Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1348001
  Снітко Л. "Самітник" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1348002
  Ірванець О. "Самітники" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 84
1348003
  Грачева И. "Самоварное царство" в Касимове // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 8


  В рязансклм городке Касимове на Оке появилась достопримечательность - музей "Русский самовар". Это третий такого рода музей, после тульского и недавно открытого в Городце на Волге
1348004
  Панченко В. "Самовидець" Салига // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 41-42. – ISSN 0236-1477
1348005
  Крамар О. "Самовизначення" для Кремля // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 15 (335). – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Росія вже чверть століття утримує сумнівну першість за провокацією та підтримкою сепаратистських проектів на території своїх сусідів, підриваючи в такий спосіб свої перспективи.
1348006
  Селецький М. "Самовідданий будівничий нашої культури" Микола Бажан // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 152-177. – ISSN 2075-1222


  Микола Бажан у щоденниковій версії Олеся Гончара
1348007
  Евреинов Н.Н. "Самое главное" / Н.Н. Евреинов. – Пб., 1921. – 138с.
1348008
  Ложенко І. "Самоіронія з ознакою здорової нації" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 22-23


  На виставі за творами Остапа Вишні побували онука письменника разом із журналістом "Дня".
1348009
  Ковалко Н. "Самопал, три копи куль і три фунти пороху": повинності, привілеї та побори в Польському королівстві / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 137-146. – ISBN 978-617-7544-31-8
1348010
   Сам-один на вершині // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 49 (266). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Володимир Путін розпочав резонансну боротьбу з корупцією
1348011
  Гаспарян А. Саміт ООН, присвячений цілям розвитку тисячоліття: основні рішення та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 103-105


  У дослідженні розглядається Саміт ООНз питань Цілей розвитку тисячоліття (20-22 вересня 2010, Нью-Йорк), аналізуються основні рішення Са-міту та перспективи розвитку Цілей на сучасному етапі. В исследовании рассматривается Саммит ООН по Целям ...
1348012
  Ковальчук Н.В. Саміти Україна-ЄС в контексті євроінтеграційного курсу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 136-140. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено євроінтеграційному курсу України та самітам Україна-ЄС, як інституціональній основі втілення інтегрування України до Європи. In the article author investigate eurointegration course of Ukraine and summits - EUas institutionalizes base of ...
1348013
  Педан Юрій Самітник із замку Шассі // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.116-118


  Фрацузький художник Балтазар(Балтус) Клоссовський (народився у 1908р.). Зараз живе у Швейцарських Альпах. Кольорові ілюстрації подано на 1,2,3,4-й сторінках обкладенки..-
1348014
  Бик Ганна Самітницький шлях спасіння в християнському чернецтві : до проблеми категоріального визначення // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 175-187. – ISSN 2075-1443
1348015
  Різник Л. Самітність пророка : Роман-містерія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 18-93. – ISSN 0131-2561
1348016
  Різник Л. Самітність пророка : Роман-містерія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 21-96. – ISSN 0131-2561
1348017
  Миронов А.В. Самітність як ірраціональний розвиток особистості у філософії С. Кіркегора // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 33-45. – ISSN 2075-1443
1348018
  Ким Бусик Самкук саги / Ким Бусик. – М., 1959. – 384с.
1348019
  Исаев Л.М. Саммит ЛАГ: (не) время для споров // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 9 (638). – С. 46-50. – ISSN 0321-5075
1348020
  Дубровин Д. Саммит НАТО - не оправдались ни худшие ожидания, ни лучшие надежды / Д. Дубровин, А. Тимофеев, А. Коновалов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 14. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  Самміт НАТО 2-4 квітня 2008 р. в Бухаресті визнанний самим великим
1348021
  Исраелян Е.В. Саммиты "Восьмерки" и "Двадцатки" в Канаде: важнейшие итоги / Е.В. Исраелян, Л.А. Немова // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 69-82. – ISSN 0321-2068
1348022
  Свилан Богослав Само моje // Жабац у цепу / Свилан Богослав. – Београд : Графопрес, 1997. – 51c. – ISBN 86-901821-1-Х
1348023
   Само прошедшее как оно было. – М, 1990. – 268с.
1348024
  Виноградский В.Я. Само смеется / В.Я. Виноградский. – Ярославль, 1963. – 32с.
1348025
  Баруздин С.А. Само собой : повести / С.А. Баруздин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 352 с. : ил., портр.


  Содерж.: Само собой...; Из жизни Алексея Горскова; Елизавета Павловна; Тоня из Семеновки; Мама; Два измерения, или Вариации на медицинские темы; Пожарная дружина; Последняя пуля.
1348026
  Баруздин С.А. Само собой : повесть / С.А. Баруздин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 336 с.


  Содерж.: Само собой...; Из жизни Алексея Горскова; Елизавета Павловна; Тоня из Семеновки; Мама; Два измерения, или Вариации на медицинские темы; Пожарная дружина; Последняя пуля.
1348027
  Туральчук Н. Самоактивність керівника закладу загальної середньої освіти у національному культуротворенні // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 68-71. – ISBN 978-617-620-344-5
1348028
  Галишникова Е.М. Самоактуализация - главный мотивационный фактор успеха будущего специалиста // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 26-30. – ISSN 0321-0383


  В статье рассмотрена проблема формирования интеллектуального и эмоционального потенциала специалиста как синергия процесса самоактуализации. Проблема рассматривается в контексте преподавания иностранного языка The article considers the problem of ...
1348029
  Ільченко І.Г. Самоактуалізації особистості в освіті уконтексті соціальних впливів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 68-71. – ISSN 2077-1800
1348030
  Карпенко Є.В. Самоактуалізація і адаптація: від конфронтації до кооперації : монографія / Євген Карпенко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-219. – ISBN 978-966-398-085-0
1348031
  Крючкова Ю.В. Самоактуалізація і професійний вибір студентів у вищому навчальному закладі // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – С. 164-169. – ISSN 2078-1687
1348032
  Бурлачук Л.Ф. Самоактуалізація особистості як фактор і передумова ефективності діяльності психолога / Л.Ф. Бурлачук, В.М. Духневич // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.20-27. – (Психологічні науки)
1348033
  Петренко Н.В. Самоактуалізація та самореалізація особистості у філософсько-освітньому дискурсі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 52-57. – ISSN 2077-1800
1348034
  Хорни Карен Самоанализ = Selfanalysis neurotic personality of our times / Хорни Карен; Перев. с английского Боковикова А., Старовойтова В. – Санкт-Петербург : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 448с. – (Психологическая коллекция). – ISBN 5-04-006960-Х
1348035
  Хаббард Л.Р. Самоанализ : простая книга для помощи самому себе, содержащая тесты и методики, основанные на открытиях Дианетики / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [7], 376 с., 4 табл. : ил. – ISBN 978-1-4031-4563-5
1348036
  Чигрина С. Самоанализ Зигмунда Фрейда // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 110-118. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2307-3195
1348037
  Хорни Карен Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе / Хорни Карен. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 480с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00736-8
1348038
  Хаббард Л.Р. Самоаналіз : проста книга для допомоги самому собі, що містить тести й методики, основані на відкриттях Діанетики / Л. Рон Хаббард. – Glostrup : New Era : A Hubbard Publication, 2009. – 379 с., [1] арк. табл., склад. в гармошку : іл., табл. – (Автор "Діанетики" - найпопулярнішої книги про розум). – ISBN 978-87-7688-650-9
1348039
  Кожуховська Л. Самоаналіз уроку як ефективний засіб формування у студентів-філологів фахових умінь. // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3 (74). – С. 39-42.
1348040
  Терлецька Л.Г. Самоаналіз як метод самопізнання і досягнення особистістю психічного здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Проаналізовано процес самоаналізу у структурі самопізнання. Проведено детальний аналіз та порівняння механізмів регуляції самоаналізу в різних психотерапевтичних технологіях.
1348041
  Городинська О.М. Самоаналіз як чинник професійного самовдосконалення викладача іноземної мови професійного спрямування // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 99-100
1348042
  Терлецька Л.Г. Самоаналіз як шлях до інтегрованої особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Надано характеристику інтегрованого руху у психотерапії, шляхи його розвитку, вибір методів психологічного впливу на особистість клієнта. Показано, що самоаналіз як метод психокорекції особистості є основою PRH-технології: "Особистість і людські ...
1348043
  Аракин В.Д. Самоанский язык / В.Д. Аракин. – Москва : Наука, 1973. – 87 с. : карт. – Библиогр.: с. 85-85. – (Языки народов Азии и Африки / [Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения] ; Сер. осн. проф. Г.П. Сердюченко)
1348044
  Константинова Е. Самобитно и общочовешко / Е. Константинова. – София, 1980. – 171с.
1348045
  Якунина Г. Самоборец. Феномен духовной эволюции Антона Чехова // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой кол. журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 10. – С. 170-200. – ISSN 0131-2332
1348046
  Рябикіна Анастасія Самобутнє плетиво життя й творчості Василя Стуса : конспект уроку-дослідження (11 клас) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.
1348047
  Асіїв Л. Самобутні риси фонетики української мови і реалії ХХІ століття // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Катедра укр. мови ім. проф. Івана Ковалика ; [відп. ред.: З.О. Купчинська]. – Львів : Растр-7, 2022. – С. 307-321. – (Постаті мовознавчої науки). – ISBN 978-617-8134-05-1
1348048
  Ващенко В.С. Самобутні тенденції у розвитку мови / В.С. Ващенко, А.М. Поповський. – Дніпропетровськ, 1995. – 44с.
1348049
  Кацан О. Самобутній оберіг на ім"я український костюм // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 62-64
1348050
  Пікулик Н. Самобутній християнський гуманізм - фундаментальна ідея давньоукраїнської літератури // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 161-186. – ISBN 978-966-02-4721-5
1348051
  Риженко А. Самобутність Густинського монастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 12


  Про один із найвидатніших архітектурних комплексів XVII століття в Україні.
1348052
  Балабушевич Т. Самобутність Південного Заходу Сполучених Штатів // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 126-133
1348053
  Мегела Г. Самобутність творчості Івана Козака. Позасюжетні елементи роману "Покута" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 46-48
1348054
  Присяжнюк Ю. Самобутність українсько-європейських зв"язків (XVIII - перша половина XIX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 110-117. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1348055
  Заруцька О.А. Самобутність української музичної культури ХVII - початку ХVIII ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 13-15
1348056
  Погребенник В.Ф. Самобутність фольклоризму поезії Пантелеймона Куліша 70-90-х років ХІХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 140-153. – ISSN 2520-6346
1348057
  Яралов Ю.С. Самобытное в советском зодчестве / Ю.С. Яралов. – Москва : Знание, 1968. – 31 с.
1348058
  Философов Д.В. Самобытность русского зодчества / Д.В. Философов. – 73-87с.
1348059
  Эфендиева Х Самобытность художественной прозы выдающегося азербайджанского писателя Сейрана Сахавата / Х Эфендиева, // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 197-200. – ISSN 2076-1554
1348060
  Цугулиева Е.А. Самобытный характер. / Е.А. Цугулиева. – М., 1958. – 62с.
1348061
   Самоварное искусство в России // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 8. – С. 2-15
1348062
  Пенькова О.І. Самовдосконалення особистості і її самооцінка // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 74-78. – ISBN 978-966-189-359-6
1348063
  Гудзенко-Александрук Самовдосконалення особистості у духовінй культурі Київської Русі: історико-філософський аналіз // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 37-46. – ISSN 2227-1503
1348064
  Бутко Ю.Л. Самовдосконалення особистості через практики даоської йоги // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 10-12
1348065
  Зарішняк І. Самовдосконалення особистості як проблема / І. Зарішняк, Л. Мовчан // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 76-86. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1348066
  Грушевський М. Самовидець руїни та його пізніші відображення // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 83-115. – ISSN 0041-6061
1348067
  Оксамитна С.М. Самовизначення громадян у соціальній структурі українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 67-72. – ISSN 2077-1800
1348068
  Масненко В. Самовизначення Дмитра Багалія у науковому й ідентифікаційному просторі українознавчих студій // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 96-112. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1348069
  Толочко Д. Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 61-73
1348070
  Кузьменко М.О. Самовизначення Європейської спільноти : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Кузьменко М. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1348071
  Кузьменко М.О. Самовизначення Європейської спільноти (в парадигмі соціального конструктивізму) : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Кузьменко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 218л. – Бібліогр.: 200-218
1348072
  Козлакова Г.О. Самовизначення й колегіальність - основа формування авторської наукової школи / Г.О. Козлакова, Т.В. Саєнко // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 56-59. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 2411-264X
1348073
  Потеряйко Г.В. Самовизначення націй та національних меншин: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 179-181. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Нації та національні меншини як етнополітичні спільноти є різними за своєю суттю, тому форми і зміст їх самовизначення теж мають відмінності. Nations, nationalities, national minorities as a ethnopolitical unions are different in their essence, that"s ...
1348074
  Липова Л. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 2-6.
1348075
  Бєлоножко Є.В. Самовизначення особистості в ситуації соціально-психологічного тренінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Проаналізовано процес самовизначення особистості; розроблено схему способу організації самовизначення в соціально-психологічному тренінгу.
1348076
  Штих І.І. Самовизначення особистості в юнацькому віці / І.І. Штих, В.Я. Марушка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 57-62. – ISSN 2311-8164
1348077
  Морщакова Олена Самовизначення особистості у системі відносин ""людина - світ" у рамках філософії вітакультури // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1348078
  Швалб Ю. Самовизначення особистості у складних життєвих обставинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Запропоновано психологічну структуру складних життєвих обставин, яка базується на системодіяльнісному підході. Показано, що життєві ситуації виникають внаслідок дії непередбачуваного чинника, що потребує змінювання в системі життєдіяльності ...
1348079
  Слесик К. Самовизначення студента в умовах інформаційного суспільства: проблеми мислення і шляхи їх розв"язання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 53-56. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1348080
  Рафальський І.О. Самовизначення та сепаратизм. Питання теорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 78-93
1348081
  Отрощенко І.В. Самовизначення тувинського етносу у XX ст.: до історіографії питання // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-44. – ISSN 1608-0599
1348082
  Жорнова О.І. Самовизначення у сфері освіти як відповідальність особистості за подолання бідності // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 117-125
1348083
  Довідна О. Самовикриття як доказ [Іспанія] // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)


  "Зізнання без адвоката переклеслює гарантії справедливого суду".
1348084
  Тимошенко Б.О. Самовирок / Б.О. Тимошенко. – К. : Укр. письменник, 1993. – 265с.
1348085
  Біла-Кисельова Самовиховання - важлива умова та рушійний чинник удосконалення особистості судді відповідно до міжнародних стандартів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Балаклицький І.І., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (22). – С. 6-15
1348086
  Кучерявий Г О. Самовиховання вмінь системного аналізу педагогічних ситуацій як засіб професійного становлення студента // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 1999. – Вип. 5. – С.50-54. – Бібліогр. 5 назв. – ISBN 5-7763-4577-4
1348087
  Чепіга-Зеленкевич Самовиховання вчителя // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 100-119. – ISBN 5-7763-1258-2
1348088
   Самовиховання особистості. – Харків, 1993. – 18с.
1348089
  Газда І.І. Самовиховання студентської молоді в контексті професійної підготовки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 262-270. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1348090
  Галузинський В.М. Самовиховання та самоосвіта школярів. / В.М. Галузинський, Н.П. Масленнікова. – К., 1969. – 151с.
1348091
  Богдан Л.М. Самовиховання та саморегуляція особистості : навч. посібник / Людмила Миколаївна Богдан. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 78, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-931-108-5
1348092
  Кудрик Л. Самовиховання у школі: стан і перспективи / Л. Кудрик, Ю. Сурмяк // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 44-54
1348093
  Ковальов О.Г. Самовиховання учнів / О.Г. Ковальов, Л.С. Сапожинкова. – К, 1964. – 44с.
1348094
  Ратушинська А. Самовиховання як засіб формування особистості. Самовиховання вчителя // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 88-96. – ISSN 1682-2366
1348095
  Сидоренко В.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: історико-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 242-248. – ISSN 0201-7245
1348096
  Козлова Т.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: причини та шляхи подолання / Т.В. Козлова, Л.Р. Нагорна // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 63-66. – ISSN 1729-7036
1348097
  Носік В.В. Самовільне зайняття земельних ділянок: теорія і практика // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-58
1348098
  Дудоров А. Самовільне зайняття земельної ділянки та використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів: проблема розмежування та шляхи її вирішення / А. Дудоров, Р. Мовчан // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 51-55
1348099
  Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Захарчук Віктор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1348100
  Шуляк Н. Самовільне зайняття земельної ділянки: останні зміни відповідальності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 19-27.
1348101
  Шуляк Н. Самовільне зайняття земельної ділянки: останні зміни відповідальності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-44.
1348102
  Сюндюков І. Самовладний князь із півночі // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 397-403. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Андрій Боголюбський і влада в Київській Русі: політичні цілі й методи їхнього досягнення.
1348103
  Уэллс Г.Д. Самовластье мистера Парэма : [роман] / Герберт Уэллс ; пер. с англ. Р. Облонский. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1963. – 287 с.
1348104
  Петров Н. Самовнушение в древности и сегодня. / Н. Петров. – Москва, 1986. – 141с.
1348105
  Ромен А.С. Самовнушение и его влияние на организм человека / А.С. Ромен. – Алма Ата, 1970. – 200с.
1348106
  Бызова Н.Л. Самовозбуждающиеся колебания потока тепловой конвекции : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бызова Н.Л.; Морской гидрофиз.ин-т АН СССР. – М, 1953. – 7л.
1348107
   Самовозбуждение и самораскачивание в электрических системах / В.А. Веников, Н.Д. Анисимова, А.И. Долгинов, Д.А. Федоров. – Москва : Высшая школа, 1964. – 198 с.
1348108
  Белль Г. Самовольная отлучка : романы, повесть : пер. с нем. / Генрих Белль ; послесл. Т. Мотылевой ; худож. В.И. Сытченко. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 461, [2] с. : ил.
1348109
  Носович Г.Н. Самовольное пользование чужим имуществом по русскому праву : сравнительно-догматическое исследование. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. П.п. Сойкина, 1893. – [2], 111 с.
1348110
  Бутовский А.Н. Самовольный уход с работ и его юридические последствия // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – [Б, м. : б. и.]. – Т. 2. – С. 77-88
1348111
  Орынбаев С. Самовоспитание в процессе нравственного воспитания учащихся 7-8 классов. : Автореф... канд.пед.наук: 730 / Орынбаев С.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент., 1969. – 18л.
1348112
  Пэйо Ж. Самовоспитание воли = L"education de la volonte / Жюль Пэйо ; пер. с фр., примеч. и доп. Ипполита Рапгофа. – С.-Петербург : Книжный склад В.И. Губинского, 1898. – 122, [5] c.
1348113
  Кулагин П.Г. Самовоспитание как средство преодоления личностных недостатков школьников. / П.Г. Кулагин, Е.А. Кутеев. – М., 1979. – 51с.
1348114
  Васюк Т.И. Самовоспитание как фактор активизации нравственного развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Васюк Т.И.; КГУ. – Киев, 1991. – 16л.
1348115
  Васюк Т.И. Самовоспитание как фактор активизации нравственного развития личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Васюк Т. И.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1991. – 172л. – Бібліогр.:л.156-172
1348116
  Донцов И.А. Самовоспитание личности / И.А. Донцов. – М., 1984. – 285с.
1348117
  Рувинский Л.И. Самовоспитание личности / Л.И. Рувинский. – М., 1984. – 140с.
1348118
  Козлов С.Н. Самовоспитание молодого коммуниста / С.Н. Козлов. – М, 1987. – 166с.
1348119
  Кочетов А.И. Самовоспитание подростка / А.И. Кочетов. – Свердловск, 1967. – 168 с.
1348120
  Блекки Д.С. Самовоспитание умственное, физическое и нравственное : Советы юношам, вступающим в жизнь и желающим серьезно подготовиться к научной и общественной деятельности : Пер. с 18-го англ. изд.: "Self-culture intellectual, physical and moral, by John Stuart Blackie I. Паульсона / Соч. Дж. Ст. Блекки, проф. греч. яз. и литературы при Эдинбургск. ун-те. – 3 рус. изд. – Санкт-Петербург : Издание К.Л. Риккер, 1891. – [4], 128 с.
1348121
  Блекки Д.С. Самовоспитание умственное, физическое и нравственное = (Self-culture) / Джон Стюарт Блекки ; Пер. с 20-го англ. изд. В.Д. Вольфсон. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Издание В.И. Губинский, 1914. – 90 с.
1348122
  Рувинский Л.И. Самовоспитание школьника. / Л.И. Рувинский. – М., 1968. – 46с.
1348123
  Ковалев А.Г. Самовоспитание школьников / А.Г. Ковалев. – М, 1967. – 159с.
1348124
  Рувинский Л.И. Самовоспитание школьников / Л.И. Рувинский. – Москва, 1976. – 160с.
1348125
  Хмелевский Ю.И. Самовоспроизводящиеся системы / Ю.И. Хмелевский. – Млсква : Наука, 1991. – 430 с.
1348126
  Макарчук Р. Самоврядний дух студентства / Р. Макарчук, М. Костенко // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 4-8. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Про студентський парламент юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1348127
   Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2012-. – ISBN 978-617-7069-05-7
Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – 2013. – 217, [3] с.
1348128
  Багрій І. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 24-26
1348129
  Рафальська І. Самоврядний перебір, або Дещо про правовий статус рішень адвокатського самоврядування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1348130
  Туленков М. Самоврядний потенціал соціального управління в оптиці соціологічної аналітики // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.В. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131 : Філософія. Соціологія. – C. 96-111
1348131
  Гурбик А. Самоврядні засади копного судочинства на українських землях у складі Великого князівства Литовського (білоруський контекст) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 21-26. – ISSN 2519-1942
1348132
  Самойленко Н. Самоврядні медичні організації на терені України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: історіографічний огляд // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 112-117


