Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1341001
  Боляновський А. "Торгзін" у системі економічного пограбування України у 1932 - 1933 рр. / А. Боляновський, С. Кубів // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 127-133
1341002
  Романец В. "Торквемада" - итог драматического творчества В. Гюго // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 99-104
1341003
  Сідаш К. "Торонто - наш" - що чекатиме на Україну за нового уряду Канади // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 16 листопада (ч. 21/22)
1341004
  Матяш І. "Торонто... так нагадує любу Україну" ("Київські" та "не-київські" сюжети біографії дипломата Володимира Сінкевича)
1341005
  Карими-Мотахар "Тоска" А.П. Чехова "Тоска" Н. Найер-Мохаммади / Карими-Мотахар, М. Яхьяпур // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С. 90-93. – ISSN 1562-1391
1341006
  Симонов К.М. "Тот самый длинный день в году..." : Стихи о войне / К.М. Симонов. – Москва : Книга, 1985. – 265с.
1341007
  Андрусенко Л. "Тот самый" Нарышкин // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 14-16


  Наступний президент Росії Сергій Наришкін: версія
1341008
  Рогулева А.С. "Тоталитаризм" как термин гуманитарных наук : (на материале работ немецких культурологов XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 100-105. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Обстоятельства возникновения понятия "тоталитаризм". Определение приоритетности научных школ.
1341009
  Корниенко Т. "Тотемная колонна" из сектора L9 - 46 II-го слоя Гебекли Тепе в контексте свидетельств символического содержания Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается влияние жизненного пути Фукидида на описание исторических событий. The article deals with the influence of Thucydides" biography upon his description of historical events.
1341010
  Капралова В. То-то и оно / В. Капралова, Н. Муратов. – Л., 1967. – 22с.
1341011
   ТОП-спеціальності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 13 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти та науки опублікувало список ТОП-спеціальностей 2018 року із найбільшим прохідним балом: "Стоматологія", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини", "Журналістика", "Політологія", "Менеджмент ...
1341012
  Будько Євген Топ-Таїланд, або Дизайн екзотичної подорожі : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14 : Фото
1341013
   Топологія : Метод.вказівки для студ.механіко-мат.факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 43 с.
1341014
  Тарасюк Я. Топологія конфлікту у ранньому романі Фр. Моріака "Місця за рангом" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 279-282. – ISBN 966-7825-78-7
1341015
  Васильків О.В. Топологія маски в українській літературі початку XX століття (на матеріалі прози Володимира Винниченка та Гео Шкурупія) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Васильків Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 193 л. – Бібліогр.: л. 168-193
1341016
  Кузь О.М. Топологія соціальної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 101-110. – ISSN 2072-1692
1341017
  Телейко Андрій Богданович Тополого-алгебраічні структури в категорній топології компактних просторів. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Телейко Андрій Богданович; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 108л. – Бібліогр.:л.102-108
1341018
  Равський Олександр Віталійович Тополого-алгебраїчні властивості паратопологічних груп : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Равський О.В.; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, 2002. – 125с. – Бібліогр.: л.118-125
1341019
  Равський Олександр Віталійович Тополого-алгебраїчні властивості паратопологічних груп : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Равський О.В.; МОіНУ. КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1341020
  Телейко Андрій Богданович Тополого-алгебраїчні структури в категорній топології компактних просторів : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Телейко Андрій Богданович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 12л.
1341021
  Квасній М.М. Тополого-фрактальне моделювання динаміки регіонального розподілу секторів нефінансових корпорацій і домогосподарств : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 165-171 : Табл. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 1993-6788
1341022
  Бурбаки Н. Тополологические векторные пространства / Н. Бурбаки. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 410 с.
1341023
  Шевченко Т.Г. Тополя / Т.Г. Шевченко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 13 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1341024
  Шевченко Т. Тополя / Т. Шевченко, 1911
1341025
  Шевченко Т.Г. Тополя / Тарас Шевченко ; 3 2 мал. артиста-маляра П. Холодного. – Київ : Час, 1911. – 12 с. – Видано на спомин про 50-літні роковини зо дня смерті Т. Шевченка. – (Серія 5-та ; № 43)
1341026
  Шевченко Т.Г. Тополя : Тарас Шевченко / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 95 с.
1341027
  Зубенко И.А. Тополя в соломе / И.А. Зубенко. – М, 1968. – 127с.
1341028
  Гагиев Г. Тополя в цвету / Г. Гагиев. – Грозный, 1969. – 32с.
1341029
  Конышев Ф Тополя на кургане. / Ф Конышев. – Минск, 1988. – 207с.
1341030
  Голованівський С. Тополя на тому березі : роман / С. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 469 с.
1341031
  Голованівський С.О. Тополя на тому березі : роман / С.О. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1969. – 454 с.
1341032
  Голованівський С. Тополя на тому березі / С. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1976. – 760 с.
1341033
  Голованівський С.О. Тополя на тому березі : роман / С.О. Голованівський. – Київ, 1988. – 808 с.
1341034
  Науменко Я И. Тополя нашей юности : роман / Я И. Науменко. – Москва, 1978. – 495 с.
1341035
  Чукреев В.И. Тополя растут быстро / В.И. Чукреев. – М, 1962. – 216с.
1341036
  Беляев Л.А. Тополя роняют пух / Л.А. Беляев. – Вологда, 1966. – 64с.
1341037
  Базунов О.В. Тополь / О.В. Базунов. – Л., 1984. – 288с.
1341038
  Дутина О.П. Тополь душистый и перспективы введения его в культуры в условиях южной части Средней Сибири : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Дутина О.П.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 27 с.
1341039
  Протопопов Б.С. Тополь за окном. / Б.С. Протопопов. – М., 1975. – 48с.
1341040
  Голованивский С.Е. Тополь на том берегу / С.Е. Голованивский. – Москва : Воениздат
Кн. 1. – 1967. – 390 с.
1341041
  Голованивский С.Е. Тополь на том берегу / С.Е. Голованивский. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1974. – 416 с.
1341042
  Голованивский С.Е. Тополь на том берегу / С.Е. Голованивский. – Москва, 1980. – 623 с.
1341043
  Назаренко М.А. Тополь цветет / М.А. Назаренко. – М., 1985. – 320с.
1341044
  Кузнецов С.К. Топоминералогические закономерности хрусталеобразования / С.К. Кузнецов. – Л., 1988. – 142с.
1341045
  Иванов О.П. Топоминералогический анализ рудных месторождений / О.П. Иванов. – Ленинград : Наука, 1991. – 207с.
1341046
   Топоминералогический анализ рудоносных регионов. – Сыктывкар, 1988. – 153с.
1341047
   Топоминералогия и типоморфизм минералов.. – Якутск, 1988. – 160с.
1341048
  Литошко Д.Н. Топоминералогия медно-молибденовой рудной формации Полярного Урала / Д.Н. Литошко. – Ленинград : Наука, 1988. – 212с.
1341049
  Юшкин Н.П. Топоминералогия. / Н.П. Юшкин. – М., 1982. – 288с.
1341050
  Мурзаев Э.М. Топонимика - популярная (Географические названия) / Э.М. Мурзаев. – Москва : Знание, 1973. – 64с.
1341051
  Ханмагомедова Х.Л. Топонимика - учение о географических названиях, ее полиструктурность, направления как географо-историко-лингвистической науки при ведущей роли географии / Х.Л. Ханмагомедова, И.А. Изиева, А.Н. Гебекова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 188-194 : табл., схема. – Библиогр.: 17 назв.
1341052
  Жучкевич В.А. Топонимика Белоруссии / В.А. Жучкевич. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 184с.
1341053
  Поспелов Е.М. Топонимика в школьной географии / Е.М. Поспелов. – Москва, 1981. – 144 с.
1341054
   Топонимика Востока. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1962. – 212с.
1341055
   Топонимика Востока.. – М., 1964. – 228с.
1341056
   Топонимика Востока.. – М., 1969. – 240с.
1341057
  Ралас К.И. Топонимика Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ралас К.И. ; КГУ. – Ужгород, 1960. – 16 с.
1341058
  Воробьева И.А. Топонимика Западной Сибири / И.А. Воробьева. – Томск, 1977. – 152с.
1341059
   Топонимика зарубежных стран.. – М., 1981. – 118с.
1341060
   Топонимика и историческая география.. – М., 1976. – 84с.
1341061
  Поспелов Е.М. Топонимика и картография / Е.М. Поспелов. – Москва : Мысль, 1971. – 256 с.
1341062
   Топонимика и межнациональные отношения / Агеева РА., Поспелов Е.М. – М., 1991. – 134с.
1341063
   Топонимика и общество. / Поспелов Е.М., Агеева Р.А. – М., 1989. – 123с.
1341064
  Кусков В.П. Топонимика Камчатки : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Кусков В.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 21л.
1341065
  Султаньев О.А. Топонимика Кокчеватской области (лигвистический анализ) : Автореф... канд. филолог.наук: 655 / Султаньев О.А.; Томский гос. ун-т. – Томск. – 24л.
1341066
  Чеснокова О.С. Топонимика Колумбии: департаменты и их столицы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 82-89. – ISSN 044-748Х
1341067
  Попов С.В. Топонимика морей Советской Арктики. / С.В. Попов, В.А. Троицкий. – Л., 1972. – 316с.
1341068
  Хорнаули Георгий Иванович Топонимика Мтиулет-Гудамакари : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Хорнаули Георгий Иванович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1341069
  Кузиков В.В. Топонимика немецкого языка: уч. пособие / В.В. Кузиков. – Уфа, 1985. – 80с.
1341070
  Макалатиа П.Н. Топонимика Пшави Арагвского ущелья : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макалатиа П.Н. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 28 л.
1341071
   Топонимика СССР.. – М., 1990. – 95с.
1341072
  Атаниязов С. Топонимика Юго-Восточного Туркменистана. : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаниязов С.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1966. – 22л.
1341073
  Инжеватов И.К. Топонимичесикй словарь Мордовской АССР / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1979. – 221с.
1341074
  Музя Е.М. Топонимическая лексика в частных словарях английского языка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 161-165. – (Філологічні науки ; № 2)
1341075
  Скляренко О.М. Топонимическая синекдоха: типологические параллели // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 436-444. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1341076
  Морозова М.Н. Топонимическая страница // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 43-44. – ISSN 0016-7126
1341077
   Топонимическая страница // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 53-55 : фото. – ISSN 0016-7126
1341078
  Воробьевская Л Е. Нуртдинов Топонимические исследования в контексте изучения и выявления перспектив развития традиционного природопользования / Л Е. Нуртдинов Воробьевская, Н.И. Тульская // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 47-52 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
1341079
  Мозгова Г.Н. и др. Топонимические карты / Г.Н. и др. Мозгова. – М., 1974. – 132с.
1341080
  Касим Г.Ю. Топонимические композиты Северного Причерноморья : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Касим Г.Ю.; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 26л.
1341081
  Мирзазаде Чимназ Хады кызы Топонимические названия Азербайджана в средневековых арабских географических источниках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.17 / Мирзазаде Чимназ Хады кызы; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1981. – 25л.
1341082
  Поспелов Е.М. Топонимический словарь : Около 1500 единиц / Е.М. Поспелов. – Москва : Астрель, АСТ, 2002. – 229с. – ISBN 5-17-016407-6
1341083
  Поспелов Е.М. Топонимический словарь Московской области : Селения и реки Подмосковья. 3 500 словарных статей / Е.М. Поспелов. – Москва : Профиздат, 2000. – 320с. – ISBN 5-255-01342-0
1341084
  Леонтьев В.В. Топонимический словарь Северо-Востока СССР / В.В. Леонтьев, К.А. Новикова. – Магадан, 1989. – 456с.
1341085
  Головина Э.Д. Топонимия бассейна р.Моломы. (Словообразоват. анализ) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Головина Э.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1341086
  Карпенко Ю.А. Топонимия Буковины : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Карпенко Ю. А. ; АН УзССР, От-ние лит. яз. и искусствоведения. – Киев, 1967. – 29 с. – Бібліогр. : с. 28-29
1341087
  Цхадаиа П.А. Топонимия горной Мегрели : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Цхадаиа П. А.; Тби.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 38л.
1341088
  Юркштас Йонас Йонович Топонимия города Вильнюса : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Юркштас Йонас Йонович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 23л.
1341089
  Горпинич В.А. Топонимия древнегреческого языка : монография / В.А. Горпинич ; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т ; НИЛаборатория фольклора, говоров и литературы. – Днепропетровск : ДНУ, 2009. – 300 с. – (Ономастика и апеллятивы ; 34)
1341090
  Алиев Топонимия западных районов Азербайджана : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Алиев А. И.оглы; АН АзССР, Ин-т языковед. им. Насими. – Баку, 1975. – 40л.
1341091
  Адамович Е.М. Топонимия и микротопонимия Случчины : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Адамович Е.М. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. Кафедра белорус. яз. – Минск, 1966. – 20 с.
1341092
  Черняховская Е.М. Топонимия Львовщины : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черняховская Е.М. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 20 с.
1341093
  Никулина З.П. Топонимия междуречья Оки, Прони и Осетра (Лингвист. анализ назван. нас. пункт.) : Автореф... канд. филолнаук: / Никулина З. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – Кемерово, 1964. – 16л.
1341094
  Лемтюгова В.П. Топонимия Минщины : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лемтюгова В.П. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 24 с.
1341095
  Смолицкая Г.П. Топонимия Москвы / Г. П. Смолицкая, М. В. Горбаневский ; АН СССР. – Москва : Наука, 1982. – 176 с. : ил. – Указ. топонимов: с. 167-174. – Библ.: с. 166. – (Литературоведение и языкознание)
1341096
  Гордеев А.Ю. Топонимия побережья Чёрного и Азовского морей на картах-портоланах ХIV-XVII веков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 37-41. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1341097
  Цагаева А.Д. Топонимия Северной Осетии / А.Д. Цагаева. – Орджоникидзе
1. – 1971. – 240с.
1341098
  Молла-Заде С Топонимия северных районов Азербайджана / С Молла-Заде, . – Баку, 1979. – 206с.
1341099
  Молла-заде Кызы С.М. Топонимия северных районов Азербайджана (лингвист. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.06 / Молла-заде С.М.Кызы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1978. – 62л.
1341100
  Караев С.К. Топонимия Узбекистана / С.К. Караев. – Ташкент, 1991. – 129с.
1341101
  Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушении / А.С. Сулейманов. – Грозный
2. – 1978. – 289с.
1341102
  Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушении / А.С. Сулейманов. – Грозный
3. – 1980. – 222с.
1341103
  Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушетии / А.С. Сулейманов. – Грозный
1. – 1976. – 240с.
1341104
  Конкобаев К. Топонимия Южной Киргизии / К. Конкобаев. – Фрунзе, 1980. – 172с.
1341105
  Цховребова З.Д. Топонимия Южной Осетии в письменных источниках / З.Д. Цховребова. – Тбилиси, 1979. – 183с.
1341106
  Мирзазаде Ч.Х. Топонимы Азербайджана в средневековых арабских географических источниках / Ч.Х. Мирзазаде. – Баку, 1988. – 118с.
1341107
  Марунич Игорь Иванович Топонимы в идиостиле писателя : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.01 / Марунич Игорь Иванович; КУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 215л. – Бібліогр.:л.116-131
1341108
  Музыченко Ю.О. Топонимы в произведениях А.С. Пушкина разных стилей о восстании под предводительством Е. Пугачева // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 112-120. – ISSN 2307-4558
1341109
  Беленькая В.Д. Топонимы в составе лексической системы языка / В.Д. Беленькая. – Москва, 1969. – 168с.
1341110
  Костянко Ю. Топонимы как средство текстообразования в "Истории Петра" А.С. Пушкина // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 483-487. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1341111
  Булаховська Ю.Л. Топонимы как средство художественного выражения в стихах и прозе // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 251-257. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про різне значення топонімів у російській, українській і польській художній літературі XIX-XX сторіч. Деякі топоніми відіграють провідну ідейно-естетичну роль, інші-другорідну, але разом з тим усі вони мають велике значення у художній ...
1341112
  Леонович О.А. Топонимы Калифорнии (лингвистический анализ названий населенных пунктов) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Леонович О.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1972. – 17л.
1341113
  Минкин А.А. Топонимы Мурмана. / А.А. Минкин. – Мурманск, 1976. – 206с.
1341114
  Гач Н.О. Топонім як засіб реалізації національно-культурної ідентичності в американському поетичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 240-248


  У статті розглядається функціонування топонімів у структурі американських поетичних творів при створенні їх цілісного ідейно-художнього змісту, а також визначається взаємозв"язок між використаними автором топонімічними назвами і культурними, ...
1341115
  Данилевська О.В. Топоніми-концепти України та Франції у ЗМІ (контекстуально-частотний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 396-404


  Статтю присвячено аналізу топонімів-концептів, які в ономастиці стали об"єктом дослідження лише на початку XXI ст. Топоніми-концепти найлегше виявити у ЗМІ, оскільки вони відображають різні аспекти життя суспільства і в них простежуються різні ...
1341116
  Гайова Є. Топоніми - жива історична пам"ять народу (за експедиційними матеріалами з Великоберезнянського району Закарпатської області) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 78-88. – ISSN 0130-6936
1341117
  Марунич І.І. Топоніми в ідіостилі письменника. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Марунич І.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 18л.
1341118
  Ткачівська М.Р. Топоніми в німецькомовних перекладах (на прикладі перекладів творів Юрія Андруховича) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 482-488. – ISSN 2311-0821
1341119
  Тищенко К.М. Топоніми від основи pers-/pars- у Швеції // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 209-216. – ISSN 1608-0599
1341120
  Таранова Н. Топоніми Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся, які пов"язані з господарською діяльністю населення / Н. Таранова, С. Гулик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1341121
  Чобіт Д.В. Топоніми готського походження центральної частини Волино-Подільського пограниччя / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2012. – 51, [1] с. – Бібліогр.: с. 47-51. – ISBN 966-7544-50-8-1
1341122
  Наумова Н. Топоніми Києва у літературній та мистецькій спадщині Тараса Шевченка // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 68-81. – ISBN 978-966-95419-8-7
1341123
  Ратушняк О. Топоніми козацької доби в сучасних перейменувальних процесах Наддніпрянщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 63-66. – ISSN 0130-6936
1341124
  Зубко А.М. Топоніми Криму як історичне джерело // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-54. – (Історія ; Вип. 41)


  Розповідається про походження географічних назв Кримського півострова та дається їх історичного джерела.
1341125
  Іжик М. Топоніми Мадагаскару індонезійського походження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 267-273


  Стаття продовжує дослідження мовно-культурних аналогій між Мадагаскаром та островами Малайського архіпелагу. Аналіз назв населених пунктів, який проведено вперше, доводить гіпотезу заселення острову зі сторони Індонезії, відкриваючи перспективне поле ...
1341126
  Репан О.А. Топоніми нижнього Посамар"я у джерелах середини XVIII ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 11. – C. 7-17. – ISBN 978-966-551-328-5
1341127
  Лиховид О.М. Топоніми півдня Херсонщини на карті Гійома Левассера де Боплана // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 34-36 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1341128
  Дещинська М.А. Топоніми Рим і Київ у прислів"ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 184-187


