Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>
1341001
  Гончар Б.М. "Сердечна згода" 1904 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 471-472. – ISBN 966-316-045-4
1341002
  Іщенко Ю. "Сердечна парадоксія" Тертулліана, або релігійно-психологічні аберації нетерпимості // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.117-145
1341003
  Свириденко О. "Сердечна чутливість", ії джерела та прояви в епістолярній прозі українських романтиків // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 103-106. – ISBN 978-617-640-323-4
1341004
  Гільдебрант К. "Сердиті молоді люди" як представники англійського неореалізму середини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 335-346. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті аналізується художній метод представників англійського літературного угруповання "сердиті молоді люди". Встановлюється жанр романів Дж. Вейна, К. Еміса та Дж. Брейна, вказуються характерні особливості творчості письменника.
1341005
  Сударшан "Сердце женщины" и другие рассказы. - Перемена. / Сударшан. – М.-Л., 1959. – 262с.
1341006
  Черевань М. "Сердце, зболене тугою любові...". Жінки у творчій долі Тараса Шевченка та Михайла Лермонтова. Літературний вечір // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (395). – С. 49-56
1341007
  Бадер О.Н. "Серебро Закамское" первых веков нашей эры : Бартымское местонахождение / О.Н. Бадер. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1954. – 24, [11] с. – (Памятники культуры)
1341008
  Аджубей А.И. "Серебряная кошка" или Путешествие по Америке / А.И. Аджубей. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 128 с., 6 л. ил. : ил.
1341009
   [Сергій Миколайович Булгаков (1871-1944)] // Київська академічна філософія XIX - початку XX ст. : методологічні проблеми дослідження / М. Ткачук. – Київ, 2000. – С. 79-81. – ISBN 966-95855-1-1
1341010
   [Сергій Мороз] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 16. – ISBN 966-7060-92-6
1341011
   [Сергій Навашин] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 55. – ISBN 966-7060-92-6
1341012
  Куклис Г.С. Сергей Григорьев / Г.С. Куклис. – М, 1955. – 64с.
1341013
   Сергей Григорьевич Григорьев.. – М, 1986. – 31с.
1341014
  Грузенберг С. Сергей Грузенберг : графика / С. Грузенберг; Поясн. текст: А.А.Сидоров. – Москва : Наука, 1922. – IV, 40 с.
1341015
   Сергей Гурзо. – Москва, 1978. – 14с.
1341016
  Бабурина Н.И. Сергей Дацкевич / Н.И. Бабурина. – Москва : Советский художник, 1973. – 128 с. : ил.
1341017
   Сергей Дацкевич 1919-1977 : киноплакат. Каталог выставки / Авт.ст.: Н.И. Бабурина, М.В. Лукьянов, С.И. Ростоцкий; сост.: С.А. Ковалевская; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1983. – [32] с.
1341018
  Аболина Р.Я. Сергей Дмитриевич Меркуров. : [Нар. художник СССР действ. чл. Акад. художеств СССР] / Р.Я. Аболина. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1950. – [29] с., 24 л. ил. – (Мастера советского искусства)
1341019
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о "Деле Лузина". Проблема Лузина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 24
1341020
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о дилемме заключенного. Бунт заключенных // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 12 : фото
1341021
  Добрынин Сергей Сергей Добрынин о научном бойкоте. Цена бойкота // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 10 : фото
1341022
  Добринин Сергей Сергей Добрынин об обломках советского образования // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 14 : фото
1341023
  Ермаков В. Сергей Довлатов: безыдейный диссидент // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 5, кн. 5, сентябрь - октябрь. – С. 196-208. – ISSN 0203-5847
1341024
  Гладышев В.В. Сергей Довлатов: о литературе и читателях // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-11. – Бібліогр.: с. 9
1341025
  Дягилев С.П. Сергей Дягилев и русское искусство : статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве в 2-х томах / С.П. Дягилев; Сост., авт. всуп. ст.: И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. – Москва : Изобразительное искусство
Ч. 1. – 1982. – 496 с.
1341026
   Сергей Дягилев и русское искусство : статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве в 2-х томах. – Москва : Изобразительное искусство
Ч. 2. – 1982. – 576 с.
1341027
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л, 1957. – 41с.
1341028
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
1341029
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1959. – 64с.
1341030
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев, 1959. – 95 с.
1341031
  Васильковский А.Т. Сергей Есенин / А.Т. Васильковский. – Елабуга, 1960. – 80с.
1341032
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1960. – 288 с.
1341033
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1965. – 280с.
1341034
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин / В.Г. Белоусов. – Москва : Знание, 1965. – 157 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
1341035
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Правда, 1968. – 48 с.
1341036
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1969. – 494 с.
1341037
  Юшин П.Ф. Сергей Есенин / П.Ф. Юшин. – Москва, 1969. – 478 с.
1341038
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1971. – 193 с.
1341039
  Константинов Ф.Д. Сергей Есенин / Ф.Д. Константинов. – Ленинград, 1971. – 6с.
1341040
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Просвещение, 1973. – 238 с.
1341041
  Наумов Е.И. Сергей Есенин / Е.И. Наумов. – Л, 1973. – 455с.
1341042
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1975. – 326с.
1341043
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1976. – 192 с.
1341044
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1978. – 383 с.
1341045
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – Л : Просвещение, 1978. – 128 с.
1341046
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Советская Россия, 1979. – 300 с.
1341047
  Кулинич А.В. Сергей Есенин / А.В. Кулинич. – Киев : Вища школа, 1980. – 207 с.
1341048
  Овинников Д.А. Сергей Есенин / Д.А. Овинников. – Тула, 1982. – 238 с.
1341049
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – М., 1985. – 433с.
1341050
   Сергей Есенин. – Москва : Современник, 1985. – 240 с.
1341051
  Эвентов И.С. Сергей Есенин / И.С. Эвентов. – 2-е изд., перераб. – М : Просвещение, 1987. – 159 с.
1341052
  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
1341053
  Куняев С. Сергей Есенин / С. Куняев. – М, 1995. – 144с.
1341054
  Куняев С. Сергей Есенин / Станислав Куняев, Сергей Куняев. – Изд. 5-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 598с. – (Жизнь замечательных людей ; (1097)). – ISBN 978-5-235-03084-8


  Книга принципиально отличается от всех ранее изданных книг о Есенине, поскольку ее созданию не мешали никакие идеологические догмы. В процессе работы авторам удалось познакомится с громадным количеством архивных документов, ранее недоступных
1341055
   Сергей Есенин в Грузии. – Тбилиси, 1986. – 161с.
1341056
   Сергей Есенин в стихах и жизни. – Москва : Республика, 1995. – 591с. : [9] л. ил. – Библиогрю и примеч.: с. 506-533. – ISSN 5-250-02561-7
1341057
  Базанов В.Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия / Базанов В.Г. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 303 с.
1341058
  Уманская Е.Г. Сергей Есенин и литературное движение (1915-1923 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 641 / Уманская Е.Г. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20 с.
1341059
  Шубникова-Гусева Сергей Есенин и Максим Горький: к вопросу о творческих перекличках // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – С. 47-61. – ISSN 0130-9730
1341060
  Розенфельд Б.А. Сергей Есенин и музыка / Б.А. Розенфельд. – М, 1988. – 88с.
1341061
   Сергей Есенин. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Орбита, 1968. – 12 л. : 12 откр. + 1 обл. – На клапане обложки перечень открыток, входящих в комплект. На внутренней стороне обложки - биографические сведения о С. Есенине. - В наборе отсутств. 2 открытки
1341062
   Сергей Есенин. Гравюры Ф.Д.Константинова. – Ленинград, 1970. – 11с.
1341063
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин. Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – Москва : Советская Россия. – (Литературная Россия)
Ч. 1. – 1969. – 299, [5] с. : ил.
1341064
  Белоусов В.Г. Сергей Есенин. Литературная хроника / В.Г. Белоусов. – Москва : Советская Россия
Ч. 2. – 1970. – 447 с. : ил.
1341065
  Прокушев Ю. Сергей Есенин. Образ.Стихи. Эпоха / Ю. Прокушев. – Москва : Современник, 1986. – 432 с. [24 л. ил.]
1341066
   Сергей Есенин. Проблемы творчества. – Москва : Современник, 1978. – 351 с.
1341067
  Кошечкин Сергей Петрович Сергей Есенин. Раздумья о поэте / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1974. – 224с.
1341068
  Филатов Г. Сергей Есенин: "Я последний поэт деревни" : жизнь и смерть поэта / Георгий Филатов. – Днепропетровск : Лира, 2015. – 114, [1] с. : портр. – На обл. авт. не указан. – ISBN 978-966-383-657-7
1341069
   Сергей Есенин: Воспоминания родных. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 157 с.
1341070
  Белов В. Сергей Есенин: по грани правді и легенді // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 9-31. – ISSN 1819-6268
1341071
   Сергей Есенин: фотовыставка. – Ленинград, 1975. – 37с.
1341072
   Сергей Ефремов // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 399-405. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
1341073
   Сергей Жадан - магический реалист Украины // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 февраля (№ 6). – С. 1, 4


  "Редакция британского литературного журнала Spiked, очарованная английским переводом «Месопотамии» харьковчанина Сергея Жадана, вышедшем в издательстве Yale University Press в минувшем году, опубликовала на днях материал, посвященный украинскому ...
1341074
  Володарский Ю. Сергей Жадан // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 50 (556), 15.12.2017. – С. 84. – ISSN 2075-7093
1341075
   Сергей Жадан // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 42
1341076
  Колесникова Г.А. Сергей Залыгин / Г.А. Колесникова. – Москва : Советский писатель, 1969. – 256 с.
1341077
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 196с.
1341078
  Теракопян Л.А. Сергей Залыгин / Л.А. Теракопян. – М., 1973. – 196с.
1341079
  Дедков И.А. Сергей Залыгин / И.А. Дедков. – М : Современник, 1985. – 431 с.
1341080
  Горшенин А.В. Сергей Залыгин / А.В. Горшенин. – Новосибирск, 1986. – 69 с.
1341081
  Яновский Н.Н. Сергей Залыгин. / Н.Н. Яновский. – Кемерово, 1965. – 96 с.
1341082
  Купцов И.И. Сергей Иванов / И.И. Купцов. – М, 1985. – 136с.
1341083
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилов, А.П. Шмелев // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – С. 8-12
1341084
  Болотовский Б.М. Сергей Иванович Вавилов - краткая биография / Б.М. Болотовский, Ю.Н. Вавилоа, А.П. Шмелева // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 1813-100X
1341085
  Вреден-Ковецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Ковецкая. – Москва-Ленинград, 1949. – 11с.
1341086
  Левшин В.Л. Сергей Иванович Вавилов / В.Л. Левшин. – Москва : Издательство Московского университета, 1960. – 102 с.
1341087
  Вреден-Кобецкая Сергей Иванович Вавилов / Вреден-Кобецкая. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1961. – 166с.
1341088
  Левшин Л.В. Сергей Иванович Вавилов / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1977. – 431с.
1341089
   Сергей Иванович Вавилов : Сборник статей. – Москва : Знание, 1981. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2 : Физика)
1341090
   Сергей Иванович Вавилов (1891 - 1951). – Изд. 3-е доп. – Москва : Наука, 1979. – 172 с.
1341091
  Панова В.Ф. Сергей Иванович и Таня : для мл. шк. возраста / В.Ф. Панова. – Москва, 1983. – 18с.
1341092
  Гусев П.П. Сергей Иванович Мигай / П.П. Гусев. – Ленинград : Музыка, 1975. – 55 с.
1341093
  Медведская Л.А. Сергей Иванович Муравьев-Апостов / Л.А. Медведская. – Москва : Просвещение, 1970. – 176с.
1341094
  Берсенева С. Сергей Иванович Муравьев-Апостол : соч. С. Берсенева / С. Берсенев. – Москва : Альциона, 1920. – 99 с.
1341095
  Клевенский М.М. Сергей Иванович Муравьев-Апостол. / М.М. Клевенский. – М, 1925. – 32с.
1341096
   Сергей Иванович Радциг. – М., 1967. – 20с.
1341097
  Хопрова Т.А. Сергей Иванович Танеев / Т.А. Хопрова. – Ленинград : Музыка, 1968. – 96 с.
1341098
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – Москва : Музыка, 1984. – 174 с.
1341099
  Савенко С.И. Сергей Иванович Танеев / С.И. Савенко. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1985. – 174 с.
1341100
   Сергей Иванович Танеев. Личность, творчество и документы его жизни. – Москва ; Ленинград : Музсектор, 1925. – 208 с.
1341101
   Сергей Иванович Шепель // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 174-175. – ISSN 0203-3100
1341102
   Сергей Казанцев. – М., 1989. – 32с.
1341103
  Крикунов А. Сергей Кивалов: "Украина серьезно относится к решениям ЕСПЧ" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. А 3


  Как сообщает пресс-центр Партии Регионов, 22 января в Страсбурге был представлен доклад нар. депутата Украины, члена парламентской фракции Партии регионов, члена укр. делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Сергея Кивалова, посв. вопросам ...
1341104
  Харламова Татьяна Сергей Колесников: "Бутик должен быть сказкой" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-65 : Фото
1341105
  Смирнов Г.Б. Сергей Константинович Зорянко. 1818-1870 / Г.Б. Смирнов. – М., 1951. – 31с.
1341106
   Сергей Константинович Шелковый : биобиблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", Науч.-техн. б-ка ; [сост.: Л.П. Семененко, В.И. Кулиш ; науч. ред. Л.П. Семененко]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2012. – 422, [2] с., [8] л. фот. : фот. – К 65-летию со дня рождения. - Указатели: с. 417-421. – Библиогр.: с. 318-335. – ISBN 978-966-372-468-3
1341107
   Сергей Константинович Эйгес, 1910-1944.. – М., 1989. – 23с.
1341108
  Львов-Анохин Сергей Корень / Львов-Анохин. – М., 1988. – 208с.
1341109
   Сергей Королев - гений ракет в тени Юрия Гагарина : 50 лет полёту Юрия Гагарина // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 4 (97). – С. 5-7
1341110
  Апенченко О. Сергей Королев / Апенченко О. – Москва : Политиздат, 1969. – 143 с. : ил. – (Когда им было двадцать)
1341111
   Сергей Крымский: мудрецы всегда в меньшинстве : статьи разных лет / [сост. Д.С. Бураго]. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – 398, [1] с. – Ст. рос. и укр. - Cодерж.: На пути человечности и надежды / Ю.В. Павленко. Статьи разных лет / С.Б. Крымский. Сергій Борисович Кримський: досвід людської мудрості / І.М. Дзюба. – Библиогр.: с. 394-398 и в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-152-0


  Пропонована увазі читача книга являє собою збірник статей, написаних відомим філософом С.Б.Кримським протягом двох останніх десятиріч життя вченого. Автор звертається до таких актуальних проблем сучасності як проблема постісторії, ризики глобалізації ...
1341112
   Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь : цикл интервью Татьяны Чайки : [сборник] / [подгот. Т.А. Чайка]. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2012. – 433, [2] с., [8] л. фотоил. – В кн. также: "Наш человек" Сергей Крымский (интервью с Татьяной Чайкой, 2011 г.) / М. Попович. "Неотменимый текст Сергея Крымского" (интервью с Т. Чайкой, 2011 г.) / В. Сильвестров. София как этос: герменевтика С.Б. Крымского / К. Сигов и др. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (И свет во тьме светит, и тьма не объяла его). – ISBN 978-966-489-146-9