  У статті подається історіографічний огляд літератури, присвяченої становленню і діяльності медичних товариств на терені України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Статья посвящена историографическому обзору литературы, посвященной становлению ...
1348133
  Колюх В.В. Самоврядні підвалини української державності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 119-129. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349


  Досліджено роль місцевого самоврядування у становленні української державності. Розкриваються особливості впливу державницьких трансформацій та самоврядних концепцій на території теперішніх українських земель та визначаються форми адаптації українських ...
1348134
  Гудзь Т.І. Самоврядні підвалини української державності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 65-68. – (Серія "Право" ; вип. 25). – ISSN 2075-1834
1348135
  Омельченко О. Самоврядуваання відбулося. Відкрити б йому нове дихання // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.6-9
1348136
  Гончарова Є. Самоврядування біля лінії фронту // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 17 (493), 28.04-4.05.2017 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Як відбувається процес створення територіальних громад на звільненому Донбасі.
1348137
   Самоврядування в Києві: історія та сучасність : Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 500-річчю надання Києву Магдебурзького права. – Київ, 2000. – 180с. – ISBN 5-7770-1222-1
1348138
  Косаківський Л. Самоврядування в Києві: минувшина і сьогодення / Леонід Косаківський. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 32с. – ISBN 966-611-304-X
1348139
  Цвих В.Ф. Самоврядування в університетах України як форма виробничої демократії // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 349-365. – ISBN 978-966-439-753-4
1348140
  Данильян О.Г. Самоврядування й управління: діалектика взаємозв"язку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 216-224. – ISSN 0201-7245
1348141
  Плаксій Т. Самоврядування міст Середньонаддніпрянської України за Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 148-158. – ISBN 966-7060-54-1
1348142
  Сук В. Самоврядування потребує змін // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.87-89
1348143
  Чикін О. Самоврядування регіонів - запорука зміцнення української держави // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
1348144
  Чибісова Н.Г. Самоврядування студентів як умова становлення їхньої громадської свідомості // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-56.
1348145
  Асанов А. Самоврядування та бюджетна політика міста // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.207-211
1348146
   Самоврядування та самоорганизація територіальних громад : Материали науково-практичної конференції (Львів, 24-25 червня 1999 р.). – Львів, 1999. – 208с. – ISBN 966-95084-6-0
1348147
  Гераймович В.Л. Самоврядування територіальних громад в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. – ISBN 978-966-654-490-5
1348148
  Кобилецький М. Самоврядування у місті Жовкві за Магдебурзьким правом (До 400- річя з дня надання) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.56-63. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1348149
  Демченко В.Ю. Самоврядування як невідємна частина демократії (за працею Алексіса де Токвіля "Демократія в Америці") // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 154-157
1348150
  Котенко Т.В. Самоврядування: особливості функціонального сприйняття в сучасній юридичній науці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 76-78. – ISBN 978-966-7166-36-6
1348151
  Контарь Е.А. Самовсплывающие системы для геолого-геофизических исследований океана / Е.А. Контарь. – М., 1984. – 152с.
1348152
  Рибалка В.В. Самовчитель демократії для юної та дорослої особистості : метод. посібник / Валентин Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ТАЛКОМ, 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7685-72-1
1348153
  Журавель Г.П. Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами : навч. посіб. / Г.П. Журавель, П.Я. Хомин ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2006. – 288 с. – ISBN 966-370-015-7
1348154
  Литвинов В. Самовчитель латинської мови за методом Генріха Шлімана / Володимир Литвинов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 284, [2] с. : іл. – Зміст парал. укр., латин. - Текст кн. парал. укр., латин. – ISBN 978-966-518-769-1
1348155
  Носков С.А. Самовчитель німецької мови / С.О. Носков. – 13-те вид. – Київ : А.С.К., 2005. – 384с. – ISBN 966-319-063-9
1348156
  Носков С.О. Самовчитель німецької мови / С.О. Носков. – 17-те вид., перероб. і допов. – Київ : Арій, 2010. – 430, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 428. – ISBN 978-966-498-014-9
1348157
  Зарва О.А. Самовчитель польскої мови / О.А. Зарва. – Київ, 1960. – 208с.
1348158
  Зарва О.А. Самовчитель польскої мови / О.А. Зарва. – 2-е вид. – Київ, 1963. – 213с.
1348159
   Самовчитель стенографії. – К, 1970. – 191с.
1348160
   Самовчитель та консультації з вивчення сучасної китайської мови. – Шанхай : Шанхай шехуаі кесюеюань, 1988. – 319с. – Видання китайською мовою. – ISBN 7-80515-130-Х
1348161
  Хавін А.Л. Самовчитель шахової гри / А.Л. Хавін. – К., 1968. – 179с.
1348162
  Кравчук П.Ф. Самовыражение и самосовершенствование личности в творческой деятельности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С.147-155. – ISSN 1606-951Х
1348163
  К"юсак Д. Самого сонця замало : Роман / Д. К"юсак. – Київ : Молодь, 1971. – 277с.
1348164
  К"юсак Д. Самого сонця замало / Д. К"юсак; З англ. переклав П. Соколовський. – Київ : Молодь, 1971. – 280 с.
1348165
  Сорока Валентина Самогонний апарат з минулого / Сорока Валентина, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 50-52 : фото
1348166
  Кругляк М.Е. Самогубства як вияв духовної кризи студентства підросійської України на початку XX ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 60-71


  У статті визначено передумови духовної кризи студентства після поразки російської революції (1905-1907 рр.) та окреслено її прояви. Аналізуються матеріали анкетування студетської молоді Університету св. Володимира, що було проведено у 1872 р. ректором ...
1348167
  Дюркгайм Е. Самогубство : Соціологічне дослідження / Е. Дюркгайм; Пер. з фр. Л.Кононович. – Київ : Основи, 1998. – 519с. – ISBN 966-500-046-2
1348168
  Триньова Я.О. Самогубство асистоване лікарем: перспективи правового врегулювання в Україні // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 90-92
1348169
  Панова Н. Самогубство в прозі В. Леонтовича // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 126-137. – ISBN 978-966-8906-60-2


  Оповідання "Самогубець" та історична фантазія "Абдул-Газіс".
1348170
  Бондаренко І.П. Самогубство тривалістю в життя (феномен Танеди Сантоки /1882-1940/) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 323-334
1348171
  Зарудняк Н. Самогубство як втеча із екзистенційної порожнечі в новелі О.Де "Я вернусь" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 86-96. – ISBN 966-7773-70-1
1348172
  Волошин В.М. Самогубство як втрата моральних та екзистенційних цінностей // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 12-18. – ISBN 978-966-189-359-6
1348173
  Хоменко Г. Самогубство як креативний код: Іван Франко та Михайло Могилянський // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 113-129. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1348174
  Андрієвська В.В. Самогубство як спосіб утечі від реальності (на матеріалі п"єс французького театру абсурду) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 297-301. – ISSN 1729-360Х
1348175
  Петрушенко Л.А. Самодвижение материи в свете кибернетики. / Л.А. Петрушенко. – Москва : Наука, 1971. – 292с.
1348176
  Станоев Л. Самодейност самоуправление и педагогическо ръководство : на пионерските и комсомолските колективи в училищата / Людмил Станоев. – София : Народна просвета, 1978. – 86 с.
1348177
  Поликаров В.П. Самоделки для игр и спорта / В.П. Поликаров. – М, 1944. – 44с.
1348178
  Бубекина Г.В. Самоделки из природного материала / Г.В. Бубекина, Т.П. Гославская. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 192 с. : ил. – (В помощь кружкам "Умелые руки")
1348179
  Перевертень В.И. Самоделки из текстильных материалов / В.И. Перевертень. – М, 1990. – 158с.
1348180
  Демченко И.Т. Самоделки после уроков / И.Т. Демченко. – Воронеж, 1983. – 136с.
1348181
   Самоделки рыболова. – Москва, 1965. – 115с.
1348182
  Волчанецкий Ю. Самоделки. / Ю. Волчанецкий, Н. Поливанов. – Москва, 1954. – 160с.
1348183
   Самодельное оборудование на уроках математики. – М, 1980. – 64с.
1348184
   Самодельное туристское снаряжение. – Москва, 1986. – 239с.
1348185
  Колокольников А.Н. Самодельное учебное оборудование для практических работ по курсу географии V-VIII классов / А.Н. Колокольников. – Москва, 1962. – 16с.
1348186
  Клементьев С.Д. Самодельное фотореле / С. Клементьев ; [предисл. чл.-кор. Акад. наук СССР В.К. Аркадьева] ; рис. В. Завалова. – Москва-Ленинград : Государственное издательство детской литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1948. – 192 с. – (Школьная библиотека)
1348187
  Ламтев Н.Н. Самодельные аккумуляторы / Н.Н. Ламтев. – Москва : Государственнок издательство по вопросам радио, 1936. – 142 с.
1348188
  Новиков И.Д. Самодельные астрономические инструменты и наблюдения с ними / И.Д. Новиков, В.А. Шишаков. – Москва : Наука, 1965. – 123 с.
1348189
  Новиков И.Д. Самодельные астрономические приборы и инструменты / И.Д. Новиков, В.А. Шишаков. – Москва : ГУПИ, 1956. – 56 с.
1348190
  Аббе Самодельные гальванические элементы / Аббе. – 3-е изд. – Ленинград : Научное книгоизд-во. – (Для умелых рук / под ред. С. Баранова)
3. – 1931. – 44 с., [22] л. ил. : ил.
1348191
  Клементьев С.Д. Самодельные гальванические элементы и аккумуляторы : [для сред. и ст. возраста] / Клементьев С.Д. – Москва : изд-во и ф-ка дет. книги Детгиза, 1948. – 31 с.
1348192
  Гальперштейн Л. Самодельные громкоговорители / Л. Гальперштейн, П. Хлебников. – Москва-Ленинград, 1944. – 106с.
1348193
  Глазырин А.И. Самодельные демонстрационные приборы по физике и опыты с ними / А.И. Глазырин. – Москва, 1953. – 516с.
1348194
  Чертков И.Н. и др. Самодельные демонстрационные приборы по химии / И.Н. и др. Чертков. – 2-е, перераб. – Москва, 1976. – 141с.
1348195
  Герасимов Т.А. Самодельные макеты и модели по истории : альбом чертежей / Герасимов Т.А., Герасимова Г.Г. – Москва : Просвещение, 1967. – 180 с. – Библиогр.: с. 62-68. – (Пособие для учителей)
1348196
  Степанов П.П. Самодельные наглядные пособия по биологии / П.П. Степанов. – Москва, 1959. – 156с.
1348197
  Колокольников А.Н. Самодельные наглядные пособия по географии / А.Н. Колокольников. – М., 1961. – 100с.
1348198
  Житников И.С. Самодельные наглядные пособия по зоологии позвоночных / И.С. Житников. – Москва, 1954. – 62с.
1348199
  Малинин Р.М. Самодельные омметры и авометры / Р.М. Малинин. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 22)
22. – 1949. – 48 с.
1348200
  Калинин А.Н. Самодельные пособия по географии / А.Н. Калинин. – М., 1952. – 64с.
1348201
  Василенко О.Б. Самодельные пособия по географии : пособие для учителя / О.Б. Василенко. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 104с.
1348202
  Анциферов Л.И. Самодельные приборы для физического практикума в средней школе : пособие для учителя / Анциферов Л.И. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с. : ил.
1348203
  Попов В.И. Самодельные приборы и значение их для преподавания физики : [С прил. списка упрощ. приборов, изготовляемых авт. в г. Либаве, коммерч. уч-ще А.Ф. Чинка] / В.И. Попов. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 44 с. : ил.
1348204
  Гостев М.М. Самодельные приборы и пособия по химии / М.М. Гостев. – М, 1950. – 184с.
1348205
  Терских А.М. Самодельные приборы по автоматике / А.М. Терских. – Новосибирск, 1961. – 136с.
1348206
  Михайлов А. Самодельные приборы по физике : опыт работы учащихся / А. Михайлов. – Ленинград : Облоно, 1936. – 87 с.
1348207
  Албычев П.В. Самодельные приборы по физике : пособие для учитилей / П.В. Албычев. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1950. – 280 с.
1348208
  Дудич И.И. Самодельные радиоэлектронные устройства / И.И. Дудич. – изд. 2-е, доп. – Ужгород, 1973. – 272 с.
1348209
  Бардах И.М. Самодельные усилители для радиоузлов / И.М. Бардах. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 32 с. – (Массовая радио-библиотека / под общ. ред. А.И. Берга ; вып. 106)
1348210
  Гендин Г.С. Самодельные усилители низкой частоты / Г.С. Гендин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 63 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 538)
1348211
  Сегаль С.Г. Самодельные усилители. / С.Г. Сегаль. – М, 1952. – 28с.
1348212
  Маянский Е.И. Самодельные учебно-наглядные пособия по математике / Е.И. Маянский. – Кострома, 1955. – 68с.
1348213
  Кельзи Е.Н. Самодельные физические приборы : Их конструкция и опыты с ними / Е.Н. Кельзи, Ф.Н. Красиков. – Киев : Универсальное научное издательство, 1929. – 141 с.
1348214
  Бунимович Д.З. Самодельные фотоаппараты и приборы / Д.З. Бунимович. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Огонек, 1930. – 96 с., [124] рис. – (Библиотека журнала "Советское фото" ; кн. 21)
1348215
  Люллак Ф. Самодельные фотопринадлежности / Ф. Люллак. – М., 1958. – 142с.
1348216
  Бунимович Д.З. Самодельные фотоувеличители / Д.З. Бунимович. – Москва : Искусство, 1954. – 128 с. : рис.
1348217
  Абрамов А.Н. Самодельные электрические и паровые двигатели : [Для сред. и ст. возраста] / А. Абрамов, П. Хлебников. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1946. – 119 с. : ил.
1348218
  Шленциг К. Самодельные электронные устройства в быту / К. Шленциг, В. Штаммлер. – Москва : ДОСААФ СССР, 1984. – 144 с.
1348219
  Бунимович Д.З. Самодельный аппарат типа "Лейки" / Д.З. Бунимович. – Ленинград ; Москва : Детиздат, 1937. – 47 с.
1348220
  Гершгал Д.А. Самодельный вибропреобразователь / Д.А. Гершгал, Дараган-Сущов. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 40 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 110)
1348221
  Халимулин Р.М. Самодельный инвентарь для приусадебного участка / Р.М. Халимулин. – М., 1991. – 159с.
1348222
  Маркеллов А.А. Самодельный магнитофон / А.А. Маркеллов. – Москва, 1960. – 43 с.
1348223
  Берлин Джереми Самодельный океан : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 28 : Фото
1348224
  Навашин М.С. Самодельный телескоп-рефлектор / М.С. Навашин. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 240 с.
1348225
  Стонг К.Л. Самодельный телескоп-рефлектор с металлическим зеркалом : пер. с англ. / К.Л. Стонг; Мельников О.А. – Москва : Мир, 1965. – 39 с.
1348226
  Станг К.Л. Самодельный телескоп-рефлектор с металлическим зеркалом. / К.Л. Станг; Мельникова О.А. – М., 1965. – 39с.
1348227
  Станг К.Л. Самодельный телескоп-рефлектор с металлическим зеркалом. / К.Л. Станг; Мельников О.А. – М., 1965. – 39с.
1348228
  Попов В.И. Самодельный физический кабинет : (Часть 1 "Физики для самообразования") : Подроб. руководство к построению различ. приборов по всем отд. физики для учителей нар. шк. и пособие для учеников сред. шк. при практ. занятиях : Вып. 1-2 / сост. В.И. Попов, авт. "Химии для самообразования". – Курск : Изд. автора ; Тип. Курского губ. земства, 1907. – VIII, 156, [4] с. : ил. – Библиогр.: в анот...