  Розглянуто реалізацію топонімів Рим і Київ у прислів"ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов). Виявлено варіативні значення, які здатні формувати аналізовані топоніми в контексті паремій, а також з"ясовано конотативну ...
1341129
  Пежинська О.М. Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Пежинська Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – 256 л. – Додатки: л. 197-256. - Дисертація має також додаток, що є окремою одиницею, з відомостями щодо назви : "Топонімічний словник Франції (топоніми та топооснови)". 52 л. – Бібліогр.: л. 171-196
1341130
  Пежинська О.М. Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05. / Пежинська Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1341131
  Мінкевич Е.Е. Топоніми як база творення оказіональних дериватів // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 113-118. – ISBN 978-966-399-637-0
1341132
  Мороз О. Топоніми як компоненти художнього тексту (на матеріалі роману "Сонячна машина" В. Винниченка) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 351-355
1341133
  Сандуляк Леонтій Топоніми як феномен історичного розвитку та державотворення України // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 2/3 (26). – С. 26-29
1341134
  Непоп-Айдачич Топоніми, походні від лексеми KWIAT "КВІТКА" : у польській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 452-456
1341135
  Карпенко О.Ю. Топонімійний сектор поетонімосфери циклу романів С. Мейер "Сутінки" / О.Ю. Карпенко, СеребряковВ.В // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 56-67. – ISSN 2410-3373
1341136
  Лабінська Г. Топоніміка : навч. посібник / Галина Лабінська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 271, [5] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 269-271. – Бібліогр.: с. 237-243, 268. – ISBN 978-617-10-0273-9
1341137
  Бабишин С.Д. Топоніміка в позакласній роботі з географії / С.Д. Бабишин. – Київ : Радянська школа, 1968. – 93 с.
1341138
  Бабишин С.Д. Топоніміка в школі : (На матеріалах Хмельницької області) / С.Д. Бабишин. – Київ : Радянська школа, 1962. – 123 с.
1341139
  Головіна Н.Б. Топоніміка німецьких колоній у Південній Бессарабії (1814/1940): лінгвокультурологія ойконімів // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 29-35. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1341140
  Копцюх Б. Топоніміка Прикарпаття як джерело реконструкції дописемного періоду історії українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 70-73
1341141
  Гордєєв А.Ю. Топоніміка узбережжя Чорного та Азовського морів на картах-портоланах XIV-XVII століть // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 26-35. – Бібліогр.: 10 назв
1341142
  Фененко М.В. Топоніміка України в творчості Тараса Шевченка / М.В. Фененко. – Київ : Радянська школа, 1965. – 128 с.
1341143
  Петринка Людмила Топоніміка як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 35-40. – Бібліогр.: 8 назв
1341144
  Левчук І. Топонімікон роману Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" / І. Левчук, Т. Шепелюк // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 105-111. – ISSN 2304-9383
1341145
  Немировська О. Топонімікон як засіб актуалізації художнього простору у поетичному тексті (на матеріалі поезії Лесі Українки) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.104-113. – ISBN 966-7773-70-1
1341146
  Купач Т Топонімічна картина Вінниччини : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 227-236 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1341147
  Гончаров О. Топонімічна проблематика в діяльності Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 191-195. – ISBN 978-617-7399-06-2


  У січні 2015 р. президія правління Національної спілки краєзнавців України і Київська міська організація НСКУ звернулися до Київського міського голови В. Кличка з пропозицією назвати одну із вулиць Києва на честь академіка Петра Тронька з нагоди ...
1341148
  Світленко С.І. Топонімічна реформа в м. Дніпропетровськ 2015-2016 рр.: досвід проведення та результати // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 95-108. – ISSN 2409-4137
1341149
  Зеленська Л.І. Топонімічне сприйняття території глобального, державного, регіонального рівнів (за результатами соціогеографічних досліджень уявлень студентів) / Л.І. Зеленська, О.Є. Афанасьєв // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 231-238. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1341150
  Міленіна Є.Д. Топонімічний аспект у вивченні морфології регіону: Кіровоградська область // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 151-152. – ISBN 978-966-285-405-3
1341151
  Горобець А.Я. Топонімічний ерудиціон (позаурочний захід для учнів 9-11 класів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 36-37
1341152
  Зеленська Л.І. Топонімічний ландшафт міста Дніпра: картографічний екскурс // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 5-13
1341153
  Левицький А.Е. Топонімічний простір США: взаємодія лінгвокультур // Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки / Н.О. Кушнір, 2010. – С. 377-383
1341154
  Левицький А.Е. Топонімічний простір США: взаємодія лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 377-381
1341155
  Тищенко К. Топонімічний слід в Україні арабо-хозарської війни 710-737 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 222-241. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Концептуальним методом досліджено виразний слід арабо-хозарської війни 710-737 років переважно у топонімії Лівобережної України та по трасі походу Мервана "від Росави до Русави". В основах топонімів виявлено імена проводирів джигаду
1341156
  Янко М.Т. Топонімічний словник-довідник Української РСР / М.Т. Янко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 184с.
1341157
  Янко Т М. Топонімічний словник-довідник Української РСР / Т М. Янко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 179с.
1341158
  Янко М.Т. Топонімічний словник України : Словн.- довід. / М.Т. Янко; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Знання, 1998. – 432 с. – ISBN 5770794437
1341159
  Петринка Л. Топонімічний словник. Географія в назвах : Посібник для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів / Людмила Петринка. – Львів : Триада плюс, 2006. – 144с. – ISBN 966-7596-70-2
1341160
  Салтан О.М. Топонімічні варіації пояснення назви міста Мена Чернігівської області // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 360-365. – ISSN 2218-4805
1341161
  Армашевська Т.В. Топонімічні контексти Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 289-296. – Бібліогр.: 4 назв.
1341162
  Карпенко Ю.О. Топонімія Буковини / Ю.О. Карпенко. – Київ : Наукова думка, 1973. – 240с.
1341163
  Лобода В.В. Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя / В.В. Лобода. – Київ : Вища школа, 1976. – 232с.
1341164
  Вакулишин С.М. Топонімія Києва XX ст. : [довідник] / Сергій Вакулишин. – Київ : Центр ДЗК, 2014. – 258, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-617-7175-15-4


  Автор, почесний краєзнавець України, пропонує близько 980 географічних об"єктів (900 назв) на всій території сучасного Києва - від річки Ірпінь та Конча-Заспи до маргінальних урочищ Вишгородського, Броварського, бориспільського районів. Кожний гідронім ...
1341165
  Себта Т. Топонімія Києва і Рівного у 1941-1944 рр: тенденції і характер перейменувань // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 4 (187). – С. 38-51. – ISSN 0131-2685
1341166
  Гирич І. Топонімія Києва як відбиття історичної пам"яті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 5 (203). – С. 62-71. – ISSN 0131-2685
1341167
  Бушаков В.А. Топонімія округи сіл Біюк-Узеньбаш та Кучук-Узеньбаш (до питання про походження кримських урумів) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-159. – ISSN 1608-0599
1341168
   Топонімія північно-східної Одещини.. – Одеса, 1975. – 89с.
1341169
  Карпенко Ю.О. Топонімія східних районів Чернівецької області / Ю.О. Карпенко. – Чернівці, 1965. – 62с.
1341170
  Гаврилова Т. Топонімія творів І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 499-504. – ISBN 978-966-793-136-3
1341171
  Сіденко А. Топонімія у жанровому розмаїтті журналістських матеріалів (на прикладі газети "Високий замок") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 220-224


  У статті здійснено аналіз жанрової палітри матеріалів з топонімічної тематики в регіональному газетному виданні "Високий замок" визначено зв"язок між їх тематичним спрямуванням та обраними жанрами. The article presents analysis of genre palette of ...
1341172
  Карпенко Ю.О. Топонімія центральних районів Чернівецької області / Ю.О. Карпенко. – Чернівці, 1965. – 76с.
1341173
   Топономастика и транскрипция.. – М., 1964. – 200с.
1341174
  Алексовски Д. Топономастиката на Кратовскиот регион / Душко Алексовски ; Лит. клуб "Надежи". – Кратово, 1986. – 166 с. : ил.
1341175
  Барашков В.Ф. Топономия Ульяновской области / В.Ф. Барашков. – Ульяновск, 1974. – 80с.
1341176
  Бербер Н.М. Топопоетонімікон роману Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки": функційно-стилістичний аспект // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 89-93. – ISSN 2307-4558
1341177
  Кобликов В.В. Топорок и его друзья / В.В. Кобликов. – Тула, 1970. – 231с.
1341178
  Плям М.А. Топорок. / М.А. Плям. – Краснодар, 1960. – 92с.
1341179
  Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья = Socket axes of late bronze age of Carpathian Danube region / В.А. Дергачев ; АН Респ. Молдова, Ин-т культурного наследия. – Chisinau. – ISBN 978-9975-78-840-3
Вып. 1 : Одноушковые кельты с арковидными фасками. – 2010. – 207, [1] p. : ил. – Содерж., резюме парал. на рус., молд. и англ. яз. - На обл. указ. вых. данные: Кишинэу 2010. – Библиогр.: c.178-181
1341180
  Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья / В.А. Дергачев ; Акад. наук Республики Молдова ; Ин-т культурного наследия ; Центр археологии. – Кишинэу : Изд.-полигр. фирма "Центральная Типография". – ISBN 978-9975-53-062-0
Вып. 2 : Кельты и серпы Нижнего Подунавья = Socket axes and sickles from Lower Danube Area. – 2011. – 459 с. : табл., фотоил. – Таблицы: с. 402-459. – Библиогр.: с. 389-399
1341181
  Ляшко Л. Топос-естетичного об"єкта в екологічній естетиці // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 76-78. – ISBN 978-966-518-670-0
1341182
  Пасічник О. Топос "Родинного гнізда" в оповіданні Івана Чендея "Криниця діда Василя" та в повісті Бориса Харчука "У дорозі" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 132-134. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1341183
  Олійник І. Топос suburb у новелістиці Джона Чівера // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 36-38. – ISSN 2307-2261
1341184
  Гончаренко А.С. Топос американського Південного Заходу у новелістиці О. Генрі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 237-246


  У статті концептуалізується топос американського Південного Заходу і визначається вплив фронтирних реалій на карбування американського характеру. Матеріалом для аналізу обрана ковбойська новелістика О.Генрі. В статье концептуализируется топос ...
1341185
  Довжок Т. Топос Аркадії в повоєнній польській літературі "малої вітчизни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості ідилічного часопростору, прообразом якого в повоєнній "кресовій" прозі (А. Кусьнєвіч, З. Гаупт та ін.) є регіон багатокультурного пограниччя Галичини, Поділля, Волині. Описано техніки втілення топосу Аркадії ("зняття шарів ...
1341186
  Стребкова І. Топос Бога у творчості Тодося Осьмачки // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 76-83. – ISSN 2307-2261
1341187
  Максимчук О.В. Топос весняного оновлення в українських проповідях ХVII ст. (на матеріалі текстів Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 7-13


  У статті йдеться про топос весняного оновлення, що з"явився у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського під впливом біблійної книги Пісні пісень. Обидва автори надають перевагу алегорично-типологічному тлумаченню топосу. ...
1341188
  Погребняк О.А. Топос Галичини у романі "Пригоди бравого вояки Швейка" Ярослава Гашека // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200-210. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена одній з ключових тем у літературах слов"янських народів про Першу світову війну - трагедії української Галичини. Зроблено спробу визначити функціональні особливості художніх образів українців, їх модальність, а також місце топосу ...
1341189
  Підопригора С. Топос дому в романі "Ам" Ю. Іздрика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 23-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1341190
  Яловенко О.В. Топос дому у творчості Д. Лагірі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 108-112


  У статті досліджується топос дому у творчості американської письменниці бенгальського походження Д. Лагірі. Автор статті зауважує, що проблема існування в чужому культурному середовищі, складний вибір між батьківщиною і новою домів-ою – головна тема ...
1341191
  Шпильова Н. Топос дому у творчості Річарда Бротігана // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 176-184
1341192
  Дядченко Л. Топос дороги та лабіринту в міфопоетичному просторі текстів "київського періоду" Тараса Федюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 325-332


  Стаття присвячена розгляду особливостей топосу дороги та лабіринту в поезії «київського періоду» Тараса Федюка. Ця стаття дозволяє порівнювати поняття «дорога», «шлях», «лабіринт», використовуючи компаративний метод. Головна мета дослідження – ...
1341193
  Нахлік Я. Топос душі як засіб вербалізації декадентських настроїв у польській та українській поезії раннього модернізму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 223-236.
1341194
  Боклах Б. Топос Єрусалима у поемі "Марія" Т. Шевченка: особливості сакралізації есхатологічної просторової міфологеми міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1341195
  Денисова Т. Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект)
1341196
  Брацка М. Топос козака у творчості Олександра Грози // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 267-275. – ISBN 966-95452-4-3
1341197
  Боклах Д.Ю. Топос міста в поезії "У Вільні, городі преславнім" Т.Г. Шевченка: синхронізація історичних подій і трагічних обставин життя у просторовому континуумі міста // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 113-123. – ISSN 2077-804X
1341198
  Деркачова О. Топос міста в поезії Богдана Томенчука "на матеріалі збірки "Сезон ненаписаних віршів..." // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 34-42. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1341199
  Бабенко А. Топос міста у прозі Сергія Жадана (на матеріалі творів "Ворошиловград" та "Месопотамія") // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 32-37. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
1341200
  Богачук В. Топос міста у романах Емми Андієвської та А. Дебліна // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 8-12. – ISBN 978-617-7201-22-8
1341201
  Гарба В. Топос міста у творі Бруно Шульца "Цинамонові крамниці" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 343-347
1341202
  Мариненко Ю. Топос ностальгії В.Домонтовича: повість "Без грунту" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 47-51. – ISSN 0130-5263
1341203
  Ярмиш Є.О. Топос Нью-Йорка та його роль у формуванні індивідуальної історії в творчості Арнона Грюнберга // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 456-461


  Стаття присвячена аналізу проблеми формування індивідуальної історії в контексті топосу великого культурного та історичного центру – міста Нью-Йорка. Романи Арнона Грюнберга, представника молодшого покоління літературного постмодерну в Нідерландах, ...
1341204
  Саєнко В. Топос Одеси в житті і творчості Гео Шкурупія // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 103-119. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Ідея системного дослідження естетичних інновацій потужної генерації митців Розстріляного Відродження зреалізована у спеціальному вивченні поєднання літературних і кінематографічних інтенцій, закорінених у “Голлівуді на березі Чорного моря” - ...
1341205
  Горова Ю. Топос Петербурга в контексті антиурбаністичного дискурсу романтизму ("Сон" Т. Шевченка, "Дзяди" А. Міцкевича) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 227-239. – ISBN 966-95452-4-3
1341206
  Писаренко Ю.Г. Топос Пирогощі: історія та сучасність (до 830-ліття "Слова о полку Ігоревім") // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 91-103


  Резонанс своєму заклику до об’єднання князів перед лицем половецької загрози Автор «Слова» пов’язував з топосом Пирогощі. На основі ймовірного датування поїздки Ігоря днем Успіння Богородиці, 15 серпня (1185 р.), припускаємо, що він був запрошений до ...
1341207
  Мартиненко Т.В. Топос півночі у творчості Зенона Фіша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування топосу Півночі у творчості письменника "української школи" у польському романтизмі Зенона Фіша. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования топоса Севера в творчестве писателя ...
1341208
  Косинська Н. Топос пограниччя у прозі Марії Матіос: міфопоетичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 308-315. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1341209
  Клімчук Ю.Д. Топос Праги в поетичній рефлексії Євгена Маланюка, Марини Цвєтаєвої та Емілії Чегринцевої // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 54-60. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1341210
  Поплавська А.В. Топос сакрального в предметній атрибутиці гостинності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 104-110. – ISSN 2225-7586
1341211
  Бігун О.А. Топос святості у творах Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 31-36


  Йдеться про типологію топосу святості у Святому Письмі, давньо-руській духовній літературі та творах Т. Шевченка. Аналізується змістове наповнення поняття "святості" у Старому та Новому Завіті, його трансформація у києво-руських духовних пам’ятках та ...
1341212
  Григоренко О.В. Топос скляного будинку - топографія скляного світу, особливості конструювання простору в романі "Сіра сукня, десять відсотків білого" П. Шеєрбарта // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 18-22
1341213
  Стежко С.О. Топос степу в історичній драматургії Спиридона Черкасенка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 231-241. – (Філологічні науки ; № 2)
1341214
  Волощук Ю. Топос табору в романі "Ніч і день" В. Гжицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 52-56
1341215
  Мельник О. Топос танцю у прозі Михайла Яцкова: модерністська трансформація літературності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 189-199. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1341216
  Жлуктенко Н.Ю. Топос у романах Казуо Ішігуро // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 191-195. – (Б-ка Ін-ту філології)
1341217
  Гребенюк Т. Топос усамітнення в сучасній українській прозі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 81-85.
1341218
  Лощевский К.В. Топос утопии: пространственная метафорика в новоевропейском социальном конструировании // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 7-19. – ISSN 0235-1188
1341219
  Павлишин М. Топос як аргумент: подорож і модерність // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 28-32
1341220
  Боговін О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів-персонажів у драмі Лесі Українки "Камінний господар"
1341221
  Яворська О.М. Топосні характеристики Дорогобича в художній прозі Анджея Хцюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 598-602


  Проаналізовано топос міста Дрогобича в прозі маловідомого польського письменника-дрогобичанина Анджея Хцюка, який є автором двох книжок спогадів про Дрогобич між двома світовими війнами. Зокрема подано аналіз художньої манери створення образу міста та ...
1341222
  Яворська О.М. Топосні характеристики Дрогобича в художній прозі Анджея Хцюка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 484-488


  У статті проаналізовано топос міста Дрогобича в прозі маловідомого польського письменника-дрогобичанина Анджея Хцюка, який є автором двох книжок спогадів про Дрогобич між двома світовими війнами. Зокрема подано аналіз художньої манери створення образу ...
1341223
  Ненарокова М.Р. Топосы "хвалы" в каролингской эклоге: от императора к святому // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 36-46. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
1341224
  Кораблев А.А. Топосы чеховской геопоэтики: Таганрог и Святые Горы // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 167-174. – ISBN 966-72-77-79-8
1341225
  Голдблатт Р. Топосы. / Р. Голдблатт. – М., 1983. – 486с.
1341226
  Луконин М.К. Топот копыт / М.К. Луконин. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
1341227
  Матье М. Топохимические реакции / М. Матье. – М.-Л., 1938. – 44с.
1341228
  Продан Е.А. Топохимия кристаллов / Е.А. Продан. – Минск, 1990. – 243с.
1341229
  Бравая Наталья Михайловна Топохимия металлокомплексных катализаторов, иммобилизованных на полимерных носителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бравая Наталья Михайловна; АН СССР. Ин-т химической физики. – Черноголовка, 1987. – 21л.
1341230
  Кнорре Г.Ф. Топочные процессы : [учеб. пособие для энергет. и мех. вузов и фак.] / Кнорре Г.Ф. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 328 с. – Библиогр. в конце частей
1341231
  Кнорре Г.Ф. Топочные процессы / Кнорре Г.Ф. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 396 с. – Библиогр. в конце разд,
1341232
  Щукин А.А. Топочные процессы и расчеты сгорания топлива / А.А. Щукин. – Москва, 1961. – 60с.
1341233
   Топрак-кала: Дворец. – М, 1984. – 303с.
1341234
  Яшин И.А. Топтыгина дуга / И.А. Яшин. – Ярославль, 1960. – 29с.
1341235
   Топчій Дмитро Гаврилович : сумуємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  На 80-му році життя відійшов у вічність Дмитро Гаврилович Топчій - визначний організатор вітчизняної радіоелектронної промисловості, ветеран ракетно-космічної галузі, генеральний директор Київського радіозаводу з 1970 по 1996 рік, Герой Соціалістичної ...
1341236
   Топчій Дмитро Гаврилович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 389-390 : фото
1341237
  Будько Євген Топчіть Акрополі! : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-14 : Фото
1341238
   Тор - 100 європейських університетів // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 1 (1). – С. 53-55.
1341239
   Тора: Пятикнижие Моисеево. – М, 1993. – 1135 с.
1341240
  Кленович С. Торба Іуд : поема // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-68. – ISSN 0585-8365
1341241
  Савчук М. Торба смішних гостинців для українців : (гуморески, коломийки, іронічні вірші, усмішки) / Микола Савчук. – Коломия : [б. в.], 2006. – 40 с. : іл.


  Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
1341242
  Шалак О. Торбинка : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1341243
  Еко У. Торбинка Мінерви : есеї // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 49-84. – ISSN 0320-8370
1341244
  Кущ А. Торг уместен. Чем бельгия и Украина могут быть полезны друг другу // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 марта (№ 13). – С. 14-15


  "Качественный украинско-бельгийский диалог – это не только дружба с Нидерландами и Люксембургом, но и половина успеха во Франции. Бельгия является одной из ключевых стран так называемой группы Бенилюкса - межправительственного политического союза трех ...
1341245
  Ожешко Э. Торгаш Гедали : рассказ М. Конопницкой (ошибка издателя) Ожешко / пер. Брановицкой. – Москва : Изд. "Посредник" ; Отд. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1903. – 64 с. – Авторство, ошибочно приписано М. Конопницкой, действительный авт. Элиза Ожешко ; № 479
1341246
  Сюндюков І. Торги з хижаком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 11


  Мюнхен: через "заспокоєння" Гітлера до Другої світової війни.
1341247
  Купчик О. Торгівельна дипломатія радянської України (1920 - 1923 рр.): головні дійові особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено персональний, національний та партійний склад керівництва Управління Уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі РСФРР при РНК УСРР на початку 1920-х років. З"ясовано їх освітній рівень й фахову підготовку, ...
1341248
  Машкіна К. Торгівельна діяльність вихідців з Великого князівства Литовського в Московській державі в 2-й половині XV - на початку XVI ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 125-126. – ISBN 978-966-623-745-6
1341249
  Білошицька Я. Торгівельна марка (знак для послуг) зареєстрована як доменне ім"я в Україні та Сполучених Штатах Америки: порівняльний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 317-318
1341250
   Торгівельна мережа й торгівельні кадри України в 1932 році. – Харків, 1933. – 134с.
1341251
  Левченко С.С. Торгівельна політика Європейського Союзу в Середземнорському регіоні (1995 - 2005 рр.) // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 235-241
1341252
  Станіславський В. Торгівельні зв"язки України з Османською імперією на початку XVIII ст. (За матеріалами російських архівів) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 369-379. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1341253
  Литвин Н.М. Торгівельно-економічна освіта та її місце в системі професійної та вищої освіти України в 1920-1930-х роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
1341254
  Гао Сіюнь Торгівельно-економічне співробітництво між Китаєм і Україною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-12. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми торгівельно-економічного співробітництва між Китаєм і Україною. The article is devoted to the problems of trade and economic cooperation between China and Ukraine.
1341255
   Торгівля в містах України. – Харків, 1925. – 106с.
1341256
  Пожоджук Д. Торгівля домашньою худобою у волинян: звичаї та повір"я // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 88-95. – ISSN 0130-6936
1341257
  Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: сучасний стан і основні тенденції / В.О. Іващенко, О.Ю. Галузін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 119-127.
1341258
   Торгівля жінками: Молдова та Україна. – Minneapolis : Правозахисники Міннесоти, 2000. – 54с. – ISBN 0-929293-47-9
1341259
  Самаєва Ю. Торгівля з ЄС: за деякими позиціями експорт навіть не розпочинався // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Головні причини торговельних "успіхів" — недостатнє виробництво і низька якість продукції, труднощі з виходом на європейський ринок. Результати вільної торгівлі України на ринках ЄС багатозначні. Ми вмить вичерпуємо квоти на зернові, але інші заповнити ...
1341260
  Маковеєнко В. Торгівля зброєю та її наслідки для прав людини та сталого розвитку: досвід африканських країн // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 110-115. – ISSN 1998-4634
1341261
  Чередніченко В.В. Торгівля зброєю як чинник міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Торгівля зброєю є широковизнаним чинником міжнародних відносин. Існують численні причини для продажу та купівлі озброєнь, оскільки міжнародна торгівля усіма видами зброї стосується істотно політичних, економічних та торгових інтересів. На відміну від ...
1341262
  Бездітний В. Торгівля землею через аукціони // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)


  "... Специфіка та правові особливості проектного законодавства".
1341263
  Жам О. Торгівля зерном і продуктами його переробки на Правобережній Україні у ХІХ столітті // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 190-195
1341264
  Савелій Т.М. Торгівля і бартер як форми товарного обігу: проблеми співвіднесення та визначення порівняльних переваг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 202-206


  У статті дано визначення товарного обігу. Обгрунтована позиція щодо розуміння торгівлі і бартеру як форм товарного обігу. Здійснено аналіз трансакційних витрат при здійсненні торговельних і бартерних операцій. Обгрунтовано висновок щодо більшої ...
1341265
  Городецький Ю.І. Торгівля і зростання народного добробуту в умовах розвинутого соціалізму / Ю.І. Городецький. – К., 1978. – 47с.
1341266
  Сокур Ю. Торгівля і підприємництво в Запорізькій Січі і гетьманській Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.154-158. – ISSN 0132-1331
1341267
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк. – ISBN 966-7634-06Х
Вип. 12, т. 4. – 2001
1341268
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 34. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1341269
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 35. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1341270
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 36. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1341271
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 38. – 2015. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1341272
  Кохан О. Торгівля киян наприкінці XVIII - середині XIX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7399-06-2
1341273
  Піщенко Г. Торгівля людськими органами - протиправна діяльність і надприбутковий бізнес / Г. Піщенко, С. Мінченко, О. Тущенко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 67-70. – ISSN 0132-1331
1341274
  Галиця О. Торгівля людьми (історія, сучасність) / О. Галиця, О. Столяр, О. Ковальов // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 75-80.
1341275
  Кравченко І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 30-37


  "... З метою використання найманої праці".
1341276
  Борисов В.І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини: характеристика складу злочину / В.І. Борисов, В.А. Козак // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 168-171
1341277
  Борисов В.І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини: характеристика складу злочину / В.І. Борисов, В.А. Козак // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 151-171. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1341278
  Скулиш Н.Є. Торгівля людьми в діяльності транснаціональних злочинних організацій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 444-451. – ISSN 1563-3349
1341279
  Баб"як А.В. Торгівля людьми в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 260-268. – (Юридична ; Вип. 1)
1341280
  Весельський В.К. Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування) : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.К. Весельський, В.В. Пясковський. – Київ : КНТ, 2007. – 268с. – ISBN 978-966-373-261-9
1341281
  Гостілова О. Торгівля людьми з метою трансплантації органів: кримінально-правова характеристика // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 34-26.
1341282
   Торгівля людьми і трударі з України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-34 : рис., фото
1341283
  Кушнір О.В. Торгівля людьми та тероризм: міжнародне співробітництво у сфері протидії // Імперативи розвитку цивілізації / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 47-49. – ISBN 978-966-2439-41-0
1341284
  Шостак Ю. Торгівля людьми як антисоціальне явище та засоби її протидії // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 218-219
1341285
  Омелько Г.Т. Торгівля людьми як кримінально-карне діяння / Г.Т. Омелько, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 104-106
1341286
  Бровко Н.І. Торгівля людьми як посягання на особисту свободу: філософсько-правова парадигма // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 67-74
1341287
  Бровко Н. Торгівля людьми як соціальне явище: історико-культурологічний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 160-165. – ISSN 0132-1331
1341288
  Радченко О.М. Торгівля людьми: кримінально-правові та кримінологічні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 439-444. – ISSN 1563-3349
1341289
  Левченко К.Б. Торгівля людьми: міф чи реальність / К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-7. – Бібліогр.: 1 назв
1341290
  Карп В.С. Торгівля міжнародними туристичними послугами (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) : монографія / В.С. Карп ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 217-244 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-584-4
1341291
  Кузьменко В. Торгівля на колгоспному ринку в повсякденному житті сільських жителів УРСР в 1940-1960-х роках (за матеріалами Чернігівської області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 111–119. – ISSN 2309-9356
1341292
   Торгівля на Україні, XIV- середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 404, [3] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 353-388. – Бібліогр.: с. 390-405 та в підрядк. прим. – (Актові джерела). – ISBN 5-12-001238-8
1341293
  Дудченко М.А. Торгівля об"єктами інтелектуальної власності: реалії та перспективи її розвитку в Україні
1341294
  Дудченко М.А. Торгівля об"єктами інтелектуальної власності: реалії та перспективи її розвитку в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 5-11
1341295
  Колосков В.В. Торгівля органами людини: взаємозв"язок з торгівлею людьми, дефініція "торгівля органами людини". // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 79-84. – ISSN 1609-0462
1341296
  Фьорстер Андреас Торгівля послугами // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 108-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Торгівля послугами відрізняється від торгівлі товарами. У цій статті висвітлено вплив лібералізації торгівлі послугами, особливо у випадку офшорингу. Чимало західно-європейських компаній розміщує свої нові відділення у країнах Європи, що називається ...
1341297
  Фьорстер Андреас Торгівля послугами // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 108-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Торгівля послугами відрізняється від торгівлі товарами. У цій статті висвітлено вплив лібералізації торгівлі послугами, особливо у випадку офшорингу. Чимало західно-європейських компаній розміщує свої нові відділення у країнах Європи, що називається ...
1341298
  Горкун Т.І. Торгівля послугами як сучасна сфера міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.16-18
1341299
  Петров О.І. Торгівля при соціалізмі / О.І. Петров. – К., 1959. – 39с.
1341300
  Бережний І.Г. Торгівля промислового міста / І.Г. Бережний. – Х, 1973. – 68с.
1341301
   Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода / Д.В. Бібіков, В.Г. Івакін, А.М. Оленич, В.І. Баранов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 34-42. – ISSN 2227-4952
1341302
  Пилипчук Я.В. Торгівля та ремесла у Дашт-і Кипчак // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 64-70. – ISSN 1608-0599
1341303
  Студінський В.А. Торгівля та фінанси міст України у ХІІІ—ХVІІ століттях // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 52-56. – ISSN 2227-4952
1341304
  Клапчук В.М. Торгівля та ціноутворення на Гуцульщині у другій половині XIX - першій третині XX століть // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 26-37. – (Історія ; Вип. 24)
1341305
  Рудь М.О. Торгівля у полабсько-прибалтійських слов"ян у IX-XII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-15. – (Історія ; Вип. 39)


  Аналізується розвиток торгівлі на Полаб"ї в IX-XII ст., її місце та роль у господарському житті полабсько-прибалтійських слов"ян.
1341306
  Дейнеко Л.В. Торгівля України з країнами Митного союзу: сучасні тенденції та ризики для вітчизняного промислового виробництва / Л.В. Дейнеко, І.А. Шовкун, П.М. Купчак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 74-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1341307
  Місяць.В Торгівля України та ЄС під час і після світової кризи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 3, липень - вересень. – С. 49-60. – ISSN 1605-7988
1341308
  Мацук З.А. Торгівля фінансовими активами як основа дослідження фінансових послуг на ринку цінних паперів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 53-58. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1341309
  Губицький Л. Торгівля хлібом в Київській губернії та Київ наприкінці XVIII - на початку XIX ст. / Л. Губицький, Г. Мельник // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 228-232. – ISBN 978-617-7399-06-2
1341310
   Торгівля цінними паперами в Україні : навчальний посібник / [Бовкун К.К. та ін. ; передмова Іванова Є.Р.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 2008. – 308 с. : іл. – (Бібліотека фахівця). – ISBN 978-966-8287-20-6
1341311
  Бабан Т.О. Торгівля як одна з провідних форм міжнародних економічних відносин України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 97-104. – (Економічні науки)
1341312
  Бутко М.П. Торгівля як релевантна компонента конкурентного середовища регіонального економічного простору / М.П. Бутко, Д.В. Склярець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 23-26
1341313
  Бойко Наталія Торгівля, або обмін (урок-аукціон) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-17
1341314
   Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1341315
  Руденок О. Торгівля: основні вимоги та облік / О. Руденок. – Київ : Фактор, 1998. – 54 c.
1341316
  Калашник І.О. Торгівці в інфраструктурі вітчизняного ринку цінних паперів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 76-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1341317
   Торгова війна з Російською Федерацією: оцінка потенціалу географічної диверсифікації експорту України з метою нівелювання ризиків торговельних відносин з РФ / Н.О. Татаренко, В.І. Кончин, Н.М. Грущинська, Л.Д. Чекаленко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 218-236. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1341318
  Терещенко О. Торгова війна: відкрита конфронтація чи хитрий маневр / О. Терещенко, Д. Медведєв // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 34-35
1341319
  Ульянова К.М. Торгова марка як основа марочного капіталу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.41-42. – ISSN 1606-3732
1341320
  Хмелевская Н.Г. Торговая интеграции в Mercosur vs инфраструктурная интеграция в Тихоокеанском альянсе // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 2. – С. 48-58. – ISSN 0044-748Х
1341321
   Торговая классификация хлебов СССР. 1925-26 год.. – М, 1925. – 67с.
1341322
  Киселев А.Г. Торговая конкуренция в Сибири в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 151-156. – ISSN 0042-8779
1341323
  Даунене З.П. Торговая лексика в белорусской деловой письменности XV - начала XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Даунене З.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 14л.
1341324
  Даунене З.П. Торговая лексика в белорусской деловой письменности XV - начале XVII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Даунене З.П. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
1341325
  Коташевская Т. Торговая марка и ответственность за ее неправомерное использование // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 11-19.
1341326
  Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя которое принесёт миллионы / Г. Чармэссон; Пер. с англ.Л.Корпан. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск : Питер, 1999. – 224с. – ISBN 5-314-00086-5
1341327
  Булатников Т.А. Торговая организация ордена немецких крестоносцев в XIII - начале XV в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 157-161. – ISSN 0042-8779
1341328
  Штейн Б.Е. Торговая политика западно-европейских государств после войны / Б.Е. Штейн. – Москва, 1924. – 239с.
1341329
   Торговая политика и значение вступления ВТО для развития России и стран СНГ: руководство. – Москва : Весь Мир, 2006. – 588с. – ISBN 5-7777-0344-5
1341330
  Штейн Б.Е. Торговая политика и торговые договоры Советской России 1917-1922 гг. / Б.Е. Штейн. – Москва-Петроград, 1923. – 248с.
1341331
  Чеучева А.К. Торговая политика Османской империи на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII-первой половине XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 111-117. – ISSN 0869-1908
1341332
  Обминский Э.Е. Торговая политика развивающихся стран / Э.Е. Обминский. – Москва, 1967. – 216с.
1341333
  Соколов А.Я. Торговая политика России в Средней Азии и развитие русско-афганских торговых отношений. / А.Я. Соколов. – Ташкент, 1971. – 232с.
1341334
  Фокс Дж. Торговая политика США – время начать сначала // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 16-30. – ISSN 0131-7741
1341335
  Обрадович С.Д. Торговая политика Югославии. / С.Д. Обрадович. – М., 1940. – 64с.
1341336
  Дмитренко В.П. Торговая политике советского государства после перехода к нэпу 1921-1924 / В.П. Дмитренко. – М., 1971. – 272с.
1341337
  Горский В.А. Торговая политики Европейского экономического сообщества на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Горский В. А.; Науч.-иссл. конюнктурный ин-т М-ва внешней торговли СССР. – М., 1973. – 39л.
1341338
  Иваницкий Д.И. Торговая регистрация / Д.И. Иваницкий. – М., 1926. – 123с.
1341339
  Глазунова В.В. Торговая реклама / В.В. Глазунова. – М, 1970. – 159с.
1341340
  Глазунова В.В. Торговая реклама / В.В. Глазунова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1976. – 127с.
1341341
  Глазунова В.В. Торговая реклама / В.В. Глазунова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 175с.
1341342
  Оямаа П.А. Торговая реклама в кино и на телевидении / П.А. Оямаа. – М, 1975. – 71с.
1341343
  Архипов Торговая реклама и основы декорирования / Архипов, Т.К. Яблочникова. – Изд.2, 1967. – 134с.
1341344
  Тихобовский Владимир Григорьевич Торговая реклама и основы декорирования / Тихобовский Владимир Григорьевич. – Москва : Высш. школа, 1976. – 136с.
1341345
  Тихобовский Владимир Григорьевич Торговая реклама и основы декорирования / Тихобовский Владимир Григорьевич. – Москва : Высш. школа, 1987. – 159с.
1341346
   Торговая сеть вгородах СССР. – М, 1935. – 61с.
1341347
   Торговая сеть Харьковской губернии в начале 1924 года. – вып.8. – Х, 1925. – 55с.
1341348
  Ваврищук В. Торговая специализация Украины: о чем говорят выявленные сравнительные преимущества // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 704-712. – ISSN 1815-1345
1341349
  Шлямин В. Торговая стратегия и практика России со странами Евросоюза // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 58-66. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируется стратегия и практика торгово-экономических отношений России с Финляндией, страной - членом Евросоюза.
1341350
  Исаев Н.И. Торговая техника / Н.И. Исаев. – М, 1985. – 312с.
1341351
  Юнусова Л.И. Торговая эксансия Англии в бассейне Каспия в первой половине 18 века. / Л.И. Юнусова. – Баку, 1988. – 158с.
1341352
   Торговая экспансия Японии. – М, 1936. – 223с.
1341353
  Бойко Л.П. Торговельна лексика запрізького козацького вжитку : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Бойко Л. П.; ДГУ. – Дніпропетровськ, 1997. – 18л.
1341354
  Коваленко Т. Торговельна марка й авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 4 (90). – С.51-58. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2308-0361
1341355
  Іщенко Д.Г. Торговельна марка як об"єкт індивідуалізації учасників цивільного обороту: поняття та загальна характеристика // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 108-110. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1341356
  Крат В. Торговельна марка як об"єкт права інтелектуальної власності // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 142-154
1341357
   Торговельна мережа й торговельні кадри України в 1932 році : За матеріалами всесоюзного суцільного перепису торговельної мережі й торговельних кадрів. – Харків : Народне господарство та облік, 2004. – 134 с.
1341358
  Крисенко Д.С. Торговельна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981-1989 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 95-97
1341359
  Шнирков О.І. Торговельна політика Європейського Союзу : Монографія / О.І. Шнирков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 152с. – ISBN 966-594-612-9
1341360
  Шнирков О.І. Торговельна політика ЄС щодо України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 202-206
1341361
  Фокс Дж. Торговельна політика США - час почати спочатку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 16-30. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1341362
  Амджадін О. Торговельна політика США у сфері інтелектуальної власності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-69. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1810-3944
1341363
   Торговельна політика України: перспективи і пріоритети інтеграції. – Київ, 2004. – 24с. – ISBN 966-514-055-8
1341364
  Щипцов О.О. Торговельне мореплавство: арешт та затримання морських суден // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-87.
1341365
  Суніл Шарма Торговельне партнерство Індії з Європейським Союзом : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-51. – Бібліогр.: 8 назв
1341366
  Зеркалов Д.В. Торговельне право України : Довідник / Д.В. Зеркалов. – Київ : КНТ, Дакор, 2007. – 336с. – (Сер."Зовнішньоекономічна діяльність"). – ISBN 966-8379-19-5; 966-373-152-4; 966-373-127-3
1341367
  Зеленко Сергій Мусійович Торговельне судноплавство середньовічної таврики (6 - 12 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Зеленко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190 л. + Додатки: л. 184 - 190. – Бібліогр.: л. 164 - 183
1341368
  Зеленко Сергій Мусійович Торговельне судноплавство середньовічної Таврики (6 - 12 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Зеленко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1341369
  Михайлов В.С. Торговельний баланс України: статистичний аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 242-254. – ISSN 2078-9165
1341370
   Торговельний перепис 1935 року по УРСР. – вип.1. – К, 1935. – 120с.
1341371
  Приходько І. Торговельні бар"єри в процесі інтеграції нових країн до Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 184-189. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1341372
  Покришка Д.С. Торговельні відносини України з Європейським Союзом в умовах глобальної невизначеності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 18-31
1341373
  Хмельникова О.Г. Торговельні зв"язки як фактор становлення добросусідських відносин між Україною та Німеччиною на початку 1920-х років // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.221-228. – ISBN 966-551-070-3
1341374
  Юрченко В. Торговельні звичаї купівлі та продажу товарів на ярмарках України в другій половині XIX - на початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 112-116. – ISSN 2313-8505
1341375
  Ресенчук В. Торговельні марки в інтернеті: проблеми правового регулювання в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 26-30. – ISSN 1608-6422
1341376
  Кодинець А. Торговельні марки: проблеми функціональної ієрархії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 44-48. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 0132-1331
1341377
  Шевелева Т. Торговельні марки: теоретичні аспекти незалежності права інтелектуальної власності та права власноті на річ // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 20-26. – ISSN 1608-6422
1341378
  Павлова В.А. Торговельні мережі в Україні: особливості та проблеми розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 63-69. – ISSN 2074-5354
1341379
  Адамик В. Торговельні механізми впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на трансформаційні економіки / В. Адамик, А. Савка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (1). – С. 31-49. – ISSN 1684-906Х
1341380
  Ісаханова Н. Торговельні обмеження США проти імпорту сталі та алюмінію: реакція світу / Н. Ісаханова, О. Кривецька // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 44-45
1341381
  Пєнська І.О. Торговельні орієнтири України на світових ринках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 5-11
1341382
  Прейгер Д. Торговельні партнери України: пошук шляхів поглиблення співробітництва // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.68-75. – ISSN 0131-775Х
1341383
  Чугаєв О.А. Торговельні потоки та митні тарифи як чинник інтеграційних процесів в регіоні СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 41-49


