Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1348001
  Спатар І. "Слово про Елізу Ожешко", або до проблеми взаємозв"язків Елізи Ожешко з українськими письменниками // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 182-187. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1348002
  Сліпушко О.М. "Слово про Закон і Благодать" Іларіона: 980-річний ювілей ідей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 177-183
1348003
  Салтовський О.І. "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона - визначна пам"ятка української політичної думки Києворуської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Митрополит Іларіон, виразник ідеології зміцнення князівської влади в Київській Русі, сформулював проблеми, що стали провідними для української політичної думки того часу. У статті розглядаються ідеї митрополита Іларіона.
1348004
  Кухарук Р. "Слово твоєї істини" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 15-20. – ISSN 0419-8131


  Поезії.
1348005
  Ільницький М. "Слово" // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 39-72. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні "Слово". Аналіз проблемно-стильових тенденцій поєднується з характеристикою творчості основних представників еміграційної поезії різних періодів.
1348006
  Орел Б. "Слово" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 51-52


  Твори літстудійців 3-го курсу. Поезія.
1348007
  Федотов О.И. "Слово" Гумилёва (опыт версификационного и стилистического комментария) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 49-52. – ISBN 978-966-439-298-0
1348008
  Боровский Я.Е. "Слово" Даниила Заточника. Проблема текстол. анализа и вопросы авторства : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Боровский Я.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1348009
  Миронюк Д. "Слово" Симона Петлюри / Дмитро Миронюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 98, [2] с. : іл., кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-98. – ISBN 978-966-399-065-1
1348010
  Харитоненко О. "Слово" як змістотвірна категорія в драматургії М. Лермонтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглянуто проблему співвідношення в романтизмі категорій "слова" і "образу", що на матеріалілермонтовської драматургії дає можливість по-новому оцінювати специфіку побудови і розв"язання драматичного конфлікту.
1348011
  Шептицька Т. "Слово": романтичний бешкетник із квартири № 52. Запальний Іван Маловічко, якого заарештували останнім із футуристів - 21 вересня 1937 року // Україна молода. – Київ, 2020. – 1 грудня (№ 118). – С. 12


  Іван Кирилович Маловічко (1909-1937) - український поет-футурист. Також прозаїк, журналіст. Член літературної організації "Нова генерація". Автор збірки поезії, присвяченої країні Комі ("Мореїн із Комі", 1934). Жертва сталінського терору.
1348012
  Насмінчук Г. "Слово, стою у підніжжі твоєму...": творчість Галини Тарасюк у реаліях українського часопростору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 45-52
1348013
  Ющук І. "Слово, чому ти не твердая криця..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 13


  До 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
1348014
  Нечаюк Л. "Слово..." та його автор у художній інтерпретації В. Малика (за романами Черлені щити" та Князь Ігор" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 141-147
1348015
  Гумницька Н. "Слово..." як загадка і феномен свого часу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 196-201. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790


  Автор розповідає про твір "Слово о полку Ігоревім", наголошує на проблемних питаннях, що пов"язані з цим твором, про авторство, автентику, оригінальність пам"ятки.
1348016
  Зозуляк Д. "Словообіг" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 96-101. – ISSN 08-68-4790-1
1348017
   Слово--агитбригадам.. – Москва, 1975. – 131с.
1348018
  Погребенник В.Ф. Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рахманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Погребенник. – Київ : Ковчег, 2003. – 256с. – ISBN 966-8033-07-8


  Українська література кінця XIX - початку XX ст. і фольклор. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1348019
  Куляс П. Слово-клітина мислі. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С130-138.
1348020
  Кононенко П. Слово-меч Леоніда Горлача // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 16-17
1348021
  Приходько І.Ф. Слово-образ у контексті історико-літературного процесу / І.Ф. Приходько. – Харків : Основа, 2010. – 256 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 9(82)). – ISBN 978-617-00-0675-2
1348022
  Пустовойт П.Г. Слово-стиль-образ / П.Г. Пустовойт. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Литература" ; 3)
1348023
  Яровий О. Слово про "Сполучник". Передмова до другого випуску альманаха // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2006. – [Вип. 2]. – С. 5-6
1348024
  Чернець В.Г. Слово про автора [П.С. Гончарук] // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 4-5. – ISBN 978-966-452-148-9
1348025
  Стріха М. Слово про батька : (пам"яті президента АН вищої школи України В.І.Стріхи) // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 58-62.
1348026
  Коломієць О.О. Слово про батька // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 27-30. – ISBN 978-966-171-250-7


  Коломієць Олексій Федотович (1919-1994).
1348027
  Берешда Є.Р. Слово про батька // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 162-163


  (Виступ сина Є.Р. Бершеди). Про Б.М.Бабія, В.Д. Бабкіна, Ф.Г. Бурчака, С.Н. Ландкофа, П.О. Недбайло. - С. 163.
1348028
  Стріха М. Слово про Батька (Пам"яти першого президента АН вищої школи України В.І. Стріхи) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 5-11. – ISSN 1682-2366
1348029
  Шолохов М.О. Слово про Батьківщину / М.О. Шолохов. – К, 1950. – 40с.
1348030
  Зимомря М.І. Слово про Богдана Лепкого // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 159-161. – ISSN 0207-8287
1348031
  Куліш В. Слово про будинок "Слово" = A word about the writers" home "Slovo" : спогади / Володимир Куліш. – Торонто ; Онт : Гомін України, 1966. – 68 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 30)
1348032
   Слово про Буревісника : Максим Горький і українська література. – Київ : Дніпро, 1968. – 382 с.
1348033
   Слово про великого Каменяра. – К
1. – 1956. – 512с.
1348034
   Слово про великого Каменяра. – К
1. – 1956. – 596с.
1348035
  Дорошенко К.П. Слово про великого Кобзаря / К.П. Дорошенко. – К, 1965. – 158с.
1348036
   Слово про великого рідного Сталіна : [вірши]. – Київ-Киев : Державне літературне видавництво, 1939. – 40 c. – Дві тит. стор.: укр. та рос. мовами


  Поети: Андрій Волощак, Олекса Гаврилюк, Петро Карманський, Ярослав Кондра, Роман Купчинський, Теодор Курпіта, Микола Мельник, Василь Пачовський, Остап Тарнавський, Степан Тудор, Ярослав Цурковський, Володимир Шаяк, Юра Шкрумеляк, академік Василь Щурат
1348037
  Сулима В. Слово про видатного дослідника "Слова" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 54-57. – ISSN 0236-1477


  В історію Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України окремою промовистою сторінкою вписаний науковий доробок Леоніда Єфримовича Махновця - видатного вченого, літературознавця, історика, археолога, перекладача.
1348038
  Климчак М. Слово про визначного українського флотоводця Святослава Шрамченка // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 56-57. – ISSN 1819-7329
1348039
  Коваль Г.П. Слово про вірність : поезії / Г.П. Коваль. – Ужгород, 1955. – 96 с.
1348040
  Нагнибіда М.Л. Слово про вічне братерство : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1954. – 308с.
1348041
  Гром"як Р.Т. Слово про возз"єднання: До 50-річчя возз"єднання західноукр. земель з УРСР / Р.Т. Гром"як. – Київ, 1989. – 47 с.
1348042
  Латиш Ю. Слово про вченого // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 4-10. – ISBN 978-966-171-565-2


  Ім"я Григорія Дмитровича Казьмирчука добре відоме серед сучасних українських істориків. З 2001 р. професор Казьмирчук очолює кафедру історії гуманітарних факультетів КНУТШ.
1348043
  Дудок Р. Слово про вченого крізь призму наукових парадигм (на пошану професора, доктора філологічних наук К.Я. Кусько) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 3-6. – ISSN 2078-340X
1348044
  Озерова Н.Г. Слово про вчителів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 88-91. – ISSN 0027-2833


  Спогади Н.Г. Озерової про роботу в Інституті мовознавства АН України в перід 30-90 - х роках XX століття.
1348045
   Слово про вчителя. – К, 1976. – 160с.
1348046
   Слово про вчителя. – К, 1985. – 254с.
1348047
  Слободяник М. Слово про вчителя : Про В.В.Скопенка // Київський університет, 2000. – № 8
1348048
  Качан І. Слово про вчителя : (М.М.Шкільник- до 100 річчя) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 10-14. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1348049
  Клименко Н. Слово про вчителя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 33-35. – ISSN 0130-5263


  Минуло 100 років від дня народження Андрія Білецького
1348050
  Гуменюк Т. Слово про вчителя / Т. Гуменюк, С. Романюк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 47-49. – ISSN 0130-5263
1348051
  Вербовий О. Слово про вчителя / О. Вербовий, Ю. Латиш // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : УкрСІЧ, 2012. – Т. 2 : Декабристознавство. – С. 4-13. – ISBN 978-966-171-565-2


  Про д.і.н., професора КНУТШ Григорія Дмитровича Казьмирчука, наукові інтереси якого досить широкі, проте декабристознавство стало основою його досліджень. З 2001 р. професор Казьмирчук очолює кафедру історії гуманітарних факультетів КНУТШ.
1348052
  Нікітіна Ф.О. Слово про вчителя // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 8-11


  Статтю присвячено спогадам учениці А. О. Білецького проф. Ф. О. Нікітіної про свого Вчителя. Докладно описано останні місяці життя ученого, визначено роль наукового доробку Андрія Олександровича в розвитку фундаментальної науки в Київському ...
1348053
  Клочек Г. Слово про вчителя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 лютого (№ 3). – С. 14


  До 100-річчя з дня народження Григорія В"язовського - радянського та українського літературознавця.
1348054
  Конверський А. Слово про вчителя // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 5


  Виповнилося 85 років деканові філософського ф-ту (1977-1987), одному із фундаторів Київської світоглядно-гносеологічної школи, професору І. Надольному.
1348055
  Недобой П.М. Слово про Вчителя і його наукову школу. До 120-річчя від дня народження професора І.І. Потоцького / П.М. Недобой, Б.П. Недобой // Український журнал дерматології, венерології, косметології : науково-практичне спеціалізоване видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Укр. асоц. лікарів-дерматовенерологів і косметологів ; голов. ред. В.І. Степаненко. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 108-113. – ISSN 1727-5741
1348056
   Слово про вчителя і людину // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  У травні 2011 року святкує свій 85-річний ювілей Заслужений професор КНУ імені Тараса Шевченка Маргарита Олександрівна Карпенко, завідувачка кафедри російської мови ( 1977-1991рр.), багаторічний член редколегії журналу "Русистика".
1348057
  Іваницька М. Слово про вчителя. Тарас Романович Кияк: in memoriam // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 15-21


  "Учитель торкається до вічності. Ніхто не може сказати, де закінчується його вплив" - ці слова відомого американського письменника та історика Генрі Адамса надзвичайно точно характеризують той слід, який залишив по собі в Україні, в науці та вищій ...
1348058
   Слово про Г. Затиркевич-Карпинську. – К, 1966. – 205с.
1348059
  Сулима М. Слово про Григорія Сивоконя : З нагоди його 75-річчя // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56. – ISSN 0130-5263
1348060
   Слово про Дніпрогес ім. В.І. Лениіна. – Дніпропетровськ, 1980. – 111с.
1348061
  Семенчук І.Р. Слово про Довженка / І.Р. Семенчук. – К., 1974. – 48с.
1348062
  Червінський В. Слово про дорогу моєму серцю газету // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 25 травня - 14 червня (№ 21/22)


  88 років з дня виходу (1 травня 1933 року) газети "Українське Слово".
1348063
  Головко Д. Слово про друга // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 201-202. – ISSN 0869-3595
1348064
  Огризко В. Слово про друга // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 березня (№ 10). – С. 2


  Пам"яті українського дипломата Антона Бутейка.
1348065
  Грекул І.Д. Слово про дружбу / І.Д. Грекул. – К., 1974. – 134с.
1348066
  Щербак Ю. Слово про Євгена Гуцала // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 26 січня - 1 лютого (№ 4). – С. 16
1348067
  Стегура-Люта Слово про жіночий рух на Закарпатті // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 17 травня (№ 15). – С. 3
1348068
  Славутич Я. Слово про Запорозьку Січ / Я. Славутич. – Дніпропетровськ, 1991. – 30с.
1348069
  Данилюк А. Слово про збирача золотих зерен // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; ген. директор В. Кондратюк. – Київ, 2019. – № 5/6 (261/262). – С. 4-5. – ISSN 0131-2685


  Про видатного українського етнографа Володимира Шагала.
1348070
  Карасьов М. Слово про земляка, славного козака Віктора Міняйла // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 17
1348071
  Авруцький Л.Й. Слово про земляків : зб. нарисів дніпропетр. журналіста / Авруцький Л.Й. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 182 с. : іл.
1348072
   Слово про Івана Виргана : статті, спогади / [ упорядники: Н.І. Вергун, В.М. Коваленко ]. – Черкаси : Ю.Чабаненко, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-493-070-0
1348073
   Слово про Ігорів похід. – Київ, 1939. – 60с.
1348074
   Слово про Ігорів похід. – Львів, 1940. – 40с.
1348075
   Слово про Ігорів похід. – Київ, 1954. – 44 с.
1348076
   Слово про Ігорів похід. – К, 1974. – 87с.
1348077
   Слово про Ігорів похід. – Київ : Дніпро, 1977. – 110 с.
1348078
   Слово про Ігорів похід. – К, 1982. – 30 с.
1348079
   Слово про Ігорів похід. – К, 1982. – 107с.
1348080
   Слово про Ігорів похід // Повість врем"яних літ / Переказ В.Близнеця. – Харків : Фоліо, 2005. – с.165-190. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3146-0
1348081
  Дубровіна Л.А. Слово про історика [Калакура Я.С.] // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 82-83
1348082
  Забіяка І. Слово про казкаря, або перше 50-річчя Юрія Ярмиша // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С.9-15
1348083
  Руденко Л. Слово про кафедру // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – С. 3-4