  Библиогр.: "Список пособий, которыми я пользовался при составлении книги" (т. 1, с. VII-VIII); "Дополнительный список пособий, которыми я пользовался при составлении "Физика для самообразования" (г. II, в предисл.)
1348229
  Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. / А.М. Давидович. – М, 1975. – 350 с.
1348230
  Сафонов М.М. Самодержавие и борьба вокруг государственной реформы в первые годы XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сафонов М. М.; Лен. от-ние ин-та ист. СССР АН СССР. – Л., 1975. – 24л.
1348231
  Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг. / Ю.Б. Соловьев. – Л., 1981. – 256с.
1348232
  Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1907-1914 гг. / Ю.Б. Соловьев. – Л., 1990. – 267с.
1348233
  Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века / Ю.Б. Соловьев. – Л., 1973. – 383с.
1348234
  Суни Л.В. Самодержавие и общественно-политическое развитие Финляндии в 80-90-е гг. Х1Х в. / Л.В. Суни. – Л., 1982. – 158с.
1348235
  Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России 1856-1861. / Л.Г. Захарова. – Москва, 1984. – 255с.
1348236
   Самодержавие и печать в России. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – [1], 80 с. – (Библиотека "Светоча" : Серия "Материалы для истории русского общественного движения" / под ред. С.А. Венгерова)


  Содерж.: Предисловие. Всеподданнейшее прошение 114 русских писателей. Записка о нуждах русской печати. Мартирологий русской печати
1348237
  Мироненко С.В. Самодержавие и реформы / С.В. Мироненко. – М., 1989. – 238с.
1348238
  Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже 19-20 столетий : 1881-1903 г. / П.А. Зайончковский. – М., 1973. – 351с.
1348239
  Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России / М.Г. Коротких. – Воронеж, 1989. – 183с.
1348240
  Макаров Д.М. Самодержавие и христианизация народов Поволжья во второй половине XVI-XVII вв. / Д.М. Макаров. – Чебоксары, 1981. – 102с.
1348241
  Дубанцов Борис Борисович Самодержавие и чиновничество в 1881-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Дубанцов Борис Борисович; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та истории СССР. – Л., 1977. – 22л.
1348242
  Бахрушин С.В. Самодержавие Ивана IV / Бахрушин С.В. – Москва : Военгиз, 1946. – 80 с. – (В помощь преподавателю дивизионной школы партийного актива = Бахрушин С.В.)
1348243
  Ерошкин Н.П. Самодержавие накануне краха / Н.П. Ерошкин. – М, 1975. – 160с.
1348244
  Магазинер Я. М. Самодержавие народа : (Опыт социально-полит. конструкции суверенитета) / Я. Магазинер. – Санкт-Петербург : Н. Глаголев, 1907. – VIII, 142 с.
1348245
  Оржеховский И.В. Самодержавие против революции / И.В. Оржеховский. – М., 1982. – 207с.
1348246
  Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911 гг. / В.С. Дякин. – Л., 1978. – 246с.
1348247
  Сарбей В.Г. Самодержавна Росія в історичній концепції Сталіна / В.Г. Сарбей. – Київ, 1990. – 47с.
1348248
  Мордвінцев В.М. Самодержавство / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 330. – ISBN 966-642-073-2
1348249
  Липовська Т. Самодержавство та консервативне дворянство початку ХХст: боротьба за владу / Т. Липовська, Н. Маєвська, В. Мирончук // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.219-227. – ISBN 966-7800-03-2
1348250
  Кулида С. Самодержец всея Андорры. Правда и версии о судьбе российского офицера, одной из самых загадочных политических фигур XX столетия // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 40. – C. 10-11, 13


  Используя реминисценции, отсылающие нас к литературе, заметим, что личность Бориса Скосырева, ставшего в начале 1930-х годов королем крохотного европейского государства Андорра, определенным образом напоминает героев авантюрных "эмигрантских" романов ...
1348251
  Шимон А.А. Самодеятельная кинематография. / А.А. Шимон. – Х., 1961. – 44с.
1348252
  Туктаров З.Н. Самодеятельное искусство как форма выявления и развития духовно-творческих сил народных масс и его роль в коммунистическом воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Туктаров З.Н.; МВ и ССО Казахской ССР. КГУ. – Алма-Ата, 1971. – 27л.
1348253
  Мануйлов М. Самодеятельное искусство советской Молдавии / М. Мануйлов. – Кишинев, 1960. – 60 с.
1348254
   Самодеятельное население ТР по полу и главным занятиям по данным переписи 1926г.. – Казань
2. – 1928. – 23 с.
1348255
   Самодеятельное хореографическое искусство в клубе. – Л, 1988. – 98с.
1348256
  Богемская К.Г. Самодеятельное художественное творчество / К.Г. Богемская. – Москва : Знание, 1987. – 47, 1 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Искусство ; 8/1987)
1348257
  Ахундов А.М. Самодеятельное художественное творчество и его роль в идейно-эстетическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. философ.наук: / Ахундов А.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра эстетики и этики. – Баку, 1964. – 18л.
1348258
   Самодеятельное художественное творчество Узбекистана. – Ташкент, 1984. – 104с.
1348259
  Каргин А.С. Самодеятельное художественное творчество: / А.С. Каргин. – М, 1988. – 271с.
1348260
   Самодеятельному художнику. – М, 1973. – 105с.
1348261
  Смайльс Сэмюэл Самодеятельность = (Self-help) / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. с доп. И. Кутейникова. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Колесова и Михина, 1872. – [4], VI, 542 с.
1348262
  Смайльс Сэмюэл Самодеятельность = (Self-help) : [В. 2-х т.] / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. с доп. И. Кутейникова. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод.-типографа М.О. Вольфа
Т. 1. – 1881. – [4], 251, III с. – Переплетено: Самодеятельность. Т. 2 / Смайльс
1348263
  Смайльс Сэмюэл Самодеятельность. Т. 2 = (Self-help) : Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. с доп. И. Кутейникова // Самодеятельность : [В. 2-х т.] / Смайльс Сэмюэл. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод.-типографа М.О. Вольфа, 1881. – Т. 1. – 258, IV с.
1348264
  Ветекамп В. Самодеятельность и творчество в воспитании и преподавании (особенно в первом школьном году) / Проф. В. Ветекамп, дир. Реал. гимназии Вернер-Сименс ; С нем. В. Кошевич. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1910. – 31 с. : ил. – (Библиотека свободного воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 30)
1348265
   Самодеятельные ВИА и дискотеки. – М, 1987. – 224 с.
1348266
   Самодеятельные мастера декоративно-прикладного искусства - 60-летию образования СССР, 1982. – 14, [2] с.
1348267
   Самодеятельные объединения молодежи : вопросы и ответы. – Киев : Знание, 1989. – 31 с. – (Сер. 10, Теория и практика ком. воспитания. О-во "Знание" УССР ; N 8)
1348268
  Верхало Ю. Самодеятельные приборы по электротехнике / Ю. Верхало. – Ленинград, 1956. – 216с.
1348269
   Самодеятельные художники - Родине!. – Москва, 1979. – 261с.
1348270
  Бельская Т.Б. Самодеятельные художники : репрод. с картин, представл. на всесоюз. выставке "Самодеят. художники - Родине!" [1977 г. Альбом] / Авт. вступ. ст. и сост. Т.Б. Бельская. – Москва : Советский художник, 1981. – 11 с. : ил., 59 л. ил.
1348271
  Боровая Н.И. Самодеятельные художники Чувашии / Н.И. Боровая. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1968. – 68 с., [16] с. ил. – (Чувашский республиканский дом народного творчества)
1348272
  Рубинштейн С.Н. Самодеятельный ансамбль баянистов / С.Н. Рубинштейн. – М., 1961. – 96с.
1348273
  Попонов В. Самодеятельный оркестр народных инструментов / В. Попонов, 1954. – 111 с.
1348274
   Самодеятельный спектакль. – М.-Л., 1942. – 136с.
1348275
  Кутасова Т.Д. Самодеятельный танцевальный коллектив / Т.Д. Кутасова. – Москва, 1953. – 88с.
1348276
  Берлянт М. Самодеятельный театр / М. Берлянт. – Москва : Профиздат, 1938. – 96 с.
1348277
   Самодеятельный театр. – М, 1947. – 92с.
1348278
   Самодеятельный театр. – М, 1947. – 123с.
1348279
   Самодеятельный театр. – М, 1948. – 212с.
1348280
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 1. – 1979
1348281
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 2. – 1979
1348282
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 3. – 1979
1348283
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 4. – 1979
1348284
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 7. – 1979
1348285
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 8. – 1979
1348286
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 9. – 1979
1348287
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 10. – 1979
1348288
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 11. – 1979
1348289
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 12. – 1979
1348290
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 15. – 1979
1348291
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 16. – 1979
1348292
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 17. – 1979
1348293
   Самодеятельный театр. – Москва
№№ 19-22. – 1979
1348294
   Самодеятельный театр. – Москва
№№ 1-17,19-24. – 1980
1348295
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 1. – 1981
1348296
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 2. – 1981
1348297
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 3. – 1981
1348298
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 4. – 1981
1348299
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 5. – 1981
1348300
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 6. – 1981
1348301
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 7. – 1981
1348302
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 8. – 1981
1348303
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 10. – 1981
1348304
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 11. – 1981
1348305
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 12. – 1981
1348306
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 14. – 1981
1348307
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 15. – 1981
1348308
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 16. – 1981
1348309
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 17. – 1981
1348310
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 18. – 1981
1348311
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 19. – 1981
1348312
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 20. – 1981
1348313
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 21. – 1981
1348314
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 22. – 1981
1348315
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 23. – 1981
1348316
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 1. – 1982
1348317
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 2. – 1982
1348318
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 4. – 1982
1348319
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 5. – 1982
1348320
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 6. – 1982
1348321
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 7. – 1982
1348322
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 8. – 1982
1348323
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 9. – 1982
1348324
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 10. – 1982
1348325
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 12. – 1982
1348326
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 13. – 1982
1348327
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 14. – 1982
1348328
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 15. – 1982
1348329
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 16. – 1982
1348330
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 17. – 1982
1348331
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 18. – 1982
1348332
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 19. – 1982
1348333
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 20. – 1982
1348334
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 21. – 1982
1348335
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 22. – 1982
1348336
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 23. – 1982
1348337
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 24. – 1982
1348338
   Самодеятельный театр. – Москва
Вып. 82. – 1982
1348339
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 1. – 1983
1348340
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 2. – 1983
1348341
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 3. – 1983
1348342
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 4. – 1983
1348343
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 5. – 1983
1348344
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 6. – 1983
1348345
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 7. – 1983
1348346
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 8. – 1983
1348347
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 9. – 1983
1348348
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 10. – 1983
1348349
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 11. – 1983
1348350
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 12. – 1983
1348351
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 13. – 1983
1348352
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 15. – 1983
1348353
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 17. – 1983
1348354
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 18. – 1983
1348355
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 20. – 1983
1348356
   Самодеятельный театр. – Москва
№ 21. – 1983
1348357
  Петрова Людмила Михайловна Самодеятельный театр и формирование гармонически развитой личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Петрова Людмила Михайловна; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1972. – 26л.
1348358
   Самодеятельный театр кукол. – Москва, 1961. – 64с.
1348359
   Самодеятельный театр. Репертуар. – Москва
Вып. 5. – 1978
1348360
   Самодеятельный театр. Репертуар. – Москва
Вып. 6. – 1978
1348361
   Самодеятельный театр. Репертуар. – Москва
Вып. 14. – 1978
1348362
   Самодеятельный театр. Репертуар. – Москва
Вып. 23. – 1979
1348363
   Самодеятельный театр. Репертуар. – Москва
Вып. 24. – 1979
1348364
   Самодеятельный театр. Репертуар. – Москва
№ 13. – 1981
1348365
  Свиридова Ирина Самодеятельный туризм - движение миллионов или клуб по интересам? : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 78-79
1348366
  Харламова Татьяна Самодеятельный туризм как образ жизни : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 42-43 : Фото
1348367
  Кротков С. Самодеятельный хоровой коллектив / С. Кротков. – М, 1952. – 88с.
1348368
  Кротков С. Самодеятельный хоровой коллектив / С. Кротков. – М, 1954. – 104с.
1348369
   Самодийский сборник. – Новосибирск, 1973. – 230с.
1348370
  Булавін Л.А. Самодифузія води в ПАА гідрогелях / Л.А. Булавін, В.В. Клепко, М.Б. Стрельченко // Доповіді НАН Ураїни, 1997. – №10
1348371
   Самодифузія етанолу у кремнієвих гелях / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.Б. Іваницький, В.І. Слісенко // УФЖ, 1994. – №36
1348372
   Самодифузія молекул у водних розчинах тритону Х-100 після контакту в силікагелем. Ч. 1 / Л.А. Булавін, В.Б. Іваницький, Т.В. Карамзина, О.М. Півненко, В.І. Слисенко, А.Г. Миронюк // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
1348373
   Самодифузія молекул у водних розчинах тритону Х-100 після контакту з графіетованою сажею. Ч. 1 / Л.А. Булавін, П.Г. Іваницький, Т.В. Карамзіна, Н.А. Клименко, В.І. Слисенко, А.Г. Миронюк // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
1348374
   Самодифузія рідин в полімерних гелях. Ч. 2 / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.Б. Іваницький, В.І. Слісенко // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
1348375
  Малюк Николай Григорьевич Самодиффузия в воде и водных растворах электрлитов при высоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Малюк Николай Григорьевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1979. – 18л.
1348376
  Булавин Л.А. Самодиффузия в водных растворах электролитов. Перспективы нейтронных экспериментов. // Физика жидкого состояния, 1987. – №15


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1348377
  Иванцов И.Г. Самодиффузия в железе и никеле высокой чистоты и в сильно разбавленных бинарных растворах на их основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Иванцов И.Г.; АН УССР. Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1967. – 26л.
1348378
  Маклаков А.И. Самодиффузия в растворах и расплавах полимеров / А.И. Маклаков, В.Д. Скирда, Н.Ф. Фаткуллин. – Казань : Казанский университет, 1987. – 224с.
1348379
   Самодиффузия воды в водных растворах однозарядных электролитов / Л.А. Булавин, А.А. Василькевич, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко // УФЖ, 1986. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1348380
  Булавін Л.А. Самодиффузия воды в полиакриламидных гелях. Динамика свободной и связаной воды / Л.А. Булавін, В.В. Клепко, М.Б. Стрельченко // ДАН Украины, 1997. – №10
1348381
   Самодиффузия ионов в тяжеловодных растворах / Л.А. Булавин, Г.Н. Вербинская, В.Т. Кротенко, П.Г. Иваницкий // УФЖ, 1991. – №2


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1348382
  Наумов А.Н. Самодиффузия лития и изотопный эффект диффузии лития в натрии : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Наумов А.Н.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССР. – Л., 1965. – 10л.
1348383
  Булавин Л.А. Самодиффузия молекул воды в водных растворах электролитов в малых объемах пор. / Л.А. Булавин, А.Н. Перепелица // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1348384
   Самодиффузия свободной и связанной воды в желатиновых гелях / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, В.В. Клепко, В.В. Шилов // Высокомолекулярные соединения, 1990. – №10


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1348385
  Наєнко М. Самодіагноз по-московськи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 20). – С. 3, 7
1348386
  Наєнко М. Самодіагноз по-московськи // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 555-557. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Про московську газету "Литературная газета".
1348387
   Самодіагностика компетентності науково-педагогічного працівника: аспект навчальноі роботи / А.І. Комишан, О.А. Жукова, Ю.І. Панфілов, А.В. Ряднова // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Тиха Рената, Матвєєва О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 49. – С. 23-34. – ISSN 2074-8167
1348388
  Субота Світлана Леонідівна Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Субота С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 116л. – Бібліогр.: л. 108 - 116
1348389
  Субота Світлана Леонідівна Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Субота С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр: 11 назв
1348390
   Самодіяльна естрада. – К, 1955. – 268с.
1348391
   Самодіяльна естрада. – 2-й випуск. – К, 1956. – 263с.
1348392
   Самодіяльна естрада. – 1-й випуск. – К, 1958. – 340с.
1348393
   Самодіяльна сцена. – К, 1958. – 216с.
1348394
  Федорук В.С. Самодіяльна художня творічсть у розвинутому соціалістичному суспільстві / В.С. Федорук. – Київ, 1982. – 33с.
1348395
  Ліпковський О. Самодіяльний театр / О. Ліпковський. – Київ, 1946. – 45 с.
1348396
   Самодіяльний театр. – Кам"янець-Подільський, 1947. – 145с.
1348397
   Самодіяльний театр. – 2-й випуск. – Х, 1948. – 118с.
1348398
   Самодіяльний театр. – 1-й випуск. – К, 1950. – 180с.
1348399
   Самодіяльний театр. – Кам"янець-Подільський, 1951. – 184с.
1348400
   Самодіяльний театр. – 5-й випуск. – Х, 1952. – 144с.
1348401
   Самодіяльний театр. – 1-й випуск. – Кам"янець-Подільський, 1953. – 160с.
1348402
   Самодіяльний театр. – Київ
Вип. 1. – 1954. – 227 с.
1348403
   Самодіяльний театр. – 2-й випуск. – Кам"янець-Подільський, 1955. – 236с.
1348404
   Самодіяльний театр. – 2-й випуск. – Кам"янець-Подільський, 1956. – 232с.
1348405
  Мороз Л. Самодостатність і філософічність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 18


  Творчий портрет грузинського поета Рауля Чілачави
1348406
  Мурашкин М.Г. Самодостаточность: философия и состояния философа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 57-62
1348407
  Елачич А. Самодржавие и народ России 18 века Историко-юридический этюд. / А. Елачич. – К, 1919. – 32с.
1348408
   Самодрин Анатолій Петрович // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 82-89. – ISBN 978-617-8016-45-6
1348409
  Анастасиади В. Самодурство празднует победу не всегда // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 10-16 декабря (№ 43)