  Торговельні потоки в СНД характеризувуються структурною неоднорідністю. Країни регіону різняться за станом торговельного балансу, частки внутрішньорегіональної торгівлі, товарною структурою експорту, рівнем тарифного захисту, участю у СОТ.
1341384
  Кочергіна О.Ю. Торговельні пріоритети міжнародного співробітництва України із макроінтеграційними угрупованнями // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 55-58
1341385
  Садикова В. Торговельно-економічне співробітництво Великої Британії та СРСР (кінець 70-х - перша половина 1980-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-45. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню основних напрямків, проблем та здобутків британсько-радянських відносин у торговельно-економічній галузі кінця 70-х - першої половини 80-х рр. ХХ століття. Автору вдалося визначити особливості торговельно-економічних взаємин ...
1341386
  Гончар Л.А. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та ЄС / Л.А. Гончар, А.А. Левченко // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [27-28]
1341387
  Побоченко Л. Торговельно-економічне співробітництво України з Латиноамериканськими країнами / Л. Побоченко, Ю. Шваюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 3 (223). – С. 123-134. – ISSN 2409-9260
1341388
  Чорна Н.М. Торговельно-економічне співробітництво України та Польщі в 2004-2010 рр.: історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 57-61. – ISBN 978-966-493-676-4
1341389
  Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 106 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-51
1341390
  Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-52
1341391
  Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС : підручник для держ. служб. у галузі європ. інтеграції / А.О. Бояр ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин.. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-5
1341392
  Софіщенко І.Я. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан і перспективи / І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 314 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-2
1341393
  Редькіна В.А. Торговельно-економічні відносини України з країнами Організації Чорноморського економічного співробітництва в умовах світової фінансово-економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 40-44
1341394
  Радзієвська С.О. Торговельно-економічні зв"язки України з країнами ЄС та ЄЕП: сучасний стан та перспективи розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 42-62
1341395
  Радзієвська С.О. Торговельно-економічні зв’язки України з країнами БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 184-192. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку торго- вельно-економічних зв’язків України з країнами-учасницями БРІКС: Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південно-Африканською Республікою. Аналіз динаміки сальдо і товарної структури ...
1341396
  Гончарук А. Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС / А. Гончарук, І. Троян // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 27-47. – ISSN 1811-9824
1341397
  Циганенко Л. Торговельно-комерційна діяльність бессарабських купців // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 92-108. – ISBN 978-966-389-291-8


  Вигідне природно-географічне розташування Бессарабії об"єктивно сприяло жвавому розвитку торгівлі на цих землях. Турецька влада намагалася обмежити торговельну діяльність місцевих купців - в Молдавському князівстві була встановлена турецька монополія ...
1341398
  Волониць В.С. Торговельно-комерційна діяльність ніжинських греків на українських землях у XVII-XIX ст. в працях дослідників XIX - початку XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 14-20. – ISSN 2077-1800
1341399
  Радзивілюк В.В. Торговельно-промислове право в дореволюційній Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 66-68. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються питання виникнення і становлення торговельного права в Росії, формування на його основі права торговельно-промислового - історичного попередника сучасного господарського права.
1341400
  Мезенцева Н. Торговельно-розважальні центри україни: суспільно-географічні аспекти дослідження / Н. Мезенцева, Т. Бура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено просторово-часовий аналіз функціонування торговельно-розважальних центрів Києва. Визначено функції торговельно-розважальних центрів. Виявлено сучасні риси, пояси та сектори концентрації торговельно-розважальних центрів Києва. Проаналізовано ...
1341401
  Мунони Д. Торговец из Обанге / Д. Мунони. – Москва, 1975. – 224 с.
1341402
   Торговец кофе : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 90-95 : Фото
1341403
   Торговец маслом и фея цветов. – М, 1958. – 64с.
1341404
  Сискос Е. Торговий баланс і видобуток нафти і природного газу в країнах Європейського Союзу та Організації чорноморського економічного співробітництва. / Е. Сискос, К. Дарвіду // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 275-298. – ISSN 1684-906Х
1341405
  Гайдай О.М. Торговий дім "І.Г. Харитоненко з сином" на Всесвітній виставці в Парижі 1900 р.
1341406
  Костенко Л. Торговий дім: сутність і правове регулювання діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С.102-106
1341407
  Скороход Я. Торговий звичай у міжнародному приватному праві та його застосування // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 181-184
1341408
  Данильченко Т. Торговий звичай як форма уніфікації правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 39-41.
1341409
  Проект Торговий кодекс України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.67-68. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1341410
  Іваничук Р. Торговиця : роман / Роман Іваничук ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 275 с. – ISBN 978-617-605-003-2


  У Фолкнера — Йокнапатофа. У Маркеса — Макондо. В Іваничука — Коломия. Коломия — це навіть не літературна планета, а всеосяжний космос. «Я дуже люблю цей твір, дуже довго працював над ним. Назву творові я дав «Торговиця», бо хто тільки не торгував ...
1341411
  Бондар М.М. Торгові відносини Ольвії з містами античного світу / М.М. Бондар. – Київ : Київський університет, 1954. – [25] с. – Окр. відбиток


  Розповiдається пpо найважливiшi аpхеологiчнi пам`ятки pозташованi в pайонi Канiвського Пpиднiпpов`я , в межах сучасного Канiвського pайону Чеpкаської облостi, почасти Пеpеяслово-Хмельницького pайону Київської областi, i Коpсунь-Шевченкiвського pайону ...
1341412
  Бондар М.М. Торгові відносини Ольвії з містами античного світу в 11-4 ст. до н.е. / М.М. Бондар. – К, 1954. – 207с.
1341413
  Данилишин Б. Торгові війни XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 січня (№ 6). – С. 8


  Як вплине уповільнення зростання Китаю на економіку України.
1341414
  Пензін К. Торгові інновації на фондовому ринку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 13-17
1341415
  Буткевич О.В. Торгові посередники як основні суб"єкти торговельної діяльності // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 163-170
1341416
  Шамякин И.П. Торговка и поэт : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 335 с.
1341417
  Васильев О.В. Торговле нужны искатели. / О.В. Васильев, Б.С. Синельников. – Москва, 1987. – 86с.
1341418
  Олейников Н.Ф. Торговле требуется коммерсант! / Н.Ф. Олейников. – М., 1989. – 158с.
1341419
   Торговлю на на новый качественный уровень. – М, 1988. – 255с.
1341420
  Ващенко Г.И. Торговля - народу / Г.И. Ващенко. – Москва, 1986. – 78с.
1341421
  Архангельская К.В. Торговля / К.В. Архангельская. – М.-Л., 1966. – 112с.
1341422
  Либерман А.С. Торговля / А.С. Либерман. – Москва-Ленинград, 1966. – 115с.
1341423
  Цыпурина Г.И. Торговля Англии со странами Африки и Левантом во второй половине XVI века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Цыпурина Г.И. ; МГУ , Истор. фак-т , Каф. ист. средн. веков. – Москва, 1974. – 22 с.
1341424
  Невмежицкий В.И. Торговля без очередей / В.И. Невмежицкий, Н.П. Шевчук. – К., 1989. – 48с.
1341425
  Апальков П.С. Торговля бэконом в Англии / П.С. Апальков, Н.Г. Наумов. – Москва, 1929. – 59с.
1341426
  Усов В.В. Торговля в агропромышленном комплексе / В.В. Усов. – М., 1982. – 190с.
1341427
  Разуменко А.В. Торговля в Белорусской ССР в семилетке / А.В. Разуменко, И.Д. Азарнов. – Минск, 1960. – 24с.
1341428
  Хайэм Ч. Торговля в врагом / Ч. Хайэм. – М., 1985. – 254с.
1341429
  Головко В.А. Торговля в десятое пятилетке / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1341430
  Головко В.А. Торговля в десятой пятиилетке. / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1341431
  Струев А.И. Торговля в десятой пятилетке / А.И. Струев. – М, 1977. – 68с.
1341432
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1341433
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1341434
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1341435
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К., 1977. – 41с.
1341436
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке. / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1341437
  Джавахишвили Р.Г. Торговля в курортных районах Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Джавахишвили Р. Г.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилси, 1972. – 31л.
1341438
  Букин Г.А. Торговля в народнохозяйственном комплексе. / Г.А. Букин. – Ленинград, 1985. – 104с.
1341439
  Струев А.И. Торговля в одиннадцатой пятилетке / А.И. Струев. – М, 1981. – 64с.
1341440
  Гоголь Б.И. Торговля в период строительства коммунизма / Б.И. Гоголь. – М, 1962. – 64с.
1341441
  Букин Г.А. Торговля в плане социально-экономического развития города. / Г.А. Букин. – Москва, 1982. – 79с.
1341442
   Торговля в рыночной экономике. – Киев, 1991. – 196с.
1341443
  Орлов Я.Л. Торговля в семилетке / Я.Л. Орлов, И.М. Хрекин. – М., 1959. – 104с.
1341444
   Торговля в системе межотраслевых связей. – К, 1977. – 87с.
1341445
  Мамченко Н. Торговля в СССР и торговая политика государства / Н. Мамченко. – М, 1925. – 55с.
1341446
  Половников А.П. Торговля в старой России / А.П. Половников. – М., 1958. – 100с.
1341447
  Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV - XV веках / А.Л. Хорошкевич. – М, 1963. – 367с.
1341448
  Грачева М. Торговля Германии с Россией и другими странами группы БРИК: сравнительный анализ // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0131-2227
1341449
  Мусаев М.А. Торговля гор. Баку в 19 веке. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусаев М.А.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 23л.
1341450
  Чудиновских Э.И. Торговля далматинских городов с Центральным и Восточным Средиземноморьем в конце XIII- первой половине XV вв. (По материалам трогира, дубровника, Котора) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Чудиновских Э.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 21л.
1341451
  Александрович Л.Т. Торговля детской одеждой и ее соврешенствование. (На материаах предприятий и организаций гос. торговли УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Александрович Л.Т. ; ЛИСТ. – Ленинград, 1965. – 17 с.
1341452
  Мотолянский Г.С. Торговля для военнослужащих в СССР и деятельность военторгов в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. экон.наук: / Мотолянский Г.С.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Фр.Энгельса. – Л., 1959. – 24л.
1341453
  Шиманский В.П. Торговля и благо народа / В.П. Шиманский, Я.Л. Орлов. – 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 272 с.
1341454
  Шиманский В.П. Торговля и благо народа. / В.П. Шиманский. – М., 1977. – 272с.
1341455
  Хисрик Р.Д. Торговля и менеджмент продаж / Р.Д. Хисрик, Ральф. Джексон. – Москва : Филинъ, 1996. – 368 с. – (Экономика для практиков). – ISBN 5-900855-40-6
1341456
   Торговля и мореплавание в бассейнеЧерного мора в древности и средние века. – Ростов -на-Дону, 1988. – 142с.
1341457
  Головач А.В. Торговля и повышение народного потребления / А.В. Головач, В.И. Иваничкий. – М., 1962. – 52с.
1341458
  Хохлов А. Торговля и предпринимательская деятельность россиян в Китае (вторая половина ХІХ века) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 69-76.
1341459
  Дарбинян М.М. Торговля и производство, хозяйственные связи. / М.М. Дарбинян. – М., 1984. – 255с.
1341460
  Орлов Я.Л. Торговля и производство: экономические связи / Я.Л. Орлов. – М., 1977. – 183с.
1341461
  Селиверстов И.И. Торговля и промысел русских в Якутии в 40-60 гг. 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селиверстов И.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 21с.
1341462
   Торговля и промышленность. – Описано без тит.л. – 312-341с.
1341463
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Полесская полоса. – вып.11. – Санкт-Петербург. – 39, 86с.
1341464
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Предкавказская полоса. – вып 7. – Санкт-Петербург. – 44, 56с.
1341465
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Привислинская полоса. – вып.12. – Санкт-Петербург. – 87, 173с.
1341466
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Северная лесная сторона. – вып.1. – Санкт-Петербург. – 72с.
1341467
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Центральная хлеботорговая полоса. – 511с.
1341468
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Южная горнопромышленная полоса. – вып.9. – Санкт-Петербург. – 44, 90с.
1341469
   Торговля и промышленность Европейской России по районам.Уральская полоса. – вып.5. – 77с.
1341470
   Торговля и промышленность Европейской России по районам.Юго-Восточная скотоводческая и рыболовная полоса. – вып 6. – 46, 45с.
1341471
  Любимов А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны / А.В. Любимов. – М., 1968. – 232с.
1341472
  Струев А.И. Торговля и спрос / А.И. Струев. – М, 1965. – 32с.
1341473
  Валеев Р.М. Торговля и товарно-денежные отношения Золотой Орды // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 97-105. – ISSN 0042-8779
1341474
  Красильникова Э.Д. Торговля и торговые люди Коми края в 17 в. / Э.Д. Красильникова. – Сыктывкар, 1972. – 55с.
1341475
  Гуляев А.И. Торговля и торговые установления / А.И. Гуляев. – Москва : Изд. и тип. М.В. Саблина, 1912. – [2], IV, 291 с. – (Наше право : Биьлиотека общедоступного законоведения, составленная кружком юристов-практиков)
1341476
  Кашин В.Н. Торговля и торговый капитал в Московском государстве / В.Н. Кашин. – Л., 1926. – 294с.
1341477
  Орлов Я. Торговля и хозяйственная реформа / Я. Орлов. – Москва, 1969. – 48с.
1341478
  Фитуни Л.А. Торговля или экспансия / Л.А. Фитуни. – М, 1968. – 48с.
1341479
  Шуин В.П. Торговля культтоварами / В.П. Шуин. – М, 1977. – 64с.
1341480
  Быков Г.Н. Торговля лицензиями - новая форма международного экономического сотрудничества // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 72-79. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
1341481
  Карнаух Ю.Я. Торговля лицензиями на мировом капиталистическом рынке : Автореф... канд. экон.наук: / Карнаух Ю. Я.; МГИМО. – М., 1965. – 23л.
1341482
  Хусейнова А.А. Торговля людьми: попытка противодействия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 150-151. – ISSN 0132-1625
1341483
  Картуш А. Торговля людьми: проблема в области прав человека, стоящая перед ОБСЕ // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 297-315. – ISBN 5-7712-0333-5
1341484
  Ноженко Д.В. Торговля мебелью и пути ее совершенствования. (На матер. БССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Ноженко Д.В.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1967. – 17л.
1341485
  Зотова Н.А. Торговля между странами СЭВ в условиях хозяйственной реформы / Н.А. Зотова. – М., 1969. – 144с.
1341486
  Шевченко В.Г. Торговля молоком в крупных городах и пути ее совершенстования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Шевченко В. Г.; УНИИ торговли и общ. пит. – К., 1969. – 18л.
1341487
  Степанов М.Е. Торговля молочными и гастрономическими товарами. / М.Е. Степанов. – М, 1973. – 87с.
1341488
  Оппенгейм А.Л. Торговля на Ближнем Востоке в древности / А.Л. Оппенгейм. – М, 1970. – 31с.
1341489
  Дживелегов А.К. Торговля на Западе в средние века / А.К. Дживелегов. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. "Брокгауз-Ефрон" ; Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – [4], II, 223 с. – В части тиража на тит. л. издательская марка дана в сокр. виде. – Библиогр.: "Основная литература по истории средневековой торговли" (с. 221-223). – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого)
1341490
   Торговля на современном этапе. – К, 1973. – 184с.
1341491
  Томсетт М.С. Торговля опционами = Thomsett Michael C. Getting started in options.Third edition : Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками / М.С. Томсетт. – Москва : Альпина, 2001. – 360с. – ISBN 5-89684-016-0
1341492
  Козырев А.В. Торговля оружием в политике империализма / А.В. Козырев. – М, 1985. – 157с.
1341493
  Кортунов С. Торговля оружием как инструмент "мягкой силы" // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 11. – С. 22-33. – ISSN 2074-6040
1341494
  Мочалов Б.М. Торговля при социализме / Б.М. Мочалов. – М, 1961. – 52с.
1341495
  Рзаев К.Р. Торговля продуктами животноводства в Азербайданской ССР и пути ее дальнейшего улучшения : Автореф... канд. экон.наук: / Рзаев К. Р.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 27л.
1341496
  Муравская Е.И. Торговля Риги с Полоцком, Витебском и Смоленском в XII-XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Муравская Е.И.; Ин-т истории Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 27л.
1341497
  Тарловская В.Р. Торговля России периода позднего феодализма / В.Р. Тарловская. – М., 1988. – 158с.
1341498
  Петров А.Ю. Торговля Российско-американской компании с Латинской Америкой / А.Ю. Петров, А.Н. Ермолаев, В.Н. Косторниченко // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 7-26. – ISSN 0444-748Х
1341499
   Торговля РСФСР /1925-1928/. – Л, 1929. – 480с.
1341500
  Фехнер М.В. Торговля Русского государства со странами Востока в ХУ1 веке / М.В. Фехнер. – М., 1956. – 110с.
1341501
   Торговля саратовская. – Саратов, 1967. – 88с.
1341502
  Пискулов Ю.В. Торговля сближает народы / Ю.В. Пискулов. – Москва, 1976. – 104с.
1341503
  Бавадекжи Абдул Рахим Торговля Сирии и ее роль в экономической тстратегии государства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Бавадекжи Абдул Рахим; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л, 1972. – 23л.
1341504
  Усачев Н.Н. Торговля Смоленска с Висби, Ригой и северогерманскими городами в XII-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Усачев Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 20 с.
1341505
  Будиш Я.П. Торговля Советского Дальнего Востока с Соединенными Штатами / Я.П. Будиш. – Нью-Йорк, 1930. – 160с.
1341506
  Локшин Р.А. Торговля советской потребительской кооперации в послевоенный период. : Автореф... Канд.экон.наук: / Локшин Р.А.; Акад.наук СССР. – М, 1957. – 16л.
1341507
   Торговля СССР. – М, 1989. – 478с.
1341508
   Торговля СССР за 1926/27 год по данным сплошного учета ЦСУ.. – М, 1930. – 168с.
1341509
  Беденко Б.Ф. Торговля строительными материалами на селе : Автореф... канд. экон.наук: / Беденко Б.Ф.; М-во торговли РСФСР. Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – М., 1962. – 15л.
1341510
  Иосилевич М.А. Торговля тканями. / М.А. Иосилевич. – М., 1972. – 80с.
1341511
  Антипов В.К. Торговля товарами для спорта и туризма / В.К. Антипов. – Москва, 1976. – 56с.
1341512
  Черниенко Е.Д. Торговля товарами культурного назначения / Е.Д. Черниенко. – Киев, 1980. – 31с.
1341513
  Бабичев Геннадий Миаксимович Торговля топливом на селе и пути ее усовершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Бабичев Геннадий Максимович ; МВ И ССО КазСС , Алма-Атинск. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 26 с.
1341514
   Торговля Украины в 1923 г.. – Х
кн1. – 1924. – 151с.
1341515
   Торговля Украины побиржевым данным за 1925-26 хозяйственный год. – Х, 1927. – 211, 152с.
1341516
  Дейнеко Л.В. Торговля Украины со странами Таможенного союза: современные тенденции и риски для отечественного промышленного производства / Л.В. Дейнеко, И.А. Шовкун, П.М. Купчак // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 8 (637). – С. 74-90. – ISSN 0131-7741
1341517
  Краснов Г Торговля услугами или єксплуатация? / Г Краснов. – М., 1971. – 175с.
1341518
  Беляков А.М. Торговля хозяйственными товарами / А.М. Беляков. – М., 1968. – 126с.
1341519
  Чикова Н.И. Торговля швейными изделиями. : Автореф... канд. экон.наук: / Чикова Н.И.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1961. – 16л.
1341520
  Кубяк Л.А. Торговля. / Л.А. Кубяк. – М., 1976. – 80с.
1341521
  Дарбинян М.М. Торговля: совершенствование планирования и хозяйствования. / М.М. Дарбинян. – Москва, 1981. – 191с.
1341522
   Торговля: Статистический сборник. – М, 1991. – 200с.
1341523
   Торгово-бытовое обслуживание населения. – М, 1988. – 271с.
1341524
  Овчарова Л.П. Торгово-економічні відносини між Україною та Болгарією на сучасному етапі / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко, Н.О. Охріменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 81-90