  Написана в жанрі актуальної у наш час «oral history», книга являє собою цикл інтервью з відомим філософом Сергієм Кримським, в яких він розповідає про своє життя і творчість. Розповідь охоплює період з 30-х років минулого століття до сьогодні.
1341113
  Бондарева Е.М. Сергей Лазо : драма в 4-х д., 10-ти карт. / Е.М. Бондарева. – Москва : Искусство, 1953. – 96 с.
1341114
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – М., 1957. – 63с.
1341115
  Лазо О.А. Сергей Лазо / О.А. Лазо. – Москва, 1965. – 63с.
1341116
  Халилецкий Г.Г. Сергей Лазо. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1949. – 53с.
1341117
  Пиотровский К.Б. Сергей Лебедев / К.Б. Пиотровский. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 236 с. – (ЖЗЛ ; 21)
1341118
   Сергей Лифарь : Страдные годы с Дягилевым: воспоминания. – Киев : Муза, 1994. – 375с. : илл. – ISBN 5-7707-5646-2
1341119
  Кузьмин Н.П. Сергей Луганский / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1968. – 23с.
1341120
  Чижова М.И. Сергей Львович Соболев / М.И. Чижова. – М-Л, 1949. – 44с.
1341121
  Шапарнева М.А. Сергей Львович Соболев / М.А. Шапарнева. – Новосибирск, 1969. – 44с.
1341122
  Павловская А.И. Сергей Львович Утченко - ученый, писатель, человек // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 5-15. – ISSN 0321-0391
1341123
  Спасский О.Д. Сергей Макаров / О.Д. Спасский. – М, 1987. – 189с.
1341124
   Сергей Максимилианович Штейнберг 1911-1960. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 17 с.
1341125
  Беляков Ю.П. Сергей Малышев: путь к себе : докум. повесть о жизни яросл. крестьянина, ставшего гос. деятелем - организатора "Обухов. обороны", участника первой рус. революции, отв. секретаря дорев. "Правды", друга А.М. Горького / Ю.П. Беляков. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1989. – 204, [2] с. : ил.; 8 л. ил. – Библиогр.: с. 202-205. – ISBN 5-7415-0147-8
1341126
  Фоняков И.О. Сергей Марков / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1983. – 67 с.
1341127
  Шахов Г.А. Сергей Мартинсон / Г.А. Шахов. – М, 1966. – 144 с.
1341128
  Лапин Б.А. Сергей Махалов / Б.А. Лапин. – Москва, 1969. – 176с.
1341129
   Сергей Меркуров. – Москва, 1988. – 158с.
1341130
  Касрадзе О.В. Сергей Месхи : Автореф... канд. филол.наук: / Касрадзе О.В.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1341131
   Сергей Миклашевич : офорт. Альбом. – Москва : Союз художников РСФСР, 1989. – 17 с.
1341132
   Сергей Миронович Киров. – Ленинград, 1936. – 58с.
1341133
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1941. – 135с.
1341134
  Аввакумов С.И. Сергей Миронович Киров : 1886-1931 / С.И. Аввакумов. – Ленинград : Госполитиздат, 1944. – 56 с. : ил.
1341135
   Сергей Миронович Киров. – Л., 1947. – 91с.
1341136
  Красников С.В. Сергей Миронович Киров : жизнь и деятельность / Красников С.В. – Москва : Политиздат, 1964. – 206 с.
1341137
  Мельников А.И. Сергей Миронович Киров / А.И. Мельников ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра журналистики. – Москва : Мысль, 1973. – 110 с. – (Партийные публицисты)
1341138
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : краткий биографический очерк. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Партиздат, 1937. – 117 с. : ил.
1341139
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : Краткий биогр. очерк. – [Москва] : Госполитиздат, 1938. – 112 с., 1 вкл. л. портр. : ил.
1341140
   Сергей Миронович Киров 1886-1934 : краткий биографический очерк. – [Москва] : Госполитиздат, 1939. – 128 с., 1 вкл . л. портр. : ил.
1341141
  Долунц Г.К. Сергей Миронович Киров на Северном Кавказе : Атореф.дис. ... канд.ист.наук / Долунц Г.К. – Москва, 1950. – 27 с.
1341142
   Сергей Михайлович Мочалов. – Ленинград, 1966. – с.
1341143
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1956. – 67с.
1341144
   Сергей Михайлович Орлов. – М., 1965. – 34с.
1341145
  Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Сольвьев / В.Е. Иллерицкий. – Москва, 1980. – 192 с.
1341146
  Кассиль Л.А. Сергей Михалков / Л.А. Кассиль. – М., 1954. – 40 с.
1341147
  Ершов Г.А. Сергей Михалков / Г.А. Ершов. – М : Советский писатель, 1956. – 133 с.
1341148
  Мотяшов Игорь Павлович Сергей Михалков / Мотяшов Игорь Павлович. – Москва : Советская Россия, 1975. – 108 с. – (Писатели Советской России)
1341149
  Бавина В.В. Сергей Михалков : очерк творчества / В.В. Бавина. – Москва : Советский писатель, 1976. – 160 с.
1341150
  Александров В.П. Сергей Михалков : биография творчества / В.П. Александров. – Москва : Современник, 1986. – 270 с.
1341151
  Александров В.П. Сергей Михалков : биографя творчества / В.П. Александров. – Изд.. 3-е, испр. – Москва : Современник, 1988. – 271 с.
1341152
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – М., 1955. – 240с.
1341153
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов. / Г.М. Пушкарев. – Новосибирск, 1969. – 224с.
1341154
  Пушкарев Г.М. Сергей Мохов: Повесть. / Г.М. Пушкарев. – Красноярск, 1978. – 239с.
1341155
  Седова А.Ф. Сергей Мстиславский -- прозаик. : Автореф... наук: 10.01.02 / Седова А.Ф.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 26л.
1341156
  Грудцова О.М. Сергей Наровчатов / О.М. Грудцова. – М. : Советский писатель, 1971. – 159 с.
1341157
  Лапшин М.А. Сергей Никитин. Очерк творчества. / М.А. Лапшин. – М. : Советская Россия, 1971. – 120 с.
1341158
  Поляновский Г.А. Сергей Никифорович Василенко : жизнь и творчество / Г.А. Поляновский. – Москва : Музыка, 1964. – 276 с.
1341159
   Сергей Николаевич Бессонов, 1908 - 1975 : живопись, графика : кат. выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – [31] с. : в основном ил.
1341160
   Сергей Николаевич Боев : [гельминтолог]. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 63 с. : 1 л портр. – (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
1341161
   Сергей Николаевич Кулик / Т.К. Бурахович, М.Е. Тонковид, В.Н. Шуман, Я.М. Хазан, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 203-204 : фото. – ISSN 0203-3100
1341162
  Басков Е.А. Сергей Николаевич Никитин, 1851-1909 / Е.А. Басков. – Ленинград : Наука, 1982. – 176 с. : ил. – (Науч.-биогр. сер. = Е.А. Басков ; АН СССР)
1341163
  Починок В.Я. Сергей Николаевич Реформатский и "реакция Реформатского" / В.Я. Починок. – Киев, 1955. – С.33-60. – Отд. оттиск
1341164
  Плукш П.И. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. / П.И. Плукш. – М., 1968. – 282с.
1341165
   Сергей Николаевич Шестаков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 64 : фото. – ISSN 0016-7126
1341166
   Сергей Никоненко. – М, 1974. – 14с.
1341167
  Сапожников В.К. Сергей Никонов / В.К. Сапожников. – М., 1988. – 362с.
1341168
  Флоренсов Н.А. Сергей Обручев / Н.А. Флоренсов. – Иркутск, 1973. – 167с.
1341169
   Сергей Овсепян : Альбом. – Москва, 1987. – 47 с.
1341170
  Хренков Д.Т. Сергей Орлов / Д.Т. Хренков. – Ленинград, 1964. – 95 с.
1341171
   Сергей Орлов: Воспоминания современников. – Л., 1980. – 320 с.
1341172
  Панкеев И.А. Сергей Орлов: Судьба и творч. / И.А. Панкеев. – М. : Советская Россия, 1988. – 158 с.
1341173
  Осипов С.И. Сергей Осипов / С.И. Осипов. – Москва, 1983. – 32с.
1341174
   Сергей Отрощенко. – М., 1986. – 32с.
1341175
  Викторов С.П. Сергей Павлович Викторов, 1916-1977. / С.П. Викторов. – Москва, 1978. – 13с.
1341176
  Ильин М.А. Сергей Павлович Евангулов / М.А. Ильин. – Москва, 1956. – 46 с.
1341177
  Степанян Н.С. Сергей Павлович Евангулов / Н.С. Степанян. – Л., 1977. – 83с.
1341178
   Сергей Павлович Королев. – М, 1985. – 64с.
1341179
   Сергей Павлович Луппов : Биобиблиогр. указ. (К 75-летию со дня рождения). – Ленинград : БАН СССР, 1985. – 30с.
1341180
  Загребельный М.П. Сергей Параджанов / М. Загребельный. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [5] с. – Авт. на обл. не указан .- Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5476-0
1341181
  Хруцкая Н. Сергей Петрович Обнорский (1888-1962) и его гипотеза происхождения русского литературного языка // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 6. – С. 29-31
1341182
   Сергей Петрович Сыромятников. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 31 с.
1341183
   Сергей Поярков // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 108 : Поярков Сергей. – С. 3-30.
1341184
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва, 1957. – 136 с.
1341185
  Сабинина М.Д. Сергей Прокофьев / М.Д. Сабинина. – Москва : Советский композитор, 1960. – 58 с.
1341186
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Советский композитор, 1962. – 384 с.
1341187
   Сергей Прокофьев : статьи и материалы. – Москва : Музыка, 1965. – 400 с.
1341188
  Мартынов И.И. Сергей Прокофьев / И.И. Мартынов. – Москва : Музыка, 1974. – 560 с.
1341189
  Бакулин А.С. Сергей Прокофьев : из истории моск. "Рабочего союза" / А.С. Бакулин. – Москва : Моск. рабочий, 1990. – 103, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 101-104
1341190
  Варьяш А. Сергей Прокофьев и две его музы // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 6, июнь. – С. 156-164. – ISSN 1726-6084
1341191
   Сергей Прокофьев: "мне приятно думать, что наша компания, предлагая и монтируя системы автоматического полива и туманообразования, вносит свою, хоть и небольшую лепту в экобудущее планеты" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 64-65 : фото
1341192
  Дубинянская Я. Сергей Прокофьев: композитор двух миров // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268


  "О смерти Сергея Прокофьева, музыканта с мировым именем, в СССР не сообщили ни газеты, ни радио. На гражданскую панихиду в Композиторском доме пришло не больше сорока человек, и многие коллеги опоздали – им нужно было сначала отыграть обязательную ...
1341193
  Ершов Г.А. Сергей Сартаков / Г.А. Ершов. – М, 1969. – 93с.
1341194
  Дремов А.К. Сергей Сартаков / А.К. Дремов. – М., 1975. – 263с.
1341195
  Коптелов А.Л. Сергей Сартаков. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1986. – 65с.
1341196
  Севрикеев С.И. Сергей Севрикеев. / С.И. Севрикеев. – Ярославль, 1978. – 32с.
1341197
   Сергей Семенович Наметкин. – Москва : Наука, 1982. – 144 с.
1341198
  Каретникова Н.Ф. Сергей Семенович Наметкин. / Н.Ф. Каретникова. – М., 1946. – 49с.
1341199
  Мильков Ф.Н. Сергей Семенович Неустроев / Ф.Н. Мильков. – Чкалов,, 1950. – с.
1341200
  Донцова З.Н. Сергей Семёнович Неуструев / З.Н. Донцова. – Москва, 1967. – 200с.
1341201
   Сергей Сергеев. – М., 1986. – 38с.
1341202
  Петрушенко В. Сергей Сергеевич Аверинцев: увидеть рождение мысли (к 80-летию со дня рождения) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 111-123. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727
1341203
   Сергей Сергеевич Алексеев - современный классик теории права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 358-359. – ISSN 0132-1331
1341204
  Данько Л.Г. Сергей Сергеевич Прокофьев / Л.Г. Данько. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 110 с.
1341205
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1981. – 143 с.
1341206
   Сергей Сергеевич Прокофьев. – Москва : Музыка, 1990. – 160 с.
1341207
  Савкина Н.П. Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) / Н.П. Савкина. – Москва : Музыка, 1982. – 143 с.
1341208
  Озеров И.М. Сергей Сергеевич Смирнов (1895-1947) / И.М. Озеров. – Ленинград : Наука, 1991. – 174с.
1341209
  Милка А.П. Сергей Слонимский : монографический очерк / А.П. Милка. – Ленинград ; Москва : Советский композитор, 1976. – 112 с.
1341210
  Чупров А.К. Сергей Сметанин / А.К. Чупров. – Москва, 1974. – 303с.
1341211
  Пантелеймонов Н.С. Сергей Смирнов : критико-биогр. очерк / Н.С. Пантелеймонов. – Л., 1983. – 304с.
1341212
  Цимбаев Н.И. Сергей Соловьев. / Н.И. Цимбаев. – М, 1990. – 366с.
1341213
   Сергей Соломонович Кобуладзе. – Москва : Советский художник, 1956. – 87 с.
1341214
   Сергей Сорокин // Мир музейных технологий. – Москва, 2007. – март/апрель. – С. 28-29.
1341215
  Астафьева-Длугач Сергей Сперанский / Астафьева-Длугач, В.С. Сперанская. – Ленинград, 1989. – 206 с.
1341216
  Покровский В.И. Сергей Тимофеевич Аксаков : Его жизнь и сочинения ; Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – [4], 258 с.
1341217
  Машинский С.И. Сергей Тимофеевич Аксаков / С.И. Машинский. – Москва, 1959. – 32с.
1341218
  Лобанов М.П. Сергей Тимофеевич Аксаков / М.П. Лобанов. – Москва, 1987. – 366с.
1341219
  Тиханова Валентина Александровна Сергей Тимофеевич Коненков : Альбом репродукций / Тиханова Валентина Александровна. – М. : б.и., 1955. – б.с.
1341220
  Розенвассер В.Б. Сергей Тимофеевич Коненков / В.Б. Розенвассер. – Москва, 1973. – 46с.
1341221
  Трифонова Л.П. Сергей Тимофеевич Коненков / Л.П. Трифонова. – Л, 1975. – 40с.
1341222
   Сергей Тимофеевич Коненков. Герой Соц. Труда, нар. худ. СССР, действит. член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской и Гос. премий СССР. Каталог. – Смоленск, 1971. – 85с.
1341223
  Петухова О. Сергей Трубецкой: честь имею отступить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 4 (104). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268


  "О декабристах, предваривших пролетарскую революцию, создали невероятно живучий миф: дворяне-идеалисты осознанно пожертвовали собой ради свержения царя, ради свободы крестьян и принятия конституции. Однако в реальности все выглядело прозаичнее: в канун ...
1341224
  Авдеенко С.И. Сергей Туренко. Жизнь в двадцать пять свечей / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2016. – 105, [1] с. : ил., ноты. – ISBN 978-966-197-441-7
1341225
   Сергей Федоров: Живопись. Графика. Момунент. искусство. – М., 1992. – 29с.
1341226
   Сергей Федорович Николаев. – М., 1990. – 31с.
1341227
   Сергей Федорович Ольденбург. – М., 1986. – 158с.
1341228
  Павлова Е.Н. Сергей Федорович Родионов (1907-1968) / Е.Н. Павлова. – Ленинград : Наука, 1975. – 131 с.
1341229
  Шувалова М.А. Сергей Филиппов. / М.А. Шувалова. – Л.-М., 1962. – 96с.
1341230
   Сергей Филиппович Конончук, 1912-19141: Графика. – Москва, 1986. – 56с.
1341231
  Асылбаев А. Сергей Чавайн. Очерк жизни и творчества / Асылбаев А. – Йошкар-Ола : Марийкн-во, 1963. – 144 с., [1] портр.
1341232
  Ильичева С.И. Сергей Чекмарев / С.И. Ильичева. – Москва, 1968. – 135с.
1341233
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 303с.
1341234
  Юренев Р.Н. Сергей Эйзенштейн / Р.Н. Юренев. – М
2. – 1988. – 318с.
1341235
  Аксенов И.А. Сергей Эйзенштейн : портрет художника / И.А. Аксенов ; общ. ред. Н.И. Клеймана. – Москва : Киноцентр, 1991. – 125 с.
1341236
  Никольский А. Сергей Эйзенштейн: Между разумом и чувственностью // Личности. – Киев, 2009. – № 3 (19). – С. 48-73. – ISSN 1819-6268


  Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948) - советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935 ). Профессор ВГИКа. Док. искусствоведения (1939 ), автор фундаментальных работ по теории кинематографа.
1341237
   Сергей Юрский заслуженный артист РСФСР.. – Л., 1970. – 16с.
1341238
   Сергей Яковлевич Лемешев. – Москва : Искусство, 1953. – 16 с.
1341239
  Грошева Е.А. Сергей Яковлевич Лемешев / Е.А. Грошева. – Москва : Советский композитор, 1960. – 32 с.
1341240
  Иофе В.К. Сергей Яковлевич Соколов (1897-1957) / В.К. Иофе. – Ленинград : Наука, 1976. – 151 с.
1341241
   Сергейчук Володимир Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430. – ISBN 978-966-439-754-1
1341242
   Сергею Андреевичу Остроумову - 55 лет // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 80. – ISSN 1726-5428
1341243
   Сергею Федоровичу Ольденбургу. – Л,, 1934. – 642с.
1341244
   Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели : [сборник статей посвященных С.Ф. Платонову] / авторы: К.Р., К.Р. Гете, Н. Веселовский, М. Боровкова-Майкова, В. Дружинин, К. Хилинский, П. Васенко, Н. Чечулин, К. Иванов, Е. Тураева-Церетелли и др. – Санкт-Петербург : [Тип. Глав. упр. Уделов], 1911. – XVII, 568 с., 1 портр. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: список тр. С.Ф. Платонова / сост. Б. Романов (с. IX-XVII)