  Победы и поражения на выборах существовали и будут существовать всегда. А раз есть проигравшие - значит, всегда есть и недовольные, которые убеждены в том, что стали победителями, но были жестоко и грубо обмануты. На что уж продвинутая страна США, но и ...
1348410
  Гольдони К. Самодуры / К. Гольдони. – Москва, 1937. – 176с.
1348411
  Гольдони К. Самодуры / К. Гольдони. – Москва ; Ленинград, 1938. – 110 с.
1348412
   Самодуфузія молекул у водних розчинах неіонної ПАР до контакту з сорбентом. Ч. 1 / Л.А. Булавін, П.Г. Іваницький, Т.В. Карамзіна, О.М. Півненко, В.І. Слисенко, А.Г. Миронюк, О.А. Василькевич // Тез. доп. 1-ї Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем", Львів, 1993
1348413
  Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. / А.Б. Салтыков. – Москва, 1969. – 296с.
1348414
  Журавлев Андрей Самое большое дерево пустыни Намиб. Дерево пустыни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 50 : фото
1348415
  Пэйтон А. Самое большое несчастье в его жизни / А. Пэйтон. – М., 1974. – 45с.
1348416
   Самое важное из всех искусств. – М : Искусство, 1963. – 200 с.
1348417
   Самое важное из всех искусств. – М, 1973. – 243с.
1348418
  Воронцов А.П. Самое важное, самое главное : (о производительности труда в сельском хозяйстве) / А.П. Воронцов. – Москва : Колос, 1973. – 96 с.
1348419
  Фролов Сергей Борисович Самое важное, самое главное : Производительность труда и резервы ее повышения / Фролов Сергей Борисович; Под общ. ред.: С.М.Фирсовой. – Москва : Книга, 1985. – 23с. – (Мир. Труд. Коммунизм)
1348420
  Прокофьев А. Самое важное, самое главное. / А. Прокофьев. – М, 1954. – 64с.
1348421
  Каминский Ю.М. Самое время / Ю.М. Каминский. – Днепропетровск : Радянський письменник, 1989. – 285 с.
1348422
   Самое высокое здание // Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2010. – № 2/3


  В Дубае (ОАЭ) 4 января в торжественной обстановке открылось самое высокое в мире здание, высота которого 828 метров
1348423
  Матвеев Г.М. Самое высокое чувство / Г.М. Матвеев. – М., 1962. – 32с.
1348424
   Самое высокое чувство. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1984. – 83с.
1348425
   Самое высокое чувство. – 2-е изд. перераб. и доп. – Львов, 1992. – 263с.
1348426
  Зубавин Б.М. Самое главное / Б.М. Зубавин. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 168 с.
1348427
  Лесная Л.В. Самое главное / Л.В. Лесная. – Рига, 1953. – 60с.
1348428
  Зубавин Б.М. Самое главное / Б.М. Зубавин. – Москва, 1954. – 380с.
1348429
  Зорич А. Самое главное / А. Зорич. – Москва, 1961. – 256с.
1348430
  Наседкин Ф.И. Самое главное. Повесть и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1964. – 347с.
1348431
  Давыдычев Л.И. Самое длинное мгновение / Л.И. Давыдычев. – М., 1977. – 270с.
1348432
  Давыдычев Л.И. Самое длинное мгновение / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1988. – 282с.
1348433
  Чуркин А.Д. Самое дорогое / А.Д. Чуркин. – Л, 1947. – 107с.
1348434
  Левитанский Ю.Д. Самое дорогое / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1951. – 116с.
1348435
  Кравцов А.Ф. Самое дорогое / А.Ф. Кравцов. – Х., 1951. – 92с.
1348436
  Мошковский А.И. Самое дорогое / А.И. Мошковский. – М, 1952. – 152с.
1348437
  Бейлин П.Е. Самое дорогое / П.Е. Бейлин. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 444 с.
1348438
  Комиссарова М.И. Самое дорогое / М.И. Комиссарова. – Москва-Л., 1962. – 220с.
1348439
   Самое дорогое. – М, 1965. – 96с.
1348440
  Павлов Н.К. Самое дорогое / Н.К. Павлов. – М, 1967. – 216с.
1348441
  Деркаченко К.И. Самое дорогое / К.И. Деркаченко. – Алма-Ата, 1974. – 56с.
1348442
  Шилин А.И. Самое дорогое / А.И. Шилин. – М., 1974. – 30с.
1348443
  Юстус А.В. Самое дорогое / А.В. Юстус. – Л, 1977. – 122с.
1348444
  Дубровин Б.С. Самое дорогое / Б.С. Дубровин. – М, 1979. – 255с.
1348445
  Шарипов Х. Самое дорогое : стихи и поэма / Х. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1348446
  Богданов В.А. Самое дорогое : стихи / Вячеслав Богданов. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1982. – 94 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1348447
  Юстус А.В. Самое дорогое / А.В. Юстус. – 3-е изд., доп. – Л, 1984. – 151с.
1348448
  Базовский В.Н. Самое дорогое : докум. повествование об А.А. Кузнецове / Базовский В.Н., Шумилов Н.Д. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 239 с., 13 л. ил.
1348449
  Моряков Е.Н. Самое дорогое наследство: повесть / Е.Н. Моряков. – Л., 1985. – 256с.
1348450
  Ульянинский А. Самое дорогое. / А. Ульянинский. – Москва : Искусство, 1950. – 16 с.
1348451
  Тертышник Г. Самое заветное / Г. Тертышник. – Куйбышев, 1951. – 100с.
1348452
  Земной В.П. Самое заветное / В.П. Земной. – Симферополь, 1956. – 135с.
1348453
  Татьяничева Л.К. Самое заветное / Л.К. Татьяничева. – Челябинск, 1961. – 279с.
1348454
  Гришин Н.Н. Самое заветное / Н.Н. Гришин. – Иваново, 1963. – 56с.
1348455
  Васильев С.А. Самое заветное / С.А. Васильев. – Москва, 1971. – 32с.
1348456
  Волгин Г.А. Самое заветное / Г.А. Волгин. – Воронеж, 1974. – 112с.
1348457
  Бирюков В.П. Самое заветное : [очерки] / В.П. Бирюков. – Москва : Известия, 1980. – 96 с. : ил.
1348458
  Шведов Я.З. Самое заветное. / Я.З. Шведов. – Москва, 1976. – 238с.
1348459
  Горбунов Д. Самое задушевное / Д. Горбунов. – Ярославль, 1959. – 96с.
1348460
  Греков А.Т. Самое земное / А.Т. Греков. – Волгоград, 1967. – 43 с.
1348461
  Корытковская А.Г. Самое золотое / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1955. – 68с.
1348462
  Асеев Н.Н. Самое лучшее : кн. стихов / Н.Н. Асеев. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 303 с.
1348463
  Енеш Виталий Самое маленькое государство : повести и рассказы / Виталий Енеш ; перевод с чуваш. А. Финько, Л. Краснова ; [худож. М.А. Андреева]. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1990. – 332,[3] с. – ISBN 5-7670-0242-8
1348464
  Крейг У. Самое начало / У. Крейг. – М., 1990. – 73с.
1348465
  Листов И.В. Самое незабываемое / И.В. Листов. – Омск, 1963. – 79с.
1348466
  Каверин В.А. Самое необходимое : повести, рассказы / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 352 с
1348467
  Петрянов И.В. Самое необыкновенное вещество в мире. / И.В. Петрянов. – М., 1975. – 95с.
1348468
  Дворянский Е.М. Самое острое оружие. / Е.М. Дворянский. – Харьков, 1980. – 142с.
1348469
  Иваненко В.И. Самое памятное / В.И. Иваненко. – Москва, 1972. – 272с.
1348470
  Кутырев Э. Самое первое утро. / Э. Кутырев. – Рига, 1968. – 56с.
1348471
  Георгиев Кольо Самое прекрасное на свете / Георгиев Кольо. – София, 1966. – 176с.
1348472
  Уруймагова Е.А. Самое родное / Е.А. Уруймагова. – Дзауджикау, 1951. – 80с.
1348473
  Леонтичев Ю.А. Самое светлое / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1964. – 227с.
1348474
  Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле : Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху / С.С. Алексеев. – Москва : Норма, 1998. – 416с. – ISBN 5-89123-265-0
1348475
  Воскресенский Н.А. Самое сильное / Н.А. Воскресенский. – Новосибирск, 1953. – 471с.
1348476
   Самое синее в мире. – Одесса, 1971. – 160 с.
1348477
  Герчик М.Н. Самое синее небо / М.Н. Герчик. – Минск, 1982. – 352с.
1348478
  Кежун Б.А. Самое смешное / Б.А. Кежун. – Л, 1957. – 91с.
1348479
  Левитин М.Е. Самое смешное / М.Е. Левитин. – Л, 1966. – 428с.
1348480
  Балкарова Ф. Самое сокровенное : стихи и поэмы / Ф. Балкарова; Ф.Г. Бакарова. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1960. – 136 с.
1348481
  Мошкин С. Самое страшное из орудий. Немецкие листовки для Красной армии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 0235-7089
1348482
  Смирнов Алексей Самое счастливое меньшинство // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 150-160 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828


  Саами Норвегии
1348483
  Кульчицкий М.В. Самое такое. Стихи / М.В. Кульчицкий. – Х., 1966. – 79 с.
1348484
  Усова Г.С. Самое теплое воспоминание / Г.С. Усова. – Л., 1979. – 128с.
1348485
  Паперный З.С. Самое трудное / З.С. Паперный. – Москва : Советский писатель, 1963. – 464 с.
1348486
  Ниедре Я. Самое трудное доверяют не каждому : роман / Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезер. – Рига : Лиесма, 1984. – 238 с.
1348487
  Филипповский И.А. Самое удивительное ископаемое / И.А. Филипповский. – Алма-Ата, 1981. – 112с.
1348488
  Черри-Гаррард Самое ужасное путешествие / Черри-Гаррард. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 551с.
1348489
  Рюриков Ю.Б. Самое утреннее из чувств = (Культура любви) / Ю.Б. Рюриков. – Киев : Реклама, 1985. – 136 с.
1348490
  Медуха О. Самое холодное время - перед рассветом : [поэзия] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 165
1348491
  Резчиков М.А. Самое ценное / М.А. Резчиков. – Москва : Искусство, 1954. – 23с.
1348492
  Баева Ирина Самое, самое, самое... : видят посетители в "Дни открытых дверей" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1348493
  Потєряхін О. Самоефективність і мотивація діяльності // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 2. – С. 50-53 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1348494
  Бондарчук О.І. Самоефективність керівника освітньої організації як психологічна детермінанта розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 6-10. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1348495
  Сидоренко О.Б. Самоефективність особистості у виборі копінг-стратегій поведінки / О.Б. Сидоренко, А.Ф. Федоренко, Т.І. Ханецька // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 112-121. – ISSN 2310-4368
1348496
  Таракан Ю.І. Самозайнята особа як суб"єкт соціального забезпечення : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Таракан Юлія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 192 арк. – Додатки: арк. 190-192. – Бібліогр.: арк. 169-189
1348497
  Пристай Т. Самозайняті особи як суб"єкти зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 57-65. – ISSN 2663-5313
1348498
  Пазьоха В.Л. Самозайнятість молоді в сучасному світі: постановка проблеми // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 237-243. – ISSN 2411-1449
1348499
  Крисанов Д.Ф. Самозайнятість сільського населення в ринкових умовах: масштаби, структуризація, перспективи / Д.Ф. Крисанов, К.О. Прокопенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 168-176. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1348500
  Делас У. Самозайнятість як джерело доходів населення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 1810-3944
1348501
  Притворова Т.П. Самозанятость в Казахстане: тенденции развития и трудности идентификации / Т.П. Притворова, Г.Б. Пестунова, О.А. Кулов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 246-255. – ISSN 1993-6788
1348502
  Вишневская Н. Самозанятость в переходных экономиках // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 10. – С. 58-67. – ISSN 0131-2227
1348503
  Петренко М.Є. Самозапалення свічі : новели-притчі / Микола Петренко. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 193, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-307-100-3


  У пр. № 1746643 напис: Шановний Михайло ! Постійно читаю Ваші статті. Вдячни й за них. Прийміть від мене цю книжку - без жодних зобов"язань. 2.5. /Підпис/
1348504
  Кондрашова-Діденко Самозаперечення країнової економіки: особливості та результат-наслідок / Кондрашова-Діденко, Л. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано, що на певному етапі розвитку країнової економіки виникають нові явища і процеси, які уможливлюють її самозаперечення. Обосновано, что на определенном этапе развития в самой страновой экономике зарождаются и рождаются новые явления и ...
1348505
  Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей / Ю.М. Голоднов, А.Х. Хоренян. – Москва, 1974. – 145 с.
1348506
  Черненко В.О. Самозахист : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / В.А. Черненко ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 151, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: В.А. Черненко (помилково). – Бібліогр.: с. 147-148 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-597-1
1348507
  Штефан Анна Самозахист авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 22-29
1348508
  Шишов І. Самозахист на чужині (з московської україніки) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1348509
  Матвійчук А.О. Самозахист особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3. – С. 25-40. – ISSN 2222-5374
1348510
  Негода О.А. Самозахист прав та інтересів дитини за цивільним та сімейним правом // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 388-393. – ISSN 1563-3349
1348511
  Супруненко Ю. Самозахист трудових прав працівників // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 344-346. – ISBN 978-617-7069-15-6
1348512
  Супруненко Ю.Г. Самозахист трудових прав працівників // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 123-126. – ISBN 978-966-7178-01-8
1348513
  Тимошенко Л. Самозахист у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7069-17-0
1348514
  Горяйнов А.М. Самозахист як засіб приватного правового примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 384-390. – ISSN 1563-3349
1348515
  Рудик В.В. Самозахист як правовий засіб захисту суб"єктивних цивільних прав та законних інтересів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 101-102. – ISBN 978-617-7041-84-8
1348516
  Параниця С.П. Самозахист як самостійне суб"єктивне право особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-36
1348517
  Байло О.В. Самозахист як форма захисту гідності працівника // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 19-21. – ISBN 978-617-7069-52-1
1348518
  Хрімлі О. Самозахист як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 63-67
1348519
  Підлубна Т.М. Самозахист як форма захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 365-371. – ISSN 1563-3349
1348520
  Прохоренко Ю. Самозахист як форма захисту трудових прав працівників у сучасних умовах: проблема реалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 229-230
1348521
  Стецюк Л.Л. Самозахист як форма захисту цивільних прав // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 151-158. – (Право. Економіка. Управління)
1348522
  Венедиктов С. Самозащита в трудовых отношениях-миф или реальность // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 44-47.
1348523
  Сидельников Р.Н. Самозащита гражданских прав: ретроспенктивный взгляд и виды на будущее // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.82-89. – ISSN 0201-7245
1348524
  Сидельников Р. Самозащита гражданских прав: сравнительно - правовой анализ законодательства Украины, Казахстана , России // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.44-46
1348525
  Борщ Ю.Г. Самозащита от курения / Ю.Г. Борщ. – Киев : КМ Академия, 1997. – 24 с.
1348526
  Нечаева А.М. Самозащита по семейному праву // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 7. – С. 25-31. – ISSN 0132-0769
1348527
  Пасюк І. Самозбереження православ"я у Речі Посполитій за працями А.В. Карташова. Роль братства у боротьбі з унією // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 85-87
1348528
  Пушкар М.В. Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Пушкар Микола Васильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1348529
  Шестаков П.А. Самозванец / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1990. – 186с.
1348530
  Шустов А. Самозванец ли "2-й Лжедмитрий"?. – 16 с.
1348531
  Штрайх С.Я. Самозванец Медокс среди декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 14с.
1348532
  Зубков Б.В. Самозванец Стамп / Б.В. Зубков, Е.С. Муслин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 285 с.
1348533
  Богданова А.И. Самозванец сын самозванца : (исторический детектив) / А.И. Богданова. – Киев : ЗАВС Украины, 1992. – 143 с. : ил.
1348534
  Бовгиря А.М. Самозванство в Україні XVI - XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - грудень. – С. 58-68. – ISSN 0130-5247
1348535
  Арканникова М.С. Самозванство как объект социально-политологического анализа // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.27-44. – ISSN 0235-1188
1348536
  Ніколова О. Самозванці історичних творів української й російської літератур першої половини XIX ст. (у контексті європейської традиції) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 107-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1348537
  Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале 17 века / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 238с. – (Страницы истории нашей Родины). – ISBN 5-02-029629-5
1348538
  Скрынников Р.Г. Самозванцы в России в начале XVII века / Р.Г. Скрынников. – Новосибирск, 1987. – 218с.
1348539
  Мордовцев Д.Л. Самозванцы и понизовая вольница : историческая монографии Д. Мордовцева : в 2 т. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
Т. 1 : Самозванцы: Самозванец Степан Малый; Дополнительные данные о Степане Малом; Самозванец Богомолов; Пугачев; Пугачев до самозванства и первые действия самозванца до взятия Татищевской крепости; Самозванец Ханин. – 1886. – 326, [1] с.
1348540
  Мордовцев Д.Л. Самозванцы и понизовая вольница : историческая монографии Д. Мордовцева : в 2 т. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева
Т. 2 : Понизовая вольница. – 1886. – 270, [1] с.


