1973. – 126с.
1348670
  Любашенко О.В. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі : Навчальний посібник / О.В. Любашенко; МОіНУ. ІЗіМН. КНУТШ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ІЗМН, 2003. – 144с. – ISBN 5-7763-2369-Х
1348671
  Любашенко О. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі : навч. посібник для студ. вищ. школи / Олеся Любашенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 5-е, переробл. та доповн. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-340-302-1
1348672
   Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [уклад.]: Карпалюк В.С., Каньоса П.С., Карпалюк Н.В. – Вид. 2-ге. – Кам"янець-Подільський : Мошак М.І., 2010. – 239, [1] с. : табл. – На тит. арк. та обкл. укладачі зазнач. як авт. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-2903-05-4
1348673
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 7-е вид. – Київ
Ч.1. – 1962. – 272с.
1348674
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 2-е вид. – Київ
Ч.1. – 1957. – 272с.
1348675
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 3-е вид. – Київ
Ч.1. – 1958. – 272с.
1348676
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-х класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулин. – 10-е вид. – Київ
Ч.1. – 1966. – 272с.
1348677
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-х класів восьмиріч. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулин. – 11-е вид. – Київ
Ч.1. – 1967. – 272с.
1348678
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-7-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 6-е вид. – Київ
Ч.1. – 1961. – 280с.
1348679
  Ткаченко Є.М. Українська мова. Пунктуація : правила, вправи, диктанти. : Навч. посібник / Є.М. Ткаченко. – Харків : Консум, 2001. – 288с. – ISBN 966-7124-94-0
1348680
  Мозер М. Українська мова: етапи історії. Загальнослов"янська та давньоукраїнська доба // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 14-19
1348681
  Філіпчук Г. Українська мова: культурно-освітній вимір національної безпеки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 43)
1348682
   Українська мова: практикум : Навч. пос. для студ. гуманітарних спец-й вищ. закладів освіти / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Шевченко, Ю; За ред .Пазяк О.М. – Київ : Либідь, 2000. – 384 с. – ISBN 966-06-0144-1
1348683
  Дідківська Л.П. Українська мова: тексти і завдання : (навч. посібник для інозем. студентів) / Дідківська Людмила Прокопівна, Любчевська-Сокур Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як інозем. – Київ : [б. в.], 2017. – 94 с. – ISBN 978-617-7138-10-4
1348684
  Степаненко М.І. Українська мовознавча наука: віхи, постаті / М.І. Степаненко, Н.М. Лукаш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 99-103. – ISSN 1027-3239


  Хрестоматія містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій М. Максимовича, А. Кримського, О. Павловського, Л. Булаховського.
1348685
  Довбищенко М. Українська модель єдності християнства // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 106-126. – ISBN 978-617-640-241-1
1348686
  Довбищенко М. Українська модель єдності християнства на сучасному етапі. Концепція архієпископа Л. Гузара. // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 121-126. – ISBN 978-617-640-241-1
1348687
  Лисенко В.О. Українська модель притидії корупції в органах і установах виконання покарань // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 103-105
1348688
  Світленко С.І. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 29-42. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
1348689
  Горпинич В.О. Українська морфологія : Навч. посібник для студ. філолог. спеціальн. вищ. закл. освіти / В.О. Горпинич; Мін-во освіти і науки України. Дніпропетровськ. націон. ун-тет. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 350с. – ISBN 966-7557-18-9
1348690
  Панченко В. Українська мрія Т. Шевченка
1348691
   Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ : Обереги
[Вип. 1]. – 1993. – 736 стп, [25] c., включ. обкл., паг. сп. : іл., портр. – Конволют включ. вип. 1-7. - Тит. арк. оригіналу. - Вих. дан. ориг.: Українська Муза : поетична антологія : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. Київ: Друк. Барського, 1908. - На обкл. вип. 1 зазнач. прізвища: Котляревський та ін.


  На обкл. вип. 1 зазнач. прізвища: Котляревський, Артемовський-Гулак, Боровиковський, Гребінка, Шашкевич, Устіянович, Головацький, Могильницький, Костомаров, Метлінський
1348692
   Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ : Обереги
[Вип. 8]. – 1993. – Cтп 737-1279, [15] с., включ. обкл., паг. сп. : іл., портр. – Конволют включ. вип. 8-12. - Вип. 12 в 2-х пр. - Тит. арк. оригіналу. - Вих. дан. ориг.: Українська Муза : поетична антологія : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. Київ: Друк. Барського, 1908. - На обкл. прізвища: Кримський та ін. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 8 зазнач. прізвища: Кримський, Грабовський, Славінський, Щурат, Стешенко, Кернеренко, Галка, Голота, Загірня, Яричевський, ...
1348693
   Українська музика - для пасажирів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1348694
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (3). – 2012. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348695
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (4). – 2012. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348696
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3/4 (5/6). – 2012. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348697
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (10). – 2013. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348698
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3 (21). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348699
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (22). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348700
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (23). – 2017. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348701
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (24). – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348702
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (26). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348703
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (27). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1348704
  Сірка Й. Українська музика на Американському континенті // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 14 червня (число 23). – С. 12
1348705
  Карась Г.В. Українська музична культура західної діаспори як соціокультурний феномен XX століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Карась Ганна Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 80 назв
1348706
  Вавренчук І.А. Українська музична сецесія: генеза та типологія втілень : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Вавренчук Ірина Андріївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1348707
  Правдюк О.А. Українська музична фольклористика. / О.А. Правдюк. – К., 1978. – 328с.
1348708
  Зайченко Олена Сергіївна Українська народна апокрифічна легенда: проблема розвитку і побудування : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Зайченко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 168л. + Додатки: 164-168. – Бібліогр.: л.153-163
1348709
  Грицай М.С. Українська народна вертепна драма : Дис... канд. філол.наук: / Грицай М.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. укр. літ-ри. – К., 1962. – 400л. – Бібліогр.:л.380-399
1348710
  Василенко О. Українська народна іграшка як засіб виховання старших дошкільників // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 85-88. – ISSN 2308-4634
1348711
  Авсієвич Н. Українська народна казка як об"єкт лінгвістичних, педагогічних та лінгводидактичних досліджень // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 72-75. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1348712
  Таланчук Олена Миколаївна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 375л. – Бібліогр.:л.320-375
1348713
  Подобєд О. Українська народна культура в канадських преріях // Історія України. – Київ, 2014. – січень (№ 1). – С. 4-8
1348714
  Губко О. Українська народна магія і ваше здоров"я та благополуччя / О. Губко, М. Кметь. – Нетішин : Надія, 1992. – 173 с.
1348715
  Моздир І М. Українська народна меморіальна пластика / Микола Моздир ; [відп. ред. Степан Павлюк ; наук. ред. Олександр Федорук] ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2009. – 286, [2] с. : іл. – Покажч. імен: с. 274-286. – Бібліогр.: с. 268-273 та на полях. – ISBN 978-966-02-5447-3
1348716
  Колотило Т.І. Українська народна пісенна алегорія : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Колотило Т.І.; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства і фольклористики. – Київ, 1990. – 245л. – Бібліогр.:л.222-244
1348717
  Копаниця Л. Українська народна пісня: прагматика і комунікативна пам"ять жанру // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 436-448. – ISBN 978-966-2763-27-0
1348718
   Українська народна поетична творчість. – Київ : Радянська школа
Т.1 : Дожовтневий період. – 1958. – 816 с.
1348719
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Лідія Францівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 410л.
1348720
  Марчук О. Українська Народна Республіка за директорії; здобутки і проблеми державотворення грудень 1918 - листопад 1920 рр.) // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 79-86
1348721
   Українська народна сатира і гумор. – Київ : Академія Наук УРСР, 1940. – 340 с.
1348722
  Чарновський О.О. Українська народна скульптура. / О.О. Чарновський. – Львів, 1976. – 143с.
1348723
  Мельник Н.Г. Українська народна суспільно-побутова пісня: осмислення нових соціальних ролей // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 14. – С. 231-239. – ISSN 2305-3852