  Про кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1348084
   Слово про книгу. – Х, 1968. – 305с.
1348085
  Федченко П.М. Слово про Кобзаря : біографічний нарис / П.М. Федченко. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1961. – 192с.
1348086
  Тихоненко Л. Слово про Кобзаря (Тарас Шевченко у віршах поетів Харківщини) // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – С. 201-205
1348087
   Слово про колегу [Ядренко М.Й.] / А. Скороход, В. Королюк, М. Перестюк, І. Парасюк, Ю. Мішура, Ю. Козаченко, О. Пономаренко // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 174-176. – ISSN 0206-8001
1348088
  Тимошик М. Слово про колегу. Головні житейські дороговкази // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 47-50
1348089
   Слово про колегу. Скуратівський Леонід Віталійович : до 70-річчя з дня народження // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (126). – С. 49-50
1348090
  Мамалига А.І. Слово про конференцію // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 8-9


  Збірник матеріалів XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови (Київ, 18 квітня 2008). - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. - 356 с.
1348091
   Слово про Корольова. – Київ : Молодь, 1970. – 308с. – (Серія біографічних творів ; Вип.10 ; Життя славетних)
1348092
  Касьянова О. Слово про кохання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 7


  У Національному музії літератури України відбулися поетичні читання за участю за участю літературного об"єднання Sevama та молодих київських поетів. Слухачами й глядачами віршованої імпрези були студенти Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка
1348093
   Слово про Леніна. – К, 1967. – 431с.
1348094
  Губерський Л. Слово про Лідію Дунаєвську // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 250-251. – ISSN 0206-8001
1348095
  Рильський М.Т. Слово про літературу / Максим Рильський. – Київ : Дніпро, 1974. – 383с.
1348096
  Новікова О.О. Слово про Лучицьких // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 9-17. – ISBN 978-966-02-4601-0


  Мемуари Івана і Марії Лучицьких (кінець ХIX - початок ХХ ст.).
1348097
   Слово про Львів. – Львів, 1970. – 320с.
1348098
   Слово про М. Шашкевича. – Львів, 1961. – 64с.
1348099
  Нечай М.П. Слово про майстра / М.П. Нечай. – Дніпропетровськ, 1974. – 80с.
1348100
  Караман С. Слово про Марію Іванівну Пентилюк / С. Караман, О Караман, О. Горошкіна // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 4 (156), квітень. – С. 49-50


  Марія Пентилюк є лідером у створенні методики навчання української мови у вишах, шкільного підручникотворення.
1348101
  Хай М. Слово про метра // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (361), травень - червень. – С. 7-10. – ISSN 0130-6936
1348102
  Косач Ю. Слово про Миколу Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 48-54. – ISSN 0236-1477
1348103
   Слово про мир. – К, 1987. – 246с.
1348104
  Кисіль В. Слово про мого вчителя // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 145-149. – ISSN 0132-1331
1348105
  Яцків Я. Слово про Мстислава Келдиша - головного теоретика космонавтики // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 36-40. – ISSN 1819-7329
1348106
  Підсуха О.М. Слово про наших друзів / О.М. Підсуха. – Київ, 1951. – 95 с.
1348107
  Бабійчук Т. Слово про невмирущого : Заняття у педагогічному коледжі, присвячене Павлові Загребельному // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 30-34
1348108
   Слово про О. Іваненко. – К, 1986. – 117с.
1348109
  Семенюк Г. Слово про Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 3-4
1348110
  Семенюк Г.Ф. Слово про Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 3-5. – ISBN 978-966-171-251-4
1348111
  Слабошпицький М. Слово про Павла Мовчана // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 липня (№ 29). – С. 1
1348112
   Слово про Партію. – Київ, 1961. – 298 с.
1348113
  Кулініч Ю.Я. Слово про Петра Слободянюка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 217-223. – ISSN 0320-9466
1348114
  Мельничук Ю.С. Слово про письменників / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1958. – 504с.
1348115
  Інгульський П.М. Слово про побратимів / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1968. – 191 с.
1348116
  Буряк Б.С. Слово про подвиг / Б.С. Буряк. – К., 1970. – 263 с.
1348117
   Слово про подвиг. – К, 1975. – 216с.
1348118
   Слово про подвиг. – К, 1980. – 238с.
1348119
  Большак В. Слово про подолянку. / В. Большак. – К, 1960. – 155с.
1348120
  Малишко А.С. Слово про поета / А.С. Малишко. – Київ, 1960. – 40с.
1348121
  Рогоза Б.П. Слово про полк Таращанський / Б.П. Рогоза. – Київ : Молодь, 1966. – 109 с.
1348122
  [Щурат В.Г.] Слово про похід Ігоря Святославича : Поема XII в. / [Пеp. і авт. пеpедм. "Вступні замітки до Слова пpо похід Ігоpя Святославича"] Василь Щуpат. – 2-е вид. – Київ ; Львів : К.: Книгарня Т-ва "Вернигора"; Львів: Укр. книжка. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 41, [3] c. – Рік вид. встановлено за кн.: Щуpат В.Г. Вибpані пpаці з істоpії літеpатуpи. К., 1963. - На тит. арк. та обкл. В. Щурат зазначений як авт.
1348123
   Слово про радянського вчителя. – К, 1957. – 580с.
1348124
  Дяченко О.С. Слово про революцію / О.С. Дяченко. – Київ, 1976. – 169с.
1348125
  Рильський М.Т. Слово про рідну матір / М.Т. Рильський. – Київ, 1943. – 7с.
1348126
  Рильський М.Т. Слово про рідну матір / М.Т. Рильський. – Київ : Молодь, 1958. – 92с.
1348127
  Рильський М.Т. Слово про рідну матір : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Молодь, 1977. – 240 с.
1348128
  Рильський М.Т. Слово про рідну матір : поезії / [М. Рильський ; худож. В.В. Руденко]. – Київ : Дніпро, 1990. – 90 с. : іл. – Авт. на тит. арк. не вказ. - Мініатюрне видання
1348129
   Слово про свободу й відповідальність : ініціат. група "Першого грудня" в док. і текстах / [упоряд.: О. Шарговська, Я. Ясиневич]. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. – 423, [1] с. : іл., портр. – На обкл. та тит. арк. також: Вільна людина у вільній країні. – ISBN 978-966-378-614-8
1348130
  Попович М. Слово про Сергія Кримського // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 160-164
1348131
  Сюндюков І. Слово про Силу Духу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 101). – С. 5


  У Київському центрі УКУ Єпископ Паризької єпархії УГКЦ, владика Борис Гудзяк поділився спогадами і думками про місію Кардинала Йосифа Сліпого.
1348132
  Гагаріна Г.Т. Слово про сина / Г.Т. Гагаріна. – Київ, 1985. – 181с.
1348133
  Гордієнко К.О. Слово про слово / К.О. Гордієнко. – К, 1964. – 72с.
1348134
  Коваль А.П. Слово про слово / А.П. Коваль. – Київ : Радянська школа, 1986. – 383 с.
1348135
   Слово про сонячну землю. – Сімферополь
1. – 1967. – 384с.
1348136
   Слово про сонячну землю. – Сімферополь
2. – 1967. – 351с.
1348137
  Загородній А. Слово про старшого колегу // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 32-33. – ISSN 0372-6436


  Баряхтар В.Г.
1348138
  Цеков Юрій Слово про талановитого романтика // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 14 : фото
1348139
  Кінан Е. Слово про те, як Ярослав, князь галицький, у султанів стріляв // Критика. – Київ, 2000. – Грудень, (число 12). – С. 4-7


  "Немає жодних документальних підтверджень існування гаданого "оригіналу" "Слова о полку Ігоревім", а отже - немає твердої підстави ані реконструювати його нібито середньовічні палеографічні характеристики, ані дошукуватися подробиць його "відкриття".
1348140
  Скринченко В. Слово про українського вченого // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 червня (№ 26). – С. 13


  Обозненко Ігор Леонідович - фахівець в області акустики.
1348141
  Скринченко В. Слово про українського музиканта // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 2018. – 3 серпня (№ 31)


  До 75-річчя від дня народження Сергія Анатолійовича Скринченка.
1348142
   Слово про Україну. – К, 1967. – 328с.
1348143
  Кононенко П.П. Слово про Україну і світове українство в системі наукового українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 7-70
1348144
  Леонтович О. Слово про Федора Ернста і "спогади" його дружини Тамари Ернст // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 19/24, жовтень - грудень 2021