  В экз. № 447888 на тит. л. подпись Полонская
1341245
  Короткий В.А. Сергєєвич Василь Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 284. – ISBN 966-06-0393-2
1341246
   Сергий Радонежский. – Москва, 1991. – 540с.
1341247
  Мушкетик Ю. Сергієве щастя : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5. – С. 29-33
1341248
   Сергієві Івановичу Ляшку - 60 / колектив факультету кібернетики // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив факультету кібернетики вітає з ювілеєм Сергія Івановича Ляшка - член-кореспондента НАНУ, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики.
1341249
   Сергієвський Микола Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 211-212. – ISBN 978-617-573-038-6
1341250
   Сергієнко Борис Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 134-135.
1341251
   Сергієнко Борис Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 246 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1341252
   Сергієнко Борис Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 255-256. – ISBN 978-966-439-961-3
1341253
   Сергієнко Борис Петрович (1933) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 145. – ISBN 966-95774-3-5
1341254
   Сергієнко Дмитро Лаврович (1911-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430. – ISBN 978-966-439-754-1
1341255
   Сергієнко Іван Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 430-431. – ISBN 978-966-439-754-1
1341256
  Гудкова О. Сергіївка: подорож у часі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 39-44. – ISSN 2518-7104


  Курорт на північно-східному березі одного з Дністровських лиманів.
1341257
   Сергій Андрійович Подолинський // Історія економічних учень : хрестоматія : навч. посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 673-675. – ISBN 978-966-346-746-7
1341258
   Сергій Андрійович Ромоданов : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – С. 279. – ISSN 2413-7944


  "23 червня 2016 р. пішов з життя чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор Сергій Андрійович Ромоданов".
1341259
  Бабак С. Сергій Бабак: Система освіти еволюціонує // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 3-10 червня (№ 21/22). – С. 2


  Про книгу Віктора Жадька: "Болять Україні могили її поколінь".
1341260
  Єгорова З. Сергій Байков і Київ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 13)
1341261
  Бачинський М. Сергій Бачинський. Спогади сина / Михайло Бачинський; Відп. ред. М.М. Романюк; НАН України; Львівська наук. бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – 250с. : іл. – ISBN 966-02-2934-8
1341262
  Павличко Д. Сергій Білокінь // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 4


  Вірш присвячений українському історику Сергію Білоконю.
1341263
   Сергій Борисович Буйських: портрет особистості у кількох вимірах // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 144-145. – ISSN 0235-3490
1341264
   Сергій Борщевський і Дмитро Чистяк - лауреати премії "Ars Translations" імені Миколи Лукаша за 2015 рік // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 3). – С. 3
1341265
  Борщевський С. Сергій Борщевський: З чистою совістю на свободу, або заява про вихід зі Спілки письменників // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-23 листопада (№ 43/44). – С. 18
1341266
  Ніколаєв О. Сергій Васильківський / О. Ніколаєв. – Харків, 1927. – 26с.
1341267
  Кейван І. Сергій Васильківський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 16-18
1341268
  Безхутрий М.М. Сергій Васильківський : біогр. повість / Безхутрий М.М. – Київ : Молодь, 1979. – 256 с. – Бібліогр.: с. 251-264. – (Уславлені імена. Серія біографічних ьворів ; 46)
1341269
  Левандовський О.О. Сергій Васильович Байков. Біля 1790-1842 / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський // На Байковій горі (короткий путівник) / О.О. Левандовський, М.В. Калніболотський. – Київ, 2004. – С. 6. – ISBN 966-7270-35-1
1341270
   Сергій Васильович Ківалов. Вчений, державник, політик, людина : Біобібліографічний покажчик. – Одеса : Юридична література, 2004. – 80с. – (Вчені Одеської Національної юридичної академії ; Вип.1). – ISBN 966-8104-49-8
1341271
  Пасєчник М.М. Сергій Васильович Пасєчник // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 186-190. – ISBN 966-594-644-7
1341272
  Шалак О.І. Сергій Венгрженовський - маловідомий фольклорист із Поділля // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 180-192
1341273
  Гуменюк Л.Г. Сергій Виноградський - мікробіолог світу / Л.Г. Гуменюк, В.А. Шендеровський // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 162-170
1341274
  Рослицький Є. Сергій Виноградський - передовий мікробіолог світу / Євген Рослицький ; Ін-т мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Тов-во мікробіол. Укр. ім. С.М. Виноградського ; Укр. вільна акад. наук (Канада). – Київ : Академперіодика, 2008. – 68 с. – ISBN 978-966-360-092-5
1341275
  Гуменюк Г. Сергій Виноградський і містечко Городок : (до 160-річчя від дня народження) / Г. Гуменюк, П. Кривий // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
1341276
  Пиріг Р.Я. Сергій Вікторович Шамрай // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 508-515. – ISBN 966-02-2441-9
1341277
  Войтюк Ю.О. Сергій Гаврилович Навашин // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 16-19. – ISBN 966-7419-44-4
1341278
  Мага І. Сергій Георгійович Кулешов: фундатор вітчизняного документознавства. Історико-біографічний нарис до 65-ти річчя від дня народження та 19-ти річчя роботи в УНДІАСД / І. Мага, М. Горбатюк // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 212-219. – ISSN 2306-4323
1341279
   Сергій Георгійович Лазо. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 64 с. : іл.
1341280
  Ходак І. Сергій Гіляров про Григорія Павлуцького: з історії посмертного вшанування науковця // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 4 (52) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – C. 72-82. – ISSN 1728-6875
1341281
  Міщенко Г. Сергій Глущук за формою самовиразу - реаліст // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
1341282
  Горбачов С. Сергій Горбачов: "Тієї системи освіти, яка була в нас ще на початку березня цього року, уже немає" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 21-24. – ISSN 1996-1561
1341283
  Горбачов С. Сергій Горбачов: короткотривале розв"язання проблеми з місцевим бюджетом може стати важкою втратою для всієї системи освіти / С. Горбачов, А. Пуцова; підготувала Валентина Олійник // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 13 червня (№ 23). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно Швейцарсько-український проєкт DECIDE ("Децентралізація для розвитку демократичної освіти") організував зустріч із освітнім омбудсменом у форматі "Години запитань". Упродовж заходу Сергій Горбачов і експертка проєкту Анна Пуцова розповідали ...
1341284
  Принь О. Сергій Григорович Грушевський - голова Наукового товариства на Донеччині в м. Луганську (1926 - 1929) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 189-203. – ISBN 978-966-02-9727-2
1341285
  Кучеренко М. Сергій Григорович Грушевський у світлі документальних і мемуарних джерел / М. Кучеренко, В. Чумаченко // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 117-173. – ISBN 978-966-02-9727-2
1341286
   Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека ; [уклад.: О.О. Скаченко, І.Л. Маловська, А.В. Мальшакова та ін. ; гол. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред. А.І. Гурбанська, Р.Д. Михайлова ; авт. передм. А.І. Гурбанська]. – Київ, 2012. – 258 с. : іл., портр. – Додатки: с. 189-255
1341287
  Осипов О.К. Сергій Данилович Чорний // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 82-86. – ISBN 966-594-644-7
1341288
   Сергій Дем"янович Погорілий (нар. 1948) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 75-76. – ISBN 966-594-277-8
1341289
  Савчин Я. Сергій Дзюба промчав на білому коні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 27 вересня (№ 19). – С. 7
1341290
  Дороніна Н. Сергій Дложевський – український вчений, філолог і археолог (1889–1930) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 75-78


  У статті розглянутий життєвий і творчий шлях українського вченого, філолога, археолога та активного захисника культурних та історичних пам"яток Криму С.С. Дложевського. В статье описан жизненный и творческий путь украинского ученого, филолога, ...
1341291
   Сергій Дмитрович Ісаєв:Біобібліографічний покажчик. – Київ : КМ "Академія", 2001. – 48с. – (Вчені НаУКМА)
1341292
   Сергій Дмитрович Максименко - академік, український психолог, фундатор наукової школи генетичної психології : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1971-2007 роки / АПН України; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського; [ упоряд.: Л.М. Айвазова, Л.О. Пономаренко та ін.; наук. ред. Т.Ф. Букшина; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко ]. – Київ : КММ, 2008. – 128 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 10). – ISBN 978-966-1673-00-6
1341293
  Петренко Т. Сергій Домазар - український письменник в Австралії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 127-130. – ISSN 2075-1222


  У статті описано життєвий і творчий шлях українського та австралійського письменника-емігранта Сергія Домазара. У хронологічному порядку розглянуто наукові, публіцистичні та художні публікації автора
1341294
  Слабршпицький М. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 22-26. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1341295
  Клековкін О.Ю. Сергій Дурилін // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 307-311. – ISBN 978-966-136-114-9
1341296
  Дятленко С. Сергій Дятленко: Важливо, щоб громада розуміла: зміни в освіті відбуваються не тому, що так прописано у нормативній базі, а тому що так потрібно для надання якісних освітніх послуг / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
1341297
  Тримбач С. Сергій Ейзенштейн під маскою // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2005. – № 28 : Зима. – С. 100-108.
1341298
  Поліщук В. Сергій Євремов і Павло Филипович: паралелі на тлі часу. До 140-річчя С.О. Єфремова та 125-річчя П.П. Филиповича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 12-13
1341299
   Сергій Єсенін і Україна : До 100-річчя від часу народження С.О.Єсеніна. – Суми, 1995. – 28 с.
1341300
   Сергій Єсенін. Лірика: матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-30
1341301
  Білецький Б. Сергій Єфремов - "совість української нації" (назустріч 130-річчю від дня народження) / Б. Білецький, Т. Настасюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 199-206. – ISBN 966-8653-41-6
1341302
  Павлятенко Б. Сергій Єфремов - видатна постать українського державного відродження поч. XX століття // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 25-28
1341303
  Скиба О. Сергій Єфремов - дослідник фольклористичної діяльності та творчого доробку М. Костомарова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 163-166. – ISBN 966-693-015-3
1341304
  Бойко В. Сергій Єфремов - критик та публіцист // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 112). – С. 6


  Вийшла друком нова книга, що представляє творчу спадщину С. Єфремова.
1341305
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов - шевченкознавець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 122-124


  Яскравий представник автентичного народництва в літературознавстві, академік ВУАН та історик української літератури Сергій Олександрович Єфремов заклав підвалини наукового шевченкознавства. Написавши понад 100 рецензій, статей, наукових розвідок, ...
1341306
   Сергій Єфремов // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 396-402. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
1341307
  Болабольченко А.А. Сергій Єфремов : біогр. нарис / Анатолій Болабольченко. – Київ : Щек, 2010. – 278, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2031-13-6
1341308
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1341309
  Безродний Є.Ф. Сергій Єфремов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 222-226. – ISBN 978-966-667-690-3
1341310
  Єрмашов Т. Сергій Єфремов (1876-1939) (біобібліографічний покажчик) // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 206-256. – ISBN 966-7332-13-6
1341311
  Миронець Н. Сергій Єфремов і Володимир Винниченко у світлі особистих та громадських взаємин // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 25-49. – ISBN 978-966-493-554-5
1341312
  Мельник Тарас Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мета // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 178-179. – ISBN 978-966-2133-74-5
1341313
  Мельник Т. Сергій Єфремов і Дмитро Чижевський: дві літературознавчі методології - одна мить : [відгук перший] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 188-189. – ISBN 978-617-7480-98-2


  Згадується декан філологічного ф-ту, професор М.Наєнко.
1341314
  Мануйкін О. Сергій Єфремов і доля української книги // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 39-43. – ISBN 966-693-015-3
1341315
  Бевз Т.А. Сергій Єфремов і ідея створення української політичної партії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 190-199.
1341316
  Наєнко М.К. Сергій Єфремов і його історико-літературна концепція // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про деякі аспекти історико-літературної концепції видатного українського філолога. Автор розглядає її в контексті інших поглядів на літературу в XX ст. і доводить її значущість у становленні й розвитку української науки про словесну творчість.
1341317
  Поліщук В. Сергій Єфремов і його спадщина в оцінках сучасників і нащадків // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 35-38. – ISBN 966-693-015-3
1341318
  Левенець Ю.А. Сергій Єфремов і його Щоденник // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 79-89
1341319
  Мельник С.Є. Сергій Єфремов і Микола Зеров - два погляди на історію літератури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Присвячена аналізу теоретичних концепцій М. Зерова і С. Єфремова, які своїми літературно-критичними студіями репрезентують два альтернативні підходи до історії літератури. Порівняльний аспект дослідження дозволяє глибше розкрити природу та відмітні ...
1341320
  Путро О. Сергій Єфремов і Михайло Грушевський (За "Щоденником" С. Єфремова 1923-1929 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 326-333. – ISBN 966-02-0276-8
1341321
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 117-120. – ISSN 0236-1477
1341322
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 140-148. – ISBN 978-966-493-554-5
1341323
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 239-246. – ISBN 978-966-439-809-8
1341324
  Наєнко М. Сергій Єфремов і ранні модерністи // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 74-79. – ISBN 978-617-7480-77-7
1341325
  Поліщук В. Сергій Єфремов і Старицькі (штрихи до теми) // Зі студій над класиками : літературознавчі статті / В. Поліщук. – Черкаси : Брама, 2001. – С. 142-155. – ISBN 966-96035-7-9
1341326
  Поліщук В. Сергій Єфремов і Старицькі (штрихи до теми) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 166-177. – ISBN 966-693-015-3
1341327
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-33. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується культурницько-просвітницька діяльність Сергія Єфремова під час його навчання в Університеті Св. Володимира (1896-1901 рр.). В статье исследуется культурно-просветительская деятельность Сергея Ефремова во время учебы в ...
1341328
  Могильний Л. Сергій Єфремов під час навчання у Київській духовній семінарії та Київському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 147-149
1341329
  Немченко І. Сергій Єфремов про Василевських // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 68-71. – ISBN 966-693-015-3
1341330
  Градовський А. Сергій Єфремов про дезидерати в Кулішезнавстві // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 66-68. – ISBN 966-693-015-3
1341331
  Любченко В. Сергій Єфремов про Івана Котляревського // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 146-150. – ISBN 966-693-015-3
1341332
  Хавкіна Л. Сергій Єфремов про ранній український романтизм // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 139-142. – ISBN 966-693-015-3
1341333
  Бойко Н.Р. Сергій Єфремов про самопізнання особистості в процесі становлення української державності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 209-215.
1341334
  Наєнко М. Сергій Єфремов про свою "малу батьківщину" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
1341335
  Ганюкова К. Сергій Єфремов про українську історичну повість XIX - поч. XX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 186-189. – ISBN 966-693-015-3
1341336
  Ромащенко Л. Сергій Єфремов про українську школу в польському письменстві // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 148-155. – ISBN 978-966-493-554-5
1341337
  Верстюк В.Ф. Сергій Єфремов проти Павла Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 63-79. – ISSN 0130-5247


  Аналізується публіцистика одного з найвідоміих журналістів доби Української революції, лідера партії соціалістів-федералістів С. Єіфремова, з"ясовується його категоричне несприйняття перевороту 29 квітня 1918 р. та режиму П. Скоропадського як ...
1341338
  Іваницька С.Г. Сергій Єфремов та Віктор Петров: відмінність естетичних уподобань чи конфлікт генерацій? // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 136-159. – ISSN 2520-2855
1341339
  Могильний Л. Сергій Єфремов та імперська цензура (1900-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 73-77. – ISBN 978-966-171-795-3
1341340
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов та радянська цензура (1919-1929 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 151-155. – ISSN 2076-1554
1341341
  Довжук І. Сергій Єфремов у добу визвольних змагань 1917 - 1921 рр.: штрихи до портрету // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 90-94. – ISBN 978-617-7399-06-2
1341342
  Климович Н.М. Сергій Єфремов у кінофотодокументах ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 117-124. – ISSN 0320-9466


  Здійснено аналіз аудіовізуальних документів із фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г . С . Пшеничного, які висвітлюють життя та діяльність вченого-літературознавця, громадського діяча С. О . Єфремова
1341343
  Могильний Л.П. Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України : монографія / Леонід Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПанТот, 2011. – 295, [1] с. – Імен. покажч.: с. 288-295. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1531-23-8
1341344
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали II Всеукраїнських Єфремовських читань. Черкаси, 26-27 вересня 1996 р.) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 7-12. – ISBN 966-693-015-3
1341345
  Наєнко М. Сергій Єфремов як історична і літературна постать (Матеріали III Всеукраїнських Єфремовських читань. 17-18 жовтня 2001 року) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 78-83. – ISBN 966-693-015-3
1341346
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "корифеи украинской сцены " // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-129. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1341347
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеи украинской сцены" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 131-135. – ISBN 978-617-7480-77-7
1341348
  Наєнко М. Сергій Єфремов, Василь Доманицький і "Корифеї української сцени" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 10


  Роздуми літературознавця про авторство книги "Корифеї української сцени" (1901). В зв"язку з цим згадуються: О. Лотоцький , С. Єфремов, В. Доманицький, П. Стебницький
1341349
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Повернення із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 107-147. – ISSN 0869-3595
1341350
  Болабольченко А. Сергій Єфремов. Поверненя із забуття // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 131-141. – ISSN 0869-3595
1341351
  Мельниченко В. Сергій Єфремов: "Цілі дні сижу над коментарієм до Шевченкового Щоденника..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 39). – С. 12-13