  У статті йдеться про особливості народного осмислення нових соціальних ролей людини відповідно до історичних та психололгічних чинників її буття. Акцентовано на тому, що соціально-побутовий фольклор відображує результати осмислення народом різних явищ, ...
1348724
  Смірнова Н. Українська народна творчість і журналістика у працях Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 125-129. – ISBN 966-693-015-3
1348725
  Зайцев О. Українська народна трудова партія // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 69-90. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
1348726
   Українська наука - гра за новими правилами? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11 травня (№ 18/19). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Обговорення нової редакції Закону України "Про науку і науково-технічну діяльність".
1348727
  Назарчук З. Українська наука : проблеми реформування / розмову вела І. Штогрін // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 11/12 (241/242). – С. 42-43


  Розмова з головою Західного наукового центру НАНУ та МОНУ академіком З. Назарчуком.
1348728
  Стріха М. Українська наука в європейському "дзеркалі": необхідна післямова / М. Стріха, Л. Гриневич // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 12


  "Подія, яка відбулася наприкінці минулого року в клубі Кабінету міністрів України, досі не мала прецедентів. У присутності керівника генерального директорату з досліджень та інновацій Єврокомісії Роберта-Яна Смітса, українських урядовців та численних ...
1348729
  Коновець О.Ф. Українська наука в контексті національного відродження 20-х років XX ст. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 743-756. – ISBN 966-628-014-0
1348730
  Демченко О. Українська наука: в наступ ідуть нулі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 12


  "... Чи знаєте ви, чому загинула Римська імперія? Історики мають на це різні відповіді, часом забуваючи одну з головних: у Римській імперії не розвивалася наука, бо не було її кількісного виміру. Це тому, що серед римських цифр не було нуля, тобто ...
1348731
  Жовтянський В. Українська наука: від мудрості батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 24-31. – ISSN 1819-7329
1348732
   Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Тернопільский національний економічний ун-т. – Тернопіль
Вип. 19, ч. 2. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1348733
  Грабовський С. Українська наука: митарі та храми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 225). – С. 10


  Як Держбюджет-2016 переводить наукові установи практично під цілковитий контроль бюрократичних структур і до чого це призведе.
1348734
  Малицький Б. Українська наука: наслідки політики "урізання" / Б. Малицький, О. Попович // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 1, 12


  Державна підтримка науки — це традиційне політичне гасло кожного українського уряду. Але гасло проголошується, а українська наука поступово зникає. По-різному еволюціонують відповідні її сектори та наукові установи, але загальні тенденції досить ...
1348735
  Стріха М. Українська наука: перед точкою біфуркації // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 46-49
1348736
  Жовтянський В. Українська наука:від мудрості батьків... // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 54-64. – ISSN 1819-7329


  Кінець 1980-х рр. став періодом активної демократизації в колишньому СРСР.
1348737
   Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1327-8
№ 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – 2012. – 99, [4] с. – Авт. статей зазначені в змісті. - Назва обкл.: Українська наукова термінологія ; Збірник 4. – Бібліогр. в кінці ст.
1348738
  Коновець О.Ф. Українська науково-технічна періодика в умовах посилення тоталітаризму (30-ті роки ХХ століття) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 44-50
1348739
  Терлюк І.Я. Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 496-502. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1348740
  Петрук Н. Українська національна еліта як носій національної ідеї // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 171-174
1348741
  Божук А.О. Українська національна ідентичність у драматургії Степана Васильченка // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 282-294. – ISBN 966-02-2984-4
1348742
  Коцур А. Українська національна ідея (вітчизняна державознавча думка XIX - початку ХХ ст.) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 32-41. – ISBN 978-966-2464-25-2
1348743
  Рудько О.В. Українська національна ідея у творчості Олени Пчілки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 171-177
1348744
  Ямчук П.М. Українська національна ідея: джерела, трансцендентальна генеза, світовий христоцентричний контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 222-223
1348745
  Підскальна О.М. Українська національна ідея: етапи становлення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 78-81
1348746
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1998-
Вип. 25. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1348747
  Ткаченко В.М. Українська національна ідея: час війні і час миру // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 96-127. – ISSN 2518-7546


  Визначальною точкою перетину цих двох осьових координат - демократичної Драгоманова й народницької Грушевського - став могутній акорд утвердження держави-нації з прийняттям влітку 1996 року Конституції незалежної України.
1348748
  Новиченко Л.М. Українська національна куьлтура / Л.М. Новиченко. – Київ, 1990. – 46с.
1348749
  Бондаренко О.В. Українська національна ментальність і "дух капіталізму" // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 76-85
1348750
  Козаренко Олександр Володимирович Українська національна музична мова:генеза та сучасні тенденції розвитку : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства / Козаренко О.В.; Нац. муз. академ. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 36 с.
1348751
  Опарін В.М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 19-44. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 2305-7645
1348752
  Цепенда Ігор Євгенійович Українська національна освіта в Західній Україні. 1919-1939 рр. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Цепенда Ігор Євгенійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
1348753
  Городинський З. Українська Національна Рада : Історичний нарис / З. Городинський. – Київ : Академія, 1993. – 140с. – ISBN 5-7707-4689-0
1348754
  Смолій В.А. Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 7 : Українська національна революція 17 ст. (1648-1676 рр.) / Смолій В.А., Степанков В.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-18-3
1348755
  Баган О. Українська Національна Революція в Дрогобичі очима Володимира Бірчака (За матеріалами спогадів в "Літературно-науковому вістнику” і "Вістнику") // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 171-187. – ISBN 978-617-7235-56-8
1348756
  Сливка С.С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс / С.С. Сливка. – Львів : Воля, 2001. – 168с. – ISBN 5-8326-0079-7
1348757
  Усатенко Т.П. Українська національна школа : Минуле і майбутнє: Монографія / Т.П. Усатенко; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 288с. – ISBN 966-00-0806-6


