Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1341001
  Штайнер П "Уж не пародия ли он ?" // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.88-96. – ISSN 0042-8841


  Статья посвящена анализу работы Г.Г.Шпета "Эстетические фрагменты"
1341002
  Эпплбаум Энн "Ужас и безумие царили в деревнях, трупы погибших от голода валялись без захоронения" / беседу вела Наталья Голицына // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 5 октября (№ 143). – С. 11-12


  В США вышла книга американского историка, журналиста Энн Эпплбаум "Красный голод. Война Сталина с Украиной", посвященная истории массового голода 1932 - 1933 годов в Украине, унесшего жизни миллионов людей.
1341003
  Мазуренко І. "Уже після 1929 року все почало змінюватися, а після 1937-го - постала руїна..." : Інтерв"ю / Ірина Мазуренко ; [інтерв"ю взяв] Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 серпня (№ 152)


  Кореспондент "Дня" розмовляв зі старшим науковим співробітником музею "Літературне Придніпров"я" Іриною Мазуренко про масові репресії в Україні та діячів Розстріляного Відродження.
1341004
  Кривдик О. "Ужоси" українізації : статті / Остап Кривдик. – Київ : Смолоскип, 2012. – 344, [8] с. – (Серія "Українська публіцистика"). – ISBN 978-966-2164-56-5
1341005
  Мокін О. "Узаконення" онлайн-курсів у традиційній вищій освіті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Про досвід використання онлайн-курсів у навчальному процесі розповідає завідувач кафедри відновлюваної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів Вінницького національного технічного університету Олександр Мокін.
1341006
  Гусляков О.М. Удосконалена математична модель виявлення вибухонебезпечних пристроїв індукційним методом / О.М. Гусляков, В.І. Коцюруба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 19-27


  У статті запропоновано удосконалену математичну модель виявлення вибухонебезпечних пристроїв пошуковим пристроєм з індукційним методом виявлення, що встановлюється на робототехнічному комплексі, на шасі бойових броньованих машин. Модель враховує ...
1341007
  Міхно О.Г. Удосконалена методика аналізу місцевості при огранізації оборони підрозділами сухопутних військ / О.Г. Міхно, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 388-391


  У статті розглядається удосконалена методика аналізу стану місцевості в районі відповідальності частини (підрозділу) Сухопутних військ з застосуванням комп"ютерних геопросторових моделей. В статье рассматривается усовершенствованная методика анализа ...
1341008
  Адескеліцей А.А. Удосконалена технологія електричної інженерної освіти в контексті проекту CRUNT TEMPUS / А.А. Адескеліцей, П. Тодос, Н. Секрієру // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 23-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1341009
  Антонов В.В. Удосконалена технологія захищеного мовного трафіку на прикладі авіаційних систем радіозв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Антонов Веніамін Валерійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1341010
  Гаращекко Ф.Г. Удосконалений оператор схрещування для генетичного алгоритму розв"язання задачі побудови плану гетерогенного багатоетапного виробництва / Ф.Г. Гаращекко, А.М. Карабак, Ю.І. Солошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянута проблема побудови розкладів для гетерогенних багатоетапних виробництв, що є більш загальним випадком багатоетапних виробництв. Розглядаються гетерогенні багатоетапні виробництва з незалежними машинами в складі операційних центрів та ...
1341011
  Байда Євген Іванович Удосконалені електромагніти систем безпеки атомних електричних станцій : Автореф... канд. техн.наук: 050901 / Байда Євген Іванович; Харк. держ. політ.ун-т. – Харків, 1999. – 18л.
1341012
  Барна О.Б. Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барна Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1341013
  Біліщук В.Б. Удосконалені методи обертової краплі та пристрій для дослідження динамічного міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Біліщук В.Б. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1341014
  Мусааб Мохамед Ахмед Алі Удосконалення автоматизованих систем керування технологічними процесами металообробки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Мусааб Мохамед Ахмед Алі; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1341015
  Косенко І.О. Удосконалення автоматичного керування асинхронним електроприводом з автономним інвертором струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Косенко Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 20 назв
1341016
  Нескорожений В. Удосконалення аграрного законодавства, як складова державної аграрної політики України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С.176-178. – ISBN 978-966-2781-18-2
1341017
  Сенюк О. Удосконалення адміністративно-правового регулювання військової підготовки студентів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 9 (225 ). – С. 63-66
1341018
  Чмелюк В.В. Удосконалення адміністративного-правового статусу місцевих державних адмімстрацій // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 81-85
1341019
  Опришко В.Ф. Удосконалення адміністративного законодавства (Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 38-43. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье автор раскрывает и объясняет особенности Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях, показывает их роль и значение в борьбе с искоренением административных правонарушений, в деле укрепления ...
1341020
  Попович О.В. Удосконалення акустичних методів визначення типів та розмірів дефектів металоконструкцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Попович Ольга Василівна ; М-во освіт і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1341021
  Виходець О.А. Удосконалення аналого-цифрової системи синхронного стереофонічного радіомовлення з пілот-тоном : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Виходець О.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1341022
  Черниш В.М. Удосконалення архівної справи в системі сучасного нотаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-46. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено проблемам удосконалення архівної справи в системі нотаріату, реформуванню нотаріальної системи України, науковому підходу до цього питання. Розглядається досвід розвинутих країн та їх регіонів у цій галузі. The article deals with the ...
1341023
  Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6792
1341024
  Голубєв В.О. Удосконалення боротьби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислюваних систем // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.170-175. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
1341025
  Зайчикова В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 56-67 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1341026
  Василик Д.О. Удосконалення бюджетного процесу і посилення його впливу на зростання добробуту народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-104. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто актуальні питання удосконалення бюджетного процесу і досягнення на цій основі підвищення добробуту населення.
1341027
  Боронос В.Г. та ін. Удосконалення бюджетної політики на місцевому рівні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 40-50. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
1341028
  Лях О.О. Удосконалення бюджетування в системі фінансового контролінгу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 297-302. – ISSN 2222-4459
1341029
  Гуцал І. Удосконалення взаємодії малих та середніх підприємств і банків у кредитних взаємовідносинах // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 95-103. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1341030
  Старушенко О.А. Удосконалення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні на основі використання досвіду Франції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 69-72
1341031
  Подлєсний С. Удосконалення викладання загальноінженерних дисциплін на прикладі теоретичної механіки з використанням міжнародних стандартів якості / С. Подлєсний, О. Періг, О. Стадник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 38-53. – ISSN 1682-2366
1341032
  Кравченко Ю.В. Удосконалення високовольтних імпульсних конденсаторів з плівкою неполярною ізоляцією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Кравченко Ю.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1341033
  Євдошенко Л.С. Удосконалення високовольтних іскрових розрядників зі змінною електричною міцністю для електротехнологічних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Євдошенко Леонід Свиридович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1341034
  Кривоногова І.Г. Удосконалення вищої освіти в умовах реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 254-262. – (Економічні науки ; вип. 25)


  Пропонуються інноваційні підходи управління вузом на основі організаційного управління. Обгрунтовано, що сучасним українським університетам необхідно переходити від функції управління змінами за фактом їх звершення до нової парадигми управління на ...
1341035
  Клокар О.О. Удосконалення відносин власності в аграрному секторі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 133-138
1341036
  Дерун І. Удосконалення відображення складових інтелектуального капіталу в обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1341037
  Сікоза О.М. Удосконалення відображення характеристик складного об"єкту шкалами порядку з оцінкою невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Сікоза Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1341038
  Ясенчук Ю. Удосконалення владних взаємовідносин у контексті адміністративної поведінки особистості // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.66-73. – ISBN 966-73-53-51-Х
1341039
  Бондаренко І. Удосконалення владно-управлінських відносин суб"єктів вищої державної влади в сучасній Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-37.
1341040
  Колесник Юрій Іванович Удосконалення газодозуючої системи автомобільного газодизеля та визначення її раціональних параметрів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.05.03 / Колесник Ю.І.; Нац. транспорт. ун-тет. – Київ, 2001. – 19 с.
1341041
  Андрушків Б. Удосконалення господарських відносин за умов ринкових перетворень в Україні / Б. Андрушків, Т. Кужда // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 40-46. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1341042
   Удосконалення господарського механізму. – К., 1980. – 243с.
1341043
   Удосконалення господарського механізму агропромислового комплексу. – К., 1985. – 167с.
1341044
  Старченко В.Д. Удосконалення господарського механізму в будівництві / В.Д. Старченко. – К, 1983. – 47с.
1341045
  Пилипенко А.Я. Удосконалення господарського механізму в будівництві / А.Я. Пилипенко. – Киев, 1983. – 48 с.
1341046
  Чухно А.А. Удосконалення господарського механізму на сучасному етапі // Комуніст України, 1985. – №3
1341047
  Устименко В. Удосконалення господарського процесу: економіко-правові аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1341048
  Васинюк В.М. Удосконалення господарського розрахунку -- важлива умова підвищення ефективності виробництва (на матеріалах промисловості УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Васинюк В. М.; МВССО УРСР, КДУ, Каф-рф політичної економії економ. фак-ту. – К., 1968. – 296л. – Бібліогр.:л.17
1341049
  Ухачевич Я.П. Удосконалення грошово-кредитного механізму для активізації інвестиційного процесу в Україні / Я.П. Ухачевич, Н.В. Маслова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 421-427. – ISSN 0321-0499


  Розглядаються проблеми активізації інвестиційних процесів в Україні.
1341050
  Гогнчарук Н Удосконалення державних механізмів управління галузевими процесами на галузевому рівні / Н Гогнчарук, В. Баштанник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С156-165
1341051
  Кормілецький О.М. Удосконалення державно-організаційних механізмів задля інформаційної відкритості органів державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-124. – Бібліогр.: 6 назв
1341052
  Чумакова І.Ю. Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід"ємної складової державного управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 109-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1341053
  Кущик А.П. Удосконалення державного механізму управління формуванням та використанням місцевих бюджетів в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 128-135. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1341054
  Бугера С. Удосконалення державного регулювання в галузі бджільництва: організаційно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 124-127.
1341055
  Рябоконь В.П. Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери / В.П. Рябоконь, Н.Л. Новікова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 3 (257). – С. 14-21. – ISSN 2221-1055
1341056
  Марцин В.С. Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в економіці України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-59. – ISSN 1993-6788
1341057
  Надюк З.О. Удосконалення державного регулювання ринку медичних послуг в Україні (концепція прогнозно-проектного децентралізованого державного управління системою охорони здоров"я на засадах лікарського самоврядування) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-148. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1341058
  Биркович В.І. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму на регіональному рівні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 157-164
1341059
  Рожкова І.В. Удосконалення державного та регіонального управління охороною громадського здоров"я в Україні / І.В. Рожкова, Н.Д. Солоненко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад удосконалення державного та регіонального управління у сфері охорони громадського здоров"я. Висвітлюється роль окремих механізмів державного управління та їх взаємодії, спрямованої на ...
1341060
  Григанська С.В. Удосконалення державного управління вищою освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-58. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  В контексті євроінтеграції
1341061
  Орлов П. та інш. Удосконалення державної амортизаційної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.32-35. – ISSN 0131-775Х
1341062
  Калашнік С.В. Удосконалення державної підтримки діяльності холдингів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-61.
1341063
  Непран А.В. Удосконалення державної політики у сфері оновлення основних виробничих засобів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 109-125 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1341064
  Прилипко Ю.І. Удосконалення деяких методів оцінки обсягів тіньового сектору // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті описані зміни до методів оцінювання тіньової економіки, що використовуються Мінекономіки України в аналітичних розрахунках при проведенні моніторингу цієї важливої проблеми. Стаття містить результати досліджень з удосконалення існуючої системи ...
1341065
  Гранчак Т. Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотеки / Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-19. – ISSN 1029-7200
1341066
  Мєняйлов А.В. Удосконалення дифузорних каналів ерергетичних установок на базі використання профелів із відкорегованною дифузорністю. : Автореф... канд.техн.наук: 05.14.07 / Мєняйлов А.В.; Харків.авіац.ін-т. – Харків, 1996. – 27л.
1341067
  Шутенко О.В. Удосконалення діагностики силових високовольтних трансформаторів на основі аналізу закономірностей тривалого старіння масел : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Шутенко О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1341068
  Которобай С.В. Удосконалення діяльності Вищого адміністративного суду України як суб"єкта адміністративного процесу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 2220-1394
1341069
  Галай А.О. Удосконалення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 99-105.
1341070
  Галушко Б.П. Удосконалення діяльності органів влади через державне регулювання паливно-енергетичного комплексу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 6 (43), грудень. – С. 52-57
1341071
  Беззубко Б. Удосконалення діяльності органів державної влади у сфері стратегічного планування розвитку територій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 95-103
1341072
  Губар С.В. Удосконалення діяльності органів народного комісаріату юстиції УСРР кінця 20-х років XX століття // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 210-214


  Розглянуто питання удосконалення діяльності органів народного комісаріату юстиції УСРР кінця 20-х років XX століття.
1341073
  Коталейчук С. Удосконалення діяльності правоохоронних та інших державних органів щодо забезпечення реалізації правового статусу неповнолітніх: порівняльний аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 95-100. – ISSN 0132-1331
1341074
  Пластун О.Л. Удосконалення діяльності рейтингових агенств на основі врахування біржової інформації, 2012. – С. 108-117 : табл. – Автор, назва та анот., парал. укр. та англ. мов. – Бібліогр.: 9 назв
1341075
  Гой В. Удосконалення діяльності спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 141-144
1341076
  Зуб В. Удосконалення документального забезпечення діяльності служб охорони праці у контексті сучасного розвитку бібліотечних технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 39-46. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються шляхи подальшого удосконалення документального забезпечення діяльності бібліотечних служб охорони. Йдеться, зокрема, про більш активне використання міжнародного досвіду у цій царині, адаптацію до вимог сьогодення державних ...
1341077
  Грицай О.І. Удосконалення документування для обліку витрат на маркетинг промислового підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 93-103. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1341078
  Скалозуб Л.П. Удосконалення дослідчої перевірки з метою оперативної профілактики злочинів у сфері економіки / Л.П. Скалозуб, В.І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 101-107


  Розкрито особливості проведення дослідчої перевірки оперативними підрозділами суб’єктів господарювання, а також внесено певні пропозиції щодо її удосконалення.
1341079
  Лозинський І. Удосконалення екологічного менеджемнту на гірничо-збагачувальних комбінатах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 22-25. – ISSN 1728-9343
1341080
  Будько О.В. Удосконалення екологічного оподаткування як складова сталого розвитку підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 46-50. – ISSN 2306-6814
1341081
  Поліщук А. Удосконалення еколого-економічного регулювання концентрації земельної власності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 50-52. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1341082
  Герасименко В. Удосконалення економіко-правового механізму регулювання ризиків вкладних операцій банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 48-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1341083
   Удосконалення економічних умов виробництва в сільському господарстві. – К., 1972. – 175с.
1341084
  Хомутенко Я.В. Удосконалення експортної політики України та оцінка ефекту зони вільної торгівлі з ЄС на основі гравітаційної моделі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 206-213. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
1341085
  Желавська Юлія Анатоліївна Удосконалення елекрохімічних технологій переробки сполук кобальту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Желавська Ю.А.; Нац. техн. ун-тет. "ХПІ". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1341086
  Ненастіна Т.О. Удосконалення електрохімічної технології каталітичних покриттів паладієм та сплавом паладій-нікель : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.03 / Ненастіна Т.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1341087
  Лутак І.А. Удосконалення елементів технології виробництва насіння пшениці ярової і вівса // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 48-50. – ISBN 978-966-2742-92-5
1341088
  Деменко В.М. Удосконалення елементів технології вирощування соняшника в умовах північно-східного лісостему України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Деменко В. М.; Ін-т цукр. буряків Української ААН. – К., 1998. – 16л.
1341089
  Коломієць Н.В. Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м"яким та практики її застосування (частина 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 241-244. – ISSN 2219-5521
1341090
  Юшко А.М. Удосконалення законодавства про заохочення працівників // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 48-57
1341091
  Шликов Д.В. Удосконалення законодавства про оренду державного та комунального майна // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 35-39. – (Правознавство ; Вип. 461)
1341092
  Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про службу в органах внутрішніх справ як вирішальний чинник посилання соціально-правового захисту працівників та боротьби зі злочинністю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-39.
1341093
  Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про службу в органах внутрішніх справ як вирішальний чинник посилення соціально-правового захисту працівників та боротьби зі злочинністю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-39
1341094
  Ненада О. Удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 8. – С.35-37
1341095
   Удосконалення законодавства України у галузі статистики. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 764с. – (Tacis). – ISBN 966-7773-44-2
1341096
  Беро В.М. Удосконалення законодавства щодо оподаткування єдиним податком суб"єктів господарювання // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 100-104. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1341097
  Гінчук Л.І. Удосконалення законодавчих актів України у сфері статистики // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (74). – C. 33-39. – ISSN 2519-1853
1341098
  Веклич О.О. Удосконалення законодавчих приписів правомочності місцевого самоврядування у сфері природокористування та здійснення екологічної політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 2220-1394
1341099
  Чернявська Ю.Б. Удосконалення законодавчо-нормативних важелів державної політики регулювання вітчизняного ринку праці / Ю.Б. Чернявська, І.О. Цибульник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 185-188
1341100
  Остапенко М.Є. Удосконалення законодавчо-правової бази торгівлі форвардними контрактами // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1341101
  Жильцов О.Л. Удосконалення законодавчого регулювання оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 32-40. – ISSN 2414-4207
1341102
  Щурик М.В. Удосконалення засад фінансового стимулювання екології земельних ресурсів // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 171-179. – ISSN 2078-6670
1341103
  Орфанова М.М. Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / М.М. Орфанова ; Івано-Франковський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1341104
  Падалка А.О. Удосконалення захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Падалка Антоніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1341105
  Левченко А.Г. Удосконалення заходів впливу на ріст безвисадкових насінників цукрових буряків, що забезпечують підвищення їх насінної продуктивності : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Левченко А. Г.; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т цукр. буряків. – К., 1993. – 19л.
1341106
  Старцев О. Удосконалення заходів дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади україни в умовах реформуваня державної служби // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.44-47
1341107
  Дергалюк Б.П. Удосконалення збутової політики комерційного підприємства в умовах невизначеності / Б.П. Дергалюк, П.О. Молоденков // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 193-198. – ISSN 2310-5534
1341108
  Очерет А.Ю. Удосконалення здійснення корпоративних прав учасників господарського товариства при його фінансовому оздоровленні в процесах банкрутства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 153-158. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1341109
  Колісник О.В. Удосконалення здійснення судочинства в Україні в контексті практики Європейського суду з прав людини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 46-51. – (Правознавство ; Вип. 474)
1341110
  Мороз В.М. Удосконалення змісту вимог до публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів як напрям державно-управлінського впливу на якість підготовки науково-педагогічних кадрів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 105-111. – ISSN 2220-1394


  Розглянуто можливості вдосконалення правового механізму державного управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів в контексті зміни окремих інституціональних норм. У статті подано результати критичного аналізу змісту вимог до публікації ...
1341111
  Мельничайко В.Я. Удосконалення змісту і методів навчання української мови / В.Я. Мельничайко. – К., 1982. – 216с.
1341112
  Хохліна О. Удосконалення змісту освіти школярів з обмеженими розумовими можливостями // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.37-39. – ISSN 0131-6788
1341113
  Касаткін Д.О. Удосконалення змісту професійної підготовки економістів з інформатики // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 63-65
1341114
  Піхоцький В.Ф. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходження коштів державного бюджету України та їх використанням : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-82
1341115
  Другов О. Удосконалення інвестиційного забезпечення вищої освіти в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 40-46
1341116
  Вініченко І.І. Удосконалення інвестиційного процесу на основі кооперації та агропромислової інтеграції // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 33-36 : рис. – Бібліогр.: 3 назв
1341117
  Міночкіна О.М. Удосконалення інноваційних процесів у системи менеджменту організацій на основі економіко-математичного моделювання її життєвого циклу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1341118
  Смирнов М. Удосконалення інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.114-119