  У статті розглядаються тенденції, проблеми та перспективи зовнішньоторговельних зв"язків України та Болгарії.
1341525
  Ряузов Н.Н. Торгово-кооперативная статистика / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – М, 1939. – 344с.
1341526
  Крижанівський О.П. Торгово-лихварська діяльність церкви в Правобережній Україні у XVIII столітті // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 12-21. – (Історія ; Вип. 22)


  Аналізуються на джерельній основі місце торгівлі й лихварства в господарській діяльності правобережного духовенства у XVIII ст., географія його торгових інтересів, ступінь товаризації сільськогосподарської й промислової продукції церковних маєтків.
1341527
  Межинский Е.А. Торгово-политическая практика капиталистических государств / Е.А. Межинский. – М., 1939. – 152с.
1341528
  Алехин Б.И. Торгово-политические аспекты отношений СССР с Канадой / Б.И. Алехин, И.Б. Рунов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1983. – № 4 (36) : Противоречия в окружении президента США, антивоенное движение и реакция правящих кругов Канады, а также другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 67-82
1341529
  Завриев Д.С. Торгово-политический курс Персии / Д.С. Завриев. – Тифлис, 1931. – 178с.
1341530
  Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство. Экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности / И.А. Бланк; Акционерное общество Украинская финансовая группа. – Київ, 1992. – 231с. – ISBN 5-7707-3087-0
1341531
  Добкіна-Недождій Торгово-промислова палата України: історико-правові аспекти виникнення та становлення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-125.
1341532
  Бакланова Н. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в. / Н. Бакланова. – М., 1959. – 290с.
1341533
  Бакланова Н.А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в. / Н.А. Бакланова. – М., 1959. – 292 с.
1341534
  Бакланова Н.А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине ХУІІ в. / Н.А. Бакланова. – Москва, 1959. – 292с.
1341535
  Гусев А. Торгово-промышленная интеграция регионов России: оценка прочности и возможности укрепления / А. Гусев, М. Юревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 56-72 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0042-8736
1341536
   Торгово-промышленная палата СССР: 50 лет. – М, 1982. – 151с.
1341537
  Ковалева Н.В. Торгово-промышленная политика и промышленное законодательство Российской империи XIX - начала XX веков. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию торгово-промышленной политики и промышленного законодательства Российской империи XIX - начала XX в. Рассмотрены принципы, лежащие в основе проводимой Россией политики в торговопромышленной сфере как в период первой ...
1341538
   Торгово-промышленная Франция. – Париж, 1926. – 325с.
1341539
  Мордвинцев В.М. Торгово-промышленное предпринимательство монастырей Левобережной Украины в 18 в. / В.М. Мордвинцев. – Киев, 1988. – 50 с.
1341540
  Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие / Е.А. Флейшиц. – Л, 1924. – 84с.
1341541
  Вачридзе П.В. Торгово-промышленные поселки Западной Грузии в пореформенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Вачридзе П.В.; Ин-т истории. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1341542
   Торгово-промышленный и финансовый словарь. – Л, 1924. – 976с.
1341543
   Торгово-промышленный комплекс: региональный аспект : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1990. – 168 с. – ISBN 5-7455-0280-0
1341544
   Торгово-промышленныя стачки /Оттискъ изъ Университетскихъ ИзвЬстій 1885 г.. – К, 1885. – 100, 132с.
1341545
  Симония Н.А. Торгово-ростовщический капитал в Азии / Н.А. Симония. – Москва, 1973. – 87с.
1341546
   Торгово-технологическое оборудование. – К, 1976. – 256с.
1341547
   Торгово-технологическое оборудование. – М, 1979. – 237с.
1341548
  Иванова Р.В. Торгово-технологическое оборудование устройство, монтаж и ремонт / Р.В. Иванова. – М, 1984. – 304с.
1341549
  Черный Д.А. Торгово-финансовый план книготорговой организации и анализ его выполнения / Д.А. Черный. – Москва, 1971. – 236с.
1341550
   Торгово-финансовый планторга. – М, 1948. – 292с.
1341551
  Циганенко Л. Торгово-фінансова активність дворянства Південноукраїнських губерній Російської імперії (друга половина ХVІII – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 10-15


  На підставі архівних матеріалів розглядається вплив дворянського стану південно-українських губерній Російської імперії на розвиток торгової та фінансової галузей регіону в другій половині ХVIIІ - на початку ХХ ст. На основе архивных материалов ...
1341552
  Ханелис Я.Н. Торгово-экономическая информация / Я.Н. Ханелис. – М., 1967. – 232с.
1341553
  Вупин Кво Торгово-экономические отношения между Тайванем и Россией // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 67-73. – ISSN 0131-2227
1341554
  Нуньес-Саранцева Торгово-экономические отношения МЕРКОСУР с внезональными партнерами // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 55-63. – ISSN 2074-6040


  В первом десятилетии текущего века, в особенности со второй половины 2000-х гг., большое число стран Латинской Америки и Карибского региона стало активно участвовать в торговых переговорах с внерегиональными партнерами как в рамках своих ...
1341555
  Нуньес-Саранцева Торгово-экономические отношения МЕРКОСУР с внезональными партнерами // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 47-54. – ISSN 2074-6040
1341556
  Начев Н.Д. Торгово-экономические отношения Народной Республики Болгарии со странами Европейского экономического сообщества ("общий рынок") 1960-1970 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Начев Н.Д.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1341557
  Птицын А.Н. Торгово-экономические отношения России и Австро-Венгрии в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 106-112. – ISSN 0042-8779
1341558
  Зименков Р.И. Торгово-экономические отношения США со странами БРИКС // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 4 (520). – С. 25-40. – ISSN 0321-2068
1341559
  Поволоцкий В.Б. Торгово-экономические связи Канады с востоевропейскими странами - членами СЭВ / В.Б. Поволоцкий, И.Б. Рунов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 28. – С. 112-134
1341560
  Чечелашвили В.К. Торгово-экономическое сотрудничество Восток-Запад на современном этапе / В.К. Чечелашвили, Жозе Мария да Кошта // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 60-65. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1341561
  Злоказова Н. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами МЕРКОСУР: состояние, проблемы, перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 73-85. – ISSN 2074-6040
1341562
  Остроумова В.В. Торгово–промислова палата України: підсумки та перспективи розвитку // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 158-165. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362


  Обгрунтовано актуальність використання специфічної методики аналізу ефективності неприбуткових організацій. Запропоновано авторську модель розрахунку індексу ефективності торгово-промислових палат з його коригуванням згідно з пріоритетами ...
1341563
  Атаев Х.А. Торгово экономические связи Ирана с Россией в XVIII-XIX вв / Х.А. Атаев. – Москва, 1991. – 391с.
1341564
  Бостоганашвили Г.К. Торговое земледелие в Восточной Грузии в начале ХХ века (1901-1921 гг. По материалам Сигнах. уезда) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бостоганашвили Г.К.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 22л.
1341565
  Васильченко В.Г. Торговое и вексельное право и торговое судопроизводство / В.Г. Васильченко. – Санкт-Петербург : Изд. М. П. Петрова, 1906. – 110, [3] с.
1341566
  Полозюкова О.Е. Торговое и инвестиционное сотрудничество между Россией и Китаем // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 63-67. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируется современное состояние торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и Китая. Показано, что до настоящего времени сохраняются существенные проблемы в этом процессе, несмотря на рост абсолютных и относительных ...
1341567
  Архипов И.А. Торговое оборудование / И.А. Архипов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 224с.
1341568
  Иванова Р.В. Торговое оборудование / Р.В. Иванова, В.Ф. Клишин. – М, 1979. – 248с.
1341569
   Торговое оборудование. – М, 1986. – 256с.
1341570
  Архипов И.А. Торговое оборудование / И.А. Архипов, В.Ф. Клишин. – Москва, 1990. – 222с.
1341571
  Макеева Н.М. Торговое обслуживание на морском транспорте в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: / Макеева Н. М.; М-во торг. УССР, Киев. тог. экон. ин-т. – К., 1969. – 21л.
1341572
  Нерсесов Н.О. Торговое право : [конспективный курс лекций по торговому и вексельному праву] / Н.И. Нерсесов, проф. Моск. ун-та. – Посмерт. изд., испр. и доп. А.Г. Гусаковым. – Москва : Тип. "Рассвет", 1896. – [6], IV, 267 с., 1 л. портр.
1341573
  Жамен С. Торговое право / С. Жамен, Л. Лакур; Под ред. Лобри К. – Москва : Международные отношения, 1993. – 256с. – ISBN 5-7133-0748-4
1341574
  Попов А.А. Торговое право : учебное пособие / Попов А.А. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Бурун и К, 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-8391-03-3
1341575
  Архипов И.В. Торговое право России в ХІХ в.: этапы модернизации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.86-91. – ISSN 0132-0769
1341576
  Буйи М. Торговое право. / М. Буйи. – Москва, 1993. – 272с.
1341577
  Старцев А.В. Торговое предпринимательство в старом Китае: культурно-цивилизационный аспект // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 34-45. – ISSN 0869-1908
1341578
  Дербер П.Я. Торговое районирование СССР / П.Я. Дербер. – Москва, 1927. – 176 с.
1341579
   Торговое соглашение с Англией, заключенное в Лондоне 16 марта 1921 г.. – М, 1921. – 8с.
1341580
  Разумовский Д.В. Торговое сотрудничество Латинской Америки с внерегиональными партнерами // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 5-21. – ISSN 0044-748Х
1341581
   Торговое счетоводство. – Москва, 1929. – 246 с.
1341582
  Зарудный С.И. Торговое уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии], 1870. – XVI, 258 с. – Экз в разных тип. переплетах
1341583
   Торговоя городов Сибири конца XIV - начала XX в.. – Новосибирск, 1987. – 238с.
1341584
  Пшемыский А. Торговцы влиянием // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 25. – С. 42-44