  Монографія є однією з перших спроб з"ясувати минуле та визначити майбутнє української національної школи на засадах українознавства.
1348758
  Дроб"язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність : посібник / П.І. Дроб"язко. – Київ : Академія, 1997. – 180, [4] с. – Бібліогр.: с. 179-181 та в підрядк. прим. – ISBN 966-580-010-1
1348759
  Чікало О. Українська національно-визвольна боротьба XX століття крізь призму пісні-хроніки // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – C. 113-118. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розглянуто своєрідність відтворення дійсності в піснях-хроніках періоду ОУН-УПА, простежено зв"язок зазначеного народнопісенного пласту з фольклорною традицією, а також зв"язок між давнім матеріалом і новоутвореним. Акцентовано на ключових ...
1348760
  Грень З. Українська нація в журналістському дискурсі "The Economist" (1991–2014 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 16-20. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1348761
  Парахіна М. Українська нація в загальноєвропейському контексті : українське питання в міжнародних відносинах кінця XVIII - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  Геополітичні зміни, які торкнулися всієї системи міжнародних відносин наприкінці XVIII - початку ХІХ ст., і поява на політичній карті світу цілого ряду нових державних утворень спричинили потребу наукового переосмислення історії народів, які тривалий ...
1348762
  Стафійчук В.І. Українська нація в світі, що глобалізується: внутрішньополітичний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 225-232. – Бібліогр.: 11 назв.
1348763
  Слоньовська О.В. Українська нація на сторінках художньої літератури української діаспори 20-50-х років XX ст. // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 135-146. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1348764
  Найдьонов О. Українська нація та її походження // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 197-215. – ISBN 978-966-2133-57-3
1348765
  Погрібна Д.В. Українська нація як національний характер (за Ю. Вассияном) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 38-40
1348766
  Волинець Ж.О. Українська нація: етнопсихологічний погляд // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 132-134. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1348767
  Осадця Ольга Павлівна Українська нотовидавнича справа у Галичині, Буковині, на Закарпатті та на еміграції 19 - першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадця О.П.; М-во культури і туризму України Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1348768
  Тригуб О.П. Українська обновлена церква у боротьбі за автокефалію (20 - 30-ті рр. XX ст.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 394-400. – ISBN 978-617-7107-21-6
1348769
  Тимошенко О.І. Українська освіта в контексті розмаїття форм власності: проблеми розвитку // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 34-45
1348770
  Конашевич С. Українська освіта і "кримська весна" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 4
1348771
  Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 78-93
1348772
  Кононенко П. Українська освіта, наука, культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 148-152


  Про Інститут українознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Серед імен світочів української освіти: М. Максимович, М.Драгоманов, М. Грушевський, І. Огієнко, О. Пріцак, В.Вернадський та ін.
1348773
  Журавльова С.С. Українська панегірична поезія доби Бароко в умовах російського колоніалізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 78-81. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6


  Панегірична поезія II пол. XVII -XVIII ст. поряд із національними політичними діячами і церковними ієрархами розпочинає уславлення представників царського дому Романових, що зумовлюється зміною політ. пріоритетів України. Після поразки Івана Мазепи ...
1348774
  Візітів Ю.М. Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 80-86. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
1348775
  Шуміліна О. Українська партесна літургія у контексті мовних традицій духовної музики XVII - першої половини XVIII століть // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 90-98. – ISSN 2224-0926
1348776
  Бевз Тетяна Анатоліївна Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Бевз Т.А.; Ін-тут політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2005. – 546л. + Додатки: л. 459 - 546. – Бібліогр.: л. 405 - 459
1348777
  Бевз Т.А. Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика : Автореф. ... доктора історичних наук: 07.00.01- історія України / Бевз Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33c. – Бібліогр.: 57 назв
1348778
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0367-3
Кн. 1 : X - XIX століття. – 2005. – 624 с.
1348779
   Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн.. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0368-1
Кн. 2 : XX століття. – 2005. – 552 с.
1348780
  Вишневський О.І. Українська педагогіка на шляху до свободи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 13 - 20 серпня (№ 33). – С. 1-5
1348781
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури, 1994 рік. – Київ : УДПУ
Вип. 5. – 1997. – 205с.
1348782
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ;бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Вип. 12 : 2001 рік. – 2009. – 336, [1] с. – Імен. покажч.: с. 311-332
1348783
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 13 : 2002 рік. – 2009. – 558, [1] с. – Імен. покажч.: с. 516-554
1348784
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 14 : 2003 рік. – 2009. – 534 с. – Імен. покажч.: с. 488-528
1348785
   Українська педагогічна бібліографія 1996 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ. – ISBN 966-7584-53-4
Вип. 7. – 2000. – 200с.
1348786
   Українська педагогічна бібліографія 1997 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ
Вип. 8. – 2003. – 205с.
1348787
  Адаменко О.В. Українська педагогічна наука в другій половині 20 століття : Монографія / О.В. Адаменко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 704с. – ISBN 966-617-2100
1348788
  Машкова І. Українська педагогічна періодика Канади як фактор розвитку сучасної українознавчої освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 188-192


  У статті здійснюється історично-педагогічний аналіз становлення та розвитку української педагогічної періодики в Канаді, її ролі у системі українознавчої освіти та виховання українських канадців у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття, її ...
1348789
  Тетеріна О. Українська перекладознавча думка другої половини XIX - початку XX століття у проекції сучасної компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 45-58. – ISSN 0236-1477
1348790
   Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції : Збірник матеріалів 1 Всеукраїнської студентської наукової конференції, 22-24 квітня 2003 р. – Луцьк : Волинський ін-т економіки та менеджменту, 2003. – 97с.
1348791
  Колесник В.Ф. Українська періодика в Російській імперії (1907-1914 рр.): питання української мови / В.Ф. Колесник, І.А. Боровець // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 158-163. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюється мовна проблема на сторінках української періодики 1907-1914 років у Російській імперії.
1348792
   Українська періодика: історія та сучасність : Наукова збірка:Матеріали ювілейної наукової конференції,присвяченої 70-річчю багатотиражної газети. – Харків, 1998. – 88с.
1348793
  Федорук О. Українська перспектива Бабака // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 208-211. – ISBN 966-8613-25-2
1348794
  Набока С.В. Українська перспектива в російському вимірі // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 337-349. – ISBN 978-617-7107-21-6
1348795
   Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 396с. – ISBN 966-7060-95-0
1348796
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 20-30-х років XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 124-132


  У статті досліджено історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної та опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі 1920-1930 років у контексті потенційного поглиблення та згортання в ній ...
1348797
  Совтис Н. Українська пісня в польському перекладі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 142-147. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1348798
  Атанасов П. Українська пісня й драма в Болгарії / Петко Атанасов // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 116-120
1348799
  Нудьга Г.А. Українська пісня серед народів світу / Г.А. Нудьга. – Київ, 1960. – 40с.
1348800
  Козак С. Українська планета Ді-Пі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 1, 14