  До 130-річчя від дня народження Федора Ернста.
1348145
  Кремень Василь Слово про ювіляра // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 5-9
1348146
  Кремень Василь Слово про ювіляра // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 5-9
1348147
  Семенюк Г.Ф. Слово про Юрія Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 3-5. – ISBN 978-966-171-249-1
1348148
  Павличко Д. Слово про Юрія Мушкетика // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 3
1348149
   Слово пропагандистам. – Новосибирск, 1963. – 87с.
1348150
   Слово просвіти. – Київ, 2000
1348151
   Слово просвіти : газета Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001
1348152
   Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ
27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – 2012. – 16 с.
1348153
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-15 травня (№ 18). – 2013. – 16 с.
1348154
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 жовтня (№ 39). – 2013. – 16 с.
1348155
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
1348156
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
1348157
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
1348158
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 червня (№ 22). – 2013. – 16 с.
1348159
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 березня (№ 10). – 2013. – 16 с.
1348160
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
1348161
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 листопада (№ 44). – 2013. – 16 с.
1348162
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 серпня (№ 31). – 2013. – 16 с.
1348163
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
1348164
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
1348165
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
1348166
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 червня (№ 23). – 2013. – 16 с.
1348167
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 березня (11). – 2013. – 16 с.
1348168
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 лютого (№ 7). – 2013. – 16 с.
1348169
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
1348170
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17/23 жовтня (№ 41). – 2013. – 16 с.
1348171
   Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ
17-23 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
1348172
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 квітня (№ 16). – 2013. – 16 с.
1348173
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
1348174
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 березня (№ 12). – 2013. – 16 с.
1348175
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 серпня (№ 33). – 2013. – 16 с.
1348176
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
1348177
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 квітня - 1 травня (№ 17). – 2013. – 16 с.
1348178
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 липня (№ 29). – 2013. – 16 с.
1348179
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 листопада - 4 грудня (№ 47). – 2013. – 16 с.
1348180
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 лютого - 6 березня (№ 9). – 2013. – 16 с.
1348181
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 березня - 3 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
1348182
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 травня - 5 червня (№ 21). – 2013. – 16 с.
1348183
   Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ
31 січня - 6 лютого (№5). – 2013. – 16 с.
1348184
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 жовтня-6 листопада (№ 43). – 2013. – 16 с.
1348185
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 травня (№ 17). – 2014. – 16 с.
1348186
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 липня (№ 26). – 2014. – 16 с.
1348187
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3 -9 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
1348188
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 грудня (№ 48). – 2014. – 16 с.
1348189
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
1348190
   Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ
6 -12 лютого (№ 5). – 2014. – 16 с.
1348191
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 травня (№ 18). – 2014. – 16 с.
1348192
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
1348193
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 липня (№ 27). – 2014. – 16 с.
1348194
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 вересня (№ 36). – 2014. – 16 с.
1348195
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 грудня (№ 49). – 2014. – 16 с.
1348196
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 червня (№ 23). – 2014. – 16 с.
1348197
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-18 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
1348198
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
1348199
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 листопада (№ 45). – 2014. – 16 с.
1348200
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 травня (№ 19). – 2014. – 16 с.
1348201
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
1348202
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 липня (№ 28). – 2014. – 16 с.
1348203
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 грудня (№ 50). – 2014. – 16 с.
1348204
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 листопада (№ 46). – 2014. – 16 с.
1348205
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
1348206
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
1348207
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
1348208
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 жовтня (№ 42). – 2014. – 16 с.
1348209
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 липня (№ 29). – 2014. – 16 с.
1348210
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 квітня (№ 16). – 2014. – 16 с.
1348211
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 грудня (№ 51). – 2014. – 16 с.
1348212
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 червня-2липня (№ 25). – 2014. – 16 с.
1348213
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 березня - 2 квітня (№ 12). – 2014. – 16 с.
1348214
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 листопада - 3 грудня (№ 47). – 2014. – 16 с.
1348215
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 травня - 4 червня (№ 21). – 2014. – 16 с.
1348216
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 жовтня - 5 листопада (№ 43). – 2014. – 16 с.
1348217
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 грудня (№ 52). – 2014. – 16 с.
1348218
   Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 липня - 6 серпня (№ 30). – 2014. – 16 с.
1348219
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
1348220
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
1348221
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
1348222
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
1348223
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
1348224
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 серпня (№ 31). – 2015. – 16 с.
1348225
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 травня (№ 18). – 2015. – 16 с.
1348226
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
1348227
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 липня (№ 27). – 2015. – 16 с.
1348228
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 вересня (№ 36). – 2015. – 16 с.
1348229
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
1348230
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
1348231
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 листопада (№ 45). – 2015. – 16 с.
1348232
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 серпня (№ 32). – 2015. – 16 с.
1348233
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 травня (№ 19). – 2015. – 16 с.
1348234
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
1348235
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 квітня (№ 15). – 2015. – 16 с.
1348236
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 липня (№ 28). – 2015. – 16 с.
1348237
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 вересня (№ 37). – 2015. – 16 с.
1348238
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
1348239
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 листопада (№ 46). – 2015. – 16 с.
1348240
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 березня (№ 11). – 2015. – 16 с.
1348241
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 серпня (№ 33). – 2015. – 16 с.
1348242
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
1348243
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 жовтня (№ 42). – 2015. – 16 с.
1348244
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 липня (№ 29). – 2015. – 16 с.
1348245
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 грудня (№ 51). – 2015. – 16 с.
1348246
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 червня - 1липня (№ 25). – 2015. – 16 с.
1348247
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 березня - 1 квітня (№ 12). – 2015. – 16 с.
1348248
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 листопада - 2 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
1348249
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 серпня - 2 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
1348250
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 травня - 3 червня (№ 21). – 2015. – 16 с.
1348251
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
1348252
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 квітня - 6 травня (№ 17). – 2015. – 16 с.
1348253
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 грудня (№ 52). – 2015. – 16 с.
1348254
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1348255
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
1348256
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
1348257
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 листопада (№ 44). – 2016. – 16 с.
1348258
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
1348259
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1348260
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 травня (№ 18). – 2016. – 16 с.
1348261
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 жовтня (№ 40). – 2016. – 16 с.
1348262
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
1348263
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
1348264
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 вересня (№ 36). – 2016. – 16 с.
1348265
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
1348266
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
1348267
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 листопада (№ 45). – 2016. – 16 с.
1348268
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
1348269
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
1348270
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 серпня (№ 32). – 2016. – 16 с.
1348271
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 травня (№ 19). – 2016. – 16 с.
1348272
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1348273
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1348274
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
1348275
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 вересня (№ 37). – 2016. – 16 с.
1348276
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1348277
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 червня (№ 24). – 2016. – 16 с.
1348278
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
1348279
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 листопада (№ 46). – 2016. – 16 с.
1348280
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 серпня (№ 33). – 2016. – 16 с.
1348281
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 лютого (№ 7). – 2016. – 16 с.
1348282
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
1348283
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 жовтня (№ 42). – 2016. – 16 с.
1348284
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 квітня (№ 16). – 2016. – 16 с.
1348285
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 січня (№ 3). – 2016. – 16 с.
1348286
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 вересня (№ 38). – 2016. – 16 с.
1348287
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 грудня (№ 51). – 2016. – 16 с.
1348288
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 червня (№ 25). – 2016. – 16 с.
1348289
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 березня (№ 12). – 2016. – 16 с.
1348290
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1348291
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 серпня (№ 34). – 2016. – 16 с.
1348292
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 лютого - 2 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
1348293
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 травня - 1 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
1348294
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 жовтня - 2 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
1348295
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 квітня - 4 травня (№ 17). – 2016. – 16 с.
1348296
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 січня - 3 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
1348297
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
1348298
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29-31 грудня (№ 52). – 2016. – 16 с.
1348299
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 червня - 6 липня (№ 26). – 2016. – 16 с.
1348300
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 березня - 6 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1348301
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-11 січня (№ 1). – 2017. – 16 с.
1348302
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1348303
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
1348304
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
1348305
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
1348306
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
1348307
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 серпня (№ 31). – 2017. – 16 с.
1348308
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 травня (№ 18). – 2017. – 16 с.
1348309
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5 - 11 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
1348310
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1348311
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
1348312
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 вересня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1348313
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
1348314
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
1348315
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
1348316
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
1348317
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
1348318
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 серпня (№ 32). – 2017. – 16 с.
1348319
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 травня (№ 19). – 2017. – 16 с.
1348320
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
1348321
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 січня (№ 2). – 2017. – 16 с.
1348322
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
1348323
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 липня (№ 28). – 2017. – 16 с.
1348324
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 вересня - 6 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
1348325
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
1348326
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
1348327
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1348328
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
1348329
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1348330
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1348331
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19 - 25 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
1348332
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
1348333
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
1348334
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 липня (№ 29). – 2017. – 16 с.
1348335
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
1348336
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
1348337
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
1348338
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
1348339
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23 лютого - 1 березня (№ 8). – 2017. – 16 с.
1348340
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 червня (№ 34). – 2017. – 16 с.
1348341
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
1348342
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 січня - 1 лютого (№ 4). – 2017. – 16 с.
1348343
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 квітня - 3 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
1348344
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 липня-2 серпня (№ 30). – 2017. – 16 с.
1348345
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
1348346
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28-31 грудня (№ 52). – 2017. – 16 с.
1348347
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 червня - 5 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
1348348
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 листопада - 6 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
1348349
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
1348350
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1348351
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
1348352
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 березня (№ 9). – 2018. – 16 с.
1348353
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 листопада (№ 44). – 2018. – 16 с.
1348354
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
02-8 серпня (№ 31). – 2018. – 16 с.
1348355
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 травня (№ 18). – 2018. – 16 с.
1348356
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
1348357
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 жовтня (№ 40). – 2018. – 16 с.
1348358
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 липня (№ 27). – 2018. – 16 с.
1348359
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
1348360
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 вересня (№ 36). – 2018. – 16 с.
1348361
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 грудня (№ 49). – 2018. – 16 с.
1348362
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
1348363
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 листопада (№ 45). – 2018. – 16 с.
1348364
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 березня (№ 10). – 2018. – 16 с.
1348365
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
1348366
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 серпня (№ 32). – 2018. – 16 с.
1348367
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 травня (№ 19). – 2018. – 16 с.
1348368
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 жовтня (№ 41). – 2018. – 16 с.
1348369
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
1348370
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
1348371
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 липня (№ 28). – 2018. – 16 с.
1348372
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 вересня (№ 37). – 2018. – 16 с.
1348373
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 грудня (№ 50). – 2018. – 16 с.
1348374
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 червня (№ 24). – 2018. – 16 с.
1348375
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 листопада (№ 46). – 2018. – 16 с.
1348376
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 березня (№ 11). – 2018. – 16 с.
1348377
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 лютого (№ 7). – 2018. – 16 с.
1348378
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 серпня (№ 33). – 2018. – 16 с.
1348379
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 травня (№ 20). – 2018. – 16 с.
1348380
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 жовтня (№ 42). – 2018. – 16 с.
1348381
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
1348382
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 квітня (№ 16). – 2018. – 16 с.
1348383
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 липня (№ 29). – 2018. – 16 с.
1348384
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 вересня (№ 38). – 2018. – 16 с.
1348385
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 грудня (№ 51). – 2018. – 16 с.
1348386
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 червня (№ 25). – 2018. – 16 с.
1348387
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 листопада (№ 47). – 2018. – 16 с.
1348388
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 лютого (№ 8). – 2018. – 16 с.
1348389
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
1348390
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22 березня - 4 квітня (№ 13). – 2018. – 16 с.
1348391
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 серпня (№ 34). – 2018. – 16 с.
1348392
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 травня (№ 21). – 2018. – 16 с.
1348393
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 жовтня (№ 43). – 2018. – 16 с.
1348394
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 січня (№ 4). – 2018. – 16 с.
1348395
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 квітня - 2 травня (№ 17). – 2018. – 16 с.
1348396
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 липня - 1 серпня (№ 30). – 2018. – 16 с.
1348397
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – 2018. – 16 с.
1348398
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27-31 грудня (№ 52). – 2018. – 16 с.
1348399
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 червня - 4 липня (№ 26). – 2018. – 16 с.
1348400
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 листопада - 5 грудня (№ 48). – 2018. – 16 с.
1348401
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 серпня - 5 вересня (№ 35). – 2018. – 16 с.
1348402
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 травня - 6 червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
1348403
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 серпня (№ 31). – 2019. – 16 с.
1348404
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 жовтня (№ 40). – 2019. – 16 с.
1348405
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 січня (№ 1). – 2019. – 16 с.
1348406
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 квітня (№ 14). – 2019. – 16 с.
1348407
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 липня (№ 27). – 2019. – 16 с.
1348408
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 вересня (№ 36). – 2019. – 16 с.
1348409
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 грудня (№ 49). – 2019. – 16 с.
1348410
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 червня (№ 23). – 2019. – 16 с.
1348411
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 листопада (№ 45). – 2019. – 16 с.
1348412
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 березня (№ 10). – 2019. – 16 с.
1348413
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 лютого (№ 6). – 2019. – 16 с.
1348414
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 серпня (№ 32). – 2019. – 16 с.
1348415
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 (№ 19). – 2019. – 16 с.
1348416
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 січня (№ 2). – 2019. – 16 с.
1348417
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 жовтня (№ 41). – 2019. – 16 с.
1348418
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 липня (№ 28). – 2019. – 16 с.
1348419
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 квітня (№ 15). – 2019. – 16 с.
1348420
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 вересня (№ 37). – 2019. – 16 с.
1348421
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 грудня (№ 50). – 2019. – 16 с.
1348422
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 червня (№ 24). – 2019. – 16 с.
1348423
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 листопада (№ 46). – 2019. – 16 с.
1348424
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 березня (№ 11). – 2019. – 16 с.
1348425
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 лютого (№ 7). – 2019. – 16 с.
1348426
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 серпня (№ 33). – 2019. – 16 с.
1348427
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 травня (№ 20). – 2019. – 16 с.
1348428
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 січня (№ 3). – 2019. – 16 с.
1348429
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 жовтня (№ 42). – 2019. – 16 с.
1348430
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 липня (№ 29). – 2019. – 16 с.
1348431
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 квітня (№ 16). – 2019. – 16 с.
1348432
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 вересня (№ 38). – 2019. – 16 с.
1348433
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 грудня (№ 51). – 2019. – 16 с.
1348434
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 червня (№ 25). – 2019. – 16 с.
1348435
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 листопада (№ 47). – 2019. – 16 с.
1348436
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 лютого (№ 8). – 2019. – 16 с.
1348437
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 березня (№ 12). – 2019. – 16 с.
1348438
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 серпня (№ 34). – 2019. – 16 с.
1348439
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 травня (№ 21). – 2019. – 16 с.
1348440
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 січня (№ 4). – 2019. – 16 с.
1348441
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 жовтня (№ 43). – 2019. – 16 с.
1348442
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25-31 липня (№ 30). – 2019. – 16 с.
1348443
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 квітня - 8 травня (№ 17/18). – 2019. – 16 с.
1348444
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – 2019. – 16 с.
1348445
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26-31 грудня (№ 52). – 2019. – 16 с.
1348446
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 червня - 3 липня (№ 26). – 2019. – 16 с.
1348447
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 листопада - 4 грудня (№ 48). – 2019. – 16 с.
1348448
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 березня - 3 квітня (№ 13). – 2019. – 16 с.
1348449
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 лютого - 6 березня (№ 9). – 2019. – 16 с.
1348450
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 серпня - 4 вересня (№ 35). – 2019. – 16 с.
1348451
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 травня - 5 червня (№ 22). – 2019. – 16 с.
1348452
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 січня - 6 лютого (№ 5). – 2019. – 16 с.
1348453
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – 2019. – 16 с.
1348454
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-15 січня (№ 1/2). – 2020. – 16 с.
1348455
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-10 червня (№ 14/15). – 2020. – 16 с.
1348456
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 жовтня (№ 40). – 2020. – 16 с.
1348457
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 липня (№ 22/23). – 2020. – 16 с.
1348458
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 вересня (№ 36). – 2020. – 16 с.
1348459
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 грудня (№ 49). – 2020. – 16 с.
1348460
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 листопада (№ 45). – 2020. – 16 с.
1348461
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 березня (№ 10). – 2020. – 16 с.
1348462
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 лютого (№ 6). – 2020. – 16 с.
1348463
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 серпня (№ 32). – 2020. – 16 с.
1348464
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 жовтня (№ 41). – 2020. – 16 с.
1348465
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 липня (№ 24/25). – 2020. – 16 с.
1348466
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 вересня (№ 37). – 2020. – 16 с.
1348467
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 грудня (№ 50). – 2020. – 16 с.
1348468
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 червня (№ 16/17). – 2020. – 16 с.
1348469
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 березня (№ 11). – 2020. – 16 с.
1348470
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12-18 листопада (№ 46). – 2020. – 16 с.
1348471
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 лютого (№ 7). – 2020. – 16 с.
1348472
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 серпня (№ 33). – 2020. – 16 с.
1348473
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15 - 21 жовтня (№ 42). – 2020. – 16 с.
1348474
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 липня (№ 26/27). – 2020. – 16 с.
1348475
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 січня (№ 3). – 2020. – 16 с.
1348476
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 вересня (№ 38). – 2020. – 16 с.
1348477
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-31 грудня (№ 51/52). – 2020. – 16 с.
1348478
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 червня (№ 18/19). – 2020. – 16 с.
1348479
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19 березня - 8 квітня (№ 12/13). – 2020. – 16 с.
1348480
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 листопада (№ 47). – 2020. – 16 с.
1348481
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 лютого (№ 8). – 2020. – 16 с.
1348482
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 серпня (№ 34). – 2020. – 16 с.
1348483
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 жовтня (№ 43). – 2020. – 16 с.
1348484
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 липня (№ 28/29). – 2020. – 16 с.
1348485
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 січня (№ 4). – 2020. – 16 с.
1348486
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 вересня (№ 39). – 2020. – 16 с.
1348487
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 червня - 1 липня (№ 20/21). – 2020. – 16 с.
1348488
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 листопада - 2 грудня (№ 48). – 2020. – 16 с.
1348489
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 серпня - 2 вересня (№ 35). – 2020. – 16 с.
1348490
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 лютого - 4 березня (№ 9). – 2020. – 16 с.
1348491
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 жовтня - 4 листопада (№ 44). – 2020. – 16 с.
1348492
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 січня - 5 лютого (№ 5). – 2020. – 16 с.
1348493
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 липня - 1 серпня (№ 30/31). – 2020. – 16 с.
1348494
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-8 вересня (№ 35). – 2021. – 16 с.
1348495
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-7 липня (№ 26). – 2021. – 16 с.
1348496
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-8 грудня (№ 48). – 2021. – 16 с.
1348497
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3-9 червня (№ 22). – 2021. – 16 с.
1348498
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 лютого (№ 5). – 2021. – 16 с.
1348499
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 березня (№ 9). – 2021. – 16 с.
1348500
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 листопада (№ 44). – 2021. – 16 с.
1348501
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
5-11 серпня (№ 31). – 2021. – 16 с.
1348502
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 жовтня (№ 40). – 2021. – 16 с.
1348503
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
7-13 січня (№ 1). – 2021. – 16 с.
1348504
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-21 квітня (№ 14/15). – 2021. – 16 с.
1348505
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 липня (№ 27). – 2021. – 16 с.
1348506
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-22 вересня (№ 36/37). – 2021. – 16 с.
1348507
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 грудня (№ 49). – 2021. – 16 с.
1348508
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 червня (№ 23). – 2021. – 16 с.
1348509
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 березня (№ 10). – 2021. – 16 с.
1348510
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 лютого (№ 6). – 2021. – 16 с.
1348511
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 листопада (№ 45). – 2021. – 16 с.
1348512
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
12 - 18 серпня (№ 32). – 2021. – 16 с.
1348513
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 травня (№ 19). – 2021. – 16 с.
1348514
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 жовтня (№ 41). – 2021. – 16 с.
1348515
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
14-20 січня (№ 2). – 2021. – 16 с.
1348516
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 липня (№ 28). – 2021. – 16 с.
1348517
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 грудня (№ 50). – 2021. – 16 с.
1348518
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 червня (№ 24). – 2021. – 16 с.
1348519
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 лютого (№ 7). – 2021. – 16 с.
1348520
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 березня (№ 11). – 2021. – 16 с.
1348521
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-30 листопада (№ 46/47). – 2021. – 16 с.
1348522
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-31 серпня (№ 33-34). – 2021. – 16 с.
1348523
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 травня (№ 20). – 2021. – 16 с.
1348524
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 жовтня (№ 42). – 2021. – 16 с.
1348525
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
21-27 січня (№ 3). – 2021. – 16 с.
1348526
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 квітня (№ 16). – 2021. – 16 с.
1348527
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 липня (№ 29). – 2021. – 16 с.
1348528
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 вересня (№ 38). – 2021. – 16 с.
1348529
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-29 грудня (№ 51). – 2021. – 16 с.
1348530
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 червня (№ 25). – 2021. – 16 с.
1348531
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – 2021. – 16 с.
1348532
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 лютого - 3 березня (№ 8). – 2021. – 16 с.
1348533
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 травня - 2 червня (№ 21). – 2021. – 16 с.
1348534
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 жовтня - 3 листопада (№ 43). – 2021. – 16 с.
1348535
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
28 січня - 3 лютого (№ 4). – 2021. – 16 с.
1348536
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 квітня - 12 травня (№ 17/18). – 2021. – 16 с.
1348537
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 липня - 4 серпня (№ 30). – 2021. – 16 с.
1348538
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30 вересня - 6 жовтня (№ 39). – 2021. – 16 с.
1348539
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
30-31 грудня (№ 52). – 2021. – 16 с.
1348540
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
1-9 листопада (№ 39). – 2022. – 16 с.
1348541
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
2-8 червня (№ 15/19). – 2022. – 16 с.
1348542
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
3 - 9 лютого (№ 4). – 2022. – 16 с.
1348543
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
4-10 серпня (№ 26). – 2022. – 16 с.
1348544
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
6-12 жовтня (№ 35). – 2022. – 16 с.
1348545
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
8-14 вересня (№ 31). – 2022. – 16 с.
1348546
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
9-15 червня (№ 20/21). – 2022. – 16 с.
1348547
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 лютого (№ 5). – 2022. – 16 с.
1348548
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
10-16 листопада (№ 40). – 2022. – 16 с.
1348549
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
11-17 серпня (№ 27). – 2022. – 16 с.
1348550
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-31 жовтня (№ 36/38). – 2022. – 24 с.
1348551
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
13-19 січня (№ 1). – 2022. – 16 с.
1348552
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
15-21 вересня (№ 32). – 2022. – 16 с.
1348553
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
16-22 червня (№ 22/23). – 2022. – 16 с.
1348554
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
17-23 листопада (№ 41). – 2022. – 16 с.
1348555
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
18-24 серпня (№ 28). – 2022. – 16 с.
1348556
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
19-25 травня (№ 8/9). – 2022. – 16 с.
1348557
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
20-26 січня (№ 2). – 2022. – 16 с.
1348558
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
22-28 вересня (№ 33). – 2022. – 16 с.
1348559
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
23-30 червня (№ 24/25). – 2022. – 24 с.
1348560
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24 лютого- 2 березня (№ 7). – 2022. – 16 с.
1348561
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
24-30 листопада (№ 42). – 2022. – 16 с.
1348562
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
25 серпня - 7 вересня (№ 29/30). – 2022. – 16 с.
1348563
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
26 травня - 1 червня (№ 10/14). – 2022. – 16 с.
1348564
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
27 січня - 2 лютого (№ 3). – 2022. – 16 с.
1348565
   Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ
29 вересня - 5 жовтня (№ 34). – 2022. – 16 с.
1348566
   Слово прощання [з Соломією Павличко] / Колектив редакції газети "Освіта України" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1348567
   Слово прощання. Пам"яті Л.В. Чуйко // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 197-198. – ISSN 2072-9480
1348568
  Плитченко А.И. Слово растений / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1979. – 119с.
1348569
  Скопенко В.В. Слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 1-2
1348570
  Губерський Л.В. Слово ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
1348571
  Вишняк М.Я. Слово рідне українське / Михайло Вишняк. – Сімферополь : Таврія, 2011. – 227, [1] с. : портр. – До 20-річчя незалежності України. – ISBN 978-966-435-287-8