  Законодавство в Євросоюзі
1341585
  Лесли О. Торговцы разумом : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 60-65
1341586
  Энгельбрехт Торговцы смертью. / Энгельбрехт, Ханиген и. – М., 1935. – 219с.
1341587
  Боровая З.А. Торговцы совестью / З.А. Боровая. – Мурманск, 1988. – 117с.
1341588
  Гаевский С.И. Торговые автоматы / С.И. Гаевский, М.М. Молдавин. – Москва, 1978. – 263с.
1341589
  Ильбисинов Чаймардан Сагидулданович Торговые автоматы и пути повышения их экономической эффективности в Казахстане : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Ильбисинов Чаймардан Сагидулданович; Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
1341590
  Перельман Е.И. Торговые весы: устройство, эксплуатация, ремонт и поверка / Е.И. Перельман. – М., 1977. – 96с.
1341591
  Шадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Шадрина. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 158с.
1341592
  Щадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Щадрина. – Москва, 1981. – 192с.
1341593
  Шадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Шадрина. – М., 1986. – 142с.
1341594
  Белякова Л.И. Торговые вычисления и расчеты / Л.И. Белякова. – М., 1979. – 104с.
1341595
  Фитуни Л.А. Торговые договоры и соглашения капиталистических стран / Л.А. Фитуни. – М, 1958. – 288с.
1341596
  Короленко А.С. Торговые договоры и соглашения СССР с иностранными государствами / А.С. Короленко. – М, 1953. – 316с.
1341597
  Соболев М.Н. Торговые договоры России с Германией / М.Н. Соболев. – 193с.
1341598
  Градовский А.Д. Торговые и другие права евреев в России в историческом ходе законодательных мер / [соч.] А. Градовскаго. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. И.С. Леви и К*
Ч. 1 : Меры и постановления, предшествовавшие ныне действующему законодательству о евреях. – 1886. – VI, X, 345 с. – Конволют. Переплет. с: Собрание сочинений А.Д. Градовского, т. 4, СПб., 1900
1341599
  Михалева Г.А. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханствами через Оренбург. / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1982. – 92 с.
1341600
  Некрасов Ю.К. Торговые и торгово-промышленные компании Южной Германии XV-XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Некрасов Ю.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 20л.
1341601
  Фокин С. Торговые марки (бренды) и де-факто стандарты в современной мирохозяйственной системе // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 12. – С. 87-96. – Библиогр.: на 14 пунктів
1341602
  Радзиевский Ю. Торговые марки. Нарушения прав на торговые марки и способы борьбы с ним // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 29-40
1341603
  Одинцов А.А. Торговые монополии в Японии / А.А. Одинцов. – М., 1982. – 192с.
1341604
  Белов В.А. Торговые обычаи как источники международного торгового права: содержание и применение // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (306). – С. 58-107. – ISSN 0131-8039
1341605
  Мищенко Ф. Торговые отношения афинской республики с царями Боспора / Ф. Мищенко. – 19с.
1341606
  Зеленко С. Торговые отношения между Анатолийским регионом и Таврикой в поздневизантийский период / С. Зеленко, М. Тимошенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1341607
   Торговые отношения между Россией и Евросоюзом // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 63-67
1341608
   Торговые отношения СССР с капиталистическими странами. – М, 1938. – 350с.
1341609
   Торговые отношения СССР со странами Востока. – М, 1938. – 107с.
1341610
  Кульчицкий Г.П. Торговые палаты социалистических стран - членов СЭВ и их роль в международной торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Кульчицкий Г.П.; Моск. гос. ин-т междунаро. отношений. – М., 1965. – 23л.
1341611
  Каменский А. Торговые представительства - проводники экономической политики или инструмент экспансии? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 5-8.
1341612
  Лисовский В.И. Торговые представительства Союза ССР за границей / В.И. Лисовский. – М., 1947. – 92с.
1341613
  Спицын А.А. Торговые пути Киевской Руси / А.А. Спицын. – 19с.
1341614
  Мугуревич Э.С. Торговые пути на территории ливов и латгалов в IX-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Мугуревич Э.С.; Акад. наук Латв. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Рига, 1961. – 31л.
1341615
  Левко О.Н. Торговые связи Витебска в 10-18 вв / О.Н. Левко. – Минск, 1989. – 85с.
1341616
  Гамрекели В.Н. Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. 1 / В.Н. Гамрекели. – Тбилиси, 1968. – 112с.
1341617
  Гамрекели В.Н. Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. 1 / В.Н. Гамрекели. – Тбилиси, 1976. – 111с.
1341618
  Булгаков М.Б. Торговые связи г. Белоозера в XVII в. (к вопросу о генезисе Всероссийского рынка) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Булгаков М. Б.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1974. – 30л.
1341619
  Гулиев Н.М. Торговые связи Кавказской Албании в раннем средневековье. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Гулиев Н.М.; АН АзССР. – Баку, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1341620
  Купчик О. Торговые связи между УССР и АЗССР (начало 1920-х годов) // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 102-195
1341621
  Подградская Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI-XVII веках : Автореф... кандидата ист.наук: / Подградская Е.М.; АН УССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1965. – 19л.
1341622
  Подградская Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI-XVII веках. / Е.М. Подградская. – Кишинев, 1968. – 224 с.
1341623
  Хабибов С. Торговые скидки, издержки обращения и рентабельность торговли / С. Хабибов. – Душанбе, 1982. – 84с.
1341624
  Чижевская Е.А. Торговые услуги / Е.А. Чижевская. – К., 1981. – 30с.
1341625
  Копорский А.А. Торговый баланс Украины в 1913 г. / А.А. Копорский. – Х, 1923. – 180с.
1341626
  Введенский А.А. Торговый дом XVI-XVII веков / А.А. Введенский. – Ленинград : Путь к знанию, 1924. – 182 с. – (Памятники социально-экономической истории России / под ред.: А.И. Заозерского, В.Н. Кашина)
1341627
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын оптом, в розницу и для экспорта / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград
1. – 1935. – 584с.
1341628
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын оптом, в розницу и для экспорта / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1936. – 408с.
1341629
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А.В. Кривцовой. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
Гл. XXXI-LXII. – 1988. – 382 с. : sk/
1341630
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1988. – 464с.
1341631
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1988. – 464с.
1341632
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : Роман Главы XXXI-LXII / Ч. Диккенс; Пер. с англ. Кривцовой А.В. – Москва : Художественная литература, 1989. – 368с. – (Классики и современники. Зарубежная лит.)
1341633
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А.В. Кривцовой. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
Т.1. – 1989. – 382с.
1341634
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва : Художественная литература
2. – 1989. – 366с.
1341635
  Таскаев Вячеслав Николаевич Торговый и военный флот государств Северного Причерноморья в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Таскаев Вячеслав Николаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 27л.
1341636
  Зимон Х. Торговый капитал в ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Зимон Х.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 21л.
1341637
  Деборин Г.А. Торговый капитал в эпоху империализма. / Г.А. Деборин. – М.-Л., 1940. – 207с.
1341638
  Григорьян Г.С. Торговый капитал и торговая прибыль / Г.С. Григорьян. – Москва, 1955. – 160с.
1341639
  Токмалаев С.Ф. Торговый капитал и торговая прибыль / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 40 с.
1341640
  Васильчук Ю.А. Торговый капитал и торговая прибыль / Ю.А. Васильчук. – Москва, 1964. – 28с.
1341641
  Вяткин М. Торговый капитализм в России. / М. Вяткин. – М.-Л., 1927. – 244 с.
1341642
  Бланк И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк. – Киев : Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с . – ISBN 577638754Х
1341643
  Доброчинский М. Торговый обмен Польши с экономически слабо развитыми странами : Автореф... Канд.экон.наук: / Доброчинский М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1959. – 18л.
1341644
   Торговый свод СССР. Проект. – Москва, 1923. – 130 с.
1341645
  Камочкин Г.А. Торговый центр PALLADIUM в историческом центре Праги // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 92-99. – ISSN 2073-9702


  В данной статье описаны архитектурно-художественные и функциональные особенности современного торгового центра PALLADIUM в центре Праги. Объект рассмотрен как пример грамотной работы с контекстом окружающей городской среды.
1341646
  Сидой В.Т. Торговый цетр - завод - покупатель / В.Т. Сидой. – Москва : Экономика, 1986. – 104 с.
1341647
  Корольков И.И. Торголвля в районах нового промышленного строительства и пути ее промышленного строительства и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: / Корольков И. И.; Укр. НИИ торговли и обществ. питания. – К., 1969. – 22л.
1341648
  Головка В.А. Торголя в десятой пятилетке (Текст лекции) / В.А. Головка. – К, 1977. – 39с.
1341649
  Кулініч О. Торгувати державною землею по-новому: міфи і "страшилки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1341650
  Эфенди Р. Торгул Нариманбекова / Р. Эфенди. – М., 1966. – 64с.
1341651
   Торгфинплан торга. Планирование хозяйственной деятельности государственной торговой организации. – М, 1955. – с.
1341652
  Нестайко В.З. Тореадори з Васюківки / В.З. Нестайко. – К., 1980. – 488с.
1341653
  Нестайко В.З. Тореадоры из Васюковки / В.З. Нестайко. – Москва : Детская литература, 1980. – 431 с.
1341654
  Ермаков А.П. Торез. Ист.-краевед. очерк / А.П. Ермаков. – Донецк, 1974. – 111с.
1341655
  Авраменко И.П. Торез. Спутник туриста / И.П. Авраменко, А.А. Кузин. – Донецк : Донбас, 1966. – 47 с. : ил.
1341656
  Ревуцька Л. Торетична концептуалізація та реалії функціонування податкової системи України // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 69-74. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1341657
  Хахалин Л.А. Торжественная заря / Л.А. Хахалин. – М, 1965. – 175с.
1341658
  Зарахович И.С. Торжественно обещаю / И.С. Зарахович. – М, 1990. – 206с.
1341659
  Черный Г.П. Торжественно, красиво, памятно. / Г.П. Черный. – М, 1989. – 190с.
1341660
  Евстифеев А. Торжественно, памятно / А. Евстифеев. – Ташкент, 1969. – 52с.
1341661
   Торжественное заседание Совета Ученых советов Московского государственного университета имени М.В.Ломаносова и Президиума Российской академии наук, посвященное 275-летию Академии и 200-летнему юбилею : Москва.Главное здание МГУ.Актовый зал 8 июля 1999 г. – Москва : Московский университет, 2000. – 120с. – ISBN 5-211-02574-1
1341662
   Торжественное заседание Центрального Комитета КПБ, Верховного Совета Белорусской ССР совместнос партийніми и советскими органами Минска и Минской области, посвященное 50-летию Великой Октябрьской со. – стенографический отчет. – Минск, 1968. – 96с.
1341663
   Торжественное открытие Университета Св. Владимира в Киеве // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 76-77. – ISBN 5-7707-1061-6
1341664
   Торжественное публичное собрание Киевской коммиссии для разбора древних актов в день пятидесятилетнего ее юбилея : 19 ноября 1893 года. – Киев, 1893. – 36 с.
1341665
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 29-го декабря 1864 года / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1865. – 181 с.
1341666
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 29-го декабря 1865 года / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1866. – 103 с. – с приложением портрета акад. П.А.Плетнева
1341667
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 29-го декабря 1866 года / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1867. – 131 с.
1341668
   Торжественное собрание Киевского общества естествоиспытателей 14 мая 1894 глда в память действительного члена Общества профессора Ивана Федоровича Шмальгаузена. – Киев : Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко в Москве, Киев. отд., 1896. – 33 с. : 1 портр.
1341669
   Торжественное собрание Одесского общества [4.02.1840], 1840
1341670
   Торжественное собрание Одесского общества любителей истории и древностей 4 февраля 1840 года. – Одесса : Гор. тип., 1840. – 73 с. : 20 тбл.
1341671
   Торжественное собрание Отделения русского языка и словесности 22-го ноября 1887 года, посвященное чествованию К.Н. Батюшкова : [Речи: Я.К. Грота и Л.Н Майкова]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Тип. Имп. Акад наук, 1887. – [2], 38 с.


  Содержание: Очерк личности и поэзии Батюшкова : Речь акад. Я.К. Грота. Характеристика Батюшкова как поэта : Речь чл.-кор. Имп. Акад. наук Л.Н. Майкова
1341672
   Торжественный акт в память 19 февраля 1861 г. в Киевской 1-й гимназии. – К, 1910. – 14с.
1341673
   Торжественный акт Императорского Университета Св. Владимира 26 января 1914 года : [речь: О происхождении и развитии византийского искусства, прочитанная проф. Г.Г. Павлуцким, и краткий отчет о состоянии в деят. Имп. ун-та Св. Владимира в 1913 г.]. – Киев : Типо-литогр. Импер. Университета Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т, Корчак-Новицкого, 1914. – 50 с.
1341674
  Смеляков Я.В. Торжественный день созидания / Я.В. Смеляков. – Москва, 1984. – 158с.
1341675
   Торжественный привет. – М, 1977. – 279с.
1341676
  Кононенко П.П. Торжество братерства: Ідеї інтернаціоналізму і худож. новаторство літ. соц. реалізму / П.П. Кононенко. – К., 1982. – 256с.
1341677
  Лебедев П.В. Торжество великих идей ленинизма / П.В. Лебедев. – Саратов, 1969. – 16с.
1341678
  Дашкиев Н.А. Торжество жизни. / Н.А. Дашкиев. – 2-е изд., перераб. – Харьков, 1953. – 367с.
1341679
  Дашкиев Н.А. Торжество жизни. / Н.А. Дашкиев. – 2-е изд., перераб. – Харьков, 1954. – 367с.
1341680
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1952. – 418 с.
1341681
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1954. – 400 с.
1341682
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1966. – 370 с.
1341683
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – 2-е изд., перераб. – Київ : Веселка, 1972. – 304 с.
1341684
  Роузентал Ф. Торжество знания : Концепция знания в средневековом исламе / Ф. Роузентал. – Москва : Наука, 1978. – 372 с.
1341685
  Пшукова З.О. Торжество идей В.И.Ленина в раскрепощении женщин-горянок Кабардино-Балкарии. : Автореф... канд.ист.наук: / Пшукова З.О.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 25л.
1341686
  Турсунбаев А.Б. Торжество идей пролетарского интернационализма в Казахстане / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1965. – 248с.
1341687
   Торжество ідей ленінізму. – К, 1957. – 560с.
1341688
   Торжество ідеології дружби народів на Україні. – К, 1953. – 164с.
1341689
  Мельник Л.Г. Торжество історичної правди : критика буржуазно-націоналістичної фальсифікації історії України / Л.Г. Мельник. – Київ : Радянська школа, 1987. – 136 с.
1341690
   Торжество історичної справедливості. – Львів, 1968. – 803 с.
1341691
  Личук Ю.Т. Торжество колгосного ладу / Ю.Т. Личук. – К., 1977. – 136с.
1341692
  Чернусь Л.Т. Торжество колективної праці. / Л.Т. Чернусь. – К, 1972. – 32с.
1341693
  Лапшина Г.Е. Торжество колхозного строя / Г.Е. Лапшина, А.С. Пикин. – М, 1960. – 318с.
1341694
   Торжество ленинизма. – Москва, 1970. – 177с.
1341695
   Торжество ленинских заветов. – Саратов, 1967. – 16с.
1341696
   Торжество ленинских идей. – М, 1977. – 224с.
1341697
  Коломийченко И.И. Торжество ленинских идей о социалистическом соревновании / И.И. Коломийченко. – К., 1982. – 224с.
1341698
   Торжество ленинских идей пролетарского интернационализма. На материалах республик Сред. Азии и Казахстана. 1917-1972 гг.. – М, 1974. – 531с.
1341699
  Тулепбаев Б.А. Торжество ленинских идей социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане. / Б.А. Тулепбаев. – М., 1971. – 482с.
1341700
  Чапкевич В.С. Торжество ленинских норм партийной и государственной жизни. / В.С. Чапкевич, М.В. Чекалин. – Л., 1965. – 48с.
1341701
  Аржаков С.Т. Торжество ленинско-сталинской национальной политики / С.Т. Аржаков, В.В. Савин. – Якутск, 1952. – 51с.
1341702
   Торжество ленинского кооперативного плана. – М, 1969. – 127с.
1341703
  Давыдов А.С. Торжество ленинского кооперативного плана / А.С. Давыдов. – Волгоград, 1970. – 32с.
1341704
   Торжество ленинского кооперативного плана. – Воронеж, 1981. – 319с.
1341705
  Смышляев В.А. Торжество ленинского кооперативного плана (Историографический очерк истории коллективизации сельского хозяйства) / В.А. Смышляев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1972. – 128 с.
1341706
   Торжество ленинского кооперативного плана в Узбекистане. – Ташкент, 1970. – 380с.
1341707
  Михалев Г.М. Торжество ленинского плана построения марксистской партии / Г.М. Михалев. – Орел, 1963. – 96с.
1341708
  Милосердов В. Торжество ленинского учения о нерушимом союзе рабочих и крестьян / В. Милосердов, 1957. – 120с.
1341709
   Торжество ленинской национальной поилитики в СССР. – Горький, 1974. – 148с.
1341710
   Торжество ленинской национальной политики. – М, 1963. – 376с.
1341711
   Торжество ленинской национальной политики. – Чебоксары, 1972. – 382с.
1341712
  Давыдков И.А. Торжество ленинской национальной политики / И.А. Давыдков. – Л., 1973. – 400с.
1341713
   Торжество ленинской национальной политики в Закавказье.. – Тбилиси, 1970. – 134с.
1341714
  Гаубих Б.В. Торжество ленинской национальной политики в Советском Союзе. / Б.В. Гаубих, Е.Т. Бородин. – М., 1972. – 48с.
1341715
  Метелица Л.В. Торжество ленинской национальной политики в СССР / Л.В. Метелица. – Москва, 1962. – 96с.
1341716
  Малолетова Н.П. Торжество ленинской национальной политики в СССР. / Н.П. Малолетова, В.В. Сельчук. – М., 1975. – 78с.
1341717
   Торжество ленинской национальной политики в Татарии. – Казань, 1968. – 339с.
1341718
  Дзюбко И.С. Торжество ленинской национальной политики в Чехословакии / И.С. Дзюбко : Київський університет, 1963. – 306 с.
1341719
  Дзюбко И.С. Торжество ленинской национальной политики в Чехословакии / И.С. Дзюбко. – Киев : Киевский университет, 1963. – 308 с.
1341720
  Марцуль Г.С. Торжество ленинской национальной политики и ее буржуазные фальсификаторы. / Г.С. Марцуль. – Минск, 1975. – 160с.
1341721
   Торжество ленинской национальной политики КПСС.. – Махачкала, 1968. – 180с.
1341722
   Торжество ленинской национальной политики КПСС.. – Алма-Ата, 1973. – 531с.
1341723
  Козлов В.К. Торжество ленинской нциональной политики КПСС. / В.К. Козлов. – М., 1960. – 96с.
1341724
  Скибиций В.А. Торжество ленинской тактики. / В.А. Скибиций. – Краснодар, 1969. – 248с.
1341725
  Абдушукуров Р.Х. Торжество ленинской теории перехода отсталых стран к социализму и коммунизму, минуя капитализм / Р.Х. Абдушукуров ; АН УзССР, Каф. философии. – Ташкент : Фан, 1972. – 372 с.
1341726
  Бачинський П.П. Торжество ленінських ідей дружби і братерського співробітництва народів СРСР / П.П. Бачинський. – Київ, 1970. – 92с.
1341727
  Акопов М.А. Торжество ленінських ідей про захист соціалістичної Вітчизни.-До 30-річчя перемоги рад.народу у Великій Вітчизн. війні / М.А. Акопов; Т-во"Знання". Суспільно політична. – Київ : Знання, 1975. – 48с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1341728
  Ступницький І.С. Торжество ленінських ідей про переважне зростання важкої індустрії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 10-16. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье автор показывает роль и значение важнейших положений В.И. Ленина о преимущественном развитии тяжелой индустрии в деле социалистического переустройства всего народного хозяйства, повышения производительности труда, победы нового общественного ...
1341729
  Ващенко П.П. Торжество ленінських ідей про раціональне розміщення соціалістичного виробництва в СРСР* // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 155-161 : . – Бібліогр.: 11 назв
1341730
   Торжество ленінських ідей. Збірник статей. – Львів, 1960. – 171с.
1341731
  Коваль П.Д. Торжество ленінських принципів будівництва комунізму / П.Д. Коваль. – К, 1961. – 48с.
1341732
  Сердюк В.З. Торжество ленінських принципів партійного будівництва / В.З. Сердюк. – Київ, 1964. – 45с.
1341733
   Торжество ленінських принципів пролетарського інтернаціоналізму. – Львів, 1971. – 292с.
1341734
   Торжество ленінських філософських ідей на Україні. – Київ : Наукова думка, 1969. – 352 с.
1341735
  Горбач Н.Я. Торжество ленінського вчення про культуру / Н.Я. Горбач. – Львів, 1986. – 152с.
1341736
  Куц М.Т. Торжество ленінського вчення про розвиток сільського господарства в СРСР / М.Т. Куц. – Київ, 1962. – 48с.
1341737
  Шульга З.П. Торжество ленінського кооперативного плану в СРСР / З.П. Шульга. – К., 1961. – 164с.
1341738
   Торжество ленінської дружби народів СРСР. – К, 1960. – 23с.
1341739
   Торжество ленінської дружби народів СРСР. – К, 1960. – 23с.
1341740
  Маланчук В.Ю. Торжество ленінської національної політики / В.Ю. Маланчук. – Львів, 1962. – 696с.
1341741
  Лихолат О.В. Торжество ленінської національної політики в СРСР / О.В. Лихолат, В.Б. Павленко. – Київ, 1972. – 24с.
1341742
   Торжество ленінської національної політики на Україні. – К, 1967. – 460 с.
1341743
  Мариво Пьер Торжество любви : [комедия в 3-х д.] / Мариво ; [Пер. с франц. Н.Каринцева и С.Цихоцкого]. – Москва : Госиздат "Искуство", 1957. – 87 с.
1341744
  Парв В. Торжество любви : Роман / В. Парв; Пер. с англ. В. Цибиной. – Москва : Радуга, 2001. – 176с. – (Любовный роман). – ISBN 0-373-19313-0; 5-05-005109-6
1341745
  Федорова В.Н. Торжество мичуринской биологии. / В.Н. Федорова. – Казань, 1950. – 52с.
1341746
  Сконечная А.Д. Торжество муз : Театральная и музыкальная жизнь Москвы и Петербурга в первой половине XIX века. / А.Д. Сконечная. – М., 1989. – 190с.
1341747
   Торжество муз: Большой театр в графике и живописи. – М, 1979. – 111с.
1341748
   Торжество національної політики КПРС.. – К, 1972. – 291с.
1341749
   Торжество печатного слова. – Краснодар, 1964. – 28 с.
1341750
  Мухтасипов М. Торжество правды / М. Мухтасипов. – М., 1983. – 252с.
1341751
  Граф О.М. Торжество праведных / О.М. Граф. – М., 1937. – 64с.
1341752
  Махмудов А.Г. Торжество прекрасного: Прогрессив. татар. эстет. мысль конца XIX -- нач. XX вв. / А.Г. Махмудов. – Казань, 1989. – 156с.
1341753
  Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине / И.Ф. Курас. – Киев, 1978. – 315 с.
1341754
   Торжество разума: Материалы Международ. сес., посвящ. 1000-летию со дня рождения Абуали ибн Сино (Авиценны). – Душанбе, 1988. – 392с.
1341755
  Посмітний М.О. Торжество серпа і молота / М.О. Посмітний. – Київ : Урожай, 1967. – 120 с.
1341756
   Торжество советской демократии. – М, 1954. – 64с.
1341757
  Мерме Жиль Торжество формы : Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 78-89 : Фото. – ISSN 1029-5828
1341758
  Преображенский В.Х. Торжество христианской веры в греко-римской империи при Константине Великом. / В.Х. Преображенский. – Воронеж. – 17с.
1341759
  Майков В.И. Торжествующий Парнасс : Пролог по выздоровлении от прививной оспы ее императорского величества и его императорского высочества / Сочинение В. М[айкова]. // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 8 с.
1341760
   Торжок. – Москва, 1974. – 31с.
1341761
  Суслов А.А. Торжок и его окрестности. / А.А. Суслов. – М, 1970. – 160с.
1341762
  Шутова Наталья Торжок осознал свою выгоду : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 78 : Фото
1341763
   Ториеносность докембрийских пород Украинского щита и его склонов / В.А. Анисимов, А.В. Кузьмин, О.Ф. Макивчук, Т.П. Михницкая, В.А. Рябенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-65 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1341764
  Каплан Г.Е. Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология / Г.Е. Каплан. – М., 1960. – с.
1341765
   Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология. – М, 1960. – 224с.
1341766
  Альберт Р Торий. Промышленно-технические аспекты / Р Альберт. – Москва, 1971. – 216с.
1341767
  Савостьянова М.В. Торичан Павлович Кравец, 1876-1955 / М.В. Савостьянова, В.Ю. Рогинский. – Л., 1979. – 112с.
1341768
  Анастасьєв А. Торкатись тільки серцем : поезії // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 18-21. – ISSN 0131-2561
1341769
  Гете Торквато Тассо / Гете. – Л., 1935. – 190с.
1341770
  Фрейлик А. Торквемада и расследование во имя Бога // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 46-63. – ISSN 1812-867Х
1341771
  Бернатоввич О. Торкнеться кожного. Про нюанси нового законопроекту щодо захисту авторських прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1708-7422
1341772
  Орос Я. Торкнись історії з Юрієм Шаповалом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 10
1341773
  Марухняк Й. Торкнутися аури Антонича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  Богдан-Ігор Антонич — український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець.
1341774
  Чйон Г. Тормод Торфеус і його опис Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 177-187. – ISBN 978-966-432-087-7
1341775
  Кашкалов В.И. Торможение асинхронных двигателей без внешнего источника энергии / В.И. Кашкалов, Ф.Ф. Долгополов. – Киев, 1985. – 119 с.
1341776
   Торможение жизнедеятельности клеток. – Рига, 1987. – 239с.
1341777
  Собакин Василий Павлович Торможение и многократное рассеяние быстрых ионов в твердых поглотителях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Собакин Василий Павлович; МГУ. – М., 1979. – 17л.
1341778
  Костюк П.Г. Торможение и суммация в дуге рефлекса растяжения / П.Г. Костюк, 1953. – С. 173-182
1341779
  Заруцкий Е.М. Торможение ионов средних энергий в тонких металлических пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заруцкий Е.М.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1967. – 14л.
1341780
  Ратинов В.В. Торможение коррозии азотированной стали в серной кислоте : Автореф. дис. ... кандид. химич.наук: / Ратинов В.В.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 7 с.
1341781
  Теплова Я.А. Торможение многозарядных ионов в твердых и газообразных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Теплова Я. А. ; МВ и ССО РСФСР , НИИ яд. физики. – Москва, 1962. – 12 с.
1341782
  Зубарева Н.Г. Торможение реакций окисления кумола, изопропанола и 1,3-циклогексадиена альфа-диоксиминами переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зубарева Н.Г.; АН УССР. Ин-тут общей и неорганич. химии. – К., 1972. – 16л.
1341783
  Амусья М.Я. Тормозное излучение / М.Я. Амусья. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 203 с.
1341784
  Тарасов А.В. Тормозное излучение мягких фотонов при взаимодействии адронов. 2-4263 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Тарасов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1341785
  Рывкин М.Ш. Тормозное излучение электрона на атоме водорода в нерелятивстском случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рывкин М.Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Новосибирск, 1952. – 8 с.
1341786
  Федюшин Б.К. Тормозное излучение электрона на электроне в нерелятивистском случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федюшин Б.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 8 с.
1341787
  Эльгавхари А.И. Тормозное излучение электронов и фоторождение пар с учетом электромагнитных мульипольных моментов ядра-мишени и поляризации частиц. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Эльгавхари А.И.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1341788
  Клещов С.В. Тормозной условный рефлекс на отношение тонов / С.В. Клещов, 1944. – С. 21-30. – Отд. оттиск
1341789
  Денисов М.М. Тормозной эффект на релятивистских электронах в сильном поле излучения / М.М. Денисов, М.В. Федоров. – Москва, 1967. – 16с.
1341790
  Экклс Дж. Тормозные пути центральной нервной системы / Дж. Экклс. – Москва : Мир, 1971. – 168 с.
1341791
  Иванов Ю.Н. Торнадо / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1974. – 431с.
1341792
  Руденко Борис Торнадо : фантастический рассказ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 3
1341793
  Кондрат В.Ф. Торнадо в Україні / В.Ф. Кондрат, Я.Й. Лопушанський, М.М. Семерак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 132-141. – ISSN 2078-4643
1341794
  Скорняжный П. Торнадо перемен / П. Скорняжный, Е. Сыченко // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 44. – С. 16-23