  Завдяки Фундації імені Івана Багряного в Україні з"явилася унікальна двотомна праця ("Українські вісті" в Європі й Америці) - бібліографічний покажчик змісту газети "Українські вісті" за всю 55-річну історію її існування (1945-2000)
1348801
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 рр. : Документи і матеріали / П. Мірчук. – Львів, 1991. – 447с. – ISBN 5-7707-0630-9
1348802
  Куйбіда В. Українська повстанська армія в ракурсах історичної контроверсійності та політичної перспективи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 5
1348803
   Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2004. – 296 с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність ; 11). – ISBN 966-02-3317-5
1348804
  Степаненко М. Українська поезія 60-тих років під Совєтами: "шестидесятники" (огляд головніших фактів, імен і творів) // Шосте коло ("pars pro toto") : [статті, промови розвідки] / М.О. Степаненко. – Вашингтон : Україна, 1979. – С. 43-50
1348805
  Йолкіна Л.В. Українська поезія XVII ст. у рецепції Володимира Перетца // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 93-97. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1348806
  Журавльова С.С. Українська поезія доби бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка: погляд з перспективи сучасної медієвістики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 8-13. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
1348807
  Погребенник Володимир Федорович Українська поезія кінці ХІХ - початку ХХ с. : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.03 / Погребенник Володимир Федорович; Київ. Держ. пед і-т ім. М. Драгоманова. – К, 1992. – 448л. – Бібліогр.:л.442-448
1348808
  Ковалів Юрій Українська поезія першої половини ХХ ст. / Ковалів Юрій. – Київ, 2000. – 40с. – Для студ. фонду розст.: 8у/Кова. – (Б-чка "Першого вересня" ; Українська мова та література)
1348809
   Українська поезія під судом КГБ : Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 572 с. – ISBN 966-02-2295-5
1348810
  Добржанський О. Українська політична еліта на Буковині кінця XIX - початку XX ст. Спроба колективної характеристики на прикладі депутатів Буковинського сейму та Австрійського парламенту // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 37-43
1348811
  Крамар С. Українська політична еліта: гіркі уроки історії // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 9-82. – ISBN 978-617-681-137-4
1348812
   Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. – Київ : [б. в.], 2003. – 631, [1] с. – ISBN 966-554-062-9


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
1348813
  Ляшенко О.О. Українська політична нація: етнополітичний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 205-216
1348814
   Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. статей / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. М.М. Розумного (заг. ред.), М.Т. Степика, В.М. Яблонського]. – Київ : НІСД, 2012. – 380, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-554-190-5
1348815
  Гаєвський Б.А. Українська політологія (концептуальні засади) / Б.А. Гаєвський; Міжрегіон.Акад.Управ.Персоналом. – Київ : МАУП, 1994. – 144 с. – ISBN 5-86926-055-8
1348816
  Куйбіда В. Українська Помісна Церква як ціннісна делегітимація Російської імперії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 1, 4
1348817
  Кривоший О. Українська Попелюшка на псевдо Жемчужина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 листопада (№ 43/44). – С. 15