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
1341119
  Міщенко І. Удосконалення інституту відводу судді в господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 131-136. – ISSN 1026-9932
1341120
  Лазаришина І.Д. Удосконалення інституційних підходів до методики фінансового аналізу : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 44-48 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1341121
  Шевченко О.О. Удосконалення інституційних структур територіальної організації продовольчого ринку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 214-217. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1341122
  Стефанишин В. Удосконалення інституційно-безпекової політики на національному ринку капіталу України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 220-227. – ISSN 2078-5860


  Досліджено основні напрями проведення інституціоналізації фінансової політики на ринку капіталу України із гарантуванням фінансової безпеки країни. Виконано кореляційний та регресійний аналіз основних показників діяльності даного ринку, що підтвердило ...
1341123
  Грицаєнко М.І. Удосконалення інституційного середовища розвитку інноваційної діяльності в аграрному виробництві шляхом створення наукового парку // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 116-124. – (Економічні науки ; вип. 1 (87)). – ISSN 2306-4242
1341124
  Шпиль В І. Удосконалення інституціональних основ діяльності кредитних спілок в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 116-126
1341125
  Шварц О. Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 33-39. – ISSN 1818-5754
1341126
  Мєшков А.В. Удосконалення інструментів оцінки інвестиційної привабливості підприємства у відповідності до сучасних проблем ринку і змін чинного законодавства / А.В. Мєшков, О.Ю. Ментель // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 298-304 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1341127
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення інтелектуальної власності в Україні: міжнародні вимоги та основні тенденції // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 7-13. – ISBN 978-966-2609-68-4
1341128
  Кислюк Л. Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 32 - 35. – ISSN 2076-9326
1341129
  Дєгтяр А.О. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів державної виконавчої влади // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 118-122
1341130
  Романенко Н.В. Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.26.01 / Романенко Н.В.; Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 15 назв
1341131
  Положенцева К.Л. Удосконалення інформаційного забезпечення системи стратегічного управління регіональним АПК : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 255-259 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1341132
  Залізняк Віталій Удосконалення інформаційного законодавства України: методологічні засади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 59-61.
1341133
  Куровська О. Удосконалення інформаційної системи служби контролінгу на підприємстві / О. Куровська, А. Алієва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 356-360. – ISSN 1993-0259
1341134
  Зайцева І. Удосконалення кадрового забезпечення місцевого самоврядування шляхом використання статутів територіальних громад // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-64
1341135
  Жигаленко О.В. Удосконалення кадрового менеджменту податкогї служби: визначення профілю особи успішного співробітника податкової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41.
1341136
  Парамонова М. Удосконалення кадрового потенціалу апарату Верховної Ради України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 27-32.
1341137
  Новальська Т.В. Удосконалення кадрового складу бібліотек: взаємодія навчальних закладів, установ та організацій бібліотечно-інформаційної галузі / Т.В. Новальська, Н.А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 17 назв.


  У статті проаналізовано кадровий склад публічних бібліотек за освітнім рівнем та стажем роботи. Накреслено перспективи взаємодії бібліотек, навчальних закладів культури, Української бібліотечної асоціації з удосконалення кадрового складу бібліотек.
1341138
  Глотка Д.В. Удосконалення карти гідрографічного районування території України на основі SRTM HydroSHEDS // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 112-118. – ISSN 0868-6939


  Для створення національної інфраструктури просторових даних (НІПД) України необхідна кооперація між галузевими фахівцями для роботи над окремими тематичними блоками геоданих. У 2013 році представлена методика та карта гідрографічного районування ...
1341139
  Амельницька І.В. Удосконалення керування локальними електричними мережами як суб"єктами господарювання // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 101-114. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1341140
  Козаченко Г. Удосконалення класифікації витрат підприємства / Г. Козаченко, Ю. Погорелов // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 102-114. – ISBN 966-79-75-57-7
1341141
  Череп А.В. Удосконалення класичної моделі санації підприємств / А.В. Череп, С.В. Северина // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 169-170. – ISSN 1729-7206
1341142
  Стасіневич С.А. Удосконалення клірингової та розрахункової діяльності на ринку цінних паперів України / С.А. Стасіневич, А.С. Благодатний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 26-29
1341143
  Мороз В.І. Удосконалення коефіцієнта заборгованості : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 53-55. – Бібліогр.: 1 назва
1341144
  Валецька О.В. Удосконалення колективно-договірного регулювання оплати праці в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 144-151. – (Право. Економіка. Управління)
1341145
  Дяченко Т.О. Удосконалення комерційної діяльності автосервісних підприємств - ринкові потреби економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 130-134
1341146
  Олесневич Л.О. Удосконалення комплексного економічного і соціального планування / Л.О. Олесневич. – Київ, 1981. – 48с.
1341147
  Пушкарьова І.Д. Удосконалення комплексного оцінювання екологічного стану та засобів захисту техноприродних систем від забруднення важкими металами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пушкарьова Ірина Дмитрівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1341148
  Качала С.В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Качала Софія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1341149
  Кружилко Олег Євгенович Удосконалення комплексної оцінки стану охорони праці на підприємствах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Кружилко Олег Євгенович; Кружило О.Є.; Мін-во праці та соц. політики України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1341150
  Леонідов В.І. Удосконалення комплексної системи радіоакустичного та акустичного зондування пограничного шару атмосфери : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Леонідов В.І.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1341151
  Кресіна І. Удосконалення Конституції України: політична доцільність чи правова необхідність // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – спецвипуск : Політичні технології. – С. 42-46. – ISBN 978-966-8878-11-4. – ISSN 1810-5270
1341152
  Корнякова Т. Удосконалення конструктивних особливостей кримінально-правових норм як запорука гуманізації кримінальної відповідальності за забруднення моря // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 64-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1341153
  Беліменко С.С. Удосконалення конструктивних та режимних параметрів твердотільних електротеплоакумуляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Беліменко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1341154
  Ліуш Ю.Б. Удосконалення конструкції і режимів роботи газових камерних печей задля підвищення їх енергоефективності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Ліуш Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1341155
  Цивінський С.С. Удосконалення конструкцій демпферних систем роторів потужних синхронних генераторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Цивінський Сергій Станіславови ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1341156
  Блінков В.В. Удосконалення конструкцій набійок зарядів вибухових речовин для підвищення ефективності та безпеки вибухових робіт : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Блінков В.В.; МОіНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
1341157
  Волкова О.Г. Удосконалення контактного привода перемикача відгалужень обмоток трансформатора з метою зменшення зношування контактів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Волкова Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1341158
  Піхоцький В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами держави // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 12 (338), грудень. – С. 43-45. – ISSN 1810-3944


  У статті аналізуються актуальні питання становлення й розвитку фінансового контролю, практика формування та використання фінансових ресурсів держави, проблеми оптимізації фінансового контролю. Досліджено підходи науковців до проблематики реформування ...
1341159
  Голубов С.В. Удосконалення контролю змінних струмів і напруг дотику для безпечної експлуатації електроустановок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 26. 01 / Голубов С. В.; Мін-во вугільної промисловості України; Держ. Макіївський науково-дослідний ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2007. – 19с. – Бібл.: 8 назв
1341160
  Тихончук Л.Х. Удосконалення концепту державного регулювання сільськогосподарського виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 137-140 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1341161
  Валуйський І.А. Удосконалення концептуальних засад політики забезпечення бюджетної безпеки України у кризових умовах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 323-328. – ISSN 2222-4459
1341162
  Погрібний М. Удосконалення координації діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері виконання місцевих бюджетів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 80-85.
1341163
  Шеремет О. Удосконалення корпоративного управління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 0131-775Х
1341164
  Правдива Л. Удосконалення корпоративного управління в банках та управління комплаєнс-ризиком // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 10-13
1341165
  Русак Д.М. Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Русак Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 233л. + Додатки: л.208-233. – Бібліогр.: л.191-207
1341166
  Русак Д.М. Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Русак Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1341167
  Оскольський В. Удосконалення корпоративного управління як засіб залучення інвестицій за допомогою механізмів фондового ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.4-10. – ISSN 0131-775Х
1341168
  Дем"янишин В. Удосконалення кошторисного планування в умовах бюджетного реформування // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 165-168. – ISSN 1818-2682
1341169
  Буркальцева Д.Д. Удосконалення кредитно-грошових відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 22-26. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1341170
  Ковтун Н.Я. Удосконалення кримінально-правових норм у контексті становлення ювенальної юстиції // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 17-23
1341171
  Поповченко Удосконалення кримінально-процесуального законодавства України щодо до підвищення ефективності провадження дізнання міліції / Поповченко, о. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.76-77
1341172
  Петричко Н.Й. Удосконалення кримінального законодавства України щодо протидії незаконним азартним іграм // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 12-15.
1341173
  Меркулова В. Удосконалення кримінального законодавства щодо жінок, які вчинили злочин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
1341174
  Матвійчук Я. Удосконалення кримінального законодавства щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (на прикладі Литовської Республіки) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-153. – ISSN 0132-1331
1341175
  Матвійчук Я. Удосконалення кримінального законодавства щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (на прикладі Литовської Республіки) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1341176
  Бобко А. Удосконалення лісового законодавства // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.63-68. – ISSN 0131-775Х
1341177
  Шевчено С.О. Удосконалення ліцензування вищих навчальних закладів України в контексті забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 190-196. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1341178
  Братюк В.П. Удосконалення маркетингового забезпечення реалізації державної політики розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 50-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1341179
  Олійник О.В. Удосконалення матеріального стимулювання працівників скотарства як напрям підвищення доходності сільськогосподарських підприємств / О.В. Олійник, В.С. Міщенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 7-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1341180
  Названова Л.М. Удосконалення менеджменту організації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються теоретичні питання і практичні проблеми становлення менеджменту, сучасні ідеї і положення науки і практики організації та управління, тенденції розвитку менеджменту та його видів. Особливу увагу приділено формуванню нового типу фахівців у ...
1341181
  Кукуш В.Д. Удосконалення метеорної радіотехнічної системи моніторингу динамічних параметрів атмосфери Землі за сигналами телевізійного мовлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кукуш Віталій Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1341182
  Юсіф Хардан Сулейман Удосконалення метеорної системи передачі інформації : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.12.17 / Юсіф Хардан Сулейман ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1341183
  Візіренко С.В. Удосконалення методики аудиту монетарних активів / С.В. Візіренко, Ю.А. Закорка // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 180-185. – ISSN 2308-1988
1341184
  Свідерський Є. Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-7
1341185
  Алексієнко М.В. Удосконалення методики відлову молоді риб пластмасовими пастками "АСТ" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 8-9. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1341186
  Магас Н.В. Удосконалення методики інтегрального оцінювання конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 2218-4511
1341187
  Куліш Г.П. Удосконалення методики лцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності / Г.П. Куліш, К.В. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 96-102
1341188
  Бойченко О.В. Удосконалення методики обробки інформації в інформаційній системі підтримки рішень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 155-163


  У статті розглянуто можливості удосконалення методики введення, зберігання та надання інформації для забезпечення автоматизації підтримки рішень, що дозволить створити умови для підвищення ефективності функціонування відомчого інформаційного ...
1341189
  Покатаєва О.В. Удосконалення методики обчислення податку з доходів фізичних осіб / О.В. Покатаєва, О.В. Лузіна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 178-182. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1341190
  Гордієнко С.Б. Удосконалення методики оцінки показників якості мереж нового покоління на основі інформаційно-ентропійного методу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гордієнко С.Б. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1341191
  Лупак Р.Л. Удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі / Р.Л. Лупак, А.І. Хомицький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 73-79. – ISSN 2222-4459
1341192
  Доровський О.В. Удосконалення методики оцінювання результативності логістичної системи фармацевтичних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 286-292. – ISSN 2222-4459
1341193
  Супруненко С.А. Удосконалення методики податкового планування в податкових органах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1341194
  Васько І.С. Удосконалення методики проектування та проводки похило скерованих свердловин : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.10 / Васько І.С.; Ів.-Фр. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1998. – 17л.
1341195
  Левченко Н.М. Удосконалення методики розрахунку власного оборотного капіталу за фінансовою звітністю, побудованою у відповідності до вимог МСФЗ / Н.М. Левченко, І.О. Калькіс // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 284-288. – ISSN 2309-1533
1341196
  Назаренко Р.В. Удосконалення методики формування страхового запасу на промислових підприємствах // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 65-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1341197
  Шаповалова Л. Удосконалення методики формування ціни на науково-технічні послуги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 110-113. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розроблено напрями вдосконалення методики формування ціни на науково-технічні послуги. На основі "класичних" методів ціноутворення автор робить спробу виокремити з них найбільш вдалі для застосування на ринку науково-технічних послуг, зважаючи на його ...
1341198
  Кривак А.П. Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 348-354


  Досліджено сутність категорії "конкурентоспроможність національної економіки", способи її виміру та чинники, що на неї впливають. Наголошується на важливості підтримки збалансованості секторів економіки, їх технологічного рівня задля підвищення ...
1341199
  Михальова М.Ю. Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок для суспільних потреб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Михальова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1341200
  Бочарова М.О. Удосконалення методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємства / М.О. Бочарова, Т.І. Пономаренко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.8. – С. 167-173. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1341201
  Пасічник Юрій Удосконалення методичного забезпечення прогнозування науково-технологічного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-97. – Бібліогр.: с. 90-96. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються проблеми науково-технологічного розвитку України на початку ХХ ст. Виявлено основні причини недостатнього ресурсного забезпечення інноваційних процесів, проаналізовано методологічні підходи до аналізу складних суспільних систем та ...
1341202
  Малишко Ю. Удосконалення методичного підходу до ідентифікації адміністративних бар"єрів малого підприємництва // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 12-18. – ISSN 2078-5860


  Проведено аналіз існуючих підходів до ідентифікації адміністративних бар"єрів, виявлено їхніх переваги та недоліки. Удосконалено методичний підхід до ідентифікації надмірних адміністративних бар"єрів функціонування малого підприємництва, який, на ...
1341203
  Власенко М. Удосконалення методичного підходу до комплексної оцінки розвитку фінансових ринків країн світу (на прикладі країн Європейського Союзу) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 196-218. – ISSN 1684-906Х
1341204
  Білан Л.Л. Удосконалення методичної роботи вищих навчальних закладів в умовах трансформації освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – C. 17-23. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проаналізовано завдання, рівні і види методичної діяльності викладача вищого навчального закладу. Обґрунтовано необхідність удосконалення організації методичної роботи вищого навчального закладу та діяльності його методичних служб.
1341205
  Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.54-61
1341206
  Краєвський Ф. Удосконалення методів боротьби із тяжкими злочинами у сфері оподаткування, які вчиняються міжрегінальними злочинними групами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 98-101
1341207
  Крак Ю.В. Удосконалення методів векторного аналізу та гіперплощиної класифікації для розпізнавання елементів дактильної мови / Ю.В. Крак, Г.І. Кудін, Д.В. Шкільнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 144-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Об"єктом дослідження є дактильна мова, яка використовується для спілкування нечуючими людьми або людьми з пониженим слухом. Метою дослідження с розробка та реалізація алгоритмів розпізнавання дактилем жестової мови. В роботі розглядається застосування ...
1341208
  Олійник Т. Удосконалення методів визначення вартісних показників продуктивності сільської праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-43. – Бібліогр.: с. 40, 43
1341209
  Коваль А.О. Удосконалення методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Коваль Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1341210
  Гордієнко С.С. Удосконалення методів визначення параметрів систем управління інфокомунікаційною мережею в критичних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гордієнко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341211
  Логацький В.М. Удосконалення методів визначення ставок оподаткування за користування надрами для видобутку природного газу // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 58-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1341212
  Гусєва О.В. Удосконалення методів вимірювання електричних величин у системі електропостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусєва Олена Віктаріївна ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1341213
  Зайченко О.Б. Удосконалення методів вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Зайченко Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1341214
  Супрун О.О. Удосконалення методів виявлення, розділення та оцінки числа джерел випромінювання стохастичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Супрун Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341215
  Вовк Л.І. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку збірників атмосферних стічних вод : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.16 / Вовк Л.І.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1341216
  Ясінська Л.Р. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку параметрів донних порогів на передгірських ділянках річок : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.16 / Ясінська Любов Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1341217
  Ястремський І.С. Удосконалення методів господарювання в десятій п"ятирічці. / І.С. Ястремський. – К., 1977. – 48с.
1341218
  Драган І.О. Удосконалення методів державної підтримки розвитку малого підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 52-56. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1341219
  Бурдейна В.М. Удосконалення методів забезпечення взаємозамінності координованих отворів у машинобудуванні на етапі проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Бурдейна Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1341220
  Іванілов В.М. Удосконалення методів забезпечення іскробезпечності електричних кіл рудникового електрообладнання з хімічними джерелами струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Іванілов Володимир Миколайович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341221
  Сердюков Р.П. Удосконалення методів захисту та обмеження перенапруг в мережах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сердюков Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1341222
  Поляков Є.О. Удосконалення методів зменшення динамічних похибок датчиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Поляков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1341223
  Сабан В.З. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ (на прикладі Долинського нафтового родовища) : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 21.06.01 / Сабан Віталій Зіновійович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1341224
  Люта О.В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення грунтового середовища : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Люта О.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1341225
  Петруняк В.Я. Удосконалення методів інтерпретації результатів гідродинамічних досліджень продуктивних пластів за кривими відновлення тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Петруняк Володимир Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1341226
  Попович П.В. Удосконалення методів керування відеопотоком у системах цифрового телебачення за критерієм якості відеозображення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Попович Павло Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1341227
  Барбашова М.В. Удосконалення методів контролю електромагнітних характеристик тонкостінних листових металів у техніці магніто-імпульсної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барбашова Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1341228
   Удосконалення методів навчання лікарів-інтернів та лікарів-курсантів за темою: "Діабетична ретинопатія" / О.В. Петренко, А.С. Гудзь, В.М. Сердюк, С.Ю. Могілевський, О.В. Коробова // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 88-90. – ISSN 2309-8147
1341229
  Кокряцька Н.І. Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі моделей паралельно-ієрархічного перетворення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кокряцька Н.І.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1341230
  Горелов Д.Ю. Удосконалення методів обробки та астрономічної інтерпретації результатів радіолокаційних досліджень метеорів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.12.17. - Радіотехнічні та телевізійні системи / Горелов Д.Ю. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1341231
  Рогожніков О.І. Удосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів OFDM на базі автокореляційної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Рогожніков О.І. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1341232
  Григорович В.В. Удосконалення методів оцінки ефективності системи управління інфокомунікаційною мережею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Григорович В.В. ; Держ. ун-т інф.-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1341233
   Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання / В. Зорін, В. Бандура, Р. Храбатин, М. Пасєка, Н. Пасєка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 116-122. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично з використанням методу Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Визначено час проведення тестування для студентів різного ...
1341234
  Іванець І.В. Удосконалення методів оцінювання платоспроможності агропідприємств : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 272-283 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1341235
  Клочко Н.Б. Удосконалення методів оцінювання точності турбінних лічильників газу : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Клочко Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1341236
  Кім Н.І. Удосконалення методів оцінювання якості обєктів кваліметрії за рахунок ефективного використання статистичної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кім Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. академія. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1341237
  Білокінь Є.М. Удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Білокінь Є.М. ; Держ. комітет України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1341238
  Юрич А.Р. Удосконалення методів проектування та технології використання неорієнтованих компоновок низу бурильної колони : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Юрич А.Р. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1341239
  Слюсарчук Л.І. Удосконалення методів розподілу нормативних витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методи розподілу нормативних витрат між незавершеним виробництвом і готовою продукцією.
1341240
  Сунічук С.В. Удосконалення методів розрахунку проскоку гідравлічного удару в напірних системах із зрівнювальними резервуарами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Сунічук Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1341241
  Репін М.В. Удосконалення методів розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Репін Микола Володимирович ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Нац. наук.-дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1341242
  Бондар Є.Ю. Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з метою зменшення їх похибки в умовах тропосферного радіоканалу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Бондар Є.Ю. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1341243
  Шантир А.С. Удосконалення методів та засобів калібрування для вимірювальних растрових електронних мікроскопів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Шантир Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341244
  Середюк Д.О. Удосконалення методів та пристроїв забезпечення оцінювання відповідності засобів для обліку природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Середюк Денис Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1341245
  Лукашенко Андрій Германович Удосконалення методів, моделей елементів та пристроїв локальних підсистем керування для рішення траєкторних задач : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Лукашенко А.Г.; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 31 назв.
1341246
  Лукашенко Валентина Максимівна Удосконалення методів, моделей та принципів побудови багатокритеріальних таблично-алгоритмічних функціонально орієнтованих перетворювачів інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.05 / Лукашенко В.М.; Одеський нац. політехн. ун-тет. – Одеса, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 68 назв.
1341247
  Купалова Г.І. Удосконалення методології економічного аналізу в системі управління / Г.І. Купалова, А.А. Ільєнко, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 14-19.
1341248
  Ванькович Д. Удосконалення методології здійснення податкової політики в Україні / Д. Ванькович, Н. Федоронько // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 43-46. – ISSN 0201-758Х
1341249
  Канцуров О.О. Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки : бухгалтерський облік / О.О. Канцуров, О.С. Білоусова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 143-151 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1341250
   Удосконалення методології світогосподарської взаємодії / П.І. Гаман, С.В. Матепко, І.В. Рудченко, О.В. Алейнікова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.78-81. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1341251
  Юлдашев О.Х. Удосконалення методологічних засад регуляторної політики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 191-195.
1341252
  Бодюк А.В. Удосконалення методологічних положень справляння платежів за використання радіочастотного ресурсу України : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 43-48. – Бібліогр.: 4 назви
1341253
  Литовченко Д.М. Удосконалення методу визначення координат малорозмірних повітряних об"єктів у радіотехнічних системах з урахуванням просторово-часових характеристик надширокосмугових антенних решіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Литовченко Дмитро Михайлович ; Харків. нац. ун.-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
1341254
  Словінський В.К. Удосконалення методу випробувань на вогнестійкість залізобетонних колон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Словінський Віталій Казимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1341255
  Щіпець С.Д. Удосконалення методу випробувань на вогнестійкість залізобетонних та кам"яних несучих стін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Щіпець Станіслав Дмитрович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1341256
  Джасім Д Д.М. Удосконалення методу контролю вологості масла та ізоляції трансформаторів по її електричній добротності : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Джасім Джасім Мохмед Джасім ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1341257
  Іванов Ігор Євгенович Удосконалення методу прогнозування зон обвалень порід безпосередньої покрівлі у очисних вибоях тонких похилих пластів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Іванов Ігор Євгенович; НАНУ. Ін-тут геотехнічної механіки. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1341258
  Калашніков А.М. Удосконалення методу розрахунку термогазодинамічних процесів у зворотно-напрямних апаратах відцентрових компресорів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.15 / Калашніков А.М.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1341259
  Тацакович Н.Л. Удосконалення методу технічної діагностики нафтогазопроводів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Тацакович Н.Л. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1341260
  Крюков М.О. Удосконалення метрологічного забезпечення вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів на основі промислових комп"ютерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Крюков Михайло Олександрович ; М-во енергетики та вугільної пром-сті України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-сті. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1341261
  Соколовська Н.І. Удосконалення механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні енергетичної безпеки регіонів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 68-76. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1341262
  Бєлай С.В. Удосконалення механізмів врегулювання сучасних збройних конфліктів всередині держави: актуальні питання забезпечення державної безпеки України в умовах збройного протистояння / С.В. Бєлай, В.І. Воробйов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (63). – C. 4-11. – ISSN 2078-7480
1341263
  Яценко О.А. Удосконалення механізмів державного контролю за соціально-економічною діяльністю іноземних військових формувань в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 100-102. – Бібліогр.: 15 назв
1341264
  Хмирова А.О. Удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 97-99. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано проблему удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу, який є динамічною , багаторівневою, соціальною системою, яка функціонує на основі принципів цілісності, варіативної ...
1341265
  Козарь Т.П. Удосконалення механізмів державного управління органів місцевої влади у сфері освіти // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 298 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 85-92. – (Серія "Державне управління")