  "Володимир Мельниченко присвячує статтю видатному шевченкознавцеві академіку С.О. Єфремову (1876-1939), який є, певно, найвідомішим відкривачем подробиць поетового життя, найперше в коментарях до Шевченкового Щоденника, виданого під його керівництвом у ...
1341352
  Наєнко М. Сергій Єфремов: академік, державник, патріот // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 4. – С. 2-3. : Фото
1341353
  Соловей Е. Сергій Єфремов: доля і спадщина // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 83-95. – ISBN 966-693-015-3
1341354
  Іваницька С. Сергій Єфремов: життя і спадщина // Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917-1920) : до 100-річчя Укр. революції / С.О. Єфремов. – Херсон : Гельветика, 2018. – С. 9-30. – ISBN 978-966-916-493-3
1341355
  Александрова Г. Сергій Єфремов: українське письменство на перехресті впливів та національних традицій // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 112-124. – ISBN 978-966-493-554-5
1341356
  Харчук Р. Сергій Жадан і політико-дитяча альтернатива // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.276-284.
1341357
   Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  Сергій Жадан отримав нагороду "Культура нової Східної Європи" Економічного форуму в Криниці-Здруй (Польща).
1341358
  Жадан С. Сергій Жадан: "Поезією не можна виграти війну, але поети повинні свідчити про неї" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 1, 3
1341359
  Коростатевич Л. Сергій Жадан: Війна міняє багатьох // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 14 квітня (№ 15). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  У Варшаві 4 квітня відбулась презентація польського перекладу книги "Інтернат" Сергія Жадана.
1341360
  Голобородько Я. Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-34
1341361
  Скорик М. Сергій Жигалко. Зона непам"яти: приречений повернутися / [Михайло Скорик]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого : Рута, 2020. – 541, [3] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7887-19-4
1341362
  Гайдабура Валерій Сергій і Анна Радлови у табірному театрі ГУЛАГу // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 105-122. – ISSN 1997-4264


  Анна Дмитриевна Радлова 1891-1949) - русская поэтесса и переводчица; Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958), режиссер, драматург, теоретик и историк театра
1341363
  Гордійчук І. Сергій Іванов. Завжди 48... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 14-15
1341364
  Огієвська І.В. Сергій Іванович Васильківський / І.В. Огієвська. – К., 1980. – 168с.
1341365
  Самойленко О.О. Сергій Іванович Зарудний: роздуми до ювілею // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 112-119. – ISSN 0869-2491
1341366
  Коф Г.М. Сергій Іванович Мартиновський / Г.М. Коф. – Харків : Т-во політкаторжан, 1932. – 55 с.
1341367
  Хінкулов Л. Сергій Іванович Маслов (1880-1957) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 161-162
1341368
  Медведська Л.О. Сергій Іванович Муравйов-Апостол / Л.О. Медведська. – К, 1961. – 148с.
1341369
   Сергій Іванович Пирожков / НАН України ; [відп. ред.: В.А. Денисенко, А.В. Денисенко]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 204, [3] с., [13] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – Сер. зазсновано в 1968 р. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-356-8
1341370
   Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104


  Сергій Іванович Спасокукоцький (1870-1943) - російський і радянський вчений, хірург, творець радянської клінічної школи. Відомий за видатний внесок в області шлунково-кишкової і легеневої хірургії, вирішенні проблеми переливання крові. Академік АН СРСР.
1341371
  Берзін П.С. Сергій Іванович Тихенко - науковець, практик та викладач радянського кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 745-767. – ISBN 978-617-7020-05-8
1341372
   Сергій Іванович Тихенко : [Некролог] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 112-113. – (Серія права ; № 12)
1341373
  Матишевський П.С. Сергій Іванович Тихенко (до 70-річчя з дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності) // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
1341374
  Москаленко Леся Сергій Канаєв: Я влаштовував дівчатам екскурсії по Москві : обличчя туризму / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45
1341375
  Квик С. Сергій Квик: "Бажання постійно вчитися і здобувати нові знання мені прищипила Політехніка" / вела розмову Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 74-75. – ISSN 2709-3107
1341376
   Сергій Квіт - голова НАЗЯВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1341377
   Сергій Квіт і опір системи: куди рухається освіта?
1341378
  Онищенко О. Сергій Квіт: На реформи наважуся ....А що мені може завадити? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 1, 12


  Чи змінилося щось у Міносвіти, а отже - і в самій галузі? Інтерв"ю з Міністром освіти і науки України Сергієм Квіт.
1341379
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 18-19
1341380
  Слабошпицький М. Сергій Кисельов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 19
1341381
  Супруненко О.Б. Сергій Климентійович Кульжицький: музейник, етнограф і педагог : (до 150-річчя від дня народження) // Старожитності Посулля : пам"яті С.К. Кульжинського (1867-1943) : зб. наук. праць / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: Біляєва С.О. та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2017. – С. 5-21. – ISBN 978-966-8999-84-0
1341382
   Сергій Козьяков - юрист року! // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  "Видання "Best Lawyers Intermational" (найстаріше в світі та найавторитетніше рейтингове видання в галузі юриспруденції) визнало Сергія Козьякова, доц. кафедри міжнародного приватного права ІМВ юристом року у сфері міжнародного торгового права".
1341383
  Лопата П. Сергій Конончук // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 4 жовтня (число 38). – С. 12


  До 100-ліття з дня народження художника-графіка Сергія Конончука.
1341384
  Шевчук С. Сергій Корольов / С. Шевчук ; пер. з рос. Н. Сидорової. – Харків : ПЕТ, 2015. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-617-7155-63-7
1341385
  Ільченко М. Сергій Корольов : увертюра космічної ери / М. Ільченко, О. Копил, С. Тимченко // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 19-26. – ISSN 1819-7329
1341386
  Зосимович І.Д. Сергій Костянтинович Всехсвятський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 95-102. – ISBN 966-594-644-7
1341387
  Квурт Костянтин Сергій Кримський. Роздуми останніх років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 15-16 : Фото
1341388
   Сергій Кримський: життя як запит смислу / бесіду вів В. Верлока // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 137-159


  Інтерв"ю з Сергієм Борисовичем Кримським.
1341389
  Новикова Ніна Сергій Лагодюк - переможець обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2008" у номінації "Біологія" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 44-45
1341390
  Ковальов М. Сергій Лазо / М. Ковальов. – К, 1948. – 43с.
1341391
  Немиров І.І. Сергій Лазо / І.І. Немиров. – К., 1985. – 201с.
1341392
  Добровольська В.А. Сергій Левашов - науковець, педагог і громадський діяч // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 57-59


  С. В. Левашов - терапевт, державний і громадський діяч; член-кореспондент Паризького терапевтичного товариства (1899 р.), голова Товариства російських лікарів (1905 р.), ректор Новоросійського університетцу (сьогодні - Одеський національний університет ...
1341393
   Сергій Левове Серце у спогодах рідних, друзів, соратників, шанувальників : [альманах / упорядкування та макетування: Л. Кузнєцова]. – Київ : Такі справи, 2009. – 151, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7205-54-7
1341394
  Литвин С. Сергій Литвин: "У моєму житті і в науці українська державність - понад усе". Інтерв"ю з ювіляром / розмову вела В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 14-25. – ISSN 2409-9805
1341395
  Добровольська В.В. Сергій Литвин: біографічний нарис (реконструкція життєвих та творчих сходинок) / В.В. Добровольська, М О. Збанацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 2409-9805
1341396
  Падура М. Сергій Литвиненко у Львові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 13


  Про спадщину українського скульптора і художника, який зазнав гонінь від польської та більшовицької влади.
1341397
  Герей В. Сергій Лифар: танець життя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 12-13
1341398
  Свято С. Сергій Лозниця: анатомія чутливості // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 46-48. – ISSN 1562-3238


  Сергій Лозниця (н.1964) – сценарист, украинский кинорежиссёр-документалист
1341399
  Немцова В. Сергій Максимович Солодовник (1915 - 1991) / В. Немцова, Л. Пономарьова // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 118-119. – ISSN 0130-1799


  Український художник і педагог, професор Харківського художнього інституту С.М. Солодовник - помітна фігура у художньому житті міста післявоєнного періоду.
1341400
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк - тероборонець із позивним "письменник" / спілкувався Анатолій Левицький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 25 червня (№ 6-7)
1341401
  Лук"янчук Г. Сергій Мартинюк і його "Того, хто йде, важко спинити" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
1341402
  Мартинюк С. Сергій Мартинюк: "Створити нову націю із попелу старої" / розмову вів Анатолій Зборовський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 15
1341403
   Сергій Марченко: не буде видатків, які не будуть переглянуті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 7. – ISSN 2219-5793
1341404
  Бадрак Б.М. Сергій Маслов - дослідник панегіричної спадщини Івана Величковського // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 59-63. – ISBN 966-72-77-79-8
1341405
  Ємчук О.І. Сергій Маслов – учений і педагог // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С.200-208. – ISSN 0320-9466


  Здійснено загальний огляд його наукової спадщини, проаналізовано при- чини існування значної кількості ненадрукованих праць Сергія Івановича Маслова (1880–1957), що зберігаються в особовому архіві вченого.
1341406
   Сергій Маслов 1902-1927. – Київ, 1927. – 50 с. : порт. Маслова С.3. – (Українські біологи ; 25)


  На тит. стор. прим. №1513400 дарчий надпис С. Маслова : Галині Кіндратівні Сидоренко та Григорію Давидовичу ..., кращим моїм учням з дружнім привітом 1946. VII.3
1341407
  Матяш І. Сергій Маслов і архівна справа // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.197-216 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
1341408
  Мерінг В. Сергій Мерінг: міністр торгівлі та промисловості урядів гетьманату Павла Скоропадського (24.10. - 14.12.1918 р.) // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 112-117. – ISBN 978-617-7399-06-2
1341409
  Любовець Н.І. Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 153-175. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1341410
  Рудая С.П. Сергій Миколайович Виноградський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С.104-107. – ISSN 0374-3896
1341411
   Сергій Миколайович Савенков (нар. 1964) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 48-49. – ISBN 966-594-277-8
1341412
   Сергій Миколайович Швидкий : біобібліогр. покажчик : (до 60-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т, Бібліотека ; [упоряд. О.Г. Тищенко ; вступ. ст. О.Л. Біличенко ; редактори: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 23, [1] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 19-22. – Бібліогр.: с. 11-18. – (Серія "Біобібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 1)
1341413
   Сергій Михайлович Ейзенштейн. Короткий покажчик рекоменд. літ-ри.. – Львів, 1968. – 31с.
1341414
  Усенко І.Б. Сергій Михайлович Іваницький-Василенко і його дослідження джерел магдебурзького права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.113-122. – ISSN 0869-2491
1341415
   Сергій Михайлович Куделко - вчений-історик, музеєзнавець і краєзнавець : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Держ. заклад "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [укладач Н.І. Полянська ; редактор С.М. Миценко ]. – Харків : [б. в.], 2011. – 67, [1] с. – Імен. покажч.: с. 62-67. – (Краєзнавці Слобожанщини)
1341416
   Сергій Михайлович Левитський (до 80-річчя від дня народження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-5. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817
1341417
   Сергій Михайлович Левитський (нар. 1926) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 68-69. – ISBN 966-594-277-8
1341418
  Юренко О.П. Сергій Михайлович Мазлах (Сергій Григорович Робсман) // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 321-338. – ISBN 966-02-2441-9
1341419
   Сергій Михайлович Чуйко : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: О.К. Гайко, О.А. Денисова ; наук. ред.: Л.М. Тищенко ; ред.: Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2019. – 63, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 48-63. – (Серія "Бібліографія вчених ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" ; вип. 2)
1341420
  Ципердюк І. Сергій Набока та його роль у створенні київського бюро української редакції радіо "Свобода" // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 340-349. – ISSN 2078-1911
1341421
  Осьмачка Т. Сергій Олександрович Єфремов // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2002. – № 150. – С.129-139
1341422
  Шандра В.С. Сергій Олександрович Кокошкін 1847-1856 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 195-207 : Фото С.341. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1847-1856
1341423
  Климов А. Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю / А. Климов, І. Ключнєва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 83-87


  Луганський археолог, краєзнавець, педагог, Художник С. О. Локтюшев.
1341424
  Ключнєва Ірина Миколаївна Сергій Олександрович Локтюшев : (до 60-річчя від дня трагічної загибелі) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 93-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
1341425
  Глушков В.М. Сергій Олексійович Лебедєв / В.М. Глушков, З.Л. Рабинович, Л.В. Цукерник. – Київ, 1979. – 51 с.
1341426
  Дзюба М. Сергій Параджанов // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-22. – ISSN 1562-3238
1341427
  Загребельний М.П. Сергій Параджанов / М. Загребельний ; [пер. з рос. М.В. Кракан ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-617-7013-27-2
1341428
  Наєнко М. Сергій Параджанов // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 312-314
1341429
   Сергій Параджанов і Україна / упорядник Л. Брюховецька. – Вид. 2-ге. – Харків : Києво-Могилянська академія, 2015. – 285, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Кінематографічні студії ; вип. 1). – ISBN 978-966-518-686-1
1341430
  Тримбач С. Сергій Параджанов пролетів над Львовом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1-2 вересня (№ 153/154). – С. 32


  В останній декаді серпня відбувся незвичний фестиваль.
1341431
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Свято назавжди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 154). – С. 7


  У Львові відбувся вже III Міжнародний фестиваль пам"яті митця.
1341432
  Тримбач С. Сергій Параджанов. Тексти й контексти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 11
1341433
  Шекет Ю. Сергій Параджанов: "Нетерпимий до сірого" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 128-143. – ISSN 1819-6268


  «Він робить мистецтво з усього: накриє стіл до вечері – мистецтво, поставить у склянку засохлу гілку – мистецтво, зсуне кадр усього на сантиметр – і ви ахнете», – казав Андрій Тарковський про Сергія Параджанова. «Він був геній навіжених вигадок, і ...
1341434
   Сергій Петрович Головатий // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 147-150. – ISBN 978-966-924-219-8
1341435
   Сергій Петрович Кулик (нар. 1955) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 114. – ISBN 966-594-277-8
1341436
  Ковалів Ю. Сергій Пилипенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
1341437
  Пирожков С. Сергій Пирожков: "Керівництво держави не завжди дослухалось до науки" / розмову вів Володимир Семиноженко // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Листопад (№ 43/44). – С. 7
1341438
   Сергій Плачинда / НСПУ, Київська організація НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 2
1341439
  Злупко С.М. Сергій Подолинський - вчений, мислитель, революціонер / С.М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1990. – 192 с.
1341440
  Дешевенко Л.П. Сергій Подолинський - фундатор української школи фізичної економії / Л.П. Дешевенко, С.І. Щербина // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2018. – С. 31-40. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (25)). – ISSN 2078-1628
1341441
  Злупко С.М. Сергій Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 188-189. – ISBN 966-346-208-6
1341442
  Шляхтун П.П. Сергій Подолинський // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 103-104. – ISBN 978-611-01-0097-7
1341443
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1341444
  Безродний Є.Ф. Сергій Подолинський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 248-253. – ISBN 978-966-667-690-3
1341445
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський і українське інтелектуальне середовище // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 72-81. – ISBN 978-966-551-327-8


  Хронологічні рамки дослідження визначені від початку навчання в Київському університеті та до часу, коли через хворобу український діяч відійшов від справи. Під час навчання в університеті (1867-1871 рр.) найбільшим другом С. Подолинського був Микола ...
1341446
  Василик О. Сергій Подолинський про зародження промисловості в Україні // Джерела економічної україністики. / Щургот В.И. – Львів, 1993. – С. 17-27
1341447
  Марцинішин Ю.Д. Сергій Подолинський як об"єкт вивчення радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 21-23. – ISBN 966-2980-20-2
1341448
  Маслюченко С.П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 168-176. – ISBN 966-551-178-5
1341449
  Корнійчук Л. Сергій Подолінський та його космопланетарна теорія суспільно-економічного розвитку // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 6-10. – ISSN 0130-7037
1341450
  Акімочкін Олександр Сергій Почтовий: "Кожен представник UM Air за кордоном - це людина-оркестр" : Інформаційно-рекламний блок UM Air / Акімочкін Олександр, Медзик Анатолій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-22 : Іл.
1341451
  Загайкевич А. Сергій Проскурня. In Memoriam / А. Загайкевич, В. Жежера // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 38-39
1341452
  Бугаєнко Н.І. Сергій Прядко. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1966. – 26с.
1341453
  М"ясоїд П. Сергій Рубінштейн : життя висхідною // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.7-36. – ISSN 1810-2131
1341454
  Стефанський В.Л. Сергій Самойлович Гембицький - засновник гідрогеологічної секції НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / В.Л. Стефанський, І.С. Нікітенко, А.В. Дубовицька // Геологія та рудоносність України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Н.-д. ін-т геології. – Дніпро, 2016. – Т. 2, вип. 1. – С. 7-10 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2415-7848
1341455
  Світловський С. Сергій Світловський: альбом. / С. Світловський. – К., 1989. – 136с.
1341456
  Скринченко В.А. Сергій Скринченко: життя і творчість // Collegium : международный научный журнал / Киев. нац. ун-т им.Тараса Шевченко, Ин-т международных отношений. – Київ, 2005. – № 21. – С. 233-238
1341457
  Сніжко С. Сергій Сніжко: "Перспективи відкриваються для тих, хто не боїться труднощів…" // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 75-85. – ISSN 0868-6939
1341458
  Артамонов Сергій Таращук та його внесок у збереження Бузького Гарду / Артамонов, , Г.В. Коломієць // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 7-9. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
1341459
  Кучеренко М. Сергій Федорович Грушевський: етапи життя і діяльності на ниві педагогіки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 33-45. – ISSN 2413-7065
1341460
   Сергій Федорович Клепко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [голов. ред.: Л.В. Литвинюк ; уклад.: Т.Є. Курєнкова, Л.А. Александрова ; вступ. ст.: В.В. Зелюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 115, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини" ; вип. № 4). – ISBN 966-7215-99-7
1341461
  Мацапура М.І. Сергій Фотійович Бесєдін / М.І. Мацапура. – К., 1965. – 50с.
1341462
  Панькова С. Сергій Шамрай - небіж і учень Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 361-373. – ISBN 966-7060-35-7
1341463
  Катола О. Сергій Шелухин (1864-1938): інтелектуал-державник на службі України // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2019. – Вип. 9 (27). – С. 367-375. – ISSN 2524-0331