  Цю невисоку, чорноволосу, з розумними очима жінку не змогли до кінця "розкусити" ані слідчі ОГПУ-МДБ, ані "мастита" московська письменниця Лариса Васильєва, авторка книжки про кремлівських дружин, ані рідний онук - рос. історик, політолог і політик ...
1348818
  Курінський В.О. Українська постпсихологічна автодидактика : лекції / Валерій Курінський. – Київ : [б. в.], 2006. – 483, [1] с., [16] арк. іл. : іл. – Покажч. імен і творів: с. 456-471. – (ПостПсихологія ) ( Homo globalis for global culture). – ISBN 966-646-086-6
1348819
  Чулінда Л.І. Українська правнича термінологія : Навч. посiб. / Л.І. Чулінда; МОНУ; Акад. адвокатури України. – Київ : МАГІСТР – 21сторіччя, 2005. – 112с. – ISBN 966-8817-05
1348820
  Савчин М. Українська правова традиція та революція // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1348821
  Бондарук Т.І. Українська правова традиція як предмет історико-правового дослідження // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 13-18. – ISSN 0869-2491
1348822
  Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013. – 179 л. – Бібліогр.: л. 151-179
1348823
  Василенко Д. Українська православна церква як фактор української ідентичності другої половини XVII - початку XVIII століття / Д. Василенко, В. Маслак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 279-289. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1348824
  Кралюк П. Українська православна церква: бажане та дійсне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 14
1348825
   Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст. : історико-бібліогр. дослідж. – Львів : Оріяна-Нова. – ISBN 978-966-2128-07-9
Т. 1 : 1812-1890 рр. – 2007. – 558, [2] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 504-552. – Бібліогр. в тексті
1348826
   Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст. : історико-бібліогр. дослідж. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Н.-д. центр періодики" ; [уклад.: М.М. Романюк (керівник проекту), М.В. Галушко, Л.В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук]. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника. – ISBN 978-966-02-4671-3
Т. 2 : 1891-1905 рр. – 2009. – 478, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 427-474. – Бібліогр. в тексті
1348827
  Шеремет Любов Миколаївна Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання. (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Шеремет Любов Миколаївна; МО України. Українська Акад. друкарства. – Львів, 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.168-176
1348828
  Тернопільський Юрій Українська преса з перспективи 150-ліття / Тернопільський Юрій; Спілка українських журналістів Америки. – Джерзі Ситі : Коць, 1974. – 174,[2]с.
1348829
  Березовський Олег Миколайович Українська преса Наддніпрянщини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.) : Дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Березовський О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 220л. + Дод.: л.214-220. – Бібліогр.: л.188-213
1348830
  Крупський І. Українська преса періоду Директорії: особливості функціонування, жанрово-тематична палітра / І. Крупський, П. Федоришин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 58-66. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1348831
  Власенко Вікторія Іванівна Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Дис....кандид.філолог.наук. Спеціальність 10.01.08 / Власенко Вікторія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 176л. + Додаток:л.177-180. – Бібліогр.:л.160-177
1348832
   Українська призма: зовнішня політика 2015 : [аналіт. видання] / [Вдовенко Ю. та ін. ; кер. проекту : Г. Максак ; Рада зовніш. політики "Українська призма" ; Friedrich Ebert Stiftung]. – Київ : [б. в.], 2015. – 164 с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 160. - Проект реалізується у партнерстві з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. – (Friedrich. Eberto. Stifung)
1348833
  Андрєєва О.М. Українська проблематика в координатах "ЄС-Україна-Росія" // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 48-50
1348834
  Комишанченко М.П. Українська прогресивна критика 70-х рр. XIX ст. в боротьбі за єднання двох братніх літератур / М.П. Комишанченко, доц. – Київ, 1954. – [23] с. – Відбиток з філолог. збірника № 6 , КДУ ім. Тараса Шевченко
1348835
  Комишанченко М.П. Українська прогресивна критика в боротьбі за українсько-російське літературне єднання / М.П. Комишанченко. – К., 1959. – 52с.
1348836
  Кошелівець І. Українська проза 1920 - початку 1930 років // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 78-119. – (Праці філологічної секції)
1348837
  Мовчан Р.В. Українська проза 20 століття в іменах / Раїса Мовчан. – Київ : Актуальна освіта. – ISBN 966-7259-04-8
Вип.1. – 1997. – 224 с.
1348838
  Сідлік З. Українська промисловість у світлі завдань третього року п"ятирічки / З. Сідлік. – Б.м. : Б.в., 1931. – 56 с.
1348839
  Власова О.І. Українська психологія: пошук ідентичності на шляху самостійності розвитку // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 21-23
1348840
  Павлюк І. Українська публіцистика 1939–1942 рр. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 107-116. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1348841
  Тоцька Н.І. Українська пунктуація : практикум / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1990. – 157 с.
1348842
  Стрілець Василь Васильович Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець 19 століття - 1939 рік) : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Стрілець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 423 л. – Бібліогр.: л. 376 - 423
1348843
  Стрілець Василь Васильович Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець 19 століття - 1939 рік) : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Стрілець В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 27 назв.
1348844
  Полковенко В.В. Українська радіопубліцистика періоду Великої Вітчизняної війни : Дис... канд. філ.наук: / Полковенко В.В.; КДУ. – К, 1970. – 277л.
1348845
  Яковлєв С.О. Українська радянська археографія / С.О. Яковлєв. – Київ : Київський університет, 1965. – 175с.
1348846
  Косяченко В.Т. Українська радянська байка. / В.Т. Косяченко. – К., 1972. – 239с.
1348847
  Рубан В.А. Українська радянська газета : Дис... док. філ.наук: / Рубан В.А.; ГДУ. – Киев, 1967. – 130л. – Бібліогр.:л.1-38
1348848
  Касіян В. Українська радянська графіка / В. Касіян, Ю. Турченко. – К., 1957. – 226с.
1348849
  Касіян В.І. Українська радянська графіка / В.І. Касіян. – К., 1959. – 47с.
1348850
  Марценюк Лариса Миколаївна Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави 1918-1929 рр. : Дис... какнд.історич.наук: 07.00.01 / Марценюк Лариса Миколаївна; Криворізький держ.пед.ін-т. – К., 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.184-209
1348851
  Старинкевич Є.І. Українська радянська драматургія за сорок років. / Є.І. Старинкевич. – К., 1957. – 116с.
1348852
  Старинкевич Є.І. Українська радянська драматургія. / Є.І. Старинкевич. – К., 1941. – 31с.
1348853
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 14 : Споживання - Тумак. – 1963. – 592с.
1348854
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 15 : Туман - Цемент. – 1964. – 591с.
1348855
   Українська радянська енциклопедія : В 16-ти т. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 16 : Цементація - ь. – 1964. – 632с.
1348856
   Українська радянська енциклопедія. – Київ : Голов. ред. УРЕ
Т. 17 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. – 1965. – 807с.
1348857
   Українська радянська енциклопедія : Алфавітно - предметний покажч. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1968. – 579с.
1348858
  Сороковська С.В. Українська радянська історична бібліографія / С.В. Сороковська. – К., 1980. – 123с.
1348859
  Маркушевський П.Т. Українська радянська історична драма / П.Т. Маркушевський. – Одеса, 1976. – 107с.
1348860
  Маркушевський П.Т. Українська радянська історична драма / П.Т. Маркушевський. – Одеса, 1978. – 82с.
1348861
  Грон В.В. Українська радянська історична наука 30-х pp. в оцінках вітчизняної історіографії періоду "відлиги" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 11-20. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М.Є. Слабченко, М.І. Яворський, А. Кримський, В. Іконніков
1348862
  Санцевич А.В. Українська радянська історіографія / А.В. Санцевич. – Киев : Вища школа, 1984. – 142с.
1348863
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1975. – 176с.
1348864
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1980. – 216с.
1348865
  Мороз-Погрібна Українська радянська кінодраматургія / Мороз-Погрібна. – Київ : Наукова думка, 1976. – 147 с.
1348866
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1978. – 328с.
1348867
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 4-е вид., змін. – К., 1983. – 326с.
1348868
  Непорожній О.С. Українська радянська література / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 6-е вид. – К., 1986. – 304с.
1348869
  Непорожній О.С. Українська радянська література в 10 класі / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1985. – 201с.
1348870
  Дмитерко Л. Українська радянська література в боротьбі за мир / Л. Дмитерко. – Київ, 1953. – 23с.
1348871
  Заверталюк Н.І. Українська радянська література. / Н.І. Заверталюк. – Дніпропетровськ
1. – 1979. – 52с.
1348872
  Довженко В. Українська радянська музика / В. Довженко. – Київ, 1957. – 28с.
1348873
  Ляшенко І.Ф. Українська радянська музика в системі соціалістичної культури / І.Ф. Ляшенко. – К., 1984. – 206с.
1348874
  Овчаренко Ф.Д. Українська радянська наука / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1967. – 96с.
1348875
  Михайлов М.М. Українська радянська опера / М.М. Михайлов. – Київ, 1958. – 60 с.
1348876
  Білецький Д.М. Українська радянська післявоєнна проза для дітей та юнацтва / Д.М. Білецький. – Чернівці, 1968. – 76с.
1348877
  Адельгейм Є.Г. Українська радянська поезія : стенограмма публіч. лекції / Є.Г. Адельгейм. – Київ : АН УРСР, 1948. – 59 с.
1348878
  Прісовський Є.М. Українська радянська поезія 70-х років. / Є.М. Прісовський. – К., 1982. – 48с.
1348879
  Дубина М.І. Українська радянська поезія. / М.І. Дубина. – К., 1978. – 440с.
1348880
  Дузь І.М. Українська радянська сатира 20-х років / І.М. Дузь. – Одеса, 1962. – 120с.
1348881
  Білоус Д. Українська радянська сатира в боротьбі з пережитками капіталізму / Д. Білоус. – Київ, 1955. – 35с.
1348882
  Нижник В. Українська Радянська Соціалістична Республіка / В. Нижник. – К., 1950. – 132с.
1348883
  Ляшко О.П. Українська Радянська Соціалістична Республіка / О.П. Ляшко. – Київ : Полытвидав Украъни, 1972. – 107 с. – На звор. тит. арк. назва серії: "Союзні республікі"
1348884
  Ковальчук С.І. Українська радянська художня дітература про партизанський рух в період Великої Вітчизняної війни (критичний огляд) : Дис... канд. філолог.наук: / Ковальчук С.І.;. – К, 1949. – 261л. – Бібліогр.:л.254-261
1348885
  Бонішко І.Т. Українська радянська художня література / І.Т. Бонішко, І.З. Райскін. – Львів, 1968. – 113с.
1348886
  Передерій В.Ф. Українська революцийно-демократична естетика / В.Ф. Передерій. – Київ, 1964. – 236с.
1348887
   Українська революція = The Ukrainian revolution : Документи 1919-1921. – Нью-Йорк, 1984. – 478 с. – (Джерела до новітньої історії України / Укр. вільна академія наук у США; Заг.ред. Я.Білінський, В.Омельченко, О.Федишин ; Том 2). – ISBN 0916381005
1348888
  Солдатенко В.Ф. Українська революція : Концепція та історіографія / В.Ф. Солдатенко; Інститут національних відносин і політології НАН України. – Київ : Книга Пам"яті України, Просвіта, 1997. – 416с. – ISBN 5-88500-059-X
1348889
  Антонюк Т. Українська революція 1917-1921 років у спогадах представників політичної еміграції // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 34-47. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано мемуарні видання діаспори про революційні події в Україні 1917-1921 рр., які зберігаються у фонді відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ). Встановлено, що ...
1348890
  Калакура Я. Українська революція 1917-1921 рр. як чинник демонтажу Російської та Австро-Угорської імперій: історіографічний погляд // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 593-604. – ISBN 978-966-611-889-2