  Атаман Иванов и есаул Юдин; Атаман Кулага; Атаман Заметаев; Атаман Филиппов и разбойник Сучков; Атаман Буков и Тимофеев; Атаман Шагала и Рыжий; Атаман Дегтяренко; Атаман Брагин и разбойник Зубакин
1348541
  Кокун О.М. Самоздійснення фахівців різних професійних груп та професій // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 39-45. – ISBN 978-966-189-359-6


  Аналізуються результати емпіричних досліджень в яких взяли участь фахівці 10 професій. Встановлена загальна тенденція до перевищення рівня внутрішньопрофесійного самоздійснення над зовнішньопрофесійним. Найбільш вираженою вона є у програмістів та ...
1348542
  Гетьман В.І. Самознищення людини // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 36-39. – Бібліогр.: 15 назв.
1348543
  Гетьман В. Самознищення людини і природи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 липня (№ 29). – С. 10-11
1348544
  Чуйко Т. Самознищення чи сонце?: До тридцятиліття творчої діяльності (художника Володимира Гарбуза) // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3. – С.20-21. – ISSN 0868-9644
1348545
  Яцюк В. Самозображення Т. Шевченка: нові спостереження та інтерпретації // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 248-256. – ISBN 966-7759-23-7
1348546
  Шичанина Ю.В. Самоидентизванство : интернет-форматы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 10. – С.45-58. – ISSN 0235-1188
1348547
  Лаппо М.А. Самоидентификация в поэтическом и прозаическом дискурсах В. Маяковского: лингвистический аспект // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 29-33. – ISSN 2307-4558
1348548
  Земсков В.Б. Самоидентификация и культура // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 75-88. – ISSN 044-748Х
1348549
  Малахова О.В. Самоидентификация и религиозные общества : тенденции сближения и преодоления различий // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С.52-59. – ISSN 1680-2721
1348550
  Сухоева Д. Самоидентификация лирического героя В.Ф. Ходасевича в культуре и социуме Европы // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 78-82. – ISSN 2307-2261
1348551
  Букин В.П. Самоидентификация провинциальной молодежи в контексте социально-статусной принадлежности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С.93-100. – ISSN 0132-1625
1348552
  Шеманов А.Ю. Самоидентификация человека в современной культуре и проблема становления субъективности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С.106-118. – ISSN 0235-1188
1348553
  Тальман П.Н. Самоизреживание, стадийность и фазы развития древостоев / П.Н. Тальман. – Москва ; Ленинград, 1952. – 172 с.
1348554
  Геминтерн В.И. Самоинъективные кольца эндоморфизмов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Геминтерн В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 5л.
1348555
  Зливков В.Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації / В.Л. Зливков. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Соціальна психологія"). – ISBN 966-8878-01-9
1348556
  Токар Л. Самоідентифікація в системі самопізнання й самотворення народу // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 164-168
1348557
  Міщенко Михайло Самоідентифікація і громадянська позиція // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 25-31
1348558
  Бокань Г.А. Самоідентифікація індивіда в суспільстві за Норбертом Еліасом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1348559
  Кошетар У.П. Самоідентифікація локальних цивілізацій в умовах глобалізаційних процесів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 57-64. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1348560
  Колісник О.В. Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини XX століття : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Колісник Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 351 л. – Бібліогр.: л. 321-351
1348561
  Колісник О.В. Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Колісник Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
1348562
  Ергемлідзе М. Самоідентифікація національних меншин в умовах глобалізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 18-20. – ISBN 978-966-439-357-4
1348563
  Доброносова Ю.Д. Самоідентифікація перед сучасними викликами: інтенсифікація множинності і незавершеності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.84-93
1348564
  Огнев"юк В. Самоідентифікація Просвітителя = З нагоди 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 24-31 січня (№ 2). – С. 1, 10


  Очевидно, не існує універсального плану людського самосотворіння. Потаємними є і внутрішні спонукальні рушії, що визначають наші устремління й вибір шляхів, якими кожна людина має пройти, аби пізнати себе та обрати особистісну стезю служіння людям, ...
1348565
  Моця О.П. Самоідентифікація східних слов"ян у часи Русі // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 4-10. – ISSN 0130-5247
1348566
  Легкобит І.В. Самоідентифікація як здійснення рефлексивного проекту Індивідуального "Я" за Е.Гіденсом // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 81-83
1348567
  Петрова Г.М. Самоідентифікація як культурологічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1348568
  Мазур Л. Самоідентичність особистості за умов глобалізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 11-16. – ISSN 0321-0499
1348569
  Ільїна Г.В. Самоідентичність у життєдіяльності людини : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Ільїна Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1348570
  Ільїна Г.В. Самоідентичність у життєдіяльності людини : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Ільїна Г.В.; КНУТШ, Філософський ф-т. – Київ, 2009. – 180 л. – Бібліогр.: л. 165-180
1348571
  Калуга В.Ф. Самоідентичність як предмет філософського дослідження // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 115-116
1348572
  Літінська Я.Г. Самоізоляція як протиепідеміологічний захід: захист чи порушення прав людини / Я.Г. Літінська, О.В. Карпенко // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 49-66. – ISSN 2072-084X
1348573
  Копанева Е. Самой востребованой специальностью в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко оказался ... туризм // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 14 августа (№ 143). – С. 2


  Проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров о вступительной кампании-2013.
1348574
  Шабловская И.В. Самой высокой мерой: соврем. проза европ. соц. стран. о войне. / И.В. Шабловская. – Минск, 1984. – 207с.
1348575
  Лифшиц М.Н. Самой светлой стране : стихи и поэма / М.Н. Лифшиц; пер. с евр. – Москва : Художественная литература, 1975. – 174 с.
1348576
  Сирота Л. Самойленко Анатолій Михайлович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2007. – Вип. 14. – С. 263-264. – ISBN 978-966-02-4201-3(Вип. 14); 966-02-2344-7
1348577
   Самойленко Анатолій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 420-421. – ISBN 978-966-439-754-1
1348578
   Самойленко Анатолій Михайлович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 230. – ISBN 978-617-7530-19-9
1348579
   Самойленко Валерій Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 421. – ISBN 978-966-439-754-1
1348580
   Самойленко Віктор Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 132-133.
1348581
   Самойленко Віктор Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 242-245 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1348582
   Самойленко Віктор Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 421-422. – ISBN 978-966-439-754-1
1348583
   Самойленко Віктор Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 252-254. – ISBN 978-966-439-961-3
1348584
   Самойленко Віктор Миколайович (1955) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 143-145. – ISBN 966-95774-3-5
1348585
   Самойленко Денис Миколайович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 60
1348586
   Самойленко Юрій Іванович : до 80-річчя від дня народження / О.К. Бахтін, В.І. Герасименко, Ю.Б. Зелінський, С.А. Плакса, Ю.Ю. Трохимчук // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 9-31. – Бібліогр. : 171 назва. – ISSN 1815-2910
1348587
   Самойленку В.Г. – 60 // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 5


  Завідувачеві кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету КНУ імені тараса Шевченка професорові В.Г. Самойленку виповнилося 60 років.
1348588
  Коханов Н. Самойлова яблоня / Н. Коханов. – Фрунзе, 1968. – 72с.
1348589
  Меметов І.М. Самойлович О.М. та кримськотатарське мовознавство (до 120 річниці від дня народження О.М. Самойловича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 78-80. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)
1348590
  Захарченко С.М. Самокалібровані АЦП із накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення : Монографія / С.М. Захарченко, О.Д. Азаров, О.М. Харьков; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 236 с. – ISBN 966-641-141-5
1348591
   Самокиш М.С.. – К, 1937. – 31с.
1348592
  Конашевич С. Самокиш чи Самокиша: повернення справжнього імені // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 3). – С. 6-7


  Микола Самокиш — український художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру і графік.
1348593
  Геник С. Самокиша (Самокиш) Микола // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 208-209 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1348594
   Самоковската комуна 1910-12.. – София, 1981. – 67с.
1348595
  Зарицька В.В. Самоконтроль емоцій у структурі емоційного інтелекту // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 43-52
1348596
  Агапова М.О. Самоконтроль і самооцінка як складники навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 4. – С. 64-71. – ISSN 2078-7782
1348597
  Никифоров Г.С. Самоконтроль как механизм надежности человека-оператора / Г.С. Никифоров. – Л., 1977. – 112с.
1348598
  Синяков А.Ф. Самоконтроль при занятиях по комплексу ГТО / А.Ф. Синяков. – М., 1988. – 32с.
1348599
  Готовцев П.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой / П.И. Готовцев. – М, 1984. – 31с.
1348600
  Бирзин Г.К. Самоконтроль спортсмена / Г.К. Бирзин ; Высший Совет физической культуры. – Москва : Военный Вестник, 1927. – 128 с. – Библиогр.: с. 125-127
1348601
  Тамбиан Н.Б. Самоконтроль спортсмена / Н.Б. Тамбиан. – М, 1953. – 128с.
1348602
  Валецький Ю.М. Самоконтроль спортсменом стану свого здоров"я // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 66-69. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що для об"єктивізації здоров"я фізкультурників велике значення має правильне оцінювання функціонального стану основних систем енергозабезпечення їх організму. Самоконтроль має суттєве доповнення до лікарського контролю, проте не може його ...
1348603
  Микуляк П.П. Самоконтроль суду першої інстанції в цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Микуляк Павло Павлович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1348604
  Газеева Т.И. Самоконтроль учащихся при изучении орфографии : Пособ. для учителя из опыта работы / Т.И. Газеева. – Измаил, 1998. – 192с.
1348605
  Кобернік Сергій Самоконтроль учня як основа здійснення поточного контролю навчальних досягнень з географії у 8-9 класах / Кобернік Сергій, Люта Вікторія // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-5. – Бібліогр.: 11 назв
1348606
  Синяков А.Ф. Самоконтроль физкультурника / А.Ф. Синяков. – М., 1987. – 94с.
1348607
   Самоконтроль фікультурника. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 56 с.
1348608
  Никифоров Г.С. Самоконтроль человека / Г.С. Никифоров. – Л., 1989. – 191с.
1348609
  Тищенко С.П. Самоконтроль школьников в процессе овладения связной письменной речью. : Автореф... канд. пед.наук: / Тищенко С.П.; АПН СССР. НИИ психологии. – М., 1967. – 18л.
1348610
  Мельник В.А. Самоконфігуровні високопродуктивні комп"ютерні системи : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Мельник Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1348611
  Зайцев Є.О. Самокоректуючі електричні перетворювачі для лазерних вимірювачів переміщень і вібрацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Зайцев Є.О. ; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1348612
  Юник І.Д. Самокорекція когнітивного дисонансу перекладачів у брендкомунікації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 66-70. – (Серія "Психологія" ; вип. 8). – ISSN 2415-7384
1348613
  Борова Т.А. Самокорекція процесу формування іншомовної комунікації у студентів ЗВО // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 24-27. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1348614
  Шипилов И.Ф. Самолет - русское изобретение. / И.Ф. Шипилов. – М., 1949. – 24с.
1348615
  Омета В.И. Самолет в нашей жизни / В.И. Омета. – Новосибирск, 1953. – 64с.
1348616
  Алексеев Самолет вылетел из Мирного / Алексеев, Б. Чалый. – Москва, 1961. – 23 с.
1348617
  Негреба В.А. Самолет и твоя профессия. / В.А. Негреба, Л.В. Маркин. – М., 1991. – 111с.
1348618
  Бельский Л.Л. Самолёт к полёту готов! : [лит. запись А.И. Крылова] / Л.Л. Бельский. – Москва : Воениздат, 1964. – 56 с. – (Отличники учебы о своем опыте)
1348619
  Андропов С.С. Самолет на болоте : [повести и рассказы] / С.С. Андропов; Андронов С.С. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1970. – 214 с.
1348620
  Попов Г.А. Самолет на Кельн. / Г.А. Попов. – М, 1991. – 221с.
1348621
  Овечкин Н.К. Самолет на службу геологии / Н.К. Овечкин. – М,Л., 1947. – 40с.
1348622
   Самолет над домом. – М, 1981. – 287с.
1348623
   Самолет над Якутией.. – М, 1933. – 63с.
1348624
  Гончаренко Е.И. Самолет не вернулся / Е.И. Гончаренко. – Москва, 1958. – 79с.
1348625
  Накаряков В.Н. Самолёт открывает тайны земли / В.Н. Накаряков. – Москва : Знание, 1960. – 62 с. – (Прочти, товарищ!)
1348626
  Быков М. Самолет по-Можайски // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. май. – С. 32-35
1348627
  Гофман Г.Б. Самолет подбит под целью / Г.Б. Гофман. – М, 1959. – 116с.
1348628
  Осипов Н.И. Самолет стартует ночью / Н.И. Осипов. – Симферополь, 1967. – 142с.
1348629
  Мышкин Л.В. Самолетные гидравлические системы / Л.В. Мышкин, В.А. Тихонравов, 1956. – 60с.
1348630
  Китаева Л.Н. Самолетные и корабельные радиолокационные и радионавигационные устройства / Л.Н. Китаева. – Москва, 1964. – 40 с.
1348631
  Суриков Б.Т. Самолетные ракеты / Б.Т. Суриков. – М., 1962. – 71с.
1348632
  Липатов В.В. Самолетный кочегар / В.В. Липатов. – Москва, 1968. – 303с.
1348633
  Липатов В.В. Самолетный кочегар / В.В. Липатов. – Москва, 1975. – 175с.
1348634
  Гилль И.Л. Самолётный радиодальномер РДС и его использование для радиогеодезических определений / И.Л. Гилль; [ред. изд. Л.Г. Иванова]. – Москва : Недра, 1975. – 143 с.
1348635
  Казаков Л.Я. Самолетный радиорефрактометр и его применение для исследования неоднородностей диэлектрической проницаемости воздуха : Автореф... кандидата техн.наук: / Казаков Л.Я.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1964. – 18л.
1348636
  Запорощенко С.К. Самолетовождение : пособие для аэроклубов / С.К. Запорощенко. – Москва : ДОСААФ, 1957. – 200 с. : ил., карт.
1348637
  Мюллер Кэл Самолетопоклонники : архивы NG // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 60-70 : Фото
1348638
   Самолетостроение. Техника [воздушного флота]. – Харьков
Вып. 41. – 1977
1348639
   Самолетостроение. Техника [воздушного флота]. – Харьков
Вып. 42. – 1977
1348640
  Пестушко Валерий Самолеты-невидимки изобрела природа : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 54
1348641
   Самолеты вертикального взлета и посадки. – Москва, 1965. – 159с.
1348642
  Розанов А.Н. Самолеты и наземная аппратура в сельском хозяйстве и обороне страны / А.Н. Розанов, А Беркенгейм, . – М-Л, 1931. – 32с.
1348643
  Ошанин Л.И. Самолеты и соловьи : Книга лирики / Л.И. Ошанин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 119с.
1348644
  Милявский А.И. Самолеты летят на запад / А.И. Милявский. – Симферополь, 1962. – 224с.
1348645
  Милявский А.И. Самолеты летят на запад. / А.И. Милявский. – М, 1978. – 208с.
1348646
  Милявский А.И. Самолеты летят на запад. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1990. – 288с.
1348647
  Волков А. Самолеты на войне / А. Волков, А. Арцеулов, М. Гетманский. – Москва ; Ленинград, 1946. – 254 с. : ил.
1348648
  Русов А.Е. Самолеты на земле - самолеты на небе: повести и рассказы. / А.Е. Русов. – М., 1977. – 350с.
1348649
  Чуксин А. Самолеты оставляют след / А. Чуксин. – К, 1990. – 333с.
1348650
  Имерманис А.А. Самолеты падают в океан : приключенческий роман / Анатоль Имерманис ;. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 288 с.
1348651
  Виноградов Р.И. Самолёты СССР / Р.И. Виноградов, А.В. Минаев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1961. – 299с.
1348652
  Чечнева М.П. Самолеты уходят в ночь / М.П. Чечнева ; Военные мемуары. – Москва : Военное издательство, 1962. – 156 с.
1348653
  Молодчий А.И. Самолёты уходят в ночь / А.И. Молодчий. – К., 1979. – 238с.
1348654
  Перерва П.Г. Самомаркетинг : Учебное пособие / П.Г. Перерва, Н.И. Погорелов; МОУ, ИСМО МОУ, ХГПУ. – Киев : ИСМО МОУ, 1998. – 300с. – ISBN 5-7763-1667-7
1348655
  Бирюков А.А. Самомассаж // Физкультура против недуга / Б.С. Толкачев. – [2-е изд.]. – Москва : Физкультура и спорт, 1984. – С. 42-80. – (Физкультура и здоровье)
1348656
  Бирюков А.А. Самомассаж спортсмена / А.А. Бирюков. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 53 с. : ил. – (Библиотечка спортсмена)
1348657
  Колпаков В.М. Самоменеджмент : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : Персонал, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-608-732-7
1348658
   Самоменеджмент : навч. посібник / [Г. Леськів, Г. Левків, М. Бліхар та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 279, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 276-278. – ISBN 978-617-511-339-4
1348659
  Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : навч. посіб. / О.С. Штепа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка], 2012. – 361, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 350-351. – Бібліогр.: с. 352-361 та в кінці розд. – ISBN 978-966-613-946-0
1348660
  Шевченко Н.В. Самоменеджмент как технология профессионального саморазвития выпускника ВУЗа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 115-118. – ISSN 2077-1800
1348661
  Смолей В.В. Самоменеджмент керівника навчального заклоду // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 3-7. – (Педагогіка ; № 2)


  Розкривається сутність самоменеджменту як технології управління власною діяльністю, що базується на сформованих особистих цінностях, визначених особистих цілях, самоконтролі, самопізнанні та самоаналізі, вмінні вирішувати проблеми, керувати стресами та ...
1348662
  Пастух Л.В. Самоменеджмент керівників закладів освіти у системі післядипломної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 28-34. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1348663
  Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера : навч. посібник [для студ. екон. спец. і викладачів вищ. навч. закладів] / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2014. – 422, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 401-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0136-7
1348664
  Бутиліна О. Самоменеджмент соціального працівника як управлінське завдання / О. Бутиліна, І. Євдокимова // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 5-13. – ISSN 2618-0715
1348665
  Бондаренко О.М. Самоменеджмент як фактор результативності студентів в умовах сучасної пандемії COVID-19 // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 5 (532) : Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану. – С. 126-133. – ISSN 2222-4459
1348666
  Лукашевич Н.П. Самоменеджмент: как достич успеха в деловой карьере / Н.П. Лукашевич; Харьк. гуманитарный ин-т. – Харків : Око. – ISBN 9665260480
Кн. 2 : Практикум деловой карьеры. – 1998. – 128с.
1348667
  Лукашевич Н.П. Самоменеджмент: как достичь успеха в деловой карьере / Н.П. Лукашевич; Харьк. гуманитарный ин-т. – Харків : Око. – ISBN 9665260499
Кн. 1 : Деловая карьера: путь к успеху. – 1998. – 128с.
1348668
  Полежаева Екатерина Андреевна Самомониторинг в контексте политического лидерства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 90-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучен уровень самомониторинга в зависимости от присущего группе (испытуемыми были студенты и аспиранты МГУ им. М.В. Ломоносова и лидеры и активные участники региональных молодежных политических движений демократического толка) уровня политической ...
1348669
  Бідюк Н. Самомоніторинг навчальних результатів як предиктор якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти: зарубіжні підходи / Н. Бідюк, В. Третько // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 14-23. – ISSN 2308-4081
1348670
  Дамчук М.С. Самомотивація студентів до навчання // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 275-276. – ISBN 978-617-8037-71-0
1348671
  Кравков С.В. Самонаблюдение / С.В. Кравков. – М., 1922. – 176с.
1348672
  Яновский М.И. Самонаблюдение как метод психологии // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-21. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1348673
  Семенченко В.Л. Самонавантажувальні сіткові моделі робототехнічних систем складального виробництва. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Семенченко В.Л.; Киев.політехн.ін-т. – К, 1993. – 16л.
1348674
  Заикин В.В. Самонаведение : Учебное пособие для студ., обуч. по направлению подготовки дипломир-х специалистов 654200 "Радиотехника" / В.В. Заикин; Мин-во образования РФ. – Москва : САЙНС-ПРЕСС, 2002. – 80с. – (Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам ; Вып. 7). – ISBN 5-94818-010-7
1348675
  Чубенко Александр Самонаводящаяся таблетка : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 96-102 : Фото. – Бібліогр. 3 назви


  Рудольфо Валентино
1348676
  Хілуха О.А. Самонавчальна корпорація: особливості та організаційні форми // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 359-363. – ISSN 2222-4459
1348677
  Гетманець О. Самонавчальні нейронні карти в задачах екологічного моніторингу / О. Гетманець, М. Пеліхатий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 112-117. – (Геологія ; вип. 2 (93)). – ISSN 1728-3817