  Охарактеризовано повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти. Здійснено аналітичний огляд міжнародного досвіду з державного контролю у сфері освіти, встановлено його особливості. Запропоновано основні напрями з удосконалення державної ...
1341266
  Мартиненко В.О. Удосконалення механізмів екологічного управління: фінансово-економічний аспект // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 98-104
1341267
  Покатаєв П.С. Удосконалення механізмів інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України / П.С. Покатаєв, Ю.Ю. Гурбік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-45. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1341268
  Романюк М. Удосконалення механізмів нарахування та обліку податків у контексті реформування податкової системи України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 148-152. – ISSN 1818-5754
1341269
  Гаман М. Удосконалення механізмів оподаткування інноваційної діяльності в Україні в контексті світового досвіду // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 116-123


  У статті визначаються перспективи формування інноваційної політики в Україні із застосуванням інструментів податкової системи.
1341270
  Цибуліна І.В. Удосконалення механізмів фахової підготовки кадрів для надання послуг щодо захисту прав дитини // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 241-246. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1341271
  Швець Ю.О. Удосконалення механізмів фінансового захисту суб"єктів аграрного бізнесу за кризових умов розвитку / Ю.О. Швець, С.І. Гайдар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 18-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1341272
  Гадупяк В.І. Удосконалення механізмів фінансування АПК в умовах кризи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 174-178. – ISSN 0321-0499
1341273
  Павлюк К.В. Удосконалення механізмів фінансування медичних послуг в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 64-82. – ISSN 2305-7645
1341274
  Балан Удосконалення механізму визначення рівня дохідності особистих селянських господарств / Балан, ОД, А.О. Ярковий // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 12-15. – ISSN 2221-1055
1341275
  Чеверда Н. Удосконалення механізму відтворення земель дрібними власниками й користувачами АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 126-131 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1341276
   Удосконалення механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах і об"єднаннях. – К., 1991. – 180с.
1341277
  Дерев"янко Т. Удосконалення механізму грейдової системи оплати праці // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 39-41. – ISSN 1728-9343
1341278
  Мороз В. Удосконалення механізму державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою як напрям підвищення ефективності використання трудового потенціалу країни // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 208-215.
1341279
  Семенченко А.В. Удосконалення механізму державного регулювання доходів населення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 51-56. – ISSN 2222-4459
1341280
  Шинкаренко О.М. Удосконалення механізму державного регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1341281
  Бабець І.Г. Удосконалення механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів у науково-технічній сфері / І.Г. Бабець, В.В. Засадко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 59-64
1341282
  Горбунова А.В. Удосконалення механізму діагностики фінансового стану підприємства // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 15-28. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  Нормативно-правові акти, грунтовані на використанні фінансово-економічних показників як основних для діагностики результатів діяльності різноманітних суб’єктів національної економіки, мають суттєві недоліки, а саме: показники ліквідності різні за їх ...
1341283
  Рассомахіна О.А. Удосконалення механізму захисту прав пацієнтів в Україні за сучасних умов та розвиток науки медичного права 118 // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7363-09-4
1341284
  Благун І. Удосконалення механізму обов"язкового резервування як інструменту грошово-кредитного регулювання економіки регіону / І. Благун, М. Заяць // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 31-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1341285
  Балабенко Олена Володимирівна Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави щодо оподаткування господарської діяльності суб"єктів малого бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано дію механізму реалізації регуляторної політики держави. Запропоновано удосконалену модель здійснення державою податкового регулювання господарської діяльності суб"єктів малого бізнесу.
1341286
  Матвієнко Г.А. Удосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансферів як основа сталого розвитку регіонів / Г.А. Матвієнко, О.М. Клименко // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 81-89. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1341287
  Неміш Ю.В. Удосконалення механізму управління основними засобами на м"ясопереробних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 311-319. – ISSN 2309-1533
1341288
  Прутков Г. Удосконалення механізму формування корпоративних структур / Г. Прутков, О. Лисаченко, Н. Куликова // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 1728-9343
1341289
  Микова М. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій банківських установ України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1341290
  Толуб"як В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 127-135
1341291
  Воробйов Ю.М. Удосконалення механізму формування фінансового капіталу за рахунок іноземних інвесторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-35. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядаються тенденції та особливості залучення іноземних інвестицій в Україні.
1341292
  Маслак О.М. Удосконалення механізму функціонування регіонального біржового ринку сільськогосподарської продукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-65. – (Економіка ; Вип. 62)


  Запропоновано методи поетапного переходу від біржових торгів реальними товарами до торгівлі ф"ючерсами з метою удосконалення механізму функціонування регіонального біржового ринку сільськогосподарської продукції.
1341293
  Тарангул Л. Удосконалення міжбюджетних відносин - важливий напрям фінансової стійкості регіонів України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.94-98
1341294
  Барановський М.О. Удосконалення міжбюджетних відносин як механізм зростання фінансових ресурсів сільських депресивних територій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 190-198
1341295
  Чичужко М.В. Удосконалення мікроконтролерів для проблемно-орієнтованих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Чичужко Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1341296
  Овчарова Т.О. Удосконалення моделей та методів обробки вимірювальної інформації за допомогою штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Овчарова Тетяна Олександрівна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1341297
  Лю Чан Удосконалення моделей та методів радіоакустичного і акустичного зондування атмосферного граничного шару : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Лю Чан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341298
  Колесніченко Н.О. Удосконалення моделі оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-58. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Пропонується використання економіко-математичних методів для оптимізації активно-пасивних операцій банку з погляду ліквідності та прибутковості. Побудовано модель оптимізації операцій комерційних банків. Наведено результати її практичного застосування.
1341299
  Галицька Е.В. Удосконалення модульної системи навчання і рейтингового контролю знань студентів на факультеті / Е.В. Галицька, В.І. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-30. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто сутність системи навчання і рейтингового контролю знань студентів.
1341300
  Перепьолкіна О.О. Удосконалення монетарного інструментарію з метою стимулювання економічного піднесення в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 390-399. – ISBN 5-7763-2435-1
1341301
  Скаско О. Удосконалення монетарної політики в Україні - шлях до нарощення потенціалу кредитної і фінансової системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 142-148. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1341302
  Міщенко С. Удосконалення монетарної політики та регулювання фінансових систем : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 21-27 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1341303
   Удосконалення моніторингу в зоні шацьких озер / Т.І. Топольнік, О.В. Тураєва, Н.В. Хомік, Р. Кухтєй // Меліорація і водне господарство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2002. – Вип. 88. – С. 125-131. – ISBN 966-540-042-8
1341304
  Ткаченко С.М. Удосконалення моніторингу економічної стійкості аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1341305
  Шлійко А.В. Удосконалення мотиваційного механізму ефективності праці на підприємствах аграрної сфери економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1341306
   Удосконалення навчально-виховної роботи з математики в школі. – К., 1979. – 142с.
1341307
   Удосконалення навчального експерименту з фізики : зб.статей. – Київ : Радянська школа, 1985. – 144с.
1341308
   Удосконалення наукових засад екологічного аудиту щодо об"єктів підвищеної екологічної небезпеки / О.В. Харламова, М.М. Мороз, С.І. Азаров, О.О. Коваль // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
1341309
  Карюк В.І. Удосконалення наукових підходів до поняття " інновація " // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 87-89 : табл. – Бібліогр.: 27 назв
1341310
  Ткаченко Н.В. Удосконалення науково-методичного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля недержавних пенсійних фондів / Н.В. Ткаченко, О.В. Шабанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 80-98. – ISSN 2305-7645
1341311
  Лисенко О. Удосконалення національного законодавства: фахівці радяться з парламентаріями // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.57-60. – ISSN 1608-6422


  Законодавство України щодо інтелектуальної власності
1341312
  Вишивана Б. Удосконалення національної платіжної системи як необхідна умова розвитку безготівкових розрахунків в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 53-60. – ISSN 2078-5860


  Обґрунтовано та узагальнено головні аспекти функціонування Національної платіжної системи "Український платіжний ПРОСТІР", проаналізовано ефективність та окреслено першочергові завдання щодо вдосконалення її роботи.
1341313
  Лавріненко О.В. Удосконалення національної системи права в контексті євроінтеграції України: актуальні питання теоріїта методології // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-35.
1341314
  Крушельницька Т. Удосконалення непрямого оподаткування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 113-119


  Визначено окремі напрями пріоритетного розвитку державного управління податковою системою через перегляд ролі непрямих податків у бюджетному процесі. The paper identified areas of priority develjpment of the government tax system by strengthening ...
1341315
  Єзерський Р.Б. Удосконалення норм кримінально процесуального законодавства, що регламентують загальні положення застосування криміналістичної техніки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 447-454. – ISSN 1563-3349
1341316
  Ловінська Л. Удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-66. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні основи реформування бухгалтерського обліку в Україні. Ключовим напрямком розвитку бухгалтерського обліку визначено адаптацію нормативно-правової бази бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського ...
1341317
  Щербанюк О. Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Конституційного Суду України як шлях до формування європейської моделі конституційного судочинства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 187-197. – ISSN 2310-6158
1341318
  Рябчій В.А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення перевірки якості документації із землеустрою / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 38-41. – Бібліогр.: 8 назв
1341319
  Монаєнко А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління освітою в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-19.
1341320
  Мищак І.М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення учнівського та студентського самоврядування в Україні у відповідності до міжнародних норм і стандартів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 2220-1394
1341321
  Шепета О. Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту інформації у системах електронних платежів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 43-45
1341322
  Піцикевич В.В. Удосконалення нормативно-правової бази адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 2220-1394
1341323
  Тихоненко В.В. Удосконалення нормативного та технічного забезпечення якості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговим оксидуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Тихоненко Віра Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1341324
  Стригунова М.М. Удосконалення нормативної бази оцінювання якості освітніх послуг вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / М.М. Стригунова ; Севастоп. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341325
  Лаппо І.М. Удосконалення нормативної документації забезпечення якості лезової обробки отворів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Лаппо Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1341326
  Чабан В.П. Удосконалення нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування засобами адміністративного права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 9-15
1341327
  Максюта В. Удосконалення нормування праці на підприємствах роздрібної торгівлі в контексті управління продуктивністю праці // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 253-256. – ISSN 1993-0259
1341328
  Макаренко А.П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 85-95. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є облікові регістри суб"єкта малого підприємництва за спрощеною формою як складові управління проблемними ланками та фінансової безпеки підприємства. Метою дослідження є розкриття необхідності щодо адаптації облікових регістрів ...
1341329
  Голубнича Г.П. Удосконалення обліково-аналітичного інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-45. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні напрями впливу вдосконалення облікових інформаційних систем на побудову та механізм управління корпоративними фінансовими структурам, досліджено взаємозв"язок між фінансовим капіталом, прибутком та інформа-ційними обліковими моделями ...
1341330
  Петрова І.В. Удосконалення обліку амортизації основних засобів як складової витрат підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 414-417. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1341331
  Очеретько Л.М. Удосконалення обліку збутової діяльності промислового підприємства / Л.М. Очеретько, А.Ю. Тимошенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 116-123. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1341332
  Мельянкова Л.В. Удосконалення обліку натуральної оплати праці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 112-115. – ISSN 2221-1055
1341333
  Шатковська Л.С. Удосконалення обліку нематеріальних активів / Л.С. Шатковська, Т.Г. Камінська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 276-283
1341334
  Семенов А.Г. Удосконалення обліку розрахунків по заробітній платі на підприємстві / А.Г. Семенов, Л.А. Юсипчук // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 16-19. – ISBN 978-617-645-235-5
1341335
  Деньга С. Удосконалення обліку фінансової діяльності суб"єкта господарювання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1341336
   Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції : 26-28 квітня 2010 р., м. Ужгород / МОНУ ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; Закарпат. торг.-пром. палата [та ін.] ; [ред.кол.: Мікловда В.П., Даньків та ін. ; відп. ред. Даньків Й.Я.]. – Ужгород : УжНУ, 2010. – 378 с.
1341337
  Фалендиш В.В. Удосконалення обчислювальних методів обробки ритмокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Фалендиш Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1341338
  Богачова О.В. Удосконалення окремих процедур законодавчого процесу в контексті практики парламентів зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 41-44. – ISSN 2220-1394
1341339
  Костишина Т. Удосконалення оплати праці як напрям збереження й розвитку трудового потенціалу споживчої кооперації України / Т. Костишина, Л. Степанова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 83-87
1341340
  Бабіч В.В. Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об"єкта оподаткування : податкова політика / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 71-76. – Бібліогр.: 3 назви
1341341
  Циганов С.А. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств: зарубіжний досвід та практика в Україні / С.А. Циганов, М.М. Садовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 220-226. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Основну увагу приділено системі оподаткування прибутку підприємств в умовах трансформації ринкової економіки. Висвітлено переваги й недоліки діючого порядку обчислення податку на прибуток юридичних осіб в Україні. Зроблено акцент на необхідності ...
1341342
  Проценко Т.О. Удосконалення організації адміністрування митних платежів залишається, пріоритетним у діяльності митних органів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 218-222. – ISSN 1563-3349
1341343
  Марченко Д.М. Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств : контроль, облік та аудит / Д.М. Марченко, Г.М. Яровенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 163-171 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1341344
  Чухно А.А. Удосконалення організації заробітної плати і технічного нормування - важлива умова зниження собівартості продукції / А.А. Чухно, І.М. Бахтін // Вісник КДУ. Серія економіки та права, 1962. – №5
1341345
  Лиходій В.Г. Удосконалення організації заробітної плати на сучасному етапі комуністичного будівництва. / В.Г. Лиходій. – К., 1968. – 44с.
1341346
  Грещук Г. Удосконалення організації і раціоналізації використання земель середніх і малих міст / Г. Грещук, О. Ковалишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1341347
  Ковальчук Р.Л. Удосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 248-252. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1341348
  Акименко О.Ю. Удосконалення організації обліку зовнішньоекономічної діяльності як запорука успішної стратегії / О.Ю. Акименко, О.О. Мальцев // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7511-00-0
1341349
  Базилевська В Ю. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві / В Ю. Базилевська, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 19-22. – ISBN 978-617-645-227-0
1341350
  Фунтікова О.О. Удосконалення організації та методики навчально-виховного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 157-161. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Лекція как форма навчання студентів у ВНЗ.
1341351
  Корінько М.Д. Удосконалення організації та функціонування системи внутрішнього економічного контролю при диверсифікації діяльності суб"єктів господарювання // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-40. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто питання удосконалення методологи контролю дизерсифікації діяльності суо"єктів господарювання.
1341352
   Удосконалення організації управління підприємством в умовах АСУВ. – К., 1975. – 77с.
1341353
  Внукова Н.М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н.М. Внукова, Н.С. Опешко, С.О. Колодізєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 68-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1341354
  Ширінян Л. Удосконалення організації фінансів та оподаткування страхових компаній України : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 55-66 : Табл., рис. – Бібліогр: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1341355
   Удосконалення організаційних і економічних методів управління на промислових підприємствах. – К., 1975. – 116с.
1341356
  Карабін Т. Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 67-72. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1341357
  Волик Н.Г. Удосконалення організаційно-економічного механізму довгострокового кредитування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 44-49. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1341358
  Вострікова Н.В. Удосконалення організаційного забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні / Н.В. Вострікова, В.П. Востріков // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 70-77. – ISSN 2311-6420
1341359
  Чухно І.А. Удосконалення організаційного механізму державного управління розвитком сільських територій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 72-78. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1341360
  Рашитова Н.К. Удосконалення організаційної культури персонал упід час адаптаційного процесу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 202-205. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1341361
  Саєнко С. Удосконалення організаційної структури управління державним вищим навчальним закладом // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 61-67.
1341362
  Стрельніков О.І. Удосконалення організаційної структури управління системою бухгалтерського обліку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 121-123
1341363
  Голіков В.І. Удосконалення організаційної структури управління. / В.І. Голіков. – К, 1973. – 65с.
1341364
  Олійник В. Удосконалення охорони державної таємниці України крізь призму аналізу законодавства держав-учасниць СНД // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 59-63
1341365
  Гринькевич О.С. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону / О.С. Гринькевич, М.М. Біль // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 40-46. – ISSN 1562-0905
1341366
  Воротинцев М. Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 8 назв
1341367
   Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірнювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефекктивності метрологічного обслуговування складних систем / І.Б. Кузнецов, В.Т. Марценківський, О.В. Буяло, В.О. Проценко, О.В. Ярошенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 38-46