  Книга-антологія, котра знайомить читачів із творчістю дев"ятнадцяти кримських україномовних професійних майстрів слова - членів Національної спілки України, які пов"язали своє життя і творчу долю з Кримом, що став для них другою батьківщиною. В змісті ...
1348572
   Слово Родина. – Бухарест, 1984. – 47с.
1348573
  Омельчук Сергій Слово розумне, моральне, емоційне... : мовні засоби створення ораторського виступу та методика їх опрацювання на аспектних уроках української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Час інформаційного буму в сучасному суспільстві (використання комп"ютерів, Інтернет-ресурсів, мобільних телефонів тощо) стає періодом не тільки небезпечного впливу телекомунікаційних технологій на духовне й фізичне здоров"я підлітків, а й мовленнєвої ...
1348574
   Слово русской культуры в картине мироздания / М-во образования и науки РФ, Новгорд. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгор. гос. ун-т, 2011. – 198, [1] с. – ISBN 978-5-89896-404-7
1348575
  Теряев Д.А. Слово русской речи как артикулярно-акустическое единство (экс. фонетич. исслед.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Теряев Д. А.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
1348576
  Теряев Дмитрий Алексеевич Слово русской речи как артикулятивно-акустическое единство (экспериментально-фонетическое исследование) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Теряев Дмитрий Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 206л. – Бібліогр.:л.140-143
1348577
   Слово с эстрады. – М, 1950. – 352с.
1348578
   Слово с эстрады. – М, 1954. – 223с.
1348579
   Слово с эстрады. – 2-е изд., доп. – М, 1956. – 381с.
1348580
   Слово с эстрады. – М, 1960. – 391с.
1348581
   Слово с эстрады. – М, 1970. – 533с.
1348582
   Слово Святішого Отця Івана Павла ІІ до України : Вид-ня секретаріату Синоду Єпископів української греко-католицької церкви. – Львів : Свічадо, 2001. – 204с. – ISBN 966-561-230-1
1348583
   Слово Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на Урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української революції 1917-1921 років // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 296-298. – ISSN 2518-7546
1348584
   Слово скорби и утешения. – М, 1963. – 190с.
1348585
   Слово служит и зовет. – М, 1987. – 63с.
1348586
  Попов Н.И. Слово современника. / Н.И. Попов. – Калинин, 1958. – 195с.
1348587
  Плоткін Г.Д. Слово солдата / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1958. – 256 с.
1348588
  Александров В.Е. Слово солдата : рассказ / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1963. – 42 с. – (Библиотека солдата и матроса)
1348589
   Слово солдата. – М, 1990. – 446с.
1348590
   Слово солдата. – М, 1991. – 496 с.
1348591
   Слово солдата. – М, 1991. – 463 с.
1348592
  Суворов Г. Слово солдата. Стихи. / Г. Суворов. – Абакан, 1954. – 72с.
1348593
  Суворов Г. Слово солдата. Стихотворения. / Г. Суворов. – Л., 1954. – 64с.
1348594
  Суворов Г.К. Слово солдата. Стихотворения. / Г.К. Суворов. – Москва, 1970. – 64с.
1348595
  Ай Цин Слово солнца : избр. стихотворения : пер. с кит. / Ай Цин ; [сост. и предисл. Л. Черкасского ; худож. Л. Копачева]. – Москва : Радуга, 1989. – 223, [1] с. : ил.
1348596
  Антонюк В. Слово співане... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 164-168
1348597
  Переверзев Н.В. Слово сталевара / Н.В. Переверзев. – Сталино-Донбасс, 1959. – 36с.
1348598
  Тула Тураб Слово старого чинара : стихи / Тураб Тула ;. – Москва : Правда, 1984. – 32 с. – (Библиотека "Огонек")
1348599
  Копаниця Л.М. Слово старозавітне та слово Шевченкове: парадигма любові // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 57-62.
1348600
  Генц Н.Н. Слово старшего друга. / Н.Н. Генц. – М, 1964. – 79с.
1348601
  Големба А. Слово старых мастеров // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 387-414
1348602
  Маляренко В. Слово судді про прокурора і прокуратуру // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-15.
1348603
  Гей В. Слово сумління, любові, тривоги. (Волинській письменницькій організаціїї - 25 років ) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 185-188ук. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1348604
  Хижняк А.Ф. Слово сучасника / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1974. – 411 с.
1348605
  Єрмоленко С.Я. Слово Т. Шевченка vs слово П. Куліша: джерела національної ідентичності // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 3-13. – ISSN 1682-3540


  Стаття містить інформацію про ставлення Т. Шевченка і П. Куліша до українського слова як «органу» національної ідентичності, виразника українознавчого світогляду, механізму почуттєвого і раціонального сприйняття світу, невіддільного компонента ...
1348606
  Зінченко В.П. Слово та особистісне буття // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 6-29. – ISSN 2226-4078


  Стаття призначена аналізу слова як складного феномену, який визначає особливості психічного життя і виступає універсальним механізмом вираження ії внутрішнього світу. Проаналізовані погляди на значення слова в житті психологів.
1348607
  Покровська І.Л. Слово та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 183-191. – ISSN 1682-671Х
1348608
  Воропаєва Т. Слово Тараса Шевченка як чинник формування української модерної нації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 66-68
1348609
  Здоровега В.И. Слово тоже есть дело / В.И. Здоровега. – Москва, 1979. – 174с.
1348610
  Калинець І. Слово триваюче (Ігор Калинець) : інтерв"ю з поетом; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 182-190. – ISBN 966-7379-16-7
1348611
   Слово у душі - душа у слові : українська мова в сучасному культурному просторі Східної України : (матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 17 листопада, 2010 року) / Донец. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; [редкол.: С. Кузнецова та ін.]. – Донецьк : Укр. культурол. центр, 2010. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1348612
  Вовк П.С. Слово у мовній системі, мовному матеріалі, мовленнєвій діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 61-64
1348613
  Полюга Л.М. Слово у поетичному тексті Івана Франка / Л.М. Полюга. – Київ, 1977. – 168с.
1348614
  Максимов Н.И. Слово учит, пример ведет. / Н.И. Максимов. – Сталинград, 1961. – 56с.
1348615
  Зорина Л.Я. Слово учителя в учебном процессе / Л.Я. Зорина. – М., 1984. – 80с.
1348616
  Прокопович Феофан Слово Феофана Прокоповича в день Равноапостольного князя Владимира и Дума о Богдане Хмельницьком и Барабаше с мотивом / [предисл. П[авла] Ж[уковича]]. – Киев : Типогр. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 23, 6 с. – Отд. Оттиск из: Киевская старина. - Конволют. Перепл. с: Дума про Хмельницького та Барбаша од кобзаря Павла Братиці
1348617
  Гжицький В.З. Слово честі / В.З. Гжицький. – Львів, 1968. – 247 с.
1348618
  Карпіловська Є.А. Слово Шевченка в сучасному мовомисленні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 137-140. – ISSN 1682-3540


  Рецензія на: Гнатюк, Л.П., Дядечко, Л.П., Набережнєва, Т.Є. та ін. (упор.). (2020). Шевченкове слово в мовах світу: словник-довідник. Гнатюк, Л.П., Дядечко, Л.П. (ред.). Київ. Нова праця київських мовознавців є потужною відповіддю на ...
1348619
  Дядечко Л.П. Слово Шевченко во всепланетном многоголосье // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 2 (56). – С. 2-6. – ISSN 2305-7319
1348620
  Пермяков В. Слово юности / В. Пермяков, 1950. – 80с.
1348621
  Плахотнюк Н.О. Слово як архитип в епістемологічній проблематиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С.321-328
1348622
  Плахотнюк Н.О. Слово як архітектура сенсу / Н.О. Плахотнюк, С.В. Іванова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 101-104.
1348623
  Мегела Ю.В. Слово як дар : поезії / Юрій Мегела. – Перечин : ТУРпрес, 2009. – 63 с. : іл. – ISBN 978-966-8462-10-8
1348624
  Волошина Г. Слово як засіб створення художнього образу / Г. Волошина, Г. Коберник // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 27-33. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2706-6258
1348625
  Плахотнюк Н.О. Слово як зброя в українській ментальності (полемісти XVI-XVII ст. // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 387-394