  Був дійсним членом Київського юридичного товариства при університеті св. Володимира.
1341464
  Корнієнко К.В. Сергій Шелухин: роздуми на тему незалежності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 212-220. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  "У статті йдеться про постать Сергія Шелухина, видатного вченого, правника, громадсько-політичного діяча та патріота України. Ще зі студентських років С. Шелухин був активним учасником національного відродження, членом "української громади" Київського ...
1341465
  Стецюк Н. Сергій Шелухін і його державницька теорія походження назви "Україна" // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-58.
1341466
  Крижанівський В. Сергій Шелухін та єлисаветградці через призму листування початку 1890-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1341467
  Гетьманчук М.П. Сергій Шелухін: суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали / Гетьманчук М.П., Турчин Я.Б. – Львів, 2006. – 214с.
1341468
   Сергій Шкарлет - т.в.о. міністра // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  Уряд призначив Сергія Шкарлета тимчасово виконуючим обов"язки міністра освіти і науки України.
1341469
  Шкарлет С. Сергій Шкарлет: Університет, держава та партнерський бізнес // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 травня - 2 червня (№ 19/21). – С. 2


  На Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука".
1341470
  Петрученко О.А. Сергій Юлійович Вітте (1849-1915) - життя та діяльність // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (41). – С. 33-40. – ISSN 2077-9496
1341471
  Погрібна А. Сергій Якутович: козацька епоха на екрані // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 1562-3238
1341472
  Шатько Є.І. Сергійко і бригада. / Є.І. Шатько. – К., 1962. – 28с.
1341473
   Сергійчук Володимир Іванович : доктор історичних наук, професор : бібліогр. покажч. за 1987-2000 р. (до 50-річчя від дня народж.). – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 44 с.
1341474
  Казьмирчук М.Г. Сергійчук Володимир Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 285. – ISBN 96966-8060-04-0
1341475
   Сергійчук Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 431. – ISBN 978-966-439-754-1
1341476
   Сергійчук Володимир Іванович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 235. – ISBN 978-617-7530-19-9
1341477
  Марочко В. Сергійчук Володимир Іванович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 384-385. – ISBN 978-617-642-388-1
1341478
   Сергію Георгійовичу Могильному - 75 // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 43-44 : фото. – ISSN 2311-9780
1341479
   Сергію Івановичу Сніжку - 55! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-84. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1341480
   Сергію Павловичу Романчуку - 60 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817
1341481
   Сергію Павловичу Романчуку – 70 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  21 грудня 2014 р. виповнюється 70 років від дня народження знаного фізико-географа, доцента кафедри фізичної географії та геоекології, кандидата географічних наук Сергія Павловича Романчука.
1341482
   Сергію Пантелеймоновичу Сітьку - 65 років! // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 122-123. – ISSN 1023-2427
1341483
  Тихонов Николай Семенович Серго в горах : Поэма о Серго Орджоникидзе / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1958. – 590с.
1341484
   Серго Закараидзе. – Москва, 1966. – 22с.
1341485
  Церетели К.Д. Серго Закариадзе / К.Д. Церетели. – Москва, 1987. – 64с.
1341486
  Левин М.Б. Серго Закариадзе. / М.Б. Левин. – М., 1973. – 320с.
1341487
   Серго Кобуладзе -- иллюстратор : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Карбелашвили М. Ш,; Карбелашвили М. Ш,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1963. – 18л.
1341488
  Келеджеридзе А.К. Серго Орджоникидзе - журналист / А.К. Келеджеридзе. – Тбилиси, 1969. – 85с.
1341489
   Серго Орджоникидзе в Царицыне и Сталинграде. – Сталинград : Обл. кн-во, 1937. – 221, [3] с. : ил., портр.
1341490
   Серго Орджоникидзе в Якутской ссылке. – Якутск, 1976. – 96с.
1341491
  Дубинський-Мухадзе Серго Орджонікідзе / Дубинський-Мухадзе. – К, 1984. – 255с.
1341492
  Як М.А. Серденько, пісне моя : поезія / Микола Як. – Київ : ВІПОЛ, 2006. – 184с. – ISBN 5-8238-0858-5
1341493
  Мориквас Н. Сердечна вольниця Миколи Петренка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 157-161. – ISSN 0868-4790
1341494
  Хоткевич Г. Сердечна опіка : Оповідання / Г. Хоткевич. – Харків : Рух. – 31с.
1341495
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова / Є.С. Кравченко. – Київ, 1957. – 220 с.
1341496
  Кравченко Є.С. Сердечна розмова : оповідання / Є.С. Кравченко. – Київ : Держлітвидав України, 1967. – 450 с.
1341497
  Іванцова М. Сердечна терапія : роман / Міла Іванцова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 286, [2] с. – На обкл.: Від лауреатки конкурсу "Коронація слова" та: Перше кохання й останній шанс. – ISBN 978-966-14-3846-9
1341498
  Шишаев Б.М. Сердечная боль / Б.М. Шишаев. – М, 1985. – 393с.
1341499
  Батушкин В.В. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса. Диагностика и лечение / В.В. Батушкин, Н.А. Комаревич // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2012. – № 3. – С. 68-83


  В статье обсуждаются современные причины развития сердечной недостаточности с сохраненой фракцией выброса, особенности протекания этого заболевания в различных группах больных, представлены принципы диагностики и варианты ведения пациентов в ...
1341500
  Жовнир В.А. Сердечная недостаточность у детей: основные принципы лечения / В.А. Жовнир, Г.В. Емец // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 57-64


  Сердечная недостаточность- клинический синдром, при котором сердце не способно обеспечивать выброс, необходимый для поддержания метаболических потребностей организма.
1341501
  Бакуменко О. Сердечний поет і лікар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 9, 17


  До 80-річчя Закордонця Леоніда Олексійовича — українського поета, члена Національної Спілки письменників України, за фахом лікаря-кардіолога.
1341502
  Христов Димитр Сердечний ритм : поезії / пер. з болг. О. Різниченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 54-55. – ISSN 0320 - 8370
1341503
  Блідченко В.В. Сердечні страждання Ольги Кобилянської: поезії в прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 46-49


  Статтю присвячено драматичній сторінці у творчості Ольги Кобилянської - нерозділеному коханню, відображеному у поезії в прозі
1341504
  Коковський Ф.М. Сердечні струни : поезії / Франц Коковський. – Львів : Накл. Михайла Петрицького ; [Із "Загальної друк."], 1907. – 62 с.
1341505
  Мартынов А.А. Сердечно-болевой синдром / А.А. Мартынов. – Петрозаводск, 1989. – 92с.
1341506
  Деев В.М. Сердечно-сосудистая деятельность при различных состояниях желудка : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Деев В.М.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 19л.
1341507
   Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых. – Москва, 1988. – 214с.
1341508
  Павуле А.П. Сердечно-сосудистые условные рефлексы на болевое раздражение. : Автореф... канд. мед.наук: / Павуле А.П.; Латв. гос. ун-т. Мед. ф-тет. – Рига, 1950. – 8 с.
1341509
  Гуррагча Ж. Сердечно близкий мир / Ж. Гуррагча. – М., 1988. – 52с.
1341510
  Волженский С.В. Сердечное слово : Обязанности и круг деятельности нар. наставника : (Посвящается нар. наставникам) / С. Волженский. – Москва : т-во тип. А.И. Мамонтова, 1895. – 30 с.
1341511
  Пятков Г.И. Сердечность. Лирика / Г.И. Пятков. – К., 1963. – 115с.
1341512
  Гацура В.В. Сердечные гликозиды в комплексной фармакотерапии недостаточности сердца / В.В. Гацура, А.Н. Кудрин. – Москва, 1983. – 224с.
1341513
  Гарбер Н. Сердечные истории Пушкинских гор // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 11 (694). – С. 16-26. – ISSN 0132-2036


  Уввічнення пам"яті О.С. Пушкіна.
1341514
  Деверо Джуд Сердечные перемены // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 5-132. – (Откровение ; Вып. 27)
1341515
  Терновой Сердечный больной и лес / Терновой, Л.З. Гейхман. – Киев, 1978. – 190с.
1341516
  Шоломова С.Б. Сердечный отклик : этюды о Варламе Шаламове / Софья Шоломова. – Харьков : Права людини, 2015. – 334, [2] с., [6] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 317-331. – ISBN 978-617-7266-37-1
1341517
  Ашинов Х Сердечный перекресток : повести и рассказы : пер. с адыгейск. / Хазрет Ашинов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с.
1341518
  Назаров Роман Сердечный подход к поваренной соли : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
1341519
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – Л., 1957. – 111с.
1341520
  Кустов П.П. Сердечный разговор / П.П. Кустов. – М., 1964. – 32с.
1341521
   Сердечный рассказ. – Ставрополь, 1944
1341522
  Магицкий Е. Сердечный ритм / Е. Магицкий. – Фрунзе, 1969. – 40с.
1341523
  Кротовский Алексей Сердечный тоннель / Кротовский Алексей, Новикова Марина // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 170-176 : іл.
1341524
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Сердешна Оксана. Т. 1


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1341525
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повисть Грыцька Основьяненка // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 56 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1341526
  Квітка-Основ"яненко Сердешна Оксана : Повість / Квітка-Основ"яненко. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 104с.
1341527
   Сердика = Akademie Bulgare des sciences. – София : Българската Академия на Науките
Т. 2 : Археологически материали и проучвания. – 1989. – 163 с. : ил.
1341528
  Мороз Л. Сердита репліка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 115-116. – ISSN 0236-1477


  Критична стаття на статтю В. Даниленка "Танець над прірвою: смерть Григора Тютюнника у дзеркалі аналітичної психології ("СіЧ" № 12, 2011)
1341529
  Прох Л.З. Сердитые и добрые ветры / Л.З. Прох. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 151с.
1341530
  Меттер И.М. Сердитый бригадир / И.М. Меттер. – Л., 1960. – 136с.
1341531
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 60-64
1341532
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 60-64
1341533
  Дмитрук Андрей Сердобольный вампир : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 60-64
1341534
  Бульин Н.П. Сердобск. / Н.П. Бульин, С.М. Махалкин. – Саратов, 1979. – 39с.
1341535
  Гусельникова Е.Н. Сердобские юные мичуринцы / Е.Н. Гусельникова. – Москва, 1956. – 95 с.
1341536
  Лысцов И.В. Сердолик / И.В. Лысцов. – М., 1967. – 144с.
1341537
  Кондрашенко Л.И. Сердолик / Л.И. Кондрашенко. – Симферополь : Крым, 1970. – 87с.
1341538
  Савинов Е.Ф. Сердолик. Новые стихи. / Е.Ф. Савинов. – Ярославль, 1966. – 103с.
1341539
  Туманова З.А. Сердоликовый ключ. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1967. – 240с.
1341540
  Єніна В. Сердолікова усмішка : повість / В. Єніна. – Київ : Веселка, 1967. – 96 с.
1341541
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные / Н.Т. Сизов. – М., 1962. – 335с.
1341542
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные. Арбат и Селенга : повести / Н.Т. Сизов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 384с.
1341543
  Сизов Н.Т. Сердца беспокойные. Наследники : Повесть. Роман / Н.Т. Сизов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 575с.
1341544
  Бакалов А.П. Сердца бьются вместе / Бакалов А.П., Тимофеев Д.Т. – Москва : Воениздат, 1960. – 128 с. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
1341545
  Матюшкин Н.И. Сердца бьются рядом / Н.И. Матюшкин. – М., 1965. – 151с.
1341546
  Свистунов И.И. Сердца в строю / И.И. Свистунов. – Магадан, 1972. – 400с.
1341547
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1959. – 407с.
1341548
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – М., 1963. – 408с.
1341549
  Свистунов И.И. Сердца в строю. Роман / И.И. Свистунов. – Москва, 1967. – 396с.
1341550
  Лавлинский Л.И. Сердца взрывная сила / Л.И. Лавлинский. – М. : Советский писатель, 1972. – 319 с.
1341551
  Иванов Б.В. Сердца друзей / Б.В. Иванов, Н.В. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1980. – 109с.
1341552
  Иванов Н.И. Сердца живые звуки. / Н.И. Иванов. – Чебоксары, 1989. – 172с.
1341553
   Сердца зажигали огнем. – М., 1987. – 238с.
1341554
  Преминина Елена Владимировна Сердца засеять книжными словами : древняя история и капсула времени // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 33-35. – ISSN 1727-4893


  На высоком берегу Волги в зелени парков и бульваров раскинулся Ярославль. Трудно поверить, что ему скоро исполнится 1000 лет. Немногие города России могут сравниться с Ярославлем по богатству истории, по красоте и уникальности архитектурных памятников. ...
1341555
   Сердца и звезды. – Ростов н/Д, 1968. – 91с.
1341556
  Новоскольцев В.А. Сердца и кольца. Рассказы / В.А. Новоскольцев. – М., 1962. – 72с.
1341557
  Погромский Н.А. Сердца и руки. Стихи / Н.А. Погромский. – Луганск, 1961. – 75с.
1341558
   Сердца из крепкого булата. – М., 1990. – 557с.
1341559
  Богомолов В.О. Сердца моего боль : повести, рассказы / В.О. Богомолов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 543 с. : ил., портр. – (Библиотечная серия)
1341560
  Богомолов В.О. Сердца моего боль : сборник / В.О. Богомолов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 543 с.
1341561
  Серман Б.Е. Сердца моего дневник / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1962. – 151с.
1341562
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; [пер. с эст. Г. Рейтсака]. – Таллин : Эстгосиздат, 1955. – 366 с.
1341563
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака. – Москва : Советский писатель, 1956. – 597, [3] с., [1] л. цв. ил.
1341564
  Крустен Э.Я. Сердца молодых : роман / Эрни Крустен ; пер. с эст. Г. Рейтсака ; [ил.: М.Е. Новиков]. – Москва : Советский писатель, 1960. – 710 с.
1341565
  Удалов В. Сердца остаются в стрью / В. Удалов. – Куйбышев, 1968. – 72с.
1341566
  Махров Х. Сердца первое волнение. / Х. Махров. – Пермь, 1959. – 180с.
1341567
  Поляков Н.В. Сердца под флагом. / Н.В. Поляков. – М., 1959. – 79с.
1341568
  Кравцов А.Ф. Сердца продолжают стучать / А.Ф. Кравцов. – Х., 1959. – 80с.
1341569
  Лидин В.Г. Сердца своего тень / В.Г. Лидин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 559с.
1341570
  Котов М. Сердца смелых. / М. Котов, В. Лясковский. – М., 1945. – 111с.
1341571
  Сидельников И.В. Сердца согревала любовь / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1962. – 291с.
1341572
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 416с.
1341573
  Дедюхин Б.В. Сердца сокрушенные / Б.В. Дедюхин. – Саратов, 1990. – 413с.
1341574
  Ерикеев А.Ф. Сердца тихий разговор / А.Ф. Ерикеев. – Москва, 1964. – 32 с.
1341575
   Сердца товарищей моих. – Алма-Ата, 1982. – 187с.
1341576
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Львов : Книжно-журнальное изд-во, 1955. – 324с.
1341577
  Лондон Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1957. – 327с.
1341578
   Сердца чуткого прозреньем.... – М., 1991. – 557с.
1341579
  Дубровин Б.С. Сердца, неведомые миру / Б.С. Дубровин. – М, 1964. – 143с.
1341580
  Кованов В.В. Сердца, отданные людям / В.В. Кованов. – М, 1979. – 288с.
1341581
   Сердца, отданные революции. – Свердловск, 1971. – 352с.
1341582
   Сердца, отданные Элладе. Памяти греческих патриотов, меценатов и просветителей братьев Зосимов / Нежинское город. о-во греков им. братьев Зосимов, Музей редкостной книги Нежинского гос. ун-та им. Николая Гоголя ; [отв. ред.: Л. Приплавко-Милосова ; авт. предисл.: Л. Приплавко-Милосова, Х.П. Ласкаридис ; пер. с греч.: Л. Макарова]. – Нежин : Лук"яненко В.В., 2009. – 120 с., 4 л. фот. : ил., фотогр. – Текст укр., рус. и греч. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Жизнь замечательных греков Украины) (Греки в Нежине ; вып. 5). – ISBN 978-966-2185-01-0