  У статті розглянуті сучасні принципи та тенденції розвитку парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки та їх вплив на підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування військ. В статье рассмотрены современные принципы и ...
1341368
  Приймак В.Ю. Удосконалення пасивних систем звірення еталонів часу і частоти з використанням сигналів геостаціонарних супутників із урахуванням параметрів радіоканалу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Приймак В"ячеслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 33 назви
1341369
  Нетребенко Алевтина Удосконалення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 17 : фото
1341370
  Сарвар Іван Удосконалення первинних п"єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Сарвар Іван; Сарфар І.; Одеський держ. політех. ун-т. – Одеса, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1341371
  Оляднічук Н.В. Удосконалення первинного обліку праці та її оплати в сільськогосподарських підприємствах / Н.В. Оляднічук, Шапко, ОТ // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 116-120. – ISSN 2221-1055
1341372
  Бабійчук П. Удосконалення підготовки випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 71-74.
1341373
  Дібрівна І.Е. Удосконалення підготовки студентів агротехнологічного спрямування під час вивчення математичних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 313-318. – (Педагогіка ; № 3)
1341374
  Васюк Н.О. Удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 94-97. – Бібліогр.: 18 назв
1341375
  Шевчук П.Є. Удосконалення підходів до оцінки рівня народжуваності для умовного покоління // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 82-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена методам оцінки народжуваності. Підходи, викладені у статті, можуть бути корисними при розробці демографічних прогнозів та заходів демографічної політики.
1341376
  Лазарєва Л.М. Удосконалення підходів до оцінки якості та безпечності меду бджолиного : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Лазарєва Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1341377
  Клименко О.М. Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 19-22
1341378
  Чепінога В.Г. Удосконалення планування і економ / В.Г. Чепінога. – К, 1973
1341379
  Пашко П.В. Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1341380
  Ткачук В.О. Удосконалення планування на випадок кризи ліквідності у банках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 46-54
1341381
   Удосконалення планування народного господарства УРСР. – К., 1972. – 168с.
1341382
  Бондар І.К. Удосконалення планування праці в сільському господарстві / І.К. Бондар. – Київ, 1972. – 226с.
1341383
  Нелеп В.М. Удосконалення планування сільськогосподарського виродництва / В.М. Нелеп, М.К. Дорохін. – К, 1980. – 56с.
1341384
  Бех М. Удосконалення платіжної системи як необхідна умова забезпечення фінансової стабільності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 9-11. – ISSN 1728-9343
1341385
  Гурінов О.О. Удосконалення повітряних і парових систем охолоджування високотемпературних турбін : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.16 / Гурінов О.О.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний університет". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1341386
  Кобушко І.М. Удосконалення податкових інструментів регулювання інвестиційного ринку України / І.М. Кобушко, Я.В. Кобушко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
1341387
  Волкова Ю.О. Удосконалення податкового контролю як елемент формування податкової політики // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 23-27
1341388
  Юрченко Ю.В. Удосконалення податку на додану вартість як основного бюджетоформуючого податку // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 139
1341389
  Гнатик Я.Б. Удосконалення показників оцінки стану ринку автотранспортних послуг // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 63-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1341390
  Зівенко О.В. Удосконалення поліметричних комп"ютеризованих систем вимірювання характеристик рідких технологічних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Зівенко Олексій Васильович ; М-во освіти і науки України, Черномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1341391
  Заєць Ю.С. Удосконалення поняття адвокатської таємниці в контексті реалізації конституційного принципу конфіденційності інформації про особу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-20. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1341392
  Гура К.О. Удосконалення порівняльного методу для інтерпретації магнітних аномалій / К.О. Гура, П.І. Грищук, В.Г. Нурмухамедов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-92 : Рис., табл. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теорію порівняльного методу у класі призматичних моделей. Наведено аналітичні вирази для призматичного джерела при нормуванні геометричних параметрів моделі на глибину залягання її покрівлі. Представлено доведення перехідних формул для ...
1341393
   Удосконалення порядку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Атестація вишів у частині наукової діяльності відбуватиметься за 7 напрямками. Таке рішення прийняла робоча група з питань організаційно-методичного забезпечення запровадження державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними ...
1341394
  Рудницький І.Л. Удосконалення правових основ виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 541-547. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1341395
  Демчишин Н. Удосконалення правових основ якості лікарських засобів як чинника ефективності фінансового забезпечення фармацевтичних послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 110-113
1341396
  Василевич М.В. Удосконалення правового забезпечення гарантій незалежності судової влади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 86-91
1341397
  Єршова С.І. Удосконалення правового забезпечення державної підтримки малого підприємництва / С.І. Єршова, О.В. Долготер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 120-123. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1341398
  Перощук З. Удосконалення правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331
1341399
  Калетнік Григорій Миколайович Удосконалення правового забезпечення функціонування ринку біопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито проблеми правового забезпечення функціонування ринку біопалив в Україні. Охарактеризовано наявну нормативно-правову базу галузі виробництва та споживання біопалив. Проаналізовано законодавчо-нормативні акти окремих держав у сфері ...
1341400
  Попович Є. Удосконалення правового регулювання взаємодії органів прокуратури з органами державної влади – потреба сьогодення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-93
1341401
  Самусенко Ю.В. Удосконалення правового регулювання діяльності підрозділів карного розшуку щодо розкриття квартирних крадіжок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 285-289.
1341402
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення правового регулювання комерційних (фірмових ) найменувань в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 6-7. – ISBN 978-966-301-169-1
1341403
  Рябець А.П. Удосконалення правового регулювання оплати праці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5.
1341404
  Байрачна Т.О. Удосконалення правового регулювання парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 132-140. – ISSN 1999-5717
1341405
  Бобкова А. Удосконалення правового регулювання ціноутворення у виробництві лікарських засобів та торгівлі ними / А. Бобкова, Л. Кущ // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.57-62
1341406
  Щербаков В. Удосконалення правового становища органів акціонерних товариств пропозиції до законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 68-73
1341407
  Безносик А.О. Удосконалення правового статусу органів самоорганізації населення на основі європейського досвіду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 211-215. – ISSN 1563-3349
1341408
  Пироженко С. Удосконалення правового статусу потерпілого // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 544-546
1341409
  Сменковський А.Ю. Удосконалення правовогозабезпечення державної політики енергетичної безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 15-21
1341410
  Найда І.В. Удосконалення правової бази державного регулювання трудових прав молодих спеціалістів в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-107. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано зарубіжну та вітчизняну літературу з досліджуваної теми. Розглянуто нормативно-правову базу, що регулює трудові права й обов"язки молодих спеціалістів, та визначено напрями її вдосконалення.
1341411
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової системи України - фундамент для інноваційного розвитку країни та ефективної охорони інтелектуальної власності // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 6-8. – ISBN 978-617-7363-7-0
1341412
  Дідич Т.О. Удосконалення правоутворення в Україні: теоретико-правовий і практичний вимір // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 3-8. – ISSN 2413-743X
1341413
  Зварич О.В. Удосконалення практики формування доходів бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 21-25.
1341414
  Кухта П. Удосконалення прийняття інвестиційних рішень на основі інтегрального показника доцільності реалізації проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано інтегральний показник доцільності реалізації інвестиційних проектів, що включає в себе сукупність складових, які відбивають можливий вплив різних факторів на результати інвестування. I propose integral index of project performance ...
1341415
  Кзудаж Р. Удосконалення прогнозів інфляції на основі кривої Філіпса: вартісна модель для єврозони // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 2. – С. 5-15. – ISSN 1998-6068
1341416
  Шапуров О.О. Удосконалення прогнозування результату виробничо-господарської діяльності на основі кореляційно-регресійного аналізу та адаптивного моделювання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 55-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1341417
  Кофанов О. Удосконалення програми з хімії з урахуванням міждисциплінарних зв"язків / О. Кофанов, Т.М. Назарова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 154-157. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
1341418
  Клепікова О. Удосконалення проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 51-55. – ISSN 1026-9932
1341419
  Стоянов М. Удосконалення прокурорського нагляду за обліком злочинів, ркзультатами їх розслідування, достовірністю показників прокурорсько-слідчої роботи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 15-19
1341420
  Смерічевський Сергій Францович Удосконалення промислової структурної політики України / Смерічевський Сергій Францович, Клімова Олена Ігорівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто структурні зміни в економіці України на прикладі промислового комплексу. Визначено взаємозв"язок у динаміці структурних трансформацій у різних галузях промисловості, які відбулися у вітчизняній економіці з моменту проголошення ...
1341421
  Кришень Іван Григорович Удосконалення промислової технології виробництва коксу із частково брикетованої вугільної шихти : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.07 / Кришень І.Г.; Мін-во промислової політики України. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1341422
  Нетребенко А. Удосконалення професійної майстерності педагогів повинно відповідати вимогам сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 30 : фото
1341423
  Махнюк А.В. Удосконалення професійної підготовки окремих категорій персоналу та створення мотиваційних умов просування по службі / А.В. Махнюк, А.В. Віхтюк, І.В. Кукін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 138-140 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1341424
  Жарко Ю.Г. Удосконалення процедур оцінювання невизначеності вимірювань під час сертифікаційних випробувань колісних транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Жарко Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1341425
  Запара Світлана Іванівна Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Запара С.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1341426
  Шустік О. Удосконалення процедури вирішення корпоративних конфліктів - вимога часу // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 38-41.
1341427
  Сорокіна Л.В. Удосконалення процедури прогнозування змін фінансового стану будівництва з використанням двокаскадної моделі нечіткого висовку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 285-293 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1341428
  Фурман Ю.М. Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37-49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Ю.М. Фурман, С.В. Сальникова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1341429
  Жибер Т.В. Удосконалення процесу бюджетування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 76-81
1341430
   Удосконалення процесу вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" в СНУ ім. В. Даля / М.А. Касьянов, В.М. Мальоткін, О.М. Друзь, В.В. Некрутенко, І.С. Голяев // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 8-10. – Бібліогр.: 12 назв
1341431
  Биков В.І. Удосконалення процесу викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності " у вищих закладах освіти / В.І. Биков, О.С. Кожем"якін // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-39
1341432
  Каргін С.Б. Удосконалення процесу кування валів на основі застосування профільованого інструменту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Каргін Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. академія. – Краматорск, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1341433
  Білик Л.І. Удосконалення процесу навчання: нетрадиційний погляд // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 165-170
1341434
  Кара С.І. Удосконалення процесу організації педагогічної практики - пріоритетна умова формування професійної компетентності майбутніх учетелів основ здоров"я // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 11. – С. 22-28. – ISSN 1818-9172
1341435
  Марушкевич А. Удосконалення процесу професійної підготовки студентів у ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання удосконалення процесу професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах Вказується на важливість професійної компетентності науково-педагогічних працівників. Акцентується увага на значущості оновлення методів, прийомів, ...
1341436
  Бортніков Г.П. Удосконалення процесу розробки стратегії розвитку банківського сектору України / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 29-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 2305-7645
1341437
  Лисенок О.В. Удосконалення процесу управління портфелем цінних паперів банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 65-68
1341438
  Кравець В.Р. Удосконалення процесуально-правових засад реалізації інституту звільнення від кримінальної відповідальності / В.Р. Кравець, М.Ю. Веселов, Е.Ф. Компанієць // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 63-66. – ISBN 978-966-419-300-6
1341439
  Нор В. Удосконалення процесуального статусу потерпілого від злочину та системи гарарнтій захисту його прав і законних інтересів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.524-535. – Бібліогр.: 3 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1341440
  Кріпак А. Удосконалення процесуального статусу потерпілого як суб"єкта доказування у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 275-276
1341441
  Татаров О.Ю. Удосконалення процесуального статусу слідчих як складова реформування системи кримінального судочинства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 154-162
1341442
  Тертишник В. Удосконалення процесуального статусу слідчого : старі і нові проблеми // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-45
1341443
  Капліна О. Удосконалення процесуальнонго статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.43-47
1341444
  Демиденко Л.М. Удосконалення прямого оподаткування у напрямку інтеграції в ЄС : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 124-128 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1341445
  Сосновчик Д.М. Удосконалення радіометеорних систем вивчення динаміки нижньої термосфери та методів обробки радіометеорної інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Сосновчик Д.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1341446
  Монастирський Г. Удосконалення регіональної структури національної економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 18-28. – (Економічні науки ; вип. 19). – ISSN 1818-2682
1341447
  Мовчан Д. Удосконалення реєстраційного законодавства: проблеми та шляхи їх вирішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 52-55
1341448
  Бус О. Удосконалення рейтингової системи оцінювання діяльності банків при проведенні виїзних інспекційних перевірок : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-74 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
1341449
  Гражевська А. Удосконалення рентних відносин як фактор підвищення енергоефективності економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено передумови і наслідки контрпродуктивної рентоорієнтованої поведінки суб"єктів господарювання як чинника низької енергоефективності національної економіки. Обґрунтовано необхідність та стратегічні напрями вдосконалення державного регулювання ...
1341450
  Шевченко А.Ф. Удосконалення ринкових форм господарювання в системі споживчої кооперації України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.37-10. – (Економічні науки ; № 2)
1341451
  Корчева Т.В. Удосконалення розгляду судом скарги на постанову про порушення кримінальної справи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 129-137. – ISSN 0201-7245
1341452
  Ликов Ю.В. Удосконалення рознесеної радіолокаційної системи для дослідження метеорних явищ за сигналами телевізійного мовлення : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ликов Ю.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1341453
  Гопченко Є.Д. Удосконалення розрахунково-нормативної бази в галузі максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль: проблеми і можливі шляхи їх вирішення / Є.Д. Гопченко, М.Є. Романчук, В.А. Овчарук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 164-170. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0902
1341454
  Пєтков Олександр Олександрович Удосконалення розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів з урахуванням критеріїв їх надійності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.13 / Пєтков О.О.; Націон. технічний університет ХПІ. – Харків, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1341455
  Ахтирська Н. Удосконалення розслідування фактів жорстокого поводження відповідно до європейських стандартів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-49. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  З метою дотримання механізму забезпечення прав людини Україна має створити систему боротьбу з катуваннями. С целью соблюдения механизма обеспечения прав человека Украина обязана создать систему борьбы с пытками. Ukraine has to create a system of ...
1341456
  Шетерляк Т.М. Удосконалення сигналізації на залізниці в кінці XIX на початку XX століть // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 244-245
1341457
  Стеців Б.С. Удосконалення синтезу циклових механізмів із кінематичним замиканням поліграфічних і пакувальних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Стеців Богдан Степанович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1341458
  Жученко Н.О. Удосконалення систем дефектоскопії деталей ходової частини рухомого складу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Жученко Н.О.; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1341459
  Іваницький С.О. Удосконалення системи адвокатури як важливий напрям судово-правової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 254-260. – ISBN 978-617-7096-97-8
1341460
  Федорченко О.Є. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 37-39. – ISSN 2306-6806
1341461
  Бабміндра Д.І. Удосконалення системи ведення державного земельного кадастру в України шляхом адаптування до законодавства країн-лідерів / Д.І. Бабміндра, Д.В. Буша, М.О. Ільїна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 106-110. – (Економічні науки ; № 4 (20))
1341462
  Ніколаєв І. Удосконалення системи виконання судових рішень в Україні: світові стандарти та вітчизняні досягнення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 48-52.
1341463
  Ніколайчук К.М. Удосконалення системи використання рентоутворюючих факторів у нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів : авореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Ніколайчук К.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1341464
  Слесик М К. . Удосконалення системи вищої освіти України на основі порівняльного аналізу деяких аспектів розвитку освітніх систем України та США // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 44-52. – ISSN 2074-8922
1341465
  Бабак А. Удосконалення системи державного регулювання тарифів на ринках комунальних послуг // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-34
1341466
  Ляпін Д. Удосконалення системи державного управління як чинник належного виконання законодавства в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 135-148.
1341467
  Бєлялов Т.Е. Удосконалення системи державного фінансового моніторингу за рахунок розширення податкової бази банківської діяльності з використанням мережі інтернет / Т.Е. Бєлялов, Д.І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 149-155. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1341468
  Доманський В. Удосконалення системи забезпечення пожежної безпеки в Україні : правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.108-113. – ISSN 0132-1331
1341469
   Удосконалення системи залучення і закріплення робітничих кадрів на промислових підприємствах. – К., 1972. – 138с.
1341470
  Лондар О.С. Удосконалення системи контролю боргових ризиків у "нових" країнах–членах ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 129-141. – ISSN 2414-3499
1341471
  Білєй Д.В. Удосконалення системи контролю герметичності тепловиділяючих збірок реакторів АЕС. : Автореф... канд.техн.наук: 05.14.14 / Білєй Д.В.; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1999. – 18с.
1341472
  Ковленко Л.О. Удосконалення системи корпоративного управління у світлі нового законодавства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 115-122 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1341473
  Жемеров О.О. Удосконалення системи ландшафтознавчих понять і методики їх формування / О.О. Жемеров, О.О. Дмитриков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 45-49. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1341474
  Чухно А.А. Удосконалення системи матеріального стимулювання у промисловості // Комуніст України, 1965. – №12
1341475
  Петкова Л.О. Удосконалення системи міжбюджетних відносин у контексті адміністративно-територіальної реформи в України : бюджет / Л.О. Петкова, Л.М. Задувайло // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1341476
  Цуркан Н.В. Удосконалення системи моніторингу земель сільськогосподарського призначення // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 112-117. – ISSN 0868-6939


  Вивчено зарубіжний та вітчизняний досвід створення мереж моніторингу ґрунтів сільськогосподарського призначення. Проаналізовано переваги і недоліки регулярного та нерегулярного способів формування мережі постійних ділянок для спостережень за змінами ...
1341477
  Ізюмцева Н.В. Удосконалення системи мотивації в посткризовий період розвитку банківських установ / Н.В. Ізюмцева, Н.М. Леуш // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 339-347
1341478
  Дума О.І. Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ "Сферос-електрон" / О.І. Дума, І.І. Палчинська, І.А. Семків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-46. – ISSN 0321-0499
1341479
  Пустовойт О. Удосконалення системи обігу споживчих товарів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 28-33. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1341480
  Малюга А.В. Удосконалення системи обліку учасників бойових дій за рахунок впровадження інформаційних технологій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 177-185
1341481
  Дяденко О.М. Удосконалення системи обробки викликів із застосуванням ситуаційних пріоритетів в мережах мобільного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Дяденко О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1341482
  Длубік Н.П. Удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб з урахуванням європейського досвіду // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 98-99
1341483
  Андреюк Н.В. Удосконалення системи оподаткування суб"єктів господарювання України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 224-229