  В статті йдеться про особливість відношення українських полемістів до архетипу слова в умовах католицької контрреформації. В статье идет речь о специфике отношения украинских полемистов к архетипу слова в условиях католической контрреформации. The ...
1348626
  Бублейник Л.В. Слово як картинна реальність культури (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 14-18. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1348627
  Шевченко Л.О. Слово як конструктивний елемент поетичного мислення в рамках когнітивного підходу (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 368-371
1348628
  Устименко А.В. Слово як міф з точки зору дитячого мовлення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 56-57
1348629
  Федченко Х.І. Слово як основний засіб ескапізму (на матеріалі романів Джоан Ролінг) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 307-308. – (Бібліотека Інституту філології)
1348630
  Груць Г. Слово як сакральний символ: педагогічний аспект // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 94-104. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1348631
  Шавелашвілі Є. Слово як центральна одиниця в системі сучасної турецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 129-132. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1348632
  Ткаченко А.О. Слово як чинник, або ж постколоніальні глюки калькованої свідомості // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 276-284
1348633
  Окороков А.Д. Слово, ведущее в бой / А.Д. Окороков. – Москва, 1980. – 351 с.
1348634
  Левицький А.Е. Слово, висловлення та текст у творенні комічного (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 258-261
1348635
  Кирилюк Є.П. Слово, віддане народові / Є.П. Кирилюк. – К., 1972. – 399с.
1348636
  Филарет Слово, говоренное, ... при гробе главнокомандовавшаго армиями генерал-фелдмаршала, ...Михаила Иларионовича Голенищева-Кутузова Смоленскаго, в день в день погребения его, июня 13 дня 1813 года, в Казанском соборе, ... архимандритом Филаретом / Филарет, (архимандрит) // Слово похвальное всемилостивейшему государю императору Александру Первому,августейшему избавителю и миротворцу Европы,произносимое в Публичном годовом собрании Императорского Московского университета июля 10 дня 1814 года. / А.Ф. Мерзляков. – Москва, 1814. – 31 с.
1348637
   Слово, данное Вождю, выполнено. – Сталинград : Обл.книгоиздательство, 1949. – 68 с. – (Библиотечка колхозника)
1348638
  Токарська А. Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 259-263. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Оцінено одну із геніальних рис патріарха українського національного устремління та його роль як творца історії - володіння подвижницьким талантом комунікувати, словом вершити історію нації. У контексті об"єктивних оцінок М. Грушевського для нових ...
1348639
  Костыря В.А. Слово, звучащее вновь: стихи и поэмы / В.А. Костыря. – Ташкент, 1984. – 367с.
1348640
  Дудок Р.І. Слово, значення та його смисли (до 100-річчя від дня народження вченого, філолога, германіста та педагога Сергія Омеляновича Гурського (1919-2019) // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 16-20. – ISSN 2304-5809
1348641
   Слово, зовущее вперед. – Л, 1974. – 191с.
1348642
  Куракова А. Слово, зовущее вперед. / А. Куракова. – Вологда, 1960. – 39с.
1348643
  Лисаковская С.А. Слово, зовущее к победе / С.А. Лисаковская. – К., 1977. – 24с.
1348644
  Авалиани Г.А. Слово, ковавшее победу / Авалиани Георгий Арсенович ; пер. з груз. Н. Тархнишвили. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 140 с.
1348645
  Шалимов Ю.Б. Слово, которого ждут / Ю.Б. Шалимов. – Элиста, 1965. – 36с.
1348646
   Слово, которое вело в бой. – 28с.
1348647
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1971. – 256, [2] с.
1348648
   Слово, которое вело в бой : 36 фотокопий, 1974. – 30с.
1348649
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1975. – 198, [1] с.
1348650
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1980. – 143, [1] с.
1348651
   Слово, которое вело в бой. – Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те издательского объединения "Вища школа", 1985. – 109, [1] с.
1348652
  Чередниченко О.І. Слово, мовлене інакше (іноземна філологія в Київському університеті) // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.160-172
1348653
   Слово, народжене в борні. – К, 1984. – 262с.
1348654
  Красиков М. Слово, не вбите кулею : Дщ 90-річчя з дня народження поета Михайла Кульчицького // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 158-162. – ISSN 0130-1608
1348655
  Строганов А.И. Слово, необходимое людям / А.И. Строганов, И.Е. Свистунов. – Краснодар, 1969. – 40с.
1348656
  Исмаил Мамед Слово, сказанное в срок : стихи и поэмы / Мамед Исмаил ; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1982. – 111 с.
1348657
  Певницкий В. Слово, сказанное в церкви Киево-Братского монастыря в пяток первой недели великого поста (25 февраля 1900 года), на вечернем богослужении, известном под именем пассии. : (О памятовании смерти). – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 11 с. – Отд. отт. из журн. : "Труды Киевской дух. Академии", № 3, 1900
1348658
  Адаров А.О. Слово, сказанное людям : стихи : пер. с алт. / Аджан Адаров. – Москва : Советский писатель, 1985. – 96 с. : ил.
1348659
  Пустовойт П.Г. Слово, стиль, образ : пособие для учителей / П.Г. Пустовойт. – Москва : Просвещение, 1965. – 260 с.
1348660
  Сварог В. Слово, стиль, образ // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 267, квітень : квітень. – С. 8-10


  Оповідання Зосима Дончука.
1348661
  Исаева Н.В. Слово, творящее мир : От ранней Веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта / Н.В. Исаева; РАН. Ин-тут востоковедения. – Москва : Ладомир, 1996. – 271с. – (Ex oriente lux). – ISBN 5-86218-222-5
1348662
   Слово, твоя Батьківщина : альманах / [упоряд. В. Терен ; відп. ред. М. Світлицький]. – Київ : Світлиця. – ISBN 966-8093-33-2
[Т. 3]. – 2009. – 256 с.


  Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским ...
1348663
  Жулинський М. Слово, театр і життя Леся Танюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 23


  "Щоденник без купюр" Леся Танюка як біографія цілої доби.
1348664
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-207-3(Т.1)
Том 1 : Слово. – 2003. – 832с.
1348665
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-208-1(Т.2)
Том 2 : Театр. – 2003. – 820с.
1348666
  Танюк Л.С. Слово, театр, життя : Вибране в 3-х томах / Лесь Танюк. – Київ : Альтерпрес. – ISBN 966-542-189-1; 966-542-209-Х(Т.3)
Том 3 : Життя. – 2003. – 828с.
1348667
  Карасьов М. Слово, що відкидає тінь // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 14


  Відгук на книгу Василя Трубая "Натюрморт з нотами"
1348668
  Горбець І.Ю. Слово, що кличе до діла / І.Ю. Горбець. – Х, 1972. – 78с.
1348669
  Вороновська Д.І. Слово, що стало "міфом": спроба інтерпретації поезій Олега Лишеги // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 12-15. – ISSN 1996-9872
1348670
  Сорока П. Слово, як шал, або Уроки запеклого щастя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 6-7


  Український письменник Станіслав Бондаренко.
1348671
  Ковалець Л. Слово, яке перелітає час: поезія Анатолія Качана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 106-109. – ISSN 0236-1477
1348672
  Михайленко В. Слово, яке формує націю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)


  Творчість українського письменника Леоніда Томи.
1348673
  Миланич Л.И. Слово. / Л.И. Миланич. – Хабаровск, 1972. – 64с.
1348674
  Якушин Б.В. Слово. / Б.В. Якушин. – Москва, 1975. – 296с.
1348675
  Пресняков О.П. Слово. думка, образ / О.П. Пресняков. – К, 1974. – 48с.
1348676
  Вовк П.С. Слово. Звукова форма : Навчальний посібник / П.С. Вовк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-565-3
1348677
  Дем"янчук І. Слово. Менталітет. Історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 203). – С. 10


  Мова як дзеркало душі нації.
1348678
   Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко. – Киев : Киевский университет, 2006. – 380 с. – ISBN 966-8906-05-5
1348679
  Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля : Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання 16-18 ст., компіляції козацького літописання 18 ст. як історико-літературне явище / М. Корпанюк; Микола Корпатюк; наук. ред. О. Мишанич. – Київ : Смолоскип, 2005. – 904с. – ISBN 966-8499-19-0
1348680
  Богдан С. Словобоязливість як явище, або чи був насправді кінь? : Етюд про два твори і один страх Миколи Вінграновського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 53-55. – ISSN 0130-5263
1348681
  Жирмунская М.Л. Словобразовательные потенции прилагательных цветообозначения в современных германских языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Жирмунская М. Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1982. – 26 с.
1348682
  Денисик Л.Н. Словобразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.01 / Денисик Л. Н. ; КГУ. – Киев, 1988. – 16 с.
1348683
  Саннікова С.Б. Слововживання при перекладі / С.Б. Саннікова, Д.О. Стеценко // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.126-134. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Особливості перекладу термінів та загальновжи- ваних слів з російської мови на українську відповідно до нововведень
1348684
  Тимчук В.Ю. Словодієм : [оповідання] / Володимир Тимчук ; [ред. Н. Мисик ; худож. Н. Гаврилко]. – Львів : Тріада плюс, 2014. – 162, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-486-153-0
1348685
  Симоненко І. Словозміна займенників прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 60-65. – (Серія "Філологічні науки")
1348686
  Пачева В.М. Словозміна займенників у говірках Запорізького Надазов"я // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 97-102. – ISBN 978-966-188-008-4
1348687
  Осташ Н. Словозміна іменників у говірці села Березна на Холмщині (форми множини) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 116-125. – ISSN 2413-0923
1348688
  Стрельчук Г.П. Словозміна особових займенників однини (на матеріалі інтермедій XVII-XVIII ст.) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 117-124


  Розглядаються основні риси словозміни особових займенників однини. Наслідком проведених спостережень над рукописними матеріалами українських Інтермедій XVII - XVIII ст. із залученням для порівняння даних сучасної української мови та її діалектів е ...
1348689
  Скрастінш І.Ю. Словозміна та словотвір у трактаті "Про латинську мову" Варрона // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 554-558. – ISBN 966-581-481-8
1348690
  Ковтюх С.Л. Словозмінна парадигматика українських прізвищ / С.Л. Ковтюх, О.М. Кашталян ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 256, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-175. – ISBN 978-966-7813-79-6
1348691
  Кшановський О. Словозмінні категорії в системі морфологічного типу сучасної перської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про потребу корегування традиційного погляду на морфологічну типологію сучасної перської мови як флективно-аглютинативної. Наводяться більше двадцяти спряжених з аглютинативною технікою зв"язку морфем різнорівневих ознак, що дозволяє визначити ...
1348692
  Романюк Ю. Словозмінні класи дієслів у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 75-83. – ISSN 1682-3540
1348693
  Кравчук А.Є. Словозмінні особливості прикметникових форм у ділових пам"ятках староукраїнської мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 102-114


  У статті аналізуються прикметникові форми називного відмінка однини та множини чоловічого, жіночого і середнього родів у ділових пам’ятках староукраїнської мови кінця XVI ст. The forms of the adjectives of the nominative case of male, female and ...
1348694
  Тищенко О.О. Словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 377-382


  У статті розглянуто словозмінні родові варіанти новогрецьких іменників, проаналізовано групи абсолютних дублетів та таких варіантів, що відрізняються функціональним стилем уживання, визначено основні причини їхнього існування в новогрецькій мові. В ...
1348695
  Кшановський О. Словозмінні та словотвірні категорії дієслова в системі морфологічного типу сучасної перської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – до 80-ліття ювілею д-ра філол. наук. проф. Я. Дашкевича. – С. 161-168. – (Серія філологічна ; Вип. 42)
1348696
  Кумахов М.А. Словоизменение адыгейских языков / М.А. Кумахов. – М., 1971. – 342с.
1348697
  Мусаев М.-С.М. Словоизменительные категории даргинского языка (время и наклонение) / М.-С.М. Мусаев. – Махачкала, 1983. – 81с.
1348698
  Халпер А. Словолитня / А. Халпер. – Москва, 1937. – 446с.
1348699
   Словом и личным примером : (Опыт работы сельских агитаторов). – Сталинград : Обл. кн-во, 1949. – 74 с. : ил. – (В помощь агитатору)
1348700
   Словом и личным примером : (О воспитат. роли руководящих кадров). – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 221 с. – Библиогр. в примеч.: с. 209-219
1348701
  Кучугура В.П. Словом и примером / В.П. Кучугура. – Грозный, 1960. – 14с.
1348702
  Трошев Ж.П. Словом и примером. / Ж.П. Трошев. – Красноярск, 1975. – 232с.
1348703
   Словом і голосом рідної мови (дві лексеми у мовних зворотах Лукашевих перекладів // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 28-33.
1348704
   Словом і ділом. – К, 1971. – 114с.
1348705
   Словом і піснею. – К, 1965. – 52с.
1348706
   Словом і прикладом. – Львів, 1977. – 164с.
1348707
   Словом пламенным. – Архангельск, 1978. – 88с.
1348708
  Ренин А.И. Словом слыву / А.И. Ренин. – Кишинев, 1978. – 263с.
1348709
  Ревенок М.Ю. Словом та піснею. / М.Ю. Ревенок. – Запоріжжя, 1960. – 16 с.
1348710
  Кукуленко П.К. Словом художньої правди / П.К. Кукуленко. – Київ, 1972. – 48с.
1348711
  Москалева Н.П. Словообразвоание и словоизменение имен существительных в Полтавских актовых книгах второй половины XVII века : Автореф. дис... канд. филол. наук / Москалева Н.П. ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоедиения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1965. – 21 c.
1348712
  Левковская К.А. Словообразование / К.А. Левковская. – Москва, 1954. – 35с.
1348713
  Фурсенко Д.И. Словообразование / Д.И. Фурсенко. – М, 1964. – 32с.
1348714
  Новицкая В.Н. Словообразование / В.Н. Новицкая. – М, 1968. – 72с.
1348715
   Словообразование. – М, 1972. – 86с.
1348716
  Толмачева З.А. Словообразование / З.А. Толмачева, Э.М. Джемакулова. – Рига, 1978. – 68с.
1348717
   Словообразование. – Тарту, 1979. – 46с.
1348718
  Зайкаускене Я.Ю. Словообразование / Я.Ю. Зайкаускене. – Вильнюс, 1982. – 67с.
1348719
   Словообразование. – Казань, 1990. – 171с.
1348720
  Андел Вячеслав Павлович Словообразование абстрактных существительных в чешкском языке (на материале памятников письмености XIII -XVI вв.) : Автореф... канд. филоло.наук: 10.02.03 / Андел Вячеслав Павлович; АН Белорус. ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1979. – 19л.
1348721
  Каращук П.М. Словообразование английского языка / П.М. Каращук. – Москва, 1977. – 303с.
1348722
  Банкевич Л.В. Словообразование в английском языке / Л.В. Банкевич. – Л, 1961. – 131с.
1348723
  Габечава Р.Р. Словообразование в грузинском языке и его изучение в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Габечава Р.Р.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1966. – 29л.
1348724
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке / Б.О. Орузбаева. – Фрунзе, 1964. – 312с.
1348725
  Орузбаева Б.О. Словообразование в киргизском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Орузбаева Б.О.; Ин-т языкознания АН КазССР.Ин-т языка и литературы АН Киргиз ССР. – Фрунзе, 1964. – 103л.
1348726
  Сон Се Рен Словообразование в корейском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сон Се Рен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 20л.
1348727
  Сахарный Л.В. Словообразование в речевой деятельнсоти (образование и фунционирование производного слова в русск. яз.) : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01 / Сахарный Л. В.; ЛГУ. – Л., 1980. – 48л.
1348728
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках / А.К. Смольская. – Одесса, 1971. – 60с.
1348729
  Смольская А.К. Словообразование в славянских языках (конспект лекций спецкурса) // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 84-124. – ISBN 978-617-689-100-0
1348730
  Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке / Е.Н. Бортничук, И.В. Василенко, Л.П. Пастушенко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1988. – 263 с. – ISBN 5-11-000338-6