  Простежуються основні етапи і особливості формування в українській історіографії знань про транснаціональний характер Української революції і державотворення 1917-1921 рр., їх ролі в демонтажі Російської та Австро-Угорської імперій. Звертається увага ...
1348891
   Українська революція 1917-1921 у волянсіях : зб. документів / Іст.-культурол. товариство "Герої Крут" ; [упоряд. тексту, передм., вступ. ст., комент. та іл. О.М. Надтока]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – 283, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 246-258. – Бібліогр. в комент.: с. 198-245 та в тексті. – ISBN 978-617-571-149-1
1348892
   Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне прво / [Антонович М.М. та ін. ; упоряд. і заг. ред.: Задорожній О.В.] ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2014. – 1013, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-088-6
1348893
  Пархоменко В. Українська революція та визвольна боротьба 1918-1919 рр. у мемуарній спадщині Євгена Коновальця // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 2, січень - березень. – С. 106-110. – ISSN 1998-4634
1348894
  Віднянський С. Українська революція у споминах Томаша Масарика "Світова революція" за війни й у війні 1914-1918" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 45-50. – (Політичні науки)
1348895
  Гирич І.Б. Українська революція: інтерпретаційні проблеми (М. Грушевський та інші державники) // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 222-238. – ISBN 978-966-353-435-0


  Згадуються М. Костомаров, В. Антонович М. Максимови, М. Драгоманов.
1348896
  Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.) / В.Ф. Солдатенко; ІПіЕД НАН України. – Київ : Книга Пам"яті України, Просвіта, 1999. – 508с. – ISBN 5-88500-071-9
1348897
   Українська революція: позиція молоді. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – 40с.
1348898
  Куйбіда В. Українська Революція: сто років протистояння московській деспотії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 15). – С. 8-9
1348899
  Ципердюк І.М. Українська редакція радіо Бі-Бі-Сі: досвід впровадження професійних стандартів у вітчизняному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті розглянуто досвід упровадження професійних стандартів британської телерадіомовної компанії ВВС у вітчизняному медіа-просторі. Здійснено огляд матеріалів, в яких аналізуються принципи роботи ВВС, редакційні настанови компанії та їх практичне ...
1348900
  Макарчук С.А. Українська Республіка галичан : нариси про ЗУНР. Посібник / С.А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с.
1348901
  Грицик Л. Українська рецепція "Витязя в тигровій щкурі" Руставелі: між М. Гулаком та О. Лотоцьким
1348902
  Кремень В.Г. Українська родина - погляд через віки // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2013. – № 1/2, січень - лютий. – С. 22-28. – ISSN 0130-7037


  Про складний процес відродження духовних цінностей українського народу, про мову. На тісний зв"язок української мови з санскритом звертали увагу багато дослідників, серед яких вчені Університету Св. Володимира та КНУ імені Тараса Шевченка - А. ...
1348903
  Жулинський М. Українська родина і вимушена міграція: пошуки виходу з кризового стану // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 252-268. – ISBN 966-95452-3-8
1348904
  Козяр С. Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон / С. Козяр; Світлана Козляр ; Хмельн. обл. рада [та ін.]. – Хмельницький : Евріка, 2000. – 71, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 70-71
1348905
  Запорожська Д.М. Українська рок-поезія: мова, стилістичне оформлення, образи // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 170-180. – ISSN 2522-493X
1348906
  Чепурко Ольга Михайлівна Українська романтистика 70-80-х років про пожовтнене село : Дис... канд. філологич.наук: 10.01.03 / Чепурко Ольга Михайлівна; МВ і ССО. Київський пед. ін-т ім. О.М.Горького. – К., 1991. – 180л. – Бібліогр.:л.171-180
1348907
  Івашків В.М. Українська романтична драма 30-80-х років XIX ст. / В.М. Івашків. – К, 1990. – 142с.
1348908
  Поліщук Ю. Українська романтична історіографія у дослідженнях Мирона Кордуби // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 84-91. – ISSN 1998-4634
1348909
  Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 - 60-х років XIX ст. / Є.К. Нахлік; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. М.Т. Яценко]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 318 с.
1348910
  Кухаренко Л.І. Українська РСР -- складова і невід"ємна частина Радянського Союзу / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1954. – 31с.
1348911
   Українська РСР на міжнародній арені : зб. документів і матеріалів 1981-1985 рр. – Київ : Вид-во політичної літ-ри України, 1988. – 617, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-319-00058-8
1348912
  Симоненко Р.Г. Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919-1920) / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1963. – 68с.
1348913
   Українська РСР у міжнародних організаціях : довідник / М.М. Бєлоусов, Ю.В. Богаєвський, В.Й. Винокуров, Б.П. Григор"єв, Л.М. та ін. Гур"янов; [М.М. Бєлоусов та ін. ; редкол.: В.Н. Мартиненко та ін.]. – Київ : Політвидав України, 1984. – 148, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1348914
  Бойчук А.П. Українська сатира другої половини ХІХ ст. : (на матеріалах творчості Марка Вовчка, Панаса Мирного, Івана Франка) / А.П. Бойчук. – Київ : Вища школа, 1972. – 262с.
1348915
  Гарачковська О. Українська сатира та гумористика в концептуальному викладенні журналу "Слов і час"
1348916
  Сніцарчук Лідія Віталіївна Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. 20 ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Сніцарчук Л. В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1348917
  Сніцарчук Лідія Віталіївна Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості : Дис....канд.філол.наук:10.01.08 / Сніцарчук Лідія Віталіївна; НДЦП Львів.наук.б-ки ім.В.Стефаника НАН України. – Львів, 2001. – + Додаток: л. 200-253. – Бібліогр.: л. 177-200
1348918
  Копань Л. Українська свідомість. До 100-річчя від дня народження Остапа Тарнавського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 7
1348919
  Орлова Т. Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 55-64