  У статті розглянуто зміни у системі оподаткування суб"єктів господарювання України. Основна увага приділена характеристиці удосконалень оподаткування прибутку підприємств, змін у стягуванні акцизного податку та застосуванні спрощеної системи ...
1341484
  Карлін М.І. Удосконалення системи оподаткування у контексті покращення територіального соціально-демографічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 11-18. – ISSN 2072-9480
1341485
  Витвицький Я.С. Удосконалення системи оподаткування у нафтовидобуванні / Я.С. Витвицький, І.М. Петрунчак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 66-71. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1341486
  Бєгун В.В. Удосконалення системи освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-24. – Бібліогр.: 5 назв
1341487
  Здановський В.Г. Удосконалення системи охорони праці в Україні на основі ризик-орієнтованої моделі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 32-35
1341488
  Петриченко Л.Ю. Удосконалення системи оцінки надійності комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-35. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто показники надійності комерційних банків і шляхи її досягнення.
1341489
  Голомб В.В. Удосконалення системи оцінювання зовнішньоборгової стійкості України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 23-30. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
1341490
  Васьківська К.В. Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні / К.В. Васьківська, О.І. Данилюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 190-194. – ISSN 2222-4459
1341491
  Буткевич С.А. Удосконалення системи первинного фінансового моніторингу (організаційно-правові аспекти) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 61-68
1341492
  Остапчук В. Удосконалення системи підготовки кадрів для органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 11-17
1341493
  Киричок А.П. Удосконалення системи підготовки фахівців галузі зв"язків з громадськістю : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Киричок Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 355 арк. – Додатки: арк. 196-355. – Бібліогр.: арк. 158-195
1341494
  Михайленко О. Удосконалення системи підстав і порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.51-54
1341495
  Біницька О.П. Удосконалення системи планування та фінансування підготовки педагогічних кадрів : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.09.01 - демограф., економ. праці., соц. економ. і політика / О.П. Біницька ; НАНУ, Ін-т економіки. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1341496
  Орфанова М.М. Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в місті Івано-Франківськ / М.М. Орфанова, О.І. Іваник // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
1341497
  Завадська Н.О. Удосконалення системи показників аналізу грошових потоків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 51-56. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1341498
  Галицька Е. та інш. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.19-25. – ISSN 1605-2005
1341499
  Павленко Ю.О. Удосконалення системи попередження насильства в сім"ї // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 33-36.
1341500
  Ніколаєв І. Удосконалення системи примусового виконання зобов"язань у виконавчому провадженні та процедурі банкрутства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 55-60
1341501
  Лащак В.В. Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 26-32
1341502
  Поляк Н. Удосконалення системи соціального забезпечення населення в Україні : соціальна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 123-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1341503
  Балан М.М. Удосконалення системи стереофонічного радіомовлення / М.М. Балан, Н.Ф. Казакова // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (107). – С. 38-40
1341504
   Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду / В.С. Міщенко [та ін.] ; Проект Європейського Союзу "Управління відходами - Інструмент європейського сусідства і партнерства - Схід" (Waste Governance - ENPI East) ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : Лазурит-Поліграф, 2012. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-02-5880-9
1341505
  Амоша О.І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні / О.І. Амоша, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 49-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1341506
  Мицюк С. Удосконалення системи управління оновлення продукції в інноваційно активних підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано процес оновлення продукції. Дана характеристика інноваційно активних підприємств. Розглянуто механізм розробки комплексної системи управління інноваційною діяльністю підприємств. The article analyses the process of product ...
1341507
  Муравйов К. Удосконалення системи управління органами й установами виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 244-248. – ISSN 2307-8049
1341508
  Риндач М. Удосконалення системи управління організацією сфери послуг // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 2/3. – С. 100-102
1341509
  Макух Т.О. Удосконалення системи управління потоками фінансових ресурсів підприємств // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 84-88. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто методологічні питання, пов"язані з системою управління потоками фінансових ресурсів підприємств як однієї із складових системи фінансового управління підприємства.
1341510
  Перебийніс В.І. Удосконалення системи управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах / В.І. Перебийніс, А.В. Світлична // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 17-24
1341511
  Шемаєв В.М. Удосконалення системи управління торговельно-економічним представництвом України за кордоном / В.М. Шемаєв, В.В. Шемаєв // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 63-69. – ISSN 2306-5664
1341512
  Сафронова О. Удосконалення системи формування та розкриття інформації органами виконавчої влади у сфері регулювання корпоратвних відносин в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 184-190. – бібліогр. на 26 пунктів
1341513
  Корінько М.Д. Удосконалення складових методології контролю за диверсифікацією діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 189-199. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання удосконалення методології контролю за диверсифікацією діяльності суб"єктів господарювання.
1341514
  Федорищева Л.І. Удосконалення соціалістичних виробничих відносин / Л.І. Федорищева. – К., 1963. – 48с.
1341515
  Ємельянов О.С. Удосконалення соціалістичного господарського механізму на сучасному етапі. / О.С. Ємельянов. – К., 1982. – 80с.
1341516
  Левін П. Удосконалення соціального страхування від нещасних випадків - умова збереження трудового потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-28
1341517
  Кольцов Р.Ю. Удосконалення спектрального методу підвищення роздільної спроможності навігаційних радіолокаційних систем за рахунок використання "вейвлет-перетворення" // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 60
1341518
  Лобода І.С. Удосконалення способу життя трудівників села. / І.С. Лобода. – К, 1984. – 48с.
1341519
  Грановська О.О. Удосконалення стабілізаторних пальникових пристроїв при мікрофакельному спалюванні газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Грановська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 26 с. – Бібліогр.: 41 назва
1341520
  Заяць О.І. Удосконалення статистичної бази України для участі у прикордонній торгівлі за моделлю "єврорегіону" // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Хмельниц. регіон. від-ня Укр. технол. акад. [та ін.] ; [редкол.: Тюріна Н.М. та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 25-27. – ISBN 978-966-330-227-0
1341521
  Колюх В.В. Удосконалення статусу Конституційного Суду в контексті судової реформи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 59-69. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1341522
  Стрижак А. Удосконалення статусу Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 29-32
1341523
  Пронюк Н.В. Удосконалення статусу територіальної громади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-88.
1341524
  Колесніков Д.В. Удосконалення стаціонарних систем автоматичного водяного пожежогасіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Колесніков Денис Валерійович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1341525
  Гудима А.А. Удосконалення стратегій управління запроектними аваріями для забезпечення екологічної безпеки АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гудима Алла Анатоліївна ; М-во екології та природ. ресурсів, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341526
  Кравчук І. Удосконалення стратегічного планування європейської інтеграції України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-10.
1341527
  зубенко Удосконалення стратегічного управління багатопрофільним підприємстом / зубенко, І.О. Чудомех // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 124-128. – ISSN 2075-4892
1341528
  Литвиненко Р.І. Удосконалення структури виробництва в Харківській промисловій агломерації // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 86-92 : Табл.
1341529
  Педь І.В. Удосконалення структури національних податкових систем: досвід для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-135. – Бібліогр. в кінці ст.


  Пропонуються результати дослідження щодо застосування досвіду національних податкових систем при розвитку та формуванні національної податкової системи України.
1341530
  Ткач М.О. Удосконалення структури та підвищення продуктивності багатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ткач Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 36 назв
1341531
  Завадський Й.С. Удосконалення структури управління сільскогосподарських підприємств. / Й.С. Завадський. – К., 1976. – 48с.
1341532
  Корецький М.Х. Удосконалення структури управлінського циклу в освіті як основи становлення міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-109. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1341533
  Попова В.В. Удосконалення структурно-організаційної моделі податкової політики в умовах євроінтеграції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
1341534
  Москвич Л.М. Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 22-24
1341535
  Смерічевський С. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб / С. Смерічевський, О. Клімова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1341536
  Клевцов О.М. Удосконалення та впровадження елементів натискних пристроїв підвищеної надійності обтискних станів та розробка методів розрахунку їх раціональних параметрів. : Автореф... канд. техніч.наук: 05.16.08 / Клевцов О.М.; Держ. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 1995. – 15л.
1341537
  Бурдовіцина К.Р. Удосконалення та підвищення ефективності стратегії розвитку підприємства // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 2. – С. 15-16
1341538
  Корнєєв М.В. Удосконалення теоретико-методологічного забезпечення узагальнюючої оцінки рівня фінансової автономії : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 229-236 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1341539
  Яснюк Т.Є. Удосконалення територіальної організації паливно-енергетичного комплексу в контексті соціально-економічного розвитку регіонів // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 38-48
1341540
  Янченко З.Б. Удосконалення термінілогічних підходів щодо визначення поняття "трансфер технологій" // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 4 (42). – С. 187-191
1341541
  Григор"єва А. Удосконалення термінології сімейного права України: співвідношення понять "цивільний шлюб", "фактичний шлюб" та "конкубінат" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-617-7069-14-9
1341542
  Андреєва Н.О. Удосконалення техніки виконання вправ з м"ячем на етапі попередньої базової підготовки в художній гімнастиці : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андреєва Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1341543
  Іванов А.В. Удосконалення техніки поштовху штанги у кваліфікованих важкоатлетів на основі варіювання величини обтяження : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Іванов Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1341544
  Круковський О.П. Удосконалення технології анкерного кріплення гірничих виробок / О.П. Круковський, В.Г. Красник // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 14-16. – ISSN 0041-5804
1341545
  Петрик П.Б. Удосконалення технології ароматизації поліграфічної продукції в офсетних рулонних машинах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Петрик Павло Богданович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2016. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
1341546
  Міщук Б.М. Удосконалення технології видобування нафти при фонтанній експлуатації свердловин за зміни газового фактора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Міщук Богдан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1341547
  Білий О.А. Удосконалення технології вирощування гречки в післяукісних посівах в умовах південно-західного лісостепу Укр. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.09 / Білий О.А.;. – Кам"янець-Подільський, 1997. – 15л.
1341548
  Колмаз Юрій Томович Удосконалення технології вирощування сої шляхом використання комплексних бактеріальних добрив : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Колмаз Юрій Томович; Ін-тут землеробства Української академії аграрних наук. – К., 2000. – 16л.
1341549
  Кузьмич В.М. Удосконалення технології вирощування цикорію кореневого в умовах північно-західного лісостепу України. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.09 / Кузьмич В.М.; Ін-т.землеробства Укр.акад.аграрн.наук. – К, 1998. – 20л.
1341550
  Ващенко Я.В. Удосконалення технології діагностування стану тягового асинхронного електроприводу рухомого складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09 / Ващенко Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1341551
  Григорський С.Я. Удосконалення технології експлуатації нафтопроводів з урахуванням нештатних ситуацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Григорський Станіслав Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1341552
  Гутак О.І. Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гутак Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1341553
  Угриновський А.В. Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Угриновський Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341554
  Ковтун А.І. Удосконалення технології керованого розколу кам"яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ковтун Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1341555
  Вакуліч Д.А. Удосконалення технології конгревного тиснення шрифтом Брайля на картонних пакованнях для підвищення тактильного сприйняття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Вакуліч Діана Антонівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 30 назв
1341556
  Гонтарь П.А. Удосконалення технології механічного руйнування гірських порід використанням кумулятивного вибухового ядра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Гонтарь Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341557
  Богоявленська О.В. Удосконалення технології мікродугового оксидування сплавів алюмінію у лужних середовищах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Богоявленська О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 37 назв
1341558
  Самойленко Т.В. Удосконалення технології нагріву та конструкції доменних повітронагрівачів з метою підвищення температури дуття та зменшення питомої витрати коксу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Самойленко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1341559
  Мізюк О.М. Удосконалення технології оздоблення друкованої продукції електрофлокуванням : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.05.01 / Ольга Михайлівна Мізюк; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1341560
  Мазницька О.В. Удосконалення технології отримання металічного арсену зі зниженим вмістом кисню для виробництва монокристалів GaAs : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.27.06 / Мазницька О.В.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1341561
  Пастернак О.О. Удосконалення технології охолодження коксового газу дисперсними смоло- водо- конденсатними сумішами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Пастернак Олександр Олександрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. підприємство "Укр. держ. наук.-дослід. вуглехім. ін-т (УХІН)". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1341562
  Павлюх Л.І. Удосконалення технології очищення нафтовмісних стічних вод сорбентами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Павлюх Леся Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
1341563
  Сінченко В.М. Удосконалення технології передпосівного та післяпосівного періоду вирощування цукрових буряків в умовах провобережного лісостепу України. : Автореф... Канд.с-ї.наук: 06.01.01 / Сінченко В.М.; Ін-т землеробства Укр.Акад.аграрн.наук. – К, 1999. – 16л.
1341564
  Ситнік Н.С. Удосконалення технології переетерифікування жирів з використанням гліцератів лужних металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Ситнік Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1341565
  Яновський С.Р. Удосконалення технології перекачування нафти з урахуванням її неньютонівських властивостей : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Яновський С.Р. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1341566
  Гедзик Н.М. Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гедзик Назарій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1341567
  Борта Алла Василівна Удосконалення технології післязбиральної обробки насіннєвої кукурудзи : Автореф... кандид. техн.наук: 05.18.03 / Борта Алла Василівна; Мін-во освіти України. Одеська держ. академія харчових технологій. – Одеса, 1998. – 18л.
1341568
  Клещов А.Й. Удосконалення технології плазмо-механічного руйнування гірських порід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Клещов Антон Йосипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
1341569
  Мартинов С.В. Удосконалення технології та оснащення холодного об"ємного штампування трубчастих деталей з внутрішніми фланцями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Мартинов Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1341570
  Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар Удосконалення технології управління розподілом ресурсів пакетних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1341571
  Главче М. Удосконалення технологій навчання при викладанні математичних дисциплін // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 239-245
1341572
  Коновальчик М.В. Удосконалення технологій очищення води із використанням зворотноосмотичного устаткування для зменшення негативного впливу на довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Коновальчик Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
1341573
  Теслюк Г.В. Удосконалення технологічних процесів і технічних засобів обробітку грунту в системі органічного землеробства / Г.В. Теслюк, Б.А. Волик, Р.М. Майстришин // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 48-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-1828
1341574
  Шкіра О.В. Удосконалення технологічних процесів штампування деталей з фланцем та відростком на основі використання способів комбінованого видавлювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Шкіра Олексій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1341575
  Самкевич Тетяна Іванівна Удосконалення технологічного процесу оцінки якості льносировини : Автореф... канд. сільгосп.наук: 05.18.03 / Самкевич Тетяна Іванівна; Укр. держ. аграр. ун-тет. – К., 1994. – 19л.
1341576
  Смалько Михайло Анатолійович Удосконалення торцевих ущільнень на основі аналізу теплових та гідродинамічних процесів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.06 / Смалько М.А.; НАНУ, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2000. – 21с.
1341577
  Воліков В.В. Удосконалення трансферу технологій у вищих навчальних закладах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 35-42. – ISSN 1683-1942
1341578
   Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку. – Київ : ІнЮре, 1999. – 180 с. – ISBN 966-7183-51-3
1341579
  Шедяков В. Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 15-22. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
1341580
  Плахотнікова Л.О. Удосконалення умов фінансування вищої освіти як основного чинника підготовки фахівців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 141-145.
1341581
  Агарков В.В. Удосконалення універсально-збірних переналагоджуваних штампів шляхом оптимізації конструктивних параметрів компонувань в умовах машинобудівного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Агарков Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Біблогр.: 12 назв
1341582
  Байстрюченко Н.О. Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівня / Н.О. Байстрюченко, Ю.О. Бережна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 15-27. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1341583
  Іванов С.В. Удосконалення управління інвестиційними процесами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 86-90. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1341584
  Папіж Ю.С. Удосконалення управління інноваційним розвитком промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки / Ю.С. Папіж, Ю.В. Дубєй, А.Ф. Косолапов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 174-179. – ISSN 2222-4459
1341585
  Примеров О.К. Удосконалення управління корпоративними правами держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 51-57
1341586
  Бугель Ю.В. Удосконалення управління кредитним ризиком у процесі формування кредитного портфеля банку // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 125-131. – ISSN 1729-360Х
1341587
  Лис І. Удосконалення управління ліквідностю банку в умовах світової фінансової кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 19-25. – ISSN 1605-2005
1341588
  Орловська А. Удосконалення управління персоналом підприємства як чинник економічного зростання / А. Орловська, Ю. Бич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 357-361. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1341589
  Семенов Г.А. Удосконалення управління підприємством за допомогою бюджетів / Г.А. Семенов, А.В. Бондар // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1341590
  Дорогунцов С.І. Удосконалення управління природокористуванням в АПК / С.І. Дорогунцов, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин. – Київ : Урожай, 1992. – 125с. – (Природа і ми)
1341591
  Міщенко В.І. Удосконалення управління проблемними активами банків : банківська справа / В.І. Міщенко, А.І. Граділь // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 43-54 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1341592
  Бєлоусова І.А. Удосконалення управлінського обліку в системі економічної безпеки підприємства : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 255-264 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1341593
  Сіцінський В.С. Удосконалення управлінської культури керівника: акмеолопчний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Розглядається удосконалення управлінської культури та визначення оптимальних шляхів самовдосконалення управлінців у різних сферах професійної діяльності. Considered is the improvement of command structure and determination of optimum ways for ...
1341594
  Андрєєв В.Г. Удосконалення факторного аналізу детермінованих двофакторних мультиплікативних економічних показників // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1341595
  Кіктєва А.. Удосконалення фізичного експеременту за допомогою комп"ютерного моделювання // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 24-25
1341596
  Калужна О.М. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Калужна Ольга Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1341597
  Тіщенко Володимир Олександрович Удосконалення фільтрових методів спектрального аналізу стаціонарних ергодичних випадкових сигналів : Автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.11.15 / Тіщенко В.О.; Харківськ. держ. політех. ун-тет. – Харків, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1341598
  Сафонова В.Є. Удосконалення фінансово-економічного механізму функціонування закладів вищої освіти в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 102-109
1341599
  Піменова М.М. Удосконалення фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 188-195. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1341600
  Вахович І.М. Удосконалення фінансового механізму вищої школи у контексті інтеграції України в європейські структури / І.М. Вахович, Ю.В. Каракулько // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 212-218. – ISSN 1729-360Х
1341601
  Болдуєв М.В. Удосконалення фінансового механізму державної підтримки підприємств аграрного сектора економіки / М.В. Болдуєв, О.В. Болдуєва // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 102-105
1341602
  Гуменюк Д. Удосконалення фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність та складові елементи фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності, запропоновано заходи удосконалення реалізації фінансового механізму стимулювання інноваційного розвитку. Essence and structural elements of stimulating ...
1341603
  Двоєзерська В.С. Удосконалення фінансового обліку виробничих витрат // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 98-101. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1341604
  Рибалко Н.О. Удосконалення фінансового управління на підприємствах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 62-64 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1341605
  Яцюта В.П. Удосконалення фінансової політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.60-67
1341606
  Рилач Н.М. Удосконалення фіскальних та грошово-кредитних інструментів стимулювання становлення інноваційної економіки в Україні - досвід країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 6-7
1341607
  Бардась В.М. Удосконалення фіскального регулювання природокористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Бардась Вадим Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1341608
  Бардась В. Удосконалення фіскального регулювання природокористування крізь призму досягнення фіскального оптимуму Лаффера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 42-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1341609
  Комаров О.В. Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної справи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 62-67. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
1341610
  Хижняк В. Удосконалення форм державного регулювання діяльності акціонерних товариств у торгівлі // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.115-120
1341611
  Соляннік К.Є. Удосконалення форм діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 17-26. – ISSN 0201-7245
1341612
  Радченко Н.Г. Удосконалення форм забезпечення кредитних зобов"язань сільськогосподарських підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 475-476. – ISBN 978-966-188-219-4
1341613
   Удосконалення форм і методів вивчення фізики : зб.статей. – Київ : Радянська школа, 1982. – 149с.
1341614
   Удосконалення форм і методів виробничого навчання промислового профілю. – К., 1963. – 135с.
1341615
  Гулак О. Удосконалення форм і методів державного управління у сфері діяльності підприємств кримінально-виконавчих установ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-23.
1341616
   Удосконалення форм і методів трудового навчання. – К., 1963. – 80с.
1341617
  Бордюжа А.С. Удосконалення формування інформаційної системи екобезпечного сільськогосподарського землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 119-127. – ISSN 2306-1677
1341618
  Шегда А. Удосконалення формування портфелів бізнесів підприємств / А. Шегда, О. Чулак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні особливості процесу аналізу портфеля бізнесів. Визначені ключові етапи процесу. Запропоновано сіткову модель портфельного аналізу з урахуванням часових параметрів основних процесів. The article deals with basic features of business ...
1341619
  Білоченко А.М. Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики підприємств з державною часткою в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 96-102. – Бібліогр.: с. 97-98