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1348731
  Халифман Э.А. Словообразование в современном французском языке / Э.А. Халифман. – Москва, 1983. – 128с.
1348732
  Зверев А.Д. Словообразование в современных восточнославянских языках / А.Д. Зверев. – Москва, 1981. – 206с.
1348733
  Фролова О.П. Словообразование в терминологической лексике современного китайского языка. / О.П. Фролова. – Новосибирск, 1981. – 133с.
1348734
  Винокуров А.М. Словообразование в территориальных вариантах и диалектах современного английского языка / А.М. Винокуров. – Калинин, 1988. – 84с.
1348735
  Бархударов А.С. Словообразование в хинди / А.С. Бархударов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во восточной лит-ры, 1963. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-190
1348736
  Начинкина Г.М. Словообразование в частях речи. / Г.М. Начинкина, Т.Г. Терехова. – М,, 1973. – 42с.
1348737
  Саникидзе Т.В. Словообразование в языке Акакия Церетели (деривация и композиция имен) : Автореф... канд. филол.наук: 202 / Саникидзе Т.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1348738
   Словообразование во французском и немецком языках. – Челябинск, 1975. – 104с.
1348739
  Корепанова А.П. Словообразование гидронимов бассейна Нижней Десны : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Корепанова А.П. ; АН УССР , Отд-ние литературы, языков и искусствоведения. – Киев, 1969. – 21 с.
1348740
  Вилюга Н.С. Словообразование глаголов при помощи приставок, выражающих значение *полноты действия*, в белорусском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Вилюга Н.С.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1967. – 17л.
1348741
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1978. – 64 с.
1348742
  Никитевич В.М. Словообразование и деривационная грамматика / В.М. Никитевич. – Гродно
2. – 1982. – 94с.
1348743
   Словообразование и его место в курсе обучения. – Владивосток
Вып. 5. – 1978
1348744
   Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток, 1987. – 172с.
1348745
  Немченко В.Н. Словообразование и его место в структуре русского языка. Уч. пособие / В.Н. Немченко. – Горький, 1971. – 62с.
1348746
  Азаев Халил Гаджимагомедович Словообразование и лексика ботлихского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.09 / Азаев Халил Гаджимагомедович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 25л.
1348747
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
1. – 1989. – 273с.
1348748
   Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. – Гродно
2. – 1989. – 253с.
1348749
   Словообразование и проблемы номинации в германских языках. – Горький, 1985. – 122с.
1348750
  Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис / Е.Л. Гинзбург. – Москва, 1979. – 264с.
1348751
  Житенева Л.И. Словообразование и состав слова / Л.И. Житенева. – Л., 1973. – 29с.
1348752
   Словообразование и стилистика современного русского языка. – Казань, 1991. – 172с.
1348753
  Азарх Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка / Ю.С. Азарх ; отв. ред.: Р.И. Аванесов, В.В. Иванов ; АН СССР, Ин-т рус. языка. – Москва : НАУКА, 1984. – 247с. – Библиогр.: с. 217-241
1348754
   Словообразование и фразообразование. – М, 1979. – 178с.
1348755
  Романова Н.П. Словообразование и языковые связи / Н.П. Романова. – К., 1985. – 189с.
1348756
  Яхъяева Х.Ю. Словообразование имен прилагательных в таджикском и английском языках / Х.Ю. Яхъяева. – Душанбе, 1971. – 63 с.
1348757
  Горпинич В.А. Словообразование имен прилагательных и названий жителей от топонимов в восточносласянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горпинич В.А. ; АН УССР, Отд.-ние литер., яз. и искусствовед. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1348758
  Захаркив В.А.Т. Словообразование имен существительных бойковского диалекта (названия носител. процессуального признака) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Захаркив В.А.Т. ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1981. – 26 с.
1348759
  Габуниа З.М. Словообразование имен существительных в абхазском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Габуниа З.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 16л.
1348760
  Бутович З.И. Словообразование имен существительных в новгородских грамотах 12-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бутович З.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 13 с.
1348761
  Новикова Л.С. Словообразование имен существительных в памятниках народно-разговорного языка XVII - начала XVIII веков. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Новикова Л.С.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 16л.
1348762
  Сахарный Л.В. Словообразование имен существительных в русских говорах Среднего Урала : Автореф... канд. филол.наук: / Сахарный Л. В.; АН СССР, Лен. от-ние Ин-та языкознан. – Пермь, 1965. – 26л.
1348763
  Попова В.А. Словообразование имен существительных в русском литературном языке первой трети XVIII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. рус. яз. – Одесса, 1956. – 13л.
1348764
  Осташ Н.Л. Словообразование имен существительных в современной украинской разговорной речи. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Осташ Н.Л.; МВ и ССО УССР.Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1980. – 24л.
1348765
  Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна Словообразование имен существительных в современном кумыкском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.06 / Бекмурзаева Сапият Ибнухаджаровна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 28c.
1348766
  Садвакасов Г. Словообразование имен существительных в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Садвакасов Г.; АН Казах.ССР, Сектор уйгуро-дунгарской культуры. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
1348767
  Болдырев Б.В. Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских языках. / Б.В. Болдырев. – Новосибирск, 1987. – 207с.
1348768
  Черкасова А.Г. Словообразование имен существительных в языке произведений эпистолярного стиля середины - второй половины XVII в. : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черкасова А.Г. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1966. – 20 с.
1348769
  Павленко Н.А. Словообразование имен существительных при помощи суффиксов - ств-о (-ств-а) и -ость (-осць, -асць) в белорусском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Павленко Н.А.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. рус. яз. и общ. языкознания. – Минск, 1958. – 18л.
1348770
  Ахмеджанова Н.А. Словообразование имен существичтельных и прилагательных в современном литературном персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ахмеджанова Н.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ташкент, 1956. – 15л.
1348771
  Коневецкий А.Н. Словообразование наречий / А.Н. Коневецкий. – Вильнюс, 1976. – 132с.
1348772
  Шуба П.П. Словообразование наречий в современном белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шуба П.П.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1954. – 17л.
1348773
  Вощинина Е.И. Словообразование немецкого языка / Е.И. Вощинина, Ш.Р. Молоткова. – Москва-Ленинград, 1965. – 128с.
1348774
  Агаронян И.В. Словообразование окказионализмов - существительных в эпистолярном наследии 2-й половины XIX - 1-й четверти XX веков : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10660 / Агаронян И.В. ; ИП РСФСР. Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1972. – 15 с.
1348775
  Дорский С.Л. Словообразование отвлеченных имен существительных в древнеанглийском языке / С.Л. Дорский. – Минск, 1960. – 164с.
1348776
  Верещака В.И. Словообразование поля корней с полногласным сочетанием -оро- в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02. / Верещака В.И. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 24 с.
1348777
  Соколова А.К. Словообразование прилагательных в XVII веке. (По данным старой южновеликорус. письменности) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова А.К. ; Воронежский гос. ун-т , Филол. фак. – Воронеж, 1965. – 20 с.
1348778
  Охомуш Е.А. Словообразование прилагательных в русском языке 16 и 17 вв. : Автореф... канд.филол.наук: / Охомуш Е.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1961. – 19л.
1348779
  Фомина А.П. Словообразование прилагательных посредством суффикса - н - в современных восточнославянских языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Фомина А.П. ; АН БССР , Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1970. – 26 с.
1348780
  Молочко Г.А. Словообразование прилагательных с формантом ск- в современных восточнославянских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Молочко Г.А.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1968. – 24л.
1348781
  Гуриева М.А. Словообразование с помощью аффиксов в современном осетинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гуриева М.А.; Тбил.гос.ун-т. – Орджоникидзе, 1956. – 13л.
1348782
  Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. – Москва, 1976. – 245с.
1348783
  Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка / М.Д. Степанова; под ред. доктора фил. наук проф. Т.В. Строевой. – Москва, 1953. – 374, [2] с.
1348784
  Моисеев А.И. Словообразование современного русского языка / А.И. Моисеев. – Ленинград, 1985. – 90 с.
1348785
  Николина Н.А. Словообразование современного русского языка : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.А. Николина, Е.А. Фролова, М.М. Литвинова. – Москва : Academia, 2005. – 160с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2259-3
1348786
  Нещименко Г.П. Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нещименко Г.П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 19 с.
1348787
  Кочергина В.А. Словообразованиие санскрита : (Префиксация и основосложение) / В.А. Кочергина. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 208с.
1348788
  Бойко В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Бойко В. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1348789
  Бойков В.И. Словообразовательная активность аббревиатур русского языка. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бойков В.И.; Черновицкий гос. ун-тет. – Черновцы, 1984. – 168л. – Бібліогр.:л.143-168
1348790
  Сидорова Татьяна Александровна Словообразовательная активность русских личных имен : Дис... канд. фил.наук: 10.02.01 / Сидорова Татьяна Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 329л. – Бібліогр.:л.180-204
1348791
  Сидорова Т.А. Словообразовательная активность русских личных имен : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Сидорова Т.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
1348792
  Беляева Т.М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке : [учеб. пособ. для пед. вузов. по спец. "Иностр. яз."] / Т.М. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1979. – 184 с. – Библиогр.: с. 182- 184 (52 назв.). – (Библиотека филолога)
1348793
  Капраль Михаил Иванович Словообразовательная валентность и словообразовательная парадигматика наименований лиц в русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Капраль Михаил Иванович; Ужгородский Гос. ун-тет. – Ужгород, 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
1348794
  Шершнева М.С. Словообразовательная и грамматическая структура глаголов второго продуктивного класса в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шершнева М.С. ; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 17л.
1348795
  Грещук В Словообразовательная и лексико-семантическая структура украинских деадъективов на -ість, -ство, -ота, ина, изна : автореф. дис. ... канд .филол. наук : 10.02.02 / Грещук В В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
1348796
  Журавлева И.А. Словообразовательная номинация в современном французком языке (на материале экономической терминологии) / И.А. Журавлева, Л.А. Николаева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 47-50.
1348797
  Соболева П.А. Словообразовательная полисемия и омонимия / П.А. Соболева. – М, 1980. – 295с.
1348798
  Тимченко Евгения Петровна Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Тимченко Евгения Петровна; МВ и ССО УССР. – Киев, 1986. – 218л. – Бібліогр.:л.167-201
1348799
  Тимченко Е.П. Словообразовательная продуктивность существительных в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тимченко Е.П.; КГУ. – К., 1986. – 23л.
1348800
  Потоцкая Т.Ф. Словообразовательная работа как средство обогащения лексического запаса младших школьников (на матер. укр. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Потоцкая Т.Ф.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 24л.
1348801
  Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания / И.С. Улуханов. – Москва, 1977. – 256с.
1348802
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Дис... канд.филол.наукнаук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.162-179
1348803
  Макухина Елена Алексеевна Словообразовательная семантика сложных существительных в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Макухина Елена Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1348804
  Маймакова Алмагуль Дильдиновна Словообразовательная семантика суфиксов относительныхприлагательных, ее интерпретация носителями языка : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.02 / Маймакова Алмагуль Дильдиновна; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1995. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
1348805
  Родина Л.А. Словообразовательная синонимика имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : / Родина Л. А. ; АН УССР, Отд. лит. , яз. и искусст. – Киев, 1970. – 27 с.
1348806
  Ищенко Н.Г. Словообразовательная синонимия - проявление взаимодействия лексического и словообразовательного уровней в немецком языке // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 234-236. – ISSN 2219-4290
1348807
  Хватов С.А. Словообразовательная система биологических терминов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хватов С.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1978. – 18л.
1348808
  Рогова Н В. Словообразовательная система русского языка в XVI веке / Н В. Рогова. – Красноярск, 1972. – 528с.
1348809
  Железняк И.М. Словообразовательная система сербохорватской антропонимии раннеисторического периода (XII-XV вв.) : Автореф... наук: / Железняк И. М.; АН УССР от-ние лит. языка и искусствовед. – К., 1969. – 16л.
1348810
  Мурясов Р.З. Словообразовательная система современного немецкого языка / Р.З. Мурясов. – Уфа, 1980. – 82с.
1348811
  Клименко Н.Ф. Словообразовательная структура и семантика сложных слов в современном украинском языке : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Клименко Н.Ф. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1988. – 52 с.
1348812
  Лобашкова С.Г. Словообразовательная структура и семантика соотностильных переходных / непереходных глаголов в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Лобашкова С.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1977. – 16л.
1348813
  Немченко В.Н. Словообразовательная структура имен прилагательных в современном русском языке : Спецкурс / В.Н. Немченко. – Горький, 1974. – 139с.
1348814
  Балалыкина Э.А. Словообразовательная структура прилагательных в славянских и балтийских языках / Э.А. Балалыкина. – Казань, 1980. – 144с.
1348815
  Радзиховская В.К. Словообразовательная структура прилагательных в современном русском и польском языках : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Радзиховская В.К.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 25л.
1348816
  Рыжикова С.Ю. Словообразовательная структура производных от английских заимствований в украинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Рыжикова С.Ю.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1979. – 20л.
1348817
  Низинская В.А. Словообразовательная структура существенных адъективного типа склонения в русской деловой письменности XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Низинская В. А.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1348818
  Виноградов А. Словообразовательная субкатегория приобретения объекта в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 51-57. – (Філологія ; Вип. 16)
1348819
  Неврева Мария Николаевна Словообразовательная типология имен существительных в подъязыках техники : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Неврева Мария Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
1348820
  Щетинин П.С. Словообразовательная функция приставки без- в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щетинин П.С.; М-во высш. и сред.спец.образования КазССр.Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 28л.
1348821
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1348822
  Туралиева Гульнар Уалиевна Словообразовательная характеристика прилагательных со значением элятива в современном русском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Туралиева Гульнар Уалиевна; КГУ. – Киев, 1986. – 253л. – Бібліогр.:л.201-226
1348823
  Соценко Н.Ф. Словообразовательная характеристика производных глаголов на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 310-313. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1348824
  Шпортько Л.Г. Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Шпортько Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 c.
1348825
  Шпортько Людмила Григорьевна Словообразовательно-семантическая и функциональная характеристика отглагольных суффиксальных имен существительных научно-технического подстиля современного русского языка. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шпортько Людмила Григорьевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 195л. – Бібліогр.:л.164-183
1348826
  Хужина А.Ф. Словообразовательно-семантические отношения между отглагольными прилагательными и их базовыми основами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Хужина А.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 14л.
1348827
  Маликова Л.Т. Словообразовательное гнездо как один из источников формирования лексической базы народного языка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 89-92. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х