  Обрання Барака Обами президентом США
1341795
  Церетели А. Торнике Эристави : поэма / Акакий Церетели ; пер. с груз. С. Спасского. – Тбилиси : Заря Востока, 1942. – 86, [2] с.
1341796
  Григорова-Захарова Тороговля железом Голицыных во второй половине XVIII века и ее экономические условия : Автореф... канд. ист.наук: / Григорова-Захарова С.П.; Моск. гос. ист. арх. ин-т. – М., 1953. – 13л.
1341797
  Бертинов А.И. Тороидальные трансформаторы статических преобразователей / А.И. Бертинов, Д.Б. Кофман. – Москва : Энергия, 1970. – 96 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 414)
1341798
   Тороки: Книги в книзі. – вып. 1. – Суми, 1996. – 135с.
1341799
   Торопец. – Калинин : Московский рабочий, 1974. – 159с.
1341800
  Галашевич А.А. Торопец и его окрестности / А.А. Галашевич. – Москва, 1972. – 135 с.
1341801
  Смоляницкий С.В. Торопись с ответом / С.В. Смоляницкий. – М., 1971. – 113с.
1341802
  Крейн Л.А. Торопись успеть: повесть, рассказанная экипажем подводной лодки / Л.А. Крейн. – Мурманск, 1988. – 176с.
1341803
   Торот. Цыганское гадание на 52 картах с джокером. – М, 1991. – 45с.
1341804
   Торпеда и фонтан Треви. – М, 1968. – 32с.
1341805
  Абчук В.А. Торпеда капитана Немо, или По следам будущего : науч.-худож. кн. для сред. и ст. возраста / В.А. Абчук. – Ленинград : Детская литература, 1980. – 188 с. : ил.
1341806
   Торпедирование для вскрытия пласта и ликвидации аварий в скважинах. – М, 1960. – 51с.
1341807
  Ловля С.А. Торпедирование и перфорация скважин. / С.А. Ловля. – М, 1959. – 248с.
1341808
  Бушуев В.А. Торпедные катера в боях за Прибалтику / В.А. Бушуев. – Таллинн, 1989. – 180с.
1341809
   Торпедный веер. – М, 1959. – 32с.
1341810
  Кириллов А. Торпедный катер / А. Кириллов. – 2-е изд., доп. – Москва : Военное издательство, 1953. – 104 с.
1341811
  Цупко П.И. Торпедоносцы / П.И. Цупко. – М., 1987. – 250с.
1341812
  Минаков В.И. Торпедоносцы атакуют / В.И. Минаков. – Л., 1988. – 317с.
1341813
   Торпеды - в цель!. – Л, 1989. – 377с.
1341814
   Торт на любой вкус. – 16с.
1341815
   Тортов много не бывает : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 14 : Іл.
1341816
  Бакаловъ П. Тортонска фораминиферна фауна отъ Северна България / П. Бакаловъ. – София : Художникъ. – 22с.
1341817
  Пашук З.Н. Торты и пирожные / З.Н. Пашук. – Минск, 1991. – 345с.
1341818
  Удалов Н.Н. Тору Айгыр / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1976. – 80с.
1341819
   Торф в народном хозяйстве. – Москва, 1988. – 268 с.
1341820
   Торф в народном хозяйстве Белорусской ССР. – Минск, 1948. – 230с.
1341821
  Зиза А.А. Торф в сельском хозяйстве / А.А. Зиза. – М, 1953. – 144с.
1341822
   Торф і яго выкарыстання у народнай гаспадарцы. Працы сесіі Беларускай АН Красавік 1934 г. – Вид. 2-е /скарочанае/. – Менск, 1935. – 160с.
1341823
  Колесников Л.Н. Торф как удобрение. / Л.Н. Колесников. – М., 1948. – 24с.
1341824
  Сливінська Інна Торф"яні пожежі (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 25 : фото
1341825
  Герасимов Д.А. Торф, его происхождение, залегание и распространение / Д.А. Герасимов. – М.-Л., 1932. – 67с.
1341826
  Сланский Д. Торф. / Д. Сланский. – 211с.
1341827
  Пухнер Г. Торф. / Г. Пухнер. – М., 1929. – 363с.
1341828
  Ціціліяно Д.Д. Торфове угноення на підвищення врожайності. / Д.Д. Ціціліяно, В.Н. Дунаевський. – Х.К., 1933. – 52с.
1341829
   Торфовивианиты Западной Сибири. – Новосибирск, 1986. – 125с.
1341830
   Торфовища України. – К, 1930. – 116с.
1341831
  Бачуріна Г.Ф. Торфові болота Українського Полісся / Г.Ф. Бачуріна. – Київ, 1964. – 208с.
1341832
  Бачуріна Г.Ф. Торфові болота Українського Полісся та шляхи їх використання в сільському господарстві / Г.Ф. Бачуріна, Є.М. Брадіс. – Київ, 1954. – 52с.
1341833
  Гаськевич В. Торфові грунти і торфовища Малого Полісся: сучасний стан, проблеми раціонального використання та охорони / В. Гаськевич, М. Нецик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 27-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1341834
  Зеров Д.К. Торфові мохи (Sphagnales) околиць м. Київа / [Дмитро Зеров]. – Київ, 1924. – С. 106-120. – Авт. указ. в кінці тексту. - Без обкл. та тит. л. - Окр. відб.: Наукові записки Органу Київ. науково-дослідчих катедр. К. 1924


  На с. 1 Дарчий надпис: Вельношановному Миколі Григоровичу Холодному віл автора
1341835
  Ільїна О.В. Торфові поклади Волинської області та перспективи їх використання у рекреаційно-курортній діяльності / О.В. Ільїна, О.С. Терещук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 93-102 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1341836
  Ивановский Э.Э. Торфококсование с крэкинкгом дегтя / Э.Э. Ивановский. – Х.-К, 1935. – 217с.
1341837
  Розанов Н.С. Торфофекальное удобрение / Н.С. Розанов, И.И. Копонев. – М, 1936. – 37с.
1341838
  Петрович Ф.П. Торфяная промышленность БССР и рационализация ее территориально-производственных связей : Автореф... канд. геогр.наук: 11.691 / Петрович Ф.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 28л.
1341839
  Шингель Н. Торфяники как объект природоресурсных правоотношений по законодательству Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 255-257
1341840
  Ванкина Л.В. Торфяниковая стоянка Сарнате / Л.В. Ванкина. – Рига, 1970. – 267с.
1341841
  Оппоков Є.В. Торфяні багацтва України / Є.В. Оппоков. – К, 1918. – 30с.
1341842
  Степовой А.И. Торфяно-глеевые почвы центрального плавневого массива низовьев Кубани и их освоенение. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.03 / Степовой А.И.; Кубанский с-х ин-т. – Краснодар, 1973. – 24л.
1341843
  Мягков А.А. Торфяной кокс / А.А. Мягков. – Москва ; Ленинград, 1936. – 224 с.
1341844
  Логвинова З.В. Торфяной компост как удобрение / З.В. Логвинова. – Москва, 1926. – 71с.
1341845
  Мороз Л.Н. Торфяной фонд БССР / Л.Н. Мороз. – Минск, 1989. – 142с.
1341846
   Торфяной фонд Украинской ССР. По состоянию разведанности на 1 января 1959 года. – М, 1959. – 948с.
1341847
  Властова Н.В. Торфяные болота Сахалина / Н.В. Властова. – Москва-Ленинград : АНСССР, 1960. – 167с.
1341848
  Бачурина А.Ф. Торфяные болота Украинского Полесья. (Природа, история развития и на.-хоз. значение). : Автореф... д-ра биол.наук: / бачурина А.Ф.; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – К., 1968. – 38л.
1341849
  Доктуровский В.С. Торфяные болота. Происхождение, природа и особенности болот СССР : Учебник / В.С. Доктуровский. – 2-е изд., доп. – Москва, Ленинград, 1935. – 224 с.
1341850
  Брудастова М.А. Торфяные выработки - резервы прудового рыбоводства / М.А. Брудастова. – М, 1962. – 12с.
1341851
  Вихляев И.И. Торфяные залежи России. / И.И. Вихляев. – Москва, 1918. – 70с.
1341852
  Вихляев И.И. Торфяные залежи России. / И.И. Вихляев. – Москва, 1919. – 178с.
1341853
  Пичугин А.В. Торфяные месторождения и их разведка / А.В. Пичугин, В.М. Платон. – М.-Л, 1951. – 496с.
1341854
   Торфяные месторождения и ихразведка. – Изд. 2-е, перераб. – М.-Л., 1956. – 280с.
1341855
   Торфяные месторождения и ихразведка. – М, 1977. – 264с.
1341856
  Тюремнов С.Н. Торфяные месторождения. / С.Н. Тюремнов. – М-Л, 1940. – 372с.
1341857
  Дубровина Н.А. Торфяные почвы поймы р. Ирпень и пути их рационального использования : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Дубровина Н.А. ; Укр. с.-х. академия , Кафедра почвоведения и геологии. – Киев, 1969. – 32 с.
1341858
   Торфяные ресурсы мира. – М, 1988. – 383с.
1341859
  Игнатов В.А. Торцевые асинхронные электродвигатели интегрального изготовления / В.А. Игнатов, К.Я. Вильданов. – Москва, 1988. – 304 с.
1341860
   Торцовые уплотнения аппаратов химических производств. – М, 1984. – 112с.
1341861
   Торческое применение коммунистической партией Чехословакии опыта КПСС в проведении культурной революции в Словакии в период завершения строительства социализма (1956-1960 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Грешик Л. Р,; Грешик Л. Р,; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1963. – 17л.
1341862
  Хирабаяси Я. Тосака Дзюн / Я. Хирабаяси. – Москва, 1965. – 268с.
1341863
  Генс И.Ю. Тосиро Мифунэ. / И.Ю. Генс. – М, 1974. – 128с.
1341864
  Саинян А.А. Тоска : роман / А.А. Саинян. – Москва : Советский писатель, 1990. – 398 с.
1341865
  Невзглядова Е. Тоска белого камня. "Будничное слово" в поэзии Иннокентия Анненского // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 291-304. – ISSN 0042-8795
1341866
  Карабчиевский Ю.А. Тоска по дому / Ю.А. Карабчиевский. – М., 1991. – 349с.
1341867
  Леднев В.В. Тоска по крыльям / В.В. Леднев. – Сталинград, 1958. – 191с.
1341868
  Мириджанян Л. Тоска по морю : стихи / Л. Мириджанян; авториз. пер. с арм. Ю.Рященцева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 120 с.
1341869
  Сейсебаев Р. Тоска по отцу или День, когда рухнул мир : рассказы / Р. Сейсебаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – 508 с.
1341870
  Моргулис Михаил Тоска по раю = Фрагменты романа // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 11/12. – С. 85-108. – ISSN 0131-8136
1341871
  Мазурин В.И. Тоска по Суздалю / В.И. Мазурин. – Ярославль, 1991. – 319с.
1341872
   Тоска. Джакомо Пуччини.. – М, 1959. – 94с.
1341873
  Заврюхіна Марія Тоскана. "Дольче віта" на колесах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 90-96 : фото
1341874
  Мискарян Кара Тоскана. Что там за холмами : путешествие // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 42-48 : Фото
1341875
  Быковский Егор Тосканский синдром : отрыв // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 46-52 : Фото
1341876
  Токарюк О. Тосканський рай для олігархів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 36 (304). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Навала пострадянських мільйонерів рятує від кризи італійські курорти, водночас зміцнюючи їх традиційний колорит до невпізнанності й змушуючи місцевих жителів утікати через дорожнечу.
1341877
  Кашафутдинов И.Б. Тоскую по океану / И.Б. Кашафутдинов. – М., 1968. – 111с.
1341878
  Соколинский З.С. Тосно / З.С. Соколинский. – Л, 1967. – 64с.
1341879
   Тосно. – Л, 1974. – 47с.
1341880
  Журавлев В.И. Тосно решаемые модели в дисперсионной теории -- растояния : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев В. И.; Объед. ин-т яд. исслед. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1341881
  Камінський І. Тост / з англійської переклала Ольга Крекотень // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 36. – ISSN 0320-8370
1341882
  Гутманис О. Тост за гребцов / О. Гутманис. – М., 1988. – 109с.
1341883
  Рябий М.О. Тост за невпольованого оленя / М.О. Рябий. – Одеса, 1967. – 183с.
1341884
  Заславска И.М. Тост как малый жанр русского речевого этикета // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 149-153
1341885
  Стахошвілі Діто Тости і застілля Грузії : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-105 : Фото
1341886
  Костин А.Г. Тоськин каприз / А.Г. Костин. – Горький, 1962. – 136с.
1341887
   Тот дивный мир, ХУШ-Х1Х вв.. – М, 1991. – 477с.
1341888
  Кикнадзе А.В. Тот длинный тайм / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 174с.
1341889
  Кикнадзе А.В. Тот длинный тайм / А.В. Кикнадзе. – М, 1969. – 174с.
1341890
  Гусев Б. Тот караван ушел / Б. Гусев. – Москва : Известия, 1972. – 355 с.
1341891
  Боднарский Б.С. Тот самый Масанов // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2014. – № 6 (395). – С. 48-52. – ISSN 0869-6020
1341892
  Горин Г.И. Тот самый Мюнхгаузен / Г.И. Горин. – М, 1990. – 206с.
1341893
  Янгалов А. Тот самый Пилкингтон этого самого Оруэлла // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 228-233. – ISSN 0042-8795
1341894
  Лозунько С. Тот самый Порошенко // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 30 марта-4апреля (№ 13)