  Розглянуто сучасний стан і проблеми реалізації дивідендної політики підприємств з державної часткою в Україні (насамперед, акціонерних товариств). проаналізовано досвід окремих зарубіжних країн у формуванні такої політики, запропоновано заходи, ...
1341620
  Горяна І. Удосконалення формування цінової політики комерційного банку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1341621
  Бадзим О.С. Удосконалення функціонування ринку лізингових послуг : гроші, фінанси і кредит / О.С. Бадзим, А.Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 182-190. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1341622
  Штефан М.Й. Удосконалення цивільно-процесуальних засобів захисту прав громадян і організацій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 8-15. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Рассматривая совершенствование гражданско-процессуальных средств защиты прав как одно из условий, обеспечивающих выполнение решений ХХV съезда КПСС по укреплению правовой основы государственной и общественной жизни, автор обосновывает необходимость ...
1341623
  Пономаренко Т.П. Удосконалення цінової політики підприємства / Т.П. Пономаренко, С.П. Міхно // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 89-92. – ISBN 978-966-493-863-8
1341624
  Матвєєва Н.М. Удосконалення ціноутворення в галузі водопостачання в умовах реформування ЖКГ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 60-63
1341625
  Смірнова О.О. Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 146-154. – ISSN 2310-9734


  Діюча в Україні податкова система детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню цін. Це вигідно для фіскального змісту системи, однак, неприйнятно з позицій платників податків та, врешті, стабілізації цін національної економіки. ...
1341626
  Дмитренко Е.С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 50-56
1341627
  Вітер О.С. Удосконалення число-імпульсних пристроїв для вимірювання і функціонального перетворення частотних і часових параметрів сигналів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Вітер О.С.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1999. – 19л.
1341628
  Островський В.О. Удосконалення шнекових пристроїв для дозування борошна та обгрунтування їх раціональних параметрів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.09 / Островський В.О.; Укр.дер.ун-т харчових технологій. – К, 1997. – 19л.
1341629
  Суліма М.М. Удосконалення якості звуковідтворення в трактах цифрового мовлення шляхом застосування комбінованого електромеханічного зворотного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Суліма Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одесса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1341630
  Олійник Л.В. Удосконалення якості підготовки слухачів ВВНЗ в контексті вимог Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 244-248
1341631
  Матвієць М.В. Удосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням галузевої особливості / М.В. Матвієць, Н.М. Терещенко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 41-43. – ISBN 978-617-645-234-8
1341632
  Нереуцький Святослав Григорович Удосконалння технологічних заходів по підвищенню продутивності озимого ріпака в умовах півдня України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.01.09 / Нереуцький С.Г.; Нац. аграрн. ун-тет. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1341633
  Мінченко Андрій Анатолійович Удосконалювання діагностики високовольтної ізоляції конденсаторного типу на основі врахування просторового розподілених ємнісних струмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.13 / Мінченко А.А.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1341634
  Роговий А.С. Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.17 / Роговий А.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1341635
  Шаповаленко Т.В. Удосконалювання магнітних методів структурного аналізу сплавів заліза. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Шаповаленко Т.В.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
1341636
  Васільєва А Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 102-105
1341637
  Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва Удосконалювання режимів роботи мереж 6 кВ власних потреб електростанцій при замиканні фази на землю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.02 / Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва; Напаяккара А..; Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с.
1341638
  Мальцева М.О. Удосконалювання робочих характеристик струминних виконавчих пристроїв : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.05.17 / Мальцева М.О. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1341639
  Чухно А.А. Удосконалювати господарський механізм // Трибуна лектора, 1981. – №1
1341640
   Удосконалювати координацію та кооперування діяльності бібліотек. – Київ, 1973. – 105с.
1341641
  Кульчицький І. Удосконалювати організацію стажуванняя молодих спеціалістів на судову роботу / І. Кульчицький, В. Черниш // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.136-138. – ISSN 0132-1331
1341642
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1341643
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1341644
   Удостоверение доверенностей и засвидетельствование подлинности подписи граждан. – М., 1960. – 120с.
1341645
  Бондарев Н.И. Удостоверение и исполнение завещений / Н.И. Бондарев. – М, 1965. – 132с.
1341646
  Гарнакерьян А.Г. Удостоверение личности / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1967. – 216с.
1341647
  Гурболикова Ольга Анатольевна Удостоенные Государственной премии СССР : Произведения сов. писателей.: Библиогр. справ. / Гурболикова Ольга Анатольевна. – Москва : Книга, 1985. – 145с.
1341648
  Бавин Сергей Павлович Удостоенные Ленинской премии : Биобиблиогр. справ. произв. сов. писателей / Бавин Сергей Павлович, Гурболикова Ольга Анатольевна. – Москва : Книга, 1982. – 128с.
1341649
  Соболев О.М. Удостоены высшей награды / О.М. Соболев. – Симферополь, 1980. – 190с.
1341650
   Удостоєні найвищої нагороди. – Ужгород, 1980. – 160с.
1341651
  Штангей В. Удруге народжені / В. Штангей. – Х.-К., 1932. – 52с.
1341652
  Бобков В. Удручающие социальные результаты двадцатилетней капиталистической трансформации России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 2. – С. 10-28. – ISSN 0130-9757
1341653
   Удско-Шантарский фосфоритонский бассейн. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1341654
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1341655
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1341656
  Ларькин В.Г. Удэгейцы / В.Г. Ларькин. – Владивосток, 1958. – 38 с.
1341657
  Каганов В.И. Уединенная волна // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 14-16
1341658
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Политиздат, 1990. – 543с. – (Мыслители ХХ века)
1341659
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Современник, 1991. – 108 с.
1341660
  Розанов В. Уединенное : Сочинения / В. Розанов. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 912с. – (Антология мысли). – ISBN 5-04-001721-9
1341661
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья : [трилогия] / Василий Розанов ; [вступ. ст., коммент. А.Н. Николюкина]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2006. – 574, [2] с. – (Великие мыслители). – ISBN 5-486-00839-2
1341662
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья / Розанов. – Москва : Мир книги ; Литература, 2009. – 574, [2] с. : портр. – (Великие мыслители). – ISBN 978-5-486-03047-5
1341663
  Пушкин-Титов Уединенный домик на Васильевском / Пушкин-Титов. – М. – 74с.
1341664
   Уездно-городские партийные организации Киргизии (1918-1924гг.). – Фрунзе, 1968. – 660с.
1341665
  Замятин Е.И. Уездное : повести и рассказы / Е. Замятин ; обл. раб. худ. Митрохина. – Петроград : Книгоиздат М.В. Попова, 1916. – 195, [2] с. – Пар. тит. л.: Т. 1 / Е. Замятин
1341666
  Зорин А.Н. Уездные города Казанского Поволжья / А.Н. Зорин. – Казань, 1989. – 154с.
1341667
  Шипов Я.А. Уездные чудотворец. / Я.А. Шипов. – М., 1990. – 300с.
1341668
  Елагин Н.С. Уездные экскурсии. / Н.С. Елагин. – М., 1924. – 47с.
1341669
   Уездный г. Ковель, Волынской губернии и его Соборная Воскресенская церковь. – Ковель, 1874. – 37с.
1341670
  Киянская О. Уездный детектив: одесская биография Евгения Петрова (в двух частях, с прологом и эпилогом) / О. Киянская, Д. Фельдман // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 213-275. – ISSN 0042-8795
1341671
  Похилевич Л.И. Уезды Киевский и Радомысльский : статистические и исторические заметки о всех населен. местностях в этих уездах и с подробными картами их / собр. Лаврентий Похилевич. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книгопр. Н.Я. Оглоблина ; Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1887. – [2], X, 305 с., 2 л. карт.
1341672
  Куликов А.П. Уень-река. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1969. – 94с.
1341673
  Усов М.В. Уж вы, горы мои Кавказские / М.В. Усов. – Ставрополь, 1969. – 127с.
1341674
  Конозенко П.А. Уж таковая живая материя : басни / Павел Конозенко. – Сумы : Университетская книга, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-680-343-9
1341675
  Широков А.С. Уж ты, веснушка. / А.С. Широков. – М., 1974. – 98с.
1341676
   Ужанський національний природний парк : Геграфіка, 2003. – 7с. – (Національні природні парки України)
1341677
  Кантор В.К. Ужас вместо трагедии (творчество Франца Кафки) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 65-76. – ISSN 0042-8744
1341678
  Белов Л.Г. Ужасная обманщица / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1962. – 169с.
1341679
  Жуков Борис Ужасные дети : Интроспекция // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 164-171 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1341680
   Ужасные сцены из рыцарских времен. – Москва : В типографии Платона Бекетова
Ч. 1-2. – 1803. – 175, 230 с. : 1 грав. – Тит. л. 1-й ч. утрачен, опис. по тит. л. 2-й части


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра Содержание: Ч. 1 : Вторая Лукреция. - Несчастная. - Угасшая любовь. - Уединенный гроб Ч. 2 : Ужасное мщение презренного любовника. - ...
1341681
  Беликов О. Ужасы банкротства: вымысел и реальность // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 27-30.
1341682
  Свердлов М. Ужасы войны "глазами жанра". Об английской военной поэзии XVIII - XX веков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 349-381. – ISSN 0042-8795
1341683
  Рансмайр К. Ужасы льдов и мрака : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.160-212. – ISSN 1130-6545
1341684
  Вергеліс О. Ужвій та Курбас. Незакінчена повість // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 9 (1005). – С. 54-58. – ISSN 0868-9644


  Наталя Ужвій (1898-1986) і Лесь Курбас(1887-1942) - символи української сцени ХХ століття. Дві долі в яких переплетені успіх та фатум. Видатна українська актриса, творчий шлях якої був тісно пов"язаний із курбатівським театром "Березіль"
1341685
  Иванов В.В. Ужгинский кремль : Роман / В.В. Иванов. – Москва, 1981. – 383с.
1341686
  Часто П.И. Ужгород - Львов / П.И. Часто. – Ужгород, 1980. – 32с.
1341687
   Ужгород. – Ужгород, 1958. – 12с.
1341688
  Часто П.И. Ужгород / П.И. Часто. – Ужгород, 1973. – 22с.
1341689
   Ужгород. – Ужгород, 1978. – 160с.
1341690
   Ужгород. – К., 1981. – 96с.
1341691
  Кушнир Б.Г. Ужгород : Очерк-путеводитель / Б.Г. Кушнир, А.И. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1990. – 250с. : Ил., карти
1341692
  Цалик С. Ужгород: два етюди у стилі конструктивізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 травня (№ 78/79). – С. 22
1341693
  Панькевич І. Ужгород: Справоздання о научній екскурсії і місяцях липні і серпні 1932 для дослідів українських підкарпатських говорів. / І. Панькевич. – 160-161с.
1341694
  Сова П.П. Ужгородский замок / П.П. Сова. – Ужгород, 1969. – 16 с.
1341695
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 71-76. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена современному состоянию и перспективам развития словакистики в Украине. Проанализирована работа кафедры словацкой филологии Ужгородского национального университета-одного из самых крупных научно-методических центров словакистики в ...
1341696
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 119-125. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена сучасному стану і перспективам розвитку славістики в Україні. Проаналізована робота кафедри словацької філології Ужгородського національного університету - одного з найкрупніших науково-методичних центрів славістики в Україні. ...
1341697
  Колеса О. Ужгородський "Полустав" у пергаміновій рукописі ХІV . / О. Колеса. – Львів, 1925. – 59с.
1341698
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1970. – 80с.
1341699
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1976. – 48с.
1341700
  Довганич О.Д. Ужгородський державний університет : Нарис / О.Д. Довганич. – Ужгород : Карпати, 1984. – 78с.
1341701
   Ужгородський Державний університет. Біологічний факультет. Ювілейний випуск, присвячений 55-й річниці УжДУ. – Ужгород, 2000. – 22с.
1341702
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1341703
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1341704
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 9-22. – ISSN 2218-5348
1341705
  Дубровицкий И.В. Уже 16 или 16... / И.В. Дубровицкий. – Москва, 1983. – 95 с.
1341706
  Бояринов В.Г. Уже за холмами / В.Г. Бояринов. – Москва, 1984. – 88с.
1341707
  Бондаренко М.С. Уже записано на скрижалях... / М.С. Бондаренко. – Київ : Рада, 1996. – 144 с. – ISBN 966-7087-05-0
1341708
  Фуйор В. Уже мало хто хоче бути "піхотою Кремля" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 вересня (№ 164/165). – С. 3


  За Путіна невизнані республіки та автономії стали інструментом у політиці з реставрації радянської імперії. Чи згодні з цим у Гагаузії?
1341709
  Кірімов І. Уже на серце, як на луг... / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 1997. – 76 с. – ISBN 966-7231-12-7
1341710
  Лиханов А.А. Уже не дети, еще не взрослые. / А.А. Лиханов. – М., 1979. – 96с.
1341711
  Розанов Г.Л. Уже не секретно / Г.Л. Розанов. – Москва, 1981. – 224с.
1341712
  Белянский Д. Уже не стыдно, пока не страшно // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 5 (174). – С. 12-14


  Подведение итогов первого года правления на посту президента Украины Виктора Януковича
1341713
  Шкода О. Уже не тягнийоббики: националисты Европы отказались от украинской "Свободы" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. А 1, А 4


  "Свобода" скрывает свой провал в Европе. Альянс европейских национальных движений, куда входят основные национально ориентированные и националистические движения и партии Западной Европы, исключил ВО "Свобода" из своего состава. Об этом корреспонденту ...
1341714
  Кнорринг В.В. Уже одно это… Статья с рефреном // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 22 (256). – С. 37-39. – ISSN 1727-4893


  Мы так привыкли к мысли о безусловной ценности библиотечного фонда как такового, что редко задумываемся: а в чём же, собственно, эта ценность заключается? Я попробовала поразмышлять на эту тему, выбрав для примера область, наиболее мне близкую — фонд ...
1341715
  Риваденейра Х. Уже рассветает. / Х. Риваденейра. – М., 1962. – 206с.
1341716
  Закладная Уже сегодня / Закладная, О.П. Целикова. – М, 1963. – 134с.
1341717
  Силаков А.С. Уже синеют леса / А.С. Силаков. – М., 1969. – 48с.
1341718
   Уже сьогодні належить історії / розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 4-5


  Чи легко бути меценатом в Україні? Своіми думками діляться: В. Зогорій, С. Короненко та М. Слабошпицький
1341719
  Макаров В.И. Ужение нахлыстом / В.И. Макаров. – М, 1953. – 62с.
1341720
  Макаров В.И. Ужение рыбы нахлыстом / В.И. Макаров. – 2-е изд,. – М, 1959. – 64с.
1341721
  Кунилов Ф.П. Уженье рыбы в проводку. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1958. – 136с.
1341722
  Якубов А.Е. Ужесточение наказания и проблемы совершенствования уголовного закона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 24-35. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1341723
  Волкова І.В. Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія" / І.В. Волкова, Д.С. Калмикова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 21-26. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1341724
  Дубровіна А.В. Уживання нумеративних знаків у мові sms-повідомлень та інтернету (на матеріалі сучасної французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 86-95
1341725
  Городенська К. Уживання та правопис новітніх запозичень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 40-41. – ISSN 0130-5263


  "Числівники «не знаються» з топ-. У пресі з’явилися дивні поєднання, для яких навіть назви немає, бо за таким зразком в українській мові слів ніколи не утворювали. Це сполучення іншомовної основи топ-, що за значенням відповідає українському ...
1341726
  Микитюк О.Р. Уживання форм множини від власних назв у творі Дмитра Донцова "Дух нашої давнини" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 256-265. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1341727
  Высоцкий В.И. Ужин в Лозовахе / В.И. Высоцкий. – Минск, 1974. – 240с.
1341728
  Аникин Андрей Ужин для рыцаря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-43 : фото
1341729
  Губарев В.С. Ужин на рассвете / В.С. Губарев. – М, 1985. – 303с.
1341730
  Копаненко И. Ужин при свечах : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 34-42
1341731
  Яхонтов А.Н. Ужин с шампанским / А.Н. Яхонтов. – М, 1989. – 287с.
1341732
  Пластов А.А. Ужин тракториста / А.А. Пластов. – Л., 1963. – 23с.
1341733
  Бенелли Сем Ужин шуток : драматическая поэма в 4-х действиях / Сем Бенелли ; Пер. Александра Брюсова. – Москва : Изд. книгоизд. "Гриф" ; Худож. электропеч., 1911. – 111, [2] с. – Переведено также под загл: "Потеха за потеху"
1341734
  Микитенко О. Ужинкова славістична осінь – 2016 (наукова хроніка в контексті дорожніх вражень) // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 347-369. – ISBN 966-02-2984-4


  Про 16-й Міжнародний з"їзд славістів в Белграді у 2018 р.
1341735
  Терещенко М. Ужинок / М. Терещенко. – К., 1946. – 191с.
1341736
  Радишевський Р. Ужинок полоніста Романа Кирчіва / Ростислав Радишевський // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 65-67. – ISSN 1028-5091
1341737
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] : [М. Гатцук], [Без тит.л.], 1857
1341738
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] Вистачинй працеу М.Г., 1857
1341739
  Хоменко Н.М. Ужиткове мистецтво в поліетнічному середовищі Півдня України: стан, проблеми, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Хоменко Наталя Миколаївна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1341740
  Клековкін О.Ю. Ужиткове театрознавство // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 126-141. – ISBN 978-966-136-114-9
1341741
  Гунь М. Ужитковий посуд з давньоруського горизонту поселення Софіївська Борщагівка як показник побуту жителів київських околиць // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 396-405. – ISBN 978-617-7399-06-2
1341742
  Любичич Н. Ужицкий партизанский отряд. / Н. Любичич. – М., 1982. – 476с.
1341743
   УЗ за літо перевезла майже 10 млн. пасажирів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
1341744
  Каменская Н.В. Уз"яднанне беларускага народа у адзінай Беларусская Совецкай Соцыялістычнай дзяржаве / Н.В. Каменская. – Минск, 1948. – 28с.
1341745
  Самойлов Юрій УЗ: на шляху до самоокупності // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1341746
  Костенко О. Узагальнена безперервна лінійна модель міжнародної торгівлі / О. Костенко, В.М. Кузніченко, В.І. Лапшин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 315-322. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2222-0712
1341747
  Жиров Г.Б. Узагальнена діагностична модель цифрової віс для енергостатичного методу діагностування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-60. – Бібліогр.: С. 60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття "Узагальнена діагностична модель цифрової ВІС для енергостатичного методу діагностуван-ня", присвячена рішенню актуальної науково-технічної та інженерної задачі підвищення якості контролю технічного стана типових елементів заміни ...
1341748
  Петрикович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Дис. ... д-ра фіз. - мат. наук. Спец. 01.01.03 - алгебра та теорія чисел / Петрикович В.М.; НАН України Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів, 2005. – 291л. – Бібліогр.: л. 262 - 291
1341749
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Петричкович В.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 42 назв.
1341750
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : монографія / Василь Петричкович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ, 2015. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-02-7619-2
1341751
  Константінов О.В. Узагальнена задача Фарадея для механічної системи "резервуар - рідина з вільною поверхнею" за наявності пружного амортизатора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 154-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується узагальнення класичної задачі Фарадея щодо розвитку параметричного резонансу в механічній системі "резервуар - рідина з вільною поверхнею". Дослідження проведено для випадку, коли в систему "резервуар - рідина з вільною поверхнею" внесено ...
1341752
  Константінов О. Узагальнена задача Фарадея про рух резервуара з рідиною / О. Константінов, О. Лимарченко // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 76-92. – ISSN 1816-1545
1341753
  Сільвейструк Л.М. Узагальнена кардинальність участі в моделі "сутність-зв"язок" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 142-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано сучасний стан обмежень кардинальности моделі "сутність-зв"язок". Розглядаються і формалізуються обмеження кардинальности кардинальность "дивитися через", кардинальність участі, узагальнена кардинаяьність участі. The modern state of ...
1341754
   Узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ / А.В. Малюга, І.В. Пампуха, В.М. Лоза, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 181-186