  При проведенні екологічного моніторингу стану довкілля за виміряними значеннями деякого абіотичного фактору існує проблема : як на підставі результатів вимірювань , що були проведені в кінцевому числі точок , побудувати цілісну неперервну карту ...
1348678
  Долотов А.І. Самонавчанні спайк-нейронні мережі в задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Долотов А.І. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1348679
  Терещенко О.В. Самонавчання майбутніх учителів природничих дисциплін як умова модернізації освіти / О.В. Терещенко, Л.О. Ярова, Т.В. Громова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 170-173. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1348680
  Фулбрайт Д.У. Самонадеянность силы / Д.У. Фулбрайт. – М, 1967. – 256с.
1348681
  Моця О. Самоназви автохтонів півдня Східної Європи середньовічних та модерних часів у працях М.І. Костомарова // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 265-281. – ISBN 978-966-02-6227-0
1348682
  Крайчинська В.А. Самонастановлення особистості у сферах життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 116-126. – ISBN 978-966-8063-84-3
1348683
  Уайтекер Х. Самонастраивающая система управления динамическими характеристиками самолетов и космических летальных аппаратов / Х. Уайтекер, 1961. – 20с.
1348684
  Таранов С.Г. Самонастраивающиеся измерительные приборы / С.Г. Таранов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 203 с.
1348685
  Гринберг И.П. Самонастраивающиеся измерительные усилители с пробным сигналом / И.П. Гринберг, С.Г. Таранов. – Москва, 1978. – 97 с.
1348686
  Чинаев П.И. Самонастраивающиеся системы / П.И. Чинаев. – М., 1963. – 303с.
1348687
  Ивахненко А.Г. Самонастраивающиеся системы автоматического регулирования / А.Г. Ивахненко. – Киев, 1957. – 52с.
1348688
  Громыко В.Д. Самонастраивающиеся системы с моделью / В.Д. Громыко, Е.А. Санковский. – М., 1974. – 80с.
1348689
   Самонастраивающиеся системы.. – М, 1967. – 432с.
1348690
   Самонастраивающиеся системы.. – К, 1969. – 228с.
1348691
  Балаболов Г.А. Самонастраивающиеся следящие системы : учеб. пособие : [в 2-х ч.] / Г.А. Балаболов ; Ленингр. мех. ин-т. – Ленинград : ЛМИ
Ч. 1. – 1980. – 62 с. : ил. – Библиогр.: с. 59-60 (24 назв.)
1348692
  Костюк В.И. Самонастраивающиеся следящие системы. / В.И. Костюк. – К., 1966. – 243с.
1348693
  Сороколетов Н.И. Самонастраивающийся регулятор негрузки угледобывающих машин. : Автореф... канд. техн.наук: / Сороколетов Н.И.; КПИ. – К., 1967. – 32л.
1348694
  Зуев А.К. Самонастройка в технике и живой природе / А.К. Зуев. – Рига, 1964. – 72с.
1348695
  Аверченко А., Бухов А., Венский Е., Дольский Е., Г. Ландау Самоновейший письмовник с приложением: как держать себя дома и в обществе : Искуство писать в альбом. Руководство к танцам и к светским разговорам. А также научныя статья Аркадия Аверченко "О письмовниках вообще". – Петроград : Изд. "Новый сатирикон", 1916. – 151 с. – Бесплат. прилож.: к журналу "Новый сатирикон" за 1915 г.


  Авт.: Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1881-1925) Бухов, Аркадий Сергеевич (1889-1937) Венский, Евгений (1884/85-1943)
1348696
  Богдан С. Самономінації в епістолярних текстах Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 241-251. – ISSN 2304-9383


  У статті окреслено основні способи автопортретування, з"ясовано словесні засоби його експлікації в епістолярних текстах Тараса Шевченка.
1348697
   Самообертання еліпса поляризації в лазерно-активному ізотропному середовищі з кубічною нелінійністю / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 306-311. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Отримано теоретичні залежності кута повороту еліпса поляризації електромагнітної хвилі, яка поширюється в активно-нелінійному середовищі, від довжини цього середовища, вхідної інтенсивності і рівня накачки робочого переходу. Встановлено, що, на відміну ...
1348698
   Самообложение населения для удовлетворения его общественных нужд.. – Харьков, 1928. – 39с.
1348699
  Цалкин Г.М. Самообложение сельского населения. / Г.М. Цалкин. – М., 1941. – 24с.
1348700
  Цалкин Г.М. Самообложение сельского населения. / Г.М. Цалкин. – М., 1952. – 40с.
1348701
  Цалкин Г.М. Самообложение сельского населения. / Г.М. Цалкин. – М., 1956. – 52с.
1348702
  Блинов Г.М. Самообман / Г.М. Блинов. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 188 с. – (Трезвость - норма жизни)
1348703
  Тихомиров А. Самообман в науке и искусстве (с приложением). – Москва, 1914. – 42 с.
1348704
  Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова: роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" / Ю.Ф. Карякин. – Москва : Художественная литература, 1976. – 158 с.
1348705
  Кітура В.О. Самообмеження державної влади в правовій державі // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 189-193. – ISBN 978-966-7166-36-6
1348706
  Гончаренко В.Г. Самообмова: поняття, причини та мотиви / В.Г. Гончаренко, Я.О. Береський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 94-98. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються окремі види само обмови, причини та мотиви виникнення цього явища.
1348707
  Мертенс Норберт Самооборона - для женщин. / Мертенс Норберт. – М., 1992. – 142с.
1348708
  Василенко В.А. Самооборона - средство борьбы с агрессией // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 90-93. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
1348709
  Шармазанашвили Г.В. Самооборона в международном праве / Г.В. Шармазанашвили. – Москва, 1973. – 112с.
1348710
  Скакунов Э.И. Самооборона в международном праве. / Э.И. Скакунов. – М., 1973. – 176с.
1348711
  Голов В.П. Самооборудование в школьной географии / В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1979. – 62с.
1348712
  Сулимов В.А. Самообоснование в интеллектуальном пространстве современности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 119-125. – ISSN 0235-1188
1348713
  Гвоздь И. Самообразование – это и необходимость, и удовольствие / Инга Гвоздь // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 10. – С. 60-61. – ISSN 0869-4915
1348714
  Айзенберг А.Я. Самообразование : [учеб. пособие для вузов по спец. "Библиотековедение и библиогр."] / А.Я. Айзенберг. – Москва : Высшая школа, 1986. – 126, [2] с. – Библиогр. в примеч.: 120-127
1348715
  Наумченко И.Л. Самообразование будущего учителя / И.Л. Наумченко. – Саранск, 1974. – 261с.
1348716
  Лобанов Ю.И. Самообразование в открытой сетевой информационной среде / Ю.И. Лобанов, О.А. Ильченко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 99-103. – ISSN 0869-3617
1348717
  Толкачев Н.Т. Самообразование и методы работы с книгой / Доц. Н.Т. Толкачев ; О-во по распространению полит. и науч. знаний Белорус. ССР. – Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1951. – 38 с.
1348718
  Громцева А.К. Самообразование старшеклассников общеобразовательной школы / А.К. Громцева. – Л., 1974. – 119с.
1348719
  Миняева Н.М. Самообразование студента в вузе в свете ключевых идей гуманитарных наук // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 49-54. – ISSN 1726-667Х
1348720
  Даринский А.В. Самообразование учителя географии : Книга для учителя / А.В. Даринский, В.К. Луканенкова. – Москва : Просвещение, 1983. – 159 с.
1348721
   Самообразование, книга, культура чтения. – Москва, 1973. – 56с.
1348722
  Стрілець Н.О. Самообслуговування користувачів за допомогою інформаційних ресурсів // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 63-66
1348723
   Самообслуживание в розничной торговле.. – Москва : Экономика, 1976. – 206 с.
1348724
  Криксунов Б.А. Самообслуживание в торговле за рубежом / Б.А. Криксунов, А.Д. Якович. – М., 1970. – 128с.
1348725
   Самообслуживание учащихся.. – М, 1960. – 11с.
1348726
   Самообучающиеся автоматические системы.. – М, 1966. – 432с.
1348727
  Ивахненко А.Г. Самообучающиеся системы распознавания и автоматического управления / А.Г. Ивахненко. – Киев, 1969. – 392с.
1348728
  Ивахненко А.Г. Самообучающиеся системы с положительными обратными связями / А.Г. Ивахненко. – К, 1963. – 328с.
1348729
  Левчик Н. Самоозначення у мистецькому слові: етапи творчого шляху Марка Вовчка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 97-101. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1348730
   Самоокупаемость и самофинансирование: Методика анализа.. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 143 с.
1348731
  Муратов О. Самоомана // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (133). – C. 2-3. – ISSN 1562-3238
1348732
  Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссе Самоомана і слабкість волі в контексті дії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссе ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 189 л. – Додатки: л. 189. – Бібліогр.: л. 171-188
1348733
  Эйген М. Самооорганизация материи и эволюции биологических макромолекул / М. Эйген. – Москва, 1973. – 216с.
1348734
  Пересецький Р.Д. Самоописувальні стратегії в українському кіноавангарді 1920-х рр. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 225-233
1348735
  Буряченко А.Є. Самооподаткування як резерв зростання доходів бюджетів місцевого самоврядування : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 44-50. – Бібліогр.: 13 назв
1348736
  Агаев Р. Самоопределение без сепаратизма - возможно ли это? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 2. – С. 50-63.
1348737
  Приходько Е.В. Самоопределение в проекте: организация проектной деятельности в школе как условие для самоопределения учащихся и педагогов // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2010. – № 3 (45). – С. 19-24. – ISSN 1726-5304
1348738
  Старостенкова М.В. Самоопределение в старшей школе // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2010. – № 3 (45). – С. 7-18. – ISSN 1726-5304
1348739
  Ковалев А.А. Самоопределение и экономическая независимость народов / А.А. Ковалев. – М, 1988. – 155с.
1348740
  Голубчиков Анатолий Яковлевич Самоопределение индивида : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.11 / Голубчиков Анатолий Яковлевич; Гос. ком. по высш. образован. Российской федерации, Уральский гос. университет. – Екатеринбург, 1993. – 39л.
1348741
  Клименко А.Б. Самоопределение личности в пространстве русской духовности // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Сегодня в общественных науках возрос интерес к теоретическому осмыслению изменения и реформирования общества как целостной и сложной системы. В связи с этим происходит "восхождение" темы рефлексии идентичности в повседневную жизнь. В данной статье ...
1348742
  Штейн Б.Е. Самоопределение народов и проблема международной опеки / Б.Е. Штейн. – Москва, 1947. – 32с.
1348743
  Телемтаев М.М. Самоопределение человека как целостной личности // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 100-108. – ISSN 1026-955X


  Предложена концепция самоопределения человека как целостной личности со своим жизненным циклом в деятельностной среде. Введено понятие проблемы, сформулированы цели и задачи формирования личности. Раскрыт принцип целостности самоопределения, описана ...
1348744
  Овчинникова М.В. Самоопределение, самовырожение, самореализация ( Научно-исследовательская направленность профессионального становлеия учителя математики в процессе магистерской подготовки) // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 50-56
1348745
  Закарьева З.М. Самоорганизационные процессы в системе образования: механизмы функционирования // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 2 (80). – С. 142-149. – ISSN 2073-6118


  Сегодня, когда реформы в системе образования назрели, важно уяснить, в чем заключается смысл современного образования и воспитания, в каких целях, в чьих интересах будут проводиться и проводятся ее модернизация? Каковы их последствия для страны? Какое ...
1348746
  Штакельберг Д.И. Самоорганизация в дисперсных системах / Д.И. Штакельберг, М.М. Сычев. – Рига, 1990. – 175с.
1348747
  Николис Г. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации : Пер. с англ. / Г. Николис, И. Пригожин; Под ред. Ю.А. Чизмаджева. – Москва : Мир, 1979. – 512с.
1348748
  Полак Л.С. Самоорганизация в неравновесных физико-химических системах / Л.С. Полак, А.С. Михайлов. – М, 1983. – 285с.
1348749
  Шёлль Э. Самоорганизация в полупроводниках : Неравновесные фазовые переходы в полупроводниках, обусловленные генерационно-рекомбинационными процессами / Э. Шёлль. – Москва : Мир, 1991. – 464 с. – ISBN 5-03-001894-8
1348750
   Самоорганизация в природе и обществе. – Л, 1988. – 200с.
1348751
  Зубок Ю.А. Самоорганизация в проявлениях молодежного экстремизма / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.78-88. – ISSN 0132-1625
1348752
  Селищев П.А. Самоорганизация в радиационной физике / П.А. Селищев. – Киев : Аспект-Полиграф, 2004. – 240с. – ISBN 966-8276-84-1
1348753
  Поздняков А.В. Самоорганизация в развитии форм рельефа / А.В. Поздняков, И.Г. Черванев. – Москва : Наука, 1990. – 202с.
1348754
  Бузин А.Ю. Самоорганизация в социальных системах : одна мат. модель / А.Ю. Бузин ; ВЦ. – Москва : ВЦ АН СССР, 1988. – 44 с. – Библиогр.: с. 42–44. – (Сообщения по прикладной математике / отв. ред. А.А. Петров ; АН СССР, ВЦ)
1348755
   Самоорганизация в технических системах.. – Киев, 1991. – 89с.
1348756
   Самоорганизация в физических, химических и биологических системах. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 163с.
1348757
  Макушок Е.М. Самоорганизация деформационных процессов / Е.М. Макушок. – Минск, 1991. – 272с.
1348758
  Петкова Илиана Никифоровна Самоорганизация деятельности учащихся в процессе профессионального обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Петкова Илиана Никифоровна; МГУ. Фак. психологии. – М., 1975. – 21л.
1348759
  Леонтьев Д.А. Самоорганизация живых систем и физиология поведения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 16-26. – ISSN 2073-8528
1348760
  Бабинцев В.П. Самоорганизация и "автоматизация" молодежи как актуальные формы социокультурной рефлексии / В.П. Бабинцев, Е.В. Реутов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.109-115. – ISSN 0132-1625
1348761
  Бойко В.С. Самоорганизация и ее эволюция (философский анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бойко В. С.; БГУ. – Минск, 1972. – 26л.
1348762
  Данияров С.Б. Самоорганизация и навыки умственного труда студентов / С.Б. Данияров, Б.Н. Дектярев. – Фрунзе, 1985. – 75 с.
1348763
  Залитинкевич С.С. Самоорганизация и нелокальная природа геофизической турбулентности и планетарных пограничных слоев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 169-174. – Список літ.: с. 174. – ISSN 0203-3100
1348764
  Арманд А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических систем / Арманд А.Д. ; отв. ред. В.О. Таргульян ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1988. – 259, [1] с. : ил. – Библиогр.: с.. 251-258
1348765
  Осипов А.И. Самоорганизация и хаос (Очерк неравновесной термодинамики) / А.И. Осипов. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
1348766
  Дзугаев Коста Георгиевич Самоорганизация как сущностный механизм прогрессивного развития : Дис... канд. философ. наук: 09.00.01. / Дзугаев Коста Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 156л. – Бібліогр.:л.135-156
1348767
  Дзугаев К.Г. Самоорганизация как сущность механизм прогрессивного развития. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дзугаев К.Г.; КГУ. – Київ, 1988. – 16с.
1348768
  Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.67-77. – ISSN 0042-8744
1348769
   Самоорганизация кибернетических систем.. – К, 1978. – 83с.
1348770
   Самоорганизация кибернетических систем.. – К, 1980. – 86с.
1348771
  Засимчук Е.Э. Самоорганизация кристаллов при пластической деформации / Е.Э. Засимчук, В.И. Засимчук, Т.В. Турчак // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 275-318. – ISSN 1608-1021
1348772
  Щербаков А.С. Самоорганизация материи в неживой природе : Философские аспекты синергетики / А.С. Щербаков. – Москва : Московский университет, 1990. – 109 с.
1348773
  Чистилин Дмитрий Константинович Самоорганизация мировой экономики : Евразийский аспект / Чистилин Дмитрий Константинович. – Москва : Экономика, 2004. – 237с. – (Росссийская социально-экономическая мысль). – ISBN 5-282-02384-9
1348774
  Халиков А. Самоорганизация моделей и синтез управления водохозяйственными системами. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.01 / Халиков А.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1348775
  Виноградов В.Д. Самоорганизация населения как основа развития непосредственной демократт / В.Д. Виноградов, Л.И. Сенлезнев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 260-268. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1348776
  Усанов В.Е. Самоорганизация населения как основа эффективного местного самоуправления в России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 24-34. – ISSN 0132-0769
1348777
  Плесская Э. Самоорганизация немцев Причерноморья: исторический аспект // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – C. 25-32. – ISBN 978-966-02-8257-5
1348778
  Синица В.Ф. Самоорганизация предприятия в рыночных условиях / В.Ф. Синица. – М., 1991. – 61с.
1348779
  Ивахненко А.Г. Самоорганизация прогнозирующих моделей / А.Г. Ивахненко, И.А. Моллер. – Киев : Техніка, 1984. – 224с.
1348780
  Черванев И.Г. Самоорганизация рельефа земной поверхности : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 45-51. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
1348781
  Шпак А.П. Самоорганизация структуры в материалах различной природы / А.П. Шпак, Ю.А. Куницкий, З.А. Самойленко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова, Техн. центр НАН Украины. – Киев : Академпериодика, 2002. – 167, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 157-167. – ISBN 960-8002-17-2
1348782
  Климчук А.Б. Самоорганизация структуры водообмена как системообразующее свойство карста // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 85-110 : рис. – Библиогр.: 76 назв. – ISSN 0367-4290
1348783
  Баженова Н.Г. Самоорганизация студенчества: заданность или данность? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 81-85. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена осмыслению процесов студенческого самоуправления в вузах, с одной стороны, и реальных процесов самоорганизации студенчества.
1348784
  Непомнящий А.В. Самоорганизация, самоконтроль и саморегуляция в учебном процессе : (учеб. пособие) / Непомнящий А.В., Захаревич В.Г. ; Таганрог. радиотехн. ин-т им. В.Д. Калмыкова. – Таганрог : ТРТИ, 1989. – 81, [1] с. – Библиогр.: с. 80-81
1348785
   Самоорганизующиеся кибернетические системы.. – М, 1974. – 100с.
1348786
  Розгачева И.К. Самоорганизующиеся системы во Вселенной / И.К. Розгачева. – Москва : Знание, 1989. – 63с.
1348787
  Шкенев Ю.С. Самоорганизующиеся системы природы и общества / Ю.С. Шкенев. – Москва : Прометей, 1991. – 205 с.
1348788
   Самоорганизующиеся системы.. – М, 1964. – 435с.
1348789
  Саридис Д. Самоорганизующиеся стохастические системы управления / Д. Саридис. – М., 1980. – 400с.
1348790
   Самоорганизющиеся кибернетические системы.. – Киев, 1975. – 101с.
1348791
  Баранова С.С. Самоорганізаційна взаємодія як чинник виживання фанатських груп // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 149-154. – ISSN 2077-1800
1348792
  Бевзенко Л. Самоорганізаційна парадігма і проблемне поле соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.113-126
1348793
  Цікало Є. Самоорганізаційний чинник в системній інтеграції управлінської діяльності підприємств // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 19-20. – ISBN 978-617-8037-90-1
1348794
  Кавалеров В.А. Самоорганізаційні аспекти розвитку якості освіти в контексті соціоекономічних перетворень // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 28-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1348795
  Яроцький В. Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 115-123. – ISSN 1993-0909
1348796
  Добронравова І. Самоорганізація в мультикультурному просторі // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2005. – № 2. – С. 241-242.
1348797
   Самоорганізація вищої школи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка зібралася ініціативна група з підготовки та проведення З"їзду представників вищих навчальних закладів державної форми власності. Мета закладу - обрання членів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. До ...
1348798
  Прохорова А. Самоорганізація волонтерських ініціатив під час подій на Майдані 2013–2014 рр. // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (11). – C. 47-54. – ISSN 2306-3971
1348799
  Щедрова Г.П. Самоорганізація громадянського суспільства: теоретичні засади і практичні реалії. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 341-345. – ISSN 2076-1554
1348800
  Ільницька І.М. Самоорганізація дитини й основи правильного виховання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 16-18
1348801
  Шпонтак І.М. Самоорганізація дитини й основі правильного виховання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-18
1348802
   Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. праць / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – Київ : ІКНАМУ. – ISBN 978-966-2241-29-7
Вип. 2 : Об"єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації / [редкол.: Ю.П. Богуцький (голова), С.Д. Безклубенко, О.М. Берегова та ін. ; відп. за вип.: Г.П. Чміль]. – 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1348803
   Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. праць / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. – Київ : Інститут культурології НАМ України. – ISBN 978-966-2241-40-2
Вип. 3 : Організаційні та самоорганізаційні аспекти культуротворення: досвід інтерпретації / редкол.: Ю.П. Богуцький (голова), С.Д. Безклубенко, О.М. Берегова та ін. ; відп. за вип.: Г.П. Чміль]. – 2014. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1348804
  Пирога С.А. Самоорганізація квантових систем : У 2-х томах / С.А. Пирога. – Луцьк : Б.в. – ISBN 966-7294-01-03
Т.2. – 2002. – 186 с.
1348805
  Богуцький Ю.П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія / Юрій Богуцький ; [Ін-т культурології Акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології АМУ ; Веселка, 2008. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-197. – ISBN 978-966-010463-1
1348806
  Краєвська Г.О. Самоорганізація населення в контексті розвитку соціального капіталу України // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (42). – С. 143-159. – ISSN 2072-9480
1348807
  Олійник С.Л. Самоорганізація населення в соціальній системі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 226-233. – Бібліогр.: 4 назв.
1348808
  Олійник С.Л. Самоорганізація населення в Україні на прикладі проекту ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 144-146
1348809
  Лиховид Д.О. Самоорганізація населення у контексті розвитку громадянського суспільства / Д.О. Лиховид, Семигіна, // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 34-36
1348810
  Каралаш Ю. Самоорганізація нації як подолання рудиментів посттоталітарної ментальності // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 517-520. – ISBN 978-617-7196-23-4
1348811
  Телелим В.М. Самоорганізація систем: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти військової освіти / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 3-16
1348812
  Трачевський В.В. Самоорганізація складних систем / В.В. Трачевський ; НАН України, Технічний центр. – Вінниця : Твори, 2022. – 606, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-552-187-8