  Содерж.: Слово о книге / Л. Приплавко-Милосов ; Дорога дружбы / Л. Горлач ; Пролог / Х. Ласкаридис ; Сердца, отданные Элладе / А. Морозов ; Духовная и филантропическая деятельность братьев Зосимов в Греции / С. Эрголавос ; Братья Зосимы в ...
1341583
  Маккалерс К. Сердце-одинокий охотник : роман // Моя Антония : роман / У. Кэсер. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – С. 215-495. – (Зарубежный роман XX века)
1341584
  Сарсенбаев А. Сердце-щит : стихи / Абу Сарсенбаев ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1958. – 195 с.
1341585
  Контский Ф.М. Сердце - изумительный орган / Ф.М. Контский. – Йошкар-Ола, 1962. – 115 с.
1341586
  Лахути А. Сердце / А. Лахути; пер. с тадж. – Сталинабад-Л : Таджик. ГИЗ, 1938. – 23 с.
1341587
  Собко В. Сердце : Повесть / В. Собко; Авториз. пер. с укр. – Москва : Правда, 1952. – 72с. – (Б-ка "Огонек" ; № 29)
1341588
  Овсепян А.Р. Сердце : роман / А.Р. Овсепян. – Ереван, 1952. – 284 с.
1341589
  Спиров М.П. Сердце / М.П. Спиров. – Москва, 1956. – 139с.
1341590
  Регистан Г. Сердце / Г. Регистан. – М., 1963. – 111с.
1341591
  Катаев И.И. Сердце / И.И. Катаев. – Москва, 1980. – 397с.
1341592
  Иванова Л.М. Сердце / Л.М. Иванова. – М, 1986. – 93с.
1341593
  Сосекі Нацуме Сердце : Роман // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С.34-122. – ISSN 0320 - 8370
1341594
  Слуцкис М. Сердце : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-53. – ISSN 0012-6756
1341595
  Чикотуев М. Сердце Абазашты / М. Чикотуев. – Москва, 1964. – 75 с.
1341596
  Бахори А. Сердце Адолат : повести : пер. с тадж. / Абдумалик Бахори. – Москва : Советский писатель, 1982. – 120 с. : портр.
1341597
  Гадагатль А. Сердце адыга : стихотворения и поэмы / А. Гадагатль; пер. с адыг. – Москва : Советская Россия, 1963. – 123 с.
1341598
   Сердце Азии - в сердце Киева // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 69 : фото
1341599
  Рерих Н.К. Сердце Азии / Н.К. Рерих. – Минск, 1991. – 95с.
1341600
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – Москва : Советский писатель, 1955. – 178 с.
1341601
  Абилев Д. Сердце Алтая : роман в стихах / Д. Абилев ; авториз. пер. с каз. В. Луговского и А. Голембы. – 2-е изд. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1956. – 155 с.
1341602
  Хьертсберг У. Сердце ангела = Falling Angel : [роман] / Уильям Хьертсберг ; [пер. с англ. Ольги Исаевой]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 313, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – (Серия Нуар / сост.: Георгий Толстяков). – ISBN 5-9709-0162-8
1341603
   Сердце беседует с Лениным. – М., 1972. – 463с.
1341604
  Осыков Б.И. Сердце бойца. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1966. – 88 с.
1341605
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : Роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 574с.
1341606
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Владивосток, 1983. – 624с.
1341607
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура / Д.Д. Нагишкин. – Устинов, 1986. – 570с.
1341608
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура : роман / Д.Д. Нагишкин. – Москва : Просвещение, 1988. – 509с. – (Школьная библиотека)
1341609
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1953. – 704с.
1341610
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – МоскваЛ., 1953. – 608с.
1341611
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1954. – 668с.
1341612
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1972. – 640с.
1341613
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1987. – 669с.
1341614
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1987. – 605с.
1341615
  Нагишкин Д.Д. Сердце Бонивура. / Д.Д. Нагишкин. – Киев, 1988. – 522с.
1341616
  Гольц Т. Сердце брата. / Т. Гольц. – Душанбе, 1964. – 176 с.
1341617
  Ванина Л.В. Сердце будущей матери. / Л.В. Ванина. – Москва, 1974. – 96с.
1341618
  Яуовенко Е.Б. Сердце в библейской картине мира // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 5. – С. 105-121. – ISSN 1818-2968


  Людина в релігіях світу
1341619
  Чопич Б. Сердце в буре / Б. Чопич. – Москва, 1962. – 326с.
1341620
  Захаров Я.И. Сердце в карауле / Я.И. Захаров. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
1341621
  Фролов В.А. Сердце в наш 20 век / В.А. Фролов. – Москва, 1976. – 192с.
1341622
  Юров С.Ф. Сердце в ответе. / С.Ф. Юров. – Ярославль, 1964. – 103с.
1341623
  Стрелков В.А. Сердце в пути / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1963. – 40с.
1341624
  Пэнн А. Сердце в пути / А. Пэнн. – Москва, 1965. – 167с.
1341625
  Гарнакерьян А.Г. Сердце в разведке / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1964. – 128с.
1341626
  Задонский Н.А. Сердце в ремонте / Н.А. Задонский. – Воронеж, 1936. – 107с.
1341627
  Лившиц Д.Л. Сердце в строю / Д.Л. Лившиц. – Новосибирск, 1967. – 54 с.
1341628
  Петров И.Ф. Сердце в томате / И.Ф. Петров. – Новосибирск, 1964. – 114с.
1341629
  Растрепин Н.М. Сердце велит / Н.М. Растрепин. – М, 1965. – 112с.
1341630
  Тарба Н.З. Сердце весны : стихи / Нелли Тарба; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 60 с.
1341631
  Гали М. Сердце весны : стихи и поэмы / М. Гали. – Москва : Советская Россия, 1971
1341632
  Атаджанов А. Сердце видит раньше глаза : летопись наших дней / Атаджанов А. – 19. – Ашхабад : Туркмениздат, 1964. – 98 с.
1341633
  Исакина Юлия Сердце Вильнюса, или Страна, которой нет на карте // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 70-74 : фото
1341634
  Григ К. Сердце вне игры / К. Григ. – М., 1993. – 160с.
1341635
  Новосельнова Н.И. Сердце все слышит. Стихи / Н.И. Новосельнова. – Москва, 1972. – 79с.
1341636
  Копелев Л.З. Сердце всегда слева : Статьи и заметки о современной зарубежной литературе / Л. Копелев. – Москва : Советский писатель, 1960. – 520 с.
1341637
  Бердник О.П. Сердце вселенной : науч.-фантаст. повесть / О.П. Бердник ; пер. с укр. Н. Потатюк. – Ташкент : Еш гвардия, 1963. – 224 с.
1341638
  Рустам С. Сердце Гафура / Сулейман Рустам ;. – Киев : Азернешр,, 1959. – 221 с.
1341639
  Аджимамудов А.Е. Сердце героя : докум. повесть [о Герое Сов. Союза Г.К. Главацком] / Аджимамудов А.Е. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 63 с. : ил.
1341640
  Чачхалиа Киршал Сердце говорит : стихи / Киршал Чачхалиа ; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 116 с.
1341641
  Ураев С. Сердце Гудрата : роман / Сапар Ураев ; пер. с туркм. Л.Щипахиной. – Москва : Советский писатель, 1990. – 393 с.
1341642
  Лазарева А.Н. Сердце девичье : повести / А.Н. Лазарева; пер. с чуваш. В.Захарова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1983. – 176 с.
1341643
  Марчук В. Сердце для жизни / В. Марчук. – Алма-Ата, 1980. – 128 с.
1341644
   Сердце друга. – Москва, 1948. – 76с.
1341645
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – Москва : Военное издательство, 1955. – 206 с.
1341646
  Краснов Н.С. Сердце друга / Н.С. Краснов. – Куйбышев, 1956. – 99с.
1341647
  Возняк А.А. Сердце друга / А.А. Возняк. – Оренбург, 1962. – 83с.
1341648
  Фатьянов А.И. Сердце друга : Стихи / А.И. Фатьянов. – Москва : Современник, 1973. – 223с.
1341649
  Казакевич Э.Г. Сердце друга / Э.Г. Казакевич. – М : Военное издательство, 1990. – 320 с.
1341650
  Дэвис Н. Сердце Европы / Норман Дэвис ; [перевод: Н. Ярцев, О. Нитопчук]. – Москва ; Вроцлав : Летний сад ; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака, 2010. – 527, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98856-058-6
1341651
  Лакшми Сердце женщины / Лакшми. – М., 1966. – 143с.
1341652
   Сердце женщины. – Л., 1988. – 461с.
1341653
  Титов К.М. Сердце земли : Стихи / К.М. Титов. – Минск : Госиздат БССР, Ред. худож.лит., 1958. – 113с.
1341654
  Яковлев Ю.Я. Сердце земли / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1967. – 240с.
1341655
  Рабаданов С. Сердце земли / С. Рабаданов. – Москва, 1967. – 80с.
1341656
  Шапиева У. Сердце земли : роман / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 281 с.
1341657
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва, 1964. – 366с.
1341658
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 144с.
1341659
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – М, 1970. – 575с.
1341660
  Ефремов И.А. Сердце Змеи / И.А. Ефремов. – Минск, 1989. – 541с.
1341661
  Еникеев А.Н. Сердце знает : повесть и рассказы / А.Н. Еникеев; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1963. – 144 с.
1341662
  Миронов В.Н. Сердце зовет / В.Н. Миронов. – Уфа, 1959. – 112с.
1341663
  Юницкая М.С. Сердце зовет / М.С. Юницкая. – Брянск, 1959. – 36с.
1341664
  Саидов Б.С. Сердце зовет : стихи и поэмы / Билал Саидов ; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1970. – 48 с. : ил.
1341665
  Куняев Б.И. Сердце и ветер / Б.И. Куняев. – Рига, 1959. – 123с.
1341666
  Дзасохов М. Сердце и водопад : стихи / М. Дзасохов; пер. с осет. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 110 с.
1341667
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1984. – 45с. : Ил. – (Советы врача)
1341668
  Токарь А.В. Сердце и возраст / А.В. Токарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1987. – 80с. : Ил. – (Советы врача)
1341669
  Смирнов С.В. Сердце и дневник / С.В. Смирнов. – Москва, 1973. – 109с.
1341670
  Вельтман А.Ф. Сердце и Думка / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1986. – 252с.
1341671
  Мушкетик Ю.М. Сердце и камень : Роман и новеллы / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 287с.
1341672
  Курганов О.И. Сердце и камни / О.И. Курганов. – Москва, 1971. – 230с.
1341673
  Генри О. Сердце и крест / О. Генри. – Москва, 1993. – 363 с.
1341674
  Григорьев И.Н. Сердце и меч. / И.Н. Григорьев. – Москва, 1965. – 109с.
1341675
  Имерманис А.А. Сердце и море : стихи / Анатоль Имерманис ;. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 136 с.
1341676
  Куняев Б.И. Сердце и пуля : [стихи] / Борис Куняев ; [худож. М. Муйжуле]. – Рига : Лиесма, 1985. – 158, [6] с. – Текст парал. на рус. и лат. яз. - Миниатюрное издание
1341677
  Новиков И.И. Сердце и сосуды : Онтогенез и восстановление нейрорегуляторной системы / И.И. Новиков. – Минск : Навука і тэхника, 1990. – 238с.
1341678
  Тамбиан Н.Б. Сердце и спорт / Н.Б. Тамбиан. – М, 1962. – 46с.
1341679
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Физкультура и спорт" ; 7)
1341680
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев : Здоров"я, 1985. – 78 с. – Библиогр.: с. 76
1341681
  Амосов Н.М. Сердце и физические упражнения / Н.М. Амосов, И.В. Муравов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике. серия "Физкультура и спорт" ; № 8)
2. – 1985. – 64 с.
1341682
  Федоров В.И. Сердце Ивана / В.И. Федоров. – М., 1974. – 222с.
1341683
  Лукув М. Сердце или корона? // Viva ! Украина : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2011. – № 5 (166). – С. 68-75. – ISSN 1811-8984


  Принц Уильям - первый из Виндзоров, кому не пришлось ради чувств отказываться от права на трон. В истории британской королевской династии были отречения, любовные скандплы, интриги, разбттые сердца, драмы, даже смерти - и ни одной счастливой связи. ...
1341684
  Кипнис Борис Сердце империи : Сем чудес России // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – С. 88-92 : Фото
1341685
  Уинклер Б.К. Сердце ирландца
1341686
  Мацкевич О.В. Сердце каменных гор / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1962. – 184с.
1341687
  Чиков А.Ф. Сердце камня / А.Ф. Чиков. – Москва, 1978. – 127с.
1341688
  Уметалиев Т. Сердце киргиза : стихи / Т. Уметалиев. – Москва : Советский писатель, 1947. – 88 с.
1341689
  Куранов Ю.Н. Сердце ключей: Короткие рассказы, эссе, миниат / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1977. – 326с.
1341690
  Браун А. Сердце колокола. / А. Браун. – Москва, 1976. – 336с.
1341691
  Лаврик А.Г. Сердце комиссара / А.Г. Лаврик. – Тула, 1974. – 191с.
1341692
  Слобожан И.И. Сердце комиссара. / И.И. Слобожан. – Л., 1979. – 276с.
1341693
  Брыль Я. Сердце коммуниста / Я. Брыль. – Москва, 1957. – 48 с.
1341694
  Хорхе К.О. Сердце кубинца / К.О. Хорхе. – М, 1974. – 223с.
1341695
  Сергуненков Б.Н. Сердце Кутузова / Б.Н. Сергуненков. – Ленинград, 1980. – 16с.
1341696
  Джунусов К. Сердце любовью дышит = поэма : пер. с киргиз. Ю.Смішляева и др. / К. Джунусов. – Фрунзе : Кыргыстан, 1967. – 80 с.
1341697
  Терещенко М.І. Сердце людське / М.І. Терещенко. – К., 1962. – 68с.
1341698
  Вересов Д. Сердце льва : [роман] / Дмитрий Вересов, Феликс Разумовский. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 383 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-2086-9
1341699
  Яндиев Дж. Сердце матери : стихотворения / Дж. Яндиев. – Грозный, 1945. – 15 с.
1341700
  Хакимжанова М. Сердце матери : стихи / Мариям Хакимжанова; переводы. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 112 с.
1341701
  Малинин Н.А. Сердце матери / Н.А. Малинин. – Ульяновск, 1960. – 38с.
1341702
  Гершкович Ю.Л. Сердце матери / Ю.Л. Гершкович. – Владивосток, 1961. – 15с.
1341703
  Намжилов Ч.-Р. Сердце матери : поэма / Ч.-Р. Намжилов; пер. с бурят. А.Николаева. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1968. – 52 с.
1341704
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1976. – 223с.
1341705
   Сердце матери. – Барнаул, 1979. – 223с.
1341706
  Ющенко О. Сердце матери / О. Ющенко. – Москва, 1981. – 32 с.
1341707
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1985. – 654с.
1341708
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Алма-Ата, 1988. – 253с.
1341709
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Кишинев, 1988. – 399с.
1341710
  Воскресенская З.И. Сердце матери / З.И. Воскресенская. – Москва, 1989. – 221с.
1341711
  Роздабудько И. Сердце матери // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 11. – С. 278-293.