  Когорту реформаторов пополнил Петр Порошенко - тот самый, из числа кумовьев и бывших "любих друзів" Ющенко, один из организаторов и реализаторов "оранжевого" шабаша, секретарь СНБО в период разгула "оранжевых" репрессий, главный фигурант известного ...
1341895
  Вирта Н.Е. Тот, кого мы не знаем / Н.Е. Вирта. – Москва, 1960. – 191с.
1341896
  Винецкий Я.Б. Тот, кто верит / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1963. – 472с.
1341897
  Максимов Ю. Тот, кто думает о нас // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 104-114. – ISSN 1728-8568
1341898
  Маринина А. Тот, кто знает : [В 2-х книгах] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс. – ISBN 5-04-008226-6
Кн.1 : Опасные вопросы. – 2001. – 432с.
1341899
  Маринина А. Тот, кто знает : [в 2 кн.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс. – ISBN 5-04-008227-4
Кн. 2 : Перекресток. – 2001. – 432 с.
1341900
  Пономарева Т.А. Тот, кто лучше меня... / Т.А. Пономарева. – М., 1982. – 272с.
1341901
  Голдин И. Тот, кто смотрит за указателями : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2011. – № 5. – С. 55-59. – ISSN 1727-5903
1341902
  Лакербай М.А. Тот, кто убил лань : новеллы / М.А. Лакербай; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1982. – 270 с.
1341903
  Соловьева Т. Тот, о котором объявила Пифия // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 9 (105). – С. 18-35. – ISSN 1812-867Х


  Жизнь Пифагора.
1341904
  Золотарева К. Тоталитаризм и особенности его функционирования: философско-психологический аспект // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 197-209. – ISBN 978-966-2710-92-2
1341905
   Тоталитаризм как исторический феномен. – Москва, 1989. – 395 с.
1341906
  Саид К.Б. Тоталитаризм как политический режим. Его признаки / К.Б. Саид, В.Э. Морква // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 334-336. – ISBN 978-966-419-280-1
1341907
  Завьялов Ю.С. Тоталитаризм как разновидность политического режима // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 76-80. – ISSN 0132-0769
1341908
  Даренский В.Ю. Тоталитаризм как экзистенциальный феномен // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 22-29
1341909
  Магаршак Ю. Тоталитарная наука // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 58-64. – ISSN 0130-1640
1341910
  Стурцо Л. Тоталитарное государство // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 115-125. – ISSN 0132-1625
1341911
  Федотов Б.В. Тоталитарное общество: мифы и реальность / Б.В. Федотов. – М., 1974. – 96с.
1341912
   Тоталитарный режим в Румынии: происхождение и эволюция механизма власти (1948-1989гг.). – Новосибирск, 1992. – 72с.
1341913
  Почепцов Г.Г. Тоталитарный человек / Г.Г. Почепцов. – К, 1994. – 152с.
1341914
  Почепцов Г. Тоталитарный человек / Г. Почепцов. – Київ : Глобус, 1994. – 152с. – ISBN 5-86248-005-6
1341915
  Автушенко Ірина Борисівна Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20-30-ті рр.ХХ ст.) : Дис....канд.істор.наук: 07.00.01 / Автушенко Ірина Борисівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 198л. – Бібл.:л.171-198
1341916
  Автушенко Ірина Борисівна Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20-ті рр. ХХст.) : Автореф. дис. канд. історичн. наук: 07.00.01 / Автушенко І.Б.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1341917
   Тоталітаризм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 931-933. – ISBN 966-316-069-1
1341918
  Долженков О.О. Тоталітаризм в Україні: проблеми формування та трансформації / О.О. Долженков; МВСУ; Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – 195с. – ISBN 966-7375-30-2
1341919
  Руда Т. Тоталітаризм і культура: генезис та історична доля соцреалізму // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 75-83. – ISBN 978-966-02-5639-2
1341920
  Кобченко К. Тоталітаризм і Україна: досвід минулого та виклики сучасності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 164-171


  У ХХ ст. українство пережило владу радянського тоталітаризму, до якого додалися окупаційні практики націонал-соціалістичного режиму. Реакція українців на ці форми панування була різною – від сприйняття та співпраці із цими режимами до різних форм опору ...
1341921
   Тоталітаризм крізь людські долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Французькі вчені представили в "Дні" дослідження трагічного досвіду народів Східної Європи.
1341922
  ГадяцькийВ Тоталітаризм на рівні особистості та його подолання // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 143-155
1341923
  Малярчук О.М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села : монографія / Олег Малярчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 228с. – ISBN 978-966-428-066-9
1341924
  Білоножко Є. Тоталітаризм та родина (розгляд проблеми на прикладі націонал-соціалістичної Німеччини) // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 155-164. – ISSN 2227-1503
1341925
  Огороднік О.В. Тоталітаризм як механізм нівелювання індивідуальної свідомості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 92-93
1341926
  Вонсович С.Г. Тоталітаризм як прояв сучасної цивілізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 253-260. – ISBN 966-628-117-1
1341927
  Китаєв В.О. Тоталітаризм як суспільно-політичний феномен : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Китаєв В.О.; НАН України, Ін-тут держави і права ім. В.Корецького. – К., 1994. – 20л.
1341928
  Сюндюков І. Тоталітаризм: маски та приховане єство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  У київській книгарні "Є" відбулось обговорення нової збірки публіцистики Вацлава Гавела "Промови та есеї".
1341929
  Феоктистова О.А. Тоталітаризм: проблема типології і визначення меж у соціальній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)


  Стаття присвячена проблемам типології тоталітарного суспільства, визначення сутності терміну "тоталітаризм" в історичній ретроспективі та сучасного підходу до цього питання з позицій соціальної філософії.
1341930
  Єрмоленко А. Тоталітаризм; суперечності модернізації і деструкція морально-політичного універсалізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4. – С.23-33. – ISSN 0235-7941
1341931
  Бахтаров А. Тоталітарна семіосфера роману Володимира Діброви "Бурдик" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 185-189. – ISSN 2307-2261
1341932
  Хархун В. Тоталітарне-радянське-соцреалістичне в дискурсивних практиках гуманітаристики
1341933
  Бакаєв Юрий Вікторович Тоталітарне суспільство: соціально-філософський аналіз. : Автореф... кандид. з держ. управл.наук: 25.00.02 / Бакаєв Юрий Вікторович; Україн. Акад. управл. при президентові України. – К., 1997. – 20л.
1341934
  Сіцінська М.В. Тоталітарний партійно-політичний контроль над армією та силовими структурами радянської держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 116-118. – Бібліогр.: 4 назв.
1341935
  Войналович В. Тоталітарний режим і етноконфесійні об"єднання в Україні (друга половина 40-х – перша половина 60-х років ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 18-21
1341936
  Гордієнко М. Тоталітарний синдром Росії: від комунізму до екзальтованого рашизму // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 89-98. – ISBN 978-966-97599-1-7
1341937
  Демура О.О. Тоталітарні аспекти становлення "одномірної людини" в індустріальному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 107-109
1341938
  Медвідь В.Г. Тоталітарні пси свободи : [щоденники, есе, літ. мемуари] / В"ячеслав Медвідь. – Кіровоград : КОД, 2009. – 488 с. – ISBN 978-966-1508-16-2


  У пр. № 1697770 напис: Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Губерському Леоніду Васильовичу - у Дні Шевченка. 10.03.2015. Підпис.
1341939
  Берелович А. Тоталітарні системи у Василя Гроссмана // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 25-40
1341940
  Рыжко В.А. Тоталлогические интенции в естественнонаучном и гуманитарном познании // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 130-141
1341941
  Кизима В.В. Тоталлогия : (философия обновления) / В.В. Кизима. – Київ : Парапан, 2005. – 272с. – ISBN 966-8210-03-4
1341942
  Тютюнник Ю.Г. Тоталогія ландшафта / Ю.Г. Тютюнник; КНУТШ. – Київ : Національна академія, 2002. – 122с.
1341943
  Кіндрачук Н.М. Тотальна атеїзація українців протягом 60-х рр. ХХ ст. та її наслідки // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 97-109. – ISSN 2312-6825
1341944
  Литвиненко О. Тотальна війна по-путинські: "гібридна" війна РФ проти України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор Анатолій Рачок, ред. Алла Чернова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (167/168). – С. 60-63
1341945
  Горгота О.Б. Тотальна детермінація у філософії Г.В.Ф. Гегеля і плюралізм К. Ясперса як методологічні принципи історико-філософського дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У даній статті проведено паралелі двох історико-філософських концепцій, в основу яких покладено різні методологічні принципи: гегелівська позиція щодо історії філософії як науки, детермінованої логіцизмом та історизмом; ясперсівський погляд на історію ...
1341946
  Томенко М. Тотальна продажність журналістики - міф : Народний депутат України про проблеми ЗМІ // Столиця, 2004. – 4-10 червня


  Напередодні святкування Дня журналіста
1341947
  Швабій К. Тотальний брак кадрів, або Проект "Поверни українця на батьківщину!" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 1, 7
1341948
  Шинальський О. Тотальний контроль за діяльністю прокурора // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-11
1341949
  Томенко М. Тотальний тиск посилюється // Свобода, 2004. – 16-22 березня


  Пробл. діяльності засобів мас. інформації в Україні : Ст. нар. депутата України
1341950
  Зінченко Віктор Вікторович Тотальність та історичність буття (на матеріалах філософії неомарксизму) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зінченко Віктор Вікторович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 199л. – Бібліогр.: л.188 - 199
1341951
  Зінченко Віктор Вікторович Тотальність та історичність буття (на матеріалах філософії неомарксизму) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Зінченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1341952
  Зінченко В.В. Тотальність та історичність буття в онтології суспільного розвитку філософії неомарксизму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 151-172. – ISSN 2077-8309
1341953
  Кинг А.М. Тотальное управление деньгами : Комплексная система прогнозирования и оптимизации денежных потоков / А.М. Кинг. – Санкт-Петербург : Полигон, 1999. – 448с. – ISBN 5-88029-021-2
1341954
  Годун Борис Васильевич Тотальные и нормирующие множества в сопряженном пространстве Банаха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Годун Борис Васильевич; Моск. ин-т электрон. машин. строения. – М., 1978. – 14л.
1341955
  Тороп П. Тотальный перевод / Пеэтер Тороп. – Тарту : Tartu ulikooli kirjastus, 1995. – 220 с. – Библиогр.: с. 190-220
1341956
  Пылева С. Тотальный учет и контроль: котроллинг в системе управления международной компанией // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 5. – С. 27-31
1341957
  Сергеев С.С. Тотальный шпионаж / С.С. Сергеев. – Москва : Воениздат, 1984. – 256с.
1341958
  Процюк С. Тотем : Роман // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 178. – С.3-67
1341959
  Фрейд. З. Тотем и табу / З. Фрейд. – Москва. – 170 с.
1341960
  Фрейд Зигмунд Тотем и табу / Фрейд Зигмунд; Сост. и авт. предисл. П.С. Гуревич. – Москва : Олимп; АСТ, 1997. – 448с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-7390-0519-1; 5-15-000625-4
1341961
  Фрейд Зигмунд Тотем и табу = Totem und tabu : Психология первобытной культуры и религии / Фрейд Зигмунд. – Москва : Алетейя, 2000. – 223 с. – ISBN 5-89329-021-Х
1341962
  Пилипчук Я. Тотеми у кипчаків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються тотеми в історії кипчаків. Аналізуються антропоніми кипчаків пов"язані з тваринами. Зміїні (драконячі) та песячо-вовчі антропоніми були не тільки тюркською, але загальнолюдською рисою. Серед кипчаків були популярними інші ...
1341963
  Волков С.Н. Тотемизм как форма эзотерических верований и способ существования / С.Н. Волков, С.Е. Кузина // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 9 (305). – С.103-106. – ISSN 0132-1625
1341964
  Хайтун Д.Е. Тотемизм, его сущность и происхождение / Д.Е. Хайтун. – Сталинабад, 1958. – 152с.
1341965
  Караменов Н. Тотемические представления и литература Средней Азии второй половины 20 ст. (произведения Ч. Айтматова и Т. Пулатова) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.22-25. – Бібліогр.: с.9 (24 назв.).
1341966
  Іванцова І.В. Тотемізм / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372-373. – ISBN 966-642-073-2
1341967
  Пилипович Т.Г. Тотемізм як одна з чуттєво-надчуттєвих форм первісних вірувань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про тотемізм як універсальне явище, як стадію розвитку релігійних вірувань. Тотемізм - одна з основ розвитку релігії від первісних форм до сучасних.
1341968
  Старостенко Т.Н. Тотемні тварини і поетика номінацій у романі Джоржа Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум"я" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 135-147. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
1341969
  Короткий В.А. Тотлебен Едуард Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 88. – ISBN 966-06-0393-2
1341970
  Дмитрук О. Тотожність мистецтва і життя в повісті Юрія Косача "Еней та життя інших"
1341971
  Куроянаги Т. Тотто-тян, маленькая девочка у окна / Куроянаги Т. – Москва, 1988. – 189 с.
1341972
   Тофалария - страна гор. – Москва, 1988. – 354с.
1341973
  Кафарова З. Тофик Бакиханов / З. Кафарова. – Баку : Ишыг, 1980. – 76 с.
1341974
  Стыкалин А.С. Тофик Муслимович Исламов (1927-2004) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 219-233. – ISSN 0130-3864
1341975
   Тоффлер (Toffler) Алвін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 933-934. – ISBN 966-316-069-1
1341976
   Тохарские языки. – М, 1959. – 223с.
1341977
  Гривко А.В. Тоцька Ніна Іванівна // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 288
1341978
  Сунцов Н.В. Точесные дефекты и качество полупроводниковых соединений / Н.В. Сунцов, А.Г. Милославский. – К., 1980. – 120с.
1341979
  Галаган И.И. Точечная болезнь саженцев яблонь и борьба с ней : Дис... канд. биол.наук: / Галаган И.И.; Киево-Катаево, Укр. н.-и.ин-т плодоводства, 1939. – 94 с. – Бібліогр.:с.91-93
1341980
  Гоголева Н. Точечная роспись // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 124-125. – ISSN 0028-1263


  Чтобы освоить технику точечной росписи, необязательно уметь хорошо рисовать. Узор либо наносят по заранее выбранному шаблону, либо изображают самостоятельно из отдельных линий и фигур, листочков или ромбиков, импровизируя в процессе работы. В качестве ...
1341981
  Томашевич Ф.В. Точечно-векторная геометрия и е приложения в теории вероятностей. / Ф.В. Томашевич, Л.И. Томашевич. – Харьков, 1979. – 192с.
1341982
  Малаховский В.С. Точечное взаимно-однозначное соответствие двух поверхностей с заданным свойством соприкасающихся квадрик Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Малаховский В.С. ; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 7 с.
1341983
  Тимофеева О.В. Точечное комплектование электронных ресурсов: баланс интересов издательства, библиотекаря и читателя // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 54-59. – ISSN 1726-6726


  Электронные ресурсы, прежде всего полнотекстовые журналы и книги, привнесли в библиотечную практику не только новые возможности предоставления читателям информации, но и новые модели комплектования фондов. В международной практике прочно утвердился ...
1341984
  Компаниец В.П. Точечные (в смысле Бинга) отображения многообразий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Компаниец В.П.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1967. – 7л.
1341985
  Поклонский Н.А. Точечные группы симметрии : Учебное пособие для студентов учреждений,обеспечивающих получение высшего образования по специальности "Физика" / Н.А. Поклонский. – Минск : БГУ, 2003. – 215с. – ISBN 985-445-965-9
1341986
  Дамаск А. Точечные дефекты в металлах = Point defects in metals : . / А. Дамаск, Дж. Динс; пер. с англ. Д.Е. Темкина и Э.И. Эстрина ; под ред. Б.Я. Любова. – Москва : Мир, 1966. – 291 с. – Библиогр. в конце глав и разделов
1341987
  Лейбфрид Г. Точечные дефекты в металлах = Point defects in metals : введение в теорию / Лейбфрид Г., Бройер Н. ; пер. с англ. Ю.М. Гальперина [и др.] ; под ред. В.Л. Гуревича. – Москва : Мир, 1981. – 439 с. – Библиогр.: с. 429-432
1341988
  Ланно М. Точечные дефекты в полупроводниках. Теория : Пер.с англ. / М. Ланно, Ж. Бургуэн. – Москва : Мир, 1984. – 263 с.
1341989
  Бургуэн Ж. Точечные дефекты в полупроводниках. Экспериментальные аспекты : пер. с англ. / Ж. Бургуэн, М. Ланно. – Москва : Мир, 1985. – 304 с.
1341990
  Сакалас А.П. Точечные дефекты в полупроводниковых соединениях : монография / А.П. Сакалас, З.Р.В. Янушкявичюс. – Вильнюс : Мокслас, 1988. – 153с.
1341991
   Точечные дефекты в твердых телах : Сборник статей. – Москва : Мир, 1979. – 381с. – (Новости физики твердого тела ; Вып. 9)
1341992
   Точечные дефекты и люминесценция в кристаллах окислов : Межвузовский сборник научных трудов. – Рига, 1981. – 114 с.
1341993
  Силинь А.Р. Точечные дефекты и элементарные возбуждения в кристаллическом и стеклообразном SiO2 / А.Р. Силинь, А.Н. Трухин. – Рига : Зинатне, 1985. – 244 с.
1341994
  Лумельский Я.П. Точечные и интервальные оценки в задачах статистического контроля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Лумельский Я.П. ; МГУ , Мех.-мат. фак. – Минск, 1969. – 6 с.
1341995
  Кисилев А.П. Точечные источники и фокусы в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Кисилев А.П.; АН ССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. (Ленингр. отд-ние). – Л., 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1341996
  Есмуханов М.Е. Точечные краевые задачи для счетной системы дифференциальных уравнения, содержащих счетное множество параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Есмуханов М.Е.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1341997
  Христов Х.И. Точечные случайные функции и крупномасштабная турбулентность / Х.И. Христов, В.П. Нартов. – Новосибирск, 1992. – 159с.
1341998
  Гольдблат Ю.В. Точечный и линейный массаж в неврологии / Ю.В. Гольдблат. – Л., 1989. – 156с.
1341999
  Ибрагимов В.С. Точечный массаж / В.С. Ибрагимов. – М., 1983. – 144с.
1342000
  Дубровский В.И. Точечный массаж / В.И. Дубровский. – М, 1986. – 96с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,