  У пр. № 1750150 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу на добру згадку від випускника 70-х років хімічного факультету. Підпис. 14.09.22 р.
1348813
  Єнікєєва С.М. Самоорганізація словотворчої системи (на матеріалі лексичних інновацій англійської мови) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 53-60
1348814
  Бакурова А.В. Самоорганізація соціально-економічних систем: моделі і методи : монографія / А.В. Бакурова ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2010. – 327, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: 303-305. – Бібліогр.: с. 272-302. – ISBN 978-966-414-101-4
1348815
  Семенець О.О. Самоорганізація та етика дискурсу масової комунікації: Луман чи Габермас? // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 36-39


  Статтю присвячено аналізові концепції самоорганізації в межах комунікативної моделі суспільства Н. Лумана та зіставленню її з "етикою дискурсу" Ю. Габермаса. The article is devoted to the analysis of self-organization conception within the frame of ...
1348816
  Булгаков В.А. Самоорганізація та проблема розвитку сучасної геостратегії України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 174-191. – ISBN 966-628-134-1
1348817
  Чуркіна В.Г. Самоорганізація та самостійна робота управлінця як складники професійної компетентності / В.Г. Чуркіна, К.О. Косенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 130-138. – ISSN 2227-2844
1348818
  Кононенко В. Самоорганізація управління в місцевому самоврядуванні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 196-205.
1348819
  Козобродова Д.М. Самоорганізація як предмет соціально-філософського аналізу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Козобродова Діна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
1348820
  Златніков В.Г. Самоорганізація як фактор розвитку професіоналізму майбутніх педагогів / В.Г. Златніков, Н.Ю. Дуднік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 283-287


  У статті розглянуто деякі теоретичні підходи щодо визначення поняття "педагогічний професіоналізм". Проаналізовано вплив професійної самоорганізації на розвиток професіоналізму майбутніх учителів. Порівняно зміст понять "професійна самоорганізація" ...
1348821
  Буткевич Б. Самоорганізація, скорбота і порядок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 14-15. – ISSN 1996-1561


  Євромайдан: звільнення урядового кварталу від силовиків та тітушків.
1348822
  Мелконян Д. Самоорганізована критичність у зсувних процесах Одеського узбережжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-60. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості розподілу зсувів на ділянці Одеського узбережжя Ланжерон-Аркадія. Виявлено, що для зсувів Одеського узбережжя є характерними: просторова масштабна інваріантність; часова масштабна інваріантність (флікер-шум). This study examines ...
1348823
   Самоорганізований ZnО/С2Н5ОН/поліанілін нанокомпозит: виявлення зв"язку між провідністю та складом інтерфейсів / К.О. Горчинський, Я.В. Штогун, О.Д. Горчинський, Т.С. Веблая, Є.В. Бузанева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Метод "мокрої" самоорганізації колоїдальних частинок ZNO, молекул етанолу C2H5OH та поліаніліну бло розвинуто для одержання нанокомпозиту ZnO/C2H5OH/поліанілін з керованими інтерфейсними властивостями. Запропонована модель провідності нанокомпозиту з ...
1348824
   Самоорганізований шар ДНК молекул з карбоновими нанотрубками: УФ та ІЧ-спектроскопія / Г.Ю. Карлаш, М.Ю. Лосицький, Я.В. Штогун, С.В. Прилуцька, В.М. Ящук, О.Д. Горчинський, О.П. Матишевська, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 412-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами УФ та ІЧ спектроскопії проведено вивчення шарів ДНК молекул з карбоновими нанотрубками типу "bundles", які спонтанно самоорганізуються в блоки з карбонової нанотрубки та ДНК молекули зі структурою хаотичного клубка. Так, для шару ДНК/вуглецеві ...
1348825
   Самоорганізовані наносіії для доставки меланіну / Н.М. Пермякова, Т.Б. Желтоножська, Т.В. Берегова, Д.О. Климчук, Т.М. Фалалеєва // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / НАН України ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук ; редкол.: Є.В. Лебедєв, Ю.В. Савельєв, М.В. Бурмістр [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 2. – С. 80-92. – ISSN 1818-1724
1348826
  Бардяк О.М. Самоорганізовані спільноти: до проблеми визначення і вивчення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 21-24. – ISSN 1996-5931
1348827
  Швачко С.О. Самоорганізуючі тенденції мовних одиниць // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 310-312. – ISSN 2219-4290
1348828
  Майорова О. Самоосвіта в процесі професійної підготовки фахівців // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 41-42. – ISSN 2518-7341


  Визначено роль бібліотек закладів вищої освіти для самоосвіти студентів у навчальному процесі.
1348829
  Копил О.А. Самоосвіта в структурі фахової підготовки студентів немовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 165-168. – (Серія : Педагогічні науки)
1348830
  Западинська І. Самоосвіта викладача іноземних мов в умовах інформатизації сучасного суспільства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 115-119. – ISSN 2308-4634
1348831
  Калашник Н.С. Самоосвіта державних службовців: компетентнісний підхід : монографія / Н.С. Калашник ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 273, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 237-260. – ISBN 978-966-7800-99-4
1348832
  Ярмолюк А. Самоосвіта і саморозвиток старшокласників у процесі формування соціокультурної компетенції // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 8 (86). – С. 26-31
1348833
  Кочерган Ю. Самоосвіта на барикадах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 грудня (№ 232). – С. 2


  Організатор Університету на Євромайдані (вільний університет) Юлія Кочерган про перші результати ініціативи та найпопулярніші теми.
1348834
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості в контексті отримання знання в середньовічній Європі // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 114-122. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1348835
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості в парадигмі сучасної освіти // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 72-82. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1348836
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 369-372. – ISSN 2076-1554
1348837
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як процес створення власного образу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 24-32. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1348838
  Бурлука О.В. Самоосвіта особистості: зародження та становлення // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 209-220. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1348839
  Усик Світлана Самоосвіта педагога - запорука педагогічної майстерності / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 21 : фото
1348840
  Усик Світлана Самоосвіта педагога - запорука педагогічної творчості / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 13-14 : фото
1348841
  Голозубова О.В. Самоосвіта педагога як умова особістісного та професійного саморозвитку / О.В. Голозубова, Є.П. Матенко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 65-71. – ISSN 2074-8167
1348842
  Медведовська Т. Самоосвіта студентів вищих навчальних закладів в Україні та її роль у процесі професійної підготовки фахівців в умовах Болонського процесу // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 114-118. – ISSN 2077-1827
1348843
  Поліщук М.Б. Самоосвіта у процесі навчання професійно-орієнтованої особи / М.Б. Поліщук, Г.Н. Левицька, О.В. Тимченко // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 79. – С. 172-175. – ISSN 2309-7647
1348844
  Резнік А.Б. Самоосвіта учнів у школі / А.Б. Резнік. – Київ, 1979. – 48 с.
1348845
  Грабовець Ірина Володимирівна Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець І.В.; Криворізький держ. педаг. ун-тет. – Кривий Ріг, 2004. – 187л. + Дод.: 158-187. – Бібліогр.: л.145-157
1348846
  Грабовець Ірина Володимирівна Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Грабовець І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1348847
  Тур О.М. Самоосвіта як необхідна умова підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 81-86
1348848
  Бурлука О.В. Самоосвіта як умова соціальної незалежності і самостійності особистості // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 104-114. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1348849
  Козаченко Г. Самоосвіта як фактор розвитку педагогічної компетентності викладача фармацевтичного профілю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 79-87. – ISSN 2312-5993
1348850
  Миколюк О. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 листопада (№ 208). – С. 2


  День студента. Викладачі та роботодавці радять молоді шукати роботу, починаючи з першого року навчання у ВНЗ. "... Це міф, що університет повинен готувати до роботи <...> Університети повинні надавити майданчики для спілкування бізнесу та студентів" ...
1348851
  Курінський В.О. Самоосвітні роздуми / В.О. Курінський. – Київ : Знання України, 1991. – 43с. – (Т-во "Знання" України ; Сер.5 : Вдумливим, допитливим, кмітливим. № 11). – ISBN 5-7770-0298-6
1348852
  Курінський В. Самоосвітні роздуми / В. Курінський. – Київ, 2001. – 228с. – (ПостПсихологія). – ISBN 966-95028-6-1
1348853
  Бурлука О.В. Самоосвітня активність особистості в доіндустріальних цивілізаціях // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 255-260. – ISSN 2076-1554
1348854
   Самоосвітня діяльність бібліотечних працівників як складова частина безперервної освіти : методичні поради. – Київ : ІПК ПК, 1998. – 56 с.
1348855
  Мастеркова Т. Самоосвітня діяльність педагога як чинник змін освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216), серпень. – С. 126-130. – ISSN 2308-4634
1348856
  Дубровіна І.В. Самоосвітня діяльність учителів музичного мистецтва у системі післядипломної освіти: практичний аспект // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 549-556
1348857
  Захарова О.В. Самоосвітня компетенція учнів: теорія й практика // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 7-15
1348858
  Давіденко І. Самоосмислення сучасного гееелезнавства // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 2. – С. 161-165. – ISSN 2075-6461
1348859
   Самоосягнення. 19 грудня Георгію Філіпчуку виповниться 65 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 8-9


  Провідний науковий працівник НДІ українознавства МОН України, директор Інституту безпеки суспільства і людини, заступник голови ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка, голова секретаріату Конгресу української інтелігенції.
1348860
  Смирнова Н.В. Самооценка в разговорном стиле речи современного английского языка // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 2 (58). – С. 53-58. – Библиогр.: С. 58; 11 назв. – ISSN 1680-2721
1348861
  Барская Н.А. Самооценка в системе обеспечения качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 73-75. – ISSN 1726-667Х
1348862
  Корнилова Т.В. Самооценка в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека / Т.В. Корнилова, М.А. Новикова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 25-35. – ISSN 0205-9592
1348863
  Анисимова Ольга Михайловна Самооценка в структуре личности студента : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Анисимова Ольга Михайловна ; Ленинградский госуд. у-т. – Ленинград, 1984. – 17 с.
1348864
  Бороздина Л.В. Самооценка и психометрический интеллект в прогнозе эффективности учебной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 30-38. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1348865
  Корнилов С.А. Самооценка интеллекта и успешность обучения: мини метаанализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 56-66. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1348866
  Соловьева А.Е. Самооценка как фактор самовоспитания в юношеском возрасте. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьева А.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1973. – 19л.
1348867
  Кригер Г.Н. Самооценка как функция самосознания / Г.Н. Кригер, Л.М. Федотова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.299-301. – ISSN 1684-2618
1348868
  Тристень К.С. Самооценка студентами факторов формирования их здоровья [в Белоруссии] / К.С. Тристень, Е.А. Лобковская // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 456-461. – ISBN 978-966-7359-77-5
1348869
  Кухарчук А.М. Самооценки учащихся старших классов в процессе профессионального самоопределения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Кухарчук А.М.; Мин гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1348870
  Мамон О.В. Самооцінка в професійному розвитку вчителя: аналіз поняття, структури і процесу формування // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 172-176. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті проаналізовані різні підходи до вивчення поняття самооцінки, виділені означення самооцінки і професійно-педагогічної самооцінки, розглянуті аспекти і структура самооцінки, а також складові процесу формування самооцінки
1348871
  Коляда Н. Самооцінка стану здоров"я першокурсників як показник успішної адаптації: соціально-психологічний аспект / Н. Коляда, С. Король // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 15-20. – ISSN 2411-1317
1348872
  Дуркалевич І.В. Самооцінка студенток педагогічних спеціальностей польського та українського вузів: порівняльний аналіз // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 49-62. – ISSN 2707-0409
1348873
  Сідоров О.О. Самооцінка та самореалізація як причини прояву суїцидальних схильностей у представників студентської молоді // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 234-241. – ISSN 2227-1376
1348874
  Цепа О. Самооцінка художнього вираження "Я" в поезіях Тараса Шевченка 1837-1847 років // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 7-12. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1348875
  Васюк Т.І. Самооцінка як показник моральної зрілості особистостіі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С.48-52. – ISSN 1729-360Х
1348876
  Зотова Л.М. Самооцінки здоров"я в студентів, що використовують різні джерела соціальної підтримки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 99-116. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1348877
  Шпонтак І.М. Самооцінювання і самоаналіз професійної діяльності викладача - шляхи формування його педагогічних якостей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 26-28
1348878
  Воронова С. Самооцінювання педагогом власної діяльності як елемент забезпечення якості освітнього процесу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 122-128. – ISSN 2308-4634
1348879
  Громовий В. Самооцінювання якості - рекомендації для шкіл // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1348880
  Стыро Б.И. Самоочищение атмосферы от радиоактивных загрязнений / Б.И. Стыро. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 288с.
1348881
   Самоочищение в прибрежной акватории Черного моря. – Киев : Наукова думка, 1975. – 1243с.
1348882
   Самоочищение воды и миграция загрязнений по трофической цепи. – Москва : Наука, 1984. – 183с.
1348883
   Самоочищение и диффузия во внутренних водоемах.. – Новосибирск, 1980. – 189с.
1348884
   Самоочищение, биопродуктивность и охрана водоемов и водотоков Украины. – Киев : Наукова думка, 1975. – 228с.
1348885
  Шевченко О. Самоочищення підземних вод від 90Sr на фонових ділянках та при штучному забрудненні / О. Шевченко, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 100-106. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Головним завданням даної статті було довести значимість процесів самоочищення підземних вод за рахунок водообміну та сорбції, визначити показники самоочищення ґрунтових вод від 90Sr в умовах лише поверхневого забруднення (фонові ділянки) та при ...
1348886
  Долін В.В. Самоочищення природного середовища після Чорнобильської катастрофи = Environmental self-clearing after the chornobyl catastrophe / В.В. Долін, Г.М. Бондаренко, О.О. Орлов; За ред.: Е.В. Соботовича. – Київ : Наукова думка, 2004. – 221с. – ISBN 966-00-01119-Х


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
1348887
  Соловей Т.В. Самоочищення річкових вод (на прикладі ділянки річки Прут) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 136-142. – Бібліогр.: 7 назв
1348888
  Мартыненко Н.В. Самопишущие электроизмерительные приборы / Н.В. Мартыненко, М.С. Шкабардня. – Москва, 1979. – 128 с.
1348889
  Берг Э.Ю. Самопишущий ливнемер Г.Г.О. Назначение прибора, его описание и руководство по уходу за ним / Э.Ю. Берг. – Ленинград : ГГО, 1925. – 11 с. – (Главная географическая обсерватория)
1348890
  Кйосев А. Самопідкорювані культури // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  "...в генеалогічному вузлі болгарської національної культури існує хворобливе усвідомлення відсутності - цілковитої, структурної, неімпіричної відсутності. Інші - сусіди, Європа, цивілізований світ тощо - володіють усім, чого нам бракує; вони є всім, ...
1348891
  Харченко Л. Самопізнання Григорія Сковороди як основа особистісного буття людини // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 219-224. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті розкривається концепція самопізнання Г. Сковороди як основа особистісного буття, самореалізації та творчої діяльності людини. Аналізується проблема людини, її щастя та шляхів досягнення цього щастя. Особлива увага звертається на самопізнання ...
1348892
  Бахвалова А. Самопізнання та саморегуляція сучасної людини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 36-38. – ISSN 2518-7104
1348893
  Крошка О.І. Самопізнання як форма емоційно-оцінного ставлення до себе на провідних етапах онтогенетичного розвитку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 117-124
1348894
  Ржевська-Штефан Самоповага як мотив учбової діяльності студента // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 158-162. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1348895
  Петренко Т.В. Самоповага як складова успіху майбутніх соціальних працівників // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 61-66
1348896
  Витвицький Б. Самоповага, користування українською мовою та побудова кращого майбутнього // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-17. – ISSN 0130-5263
1348897
  Кондиленко И.И. Самопоглощение в спектрах / И.И. Кондиленко. – Киев, 1973
1348898
  Струбицький Р.П. Самоподібна модель завантаженості хмаркових сховищ даних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 814 : Інформаційні системи та мережі. – С. 147-155. – ISSN 0321-0499
1348899
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Володимир Володимирович Некрашевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 28с. – Бібліогр.: 21 назва
1348900
  Некрашевич В.В. Самоподібні групи автоматів : Дис. ... д-ра фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорії чисел / Некрашевич В.В.; КНУШТ. – Київ, 2006. – 305л. – Бібліогр.: л. 293 - 305
1348901
  Бондаренко Євген Володимирович Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук; 01. 01. 06 / Бондаренко Є. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібл.: 6 назв
1348902
  Бондаренко Є.В. Самоподібні групи автоморфізмів однорідних кореневих дерев : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Євген Володимирович Бондаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 119 арк. – Бібліогр.: арк. 114-119
1348903
  Перминова Л.М. Самопознание - базовый гуманитарный фактор модернизации образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 27-34. – ISSN 0869-561Х