  У статті розроблена узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ. Використання адекватно підібраного математичного апарату дозволить отримати повну оцінку отриманого ...
1341755
  Легеза В.П. Узагальнена математична модель динаміки однієї віброзахисної системи з котковим гасником // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі підходу Аппеля побудовано математичну модель плоского руху однорідної важкої кулі у сферичній виїмці без ковзання. Сферичну виїмку жорстко закріплено на пружному стержні, який здійснює малі вільні коливання відносно свого положення ...
1341756
  Земляк О.М. Узагальнена методологія оптимізації аналогових кіл на основі методів теорії управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Земляк Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1341757
  Присяжнюк В.К. Узагальнена некласична модель напружено-деформованого стану в задачах статистики, динаміки та контакту шаруватих плит і оболонок.. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Присяжнюк В.К.; Нац. техн. ун-т України. (КПІ). – К., 1997. – 36л.
1341758
  Коляденко М.П. Узагальнена розв"язеність інтегро-диференціальних рівнянь еліптичного типу / М.П. Коляденко, А.В. Анікушин // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58
1341759
  Анікушин Андрій Узагальнена розв"язність лінійних інтегро-диференціальних рівниць еліптичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Доведено оцінки в негативних нормах для еліптичного інтегро-диференціапьного рівняння. Сформульовано теорему узагальненої розв"язності. A priory estimations for linear elliptic integro-differential equation are proved. Theorem about existence and ...
1341760
  Анікушин А.В. Узагальнена розв"язність одного інтегро-диференціального рівняння // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 88-95. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1341761
  Номіровський Д.А. Узагальнена розв"язність та оптимізація тепломасопереносу в областях з включеннями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 261-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається задача тепломасопереносу в областях з тонкими включеннями (неідеальний контакт). Досліджено різні властивості оператора задачі. Розглянуто задачу імпульсного керування розв"язком на лінії розподілу середовищ.
1341762
  Качановський М.О. Узагальнена система Аппеля в гауссівському одновимірному аналізі / М.О. Качановський, Г.Ф. Ус // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вивчається узагальнена система Аппеля та [альфа]-аналоги просторів Кондратьєва у випадку гауссової міри [гама] на R. Доведено, що простори Кондратьєва є інваріантними відносно [альфа]. Також розглянуто застосування просторів гауссівського аналізу для ...
1341763
   Узагальнена систематизація виробів спеціального призначення / Н.В. Остапенко, Т.В. Луцкер, А.І. Рубанка, О.В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 122-143. – ISSN 2415-8151
1341764
  Дояр І.О. Узагальнена стохастична модель руйнування конструкційних матеріалів при повзучості з урахуванням пошкоджуваності та зміцнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Дояр Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1341765
  Жердєв М.К. Узагальнена структурна схема вмонтованого засобу діагностування радіоелектронних засобів озброєння / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано раціональні варіанти структурних схем вмонтованих засобів діагностування аналогових і цифрових пристроїв об"єктів РЕЗО. Показано, що вони забезпечують необхідний рівень бойової готовності об"єктів РЕЗО наземного базування і суттєво менші ...
1341766
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1341767
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124
1341768
  Буй Д.Б. Узагальнена таблична алгебра, узагальнене числення рядків, узагальнене числення на домені та їх еквівалентність / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено узагальнення табличної алгебри, побудованої на основі реляційних алгебр Кодда; узагальнення полягає в тому, що замість таблиць розглядаються пари, які складаються з таблиць та схем таблиць. Доведено, що узагальнена таблична алгебра, ...
1341769
  Апостолюк В.О. Узагальнена теорія та методи проектування коріолісових вібраційних гіроскопів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.03 / Апостолюк Владислав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
1341770
  Ющенко С. Узагальнена типологія текстових колізій: підходи до побудови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 274-279. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1341771
  Кругляк Ю.А. Узагальнена транспортна модель електронів Ландауера - Датти -Лундстрома / Ю.А. Кругляк, Т.М. Терещенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 110-120. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1341772
  Кужель О.В. Узагальнена формула Біне та її застосування // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 52-59. – ISSN 1029-4171
1341773
  Вірченко Н.О. Узагальнене інтегральне перетворення Фур"є / Н.О. Вірченко, М.О. Четвертак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1341774
  Герасименко В.І. Узагальнене кінетичне рівняння Фоккера-Планка відкритих квантових систем // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 3-9. – ISSN 1025-6415
1341775
  Шуригіна Н.Ю. Узагальнений апарат керування формою кривих скінченних сум в конструюванні лінійних обводів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01. / Шуригіна Н.Ю.; МО України. Київ. нац. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 16л.
1341776
  Пфейфер Ю.В. Узагальнений інтеграл S. Lie і зв"язані з ним інтеграли / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – [7] с.
1341777
  Легеза В.П. Узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик віброзахисних систем із котковими гасниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) для спеціального класу віброзахисних систем із геометричними та кінематичними нелінійностями. Ключові слова: віброзахисна система, котковий гасник, рівняння ...
1341778
   Узагальнений метод розрахунку ефективної діелектричної проникності дисперсних систем / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, О.Я. Покотило, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 490-497. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розвинуто загальний теоретичний метод розрахунку ефективної діелектричної проникності є" [подано формулу] матричних дисперсних систем (МДС) з неоднорідними кульовими включеннями. Показано, що розрахунок є" [подано формулу] зводиться до розв"язку ...
1341779
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гдрологія, гідрохімія і гідроекологія за 2000-2010 рр." // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 185-231


  Протягом 2000-2010 рр. у науковому збірнику (томи 1-21) було опубліковано понад 860 статей, в основному, українських вчених і низки - зарубіжних.
1341780
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2011-2015 рр. [томи 1(22) - 4(39)] // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 72-90. – ISSN 2306-5680
1341781
  Єфіменко О.Г. Узагальнений портрет викладача інформаційних технологій / О.Г. Єфіменко, Т.Ю. Морозова // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 63-66. – ISBN 966-8847-12-1
1341782
  Ковальчук В.І. Узагальнений потенціал Вудса-Саксона та кутові розподіли дейтронів при дифракційному розсіянні їх атомними ядрами / В.І. Ковальчук, В.К. Тартаковський, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 445-454. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи із узагальненого оптичного нуклон-ядерного потенціалу взаємодії Вудса-Саксона, у дифракційному наближенні розраховано диференціальні перерізи пружного розсіяння дейтронів ядрами 40 Са при енергіях падаючих дейтронів 700 МеВ. Фактично без ...
1341783
   Узагальнений розв"язок деяких операторних рівнянь у банахових просторах / Д.А. Клюшин, А.А. Кущан, С.І. Ляшко, Д.А. Номіровський, Ю.І. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Кібернетика ; Вип. 3)


  Досліджуються питання існування та єдності узагальненого розв"язку абстрактного лінійного неперервного оператора в бананових та локально опуклих лінійних топологічних просторах. Розглянуті застосування отриманих результатів до розв"язання інтегральних ...
1341784
  Трофимчук О.Ю. Узагальнений розв"язок задачі Коші для інтегро-диференційного рівняння параболічного типу з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 198-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для задачі Коші для інтегро- диференційного рівняння параболічного типу з виродженням отримані достатні умови існування та єдності узагальненого розв"язку, отримано стійкий різницевий розв"язок задачі. Ключові слова: інтегро - диференційне рівняння, ...
1341785
  Волощук В.М. Узагальнений розв"язок однієї задачі зі структурної акустики / В.М. Волощук, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчена одна гранична задача зі структурної акустики. Доведені апріорні оцінки за допомогою яких показано існування та єдиність розв"язку. Ключові слова: гранична задача, апріорні оцінки, існування та єдиність розв"язку, структурна акустика. In this ...
1341786
  Волощук В.М. Узагальнений розвиток однієї задачи зі структурної акустики // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 83-84
1341787
  Булавін Л.А. Узагальнений частотний спектр рідини в дифузійному наближенні / Л.А. Булавін, П К. Марченко, С.П. Репецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розраховано узагальнений частотний розподіл в дифузійному наближенні. За основу взято рівняння Фокера-Планка в імпульсному просторі. Встановлено межі застосування цього наближення та знайдено залежність між коефіцієнтами дифузії в ...
1341788
  Павлюк А.М. Узагальнені автодуальні поля в N=2 суперсиметричній теорії Янга-Міллса : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Павлюк А.М.: НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 16 с.
1341789
  Бавула Володимир Володимирович Узагальнені алгебри Вейля : Автореф... докт фіз-матнаук: 01.01.06 / Бавула Володимир Володимирович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1996. – 19л.
1341790
   Узагальнені анкетні дані учасників конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 20-26


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1341791
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Рибачук Л.В.; КНУТШ. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1341792
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Дис. ... канд. фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Рибачук Л.В.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 144л. – Бібліогр.: л. 126-135
1341793
   Узагальнені відповіді на запитання конкурсу: "Україна: 20 років державотворення" // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 9-12


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1341794
  Доценко Марія Ростиславівна Узагальнені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Доценко Марія Ростиславівна; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 16л.
1341795
  Лазаренко М.А. Узагальнені годографи сейсмічних хвиль середземноморського регіону / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.М. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Пропонується нейронно-мережна часова модель середземноморського регіону розповсюдження сейсмічних хвиль, зареєстрованих на сейсмічних станціях "Одеса" та "Сквира". По годографах східного, західного та південного напрямків вираховується різниця часу ...
1341796
  Семенов В.В. Узагальнені екстремальні елементи опуклих функціоналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 189-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для опуклих екстремальних задач у нерефлексивних та не ізоморфних спряженим банахових просторах запропоновано узагальнену постановку. Доведено існування узагальнених розв"язків та досліджено їх властивості. Ключові слова: узагальнений розв"язок, ...
1341797
   Узагальнені квазідиференціальні рівняння / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В. Мазуренко, О.О. Власій ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дрогобич : Коло, 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 296-300. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-966-2405-84-2
1341798
  Захарін С.Ф. Узагальнені квазіперіодичні розв"язки лагранжевих систем на ріманових многовидах недодатної кривини / С.Ф. Захарін, І.О. Парасюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  За допомогою варіаційного методу встановлено достатні умови існування узагальнених квазіперіодичних розв"язків натуральних лагранжевих систем із в"яззю, яка є рімановим підмноговидом евклідового простору.
1341799
  Василевський Віктор Семенович Узагальнені когерентні стани та динаміка ядерних систем : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Василевський В.С.; НАНУ. Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 34 назв.
1341800
  Мокін Б.І. Узагальнені математичні моделі блоків п"ятого рівня ієрархії, які замикають університетську синергетичну систему / Б.І. Мокін, А.В. Писклярова, Ю.В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 6 (87). – С. 101-113. – ISSN 1997-9266


  Побудовано узагальнені математичні моделі тих складових структури університетської синергетичної системи, які винесені на п"ятий рівень ієрарїії і є замикальними для цієї системи.
1341801
  Аушева Н.М. Узагальнені методи моделювання кривих та поверхонь на базі застосування функцій змішання : Автореф... наук: 050001 / Аушева Н.М.; Мін. освіти України. Київ. нац. унів. буд. і арх. – Київ, 1999. – 17 с.
1341802
  Дрьомін І.В. Узагальнені моделі та засоби з підвищення ефективності автоматичного регулювання частоти і потужності в об"єднаних енергосистемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Дрьомін І.В. ; НАН України ; Ін-т загальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1341803
  Покутий О.О. Узагальнені обмежені розв"язки лінійних еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 35-40. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається узагальнення означень є-дихотомії для еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах з необмеженою оператор-функцією. Наводяться необхідні й достатні умови існування обмежених розв"язків, що є аналогами альтернативи Фредгольма.
1341804
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагера (частина 2) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Побудовані простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведений опис простору основних функцій як множини цілих функцій певного порядку росту скінченного типу. Будується сім"я гільбертових просторів, ...
1341805
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-57. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнені простори функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведено опис ядерного простору основних функцій, досліджено дію операторів множення на незалежну змінну та диференціювання у шкалі просторів основних ...
1341806
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною. Знайдені умови існування узагальненого розв "язку цієї задачі. A hyperbolic equation with Orlicz right side is considered. The conditions for existence of generalized solution of this ...
1341807
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з субгауссовою правою частиною // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 25-30. – ISSN 0868-6904
1341808
  Анікушін А.В. Узагальнені розв"язки для лінійних рівнянь з послабленими апріорними нерівностями // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 53-53
1341809
  Ляшко С.І. Узагальнені розв"язки експериментальних задач (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) / С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 14-25. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1341810
  Номіровський Д.А. Узагальнені розв"язки операторних рівнянь (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 26-35. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1341811
  Скакальська Л. Узагальнені співвідношення для методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід розрізів свердловин / Л. Скакальська, А. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета: представити застосований у авторській методиці прогнозування типу наповнювача пор порід розрізів свердловин математичний апарат в узагальненому вигляді. Методика: для створення методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід-колекторів у ...
1341812
   Узагальнені тези поширеної брехні про НАТО і її спростування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 35. – ISSN 0130-5212
1341813
  Гопкало О.М. Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогаусових випадкових векторів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 47-52. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))
1341814
  Сінявський Олег Васильович Узагальнені функції дільників : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сінявський Олег Васильович ; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1341815
   Узагальнені функції у математичній фізиці : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 15 с.


  фі
1341816
  Гелімсон Л.Г. Узагальнення аналітичних методів розв"язання задач міцності типових елементів конструкції у техніці високих тисків. : Автореф... д-ра техн. наук: 01.02.06 / Гелімсон Л.Г.; АН України, Ін-т проблем міцност. – К, 1994. – 34л.
1341817
  Радченко Наталія Узагальнення вивченого про займенник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 0130-5263
1341818
  Чубарова Е.Е. Узагальнення державних програм для розвитку туризму в АР Крим напередодні "Євро 2012" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 146-149 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1341819
  Затока Л.П. Узагальнення досвіду подолання аварійних ситуацій у бібліотеках світу: профілактика, відновлювальні роботи : рекомендаційний бібліографічний список // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 149-167. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
1341820
   Узагальнення досвіду роботи із впровадженням сучасного програмного забезпечення в навчальній процес у ДВНЗ "ДДПУ" / Н.В. Кайдан, З.Д. Пащенко, М О. Стьопкін Рябуха, Т.В. Турка // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Залучення інформаційцно-комп"ютерних технологій у навчальний процес (в тому числі і в організацію самостійної роботи) студентів оптимізує витрати зусиль в досягненні навчальних завдань та формує у них нові моделі діяльності, готуючі до творчого ...
1341821
  Лозова О.А. Узагальнення досвіду щодо оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 80-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1341822
  Макаров В.Л. Узагальнення дробу Тіле / В.Л. Макаров, І.І. Демків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 1025-6415
1341823
  Грищенко О.Ю. Узагальнення ДС-алгоритму знаходження періодичних розв"язків рівнянь типу Шредінгера на квазілінійний випадок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-17. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму (ДС-алгоритму) другого порядку точності, що застосовується до початково-крайових задач для рівнянь типу Шредінгера з квазілінійним оператором. Установлено ...
1341824
  Алєксєєв А.А. Узагальнення думок вчених як засіб підготовки економічних рішень / А.А. Алєксєєв; Український ін-тут соціальних досліджень. – Київ : Принт Експрес, 2002. – 80с.
1341825
   Узагальнення експериментально-аналітичної методики аналізу процесу осадження / В.М. Михалевич, Ю.В. Добранюк, В.А. Матвійчук, Є.А. Трач // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2014. – № 1 (38). – С. 41-47. – ISSN 2076-2151
1341826
  Шевчук С. Узагальнення європейського досвіду державного управління для цілей реформування українського адміністративного права : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1341827
  Михайленко Т.І. Узагальнення європейського досвіду розробки стратегій соціально-економічного розвитку великих міст (суспільно-географічний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 250-258. – Бібліогр.: 10 назв.
1341828
  Обухов Є.В. Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні / Є.В. Обухов, О.С. Корягіна // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0902
1341829
  Рибалко О.М. Узагальнення змісту доходів і витрат у системі управління підприємством / О.М. Рибалко, С.О. Бехтер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-166. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1341830
  Онищук В.О. Узагальнення і систематизація знань учнів / В.О. Онищук. – К, 1970. – 134с.
1341831
  Зотова В.Г. Узагальнення і систематизація знань учнів середньої школи з усної народної творчості. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зотова В.Г.; Ін-тут пед. академії пед. наук України. – К., 1993. – 15л.
1341832
  Рябуха Наталія Узагальнення і систематизація теми "Сполучник" : на матеріалі творів Платона Воронька/ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 0130-5263
1341833
  Тюріна Тетяна Узагальнення й систематизація вивченого про дієслово : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 15-16. – ISSN 0130-5263
1341834
  Забашта Л.І. Узагальнення й систематизація знань з української мови / Л.І. Забашта. – Київ, 1991. – 157с.
1341835
  Бєлоус Н.Д. Узагальнення кількісних методів оцінки діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 81-85
1341836
  Уразаліев Р.М. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства / Р.М. Уразаліев, Т.Г. Васильців // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 153-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1341837
  Антосяк П.П. Узагальнення медіанного підходу на випадок нечітких індивідуальних переваг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 81-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У роботі узагальнено підхід, що базується на понятті відстані між експертними оцінкам, на випадок нечітких індивідуальних відношень переваги. Показано, що чітка строга медіана нечітких екпертних переваг задовольняє нечіткі аналоги принципу ...
1341838
  Хрущ Л.З. Узагальнення міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва-Форда / Л.З. Хрущ, О.П. Коржевська // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 27-29
1341839
  Гастинщиков В. Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційнний простір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
1341840
  Жукович І.А. Узагальнення міжнародного та національного досвіду щодо методології обстеження інноваційної діяльності // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 8-14. – Бібліогр.: 17 назв
1341841
  Панченко А.І. Узагальнення моделі статистичної оцінки основних показників діяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 133-137. – Бібліогр.: 2 назви
1341842
  Салімон В. Узагальнення навчального матеріалу на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 105-108. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1341843
  Борщ Г. Узагальнення нормативно- правового забезпечення надання послуг зв"язку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.269-276
1341844
  Дрінфельд Г.І. Узагальнення одного способу будувати абсолютні інтегральні інваріанти вищих порядків / Г.І. Дрінфельд. – 90 с.
1341845
  Іщук О. Узагальнення органами КДБ УРСР досвіду боротьби з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої тематичної колекції архівних документів (1959-1964 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 87-119. – ISBN 978-966-8919-85-5
1341846
  Донченко В.С. Узагальнення перетворення Гоку-гок-пари просторів // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 76-77
1341847
  Герасимова С.В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально-економічної категорії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 76-79. – Бібліогр.: 10 назв
1341848
  Колодізєв О. Узагальнення підходів до класифікації вартості банку / О. Колодізєв, Д. Гонтар // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 82-90 : Табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
1341849
  Землянкін А.І. Узагальнення підходів щодо трансферу знань як елемента інноваційного процесу / А.І. Землянкін, І.І. Лях // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 43-46. – ISSN 1729-7206