  Марія Заньковецька
1341712
  Калустова Н.Г. Сердце матери и правда революции: образ матери в творчестве М. Горького / Н.Г. Калустова. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с.
1341713
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Москва, 1966. – 400с.
1341714
  Воскресенская З.И. Сердце матери. - Сквозь ледяную мглу. - Встреча / З.И. Воскресенская. – Новосибирск, 1967. – 328с.
1341715
  Немоевский А. Сердце машины и другие новеллы. – Харьков, 1923. – 51с. – (Библиотека "Молодой рабочий" : серия беллетристики)
1341716
  Ибрагимов М.А. оглы Сердце Мединэ : рассказы / Мирза Ибрагимов ; пер. с азерб. В.Василевского. – Москва : Правда, 1981. – 64 с.
1341717
  Никулин Л.В. Сердце Мерседес. / Л.В. Никулин. – М, 1925. – 36с.
1341718
  Сурков А. Сердце мира : стихи о Москве / А. Сурков. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 76 с.
1341719
   Сердце мое - земля. – Курск, 1963. – 160с.
1341720
  Кариев М.К. Сердце мое - факел : повести / Максуд Кариев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 368 с.
1341721
  Исаакян А.С. Сердце мое на вершинах гор : стихотворения, поэмы, баллады, легенды, басни / Аветик Исаакян ; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 160 с.
1341722
   Сердце мое, Бурятия. – Улан-Удэ, 1970. – 340с.
1341723
  Бедзик Д.И. Сердце моего друга : роман / Дмитро Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1968. – 423 с.
1341724
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – Москва, 1975. – 480с.
1341725
  Левандовский А.П. Сердце моего Марата: Повесть о Жане Поле Марате / А.П. Левандовский. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 439 с.
1341726
  Альбирт И.М. Сердце моей земли : стихи / И.М. Альбирт; пер. с евр. – Москва : Современник, 1982. – 47 с.
1341727
   Сердце Молдавии. – М., 1949. – 163с.
1341728
  Вольный А.Г. Сердце молчать не может / А.Г. Вольный. – Тула, 1972. – 207с.
1341729
  Вольный А. Сердце молчать не может / А. Вольный. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Тула, 1978. – 191с.
1341730
  Бурба Георгий Сердце морского гиганта : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 80-92 : Іл.
1341731
  Хакимов Р.Г. Сердце на ладони / Р.Г. Хакимов. – Уфа, 1963. – 119с.
1341732
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 443 с.
1341733
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Минск : Белорусь, 1966. – 427 с.
1341734
  Мирзо Г. Сердце на ладони : стихи / Гаффар Мирзо ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1966. – 151 с.
1341735
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин; пер. с белорус. А. и З.Островских. – Москва : Художественная литература, 1969. – 400 с.
1341736
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Белорусь, 1970. – 398 с.
1341737
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 399 с.
1341738
  Шогенов Х. Сердце на ладони / Хабас Шогенов; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1977. – 79 с.
1341739
  Шамякин И.П. Сердце на ладони : роман / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 406 с.
1341740
  Артмане В. Сердце на ладони / Артмане В. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 267, [2] с., [24] л. ил. – (Мастера)
1341741
  Шамякин И.П. Сердце на ладони. -- Снежные зимы : романы / Иван Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1971. – 672 с.
1341742
  Смирнов С.В. Сердце на орбите / С.В. Смирнов. – Москва, 1965. – 179с.
1341743
  Томас Д. Сердце на рукаве // Преданно и верно / Дж.М. Лэндис. – Ярославль : Гринго, 1995. – С. 95-182. – (Храм любви). – ISBN 5-88723-005-3
1341744
  Чак А.Я. Сердце на тротуаре : стихи / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1966. – 183 с.
1341745
  Стегний П. Сердце на языке // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 68-72. – ISSN 0235-7089


  Мальтийский орден в России в эпоху Павла I.
1341746
  Криванчиков Н.Г. Сердце нараспашку. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1963. – 114с.
1341747
  Дворецкий Д.П. Сердце настежь / Д.П. Дворецкий. – М., 1968. – 95с.
1341748
   Сердце нашей Родины. – Свердловск, 1947. – 11с.
1341749
  Львов М.Л. Сердце не забудет / М.Л. Львов. – Калининград, 1988. – 414с.
1341750
  Жилкина Е. Сердце не забывает / Е. Жилкина. – Иркутск, 1958. – 104с.
1341751
  Мусс Р.А. Сердце не забывает / Р.А. Мусс. – Мурманск, 1964. – 62 с.
1341752
  Островский А.Н. Сердце не камень. / А.Н. Островский. – Москва, 1955. – 76с.
1341753
  Полянкер Г.И. Сердце не камень... / Г.И. Полянкер. – Киев : Молодь, 1957. – 184 с.
1341754
  Кесеги И. Сердце не меняют / И. Кесеги. – М., 1963. – 239с.
1341755
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – Воронеж, 1965. – 339с.
1341756
  Матюшин И.А. Сердце не обманет / И.А. Матюшин. – 3-е изд. – Воронеж, 1967. – 292с.
1341757
  Софронов А.В. Сердце не прощает / А.В. Софронов. – Москва, 1955. – 96с.
1341758
  Стецюк Я.Н. Сердце не умирает : документальная повесть / Я.Н. Стецюк. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 136 с.
1341759
  Кэбирли И. Сердце одно не радуется : стихи / И. Кэбирли. – Москва : Правда, 1974. – 32 с.
1341760
  Ерошенко В.Я. Сердце орла / В.Я. Ерошенко. – Белгород, 1962. – 214с.
1341761
  Гейченко С.С. Сердце оставляю вам / С.С. Гейченко. – М, 1983. – 47с.
1341762
  Суковский В.С. Сердце остается красивым / В.С. Суковский. – Симферополь, 1963. – 40с.
1341763
  Итигин А.С. Сердце остается молодым / А.С. Итигин. – Москва, 1982. – 247с.
1341764
  Устинов В.В. Сердце остается молодым. / В.В. Устинов. – Л., 1959. – 148с.
1341765
  Косенко П.П. Сердце остается одно. Достоевский в Казахстане / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1969. – 178 с.
1341766
  Скороходов М.А. Сердце остается чистым / М.А. Скороходов. – М., 1958. – 49с.
1341767
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – Киев : Радянська школа, 1972. – 244 с.
1341768
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 3-е изд. – К, 1973. – 244с.
1341769
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Киев, 1977. – 382с.
1341770
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Кишинев, 1979. – 622с.
1341771
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – Минск, 1981. – 288с.
1341772
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 7-е изд. – К, 1981. – 382с.
1341773
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – К, 1985. – 557с.
1341774
  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К, 1987. – 542с.
1341775
  Сухомлинский В Сердце отдаю детям / В Сухомлинский. – К, 1988. – 269с.
1341776
  Карп В.Б. Сердце открыто людям / В.Б. Карп. – Л., 1960. – 231с.
1341777
  Архангельский В.В. Сердце охотника : [для детей] / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 216 с., [4] л. ил. : ил.
1341778
  Ласманис Ю.Я. Сердце Перле : комедия в 3-х д. / ЮрисЛасманис; авториз. пер.с латыш. Л.Устинова. – Москва, 1962. – 86 с.
1341779
  Лобанов М.П. Сердце писателя. / М.П. Лобанов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 240 с.
1341780
  Василевский С В. Сердце победителя / С В. Василевский, . – Ленинград, 1945. – 130с.
1341781
  Аронов Д.М. Сердце под защитой / Д.М. Аронов. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 80с.
1341782
  Марьинский В.Д. Сердце поет / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1954. – 108с.
1341783
   Сердце поет. – М., 1958. – 85с.
1341784
   Сердце поет. – М., 1963. – 184с.
1341785
   Сердце поет. – Минск, 1964. – 237с.
1341786
   Сердце поет. – Кишинев, 1964. – 41с.
1341787
  Стафеев Г.И. Сердце полно вдохновенья / Г.И. Стафеев. – Тула, 1973. – 320с.
1341788
  Сидоренко Н.Н. Сердце помнит / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1966. – 223с.
1341789
   Сердце помнит. – Ставрополь, 1970. – 103с.
1341790
  Самсоненко С.С. Сердце помнит / С.С. Самсоненко. – Харьков, 1979. – 111с.
1341791
  Котов В.П. Сердце помнит их. / В.П. Котов. – М, 1957. – 27-39с.
1341792
  Панюшкин С.П. Сердце помнит. / С.П. Панюшкин. – Липецк, 1961. – 22с.
1341793
  Стаднюк И.Ф. Сердце помнит. / И.Ф. Стаднюк. – Москва, 1962. – 368с.
1341794
  Хаунен Н.А. Сердце помнит... / Н.А. Хаунен. – Пермь, 1964. – 120с.
1341795
  Соколов В.К. Сердце помнит... / В.К. Соколов. – Тула, 1966. – 207с.
1341796
  Савостин Н.С. Сердце поэзии: статьи, эссе. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1975. – 143с.
1341797
  Алазан В.М. Сердце поэта : стихи / В.М. Алазан. – Ереван : Совецкий писатель, 1958. – 111 с.
1341798
  Пулатов А. Сердце поэта / А. Пулатов. – Москва, 1981. – 48 с.
1341799
  Церетели А. Сердце поэта : стихотворения и поэмы / Акакий Церетели ;. – Москва : Художественная литература, 1990. – 430 с.
1341800
  Лучинецкий Е.П. Сердце принадлежит тебе. / Е.П. Лучинецкий. – Новосибирск, 1970. – 246с.
1341801
  Косарев Г.И. Сердце прощает / Г.И. Косарев. – М., 1978. – 223с.
1341802
  Скосырев П.Г. Сердце птицы / П.Г. Скосырев. – Москва, 1935. – 259с.
1341803
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1975. – 351с.
1341804
  Ковалев А Ю. Сердце распахнуто настежь / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1983. – 336с.
1341805
  Семанов С.Н. Сердце Родины / С.Н. Семанов. – М., 1977. – 200с.
1341806
   Сердце Родины. – М., 1981. – 152с.
1341807
   Сердце России. – М.
1. – 1978. – 446с.
1341808
   Сердце России. – М.
2. – 1981. – 510с.
1341809
  Рождественский И.Д. Сердце русское / И.Д. Рождественский. – М., 1966. – 207с.
1341810
  Кюнзегенш Ю.Ш. Сердце Саян : стихи, баллады, поэмы / Юрий Кюнзегенш; пер. с тувин. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1968. – 156 с.
1341811
  Алиева С.У. Сердце свое держу как свечу : по страницам современ. жен. прозы / С.У. Алиева. – Москва : Знание, 1991. – 61, [3] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Литература ; № 6/1991)
1341812
  Звонарев С. Сердце селовека : проза: фантастический рассказ // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 12 (939). – С. 54-57. – ISSN 0320-331Х
1341813
  Янтарев А.И. Сердце сердцу / А.И. Янтарев. – Ставрополь, 1962. – 112с.
1341814
  Лапин К.К. Сердце сержанта / К.К. Лапин. – М, 1962. – 176с.
1341815
  Рождественский И.Д. Сердце Сибири / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1944. – 46с.
1341816
  Львов С. Сердце слышит / С. Львов. – М., 1962. – 144с.
1341817
  Пакалн Я. Сердце советской Латвии / Я. Пакалн. – Рига, 1967. – 96с.
1341818
  Черняков М.В. Сердце солдата : стихи / М.В. Черняков. – Киев-Харьков : Украинское гос.изд., 1946. – 38 с.
1341819
  Евлахов С.С. Сердце солдата / С.С. Евлахов. – Москва, 1956. – 36с.
1341820
  Андрейкович Т.П. Сердце солдата : рассказы / Андрейкович Т.П. – Воронеж : Воронежское книжное издательство, 1960. – 56 с.
1341821
  Андреев В.М. Сердце солдата : [рассказы] / Андреев В.М. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1967. – 48 с.
1341822
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1971. – 288с.
1341823
  Коноплин А.В. Сердце солдата : повести и рассказы / А.В. Коноплин. – Москва : Современник, 1979. – 208с. – (Новинки "Современника")
1341824
   Сердце солдата : стихи поэтов-новосибирцев о Великой Отеч. войне и Сов. Армии / [сост., авт. предисл. и биогр. справок Ю. Мостков ; худож. Е. Зайцев]. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – 333 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1341825
  Туричин И.А. Сердце солдата / И.А. Туричин. – Л., 1990. – 204с.
1341826
  Стаднюк И.Ф. Сердце солдата. / И.Ф. Стаднюк. – Симферополь, 1954. – 284с.
1341827
   Сердце стадиона. – М., 1963. – 130с.
1341828
   Сердце степей. – М., 1960. – 80с.
1341829
  Лангман М.В. Сердце стучи! / М.В. Лангман. – Сталино, 1958. – 163с.
1341830
  Размшеар М. Сердце Сходу / М. Размшеар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 106 с.
1341831
  Макаров С.С. Сердце твое огневое / С.С. Макаров. – Иваново, 1959. – 88с.
1341832
  Бесаев Т.У. Сердце тому свидетель : рассказы / Тазрет Бесаев. – Орджоникидзе : Ир, 1973. – 376 с.
1341833
   Сердце тропиков // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 30-33 : Фото. – ISSN 1029-5828
1341834
  Гроссман М.С. Сердце турмана / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1962. – 411с.
1341835
  Горюшкин А.А. Сердце у дороги / А.А. Горюшкин. – М., 1983. – 63с.
1341836
  Сидки А. Сердце у каждого одно : пьесы / Агзам Сидки ; авториз. пер. с тадж. Л.Кандинова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 223 с.
1341837
  Солкин В. Сердце умиротворено в Абидосе // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 150-158. – ISSN 1681-7559


  Храмы Египта; культ Осириса
1341838
  Лиховид Т.Ф. Сердце Университета (путешествие по Бодлеанской библиотеке) / Татьяна Федоровна Лиховид, Дарья Александровна Ковалева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0869-608Х


  Библиотека Оксфордского университета, которая носит имя ее основателя сэра Тома Бодлея, является одной из старейших и богатейших научных библиотек Европы. Авторы, побывавшие в Оксфорде, рассказывают от истории библиотеки и о современной библиотечной ...
1341839
  Углов Ф.Г. Сердце хирурга : автобиографическая повесть / Ф.Г. Углов. – 3-е изд. – Ленинград : Детская литература, 1987. – 268с.
1341840
  Василиненко П.М. Сердце хірурга / П.М. Василиненко. – Ужгород, 1984. – 27с.
1341841
  Перегудов А.В. Сердце художника / А.В. Перегудов. – М, 1956. – 258с.
1341842
  Смольников И.Ф. Сердце художника : повесть о Валентине Серове / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1963. – 221с.
1341843
  Вербицкий А.Б. Сердце чекиста / А.Б. Вербицкий, Е.Н. Ефимов. – Москва, 1967. – 128с.
1341844
  Такала Р. Сердце человека / Р. Такала. – Петрозаводск, 1962. – 72с.
1341845
  Захаров В.Н. Сердце человека / В.Н. Захаров. – Чебоксары, 1968. – 95с.
1341846
  Багряна Э. Сердце человеческое : [стихи] ; / Элисавета Багряна ; пер. с болгр. [сост. и предисл. В.И. Злыднева]. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 263 с.


  Циклы: Вечная и святая. - Звезда моряка. - Сердце человеческое. - Мост. - Пять звезд.
1341847
  Васильев П.Н. Сердце человеческое / П.Н. Васильев. – Москва, 1974. – 301с.
1341848
  Никитюк З. Сердце Шотландии // Публічні люди : щомісячний суспільно-публіцистичний журнал / ТОВ "Форзац" ; голов. ред. О. Ходос. – Київ, 2018. – № 9 (169), вересень : Новий сезон. – C. 66-73
1341849
  Рузбех Х. Сердце, врученное бурям / Х. Рузбех. – М, 1962. – 188с.
1341850
  Гомазков О.А. Сердце, кровь и молекулярные регуляторы / О.А. Гомазков. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Биология ; № 8)
1341851
  Меджидов К. Сердце, оставленное в горах : романы / Кинс Меджидов ; пер. с лезг. – Москва : Современник, 1980. – 447 с.
1341852
   Сердце, отданное людям. – М., 1959. – 80с.
1341853
   Сердце, отданное людям. – Москва, 1964. – 191с.
1341854
  Антонов А.И. Сердце, отданное ниве : о Герое Соц Труда И.М. Семенове / А.И. Антонов. – Москва : Политиздат, 1985. – 112 с. : ил. – (Герои Советской Родины)
1341855
  Коралли В.Ф. Сердце, отданное эстраде : записки куплетиста из Одессы / В.Ф. Коралли. – Москва : Искусство, 1988. – 206 с.
1341856
  Гончаров Ю.Д. Сердце, полное света : Повести и рассказы / Ю.Д. Гончаров. – Москва : Советская Россия, 1975. – 447с.
1341857
  Тери С. Сердце, полное солнца / С. Тери. – Москва, 1958. – 204с.
1341858
   Сердце, пробитое пулей. – Чебоксары, 1975. – 98с.
1341859
  Орлов Б.Г. Сердце, солнце мое / Б.Г. Орлов. – М., 1963. – 160с.
1341860
  Кончаловская Н.П. Сердце. / Н.П. Кончаловская. – М., 1961. – 78с.
1341861
  Монье Жюль Сердце..., и все остальное / Монье Жюль, Монтиньяк Жорж. – 124 с.
1341862
  Луконин М.К. Сердцебиение / М.К. Луконин. – Москва, 1947. – 103с.
1341863
  Богатырев В.С. Сердцебиение : стихи и поэмы / В.С. Богатырев. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1975. – 134 с. : ил.
1341864
  Шкавро Л.Г. Сердцебиение / Л.Г. Шкавро. – М, 1979. – 143с.
1341865
  Терещенко Д.А. Сердцебиение / Д.А. Терещенко. – М., 1985. – 175с.
1341866
  Тарасенко Н.Ф. Сердцебиенье. / Н.Ф. Тарасенко. – Киев, 1975. – 91с.
1341867
  Кулагин В.А. Сердцевина / В.А. Кулагин. – Л., 1982. – 108с.
1341868
  Ковалевский С.И. Сердцевина / С.И. Ковалевский. – Л, 1984. – 71с.
1341869
  Ковалев К.Ф. Сердцевина / К.Ф. Ковалев. – М, 1987. – 157с.
1341870
  Давоян Р.Н. Сердцевина дерева : стихи / Р.Н. Давоян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
1341871
  Виан Борис Сердцедер : Романы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 480с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0440-4
1341872
  Бызов Б.Н. Сердцем брата / Б.Н. Бызов. – Саратов, 1980. – 23с.
1341873
  Пысин А.В. Сердцем добрым : избранная лирика / А.В. Пысин. – Минск, 1985. – 191 с.
1341874
  Кузьменко В.Я. Сердцем з тобою : вибрані поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 155 с.
1341875
  Галимов Ш. Сердцем и именем / Ш. Галимов. – Архангельск, 1981. – 240с.
1341876
   Сердцем и именем Ленина. – М., 1989. – 160с.
1341877
  Тарасенко Н.Ф. Сердцем и памятью. / Н.Ф. Тарасенко. – М., 1960. – 80с.
1341878
  Маковеев М.С. Сердцем к сердцу / М.С. Маковеев. – М., 1959. – 32с.
1341879
  Просвирнов М.И. Сердцем к сердцу. / М.И. Просвирнов. – Тула, 1967. – 48с.
1341880
   Сердцем не стареть // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35/1