  В статье отражается лингвометодический потенциал состава словообразовательного гнезда, показаны возможности формирования словаря инокоммуникантов - филологов за счет словообразовательных особенностей компонентов гнезда
1348828
  Семиряк В.Д. Словообразовательные варианты в современном украинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Семиряк В.Д.; ХГУ. – Х, 1973. – 25л.
1348829
  Юхо Татьяна Иосифовна Словообразовательные варианты имен существительных в современном белорусском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Юхо Татьяна Иосифовна; АН БССР, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1981. – 18л.
1348830
  Пилипович Татьяна Петровна Словообразовательные варианты прилагательных в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Пилипович Татьяна Петровна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1987. – 17л.
1348831
  Лесюк Николай Петрович Словообразовательные гнезда корней со значением движения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Лесюк Николай Петрович ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1982. – 24 с.
1348832
  Дергаусова О.В. Словообразовательные гнезда непроизводных глаголов основных лексико-семантических групп современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дергаусова О. В.; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 20л.
1348833
  Бондаренко Ирина Владимировна Словообразовательные гнезда омонимов современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Бондаренко Ирина Владимировна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1988. – 15л.
1348834
   Словообразовательные единицы. – Душанбе, 1986. – 122с.
1348835
  Янулявичене Виолетта Альбиновна Словообразовательные значения абстрактных отглагольных имен английского языка: (диахронический аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Янулявичене Виолетта Альбиновна; Московский гос. ин-т иностран. языков им. М.Тореза. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 23л.
1348836
  Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни Словообразовательные значения глагольных приставок в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Куниссери Панганчадатх Санкаран Унни; МГУ. Филол. фак-т. – М., 1973. – 18л.
1348837
  Виноградов А. Словообразовательные значения охвата действием объектов и нескольких мест в объекте в русских и венгерских префиксальных девербативных глаголах // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 54-59. – (Філологія ; Вип. 18)
1348838
   Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. – Пермь, 1977. – 159с.
1348839
  Бартков Б.И. Словообразовательные и словосочетательные гнезда и типы : [сб. ст.] / ред. Б.И. Бартков ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Каф. иностр. яз. ; [редкол.: Б.И. Бартков (отв. ред.) и др.]. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1988. – 181, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
1348840
  Васильченко С.М. Словообразовательные модели и их варианты в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Васильченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Орел, 1970. – 22л.
1348841
  Митрофанова Корнелия Ивановна Словообразовательные модели имен прилагательных в средневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Митрофанова Корнелия Ивановна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1348842
  Ковалевский Р.Л. Словообразовательные модели интернациональных терминов с компонентами греко-латинского происхождения. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Ковалевский Р.Л.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1969. – 18л.
1348843
  Валл Г.И. Словообразовательные модели нижненемецкого говора Омской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Валл Г.И.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1348844
  Козейко И.П. Словообразовательные неологизмы в современном белорусском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Козейко И.П.; АН БССР. – Минск, 1989. – 17л.
1348845
  Скибенко Валентина Вехбиевна Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке : Дис... канд. филол.наук: 02.05.05 / Скибенко Валентина Вехбиевна; М-во просв. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 246л.
1348846
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогам, в современном французском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Скибенко В.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 24л.
1348847
  Скибенко В.В. Словообразовательные особенности глагольных препозитивных формантов, коррелятивных предлогов в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Скибенко В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1348848
  Голянич Мария Ивановна Словообразовательные поля корней со значением говорения в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Голянич Мария Ивановна ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 25 с.
1348849
  Ефимов Р.В. Словообразовательные протенции глагола. (Анализ отад активных префикслаьных глаголов в современном немецком языке) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Ефимов Р.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. – М., 1971. – 34л.
1348850
  Александрова Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии (на материале французского языка) : дис. ... канд. филол. наук / Александрова Г.А. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1975. – 182 л. – Библиогр. : л. 172-182
1348851
  Александроа Г.А. Словообразовательные процессы в научно-технической терминологии. (На материале франц. яз) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Александроа Г. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 25л.
1348852
  Ристич Ст. Словообразовательные процессы в новейший период развития лексики сербского языка // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 33-40. – Библиогр.: Лит.: с. 40; 13 п. – ISSN 0132-1366


  В статье на материале корпуса новых слов рассматриваются новейшие словообразовательные процессы в развитии лексики современного сербского языка. The subject of this paper is the derivational processes in the lexical development of contemporary ...
1348853
  Думбрэвяну Иван Маркович Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну Иван Маркович; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1988. – 426л. – Бібліогр.:л.422-426
1348854
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1348855
  Думбрэвяну И.М. Словообразовательные процессы и тенденции в романской именной системе : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.05 / Думбрэвяну И.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 32л.
1348856
  Кравцова О.А. Словообразовательные связи как когерентообразующий фактор в жанрах английского газетного текста : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Кравцова О.А.; Моск. гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1348857
  Журек Мария Словообразовательные синонимы в сфере наименований лица в современном русском языке = Synonimy slowotworcze w sferze nazw osob we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Журек Мария. – Кельце : Wyzsza szkola pedagogiczna im Jana Kochanowskiego, 1997. – 307с. – ISBN 83-7133-068-5
1348858
  Целуйко К.К. Словообразовательные средства восточнословянской топонимики // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 31-36
1348859
  Захаревич Е.А. Словообразовательные суффиксальные типы личных имен существительных в современном болгарском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Захаревич Е.А.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 20л.
1348860
  Федюнева Г.В. Словообразовательные суффиксы существительных в коми языке / Г.В. Федюнева. – М, 1985. – 135с.
1348861
  Соценко Н. Словообразовательные типы глаголов (на материале повести "Джамиля" Чингиза Айтматова) // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 165-173. – ISSN 2311-5165
1348862
  Основина Г.А. Словообразовательные типы имен существительных с конкретно-предметным значением в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Основина Г.А.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1958. – 19л.
1348863
  Луканина Г.В. Словообразовательные типы имен существительных талицкого говора и их характеристика в сопоставлении со словообразовательными типами литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Луканина Г.В.; Новосиб. гос. ун-тет. – Горно-Алтайск, 1972. – 17л.
1348864
  Домнич О.В. Словообразовательные характеристики автохтонных заимствований в национальном американском варианте английского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – C. 388-393


  Исследование показало, что заимствования из языков коренного населения подверглись в английском языке процессам ассимиляции, в основном, в результате участия в словообразовательных процессах.
1348865
  Сундуева Е.В. Словообразовательный аспект терминологии административно-территориального деления в монгольских языках // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 35-41. – ISSN 1562-1391
1348866
  Станкевич А. Словообразовательный повтор и его структурно-семантическая роль в белорусских паремиях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 96-105. – ISSN 2522-493Х
1348867
  Шевчук О.М. Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Шевчук О. М.; КУ. – К., 1992. – 18л.
1348868
  Шевчук Олег Михайлович Словообразовательный потенциал имен прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке. : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Шевчук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 190л. – Бібліогр.:л.189-190
1348869
  Шепель Ю.А. Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики : монография : в 3 ч. / Ю.А. Шепель ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара. – Днепропетровск : Белая Е.А. – ISBN 978-617-645-186-0
Ч. 3 : Семантическая параметризация словообразовательных рядов. – 2015. – 147, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 123-147
1348870
  Тихонов Александр Николаевич Словообразовательный словарь русского языка : в 2-х т. / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Русский язык
Т. 1. – 1985. – 856с.
1348871
  Тихонов Александр Николаевич Словообразовательный словарь русского языка : в 2-х т. / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Русский язык
Т. 2. – 1985. – 887с.
1348872
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : около 145000 слов : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – 2-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01087-Х
Т. 1 : Словообразовательные гнезда. А-П. – 1990. – 856с.
1348873
  Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : около 145000 слов : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык. – ISBN 5-200-01092--6
Т. 2 : Словообразовательные гнезда. Р-Я. – 1990. – 856 с.
1348874
  Малджиева В. Словообразувателните неологизми в научно-фантастичните текстове като проблем на перевода (на основата на семантечен модел за словообразувателна съпоставка) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 542-554. – (Бібліотека інституту філології)


  Метою цієї роботи є презентація можливості застосування основних принципів і результатів порівняльного дослідження семантико-словотвірного моделювання проблем, пов"язаних з перекладом словотвірних неологізмів в тексті наукової фантастики
1348875
  Йорданова Анита Словообразувателният модел с формант -ан в традиционната украинска и българска битова лексика // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 3. – С. 18-25. – ISSN 0204-8701
1348876
  Алескерова Т.А. Словообразующие омоморфемы в персидском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алескерова Т. А.; АН АзССР, Ин-т востоковед. – Баку, 1964. – 30л.
1348877
  Денисик Любовь Николаевна Словообразующий потенциал вещественных существительных в современном русском языке : Дис... канд. филол. наук : 10.02.01. / Денисик Любовь Николаевна ; Черновицкий гос. ун-т. – Киев, 1988. – 217 л. – Бібліогр.:л.172-194
1348878
  Бойко М.Ф. Словопокажчик драматичних творів Лесі Українки / М.Ф. Бойко. – К., 1961. – 94с.
1348879
  Кир"ян Н. Словопоклонник Михайло Слабошпицький // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 8
1348880
  Сюта Г. Словопошуки поетів Нью-Йоркської групи // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
1348881
  Торопцев И.С. Словопроизводственная модель / И.С. Торопцев. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 148 с.
1348882
  Устименко Ираида Александровна Словопроизводственная модель имени прилагательного в современном русском литературном языке. (Некоторые особенности структуры и функционирования) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Устименко Ираида Александровна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1978. – 22л.
1348883
  Волина С.А. Словопроизводство и внутренняя классификация существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Волина С.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 20л.
1348884
  Данильченкова С.М. Словопроизводство конкретно-предметных имен существительных в говорах Верхне-Деснинской группы южногона наречия. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Данильченкова С.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1979. – 23л.
1348885
  Подико М.В. Словопроизводство технической терминологии в современном молдавском языке : Автореф... кандидата филол.наук: / Подико М.В.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 23л.
1348886
  Апридонидзе Ш.Т. Словорасположение в простом предложении грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Апридонидзе Ш.Т.;. – Тбилиси, 1972. – 30л.
1348887
  Георгиева Е. Словоред на простото изречение в българския книжовен език / Е. Георгиева. – София, 1974. – 136с.
1348888
  Гармаш О.Л. Словоскладання як джерело виникнення афіксальних елементів в англійській мові (досвід лінгвокогнітивного аналізу) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 126-135