  На зміну індустріальній економіці приходить економіка, заснована на знаннях, або економіка інноваційного типу, в якій знання генерують безперервний потік нововведень. У такій економіці вирішальну роль відіграють інтелектуальні активи, в структуру яких ...
1341850
   Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні напрямки розвитку самоврядування в Україні. – Київ : Агенство "Україна", 2001. – 336с. – ISBN 966-95257-3-Х
1341851
  Лєбкович О.В. Узагальнення поняття трудового потенціалу як соціально-економічної категорії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 156-160. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1341852
  Шебуєва В.А. Узагальнення практики застосування місцевими судами м. Києва та Апеляційним судом міста Києва законодавства, що регулює захист прав споживачів, у справах про визнання кредитних договорів недійсними за 2013-2015 рр.. // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 107-123. – ISSN 2413-1342
1341853
  Матієк Т.В. Узагальнення практики застосування судами законодавства, що забезпечує захист прав потерпілих у кримінальному судочинстві // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.47-62
1341854
   Узагальнення практики розгляду вищою кваліфікаційною комісією суддів України окремих категорій дисциплінарних справ / за заг. ред. Павла Сергійовича Луцюка, адвоката, обр. до ВККС 111-м з"їздом адвокатів України 3 лип. 2015 р. – Одеса : Юридична література, 2017. – 190, [2] с. – ISBN 978-966-419-301-3
1341855
  Немировська О.В. Узагальнення практики розгляду районними судами м. Києва та Апеляційним судом м. Києва справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 149-159


  Встановлення над фізичною особою опіки та піклування; призначення опікуна чи піклувальника.
1341856
  Богацька М.М. Узагальнення практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, передбачені розділом XVII Кримінального кодексу України / М.М. Богацька, В.В. Ковальська // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 126-149


  На виконання завдання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримін. справ Апеляційним судом м. Києва проведено узагальнення судової практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, що ...
1341857
  Овчієва Л. Узагальнення принципів акторської майстерності у теоретичних працях П. К. Саксаганського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 297-304. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1341858
  Алєксєєнко В.В. Узагальнення р-статистики для вибірок з повтореннями / В.В. Алєксєєнко, Д.А. Клюшин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається нова міра близькості між вибірками із повтореннями, яка базується на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності. Запропонована міра є узагальненням р-статистики [1]. Вона послаблює вимоги до вибірок і ...
1341859
   Узагальнення результатів громадського моніторингу судових засідань під час розгляду кримінальних справ про торгівлю людьми в Херсонській, Луганській та Житомирській областях / Американська асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" (ABA/ROLI) ; [підгот. Н.С. Стефанів]. – Київ, 2010. – 40 с.
1341860
  Жердєв М.К. Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів / М.К. Жердєв, С.І. Глухов, В.В. Кузавков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 40-48
1341861
  Мащенко С.О. Узагальнення рівноваги Штакельберга на основі принципу індивідуальної оптимальності / С.О. Мащенко, Л.В. Чуба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Для гри в умовах несиметричної інформовапості гравців формалізовані поняття рівноваг, які засновані на різних принципах оптимальності, між якими проведений порівняльний аналіз на основі принципу індивідуальної оптимальності. Ключові слова: рівновага ...
1341862
  Благун І.С. Узагальнення світового досвіду диференціації регіонів за ознакою інноваційності / І.С. Благун, Н.М. Кизимишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 31-34. – ISSN 2222-4459
1341863
  Агапова Є.М. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней Одеського регіону / Є.М. Агапова, Р.Л. Сусол // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 63-70. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1341864
  Шепель Валентин Павлович Узагальнення синтезу моделей конструкторсько-технологічних обводів методами аналізу їх інваріантних складових : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Шепель В.П.; МОіНУ; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 33 назв.
1341865
  Міненкова Н.О. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про позбавлення батьківських прав, розглянутих судами м. Харькова та Харківської області // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 48-55.
1341866
  Пухтецька А. Узагальнення сучасних підходів до викладання циклу адміністративно-правових дисциплин у вищих навчальних закладах Франції та Великої Британії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 32-35
1341867
  Рябуха Н. Узагальнення теми "Звертання" : На матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9. – ISSN 0130-5263
1341868
  Рябуха Наталія Узагальнення теми "Звертання" : на матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-8. – ISSN 0130-5263
1341869
  Булдигін В.В. Узагальнення теореми Карамати про асимптотичну поведінку інтегралів / В.В. Булдигін, В.В. Павленков // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 13-24. – ISSN 0868-6904
1341870
  Чайковський А.В. Узагальнення теореми Крейна для G-секторіальних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Теорему Крейна про існування і єдиність розв"язку лінійного диференціального рівняння в банаховому просторі узагальнено на випадок G-секторіального операторного коефіцієнта. Ключові слова: лінійне диференціальне рівняння, банахів простір, ...
1341871
  Свобода Є.Ю. Узагальнення теоретичних питань та напрямів подальшого удосконалення судово-почеркознавчої експертизи як форми застосування спеціальних знань // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 240-246. – ISSN 2310-9769
1341872
   Узагальнення технічних дефектів тестових завдань для оцінки якості навчання cтудентів медичних вишів / Д.М. Король, Д.Д. Кіндій, К.Д. Тончева, В.Д. Кіндій, І.В. Запорожченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 2 (140). – C. 29-31. – ISSN 2077-4214


  У даній статті авторами досліджується можливість покращення якості оцінки знань студентів вищих навчальних медичних закладів. Звертається увага на актуальність проблеми якості тестів для контролю знань та вмінь студентів вищих навчальних медичних ...
1341873
  Гопцій М.В. Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 26-33. – ISSN 2306-5680


  На базі сучасної вихідної інформації по максимальному стоку гірського регіону виконано просторового узагальнення розрахункової тривалості схилового припливу дощового стоку до руслової мережі на річках Українських Карпат. Обчислювальна процедура ...
1341874
  Кайдан Н.В. Узагальнено матричний вигляд скінченних кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В цій статті розглядаються напівдосконалі кільця та їх радикали Джекобсона, дається означення кускової області. Доводиться теорема, згідно якої, сагайдак скінченної кускової області - ациклічний. Here we discuss properties of finite rings and their ...
1341875
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теоря чисел / Пискун М.М.; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. – 121л. – Бібліогр.: л.109-121
1341876
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Автореф. дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.01.06-Алгебра і теорія чисел / Пискун М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 8 назв.
1341877
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 332 л. – Бібліогр.: л. 302-332
1341878
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1341879
  Соловей Н. Узагальнюємо і систематизуємо знання про засоби милозвучності мови
1341880
  Матвієнко П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-35 : Табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1341881
  Євдокімов Ф.І. та інш. Узагальнююча оцінка фінансової складової економічної безпеки підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1341882
  Пінчук Ю.А. Узагальнююча праця про Н.Д. Полонську-Василенко // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0320-9466
1341883
  Гісем Олександр Узагальнююче тестування: Історія України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-31
1341884
  Полякова Н.О. Узагальнюючий досвід проектування систем умовних позначень на основі принципів картосеміотики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 35-44
1341885
  Рубан Катерина Узагальнюючий урок до теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 26-29. – Бібліогр.: 7 назв
1341886
  Шкляр Л.М. Узагальнюючий урок на тему "Чи знаєш ти природу України" (Патріотична гра-квест), 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 9-12 : фото
1341887
  Гессен И.В. Узаконение, усыновление и внебрачные дети / И.В. Гессен, пом. юрисконсульта М-ва юст. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1902. – 102 с.
1341888
  Россия. Законы и постановления Узаконения и распоряжения о Государственном дворянском земельном банке. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1886. – [4], 98, 5 с.
1341889
  Чибиряев С.А. Узаконеное беззаконие / С.А. Чибиряев. – М., 1976. – 192с.
1341890
  Кольфехер Филипп Узаконеный грабеж. Ограбление по Мадагаскарски : Мадагаскар / Кольфехер Филипп, Смит Тоби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 114-128 : Фото. – ISSN 1029-5828
1341891
  Тесемникова Е. Узаконившие порок // Евразия сегодня / Евразийская медиа группа. – Москва, 2006. – № 54 (ноябрь). – С. 60-69. – ISSN 1681-9012


  Як держава шукала компроміс між наповненням бюджету за рахунок гральних будинків і необхідністю з асоціальним явищем: країни Європи
1341892
  Вінтюк Ю. Узалежнення від комп"ютера: формування і можливості протидії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 215-226. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1341893
  Усмонова М. Узбек тили : Университетлар ва педагогика институтларининг рус группалари учун кулланма / М. Усмонова, Э. Азларов, Г. Шарипов. – Тошкент : Укитувчи, 1991. – 303с. – ISBN 5-645-00723-9
1341894
   Узбек филологияси масалаари. – Ташкент, 1970. – 126с.
1341895
  Кодиров Е. Узбек шеваларини урганиш ва тасниф клииш масаласи / Е. Кодиров. – Фергана, 1949. – 18с.
1341896
  Богатырь К. Узбекестанские народные сказки / К. Богатырь. – Ташкент, 1967. – 104с.
1341897
  Шаниязов К. Узбеки-карлуки / К. Шаниязов. – Ташкент, 1964. – 196с.
1341898
  Зияев Х.З. Узбеки в Сибири (ХVII-XIX в) / Х.З. Зияев. – Ташкент, 1968. – 76с.
1341899
   Узбекистан-Пакистан. – Ташкент, 1967. – 96с.
1341900
   Узбекистан -- Нечерноземью. – М., 1979. – 62с.
1341901
   Узбекистан - на пути прогресса = Узбекистон юксалиш йулида. Uzbekistan-on the road of progress:Мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. Ten years of independent development : 10-летие независимого развития:[Фотоальбом]. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 242с. – ISBN 5-640-02279-5
1341902
  Кислов Д. Узбекистан - ОДКБ: "Давай, до свидания!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)
1341903
   Узбекистан - перлина Сходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
1341904
  Семака Л. Узбекистан - Україна: активізація взаємодії // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2018. – 9 липня (№ 29/30). – С. 10
1341905
   Узбекистан. – Л.
1. – 1933. – 184с.
1341906
   Узбекистан. – Л.
3. – 1934. – 471с.
1341907
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 3. – 1934. – 471 с.
1341908
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 4. – 1934. – 126 с.
1341909
  Павлов Е.А. Узбекистан / Е.А. Павлов, Н.Н. Троицкий. – Ташкент, 1958. – 279с.
1341910
   Узбекистан. – Ташкент, 1961. – 467с.
1341911
  Кузнецова Юлия Узбекистан : Белое солнце Узбекистана. После империи / Кузнецова Юлия, Несходимов Арсений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 124-140 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1341912
   Узбекистан 1958 г.. – Ташкент, 1962. – 608с.
1341913
  Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII - первой половине XIXвека / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1991. – 112с.
1341914
   Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент, 1966. – 208с.
1341915
   Узбекистан в годы девятой пятилетки. – Ташкент, 1976. – 223с.
1341916
  Абдуллаев Ш.М. Узбекистан в интернациональном содружестве СССР со странами-членами СЭВ / Ш. М. Абдуллаев ; Ферган. гос. пед. ин-т им. Улугбека. – Ташкент : Фан, 1984. – 203 с.
1341917
   Узбекистан в цифра 1983 г.. – Ташкент, 1984. – 191с.
1341918
   Узбекистан в цифрах в 1990 году. – Ташкент, 1991. – 199с.
1341919
   Узбекистан глазами иностранцев. – Ташкент, 1984. – 120с.
1341920
   Узбекистан за 40 лет Советской власти. – Ташкент, 1958. – 135с.
1341921
   Узбекистан за годы восьмой пятилетки. – Ташкент, 1971. – 160с.
1341922
  Параг Ханна Узбекистан и Туркменистан: "неуд" по поведению // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 71-82. – ISSN 1998-1813
1341923
  Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса / Ислам Каримов. – Москва : Дрофа, 1997. – 315, [4] с., [1] л. портр.
1341924
  Кравченко В. Узбекистан на порозі потрясінь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  З нагоди 25-річчя незалежності Узбекистану, на ім"я президента Іслама Карімова надходять вітання від глав держав та урядів іноземних держав. Тим часом велика ймовірність того, що сам адресат уже кілька днів як мертвий. На це вказує те, що в ...
1341925
   Узбекистан на пути к коммунизму. – Ташкент, 1964. – 203с.
1341926
  Каримов И.А. Узбекистан на пути углубления экономических реформ / Ислам Каримов. – Ташкент : Узбекистон, 1995. – 346, [2] с., [1] л. портр.
1341927
  Левик Б. Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 139-147. – ISSN 1728-9343
1341928
  Кідрук Макс Узбекистан у стилі міні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 40-43 : фото
1341929
  Ташаєва Міла Узбекистан. Збирання бавовни та вигнання духів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-41 : фото
1341930
  Бабин Л.Б. Узбекистан. Краткий справочник-путеводитель / Л.Б. Бабин. – Ташкент, 1963. – 229с.
1341931
   Узбекистан: на шляху подолання світової кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 44-45
1341932
  Расулев А.Ф. Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 129-137. – ISSN 2221-8440
1341933
  Гончаров Владимир Узбекистан: привлекательный и перспективный // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 45-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1341934
  Расулев А.Ф. Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности / А.Ф. Расулев, Д.В. Тростянский // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 114-122. – ISSN 2221-8440
1341935
  Дубнов А. Узбекистан: Усталая и хрупкая стабильность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 89-93. – ISSN 1998-1813
1341936
   Узбекистан: устойчивый рост реального и банковского секторов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 45. – ISSN 2074-6040
1341937
   Узбекистон юксалиш йулида = Uzbekistan - on the road of progress = Узбекистан - на пути прогресса : мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 241, [1] б. : фотоил. – Текст. парал. узб., англ., рус. – ISBN 5-640-02279-5
1341938
  Суюмов А. Узбекская детская литература 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суюмов А.; МВ и ССО УзССр. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 21л.
1341939
   Узбекская драматургия. – Ташкент
1. – 1958. – 656с.
1341940
   Узбекская драматургия. – Ташкент
2. – 1958. – 495с.
1341941
   Узбекская драматургия. – Ташкент
3. – 1959. – 547с.
1341942
  Рашидова М. Узбекская естественно-научная книга / М. Рашидова. – Ташкент, 1984. – 63с.
1341943
   Узбекская женщина в прошлом и настоящем. – Ташкент, 1958. – 176с.
1341944
   Узбекская кухня. – Ташкент, 1990. – 300с.
1341945
  Кор-Оглы Узбекская литература / Кор-Оглы. – М, 1968. – 292с.
1341946
  Кор-Оглы Узбекская литература / Кор-Оглы. – М, 1976. – 302с.
1341947
  Абдуллаев А В. Узбекская литература 17-18 веков в Хорезме. : Автореф... Докт. филол.наук: / Абдуллаев В.А; Азербайдж.гос.ун-т. – Самарканд-Баку, 1958. – 63л.
1341948
   Узбекская музыка на современном этапе. – Ташкент, 1977. – 157с.
1341949
   Узбекская народная поэзия. – Л., 1990. – 654с.
1341950
  Урунов Т. Узбекская овцеводческая терминология. (На материалах Кашкадарьин. обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Урунов Т. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
1341951
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – Москва : Музгиз, 1963. – 224 с.
1341952
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – 2-е изд. – М, 1984. – 286с.
1341953
  Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия / Э.Р. Рустамов. – М, 1963. – 366с.
1341954
   Узбекская респ. науч. конференция по вопросам физического воспитания детей и молодежи. – Ташкент, 1974. – 84с.
1341955
   Узбекская респ. научно-техническая конференция молодых ученых, посвященных 50-летию УзССР и КП Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 314с.
1341956
   Узбекская республиканская научно-техническая конференция молодых ученых. – Ташкент
2. – 1976. – 234с.
1341957
   Узбекская советская драматургия. – М., 1951. – 375с.
1341958
   Узбекская советская драматургия. – М., 1958. – 436с.
1341959
  Сабиров Т. Узбекская советская драматургия после Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: / Сабиров Т.; МВО СССР, Средене-Азиат.ГУ. – Ташкент, 1950. – 14 с.
1341960
  Яшен К. Узбекская советская литература в борьбе за коммунизм / К. Яшен, 1966. – 36с.
1341961
  Рашидов Ш.Р. Узбекская советская литература за 25 лет / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент, 1949. – 20с.
1341962
   Узбекская Советская Социалистическая Республика : Энциклопедия. – Ташкент : Узб. сов. энциклопедия, 1981. – 557с.
1341963
   Узбекская Советская Социалистическая Республика. – Ташкент, 1982. – 239с.
1341964
  Гордиенко А.А. Узбекская ССР - суверенное государство в составе Советского Союза / А.А. Гордиенко. – Ташкент, 1957. – 80с.
1341965
  Вызго Т.С. Узбекская ССР / Т.С. Вызго. – Москва, 1954. – 59с.
1341966
  Никольский И.В. Узбекская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 40с.
1341967
   Узбекская ССР. – Москва : Геогрфиздат, 1956. – 471с.
1341968
  Мусаев М.М. Узбекская ССР / М.М. Мусаев. – М., 1959. – 183с.
1341969
   Узбекская ССР. – 2-е. – Ташкент, 1963. – 484с.
1341970
   Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент
3. – 1985. – 340с.
1341971
  Цапенко Н.Г. Узбекская ССР. / Н.Г. Цапенко. – М., 1959. – 55с.
1341972
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташуент, 1967. – 352с.
1341973
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1969. – 492с.
1341974
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 550с.
1341975
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 295с.
1341976
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 352с.
1341977
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 540с.
1341978
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1972. – 424с.
1341979
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 324с.
1341980
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 328с.
1341981
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 291с.
1341982
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 519с.
1341983
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1975. – 148с.
1341984
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 408с.
1341985
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 428с.
1341986
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1977. – 190с.
1341987
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 214с.
1341988
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1978. – 400с.
1341989
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1979. – 439с.
1341990
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1979. – 288с.
1341991
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 619с.
1341992
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 426с.
1341993
  Алимов А. Узбекская ССР. Рассказ о семилетке / А. Алимов. – Москва, 1960. – 103с.
1341994
  Тагаев Ачил Узбекская художественная публицистика (вопросы теории и мастерства) : Автореф... докт. филолог.наук: 10.01.10 / Тагаев Ачил; МВ и ССО УзбекССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 83л.
1341995
   Узбекские народные пословицы. – Ташкент, 1983. – 232с.
1341996
   Узбекские народные поэмы. – Ташкент, 1958. – 781с.
1341997
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1341998
   Узбекские повести. – М., 1984. – 431с.
1341999
   Узбекские рассказы. – М., 1958. – 272с.
1342000
   Узбекские рассказы. – Ташкент, 1958. – 622с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,