  У статті під кутом зору історіографії розглядаються процеси колективізації в Україні, причини голодомору 1932 - 1933 рр. та їх наслідки для сільського населення, акцентується становище селянок за тих умов, їхнє ставлення до зазначених явищ суспільного ...
1348920
  Жерноклеєв О. Українська соціал-демократична партія (1899 - 1918) / О. Жерноклеєв. – Івано-Франківськ, 1997. – 103 с.
1348921
  Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень - грудень 1905 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 321-331. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1348922
  Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині. Нарис історії (1899-1918) / О. Жерноклеєв. – 2-ге вид-ня, доповн. – Київ : Основні цінності, 2000. – 168с. – (Сучасна думка ; Кн.6). – ISBN 966-7856-00-3
1348923
  Федорченко В.М. Українська соціал-демократія і міжнародний соціал-реформізм (в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 216-223. – ISBN 966-628-108-8
1348924
  Федьков О. Українська соціал-демократія на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу (серпень 1904 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 62-64. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається спроба створення українською соціал-демократією Наддніпрянської України (Революційна українська партія) та Галичини (Українська соціал-демократична партія) єдиної делегації на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу та причини ...
1348925
  Райківський І. Українська соціал-демократія на Дрогобиччині міжвоєнного періоду (1918–1939) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 150-170. – ISBN 978-617-7235-56-8
1348926
  Кондратюк Л.Й. Українська соціологічна думка про вплив релігії на соціальні відносини // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 100-104. – ISSN 2073-9591
1348927
  Рибщун О.В. Українська соціологія в контекстах теорії модернізації (60-70-ті рр. XX ст.) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 105-109. – ISSN 2073-9591
1348928
  Колибенко О.В. Українська спадщина Гната Стеллецького // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 123-130. – ISSN 2227-4952
1348929
  Ніколенко О. Українська стихія в повісті М. Гоголя "Ніч перед Різдвом" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (392). – С. 2-9
1348930
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Українська акад. друкарства. – Львів, 2015. – 235 арк. – Додатки: арк. 207-235. – Бібліогр.: арк. 190-206
1348931
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 10 назв
1348932
  Федюк О.М. Українська суспільна географія: друга половина XX - початок XXI століття : монографія / Олексій Федюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бланксервіс-Плюс, 2014. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-198. – ISBN 978-966-97427-0-4
1348933
  Гавриленко В.О. Українська сфрагістика / В.О. Гавриленко. – К., 1977. – 168с.
1348934
  Триколенко С.Т. Українська сценографія кінця XX - початку XXI ст.: основні тенденції розвитку та авторські позиції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Триколенко Софія Тарасівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1348935
  Понеділко В.Г. Українська та зарубіжна економічна думка: сторінки історії : Навч. посібник / В.Г. Понеділко; Укр. Акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2003. – 284c. – ISBN 966-7108-52-X
1348936
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ : Знання, 2000. – 622 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-97-1


  Пропонований посібник вперше на новій методоло-гічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культу-ри, широку пано-раму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.
1348937
  Бегей І. Українська та польська лівиця в Галичині: діалог і протиборство (кінець XIX ст. - початок XX ст.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 113-120. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано відносини польських та українських політичних партій лівого спектра у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Охарактеризовано особливості їхнього розвитку, спільні й відмінні ознаки, соціальну базу, ставлення до українського ...
1348938
  Кононенко І. Українська та польська мови: контрастивне дослідження = Jezyk ukrainski i polski: studium kontrastywne / Ірина Кононенко. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 804, [4] с. – Рез.: укр., пол., рос.. англ. – Бібліогр.: с. 764-803 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-235-0838-0
1348939
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 417 л. – Бібліогр.: л. 376-417
1348940
  Гусарєв С.Д. Українська та російська традиції державорозуміння / С.Д. Гусарєв, Р.А. Калюжний, О.Д. Тихомиров // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 3-10
1348941
  Мальшина К.В. Українська та словенська національні ідеї у XX ст.: порівняльний аналіз / К.В. Мальшина, Є.Г. Сінкевич, Ю. Перовшек // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 127-138. – ISSN 0130-5247
1348942
  Горевалов С.І. Українська таборова преса // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 65-68. – ISSN 2307-6194
1348943
  Сидоренко Наталія Миколаївна Українська таборова преса першої половини ХХ століття: Проблеми національно-духовного самоствердження : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.08 / Сидоренко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 425л. – Бібліогр.:л.404-425
1348944
  Заря С.В. Українська телевізійна відеореклама як ретранслятор національної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 81-88. – ISSN 2225-7586
1348945
  Соболевська Г. Українська тема в мемуаристичних повістях М.С. Лєскова 1870-1880 рр. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 98-102. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1348946
  Глинський І. Українська тема і українські переклади драм Ю. Словацького // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 222-223
1348947
  Бобош Я. Українська тематика в творчості польських художників наприкінці XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 281-287. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1348948
  Симоненко Л.О. Українська термінографія: стан і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 28-35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто основні етапи розвитку української термінографії, її стан та перспективи.
1348949
  Боярова Л.Г. Українська термінолексика в академічних російсько-українських словниках (20-рр XX ст. - початок XXI ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 136-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1348950
  Соколовська Тетяна Григорівна Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність (лінгвістична проблематика) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.01 / Соколовська Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 193л. – Бібліогр.:л.144-147
1348951
  Вакуленко М.О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз / М.О. Вакуленко ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 361, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-296. – ISBN 978-966-02-7762-5
1348952
  Гутник М. Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 150-152


  Розглянуто досвід співпраці Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними закладами Західної Європи на рубежі ХІХ–ХХ ст. Висвітлено вплив використання закордонних досягнень на удосконалення навчального процесу та виробничої ...
1348953
  Половніков І. Українська технологічна академія: для зростання добробуту народу, розвитку та конкурентоспроможності держави // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 185). – С. 13


  "...Українська технологічна академія (УТА) - потужна міжнародна наукова громадська організація, що виникла 1992 року й активно розвивається. Поставши як альтернатива державним науковим установам вона є справжнім форпостом міждисциплінарності - ...
1348954
  Стеценко В. Українська традиція філософії релігії як філософування про бога, людину і релігію // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 3-12. – ISBN 966-7379-70-1
1348955
  Білінський В. Українська трипільська культура // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 26-31. – ISSN 0131-2685
1348956
  Гаврилишин П.М. Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) / Петро Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. – 246, [7] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 192-238


  Для історичної бібліотеки Київського національного університету ім. Т. Шевченка з найкращими побажаннями від автора 19.10.2012 р. Підпис
1348957
   Українська трудова міграція в розширеній Європі. – Київ, 2005. – 103с.
1348958
   Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ, 2005. – 128с. – ISBN 966-95383-8-6
1348959
  Колесса Ф. Українська усна словесність / Ф. Колесса. – Львів, 1938. – 645 с.
1348960
   Українська фалеристика. З історії нагородної спадщини : У 2 кн. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0350-9
Кн.1. – 2004. – 480 с.
1348961
  Карікова Н.М. Українська фахова мова як складник загальної культури особистості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 27 (427). – С. 2-4
1348962
  Демська О. Українська філологічна шевченкографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
1348963
  Корабльова Н. Українська філософія - суб"єкт, який вимагає діалогу // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 309-325
1348964
  Кириленко В"ячеслав Анатолійович Українська філософія національного радикалізму ХХ ст.: Історичне становлення та змістовне формування. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кириленко В"ячеслав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 148л. – Бібліогр.:л.141-148
1348965
  Карпенко А. Українська філософія у пошуках втраченого суб"єкта ідеології: екскурс до теорії Алена Бадью // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 60-67. – ISSN 1728-9572
1348966
  Чуйко В. Українська філософія як зустріч з об"єктивною дійсністю // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 237-240