  Перед очарованием Эдиты Пьехи невозможно устоять. Даже в свои восемьдесят с хвостиком лет она элегантна, женственна, интеллигентна и обаятельна. Такой и должна быть настоящая женщина в любом возрасте. Поэтому неудивительно, что мы решили заглянуть ...
1341881
  Сысуев Е.И. Сердцем подсказано / Е.И. Сысуев. – Тамбов, 1962. – 20с.
1341882
  Хахалин Л.А. Сердцем призванный / Л.А. Хахалин. – Москва : Политиздат, 1987. – 141 с.
1341883
  Богданов В.А. Сердцем прикасаюсь : стихи / В. Богданов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с. : ил.
1341884
   Сердцем прихилений до мислі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 145-146. – ISSN 0869-3595


  Мукомела Олександр Гнатович.
1341885
  Фролов В.В. Сердцем с тобой. / В.В. Фролов. – Архангельск, 1962. – 52с.
1341886
   Сердцем слушая революцию.... – 2-е изд. – Ленинград, 1985. – 36с.
1341887
   Сердцем согретая. – Магадан, 1969. – 287с.
1341888
  Гордеев С.М. Сердцем согретое / С.М. Гордеев. – М, 1958. – 138с.
1341889
  Земной В.П. Сердцем солдата / В.П. Земной. – Москва : Военное издательство, 1962. – 80 с.
1341890
  Гуленков С.М. Сердцем стучусь / С.М. Гуленков. – Куйбышев, 1968. – 31с.
1341891
  Курносенков К.М. Сердцу близкие. / К.М. Курносенков. – Ташкент, 1977. – 104с.
1341892
   Сердцу близкое. – Рязань, 1963. – 32с.
1341893
  Бродский А.И. Сердцу близкое / А.И. Бродский. – К, 1980. – 63с.
1341894
  Пляхин А.М. Сердцу близкое: Стихи и поэмы. / А.М. Пляхин. – Челябинск, 1982. – 111с.
1341895
  Клаус Л.Н. Сердцу дали слово. / Л.Н. Клаус. – Ташкент, 1962. – 64с.
1341896
  Яновский-Максимов Сердцу дорогие приметы. / Яновский-Максимов. – М, 1972. – 144с.
1341897
  Блынский Д.И. Сердцу милый край : [стихи и поэмы] / Дмитрий Блынский. – Орел : Орловская правда, 1957. – 107 с. : портр.
1341898
  Давыдов А.Д. Сердцу не дай остыть / А.Д. Давыдов. – Днепропетровск, 1979. – 176с.
1341899
  Политов В.И. Сердцу не прикажешь / В.И. Политов. – Волгоград, 1977. – 224с.
1341900
  Вишневецкая Р.Г. Сердцу не прикажешь / Р.Г. Вишневецкая. – Ленинград, 1990. – 24с.
1341901
  Брагинский М.Д. Сердцу не прикажешь. / М.Д. Брагинский. – Киев, 1972. – 63с.
1341902
  Есенин С.А. Сердцу снится май : стихи о любви / Сергей Есенин ; [сост. и предисл.: С. Кошечкин ; худож. И. Лаврова]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1985. – 244 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1341903
  Луценко Д.О. Сердцю співається: Вокальні твори на слова Д. Луценка. / Д.О. Луценко. – К., 1975. – 238с.
1341904
  Чілачава Р.Ш. Сердця в міцнім союзі / Р.Ш. Чілачава. – К., 1974. – 48с.
1341905
   Сердюков Віктор Михайлович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 135.
1341906
   Сердюков Віктор Михайлович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 247-248 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1341907
   Сердюков Віктор Михайлович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 256-257. – ISBN 978-966-439-961-3
1341908
   Сердюков Віктор Михайлович (1925-2002) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 146. – ISBN 966-95774-3-5
1341909
   Сердюков Віктор Михайлович (1925-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 431-432. – ISBN 978-966-439-754-1
1341910
  Арсанов С.А. Серебристая улыбка / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1965. – 64 с.
1341911
  Лисовский К.Л. Серебристые ели / К.Л. Лисовский. – Барнаул, 1959. – 202с.
1341912
  Кариев М. Серебристые листья : повесть, рассказы / М. Кариев. – Ташкент, 1973. – 152 с.
1341913
  Кариев М. Серебристые листья. / М. Кариев. – Ташкент, 1973. – 152с.
1341914
  Оклянский Ю.М. Серебристые облака / Ю.М. Оклянский. – Куйбышев, 1961. – 152с.
1341915
  Скуинь З. Серебристые облака / Зигмуд Скуинь;. – Рига, 1969. – 260 с.
1341916
  Бронштэн В.А. Серебристые облака / В.А. Бронштэн, Н.И. Гришин. – Москва : Наука, 1970. – 360 с.
1341917
  Губарев В.С. Серебристые облака / В.С. Губарев. – М, 1982. – 208с.
1341918
  Бронштэн В Серебристые облака и их наблюдение / В Бронштэн. – Москва : Наука, 1984. – 128 с.
1341919
   Серебристые облака.. – М, 1967. – 236с.
1341920
  Кременской А.А. Серебристые облака. Рассказы. / А.А. Кременской. – М., 1958. – 348с.
1341921
  Макшанихин П.В. Серебристые тополя / П.В. Макшанихин. – Свердловск, 1960. – 79с.
1341922
  Кузнецов Олег Серебристый всадник, поражающий дракона. Символы РВСН // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 72-74. – ISSN 0235-7089
1341923
  Осипов В.Д. Серебристый грибной дождь : Повести / В.Д. Осипов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 359с.
1341924
  Палмер В. Серебристый дуб / В. Палмер. – М, 1958. – 88с.
1341925
  Телегина В.Ф. Серебристый мой тополь / В.Ф. Телегина. – Москва, 1976. – 79с.
1341926
   Серебристый рассвет.. – Рига, 1965. – 125с.
1341927
  Эльчин Серебристый фургон : рассказы и повести / Теймур Эльчин ;. – Москва : Советский писатель, 1978. – 344 с.
1341928
  Хонинов М.В. Серебрится ковыль : стихи / Михаил Хонинов; перевод. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 28 с.
1341929
  Коломієць В. Серебрія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 29-34. – ISSN 0208-0710
1341930
  Индолев Н Л. Невойса Серебро-свинцовые месторождения Якутии / Н Л. Невойса Индолев. – Новосибирск, 1974. – 251с.
1341931
  Вегин П.В. Серебро / П.В. Вегин. – Москва, 1984. – 175с.
1341932
   Серебро. – Москва, 1986. – 15 с.
1341933
  Накайте Л. Серебро в археологических материалах Литвы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Накайте Л.; АН Литов.ССР.Ин-т истори. – Вильнюс, 1967. – 29л.
1341934
  Кобата А. Серебро в денежном обращении Восточной Азии / А. Кобата. – М., 1970. – 7с.
1341935
  Адамсон Э. Серебро в огне : стихи / Э. Адамсон ; пер. с латыш. В.Андреева и Л.Ждановой. – Рига : Лиесма, 1969. – 143 с. : ил.
1341936
  Латыш И.К. Серебро в природе (геохимия и минералогия) / И.К. Латыш; НАНУ; Инст.геохимии, минералогии и рудообразования. – Київ : АртЕК, 1997. – 136с. : іл. – ISBN 966-505-115-6
1341937
  Лещенко В.Ю. Серебро закамское / В.Ю. Лещенко. – Пермь, 1974. – 125с.
1341938
  Махмудова З.У. Серебро и золото в женских ювелирных украшениях на Кавказе во второй половине XX в.: проблема социокультурного замещения // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 100-114. – ISSN 0869-5415
1341939
  Могилевский Б.Л. Серебро из глины / Б.Л. Могилевский. – Москва-Ленинград : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1939. – 80 с.
1341940
  Шевелев В.В. Серебро или золото? / В.В. Шевелев. – М, 1981. – 127с.
1341941
   Серебро казахских зергеров: традиции в современном ювелирнм искусстве // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 135-144. – ISSN 1563-0102
1341942
  Заболотских Б.В. Серебро Ярославле / Б.В. Заболотских. – Москва, 1990. – 206с.
1341943
  Мастеров В.А. Серебро, сплавы и биметаллы на его основе / В.А. Мастеров, Ю.В. Саксонов. – Москва, 1979. – 296 с.
1341944
   Серебро.. – М, 1989. – 239с.
1341945
   Серебряков Валентин Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 432. – ISBN 978-966-439-754-1
1341946
   Серебрякова Зинаида Евгеньевна. – Москва, 1986. – 256с.
1341947
   Серебрякова Зинаида.. – М, 1987. – 304с.
1341948
  Габышев Н.А. Серебряная береза : рассказы / Николай Габышев; переводы. – Москва : Советская Россия, 1965. – 71 с.
1341949
  Габышев Н.А. Серебряная береза : рассказы / Николай Габышев; авториз. пер. с якут. С.Иванова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 364 с.
1341950
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 5-е доп. и перераб. изд. – Киев, 1968. – 104с.
1341951
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 6-е доп. и перераб. изд. – К., 1971. – 140с.
1341952
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – Изд. 7-е, доп. – Киев, 1977. – 164с.
1341953
  Бордон В.Е. Серебряная вода : корот. рассказы о ртути / В.Е. Бордон, Н.И. Плющевский. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 71 с. : ил.
1341954
  Кульский Л.А. Серебряная вода / Л.А. Кульский. – 9-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 134 с.
1341955
  Байтемиров Н. Серебряная волна : сборник стихов : пер. с киргиз. / Н. Байтемиров. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 140 с.
1341956
   Серебряная волынка.. – М, 1959. – 118с.
1341957
  Тиханов Николай Кузьмич Серебряная горбушка / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд., 1966. – 32с.
1341958
  Панасян С.А. Серебряная гроза: Повести, рассказы. / С.А. Панасян. – М., 1988. – 362с.
1341959
  Масенко Терень Серебряная дорога : стихи и поэма / Масенко Терень. – Москва, 1978. – 216с.
1341960
  Щипачев С.П. Серебряная Елань / С.П. Щипачев. – Свердловск, 1967. – 83с.
1341961
  Щуплов А.Н. Серебряная изнанка / А.Н. Щуплов. – М, 1979. – 126с.
1341962
  Обухова Л.А. Серебряная книга Севера / Л.А. Обухова. – М., 1968. – 363с.
1341963
   Серебряная лодочка уплыла в Украину : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 8 : Іл.
1341964
   Серебряная ложка.. – М, 1964. – 94с.
1341965
  Батров А.М. Серебряная олива : рассказы : [для сред. возраста] / А.М. Батров. – Москва : Детгиз, 1958. – 192 с. : ил.
1341966
  Уваров А.Г. Серебряная память / А.Г. Уваров. – Одесса, 1970. – 123 с.
1341967
  Богданович А.А. Серебряная память / А.А. Богданович. – Москва : Воениздат, 1979. – 160 с. : ил.
1341968
  Тарджеманов Д.А. Серебряная подкова : роман о Лобачевском / Джавад Тарджеманов ;. – Москва, 1979. – 416 с.
1341969
  Кочнев М. Серебряная пряжа : Сказы ивановских текстильщиков / Кочнев М. – Иваново, 1946. – 128 с.
1341970
  Кочнев М. Серебряная пряжа : Сказы ивановских текстильщиков / Кочнев М. – Москва : Советский писатель, 1946. – 260 с.
1341971
   Серебряная пряжа. – Москва, 1988. – 399с.
1341972
  Томанова М. Серебряная равнина / М. Томанова. – Москва, 1977. – 304 с.
1341973
  Мишанина В.И. Серебряная ракушка : рассказы и повесть / Валентина Мишанина ; пер. с морд.-мокша авт. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1980. – 112 с.
1341974
  Солодарь Ц.С. Серебряная садьба / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1960. – 143с.
1341975
  Кравченко Ф.Т. Серебряная свадьба / Ф.Т. Кравченко. – М., 1955. – 56с.
1341976
  Фатхуллин З. Серебряная свадьба : пьесы / Зиннат Фатхуллин ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1984. – 310 с.
1341977
  Мишарин А.Н. Серебряная свадьба : Пьесы / А.Н. Мишарин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 424с.
1341978
  Стоянов Л. Серебряная свадьба полковника Матова. / Л. Стоянов. – Москва, 1961. – 119с.
1341979
  Стоянов Л. Серебряная свадьба полковника Матова. / Л. Стоянов. – Москва, 1988. – 119с.
1341980
  Бядуля З. Серебряная табакерка : миниатюры, картинки, рассказы, повесть, сказка / Эмитрок Бядуля ; пер. с бел. – Москва : Художественная литература, 1986. – 382 с.
1341981
  Кузьмин Л.М. Серебряная труба / Л.М. Кузьмин. – М, 1983. – 48с.
1341982
  Янбаев Ш.М. Серебряная уздечка. : повесть и рассказы / Шакир Янбаев ;. – Москва, 1973. – 192 с.
1341983
  Шиваза Я. Серебряная флейта : стихотворения / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. – Москва : Художественная литература, 1986. – 238 с.
1341984
   Серебряний Саул Бенціонович (1912-2001) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 432. – ISBN 978-966-439-754-1
1341985
  Киселев С.Д. Серебрянка / С.Д. Киселев. – Алма Ата, 1966. – 90с.
1341986
  Жаров А.А. Серебрянка / А.А. Жаров. – Иркутск : Восточно-Сибирское кн.изд-во, 1970. – 91 с.
1341987
  Пидсуха А.Н. Серебрянная грань / А.Н. Пидсуха. – М, 1983. – 72с.
1341988
  Голсуорси Д. Серебрянная ложка : роман / Д. Голсуорси; Джон Гелсуорси ; пер. с англ. А.М. Карнауховой и В.И. Сметанича ; под ред. А.Н. Горлина. – Ленинград : Красеая газета, 1927. – 286 с. – Прилож. к журн. "Красная панорама". – ([Собрание сочинений. 12])
1341989
  Антонов С.П. Серебрянная свадьба : повести и рассказі / С.П. Антонов. – Москва : Современник, 1972. – 608 с. : ил., портр.
1341990
  Мишарин А.Н. Серебрянная свадьба : драма в 2 д. / А.Н. Мишарин. – М., 1987. – 70с.
1341991
  Павлухин А.П. Серебрянная страна / А.П. Павлухин. – Владивосток, 1954. – 92с.
1341992
  Убилава В.М. Серебрянное озеро : стихи и поэма / Владимир Убилава ; пер. с груз. И.Жданова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 120 с.
1341993
  Шутов И.Н. Серебрянное платье королевы. / И.Н. Шутов. – Х, 1963. – 113с.
1341994
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – М., 1959. – 271с.
1341995
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Л., 1989. – 254с.
1341996
  Додж М.М. Серебрянные коньки / М.М. Додж. – Кишинев, 1991. – 237с.
1341997
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Ставрополь, 1856. – 260 с.
1341998
  Додж М.М. Серебрянные коньки, или Ханс Бринкер / М.М. Додж. – Чкалов, 1957. – 251с.
1341999
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1961. – 165с.
1342000
  Чуковский К.И. Серебрянный герб / К.И. Чуковский. – М, 1966. – 206с.
<< На початок(–10)1341134213431344134513461347134813491350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,