  У цій статті розглядаються питання, пов’язані із застосуванням когнітивного підходу до дослідження явища поповнення арсеналу афіксальних елементів в сучасній англійській мові. Розкривається роль словоскладання не тільки як способу словотвору, а й ...
1348889
  Яковенко О.І. Словоскладання як засіб термінотворення (на матеріалі італомовних економічних термінів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 413-418. – ISBN 978-966-171-013-8
1348890
  Павлова О.І. Словоскладання як один зі способів термінотворення в англійській, французькій, російській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 116-119. – Бібліогр.: Літ.: с. 119; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1348891
  Сандій Л. Словоскладання як один із способів словотвірної неономінації сфери економіки в англійській мові // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 99-104. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1348892
  Василевская Е.А. Словосложение в русском языке / Е.А. Василевская. – Москва, 1962. – 132с.
1348893
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языковед. АН УССР. – К., 1950. – 12л.
1348894
  Родзевич Н.С. Словосложение в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Родзевич Н. С.; Ин-т языкознан. АН УССР. – Киев, 1950. – 12 с.
1348895
  Мешков О.Д. Словосложение в современном английском языке / О.Д. Мешков. – Москва, 1985. – 187с.
1348896
  Степанова М.Д. Словосложение в современном немецком языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Степанова М.Д.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1960. – 43л.
1348897
  Кочергина В.А. Словосложение в эпическом санскрите : Автореф... канд. филолог.наук: / Кочергина В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. фак. Каф-ра общего языкознания. – Москва, 1950. – 15 с.
1348898
  Черняк Л.М. Словосочетание в "Житии" протопопа Аввакума. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черняк Л.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1966. – 19л.
1348899
  Лаврентьева Н.М. Словосочетание в русском и мордовских языках / Н.М. Лаврентьева. – Саранск, 1974. – 41с.
1348900
  Родзевич Н.С. Словосочетание в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: / Родзевич Н.С.;. – К, 1950. – 200л.
1348901
  Прокопович Н.Н. Словосочетание в современном русском литературном языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1966. – 400с.
1348902
  Синякова Г.А. Словосочетание в современном фразцузском языке / Г.А. Синякова. – Днепропетровск, 1974. – 109 с.
1348903
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение : учебные материалы для VII класса / А.Ю. Купалова ; Академия педагогич. наук СССР ; Научно-исслед. ин-т общего и политехнического образования. – Москва : Знание, 1968. – 94 с.
1348904
  Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение в школьном курсе синтаксиса / А.Ю. Купалова ; [ред. И.Н. Цекова] ; Научно-исслед. ин-т содержания и методов обучения академии педагог. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1974. – 152 с. – Библиогр.: с. 151-158
1348905
   Словосочетание и структура текста. – Л, 1978. – 100с.
1348906
  Сигал К.Я. Словосочетание как психолингвистическая единица (экспериментальное исследование) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 32-41. – ISSN 1562-1391
1348907
  Ермоленко И.Н. Словосочетание как синтаксическая единица / И.Н. Ермоленко. – М., 1984. – 42с.
1348908
  Козман С.М. Словосочетание с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Дис... канд. филолог.наук: / Козман С.М.; Пятигрсикй гос. пед. ин-т. – Пятигорск, 1955. – 267л. – Бібліогр.:л.252-261
1348909
  Брусенцова Галина Васильевна Словосочетание типа "краткое прилагательное + существительное" в русской фольклорной речи : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Брусенцова Галина Васильевна; Самарканский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1975. – 24л.
1348910
  Рипинская Л.В. Словосочетание типа "существительное в притяжательном падеже существительное в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рипинская Л. В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 25л.
1348911
  Столярова Л.П. Словосочетаний и его структурно-функциональные аналогии в современном русском языке / Л.П. Столярова. – Днепропетровск, 1988. – 68с.
1348912
  Сеидов Ю.М. Словосочетания в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... доктора филол. наук / Сеидов Ю.М. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 112 с.
1348913
   Словосочетания в германских языках : сборник научных работ. – Ленинград, 1973. – 223с.
1348914
  Тер-Минасова Словосочетания в научно-лингвистическом и диалектическом аспекте / Тер-Минасова. – Москва, 1981. – 144с.
1348915
  Косян В.А. Словосочетания в современном армянском языке : Автореф... докт. филол.наук: / Косян В.А.; АН АрмССР, Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 94л.
1348916
  Баскаков А.Н. Словосочетания в современном турецком языке / А.Н. Баскаков ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 185 с. – Библиогр.: с. 179-181 (63 назв.)
1348917
  Ульциферов О.Г. Словосочетания в хинди. / О.Г. Ульциферов. – М., 1971. – 350с.
1348918
  Иванова А.П. Словосочетания глагола с объектным инфинитивом в немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Иванова А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1348919
  Осипенко З.М. Словосочетания и композиты в русской научно-технической териминологии 19-20 ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипенко З.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1348920
  Крылова М.В. Словосочетания из существительных с временным значением с существительными и прилагательными. (К вопросу о переходе свободных словосочетаний в фразеологические). : Автореф... канд. филолог.наук: / Крылова М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
1348921
  Лаврова О.Е. Словосочетания немецкого языка в тематических группах / О.Е. Лаврова. – Ленинград, 1963. – 312с.
1348922
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для гов. на франц. языке. – Москва, 1979. – 367с.
1348923
   Словосочетания русского языка. – 2-е изд., стереотип. – М, 1979. – 385с.
1348924
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на французском языке. – Москва : Русский язык, 1979. – 368с.
1348925
   Словосочетания русского языка : Учебный словарь для говорящих на немецком языке. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 384с.
1348926
   Словосочетания русского языка. – М, 1985. – 386с.
1348927
   Словосочетания русского языка. – М, 1986. – 376с.
1348928
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 148л.
1348929
  Саенко Валерий Иванович Словосочетания с двойными предлогами в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Саенко Валерий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
1348930
  Ненобашвили Натела Васильевна Словосочетания с наречием в системе обучения русской речи учащихся грузинской восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Ненобашвили Натела Васильевна; Тбилис. гос. пед. ин. – Тбилиси, 1976. – 29л.
1348931
  Сорокин Е.Г. Словосочетания с предлогом "С" в русскомя языке в их историческом развитии / Е.Г. Сорокин. – Горький, 1957. – 118с.
1348932
  Козман С.М. Словосочетания с приименным родительным падежом в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Козман С.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
1348933
  Зуева Р.С. Словосочетания с примененным инфинитивом в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зуева Р.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 24 с.
1348934
  Аблаков А. Словосочетания с управляющими именами в современном казахском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аблаков А. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с.
1348935
  Троицкая Н.А. Словосочетания со сравнительной и превосходной степенью имени прилагательного в качестве подчиняющегося слова в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Троицкая Н.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1967. – 22л.
1348936
  Чикина Л.К. Словосочетания существительных с зависимыми наречиями в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чикина Л.К.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
1348937
  Варламова Н.И. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Варламова Н.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 25л.
1348938
  Выставкина А.Ф. Словосочетания типа "существительное+предлог+существительное" в современном немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Выставкина А.Ф.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 27л.
1348939
  Критская О.В. Словосочетания французского языка / О.В. Критская. – Л, 1971. – 263с.
1348940
  Мустейкене И.В. Словосочетания, выражающие отношения цели и назначения в современном литовском литературном языке и их соответсвия в русском. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мустейкене И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 16л.
1348941
  Білюба Д. Словосполучення adjective+weather як складова концепту погода // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 22-26
1348942
  Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській літературній мові / Г.М. Удовиченко. – К., 1968. – 228с.
1348943
  Мозолюк О. Словосполучення зі значенням прямого часу в історичній драмі "Розп"ятий Мазепа" Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 75-81. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1348944
  Козоріз О. Словосполучення та словотвір у сучасній китайській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема класифікації словосполучення та словотвору у сучасній китайській мові. В статье исследуется проблема классификации словосочетания и словообразования в современном китайском языке. The problem of classification of ...
1348945
  Локайчук С. Словосполучення термінологічного типу в аспекті ономасіології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 16-19. – ISSN 0320-3077
1348946
  Білоусова О.І. Словосполучення термінологічного характеру в мові українського законодавства // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 52-61


  Розглянуто різні структурні моделі термінологічних словосполучень, характерні для мови законодавства, досліджено прості і складні словосполучення в структурі мови закону, а також здійснено класифікацію словосполучень за морфологічним вираженням ...
1348947
  Ткач А. Словосполучення термінологічного характеру в українській медичній терміносистемі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 30-33. – ISSN 2311-9896
1348948
  Литвин І.В. Словотвір : дидактичний матеріал з укр. мови. Посібн. для вчителя / І.В. Литвин, Л.П. Литвин. – 2-ге. – Київ : Освіта, 1997. – 224 с. – ISBN 966040235
1348949
  Галаган В. Словотвір "Щоденників" Олеся Гончара // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 15-21. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто мовно-стильові особливості «Щоденників» Олеся Гончара. Проникнення елементів поетики, характерних для публіцистики, автор простежив на словотвірному рівні тексту «Щоденників» письменника (регулярне використання суфіксів, випадки ...
1348950
  Петрик О.М. Словотвір віддієслівних іменників у працях історика мови А.В. Майбороди // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 22-26
1348951
  Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською / Т.М. Возний. – Львов, 1981. – 188с.
1348952
  Коць Т.А. Словотвір іменників у мові преси початку ХХ століття і становлення граматичної норми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 83-91. – ISSN 0027-2833
1348953
  Ковальчук Ю.А. Словотвір корейської мови : навч. посібник / Ю.А. Ковальчук. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISBN 978-966-489-476-7
1348954
  Абдулхаіров Р. Словотвір кримськотатарських прізвищ // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 6-7. – (Бібліотека Інституту філології)
1348955
  Антоненко О. Словотвір назв діячів в українській і чеській мовах (на матеріалі словотвірного типу на -НИК/-NIK) // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 119-128. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
1348956
  Давиденко Д.А. Словотвір прикметників німецької мови // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки")
1348957
   Словотвір сучасної української літературної мови. – Київ : Наукова думка, 1979. – 405с.
1348958
  Круковський В.І. Словотвір у французькій юридичній термінології / В.І. Круковський, В.Є. Турчанінова, О.В. Круківська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 188-195. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1348959
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-208. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1348960
  Сколоздра О. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ С. Розвадова Миколаївського району Львівської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 203-207. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
1348961
  Брус М.П. Словотвір фемінітивів у працях О.Н. Синявського // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 63-68. – ISBN 978-966-8847-84-4
1348962
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1348963
  Дідківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П. Дідківська, Л.О. Родніна; АН УРСР. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Наукова думка, 1982. – 172с.
1348964
  Манжос Оксана Словотвір. Поняття про твірну основу й похідне слово. Афіксальні способи творення слів : 5 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-10. – ISSN 0130-5263
1348965
  Буднікова Л.Т. Словотвірна адаптація запозичень у словацькій мові // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 25-31. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1348966
  Щигло Л.В. Словотвірна валентність дієслівних основ з категоріальним значенням активного руху в сучасній німецькій мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 65-75
1348967
  Шутак Лариса Словотвірна категоризація суб"єктивної оцінки / Шутак Лариса, Шинкарук Василь. – Чернівці : Рута, 2002. – 128с. – ISBN 966-568-469-8
1348968
  Тютенко О. Словотвірна категорія особи в різних стилях: особливості функціонування // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 32-42. – ISSN 0320-3077


  Розглядаються кількісні та якісні параметри суфіксів словотвірної категорії "особа" у текстах різних функціональних стилів
1348969
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -ан-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 23-31. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -ан-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовності в українській мові. В статье проанализованы семантико-словообразовательные ...
1348970
  Костич Л. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -н-) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 41-58. – ISSN 0320-3077


  У статті розглядаються семантико-словотвірні особливості похідних прикметників із суфіксом -н-, їхнє місце і роль у становленні словотвірної категорії речовинності в українській мові. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваних лексем у діахронії
1348971
  Зюзькіна Г.М. Словотвірна морфонологія відсубстантивних суфіксальних дієслів іншомовного походження // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 97-104. – ISSN 2305-3852
1348972
  Демешко І. Словотвірна морфонологія девербативів у прозових творах В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 177-181. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1348973
  Клименко Н.Ф. Словотвірна мотивація, регулярні, виражені й "нарощені" словотвірні значення слова (у типологічному аспекті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 35-39. – (Іноземна філологія)


  Розглянуто словотворення новогрецької та східнослов"янських мов у плані зіставлення реалізованих і потенційних моделей творення іменників.
1348974
  Навроцька Н. Словотвірна продуктивність каузативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 21-25
1348975
  Рижкова Н. Словотвірна продуктивність префіксації в англомовних публіцистичних текстах початку XXI століття // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 33-34
1348976
  Баган М.П. Словотвірна реалізація заперечення в сучасній українській мові // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 60-62. – ISBN 978-966-96911-8-7
1348977
  Денисовець І. Словотвірна специфіка оказіональних власних географічних назв у сучасному українському дитячому дискурсі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 117-124. – ISSN 1682-3540
1348978
  Антоненко О.В. Словотвірна структура чеських іменників-агентивів у характерологічному висвітленні : монографія / О.В. Антоненко; Оксана Антоненк ; [наук. ред. О.Л. Паламарчук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 214 с. – ISBN 966-594-940-3
1348979
   Словотвірна та семантична структура української лексики. – Львів, 1991. – 113с.
1348980
  Ковтун І.І. Словотвірна та структурно-семантична характеристика юридичної термінології // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 229-236
1348981
  Тищенко О.О. Словотвірна функція граматичного роду в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 347-351


  У статті розглянуто роль словотвірної функції категорії роду іменника новогрецької мови, її зв"язок з семантико-граматичною та формально-граматичною функціями категорії роду. В статье рассматривается роль словообразовательной функции категории рода ...
1348982
  Альошина І.Г. Словотвірне гніздо з вершиною agere в латинській мові: структура, семантика, етимологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 84-89. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1348983
  Шульгач В.П. Словотвірне гніздо з основою *sъld- (на матеріалі антропонімії) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-81. – ISSN 0027-2833
1348984
  Білоусова В.В. Словотвірне значення англомовної морфеми -инг у російськомовних новоутвореннях // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 134-141. – (Філологія)
1348985
  Слаба О.В. Словотвірний аналіз термінів англо-американського походження. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 112-117. – (Філологія)
1348986
  Мельничук Н.О. Словотвірний потенціал англійських ад"єктивних емосемізмів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 219-221. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Опис словотвірного потенціалу англійських ад’єктивних емосемізмів дає можливість глибинного дослідження їхніх безпосередніх конституентів та особливостей їх функціонування у мові, а також з’ясування можливості цих елементів збагачувати лексичний склад ...
1348987
  Скибицька Н.В. Словотвірний потенціал лексем ІНТЕРНЕТ та ПІАР - PR у англійській, сучасній українській та новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – C. 231-235
1348988
  Гурко О.В. Словотвірний та семантичний потенціал афіксів у вираженні значення ствердження // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 41-49. – ISSN 2313-4593
1348989
  Степаненко О.К. Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом: семантика і структура / Степаненко Олена Костянтинівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 130-153. – ISBN 978-966-2607-18-5
1348990
  Кравцова О.О. Словотвірні засоби високого ступеня ознаки, названої прикметником в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 316-320. – ISBN 966-581-481-8
1348991
  Антоненко О.В. Словотвірні засоби відтворення агентивності слов"янських мовах (на матеріалі чеської й української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 16-20
1348992
  Рижков А. Словотвірні моделі двокомпонентних термінів-композитів галузі права корейської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання виділення словотвірних моделей, що лежать в основі утворення двокомпонентних термінів права в корейській мові. Досліджені терміни належать до сино-корейського пласту лексики, тож робота спирається на теоретичні здобутки не ...
1348993
  Ніколаєнко Л.С. Словотвірні можливості англійської і української мов на сучасному етапі їхнього розвитку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 340-345
1348994
  Коць Т. Словотвірні особливості іменника в мові періодики 40-50-х років ХХ ст. на тлі тенденцій прескриптивної норми // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 91-99. – ISSN 1682-3540
1348995
  Устінова В. Словотвірні особливості інновацій-запозичень у сучасній німецькій мові сфери телебачення та телекомунікації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 12-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1348996
  Горобець С.В. Словотвірні особливості лексики зі сфери інформаційних комп"ютерних технологій в українській, російській та хорватській мовах // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 34-38
1348997
  Тищенко О.О. Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 162-168


  У статті розглянуто явище родової варіативності в новогрецькій мові, увагу приділено словотвірним родовим варіантам новогрецьких іменників, їхні особливості досліджено на основі поділу їх на абсолютні дублети та такі, що мають стилістичні ...
1348998
  Білоусенко П.І. Словотвірні типи іменників pluraliatantum у давній русько-українській мові ХІ - ХІІІ ст. / П.І. Білоусенко, Л.П. Бойко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 13-19. – ISSN 2077-804X
1348999
  Кійко С.В. Словотвірні типи німецько-українських міжмовних омонімів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 373-377. – ISSN 1729-360Х
1349000
  Клименко Н. Словотвірно-лексичні значеннєві зв"язки слів, що належать одному концепту в мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 196-201. – Бібліогр.: Літ.: С. 21; 3 поз. – ISBN 966-7825-79-5


  Встановлення семантичної структури базових концептів мови вимагає різноаспектного її розгляду. частиною його може бути розкриття словотвірних і лексичних значеннєвих зв"язків між похідними гнізд, що впіввідносні з одним концептом, але мають різні ...
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,