  Обгрунтовується когітологічність української філософії, що усвідомлює себе у відношенні до об"єктивної дійсності.
1348967
  Губерський Л.В. Українська філософія як справа майбутнього: культурно-історична перспектива Дмитра Чижевського // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 4-10. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянуто історико-філософсьий доробок видатного українського вченого, філософа Д.І. Чижевського у зв"язку з активними контекстами сучасної інтелектуальної думки.
1348968
  Вовчак А. Українська фольклористика в історико-педагогічному вимірі [рецензія] // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 131-135. – ISSN 2225-5095


  Рец. на кн.: Вовк М. Фольклористика у класичних університетах України (друга половина XIX - перше десятиліття XXI ст.): теорія і практика: монографія. - К.: Ін-т обдарованої дитини, 2014. - 419 с. У книзі аналізується розвиток фольклористики на ...
1348969
  Дмитренко М. Українська фольклористика: акценти сьогодення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477
1348970
  Сорочук Л. Українська фольклорно-етнографічна традиція як вияв національної ідентичності // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-617-640-241-1
1348971
  Стеріополо О. Українська фонетична система у парадигмі міжнародної фонетичної асоціації (МФА) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 51-58. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1348972
  Морозов О.Ф. Українська формула інновацій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 39-41. – ISSN 0374-3896


  Виходячи з досвіду практичної роботи в українських реаліях інноваційного процесу, автором дано оцінку наукової позиції проф. Б.А. Маліцького щодо питання, яким чином держава повинна забезпечувати необхідні фінансові, організаційні, правові та інші ...
1348973
  Дремлюга М.В. Українська фортепіанна музика / М.В. Дремлюга. – Київ, 1958. – 168с.
1348974
  Павлова Т. Українська фотографія конструктивістської доби // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 222-228. – ISBN 978-966-136-037-1
1348975
  Медведєв Ф.П. Українська фразеологія : Чому ми так говоримо / Ф.П. Медведєв. – Харків : Вища школа, 1977. – 231с.
1348976
  Медведев Ф.П. Українська фразеологія / Ф.П. Медведев. – Х, 1982. – 232с.
1348977
  Іванова І.Б. Українська фразеологія як чинник лінгвостилістичних інновацій у рекламному дискурсі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 57-63. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто проблеми лінгвостилістичних інновацій в рекламному дискурсі України. Одним із чинників таких інновацій є укр. фразеологія як прецедентний феномен, етнокультурно маркований вербальний знак специфіч. природи. Розглянуто провідні теоретичні ...
1348978
  Січинський В. Українська хата в околицях Львова / В. Січинський. – Львів, 1924. – 22 с.
1348979
  Пашкова Н.І. Українська хата: слово, символ, концепт (на слов"яно-балканському етнокультурному тлі) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 121-128. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1348980
  Пархоменко Л.О. Українська хорова п"єса / Л.О. Пархоменко. – К., 1979. – 219с.
1348981
  Ямчук П. Українська християнська аксіологічна система: через історичні випробування до сучасних світоглядних засад духовно-інтелектуального поступу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 140-154. – ISSN 2075-1443


  У пропонованій статті вивчаються ціннісні орієнтири української духовно-нтелектуальної реальності доби радикального постпросвітництва, окреслюються форми Опору, що їх чинила українська інтелігенція й духовенство як її провідна верства теорії й практиці ...
1348982
   Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / [О.І. Безгін та ін. ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-27-3


  Представлену збірку наукових праць присвячено актуальним проблемам історії, теорії та практики збереження культурної спадщини України, атрибуції пам"яток. Також розглянуто передумови виникнення сучасного культурного менеджменту. Матеріали досліджень ...
1348983
  Ковальчук М. Українська Центральна Рада і громадянська війна в Росії (листопад - початок грудня 1917 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 79-91. – ISSN 0869-3595


  На підставі широкого кола джерел висвітлено відносини Української Центральної Ради з радянським урядом й провідними антибільшовицькими силами в Росії наприкінці 1917 р., розглянуто спроби українського керівництва запобігти громадянській війні. Розкрито ...
1348984
  Яневський Д.Б. Українська Центральна Рада: перші кроки до новітньої національної державності (березень - листопад 1917 р.) // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 5-25
1348985
  Огієнко І.І. Українська церква : Нариси з історії Української православної церкви. У 2-х томах / І.І. Огієнко. – Київ : Україна. – ISBN 5-319-01166-0
Томи перший і другий. – 1993. – 284с. – Передрук з: Огієнко І. Українська церква. Прага, 1942. Т. 1-2
1348986
  Іларіон Українська церква за час руїни (1657-1687) / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське товариство, 1956. – 564 с.
1348987
  Чорна С. Українська церква і московські міфи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 161). – С. 12
1348988
  Пашук Андрій Українська церква і незалежність України / Пашук Андрій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 364с. – ISBN 966-613-100-5
1348989
   Українська Церква і процес національного відродження : матеріали до вивч. дисциплін гуманітар. циклу. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 42, [1] с.
1348990
  Іванишин В. Українська Церква і процес національного відродження / Василь Іванишин ; Львів. обл. ін-т удосконалення вчителів. – Вид. 2-ге. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 93, [1] с.
1348991
  Сапеляк Андрій Українська Церква на другому Ватиканському Соборі / Сапеляк Андрій, владика. – Львів : Стрім, 1995. – 216с.
1348992
  Засадна О.В. Українська церковно-музична творчість 20-х років XX століття: жанрові пріоритети та стилістичні особливості (на прикладі доробку композиторів київської хорової школи) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Засадна Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1348993
  Марцінишин Галина Богданівна Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Дис... канд.економіч.наук: 08.01.94 / Марцінишин Галина Богданівна; Тернопільский деж.техн.ун-т ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 182л. – Бібліогр.:л.170-182
1348994
  Міненко О.В. Українська шекспіріана мовою пера панаса мирного: історія перекладу / О.В. Міненко, О.О. Дядюшенко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-139. – ISSN 2313-500Х
1348995
  Ваніна І.Г. Українська шекспіріана. / І.Г. Ваніна. – Киев, 1964. – 204с.
1348996
  Корольов В. Українська школа-інтернат у Сімферополі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 7


  "Відродження української народної освіти в Криму почалося з введенням вивчення української мови в школах області понад 40 років тому - в січні 1954 року. Це було зв"язано з притоком на півострів переселенців з інших українських областей."
1348997
   Українська школа : перший рік : граматка / склав Г. Hеводовський ; малюнки М. Таpловського. – Вид. 2-е, переробл. – Сміла на Київщині : Промінь, 1918. – 48 с.
1348998
   Українська школа "Еллісів" в Осло / підготував Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 8-9
1348999
  Дроздовський Д. Українська школа майбутнього твориться уже сьогодні: виклики й загрози реформування // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35). – С. 1, 4
1349000
  Скрипка В.М. Українська, чеська та словацька народна лірика / В.М. Скрипка. – К., 1970. – 227с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,