  Гуманизация и гуманиторизация общества и образования только тогда действительны, когда они затрагивают и преобразуют жизнь каждого человека через осуществление им самопознания как условия сознательного и осознанного самостроительства и созидания. ...
1348904
  Бердяев Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – Москва : ДЭМ ; Международные отношения, 1990. – 336с. – Библиогр. в примеч.: с. 332-335. – ISBN 5-85207-006-8
1348905
  Бердяев Н.А. Самопознание : (опыт философской автобиографии) / Бердяев Н.А. ; [сост., предисл., подгот. текстов, коммент. и указ. имен А.В. Вадимова]. – Москва : Книга, 1991. – 445 с. – Библиогр. в примеч.: с. 409-432. – ISBN 5-212-00417-9 (в пер.)
1348906
  Бердяев Н.А. Самопознание : опыт философской автобиографии / Николай Бердяев. – Москва : Мысль, 1991. – 220 с.
1348907
  Бердяев Н.А. Самопознание : сборник / Н.А. Бердяев ; сост., авт. вступ. ст. А.А. Ермичев. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 395, [2] с., [8[ л. ил. – ISBN 5-289-01115-3
1348908
  Бердяев Н.Я. Самопознание : Сочинения / Н.Я. Бердяев. – Москва ; Харьков : Эксмо-Пресс ; Фолио, 1998. – 624с. – (Антология мысли). – ISBN 966-03-0248-7
1348909
  Кулик А.В. Самопознание в процессе интерпретации философских текстов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 137-142. – ISSN 2077-1800
1348910
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 440с.
1348911
  Звево И. Самопознание Дзено / И. Звево. – Л., 1980. – 472с.
1348912
  Черкашина Т.В. Самопознание как способ предупреждения развития коррупции в университетской среде // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 9-12


  Рассматривается проблема предупреждения развития коррупции в системе высшего образования. Охарактеризированы составляющие структуры коррупционных проявлений в университетской среде, проанализированы возможности педагогической системы самопознания как ...
1348913
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь / В.П. Рыбасов. – М., 1976. – 44с.
1348914
  Рыбасов В.П. Самопомощь и взаимопомощь в очагах массового поражения / В.П. Рыбасов. – Москва, 1964. – 47с.
1348915
  Горбачова Н.І. Самопохвала у репертуарі дискурсивних тактик мовної особистості підлеглого // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 41-52. – ISSN 2413-5593
1348916
  Привалова Г.С. Самопоширюваний високотемпературний синтез пігментів на основі відпрацьованих каталізаторів / Г.С. Привалова, С.І. Авіна, Д.М. Дейнека // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 72
1348917
  Субботин А.А. Самопредикация, "разрывы" в "желании" и типизация знаний о человеке-вообще // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 76-97. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1348918
  Россильна О. Самопредставництво в господарському процесі України // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – С. 95-102. – ISSN 1026-9932
1348919
  Малиновська В. Самопредставництво компанії в суді: інструкція з використання / В. Малиновська, В. Фісун // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1348920
  Морозов Є. Самопредставництво юридичної особи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 22. – ISSN 1992-9277


  У статті піде мова про документи, які підтверджують повноваження представника юрособи в разі звернення особи до суду в порядку самопредставництва.
1348921
  Ковалев Б.П. Самопрезентация студентов на этапе адаптации к профессиональному образованию / Б.П. Ковалев, О.Е. Мальцева // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 70-75. – ISSN 2616-700X
1348922
  Маркова Г. Самопрезентация юридического факультета Карлова университета в Праге // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 6-11. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Организационная структура юридического факультета Карлова университета в Праге, его научная деятельность и международные связи.
1348923
  Циховська Е.Д. Самопрезентація у соціальних мережах: акаунт у Facebook як інструмент створення іміджу // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 137-147. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто людину як homosociologicus, що не може існувати поза опозицією «Я - Інший» у соцмережах; проаналізовано засоби, якими особистість презентує себе через свій акаунт у Facebook. Використано п’ятирівневий поділ потреб піраміди А. Маслоу для ...
1348924
  Гапачило Н. Самопрезентація як характерна риса жанру телевізійного інтерв"ю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 73-80. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1348925
  Хлаповська Т.Г. Самопрезентація: визначення та історія дослідження поняття // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 270-277. – ISBN 978-966-8063-99-46
1348926
  Согомонян Е.С. Самопроверяемые устройства и отказоустойчивые системы / Е.С. Согомонян, Е.В. Слабаков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 207 с.
1348927
  Криворучко І.О. Самопроголошені "Донецька та Луганська народні республіки" як терористичні організації: аналіз судової практики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 245-252. – ISSN 2072-8670
1348928
  Матвійчук О.Е. Самопроголошення автокефалії як прецедент для УПЦ КП // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Загалом, існує два погляди на процес здобуття автокефалії. Най- поширенішим є її здобуття у випадку, коли існуюча автокефальна церк- ва надає статус окремій церковній області. Таким чином Російська православна церква надала статус автокефальної ...
1348929
  Ішин С. Самопрограмування: Еволюціонуючі алгоритми, самопрограмування та самомодифікація програм / С. Ішин. – К., 1997. – 28с.
1348930
  Чепелева Н.В. Самопроектирование и развитие личности // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Макименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2015. – C. 4-17. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 9). – ISSN 2072-4772
1348931
  Иванов В.Д. Самопроизвольная униполярная зарядка "горячих" аэрозольных частиц : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Иванов В.Д.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
1348932
  Голанский М.М. Саморазвивающиеся системы в экономическом анализе и планировании / М.М. Голанский. – Москва, 1978. – 191с.
1348933
  Димов Д. Саморазвитие на Комунистическата партия / Димитров Димов. – София : Партиздат, 1989. – 259 с.
1348934
  Шлыков Валерий Григорьевич Саморазвитие сущностной взаимосвязи философии и науки : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шлыков Валерий Григорьевич; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.123-135
1348935
  Смайльс Сэмюэл Саморазвитие умственное, нравственное и практическое = (Self-help) : С доп. ст. "Русские деятели" : (Самодеятельность) / Сочинение С. Смайльса; Пер. и доп. Владимира Вольфсона. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.И. Губинского, 1900. – 407, VI с. – Пер. также под загл.: Самодеятельность; Самопомощь; Самостоятельная деятельность
1348936
  Смайльс Сэмюэл Саморазвитие умственное, нравственное и практическое : С доп. ст. "Русские деятели" : (Самодеятельность) / Сочинение С. Смайльса ; Пер. и доп. Владимира Вольфсона. – 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1910. – 328 с.
1348937
   Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.. – Томск, 1991. – 196с.
1348938
  Михайлова И.Г. Самореализация в художественной деятельности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 91-102
1348939
  Деркач А.А. Самореализация как структурообразующий конструкт и процесс в онтогенезе ( теоретико-методологическое обоснование ) / А.А. Деркач, Э.В. Сайко // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.222-234
1348940
  Ветошкина Т.А. Самореализация личности в творческой деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01. / Ветошкина Т.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1348941
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс (методолого-социологический аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.151-170
1348942
  Муляр Владимир Ильич Самореализация личности как социальный процесс: (методолого-социологический аспект) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Муляр Владимир Ильич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1348943
  Шаталова Н.И. Самореализация личности как социальный феномен (на примере любительской культуры деятельности). : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Шаталова Н.И.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Сверодловск, 1979. – 23л.
1348944
  Кривда Наталия Юриевна Самореализация личности художника в творческом процессе : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Кривда Наталия Юриевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1992. – 182л. – Бібліогр.:л.168-182
1348945
  Столярская Е.В. Самореализация студентов в современном белорусском обществе: социологический аспект : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.01 / Столярская Евгения Викторовна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 23 с. – Библиогр.: 12 назв.
1348946
  Автомонова Т.І. Самореалізація людини в інтерпретації Е. Тоффлера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 82-85. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))


  Розглянуто соціально-економічні умови розвитку суспільства в концепціях зарубіжних філософів, зокрема модель інформаційного суспільства Е. Тоффлера, в якій поняття світу, часу, простору, мислення набувають іншого виміру, а рівень самореалізації, ...
1348947
  Шепель М.Є. Самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 143-148. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розглядається самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності. Проаналізовано погляди провідних науковців стосовно питань професійної адаптації. Надано приклади стосовно підготовки майбутніх ...
1348948
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в постіндустріальному суспільстві // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 2226-3209
1348949
  Ватковська М.Г. Самореалізація особистості в умовах гуманізації системи освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 8-12
1348950
  Григор"єв В.Й. Самореалізація особистості і вітчизняний спосіб життя: пошуки нових смислів // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 18-26
1348951
  Шуневич Н.В. Самореалізація особистості студента як фактор демократизації навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 113-115. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок самореалізації особистості студента і демократизації навчального процесу. А також автор намагається дати визначення оптимальних умов самореалізації особистості студента і водночас прискорення демократизаційних процесів у ...
1348952
  Овчаренко Н.В. Самореалізація особистості у професійній освіті: філософський аспект проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 131-134. – ISSN 2077-1800
1348953
  Кривда Н.Ю. Самореалізація особистості художника у творчому процесі : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Кривда Н.Ю.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 22 с.
1348954
  Шунєвич Н.В. Самореалізація особистості як показник демократичних перетворень вищої школи // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 92-100. – ISBN 966-594-559-9
1348955
  Муляр В.І. Самореалізація особистості як соціальна проблема / В.І. Муляр. – Житомир, 1997. – 213с.
1348956
  Матвєєв В.О. Самореалізація особистості: досвід індуїзму та християнства : монографія / В.О. Матвєєв. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-338. – ISBN 978-966-340-408-0


  У пр. № 1704542 напис: Шановній Наталі Вікторівні від автора з побажаннями творчих успіхів і нової самореалізації. Підпис.
1348957
  Чернуха А.М. Самореалізація студентів вищих навчальних закладів через систему організації індивідуальної самостійної навчальної діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 11-14. – ISSN 2411-5983
1348958
  Толков О.С. Самореалізація студентів вищої школи в сучасних умовах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 149-150
1348959
  Рибалко Л.С. Самореалізація студентів у процесі формування громадянської позиції / Л.С. Рибалко, О.В. Коломієць // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 238-245. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національно-патріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості, ...
1348960
  Гончарук В.А. Самореалізація творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-філолога // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 39-43. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1348961
  Заварзіна Є.В. Самореалізація творчої особистості та культурна ситуація: проблема стосунків письменника й читача (за щоденником В.Винниченка) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 241-245. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
1348962
  Сепетий Д.П. Самореалізація як самотрансценденція // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 23-32
1348963
  Хом"як І. Самореалізуватися в науці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Про важливість підготовки дітей до наукового майбутнього, співпрацю між учителями і викладачами і забезпечення умовамидля проведення досліджень.
1348964
  Терсков И.А. Саморегистрирующий фотоэлектрический спектрофотометр и его применение для анализа крови : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терсков И. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 9 с.
1348965
   Саморегулирование в некоммерческом секторе : Сборник документов, 2000. – 78с. – ISBN 966-7672-01-8
1348966
  Сорокин Саморегулирование в социалистической экономике / Сорокин, д.Е. – М., 1990. – 157с.
1348967
  Романовская О. Саморегулирование в сфере рекламы // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 11. – С. 26-34. – ISSN 0132-0831
1348968
  Васильева С. Саморегулирование и самоорганизация в системе демократии: внутри права, по ту сторону права или параллельно ему? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 39-51. – ISSN 1812-7126


  В статье определяется правовое содержание категорий "саморегулирование" и "самоорганизация" с позиций частноправового и публично-правового подходов, а также описываются пределы правового регулирования, за рамками которых можно вести речь о свободе ...
1348969
  Белоцерковский А. Саморегулируемые организации в высшем профессиональном образовании: "прогноз погоды" // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0869-3617


  Кардинальным образом меняются социокультурные условия функционирования системы высшего образования, действующие во всех промышленно развитых странах. Глобальные мировые тенденции : 1. "Массовизация" высшего образования. 2. Возникновение "общества ...
1348970
  Карман В.О. Саморегулівні організації арбітражних керуючих / В.О. Карман, Я.О. Карман // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 194-197
1348971
  Шапенко Л.О. Саморегулівні організації страховиків як учасники публічного управління // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 25-34. – ISSN 2222-5374
1348972
  Суслова В.В. Саморегулівні організації у системі правового господарського порядку: проблема концептуального підходу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 422-426. – ISSN 1563-3349
1348973
  Герасимчук К. Саморегулювання адвокатської діяльності: досвід інших країн // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
1348974
  Донков С. Саморегулювання арбітражних керуючих: чекати чи будувати // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1348975
  Залєтов О. Саморегулювання на страховому ринку: економічна сутність і принципи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 42-45. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1348976
  Кологойда О. Саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 109-112. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історію виникнення саморегулювання, визначено поняття, моделі, організаційно-правові основи та перспективи розвитку інституту саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку. Статья посвящена исследованию истории ...
1348977
   Саморегулювання реклами в Європі : [аналіз системи рекламного саморегулювання і кодексу рекламної практики в Європі]. – [Київ] : Індустріальний телевізфйний комітет, 2005. – 170 с. : іл., табл. – Книга є перекладом англ. оригінального вид. Advertising Self-regulation in Europe, 4th edition
1348978
  Лилик І. Саморегулювання ринку маркетингових досліджень: сучасний світовий досвід // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
1348979
  Вітренко А. Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті особливості системи саморегулювання на ринку рекламних послуг та її значення в механізмі захисту добросовісної конкуренції. В статье рассматриваются особенности системы саморегулирования на рынке рекламных услуг и её значение в ...
1348980
  Громовик Б.П. Саморегулювання фармацевтичної діяльності в Україні: опінія провізорів і фармацевтів / Б.П. Громовик, О.Б. Панькевич, Г.І. Білущак // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 75, № 5, вересень - жовтень. – С. 15-22. – ISSN 0367-3057
1348981
  Самуляк О.В. Саморегулювання як визначальний чинник діяльності віртуальних медіа в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті проаналізовано принципи державної інформаційної політики України, висвітлено проблему діяльності мережевих ЗМІ в позаправовому полі. The article analyzes the principles of state information policy of Ukraine and highlights the problem of ...
1348982
  Кочин В. Саморегулювання як предмет цивілістичних досліджень // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 34-38. – ISSN 2308-9636
1348983
  Данькова Н.О. Саморегулювання як принцип функціонування мережевих медіа. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 195-199.
1348984
  Долинська Л.В. Саморегулятивні механізми особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 88-92
1348985
  Крауклис А.А. Саморегуляция высшей нервной деятельности / А.А. Крауклис. – Рига, 1964. – 292с.
1348986
   Саморегуляция и прогнозироание социального поведения личности. – Л, 1979. – 265с.
1348987
   Саморегуляция паразитарных систем : молекулярно-генетические механизмы. – Ленинград : Медицина, 1987. – 240 с. : ил.
1348988
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1348989
  Лесовик Александр Леонидович Саморегуляция поведения в социально-психологическом тренинге : Автореф... канд. психологическихнаук: 19.00.05 / Лесовик Александр Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
1348990
   Саморегуляция сердца. – Киев : Наукова думка, 1969. – 160с.
1348991
  Петанова И Е. Саморегуляция студентов-психологов в ситуации компьютерного тестирования / И Е. Петанова, Э.П. Бахчеева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 131-136. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1348992
  Городиська О. Саморегуляції педагогічної діяльності перекладача іноземної мови професійного спрямування як компонент професійної підготовки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 24-25
1348993
  Гриньова М.В. Саморегуляція : навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2008. – 268 с. – ISBN 966-7653-27-7
1348994
  Павлюк С.П. Саморегуляція виділеної потужності напівпровідникового діодного кристала / С.П. Павлюк, Л.В. Іщук, В.М. Кисліцин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 344-347. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження виділеної потужності в напівпровідниковому кристалі мікропаяльника, виготовленого на базі діода КД209 при різних режимах живлення. Показано, що мінімальний розкид величини виділеної потужності має місце при живленні діода в ...
1348995
  Кузьменко Д. Саморегуляція майбутніх юристів в освітньому процесі закладів вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634
1348996
  Фоменко К.І. Саморегуляція навчально-професійної діяльності у оптимістичних та песимістичних студентів : монографія / К.І. Фоменко, М.М. Кузнєцова. – Харків : Діса Плюс, 2019. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-215. – ISBN 978-617-7645-80-0
1348997
  Глова Л.А. Саморегуляція психічних станів військовослужбовців - контрактників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 80-81. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі саморегуляції психічних станів військовослужбовців служби за контрактом. Розглянуті основні методи саморегуляції, які дають змогу цілеспрямовано змінювати свій психічний стан в особливих умовах військової діяльності. The ...
1348998
  Бех В.П. Саморегуляція соціального організму навчального закладу / В.П.Бех, Л.М. Семененко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 330 с. – До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-469-2
1348999
  Березовська Л.І. Саморегуляція та міжособистісні стосунки у молоді: емпіричний ракурс / Л.І. Березовська, М.Я. Бекар // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 5 (75). – С. 12-19. – ISSN 2617-6858
1349000
  Гринців М. Саморегуляція як компонент професійної підготовки майбутнього фахівця // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 238-246. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Висвітлюються питання підготовки студентів до професійної саморегуляції. Зокрема, розглядається феномен професійної саморегуляції, а також визначено сутнісні характеристики основних категорій готовності до професійної саморегуляції студентів, а саме: ...
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,